NoP Magazine

Page 1

N O P MAGAZI NE

Naisten Oma Pörssiklubi

NoP Magazine on uusi Naisten Oman Pörssiklubin julkaisu ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista

Valokiilassa

Maailman markkinatilanteesta NoP Magazinen haastattelussa Frankfurtin Deutsche Bank Wealth Managementin Christian Nolting

Arvot sijoittamisen ympäristössä Analyysi tarjoaa oivan avun sijoittajille Tuloksellisempi tapa salkunhoitajan valitsemiseksi Lifestyle Kaksi Liisaa maailmalta...

1


N O P MAGA ZIN E

Hyvä lukija, pidät kädessäsi Naisten Oman Pörssiklubin ensimmäistä julkaisua NoP Magazinea. Olemme Magazinesta äärettömän ylpeitä, onhan tämä paitsi sisällöltään asiapitoinen ja toiminnastamme kertova, myös historiallinen julkaisu. Naisten Oma Pörssiklubi perustettiin syksyllä 2017, kutsuvierastilaisuus pidettiin Helsingin Pörssiklubilla Fabianinkadulla 4.12. ja nyt takanamme on suurin osa ensimmäisen vuoden klubi-illoista. Teimme historiaa perustamalla Suomeen naisille oman pörssiklubin, sijoittamisen yhteisön, ja nyt myös tämän toiminnastamme kertovan asiapitoisen lifestyle-julkaisun. Naisten Oman Pörssiklubin, perustaminen on allekirjoittaneen haave lähes 20 vuoden takaa. Haave muhi tarpeesta saada yhteisö, jonka toiminta keskittyy sijoittamiseen mutta myös voimakkaaseen yhteisöllisyyteen. Jossa jokainen jäsen tuntisi olevansa toivottu ja arvostettu klubilainen. Olinhan 30 vuotisen sijoittamisen urani aikana huomannut olevani yksi harvoista naisista pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa, eikä ollut myöskään muita yhteisöjä, joissa keskustella sijoittamisesta naisten kesken. NoP Magazinessa kerrotaan toiminnastamme kuvin ja tarinoin. Kuluneen kauden aikana olemme ehtineet perustaa jo monia jaostoja, NoP Ladies Golfin, Retkijaoston ja viimeisimpänä NoP Saunaklubin! Kaikki toiminta on lähtenyt jäsentemme toiveista ja heidän aloitteellisuutensa ja toimintansa ansiosta ja myös heidän ehdoillaan - vetovastuu on joskus hankalaa kiireisen työn tai perhe-elämän vuoksi, innokkain yhteisvoimin on kapulaa viety eteenpäin kaikkien parhaaksi ja eettisten arvojemme mukaisesti. Myös yhteistyökumppaniemme apu on ollut tarpeen, klubillamme on ollut puhumassa sijoittamisesta monta tunnettua sijoitusalan ammattilaista sekä pörssiyritystä tuotteistaan ja tavoitteistaan kertomassa - kaikki sijoittajille tarpeellista tietoa! Syksyllä alkaa myös sijoitusohjauksemme, NoppiOppi, siitä tarkemmin kotisivuillamme.

NOP MAGAZINE Päätoimittaja Marja-Leena Haapanen marja-leena.haapanen@investock.fi JULKAISUN TAITTO SalviaDesign Paula Salviander salviadesign.com Kannen kuva: Nils Stahl, Unsplash

2

Klubimme kasvaa ja kansainvälistyy, mutta harkitusti ja hallitusti - tahdomme pitää jäsenmäärämme kohtuullisena pitääksemme tunnelman ja viihtyisyyden klubilla korkeana ja että tuntisimme toisemme vuosi vuodelta paremmin ja ilolla tervehtisimme toisiamme klubille saapuessamme tai muuten tavatessamme. Seuraava NoP Magazine ilmestyy keväällä 2019, siihen asti toivotan mielenkiintoisia aikoja sijoitusten ja maailman markkinatilanteiden pyörteissä - elämmehän mielenkiintoisia aikoja suurvaltojen sanailun aiheuttaman pörssikurssien temmellyksen ylösalas sanailujen myötä. Marja-Leena Haapanen http://investock.fi/naisten-oma-porssiklubi/


N O P MAGAZI NE

Valokiilassa

NoP Magazine haastatteli Frankfurtissa Deutsche Bank Wealth Managementin Christian Noltingia maailman markkinatilanteesta. Kysyimme mitkä toimialat ja alueet painottuvat erityisesti nykyisessä markkinatilanteessa ja mitkä ovat näkymät lähitulevaisuudessa. Haastattelu on tehty syyskuun lopulla 2018.

Christian Nolting Managing Director Global Chief Investment Officer Deutsche Bank Wealth Management

Miten kuvailisit osakemarkkinoiden tilannetta tällä hetkellä? Olemme loppuvaiheessa sykliä erityisesti Yhdysvalloissa. Historiallisesti tämänlainen ympäristö on tarjonnut kohtalaisen hyvät voitot osakemarkkinoilla, mutta siihen on liittynyt myös suuri volatiliteetti. Tuotto-odotukset ovat noin 4-6% useammassa maailman suurimmissa markkinaindekseissä, joten pitäisin sijoitukset mutta suojaisin. (Sanalla suojaus tarkoitan sitä sen laajimmassa käsityksessä) Millaisia taloudellisia ongelmia tai vaaroja näet nyt Euroopassa ja maailmanlaajuisesti? Missä erityisesti? Mahdolliset taloudelliset ongelmat liittyvät usein poliittisiin huolenaiheisiin. Italian taloussuunnitelmat saattavat painostaa EU:ta ja meneillään oleva brexit-neuvottelu uhkaa eksistentiaalista kriisiä Eurooppaan. Populismi voi aiheuttaa ongelmia myös muualla EU:ssa. Lähi-idän tilanne on yhä huolestuttava ja Yhdysvaltojen Iranin vastaiset pakotteet ovat jo nostaneet öljyn hintaa, jolla on vaikutuksia talouspolitiikkaan ja yksittäisiin kuluttajiin ympäri maailmaa. Euroopassa spekuloidaan korkojen nousemisesta ehkä jo ensi vuonna. Mitä mieltä olet siitä? EKP:llä on suuria talouspolitiikan säätövaikeuksia ja uskomme että EKP seuraa sen jo laatimaa käsikirjoitusta, eli että ne lopettavat osto-ohjelmansa tämän vuoden joulukuussa. Koronnousua ei odoteta ennen vuoden 2019 jälkipuoliskoa. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta siihen, että joukkovel-

