Catalog Trash Fashion Macedonia 2014

Page 1

ПРОГРАМА: „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ“Драги ученици, наставници и родители,

На 5 jуни 2014 година по повод светскиот ден на животната средина, се одржа четвртиот по ред Trash Fashion Macedonia, на кој се претставија 45 тимови од средните училишта, вклучени во програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем.“ Ученицитe тимски креираа модели, собираа материјали кои се реупотребливи, изработуваа облека и модни додатоци и се претставија пред петчленото жири. Оваа година тимовите за изработка на своите модели собраа преку 1000 килограми различни видови отпад, односно, реупотребени се околу 2500 капачиња, 500 најлонски кеси, 30 килограми стара хартија, стар електронски отпад и др. Trash Fashion Macedonia е иницијатива на „Здружението на граѓани ОХО,“ и e дел од програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем,“ која се реализира во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за образование и наука на Република Македонија. Пред вас е каталогот со сите учесници на ревијата, кој е потврда дека целта на Trash Fashion Macedonia, за подигнување на свеста за значењето на природата и намалување на отпадот преку негова реупотреба, се остварува. Истовремено, оваа иницијатива постојано го докажува креативниот потенцијал на младите во Македонија.

Честитки за учеството и заедничкиот успех. До следниот Trash Fashion Macedonia.


NOT ANOTHER PRINCESS

I ада

нагр

С.У.Г.С. ГИМНАЗИЈА „ЈОСИП БРОЗ - ТИТО“ - СКОПЈЕ Ментор: Ангелина Дамјаноска - Наумоска Тим: Теодора Митровска, Мина Маринковиќ, Тамара Ѓорѓиева, Јана Златанова, Антонија Локвенец


Марија Антоанет а

С.У.Г.С. „НИКОЛА КАРЕВ“ - СКОПЈЕ Ментор: Александар Ордев Тим: Маја Накоска, Антониа Сара Каневче, Бојана Невеселова, Сандра Најдановска, Ангела Рафаиловска

IIада

нагр


КАСИЛЕИ

IIрIада

наг

С.О.У. „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ - КРИВА ПАЛАНКА Ментор: Роберт Цветковски Тим: Клаудија Стоевска, Тамара Станковска, Александра Станојковска, Кристофер Стоевски, Сарафим Стојковски


УРБАНА ЗИМСКА ИДИЛА ЛАНЧЕ ОД СТАРИ ЦДА

ада р г а н обар Ментор: Руска Мицева а најд з н Тим: Николина Петровска, Моника Ордевска, моде к Благица Талевска, Софија Каргова, Оливера Ристовска то дода С.О.У. „ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ“ - ВЕЛЕС


„MAГИЧНА ИДИЛА“

С.О.У. ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“ -ШТИП

Ментор: Бети Ангеловска Тим: Ива Хилјадникова, Теона Димова, Марија Варадинова, Милена Ташкова, Светлана Ивановска


„ГАРДЕНИЈА”

С.О.У. „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ - СТРУМИЦА

Ментор: Љупка Галазка Василев Тим: Елена Дончева, Мила Младенова, Цветанка Беџовска, Анџела Гоцева, Лилјана Атанасова


„ЕКОЛОШКИ ЦВЕТ“

О.У.Т.У. „ВАНЧО ПИТОШЕСКИ“ - ОХРИД

Ментор: Томановска Костадинка Тим: Наумоска Наталија, Суклеска Благица, Боческа Симона, Богданоска Емилија, Маркоска Мартина


„МАКЕДОНСКИОТ ВОИН“

С.О.У. „НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ“ - ПРОБИШТИП

Ментор: Роберт Младеновски Тим: Тодорова Сара, Златинова Тамара, Златковска Стефанија, Стојанов Александар Ѓорѓиевска Тамара


„ПРОЛЕТНА САМОВИЛА“

С.О.У. „ТАКИ ДАСКАЛО” - БИТОЛА

Ментор: Ѓорги Дамјановски Тим: Мирјана Георгиева


„VIVA LA FRIDA“

С.О.У. „МИРЧЕ АЦЕВ“ - ПРИЛЕП

Ментор: Кузмановиќ Марта Тим: Ѓорѓи Десподов, Ивана Секулоска, Бранко Михајлоски, Ивана Јанакиеска, Теодора Зероска


„УРБАНА ДАМА“

С.О.У. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - КУМАНОВО

Ментор: Ленче Јаневска Тим: Ивана Пауновска, Ивана Атанасовска, Каја Лазова, Мартина Митевска, Стефан Соколовски


„ФУСТАН ОД ГРАФИЧКАТА РАБОТИЛНИЦА“

С.О.У. „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ - СКОПЈЕ

Ментор: Слаѓана Јаневска Тим: Антонина Цековска, Сибела Сефер, Петар Павлески, Вероника Георгиевска, Медина Цоцалиќ


„ЕКО - КРАЛИЦА“

С.Е.Т.У.Г.С. „МИХАЈЛО ПУПИН“ - СКОПЈЕ

Ментор: Ленче Спасовска Тим: Јулија Стојчиќ, Ангела Јакимовска, Верица Синдраковска, Ана Марија Секуловска, Бојан Боцевски


