Page 1

PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Hammadde Dışa Bağlılık Analiz Raporu

04.11.2016

HAZIRLAYANLAR:

Murat İNKÜN Selin PORTAKAL

Sektörel Araştırmalar 2016


PLASTİK SEKTÖRÜ HAMMADDE DIŞA BAĞIMLILIK ANALİZİ

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaları aynı şemsiye altında toplamak amacıyla 1969 yılında kurulan PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği plastik ve plastik işleme makineleri sektörünün en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Türk plastik sektörü üretim kapasitesi ile dünyada yedinci, Avrupa’da ise ikinci sırada yer almaktadır. 2015 yılında yaşanan ciddi ekonomik sıkıntılara rağmen, sektörde üretim miktarı 8,5 milyon tona, üretim değeri ise 35 milyar Dolara ulaşarak sınırlı da olsa büyümeye devam etmiştir. 2023 ihracat hedefleri göz önüne alındığında özellikle hammadde üretiminin arttırılıp dışa bağlılık oranlarının azaltılması gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de üretilen hammadde miktarı ve Türkiye’nin dış ticaret verileri göz önünde bulundurularak Türk plastik sektörünün hammadde dışa bağımlılık analizi yapılmıştır.

GTİP

Yıllara Göre Hammadde Üretim Miktarı 2011 2012 2013

2010

3901 PE

409.812,0

384.658,0

382.936,0

353.583,0

3902 PP

133.740,0

122.626,0

113.358,0

3904 PVC

148.294,0

145.491,0

146.042,0

2014

2015

354.641,0

446.000,0

108.937,0

85.495,0

144.000,0

120.679,0

105.375,0

150.000,0

3908 PA

39.734,0 31.650,0 23.785,0 28.745,0 26.636,0 49.000,0 Toplam 731.580,0 684.425,0 666.121,0 611.944,0 572.147,0 789.000,0 Tablo 1: Yıllara göre hammadde üretim miktarı/Kaynak: PETKİM 2014/2015 Faaliyet Raporu/Miktar: Ton

Tablo 1’den, Türkiye’de etkin olarak üretilmekte olan 4 farklı hammaddenin yıllara göre üretim miktarlarındaki değişim incelendiğinde toplam üretim miktarının 2010 yılından bu yana sürekli olarak azalan bir eğilim gösterdiğini, yalnızca 2015 yılında 2010 yılına göre toplam üretim kapasitesinde toplamda % 7 oranında artış gözlenmiştir. Bunun yanı sıra sektörün aynı yıllar arasında hammadde ithalatı rakamları Tablo 2’de belirtilmiştir. GTİP bazında plastik hammadde ithalatının 2015 yılında 2010 yılına oranla toplamda % 35 oranında artış görülmektedir.

Plastik Hammadde GTİP bazında ithalat/ Miktar: Ton GTİP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3901 PE

1.092.854,0

1.252.906,0

1.397.697,0

1.504.685,0

1.498.528,0

1.600.297,0

3902 PP

1.379.570,0

1.487.041,0

1.697.628,0

1.759.572,0

1.898.896,0

1.942.598,0

3904 PVC

768.638,0

855.163,0

820.554,0

959.685,0

892.096,0

832.737,0

3908 PA

67.795,0

71.454,0

74.666,0

89.183,0

90.842,0

86.760,0

Toplam

3.308.857,0 3.666.564,0 3.990.545,0 4.313.125,0 4.380.362,0 4.462.392,0 Tablo 2: Plastik Hammadde GTİP bazında ithalat /Kaynak: ITC/TradeMap/Miktar: Ton

Ek olarak, sektörün aynı yılları kapsayan ihracat rakamları Tablo 3’te belirtilmiştir. Tabloya göre GTİP bazında plastik hammadde ihracatının 2015 yılında 2010 yılına oranla toplamda % 21 oranında azaldığı dikkat çekmektedir. 1 Sektörel Araştırmalar 2016


Plastik Hammadde GTİP bazında ihracat/ Miktar: Ton GTİP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3901 PE

