Page 1

INDEKS: 357286 ISSN: 1509-1767 Cena: 10,00 zł (w tym 0% VAT)

Nr 11/10


EDITORIAL

Magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego Prezes Zarządu Izabela E. Kwiatkowska Wydawca i redakcja European Media Group Sp. z o.o. ul. Fredry 1/18, 61-701 Poznań tel./fax 061/855 19 90, 855 14 51 www.packaging-polska.pl Redaktor Naczelny Monika Mikołajczak monika@printernet.pl Reklama packaging-polska@printernet.pl Administracja Anna Marciniak office@printernet.pl Prenumerata Adriana Górna prenumerata@printernet.pl Autorzy wydania dr inż. Anna Walaszczyk, prof. Katarzyna Szołtysek, Ewa Małecka, Magdalena Nowak, Katarzyna S. Nowak, Monika Mikołajczak, Jacek Golicz Grafika i DTP Magdalena Brzozowska Druk: PAW DRUK Cena prenumeraty w kraju: 110 zł netto. Nakład: 5000 egz. Cennik reklam redakcja wysyła na życzenie. Materiałów redakcyjnych wydawnictwo nie wysyła do autoryzacji. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, a także zmiany tytułów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk materiałów lub ich części tylko za pisemną zgodą redakcji. Za treść ogłoszeń reklamowych i artykułów autorskich redakcja nie odpowiada. Artykuły te nie muszą odzwierciedlać poglądów wydawnictwa.

PACKAGING POLSKA jest członkiem Polskiej Izby Opakowań

PACKAGING POLSKA jest organizatorem konkursu ART OF PACKAGING

11/10 Packaging Polska

Recykling pod łóżkiem

C

o ma żołnierz pod łóżkiem? Żołnierz ma pod łóżkiem sprzątać! Ot, taka stara, prosta żołnierska maksyma. Niby żart, a raczej gra słowna. Tymczasem sprzątanie, szczególnie pod własnym łóżkiem (nie mylić ze sprzątaniem pod łóżko!), to nie tylko żołnierska sprawa. Człowiek rocznie produkuje średnio 390 kg odpadów (wybierając produkty w opakowaniach o zredukowanej masie może zmniejszyć tę liczbę o 26 kg). Neapol – perła wybrzeża u stóp Wezuwiusza, już tonie w 300.000 ton śmieci! Tamtejsi mieszkańcy domagają się spalarni, której budowę miałaby sfinansować Unia Europejska. Z kolei przedstawiciele Komisji Europejskiej apelują do tychże mieszkańców o sprawny system gospodarowania odpadami. A śmieci przybywa. Mówi się, że wkrótce zaleją one miasto, tak jak lawa zalała kiedyś sławne Pompeje. Istnieje teoria, że wszystkiemu winne są… kobiety. Podczas tegorocznej konferencji „Women in Green” przeprowadzono analizę ewolucji społecznej pod kątem odpadów. W 1900 roku większość z nich generowały rodziny i był to głównie popiół powstały podczas gotowania oraz ogrzewania pomieszczeń. Sześćdziesiąt lat później 70 proc. składowanych odpadów miało charakter organiczny i pochodziło z kuchni. W XXI wieku kobiety coraz częściej rezygnują z przygotowywania samodzielnych posiłków, poprzedzonych własnym wytwarzaniem półproduktów, co sprawia, że obecnie 75 proc. wszystkich odpadów stanowią tworzywa sztuczne i papier. Pod naukowymi analizami i statystykami ukryto przekaz, że to właśnie kobieta odpowiedzialna jest za największy współczesny problem – odpady. Brzmi szowinistycznie, choć nie wzięto pod uwagę tego, że z kolei w każdej innej kuchni prym wiodą kucharze-szefowie-bosmani-mężczyźni. Ponadto, w sukurs płci pięknej oskarżonej o zaśmiecanie idzie Chinka Zhang Yin – najbogatsza kobieta na świecie (której majątek wynosi 5,6 mld dolarów), będąca właścicielką koncernu Nine Dragons Paper Holdings zajmującego się… recyklingiem papieru. Firma m.in. kupuje makulaturę od Stanów Zjednoczonych, a następnie przerabia ją na karton stosowany do eksportu chińskich towarów. To wyraźny dowód na to, że na odpadach można nieźle zarobić. Z perspektywy coraz większej ilości przedsiębiorstw podejmujących coraz bardziej ekologicznie świadome działania, czasy zamiatania śmieci pod łóżko – dosłownie i w przenośni – minęły bezpowrotnie. Żołnierze i wszyscy stojący na straży współczesnej gospodarki odpadami – śladów po sobie (a w szczególności pod łóżkiem) pozostawić należy jak najmniej! Wyłączać, zakręcać, przerabiać, odzyskiwać. To rozkaz! Wykonać!

Przyjemnej lektury listopadowego, zabarwionego ekologicznie wydania! Monika Mikołajczak Redaktor Naczelny

3


SPIS TREŚCI

EDITORIAL

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

Recykling pod łóżkiem............................... 3

Czysty do kąpieli ��������������������������������������40

AKTUALNOŚCI

Ty tu (u)rządzisz! �������������������������������������41 Ile zniesie puszka? �����������������������������������42

Sun-Pat w PET . ......................................... 8

Alu boom! �������������������������������������������������43

Coś na gorąco? ........................................... 8 Blaski i złocenia ........................................ 8 Utkana trwałość.......................................... 9

ROZWIĄZANIA OPAKOWANIOWE

Strona 12

Wygodne gotowce��������������������������������������44

Uwolnić umysł . .......................................... 9 Łopatą w ziemię . ......................................10

Nowe trendy społeczne zwiększają popyt na

Drzewem barwione....................................10

te dostępne na półce w supermarkecie, jak

wygodę, dlatego też dania gotowe – zarówno i wykorzystywane do przyrządzania wyrafino-

Maraton w terenie ....................................10

wanych potraw w domu lub w restauracji – stanowią wyjątkowo obiecujący potencjał dla

Sukces z ampułki.......................................10

branży spożywczej. .

EKOLOGIA/RECYKLING

SYSTEMY PAKUJĄCE

Belownica niczym kelner . ....................... 12

Strona 22

Z eko na Ty . ..............................................16 Sto razy ekologiczniej . .............................18 Zawsze Coca-Cola .....................................19

Nieustraszeni............................................ 48 Obserwując prężnie rozwijającą się branżę spożywczą trudno uwierzyć, że jeszcze nie-

Strona 44

dawno przeżywała ona kryzys. Dynamiczne przeciwdziałanie recesji ostatnich lat stało się

Dobre podłoże ������������������������������������������20

znakiem naszych czasów. Na najnowsze trendy w dziedzinie opakowań spożywczych wpły-

Europa w folii . ......................................... 20

nęła zmiana zachowań konsumenckich, postęp technologiczny, a także wzrost zaintere-

Rosną akcje recyklingu����������������������������21

sowania zrównoważonym rozwojem rynku.

Sen o drzewie �������������������������������������������22

Dysze w pianie...........................................52

Na łonie natury..........................................24

DESIGN & MARKETING

TARGI

Arabeska w piasku.................................... 54

Owoce z drzewa poznania . ...................... 28 Sięgnęli po złoto ...................................... 30

Uchwycić zmiany....................................... 54

FLEKSO

WYDARZENIA

Precyzja małego urządzenia . ................... 34

Tekturowy oręż..........................................56

ETYKIETY

METAMORFOZY

Etykiety z przyszłością .............................36

4

Strona 56

AGROS modernizacja �������������������������������58

Packaging Polska 11/10


PRENUMERATA

Prenumerata

Należność prosimy wpłacić na nasze konto: Bank Pekao S.A., ul. Roosevelta 18, Poznań; PEKAO S. A. (PL) 40 1240 6609 1111 0010 2070 0167 SWIFT: PKOPPLPW

Prenumerata magazynu PACKAGING Polska na 1 rok kosztuje: • w Polsce; 110,00 zł netto (O % VAT), • w Europie; 100,00 euro netto (O % VAT) • reszta świata: 100 euro + koszty wysyłki


Konkurs na najlepsze opakowanie roku!

Perły wśród opakowań

Szukamy pereł wśród opakowań...

V. EDYCJA KONKURSU! Zapraszamy do udziału! Szczególy, regulamin i ankieta zgłoszeniowa znajdują się na stronie:

www.artofpackaging.pl


ZGŁOŚ SWOJE OPAKOWANIE! Niezmiennie, naszym celem jest wyłonienie najciekawszych opakowań i znalezienie wśród nich tej jednej, jedynej, niepowtarzalnej Perły wśród Opakowań. Szukamy opakowań genialnych i funkcjonalnych, zaskakujących formą i konstrukcją. Niech grafika, jej formuła i wrażenie innowacji sprawią, że pomysł na opakowanie dostarczy konsumentowi prawdziwej frajdy! Dowcip, ironia, pewny siebie koncept. Genialność może być prosta! Funkcja tkwi w prostocie! Druk nadaje kunsztu! Satysfakcja, komfort i przyjemność użytkowania. Artystyczna przyziemność. Sztuka pakowania... Ideą Konkursu jest promowanie innowacyjności, konkurencyjności polskich opakowań na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych.

Opakowanie Premium (opakowanie z kartonu)

Opakowanie Zdrowia i Urody (kosmetyk, parafarmaceutyk)

Opakowanie Smaku

Opakowanie Pragnienia

Opakowanie – Etykieta

Opakowanie Dom i Ogród

Opakowanie z Szuflady

Opakowanie Premium (dla dóbr luksusowych)

Opakowanie w Ruchu

Opakowanie Smaku i Pragnienia (żywność, napoje)

Opakowanie Zdrowia i Urody

Opakowanie na Miarę (konfekcyjne: odzież, obuwie)

Opakowanie Brzdąc (zabawki, odzież, etc.)

Opakowanie Dom i Ogród

Opakowanie Free Style (kategoria otwarta)

(Opakowanie Szklane)

BIURO KONKURSU ul. A. Fredry 1/18 PL 61-701 Poznań tel.: + 48 61 8551990 fax.: + 48 61 8551990 ext. 126 biuro@artofpackaging.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lutego 2011


AKTUALNOŚCI

zRPC

Sun-Pat w PET

zSpartanics

zUPM Raflatac

Coś na gorąco?

Blaski i złocenia

Firma Spartanics wprowadza na rynek pierwsze na świecie urządzenie do tłoczenia folią na gorąco, które zaprojektowano do obróbki końcowej kart i etykiet, powlekanych za pomocą folii z zabezpieczeniami czy zaopatrywanych w hologramy. System Spartanics M590 może pracować zarówno samodzielnie, jak również w trybie inline, w połączeniu z maszyną sztancującą Spartanics M500. Urządzenie cechuje wysoka efektywność, bez względu na to, czy funkcjonuje jako wolnostojąca maszyna, czy też łączy się z laminatorami i systemami tnącymi. Model M590 wykonuje do 540 tłoczeń w ciągu minuty. Co więcej, jednocześ ni e m oż e my uz y skać do sześciu tłoczeń według różnych wzorów, podczas gdy starsze maszyny tego typu są w stanie wykonać zaledwie pojedyncze tłoczenia. Podobnie jak inne urządzenia do obr óbki końcowej oferowane przez Spar tanics, także maszyna M590 System do tłoczenia folią na gorąco może obsługiwać Spartanics M590 cechuje wysoka media w położeniu efektywność, bez względu na to, pionow ym, pozio czy funkcjonuje jako wolnostojąca mym, bądź podawamaszyna, czy też łączy się z ne z roli.  laminatorami i systemami tnącymi.

Firma UPM Raflatac wprowadziła na rynek nowe, metalizowane materiały wierzchnie o nazwie Aluminium TC 40 i PP Double Gold TC 60, przeznaczone do etykiet specjalnych. Pierwszy z nich to lita folia aluminiowa, natomiast drugi – obustronnie metalizowana folia w kolorze złota. Razem tworzą atrakcyjną ofertę dla producentów wykwintnych win i napojów, a także wielu luksusowych produktów do pielęgnacji ciała. Materiał Aluminium TC 40 charakteryzuje się doskonałą adhezją farby do jasnego, twardego, metalizowanego materiału wierzchniego oraz wysoką jakością efektu tłoczenia. Natomiast PP Double Gold TC 60 – jak podaje producent – idealnie sprawdza się w przypadku przezroczystych cieczy w przejrzystych pojemnikach, ponieważ jest pozłacany po obu stronach, co sprawia, że nadaje on etykietowanym towarom luksusowy wygląd. Dzięki foliowej warstwie podkładowej PET i klejowi o wysokiej przejrzystości, materiał PP Double Gold TC 60 pozwala uzyskać doskonałe rezultaty w przypadku, gdy znaczenie ma wygląd strony wewnętrznej – podczas druku po stronie kleju powstaje efekt złocenia. 

8

© UPM Raflatac

© Spartanics

© RPC Containers Blackburn

Firma RPC Containers Blackburn stworzyła słoiki PET o przejrzystości szkła do angielskiego masła orzechowego marki Sun-Pat (od Premier Foods). RPC zaproponowało wykorzystanie specjalnie zaprojektowanego pojemnika nawiązującego swym kształtem do szklanego poprzednika, jednak posiadającego masę o 90 proc. mniejszą. Walorem ekologicznym jest fakt, że 50 proc. materiału PET pochodzi z recyklingu odpadów pokonsumenckich. „Biorąc pod uwagę przepisy logistyczne ograniczające wagę ładunków w transporcie samochodowym, możemy zmniejszyć liczbę pojazdów potrzebnych do transportu i dostaw” – wyjaśnił Alan Robe, starszy manager ds. marki Sun-Pat. Zaleta ta jest tym bardziej cenna, że produkt konfekcjonowany jest w Holandii przed wysyłką do Wielkiej Brytanii. Te, wykonane przez RPC, formowane wtryskowo techniką rozciągania z rozdmuchem, słoiki produkowane są w trzech wersjach pojemnościowych: 258 ml, 357 ml i 459 ml. „Pod względem stylu i funkcjonalności nowy pojemnik kojarzy się nieomylnie z marką Sun-Pat, ale zalety ekologiczne i logistyczne oferowane przez rozwiązanie RPC zapewniają dodatkowo znaczne korzyści” – stwierdził Alan Robe.

Packaging Polska 11/10


AKTUALNOŚCI

Utkana trwałość

Uwolnić umysł

W dniach 27 października do 3 listopada tego roku, na targach K 2010 w Düsseldorfie firma Starlinger zaprezentowała nowe zastosowania przyjaznego środowisku naturalnego PET’u, który posiada innowacyjną strukturę. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, wyeksponowane na tej największej światowej wystawie dla branży tworzyw sztucznych, wykonane z tworzywa sztucznego torby i worki stają się alternatywą dla papieru. Sekret stworzonych przez firmę produktów PP Star i CB Star tkwi w ich strukturze. Są to pierwsze na świecie worki, które zostały utkane z taśm. W kooperacji z firmą Sabic, specjaliści ze Starlingera opracowali system produkcji taśm z tworzyw sztucznych, które znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w produkcji toreb czy worków, ale również w przemyśle sportowym i motoryzacyjnym. Zaletą materiału tkanego z PET’u jest jego duża wytrzymałość, a także proekologiczny charakter, gdyż włókna podlegają w 100 proc. recyklizacji. Trwałość foliowych worków sprawia, że produkt będzie dłużej wykorzystywany przez konsumentów, co – poprzez wykonany na nich zadruk – niesie za sobą również korzyści marketingowo-promocyjne. 

Firma Avery Dennison opatentowała system aplikacji etykiet do zakrzywionych powierzchni, który wykorzystuje materiał etykietowy Fasson Curvy. Dzięki temu rozwiązaniu, projektanci będą mogli proponować coraz bardziej śmiałe kształty opakowań. Konkurencja na r ynku sprawia, że wyróżniające się na zatłoczonych półkach produkty są częściej wybierane przez konsumentów. „W zaledwie kilka sekund klienci podejmują decyzję o zakupie konkretnego produktu” – powiedziała Renae Kulis, dyrektor ds. marketingu firmy Avery Dennison. Nowe etykiety są przede wszystkim o 30 proc. większe, co poszerza możliwości marketingowe i promocyjne. Dotąd, tak duże etykiety można było umieszcz ać t ylko na p owier zchniach p łaskich, je dnak sp e cjaliś ci z Avery Dennison opracowali rozwiązanie dedykowane dla opakowań o zróżnicowanych, skomplikowanych kształtach. Sekret tych samoprzylepnych, jednowarstwowych etykiet tkwi nie tylko w ich budowie, ale procesie nanoszenia, który odbywa się za pomocą maszyn produkowanych na licencji firmy Harland Machine Systems Ltd. © Avery Dennison

zAvery Dennison

© Starlinger

zStarlinger na targach K 2010


AKTUALNOŚCI

Łopatą w ziemię

Drzewem barwione

Podczas tegorocznych targów Emballage francuska firma Europlastiques zaprezentowała swój najnowszy produk t z linii opakowań E a s y 2 s n a c k . St w o r z o n e z myślą o pakowaniu pojedynczych porcji pizzy opakowanie o nazwie Easy2snact Tarte wykonane jest z całkowicie podlegającego recyk lin g o w i p o lip r o py l e nu. Umożliwia ono nie t ylko podgrzanie żywności w mikrofalówce, ale również – dzięki specjalnej łopatce – ułatwia konsumpcję. Ten dodatkowy element chroni konsumenta zarówno przed zabrudzeniem, jak i zapewnia termoizolację podczas spożywania posiłku. Ponadto, łopatka ma specjalny, ułatwiający wyciągnięcie żywności z opakowania, uchwyt. Całość posiada nowoczesny design i – podkreślającą proekologiczny charakter – kolorystykę. 

Polywood to ekologiczny materiał opakowaniow y zaprezentowany przez francuską firmę Cgl pack również podczas tegorocznych targów Emballage. Posiada on zalety tradycyjnego polipropylenu, jednak dodatek włókien drzewnych nadaje mu proekologiczny charakter. Ponadto, w produkcji tego materiału korzysta się wyłą c znie z eur op ejskich, zrównoważonych upraw leśnych. Polywood dostępny jest w różnych, naturalnych kolorach, które uzyskiwane są przez wykorzystanie różnych gatunków drewna. Sięgający nawet 20 proc. naturalny dodatek najczęściej pochodzi ze świerków, buków i dębów. Według przeprowadzonych przez specjalistów z Cgl Pack badań wynika, że zawierający 20-procentowy dodatek drzewny Polywood pozwala na zmniejszenie o 20 proc. efektu cieplarnianego w porównaniu z tradycyjnym PP, natomiast zużycie nieodnawialnych surowców w przypadku ekologicznego materiału maleje o 18 proc. © Cgl Pack

zPolywood od Cgl pack

© Europlastiques Sas

zEuroplastiques Sas

zHit-Kody Kreskowe

HIT-Kody Kreskowe, dostawca sprzętu i rozwiązań informatycznych dla logistyki, produkcji i handlu, wprowadził do swojej oferty unikatowy na rynku produkt firmy LXE – przenośny komputer PC Marathon. To lekkie, w pełni odporne (IP65) i ergonomiczne urządzenie wyposażone jest w 7-calowy ekran dotykowy, procesor Intel Atom 1,6 GHz oraz system operacyjny Windows 7/Windows XP. Marathon oferuje nowy poziom użyteczności dla usług w terenie, punktów sprzedaży detalicznej, fakturowania oraz przy bezpośrednich dostawach do sklepów i klientów ostatecznych. 

