a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

W W W. HV FKB H. DK

0 1 2 015

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

HÅNDVÆRK I CYBERSPACE – PORTRÆT AF DEN DIGITALE HÅNDVÆRKER

»Kommentar«: Velkommen i et jubilæumsår! | Der står en håndværker bag | Også åndsliv er håndværk sen i Brønshøj | Sådan bliver du synlig på internettet | Nyt fra klubberne | Det sker

| Hek-


DER STÅR EN HÅNDVÆRKER BAG

Elektriker: Musikkens puls banker. Du giver slip og bliver ét med lyd og lys. Du mærker suset i det bølgende, flimrende menneskehav. Den fantastiske oplevelse skyldes ikke kun bandet – men også crew’et af dygtige håndværkere, der får lyd og lys til at virke. Vil du være med til at skabe magi på scenen? Så er elektrikeruddannelsen vejen frem. Søg mere info i UddannelsesGuiden på www.ug.dk

haandværkerforeningen I kjøbenhavn · 175 år i 2015


KOMM E N TA R

Velkommen i et jubilæumsår! I 2015 fejrer Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn sit 175 års jubilæum. Det skal markeres! Ikke med salvelsesfulde jubilæumsskrifter eller stående hyldest af egen fortræffelighed, men ved – hen over året – at slå et slag for håndværket. For håndværkets natur. For håndværkets kultur. For håndværkets nødvendighed. Uden håndværk – og dygtige mennesker, der kan udøve det – kunne samfundet ganske enkelt ikke fungere. Nogen skal jo bygge vore huse. Klæde os på i vinterkulden. Opfinde og vedligeholde vores moderne teknologi. Dén historie vil vi fortælle i jubilæumsåret. Historien omfatter dog mere end et enkelt kapitel. I det gode håndværk ligger på én gang en produktionsfilosofi og en livsholdning. Filosofien – dén handler om at kunne tage ejerskab af den samlede skabelsesproces. Udtænke sit projekt. Vælge sit værktøj. Fremstille sit produkt. Og sikre, det kan bruges. I livsholdningen ligger hengivenheden for det unikt tænkte, det reparérbare, det bæredygtige. Det er disse “håndværkskulturelle værdier”, vi vil søge at sætte billeder på i jubilæumsåret. Formålet er natur-

FORSI DE N

ROBERT S ØREN S EN

ligvis at styrke håndværkets attraktion – uanset om det gælder forbrugeren, der søger det særlige, det autentiske, eller det gælder den unge, der søger en karrierevej. Hvis vi gør os rigtig umage, tror jeg, vi får let spil. For tiden er med os. Der breder sig i befolkningen og blandt politikerne en stigende erkendelse af, at Danmark alligevel ikke alene skal leve af viden, men at produktion er en forudsætning for innovation. Vores regering er ved at gennemføre en erhvervsuddannelsesreform, der skal gøre det mere attraktivt at tage en håndværksuddannelse. Endelig er godt håndværk – i høj kvalitet – simpelt hen moderne; herom vidner lige fra livsstilsmagasiner til auktionspriser. Hvad er mere naturligt end at fortælle denne historie under afholdelsen af danmarksmesterskaberne i håndværk – DM i Skills – der i disse dage afholdes i København for første gang? Her står om nogen – håndværkere bag. Og dét er just vor histories pointe. Godt nytår!

” FAMLY” E R E N A P P TIL SMA RTP H ON E S OG TABLETS, HVO RMED PÆDAGO GER O G FO RÆLDRE KAN HO LD E H I NA N D E N D IGITA LT I H Å N D E N I DAGLIGDAGEN. BAG APP’EN STÅR TO DIGITALE HÅNDVÆRKERE. L Æ S H I STORIE N SID E 1 0 (FOTO: H E N RIK N IELSEN)

0 1 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

3


Skuespillerinden Ghita Nørby hyldede det dygtige, det kritiske håndværk som afgørende led i formidlingen af scenekunsten under Laugenes Opvisning i november. F O T O : A L L A N B J E R R E / O P E N Y O U R E Y E S .C O M

OGSÅ ÅNDSLIV ER HÅNDVÆRK

Hendes Kgl. Højhed Prinsesse Benedikte inspicerer modist Mathilde Førsters kreationer.

4

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 1 2 015


»At være her i aften er en meget dejlig oplevelse, fordi jeg faktisk er født i Det Kgl. Teaters skræddersal. Skræddersalen var for mig et sted, hvor mange begyndte at se, hvem man var. Og hvad var det, man blev udsat for? En fabelagtig professionalisme – og så disse mennesker, der slyngede stoffer og idéer omkring ho-

Johnny A. Wichmann & Jan Michael Strømberg, Wichmann Couture.

vedet på én.« Med et glimt i øjet – men med en alvorlig undertone – skildrede skuespillerinden Ghita Nørby sit tidlige møde med Det Kgl. Teaters skræddersal og dets mestre, da hun talte forud for Laugenes Opvisning i Moltkes Palæ den 5. november. »Den verden af håndværkere, der er på for eksempel Det Kgl. Teater – den beder man Gud om at lade bestå. Hattene, parykkerne, sminken: Alt er kunstværker; alting bliver der tænkt over. Disse mennesker er så optaget af det, de laver, at intet er vigtigere end det, de lige nu er i gang med,« sagde Ghita Nørby. Det samme gjaldt utvivlsomt de håndværkere, modeller og backstage-folk, der også i 2014 formåede at skabe en formidabel oplevelse for et engageret publikum; et publikum, der på ny omfattede opvisningens protektor, Hendes Kgl. Højhed Prinsesse Benedikte. Repræsenteret var skrædder- og frisørmestre, buntmagere, guldsmede, en enkelt modist og elever fra fagskolerne. Herudover medvirkede Det Kgl. Teaters skræddersal. Efter de i alt to opvisninger havde publikum lejlighed til at møde mestrene bag rundt omkring i palæets saloner. Ghita Nørby fæstnede sig i sin tale ved betydningen af den kritiske sans, når det gælder scenehåndværket – i dets bredeste betydning: Hver en syning, hver en bevægelse bliver registreret på en scene. Ikke noget må falde forkert; ellers må det laves om, lød det. Kunsten er nok rummelig, men man må passe på ikke at spærre den inde, fastslog hun. »Jeg håber, at de spareknive, der farer rundt om os, ikke rammer et af de mest sårbare steder: Vores åndsliv, der også er “haute couture”; den åndfuldhed, vi har ved at fortælle historier til hinanden.« Laugenes Opvisning var i sig selv en historie: Om kreativitet, materialer og kvalitet.

Pelsværk, Kopenhagen Fur, Kopenhagen Studio, KiCK.


Modist Mathilde Førster.

