NoP Magazine 2019

Page 1

N OP MAGAZI NE

NoppiOppi – ymmärrettävää ohjausta osakemarkkinoista Aspossa vastuullinen liiketoiminta nähdään arvonluonnin edellytyksenä First North –listalle on pyrkimässä runsas määrä kasvuyrityksiä

2019/2

Jäsenemme Soile Yli-Mäyry palkittu kuvataiteilja maailmalla.

1


N O P MAGA ZIN E

Hyvä lukija, toinen toimintavuotemme on jo pitkällä, klubi-iltoja on takanamme yhteensä jo 15. Monen monta hienoa tapahtumaa, hengästyttäviä esiintymisiä, sekä jäsenyritystemme, että ulkopuolisten taholta. Klubi-iltojen lisäksi meillä on ollut paljon muutakin toimintaa, olemme retkeilleet lähikaupungeissa, olemme matkailleet Frankfurtiin, harrastamme golfia ja konsertteja. Parhaillaan valmistelemme syksyn matkaamme Zell am See´hen, patikoimaan mutta myös saamaan sijoitustietoa. Ja ennen kaikkea olemme viihtyneet yhdessä äärettömän hyvin, uskallan sanoa sen monien puolesta, paljon olen siitä kuullut jäseniltämme suullisesti, sekä tehtyjen tyytyväisyyskyselyjen tuloksena. Ja sehän kertoo paljon, että lähes 80 % jäsenistämme halusi jatkaa klubilaisena ensimmäisen jäsenyysvuoden päättyessä tammikuussa. Arvomme ovat luottamuksellinen yhteisöllisyys, käytännön läheinen yhdessä tekeminen, ja rehellinen toistemme arvostaminen ja kunnioittaminen. Arvoihimme kuuluu myös hyväntekeväisyys. Emme kerää rahaa, mutta toimimme, se on juuri sitä käytännön läheistä yhdessä tekemistä. Hyvän Mielen Tuojat käyvät ilahduttamassa yksinäisiä vanhuksia, osallistumme Hope ry:n reppukeräykseen ja annamme tukea Naisten Pankille mm. tämän magazinen myötä. Tässä NoP Magazinessa kerrotaan lisää toiminnastamme kuvin ja tarinoin. Kaikki toiminta on lähtenyt jäsentemme toiveista ja heidän aloitteellisuutensa ja toimintansa ansiosta ja myös heidän ehdoillaan - vetovastuu on joskus hankalaa kiireisen työn tai perhe-elämän vuoksi. Syksyllä alkavat työpajamme, joissa perehdymme käytännönläheisesti sijoittamiseen työpajoissa. Myös sijoitusohjauksemme, NoppiOppi, jatkuu edelleen. Siitä kertoo jäsenemme, aiemmin meklarina toiminut Pia Bertling sivulla 3. NoppiOppi 1 jatkuu edelleen myös ulkopuolisille, ajankohdat kerromme kotisivuillamme, kun syksyn ohjelma tarkentuu. Klubimme kasvaa edelleen, mutta harkitusti ja hallitusti - tahdomme pitää jäsenmäärämme kohtuullisena pitääksemme tunnelman ja viihtyisyyden klubilla korkeana. Uusia toimintoja kehitetään edelleen jäsentemme toiveiden mukaisesti. Kotisivujamme uusitaan parhaillaan, sieltä löydät myös jäsenhakemuksen.

NOP MAGAZINE Päätoimittaja Marja-Leena Haapanen marja-leena.haapanen@investock.fi JULKAISUN TAITTO SalviaDesign Paula Salviander salviadesign.com NoP:in ohjausryhmän jäsen

2

Markkinatilanne on odottava, jotkut povaavat romahdusta, toiset pientä notkahdusta. Mutta aina on aika sijoittaa saadakseen pääomatuloa. Työpajoissa keskustelemme miten parhaiten välttää tappioita taloudellisen tilanteen hiljentyessä, vaikka joskushan ne ovat ihan parhaita, kun voittojen tasaamiseksi niitä voi verotuksessa hyödyntää. Yli 30 vuoden sijoitustaipaleellani monet romahdukset kokeneena voin vakuuttaa, että aina noustaan ja entistä korkeammalle, siinä välissä vain tarvitaan sisua ja malttia. Toivotan tuloksellisia sijoituksia ja luottavaisia ajatuksia markkinamyllerryksissä. Marja-Leena Haapanen https://www.naistenomaporssiklubi.fi


N OP MAGAZI NE

Valokeilassa

NoppiOppi – ymmärrettävää ohjausta osakemarkkinoista Voi sitä ihanaa hetkeä, kun ymmärtää uusia asioita oppimisen kautta. Olen uskomaton oppimisen ja uuden sisäistämisen ihailija (opiskelen tällä hetkellä viron kieltä, kun muilta kiireiltäni ehdin). Osakemarkkinat ja sijoittaminen ovat minulla verissä, sillä olen työskennellyt pääomamarkkinoilla 21-vuotta, joista korkosijoittamisen ja osakemeklaroinnin piirissä 17 vuotta. Olen sijoittanut 25:n vuoden ajan ja samalla kasvattanut oman vanhuudenturvasalkkuni koostumaan yhdestä kiinteistösijoituksesta, osakkeista, lyhyistä korkosijoituksista ja valuuttatalletuksesta.

