Page 15

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

YaĹ&#x; ve SES KÄąrÄąlÄąmÄą YaĹ&#x; daÄ&#x;ÄąlÄąmÄąnda 34 yaĹ&#x; ve altÄą katÄąlÄąmcÄąlar için ilk vazgeçecekleri ĂźrĂźn bardak olurken, 35 yaĹ&#x; ve ĂźstĂź katÄąlÄąmcÄąlar içinoransal olarak neredeyse aynÄą sayÄąda katÄąlÄąmcÄąnÄąn verdiÄ&#x;i cevaplara gĂśre bardak ve tabak, çanak vb. olmuĹ&#x;tur. Sosyo-ekonomik statĂź gruplarÄą arasÄąnda verilen cevaplar açĹsÄąndan farklÄąlÄąk gĂśzlemlenmemiĹ&#x;tir. Ä°lk Vazgeçilecek Plastik ĂœrĂźnĂźn YaĹ&#x; ve Sosyo-Ekonomik StatĂź Grubuna GĂśre DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą

TOPLAM

15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

BAZ

1252

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Bardak

15,3

17,2

14,7

17.5 M

10,3

15,6

17,2

15,9

13,9

15,7

16,5

Tabak, Çanak vb

12,1

9

13,6

10,3

10,7

15,6

17,2

14

13,3

9,3

14.9 S

Çatal, KaĹ&#x;Äąk, BĹçak

8,3

15.7 KLMN

7,9

7,9

8,4

3,9

7,5

9.2 T

9T

9.1 T

4,1

ĹžiĹ&#x;e / Matara

7,8

8,2

10,4

7,1

7,9

5,8

5,4

9.7 T

9.2 T

7.9 T

3,1

Su ĹžiĹ&#x;esi / Su DamacanasÄą

7,2

3

8.2J

7,4

8.9 J

7,8

4,3

6,3

7,9

6,8

7,7

LeÄ&#x;en

6,2

3

4,3

6,6

7,5

9.7 JK

5,4

4,8

6,5

5,6

8,2

SaksÄą /kova

5,8

3,7

5

4,8

8.9 L

5,2

8,6

3,9

6,3

5,2

8,2

PoĹ&#x;et / naylon torba

5,2

5,2

6,8

4

5,6

5,2

4,3

4,3

3,3

6.4 R

6,7

Sandalye, Tabure

2,8

3

2,2

4.2 O

3,3

1,3

-

2,9

1,4

4.1 R

2,1

Deterjan KabÄą

2,4

0,7

0,7

2,4

2,8

3.2 K

7.5 JKL

3,4

2,2

2,1

2,6

Sepet

1,8

0,7

1,4

1,9

2,8

1,3

3,2

2,4

1,6

1,9

1,5

Oyuncak

1,8

1,5

2,5

2,1

1,4

1,3

-

2,4

1,4

1,9

1,5

Masa

1,7

4.5 KM

0,4

2.6 K

0,5

1,3

1,1

1,9

2,7

1,2

0,5

Vazgeçilecek Ä°lk 3 Plastik ĂœrĂźn6 2009 çalÄąĹ&#x;masÄąnda vazgeçilecek ilk ßç ĂźrĂźn sÄąralamasÄą %13 ile leÄ&#x;en, %10 ile tabak, çanak vb. ve %9 ile bardak olurken 2013 çalÄąĹ&#x;masÄąnda bu sÄąralama %14 ile bardak, %12 ile tabak, çanak vb. ve %7 ile çatal, kaĹ&#x;Äąk, bĹçak Ĺ&#x;eklinde deÄ&#x;iĹ&#x;miĹ&#x;tir. 1252 katÄąlÄąmcÄąnÄąn 418’i bardak, tabak, çanak vb. ve çatal, kaĹ&#x;Äąk, bĹçak cevaplarÄąnÄą vermiĹ&#x;lerdir. Vazgeçilecek Ä°lk 3 Plastik ĂœrĂźnĂźn Cinsiyet ve BĂślge DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą (%)

Bardak

13,9

3@A@J `@M@JUA

12,3

`@S@K *@¸œJ !œk@J

7,2

¡H¸D,@S@Q@

5,8

2T¡H¸DRH2T#@L@B@M@Rœ

5,7

+D´DM

5,5

2@JRÂś*NU@

5,5

/N¸DS-@XKNM3NQA@

4,2

2@MC@KXD 3@ATQD

3

#DSDQI@M*@AÂś

2

.XTMB@J

1,9

2DODS

1,6

,@R@

1,5

%1,5’in altÄąndaki deÄ&#x;erler tabloda gĂśsterilmemiĹ&#x;tir. 7

Plastik AlgÄą Sorusu 2: Plastik eĹ&#x;yalarÄąnÄązdan vazgeçmeniz gerekse vazgeçeceÄ&#x;iniz 3 eĹ&#x;ya neler olurdu; ilk vazgeçeceÄ&#x;inizden baĹ&#x;layarak sÄąralar mÄąsÄąnÄąz?

13

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  
2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

Advertisement