Magnus Tougaard & Mette Kibsgaard, Det Kgl. Teater og Intercoiffure Danmark.

Guldsmed Sofie Lunøe.

6

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 1 2 015


Gæster, publikum og backstage. Øverst skuespillerinden Ghita Nørby, Hendes Kgl. Højhed Prinsesse Benedikte og oldermand Johnny Wichmann, dernæst skuespillerinden Lilly Weiding, skuespilleren Morten Grundwald og modejournalist Lotte Tegner Freddie.

CPH West Frisørskolen; hår kreeret af elev Ea Holsmtrøm.

0 1 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

7


Der står en HÅNDVÆRKER bag Sådan lyder Haandværkerforeningens budskab i jubilæumsåret 2015. Vær med til at sprede det!

Uden håndværk og håndværkere ville der ikke være meget, der fungerede i samfundet. Det er i al sin enkelhed filosofien bag Haandværkerforeningens budskab i jubilæumsåret 2015, idet foreningen i år fejrer sine første 175 år. Hertil føjer sig naturligvis den gode historie om materialer, originalitet og autenticitet, men bundlinjen er: Håndværket skaber rammerne for vores dagligdag. Budskabet bliver for første gang synliggjort i dagene for dette blads udgivelse under afholdelsen af danmarksmesterskaberne i håndværk – DM i Skills i Bella Center – hvor foreningen udstiller med en stand. Her gøres både opmærksom på foreningen som et godt sted at være, hvis man er håndværksmester, og på en erhvervsuddannelse som en god karrierevej.

som faner med budskabet vil vaje fra Moltkes Palæ. Palæet tager imod under Kulturnatten i oktober, og det overvejes, om vi med interesserede medlemmers hjælp kan afholde en “åbent værksteds-dag”, hvor offentligheden kan få syn for sagn for, hvad godt håndværk er.

JUBILÆUMSKONFERENCE Budskabet bliver gentaget hen over året ved forskellige begivenheder. Helt centralt står en jubilæumskonference, der allerede er fastsat til onsdag den 18. november, hvor Københavns overborgmester, Frank Jensen, tager imod os på Københavns Rådhus. Under konferencen vil gæster med god forstand berette om den rolle, håndværket indtager i samfundet. Forhåbentlig lykkes det også at markere budskabet på store bannere ophængt på nogle af byens stilladser, lige-

8

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 1 2015


I “Hånd & Værk” vil vi i løbet af året bringe artikler og portrætter med fokus på “håndværkskulturelle værdier”. I eftersommeren udsender vi i samarbejde med Forlaget Hovedland et bogværk, der portrætterer 10-15 håndværk og de mestre og svende, der står bag. Forfatteren er fotojournalisten Simon Jeppesen, der igennem en årrække har beskæftiget sig med emnet, herunder med et antal smukke featureartikler i dagbladet Børsens weekendtillæg.

OGSÅ NOGET FOR MEDLEMMERNE Jubilæumsåret bliver bestemt også medlemsvendt. Ud over at udlodde billetter til Medaljefesten vil foreningen afholde en jubilæumsfest alene for medlemmerne den sidste fredag i september.

Haandværkerforeningen håber på medlemmernes hjælp til at sprede budskabet om den samfundsnødvendige håndværker. Netop i disse uger lægges sidste hånd på et antal streamers til biler – og hvor de ellers vil gøre sig. Inspirationen til disse streamers bliver hentet fra foreningens stand i Bella Center, hvor store plakater vil vise eksempler på budskabets pointe: Her vil et stemningsbillede fra en rockscene være suppleret af billedet af den professionelle elektriker; et glimt fra en modeopvisning vil blive ledsaget af et portræt af en skrædder og så fremdeles. Bestil allerede nu de streamers, du har behov for, på www.hvfkbh.dk/kampagne

VÆR MED TIL AT SYNLIGGØRE DET GODE HÅNDVÆRK! Vi har brug for jeres hjælp! Bestil allerede nu et antal streamers med budskabet “Der står en håndværker bag” til at sætte på jeres biler, jeres facade, og hvor det ellers er muligt. Materialerne er gratis. Klik ind på www.hvfkbh.dk/kampagne

0 1 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

9


HÅNDVÆRKERE I CYBERSPACE

Håndværk forsvinder, håndværk opstår. Makkerparret Henrik Møller Rasmussen og Anders Laustsen er IT-snedkere. FOT O: HENRIK NIEL SEN

10

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 1 2015


På væggen vinkelret over for de to arbejdspladser hænger to store skærme. Den ene leverer økonomiske nøgletal og data om antallet af aktive brugere. Den anden viser et danmarkskort med røde prikker. Til højre for kortet popper den ene melding op oven på den anden: Michala was put to sleep (3 minutes ago). Freja checked in (2 minutes ago). »Det er da en tilfredsstillelse at se, hvor mange der har åbnet app’en og bruger den aktivt,« siger Anders Laustsen. Han og Henrik Møller Rasmussen har udviklet app’en Famly, der er et digitalt knudepunkt for pædagogerne i vuggestuer og børnehaver og forældrene. Rygraden er en app installeret på institutionernes iPads. Her kan pædagogerne registrere begivenheder omkring børnene og endog uploade billeder. Inden for indgangen checker forældrene børnene ind og kan samtidig angive, hvornår de forventer at hente børnene – og om det måtte være nogen andre end far eller mor. Institutions-app’en indeholder hele barnets stamkort, som forældre kan få adgang til at ændre i.

16 INSTITUTIONER PÅ Forældrene – eller bedsteforældrene – downloader en udgave af app’en til deres smartphone og får mulighed for at følge børnene gennem dagen eller sågar melde dem syge om morgenen. Ud over at lette kommunikationen mellem forældre og institution gør app’en det muligt for pædagogerne at planlægge bedre: En graf kan afsløre, hvornår på dagen der er størst spidsbelastning, og hvilke dage der generelt er de mest travle. 16 institutioner – fortrinsvis i København og på Frederiksberg – har tegnet abonnement på app’en, der koster et mindre beløb pr. barn, altimens forældreapp’en er gratis. Henrik Møller Rasmussen (29) og Anders Laustsen (29) kan godt genkende sig selv i rollen som håndværkere, der udtænker en idé, udvælger deres værktøj og bygger deres produkt. Men deres svendebreve er ikke helt almindelige.

0 1 20 15

Store billede fra venstre: Henrik Møller Rasmussen og Anders Laustsen præsenterer Famly. Ovenfor: Fra en stor skærm kan programmets ophavsmænd følge med i, hvordan Famly bruges – lige nu.