NoppiOpin kautta pureudutaan ajankohtaisiin ja tärkeisiin termeihin, kuten

Tapanani on luennon päätteeksi liittää mukaan suosituksia hyvistä sijoituskirjoista.

osingon irtoamispäivä ja miten se vaikuttaa osakekurssiin osingon täsmäytyspäivä osingon maksupäivä maksuton osakeanti eli SPLIT (NESTE keväällä 2019) Fiskarsin osingonjako (sekä rahaa että Wärtsilän osakkeita)

Paketti on siis mielenkiintoinen, kerta kerran perään. Kysymykset ohjauksen yhteydessä ovat suotavia ja aikaisempien kertojen perusteella, kysytyt kysymykset tuovat sivupolkuja ihan uusiin kokonaisuuksiin.

Käydään läpi terminologiaa, graafeja sekä miten graafeja voi hyödyntää. Esimerkin voimin käydään läpi ammattilaisten käyttämiä sijoitustaktiikoita sekä hahmotetaan riskejä. Osallistujien niin halutessaan, voimme käydä myös läpi excel-taulukkolaskennan hyödyntämistä salkunrakentamisessa.

Uusista ohjaustilaisuuksista ilmoitetaan NoPin verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kautta. NoppiOppien pitopaikka on joko Pörssiklubin kabinetti tai Helsingin Suomalaisen Klubin kabinetti. Kaikki siis innolla mukaan, terveisin Pia Bertling NoP:in ohjausryhmän jäsen

3


N O P MAGA ZIN E

Aspossa vastuullinen liiketoiminta nähdään arvonluonnin edellytyksenä Globaali keskustelu ilmastonmuutoksesta ja kehittynyt lainsäädäntö ovat nostaneet yritysten liiketoiminnan ympäristövaikutukset entistäkin tarkemman tarkastelun alaiseksi. Myös yritysten suoriutuminen sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvissä vastuullisuustekijöissä kiinnostaa yhä laajemmin eri sidosryhmiä. Valtioiden ja kansalaisjärjestöjen lisäksi myös sijoittajat ovat viime vuosien aikana tosissaan heränneet, ja puheet ovat yhä enenevässä määrin muuttuneet teoiksi. Kun vastuullisuudesta aiemmin lähinnä keskusteltiin seminaareissa, ovat nämä keskustelut viime vuosina realisoituneet strategisiksi linjauksiksi ja sijoituspäätöksiksi. Vastuullinen liiketoiminta ja läpinäkyvä raportointi vastuullisuusasioista eivät siis ole enää erottautumistekijöitä vaan elinehto kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle. Vastuullisuus liiketoiminnan jokaisella osa-alueella on myös mitä tehokkainta pitkän aikavälin riskienhallintaa. Regulaation tiukentuessa ja kuluttajien tietoisuuden lisääntyessä imago- ja mainehaitat tulevat yhä useammin kovan hintalapun kera. Vuonna 2015 paljastu4

nut saksalaisen autojätin systemaattinen päästöhuijaus on tähän mennessä tullut maksamaan yhtiölle yli 20 miljardia euroa. Lisäksi keskeneräisten oikeusjuttujen lukumäärä on pelkästään Saksassa noin 17 000. Eurooppalainen investointipankki taas on joutunut maksamaan sakkoja finanssikriisin aikaisten laiminlyöntien, väärinkäytösten ja sisäisten valvontaprosessien pettämisen seurauksena noin 11 miljardin euron verran. Nämä ovat valtavia lukuja jopa suuryrityksille.

Vastuullisen sijoittamisen perimmäisenä tarkoituksena – kuten kaikessa muussakin sijoitustoiminnassa – on salkun tuotto- ja riskiprofiilin parantaminen. Valittu strategia ja sijoituskohteet riippuvat toki aina viime kädessä kunkin sijoittajan omista tavoitteista, preferensseistä ja periaatteista. Kaikkia sijoittajia kiinnostaa kuitenkin sijoitukselle saatava tuotto, ja sitä vastuullista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt todistetusti tuntuvat tarjoavan.

Hieman maltillisempia summia omassa taloudessaan pyörittävän piensijoittajan olisi myös syytä suhtautua vakavasti vastuullisuusteemaan. Vastuullisuus on yhteiskunnan läpäisevä megatrendi, jonka merkitys tulee vain kasvamaan lähivuosien aikana – myös pörssimarkkinoilla ja sijoitustoiminnassa. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden sekä sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioon ottamista sijoitustoiminnassa. Miksi sijoittajan sitten tulisi olla aiheesta kiinnostunut ja käyttää rajallista aikaansa näidenkin teemojen pohtimiseen ja tutkimiseen? Eikö sijoituspäätökset tulisi tehdä järjellä eikä tunteella?

