Page 1

SANG & MUSIK 2019/2020

Paarup - Midtfyn - Nordfyn - Assens

Aftenskole FAGLIGHED - FORDYBELSE - FÆLLESSKAB


SANG & MUSIK Det er en gave at kunne spille på et instrument, uanset om man spiller alene, for andre eller sammen med andre. Vi tilbyder undervisning på mange instrumenter og med nogle af Fyns dygtigste musiklærere som garanter for kvaliteten. Med instrumentalundervisning på mange forskellige instrumenter, sammenspilshold, 18 forskellige kor heraf 3 Lungekor for deltagere med KOL eller andre lungelidelser samt 2 orkestre har vi Fyns største musikudbud for voksne. Deltagerne er ikke kun aktive i øvelokalerne, men markerer sig også i det fynske musikliv med koncerter i Odense Rådhushal, i kirker, på plejehjem, skoler m.m. Flere af vore kor og orkestre er desuden hyppige gæster i Odenses venskabsbyer rundt om i Europa. Musikalsk spænder holdene fra klassisk kammerkor over musical og evergreens til pop. Fra symfoniorkester til bigband. Selv om udbuddet allerede er stort, vil vi gerne udvide repertoiret endnu mere. Hvis I er en gruppe, der har lyst til at stable et kor eller orkester på benene, er DOF Paarup Aftenskole parat til at formidle kontakt til en dirigent, skaffe undervisningslokaler osv. Ring og få hjælp, inspiration og vejledning på 66 13 00 82. Fatter du interesse for et af de eksisterende kor eller orkestre, så ring til formanden/ kontaktpersonen for det ønskede kor eller orkester og få flere oplysninger. Alle kan deltage i DOF Paarup Aftenskoles musikhold - forudsat at der er plads, og at ens kunnen svarer til korets eller orkestrets niveau og klangbalance.


INSTRUMENTALUNDERVISNING På instrumentalholdene lærer du at beherske dit instrument både teknisk og musikalsk. Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning, eller evt. som kombination af hold- og individuel undervisning, hvor nogle mødegange er fælles for hele holdet andre mødegange er individuelle. Instrumentalhold er på 3-8 deltagere. På www.paarupaftenskole.dk kan du se mere om de enkelte hold: beskrivelser, tidspunkter, startdato osv. Bemærk at prisen for instrumentalhold er beregnet med 5 deltagere pr. hold, ved færre deltagere reduceres antallet af lektioner pr. undervisningsgang. Solo-undervisning For deltagere der ikke ønsker holdundervisning, men udelukkende soloundervisning - eller Kontakt kontoret for nærmere information 66 13 00 82. Hvis tidspunkt og niveau ikke passer dig, så ring. Vi finder en løsning, hvis det er muligt. Du kan vælge undervisning i: Sang – Basun – Guitar – El-bas - Keyboard/ Rytmisk klaver – Klarinet – Klaver – Kontrabas – Violin

MUSIKTEORI Læren om musikkens byggesten. På kurserne gennemgås den grundlæggende musikteori, skalaer, akkorder, funktionsharmonik og meget mere. Kendskab til disse begreber øger forståelsen for musik. Musikteori giver desuden et solidt grundlag for improvisation, arrangement og musikhistorie. Vi tilbyder hold for både begyndere eller øvede.

SAMMENSPIL At spille sammen med andre – også andre instrumenter – er det de fleste drømmer om, når der øves i enrum. Du behøver ikke være verdensmester på dit instrument, men du skal naturligvis have de vigtigste grundbegreber i orden for at få fuldt udbytte af undervisningen på et sammenspilshold med 8-15 deltagere. Du kan vælge Jazz sammenspil eller Improvisation for blæsere


KOR ALTUS-KORET Dirigent Henrik Møller Jensen Seniorkor med ca. 30 sangere. Koret synger nye og ældre sange på dansk. Nodekendskab er ikke nødvendigt. Koret søger nye medlemmer. Koret synger tirsdag kl. 9.30-11.50 i Søjlehuset, Otto Bachesvej 13, Odense For yderligere oplysninger og tilmelding, Kontakt: Ingrid la Pia, 30 13 07 89.