63.441,0

94.182,0

112.202,0

64.237,0

71.973,0

35.346,0

3902 PP

26.522,0

23.194,0

22.723,0

20.848,0

21.034,0

28.197,0

3904 PVC

23.142,0

28.497,0

23.490,0

18.706,0

21.499,0

17.722,0

3908 PA

6.188,0

5.797,0

7.411,0

9.909,0

12.967,0

13.179,0

Toplam

119.293,0 151.670,0 165.826,0 113.700,0 127.473,0 94.444,0 Tablo 3: Plastik Hammadde GTİP bazında ihracat /Kaynak: ITC/TradeMap/Miktar: Ton

Plastik Hammadde İhtiyacı Karşılama Değerlendirmesi Türk plastik sektöründe 2010 ila 2015 yılları arasında elde edilmiş dış ticaret verileri ile hammadde üretim verilerinden yararlanılarak Türkiye’nin hammadde ihtiyacını karşılama oranı hesaplanmıştır. Tablo 4’ten de incelenebileceği üzere yurtiçi plastik hammadde üretimi, Türkiye ihtiyacının yalnızca % 15’ini karşılamaktadır. Bu veri Türkiye’de üretimi yapılan polietilen, polipropilen, polivinil klorür ve poliamid olmak üzere 4 farklı hammadde üzerinden hesaplanmış olup, Türkiye’de üretimi yapılmayan ve yalnızca ithal edilen hammaddeleri kapsamamaktadır. Üretimi yapılmayan hammaddelerin de eklenmesiyle plastik hammadde ihtiyacı karşılama oranı % 10’lara kadar düşmektedir. Plastik Hammadde İhtiyacı Karşılama Oranı (%) GTİP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3901 PE

28,5

24,9

23,0

19,7

19,9

22,2

3902 PP

9,0

7,7

6,3

5,9

4,4

7,0

3904 PVC

16,6

15,0

15,5

11,4

10,8

15,5

3908 PA

39,2

32,5

26,1

26,6

25,5

40,0

11,9

15,3

Toplam

18,7 16,3 14,8 12,7 Tablo 4: Plastik Hammadde İhtiyacı Karşılama Oranı (%)

Plastik Hammadde Dışa Bağlılık Değerlendirmesi Türk plastik sektöründe 2010 ila 2015 yılları arasında elde edilen dış ticaret verileri ile hammadde üretim verilerinden yararlanılarak belirlenen plastik hammadde ihtiyacı karşılama oranı 4 farklı hammadde GTİP’inde hesaplandığında % 15 olduğu görülmüştür. Bu verilerden yararlanarak ise plastik hammadde dışa bağlılık oranı hesaplanarak Tablo 5’te belirtilmiştir. Tabloya göre 2015 yılında, 4 farklı hammadde GTİP’inde yapılan hesaplamalar incelendiğinde plastik hammadde dışa bağlılık oranının toplamda % 85 olduğu görülmektedir. Ayrıca 2015 yılında dışa bağımlılık 2010 yılına göre %4,2 oranında artmıştır. Plastik Hammadde Dışa Bağlılık Oranı (%) GTİP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3901 PE

71,5

75,1

77,0

80,3

80,1

77,8

3902 PP

91,0

92,3

93,7

94,1

95,6

93,0

3904 PVC

83,4

85,0

84,5

88,6

89,2

84,5

3908 PA

60,8

67,5

73,9

73,4

74,5

60,0

Toplam

81,3 83,7 85,2 87,3 Tablo 5: Plastik Hammadde Dışa Bağlılık Oranı (%)

88,1

84,7

2 Sektörel Araştırmalar 2016


ÜRÜN BAZINDA HAMMADDE DIŞA BAĞLILIK DEĞERLENDİRMESİ

3901 – POLİETİLEN Türk plastik sektöründe 3901 GTİP’li polietilen hammaddesi için 2010 ila 2015 yılları arasında elde edilen dış ticaret ve üretim verileri Grafik 1 ‘de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu verilere dayanarak 2015 yılında 2010 yılına oranla ithalat %47 ve üretim %9 oranında artarken ihracat %45 oranında azalmıştır. Bu verilerden yararlanarak PE dışa bağlılık oranı 2015 yılı itibarıyla %77,8 olarak hesaplanmaktadır.