Nordean syyskuussa 2018 julkaistussa raportissa esiteltiin pankin tutkimusta, jossa noin 230 eurooppalaisen yhtiön suoriutumista mitattiin vastuullisuuden eri osa-alueilla ja verrattiin arvioita yhtiöiden osakekurssin kehitykseen. Tulokset olivat vähintäänkin innostavia: osakekurssin kehityksellä mitattuna vastuullisuudessa parhaaseen AAA-kategoriaan rankatut yhtiöt päihittivät alimman kategorian yhtiöt yli 50 prosentilla vuosien 2012–2018 välillä. Asia ei tietenkään ole ihan näin yksiselitteinen, mutta hyvin johdettu ja vastuullista liiketoimintaa harjoittava yritys vaikuttaisi tämänkin tutkimuksen mukaan omaavan keskimäärin paremman tuottopo-


N OP MAGAZI NE

tentiaalin kuin lepsummin vastuullisuuteen suhtautuva verrokkinsa. Me Aspossa uskomme, että pitkällä aikavälillä arvonluonnin edellytyksenä on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta. Monialayhtiössä vastuullisuuden eri osaalueet korostuvat eri liiketoiminnoissa. Esimerkiksi varustamoliiketoiminnassamme olemme alan edelläkävijöitä ympäristöasioissa. Tytäryhtiömme ESL Shippingin maailman vähäpäästöisimmät, nesteytetyllä maakaasulla kulkevat irtolastialukset ovat uuden sukupolven rahtilaivojen esikuvia, ja niille myönnettiin huhtikuussa 2019 Clean Ship Index -ympäristöarvioinnissa luokituksen paras, viiden tähden arvosana. Konsernitasolla taas olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen. Kyseessä on YK:n aloite, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen periaatteen mukaan ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyen. Viime kädessä olemme kuitenkin vastuussa osakkeenomistajillemme. Omistajaystävällisen osinkopolitiikkamme ansiosta osakkeenomistajamme ovat nauttineet keski-

määrin 5,5 prosentin osinkotuottoa viimeisen viiden vuoden aikana – selvästi yli pörssin keskiarvon. Jokainen piensijoittaja perustaa sijoituspäätöksensä itse tärkeinä kokemiinsa tekijöihin liittyivät ne sitten yhtiöiden tunnuslukuihin, osinkopolitiikkaan, toimialaan tai vaikkapa markkinasuhdanteisiin. Kehottaisin kuitenkin pitämään mielessä myös vastuullisuustekijät ja tutustumaan yritysten vastuullisuusraportteihin, sillä niistä voi saada arvokasta tietoa yritysten liiketoiminnasta ja riskiprofiilista. Uskon vahvasti, että ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät tulevat entisestään kasvattamaan merkitystään yritysten arvonluonnissa. Vastuullisuus on tullut jäädäkseen.

Aspo lyhyesti Aspo Oyj on vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittynyt monialayhtiö. Aspon kokonaan omistamat tytäryhtiöt ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko toimivat omilla, vahvoilla yritysbrändeillään. Kauppaa ja logistiikkaa edustavien liiketoimintojen tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli noin 540 miljoonaa euroa ja työntekijämäärä noin 1 000. Aspo Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.

Aki Ojanen Aspo Oyj:n toimitusjohtaja

5


N O P MAGA ZIN E

HYPPÄÄ ESIIN MASSASTA HERÄTÄ TUNTEITA TARJOA ELÄMYKSIÄ Olemme palvelleet satoja brändejä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä jo vuodesta 2006. Intohimomme on tehdä markkinointia, joka säväyttää, vaikuttaa ja tuo tulosta. Tekemisemme lähtee aina asiakkaidemme ymmärtämisestä ja kokonaiskuvan hahmottamisesta. Meiltä löydät osaajat niin brändi- ja markkinointiviestinnän, kuin promootioiden, tapahtumien ja messujenkin toteuttamiseen. Lue lisää meistä ja asiakkaidemme onnistumisista osoitteessa revoltti.fi Krista von Schantz CEO/ Co-Founder Naisten Oman Pörssiklubin jäsen

6


N OP MAGAZI NE

First North –listalle on pyrkimässä runsas määrä kasvuyrityksiä SY:n Kasvuyrittäjäverkoston ”365 Päivässä Pörssiin” –ohjelma lähti liikkeelle