kakirjojen tuotot ennakoivat liikettä ja alkavat nousta hieman aikaisemmin. Odotamme kymmenvuotisen Saksan Bundin (valtion velkasitoumuksen) tuottojen nousevan 0,8% syyskuussa 2019, eli emme odota korkojen massiivista tai nopeaa muutosta. Kehitys ei tule tapahtumaan suoraviivaisesti ja välissä voi tulla jaksoja jolloin volatiliteetti on korkeampi. Investoinneista: mihin toimialoihin kannattaa nyt investoida? Ja millä mantereella? Pidämme kiinni näkemyksestämme jatkuvasta synkronoidusta globaalista laajenemisesta. Vaikka olemme todennäköisesti nähneet syklin tuloskehityksen huipun, odotamme absoluuttista huipputulosta vielä usean vuoden päähän. Olemme vähentäneet syklisiä sijoituksiamme korottamalla tietoliikenne- ja hyödykesektorien suositusta; laskeneet lyhyen aikavälin näkymää takaisin neutraaliin IT- ja rahoitussektorin osalta. Teknologia-alaan vaikuttaa sektorikohtainen rakenneuudistus pääindeksien tarjoajilta marraskuussa. Tärkeät sosiaalisen median ja pelialan osakkeet tulevat siirtymään uuteen viestintäpalvelu sektoriin. Osa suurten yhtiöiden osakkeista näyttää olevan yliostettuja, mutta vahvat yrityskohtaiset perusteet ja rakenteellinen digitalisoinnin trendi voivat strategisesti edelleen tukea sektoria. Arvioimme laajenevaa arvo- ja kasvuosakkeiden välistä eroa: emme tällä hetkellä tunnista käännekohtaa lähiaikoina, mutta tarkkailemme tilannetta jatkuvasti. Eurooppalaiset osakkeet tarjoavat houkuttelevia arvostuksia ja niiden odotetaan tuotta-

van vankkaa tuloksen kasvua, mutta ei ole olemassa selkeitä katalysaattoreita jotka painaisivat osakkeet huomattavasti korkeammalle lähitulevaisuudessa. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen on aiheuttanut negatiivisia paineita kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuloksiin, vankka talousympäristö ja uskomme dollarin vakautumiseen nykyisestä tasosta, tukee kehittyvien markkinoiden osakkeita. Kehittyvillä markkinoilla suosimme edelleen Aasiaa Latinalaisen Amerikan sijaan, koska sektoripainotusten, talousuudistusten ja parempien kokonaistaloudellisten olosuhteiden pitäisi johtaa Aasian osakkeiden ylituottoon. Poliittiset riskit kasvavat Latinalaisessa Amerikassa, kun Brasilian vaalit pidetään viimeisellä vuosineljänneksellä tänä vuonna. Volatiliteetti todennäköisesti kasvaa, ja pysymme teemassamme ”pysy osakkeissa, mutta käytä suojauksia”. Minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää Naisten Omalle Pössiklubille ja muille yksityissijoittajille Suomessa? EKP:n puheenjohtajaksi on kaksi potentiaalista ehdokasta, EKP:n neuvoston jäsen Erkki Liikanen ja entinen EU-komissaari Olli Rehn. Saksan keskuspankki Bundesbank ja Suomen Pankki noudattavat vastaavia lähestymistapoja talouspolitiikassa ja suomalainen EKP:n pääjohtaja Frankfurtissa on edelleen mahdollisuus. Suomi on aina tervetullut Frankfurtiin. Erityisesti Naisten Oma Pörssiklubi. Haastattelija: Vellamo Vehkakoski, käännös Eva Toppari 3


N O P MAGA ZIN E

Arvot sijoittamisen ympäristössä Minulla oli mahdollisuus toteuttaa Naisten Oman Pörssiklubin kanssa keväällä 2018 kehittämishanke, jossa pohdimme ja linjasimme NoP:n toiminnalle sen toimintaa ohjaavat arvot. Arvot ja arvojohtaminen ovat entistä useammin framilla puhuttaessa yritysten menestystekijöistä. Näin esitettäessä oivallamme, etteivät arvot ohjaa ainoastaan yksittäisten ihmisten elämää, vaan myös yritysten elämää. Kun ihmiset ja yritykset etsivät ja tarvitsevat jotakin pysyvää ja syvään juurtunutta hektisesti muuttuvassa maailmassa, arvojen merkitys korostuu. Arvoilla johtaminen onkin prosessi, joka ei ole koskaan valmis, vaan sen onnistuminen punnitaan päivittäisessä arjessa – joka päivä. Liittyessään mukaan Naisten Oman Pörssiklubin toimintaan jäsen vahvistaa sitoutuvansa eettisten sääntöjen ja arvojen mukaiseen toimintaan. Arvot ajateltuna NoP:n toiminnan kantavana periaatteena ei voi olla mikään ”kuukauden temppu”, joka syntyy toiminnan pohjaksi hetkeksi ja häviää. Yritykset ajoittain sortuvat ottamaan erilaisia uusia johtamisoppeja käyttöönsä etenkin silloin, kun halutaan yritys nopeasti nousukiitoon. Sijoittamisen maailmassa kuitenkin tänä päivänä ainoa mahdollisuus pitkäkestoiseen toimintaan ja tasapainoon syntyy pitkäjänteisen työn tuloksena, jossa on selkeä moraali ja yhteiskuntavastuu. Minulta kysytään usein, voiko ihminen toimia yrityksessä, jos hänen arvomaailmansa ei kohtaa tai ovat ristiriidassa yrityksen arvojen kanssa. Kysymys on hankala, sillä joskus on toki elämässämme tilanteita, ettemme voi aina valita.