Begge har de kendt hinanden, siden de var fem år gamle. De er vokset op og har gået i skole sammen i hjembyen Hedensted. Efter gymnasiet skiltes deres veje. Henrik søgte ind på DTU og blev uddannet softwareingeniør. Igennem 10 drev han sin egen lille virksomhed som selvstændig webdesigner. For to et halvt år siden kom lille Olivia til, og dermed opstod mødet med en institutionsverden, hvor alt foregår på papir, planlægning er en kompliceret sag, og kommunikation mellem hjem og institution kan være en udfordring. Anders gik i lære hos A.P. Møller – Mærsk som management trainee. Jobbet førte ham til Indien, hvor han bestyrede et indisk team i en logistikvirksomhed. I friti-

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

11


Forældrene henter en gratis app, der giver mulighed for kommunikation med institutionen og for at følge med i vuggestuen eller børnehavens dagligdag.

12

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 1 2015


den begyndte han at udvikle et webbaseret, socialt netværk for sine nye indiske landsmænd; et foretagende, det gik så godt for, at han blev i Indien, efter at hans kontrakt med Mærsk udløb. »Efter i alt knap fire år fik jeg dog lyst til at rejse hjem, også selv om jeg ikke havde nogen præcise planer for, hvad jeg skulle,« fortæller Anders. Efter hjemkomsten etablerede han firmaet Shopbox – et online-baseret salgskoncept for virksomheder. Her mødtes Henrik og Anders på ny.

DA OLIVIA KOM IND I BILLEDET »Vi fandt ud af, at samarbejdet var så godt, at vi gerne ville starte noget sammen,« fortæller Henrik, hvorpå parret gav sig til at udtænke idéer – og ikke mindst prøve dem af på mulige brugere af idéerne, inden de gik i gang med at udvikle dem. Her kommer Olivia ind i billedet. »Det slog mig, at vi kunne gøre noget for institutionerne,« fortæller Olivias far, Henrik. I sommeren 2013 tegnede Henrik og Anders de første skitser og forelagde dem for Olivias vuggestue, Planeten, på Frederiksberg. Vuggestuen var lykkeligvis med på idéen. Frem for at skabe et forkromet system fra starten – hvor dén vej vælges, går det ofte rigtig galt – indledte de to kompagnoner med få og enkle funktioner. De kunne vokse med programmet – og institutionen kunne vokse med det. Sidst på året havde app’en med yderligere funktioner så at sige forvandlet sig fra en lille to-cylindret bil til en fire-cylindret. Udviklerne gav sig til at kontakte et antal nærliggende institutioner, der alle viste interesse. I sommeren 2014 var bilen blevet seks-cylindret, og syv institutioner havde tegnet abonnement.

Start i stedet fra bunden – sammen med udviklerne – og giv alle parter ejerskab i stedet, altimens programmet vokser, lyder rådet. Bunden – udviklernes hvide lærred – er programmoduler og kode. Udbyderne af blandt andre styresystemer stiller et antal udviklingsværktøjer til rådighed, som programudviklerne kan gøre til deres egne, kombinere og designe, så de kan dét – og ser ud som – ”programforfatterne” vil have det. For fagmanden er det langt enklere i dag end for 15-20 år siden at udvikle ny software. Også denne branche er udsat for konkurrence fra udenlandsk arbejdskraft. Rigtig megen softwareudvikling er udliciteret til eksempelvis Indien og Pakistan.

HØJERE PRODUKTIVITET »Men også her hænger pris og kvalitet sammen. Dansk arbejdskraft er nok dyrere, men er også mere motiveret og kan godt konkurrere på produktivitet,« forklarer Anders Laustsen. Henrik Møller Rasmussen og Anders Laustsen vil

UMULIGE UDBUD Måden at bygge på – funktionalitet for funktionalitet – harmonerer ikke med offentlige udbud, har parret konstateret. I det offentlige beskriver man, hvad man mener, et produkt skal kunne, og sender det derpå i udbud. Dermed kan IT-projekter hurtigt blive til netop de mastodonter, der gennem årene har lidt dramatiske skibbrud. 0 1 20 15

En ”papir-Ipad” er med til at anskueliggøre, hvad Famly går ud på.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

13


Henrik Møller Rasmussen og Anders Laustsen: Et godt IT-projekt bygges op led for led i samarbejde med brugerne.

selv varetage programmeringsarbejdet. Sådan holder de bedst styr på funktionalitet og kvalitet. Perspektiverne i Famly er mangfoldige. Alle de data, som pædagoger og forældre indtaster i systemet, kan bearbejdes til statistikker om alt lige fra sygdom til planlægning af arbejdskraftbehovet. Herudover følger visioner om tilsvarende apps til folkeskolen – og til familien derhjemme. Den filosofi, der ligger til grund, vil også kunne bruges til at bygge et socialt familienetværk, der tilmed kunne være et planlægningsværktøj i en travl hverdag. Også en app til forældrebestyrelser er i støbeskeen – men kun i støbeskeen: »Vi beskriver værktøjet og fortæller, at det er på tegnebrættet. Som interesseret kan man skrive sig på en venteliste for at høre nærmere, ligesom man kan komme med input til, hvad programmet skal kunne. På et tidspunkt vil der så være grundlag for at udvikle det,« fortæller Henrik Møller Rasmussen.

14

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

– Og sådan kunne man blive ved: »En forælder spurgte for eksempel, om vi ikke kunne lave en tilsvarende app til plejehjem?« noterer Henrik.

NÆSTE UDFORDRING Udfordringen for Anders Laustsen og Henrik Møller Rasmussen er nu: Salg! »Vi canvasser os igennem og ud af København mod provinsen, og under det første møde præsenterer vi en ”papir-iPad”, der viser programmets funktioner,« fortæller Henrik Møller Rasmussen. Provinsen – det kunne også være San Francisco i Californien, hvor blot lokale formaliteter står i vejen for opkoblingen af den første børnehave, for »vi vil bestemt også gerne tænke internationalt,« som de begge siger. Begge bringer de erfaringer med sig om dét at starte egen virksomhed. Bortset fra at man skal være parat til en periode uden at tjene penge og til at lide andre afsagn, er det ikke svært at være iværksætter. »Det har faktisk aldrig været nemmere. Man kan registrere sig digitalt, og der er mange gratis ressourcer til rådighed,« konstaterer Henrik Møller Rasmussen. Makkerparret startede som så mange andre virksomheder hjemme i kælderen – eller snarere i Henriks datters børneværelse. I april 2014 flyttede de ind i virksomhedsfællesskabet RocketLabs. Det er en helt anden historie. Den fortæller vi i februar-udgaven af Hånd & Værk.

0 1 2015


AKTUELT Lettere parkering i København

Et længe næret ønske blandt virksomhederne er kommet nærmere opfyldelse, efter at Københavns Kommune i december vedtog en række lettelser for erhvervsparkeringen. Således kan erhvervsvirksomheder fremover få udstedt en såkaldt erhvervpluslicens. Licensen gælder ikke

alene den gade, virksomhederne har adresse i, men i alle licenszoner i København. Herudover kan virksomhederne nu få 10 parkeringslicenser mod hidtil fem. Endelig bliver erhvervsperiodekortet mere fleksibelt, så man kan købe periodekort for én dag ad gangen og ikke er tvunget til at købe mindst fem dage.