Viime NOP Magazinessa esittelimme Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkoston järjestämän ’’365 Päivässä Pörssiin’’ –ohjelman. Mukaan lähti upeat 34 henkilöomisteista pk-yritystä, jotka pohtivat First North –listautumista yhtenä vaihtoehtona. Mukana on mm teknologia-, kiinteistö-, suunnittelu-, sote- ja monen muun alan yrityksiä. Yhteistä mukanaolijoille on henkilöomisteisuus ja kasvuhalu. Takana on nyt kaksi jaksoa, joista ensimmäinen käsitteli listautumista sekä sen etuja ja haittoja. Tällöin kuultiin muun muassa Piipon listautumiskokemuksista Sami Miettisen kertomana sekä Pörssin tarjoamista mahdollisuuksista Henrik Husmanin johdattamana. Toinen jakso

keskittyi sijoittajaviestintään. Sauli Vilen korosti operatiivisen suorituskyvyn merkitystä sijoittajaprofiilin rakentamisessa. Hanna-Maria Heikkinen valotti talousinformaation roolia ja sisältöä. Jokaisen jakson jälkeen osallistujat arvioivat kouluttajia ja annin hyödyllisyyttä. Jaksojen välillä on ’’kotitehtäviä’’ pohdittavana. Ohjelma on järjestetty Suomen Yrittäjien toimesta ja yhteistyössä Nasdaqin ja Finnveran kanssa. Tavoitteena on avittaa pk-yrityksiä niiden polulla pörssiin. Kaikki mukana olevat alustajat ovat liikkeellä pro bono -hengessä edistämässä yrittäjien asiaa ja pääomamarkkinoiden toimivuutta. Tästä hengestä ja yhteisen hyvän eteen työskentelemisestä verkoston puheenjohtaja Petri Roininen on ollut erityisen iloinen.

Olemme kuitenkin hyvin alussa. Tukholmassa First North –listalla on jo noin 300 yritystä. Pörssi on hyvä paikka kasvuyrittäjälle hakea pääomaa ja saada likviditeetti omalle omistukselleen. Petri Roininen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkosto toimitusjohtaja, Investors House Oyj Sarianne Reinikkala, NoP:in ohjausryhmän jäsen, toimitusjohtaja, Finncontainers Oy

First North –listalla on Suomessa tällä hetkellä 27 yhtiötä. Mikäli kolmasosa ohjelmassa mukana olevista yrityksistä lähivuosina listautuisi, lisääntyisi First North -yritysten määrä yli puolella. 7


Lifestyle

N O P MAGA ZIN E

#nostanainenpäivässä ”Toinen kansanluokka ei saa vaurastua toisen murtamisella. Toinen sukupuoli ei saa sortaa toista eikä despoottisen valtansa painolla tukahduttaa sen elinvoimaa.” - Minna Canth Valvojassa 1884.

Minna Canth oli aikansa Suomessa merkittävä mielipidevaikuttaja ja eurooppalaisten aatteiden välittäjä, joka edisti naisten asemaa muun muassa tekemällä työtä tyttöjen koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Kuollessaan 1897 äkillisesti sydänkohtaukseen 53-vuotiaana, muodostui hänen hautajaisistaan merkittävä tapahtuma. Canth oli eläissään ansioitunut sekä liikkeenharjoittajana, kirjoittajana ja salongin pitäjänä. Minna Cathin teoksista huokuu myötätuntoa naisia ja vähäosaisia kohtaan. Vaikka heille usein käy huonosti, onneton loppu on omiaan herättämään lukijassa moraalisia pohdintoja ja osoittamaan, ettei yhteiskunta toimi aina niin, että hyvyydestä palkittaisiin ja pahuudesta rangaistaisiin. Teoksissa kertoja ei kuitenkaan osoittele eikä kauhistele vaan kuvaa kliinisen objektiivisesti ympäristöä ja ihmisiä.

Jotain näitä Minna Canthin murusia ajattelin aloittaessani muotoilla ajatusta kirjasta #nostanainenpäivässä. Minulle naisten voimaannuttaminen ja eteenpäin kannustaminen on ollut elämäni yksi kantavimmista ja merkityksellisimmistä asioista. Uskon, että esikuvana toimiminen ja toisten naisten rohkaiseminen ovat jokaiselle naiselle tärkeitä asioista. Minulle esikuvana on olleet molemmat isoäitini: Kerttu ja Anni. Kiinnostus naisten tarinoihin on saanut alkunsa heiltä. Vuosia pyörittelin mielessäni ajatusta siitä, kuinka voisin Minna Canthin kaltaisesti vahvistaa naisia rohkaisevaa keskustelua, tässä ajassa. Lopulta löysin tien toimittaa kirja, jossa keskiöön nostetaan vuoden jokaiselle päivälle yhden naisen itsensä tuottama tarina, hänen äänensä sellaisena, kuin se on. Kirjan tavoite on rohkaista lukijaa löytämään sekä oma polkunsa että äänensä elämässään ja pitämään omia, naiseuden tuomia ominaisuuksia pikemminkin vahvuuksina kuin heikkouksina. Sillä jokaisen on itse tarkoituksenmukaisesti suunniteltava, millaiseksi haluaa oman elämänsä muodostuvan. Sen jälkeen on valittava vaih-

Anna arvostettu lahja - lahjakortti sijoitusohjaukseen

Verkkokaupastamme https://holvi.com/shop/wScw87/product/74d751ecfaef4f96a2dd9571aab3075e/ voit tilata lahjakortin, joka lähetetään sinulle postitse. Lahjakortti on 95 euron arvoinen, se oikeuttaa osallistumisen syksyn aikana järjestettäviin NoppiOppeihin tai vaihtoehtoisesti vierailun klubillamme. Lahjakortit ovat voimassa 6 kk ajan. Lisätietoja: marja-leena.haapanen@investock.fi,