Mutta oman näkemykseni mukaan on erittäin hankalaa toimia tai sitoutua yrityksen toimintaan, jos omat arvot ovat täysin ristiriidassa yrityksen arvojen kanssa. Se ei ole eduksi ihmiselle eikä yritykselle. En usko, että työssä voisimme motivoituneesti ja sitoutuneesti toimia erinäköisesti kuin mihin uskomme, mikä on meille tärkeää ja miten toimimme omassa yksityiselämässämme. Kun edistämme itsellemme jotain tärkeää asiaa, minkä koemme elämäntehtäväksemme ja arvot ovat suunnannäyttäjä, uskallamme emmekä pelkää ”epäonnistumistakaan”, koska asian eteenpäinvieminen on merkityksellistä ja jopa välttämätöntä. Siksi oman - ja jopa yrityksen, missä toimimme, arvomaailman positiivinen kyseenalaistaminen, tarkistaminen ja täsmentäminen aidoksi ovatkin vastuullisesti ajattelevan ihmisen merkki. Tämän kirjoituksen myötä haluankin haastaa sinua pohtimaan, millä tavoin arvot voisivat toimia vahvemmin sijoituspäätöksiä tehdessämme? Millä mittarilla mittaamme tekemiämme sijoituksien ROI:n? Olemmeko oivaltaneet, että omalla toiminnallamme voisimme muuttaa niin halutessamme maailmaa, sillä kyseenalaistamalla päätöksemme taustat voimme kehittää itsessämme ja ajattelussamme uudenlaista vastuullista toimintaa? Jaana Villanen Arvo- ja liiketoimintakehittäjä, puhuja, konseptoija, Erikoisjuristi (HTM), Ammatillinen pedagogi, NTM, Life Coach jaana.villanen@prorigin.fi puh.0500 484477 www.seitti.pro, www.jaanavillanen.fi

NAISTEN PÖRSSIKLUBIN ARVOT: 1. LUOTTAMUKSELLINEN YHTEISÖLLISYYS NoP:n kaikessa toiminnassa keskeisessä roolissa on luottamuksellisuus, joka näkyy kaikessa toiminnassa. Luottamuksellisuus merkitsee laajasti ajatellen sitä, että jokainen mukana oleva voi luottaa toiminnan asianmukaisuuteen. Tämä edellyttää monia asioita, kuten ammattitaitoa, kuuntelemista ja jokaisen huomioimista. 2. KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN YHDESSÄ TEKEMINEN Käytännönläheinen yhdessä tekeminen syntyy innosta jatkuvaan sijoittamisen kehittämiseen, joka syntyy rohkeudesta etsiä alati uusia, entistä toimivampia toimintatapoja toteuttaa toimintaa. Käytännönläheisyys syntyy tahtotilasta ja tarpeesta saada aikaan kilpailukykyä parantavia uudistuksia, jonka pyrkimyksenä on omalla toiminnalla kyetä linjaamaan ja määrittelemään toimialan markkinaa uudelleen. 3. REHELLINEN TOISTEMME ARVOSTAMINEN JA KUNNIOITTAMINEN Rehellisyys tarkoittaa totuudessa pysymistä ja vilpittömyyttä sekä Naisten Oman Pörssiklubin eettisten sääntöjen noudattamista. Keskustelu on avointa, toisten ajatuksia ja mielipiteitä kunnioittavaa, jossa erilaisuus nähdään rikkautena. Rehellisyys on suoraa puhetta, joka ei sisällä negatiivista tai kylmää kommentointia, vaan annetaan tilaa jokaiselle ja käytetään termejä, joita jokainen ymmärtää.

Salvia D

G R A A F I S T A S A LV I A D E S I G N .C O M

4

S U U N N I T T E L U A PA U L A S A LV I A N D E R

J A

P. 0 5 0 3 0 1 1 8 8 5

V I S U A A L I S T A

E

S

I

G

N

V ​ I E S T I N T Ä Ä

Naisten Oma Pörssiklubin ohjausryhmän jäsen


N O P MAGAZI NE

ETSITKÖ OSAAVAA JA TULOKSELLISTA VÄLITTÄJÄÄ? Ota yhteyttä! MARJA HELLE 045 630 0526 marja.helle@kotijoukkue.fi Helsingin Kotijoukkue Oy Urheilukatu 5, 00250 Helsinki www.kotijoukkue.fi

RAVINTONEUVOJA *yli 20 vuoden kokemuksella

RIITTA OKKONEN räväkät ravintoluennot matkaohjelmat Salzburgin ja Zell am Seen seudulle turvalliset, toimivat ravintolisät info@riittaokkonen.com Puh. +358 447 444 070 ”Jos ei ole aikaa hoitaa terveyttä, koittaa päivä, jolloin on oltava aikaa sairastaa”.

