Laren!Magazine NR9

Page 1

| 1

MEI - AUG 2018 • NR9 € 3,95

"Na dertig jaar krijgt Wandelvierdaagse Laren nieuw leven!"

12

Een keer per maand samen eten SCHUIF MAAR AN

28

Hoe was dat vroeger? NAOBERSCHAP

50

Eindelijk open op 28 juni MUSEUM STAAL


2 |

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE

UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00


VOORWOORD VOORZIT TER | 3

Het eerste woord is aan...

Willemien klein Velderman VOORZIT TER VAN VROUWEN VAN NU In deze editie van het Laren! Magazine mag ik als voorzitter van de vereniging Vrouwen van Nu het voorwoord schrijven. Vrouwen van Nu is in de volksmond nog regelmatig: 'de Plattelandsvrouwen'. De grootste vrouwenorganisatie van Nederland, waarvan afdeling Laren ruim 200 leden heeft. Het is fantastisch dat Laren al 75 jaar een bloeiende afdeling van Vrouwen van Nu heeft, een belangrijke verbindende schakel voor ruim tweehonderd vrouwen. Vrouwen die elkaar willen ontmoeten en die hun creativiteit willen ontplooien.

'Geven en nemen: niet ieder voor

Een vereniging van vrouwen met hart voor de leefomgeving, maar ook voor de dorpsgemeenschap. Het samenwerken is ook in ons dorp van groot belang. Samen organiseren, samen dingen ondernemen en daarbij omzien naar elkaar. Als buren,

zich, elkaar

als naober. In onze plattelandsgemeente kennen we dat gelukkig

(er)kennen en horen!'

nog steeds. Alhoewel het nu een modern naoberschap is. Maar het blijft omzien naar elkaar.

Doordat er veel georganiseerd wordt in ons dorp, dien je rekening met elkaar te houden, maar kun je elkaar ook aanvullen en samenwerken. Je kunt een fietsdorp zijn, maar daarnaast ook een wandeldorp worden. Zo kun je elkaar versterken. Om

Vrouwen van Nu

AFDELING LAREN

Een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die

samen een fijne dorpsgemeenschap te zijn moet je elkaar dingen kunnen gunnen. Geven en nemen: niet ieder voor zich, elkaar (er)kennen en horen! Niet alleen binnen ons dorp Laren, maar ook zeker rondom. En.. geef ruimte aan elkaar! (of geef elkaar de ruimte)

hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij. Een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten: bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. De vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’.

Op dit moment gonst het in Laren! De Larenaren draaien zich warm voor de eerste editie van de Laornse Dorpskwis. Fanatiekelingen die voor de winst gaan en Larenaren die het gewoon heel gezellig vinden om "de kwis" te spelen! De boeken van Heuvel worden uit de kast gehaald, kranten worden verzameld: kortom, het leeft, om samen te organiseren in Laren!


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

Vrouwen van Nu

Ondernemende plattelandsvrouwen.

10

Milieupark Lochem

Sinds januari de deuren geopend!

12

Schuif maar an

Één keer per maand samen eten! 22 Solarama

Uitbreiding naar Spanje.

34 Sturris Laren

50-jarig jubileum.

36

Het gezin achter:

Eric van Putten & Doret Geutjes 46 Schilders- en afwerkings bedrijf Hekkelman

Versterkt schildersbedrijf Vreekamp! 50

Museum STAAL

Opent haar deuren op 28 juni!

24

Wandelvierdaagse Laren & Fietsvierdaagse de Achterhoek

60

Las- en metaalbewerkingsbedrijf Dijkerman

Vier dagen fietsen of wandelen.

Marinus 50 jaar in het vak!

28

Naoberschap

Hoe was dat vroeger?

Verenigingen & stichtingen pagina's

Overige informatie pagina's

56

Pels & Pluim

18 Basisscholen

59

Ik geef de pen door...

Apollo

62

Speelotheek "De Speella"

38

Frits van Dam

16

VV Witkampers

Rommelmarkt

42 Ontwikkelingen

67 Vacaturepagina

21

Kulturhus 't Kruispunt

63

Wakker Laorne

in Ondernemersland

72

Handige informatie

27

VV Forza

64

Wielerronde Laren

54

Hoe was het vroeger?

75

Volgende editie

15

Koninklijke Muziekvereniging

33 Toeristenbelang

65 OJWL

41

't Laerveld

68 GDFestival

49

Laren & Oranje

70 Leussinkbad

53

Welzijn Laren

75

Algemene agenda

Badmintonclub Laren

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii Ontwerp en verschijnt in een oplage van 3.400 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Redactie: Van Kees; Nena Keessen • Fotografie: Anke Kolkman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen • Vormgeving: Ovii Ontwerp • Verspreiding: All Inn Verspreiding Drukwerk: Multicopy Lammerdink

• Contact: Ovii Ontwerp - Huenderstraat 3 - 7245 BJ Laren GLD - Tel. 0573 25 14 04 - info@larenmagazine.nl • Voor informatie

over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii Ontwerp.

De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk

worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 9

Naoberschap Het thema van deze editie is ‘Naoberschap’. Hier, in Laren, is dat eigenlijk wel een begrip of misschien zelfs wel 'gewoon’.

Naoberschap kan, in mijn ogen, van alles zijn

dit jaar! Ook namen we een kijkje in de wereld van de

maar de rode draad is volgens mij: ‘Het voor

zonnepanelen bij Solarama en mochten we op de

elkaar klaar staan!’.

eerste vrijdag van de maand aanschuiven bij ‘Schuif maar an’. We wandelden en fietsen met de

Volgens Wikipedia: “Noaberschop (Twents) of

organisaties van de wandel- en fietsvierdaagse en

naoberschap (Achterhoeks, Drents en Sallands)

namen een kijkje op het nieuwe Milieupark in

(Nederlands: nabuurschap) is een kleine sociale,

Lochem. We gingen in gesprek met Marinus

overwegend agrarische gemeenschap van noabers

Dijkerman, beter bekend als Ruempol, die al 60 jaar

(buren). Iedere noaber heeft in het noaberschap een

in het vak zit en we spraken Marcel Hekkelman over

zogenaamde noaberplicht.”

de nieuwe samenwerking met de Markelose schilder Lennart Vreekamp.

Wij waren eigenlijk wel benieuwd wat het nu van oudsher inhoudt en gingen daar over in gesprek

Museum STAAL

met Henk Oudenampsen (bij veel mensen beter

Maar ook gingen we op bezoek in ‘Naober’dorp

bekend als Henk van Toorneman). Hij vertelde ons

Almen, en wel bij Pien Pon van Museum STAAL.

van alles over de tradities waarvan een enkele nog

Een prachtig initiatief om een museum in Almen te

steeds gebruikt wordt vandaag de dag.

openen. Een mooi gebaar voor het dorp Almen en voor het toerisme in deze regio… echter in december

Deze editie

dacht iemand daar anders over en werd er, de avond

Wat kunt u in deze editie allemaal lezen naast het

voor de opening, brand gesticht. Het gevolg: het

thema Naoberschap? Een heleboel! De dames van

museum moest helemaal opnieuw worden

de ‘Vrouwen van Nu’ vertelden ons over de

opgebouwd. Vol ongeloof las ik dit destijds in de

vereniging en we gingen op bezoek bij de familie

krant. Ik kon mij voorstellen dat je, als eigenaresse/

Sturris, hun onderneming bestaat namelijk 50 jaar

initatiefnemer, helemaal verslagen bent. Je hebt zo hard aan iets gewerkt en dan moet je weer opnieuw beginnen. Maar mevrouw Pon en de Almenaren

“En wij, als Naobers,

kunnen hier alleen maar trots op zijn!"

hebben de schouders eronder gezet en op 28 juni gaat het museum dan eindelijk open! En wij, als Naobers, kunnen hier volgens mij alleen maar trots op zijn!


6 | VROUWEN VAN NU

"De Vrouwen van Nu delen lief en leed."


VROUWEN VAN NU | 7

Vrouwen van Nu verbindt Larense vrouwen In 1941 werd in Laren de Plattelandsvrouwen opgericht. Deze vereniging was een afdeling van de landelijke organisatie. Een keer per maand kwamen de plattelandsvrouwen bij elkaar voor voorlichting, cursussen, scholing of een creatieve activiteit. De ontwikkeling van de vrouw

Binnen de vereniging zijn er verschillende interesse-

“De Plattelandsvrouwen was vroeger gericht op

groepen die elk een eigen contactpersoon hebben.

de ontwikkeling van vrouwen van het platteland”,

Als lid van Vrouwen van Nu kan je je aansluiten bij een

vertelt Rika Groot Wesseldijk, bestuurslid van

van de interessegroepen. Ook is er een reiscommissie

Vrouwen van Nu. “Het doel was om vrouwen achter

die meerdere reizen per jaar organiseert en een

het aanrecht vandaan te halen.” Zo kregen de

agrarische commissie die excursies en bijeen-

vrouwen destijds voorlichting over bijvoorbeeld

komsten rondom dat thema organiseert.

koken, het gebruik van een diepvries, of cursussen gericht op persoonlijke ontwikkeling. “Vroeger

Interessegroepen

hadden veel vrouwen op het platteland alleen de

In Laren zijn er diverse interessegroepen. Zo is er

basisschool afgerond, verder waren ze niet

een volksdansgroep die een keer in de twee weken

geschoold”, vertelt Rika. De Plattelandsvrouwen

bij Stegeman samen danst. De tuinclub heeft iedere

groeide uit tot een grote vereniging, zowel landelijk

maand een activiteit. De fietsgroep fietst om de

als in Laren. “Op het hoogtepunt hadden we in

twee weken op woensdagochtend samen. De hand-

Laren meer dan 400 leden.”

werkgroep komt om de twee weken op woensdag bij elkaar in het Kulturhus. De Rummikubgroep speelt

Samen ondernemen

samen bij iemand thuis rummikub. De leeskringleden

Tegenwoordig heet de organisatie “Vrouwen

komen eens in de zoveel tijd bij elkaar om een boek

van Nu” en is het doel iets veranderd. “Vrouwen

te bespreken. De kookgroep kookt samen en dineert

van Nu is er voor vrouwen die iets willen onder-

daarna ook samen.

nemen, in contact willen komen met andere vrouwen of afleiding zoeken”, vertelt Willemien klein Velderman, voorzitter van de vereniging. Vrouwen van Nu telt ruim 200 leden en een zevenkoppig bestuur.

“Vroeger hadden veel vrouwen op het platteland alleen de basisschool afgerond."


8 |

Financier vanaf € 188,-* per maand!

Voor een goed advies ga je naar binnen! EU0130 wt BINNEN Poster 700x1000mm 2 - 2016 V3.indd 1

De Mercedes-Benz Vito: Nu al voor € 17.990,-!

23-05-16 16:00

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77 info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

* Investering € 26.435,-, 60 maanden, 25% aanbetaling & slot.

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL

orte.indd 1

Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, tel. 0570 - 634 569. www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

23-08-16 11:11

lekker bbq’en! De lekkerste broden voor bij de bbq...

san francisco sourdough

smokey texas

duits roggedesem

stokbrood

Nieuw in Laren

foccaccia pesto

desemstokbrood

Aan de Holterweg 56 in Laren vindt u diverse showmodellen van de kozijnen, daarnaast kunt u een kijkje nemen in onze aangrenzende inspiratietuin.

Levering en plaatsing van kunststof, hout en aluminium kozijnen.

VHL Kozijnen is een onderdeel van:

Openingstijden: MAANDAG - VRIJDAG VAN 07.00 - 19.00 UUR ZATERDAG VAN 07.00 - 17.00 UUR HUENDERSTRAAT 2 • 7245 BJ LAREN GLD • WWW.WERELDBAKKERWIJNAND.NL

Voor meer informatie: www.vhl-kozijnen.nl


VROUWEN VAN NU | 9

De culturele groepen maken verschillende culturele uitstapjes samen. De wandelgroep loopt eens in de twee weken een route van gemiddeld anderhalf uur. De kaartenmaakclub komt bij elkaar om kaarten te maken met verschillende

Workshop 'Chocolade maken' bij Wereldbakker Wijnand.

technieken. Tot slot is er een groep dames die eens per 14 dagen samen haken en/of

naar landelijke bijeenkomsten. Ook kan je

Inbreng van leden

breien voor een goed doel in Roemenië.

mee met de reizen die landelijk georga-

De inbreng van de leden is voor het

Ook wordt er van oktober tot en met april

niseerd worden. De afdeling Laren heeft

bestuur erg belangrijk. “Elke afdelings-

maandelijks een cursus georganiseerd.

25 contactgroepen die zich bezighouden

avond staat er een ideeënbus in de zaal.

Je kan dan denken aan een computer-

met het wel en wee van de leden van die

Leden kunnen hier ideeën in doen voor

cursus, sieraden maken, bloemschikken,

groep. “Als er iemand ziek is bijvoorbeeld,

bijvoorbeeld een cursus, excursie, thema

schilderen; er is voor ieder wat wils.

probeert er altijd iemand langs te gaan”,

of lezing”, vertelt Willemien. Als je

vertelt Alie Holmer, bestuurslid van

interesse hebt om lid te worden, kan je

Landelijke organisatie

Vrouwen van Nu. De vrouwen delen lief

eerst een paar keer komen kijken. “Je mag

Als lid van Vrouwen van Nu kan je je

en leed.

altijd twee keer langskomen bij bijvoorbeeld een afdelingsavond”, vertelt Alie.

aansluiten bij een van de interessegroepen. Daarnaast wordt er van september t/m april maandelijks een afdelingsavond georganiseerd. Tijdens deze avond komt er een inspirerende spreker over uiteenlopende onderwerpen. Vrouwen van Nu in Laren is een afdeling van de landelijke Vrouwen van Nu organisatie. Als lid kan je daarom ook

“De afdeling Laren heeft 25 contactgroepen die zich bezighouden met het wel en wee van de leden van die groep."

“Er zijn zoveel inspirerende en leuke activiteiten!”, vult Willemien aan. Op de website vind je het complete jaarprogramma van Vrouwen van Nu. Aanmelden kan via de website of via vrouwenvannularen@gmail.com.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1941 • Correspondentie adres: Molenveld 28, 7245 CA Laren Gld. Aantal leden: 209 • Contact: vrouwenvannularen@gmail.com • Website: www.vrouwenvannu.nl


10 | ADVERTORIAL

Welkom op Milieupark Lochem Op 2 januari 2018 opende Milieupark Lochem haar deuren op industrieterrein Aalsvoort in Lochem. Milieupark Lochem biedt zowel particulieren als bedrijven de mogelijkheid om vrijwel alle soorten afval aan te bieden op het recycleplein. Particulieren uit de gemeente Lochem kunnen er

als het voormalige recycleplein Armhoede. “Je kan

tevens terecht met de door Circulus Berkel

wel nagaan, als er op zaterdagochtend 50 tot 100

verstrekte afvalpas. Het milieupark is ontstaan

mensen afval komen brengen, dan komen er heen

uit de afvalactiviteiten die door Hoftijzer Lochem

en terug 100 tot 200 voertuigen langs”, vertelt

gestart zijn in Zwiep en nu in Milieupark Lochem

Ronald.

verzelfstandigd zijn. Het recycleplein Duurzame verwerking

Op het nieuwe recycleplein kan je als particulier

“Met het milieupark richten we ons op duurzame

en als bedrijf alle soorten afvalstoffen brengen.

verwerking van afval. Vrijwel alles wordt verwerkt

Van glas en grofvuil tot elektrische apparaten;

tot een (nieuw) product, hergebruikt of gebruikt

een aantal afvalstoffen kan je zelfs gratis brengen.

voor energieopwekking. Op dit moment is asbest

Chemisch afval vormt vooralsnog een uitzondering

één van de weinige soorten afval die nog naar

en kan niet geaccepteerd worden. “Als je aan komt

een echte stortplaats worden afgevoerd”, vertelt

rijden, rijd je eerst de weegbrug op om je te melden

Ronald Colenbrander, directielid van Hoftijzer. Voor

bij de weegbrugmedewerker. Vervolgens kan je zelf

Hoftijzer is de verwerking van afval niet nieuw.

het afval gescheiden naar de daarvoor bestemde

“We hadden al jaren een afvalbrengpunt in Zwiep.

plek wegbrengen. Nadat je dit gedaan hebt ga je

Maar met deze nieuwe locatie in Lochem

weer de weegbrug op en betaal je voor het aantal

professionaliseren we onze afvaltak.” De nieuwe

kilo’s dat je weggebracht hebt.” Per afvalsoort

locatie aan de Aalsvoort 117 biedt meer ruimte en

zijn er verschillende tarieven dus bij hoeveelheden

is gelegen op een goed ontsloten en ingericht deel

van meer dan 100 kilogram loont het zeker om te

van het industrieterrein. Dit zal goed merkbaar zijn

scheiden. Daarnaast krijgen particulieren met een

in de afgenomen verkeersdrukte in zowel het

gemeentelijke afvalpas korting op vrijwel alle

buitengebied richting onze eigen locatie in Zwiep

soorten afval.

