a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

W W W. HV FKB H. DK

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

NÅR STÅL BLIVER KUNST MØD KUNSTNEREN BAG PRÆMIERNE VED DM I SKILLS »Kommentar«: Skal det nu også være galt? | Når ilden brænder for træet Netværk for ligesindede | Nyt fra klubberne | Det sker

|

Skriftlig beretning 2014

|

03 2 015


Hej mester Vil du ha’ en lærling? Vidste du, • at det er økonomisk rentabelt at have en lærling? • at du kan tegne aftaler, der dækker fra 1 måned til 4,5 år? • at du får tilskud til at have en lærling? • at du bliver hjulpet med al papirarbejdet? • at KTS sørger for det perfekte match mellem lærling og virksomhed?

Ring, mail eller book en tid med en virksomhedskonsulent inden for dit fagområde 3586 7290 praktikcenter@kts.dk Læs mere om dine muligheder på www.kts.dk/erhvervs-uddannelse/forvirksomheder


KOMM E N TA R

Skal det nu også være galt? Man tror næppe sine egne øren: Siden 2012 er der skabt 43.000 nye jobs i hovedstaden, og beskæftigelsen er i dag næsten lige så høj som før finanskrisen, der satte ind i 2008. Samtidig er beskæftigelsen svagt stigende i stort hele resten af landet – altsammen endog beregnet, inden de faldende oliepriser og dalende renter for alvor kunne få indflydelse på økonomien. Det viser en særkørsel af Danmarks Statistiks arbejdskraftsundersøgelse, som Danske Bank har foranlediget om ledighed og beskæftigelse på regionalt niveau. Der er da grund til al mulig glæde, ikke sandt? Overborgmesterens strategi for økonomisk vækst ser ud til at bære frugt; vi kan på ny se fremad og hale ind på vore konkurrenter blandt de omliggende metropoler, virksomhederne tør vel på ny investere, og det private forbrug vil stige – et længe næret politisk ønske. Men – nej. Tværtimod. I stedet ringer alarmklokkerne. Fortsætter udviklingen uhindret, risikerer vi en overophedning af det københavnske bolig- og arbejdsmarked, lyder det; ja, der rådes endog til at stramme reglerne for kreditgivning for at bremse væksten i hovedstaden. Sådan lyder dommedagsbasunerne i tænketanken Kra-

FORSI DE N

ROBERT S ØREN S EN

kas Finanskrisekommission, og Danske Banks cheføkonom synes, vi bør betale mere i skat. Nu venter vi blot på, at bekymrede provinsborgmestre skal melde sig med forstærkede krav om udligning, statstilskud og udflytning af offentlige institutioner. Danmark risikerer jo knække midt over, vil det lyde. Skal vi nu ikke lige klappe hesten? For det første har undersøgelser for længst klargjort, at hovedstadens økonomi er et lokomotiv for hele landet. For det andet har al politisk virksomhed været rettet imod at skabe økonomisk vækst og komme ud af den økonomiske krises favntag. For det tredje er der endnu langt, førend vi er tilbage ved den såkaldte løn- og jobfest i tiden før 2008. Endelig klager de små og mellemstore virksomheder ifølge Håndværksrådet stadig over, at de er begrænsede af adgang til finansiering. Frygter man et Danmark, der knækker midt over, er løsningen da ikke at bremse væksten, men at skabe rammevilkår, der gør, at virksomheder i det øvrige land kan vokse med. Hvad var det nu, Mogens Lykketoft kaldte børsmæglerne i sin tid?

K LEJ N SME D, TEKN ISK TE GN E R – OG KU N STNER: LÆS PO RTRÆTTET AF JANE MARIO N, KUNSTNEREN BAG D E SM Å F IN E SKU LPTU RE R, D E R B LE V OV E R RAKT SO M PRÆMIER UNDER DM I SKILLS – SIDE 3 0 ( FOTO : H E N RIK N IE LS E N )


Når ilden brænder for træet Det var byggeriet af ramperne til en skateboardbane i hjembyen Rødovre, der tændte Anton Holm: Han ville være tømrer! Godt nok var han skrap til matematik, men interesserede sig ikke voldsomt for de andre folkeskolefag, og godt nok var det inde i overvejelserne at tage en HTX. »Men skateboardbanen byggede jeg sammen med en faglært tømrer, og han blev til en slags rollemodel for mig. Jeg kom i erhvervspraktik hos Juul & Nielsen og besluttede, at her ville jeg simpelt hen i lære,« fortæller Anton Holm (18).

FOT O: HENRIK NIEL SEN

Anton går i dag på tredje hovedforløb på tømreruddannelsen på Københavns tekniske Skole. I januar var han et mulehår fra at vinde danmarksmesterskabet i Bel-

Tømrermester Bjarne Jørgensen og lærling Anton Holm i arbejdstøjet på værkstedet på Erhvervsvej i Glostrup.

4

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

03 2015


At lærlingene får mulighed for at dyrke deres talent, er med til at løfte hele faget, siger tømrermester Bjarne Jørgensen. Tv. direktør Tommy Nielsen og lærling Anton Holm.

Det vakte ikke større forståelse hos kammeraterne, da Anton Holm valgte en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet. Men en erhvervsuddannelse kan sagtens tænde en ild.

laCenter, og dét oven på en hel stribe af mesterskaber uddannelsestiden igennem.

UDTAGET TIL TALENTSPORET Anton udviste nemlig allerede under sit grundforløb stort talent for sit fag. Så stort, at skolen tidligt udtog ham til et talentforløb, hvorunder han og hans kammerater fik mulighed for at træne og løse mere avancerede opgaver ud over skoletiden. Det lykkedes at få den eftertragtede læreplads hos Juul & Nielsen. Virksomheden blev allerede under første ho-

03 20 15

vedforløb kontaktet af skolen med henblik på at give sin opbakning – læs: Tid! – til at følge talentsporet. For direktør Tommy Nielsen og afdelingsleder, tømrermester Bjarne Jørgensen er det både en fornøjelse og en investering. »At lærlingene har disse muligheder er med til at løfte hele faget og medvirker til at tiltrække de rigtige lærlinge. Og så er det sjovt at have en lærling som Anton, der går så meget op i sit fag,« lyder det fra Bjarne Jørgensen. Anton Holms uddannelsesvalg vakte ikke voldsom forståelse hos kammeraterne.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

5


For Juul & Nielsen ligger der en investering i at give Anton muligheder for at udvikle sit talent. Fv.: Tommy Nielsen, Anton Holm og Bjarne Jørgensen.

»Langt de fleste skulle i gymnasiet og kunne virkelig ikke se, at der var noget i en erhvervsuddannelse. Men det gjorde indtryk på dem, at mens de gik i skole, så tjente jeg allerede mine egne penge,« fortæller Anton, hvormed han får sat fingeren på lige den problematik, der optager så mange uddannelsesfolk: Nemlig synet på erhvervsuddannelserne og prægningen mod gymnasiet. Juul & Nielsen blev etableret af Tommy Nielsen og Claus Juul i 1988. Virksomheden vier sig med egne ord til “byggeri med særlige krav” og påtager sig både total-, hoved- og fagentrepriser samt serviceopgaver. Væksten er ikke mindst sket gennem virksomhedsopkøb, herunder af det velanskrevne Aarhus-firma Svend Andresen og Johny Larsen Snedkerier i Rødovre. »Vi søger de lidt sværere, de lidt anderledes opgaver, 6

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

herunder renoveringer. Er vi med på nybyggeri, er det på de lidt særlige opgaver – som opførelsen af Sunset Loungen i tilknytning til Olafùr Eliassons Your Rainbow Panorama på Aros i Aarhus eller af Mærsk Bygningen, udbygningen af Panum i København,« fortæller Tommy Nielsen, der selv har en uddannelsesbaggrund som værktøjsmager.

KULTUREN Juul & Nielsen beskæftiger knap 200 medarbejdere i København og Aarhus. Her er flere faggrupper, men tømrere og snedkere er de dominerende. Virksomheden har altid taget lærlinge; at uddanne fremtidens arbejdskraft er simpelt hen et ansvar, man må påtage sig, lyder det samstemmende fra Tommy Nielsen og Bjarne Jørgensen. 03 2015


land. Anton kåredes som vinder, og samme år vandt han også årets regionsmesterskab. Dermed var vejen banet for deltagelse i DM i Skills. »Jeg opdagede, at jeg kunne opnå høje karakterer i mit fag, og det tændte mig helt vildt,« siger Anton, der særlig lader sig tiltale af kravene til matematisk sans og til at kunne tegne – »at få noget ned i 2D – det kræver lidt.«

TÅRNHØJ OPGAVE

Lærlingene har fra starten en svend, de følger, og kulturen i virksomheden er den, at man tager pænt imod lærlingene, giver dem et vist ansvar og yder dem respekt. Under praktikopholdene når eleverne at komme rundt i hele virksomheden – fra serviceafdelingen og ud på byggepladserne. I skrivende stund medvirker Anton ved opførelsen af børnehaven Smørblomsten på Frederiksberg – et utraditionelt byggeri af mindre kvadratiske huse, der bygges op imod hinanden. Cobe Arkitekter står bag. Anton medvirkede i sit første mesterskab – et skolemesterskab – allerede under grundforløbet. Siden fulgte det første regionsmesterskab, der satte ild til et hidtil ukendt konkurrencegen. I fjor gennemførtes et københavnermesterskab med deltagelse af elever fra Jylland og Sydsjæl03 20 15

I månederne op til DM i Skills i januar trænede Anton ofte på skolen. Han fik udleveret den opgave, der skulle løses under mesterskaberne, men indledningsvis uden mål. Det var en velkommen udfordring at skulle finde dem selv. Konkurrenceopgaven bestod i konstruktion og tegning af en model af tårnet i Zoologisk Have. Kun godt tre points skilte ham fra mesterskabstitlen. Anton Holm har intet ondt at sige om hverken skole eller uddannelse. Han synes, lærerne har været gode til at give ham udfordringer, men antyder også, at han måske godt kunne have fundet på at gå en anden vej, hvis uddannelsen havde kedet ham. Anton bliver udlært i 2016, og der er derfor lige tid til at gå hele vejen én gang til – med skolemesterskaber, regionsmesterskab og DM. Det overvejer han nu, omend Bjarne Jørgensen skælmsk tilbyder at forlænge hans læretid.

