Page 1

WWW.KULTURASTUROVO.SK

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

1

PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE ŠTÚROVO A OKOLIE XXVIII. évfolyam - ročník

A párkányi művészet mecénását díjazták Ünnepélyes keretek között Pro urbe díjat kapott június 10-én városunk szülötte, Frühauf Károly, elismerésként sok éves, értékes hozzájárulásáért a város kulturális, művészeti és közösségi életéhez. Ismerjék meg a díjazottat, aki sikeres vállalkozó és mérnök Svájcban, Párkányban pedig a hídőr program és az Aquaphone rendezvény szervezője és támogatója. Mikor döntött úgy, hogy külföldön próbál szerencsét? 1968. augusztus 21-én radikálisan megváltozott a helyzet Csehszlovákiában. Abban az időben Németországban voltam. Szeptember 1-jén anyám majd egy kilométert futott elém mikor az ismerősök felhívták, hogy busszal megérkeztem és gyalogolok haza. Németországból azért tértem vissza, mert nem akartam szüleim nélkül elhatározni, hol folytatom az életemet. Mikor aztán konfrontáltam az emigrálásom lehetőségéről, bölcs anyám így válaszolt: „Évtizedek óta hallgatom a rádiót és várom a jó híreket. Nem jönnek. Ha valamit el akarsz érni az életben, menj.“ Ön 1987-ben alapította meg az INFOGEM AG céget, majd utána több cégben kipróbálta tehetségét. Mik a legnagyobb tapasztalatok, életbölcsességek, amit a munka és vezetés alatt megtanult?

2017[6] Ocenili mecenáša štúrovského umenia V rámci slávnostného zasadnutia dňa 10. júna udelilo MZ cenu mesta Pro urbe rodákovi Štúrova, Karolovi Frühaufovi, „za jeho dlhoročný významný prínos pre kultúrny, umelecký a spoločenský život v meste“. Spoznajte vyznamenaného, ktorý žije vo Švajčiarsku, je úspešným podnikateľom a v Štúrove je osnovateľom a podporovateľom projektov Strážca mosta a Aquaphone.

Szerencsés voltam. Azt csinálhattam az egyetem után, ami érdekel és szórakoztat, ráadásul még fizettek is érte. Ha három dolgot kellene neveznem, ami a legfontosabb a munkán belüli közreműködésben: 1. A hibákból többet lehet tanulni, mint a sikerekből. 2. A munkatársak erősségeit fejleszteni kell, gyengeségeiket pedig kompenzálni. 3. A vezetés kevesebb cselekvés és több emberség, nem nekünk kell sikeresnek lennünk, hanem a munkatársak sikerét kell lehe,tővé tennünk. Mit jelent Önnek az "otthon" szó? Svájc? Szlovákia? Párkány? Megfigyelés. Amíg anyám élt, addig azt mondtam, hogy megyek haza (Párkányba) és térek vissza (Badenba). Amióta anyám el hunyt, születési helyemre utazok és lakóhelyemre térek vis�sza. Európai vagyok és nagyon Folytatás a 2. oldalon

Kedy ste sa rozhodli hľadať šťastie v zahraničí? 21. augusta 1968 sa v Československu radikálne zmenila situácia. V tom čase som bol v Nemecku. Keď som však 1. septembra, po návrate z Nemecka, kráčal domov od autobusu, utekala mi moja mama naproti skoro kilometer, potom, čo jej známi povedali o mojom príchode. Prišiel som, lebo som sa nechcel rozhodnúť bez rodičov, kde budem pokračovať vo svojom živote. Keď som svoju múdru matku vtedy konfrontoval s myšlienkou emigrácie, povedala mi: „Desaťročia počúvam rádio a čakám na dobré správy. Neprichádzajú. Ak chceš v živote niečo dosiahnuť, choď.“ V roku 1987 ste založili podnik INFOGEM AG, svoje schopnosti ste si otestovali aj v iných podnikoch. Ktoré sú tie najpodstatnejšie skú-

senosti, životné múdrosti, ktoré Vám dala práca? Mal som šťastie. Po univerzite som robil to, čo ma zaujímalo a bavilo a navyše mi za to aj platili. Ak by som mal pomenovať tri veci, ktoré sú najdôležitejšie v pracovných vzťahoch, tak: 1. Z chýb sa dá naučiť viac než z úspechov. 2. Prednosti spolupracovníkov treba rozvíjať, ich nedostatky zas kompenzovať. 3. Vedenie je viac o ľudskosti a menej o činnosti; nemáme sa usilovať o vlastný úspech, ale musíme sa snažiť umožniť úspech spolupracovníkov. Čo pre Vás znamená pojem „domov“? Švajčiarsko? Slovensko? Štúrovo? Pozorovanie. Kým žila moja mama, hovoril som, že idem domov (= do Štúrova) a vraciam sa späť (= do Badenu). Odkedy mama umrela, cestujem do svojho rodiska a vraciam sa do svojho bydliska. Som Európan a mám veľké šťastie, pretože sa cítim doma na viacerých miestach. Je fakt, že skoro 50 rokov bývam vo Švajčiarsku, som jeho občanom a obľúbil som si mnoho vecí, ktoré charakterizujú túto krajinu. K rodnej vlasti ma viažu jazyky (maďarčina a slovenčina), lahodné jedlá (napríklad oškvarky, bryndza, slivkové knedle) a samozrejme Dunaj. Pokračovanie na str. 2


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

2

PORTRÉ / PORTRÉT Cítite sa lokálpatriotom? Ak lokálpatriotizmus znamená to, že lipnem na svojom meste, kraji, tak áno. Ak znamená vymedzenie sa voči ostatným mestám, miestam, tak nie. Je dielom náhody, kam sa narodíme a tento fakt sám o sebe ešte nie je dôvodom, aby sme boli na rodisko pyšní, vieme ho len milovať. Lokálpatriotizmus si nesmieme pomýliť s nacionalizmom, ktorý je jedom v našom živote.

szerencsés, hiszen több helyen otthonosan érzem magamat. Tény, hogy majdnem ötven éve élek Svájcban, svájci állampolgár vagyok és sok mindent megkedveltem, ami Svájcot jellemzi. A szülőhazámhoz a nyelvek (magyar és szlovák) kötnek, ínycsiklandó ételek (például töpörtyű, liptai túró, szilvás gombóc), és természetesen a Duna. Lokálpatriótának érzi magát? Ha a lokálpatriotizmus azt jelenti, hogy kötődök egy városhoz, egy helyhez, akkor igen. Ha elhatárolódást jelent más városoktól, más helyektől, akkor nem vagyok lokálpatrióta. Véletlen, hová születünk, ez még önmagában nem elég ok, hogy büszkék legyünk rá, csupán szeretni tudjuk. A lokálpatriotizmust nem szabad összetévesztenünk a nacionalizmussal, mely csupán mérgezi életünket. Hogyan jött a hídőrség gondolata, milyen viszony fűzi Önt a művészetekhez? Apám miatt lettem mérnök, aki 40 éves volt, mikor megszülettem, így fontos volt számára, hogy „gyorsan” a saját lábamra tudjak állni. Ezért kerültem egy pozsonyi technikumba. Ő mérnök szeretett volna lenni, de a numerus clausus miatt nem mehetett műszaki egyetemre. Nekem ugyan a matematika kön�nyen ment, de a technikai dolgokhoz teljesen tehetségtelen voltam, az irodalom és a színház sokkal közelebb állt hozzám. Rajzolni nem tudok, zenei hallásom nincs, ha énekelek, a feleségemnek megfájdul a térde... - így maradt az írás. A hídőrség, be kell valljam,

egy koppintás . Néhány német nyelvű városban „városi jegyzők” (Stadtschreiber) működnek, tulajdonképpen különböző írók meghatározott ideig a városban tevékenykednek. Feladatuk, hogy figyeljék a város életét, mindennapjait és megfigyeléseiket feljegyezzék. Ezért lakást és ellátást kapnak. A hídőrség megalkotásakor a ’várost’ kicseréltük a ’híddal’ és a pozícióra nem kizárólag írók jogosultak. Így született meg a hídőrzés gondolata, melynek célja, hogy virtuális hidakat építsünk az emberek között, és ha ezek elég erősek, akkor nem lesz oka az emberiségnek a valódi hidakat lerombolni. Beteljesítette a hídőrség intézménye a hozzá fűzött elvárásokat? Egyáltalán mi az elvárás? A célunk az volt, a világnak ezt a csücskét „térképre” vigyük, hogy azok a művészek, akik idekerülnek, elvigyék a világ legkülönbözőbb pontjaira városunk hírét. Ha tényleg sikeresek vagyunk, akkor néha-néha visszatérnek és barátaikat, ismerőseiket is ide csábítják. Ezt a célt elértük. A volt hídőrökkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot feleségemmel Svájcból, s ugyanezt teszi a Himmler házaspár is, akik helyben, fantasztikusan gondoskodnak a hídőrökről. Nem túlzás, ha azt állítom, hogy a hídőrök csapata egy nagy család – negyvennél tartunk – akiket Párkány köt össze. Az Ön nevéhez fűződik az AQUAPHONE elnevezésű rendezvény is, mely ebben az évben június 10-én kerül megrendezésre. Mi a rendezvény célja? A feleségem ötlete volt. A cél azokra a furcsa időkre emlékeztetni az embereket, mikor

Ako prišla myšlienka strážcu mosta, aký je Váš vzťah k umeniu? Inžinierom som sa stal kvôli otcovi. Mal na to viacero dôvodov. Keď som sa narodil, mal 40 rokov a bolo pre neho dôležité, aby som sa „rýchlo“ postavil na vlastné nohy, preto som sa dostal na priemyslovku do Bratislavy. On chcel byť inžinierom, ale numerus clausus mu odrezalo cestu na technickú univerzitu. Mne síce matematika išla ľahko, ale pre techniku som nemal žiadne nadanie, literatúra a divadlo mi boli bližšie. Kresliť neviem, hudobný sluch nemám, ak spievam, rozbolí moju manželku koleno... – takto ostalo písanie. Stráženie mosta je, priznám sa, „pajcnuté“. V niektorých nemecky hovoriacich mestách pôsobia „mestskí pisári“ (Stadtschreiber). V podstate rôzni spisovatelia trávia v meste určitý čas a ich úlohou je – za byt a stravu – pozorovať a zaznamenávať momenty zo života mesta. Pri osnove strážcu mosta sme „mesto“ vymenili za „most“ a na pozíciu nie sú oprávnení iba spisovatelia. Tak sa zrodila myšlienka stráženia mosta, ktorej cieľom je budovanie virtuálnych mostov medzi ľuďmi a keď budú tieto dostatočne pevné, ľudstvo nebude mať dôvod búrať tie skutočné. Splnil inštitút Strážcu mosta doň vkladané očakávania? Aké vlastne boli, sú tie očakávania? Naším cieľom bolo, aby sme tento cíp sveta dostali „na mapu“, aby tí umelci, ktorí tu dočasne pôsobia zaniesli chýr o našom meste do rôznych končín sveta. Ak sme

naozaj úspešní, tak sa z času na čas vrátia a prilákajú sem aj svojich priateľov. Tento cieľ sme splnili. S bývalými strážcami mosta udržujeme s manželkou kontakt zo Švajčiarska a tu, v Štúrove, toto isté robia manželia Himmlerovci, ktorí sa okrem toho o našich strážcov fantasticky starajú. Nepreháňam, ak tvrdím, že partia strážcov mosta – sme pri čísle 40 –je jednou veľkou rodinou, ktorú spája mesto Štúrovo. S Vaším menom je zviazané aj podujatie Aquaphone, ktoré sa bude tento rok konať 10. júna. Predstavte nám jeho zámer. Bol to nápad mojej manželky. Zámerom bolo pripomenúť si tie zvláštne časy, keď nebolo možné cez hranicu cestovať, ba ani telefonovať. Ľudia sa však vynašli aj v takýchto ťažkých situáciách. Večer, keď ustal vietor, zišli k rieke a rozprávali sa ponad vodnú hladinu, využívajúc jej schopnosť viesť zvuk. Naše podujatie je performace, inšpirované práve týmto javom a časom už prerástlo seba samého. Prerástlo vo veľkú stretávku, program si v rodinnej pohode domu Strážcu mosta užívajú bývalí aj terajší Štúrovčania, umelci, priatelia, známi. Kedy môže byť malé spoločenstvo, ako napríklad Štúrovo , úspešné? Čo si o tom myslíte? Malé spoločenstvo môže byť úspešné vtedy, ak v ňom nepanuje príliš nevraživosti, ak aj napriek rôznorodým názorom medzi občanmi prevažuje vzájomná úcta a spolupráca. Oboje je veľmi dôležité: spolu aj práca. Za spoločné záujmy, spoločnú radosť a spoločnú pohodu. Nie z povinnosti, ale z vlastnej vôle. Čo pre Vás znamená cena Pro urbe? Veľkú poctu a uznanie. Neviem, či to bolo zámerom, ale u mňa je silným podnetom k pokračovaniu v našom úsilí a v našej nastúpenej, radostnej ceste. pr-f-


H Í R E K / S P R ÁV Y

nem volt lehetőség határon keresztül utazni és telefonálni sem, de az emberek ebben a nehéz helyzetben is feltalálták magukat. Szélcsendben lementek a Dunához és a folyón keresztül beszélgettek egymással, kihasználva a víz hangvezetési adottságát. A rendezvényen ezt ismételjük meg egy performance során, de idővel kinőtte magát a rendezvény. Mára már találkozóvá fejlődött, Párkányból elszakadtak, művészek, barátok, ismerősök jönnek össze és a műsor mellett élvezik a hídőr ház családias hangulatát és az együttlétet. Mit gondol, mikor lehet egy kisközösség, mint Párkány sikeres?