8

toehtojen välillä ja johdettava itseään, jotta tulee sellaiseksi, mitä haluaa olla. Ja pääsee sinne, minne haluaa päästä. Se on liian arvokas asia jätettäväksi sattuman varaan. Toivon, että kirjan myötä jokainen nainen, juuri sinä, pyrkisit tuomaan itsestäsi parhaan esiin uskaltaen olla aidosti sitä, mitä on: osaava, myötätuntoinen ja arvostava – ja menestyä juuri siinä sillä alueella, jonka kokee itselleen tärkeäksi. Uskon, että jokainen nainen on upea, juuri sellaisena kuin hän on, ollen aina ensisijaisesti hyvän tekijä itselleen. Ei itsekkäästi, vaan itsenäisesti.

Jaana Villanen Arvostrategi, palvelu-ja liiketoimintavalmentaja, puhuja, konseptoija Erikoisjuristi (HTM), Ammatillinen pedagogi (Amo), NTM, Life Coach jaana.villanen@prorigin.fi puh.0500 484477 www.seitti.pro, www.jaanavillanen.fi


Tuija K kuvien kuvaaja: Laura Johansson

N OP MAGAZI NE

Intohimosta pukeutumiseen Vietimme hutikuisena perjantaina pukeutumisneuvojaTuija Kauppisen yrityksen Tuija K:n kymmenvuotista yrittäjäjuhlaa. Tilaisuudessa paitsi juhlittiin Tuijan yrittäjätaivalta, myös kuultiin Tuijan tulevaisuuden suunnitelmista ja yrityksenä uuden liikeidean lanseerauksesta. Samalla Tuija kertoi mukaansa tempaavasti oman yrittäjätarinansa. Merkkipäivää juhlittiin business-aiheeseen sopien lounastilaisuudella ravintola Prestossa Etelä-Esplanadilla. Tuija kertoi, miten hän kymmenen vuotta sitten istui koulun penkillä opiskelemassa pukeutumisneuvojaksi ja aloitti rohkeasti yrittäjänä ilman yhtäkään asiakasta. Inspiraationa Tuijan yrittäjätaipaleelle oli jo käsitteeksi muodostuneet miesten kengät ja tennissukat. Aika on jo toinen, mutta kymmenen vuotta sitten suomalaiset miehet erottuivat lento-

Jäsenemme pikaohje suoliston hyvinvointiin Suolisto sijaitsee keskellä kehoa ja niinpä siitä voi jo päätellä, että se on keskeisessä asemassa ajatellen kokonaisvaltaista hyvinvointiamme. Suoliston hyvinvointi vaikuttaa jopa 80% puolustusjärjestelmäämme (iskeekö flunssa usein?) ja toisaalta myös aivojen toimintaan. Siispä tästä elimestä kannattaa pitää hyvää huolta.

kentillä kengissään kansainvälisistä kollegoistaan. Tuija K saikin tyylineuvojana paljon positiivista huomiota, ja häntä on usein haastateltu lehtiin ja kutsuttu radio-ohjelmiin kommentoimaan erilaisten tilaisuuksien asuvalintoja. Viimeksi viime kesänä, kun huippujohtajat tapasivat Helsingissä Tuija on tehnyt pitkän matkan yrittäjänä ja kehittänyt omaa asiantuntemustaan pukeutumisneuvojana. Viimeisempänä hän on opiskellut Amerikassa Miamissa kuuluisan Grant Cardonen johdolla kansainväliseksi motivaatiopuhujaksi. Tuija aikoo myös jatkossa keskittyä naisten pukeutumiseen, mikä tapahtuu uudistuneen yritystoiminnan myötä. Tuija K:n yritys on siirtynyt digiaikaan ja tarjoaa online-koulutuksia ja tyylineuvontaa naisille.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin ravitsemuksessa; riittävä kuitujen saanti (liukenevienja liukenemattomien kuitujen), tarvitsemme sekä kasvikunnan että viljakunnan tuotteita. leipä mieluiten hiivaton ja vehnätön (ruis ja kaura, gluteeniton siemenleipä) kasvikset raasteena, höyrytettynä, wokattuna (pureskele min. 32 kertaa suupala) maitohappobakteerit (mm.hapattamalla tehtyä hapankaalia), tai ravintolisävalmisteena veden juonti säännöllisesti, noin 2 l/ päivä on hyvä nyrkkisääntö, suosi rai-