BLIVER I FAGET Under alle omstændigheder er det både Juul & Nielsens og Antons egen plan at blive i virksomheden, når han er færdigudlært – og hvad så? En fremtid som selvstændig? »Det er ikke et mål. Begge mine forældre er mindre selvstændige, og det har nærmest været et skræmmebillede – med perioder med enten for lidt arbejde eller alt for meget. Jeg har overvejet at læse til konstruktør, men først vil jeg arbejde nogle år som svend og blive en dygtig tømrer,« fastslår Anton. – Hvilket tilsyneladende passer i direktørens og afdelingslederens hu. ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

7


FÅ STYR PÅ DIN TID Fyraftensmøde i Haandværkerforeningen torsdag den 30. april kl. 17.00-19.00 i Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 2300 København S. Deltagelse er gratis. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 eller www.hvfkbh.dk/arrangementer senest 23. april.

Fyraftensmødet, april:

Få styr på din tid! Det er tæt på at være et krav – om ikke fra andre, så fra os selv – at vi er på døgnet rundt. Mail, mobil, Facebook, Twitter – og ind imellem lige et møde, skrive et tilbud, besøge vores kunder, tage en løbetur, lave mad. Hvor blev dagen af? Og fik jeg i det hele taget lavet, hvad jeg skulle?

Omdrejningspunktet for fyraftensmødet den 30. april bliver: Din egen tid, og hvordan du udnytter den bedst muligt. Ovenfor aftenens gæst: Mariann Bach Nielsen.

Mariann Bach Nielsen har siden 1999 undervist, trænet og udviklet mennesker inden for begreberne personlig planlægning, stresshåndtering og mundtlig og skriftlig kommunikation. Hun er uddannet lærer og master i retorik og formidling. Ud over at undervise på et kursus udbudt af Haandværkerforeningens netværk er hun gæst under Haandværkerforeningens tredje fyraftenssmøde torsdag den 30. april kl. 17.00 i Håndværkets Hus. Her når vi naturligvis ikke lige så langt som på et kursus, men Mariann Bach Nielsen vil dog præsentere nogle tips og gode råd om, hvordan man planlægger og bruger sin egen tid. Fyraftensmødet tager udgangspunkt i det moderne begreb worklife balance, der beskæftiger sig med problematikken i at adskille job og privatliv og at finde en fornuftig balance. Mariann Bach Nielsen medbringer – og taler om – sin bog “Planlæg bedre – få mere tid” og introducerer til nogle af de redskaber, man kan tilegne sig for at styre typiske tidsrøvere, prioritere tiden og at planlægge. Fyraftensmøderne er gratis at deltage i, men fordrer tilmelding. Undervejs bydes på en sandwich og en vand. Husk også fyraftensmødet her i marts: Den 26. møder vi Anne Birgitte Lindholm, der ved en masse om, hvordan man bevæger sig i grænselandet mellem håndværker og leder af en håndværksvirksomhed.

8

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

03 2015


Rejselegater til unge håndværkere Gurli og Paul Madsens Fond uddeler rejselegater til unge håndværkere med henblik på videreuddannelse i udlandet. De vigtigste betingelser: – Alder under 30 år – Svendebrev som håndværker eller dermed ligestillet bevis – En plan for videreuddannelse i udlandet Formålet med studierejsen kan være undervisning på en skole eller en institution, praktik på en arbejdsplads, projektarbejde eller faglige konkurrencer. Der er mange muligheder. Eksempler på legater:

– Møbel- og bygningsrestaurering i England og Italien – Praktik i snedkerværksted i Japan – Konditorkurser i Paris

Legatbeløbet afhænger af budgettet for det enkelte projekt. Det er sjældent under kr. 25.000 og undertiden op til kr. 100.000. Legatet skal være tildelt inden udrejse. Ansøgningsfrist hvert år 1. april. Ansøgningsskema og yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Gurli og Paul Madsens Fond Advokat Søren Jenstrup Rådhuspladsen 4 – 1550 København V E-mail: sje@lett.dk – www.haandvaerkerlegatet.dk


FORNYELSE – MED OMHU For at nå ud til nye målgrupper og for at skærpe foreningens udadvendte profil undergår foreningen i disse år en fornyelsesproces – med mod på det nye og med respekt for det bestående. Flere nye medlemmer er vejen til større slagkraft, og den er der brug for, når vi gerne vil give håndværket mæle, såvel erhvervs- som uddannelsespolitisk. Det er baggrunden for, at Haandværkerforeningen i disse år undergår en forsigtig fornyelse, der både skal give plads til alt det, vi kender, og samtidig skabe en tidssvarende profil; med andre ord skabe en forening, der både har appel til dem, der har travlt, og til dem, der har mere tid til bare at være sammen. Strategien ser ud til at bære frugt. For første gang i en årrække har foreningen oplevet en nettotilgang af medlemmer. Bag ved strategien ligger en klarere kommunikation, yderligere synliggørelse af foreningens synspunkter og en række nye medlemstilbud. Samtidig lever klubberne stadig stærkt og udgør en væsentlig del af foreningens fundament.

KLUBBERNE INSPIRERER Netop klubidéen – idéen om at skabe solide netværk – lå bag beslutningen om at etablere et antal netværk blandt erhvervsaktive medlemmer. I april indbød foreningen således til et datingarrangement for medlemmer, der kunne tænkes at ville finde ligesindede at sparre med i faglige netværk. Det blev til tre styk, der først blev hjulpet i gang af foreningens sekretariat, og som nu er alde10

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

les selvkørende. Her blev dannet et netværk for virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet, et netværk for helt små og mindre selvstændige og et netværk for de kreative og serviceorienterede virksomheder. Netværkene mødes ikke flere gange om året, end medlemmerne kan afse tid til, og her drøftes alt lige fra markedsføring til lærlinge, og fra bogholderisystemer til personlig planlægning. Der er principielt ingen øvre grænse for antallet af netværk, og nye grupper af medlemmer er velkomne til at danne deres egne. I tilslutning hertil gennemfører Haandværkerforeningen i dette forår et antal fyraftensmøder om emner af praktisk relevans for virksomhederne. Møderne er målrettet erhvervsaktive medlemmer.

DEN KOMMUNIKERENDE FORENING Endelig søges opbygget et netværk blandt tidligere medaljemodtagere. Ønsket er både at tilbyde dem et fællesskab for ligesindede og at knytte dem nærmere til Haand­ værkerforeningen. Hotel- og Restaurantskolen dannede ramme om første møde i oktober 2014 med oldermand i Gastromisk Laug Jens Heding som vært og med børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev og gastronomisk iværksætter Claus Meyer som inspirerende gæster. 03 2015


BERETNING 2014

Planen er også at inddrage medaljemodtagerne i Haandv­ærkerforeningens bestræbelser på at synliggøre de håndværkskulturelle værdier. Haandværkerforeningens synlighed bygger både på en tidssvarende kommunikationsplatform og tydelige udmeldinger af håndværkspolitiske synspunkter. Foreningens nye hjemmeside har nu været i drift i over et år. Den giver et alsidigt indblik i foreningens aktiviteter og tilbud og præsenterer også klubberne og foreningens tilbud om lejeboliger. Hjemmesiden er også fundamentet for foreningens månedlige nyhedsbreve, der i kort form orienterer om kommende arrangementer og emner af betydning for medlemmerne. Altsammen suppleres det af

månedsmagasinet Hånd & Værk, der fortsat udkommer med 10 udgaver om året. Bladet er på én gang et “håndværkets udstillingsvindue” med portrætter af gamle og nye håndværk og håndværkerne bag og et bredt erhvervspolitisk talerør. Endelig udsender foreningen jævnligt pressemeddelelser, der blandt andet kommenterer aktuelle politiske forhold. Til at understøtte foreningens erhvervspolitiske virksomhed – og vor erhvervspolitiske konsulent – er nedsat et politisk udvalg. Hertil kommer et særligt netværkssamarbejde blandt repræsentanter for laugene inden for bygge- og anlægsområdet.

I april indbød Haandværkerforeningen til et ”datingarrangement“ for erhvervsaktive medlemmer, der kunne tænke sig at medvirke i et netværk. På podiet konsulent Jens Lindhardt.

FOT O: HENRIK NIEL SEN

03 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

11


Foreningen gør sig også synlig med målrettede sponsorater til begivenheder af betydning for håndværket. Også i 2015 var foreningen en af hovedsponsorerne bag DM i Skills, der i januar blev afholdt i Bella Center. Der har også været ydet midler til gennemførelsen af Laugenes Opvisning i november i Moltkes Palæ. Der ligger både uddannelsespolitik og ønsket om synlighed bag den storstilede Medaljefest for de dygtigste blandt årets nyudlærte håndværkere. Festen fandt i år sted den 13. maj. Som Æreshåndværker udnævntes den internationalt anerkendte, dansk-islandske kunstner, Olafùr Eliasson.

ARRANGEMENTERNE I september 2014 havde foreningen premiere på en åbningsaften i helt nye klæder: Septemberfesten er målrettet både gamle og nye medlemmer og har blandt andet til formål at synliggøre foreningens klubber. Mange klubber havde gjort meget ud af deres deltagelse, og mon ikke

der blev udfyldt mange indmeldelsesblanketter den aften? Foruden klubberne gennemfører også Haandværkerforeningen et antal arrangementer af faglig eller kulturel art. I april besøgte 24 medlemmer FN Byen, det internationalt prisbelønnede hovedkvarter for FN i Danmark, og senere på året fulgte en medlemsrejse til Toscana i Italien. Det er på ny blevet tradition at udbyde en enkelt årlig rejse af kortere varighed. En uomgængelig tradition er også Haandværkerforeningens Stiftelsesfest den 20. november. I år havde deltagerne glæden af forhenværende minister Bertel Haarders tale for gæsterne. I december var Moltkes Palæ nok en gang rammen om Børnenes Juletræsfest. I 2013 blev konceptet ændret – nu med små boder og værksteder med masser af aktiviteter – og det med en sådan succes, at det blev gentaget i 2014. Hele 298 medlemmer med børn og børnebørn deltog. Danseinstruktør Jørgen Körner tog over tre aftener

I september havde Lysfesten fået helt nye klæder, og klubberne blev sat i centrum.

12

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

03 2015


BERETNING 2014

imod medlemmer af foreningen i festsalen på Haandværkerforeningens Plejehjem. Her blev medlemmerne undervist i at danse lanciers.

