Page 167

“Alça l’aleta polleta”

“Els quintos quan se n’anaren digueren adéu Moixent i les xiques contestaren ja se’n va la mala gent Perquè tu no tens el que tinc jo perquè jo no tinc el que tens tu tu ja tens una gabieta i jo tinc una palput Les mares són les que ploren, les mares són les que ploren que les novies no pateixen se’n van amb altres xicons i amb ells es diverteixen i amb ells se diverteixen les mares són les que ploren Alça l’aleta polleta no em picaràs pollastret que les xiques d’este poble tenen el geni curtet Eres com l’arròs amb tanda meloset i un poc empastrat picant com el allipebre i dolç com el codonyat

Alça l’aleta polleta no em picaràs pollastret que les xiques d’este poble tenen el geni curtet Si dansen els ulls en flama la xica del veïnat que no mire a la solana no vaja a fer un cremat Esta jota ja es va a acabar i creiem que a tots haurà agradat si ens donen tres-cents duros tornarem a començar Esta copla que ara cante, esta copla que ara cante esta és la despedida, esta es la jota que balla la fadrina moixentina la fadrina moixentina esta copla que ara cante Alça l’aleta polleta no em picaràs pollastret que les xiques d’este poble tenen el geni curtet.”

Encara que tu em vulgues molt, jo et vull a tu encara més tens la cara molt bonica i en ta casa molts diners Reseu als Sants de la Pedra, reseu als Sants de la Pedra tinga’l content en tot que està la collita en l’aire i si pedrega ens fot i si pedrega ens fot reseu als Sants de la Pedra Alça l’aleta polleta no em picaràs pollastret que les xiques d’este poble tenen el geni curtet Del peix l’abadejo amb oli, del porc la cua torrada del arbre figues furtades, de ton pare l’ha heretat A l’instant que naix un moixentí ja has d’inscriure’l al jutjat el primer que se li mira es si té el melic grillat Fes gaspatxos amb pebrella, fes gaspatxos amb pebrella quan tingues un convidat o penques amb allioli o arròs amb fesols i naps o arròs amb fesols i naps fes gaspatxos en pebrella

165

Profile for Panal  Fallero

Llibret Falla La Victoria 2016 - Port de Sagunt  

Emergint, Llibret de la Falla La Victoria 2016 - Port de Sagunt

Llibret Falla La Victoria 2016 - Port de Sagunt  

Emergint, Llibret de la Falla La Victoria 2016 - Port de Sagunt

Advertisement