a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

W W W. HV FKB H. DK

02 2 015

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

GAMMEL TEKNIK BAG NY MESSEHAGEL FØLG ARBEJDET MED EN NY MESSEHAGEL TIL VOR FRELSERS KIRKE

»Kommentar«: Vindersager | Mesterskaber løfter det faglige niveau | kom på besøg | Fyraftensmøder | Nyt fra klubberne | Det sker

Stjernemodtagelse |

Da virkeligheden


Faglig stolthed og fokus på fremtiden TECs kurser og uddannelser foregår i et tæt samspil med erhvervslivet. Dette sikrer høj faglighed og fremtidssikrede uddannelser.

Over 20 forskellige erhvervsuddannelser inden for teknologi, byggeri og transport. Læs meget mere på www.tec.dk

Teknisk Erhvervskole Center Frederiksberg – Lyngby – Gladsaxe – Ballerup – Hvidovre


KOMM E N TA R

ROBERT S ØREN S EN

Vindersager Det er blevet sagt af flere: At alle deltagere under danmarksmesterskaberne i håndværk – DM i Skills – var vindere. Det lyder som en floskel, men er ikke desto mindre den skinbarlige sandhed: For alle havde de som bekendt vundet deres respektive skole- og regionsmesterskaber, inden de kvalificerede sig til at dyste om danmarksmesterskabstitlen. Men de var ikke de eneste vindere. Håndværket vandt også. Med hele 68.000 besøgende, voksende mediebevågenhed og inddragelse af 30.000 folkeskoleelever i Skills-Stafetten har mesterskaberne nu opnået en folkelig gennemslagskraft, der både må og skal medvirke til at puffe til håndværkets og erhvervsuddannelsernes image i Danmark. I al fald konstateres det, at søgningen til de tekniske skoler har været stigende de steder i landet, hvor der har været afholdt danmarksmesterskaber, og der rapporteres tilmed om, at uddannelserne i løbet af de fem år,

FORSI DE N

mesterskaberne har været afholdt, har oplevet et fagligt løft. DM i Skills er i alle måder en vindersag! Uden sammenhæng med afholdelsen af DM i Skills har oppositionens leder, Lars Løkke Rasmussen, dristet sig til at sætte sin statsministerpost ind på at genindføre håndværkerfradraget. Modigt. For offentlige tilskud til nogle brancher frem for andre er ikke in og er vel grundlæggende heller ikke af det gode. Når håndværkerfradraget alligevel er et bredt ønske – en vindersag – er det fordi, det gør så meget godt. Færre halsbrækkende gør-det-selvøvelser. Mindre sort arbejde. Og ikke mindst – flere lærepladser; en uomgængelig forudsætning for at fastholde og sætte yderligere skub i den positive spiral, som danmarksmesterskaberne sætter i bevægelse. Mest optimalt var det naturligvis, om skatten blev sat ned, så flere havde råd til at betale en håndværker. Det ville også være en vindersag.

S ELSK AB E T FOR KIRKE LIG KU N ST U D FØRE R I DISSE MÅNEDER EN NY MESSEHAGEL TIL VO R FRELSERS KI R KE. FØLG A RB E JD E TS F RE MA D SKRID E N – LÆS HISTO RIEN SIDE 22 (FOTO : HENRIK NIELSEN)


FOT O: HENRIK NIEL SEN

DM i Skills betyder bestemt mere opmærksomhed om erhvervsuddannelserne, som det er tanken. Men de betyder også et højere fagligt niveau på uddannelserne.

Mesterskaber løfter det faglige niveau Store billede: Afslutningsceremonien er ved at være til ende, og alle mestre er på scenen. Lille billede: Som mesterskabsdagene skred frem, skabtes rene kunstværker.

4

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Ikke alene betyder afholdelsen af danmarksmesterskaber i håndværk, at tilgangen til erhvervsuddannelserne stiger alt efter, hvor de har været afholdt. Hele det faglige niveau er også blevet løftet. Det fortæller formand for Skills Denmark, Jesper Juul Sørensen, oven på tre begivenhedsrige dage i Bella Center, der i dagene 8.-10. januar dannede rammen om femte DM i Skills. Her blev skabt adskillige rekorder med hele 68.000 besøgende og 302 udøvende konkurrencedeltagere, og mesterskaberne nød i år bred medieopmærksom02 2 015


PREMIERE PÅ MARKERING AF JUBILÆUM hed og tillige stor bevågenhed fra både lokal- og landspolitikere. Fra Jesper Juul Sørensen lyder der stor anerkendelse for den indsats, som både regionen, Københavns Kommune og omegnskommunerne ydede for at skabe nogle fantastiske dage.

SVÆRERE AT GÅ TIL SVENDEPRØVE »Fra vi startede og frem til nu er den faglige kvalitet markant vokset. Det er blevet sværere at gå til svendeprøve, og det smitter helt generelt af på undervisningen,« fortæller Jesper Juul Sørensen, der tilføjer, at DM i Skills i Bella Center generelt »overskred alle forventninger«. Også de tekniske skoler har været gode til at bakke op, understreger Jesper Juul Sørensen. Han vurderer, at skolerne for alvor har fået øjnene op for, hvordan mesterskaberne er ligeså meget markedsføring som dét at annoncere. Endelig glæder han sig over, at mestrene i langt de fleste tilfælde er parate til at bakke op om deres præmielærlinge. »Jeg har oplevet håndværkere reklamere med at få en danmarksmester til at bygge folks hus; de annoncerer med, de har en danmarksmester, eller de sætter streamers på alle deres biler.« På Københavns Tekniske Skole var der grund til særlig glæde, da lærlinge fra skolen hjemtog hele fem danmarksmesterskaber (læs også side 8).

Ikke så få besøgende lagde vejen forbi Haandværkerforeningens stand under DM i Skills i Bella Center i dagene 8.-10. januar. Her bistod bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og frivillige gæsterne med at måle længden af et antal pinde – plus/minus 10 centimeter – hvilket udløste en præmie: Et målebånd med foreningens logo. Standen var første indslag i markeringerne af Haandværkerforeningens jubilæumsår og dermed den offentlige premiere på foreningens slogan: Der

MINISTRE ÅBNEDE OG SLUKKEDE Mesterskaberne i Bella Center blev ligesom i fjor åbnet af statsminister Helle Thorning Schmidt, mens undervisningsminister Christine Antorini tog imod ikke så få knus og kindkys under præmieoverrækkelserne lørdag. Præmierne bestod af små skulpturer, der var udført som parafraser over de respektive håndværk. Bag de små værker stod kunstneren Jane Marion, der selv er udlært klejnsmed. De mange tusinde folkeskoleelever bliver blandt andet hentet til mesterskaberne gennem den såkaldte SkillsStafet om efteråret, hvor eleverne kvalificerer sig til en finaledyst under selve mesterskaberne. Herudover udgår der et meget klart, politisk signal om, at folkeskolerne bør sende deres 8.-10. klasser af sted. Rundt om i hallerne 02 20 15

står en håndværker bag. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn er i øvrigt gennem sin legatvirksomhed blandt mesterskabernes hovedsponsorer. Ønsket er at medvirke til at gøre erhvervsuddannelserne synlige som spændende karriereveje og vise den undrende offentlighed, hvad det gode håndværk formår. Billedet: Adam Pade og Per Vangekjær tager imod på Haandværkerforeningens stand. Forrest – th. i billedet – anes en montre, hvor Haandværkerforeningens sølv- og bronzemedaljer var udstillet sammen med billeder fra Medaljefesten på Københavns Rådhus.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

5


3

1 2

7

6 Billederne: 1. Gulvlægger Mads Barnholdt Jørgensen, 2. bager Tilde Hansen, 3. møbelpolstrer Maria Villadsen, 4. konditor Freja Krarup Johansen med undervisningsminister Christine Antorini, 5. blomsterdekoratør Michelle Mattson Krüger, 6, murer Jonas Bou Andersen, 7. kosmetiker Nathalie Tollak Jensen, og 8. elektriker Jacob Jægerfod.

