Oog Op Organisatie Editie 6 2020

Page 1

Oog Op Organisatie

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

1


2

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

een moderne kijk op verzuim en vitaliteit

Klaar voor de start...


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

3

Willen & Kunnen Mijn oma had er een aantal aan de wand…. Delfts Blauwe tegels met wijze spreuken. Spreuken die soms in één zin, één van de zeven “coping stijlen” aangeven of volkswijsheden, waar ze ook in haar dagelijks taalgebruik vol van zat.

wacht dat je aan je klant gaat uitleggen dat de dienstverlening in de toekomst er wat anders (“Geloof me, beste klant…, veel beter…!”) uit gaat zien, terwijl je zelf het antwoord op alle details ook nog schuldig moet blijven. Verandering als enige constante… Wij veranderen en de wereld om ons heen verandert. Heel nadrukkelijk in die volgorde. Wij willen trendsetter zijn en geen trendvolger. Voor ons

Ik kreeg zo’n tegel van een collega met daarop

als individu is het daarbij van wezenlijk belang

een uitspraak die ik blijkbaar zelf regelmatig doe.

om binnen dit geheel een plek te vinden die echt bij ons past. Een plek die ons gegoten zit

Ik realiseer mij dat we in de transitie en het

als de lekkere warme jas die we in het huidi-

samenvoegen van bedrijven, soms veel van

ge jaargetijde nu weer nodig hebben. Daarbij

collega’s vragen. Plots verandert je werkplek,

vooral ook onze eigen identiteit bewarend. Ik

je werkomgeving, misschien wel je functie-

hoop dat jullie allemaal die fijne, goede plek

naam of zelfs voor een groot deel de inhoud

aan het vinden zijn.

van je functie. Plots werd je misschien zelfs wel gevraagd om te “solliciteren” op een andere

In Delfts Blauw geschreven is het zoveel fijner

functie. Maar ook externe invloeden, zoals de

als “je wil wat je kunt in plaats van niet kun-

coronacrisis vraagt wat van jullie. Ik merk

nen wat je wil”.

dat onze medewerkers met bovengenoemde ontwikkelingen professioneel en gedreven omgaan… Jullie doen dat ‘gewoon’! Daarnaast wordt wellicht wel van je ver-

Rudo


4

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

IN DEZE EDITIE: Column Rudo Vissers: Willen en kunnen De pioniersgeest van het Shared Service Center

Het is toch ook fijn, slachtoffer zijn

22

3 6

Succes bij Resolu

24

Master Duurzame Inzetbaarheid

25

Succes bij Optios

26

RADI® als standaard in Nederland

28

Nieuw: The Shift!

29

Team ‘Veiligheid & Gezondheid’

32

Sparren met Resolu

34

Vacatures

36

Maak kennis met Immediator

10

De uitdagende reis van De Arbodienst

12

De PSION Psychologenlijn

14

Ben fit, blijf fit, of word fit... getFIT! 16 Behoefte aan ontwikkeladvies groter dan ooit tevoren

18

Inverzo groeit. En hoe!

20

Maak kennis met Immediator

10 De uitdagende reis van De Arbodienst

12


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

Ben fit, blijf fit of word fit... getFIT!

16 Inverzo groeit. En hoe!

20 Het is toch ook fijn, slachtoffer zijn

22 Sparren met Resolu

34

5


6

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

De pioniersgeest van het Shared Service Center


Oog Op Organisatie

Heb jij al een kijkje genomen in het Shared Service Center van paraDIGMA groep? Verdeeld over drie verdiepingen zijn per 3 augustus jl. de ondersteunende diensten ICT (tweede verdieping), Kwaliteit, Juridische zaken, Facilitaire zaken, Hrm, Marketing & Communicatie en Sales support (eerste verdieping) en de Backoffice en Planning (begane grond) verenigd in het Shared Service Center. Joost Belonje, manager Shared Service Center, vertelt enthousiast over de nieuwe afdeling waar ruim 80 collega’s werken: ‘Geweldig hoe de pioniersgeest leeft bij collega’s om iets moois neer te zetten.’

|

paraDIGMA groep

Goed uitgerust ‘We maken als organisatie veel veranderingen mee. Dan is een goed uitgerust ondersteunend component zeer waardevol. Dat was duidelijk te merken tijdens de coronacrisis en de fusie. De ondersteunende diensten hebben tijdens de coronacrisis ervoor gezorgd dat iedereen op afstand goed kon werken, met telefoons, laptops en samenwerkingssoftware. De dienstverlening

|

#06 November 2020

|

7

‘ Van idee naar afdeling: in tweeënhalve maand was het Shared Service Center een feit.’

is hierdoor altijd op niveau gebleven. Ook acteerden we vanuit Kwaliteit en Facilitaire zaken volgens de nieuwe veiligheids- en welzijnseisen. Tijdens de fusie speelden de diverse teams ook een waardevolle rol. ‘Zowel ICT, Marketing & communicatie, Kwaliteit & security en Planning & support hebben continu doorgewerkt onder lastige omstandigheden (qua locaties), om te zorgen dat klanten en medewerkers op de juiste wijze geholpen werden. Daar ben ik trots op: dat we in korte tijd het naastgelegen pand hebben betrokken en operationeel hebben gekregen.

Zichtbaarheid en herkenbaarheid

Hierdoor konden we het proces van integratie

‘In het Shared Service Center zitten de colle-

van verschillende arbodiensten versnellen.

ga’s van de ondersteunende diensten van de

Het is dan ook ontzettend leuk om te zien hoe

diverse kantoren dichtbij elkaar. Zo kunnen

enthousiast de nieuwe collega’s van andere

we van elkaar leren, elkaar ondersteunen en

kantoren zijn over deze ruimte en dit als hun

versterken. Zeker gezien de ontwikkelingen in

nieuwe werkplek zien.’

de organisatie is dat belangrijk. Vanaf deze gezamenlijke locatie kunnen we als één team

Ontwikkelingen

samenwerken en opereren.’ De ondersteunende

Binnen het Shared Service Center is er ook een

diensten zijn nu zichtbaar en herkenbaar, on-

afdeling HR. Joost: ‘Als organisatie geloven we niet

der andere door het niet te missen logo van het

in een complete HR-afdeling binnen paraDIGMA

Shared Service Center als je de vleugel binnen-

groep. Wel is er op administratief niveau een HR-

loopt. Het logo is afgeleid van het paraDIGMA

team, met salaris- en personeelsadministratie en

logo, met het Shared Service Center in het hart

wagenparkbeheer. Het HR-team bestaat

van de organisatie. Joost verbindt als manager

momenteel uit drie mensen. Durescom is onze

de ondersteunende diensten met de organisatie

partner bij het aanpakken van grote HR-gere-

door het ophalen van informatie bij de ver-

lateerde projecten Daarnaast ontwikkelen we

schillende labels en hierop in te spelen. Daar-

activiteiten die de talenten en ontwikkeling van

naast is hij in de beginperiode als ‘vliegende

de collega’s stimuleren. Het HR-team kan hen de

keep’ ook meewerkend voorman bij de kleinere

juiste tools bieden om hun werkzaamheden goed

teams. Ook procesbewaking hoort hierbij. ‘Col-

uit te oefenen.

lega’s kunnen rekenen op dezelfde service van dezelfde ondersteunende diensten als ze altijd gewend waren: zo snel mogelijk, laagdrempelig, toegankelijk en uiteraard naar tevredenheid. We zijn dienstbaar en oplossingsgericht.’

Wil je de nieuwe vleugel en de Shared Service-collega’s ontmoeten? Of heb je vragen of heb je goede ideeën voor het Shared Service Center? Kom dan even langs of mail naar joost.belonje@paradigma.nl


8

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

9


10

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

Maak kennis met Immediator Het in 2004 opgerichte Immediator valt sinds begin dit jaar onder paraDIGMA groep. Immediator plaatst zelfstandig gevestigde en gecertificeerde bedrijfsartsen in organisaties die graag zelf de regie nemen in de aanpak van verzuim en duurzame inzetbaarheid. Manager Evelien Ottink vertelt dat de ‘meiden van Immediator’ zich zeer welkom voelen bij paraDIGMA groep. ‘Wij hebben onze komst bij paraDIGMA groep als een warm welkom ervaren. Het valt op dat we zo makkelijk contact met de nieuwe collega’s hebben en vaak al snel op 1 lijn zitten.’

Aanwinst voor paraDIGMA Groep

bedrijfsartsen, wij leveren sec de deskundig-

Immediator werd eind vorig jaar door Rudo

heid. Als de klant meer diensten wil dan kan

Vissers aangeduid als ‘de eredivisie in arboland’.

dat, maar het verzuimvolgsysteem moeten ze

En niet voor niets. Evelien vertelt waarin

echt zelf inrichten.’

Immediator zich onderscheidt van andere aanbieders: ‘Wij spreken een andere groep werkgevers aan. We werken namelijk samen met werkgevers die niet met een arbodienst in zee willen, maar die zelf de regie willen houden

‘ Wij gaan voor de klik en de fit’

en maatwerk zoeken. Zij zijn op zoek naar een bedrijfsarts als interne adviseur, binnen hun

Evelien: ‘Momenteel werken we met ruim 110

eigen arboteam. De bedrijfsarts werkt op locatie

geregistreerde bedrijfsartsen samen(van de

bij de opdrachtgever, meestal een dag per week.

ruim 200 in ons bestand) en dat aantal groeit

Bij grote klanten werken er meerdere bedrijfs-

nog steeds. Afgelopen jaar hebben we 26

artsen, ieder voor een eigen regio of onderdeel.

nieuwe bedrijfsartsen mogen verwelkomen.

Het contact is daardoor laagdrempelig. Als de

We faciliteren de bedrijfsartsen goed, staan

medewerker bij de bedrijfsarts is geweest, gaat

voor ze klaar en denken mee in mogelijkhe-

deze vaak ook meteen langs de leidinggevende

den. Met een deel van de artsen werken we al

voor het afstemmen van het plan van aanpak.