KLUBBERNE Ellers er det klubberne, der på forbilledlig vis løser den vedtægtsbundne opgave at bringe medlemmerne sammen under mere uformelle former. To gange om året mødes repræsentanter for klubbernes bestyrelse med repræsentanter fra Haandværkerforeningens ditto. Under møderne præsenterer klubberne deres planer for den kommende sæson, og også i dette beretningsår har klubberne udvist en beundringsværdig kreativitet. Enkelte klubber har dog deres egen faste rytme, der ikke er nogen grund til at røre ved. Det gælder Svømmeklubben, der mødes hver tirsdag omkring – og i – terapibassinet på Haandværkerforeningens Plejehjem. Medlemmerne svømmer i to hold og samles hver anden tirsdag til almindeligt samvær – oven vande. Billardklubben har hjemme på Haandværkerforeningens Plejehjem. Her spilles også hver tirsdag fra september og frem til slutningen af april. Repræsentanter fra Billardklubben har i øvrigt understøttet Vi Frivillige ved at tage imod et antal beboere på Haandværkerforeningens Plejehjem.

SØGES: MEDLEMMER Tirsdag er også Bridgeklubbens ugentlige mødedag. Klubben har pænt med medlemmer, men søger flere – både begyndere og øvede, forlyder det. Nye medlemmer søges også af L’hombreklubben, der spiller hver anden torsdag fra september frem til maj. I februar afholdt klubben også en kegleturnering. Endnu en ufravigelig kalender finder man i Skyde- og Kegleklubben. Klubben mødes på Haandværkerforeningens Plejehjem første og tredje onsdag i måneden i perioden september-april. Ud over klubmøderne afholdes også en kegleturnering sammen med Bagerlauget, her 03 20 15

Ovenfor: Haandværkerforeningens stand på DM i Skills i januar – nederst beretter Claus Meyer om sin karriere for et udsnit af Haandværkerforeningens medaljemodtagere.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

13


gennemføres den traditionsrige fugleskydning i juni ved Aldershvile Slotspavillon, ligesom den årlige stiftelsesfest samler rigtig mange. Fuglekonge blev Arne Andresen.

FORENINGEN I TAL Udviklingen i medlemstallet, 2014

01/01-14 01/01-15

Medlemmer med fuldt kontingent Medlemmer med nedsat kontingent

2.070

2.112

158

147

Medlemmer uden kontingent

41

42

2.269

2.301

Netto tilgang/afgang

+32

Medlemmer i alt

Klubbernes medlemstal Bowlingklubben 11 Billardklubben 20 Bridgeklubben 38 Damernes Kegleklub

18

Danseklubben 40 Gourmetklubben 62 Globetrotterne 39 Golfklubben 114 Jazzklubben 39 Kunstklubben 83 L’hombreklubben 16 Musikklubben 37 Skyde- og Kegleklubben

31

Svømmeklubben 28 Teaterklubben 192 Vandreklubben 124 Vi Frivillige

25

25 ÅRS JUBILÆUM I Damerne har deres egen kegleklub. Klubben har sæson i månederne september til maj, og her spilles den anden onsdag i hver måned. Her spilles og hygges i en sådan grad, at klubmøderne kan vare til næsten over anstændig sengetid. Klubben fejrede i 2014 sit 25 års jubilæum. Jubilæet blev markeret under den traditionsrige maritime sommerudflugt, der fandt sted i juni. Bowlingklubben mødes i World Cup-Hallen under Rødovre Centrum hver anden torsdag i perioden september-april. Klubben dannede først i 2015 rammen om en nytårsfest. Bankospil går åbenbart aldrig af mode. I Haandværkerforeningen afholdes bankospil den første mandag i måneden tre gange før jul og tre gange efter. Her spilles i festsalen på Haandværkerforeningens Plejehjem. Indtrykket er, at antallet af deltagere er stigende. Også Danseklubben har sin faste mødeplan. Her danses på Haandværkerforeningens Plejehjem hver anden og fjerde mandag i månederne september-april. Klubben har fortsat Jørgen Körner som instruktør. Golfklubben mødes om fem matches i løbet af klub­ året og drager desuden hvert år til Vejle, hvor man – indlogeret på Hotel Munkebjerg – spiller i Vejle Golfklub. Medlemmerne mødes endvidere til en årlig gallafest i starten af det nye år.

Vinklubben 83

DE ÅBNE KLUBBER Oversigten rummer ikke klubber, der ikke forudsætter særligt medlemskab. I alt 2.354 gange medvirkede medlemmer af Haandværkerforeningen i arrangementer udbudt af Haandværkerforeningen og klubberne. I arrangementer udbudt centralt deltog 562 medlemmer, i arrangementer arrangeret af klubberne 1.792.

14

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

De fleste andre klubber samles om konkrete arrangementer – det kan være i Laugshuset på Nørre Allé, eller det kan være “ude i byen”. Det Kulturelle og Videnskabelige Hjørne – der i øvrigt er åben for alle medlemmer af Haandværkerforeningen

03 2015


BERETNING 2014

helt uden krav om indmeldelse eller kontingent – sætter ofte medlemmerne stævne i Laugshuset. På dagsordenen står fra store udenrigspolitiske emner til en aften her i marts med sprogprofessoren Jørn Lund. En række af klubbens arrangementer i det forløbne år har desværre måttet aflyses på grund af for få tilmeldinger. Også Kom-Som-Du-Er er en åben klub, og her kniber det i hvert fald ikke med deltagerantallet. Op til mere end 80 gæster er med, når klubben slår dørene op seks gange om året – tre gange før jul, tre gange efter. Her er som regel indbudt en spændende gæst, og her serveres en god, dansk menu – nu næsten som en tradition med æresoldermandens kage, frembragt af æresoldermand, konditormester Erik Andersen, til kaffen. Allan Steen er ved flygelet, og her afholdes kinesisk lotteri. På årets program har stået alt fra optræden af fire glade spillemænd, orkestret Paxtons – det var i marts i fjor – og et besøg af advokaturchef Per Justesen, kendt som anklager i et antal spektakulære sager. I november fortalte Poul E. Larsen om sin tilværelse som hushovmester hos Hendes Kgl. Højhed Prinsesse Benedikte, og i januar fortalte projektchef Arne H. Nielsen om tilblivelsen af Korsbæk – hovedstaden i TV-serien Matador – på Dyrehavsbakken. I februar transformeredes Laugshuset til Hviids Vinstue for en stund, da restauratøren fra en af byens ældste beværtninger, Per Møller, var på besøg.

25 ÅRS JUBILÆUM II Haandværkerforeningens Musikklub har haft et aktivt år med markeringen af klubbens 25 års jubilæum. I august overværede medlemmerne Den Kongelige Livgardes Musikkorps’ årlige koncert på Kastellet, i oktober fejredes jubilæet ved et medlemsmøde i Laugshuset, i november havde klubben besøg af Tivolis musikchef Henrik Engelbrecht, der talte over tenorer i almindelighed og Wagner-tenorer i særdeleshed. Klubben havde arrangeret aftenen sammen med Wagner Selskabet. I december gjaldt det Bachs Juleoratorium i Køben-

03 20 15

Medlemmer af klubberne deltog 2.354 gange i klubarrangementer. Her et glimt fra Skydeog Keglekubbens fugleskydning i juni.

havns Domkirke, og i januar hørte medlemmerne om den russiske pianist og komponist, Peter Tjajkovskij ved forfatteren og rejselederen, musikeksperten Mogens Wenzel Andreasen. Og så har Musikklubben indstiftet sin egen ærespris. Med et årligt sponsorat på 10.000 kroner fra Audi Danmark er klubben blevet i stand til at hædre en person, der har gjort sig særlig bemærket i den danske musikverden. Prisen overrækkes første gang senere i år.

SWING I LAUGSHUSET Musik er der så afgjort også i Haandværkerforeningens Jazzklub, omend der har været spillet i lave takter i en periode. I februar i årtog klubben dog revanche ved at invitere alle Haandværkerforeningens medlemmer med til en aften med orkestret Gunde on Garner, arrangeret efter den ordinære generalforsamling.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

15


Kunstklubben tager gerne på kunstner- og atelierbesøg, og i august var værterne kunstnerparret Christine Scherfig og Kjeld Hjeltoft i deres atelier i Græsted. I november tog kunstmaleren Hans Voigt Steffensen imod i sit atelier i Købmagergade. Begge besøg blev afsluttet med fælles spisning. I februar besøgte medlemmerne det forholdsvis nyåbnede Kongernes Lapidarium indrettet i Chr IV’s Bryghus. Teaterklubben formår hvert år at udarbejde et alsidigt program, der imødekommer enhver smag. Programmet har form af et helt katalog, der giver medlemmerne mulighed for at vælge og vrage, altimens klubben har sørget for besværet med at bestille billetterne. I det forgangne klubår har repertoiret blandt andet omfattet musical’en Skatteøen på Folketeatret, Rytteriet Live 2 på Bellevue Teater, musical’en Grease og de traditionelle besøg i Cirkus Revyen og Grønnegårdsteatret.

NÅR DET SKAL SMAGE AF NOGET På sin vis beslægtet med Teaterklubben er Gourmetklubben, der samler medlemmerne om spændende menu’er ved frokost- og middagstid. På kortet har stået alt lige fra restauranten Carte Blanche vis-à-vis den amerikanske ambassade til A Hereford Beefstouw og Restaurant Bjælkehuset – med Søndermarken lige i baghaven. I oktober gjaldt det den creolsk-caribisk inspirerede Restaurant Souls, altimens julen blev “spist ind” i Mormors Kolonihavehus i Grøften i Tivoli. 2015 blev indledt med en frokost på Café Luna i Sankt Annægade, mens det på ny blev mere eksotisk på El Viejo Mexico i midten af februar. Er man mere til vin, er Vinklubben det rigtige tilbud. Her bød året blandt andet på et besøg fra Sigurd Müllers Vinhandel under klubbens generalforsamling i april med en menu tilberedt af Laugshusets kok, og i oktober hed temaet “Vine til Vildt” under medvirken af Dronningaaard Vin. I december lød overskriften: Hedvin til juledesserter. 16

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Først på året samledes medlemmerne om “tre slags bobler” hos Restaurant No. 1 i Århusgade, og i februar blev her præsenteret vine fra Loire. Globetrotterne har alt andet end en ugentlig mødedag. Derimod tilbyder klubben mindst én længerevarende rejse om året. Senest drog medlemmerne til Sydindien og Tranquebar med afslutning i Dubai. I 2015 hedder destinationen Marokko.