København skærper indsats mod social dumping Københavns Kommune vil have fair forhold blandt sine leverandører, når det gælder løn- og arbejdsvilkår. Dels for at sikre medarbejderne, dels for at sikre jævnbyrdig konkurrence virksomhederne imellem. Det har bevæget kommunen til at oprette hjemmesi-

0 1 20 15

den fairforhold.kk.dk, hvor leverandører kan læse nærmere om, hvad der forventes af dem, herunder om overholdelse af kommunens klausul om løn- og arbejdsforhold. På hjemmesiden afsløres, at kommunen rent faktisk har indført kædeansvar, for så vidt som leverandørerne også gøres ansvarlige for, at deres underleverandører overholder klausulerne. Kommunen skærper sit tilsyn med leverandørerne og har med virkning fra oktober i fjor etableret et indsats­ team, der hvert år skal gennemføre mindst 400 stikprøvekontroller. Her gælder det som virksomhed om at kunne henvise til den overenskomst, der bliver udbetalt løn efter, og medarbejderne skal kunne dokumentere deres identitet med billedlegitimation. På hjemmesiden kan hentes informationsmaterialer til både leverandører og deres medarbejdere. ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

15


MED HAANDVÆRKERFORENINGEN TIL SICILIEN 12.-19. SEPTEMBER 2015 Pris kr. 8.995,- i delt dobbeltværelse (enkeltværelsestillæg kr. 1.400,-, tillæg for balkon i Cefalù kr. 400,-) og omfatter fly København-Catania t/rt, skatter og afgifter, transfers fire nætter i Letojanni, tre nætter i Cefalù, morgenmad, 2 x frokost, 5 x middag samt daglige udflugter. Rekvirer detaljeret program hos og tilmeld til Haandværkerforeningen på 3312 2717 eller hvf@hvfkbh.dk. Bemærk: Kun 30 pladser; hurtig bestilling tilrådes.

Medlemstilbud:

En rejse på vulkaner Fra vulkanen Etna til en stilfærdig, men solid forsmag på det sicilianske køkken på en lokal vingård. Fra Cefalù i det sicilianske højland til storbyen Palermo. Fra fristen-

de, åbne badestrande til byen Ortigia med dens mylder af snævre gader og små pladser. Der er lagt op til en eventyrrejse – med det hele – når Haand­værkerforeningen inviterer medlemmerne til Sicilien i dagene 12.-19. september: Oplev både gastronomi og natur, historie og arkitektur – her vækkes alle sanser. De første fire nætter er vi indkvarteret på det firestjernede hotel Parc Hotel Antares i Letojanni ved byen Taormina. Herfra skal vi udforske Etna i helt op til 1.900 meter. I disse fire første dage indgår også et besøg i selve Taormina med sit velbevarede, græske amfiteater. Gennem

Haandværkerforeningen tilbyder medlemmerne en uforglemmelig tur til Sicilien – en smeltedigel i den europæiske historie.

16

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 1 2015


det sicilianske højland ankommer vi til den århundredgamle by, Cefalù, der har lagt klippegrund til både grækere, arabere og normanners huseren gennem tiderne. Byen er omgivet af det klareste hav og de dejligste strande. Efter hotelopholdet i Letojanni indkvarteres vi de sidste dage på Hotel Baia Del Capitano bare fire kilometer fra Cefalù. Herfra kører vi til Palermo: Grundlagt for 2.700 år siden af phønikerne, i dag en storby med 650.000 indbyggere og et must-see for enhver, der vil Sicilien. Også i dag er byen kendt som en vigtig handelsby, samtidig som den bærer spor af sin lange historie, herunder ikke mindst arabiske. Oven for Palermo ligger Monreale med sin enestående katedral fra den normanniske periode. – Og så skal vi aflægge besøg i en af de smukkeste romerske villaer på verdensplan – Villa Romana del Casale – med flot bevarede mosaikker. På sidstedagen når vi Syracuse, oldtidens vigtigste by på Sicilien og på niveau med Athen og Sparta. Vi besøger bydelen Ortigia, der ligger som en tange ud i havet og består af hyggelige havne, små pladser og masser af indbydende caféer. Historien er aldrig langt væk: Midt i det hele ligger ruinerne af et græsk tempel og en storslået katedral.

0 1 20 15

Ovenfor: Vulkanen Etna er obligatorisk under et Siciliens-besøg. I bunden af disse sider lidt stemning fra Cefalù.

Der plejer at være rift om Haandværkerforeningens rejser, så se at få meldt jer til; vi har kun 30 pladser. Rekvirér et detaljeret program i Haandværkerforeningen på 3312 2717 eller hvf@hvfkbh.dk , hvortil tilmelding også skal ske.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

17


BESØG PÅ AXELBORG Axeltorv 3, 1609 V, onsdag den 4. februar kl. 15.00-17.00. Pris kr. 85, der omfatter rundvisning og en enkel forfriskning. Deltagerbegrænsning: 30 personer. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 eller via www.hvfkbh.dk/arrangementer senest 28. januar.

Indbydelse:

Axelborg indefra Der venter medlemmerne et spændende stykke erhvervshistorie, når chefkonsulent Anders Søgaard tager imod op til 30 medlemmer af Haandværkerforeningen onsdag den 4. februar med start kl. 15.00. Arrangør af besøget er – meget naturligt – Gourmetklubben. Vi kan takke det aarhusianske bystyre for, at Axelborg ligger, hvor det ligger. Bygherren, Andelsbanken, havde først ansøgt om at få lov at bygge sit nye domicil i Aarhus, men dén ansøgning blev afvist. Det store hus stod færdigt i oktober 1920. Landbrugsraadet – i vore dage Landbrug & Fødevarer – overtog halvdelen af bygningen i midten af 1920’erne, da Andelsbanken gik i betalingsstandsning. Overtagelsen betød, at banken blev reddet, og helt frem til de store bankfusioner for få år tilbage, blev her også drevet bankvirksomhed. Axelborg ejes i dag af et interessentskab ejet af Landbrug & Fødevarer og Nordea. Huset har såmænd også været domicil for Statsradio18