Analyysi tarjoaa oivan avun osakesijoittajalle Naisten osuus sijoittajien joukossa on ollut ilahduttavassa kasvussa viime vuosina. Lukeudun itse siihen osuuteen, joka innostui sijoittamisesta pitkälti aikuisiällä, nimittäin ammatin kautta. Kun aloitin Inderesillä ekonomistina vuonna 2010, tein taloustieteen jatko-opintoja Turun kauppakorkeakoulussa. Ymmärsin kyllä talouden toiminnasta, mutta osakemarkkinat olivat minulle vieraat ja tieto niistä jäi television sivusilmällä katsottujen pörssiuutisten tasolle. Inderesillä aloittamisen jälkeen mielenkiintoni osakkeita kohtaan kuitenkin heräsi nopeasti, sillä päätyönäni oli (ja on äitiysloman jälkeen edelleen) Suomen luetuimman aamukatsauksen kokoaminen. Kirjoitin aamukatsaukseen joka aamu makro- ja markkinakatsauksen, jossa käsiteltiin kansainvälisten markkinoiden tapahtumat. Aamukatsauksen suolana kuitenkin ovat Helsingin pörssin yhtiökohtaiset uutiset, jotka luonnollisesti luin katsausta kootessani. Sitä mukaa kun ymmärrykseni yhtiöistä karttui analyytikoidemme kirjoittamien uutisten ja kommenttien myötä, aloin nopeasti ajatella, että miksipä ei, ja ostin ensimmäiset osakkeeni. Juuri taakse jäänyt finanssikriisi opetti varovaisuutta ja siksi aloitin hyvinkin maltillisesti sijoittamisen. Lisäksi elimme tuolloin keskellä euroalueen velkakriisiä, jolloin Kreikka ja muut Etelä-Euroopan maat ongelmineen olivat jatkuvasti otsikoissa. Se opetti ymmärtämään, että me Suomessa olemme erittäin riippuvaisia kansainvälisistä tapahtumista ja alamäki muualla Euroopassa tarttuu herkästi meillekin. Tietoisuus yksittäisten yhtiöiden tuntemuksen lisäksi talousympäristöstä (suhdannekehityksen suunta ja riskit kuten velkaantuminen, kauppasodat) on hyvä tuki yksityissijoittajallekin, ja

siihen informaatiotarpeeseen pyrin omalla osaamisellani eli makrokatsauksilla vastaamaan ja kokoamaan ns. ”isoa kuvaa”. Edelleenkin pidän osakesijoituksiani ”ylimääräisenä rahana” eli hyvin pitkän aikavälin (lähinnä eläkepäivien) säästönä. Sijoittaminen onkin minulle säästämistä. Mielestäni hyvä pääsääntö on se, että siinä vaiheessa, kun sijoitukset vievät yöunet, on liikaa pelissä markkinoilla. Omalta osaltani sijoittaminen ei ole ollut pelkkiä tuottojen kirjaamista, vaan vastoinkäymisiäkin olen kohdannut. Pitkäjänteisyys on kuitenkin pelastanut paljon tässäkin asiassa. Lisäksi tieto on tuonut mukanaan varmuutta. Suosittelenkin jokaiselle analyysipalveluumme tutustumista tueksi omien sijoituspäätösten tekemiseen. Inderes on kaikille osakesijoittajille avoin analyysipalvelu ja yhteisö. Toimintaamme ohjaavat viisi periaatetta: riippumattomuus, laadukas analyysi, intohimo osakemarkkinoita kohtaan, pääomamarkkinoiden avoimuuden parantaminen sekä toiminta yhteisönä yhteisen hyvän edistämiseksi. Tavoitteemme on vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan edistämällä kotimaista omistajuutta ja kansankapitalismia. Yhteisöömme kuuluvat sijoittajat oppivat tuntemaan kohdeyhtiöt paremmin, ymmärtävät omistajuuden merkityksen ja voivat kehittyä paremmiksi sijoittajiksi. Pörssiyhtiöille varmistamme, että yhtiöstä on jatkuvasti sijoittajien ja omistajien saatavilla laadukasta tietoa päätöksentekoon. Inderes-yhteisöön kuuluu yli 35 000 aktiivista sijoittajaa ja yli 100 kotimaista pörssiyhtiötä, jotka haluavat pitää omistajiensa tietotarpeista huolta. Marianne Palmu Ekonomisti, Inderes Oy 5