Teljes erővel indul a nyári turistaidény. Színesen pompáznak a virágágyások, megtisztultak a közterületek a zöldövezeteken pedig rendszeres karbantartás folyik. A vállalkozók is megnyitották a nyári teraszaikat. Igaz, hogy feszes munkatempóban, de sikerült elvégezni a termálvíz- és a villanyvezetékek földbe helyezését a Wellness építésénél, így a fürdő korlátozás nélkül üzemel. Az építkezés viszont gőzerővel folyik tovább. A tervek szerint július végén leszerelik az építkezéshez használt toronydarut. Azonban

elégedetlenségemet

3

Egy kisközösség akkor lehet sikeres, ha nem lesz nagymértékű ellenségeskedés, ha a különböző nézetek ellenére az itt lakók tisztelik egymást és együttműködnek. Mind a kettő fontos: az együtt és a működés. A közös érdekért, a közös örömért, közös jólétért. Nem azért mert muszáj, hanem azért mert szeretnék. Mit jelent Ön számára a Pro Urbe díj? Nagy megtisztelés és elismerés. Nem tudom, annak szánták-e, de számomra ösztönzésül szolgál, hogy folytassuk törekvésünket és tovább haladjunk ezen az örömteli úton.

A POLGÁRMESTER SZEMSZÖGÉBŐL A nyári turistaidény témára

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

kell, hogy kifejezzem a Turisztikai Információs Iroda működésével kapcsolatban, melyet jelenleg a Dunamente TDM irányít. Többek között ez is az egyik oka volt annak, hogy kezdeményeztem a szervezetből való kilépésünket. Hat képviselő támogatta az elképzelést, de ez nem volt elég a döntéshez. Úgy gondolom, városunk az idei nyárra jól fel van készülve. Minden párkányinak, csakúgy, mint az idelátogató vendégeknek kellemes, élményekben gazdag nyarat kívánok! Párkány, 2017. június 2. Ing. Szabó Eugen, polgármester

PRIMÁTORSKÝ UHOL POHĽADU K téme letná turistická sezóna Letná turistická sezóna sa rozbehla v plnom prúde. Kvetinové záhony kvitnú v ich plnej kráse, upratali sa verejné priestranstvá, mestská zeleň sa pravidelne udržiava. Podnikatelia otvorili svoje letné terasy pred kaviarňami. Aj keď na poslednú chvíľu, ale podarilo sa zvládnuť uloženie vnútorných rozvodov termálnej vody a elektrického vedenia pre nový Wellness a dokončiť ďalšie práce, čo umožňuje nerušenú prevádzku kúpaliska. Výstavba však beží ďalej aj počas sezóny. Počítame s tým, že do konca júla bude demontovaný aj montážny žeriav.

Mám však mnohé výhrady voči fungovaniu Turistickej informačnej kancelárie v Štúrove, ktorú v súčasnosti riadi Oblastná organizácia cestovného ruchu Podunajsko. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som považoval vystúpenie z tejto organizácie za správny krok. U šiestich poslancov som získal podporu, to však nestačilo na presadenie zmien. Myslím si, že mesto je na tohtoročnú sezónu pripravené dobre. Všetkým štúrovčanom a zároveň návštevníkom nášho mesta prajem príjemné letné zážitky! V Štúrove, 2. júna 2017 Ing. Eugen Szabó, primátor mesta


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

4

VÁ RO S I I N F O R M Á C I Ó K

GYALOGOS-ÁTKELŐHELYEK FELÚJÍTÁSÁRA PÁLYÁZUNK ÉS ÁTÉPÜLHET A SZENT IMRE TÉR IS JÚNIUS 1-JÉN RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST TARTOTTAK A VÁROSHÁZÁN. A KÉT TÉMA AZ ADY ENDRE ALAPISKOLA TECHNIKAI FELSZERELTSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT ÉS A VÁROS GYALOGOS-ÁTKELŐHELYEINEK KORSZERŰSÍTÉSÉT MAGÁBA FOGLALÓ PÁLYÁZAT, VALAMINT A SZENT IMRE TÉR ÁTÉPÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ TERVEZET BEMUTATÁSA VOLT. A rendkívüli ülést azért kellett összehívni, hogy a szoros határidejű pályázatokban részt vehessen városunk, hiszen a pályázat beadásához testületi rendelet szükséges. Az Ady Endre Alapiskola igazgatónője vázolta a technikai fejlesztés mibenlétét, melyet a testület egyhangúan támogatott is. A pályázat második része a városi gyalogátkelők korszerűsítését és biztonságosabbá tételét foglalja magába. A rendőrfőnök ismertette, hogy a tervek a következő szakaszokat érintik: • Vasúti sor • A sétálóutca és a Városháza közti gyalogátkelő • Szent István utca • A Petőfi utca és a Szent István utca kereszteződése A fejlesztés során az útburkolatba lámpákat építenének be és felülről történő megvilágításukat is növelnék. Ezt a tervezetet is támogatta a testület. Rendeződni látszanak a templom előtti romos állapotok Az ülés második szakaszában Folk Róbert a Szent Imre tér átépítésének tervezetét prezentálta: térjelleget kapna a templom előtti terület és megújulna a sétálóutcára,

a Sobieski parkba, az autóbusz-állomáshoz és a kultúrházba vezető út is. Az utakat a tervek szerint lemarnák és kockakövet imitáló beton borítást kapnának. A kultúrházhoz vezető út mellett járda épülne a járókelőknek – ismertette Schmidt Tamás építész, a projekt kidolgozója. Az átépítés jelentősen növelné a parkolóhelyek számát és a zöld terület átgondolt, tervezett külsőt kapna. A korhadt, életveszélyes fákat, „lomfákat” kivágnák, ugyanakkor 75%-kal növelnék a növények számát. Olyan őshonos örökzöldek kiültetését tervezik, mint a boróka és kecskerágó, melyek mind a négy évszakban zöldbe öltöztetnék a területet.

teremtene. Elmondta továbbá, hogy „utcabútorok” is a terv részét képezik, beépített USB-csatlakozókkal és WIFI elérhetőséggel.

Borovič képviselő a füves területek karbantarthatóságát és létjogosultságát firtatta, miszerint azok könnyen elgazosodhatnak. Emellett nehezményezte, hogy a térkő hatású kövezésen kerékpárral, gördeszkával és görkorcsolyával nehézkes lesz a közlekedés. Árendás képviselő a fák kivágását nehezményezte, valamint az útszint alatti csatornahálózat felújítását is javasolta. Schmidt Tamás elmondta: „minőségi zöldet kívánnak a területre beültetni”, ami rendezett, gondozható állapotokat

Bővebb információért kérjük tekintse meg a város honlapját: www.sturovo.sk!

Erről a pontról határozat nem született, az elhangzó észrevételeket igyekeznek beépíteni a tervezetbe. -bokor-


INFORMÁCIE O MESTE

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

5

PRIECHODY PRE CHODCOV BY MOHLI BYŤ BEZPEČNEJŠIE NA MESTSKOM ÚRADE 1. JÚNA MIMORIADNE ZASADALO MZ. NAJPRV SA ROKOVALO O PODANÍ ŽIADOSTÍ O NFP NA MODERNIZÁCIU ZŠ ENDRE ADYHO A NA ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI PRIECHODOV PRE CHODCOV V MESTE A V DRUHOM BODE BOL PREDSTAVENÝ PLÁN REVITALIZÁCIE NÁMESTIA SV. IMRICHA. Zvolať mimoriadne zastupiteľstvo bolo potrebné z dôvodu termínov na podanie žiadostí o grant, ktorých povinnou prílohou je aj schválenie MZ. S obsahom prvej žiadosti na vybudovanie a modernizáciu špeciálnych učební v ZŠ Endre Adyho oboznámila prítomných riaditeľka školy . MZ žiadosť jednoznačne podporilo. Druhá žiadosť sa týka zvyšovania bezpečnosti dopravy v meste a to zvýšením osvetlenia priechodov pre chodcov. Náčelník mestskej polície označil priechody, ktorých by sa modernizácia mala týkať: • priechody na železničnom rade • priechod pred mestským úradom na pešiu zónu • priechody na Ul. sv. Štefana • priechody v križovatke Ul.

sv. Štefana a Petőfiho ulice Pred vodorovné dopravné značenie by sa osadili do vozovky blikajúce LED gombíky a zvýšila by sa aj intenzita verejného osvetlenia priechodov. Aj tento projekt poslanci podporili. Šeredné námestie pri kostole opeknie

Prestavbou sa zvýši počet parkovacích miest a zelené plochy dostanú premyslený habitus. prestarnuté nebezpečné stromy sa odstránia, novovysadených bude o 75 % viac. Na zelených plochách dostanú miesto aj pôvodné domáce vždyzelené kry- borievka, bršlen – ktorých zeleň osviežuje priestor aj v zimných mesiacoch. Poslanec Borovič rozoberal opodstatnenosť trávnatých plôch, pretože sa ľahko zaburiňujú. Okrem toho poukázal na to, že na plochách dláždených zámkovou dlažbou

sa ťažko pohybuje bicyklom, skejtbordom či kolieskovými korčuľami. Poslanec Árendáš kritizoval výrub stromov a odporúčal aj výmenu kanalizačného potrubia pod námestím. Tamás Smidt povedal: „chcú vysádzať kvalitnú zeleň“, ktorá vytvorí podmienky pre udržateľný usporiadaný, estetický priestor. Plán obsahuje aj osadenie mestského mobiliáru, verejného osvetlenia, zabezpečenie WIFI signálu a pod. Uznesenie nebolo prijaté, jednotlivé postrehy sa budú snažiť uplatniť v ďalšej práci. pr-f-

V druhej časti zasadnutia prezentoval R. Folk plán revitalizácie Námestia sv. Imricha: priestor okolo kostola by získal charakter námestia a obnovili by sa aj priľahlé uličky smerom na korzo, aut. stanicu, k soche Sobieskeho a k MsKS. Obnovené spevnené plochy budú dláždené dlažbou s imitáciou žuly, vybuduje sa nový chodník od kostola ku kultúrnemu domu – líčil podrobnos-

UROBME NAŠE MESTO KRAJŠÍM

TEGYÜK SZEBBÉ VÁROSUNKAT Kedves olvasók! A Városi Hivatal Fejlesztési Osztálya jelenleg a Szent Imre tér revitalizációjának tervezetén dolgozik, mely a templom előtti teret és a bekötő útvonalakat (a kultúrházhoz, sétálóutcához és a régi fürdőtől egészen a buszpályaudvarig vezető szakaszok) foglalja magába. A tervezetbe szívesen belefoglalnánk a közelmúlt néhány eredeti térelemét. A templom mellett például sokáig egy trafik állt, a kultúrházhoz vezető úton egy artézi kút foglalt helyet, néhány ház homlokzatát egy-egy szentet mintázó szobrocska díszítette, lóvásárt és piacokat rendeztek ezen a területen. Tisztelettel megkérjük ezért Önöket, hogy ha bármilyen dokumentummal, írásos emlékkel, fényképpel, képeslappal rendelkeznek, mely ezt a területet ábrázolja, bocsássák azt rendelkezésünkre. Másolatok és szkennelt anyagok tökéletesen elegendőek. Örömmel meghallgatnánk továbbá idősebb lakosaink visszaemlékezéseit erről a területről. A régi emlékek visszaállítása minden bizonnyal hozzájárulna városunk utcaképének javításához. Kapcsolat: Folk Róbert, Fejlesztési Osztály , tel: 2851303; mobil: 0905 888968; mail: robert.folk@sturovo.sk. Köszönjük!

ti hlavný architekt projektu, Tamás Smidt.