V.l.n.r.: Ronald Colenbrander, Dick Dinkelman, Berjen Veld en Harry Flierman


ADVERTORIAL | 11

Verkoop

Afval dat op vertoon van de afvalpas

Maar naast het afvalbrengpunt biedt Hoftijzer meer diensten aan op de

gratis weggebracht kan worden:

locatie op Aalsvoort. “Als particulier of bedrijf kan je hier diverse soorten

• Groenafval

ophoogzand of teelaarde kopen. Daarnaast verkopen we ook gebroken puin

(tot 500 kg per jaar) (tot 300 kg per jaar)

en compost”, vertelt Ronald. “Bovendien hebben we ook een grondbank. Je

• Papier/karton

• Textiel/kleding

kan hier overtollig zand of aarde brengen. Wij gaan dan een proces in gang

• Glas (hol)

• Glas (vlak)

zetten om deze grond te analyseren en de kwaliteit te controleren. Deze

• Hard kunststof

• Wit- en bruingoed

grond kunnen we na een heel aantal keuringen en analyses weer verkopen

• Oud ijzer/metalen

• PMD

voor verschillende toepassingen.”

• EPS (piepschuim)

• Frituurolie en -vet

• Asbest

• Autobanden zonder velg (max. vijf stuks per jaar)

vertelt Ronald. De container

"Met deze nieuwe locatie in Lochem professionaliseren we onze afvaltak”

wordt op elke gewenste

afval (schoon)

Ook kan je bij Milieupark Lochem een container op maat bestellen. “Handig als je bijvoorbeeld een huis aan het verbouwen bent of je tuin opnieuw aan wilt leggen”,

- Ronald Colenbrander

Afval waarvoor betaald moet worden: • Schoon puin

• Groenafval

• A-/B-hout

• C-hout

• Bouw- en sloopafval • Restafval • Grof huishoudelijk • Grond/zand

datum gebracht en gehaald.

• Tapijt

• Asbest

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een webshop waar het bestellen

• Overige

• Autobanden

en afrekenen van een container eenvoudig en op elk moment gedaan kan

banden/rubber (met en zonder velg)

worden.

• Dakleer

• Volumineus afval

(<125 kg/m3) Meer dan afval Hoftijzer Lochem houdt zich bezig met meer dan alleen recycling en afval. Bij Hoftijzer Lochem kan je terecht voor agrarisch loonwerk, grond-, groenen infrawerkzaamheden, mestdistributie, en transport en logistiek. Met een team van ruim 50 medewerkers is Hoftijzer Lochem multi-inzetbaar op uiteenlopende klussen. Van het verzorgen van gewassen, het aanleggen van riolering en straatwerk, het snoeien van bomen, het vervoeren van machines tot het slopen van gebouwen.

Voor meer informatie: www.hoftijzerlochem.nl

Aalsvoort 117, 7241 MA Lochem ONZE OPENINGSTIJDEN:

Directielid Ronald Colenbrander

Maandag t/m vrijdag:

08.00 - 17.00 uur

Zaterdag:

09.00 - 13.00 uur

Telefoon:

0573 44 88 00


12 | SCHUIF MAAR AN

‘Schuif maar an’ verbindt Laren Elke laatste vrijdag van de maand verzorgen koks Annie Kuiper, Tonny Kok en Dini Hoentjen een heerlijke maaltijd voor ongeveer 30 personen. Iedereen die wil mag aanschuiven bij deze gezellige avond in Kulturhus ‘t Kruispunt. Sinds 2016

inderdaad een succes en al snel schoven

In februari 2016 gaat 'Schuif maar an'

er steeds meer dorpsbewoners aan.

vanuit het Kulturhus van start. Johanna

“Er zijn veel mensen die alleen zijn en

Brinks vertelt: “In 2016 zijn we met het

het gezellig vinden om toch samen te

initiatief gestart. We hebben een aantal

eten”, vertelt Johanna.

dames weten te strikken die

"Het eten is echt fantastisch en iedereen kent elkaar.”

van koken houden en na een

Thuis voorbereiden

aantal publicaties in lokale

De organisatie wordt gedragen door

bladen zijn er de eerste keer

een groep van zeven vrijwilligers. Truus

ongeveer 10 mensen aan-

Stegeman en Lidy Tettero zijn vaste

geschoven.” Aanschuiver van

gastvrouwen, Ans Roekevisch en

het eerste uur is Dinie

Johanna Brinks vallen af en toe in. De

Hartgers: “Na de eerste editie

vaste koks zijn Annie en Tonny, Dini

waren er al meer gasten. Het

probeert te helpen waar ze kan. Doordat

eten is echt fantastisch en

het Kulturhus nog niet alle voorzieningen

iedereen kent elkaar. Het is gewoon

heeft om voor zo’n grote groep mensen

hartstikke gezellig.” Het idee bleek

te koken, bereiden de dames het


SCHUIF MAAR AN | 13

grootste gedeelte van de maaltijden thuis

thema’s”, vertelt Dini. “En die thema’s

voor. “Het is soms wel behelpen. We maken

worden tot in detail doorgevoerd!”, vult

bijna alles thuis, het Kulturhus heeft nog

Johanna aan.

geen gasfornuis. Maaltijden die warm geserveerd worden, nemen we zo warm

Gezelligheid

mogelijk mee en proberen we hier warm te

De aanschuivers zijn maar

Wilt u ook mee-eten met

houden met een kookplaatje en warmhoud-

al te blij dat dit initiatief er

Schuif maar an op de laatste

bakken”, vertelt Dini.

is. “Het geet vooral om de

vrijdag van de maand?

gezelligheid”, aldus Gerrie

Opgeven kan via het Kulturhus:

Afwisselende gerechten

Beltman. Veel gasten zijn

Tel. 0573 40 16 36 of

Wij schoven aan tijdens een speciaal diner

alleenstaand. Maar uiteraard

info@kulturhuslaren.nl

op Goede Vrijdag. Een lange tafel werd

is iedereen welkom. “Het

gedekt met een luxe buffet, die zeker niet

voelt eigenlijk als uiteten

Mee-eten kost € 8,50 inclusief

onderdeed aan een buffet van een wille-

gaan”, vertelt Frietje Slot.

een consumptie.

keurig restaurant. Grote schalen met luxe

“Het eten wordt altijd heel

slaatjes en andere lekkernijen, met liefde

erg gewaardeerd door ieder-

U bent welkom in het Kulturhus

bereid door de vrijwillige koks. “We proberen

een”, vertelt Hendrika Zomer.

van 17:00 – 18:30 uur.

zo afwisselend mogelijk te koken. Normaal

Alle aanschuivers zijn vol lof

gesproken serveren we trouwens gewoon

over het eten en het initiatief.

een drie-gangen menu. Een voorgerecht,

Een aanrader voor iedereen!

hoofdgerecht en nagerecht. We gebruiken groenten van het seizoen en koken vaak met


14 |

WANDELSCHOENEN

Beauty & Wellness in optimale privacy

BEAUTYBOERDERIJ SCHIPBEEK

U BENT WELKOM VOOR:

• Individuele behandelingen voor huidverzorging/huidverbetering • Lichaamsmassages • Arrangementen met gebruik van sauna, Ayak hottub en sunshower Geen andere gasten tijdens uw verblijf

BeautyBoerderij Schipbeek Broekdijk 25, 7245 RN Laren (gld) Tel 0573 - 22 19 10 of 06-23 10 26 60 www.schipbeek.eu • info@schipbeek.eu Reserveren noodzakelijk

30-04-18 14:04 Laren!Magazine_Adv_Schipbeek.indd 1

r_LarenMagazineNR9_Adv.indd 1

Unieke samenwerking tussen Woestenenk Aardappelen en EMB Metaalbewerking! Bij Woestenenk Aardappelen is het snijden en leveren van vers gesneden frites een steeds grotere bezigheid. De fritesaardappelen worden volgens voedselveiligheidseisen geteeld op Loarnse grond.

gewassen en nagekeken op kwaliteit en eventuele ongerechtigheden worden afgesneden. Vervolgens worden ze stuk voor stuk machinaal gesneden en ontkom je er niet aan dat er ook snippers in de frites komen.

De verwerking verloopt duurzaam. De elektriciteit wordt opgewekt met eigen zonnecollectoren, het spoelwater is goedgekeurd grondwater en verdwijnt na die tijd in een put waar de landbouwspuit weer mee wordt gevuld en komt het weer ten gunste van onder andere de fritesaardappel

Eerder werden deze snippers er handmatig uit geschud, maar door toenemende vraag werd dit lichamelijk een zware klus.

Na het rooien worden ze op maat gesorteerd en bewaard in een koelcel met een constante temperatuur. Op bestelling worden de aardappelen

Op verzoek heeft EMB deze fritessorteerder ontwikkeld. Je kunt professioneel apparatuur krijgen, maar is vaak erg kostbaar en groot van formaat. Deze uitvinding is vrij uniek en voldoet na enige aanpassingen aan de gestelde wensen.

Mooi dat dit zo kan in Loarne!

Molenveld 34 7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu

Frites zijn verkrijgrbaar bij: Stegeman Laren, Snackbar de Wever, Harfsen Monkey Foods, Holten.

24-03-16 09


APOLLO | 15

EVEN VOORSTELLEN:

Patrick Dieperink Voor het orkest van Apollo staat 2018 in het teken van een nieuwe dirigent. Na een intensieve sollicitatieperiode, welke eind 2017 al startte, zijn diverse gesprekken gevoerd en een drietal proefdirecties georganiseerd. Na deze beproeving is er gekozen voor Patrick Dieperink uit Eefde. Na een vrouwelijke dirigent, de eerste die Apollo overigens heeft gehad, staat er sinds februari dus weer een

mooi concert kunnen geven, ondanks dat

man op ‘de bok’.

zij pas acht weken met de nieuwe dirigent samenwerken.

Patrick heeft aan het Conservatorium in

AGENDA 3 JUNI Medewerking openluchtdienst 3 JUNI Medewerking 50 jaar 't Kruispunt en 10 jaar Kulturhus 7 JUNI Medewerking Avondvierdaagse Lochem

Utrecht en Hilversum zowel een klassieke

Op 3 juni zal Apollo haar muzikale mede-

opleiding als een opleiding in de lichte

werking verlenen aan de festiviteiten in het

muziek gevolgd en wil daarom ook graag

kader van ‘50 jaar ’t Kruispunt en 10 jaar

een gevarieerde invulling aan concerten

Kulturhus’. Hiervoor zijn wij inmiddels druk

gaan geven. Hij vindt het belangrijk dat

aan het repeteren.

een dirigent kan omgaan met leden van verschillende leeftijden en niveaus. En dat is iets wat bij ons zeker van toepassing is:

OUD PAPIER

onze vereniging heeft jeugdleden van 10 jaar

Zoals u van ons gewend bent,

die pas begonnen zijn en nog geen diploma

blijven wij iedere maand het oud

hebben, maar ook ‘oude rotten’ van 60+ met

papier ophalen. Al vóór alle

jarenlange ervaring.

huishoudens voorzien waren van een blauwe container, hebben onze

Tijdens ons voorjaarsconcert op 14 april jl.

vrijwilligers daarvoor een verplichte

heeft het orkest laten horen dat zij al een

training bij Circulus Berkel gevolgd. De opbrengst van het oud papier

27 JUNI

blijft dus ten goede komen aan

Serenade ouderenreis

onze vereniging.

Laren & Oranje JUNI Buitenconcert 't Talma (datum volgt) JUNI Buitenconcert Brasserie de Mölle (datum volgt)

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Pastorielaan 3, 7245 WE Laren Gld. Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl


16 | V.V. WITK AMPERS

VRIJWILLIGER:

Janny Kroon

RENOVATIE CLUBGEBOUW: Verbeteren toegankelijkheid en vergemakkelijken werk vrijwilligers Zoals bij menigeen bekend, bestaat er al jaren de wens om de toegankelijkheid van ons clubgebouw te verbeteren, met name voor minder validen. Zeker in het kader van het Speciaal Voetbal binnen de Witkampers, waarmee we voor het tweede seizoen bezig zijn, is dit onderwerp alleen maar relevanter geworden. Ook bestaat er al jaren de wens om het werk van onze gewaardeerde kantinemedewerkers te vergemakkelijken. Op dit moment is de opslag op de begane grond en de kantine boven, waardoor men met zware kratten de trap op en af moet.

Wie wel eens bij v.v. Witkampers is

Het vinden van een goede oplossing voor bovenstaande onderwerpen bleek nog

geweest heeft haar denk ik wel gezien:

niet zo eenvoudig. Recent is dan eindelijk een voorstel op tafel gekomen waar alle

Janny Kroon. Iedere week is ze op het

partijen zich in konden vinden en is de knoop doorgehakt.

complex te vinden. Of het nu gaat om het opstarten van de kantine of het afsluiten,

Met de lift als gemene deler en belangrijkste onderdeel van de verbouwing snijdt

men kan altijd een beroep doen op haar.

het mes aan twee kanten en kunnen bovenstaande wensen gerealiseerd worden. We maken daarbij tevens van de gelegenheid gebruik om de kantinekeuken, die uit

Samen met haar man Bertus Kroon zorgt

de jaren ’70 stamt, te moderniseren qua indeling en apparatuur.

ze ervoor dat een ieder altijd zijn of haar kantinedienst kan draaien. Waar ze in het

Het moge duidelijk zijn dat met dit plan de nodige investeringen gemoeid zijn: we

verleden ook nog regelmatig zelf een

praten over een kleine â‚Ź 60.000,-. Hiervoor hebben we geen terugverdienmodel

kantinedienst draaide, heeft ze nu de

zoals met de zonnepanelen. Witkampers moet financieel haar eigen broek

verantwoordelijkheid voor de planning

ophouden en kan niet zomaar de hand ophouden bij de gemeente. Er is uiteraard

samen met Herman Elkink. Janny en

wel gevraagd of er gemeentelijke, provinciale of rijkssubsidies beschikbaar zijn

Herman zijn samen de vraagbaak en

waar we voor dit project gebruik van kunnen maken maar kregen nul op het

regelaars bij vv Witkampers wat betreft

rekest. Daarom is er op zoek gegaan naar andere instanties die wellicht onder-

de kantine en alles wat er bij komt kijken.

steuning kunnen bieden en gelukkig waren 'De Vrienden van de Witkampers' al snel bereid een

Naast deze drukke baan is ze ook nog

flinke bijdrage te doen. Verder is contact gezocht

iedere wedstrijd van heren 1 langs de lijn te

met diverse fondsen en wordt er continu gezocht

vinden, zowel uit als thuis. Een trouwe

naar mogelijkheden om verdere besparingen te

supporter en een fantastische vrijwilliger.

realiseren, o.a. door zoveel mogelijk gebruik te

Een tijdschrift maakt geen geluid, maar

maken van de inzet van vrijwilligers. We hebben

anders had u nu een warm en hartelijk

er alle vertrouwen in dat we hiermee de kosten

Ook jullie kunnen ons helpen

applaus kunnen horen.

tot een acceptabel niveau terug kunnen brengen

en wel door als lid van de

zodat we onze spaarrekening minimaal hoeven

Rabobank te stemmen op

aan te spreken.

de Witkampers bij Hart

Fantastisch Janny!

voor de Achterhoek. Dit kan vanaf 22 mei t/m 6 juni. Hoe meer stemmen wij krijgen, hoe hoger de bijdrage uit dit fonds!


V.V. WITK AMPERS | 17

VOETBALVERENIGING

Witkampers Via deze weg willen we, vast ook namens Teun, iedereen bedanken die op Teun gestemd heeft! Lieve Teun, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, hoeveel tijd je in ons hebt gestoken en hoeveel je ons hebt geleerd. We zijn je dankbaar voor alle leuke momenten samen en al het plezier wat we samen hebben. Wat zijn we blij dat je deze erkenning hebt gekregen

Teun Beuzel: 'Vrijwilliger van het jaar!'

want deze heb je dik en dik verdiend! - Dames 2

AGENDA

Januari 2018: bekend wordt dat Teun is genomineerd bij de sportverkiezingen van de gemeente Lochem in de categorie ‘Vrijwilliger van het jaar’. Een prachtige en in onze ogen ook een zeer terechte nominatie. Zoals menigeen wel weet is Teun een heel aantal jaren, al meer dan 30

27 MEI • 14:00 UUR

Witkampers DA 1 Alcmaria Victrix DA 1 27 MEI • 14:00 UUR

Speciaal Voetbal: 'Aanmoedigingsprijs'

maar liefst, trainer en leider van diverse elftallen bij de Witkampers. Van jeugdelftallen

Op dezelfde sportverkiezingsavond van de

tot de senioren: Teun is overal bekend.

Gemeente Lochem op 17 februari jl. werd het

De laatste jaren zet Teun zijn passie voor

speciaalvoetbalteam van Witkampers verblijd

voetbal in bij Dames 2 en Meisjes A.

met de aanmoedigingsprijs. Dubbel feest dus!