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

fonien, i dag Danmarks Radio. Statsradiofonien flyttede ind i 1929, efter at forholdene på loftet over det gamle hovedpostkontor blev for trange. Under besøget hører vi allehånde dramatiske og mere pudsige historier om livet i det store hus, der både arkitektonisk og håndværksmæssigt er en spændende oplevelse. Ud over en rundgang i det bemærkelsesværdige hus hører vi om Landbrug & Fødevarer som den moderne, erhvervspolitisk overordentlig aktive organisation. Igennem de seneste år har Landbrug & Fødevarer ikke mindst vakt opsigt med image-kampagnen “Fremtiden er ikke så sort, som den har været”. Kampagnen er en “ny fortælling” om landbrugserhvervet og skal fortælle historien om den betydelige rolle, landbruget kan spille, når det gælder beskæftigelse, eksport, fødevarer og sundhed, klima og ny energi – og om håbet om at gøre historien til virkelighed. 0 1 2015


AKTUELT CPHmade får fysisk butik

Netværket CPHmade har med åbningen af en ny butik i Brolæggerstræde 6 taget endnu et afgørende skridt for at synliggøre den brede vifte af små produktionsvirksomheder. Made in Denmark repræsenterer både københavnske virksomheder, der er tilsluttet netværket, og nu tillige virksomheder i hele landet, der lever op til de kvalitetskriterier og den filosofi, som CPHmade bygger på. Således kan man opleve chokolade fra RO Chokolade, en single malt-whisky fra Stauning Whisky i Skjern og meget, meget mere. »Made in Denmark har ét fokus: At føre varer, der er designet og fremstillet i Danmark. Og kun i absolut bedste kvalitet,« lyder det fra de nye butiksindehavere, Asger Daugbjerg og Brian Engblad. CPHmade, et netværk af virksomheder i København, blev etableret for få år siden ud fra en vision om at syn-

liggøre de producerende erhverv; ofte virksomheder, der ikke selv har ressourcerne til den store, kostbare markedsføring. Netværket omfatter i dag knap 120 medlemsvirksomheder, der beskæftiger mere end 500 medarbejdere. Alle virksomhederne udmærker sig ved at fremstille noget unikt og dét i høj kvalitet. Netværket har også som vision at gøre medlemmerne og deres produkter til en turistattraktion i sig selv. I den nye forretning arrangeres ind imellem diverse events, der skal medvirke til at understøtte og fremme danske produkter. Se også www.dk.made.dk PV 02 2013 EU.pdf

Parkér med mobilen

1

23/02/13

17.18

Fra april i år gennemfører Frederiksberg Kommune den fulde digitalisering af parkering. Da slutter salget af “dagslicenser” hos den lokale købmand og indkast af penge i automater. Med tiden vil vi opleve, at indkøb af parkeringstid bliver digital i hele landet, men foreløbig har kun Frederiksberg Kommune også besluttet at digitalisere parkeringskontrollen, så p-vagterne alene scanner nummerpladen for at se, om der er betalt. Ifølge fagbladet Danske Kommuner er digitaliseringen af parkering den tredje og næstsidste bølge af den kommunale digitaliseringsstrategi. På teknik- og miljøområdet gælder det desuden ansøgninger om opgravninger og ledningsarbejder på offentlige veje og private fællesveje. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

0 1 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

19


20

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 1 2 015


Hvor svært kan det være, hvis man ved hvordan? Med rutinerede bevægelser fylder Tina Møller ganache-formen med chokolade fra gryden med sin slev, vender formen og lader chokoladen løbe tilbage i gryden, vender formen i luften og gentager bevægelsen, banker den en enkelt gang ned i bordet og lader den køle af. Chokoladen havde nået den rette temperatur, og endnu er alle formens fordybninger beklædt med chokolade. Under nedkølingen trækker chokoladen sig en lille smule sammen – nok til, at den løsner sig fra formen. Skal der nu nougat i, varmer Tina Møller den let op i mikrobølgeovnen og sprøjter den ned i fordybningerne med en sprøjtepose. Dernæst lukkes formen med et nyt lag chokolade, og når chokoladen har sat sig, lader chokoladerne sig løsne fra formen. Velbekomme! Tina Møller (53) landede på sin rette hylde, da hun først i 2011 hengav sig hundrede procent til sin egen virksomhed, Chokolade-hex, beliggende på Islevhusvej i et tidligere bageri i Brønshøj. Her forener hun sin mangeårige interesse med et bredt felt af erfaringer – lige fra

Chokolade kan blive til et skulpturelt udtryk, uanset om der anvendes en støbeform, eller om figuren – som guitaren – bliver opbygget i lag.

barndommens kreative leg til studierne på Skolen for Brugskunst og fra universitetsstudier i filosofi og kunsthistorie til en årrække som medarbejder på Riddersalen. Chokolade-hex?

VIL TRYLLEBINDE Jo, for nogle af de første chokolader blev til i trekanter. Lægger man seks af dem ved siden af hinanden, danner de en sekskant, hvormed de har form af en hexagon. Og selv er det hendes vision at tryllebinde kunderne med god smag.

Hun har studeret filosofi, lavet dukketeater og har lært at tegne. Men hendes medie blev chokolade. FOT O: HENRIK NIEL SEN

HEKSEN I BRØNSHØJ 0 1 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

21


Tina Møller har stedse kredset om det kreative – lige fra oprøret mod barndommens Barbie-dukker, som hun gav sig til at udføre i naturlige materialer frem for plast; det være sig stof eller keramik. Efter yderligere at blive kreativt næret igennem skoletiden – på Bernadotte Skolen i Hellerup – søgte hun ind på Skolen for Brugskunst. Her måtte hun nok lægge den spontanitet af sig, der havde været hendes åre, »men hold da op, hvor lærte jeg meget,« konstaterede hun – også at det kræver en vis begavelse at tage en uddannelse: Ellers rækker man ofte ikke ud over det, man lærer – udfordrer materialerne, prøver nye grænser af, for der er aldrig én sandhed.

TØMT FOR BILLEDER Under en af prøverne var Jytte Abildstrøm censor, og Tina Møller benyttede lejligheden til at vise hende sine

22

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

dukker, der efter Barbie-perioden var blevet til fantasifulde marionetdukker. Således fulgte fire år på Riddersalen – Jytte Abildstrøms teater. »Men på et tidspunkt følte jeg, at jeg var tømt for billeder. Jeg tog studenterkursus og gav mig til at læse på universitetet. Som hovedfag valgte jeg filosofi, fordi filosofi er alle historiers moder,« fortæller Tina Møller, der også konstaterede sine intellektuelle begrænsninger: Hun kunne læse, forstå og forholde sig til filosofi, men at skrive om den, som man nu gør i en afgangsopgave, var noget helt andet. Som den slikmund, hun var og er, havde hun eksperimenteret med bolcheproduktion hjemme og følte sig derfor kaldet til at søge et studenterjob hos Agnete Chokolade i Bredgade: Kan man lære at lave bolcher, kan man vel også lære at lave chokolade, var hendes synspunkt.