© HIT-Kody Kreskowe

Maraton w terenie

Sukces z ampułki Niemieckie drukarnie po raz szósty rywalizowały w konkursie Druck & Medien. W październiku br., podczas berlińskiej gali, wręczono nagrody dla najbardziej innowacyjnych, estetycznych rozwiązań cechujących się najwyższą jakością. W kategorii „Zadruk opakowań” zwyciężyła firma CD Cartondruck AG za opakowanie stworzone dla linii kosmetyków firmy Dr Babor. Siedem szklanych ampułek wyeksponowanych na lśniącej platformie pokonało aż 250 rywali. Sekretem opakowania są trójkątne kolumny o wysokim połysku, które umieszczono na tylnej ściance sześciennego pudełka. Dzięki temu elementowi napełnia się ono złocistym blaskiem. W uzasadnieniu werdyktu jurorzy podkreślają, że: „Cartondruck stworzył najpiękniejsze opakowanie roku, które jest olśniewające w sensie dosłownym i przenośnym”. Drukarnia wyprodukowała również opa-

10

kowania dla innych kosmetyków Dra Babora. Przykładem jest przezroczyste pudełko na szklane słoiczki, którego konstrukcja sprawia wrażenie pływającej kuli. Druck & Medien stanowi już drugie w tym roku ważne wyróżnienie dla firmy, gdyż ten niemiecki producent otrzymał również nagrodę ECMA za opakowanie do zapachów Tommy ’e go Hilfiger a . Z kolei w roku ubiegłym kartonowe pudełko Export Lift – również wyprodukowane przez CD Cartondruck – dla linii kosmetyków Nivea Visage zostało dostrzeżone podczas konkursu organizowanego przez Niemiecki Instytut Opakowań. 

Packaging Polska 11/10

© CD Cartondruck AG x2

zCD Cartondruck AG


Europe & International

Uncoated Fine Paper

Corrugated

Bags & Coatings

Smacznego!

dwirtschaftsindustrie

Branża spożywcza

Jakość naszych opakowań gwarantuje najwyższe Papier und i ochronę Büro- produktów. und HaustierHaushaltsMedizintechnische standardyVerpackungen higieny Państwa Druckpapiere nahrungsindustrie artikel Industrie und pharmafür Industrieanwendungen

zeutische Industrie

Industrie

Foto- u Grafikbra

Mondi jest międzynarodowym, wiodącym dostawcą papieru i opakowań. Oferujemy wysokiej jakości papiery oraz atrakcyjne opakowania z tektury falistej. Na każdym etapie łańcucha dostaw jesteśmy w stanie zaopatrzyć Państwa w innowacyjne rozwiązania szyte na miarę, które w najlepszy sposób prezentują i chronią produkty.

ROZWIĄZANIA. DL A PAŃSTWA SUKCESU. www.mondigroup.com


EKOLOGIA/RECYKLING

zGospodarowanie odpadami u źródła

Belownica niczym kelner Magda Nowak Monika Mikołajczak

Dobre rozwiązanie (tu oczywiście mowa o rozwiązaniu w dziedzinie gospodarki odpadami) jest jak dobry kelner – nie odczuwa się jego obecności, ale mimo to pełni swoją funkcję. Bo dobry kelner wyprzedza Twoje potrzeby, dolewa wina do kieliszka, usuwa ze stołu zbędną zastawę, wyciera okruszki, od czasu do czasu zapyta, czy czegoś nie trzeba. Ale nie przeszkadza w konsumpcji, rozmyślaniach, rozmowie – również jeśli posiłek ma charakter towarzyski. Dobre rozwiązanie idzie krok w krok za użytkownikiem, beneficjentem, ale nie zakłóca procesów zachodzących wewnątrz firmy. Podąża utartymi ścieżkami, a nie w poprzek nich. Nie zakłóca również logistyki wewnątrzzakładowej.

12

Z

naczna część gospodarki odpadami w przemyśle pociąga za sobą zbyt dużą ilość procesów i operacji. Na pełen cykl gospodarowania nimi składa się szereg etapów, począwszy od wytwarzania, zbierania, magazynowania, transportu, a na odzysku lub unieszkodliwianiu skończywszy. Każdy etap wymaga zaangażowania czasu i pracy ludzi, a sprawność przeprowadzonych działań w dużej mierze zależy od logistyki i właściw ych rozwiązań technologicznych. Efektywna gospodarka odpadami powinna prowadzić do: obniżenia opłat za usuwanie odpadów, zwiększenia wartości surowców wtórnych poprzez optymalne ich zagęszczenie, poprawy higieny w miejscu pracy, zwiększenia swobody i szybkości przemieszczania się, redukcji r yz yka w miejscu pracy oraz poprawy ogólnej kondycji firmy.

Packaging Polska 11/10


EKOLOGIA/RECYKLING

Najlepszą metodą zagospodarowania odpadów stałych jest ich selektywna zbiórka u źródła. Takie podejście jest zgodne z koncepcją czystej produkcji, która kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania w procesie produkcyjnym, zamiast zagospodarowywania odpadów za pomocą coraz to bardziej nowoczesnych sortowni i sprzętu komunalnego na końcu całego łańcucha. Metody typu składowanie i spalanie, ze względu na szkodliwe efekty uboczne i stwarzane zagrożenie, nie powinny być stosowane, a jeżeli tak – to tylko i wyłącznie jako rozwiązanie ostateczne. Ale czy to możliwe, aby równie praktyczne i nieuciążliwe było przejście z braku systemu gospodarki odpadami (czyli „systemu” marnotrawienia zasobów naturalnych) do proekologicznej i ideologicznie poprawnej gospodarki odpadami?

z Wybór należy do Ciebie Są trzy podstawowe możliwości zaspokojenia potrzeby zagospodarowania odpadów w warunkach przemysłowych: w postaci mniejszych, rozproszonych systemów prasujących i belujących rozmieszczonych na terenie zakładu w pobliżu poszczególnych źródeł powstawania odpadów lub większego systemu funkcjonującego centralnie. Trzecim rozwiązaniem jest kombinacja rozproszonych i centralnych systemów gospodarki odpadami. Każdy z trzech wymienionych sposobów pozwala przygotować odpady do dalszego recyklingu i przetworzenia. Podstawę racjonalnej go-

spodarki odpadami stanowi selektywna zbiórka odpadów i pozyskanie tą drogą surowców wtórnych. Tu należy podkreślić, że wybór rozwiązania powinien współgrać z dotychczasowym strumieniem przepływu zasobów w firmie, nie może być to rewolucja, raczej ewolucja podejścia, szczególnie jeśli miałaby dotyczyć firmy zatrudniającej kilkutysięczną załogę. Na rewolucję można pozwolić sobie w mikro-przedsiębiorstwach, ale należy liczyć się z tym, iż takie podejście odbije się negatywnym echem wśród pracowników. Bo zmiana systemu gospodarki odpadami wymaga spojrzenia na proces w kontekście zarządzania zmianą w firmie. Niezbędny jest plan.

z Zadbaj o bezpieczeństwo Na co należy zwrócić uwagę wybierając odpowiednie rozwiązanie w zakresie prasowania i belowania odpadów? Aby system sprawnie działał musi spełnić kilka podstawowych warunków. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo. Warto zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia zastosowane w urządzeniu oraz to, czy wszystkie elementy typu silnik, węże hydrauliczne, panele sterujące, wyłączniki krańcowe, zostały obudowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Istotnymi zabezpieczeniami są: - wyłączniki krańcowe uniemożliwiające uruchomienie urządzenia przy otwartych lub niedomkniętych drzwiach oraz zatrzymujące natychmiast urządzenie w momencie próby otwarcia drzwi lub osłon silnika, - pokrywy uniemożliwiające dostęp do ruchomych części urządzenia oraz zabezpieczenia mechaniczne (np. kilkustopniowe otwieranie drzwi zwalnia nacisk wywierany

Supermarket superproblem Jednym z problemów supermarketów jest żywność, która posiada krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedany towar musi zostać usunięty ze sklepowych półek, co przysparza detalistom niemałych problemów. W tym wypadku konieczna jest nie tylko segregacja pod względem różnych typów materiałów, ale również oddzielenie zepsutej żywności od odpadów opakowaniowych. O skali problemu najlepiej mówią liczby, gdyż w samej Wielkiej Brytanii między rokiem 2006 a 2009 wygenerowano 2,9 mln ton odpadów opakowań po żywności. Większość z nich została wyprodukowana przez największych detalistów, którzy podpisali umowę z rządem w celu zmniejszenia ilości tektury i tworzyw sztucznych, których używają. Jednak konsumenci powinni również być bardziej ostrożni jeśli chodzi o zakupy żywności, gdyż pozostawione przez nich organiczne resztki utrudniają proces recyklizacji opakowań. Podpisana przez angielskich detalistów umowa obliguje ich do zredukowania o 4 proc. wagi opakowań, jednak wobec wzrostu popytu na żywność o 6,4 proc. w skali rocznej, nie rozwiązuje ona problemu. Rozpowszechnienie konsumpcyjnego stylu życia wiąże się ze wzrostem sprzedaży żywności, a co za tym idzie zwiększenia ilości opakowań.

© Fotolia

z Najlepiej u źródła

© Orwak x3

Tomorrow Toyota

11/10 Packaging Polska

W ramach działań proekologicznych, koncern Toyota prowadzi akcję mającą na celu zredukowanie ilości materiałów opakowaniowych poprzez zmniejszenie ilości opakowań jednostkowych. Specjaliści z firmy pracują nad rozwiązaniami logistycznymi, dedykowanymi do wielkogabarytowego pakowania części zamiennych np. zderzaków, a także zwiększenia wykorzystania kontenerów morskich. Dzięki tym działaniom całkowite zużycie materiałów opakowaniowych w ubiegłym roku spadło o 56,9 tys. ton. Mimo iż Toyota nie udostępniła jeszcze tegorocznych statystyk, to zgodnie z założeniami, liczba ta będzie znacznie większa.

13


EKOLOGIA/RECYKLING

przez znajdującą się w komorze belownicy belę przed pełnym otwarciem drzwi i zapobiega uderzeniu operatora drzwiami komory podczas jej otwierania), - rozwiązania systemowe chroniące operatora (wyrzut możliwy do uruchomienia i kontynuowania tylko przy ciągłym wciskaniu przycisków znajdujących się z boku urządzenia, których użycie wymaga zaangażowania obydwu rąk, wymusza takie ulokowanie operatora, które nie pozwala mu wyrzucić beli na siebie), - wyłączniki krańcowe chroniące płytę prasującą przed uszkodzeniem w przypadku nierównomiernego załadunku odpadu i wyłączniki termiczne chroniące silnik oraz zbiornik oleju przed ewentualnym przegrzaniem.

z Trop ukryte koszty Żeby użytkownik widział sens w jego stosowaniu – rozwiązanie musi być praktyczne. Bo w końcu człowiek jest istotą myślącą i jeżeli ma się dodatkowo gimnastykować – musi widzieć w tym cel. A najlepiej, aby nie musiał gimnastykować się wcale. Bo niestety człowiek jest też z natury leniwy. Dlatego, jednym z istotnych warunków jest energooszczędność. Niestety, zdarza się, że w wyniku złej inwestycji, firmy z jednej strony redukują koszty związane z za-

© Fotolia

Co stoi za sukcesem IKEI? To, że jej rozwiązania są proste i zarazem praktyczne. Praktyczne – bo odpowiadają wzorcom pewnych zachować, a dodatkowo ułatwiają codzienne, często rutynowe i nie bardzo lubiane czynności.

gospodarowaniem odpadów, a z drugiej ponoszą znacznie wyższe koszty za zużycie energii elektrycznej. W efekcie czego inwestycja wcale się nie zwraca, choć powinna. Takie koszty są jednak trudne do zidentyfikowania, gdyż rzadko kiedy zakłada się liczniki na pojedyncze gniazdo. Wybierając system prasowania odpadów warto zwrócić uwagę na takie parametry jak: moc silnika w kW, długość cyklu pracy (warto upewnić się, czy długość cyklu pracy podana przez producenta dotyczy pełnego cyklu czy też samego prasowania, czy podany czas dotyczy cyklu jałowego czy z materiałem); czy urządzenie pobiera energię tylko podczas prasowania, czy również wtedy, gdy nie pracuje, ale jest załączone.

z Postaw na ergonomiczne rozwiązanie Wybierając urządzenie nie można pominąć takiej kwestii jak łatwość obsługi i wygoda załadunku – bo to przecież pracownicy firmy będą obsługiwać urządzenie. A przecież to ich zadowolenie ma istotny wpł y w na jakość świadczonej przez nich pracy. Dlatego, dokonując wyboru urządzenia, należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: czy urządzenie jest intuicyjne w obsłudze; czy, po uruchomieniu, wykonuje pełen cykl automatycznie – bez konieczności obecności operatora przez cał y czas jego tr wania? Czy poszczególne przyciski sterujące są łatwe do zidentyfikowania i rozróżnienia? Czy urządzenie posiada wskaźnik gotowości beli, którego automatyczne załączenie wymusza na operatorze przeprowadzenie wiązania beli? Na jakiej wysokości znajduje się dolna krawędź otworu załadowczego? (z punktu widzenia ergonomii wys oko ś ć t a nie p owinna pr zekr o cz yć 1,4 m dla pracownika o wzroście poniżej 180 cm). W przypadku urządzeń dwukomorowych z systemem wyrzutu beli warto sprawdzić czy prasowanie odpadów w jednej komorze może odby wać się w tym samym czasie, co wyrzut beli z drugiej komory, gdyż ma to znaczący wpływ nie tylko na wygodę, ale również i na wydajność pracy.

W sądzie za opakowania Sieć brytyjskich supermarketów Sainsbury's trafiła do sądu za używanie zbyt dużej ilości opakowań. Napływające od konsumentów skargi sprawiły, że został wytoczony proces, w którym zarzuca się przede wszystkim używanie zbyt dużej ilości materiałów opakowaniowych do mięs. Zaskoczony pozwem sądowym wytoczonym brytyjskiemu detaliście, prezes Packaging Society, Keith Barnes powiedział, że: „Mięso po-

14

z … i wydajne Niejednokrotnie słyszy się opinie, że wydajność, a tym samym waga beli, jest uzależniona od nominalnej siły prasowania. Nic bardziej mylnego. Należy rozróżnić wagę beli i wydajność, bo nie zawsze idą one w parze. Waga beli jest uzależniona od: jednostkowej siły nacisku (kg/cm2); budowy komory; sposobu prowadzenia płyty prasującej i ilości zastosowanych cylindrów; od rodzaju zastosowanych wewnątrz komory pazurów zapobiegających sprężynowaniu odpadu (ważne, aby pazury były solidne i chowały się wewnątrz komory podczas opuszczania płyty i zatrzymywały odpad na określonym poziomie podczas powrotu płyty wraz z odpadem); istotne jest również to, na jakiej wysokości te pazury się znajdują i czy na jednym czy wielu poziomach. Wydajność z kolei uzależniona jest od: szybkości pracy operatora urządzenia i osób ładujących odpad do komory, co uzależnione jest w pewnym stopniu od tego, czy w urządzeniu zastosowano rozwiązania poprawiające ergonomię pracy; wielkości komory belującej; jednostkowej siły nacisku; cyklu pracy urządzenia, a w największej mierze – od zastosowanych w firmie rozwiązań logistycznych w zakresie gospodarki odpadami. Co stoi za sukcesem IKEI? To, że jej rozwiązania są proste i zarazem praktyczne. Praktyczne, bo odpowiadają wzorcom określonych zachowań, a dodatkowo są przyjemne dla oka i ułatwiają codzienne, często rutynowe i bardziej lub mniej lubiane czynności. Realizując inwestycję związaną z zagospodarowaniem odpadów należy dokonać wyboru rozwiązania biorąc pod uwagę pożądaną konfigurację wymienionych powyżej parametrów, adekwatnie do aktualnych i przyszłych potrzeb w zakresie gospodarki odpadami. Warto również zapoznać się ze strukturą sieci serwisowej producenta urządzeń (ile zainstalowanych przez danego producenta maszyn przypada na 1 technika – nie powinno być więcej niż 180), abyśmy w Szczecinie nie czekali na przyjazd technika z Krakowa lub Warszawy i aby czas ten, zamiast obiecanych 24 godzin, nie wydłużył się do kilku lub nawet kilkunastu dni. 

trzebuje opakowania, które pozwoliłoby mu zachować świeżość”. Ponadto – oprócz podpisania umowy o zmniejszeniu ilości odpadów – Sainsbury’s dobrowolnie zaangażował się w inicjatywę o podobnym celu – Courtauld Wrap’s, czyniąc znaczne postępy w zmniejszeniu ilości opakowań. Rzecznik prasowy supermarketu komentuje: „Byliśmy szczególnie zaskoczeni, gdy waga danego opakowania, która w ostatnich miesiącach została zredukowana o 53 proc., ma zostać zmniejszona o kolejne 10 proc.”

Packaging Polska 11/10


EKOLOGIA/RECYKLING

zEkoznakowanie produktów spożywczych

Z eko na Ty dr inż. Anna Walaszczyk Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechnika Łódzka

Szczególnie w przypadku artykułów branży żywnościowej, znajdujące się na ich opakowaniach informacje o produkcie są na tyle ważne, że mogą wpływać na zdrowie konsumenta. Mając na względzie jego bezpieczeństwo, wprowadzono prawo konsumenta do uzyskania pełnej informacji o produktach spożywczych. Jedną z grup znaków towarowych umieszczanych na opakowaniu są ekoznaki, które przyznaje się produktom przyjaznym środowisku.