VH

Vážení čitatelia, v súčasnosti oddelenie rozvoja spracováva projektovú dokumentáciu revitalizácie Námestia sv. Imricha, teda námestia okolo kostola s priľahlými ulicami, od kultúrneho domu po pešiu zónu a od autobusovej stanice po staré kúpalisko. V rámci projektu by sme radi do priestoru začlenili zopár pôvodných prvkov z nedávnej minulosti. Napríklad niekde pri kostole stála kedysi dlhé roky trafika, v ulici od kultúrneho domu bola artézska studňa, priečelia niektorých domov možno zdobila soška svätca, konali sa tu konské a iné trhy a pod. Obraciame sa preto na vás s prosbou o akékoľvek dokumenty, písomnosti, fotografie, pohľadnice, ktoré nájdete doma a ktoré sa týkajú tejto časti centra nášho mesta. Úplne postačia kópie, skeny. Radi si vypočujeme aj autentické spomienky starších Štúrovčanov – Parkančanov. Určite by takéto prvky prispeli k skrášleniu našich ulíc. Kontakt: Ing. Róbert Folk, odd. rozvoja, tel: 2851303; mobil: 0905 888968; mail: robert.folk@sturovo.sk. Ďakujeme!

Viac informácií nájdete na domovskej stránke mesta: www. sturovo.sk.

MsÚ


PORTRÉ / PORTRÉT

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

6

A LÖVÉSZET ÖNMÉRSÉKLETRE NEVEL

STREĽBA VYCHOVÁVA K STRIEDMOSTI

Kupáktól roskadozó polcok, oklevelektől hemzsegő fal – mégis, csupán néhányan tudják, hogy a párkányi Pathó Péter már-már hírességnek számít a lövészversenyeken. „Nem vagyok dicsekvő típus, a lépcsőházban viszont gyakran megállítanak, mikor egy kupával jövök: megint egy újabb, Péter?!” Már egészen fiatalon a küzdősportok szerelmese lett, fekete öves karatés 1. DAN minősítést szerzett. Fiatalon csatlakozott a rendőrség kötelékébe, 1994-től teljesített szolgálatot. Már a kezdetekkor kitűnt tehetsége a lövészethez, harcmüvészethez és elhivatott gyakorlással csakhamar ő maga is kiképző lett. Élete során soha nem kellett emberre lőnie, ahogy ő fogalmaz „voltak esetek, amikor azért adtam le figyelmeztatő lövést, hogy ne legyen több lövöldözés“. Azóta már nyugalmazott rendőr, ugyanakkor lövészkiképzőként még mindig aktív. Több mint hobbi, folyamatos kihívás „A lövészet négy alapköve: pontosan, gyorsan, erővel, biztonságosan. Mindemellett rendkívül sok kihívást tartogat, mindig lehet benne tovább és tovább fejlődni, önmérsékletre és gyors döntéshozatalra, mármár hidegvérre nevel” – mutatott rá Pathó Péter. A lövészet emellett szórakozás is, Péter számtalan barátságot, sikerélményt és tapasztalatot köszönhet neki. Gyakorlatilag húsz éve folyamatosan jár lövészversenyekre, melyek sokféle lövészstílust, taktikát és felkészülést igényelnek. A versenyek három nagy csoportba sorolhatók: IPCS – szituációs lövészet, COMBAT és STEEL (fém célpontok). Emellett Pétert meghívásos versenyekre is gyakran felkérik, továbbá a hazai és a határon túli fegyveres erők versenyeinek állandó résztvevője. A versenyek okozta izgalom

veľa výziev, vždy sa v nej možno zdokonaľovať a rozvíjať, vychováva k striedmosti a rýchlemu rozhodovaniu, ba už- už k chladnokrvnosti“ – prezradil Peter Pathó. Strieľanie je okrem toho aj zábava, Peter mu vďačí za nespočetné priateľstvá, úspechy aj skúsenosti.

közepette mégis nyugodnak kell maradni, hiszen egy-egy célt tévesztett vagy nem jó helyre bevitt lövés mínuszpontokat jelent és értékes másodperceket veszteget el. Ezért Péter minden megmérettetés előtt lelkiismeretesen gyakorol. A versenyen egy időmérővel mérik a lövések pontos idejét, ami századmásodperc pontosan rögzíti azok egymásutánját. A lövések pontosságát és gyorsaságát összesítik, s ez alapján pontozzák a versenyzőket. A győzelemről sokszor csak miliméterek és másodpercek döntenek – így az ember megtanulja becsülni ezeket az „apróságokat” – mondta Péter. A legizgalmasabb versenyek fődíja valamilyen fegyver, kupa vagy érem, s az áhított nyereményért pedig sokan harcba szállnak. Ő jelenleg egy Tanfoglio pisztollyal versenyez, de nem esik pánikba akkor sem, ha gépkarabéllyal vagy mesterlövész puskával kell lőni. Sőt, bal kezében egy 10 literes vizes tartállyal is szélsebesen és pontosan céloz. Egyes versenyeken lehetőség van előre áttanulmányozni a pályát, de olyan is bőven akad, amikor éles helyzetben csak a verseny folyamán ismerik meg a szituációt. Vannak megtévesztő célpontok, melyekre nem szabad lőni (túszejtőket, rendőröket, civileket ábrázoló képek), és sokszor a leadott lövések sorrendje sem mindegy. „A legfontosabb, hogy az

Police preplnené trofejami, steny plné diplomov – a predsa iba pár zasvätencov vie, že Štúrovčan Peter Pathó je už veľmi známou osobnosťou streleckého športu. „Nie som chválenkár, ale na schodisku, keď idem s ďalším pohárom, ma často zastavia: už zasa jeden, Peter?“ Už ako veľmi mladý sa zamiloval do bojových umení, v karate to dotiahol na 1. dan čierneho pásu. V roku 1994 nastúpil do radov polície. Od začiatku služby sa prejavil jeho strelecký talent aj ovládanie bojových umení a usilovným tréningom sa čoskoro stal inštruktorom. Nikdy nemusel vystreliť na človeka, ako sám hovorí, „boli situácie, keď som preto dal varovný výstrel, aby sa ďalej nestrieľalo.“ Odvtedy je už vo výsluhovom dôchodku, stále je však aktívny ako inštruktor streleckého výcviku. Viac ako hobby, neustála výzva „Štyri základné piliere streľby: presne, rýchlo, silovo, bezpečne. Okrem toho skrýva veľmi

Prakticky už 20 rokov chodí na strelecké preteky, ktoré si vyžadujú ovládanie mnohých štýlov, taktiky a prípravy. Preteky možno rozčleniť do troch veľkých kategórií: IPCS – praktická streľba, COMBAT a STEEL (kovové terče). Petra okrem toho často pozývajú ako hosťa a je aj pravidelným účastníkom súťaží domácich a zahraničných ozbrojených síl. Uprostred súťažného vzrušenia je potrebné zachovať pokoj, veď minutie terča či zlé umiestnenie strely prináša mínusové body a stratu drahocenných sekúnd. Preto Peter pred každým meraním síl poctivo trénuje. Počas súťaže merajú stopkami presný čas jednotlivých striel, ich následnosť sa meria na stotiny sekundy. Presnosť a rýchlosť streľby sa sumarizuje a na základe toho sú pretekári bodovo ohodnotení. O výsledku často rozhodujú iba milimetre či stotiny sekundy – človek sa takto naučí vážiť si tieto „maličkosti“ – hovorí Peter. Hlavnou cenou napínavých pretekov je nejaká zbraň, pohár či medaila a do boja o vytúženú trofej sa hlásia mnohí. On v súčasnosti preteká s pištoľou Tanfoglio, ale nespanikári ani pred útočnou alebo ostreľovacou puškou. Navyše presne a rýchlo cieli aj s 10 litrovou bandaskou vody v ľavej ruke.


PORTRÉ / PORTRÉT agyad gyorsabban járjon, mint az ujjad, ehhez pedig rengeteg gyakorlás, versenytapasztalat és éles helyzet kell“ – mutatott rá Pathó Péter.

Väčšinou je na súťažiach umožnené dopredu sa oboznámiť so strelnicou, ale je mnoho aj takých, kde ju spoznajú iba priamo v ostrej situácii počas pretekov. Existujú aj falošné ciele, na ktoré je zakázané strieľať (zobrazujú rukojemníkov, policajtov, civilov) a mnohokrát je dôležité aj poradie výstre-

Drága sport a lövészet? A legdrágább felszerelés maga a fegyver, de pénzbe kerül a lőtéri edzés és maga a lőszer is – ugyanakkor semmivel sem drágább ez, mint egy zenész felszerelése és karbantartása vagy a képzőművészek eszközei. A kezdeti beruházás után már csak apróságok kellenek és az árkategória is viszonylag széles, így ki-ki kedvére és pénztárcájához mérten választhat. Helyben is van lehetőség a lövészetre Lőni csak a hivatalosan engedélyezett lőtereken szabad – hívta fel a figyelmet a lövész - de a sport iránt érdeklődők Párkányban is megtalálják számításaikat. A buszpályaudvar mellett található lőtéren klasszikus, egymástól elkülönített lövőállások találhatók, a távolban pedig egy mozgatható céltábla helyezkedik el. Emellett Dorogon és Esztergom-Kertvárosban is működnek lőterek, melyek kiválóak a gyakorlásra. Persze, ha valaki profi akar lenni, akkor kell egy jó edző, hosszú évek türelme, és előnyt jelent a fegyverhasználattal járó munka is. -bokor-

EREDMÉNYEK AZ ELMÚLT ÉVBŐL: 2016. május 29. Gemini lőtér - Steel Kill verseny – 1. helyezés 2016. július 31. Gemini lőtér - Steel Kill verseny – 1. helyezés 2016. augusztus 13. IPA Nemzeti Adó-és Vámhivatali Szervezet – Nemzetközi szituációs lőbajnokság – 2. helyezés 2016. december 1. Nemzeti Adó-és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága - Mikulás Kupa Lőverseny - egyéni gyorsasági verseny 1. helyezés, csapat 2. helyezés, pontverseny 3. helyezés 2016. december 11. Športový klub polície Dunajská Streda – Vianočný turnaj v situačnej streľbe - 2. miesto 2016. december 11. Športový klub polície Dunajská Streda - Vianočný turnaj v situačnej streľbe „Shoot off“ - 1. miesto 2017. április 4. ARSENAL Shooting club - GEMER LIGA 2017 – 1. helyezés

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

7

lov. „Najdôležitejšie je, aby bol tvoj mozog rýchlejší, ako prsty a k tomu je potrebné strašne veľa tréningov, súťažných skúseností a ostrých situácií“ – vysvetlil nám Peter Pathó. Je strelectvo drahým športom? Najdrahšia je samotná zbraň, ale peniaze stojí aj tréning na strelnici a munícia - nie je to však o nič drahšie, ako výbava a prevádzka hudobníka či všetky potreby umeleckých maliarov. Po prvotnej investícii sú zapotreby už iba drobnosti a cenové rozpätie je samozrejme veľmi široké. Každý si môže vybrať v závislosti od požiadaviek a stavu svojho finančného konta. Zastrieľať si možno aj v našom meste Strieľať je možné iba na oficiálnych strelniciach – upozornil nás strelec –aj Štúrovo vie uspokojiť záujemcov o tento šport. Na strelnici vedľa autobusovej stanice možno nájsť klasické, navzájom oddelené boxy s pohyblivým terčom. Strelnice fungujú aj v Dorogu či Ostrihome – Kertváros, ktoré sú vynikajúce na tréningy. A ak sa niekto chce stať profíkom, potom potrebuje dobrého trénera, dlhoročnú trpezlivosť a prednosťou je aj práca, pri ktorej sa používa zbraň. pr-f-

A HÓNAP KÉRDÉSE

OTÁZKA MESIACA

Ki tulajdonolja a régi autókemping területét a Vadas fürdő mellett? A lukratív, hasznos földterület már hosszú évek óta pusztul, a kerítés, a volt szociális berendezések, mosdók elkeserítő állapotban tengődnek. Újabban nagy mennyiségű építési hulladék is megjelent a területen. Szándékozik a város ezzel kezdeni valamit? L. János, Rákóczi utca

Komu patrí územie starého autokempingu pri parkovisku kúpaliska Vadaš? Lukratívny pozemok už niekoľko rokov pustne, plot a bývalé sociálne zariadenia , umyvárky sú v dezolátnom stave. Dokonca sa tam objavili hromady stavebného odpadu. Mieni s tým mesto niečo robiť? Ján L., Rákócziho ul.