15 jaar samen. Het zijn bijna collega’s, ook al

Of de leidinggevende haakt al aan bij het ge-

zijn het zelfstandigen. Toen ik 8 jaar geleden

sprek met de bedrijfsarts en medewerker voor

bij Immediator kwamwerken, hadden we 40

het maken van vervolgafspraken. We stoppen

klanten. Dit zijn inmiddels ruim 100 klanten:

voorafgaand aan de samenwerking veel tijd

een enorme groei.’

in afstemmen van verwachtingen. Zo vult de werkgever onder andere zelf de agenda van de


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

11

Verschillen met arbodienstverleners?

Wij selecteren werkgevers op goed werkgever-

goed: zelfs nu Immediator nog

Immediator is geen Arbodienstverlener maar

schap, dat is de basis voor fijn samenwerken.’

vanuit Naarden-Vesting werkt.

een organisatie die zelfstandig gevestigde,

Vanaf volgend jaar is het de

gecertificeerde bedrijfsartsen plaatst. Evelien:

Klik en fit

bedoeling dat zij in het

‘Wij werken volgens de maatwerkregeling. En

Evelien verwacht dat Immediator en de ande-

hoofdkantoor van paraDIGMA

een arbodienstverlener valt onder de vangnet-

re labels veel voor elkaar kunnen betekenen:

groep trekken. Evelien: ‘We

regeling. De wettelijke basis is dus anders. Wij

‘De kennismaking met paraDIGMA groep is nog

kijken uit naar verdere

laten de bewaking door Wet Poortwachter aan

gaande. Afgelopen maanden lag onze prioriteit

kennismaking met iedereen, dit

de klant over. Want de klant bepaalt wanneer

bij het ondersteunen van klanten bij de corona-

verloopt al op natuurlijke wijze.

zij medewerkers naar de bedrijfsarts sturen.

perikelen. We leren de verschillende labels en

Als interne bijeenkomsten weer

Bij Immediator werken alleen geregistreerde

hun mogelijkheden voor onze klanten graag

mogelijk zijn, dan zijn wij zeker

bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, bij de

beter kennen. Met PSION werken vele opdracht-

van de partij!’

landelijke arbodiensten werken ook veel ba-

gevers al samen en we verwachten dit in de

sisartsen en artsen in opleiding onder supervi-

toekomst nog meer te kunnen promoten. Ook is

sie van een geregistreerde bedrijfsarts. Grote

er al regelmatig contact met de klantmanagers

verschillen dus, maar gek genoeg komt onze

van De Arbodienst om de acquisitie af te stem-

visie overeen. Immediator is ontstaan vanuit

men en om ‘gaten te vullen’ op het gebied van

Falke & Verbaan die het gedragsmodel als visie

bedrijfsartsen bij landelijke opdrachtgevers. Het

heeft bedacht. dit komt goed overeen met de

is echter goed om te beseffen dat we bedrijfsart-

visie van Rudo Vissers: het gaat om gedrag. De

sen niet zo 1, 2, 3 kunnen leveren. Wij gaan voor

cultuur van een organisatie draagt bij aan het

de klik en voor de fit. Wij lopen het afstemming-

arbeidsethos van de medewerkers, verantwoor-

straject met de klant door. Is die match er? Wat

delijkheid nemen voor eigen werk en het den-

wil de klant en wil hij groeien naar eigen regie?

ken in mogelijkheden. Werkgevers kunnen veel

Bovendien willen bedrijfsartsen niet altijd in

zelf oppakken door goed werkgeverschap te

taakdelegatie werken. Het blijft maatwerk. ’

laten zien en een warme zakelijke benadering.

De klik en fit met paraDIGMA groep voelt ook


12

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie


Oog Op Organisatie

De uitdagende reis van De Arbodienst Over werven en inwerken van (Bedrijfs)artsen

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

13

Veiligheid doet optimaal presteren Judith legt uit dat ze bij De Arbodienst op een andere manier kijken naar talent, drijfveren en competenties: ‘We kijken naar wie jij bent als persoon in jouw rol als arts. Welke werken privéwaarden vind jij belangrijk, waarin

Heb je Judith Pagie al ontmoet? Judith is recruiter binnen paraDIGMA groep en maakt werk van de structurele werving van (bedrijfs)artsen bij De Arbodienst! Ze heeft daarbij een eigen visie op employer branding, inwerken (onboarding) én het behouden van de (bedrijfs)artsen. Die visie ligt volledig in lijn met die van paraDIGMA groep: denk out of the box, toon lef en denk in mogelijkheden.

Van binnen naar buiten

wil jij je ontwikkelen? Dit gebruiken we in de

Judith is er als ervaren recruiter van overtuigd

recruitment en in de ‘Welkom-aan-boord-

dat recruitment binnen een organisatie altijd

visie.’ Om dit optimaal te laten verlopen

strategische aandacht nodig heeft. ‘Het selecte-

zweert Judith bij een persoonlijke benadering

ren van de juiste mensen voorkomt ongewenste

bij de werving, zoals via haar eigen LinkedIn-

uitstroom of verzuim. En hoe laten wij aan de

kanaal. ‘Dat persoonlijke blijf ik ook doen bij

buitenkant zien wat voor organisatie er achter

de onboarding. Want als dat proces niet goed

de vacature zit? De focus bij de werving van

gaat, verzuipt iemand binnen de organisatie.

(bedrijfs)artsen ligt o.a. op ANIOS (arts niet

Het is van belang dat nieuwe collega’s zich

in opleiding tot specialist), AIOS (arts in oplei-

veilig voelen: als je je in een organisatie niet

ding tot specialist) en op zij-instromers, zoals

veilig voelt, kun je jezelf niet zijn, presteer je

huisartsen, SEH-artsen, longartsen en andere

niet optimaal en worden je talenten niet goed

specialisten die nadenken over een twee-

gezien. Daarom volgen we de ontwikkeling

de carrière. Als we hen willen inspireren om

van de artsen. Dat ontwikkelingstraject heeft

bedrijfsarts te worden, ben je afhankelijk van

als doel dat iedereen happy is en blijft.

een aantal factoren: je werkgeversimago, een

Aangezien we momenteel meer dan 60 artsen

juiste ‘employer branding’ (werkgeversmerk)

in dienst hebben, kan ik niet met iedereen

en hoe stralen we naar buiten uit wat we van

intensief contact onderhouden. Daarom heb ik

binnen voelen. Dat we bij paraDIGMA groep

regelmatig overleg met de stafartsen. Zij

anders denken moet dus zichtbaar zijn in alles:

hebben in elke regio gemiddeld 10 tot 15

het logo, de huisstijl en de vacatureteksten. Die

(bedrijfs)artsen onder zich. Voor het onboar-

recruitment visie hangt dan ook samen met de

dingsprogramma zetten we nu een kernteam,

paraDIGMA visie ‘vitale medewerkers in een

gericht op de artsen. Daarnaast werken we

vitale organisatie’. Bij de werving kijk ik niet al-

nauw samen met het trainingscentrum van

leen naar competenties, maar ook naar de visie

paraDIGMA groep.

van de kandidaat op verzuim. Dan ontdek ik al snel of iemand in beperkingen of in mogelijkhe-

Ambassadeurs gezocht

den denkt en dus ook of diegene bij paraDIGMA

Zowel bij het werven van toekomstige colle-

groep past.

ga’s als bij het verwelkomen van de huidige en nieuwe medewerkers, gelooft Judith in

Ontwikkeling in transitieperiode

het bundelen van krachten en een positieve

In juli dit jaar zijn de eerste artsen gestart bij de

samenwerking. ‘Daarom ben ik altijd op zoek

nieuwe Arbodienst. Eenmaal in dienst, bestaan

naar ambassadeurs. Het ambassadeurschap

de eerste twee maanden voor hen uit theorie

gaat vooral om het vertalen van de visie en

met klassikale trainingsdagen. De derde maand

het uitdragen van de nieuwe bloedgroep als

kunnen ze al -onder supervisie- aan de slag.

arts binnen De Arbodienst. We komen graag in

Judith blijft als loopbaancoach nauw bij hen be-

contact met artsen die graag hun expertise in

trokken. ‘De transitieperiode van De Arbodienst

de bedrijfsgeneeskunde willen overdragen

Judith Pagie is ruim 12 jaar

maakt het onboarden uitdagend. We hebben

aan de huidige en nieuwe artsen. En die het

werkzaam in recruitment en

nu te maken met nieuwe collega’s en er is nog

inspirerend vinden om ze daadkrachtig en

loopbaan coaching, waarvan

positief mee te nemen in de huidige transitie

bijna vier jaar bij de vroege-

sprake van cultuurverschillen door de fusie van BlijWerkt, Argo Advies en de oude

re Arbodienst. Sinds mei 2020

Arbodienst. Ook al zijn we op de goede weg: nog

werkt Judith vanuit het hoofd-

niet alles loopt gestructureerd. Dat heeft dan

Meer weten over deze rol? Neem dan contact

kantoor van paraDIGMA groep.

ook de aandacht de komende tijd.’

op via Judith.Pagie@dearbodienst.nl of telefo-

van De Arbodienst.’

nisch via 06-29 49 95 55.


