Tie Franchising-yrittäjäksi

Page 1

TIE FRANCHISINGYRITTÄJÄKSI Opas

Kattava tietopaketti

SISÄLLYSLUETTELO

Mitä on franchising? 4

Franchisingtoiminnan määritelmä 4 Franchising on tutumpaa kuin uskotkaan 7

Miksi lähtisin franchisingyrittäjäksi? 8

Franchising luo mahdollisuuksia 8 Franchising asettaa myös vaatimuksia 9

Sopiiko franchising minulle? 10

Miten haen franchisingyrittäjäksi? 15

Ketjun valinta 15 Oikeanlainen yrittäjä oikeaan ketjuun 17 Ketjun franchisingpaketin arviointi 19 Haku franchisingyrittäjäksi 21 Hakuprosessin aikana saatava materiaali 25 Tiedon hankinta 26

Miten teen päätökseni? 31

Miten tarkistan

franchisingsopimuksen? 31

Kaikilla ketjun jäsenillä on samanlaiset sopimukset 31

Tiukka sopimus ei sisällä kohtuuttomia ehtoja 33

Selkeä sopimus on kaiken a ja o 33

Suunnittele liiketoimintasi 35

Tee oma liiketoimintasuunnitelmasi 35 Miten rahoitan aloituksen? 36

Muistilista aloittavalle franchisingyrittäjälle 46

Tärkeät yhteydet 48

Julkaisija

Franchise News Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki p. 045 155 7880 news@franchisenews.fi www.franchisenews.fi

Tuottaja

Franchise News katja.makkonen@franchisenews.fi

Ulkoasu ja Painopaikka

Niini & Co Oy

Painos

3000 kpl + e-lehti, luettavissa sivuilla: www.franchisenews.fi www.fbc.fi www.ketju.fi www.franchisingyrittaja.fi

2

FRANCHISING – TIE YRITTÄJÄKSI

Haluaisitko perustaa oman yrityksen, mutta kantava yritysidea puuttuu? Haluaisitko päästä helpommalla ja perustaa yrityksesi jo testatun konseptin pohjalle? Haluatko nopeamman tien yrittäjäksi? Jos vastasit näihin kysymyk siin myöntävästi, franchising saattaa olla sinulle sopiva vaihtoehto. Silloin sinun kan nattaa lukea tämä opas tarkasti läpi.

Tämä oppaan tarkoituksena ei ole myydä sinulle franchisingyrittäjyyttä, vaan se pyrkii kertomaan neutraalisti, mitä franchisingyrit täjyys tarkoittaa, ja miten sitä kannattaa lähteä kartoittamaan omaksi yrittäjyyden mallikseen. Jos kiinnostuksesi herää franchi singiin tai olet jo päätöksesi tehnyt ryhtyä franchisingyrittäjäksi, saat oppaasta käytännön ohjeita, joiden avulla viet haku- ja aloituspro sessin onnistuneesti läpi.

Oppaassa kerrotaan muun muassa, miten omaa soveltuvuuttaan franchisingyrittäjäksi voi tarkastella, mitä ketjujen tarjoamista franchisingpaketeista ja -sopimuksista tulee selvittää sekä mitä muita asioita kannattaa huomioida, kun valmistautuu yrittäjäksi franchisingket jun jäsenenä.

Lähes jokainen suomalainen haaveilee jossain elämänsä vaiheessa oman yrityksen perus tamisesta. Suuri osa tästä joukosta myös toteuttaa haaveensa. Suomessa perustetaan vuosittain yli 30 000 uutta yritystä, joista useampi sata on franchisingyrittäjien. Tässä oppaassa on esitelty muutama näistä fran chisingyrittäjistä Onnistujatarinoissa. Näiden tarkoituksena on tuoda esille franchisingyrit täjyyden monimuotoisuutta sekä franchisin gyrittäjän arkea ja ajatuksia menestyksestä yrittäjänä. Menestyshän on kaikilla yrittäjillä yhteinen tavoite.

Mikäli haaveilet olevasi yksi uusista Onnis tujista – tulevaisuuden franchisingyrittäjistä, tämä opas tarjoaa sinulle tukea matkallasi kohti unelmaasi.

Menestystä yrittäjäurallesi!

PS. Oppaan tekemisen on mahdollistanut joukko franchisingsektorin toimijoita ja si dosryhmiä, jotka on lueteltu Tärkeät yhteydet -palstalla. Lämmin kiitos heille menestystarinoiden tukemisesta!

3

MITÄ ON FRANCHISING?

Franchising on kuin mikä tahansa yrittäjyyden muoto – paitsi, ettei ihan ole. Lähtökohtana nimittäin on, että franchisingissa yrittäjä har joittaa yritystoimintaansa franchisingsopimuksen perusteella. Tekemällä sopimuksen hän pääsee franchisingketjun jäseneksi ja saa käyttöönsä valmiiksi kehitetyn, markkinoilla jo testatun ja menestyneen liiketoimintamallin eli konseptin.

Franchisingketjussa on useita, jopa kymme niä tai satoja, yrittäjiä, jotka ovat tehneet samanlaisen sopimuksen. Ulospäin näyttää kin siltä, että kaikki ketjun jäsenet toimivat samoin: myyvät samoja tuotteita tai palvelui ta, markkinoivat ja tuottavat niitä yhdenmu kaisin menetelmin, hyödyntävät samanlaisia työvälineitä ja esiintyvät markkinoilla yhte näisen brändin alla. Asiakas saattaa jopa luul

Franchisingtoiminnan määritelmä

”Franchising on kahden itsenäisen yrityksen, franchisingantajan ja franchisingottajan (yleensä useita), välistä, sopimukseen perustuvaa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa franchisingantaja luovuttaa franchisingottajalle oikeuden tietyllä alueella, sovittua maksua vas taan käyttää kehittämäänsä tavara-/ liikemerkkiä ja liiketoimintamallia suun nittelemansa ja valvomansa toimintaoh jeen mukaisesti.”

Lähde: FranCon Franchise Consulting, francon.fi

la, että kaikki ketjun ravintolat, myymälät tai palveluyksiköt kuuluvat samaan suureen yh tiöön, vaikka todellisuudessa franchisingketju on itsenäisten yritysten yhteistyöverkosto.

Franchisingantaja on konseptin omistaja ja ketjun johtaja, joka kouluttaa yrittäjän heti toiminnan alussa konseptin mukaiseen liike toimintaan. Franchisingantaja myös ohjaa ja tukee yrittäjää koko yhteistyösuhteen ajan sekä johtaa ketjuyhteistyötä, johon kaikki yrittäjät osallistuvat.

Franchisingyrittäjä saa käyttöönsä konseptin maksua vastaan eli maksaa franchisinganta jalle franchisingmaksuja. Franchisingketjun jäsenenä yrittäjä tekee tiivistä yhteistyötä sekä franchisingantajan että ketjun muiden yrittäjien kanssa.

Franchisingyrittäjä maksaa franchising maksuja ketjun jäsenyydestään. Maksut jakautuvat yleensä kahdenlaisiin: alussa maksettaviin kertamaksuihin (ns. liitty mismaksu) sekä koko sopimussuhteen ajan maksettaviin jatkuviin maksuihin (ns. yhteis työmaksu ja palvelumaksut, joista tyypillisin on markkinointimaksu). Alussa maksettavat kertamaksut ovat yleensä kiinteitä summia, kun taas jatkuvat maksut määräytyvät fran chisingottajan liikevaihdon mukaan. Kaikilla ketjun jäsenillä on samat maksuperusteet franchisingmaksuissa.

4
5 Arnolds Burger King Bär Bar Chalupa Classic Pizza Restaurant Delhi Rasoi Fafa’s Hesburger Kotipizza Kulmakonditoria McDonald’s O’Learys Pancho Villa Pancho Villa Express Pannukakkutalo Picnic Robert’s Coffee Rolls Scanburger Sibylla Social Burgerjoint Suomen Jätskiauto Spice Ice Starbucks Subway Taco Bell Teerenpeli Wayne’s Coffee Asko Charmia Confetti Electrobike Esprit Faunatar Gigantti Husse Hydroscand Instrumentarium Kaivokukka Keittiömaailma Kvik Lastentarvike Life Marks&Spencer Pentik Puustelli R-kioski Senior Shop Sotka Specsavers Synsam The Body Shop VeroModa Yves Rocher Akson Alina Avis CarWash Cityvarasto Clips DBC Klinikka Digitalkkarit Duudsonit Activity Park Easy Fit Eezy Euromaster Expense Reduction Analysts FixuTaxi FlowPark Go On Gymi Habita Hertz Hockey Base HopLop Huom! Huomenta If Juhlapesu Katsastuskontti Kide Science Kiinteistömaailma Kotimaailma Kotirinki Kotona Asuen KSB Partners La Chica Laatutakuu Lady Line LähiTapiola Method Pisara M Room Prink Puls&Träning RE/MAX Scandia Rent Sp-Koti Suomen Löytötavarapalvelu Suomen Yrityskaupat Talenom Taloasema Talousverkko Touring Cars UPM Metsä Yeply Ravintola-alan ketjuja Vähittäiskauppa-alan ketjuja Palvelualojen ketjuja
6 INFOWEBINAARIT Ketjuyrittäjyyteen Avaimet WEBINAARIT KETJUYRITTÄJYYDESTÄ KIINNOSTUNEILLE Miksi? Miten? Mitä otettava huomioon? Minkälaisia vaihtoehtoja? Mitä pitäisi selvittää? Minkälainen prosessi? KEVÄT 2022 AIKATAULU 19.1.2022 kello 16:00 25.2.2022 kello 14:00 22.3.2022 kello 10:00 21.4.2022 kello 12:00 18.5.2022 kello 17:00 17.6.2022 kello 10:00 Ilmoittautuminen: Ketju.fi/avaimet

Franchising on tutumpaa kuin uskotkaan

Suomessa toimii jo yli 5 000 franchisingyrit täjää noin 250 ketjussa. Franchisingketjut yrittäjineen työllistävät suoraan yli 70 000 ja välillisesti jopa 100 000 suomalaista. Franchi singtoiminnan yhteiskunnallinen vaikutus on siis merkittävä.

Franchisingketjuja löytyy lähes kaikilta toimi aloilta: niin perinteisiltä ravintola- ja kaupan aloilta kuin uudenlaisista yritys- ja kulutta japalveluistakin. Edellä on listattu joukko tutuimpia franchisingketjuja, jotka toimivat Suomen markkinoilla. Lisää franchisingketjuja ja tietoa niiden tarjoamista yrittäjyysmahdol lisuuksista löydät verkkosivuilta franchising. fi ja ketju.fi.

Franchising tarjosi minulle nopeamman ja varmemman tien aloittaa oma yritys.”

Franchisingketjussa toimin itsenäisenä yrittäjänä, mutten yksin.

7

MIKSI LÄHTISIN FRANCHISINGYRITTÄJÄKSI?

Franchising tarjoaa mahdollisuuden aloittaa yritys valmiiksi kehitetyllä liiketoiminta mallilla eli konseptilla, tuetusti ja tunnetun ketjun jäsenenä. Siksi franchising on usein helpompi, nopeampi ja riskittömämpi tie yrittäjäksi kuin täysin omin voimin aloittaminen.

Franchisingyrittäjä on taloudellisesti ja juri disesti itsenäinen. Hän perustaa ja omistaa yrityksensä, rahoittaa sen aloituksen ja toiminnan, vastaa omista velvoitteistaan ja oikeuksistaan, kantaa omat riskinsä ja nauttii omat tuottonsa. Franchisingyrittäjä ei kui tenkaan aloita tai harjoita liiketoimintaansa yksin vaan yhteistyöverkoston eli ketjun jäsenenä. Ketjun jäsenyys tuo yrittäjälle suu ren yrityksen imagon ja monenlaisia muita yhteistyöetuja.

Franchising luo mahdollisuuksia

Ketjun jäsenyys antaa aloittavan yrittäjän yri tystoiminnalle tukevan perustan ja luo hyvät mahdollisuudet menestyä siinä.

Liittyessään franchisingketjun jäseneksi yrit täjä saa:

• käytännössä testatun, valmiiksi kehitetyn liiketoimintamallin eli konseptin

• markkinoilla jo valmiiksi tunnetun brändin

• koulutuksen konseptin mukaiseen toi mintaan koko sopimuksen ajan

• jatkuvan operatiivisen ja taloudellisen ohjauksen

• ketjun jäsenyyden tuomat yhteistyöedut (muun muassa näkyvä ketjumarkkinointi ja ison ketjun ostoehdot)

• kattavat tukipalvelut (esimerkiksi mai nostoimistopalvelut, taloushallinnon pal velut, it-tuki tai valmiit rahoitusratkaisut)

• ketjun jäsenten kumppanuuden ja vertaistuen.