N O P MAGA ZIN E

Tuloksellisempi tapa salkunhoitajan valitsemiseksi Tyydyttävien sijoitustulosten saavuttaminen on helpompaa kuin useimmat ymmärtävät, kun taas poikkeuksellisiin tuloksiin yltäminen on paljon vaikeampaa kuin miltä se vaikuttaa. Tätä tosiasiaa on vain korostanut markkinoiden lisääntynyt kilpailu ja robotisaatio, sekä toisaalta myös piensijoittajien ulottuville saadut helpot ja edulliset passiiviset sijoitusratkaisut. Suuren enemmistön ei ole enää vuosiin kannattanut tähdätä muuhun kuin markkinatuottoihin, joille siis kaiken aikaa suuri osa aktiivisemmista sijoittajista häviää. Niiden, jotka haluavat enemmän ja tekevät tietoisen päätöksen poiketa markkinasta, onnistumisen todennäköisyys on matala. Valtaosa tätä yrittävistä niin pien- kuin ammattisijoittajistakin on kykenemättömiä aikaansaamaan kestäviä ylituottoja, ja osalla näennäisistä onnistujistakin kyseessä voi olla vain hyvän tuurin luoma illuusio. Miten sitten tunnistaa ne ani harvat, joiden kanssa sijoittajalla olisi edes edellytykset onnistua? Etenkin, kun valintaa usein tekee henkilö, joka on jo aivan oikein tunnistanut olevansa itse ei-niin-osaava sijoittaja. Mietitäänpä. Koska jo yksin tilastojenkin perusteella tiedämme poikkeuksellisten tuottojen olevan erittäin harvassa, valtaosa suurten organisaatioiden salkunhoitajista ei niihin tule pääsemään. Pikemminkin mitä isommasta ja mitä enemmän kilpailijoitaan muistuttavasta organisaatiosta on kyse, sitä varmempaa on, että suuri osa sen työntekijöistä on …no, keskinkertaisia. Mikäli joukkoon sattuisi osumaan yksittäinen huippulahjakkuus, hänen pitämisensä vaatisi ajan myötä yhtiöltä niin erilaisia ehtoja, etteivät suuren organisaation säännöt tähän taivu. Niinpä lahjakkaimmat salkunhoitajat usein päätyvätkin lopulta työskentelemään omistamissaan yhtiöissä. Myös sijoittajan kannalta vakaa enemmistöomistus on paras tae salkunhoitajan motivaation säilymisestä ja palvelun jatkumisesta mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Halutessa muista erottuvia tuloksia, salkunhoitajan täytyy tehdä muista poikkeavia asioita. Tämän tulee näyttäytyä erityisesti indeksistä selvästi poikkeavina painotuksina (ts. korkeana “active share:na”). Salkunhoitajan työn perusluonne on pyrkiä erottamaan parempia ideoita huonommista, ja mitä osaavampi hän tässä on, sitä voimallisemmin hänen kannattaa pyrkiä keskittämään pääoma kunkin hetken parhaisiin ideoihin. Edes kaikista lahjakkain ja ahkerin salkunhoitaja ei saa kerralla 30-50 loistoideaa, mutta voi saada muutaman. Hajautus hieman useampiin kohteisiin on perusteltua yksittäisten riskien vaikutuksen vähentämiseksi, mutta salkun tulee pysyä konsentroituneena, tai sen tuotot liukuvat kohti indeksiä. Kun koko etsintä tähtää poikkeuksellisiin tuloksiin, tuntuisi luontevalta ainakin hiukan vilkaista millaisiin tuloksiin salkunhoitaja on aikaisemmin päässyt. Tuottovertailut ovat kuitenkin aina hankalia, vaativat yllättävän pitkän ajan ol6

lakseen merkitseviä, ja luvuista voi olla syytä poistaa yksi tai pari suurinta onnistumista myös mahdollisen onnen roolin arvioimiseksi. Silti lupaavimmatkaan lähtökohdat eivät riitä, elleivät ne vähitellen näy myös tuloksissa ja myös salkunhoitajan oman varallisuuden kasvuna. Ainakaan on turha odottaa äkillistä ihmeparannusta salkunhoitajalta, jonka tuottohistoria on jatkuvasti seuraillut markkinaindeksiä, tai aina hävinnyt sille. Kuten kenen tahansa huippu-urheilijan, myös lahjakkaan salkunhoitajan voi olettaa ainakin karkeasti tuntevan oman tasonsa. Paras keino arvioida salkunhoitajan luottamusta osaamiseensa ja “parhaisiin ideoihinsa” on varmistaa, että hän sijoittaa myös omat rahansa suosimiinsa kohteisiin. Vaikka osa omaisuudesta onkin perusteltua hajauttaa muuhun, tuskin kukaan haluaa itselleen salkunhoitajaa, joka sijoittaa vain nimellisesti – tai ei laisinkaan – oman työnsä jälkeen. Ylipäänsä salkunhoitajan ja asiakkaiden saattaminen mahdollisimman samaan veneeseen on hyvä ajatus, ja salkunhoitajan merkittävä kanssasijoitus on myös parhaita keinoja hillitä liiallista riskinottoa. Toki tämän jälkeenkin on mahdollista, että salkunhoitaja on osaamaton huithapeli, mutta ainakin hän on vilpitön huithapeli. Viimeiseksi salkunhoitajalta kannattaa edellyttää rehellisyyttä ja korkeaa moraalia, sillä lisääntyneestä sääntelystä huolimatta finanssialalla on edelleen runsaasti keinoja harhauttaa asiakasta, piilottaa kuluja, tai tehdä jälkikäteen haitallisia muutoksia palveluun. Myönteisiä merkkejä ovat salkunhoitajan hyvä maine, suosittelijat, avoin sijoittajaviestintä, helposti ymmärrettävät palvelun ehdot, sekä palkkiotasojen kohtuullisuus. Vaikka yksin ei riitäkään, että asiakkaiden joukossa on salkunhoitajan ystäviä ja sukulaisia, se tuskin on myöskään huono merkki. Näiden tekijöiden lisäksi olisi paikallaan arvioida salkunhoitajan temperamenttia, luonnetta, älykkyyttä, ahkeruutta, intohimoa, lukeneisuutta ja osaamista, sijoitusstrategiaa, riskinhallintaa sekä joitain muita tekijöitä, mutta kaikki niistä eivät välttämättä ole niin erottelevia, ja vaativat arvioijaltaan selvästi enemmän asiantuntemusta. Lisäksi niiden tärkeimmät vaikutukset myös pitkälti sisältyvät edellä mainittuihin, helpommin selvitettäviin asioihin. Lupaavan tuntuista salkunhoitajaa haastateltaessa tehokkainta onkin aina aloittaa kysymällä, miten hän sijoittaa omat rahansa – ja ellei vastaus ole toivottu, jatkaa etsintää.