14

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

Direct persoonlijke ondersteuning bij negatieve gevoelens of andere psychologische klachten? PSION maakt het mogelijk met de psychologenlijn! Tijdens de eerste coronagolf in maart is PSION door een van haar grote klan-ten gevraagd om hulp. Veel van hun medewerkers wonen in Brabant, waar op dat moment het virus veel ellende veroorzaakte. Ernstig zieke familieleden, het verlies van ouders, soms zelfs beide ouders in hele korte tijd, verlies van collega’s. Kortom, hele schrijnende en soms traumatische situaties. Veel emoties, angst, verdriet, paniek. Noem maar op. Bij dit soort heftige situaties biedt PSION normaal gesproken ook opvang en ondersteuning van teams op locatie aan, maar de psychologen konden hiervoor nu niet naar de locaties komen. De hulpvraag was bovendien veel breder en anders dan anders. Hoe om te gaan met angst voor het virus bijvoorbeeld? Binnen enkele dagen direct toegang

bereikte pakten we direct door en zorgden we

tot psychologische hulp

ervoor dat De Psychologenlijn geen

Account Director Kees Glasbergen: ‘Samen met

exclusieve oplossing was voor één klant,

onze klant hebben we gekozen voor telefonische

maar stelden we deze voor de rest van onze

ondersteuning. Door een speciale telefoonlijn te

klanten open. We zijn hierover gaan

openen konden we directe toegang tot professi-

communiceren en binnen de kortste keren

onele hulp aanbieden. Het concept is binnen en-

hadden we een mooi en zeer gevarieerd

kele dagen bedacht, ontwikkeld en live gegaan.

klantenbestand dat aangesloten was met zo’n

Onze klant was hier enorm blij mee en zij gaven

150.000 medewerkers die De Psychologenlijn

daarmee de ruim 30.000 medewerkers directe

konden bellen!’

toegang tot psychologische ondersteuning. Hun medewerkers zaten daarmee zelf aan het stuur

Vast onderdeel dienstverlening PSION

en konden onze professionele hulp anoniem in-

De Psychologenlijn was initieel bedoeld als

schakelen. Op het moment dat zij daar behoefte

een tijdelijke hulplijn. Ingericht voor

aan hadden.

medewerkers die mentale ondersteuning nodig hebben als gevolg van de Coronacrisis

Mond tot mond reclame

in brede zin. Van traumatische

Op het moment dat deze werkgever de informa-

gebeurtenissen tot het ‘gek worden’ van het thuiswerken. In de zomerperiode, toen corona

tie over De Psychologenlijn intern verspreidde, kreeg PSION direct vanuit meerdere grote

echt wel wat meer naar de achtergrond was

werkgevers vragen of zij deze dienstverlening

verdwenen, besloot PSION op basis van de

ook konden inzetten. Zo zie je maar hoe klein de arbowereld is. HR-professionals delen veel

positieve reacties van medewerkers en

informatie met elkaar en ook bedrijfsartsen die

onderdeel van de dienstverlening moest

voor meerdere organisaties werken nemen

worden. Ook één die we zonder Coronacrisis in

goede ideeën mee naar deze verschillende

de lucht houden. Klanten kregen dus de moge-

organisaties. Kortom, toen ons dat signaal

lijkheid om de tijdelijke hulplijn te verlengen.

werkgevers dat De Psychologenlijn een vast


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

15

Kees Glasbergen: ‘We hebben hier een mooi

Dankbaar werk

klantenbestand aan overgehouden en er melden

Bellers naar de lijn zijn heel positief en het is

zich nog steeds nieuwe klanten. Ook zien we dat

voor onze psychologen ook dankbaar werk.

klanten die in de zomerperiode hadden opge-

Het contact en de vragen die we krijgen zijn

zegd terugkomen op hun beslissing en er toch

ook wat anders dan we gewend zijn. Het is dan

weer dankbaar gebruik van maken. En hoewel

ook fijn om iemand de juiste middelen aan te

het aantal telefoontjes dat we per maand krij-

kunnen reiken zodat hij of zij weer verder kan

gen reuze meevalt, is het voor werkgevers heel

en ergere problemen worden voorkomen. Blijkt

interessant om deze laagdrempelige dienstver-

overigens tijdens het telefoongesprek dat er

lening aan te bieden. Het past bij goed werk-

meer speelt en één gesprek echt niet voldoen-

geverschap om hun medewerkers deze onder-

de is om iemand structureel verder te helpen,

steuning te bieden. Daarbij is het preventief en

dan adviseren we de beller om een aanmelding

Meer informatie over de

bieden organisaties medewerkers de kans om

voor verdere begeleiding bij de werkgever aan

Psychologenlijn en hoe dat

(anoniem) eigen regie te voeren.

te vragen. In bijna alle gevallen kunnen we

jouw klanten ook kan helpen:

overigens de beller in één gesprek voldoende

www.psion.nl/de-psychologenlijn

helpen.’


16

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

Ben fit, blijf fit of word fit... getFIT! Sinds 14 augustus is paraDIGMA groep een nieuw label rijker: getFIT. Met getFIT is vitaliteit als apart label gewaarborgd binnen paraDIGMA groep. Wie zitten er achter dit energieke label? Jorik Vissers, directeur getFIT, is één van de initiatiefnemers. Samen met vijf collega’s is hij officieel op 1 september 2020 gestart met het nieuwe label. Inmiddels is er nog een extra collega aangesloten bij het team van getFIT.

De diensten die onder getFIT vallen, zijn niet

Wij zien vitaliteit als de balans tussen fysieke

onbekend binnen paraDIGMA groep: ze waren

en mentale fitheid; de levenslust van medewer-

voorheen onderdeel van Vitaliteit en Preventie

kers, zin om de dag aan te vallen, etc. Daar-

bij Argo Advies. Het Preventief Medisch Onder-

naast gaat vitaliteit over de bereidheid van

zoek (PMO), de Risico-Inventarisatie & Evaluatie

medewerkers om mee te veranderen met wat

(RI&E) en Zorgcoachtrajecten verhuisden niet

de werk- en privéomgeving van hem of haar

mee en blijven daarmee onderdeel van arbo-

vraagt. Ook persoonlijke doelen horen daarbij.

dienstverlening bij team Veiligheid & Gezond-

En dat is precies waar getFIT in ondersteunt;

heid van De Arbodienst.

wij sturen medewerkers niet naar een sportschool of verplichten ze tot een dieet. Nee,

getFIT, hoe het begon

we gaan samen op zoek naar de persoonlijke

Zeven jaar geleden begon Jorik bij Argo Advies

vitaliteitsbeleving en persoonlijke doelen. We

als consultant Vitaliteit & Personal trainer en

geven medewerkers handvatten om zelf de re-

zette hij het thema Vitaliteit op de kaart. Dit

gie te nemen over hun eigen vitaliteit; iedereen

bleek een succes! Vitaliteit groeide uit tot een

is hier immers zelf verantwoordelijk voor.’

team van 10 collega’s. Zij hielden zich bezig met onder andere werkplekonderzoeken, trainingen,

Aan de slag met vitaliteit!

workshops en vitaliteitstrajecten, waarin mede-

getFIT begeleidt en ondersteunt klanten bij het

werkers begeleid worden in o.a. lifestyle, sport, bewegen, slaaphygiëne en voeding. En als klap

versterken van de vitaliteitscultuur binnen

op de vuurpijl: de vitaliteitskermis die in 2019

HR en leidinggevenden. Daarnaast gaat getFIT

is gelanceerd! ‘Ik heb altijd het streven gehad

aan de slag met de vitaliteitsbeleving op indi-

een eigen label op te richten voor vitaliteit;

vidueel niveau bij medewerkers. ‘Het lijkt mij

voor de zichtbaarheid van dit thema en om een

mooi om onze vitaliteitsdiensten in een abon-

compleet pakket aan vitaliteitsproducten

nementsvorm aan te kunnen bieden: coaches

onder één noemer aan te kunnen bieden’,

die wekelijks met klanten in gesprek gaan en

vertelt Jorik.

kunnen adviseren, op de werkvloer komen en

organisaties. Denk hierbij aan het trainen van

zien wat er leeft en waar behoefte aan is. De getFIT, De opstap naar Vitaliteit

wereld verandert, de organisatie verandert,

Jorik: ‘FIT is een mooie krachtige term voor vi-

dus het is belangrijk dat medewerkers mee

taliteit. Het logo van getFIT is precies waar het

kunnen veranderen. Voor veel werkgevers is

om draait: wij zijn de opstap naar fit en vitaal

vitaliteit nog een vaag begrip en/of ze weten

zijn. Waarom? Omdat vitale medewerkers veel

niet goed wat de vitaliteitsbeleving is binnen

minder snel verzuimen dan niet vitale mede-

de organisatie. Daarom willen we een vitali-

werkers. Zo simpel is het…

teitsbeleid inzetten op basis van een unieke vitaliteitsscan. Uit die scan moet blijken aan


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#1 September 2020

|

17

welke diensten behoefte is en waar een orga-

Multidisciplinaire samenwerking

nisatie naar toe kan groeien. Leidinggevenden

met alle labels

moeten oog voor vitaliteit krijgen, het onder-

‘In de basis heeft ieder label iets te maken

Zorg goed voor jezelf: ben fit, blijf

werp dragen en ondervinden dat ze ook op de

met vitaliteit. Ik hoop met alle labels mooie

fit of word fit. Het is een opdracht

lange termijn profiteren van een vitale organi-

samenwerkingspakketten neer te zetten, met

aan iedereen. En ook een populaire

satie met vitale medewerkers. Als zij daarvan

in de basis aandacht voor vitaliteit. De vitali-

boodschap. Zo’n boodschap die je

overtuigd zijn, heeft dat effect op de gehele

teitsscan van getFIT zou hier een uitstekend

vooral hoort en ziet aan het begin

organisatie’ aldus Jorik.

product voor zijn. Daarnaast voeren we al

van elk nieuw jaar. Het moment dat

multidisciplinaire trajecten uit. Een heel heftig

fitnessbedrijven -met billboards,

Bruisende ideeën

maar duidelijk voorbeeld van zo’n multidis-

radioreclames en flyers- mensen

Naast een vitaliteitsscan grijpt getFIT nieuwe

ciplinaire samenwerking, is een meneer die

aansporen afstand te doen van hun

ontwikkelingen aan om de huidige dienstverle-

door omstandigheden acuut in coma gebracht

decemberkilo’s. Soms zet het mensen

ning te verbeteren. Jorik: ‘Neem het begin van

moest worden. Meneer moest afscheid nemen

aan om daadwerkelijk met succes af

de coronatijd. Al onze activiteiten met Team Vi-

van zijn familie, omdat het niet zeker was of

te vallen, bij velen is het aan dove-

taliteit en Preventie bij Argo Advies lagen prak-

hij de operatie zou overleven. De operatie was

mansoren gericht en weer anderen

tisch stil. Dat komt doordat een groot deel van

succesvol, maar meneer raakte in een de-

doen een dappere poging om een

onze doelgroep vaak tot de risicogroep behoort,

pressie, deed niets meer en werd zwaarlijvig.