R

ola opakowań produktów od pewnego czasu nabiera szczególnego znaczenia. Uzasadnione jest to wieloma przesłankami, wśród których znaleźć można takie jak: funkcja estetyczna, ekonomiczna, a także informacyjna, dzięki której konsument wie co kupuje. Podstawowym źródłem wiarygodnej informacji o produkcie powinna być dołączona do niego etykieta. Aktem prawnym Unii Europejskiej, który zawiera podstawowe wymagania dotyczące znakowania żywności jest Dyrektywa nr 2000/13/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spoży wczych. W dobie coraz większego zwracania przez społeczeństwo uwagi na aspekty związane z ochroną środowiska i mody na bycie „eko”, w odniesieniu do oznakowania produktów, funkcjonuje tzw. „ekolabelling” inaczej nazywany „ekoetykietowaniem” czy „ekoznakowaniem”. Ekoetykietę przyznaje się produktom spełniającym publicznie dostępne kryteria środowiskowe i użytkowe. Jak wynika z definicji ekoetykiety, nie musi ona dotyczyć tylko produktów spożywczych. Idea wprowadzenia towarow ych oznaczeń ekologicznych na produktach, które najmniej szkodzą środowisku powstała w latach 70. XX wieku i szybko zdobyła uznanie. Pierwszymi kra-

16

jami, w których zastosowano ekoetykiety były Niemcy (Niebieski Anioł, 1978), Kanada (Environmental Choice Label Scheme, 1988), kraje skupione w Radzie Nordyckiej (Biały Łabędź, 1989), Austria (Eko-znak, 1991) oraz Holandia (Eko-znak, 1992). W 1995 rozbudowane systemy ekoozna-czeń funkcjonowały także w Indiach, Japonii, Nowej Zelandii, Singapurze, Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. Eko-etykiety są znakami prawnie zastrzeżonymi i nie wolno się nimi posługiwać bez uzyskania do nich praw. Kryteria środowiskowe brane pod uwagę podczas oceny danego towaru i środowiskowe parametry produktu są ważne przez określony przedział czasu – najczęściej trzy lata, a później muszą być poddane weryfikacji. W 1991 roku został opublikowany przez Międzynarodową Izbę Handlową dokument o nazwie „Rekomendacje dla ekoznakowania”, stanowiący najbardziej kompleksowe uję cie cech ekolab ellingu, w którym określa się wymogi stawiane systemowi znaków ekologicznych. W Polsce systemy ekoetykietowania są oparte na rozwiązaniach zawartych w normach ISO 14020-14025. Klasyfikacja ekologicznych znaków towarow ych odby wa się w oparciu o informację dotyczącą sposobu oddziaływania na środowisko oraz kryterium oficjalności. W odniesieniu do klasyfikacji związanej z informacją dotyczą-

cą sposobu oddziaływania na środowisko, wśród eko-oznaczeń wyróżnia się znaki: pozytywne – właściwe znaki ekologiczne przyznawane wyrobom przyjaznym środowisku o tzw. pozytywnych cechach ekologicznych; negatywne – ostrzegające konsumenta o uciążliwości danego produktu dla środowiska, tzw. produkty aekologiczne; informacyjne – neutralne, wskazujące na pewne zjawiska dotyczące ochrony środowiska, np. „nadający się do ponownego przetworzenia”. W odniesieniu do klasyfikacji związanej z kryterium oficjalności wyróżnia się eko-oznaczenia: oficjalne – ujęte w akcie prawnym; nieoficjalne – ustalone np. przez osoby prywatne czy organizacje społeczne. Kr yteria przyznawania eko-znaków wypracowuje się indywidualnie dla każdej grupy towarowej. W Europie, zgodnie z założeniami ustalonymi przez OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), nadanie towarowi eko-etykiety zostaje dokonane przez odpowiednią organizację publiczną lub prywatną.

z Z badań Badanie na temat znajomości eko-znaków przeprowadzono na grupie stu pięćdziesięciu losowo wybranych osób w przedziale wiekowym 25-55 lat. Spośród ankietowanej grupy – osiemdziesiąt osób sta-

Packaging Polska 11/10


EKOLOGIA/RECYKLING

nowiły kobiety, a siedemdziesiąt – mężczyźni. Badanie przeprowadzono w województwie łódzkim w okresie czerwiec-sierpień 2010 r. Jego celem było określenie poziomu znajomości eko-znaków produktów spożywczych, a wykonane zostało na zasadzie wywiadu bezpośredniego, podczas którego respondenci wypełniali kwestionariusz opracowany na cel badania, składający się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. Jednym z aspektów poddanym badaniu był fakt zwracania przez respondentów uwagi na eko-oznaczenia przy zakupie produktów spożywczych. Na rys. 1 przedstawiono wyniki badań w tym zakresie. Badani na pytanie „Czy zwracasz uwagę na eko-oznaczenia przy zakupie pro-duktów spożywczych?”, mieli do wyboru odpowiedzi: tak - zawsze, tak - czasami, nie - nigdy.

Rys. 1. Znaczenie eko-oznaczenia podczas zakupów. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Z przedstawionego na rys. 1 wykresu wynika, że ponad połowa respondentów (55 proc.) podczas zakupów spożywczych czasami zwraca uwagę na eko-etykiety. Jedna piąta respondentów nie zwraca nigdy uwagi na tego rodzaju oznaczenia, a jedna czwarta badanych zwraca na nie uwagę zawsze. Z wywiadu przeprowadzanego wśród ankietowanych wynika, że zwracanie uwagi na eko-oznaczenia jest szczególnie istotne w przypadku zakupów spożywczych, których konsumentami mają być dzieci – zwłaszcza niemowlęta oraz osoby chore.

Rys. 2. Ważność oznakowania eko-etykietami. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

11/10 Packaging Polska

Na rys. A przedstawiono logo „Euro-liść”, funkcjonujące od 1 lipca 2010 r. „Euroliść” jest specjalnym unijnym logo, które musi zawsze widnieć na pakowanej ż y wności organicznej, w y t wor zonej w jednym z państw Unii Europejskiej (UE). „Euro-liść” z dniem 1 lipca 2010 r. zastępuje przedstawiony na rys. B znak „Rolnictwa Ekologicznego”. Znak określający produkcję ekologiczną tzw. „Rolnic t wo Ekolo gic zne” w pr owa dzono w marcu 2000 roku na mocy Rozporządzenia Komisji nr 331/2000. Na rys. C przedstawiono logo ekologicznego znaku branżowego „Ekoland”. Certyfikat przyznawany jest przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”, na podstawie oceny warunków prowadzenia produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, metodami ekologicznymi oraz obrotu tymi produktami według zasad określonych w ustawie o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 452). Na rys. D przedstawiono polski „Ekoznak”, którego zasady przyznawania opracowało Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w 1998 r. Założenia ogólne stanowią, że polski „Eko-znak" mogą otrzymywać wyroby krajowe i zagraniczne nie powodujące negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria, dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego w ykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu. Na rys. E przedstawiono logo „BIO” znaku certyfikowanego rolnictwa ekologicznego. Znak ten nadawany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oznaczenie produktu spożywczego tym znakiem gwarantuje, że produkt powstał w wyniku prowadzenia produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego metodami ekologicznymi. Na rys. F przedstawiono szwedzki znak ekologiczny „KRAV”, istniejący od 1985 r. Znak „Krav” przyznawany jest przez Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych. Oznaczone nim artykuły żywnościowe zostały wytworzone bez stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Znak „Kravimpor t” gwarantuje, że importowana żywność pochodzi z gospodarstw ekologicznych.

Rys. A

Rys. B

Rys. C

Rys. D

Rys. E

Rys. F

17


EKOLOGIA/RECYKLING

Rys. 3. Uzasadnienie eko-oznakowania dla grup produktów. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Z przedstawionego na rys. 2 wykresu wynika, że dla 46 proc. badanych, oznakowanie produktu spożywczego eko-etykietami jest ważne. Tylko dla 4 proc. badanych jest to aspekt mało ważny, a żaden z respondentów nie odpowiedział, że jest to kwestia zupełnie bez znaczenia. Ostatnim z pytań, jakie zadano badanym, było wskazanie grup produktów, dla których eko-oznakowanie jest najbardziej uzasadnione. Wśród przedstawionych grup produktów znalazły się: żywność, kosmetyki, ubrania, elementy wyposażenia

wnętrz (np. zasłony, dywany itp.), sprzęt RTV/AGD. Z przedstawionych na rys. 3 wyników badań wynika, że respondenci najbardziej uzasadniają sens eko-oznakowania w odniesieniu do produktów żywnościowych – 68 proc. Uzasadnienie sensu eko-etykiet w stosunku do grup produktów jakie stanowią kosmetyki oraz ubrania stanowią odpowiednio 20 proc. oraz 12 proc. Badani nie zauważają sensu eko-znakowania w odniesieniu do szeroko rozumianych elementów wyposażenia wnętrz oraz sprzętu RTV i AGD.

Można przypuszczać, że oznaczanie produktów znakami ekologicznymi będzie z roku na rok wzrastać. Ten rozwój podyktowany zostanie głównie korzyściami dla producentów, które obejmują: wzmocnienie pozycji producenta na rynku, informowanie konsumenta oraz partnerów biznesowych o nowoczesnym zarządzaniu na każdym etapie produkcji, zaświadczenie, że firma spełnia wszelkie uregulowania prawne, więc jest wiarygodnym partnerem, umożliwienie zaistnienia na rynku, ze względu na wysoką jakość produktów oraz zaświadczenie o wyprzedzaniu konkurencji, poprzez świadomą i nowoczesną strategię rozwoju. Należy pamiętać, że wytwarzanie produktów, które kwalifikują się do przyznania eko-etykiety nie jest i nigdy nie będzie obojętne dla przyrody, bo przecież każda technologia przemysłowa to ingerencja w równowagę ekologiczną środowiska. Tak więc, kupując ekologiczne produkty w ekologicznych opakowaniach z ekologicznymi oznaczeniami, nie marnujmy ich niepotrzebnie tylko dlatego, że przecież nie szkodzą środowisku, bo wiadomym jest, że jest to nieprawda. Niech rozsądne wykorzystywanie nabytych dóbr konsumpcyjnych będzie naszym wkładem na rzecz ochrony środowiska, bo to od jego kondycji zależy jakość naszego życia.

zEkologiczna inicjatywa – Chesapeake 100

ro ducent opakowań towarów konsumpcyjnych – Chesapeake rozpoczął nową, proekologiczną inicjaty wę „Chesapeake 10 0”. Wszystkie 40 oddziałów firmy otrzymało zadania związane z nowymi inicjatywami ekologicznymi do realizacji w 2011 r. Rozpoczęto przeszło 100 rocznych projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju, mających na celu obniżenie zużycia energii, wody i środków chemicznych oraz emisji odpadów i zanieczyszczeń. Podjęte działania bazują na udoskonaleniu konstrukcji opakowań, a także na zwiększeniu skuteczności łańcucha dostaw, wprowadzeniu bardziej optymalnych rozwiązań transportowych i systemów zarządzania ochroną środowiska. Typowym przykładem proekologicznych inicjatyw

18

jest niedawna zmiana materiału podkładowego etykiet samoprzylepnych z papieru silikonowanego na PET. Materiał ten można poddawać recyklingowi, dzięki czemu podkłady przetwarzane są na wiele towarów konsumenckich, np. jednorazowe opakowania napojów, wieszaki czy kurtki polarowe. Phillip Adams, dyrektor CSR, mówi: „Jesteśmy odpowiedzialnym światowym dostawcą opakowań i zdajemy sobie sprawę, że ze względu na skalę naszych działań nawet najmniejsze zmiany mogą spowodować ogromne skutki. Dlatego rozpoczęliśmy realizację projektu „Chesapeake 100”, który uważamy za dobry sposób pokazania, że nasza firma stara się ograniczać niekorzystne wpływy ekologiczne swoich globalnych działań”. 

© Chesapeake

Sto razy ekologiczniej P Firma Chesapeake rozpoczęła inicjatywę proekologiczną, bazującą m.in. na udoskonaleniu konstrukcji opakowań, zwiększeniu skuteczności łańcucha dostaw, wprowadzeniu bardziej optymalnych rozwiązań transportowych i systemów zarządzania ochroną środowiska.

Packaging Polska 11/10


EKOLOGIA/RECYKLING

zEkologiczne butelki rPET do Coca-Coli

Zawsze Coca-Cola Wbrew powszechnie panującej opinii, nie tylko wytwórcy produktów naturalnych decydują się na ekologiczne opakowania. Miano przyjaznych środowisku chcą zyskać rówież producenci napojów chłodzących oraz żywności typu fast food, pakując swoje „mało naturalne” wyroby w „bardziej zdrowsze” opakowania. Przykładem jest koncern Coca-Cola, który postanowił wykorzystać w tym względzie wiedzę specjalistów z Frigoglass, tworząc bardziej ekologiczną butelkę dla kultowego napoju; jak również firma Greendustries ze swoim opakowaniem PleatPak do hamburgerów czy frytek.

© Frigoglass

S

pecjaliści z działu Coca-Cola Recycling w kooperacji z technikami z Frigoglass przygotowali nowe – łatwo podlegające recyklizacji – butelki PET do napojów chłodzących. Wynikiem wspólnych działań są opakowania stworzone z poużytkowego tereftalanu polietylenu zwanego powszechnie rPET. „Nasza współpraca z koncernem Coca-Cola jest kolejnym krokiem milowym w dziedzinie zrównoważonego rozwoju opakowań napojów chłodzących” – podsumował Petros Diamantides, prezes zarządu Frigoglass. „Wyobrażamy sobie świat, w którym wykorzystywane pojemniki na napoje nie są postrzegane jako odpady, ale jako cenne zasoby, które można ponownie wykorzystać do wytwarzania nowych produktów” – powiedział John Burgess, prezes Coca-Cola Recycling LLC. „Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Frigoglass nad wprowadzaniem w życie tej wizji poprzez pakowanie naszych produktów w opakowania wykonane z przetworzonych plastikowych butelek PET” – dodał Burgess. Póki co, szeroko zakrojone działania proekologiczne prowadzone są w ojczyźnie Coca-Coli, czyli w Ameryce Północnej. Z myślą o tamtejszym rynku napojów chłodzących, firma Frigoglass zapowiada na przyszły rok premierę chłodziarki Miracool, wykorzystującej naturalne, przyjazne środowisku substancje. Przeznaczone do przestrzeni handlowych urządzenie posiada zoptymalizowany system chłodzenia, który pozwala zaoszczędzić energię oraz posiada naturalny system izolacji.

Stworzone przez Greendustries opakowanie PleatPak do hamburgerów czy frytek wyprodukowane zostało z podlegającego recyklingowi plisowanego papieru, który dzięki dodatkowi PP posiada własności izolujące. Owinięcie hamburgerów w ten – bardziej przyjazny środowisku – materiał pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury, a także niezmienionych własności organoleptycznych żywności. To zaprezentowane podczas tegorocznej edycji targów Emballage opakowanie gwarantuje wygodę podczas spożywania posiłku, gdyż zabezpiecza ono przed wyciekaniem tłuszczu czy płynów. Hamburger zostaje rozpakowywany w miarę jedzenia, co zapewnia wygodę również podczas konsumpcji w drodze. Podlegający recyklingowi papier z dodatkiem przyjaznego środowisku PP jest nie tylko ekologiczny, ale również ekonomiczny. Niższy koszt opakowania wynika ze zredukowania jego masy, co w konsekwencji sprzyja redukcji ilość odpadów. 

11/10 Packaging Polska

© Greendustries

z Eco hamburgery

Zaprezentowane podczas tegorocznych targów Emballage opakowanie PleatPak firmy Greendustries.

19


EKOLOGIA/RECYKLING

zBASF stawia na Ecovio i Ecoflex

dziedzinie biologicznie degradowalnych i nadających się do kompostowania tworzyw sztucznych dla rolnictwa, BASF ogłosił skoncentrowanie się w przyszłości na produktach Ecoflex i Ecovio. W związku z tym, 1 czerwca 2010 roku, koncern wycofał dodatek Envirocare dla tzw. oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. Envirocare pochodziło z asortymentu firmy Ciba AG i stosowane było w produkcji mulczów foliowych z polietylenu dla rolnictwa. Wraz z produktami Ecoflex i Ecovio BASF już od wielu lat oferuje biologicznie degradowalne tworzywa sztuczne do produkcji mulczów foliowych i wielu innych zastosowań. Na koniec 2010 roku planowane jest zwiększenie możliwości produkcyjnych linii Ecoflex w Ludwigshafen do 60 tys. ton rocznie – jest to odpowiedź na rosnący popyt. „Firma BASF postawiła na biologicznie degradowalne tworzywa sztuczne, które zgodnie ze standardami europejskiej normy EN 13432 są w pełni biologicznie degradowalne i nadają się do kompostowania” – wyjaśnia Jürgen Keck, szef pionu biologicznie degradowalnych tworzyw sztucznych w BASF w Ludwigshafen.

© BASF

Dobre podłoże W BASF oczekuje znaczącego wzrostu rynku biologicznie degradowalnych tworzyw sztucznych do 2020 roku. W określonych warunkach biologicznie degradowalne tworzywa sztuczne rozkładają się całkowicie, a produktami tego rozkładu są woda, dwutlenek węgla i biomasa. W dyskusji na temat ekologicznych tworzyw

sztucznych ich biologiczna degradowalność i możliwość kompostowania znajdują zastosowanie nie tylko w rolnictwie, ale także w opakowaniach artykułów spożywczych oraz ekologicznych workach na odpady. 

zPlantic dla Klöckner Pentaplast

Europa w folii A 20

dowalny i kompostowalny nawet w warunkach domowych. Przeznaczony do termo formowanych opakowań, Plantic dedykowany jest do pakowania słodyczy, ciastek, czekoladek, a także kosmetyków i produktów zdrowotnych. „Cieszymy się, że poszerzamy naszą umowę na wyłączność z Klöckner Pentaplast na rynku europejskim. Firma ta jest uznanym liderem w produkcji folii, który posiada rozległe doświadczenie i wiedzę na temat rynku opakowaniowego” – powiedział Brendan Morris, dyrektor generalny Plantic Technologies Ltd. 

© Fotolia

ustriacki producent biopolimeru, firma Plantic Technologies Ltd rozszerzyła swoją umowę dystrybucyjną z wytwórcą folii, grupą Klöckner Pentaplast. Wcześniej, prężnie działający na rynku amerykańskim, producent folii uzyskał wyłączność na Europę w zakresie dystrybucji biopolimeru o nazwie Plantic. Firma planuje wykorzystać materiał w produkcji przyjaznej środowisku folii opakowaniowej Pentafood. Spełniający normy ASTM D6400 i EN 13432 biopolimer, dzięki wysokiej zawartości amylazy skrobi kukurydzianej, jest biodegra-

Packaging Polska 11/10


Düsseldorf, Germany 12 – 18 May 2011

zKrynicki Recykling na rynku głównym GPW

Rosną akcje recyklingu P

WYKORZYSTAJMY JE SENSOWNIE. Solutions ahead! www.interpack.com

© Fotolia

od koniec października br., pozyskawszy od inwestorów 15 mln zł, na duży parkiet (z New Connect) przeniósł się Krynicki Recykling – jedna z największym w Polsce firm, zajmująca się sortowaniem i uzdatnianiem stłuczki szkła. Specjaliści z Pionu Bankowości Inwestycyjnej BZ WBK mówią, że Krynicki przeciera szlaki w bardzo ciekawym obszarze i twierdzą, że długoterminowo firmy zajmujące się odzyskiwaniem odpadów będą bardzo intensywnie poszukiwać kapitału na rozwój. „Potencjał dla recyklingu jest w Polsce ogromny, ale żeby móc go wykorzystać, firmy muszą znaleźć pieniądze na bardzo kosztowne inwestycje. Krynicki Recykling to przykład, że bardzo dobrym rozwiązaniem są pieniądze z UE, ale też potwierdzenie, że w celu sfinansowania dużych, strukturalnych projektów potrzebne jest dodatkowo finansowanie zewnętrzne, w tym np. z rynku kapitałowego” – mówi Anna Andrzejak, dyrektor Departamentu Transakcji Kapitałowych BZ WBK. Obecnie parkietem spółek recyklingowych jest New Connect, na którym notowana jest Krynicki Recykling. Dla firmy wejście na New Connect było pierwszym etapem, potem spółka zyskała kolejne źródło kapitału. „Dostrzegając potencjał branży, dobre zarządzanie, jak i ambitne plany rozwoju, zdecydowaliśmy się na nasze zaangażowanie kapitałowe w Spółkę poprzez BZ WBK Inwestycje i obecnie posiadamy w niej ponad 21 proc. akcji” – podkreśla Anna Andrzejak. Skąd tak dobre perspektywy dla recyklingu? Wszystkie technologie, które pozwalają pozyskiwać energię czy zasoby w ekologiczny sposób mają potencjał rozwojowy ze względu na wspólnotowe wymogi administracyjne. Przykładowo, do 2014 r. Polska musi osiągnąć 60 proc. wskaźnik recyklingu odpadów ze szkła. Obecnie jest on na realnym poziomie ok. 25 proc., podczas gdy w krajach „starej” Unii ponownie wykorzystywane (głównie przez huty szkła) jest aż 82 proc. stłuczki szklanej. Podobnie wygląda to w przypadku innych odpadów. 

NASZE ZASOBY NIE SĄ NIEOGRANICZONE.

BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. – jest podmiotem zależnym Banku Zachodniego WBK S.A., dedykowanym do przeprowadzania transakcji kapitałowych, w tym inwestycji o charakterze pre-IPO. Profil inwestycyjny zakłada zaangażowanie w projekty o wielkości do 4 mln EUR, poprzez nabywanie udziałów mniejszościowych w podmiotach, które planują wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w perspektywie 2-4 lat. Oprócz akcji spółki Krynicki Recykling S.A., w portfelu BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. znajdują się udziały w spółkach: Metrohouse S.A., Centrum Klima S.A., Holicon Group SA, Tesgas SA, BioMaxima SA.

11/10 Packaging Polska

Przedstawicielstwo targów w Polsce: A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. ul. Kazachska 1/57 02-999 Warszawa tel. 0 22 855 24 90 - 92 fax: 0 22 855 47 88 E-Mail:biuro@as-messe.pl www.as-messe.pl


EKOLOGIA/RECYKLING

zEkologia z kartonu – kampanie firmy Tetra Pak

Sen o drzewie Od 2006 roku firma Tetra Pak prowadzi kampanię „Posadź drzewo dobrym zakupem”. Elementem tej kampanii jest internetowa akcja „Posadź Drzewo”, której wyniki bynajmniej nie są wirtualne, gdyż dzięki udziale internautów w polskich Parkach Narodowych zasadzono już 380 tys. drzew.

C

© Tetra Pak

Opakowanie kartonowe Tetra Pak produkowane jest z celulozy pozyskiwanej z drzew pochodzących z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

22

elem kampanii jest ochrona środowiska naturalnego oraz aktywizowanie postaw pro-ekologicznych wśród młodych ludzi. Tetra Pak – międzynarodowa firma zajmująca się produkcją opakowań kartonowych i dostarczaniem systemów do przetwarzania i pakowania płynnej żywności – podkreśla konieczność korzystania z surowców pochodzących z odnawialnych źródeł, szczególnie w dobie coraz bardziej ograniczonych zasobów. Z takich źródeł pochodzi celuloza stanowiąca około 75 proc. masy opakowania kartonowego Tetra Pak. Pozyskiwana jest ona z certyfikowanych lasów uprawnych, zarządzanych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Aby podkreślić rolę surowców odnawialnych zainicjowana została akcja „Posadź drzewo dobrym zakupem”. Powstała strona www.posadzdrzewo.pl, na której internauci mogą sadzić wirtualne drzewa. Zapraszając innych użytkowników na dedykowaną swojemu drzewku stronę sprawiają, że zaczyna ono rosnąć. Za każde wirtualnie zasadzone drzewko Tetra Pak sadzi jedno prawdziwe drzewo na terenie Polskich Parków Narodowych. W ramach akcji organizowanej przez firmę Tetra Pak od 2006 roku posadzono już 380 tys. drzew. Rosną w Bieszczadzkim, Kampinowskim i Wielkopolskim Parku Narodowym oraz na terenie Gór Stołowych. W 2010 roku zasadzonych zostało 100 tys. drzew (tyle sadzonek liczy bowiem tegoroczny wirtualny las), a liczba ta cały czas wzrasta. Akcja od samego początku jest starannie planowana. Sadzenie drzew w Parkach Narodowych odbywa się zawsze na podstawie działań ochronnych planowanych dla danego parku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Rocznie sadzona jest taka liczba nowych drzew, jaka jest optymalna ze względu na procesy wymiany gatunkowej drzewostanów, odtwarzania pierwotnego wyglądu puszczy czy walki ze skutkami wiatrołomów lub szkodliwej

Packaging Polska 11/10


© Tetra Pak x3

EKOLOGIA/RECYKLING

Uprawa nowo posadzonych drzew w Kampinoskim Parku Narodowym.

działalności człowieka. Jest to proces wymagający czasu i systematycznych działań. W 2011 roku planowana jest kolejna edycja akcji, w ramach której posadzonych zostanie kolejne 100 tys. drzew. Jeśli będzie cieszyła się takim samym zainteresowaniem jak dotychczasowe, posadzenie przez Tetra Pak milionowego drzewa w Polskich Parkach Narodowych wydaje się być kwestią czasu. Kampania „Posadź drzewo dobrym zakupem” to nie jedyna akcja firmy Tetra Pak w ramach proekologicznych działań.

z Cel recyklingowy W Polsce do 2007 roku w ramach systemu zarządzania odpadami nie istniał efektywny mechanizm umożliwiający prowadzenie recyklingu opakowań kartonowych do płynnej żywności na dużą skalę. Aby zmienić tę sytuację, z inicjatywy przemysłu, w tym firmy Tetra Pak, został powołany do życia Program REKARTON. Służy on realizacji celów Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej

żywności, które jest pierwszą dobrowolną inicjatywą polskich producentów mleka i soków oraz dostawców materiału opakowaniowego nakierowaną na recykling wyłącznie kartonów do mleka i soków. Program REKARTON, który powstał w lipcu 2007 roku, w bardzo krótkim czasie osiągnął liczne sukcesy w tworzeniu podstaw systemu recyklingu kartonów do mleka i soków. Dzięki jego działaniom recykling opakowań kartonowych do płynnej żywności jest obecnie prowadzony w Polsce na skalę przemysłową. Program współpracuje z firmami zajmującymi się recyklingiem tego typu odpadów opakowaniowych (papierniami oraz producentami płyt wykorzystywanych w przemyśle budowlanym). Strategicznym partnerem Programu REKARTON jest papiernia Mondi Świecie S.A. Recykling kartonów zebranych w ramach działań Programu REKARTON odbywa się w papierniach w ten sam sposób i przy zastosowaniu takich samych technologii, jak ma to miejsce w przypadku recyklingu makulatury. Długie włókna celulozowe zawarte w kartonach charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami fizycznymi i są cennym surowcem wtórnym wykorzystywanym przez papiernie.

Od początku funkcjonowania Programu REKARTON udało się zebrać i poddać recyklingowi ponad 11 tysięcy ton odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Jest to ponad 600 tirów, które ustawione na drodze jeden za drugim zajęłyby odcinek o długości 14 kilometrów. Dzięki działalności Programu, znacząco wzrósł poziom recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności w Polsce, a cele na najbliższe lata postawione przed REKARTON są coraz bardziej ambitne. Cel recyklingowy Programu na rok 2010 wynosi 7,5 proc., a na rok 2011 – 9,0 proc. materiału wprowadzonego na rynek. Stopa wzrostu osiągnięta na przestrzeni zaledwie trzech lat jest imponująca. Jednakże Polska wciąż znajduje się daleko w tyle pod względem poziomu recyklingu w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Dlatego też, ta jakże cenna, wspólna inicjatywa producentów żywności oraz dostawców materiału opakowaniowego, musi być w kolejnych latach stale podtrzymywana w celu dalszego rozwoju systemu i zwiększenia poziomu recyklingu, aby odbywał się on na taką skalę, jak w pozostałych krajach europejskich, gdzie jest prowadzony od kilku dekad.

10 października 2010 roku – w dniu obchodzonego w Polsce Święta Drzewa, na stronie internetowej akcji miała miejsce premiera online teledysku zespołu MANO „Sen o Drzewie” promującego akcję. W ten sposób Tetra Pak pragnie uczcić Święto Drzewa, podziękować internautom za udział w akcji i zaangażowanie oraz... w dalszym ciągu edukować młodych ludzi, sięgając po coraz atrakcyjniejsze sposoby. Zapraszamy na stronę www.posadzdrzewo.pl Bądźcie z nami!

11/10 Packaging Polska

23


EKOLOGIA/RECYKLING

zPentawards i nagrodzone „zielone” opakowania

Na łonie natury taward

s x 10

Kreatywność projektu, jakość wykonania, ale przede wszystkim ekologiczny charakter opakowań został nagrodzony podczas 4. edycji konkursu Pentawards. Jury składające się z dwunastu specjalistów, pod przewodnictwem Gérarda Carona, nagrodziło poniższe opakowania.

Gold Pentawards 2010 Deep Origin Water (Butelka wody Głębokie Źródło) Design: Grenache Bottle Design (Nowa Zelandia)

© Pe n

Właściciel firmy Grenache Bottle Design – Stefan Jelicich powiedział, że ta krystalicznie czysta, szklana butelka ma przypominać swym kształtem łzę. Umieszczone na przeciwległych ściankach 9-milimetrowe wgłębienia pełnią dwojaką funkcję: zapewniają pewniejsze trzymanie tej smukłej butelki, imitując jednocześnie kształt logo firmy. Minimalizm i czystość formy odzwierciedla prostotę marki oraz świadczy o najwyższej jakości produktu. Aby stworzyć funkcjonalne, przyjazne środowisku opakowanie zdecydowano się użyć kryształowego szkła, które jest łatwo kompostowalne, a także nadaje się do wielokrotnego użytku. Z czasem, podczas transportu, szklane butelki zarysowują się w miejscach wzajemnego kontaktu. Jednak w przypadku Deep Origin efekt matowych kręgów został zredukowany poprzez opływowy kształt butelki. Większość informacji o produkcie jest wytłoczona w szkle na stałe, natomiast dedykowane do tego opakowania etykiety – umieszczane na bazie wodnych klejów – wykonane są z biodegradowalnej celulozy zadrukowanej farbą na bazie substancji roślinnych.

Platinum Pentaward 2010 Best of the Other Markets category The Wild Bags (Dzikie kartony) Design: Identis (Niemcy) Torby do życia w miejskiej dżungli to seria 15 przenośnych kartonów ozdobionych wizerunkami zwierząt pochodzących z 5 kontynentów. Wykonane z całkowicie podlegającej recyklingowi tektury falistej – opakowania The Wild Bags dostępne są w 3 różnych formatach. Zwierzęta takie, jak: bizon, żółw, niedźwiedź polarny, łoś, wąż, lama i kangur itd. umieszczone są za kratami, które imitują nacięcia tektury. Minimalistyczny design tego opakowania wielorazowego użytku posiada również charakter ekologiczny, gdyż mniejsza ilość zadruku oznacza zredukowanie ilości zużytej farby.

24

Packaging Polska 11/10


EKOLOGIA/RECYKLING

Gold Pentawards 2010 Milk from the Forest (Butelka mleka z lasu) Design: Hinomoto Design (Japonia) Ze względu na panujące warunki atmosferyczne Japonia to kraj, w którym niezwykle bujnie rozwija się roślinność. Niestety państwo to nie wykorzystuje swojego naturalnego potencjału, na co ma wpływ złe zarządzanie obszarami leśnymi, a także brak zainteresowania młodego pokolenia przyrodą. Aby propagować zdrowy styl życia firma Amita wybrała proekologiczne opakowanie do mleka. Naturalny produkt umieszczono w zaokrąglonej butelce z minimalistycznym i łatwym do rozszyfrowania zadrukiem. Autor projektu – Shigeki Kunimatsu podkreśla, że opakowanie stanowi część promocji akcji społecznej, o której szczegółach można przeczytać na dołączonej do butelki ulotce.

Gold Pentawards 2010 Backyard Farm (Podwórkowe gospodarstwo) Design: Ciulla Assoc (USA) Założyciel Ciula Assos – Sam Ciula powiedział, że celem jego firmy było stworzenie zrównoważonych i innowacyjnych opakowań, które poprzez swoją formę i zadruk odzwierciedlałyby tożsamość marki Backyard Farm. Założeniem firmy – promującej lokalne uprawy żywności – jest przekonanie, że każdy powinien mieć możliwość korzystania ze świeżej, zdrowej i naturalnej żywności. Backyard Farm skupuje owoce i warzywa od lokalnych plantatorów, umieszczając je w opakowaniach o określonej, stałej wielkości, które trafiają bezpośrednio na sklepowe półki. Kluczową kwestią przy ich doborze było wykorzystanie materiałów poużytkowych, a także design podkreślający pochodzenie produktu. Ponadto, kartonowe pudełko służy ekspozycji towaru, gdyż umieszczone na przedniej ścianie okienko umożliwia nie tylko sprawdzenie wyglądu, ale również zapachu świeżych owoców czy warzyw.

Gold Pentawards 2010 Kjaer Weis (Metalowy kompakt) Design: Marc Atlan (USA) Linia kompaktowych, wielofunkcyjnych, naturalnych cieni do oczu, ust i policzków posiada – łączące nowoczesne wzornictwo i proekologiczny charakter – opakowanie zaprojektowane przez Marca Atlana. Kjaer Weis to nowa marka duńskich kosmetyków, które w 95 proc. składają się z produktów naturalnych lub organicznych, a więc nie posiadają parabenów, emulgatorów petrochemicznych, syntetycznych barwników i substancji zapachowych. Produkty są certyfikowane przez włoską jednostkę certyfikującą CCPB. Marka chce połączyć szacunek dla środowiska z luksusowym i nowoczesnym designem (zwłaszcza w opakowaniach jednorazowych). Wykonane ze stopu cynku z aluminium (znal) opakowanie opatrzone zostało emaliowanym logo firmy, którego technika wykonania dotąd była dedykowana do opakowań jubilerskich.

11/10 Packaging Polska

25


EKOLOGIA/RECYKLING

Gold Pentawards 2010 Bobble (Butelka z filtrem Bobble) Design butelki: Karim Rashid for Move Collective (USA) Design opakowania: Safari Sunday (USA) Bobble to stylowa, zawierająca filtr opatentowana butelka do wody przeznaczona dla użytkowników korzystających z niej w ruchu. To biodegradowalne opakowanie wyprodukowane zostało z podlegającego recyklizacji tworzywa PET, które jest wolne od BPA, ftalanów i PVC. Umieszczony wewnątrz butelki filtr Bobble umożliwia przefiltrowanie 150 litrów wody, a więc pozwala na około dwumiesięczne, codzienne użytkowanie. To przeznaczone do wielorazowego (a więc ekologicznego) użytku opakowanie gwarantuje oszczędność pieniędzy, która nie niesie negatywnych skutków dla zdrowia, gdyż przefiltrowana woda spełnia restrykcyjne wymogi FDA (Food and Drug Administration).

Silver Pentawards 2010 „Paris Illumine Paris”(„Paryż oświeca Paryż”) Design by P’référence (Francja) W ramach akcji „Paryż oświeca Paryż”, miasto Paryż, P'référence i Coca-Cola Company przedstawiły mieszkańcom francuskiej stolicy korzyści płynące z sortowania i recyklingu plastikowych butelek. Służąca zwiększaniu świadomości społecznej, a także propagowaniu dobrych, proekologicznych nawyków akcja polega na udekorowaniu paryskich ulic świątecznymi ozdobami wykonanymi z poużytkowego materiału powstałego w wyniku recyklizacji plastikowych butelek. Piękno choinek i lampionów ma zachęcić mieszkańców Paryża do sortowania opakowań. Ponadto, elementy tej społecznej akcji, a więc zdjęcia plastikowych świątecznych ozdób umieszczone zostały na kolekcjonerskich butelkach Coca-Coli. Opakowanie napoju posiada zielony sleeve, który zdobią zdjęcia gigantycznych, plastikowych choinek, a także opis kampanii społecznej.

Bronze Pentawards 2010 Aero Design by Beyond Design (USA) Aero PakMat to materac stworzony z myślą o wszystkich, którzy lubią komfortowo spać na powietrzu. Jego opakowanie zapewnia wygodę podczas transportu, a także ochronę materaca przed przedziurawieniem. Ponadto, zawiera ono wygodną w użyciu pompkę, która uniezależnia biwakowicza od dostępności energii elektrycznej. To wykonane z łatwo podlegającego recyklizacji polipropylenu opakowanie w kształcie tuby posiada wygodny uchwyt oraz perforacje na ściankach bocznych ułatwiające trzymanie. Zaletą opakowania jest jego prosta forma i ergonomiczny kształt, a także – podkreślająca ekologiczny charakter – estetyka. Wykorzystane kolory tj. zieleń i szarość są nie tylko odporne na zabrudzenia, ale nawiązują do przeznaczenia produktu, a więc noclegów na łonie natury.

26

Packaging Polska 11/10


EKOLOGIA/RECYKLING

z Wszystkie nagrody – w tym jedynym międzynarodowym konkursie poświęconym wyłącznie branży opakowań – wręczono podczas uroczystej gali Pentawards 2010 w Szanghaju.

Silver Pentawards 2010 Stop the water while using me (Stop wodzie podczas używania mnie) Design by Kolle-Rebbe (Niemcy) „Stop wodzie podczas używania mnie” (Stop the water while using me) to linia wysokiej jakości kosmetyków, które zostały stworzone z myślą o świadomych ekologicznie odbiorcach. Produkty wyznaczają nowe standardy w zakresie ochrony środowiska, gdyż nie tylko kosmetyki, ale ich opakowania, poprzez swój design, zadruk i materiał spełniają wymagania najbardziej proekologicznych użytkowników. Minimalistyczny, czarno-biały zadruk – nawiązujący krojem czcionki do pisma odręcznego – to element akcji przeciw projektom wykorzystujących kolorowe, toksyczne farby. Również nazwa kosmetyków niesie w sobie proekologiczne przesłanie, aby nie marnować wody. Producenci zachęcają do zakręcania kranu podczas używania szamponu czy innych kosmetyków.

Silver Pentawards 2010 Kinpachi-Mikan Design by Sugiyama Design (Japonia) „Kinpachi-Mikan” to gatunek mandarynki pochodzący z prefektury Wakayama, znajdującej się w japońskim regionie Kinki. Zaletą tego owocu jest soczystość, a także miękkość, która sprawia, że mandarynki są chętnie spożywane przez dzieci. Producenci opakowań dla tych owoców chcieli oduczyć konsumentów złego nawyku wyrzucania kartonowych pudełek. W tym celu stworzono opakowanie, którego kolorowy zadruk przyciąga oko najmłodszych. Obok atrakcyjnego designu opakowanie posiada wysoką jakość, która sprawia, że może ono być przeznaczone do wielorazowego użytku.

11/10 Packaging Polska

27


TARGI

zImpresje - Taropak 2010

Owoce z drzewa poznania Jak co roku, Poznań stał się międzynarodową areną prezentacji światowych trendów we wzornictwie i technologiach branży opakowaniowej oraz logistycznej, a to za sprawą już 27. edycji targów Taropak. „To nasza najstarsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza – powiedział podczas uroczystej Gali Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Andrzej Byrt. – „Każdorazowo otwierając opakowanie partycypujemy i mamy ogromny udział w jego rozwoju”. W końcu Taropak znaczy tara i pack, czyli waga opakowania. Zorganizowane w dniach 13 – 16 września targi stały się doskonałym miejscem wymiany kontaktów oraz doświadczeń w dziedzinie produkcji czy wzornictwa opakowań. W ramach imprezy zorganizowano również cykl prelekcji i pokazów na temat logistyki i magazynowania, a także ekologii w przemyśle opakowaniowym czy też zadruku i color menagementu.

s targów Taropak Tradycyjnie już, podcza Polskiej Izby ie zen ied pos się odbyło n. zapadła decyzja m.i rym któ Opakowań, na żony dla słu o przyznaniu tytułu: „Za „Firma zasłużona z ora ń” wa ako Op u Przemysł ń”. wa dla Przemysłu Opako

Specjaliści z firmy Albertina Polska wystawili na Taropaku nowoczesną napełniarkę Polaris 8GP. Ten uniwersalny i precyzyjny system napełniający na bazie pomp rotacyjnych przeznaczony jest do napełniania butelek, puszek i słoików. Zaletami napełniarki jest jej bezawaryjność, a także łatwość w obsłudze oraz czyszczeniu.