100 KILOMETER OM ÅRET Vandreklubben får gået rigtig mange kilometer hvert år; det bliver omtrent 100 kilometer i snit. Godt at vide, at hver tur – både den korte og lange – bliver afsluttet med en frokost. Klubåret blev indledt med en tur omkring Utterslev Mose i marts, dernæst en bytur fra Islands Brygge ud mod Amager Fælled, og i juni tog vandrerne på en dagsudflugt til Arild i Sverige. Turen gik også længere væk, nemlig til Jylland, hvor der vandredes på og omkring Hærvejen. I november gjaldt det Mølleåstien, Jægersborg Hegn og Dyrehaven, og i januar stævnede vandrerne ud fra Mindeankret ved Nyhavn. Klubben Vi Frivillige vier sig til Haandværkerforeningens Plejehjem, hvor medlemmerne afholder en bred vifte af arrangementer til stor glæde for Plejehjemmets beboere. Især er søndagscaféen sidst på måneden særdeles velbesøgt, men her bliver også læst højt, afholdt kaffemik, arrangeret “Vild med dans”, og ind imellem køres der en tur ud i det blå med Plejehjemmets bus og en frivillig bag rattet. Igennem en lang årrække har også en afdeling af Ældre hjælper Ældre hørt til på Plejehjemmet, men afdelingen blev opløst i 2014 – også her trykker alderen. Et antal forbliver dog aktive på Plejehjemmet og er nu blevet knyttet til Vi Frivillige.

03 2015


Mærsk Legatet for unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet Bestyrelsen for A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har til uddeling i 2015 bevilget fire legatportioner à kr. 75.000,- fra ”Mærsk Legatet for unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet”. Ansøgere skal have modtaget svendebrev som håndværker og skal være udlært i en virksomhed, der er medlem af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Ansøgningen skal være bilagt kopi af svendebrev, en redegørelse for ansøgerens rejse- og videreuddannelsesplan, budget herfor samt eventuelle anbefalinger og andet, der kan belyse ansøgningen. Overrækkelse af legaterne sker ved den årlige medaljefest på Københavns Rådhus den 12. maj 2015. Skriftlig ansøgning sendes senest den 20. marts 2015 til Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Dronningens Tværgade 2A, 1302 København K.


DYNAMISK DIALOG Det skorter ikke på dialog med Københavns Kommune – om alt lige fra udbudsprocesser til fremkommelighed. Ny, varm linje til Frederiksberg.

Det tager tid at vende en supertanker. Sådan lyder det både fra politikere og embedsmænd, når talen falder på at gøre København til en bedre kommune at drive virksomhed i. Haandværkerforeningen påtager sig meget gerne rollen som lods for at skabe fremdrift – og medvirker også gerne til at sætte kursen. Foreningens politiske arbejde hviler på to ben. Først og fremmest den erhvervspolitiske dialog med både Københavns og Frederiksberg Kommuner om virksomhedernes rammevilkår. Dernæst bestræbelserne på at ska-

be større – og positiv – synlighed om erhvervsuddannelserne, så vi på lokalt plan kan medvirke til at styrke tilgangen til håndværksfagene. For knap et år siden nedsatte Københavns Kommune et nyt erhvervsråd. Erhvervsrådet blev udpeget af overborgmester Frank Jensen, og iblandt de udpegede var Haandværkerforeningens formand, Robert Sørensen. I møderne medvirker såvel overborgmestereren som beskæftigelses- og integrationsborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren. Rådet har som formål at ”være med til at sætte retningen for erhvervspolitikken og bidrage til en langsigtet vækst- og erhvervsstrategi for København”.

NY STRATEGI I dette øjemed forelagde Københavns Kommune et op-

Foreningen benytter både formelle og mindre formelle anledninger til at komme i dialog med byens styre. Her foreningens formand sammen med børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev, der medvirkede under mødet med medaljemodtagerne i efteråret.

18

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

03 2015


BERETNING 2014

læg til en ny erhvervspolitisk strategi. Strategien har tre mål, der tager udgangspunkt i vækst i økonomi og beskæftigelse og i at gøre København til en af de tre mest attraktive byer at bo i i Europa. Vejen til at nå målene går blandt andet igennem bedre erhvervsservice med hurtig og smidig sagsbehandling, hjælp til at tilvejebringe den bedst kvalificerede arbejdskraft og flere ”funktionsudbud”, hvor betydningen af prisen viger for den funktion, produktet eller ydelsen skal opfylde. I sit høringssvar anførte Haandværkerforeningen blandt andet, at strategien måske i højere grad er præget af, hvad man vil, fremfor hvordan man vil det. Grundlæggende erklærer foreningen sig enig i målene, men ef-

terlyser et konkurrencedygtigt omkostningsniveau og bedre fremkommelighed ikke mindst for erhvervstrafikken.

VARM LINJE TIL FREDERIKSBERG Frederiksberg Kommune har styrket sit erhvervsråd og bad i 2014 Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn om at udpege et medlem. Det blev oldermand, frisørmester Denis Rasmussen. Det skorter under ingen omstændigheder på dialog. I juni indbød Københavns Kommune til en mini-erhvervskonference på Københavns Rådhus og igen til dialogmøde senere på året – dette sidste i lyset af, at Køben-

Det er mens du tjener penge at du skal spare op til pensionen Uanset hvilken retning dit liv tager, er det vigtigt, at

Med en Velfærdspakke fra Pension for Selvstændige

du fra starten har besluttet dig for at spare op til din

får du pension med lave omkostninger og fordel-

pension. Jo før du kommer i gang; jo større valg-

agtige forsikringer og sundhedssikring med i købet.

frihed får du.

Så er kursen lagt.

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg · Tlf. 33 93 86 00 · info@pfs.dk · www.pfs.dk

03 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

19


havns Erhvervsservice nu i højere grad bliver integreret med Integrations- og Beskæftigelsesforvaltningen. Haandværkerforeningen har herudover medvirket med kommentarer til kommunens rapport om ”Udbud, indkøb, vækst og jobskabelse” og var repræsenteret ved et møde om erhvervsparkering. Siden har Borgerrepræsentationen vedtaget et nyt sæt parkeringsregler, der på enkelte områder letter vilkårene for virksomhederne, herunder ved at skabe mulighed for at erhverve 10 frem for fem parkeringslicenser og ved at kunne købe dagskort til parkering – frem for kort gældende fem dage. Herudover er foreningens erhvervspolitiske konsulent

i løbende dialog med politikere og forvaltning om alt lige fra erhvervsservice til etableringsvilkår.

NÅR DIALOGEN SVIGTER Ind imellem svigter dialogen dog. Det sker, når Københavns Kommune gennemfører initiativer af relevans for alle byens virksomheder uden at høre sig for hos de berørte organisationer. Således søsatte kommunen sit projekt Fair Forhold om kommunens indsats mod social dumping og annoncerede, hvad der i realiteten er indførelsen af kædeansvar i tilknytning til offentlige opgaver: Det er leverandørernes ansvar, at underentreprenører og

Kreativitet og synlighed for enhver smag og behag Exponent Stougaard tænker kreative løsninger professionelt eksekveret – til tiden og altid i samarbejde med dig. Løsninger i stor som lille skala – kig forbi på www.exponent.dk og bliv inspireret.

20

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

03 2015


BERETNING 2014

underleverandører lever op til love og regler. Haandværkerforeningen støtter dog naturligvis intentionerne med kampagnen – både af medmenneskelige grunde og for at sikre jævnbyrdige konkurrencevilkår. På Frederiksberg tog kommunen imod virksomhederne under sin årlige erhvervskonference i efteråret, hvor borgmester Jørgen Glenthøj orienterede om de kommunalpolitiske prioriteringer, og hvor man hædrede vinderne af henholdsvis virksomheds- og butiksprisen. Haandværkerforeningen udsender løbende pressemeddelelser, der kommenterer den erhvervspolitiske udvikling i København.

OPLÆG TIL JUBILÆUM Grundlaget for Haandværkerforeningens erhvervspolitiske arbejde er ud over drøftelser i selve bestyrelsen et permanent nedsat politisk udvalg. Desuden har laugene inden for bygge- og anlægsområdet sammensat et forum med repræsentanter fra laugenes ledelser. I 2014 har foreningen også været beskæftiget med at tilrettelægge jubilæumsåret i 2015. Ambitionen er at fremme de håndværkskulturelle værdier og sætte en streg under, at uden håndværket ville samfundet være ilde stedt. Jubilæumsåret får overskriften ”Der står en håndværker bag”. Budskabet blev første gang markeret, da Haandværkerforeningen medvirkede med en udstillingsstand under årets danmarksmesterskaber i håndværk – DM i Skills – i Bella Center.

UDDANNELSE Mindst lige så væsentligt som gode rammevilkår for virksomhederne er kvalificerende erhvervsuddannelser og tilgangen til dem. Også vi finder det dybt bekymrende, at folkeskoleelever snart sagt pr. refleks søger mod gymnasiet og fravælger erhvervsuddannelserne. Under overskriften ”Uddannelse – skab kvalitet for elever og virksomheder” arbejder Haandværkerforeningen på 03 20 15

Anlægsgartner Jonas Olsen, Stenbroens Træpleje, fortæller om sin virksomhed under projekt Erhvervsfortællinger.

at fortælle historien om erhvervsuddannelserne som attraktive karriereveje.

