Page 1

Taitaja2012 Jyv채skyl채 kuvina in Pictures


2


Levy- ja hitsauslajissa syntyi muun muassa kuorma-autoja. One of the items created in the welding competition was a miniature truck.

Kuvat kertovat Taitajien tarinan

The pictures tell the story of those who know how

Taitaja2012 Jyväskylä, ammattitaidon nuorten SM-kilpailu, oli huikea ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma. Huhtikuun viimeisellä viikolla nuoret osaajat näyttivät taitonsa kymmenille tuhansille katsojille. Hyvä ammattitaito, asianmukaiset työkalut ja varusteet, oikeat raaka-aineet ja materiaalit, korkealuokkaiset koneet ja laitteet, siinä ovat suomalaisen työn avaintekijät. Onnistunut tapahtuma oli monien eri tahojen yhteistyön tulos. Tarvittiin yritysten ja yhteisöjen aineellista ja hengistä tukea, oppilaitosten hyvää opetusta, viranomaisten päätöksiä ja ennen kaikkea opettajien ja opiskelijoiden toteuttavaa kädentaitoa. Taitaja2012 on nyt yksi lenkki siinä koulutuksen ja työn jykevässä kehittämisketjussa, jota vuosittain kartutetaan. Tämän julkaisun kuvista henkii nuorten motivoitunut ja alastansa innostunut työote, jossa huomioitiin kestävä kehitys, työturvallisuus, työkyky, kansainvälisesti laadukas tekeminen ja yrittäjämäinen toimintatapa. Siitä on hyvä ponnistaa elämässä eteenpäin. Taitaja2012-tapahtuman monilla tapaa avautuva iskulause - Tee elämäsi paras valinta - on jatkuvasti ajankohtainen. Kaikki valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen, siksi niitä on syytä tehdä viisaasti harkiten. Näiden kuvien kautta välitän kiitokset teille kaikille Taitajille!

Taitaja2012 Jyväskylä offered a breathtaking window to vocational education today. During the last week of April, young experts showed their skills to tens of thousands of spectators. Excellent skills, proper tools and implements, right materials, high-quality machinery and equipment, that is how Finnish quality is created. The success of the event was the result of a joint effort which was a combination of material and mental support of companies and organisations, high-quality teaching in educational institutions, decisions of various authorities, and above all teachers’ and students’ skills. Taitaja2012 is a new link in the strong development chain of education and work built in the course of years. The pictures of this publication convey the motivated and enthusiastic attitude of young people to their education, in which sustainable development, work safety, work ability, internationally high-quality working methods and entrepreneurial approach are integrated in everyday learning. It is a good starting point for a future career. The slogan of the Taitaja2012 Event – Find out what makes you tick – describes the world of young people today in many ways. All our choices impact our future, and therefore it is a good idea to stop to think what we really want from our lives. Through these pictures, I would like to extend my thanks to all of you Skilful Doers!

Esko Junttila Taitaja2012 kilpailunjohtaja

Esko Junttila Taitaja2012 Competition Director 3


4


Automaatioasennuksessa toiseksi sijoittunut Marko Lappalainen Pohjois-Karjalan ammattiopistosta(vas) sekä tuomarit Tommi Puustinen ja Jarmo Kainumaa palaverissa. Winner of the second place in the industrial control competition Marko Lappalainen from North Karelia College (left) having a discussion with judges Tommi Puustinen and Jarmo Kainumaa.

Toteuttajat

Event organisers

• 100 laji- ja varalajivastaavaa. • 350 tuomaria. • 1 000 toimitsijaa; Jyväskylän koulutuskuntayhtymän henkilöstöä ja opiskelijoita. • 350 yhteistyökumppania, joista 250 yrityksiä.

• 100 coordinators and deputy coordinators. • 350 judges. • 1000 volunteers; Jyväskylä Educational Consortium staff and students. • 350 partners, of which 250 companies.

Lukiolaiset mukana Viikon kestänyt rakennusurakka on alkamassa. Metallintyöstökone saapuu Jyväskylän Paviljonkiin. A week’s site construction project starting. A metal working machine arriving at the Jyväskylän Paviljonki Congress and Exhibition Center.

• Tutustumassa: Jyväskylän lukiolaiset vierailivat Taitaja2012-tapahtumassa ja tutustuivat ammatteihin oman opintopolun kautta. • Tuottamassa ohjelmaa: Forest Camp -musikaali ja tapahtumalavan esitykset. • Opintopolkuoppaina: 40 lukiolaista.

Rakentaminen Leena Smolander, Ville Lusua, Laura Lehtiaho, Päivi Hyvönen ja Susanna Kanninen kilpailutoimistossa. Leena Smolander, Ville Lusua, Laura Lehtiaho, Päivi Hyvönen and Susanna Kanninen in the Event Centre.

”Teknisen ympäristön rakentamisen osalta kyseessä on Jyväskylän Paviljongin historian mittavin urakka. Koskaan aikaisemmin emme ole rakentaneet halleihin tämmöistä määrää erilaisia teknisiä ratkaisuja.” Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Leo Potkonen

Ansaittu lepohetki.

Upper secondary school students • Learning: The students of Jyväskylä upper secondary schools visited the Taita ja2012 Event and were able to learn about various voc- tional alternatives on a special learning path. • Providing content: Forest Camp Musical and perfor mances on the Event Stage. • Learning path guides: 40 students.

Fair construction “In view of technical environment construction, the event meant the biggest effort in the history of the Jyväskylän Paviljonki Congress and Exhibition Center. Never before have we built so many technical solutions in our exhibition halls.” Leo Potkonen, Managing Director of Jyväskylä Fair Ltd.

Well-earned moment of rest. 5


6


Ammattitaidon SM-kilpailu Finnish National Skills Competition

”Otamme kilpailun tosissamme, mutta ei vakavasti. Meillä on ollut hauskaa.” Cateringkokkilajissa kilpailleet Sanna Sepponen ja Ellinoora Peltola Koulutuskeskus Salpauksesta

“We have done our best but do not take the competition too seriously. We have had lot of fun.” Sanna Sepponen and Ellinoora Peltola from Salpaus Further Education Institution. They participated in the catering competition

”Uskalsimme heittäytyä mukaan ja kokeilla uutta. Ryhmähenki oli koko ajan erinomainen.” Yrittäjyyslajin voittaneet Elina Lindgren, Ida Ikonen ja Isabella Berg Jyväskylän ammattiopistosta

“We threw ourselves into the challenge of trying new things. The group spirit was excellent all the time.” Winners of the competition in entrepreneurship, Elina Lindgren, Ida Ikonen and Isabella Berg from Jyväskylä College 7


• 42 lajia • 400 kilpailijaa • Tavoitteena Suomen mestaruus • 4 näytöslajia, 48 osallistujaa • 42 skills in 6 categories • 400 competitors • Aim: Finnish championship • 4 demonstration skills, 48 participants ”Olen tähdännyt Taitaja-kisoihin ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.” Huonekalupuuseppälajissa kilpaillut Ben Talus Yrkesakademin i Österbottenista Vaasasta

“The Taitaja Competition has been my goal from the very first year of studies.” Ben Talus from Yrkesakademin i Österbotten, Vaasa. He competed in cabinetmaking

8


”Kilpailuun valmistautuminen on opettanut alasta uutta ja tuonut tekemiseen lisää rutiinia.” Kivityölajissa kilpaillut Simo Pölönen Pohjois-Karjalan ammattiopistosta

“Preparation for the competition has taught me new things about the industry and brought more routine to my working methods.” Simo Pölönen from North Karelia College competed in stonemasonry

9


TaitajaPLUS on ammattitaitokilpailu erityistä tukea tarvitseville henkilöille, jotka opiskelevat ammatillisessa koulutuksessa: 3 lajia ja 1 näytöslaji, 25 kilpailijaa.