Maittavan buffet-lounaan jälkeen kuulimme myös vieraiden puheenvuoroja. Poliitikko ja radiopersoona Abdirahim Hussein mm. kiitteli Tuijaa siitä, että on monesti saanut Tuijalta pukeutumisneuvoja, jotka ovat pelastaneet hänet julkisessa esiintymisessä. Tuija K:n yrittäjätaivalta kuvaavat parhaiten hänen omat sanansa ”vision, passion, business – kokonaisvaltaisesti”. NoP toivottaa Tuija K:lle ja uudelleen lanseeratulle yritysidealle menestystä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Jutun on kirjoittanut jäsenemme Auli Hietanen

kasta hiilihapotonta vettä, lisää maut itse, kuten yrttejä, kurkkusiivuja, purista limen/sitruunan mehua sekaan liikunta; suoliston peristaltiikka vaatii liikettä, venyttele aamulla jo sängyssä, ”polje polkupyörää” jne… kalsiumin ja magnesiumin tasapaino; kalsiumia saamme normaaliolosuhteissa riittävästi, magnesiumin kohdalla usein puutoksia (mm.suonenvedot merkki puutoksesta), useimmiten tarvitset ravintolisää avuksi. Terveellisin terveisin Riitta Okkonen RitaWellness Oy 9


N O P MAGA ZIN E

Naisten .. Pankki .. Open 2019 -hyvantekevaisyyskiertue

Avoimia pariscramblekisoja kaikille golfareille ikään, sukupuoleen tai tasoitukseen katsomatta. Parin osallistumismaksu 80 euroa, josta 50 euroa ohjataan suoraan Naisten Pankin toimintaan. Tarkemmat tiedot kisoista: golfseurojen omat sivut, www.naistenpankki.fi/golf tai www.facebook.com/NaistenPankkiOpen. OSAKILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN SUORAAN KLUBEILLE. TERVETULOA! OSAKILPAILUT 5.5. 25.5. 8.6. 15.6. 29.6. 30.6.

su la la la la su

Kultaranta Resort Nokia River Golf Hartola Golf Oulun Golf Uudenkaupungin Golfklubi Kytäjä Golf

5.7. 6.7. 7.7. 11.7. 13.7.

pe la su to la

Sarfvik Golf Iitti Golf Hirsala Golf Tahko Golf Nordcenter Golf & Country Club

20.7. 21.7. 27.7. 3.8. 10.8. 31.8.

la su la la la la

Peuramaa Golf Lahden Golf Muurame Golf Holiday Club Golf Saimaa St Laurence Golf FINAALI, Kullo Golf

#golfaa naiselle ammatti a Ostosta verk tti.fi 7 kon 24/

Helppoa ostamista – kaikki konteista! Ainoa konttien verkkokauppa Suomessa. Kuljetukset eri puolille Suomea. K A U P P A

1999 2019

Puh. 029 123 4300 www.kontti.fi

Salvia D

G R A A F I S T A S U U N N I T T E L U A J A V I S U A A L I S T A ​V I E S T I N T Ä Ä 10

E

S

I

G

N

salviadesign.com


N OP MAGAZI NE

Vierailimme Soile Yli-Mäyryn Taidelinnassa, aivan lumoutuneina kuuntelimme Soilen tarinointia lapsuudestaan ja kasvupolustaan kansainvälisesti yhdeksi tunnetuimmista suomalaisista kuvataiteilijoista.

Lifestyle

Jäsenemme Soile Yli-Mäyry - palkittu kuvataiteilja maailmalla.

Ihastelimme taulujen lisäksi värikkäitä Muranon saarella tehtyjä lasiveistoksia ja -totemeja, sekä itse Taidelinnaa, kolmikerroksista jyhkeätä rakennusta täynnä ihastuttavia taideasetelmia. Ja joku meistä poistuikin pikkubussiin hyvää mieltä hehkuen - taidehankinta tiukasti kainalossaan kotiin viemisenä. Palaamme uudelleen, jäi kyltymätön nälkä nähdä kauneutta näin runsain mitoin.

Kuvapoimintoja Soilen albumista

Tokion 32. Yksityinäyttelyni avajaiset 15.4 Singaporen näyttelyssä 9.11 2018, vas. 2019, vasemmalla: japanilaisia keräilijöitä Galleristi Jack Yu, Presidentti Tarja Halo, Suurlähettiläs Pekka Orpana , taiteili- nen, tait. Suurlähettiläs Paula Parviainen. ja, Suurlähettilään vaimo Paula Orpana. Näyttely oli osa Japani -Suomi diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhlaohjelmaa. Ensimmäinen näyttelyni Japanissa oli jo vuonna 1989. Samana vuonna alkoi myös NewYorkissa säännöllinen näyttelytoiminta. Nycin WalterWickiser-Galleria on julkaissut 2 laajaa taidekirjaataiteestani vuosina 2009 ja 2015.Nyc:n galleristi on edustanut taidettani myös taidemessuilla Houstonissa Texasissa, Miamissa , Los Angelesissa , Chicagossa ja Torontossa.

NewYorkin Walter Wickiser Gallerian näyttelyn avajaiset 2.3 2019, vasemmalla Soile Yli-Mäyryn Taidelinna Orimattilassa. Galleristi Walter Wickiser, taiteilija, Suurlähettiläs/ pääkonsuli Manu Virtamo ja http://www.soileyli-mayry.com/finnish.html vaimonsa. 11


NoPin tapahtumia

N O P MAGA ZIN E

Naisten Oman Pörssiklubin

KevätHumaus

TIISTAINA 16.4. KLO 15-19.