maand later -voor de zoveelste keer-

zoals mensen met bijvoorbeeld overgewicht en

Samen met een ander label binnen de paraDIG-

hun strijd te zien stranden.

ook omdat we geen online producten aan kon-

MA groep, PSION, hebben we meneer weer fit

Wij zijn ervan overtuigd dat anders

den bieden. Dat baarde me zorgen. Inmiddels

en vitaal gekregen, ondanks de traumatische

kijken naar het thema vitaliteit

beschikken wij over een groot aantal online

ervaring die deze meneer heeft doorgemaakt;

werkgevers én medewerkers verder

producten. Dit is uiteraard niet voldoende en

PSION heeft de focus gelegd op het verwer-

brengt. getFIT is dan ook geen

daarom blijven we actief op zoek naar manie-

kingsproces. getFIT is met hem gaan werken

fitnesschool. Wat wij wel doen is

ren hoe werkgevers en medewerkers goed in

aan zijn voedingspatroon in combinatie met

leidinggevenden en medewerkers

contact met hun Vitaliteitsconsultant kunnen

een beweeg-/sportschema. Meneer is nu weer

van organisaties helpen vitaal te zijn

blijven, zeker als het fysiek niet mogelijk is. Zo

met plezier aan het werk’.

en vitaal te blijven. Daarmee werken

zijn we op zoek naar de mogelijkheden voor

we aan het voorkomen van verzuim

een getFIT app en platform waarin we organi-

Kennismaken met getFIT? Kom gerust langs

in organisaties. We bieden medewer-

saties en medewerkers nog veel beter kunnen

in Nieuwegein, op de begane grond naast de

kers handvatten om om te kunnen

begeleiden. Naast deze producten, zijn er veel

fitnessruimte. Of kijk op www.getfit.nl

gaan met wat er in een mensenleven

meer ideeën die we gaan ontwikkelen’.

gebeurt, zowel fysiek als mentaal.


18

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

De behoefte aan ontwikkeladvies is groter dan ooit tevoren


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

19

Een ontwikkeladvies van Optios In dit traject gaat een medewerker samen met een consultant van Optios kijken naar zijn of haar eigen ontwikkeling en wendbaarheid op de arbeidsmarkt. Met vier uur begeleiding wordt er deskundig advies gegeven, wat de medewerker tot nieuwe inzichten brengt. We maken een arbeidsmarktscan, waardoor de medewerker inzicht krijgt in zijn of haar huidige positie op de arbeidsmarkt en in de kansen en de mogelijkheden. Hier opvolgend stellen we een ontwikkelplan met vervolgstappen op. Daarnaast biedt Optios ondersteuning in het sollicitatieproces, bijvoorbeeld bij het opstellen van een goede

‘Gratis ontwikkeladviezen voor iedereen, werkenden en werkzoekenden’. Klinkt goed toch?!

sollicitatiebrief. NL Leert Door De subsidieregeling is onderdeel van het

Dat bleek! Op 1 augustus lanceerde de Rijks-

crisisprogramma NL Leert Door. Het doel van

overheid een subsidieregeling die werkenden

het crisisprogramma NL Leert Door is om

en werkzoekenden in de gelegenheid stelden

werkenden en werkzoekenden te helpen zich

om kosteloos een ontwikkeltraject te volgen bij

voor te bereiden op veranderingen op de

een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Ook bij

arbeidsmarkt en perspectieven in kaart

Optios konden werkenden en werkzoekenden

brengen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers

terecht voor een gratis ontwikkeladvies.

die al tien jaar bij een bedrijf in dienst zijn en laaggeschoold zijn. Juist deze doelgroep heeft

Maar binnen no-time was de subsidiepot leeg…

baat bij een ontwikkeladvies; in de praktijk zien

Op 1 september konden er al geen nieuwe

we dat er met de beperktere arbeidsmogelijkheden

aanvragen meer gedaan worden. We kunnen

weinig oog is voor toekomstperspectief. Het

dus wel concluderen dat de behoefte aan

maken van een nieuwe stap in de loopbaan-

ontwikkeling groter is dan ooit te voren.

carrière wordt daardoor niet gemaakt, ook al is daar wel degelijk noodzaak toe. Een ontwikkel-

Daarom is er goed nieuws: het loket voor de

traject biedt medewerkers nieuwe inzichten in

ontwikkeladviezen wordt 1 december 2020

hun loopbaankansen!

opnieuw geopend! Vanaf dat moment kunnen

iedereen die wil werken, moet

medewerkers, zelfstandigen en werkzoekenden

De ontwikkeltrajecten van Optios

kunnen werken Optios helpt

weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen

Optios onderschrijft het belang van een leven

medewerkers een baan te vinden

bij een loopbaanadviseur, waaronder de

lang leren en ontwikkelen; we vinden dat ruimte

waar hij of zij letterlijk op zijn of

consultants van Optios.

voor loopbaanontwikkeling en professionalisering

haar plek is. Als collega binnen

een continu onderdeel van het werk hoort te

paraDIGMA groep ben je vast al

Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten

zijn, zodat medewerkers hun talenten kunnen

eens in een situatie terecht gekomen

beschikbaar. Daarom is het belangrijk dat

benutten, versterken en ontwikkelen. Dit wordt

waarin je twijfelde of een mede-

medewerkers zich nu aanmelden voor dit

namelijk steeds belangrijker om aan te kunnen

werker nog wel op zijn of haar plek

traject. Ken je een medewerker die baat heeft

sluiten bij de continue veranderende arbeids-

zit in de organisatie. Vaak wordt de

bij een ontwikkeladvies en in aanmerking wil

markt en onze moderne samenleving. Daarom

expertise van Optios pas ingezet als

komen voor de subsidieregeling? Laat deze medewerker dan een mail sturen naar martine.

biedt Optios naast de subsidieregeling NL Leert

het tijd is voor spoor 2, maar wist

Door, eigen ontwikkeltrajecten op maat aan.

je dat je aan de voorzijde veel kan

kessels@optios.nl. De medewerker dient in de

We brengen de arbeidsmogelijkheden van de

bereiken? Denk daarom ook aan

mail de reden voor aanmelding en de contact-

medewerker in kaart en stellen gezamenlijk een

Optios als het gaat om persoonlijke

gegevens te vermelden. Wij nemen dan

loopbaanplan op. Het doel van onze ontwikkel-

en loopbaanontwikkeling. Wat

contact op met deze medewerker en dienen

trajecten? Stappen zetten! Want stilstaan is

de vraag ook is: wij doen er alles

de subsidieaanvraag voor hem of haar in.

geen optie.

aan om de medewerker (weer) in beweging te krijgen. Of het nu gaat om loopbaanbegeleiding, jobcoaching of ontwikkeladvies.


20

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

Inverzo groeit. En hoe!

Een verdrievoudiging van het team Arbeidsdeskundigen

Grace Bauer, Arbeidsdeskundige en labelhoofd van Inverzo, werkt sinds oktober 2005 bij de paraDIGMA groep. In 2011 startte zij binnen Argo Advies met het uitvoeren van Arbeidsdeskundige onderzoeken In maart 2019 werd het AD-specialistisch werk ondergebracht in het label Inverzo.


Oog Op Organisatie

Grace Bauer zag haar team Arbeidsdeskundigen door de fusie van BlijWerkt, Argo Advies en de Arbodienst in korte tijd verdrievoudigen! Daar willen we natuurlijk meer over weten! We vroegen Grace om ons dit toe te lichten.

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

21

kennen en zodoende als sparringspartner kan dienen bij het bespreken van casuïstiek. Daarnaast leert de Arbeidsdeskundige de klanten binnen een bepaalde regio beter kennen, waardoor er meer maatwerk kan worden geleverd. Zo kan een klant bijvoorbeeld baat hebben bij een Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO) of is de inzet van een Arbeidsdeskundige bij een bezwaarzaak van cruciaal belang. Dit geeft de

Teambuilding

Arbeidsdeskundige de mogelijkheid om inzicht

Het team van Inverzo is door de samenwerking

te krijgen welke klanten nog geen gebruikma-

tussen Argo Advies, de Arbodienst en BlijWerkt

ken van de dienstverlening van Inverzo en

gegroeid van 7 naar 23 Arbeidsdeskundigen.

waarom niet. Op deze manier creëren we steeds

Om hier één team van te maken was in juli de

meer interactie met teams en klanten, waardoor

kick-offsessie, waar de nieuwe collega’s elkaar

we meer producten van Inverzo en/of de andere

hebben ontmoet. Met een eigengemaakt kwar-

labels kunnen aanprijzen. Kortom: paraDIGMA

tetspel met ludieke vragen kon iedereen elkaar

breed blijven denken en handelen!’

op persoonlijk vlak leren kennen. Ook werd op inhoudelijk vlak verder gepraat in drie werk-

Teamleider heeft een cruciale rol

groepen over de portefeuillemappen, proces-

Niet alleen bij De Arbodienst, maar ook binnen

sen, dashboard en klanten. Collega’s gingen in

Inverzo vormen we teams. Elk team heeft een

gesprek over de overeenkomsten en verschillen

teamleider. Deze teamleiders zijn in november

binnen de verschillende arbodiensten. Al snel

van start gegaan! Dit zijn: Bart van Loon (Team

bleek dat de nieuwe collega’s een enorme hoe-

Zuid), Monique Creemers (Team Noord) en Ro-

veelheid aan kennis en ervaring meebrachten.

land Klarenbeek (Team Midden). ‘De rol van de teamleider is divers’, vertelt

Begin oktober vond de tweede teamsessie

Grace, ‘de teamleider is het eerste aanspreek-

plaats. Vanwege het coronavirus niet live, maar

punt voor de Arbeidsdeskundigen binnen het

via een webinar. Tijdens dit webinar werd

team. Hij of zij is de relatiebeheerder voor

vooral stilgestaan bij de resultaten van de ver-

bepaalde klanten en bewaakt de resultaten en

schillende werkgroepen tot nu toe en de laat-

de capaciteit. Daarnaast zorgt hij of zij dat de

ste ontwikkelingen binnen paraDIGMA groep.

kwaliteit van de dienstverlening wordt geborgd.