FYNSK CANTILENA Dirigent Claus Wilson Blandet kor, der består af ca. 35 øvede og ambitiøse sangere. De fleste har sunget i kor i mange år, og indlæringstempoet er generelt højt. Repertoiret spænder fra kirkelige til verdslige korværker, der opføres ved 3-5 årlige koncerter. Det forventes, at nye sangere har nodekendskab og gerne korerfaring. Dirigenten lægger vægt på intonation og rytmisk spændstighed, ligesom sangteknik inddrages. Koret synger tirsdag kl. 19.15-21.45 i Fredens Kirke, Skibhusvej 162, Odense. Www.fynskcantilena.dk For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt formand Anni Mulbjerg, 28 56 30 72.

KORET IGENKLANG Dirigent Henrik Møller Jensen Et rytmisk kor startet i 2016. Vi er 20-25 kvinder og mænd i alle aldre. Repertoiret er varieret med danske og engelske sange i 3-4 stemmer. Vi har ingen optagelsesprøve, men nodekendskab er en fordel. Har du lyst til at synge med, så kom frisk! Vi er glade for nye stemmer og ansigter. Vi mødes til fyraftenstid og tilbringer et par timer i den glæde og samhørighed, som sangen skaber. Vi arbejder frem mod en utraditionel koncert i foråret 2020. Henvendelse til vores dirigent Henrik Møller Jensen, 30 58 99 87 eller vores formand Kirsten Allen Jensen, 30 28 29 18.


KORUP-KORET Dirigent Uffe Richter Et firstemmigt, blandet kor med ca. 25 deltagere. Koret synger et alsidigt repertoire, såvel verdsligt som kirkeligt. I årets løb medvirker koret ved 3-4 koncerter. Korerfaring og nodekendskab en fordel. Koret synger mandag kl. 14.45-17.00 i Korup Sognegård, Korupvej 40, Odense. For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt formand Anne-Lise Kops, 65 94 13 34 / 23 61 53 16.

LINDVED-KORET Dirigent Sven Skovbakke Blandet kor med ca. 35 sangere. Repertoiret er alsidigt og spænder fra middelaldermusik til nutidig musik af såvel verdslig som kirkelig art. Stemmepleje og klangøvelser indgår i korets arbejdsrutine. Koret giver 4-5 koncerter årligt. Af hensyn til korets balance, skal nye medlemmer aflægge stemmeprøve. Koret synger torsdag kl. 19.30-21.45 på Rudolf Steiner Skolen, Lindvedvej 64, Odense. For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt formand Axel Gomard, 23201120.


MANDSKORET VULCAN Dirigent Ulf Starup “Metalsangkor” på ca. 20 mand. Koret arbejder med sangteknik, stemmedannelse og alt hvad der skal til for at få gode sangere og et godt kor. Repertoiret er en blanding af arbejdersange, pop, underholdning og klassisk. Koret synger tirsdag kl. 19.00-20.50 i Metals Aktivitetshus, Østerbæksvej 92, Odense. For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt Orla Drejer, 65 97 75 10.

MARGUERIT-KORET Dirigent Anne Buch Hansen Damekor med ca. 25 sangere i alderen 50+. Korets motto er: Syng dig glad! Udbyg dit sociale netværk og vedligehold din lungekapacitet og dit gode humør. Koret synger torsdag kl. 10.00-12.00 på DOF Paarup Aftenskole, Pakhusgården 18/Rugårdsvej 101, Odense.

For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt formand Lis Andersen 24 22 40 24


ODA-KORET Dirigent Eva Østergaard Odense Domkirkes Amatørkor (ODA) er et blandet kor med ca. 30 sangere i alderen fra 22-72 år, fordelt på fire stemmer. Repertoiret spænder fra kirkemusik til sange og salmer. Koret øver hver onsdag i Domkirkens lokaler. Nye medlemmer, især alt-, tenor- og basstemmer - er velkomne. Af hensyn til balancen i koret skal nye medlemmer aflægge stemmeprøve efter aftale med dirigenten. Koret synger onsdag kl. 19.00-21.15 i Konsistoriebygningen ved Odense Domkirke, Klosterbakken 2, Odense. Tilmelding og yderligere oplysninger: dirigent Eva Østergaard, evaoestergaard@hotmail.com, formand Grethe Purreskov, 29 45 13 97.

ODENSE KORET Dirigent Janne Møller Et blandet og dygtigt amatørkor med ca. 35 sangere. Repertoiret spænder vidt – fra viser, pop og swing til nyere danske sange og traditionelle julsalmer og sange. Nodekendskab er en fordel, men ikke en betingelse. Af hensyn til korets klang skal nye medlemmer aflægge en stemmeprøve. Koret giver 4-5 koncerter om året. Se også www.odensekoret.dk Koret synger mandag kl. 19.30-22.00 i Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, Odense. Tilmelding og yderligere oplysninger, formand Poul Eigil Rasmussen 26 60 04 13.