Helsingin Pörssiklubilla Fabianinkatu 14, 4 krs.

MM. LUENTOJA, ESITYKSIÄ, TUOTETARJOUKSIA! NAISTEN OMA PÖRSSIKLUBI ESITTÄYTYY

Vapaa sisäänpääsy

NoPin KevätHumaus KevätHumausta vietettiin klubilla huhtikuussa. Mukana oli iso joukko yhteistyökumppaneitamme ja ovet olivat avoinna kaikille innokkaille klubiimme tutustujille. Kävijöitä olikin runsaasti ja näytteilleasettajamme olivat tyytyväisiä saadessaan kertoa tuotteistaan ja tarjouksistaan. Esillä oli monenmoista stressiä mittaavasta sormuksesta liikuntaterapiaan, Namikoshi Shiatsuun, Mustaki-kimonoihin. koruihin, moniin kirjoihin, suoliston hyvinvointiin ja moneen muuhun mielenkiintoiseen aiheeseen, joita ei tässä tilassa voida mainita erikseen.

Tervetuloa klubille! Aulassa on jäseniämme vastaanottamassa Klubi-Evaksi nimetty Eva Toppari. Hän on ollut mukana toiminnassamme lähes alusta alkaen, ja jäsenemme ovat tottuneet Evan miellyttävään ja tyyneen tapaan huolehtia vastaanotosta ja yleisestä viihtyisyydestä klubillamme.

Pauliina Littorin kertoo elävästi taidesijoittamisesta.

Liisa Simola jakamassa omistuskirjoituksia kirjaansa Sweet Manhattan. Vauhdikkaat klubilaiset Liisan lisäksi Riitta Okkonen ja Rebecca Reinikkala kirja kädessään.

Rebecca Reinikkala kietoutui KevätHumauksessa kotimaiseen Mustaki-kimonoon 12


N OP MAGAZI NE

More than Beauty Academy 2019 NoP kouluttaa Missi Suomi 2019 Semifinalisteja. Aiheena oman talouden hallinta. On äärimmäisen tärkeätä opastaa nuoria naisia hoitamaan omaa rahatalouttaan ja kartuttaa pääomaa sijoittamalla. Taloudellinen turva on elintärkeätä varsinkin mahdollisten kriisien osuessa omalle kohdalle, siksi tietoisuutta on lisättävä kaikilla saroilla. Kuvassa mukanani jäsenemme, arvostrategi Jaana Villanen (keskellä oikealla), sekä kaksi semifinalistia.

Hyvän Tahdon Lähettiläät Naisten Oman Pörssiklubin Hyvän Tahdon Lähettiläät Tuija Uusitalo ulkoiluttamassa Villa Azalean asukkaita.

Miten kivaa on olla jäsen NoP:issa! Hei! Joskus mielenkiinto uutta kohtaan antaa alkusysäyksen sille, mikä myöhemmin osoittautuu äärimmäisen hedelmälliseksi ja kannattavan kiinnostavaksi siirroksi! Kevään ensimmäisellä golfkierroksella oli mukana oik. Hilla SundströmEija Virtanen, Pia Bertling Marja Rasi-Kurronen , Sarianne Reinikkala , Auni Palo ja Outi Kunttu.

NoP Golf Ladie´s

Amandat ja Naisten Oma Pörssiklubi yhteistyöhön Vuoden alussa Havis Amandan Nuorkauppakamari ja Naisten Oma Pörssiklubi solmivat yhteistyön. Tavoitteena on lisätä molempien verkostojen tunnettuutta, laajentaa naisten sijoitustoiminnan osaamista ja varallisuuden kasvua sekä sitä kautta omavaraisuutta ja elämänhallintaa. Ensimmäisenä Amandoista Naisten Pörssiklubin iltaan osallistui Amandojen senaattori Lotta Hanski. Lue Lotan ajatuksia illasta www.havisamanda.com.

NoP golfilaisia on runsaat kaksikymmentä henkeä aivan vasta-alkajista pitkään pelanneisiin. Mukaan voi tulla kesken pelikauden ja ilmoittautumiset kierroksille sujuvat helposti Nimenhuuto-aplikaatiolla. Pelien lisäksi Nop Golf järjestää lyöntiharjoituksia tuttujen valmentajien kera. Kesän tulevat golfkierrokset pelataan Pickalassa, Keimolassa, Sarfvikissä sekä Hirsalassa ja niihin voi ilmoittautua NoP Golf Nimenhuudossa.