0 1 2015


Åbenbart! Og i chokoladen fandt Tina Møller et medium, hun ikke sådan lige kunne give slip på.

FRA DANKORT TIL POST DANMARK Efter studierne fulgte en årrække i vidt forskellige verdener: Fra et parløb med sin mand, der blev indledt på Jytte Abildstrøms Teater i 1982 og fortsatte med produktionen af de kendte Kaj & Boje-reklamefilm og meget andet – til programmerings- og montagearbejde hos dankortterminalproducenten Sagem. Fra Post Danmark til møbelslæber i Ikea, foruden hos andre chokoladehåndværkere, herunder Michael Spangsberg i Tivoli. Hvert sted sugede hun ny viden til sig og følte sig i 2011 parat til at få foden under eget bord – hvilket afgjort var en drivkraft ud over alene at få lov at fremstille chokolade hele dagen. En drivkraft mere var at fremstille chokolade, der var anderledes end de andres – såvel i form som i indhold. »Netop fordi jeg er en slikmund, er jeg ikke ligeglad med, hvad jeg putter i munden. Det skal være ordentlige varer,« fastslår hun og faldt for den tyske Vivani-chokolade, der for den mørke og lyse chokolades vedkommende rummer henholdsvis 85 procent og 41 procent chokolade. Den hvide chokolade – produceret af rørsukker – har hun en god aftale med Irma om. Med chokoladestykkerne følger flødebollerne, og begge arter kan garneres med smag, gerne med et uortodokst udvalg af spiritus. I løbet af det kommende år forventer Tina Møller at kaste sig ud i en økologimærkning. Formen – den er fri. Helt fri.

VIKINGESKIB OG EL-GUITAR Tina Møller viser eksempler på egne og bestilte opgaver: Hér er billedet af et vikingeskib udført i mørk og lys chokolade, i skabet i butikken står en udgave af Eiffeltårnet, under disken ligger lige fra en el-guitar til sirlige tal og bogstaver. Guitar’en er ikke støbt. Den er malet op i chokolade på baggrund af en underliggende tegning, hvorpå den er tilføjet chokoladelag på chokoladelag, indtil den når

0 1 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

23


Tina Møller har i chokoladen fundet sit eget medium.

en dimension, der passer kunstneren. Bogstaver og tal er håndtegnet med chokoladesprøjte. »Det er da mit håb, at jeg kan opbygge et ry for at lave de mere specielle ting,« fortæller Tina Møller, der i sit koncept har den enkle form – uden for megen pynt: Det er chokoladen, der er oplevelsen! Tina Møller har gennem årene samlet en bred vifte af støbeforme sammen – særlig gerne jugend- og art déco-motiver: Stilarter, der særlig synes at passe ind i dette univers. Men hun går ikke af vejen for selv at fremstille støbeforme til særlige behov.

EJERSKABET I konceptet indgår også ejerskabet til den hele proces – inklusive emballagerne. De vil nu snart blive udført “ude i byen”, men frem til nu har Tina Møller selv klippet og klistret. Designet er naturligvis sekskantet. På baggrund af de mange års erfaring føler Tina Møller ikke, at hun mangler uddannelsen som chocolatier, der i øvrigt i dag ikke længere er en selvstændig uddannelse.

24

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

»Der var én ting, jeg syntes, jeg havde styr på, da jeg startede selv: Mit håndværk! Foruden min joberfaring havde jeg selv produktudviklet og eksperimenteret derhjemme i årevis.« Som nystartet fødevarevirksomhed skulle hun indhente diverse godkendelser og tilladelser. Det hjalp, at der i forvejen havde været drevet fødevarevirksomhed i lokalerne. Herudover benyttede hun sig af de mange gratis kursustilbud og har ros til overs for Københavns Erhvervsservice, som hun synes, tog godt imod hende. Den afgørende viden om chokoladens egenskaber, den temperatur, chokoladen skal have før, man kan arbejde med den, om temperering, udseende og så fremdeles havde hun med sig. Den er kommet med erfaringen og oparbejdet gefühl. Chokolademassen skal nå en temperatur på ca. 32 grader. Bliver den for varm, tilsættes yderligere chokoladestykker, indtil temperaturen er den rigtige. Det er den, når en prøve af chokoladen sætter sig rigtigt – det vil sige opnår en blank overflade og “knækker rigtigt”; da er krystalstrukturen den rette.

0 1 2015


KOM-SOM-DU-ER Mandag den 19. januar kl. 18.30 i Laugshuset, Nørre Allé. Gæst: Projektchef Arne H. Nielsen, Dyrehavsbakken. Pris kr. 90,- inkl. aftenens menu. Øl og vand kr. 12,-, vin i glas kr. 17,-, hele flasker kr. 100,-.

Korsbæk har aldrig eksisteret som andet end kulisser. Som led i realiseringen af byen er den udført som model.

Kom-Som-Du-Er – januar:

På vej mod Korsbæk Fra 30. april kan vi opleve det meste af Korsbæk – købstaden i TV-serien Matador – i virkeligheden på Dyrehavsbakken. I samarbejde med blandt andre forfatterinden bag, Lise Nørgaard, og Danmarks Radio bliver Korsbæk til mere end en filmkulisse, men til rigtige huse med rigtige mennesker. Genskabelse af bygninger, der engang har eksisteret, er en kendt kunst, men at genskabe en by, der kun har eksisteret i en scenografi, er noget af en udfordring. Under film- og TV-optagelser kan man snyde med alt lige fra materialer til kameravinkler, og kulisserne behøver ikke være hele huse. Derfor er det i realiteten et gigantisk projekt, som Dyrehavsbakken har kastet sig ud i. Under årets første Kom-Som-Du-Er mandag den 19. 0 1 20 15

januar kommer vi helt tæt på projektet, når projektchef Arne H. Nielsen beretter om Korsbæks tilblivelse. Givetvis vil han berette historien om, hvordan det først var planen at ombygge enkelte restauranter og serveringssteder for så i stedet at beslutte at tage skridtet fuldt ud og (gen-)opføre Korsbæk – 37 år efter at første afsnit blev sendt på TV. Aftenens menu består af karbonader med ristede kartofler og spidskålssalat samt Æresoldermandens kage med kaffe og the. Traditionen tro sidder Allan Steen ved flygelet, ligesom der kan vindes flotte præmier i det kinesiske lotteri. Følg i øvrigt tilblivelsen af Korsbæk på hjemmesiden www.korsbaek-bakken.dk ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

25


FYRAFTENSMØDE – om synlighed på nettet og markedsføring online torsdag den 26. februar kl. 17.00-19.00 i Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, 6. sal, 2300 S. Gæster: IBIZ-Center. Undervejs serveres en sandwich. Mødet er gratis. Tilmelding på www.hvfkbh.dk/arrangementer eller på 3312 2717 senest 19. februar.