ODENSE SENIORKOR AF ´78 Dirigent Ulla Poulsen Et blandet firstemmigt kor bestående af 50 pensionister og efterlønsmodtagere. Nye sangere optages i januar og august/september. Kor- og nodekendskab er ikke nødvendig. Koret lægger vægt på et godt socialt samvær. Repertoiret er meget alsidigt og varieret. Koret tilstræber 6-8 koncerter om året. Formålet er dels at komme ud og vise, hvad vi kan, dels at glæde andre. Se mere på www.seniorkor.dk. Koret synger tirsdag kl. 9.30-11.45 i Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, Odense. Fmd. Johan Jensen 29 72 16 95. Tilmelding og yderligere oplysninger dirigent Ulla Poulsen, 20 32 01 52.


ODIN-KORET Dirigent Svetlana Prip Blandet kor med ca. 35 medlemmer. Dygtige amatører med god korerfaring. Nodekendskab er en stor fordel, men ikke en betingelse. Korets repertoire spænder vidt - fra musicals, til danske og udenlandske sange og kirkemusik. Nye medlemmer kan optages i august og januar. Der skal aflægges stemmeprøve for rette placering i koret. 7-8 koncerter årligt. Se også www.odinkoret.dk Koret synger mandag kl. 19.30 - 21.45 på DOF Paarup Aftenskole, Pakhusgården 18/Rugårdsvej 101, Odense. For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt Lene Egetoft 21 48 85 24.

REGNBUEKORET Dirigent Janne Møller Et firstemmigt blandet seniorkor. Koret synger et bredt repertoire af korsatser, både nyt og gammelt, dansk og udenlandsk. Nye medlemmer er velkomne. Nodekendskab er en fordel, men ingen betingelse. Kontakt koret eller mød op og se, om korsang er noget for dig. Se mere www.regnbue-koret.dk Koret synger fredag kl. 9.45-12.05 i Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50 K, Odense. For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt formand Jørgen Kjær Thomsen, 23 22 99 28, thomsen389@gmail.com

RYDSÅKORET Dirigent Hanne Juul Sørensen Rydsåkoret hører til i lokalområdet Tarup-Paarup. Vi arbejder med et alsidigt repertoire som rytmiske danske sange, musicals og jazz evergreens. I forbindelse med koncerter har koret en tradition for et samarbejde med en professionel pianist. Vores øveeftermiddage er præget af rart samvær og ambitiøs korsang. www.rydsaakoret.dk Koret synger torsdag kl. 15.30-18.00 på Paarup Skole, Paarupvej 19, Odense. For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt formand: Jane Matthiesen 30 69 33 99


SANGKORET FIONIA Dirigent Gulli Odsbøl Blandet kor der blev stiftet i 1997 og består af ca. 40 medlemmer. Koret synger et varieret repertoire af flerstemmige sange. Korets øveaftener er præget af sangglæde og fællesskab, og der arbejdes målrettet efter koncertoptræden. Koret synger tirsdag kl. 19.00-21.20 i Thomas Kingos Kirkes Sognesal, Bülowsvej, Odense. Er du interesseret i at være med i fællesskabet, kan du kontakte et medlem af korets bestyrelse. Nærmere oplysning herom på www.fioniakoret.dk. Sopran - alt - tenor - bas, alle er velkomne!

SENIORMANDSKORET METAL ODENSE Dirigent Ulf Starup Koret består af ca. 25 mand, hovedsageligt smede Emeritus i alderen 65 til 95 år, p.t. er gennemsnitsalderen ca. 78 år. Repertoiret er bredt fra arbejdersange, danske sange, opera, operette, Swing Jazz, Blues og Evergreens. Koret synger helst på dansk, så mange tekster er finurlige og uhøjtidelige fortolkninger af musik & tekst fra Beatles, Elvis, Rod Stewart, Arlo Guthrie, Bertholt Brecht m. fl. Vi synger mest af alt for at have det rart og mødes i fællesskabet omkring sangen. Sidst men ikke mindst: Der er altid plads til en til – vi synger for livet – kom og prøv! Koret synger tirsdag 10.15-12.00 i Smedenes Hus, Østerbæksvej 92, Odense. Kontakt: olecarlsen@msn.com – 30680636


LUNGEKOR Prøv et sangfællesskab - og styrk din vejrtrækning samtidig. Forskning viser at man træner og udvider sin vejrtrækningskapacitet og lungefunktion når man synger, blodets iltmængde øges og kroppen frigør energi så man føler sig bedre tilpas. Disse tilbud henvender sig til alle med KOL og andre lungerelaterede lidelser.