„СНЕЖНА КРАЛИЦА“

С.О.З.Ш.У. „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ - КАВАДАРЦИ

Ментор: Наталија Вчкова Тим: Славица Бојкова, Милица Рогова, Теодора Димитриова, Надица Ризова, Марија Јанкова


„ЦЕВКА СЛАМЕНКОВСКА - ЦЕВЧИ“

С.О.С.У. „ИЛИНДЕН“ - О.ИЛИНДЕН, СКОПЈЕ

Ментор: Марија Зоксимовска Тим: Ана Стаменковска, Симона Симоновска, Бојана Кузева, Мартина Марковска, Анастасија Ангеловска, Марија Давитковска, Ана Давитковска


„КОЛАЧЕ ВО КОРПИЧКИ“

С.О.У. „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - НЕГОТИНО

Ментор: Елена Божијанова - Серафимоска Тим: Стефанија Бошкова, Олгица Мирчева, Менче Јанчева, Ангела Петровска, Јелица Мелова


„НИКО НЕСТОР ДЕНЕС“

С.О.У. „НИКО НЕСТОР“ - СТРУГА

Ментор: Нела Најдоска Василевска Тим: Весна Лешоска, Елизабета Рајкоска, Христина Колоска, Теодора Прентоска Мунира Садикоска


„УМЕТНОСТА ГО ДВИЖИ СВЕТОТ“

С.У.Г.С. ГИМНАЗИЈА „ПАНЧЕ АРСОВСКИ“ - СКОПЈЕ

Ментор: Олгица Антовска Тим: Руфат Демиров, Сунчица Станковска, Филип Бојковски, Јован Гаковски, Никола Велковски


„КРАЛИЦАТА“

С.О.У. „ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“ - ШТИП

Ментор: Танка Трајчева Тим: Ева Манева, Елена Пејева, Глорија Стојкова, Јелиз Бекирова, Наталија Трајчева


„ПОСЛЕ ЗАБАВА“

О.С.У. „ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“ - ВЕЛЕС

Ментор: Елица Илиевска Тим: Ацкова Симона, Иванова Моника, Бачева Елена, Петреска Елизабета, Елма Рупатовска


„URBAN LATINO LADY“

С.О.У. „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ - ПРИЛЕП

Ментор: Кузмановиќ Марта Тим: Даница Манева, Љубица Данова, Магдалена Андреева, Даница Ѓорчева, Мики Николоски


„ЕКО ДАМА“

О.С.Т.У. „НАЦЕ БУЃОНИ“ - КУМАНОВО

Ментор: Катица Тасеска Тим: Магдалена Георгиевска, Тамара Арсовска, Тамара Тасевска, Јелена Томовска, Мартина Денковска


„ЅВЕЗДИТЕ ОД МОИТЕ ТЕТРАТКИ“

С.О.У. „ВАНЧО ПРКЕ“ - ВИНИЦА

Ментор: Маријана Милеска Тим: Адријана Манова, Ивана Симеонова, Павлина Манева, Михаела Петрова, Верица Веселинова


„ЦРНО-БЕЛА ПРИКАЗНА“

С.С.О.У. „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ - ВЕЛЕС

Ментор: Борче Стојанов Тим: Весна Алексовска, Билјана Пешовска, Марија Лефтерова, Филип Пановски, Деспина Ѓорѓиевска


„К-2 (КОРЧАГИНСКА КЛЕОПАТРА)“

С.У.Г.С. ГИМНАЗИЈА ,,РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ - КОРЧАГИН” - СКОПЈЕ

Ментор: Елизабета Дадиќ Николоска Тим: Дејана Попоска, Емилија Маркоска, Тамара Марковиќ, Александар Блажевски, Никола Ангелески


„РАПСОДИЈА ВО ПРОЛЕТ“

С.О.У. „БОГДАНЦИ“ - БОГДАНЦИ

Ментор: Ристовска Весна Тим: Антонија Кондурџиева, Верица Стоименовска, Милица Периќ, Бети Димиќ, Христина Станкова


„ФУСТАНОТ ШТО ЗБОРУВА“

Д.У.Ц.О.Р. „ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ“ - СКОПЈЕ

Ментор: Невенка Милушевска Тим: Мимоза Далипи, Ана Пупоска, Шимка Мусоска, Марија Пупоска, Бошко Јанков


„СОЛАРИС“

С.О.У. „ОРДЕ ЧОПЕЛА“ - ПРИЛЕП

Ментор: Александар Џинго Тим: Ангела Тасевска, Сара Симоноска, Ивана Ристеска, Тамара Дамеска, Барбара Башеска


„SUMMER FAIRY (ЛЕТНА САМОВИЛА)“

О.Е.М.У.Ц. „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД

Ментор: Билјана Божиноска Тим: Леона Радиновац, Јована Упевчева, Јована Белкоска, Марко Попоски, Александар Илиески