Medlemstilbud

Sådan bliver du synlig på internettet Kan du bruge Facebook, YouTube eller Linkedin til noget som håndværksmester eller mindre selvstændig? Hvor kompliceret eller dyrt er det at benytte sig af begrebet “søgemaskineoptimering” til at blive set hurtigere end konkurrenterne? Under Haandværkerforeningens første fyraftensmøde torsdag den 26. februar præsenterer det uafhængige IBIZ-Center under Teknologisk Institut os for metoder, begreber og indgange til det store internet og de sociale medier. Fra kl. 17.00 og to timer frem skal vi høre om, hvordan vores hjemmeside kan blive et mere tiltrækkende butiksvindue, om at teste effekten af vores tilstedeværelse på internettet og lære mere om de såkaldte anmeldelsestjenester som Trustpilot og anmeld-haandvaerker. dk. Desuden bliver vi præsenteret for eksempler på virksomheder, der gør det rigtig godt på nettet. IBIZ-Centret er stiftet i 2007 af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og har specifikt til formål at inspirere og bistå virksomhederne med allehånde IT-spørgsmål, herunder lige fra etablering af webshops til valg af IT-leverandør. Målet er at styrke den daglige drift og konkurrenceevne hos virksomhederne; midlet er oplysning, forklaring, rådgivning og erfaringsudveksling, som Centret selv beskriver det på sin hjemmeside, www.ibiz-center.dk. Fyraftensmødet er aldeles gratis at deltage i og er det første i en række af korte inspirationsmøder for alle Haand­værkerforeningens medlemmer. 26

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

0 1 2015


AKTUELT Hovedstaden eksporterer mest

BLIV LIDT KLOGERE PÅ LIVET MV. Haandværkerforeningens fyraftensmøde torsdag den 26. februar er det første i en række gåhjemmøder, som foreningen afholder hver den sidste torsdag i måneden i denne vinter og frem til foråret. Møderne er et gratis medlemstilbud. Meningen er – med kloge gæster udefra – at mødes om en række emner af praktisk relevans for enhver selvstændig. I februar handler det således om internettet og brug af sociale medier. Senere på sæsonen skal vi høre om forholdet mellem arbejde og privatliv, om det tunge, men aldeles vigtige emne: Pension, om Håndværksrådets nyttige medlemstilbud og så fremdeles. Mødeformen ligger fast: Fra halvanden til to timer mellem 17.00 og 19.00, og mødestedet er Håndværksrådets store mødesal på Islands Brygge 26, 6. sal. Har du selv spørgsmål eller daglige udfordringer, du ruger over i din virksomhed, og som du søger svar eller løsninger på, så tøv ikke med at lade os det vide: Vi er bestandig på jagt efter gode emner at mødes om. Skriv til hvf@hvfkbh.dk eller ring til os på 3312 2717.

0 1 20 15

Midt i debatten om udligningsordninger og om favoriseringen af Hovedstadsregionen i forhold til resten af landet beretter Danmarks Statistik, at Hovedstadsregionen er den absolut mest eksporterende region i Danmark. Ifølge en analyse udført for Erhvervsstytrelsen eksporterede hovedstadens virksomheder i 2012 for 162 milliarder kroner og overhalede dermed Region Midtjylland. Region Hovedstaden rangerer også aller øverst blandt landets regioner, når det gælder virksomhedernes evne til at undgå afskedigelser under finanskrisen. Mens de fire andre danske regioner mistede mellem 17 og 23 procent af beskæftigelsen fra 2008-2012, fastholdt hovedstaden sine 84.000 beskæftigede.

Syddansk afslutter EU-projekt “Huse, der fortæller en historie” – sådan lyder titlen på en ny europæisk guide ud i bygningsrestaurering. Guiden, der først og fremmest er beregnet til undervisningsformål, er udviklet inden for rammerne af et Leonardo da Vinci-projekt med partnere i Sverige, Danmark, Spanien og Tyskland. Fra Danmark har medvirket Syddansk Erhvervsskole, Center for Bygningsrestaurering, i Odense, og udgangspunktet for guiden har været Bevaringsguide for Bedre Byggeskikhuse” fra 2011. I projektperioden har været afholdt et antal seminarer, hvor udvalgte eksempler og diskussioner blandt deltagerne har lagt grundlaget for det endelige indhold i den europæiske – engelsksprogede – version. Projektet kan besøges på internettet – på adressen www.restorationeu.eu – hvor bogværket også kan hentes.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

27


NYT FRA KLUBBERNE Plads til flere! DANSEKLUBBEN

Formand: Peter Nielsen, tlf. 4444 2395 Danseklubben går nu ind i sin 32. sæson med to gange dans om måneden, henholdsvis anden og fjerde mandag i måneden frem til april. Her danses i festsalen på Haand­værkerforeningens Plejehjem. Klubben har plads til flere par. Interesserede er velkomne til at kontakte formanden, idet alle Haandværkerforeningens medlemmer har mulighed for en gratis, uforpligtende danseaften.

Verdens mærkeligste kærlighedshistorie

ter Tjajkovskij, der tidligt blev internationalt kendt, men som – bag facaden – var en sky og ængstelig person med psykiske problemer og et anstrengt forhold til kvinder. Tjajkovskij døde i 1893 under omstændigheder, der endnu forekommer mystiske. Klubben lover, at der bestemt også bliver mulighed for at lytte til hans vidunderlige musik. Aftenen indledes i Laugshuset kl. 18.30 og er gratis for medlemmer. Gæster har også adgang og betaler 75 kroner pro persona.

Gourmet på Christianshavn GOURMETKLUBBEN

Formand: Eli Askbo, tlf. 2447 8694

MUSIKKLUBBEN

Formand: Merete Dick, tlf. 4061 6637 Haandværkerforeningens Musikklub indbyder medlemmerne til en fantastisk aften med den inden for den klassiske musik så kendte forfatter, rejseleder og foredragsholder Mogens Wenzel Andreasen. Han vil torsdag den 15. januar fortælle om den russiske komponist, Pe-

Vi skal ud på Christianshavn under Gourmetklubbens kommende frokostarrangement 15. januar. Da mødes medlemmerne kl. 13.00 – bemærk tidspunktet – på Café Luna i Sankt Annægade 5. På menu’en står café-klassikere som burgere, sandwiches og ”wraps”. Ifølge AOK er Café Luna heller ikke noget dårligt sted, hvis man måtte være vegetar.