Grace: ‘Het enthousiasme binnen het team is

De teamleider ziet en schakelt op kansen om de

groot; iedereen is positief en denkt graag mee.

dienstverlening van Inverzo onder de aandacht

We willen een sterk team worden. Dit doen we

te brengen.’

door het beste van de drie partijen bij elkaar te

Inverzo is het label binnen paraDIGMA groep dat gespecialiseerd

brengen. Zo creëren we een gezamenlijk, stevig

Een club met ambitie

is in (preventieve) Arbeidsdeskundige

fundament. Natuurlijk kan dit niet allemaal in

De ambities van Grace zijn groot. ‘Ik zie graag

onderzoeken, duurzaam inzetbaar-

een keer: het is een proces dat tijd nodig heeft.

dat Inverzo een begrip wordt in de wereld van

heidsonderzoeken en loonadviezen!

Alle Arbeidsdeskundigen gaan per 7 december

de Arbeidsdeskundigen. ‘Denk je aan Arbeids-

De Arbeidsdeskundigen van Inverzo

ook met Planningsagenda werken’.

deskundig advies, dan denk je aan Inverzo’.

kijken met een andere bril naar werk

Daarnaast zie ik kansen voor nieuwe producten

en inzetbaarheid: zij kleuren binnen

Beste resultaten door samenwerking

en wil ik onze bestaande producten zoals het

de lijntjes, maar denken daarbuiten.

Inverzo wil de samenwerking met De Arbo-

duurzaam inzetbaarheidsonderzoek, loonwaar-

Als beperkingen tot gevolg hebben

dienst intensiveren! Hoe? Door de aansluiting

debepaling, AD-werk in het sociaal domein en

dat iemand het eigen werk niet meer,

te zoeken met de teams in de vijf regio’s van De

bezwaar en beroep doorontwikkelen. Voor nu is

of niet volledig meer kan verrichten,

Arbodienst. Grace: ‘De Arbodienst is straks onze

mijn belangrijkste doel om van drie, één groep

dan is het belangrijk om te onderzoe-

grootste klant. Ik zie het dan ook als prioriteit

te maken en te zorgen dat iedereen trots is om

ken wat er nog wel kan. Inverzo zorgt

om een goede relatie met het inzetbaarheids-

bij Inverzo te werken.’

dat organisaties en medewerkers

team en de teamleiders te hebben. We willen

weer verder kunnen.

de lijntjes kort houden en de opdrachtgevers op-

Een keer sparren met een Arbeids-

timaal kunnen bedienen. Daarom kiest Inverzo

deskundige van Inverzo? Loop dan

ervoor om aan elk team van De Arbodienst een

gerust een keertje langs bij Inverzo

Arbeidsdeskundige te koppelen. Het voordeel

in Nieuwegein, tweede verdieping.

hiervan is dat de Arbeidsdeskundige de pro-

Of neem direct contact op met één

fessionals binnen een team steeds beter leert

van de Arbeidsdeskundigen!


22

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

Het is toch ook fijn, slachtoffer zijn

KarstPsion-psycholoog tjoelker,


Oog Op Organisatie

Het is binnen PSION zo’n beetje het eerste begrip dat je leert, denk ik. En als trainee zal het niet lang duren voordat je er in een spreekkamer mee te maken krijgt. De ‘slachtofferrol’. Hij is er in vele gedaantes en in verschillende soorten en maten, maar in de meest pure vorm is hij – vanzelfsprekend – het gemakkelijkst te herkennen. Voor de toehoorder, welteverstaan.

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

meer een patiënt, iemand die heel iets ergs heeft meegemaakt of iemand voor wie het leven behoorlijk tegen zit. Opeens ben je gezond, hersteld, volwaardig – als je dúrft. Want, in de praktijk kan het juist doodeng zijn om het verhaal dat je bij je tegenspoed hebt gemaakt, los te laten. Het gaf je immers óók iets; aandacht en zorg van andere mensen bijvoorbeeld. Een identiteit. Bereklauw Het komt aan de andere kant voor dat mensen na een heftige, persoonlijke crisis of langdurige ziekte er niet alleen weer

Mijn eerste keer was in de omgeving van Zwolle, waar ik

bovenop komen, maar zelfs een groter niveau van geluk

als trainee naast een ervaren psycholoog zat te luisteren

ervaren dan vóór de traumatische gebeurtenis; dit blijkt uit

naar een jonge vrouw die zich in een zware periode bevond.

onderzoek. Ze waarderen het leven meer, hebben soms meer

“Werken lukt niet”, vertelde ze, “al weken niet”. We kregen

betekenisvolle relaties gekregen of een sterker besef van

een hele opsomming aan verklarende redenen: druk in haar

persoonlijke kracht. Ze stellen andere prioriteiten en krij-

hoofd, moe, bang, geïrriteerd, een zeer lijf – alles was teveel.

gen in sommige gevallen een sterker gevoel van zingeving

En als ze dan iets probeerde om de klachten tegen te gaan,

of ‘spiritueel leven.’ Niet ondanks, maar dankzij de tegen-

dan ontving ze direct signalen die stelden dat ze moest

spoed. Wat de traumatische gebeurtenis precies is geweest,

ophouden. Bovendien had ze een aantal jaar geleden iets

lijkt daarbij niet heel veel uit te maken. Het kan bij tal van

heftigs meegemaakt. Dit kwam nu ook weer naar boven. Na

indringende zaken gebeuren: bij het verlies van een dierba-

jaren van geven, ploeteren, opstaan en opnieuw proberen

re, na het geconfronteerd worden met kanker, na bedreigd of

was haar eindelijk duidelijk geworden dat ze nu eens zélf

zelfs na gegijzeld te zijn. Mensen kúnnen erbovenop komen

aan de beurt mag zijn. Haar beste vriendin had de duim

en zich positief veranderd zien na een periode van verwer-

omhoog gehouden, en haar moeder vond het ook.

king en reflectie. Hoe het precies werkt en waarom, dat is

Rust, dat had ze nodig. Een paar weken nog, eventueel iets

wetenschappelijk gezien nog niet helemaal helder. Duidelijk

langer. Nog even niks.

is wel dat er persoonlijke inspanning voor nodig is én durf. Tegenslagen kunnen namelijk ook comfort bieden; een veilig

Identiteit

nest waarin je je – vaak onbewust - voor het leven kunt ver-

Rudo Vissers, vertelde mij eens dat hij als adviseur een keer

schuilen. Soms ontdekken mensen, al dan niet in therapie,

op de grond is gaan liggen tijdens een gesprek. De cliënt had

dat ze eigenlijk liever met één been in een bereklauw blijven

zóveel klachten en persoonlijke mankementen, dat hij in zijn

steken dan dat met beide benen in het leven gaan staan.

beleving níets anders kon doen dan helemaal niets. Niet

De vrouw nabij Zwolle, bijvoorbeeld. Zij werd boos toen ze

bewegen, niets meer proberen, niks meer willen. Als de

op haar houding werd gewezen, en was niet van plan iets

slachtofferrol in deze pure vorm verschijnt, dan is er vaak

te veranderen. Er zijn mensen die direct de kamer uitlopen,

in de kern niet zoveel aan de hand; dat weet ik in inmiddels.

snuivend en stampvoetend; ‘Hoe dúrft iemand dát tegen ze

Ja, er zijn klachten, en misschien een aantal moeilijkheden,

zeggen?’

maar het is vooral iemands houding die de zaak op slot zet. In veel gevallen komen die mensen óók weer terug – als de Toch hoeft het aannemen van de slachtofferrol niet te dui-

psycholoog de confrontatie goed heeft getimed, weltever-

den op ‘kleinzerigheid’. Er zijn bijvoorbeeld mensen die een

staan, want timing is bij het voorhouden van een spiegel

vreselijke ziekte hebben gehad, en na een jarenlang proces

ontzettend belangrijk. Is dit het geval? Dan brengt men soms

uiteindelijk weer een gezond lijf hebben. Er zijn mensen

zelfs chocola of bloemen met zich mee en zitten psycholoog

die een zwaar ongeluk hebben meegemaakt, en jarenlang

en cliënt grijnzend tegenover elkaar. Het zijn fantastische

moeten revalideren voordat ze weer de oude – of de nieuwe

momenten. Ons werk kan ingewikkeld zijn, net als het leven,

– zijn. Er zijn mensen die jarenlang werkloos zijn geweest,

maar sommige lessen zijn even schitterend als eenvoudig.

en dan toch een goede baan vinden. Juist in deze gevallen

Ook al is het soms fijn, slachtoffer zijn; het tegenovergestelde

is het soms lastig een knop om te zetten; opeens ben je niet

is nóg veel leuker.

|

23


24

|

#1 September 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

Gezamenlijk zoeken naar argumenten voor inhoudelijk bezwaar

Al enkele jaren maakt Resolu bezwaar voor werkgevers tegen afgegeven beschikkingen van het UWV en de Belastingdienst. Resolu doet dit niet alleen, want vanuit de verschillende labels binnen paraDIGMA groep worden de krachten gebundeld. Naast Resolu houden arts-gemachtigde Judith Bom (Argo Advies/de Arbodienst), Arbeidsdeskundige Bart van Loon (Inverzo) en Willemijn Berghuijs (de Arbodienst) vanuit haar juridische achtergrond, zich bezig met de bezwaarzaken. Gezamenlijk zoeken zij naar steekhoudende argumenten die gebruikt kunnen worden voor een inhoudelijk bezwaar.

beargumenteerd worden dat de werknemer over een hoger opleidingsniveau beschikt. De medewerker werkte jarenlang op een bepaald niveau en behaalde daarbij allerlei certificaten. Op basis van praktische ervaring is er dus sprake van een hoger opleidingsniveau. - Daarnaast had het UWV veel mogelijk passende functies verworpen met als reden ‘niet passend’. De daadwerkelijke onderbouwing hiervan ontbrak. Pauline Avontuur: “Met deze argumenten hebben we een inhoudelijk bezwaar opgesteld. Hierbij hebben we het UWV zelf eerst weer aan het werk gezet. Als wij alles goed moeten onderbouwen, moet het UWV dit uiteraard ook doen! Het UWV heeft het volledige dossier opnieuw bestudeerd en concludeerde dat er wel degelijk sprake is van een hoger opleiding-

Dit gebeurde bijvoorbeeld in de volgende casus.

sniveau door de jarenlange ervaring. En dat

Een medewerker van een klant van paraDIGMA

er inderdaad geen juiste onderbouwing is

groep werd voor 38,81% arbeidsongeschikt

geweest van de verworpen functies en dat

verklaard na de WIA-beoordeling. Het UWV

er wel degelijk veel meer functies als passend

ging bij de berekening van dit percentage uit

gezien kunnen worden. Daarbij waren de

van een beperkt opleidingsniveau, waardoor

beperkingen ook te fors ingeschat.

nog maar weinig functies als passend konden

Succes bij

worden aangemerkt. Resolu is in eerste instantie

De eindconclusie na de nieuwe beoordeling

pro forma in bezwaar gegaan om alle (medi-

was dat er sprake is van een 0-35% waarmee

sche) stukken toegezonden te krijgen vanuit

de medewerker niet arbeidsongeschikt is

het UWV. Tijdens de analyse van de stukken

verklaard. Gezien deze categorie niet wordt

kwamen zij tot de conclusie dat er zowel op

toegerekend aan de werkgever, levert dit de

medische als Arbeidsdeskundige gronden argu-

werkgever een besparing op van ruim

menten waren voor een inhoudelijk bezwaar.