BOGENSE LUNGEKOR Dirigent Henrik Møller Jensen Koret synger mandag kl. 10.00-11.50 i Bogense Medborgerhus, Gyldeenstensvej 24, Bogense Vil du vide mere, så kontakt lungekorets dirigent, Henrik Møller Jensen tlf. 30 58 99 87 eller mail henrik.snestrup@gmail.com

SØNDERSØ LUNGEKOR Dirigent Henrik Møller Jensen Koret synger fredag kl. 11.00-12.50 i Borgerhuset Søndersø, Dallundvej 20, Søndersø Vil du vide mere, så kontakt lungekorets dirigent, Henrik Møller Jensen tlf. 30 58 99 87 eller mail henrik.snestrup@gmail.com

.LUNGEKORET KOLORIT Dirigent Birgitte Schade Koret synger onsdag kl. 14.30 - 15.40 i Tommerup Fysioterapi, Lindealle 37, Tommerup For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt DOF Assens Aftenskole, 66 13 00 82.


ORKESTRE BIG BAND 5000 DK Dirigent Rasmus Henriksen Odenses ældste bigband med ca. 18 seriøse og entusiastiske musikere i alle aldre, som spiller glad, stemningsfuld, swingende og energisk bigbandmusik. Repertoiret er især centreret om originalarrangementer af Count Basie, Duke Ellington og Glenn Miller. bigbandet deltager fast i bigbandkoncerterne på Jazzhus Dexter i efteråret, og spiller ofte til arrangementer i samarbejde med dansetruppen Swing the shoes. Big Band 5000 DK kan desuden høres på Amfiscenen, i Studenterhuset og på Havnekulturfestivalen. Bigbandet spiller onsdag kl. 19.30-22.15 på DOF Paarup Aftenskole, Pakhusgården 18/Rugårdsvej 101, Odense. For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt formand Georg Swane Lund 40 85 11 08.

FYNS AMATØR SYMFONIORKESTER Dirigent Rasmus Grønne Et stort orkester for øvede amatører, i forårs- og efterårssæsonen spiller vi klassiske symfoniske værker med fuld besætning og afslutter sæsonen med 1-2 koncerter. Dirigent er Rasmus Grønne og derudover er Marianne Granvig tilknyttet som strygerinstruktør. Der er prøver hver mandag på Tornbjerg Gymnasium kl. 19.00-21.45. Nye medlemmer er velkomne. Læs mere på www.fynssymfoni.dk Yderligere oplysninger se orkestrets hjemmeside www.fynssymfoni.dk


KONCERTER Find information på www.paarupaftenskole.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER Pris: På www.paarupaftenskole.dk kan du se priser på de enkelte instrumental– og sammenspilskurser. Hvis kursusprisen er højere end 1000 kr. er det muligt at aftale ratebetaling – ring til skolens kontor på tlf. 66 13 00 82. Tilmelding og yderligere oplysninger: På www.paarupaftenskole.dk kan du tilmelde dig instrumental– og sammenspilskurser, læse beskrivelser af de enkelte kurser, se startdatoer, timetal og priser. Du er også velkommen til at ringe til DOF Paarup Aftenskole på tlf. 66 13 00 82 eller besøge skolens kontor Pakhusgården 18, 5000 Odense C. På hjemmesiden kan du også se mere om de enkelte kor og orkestre, for tilmelding kontakt formanden / kontaktpersonen, eller ring til skolens kontor.


Se alle vores foredrag- og kursustilbud på

WWW.PAARUPAFTENSKOLE.DK 66 13 00 82 - INFO@PAARUPAFTENSKOLE.DK DOF Paarup, Midtfyn, Nordfyn og Assens Aftenskole Pakhusgården 18 (Rugårdsvej 101), 5000 Odense C facebook.com/paarupaftenskole

Profile for DOF Paarup Aftenskole

Sang & musik 2019/2020  

Sang & musik 2019/2020  

Advertisement