Page 1

Ruimtelijke Ordening Cultuur Economie


• Ruimtelijke ordening – Vorige legislatuur: • Afbakening regionaal stedelijk gebied • Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

– Te doen: • • • • •

Uitvoeringsplannen Woongebied Gitsestraat Stedelijke verordening kwaliteit Erfgoed Stadsprojecten


GRS Roeselare


Landbouw

1. Moderne land- en tuinbouw


1. Moderne land- en tuinbouw


Natuur

2. De natuurlijke keuze


Wonen

3. Aantrekkelijk wonen


3. Aantrekkelijk wonen


3. Aantrekkelijk wonen


Economie

4. Bruisende economie


4. Bruisende economie


Recreatie

5. Recreatie en toerisme


5. Recreatie en toerisme


Veilig verkeer

6. Veiliger verkeer


6. Veiliger verkeer


KOP VAN HET KANAAL

Bron: Comité van de Kop


BERGMOLENBOS


• Cultuur – – – – – – – –

Erfgoedcel BIE – WO I TRAX-site Kunstenparcours / Directeurswoning Verenigingen ondersteunen : cultureel ambassadeur WieMu investeringen ARhus De Spil Betrokkenheid


GLS SITE


ARHUS


ARhus en senioren • • • • • • • • • •

Overleg SAR Lezingen en colleges Individuele begeleiding Leeshoeken Leesvoorzieningen en leeshulpmiddelen Aangepaste collecties Web 2.0 voor senioren Seniorenochtenden Boek aan huis / rusthuizen Aangepaste voorzieningen


Economie en toerisme • Mobiliteit • Centrummanager ( leegstand, kernversterking, buurt- en dorpswinkels, netheid, toegankelijkheid) • Terrassenreglement / nachtwinkels • Roeselroute en citymarketing / nieuwe evenementen ook ism senioren • Duurzame bedrijventerreinen • Ondernemerscentrum en Miummm


Presentatie kris declercq CD&V senioren  
Presentatie kris declercq CD&V senioren  

Bijeenkomst CD&V Senioren met Schepen Kris Declercq - op donderdag 24 oktober 2013

Advertisement