Marek Rosłon – prezes zarządu firmy Pakmar – odebrał nagrodę „Zasłużonego dla Przemysłu Opakowań”. Producent tworzyw biodegradowalnych firma Bioerg na swoim stoisku targowym prezentowała nie tylko worki czy torby reklamowe, ale również kosz na worki z psimi odchodami oraz dystrybutor wendingowy zestawów tego typu woreczków.

Warsztaty „Color Manag ement w opakowaniach ” poświęcone zarządzaniu barwą w odniesieniu do produkcji opakowań. Specjaliści z wiodących firm dostarczających roz wiązania z tej dziedziny omówili procesy Color Ma nagementu oraz zaprezentowali praktyczn e możliwości monitorów do zaawansowanych pro jektów graficznych opakowań.

agania Seminarium „Opakowania, a wym obów ochrony środowiska” dotyczyło spos ania iaływ oddz ego tywn nega zmniejszenia iu opakowań na środowisko. Na zdjęc ego przedstawiciele firmy Bioerg, jedn z pierwszych w Polsce producentów tworzyw biodegradowalnych.

Packaging Polska 11/10


TARGI

O opakowaniach wiemy prawie wszy stko. O komentarz do swojego materiału o przemyśle opakowaniowym i prezentowanych na targach rozwiązaniach zwróciła się do nas Telew izja Polska.

Firma Polipack otrzymała nagrodę w Konkursie Acanthus Aureus.

ktu Podczas trwającego cztery dni proje for Logistics ns vatio Inno og „In4L ego acyjn eduk rybucji 2010”, w modelowym centrum dyst funkcjonowania prowadzone były pokazy na żywo logistyczne magazynu i obsługujących procesy partnerów astu trzyn ale urządzeń. Przy współudzi w projekcie ch zący stnic ucze ych giczn nolo tech owe w działający zintegrowano urządzenia magazyn system logistyczny.

Obok opakowań funkcj onalnych, które zawiera ją innowacje technologiczne, na Tar opaku można było zobacz yć również opakowania zachwycając e swoją estetyką. Przykł adem są flakony do perfum Chopi na stworzone przez Age ncję GT Promotion. Te ulubione zapachy Fryderyka Chopi na zamknięto w serii ekskluzywnych opakowań ozdobionych kopią podpisu kompozytora i fragmente m partytury jednego z mazurków. Opakowania dostępne są w dwóch wersjach kol orystycznych - czarnej i białej. Flakon y zawierają ozdobne kor ki z drewna wierzbowego i bukowego z zanurzonymi w kompoz ycji gałązkami rattanowymi, uwalniającymi delikatny zapach. Butelki pokryto lakierem perłowym, z okienkiem APET. Linia zapachów została stworz ona dla muzeum Fryder yka Chopina w Żelazowej Woli, dostęp na jest również w sieci perfumerii Douglas oraz w sklepa ch na międzynarodowy ch lotniskach.

Pani redaktor Katarzyna S. Nowak z PACKAGING POLSKA testująca na stoisku firmy Polpack folię Polwrap, której zalety prezentowaliśmy w poprzednim numerze naszego miesięcznika. W teście aktywnie uczestniczy Ryszard Racki – dyrektor sprzedaży i marketingu Polpacka.

Specjaliści z Schreiner MediPharm pokazali innowacyjne etykiety specjalistyczne z rozbud owaną funkcjonalnością. Na zdjęciu etykieta z odr yw alnymi segmentami.

© Packaging Polska x15

Na stoisku firmy Masterchem – Piotr Wasilewski prezentował nowe wzory opakowań. Dowiedzieliśmy się, że polskie opakowania zdobywają rynki europejskie. Firma Kautex pokazała wytłoczone z rozdmuchem opakowanie ze zintegrowanym chipem RFID. Ten indywidualnie twor zony, wbudowany w butelkę chip umożliwia ochronę przed podrabianiem produktów. Jest to zarejestrowana w Niemieckim Urzędzie Patentowym ochrona praw własności przemysłowej.

11/10 Packaging Polska

29


TARGI

zZłote Medale MTP

Sięgnęli po złoto

Andrzej Byrt - Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich

Tradycyjnie, dla uświetnienia targów Taropak zorganizowano Galę Nagród, podczas której został rozstrzygnięty konkurs o Złoty Medal MTP dla najlepszego produktu charakteryzującego się innowacyjnymi rozwiązaniami i wysoką jakością. Oznaczenie to, przyznawane najlepszym, eksponowanym na poznańskich targach rozwiązaniom, stanowi cenioną formę promocji i doskonały instrument marketingowy firmy, gdyż producenci wraz ze statuetką otrzymują przywilej używania znaku towarowego.

© MTP x12

RayoForm - dwuosiowo orientowana folia polipropylenowa BOPP do etykiet IML Innovia Films Ltd, Wielka Brytania Zgłaszający: Innovia Films (Commercial) Sp. z o.o., Poznań

Tę dwuosiową, orientowaną folię polipropylenową do etykietowania w formacie IML szczególnie wykorzystuje się do zastosowań z udziałem metody wtrysku. Produkt dostępny jest w trzech wersjach: przezroczysta RayoForm IC o grubości 58 µ oraz biała RayoForm IW o grubościach 58 i 72 µ. Gwarantująca antystatyczność podczas zadruku folia RayoForm IC umożliwia osiągnięcie krystalicznie przezroczystych pojemników, natomiast wersja IW nadaje opakowaniu efekt połysku. Ponadto, wysoki poziom jej sztywności pozwala na etykietowanie pojemników nawet do pojemności 3 l.

DDK folia stretch z podwójną krawędzią Duo Plast AG, Niemcy Cechą wyróżniającą tę opatentowaną folię jest jej podwójna grubość w obszarze krawędzi, co zapobiega rozdzieraniu się (do którego dochodzi w ponad 90 proc. właśnie na krawędziach). Istotą innowacyjności folii jest struktura siatki, jaką wytwarzają wzmocnione elementy przy owijaniu produktów, a następnie paletyzowaniu. Obok wzmocnień folia posiada zredukowaną grubość, a także większą rozciągliwość.

30

Packaging Polska 11/10


TARGI

Maszyna do produkcji pudeł tekturowych BOXmat 2400 Zemat Technology Group Sp. z o.o., Łódź

Przeznaczone do produkcji krótkich serii pudełek klapowych oraz dużej produkcji seryjnej, urządzenie BOXmat 2400 pozwala na – trwającą kilka sekund – zmianę rozmiaru opakowania (ponad 50 stylów pudełek FEFCO). Ponadto, przy jednym przejściu można wykonać pudełko np. z trój- czy nawet pięciowarstwowej tektury falistej. Urządzenie w jednym cyklu wykonuje nacinanie, bigowanie dwukierunkowe oraz odcinanie odpadu.

Paletyzator Robosac P4 Tecnicas Mecanicas Ilerdenses S.L. (TMI), Hiszpania Zgłaszający: Alima-Pack Systemy Pakowania Sp. z o.o., Środa Wlkp. Robosac P4 to nowoczesna maszyna służąca do automatycznego układania na paletach różnego rodzaju opakowań. Ten paletyzator kartezjański może z powodzeniem współpracować z manualnymi, półautomatycznymi i w pełni automatycznymi liniami pakującymi produkty sypkie w worki i inne typy opakowań.

Folia Ecocell Veriplast Poland Sp. z o.o., Skierniewice

Przeznaczona do termo formowania folia Ecocell produkowana jest na bazie surowca PS z dodatkiem spieniającym w jej środkowej warstwie. Znajduje ona zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle spożywczym, szczególnie do pakowania produktów mleczarskich na liniach FFS. Folia jest proekologiczna, gdyż pozwala na zredukowanie wagi opakowań o 20 proc. (przy zastosowaniu tej samej grubości folii).

Wykorzystujący specjalny profil aluminiowy system przenośnikowy oparty na przenośnikach taśmowych ABM- 090 i rolkowych ARA-M Amsort Sp. z o.o., Warszawa

Przenośnik skonstruowany jest na bazie innowacyjnego, aluminiowego profilu oraz flansz, które służą do mocowania wałów przewijających taśmę. Zwykle flansze mocowane są na zewnątrz profilu, natomiast rewolucyjność tego urządzenia polega na zmianie ich miejsca, co nie tylko poprawia design urządzenia, ale również umożliwia instalację dodatkowych akcesoriów w większym niż do tej pory zakresie. Umieszczone w jednej linii z profilami flansze umożliwiają regulację naciągu i prowadzenia taśmy bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi, a także zmniejszają ryzyko zranienia ręki przez operatora.

11/10 Packaging Polska

31


TARGI

Przenośnik taśmowy z łożyskiem płaskim Deniroll i modułem wsporczym do dużych obciążeń Denirug Denipro AG, Szwajcaria

Deniroll to poziome łożysko płaskie dla przenośników z łańcuchami (lub taśmami) modułowymi. Rozwiązanie to zostało opracowane w celu obniżenia wysokich wartości siły promieniowej na łukach transportera, co prowadziło do powstania dużych strat energii. Urządzenie jest połączone z modułem Denirug, który ma formę dywanu zbudowanego z sekcji klatek z rolkami. Rozwiązanie zostało stworzone z myślą o transporcie ciężkich przedmiotów.

Automat pakujący Cofpack AND K 8-50 K Leepack Co., Ltd., Południowa Korea Zgłaszający: Coffee Service Sp. z o.o., Warszawa

Automat pakujący Cofpack AND K 8-50 K jest maszyną napełniającą, w zależności od konfiguracji, do wszystkich typów doypacków. Poza możliwością stosowania różnych rodzajów dozowników, urządzenie wyposażone jest w łatwy w obsłudze system przestrajania na różne rozmiary opakowań. Ponadto, Cofpack zapewnia niezwykle wydajną produkcję, która może odbywać się w atmosferze gazu obojętnego.

Robot paletyzujący Fanuc M-410 Fanuc Robotics Polska Sp. z o.o., Wrocław

Paletyzator M-410 to 4-osiowy robot dedykowany do paletyzowania w zakresie od 160 do 700 kg. Specjalnie zoptymalizowana konstrukcja urządzenia umożliwia zwiększenie przepustowości w procesie paletyzowania oraz w zastosowaniach ładowania/rozładowania. Dzięki zintegrowaniu standardowych złącz pneumatycznych i elektrycznych z osią J4, a także zastosowaniu pustej w środku konstrukcji przekładni redukcyjnej, urządzenie jest nie tylko wydajne, ale również łatwe w obsłudze i niezawodne.

32

Packaging Polska 11/10


TARGI

Urządzenie nagniatająco-wykrawające (szczelinowo) typ ZMM szb/2500 Zakład Mechaniki Maszyn „Roller” s.c. A. Wróblewska, Zb. Wróblewski, Łowicz

Ta szczelinówko-bigówka przeznaczona jest do bigowania kartonów i tektury w miejscach przeznaczonych do załamań oraz do cięcia. Maszyna pozwala na obniżenie kosztów produkcji poprzez redukcję personelu, energii, a także przestrzeni produkcyjnej. Wycinanie pudła klapowego odbywało się dotąd na dwóch różnych maszynach tj. wykrawarce do szczelin i naroży oraz krajarko-nagniatarce. Dodatkowym atutem urządzenia jest możliwość szybkiego zaprogramowania maszyny, a także precyzyjny serwo-napęd i oprogramowanie do sterownika, który steruje pracą gwarantując dokładność wycinania.

Maszyna pakująca TFS-300 Ulma Cy E, S. Coop, Hiszpania Zgłaszający: Ulma Packaging Polska Sp. z o.o., Legionowo

TFS 300 to maszyna termo formująca (rolowa) dedykowana głównie do produktów spożywczych i farmaceutycznych. Urządzenie posiada system usuwania powietrza i pakowania w gazie (MAP), a także system sterowania komputerem przemysłowym (IPC). TFP 300 posiada konstrukcję, która gwarantuje wysoki poziom higieny podczas produkcji. O łatwym wymywaniu zanieczyszczeń wodą pod ciśnieniem decydują m.in.: nachylone płaszczyzny poziome, zaokrąglone krawędzie i otwory do łatwiejszej ewakuacji wody.

Etykieciarka karuzelowa Vera Hot Rola 9T Veri-Service Zębiec Sp. z o.o., Koszary i Vs Label Tech Sp. z o.o., Starachowice

VeraHotRola9T to automatyczna etykieciarka do nakładania etykiet doodkólnych plastikowych i papierowych z rulona/roli dedykowanych dla butelek PET, puszek, szkła cylindrycznego (oraz kształtowego), a także innych typów opakowań. To – posiadające wydajność sięgającą 10 tys. butelek o pojemności 1,5 l na godzinę – urządzenie wyposażone jest dodatkowo w dotykowy panel wizualizacyjny.

11/10 Packaging Polska

33


FLEKSO

zFlexo Control Universal

Precyzja małego urządzenia Sibress, włoski producent systemów do pomiaru i analizy w druku fleksograficznym, wprowadza na rynek swoje najnowsze rozwiązanie. Flexo Control Universal to kolejny element rodziny Flexo Control. Urządzenie nie jest większe od myszki komputerowej, co skutkuje wysokim komfortem obsługi.

U

Rezultat pomiaru na płycie fleksograficznej (raster-AM)

© Sibress x4

rządzenie służy do pomiaru i kontroli płyt fleksograficznych oraz offsetowych, precyzyjnie mierząc pole pokrycia pól rastrowych. Flexo Control Universal dokonuje pomiaru liniatury rastra AM między 23 a 85/cm, a rastra FM o minimalnej wielkości punktu 20 µm. Przy wszystkich rodzajach prac system zapewnia dokładność powtórzeń ± 0,5 proc. Nowo utworzony algorytm umożliwia dokładną analizę wartości pokrycia powierzchni rastrów w druku łączonym (farby mieszane) lub przy farbach krytycznych, takich jak żółty. Flexo Control Universal korzysta z kamery RGB 1,3 megapiksela oraz energooszczędnej diody świecącej. Pracę urządzenia wspiera oprogramowanie Versatile@flex. Rozpoznanie i analiza punktów rastrowych w aktywnym polu obrazu (powierzchnia >3 mm²) następuje w pełni automatycznie. W ciągu kilku sekund otrzymujemy żądane parametry: wartość procentową rastra, liniaturę rastra, średnicę i rozmiar punktu oraz kąt. Cechą typową dla rodziny Flexo Control jest również autokalibracja. Do urządzenia dołączono wytrawiony laserowo target kalibracyjny, zawierający dziewięć precyzyjnych pól rastrowych. 

Rezultat pomiaru na płycie fleksograficznej (raster-FM).

Rezultat pomiaru na płycie offsetowej (raster-FM).

34

Flexo Control Universal służy do kontroli jakości ilustrowanych płyt fleksograficznych-LAMS, gotowych do druku płyt fleksograficznych, płyt do druku typograficznego, płyt offsetowych, elastomerycznych form fleksodruku oraz kolorowych druków rastrowanych.

Packaging Polska 11/10


ETYKIETY

zNowoczesne rozwiązania stosowane w druku etykiet samoprzylepnych

Etykiety z przyszłością Ogromny wpływ na postrzeganie produktu ma etykieta. To właśnie na nią klient patrzy w pierwszej kolejności i to właśnie ona w znakomitej większości przypadków decyduje o dokonaniu zakupu. Etykiety samoprzylepne są niewątpliwie strategicznym składnikiem wizerunku opakowania.

E © WDH

tykiety, dzięki wyrafinowanym technologiom druku oraz unikalnym technikom materiałowym znajdują coraz więcej nowych możliwości zastosowań, a przez to podnoszą atrakcyjność samego produktu. Dlatego też trudno się dziwić, że to właśnie ten niepozorny skrawek materiału przyciąga uwagę projektantów i designerów. Oto dwa nowoczesne rozwiązania stosowane przy druku etykiet samoprzylepnych.

z Druk offsetowy

Do druku etykiet samoprzylepnych w technice offsetowej wykorzystywane są te same materiały samoprzylepne, co w popularnej technologii flekso.

36

Dostępny w Polsce rolowy druk offsetowy etykiet samoprzylepnych ciągle jeszcze jest nowością. Niepodważalnym faktem jest jednak to, że zdobywa on coraz większe uznanie osób odpowiedzialnych za wybór dostawcy druku. Do druku offsetowego wykorzystywane są te same materiały samoprzylepne, co w popularnej technologii flekso. Zastosowanie nowej technologii nie wymaga żadnej inwestycji w maszyny etykietujące czy oprogramowanie. Etykiety dostarczane są na tych samych zasadach co etykiety flekso. Jednak te same etykiety drukowane w technice flekso i offsetowej w istotny sposób różnią się od siebie. Wybór nowoczesnej techniki offsetowej ma ogromne znaczenie, zwłaszcza przy druku zdjęć i grafiki. Offset dużo lepiej nadaje się do tego typu zastosowań. Firmy z branży alkoholowej, kosmetycznej czy spożywczej już teraz ujmują w specyfikacjach projektowych opisy, wymagające druku ich projektów w technice offsetowej. Offsetowe etykiety samoprzylepne w wersji przezroczystej umożliwiają umieszczenie wszelkich niezbędnych informacji, bez zasłaniania zawartości, której kolor jest nierzadko elementem identyfikacji marki. Jed-

Packaging Polska 11/10


nocześnie wykonanie na nich wysokiej jakości obustronnego nadruku sprawia, że wygląd opakowania nie tylko pozostaje interesujący, lecz wręcz zyskuje na swojej atrakcyjności. Dodatkowe, często niedoceniane znaczenie ma fakt, że ze względu na ograniczony dostęp do technologii przy użyciu niewielkich nakładów można w prosty sposób zabezpieczyć produkt przed podróbkami. Offset rolowy gwarantuje tę samą wysoką jakość, która znana jest z druków wykonywanych w technice druku offsetowego płaskiego. Technika ta pozwala na doskonałe odwzorowanie projektów zleconych przez wymagających odbiorców. Krótki czas przygotowania płyt offsetowych oraz niskie koszty wprowadzania zmian przy kolejnych wersjach obniżają koszty druku. Subtelne przejścia tonalne, dobrej jakości druk grafiki i zdjęć powodują, że właśnie offset rolowy świadomie wybierany jest przez klientów.

z Etykiety wielowarstwowe – prostota i bogactwo informacji

sują, mają tu spore pole do popisu i łatwo mogą wykorzystać potencjał etykiet wielowarstwowych typu „peel and read”. Nawet pięciostronicowe etykiety „peel and read” mają postać foliowej książeczki. Ten stosunkowo nowy w Polsce wynalazek już zdobył sobie wielu zwolenników – zwłaszcza wśród producentów chemii i kosmetyków. Wśród zalet etykiet „peel and read” podkreśla się dużą elastyczność i szybkość reakcji w momencie konieczności zmiany nadrukow y wanego wzoru, możliwość umieszczenia na etykiecie większej niż standardowo ilości informacji – np. w różnych językach dla różnych rynków, spore ułatwienie przy eksporcie, unika się pomylenia wersji językowej w magazynie (oraz kosztów z tym związanych, takich jak zwrot produktu od klienta), a także przestojów w etykie-

towaniu (nie ma konieczności zmiany wersji językowej etykiety). Ważne jest także uproszczenie obsługi produkcji – mniejsza liczba etykiet (kodów SKU) w magazynie i łatwość wdrożenia: można używać standardowych etykieciarek bez potrzeby zakupu specjalnego sprzętu. Etykiety „peel and read” drukowane są na folii i na papierze, co umożliwia ich łatwe usunięcie z opakowania. Te niewielkie, bądź co bądź, etykiety pomieścić mogą wiele dodatkowych informacji – jak np. przepisy kulinarne, instrukcje obsługi itp., stając się idealnym, niedrogim, a efektywnym narzędziem marketingowym. Jest to mniej kosztowna alternatywa dla etykiet typu booklet. Już teraz etykiety „peel and read” drukowane są z wypukłym alfabetem Braille'a, dzięki czemu znajdują zastosowanie w branży farmaceutycznej.