Antti Bergholm on Aristoi Capital Management Oy:n perustaja ja vastaava salkunhoitaja. Yhtiö tekee kansainvälisiin osakkeisiin keskittyvää täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa, ja pyrkii kasvattamaan valikoitujen asiakas-partnereidensa pääomaa selvästi markkinatuottoja nopeammin.


N O P MAGAZI NE

Menestyvien varainhoitaja

Aristoi Capital Management Oy

investors @ aristoi .fi

puh. 010-ARISTOI (010 274 7864)

Aristoi Capital Management Oy (”Aristoi”) on sijoituspalveluyhtiö, jolle on myönnetty toimilupa omaisuudenhoitoon, toimeksiantojen välitykseen sekä sijoituspalveluun tai oheispalveluun verrattavaan toimintaan. Yhtiötä valvoo Suomen Finanssivalvonta.Yhtiön käyntiosoite on Mannerheimintie 16 A, 5. krs, 00100 Helsinki. Aristoi ei ota vastaan toimeksiantoja puhelimitse. Kaikki asiakkaan ja Aristoin väliset tapaamiset dokumentoidaan ja sähköpostit tallennetaan. Edellytämme asiakkailtamme pitkää sijoitushorisonttia, sekä riittävän korkeaa riskin- ja tappionsietokykyä. Lisää tietoa palvelustamme on saatavilla sivuiltamme www.aristoi.fi

Premium-luokan kyberturvallisuuspaketti sinulle, laitteillesi ja kodillesi F-Secure TOTAL Tietoturva

VPN

Salasanojen hallinta

Kodin suojaus

KOKEILE ILMAISEKSI 30 PÄIVÄÄ f-secure.com/kokeile 7


N O P MAGA ZIN E

HYPPÄÄ ESIIN MASSASTA HERÄTÄ TUNTEITA TARJOA ELÄMYKSIÄ Olemme palvelleet satoja brändejä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä jo vuodesta 2006. Intohimomme on tehdä markkinointia, joka säväyttää, vaikuttaa ja tuo tulosta. Tekemisemme lähtee aina asiakkaidemme ymmärtämisestä ja kokonaiskuvan hahmottamisesta. Meiltä löydät osaajat niin brändi- ja markkinointiviestinnän, kuin promootioiden, tapahtumien ja messujenkin toteuttamiseen. Lue lisää meistä ja asiakkaidemme onnistumisista osoitteessa revoltti.fi Krista von Schantz CEO/ Co-Founder Naisten Oman Pörssiklubin jäsen

8


N O P MAGAZI NE

Helsingin pörssin perustivat yrittäjät ja liikemiehet – Sata vuotta myöhemmin suomen yrittäjien kasvuyrittäjäverkosto käynnistää ’365 päivässä Pörssiin’ -ohjelman Helsingin Pörssi perustettiin vuonna 1912 yrittäjien ja liikemiesten toimesta. He näkivät tärkeäksi luoda maahan markkinapaikan yritysten omistamiselle ja osakkeiden vaihdannalle ja tästä sai alkunsa Helsingin Pörssi. Pörssi on toiminut alusta saakka Lars Sonckin suunnittelemassa Pörssitalossa Fabianinkadulla. Välillä Pörssi oli pankkien omistuksessa ja pankeilla onkin ollut keskeinen rooli osakesäästämisen ja -sijoittamisen kehittämisestä. Nykyään Helsingin Pörssi on osa kansainvälistä Nasdaq-konsernia. Myös tänään yrittäjävetoiset, kasvollista omistamista ilmentävät yritykset ovat merkittävä osa OMX Nasdaq Helsingissä noteeratuista yrityksistä. Pörssin perustamisesta on kulunut vuosisata. Samat teemat ovat edelleen ajankohtaisia. Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkosto käynnistää vuodenvaihteessa ’’365 päivässä Pörssiin’’-valmennusohjelman. Ohjelma on tarkoitettu sellaisille yrittäjille ja yrityksille, jotka haluavat nostaa valmiuksiaan listata yrityksenä osake First North – markkinapaikalle. Tällä hetkellä Helsingissä markkinapaikalla on 26 yhtiötä, kun Tukholmassa niitä on 284. Arviomme on, että Suomen Yrittäjien 115.000 jäsenen joukossa on satoja ellei

tuhansia listauskelpoisia yrityksiä. Listaus on mahdollisuus, josta on paljon hyötyjä sekä yritykselle että yrittäjälle itselleen. Näistä yksi on oman pääoman hankinta kasvun ja investointien tekemiseen ja turvaamiseen. Merkittävää omistajan kannalta on myös se, että osakkeelle syntyy kauppapaikka ja yritykselle markkina-arvo. Osake voi olla myös maksuvälineenä yrityskaupoissa. Perintötilanteissa listattu yhtiö voi olla seuraavalle sukupolvelle helpompi omistaa kuin listaamaton. Näin on varsinkin silloin, jos seuraava sukupolvi haluaa tehdä jotain muuta kuin jatkaa vanhempiensa yritystä. Listaus tuo seuraavalle sukupolvelle valinnanvapautta. First North –listan etuna on, että sääntely ja esimerkiksi tilinpäätösinformaation tuottamisvelvoite on kevyempää kuin päälistalla. Tällöin myös listautumisen ja siellä olemisen kustannukset laskevat. Kannattaa myös huomata, että yrityksen listaaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että oma merkittävä asema yhtiössä poistuisi. Listauksen jälkeen usein suurin omistaja on edelleen yrittäjä itse. Kynnys listautumiselle First Northille on alhaisempi kuin mitä kenties kuvitellaan. Esimerkiksi hiljan listautuneen

A New Member of Parliament?

A New Member A New Member of Parliament? of Parliament?

