Page 1

PLASTİK ve KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜNÜN GELECEK TASARIMI İÇİN STRATEJİK AÇILIMLAR ÇALIŞTAYI 18 Aralık Aralık 2015/İSTANBU 2015/İSTANBUL

Plastik Sanayicileri S Derneği


PLASTİK ve KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜNÜN GELECEK TASARIMI İÇİN STRATEJİK AÇILIMLAR ÇALIŞTAYI 18 Aralık 2015/İSTANBUL

Plastik S Sanayicileri Derneği


İSO’dan

“Gelişmek istiyorsak teknolojiyi üretmek zorundayız, satın almak çözüm değil” “Değişim” kavramı; hayatımızın bir parçası ve günümüzde değişimin hızı, özellikle sanayi devriminden bu yana daha da artarak olağanüstü boyutlara geldi. James Watt’ın 1763’te makineleri buharla çalıştırmasından 42 yıl sonra raylar üzerinde buharlı lokomotifler, 44 yıl sonra da yine buhar gücüyle çalışan makinelerin itkisiyle denizde yüzen gemiler görüldü. Wright kardeşlerin motorlu-insanlı ilk uçuşu başardığı 1903 yılından sadece 12 yıl sonra savaş uçakları, 30 yıl sonra yolcu uçakları, 40 yıl sonra jet motorlu uçaklar gökyüzüne çıktı. 1903’ten sadece 43 yıl sonra uzaya çıkan ilk roket ateşlendi ve sadece 58 yıl sonra uzaya ilk insanlı uçuş gerçekleşti. Uzaya ilk insanlı uçuştan sadece bir yıl sonra ise insanoğlu aya ayak bastı. Hücresel iletişimi sağlayacak ilk cihazın prototip olarak imalatı 1973, ticari olarak ilk hali olan NMT’nin kullanıma girmesi ise sadece 7 yıl sonra, 1980’de oldu. Sayısal olarak hücresel iletişimin standartlarının oluşumu ve cep telefonunun ticari olarak kullanıma başlaması ise sadece 18 yıl sonra, 1991’de gerçekleşti. Cep telefonunun yaygın olarak kullanıma girdiği 1990’lı yıllardan bugüne kadar geçen yaklaşık 20 yılda internet teknolojisiyle birlikte geldiğimiz seviyeyi siz düşünün. Değişimi artık büyük boyutlu ve olağanüstü hızlı olarak ele almak zorundayız. Düşünmemiz gereken en önemli unsur ise şu: Türkiye, yukarıda saydığımız teknolojik gelişmeleri kısa sürelerde satın alarak kullanmaya başladı. Buharlı lokomotiflerin kullanıldığı şebekelerin batıda ilk kullanılmasından yaklaşık 30 yıl sonra, 1845’te Osmanlı’da ilk demiryolu ulaşımı başladı. Birinci dünya savaşında bir savaş uçağı filosu vardı. NMT şebekesi, Türkiye’de 1985 yılında kuruldu. Türkiye’de ilk cep telefonu şebekesi, dünyadan sadece üç yıl sonra 1994 yılında başladı. Peki neden hala teknolojik olarak bazı ülkelerle aramızda geniş bir boşluk var. Sayısal bölünmede neden alt sınıflarda gruplanıyoruz? Dün, “orta gelir tuzağını” tartışırken, neden bugün “Sanayi 4.0 ya da İkinci Makine Çağı”nın dışında kalma endişesini taşıyoruz? Çünkü teknolojiyi ne yazık ki üretemiyoruz, teknolojiyi üretmek için gerekli iklimi de bir türlü sağlayamadık. Ancak bundan kaçış yok: Eğer gelişmek istiyorsak teknolojiyi üretmeye başlamamız lazım. Makineler artık klasik anlamda “makine” değil. Nesnelerin interneti ile birlikte “Sanayi 4.0 Çağı” başladı. Ekonomiyi, sosyal hayatı hatta alışkanlıkları-davranışları şekillendiren yeni bir makine türünden söz ediyoruz. Öyle ki, henüz borcu, ödemeleri bitmeden eskiyebilen, yenisi çıkan bir makine var artık. Türkiye’nin makine imalatçıları olarak bu yeni ortamda varolma ve yer edinme çabası içindeyiz. Bu çaba hayati bir önem taşıyor; çünkü bir ülkenin ekonomisinin gelişmesi, sürekli rekabetçi olabilmesi için arkasında güçlü bir makine sektörü olması gerekiyor. Teknoloji satın alarak rekabetçi kalmak artık mümkün değil. Biliyoruz ki; endüstriyel ya da tarımsal imalat yapan, hizmet sunan her sektör makinelerle var olabilecek artık… Eğer Türkiye’de teknoloji üreten, makine kullanıcılarının ihtiyaçlarını çok iyi bilen bir makine sektörü geliştiremezsek yeni küresel ortamda rekabet etmemiz mümkün değil. Bu nedenle Türkiye makine sektörü kritik bir önem taşıyor. Bu önemin farkındalığı ile kaliteli, rekabetçi, pazarlama stratejisine sahip, servis hizmeti güçlü olan bir üretim yapmamız, artık bu alanlarda yürümemiz gerekiyor.