Válaszol Folk Róbert, a Fejlesztési Osztály vezetője: A terület a város tulajdona, melyet az autókemping megszüntetése óta a Vadaš fürdő használ parkolóként. Tudatosítjuk, milyen szörnyű állapotban van az ingatlan és intenzíven dolgozunk azért, hogy ezen változtatni tudjunk. Jelenleg a Vadaš előtti területrendezés átfogó tervezetének kidolgozása zajlik, a Fő-Nánai-Comenius utca kereszteződésénél épülő körforgalomtól egészen a buszpályaudvarig. A szóban forgó kemping területén pihenő-üdülő zóna kialakítását mérlegeljük kisebb sportpályákkal és piaccal. A kész tervezet jóváhagyása után léphetünk majd tovább a beruházás megvalósításához. szerkesztőség

Odpovedá Róbert Folk, ved. oddelenia rozvoja MsÚ: – Pozemok patrí mestu a po zrušení autokempingu ho momentálne využíva Vadaš ako parkovisko. Uvedomujeme si v akom stave sa daná nehnuteľnosť nachádza, intenzívne pracujeme na zmene tohto stavu. V súčasnosti sa spracováva projektová štúdia koncepčného riešenia územia pred TK Vadaš, od budúcej okružnej križovatky Hlavná- Komenského- Nánanská až po autobusovú stanicu. V tejto sa predbežne uvažuje na predmetnom území s vybudovaním oddychovo –relaxačnej zóny, menšími športoviskami, a napríklad aj s trhoviskom. Po schválení hotovej koncepcie pristúpime k zahájeniu realizácie investičnej akcie. redakcia


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

8

FIZETETT CIKK / PLATENÝ ČLÁNOK

SZÍNES PAPÍRKUCKÓK A GYERMEKNAPON

GYERMEKNAP ALKALMÁBÓL A SMURFIT KAPPA OBALY ŠTÚROVO A.S. CSODÁS MEGLEPETÉSSEL KEDVESKEDETT A LEGKISEBBEKNEK. ÖT ÓVODA 14 CSOPORTJA KUCKÓS KIS PAPÍRHÁZIKÓKAT KAPOTT, MELYEKET KIDÍSZÍTHETTEK ÉS KIFESTHETTEK AZ AJÁNDÉKCSOMAGBAN REJLŐ SZÍNES FESTÉKEKKEL ÉS KRÉTÁKKAL. EMELLETT ZÁSZLÓK, LUFIK, PAPÍRREPÜLŐK ÉS A meglepetések rendben felsorakoztak Prekvapenia, ukryté v škatuliach v poriadku doraÓRIÁSI KARTONLAzili k adresátom. POK IS A MEGLEPETÉS RÉSZEI VOLTAK, HOGY A GYERMEKNAP IGAZÁN SZÍNPOMPÁS ÉS ÖNFELEDT LEGYEN.

A kivágó formát a Marbach s.r.o. biztosította Vysekávacie formy zabezpečil Marbach s.r.o.

Nagy odaadással készültek a házikók Domčeky sa vyrábali na linkách s veľkým oduševnením.

A CÉG VEZETŐSÉGE ELMONDTA, SZERETTEK VOLNA ÖRÖMET OKOZNI ÉS SZÓRAKOZTATNI, SZEBBÉ TENNI AZ ÜNNEPET S REMÉLIK MINDEN GYERMEK SZÉP ÉLMÉNNYEL GAZDAGODOTT ÁLTALA.

FAREBNÉ KARTÓNOVÉ DOMČEKY NA DEŇ DETÍ NA DEŇ DETÍ PRIPRAVILA FIRMA SMURFIT KAPPA OBALY ŠTÚROVO, A.S. NAŠIM NAJMENŠÍM VEĽKÉ PREKVAPENIE. ŠTRNÁSŤ TRIED V PIATICH ŠKÔLKACH DOSTALO DO DARU MALÉ KARTÓNOVÉ DOMČEKY, KTORÉ SI DETI MOHLI SAMY VYZDOBIŤ PRILOŽENÝMI FARBIČKAMI A KRIEDAMI. SÚČASŤOU DARČEKOV BOLI AJ VLAJKY, BALÓNY, PAPIEROVÉ LIETADIELKA A OBROVSKÉ KARTÓNY, ABY BOL DEŇ DETÍ SKUTOČNE PESTROFAREBNÝ A ČAROVNÝ. AKO POVEDALO VEDENIE FIRMY, CHCELI TÝMTO ČINOM PRINIESŤ MEDZI DETI RADOSŤ A ZÁBAVU A UROBIŤ TENTO SLÁVNOSTNÝ DEŇ KRAJŠÍM. DÚFAJÚ, ŽE KAŽDÉ DIEŤA SI ODNIESLO PEKNÝ ZÁŽITOK.

Színekben és alkotókedvben nem volt hiány O pestré farby a tvorivé nápady nebola núdza.


I S K O L Á K / Š K O LY

PAEDDR. ADRIANA LACZAOVÁ - RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ŠTÚROVE CHCE, ABY SA DETI CÍTILI DÔLEŽITÉ A OCENENÉ Ako dlho ste riaditeľkou slovenskej Základnej školy v Štúrove? Čo všetko sa Vám podarilo zmeniť, napraviť, vyvinúť? Na tomto poste som od roku 2009, kedy som prešla voľbami. Toto je moje druhé funkčné obdobie. Školu som prevzala v dosť zlom období, pretože klesal počet žiakov. Mali sme 700 žiakov, dnes je aktuálny stav 500, takže sme sa museli vyrovnať s poklesom. Mali sme problémy, čo sa týka materiálno technickej základne. Stav budovy bol alarmujúci, mali sme haváriu. V priebehu týchto rokov sa nám za pomoci zriaďovateľa podarilo vyriešiť tie najdôležitejšie veci. Urobili sme vonkajšiu kanalizáciu, pretože neustále odtekala voda, ktorá ohrozovala stav budovy. C pavilón, kde sú najmenšie deti, nebol v poriadku zo statického hľadiska, takže sme zateplili, vymenili okná a urobila sa aj nová strecha, čím sa stav budovy napravil. Okrem toho sa nám zo štátneho rozpočtu podarilo vymeniť okná na spojovacích chodbách, na šatniach a aj zariadenia v niektorých triedach, vymeniť podlahové krytiny. Dať do poriadku kabinety, šatne, obnoviť telocvičňu, vytvoriť gymnastickú učebňu. Z pedagogického hľadiska je úspechom, že sa nám podarilo zastaviť pokles žiakov, čo je dôležité, pretože ak by sme klesli pod číslo 500, tak máme vážne finančné problémy. Vytvorili sme športové triedy. Začali sme s triedami, zameranými na futbal, dnes už máme zamerané aj na hádzanú. Okrem hádzanárok a futbalistov máme v triedach aj plavcov, aj tenistov, ktorí reprezentujú MŠO. Máme dobrú spoluprácu s MŠO v Štúrove, ktorá nám na základe dohody poskytuje ihriská a trénerov. Podarilo sa nám vyhovieť požiadavkám doby. Inovovali sme vzdelávací program, sústreďujeme sa na vyučovanie cudzích jazykov. Máme navýšený počet hodín anglického jazyka a telesnej výchovy. Druhým cudzím jazykom je nemčina alebo ruština. Požiadavkou doby sú počítače, teda venujeme

sa vyučovaniu informatiky už od druhého ročníka. Zaviedli sme predmet regionálna výchova, kde sa venujeme najbližšiemu regiónu, o jeho prírodných krásach, ľudových krojoch a pod. Taktiež sme vytvorili predmet cvičenia z matematiky, kde sme zistili, že problémom detí je priestorové videnie, takže sa zaoberáme geometriou. Akých súťaží sa zúčastnil Vaši žiaci? Pravidelne sa zúčastňujeme predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré sú pedagogicky dané v organizačných pokynoch. Úspešnými sme boli na chemických a biologických olympiádach v Nových Zámkoch na okresných kolách, na olympiáde z anglického jazyka sme získali 2. a 4. miesto, na matematickej olympiáde 2.miesto a úspešných riešiteľov, na technickej olympiáde 3. miesto. Čo sa týka športových súťaží, tak tam sme v basketbale priniesli domov 3.miesto, v stolnom tenise 4. miesto a v hádzanej 3. miesto z okresných kôl. Zúčastnili sme sa aj krajského kola vo futbale, kde sme získali 3. miesto, čo nás mrzí, lebo možno sme mali na viac , ale nervozita zohrala svoju rolu. V takýchto športových súťažiach je minimálny počet v okresnom kole okolo 35-36 škôl. Takže z toľkých škôl vybojovať prvé miesto a dostať sa na krajské kolo je veľký úspech. Ako dopadol tohtoročný monitor (testovanie) deviatakov? Zadania zo slovenského jazyka boli dosť náročné. Zúčastňujeme sa aj e- testovania, takže patríme medzi školy, ktoré sú zaradené do pilotného projektu e- testovania. Máme možnosť testovať žiakov cez počítač. Veľmi nás prekvapilo to, že úlohy kde dosahujeme 80% úspešnosť, sú automaticky vyradené z celoslovenského testovania, pretože podľa NÚCEM nemajú pre žiakov žiadnu výpovednú hodnotu. Takže sa do testovania dostávajú automaticky tie najťažšie úlohy. Náš priemer je pod celoštátnym

priemerom, ale zohľadňuje to realitu. Čo je dôležité, u žiadneho žiaka sa nám neukázal rozdiel v známke. Otázkou je aj postoj žiakov k monitoru. Veľa stredných škôl prijíma každého žiaka, takže nemajú motiváciu pripravovať sa. No niektoré deti sa veľmi snažili a dosiahli výborné úspechy. Koľko máte aktuálnych prvákov a koľko prijímate na školský rok 2017/18? Máme 3 prvácke triedy, čo je 60 žiakov. Zapísaných budúcich prvákov je 67, avšak medzi nimi sú ešte aj žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky a predčasné zaškolenie. Presný stav prvákov na budúci rok vám ešte neviem povedať, pretože ešte nemáme výsledky z centra psychologického poradenstva a prevencie, ktoré rodičia musia predložiť. Aké máte so školou plány do budúcnosti? Určite by sme chceli niečo urobiť s areálom školy, pretože má 4 hektáre a starať sa oň je dosť náročné. Chceli by sme vytvoriť aj dôstojné ihrisko, aj keď už jedno multifunkčné máme. Už máme plán, ako by sme mohli upraviť atletickú dráhu, ktorú máme. Každý sa zakrýva takou perinou, aká mu siaha, takže plány máme skromné. Výzvou dňa je postupne renovovať triedy. Jeden pavilón je už prerobený, ale treba povedať, že ostatné dva sú zariadené aj nábytkom, ktorý je ešte zo 70-tych rokov. Úlohou je zabezpečiť také podmienky, aby boli dôstojné 21.storočiu. Teda je potrebné vymeniť podlahy a školský nábytok, aby bol vyhovujúci z hľadiska hygieny a aby bol na úrovni 21.storočia. V jednom z pavilónov je už nábytok vymenený. V niektorých triedach slúži už 5 rokov a môžem povedať, že je ešte stále v takom stave ako sme ho kúpili. Keď