6

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

8

1 75 år i 20 1 5

02 2 015


5

4 havde folkeskoleeleverne da også mulighed for at prøve, mærke og føle et fag.

strukturører og fra personvognsmekanikere til blomsterbindere.

OMKRING 50 FAG REPRÆSENTERET

BILLET TIL BRASILIEN

Blandt de særlige indslag under årets mesterskaber var en forældreaften arrangeret af Københavns Kommune om torsdagen. Også den overgik arrangørernes forventninger. »Der var gået indbydelser ud til 5.000 forældre, og 3.500 mødte op. Herudover deltog 800 i det til lejligheden arrangerede ”Mads & Monopolet”, hvor Stine Bosse, Mette Blomsterberg, Mattias Tesfaye og radioværten Mads Steffensen debatterede uddannelse og erhvervsvalg,« fortæller en tilfreds Jesper Juul Sørensen. I alt 36 fag medvirkede som konkurrencefag, mens yderligere 15 var demonstrationsfag. Opgaverne under den op til 22 timer lange konkurrence tager på én gang afsæt i fagenes svendeprøver og i de krav og opgaver, der stilles under verdensmesterskaberne – WorldSkills. Fagene strækker over lige fra de traditionelle byggefag til fødevarefagene, fra højteknologiske fag til brolæggere og

Rigtig mange blandt de nykårede danmarksmestre har med deres mesterskabstitel nu fået en adgangsbillet til verdensmesterskaberne i Brasilien til sommer. Men udover WorldSkills vil Skills Denmark i stigende grad også interessere sig for EuroSkills, fortæller Jesper Juul Sørensen; det ligger i de politiske kort. »Men det koster penge altsammen, og interessen for at deltage i verdensmesterskaberne er større. Næste år afholdes EuroSkills dog i Göteborg, og det er måske mere overkommeligt.« Snød man sig selv for at opleve den sydende atmosfære, de mange kunstværker frembragt af de unge håndværkere og feststemningen ved åbningen eller afslutningen, er chancen der på ny, når messehallerne åbner i Fredericia den 4.-6. februar 2016. I 2017 ventes de afholdt på Sjælland på ny.

02 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

7


Rådhusets Magistratssal bliver kun brugt til modtagelse af fine gæster – de rene stjerner. Og som stjerner blev hele syv københavnske Skills-mestre og vindere af Skills-Stafetten taget imod af byens styre.

STJERNEMODTAGELSE Det var en stolt direktør for Københavns tekniske Skole – Ole Heinager – der lagde øre til overborgmester Frank Jensen og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslevs festtaler for de hele syv danmarksmestre fra DM i Skills i Rådhusets Magistratssal i midten af januar. Københavns tekniske Skole tegner sig for fem danmarksmestre, mens Hotel- og Restaurantskolen medvirkede med to. »Det er ikke hver dag, der bliver taget imod i Magistratssalen. Her modtages kun – stjerner. I er vindere og fortjener at blive hædret og fejret,« lød det fra overborgmesteren. Børne- og ungdomsborgmesteren fulgte op:

DE VANDT GULD FOR KØBENHAVN Fra Københavns tekniske Skole Grafisk tekniker Nick Dolleris Seeger (Kailow A/S) Mediegrafiker Stefan Pedersen Fritsche Industritekniker Robin Ourdal (A.K.S. Metalindustri A/S) Brolægger Mikkel Hansen (KFH Brolægning) og brolægger Jonas Rørbæk (Kaj Bøje Pedersen A/S)

Kokkeelev Patrick Bach Andersen (Øl & Brød BY Mikkeller) Smørrebrødselev Emma Leth Studsgaard Larsen (Ernst Bach)

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

HØJESTE ANERKENDELSE »Havde vi ingen smørrebrødsjomfru, havde vi intet smørrebrød. Uden kokken ingen gastronomi. Uden den grafiske tekniker og medieteknikeren ingen aviser. Uden brolæggeren ingen stræder. Uden industriteknikeren ingen industriproduktion,« sagde Ole Heinager og takkede de to borgmestre for dagens reception: »Det er den højeste anerkendelse, vi kan ønske os!« Der lød også en tak til både de mestre og den familie, der bakkede de unge op undervejs. Selv sejren i Skills-Stafetten – den landsdækkende konkurrence forud for DM i Skills i udvalgte håndværksdiscipliner – blev hjemtaget af københavnske skoleelever – fra Guldberg Skole på Nørrebro.

PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

Fra Hotel- og Restaurantskolen

8

»Jeg er meget stolt af at have jer som forbilleder for vores unge i København. Jeg vil tillade mig at bruge jer som rollemodeller, så jeg kan gå rundt på skolerne og fortælle de unge, der er i tvivl om, hvilken vej de skal vælge, at der er faktisk en god vej, man kan gå – at tage en erhvervsuddannelse.« Ole Heinager kunne ikke forestille sig en verden uden håndværkere.

1 75 år i 20 1 5

Københavns tekniske Skole arbejder særdeles målrettet med både lokale mesterskaber og danmarksmesterskaberne som pædagogiske redskaber, fortæller Ole Heinager. »Rent pædagogisk fokuserer vi på, at det er OK at være et supertalent. Det valg har vi truffet, fordi vi har konstateret, at myten om, at det er de svage, der falder fra på 02 2 015


erhvervsuddannelserne, ikke holder. Det er de stærke – dem, der mangler udfordringer,« siger Ole Heinager. Københavns tekniske Skole har sammensat og trænet et eliteteam af faglærere, der enten er særligt stærke undervisere, eller som har den vigtige evne at kunne coache eleverne til at yde deres bedste. På elevsiden er etableret et talentspor, hvortil de dygtigste bliver udtaget i løbet af andet og tredje hovedforløb. Iblandt dem afholdes lokale skolemesterskaber, og det er blandt disse, der rekrutteres elever til de regionale skolemesterskaber, hvor sejren er en direkte adgangsbillet til DM i Skills og for fleres vedkommende til verdensmesterskaberne. Ele-

ver i talentsporet deltager også gerne i skolens Nørdefredag, hvor eleverne bliver på skolen efter skoletid og træner; træning, der meget vel kan vare ved henover weekend’en. Skolen opererer dog med mesterskaber allerede på grundforløbsniveau: De appellerer til elevernes konkurrencegen og giver noget at stile efter. Mestrenes opbakning er hele vejen igennem uundværlig.

MESTRE BAKKER OP »En helt afgørende forudsætning for det her er, at elever-

Overborgmester Frank Jensen på podiet, da han og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev tog imod mesterskabsvindere, pårørende og repræsentanter fra Københavns tekniske Skole i en fyldt Magistratssal.

02 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

9


Direktør Ole Heinager, Københavns tekniske Skole, om baggrunden for skolens indsats for talentpleje: »Rent pædagogisk fokuserer vi på, at det er OK at være et supertalent. Det valg har vi truffet, fordi vi har konstateret, at myten om, at det er de svage, der falder fra på erhvervsuddannelserne, ikke holder. Det er de stærke – dem, der mangler udfordringer,« lyder det.

nes mestre bakker op, og det oplever vi heldigvis også i langt de fleste tilfælde. Vi har da mange stolte mestre, der gerne skilter med, at de har Danmarks bedste lærling.«

ÅBENT KØBENHAVNERMESTERSKAB Netop nu pågår planlægningen af et åbent københavnermesterskab samt skolemesterskaberne. Desuden søges regionale mesterskaber tilrettelagt som et ”Mini-DM i Skills”. Uddannelsesleder Jimmie Thomsen har ansvaret for PV 02 2013 EU.pdf

1

23/02/13

brolæggerne på Københavns tekniske Skole. Brolæggerfaget hører til blandt de fag, der arbejde aktivt med talentforløbene. »Mesterskaberne er helt klart et praktisk pædagogisk værktøj i den daglige undervisning. De elever, der ikke er med på talentforløbene, ser op til dem, der er det. Der står respekt om dem,« fortæller Jimmie Thomsen, der kunne glæde sig over to svenske gæste-deltagere blandt brolæggerne under dette års DM i Skills.