Franchising asettaa myös vaatimuksia

Franchising tarjoaa yrittäjälle hyvät läh tökohdat, mutta se ei luonnollisestikaan takaa automaattista menestystä. Kaikessa yritystoiminnassa on omat riskinsä. Lisäksi franchisingketjun jäsenyydessä on paljon eri tyispiirteitä, jotka on ymmärrettävä, ennen kuin tekee päätöksen ketjuun liittymisestä.

Kun toimit osana ketjua, yritystoimintasi on sitoutunut franchisingsopimuksella saamaasi konseptiin ja ketjun jäsenyyteen. Lisäksi on huomioitava, että franchisingantaja tekee päätökset ja ratkaisut aina koko ketjua ajatel len. Jotkut ratkaisut voivat olla ristiriidassa yksittäisen yrittäjän yksilöllisten intressien kanssa.

Franchisingyrittäjän täytyy toimia yhteis työssä ketjun muiden jäsenten kanssa, ja ketjussa sovitut yhteistyövelvoitteet koskevat kaikkia. Kun ketjussa esimerkiksi tehdään yhteiskampanjoita tai järjestetään yhteista pahtumia, kaikkien jäsenten on oltava niissä mukana.

Toiminnalle on yleensä asetettu tiukat laa tu- ja tulosvaatimukset, joiden toteutumista franchisingantaja valvoo. Konseptin noudat tamisehdoista ei tingitä kenenkään kohdalla. Lisäksi on muistettava, että toiminnan perus tana on allekirjoitettu franchisingsopimus, jonka velvoitteet on täytettävä.

Vaikka moni asia on tehty franchisingyrittä jälle valmiiksi, on menestys pohjimmiltaan kiinni yrittäjän omasta toiminnasta. Franchi

singyrittäjällä on suuri mahdollisuus vaikut taa menestykseensä omalla osaamisellaan, oivalluksillaan ja ratkaisuillaan – kuten missä tahansa yrittäjyysmallissa.

Franchisingyrittäjänä saan suuren yrityksen imagoedun, mutta säilytän pienen yrityksen tehokkuuden.

Pyörää ei kannata keksiä uudelleen. Ketjun testattu konsepti antoi minulle mahdollisuuden helpompaan starttiin.

Franchisingyrittäjänä vastaan omasta yrityksestäni, mutta voin hyödyntää ison yhteistyöverkoston voimaa.”

9

SOPIIKO FRANCHISING MINULLE?

Franchising on yksi tapa aloittaa oma yritys. Se ei ole optimaalinen vaihtoehto kaikille eikä kaikkiin tilanteisiin, mutta joillekin se on juuri se sopivin tie yrittäjäksi. Siksi franchisingin soveltuvuutta täytyy aina tarkastella henkilökohtaisesti.

Asiaa pohtiessasi voit kysyä itseltäsi:

1. Tunnenko franchisingtoiminnan periaatteet sekä sen tuomat mahdollisuudet ja haasteet?

2. Onko liiketoiminnan menestys ja työn mielekkyys minulle tärkeämpää kuin se, että saan toimia täysin itsenäisesti, vapaasti ja muista riippumatta?

3. Olenko valmis maksamaan osaamisesta, valmiin konseptin ja brändin käytöstä sekä yhteistyöketjun jäsenyydestä?

4. Pystynkö sitoutumaan toisen kehittämään konseptiin ja toteuttamaan sitä tinkimättömästi? Kykenenkö toimimaan sopimuksella määritellyissä konseptin rajoissa?

5. Uskonko ketjun brändin voimaan? Haluanko edustaa brändiä rinta rottingilla, vaikken omistakaan sitä? Hyväksynkö sen, ettei oman yritykseni toiminimi juurikaan näy toiminnassani?

6. Olenko yhteistyöhaluinen ja -kykyinen? Olenko valmis sitoutumaan ketjuun, vaikka tiedän, että koko ketjun etu menee aina yhden jäsenen edun edelle?

7. Osaanko arvostaa sitä, että joku toinen seuraa toimintaani, antaa ohjeita, neuvoo ja kouluttaa minua oman yritykseni johtamisessa?

8. Hyväksynkö sen, että yritykseni ulkopuoliset henkilöt (ketjujohdon edustajat) tietävät koko ajan liiketoimintani taloudellisen tilanteen, kommentoivat sitä minulle säännöllisesti ja vertaavat sitä ketjun muiden yrittäjien onnistumiseen?

9. Ymmärränkö, että valmiista konseptista ja kaikista saamistani eduista huolimatta menestys on kiinni omasta työstäni – ja että työtä vaaditaan vieläpä runsaasti?

10. Olenko valmis sitoutumaan ketjun yrittäjyyteen pitkäksi aikaa?

Mitä useampaan kysymykseen vastasit myöntävästi, sitä todennäköisemmin franchisingyrittäjyys soveltuu sinulle.

10 10

Oletko

Alina tarjoaa asiakkailleen laatusertifioituja

ja hoivapalveluja, kotisairaanhoitoa

lapsiperheiden kotipalveluja. Alina tarjoaa yrittäjille valmiin konseptin lisäksi ketjuhallinnon

tuen ja ohjauksen. Uusi yrittäjä saa käyttöönsä laadukkaat palvelutuotteet, taloushallinnon ja kirjapidon, markkinointimateriaalit sekä lukuisia ohjeita, oppaita ja lomakkeita.

Kysy lisää yrittäjyydestä Alinan rekrytointipäälliköltä:

puh. 044 755 6311

ketjuasiantuntija

kiinnostunut yrittäjyydestä kotipalveluiden parissa? Alina-yrittäjänä onnistut!
kotityö-
ja
päivittäisen
Terhi Castren,
tai terhi.castren@alinahoivatiimi.fi Valitse edelläkäyvä
- Yksi kumppani, kokonaisvaltainen talousratkaisu Nämäkin ketjut ovat valinneet Starian kaikkien yrittäjiensä talousjohtamisen tueksi: Edelläkäyvä ketjuasiantuntija www.staria.com
12

Onnistujatarina

Pancho Villa -yrittäjä Mirko Lännenpää

Aloitti yrittäjänä ketjussa: 2019

Mitä teit ennen kuin aloitit Pancho Villa -yrittäjänä?

Ennen Pancho Villa -yrittäjyyttä olen työskennellyt Hesburgerilla seitsemän vuotta esimiestehtävissä ja viemässä ketjua maailmalle, SOK:lla kehitys puolella kolmisen vuotta ja Osuuskaupan johto tehtävissä 10 vuotta. Minulla on sekä MBA-, että hotelli- ja ravintola-alan esimiestutkinto. Vuonna 2012 perustin asiakas- ja henkilöstöpalautteeseen erikoistuneen Taplause-yrityksen ja noin seitsemän vuotta myöhemmin kiinnostuin Pancho Villa-yrit täjyydestä ystäväni ja samalla myös nykyisen yhtiö kumppanini innoittamana.

Millaista on Pancho Villa -yrittäjän työ? (Millaista työtehtäviä / vastuita sinulla on Pancho Villa -yrittäjänä?)

Pancho Villa yrittäjän työ on monipuolista ja mie lenkiintoista henkilöstöhallinnosta aina tarkkaan tulosjohtamiseen asti. Ravintolan ’ohjaamossa’ on monta mittaria ja vipua, joita tulee seurata ja säädellä aktiivisesti. Myynnin etsintä, markkinoin tiviestintä ja asiakkaan tyytyväisyyden varmistami nen, ihan paikan päällä, on päivittäistä.

Miksi kannattaa lähteä juuri Pancho Villa -ketjuun franchisingyrittäjäksi?

Pancho Villa- ketjulta saa valmiin, toimivan kon septin, tärkeitä työkaluja menestykseen ja täyden ketjun tuen. Aloittaessani Pancho Villa-yrittäjänä

PANCHO VILLA

ketjusta välittyi heti tekemisen meininki ja tuli tunne, että ketjussa johdetaan ja hoidetaan asiat erinomaisesti tavoitteena luoda ensiluokkaisia ravintolakokemuksia. Kaikki nämä seikat yhdessä saavat minut edelleen vakuuttuneeksi siitä, kuin ka upeaa on olla mukana yrittäjänä Pancho Villa -ketjussa.

Ketju perustettu: 2001 Ketjun yksiköiden lukumäärä: 38 Millaista yrittäjää ketju hakee? Sinulla on sopiva elämäntilanne sekä terveyttä ja aikaa oman yrityksen päivittäiseen pyörittämi seen. Johdat työntekijöitäsi omalla esimerkilläsi ja haluat toimia jatkuvassa yhteistyössä ketjun kanssa. Sinulla on hyvä suomen kielen taito ja valmius rahoittaa liiketoiminnan aloituksen vaatima investointi. Ja mikä tärkeintä, haluat menestyä!

13
Yhteystiedot: Teemu Vanharanta teemu.vanharanta@panchovilla.fi p. 050 523 3369 www.panchovilla.fi

R-kioski tarjoaa turvallisen alustan yrittäjyydelle

Jutta Peltonen toimii R-kauppiaana Jyväskylässä matkakeskuksen R-kioskissa. Jutta oli työskennellyt R-kioskissa myyjänä hieman alle kolme vuotta, kun kiinnostus oman toimipisteen hallinnasta heräsi.

– Olin 20-vuotias kun päätin, että tätä haluaisin tehdä. Laitoin R-kioskille viestiä ja sain nopeasti vastauksen, että jos rahalliset asiat järjestyvät ja intoa riittää, niin se voi onnistua. Siitä asiat lähtivät etenemään ja löysin oman pisteeni, Jutta kertoo.

– Ajattelin, että siinä on se oma vapaus ja vastuu. Yrittäjyys tuntui sopivan haastavalta ja kiinnostavalta, ja tietysti oma yritys on aina oma yritys, hän jatkaa.

Tarjolla monipuolinen työnkuva

Yrittäjänä työskennellessä tavallinen arki ei itsessään poikkea tavallisen myyjän työstä, mutta vastuu kasvaa esimerkiksi henkilökunnan johtamisen sekä työvuorojen ja myynnin suunnittelun myötä.

–Tietysti kaikki kauppiaat ovat myös tuloshakuisia.

Kyllähän kieltämättä joskus kiristää, mutta ajan kanssa oppii, ettei saa stressata liikaa. Painetta pitää olla ja on kiva, että sitä on, mutta pitää osata myös höllätä, kun sellainen hetki tulee, Jutta tietää.

– Työssäni eniten nautin asiakaspalvelusta – siitä, että asiakkaan saa hymyilemään ja tyytyväiseksi. Tietysti oman henkilökunnan palaute johtamistyöstä on myös iso asia, hän jatkaa.

Ketjun tuki helpottaa yrittäjyyttä oleellisesti Ketjulta saatu tuki on ollut tärkeässä osassa yrittäjyyden mielekkyyttä. R-kioski hoitaa esimerkiksi taloudelliset hallintoasiat, kirjanpidon ja paperityöt.

– Ei tarvitse itse tietää heti kaikkea. Ketjulta saa paljon tukea, apua ja kannustusta hankalissa asioissa. Jos taas jokin on mennyt tosi hyvin, sieltä saa kiitosta ja lisää vastuuta niin halutessa, Jutta kertoo.

–Jos yrittäjyys kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa ainakin tutustua asiaan syvemmin. Haluan rohkaista yrittämään, koska tämä on ollut ainakin minulle sen arvoista, hän kiteyttää lopuksi.

14 www.r-kioski.fi/kauppiaaksi
Lue lisää R-yrittäjyydestä osoitteesta www.r-kioski.fi/kauppiaaksi tai soita rekrytointiin 020 5544 098
“ Työssäni eniten nautin asiakaspalvelusta – siitä, että asiakkaan saa hymyilemään ja tyytyväiseksi. “

MITEN HAEN FRANCHISINGYRITTÄJÄKSI?

Kun olet todennut franchisingin sinulle so pivaksi yrittäjyyden malliksi, on aika siirtyä miettimään, millä toimialalla ja millaisessa ketjussa haluaisit yritystoimintaasi harjoit taa. Franchisingmahdollisuuksia on monilla toimialoilla, ja ne ovat keskenään hyvin erilaisia.

Jokaisen aloittavan yrittäjän lähtötilanne ja tavoitteet ovat yksilölliset. Yrittäjyydestä haaveilevalla voi olla selkeä näkemys tule vasta yrityksestään ja ketjusta, jossa haluaa toimia. Usein kuitenkin omaa yritystä suun nitteleva vasta miettii, millaista työtä haluaa tulevaisuudessa tehdä, kuinka paljon uskaltaa ottaa riskejä ja kuinka paljon haluaa ansaita.