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

9

dieťa vidí, že je v čistom, peknom, tak sa o to aj stará a neničí to. Vo výmene školského nábytku by sme chceli pokračovať. Ministerstvo nám nariaďuje zlepšiť podmienky v triedach, takže budeme musieť pokračovať v nákupe techniky, napríklad interaktívnych tabúľ. Touto cestou budeme musieť prejsť cez celý prvý stupeň. Kolegom sa snažíme nakupovať pomôcky k vyučovaniu cez Digitálnu učebňu, Sc agendu, aby si vedeli stiahnuť podklady, ktoré môžu zlepšiť vyučovanie. Deťom to môže dať niečo navyše. Učebne sme už prerobili do dobrého stavu. Čo sa týka výchovnej časti, doba je ťažká. Rodičia na deti čas nemajú a nevenujú im toľko času. Je veľa výchovných problémov, ktoré na dennom poriadku riešime. Máme výchovnú poradkyňu, chodí k nám psychologička. Z týždňa na týždeň jej pribúdajú klienti. Chceli by sme pokračovať v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi. Máme veľa študentov s poruchami učenia a správania. Integrujeme ich do tried. V súčasnom období ich máme 38. Pedagógovia sa im venujú navyše a postupujú podľa osnovy špeciálnej základnej školy. Tieto deti sú medzi nami a dosahujeme s nimi celkom dobré výsledky. Hlavne by sme chceli vytvoriť kolektív školy, učiteľov, rodičov, žiakov, aby sa tu každý dobre cítil, pretože si myslím, že to je veľmi dôležité. Niektorí žiaci tu trávia 6-7 hodín, niektorí 10 hodín, pretože sú žiaci, ktorí prichádzajú ráno a odchádzajú až večer, kvôli tomu, že ich rodičia pracujú. Žiaci potrebujú, aby boli v peknom prostredí, medzi ľuďmi, ktorí ich majú radi, aby cítili, že sú dôležití a ocenení, a to je podľa mňa to najdôležitejšie na škole, a na tomto by sme chceli pracovať. Monika Čomorová


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

10

H Í R E K / S P R ÁV Y

www.kulturasturovo.sk JÚL-AUGUST 2017

Štúrovské Letné Programy ----------------------------------PEŠIA ZÓNA

PONDELKY P R E D S T R I E B O R N Y M P L ÁT N O M

-------------------------------------3. 7. | 21:00

IMT SMILE & LUČNICA

Snímka opisuje jedinečný projekt, ktorý pobláznil celé Slovensko a dostal sa dokonca i za jeho hranice do Čiech. Spojenie tradičného v podobe súboru Lúčnica s kapelou IMT Smile na čele s obľúbeným a charizmatickým spevákom Ivanom Táslerom.

31. 7. | 21:00

RYTMUS: SÍDLISKOVÝ SEN

Film vznikal 8 rokov a zblízka dokumentuje život jednej z najznámejších osobností česko-slovenskej hudobnej scény. Patrik „Rytmus“ Vrbovský vyrastal v obyčajnej rodine na sídlisku v Piešťanoch a kvôli rómskemu pôvodu sa neraz stretol s predsudkami.

-------------------------------------7. 8. | 21:00

PAT A MAT

-------------------------------------10. 7. | 21:00

RICHARD MÜLLER: NESPOZNANÝ Film je intímnym rezom do života legendárneho speváka Richarda Müllera na pozadí jeho koncertného turné s kapelou Fragile. Müller a Fragile tentoraz koncertujú netradične bez akýchkoľvek hudobných nástrojov. Film sa norí do Richardových aktuálnych pocitov, ktoré silno ovplyvňuje mániodepresia.

-------------------------------------17. 7. | 21:00

LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY

30 rokov spolu, 30 rokov od seba. Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa prvýkrát predstaví aj na plátnach kín v celovečernom filme Lucie: Príbeh jednej kapely. Strhujúca cesta časom, štyri životy plné hudby v jednom z najväčších českých dokumentárnych projektov.

Dvojica kutilov Pat a Mat sa vracia na scénu a to priamo v celovečernom filme pre celú rodinu. Pre kutilov ich kalibru to ale samozrejme nemôže byť žiaden problém. Obzvlášť, keď na povale majú krabice plné filmov a pod schodami premietačku, na ktorej svojim fanúšikom radi odpremietajú svoje príhody...

-------------------------------------14. 8. | 20:00

THE AMY WINEHOUSE STORY

Celovečerný dokumentárny film mapuje život a krátku, ale intenzívnu kariéru britskej speváčky a skladateľky Amy Winehouse. Nerozpráva však iba o hudbe. “Amy je filmom o láske,” hovorí o svojom dokumente režisér Asif Kapadia, ktorý zachytil život speváčky s nezameniteľným hlasom a výnimočným talentom.

-------------------------------------21. 8. | 20:00

DOORS - WHEN YOU’RE STRANGE

Prvý celovečerný dokumentárny film o skupine The Doors napísal a režíroval Tom DiCillo a komentár nahovoril Johnny Depp. Tvorcovia v ňom odkrývajú doposiaľ nezverejnené zábery štvorčlennej rockovej kapely. Film sa opiera o zábery natočené od vzniku kapely až do smrti Jima Morrisona.

-------------------------------------28. 8. | 20:00

-------------------------------------24. 7. | 21:00

MAMMA MIA!

Filmová adaptácia muzikálu z roku 1999. Je založená na piesniach úspešnej skupiny ABBA. A aby Mamma Mia! na striebornom plátne dostala punc mimoriadnosti, obsadili do hlavných úloh Meryl Streepovú a Pierce Brosnana.

DECIBELY LÁSKY

Dej hudobnej filmovej romance sa odohráva v súčasnosti a zachytáva odvekú túžbu po láske, životnom partnerstve, náprave krívd a omylov, to všetko naprieč všetkými generáciami. Je tiež akousi poctou tvorbe Michala Davida, ktorého hity sa stali neoddeliteľnou súčasťou mnohých filmov.


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

11

~ U T O R K Y P O D P L ATA N M I ~ -----------------------------------------------------

4. 7. | 20:00

NÁDSZEGI FÚVÓSZENEKAR Trstická dychovka ------------------------------------11. 7. | 20:30

LM-RETRO - - - - - - - - - -BAND - - - - - -Retro - - - classic - - - - rock -------------18. 7. | 20:30

VARJOS Cieľom je predstavenie hudobnej kultúry 20. storočia z oblasti Karpatskej kotliny. Hlavne sa zameriavajú na hudobný štýl južných regiónov Slovenska. PÁSZTORTŰZ Zoskupenie vzniklo z bývalých členov folklórneho súboru Kisbojtár. Členovia sú amatérski tanečníci rozličných vekových kategórií. ------------------------------------20. 7. | 18:00

HOGYAN SZELIDÜLTEK MEG A VADÁLLATOK

Bábkové divadlo na základe novely Rudyarda Kiplinga: Bol raz jeden pračlovek, alebo ako sa skrotili divé zvieratá. S podporou: Úrad vlády SR - Kultúra národnostných menšín

ŠTVRTKY KONCERTY NA PEŠEJ ZÓNE

-------------------------------------6. 7. | 20:30

OLD SCHOOL BROTHERS www.osb.sk

24. 7. | 19:00

PRINC BAJAJA Bábkové divadlo Tradičný príbeh o láske, statočnosti a hrdinských rytieroch, Vám zahrá skupina stredovekých potulných kaukliarov. S podporou: Fond na podporu umenia ------------------------------------25. 7. | 20:00 LITTLY SYMPHONY Komorný sláčikový orchester VOXSOLARIS - - - - - - - - - - - - -Vokálna - - - - -skupina ------------------1. 8. | 20:00 REBRIŇÁK Country-folk, www.rebrinak.sk ------------------------------------8. 8. | 20:00 GARDENÖ QUINTETT Jazz ------------------------------------15. 8. | 20:00 DALLAMVILÁG - - - - - - - - - - - - - -Staré - - - maďarské - - - - - -hity - - -a -šanzóny ---------22. 8. | 19:30 WEEKEND Country-rock 27. 7. | 20:30

MADDOGX www.mdx.sk

Päťčlenná rocková skupina pôsobiaca v Štúrove. V roku 2013 zažili v maďarskom X-Factore veľký úspech.

-------------------------------------3. 8. | 20:00

VERONIKA RABADA www.rabada.sk

Veronika Rabada robí pop s inšpiráciou vo folklóre. Svojím temperamentom, sviežím, živým hlasom a muzikálnosťou, pripomína dávne časy zábav.

-------------------------------------10. 8. | 20:00

Profesionálna tanečná skupina Old School Brothers (víťazi Slovensko má talent) sa venuje hip hopovým tanečným štýlom - Poppin´, Lockin´, Break dance už viac ako 20 rokov.

DANIELA TOMAS www.danielalovlin.com

Huslistka z Ružomberku. Absolvovala koncerty, orchestrálne kurzy, tvorivé dielne a rôzne súťaže v Rakúsku, Nemecku a Taliansku, posledné roky sa venuje sólovej dráhe.

-------------------------------------13. 7. | 20:30

MISS FUNK AND THE WONDER BAND Funk-retro, www.fb.com/missfunkwonderband

SAMUEL TOMEČEK www.samueltomecek.sk

Samuel Tomeček je slovenský spevák, skladateľ a hudobník, ktorého poznáte zo šou Milujem Slovensko. V súčasnosti má vydané 3 albumy.

-------------------------------------17. 8. | 20:00 TRAPÉZ Beat-rock -------------------------------------24. 8. | 19:30 BROADWAY SESSION BAND Pop --------------------------------------

~ HUDOBNÉ FESTIVALY ~ 22.7. I. UTCAZENE FESZTIVÁL

Deväťčlenná funk a retro skladby hrajúca kapela pozostávajúca z maďarských, slovenských a ukrajinských hudobníkov.

PEŠIA ZÓNA - VIBE (BUDAPEST), KALAPÁCS AKUSZTIKUS

20. 7. | 20:30

VSTUP ZDARMA - PARKOVISKO PRI KOMPE MEDIAL BANANA, BUSA PISTA LIVE, THE MUZA BAND, AMA

-------------------------------------EASY BLUES

Ich repertoár sa opiera o americký blues. Medzi ich hlavné vzory patria Muddy Waters, The Nighthawks, Eric Clapton, The Blues Brothers, Electric Blues Band, či ZZ Top.

BOBOŠ & LENGYEL Erich „Boboš“ Procházka a Štefan „Pišta“ Lengyel sú hlavnými členmi skupiny SITRA ACHRA. Hrajú hudobné štýly ako funk, soul, swing, reggae alebo hillbilly.

4.8. ŠTÚROVO VIBES VOL. 7 11-12.8. VII. fORMA fEST

WWW.FB.COM/FORMAFESZT - PARKOVISKO PRI KOMPE KISTEHÉN, RICSÁRDGÍR, KAMPEC DOLORES, JÓVILÁGVAN, LANDING VENUS, ESTENDON

26.8. 15:00 BUBBLE DAY 18:00 DUNAFEST PEŠIA ZÓNA, WWW.CVC-STUROVO.SK

26.8. I. TRIBUT FESZTIVÁL PARKOVISKO PRI KOMPE


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

12

A NAPI ÉTKEZÉSRŐL, AVAGY AZ ŐSI MESTERSÉGRŐL A mindennapi kenyér mellett kell a mindennapi öröm is. Ezt az örömöt naponta látom az étkező gyermekek arcán. Az Ady utcai magyar alapiskola kosztosairól, valamint a konyhai személyzetről szeretnék néhány gondolatot leírni. Az ötvenes évektől ismerem a konyhai helyzetet. Nem a múlt negatív eseményeit részletezem, hanem a hatvanas évektől történő előnyös változásokat. A kibővült étterem, a korszerű berendezés, a konyha felszerelése a mai igényeknek megfelelően működik. Itt a konyhai személyzetet mindenkor nők, édesanyák alkották, alkotják, mégpedig a bűvös 7-es számban. Hat kitűnő szakember és egy konyhafőnök, Valient Judit. Havonta 450 főre főznek, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, de volt idő, amikor 700 kosztosuk is volt. Mint idős pedagógusnak, nekem is megadatik az a lehetőség, hogy itt étkezhetek

az iskolai menzán. Szívesen járok az étkező gyermekek és pedagógusok közé, annak ellenére, hogy itt természetes a gyermeki zsivaj, a tányércsörömpölés, az elejtett és összetört edény (amit pillanatok alatt eltüntet a konyhai személyzet egyik tagja). Módomban áll megfigyelni az étkező gyermekeket, és bizony nekem sem tetszik, ha a gyermek nem eszi meg az ételt. Egyesek a javát visszaviszik, viszont van olyan is, aki a jó étvággyal elfogyasztott ételt megduplázza. A napi ételekről an�nyit, hogy itt is megvannak az előírások, a porciók, az új ételreceptek, azok a normák, amiket be kell tartani. Elmondhatom, hogy nagyon változatosan, ízlésesen kerülnek az ételek a tányérba. Sokszor elcsodálkozom, hogy milyen egyformán tudják az apróságokat kiszolgálni. A húsfélék, tészták, finom kalácsok, főzelékek, mártások, időszaknak megfelelő zöldségek, saláták mellett a teafélék bőséges fogyasztására is lehetőség van. Az iskolában a szellemi nevelés mel-