Witkampers 1 Colmschate '33 1 27 MEI • 14:00 UUR

Supportersmiddag 9 JUNI • 20:00 UUR

Vrijwilligersavond 10 JUNI • 10:00 UUR

Kroegentoernooi HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl • Website: www.witkampers.nl


18 |

‘HIJ KAN HET WEL, MAAR DOET HET NIET’:

De invloed van mindsets op motivatie

Leerlingen worden binnen het basis- en voortgezet onderwijs op allerlei manieren gestimuleerd tot leren. Vooral het ‘leren leren’ is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Dit ‘leren leren’ gaat vooral om het aanleren van strategieën rondom samenvatten, plannen en begrijpend lezen. Tegen leerlingen wordt gezegd dat

Het is als het ware jouw ‘pakketje’ en

tijdens de lessen en vragen nu vaker

vragen stellen helpt en dat je van fou-

dat zal de rest van je leven zo blijven.

om feedback. Ook spannen zij zich nu

ten maken leert. Ouders hameren op

Mensen met een groei-mindset zien dit

langer en fanatieker in om een moeilijke

het maken van huiswerk, wat thuis kan

anders. Zij zijn ervan overtuigd dat IQ,

taak te volbrengen. Leerkrachten merken

leiden tot strijd. Leerkrachten klagen

persoonlijkheid en talenten verander-

deze positieve effecten ook op. (Willem-

soms dat leerlingen ‘het wel kunnen

baar zijn.

sen, 2016).

bij pogingen om leerlingen te motiveren

Wanneer een leerling een vaste mindset

Een groei-miniset heb je niet altijd

en studievaardigheden aan te leren een

heeft zal deze zijn of haar talenten graag

nodig. Het is vooral goed toepasbaar

cruciale factor vergeten: de mindset

tonen. Dit is namelijk het beste wat de

wanneer je in een situatie komt waar-

van leerlingen.

leerling in huis heeft en waarmee zij

in je stress ervaart, of je denkt dat het

zich positief kan laten zien aan anderen.

niet gaat lukken. Weten waardoor dit

Mindsets en motivatie

Kritiek, uitdaging en het maken van fou-

veroorzaakt wordt, het herkennen en

Er zijn twee verschillende soorten

ten wordt zo veel mogelijk vermeden

weten hoe je er mee om kan gaan, geeft

mindsets: de vaste mindset en de

aangezien dit hun minder sterkte kanten

de mogelijkheid nieuwe dingen te leren

groei-mindset (Dweck, 2006). Mensen

zichtbaar maakt, hetgeen waarvan deze

of te ervaren.

met een vaste mindset zijn ervan over-

leerlingen denken geen invloed op te

tuigd dat vanaf ieders geboorte hun IQ,

hebben. Voor leerlingen met een vaste

Dit schooljaar hebben twee leerkrachten

persoonlijkheid en talenten vast staan.

mindset voelt inspanning leveren zin-

van de Branink onderzocht op welke wijze

loos, aangezien zij overtuigd zijn dat hun

de motivatie van leerlingen verhoogd kan

IQ, persoonlijkheid en talent hierdoor

worden door het inzetten van mindset-

niet zal groeien. Leerlingen met een

vaardigheden. Op dit moment schrijven

groei-mindset willen zich ontwikkelen

zij een training voor de leerkrachten

en zullen vaker vragen stellen, feedback

en een lessenserie over mindset, die

vragen en meer doorzettingsvermogen

aan het begin van het schooljaar 2018-

tonen. Inspanning levert immers groei

2019 op school uitgevoerd wordt. De

op, weten zij.

training bestaat uit het professio-

maar het gewoon niet doen’. Er wordt

Openbare

naliseren van leraren op het gebied van

Daltonbasisschool

Onderzoek

de mindset, zodat zij de lessenserie

de Branink

Door actieonderzoek is vastgesteld dat

effectief in kunnen zetten. De lessen-

Verwoldseweg 14

de groei-mindset bij leerlingen versterkt

serie voor de leerlingen bestaat uit

7245 AH Laren (Gld)

kan worden door een korte lessenserie

kennis rond de werking van de hersenen,

Tel. 0573 - 40 18 76

te volgen. Leerlingen in dit onderzoek

het aanleren van strategieën en het

branink.poolsterscholen.nl

gaven aan dat ze dit nuttig vonden. Ze

spreken en gebruiken van groeitaal.

zijn hierdoor meer vragen gaan stellen


| 19

Samen in beweging Het motto van onze school is “samen in beweging." Dit valt op meer dan één manier uit te leggen. Allereerst sluit het volledig aan bij het hoofddoel van ons onderwijs: kinderen in beweging zetten, laten ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen zich van nature. Wij als leerkrachten ondersteunen ze daarbij en geven begeleiding om ze in beweging te zetten voor de volgende stap. Daarnaast zetten we in ons onderwijs de kinderen ook letterlijk in beweging. Uit de wetenschap blijkt keer op keer: voldoende bewegen heeft grote positieve gevolgen voor de ontwikkeling

Het bewegingsonderwijs op de Prins Willem Alexanderschool

van onze hersenen en is dus onmisbaar in het onderwijs!

kent daarnaast een breed scala aan activiteiten. Naast de ‘gewone’ gymlessen laten we kinderen ook kennismaken

Vanuit deze kennis zijn we bij diverse vakken aan het bewegend

met verschillende sporten, zoals tennis, volleybal, hockey en

leren. Zo hebben we op het plein beweeglessen rekenen,

freerunning. Hiervoor werken we samen met (professionele)

waarbij kinderen bijvoorbeeld de tafels automatiseren. Ook in

gastdocenten van verschillende sportclubs. Ook doen we aan

de klas doen we met regelmaat een beweegspel tussendoor,

buitenschoolse sportactiviteiten.

om het brein weer te activeren. Prins Willem Alexanderschool, samen in beweging! Nieuwsgierig geworden? Kom gerust binnen!

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 www.schoolpwa.nl


20 |

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc.

‘t Veld 4, Exel

- ontwerp

- bestek

- tekeningen - omgevingsvergunning

- bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiële administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geïnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1 20-08-16 10:54

eeckeren_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

16-11-17 08





Molenveld 8 7245 CA Laren Gld Tel. 0573 401939 info@kluswolters.nl www.kluswolters.nl

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_KlusWolters.indd 1

Wij zijn specialist in... Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken, telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles. Uw technische problemen zijn onze uitdaging.

Rengersweg 25, 7245 NA Laren Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774 E-mail: info@croesconnectivity.nl

WWW.CROESCONNECTIVITY.NL

 

16-11-17 08


KULT URHUS | 21

Feestelijk jubileum Het Kulturhus is jarig en viert dat in mei en juni, samen met Laren! Oudere Larenaren kunnen het zich nog wel herinneren: in 1968 werd naast de kerk een nieuw gemeentecentrum gebouwd dat – naast kerkelijke activiteiten – onderdak bood aan de bibliotheek en verenigingen.

Tijden veranderen en ook ’t Kruispunt

cabaretier en samen met zijn band en met

veranderde mee. 't Kruispunt had behoefte

Lapoko staat hij garant voor een onvergetelijke

aan meer ruimte en moderne voorzieningen.

en vrolijke avond. Kaarten zijn verkrijgbaar in

Dankzij provinciale en Europese subsidies vond

het Kulturhus.

er een flinke verbouwing plaats en opende het Kulturhus in 2008 haar deuren.

Laren op de koffie Wie jarig is, trakteert! Daarom nodigt het

Dit jaar kent ’t Kruispunt daarom een dubbel

Kulturhus op zondag 3 juni de Larenaren uit

25 MEI

jubileum: vijftig jaar gemeentecentrum en tien

voor de koffie. Op de Verwoldseweg voor het

Laornse Dorspkwis

jaar Kulturhus! Dit jubileum wordt gevierd met

Kulturhus verzorgt Muziekvereniging Apollo

een breed scala aan activiteiten: de Laornse

een koffieconcert. Gezellig genieten van mooie

Dorpskwis, een muzikale cabaretvoorstelling,

muziek onder het genot van een kopje koffie en

een koffieconcert en een feest.

iets lekkers. U bent vanaf 11.30 uur van harte

AGENDA

1 JUNI

Bende van Beuving en Lapoko Aanvang: 20:00 uur 3 JUNI

Koffie in 't Kulturhus Aanvang: 11:30 uur 8 JUNI

Slotavond Dorpskwis

welkom! Kinderen kunt u gerust meenemen, Dorpskwis

voor hen staat een springkussen klaar.

Op vrijdagavond 25 mei organiseert het

De toegang voor deze verjaardagsvisite is

Kulturhus de eerste editie van de Laornse

uiteraard gratis.

Dorpskwis. Ruim zeventig teams hebben zich al aangemeld en dat betekent dat meer

Slotavond Dorpskwis

dan duizend Larenaren meedoen!

Bij een wedstrijd horen natuurlijk winnaars. De feestelijke prijsuitreiking van de Laornse

Ernest Beuving & Lapoko

Dorpskwis vindt plaats op vrijdag 8 juni en alle

Op zaterdagavond 1 juni zetten de Bende van

deelnemers zijn vanaf 20.00 uur uitgenodigd.

Beuving en popkoor Lapoko het Kulturhus

In het najaar wordt het jubileumjaar afgesloten

Mirrewinter

op z’n kop! Met het programma ‘Klap van de

met een ‘Laornse’ feestavond. Via de media

De oorlogsfilm

molen’ brengt Ernest Beuving een muzikale en

en www.kulturhslaren.nl wordt u hierover

van Gert Jan Oplaat

humoristische zoektocht naar gekte en echt-

geinformeerd.

Aanvang: 20:00 uur

heid op de planken. Ernest is een allround

Aanvang: 20:00 uur 15 JUNI

ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Schuif Maar An: Samen eten 17:00 - 18:30 uur


22 | ADVERTORIAL

Solarama breidt markt uit naar Spanje Vijf en een half jaar geleden legde Marcel Dijkman van Solarama zijn eerste zonnepanelen, op zijn eigen huis. Het balletje kwam aan het rollen en hij besloot voor zichzelf te beginnen. Inmiddels, duizenden zonnepanelen verder, breidt zijn werkgebied uit naar Zuid-Spanje. Start Solarama

leversubsidie ingevoerd wordt. Omdat er

“Toen ik op ons eigen huis zonnepanelen had

steeds meer geëist gaat worden van het

gelegd kreeg ik al snel de vraag van Harold

elektriciteitsnet, zal deze het op een gegeven

Reurslag of ik het ook bij hen wilde doen.

moment niet meer aan kunnen. Ik denk dat

”Zo gezegd, zo gedaan en Harold maakte wat

accu’s de toekomst zijn”, vertelt Marcel. Met

reclame voor Marcel. Er bleek veel vraag naar

die accu’s is Marcel thuis al aan het testen en in

te zijn en Marcel begon zijn bedrijf Solarama.

Spanje zijn deze al operatief. “Vorig jaar kreeg ik

Door middel van scholing, trainingen en

de vraag van Ed en Annelies Bontekoe uit

opleidingen is hij inmiddels gespecialiseerd

Lochem of ik ervoor kon zorgen dat hun

in het aanleggen van zonnepanelen bij zowel

tweede huis in Spanje volledig zelfvoorzienend

particulieren als bedrijven.

op het gebied van elektriciteit kon zijn. Off grid heet dit ook wel. Afgelopen najaar heb

Snelle ontwikkelingen

ik een installatie met zonnepanelen en accu’s

De ontwikkelingen in de markt gaan razend-

geplaatst en het werkt perfect”, vertelt Marcel.

snel. “Ik probeer veel vooruit te kijken en te

“Inmiddels is dat balletje ook gaan rollen en ben

denken. Ik verwacht dat er in 2020 een terug-

ik al bezig met mijn tweede klus in Spanje. Hierin heb ik een samenwerking met Ed en Annelies Bontekoe gevonden. Zij gaan voor mij de verkoop doen en ik ben de technisch specialist.”

"Ik denk dat accu's de toekomst zijn" Marcel Dijkman


ADVERTORIAL | 23

De toekomst: accu’s

Terugverdientijd van 7-8 jaar

Marcel vertelt dat een huishouden

Heb je nog geen zonnepanelen?

in Nederland in de toekomst voor

De gemiddelde terugverdientijd is

zo’n 75 tot 80% zelfvoorzienend kan

7 tot 8 jaar. Afhankelijk van de

zijn. Als de accu volledig opgeladen

ligging, het stroomverbruik en het

is, lever je terug aan het net. In de

aantal zonnepanelen kan dit ook

winter zal de accu niet altijd volledig

korter zijn. “Normaal gesproken

opgeladen kunnen worden door de

kunnen zonnepanelen op alle daken

donkere dagen en het slechte weer.

aangelegd worden. Ik kom graag

“Eigenlijk loop ik nog voor op de

langs om te bekijken of zonne-

fabrikanten. Voor de installatie van

panelen op uw dak passen!”,

de accu’s wacht ik nog steeds op

vertelt Marcel.

Voor meer informatie:

worden.” Als je nu al zonnepanelen

solarama.nl.

Zonnepanelen zijn een duurzame manier om groene stroom op te wekken en terug te leveren aan het energienet. In de toekomst is het eenvoudig om een accu aan te sluiten op uw installatie. “Een gemiddeld huishouden heeft zo’n 12-16 zonnepanelen nodig. Binnen een dag kan dit volledig aangelegd en geïnstalleerd

een onderdeel die door de fabrikant nog goedgekeurd en geleverd moet

Fiscale voordelen

worden.” Voor particulieren geldt een aantrekkelijk belastingvoordeel. Voor bedrijven is de

hebt, kan je straks eenvoudig een

terugverdientijd vaak 4-5 jaar

accu aansluiten in je huis.

door de fiscale voordelen en subsidies die beschikbaar zijn. Voor meer informatie kijk op: solarama.nl.

Solarama Langelersdijk 1 • 7245 PE Laren Gld Tel. 0573 - 79 45 10 • Mob. 06 - 15 86 61 57 info@solarama.nl • www.solarama.nl Marcel in Spanje.


24 | WANDELVIERDAAGSE L AREN

Vier dagen wandelen Na dertig jaar krijgt Wandelvierdaagse Laren nieuw leven! Op maandagavond 28 mei geeft het bestuur van Wandeldorp Laren het startschot voor de avondwandel4daagse in Laren. Dertig jaar geleden werd deze voor het laatst georganiseerd.

“Ik heb altijd gezegd, als ik ooit met pensioen ga, is dit een project wat ik op wil pakken”, vertelt Jan Eggink. Zo gezegd, zo gedaan. In 2017 neemt Jan het initiatief en gaat in gesprek met de KNWB (Koninklijke Nederlandse Wandel Bond). “Elk jaar gaat er een hele club Larense ouders en kinderen richting Lochem om daar de wandelvierdaagse te lopen.” En als er al zoveel animo is, waarom is er dan geen wandelvierdaagse in Laren? Jan weet Hermien Bouwhuis te enthousiasmeren en samen verzamelen ze een geschikt team bij elkaar. "Inmiddels hebben we een heel fijn team, waar iedereen zijn of haar zegje doet. De samenwerking verloopt goed”, vertelt Hermien. De avondwandel4daagse start op het Larense Schoolplein op maandagavond 28 mei. Als deelWandelvierdaagse Laren

nemer kan je kiezen uit een route

Start:

Maandag 28 mei

van 5 km of van 10 km. “We gaan

18:30 uur

alle kanten van Laren op. Er zijn een

De organisatie v.l.n.r. Netty Boers, Jan Eggink (voorzitter), Wim Vrielink, Mea Heringa (penningmeester), Gerda Zomer. Zittend: Marjan Zomer en Hermien Bouwhuis (secretaris).

Routes: 5 en 10 KM

aantal routes die door Verwolde

Kosten:

gaan en we gaan een avond richting

Daarom zijn er tijdens de vierdaagse veel verkeers-

4 dagen: € 5,00

Groot Dochteren”, vertelt Jan.

begeleiders op de been”, vertelt Jan.

Per dag: € 3,00

Inschrijven kan voorafgaand aan de

(Dagdeelname incl. een

start op maandagavond, 18:00 uur.

Om het hele evenement financieel rond te krijgen,

dagspeld voor kinderen

De 10 km start om 18:30 uur en de

krijgt Wandeldorp Laren geld van Stichting 1819

uit groep 1 en 2)

5 km start om 18:45 uur. Alle routes

en Wakker Laorne. Bij een tekort wordt er

zijn bepijld en er zijn onderweg

bijgesprongen door Stichting Hulpfonds de

rustpunten. “Veiligheid staat bij ons echt hoog in

Berkel. “We zijn blij dat we financiële steun krijgen

het vaandel. We willen totaal geen risico’s nemen.

van deze organisaties”, vertelt Hermien.