© WDH x3

Ich zadaniem jest zawarcie informacji: o składzie, działaniu, przeciwwskazaniach, interakcjach, zaleceniach i konsekwencjach. Informacji, która przekonuje, ale także zabezpiecza i chroni. Daje wiedzę i poczucie, że wybór następuje samodzielnie i świadomie. Jeśli ma wspomóc decyzję o zakupie – musi być łatwo dostępna. Najlepiej, aby była umieszczona wprost na opakowaniu. Nie jest to skomplikowane jeśli opakowanie jest odpowiednio duże albo produkt znajduje się w kartonowym opakowaniu. Branże, które tradycyjnie takich opakowań nie sto-

Subtelne przejścia tonalne, dobrej jakości druk grafiki i zdjęć powodują, że właśnie offset rolowy świadomie wybierany jest przez klientów.

© WDH

ETYKIETY

Firmy z branży alkoholowej, kosmetycznej czy chemicznej już teraz ujmują w specyfikacjach projektowych opisy, wymagające druku ich projektów w technice offsetowej.

38

Packaging Polska 11/10


THINK LABEL! Wartość dodaną w procesie toworzenia etykiety i etykietowania zapewnia nasz zupełnie nowy materiał podkładowy. PP30 to gwarancja większej liczby etykiet na rolce, mniejszej liczby przestojów oraz mniejszej ilości odpadów. Większa wartość, lepsza funkcjonalność oraz ochrona środowiska - wszystko to dla Twojego biznesu. Witamy w świecie materiałów podkładowych przyszłości. www.upmraflatac.com


MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

zPrzezroczystość polipropylenu

Czysty do kąpieli Polski producent olejków i soli do kąpieli, firma Bielenda, jako pierwsza użyje najnowocześniejszego środka klarującego Millad NX8000, służącego do nadania polipropylenowym opakowaniom nieosiągalnych dotąd cech wizualnych. Wytwórcą tej substancji – wykorzystywanej w produkcji butelek w procesie wtrysku z rozdmuchem – jest koncern Milliken Chemical.

W

raz z pojawieniem się na światowym rynku nowej linii olejków i soli do kąpieli firmy Bielenda można mówić o pierwszym sukcesie w zastosowaniu nowej generacji środka zwiększającego przezroczystość opakowań – Millad NX8000. Decydując się na butelki wyprodukowane na bazie polipropylenowych z dodatkiem tej – stworzonej przez koncern Milliken Chemical – substancji, firma kosmetyczna kierowała się końcowym efektem wizualnym swojego produktu. Olejki i sole do kąpieli stworzono w kilku wersjach zapachowych, którym odpowiadają ich różne kolory. Te, niezwykle żywe barwy zostały wyeksponowane dzięki przezroczystym butelkom. Poprzez informacje umieszczone na etykietach olejków, producent odwołuje się do takich stanów, jak: Ekstaza czy Euforia (dostępny jest również Afrodyzjak), dlatego dobór odpowiednich, równie oddziaływujących na wyobraźnię opakowań był tak ważny. „Stopień przejrzystości opakowań, uzyskiwany dzięki zastosowaniu środka Millad NX8000, pozwala nam wyróżnić nasze produkty na sklepowych półkach” – mówi Magdalena Koćwin, Marketing Manager w firmie Bielenda. – „Inwestujemy znaczne środki w rozwój oferowanych przez nas naturalnych kosmetyków, a opakowania powinny właściwie podkreślać to zaangażowanie. Spodziewamy się, że kombinacja wysokiej jakości produktu w wyjątkowym opakowaniu pozwoli nam przyciągnąć uwagę klientów szukających czegoś specjalnego” – dodaje Magdalena Koćwin.

że jest on, drugim po HDPE, najpopularniejszym materiałem w kategorii produktów wytłaczanych z rozdmuchem. Do produktów alternatywnych, wykorzystywanych w produkcji tego typu opakowań należą PVC oraz PETG. Spośród szerokiej gamy możliwości Bielenda wybrała polimer, ze względu na jego niską gęstość oraz wysokie właściwości mechaniczne, które umożliwiają zmniejszenie zużycia materiału nawet do 20 proc. mniej niż ich odpowiedniki z PVC i o 10 proc. mniej niż butelki wykonane z PETG. Ponadto wytłaczanie z rozdmuchem pozwala na ograniczenie kosztów produkcji oraz wykazuje dużą dowolność w zakresie projektów. Ten proces nie wymaga wstępnego osuszania, co nie tylko skraca czas produkcji, ale również redukuje prawdopodobieństwo powstania problemów z korozją używanego sprzętu. Polipropylen klarowany środkiem Millad NX8000 wytłaczany z rozdmuchem jest dużo bardziej opłacalny niż politereftalan etylenu (PET) wytwarzany metodą wtrysku z rozdmuchem i rozciąganiem. Koncern Milliken ma szerokie doświadczenie w produkcji materiałów zwiększających przezroczystość polipropylenu. W tej dziedzinie, od wczesnych lat 90., standardy wyznaczał Millad 3988. Jednak wprowadzenie na rynek Millad NX8000 pozwoliło na przeniesienie działań zwiększających przejrzystość opakowań

na całkiem nowy poziom. „Wystarczy tylko spojrzeć na opakowania formowane wtryskowo i metodą wtrysku z rozdmuchem, do produkcji których został zastosowany, a w których widać uzyskane dzięki niemu zwiększenie przejrzystości opakowania o połowę w stosunku do dotychczasowych standardów. Przezroczystość polipropylenu stała się rzeczywistością nawet w opakowaniach o stosunkowo grubych ściankach”– mówi Bernard Vermeersch, Senior Development Engineer w Milliken. Faktem mówiącym za siebie są właściwości optyczne butelek z polipropylenu, które obecnie dorównują PVC. Producenci mogą osiągnąć poziom połysku 120 widoczny pod kątem 60 stopni, poziom przejrzystości 95 proc. i tylko 6 proc. zamglenia. Takie wartości dotychczas były nieosiągalne w przypadku polipropylenu wytłaczanego z rozdmuchem. Zwykle głównym zarzutem skierowanym przeciw metodzie wytłaczania z rozdmuchem był wpływ niskiego ciśnienia oraz rodzaju wykończenia powierzchni formy na jakość butelek (metoda nie dawała najlepszych powierzchni ścian). Często producenci oczekujący najwyższej jakości powierzchni ścianek opakowania rezygnowali z tego rodzaju produkcji. Natomiast Milliad daje możliwość produkcji wysokiej jakości opakowań z polimeru o dużej przezroczystości i cienkich ściankach.

Zarząd Bielendy, po rozważeniu różnych technologii produkcji opakowań oraz alternatywnych materiałów, zdecydował się na butelki formowane metodą wytłaczania z rozdmuchem, produkowane z najczystszego polipropylenu zawierającego Millad NX8000, środek znacząco zwiększający przezroczystość materiału. Chociaż wytłaczanie z rozdmuchem dotyczy tylko małej części wykorzystania polipropylenu, materiał ten ma istotny udział w rynku opakowań plastikowych. Należy wspomnieć,

40

Olejki i sole kąpielowe firmy Bielenda w polipropylenowych butelkach klarowanych środkiem Millad NX8000 od Milliken Chemical.

© Bielenda

z Jasne, że Millad

Packaging Polska 11/10


MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

© Smurfit Kappa

zAbsolutnie szwedzkie pakowanie

Ty tu (u)rządzisz! Nybro to nie tylko miasto w południowo-wschodnim regionie Szwecji, obfitujące w piękne, niekończące się lasy, ale również „Kryształowe Królestwo”. Tutaj, w promieniu 20 km, można znaleźć 15 hut szkła, z których wiele znanych jest na arenie międzynarodowej. W jednej z nich wytwarzane są butelki do alkoholu marki Absolut.

T

en, bardzo znany, szwedzki produkt eksportowany jest masowo do USA, dlatego wymaga opakowań kartonowych, które nie tylko zapewnią bezpieczny transport alkoholu, ale również podkreślą jego jakość Premium. Takie wymagania ma spełnić opakowanie stworzone przez Smurfit Kappa, a wyprodukowane z papieru white top kraftliner firmy Korsnäs. Na wybór materiału, jak zapewnia menager Smurfit Kappa, wpłynęły jego doskonałe walory techniczne, a szczególnie najwyższa jakość zadruku offsetowego, która jest możliwa dzięki pokryciu bielonej chemicznie masy celulozowej podwójną powłoką. Zapewnia to wytrzymałość i sztywność samego opakowania, jak również redukuje zmywalność druku. Oprócz efektów wizualnych papier Korsnäsa gwarantuje bezpieczeństwo podczas transportu, poprzez użycie tylko długich, a więc odpornych na pęknięcia, włókien. Kolejny sekret szwedzkiego papieru to jego gładkość, która jest kluczowa nie tylko podczas zadruku, ale również ułatwia efektywne klejenie powierzchni (wraz z posiadającymi odpowiedni współczynnik absorpcji kleju powierzchniami szarymi). Produkt otrzymywany przez Korsnäs z roślin pochodzących z lasów Nybro może być wykorzystywany w trojaki sposób: do karbowania, a także do druku offsetowego oraz flekso (który wykorzystuje się w produkcji display’ów i opakowań transportowych dla wyrobów eksportowanych do USA). Grupa Smurfit Kappa, oprócz pakowania wódki Absolut, zajmuje się również produkcją kartonów m.in. do piwa Carlsberg, do żywności takich firm jak: Kraft, Marabou, Gevalia, a także produktów dla dzieci Babybjörn. Sekret współpracy między Korsnäs a Smurfit Kappa tkwi w szczegółach. Do produkcji opakowań większych formatów w druku flekso używa się papieru Korsnäs Design, natomiast w technice offsetowej drukuje się na papierze Top White. Mimo różnicy papieru i techniki druku nie stwierdzono różnicy jakościowej, co sprawia, że Smurfit nie musi dodatkowo wydawać pieniędzy na klisze flekso o małym formacie, a klienci zawsze uzyskują doskonały efekt wizualny opakowania. Ponadto, menager Smurfit deklaruje, że dla szwedzkiej firmy opakowanie to nie tylko ochrona produktu, ale ergonomiczne narzędzie będące kanałem komunikacji, ekologicznym przedmiotem, budulcem marki, a także kawałkiem rzemiosła, którego stworzenie jest wyzwaniem. 

11/10 Packaging Polska

Wykonane przez Smurfit Kappa opakowania butelek szwedzkiej wódki Absolut.

41


MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

zPuszki do napojów – logistyka, jakość i recykling

Ile zniesie puszka? Wszystkie puszki do napojów – czy to stalowe, czy aluminiowe, mogą być w całości i nieskończenie wiele razy przetwarzane. Co ważne, w żaden sposób nie wpływa to na jakość metalu. Produkt pierwotny może zatem – w odróżnieniu od innych materiałów opakowaniowych – być wielokrotnie używany, czyli „stare” puszki ponownie przetwarzane na nowe. Jest to niewątpliwie niepodważalną zaletą tych opakowań.

P Źródło: Ball

uszka do napojów jest najczęściej przetwarzanym opakowaniem na świecie. Jej recykling pozwala oszczędzić do 95 proc. energii wymaganej do produkowania materiałów pierwotnych. Zatem również emisja CO2 jest redukowana – nawet do 95 proc. Oznacza to, że im większe przetwarzanie, tym mniejsza emisja CO2. Sprawia to, iż recykling puszek do napojów jest faktycznym wkładem w ochronę klimatu. Dzięki dobrej infrastrukturze recyklingu udział w nim opakowań metalowych w Europie jest bardzo wysoki – znacznie wyższy niż w przypadku opakowań szklanych czy plastikowych. Puszki do napojów są małe, zajmują niewiele miejsca i można łatwo je układać w stosy, a więc pozwalają na wykorzystanie wolnej przestrzeni zarówno w odniesieniu do transportu, jak i przechowywania, co skutkuje wymiernymi korzyściami. Ciężarówka załadowana puszkami do napojów przewozi średnio dwa razy więcej płynu niż ciężarówka z napojami w butelkach. Idąc tym tropem – puszka do napojów gwarantuje, że na drogach jest mniejszy ruch, co z kolei przyczynia się pośrednio do ochrony środowiska. Ponadto, ilość CO2 emitowanego w czasie jej transportu wynosi średnio 57 proc. mniej niż w przypadku transportu opakowań wyprodukowanych ze szkła lub PET, co stanowiło wyniki modelowych wyliczeń na temat transportu napojów w pojemnikach (źródło: Niezależni konsultanci Incept, Queen Mar y College, University London). Pierwsza puszka do napojów wyprodukowana 60 lat temu ważyła ponad 80 gramów, obecnie stalowa puszka 330 ml waży

z Zaledwie w ciągu

60 dni przetworzona puszka do napojów może znów trafić na półkę w supermarkecie jako nowy produkt.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat firma Ball Packaging Europe znacznie usprawniła ochronę środowiska w swoim zakładzie produkcyjnym w Radomsku. Od 2003 roku zużycie gazu ziemnego na 1000 wytworzonych puszek zmniejszyło się o niemal 25 proc., natomiast zużycie energii elektrycznej w tym samym okresie zostało zredukowane o 17 proc. W rezultacie emisje CO2 zmalały o 18 proc. Tak jak we wszystkich pozostałych europejskich zakładach Ball, również w Radomsku wdrożono nowy system informacji energetycznej, który umożliwia bardziej skuteczną kontrolę efektywności energetycznej. Inwestycja w Radomsku dla samego tego systemu wyniosła około 50.000 euro.

42

Oprócz modernizacji zakładów, Ball Packaging Europe aktywnie promuje bezpieczny dla środowiska recykling puszek do napojów. W celu wspierania tych starań spółka założyła organizację recyklingu „Recan” w Polsce, Serbii i innych krajach europejskich. Jej celem jest zbieranie pustych puszek do napojów i wprowadzanie ich z powrotem do procesu produkcji. W ciągu ostatnich kilku lat wskaźnik recyklingu w Polsce wzrósł do 66 proc. Znacznie przekracza on wskaźnik w wysokości 50 proc., do którego dąży Unia Europejska. Prowadzi to również do ogromnych oszczędności energii i zasobów, ponieważ recykling metalu oszczędza do 95 proc. energii wymaganej do produkcji metalu pierwotnego.

Packaging Polska 11/10


MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

Firma Ball Packaging Europe znacznie usprawniła ochronę środowiska w swoich zakładach produkcyjnych w Europie, w tym również w polskim zakładzie w Radomsku. W ciągu ostatnich dwóch lat spółka wydała około 5 milionów euro na środki redukcji zużycia energii w europejskim sektorze produkcji puszek do napojów około 21 gramów, a puszka aluminiowa 330 ml tylko 10 gramów – czyli odpowiednio 50 proc. i 40 proc. mniej niż w 1970 roku. Ponadto, możliwe jest wyprodukowanie puszek do napojów o grubości ścianek 0,097 mm – ścianka puszki jest zatem tak cienka, jak ludzki włos. Wieczko puszki również staje się coraz lżejsze: z nową generacją wieczek do puszek, która

jest na rynku od 2009 roku, oszczędność materiału wynosi 10 proc. w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami. Puszki należą do najlżejszych rodzajów opakowań do napojów i są w niektórych przypadkach lżejsze nawet od butelek plastikowych. Każdy jeden gram wagi mniej pozwala oszczędzić około 20 tys. ton aluminium lub 30 tys. ton stali rocznie, jeśli opierać się na wielkości sprzedaży wynoszącej około 50 miliardów puszek do napojów w całej Europie. Dla porównania: z ilości stali oszczędzanej w ciągu roku można by było wybudować cztery Wieże Eiffla. Ochrona środowiska jest ważna – jednak opakowanie musi stanowić także konkretną korzyść dla konsumenta. W tym aspekcie puszka jest całkowicie nieprzepuszczalna dla światła i tlenu, dlatego napoje w nich przechowywane mają dłuższy okres przydatności do spożycia i zachowują swoją jakość. Typowy syczący dźwięk towarzyszący otwieraniu puszki do napoju mówi konsumentowi, że zawartość jest absolutnie świeża. Kiedy konsument bierze puszkę z półki w supermarkecie, ma gwarancję, że produkt jest nietknięty i w stanie oryginalnego zapakowania. Aspekt szczególnie przyjazny dla konsumenta i środowiska to również niezwykle szybka zdolność chłodzenia.

Przez ostatnich 20 lat możliwe było zredukowanie zużycia energii o 60 proc., a emisji CO2 o 50 proc., pomimo faktu, że wielkość obrotów wzrosła w tym samym okresie o 57 proc. Źródło: VMV

zPojemniki aerozolowe i tuby © GDA

Alu boom! W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2010 roku niemieccy producenci pojemników aerozolowych oraz tub z aluminium zaobserwowali aż dwucyfrowy wzrost produkcji.

Z

naczny wzrost popytu na aluminiowe opakowania na rynku kosmetyków, leków i produktów technicznych przyczynił się do wzrostu ilości zleceń aż o 30 proc. w przypadku pojemników aerozolowych, 13 proc. – elastycznych tub z aluminium i laminatu oraz 22 proc. – sztywnych tub i puszek do produktów chemicznych. Mimo iż nic nie wróży spadku popytu w najbliższych miesiącach, to ten rok już okazał się lepszy niż rekordowy dotąd 2008. Jednak, nieoczekiwanie duży popyt doprowadził do niedoborów surowców, takich jak ruda aluminium, która – w ostatnim czasie – zanotowała ogromny wzrost cen. Według, będącej dyrektorem zarządzającym Linhardt - dr Moniki Kopra-Schäfer z Niemieckiego Stowarzyszenia Przetwórców Aluminium (GDA): „Cena rudy nie uwzględnia jedynie

11/10 Packaging Polska

ceny aluminium na londyńskim rynku (LME), ale także zawiera w sobie składki na ubezpieczenie i transport oraz marżę przetwórców rudy”. Znaczne podwyżki cen w ostatnich miesiącach są wyraźnie odczuwane przez sektor opakowaniowy, co wynika ze skomplikowanej sieci współzależności. Wzrastające ceny, póki co, nie zahamowały silnego popytu na opakowania aluminiowe. Podsumowując, niemieccy producenci uporali się z ubiegłorocznym kryzysem, notując dotąd niespotykany wzrost udziału opakowań aluminiowych na rynku. Zmniejszyli oni koszty produkcji, zwiększając jednocześnie wydajność przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości opakowań, czynnika niezwykle docenianego przez współczesnego odbiorcę. Również niezawodność i bezpieczeństwo dostaw została doceniona przez klientów. 

Nieoczekiwany wzrost popytu na aluminiowe opakowania spowodował wzrost cen surowca.