TaitajaPLUS

TaitajaPLUS is a skills competition for vocational education students with special needs. 3 skills and 1 demonstration skill, 25 competitors.

”Tunnelma on ollut todella hyvä, vaikka kyseessä on näin suuri tapahtuma. En osannut kuvitella, että kilpailu olisi näin iso juttu.” Kiinteistönhoitolajin voittanut Markku Herranen Keskuspuiston ammattiopistosta Helsingistä

“The atmosphere has been great even if the event is so big. I couldn’t imagine the competition would be such a big thing.” Winner of the property management competition, Markku Herranen from Keskuspuisto Vocational College, Helsinki

10


Taitaja9 on kilpailu kädentaitoa vaativissa tehtävissä yhdeksäsluokkalaisille: 108 kilpailijaa 36 koulusta.

Taitaja9

Taitaja9 is a competition in manual skills for ninth graders. 108 competitors from 36 schools.

”Kilpailun voiton ratkaisivat yhteispeli ja joukkuehenki. Eniten jännitti ennen aamun alkueriä. Finaalissa teimme vain rennon suorituksen.” Taitaja9-kilpailun voittaneet Valkealan hurjat -joukkueen kisaajat Valkealan yläkoulusta

“Victory was won through team play and team spirit. We were quite nervous just before the preliminary round in the morning, but in the final, we just relaxed and enjoyed the game.” Winners of the Taitaja9 Competition, Valkealan hurjat Team 11


12


Opintopolkuoppaat valmiina työhön.

Opintopolulla

On study paths

Seitsemän opastettua opintopolkua kattoivat kaikki kilpailulajit. Ne tarjosivat yläkoululaisille mahdollisuuden tutustua tietyn alan ammatteihin ja siihen, miten niihin opiskellaan. Oppaina poluilla toimivat Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän lukioiden oppilaat. Lisäksi toisen asteen opiskelijoille ja sekä yläkoulujen ja lukioiden henkilöstölle olivat omat polut.

Seven guided study paths covered all the skills categories. They offered lower secondary school students a possibility learn about the various trades and vocational studies. The guides were students from Jyväskylä College and Jyväskylä upper secondary schools. There were also two special study paths, one for upper secondary students and one for lower and upper secondary schools’ staff.

Study path guides ready to go.

Kato ja kokeile 18 Kato ja kokeile -pistettä tarjosivat mahdollisuuden testata käytännössä omaa osaamista eri ammatteihin liittyvissä tehtävissä. Kokeilemaan pääsi esimerkiksi pienoistrukkia, uutisankkurina toimimista tai kemiallisen sateenkaaren muodostumista.

See and try Eighteen “See and Try” points offered anyone a possibility to test his or her skills in various tasks. You could try what it is like to drive a mini forklift truck, act as a TV news anchor or create a chemical rainbow.

Iida Varpukoski ja Taitaja-TV:n kamera. Iida Varpukoski behind the Taitaja TV camera.

Hanna Virtanen ja Nella Cavén Turun ammatti-instituutista suorittamassa tehtävää lähihoitajalajissa. Hanna Virtanen and Nella Cavén from the Turku Vocational Institute performing a task in the caring (practical nurse) competition. 13


14


Osaamista esiintymislavalla

Skills on the stage

Avajaiset: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opiskelijoiden musiikki- ja tanssiesityksiä.

Opening Ceremony: Music and dance performed by students from Jyväskylä schools.

Forest Camp -musikaali: Jyväskylän Cygnaeus -lukion opiskelijat, vierailevana tähtenä Arja Koriseva. Päättäjäiset.

Chisu.

Closing Ceremony.

Chisu.

Paras Valinta -konsertti: Pääesiintyjänä Chisu, mukana myös Sici and the Boogie Brothers. Tapahtumalava: Kolmen päivän aikana lähes 50 nuorta ja 13 esiintyjäryhmää Jyväskylän ammattiopistosta, Jyväskylän lukioista ja Bovallius-ammattiopistosta. Päättäjäiset: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opiskelijoiden musiikki- ja tanssiesityksiä.

Forest Camp.

Forest Camp Musical: Students of the Cygnaeus Upper Secondary School, with Arja Koriseva as the visiting artist. “What makes you tick” Concert: Main artist Chisu, others included Sici and the Boogie Brothers. Event Stage: During three days, about 50 young performers and 13 groups from Jyväskylä College, Jyväskylä upper secondary schools and Bovallius Vocational College. Closing Ceremony: Music and dance performed by students from Jyväskylä schools.

Niko Saloheimo ja Hanna Seppälä juonsivat avajaiset ja päättäjäiset.

Forest Camp. Niko Saloheimo and Hanna Seppälä hosted the Opening and Closing Ceremonies.

Avajaiset. Opening Ceremony. 15


Koulutus ja uratorilla oli mahdollista tutustua opiskelu- ja työmahdollisuuksiin yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen osastoilla. The Education and Career Market offered a possibility to learn about study and work possibilities at the stands of various companies, educational institutions and organisations.

16

Yritysten edustajille ja opetusalojen ammattilaisille oli tarjolla laaja tietoisku- ja seminaariohjelma. Opetusministerin valtiosihteeri Tapio Kosunen puhui Työhyvinvointiseminaarissa.

Taitaja2012-tapahtumassa Jyväskylässä vieraili 42 027 kävijää 24.-26.4.2012. Yhteistyökumppanit näkyivät kilpailualueella.

The Event featured a comprehensive seminar programme for company representatives and education professionals. Tapio Kosunen, State Secretary to the Minister of Education, gave a speech in the Well-being Seminar.

The total number of visitors to the Taitaja2012 Event in Jyväskylä on 24.-26.4.2012 was 42 027. The partners were highly visible at the Event.