Yksi keskeisistä päätöksistä on, minkä muo toista yrittäjyyttä haluat harjoittaa. Haluatko toimia pienimuotoisesti ja perustaa vaikkapa yhden miehen/naisen siivousliikkeen? Vai kiinnostaako kenties kasvuyrittäjyys, jossa johdettavana on runsaasti henkilökuntaa useissa yksiköissä? Monet ketjut tarjoavat mahdollisuuden tähän niin sanottuun moni toimipiste- eli multi-unit -yrittäjyyteen.

Ketjun valinta

Franchisingyrittäjyyttä suunnittelevalla voi olla monia vaihtoehtoisia ketjuja, joissa toi miminen kiinnostaa. Useampi kuin yksi ketju tarjoaa yleensä yrittäjälle mahdollisuuden tämän omien tavoitteiden täyttämiseen.

Yksi hyvä keino tehdä valintoja on niin sanot tu poissulkemistekniikka. Tämä tarkoittaa sitä, että luetteloi työtehtäviä, ammatteja ja yrittäjyyden muotoja, jotka eivät ainakaan tunnu kiinnostavilta. Samoin kannattaa listata omat kriteerinsä ja rajauksensa pää töksenteon pohjaksi: millaisia arvoja brändin ja ketjun tulee edustaa, kuinka paljon olen valmis sijoittamaan yritykseeni ja olenko valmis muuttamaan tai matkustamaan yri tykseni vuoksi. Tämän jälkeen on helpompi tehdä itselleen TOP 3 -lista toimialoista, jotka todella kiinnostavat, ja vertailla niillä toimi via ketjuja.

15
kotimaailma.com kalustettuja asuntoja

Kun eri ketjujen yrittäjyysvaihtoehtoja lähtee kartoittamaan, kannattaa aivan aluksi ottaa selvää markkinoista, joilla ketju toimii, ja ket jun tilanteesta markkinoilla. Selvitä ainakin nämä asiat:

• millä markkinoilla ketju toimii; millaisia asiakkaita ja muita toimijoita alalla on

• mihin markkinat ovat toimialalla kehittymässä, erityisesti alueellasi

• löytyykö ketjulle riittävästi asiakkaita alueellasi

• mikä on toimialan kilpailutilanne alueellasi

• mikä on ketjun asema markkinoilla

• mitkä ovat ketjun kilpailuedut markkinoilla

• ja tietenkin: hakeeko ketju yrittäjiä alueellesi tällä hetkellä.

Lisäksi on tärkeää ymmärtää, millaista yrittä jyysmallia ketju tarjoaa:

• millainen on ketjun yrittäjän ”toimenkuva”

• mitä yrittäjän tulee osata ja missä asioissa tulee onnistua menestyäkseen ketjun yrittäjänä

• mikä on ketjun yrityksen tyypillinen kokoluokka (esimerkiksi liikevaihdolla tai työntekijöiden lukumäärällä mitattuna)

• onko ketjun yrittäjällä tyypillisesti johdettavanaan yksi vai useampia yksiköitä.

Oikeanlainen yrittäjä oikeaan ketjuun European Franchise Federationin ja Suomen Franchising-Yhdistyksen määrittämissä eettisissä säännöissä sanotaan: ”Franchisingantajan tulee valita ja hyväksyä yksittäisiksi franchisingyrittäjiksi ainoastaan sellaisia yrittäjiä, joilla kohtuullisen selvitystyön jälkeen vaikuttaa olevan kyseisessä liiketoi minnassa vaadittava osaaminen, koulutus, henkilökohtaiset ominaisuudet ja taloudelli set edellytykset.”

Selvitä, millaista yrittäjää ketju hakee.

Kullakin ketjulla on yrittäjälle omat vaati muksensa, joista muodostuu niin sanottu ketjun yrittäjäprofiili. Osaava ketjujohto pitää tiukasti kiinni määrittelemästään yrittä jäprofiilista, koska on molempien osapuolten etu, että yrittäjällä on edellytykset menestyä ketjussa. Jos pohdit franchisingyrittäjyyttä, sinun on syytä selvittää jo hakuprosessiin val mistautuessasi, millainen yrittäjäprofiilisi on, mitkä ovat ketjun vaatimukset uudelle yrittä jälle ja kuinka nämä kaksi sopivat yhteen.

Tarkastellessasi ketjun yrittäjäprofiilia kiinni tä huomiota näihin asioihin:

• Hakeeko ketju aloittavia yrittäjiä vai kenties jo toimivia yrityksiä?

• Hakeeko ketju ensisijaisesti yhtä ihmistä vai voiko yrityksellä olla useampia omistajia?

• Millaista arvomaailmaa ja millaisia motivaatiotekijöitä franchisingyrittäjältä edellytetään?

• Vaatiiko konseptin mukainen liiketoiminta yrittäjältä jonkinlaista koulutuspohjaa?

• Millaista ammatillista kokemusta ja pätevyyttä vaaditaan? Saako/täytyykö olla saman toimialan työkokemusta? Entä aiempaa yrittäjäkokemusta?

17

ALOITA UUSI LUKU RE/MAXIN KANSSA

RE/MAX on maailman suosituin ja alansa menestynein franchising-yritys

Mitä menestys merkitsee sinulle? Meille se tarkoittaa asiakkaidemme palvelemista päivä päivältä paremmin – taloudellinen menestys ja status ovat sen väistämätön seuraus. Asiakaspalvelumme ja menestyksemme perustana on yhteistyön ja menestyksen kulttuuri, joka auttaa välittäjiä ja yrittäjiä kehittymään vieläkin paremmiksi työssään.

Kutsumme myös sinut toteuttamaan unelmasi ja kokemaan yhteistyön ja menestyksen ilmapiirin RE/MAXilla! Toimimme globaalisti lähes 50 vuoden kokemuksella 120 maassa yli 140.000 välittäjän vahvuudella. RE/MAX on markkinajohtaja jo 12 Euroopan maassa, USA:ssa ja Kanadassa -ja samalla myös Euroopan nopeimmin kasvava kiinteistönvälitysketju. RE/MAXin palkittu konsepti tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden välitysalalla.

liityremaxiin.fi

• Millainen työkokemus katsotaan eduksi tai jopa välttämättömyydeksi? Edellytetäänkö esimerkiksi myynti-, esimies- ja/tai tulosvastuukokemusta?

• Millaisia perusosaamisvaatimuksia franchisingyrittäjälle on asetettu? Edellytetäänkö esimerkiksi kieli-, it-, some -, asiakaspalvelu- tai taloushallinnon taitoja?

• Millaista taloudellista taustaa, investointikykyä ja riskinottohalua aloittavalta franchisingottajalta vaaditaan?

• Onko ketjulla esimerkiksi ikä- tai terveydellisiä vaatimuksia?

• Kuinka yrittäjän sosiaalinen tausta (elämäntilanne, lasten ikä, omaisten terveydellinen tilanne, harrastukset ja muut sitoumukset) sopii ketjun yrittäjyyteen?

• Onko yrittäjän paikallisosaamisesta ja olemassa olevista kontakteista hyötyä?

• Millaista persoonallisuutta ketjun yrittäjältä toivotaan?

Ketjun franchisingpaketin arviointi

Seuraavaksi on analysoitava ketjun tarjoamaa franchisingpakettia: konseptin menestyspo tentiaalia, brändin vahvuutta, yhteistyöetuja, tukipalveluja ja luonnollisesti yhteistyön ehtoja.

Franchisingpaketti on se, mitä ketju tarjoaa yrittäjälle ja mistä yrittäjä maksaa franchi singmaksuja. Seuraavassa on esitetty joukko kysymyksiä, joita on hyvä käydä läpi franchi singpaketin sisältöä selvittäessään.

Konseptista:

• Mikä on konsepti, jonka mukaan yrittäjä toimii? Mitä siihen sisältyy ja mitä ei? Minkä verran yksikkökohtaisia poikkeamia sallitaan?

• Onko konsepti riittävästi testattu, tunnettu ja yleisesti hyväksytty?

• Mitkä ovat konseptin kilpailuedut?

• Onko konsepti ohjeistettu ja dokumentoitu? Tarkista käsikirjojen olemassaolo ja kattavuus!

• Miten konsepti tai sen osatekijät on suojattu? Onko tavaramerkki rekisteröity (franchisingantajayritykselle)?

• Onko konseptilla tuottopotentiaalia?

• Miten konseptia on kehitetty ja kehitetään?

Yhteistyömallista:

• Työnjako: mitkä ovat franchisingkeskuksen ja -yksikön tehtävät?

• Millä osa-alueilla tehdään ketjunlaajuista yhteistyötä, ja mitä etuja se tuo?

• Hankitaanko ketjussa kalusteita, laitteita, raaka-aineita tai myytäviä tuotteita keskitetysti sopimustoimittajilta? Jos hankitaan, millaisia ja millä ehdoilla?

19
yrittäjäpaikkoja avoinna ympäri suomea! tutustu yrittäjätarinoihin: panchovilla.fi/yrittajaksi

• Miten markkinointiyhteistyö (mukaan lukien mahdollinen verkkokauppa) on järjestetty ketjussa?

• Ylläpidetäänkö ketjun näkyvyyttä verkkosivuja ja/tai sosiaalisen median kanavissa keskitetysti vai ylläpitääkö yrittäjä itse oman toimipisteensä näkyvyyttä? Miten yrittäjät ovat mukana ketjun verkkokaupassa?

• Millaisia tukipalveluja ketjun jäsenille on järjestetty? Mitkä niistä toteuttaa franchisingkeskus ja mitkä ulkopuolinen taho? Mitkä näistä palveluista sisältyvät franchisingmaksuihin ja mitkä veloitetaan erikseen?

• Miten yrittäjän ja yksiköiden toimintaa seurataan?

• Millaista ohjausta yrittäjä saa ja millä ehdoilla?

• Millainen koulutusohjelma ketjulla on tarjolla aloittavalle yrittäjälle?

• Missä asioissa ja miten franchisingantaja auttaa yrittäjää aloitusvaiheessa?

• Miten ja millaista jatkokoulutusta ketjussa järjestetään, ja koituuko tästä lisäkustannuksia?

Jotkut näistä asioista on mahdollista selvit tää jo etukäteen, jotkut vasta hakuprosessin aikana.

Haku franchisingyrittäjäksi

Kun franchisingpaketti tuntuu hyvältä ja ketjun yrittäjäprofiili sopivalta, kannattaa rohkeasti käynnistää haku ketjun yrittäjäksi. Ketjut hakevat aktiivisesti yrittäjiä, mutta ha kuprosessi voi alkaa myös yrittäjän aloittees ta. Vaikka franchising on kahden itsenäisen yrityksen välinen yhteistyömalli, useimpiin ketjuihin haetaan yrittäjäksi lähes samalla tavalla kuin hakisit työpaikkaa.

Ketjut ilmoittavat yleensä avoimista yrittäjä paikoista omilla verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissa, ketju.fi-sivustolla ja muis sa netin hakukanavissa, kuten esimerkiksi te-palvelut.fi-sivustolla, sekä erilaisissa pai kallismedioissa. Ketjut harjoittavat myös suo ramarkkinointia ja suorahakua. Ilmoituksissa neuvotaan, miten ketjun yrittäjärekrytoinnis ta vastaavaan saa yhteyden.

Kun yrittäjäkandidaatti ottaa ensimmäisen kerran yhteyttä ketjuun, hänelle annetaan perustietoa ketjusta ja hakuohjeet. Mikäli ketjussa käytetään hakulomaketta, se tulee täyttää ja palauttaa sovittuun määräaikaan mennessä.

Ota rohkeasti yhteyttä ketjun rekrytointivastaavaan!

Hakuprosessissa on monta vaihetta – erityi sesti useita haastatteluita, joissa syvennetään tietoja puolin ja toisin. Prosessin eri vai heessa tavataan useita ihmisiä, tutustutaan liiketoimintaan ja erilaisiin aineistoihin. On tärkeää selvittää ketjun taustat, omistus ja avainhenkilöt. Erityisesti kannattaa pyytää tapaamismahdollisuutta ketjussa jo olemassa olevien yrittäjien kanssa.

Hakuprosessiin saattaa kuulua myös koe työskentelyä, mikä tarkoittaa sitä, että hakijalle tarjotaan tai häneltä edellytetään työkokeilua jossain ketjun olemassa olevassa toimipisteessä. Koetyöskentely kestää yleen

21

Mitä Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsenyys kertoo ketjusta

Itselleen sopivaa franchisingketjua valitessa kan nattaa selvittää ketjun toimintaperiaatteet ja taustat mahdollisimman hyvin. Suomen Franchising-Yhdis tyksen (SFY) varsinaisten jäsenketjujen tulee täyttää tietyt kriteerit ja laatuvaatimukset. Kaikille SFY:n jäsenille yhteisiä laatukriteereitä ovat toimiminen Franchisingin Eettisten Sääntöjen mukaan sekä tavaramerkkien suojaaminen. Luonnollisesti SFY:n jäsenketjut toimivat franchisingperiaatteella. Markki noilla voi olla erilaisia yrittäjävaihtoehtoja tarjoavia ketjuja ja kannattaakin olla tarkkana minkälaisilla toimintaperiaatteilla loppujen lopuksi toimitaan, sillä kaikki yrittäjävetoiset ketjut eivät suinkaan ole franchisingketjuja.