„NEM AKARUNK ZSÁKBAN ÉLNI...”

lett a gyermekek testi fejlődéséről való gondoskodás is kiváló. Bátran elmondhatjuk, hogy iskolánk növendékeinek egészséges emberré formálásában a konyhai személyzetnek is része van. A szolgálat angyalainak nevezném a személyzetet, ők mosollyal, szeretettel szolgálják ki a gyermekeket. Ünnepeket megtartva (mikulás, karácsony, húsvét), fáradtságot nem ismerve sugárzik róluk a szeretet, olyan hálás szívvel végzik a napi teendőket. Az itt étkező gyermekek és szüleik nevében köszönetet mondok az Ady utcai alapiskola konyhai személyzetének, hogy munkájukon keresztül megismertetik a gyermekekkel az élet ízét, örömét. Hajtman Kornélia

„NECHCEME ŽIŤ VO VRECI...“

A gyereknaphoz közeledvén, május 24-én mintegy 600 játékmackó költözött be a városi múzeum falai közé, hogy megdobogtassa úgy a kis csemeték, mint a komoly felnőttek szívét. Nem is okoztak csalódást, a Mackóvilág a múzeum egyik leglátogatottabb kiállíta, s egészen június 18-ig látogatható.

bemutatni úgy, hogy felkeltse a mai nemzedék érdeklődését. Különböző életképeket állított össze belőlük. A mackók kis transzparensekkel vonultak fel, amelyeken ez állt: „Nem akarunk zsákban élni, macimúzeumot szeretnénk”. Ettől kezdve folyamatosan gyarapodott a gyűjtemény, és ma már kb. 2000 darabból áll.

Pár dní pred Dňom detí, 24. mája, sa medzi múry mestského múzea nasťahovalo 600 plyšových medvedíkov, aby rozbúšili srdcia veselého drobizgu, aj ich vážnych rodičov. A nesklamali – výstava Svet medvedíkov je jednou z najnavštevovanejších výstav múzea a potrvá až do 18. júna.

A kiállítás anyaga a tokodi Szóda Józsefné gyűjteményéből származik, aki hét év óta vezeti a tokodi karitász csoportot. Az adományokkal együtt sokszor kaptak játékmackókat is, melyeket egy darabig megpróbáltak elosztogatni a gyerekek között. Azonban a mai gyerekeket már nem köti le a babázás vagy a mackókkal való játék. Így aztán egyre csak gyűltek az árván maradt mackók.

A kiállítás azért is örömteli számunkra, mert városunk szülőhazája néhány régi kedves ismerősünknek, Mackó úrnak és Dörmögő Dömötörnek, akiknek atyja, Sebők Zsigmond író, itt, Párkányban született. Juhász Gyula

Vystavené medvedíky sú zo zbierky pani Anny Szódaovej z Tokodu, ktorá už sedem rokov vedie tokodskú charitatívnu skupinu. S darmi mnohokrát dostali aj plyšových medvedíkov, ktorých spočiatku rozdávali deťom. Dnešné deti však hry s bábikami či plyšovými hračkami veľmi neupútavajú a preto sa osirelé medvedíky stále iba hromadili.

Annuska sajnálta kidobni a mackókat, kitalálta hát, hogyan lehetne őket

Annuška ich ľutovala a rozmýšľala nad tým, akým spôsobom by mohla medvedíky

predstaviť verejnosti, aby upútala pozornosť dnešných ľudí. Naaranžovala s nimi rôzne výjavy. Malí mackovia manifestovali s transparentom: „Nechceme žiť vo vreci, chceme múzeum macíkov!“ Odvtedy sa zbierka neustále rozširuje a dnes je v nej približne 2 000 kusov. Pre nás je výstava aj milou spomienkou na rodáka mesta, spisovateľa pre deti Zsigmonda Sebőka, v ktorého dielach sa zrodili postavičky ako Mackó úr a Dörmögő Dömötör. pr-f-


HIRDETÉS / INZERCIA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

13

Ha felismeri, pontosan hol készült a kép, küldje el válaszát emailben (parkanyesvideke@gmail.com) vagy levélben (Tűzoltó u/Hasičská. 25. 94301 Párkány). Az email tárgymezőjében vagy a borítékon tüntessék fel: KÉPREJTVÉNY. Címüket és telefonszámukat is írják meg. A helyes beküldők közül egy nyertest sorsolunk ki, aki belépőt nyer a Danubius moziba, egy általa választott filmre. .......................................................................................................................................................................... Ak viete presne, kde bol obrázok nafotený, pošlite svoju odpoveď mailom (parkanyesvideke@gmail.com) alebo listom (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo). Do predmetu správy alebo na obálku napíšte: FOTOHÁDANKA. Nezabudnite uviesť aj svoju adresu a telefónne číslo. Zo správnych odpovedí vylosujeme jedného riešiteľa, ktorý získa vstupenku do kina Danubius na ním zvolený film.

foto: Martin Kápostáš


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

14

EZ TÖRTÉNT MÁJUSBAN / STALO SA TO V MÁJI Majális Olvasótalálkozó az Új SZó szerkesztőivel Cigánski diabli koncert Jótékonysági est a Speciália AI számára Új évszazad nyugdíjas klub anyák napi ünnepsége Matica Slovenská: Anyák napi akadémia Beer Miklós, Váci megyés püspök könyvbemutatója A párkányi mozgássérültek 99-es szervezetének 20. évfordulója Matica Slovenská: Regionális honismereti verseny "A Dunától a Tátrán túl" Az Új Évszázad nyugdíjas klub kirándulása a Pilisben Magán Szakközépiskola 25. éves jubileumi ünnepsége Mackókiállítás a múzeumban A Liszt Ferenc Művészeti AI kiállíása a galériában Jótékonysági koncert Zbráš Lukáš emlékére Könyvtárunk vendégei voltak a Bruntáli Könyvtár könyvtárosai és fiatal olvasói A Kisbojtár 35 éves jubileumi gálája Matica Slovenská: Májusi találkozó A Magán Szakközépiskola záróvizsgája

MÁJ. 1. MÁJ. 4. MÁJ. 5. MÁJ. 6. MÁJ. 10. MÁJ. 15. MÁJ. 15. MÁJ. 17.

Majáles Beseda s redaktormi maďarského denníka Új Szó Cigánski diabli koncert Charitatívny večer pre Spec. ZŠ v Štúrove Deň matiek – Klub dôchodcov nového storočia Matica Slovenská: Akadémia ku Dňu matiek Beer Miklós, predstavenie knihy vacovského biskupa 20. výročie ZO SZTP č. 99 v Štúrove

Matica Slovenská: Regionálna vlastivedná súťaž "Od Dunaja až po Tatry" MÁJ. 18. Výlet Klubu dôchodcov nového storočia do Pilišských vrchov MÁJ. 19. Súkromná stredná odborná škola 25. výročie – Slávnostná akadémia MÁJ. 24. Mestské múzeum – výstava plyšových macíkov MÁJ. 25. Galéria Júliusa Bartu – Výstava absolventov ZUŠ Ferenca Liszta MÁJ. 26. Benefičný koncert na pamiatku Lukáša Zbráša MÁJ. 26-27. Navštívili knižnicu knihovníčky a mladí čitatelia Bruntálskej knižnice MÁJ. 27. Kisbojtár – 35. výročie MÁJ. 27. Májové matičné stretnutie MÁJ. 30. Záverečné skúšky Súkromnej strednej odbornej školy MÁJ. 18.

ÉRTESÍTÉS!

OZNAM!

TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK OLVASÓINKAT, HOGY A KULTÚRHÁZ ELŐCSARNOKÁBAN JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS FOLYAMÁN IRODÁNKAT ZÁRVA TARTJUK. SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉSRE AZ EMELETEN LESZ LEHETŐSÉG.

OZNAMUJEME VÁŽENÝM ČITATEĽOM, ŽE KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU VO VESTIBULE MSKS BUDE V MESIACOCH JÚL A AUGUST ZATVORENÁ. STRÁNKY BUDEME VYBAVOVAŤ V KANCELÁRIÁCH NA POSCHODÍ.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME!

Hirdessen ön is a sétálóutca színpadán.

VMK

MsKS

TIBETI HANGTÁL TERÁPIA

Inzerujte na pódiu pešej zóny.

msks@gmail.com Tel.: 751 11 08

HARMONIZÁLD TESTED ENERGIAKÖZPONTJAIT! INDÍTSD BE AZ ÖNGYÓGYÍTÓ FOLYAMATOKAT TESTI ÉS LELKI SZINTEKEN! MIBEN SEGÍTENEK A HANGTÁLAK FIZIKAI SZINTEN? izomfeszültség oldása, hát és derékfájásra kiváló • stresszoldás • álmatlanság elűzése • koncentráció javítása • emésztés és vérkeringés javítása …ÉS LELKI SÍKON önbizalom növekedés • energikusnak és tettre késznek érzed magad a kezelés után • gondolataid elcsendesülnek, csak befelé figyelsz • meditatív állapotba kerülsz, amellyel oldódnak a belső blokkok IDŐPONT EGYEZTETÉS: Kabók Tünde Tel.: +421 905 460840, + 36 70 6461833 • E-mail: thetatunde@gmail.com HELYSZÍN: LÉLEKKUCKÓ, Párkány, Szent István u. 81. Csatlakozz hozzánk a Facebookon! www.facebook.com/thetatunde

w w w. k a b o k t u n d e. hu


SPORT/ŠPORT

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

15

SIKERES EURÓPA ÚSPEŠNÉ MAJSTROVSTVÁ BAJNOKSÁG EURÓPY

A PÁRKÁNYI KYOKUSHIN KARATE KLUB 4 VERSENYZŐJE KÉPVISELTE SZLOVÁKIÁT AZ IDEI KYOKUSHIN KARATE EURÓPA BAJNOKSÁGON A FRANCIAORSZÁGI LYONBAN MÁJUS 20-21-ÉN. A KONTINENSVIADALON 22 ORSZÁG 620 VERSENYZŐJE INDULT. Csapatunk csütörtök este indult útnak. A fárasztó 1500 kmes autózás után másnap ebéd után érkeztünk meg a verseny helyszínére. A sikeres regisztráció és mérlegelés után a szálláshelyünkre mentünk. Szombaton két versenyzőnk lépett tatamira. Rybár Miroslav a felnőtt, Németh Carmen pedig a junior kategóriában indult. A nap végére versenyzőink történelmi sikert értek el, mindketten bronzérmesek lettek. Az Európa bajnokságok eddigi történetében szlovák versenyző küzdésben még soha nem jutott túl az első fordulón. Vasárnap Rácz Éva indult a felnőtt női formagyakorlatokban, ahol 32 versenyzőből a középme-

zőnyben végzett. Utána Bernet Viktor a felnőtt nehézsúlyban a legutóbbi súlycsoport nélküli világbajnokság bronzérmesével került össze. Viktor először indult EB-en, így a rutinos orosz versenyzővel szemben alulmaradt. A kétnapos verseny után csapatunk élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva hétfőn reggel hazaindult. Egy héttel az EB után klubunk 4 tagja részt vett a magyarországi Kiskunmajsán a 6. Tadashi kupa nemzetközi bajnokságon. Jurečka Štefan ezüstérmet, Fábián György pedig bronzérmet szerzett. Rácz Norbert – edző

ŠTYRIA ČLENOVIA KYOKUSHIN KARATE KLUBU ŠTÚROVO REPREZENTOVALI SLOVENSKO NA TOHTOROČNÝCH MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY VO FRANCÚZSKOM LYONE V DŇOCH 20.-21. MÁJA. MAJSTROVSTIEV SA ZÚČASTNILO 620 PRETEKÁROV Z 22 KRAJÍN. Náš tím vyrazil vo štvrtok večer. Po dlhej, únavnej 1500 km jazde autom sme dorazili na miesto súťaže na druhý deň poobede. Po úspešnej registrácii sme odišli na ubytovňu. V sobotu dvaja naši pretekári nastúpili na tatami. Miroslav Rybár v kategórii dospelých, Carmen Németh v kategórii junioriek. Dosiahli obrovský úspech, bronzové medaile. V histórii Majstrovstiev Európy slovenský pretekár ešte nikdy nepostúpil do druhého kola. V nedeľu Eva Ráczová štartovala v súborných cvičeniach žien, kde skončila z 32 pretekárok v strede štar-

tového poľa. Po nej nastúpil v kategórii nad 90 kg Viktor Bernet. Ruskému súperovi, ktorý na posledných majstrovstvách sveta bez rozdielu hmotnosti bol tretí, podľahol. Po súťaži naše družstvo bohatšie o skúsenosti a zážitky v pondelok ráno sa vydalo na dlhú cestu domov. Týždeň po majstrovstvách ďalší štyria členovia klubu sa zúčastnili v Maďarsku (Kiskunmajsa) medzinárodnej súťaže 6. Pohára Tadashi. Jurečka Štefan získal 2. miesto a Juraj Fábián 3. miesto. Norbert Rácz – tréner


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

16

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA JÚNIUS 24. - 16:00 - VÁROSI MÚZEUM 16:00 – 16:30 Az erszénytől a bankautomatáig: a pénzeszközök és a pénzügyi rendszer történelmünkben – kiállításmegnyitó 20:00 – 20:30 A „Párkányi járás 19. levente csapat” zászlójának a bemutatása. A 70 év után, Ausztriából visszakerült csapatzászló elhelyezése a helytörténeti kiállításban.