Taitaja2012 oli kansainvälinen tapahtuma. 28 ulkomaista kilpailijaa osallistui 18 eri lajiin. Lisäksi tapahtumassa oli suuri määrä ulkomaisia kävijöitä, joista moni osallistui kansainvälisyysseminaariin ”Quality and Attractiveness of Vocational Education and Training”, jossa oli yli 200 osallistujaa. Pääpuhujana oli EU-komission ammatillisen koulutuksen yksikön apulaisjohtaja Alison Crabb. Taitaja2012 was an international event. A total of 28 students from abroad participated in 18 different skills competitions. The Event was also attended by a large number of foreign visitors. Quite a few of them participated in the international seminar “Quality and Attractiveness of Vocational Education and Training”, which attracted more than 200 participants. The Keynote Speaker was Alison Crabb, Deputy Head of Unit, Vocational Education & Training at European Commission.

350 yhteistyökumppania tekivät Taitaja2012-tapahtuman mahdolliseksi ”Taitaja-tapahtuma on näkyvä koulumaailman ja elinkeinoelämän yhteinen ponnistus. Taitaja2012-tapahtumassakin yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden rooli oli aivan keskeinen: ilman niitä tapahtumaa ei pystyttäisi järjestämään. Ne tarjosivat koneita, laitteita ja materiaaleja kilpailujen järjestämiseen ja niiden henkilöstöä toimi muun muassa eri lajien tuomareina.” Vesa Saarikoski, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän johtaja

350 partners made the Taitaja2012 Event possible ”The Taitaja2012 Event was a shared effort of educational institutions, businesses and organisations. The role of business and other partners was central: without the partners, it would have been impossible to organise the event. They provided machinery and equipment, materials etc., their representatives acted as judges, and they gave support in many other ways.” Vesa Saarikoski, Director of the Jyväskylä Educational Consortium

Qu Wei Wei ja Yu Han Kiinasta kilpailivat mekatroniikkalajissa. Qu Wei Wei and Yu Han from China participated in the mechatronics competition. 17


Taitaja2012 julkaisu -tapahtuman Ammattitaidon SM-kilpailu Jyväskylän Paviljongissa 24.–26.4.2012

2

Anssi ja Renne, t Taitajan viemä

ään

Ohjelmassa tän

yy nassa, SM-kilpailu tiivist Ammattitaidontyökoneet ovat täydessä toimin t lapset,

t alle kouluikäise Modernit metsä asiakkaiksi tuleva valmistuvat, kondiittorit lähihoitajien a Tiileri-grillit tenhoito on ivoksia, hevos talonrakennuksess ruuaksi minile it valmistuvat tarjoavat silmän , kuorma-auton pienoismall näyttävimmillään a... ja paljon muuta. slajiss levy- ja hitsau toimistotilojissa tehdään Puhdistuspalvelulatösalueella tapahtuu. S aPLU Taitaj us / ammattinäy jen ylläpitosiivo attoripäivää: vaikka simula ile -pisteet Vietä -, paino- ja kaivinkonerekka Kato ja koke s-, kone-, hitsau . tarjolla metsä ja paljon muuta simulaattorit...

Ammattitaidon SM-kilpailu

6

lun 8E Jämsän yläkou sessa tuk Taitajan odo

8

42 ammattia, 400 kilpailijaa, panoksena ammattitaidon Suomen mestaruudet − livenä aidossa työympäristössä. Ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä ja kokea yhdellä kertaa, mitä ammateissa tehdään ja miten niihin opiskellaan. Bonuksena eri alojen uusimmat koneet, laitteet ja työtavat. Lisäksi neljä kiinnostavaa näytöslajia ja neljä TaitajaPLUSlajia.

Kato ja kokeile -pisteet

18 Kato ja kokeile -pistettä: kokeile vaikka uutisankkurina olemista, kemiallisen sateenkaaren muodostumista tai pienoistrukkia − mielenkiintoista tekemistä kaikenikäisille.

Koulutus- ja uratori

Etsi opiskelu- ja työmahdollisuuksia Koulutus- ja uratorilla. Kiinnostavat yritykset ja oppilaitokset esittäytyvät.

Taitaja2012

ÖLLE KLO 9−18 OVET AUKI YLEISaukioloaika Pidennetty

Vauhti kiihtyy Jyväskylän Paviljongissa. Ammattitaidon SMkilpailussa tehtävät ovat kiinnostavimmillaan ja muu ohjelma laajimmillaan. Nyt on aika tulla kokemaan tapahtuman ainutlaatuinen fiilis iltakuuteen saakka!

Täydessä kiidossa

Seminaarit ja tietoiskut

Tarjolla yritysten edustajille ja opetusalan ammattilaisille suunnattu laaja seminaariohjelma.

Tapahtumalava

Tapahtumalavalla kolmen päivän aikana 13 esiintyjäryhmää, yhteensä 50 nuorta eli musiikkia laidasta laitaan. Keskiviikkona klo 17 Chisu jakaa nimmareita.

Chisu

Paras valinta -konsertti keskiviikkona 25.4. klo 19.00. Pääesiintyjänä Chisu ja juontajina NRJ:n Aamupojat. Nopeimmille jaossa vielä tänään keskiviikkona 100 lippua Paviljongin Taitaja2012infossa klo 9.30 alkaen (2/hlö).

Livenä Radio NRJ:ssä

Radio NRJ tekee suoraa lähetystä Taitajasta koko tapahtuman ajan. Bongaa työn äärestä ihastuttavat ja vihastuttavat Radio NRJ:n Aamupojat Anssi ja Renne sekä radiopersoona Tuija Pehkonen NRJ:n Iltapäivästä.

en pohtii Lauri Ihalain rkitystä osaamisen me

4, 12, 14

tuksen Valitse kiinnos umassa aht kohteesi tap

.4.2012 ylässä 24.–268–14 -kilpailu Jyväsk SM 8 To 26.4. klo on 9–1 aid klo 4. tit 25. at 7 Ke Amm Ti 24.4. klo 9–1 Ovet auki ylei

sölle

Seuraa meitä Twitterissä Tykkää meistä 2 Facebookissa! 012 twitter.com/taitaja201 itaja2 facebook.com/ta

n Ammattitaido SM-kilpailu Jyväskylässä

12

Aika: 24.–26.4.20 i Paikka: Paviljonk Taitaja2012 rin on Suomen suu a, opiskelijatapahtum imia ava aa ant joka an. nta ammatinvali 012.fi

www.taitaja2

18 a Yhteistyössä mukan


Taitaja 2012-tapahtuman teemana oli ”Tee elämäsi paras valinta”. Teemalla haluttiin kannustaa nuoria oman tulevaisuuden pohdintaan ja se näkyi kaikessa tapahtuman markkinoinnissa. Tapahtuman kuvituksessa ydinelementtinä oli liitutaulu, johon kuvattava piirsi ja kirjoitti oman unelmansa tai valintansa. Mainoskuvissa oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa ja lukioissa opiskelevia nuoria, jotka piirsivät ja kirjoittivat liitutauluun omia uratoiveitaan, arvoja, tulevaisuuden haaveita ja harrastuksia.