17.18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

K

10

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

02 2 015


Mærsk Legatet for unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet Bestyrelsen for A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har til uddeling i 2015 bevilget fire legatportioner à kr. 75.000,- fra ”Mærsk Legatet for unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet”. Ansøgere skal have modtaget svendebrev som håndværker og skal være udlært i en virksomhed, der er medlem af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Ansøgningen skal være bilagt kopi af svendebrev, en redegørelse for ansøgerens rejse- og videreuddannelsesplan, budget herfor samt eventuelle anbefalinger og andet, der kan belyse ansøgningen. Overrækkelse af legaterne sker ved den årlige medaljefest på Københavns Rådhus den 12. maj 2015. Skriftlig ansøgning sendes senest den 20. marts 2015 til Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Dronningens Tværgade 2A, 1302 København K.


AKTUELT Få bedre styr på din tid! Lørdag den 21. marts afholdes kurset “Planlæg bedre – få mere tid” for Haandværkerforeningens erhvervsaktive mdlemmer. Det sker i Laugshuset på Nørre Allé fra kl. 09.00.15.00. Kurset ledes af Mariann Bach Nielsen, der siden 1999 har undervist, trænet og udviklet mennesker inden for begreberne personlig planlægning, stresshåndtering og mundtlig og skriftlig kommunikation. Under kurset deles generøst ud af teknikker og redskaber til at prioritere i dagligdagen, identificere typiske tidrøvere og at planlægge. Kurset tager udgangspunkt i hendes egen bog med samme titel som kurset. Der er 30 pladser på kurset, og prisen er beskedne 400 kr,- ex. moms. Tilmelding skal ske inden 25. februar til lene@hvfkbh.dk.

København indbyder til “Leverandør­forum” Næsten som på en messe – blot med kunden som udstiller – kan byens virksomheder få et førstehåndsindtryk af, hvad Københavns Kommune har af kommende udbuds- og samarbejdsområder. I samarbejde med Haand­værkerforeningen i Kjøbenhavn og Håndværksrådet er kommunen vært ved et Leverandørforum, der finder sted på Københavns Rådhus onsdag den 4. marts i tidsrummet 08.30-11.00, og alle medlemsvirksomheder er inviteret. “Messen” har form af stande, hvor repræsentanter fra forvaltningerne vil repræsentere hvert deres udbudsom-

råde, og virksomhederne kan dermed komme i øjeblikkelig dialog med deres mulige kunde. Københavns Kommune anslår op til 12 udbudstemaer, herunder affald og genbrug, klimatilpasning, udbud af håndværkerydelser, kommende byggerier, udbud vedrørende hjælpemidler på sundheds- og omsorgsområdet og energirigtig ejendomsdrift. Officiel indbydelse vil udgå med et af Haandværkerforeningens nyhedsbreve, men tilmelding er allerede mulig nu på duj@okf.kk.dk. Husk at angive navn, virksomhed og titel i tilmeldingen. Haandværkerforeningen håber, at rigtig mange af vore medlemmer vil benytte sig af lejligheden til at komme i tæt dialog med Københavns Kommune.

Bliv synlig på nettet! En introduktion til at synliggøre sig og markedsføre virksomheden på internettet står på dagsordenen, når det uvildige IBIZ-center onsdag den 26. februar er gæster ved Haandværkerforeningens første fyraftensmøde. Mødet finder sted i tiden 17.00-19.00 i Håndværkets Hus på Islands Brygge. Kan du bruge Facebook, YouTube eller Linkedin til noget som håndværksmester eller mindre selvstændig? lyder eftermiddagens spørgsmål, og svaret gives gennem gode eksempler. Mødet med IBIZ er det første af en række månedlige fyraftensmøder i denne vinter og forår. Under mødet sætter vi praktiske, konkrete emner på dagsordenen af relevans for små og mellemstore virksomheder. Det er gratis at medvirke – I skal blot tilmelde jer via www.hvfkbh.dk/arrangementer eller på 3312 2717 senest 19. februar.

HAANDVÆRKERFORENINGENS BEGRAVELSESKASSE Årsmøde Afholdes tirsdag den 24. marts 2015 kl. 12.00 i Haandværkerforeningen, Dronningens Tværgade 2A, 1302 København K. Alle medlemmer af Begravelseskassen inviteres hermed til at deltage i årsmødet.

12

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

02 2 015


Hej Mester Vil du ha’ en lærling? Vidste du, • at det er økonomisk rentabelt at have en lærling? • at du kan tegne aftaler, der dækker fra 1 måned til 4,5 år? • at du får tilskud til at have en lærling? • at du bliver hjulpet med al papirarbejdet? • at KTS sørger for det perfekte match mellem lærling og virksomhed?

Ring, mail eller book en tid med en virksomhedskonsulent inden for dit fagområde 3586 7290 praktikcenter@kts.dk Læs mere om dine muligheder på www.kts.dk/erhvervs-uddannelse/forvirksomheder


LIDT OM LEDELSE Fyraftensmøde om ledelse i håndværksvirksomheder torsdag den 26. marts kl. 17.00-19.00 i Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 6. sal, 2300 København S. Gæst: Anne Birgitte Lindholm. Deltagelse er gratis. Tilmelding senest torsdag den 19. marts på 3312 2717 eller via www.hvfkbh.dk/arrangementer.

Fyraftensmøde:

Lidt om ledelse Ét er at være en dygtig håndværker, etablere sin egen virksomhed og udøve sit håndværk til kundernes og egen tilfredshed. Men hvad sker der, når du begynder at få medarbejdere – og skal påtage dig en ny rolle som leder og forretningsudvikler? Det er den problematik, som konsulent, underviser og erhvervscoach Anne Birgitte Lindholm udruller i sin

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

14

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

bog “Mesterledelse – når du leder i et håndværksmiljø”, der udkom i april i fjor. Anne Birgitte Lindholm er gæst, når Haandværkerforeningen indbyder til sit andet fyraftensmøde torsdag den 26. marts kl. 17.00 i Håndværkets Hus på Islands Brygge. Her vil hun berette om baggrunden for bogen og beskrive nogle af de udfordringer, der venter håndværksmesteren, sjakbajsen, indehaveren, formanden, teamlederen eller projektlederen – vel at mærke på en praksisnær og lettilgængelig måde. Selv har hun ledererfaring fra både mellem- og toplederjobs. Som håndværker har man en tydelig, professionel identitet både over for sig selv og over for omgivelserne. Som leder skal man finde en anden identitet, som selvfølgelig er baseret på fagligheden, men som er mere end bare en overbygning til den. I bogen har Anne Birgitte Lindholm sat sig grundigt ind i håndværket og håndværkets væsen. I den egenskab bliver hun værd at lytte på. Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding fordres. Husk også fyraftensmødet her i februar – torsdag den 26. møder vi IBIZ-Centret, der fortæller om, hvordan man synliggør sig på nettet og de relevante sociale medier. 02 2 015


Rejselegater til unge håndværkere Gurli og Paul Madsens Fond uddeler rejselegater til unge håndværkere med henblik på videreuddannelse i udlandet. De vigtigste betingelser: – Alder under 30 år – Svendebrev som håndværker eller dermed ligestillet bevis – En plan for videreuddannelse i udlandet Formålet med studierejsen kan være undervisning på en skole eller en institution, praktik på en arbejdsplads, projektarbejde eller faglige konkurrencer. Der er mange muligheder. Eksempler på legater:

– Møbel- og bygningsrestaurering i England og Italien – Praktik i snedkerværksted i Japan – Konditorkurser i Paris

Legatbeløbet afhænger af budgettet for det enkelte projekt. Det er sjældent under kr. 25.000 og undertiden op til kr. 100.000. Legatet skal være tildelt inden udrejse. Ansøgningsfrist hvert år 1. april. Ansøgningsskema og yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Gurli og Paul Madsens Fond Advokat Søren Jenstrup Rådhuspladsen 4 – 1550 København V E-mail: sje@lett.dk – www.haandvaerkerlegatet.dk


EN AFTEN MED PROFESSOR JØRN LUND Det Videnskabelige Hjørne onsdag den 18. marts kl. 18.00 i Laugshuset, Nørre Allé. Pris kr. 200,der omfatter foredrag og efterfølgende middag. Tilmelding på 3312 2717 eller www.hvfkbh.dk/arrangementer senest den 11. marts. Arrangementet er åbent for alle medlemmer.