Adnan DALGAKIRAN İSO Başkan Yardımcısı


PAGDER’den

Bugün sanayinin en önemli girdilerinden biri durumundaki plastik, aslında daha çok geleceğin malzemesi. Dünyanın en çevreci malzemesi olan plastik, daha yaşanılası bir Türkiye ve daha temiz bir dünya için teknolojik olarak gelişmeye, hacim olarak büyümeye devam etmeli, ettirilmeli. Bu sadece tek bir sektör için değil, topyekun sanayinin gelişimini sürdürebilmesi, rekabet gücünün artması için önemli bir gereklilik. Ülkemiz, plastik mamul alt sektörümüzde dünya ölçeğinde rekabet edebilir seviyelerde bulunuyor. Dünyanın yedinci, Avrupa’nın ikinci büyük üretim potansiyeline sahip sektörüyüz. Plastik sektörü olarak ciddi sorunlarımız var ama bugün geldiğimiz seviye, –rekabet avantajımızı korumak için öncelikle kendi üstümüze düşenleri yapmamız, karar alıcıların da bizleri daha fazla geliştirmek için kapsayıcı çözümleri, teşvik ve destekleri hayata geçirmesi kaydıyla- gelecekteki başarılarımızı çok daha artırabileceğimizin güçlü bir ispatı durumunda. Sektörümüz her yıl 700 milyon dolardan fazla makine-teçhizat yatırımı yapıyor. Hepimizin bildiği gibi, bu yatırımın büyük kısmını ithal makinelerle gerçekleştiriyoruz. Bu olguya akılcı olarak bakan herkes, bu durumun kabul edilemez hatta sürdürülemez olduğunun bilincinde. Hammaddede dışa bağımlılıktan kurtulamayan sektörümüzün, makinede de dışa bağımlı olması kabul edilemez bir durum. Ülkemiz, ileri teknolojili, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi için yoğun çaba harcıyor. Orta gelir tuzağı tartışması bir yana, dünyanın evrildiği “Dördüncü Sanayi Devrimi”nin dışında kalmamak gerekli. Eğer bu sürecin dışında kalırsak, orta gelir tuzağından çok daha ciddi bir sorunla, orta-üst gelir grubundan daha aşağılara düşmek tehdidiyle karşı karşıyayız. Makine üretimi, iki yönden çok önem taşıyor. Birincisi, yüksek katma değerli ürünlere geçiş; ikincisi ise makinelerle üretimlerini gerçekleştiren sektörlerin sağlıklı büyümesini sürdürebilmesi. Verimli makinelerle çalışanlar, elbette verimsizlere kıyasla rekabet avantajını sağlayacak. Daha kaliteli ürün üretmek ancak yeni teknolojileri geliştirmiş makinelerle yapılabilecek. Ülkemizde plastik ve kauçuk makine sektörünü ivedi bir şekilde geliştirmek zorundayız; başka çıkar bir yol yok. Hem plastik sanayisinin rekabet gücünü korumak ve büyütmek için, hem de genel olarak ülkemizi yeni çağa hazırlamak için buna acil ihtiyacımız var. Plastik sektöründe, AR-GE ve inovasyonu geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bundan kaçınmamız da mümkün değil. Geliştirdiğimiz her malzemeyi, her ürünü, makineler yoluyla hayata geçireceğiz. Bu ürünleri en iyi ve en rekabetçi yollarla üretebilmek için; bizim ne yaptığımızı bilen, bu ürünleri yüksek kalitede üreten makineleri tasarlayacak insanlara ihtiyacımız var. Biliyoruz ki, başka ülkelerin makine üreticileri, kendi plastik sektörlerini desteklemek için iç pazar ve ihracat için farklı fiyat politikaları ve son teknolojileri uyguluyor. Gelişmiş ülkelerde makine imalatçıları, AR-GE ve tasarım süreçlerinden başlayarak uzun vadeli ve ucuz kredi araçlarıyla destekleniyor. Buradaki unsur, sadece ülkenin rekabet gücünü korumak için bilinçli bir hareket değil, aynı zamanda ülkelerin ekonomi politikaları ile bu tutumu destekleyici kararlar alınması. Plastik hammadde, mamul ve makine üreticileri olarak sorunlarımızın gayet iyi farkındayız. Bu sorunların çözümü için fikir üretmeye dönük ciddi bir girişim süreci de başladı. Memnuniyetle söylemek gerekir ki, farkındalığın yüksek olduğu sektörlerin başında makine imalatçılarımız geliyor. Şimdi bu farkındalık ve fikir sürecini, bu güçlü sinerji ile hep beraber gelişmeye yönlendirmemiz gerekiyor. Yaptığımız “Plastik ve Kauçuk Makineleri Çalıştayı” da, bu sinerjinin en başarılı ürünlerinden biri. Başta fikir ham iken sahiplenip, destekleyerek bizleri yüreklendiren ve çalıştayımıza ev sahipliği de yapan İstanbul Sanayi Odamızın değerli Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan’a; katılımlarıyla ve fikri katkılarıyla bizlere ışık tutan, makine sektörümüzün meslektaşı İstanbul Sanayi Odamızın değerli Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Dalgakıran’a ve emeği geçen, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Sektörümüz için çıktılarının hayırlı olması temennisiyle.