„MISS METAL“

С.У.Г.С. ГИМНАЗИЈА „OРЦЕ НИКОЛОВ” - СКОПЈЕ

Ментор: Снежана Крстевска Тим: Тања Наумовска, Мелпомение Гиесегоу Доуби, Ангела Миладинова, Ева Данилова, Исидора Здравковска


“GLAMOROUS PARIS”

С.О.У. „КОСТА СУСИНОВ“ - РАДОВИШ

Ментор: Катерина Сусинова Тим: Викторија Трајанова, Георгина Драгинова, Теодора Драгинова, Васка Лазарова, Маринела Стојменова


„SPRING BEAUTY“

С.О.У. „МИЛЕ ЈАНЕВСКИ ЏИНГАР“ - М.КАМЕНИЦА

Ментор: Данче Донева Тим: Катерина Ѓорѓиевска, Марија Јовановска, Симона Јаневска, Мануела Илиевска, Анета Спасевска


„PAPER QUEEN“

С.Г.Г.У.Г.С. ,,ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“ - СКОПЈЕ

Ментор: Мелита Чаушоска Тим: Сара Димитриовска, Сара Јовановска, Анита Алексиќ, Кристина Стојановска, Боријан Стојановски


„ЛЕНОРА“

С.О.У. „КРСТЕ ПЕТКОВ - МИСИРКОВ“ - ДЕМИР ХИСАР

Ментор: Дарко Ристевски Тим: Мартина Велковска, Сара Трајчевска, Мартина Ѓоревска, Ана Анѓелевска, Андриана Гроздановска


„ФУСТАНОТ ОД АНА“

С.У.Г.С. ,,ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” - СКОПЈЕ

Ментор: Лидија Грујиќ Пејковска Тим: Ана Димитриевска, Ана Марија Трајковска, Стела Штерјова, Јована Цафник, Јована Митрова


„WHITE SWAN“

С.О.У. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ВАЛАНДОВО

Ментор: Милан Гугицев Тим: Димитриева Мартина, Гошева Павлинка, Димова Милица, Озлем Вејселова, Мартина Рунтова


„ФЛОРАЛ КОКО“

С.О.У. „КОЧО РАЦИН“ - СВЕТИ НИКОЛЕ

Ментор: Бојанка Ефремовска Тим: Стефана Илијева, Сандра Андева, Стефанија Тодевска, Манорија Алимова, Ирена Зафирова


„FRIDA FOREVER“

О.С.М.У. „Д-Р ЈОВАН КАЛАУЗИ“ - БИТОЛА

Ментор: Ема Ќука Тим: Изабела Сејфуловска, Бобан Катароски, Катерина Тегова, Симона Марковска, Теодора Тодоровска


„МАДАМ БАТЕРФЛАЈ“

С.О.Е.П.Т.У. „КУЗМАН ЈОСИФОСКИ ПИТУ“ - ПРИЛЕП

Ментор: Татјана Талеска Тим: Александра Колевска, Теодора Величковиќ, Кристина Паскоска, Тамара Здравеска, Фросина Штрлеска


„ПРИВЛЕЧНОСТ ОД 80-ТЕ“

С.О.Т.У. „ЃОРГИ НАУМОВ“ - БИТОЛА

Ментор: Наумовска Цана Тим: Нечовска Емилија, Марковска Мери, Талевска Сандра, Стиснијовски Димитар, Стојковски Јован


„ЖИВОТВОРНА ПРЕМУДРОСТ“

С.О.У. „ГОСТИВАР” - ГОСТИВАР

Ментор: Елизабета Наумческа Тим: Ивана Анѓелкоска, Илона Секулоска, Елеонора Андријеска, Снежана Филипоска, Јована Оносимоска


„ЦРВЕНАТА РУЖА“

С.О.У. ГИМНАЗИЈА „КОЧО РАЦИН“ - ВЕЛЕС

Ментор: Трајче Михалов Тим: Ана-Марија Фаркаш, Моника Бабуновска, Моника Станоева, Моника Николовска, Јорданчо Коцевски


„ЦВЕТОТ НА ЈИНГ И ЈАНГ“

С.О.У. „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ - МАКЕДОНСКИ БРОД

Ментор: Кристина Малинческа Тим: Анамарија Златеска, Тамара Јованоска, Дајана Јосифоска, Константина Сиљаноска, Ангела Софрониоска


„LADY IN WONDERLAND“

С.О.У. „НАУМ “НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ“ - КРУШЕВО

Ментор: Емил Солески Тим: Драгана Прешеска, Фани Ангелеска, Милка Гогол, Кристина Пејчиновска, Љубица Мирческа


„МАКЕДОНСКА КАРМЕН“

С.О.У. „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ - СТРУМИЦА

Ментор: Катерина Милушева Тим: Марија Абрашева, Ивана Никова, Марија Милушева, Ивана Шарламанова, Елена Лазаревска
Издавач: OXO Прашка 40, 1000 Скопје Тел. 02 3222 303 www.oxo.org.mk е-пошта: oxo@oxo.org.mkTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.