Tarkistetut franchisingsopimukset

SFY:n varsinaisten jäsenketjujen laatukriteereihin kuuluu myös, että ketjun franchisingsopimus on hyväksytysti tarkistettu franchisingjuristien toimesta, niin että sopimus täyttää Franchisingin Eettisten Sääntöjen kriteerit. Myös tavaramerkkien ja muiden tunnusten asianmukainen rekisteröinti ovat tärkeitä. SFY:n jäsenketjun tuleekin olla ketjun toiminimen, tavaramerkkien ja muiden liiketunnusten omistaja tai niiden laillisen käyttöoikeuden haltija.

Testattu konsepti ja hyvät franchisingyrittäjät

Franchising on kokemuksen siirtoa franchisingan tajalta yrittäjälle. SFY:n varsinaisten jäsenketjujen toiminta on vakiintunutta, sitä on jo jatkettu useam man vuoden ajan ja franchisingkonsepti on testattu sekä ketjussa on vähintään viisi franchisingpohjaista toimipistettä. Konseptin testaaminen tarkoittaa, että siitä on kokemusta vähintäänkin yhden pilottiyksikön osalta ja vähintään vuoden ajalta. Myös liiketoiminnan jatkuva kehittäminen kuuluu asiaan.

Laadukkaaseen ja eettiseen franchisingtoimintaan kuuluu myös vastuullinen yrittäjärekrytointi. Tällöin franchisingantajan tulee valita ja hyväksyä yksittäi siksi franchisingyrittäjiksi ainoastaan sellaisia yrit täjiä, joilla on kyseisessä franchisingliiketoiminnassa vaadittava osaaminen, koulutus, henkilökohtaiset ominaisuudet ja taloudelliset edellytykset.

Tutustu SFY:n jäsenketjuihin: https://franchising.fi/jasenet/

Tutustu myös SFY:n eettisiin sääntöihin: https://franchising.fi/franchisingtietoa/ franchising-yhdistys/eettiset-saannot/

22

Selvitä franchisingketjun taustasta:

• Kuinka kauan franchisingantajayritys on ollut olemassa ja harjoittanut franchisingtoimintaa?

• Mikä on franchisingantajayrityksen tausta, ja kuka yrityksen omistaa?

• Omistaako franchisingantaja ketjun nimen ja tunnukset, ja onko se suojannut ne? (Tavaramerkin rekisteröinti: katso prh.fi.)

• Kuinka monta yksikköä ketjussa on, ja kuinka monet yksiköistä ovat franchisingantajan omistamia ja kuinka monet yrittäjävetoisia?

• Kuinka monta yrittäjää ketjussa on?

• Millainen maine ja tunnettuus ketjulla on?

• Mikä on franchisingantajan taloudellinen tilanne?

• Millaiset resurssit franchisingantajalla on?

• Onko franchisingantaja käyttänyt franchisingtoiminnan asiantuntijoita rakentaessaan ja kehittäes sään ketjuaan?

• Onko ketju Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsen?

sä muutaman päivän/työvuoron. Näin ket jujohto näkee, soveltuuko hakija konseptin mukaiseen työskentelyyn ja hakija puolestaan näkee, mitä konseptin mukainen työ on käy tännössä. Koetyöskentelyä käytetään usein tilanteissa, joissa hakijalla ei ole aiempaa työ-/yrittäjyyskokemusta toimialalta. Lisäksi monet ketjut tekevät yrittäjäkandidaatille soveltuvuus- tai persoonallisuustestauksia ja jopa lääkärintarkastuksen, jos se on liiketoi minnan kannalta tarpeen.

Hakuprosessissa on paljon selvitettäviä asioi ta puolin ja toisin. Edellä mainittujen lisäksi on tärkeää selvittää itselleen ketjun sekä operatiivinen, juridinen että taloudellinen yhteistyömalli. Koko prosessi kestää yleensä viikkoja, jopa kuukausia, sillä molemmille osapuolille täytyy muodostua täysi varmuus siitä, että sopimus kannattaa allekirjoittaa ja pitkäaikainen yhteistyö aloittaa.

Selvitä taloudellisesta toimintamallista:

• Kuinka suuren ja millaisen alkuinvestoinnin yrittäjät ovat ketjussa keskimäärin tehneet? Huomioi alv:n osuus rahoitussuunnitelmassa!

• Kuinka suuri on liittymismaksu, ja millaiset ovat sen maksuehdot?

• Mikä on yksiköiden keskimääräinen liikevaihtotaso, ja miten se tyypillisesti kehittyy?

• Mitkä ovat konseptin mukaisen liiketoiminnan keskeisimmät kuluerät ja katerakenne?

• Kuinka suuri on yhteistyömaksu ja onko se oikeassa suhteessa liiketoiminnan katerakenteeseen?

• Maksaako yrittäjä franchisingmaksujen lisäksi muita maksuja franchisingantajalle (esim. mark kinointimaksu) tai ketjun palvelukumppanille (esimerkiksi taloushallintomaksu, it-maksu), ja kuinka suuria ne ovat?

23

”KOTIPIZZAN VALMIS KONSEPTI PIENENTÄÄ YRITTÄJÄN RISKIÄ HUOMATTAVASTI”

RAHMANZADAH HASHMATULLAH, tuttavien kesken Rahman, johtaa kuutta Kotipizza-ra vintolaa pääkaupunkiseudulla. Rahman ryh tyi Kotipizza-yrittäjäksi vuonna 2014. Alka jaisiksi hän sai vastuulleen Malmin Kotipiz zan. Rahmanin johdolla ravintolan myyntien nätys rikkoutui heti ensimmäisenä kuukau tena.

”Kotipizzan valmis konsepti pienentää yrittäjien kohtaamaa riskiä huomattavasti. Ketjun koulutuksista ja avusta on paljon hyö tyä yrittäjille, jotka ovat kotoisin muualta kuin Suomesta.”

KETJUSSA YRITTÄJÄ ei jää yksin, vaan tukea on aina saatavilla. Kotipizza-yrittäjäksi pää

seminen on Rahmanin mukaan lottovoitto. Ketjun yrittäjänä toimiminen on opettanut hänelle paljon ja uutta oppia kertyy jatku vasti.

RAHMAN TEKEE ajoittain työvuoroja eri ravin toloissaan ja tietää, kuinka tärkeää hyvä asiakaspalvelu on menestyksen kannalta.

”Asiakas saapuu uudelleen, kun henkilö kunta ottaa hänet aidosti huomioon”.

Hakuprosessin aikana saatava materiaali

Monet edellä mainituista asioista selviävät materiaaleista, jotka franchisingantaja luo vuttaa yrittäjäkandidaatille hakuprosessin aikana. Hakijan kannattaa kiinnittää erityis tä huomiota dokumentaation määrään ja laatuun.

Se, kuinka perusteellisia ja selkeitä tietoja hakijalle annetaan, kertoo paljon ketjujohdon osaamisesta ja ketjun johtamiskulttuurista. Nämä tekijät taas vaikuttavat merkittävästi yrittäjyyden ja yhteistyön onnistumiseen.

Hakijalle hakuprosessin aikana annettavaa materiaalia:

• esittelyaineistot

• Franchise Prospectus

• mallilaskelmat ja laskentapohjat

• käsikirjat

• salassapitosopimus

• aie-/esisopimus

Konseptia ja ketjun franchisingpakettia kuvaillaan erilaisilla esittelyaineistoilla. Tyypil lisimpiä esittelyaineistoja ovat ketjun verk kosivut, tiedot sosiaalisen median kanavissa ja sähköiset presentaatiot, ja jotkut ketjut käyttävät myös esittelyvideoita. Painettuja esitteitäkin näkee vielä jonkin verran.

Franchise Prospectus on esitettä laajempi, ei-markkinoinnillinen aineisto, jolla ketjun franchisingtoimintamalli esitellään. Se on kattava kuvaus ketjun yhteistyömallista, jota yrittäjäkandidaatille tarjotaan.

Yrityksen taloudellista konseptia esitel lään yleensä mallilaskelmilla. Laskelmiin kuuluvat sekä alkuinvestointilaskelma että tuottolaskelma. Useimmilla ketjuilla on käytössä kaksi versiota molemmista, karkeampi ja yksityiskohtaisempi. Kar

keampaa esitellään jo hakuprosessin alku vaiheessa ja yksityiskohtaisempaa sitten, kun hakijan on ryhdyttävä tekemään omaa liiketoimintasuunnitelmaansa.

HUOM! Mallilaskelmat eivät ole lupaus siitä, miten sinun yrityksesi talous toteutuu. Nii den tehtävänä on vain antaa informaatiota, jonka perusteella pystyt tekemään omat laskelmasi. Kysy aina ketjujohdolta, mihin laskelmat perustuvat! Lukujen pitäisi perus tua franchisingantajan kokemukseen ketjun yksiköiden liiketoiminnasta.

Tee ja ymmärrä aina omat laskelmasi!

Konseptin tulee olla dokumentoitu käsikirjoiksi (painettu tai sähköinen) eli ohjeistuksiksi siitä, miten yrittäjä harjoittaa liiketoimin taansa konseptin mukaisesti, ketjun jäse nenä. Käsikirjoja voi olla yksi tai useampia. Jos yrittäjän tehtävänä on myös johtaa henkilökuntaansa, on yrittäjälle ja hänen henkilökunnalleen yleensä erilliset käsikirjat. Tutustu käsikirjoihin hyvin ennen sopimuk sen allekirjoittamista!

HUOM! Et saa käsikirjaa vapaasti luettavaksi ennen franchisingsopimuksen solmimista, vaan ketjujohto järjestää sinulle tilaisuuden tutustua käsikirjaan viimeistään siinä yhtey dessä, kun käytte sopimusta läpi. Huomaa, että franchisingsopimuksissa viitataan usein käsikirjoihin, ja yleensä ne on mainittu myös sopimuksen liitteenä.

25

Joudut todennäköisesti allekirjoittamaan sopimuksia jo hakuprosessin aikana, ennen varsinaisen franchisingsopimuksen solmimis ta. Yleisin käytäntö on salassapitosopimuksen allekirjoittaminen jo prosessin alkuvaiheessa. Salassapitosopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että liikesalaisuuksia voidaan käsitellä luottamuksellisesti. Salassapitosopi mukseen ei vielä sisälly muita velvollisuuksia (esimerkiksi kilpailukieltoa).

Joissakin ketjuissa on käytössä myös aiesopi mus, joka on käytännössä sama kuin salassa pitosopimus. Aiesopimuksessa korostetaan vain enemmän sitä, että neuvotteluprosessis sa on aikomus edetä franchisingsopimukseen. Siinä voidaan myös sopia tietystä ajanjak sosta, jonka aikana franchisingantaja ei neu vottele samanaikaisesti muiden hakijoiden kanssa tietystä alueesta tai toimipaikasta.

Hakuprosessissa jaetaan paljon tietoa.

Monissa ketjuissa allekirjoitetaan hakupro sessin aikana myös esisopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että franchisingsopimuksen solmimises ta on sovittu alustavasti, mutta sitä ei jostain syystä voida vielä tehdä sitovasti. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi liikepaikan puuttumi nen tai rahoitusjärjestelyiden keskeneräisyys.

HUOM! Mikäli allekirjoitat esisopimuksen, tutustu ensin huolellisesti franchisingso pimukseen liitteineen! Esisopimuksessa sovitaan franchisingsopimuksen allekirjoit tamisesta, mikäli tietyt esisopimuksessa mainitut ehdot täyttyvät. Esisopimukseen sisältyy yleensä jo maksuvelvoitteita ja kilpailunrajoitusehtoja.

Tiedon hankinta Kun valmistaudut tekemään päätöksen, kan nattaa kuunnella monia eri osapuolia, joilla on kokemusta ketjusta, ketjun yrittäjyydestä, franchisingyrittäjyydestä ja yritystoiminnas ta yleisemminkin.

Ketjujohdolla ja ketjussa jo olevilla yrittäjillä on luonnollisesti paras kokemuspohja kyseisessä ketjussa toimimisesta. Franchisingantajalta kannattaa pyytää lista ketjun yrittäjistä ja haastatella muutamaa heistä. Asiansa osaava ketjujohto neuvoo – tai jopa vaatii – yleensä

26

itsekin hakijaa keskustelemaan ketjun ole massa olevien yrittäjien kanssa. Yrittäjäkan didaatin on erittäin tärkeä ymmärtää, mitä ketjun jäsenyys tarkoittaa käytännössä, mi ten ketjuyhteistyötä tehdään ja millaista arki yrittäjänä on.

