Hånd & Værk 03 2015

Page 30

ET JERN TIL AT SVEJSE 30

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

03 2015