€ 150.000 over maximaal 10 jaar!”

- Op medische gronden waren de beperkingen, zoals vastgesteld door het UWV, niet goed genoeg onderbouwd en te zwaar ingeschat. - Op Arbeidsdeskundige gronden kon


Professional Master Duurzame Inzetbaarheid Dé eerste professional masteropleiding in Nederland op het vakgebied van Duurzame Inzetbaarheid!

Op 19 januari 2020 gaat de Professional Master

Alle masterclasses worden verzorgd door top-

Duurzame Inzetbaarheid officieel van start!

docenten die hun kennis en ervaringen perfect

Een trots moment! Het is namelijk de eerste

weten te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

professional masteropleiding in Nederland op

En sommigen zijn niet geheel onbekend binnen

het vakgebied van Duurzame Inzetbaarheid en

paraDIGMA groep! Zo geeft collega Melloney

Sociale Bedrijfskunde, met een focus op prakti-

Tertaas, HR-consulent bij Durescom, de Mas-

sche toepasbaarheid. De masteropleiding leidt

terclass ‘Het nieuwe nieuwe werken. Ook

de studenten op tot dé expert en dé ambassa-

Gary Damen is één van de kerndocenten. Hij

deur op het gebied van duurzame inzetbaar-

neemt de studenten mee in een inspirerende

heid; zijn tillen dit thema als topadviseur naar

reis door Scandinavië; Het Scandinavisch

een hoger niveau.

model.

De opleiding is verdeeld in 5 thema’s: • Het Scandinavisch model • Burn-out preventie: werkdruk, stress en bevlogenheid • Algoritmes en data • Robotisering en Technologie

Meer weten? Kijk op de website

• Het nieuwe nieuwe Werken

van NiDi Bedrijfsopleidingen!


26

|

#1 September 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

“Optios is een betrouwbare partner, die in staat is om te verbinden zonder het doel uit het oog te verliezen.” Optios staat voor gedreven, daadkrachtig en resultaatgericht. Wij geloven in een persoonlijke, betrokken en mensgerichte aanpak. Deze aanpak wordt gewaardeerd door veel klanten en hun medewerkers, zoals Jumbo Supermarkten B.V. Het is dan ook niet voor niks dat Jumbo en Optios al jaren een succesvolle samenwerking hebben. De HR Businesspartner van Jumbo Supermarkten en twee medewerkers die begeleiding van Optios kregen, vertellen hoe zij de samenwerking met Optios hebben ervaren.

“ De dienstverlening van Optios krijgt van mij een 9!”

Paul van der Linde, HR business partner bij

Gelijktijdig had Hanneke ook haar bedenkingen.

Jumbo: “De dienstverlening van Optios ken-

Ze volgde een zwaar revalidatietraject, waar-

merkt zich door een oplossingsgerichte aanpak, met oog voor de mens in lijn met de kernwaar-

door ze niet kon voorzien wat er uit het spoor 2-traject zou komen. “Het was veel en heftig

den binnen Jumbo. De ervaring leert dat elke

tegelijkertijd. Toch kan ik nu vol trots zeggen

casus telkens weer vraagt om een specifieke

dat het mij is gelukt. Ik mocht met behulp van

aanpak. Optios is in staat om hierin mee te

Optios bij een zorgorganisatie op gesprek komen

bewegen en zo nodig van de geijkte route af te

voor de functie van assistent wonen en welzijn.

wijken, indien dit leidt tot een sneller en beter

Precies wat ik wilde! Gelukkig was het enthou-

resultaat. Kenmerkend is dat Optios hierin zelf

siasme wederzijds. De functie bestaat groten-

actief meedenkt en met initiatieven komt om sneller tot een oplossing te komen. De wijze

deels uit activiteiten als koffie drinken en contact maken met cliënten in combinatie met licht

waarop de trajecten worden doorlopen, kan

huishoudelijk werk. Fysiek nauwelijks belastend

rekenen op veel sympathie vanuit zowel de me-

en mooi werk om te doen. Voor mij had het niet

dewerkers van Jumbo als de werkgever Jumbo.

beter uit kunnen pakken!”

Hierin stelt Optios zich op als een betrouwbare partner, die in staat is om te verbinden zonder

Tom stapte bij de juist halte uit

het doel uit het oog te verliezen.”

Ook Tom kijkt positief terug op het spoor 2-traject bij Optios. Hij had jarenlang een leidingge-

Maak kennis met …

vende functie bij Jumbo en deed dit met veel

Hanneke en Tom werkten jarenlang voor Jumbo

plezier. Vanwege stressklachten en fysieke

tot zij door bepaalde klachten uitvielen.

klachten, was het voor Tom niet langer mogelijk

Jumbo schakelde hulp in van Optios; er werd

om zijn functie uit te blijven voeren.

een spoor 2-traject gestart, met als doel het vinden van een passende nieuwe werkplek.

Waar het eerst de intentie was om terug te keren naar Jumbo en de werkzaamheden rustig

Succes bij

Een perfecte match voor Hanneke

op te bouwen, is uiteindelijk toch gestart met

Hanneke werkte al 20 jaar als verkoopmede-

een spoor 2-traject. Het traject startte met

werker bij Jumbo, maar door fysieke klachten

oriëntatie naar passend werk buiten de Jum-

werd het werk te zwaar voor haar. Hanneke

bo. Tom stond hier aan het begin vrij negatief

startte met frisse moed het spoor 2-traject: “Ik

tegenover. Aan de hand van oefeningen en

zag het traject als een mooie kans. De consul-

testen die hem inzichten gaven over zichzelf en

tant voelde heel goed aan waar mijn interesses

een zoekrichting buiten de Jumbo, begon Tom

lagen. Het liefst wilde ik aan de slag in de zorg,

de voordelen te zien van ander werk wat fysiek

ook al wist ik dat dit niet voor de hand lag zon-

minder vraagt en minder stress oplevert. Zo

der diploma en met fysieke klachten. Maar aan

is hij enthousiast geworden voor het werk als

motivatie ontbrak het niet.”

buschauffeur. Na een geslaagd scholingstraject, zit Tom inmiddels meer dan tevreden op de bus. Tom: “Nu ben ik zeer blij met het traject.''


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

27


28

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#1 September 2020

|

28

The Shift 7 oktober was het zover, de eerste echte paraDIGMA-onboardingsgame werd gelanceerd: The Shift! Het woord ‘onboardingsgame’ zegt het al, het is een game voor collega’s die net zijn gestart binnen paraDIGMA groep. Het doel van deze game is deze medewerkers op een leuke en interactieve manier kennis te laten maken met de organisatie Waarom ‘The Shift’? De naam van de app spreekt natuurlijk voor

De game duurt 6 weken; elke week krijgt de

zich: wij binnen paraDIGMA groep hebben een

speler een nieuwe casus. De casus laat de speler

andere kijk op duurzame inzetbaarheid en

vanuit een ander perspectief kijken naar een

alles wat daarmee te maken heeft. Met deze

bepaald thema op het gebied van Duurzame

kijk willen we een verschuiving van pers-

Inzetbaarheid. Natuurlijk dient de speler de

pectief creëren bij onze klanten: oftewel een

vragen binnen de casus zo goed mogelijk

paraDIGMA-shift.

te beantwoorden. En paraDIGMA groep zou paraDGIMA groep niet zijn als we onze mede-

paraDIGMA groep is volop in ontwikkeling; we

werkers niet een beetje uitdagen. Daarom ziet

bestaan nu uit ruim 600 collega’s en groeien

de speler niet alleen zijn of haar eigen score,

nog steeds. Daarom is een goede onboardings-

maar ook die van de collega’s. Maar dat niet

periode belangrijker dan ooit. De game laat

alleen, spelers kunnen ook nog eens collega’s

medewerkers op een leuke manier kennisma-

uitdagen voor een battle! Wie weet het meeste?

Hoe is de app ontstaan?

ken met de organisatie, dienstverlening en de

De game is ontwikkeld in samen-

cultuur. Tijdens het spelen komen de spelers

Durf jij je collega’s uit te dagen?

werking met IBN, een klant van

alle labels van paraDIGMA groep tegen. Boven-

‘The Shift’ is nu nog volop in de testfase. De

paraDIGMA groep, vanuit een

dien worden ze op de proef gesteld met unieke

eerste testgroep is gestart op 1 oktober en heeft

social return project. IBN biedt

en uitdagende casussen. Op deze manier be-

de game bijna helemaal uitgespeeld. De spelers

kansen aan mensen die het zon-

schikken nieuwe medewerkers binnen no-time

waren erg enthousiast over de app! Komende

der hun steun niet redden op de

over het unieke paraDIGMA-DNA.

maand zetten we de allerlaatste puntjes op i en

arbeidsmarkt. Voor deze mensen

zorgen dat de game helemaal speelklaar is!

bieden zij nieuwe mogelijkhe-

Hoe werkt het?

den in arbeid. De ambitie om

Hoe de game eruit ziet, is natuurlijk nog even

Kortom, nieuwe collega’s; houdt afas in de ga-

een game te ontwikkelen voor

een verrassing. Maar we lichten graag een tip

ten. Zodra de game klaar is voor gebruik, kan je

nieuwe medewerkers binnen de

van de sluier op.

deze downloaden in de AppStore of Playstore.

groep, was een uitgelezen kans om een partnership aan te gaan

p.s. begin volgend jaar wordt de app voor alle

met IBN.

medewerkers van paraDIGMA groep beschikbaar gesteld! Nog even geduld!