HUOM! Älä mene keskustelemaan ketjun yrittäjien kanssa ennen kuin ketjujohto on antanut siihen luvan ja informoinut yrittäjiä sinusta! Yrittäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus, eivätkä he avaudu ventovieraille omista liike toiminnoistaan. Mikäli ketjussa on jo useita yrittäjiä, pyydä päästä keskustelemaan 2–3 yrittäjän kanssa.

Suomessa on myös muutamia franchisingasiantuntijoita, jotka tuntevat ketjut, franchi singantajayritykset ja franchisingtoiminnan periaatteet kattavasti. Heiltä saat apua muun muassa konseptien analysointiin, ketjun taustojen selvittämiseen sekä laskelmien ja sopimusten läpikäyntiin. Monella paikkakun nalla ja verkossa järjestetään myös erityisiä infotilaisuuksia ja -valmennuksia franchi singyrittäjyydestä kiinnostuneille. (Katso esimerkiksi fbc.fi.)

Yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvää neuvontaa saat esimerkiksi tilitoimistoista, pankeista sekä ELY-keskusten ja uusyritys keskusten yrittäjäneuvojilta. Eikä sovi unohtaa myöskään ystäviä ja sukulaisia. Heillä ei välttämättä ole franchising- tai juuri kyseisen liiketoiminnan kokemusta, mutta heillä on varmasti omat, asiakasperspektiivistä muo dostetut arvokkaat näkemyksensä konseptin menestysmahdollisuuksista.

Keskustele aina ketjussa jo olemassa olevien yrittäjien kanssa!

Franchisingasiantuntijat auttavat mm. laskelmien ja sopimusten läpikäynnissä.

27

Haaveenaomayritys?

Ketju.fi tarjoaaSinulleainutlaatuisenmahdollisuuden tutustuauseideneritoimialojenketjuihinsekäketjujen tarjoamiinyrittäjämahdollisuuksiinympäriSuomea.

*www.ketju.fi sivustolta voit hakea yrittäjäpaikkaa tai jättää yhteydenottopyynnön, jonka jälkeen rekrytointikonsulttimme on Sinuun suoraan yhteydessä.

*Voit tilata uutiskirjeen, jolloin saat tiedon avoimista yrittäjäpaikoista suoraan sähköpostiisi.

*Sivustolta löydät myös yleistä tietoa ketjuyrittäjyydestä, ja siitä mitenketjuyrittäjäksihaetaan.

Yhteystiedot:

https://www.ketju.fi/ rekrytointi@ketju.fi

28

Avoimia yrittäjäpaikkoja!

Ketju.fi palvelusta löydät nämä ja kymmeniä muita ketjuja:

Delhi Rasoi: Uusimaa ja Turun alue

Kotimaailma: Jyväskylä, Turku, Oulu, Lappeenranta ja Kouvola

Marko kenkäkaupat: Pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere ja Jyväskylä

Pancho Villa: Pääkaupunkiseutu, Joensuu, Mikkeli ja Rauma

29

Taloasema -yrittäjä, Kuopio Mika Väisänen

Ikä: 51

Aloitti yrittäjänä ketjussa: 2019

Mitä teit ennen kuin aloitit ketjun yrittäjänä?

Olen toiminut yrittäjänä jo lähes 30 vuotta. Pe rustin vuonna 1994 kuljetusliikkeen toimittuani ensin töissä kuljetusliikkeessä. Siitä lähtien olen hengittänyt yrittäjyyttä. Kuljetusliiketoiminta laa jeni muille toimialoille ja lopulta yrityksiä oli kuusi. Myin viisi yritystä pois ja päädyin sitä kautta työs kentelemään pörssiyhtiöön, jossa toimin seitsemän vuotta liiketoimintajohtajana. Suoritin samaan aikaan EMBA-tutkinnon yliopistossa. Millainen on tyypillinen työpäiväsi Taloasema-yrittäjänä?

Isännöintialalla ei tyypillistä työpäivää olekaan, vaan työpäivät elävät hyvinkin paljon taloyhtiöiden tarpeiden mukaan. Kalenterissa täytyy olla tilaa, että voi reagoida äkillisiin tilanteisiin. Aloitan päiväni kahdeksalta, jolloin puran sähköpostiin tulleita asioita. Olen tehokkaimmillani kello 10-14 välisenä aikana ja silloin teen vaikeimmat ja haas tavimmat työt. Iltapäivällä puran jälleen sähkö posteja ja siivoan työpöydän valmiiksi seuraavaan päivään. Illat kello 17 eteenpäin on varattu tarvit taessa kokouksille.

Miksi kannattaa lähteä franchisingyrittäjäksi ja mikä sai sinut aloittamaan juuri tämän ketjun yrittäjänä?

Muutama vuosi sitten olin siinä pisteessä, että tuntui hyödylliseltä pitää sapattia ja miettiä, mitä voisin vielä työurallani tehdä. Täysin sattumalta törmäsin netissä Taloaseman ilmoitukseen, jossa kerrottiin Kuopiossa olevan yrittäjäpaikan auki. Halusin seuraavalta toimialalta stabiiliutta sekä sitä, että toimiala on juurtunut markkinoille ja sitä voisi lähteä kehittämään. Isännöintiala kohtasi kri teerini erinomaisesti.

Franchisingyrittäjäksi ryhtyminen on nopeaa ja vaivatonta. Ketjuyrittäjyydessä on hienoa heti alus ta lähtien se resurssien määrä, jolla asioita voidaan edistää. Meillä on Taloasemalla tupa täynnä alan ammattilaisia, jotka helpottavat meidän yrittäjien elämää. Ketjun vankalla yhteistyöllä ja tekemisen meiningillä homma saatiin nopeasti rullaamaan.

TALOASEMA

Ketju perustettu: 2009 Ketjussa yrittäjiä: 45

Millaista yrittäjää ketju hakee? Haemme ket juumme mukavia ihmisiä. Taloasema-yrittäjyys ei edellytä aikaisempaa kokemusta isännöinnistä tai yrittäjyydestä. Työ taustaa merkittävämpi tekijä on se, että haluat tehdä suomalaisesta asumisesta sujuvampaa. Haluat olla mukana vastaamassa isännöintialan monipuolistuvaan kysyntään ja tehdä asiat uudella tavalla. Sinulla on vahva halu menestyä ja yrittää. Olet valmis sitoutumaan Taloaseman tapaan toimia.

Kokemus projektinjohtotehtävistä, kiinteis töalasta tai myynnistä ja markkinoinnista auttavat sinua menestymään Taloasema-yrittä jänä. Edellytämme yrittäjiltämme taloudellista moitteettomuutta.

Yhteystiedot:

Mira-Monica Anttila mira-monica.anttila@taloasema.fi p.040 708 481 www.taloasema.fi

30

MITEN TEEN PÄÄTÖKSENI?

Ketjun tarjoaman yrittäjyysmahdollisuuden analysointiin, franchisingsopimuksen tarkis tamiseen ja päätöksentekoon on syytä käyt tää kunnolla aikaa, sillä olet tekemässä yhtä elämäsi suurimmista ratkaisuista.

Paineita nopeaan päätökseen tai sopimuksen allekirjoittamiseen ei saa olla, kun pohdit liittymistä yhteistyömalliin, jossa kaikilta osapuolilta edellytetään vahvaa ja pitkää si toutumista. Franchisingsopimuskaudet ovat tyypillisesti määräaikaisia ja kestoltaan kes kimäärin 5–10 vuotta. Molemminpuolisena tavoitteena on toki jatkaa yhteistyötä paljon pitempääkin, mikäli kaikki sujuu hyvin. Mää räaikainen sopimus takaa kuitenkin sen, että kumpi tahansa osapuoli voi halutessaan sank tioitta lopettaa yhteistyön sopimuskauden päätyttyä.

Yrittäjyyden aloittaminen – yrittäjyyden mallista riippumatta – merkitsee usein var sin huomattavia taloudellisia panostuksia. Lisäksi franchisingyrittäjyys tuo joitakin eri tyishuomiota vaativia tekijöitä aloittamiseen. Siksi sinun on tulevana franchisingyrittäjänä suunniteltava liiketoimintasi hyvin.

Miten tarkistan franchisingsopimuksen?

Tarkastelet franchisingsopimusta toden näköisesti ensimmäistä kertaa elämässäsi. Tässä vaiheessa on olennaisen tärkeää käyttää avuksi franchisingasiantuntijaa. Asi antunteva franchisinglakimies selvittää sinulle käytännönläheisesti sopimukseen sisältyvät velvollisuudet ja mahdolliset riskit, vaikka itse sopimusehdoista ei yleensä voikaan

neuvotella. HUOM! Konsultoinnin laadun kannalta on tärkeää, että sopimusta sinulle selventävä asiantuntija/lakimies on perehty nyt syvällisesti franchisingtoimintaan ja sen sopimuskäytäntöihin.

Osaava franchisingantaja ei halua estää sinua käymästä sopimusta läpi asiantuntijan kans sa, vaan päinvastoin kannustaa tekemään niin. Näin te molemmat voitte olla varmoja, että olet ymmärtänyt sopimuksen sisällön yksityiskohtia myöten. Muutaman satasen maksu asiantuntijalle tässä kohden on todella pieni panostus verrattuna niihin mahdollisiin kustannuksiin, joita virhearvioinnista tai ym märtämättömyydestä voi seurata.

Löydät franchisingsopimukset tuntevia asiantuntijoita osoitteesta franchising.fi/ yhteistyokumppanit.

Kaikilla ketjun jäsenillä on samanlaiset sopimukset Sopimusehdot voi yleensä vain joko hyväk syä tai hylätä, koska franchisingketjussa on tärkeää, että kaikilla jäsenillä on yhtä läiset pelisäännöt ja että jokainen ketjun jäsen voi tähän luottaa. Pyrkimys yhtenäi seen sopimuskäytäntöön kuuluu hyvään ketjunjohtamiseen.

Kannattaa siis suhtautua varauksella, jos franchisingantaja ilmaisee voivansa joustaa ehdoissa sinun kohdallasi. Miksi ketju on valmis joustamaan sopimusehdoistaan? Onko ketjun tavoitteena vain tehdä mah dollisimman suuri määrä franchisingsopi

31
32

muksia mahdollisimman nopeasti? Onko ketju ammattimaisesti johdettu? Joissakin tapauksissa voi tietysti olla perusteltua tehdä yksilöllisiä poikkeuksia. Tällöin poikkeusten tulee olla avoimia kaikille eli mahdollisia myös muille ketjun jäsenille vastaavassa tilanteessa.

Tiukka sopimus ei sisällä kohtuuttomia ehtoja Franchisingsopimus antaa franchisingantajal le laajat mahdollisuudet franchisingyrittäjän liiketoiminnan seuraamiseen ja ohjaamiseen sekä sitovien määräysten antamiseen. Tämä on normaalia ja tarpeellista, jotta voidaan varmistaa, että ketjun jokainen jäsen nou dattaa konseptia yhdenmukaisesti, menestyy liiketoiminnassaan ja pitää yllä ketjun hyvää mainetta. Näin ollen sopimuksen tiukkuus tältä osin on myös yrittäjän edun mukaista.

Kohtuuttomia ehtoja ei kuitenkaan missään tapauksessa tule hyväksyä, eikä vastuullinen franchisingantaja sellaisia edes ehdota. Mikäli jokin sopimusehto tuntuu sinusta kohtuutto malta, kysy rohkeasti perusteluja sille fran chisingantajalta. Sopimukseen ei saa jäädä yhtään kohtaa, jota et ymmärrä tai hyväksy, ennen kuin allekirjoitat sen.

Selkeä sopimus on kaiken a ja o

Olennaista sopimuksessa on kohtuullisuuden lisäksi se, että kaikki oikeudet ja velvollisuu det on määritelty selkeästi ja yksiselitteisesti. Erityisesti kaikkien maksuvelvollisuuksien tulee perustua selkeisiin ja läpinäkyviin sopi musmääräyksiin. Franchisingsopimuksissa on usein myös liitteitä, joiden yhteensopivuus franchisingsopimuksen kanssa tulee aina tar kastaa huolellisesti. Katso seuraavalta sivulta sopimusjuristi Åsa Krookin vinkit sopimuksen läpikäyntiin.

Muista:

1. Varaa riittävästi aikaa sopimuksen läpikäymiseen.

2. Jos et ymmärrä jotakin kohtaa, kysy franchisingantajalta. Älä allekirjoita sopimusta, jota et ymmärrä!

3. Tarkista mahdollisten liitännäissopimusten yhteensopivuus franchisingsopimuksen kanssa.

4. Tarkista sopimuksen liitteet. Tutustu huolella esimerkiksi käsikirjoihin.

5. Käy sopimus läpi franchisingasiantuntijan kanssa ennen allekirjoittamista.

33
Jos et ymmärrä sopimuksen sisältöä, älä allekirjoita sitä!

Varmista, että franchisingsopimus sisältää kaikki olennaiset asiat ja ymmärrät sen sisällön!