FOT O: NIKOL AI LINARES/SC ANPIX

Det Videnskabelige Hjørne:

En aften med en sprogets mand Om vi er til ord eller tal, til ånd eller hånd, så er vi dog alle sprogbrugere. Dermed er kimen lagt til mangen strid – om lige fra daglig sprogbrug til selve sprogets udvikling, for sproget – det kan vi jo alle forholde os til. Blandt sprogets væsentligste iagttagere – titlen som sprogrøgter vil han formentlig have sig frabedt – er professor Jørn Lund, lærer og forsker ved Københavns Universitet, professor på Danmarks Lærerhøjskole, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab – og først og fremmest sproginteresseret. Gennem de seneste år har Jørn Lund særlig gjort sig bemærket med bøgerne “Dansk i nullerne. 50 sproglige diagnoser” og “Dansk i skred – 52 sproglige opstrammere” med ubarmhjertige observationer af, hvad der sker i sproget – dog aldrig ved egentlig at dømme noget ude; det overlades til læseren. 16

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

– Og det forfalder man nemt til, når Politikens anmelder med udgangspunkt i de 52 sproglige opstrammere konstaterer, at folkeskoleeleverne idag kræves at tage ejerskab i en on-going proces og benytte læringsrum for at indfri deres forandringspotentiale – eller når CEO’en vækster med sin virksomhed. Jørn Lund er gæst i Det Kulturelle og Videnskabelige Hjørne onsdag den 18. marts kl. 18.00. Her vil han med egne ord gennemføre et styrtløb gennem sproghistorien, hvorefter han vil lægge hovedvægten på nyere og nyeste tid: Omformningen af dialektsamfundet, ændringer i rigsmålsudtalen, tilvæksten af nye ord – og ikke mindst “det voldsomme tab af nuancerende gloser, der helt ubemærket sker for tiden”. Velkommen til en begavet aften!

02 2 015


SWING I LAUGSHUSET Jazzklubben onsdag den 25. februar kl. 18.30. Alle medlemmer af Haandværkerforeningen er indbudt til middag med efterfølgende levende musik af orkestret Gunde on Garner. Pris for medlemmer af Jazzklubben kr. 200,- inkl. middag, pris for ikke-medlemmer kr. 250,-. Ønskes det kun at overvære musikken, er prisen for alle kr. 150,-. Tilmelding på 3312 2717 eller via www. hvfkbh.dk/arrangementer senest 20. februar.

En swingende dansk jazztrio, der spiller evergreens, schla­gere, viser og rendyrkede popnumre. Således introducerer Haandværkerforeningens Jazzklub orkestret Gunde on Garner, der gæster klubben efter den årlige generalforsamling onsdag den 25. februar kl. 19.30. Stedet er Laugshuset i Nørre Allé. I bedste Erroll Garner-stil – hvis ellers Erroll Garner havde kendt til de pågældende numre – lytter vi til Simon og Garfunkels “Bridge over Troubled Water”, Charles Aznavours “She”, Benny Andersens “Svantes lykkelige dag” – ja, selv Abbas “Money, Money, Money” for “for-jazz’et”. Der er ikke tale om raffineret originalmusik, men om

herlig løssluppen jazzleg med et stærkt udadvendt swing. Garners plads bag klaveret er i denne trio overtaget af Henrik Gunde, der har bassisten Nicklas Kock og trommeslageren Steen Holm med sig. Det bedste er, at Jazzklubben inviterer alle medlemmer af Haandværkerforeningen med – inklusive den forudgående middag, der serveres kl. 18.30. På menu’en står en klassisk boef stroganoff tilberedt af Laugshusets restauratør, der også står for salget af vin, øl og vand. Måtte arrangementet friste til medlemskab, eller ønsker man i øvrigt at stifte bekendskab med klubben, har den sin egen hjemmeside, der kan besøges på www.hvfjazz.dk.

Jazzklubben indbyder alle til:

Swing i Laugshuset 02 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

17


Da virkeligheden kom på besøg »Alt for få unge i Danmark bliver håndværkere eller tager en anden form for erhvervsuddannelse. Det er et problem for samfundet og for de individuelle unge. For samfundet, fordi Danmark i løbet af få år vil opleve mangel på håndværkere. Og for de unge, fordi mange unge unge vil kunne trives personligt, socialt og karrieremæssigt med at være håndværker.« Således lød det blandt andet, da børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) bød velkommen til omkring 200 elever fra 8. klasse og mellem 20 og 30 håndværksmestre, svende og lærlinge i Valby Kulturhus tidlig morgen den 7. januar. En stort set enslydende velkomst lød til andre 400 elever og håndværkere fra Haandværkerforeningens formand Robert Sørensen og Børne- og Ungdomsforvalt-

ningens direktør, Else Sommer, på henholdsvis Højdevangens Skole på Amager og Verdenskulturcentret på Nørrebro.

FRA KOKKE TIL FRISØRER For anden gang gennemførte Københavns Kommune og Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn projekt Erhvervsfortællinger, der skal inspirere folkeskoleeleverne til at vælge et håndværk som karrierevej. Siden i fjor er projektet således blevet væsentlig opskaleret. Fra kokke til frisører og fra elektrikere til skræddere: Mere end 20 fag var repræsenteret, og de 600 elever nåede hver især at møde to af dem under det to gange tre kvarter lange arrangement. Anlægsgartner Jonas Olsen, Byens Træpleje, deltog i

Oldermand i Bagerlauget Erik Ellitsgaard var klædt i fuldt ornat under sin erhvervsfortælling på Højdevangens Skole på Amager. Det var også her, Haandværkerforeningens formand, Robert Sørensen, bød elever og lærere velkommen – store billede.

18

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

02 2 015


F O T O : H E N R I K N I E L S E N O G H Å N D & VÆ R K

600 folkeskoleelever fra Københavns Kommunes 8.-klasser lagde den 7. januar øre til dusinsvis af spændende historier om tilværelsen som håndværker. Da blev projekt Erhvervsfortællinger afviklet for anden gang.

Valby Kulturhus. Han lagde vægt på, at man som håndværker ikke er ”færdig”, fordi man har taget en bestemt uddannelse; der er masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Herudover fokuserede han på perspektivet i at kunne skabe sin egen virksomhed.

KØKKENCHEFENS LIV OG LEVNED Et par etager højere oppe huserede køkkenchef på Hotel d’Angleterre, Ronny Emborg, sammen med tjener Carina Olsen. Ronny Emborg beskrev, hvordan han var kommet ind i sit fag og om alt, hvad det har givet ham af store oplevelser i ind- og udland. Carina Olsen berettede, 02 20 15

hvordan hun efter fire års arbejde som ufaglært tjener var blevet så bidt af faget, at hun besluttede at gå i lære – og dét med en svendeprøve, der indbragte hende Haandværkerforeningens bronzemedalje. – Og således fulgte historie på historie om en virkelighed, som kunne blive til folkeskoleelevernes egen, måske yderligere sat i perspektiv af de følgende dages DM i Skills i Bella Center, hvortil valfartede langt størsteparten af hele Københavns Kommunes 8. klasses elever.