Taitaja2012 näkyi ja kuului Taitaja2012 näkyi ja kuului netissä, sosiaalisessa mediassa ja radioaalloilla. Nettisivut ja sen uutis- ja tulospalvelu olivat tapahtuman ehdoton tietopankki. Facebook ja Twitter tarjosivat mahdollisuuden keskusteluun ja kommentointiin. Uutta oli Viestiseinä, jonka kautta kävijät saivat kommenttinsa näkyviin tapahtumassa. Liikkuvaa kuvaa tapahtumasta syntyi Mediapajan opiskelijoiden voimin. Heidän pyörittämänsä Taitaja-TV seurasi ja kuvasi tapahtumaa herkeämättä. Materiaali oli näkyvissä YouTuben kautta. Ensimmäistä kertaa tapahtumaa saattoi seurata suurimmassa osassa Suomea, kun Radio NRJ teki paikanpäältä suoraa ohjelmaa kaikkina kolmena kilpailupäivänä.

The theme of the Taitaja2012 Event was “Find out what makes you tick.” The theme, which encouraged young people to contemplate their future and career choices, was present in many ways, including the marketing of the event. The core element of the illustration of the event was a chalkboard. The illustration portrayed students who described their career wishes, values, hobbies and dreams on chalkboards.

Taitaja2012 was seen and heard widely The Taitaja2012 Event was seen and heard through the Internet, social media and radio. The Taitaja2012 website with its news and result service was definitely the most important source of information. Facebook and Twitter offered the possibility to discuss and comment the event. A new feature was the Message Wall, through which the visitors could have their comments shown at the event. Video footage on the event was produced by Mediapaja students. Their Event TV service provided continual coverage of the event. The material was available on YouTube. It was the first time that a Taitaja Event could be heard in the radio almost everywhere in Finland. Radio NRJ covered the event widely on all three competition days.

Vasemalla Radio NRJ:n lähetys käynnissä. Oikealla viestiseinä. On the left Radio NRJ. On the right the Message Wall. 19


Tulokset 101 Autonasennus, Automobile Technology

201 CAD-suunnittelu, Mech. Eng. CAD

206 Verkkosivujen tuottaminen, Web Design

1. Kivijärvi Anssi, Raahen ammattiopisto 2. Tuomainen Antti, Savon ammatti- ja aikuisopisto 3. Korhonen Antti, Kainuun ammattiopisto 4. Katajisto Jussi, Satakunnan ammattiopisto 5. Nordström Rauli, Raahen ammattiopisto 6. Ylikoski Eelis, Oulun seudun ammattiopisto 7. Tyni Henri, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 8. Kirjavainen Teppo, Koulutuskeskus Tavastia

1. Ekman Jaakko, Koulutuskeskus Salpaus 2. Suominen Hanna, Salon seudun ammattiopisto 3. Savelius Jesse, Koulutuskeskus Salpaus 4. Kojo Teemu, Etelä-Karjalan ammattiopisto 5. Salminen Joel, Omnian Ammattiopisto 6. Shaposhnikov Andrej, Helsingin tekniikan alan oppilaitos 7. Väisänen Niko, Oulun seudun ammattiopisto

1. Eskola Lauri, Business College 2. Sandberg Antti, Oulun seudun ammattiopisto 3. Kankaanranta Jere, Etelä-Karjalan ammattiopisto 4. Lehtinen Ilpo, Business College 5. Surakka Iiro, Etelä-Karjalan ammattiopisto 6. Nasaroff Erik, Yrkesinstitutet Prakticum, 7. Hyry Matias, Oulun seudun ammattiopisto 8. Lehtisyrjä Jerry, Tampereen ammattiopisto

102 Autokorinkorjaus, Autobody Repair 1. Ohenoja Jani, Oulun seudun ammattiopisto 2. Syrjälä Henri, Oulun seudun ammattiopisto 3. Perjus Tommy, Yrkesakademin i Österbotten 4. Aarnio Roope, Omnian Ammattiopisto 5. Korkiakoski Mikael, Omnian Ammattiopisto 6. Kervinen Tomi, Helsingin tekniikan alan oppilaitos 103 Automaalaus, Car Painting

20

202 Painotekniikka, Printing Technology 1. Lanzett Jani, Helsingin tekniikan alan oppilaitos 2. Tauslahti Matti, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 3. Koskinen Valtteri, WinNova Länsirannikon Koulutus Oy 4. Hiltunen Henni, Jyväskylän ammattiopisto 5. Mikkonen Anssi, Jyväskylän ammattiopisto 6. Lehtimäki Sonja, Tampereen ammattiopisto 203 Painotuotteen suunnittelu, Print Design

1. Suutari Ilona, Tampereen ammattiopisto 2. Huhta Mikael, Helsingin tekniikan alan oppilaitos 3. Pätsi Toni, Oulun seudun ammattiopisto 4. Miettinen Kim, Savon ammatti- ja aikuisopisto 5. Lindström Kenneth, Helsingin tekniikan alan oppilaitos 6. Parkkinen Antti, Etelä-Savon ammattiopisto 7. Pitkänen Pasi, Etelä-Savon ammattiopisto

1. Palva-aho Roni, Jyväskylän ammattiopisto 2. Pasanen Jenni, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, 3. Pääkkönen Laura, Kainuun ammattiopisto 4. Erharuyi Idia, Omnian Ammattiopisto 5. Leppänen Tiia, Jyväskylän ammattiopisto 6. Vesanen Susanna, Jyväskylän ammattiopisto 7. Karppinen Milla, Kainuun ammattiopisto 8. Leino Unni, Turun ammatti-instituutti

104 Kuljetuslogistiikka, Transporting Technology

204 Tietojenkäsittely, IT/Software Applications

1. Möttönen Timo, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2. Hahka Toni, Yrkesakademin i Österbotten 3. Porola Riku, Koulutuskeskus Tavastia 4. Ylimäki Saija, Koulutuskeskus Sedu 5. Udd Antti, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 6. Vainio Tommi, Turun ammatti-instituutti 7. Jaatinen Ville, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 8. Oksanen Eetu, Koulutuskeskus Salpaus

1. Heinonen Tatu, Turun ammatti-instituutti 2. Perämäki Ilari, Oulun seudun ammattiopisto 3. Saari Benjamin, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4. Karppinen Juhani, Savon ammatti- ja aikuisopisto 5. Janhunen Johanna, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 6. Laukkarinen Urho, Jyväskylän ammattiopisto 7. Lappalainen Aku, Savon ammatti- ja aikuisopisto 8. Huuskonen Joni, Savon ammatti- ja aikuisopisto