FIETSVIERDAAGSE 'DE ACHTERHOEK' | 25

of fietsen! Op dinsdag 7 augustus gaat de 25e editie van de Fietsvierdaagse in Laren van start. Het evenement is in de loop der jaren uitgegroeid tot een grote happening waar fietsers vanuit het hele land op afkomen. Trouwe fietsers en vrijwilligers

Voor de allerkleinsten is er een verkorte route van

“Dit jaar bestaan we 25 jaar en dat moet gevierd

15 km. Voor de kinderen vertrekken, mogen ze hun

worden”, vertelt Nena Keessen, bestuurslid PR van

fiets versieren en kunnen ze geschminkt worden.

de Fietsvierdaagse. “Vanaf begin januari is er al een

Onderweg krijgen ze een ijsje en bij terugkomst

speciale jubileumcommissie op de been, die extra

staat er een springkussen en is Erica Ordelman

activiteiten voor zowel vrijwilligers als deelnemers

(Teken mij je taal) aanwezig om met de kinderen

organiseert”, vult Jaap de Boer aan, bestuurslid van

te tekenen”, vertelt Jaap. “Want wie jarig is,

de vierdaagse. “De betrokkenheid van zowel vrijwilli-

trakteert!”, vult Nena aan. “Op

gers als deelnemers is groot. Er zijn veel mensen die

donderdagochtend hebben we

Fietsvierdaagse

al jaren meefietsen of vrijwilliger zijn van het evene-

een gezamenlijk ontbijt voor

'De Achterhoek'

ment. We hebben trouwe fietsers en vrijwilligers”,

fietsers en vrijwilligers”, vertelt

Start:

Dinsdag

vertelt Nena.

Nena. “Daarnaast willen we

7 augustus

de tent feestelijk aankleden

Kosten:

Feestelijke activiteiten

en wat extra’s doen in de tent,

4 dagen: € 15,00

Op maandagavond is er altijd een feestelijke

maar de voorbereidingen zijn

Per dag: € 5,00

opening. “Dit jaar heeft deze opening een gouden

nog in volle gang.”

Routes: 30, 45 of 60 KM

randje. We zijn blij dat cabaretier Ernest Beuving de opening verzorgd. Na afloop proosten we samen op

Handige informatie

het 25-jarig bestaan”, vertelt Nena. “Op de woens-

Fietsvierdaagse ‘de Achterhoek’ is van dinsdag

dag hebben we een speciale kinderroute uitgezet.

7 t/m vrijdag 10 augustus. Het start- en finishterrein is op het ondernemersterrein aan de Verwoldseweg. Bij deelname kan je kiezen uit een route van 30, 45 of 60 km. Op woensdagochtend is er een speciale kinderroute van 15 km. Naast vierdaagsedeelname is er ook dagdeelname mogelijk.

"De betrokkenheid van zowel vrijwilligers als deelnemers is groot"


26 | ADVERTORIAL

Naamloos-1 1

17-11-16 11:53

Vrijwilligers gezocht! Wil jij iets betekenen voor ouderen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken vrijwilligers voor: Marktbezoek Koken Cake en taart bakken

Heb jij andere ideeën voor activiteiten? Deze zijn natuurlijk ook welkom!

Mannendingen Ontbijt

STICHTING

ZORGCOMBINATIE

Lijkt het je leuk om te helpen bij één van deze activiteiten of wil je meer informatie? Neem dan contact op via welzijn.talma@szmk.nl of kijk op www.smzk.nl Adres: Heuvelstraat 1a, Laren (Gld) • Contact: Tel. 0573 - 46 23 31


V.V. FORZ A | 27

Noaberschap Einde van het seizoen… Waar twee dorpen groter werden in volleybal… De fusie een jaar later… Fusie v.v. Forza

Activiteiten

Vorig jaar 13 mei was de feestelijke inleiding van

Er zijn verschillende activiteiten in Laren en Harfsen:

de fusie tussen de volleybal in Laren en Harfsen.

paaseitjesactie, potgrondactie, herfsttoernooi,

Al een aantal jaren werden een aantal teams samen-

paastoernooi. In beide dorpen kan dit gewoon blijven

gevoegd en uiteindelijk werd de samenwerking

bestaan, wordt het elkaar gegund en helpt men

tussen SV Harfsen en LVV Tornado officieel.

elkaar waar dat kan. Binnen de vereniging worden de "verschillen" tussen Harfsen en Laren steeds kleiner.

Samen kunnen we nu, een jaar na

Dan kom je aan het denken 'Woar bun ie d’r ook

dato, toch wel stellen dat we een

a’wier ene van?'

bruisende volleybalvereniging hebben in Laren en Harfsen!

Kampioenen

Er wordt op leuke niveaus

De eerste helft van het seizoen sloten we af met

gevolleybald van jong tot oud.

een hele reeks aan kampioenen. Ten tijde van dit

Ruim 40 jeugdspeelsters van de

schrijven maken we ons op voor het laatste

CMV, de Cool Moves Volleybal,

volleybalweekend (20 -21 april) van de competitie.

leren bijvoorbeeld stapsgewijs op

Forza N5.2 heeft in maart al een voorzet gegeven

een leuke manier het volleybal.

en zijn kampioen geworden. Dames 1 kan zich reeds

Elke week krijgen ze training van

opmaken voor promotie/degradatie wedstrijden en

enthousiaste trainsters en wordt er

komend weekend kunnen N5.1, de meiden A2 en

fanatiek gevolleybald. Maar Forza

dames 3 kampioen worden! (red. Dames 3 is

heeft ook de All Old Stars, een

inderdaad kampioen geworden en daarmee

team van oud-competitie spelers,

gepromoveerd naar de tweede klasse.)

die eens per week met elkaar ballen en inmiddels zo uit de

Dit was waar we op gehoopt hadden. De volleybal

kluiten gewassen zijn dat er tijdens

in onze beide dorpen levend houden, een bruisende

de trainingsavond wedstrijdjes

vereniging creëren zowel in Harfsen als in Laren,

gespeeld kunnen worden.

waar op niveau maar vooral met plezier gevolleybald wordt en een ieder zijn schouders eronder wil zetten om dit zo te houden!

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl • Facebook: VVForza • Website: www.vvforza.nl


28 |

NAOBERSCHAP

Definitie volgens Wikipedia Naoberschap (Achterhoeks en Drents)(Nederlands: nabuurschap) zijn de gezamenlijke noabers (buren) in een kleine sociale,

Naoberschap Henk Oudenampsen woont al zijn hele leven in het buurtschap Verwolde en we spraken hem over het naoberschap van vroeger.

overwegend agrarische Want vroeger was het heel wat anders,

Vanaf dat moment waren deze mensen jouw

buurman of -vrouw zijn. Er hingen nogal wat

naobers. “Als er iemand uit jouw buurt ging

noaberplicht. Dit houdt in een

verplichtingen aan vast. Maar de buurt was

trouwen, was het drie keer over feest. Het

verplichting, de noabers (in een

er voor elkaar, in goede en in slechte tijden.

begon bij de ondertrouw. Dit was vaak twee

In de tijd dat er nog geen auto’s en tractoren

weken voor het trouwfeest. Het ‘boksen-

waren, had je de buren nodig. Die tijden

maal’ werd gevierd met de naaste buurleu

zijn inmiddels veranderd. Het naoberschap

en familie. Degene die introuwde, nam

heeft nu een modern jasje gekregen, want

meestal een bruidskoe mee.

gemeenschap. Binnen het noaberschap geldt de

ruime zin des woords) bij te staan in raad en daad indien dat nodig is. Vanouds was het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van

het naoberschap zoals het vroeger was, gaan de jongeren van nu niet meer

Vaak werd er een ‘brulfte an

meemaken.

huus’, op de deel gevierd. De buurt versierde de boel,

boerderijen en in dorpen die Trouwen

heetten de gasten aan het

Bij belangrijke gebeurtenissen in je leven

begin van de oprit welkom met een borrel en

Het is vooral een begrip dat

hadden de buren een grote rol. Henk

hielpen bij het inschenken van de drankjes.”

bekend is in de Achterhoek,

Oudenampsen vertelt: “Als je nieuw in een

Ook werd er de dag voor het trouwen door

Twente en andere delen van

buurt kwam wonen, dan ging je ‘buurte

de buren een boog neergezet met roosjes.

maken’. Je koos zelf wie er bij jouw buurt

Iets wat nu nog regelmatig gedaan wordt.

hoorden en ging deze mensen allemaal

“Ik kan me herinneren dat mijn moeder voor

langs om ze uit te nodigen voor een borrel.”

het huwelijk ook wel eens het bed heeft

niet kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen.

Overijssel.

opgespreid van de naaste buren.”, vertelt Henk. De buurt had dus een belangrijke rol. De dag na de bruiloft was de noabrulfte. Weer een reden voor een gezellig feestje.

Trouwen:'Ondertrouw, de bruidskoe, het boksenmaal, boog zetten en noabrulfte.' Bruidskoe 'Betsy' en Johanna Braakman- Koeslag geboren op Blauwhand in Oolde en na haar huwelijk samen met Hendrik Braakman op 'Venneman' gaan wonen. Foto: Gerda Stokreef-Braakman


NAOBERSCHAP | 29

Ooievaar bij de geboorte van een kind.

Bruidspaar voor bruiloftsboog

In 2010 had Exel tijdens het Exels feest een 'Boerenbrulfte' als thema. Marloes Hassink en Teun Dijkerman gaven elkaar het 'Ja-woord'

Geboorte Als een tijdje na het trouwfeest het eerste kind geboren werd, speelde de buurt ook hier een belangrijke rol in. Henk vertelt: “Bij de geboorte van een kind was de naaste buurvrouw vaak in het geboortehuis aanwezig om het gezin te helpen. Ook gingen vroeger de twee naaste buurmannen naar het gemeentehuis om het kind aan te geven” vertelt Henk. Zijn vrouw Dinie vult aan: “Na ongeveer een maand nodigde je alle buurvrouwen uit voor de kindervisite, het ‘kroamschudden’. Iedereen mocht dan het kindje even vasthouden. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het kindje welkom geheten in de buurt.”

Krentewegge bij het kroamschudden Foto: Wereldbakker Wijnand

Geboorte: 'Kindje aangeven bij het gemeentehuis, ooievaar zetten en kroamschudden.'


30 |

NAOBERSCHAP

Overlijden:

Overlijden Ook in sombere tijden waren de naobers er

'Alles wat de

voor elkaar. “Als er iemand overleden was,

begrafenis-

werd als eerste de naaste naober ingelicht.

ondernemer nu doet, deed de buurt destijds.

Hij sloot dan de luiken van het huis. Vervolgens ging hij de rest van de buurt langs om alle naobers te vertellen dat er iemand overleden was. De naaste naober en de tweede buurman deden de overledene het doodskleed aan. Vervolgens gingen alle buren de familie op de fiets langs

Maar ook voor overige hulp

om te vertellen dat er een

Maar ook voor hulp op de boerderij en bij

familielid overleden was.

ziekte was de buurt er voor elkaar. “Als er

Anzeggen noemden ze

iemand in de buurt ziek was ging je daar als

dat”, vertelt Henk. Ook

naober naartoe om te helpen waar je kon.

bij het schrijven van de enveloppen voor

Soms was dat op de boerderij, soms in het

de rouwkaarten werd er hulp van de buurt

huishouden”, vertelt Henk. De naober kon je

ingeschakeld. De naober met twee paarden

’s nachts uit zijn bed halen om te komen hel-

reed de lijkwagen. “Als er vanuit huis

pen. “Als er een kalfje geboren werd kwam

begraven werd, liepen de naobers met de

er altijd wel een buurman om te helpen. Ook

lijkwagen mee naar de begraafplaats. Ook

als dat midden in de nacht was. De buurt

regelden zij de rijtuigen waar de familie in

hielp ook vaak bij het rogge maaien en in de

zat. Op de begraafplaats werd de kist

winter bij het dorsen. De buren zijn voor ons

gedragen door de naobers. De buurvrouwen

ook echte vrienden. We hebben altijd veel lol

verzorgden de koffie en broodjes voor na

met elkaar. Ook vieren wij nog steeds oud en

de begrafenis”, vertelt Henk. “Vroeger had

nieuw samen met de buurt. Natuurlijk zaten

je geen begrafenisondernemers. Alles wat

er bepaalde plichten aan het naoberschap.

de begrafenisondernemer nu doet, deed de

Maar het heeft ons vooral veel opgeleverd.”

buurt destijds.”

Individualisering De tijden zijn veranderd. “Er is individualise-

Naoberhulp: 'Voor hulp op de boerderij en bij ziekte was de buurt er voor elkaar'. Tussen "t Katger" en "Mesland". Ieder jaar elkaar helpen met hooien. Niet alleen met hooien werd er samengewerkt, vrijwel met alles, ook de trekkers en materialen werden door de buren samen aangeschaft en gebruikt. v.l.n.r Gerrit "van Katger" Haijtink, Gerrit "van Mesland" Prins en Robbert "van Katger" Haijtink. Foto: Inge Prins


NAOBERSCHAP

Uitrusten tijdens het rogge maaien oftewel: 'Vesperen'

De buren van 't Veld in Exel verhuisden Marloes en Teun naar Laren.

Foto: Henk Oudenampsen

Foto: Marloes Dijkerman-Hassink

ring in de hele maatschappij en natuurlijk speelt modernisering en digitalisering ook een rol�, vertelt Henk. Maar het naoberschap is nog steeds terug te zien in buurtschappen in- en rondom Laren. De nostalgie van samen ondernemen, elkaar bijstaan met raad en daad en natuurlijk gezellig samenzijn past nog steeds in de huidige samenleving. Hoewel de hele oude gebruiken vaak verdwenen zijn, is er in Laren zeker wel een stukje naoberschap gebleven.

Werken in de tuin van 't Ross door onder andere Goorman, Bekkink en tuinbaas Kenniphaas. Foto: Laren (gld) in oude ansichten; Familie Koeslag.

Hendrik Groot Wesseldijk aan het

Hooi van het land halen

Gezamenlijk werken op het land.

aardappel rapen: Hetty Wittenberg

Foto: Inge Prins

Foto: Hetty Wittenberg

Wasdag op 'Broekschutte'

Inkuilen van het gras.

Foto: Laren (gld) in oude ansichten; Familie Koeslag.

Foto: Familie Koeslag.

| 31


32 |

FITNESS + GROEPSLESSEN + VOEDING- EN LEEFSTIJLADVIES + CROSSGYM

STEUN JE VERENIGING DE AANKOMENDE ZOMER MET HET

ZOMERLIDMAATSCHAP + jij kan sporten in de maanden Juni, juli & augustus + wij sponsoren een deel van je ‘Sjàhto’ contributie aan je vereniging

Wie schilt de aardappelen met uw vader als u een keer verhinderd bent?

meer informatie Over hET ZOMERLIDMAATSCHAP? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop die hulp gefinancierd kan worden.

Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66

HOME INSTEAD THUISSERVICE

Magazine_NR7_Advertenties1/4_HomeInstead.indd 1

• • • • • • •

café - restaurant feesten vergaderen personeelsfeesten catering overnachten uitgaan

Lever deze bon in bij een bezoek aan ons restaurant en ontvang € 5,- korting.

Laren!Magazine_NR8_Advertentie1/4_Sjahto.indd 06-11-17 12:41 1

06-02-18 07:2

• Glas- en schilderwerken • Wand- en plafondafwerking • Spuitwerk • Planmatig onderhoud • Kleuradvies • 24 uur glasservice

Molenveld 14 7245 CA Laren (gld) Minimale besteding van € 50,-. Maximaal één cheque per € 50,-, met een maximum van € 5,-. Niet geldig op maandmenu’s of andere acties.

Tel. 0573 - 40 12 10

www.witkamp.com

tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl www.hekkelmanschilders.nl

Lees op pagina 46 en 47 alles over onze nieuwe samenwerking met Schildersbedrijf Vreekamp


TOERISTENBEL ANG | 33

Nieuw eindpunt pannenkoekenrit Na jarenlang op dezelfde locatie te zijn geweest, verplaatst Toeristenbelang Laren het eindpunt van de rit dit jaar naar een plek dichter bij het dorp. De start en de terugkomst van de fiets- en autotocht is

zoveel medewerking krijgen om over voornamelijk

deze keer bij Woestenenk aan de Marsmansteeg. Daar

particulier terrein de route te mogen uitzetten.

zullen op het erf dus de traditionele pannenkoeken

Volgend jaar zal beslist weer zo’n unieke tocht

worden gebakken. Tevens zal de rit dit jaar maar een keer

worden georganiseerd.

worden georganiseerd (in het verleden was dit twee keer) Terugblik Paasvuur Kindertocht

Op 1e Paasdag was er veel animo voor de optocht naar

Deze zomer zal de rit ook weer worden georganiseerd,

het paasvuur. Het was er ook goed weer voor, geen

maar nu wel met een nieuwe invulling. Naast de

regen of wind, waardoor veel ouders en jeugd met

gebruikelijke fietstocht van ongeveer 35 km en autotocht

fakkels en lampionnen achter de muziek naar de

van ongeveer 60 km zal er nu ook een leuke korte tocht

Lenderinkstege togen.

zijn van ongeveer 5 kilometer voor jonge fietsers van ongeveer 4 – 8 jaar.