43


© Fotolia

ROZWIĄZANIA OPAKOWANIOWE

zNowa generacja opakowań

Wygodne gotowce Katarzyna Szołtysek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Technologii i Chemii Żywności, Katedra Analizy Żywności

44

Opakowanie na sandwiche 7 Cooker’s zaprojektowane przez Mouse Graphics

© Mouse Graphics

O

statnio niezwykle zyskał na popularności sektor Convenience Food, czyli produkty spożywcze o określonym stopniu przetworzenia, pozwalającym odbiorcy zaoszczędzić czas, przestrzeń, urządzenia oraz nakład pracy przy sporządzaniu posiłków. (Definicja żywności wygodnej zaproponowana pr zez National Sur vey brzmi: „Żywność wygodna jest to żywność przetworzona, której wysoki poziom kulinarnego przygotowania pozwala na użycie przetworzonych produktów”). Mówiąc o ewolucji tego typu żywności można w yróżnić trzy generacje. Pier wszą z nich stanowią w yroby tradycyjne tj. chleb, susze owocowe, warzywne, mięsne, rybne oraz tradycyjne produkty konserwowe sterylizowane i pasteryzowane. Drugą generację żywności tworzą gotowe zestawy posiłków obiadowych, potraw sterylizowanych, pasteryzowanych, mrożonych, chłodzonych, przeznaczonych do mikrofali, koncentraty zup, soków etc. Z kolei trzecia generacja żywności wygodnej to produkty otrzymane metodami kombinowanymi. Ta właśnie kategoria będzie rozwijać się najbardziej

© Mouse Graphics

Nowe trendy społeczne zwiększają popyt na wygodę, dlatego też dania gotowe – zarówno te dostępne na półce w supermarkecie, jak i wykorzystywane do przyrządzania wyrafinowanych potraw w domu lub w restauracji – stanowią wyjątkowo obiecujący potencjał dla branży spożywczej.

Packaging Polska 11/10


ROZWIĄZANIA OPAKOWANIOWE

© Plus Pack

Opakowanie typu SquarePac firmy Plus Pack.

dynamicznie ze względu na zastosowanie nowych technologii, takich jak: nietermiczne metody przetwarzania, niekonwencjonalne techniki ogrzewania osłonek jadalnych, naturalne substancje niszczące lub hamujące drobnoustroje, opakowania aktywne i naturalne, biologicznie czynne, a także pakowanie produktów próżniowo (VP) oraz w zmodyfikowanej atmosferze (MAP). Przykładem mogą być zakąski VP (solone i marynowane filety, filety z łososia wędzonego lub marynowanego porcjowane na plastry lub kawałki); produkty dwu- a nawet trzyskładnikowe VP np. Carpaccio z łososia czy tatara plus 2 bułeczki aromatyzowane, oliwa i sok z cytryny; zimne przekąski np. delikatnie marynowane krewetki, krewetki grillowane w pikantnych sosach, a także marynowane części z kalmara.

Przeznaczone do przekąsek mięsnych opakowanie Dip Cap firmy Gizeh. W skład zestawu wchodzi tłoczony kubek EVOH, wieczko i składany widelec.

11/10 Packaging Polska

© Gizeh

© Plus Pack

Zawierające aluminiową tackę opakowanie Ready2Cook. Doskonale nadaje się do obróbki cieplej w piekarniku.

z Przykładnie

© Plus Pack

© Plus Pack

Opakowanie typu ShelfMaster Pronto (firmy Plus Pack) doskonale nadające się do owoców, sałatek i wszelkiego rodzaju żywności typu Convenience Food.

Innowacją w dziedzinie opakowań dla przemysłu spożywczego są produkty firmy Plus Pack posiadającej w swojej ofercie: pojemniki aluminiowe do pasztetów oraz wędlin mielonych, które po zapakowaniu poddawane są procesowi sterylizacji; przeznaczone do obróbki cieplnej w piekarniku tacki aluminiowe Ready2Cook do dań obiadowych i pieczeni mięsnych pakowanych z możliwością zastosowania atmosfery zmodyfikowanej; tacki aluminiowe do pakowania produktów świeżych i mrożonych; a także opakowania plastikowe do produktów świeżych oraz dań obiadowych z możliwością zastosowania atmosfery modyfikowanej. Innym ekspertem w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych jest Gizeh. Ostatnio wprowadzony na rynek produkt tej firmy to Dip Cap. Użyte do przekąsek mięsnych firmy Tillman opakowanie przeznaczone jest do obróbki w kuchence mikrofalowej. W skład zestawu wchodzi głęboko tłoczony kubek EVOH ozdobiony etykietą wykonaną metodą wtryskową, głębokie wieczko służące do podgrzewania mięsa (które wymaga dłuższej obróbki cieplnej niż sos), a także składany widelec. Zaawansowane technologicznie rozwiązania użyte w opakowaniu pozwalają zapewnić zarówno trwałość i świeżość dwóch różnych produktów spożywczych, jak również umożliwiają łatwość przygotowania. Foliowe, barierowe zamknięcie kubka zap ewnia opt ymalną ochronę świeżości żywności. Z przeprowadzonych przez firmę Huhtamaki badań wynika, że do najbardziej popularnych produktów spożywczych na wynos zaliczają się sałatki. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku firma Huhtamaki stworzyła serię opakowań do sałatek, a także osobnych pojemników na sosy, dressingi i różne inne dodatki. Dzięki separacji warzyw

45


ROZWIĄZANIA OPAKOWANIOWE

© Plus Pack

© Plus Pack

ClearShow to owalne opakowanie na zawiasach nadające się równie dobrze do sałatek, co do garmażerki i pieczywa. Zaletą jest szczelność i łatwe magazynowanie opakowania.

Opakowanie Deliwave, obok użycia domowego, znalazło szerokie zastosowanie wśród detalistów, a także producentów żywności. Doskonale nadaje się do sałatek, surówek, owoców morza, deserów, owoców oraz wielu różnych produktów spożywczych.

© Pearlfisher

© Plus Pack

Modułowy system opakowań Gourmet Express zapewnia elastyczność zastosowań.

i sałaty od sosu można dłużej utrzymać zielone liście chrupiące. Małe pojemniki nie tylko nadają się do sosów, ale również znajdują zastosowanie w restauracjach jako opakowania na przypraw y. Portfolio tej firmy obejmuje również pojemniki BioWare wykonane przez NatureWorks z żywicy pochodzącej ze skrobi. Dzięki tym odnawialnym materiałom pojemniki są lekkie i posiadają dobrze przylegające wieczko, które zmniejsza ryzyko wycieków oraz utrzymuje świeżość zawartości. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pojemniki na zimną żywność dostępne są w różnych rozmiarach. Innym rozwiązaniem Convenience Food, którego sekretem jest wyrazisty design, jest tekturowe opakowanie do żywności na wynos dla sieci restauracji Otarian. Projektująca opakowania do żywności firma Pearlfisher stworzyła nowy język wizualny, podkreślający zarówno walory smakowe wegetariańskich produktów, jak i przyjazność środowisku. Opakowanie i jego śmiałe kolory sprzyjają promocji produktu. 

© Fotolia

Tekturowe opakowania do żywności na wynos dla sieci restauracji Otarian.

46

Packaging Polska 11/10


SYSTEMY PAKUJĄCE

zNowe wyzwania dla producentów opakowań spożywczych

Nieustraszeni Obserwując prężnie rozwijającą się branżę spożywczą trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno przeżywała ona kryzys. Dynamiczne przeciwdziałanie recesji ostatnich lat stało się znakiem naszych czasów. Na najnowsze trendy w dziedzinie opakowań spożywczych wpłynęła zmiana zachowań konsumenckich, postęp technologiczny, a także wzrost zainteresowania zrównoważonym rozwojem rynku.

© ABI

z Czysta wrażliwość

W dbałości o wyroby termo-wrażliwe tj. świeże produkty czy czekoladę stosuje się ultradźwiękowe uszczelnianie zamiast tradycyjnego, przeprowadzanego przy wykorzystaniu wysokiej temperatury.

A

nalizując tendencje ostatniego roku należy zauważyć, że producenci coraz częściej budują zaufanie do marki kierując się jakością produktów. Na półce sklepowej wiele konkurencyjnych artykułów jest ustawionych obok siebie, dlatego wypracowana, często latami, marka, a także zaufanie konsumentów są tak ważne. Jednak konkurencja jest na tyle duża, że producenci muszą cały czas dbać o najwyższą jakość swoich towarów. Zgodnie

48

z w ynikami badań przeprowadzonych przez PMMI (Packaging Machinery Manufacturers Institute) reputacja marki zależy w dużej mierze od efek ty wności środków kontroli, które umożliwiają wykrycie wadliwych towarów, podważających zaufanie klienta. Dlatego, aby chronić pozycję swojej firmy producenci muszą inwestować w niezawodne, wysokiej jakości urządzenia do przetwarzania i pakowania, które zapewnią najlepszą jakość produktu.

Nie tylko wymagania konsumentów, ale czasem również rygorystyczne przepisy dla przemysłu spożywczego zmuszają producentów do sięgania po najnowsze rozwiązania z zakresu pakowania żywności. Przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie Depar tament Rolnictwa (USDA) opracował niezwykle wymagające standardy higieny (szczególnie dla produktów mlecznych). Aby sprostać tym wymaganiom producenci maszyn opracowali projekty urządzeń o węższych szczelinach i zakamarkach, w których nie mogłyby gromadzić się bakterie i zanieczyszczenia. Przykładem urządzeń – zapewniających higienę produkcji – jest dystrybuowana przez Bosch Packaging Technology niezwykle higieniczna seria robotów Delta, z jednym z najdoskonalszych na rynku w tej dziedzinie modelem LDX Robot. Zachowanie czystości podczas procesu produkcji jest szczególnie ważne, gdyż wpływa bezpośrednio na jakość produktów. Szczególnie, gdy jedna linia produkcyjna obsługuje kilka różnych produktów, a niektóre z nich zawierają substancje wywołujące alergię jak np. orzechy. Aby rozwiązać ten problem, producenci często czyszczą maszyny przy użyciu żrących środków, co może uszkadzać sprzęt. Chcąc rozwiązać problem z czystością Bosch Packaging Technology stworzył automatyczny system CIP (Clean in Place), gwarantujący szybkie i niezawodne czyszczenie w trudnodostępnych miejscach. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie szczególnie w pakowaniu produktów cukierniczych, batoników, a także wszelkiej żywności o konsystencji pasty. Innym czynnikiem wpływającym na jakość produktu jest system napełniania

Packaging Polska 11/10


SYSTEMY PAKUJĄCE

oraz dystrybucji. Najnowsze technologie takie jak: chwytaki, przyssawki czy karuzele zapewniają delikatne obchodzenie się z produktem, który może być napełniany pionowo lub poziomo, w zależności od potrzeb. Prz ykładowo, w dbałości o wyroby termo-wrażliwe tj. świeże produkty czy czekoladę stosuje się ultradźwiękowe uszczelnianie zamiast tradycyjnego, przeprowadzanego przy wykorzystaniu wysokiej temperatury. Realizowanie procesu „na zimno” chroni produkt przed uszkodzeniem (np. czekoladę przed stopieniem się), zapobiegając jednocześnie zaniecz yszczeniu powierzchni uszczelniających.

z Konsumenckie życzenia

z Tania skuteczność W czasach ekonomicznej rywalizacji szczególnie ważne jest obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. W tym względzie wiele zależy od odpowiednio dobranego sprzętu, który pozwoli na maksymalizację zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji na linii. Jednym z czynników, który negatywnie wpływa na skuteczność jest sterowanie i obsługa ręczna maszyn. Dlatego producenci coraz częściej wybierają wysoki poziom automatyzacji sprzętu i zaawansowane oprogramowanie. Takie rozwiązania pozwalają ograniczyć czas przestojów, usprawnić przezbrajanie, a także poprawić niezawodność. Zautomatyzowana linia robotów Delta wyprodukowanych przez Boscha jest cały czas udoskonalana, aby sprostać obsłudze nowych formatów opakowań i kształtów pro-

duktów. Ponadto, ich łatwość obsługi sprawia, że personel nie musi przechodzić dodatkowych szkoleń, a operatorzy tych zautomatyzowanych maszyn nie muszą pracować w nadgodzinach. Roboty wyposażono w dodatkowe funkcje, takie jak system prowadzący, który również pozwala na poprawienie efektywności. Stworzone technologie symulacji, takie jak Gemini 3, pozwalają na symulowanie nowych procesów produkcyjnych, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, co skraca czas przezbrajania. Poprawieniu wydajności produkcji służy również zautomatyzowany system czyszczący CIP, dzięki któremu zwiększa się gama obsługiwanych przez maszynę różnych substancji przy jednoczesnym skróceniu czasu potrzebnego na czyszczenie i przezbrojenie. Ponadto, maszyny Delta posiadają wysoką dokładność dozowania, co jest szczególnie ważne dla zachowania dobrej jakości produktów, a także obniżenia kosztów (w przypadku drogich składników, takich jak: aromaty czy witaminy). Standaryzacja technologii produkcji sprzyja otrzymaniu większej wydajności procesu, ale również samego produktu. Reasumując, wzrost wydajności może być bezpośrednio związany z poprawą jakości i wysokim poziomem automatyzacji urządzeń. Obecnie średnią dla europejskich firm jest posiadanie 100 robotów przemysłowych na każde 10 tys. zatrudnionych przy produkcji osób, jednak ta liczba cały czas rośnie. Producenci są zależni od zapotrzebowań rynku na coraz bardziej złożone opakowania oraz gwarantujące dużą wydajność procesy produkcji.

© ABI

Zmieniające się potrzeby konsumenckie wywarły istotny wpływ na przemysł opakowaniowy. W odpowiedzi na coraz szybsze tempo życia, najbardziej pożądane są produkty posiadające wygodne opakowania, które umożliwiają spożycie posiłku w drodze. W ostatnim czasie zaobserwowano gwałtowny wzrost popytu na żywność mrożoną oraz gotową do przyrządzenia w mikrofalówce. W tym sektorze przewiduje się wzrost o 3,7 proc. rocznie w ciągu najbliższych czterech lat. Te tendencje społeczne mają duży wpływ na przetwórstwo żywności oraz przemysł opakowaniowy. Coraz częściej producenci wymagają elastycznych urządzeń, które są w stanie obsłużyć różnorodne forma-

ty opakowań i żywności. Przykładowo pojemniki wieloelementowe na gotowe posiłki, np. sushi wymagają maszyn zdolnych do obsługi kilku różnych produktów jednocześnie, nie dopuszczając do ich kontaktu. Ponadto, chwytaki muszą być dostosowane do kształ tu produktu i powierzchni. W przypadku owoców, warzyw i innych produktów, które nie są opakowane, różnorodność kształtów stanowi nie lada wyzwanie dla maszyn. Z kolei produkty, takie jak mrożonki, również wymagają użycia specjalistycznego sprzętu spełniającego wymogi higieny, nawet przy trudnych warunkach temperaturowych.

11/10 Packaging Polska

49


SYSTEMY PAKUJĄCE

© PIAP

Coraz bardziej świadomi konsumenci są przyczyną rosnącej presji w dziedzinie produktów przyjaznych środowisku. Według PMMI, 68 proc. energii zużywanej w przemyśle pochłaniają silniki i ich napędy. Dlatego dostawcy wypuszczają na rynek nowe urządzenia o mniejszym napędzie, takie jak np.: Miniwrap BVK 2000. Poprzez swój zintegrowany system, urządzenie nie tylko oszczędza energię, ale również przestrzeń. Zdolne do obsługi wielu rodzajów produktów linie nie wymagają uruchamiania dodatkowych urządzeń, co powoduje ograniczenie śladu węglowego. Również zastosowana w linii maszyn Delta technologia ultradźwiękowego uszczelniania jest przyjazna środowisku, gdyż wymaga mniej energii niż metoda tradycyjna. Ponadto, pozwala ona zredukować ilość materiału opakowaniowego, który podczas działania ciepłem często ulegał uszkodzeniu. Zmieniające się wymagania rynku często zmuszają producentów żywności do inwestowania w nowe linie produkcyjne, powodując składowanie niepotrzebnego sprzętu, co ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego specjaliści z Bosch stworzyli niezwykle elastyczny, energooszczędny moduł Module++, który pozwala na zwiększenie wydajności już istniejących linii produkcyjnych, bez konieczności wymiany sprzętu. 

© ABI

z Zielona przyszłość

z Światowe zapotrzebowanie na opakowania na żywność tj.

pojemniki z tworzyw sztucznych, torby, torebki będzie wzrastać o 3,8 proc. rocznie i w roku 2013 uzyska 115 miliardów dolarów. Mniejsze gospodarstwa domowe coraz częściej wybierają opakowania jednostkowe, które nie tylko zwiększają komfort konsumentów, ale również zmniejszają ilość odpadów żywności.

Stanowisko paletyzacji butelek z piwem w firmie Bosman w Szczecinie. Jednym z flagowych aplikacji przemysłowych wykonanych w ostatnim czasie w PIAP – Warszawa jest m.in. stanowisko pakowania i paletyzacji butelek z piwem w browarze Bosman w Szczecinie. W tej aplikacji zastosowano po raz pierwszy opracowany przez PIAP wielofunkcyjny chwytak, który przenosi nie tylko skrzynki i kartony z piwem, ale także za pomocą zespołu podciśnieniowego ma możliwość transportu samych butelek w liczbie do 80 szt. jednocześnie. Znaczny udźwig zastosowanego robota pozwolił na osiągnięcie dużej wydajności procesu, obniżając koszty funkcjonowania firmy, jednocześnie podnosząc jakość wykonywanych czynności i obniżając ryzyko wypadku praktycznie do zera.

50

Packaging Polska 11/10


SYSTEMY PAKUJĄCE

zNalewarki dla małych i średnich firm

Dysze w pianie Większość innowacyjnych rozwiązań tworzonych jest z myślą o dużych firmach, które dysponują wystarczającymi środkami, aby zainwestować w – składający się ze zrobotyzowanych urządzeń – park maszynowy. Prawem nauki oraz rynku coraz bardziej udoskonala się maszyny, nie zważając na fakt, że w Polsce istnieją setki przedsiębiorstw, które – w momencie rozpoczynania swojej działalności – nie mogą sobie pozwolić na zakup najnowszych urządzeń.

52

sprawiło, że już przy większych zamówieniach metoda ta stała się niewydajna. Firma stanęła przed dylematem, co dalej? Praktycznie jedynym rozwiązaniem dostępnym na rynku były albo wspomniane małowydajne półautomaty albo nalewarki liniowe o bardzo dużych wydajnościach i do tego bardzo kosztowne. I tu znowu potrzeba stała się matką wynalazku. Firma Kamix opracowała system nalewania, który eliminuje te wszystkie wymienione wady, a skonstruowane na niezwykle prostej zasadzie urzą-

dzenie jest niezawodne i proste w eksploatacji. Zasada działania polega na zalewarowaniu zbiornika poziomującego z dyszą nalewająca. Zbiornik poziomujący usytuowany jest z tyłu nalewarki, co pozwala na uzyskanie w nim idealnie równego poziom płynu. Dysza nalewająca, która wchodzi do butelki nalewa tak długo, aż wyrównają się poziomy między zbiornikiem, a butelką. Zbiornik poziomujący można przesuwać w pionie, a więc regulacja dozy odbywa się na zasadzie geometrycznego wyrówna-

© Kamix

F

irma produkcyjna, rozpoczynająca swoją działalność w przysłowiowym garażu, w miarę swojego rozwoju potrzebuje odpowiedniego parku maszynowego. Takich przedsiębiorstw startujących od zera, które obecnie są na etapie olbrzymich hal wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia, w ostatnim dwudziestoleciu pojawiło się setki. Przykładem jest firma Kamix produkująca wyroby chemii gospodarczej. W momencie pojawienia się w jej ofercie produktów płynnych o charakterze mocno pieniącym, wystąpiły trudności ze znalezieniem odpowiednich urządzeń nalewających, które spełniałyby oczekiwania produkcyjne i finansowe. Na początku produkcji, kiedy zamówienia były bardzo niewielkie, płyny nalewano ręcznie do butelek z kranika wkręconego w beczkę. W miarę postępu sprzedaży nalewanie ręczne przestawało mieć sens. Zaczęto poszukiwania prostej i taniej nalewarki o wydajności adekwatnej do sprzedaży, czyli niezbyt dużej. Jedynym dostępnym na rynku rozwiązaniem były układy półautomatycznego nalewania wyposażone w dwie dysze, pod które pracownik podstawiał dwie butelki i czekał aż się napełnią. Urządzenia takie były stosunkowo kosztowne w porównaniu do swojej wydajności. W związku z tym firma opracowała własną nalewarkę dwucylindrową opartą na bardzo prostej zasadzie (schemat), gdzie produkt z paletopojemnika spływał grawitacyjnie do dwóch cylindrów, w których znajdowały się dwa precyzyjne czujniki poziomu. Pracownik, odsuwając butelkę pod dyszę, uruchamiał automatycznie spust z cylindra do poziomu L2. Czujnik poziomu L1 umieszczony był na listwie gwintowanej, co w prosty sposób umożliwiało regulację wielkości dozy. Wszystko odbywało się grawitacyjnie. To proste rozwiązanie było niemalże czterokrotnie bardziej wydajne niż ręczne nalewanie przy pomocy kranika. Jednakże miało ono też poważną wadę, bowiem pracownik podsuwając butelki pod dyszę stosunkowo długo czekał na ich napełnienie. Proces nalewania składał się w 60 proc. z oczekiwania na napełnienie butelki. To

Będąca w trakcie procesu patentowania, nalewarka stworzona przez firmę Kamix.