ERHVERVSFORTÆLLINGER FOR ANDEN GANG I januar – dagen før åbningen af DM i Skills – gennemførte Københavns Kommune i tæt samarbejde med Haand­ værkerforeningen for anden gang projekt ”Erhvervsfortællinger”. Mere end 70 håndværksmestre, -svende og lærlinge bidrog med deres livshistorier, da de mødte omkring 600 elever fra kommuneskolernes 8. klasser. Det er helt afgørende at komme i dialog med både lærere og elever, ikke mindst i lyset af, at erhvervsvejledningen i de ældste klasser må holde for, når den nye erhvervsuddannelsesreform bliver indført. Her målrettes de såkaldte UU-vejlederes indsats nemlig elever med særlige behov. I beretningsåret er indledt overvejelser om at opbygge et ambassadørkorps, der vil lade sig udsende som indlægsholdere og fortællere i folkeskolerne; et initiativ, foreningen har en formodning om, at skolerne vil tage vel imod. ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

21


ÅRETS GANG I EJENDOMMENE

Nedfalden forgyldt loftpuds i palæet, nyt skifertag i Bredgade 41 og fornyelse af haven på Dr. Priemesvej: Også i dette beretningsår har der været travlt i og omkring ejendommene. Vi indleder traditionen tro rundgangen i foreningens og fondens ejendomme med –

MOLTKES PALÆ Igen i 2014 viste den årlige gennemgang med forpagteren af palæets selskabslokaler, restauratør René Bolvig, at der passes godt på Haandværkerforeningens fine, gamle palæ. Under gennemgangen blev det besluttet at udlægge epoxy-belægning i ”tjenergangen”, hvilket blev udført lige inden årsskiftet. En dramatisk tilskikkelse var det, da ca. 10 kvadratmeter loftpuds aldeles uden varsel faldt ned i Venezia sa-

lonen. Det skete til alt held, mens der ikke var personer i lokalet. Skaden er udbedret. Sidst på sommeren konstateredes igen en vandskade i kælderen under palæet. Vandskaden var lykkeligvis ikke af samme omfang, som vi oplevede det under skybruddet i 2011. I beretningsåret er palæet blevet gennemgået af Kulturstyrelsen som led i Styrelsens gennemgang af alle fredede ejendomme. Gennemgangen skulle lede frem til en vurdering af, om fredningen kunne bibeholdes. Styrelsen konkluderede, at fredningen af palæet ud mod Bredgade opretholdes. Samtidig modtog Haandværkerfor-

Med udgangspunkt i VVS

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK 22

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

03 2015


BERETNING 2014

eningen tilbud om en dybtgående gennemgang af en rådgiver betalt af Styrelsen. Foreningen har naturligvis takket ja til tilbuddet, og vi ser nu frem til at fordybe os i rapporten. Renoveringen af palæets tag er endnu ikke sat i værk.

BREDGADE 41 I 2014 udskiftedes skifertaget på forhuset efter et langt tilløb. Afløbsinstallationen i gården blev udskiftet. Udskiftningen blev udført i flere etaper for ikke at genere vores P-pladslejere mere end højst nødvendigt. Skybruddet sidst på sommeren gav igen skader i kælderen. Skaderne er endnu under udbedring. Foreningens lejer af det store lejemål i Bredgade 41 opsagde sit lejemål i beretningsåret, og der arbejdes målrettet på finde en ny lejer.

Håndværkerhaven

HÅNDVÆRKERHAVEN Malebehandlingen af vinduerne er fortsat efter planen i årets løb lige som renoveringen af opgangene. De sidste cykelparkeringsområder langs Banebrinken er renoveret, så nu er der nye cykelstativer overalt. Der er endvidere blevet opstreget p-båse, så beboerne fremover undgår tvister med kommunale p-vagter. Tagene er som sædvanlig eftergået for dårlig eller helt manglende understrygning. Toiletter og faldstammer er udskiftet. Det er efterhånden sket en del nedslidning af ejendommene, så ganske meget skal udskiftes løbende. Her bliver fortsat udskiftet køkkener og monteret optoglas imod lejeforhøjelser efter aftale med de enkelte lejere. De gamle el-installationer opdateres og udbygges i takt med ud- og indflytninger. Der er etableret hegn om den legeplads, der er etableret af Beboerrepræsentationen, så børnene har et sikkert område adskilt fra kørende trafik. DSB har disponeret over en del af Banebrinken i forbindelse med etablering af elevator på Emdrup station. 03 20 15

Allégade

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

23


dømt til nedrivning, og det overvejes, om kølerummet ganske enkelt skal erstattes af store, mobile køleskabe. Der er skiftet mange faldstammer i huset, og kloaksystemet har ligeledes måttet repareres enkelte steder. Vi har i år haft mandskab til at stå for ejendomsservicen, og begge parter er tilfredse.

NØRRE ALLÉ

Nørre Allé

ALLÉGADE Tagene er igen eftergået, og tagrender er repareret. Der er opsat nyt plankeværk ved skralde-tørrepladsen. Ejendommens to bagtrapper er slebet og lakeret. En række tilfælde af biler parkeret i indkørslen har gjort det nødvendigt at opsætte forbudsskilte. På samme måde som ved Moltkes Palæ har Kulturstyrelsen også gennemgået Allégade. Ejendommen er stadig fredet, og også her har Fonden takket ja til tilbuddet om en gennemgribende rapport betalt af Styrelsen.

PLEJEHJEMSBYGNINGEN Der er isat nye vinduer i festsalen. I begyndelsen af året opstod der store problemer med den interne vandforsyning. Hele det gamle anlæg måtte gennemgås, og der blev udskiftet en del pumper. Paptaget over centralkøkkenet måtte igen repareres, da man opdagede flere lækager. Det gamle kølerum er 24

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

De faste rammer i de store vinduer i 17A er skiftet, og rammerne i 17B skiftes i 2015. I årets løb er der renoveret en del kloakledninger som følge af rotter. I kælderen under 15A-D er der monteret højtvands­ lukker, da det viste sig, at det var her, problemerne opstod hver gang, der var skybrudslignende episoder. Alle tagrender er eftergået, repareret og renset. I beretningsåret er blevet gennemført de første forbedringsarbejder siden byfornyelsen for nu snart nogle år siden. Det drejer sig især om køkken og bad. Fugning omkring gerigter og karme samt udskiftning af gummifuger i badeværelser udføres stadig løbende. De nye elevatorer er allerede ved at kræve større renoveringer. Drivermodulerne er udskiftet på tre elevatorer, og vi må forvente, at disse også må udskiftes i de øvrige syv elevatorer.

DR. PRIEMESVEJ Den sidste del af kælderen er totalafrenset, og gulv og vægge er malet. Dermed fremstår kælderen igen både pæn og nydelig. Afløbsledningerne har løbende krævet en del rensning, og det er nu besluttet at rense hele anlægget igennem. Rigtig mange kørestolsbrugere har haft svært ved at forcere trinnet ved hoveddørene. Der har nu været udført et forsøg med at fjerne dørtrinnet ved en hoveddør, og forsøget ser lovende ud. Endvidere er fjernet en del træer i haven for at gøre den lysere. Vi fortsætter med at ændre beplantningen, så haven bliver mere attraktiv for beboerne at komme i. 03 2015


Søg støtte til din videre uddannelse Tømrermester Th. P. Stillinge og hustru Caroline Stillinges Fond støtter blandt andre unge håndværkeres videre uddannelse. Er du udlært håndværker og ønsker at videreuddanne dig, kan du derfor søge fonden om økonomisk støtte. Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af, hvad du søger støtte til og hvorfor, et budget, dokumentation for din håndværksuddannelse og økonomiske forhold (kopi af seneste årsopgørelse) samt eventuelle anbefalinger. Send ansøgningen til Tømrermester Th. P. Stillinge og hustru Caroline Stillinges Fond, c/o Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dronningens Tværgade 2A 1302 København K Ansøgninger behandles løbende. Yderligere oplysninger fås hos Anne-Marie Mærkedahl, Haandværkerforeningen, tlf. 3312 2717 eller maerkedahl@hvfkbh.dk Såfremt vi har din ansøgning inden den 20. marts, og din ansøgning bliver imødekommet, vil du muligvis få legatbeløbet overrakt under Haandværkerforeningens Medaljefest på Københavns Rådhus den 12. maj 2015.

HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN


“GOD KUNDEPLEJE”

– Sådan hedder det i Københavns Kommunes krav til plejecentrene. Heri ligger blandt andet en høj prioritering af beboernes livskvalitet.

Dokumentation af pleje og omsorg – og styrkelse af beboernes livskvalitet. Det har været de gennemgående temaer på Haandværkerforeningens Plejehjem i det forløbne beretningsår. Alt for mange ældre føler sig ensomme, og ensomhed kan have en negativ indvirkning på både det psykiske og fysiske velbefindende. Derfor satte Københavns Kommune i maj fokus på at mindske ensomhed og skabe større fællesskab og livskvalitet.

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

FAGLIGHED I CENTRUM Endvidere indgår det i Københavns Kommunes strategi at lede med fokus på tillid til medarbejdernes faglighed: Vi skal sikre, at alle medarbejdere uanset uddannelsesbaggrund har en stærk faglighed og bliver inddraget. Vi skal være stolte af vores arbejde og tale det op. Her tales også om at “yde god kundepleje”. Heri ligger, at vi skal se på, hvad der giver livskvalitet ved at tage udgangspunkt i den enkelte ældre, eksempelvis ved at forsøge at efterkomme den enkeltes ønsker til døgnrytme. Blandt de nye sociale aktiviteter var, at Plejehjemmet i juni tog imod en ny rickshaw-cykel, der gør det muligt for beboerne at komme ud og fornemme den friske luft fra et rickshaw-bagsæde. Premieren foregik i styrtende regnvejr, men det ødelagde nu ikke den fornøjelige stemning. I juli indledtes en indsats for at styrke medarbejdernes viden om inkontinens. Inkontinens medfører ofte nedsat livskvalitet og værdighed for den enkelte. Ved at træne

Plejehjemmet

26

I strategien indgår at skabe plads og rammer til fællesskab på plejecentrene; rammer, der inviterer til at være sammen og styrker fællesskabet. På Haandværkerforeningens Plejehjem er allerede indrettet et aktivitetslokale i kælderen, men der er behov for yderligere at forbedre og nytænke de fælles opholdsarealer, så de inspirerer til sociale aktiviteter.

1 75 år i 20 1 5

03 2015


BERETNING 2014

bækkenbunden kan man medvirke til at reducere inkontinens og højne de ældres livskvalitet.

TILSYNENE En væsentlig del af Plejehjemmets hverdag er koncentreret om undersøgelser og tilsyn. Sigtet er naturligvis at sikre, at Plejehjemmet yder den optimale omsorg og pleje og lever op til de krav, Københavns Kommune stiller. I februar modtog vi resultatet af en brugertilfredshedsundersøgelse. Her udviste Haandværkerforeningens Plejehjem et så stærkt resultat, at vi formåede at trække gennemsnittet for beboertilfredshed op både i lokalområdet og i den samlede forvaltning. I 2013 var der fremgang på syv ud af ni nøgletal og kun tilbagegang på et enkelt. Særlig godt var nøgletallet for, i hvor høj grad vore beboere føler sig tilstrækkelig informeret om den hjælp, de har ret til. Eneste “utilfredshed” er med de fysiske rammer på Plejehjemmet. I oktober forelå det foreløbige resultat af den seneste rapport fra Embedslægetilsynet. Her blev fundet alvorlige fejl og mangler i vores dokumentation, hvilket kunne indebære en risiko for patientsikkerheden. Siden har vi iværksat en betydelig indsats for at styrke dokumentationen, og Embedslægen kunne her sidst i beretningsperioden melde om store fremskridt.