GODT VÆRKTØJ FOR LÆRERNE Udover en fornøjet borgmester og foreningsformand ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

19


Køkkenchef Ronny Emborg og tjener Carina Olsen gav et forrygende indblik i deres branche i Valby Kulturhus.

omfattede arrangementet også tilfredse lærere: »Med den nye erhvervsskolereform har lærerne i folkeskolen fået et større ansvar for at vejlede eleverne. Et arrangement som erhvervsfortællinger er en god hjælp i vejledningsarbejdet,« siger folkeskolelærer Annika Larsen fra Lundehusskolen på Østerbro. Hun mærker bestemt, at eleverne hjemmefra presses

til at vælge gymnasiet frem for en erhvervsuddannelse. Derfor ville det også være velkomment, hvis eksempelvis Haandværkerforeningen – som det overvejes – etablerer et ambassadørkorps, der kan besøge skolerne og fortælle om deres uddannelse og karrierevej. Erhvervsfortællinger ventes – om forudsætningerne er tilstede – gentaget i 2016.

FORTÆL, AT DER STÅR EN HÅNDVÆRKER BAG Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn fylder 175 år i år. Den lejlighed vil vi gerne benytte til at fortælle alverden, at samfundet var ilde stedt, hvis ikke dygtige, veluddannede håndværkere skabte dets fundament. Vær med til at fortælle, at der står en håndværker bag, og bestil det antal streamers, du skal bruge til dine biler. De måler 35 cm i bredden og 10 cm i højden. Men de er gratis alligevel! Bestil i dag på www.hvfkbh.dk/kampagne!

20

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

02 2 015


Søg støtte til din videre uddannelse Tømrermester Th. P. Stillinge og hustru Caroline Stillinges Fond støtter blandt andre unge håndværkeres videre uddannelse. Er du udlært håndværker og ønsker at videreuddanne dig, kan du derfor søge fonden om økonomisk støtte. Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af, hvad du søger støtte til og hvorfor, et budget, dokumentation for din håndværksuddannelse og økonomiske forhold (kopi af seneste årsopgørelse) samt eventuelle anbefalinger. Send ansøgningen til Tømrermester Th. P. Stillinge og hustru Caroline Stillinges Fond, c/o Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dronningens Tværgade 2A 1302 København K Ansøgninger behandles løbende. Yderligere oplysninger fås hos Anne-Marie Mærkedahl, Haandværkerforeningen, tlf. 3312 2717 eller maerkedahl@hvfkbh.dk Såfremt vi har din ansøgning inden den 20. marts, og din ansøgning bliver imødekommet, vil du muligvis få legatbeløbet overrakt under Haandværkerforeningens Medaljefest på Københavns Rådhus den 12. maj 2015.

HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN


Gamle metoder til ny messehagel Selskabet for Kirkelig Kunst arbejder i disse år på en ny messehagel til Vor Frelsers Kirke. Hånd & Værk får lov at følge værkets tilblivelse. Med en levetid på op imod tre hundrede år er det ikke en hverdagsbegivenhed for nogen kirke at få syet en helt ny messehagel. Men det er, hvad Selskabet for Kirkelig Kunst i denne tid er i færd med for Vor Frelsers Kirke. Arbejdet har stået på i et par år, og det færdige værk skal afleveres den 1. januar 2016. Undervejs har opgaven budt på dybsindige studier i sy- og broderiteknikker og i genopdagelse af glemte metoder og materialer. Selskabet for Kirkelig Kunst blev etableret af et antal kunstnere og arkitekter i 1927 med det formål at bevare, styrke og kunstnerisk udvikle inventaret i de danske kirker. Selskabets opgave er på den ene side at være kirkernes rådgiver, når det gælder bevaring eller tilvejebringelse af nyt inventar, og på den anden side har Selskabet specialiseret sig i at reparere og frembringe nye kirketekstiler, fra kortæpper til alterduge, fra dåbshåndklæder til messeskjorter.

UNDERVISER Daglig leder Lizzi Damgaard kan bestemt rådgive, men hun kan afgjort også brodere og virker endog så aktivt for sit fag, at hun underviser i det. Det sker i samarbejde med dygtige kolleger på Broderiskolen, der låner lokaler i Langgården ud for Undervisningsministeriet i den gamle staldknægtebolig ved Frederiksholms Kanal vis-

à-vis Selskabets egne lokaler. Kursister er lige fra fagfolk i museumsverdenen og kunstnere til almindeligt interesserede. Men lige i disse måneder optager altså messehaglen til Vor Frelsers Kirke rigelig tid.

SLIDT OP »Messehaglen i Vor Frelsers Kirke var simpelt hen slidt op, og kirken havde af egen drift fundet frem til Rikke Salto som den, der skulle tegne en ny,« fortæller Lizzi Damgaard. I den protestantiske kirke bruges gerne fire – i sjældne tilfælde fem – messehagler, alt efter kirkeårets forløb, forklarer Lizzi Damgaard. Den grønne messehagel hører til i Trinitatistiden, det vil sige sommeren. Her er grundfarven en nuance af grøn, og symbolsproget bygger på vækst: Korn, blomster og deslige. Den violette messehagel anvendes under bod og faste – i tiden op til advent og igen efter jul op til påske. Her symboliseres Jesu lidelse eksempelvis med afbildninger af tornekroner. Den røde messehagel kommer frem under Sankt Stefans Dag, 2. juledag og i pinsen. Sankt Stefan blev stenet til døde, og symbolsproget henfører gerne til ild og blod. Brodøsens arbejdsbord: Lærredet er spændt op i en ramme, hvorpå det ophøjede broderi kan udføres. Selv rammen – formen – har Lizzi Damgaard hentet inspiration til i fordums tiders fagbogsværker.

22

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

02 2 015


FOT O: HENRIK NIEL SEN

02 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

23


Lizzie Damgaard – store billede – viser herunder, hvordan hun arbejder med sit ophøjede broderi. ”Forhøjningerne” består af filt i tre lag.

24

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

02 2 015


Så er der festhaglen – sat i hvid eller måske lyse, gule farver. Festhaglen bruges i påsken, på Juledag og Alle Helgens Dag. Den helt sjældne, den sorte messehagel er kun fremme Langfredag. »Den anvendes formentlig ikke i mange kirker – i hvert fald har jeg aldrig været ude for at sy én,« noterer Lizzi Damgaard.

SKAL INDGÅ I KIRKERUMMET Messehaglen som liturgisk klæde har været kendt og brugt siden tidligste tid. I den katolske tradition skal haglen gerne præge og dominere kirkerummet, mens vi i den protestantiske kirke hellere ser messehaglen indpasset i kirkerummet. Rikke Saltos opdrag var en grøn messehagel, og dermed var grundtemaet lagt. Den grønne nuance er afstemt efter kirkens eget farvesprog, anslået ikke mindst af de grågrønne marmoreringer i messepartiet. Hendes motiv er et vildt æbletræ med afbildninger af smalle snoede grene, blade, knopper, blomster, et enkelt æble, såmænd tilmed en rådden gren og en bi – altsammen for at fortælle den hele, den samlede historie om livets cyklus. Motivet tager bestik af, at messehaglen både skal “forsvinde” ind i kirkerummet – og fortælle sin historie. Her skal altså både storhed og enkelthed til på én gang.

Kunstneren Rikke Salto afbilder et æbletræ med alskens til naturen hørende snirklerier: Hér en bi, dér en knop, et æble – altsammen symbolet for det liv, vi mennesker også lever (udsnit). Nederst: Motivet møder virkeligheden.