Packaging Polska 11/10


SYSTEMY PAKUJĄCE

nia poziomów. Przy pomocy tego urządzenia może być lana praktycznie każda objętość z zakresu 200 – 5000 ml. Urządzenie (pokazane na zdjęciu) wyposażone jest w 9 dysz nalewających, natomiast przesuwny stół nalewczy w 18 stanowisk na butelki. Aby nie przerwać lewaru hydraulicznego po wyjęciu dyszy z butelki, wyposażone są one w zamknięcia sterowane siłownikiem pneumatycznym. W czasie, kiedy trwa proces nalewania obsługa zdejmuje butelki wcześniej napełnione i podstawia puste. Podczas napełniania butelek dysze powoli wysuwają się do góry tak, aby nalewanie odbywało się zawsze pod powierzchnię płynu. Po zakończeniu nalewania dysze szybko podnoszą się w swoje najwyższe położenie, a ruchomy stół nalewczy automatycznie przemieszcza się w bok podstawiając puste butelki pod dysze. W omawianym urządzeniu wszystkie procesy nalewania dokonują się samoczynnie – grawitacyjnie. Oczywiście nalewanie grawitacyjne jest wolniejsze niż przy pomocy typowych nalewarek ciśnieniowych, ale fakt, że większa ilość dysz jest stosunkowo tania, to wydajność faktyczna urządzenia nie jest wcale mała. I tak np. butelka półlitrowa nalewa się ok. 20 s, co przy 9 dyszach daje 2,2 s na nala-

Schemat dwucylindrowej nalewarki opartej na bardzo prostej zasadzie, gdzie produkt z paletopojemnika spływa grawitacyjnie do dwóch cylindrów, w których znajdują się dwa precyzyjne czujniki poziomu. Fakt, iż proces nalewania składał się w 60 proc. z oczekiwania na napełnienie butelki, sprawił, że już przy większych zamówieniach metoda ta stała się niewydajna.

nie jednej butelki. Przezbrojenie urządzenia na inne butelki jest niezwykle proste i szybkie – wymaga tylko nałożenia na stół nalewczy dwóch listew prowadzących. Ich zadaniem

1. zbiornik poziomujący 2. dysza nalewająca 3. stół nalewczy Schemat budowy nalewarki opracowanej przez firmę Kamix.

jest pozycjonowanie butelek centralnie pod dyszę nalewczą. Urządzenie jest także wyposażone w prosty i wygodny układ płukania i mycia z pompą cyrkulacyjną.

23-24 marca 2011 r., Warszawa, Hala Expo XXI

easyFairs®

PACKAGING INNOVATIONS 2011

– III EDYCJA TARGÓW NOWYCH ROZWIAZAŃ W BRANŻY OPAKOWAŃ Chcą Państwo szybko i efektywnie dotrzeć do nowych Klientów i przekonać ich do jakości swojej oferty? Zapraszamy zatem na targi PACKAGING INNOVATIONS 2011, które będą spotkaniem ludzi nastawionych na sukces i rozwój, stworzą Państwu możliwość bezpośredniego kontaktu z Klientami, dla których opakowanie to nie tylko dodatek do produktu, ale jego wizytówka. Wystarczy zgłosić udział w targach i zaprezentować swoją ofertę szerokiemu gronu Klientów branżowych, co niewątpliwie zaowocuje wzrostem poziomu sprzedaży i rozwojem Państwa firmy. Do udziału w targach zapraszamy producentów i dostawców: • Opakowań tekturowych, plastikowych, szklanych, drewnianych, metalowych • Materiałów POS, displayów • Rozwiązań w zakresie projektowania opakowań • Rozwiązań w zakresie nadruku na opakowaniach • Rozwiązań w zakresie recyklingu, opakowań ekologicznych • Rozwiązań w zakresie etykietowania, kodowania i znakowania (strefa LABBELING) NOWOŚĆ!

Strefa CO-PACKAGING – oferta w zakresie pakowania, przepakowywania i konfekcjonowania produktów, opakowań zbiorczych, Shelf Ready Packaging

Biuro organizacyjne: easyFairs Poland Sp. z o. o. Al. Pokoju 82 31-586 Kraków www.easyfairs.pl

Długotrwa efekt sprze ły d dzięki dwu ażowy dniowemu udziałowi w targach

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji Tomasz Ślaski - Specjalista ds. sprzedaży Tel: +48 (12) 651 95 25, +48 (12) 651 95 20 Faks: +48 (12) 651 95 22 Email: tomasz.slaski@easyfairs.com www.easyfairs.com/piwarsaw


DESIGN & MARKETING

zSaltPepper dla Tikkurila

ajnowsza linia farb do dekoracji ścian wewnętrznych firmy Tikkurila posiada opakowania zaprojektowane przez agencję SaltPepper Brand Design. Ta kolekcja siedmiu produktów funkcjonujących pod nazwą Tikkurila Be Special Decor pozwala uzyskać trójwymiarową fakturę malowanych ścian. Wyzwaniem dla agencji projektującej opakowania było podkreślenie wyjątkowości i jakości farb. Zaproponowane przez SaltPepper rozwiązania graficzne wyróżniają produkt, zachowując jednocześnie tożsamość marki. Elegancka czerń pojemnika przełamana została delikatną, roślinną arabeską, natomiast efekt dekoracyjny charakterystyczny dla poszczególnych produktów obrazuje trójwymiarowy sticker. Projekt opakowań Be Special jest kolejnym zamówieniem realizowanym przez tę agencję dla marki Tikkurila. Za projekt pojemników dla farb Tikkurila Optiva agencja zdobyła w 2010 roku szereg nagród m.in. platynową Creativity

© Tikkurila

Arabeska w piasku N Award, brązowy KTR oraz srebrny Pentawards ogłoszony podczas Expo w Szanghaju. Tym razem efektem współpracy Tikkurili z SaltPepper było stworzenie opakowań do farb: pozwalającej wyczarować na ścianach strukturę piasku Be Special Decor Sand, tworzącej efekt po-

wierzchni przyprószonej drobinkami soli i pieprzu Be Special Salt&Pepper oraz wywołującej wrażenie przenikania i załamania światła na ścianie bejcy Be Special Decor Lasyr, Silver i Gold, a także tynku dekoracyjnego Be Special Decor Retro.

zNowy wizerunek Valvoline

Uchwycić zmiany P

rodukty marki Valvoline sprzedawane na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) zostały udostępnione użytkownikom w nowej, bardziej wyrazistej formie. Ta, stowarzyszona z Ashland Consumer Markets, firma – będąca oddziałem handlowym spółki Ashland Inc. – wprowadziła na rynek nowe opakowania środków smarnych klasy premium do samochodów osobowych i na potrzeby przemysłowe oraz olejów przekładniowych. Sprzedawane w krajach EMEA pojemniki dostępne w pojemnościach jedno-, cztero- i pięciolitrowych, posiadają etykiety zawierające dobrze wyeksponowane logo Valvoline oraz opis korzyści wynikających ze stosowania produktu. Nowe butelki, oprócz intensywnych metalicznych kolorów, cechuje ergonomiczny uchwyt ułatwiający nalewanie. Proces przejścia na nowe opakowania, będące globalnym standardem dla produktów Valvoline, rozpoczął się w wybranych fabrykach w krajach EMEA latem 2010 r., natomiast jego finalizacja planowana jest na koniec tego roku. „Wprowadzenie nowych opakowań jest częścią agresywnej kampanii, której celem jest wzmocnienie więzi z klientami i zwiększenie widoczności marki Valvoline w regionie EMEA” – mówi dyrektor ds. marketingu Valvoline dla regionu EMEA. W Europie smary i produkty chemiczne marki Valvoline, środki do pielęgnacji pojazdów z serii Eagle One oraz środki zapobiegające korozji z serii Tectyl są wprowadzane na rynek i sprzedawane za pośrednictwem podmiotów należących do koncernu w Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Afryce Południowej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Wielkiej Brytanii. Produkty marek Valvoline, Eagle One i Tectyl dostępne są także za pośrednictwem rozległej sieci licencjobiorców i dystrybutorów z całej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. 

54

Packaging Polska 11/10


WYDARZENIA

zZwycięzcy STI Design Award

Tekturowy oręż Po raz kolejny studenci z międzynarodowych uczelni wyższych stanęli do rywalizacji w konkursie STI Design Award. Jego wyniki, ogłoszone podczas wrześniowych targów FachPack w Norymberdze, pokazują jak uniwersalnym materiałem opakowaniowym jest tektura.

D

o udziału w konkursie nadesłano 92 prace wykonane przez studentów reprezentujących 5 uczelni wyższych z 3 krajów. Projekty na tekturowe opakowania startowały w trzech kategoriach: kalendarz adwentowy, opakowanie podarunkowe na produkty kosmetyczne oraz kreatywne rozwiązanie na opakowanie związane z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej (Brazylia 2014). Zorganizowany przez europejskiego producenta opakowań i display’i – Grupę STI, konkurs STI Design Award miał na celu promowanie młodych, międzynarodowych projektantów. Prace zostały oceniane przez 10 uznanych w środowisku jurorów, którzy brali pod uwagę nie tylko pomysł, ale również stopień innowacyjności danego projektu. Ponadto, dużą wagę przywiązywano do trwałości, a także zrównoważonego charakteru opakowania. Ze względu na różnorodność, kreatywność i jakość wykonania nadesłanych prac, obok trzech pierwszych miejsc, zostały przydzielone dodatkowe dwa wyróżnienia. Jury obradujące pod przewodnictwem Rolfa Kellera (członka zespołu zarządzającego targami w Norymberdze), nagrodziło marakasy, opakowanie na herbatę, kalendarz dla posiadaczy nowego auta, a także przenośne opakowania na papier toaletowy czy kosmetyki. Prof. dr Frank Ohle, prezes zarządu Grupy STI, wyraził zadowolenie z inno-

56

z Pierwsze miejsce:

Opakowanie na orzeszki ziemne w kształcie grzechotki Autorzy projektu: Teresa Becker, Jonas Dähnert, Laura Jahnke i Benjamin Leibiger W konkursie zwyciężyło czterech studentów z Bauhaus, którzy zaprojektowali opakowanie w kształcie grzechotki na orzeszki, pełniące funkcję „następcy” Wuwuzela. Wykonane z tektury marakasy posiadają wycięcia pod puszkę, która może być ponownie napełniona np. kamykami, grochem czy drażetkami. Dzięki temu rozwiązaniu fani piłki nożnej mają w ręku nie tylko instrument do dopingowania swojej drużyny, ale również zapas energii w postaci orzeszków.

wacyjności i jakości nadesłanych prac: „Pomyły studentów pokazują, jak wielki, kreatywny potencjał tkwi w opakowaniach jako ambasadorach marek. Nawet w dobie mediów elektronicznych, opakowanie jest najważniejszym elementem marketingu marki”. Z powodu wyróżnień cieszyli się nie tyko studenci i ich profesorowie, ale również jury oraz liczni goście, którzy przy-

byli na rozdanie nagród do centrum filmowego Sky-Bar w Norynberdze. Do udziału w rywalizacji dodatkowo zachęcały nagrody, których łączna pula wynosiła 10 tys. euro. Obecnie Grupa STI przygotowuje kolejną, czwartą edycję Design Award. Mimo iż konkurs zostanie rozpisany w 2012 roku, to już ogłoszono temat: „Display'e i rozwiązania POS”.

Packaging Polska 11/10


WYDARZENIA

z Drugie miejsce: Opakowanie na herbatę w formie kalendarza adwentowego Autor projektu: Marta Zając z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Polskim akcentem w konkursie było zdobycie drugiego miejsca przez Martę Zając, autorkę projektu 7-dniowego kalendarza na herbatę. Wykonane z litej tektury opakowanie imitujące kształt pączka krzewu herbacianego posiada siedem przegródek w kształcie listków, które zawierają różne gatunki herbat. Połączone ze sobą satynową wstążką poszczególne elementy zadrukowane są informacjami o gatunku oraz sposobie przygotowania produktu.

z Trzecie miejsce: Opakowanie na kalendarz z folderem na dokumenty Autor projektu: Anna Kleibl z HAWK w Hildesheim

Kalendarz „Countdown” dla kupujących nowy samochód to nie tylko opakowanie, ale koncepcja marketingowa. Według autorki pomysłu, sprzedawca wysyłałby taki upominek swoim klientom na tydzień przed odbiorem pojazdu. Wypełniony drobiazgami, a także zadrukowany ciekawymi informacjami, tekturowy kalendarz miałby umilić oczekiwanie na zamówienie. Projekt jest prosty i obfity w detale, wyróżnia go jego wartość dodana. Poprzez oddzielenie elementów bocznych opakowania kalendarz przekształca się w folder na dokumenty, związane właśnie z nowym autem.

z Nagroda specjalna: Przenośna torba na papier toaletowy

Autorzy projektu: Jenn Fee Hahn, Sandra Leidecker, Viktor Schmidt i Min-Fang Weng Dzięki temu opakowaniu zakup i transport papieru toaletowego przestał być krępujący. Pomysłem studentów z Bauhaus jest zapakowanie kłopotliwego produktu w tekturową, przenośną walizeczkę w kolorowej szacie graficznej. Opakowanie przyciąga wzrok nie przez swą zawartość, ale atrakcyjny design. Autorzy nie ukrywają co znajduje się w tekturowej walizeczce, gdyż posiada ona zintegrowane okienko. Wewnątrz, obok papieru toaletowego, kryje się podręczna lektura. Zgodnie z założeniem autorów, po zużyciu papieru pudełko może służyć do przechowywania gazet czy zdjęć. Zamocowany uchwyt umożliwia jego wygodny transport.

z Druga nagroda specjalna: Torebka z kartonu Hot Charlotte Autor projektu: Helena Schröder z HAWK w Hildesheim

11/10 Packaging Polska

© STI x 5

Również łatwe do przenoszenia jest opakowanie, które zdobyło drugą nagrodę specjalną. Stworzona do przechowywania kosmetyków „Hot Charlotte” to zadrukowana na zewnątrz i od wewnątrz torebka z kartonu, zamykana za pomocą magnesów. Atutem opakowania jest ciekawy design i trwałość, która daje możliwość wyjmowania i ponownego wkładania produktów kosmetycznych.

57


BRAND METAMORFOZY

Agros AGROS modernizacja

by Studio DN

modernizacja

Przed modernizacją

Historia

Historia

Łowicz to lider na polskim rynku, marka z ponad 40-letnią Lorem ipsum dolortradycją sit amet,obejmująca, consectetur między innymi,elit. produkty owocowe i warzywne: adipiscing Phasellus risus purus, vulputate dżemy, konfitury, powidła, sosy, gotowe daeu cursus eget, cursus et mauris. Phasellus nia warzywno-mięsne oraz mrożone produkscelerisque lorem necW dapibus. Sed ty facilisis mączne i ziemniaczane. ofercie tradyfacilisis dań liberogotowych id nibh ullamcorper porta. Fusce cyjnych Łowicz znajduje się iaculis sodales nisl, id faucibus lorem cursus sit sześć najpopularniejszych rodzimych potraw mięsnych, które od lat królują na polskich amet. Vestibulum molestie porttitor stołach: pulpety, klopsiki, gołąbki, fasolka scelerisque. Maecenas rhoncus mauris sed pomauris bretońsku i flaki. egestas congue quis at tortor. Vivamus porttitor venenatis leo ut cursus. Nam ut molestie sapien. Nam non sapien vitae libero

58

Wyzwanie

Wyzwanie

Modernizacja linii dań gotowych była jednym z elementów prac projektowych feugiat ultricies. Praesent et viverra justo. nad architekturą Łowicz. Agros Aliquam erat volutpat. marki Sed rhoncus consequat Nova, właściciel marki, zgłosił się do Stuodio, ut placerat tellus rutrum nec. Etiam varius dio DN celem przeprowadzenia odświeżevarius eros, id tincidunt lectus malesuada id. nia wizerunku i uspójnienia całego portfoLorem ipsum dolor sit amet, consectetur lio w kategorii produktów słonych i słodadipiscing Phasellus risus purus, vulputate kich. Tegoelit. rodzaju modernizacja pozwala na wyróżnienie marki na półce i odróżnieeu cursus eget, cursus et mauris. Phasellus nie od scelerisque konkurencji. facilisis lorem nec dapibus. Sed facilisis libero id nibh ullamcorper porta. Fusce iaculis sodales nisl, id faucibus lorem cursus sit amet. Vestibulum molestie porttitor

Rezultat

Rezultat

Odświeżenie wizerunku bez wprowadzania radykalnych zmian, które wiążąsed się z ryzyscelerisque. Maecenas rhoncus mauris kiem egestas utraty zaufania klientów doVivamus marki. Chamauris congue quis at tortor. rakterystyczne dla Łowicza apetyczne wizualiporttitor venenatis leo ut cursus. Nam ut zacje produktu stworzone w Studio DN wyróżmolestie sapien. Nam non sapien vitae niają nowe opakowania na półce. Nalibero uwagę zafeugiat ultricies. Praesentpanel, et viverra justo. sługuje ujednolicony który zyskał spójAliquam erat volutpat.marki Sed rhoncus consequat ną dla architektury kolorystykę i kształt. Modernizacja Łowicz skupieodio, ut placerat dań tellusgotowych rutrum nec. Etiam to varius nie się na id detalach, varius eros, tinciduntktóre lectuszapewniają malesuada wrażenie id. nowości i apetyczności, zachowaniu znaLorem ipsum dolor sit amet,przy consectetur jomych konsumentom wartości marki. adipiscing elit. Phasellus risus purus, vulputate eu cursus eget, cursus et mauris. Phasellus

Packaging Polska 11/10


multimedialna obsługa

eventów

tel: 61 666 11 84

Obraz

Dźwięk

Powierzchnie interaktywne

Światło

Sprzęt IT

Systemy konferencyjne

mail: rental@sqm.pl

www.rental.sqm.pl


11/2010 Packaging Polska  
11/2010 Packaging Polska  

Packaging Polska

Advertisement