Reha GÜR

PAGDER Başkanı Plastik Sanayicileri Derneği


Plastik Sanayicileri Derneği

AMAÇ Plastik ve kauçuk işleme makineleri sektörünün sürdürülebilir rekabetçi bir yapıya kavuşturularak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğinin artırılabilmesi için sorunlarının belirlenmesi ve temel stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

KATILIMCILAR Çalıştay; PAGDER ve İSO işbirliği ile sektörde faaliyet gösteren plastik ve kauçuk işleme makineleri imalatı yapan şirket paydaş ve yöneticileri, katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

AŞAMA I SEKTÖRDEKİ EĞİLİMLER Çalışmanın ilk aşamasında sektördeki eğilimlerin saptanması amacıyla beyin fırtınası yapılmıştır. Beyin fırtınası sonrası elde edilen bulgular; • • • •

Kullanıcıların beklentilerindeki değişimler, Makine teknolojilerinde ve tasarımında değişimler, Sektörde faaliyet gösteren kurumların stratejilerinde yaşanan değişimler, Sektöre yönelik ulusal politikalar ve diğer alanlarda yaşanan değişimler,

olmak üzere dört ana başlıkta toplanmıştır.

6


Kullanıcı Sektörlerin Beklentilerinde Yaşanan Değişimler Katılımcı Görüşleri •

Kullanıcı açısından performans fiyat dengesinin giderek ön plana çıkması,

Kullanıcıların enerji ve çevre dostu, dayanıklı ve uzun ömürlü makine taleplerinde artış eğilimi,

Küçük hacimli, çok fonksiyonlu, basit, kullanıcı dostu, daha güvenli makine arayışlarının artması,

Kullanıcıların kalite belgeli ve akreditasyonlu makineye yönelmesi,

Daha hızlı olan fonksiyonel makine taleplerinde artış yaşanması,

Enjeksiyon makineleri ile üretim yapan işletmelerin, üretimlerine uygun özgün makine ve robot teknolojisi taleplerinin yaygınlaşması.

Çıkarımlar •

Giderek performans fiyat dengesini ön plana çıkaran kullanıcılar, daha bilinçli ve seçici davranmaktadır.

Enerji, çevre ve kullanıcı dostu, yüksek teknolojili, çok fonksiyonlu ancak küçük hacimli plastik ve kauçuk işleme makineleri talep edilmektedir.

Plastik enjeksiyon makinelerinde kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan özgün ve robot teknolojisine sahip makine talepleri ön plana çıkmaktadır.

7


Plastik Sanayicileri Derneği

Makine Teknolojilerinde ve Tasarımında Yaşanan Değişimler Katılımcı Görüşleri •

Makinelerde ergonomi ve estetiğin ön plana çıkması,

Robot teknolojisi, kendi kendine çalışan makinelere yönelik çalışmaların ağırlık kazanması,

Makinelerde teknoloji ve verimliliğin ön plana çıkması,

Dünya’daki değişimleri kopyalama yerine geliştirerek farklılaştırma çalışmalarının öne çıkması,

Küçük hacimli, çok fonksiyonlu, basit, kullanıcı dostu, daha güvenli (iş güvenliği), oto-bakım fonksiyonlu makine teknolojilerine yönelme,

Yeni plastik malzemelere yönelik makine imalatı.

Çıkarımlar

8

Pastik ve kauçuk işleme makinelerinde değişen rekabet koşullarına cevap veren ve yeni malzemeleri işlemeye yönelik teknolojiler öne çıkmaktadır.

Mevcut teknolojiyi kopyalama yerine geliştirerek farklılaştırmaya yönelik AR-GE çabalarına ağırlık verilmektedir.

Küçük, basit, çok fonksiyonlu, otomatik bakım uyarı sistemlerine sahip, iş güvenliği konusunda hassas ve verimli makineler ile estetiği ve ergonomiyi göz ardı etmeyen tasarımlar hedeflenmektedir.


Sektörde Faaliyet Gösteren Kurum Stratejilerinde Yaşanan Değişimler Katılımcı Görüşleri •

Sektörde teknolojik altyapıya ve AR-GE’ye verilen önemin giderek artması,

Büyük makine üreticilerinin kompleks makine üretiminden kaçış eğilimi,

İmalatçıların katma değeri yüksek makinelere geçiş eğilimi,

Makine imalatçıları arasında uluslararası işbirliği arayışlarının artması,

Tedarik zincirinde (geriye ve ileriye akış yan sanayi-kullanıcı) işbirliğinin önem kazanması,

Makine imalatçısı ile kullanıcı arasındaki iş ortaklığının güçlenmesi,

Yeni marka ve ürün yaratma eğiliminin artması,

İmalatçıların orta segment pazara yönelik arayışlarının rekabeti artırması.

Çıkarımlar •

Plastik ve kauçuk işleme makinesi imalatı yapan kurumlar teknolojik altyapıya, AR-GE’ye ve otomasyona giderek daha fazla önem vermektedir.

Tedarik zincirinde girdi sağlayanlar ve kullanıcılarla sürdürülebilir ortaklık felsefesine dayalı işbirliği mekanizmaları öne çıkmaktadır.

Katma değeri yüksek makine imalatı ve orta teknoloji sınıfındaki pazara odaklanma rekabeti artırmaktadır.

Yeni marka ve ürün yaratma çabaları ağırlık kazanmaktadır.

9


Plastik Sanayicileri Derneği

Sektöre Yönelik Ulusal Politikalar ve Diğer Alanlarda Yaşanan Değişimler Katılımcı Görüşleri •

Makine imalat sanayinde güçlü ülkelerin imalatçılarını ulusal politikalar çerçevesinde teşviklerle desteklemesi ve imalatçı ülke imajı yaratma çabalarına ağırlık vermesi,

Rakip ülkelerde sektöre yönelik ulusal eğitim politikalarına ağırlık verilmesi ve genç neslin sanayide çalışma eğiliminin artması (Kore vb.),

Üniversite sanayi işbirliklerinin güçlenmesi,

Tedarik zincirinde girdi sağlayan firmalarla güç birliği ve iş birliğinin artması.

Çıkarımlar

10

Rakip ülkeler makine imalat sanayini teşviklerle desteklerken, bu alanda imalatçı ülke imajını yaratmaya yönelik tanıtım ve organizasyonlara ağırlık vermektedir.

Sektörde güçlü ülkeler ulusal eğitim politikalarında sektör için nitelikli işgücü yaratmaya yönelik programlara yer vermektedir.

Makine imalat sanayinde işbirliği, tedarik zinciri ve üniversite ile sanayi arasında giderek güçlenmektedir.


AŞAMA II REKABET GÜCÜ FAKTÖRLERİ Çalışmanın ikinci aşamasında iç pazarda kullanıcıların yerli makine yerine ithal makine tercih nedenleri üzerinde durulmuştur. Bu karşılaştırma aynı zamanda yerli plastik ve kauçuk işleme makineleri imalat sanayinin iç pazardaki rakip ülke markaları karşısındaki zayıf yönlerini de ortaya koymaktadır. Teknolojik üstünlük, marka ve güvenilirlik, satış ve satış sonrası hizmet kalitesi, insan kaynakları, uzun vadeli alıcı kredileri, mevzuat ve teşvik vb. birçok faktörün ithal makinelere yerli makineler karşısında rekabet üstünlüğü kazandırdığı saptanmıştır.

11


Plastik Sanayicileri Derneği

Plastik ve Kauçuk İşleme me Makineleri İmalatı Sanayinin İç Pazarda Rakip Ülke Markalarına Göre Zayıf Yönleri - 1 Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Servis •

Satış ve satış sonrası servis aşamalarında yerli üreticilerin iletişim ve teknik açıdan yetersiz olması, süreçlerin profesyonelce yürütülememesi, -Teknik detayları ve standartları içeren katalog, broşür, karşılaştırma çizelgeleri vb. eksikliği, -Danışman satıcılık veya teknik satış konusunda yetersizlik, -Montajdan satış sonrası servise kadar teknik desteklerde eksiklikler, -Müşteri ile iletişim ve izleme mekanizmalarındaki yetersizlikler.

• • • • • •

Tanıtım başta olmak üzere pazarlama faaliyetlerinin yetersiz olması, Markalaşmanın yetersiz olması, Yerli malının dayanıklılık algısının düşük olması, Rakipler garantiyi aksam ve parçalar düzeyine indirgeyebilirken, yerli üreticilerin garanti konusunda hassas olmaması ya da vermemesi, Geçmiş dönemlerde yapılan hatalar sonucu yurt içi pazarda oluşan yerli malı kalitesi konusunda olumsuz algının değiştirilememesi, Yerli malı algısının ulusal düzeyde gelişmemiş olması.

Mamul ve Standartlar • • • •

Yerli malının standartlara uyum konusunda yetersizliği ya da yetersiz olduğu algısı, Belgelendirme ve belgelendirme alt yapısının eksik olması, Performans düşüklüğü, Fiyat X Performans oranının düşük olması.

İnsan Sermayesi • •

Nitelikli eleman istihdamının eksik olması, Nitelikli elemanın elde tutulamaması, teknik personel devir hızının yüksek olması.

Fiziki Altyapı ve Diğer • • •

12

Teknolojik alt yapı yetersizliği, Plastik enjeksiyon makineleri başta olmak üzere üretiminde kapasitesinin yetersiz olması, Fiziki altyapının yetersizliği.


Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İmalatı Sanayinin İç Pazarda Rakip Ülke Markalarına Göre Zayıf Yönleri - 2 Pazara Giriş ve Denetim • • •

Sektöre girişin kolay olması, küçük verimsiz işletmelerin yarattığı haksız rekabet, Piyasa denetim mekanizmalarının yetersiz olması, denetimin eksik olması, İç pazarda firmalar arası etik dışı rekabet.

Teşvik ve Alıcı Kredileri • •

Yatırım teşviklerinin yetersiz olması, üretim kapasite artışının yapılamaması, Rakip ülke imalatçılarının ihracat bankaları aracılığıyla kullanıcılara uygun koşullu ve uzun vadeli alıcı kredisi sağlanması, yerli imalatçıların iç pazarda benzer bir finans aracına sahip olmamaları.

Kurumsal Yapı, Semaye vb. • • • • • •

Kurumsal yapıdaki eksikliklerin ve işletmenin sürekliliği konusundaki endişelerin kullanıcılarda yol açtığı güvensizlik duygusu, Kurumların sektördeki uluslararası gelişmelere yeterince odaklanmamaları, güncel teknolojiyi takipte eksiklik, Tedarikçilerle işbirliği anlayışında eksiklik, Sermaye yetersizliği, Yeterli katma değer yaratılamaması AR-GE’ye yeterince önem verilmemesi, yatırım yapılmaması, yapılamaması.

Bulgular plastik ve kauçuk işleme makineleri imalatı sanayinin iç pazarda da rakip yabancı markalarla rekabette önemli sorunlarının olduğunu ve sektöre yönelik geliştirilecek stratejilerde söz konusu zayıf yönlerin göz önüne alınması gereğini ortaya koymaktadır.

13


Plastik Sanayicileri Derneği

AŞAMA III PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ İMALATI SANAYİNİN TEMEL SORUNLARI Üçüncü aşamada sektörün temel sorunları belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra belirlenen sorunlar katılımcılarla birlikte önem derecesine göre ağırlık verilerek sıralanmıştır. Başta fiziki altyapı, sermaye gücü, insan kaynakları, kamu destekleri, yasal altyapı ve denetim mekanizmaları gibi faktörler olmak üzere sektörün önemli sorunlarla karşı karşıya olduğu görülmüştür.

14


Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İmalatı Sanayinin Temel Sorunları - 1 Fiziki Altyapı ve Sermaye • • • •

Üretim tesislerinin yetersiz ve uygunsuz olması, Teknoloji temelinin yetersizliği, Öz sermaye eksikliği, Kaynak kullanım verimliliğinin yetersiz olması.

İnsan Sermayesi • • • •

Nitelikli eleman eksikliği, Mühendis, teknik personel eksikliği, Teknik personelin yanlış bölümlerde görevlendirilmesi, Teknik personel devir hızının yüksek olması.

Teşvik • • • • • • • • •

Bölgesel kalkınmaya yönelik teşvik sistemi nedeniyle sektörün teşviklerden yararlanamaması, Makine imalatına özgün teşvik sistemi eksikliği, İç ve dış pazarda uygun koşullu, uzun vadeli alıcı kredilerinin sağlanamaması, bulunmaması, AR-GE teşviklerinin yasasının sektör için uygun olmaması, Nitelikli üretim ve tasarım elemanı istihdamında teşvik verilmemesi, Hibe desteklerinden gelir vergisi stopajının kesilmesi, Şehir merkezinde kümelenme, OSB oluşturulması konusunun gündeme alınmaması, destek sağlanmaması, Plastik ve kauçuk işleme makineleri imalatı sanayi için kiralama karşılığı arsa tahsisi olmaması, Yerli makine üreticilerine özgün rekabet gücünü artırıcı önlemlerin alınamaması.

15


Plastik Sanayicileri Derneği

Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İmalatı Sanayinin Temel Sorunları - 2 Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmet • • • •

Ulusal düzeyde tanıtım eksikliği, Markalaşmada yetersizlik, Satış sonrası teknik desteğin bir standarda bağlanmamış olması, Yerli üretime yeteri kadar değer verilmemesi (düşük fiyata yüksek kaliteli ürün talebi).

Yasal Altyapı ve Denetim • • • • • • • • • •

16

Uzak Doğu’dan ithal edilen makinelerin teknik denetimlerinin eksik / yetersiz olması, Standardizasyonun olmaması, Akredite belgelendirmenin yetersiz olması, Patent tasarım hakları ile ilgili yasal mevzuatta eksiklikler, EUROMAP Standartlarının uygulanmaması, AR-GE’ye yönelik ithalatta bürokratik engellerin olması, Kullanılmış makine ithalatının denetiminin hakkaniyet ile yapılmaması, İthalata yönelik telafi edici vergi vb. koruma önlemlerinin alınamaması, Vergilerin yüksekliği, Faturaya dayalı vergi tahakkuk ettirilmesi, KDV iadelerinde gecikmenin finans yükü oluşturması.


Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İmalatı Sanayinin Temel Sorunları - 3 Kurumsal Yapı • • • •

Sektörde kurumsal kimlik ve kurumsal imaj eksikliği, Sektörün dünyadaki gelişmeleri yakından izleyememesi ve paylaşamaması, Sektörde etik kurallarının bulunmaması ve etik dışı davrananlara yaptırımların olmaması, Sektördeki ihtisaslaşma eksikliği.

Tedarik Zinciri • • • • • •

Hammadde, ekipman, malzeme ve donanım teknolojisinde dışa bağımlılık (yardımcı sanayinin gelişmemiş olması), Kalite devamlılığı sürekli olan hammadde bulma güçlüğü, Enerjide sürekliliğinin sağlanamaması (kesintiler) ve kalitesinin yetersiz olması, Yarı mamul ithalatında denetim eksikliği (yedek parça), Elektronik altyapı kümelenmesinin ve sektöre yönelik elektronik sanayinin yetersiz olması, Plastik ve kauçuk makine sanayinin yerli girdilerde geriye dönük tedarik zincirinde (yan sanayi) işbirliği eksikliği.

Diğer • • • •

Plastik ve kauçuk işleme makineleri için ulusal düzeyde kısa ve uzun vadeli planlamanın olmaması, Test, laboratuvar kullanımı vb. alanlarda üniversite-sanayi işbirliğinin yetersiz olması, Yerli üreticiye uluslararası piyasalarda kur değişimlerinin rekabet gücünü kaybettirmesi, Teknik bilgi eksikliği olan bilinçsiz kullanıcı, sanayici.

17


Plastik Sanayicileri Derneği

Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İmalatı Sanayi Sorunlarının Önem Derecesine Göre Sıralaması (1-15) Uzak Doğu’dan ithal edilen makinelerın teknik denetimlerinin eksik/yetersiz olması

8,44

Mühendis, teknik personel eksikliği/Nitelikli eleman eksikliği/Nitelikli üretim ve tasarım elemanı istihdamında teşvik verilmemesi

8,18

Öz sermaye yetersizliği

8,06

Kaliteyi artırmak için sektörün doğru hedefleri belirleyememesi (Çin gibi ülkelerle rekabete soyunması)

8,00

Bölgesel kalkınmaya yönelik teşvik sistemi nedeniyle sektörün teşviklerden yararlanamaması/Makine imalatına özgün teşvik sistemi eksikliği

7,88

İç pazarda kullanıcılardaki yerli malı makinelere ilişkin algının olumsuz olması

7,83

Test uygulamaları, laboratuvar kullanımı vb. alanlarda üniversite-sanayi işbirliğinin eksik olması

7,61

Sektörel OSB oluşturulması konusunun gündeme alınmaması, destek sağlanmaması

7,59

Sektörde kurumsal kimlik ve kurumsal imaj eksikliği/ulusal düzeyde tanıtım eksikliği

7,56

Hammadde, ekipman, malzeme ve donanım teknolojisinde dışa bağımlılık,

7,50

Yerli makine üreticilerine özgün rekabet gücünü artırıcı önlemlerin alınamaması

7,47

Plastik ve kauçuk işleme makineleri imalatı sanayi için kiralama karşılığı arsa tahsisi olmaması

7,47

İç ve dış pazarda uygun koşullu, uzun vadeli alıcı kredilerinin sağlanamaması, bulunmaması

7,41

Sektörde etik kurallarının bulunmaması ve etik dışı davrananlara yaptırımların olmaması

7,35

Plastik ve kauçuk işleme makineleri sanayinin yerli girdilerde geriye dönük tedarik zincirinde (yan sanayi) işbirliği eksikliği

7,25 0

18

2

4

6

8

10 ORTALAMA


Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İmalatı Sanayi Sorunlarının Önem Derecesine Göre Sıralaması (15-30) Satış görüşmesinden, satış sonrası hizmete kadar tüm aşamalarda teknik bilgi ve hizmetlerin yetersiz olması

7,06

Markalaşmada yetersizlik

7,06

Elektronik sanayinin yetersiz olması

6,94

Standardizasyonun olmaması

6,88

Üretim tesislerinin yetersiz ve uygunsuz olması

6,82

Sektörün dünyadaki gelişmeleri yakından izleyememesi ve paylaşamaması

6,81

Elektronik altyapı kümelenmesinin ve sektöre yönelik elektronik sanayinin yetersiz olması

6,81

Akredite belgendirmenin yetersiz olması

6,76

İthalata yönelik telafi edici vergi vb. koruma önlemlerinin alınamaması

6,71

Teknoloji temelinin yetersizliği

6,69

AR-GE Merkezi teşvik yasasının sektör için uygun olmaması

6,65

Vergilerin yüksekliği

6,65

Teknik personel devir hızının yüksek olması

6,63

Girdi ekipmanlarının ithal olması

6,63

Satış sonrası teknik desteğin bir standarda bağlanmamış olması

6,63 0

2 ORTALAMA

4

6

8

10

19


Plastik Sanayicileri Derneği

AŞAMA IV ÖNDE GELEN SORULARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER Uluslararası düzeyde daha rekabetçi bir plastik ve kauçuk işleme makineleri imalatı sanayi için; • • • • •

20

Yetersiz olan fiziki altyapının iyileştirmesi, Sektöre özgün teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, Yurt içinde kalite denetimi olmayan ithal makinelerin yarattığı haksız rekabetin engellenmesi, Bütünleşik pazarlama stratejileri ve satış ve satış sonrası hizmet kalitesinin geliştirilmesi, Üniversite sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi,


1. FİZİKİ ALTYAPI Plastik ve kauçuk işleme makineleri imalatı sanayi işletmeleri ilişki ağı ve girdileri nedeniyle gelişmiş bölgelerde, çoğunlukla kiralık, üretime uygun olmayan, verimliliği olumsuz yönde etkileyen, büyümeyi engelleyen, fiziki altyapısı yetersiz üretim tesislerinde faaliyet göstermektedir.

Üretime uygun olmayan tesislerden çağdaş üretim ortamlarına geçişle fiziki altyapıyı iyileştirmek, •

Sektör kentsel alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu bölgelerde yapılacak ihtisas OSB’si sektörün önemli üretim yeri sorununu çözecektir.

Söz konusu OSB’de yapılacak üst yapı tesislerinin uzun dönem kiralama yoluyla sektörde faaliyet gösteren imalatçılara tahsisi sağlanmalı,

Tahsis edilen tesislerin amaç dışı kullanımı engellenmeli ve devir hakkı verilmemeli,

Bu tahsisle sınırlı olan girişim sermayesinin sabit tesis yerine teknoloji ve AR-GE’ye ayrılması sağlanmalı,

Üniversite teknokentlerinde AB normlarına uygun ve sektöre hizmet verebilecek laboratuvarların kurulması

Sektör ve Ülke Ekonomisine Sağlanacak Katkı: •

Kısıtlı öz sermayenin teknoloji, AR-GE ve ÜR-GE’ye tahsisi ile sermaye verimliliğinde artış,

Üretime uygun ortamların toplam faktör verimliliğinde yaratacağı artış,

Çağdaş üretim ve ofis ortamlarının nitelikli ve teknik personeli çekmede yaratacağı özendirici etki,

Kümelenmenin imalatçılar arasında yaratacağı işbirliği fırsatları.

21


Plastik Sanayicileri Derneği

2. TEŞVİK MEKANİZMALARI LARI Sektör ilişki ağı ve girdileri nedeniyle gelişmiş bölgelerde kentsel alanlarda faaliyet göstermekte ve imalatçı işletmelerin çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Bölgesel kalkınmaya yönelik teşvik sistemi nedeniyle sektör teşviklerden yararlanamamaktadır.

Plastik ve kauçuk işleme makinelerine özgün teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, •

Sektör işletmeleri bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlara verilen teşviklerden yararlanamamaktadır. Plastik ve kauçuk işleme makineleri imalatı sanayine bölge farkı gözetmeksizin yatırımlarında 6. Bölge teşvikleri verilmesi,

Sektör AR-GE merkezi teşviklerinden yararlanamamaktadır. AR-GE çalışan sayısının sektöre uygun bir düzeyde belirlenmesi, örneğin toplam çalışan personel ile orantılı olarak verilmesi,

Vergisini düzenli ödeyen sektör işletmelerinde mühendis ve teknik ressam istihdamının teşvik kapsamına alınması. Örneğin teşvik edilecek söz konusu teknik personel sayısının toplam çalışan sayısının yüzdesi olarak belirlenmesi,

Plastik ve kauçuk işleme makineleri kullanan sektörlerin yatırımlarında yerli makine kullanımlarını teşvik eden mekanizmalar geliştirilmesi,

Sektörde birleşmeleri yeni yatırım çerçevesinde teşvik kapsamına alan uygulamalar geliştirilmesi.

Sektör ve Ülke Ekonomisine Sağlanacak Katkı: • • • •

22

İmalat teknolojisine yatırımla daha hassas ve ileri teknolojiye dayalı makine imalatı, kapasite artışı, AR-GE ve ÜR-GE çabalarında artışın katma değeri yüksek ürünlere geçişe olumlu etkisi, Nitelikli teknik personelin tasarım ve üretim süreçlerinde yaratacağı verimlilik, Birleşmelerle ölçek ekonomisinin sağlanması ve sermaye sorununun çözümüne katkı.


3. DENETİM İthal makinaların standartlara uygunluk denetiminin eksik olması yurt içinde haksız rekabete yol açmaktadır.

İthalatta kalite/standartlara uygunluk denetimi yapılmayan ithal makinelerin yurt içinde yarattığı haksız rekabeti engelleme, •

Uzak Doğu menşeli ithal edilen tüm plastik ve kauçuk işleme makinelerinde sadece CE işaretine bakılmaması, makinelerin CE işaretinin öngördüğü standartlara uygunluğunun denetlenmesi,

İthalatçı distribütörler için yetkili servis standartlarının geliştirilmesi ve yetkili servis zorunluluğunun getirilmesi,

Satış sonrası servisi olmayan distribütörlere ithalat izni verilmemesi,

Plastik ve kauçuk işleme makinelerinde EUROMAP standartlarının uygulanması.

Sektör ve Ülke Ekonomisine Sağlanan Katkı: •

Sektörün iç pazar payını artırması,

Sektörün Kapasite Kullanım Oranı(KKO)’nda iyileşme,

Dış ticaret açığı üzerinde olumlu etki,

Kullanıcının kalitesiz ithalat nedeniyle oluşan kayıplarının önlenmesi.

23


Plastik Sanayicileri Derneği

4. TANITIM, HİZMET KALİTESİ LİTESİ VE OLUMSUZ YERLİ MALI ALGISI Kullanıcı sektörlerde olumsuz yerli malı algısı, uluslararası platformda sektörün yeterince tanınmaması, satış ve satış sonrası hizmet kalitesinin yetersiz olması.

Bütünleşik pazarlama stratejileriyle birlikte satış ve satış sonrası hizmet kalitesinin geliştirilmesi, •

Plastik ve kauçuk işleme makineleri için iç ve hedef pazarlara yönelik tanıtım grupları oluşturma,

Sektör ürünleri için standartlara uygunluğu güvence altına alan ortak logo, etiket geliştirme,

Sektörde etik kuralların ve yaptırımların belirlenerek yerli malı imajını geliştirme,

Ortak fuar organizasyonları ile kurumların kendilerini tanıtmalarını sağlama,

Sektörler arası (kullanıcı ve tedarikçi) iletişimin geliştirilmesi ve tedarik zinciri platformu kurma,

Kurumların satış ile ilgili katalog, teknik detay vb. dokümantasyonlarını uluslararası standartlara uygun duruma getirmesi,

Garanti ve satış sonrası hizmetlerde standartları geliştirme,

Sektörde ihracatta iş ortaklığı geliştirme, işbirliği yapma, ortak şirket kurma vb.

Sektör ve Ülke Ekonomisine Sağlanan Katkı: • • • •

24

Kullanıcılardaki olumsuz yerli malı algısının değiştirilmesi ile iç pazar payında artış ve kapasite kullanım oranında iyileşme Satış ve satış sonrası hizmet standartlarının geliştirilmesinin marka imajına olumlu etkisi, İhracatta iş ortaklığının sektörde farklı makine ve üretim hattı satışına olumlu katkısı, Kullanıcı ve tedarikçilerle işbirliğinin tasarım ve teknolojide gelişmeyi sağlaması.


5. ALICI KREDİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI, ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE DİĞER SORUNLAR Nitelikli insan sermayesinin bulunamaması, istihdam edilememesi, plastik ve kauçuk işleme makineleri alt sektörüne yönelik ulusal stratejilerdeki eksiklikler.

Plastik ve kauçuk işleme makineleri sektörüne yönelik nitelikli insan kaynaklarını geliştirme, üniversite-sektör işbirliği ve alıcı kredilerine özel önem verilmesi, •

• • • • •

Plastik ve kauçuk işleme makineleri sanayinin iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmesi için uygun koşullu ve uzun vadeli alıcı kredi olanaklarının EXIMBANK aracılığıyla sağlanması, Orta öğretimde meslek seçimi konusunda politikaların geleceğe dönük olarak geliştirilmesi, Eğitimde üniversite-sanayi işbirliği ile lisans eğitimi kalitesinin artırılması, Test, laboratuvar hizmetleri vb. alanlarda üniversite–sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Ülkenin geleceğe dönük plastik ve kauçuk işleme makinesi ihtiyaç envanterine bağlı olarak sektörün yönlendirilmesi, Sektörün rekabet etmesi gereken ürün ve ülkeler belirlenerek gelecekte erişilmek istenen hedeflerin somutlaştırılması.

Sektör ve Ülke Ekonomisine Sağlanan Katkı: • • • •

Rakip ülkeler karşısında alıcı kredisi ile iç ve dış pazarlarda eşit koşullarda rekabet sonucu ülkeye katma değer yaratılması, Nitelikli insan kaynakları istihdamının kurumların rekabet gücünü artırması, Ürün standartları ve akreditasyon konusunda sektörün rekabet gücü kazanması, Sektörün uzun vadeli yol haritasının belirlenmesi yoluyla katma değerinin artırılması.

25


Plastik Sanayicileri Derneği

İstanbul Ticaret Sarayı, Ofis No: 335 Giyimkent-Esenler/İSTANBUL Tel.:+90 212 438 26 19-444 2 085 Faks:+90 212 438 15 93 www.pagder.org pagder@pagder.org

Meşrutiyet Cad. No:62, 34430 Tepebaşı/İSTANBUL Tel. :+90 212 252 29 00 Faks :+90 212 249 50 84 www.iso.org.tr info@iso.org.tr

Profile for PAGDER Plastik Sanayicileri Dernegi

Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Sektörünün Gelecek Tasarımı için Stratejik Açılımlar Çalıştayı  

İSO İstanbul Sanayi Odası - PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Sektörünü...

Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Sektörünün Gelecek Tasarımı için Stratejik Açılımlar Çalıştayı  

İSO İstanbul Sanayi Odası - PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Sektörünü...

Profile for pagder
Advertisement