Er was in de twee dagen ervoor veel mooi en droog snoeihout aangevoerd, ook vanuit Lochem, waar geen

Terugblik Plattelandswandeling

paasvuur meer is. Na het aansteken van de brandstapel

Op zondag 25 maart hebben zo’n 875 deelnemers genoten

was deze dan ook snel in lichterlaaie.

van de prachtige wandeling door Klein Dochteren. Met mooi weer werd er grotendeels over onverharde paden, door weilanden, over akkers en door een enkele stal gelopen. De Berkel moest worden overgestoken met het pontje en bij de familie Ligtenbarg kon een tent van Boerenbed worden bekeken. Geweldig dat we elke keer

PANNENKOEKENRIT 2018 Datum:

Zondag 22 juli

Vertrek:

10:00 – 13:00 uur vanaf

Woestenenk,

Marsmansteeg 2, Laren

Kosten:

€ 3,00 voor fietsers

€ 6,00 per auto

(gratis voor

basisschoolleerlingen) Informatie: Ida Bielderman,

Tel. 0573 – 40 22 88

toeristenbelanglaren.nl


34 | ADVERTORIAL

Sturris Laren viert 50-jarig jubileum Toen Wander Sturris 50 jaar geleden begon, had hij niet kunnen bedenken dat nu, 50 jaar later, zijn zoons Arjan en Harry het bedrijf in deze grootte zouden runnen. We spraken de familie over het 50-jarig bestaan van het bedrijf. Sturris gestart

in 1985 een van de eersten die mest kon

en gemoderniseerd.

Toen Wander Sturris eind jaren ’65 naar

injecteren. Daarnaast heb ik ook veel

“We werken nu voor

Laren verhuisde, bleek hij aanleg te

LPG gastanks aangelegd, door het hele

overheden, water-

hebben voor het rijden op een shovel en

land heen werkte ik. Ik heb lange dagen

schappen en doen uitgebreid sloop-

kreeg een baan. Drie jaar later, in 1968,

gemaakt.” Wander en zijn vrouw krijgen

en straatwerk.”, vertelt Arjan. “Het

begon hij voor zichzelf. Hij reed melk-

drie kinderen: Henk, Arjan en Harry. Het

loonwerk blijft seizoenswerk. Er is altijd

ritten voor boeren uit de omgeving. Met

loon-, grond- en straatwerk wordt met

een piekperiode in de lente en zomer.”

een tractor van 30-40 PK was hij halve

de paplepel ingegoten. In 1995 komen

Inmiddels zijn er ongeveer 16 mede-

dagen met melkbussen in de weer. In de

zoons Arjan en Harry bij in het bedrijf.

werkers in vaste dienst.

loop van de jaren werd het machinepark

Destijds waren er zo’n 5 medewerkers

uitgebreid met een mestwagen,

in dienst. “In 1999 is mijn vader helemaal

Uiteenlopende werkzaamheden

diepploegen en een combine.

gestopt. Wij hebben toen het bedrijf

Sturris is niet voor één gat te vangen.

helemaal overgenomen”, vertelt Arjan

“In de winter doen we ook aan

Sturris.

gladheidsbestrijding. We verzorgen

Uitbreiding werk “Met het loonwerk had je altijd een

grondsanering van a tot z. We hebben

piekperiode. Ik ging op zoek naar ander

Groei van het bedrijf

een afvalbrengpunt waar particulieren

werk wat ik in de rustige tijden kon gaan

Sindsdien is het bedrijf gegroeid.

en bedrijven afval kunnen storten. We

doen.”, vertelt Wander Sturris. “Ik was

Vooral het machinepark is uitgebreid

plaatsen containers en we recyclen puin. We hebben een weegbrug, leggen volledige tuinen aan, verkopen zand, stenen, grind, grond en betonbanden aan particulieren” vertelt Arjan. Het dienstenpakket is breed. “We proberen

“Ik maakte soms dagen van 04:00 tot 23:00 uur” - Wander Sturris


ADVERTORIAL | 35

De gehele familie Sturris.

zoveel mogelijk mee te gaan met tech-

2 juni: open dag en receptie

nologische ontwikkelingen. We hebben de

Het 50-jarig jubileum van het bedrijf, en de

nieuwste machines met GPS-systemen.

50e verjaardag van Arjan, wordt op

We hebben zes mobiele kranen en drie

zaterdag 2 juni gevierd met een open dag.

shovels. Op die manier hebben we door

Van 10:00 tot 17:00 uur is iedereen

het hele jaar door genoeg werk!�

welkom om een kijkje te komen nemen bij het bedrijf aan de

Een echt familiebedrijf

Blauwhand 1. ’s Avonds is er

Sturris is een echt familiebedrijf. Harry

een receptie om de familie te

doet het graafmachinewerk. Zijn vrouw

feliciteren en samen te proosten

Inge doet de mestboekhouding en helpt

op het 50-jarig bestaan van het

waar ze kan. Arjan heeft de dagelijkse

bedrijf. De receptie begint om 20:30 uur.

leiding en springt soms bij op de machines. Zijn vrouw Marion doet de urenboekhouding en de VCA-certificering. Ook de kinderen van de broers zijn enthousiast over het vak.

Blauwhand 1 7245 PV Laren Tel: 0573-401303 info@sturrislaren.nl www.sturrislaren.nl

1968 - 2018

Zaterdag 2 juni:

Open Dag 10.00 - 17.00 uur

Receptie vanaf 20.30 uur


36 | HET GEZIN ACHTER

“Het gezin achter... Eric van Putten en Doret Geutjes” Sinds november 2015 zijn Eric en Doret trotse eigenaren van hun bedrijf Home Instead. Als franchisenemers van Home Instead bieden zij nietmedische dienstverlening aan senioren in hun eigen thuissituatie. “Daarbij proberen we altijd de kwaliteit van leven van de klanten te verhogen.” Het kantoor is sinds vorig jaar gevestigd aan de Deventerweg. Verhuizen naar Laren

Dappere keuze

Doret is opgegroeid in Raalte. “Voordat ik naar

De kinderen vinden het allemaal een goede keuze

Laren verhuisde woonde ik samen met mijn kinde-

dat Eric en Doret met Home Instead begonnen zijn.

ren Karlien en Jaap in Bathmen. Ik werkte destijds

“Ik vind het echt gaaf dat ze dit gedaan hebben. Ik

bij de Ambulancedienst in Borculo. Ik kwam dan

had niet verwacht dat ze deze stap zouden zetten”,

elke dag door Laren en het dorp sprak me erg

vertelt Emma. “Je ziet gewoon dat ze gelukkiger

aan. We haalden destijds wel eens een ijsje bij de

zijn. Ze vullen elkaar goed aan”, vertelt Jaap. “In het

Dorpspomp en de sfeer was altijd goed”, vertelt

begin waren ze heel veel aan het werk. Dat is nu niet

Doret. Eric komt oorspronkelijk uit Den Haag. “Ik

meer zo.” Karlien en Anne vinden het vooral heel

ben toen naar Ede verhuisd. We hebben ook in De-

stoer en dapper dat ze de keuze hebben gemaakt.

venter en Diepenveen gewoond”, vertelt Eric. “Doret en ik kenden elkaar al heel lang. Toen mijn vrouw

Doret vertelt: “Nu er meer versterking op kantoor

Sandra in 2006 overleed kreeg Doret een steeds

bij is gekomen, hebben wij iets meer ruimte om

belangrijkere plek in mijn leven.” Samen gingen ze

leuke dingen te doen. We proberen nu meer

op zoek naar een huis. “Ik weet nog dat makelaar

momenten samen te hebben.” “We zijn heel blij

Rinze Addink zo ontzettend enthousiast was over het dorp Laren. We hebben toen besloten het

met de support van onze kinderen”, vult Eric aan. “We hebben ons altijd welkom gevoeld in Laren.

huis op de Boerkamp te gaan bouwen.” In hun

We zijn makkelijk opgenomen in het dorp en nu zijn

vrije tijd houden Eric en Doret van wandelen,

we ook aangestoken door het ondernemersvirus!”

de natuur, lezen en films kijken. “Sinds kort doen we ook samen aan salsa dansen!”, vertelt Doret. Samen hebben Eric en Doret vier kinderen. Twee dochters van Eric: Anne en Emma, en een zoon en een dochter van Doret: Karlien en Jaap. Samen met hond Lex is het een gezellige bedoeling aan de Boerkamp.

“Ik vind het echt dapper dat ze deze keuze gemaakt hebben”


HET GEZIN ACHTER | 37

Anne van Putten (22 jaar)

Jaap Eijsker (21 jaar)

Emma van Putten (18 jaar)

Karlien Eijsker (19 jaar)

werkt bij ’t Vierspan in

studeert Scheikundige

zit in het eerste jaar van

studeert Europese talen

Borculo. Anne heeft op de

technologie aan de

haar studie Zelfstandige

en culturen aan de Rijks-

Praktijkschool in Neede de

Universiteit van Twente.

Gastvrouw BBL op het ROC

universiteit van Groningen.

horecaopleiding gedaan.

“Ik zit momenteel in een

in Apeldoorn. “Momenteel

In haar vrijetijd is ze graag

Haar grote hobby is

bestuursjaar. Ik houd me nu

loop ik stage bij Stegeman,

creatief bezig, ze tekent en

fitness. “Ik probeer vijf keer

bezig met de organisatie

maar volgend jaar ga ik

schildert veel. Ook houdt

in de week naar de sport-

van de introductie voor de

stagelopen bij Boas, een

ze van de natuur en dieren.

school te gaan. Daarnaast

eerstejaars studenten”,

chique Frans restaurant in

Karlien vindt vooral de

doe ik aan perslucht-

vertelt Jaap. In zijn vrije tijd

Deventer”, vertelt Emma.

omgeving van Laren heel

duiken. Ik ga dit jaar voor de

speelt hij gitaar en sport

In haar vrije tijd sport ze

erg mooi. “Ik vind de natuur

vierde keer naar

hij veel. Ook schrijft Jaap

graag. “Ik houd van boksen

hier in de omgeving heel

Lanzarote om daar te

columns voor een schei-

en dansen en ga graag uit.

mooi en de Larenaren zijn

duiken. Ik heb dit van mijn

kundig tijdschrift. “In het

In het begin vond ik het wel

heel aardig!”

opa geleerd.”

begin vond ik het wel lastig

heel moeilijk om ertussen te

om ertussen te komen in

komen in het dorp. Nu vind

Laren, maar nu vind ik

ik het vooral een leuk en

Laren vooral heel leuk.”

gezellig dorp.”

Jaap heeft sinds een aantal

Emma heeft sinds anderhalf

maanden een relatie met

jaar een relatie met Dano

Floor (19 jaar).

(18 jaar) uit Bathmen.


38 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en toernooien van mei tot augustus!

Mei

>> 27 MEI

Jun

Witkampers 1 -

>> 3 JUNI 2018

Koffie in 't Kulturhus

>> 5 JUNI Voorronde

Colmschate '33 1

>> 1 JUNI 2018

Locatie: Leussinkpark

Aanvang: 11:30 uur

Aanvang: 14:00 uur

Bende van Beuving en Lapoko

>> 27 MEI

Locatie: Kulturhus

Openluchtdienst

>> 25 MEI

Supportersmiddag

Aanvang: 20:00 uur

met medewerking

>> 7 JUNI 2018

Laornse Dorpskwis

Locatie: Leussinkpark

Aanvang: 19:00 uur

Aanvang: 14:00 uur

buurttennis >> 3 JUNI 2018

van Muziekvereniging

Avondvierdaagse

>> 1 JUNI 2018

Apollo

Lochem

OJWL Jeugd

Aanvang: 10:00 uur

met medewerking

Meer informatie volgt.

>> 25 MEI Schuif Maar An:

T.C. 't Laerveld

van Muziekvereniging

>> 3 JUNI 2018

Apollo

>> 8 JUNI Slotavond Laornse

Samen eten

>> 1 JUNI

Locatie: Kulturhus

Speelotheek "De

Aanvang: 17:00 uur

Speella" extra

50 jaar 't Kruispunt en 10 jaar Kulturhus

geopend

met medewerking

Dorpskwis

>> 28 T/M 31 MEI

Aanvang:

van Muziekvereniging

Aanvang: 20:00 uur

Oud papier

Larense Avond-

09.00 uur - 10.00 uur

Apollo

wordt opgehaald

wandel4daagse

Muziekvereniging

Afstanden:

>> 3 JUNI 2018

Apollo

5 & 10 kilometer

Goossens

VV Witkampers

Wielerronde van

Locatie: Leussinkpark

>> 30 MEI

Exel

Aanvang: 20:00 uur

Speelotheek

Locatie:

>> 26 MEI

Apollo

"De Speella"

>> 27 MEI Witkampers DA 1 Alcmaria Victrix

>> 9 JUNI Vrijwilligersavond

Brasserie de Mölle,

extra geopend

>> 2 T/M 8 JUNI

Exel

Aanvang:

Hippische week

Aanvang: 13:00 uur

14.30 uur - 16.00 uur

Laren

19.00 uur - 20.00 uur

Ponyclub St.

>> 5 JUNI

Steffenrijders

Speelotheek

clubkampioen-

>> 9 EN 10 JUNI Jeugd

"De Speella"

schappen

Locatie: Leussinkpark

>> 2 JUNI

extra geopend

T.C. 't Laerveld

Aanvang: 12:00 uur

Sturris Laren

Aanvang:

50 jaar!

14.30 uur - 16.00 uur

>> 9 JUNI

Aanvang open dag:

19.00 uur - 20.00 uur

Repair Café

DA 1

10.00 - 17.00 uur

Locatie: Kulturhus Aanvang: 09:30 uur


ALGEMENE AGENDA | 39

>> 10 JUNI

>> 23 EN 24 JUNI

Kroegentoernooi

Jeugdkamp

Locatie:

T.C. 't Laerveld

>> 5 AUGUSTUS

>> 1 JULI

Trekkertrek Laren

>> 25 T/M 29 JUNI

Museum STAAL open

Evenemententerrein

Zwem4daagse

voor publiek

Leussinkpark Aanvang: 10:00 uur

Jul

Aug >> 7 T/M 10

Locatie: Leussinkbad Aanvang:

>> 6 JULI

AUGUSTUS

19:00 uur - 21:00 uur

Discozwemmen

Fietsvierdaagse

Locatie: Leussinkbad

'De Achterhoek'

>> 15 JUNI

Aanvang: 1

Afstanden: 30, 45 of 60

Discozwemmen

9:00 uur - 21:00 uur

kilometer

Locatie: Leussinkbad Aanvang:

>> 27 JUNI

>> 14 JULI

>> 11 AUGUSTUS

19:00 uur - 21:00 uur

Jaarlijks reisje

Repair Café

Repair Café

Laren & Oranje

Locatie: Kulturhus

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 09:30 uur

Aanvang: 09:30 uur

>> 18 T/M 24 JUNI Clubkampioenschappen

>> 27 JUNI

dames en heren enkel,

Serenade

>> 19 JULI

gemengd dubbel

ouderenreis

Deadline copy/

en gemengd

Laren & Oranje

advertenties

dubbel 60 plus

Muziekvereniging Apollo

Laren! Magazine Aanvang: 12:00 uur

T.C. 't Laerveld

>> 20 JUNI

>> 23 EN 24

>> 28 JUNI

AUGUSTUS

Opening Museum STAAL

Houtdorp Laren

Voorronde

Locatie: Leussinkbad

buurttennis

>> 29 JUNI

T.C. 't Laerveld

Schuif Maar An:

>> 22 JULI

Samen eten

Pannenkoekenrit

>> 23 JUNI

Locatie: Kulturhus

Start: Woestenenk

Oud papier

Aanvang: 17:00 uur

Marsmansteeg 2, Laren

>> 24 - 26 AUGUSTUS

Aanvang:

Exels feest

10:00 uur - 13:00 uur

Kern Exel

Muziekvereniging Apollo

>> 27 JULI

>> 23 T/M 26

Datum volgt

Schuif Maar An:

AUGUSTUS

Samen eten

Clubkampioenschappen

wordt opgehaald Muziekvereniging

>> JUNI

Apollo

Buitenconcert 't Talma

>> 23 JUNI

>> JUNI

Locatie: Kulturhus

dames en heren dubbel

GDFestival

Buitenconcert Brasserie

Aanvang: 17:00 uur

en 60 plus

Locatie: Zutphenseweg 31,

de Mölle

Laren

Muziekvereniging Apollo

Aanvang: 13:30 uur

Datum volgt

T.C. 't Laerveld

>> 25 AUGUSTUS Oud papier wordt opgehaald Muziekvereniging Apollo


Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

40 |

In 2018 is het 50 jaar geleden dat Sturris Laren is opgericht, een prestatie waar

C

wij erg trots op zijn!

M

Y

Dit willen wij dan ook graag samen met jullie vieren.

CM

Wij heten u op ZATERDAG 2 JUNI a.s. van harte

MY

welkom op onze:

CY

OPEN DAG

CMY

K

van 10.00 - 17.00 uur. - Familie Sturris Locatie: Blauwhand 1 7245 PV Laren Gld

1968 - 2018

KOOKWORKSHOPS BIJ

agazine_NR9_Adv_SturrisLaren.indd 1

I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

07-05-18 07:01

iets

kopen.com Kwaliteit begint bij deze vakmannen • KOKEN ONDER BEGELEIDING VAN ONZE KOKS; Tijdens de workshops worden uiteenlopende onderwerpen besproken: van snijtechnieken tot presentatie en het combineren van smaken en ingrediënten.