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Tårnvej 233 2610 Rødovre 36 70 57 12 28

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

0 1 2015


NYT FRA KLUBBERNE Erroll Garner i Jazzklubben JAZZKLUBBEN

Formand: Karsten Frese, tlf. 2015 0427 Erroll Garner danner forbillede, når trioen Gunde on Garner Live at Jazzcup spiller op efter Jazzklubbens generalforsamling onsdag den 25. februar med middag kl. 18.00. Repertoiret spænder over evergreens, schlagere, viser og rendyrkede popnumre udsat for swingende jazzrytmer. Tilmelding og nærmere oplysninger – se i februarudgaven af Hånd & Værk!

Vine fra Loire VINKLUBBEN

Formand: Kirsten Nielsen, tlf. 2048 1846 Vinklubben sluttede året 2014 med et møde om julens vin i form af portvin, sherry og den verdensberømte kirsebærvin fra Frederiksdal på Lolland. Året 2015 starter med tre slags bobler samt en magelig menu hos gourmetrestauranten no. 1 i Århusgade.

Næste møde er den 24. februar i Laugshuset, hvor temaet er vine fra Loire. Vi får besøg af Per Bach, der vil give os en introduktion til vinrejsen 2015. Rejsen går med fly via Paris til Loire med afrejse den 31. august og hjemkomst den 5. september.

Genmodificeret vandretur VANDREKLUBBEN

Formand: Torsten Jagd. tlf. 4566 0837 Bjørn Nørgaards genmodificerede lille havfrue – en del af skulpturgruppen Det Genmodificerede Paradis – bliver en af attraktionerne under Vandreklubbens tur søndag den 18. januar med start kl. 10.00. Da mødes medlemmerne ved Mindeankret i Nyhavn, hvorpå der vandres ned til Skuespilhuset, langs havnen og ud til Langelinie. På vejen tilbage går turen ind på Kastellet med blandt andet det nye monument for faldne soldater. Videre går turen ud i Kristianiagade med de store pragtvillaer, Bergensgade – her boede skagensmaleren P.S. Krøyer – Garnisons Kirkegård, Østre Anlæg og Kongens Have. Endelig når vi ind i den gamle middelalderby, hvor frokosten venter på Nyhavns Færgekro kl. 13.00.

GLARMESTERFIRMAET WORM A/S

VI UDFØRER: • • • • •

Lavenergiruder Sikringsglas Butiksruder Specialopgaver Forsatsruder

• • • • •

Tilskæring af div. glassorter Montre Spejle Indramning Forsikringsskader

TILSLUTTET GLARMESTERNES DØGNVAGT: 70 100 100

BUTIK OG VÆRKSTED Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C

BUTIK Gasværksvej 12, København V

Telefon: +45 33 31 40 53 Fax: +45 33 22 22 93

E-mail: info@wormglas.dk www.wormglas.dk

0 1 20 15

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

29


NYE MEDLEMMER

I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: Partner Hans August Carlander, Baldersgade 74, 2.th., 2200 København N Værkstedsleder Bitten Hegelund Carlander, Raadvad 30, st., 2800 Kongens Lyngby Byggeleder Emil Hellum, Nørre alle 19m, 2.4, 2200 København N Møbeldesigner Nikolaj Steenfatt, Nørre Allé 19k, 3.1, 2200 København N Direktør Henrik Andersen, Gladsaxevej 87,1., 2860 Søborg Indmeldt v. Linda Firlings Direktør Susanne Wolffberg, Brødregårdsvej 58, 2980 Kokkedal Indmeldt v. Rasmus Bjerring Offersen Vinhandler Thomas Brinkløv, Højvangen 87, 2690 Karlslunde Indmeldt v. Peter Nielsen og Jan Passer Psykolog Trille Tøttrup Voetmann, Klaringen 11, 4174 Jystrup Indmeldt v. Trygve Voetmann

Grafisk koordinator Gorm Lauritzen, Guldbergsgade 117, st.th., 2200 København N Indmeldt v. Ernst Nordahl Backhausen Filialdirektør Thomas Baadsgaard, Sunesvej 9, 3500 Værløse Indmeldt v. Niels Chr. Christiansen Murermester Per Thomsen, Drosselvænget 6, 2750 Ballerup Stenhuggermester Stig Andersen, Hellebjergvej 6, 3120 Dronningmølle Frisørmester Jan Holger Larsen, Ny Strandvej 7, 3060 Espergærde Direktør Jan D. Nielsen, Frederiksborggade 39, 4.tv., 1360 København K Indmeldt v. Steen Søkvist

Med udgangspunkt i VVS

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 hejas@mail.danbbs.dk

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK 30

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

G A R A N T I P Å K VA L I T E T

0 1 2015


H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN I K JØB EN H AV N DRON N I N GEN S T VÆRGA DE 2 A 1302 KØBEN HAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Danske Specialmedier Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol R EDAKT I ON Adam Pade (ansvh) 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 · Fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 · Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk KONT ROLLERE T OPLAG 2.834 BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Mette Palsteen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Lene Elmegaard Sonja Stæhr Adam Pade

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Peter Steen Mortensen Murermester Jan Bruus Sørensen Adm. direktør bygningsingeniør Bjarne Andersen Oldermand, glarmester Niels Roth Oldermand, snedkermester

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Steen Ole Carmel Oldermand, smedemester Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester Jens Hjortskov Advokat, partner

D I R EK T I O N Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

T RYK Rosendahls T I LSLUT T ET

Næste nummer udkommer tirsdag den 10. februar. Redaktionen slutter fredag, den 23. januar.

0 1 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

31


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I H AA N DVÆR KE R FOR E N I NG E N

Mandag 12/01 Danseklubben Tirsdag 13/01 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben Onsdag 14/01 Damernes Kegleklub Torsdag 15/01 Gourmetklubben Søndag 18/01 Vandreklubben Mandag 19/01 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 20/01 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben · Teaterklubben Onsdag 21/01 Skyde- og Kegleklubben Torsag 22/01 Bowlingklubben · L’hombreklubben Mandag 26/01 Danseklubben Tirsdag 27/01 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben Mandag 02/02 Banko Tirsdag 03/02 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben Onsdag 04/02 Skyde- og Kegleklubben · Gourmetklubben Torsdag 05/02 Bowlingklubben · L’hombreklubben Lørdag 07/02 Teaterklubben Mandag 09/02 Danseklubben Tirsdag 10/02 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben Onsdag 11/02 Damernes Kegleklub Fredag 13/02 L’hombreklubben Mandag 16/02 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 17/02 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben · Gourmetklubben Onsdag 18/02 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 19/02 Bowlingklubben · L’hombreklubben Mandag 23/02 Danseklubben: Generalforsamling Tirsdag 24/02 Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben · Vinklubben Torsdag 26/02 Teaterklubben · Haandværkerforeningen: Gåhjemmøde

A L HE N V E NDE L SE T IL :

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H AV N • D R . T VÆ R G A D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Profile for PadePublishing

Hånd & Værk 01 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Hånd & Værk 01 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Profile for pade
Advertisement