YOU ARE WHAT YOU WEAR. YOU ARE WHAT YOU WEAR. YOU ARE WHAT YOU WEAR.

Admicomin liikevaihto oli 8,3 M€. Jos yrityksellä on usean vuoden toimintahistoria, liikevaihtoa mieluusti yli 5 M€ ja näyttöjä kannattavasta toiminnasta tai kiinnostava tulevaisuuden näkymä, saattaa yritys olla sopivalla yrittäjän valmentautumisella valmis listattavaksi. ’365 päivässä Pörssiin’ -ohjelma tähtää juuri edellä kuvattujen valmiuksien nostamiseen. Se toteutetaan yhteistyössä mm. Nasdaq Helsingin, Nordean, Finnveran ja keskeisten pörssimaailmaa koskevien toimijoiden kanssa. Valmennus koostuu seitsemästä teemallisesta ohjelmapäivästä vuoden 2019 aikana ja paikkoja on noin 20-30 yritykselle. Tavoitteena on, että ohjelman kautta saataisiin useita uusia yrityksiä pörssiin. Annamme mielellämme lisätietoja. Petri Roininen p. 040 761 9669 puheenjohtaja, Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkosto toimitusjohtaja, Investors House Oyj Sarianne Reinikkala p. 040 900 0334 hallituksen jäsen, Suomen Yrittäjät toimitusjohtaja, Finncontainers Oy Naisten Oma Pörssi – ohjausryhmän jäsen

A Professional Real Estate Agent?

A Professional A Professional Real Estate Agent? Real Estate Agent?

HABITUS TELLS WHO YOU ARE. HABITUS TELLS WHO YOU ARE. HABITUS TELLS WHO YOU ARE.

Or are you an investor? Or are you anandinvestor? Invest in your career contact Tuija K Or are you an investor? Invest in your career style and contact Tuija K for professional services. Invest in your career and contact Tuija K for professional style services. for professional style services.

+3 58 50 33 1 6702

| T U I JA.K AU PPI NE N@ T UIJA K. C O M | W W W . T UIJA K. C O M

+358 50 331 6702 | TUIJA.KAUPPINEN@TUIJAK.COM

+3 58 50 331 6702

| TUIJA.KAUPPINEN@TUIJAK.COM

| WWW.TUIJAK.COM

| WWW.TUIJAK.COM

9


N O P MAGA ZIN E

Lifestyle

LII SA SIM OL A

KOHTAAMI

SIA TÄHT IEN KANS

SA

CHARLIE III Liisa Simolan huikeat kokemukset Manhattanilla on nyt kirjoitettu kansien väliin kirjaksi Sweet Manhattan! Liisaan haastateltavina ovat olleet New Yorkissa niin Rock Hudson, Sophia Loren, Rita Hayworth, Salvador Dali, Meryl Streep, Woody Allen kuin Bette Daviskin. Rita Hayworth antoi ensimmäisen haastattelunsa seitsemään vuoteen juuri Liisalle Argentiinalaisen Siete Dias -lehden kirjeenvaihtajana, koska hän oli menossa Buenos Airesiin neuvottelemaan uudesta filmisopimuksesta. Salvador Dalin kanssa jokainen päivä oli seikkailu, jo kieli aiheutti ongelmia, Dali puhui itsestään kolmantena persoonana, lisäksi hänen englannin kielensä oli sekoitus ranskaa, espanjaa, kataloniaa, sekä lisäksi vielä omaa diibadaabaa. Bette Davis on Liisan mielestä ehdottomasti Hollywoodin paras näyttelijä, mutta myös vaikein, joka riiteli kaikkien kanssa, ihmiset suorastaan vapisivat hänen edessään. Sophia Loren on hienostunut, miellyttävä ja kohtelias kaunotar, vielä yli 80 vuotiaanakin Sophia Loren on huikaisevan kaunis paitsi ulkonäöltään, myös luonteeltaan. Studio 54 tuli tutuksi työpaikkana, siellä piti olla nähdäkseen mitä tapahtui. Ja kaikki mitä Lisa Minelli, Truman Capote, Persian shaahitar Farah Diba, Elisabeth Taylor, prinsessa Grace Kelly puuhailivat iltaisin. Liisa on kirjoittanut artikkeleita niin Voqueen, Blanco y Negroon, Paris Matchiin kuin lukuisiin muihinkin aikakauslehtiin Suomessa ja ulkomailla- Tarinankertojana hän on ollut haluttu journalisti Japania myöten ja Liisa onkin matkustellut laajasti ympäri maapalloa, miltei sadassa maassa. Lempimaa on Brasilia, mutta asuminen Riossa olisi ihan venäläistä rulettia, vaikkakaan 15 kertaa käytyään hän ei ole joutunut kertaakaan ryöstetyksi – enkeli on istunut olkapäällä!