• TOTALE PROGRAMMA DUURT ONGEVEER 5 UUR; • INCLUSIEF SCHORT;

BELEVEN & GENIETEN BIJ STEGEMAN

SFEERVOL DINEREN COMPLETE CATERING KOOKWORKSHOPS

BRUILOFT & FEEST

0573 - 40 12 21 info@stegemanlaren.nl www.stegemanlaren.nl

Stegink Tweewielers • Rengersweg 18, Laren GLd. Tel. 0573 - 40 12 82 • info@stegink-bike.nl

www.stegink-bike.nl

www.fietskopen.com


'T L AERVELD | 41

Berkel-B Open Dubbeltoernooi Dankzij de vrijwilligers, jong en oud, ligt het tennispark er weer prachtig bij.

Editie 2018 De editie 2018 van het Berkel-B Open

Ook willen we de LEDverlichting op de

Dubbeltennistoernooi is ten einde. Eind

tennisbanen officieel in gebruik nemen.

maart zijn er mooie en spannende

Er zullen schitterende demonstratie-

wedstrijden gespeeld. Op een zonnige

partijen gespeeld worden door externe

slotdag zijn de laatste poulewedstrijden en

talenten en door talenten van het Laerveld.

finales gespeeld. Het was weer een zeer geslaagd toernooi, dankzij deelnemers,

Oefenkooi

sponsoren, commissies en vrijwilligers.

De oefenkooi op het Laerveld ondergaat

AGENDA 5 JUNI Voorronde buurttennis

binnenkort een metamorfose! Het Laerveld Benieuwd wie er gewonnen heeft?

gaat zijn oefenkooi aanpakken. Veel van

Kijk op: www.laerveld.nl

de bosschage rondom de oefenkooi is al verwijderd zodat er al openheid in die hoek

9 EN 10 JUNI Jeugd clubkampioenschappen 18 T/M 24 JUNI Clubkampioenschappen dames en heren enkel + gemengd dubbel

Opening Jeu de Boules baan

op het park is ontstaan en nu wordt de

en LED-verlichting

oefenkooi zelf aangepakt. De jeugd en de

Driemaal is scheepsrecht!

trainer zullen er daardoor meer gebruik van

De opening moest op 17 maart voor

kunnen maken in de trainingen, ook als er

de tweede keer wegens slechte weers-

grote groepen zijn.

omstandigheden worden uitgesteld en is nu vastgesteld op 18 mei.

en gemengd dubbel 60 plus De Jeu de boulesbaan is er niet 20 JUNI Voorronde buurttennis

alleen voor de leden van de tennisvereniging het Laerveld, maar iedereen uit Laren mag gebruik

23 EN 24 JUNI Jeugdkamp

maken van de baan. Dus ga gerust eens een balletje gooien.

23 T/M 26 AUGUSTUS Clubkampioenschappen dames en heren dubbel en 60 plus

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 215 Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl Tennisleraar: Tom Kleinluchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


IN ONDERNEMERSL AND 42 | ONT HOE WIKKELINGEN WAS HET VROEGER

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland".

Nieuwe tak MynBHV

Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen hier (gratis) gedeeld worden! Tevens heeft in iedere editie een ondernemer de mogelijkheid een column te schrijven over een van zijn of haar producten. Wilt u hier informatie voor aanleveren? Mail dan naar info@larenmagazine.nl

Het gebruik van drank en drugs (ook wel verdovende middelen genoemd) neemt de afgelopen jaren toe. Voorheen kwam je het gebruik van middelen met name tegen bij grootschalige evenementen maar de afgelopen jaren is het gebruik van middelen ingeburgerd in diverse settingen binnen onze maatschappij. Het, overmatige, gebruik van drank en drugs kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor de omgeving. Inhoud cursus

1 +1 = 2 voor BeautyBoerderij Schipbeek

cursus die gegeven wordt aan hulpverleners op het gebied van: • Kennis over middelen

Door de toenemende vraag naar

• Signaleren, reageren en triageren

behandelingen en arrangementen is

• Invloed sociale omgeving

per 1 april Lindy Zomer in dienst

• Kennis over gebruikersmethoden

gekomen bij Marinka Gelmers van Beauty Boerderij Schipbeek. Lindy is allround schoonheidsspecialiste en gecertificeerd voor

De cursus EHBDD is een gecertificeerde

• Preventie • Specifieke EHBO kennis (en praktijk)

MEER INFORMATIE: MYNBHV.NL

diverse specialisaties waaronder; acne, bindweefsel- en

shaitsu massage en wimper extensions. Zij zal op verschillende dagen/avonden van de week werkzaam zijn. Hierdoor kan BeautyBoerderij nu haar aanbod en werktijden verruimen.

NIEUW LID: René Stegeman

Tevens werkt BeautyBoerderij sinds een half jaar met de hoog-

CAD-TEKENSERVICE.NL

waardige producten van KLAPP Cosmetics. Een innovatief Duits cosmeticamerk dat voorop loopt met hoge kwaliteit producten en werkt vanuit probleem oplossingen. Zo kunnen de dames weer aan de wensen en behoeften van hun klanten voldoen.

MEER INFORMATIE: SCHIPBEEK.EU NIEUW LID: Leónie van Meggelen.

VANMEGGELENADVOCATUUR.NL


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND | 43

Uitbreiding voor Beltman Makelaars

Start geiteninnovatiecentrum Mekkerhof Op zaterdag 23 juni 2018 zal het innovatiecentrum voor de melkgeitenhouderij de 'Mekkerhof' officieel haardeuren openen (van 10.00 tot 16.00 uur). Tijdens de open dag op 23 juni krijgt het publiek de unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen. De Mekkerhof heeft een capaciteit van 1.000 melkgeiten en is en initiatief van voer- en adviesorganisatie Gelre IJsselstreek, beter bekend onder de naam GIJS.

Sinds 1 maart is het vaste team van Beltman Makelaars versterkt met twee dames. De Larense Anne van der Molen werkt als secretaresse en Nancy Boekelman is beĂŤdigd makelaar-taxateur. Met de uitbreiding van

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

het team kan Beltman Makelaars haar

WWW.METGIJS.NL OF WWW.MEKKERHOF.NL

dienstverlening blijven waarborgen.

MEER INFORMATIE: BELTMAN.NL Op de foto v.l.n.r.: Rinze Addink, Nancy Boekelman, Jeannet van Ark, Anne van der Molen en Rico van Ark.

EMB metaalbewerking ontwikkeld samen met Woestenenk Aardappelen een fritessorteerder Bij Woestenenk Aardappelen is het snijden en leveren van vers gesneden frites een steeds grotere bezigheid. De fritesaardappelen worden

Nieuwe eigenaar Dijkerman & Lammers

volgens voedselveiligheidseisen geteeld op Larense grond. Op bestelling worden de aardappelen gewassen, nagekeken op kwaliteit en eventuele

Dijkerman & Lammers Installatietechniek heeft een

ongerechtigheden worden afgesneden. Vervolgens worden ze stuk

nieuwe eigenaar. Op 1 april jl.

voor stuk machinaal gesneden. Eerder werden deze snippers er

nam Patrick Aarnink het stokje

handmatig uit geschud, maar door toenemende vraag werd dit lichamelijk een zware klus. Op verzoek heeft EMB metaalbewerking een

over van Gerrit Dijkerman (60 jaar). De naam blijft

fritessorteerder ontwikkeld. Je kunt professioneel apparatuur krijgen,

hetzelfde en Patrick zal het

maar is vaak erg kostbaar en groot van formaat. Deze uitvinding is vrij uniek en voldoet na enige aanpassingen aan de gestelde wensen.

bedrijf aan de Lochemse Aalsvoort voortzetten, samen met alle medewerkers. Gerrit en Anja Dijkerman blijven

Sturris Laren 50 jaar!

voorlopig ook ondersteunend betrokken bij het bedrijf.

MEER INFORMATIE: DIJKERMAN-LAMMERS.NL

Patrick Aarnink en Gerrit Dijkerman

In 2018 is het 50 jaar geleden dat Sturris Laren is opgericht, een prestatie waar men trots op mag zijn! Ter ere van het 50-jarig jubileum zal er daarom onder andere een Open Dag worden georganiseerd op zaterdag 2 juni a.s. van 10.00 - 17.00 uur. Voor meer informatie over het bedrijf lees het artikel op pagina: 34 en 35.


44 |

De Moesgaard van Verwolde

LANDGOED VERWOLDE JONKER EMILE LAAN 5 7245 TL LAREN GLD TEL: 06 28773850

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

• LANDGOEDWINKEL • THEE, KOFFIE (ESPRESSO/CAPPUCINO) • SCONES EN HUISGEMAAKTE TAART • GROENTEN UIT EIGEN MOESTUIN • JAM EN VERWOLDSE HONING • HAARDHOUT • CULINAIRE ACTIVITEITEN

LANDGOEDVERWOLDE.NL

• WORKSHOPS

Tel: 0573-402171

• VERGADEREN

info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld

• FAMILIEBIJEENKOMSTEN • NATUURLIJK GENIETEN

KleinVelderman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 30-04-18 14:00

sgaard_LarenMagazineNR9_Adv.indd 1

Heerlijker kan het niet!

Zelfgemaakt Italiaans ijs! Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

22-08-16 08


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND | 45

Schilders- en afwerkingsbedrijf Hekkelman versterkt schildersbedrijf Vreekamp

Wensink Mercedes-Benz Deventer levert nieuwe Vito aan Nozem Oil!

Per april zijn Marcel Hekkelman en Lennart Vreekamp een samenwerking aangegaan. De Larense en Markelose

Onlangs heeft Mercedes-Benz

ondernemers breiden

dealer Wensink uit Deventer een nieuwe Vito afgeleverd aan Nozem

hiermee hun werkgebied

Oil. De Vito is in 2017 uitgeroepen tot

uit en maken gebruik van elkaars kennis en kunde.

‘’bestelauto van het jaar 2017’. Sterke

Voor meer informatie

eigenschappen van dit model zijn de uitstraling, het

over het bedrijf lees

comfort, de veiligheid en het lage verbruik. Voor meer

het artikel op pagina:

informatie of vragen kunt u contact opnemen met

46 en 47.

Eduard Wolf van Wensink Mercedes-Benz Deventer.

MEER INFORMATIE: WENSINK.NL/DEVENTER

Start VHL Kozijnen

Win een reischeque t.w.v. €500,- op de Larense Kermis

Larense ondernemer Ronald van Haren van Veranda & Terras

Sinds enkele jaren heeft de Ondernemersvereniging

heeft samen met ondernemer Joost Leenen van KeiZon

Laren het Anjagerschap opgericht om de kermis 'an te

Zonwering & Geveltechniek het bedrijf VHL Kozijnen opgericht.

jagen'. Anjagers betalen een bedrag van €50,-. Daarvoor krijg je 15 munten, een goed vullende maaltijd, exclusieve

Al enkele jaren versterken Joost en Ronald elkaar daar waar ze

toegang tot het Anjagersbal, een gratis ontbijt en je

kunnen. Beide heren zijn al jaren zelfstandig ondernemer en

investeert in de toekomst van de kermis. Daarnaast kan je

vooral met de uitvoering van de werkzaamheden hebben zij

dit jaar ook nog eens een reischeque t.w.v. €500,-

extra handen nodig. Zowel Ronald als Joost hadden het idee

winnen!

om het assortiment uit te breiden en besloten dit samen op te pakken. Vanaf heden kunt u bij VHL Kozijnen uw kozijnen op

In samenwerkng met Therese Persoon van Face2Face

maat in zowel kunststof, aluminium als hout bestellen. VHL is

Travel mogen wij een reischeque weggeven. Daar moet

expertdealer van Profel - Kozijnen & Deuren. Profel is een

je wel wat voor doen: Anjager worden en twee nieuwe

familiebedrijf met meer dan 65 jaar expertise, actief in

anjagers aandragen! Ben jij al zo'n klasse-investeerder en

Nederland, Belgie en Frankrijk. Door voortdurende innovatie,

dus ook al Anjager? Dan hoef je alleen even twee nieuwe

eigen productie en research behoort elk Profel-product

Anjagers aan te dragen!

tot het beste vandaag op de markt. Vervolgens zullen wij op maandag 10 september tijdens Per 15 september opent VHL zijn deuren en

het speciale anjagersontbijt de

ramen aan de Holterweg 56, Laren GLD.

winnaar bekend maken!

MEER INFORMATIE: WWW.VHL-KOZIJNEN.NL


46 | ADVERTORIAL

Schilders- en afwerkingsbedrijf Hekkelman versterkt schildersbedrijf Vreekamp Per april zijn Marcel Hekkelman en Lennart Vreekamp een samenwerking aangegaan. De Larense en Markelose ondernemers breiden hiermee hun werkgebied uit en maken gebruik van elkaars kennis en kunde. Samenwerking

Vreekamp uit Markelo

In 1970 wordt aan de Deventerweg in

Lennart Vreekamp begint iets meer dan

Laren schildersbedrijf Hekkelman

een jaar geleden voor zichzelf. Na een

opgericht door J.W. Hekkelman. In

aantal jaren in vaste dienst te hebben

1989 komt zoon Marcel in het bedrijf

gewerkt voor een schilder, durft hij de

en wordt de eenmanszaak een V.O.F.

stap aan en wordt ondernemer. “Ik ben

In 2005 wordt het bedrijf volledig over-

nu een jaar in Markelo gevestigd en het

genomen door Marcel en zijn vrouw

gaat boven verwachting goed. Ik moest

Annemieke. In 2007 betrekken Marcel

op een gegeven moment beslissen of ik

en Annemieke een nieuw bedrijfspand

iemand erbij aan ging nemen of niet. Ik

aan het Molenveld en nu wordt

had al eens een schilder van Hekkelman

het bedrijf uitgebreid met een

ingehuurd en dit beviel erg goed. Toen

samenwerking in Markelo. “Om

ik mijn probleem voorlegde aan Marcel,

ons werkgebied uit te breiden

kwam hij met een goed voorstel.

gaan we een samenwerking aan

Marcel wilde zich voor mij richten op de

met Schildersbedrijf Vreekamp.

acquisitie, het maken van offertes en

Lennart Vreekamp zal het eerste

ander voorbereidend werk. Hierdoor kan

aanspreekpunt blijven in

ik meer op de werkvloer aanwezig zijn”,

Markelo. Doordat wij enkele

vertelt Lennart. De twee ondernemers

voorbereidings- en kantoor-

pakken nu samen klussen op.

taken van Lennart overnemen, kan hij meer op de werkvloer aanwezig zijn”, vertelt Marcel. Beide bedrijven kunnen elkaar zo versterken met schildersactiviteiten in de regio Markelo en Laren.

"We kunnen elkaar versterken met activiteiten in zowel de regio Laren als in Markelo."


ADVERTORIAL | 47

Veranderingen De afgelopen tijd zijn er al diverse klussen samen opgepakt en dit beviel van beide kanten goed. In de praktijk zal er het een en ander veranderen. De binnenkomende aanvragen bij Schildersbedrijf Vreekamp worden samen met Hekkelman opgepakt. Voor klanten van Vreekamp kan het voorkomen dat ze bij Hekkelman langskomen om klussen te bespreken. Het uitvoeren van het schilderwerk wordt gezamenlijk door Lennart en een medewerker van Hekkelman verricht.

Wat kunnen schilders- en afwerkingsbedrijf Hekkelman en schildersbedrijf

Schilders- en afwerkingsbedrijf Hekkelman

Vreekamp voor u betekenen:

Molenveld 14, Laren Gld

• Schilderwerk: nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie;

Tel. 0573 - 40 16 59

Diensten

Wand- en plafondafwerking: behangwerk en imitatietechnieken;

info@hekkelmanschilders.nl

Vloercoatings;

www.hekkelmanschilders.nl

Glaswerk: enkelglas, isolatieglas, veiligheidsbeglazing, zonwerende beglazing,

hardglazendeuren en -puien, glas in lood;

Houtrotherstel: deelvervanging, leveren en plaatsen van nieuwe kozijnen,

ramen en deuren;

Spuitwerk: zowel kozijnen, deuren, wanden als plafonds;

Kleuradvies: voor interieur en exterieur, klassiek, modern, bijpassend.

Schildersbedrijf Vreekamp Wansink 13, Markelo

Voor elke vraag komen zij graag persoonlijk bij u langs, om al uw vragen en

Tel. 06 44 99 37 84

wensen aan te horen, een passend advies te geven en een vrijblijvende offerte te

info@schildersbedrijfvreekamp.nl

maken.

www.schildersbedrijfvreekamp.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf Hekkelman en schildersbedrijf Vreekamp houden van een persoonlijke aanpak voor elke opdracht. Zij adviseren u graag!


48 |

Ook ervaren wat ik voor je kan doen? Bel me! Zonnige groet, Thérèse

Warmte, liefde en aandacht voor elk kind!

Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795

Tel 06 42719819

therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

VOOR AL UW VOORKOMENDE RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN

Magazine_NR7_Advertenties1/8_Face2Face.indd 1

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Kiddies.indd 17-11-17 07:40 1

16-11-17 12:5

Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Onderdeel van Ovii Ontwerp

Tel. Fax

Huenderstraat 3, Laren Gld

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl

T. 06 16 46 55 33 www.ovii-ontwerp.nl

0573 - 22 12 55 0573 - 43 25 80

Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

Magazine_NR9_Advertenties1/8_Ovii.indd 1

Laren!MagazineNR7_Adv_Overmeen.indd 04-05-18 08:05 1

Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77 info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

Verkoop van verse kaviaar

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Hoftijzer.indd 1

Leverbaar in: 10 gram

20 gram

30 gram

50 gram

Holterweg 61, Laren Gld Tel. 06 -20 40 31 69 of 06 - 12 09 95 30 info@kaviaarkopen.nl

Voor meer informatie en bestellingen: Onze openingstijden zijn flexibel, wij zijn geopend op afspraak.

Tevens verkoop van verse steurfilet en gerookte steurfilet

16-11-17 08:5

Autobedrijf Nijhof

Tel: 0573 - 40 16 10

Holterweg 50-52

info@autobedrijfnijhof.nl

7245 SC Laren (gld)

www.autobedrijfnijhof.nl

24-07-17 10:38 Laren!Magazine_NR9_Adv_AutobedrijfNijhof_v01.indd 1

Heeft u iets te vieren?

Dan zorgen wij voor heerlijk schepijs! Tevens verhuur van: • (Sta)tafels en stoelen • Bestek, kopjes en borden • Warmhoudbak • Grote koelkast

Eggink’s Catering Tel. 06 10 55 02 20

03-05-18 14:


L AREN EN ORANJE | 49

WOENSDAG 27 JUNI

Het jaarlijkse reisje van Laren & Oranje. Gaat u mee? De busreis brengt ons dit jaar naar de noordoostpolder. Een bijzonder gebied, met onder andere het grootste windmolenpark van Nederland. Hieronder leest u het programma van deze dag. Vertrek

broodmaaltijd.

Bovendien is dit de plek om meer

We vertrekken om 08.30 uur bij

Windmolenpark 11 Beaufort

te weten te komen over duurzame

Stegeman Laren. We rijden eerst

rondrit en informatie

energie en zelf windkracht 6 te

naar Luttelgeest voor een bezoek

Per bus gaat de reis verder naar de

ervaren. Aansluitend is er natuurlijk

aan de Orchideeënhoeve. Daar

duurzame boerderijwinkel “Renne

de mogelijkheid tot bezoek aan

worden we daar ontvangen met

Streekproducten". Vanaf hier stapt

het boerderijwinkeltje met allerlei

koffie en gebak. Aansluitend

de gids van “Windmolenpark 11

streekproducten.

bezoeken we de tuinen, dit is

Beaufort” bij ons in bus . De gids

een vrije bezichtiging.

begeleidt ons dan tijdens een

Diner

prachtige rondrit door de polder

Vervolgens beginnen we aan de

Bezoek Orchideeënhoeve

en over de dijk langs de vroegere

terugreis naar Laren, waar we

Ervaar verre werelddelen heel

Zuiderzee. We horen meer over de

om ongeveer 18.00 uur ons reisje

dichtbij! 25.000 m2 tropenflora en

Noordoostpolder en wij bezoeken

afsluiten met een heerlijk diner bij

fauna onder één dak. De wondere

het grootste windmolenpark van

Stegeman in Laren.

wereld van vlinders, Lori’s en

Nederland.

orchideeën. Duizenden soorten wilde en zeldzame orchideeën,

Na de rondrit worden we weer

tropische vogels, kleurrijke Lori’s,

ontvangen bij de boerderij “Renne

reptielen en koi karpers.

Streekproducten” hier zal een presentatie gegeven worden over

Lunch

de bouw van windmolens. Daarna

In het restaurant van de

gaan we naar het windmolen-

Orchideeënhoeve genieten we na

informatiecentrum om zelf te

ons bezoek aan de tuinen van een

ervaren hoe windturbines werken.

Kosten:

Opgeven kan bij:

€ 62,50 p.p. voor leden

Joke Woestenenk

€ 65,00 p.p. voor niet leden

Tel. 0573 40 13 18


50 | MUSEUM STAAL

De opening is op 28 juni. Museum STAAL is daarna van dinsdag t/m zondag geopend van 11:00 – 17:00 uur Entree: € 7,50 De museumjaarkaart is nog niet geldig in het museum. Dorpsstraat 39, Almen info@museumstaal.nl www.museumstaal.nl Tel. 0575 - 47 43 17

Directrice Pien Pon voor Museum STAAL in Almen


MUSEUM STAAL | 51

Museum STAAL opent op 28 juni Op 1 december 2017 kreeg directrice Pien Pon van Museum STAAL de schrik van haar leven. Een dag voor de opening van het nieuwe museum in Almen sloegen (nog) onbekende daders een ruit in van het gloednieuwe gebouw en gooiden brandend materiaal naar binnen. Het gevolg was enorme schade aan het gebouw en de inrichting waar Pien haar hart en ziel in gestopt had. De wederopbouw

Daarnaast staan de thema’s ‘boeren’ en ‘landbouwkunde’

Gelukkig heeft het team zich weer herpakt en zijn ze met

hier centraal. Ik ben een boerendochter en ik vind dat we

passie en enthousiasme begonnen aan de renovatie van

trots moeten zijn op onze boerengemeente”, vertelt Pien.

het pand. “We hebben het hele gebouw moeten strippen. Meubels, vloerkleden, lampen, zuilen; veel was op maat

Gedichten van Staring

gemaakt en moest weer opnieuw gemaakt worden,”

Op de eerste verdieping staan zuilen met de gedichten

vertelt Pien. De volledige heropbouw van het museum

van meneer Staring. Pien vertelt: “Het is ook mogelijk om

heeft zo’n zes maanden in beslag genomen. De her-

de gedichten te beluisteren. Omdat het in oud

opening is op 28 juni en het museum is vanaf 1 juli

Nederlands geschreven is, is het soms moeilijk te

geopend voor publiek.

begrijpen. Wanneer het voorgelezen wordt krijg je er een gevoel bij en begrijp je het beter.” Aan de grote leestafel

Een ode aan Almen en Staring

kan je genieten van een boek, tijdschrift en een kop koffie

Het museum is een ode aan het dorp Almen en de dichter

of thee.

en landbouwkundige Antoni Christiaan Winand Staring, die in de 18e eeuw in dit dorp trouwde. Het

Duurzaam en lokaal

museum is opgebouwd rondom een aantal thema’s die

De bouw van het museum is zoveel mogelijk gerealiseerd

het verhaal van het Land van Staring, de Achterhoek,

door lokale ondernemers. “Ik vind het belangrijk om

vertellen. In de muzieksalon is de originele tafelpiano van

duurzaam te bouwen. Duurzaamheid gaat voor mij

Staring te bewonderen. Tussen de hoge ramen loop je

verder dan alleen het milieu. En ik vind het belangrijk om

door naar een interactieve ruimte met beeldschermen

zoveel mogelijk lokale ondernemers erbij te betrekken.

die het thema ‘landgoederen’ illustreren. In de centrale

Daarnaast moet het museum een fijne plek zijn, ook voor

hal worden Almen en de Achterhoek geïntroduceerd. Op

de dorpsbewoners”, vertelt Pien. Met haar achtergrond

de kinderzolder kunnen de allerkleinsten zich vermaken.

in interieurarchitectuur heeft Pien het gebouw volledig zelf vormgegeven. Samen met bouwkundig tekenaar

Een museum voor Almen

Jochem ter Bogt van Geers is het museum ontworpen.

Ook het dorp Almen krijgt een ruimte in het gebouw. “Er is een ruimte met het thema Almen. Hier kunnen initiatieven uit het dorp ook tentoongesteld worden. Als de school een kleurwedstrijd heeft bijvoorbeeld.” Vrijheid door thema’s Met de trap of lift ga je naar boven en betreed je de eerste verdieping. “Hier vind je de stamboom van de familie.

Pien haar doorzettingskracht en enthousiasme hebben het museum gemaakt zoals het is:

“Een museum door en voor Almen.”


52 |

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten

PlusBeuzel_LarenMagazineNR2_Adv2017.indd 1

15-05-17 17:18

Een betrokken partner voor uw financiële, fiscale en personeelszaken • Ondernemersservice

Voor een vast maandbedrag, dat wij in overleg met u bepalen, regelen wij al uw financiële zaken.

• Personeelszaken Online salarisverwerking, tegen een vaste prijs per salarisstrook. Tevens bieden wij advies en begeleiding bij HRM-werkzaamheden.

Dorpsstraat 5, Laren (Gld) T. 0573 - 43 22 30 info@financeconsult.nl www.financeconsult.nl


WELZIJN L AREN | 53

NIEUW IN LAREN EN ALMEN:

E-trip: Een elektrische deelauto met chauffeur Sinds 1 maart rijdt in Laren en Almen een elektrische deelauto met chauffeur; E-trip. Voor korte ritjes binnen de gemeente of naar plekken net buiten de gemeentegrenzen. Denk bijvoorbeeld aan vervoer naar school in Holten,

Gebroken arm

een ritje naar het station, de supermarkt of een bezoek

Robert zit op de Waerdenborch in Holten en gaat

aan sociale activiteiten in Lochem. Het gaat om ritten

iedere dag op de fiets naar school, tot hij zijn arm brak

waarvoor geen openbaar vervoer (meer) beschikbaar

en niet op de fiets kon. Gelukkig had hij in de krant

is. Op werkdagen tussen 07.30 en 18.00 uur wordt de

gelezen over

auto bestuurd door chauffeurs die verbonden zijn aan

E-trip. Twee

de Superrr Almen. Daarbuiten door vrijwilligers. De

weken lang is

service wordt 7 dagen per week aangeboden van 07:30

hij met de

tot 23:00 uur.

elektrische auto met chauffeur

"Een e-trip is zo geboekt en de chauffeurs zijn aardige mensen."

Is E-trip ook iets voor u?

naar school

Zou u wel eens op bezoek willen bij vrienden, maar

gebracht en

heeft u geen vervoer? Of wilt u met de trein maar

weer opge-

ontbreekt het vervoer naar het station? Denk dan eens

haald. ’s Ochtends door een vrijwilliger en ’s middags

aan E-trip! Een strippenkaart kunt u bij de supermarkt

door één van de medewerkers van de Superrr. Zijn

verkrijgen en via de telefoon kunt u heel makkelijk een

schooltijden kon Robert via de mail doorgeven. Voor

ritje reserveren.

- Robert Mittendorff

de chauffeurs was het af en toe nog even zoeken naar de route, maar dit heeft niet tot noemenswaardige

Vrijwilliger worden?

vertraging geleid.

Vind jij het leuk om af en toe dorpsgenoten in de

Enthousiast

avonduren en in het weekend ergens naar toe te

Robert is heel enthousiast over E-trip. "Een E-trip is zo

brengen of op te halen? Wil jij dorpsgenoten een

geboekt en de chauffeurs zijn aardige mensen", vertelt

veilige en comfortabele rit in de elektrische auto

Robert. Hij vindt E-trip een uitkomst voor scholieren

aanbieden? Meld je dan aan bij:

die naar de Waerdenborch gaan. Daarnaast schat hij

welzijnlaren@wakkerlaorne.nl.

in dat E-trip voor ouderen een mooie service biedt om bijvoorbeeld naar Lochem te reizen.

De proef loopt tot 1 februari 2019 en is een samenwerking van LochemEnergie, VAB, Superrr Almen, gemeente Lochem en Wakker Laorne.


54 | HOE WAS HET VROEGER 54 |

HOE WAS HET VROEGER:

EOT weg ermee! zorgde 30 jaar geleden voor veel saamhorigheid door Jan Eggink

Deze editie van Laren! Magazine heeft onder meer een item Naoberschap. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik zelf niet zoveel heb met Naoberschap. We zijn drie keer in een buurt beland en hebben

NEE opgericht, maar de saamhorigheid in het

daar steeds een aantal buren om ons heen uit-

verzet tegen een EOT werd zo groot dat men

genodigd om met ons kennis te maken. Daarbij lie-

besloot om een andere naam met meer draagkracht

ten we steevast weten dat we bereid waren om er te

in het leven te roepen. Het werd SOTEL (samen-

zijn

werkende Organisatie Tegen een Eenheidsoefen-

wanneer dat nodig was. Het echte Naoberschap,

terrein in Lochem). Maar liefst 21 verenigingen en

weet ik uit mijn jeugd, had soms verplichtingen waar

stichtingen sloten zich bij de SOTEL aan. SOTEL

je niet omheen kon, want dan moest een Naober

moest een breder begrip worden, want het wilde

waar je soms nauwelijks contact mee had de leiding

Defensie niet alleen tegenhouden voor de geplande

nemen bij een feest of begrafenis. Ik weet ook dat dit

terreinen, maar ook eventuele uitbreiding naar

niet overal zo was en dat er goed overlegd werd met

andere locaties moest hiermee voorkomen worden.

elkaar zonder dat één persoon (een naaste naober) het voor het zeggen had.

Aan het hoofd van het dagelijks bestuur stond in 1989 Jan Oudenampsen uit Exel. Hij werd bijgestaan

Ik vind een gevoel van saamhorigheid in een buurt

door Hans van Moorsel, Jan Kottelenberg, Rene

of plaats dan ook een veel mooier begrip. En zo’n

Rijns en Henk Keppels. Verder werden er diverse

saamhorigheid was er dertig jaar geleden ook in

commissies in het leven geroepen, waaronder een

Laren en Lochem en omgeving. Er was toen sprake

fondsencommissie die er voor moest zorgen dat er

dat er Eenheids Oefenterreinen (EOT) zouden

geldelijke middelen beschikbaar kwamen om acties

komen in onder meer in de Larense Broeken en het

te kunnen voeren. Erg belangrijk was ook de

Groote Veld bij Lochem. Defensie had voor deze

commissie inhoudelijke zaken, die zich voornamelijk

plekken gekozen om daar regelmatig met groot

bezig hield met het boven tafel brengen van allerlei

militair materiaal te oefenen. Door een aantal

procedures om een EOT tegen te kunnen houden.

mensen werd in eerste instantie het comité EOT?

Ook de evenementen commissie kreeg een enorm

Zondag 16 september 1990 - 'EOT-NEE' dag. Foto's: Fam. Oudenampsen


HOE WAS HET VROEGER

Jan Oudenampsen - Voorzitter SOTEL EOT

verantwoordelijke taak. Deze commissie moest voor

“EOT? NEE!” droegen. Ook werd het toenmalige Sloot-

de echte saamhorigheid gaan zorgen, want zij hadden de

smidtrein ingezet, om mensen die slecht ter been waren te

taak om de mensen te enthousiasmeren voor de grote

vervoeren door het gebied.

fietstocht die op zondag 10 september 1989 zou worden gehouden in Laren en Lochem. Op 15 september was er

Dat de SOTEL al dit werk niet voor niets deed bleek

speciale fietstocht of een tocht met de bus voor politici

wel uit het feit dat Defensie de Larense Broeken van

uit de gemeente Lochem, provincie Gelderland en de

de kaart haalden voor een EOT. Wel bleef het Groote

landelijke kopstukken om de bedreigde gebieden te

Veld en aangrenzende gebieden nog in beeld. En om dit

kunnen bekijken. Er werd aan deze mensen zelfs een

gebied vrij te stellen voor een EOT werd er op zondag 16

videofilm aangeboden met beelden van de EOT.

september een gigantische manifestatie georganiseerd op boerderij ’t Gagel van de familie Krukerink aan de

Ik mag gerust stellen dat het fanatiekste evenementen

Gageldijk in Lochem. Erik Mesman gaf het evenement

commissielid Erik Mesman was. Soms wel drie á vier keer

de titel ‘Te voet, per fiets en in de lucht mee’, omdat er

in de week had ik hem aan de lijn om mij onder druk te

wandel-, fiets- en puzzeltochten uitgezet waren door

zetten om nog meer verhalen in de GOC (voorloper van

het bedreigde gebied. Tevens was het mogelijk om een

De Stentor) te zetten om maar zoveel mogelijk mensen te

helikoptervlucht te maken boven de bedreigde terreinen.

trekken bij de grote fietstocht door de Larense Broeken

Niet alleen uit de gemeente Lochem, maar ook de

en het Groote Veld. ‘’De mensen die niet meedoen,

toenmalige gemeenten Vorden en Warnsveld kwamen

moeten later rode oortjes van schaamte krijgen”, was

verenigingen en instanties om deel te nemen aan het

een gevleugelde uitspraak van Erik. Zijn inzet en dat van

evenement. Er kwamen echt duizenden mensen op het

vele andere mensen van de SOTEL, resulteerde niet in de

evenement af. De toeloop was zo groot dat een schatting

verwachte vierhonderd tot maximaal zeshonderd deel-

van aantallen niet gemaakt kon worden. Ik kan mij niet

nemers. Nee het werden er meer dan dertienhonderd.

voorstellen dat er ooit een grotere manifestatie is geweest

In Laren stapten 970 mensen op de fiets en in Barchem

in de gemeente Lochem, waar zoveel mensen eens-

voor de tocht door het Groote Veld namen 350 mensen

gezind waren. Ja en dan moet ik toch wel bekennen dat

hun stalen ros ter hand. Onderweg kwamen de deel-

gezien de enorme samenwerking tussen verschillende

nemers allerlei ludieke dingen tegen. Zo had iemand aan

plaatsen er een geweldige NAOBERSCHAP was ontstaan.

de Holterweg in Laren drie lange onderbroeken ophan-

En dat naoberschap dat SOTEL gecreëerd had zorgde er

gen met daarop de tekst “Geen EOT in onze broeken."

voor dat er nooit een EOT van de grond is gekomen in de

Aan de Tunnelweg in het Larense Broek werden weilanden

gemeente Lochem en omliggende plaatsen.

bevolkt door schapen en koeien die op hun huid de tekst

| 55 | 55


56 | PELS EN PLUIM

Pels en Pluimers

Raskonijnen Er zijn tal van kleindierrassen die met uitsterven

verwelkomen jonge dieren

worden bedreigd. Door met zeldzame rassen te fokken blijven bijzondere hoender- en konijnen-

Het voorjaar is voor leden van kleindiervereniging “Pels en Pluim Laren Gld", de mooiste tijd van het jaar. Het is de tijd van nieuw leven. De dierenverblijven vullen zich met jonge

rassen behouden. Veel van de rassen kunnen beschouwd worden als levend cultureel Nederlands erfgoed. Net zo goed als een olifant niet mag verdwijnen, mag ook het Havanakonijn

raskonijnen en schattige kuikens van hoenders en allerlei

niet als ‘uitgestorven’ te boek komen te staan.

soorten watervogels.