Ennen kuin allekirjoitat franchisingsopimuksen varmista, että sopimus määrittelee yksiselitteisesti kummankin sopimusosapuolen oikeudet ja velvolli suudet. Tarkista myös, että siinä on huomioitu ainakin seuraavat asiat:

Maksut

Kaikki maksuvelvollisuudet ovat selkeitä ja perustuvat läpinäkyviin sopimusmääräyksiin. Sopimuksesta tulee ilmetä, mitä eri maksuja vastaan saa, ja mikä tulee olemaan ketjun jäsenyyden kokonaiskustannus.

Käyttöoikeuden laajuus ja rajoitukset Tunnusten ja konseptin käyttöoikeuden laajuuden ja rajoitusten tulee olla selviä, kuten

konseptin tuotevalikoimaan liittyvät rajoitukset mahdollinen yksinoikeus/ei-yksinoikeus tietylle alueelle

Franchisingantajan velvollisuudet

Franchisingantajan velvollisuuksien, kuten koulutuk sen ja jatkuvan ohjauksen, tulee olla selkeästi kirjoi tettuina sopimukseen.

Franchisingyrittäjän velvollisuudet ja käsikirja Franchisingyrittäjän velvollisuuksista erityisesti konseptin noudattaminen on tärkeä sisäistää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Käsikirja(t) on sopimuksen tärkein liite, jossa on annettu konseptin mukaisen toiminnan ohjeet. Siksi käsikirjan sisältö tulee käydä läpi sopimuksen tarkistuksen yhteydessä yhtä hyvin.

Kilpailukielto ja salassapito

Franchisingsopimuksen voimassaoloaikana franchi singyrittäjälle on yleensä määritelty kilpailukielto. Varmista, että mahdollinen kilpailukielto ei ole mah dollisen muun liiketoiminnan kannalta ongelmallinen. Franchisingsopimus sisältää yleensä myös salassa pitovelvollisuuden, jonka laajuus ja kesto on syytä tarkistaa.

Sopimuksen voimassaoloaika

On syytä varmistaa, että sopimuksen voimassaoloaika on riittävän pitkä, jotta yrittäjä ehtii sopimusaikana

kuolettaa liiketoimintaan liittyvät alku- ja mahdolliset lisäinvestoinnit.

Sopimuksen uudistaminen Kun sopimuskausi päättyy, sopimuksesta on käytävä ilmi, jatkuuko sopimus automaattisesti, ellei sitä irti sanota sopimuksessa määriteltynä aikana, vai päät tyykö se joka tapauksessa ja sitä ennen neuvotellaan mahdollisen uuden sopimuksen allekirjoittamisesta. Franchisingyrittäjän oikeus myydä liiketoiminta/ siirtää franchisingsopimus

Sopimuksessa tulee olla selvät määräykset siitä, voi ko ja siinä tapauksessa millä ehdoilla yrittäjä myydä liiketoimintansa (eli siirtää franchisingsopimus kol mannelle). Tarkista myös, onko franchisingantajalla etuosto-oikeus.

Sopimuksen ennenaikaisen irtisanomisen tai purun perusteet Sopimuksen tulee sisältää selkeät syyt, joiden pe rusteella osapuolet voivat irtisanoa tai purkaa sen ennenaikaisesti.

Käy läpi tarkasti aina myös sopimuksen liitteet ja var mista niiden yhteensopivuus sopimusehtojen kanssa. Tyypillisiä liitteitä franchisingsopimuksissa ovat: ɠ Käsikirja(t)

Toimialue-/liikepaikkamääritykset Lisäpalveluhinnasto

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset säännöt Mahdolliset muut sopimukset, kuten liiketilan vuokrasopimus, tuotteiden jälleenmyyntisopimus tai kauppakirjat

Kysy lisätietoa: Asianajotoimisto Waselius & Wist Åsa Krook, asianajaja asa.krook@ww.fi p. 040 709 2941

34
ɠ

Suunnittele liiketoimintasi

Franchisingketjun jäsenen liiketoiminta on pitkälti riippuvainen franchisingsopimuk sesta. On kuitenkin syytä muistaa, että yri tyksesi on taloudellisesti ja juridisesti täysin itsenäinen yksikkö, jonka rahoittamisesta, kustannuksista, tuotoista, voitoista ja tap pioista vastaat yrityksesi kanssa täysin itse. Ennen kuin allekirjoitat sopimuksen, tulee sinulla olla selkeä näkemys liiketoiminnan kannattavuudesta ja sen vaatimista toimenpi teistä. Tee selvitystyö huolellisesti ja suunnit tele liiketoimintasi hyvin.

Tee oma liiketoimintasuunnitelmasi

Liiketoimintasuunnitelma on kartta oman yrityksesi käynnistämiseen. Siinä käydään lä pi kaikki suunniteltuun liiketoimintaan liitty vät keskeiset seikat: kerrataan taustatekijät, mallinnetaan yrityksen liikeidea, asetetaan liiketoiminnalle tavoitteet, pohditaan resurs sivaatimukset, suunnitellaan käynnistyksen vaatimat toimenpiteet ja tehdään taloudelli set ennusteet. Myös riskianalyysi on järkevää tehdä osana liiketoimintasuunnitelmaa.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö voidaan tiivistää neljään kysymykseen:

• Missä olen nyt? (lähtötilanne)

• Mihin olen menossa? (tavoitteet)

• Miten sinne pääsen? (toimenpidesuunni telma eri toiminnoittain)

• Kun pääsen sinne, mitä olen saavuttanut? (tulosennuste)

Liiketoimintasuunnitelma tehdään yleensä vähintään muutaman vuoden tähtäimellä, mutta franchisingyrittäjän suunnitteluajan jaksoksi kannattaa ottaa koko sopimuskausi sikäli kuin se on mahdollista. Toki kaikkein keskeisintä on saada aikaan selkeä toiminnal linen ja taloudellinen suunnitelma liiketoi minnan käynnistämiseen.

Suunnitelma on tärkeää kirjoittaa auki, jotta sen saa itselle selkeäksi ja näin sen pystyy helpommin esittelemään myös muille. Esi merkiksi pankit vaativat yleensä liiketoi mintasuunnitelman rahoitushakemuksen liitteeksi. Samoin jotkut franchisingketjut vaativat, että yrittäjän tulee esitellä liiketoi mintasuunnitelmansa ketjujohdolle, joka hyväksyy sen, ennen kuin sopimus allekir joitetaan. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että kirjoittaessa ajatukset selkiytyvät ja moninaisten asioiden hahmottaminen on helpompaa.

Liiketoimintasuunnitelman laadintaan on olemassa hyviä valmiita malleja, joita löy tyy mm. internetistä. Monella ketjulla on myös oma mallinsa, ja franchisingantaja yleensä auttaa suunnitelman tekemisessä sekä antaa yrittäjälle tietoa esimerkiksi liiketoiminnan käynnistämisen vaatimista toimista, asiakasprofiilista, kilpailukentästä, ketjun yksiköitten tyypillisestä volyymistä ja katerakenteesta.

Liiketoimintasuunnitelman yhteydessä joudut tekemään myös ensimmäiset todel liset myynti- ja tulosbudjettisi. Erityisesti investointi-, kannattavuus-, kassavirta- ja rahoituslaskelmat kannattaa tehdä tarkasti ja “puhtaalta pöydältä”. Näin laskelmat läh tevät omista lähtökohdistasi ja tavoitteistasi (muun muassa yrittäjätulon osalta).

Franchising on osaamisen siirtoa. Fran chisingantaja kertoo yleensä avoimesti liiketoiminnan taloudellisesta mallista esimerkkilaskelmilla, jotka perustuvat koke muksiin ketjussa jo olevista yksiköistä. Kun tulkitset laskentamalleja, kiinnitä huomiota siihen, ovatko ne vertailukelpoisia oman ti lanteesi kanssa. Ovatko laskelmien pohjana olevat yksiköt kooltaan ja markkina-alueel

35

taan yhdenmukaiset sinun tulevan yksikkösi kanssa?

Joissakin tapauksissa yrittäjä jatkaa jo ole massa olevaa liiketoimintaa, jolloin laskelmi en pohjana voi käyttää juuri kyseisen yksikön toteutuneita tulosraportteja. Laskelmissa kannattaa tietenkin hyödyntää franchisingantajalta saatavaa informaatiota, mutta on erityisen tärkeää tehdä omat laskelmat oman liiketoiminnan pohjaksi. Tämä helpot taa paitsi omaa ymmärrystä liiketoiminnan tavoitteista myös keskustelua muun muassa rahoittajien kanssa.

Liiketoimintasuunnitelmassa pohditaan liiketoimintamahdollisuuksia, ja ne tulee nähdä kirkkaasti ennen kuin tekee lopullisia päätöksiä. Mahdollisuuksien näkeminen on aina yrittäjyyden alkulähde. Samassa yhteydessä tulee toki tunnistaa myös liiketoiminnan riskit ja varautua niihin. Yksi keino varautua riskeihin on oikeanlaisen vakuutusturvan ottaminen itselleen ja yritykselleen. Samoin oman ja työntekijöitten hyvinvoinnin varmistaminen kannattaa suunnitella yhteistyössä eläkeva kuutusyhtiön kanssa hyvissä ajoin jo yrityk sen alkumetreillä.

HUOM! Tärkeä riskienhallintakeino alkavalle franchisingyrittäjälle on ottaa oikeusturvava kuutus jo ennen sopimuksen allekirjoitusta, jotta vakuutus on varmasti voimassa koko sopimuksen ajan. Lisäksi kannattaa harkita jäsenyyttä yrittäjien työttömyyskassassa, jonka tehtävä on turvata yrittäjien toimeentulo, mikäli toiminta pitää lopettaa tai keskeyttää. Maksamalla jäsenmaksua, jonka suuruuteen voit itse vaikuttaa, turvaat itsellesi työttö myysvakuutuksen tiukan paikan edessä.

Miten rahoitan aloituksen?

On tärkeää, että varaat riittävän rahoituk sen yrityksesi toiminnan starttaamiseksi

eli sen vaatimaan alkuinvestointiin. Myös henkilökohtaisen taloudellisen tilanteesi tulee olla kunnossa. Jonkin verran omaa tai käytössä olevaa varallisuutta on aina oltava yritystoimintaan lähdettäessä, sillä muuten ei saa ulkopuolisia rahoittajiakaan mukaan hankkeeseensa.

Varmista riittävä rahoitus yrityksesi starttiin!

Yritystoiminnan käynnistäminen maksaa yleensä kymmeniä tuhansia euroja, joskus enemmänkin. Yhden henkilön kotipalveluyri tyksen perustaminen on huomattavan paljon edullisempaa kuin vaikkapa pikaruokaravin tolan. Kun edellisessä puhutaan ehkä 10 000 – 20 000 euron investointitarpeesta, jälkim mäisessä se nousee usein jopa 200 000 –400 000 euroon.

Franchisingyrittäjän alkuinvestointi koostuu samoista eristä kuin omin päin aloittavan yrittäjänkin: käyttöomaisuushankinnoista, aloittamiseen liittyvistä kustannuksista ja käyttöpääomatarpeesta. Lisäksi hänen on otettava huomioon ketjun liittymismaksu sekä oma henkilökohtainen käyttöpääoma tarpeensa (esimerkiksi elämiskustannukset alkukoulutuksen ja ensimmäisten toiminta kuukausien aikana). Franchisingyrittäjän al kuinvestointi koostuu yleensä neljästä osasta:

36
Ei ole vain yhdenlaista yrittäjää. Tärkeintä on uskaltaa, kokeilla ja yrittää. Meiltä saat asiantuntija-avun ja helposti hallittavan kokonaisuuden, jossa huomioidaan ketjun erityispiirteet ja riskit. Tulevaisuutesi. Fennia. Sebastian Perret, 041 516 6219 sebastian.perret@fennia.fi Niko Lassila, 040 674 4460 niko.lassila@elo.fi

Turvaa liiketoimintasi, huolehdi omasta ja työntekijöittesi hyvinvoinnista – oikealla vakuutusturvalla

Olemme yrityksesi turvallisuuden asiantuntijoita –autamme kartoittamaan riskit ja välttämään niitä. Roolimme on paljon laajempi kuin pelkkä vakuutta minen; olemme ennen kaikkea yrittäjän kumppaneita liiketoiminnan turvaamisessa, henkilöstön työkyvyn tukemisessa ja niiden kehittämisessä.