Parhaat asiat tapahtuvat sattumalta mutta tunteella House of Elliottin perustaja ja pääsuunnittelija Liisa Rantakari-Elliott edustaa juuri sitä mistä hän puhuu ”Olkaa rohkeita, näyttäviä, eläkää ja nauttikaa !” Miksi piiloutua harmaaseen massaan kun voi loistaa – Suomalainen Nainen ansaitsee ripauksen luksusta jokaiseen päiväänsä. Liisa asui ja työskenteli kymmenen vuotta Pekingissä - Kiinassa on 2000 vuotinen viljeltyjen helmien perinne. ”Rakastuin helmiin. Ahmin kaiken mahdollisen tiedon niistä ja tein tuttavuutta alan asiantuntijoiden kanssa, joilta opin paljon. Päätin tuoda luksuslaatuiset, mutta samalla kohtuuhintaiset helmikorut Suomalaisten naisten elämään käytettäväksi asusteina, osana pukeutumista. Joka päivä” Korujen suunnittelu mutta myös helmiaiheiset asiakastilaisuudet House of Elliottin kauniissa Showroomissa vie Liisan viestiä eteenpäin. Kontaktit korujen käyttäjien kanssa tuo samalla uusia ideoita ja inspiraatiota kehittää mallistoamme. House of Elliott ja Liisa tuo virkistävän tuulahduksen itsetuntoa ja maailmannaiseutta jokaisen suomalaisen naisen ulottuville. Uniikki design helmikoru nostaa arkisemmankin vaatteen ryhtiä ja takuu sekä korjauspalvelu tuo koruille pitkän eliniän. House of Elliottin koru on loistavaa hinta-laatua oleva investointi. Yritys toteuttaa myös asiakkaiden omat korutoiveet – ovat ne sitten yksityisasiakkaan omia malleja, yrityksille kustomoituja liikelahjoja tai omien korujen muutoksia. Liisa toivottaa kaikki kaveri- , harraste tai yritysporukat tervetulleeksi kuplivan juoman ja cocktailpalojen ”Helmeilevä Hetki”- tilaisuuksiin kuuntelemaan ja ihastelemaan helmien kiehtovaa maailmaa. ”Miehillekin hyvä idea – täältä löydätte takuulla suopean vastaanoton saavat lahjat elämänne naisille” vinkkaa Liisa.

Jokunen vuosi sitten Liisa palasi Manhattanilta takaisin lapsuutensa maisemiin Helsingin Bulevardille Charlie koiransa kanssa. Liisalla on ollut kolme koiraa, kaikki Maltankoiria ja jokainen nimeltään Charlie, nykyinen on Charlie III – Liisalle maailman tärkein, mutta myös hemmotelluin koira Helsingissä – parasta herkkua ovat hirvicarpaccio ja sinisimpukat! Kirja Sweet Manhattan kokoaa Liisan elämänmakuiset muistot ja tarinat hänen kohtaamistaan ihmisistä ja kuvaa samalla kiinnostavasti New Yorkin muuttumista kolmen vuosikymmenen aikana. Tulevaisuudesta ei tiedä, ehkä Liisa kaappaa Charlie III:sen kainaloonsa ja suuntaa kohti uusia tutkimusretkiä tuntemattomiin maailmankolkkiin. Siihen asti tapaamme kuitenkin ihanan Liisan klubilla tarinoillaan pöytäseuruetta hauskuuttamassa. Marja-Leena Haapanen 10

MUSTAKI -LUOTTOVAATTEITA SINULLE, JOKA ARVOSTAT VASTUULLISTA KOTIMAISTA LAATUA JA MODERNIA DESIGNIA

mustaki.fi


N O P MAGAZI NE

Syyskuussa vietimme viikonloppua Frankfurtissa

Naisten Oma Pörssiklubin tapahtumia Naisten Oma Pörssiklubin kutsuvierastilaisuus Helsingin Pörssiklubilla 4.12.2017

Soile Yli-Mäyryn Taidehallin kesänäyttelyn avajaisissa Kuortaneella

Deutsche Bank AG:n kaksoispilvenpiirtäjät.

Kuvataiteilija kulki vieraita viihdyttäen ja tauluistaan kertoen lumoavassa puvussaan!

Nasdaq OMX Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman piti avajaispuheen. DB Wealth Managementin Jonas Fahnemann klubilaisten ympäröimänä.

NoP Magazine Rapupeijaiset Elokuussa vietimme rapupeijaisia Ravintola Särkänlinnassa.

NoP Golf Ladies Kesä 2018 on ollut sään puolesta unelmien täyttymys meille golfareille, aurinko on paistanut ja lämmintä on ollut varhaisesta keväästä, pitkälle syksyyn. Naisten Omassa Pörssiklubissa käynnistettiin golftoiminta huhtikuun lopussa, tarkoituksena on järjestää yhteisiä golfhetkiä NoP.n jäsenille. Touko-, kesäkuussa järjestettiin Continental Parkissa pro Hanna-Leena Ronkaisen ja pro Mikkis Bertlingin ammattitaitoisella otteella golftreenejä. Mukana oli sijoittajanaisia, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta golfista sekä jo pitkään pelanneita golfareita. Grippi, alkuasento, svingi ja muut golfintermit tulivat tutuiksi kaikille treenaajille. Kesän aikana pelasimme joka kuukauden viimeisenä maanantaina ja tutuksi tulivat Pickala Golf, Kytäjä Golf, Tali Golf, Gumböle Golf ja Tapiola Golf.

EKP:ssä kävimme tarkistamassa, että Suomen lippu on mukana rivistössä. Isänmaallinen tunne.

Naisten Oma Pörssiklubi kansainvälistyy Deutsche Bank on mukana avaamassa yhteyksiä Euroopan talouselämään. Syyskuussa Hotelli Kämp´issä aamiaisella Deutsche Bank Wealth Managementin kutsumana. Tj Stephane Junod kertoo maailman markkinanäkemyksistä, jäsenemme viihtyvät ja tenttaavat, vastaajina DB:n Teppo Toivonen, Geneve Sveitsi, Patrik Hedberg, Luxemburg ja Gary Alhanko, Geneve Sveitsi. ja tenttaavat, vastaajina DB:n Teppo Toivonen, Geneve Sveitsi.

Frankfurtin MainTowerissa, etualalla mainio oppaamme Vellamo Vehkakoski.

11


N O P MAGA ZIN E

KONTTIKAUPPA VUODESTA 1996 KONTTIEN VERKKOKAUPPAA VUODESTA 1999

www.kontti.fi

12