K U LT Ú R A VERSESKÖTET BEMUTATÓ JÚNIUS 15. - CSÜTÖRTÖK - 17:30 VÁROSI KÖNYVTÁR Hajtman Kornél, „Katakomba” című verseskötetének bemutatója, az est moderátora Forgács Péter, az előadás helyszíne Párkány, Szent Imre tér 33.

INSCENÁCIA TAJOMNÁ CESTA 20. JÚN - UTOROK - 19:00 Vznikla na motívy knižky Malý princ od Saint-Exupéryho. V podaní žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠFL.

------------------------------------------

HURÁ PRÁZDNINY! 27. JÚN - UTOROK - 18:00 PEŠIA ZÓNA Hudobné ukončenie školského roka a privítanie prázdnin v podaní žiakov a pedagógov ZUŠFL.

PREDSTAVENIE BÁSNICKEJ ZBIERKY 15. JÚN - ŠTVRTOK - 17:30 MESTSKÁ KNIŽNICA Predstavenie básnickej zbierky „Katakomba“ HURRÁ VAKÁCIÓ! od autora Hajtman Kornél v maďarskom jazyJÚNIUS 27. - KEDD - 18:00 ku. Moderátorom večera bude Peter Forgács, SÉTÁLÓUTCA miesto prednášky Štúrovo, nám. Svätého ImriZenés tanévzáró és vakáció-köszöntő a Liszt Fecha 33. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - renc Művészeti Alapiskola diákjainak és tanárainak előadásában.

------------------------------------------

20:30 – 23:30 Hang-Kép: zenés ráHANGolódás régi párkányi KÉPekre Kurina Dodival Tárogatószóval a Duna hullámain át: Vecserka Péter (Párkány) és Fehér László (Esztergom) tárogatózik 17:00 – 24:00 Párkányi anziksz: időszaki kiállítás régi képeslapokból 1876 – 1945 Az erszénytől a bankautomatáig: a pénzeszközök és a pénzügyi rendszer történelmünkben – időszaki kiállítás Állandó helytörténeti és néprajzi kiállítás

------------------------------------------

NOC MÚZEÍ 24. JÚN - 16:00 - MESTSKÉ MÚZEUM

16:00 - 16:30 Od mešca k bankomatu: peniaze a finančný systém v našich dejinách – vernisáž výstavy 20:00 - 20:30 Predstavenie zástavy brancov 19. družiny parkanského okresu, vrátenej po 70 rokoch z Rakúska a jej zaradenie do expozície DOTYKY S LEVANDUĽOU regionálnych dejín. 18. JÚN - PEŠIA ZÓNA - 15:00 20:30 - 23:30 Zvuk-Obraz: hudobné naladenie Ak je ti levanduľa blízka, pridaj sa k nám so svojina staré štúrovské pohľadnice s Dodim Kurinom mi výrobkami, nápadmi, ukáž nám, aké zázračné Tárogató cez vlny Dunaja: Peter Vecserka (Štú- veci skrýva tá nádherná rastlina. rovo) a László Fehér (Ostrihom) A LEVENDULA ÉRINTÉSE 17:00 - 24:00 Štúrovský anziks: dočasná výstava starých fotografií 1876 – 1945 Od mešca k bankomatu: peniaze a finančný systém v našich dejinách – dočasná výstava Stála expozícia regionálnych dejín a etnografie

JÚNIUS 18. - SÉTÁLÓUTCA - 15:00 Ha közel áll hozzád ez a csodás növény, ha a levendula világában te is benne vagy, ha tele vagy termékkel, ötlettel, gyere és tarts velünk, mutasd meg te is, mit rejteget magában ez a lila varázs. INFO: +421/(0)911-144-361

MICHAL BRYCHTA: JEMEN 30. JÚN - 31. AUGUST MESTSKÁ GALÉRIA Výstava fotografií Vernisáž: 30. jún (piatok) 16:30 JÚNIUS 30. - AUGUSZTUS 31. VÁROSI GALÉRIA Fényképkiállítás Kiállításmegnyitó: Június 30. (péntek) 16:30

------------------------------------------

HUDOBNÁ LETNÁ KYTICA 30. JÚN - PIATOK - 17:00 PEŠIA ZÓNA Záverečný koncert učiteľov, žiakov a hostí SZUŠ Kataríny Pappovej.

ZENÉS NYÁRI CSOKOR JÚNIUS 30. - PÉNTEK - 17:00 SÉTÁLÓUTCA A Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola tanárainak, növendékeinek és vendégeinek tanévzáró műsora.


MOZIMŰSOR / PROGRAM KINA KINO MOZI

3D DANUBIUS HLAVNÁ 6, PEŠIA ZÓNA, ŠTÚROVO, 036/751-11-07, 0907-492-640

JÚN/JÚL - JÚNIUS/JÚLIUS 2017 - WWW.KINODANUBIUS.MOJEKINO.SK

----------- ----------------------------------------------------------------------------14. ST 1900 ZÁHRADNÍCTVO: Rodinný priateľ milostná dráma 12 OV 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------15. CSÜ 1900 WONDER WOMAN akció/kaland 3D 12 MB 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------16. PIA 1900 POBREŽNÁ HLIADKA 15 ST 4€ Nezúfajte, leto je za rohom. R: Seth Gordon H: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario ----------- ----------------------------------------------------------------------------17. SO 1700 AUTÁ 3 animovaný :) SD 4€ Prichádza nové dobrodružstvo Bleska McQueena. R: Brian Fee ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 17. SZO 19 A MÚMIA kaland, horror, fantasy 3D 15 MB 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------18. NE 1700 AUTÁ 3 animovaný 3D :) SD 6 € ----------- ----------------------------------------------------------------------------18. NE 1900 POBREŽNÁ HLIADKA akčná komédia 15 ST 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------20. UT 1900 STRNADOVI FK dokumentárny :) OV 4€ Protagonisti projektu Manželské etudy po 35 rokoch spoločného života. R: Helena Třeštíková ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 21. STR 19 HEYDRICH: Muž zo železným srdcom thriller, životopisný 15 ČT 4€ Skutočný príbeh o zrode Hitlerovho monštra. R: Cédric Jimenez H: Rosamund Pike, Stephen Graham, Jack O’Connell ----------- ----------------------------------------------------------------------------22. CSÜ 1730 TRANSFORMERS 5: AZ UTOLSÓ LOVAG sci-fi, fantasy 12 MB 4€ Csak egy világ élheti túl: vagy az övék, vagy a miénk. R: Michael Bay Sz: Laura Haddock, Mark Wahlberg, Gemma Chan ----------- ----------------------------------------------------------------------------30 22. ŠT 20 ŠPINA dráma 15 OV 4€ Nie všetko sa dá len tak zmyť . R: Tereza Nvotová H: Dominika Morávková, Anna Rakovská, Róbert Jakab ----------- ----------------------------------------------------------------------------23. PI 1730 TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER scifi, fantasy 3D 12 ČD 6€ Len jeden svet môže zvíťaziť: ich, alebo náš. R: Michael Bay H: Laura Haddock, Mark Wahlberg, Gemma Chan ----------- ----------------------------------------------------------------------------30 23. PÉ 20 CSAJOK HAJNALIG vígjáték 15 MB 4€ Úgy jó a buli, ha van benne meglepetés... R: Lucia Aniello SZ: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon ----------- ----------------------------------------------------------------------------24. SZO 1730 TRANSFORMERS 5: AZ UTOLSÓ LOVAG scifi, fantasy 3D 12 MB 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------24. SO 2030 DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA komédia 15 ST 4€ Najlepšie párty nikdy nejdú podľa plánu... R: Lucia Aniello H: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon ----------- ----------------------------------------------------------------------------25. NE 1730 TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER sci-fi, fantasy 12 ČD 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------25. VA 2030 CSAJOK HAJNALIG vígjáték 15 MB 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------27. UT 2000 VALERIÁN A MESTO TISÍCICH PLANÉT akčný, dobrodružný, sci-fi 12 SD 4€ Veľkolepá adaptácia ikonického komiksového románu. R: Luc Besson H: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 28. STR 20 VALERIÁN A MESTO TISÍCICH PLANÉT akčný, dobrodružný, sci-fi 3D

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

06. CSÜ 2000 KIPÖRGETVE vígjáték 15 MB 4€

17

Kapcsolj gyorsan.Hajts még gyorsabban. R: Antonio Negret SZ: Simon Abkarian, Ana de Armas, Scott Eastwood ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 07. PIA 18 SPIDER-MAN: NÁVRAT DOMOV dobrodružný, akčný 3D 12 SD 6€ Legendárny SPIDER-MAN sa vracia na plátna kín. R:Jon Watts H:Tom Holland, Robert Downey Jr., Marisa Tomei ----------- ----------------------------------------------------------------------------07. PIA 2030 47 METROV thriller 15 ČT 4€ Niet úniku, niet cesty nahor, niet šance prežiť peklo... R:Johannes Roberts H:Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 08. SZO 18 PÓKEMBER: Hazatérés kaland,akció 3D 12 MB 6€ A lgendás Pókember újra visszatér a mozivásznakra. R: Jon Watts SZ:Tom Holland, Robert Downey Jr., Marisa Tomei ----------- ----------------------------------------------------------------------------08. SZO 2030 KIPÖRGETVE vígjáték 15 MB 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------09. NE 1800 JA, ZLODUCH 3 animovaný 3D :) SD 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------09. VA 2000 ÉLESÍTVE akció, thriller 15 MB 4€ Kiben bízhatsz, hogy megvédd Londont? R: Michael Apted Sz: Orlando Bloom, Noomi Rapace, John Malkovich, Michael Douglas ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 11. UT 18 SPIDER-MAN: NÁVRAT DOMOV dobrodružný, akčný 12 SD 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------11. UT 2030 V UTAJENÍ akčný, thriller 15 ST 4€ Komu môžeš veriť, aby si zachránil Lonýn? R: Michael Apted H: Orlando Bloom, Noomi Rapace, John Malkovich, Michael Douglas ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 12. SZE 18 PÓKEMBER: Hazatérés kaland, akció 12 MB 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------12. STR 2030 OKLAMANÝ dráma, western 15 ST 4€ V odobí Americkej občianskej vojny môže zranený nepriateľský vojak v prostredí tvorenom len ženami pôsobiť ako odistený granát. R: Sofia Coppola H: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Emma Howard ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 13. ŠTV 18 BABY ŠÉF animovaný :) SD 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------13. ŠTV 2000 VOJNA O PLANÉTU OPÍC akčný, sci-fi 3D 15 ČT 6€ Za slobodu, za rodinu, za planétu. R: Matt Reeves H: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Toby Kebbell ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 14. PIA 19 AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM komédia 12 ČT 4€ Dámy POZOR! Plážový inžinier prichádza! R: Ken Marino H: Eugenio Derbez, Salma Hayek, Raquel Welch, Rob Lowe, Kristen Bell ----------- ----------------------------------------------------------------------------14. PÉ 2100 A MAJMOK BOLYGÓJA: Háború akció, sci-fi 3D 15 MB 6€ Szabadságunk, családunk, bolygónk. R: Matt Reeves SZ: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Toby Kebbell ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 15. SZO 18 GRU 3 animált 3D :) MB 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------15. SZO 2000 BAYWATCH akció, vígjáték 15 MB 4€ A parti végre partot ér. R: Seth Gordon SZ: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 16. NE 19 LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO romantický 12 ČT 4€ Risknúť všetko... pre lásku. R: Stella Maghie H: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose ----------- ----------------------------------------------------------------------------16. VA 2100 HOGYAN LEGYÉL LATIN SZERETŐ vígjáték 12 MB 4€ Csak figyelj és tanulj! R: Ken Marino SZ: Eugenio Derbez, Salma Hayek, Raquel Welch, Rob Lowe, Kristen Bell ----------- -----------------------------------------------------------------------------