Niin minulle kävi – sain sähköpostiini kutsun osallistua NoPin eli Naisten oman Pörssiklubin ensimmäiseen tapaamisiltaan Helsingin Pörssitalolla vuoden 2017 lopulla. Ensimmäinen ilta oli niin positiivista naisenergiaa täynnä, että välittömästi illan päätyttyä kerroin Pörssiklubin perustajalle ja vetäjälle Marja-Leena Haapaselle, hieman markkinaslangin värittämän lauseen: ”I’m in!” Minä haluan olla tässä mukana! Myöhemmin selvisi, että Marja-Leena oikeutetusti oli Klubin jäsen #f1 ja minä sain kunnian olla jäsen #2. Tuo into ja yhteisen tekemisen sekä oppimisen meininki ei ole missään vaiheessa laantunut ja kuviot sen kuin muuttuvat kiinnostavimmiksi ja laajenevat.

NoP Golf aloitti kesäkauden Numijärvi Golfissa 20. toukokuuta. Sää oli lämmin ja aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta kahden nelihenkisen ryhmän lähtiessä pelikierrokselle. Kierrokset tehtiin verkkaisesti, mutta joutuisasti ja pelaajat kiittelivät kilvan hyvästä peliseurasta. Tuloksissa mentiin jo nyt omaan tasoituksen ja ylikin eli kesää kohden voidaan odotella entistä parempia golftuloksia.

NoP on antanut minulle suuren naisverkoston, mitä kautta olen voinut tutustua aivan uskomattomiin oppimis- ja selviytymistarinoihin. Olen pystynyt itsekin sisäistämään, miten positiivisella energialla voi edesauttaa asioiden ymmärtämistä ja eteenpäin viemistä. Ja kun olen tarvinnut apua, on Klubin jäseniltä tullut arvokasta ja korvaamatonta vinkkiä, neuvoa, kehotusta ja mentorointia. Niin avuliaita naisia, että heidän joukkoon kuuluminen on etuoikeus!

Sarianne Reinikkala

Lämmöllä, jäsen #2, Pia Bertling 13


N O P MAGA ZIN E

– VEDIC ART – PERUS- JA JATKOKURSSIT – Curt Källman: Vedic Art on menetelmä, jonka avulla muistamme, kuinka maalata

Keskellä Kesää

Pe 12.07. – Ma 15.07.2019

Tohmajärvi, Idän Helmi, Jouhkolantie 219

IHASTUTTAVA KARTANO Fallaksentie 99, Hinthaara, Porvoo

Ihanaa ja rauhoittavaa asumista kauniissa ympäristössä! Onko haaveissasi hyvinvointikeskus, toimistotilat omassa pihapiirissä, kokoushotelli, upea oma asuminen tai asuntosijoittaminen? Nyt voit toteuttaa suunnitelmasi ainutlaatuisissa puitteissa ja ympäristössä. Olet puhtaan ja kauniin luonnon äärellä. Puiston ja peltomaisemien keskellä on helppo olla läsnä ja nauttia. Vuonna 1851 rakennetussa ja 1930 -luvulla laajennetussa kartanossa on n. 440 m2 ja kaksi asuinhuoneistoa. Lisäksi pihapiiriin mukavasti sijoittuvassa rivitalossa 3 asuntoa, yhteensä n. 283 m2, jotka ovat täysin peruskorjattuja 2010–luvulla. Myynti, tiedustelut ja yksityisnäytöt: Marja Helle marja.helle@kotijoukkue.fi +358 45 6300 526 Naisten Oman Pörssiklubin jäsen

14

• hiljaisuudessa • honkien huminassa • tuulen suhinassa • laineiden liplatuksessa • nuotiotulen räiskyessä • yöttömässä yössä *hiljennyn *voimaannun *rauhoitun *tavoitteeni selkiytyvät Opettajana: Vedic Art ohjaaja Sari Rinkinen Emäntänä: Ravintoneuvoja Riitta Okkonen Viikonlopun hinta 380.- /hlö Hinta sisältää majoituksen aitassa/talossa (paikkoja 8:lle) (pe-la-su-ma), (voit tulla asuntoautolla, -vaunulla, ottaa oman teltan, kysy hinta), täysihoidon (aamiainen, lounas, ip-kahvi, illallinen), rantasaunan joka ilta ja Vedic Art maalauskurssin (omat tarvikkeet). Paikka: Idän Helmi, Jouhkolantie 219, 82600 Tohmajärvi (nouto Kiteen juna-asemalta) Paikka on Riitta Okkosen synnyinkoti, kauniissa Karjalassa, mäen päällä, omaan rantaan 800 metriä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset; Riitta Okkonen info@riittaokkonen.com tai +358 447 444 070


N OP MAGAZI NE

Räätälöityjä teemamatkoja maailmalle LUONTO – KULTTUURI – WELLNESS – OPINTOMATKAT – BLEISURE #ihanjotainmuutakuinseuramatka #omallaporukallamatkalle #kontikitours SEURAA MEITÄ

www.kontiki.fi

Kotimainen, yksityinen, palveleva vastuullinen matkanjärjestäjä www.kontiki.fi

15


Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

N O P MAGA ZIN E

F A B I A N I N K AT U W A L L S T. Maailma on nyt auki.

Mandatum Trader -kaupankäyntipalvelun kautta pääset käsiksi kymmeniin markkinoihin ja kymmeniin tuhansiin eri sijoituskohteisiin. mandatumtrader.fi

16