Gary Damen over RADI® als standaard in Nederland

Over NiDi Bedrijfsopleidingen Werkend Nederland verdient vitaliteit en gezondheid! Daar wordt letterlijk iedereen beter van. Want wie vitaal is, is beter

Concernadviseur Duurzame Inzetbaarheid en labelhoofd NiDi Bedrijfsopleidingen: ‘De RADI® als standaard in Nederland! Dat is altijd het hogere doel geweest van NiDi Bedrijfsopleidingen. Door het succes van onze RADI®-opleiding weten steeds meer marktpartijen NiDi Bedrijfsopleidingen te vinden: zo zijn we nu betrokken bij projecten bij diverse verzekeraars in Nederland en voegen we sinds kort ook de RADI®factor aan het onderwijs toe!

NiDi Bedrijfsopleidingen heeft als kleine

in balans, doet werk waarin

niche-opleider een stevige marktpositie

haar of zijn talenten tot hun

ingenomen. Dat resulteert nu zelfs in een

recht komen en is dus beter

exclusieve samenwerking met TNO.

inzetbaar. NiDi Bedrijfsopleidingen maakt heel Nederland

Op basis van de ontwikkelingen die we nu zien,

inzetbaar door dit thema met

en op basis van het aantal toenaderingen voor

iedereen te delen. Via de oplei-

een strategisch partnership, komt ons hogere

dingen, trainingen en workshops

doel snel dichterbij. Naar verwachting zal in

geeft NiDi Bedrijfsopleidingen

2021 het aantal RADI® adviseurs in Nederland

de ambitie en energie door. De

gestegen zijn naar 1.000, waardoor we een van

HR-managers, leidinggevenden

de grootste bewegingen zijn binnen het domein van Duurzame Inzetbaarheid.

en adviseurs die de opleiding hebben gevold, zijn ambassadeurs. Zij delen de ambitie van

RADI is inmiddels ook een “beschermd merk

Heel Nederland Inzetbaar met

geworden” en we gaan campagne voeren om het

hun collega’s, medewerkers en

ook bij het bedrijfsleven sterker te laden. We

netwerken.

®

zijn ontzettend trots op de beweging die we tot stand hebben gebracht.’

Ook voor collega’s binnen paraDIGMA groep biedt NiDi Bedrijfsopleidingen vele mogelijkheden op het gebied van trainingen en opleidingen. Alles om jou te laten groeien tot dé expert op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid!


30

|

#8 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

Xander en Bart ve ervaring met de R Maak kennis met RADI® adviseur Xander de Weerd. Hij heeft kortgeleden de opleiding Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI®) van NiDi Bedrijfsopleidingen gevolgd. Met deze nieuwe kennis heeft hij een eigen bedrijf opgericht, geheel gericht op advisering op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Valorise Strategie heeft in december 2019 haar debuut gemaakt en bestaat bijna 1 jaar. We vroegen Xander ons hier meer over te vertellen. Wat vond u van de RADI® opleiding van NiDi Bedrijfsopleidingen? ‘Heel leuk! Zo leuk zelfs dat ik dacht: hier wil ik iets mee gaan doen, linksom of rechtsom. Er hing een positieve sfeer tijdens de colleges, waardoor ik veel heb geleerd. De docenten gaven je veel houvast voor in de praktijk.’ Hoe kwam u op het idee om Valorise Strategie op te starten? ‘Het idee was tweezijdig, ik heb altijd het idee gehad om iets voor mijzelf te beginnen. De eerste vraag is dan: wat ga ik doen? Ik heb zelf een financiële achtergrond. Toen de RADI® opleiding op mijn pad kwam vond ik dat een heel interessant vakgebied. De andere kant is dat duurzame inzetbaarheid volop in ontwikkeling is. Door deze twee aspecten samen te voegen kwam er een bedrijf uit waarin ik mijn financieel economische achtergrond kan combineren met een stukje mensgerichtheid. Zo zijn we ook op de naam gekomen, Valorise staat voor herwaarderen en/of waarde toevoegen. Dat is precies wat ons omschrijft…’

Van opleiding tot eigen onderneming!

Benieuwd naar het hele verhaal van Xander? Je leest het op de website van NiDi Bedrijfsopleidingen: https://nidibedrijfsopleidingen.nl/ radi-van-opleiding-tot-eigen-onderneming/


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#8 November 2020

ertellen over hun RADI® opleiding Collega Bart van Loon, Arbeidsdeskundige & RADI® adviseur bij Inverzo, heeft ook de opleiding bij NiDi Bedrijfsopleidingen gevolgd.

Bart, hoe ben je met de opleiding in aanraking gekomen? ‘Ik merkte dat ik nog onvoldoende kennis en kunde had om op strategisch niveau in gesprek te gaan met een werkgever over duurzame inzetbaarheid: hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel duurzaam inzetbaar blijft in de toekomst? Hoe blijft mijn organisatie toekomstbestendig met fysiek zwaar werk en een ouder wordend personeelsbestand? Hoe breng ik medewerkers in beweging om hier zelf verantwoordelijkheid voor te nemen? De RADI® opleiding geeft je handvatten om de duurzame inzetbaarheidspuzzel te maken. Welke stukjes passen bij deze organisatie goed bij elkaar? Hoe maak ik het plaatje compleet? Met de opleiding leer je alle onderdelen en puzzelstukjes van een effectief duurzaam inzetbaarheidsplan. Je kan dus wel zeggen dat aanvulling RADI® essentieel en van grote meerwaarde is voor mijn rol als Arbeidsdeskundige.’ Hoe pas je de kennis van RADI® toe in je werk? ‘Ik denk mee met organisaties op strategisch niveau om hen verder te helpen. Ik ben niet alleen adviseur Mens, Werk en Inkomen, maar ook adviseur voor de organisatie. Ik heb geleerd anders naar organisaties te kijken en weet in gesprekken werkgevers te ‘triggeren’ om op de RADI®-manier naar de organisatie te kijken. Ik kan inzichtelijk maken binnen welke termijn er een ‘Return on investment’ te verwachten is en ik ben in staat om medewerkers zowel individueel als in de groep uit te dagen om eigenaarschap te nemen over hun eigen loopbaan: ze laten nadenken over wat ze kunnen, wat ze willen, hoe ze de toekomst zien als ze het huidige werk blijven doen.’

RADI®: een grote meerwaarde voor mijn rol als Arbeidsdeskundige

Hebben Bart en Xander jou geënthousiasmeerd voor de RADI® opleiding? Neem dan gerust contact op met Gary (gary.damen@nidibedrijfsopleidingen.nl) of Remko (remko.visser@nidibedrijfsopleidingen.nl)! Zij vertellen je graag meer over de opleiding en de mogelijkheden.

|

31


32

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

Heb je al kennisgemaakt met het team ‘Veiligheid & Gezondheid’? paraDIGMA groep is volop in ontwikkeling! Met de komst van het nieuwe label getFIT en de ontwikkelingen rondom de nieuwe Arbodienst, hebben we opnieuw gekeken naar onze dienstverlening rondom het thema ‘preventie en vitaliteit’. Zoals bij iedereen bekend, is het thema vitaliteit nu losgetrokken van onze arbodienstverlening en geborgd binnen het nieuwe label getFIT. Een aantal diensten rondom veiligheid en gezondheid blijven wél onderdeel van de arbodienstverlening. Daarom is er nu een nieuw team binnen De Arbodienst opgericht: het team Veiligheid en Gezondheid! Dit team bestaat uit Ed Mijnders, Imke Roodhart, Anouk Höppener, Nathalie Ruscaa en Stefan Arp. Wat het team Veiligheid en Gezondheid doet? Het team Veiligheid en Gezondheid ondersteunt en adviseert klanten rondom gezond en veilig werken: • Preventief Medisch Onderzoek (PMO) • Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) • Verdiepende RI&E Geluid/Fysieke belasting/Gevaarlijke stoffen etc. • Arbeidshygiënische onderzoeken • Keuringen • Wachtlijstbemiddeling/zorgcoaching Vragen of meer informatie? Neem dan contact op met één van de teamleden of stuur een mailtje naar: pmo@dearbodienst.nl of rie@dearbodienst.nl.

|

33


34

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

Sparren met Resolu

|

#06 November 2020

|

35

Ziektewet begeleiding - WGA Begeleiding - Bezwaar & Beroep Paulien Avontuur startte 9 jaar geleden bij paraDIGMA groep als

Pauline Avontuur, Register Casemanager (RCMC) bij Resolu, startte ruim twee jaar geleden met sparringsessies voor collega’s. Zij raadt iedereen aan regelmatig mee te doen met de kleinschalige bijeenkomsten: ‘De toegankelijke sessies zijn goed om in een rustige setting met collega’s lastige casuïstiek met elkaar te bespreken. Je leert van elkaar en het geeft je de mogelijkheid om je kennis te vergroten. Ook al ben je al jaren in dienst: er zijn altijd dingen die nieuw zijn.’

adviseur inzetbaarheid bij Argo Advies. Drie jaar geleden begon ze met collega Bauke Verzijl het specialistische label Resolu. Resolu is ontstaan vanuit de samenwerking van de diverse labels binnen paraDIGMA groep. Wij helpen werkgevers in alle sectoren bij het beheersen en oplossen van ziektewet- en WGA dossiers. Wij zoeken

In haar rol als vraagbaak voor Argo Advies,

Wat is een sparringsessie?