105 Metsäkoneen käyttö, Forestry Machinery

205 Tietokoneet ja verkot, IT PC/Network Support

1. Väisänen Ville, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 2. Keinänen Kimmo, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 3. Anttila Arttu, WinNova Länsirannikon Koulutus Oy 4. Soikkeli Joni, Oulun seudun ammattiopisto 5. Välipakka Jukka, Jämsän ammattiopisto 6. Vainikka Topi, Etelä-Savon ammattiopisto 7. Karhumaa Matias, Oulun seudun ammattiopisto 8. Finni Antti, Tampereen ammattiopisto

1. Tuukkanen Pekka, Turun ammatti-instituutti 2. Tuomisalo Mikael, WinNova Länsirannikon Koulutus Oy 3. Raitahila Iivo, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 4. Hakkarainen Ossi, Savon ammatti- ja aikuisopisto 4. Jalava Timi, Turun ammatti-instituutti 6. Hiekkaranta Olli, Oulun seudun ammattiopisto 7. Kajo Ossi, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 8. Juntunen Jukka, Oulun seudun ammattiopisto

207 TV- ja videotuotanto, TV and Video Production 1. Fabritius Rudolf / Tulander Kalle, Forssan ammatti-instituutti 2. Lehmusvuori Kaj / Tevajärvi Anton, Yrkesinstitutet Prakticum 3. Mutanen Henri / Pesonen Petteri, Jyväskylän ammattiopisto 4. Ojala Jesse / Valve Marko, Koulutuskeskus Salpaus 5. Liias Eveliina / Riihimäki Johanna, Jyväskylän ammattiopisto 6. Makkonen Lauri / Mäki Joona, Oulun seudun ammattiopisto 301 Asiakaspalvelu ja myynti, Customer Service and Selling 1. Malkavaara Ilmo, Hyria koulutus Oy 2. Nordström Patrick, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 3. Lajunen Emmi, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 4. Kääpä Mikael, Etelä-Karjalan ammattiopisto 5. Virtanen Laura, Tampereen ammattiopisto 6. Mäkinen Tuomas, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 7. Lindblom Miro, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 8. Hakala Sami, Vaasan ammattiopisto


302 Hiusmuotoilu, Ladies’ Men’s Hairdressing 1. Nurminen Saana, Kouvolan seudun ammattiopisto 2. Leppälä Henna, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 3. Lumioja Milla, Jyväskylän ammattiopisto 4. Simonen Saana-Tuulia, Vaasan ammattiopisto 5. Kaukoranta Sanna, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 6. Jalkanen Sara, Tampereen ammattiopisto 7. Purhonen Laura, Etelä-Karjalan ammattiopisto 8. Määttä Laura, Oulun seudun ammattiopisto 303 Kauneudenhoito, Beauty Therapy 1. Nevalainen Nea, Oulun seudun ammattiopisto 2. Lehtonen Anna-Kaisa, Oulun seudun ammattiopisto 3. Yli-Opas Milja, Porvoon ammattiopisto 4. Raitala Jonna, Koulutuskeskus Salpaus 5. Pirhonen Janina, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 6. Kosonen Marianne, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 7. Niskanen Outi, Savon ammatti- ja aikuisopisto 8. Eskelinen Jemina, Savon ammatti- ja aikuisopisto 304 Kukkasidonta, Floristry 1. Tilsala Säde, Jämsän ammattiopisto 2. Holkeri Minna, Ammattiopisto Livia 3. Haapatalo Heli, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 4. Martiskainen Visa, Jämsän ammattiopisto 5. Lahtinen Viivi, Jämsän ammattiopisto 6. Kosunen Suvi, Savon ammatti- ja aikuisopisto 7. Hämäläinen Anni, Ammattiopisto Livia 8. Maijala Tuukka, Oulun seudun ammattiopisto 305 Lähihoitaja, Caring 1. Katainen Maria / Salmi Taija, Jyväskylän ammattiopisto 2. Lahtinen Jenni / Lindroos Sanna, Axxell 3. Koskinen Noora / Laakso Jutta, Salon seudun ammattiopisto 4. Lindqvist Jani / Savolainen Tiiu, Savon ammatti- ja aikuisopisto 5. Jalkanen Anna / Karppinen Juulia, Jyväskylän ammattiopisto 5. Cavèn Nella / Virtanen HannaTurun ammatti-instituutti 7. Lipsanen Noora / Palosaari Erica, Etelä-Savon ammattiopisto 8. Kaijanen Saara / Kosola Karla, Vaasan ammattiopisto 306 Puhdistuspalvelu, Cleaning Services 1. Mikkola Tia, Turun ammatti-instituutti 2. Ylönen Sanna-Mari, Jyväskylän kotitalousoppilaitos 3. Salovesi Tapani, Savon ammatti- ja aikuisopisto 4. Rantala Sallamari, Keskuspuiston ammattiopisto 5. Pyykönen Heidi, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 6. Hyttinen Kukka-Maria, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 7. Tuohimaa Mira, Ammattiopisto Luovi 8. Seppälä Terhi, Turun ammatti-instituutti 307 Pukuompelu, Ladies’ Dressmaking 1. Hassi Vilma, Tampereen ammattiopisto 2. Mäntynen Annukka, Jyväskylän ammattiopisto 3. Saari Katariina, Koulutuskeskus Sedu, 82.51

4. Okkonen Anniina, Ammattiopisto Lappia 5. Haga Amanda, Optima 6. Saalasti Minna, Etelä-Karjalan ammattiopisto 7. Larkiala Roosamari, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 8. Nuorala Riina, Koulutuskeskus Tavastia 308 Somistus, Decoration 1. Närhi Anni, Savon ammatti- ja aikuisopisto 2. Turkulainen Mirva, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 3. Timonen Riikka, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 4. Ekström Stella, Salon seudun ammattiopisto 5. Jaatinen Hanna, Jyväskylän ammattiopisto 6. Savolainen Anna, Salon seudun ammattiopisto 7. Käräjäoja Hanna, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 8. Jääskö Tiia, Lapin Ammattiopisto 309 Hevostenhoito, Horse Grooming 1. Paakkonen Peppi, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2. Väisänen Verna, Koulutuskeskus Salpaus 3. Patama Sanni, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4. Honkala Janina, Axxell 5. Soiluva Johanna, Ypäjän hevosopisto 6. Laukkanen Laura, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 7. Pesonen Aino, Oulun seudun ammattiopisto 8. Lindström Pia, Axxell 310 Yrittäjyys, Entrepreneurship 1. Berg Isabella / Ikonen Ida / Lindgren Elina, Jyväskylän ammattiopisto 2. Jokelainen Anne / Metsävainio Fanny / Mourujärvi Kati, Lapin Ammattiopisto 3. Karmanzina Emilia / Kivinen Hanna / Lindholm Sofia, Helmi Liiketalousopisto 4. Karlsson Jonathan / Lindberg Jussi / Rif Jenni, Porvoon kauppaoppilaitos-Borgå handelsläroverk