3901 - PE 2.500.000,0 2.000.000,0 1.500.000,0 1.000.000,0 500.000,0 0,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

İthalat

1.092.854,0

1.252.906,0

1.397.697,0

1.504.685,0

1.498.528,0

1.600.297,0

İhracat

63.441,0

94.182,0

112.202,0

64.237,0

71.973,0

35.346,0

Üretim

409.812,0

384.658,0

382.936,0

353.583,0

354.641,0

446.000,0

Grafik 1: 3901 – PE Dışa Bağlılık Değerlendirmesi

3902 – POLİPROPİLEN Türk plastik sektöründe 3902 GTİP’li polipropilen hammaddesi için 2010 ila 2015 yılları arasında elde edilen dış ticaret ve üretim verileri Grafik 2 ‘de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu verilere dayanarak 2015 yılında 2010 yılına oranla ithalat %41 ve üretim %6 oranında artarken ihracat yalnızca %6 oranında artmıştır. Bu verilerden yararlanarak PP dışa bağlılık oranı 2015 yılı itibarıyla %93 olarak hesaplanmaktadır.

3902 - PP 2.500.000,0 2.000.000,0 1.500.000,0 1.000.000,0 500.000,0 0,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

İthalat

1.379.570,0

1.487.041,0

1.697.628,0

1.759.572,0

1.898.896,0

1.942.598,0

İhracat

26.522,0

23.194,0

22.723,0

20.848,0

21.034,0

28.197,0

Üretim

133.740,0

122.626,0

113.358,0

108.937,0

85.495,0

144.000,0

Grafik 2: 3902 – PP Dışa Bağlılık Değerlendirmesi

3 Sektörel Araştırmalar 2016


3901 – POLİVİNİL KLORÜR Türk plastik sektöründe 3904 GTİP’li polivinil klorür hammaddesi için 2010 ila 2015 yılları arasında elde edilen dış ticaret ve üretim verileri Grafik 3‘te karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu verilere dayanarak 2015 yılında 2010 yılına oranla ithalat %8 ve üretim %1 oranında artarken ihracat %23 oranında azalmıştır. Bu verilerden yararlanarak PVC dışa bağlılık oranı 2015 yılı itibarıyla %84,5 olarak hesaplanmaktadır.

3904 - PVC 1.200.000,0 1.000.000,0 800.000,0 600.000,0 400.000,0 200.000,0 0,0 İthalat

2010

2011

2012

2013

2014

2015

768.638,0

855.163,0

820.554,0

959.685,0

892.096,0

832.737,0

İhracat

23.142,0

28.497,0

23.490,0

18.706,0

21.499,0

17.722,0

Üretim

148.294,0

145.491,0

146.042,0

120.679,0

105.375,0

150.000,0

Grafik 3: 3904 – PVC Dışa Bağlılık Değerlendirmesi

3908 – POLİAMİD Türk plastik sektöründe 3908 GTİP’li poliamid hammaddesi için 2010 ila 2015 yılları arasında elde edilen dış ticaret ve üretim verileri Grafik 4‘te karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu verilere dayanarak 2015 yılında 2010 yılına oranla ithalat % 28 ve üretim % 23 oranında artarken ihracat %113 oranında artmıştır. Bu verilerden yararlanarak PA dışa bağlılık oranı 2015 yılı itibarıyla %60 olarak hesaplanmaktadır.

3908 - PA 160.000,0 140.000,0 120.000,0 100.000,0 80.000,0 60.000,0 40.000,0 20.000,0 0,0 İthalat

2010

2011

2012

2013

2014

2015

67.795,0

71.454,0

74.666,0

89.183,0

90.842,0

86.760,0

İhracat

6.188,0

5.797,0

7.411,0

9.909,0

12.967,0

13.179,0

Üretim

39.734,0

31.650,0

23.785,0

28.745,0

26.636,0

49.000,0

Grafik 4: 3904 – PA Dışa Bağlılık Değerlendirmesi

4 Sektörel Araştırmalar 2016

Profile for PAGDER Plastik Sanayicileri Dernegi

PAGDER Hammadde Dışa Bağlılık Analiz Raporu  

PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği Hammadde Dışa Bağlılık Analiz Raporu

PAGDER Hammadde Dışa Bağlılık Analiz Raporu  

PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği Hammadde Dışa Bağlılık Analiz Raporu

Profile for pagder
Advertisement