DET OPHØJEDE BRODERI Kunstneren og håndværkerens løsning blev et ophøjet guldbroderi, og dermed stillede Lizzi Damgaard sig selv en udfordring: For hvilke metoder og materialer var nu de bedste for at skabe et værk, der kan holde – til daglig brug og til tidens tand? Hvilken filt var bedst egnet til at skabe den ophøjede form under broderiet? Hvilken lim var den bedste til at bygge lagene af filt op med? Og hvilken tråd var bedst egnet til selve broderiet? Panduros hobbyfilt og almindelig snedkerlim gik i hvert fald ikke, erfarede Lizzi Damgaard hurtigt – det var umuligt at sy på – og derpå indledte hun en fascinerende jagt på historisk korrekte – og notorisk holdbare – løsninger. 02 20 15

Franskmanden Charles Germain de Saint-Aubin skrev i 1700-årene en særdeles instruktiv og velillustreret bog om tilbringelsen af hoftekstiler, og den har bestemt været en inspirationskilde til teknikker og metoder. Selv konstruktionen af den syramme, som broderiets lærred sættes op i under arbejdet, var mere hensigtsmæssigt konstrueret for 250 år siden end i dag. Den rigtige filt – én, der holdt faconen, så filtlagene ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

25


ikke presses sammen under syningen – fandt Lizzi Damgaard i Tyskland. Filten kunne opbygges i tre lag, som god skik i faget foreskriver, og kunne herudover lade sig forme i bakker og dale. Og limen da?

GENOPFINDELSEN

Franskmanden Charles Germain de Saint-Aubin skrev i 1700-årene en særdeles instruktiv og velillustreret bog om tilbringelsen af hoftekstiler – endnu et eksempel på, at man ind imellem må se hen til fortiden for at finde de bedste løsninger.

26

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Selskabet havde fået til opgave at beskrive et århundredgammelt krucifiks i Holmens Kirke med et flere centimeter ophøjet broderi. Krucifikset blev sendt til analyse i konserveringsafdelingen på Nationalmuseet i Brede for at aflure de gamle mestres teknikker. Analysen viste dels, at formen var bygget op af uldfilt, dels at limen til at fastgøre filten med bestod af vegetabilsk materiale – hvedestivelse. »Stivelse har i årtier været afskrevet som metode – ikke mindst af museumshensyn, fordi der kan gå utøj i det,« forklarer Lizzi Damgaard. Men en messehagel er ikke nogen museums- men en brugsgenstand. »Vi har jo i det hele taget i vore dage afskrevet stivelse ved behandling af tekstiler – måske fordi vaskemaskinen og moderne tekstilvarer har fortrængt den. Men den har sine fortræffeligheder – blandt andet ved at være smudsafvisende.« Hvedestivelsen viste sig at kunne binde filten og fastholde broderiet, så det ikke bevæger sig. Da det kom til tråden, gik Lizzi Damgaard i sine gemmer og fandt frem til den rette. »Jeg sendte en prøve til en leverandør i Lyon. Det var ikke lige en hyldevare, men man ville gerne fremstille den specielt til os – til en kilopris af 100.000 kroner!« fortæller Lizzi Damgaard, der tilføjer, at hun beregnede et halvt kilos forbrug. Tråden består af en kerne af silke – en silkesjæl – omspundet med en guldbelagt tråd i sterlingsølv.

02 2 015


HAANDVÆRKERFORENINGEN

OPLEV ÅRETS MEDALJEFEST!

– Og så var det bare at komme igang; foran stod hundredvis af timers tålmodigt broderiarbejde. Et stykke stivlærred spændes op i rammen, formen – filten, der betrækkes med bomuldsstof, bliver bearbejdet, og så bliver der broderet – del for del af det færdige værk. På forhånd er kunstnerens motiv overført til lærredet med ponce. Broderiet bliver yderligere fikseret med lim bag på lærredet; ligeledes en teknik fundet hos de gamle mestre.

800 TIMER Lizzi Damgaard har frihed til at digte en smule undervejs med små gesvejsninger og variationer i broderiarbejdet, hvilket blot gør værket endnu mere levende. Flere af symbolerne – herunder blade og blomster – bliver broderet af kollegaen, selvstændig brodøse Berthe Bramsen, og dét arbejde er endnu kun på prøvestadiet. Her anvendes guldtråd sammen med den lysreflekterende, skinnende flossilke eller den mere matte, almindeligt spundne silketråd – i de kosteligste farver. Når alle sektioner er færdige, skal det samlede værk fiks­eres til velourklædet. Det sker ved at overføre motivet til klædets bagside og rie sig frem med rietråd, så den rette placering kan ses på klædets forside. Også den proces får vi at se – for Hånd & Værk er indbudt til at følge messehaglens tilblivelse helt frem til den færdige levering. Broderiarbejdet er budgetteret til 800 timer. »Jeg kan sidde med det op til seks timer om dagen, men i gennemsnit broderer jeg i tre nu, da jeg for alvor er kommet i gang,« fortæller Lizzi Damgaard, for hvem opgaven har været og er et stykke velkomment anvendt forskning. Hånd & Værk har tidligere berettet om Selskabet for Kirkelig Kunst – se nr. 02/2006.

Haandværkerforeningen udlodder 50 billetter til overværelse af Medaljefesten den 12. maj 2015. Hvert år siden 1867 har Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn overrakt sølv- og bronzemedaljer til de allerdygtigste, nyudlærte svende. Siden starten af 1920’erne har Medaljefesten fundet sted på Københavns Rådhus under kongelig bevågenhed og med gæster fra byens styrer, centraladministrationen og undervisningssektoren. I anledning af Haandværkerforeningens jubilæumsår udlodder vi nu 50 billetter med adgang til Rådhushallen denne aften – i år tirsdag den 12. maj kl. 17.00. Oplev de stolte unge håndværkere modtage deres medalje og måske et legat og få afsløret, hvem Haandværkerforeningens bestyrelse i år har udvalgt som Æreshåndværker – altsammen under stemningsfuld musikledsagelse. Bestil jeres billetter – højst 2 pr. medlem – pr. email til mette@hvfkbh.dk eller pr. brev til Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Dr. Tværgade 2 A, 1302 København K. Billetterne bestilles efter først-til-mølleprincippet. Påklædning: Almindelig, pæn påklædning. Velkommen til!


VINREJSE TIL LOIRE Vinklubben, 31. august – 5. september 2015. Pris kr. 10.800,(enkeltværelsestillæg kr. 1.200,-). Besøg i Sancerre og Chinon med omegn. Vingårds- og slotsbesøg, vinsmagninger. Bindende tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717.

Motiv fra Briare.

Vinklubben:

Vinøst overflødighedshorn i Loire Vine fra Sancerre, Côteaux du Giennois, et besøg i den hyggelige by Briare, hvor flodprammene endnu besejler Canal Latéral, slots- og vingårdsbesøg og ikke mindst adskillige smagninger. Så huldsalig lyder blot få af programpunkterne i Vinklubbens sensommerlige vinrejse til Loire i dagene 31. august – 5. september. Efter et par dage i Sancerre går turen mod Chinon, hvor medlemmerne besøger en af de gode producenter i distriktet Menetou Salon, Quincy eller Reuilly. Og vi skal opleve de historiske Caves de la Roche, hvor der produceres svampe i op til 50 meter under jorden. Kældrene har leveret sten til det imponerende Château de Chenonceau, hvortil turen fortsætter. Også i Chinon drages på vingårdsbesøg, og her bydes på smagninger af mousserende Loire, Saumur og L’Abbaye Royale de Fontevraud. I Chinon bliver der heldigvis også tid til på egen hånd

28

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

at gå på slots- og museumsbesøg – eller nyde en sejltur på floden. På sidstedagen bydes der på smagning af Vourvray – og et besøg i den smukkeste blomster- og urtehave. Undervejs lægges der bestemt også vægt på de gastronomiske oplevelser – lige fra gedeoste fra Chavignol til frokoster på små, hyggelige restauranter. Ledsager bliver eksperten Per Bach, der vil besøge Vinklubben under dens møde den 24. februar. Her vil han introducere til de vingårde, turen omfatter besøg hos, og til de vine, klubbens medlemmer skal smage. I Sancerre overnatter selskabet på Hotel Le Panoramic med en prægtig panoramaudsigt ud over det milde landskab. I Chinon hedder hotellet Le Plantagenet. Der er med andre ord lagt op til en formidabel tur med masser af smagninger, idylliske franske landskaber – og naturligvis godt selskab.