5. Henriksson Katarina / Karros Janette / Leino Laura, Salon seudun ammattiopisto 6. Heikkinen Petra / Jaurakkajärvi Janita / Vähänen Saija, Oulun seudun ammattiopisto 7. Lönnqvist Ben / Merilahti Markus / Orpana Anette, Omnian Ammattiopisto 8. Kuortti Matias, / Lindström Ari / Nurminen Nico, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 401 Huonekalupuuseppä, Cabinetmaking 1. Myllyoja Miika, Ylä-Savon ammattiopisto 2. Järvi Jaakko, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä 3. Talus Ben, Yrkesakademin i Österbotten 4. Moilanen Matti, Oulun seudun ammattiopisto 5. Tikkanen Markus, Omnian Ammattiopisto 6. Saarinen Jaro, Salon seudun ammattiopisto 7. Myllylä Jouni, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 8. Alanen Jussi, Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto 402 Ilmastointiasennus, Ventilation Technology 1. Lahtinen Toni, Jyväskylän ammattiopisto 2. Viertola Alvar, Jyväskylän ammattiopisto 3. Rauvola Eero, WinNova Länsirannikon Koulutus Oy 4. Hämäläinen Mika, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 5. Kautto Pauli, Kouvolan seudun ammattiopisto 6. Nygren Miro, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 7. Polviander Oskar, WinNova Länsirannikon Koulutus Oy 8. Välimäki Valtteri, Oulun seudun ammattiopisto 403 Kivityöt, Stonemasonry 1. Korvenperä Ninja, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, 85.83¨ 2. Nakkinen Teemu, Koulutuskeskus Salpaus, 82.93 3. Niemelä Mikko, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, 76.50 4. Pölönen Simo, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 21


404 Maalaus ja tapetointi, Painting and Decorating

410 Viherrakentaminen, Landscape Gardening

1. Niinilampi Salla-Mari, Koulutuskeskus Sedu 2. Raitio Katja, Salon seudun ammattiopisto 3. Mäkilä Mira, Turun Ammattiopistosäätiö 4. Ryynänen Riika, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 5. Äyräväinen Taru, Etelä-Karjalan ammattiopisto 6. Haanpää Iina, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 7. Myllylahti Jasmi, Koulutuskeskus Salpaus 8. Hyttinen Linnea, Ammattiopisto Lappia

1. Arosarka Laura / Lempiäinen Laura, Omnian Ammattiopisto 2. Herukka Hanna / Tölli Hilla, Oulun seudun ammattiopisto 3. Moilanen Laura / Pantsar Tarleena, Oulun seudun ammattiopisto 4. Päivärinta Tim / Seppänen Sami, Omnian Ammattiopisto, 5. Mäkinen Tuure / Teuri Perttu, Ammattiopisto Livia 6. Mustonen Timo / Vallius Antto, Savon ammatti- ja aikuisopisto

405 Putkiasennus, Plumbing

1. Etula Niko, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2. Laitala Susanna, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 3. Tofferi Julianna, Ammattiopisto Lappia 4. Rantala Eero, Sastamalan koulutuskuntayhtymä 5. Vaara Sanna, Ammattiopisto Lappia 6. Virtanen Karita, Etelä-Karjalan ammattiopisto 7. Korppi Riina, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 8. Mattila Sofia, Jyväskylän ammattiopisto

1. Rantala Topias, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2. Immonen Marko, Kainuun ammattiopisto 3. Hämäläinen Ville, Savon ammatti- ja aikuisopisto 4. Petäys Jesse, Koulutuskeskus Sedu 5. Häkkinen Jussi, Ammattiopisto Lappia 6. Parkkila Miika, Oulun seudun ammattiopisto 7. Nikku Asko, Etelä-Karjalan ammattiopisto 8. Maksimainen Mika, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 406 Sähköasennus, Electrical Installations 1. Lankinen Jyri, Omnian Ammattiopisto 2. Jaakola-Siimes Kalle, Turun ammatti-instituutti 3. Katainen Joonas, Ylä-Savon ammattiopisto 4. Kärkkäinen Tommi, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 5. Ahola Aki, Oulun seudun ammattiopisto 6. Iso-Aho Jouni, Koulutuskeskus Sedu 7. Itkonen Jussi, Etelä-Karjalan ammattiopisto 8. Kettunen Ville, Savon ammatti- ja aikuisopisto 407 Talonrakennus, kirvestyöt, Housing Construction Carpentry 1. Heiskanen Aleksi, Ammattiopisto Lappia 2. Väinölä Aleksi, WinNova Länsirannikon Koulutus Oy 3. Rissanen Heikki, Ylä-Savon ammattiopisto 4. Hynninen Juuso, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 5. Liukkonen Jesse, Raision ammattiopisto 6. Hämäläinen Marko, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 7. Uusitalo Kalle, WinNova Länsirannikon Koulutus Oy 8. Mikkonen Tomi, Etelä-Karjalan ammattiopisto 408 Talonrakennus, muuraus ja laatoitus, Housing Construction, Wall and Floor Tiling 1. Vidgren Valtteri, Jyväskylän ammattiopisto 2. Anttila Alex, Oulun seudun ammattiopisto 3. Savolainen Niko, Jyväskylän ammattiopisto 4. Kokkoniemi Topi, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 5. Vartia Santeri, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 6. Tuominen Miikka, Raision ammattiopisto 7. Räme Eelis, Lapin Ammattiopisto 8. Anttila Jere, Raision ammattiopisto

22

501 Kondiittori, Confectioner / Pastry Cook

502 Ravintolakokki, Restaurant Cooking 1. Jaakkola Niina, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 2. Koskinen Katariina, Lapin Matkailuopisto 3. Tähti Niko, Ammattiopisto Lappia 4. Terimaa Henni, Turun ammatti-instituutti 5. Ruottinen Johanna, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 6. Munukka Janne, Omnian Ammattiopisto 7. Vainikka Miranda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 8. Mannila Sami, WinNova Länsirannikon Koulutus Oy 503 Cateringkokki, Catering 1. Hassinen Inka / Räty Heli, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 2. Sykiäinen Lilja / Turunen Ria, Jyväskylän ammattiopisto 3. Puumalainen Janika / Virtanen Suvi, Savon ammatti- ja aikuisopisto 4. Karppila Iina / Mäntylä Julia, Tampereen ammattiopisto 5. Kaakinen Johannes / Takalo Iina, Oulun seudun ammattiopisto 6. Peltola Ellinoora / Sepponen Sanna, Koulutuskeskus Sedu 7. Ala-Uotila Ella / Lindgvist Mikaela, Turun ammatti-instituutti 8. Hautaviita Salla / Koskinen Eetu, Satakunnan ammattiopisto 504 Tarjoilija, Restaurant Service 1. Rantakivi Riia, Turun ammatti-instituutti 2. Leivo Jessi, Lapin matkailuopisto 3. Vartiainen Kia-Lisa, Savon ammatti- ja aikuisopisto 4. Paukku Nikke, Ravintolakoulu Perho 5. Korkeamäki Annami, Vaasan ammattiopisto 6. Huhtanen Amanda, Pirkanmaan ammattiopisto 7. Juote Aapeli, Ravintolakoulu Perho 8. Vaimaa Katri, Koulutuskeskus Salpaus 601 Automaatioasennus, Industrial Control 1. Pousi Leevi, Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto 2. Lappalainen Marko, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 3. Karppi Antti, Vaasan ammattiopisto 4. Leppilahti Pauli, Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto

4. Voutilainen Sami, Savon ammatti- ja aikuisopisto 6. Ikonen Janne, Tampereen ammattiopisto 7. Kalliokoski Miika, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 8. Korhonen Aku, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 602 Elektroniikka, Industrial Electronics 1. Toivonen Teemu, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä 2. Kylliäinen Paul, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 3. Saramäki Panu, Jyväskylän ammattiopisto 4. Tapper Riko, Jyväskylän ammattiopisto 5. Immonen Tapio, Oulun seudun ammattiopisto 6. Saarinen Esko, Oulun seudun ammattiopisto 7. Rauhala Valtteri, Salon seudun ammattiopisto 603 Koneistus, CNC Milling/Turning 1. Emet Tommy, Optima 2. Linna Matias, Vaasan ammattiopisto 3. Vaarasuo Janne, Ylä-Savon ammattiopisto 4. Hiltunen Juho, Savon ammatti- ja aikuisopisto 5. Mäki Juha, Koulutuskeskus Sedu 6. Alakoski Janne, Vaasan ammattiopisto 7. Jakonen Kalle, Jyväskylän ammattiopisto 8. Roivainen Juha, Savon ammatti- ja aikuisopisto 604 Laborantti, Laboratory Technician 1. Limnell Arttu, WinNova Länsirannikon Koulutus Oy 2. Nordman Anna, Jyväskylän ammattiopisto 3. Tuure Minttu, Etelä-Karjalan ammattiopisto 4. Palovuori Arttu, Jyväskylän ammattiopisto 5. Ketokoski Konsta, Hyria koulutus Oy 6. Kettunen Sami, Jyväskylän ammattiopisto 7. Abbas Jamaleldin, Omnian Ammattiopisto 605 Levy ja hitsaus, Welding 1. Leppänen Tero, Salon seudun ammattiopisto 2. Lehtoväre Viljo, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 3. Hämäläinen Anton, Jyväskylän ammattiopisto 4. Nissinen Janne, Etelä-Karjalan ammattiopisto 4. Turpeinen Petteri, Savon ammatti- ja aikuisopisto 6. Hyry Riku, Ammattiopisto Lappia 7. Eskola Mikko, Koulutuskeskus Salpaus 8. Pudas Arto, Ammattiopisto Lappia 606 Mekatroniikka, Mechatronics 1. Komi Elmeri / Kukkonen Niko, Etelä-Karjalan ammattiopisto 2. Björkqvist Anton / Sandvik Kevin, Optima 3. Pisto Jani / Väisänen Joonas, Kainuun ammattiopisto 4. Koskela Atte / Kuusisto Mika, Vaasan ammattiopisto 5. Björkström Mathias / Walberg Robin, Optima 6. Pohjonen Toni / Rahkola Timo, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 7. Korhonen Eetu / Roitto Robert, Savon ammatti- ja aikuisopisto


607 Koneenasennus ja kunnossapito, Industrial Maintenance 1. Vartiainen Jere, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 2. Martikainen Perttu, Etelä-Karjalan ammattiopisto 3. Heimonen Eeli, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus 4. Tielinen Kimmo, Etelä-Karjalan ammattiopisto 5. Kivelä Valtteri, Oulun seudun ammattiopisto 6. Majuri Janne, Savon ammatti- ja aikuisopisto 7. Haapsaari Pekka, Oulun seudun ammattiopisto 8. Siren Tapio, Turun ammatti-instituutti Matkailu (näytöslaji), Tourism (Demonstration Skills) 1. Heikkinen Emmi / Parviainen Jade, Koulutuskeskus Salpaus 2. Geier Eeva / Mäkinen Anniina, Jyväskylän ammattiopisto 3. Kemppe Karoliina / Kovala Mari, Lapin Matkailuopisto 4. Ahola Sannamari / Mähönen Pinja, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 5. Järvinen Milla / Kärkkäinen Henriikka, Omnian Ammattiopisto 6. Kerttula Janina / Kivikko Anni, Oulun seudun ammattiopisto 7. Kareketo Ida / Ursin Ulla, Savon ammatti- ja aikuisopisto 8. Huovinen Katariina / Timonen Sirje, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 9. Mohamed Fartun / Ruuskanen Nea, Vantaan ammattiopisto Varia Muoviala, komposiittirakenteet (näytöslaji) Plastics, Composite Structures (Demonstration Skills) 1. Koponen Heidi / Mäki-Penttilä Henri, Savon ammatti- ja aikuisopisto 2. Rautiainen Joona / Vehkalampi Jarmo, Jämsän ammattiopisto 2. Heimonen Kimmo / Pitkänen Henri, Savon ammatti- ja aikuisopisto Taloushallinto (näytöslaji), Financial Management (Demonstration Skills) 1. Haavisto Lotta / Toivonen Joni, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 2. Meijanen Lauri / Nyyssönen Mauri, Jyväskylän ammattiopisto 3. Pasanen Ancelika / Rajakko Heidi, Mercuria 4. Kock Jessica / Sjöholm Lotta, Vaasan ammattiopisto 5. Lehikoinen Tiia / Majoinen Mira, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 6. Eloranta Janita / Kuusela Marjaana, Salon seudun ammattiopisto 7. Kyykoski Lauri / Mäkinen Lari, Business College 8. Rusanen Toni / Tanskanen Joni, Kainuun ammattiopisto

TaitajaPLUS, Kiinteistönhoito, Maintenance 1. Herranen Markku, Keskuspuiston ammattiopisto 2. Eschner Niko-Petter, Omnian Ammattiopisto 3. Nisula Juha, Kiipulan ammattiopisto 4. Kotala Jukka, Keskuspuiston ammattiopisto 5. Valjakka Miika, Bovallius-ammattiopisto 6. Jylhä Jyri, Ammattiopisto Luovi TaitajaPLUS, Puhdistuspalvelu, Cleaning Service 1. Mäkelä Heini, Keskuspuiston ammattiopisto 2. Paananen Tuomas, Bovallius-ammattiopisto 3. Nikkilä Anniina, Keskuspuiston ammattiopisto 4. Lehtonen Markus, Kiipulan ammattiopisto 5. Oksjärvi Melina, Bovallius-ammattiopisto 6. Kallio Marjaana, Kiipulan ammattiopisto TaitajaPLUS, Artesaani, ArtisanProperty 1. Jokela Linda, Satakunnan ammattiopisto 2. Ahovaara Enni-Maija, Satakunnan ammattiopisto 3. Kamunen Emmi, Bovallius-ammattiopisto 4. Kokkonen Tanja, Keskuspuiston ammattiopisto 5. Lehto Karoliina, Kiipulan ammattiopisto 6. Järvinen Henna-Riikka, Bovallius-ammattiopisto