DA DET VARME VAND BLEV KOLDT Igennem nogle måneder har Plejehjemmet oplevet mange problemer med det varme vand, der ikke forblev varmt. Her var endog beboere, der oplevede, at de ikke kunne tage et varmt bad. Hele to VVS-firmaer og en VVS-ingeniør kastede sig i 03 20 15

det spæde forår over problemet, der blev løst med diverse renoveringer af rørføring og ventiler i huset. Den fagre nye verden rammer også Haandværkerforeningens Plejehjem. I sommer idriftsattes en kontantautomat, der gør det muligt for beboere og pårørende at hæve mindre kontantbeløb. Herudover har vi bistået beboerne i forbindelse med overgangen til offentlig, digital selvbetjening.

MIDLER TIL FORSKØNNELSE I november modtog Plejehjemmet 550.000 kroner fra Københavns Kommune til forskønnelse af bygningerne. For pengene har vi fået lagt nyt linoleum i kælderen og malet alle dagligstuer og spisestuer og har etableret ni nye medicinrum i huset. Med yderligere 33.000 kroner i tilskud kunne vi også lægge linoleum i de nye medicinrum. Lige før årsskiftet udmeldte Københavns Kommune en ny strategi for rengøringsområdet. Strategien skal sikre et ensartet rengøringsniveau på plejecentrene. I realiteten betyder det, at Haandværkerforeningens Plejehjem skal spare knap 1,0 million kroner over 2015 og 2016. Generelt præges året på Haandværkerforeningens Plejehjem af mange festlige aktiviteter: Vi fejrer Plejehjemmets fødselsdag, og her afholdes sommerfest, ligesom vi markerer Halloween, og så er jul og nytår naturligvis vigtige højtider. Plejehjemmet nyder godt af, at Haandværkerforeningens klub “Vi frivillige” yder en stor indsats med mange arrangementer for beboerne. Det gælder Søndags-caféen sidste søndag i måneden i sæsonen, syng-med-arrangementer, “Vild med dans” og ind imellem køreture “ud i det blå”. ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

27


Filminstruktør, æreshåndværker Susanne Bier hædrede årets medaljemodtagere for at gå imod strømmen og skabe resultater gennem flid.

»DET ER HER, I SKILLER JER UD« For første gang hørte årets medaljemodtagere et konkret vidnesbyrd om, hvad en topkarakter, en sølvmedalje og et kongeligt håndtryk kan blive til. Slagtersvend André Born, modtager af Haandværkerforeningens Sølvmedalje i 2013, berettede, hvordan hans resultater vandt ham en praktikplads hos en af Tysklands dygtigste slagtermestre. Det skete under Haandværkerforeningen og de tekniske skolers medaljefest på Københavns Rådhus i maj. Også i år gjorde Hendes Majestæt Dronningen og

hundredvis af repræsentanter fra regering, bystyrer og uddannelsesinstitutioner, læremestre og pårørende medaljemodtagerne den glæde at overvære festlighederne. I 2014 overraktes 29 bronzemedaljer og 55 sølvmedaljer samt legater for 1,2 million kroner.

ER NOK LIGE OMVENDT For festtalen stod Æreshåndværkeren udnævnt i 2013, filminstruktøren Susanne Bier. Hun hæftede sig ved,

I alt 84 sølv- og bronzemedaljer og legater for 1,2 million kroner blev overrakt årets medaljemodtagere på rådhuset i maj.

28

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

03 2015


BERETNING 2014

hvordan mange er tilbøjelige til at bilde sig ind, at man kan blive lykkelig og glad uden at skulle yde noget – uden at det koster noget. »Men det er nok lige omvendt. Det er her, I skiller jer ud og går imod strømmen. Det er her, I bliver frelst af jeres umoderne og utrendy opførsel, fordi I kan noget, vil noget og har slidt og slæbt for det,« lød det fra Rådhushallens talerstol. Aftenens vært var overborgmester Frank Jensen. »Hvad har gjort Susanne Bier til en af verdens største instruktører eller René Redzepi til verdens bedste kok? Det har talent, det har flid og målrettethed. I er her i aften, fordi I er blandt Danmarks dygtigste håndværkere – måske kan I endda blive verdensmestre. Men det kræver flid og målrettethed,« konstaterede Frank Jensen.

ÆRESHÅNDVÆRKER PÅ TOP 10-LISTEN Henimod festens slutning udløstes spændingen, da Haand­værkerforeningens formand, Robert Sørensen, afslørede, hvem en enig bestyrelse havde besluttet at udpege som æreshåndværker i 2014. Valget var faldet på den internationalt kendte og anerkendte, dansk-islandske kunstner, Olafur Elìasson. I motivationen blev Olafur Elìasson betegnet som en kunstner med “fænomenal, global gennemslagskraft, der befinder sig på top 10-listen over verdens mest betydningsfulde nutidskunstnere.” Olafur Elìasson kvitterede med en hyldest til det uundværlige håndværk:

03 20 15

Slagter André Born talte for årets medaljemodtagere.

»Jeg er så heldig, at jeg igennem årene har haft flere og flere håndværkere til at hjælpe mig. Når man har en idé og vil realisere den, kan det godt være svært at vælge dét materiale eller dén farve. Og så kan det godt betale sig at tale med folk, der har forstand på det – som har viden bygget ind i deres handlinger. Man kan sige, at jeg som kunstner bruger håndværket til at mærke efter, om jeg er i kontakt med verden,« sagde Olafur Elìasson. Æreshåndværkertitlen har i mere end 40 år været overrakt personligheder uden for håndværkets egen kreds; en person, der har udfoldet et virke “af helt usædvanlig art”, som det hedder i bestemmelserne. Efter festen i Rådhushallen var de unge medaljemodtagere inviteret i Tivoli, altimens Haandværkerforeningen og skolernes gæster fik serveret en aftensoupé i Moltkes Palæ.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

29


ET JERN TIL AT SVEJSE 30

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

03 2015


Store billede: Jane Marion Nielsen med sin Hvilende elefant – udført i jern, der er slebet og oxyderet for blålige og rødlige kontraster. Soklen er sydamerikansk granit. Th.: En fjer i hatten udført i finsk fedtsten og jern, der er syrebehandlet.

Hvem står monstro bag de fine små skulpturer, der overrækkes sammen med mesteskabsdiplomerne under DM i Skills? Det gør et jern til at svejse: Kunstneren Jane Marion Nielsen.

Publikum ved afslutningsfestligheden efter danmarksmesterskaberne i håndværk i januar kunne svagt ane, at der med mesterskabsdiplomet fulgte en lille ubestemmelig genstand. Havde man været heldig at passere forbi den montre, hvor de små værker stod udstillet under mesterskabsdagene, vidste man bedre besked: At her var tale om små skulpturer, der hver især var en parafrase over mesterskabsvindernes respektive fag: Brolæggeren, industriteknikeren, konditoren, mediegrafikeren – i alt 36 skulpturer symboliserende 36 fag. Tilsvarende små kunstværker har været anvendt som præmier igennem alle de fem år, mesterskaberne har stået på. Hvem står dog bag dem? Det gør klejnsmeden, svejseteknikeren, teknisk tegner og kunstner Jane Marion Nielsen (41). Hun har altid holdt af at tegne, men lærte hurtigt, at det fag, hun havde

03 20 15

FOT O: HENRIK NIEL SEN

lært sig – som klejnsmed – bestemt også kunne bruges til et kreativt – ja, kunstnerisk udtryk.

FLODHEST I BØLGEGANG Det er gennem årene blevet til en mængde værker i materialerne rustfrit stål, jern, finsk fedtsten og granit. Her leges med overfladernes tekstur og farver. Formen er stram og konkret – næsten så konkret, at den leder tanken hen på industrielt design på højt niveau. Men symbolikken og titlerne er aldeles afvæbnende: Iblandt dem finder vi en Hummer, der spiser frokost, en Cello, der byder op, en Flodhest i bølgegang og en Fugleunge, der umuligt kan være andet, når først man erfarer værkets titel. Hendes karriere har også budt på realisering af værker for andre kunstnere, herunder i særlig grad maleren og billedhuggeren Anders Nyborg, som hun tilmed var ansat hos sidenløbende med et job som teknisk tegner igen-

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

31


nem en årrække. Det var på værkstedet på Bornholm, hvorfra blev skabt værker til både indland og udland.

TALENTET Jane Marion begyndte på EFG og blev introduceret til en række håndværksfag. Det viste sig, hun havde talent for at svejse. Hun kom i lære i Skovlunde-firmaet Gnisten, dengang ved Ove Raben Rasmussen, der udførte et væld af værker for kunstnere og designere for blandt andre Royal Copenhagen. »Det var selvfølgelig meget inspirerende at arbejde sammen med disse mennesker, og læretiden blev til den bedste tid i mit liv,« fortæller Jane Marion. Efter læretiden fulgte en periode hos Atlas – ansættelsen krævede en vis kamp og aflæggelse af prøve (man var vel kvinde i et mandefag!), hvorpå hun drog til Norge og medvirkede ved fremstillingen af udstyr til boreplatforme. Den verden var dog for fremmedartet, og turen gik tilbage til Danmark – til møbelproducenten Coco Interiør.

TEKNISK TEGNER »Til sidst kørte jeg træt i faget og besluttede at læse til teknisk tegner. Det var dog stadig beslægtet med mit eget fag, men kunne måske give nogle andre muligheder.« Med et eksamensbevis i lommen fortsatte hun nu hos Atlas. Midt i 2004 stiftede hun første gang bekendtskab med Anders Nyborg, der så en mulighed i, at hun kunne tegne i 3D. »Anders Nyborg så at sige vækkede mig. Jeg havde meget frie forhold hos ham, og jeg begyndte at skabe værker selv,« fortæller Jane Marion, der dog vendte tilbage til lærestedet hos Ove Raben et år senere. Han blev syg, og blandt udfordringerne var at medvirke til at lukke virksomheden ned efter fem fine år.

Cello byder op. Udført i rustfrit, børstet stål med farvet glas. Sokkel i Rønne-granit. 74 centimeter høj.

32

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

– OG SVEJSETEKNIKER Efter yderligere tre år hos smedevirksomheden PMJ i Hvidovre sagde hun op. I det følgende år tog hun uddannelsen som svejsetekniker fra FORCE-instituttet og fik nu et helt andet, teoretisk indblik i det, hun som hånd-

03 2015


Jane Marion er endnu ikke kommet dertil, hvor hun kan eller vil leve af sin kunst.

værker hidtil havde beskæftiget sig med: Nu drejede det sig om lige fra varmeberegninger til ståltyper og standarder. Turen gik tilbage til PMJ, hvor hun i arbejdstiden har titel af svejsetekniker og har frie tøjler til at skabe sin kunst uden for arbejdstiden. Her arbejder hun også sammen med naboen – hjemme på Frederiksberg – snedkermester Jesper Blinkenberg, der også gerne skaber kunst, det være sig i keramik glas og granit. PMJ udfører alt fra avancerede stålkonstruktioner og procesanlæg til traditionelt smedearbejde. Jane Marion kan bruge alt, hvad hun har lært – fra at tegne en konstruktion for understøtning af en bro til at udarbejde råskitserne til et kunstværk. Også disse bliver tegnet op i 3D.

HVERDAGSLIV Det var oprindelig, hvad man vel kunne kalde en lejlighedsskulptur, der kom til at danne koncept for de små håndværksskulpturer: Hendes daværende mester, Ove Raben, stod over for en jubilæumsreception – uden no-

03 20 15

Fra serien Hverdagsliv, der inspirerede til de dusinvis af små skulpturer til vinderne af DM i Skills. Væsentligst udført med hesteskosøm.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

33


Jane Marion i fuld sving i værkstedet hos smedevirksomheden PMJ.

gen idé til en gave. Med udgangspunkt i jubilaren fremstillede Jane Marion en skulptur, der afbildede jubilarens faglige virke. Det blev begyndelsen til en serie med udgangspunkt i “Hverdagsliv.” Værkerne kom gennem en af Jane Marions bekendte DI for øre, og deraf fulgte indstillingen til Skills Denmark om at bede hende om at udføre de mange små skulpturer; en opgave, der også affødte skulpturer til vinderne af Årets Læreplads – grundlagt af de tekniske skoler – igennem et par år.

OVENFRA OG NED Grundlæggende råmateriale til skulpturerne er hesteskosøm. Fagfolk vil vide, at hesteskosøm fremstilles af Stål S235 og er nemt at bearbejde. Sømmene bliver til selve figurerne, mens supplerende materialer – andre typer jern, kobbertråd, og hvad der nu passer til hvert værk – bliver til små maskiner, arbejdsborde, håndværktøj, og hvad der ellers hører håndværkerens arbejdsplads til. En skulptur bliver til på baggrund af skitser på papir –

34

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

eller rettere på madpapir: Her tegner hun figurerne i skiftende stillinger, så hun igennem det transparente papir kan vælge, hvilken stilling den lille håndværker skal stå i, og hvilken bevægelse han skal gøre. Det endelige valg bliver scannet til arbejdstegninger; tegninger, der bliver godkendt af de respektive faglige udvalg, inden de bliver realiseret. Inspirationen finder hun naturligvis i billeder af de enkelte håndværk. Ellers »kommer den sådan ovenfra og ned i hænderne,« som Jane Marion udtrykker det. Om hun på et tidspunkt kan leve af sin kunst – ? »Jeg er endnu ikke kommet dertil, hvor jeg kan eller vil leve af min kunst. De økonomiske hensyn må ikke dominere,« fastslår Jane Marion, der også indrømmer, at hun ikke gerne skiller sig af med sine værker: »Det er jo mine børn!« Nu står disse børn i mere end 100 individuelle udgaver rundt om i danske hjem eller i håndværksvirksomheder og vidner om Danmarks dygtigste lærlinge.

03 2015


AKTUELT Ofelia Beach sikrer liv på Kvæsthuspladsen Ofelia Beach – hvad skal en forening af interessenter og aktører omkring Kvæsthuspladsen ellers hedde? Foreningen med det kreative navn dannes af Det Kgl. Teater, ejendomsselskabet Jeudan og Realdania, der hver især har aktier i området omkring den nye Kvæsthusplads; en plads, der bliver en realitet, når den længe ventede underjordiske parkeringsplads bliver færdig. Ofelia Beach skal stå for planlægning og afvikling af forestillinger og arrangementer og dermed sikre Kvæsthuspladsens rolle som en ramme om kultur- ogbyliv. P-anlægget går tre etager ned i jorden og vil omfatte 500 p-pladser; p-pladser der samtidig nedlægges i samme omfang på gadeplan. Realdania har finansieret projektering og udførelse for samlet set 600 millioner kroner, hvoraf en mindre del nu kommer tilbage fra salget

af p-anlægget til Jeudan. Anlægget ventes åbnet til efteråret. Billedet: Computertegning af den projekterede ”Kyssetrappe” i bunden af molen ved Sankt Annæ Plads.

Kom og hør lidt om ledelse Hvad sker der, når den i øvrigt dygtige og fagligt velfunderede håndværksvirksomhed begynder at vokse, ansætte medarbejdere – og får et egentligt ledelsesansvar? Det emne tager Anne Birgitte Lindholm op, når hun er gæst i Haandværkerforeningens andet fyraftensmøde torsdag den 26. marts kl. 17.00 i Håndværkets Hus på Islands Brygge. Anne Birgitte Lindholm er forfatter til bogen “Mesterledelse – når du leder i et håndværksmiljø”. Bogen er et letlæst, lettilgængeligt værktøj at tage udgangspunkt i for både håndværksmesteren, sjakbajdsen, indehaveren, formanden og teamlederen. Der er endnu tid til at tilmelde sig – det skal ske hos Haandværkerforeningen på

3312 2717 eller via www.hvfkbh.dk/arrangementer, senest 19. marts. Arrangementet er gratis at deltage i, og PV 02 2013 EU.pdf 1 23/02/13 17.18 der serveres en forfriskning undervejs.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

03 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

35


NETVÆRK FOR LIGESINDEDE FOT O: HENRIK NIEL SEN

»Vi er tilbøjelige til at spørge: Hvordan går det – og svare: Meget godt. I et netværk går man et spadestik dybere.«


Selvstændig konsulent Henrik Olsen er tovholder for det ene af Haandværkerforeningens tre netværk. Netværk er et stærkt tilbud til de erhvervsaktive medlemmer.

»Det første tilbud, som jeg er stødt på af værdi for virksomheder som min.« Så kontant lyder det fra selvstændig konsulent Henrik Olsen. Efter at have været medlem i tre-fire år sprang han til, da Haandværkerforeningen i fjor annoncerede at ville opbygge et antal faglige netværk eller ERFA-grupper. Henrik Olsen er i dag tovholder for det ene af tre netværk – “det gule” – for nye, enkeltmands- og helt små virksomheder. Han er fasttømret i sin tro på, at det gule netværk nok skal blive et værdifuldt aktiv for de 10-13 medlemmer: Jo, for der går en tid, inden man for alvor tør løfte på låget, når det gælder så fortrolige ting som ens økonomi.

nå så langt, at man får det optimale ud af sit netværk. Den lange proces betyder ikke, at netværket er lukket for nye medlemmer. Nye medlemmer får i stedet en mentor, der hjælper dem i gang. Omvendt er et netværk også forpligtende: Man kommer til møderne – ellers virker medicinen aldrig. Det gule netværk er et af tre, som Haandværkerforeningen foranledigede nedsat under en sammenkomst i 2013. De to øvrige er sammensat af bygge- og anlægsfolk og mennesker fra de kreative fag. I det gule netværk sidder lige fra en cater og en frisør til en elektriker og en designer. Yderligere tre medlemmer er på vej ind i netværket.

ET SPADESTIK DYBERE »Vi er tilbøjelige til at spørge: Hvordan går det – og svare: Meget godt. I et netværk går man et spadestik dybere; man arbejder sig langsomt ind på hinanden. Det tager tid, men vi bliver stadig bedre« forklarer Henrik Olsen. Han mener, at det kan tage fra halvandet til to år at

03 20 15

FAST DAGSORDEN Netværkene samles som regel om en fast dagsorden med et tematisk indslag – et foredrag om salg eller markedsføring, eksempelvis. Herudover inspirerer man ganske enkelt hinanden ved at tage almindelige dagligdags proble-

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

37


»Jeg deltog i lysfesten det år, jeg blev medlem, og syntes, det var et bevæget øjeblik, da vi blev ført ind i den store sal og tændte stearinlysene. Det var en fin måde at tage imod nye medlemmer på. Man bør nu tilrettelægge en anden plan for indslusning af nye medlemmer.«

mer op og foreslå løsninger på dem: Findes der et bedre bogføringssystem? Hvad gør du med markedsføring? – Og så fremdeles: »Man sidder meget alene som enlig eller lille selvstændig, og det er en hel lettelse at få lov at møde ligesindede – møde nogen, der viser sig at have de samme problemer og spørgsmål som én selv,« tilføjer Henrik Olsen. Han ser det som en afgørende fordel, at netværkene fagligt er meget bredt sammensat, selv om de nok bør have en enkelt fælles reference – »det kunne være virksomhedernes størrelse,« foreslår Henrik Olsen. Her skrives korte referater fra møderne, der finder sted to-fire gange om året. Henrik Olsens bekendtskab med Haandværkerfor-

38

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

eningen blev stiftet, da han blev inviteret indenfor af Danseklubbens formand, Peter Nielsen. »Jeg deltog i lysfesten det år, jeg blev medlem, og syntes, det var et bevæget øjeblik, da vi blev ført ind i den store sal og tændte stearinlysene. Det var en fin måde at tage imod nye medlemmer på. Lysfesten er afskaffet, og man bør nu tilrettelægge en anden plan for indslusning af nye medlemmer,« påpeger Henrik Olsen.

LAV EN KURSUSSTRATEGI Som erhvervsaktivt medlem kunne han også have andre ønsker til sin forening: Udnyt fordelen i at være lokal og udarbejd en strategi for relevante kurser for små og mel-

03 2015


se for, hvor mange netværk og ERFA-grupper Haandværkerforeningen kan rumme. Men da grupperne hjælper medlemmerne med at udvikle deres forretning hver især, er det afgjort en aktivitet, foreningen bør satse på.

SPAREKASSEMANDEN

lemstore virksomheder, lyder det; lad os møde de lokale politikere og fortsæt med at varetage virksomhedernes erhvervspolitiske interesser: »Lad dog politikerne stå på mål for det, de beslutter på vores vegne – lad dem møde os og lad os fortælle, hvordan det er at være selvstændig,« opfordrer Henrik Olsen. Når talen falder på netværk – er Haandværkerforeningen jo i sig selv et netværk. »Men det ligger ikke i vores kultur at bruge dette netværk; man ringer jo ikke lige til hinanden,« konstaterer Henrik Olsen og fremhæver klubberne som gode netværksskabere. Efter Henrik Olsens opfattelse er der ikke nogen græn-

03 20 15

Henrik Olsen er selv uddannet sparekassemand, men gik efter 10 år ind i den grafiske branche. I 1978 etablerede han Innoprint; en brokervirksomhed, der formidler de bedste kompetencer og priser til løsningen af allehånde grafiske opgaver. Han solgte virksomheden i 2000, men forblev i firmaet frem til 2006, hvorpå han begyndte forfra – nu som enearbejdende konsulent, herunder blandt andet som underviser i forhandlingsteknik. Lysten til at rådgive og undervise gjorde, at han for seks år siden blev knyttet til de regionale væksthuses Early Warning-ordning. Her møder 100 ligesindede, frivillige rådgivere – fordelt over hele landet – virksomheder, der er i knibe. Under forløbet bliver virksomhederne reddet flot – eller de får mulighed for at afvikle på den bedste måde. »Det er en stor fornøjelse at medvirke. I alt 600 virksomheder bliver hjulpet af Early Warning om året, og man kan kun beklage, at ordningen til stadighed beskæres, for der er ingen tvivl om, at den giver overskud – både når det gælder arbejdspladser og beskæftigelse,« fastslår Henrik Olsen. Lysten til at rådgive og inspirere – den har det ene af Haandværkerforeningens tre netværk nu fået glæde af. Læs mere om Haandværkerforeningens netværk på www. hvfkbh.dk/netvaerk-klubber. Måtte nogen have lyst til at etablere nye netværk, så kontakt endelig foreningens administration på 3312 2717.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

39


KOM-SOM-DU-ER Mandag den 16. marts kl. 18.30 i Laugshuset. Gæst: “Hendes Majestæt Dronning Margrethe”. Pris kr. 90,- inkl. menu og kaffe/te, men eksklusiv drikkevarer, der købes på stedet.

Kom-Som-Du-Er:

Slutter af med “kongeligt” besøg Der er format over det, når Kom-Som-Du-Er slutter sæsonen af mandag den 16. marts. Her er nemlig intet mindre end “kongeligt” besøg, idet “Hendes Majestæt Dronning Margrethe” har indvilget i causere over årets løb i Haandværkerforeningen i almindelighed og i Kom-SomDu-Er i særdeleshed. Alle sejl er sat også gastronomisk, idet køkkenet har sat “slagterens bedste steg” på menu’en med tilbehør, efterfulgt af kaffe og te samt æresoldermandens kage, der net-

op denne aften er kreeret til ære for den særlige gæst. Som traditionen byder, kan der til den udsøgte menu købes øl, vand og vin til populære priser. Kom-Som-Du-Er’s huspianist Allan Steen underholder ved flygelet, og aftenen slutter af med kinesisk lotteri og flotte præmier. Kom-Som-Du-Er finder sted i Laugshuset, og dørene åbnes kl. 18.30.

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 hejas@mail.danbbs.dk G A R A N T I P Å K VA L I T E T

40

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Tårnvej 233 2610 Rødovre 36 70 57 12 03 2015


NYT FRA KLUBBERNE Generalforsamling med musik i MUSIKKLUBBEN

Formand: Merete Dick, tlf. 4061 6637 Med en fantastisk Carl Nielsen-aften i bakspejlet fortsætter Musikklubben sit tema med fokus på komponister og udøvende kunstnere. Torsdag den 26. marts kl. 18.30 – bemærk det tidlige starttidspunkt – afholder klubben sin ordinære generalforsamling i Laugshuset. Mødet starter med et besøg af en musikalsk gæst, hvorpå klubben er vært ved et lille traktement – med vin, øl og vand for egen regning. Dernæst gennemføres generalforsamlingen. Ud over at følge den vedtægtsbestemte dagsorden skal medlemmerne også drøfte forslag til nye vedtægter og sidst men ikke mindst klubbens liv og virke. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Aftenen er naturligvis kun for klubmedlemmer, men man er velkommen til at melde sig ind – også på selve dagen.

Generalforsamling med smag 25. marts GOURMETKLUBBEN

Formand: Eli Askbo, tlf. 2447 8694 Gourmetklubben afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts i Restaurant Allégade 10 på Frederiksberg. Dagsordenen bliver “efter lovene”, og nærmere meddelelser herom vil udgå til medlemmerne. Tilmelding skal ske på 3312 2717 senest 18. marts. Gourmetklubben tegner sig i år ind i rækken af jubilerende klubber, idet Gastronomisk Klub blev dannet for 20 år siden til oktober – med første besøg på Conditori La Glace. 03 20 15

Ny dato for generalforsamling BILLARDKLUBBEN

Formand: Jørgen Christiansen, tlf. 3927 8837 Billardklubben har måttet ændre datoen for årets ordinære generalforsamling, der nu afholdes tirsdag den 17. marts. Stedet er dog fortsat i klublokalerne, og generalforsamlingen indledes kl. 19.00. Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en portion gule ærter med flæsk og pølse samt pandekager.

Generalforsamling hos “Damernes” 8. april DAMERNES KEGLEKLUB

Formand: Simone Secher, tlf. 6072 8937 Onsdag den 8. april afholder Damernes Kegleklub ordinær generalforsamling – det sker med start kl. 18.00. Efter generalforsamlingen serveres et traktement, som klubben er vært ved. Drikkevarer kan købes for egen regning.

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

41


NYE MEDLEMMER

I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: Frisørmester Charlotte Dam Lerager, Hanevangen 28, 2730 Herlev Urbanist Niels Bjørn, Øster Farimagsgade 18A, 2.tv., 2100 København Ø Murermester Henrik Alfred Lund, Pederskervejen 126, 3720 Aakirkeby Chefkonsulent Krista Kristensen, Jagtvej 195, st.tv., 2100 København Ø Skindtaskemager Jan Hrasko, Stengade 33, 1., 3000 Helsingør Fodterapeut Winnie Lindersson, Dalvangen 43, 2700 Brønshøj Indmeldt v. Kurt W. Christiansen Fysioterapeut Vibeke Grønlund, Toftekæret 17, 3520 Farum Indmeldt v. Niels Roth Daglig leder Jarl Michael Hofman-Klixbüll, Fortly 19, 2610 Rødovre Indmeldt v. Gert Larsen

42

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Direktør Jeanette Paaske, Korfuvej 22, 2300 København S Indmeldt v. Hans-Henrik Sønnersgaard IT-driftschef Svend Nyegaard, Hyldebærengen 20, 2670 Greve Indmeldt v. Jan Madsen Regnskabschef Poul-Erik Mortensen, Classensgade 43,1., 2100 København Ø Indmeldt v. Ole Elgård Nielsen Urmager Nanna Heisel, Brøndkærvej 13, st.th., 2500 Valby Chefkonsulent Karsten Thode Skovgaard, Tistrupvej 27, 2650 Hvidovre Indmeldt v. Anette Jønqvist Pedersen Byggeleder Stine Bork, Nørre Alle 19V, 1.1, 2200 København N Direktør Gitte Randløv, Holsteinsgade 54, st., 2100 København Ø Indmeldt v. Malene Zapffe Salgsdirektør Michael Struwe, Nordvang 8, 2610 Rødovre Indmeldt v. Nicolai Bille Krogh Konsulent Charlotte Kolvig-Raun Kirkegaard, Søvang 59, 2970 Hørsholm Indmeldt v. Jesper Rosborg Produktspecialist Henrik List Nissen, Engsvinget 55, 2400 København NV Indmeldt v. Nancy Riis Guldsmed Nicolai Appel, Islands Brygge 17, 1.tv., 2300 København S Indmeldt v. Guldsmedelauget Glarmester Klaus Lind Sørensen, Sydtoftevej 15, 2605 Brøndby Indmeldt v. Glarmesterlauget Adm. direktør Ole Sander, Gl. Tibberupvej 24A, 3060 Espergærde Indmeldt v. Steen Søkvist

03 2015


H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN I K JØB EN H AV N DRON N I N GEN S T VÆRGA DE 2 A 1302 KØBEN HAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Danske Specialmedier Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol R EDAKT I ON Adam Pade (ansvh) 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 · Fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 · Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk KONT ROLLERE T OPLAG 2.834 BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Mette Palsteen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Lene Elmegaard Sonja Stæhr Adam Pade

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Peter Steen Mortensen Murermester Jan Bruus Sørensen Adm. direktør bygningsingeniør Bjarne Andersen Oldermand, glarmester Niels Roth Oldermand, snedkermester

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Steen Ole Carmel Oldermand, smedemester Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester Jens Hjortskov Advokat, partner

D I R EK T I O N Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

T RYK Rosendahls T I LSLUT T ET

Næste nummer udkommer mandag den 13. april. Redaktionen slutter fredag den 20. marts.

03 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

43


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I H AA N DVÆR KE R FOR E N I NG E N

Tirsdag 10/03 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 11/03 Damernes Kegleklub Mandag 16/03 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 17/03 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 18/03 Skyde- og Kegleklubben · Det Videnskabelige Hjørne Torsdag 19/03 L’hombreklubben · Bowlingklubben · Skyde- og Kegleklubben: Turnering · Kunstklubben Lørdag 21/03 Kursus i planlægning Mandag 23/03 Danseklubben Tirsdag 24/03 Billardklubben: Generalforsamling · Bridgeklubben · Svømmeklubben · Vandreklubben: Generalforsamling · Teaterklubben Onsdag 25/03 Gourmetklubben: Generalforsamling Torsdag 26/03 Haandværkerforeningen: Fyraftensmøde Tirsdag 31/03 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 01/04 Skyde- og Kegleklubben Tirsdag 07/04 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 08/04 Damernes Kegleklub Torsdag 09/04 Bowlingklubben Mandag 13/04 Danseklubben Tirsdag 14/04 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 15/04 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 16/04 Bowlingklubben · L’hombreklubben Fredag 17/04 Teaterklubben Søndag 19/04 Vandreklubben Tirsdag 21/04 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Torsdag 23/04 Bowlingklubben Tirsdag 28/04 Bridgeklubben: Generalforsamling · Billardklubben · Svømmeklubben Torsdag 30/04 Bowlingklubben: Generalforsamling · L’hombreklubben · Haandværkerforeningen: Fyraftensmøde

A L HE N V E NDE L SE T IL : 44

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H AV N • D R . T VÆ R G A D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 03 2015 1302 København K

Profile for PadePublishing

Hånd & Værk 03 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Hånd & Værk 03 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Profile for pade
Advertisement