02 2 015


AKTUELT

GLARMESTERFIRMAET WORM A/S

VI UDFØRER:

Endnu to pladser til Sicilien Haandværkerforeningens rejse til Sicilien er blevet et hit; hele 28 pladser var solgt, da nærværende blad gik i trykken, og dermed er der kun to pladser tilbage. Rejsen til Sicilien finder sted i dagene 12.-19. september, og i turen indgår både indgående studier af vulkanen Etna, et besøg i Palermo og prøver på det fine sicilianske køkken. Prisen er 8.995,-. Der kan læses meget mere om turen i januar-udgaven af Hånd & Værk.

• • • • •

Lavenergiruder Sikringsglas Butiksruder Specialopgaver Forsatsruder

• • • • •

Tilskæring af div. glassorter Montre Spejle Indramning Forsikringsskader

TILSLUTTET GLARMESTERNES DØGNVAGT: 70 100 100

BUTIK OG VÆRKSTED Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C

BUTIK Gasværksvej 12, København V

Telefon: +45 33 31 40 53 Fax: +45 33 22 22 93

E-mail: info@wormglas.dk www.wormglas.dk

Det er mens du tjener penge at du skal spare op til pensionen Uanset hvilken retning dit liv tager, er det vigtigt, at

Med en Velfærdspakke fra Pension for Selvstændige

du fra starten har besluttet dig for at spare op til din

får du pension med lave omkostninger og fordel-

pension. Jo før du kommer i gang; jo større valg-

agtige forsikringer og sundhedssikring med i købet.

frihed får du.

Så er kursen lagt.

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg · Tlf. 33 93 86 00 · info@pfs.dk · www.pfs.dk

02 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

29


KOM-SOM-DU-ER Mandag den 16. februar kl. 18.30 i Laugshuset. Gæst: Per Møller, Hviids Vinstue. Aftenens menu kr. 90,inkl. kaffe, te og æresoldermandens kage. Drikke kan købes til gunstige priser.

FOT O: JONA S SKOVB JERG FOGH/SC ANPIX

Kom-Som-Du-Er:

Hviids Vinstue forlagt til Laugshuset Til rækken af urgamle, klassiske københavnske spisesteder og beværtninger hører uomgængeligt Hviids Vinstue. 300 år kan den se tilbage på som samlingssted for en bred skare af københavnere og andet godtfolk, indrettet med spise-, snakke- og hyggekroge og præget af en stemning som kun få andre steder i byen. Mandag den 16. februar rykker Hviids Vinstue ud til Laugshuset. Eller rettere: Restauratøren gør. Aftenens gæst er ingen ringere end restauratør Per Møller, der vil tage os tilbage gennem århundrederne – helt tilbage til

30

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

det vigtige år, 1753, da Hviids Vinstue blev grundlagt; et helt år før Kunstakademiet. Kanske vi hører mere eller mindre sandfærdige historier om, hvem denne Hviid egentlig var? Ellers ligner Kom-Som-Du-Er sig selv. Vi indleder kl. 18.30, og aftenens menu står på mørbradgryde med tilbehør samt kaffe og te og Æresoldermandens kage – altsammen for bare 90 kr. med mulighed for at købe af vin, øl og vand. Ved flygelet underholder Allan Steen, og her sælges naturligvis lodder til det kinesiske lotteri.

02 2 015


AKTUELT

Hattemagere får eget logo Danske Modister og Hattemagere – et af landets alleryngste laug – styrker nu sin synliggørelse yderligere. Det sker med et nyt logo designet af Jonas Skafte. Symbolikken er næppe til at tage fejl af, men yderligere har lauget søgt at indbygge de værdier, som lauget og faget bekender sig til, først og fremmest historien om det gode, det levende, det nutidige håndværk. Der kan skiftes med farverne efter behov, men der er lagt vægt på et enkelt, skandinavisk udtryk. Danske Modister og Hattemagere arbejder just nu på at udbyde yderligere kurser for sine medlemmer.

Fond modtager Naturstensprisen A.P. Møller Fonden fik torsdag den 22. januar fornem hæder for sin donation til genskabelsen af figurskulpturerne i Slotshaven ved Fredensborg Slot. Da overrakte oldermand Ole Grage Stenhuggerlaugets Naturstenpris til direktør for Fonden, Henrik Tvarnø. »Med knippel og mejsel i hånden har det taget stenhuggerne syv år at udføre det mest komplicerede figurhuggeri af natursten i Danmark i mere end 30 år. Og restaureringen, som i den grad var tiltrængt på grund af omfattende forfald, har været mulig blandt andet på grund af den 48 millioner kroner store donation fra A.P. Møller Fonden,« siger Ole Grage, der er oldermand i Stenhuggerlauget under Dansk Byggeri. Billedet: Henrik Tvarnø, direktør i A.P. Møller Fonden (tv) og Ole Grage, oldermand i Stenhuggerlauget, foran nogle af figurskulpturerne i Fredensborg Slotshave, som stenhuggerne har restaureret igennem de seneste år.

02 20 15

… Hvis man nu kan lide chokolade I weekend’en 7.-8. marts lægger TAP 1 på Carlsberg på ny lokaler til årets Chokoladefestival. Mere end 40 fremstillere af chokolade udstiller på festival’en, hvor også en række kendte navne i branchen holder indlæg om lige fra at lave flødeboller til chokoladebudding. Bag festivalen står Chokoladeselskabet, der er en ikkekommerciel interesseorganisation for chokoladeinter­ esserede og professionelle fagfolk i Danmark. Selskabets formål er at fremme interessen for og kendskabet til kvalitetschokolade. Det blev dannet i 1992 af en kreds af gastronomer, kokke og konditorer. Billetter kan købes via www.madbillet.dk.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

31


NYT FRA KLUBBERNE

Generalforsamling JAZZKLUBBEN

Formand: Karsten Frese, tlf. 2015 0427 Haandværkerforeningens Jazzklub afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. februar i Laugshuset kl. 18.00. Efter generalforsamlingen spiller trioen Gunde on Garner hele Laugshuset op. Arrangementet er åbent for gæster – læs mere side 17.

Rundt om Søndersø VANDREKLUBBEN

Formand: Torsten Jagd. tlf. 4566 0837 Vandreklubbens vintertur går rundt om Søndersø søndag den 1. marts. Udgangspunktet er P-pladsen ved Ballerupvej 72 A i Værløse.

Med udgangspunkt i VVS

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK 32

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Den lange turs deltagere går ind i Lille Hareskov og dernæst omkring Søndersø, mens kort tur nøjes med Søndersø. Lang tur er 12-13 kilometer, den korte syv-otte. Efter vandringen spises frokost i Skovhuset ved Søndersø på Ballerupvej 60, hvor der står en sandwich og en øl samt kaffe og kage på menuen. Pris kr. 155,-; tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest 20. februar. Ifølge Vandreklubbens nytårsbrev kan vandrerne se frem til ture omkring Karlstrup, Tisvilde, Pøleåen og Gurre Sø. Og frem for alt noteres, at Vandreklubben i dagene 19.-26. september besøger Amalfi med en afstikker til Capri. Under turen møder vandrerne dramatiske klipper, bjergsider og dybe kløfter. Til gengæld opleves lige fra Vesuv til Pompeji, fra azurblåt hav til benediktinerklostret San Cataldo. Tilmelding til turen skal ske senest 22. februar.