Yritystoiminnan turvallisuuden parantaminen ja va hinkojen ennaltaehkäisy on erityisen keskeistä heti yritystoiminnan alusta alkaen – vältetty riski on aina parempi kuin korvattu vahinko. Jos jotain kuitenkin sattuu, on tärkeää että vahingosta selvitään nopeasti ja tehokkaasti. Näin taloudelliset menetykset jäävät mahdollisimman pieneksi ja yritys pääsee nopeasti jatkamaan liiketoimintaansa.

Työkykyjohtaminen edistää sujuvaa työtä sekä työn tekijöiden työkykyä, terveyttä ja turvallisuutta. Se

tarkoittaa hyvää arkijohtamista, jossa suorituksen johtamisen lisäksi osataan ottaa työkykyasiat puheek si ennakoivasti. Elon työkykyjohtamisen palveluiden avulla kartoitat riskit ja saat konkreettia työkaluja ja tietoa työkykyriskien torjuntaan. Konkreettisesti työkykyjohtamisen vaikutukset näkyvät sairauspoissa olo- ja työkyvyttömyyskustannuksissa sekä yrityksen tuottavuudessa.

Luottamus keskiössä

Asiakas antaa meille kannettavaksi liiketoimintansa riskejä. Asiakassuhde perustuukin aina molemmin puoliseen pitkäaikaiseen luottamukseen. Se rakentuu siitä, että kartoitamme yhdessä toiminnan nykytilan, miten siihen on tultu ja siihen liittyvät riskit, sekä lii ketoiminnassa mahdollisesti tapahtuvat tulevat muu tokset. Haluamme oppia tuntemaan yrityksen ja sen

38

toimintaympäristön, jotta pystymme asiantuntijana turvaamaan liiketoimintaa sen kaikissa vaiheissa. Olemme panostaneet erityisesti yhteistyöhön franchi sing-ketjujen kanssa. Meillä on valmiudet rakentaa ketjukohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja, joissa huomi oidaan toiminnan erityispiirteet.

Kaikki lähtee yrittäjän ja työntekijöiden hyvinvoinnista Yrityksen menestyksekäs toiminta edellyttää onnis tumista monella eri osa-alueella, joista yksi tärkeim mistä liittyy ihmisiin. On kyseessä sitten yksinyrittäjä tai satapäinen henkilöstö, mitään tulosta ei synny ilman innostuneita ja motivoituneita ihmisiä. Heidän hyvinvointinsa on edellytys myös yrityksen hyvinvoin nille ja kehittymiselle.

Keskeisenä roolinamme yritysten tukemisessa onkin tarjota palveluita, joiden avulla henkilöstöstä on helppo pitää huolta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi henkilövakuuttamiseen, työkykyjohtamiseen sekä henkilöstön palkitsemiseen ja sitouttamiseen liittyviä ratkaisuja. Me autamme pitämään kiinni osaajista ja rakentamaan yrityksestä sellaista, joka houkuttelee uusia tekijöitä sekä vahvistaa samalla yrityksen brändiä.

Jokaisella franchising-ketjulla on oman toimialansa erityispiirteitä ja vielä ketjukohtaisia ominaispiir teitä. Voimme auttaa uusia yrittäjiä kartoittamaan työn riskejä ja kuormitustekijöitä sekä rakentamaan henkilöstöjohtamisen toimintamallit työkyvyn yllä pitämiseksi. Elossa on monta tahoa, jotka koko ajan seuraavat tai tutkivat työkykyjohtamisen viimeisimpiä trendejä ja tutkimuksia. Keräämme nämä tiedot hel posti hyödynnettäväksi työkykyjohtamisen käsikirjojen ja tietokorttien muotoon sekä uutiskirjeisiin. Tuotam me jatkuvasti päivitettäviä suosituksia työterveys yhteistyön kehittämiseksi, laadullisen esimiestyön varmistamiseksi ja työntekijöiden työkykytaitojen edistämiseksi.

Hyödynnä asiantuntijuuttamme

Asiantunteva ja monipuolinen turvallisuuden kump pani tukee yritystä liiketoiminnan kehittyessä, ja ajan tasalla oleva todellisiin riskeihin perustuva vakuu tusturva ja työeläkevakuuttamisen palvelut mahdol listavat keskittymisen yrittämiseen. Me Fenniassa ja Elossa autamme mielellämme yrityksesi kaikissa vaiheissa.

Sebastian Perret

asiakaspäällikkö, Fennia sebastian.perret@fennia.fi 041 516 6219 fennia.fi

Niko Lassila yhteyspäällikkö, työeläkeyhtiö Elo niko.lassila@elo.fi p. 040 674 4460 www.elo.fi

Anneli Holmberg työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö, työeläkeyhtiö Elo www.elo.fi/tyonantaja/ tyokykyjohtamisen-palvelut tyokykyjohtaminen@elo.fi

Vinkit aloittavalle yrittäjälle:

• Kartoita yrityksesi riskit asiantuntijan kanssa jo yritystoimintaa käynnistettäessä.

• Ota työkykyjohtamisen keinot käyttöön - vaikutat yrityksesi tuottavuuteen sekä sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksiin.

• Hyödynnä vakuutuspalveluidemme franchising-kokemus: räätälöimme toimiala- ja ketjukohtaiset ratkaisut, joissa huomioidaan toiminnan erityispiirteet.

39

Investointihankinnat

• niin sanotut ”kovat investoinnit”, jotka sisältävät muun muassa tilojen, kalus ton, koneiden, laitteiden ja järjestelmien hankintakuluja

• vaihto-omaisuuden (tavaravaraston) hankintakulut

• aloittamiseen liittyvät kulut, kuten esi merkiksi liikepaikan remontointi ja sii vous sekä aloitusmarkkinointi.

Yrityksen käyttöpääoma

• riittävät varat, joita käytetään palkka-, vuokra- ja muiden juoksevien kulujen maksamiseen ensimmäisten viikkojen/ kuukausien aikana, ennen kuin tulovirta riittää niiden kattamiseen.

Liittymismaksu

• kertaluontoinen maksu, joka maksetaan franchisingantajalle yleensä sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä

• liittymismaksulla franchisingantaja kattaa sille aiheutuneita kuluja, ku ten uuden yrittäjän rekrytointi- ja koulutuskustannukset.

Henkilökohtainen käyttöpääoma

• riittävät varat omiin henkilökohtaisiin elämiskuluihin siihen saakka, kunnes yrittäjä alkaa saada tuloja yrityksestään.

löytyä yrittäjältä itseltään. Tällöin loput ra hoitustarpeesta saa yleensä kokoon erilaisista ulkopuolisista lähteistä.

Rahoituksen lähteet voidaan jakaa kahteen osaan:

1.Oma rahoitus

• Omaa, vapaata rahaa, jota voi sijoittaa liiketoimintaan.

• Omaisuutta, jota voi realisoida tai käyttää vakuuksina esimerkiksi lainarahoitukseen.

2.Ulkopuolinen rahoitus

• Mitä: lainat, luotolliset tilit, leasing, pää omasijoitukset, takaukset, maksuajat ja osamaksusopimukset, avustukset, yritys tuet, starttiraha.

• Mistä: pankit, rahoitusyhtiöt, pääoma sijoittajat ja bisnesenkelit (yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt), vakuutusyh tiöt, tavarantoimittajat, laitetoimittajat, erityisrahoittajat (esimerkiksi Finnvera, Tekes, ELY-keskus, TE-toimisto).

Investointihankinnat

Liittymismaksu

Yrityksen käyttöpääoma

Henkilökohtainen käyttöpääoma

Alkuinvestointia tarvitsee harvoin rahoittaa kokonaan omasta ”takataskusta”. Nyrkki sääntönä voidaan pitää, että 20–30 prosent tia alkuinvestoinnin kokonaismäärästä tulee

Ulkopuolisella rahoituksella tarkoitetaan fran chisingyrittäjyydessä useimmiten erilaisia pankkirahoituksia ja rahoitusyhtiötuotteita. Ulkopuolisen (ns. vieraan pääoman ehtoisen) rahoituksen lisäksi yritystoiminnan käyn nistämisen tukena voidaan hyödyntää myös erilaisia yhteiskunnan tarjoamia tukia, joista ehkä yleisin ja suosituin on starttiraha.

HUOM! Starttiraha on tarkoitettu ainoastaan omaan henkilökohtaiseen (ei yrityksen) käyttöpääomavaraukseen. Starttirahalla helpotetaan siis yrittäjän toimeentuloa sinä aikana, kun oman yritystoiminnan tulos ei vielä riitä ”palkan maksuun” itselle. Startti rahaa ei käytetä varsinaisen yritystoiminnan rahoitukseen.

40

Pankkirahoituksella tarkoitetaan esimerkiksi perinteisimmillään normaalia lainaa, jota maksetaan maksuohjelman mukaisesti takaisin pankille. Maksuohjelman suunnittelulla voidaan varsinkin yrityksen aloitusvaiheessa tasata rahatilannetta, esimerkiksi sopimalla alkuun maksuvapaasta kaudesta. Lainan lisäksi muita pankkirahoituksen muotoja ovat esimerkiksi pankkitakaukset (hyödynnetään esimerkiksi vuokravakuuksien osalta ja tavarantoimittajille annettavina vakuuksina) ja luotolliset pankkitilit. Luotolliset pankkitilit ovat hyödyllisiä etenkin kausiluonteisemmassa toiminnassa, sillä niillä pystytään hyvin tasamaan ajoittain syntyviä kassavajeita, eli hetkiä, jolloin rahaa tulee sisään vähemmän kuin sitä menee ulos.

Rahoitusyhtiötuotteilla tarkoitetaan aloittavan franchisingyrittäjän tapauksessa nor maalisti osamaksu- sekä leasing-sopimuksia, joilla hankitaan yritystoiminnassa tarvit tavia koneita ja laitteita kuten esimerkiksi autoja, keittiökalusteita tai tietokoneita. Rahoitusyhtiötuotteiden ominaispiirre on, että ne ovat kohdevakuudellisia, mikä tar koittaa rahoitettavan koneen tai laitteen toimivan rahoitussopimuksen ensisijaisena vakuutena.

Ulkopuolisen rahoituksen osalta yleensä oleellinen kysymys onkin rahoittajan lainal leen vaatimat vakuudet ja takaukset. Tämä korostuu vielä enemmän toiminnan aloitus vaiheessa, jolloin takaisinmaksukyky enem män tai vähemmän perustuu ennusteisiin tulevasta ilman varsinaisia takeita. Vakuuk silla viitataan normaalisti yrittäjän omaan panttauskelpoiseen reaaliomaisuuteen, jota ovat esimerkiksi asunnot, kiinteistöt ja sijoi tukset / raha. Pankille kelpaa yleensä vakuu deksi kaikki sellainen, mitä voidaan säilyttää

paperimuodossa tai sähköisesti ja jolle pys tytään määrittämään selkeä kiistaton arvo.

Yrittäjän omien vakuuksien lisäksi liiketoi minnan käynnistämisessä pystytään hyö dyntämään myös yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia. Yksi yleisimmistä tämän kaltaisista mahdollisuuksista on Finnveran takaukset, joissa pankki toimii rahanlähtee nä, mutta Finnvera on mukana jakamassa riskiä. Pankkien näkökulmasta Finnveran takaus on arvokkaampi kuin yksityishenki lön antama takaus, ja siksi siitä onkin muo dostunut varsin suosittu toimintamalli myös franchisingyrittäjyydessä.

Rahoitusratkaisuihin vaikuttaa erityisesti al kuinvestoinnin sisältö eli se, mihin rahoitus ta tarvitaan. Muun muassa vakuustarpeet ovat hyvin erilaisia esimerkiksi kahvilan erikoiskalustoa hankittaessa kuin vähittäis kaupan tavaravarastoa rahoitettaessa.

Lisäksi on huomattava, että kokonaisin vestointi jakautuu eri liiketoiminnoissa eri tavoin: toisissa esimerkiksi kaluston arvo saattaa muodostaa 2/3 kokonaisinvestoin neista, kun taas toisissa sen osuus on vain 1/10. Vähittäiskaupassa tavaravaraston osuus saattaa olla jopa yli puolet kokonai sinvestoinnista, kun taas ravintola-alalla se on vain muutamia prosentteja. Ulkopuolisen rahoittajan silmissä tilanteet ovat erilaisia ja vaativat aina omat ratkaisunsa.

Joillakin ketjuilla on rahoituslaitosten kans sa valmiiksi neuvotellut rahoituspaketit, ja joissakin ketjuissa franchisingantajan edus taja voi tulla mukaan rahoitusneuvottelui hin. Joka tapauksessa ketjujohto vähintään neuvoo rahoituksen hakemisessa, kun yrit täjä hoitaa rahoitusneuvottelut itsenäisesti.