Vilma Hassi - Taitajien Taitaja 2012 ”Taitajien Taitaja -titteli on erittäin suuri kunnia. Hiljaiseksi tämä vetää.” Taitajien Taitajaksi 2012 valittu Tampereen ammattiopistossa opiskeleva Vilma Hassi, joka voitti Jyväskylässä pukuompelulajin

Vilma Hassi – Best of the Nation 2012 ”The “Best of the Nation 2012” Title is a great honour for me. I don’t know what to say – happy and humble at the same time.” Vilma Hassi, winner of the ladies’ dressmaking competition from Tampere College, was awarded the “Best of the Nation2012” Title

Taitaja9 1. Valkealan hurjat: Lauri Lepistö, Sonja Kukkonen, Kaapo Seppänen, Valkealan yläkoulu, Valkeala 2. Team Alasi: Jouko Hirvasniemi, Lotta Karjula, Emilia Kämäräinen, Lumijoen peruskoulu, Lumijoki 3. Teamtuge: Viola Rautakoski, Maija Salama, Tuukka Holmberg, Pornaisten yläkoulu, Pornainen 4. Jarkot: Sara Soikkeli, Kasperi Kettunen, Joona Nieminen, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, Saimaanharju 5. Kankaanpää E, Pohjanlinnan joukkue: Topias Lilja, Tomi Rantanen, Henna Salminen, Pohjanlinnan koulu, Kankaanpää 6. Prinsessat: Tiia Liukkonen, Aapo Pöntinen, Lauri Rahikainen, Urheilupuiston koulu, Mikkeli

Eläintenhoitaja (näytöslaji), Animal Attendant (Demonstration Skills) 1. Hiltunen Maria, Koulutuskeskus Salpaus 2. Turunen Iida, Pohjois-Karjalan ammattiopisto 3. Harmainen Erica, Ahlmanin ammattiopisto 4. Komulainen Riikka, Kainuun ammattiopisto 5. Klemola Niklas, Hyria koulutus Oy 6. Liimatainen Isa, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus 7. Kuuppelomäki Heta, Koulutuskeskus Sedu 8. Keränen Jannika, Oulun seudun ammattiopisto

Taitajien Taitaja saa vuodeksi käyttöönsä henkilöauton, joka tänä vuonna oli Veljekset Laakkonen Oy:n lahjoittama 1-sarjan BMW. The Best of the Nation2012 was presented with a car for use for one year, The car, BMW 1-series, was sponsored by Veljekset Laakkonen Oy. 23


Taitaja2012 Jyväskylä

Taitaja2012 Jyväskylä

Taitaja2012 Jyväskylä -tapahtuman järjesti Jyväskylän koulutuskuntayhtymä yhteistyössä Keski-Suomen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Taitajan taustaorganisaationa toimii Skills Finland ry.

The Taitaja 2012 Jyväskylä event was organised by Jyväskylä Educational Consortium in partnership with business and educational institutions in Central Finland. The organisation backing the Taitaja event is Skills Finland ry.

Aika: maanantai 23.4. – torstai 26.4.2012. Paikka: Jyväskylän Paviljonki, käytössä kaikki tilat, yhteensä noin 20 000 neliömetriä näyttelytilaa. Kilpailijoita: yli 500 Ammattitaidon SM-kilpailun finaalissa, TaitajaPLUS-lajeissa ja Taitaja9-kilpailussa. Taitaja-semifinaaleihin ilmoittautui yli 1 800 opiskelijaa. Tekijöitä: 100 laji- ja varalajivastaavaa, 350 tuomaria, 1 000 toimitsijaa, 350 yhteistyökumppania. Nähtävänä ja koettavana: 50 ammattia, 18 Kato ja kokeile -pistettä, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen koulutus- ja uratori, tapahtumalava, laaja seminaariohjelma, avajaiset, Forest Camp -musikaali, Paras valinta -konsertti pääesiintyjänä Chisu, päättäjäiset. Kävijöitä: Kolmen päivän aikana yli 42 000. Tapahtuman teema: Tee elämäsi paras valinta. Teemoja: Aluekehittäminen, kansainvälisyys, työkyky, yrittäjyys, kestävä kehitys.

Time: Monday 23.4. – Thursday 24.4.2012. Place: Jyväskylän Paviljonki Congress and Exhibition Center, a total of 20 000 m2 exhibition space. Competitors: more than 500 in the Finnish National Skills Competition Finals, TaitajaPLUS Category and Taitaja9 Competition. More than 1 800 students were registered for the Taitaja2012 Semi-finals. Organisers: 100 coordinators and deputy coordinators, 350 judges, 1 000 volunteers, 350 partners. To see and experience: 50 trades, 18 “See and Try” Points, Education and Career Market with exhibitors ranging from companies and organisations to educational institutions, Event stage, comprehensive seminar programme, Opening ceremony, Forest Camp Musical, “What makes you tick” Concert with Chisu as the main artist, Closing ceremony. Visitors: More than 42 000 in three days. Event Theme: Find out what makes you tick. Other themes: Regional development, internationality, entrepreneurship, sustainable development.

Taitaja2012 kuvina Ulkoasu ja taitto: Viestintä-Paprico Kuvat: Mika Juhani Luomansivu ja tapahtumaa kuvanneet Jyväskylän aikuisopiston valokuvauksen opiskelijat Pasi Hakala, Markku Heikkilä, Marjo Kokkonen, Minna Koponen, Jaakko Manninen, Lina Markkunen, Tuomas Mikkonen, Tiina Salminen ja Harri Toikkanen Teksti: Viestintä-Paprico ja Esko Junttila Käännös: Marietta Gates Paino: Fram 8/2012

Taitaja2012 in Pictures Design and layout: Viestintä-Paprico Photography during the event: Students of the Jyväskylä Institute of Adult Education and Mika Luomansivu Text: Viestintä-Paprico and Esko Junttila English translation: Marietta Gates Printing: Fram 8/2012

Pääyhteistyökumppanit

In association with

Järjestämässä

Taitaja2012 kuvina - in Pictures  

Taitaja2012 kuvina.

Taitaja2012 kuvina - in Pictures  

Taitaja2012 kuvina.

Advertisement