12 SD 6€

----------- ----------------------------------------------------------------------------29. ŠT 1800 JA, ZLODUCH 3 animovaný :) SD 4€ Najväčší svetový zloduch Gru a jeho žltí mimoní pomocníci sa vracajú v novom dobrodružstve. R: Kyle Balda, Pierre Coffin ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 29. CSÜ 20 A SZERENCSE HÁZA vígjáték 12 MB 4€ A film története szerint egy kelekótya családfő illegális kaszinót nyit otthonukban, hogy összeszedje lánya tandíját. R: Andrew Jay Cohen SZ: Will Ferrell, Allison Tolman, Amy Poehler ----------- ----------------------------------------------------------------------------30. PÉ 1800 GRU 3 animált 3D :) MB 6€ Most folytatódnak Gru és Lucy és imádnivaló lányaik, Margo, Edith és Agnes, és persze a minyonok fergeteges kalandjai. R: Kyle Balda, Pierre Coffin ----------- ----------------------------------------------------------------------------00 30. PIA 20 NA PLNÝ PLYN akčný, thriller 15 ST 4€ Čas sa kráti... R: Antonio Negret H: Simon Abkarian, Ana de Armas ----------- ----------------------------------------------------------------------------01. SZO 1800 GRU 3 animált :) MB 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------01. SO 2000 BRLOH komédia 12 ST 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------02. NE 1800 JA, ZLODUCH 3 animovaný 3D :) SD 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------02. VA 2000 A SZERENCSE HÁZA vígjáték 12 MB 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------04. KE 1800 GRU 3 animált :) MB 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------04. UT 2000 TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER scifi, fantasy 3D 12 ČD 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------05. STR 1800 BABY ŠÉF animovaná komédia :) SD 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------05. SZE 2000 CSAJOK HAJNALIG vígjáték 15 MB 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------------06. ŠTV 1800 JA, ZLODUCH 3 animovaný :) SD 4€ ----------- -----------------------------------------------------------------------------

:)mládeži prístupné/korhatárra tekintet nélkül megtekinthető 12 mládeži prístupné od 12 rokov/12 éven aluliak számára nem ajánlott 15 mládeži prístupné od 15 rokov/15 éven aluliak számára nem ajánlott 18 mládeži prístupné od 18 rokov/18 éven aluliak számára nem ajánlott FK filmový klub/film klub SD slovenský dabing/szlovákul beszélő

ST slovenské titulky/szlovák felirat OV originálna verzia/eredeti változat ČD český dabing/csehül beszélő ČT české titulky/cseh felirat MB maďarský dabing/magyarul beszélő MF maďarské titulky/magyar felirat

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! A P R O G R A M VÁ LT O Z Á S J O G ÁT F E N N TA R TJ U K ! AKTUALIZÁCIA PROGRAMU DENNE NA:

www.kinodanubius.mojekino.sk

AKTUÁLIS NAPI PROGRAM:

www.danubiuszmozi.hu


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

18

MEGEMLÉKEZÉSEK / SPOMIENKOVÉ OZNÁMENIA

E hónapban töltötte volna be a 83. évet. Sajnos, már csak a szép emlék maradt. Akik ismerték és szerették, gondolatban térjenek vissza egy pillanatra a múltba, mikor köztünk volt.

Fazekas Sándor Fia, unokák és dédunoka „Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojim tokom plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.“ 3. júla 2012 si s hlbokým smútkom pripomíname 6. výročie úmrtia našej drahej

Mgr. Editky Grmanovej rodenej Firickej S nehynúcou láskou spomína smútiaca rodina „Az igazi könnycsepp nem az ami a szemünkből hullik És végigcsorog az arcunkon, Hanem az, ami szívünkből hullik És végigcsurog a lelkünkön.“ „Egy volt közös, szent vigaszunk, a lélek él: találkozunk!“ (Arany János) Fájó szívvel emlékezünk június 2-án halálának harmadik évfordulóján

Pathó Imrére „A gondos, jó szülőket feledni nem lehet, szívünkben tovább él a szeretet.“ Fájó szívvel emlékezünk a szerető szülőkre, nagyszülőkre

Gúdor Gyulára

„Nebolo Ti dopriate s nami dlhšie byť, nebolo lieku, aby si mohol žiť. Bolesťou unavený, tíško si zaspal, zanechal si všetko čo si rád mal.“ Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli dňa 3. mája 2017 rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a dedkom

Jánom Slezákom a svojou účasťou a kvetinovými darmi sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Smútiaca rodina. „Zostali len fotky a pekné spomienky na Teba. Chýba nám všetko, čo si pre nás s láskou robil, hlavne nám chýba Tvoj optimizmus a dobrá nálada.“

S bolesťou v srdci si dňa 4. júna 2017 pripomíname 1. výročie úmrtia

Tibora Labudu

S láskou spomína smútiaca rodina. „Csak a fényképek és a szép emlékek maradtak. Köszönjük, hogy minket szerettél. Örökre szívünkben maradsz, őrizzük mosolyodat.“ Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk 2017. június 4-én halálának szomorú 1. évfordulóján

Labuda Tiborra

Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy csendes percet. A gyászoló család. Dňa 27. júna 2017 si pripomíname 10. výročie úmrtia nášho otca, dedka

Ladislava Očakovského Smútiaca rodina

és

Fájó szívvel emlékezünk halálának 21. évfordulóján

Gúdor Mária Valériára,

Romada Zsoltra

akiket a halál 2000. május 19-én és 2011. május 29-én ragadott ki szerettei köréből.

Szerető családja és barátai.

Emlékét örökké őrző lányai Vali és Évi családjukkal So smútkom v srdci sme si dňa 5. pripomenuli 20. výročie úmrtia našej milovanej manželky, matky a starej mamy

Alžbety Kápostášovej Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku ...smútiaca rodina Június 5-én, halálának 20. évfordulóján fájó szivvel emlékeztünk a drága jó feleségre, anyára, nagymamára

Kápostáš Erzsébetre Akik ismerték és szerették szenteljenek emlékének egy néma pillanatot ...a gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk 2017. május 29-én halálának 5. évfordulóján

Szitás Gáspárra Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Emlékét örökké őrző szerető családja. „Kinek gyermekét nem fedi sírhalom, az nem tudja mi az igazi fájdalom.“ Fájdalommal szívünkben emlékezünk drága szerettünkre

Fritz Bencére emlékét őrzi szerető édesanyja, édesapja, nővére és Laci.


S Z Ó R A KOZ Á S / Z Á B AVA „A halálod oly gyorsan jött, el sem búcsúztál, örökre itt hagytál.“

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

19

„Megpihen a dolgos jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt, szerető férj voltál, drága édesapa. Bánatos családoknak most az őrangyala.“

Fájó szívvel emlékezünk halálának 10. évfordulóján

Horecsnyík Nándorra Akik ismerték és szerették szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Emlékét örökké őrzi felesége Jolika, Annika, Miki és a rokonság.

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon közeli és távolabbi rokonnak, barátnak, ismerősnek, szomszédnak és mindazoknak, akik a szeretett édesapa, após, nagyapa, nász, keresztapa

Pivovár János

HIRDETÉS - INZERCIA Prijmeme na termálne kúpalisko Vadaš do bufetov s príjemným kolektívom a možnosťou finančného rastu dievčatá aj chlapcov, čašníkov, kuchárov – pomocných kuchárov, penzistov aj nezamestnaných. Tel.: 0911-740-410

2017. május 22-i temetésén megjelentek, sírjára koszorút vagy virágot helyeztek, és fájdalmunkban velünk osztoztak.

KERESZTREJTVÉNY

Az apa becipeli a felismerhetetlenségig koszos gyereket a játszótérről. - Hát, te hogy nézel ki? – kiált fel az anya. – Verést érdemelnél. (Az apa válaszát lásd a rejtvényben!)

2 1

Cseh város

60 perc

Tény

Ledorongolás Történelmi éra

Kábítószerező

Forgács Péter keresztrejtvénye

Te meg én

Spanyol autójel

Foggia része!

Zenei stílus

Kertészkedik

Magmás Dákóhegy! kőzet

E Dávid győzte le Trombitahang

Japán hasfelmetszés

Földre pakoló Nem engedélyező

Fél év!

... Szent Teréz

Paradicsom

Nagyobb pattanás Szakmai hozzáértés

Nem szalonképes

Némán tudó!

Román légitársaság

Mosószermárka Dugi ... (Dalmácia)

Epekedő

Ruandai népcsoport

Romlott a vaj Sziget belseje! Olasz sportjel

Volt USAelnök Részben megíró! Trabanttípus volt

Ugyanott, röviden Kerékbelső!

Telefon, röviden Arzén

Női név

Férfi párja

Mely tárgy

N

Indíték Olasz dalforma

Tempus

Metró jele

Út eleje! Víznyerő hely

Megfejtéseiket emailben (parkanyesvideke@gmail.com) és levélben (Tűzoltó u/Hasičská. 25. 94301 Párkány) is beküldhetik. Az email tárgymezőjében vagy a borítékon tüntessék fel: REJTVÉNY. Címüket és telefonszámukat is írják meg. Beküldési határidő: 2017. július 1. A helyes megfejtést beküldők közül egy nyertest sorsolunk ki, aki 15 €-s utalványt nyer a Tone in Tone Virágüzlet felajánlásából. A nyertest a szerkesztőség külön értesíti. Az előző havi rejtvény megfejtése: Akkor ezt meg is beszéltük, télen megy szabadságra. A múlt havi nyertes: Fodor Ferenc, aki 15 €-s utalványt nyert a Parasztétterem jóvoltából. Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie – mesačník, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Šéfredaktor: Réka Bokor. Členovia redakčnej rady: Kornél Hajtman, Robert Folk, Péter Forgács, Csilla Hiros. O inzerciách sa môžete informovať na tel.čísle: 036/7511108, na e-mailovej adrese: reklama.sao@gmail.com, alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomenie, grafický design a tlač: SPOT DESIGN. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Redakcia nezodpovedá za obsah komerčných článkov, a za obsah komerčnej inzercie a reklamy! Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Dátum vydania: 13. 6. 2017 Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie - havilap, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Főszerkesztő: Bokor Réka. A szerkesztőbizottság tagjai: Hajtman Kornél, Folk Róbert, Forgács Péter, Hiros Csilla. Hirdetésfelvétel a 036/7511108 –as telefonszámon, e-mailben a reklama.sao@gmail.com címen, illetve személyesen a Városi Művelődési Központban. Grafika, tördelés, design és nyomtatás: SPOT DESIGN. A lapban megjelent hirdetések és cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem felel. A kommersz és lakossági hirdetések, reklámok, reklámcikkek tartalmáért a szerkesztőség nem felel! Nyilvántartási szám: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Kiadás dátuma: 2017. 6. 13.


www. SMIDISERVICE .sk KLIMATIZÁCIE ( predaj a servis ) Panasonic ,Daikin, Gree, Toshiba, LG, Midea Neèakajte na hor?èavy, Nečakajte na horúčavy, myslite na komfort myslite na skor! komfort skôr!

Dezinfekcia autoklimatizácií ozónom, alebo ultrazvukomvým zariadením

Kamenica nad Hronom

Svodín

0915/441 670

0905/713 325

TeatrO Vám prináša: SEVENET s.r.o. Továrenská 1, Štúrovo

www.teatro.eu 0918 873 772

2017/6 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie