a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

W W W. HV FKB H. DK

0 6 2 015

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

»Kommentar«: Tak for håndsrækningen | Reportage fra årets Medaljefest | Mød fire medalje- og legatmodtagere | Behov for en jobreform | Fornyelse skaber medlemsfremgang | Nyt fra klubberne | Det sker


Bliv endnu dygtigere På KTS’ efteruddannelsescenter kan vi skræddersy et program, der passer til dine behov. Vi udbyder et væld af kurser – se hvilke på vores hjemmeside www.kts.dk/kurser Du kan også ringe på 3586 7040 og få en snak med en af vores konsulenter. De kan rådgive og vejlede dig, så du finder det rette.


KOMM E N TA R

Tak for håndsrækningen! Undervisningsminister Bertel Haarder – i øvrigt i år udpeget som Æreshåndværker – yder i dagbladet Politiken i maj et uvurderligt bidrag til bruddet med, hvad han selv betegner som uddannelsesreligionen: At de boglige uddannelser betragtes som mere værdifulde end de praktiske, at kun boglige fag virker alment dannende. Heri har ligget en stigende despekt for håndværksfagene; en udvikling, der har betydet, at tilgangen til erhvervsuddannelserne er faldende er dramatisk faldende: Vi kommer simpelt hen til at mangle hænder om føje år. At det er blevet sådan – er det den tidligere undervisningsministers tese – kan navnlig tilskrives to forhold: For det første 1970’erne og 1980’ernes frygt for stigende arbejdsløshed som følge af moderne teknologi; her forekom en akademisk uddannelse en sikker havn. For det andet en rest af klassesamfundet, hvorunder en elite af akademikere skabte gymnasiet i sit eget billede – og nu også Folkeskolen. Bertel Haarder påpeger behovet for at genetablere respekten for håndens arbejde. Det forudsætter imidlertid, at vi kan levere overbevisende argumenter for, at håndværksfag også er almene fag og kan give kompetencer med generel værdi. Vi er dog på vej, lyder det fortrøstningsfuldt. TV-pro-

FORSI DE N

ROBERT S ØREN S EN

grammer med håndværkere som stjerner har betydet en markant tilgang til de pågældende håndværkeres uddannelser. Vi kan læne os op ad vor tidligere tradition for den snævre grænseflade mellem Kunstakademiet og håndværksfagene. Endelig styrkes erhvervsuddannelserne med de gymnasielignende EUX-forløb, hvilket vil synliggøre de mangfoldige karriereperspektiver i en håndværksuddannelse. Vi siger tak for håndsrækningen. Vi glæder os hver gang, nogen peger på det forældede skel mellem den akademiske og praktiske verden – ikke mindst i en tid, da arbejdsløshedstallene taler deres tydelige sprog om, hvor jobbene er. At vinden så småt er ved at vende til gunst for håndværket, betyder, at flaskehalsen nu peger på os selv. Måtte vi opleve det glædelige, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, må vi kunne håndtere det i håndværket. Læs: Stille praktikpladser til rådighed og sikre, at mødet med håndværket bliver en god begyndelse på en stærk karriere. Tiden er måske inde til at nære en fornyet tro på konjunkturerne og vove at satse på, at vi lige har plads til en ekstra elev i vore virksomheder.

F H V. M IN ISTE R, ME D LE M A F FOLKE TIN GE T BERTEL HAARDER BLEV UDNÆVNT TIL ÆRESHÅNDVÆRKER U N D ER Å RE TS ME DA L JE F E ST PÅ KØB E N H AV NS RÅDHUS DEN 12. MA J. LÆS REPO RTAGEN PÅ DE FØ LGEND E S I DE R (FOTO: GRE TH E LISSN E R)!


Dvæl et øjeblik ved processen Når man skal måle en succes, ser man tit kun det kvantificérbare: Hvor lang tid tog det? Hvad kostede det? Hvad tjente man på det? Vi lever i en tid og i et samfund, hvor slutresultatet af det, vi laver, meget ofte

tæller mere, end det vi lagde i arbejdet – på processen. Og det er synd. For det at befinde sig vel, mens man giver noget form, sætter noget sammen, gør, at man føler sig forbundet med det; at det ikke er hip som hap, hvordan man arbejdet. Tværtimod kan man komme til at føle sig forbundet med det og føle sig som en del af noget større. Og dét – at tage udgangspunkt i processen og i, hvad der ligger heri for den enkelte og for gruppen – frem for alene i det færdige resultat – har vi alle et ansvar for at gøre muligt. Sådan lød nogle af de tanker, æreshåndværkeren udnævnt i 2014, den dansk-islandske billedkunstner Olafur Elíasson havde gjort sig gennem det seneste år, og som han delagtiggjorde de godt 100 medalje- og legat-

Linea Mørcholt overrakte Dronningen en buket blomster ved ankomsten til Rådhushallen bivånet af aftenens værter. Store billede: Æreshåndværker Olafur Elíasson under sin festtale for årets medalje- og legatmodtagere.

4

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


Æreshåndværkeren, billedkunstneren Olafur Elíasson manede under årets medaljefest til at kære sig om det, der ligger i at give noget form eller sætte noget sammen – frem for alene om det nøgne, målbare resultat.

0 6 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

5


Medaljefesten i glimt. Øverst to undervisningsministre, en forhenværende og en nuværende, øverst th. taler sundhedsog omsorgsborgmester Ninna Thomsen; i midten percussionist Simona Abdallah. Nederst aftenens værter: Formand Robert Sørensen og direktørerne Ole Heinager, KTS, og Lotte Hansen, TEC.

6

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn


modtagere i under sin festtale ved dette års medaljefest på Københavns Rådhus den 12. maj. Under medaljefesten hædres de mest fortjenstfulde blandt årets nyudlærte håndværkere, og værter er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn sammen med Københavns Tekniske Skole og Technical Education Copenhagen – TEC.

håndværkere, og at man kan lykkes med sine drømme, hvis man arbejder hårdt og disciplineret nok. Som næstsidste indslag under medaljefesten udnævnte Haandværkerforeningens formand, Robert Sørensen, fhv. minister, medlem af Folketinget Bertel Haarder, til Æreshåndværker.

KONGELIG DELTAGELSE

Endelig ønskede sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen de unge mennesker held og lykke på deres videre rejse med beretningen om, hvordan det siges at vare 10.000 timer, inden man bliver rigtig god til noget. Men selv øvelse, øvelse og atter øvelse vejer knap så meget som den passion, man skal møde sit fag med for at blive allerdygtigst. Efter højtideligheden på Rådhuset var de unge med deres ledsagere inviteret i Tivoli, mens Haandværkerforeningen og de tekniske skolers gæster blev bragt til Moltkes Palæ. Her ventede både en soupé – og naturligvis en Æreshåndværkerkage udført af Københavns Konditorlaug. Æreshåndværkerkagen var udsmykket med motiver, der tilsammen tegnede konturerne af Æreshåndværkerens levnedsforløb. Reportagen fra Rådhushallen er skrevet af Adam Pade og Poul Rudolf. Billederne er taget Henrik Nielsen, Mikael Hjuler og Burt Seeger og vil alle kunne opleves på Haandværkerforeningens hjemmeside, www. hvfkbh.dk.

Også i år var Hendes Majestæt Dronningen at tælle iblandt det festklædte publikum, der også omfattede undervisningsminister Christine Antorini (S), sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen og et antal æreshåndværkere. Aftenens hovedpersoner – medalje- og legatmodtagerne – var ledsaget af deres læremestre eller pårørende, ligesom publikum talte repræsentanter fra undervisningssektoren – og ikke mindst årets mange legatgivere, der også i år ønskede at betænke de unge. Ved sin ankomst fik Dronningen overrakt en buket af Linea Mørcholdt (8) og fulgt til sin plads af aftenens værter.

ET ÅR MED EN MEDALJE Den musikalske ledsagelse blev traditionen tro varetaget af DR Pigekoret, der i år blev suppleret af percussionisten Simona Abdallah. Skrædder Kathrine Kaysen, der modtog medalje i fjor, fortalte levende om sit seneste år og konkluderede, at der altid er brug for dygtige

INTET OPVEJER PASSIONEN

7


MEDALJER 2015 Nyudlærte svende fra 20 forskellige håndværksfag fik i år overrakt 38 sølvmedaljer og 28 bronzemedaljer.

Anlægsgartnere Sølv Anlægsgartner Janni Kirstine Bohn (Landskabsentreprenør Sven Bech) Anlægsgartner Marcell Trænk Juul Elster (Den Kreative Gartner) Automekanikere Bronze Automekaniker Meik Schmidt (Taastrup Motor Center) Automekaniker Nikolaj Bech Jørgensen (Din Bilpartner – Amager) Sølv Automekaniker Emilie Kristine Rath (Bilia Personvogne) Anlægsgartner Janni Kirstine Bohn fik overrakt en sølvmedalje af 1. næstformand Per Vangekjær. Hun modtog desuden et legat fra Direktør Ib Henriksens Fond.

8

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Automekaniker Tim Skovgaard Hansen (Nellemann) Automekaniker Lars Klitgaard Nielsen (Egeskov Bilværksted) Bagere Bronze Bager Asger Skov Hansen (Cofoco Airport Solutions) Bygningsstruktører Bronze Bygningsstruktør Jakob Gottlieb Sørensen (Viuff Anlæg) Catere Sølv Cater Mathilde Kristine Smed Pedersen (Lån & Spar Bank) Elektrikere Sølv Elektriker Lars Michael Bang (Ditlevsen & Skov Installationer) Elektriker Thomas Christensen Tuck (Frandsen El) Elektriker Andreas Skotte Nielsen (SIF Gruppen) ElektrikerMorten Jensen (SIF Gruppen) Elektriker Kit Roné Thullesen (Hareskov Elektric) Elektriker Morten Bülow Andersen (Saaby El-Installation) Elektriker Teis Bull (Frandsen El)

0 6 2 015


Automekaniker Tim Skov Hansen modtog en sølvmedalje samt 10.000 kr. fra Lærlingeforeningen og yderligere 15.000 kr. fra Ib Henriksens Fonds Legat.

Elektriker Niklas Berger Horn (Hareskov Elektric) Elektriker Matthias Grau-Keller (Kokholm Sørensen) Elektriker Daniel Antonsen Nielsen (El-Con Glostrup) Elektriker Bjarke Kock Terndrup (B K El-service) Frisører Bronze Frisør Esha Ziea Khamo (Mono) Frisør Cecilie Høy Schafer (Zimmerzonne) Frisør Babel Mohammed (Klippestuehn Z) Guldsmede Bronze Guldsmed Saskia Roemer Bejssiakov (Guldsmed Kasia Gasparski) Sølv Guldsmed Mette Vind Vogt (Æstetik) Guldsmed Rasmus Kristoffer Buch-Madsen

Elektriker Lars Michael Bang modtog et kongeligt håndtryk efter at have modtaget sin sølvmedalje. Han modtog desuden TEC’s Rejselegat og Kemp & Lauritzens Rejselegat.

Guldsmed Saskia Roemer Bejssia­ kov modtog en bronzemedalje.

Kokke Sølv Kok Synne Thorenfeldt Larsen (Restaurant Uformel) Kok Bjarke von Holck (Restaurant AOC) Kok Cecilie Carlson (Restaurant Geist) Kok Sille Tea Maria Engel (Finansrådet)

0 6 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

9


Konditor Sofie Overgaard Brandi modtog en sølvmedalje og Konditorlaugets Legat.

Konditorer Bronze Konditor Malene Fisker Palm (Conditori La Glace) Sølv Konditor Sofie Overgaard Brandi (Conditori La Glace) Konditor Mike von Druschke Adelsten (Strangas Dessert Boutique) Konditor Mette Dysted (Johns Kagehus) Bygningsmalere Bronze Bygningsmaler Sarah Louise Hansen (Malerfirmaet Jacob Jørgensen)

Bygningsmaler Sarah Louise Hansen modtog bronze samt Fru Carell & Malermester Hans Larsens legat.

Receptionist Diana Joy Sommer fik overrakt en seølvmedalje og senere et legat fra Ib Henriksens Fond.

Sølv Bygningsmaler Gry Trampedach Jørgensen (Malerhuset Steen Nielsen) Møbelpolstrere Bronze Møbelpolstrer Steffen Mieskiewicz (Buhls Møbelpolstring) Møbelpolstrer Mie Juul Pedersen (Møbelpolstreren v. Tommy R. Hansen) Receptionister Sølv Receptionist Diana Joy Sommer (Grand Hotel) Skræddere Sølv Beklædningshåndværker Cecilie Vang Rasmussen (Wichmann Couture) Slagtere Bronze Slagter Tobias Lindskrone (Slagter Reick)

10

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


Smede Bronze Industritekniker (maskin-) Jonas Nielsen (Brüsch Precision) Elektronikfagtekniker Anders Toft Nielsen (Søværnets Skole, Center for teknik) Elektronikfagtekniker Jonas Bloch Jensen (Søværnets Skole, Center for teknik) Automatiktekniker Andreas Skivholme (Søværnets Skole, Center for teknik) Datafagtekniker Abrek Okur (Brüel & Kjær Sound & Vibration Mesurement) Værktøjsmager Peter Albin Konradsson (Oticon) Værktøjsmager Søren Fast (Oticon) Sølv Elektronikfagtekniker Rasmus Strandridder Petersen (Søværnets Skole, Center for teknik) Elektronikfagtekniker Morten Brask Jensen (Søværnets Skole, Center for teknik) Kleinsmed Christian Stautz Olsen (Emil Nielsens Smedeværksted) Snedkere Bronze Møbelsnedker Martin Vilads Nielsen (Københavns Tekniske Skole) Møbelsnedker Mathias Lentoft (Københavns Tekniske Skole) Møbelsnedker Nikolaj Engrob Hjul Jakobsen (Gribskov Inventarsnedker) Daniel Sten Karlsen (Ib Asferg) Sølv Møbelsnedker Thomas Hauberg Engel (Gribskov Inventarsnedkeri)

Tømrer Simone Ellgaard modtog en bronzemedalje samt Københavns Tømrer­laugs Legat.

Tjener Sølv Tjener Anders Krarup Lorenz (Restaurant Noma) Tjener Didde Vase Hansen (Restaurant Kong Hans Kælder) Tømrere Bronze Tømrer Michael Roar Mørk Rasmussen (Lauritz Hannibal Gentofte) Tømrer Simone Ellgaard (Kjell Pedersen Entreprise) Tømrer Anders Monnerup Jensen (Viggo Pedersen & Søn) Tømrer Frederik Strarup Roed (Tømrerfirmaet Paulsen) Tømrer Andreas Bernt Elkjær (Jakon) Tømrer Jon Christensen (Tømrer- og snedkermester Morten Liisberg)

Stenhuggere Bronze Stenhugger Mikkel Holm Torp (Raadvad Stenhuggeri)

0 6 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

11


LEGATER 2015

Den samlede sum af legater fra laug, fonde, stiftelser og virksomheder passerede to millioner kroner under årets legatoverrækkelser. Oldermand Henrik Pedersen, Københavns Automekaniker Laug, overrakte automekaniker Nikolaj Bech Jørgensen Else Münster Michelsen f. Fischers Mindelegat.

Konditor Malene Fisker Palm modtog Københavns Konditorlaugs Legat.

Else Münster Michelsen f. Fischers Mindelegat Portion à 7.500 kroner Automekaniker Nikolaj Bech Jørgensen Bygningsentreprenørernes Medaljelegat Portion à 7.500 kroner Bygningsstruktør Jakob Gottlieb Sørensen Danmarks Organisation for Selvstændige Frisører og Kosmetikeres Legat Portioner à 5.000 kroner Frisør Esha Ziea Khamo Frisør Cecilie Sofie Høy Schafer Frisør Babel Mohammed Guldsmedelaugets Svendeprøvelegat Portioner à 5.000 kroner Guldsmed Mette Vind Vogt Rasmus Kristoffer Buch Madsen Københavns Konditorlaugs Legat Portion à 5.000 kroner Konditor Malene Fisker Palm Portioner à 7.500 kroner Konditor Sofie Overgaard Brandi Konditor Mike von Druschke Adelsten Konditor Mette Dysted

12

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


Fru Carell & Malermester Hans Larsens Legat Portion à 7.000 kroner Bygningsmaler Sarah Louise Hansen Københavns Slagterlaugs Legat Portion à 10.000 kroner Slagter Tobias Lindskrone

Older Erik Michelsen overrakte slagter Tobias Lindskrone Slagterlaugets Legat.

Kjøbenhavns Smedelaugs Oldermandslegat Portioner à 7.000 kroner Industritekniker (maskin-) Jonas Nielsen Datafagtekniker Abrek Okur Værktøjsmager Søren Fast Portion à 12.000 kroner Kleinsmed Christian Stautz Olsen Karen Julie Petersens Legat Portioner à 7.500 kroner Møbelsnedker Nikolaj Engrob Hjul Jakobsen Bygningssnedker Daniel Sten Karlsen Portion à 15.000 kroner Møbelsnedker Thomas Hauberg Engel

Kleinsmed Christian Stautz Olsen modtog Smedelaugets Legat – her overrakt af oldermand Steen Ole Carmel – samt en legatportion fra Lærlingeforeningen samt TEC’s Rejselegat.

Stenhuggerlaugets Legat Portion à 5.000 kroner Stenhugger Mikkel Holm Torp Københavns Tømrerlaugs Rejselegat Portioner à 4.000 kroner Tømrer Michael Roar Mørk Rasmussen Tømrer Simone Ellgaard Tømrer Anders Monnerup Jensen Tømrer Frederik Stratrup Roed Tømrer Andreas Bernt Elkjær Tømrer Jon Christensen

0 6 20 15

Oldermand Ole Grage overrakt stenhugger Mikkel Holm Torp Stenhuggerlaugets Legat.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

13


Murer Tais Balthazar Milwertz modtog Praxis’ Rejselegat – overrakt af direktør Thomas Skytte.

Præmieselskabet for den Mosaiske Ungdoms Anbringelse til Kunster & Håndværker Portion à 5.000 kroner Arkitekt Anne Sofie Nørgaard Praxis Rejselegat Portion à 10.000 kroner Murer Tais Balthasar Milwertz Den Laustsenske Familie Fonds Legat Portion à 15.000 kroner Beklædningshåndværker Cecilie Vang Rasmussen

Fhv. minister Agnete Laustsen overrakte beklædningshåndværker Cecilie Vang Rasmussen 15.000 kroner fra Den Laustsenske Familie Fonds Legat.

El-installatør Steen Søkvist overrakte elektriker Kit Roné Thullesen 25.000 kroner fra Max Fodgaards Rejselegat.

Københavns Kommunes Uddannelseslegat Portion à 17.000 kroner Tjener Anders Krarup Lorenz Snedkermester Rasmus Pedersens Fond Portioner à 6.000 kroner Møbelsnedker Martin Vilads Nielsen Møbelsnedker Mathias Lentoft Ellehammer Legatet Portion à 25.000 kroner Automekaniker Emilie Kristine Rath TEKNIQ El Københavns Legat Portion à 10.000 kroner Elektriker Andreas Skotte Nielsen Kemp & Lauritzens Rejselegat Portion à 10.000 kroner Elektriker Lars Michael Bang Portion à 20.000 kroner Elektriker Thomas Christensen Tuck Max Fodgaards Medaljelegat Portioner à 25.000 kroner Elektriker Kit Roné Thullesen Automatiktekniker Andreas Skivholme Juhl

14

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


Fonden Julius Skrikes Stiftelse Portioner à 25.000 kroner Kok Bjarke von Holck Tjener Didde Vase Hansen Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Håndværk og Industri Portioner à 10.000 kroner Automekaniker Tim Skovgaard Hansen Bygningsstruktør Jakob Gottlieb Sørensen Frisør Esha Ziea Khamo Bygningsmaler Gry Trampedach Jørgensen Kleinsmed Christian Stautz Olsen Stenhugger Mikkel Holm Torp Oldermand Wilhelm Andersen & Hustrus Legat Portioner à 50.000 kroner Møbelpolstrer Steffen Meiskiewicz Møbelpolstrer Mie Juul Pedersen Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond Portion à 75.000 kroner Keramiker Charlotte Thorup Direktør Ib Henriksens Fonds Rejselegater Portioner à 15.000 kroner Anlægsgartner Janni Kirstine Bohn Anlægsgartner Marcell Trænk Juul Elster Automekaniker Tim Skovgaard Hansen Automekaniker Lars Klitgaard Nielsen Cater Mathilde Kristine Smed Pedersen Kok Synne Thorenfeldt Larsen Kok Cecilie Carlson Receptionist Diana Joy Sommer Elektronikfagtekniker Rasmus Strandridder Petersen Elektronikfagtekniker Morten Brask Jensen TEC – Technical Education Copenhagens Rejselegat Portioner à 15.000 kroner Elektriker Lars Michael Bang Elektriker Morten Bülow Andersen Bygningsmaler Sarah Louise Hansen 0 6 20 15

Et legat på 50.000 kroner blev overrakt møbelpolstrer Steffen Meiskiewicz af advokat Merethe Stagetorn. Han modtog også 75.000 kroner fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond.

Elektronikfagtekniker Asmus Bjerregaard Hansen modtog 10.000 kroner fra Gurli og Paul Madsens Fond.

Bygningsmaler Gry Trampedach Jørgensen Kleinsmed Christian Stautz Olsen Cykelmekaniker Jan Robert Deleuran Karrosseriopretter Nicklas Silas Sommer VVS- og energispecialist Peter Lind Kristensen Låsesmed Rasmus Andersen Mekaniker Dennis Sønderskov Nielsen Låsesmed Katja I. Simonsen

Mærsk Legatet for Unge Menneskers Videre Uddannelse i Udlandet Portion à 86.000 kroner Frisør/make-upartist Nadia Ejo ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

15


Automekaniker Emilie Kristine Rath modtog 25.000 kroner fra Ellehammer Legatet – overrakt af formand Lars Gudmand Pedersen.

Portion à 100.000 kroner Stenhugger Mikkel Holm Torp Portion à 114.000 kroner Guldsmed Charlotte Christina Larsen Tømrermester Th. P. Stillinges Fond Portioner à 100.000 kroner Glarmester Tobias Snoer Pedersen Møbelsnedker Andrea Thorsøe Stokholm Gurli og Paul Madsens Fond Portion à 10.000 kroner Elektronikfagtekniker Asmus Bjerregaard Hansen

Projektrådgiver Lars Reuter overrakte frisør/makeupartist Nadia Ejo en legatportion på 86.000 kroner fra Mærsk Legatet.

Portion à 15.000 kroner Tømrer Simon Stoof Portion af 20.000 kroner Smed Mads Holm Jakobsen Portioner à 35.000 kroner Møbelsnedker Liv Engelund-Lamprecht Kok Kennet Bach Laustsen Bygningsstruktør Jonas Jakobsen

Glarmester Tobias Snoer Pedersen modtog 100.000 kroner fra Th. P. Stillings Fond – her overrakt af oldermand Søren Schmidt.

Portioner à 40.000 kroner Tømrer Tobias Skov Pedersen Kleinsmed Jens Munk Mathiesen Automekaniker Thomas Falk Jensby Møbelsnedker Andrea Thorsøe Stokholm Portioner à 50.000 kroner Landbrugsmaskinemekaniker Christian Enevold Andersen Automekaniker Aske Maack Sørensen Landbrugsmaskinmekaniker Anders Kørup Christensen Møbelsnedker Kristian Olsen Frandsen Portion à 80.000 kroner Guldsmed Charlotte Christina Larsen

16

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


TRO PÅ JER SELV! Medaljemodtager i 2014, skrædder Kathrine Kaysen, talte for medalje- og legatmodtagerne under årets Medaljefest.

»Når der hænger en medalje på værkstedet, så minder

»Jeg selv mener, at der ligger et stort ansvar på

det kunderne om, at netop denne håndværker er dyg-

skuldrene af os i disse tider, hvor mange håndværk er

tig til sit fag. Altså er medaljen en form for kvalitets-

uddøende og erstattes af teknologi og maskiner. Her

stempling. Og kvalitet er et nøgleord, når man taler om

må vi med præcision bruge vores hænder og vise vores

godt håndværk.«

evner, så vores fag kan bestå. Ligeledes skal vi huske

Selvstændig skrædder og medaljemodtager i 2014,

selv at tage unge talenter under vores vinger og udlæ-

Kathrine Kaysen, berettede under årets Medaljefest om

re fremtidens dygtige håndværkere. For der er brug for

sit første år efter at have modtaget sin medalje. Alle-

os,« sagde Kathrine Kaysen og kom med et godt råd til

rede tidligt var det hendes store drøm at blive selv-

årets medalje- og legatmodtagere:

stændig, og blot få måneder efter, at svendeprøven var

»Tro på jer selv, gør det, I er gode til og følg jeres

i hus, etablerede hun sig i sin toværelses lejlighed på

drømme. Man må satse og tro på det, man laver, for er

Vesterbro.

man en disciplineret og dygtig håndværker, skal drøm-

Det var i juni i fjor. I juni i år åbner hun nu sit eget

mene nok lykkes. Og dygtige – det er I. Der vil altid

værksted og forretning på Frederiksberg Allé.

være brug for dygtige håndværkere som os!«

Hun betegnede kvalitet og håndværk som hinandens forudsætninger for ikke mindst at sikre de små håndværks fremtid.

0 6 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

17


Massmannsk legat Murer Lasse Sell modtog både De Massmannske Søndagsskolers Sølvmedalje og en legatportion.

I år fulgte en legatportion med, da direktør Hans Christian Albrecht-Beste overrakte De Massmannske Søndagsskoler Medalje. Medaljen blev indstiftet i 1820, bare få år efter, at præ-

sten ved den tyske Frederiks Kirke var initiativtager til etableringen af de Massmannske Søndagsskolerne. Skolerne eksisterede i mere end 100 år og havde som formål at udbyde gratis undervisning i de mest basale skolefag til unge håndværkere. Sølvmedaljen overrækkes for godt kammeratskab og særlig flid under skoletiden, og indstillingerne til medalje kommer fra elevernes respektive skoler. Således faldt medaljerne i år: Elektriker Morten Bülow Andersen Bygningsmaler Gry Trampedach Jørgensen Karrosseriopretter Mikkel Svarstad Blikker Cykelmekaniker Jan Robert Deleuran Karrosseriopretter Nicklas Silas Sommer VVS- og energispecialist Peter Lind Kristensen Murer Lasse Sell – der herudover modtog en legatportion på 10.000 kroner. Billedet: Direktør Hans Christian Albrecht-Beste overrækker medalje og legat til Lasse Sell. PV 02 2013 EU.pdf

1

23/02/13

17.18

Med udgangspunkt i VVS C

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK 18

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


Årets Kunsthåndværkerpriser blev overrakt af erhvervschef Jørgen Ravnsbæk Andersen

Hetsch-medaljen med tre legater Som sidste indslag under årets Medaljefest fulgte traditionen tro overrækkelsen af årets Kunsthåndværkerpriser. Den kaldes også for Hetsch-Medaljen efter professor, arkitekt G.F. Hetsch (1788-1864), der spillede en central rolle flere generationer af studerende på Kunstakademiet. Hetsch-Medaljen blev indstiftet til Hetsch’ ære i 1879. Kunsthåndværkerprisen kan søges på baggrund af et indsendt værk, og som vanligt præsenteredes også i år de præmiere værker. Værkerne kan opleves hos Danske Kunsthåndværkere i Bredgade 66 frem til 12. juli. For overrækkelsen stod erhvervschef ved Københavns Erhvervsakademiet Jørgen Ravnsbæk Andersen. Medaljer og legater faldt således i år: Bronze Keramiker Jane Holmberg Andersen for værket Clay and Colour – en serie af fem unikke værker drejet i ler. Kunstner Martine Nyrup for tre håndsyede krukker i patchwork fremstillet af pap, håndfarvet bomuldsstof og sytråd. Keramiker Christina Schou Christensen for et “øjebliksbillede” af glasur, der løber igennem hullerne i bunden af en aflang, keramisk beholder.

0 6 20 15

Glaspuster Karin Forslund for værket “Balancing Process II” – tre glasskulpturer i stativ. Sølv Keramiker Charlotte Thorup for værket “Forbindelser”, et netværk af konstruktioner i forskellige lertyper og glasurer. Sølv og legatportioner à 15.000 kroner Smykkeformgiver Janne K. Hansen for to brocher – udført som henholdsvis et stilleben og et portræt i oxyderet sølv. Tekstilformgiver Vibeke Rohland for tern på kraftigt, sort bomuld udført som silketryk/håndtryk. Værket har titlen “CrossRoads ‘n Ginham”. Møbelsnedker Kristian Olsen Frandsen for værket “Mono” – en æske inspireret af den japanske Kyo-Sashimono-teknik indeholdende en kvist i egetræ – en hyldest til materialet og håndværket. Billedet: Jørgen Ravnsbæk Andersen overrækker smykkeformgiver Janne K. Hansen en sølvmedalje og en legatportion på 15.000 kroner.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

19


Næste pit-stop helst England Den 22-årige Emilie Kristine Rath har altid været fascineret af hurtige biler. Fra helt ung har hun drømt at blive Formel 1 mekaniker, og den drøm er nu rykket tættere på virkeligheden. Efter at have fået svendebrev som automekaniker hos Bilia Personbiler på Amager er hun gået i gang med en to-årig uddannelse på Centret for Autoteknologi i Aarhus. Som speciale har hun naturligvis valgt motorsport med praktisk tilknytning til danske racerhold. Den målrettede Emilie har allerede planlagt sit næste pit-stop. Det bliver i racerbilernes hjemland England,

hvor hun efter uddannelse i sommeren 2016 håber at få et job som mekaniker på et GP 2-team – klassen lige under Formel 1. Hun er i bogstavelig forstand mere til skruer og møtrikker end til ingeniørarbejdet med at udvikle motorerne for at få bilerne til at køre endnu hurtigere. Emilie har ambitioner, og hun er vant til at kæmpe for karrieren. Hun brugte et år på at få en læreplads i det traditionelle mandefag. De mange afslag var oftest begrundet med mangel på særlige bade- og toiletfaciliteter til kvinder. Først da hun i sin ansøgning tilføjede, at hun om nødvendigt kunne medbringe sin egen brusekabine, fik hun en læreplads. »Det var nødvendigt med en lidt provokerende men venlig ment markedsføring,« siger Emilie, som også senere har vist, at hun har de nødvendige faglige kvalifikationer. Således var hun en af de 25 særligt udvalgte lærlinge med særdeles gode resultater, som i oktober 2014 fik overrakt den prestigefyldte ML-pris. For at komme i betragtning skulle lærlingen ikke alene have den højeste karakter på 12, men også være indstillet af praktikstedet og de deltagende mestre ved svendeprøven. For sit svendestykke fik Emilie en sølvmedalje og Ellehammers Legat på 25.000 kroner.

Emilie Kristine Rath flankeret af Jens Rath og Lill-Brit Frosch.

20

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


Fv. Torben Snoer og Bente Snoer, Tobias Snoer Pedersen samt Birthe Pedersen og Jørgen Snoer.

Glaseventyr på tysk Juni næste år kan den nu 28-årige glarmester Tobias Snoer Pedersen forhåbentlig skrive ”Glasbautechniker” på sit visitkort. Og det er mere end en titel. Det er også et adgangskort til nogle virkelig spændende faglige udfordringer. De forholdsvis få elever, der uddannes som konstruktører med speciale inden for glas på den anerkendte Fachschule für Glasbautechnik i Vilshofen ikke langt fra den østrigske grænse, er særdeles attraktive for den industrielle glassektor. En række større virksomheder står nærmest i kø for at hverve dem. Hvert andet år uddannes ca. 12-18 unge glasbautechnikere på den sydtyske skole, og de har alle udsigt til et godt job i den mangfoldige glasverden. Ikke kun i Tyskland men i hele Europa. Efter den uddannelse er det lidt selvforskyldt at blive arbejdsløs. Ingen kommer dog sovende til den eftertragtede titel. Lange arbejdsdage og mange lektier. Det er et farvel til fagskolen, hvis man ikke ”leverer varen”.

0 6 20 15

Tobias finder det spændende og udfordrende at være i et miljø, hvor erhvervsuddannelser sættes meget højt. Efter uddannelsen som glarmester og et halvt år som svend hos Carl Petersen og Søn A/S i Hillerød stod han over valget mellem at forsøge sig som selvstændig eller at anvende den gode faglige ballast til at videreudvikle sig og prøve noget mere inden for faget. Han valgte det sidste og fik i januar 2014 en praktikplads hos en kunstglarmester i Tyskland – også for at lære sproget. I september 2014 lykkedes det ham at komme ind på fagskolen i Vilshofen. Inden Thobias rejste til Tyskland fik han bronzemedalje for sit svendestykke. Den har han nu suppleret med tømrermester Th. P. Stillinges Fonds legat på 100.000 kr. Desuden har han modtaget et legat fra Kaj Guhles Fond på 15.000 kroner.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

21


Booket af 34 brude Frisør og make-up artist Nadia Ejo har store faglige ambitioner. Hun vil blive endnu bedre til det, som hun efter sin egen mening er bedst til. Derfor er hun ikke i tvivl om, at rejselegatet på 86.000 kroner fra Mærsk-Legatet skal investeres i et studieophold på et af New Yorks mest anerkendte institutter for hår og make-up. Foreløbig er opholdet sat lidt på stand by. Den salon, som hun etablerede for et halvt år siden, er stadig under udviklingn og kræver meget af hendes tilstedeværelse. Også selv om det går bedre, end hun havde turdet håbe. Hun har også fast arbejde på TV2, hvor hun laver makeup og sætter hår på værter, politikere, skuespillere, kendte og ukendte, som skal på skærmen. Den daglige arbejdstid er delt op i stort set samme antal timer i salonen som bag kulisserne i studiet. Rent praktisk er der dog en stor del elastik i arbejdsfordelingen. En større tv-opgave går som regel ud over arbejdet i salonen.

Der har dog været tid til at have en hollandsk frisørelev i praktikant i fire uger. Nadia er også en efterspurgt frisør til bryllupper. Hun har en aktuel booking-liste på ikke færre end 34 kommende brude, som ønsker, at hun sætter deres bryllupsfrisure. Det er vist noget af en rekord for en forholdsvis nyetableret frisør. Under sin uddannelse i København var hun et halvt år i praktik på en salon i Frankrig. På det faglige område har udlandet altid trukket. Ud over studieturen til New York står der også Australien på arbejdskalenderen. Den 27-årige Nadia fortæller med oprigtighed, at hun elsker sit håndværk, som hun hele tiden vil tilføre den nyeste inspiration. Gerne fra de modesættende steder i udlandet. Selv om hun fagligt er nået langt, siden hun blev udlært i 2013 og fik en bronzemedalje for sit svendestykke, vil hun endnu videre. Ambitionerne er ikke blevet mindre. Nadia Ejo flankeret af Nana Ellefsen og kæresten Daniel Jensen.

22

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


Charlotte Christina Larsen har for længst bevist, at hun fagligt mestrer det årtusinde gamle hæderkronede guldsmedehåndværk. Hun har vundet både DM og NM for guldsmede. Det nordiske mesterskab oven i købet med det højeste antal point, der nogensinde er er givet i den konkurrence. Som guldsmed Ghita Ring, der havde formuleret opgaven, sagde: ”Charlotte er usædvanlig dygtigt med sit arbejde, som sidder lige i øjet”. Den nu 27-årige guldsmed fik næsten samtidig ved Haandværkerforeningens medaljeoverrækkelse tildelt fagets højeste udmærkelse – en sølvmedalje – for sit svendestykke. Det er gået stærkt, siden Charlotte på efterskolen blev præsenteret for og hurtigt blev fænget af guldsmedefaget, som i den grad tiltaler hendes kreative evner. Hun kom i lære og blev uddannet hos guldsmed Michael Strøm, som har haft det faglige ansvar for, at guldsmedefaget har fået en halv snes nye udøvere. Nu har Charlotte etableret sig i eget værksted i Store Kongensgade, som hun ungt og fancy har givet navnet Facon Facon. Hun ved godt, at hun ikke kan leve på tidligere hædersbevisninger, uanset hvor flotte de er. Hun skal bevise sit værd som selvstændig guldsmed i det, som hun selv kalder en dyr branche. Og det ser ud til at lykkes. I december etablerede hun et værksted i New York. Både her og i Los Angeles sælger hun sine smykker i udvalgte modebutikker. Charlotte er forretningsmæssigt begyndt i det stil-

Charlotte Christina Larsen (th.) sammen med veninden Caroline Løkken.

le uden de store økonomiske armbevægelser. Nu går det bedre og bedre med salget. Ikke mindst på grund af et godt internt netværk. Den vigtigste drivkraft – optimismen og troen på egen kreativitet – er stadigt intakt. For sine foreløbige præstationer fik hun Paul og Gurli Madsens legat på 80.000 kroner samt Mærsk Legat på 114.000 kroner.

Beviser sit værd som selvstændig 0 6 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

23


Demokraten, der blev Æreshåndværker Et urokkeligt fyrtårn, der spreder lys, grundtvigiansk fornuft og eftertænksomhed. Med disse ord begrundede Haandværkerforeningens formand, Robert Sørensen, en enig bestyrelses valg af fhv. minister, medlem af Folketinget Bertel Haarder som Æreshåndværker ved dette års Medaljefest. Dermed træder han ind i rækken af store, danske personligheder, hvis portrætter er ophængt i Moltkes Palæ. Æreshåndværkertitlen blev indstiftet i 1973 ud fra et ønske om hædre personer uden for håndværkets kreds, der “udfoldet et virke af helt usædvanlig art”, som det er formuleret i titlens fundats. Bertel Haarder blev født i 1944 i et højskolehjem og dimitterede som kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet i 1971 (med speciale i Grundtvigs frihedssyn).

Han blev hurtigt politiske engageret – først i studenterpolitik, dernæst i partipolitik. Han indtrådte i Folketinget i 1975 og har igennem årene bestridt adskillige ministerhverv. I perioden 1994-2001 var han tillige medlem af Europa-Parlamentet, hvor han – ikke overraskende – varetog flere tillidshverv, herunder som Parlamentets næstformand. I dag er han medlem af Folketingets Præsidium og Folketingets 1. næstformand. Herudover er han forfatter til en lang række samfundsdebatterende bøger.

DEN FRIE TANKE For håndværket tæller den tidligere undervisningsministers store interesse for erhvervsuddannelserne naturMedlem af Konditorlauget, Bo Johansen, præsenterer Æreshåndværkerkagen for Æreshåndværkeren 2015 Bertel Haarder, mens familien ser til.

24

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


Formand Robert Sørensen overrækker Æresmesterbrev og medalje til Æreshåndværkeren 2015.

Haandværkerforeningen udnævnte i år fhv. minister, medlem af Folketinget Bertel Haarder til Æreshåndværker.

ligvis, men mere end den politiske karriere syntes det at være Bertel Haarders utrættelige kamp for den frie tanke, der udvirkede Æreshåndværkertitlen, herunder ikke mindst idéen om en dansk Almedalsvecka – Folkemødet på Bornholm.

DE HAR ØVET SIG! I sin takketale beskæftigede Bertel Haarder sig med, hvad der er fælles for den “perkæde” af tidligere udnævnte æreshåndværkere, herunder Hendes Majestæt Dronningen. »Mit bud er: De har øvet sig, så de blevet gode. De har opøvet færdigheder, som er enestående. Hvad enten det er Hendes Majestæt, Mærsk McKinney-Møller, Michael

0 6 20 15

Pram Rasmussen, Poul Schlüter, Piet Hein, Victor Borge, Lise Nørgaard eller alle de andre kunstnere,« indledte Bertel Haarder, der senerehen beklagede, at “almen dannelse” er blevet synonymt med boglig uddannelse. »Der er ikke noget mere alment end at kunne et fag, fordi man øvet og øvet og brugt kritik til at blive endnu bedre,« lød det. Bertel Haarder citerede murerfagets verdensmester i World Skills, Nikolaj Asmussen, for at sove om natten med tegningerne til skills-opgaven over hovedet. »Det kan man kalde dedikation. Derpå kender man gode håndværkere overalt. Det er med stor ydmyghed, men også glæde og stolthed, at jeg tager imod denne udnævnelse og medalje.«

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

25


Behov for en jobreform Boligjob-ordningen – også kaldet håndværkerfradraget – bør være en permanent ordning. Det fastslog statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen i sit indlæg, da han var gæst ved Håndværksrådets repræsentantskabsmøde den 13. maj. Her uddybede han, hvad der lå i det klare, højtidelige løfte, som både han og flere af hans partifæller har aflagt ved flere lejligheder: Ordningen, der genindføres, kommer i første omgang til at svare præcis til den, der gjaldt, da den nuværende regering ophævede den pr. 1. januar i år. Dernæst kan der måske udvikles videre på den, antydede han og refererede måske dermed

til, hvordan tilsvarende ordninger i landene omkring os opererer med større fradragsbeløb end de 15.000 kroner pr. person pr. husstand, der har været gældende i den danske. Håndværkerfradraget var det ene af tre hovedtemaer, som Lars Løkke Rasmussen nævnte forud for den kommende valgkamp. De to andre handlede væsentligst om det danske arbejdsmarked.

NEMMERE GENERATIONSSKIFTER »Vi har 330.000, for hvem det ikke kan betale sig at ar-

Højere bundfradrag og et ydelsesloft skal få de 330.000 danskere, for hvem gevinsten ved at arbejde, er for ringe, i gang, lød det fra V-formand Lars Løkke Rasmussen under Håndværksrådets repræsentantskabsmøde.

26

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


bejde. Derfor er der brug for en jobreform, der gør gevinsten ved at være i arbejde større,« lød det. Instrumenterne bliver et nyt “ydelsesloft” og skattelettelser for de laveste indkomster. Dernæst skal det bedre kunne betale sig at etablere og fastholde private arbejdspladser. Vilkårene for generationsskifte skal gøres nemmere, i hvert fald så længe det sikres, at pengene forbliver i virksomheden, sagde Lars Løkke Rasmussen – formentlig med tanken på regeringens beslutning om at ophæve cirkulæret om den særlige formueskattekurs, der mildnede luften for de klippede får. Og så skal vi i øvrigt have lov at arbejde i fred, sagde Venstre-formanden og foreslog, at regering og Folketing kun må foretage “erhvervsregulerende indgreb” to gange om året. Tredje hovedpunkt tog udgangspunkt i udlændingepolitikken: Danmark skal have et åbent arbejdsmarked for udlændinge, der gerne vil, men i øvrigt er lukket for dem, der ikke vil.

KRISEN ER FORBI Dagens anden gæst var økonomi- og vicestatsminister Morten Østergaard, der fortsat ikke så nogen grund til at genindføre ordningen: Den er et redskab til at løse akutte kriser med, og den tid er vi forbi. I al fald konstaterede

Vicestatsminister, økonomiminister Morten Østergaard varslede et opgør med tåbelige afgifter som led i regeringens vækstpakke.

han, at det seneste kvartal har været det bedste for byggeriet “i mange år”. Til gengæld koncentrerede han sig om regeringens seneste “vækstpakke” og så tilbage på de initiativer, han mente, regeringen havde taget i sin snart forgangne valgperiode. Med udgangspunkt i et besøg hos Hansen Is re-

pfs_haand&værk_april2015_pfs_haand&værk_april2015 21/04/15 10.32 Side 3

Gratis pensionstjek til alle selvstændige... Du kan se mere på pfs.dk eller ring til os på 33 93 86 00.

0 6 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

27


Blandt de centrale temaer i formanden Niels Techens beretning var frygten for, at Danmark skal knække over i to – i en A-region og en B-region.

degjorde han for, hvor mange uhensigtmæssigheder eksempelvis afgifterne medfører. Således viser det sig, at der ud over sukker-, nødde- og andreafgifter også findes en “svulmeafgift”, der er pålagt produktion af softice. Det grundlæggende tema i formanden, Niels Techens beretning, var frygten for, at Danmark knækkes over og bliver opdelt i en “A-region” og en “B-region”.

FRYGTER, DANMARK KNÆKKER »Vi tror ikke på, at det i længden er sundt, at vores industri- og servicevirksomheder bliver koncentreret omkring de store byer, hvor boligpriserne og huslejerne er skyhøje, og hvor man skal betale 50 kroner for en kop kaffe. Selvfølgelig er det folks frie valg, hvor de vil etablere virksomhed, og hvor de vil bosætte sig. Ingen tvivl om det. Det, vi ønsker fra politisk side, er derimod, at de giver erhvervslivet og familierne de samme vilkår, uanset hvilket postnummer man har adresse i,« sagde Niels Te-

28

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

chen, der blandt andet opfordrede politikerne til at udarbejde en handlingsplan for udflytning af statslige arbejdspladser. Niels Techen noterede, at såfremt alle de problematikker, han rejste i fjor, var blevet løst, var der ikke længere behov for et Håndværksråd. Men de administrative byrder belaster stadig, sort arbejde findes endnu, og er erhvervsskatter og afgifter er stadig problematiske. Derfor er der også stadig god grund til at manifestere de små og mellemstore virksomheder på årets Folkemøde om få dage. På dagsordenen står en række debatter om blandt andet reparationsgrænsen, lærlinge, den danske model, sort arbejde og iværksætteri. Håndværksrådets telt er beliggende på Ydermolen i Allinge Havn og har standnummer G9. Niels Techen, der driver en mellemstor tømrervirksomhed, blev genvalgt som formand for Håndværksrådet for en ny periode.

0 6 2 015


Direktør Ole Heinager modtog på vegne af Københavns Tekniske Skole Håndværksrådets SMV-pris 2015 under det årlige repræsentantskabsmøde i maj.

Årets SMV-pris til teknisk skole »Københavns Tekniske Skole har grebet de bolde, reformen har kastet til skolerne. Københavns Tekniske Skole har for eksempel valgt at etablere et særligt center for unge, der kommer direkte fra folkeskolen, som gør det nemt for dem at vælge en erhvervsuddannelse.« Med blandt andre disse ord begrundede formand for Håndværksrådet Niels Techen valget af Københavns Tekniske Skole som modtager af årets SMV-pris under Håndværksrådets repræsentantskabsmøde den 13. maj. Modtager på vegne af skolen var direktør Ole Heinager. »Man kan søge at tilpasse sig, eller man kan udnytte de visioner, der ligger i den nye erhvervsuddannelsesreform. Vi har valgt det sidste,« lød det fra Ole Heinager,

da han takkede for prisen. På den ene side ønsker skolen at gøre op med dogmet om, at alle er lige dygtige. Det er baggrunden både for etableringen af det særlige center for de mindre parate unge og af de talentspor, der for alvor kan udvikle de dygtigste. På den anden side skal lærekræfterne styrkes. Det er blandt andet sket ved at sende faglærerne ”i praktik” i virksomhederne. For dialogen mellem virksomhederne og skolen er helt afgørende for en vellykket erhvervsuddannelse, lød det fra Ole Heinager. Prisen havde form af et diplom og en fornem skulptur udført af Carsten Fun Jensen.

pfs_haand&værk_april2015_pfs_haand&værk_april2015 21/04/15 10.32 Side 4

...25.000 har allerede tjekket ind Vil du også være med? Bestil rådgivning på pfs.dk eller ring til os på 33 93 86 00.

0 6 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

29


DEHNS

30

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


0 6 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

31


DEHNS

32

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


0 6 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

33


DEHNS

34

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


AKTUELT Tømrerpris x 3 Hele tre prismodtagere blev det til, da det jubilerende Københavns Tømrerlaug uddelte Tømrerprisen 2015. Ønsket var at sætte fokus på nye anvendelsesområder for træ som byggemateriale, og for at have forsket i de muligheder, som krydslamineret træ giver arkitekturen hædredes professor Poul Henning Kirkegaard, Aarhus Universitet. På vegne af arkitektfirmaet C.F. Møller modtog arkitekterne Mads Mandrup og Lone Wiggers prisen for et forslag til et 34 etagers højhus i træ. Projektet vandt en konkurrence udskrevet af Sveriges største boligselskab, HSB, om opførelsen af et “innovativt og bæredygtigt højhus i træ”. Prisoverrækkelserne fandt sted 18. maj i Dome of Visions – et kuppelformet drivhus med et toetagers enfamilies hus indeni. Projektet er blevet til på initiativ af NCC i samarbejdet med Det Kongelige Bibliotek, Dansk Arkitekturcenter og Københavns Kommune. Tømrerprisen er på 150.000 kroner og har til formål at belønne personer, virksomheder eller bygherrer, der har

udført eller har deltaget i et byggeri, hvor trækonstruktioner indgår som en markant bygningsdel. I priskomitéen sidder foruden oldermand Flemming Yde Kjærgaard blandt andre professor Jan Søndergaard og direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr- Hansen. Tømrerprisen er indstiftet og finansieret af Kirsten og Freddy Johansens Fond. Billedet: Oldermand Flemming Yde Kjærgaard motiverer uddelingen af årets Tømrerpris i Dome of Visions ved Det Kongelige Bibliotek.

Erhvervsfortællere søges Efter en grundig evaluering af projekt Erhvervsfortællinger i januar er Københavns Kommune og Haandværkerforeningen allerede nu på vej med en ny runde. Fremover vil både elever og lærere have haft bedre mulighed for at forberede sig på den store dag. Mestre, svende og lærlinge er opfordres derfor på det varmeste til at melde sig som erhvervsfortællere onsdag formiddag den 30. september. Formålet med de to-tre timer er nu som før at høre historien om, hvorfor du valgte en erhvervsuddannelse, og hvilken arbejdsglæde du finder i dit fag. Tilmelding kan ske til Lene Elmegaard i Haandværkerforeningen på 3312 2717 eller lene@hvfkbh.dk – senest 24. august, men man er bestemt velkommen allerede nu. Frederiksberg Kommune søger i øvrigt at opbygge et 0 6 20 15

beredskab af håndværkere, som lærere kan ringe til, når Folkeskolens 2.-6. klasser har arbejdsmarkedsorientering – det sker i uge 47.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

35


MED VINKLUBBEN TIL KELLERIS VINGÅRD Lørdag den 20. juni. Mødested og -tid: Bergensgade v. Østerport St. kl. 10.45, hvor bussen afgår. Pris kr. 325,- og 350,- for medlemmer hhv. ikke-medlemmer; tilmelding senest 15. juni.

Vinklubben indbyder til

Vingårdsbesøg i Nordsjælland Kelleris Vingård er beliggende få kilometer fra Humlebæk, ikke langt fra Øresundskysten. Hertil går Vinklubbens sommertur lørdag den 20. juni, og alle Haandværkerforeningens medlemmer er inviteret med – mod merpris, forstås. Kanske her da bliver lejlighed til at smage Utopia-vinene, der er fremstillet af druer fra egne jorde, og som tilmed har modtaget både guld-, sølv- og bronzemedaljer ved flere vinskuer og konkurrencer. Vinsmagningen vil i øvrigt foregå i parken – og til ledsagelse serveres en tappasanretning fra slagter Bagger i Humlebæk. I al fald bliver medlemmerne vist rundt i markerne (husk fornuftige sko), og derpå går turen ned i vinkælderen, hvor vi hører nærmere om gårdens vinproduktion. Vingården – ejet af Susanne og Søren Hartvig Jensen

– blev etableret i 2001. På en sydøstvendt skråning med gunstige vækstforhold blev de første 1.000 vinstokke af forskellige sorter plantet. Året efter blev yderligere 3.000 vinstokke af sorten Rondo sat. I dag omfatter vingårdene 4.200 stokker fordelt på 1,3 hektar. I 2007 blev vingårdens eget underjordiske vineri bygget færdigt. Dermed foregår alle processer i forbindelse med vinfremstillingen på vingården. Vinificeringen foretages på traditionel vis med gæring i åbne kar og omrøring med håndkraft. Vinene er modnet på fortrinsvis nye franske, amerikanske eller ungarske egetræsfade. Fremstillingen af vin bygger på syv forskellige sorter. Medlemmer af Vinklubben deltager for 325 kroner pr. person, mens ikke-medlemmer skal af med 350 kroner.

Vingårde behøver ikke at ligge så langt væk. 20. juni inviterer Vinklubben til besøg hos Kelleris Vingård i Nordsjælland.

36

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


AKTUELT “Lagersalg” i Skrædderlauget Det er så moderne – med “Outlets” og “Lagersalg”. Og nu vil Skrædderlauget gøre detailhandelen kunsten efter. Derfor er alle medlemmer indbudt til at komme forbi Laugshuset i Nørre Allé den 12. og 13. juni, hvor først og fremmest Skrædderlaugets medlemmer sælger ud af stoffer, knapper, tråd, giner og andre artikler, de gerne vil af med.

“Lagersalget” har åbent mellem 10.00 og 16.00 – og alle er velkomne!

Vision for Aarhusgadekvarteret bliver realiseret By & Havn har indgået en detailhandelsaftale med Nordic Real Estate Partners om at udvikle kvarteret langs Århusgade til et “intenst butiksstrøg” med et righoldigt udvalg butikker og restauranter. Dermed er visionen i den oprindelige masterplan for kvarteret blevet en realitet. Udviklingen i Århusgadekvarteret er nået så langt, at de første beboere er flyttet ind i kvarteret. Al boligjord er ifølge By & Havn allerede solgt til investorer, men By &

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

0 6 20 15

Havn har købt stueetagerne tilbage til detailhandelsformål. By & Havn indskyder således lokaler og ejendomme, mens Nordic Real Estate Partners indskyder kapitel i et fælles komplementarselskab, der skal stå for udviklingen. Det samlede område forventes udviklet inden for femsyv år.

GLARMESTERFIRMAET WORM A/S

VI UDFØRER: • • • • •

Lavenergiruder Sikringsglas Butiksruder Specialopgaver Forsatsruder

• • • • •

Tilskæring af div. glassorter Montre Spejle Indramning Forsikringsskader

TILSLUTTET GLARMESTERNES DØGNVAGT: 70 100 100

BUTIK OG VÆRKSTED Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C

BUTIK Gasværksvej 12, København V

Telefon: +45 33 31 40 53 Fax: +45 33 22 22 93

E-mail: info@wormglas.dk www.wormglas.dk

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

37


Fornyelsen bærer frugt FOT O: HENRIK NIEL SEN

»2014 har været et travlt år. Vi har fortsat de sensete års indsats med at forny Haandværkerforeningen, så den både har appel til dem, der har travlt, og til dem, der har tid til bare at være sammen.« Således indledte Haandværkerforeningens formand, Robert Sørensen, sin beretning under foreningens generalforsamling den 26. maj. Beretningen gjorde status over de initiativer, foreningen har taget i retning af at skabe mere relevante tilbud over for erhvervsaktive medlemmer uden af den grund at svigte de mere end 20 klubber, der varetager foreningens sociale formål. Væsentligst står foreningens bestræbelser på at stå tydeligt i offentligheden som talerør for små og mellemstore virksomheder i København og på Frederiksberg. Hertil bidrager foreningens repræsentation i erhvervsrådene i begge kommuner foruden den direkte dialog med politikere om embedsmænd om emner, der ligger foreningen på sinde.

UDDANNELSE – EN MÆRKESAG Iblandt disse hæftede Robert Sørensen sig særlig ved den

38

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

lokale uddannelsespolitik, idet alt for få unge vælger en erhvervsuddannelse. Her samarbejdes der tæt med Københavns Kommune om projekt “Erhvervsfortællinger”, hvor mestre, svende og lærlinge deler ud af deres karrierehistorie blandt folkeskolernes ældste elever. Senest har Frederiksberg Kommune meldt sig med et ønske om at få adgang til et helt beredskab af håndværksmestre, der ville kunne stille op over folkeskoleeleverne på Frederiksberg. På helt praktisk niveau medvirkede Haandværkerforeningen i 2014 til at opbygge tre netværk af ligesindede medlemmer, og i alle tre netværk er det lykkedes at skabe et “fortroligt rum”, hvor man kan dele erfaringer og blive klogere på verden. I tilslutning til dette sidste har i dette første halvår været gennemført et antal to timers netværksmøder om emner af relevans for den daglige virksomhedsdrift.

FLERE MEDLEMMER Moderniseringen gælder dog også foreningens sociale side: Således “Septemberfesten” premiere i 2014 som en afløser for lysfesten. Under festen har de af klubber-

0 6 2 015


For første gang i en længere årrække har foreningen konstateret medlemsfremgang i det forløbne foreningsår. Det skyldes formentlig nye initiativer målrettet de yngre medlemsgrupper. ne, der har lyst, mulighed for at markedsføre sig over for både gamle og nye medlemmer. Endelig afholdt foreningen i december for anden gang sin mere end 125 år gamle

0 6 20 15

julefest i form af “Julemandens værksted”, hvilket har affødt stadig større deltagelse. Robert Sørensen konstaterede med tilfredshed, at den-

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

39


Formand, oldermand Robert Sørensen genvalgtes for en toårig periode.

ne fornyelsesproces så småt begynder at have effekt: For første gang i årevis har foreningen i 2014 kunnet notere en netto-medlemsfremgang. Blot få uger foreningen generalforsamlingen afvikledes årets repræsentantskabsmøde og årsmøde i Fonden Alderstrøst. Repræsentantskabet godkender regnskabet og indstiller til valg af repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. I år genvalgtes samtlige afgående bestyrelsesmedlemmer, og desuden genvalgtes Robert Sørensen som formand for en ny, toårig periode. Årsmødet i Fonden Alderstrøst rummer først og fremmest en orientering om Fondens virksomhed. Fonden har dels til formål at udbyde boliger til medlemmer og pårørende i sine egne ejendomme, dels at virke for styrkelsen af de håndværkskulturelle værdier. Trods et positivt årsregnskab indstillede bestyrelse og repræsentantskab til – med rettidig omhu – at regulere foreningskontingenterne en smule opad. Således stiger i 2016 det fulde, personlige kontingent fra 775,- til 800,- kroner om året, det nedsatte personlige kontingent fra 195,- til 200,- kroner om året, og laugskontingentet fra 30.- til 35,- kroner om året.

BRIDGE – et kortspil med intelligensen som værktøj Du styrker din logiske sans, udvikler dine samarbejdsevner og træner din psykologiske sans. Det er hvad du får ud af at spille bridge – det mest geniale spil for et makkerpar. Haandværkerforeningens Bridgeklub er alletiders sted at tage de første skridt ud i det avancerede kortspil – vel støttet af erfarne spillere: Her føler enhver sig hjemme. Bridgeklubben spiller turnering hver tirsdag kl. 19.00 i Festsalen i Håndværkerhaven 49. Begyndere tilbydes træning af erfaren turneringsleder (forudsætter 4 tilmeldte). Kontakt turneringsleder Lars Gregersen (tel. 3255 9039) eller klubbens formand Nicolai Dragsted (tel. 4585 7559 eller 2446 6225; mail: nicolai.dragsted@twobirds.com). Vi byder nye medlemmer velkomne (øvede såvel som begyndere). Kontingent pr. semester (2) er kr. 400,-. Bemærk: Som noget nyt kan klubben optage gæstemedlemmer. Et gæstemedlemskab koster kr. 350,- om året plus ordinært klubkontingent.

HAANDVÆRKERFORENINGEN Bridge 40

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 6 2 015


NYT FRA KLUBBERNE Globetrottere skal drøfte rejseidéer GLOBTROTTERNE

Formand: Simon Christiansen, tlf. 3332 2433 Haandværkerforeningens Globetrottere afholder generalforsamling torsdag den 25. juni kl. 19.00 i Laugshuset i Nørre Allé. På dagsordenen står blandt andet drøftelse af næste års aktiviteter, herunder et forslag fra bestyrelsen om en rejse til Java, Bali og Sulawesi. Klubbens formand vil i sin beretning blandt andet kunne se tilbage på en klubrejse til Marokko. Som dagsordenspunkt står et foredrag om – og en drøftelse af – en kommende rejse til sydhavet. Klubben er efter generalforsamlingen vært ved et mindre traktement, og klubben beder derfor om tilmelding til generalforsamlingen senest 22. juni til Haandværkerforeningen på 3312 2717.

Vandretur pr. bus VANDREKLUBBEN

Formand: Torsten Jagd. tlf. 4566 0837 For at imødekomme medlemsønsker om også at komme lidt længere væk indleder Vandreklubben sin tur søndag den 21. juni med – en bustur. Udgangspunktet for denne p-pladsen ved hjørnet af Slangerupgade og Markedsstræde i Hillerød, hvor bussen afgår kl. 09.30. Kort tur (godt 8,5 km) sættes af nord for Gadevang og skal nyde Grib Skov, Pøle Å langs Strødam Enge og haven omkring Frederiksborg Slot. Lang tur (godt 12,5 km) står af lidt syd for Høbjerg og følger derfra ruten langs Pøle Å. Ved 13-tiden mødes de ture til brunch på Rib House, Slotsgade 52. Prisen er 180 kr. pr. person inkl. juice, kaffe/te, en øl, et glas vin eller en sodavand. Bussen – den gi’r klubben. Tilmelding på 3312 2717 senest 15. juni. Næste tur bliver til Gurre 16. august. 0 6 20 15

Godt tidspunkt at blive medlem! TEATERKLUBBEN

Formand: Preben Askbo, tlf. 2928 9094 Teaterklubben har også i år udsendt et imponerende program, der turde friste enhver med den ringeste interesse for kunst på en scene. Dermed er lejligheden der nu til at blive medlem, få tilsendt programmet fra sekretariatet (3312 2717) og få sat kryds ud for de ønskede forestillinger; bestillinger skal ske inden 1. juli. Programmet omfatter i år 12 forestillinger, der tilsammen bør repræsenterer diverse teater- og musicalinteresser. Klubben har i øvrigt fortsat enkelte billetter til “En kort – en lang” på Nørrebros Teater 22. september samt til årets forestilling i Grønnegårsteatret, Nikoline Weidelins “Visen om Sidsel”. Her spilles på ny i Designmuseum Danmarks Have, og klubben har bestilt billetter til den 12. august.

Musikklubben til festival MUSIKKLUBBEN

Formand: Merete Dick, tlf. 4061 6637 Også i år er der Opera Festival i København, og den indbyder Musikklubben sine medlemmer til at tage del i. Musikklubben sørger for vin og vand (og et lille flag, så man medlemmerne kan finde hinanden), men kan naturligvis ikke garantere for vejret. Klubben opfordrer derfor til, at man medbringer passende påklædning og en pude eller en lille stol. Begivenheden finder sted på Israels Plads søndag den 26. juli kl. 15.00. Klubbens formand henviser til www.operafestival. dk og beder i øvrigt om tilmelding af hensyn til vin- og vandkøb.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

41


NYE MEDLEMMER I henhold til loevenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn:

Restauratør Bo Jacobsen, St. Kongensgade 66, 3., 1264 København K Indmeldt v. Erik Rasmussen Direktør Jakob Hilbig, Danshøjvej 40, 2500 Valby Indmeldt v. Henrik S. Olsen VVS-installatør René Højland Knudsen, Kong Georgs Vej 23, 2000 Frederiksberg Journalist Ulla Nygaard, Overdrevsvejen 16, 4600 Køge Indmeldt v. Nadia Sandberg Skovrider Hans Henrik Anker Christensen, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg Grafisk tekniker Mick Nøddeskov, Bispebjerg Parkallé 12, 2400 København NV Bageriejer Helle Nielsen, Lundedalsvej 32, 2900 Hellerup Chefoptiker Alice Anastassia Ravn, Thorupgård Allé 9 st.th., 2720 Vanløse Indmeldt v. Jørn Per Nielsen Grafisk designer Maria Felicia Johansen Fog, Dalgas Boulevard 63, 2000 Frederiksberg

Selvstændig lydmand Tor Bach Kristensen, Husumgade 37, st.th., 2200 København N Indmeldt v. Olau Finnemann Scheel Direktør Jeppe Bruno Birch Hagemann, Christian Winthers Vej 2, st., 1860 Frederiksberg C Indmeldt v. Olau Finnemann Scheel Pens. Buntmagermester Freddy James Olsen, Glentevej 5, 3650 Ølstykke Tekstildesigner Karin Carlander, Solbakken 27, 2830 Virum Indmeldt v. Hans August Carlander Direktør Ayaz Dar, Carit Etlars Vej 7, 1.th., 1814 Frederiksberg C Indmeldt v. Jesper Fridorf Konservator Mette Westergaard, Raadvad 13, 2800 Kongens Lyngby Indmeldt v. Søren Bernsted Guldsmed Mads Heindorf, Gothersgade 105, 1123 København K Indmeldt v. Erik Farup Arkitekt Anna Christina Hallgren, Gl. Vallerødvej 38, 2960 Rungsted Kyst, Indmeldt v. Niels Christian Christiansen Selvstændig scenograf Camilla Bjørnvad, Ny Vestergade 91, 2400 KBH NV Indmeldt v. Manfred Fick

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

42

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

hejas@mail.danbbs.dk G A R A N T I P Å K VA L I T E T

0 6 2 015


H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN I K JØB EN H AV N DRON N I N GEN S T VÆRGA DE 2 A 1302 KØBEN HAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Danske Specialmedier Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol R EDAKT I ON Adam Pade (ansvh) 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 · Fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 · Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk KONT ROLLERE T OPLAG 2.834 BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Mette Palsteen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Lene Elmegaard Sonja Stæhr Adam Pade

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Peter Steen Mortensen Murermester Jan Bruus Sørensen Adm. direktør bygningsingeniør Bjarne Andersen Oldermand, glarmester Niels Roth Oldermand, snedkermester

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Steen Ole Carmel Oldermand, smedemester Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester Jens Hjortskov Advokat, partner

D I R EK T I O N Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

T RYK Rosendahls T I LSLUT T ET

Næste nummer udkommer mandag den 10. august. Redaktionen slutter torsdag, den 23. juli.

0 6 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

43


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I H AA N DVÆR KE R FOR E N I NG E N

A L HE N V E NDE L SE T IL :

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H AV N • D R . T VÆ R G A D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Profile for PadePublishing

Hånd & Værk 06 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Hånd & Værk 06 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Profile for pade
Advertisement