41

Rahoitusta franchisingyrittäjälle pankkien ja Finnveran yhteistyöllä

Yritystoiminnan käynnistämiseen ja toiminnan pyörittämiseen tarvitaan oman pääoman lisäksi yleensä myös ulkopuolista rahoitusta. Finnvera on ollut rahoittamassa franchisingliiketoimintaa jo noin 25 vuoden ajan toimimalla tiiviissä yhteistyössä pankkien kanssa. Finnveran ja pankkien yhteisellä palvelumallilla pystytään hyvin ratkaisemaan liiketoi minnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen vaadittava rahoitus.

Huomioi nämä seikat rahoituksesta Rahoitus pankista edellyttää vakuuksia. Finnveran takaukset soveltuvat hyvin vakuudeksi pankin rahoi tustuotteille. Finnvera voi tarjota vakioituja ja räätä löityjä vakuusratkaisuja yritysten tarpeiden mukaan. Kun tarvittava vakuus on enintään 80 000 euroa ja enintään 80 prosenttia taattavasta luotosta, tarvittava rahoitus voidaan ratkaista velkakirjaluotolla.

Jos Finnveralta tarvittava vakuus kohdistuu vain velkakirjaluotolle ja muuta Finnveran takaamaa ra hoitusta hankkeeseen ei tarvita, esitä suunnitelmasi pankille. Pankki arvioi yrityksesi toimintaedellytykset ja luottokelpoisuuden ennen lainan myöntämistä, ja voi hakea Finnveran alkutakauksen luoton vakuudeksi yrityksen puolesta. Toimita tarvittavat liitteet – liike toimintasuunnitelmasi, ja tulossuunnitelmasi kolmelle seuraavalle vuodelle – pankille. Finnvera tekee itse näisen päätöksen pankin hakemukseen ja Finnveran omaan kokonaisarvioon perustuen. Päätöksen alkuta kaukselle saa kolmen pankkipäivän kuluessa.

Tilanteisiin, joissa rahoitustarve on suurempi ja tarvitaan räätälöidympiä vakuusratkaisuja, soveltuu Finnvera-takaus. Näin vakuuksia saadaan velkakirja luoton lisäksi esim. vuokrien maksamisen vakuudeksi

ja ehkä myös tavaraostoille. Pankki myöntää niiden vakuudeksi pankkitakauksen. Jos pankkitakaus vaatii vakuutta, voi vakuuden hakea joko yritys tai pankki yrityksen puolesta. Finnvera arvioi luottokelpoisuuden keskustelemalla pankin ja yrittäjän kanssa ja takaus hakemuksen käsittely tapahtuu joustavasti. Liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma toimintaansa aloittavalta yritykseltä, tilinpäätökset (jos jo tilikausi/ tilikausia toteutunut) ja tulossuunnitelma kolmelle seuraavalle vuodelle.

Yrityksen rahoituksen riittävyyden suunnittelu ja seuranta kaikissa tilanteissa on tärkeää. Sen avulla tulevia rahoitustarpeita voi ennakoida ja hakea tarvit taessa lisärahoitusta tai muutoksia olemassa olevaan rahoitukseen. Kun yritystoiminalle asettaa numeeriset tavoitteet, voi niiden toteutumista ja liiketoimintaan liittyviä riskejä seurata.

Kysy lisätietoa Finnveran myöntämistä takauksista puhelinpalvelustamme 029 460 2580 tai katso finnvera.fi.

Anneli Soppi Aluepäällikkö Finnvera Oyj

42

Suomen välittävin hakee uusia yrittäjiä.

Suomen tunnetuin ja menestyvin kiinteistönvälitysjoukkue hakee kasvua!

Annamme sinulle erinomaiset eväät ja alan menestyvimmän brändin oman menestymisesi tueksi.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä: Harri Kastikainen, p. 040 533 1161, harri.kastikainen@kiinteistomaailma.fi kiinteistomaailma.fi/menestystarinoita

yrittäjiä jo vuodesta 1990

Fafa’s on reilun 40 ravintolan fast casual ketju Suomessa ja yhden ravintolan voimin myös Lontoossa. Kasvispainotteinen menu koostuu täytetyistä pitoista sekä raikkaista salaateista.

Jaree Junbah on tuorein Fafa’s-yrittäjä Helsingin Kauppakeskus Columbuksessa. Jareella on kuuden vuoden kokemus yrittäjyydestä Suomessa ja Fafa’s Columbus on kolmas franchising-yritys, jota hän pyörittää. Yrittäjä opiskelee samanaikaisesti liiketalouden tutkintoa.

Jareen päätöstä lähteä Fafa’s-yrittäjäksi tuki asiat, kuten ruoan terveellisyys, hiilineutraali liiketoiminta, yrityksen läpinäkyvyys sekä tukiverkosto.

“Franchise- yrittäjänä haluat tuntea olosi yrittäjäksi, et työntekijäksi. Kaikki franchising -yritykset eivät ymmärrä sitä, mutta Fafa’s:ssa huomasin, että hallinto tiedostaa tämän ja auttaa meitä rakentamaan omaa liiketoimintaamme.” Jaree kertoo.

Fafa’s:n toimintaa ohjaa maukkaan ruoan lisäksi ympäristöön sekä yhteiskunnan hyvinvointiin keskittyvät arvot, ja Fafa’s kompensoi koko ketjun toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt, sisältäen myös epäsuorat päästöt.

43
Fafa’s on hyvää ruokaa rennolla meiningillä
Sykkiikö sydämesi kohti yrittämistä ja alan kuumimman vegebrändin osana toimimista? Katso lisätietoa: Fafas.fi/yrittajaksi
Menestyviä
36794_Kiinteistomaailma_Franchisingyrittaja_opas_ilmoitus_143x103_09_2021.indd 1 29.9.2021 11.13

Foodstock on varma hankinta- ja logistiikkakumppani

Helsinki Foodstock on moderni tukku, joka tarjoaa hankinta-, logistiikka- ja valikoimapalveluja kaikkien alojen ketjuohjatuille yrityksille. Yritys toimii sekä Suomessa että kansainvälisesti ja auttaa asiakasketjujaan kasvamaan.

Foodstock panostaa vahvasti asiakaspalveluun, mikä näkyy vuodesta toiseen korkeassa asiakastyytyväisyydessä. Sitä tukevat toiminnan kustannustehokkuus ja toimitusvarmuus. Digitaalisen palvelujärjestelmänsä ja verkkokauppansa ansiosta Foodstock reagoi ketterästi asiakkaiden tarpeisiin.

KOTIMAISIA KUMPPANEITA, VASTUULLISTA HANKINTAA Nykyajan kuluttajat ovat valveutuneita ja haluavat tietää, mistä tuotteet tulevat. Vastuullinen ja läpinäkyvä hankinta luo yrityksille kilpailuedun ja lisäarvoa liiketoiminnalle. Foodstock on lisännyt kotimaisten kumppaniensa määrää ja pystyy tarjoamaan asiakkailleen enemmän suomalaisia raakaaineita kuin koskaan ennen.

”Olemme edelläkävijöitä vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden tuomisessa ketjuille. Tunnemme jokaisen tuotteen toimitusketjun alusta loppuun. Hankintaperiaatteemme korostavat paitsi laatua ja turvallisuutta, myös kestäviä tuotantotapoja”, Foodstockin toimitusjohtaja Anssi Koivula sanoo.

WWW.FOODSTOCK.FI

44
45

MUISTILISTA ALOITTAVALLE FRANCHISINGYRITTÄJÄLLE

1. Selvitä itsellesi hyvin, mistä franchi singissa on kysymys. Selvitä, mitä etuja saat ketjun jäsenyydestä verrattuna yksinyrittäjyyteen. Näe mahdollisuudet ja haista haasteet!

2. Hanki riittävästi tietoa ketjusta, sen taustoista ja organisaatiosta. Haastattele aina ketjussa jo toimivia franchisingyrittäjiä. Tutustu ketjun avainhenkilöihin, joiden kanssa toimit jatkossa tiiviissä yhteistyössä.

3. Selvitä itsellesi, mitkä ovat ketjun yrittäjävaatimukset (yrittäjäprofiili) ja mieti omaa soveltuvuuttasi ketjun yrittäjäksi.

4. Tarkista, onko ketju Suomen Franchi sing-Yhdistyksen jäsen.

5. Tarkista, että ketjun markkinointitun nukset on suojattu (rekisteröity): tava ramerkit sekä mahdolliset toiminimet, patentit ja domainit.

6. Tutustu konseptiin kattavasti, myös käytännössä. Tutki, mitä konseptin mukaan toimiminen käytännössä tar koittaa. Siinä vaiheessa, kun sinulle annetaan mahdollisuus tutustua käsi kirjoihin, käytä siihen tarpeeksi aikaa.

7. Käy sopimus aina läpi franchisingasi antuntijan kanssa. Varaa sopimuksen läpikäymiseen riittävästi aikaa.

8. Valmistaudu jo etukäteen hyvin yrittä jyyteen. Tee itse yrityksellesi kirjallinen liiketoimintasuunnitelma taloudellisine laskelmineen.

9. Varmista yrityksellesi riittävä rahoi tus. Älä lähde liikkeelle liian tiukalla budjetilla.

10. Varaa päätöksenteolle riittävästi aikaa. Valmistele myös perheesi ja muut taustajoukkosi riittävän hyvin päätök seesi. Ja kun teet päätöksen, SITOUDU SIIHEN JA ALOITA HOMMAT HETI TÄYSILLÄ!

46
Menestystä yrittäjäurallesi!

TÄRKEÄT YHTEYDET

UUSIA YRITTÄJIÄ HAKEVAT KETJUT

ALINA www.alinahoivatiimi.fi Rekrytointipäällikkö Terhi Castrén terhi.castren@alinahoivatiimi.fi puh. 044 744 6311

FAFA`S www.fafas.fi Pasi Kaurala, Director of Development pasi@fafas.fi puh. 040 071 9067

KIINTEISTÖMAAILMA www.kiinteistomaailma.fi Harri Kastikainen harri.kastikainen@kiinteistomaailma.fi puh. 040 533 1161

KOTIMAAILMA www.kotimaailma.com rekrytointi@kotimaailma.com p. 050 377 6705 p. 050 329 3413

KOTIPIZZA www.kotipizza.fi Suvi-Tuuli Kemiläinen suvi-tuuli.kemilainen@kotipizzagroup.com p. 040 628 8609

LAATUTAKUU www.laatutakuu.fi Liisa Väänänen laatutakuu@laatutakuu.fi p. 050 466 8828

PANCHO VILLA www.panchovilla.fi Teemu Vanharanta teemu.vanharanta@panchovilla.fi              p. 050 523 3369 RE/MAX liityremaxiin.fi Pasi Aalto pasi.aalto@remax.fi p. 020 753 4000

R-KIOSKI www.r-kioski.fi/kauppiaaksi Kauppiasrekrytointi, Kirsi Parviainen ja Asko Aaltonen rekrytointi@r-kioski.fi           p. 020 554 4098

TALOASEMA www.taloasema.fi Mira-Monica Anttila    mira-monica.anttila@taloasema.fi              p. 040 708 4817

47

TÄRKEÄT YHTEYDET

AVOIMET YRITTÄJÄPAIKAT

Ketju.fi

rekrtytointi@ketju.fi puh. 020 730 7490 www.ketju.fi

HANKINTA-, LOGISTIIKKAJA VALIKOIMAPALVELUT

Foodstock

Anssi Koivula anssi.koivula@foodstock.fi puh. 050 387 2045 www.foodstock.fi

FRANCHISINGNEUVONTA

FranCon Franchise Consulting posti@francon.fi p.050 553 5799 www.francon.fi

KOULUTUSPALVELUT

Franchise Business College info@fbc.fi puh. 045 155 7880 www.fbc.fi

TALOUSHALLINNON PALVELUT

Staria

Anu Hemmilä anu.hemmila@staria.com p.050 501 5315 www.staria.com

VAKUUTUSPALVELUT

Fennia Sebastian Perret sebastian.perret@fennia.fi puh. 041 516 6219

Yrittäjäpalvelut puh. 010 503 8818 www.fennia.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry Juha Vastamäki office@franchising.fi puh. 09 586 5847 www.franchising.fi

LAKIASIAINPALVELUT

Asianajotoimisto Waselius & Wist Åsa Krook asa.krook@ww.fi puh. 040 709 2941 www.ww.fi

Työeläkeyhtiö Elo Niko Lassila niko.lassila@elo.fi puh. 040 674 4460 www.elo.fi

FRANCHISINGUUTISET

Franchise News news@franchisenews.fi puh. 045 155 7880 www.franchisenews.fi

RAHOITUSPALVELUT

Finnvera Oyj

Puhelinpalvelu ark. 9.00–16.15 puh. 029 460 2580 www.finnvera.fi

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.