de juiste oplossing voor maximale

nu De Arbodienst, kreeg Pauline het idee voor

Pauline: ‘Na het aanmelden vraag ik input

grip op de financiële risico’s van

de sparringsessies: ‘Als casemanager spreek ik

over waar in een bepaalde situatie tegenaan

ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook

dagelijks met de adviseurs van De Arbodienst.

gelopen wordt. Op basis daarvan maak een

kan Resolu een (financiële) analyse

Ik ben ook betrokken bij het inwerkprogramma.

casus, die we - geprojecteerd op een beamer

voor werkgevers uitvoeren. Hiermee

Er is in de start al gelijk veel eigen verantwoor-

- met een groep van maximaal 10 personen be-

krijgen werkgevers inzicht bij het

delijkheid, wat heel goed is. Daarom is het ook

spreken. Wat denken anderen van die situatie?

maken van de keus om wel of niet

belangrijk en prettig om momenten te hebben

Je leert van elkaar en van elkaars ervaringen.

eigenrisicodrager te worden voor

waar je, zonder in de waan van de dag te zijn,

Meestal kan een adviseur verder na de spar-

ziektewet en/of WGA. De keuze is

even met elkaar kunt sparren over lastige

ringsessie. Mocht het nodig zijn, is een op een

vaak een financiële afweging en

situaties. De sessies helpen daarbij. Dit geldt

contact voor nader advies uiteraard mogelijk.

afhankelijk van de bedrijfsgrootte

uiteraard ook voor medewerkers die langer in

Mocht je sowieso ergens tegenaan lopen, kan

en loonsom. Tevens organiseert

dienst zijn.’

een op een contact uiteraard altijd, maar in een

Resolu trainingen en consultancy

groepssessie leer je ook veel van elkaar.’

met betrekking tot deze onderwerpen.

‘ Zie de sessies als een soort intervisie’

Voor wie? Iedereen die in de praktijk tegen bepaalde zaken aanloopt kan zich aanmelden voor de sessies. ‘Met name adviseurs van De Arbodienst, maar ook bedrijfsartsen, AVK’s doen regelmatig mee, ook medewerkers van andere

Geen benutbare mogelijkheden. En meer.

labels kunnen meedoen. Het zijn makkelijk

‘Zie de sessies als een soort intervisie’, legt

toegankelijke sessies, met collega’s bij elkaar

Pauline uit. In de drie uur durende sessies

om lastige casussen of situaties met elkaar te

worden uiteenlopende casussen besproken.

bespreken. De reacties op sparringsessies zijn

Van een werkgever die er op staat om Wet

heel positief. Iedereen vindt het heel fijn om met

Verbetering Poortwachter te volgen, tot heel

de lastige casus aan de slag te gaan.

inhoudelijk over situaties waarin een medewerker 104 weken verzuim heeft doorlopen,

Keertje meedoen?

een WIA-keuring heeft gehad en de uitkomst

Ook ervaren hoe je met de sessies je deskundig-

krijgt: Wat dan? Welke mogelijkheden zijn er?

heid kunt vergroten en de kwaliteit van je werk

Wat moet je doen? Wat zijn de scenario’s? Of

kan verbeteren? Meld je dan aan! De data van

denk bijvoorbeeld aan ‘Geen benutbare moge-

de sparringsessies worden ruim van tevoren op

lijkheden’: een term die terugkomt in verzuim

Afas Insite geplaatst. De volgende sessies zijn 15

en die veel consequenties kan hebben voor het

december 2020 en 24 februari 2021. De sessies

verzuimdossier. Welke mogelijke consequenties

worden gegeven in Nieuwegein. Volgend jaar

zijn dit dan, welke stappen moet je doorlopen?

worden er ook weer sessies beschikbaar gesteld

Daar hebben we het dan uitgebreid over’.

in Etten-Leur en Uden. Houd hiervoor Afas Insite in de gaten en meld je aan!


36

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

Wij houden de spiegel voor!


Oog Op Organisatie

|

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

Wij adviseren en we prikkelen. Wij houden een spiegel voor en stimuleren organisaties en medewerkers naar zichzelf te kijken, te reflecteren en stappen te zetten. Stappen naar meer werkplezier en bevlogenheid, minder verzuim en een hogere duurzame arbeidsproductiviteit. Binnen paraDIGMA groep zijn we altijd op zoek naar leuke en enthousiaste collega’s! Ken jij iemand die perfect bij ons past? Tip hem of haar dan op de vacature. Heb je vragen? Neem dan contact op met recruitment@paradigma.nl

NIEUW! Flex Student (Allround Administratief) Wil jij studeren en tegelijkertijd geld verdienen? Ben jij easy met computers, heb je een prettige telefoonstem en heb jij passie voor administratieve werkzaamheden? Dan heten wij jou van harte welkom in ons studententeam bij paraDIGMA groep. In jouw rol als administratief medewerker vervul jij een belangrijke sleutelpositie! Jij bent inzetbaar in allerlei ondersteunende rollen binnen ons hele bedrijf. Dit zullen voornamelijk administratieve werkzaamheden zijn.

Planner Medische professionals Als Planner ben je verantwoordelijk voor een optimale en efficiënte inzet van (Bedrijfs)artsen en Arboverpleegkundigen. Jij speelt samen met je team een belangrijke rol binnen de organisatie. Een gedegen planning van onze medische professionals zorgt er namelijk mede voor dat het werk van deze groep collega’s op een efficiënte en prettige wijze uitgevoerd kan worden.

(Bedrijfs)Arts en inspirator Ben jij een expert in de sociale geneeskunde? Wil jij je passie voor de bedrijfsgeneeskunde overdragen aan onze artsen en hen inspireren? Dan past deze functie perfect bij jou! Je speelt een belangrijke rol binnen onze organisatie en onderhoudt nauwe contacten met verschillende partijen, zoals de directie, het management en natuurlijk jouw collega-artsen. Jouw passie voor je vak komt niet alleen tot uiting bij onze klanten en je collega’s: je wil je artsen in jouw team inspireren en superviseren.

Ervaren Arts

Arts in spé

Jij, als arts, ziet bedrijfsgeneeskunde

Ben jij een coassistent en/of jonge arts die bijna of net klaar is met geneeskunde en

dan ook als een vak van beïnvloe-

heb je twijfels over de volgende stap in jouw carrière? Dan is de Bedrijfsgeneeskunde

ding en niet als een vak van alleen

dé ideale startersfunctie van jouw artsenloopbaan! Jij gaat met jouw medische kennis

beter maken. Je houdt je niet vast

over diverse ziektes ombuigen naar gezondheid van de medewerker. Jij leert als arts de

aan protocollen, maar toont lef en

kneepjes van het vak in de Bedrijfsgeneeskunde. Hoe leuk is dat!

denkt out of the box! Samen met je inzetbaarheidsteam werk je aan 1 doel: bewustwording en gedrags-

Adviseur Arbeid en Gezondheid

verandering creëren bij de klant.

Als adviseur draag je bij aan het bewust worden en veranderen van gedrag in alle lagen

Naast het preventieve gedeelte

van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor een strakke regie in het verzuim- en

werken jullie ook samen aan de

re-integratieproces van een verzuimende medewerker. Je ondersteunt de werkgever

verzuimbegeleiding van de klant.

en de leidinggevenden bij het creëren van een optimaal verzuimbeleid en de te nemen acties hierin, waardoor verzuim voorkomen wordt!

37


38

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie

Arboverpleegkundige Als Arboverpleegkundige kan je binnen het veld arbeid en gezondheid het medische, sociale en psychologische aspect combineren. Je voert zelfstandig sociaal medische werkzaamheden uit onder supervisie van de bedrijfsarts en binnen het gestelde kader ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig handelen in de praktijk. Je werkt hierbij op diverse klant en/of spreekuurlocaties.

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is de spin in het web om verzuimmeldingen en het re-integratietraject van A tot Z goed te helpen organiseren. Je ondersteunt de bedrijfsarts door veelvuldig contact te onderhouden met de verzuimende medewerker. Samen met de bedrijfsarts streef je ernaar de medewerker op adequate wijze te helpen naar herstel en re-integratie.

Trainee Psycholoog Een PSION-psycholoog word je niet zomaar: door zes maanden betaald te werken en te leren, groei je in deze rol en kom je alles te weten over de cultuur en werkwijze van PSION.

Loopbaan & Re-integratie Consultant Als Loopbaan en re-integratie Consultant ben je volledig betrokken bij het begeleiden van medewerkers op individuele basis naar een duurzame inzetbaarheid bij een andere werkgever. Je analyseert belemmeringen en capaciteiten van de medewerker en inventariseert mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt.

Junior Applicatiebeheerder Als junior applicatiebeheerder bij Humaris ben je medeverantwoordelijk voor een correcte werking en toepassing van de verzuimapplicaties voor de gehele paraApplicatiebeheerder AFAS

DIGMA groep en onze klanten. Je onderzoekt verzoeken betreffende de applicaties

Profit & Planningsagenda

DotWeb Cloud, Planningsagenda.nl, VerzuimSignaal en Xpert Suite en biedt oplos-

AFAS Profit kent geen gehei-

singen aan.

men voor jou! Een groot deel van je werkzaamheden ben je bezig om onze ERP-toepassing AFAS Profit te beheren en de

Helpdeskmedewerker

verschillende onderdelen, zoals

Als helpdeskmedewerker bij Humaris ben je vraagbaak voor gebruikers van de

CRM, Finance, Projecten en

gehele paraDIGMA groep en onze klanten, met name voor ICT functionele zaken. Je

HR, te optimaliseren en verder

fungeert als medewerker klantenservice en onderzoekt vragen over de verschillen-

uit te bouwen, passend bij de

de bedrijfsapplicaties en verzuimsoftware. Vanuit de eerstelijns probeer je vragen

groei van de organisatie.

en problemen zo goed mogelijk op te lossen.


Oog Op Organisatie

|

Wij houden de spiegel voor!

paraDIGMA groep

|

#06 November 2020

|

39


40

|

#06 November 2020

|

paraDIGMA groep

|

Oog Op Organisatie