Generalforsamling i anderledes rammer DANSEKLUBBEN

Formand: Peter Nielsen, tlf. 4444 2395 Danseklubben afholder generalforsamling mandag den 23. februar kl. 18.00. Bestyrelsen har i år besluttet at afholde generalforsamlingen uden for de vante rammer. Derfor mødes medlemmerne på Domus Portus ved Nordhavn Station. Efter generalforsamlingen nydes en to-retters menu, og efter middagen danses der – under de forhold, man kan opleve uden for den kendte Festsal på Plejehjemmet i Emdrup. 02 2 015


NYT FRA KLUBBERNE

Nytårskur med Vi Frivillige VI FRIVILLIGE

Formand: Jørgen Kørner, tlf. 6172 0568 Vi Frivillige – frivillige ved Haandværkerforeningens Plejehjem – afholder nytårskur fredag den 13. februar kl. 17.00 i Plejehjemmets festsal. Her byder klubben medlemmerne af den hidtidige og nu nedlagte “afdeling” af Ældre hjælper Ældre velkommen i klubben. Undervejs bliver her serveret lidt mad og drikke, og der høres nyt fra de forskellige “tovholdere” om nye tiltag til aktiviteter på Plejehjemmet.

Stemning og atmosfære GOURMETKLUBBEN

Formand: Eli Askbo, tlf. 2447 8694 Tirsdag den 17. februar mødes medlemmer af Gourmetklubben på Restaurant El Viejo Mexico i St. Kongensgade kl. 18.30. På menu’en står poppers og kyllingevinger, Beef og Chicken Fajitas (strimler af chili/limemarineret kyllingebryst), rødvinsmarineret oksemørbrad og Bunüelos – små, lune, sprøde pandekager drysset med sukker og kanel og serveret med cremet vaniljeis og sæsonens frugter og bær. Altsammen for 339 kr. pr. person – men nedsat til en særlig jubilæumspris af bare 270 kr. Tilmelding senest 13. februar kl. 12.00.

02 20 15

Skulpturelle historier KUNSTKLUBBEN

Formand: Birgitte Andersen, tlf. 3990 9122 Næsten 400 skulpturer indsamlet fra kongelige haver, pladser og bygninger kan nu besøges i Kongernes Lapidarium, en forholdsvis ny skulptursamling, der åbnede i Christian IV’s Bryghus i fjor. Her bliver Kunstklubbens medlemmer søndag den 22. februar fra kl. 10.30 – man mødes for god ordens skyld nogle minutter før – vist rundt af en kvalificeret guide, der fortæller nogle af de mange historier, der knytter sig til både skulpturer og bryghus. Efterfølgende spises brunch på Café Katz på Frederiksholms Kanal. Mødetid og -sted: Kl. 10.30, Frederiksholms Kanal 29.

Musikklubben fejrer Carl Nielsen MUSIKKLUBBEN

Formand: Merete Dick, tlf. 4061 6637 Også Musikklubben vil gerne fejre den store danske komponist, Carl Nielsens 150 års fødselsdag. Det sker onsdag den 18. februar kl. 19.30, når formanden for det danske Carl Nielsen Selskab, Knut Ketting, beretter om Carl Nielsen – hans liv og hans musik. Foredraget holdes i Laugshuset, Nørre Allé. I pausen vil der blive serveret et glas vin. Aftenen er gratis for medlemmer. Gæster er meget velkomne og betaler 75 kr. pr gæst.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

33


NYE MEDLEMMER

I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn:

Frisør Lene H. Nagel, Bakketoften 49, 2760 Måløv Indmeldt v. Yvonne Hemming Frisørmester Jette Skouenborg Christoffersen, Bakkevej 45 B, 2830 Virum Virksomhedsejer Rune Nielsen, Provstevej 11 A, 2., 2400 København NV Talentcenterleder Liselotte Sand, Amagergade 13 1. th., 1423 København K Indmeldt v. Jette Buchwald Senior ATM Consultant Finn Skov, Mølleparken 64, 2880 Bagsværd Indmeldt v. Jens Bertelsen Virksomhedsejer Ida Poulsen, Sadelmagervej 2, 2. th., 2400 København NV Ledende røntgensygeplejerske Dina Maria Bech, Stolbergsvej 34, 2970 Hørsholm Maskinmester Bent Schou Rasmussen, Ridebanevang 3, 2820 Gentofte Indmeldt v. Hardy Larsen

Snedkermester Anders Rønne, Skovvej 26 B, Mårum, 3220 Græsted Indmeldt v. Københavns Snedkerlaug samt Stolemagerlauget Konduktør Tim Herrill Hansen, Sydvestvej 65, 2600 Glostrup Konduktør Bjarne Jensen, Metalbuen 20 B, 2750 Ballerup Malermester Martin Dalby Frederiksen, Ellemosevej 46, 2900 Hellerup Malermester Frank Kjær, Holsbjergvej 42, 2620 Albertslund Malermester Johnny Kjær, Holsbjergvej 42, 2620 Albertslund Indmeldt v. Københavns Malerlaug

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 hejas@mail.danbbs.dk G A R A N T I P Å K VA L I T E T

34

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

02 2 015


H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN I K JØB EN H AV N DRON N I N GEN S T VÆRGA DE 2 A 1302 KØBEN HAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Danske Specialmedier Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol R EDAKT I ON Adam Pade (ansvh) 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 · Fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 · Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk KONT ROLLERE T OPLAG 2.834 BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Mette Palsteen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Lene Elmegaard Sonja Stæhr Adam Pade

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Peter Steen Mortensen Murermester Jan Bruus Sørensen Adm. direktør bygningsingeniør Bjarne Andersen Oldermand, glarmester Niels Roth Oldermand, snedkermester

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Steen Ole Carmel Oldermand, smedemester Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester Jens Hjortskov Advokat, partner

D I R EK T I O N Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

T RYK Rosendahls T I LSLUT T ET

Næste nummer udkommer tirsdag den 10. marts. Redaktionen slutter torsdag den 19. februar.

02 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

35


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I H AA N DVÆR KE R FOR E N I NG E N

Onsdag 11/02 Damernes Kegleklub Fredag 13/02 Vi Frivillige · L’hombreklubben: Kegle & kort Mandag 16/02 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 17/02 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben · Gourmetklubben Onsdag 18/02 Skyde- og Kegleklubben · Musikklubben Torsdag 19/02 Bowlingklubben · L’hombreklubben · Søndag 22/02 Kunstklubben Mandag 23/02 Danseklubben: Generalforsamling Tirsdag 24/02 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben · Vinklubben Onsdag 25/02 Jazzklubben Torsdag 26/02 Teaterklubben Søndag 01/03 Vandreklubben Mandag 02/03 Banko · Globetrotterne rejser Tirsdag 03/03 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben Onsdag 04/03 Skyde- og Kegleklubben: Stiftelsesfest Torsdag 05/03 Bowlingklubben · L’hombreklubben Søndag 08/03 Teaterklubben Mandag 09/03 Danseklubben · Globetrottere tilbage Tirsdag 10/03 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben Onsdag 11/03 Damernes Kegleklub Mandag 16/03 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 17/03 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben Onsdag 18/03 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 19/03 Bowlingklubben · L’hombreklubben · Skyde- og Kegleklubben: Turnering Mandag 23/03 Danseklubben Tirsdag 24/03 Svømmeklubben · Billardklubben: Generalforsamling · Bridgeklubben · Teaterklubben · Vandreklubben: Generalforsamling Onsdag 25/03 Gourmetklubben Tirsdag 31/03 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H AV N • D R . T VÆ R G A D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

A L HE N V E NDE L SE T IL : Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Profile for PadePublishing

Hånd & Værk 02 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Hånd & Værk 02 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Profile for pade
Advertisement