Code oranje dus als we niet oppassen. Leden van Pels en Pluim dragen hun steentje bij als Jonge sierduiven

het gaat om het behoud van de verschillende

En natuurlijk niet te vergeten jonge sierduiven

rassen. Door lid te zijn van een kleindierenclub

die zich al na 17 dagen broeden uit het duivenei

kom je snel in contact met andere liefhebbers

pikken. Eerst zijn de jonge duiven nog hulpeloos

en fokkers. Op die manier is er overdracht van

en kaal maar al na 10 dagen krijgen zij over het

kennis en kunde.

hele lichaam veerstoppels. Het is verbazingwekkend om te zien dat zij na amper drie weken

Samenstellen konijnenfokparen

al een compleet verenpak hebben. De natuur is

Om rassen zo zuiver mogelijk in stand te

wonderbaarlijk.

houden is het samenstellen van fokparen zeer belangrijk. Ouderdieren met opgroeiende jongen die aan alle raskenmerken voldoen is prachtig en tegelijkertijd een hele uitdaging.

"Veel van de rassen kunnen beschouwd worden als levend cultureel Nederlands erfgoed."


PELS EN PLUIM | 57

Dieren moeten uiteraard gezond en vitaal zijn. Is het juiste mannetjeskonijn (ram) gevonden voor het vrouwtjeskonijn (voedster) dan mag deze zijn plicht doen. Mogelijk worden er dan over 31 dagen jonge konijnen geboren. Jonge konijnen zijn net als jonge duiven eerst hulpeloos en kaal. Ze liggen lekker warm in een nestje dat gevuld is door konijnenhaar dat het vrouwtjeskonijn bij haar buik zelf heeft geplukt. De oogjes zijn nog gesloten en gaan na een dag of negen open. Aan één van de acht tepels drinken

Kuikens, kloek of broedmachine?

de jongen zich groot. Na verloop van tijd gaan

Wat is er nu mooier dan een kloek met kuikens

ook zij konijnenbrokjes eten.

scharrelend op uw gazon. Ook het zelf broeden is erg leuk en niet zo moeilijk met de huidige

"Wat is er nu mooier dan een kloek met kuikens scharrelend op uw gazon?"

broedmachines. Het hele broedproces is een boeiend proces van 21 dagen. De (klein) kinderen kunnen het uitkomen van de eieren prachtig bekijken. De opvang van deze kuikens moet wel geregeld zijn. Er zijn boekjes waarin veel beschreven staat, maar door u als lid van Pels en Pluim op

Nederlandse hoenderrassen

weg te laten helpen door gepassioneerde leden

Groninger Meeuwen, Assendelfter Hoen en

van de club verdient uiteraard de voorkeur. Als

Noord Hollandse Blauwen: alle drie voorbeel-

lid kunt u deelnemen aan het entprogramma

den van puur Nederlandse rassen waar we

en alle activiteiten van de vereniging. Er zijn

trots op mogen zijn. Minder bekend dan de

jaarlijks tal van lezingen, excursies, bezoek aan

wereldberoemde Barnevelders of de kleurrijke

landelijke kleindierenshow enz.

Welsumers, maar juist daarom is verantwoord fokken met de zeldzame rassen van levens-

Kleindierenvereniging “Pels en Pluim Laren

belang voor deze soorten. Elk ras heeft zo zijn

Gld” is er voor jong en oud! Neem gerust een

specifieke kenmerken, de vele verschillende

kijkje op www.pelsenpluimlaren.nl en

veertekeningen en verhalen. Wat dacht u van

www.jeugdshow.nl

de Lakenvelder Hoenders?

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1961 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl


JK montage

58 |

afrasteringen-hekwerken

Wij gaan altijd een stapje verder en werken met en volgens de laatste trends en technieken waaronder: • Olaplex; Nooit meer beschadigd haar! • Socap Original ; extensions van 100% natuurhaar.

06-20572980

Hekwerken

Overkappingen

Toegangshekken

Wij werken met de beste kappersprodukten (ook dierproefvrij).

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

www.jkmontage.nl

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Jacqueline.indd 1 14-11-17 08:29

Magazine_NR7_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1

24-07-17 10:3

Groepslessen / Personal Training Small Group / Outdoor trainingen Voeding & Afslanken Ruime openingstijden / Voordelig sporten Holterweg 3F, Laren GLD • Tel. 06 28 12 57 85 info@fflaren.nl • www.fitnessfactorylaren.nl

FFLaren_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

08-11-16 07:5

DE VOORDELEN VAN HET AD AUTOBEDRIJF

www.elkink-installatiebedrijf.nl

Veldmaat

Magazine_NR7_Advertenties1/8_Elkink.indd 1

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Hoogwaardige technische apparatuur

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Alle AD Autobedrijven zijn BOVAG gecertificeerd

Tel. 0573 40 22 79 • info@johanzomer.nl • www.johanzomer.nl

Hét adres voor tuin & dier

16-11-17 08:54 Laren!MagazineNR2_Adv_JohanZomer.indd 1

23-08-16 08:5

verstand van tuin & dier

Rietdekkersbedrijf

Tot snel in onze winkel!

Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld) Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699 eddyveldmaat@outlook.com

Rengersweg 4, Laren Tel.: 0573 40 15 44 www.welkoop.nl Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.


IK GEEF DE PEN DOOR...| | 59 59

Hallo Laren, van Jan Saaltink kregen. Ik zal me even voorstellen: Frits van ik heb ijven schr te e azin Mag n Lare in je stuk een om pen De Eline en onze kinderen. Om wat preciezer te met en sam n, Lare in tig nach woo 1997 s sind en end mer Dam, geboren in Pur t Dochteren. Samen hebben we de boerderij tot een mooie twee zijn: aan de Dochterenseweg in de buurtgemeenschap Groo van onze kinderen. Een is al uitgevlogen en de tweede gaat twee nog met nu, we en won r Daa d. ouw verb kap een r onde binnenkort in de kern van Laren wonen. voor hebben we in Almere gewoond en daar kende Hier ". chap bers “nao ip begr het was n Lare aan l opvie me wat Het eerste anders dan in het Westen. Wat een verschil. wat heel toch n bure ip begr het is Hier niet. nog jaar een ik mijn buren na en. Via onze eerste buur nodigden we onze buurt uit voor een mak sten moe rt buu t eers we dat g erlin west als ik e leerd Zo sdien is het gezegde “een goede buur is beter dan Sind ). :) bier e juist het (met ken drin en eten r lekke met d gezellige avon worden heel veel dingen georganiseerd, er en szin chap eens gem veel hier is Er n. orde gew elijk duid een verre vriend” me erg e activiteiten gedaan en veel dingen bereikt. leuk lijk men geza en word Zo t. heef rol eigen zijn dan reen waarbij iede met je meeleven als er iets met je gebeurt. Dit heb ik zelf ook sen men veel heel dat is dorp klein een voor is nend teke Wat ngstelling voor hoe het met mij gaat. Hieruit bleek bela veel s steed nog is en was Er . werd ziek erg 2014 in ik ervaren toen en mensen willen graag wat voor je doen. Na ten kaar veel g kree Ik en. leefd mee mij met n Lare uit sen dat er heel veel men m ik weer thuis. Sinds die tijd ben ik rolstoelafhankelijk en 11 maanden ziekenhuis en revalidatiecentrum in Zwolle kwa misschien hebben jullie me wel eens in het dorp gezien. oel en een Duitse herder aan zijn zijde. Mijn hond heet Kay rolst een in hoed met man ar: enba herk wel best ik ben Dan ik hem tot mijn hulphond opgeleid. Begin dit heb Click de hool ensc hond hulp de met en Sam . hond hulp en is mijn officiële og”. Kay is echt een grote hulp voor mij. Hij helpt me deuren jaar zijn Kay en ik geslaagd voor het examen “assistance-d hij helpt mij om te winkelen bij de “Plus”. En als het Kay en en pakk te op d gron de van en ding en, sluit te en en open te niet lukt is er altijd wel iemand anders die zijn hulp aanbiedt. stentiehonden om wat aandacht te geven aan de Assi ang Toeg fette Esta ke delij Lan de aan mee ik doe as. Op 16 mei info: www.stichtinggebruikersassistentiehonden.nl). hulphonden en de hulphonden school “de Click”. (voor meer Spreek me gerust aan, dan kan ik wel wat vertellen Ongeveer om 16:30 uur zal ik een rondje door het dorp rollen. over de hulphonden. (ook na 16 mei :) ) teren voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Sinds februari dit jaar ben ik ambassadeur voor Groot Doch voldoende aanmeldingen zijn geweest om ook in het er of zijn elijk duid zal e, azin Mag n Lare deze van t oms Bij uitk den om tenminste 50% aanmeldingen. De stand buitengebied glasvezel te kunnen realiseren. Twee partijen strij bij het schrijven is 24% voor Glasvezelbuitenaf en 43% voor Digitalestadlochem. Bij elkaar opgeteld is het meer dan 50% dus er is voldoende belangstelling voor de aanleg. ave Ik hoop dat alle “naobers” bij het ter perse gaan van deze uitg eg van Larens Magazine een feestje hebben gevierd omdat de aanl doorgaat. Ik geef de pen door aan Yanna Spenkelink. Gegroet, Frits van Dam


60 | ADVERTORIAL

Marinus Dijkerman 50 jaar in het vak! Op 1 mei was oprichter van Las- en metaalbewerkingsbedrijf Dijkerman, Marinus Dijkerman, 50 jaar werkzaam in het metaalvak. Gestart als jongen van 16 heeft hij inmiddels veel ontwikkelingen meegemaakt binnen de branche. 1990: oprichting Las- en metaalbewerkingsbedrijf

Martha bouwden een professioneel lasbedrijf met

Dijkerman

een goede naamsbekendheid in de regio. De basis

“Ik heb 22 jaar in loondienst gewerkt”, vertelt

voor een bedrijfsovername werd gelegd. In 2007

Marinus. “Eerst bij Nijha in het constructiewerk,

treedt zoon Teun in als medevennoot in het bedrijf.

daarna in Zutphen in een machinefabriek. Ik heb

“Na mijn studie mbo-werktuigbouw ben ik eerst aan

ook nog in een gasfabriek gewerkt en onderhoud

het werk gegaan bij Nijha in Lochem. Ik ben in 2007

gedaan. Voordat ik voor mezelf begon werkte ik bij

deeltijd gaan werken bij Nijha en deeltijd bij mijn

Gesam in Lochem. Ik was daar de eerste mede-

ouders in het bedrijf. Al snel kon ik hier meer uren

werker.” In maart 1990 durfde Marinus de stap te

maken en besloot ik te stoppen bij Nijha”, vertelt

nemen en begon voor zichzelf. “Ik had toen al wel

Teun. In 2011 treedt ook schoondochter Marloes in

een netwerk opgebouwd en had ook al wat klanten.”

in het bedrijf. Zij verzorgt de administratie en andere kantoorwerkzaamheden.

Uitbouwen bedrijf Marinus en zijn vrouw Martha begonnen een

Nieuw bedrijfspand

kleinschalig lasbedrijf aan de Ooldselaan 7. In het

De familie Dijkerman besluit een nieuw bedrijfspand

begin werden er voornamelijk siersmeed hekwerken

neer te zetten, de huidige bedrijfshal van 500 m2.

gemaakt. In de loop der

“Wij zijn in de crisistijd gestart. Het was niet altijd

jaren steeg de vraag en

even makkelijk destijds, maar ik denk dat je daar

uitbreiding werd nood-

als ondernemer niet slechter van wordt. We weten

zakelijk. Waar Marinus

het nu wel beter te waarderen als het druk is. En

en Martha met een

gelukkig gaat het momenteel heel goed”, vertelt

werkplaats van 50m2

Marloes Dijkerman-Hassink. Voor Marinus was het

begonnen, werd er tot

wel bijzonder dat zijn zoon en schoondochter het

twee keer toe uitgebreid

bedrijf overnamen. “Ik vind het heel erg leuk. Nu

naar een werkplaats

weet je ook waar je al die jaren voor gewerkt hebt. Ik

van uiteindelijk 150 m2

vond het mooi dat twee jonge mensen deze stap zo

in 1995. Marinus en

durfden te nemen!”, vertelt Marinus.

“Je weet nu waar je het al die jaren voor opgebouwd hebt” Marinus Dijkerman

- Marinus


ADVERTORIAL | 61

V.l.n.r. Ernst-Jan Boesveld, Teun Dijkerman, Marloes Dijkerman - Hassink en Marinus Dijkerman

“Humor vinden we ook erg belangrijk!”

Buitenhaarden

- Teun

Dit is een duurzaam metaal welke aanroest maar

Ook particulieren zijn welkom bij Dijkerman. “We maken en verkopen buitenhaarden van Cortenstaal. niet doorroest. Dit maakt de buitenhaarden duurzaam. De kwaliteit is hoog”, vertelt Marloes.

Korte lijnen

De buitenhaard is verkrijgbaar in een standaard-

Dijkerman levert voornamelijk producten en half-

model en tegen meerprijs op maat te bestellen.

fabricaten aan bedrijven. “We doen veel in de

De haard is te bezichtigen in de Inspiratietuin bij

apparatenbouw, maar we werken ook in de

Haneveld.

meubelindustrie, slachterijen, maken onderdelen voor speeltoestellen en doen ook reparaties en

In de 50 jaar dat Marinus werkzaam is in de metaal-

onderhoud”, vertelt Teun. Inmiddels is het team

techniek, is er heel wat veranderd. “We zijn zonder

uitgebreid met een fulltime constructiebankwerker,

computer begonnen. Maar ook de technieken in de

Ernst-Jan Boesveld. “We zijn vooral gespecialiseerd

werkplaats zijn verbeterd. Alles gaat nu veel sneller”,

in lassen en plaatwerk. De lijnen zijn kort. Als je belt,

vertelt Marinus. “Ik heb er nog steeds schik in. Ik

heb je direct de juiste persoon aan de lijn”, vertelt

maak me nog enigszins nuttig in het bedrijf en ik vind

Teun. “Afspraak is afspraak. We werken erg secuur

het geweldig om iets met mijn handen te maken.”

en houden ons aan de levertijden.” “Oja, en humor vinden wij ook erg belangrijk!”, vertelt Teun.

Lasbedrijf Dijkerman Ooldselaan 5b 7245 PP Laren gld. Tel: 0573 40 15 00 info@lasbedrijfdijkerman.nl www.lasbedrijfdijkerman.nl


62 |

VERENIGINGEN & STICHTINGEN

Speelotheek “de Speella” is vernieuwd! Tijdens de winterperiode is het vrijwilligersteam van Speelotheek de Speella druk bezig geweest de Speelotheek een nieuw jasje te geven. Er is nieuw speelgoed aangeschaft, er zijn

Openingsweek

nieuwe kasten geplaatst en veel spullen

Wij hebben een openingsweek om

hebben een nieuw plekje gekregen. De

de vernieuwde Speelotheek te

speelotheek is nu ruimer opgezet zodat

showen van 31 mei t/m 5 juni. In die

een ieder kan zien wat er zoal te leen is.

week zullen er speciale activiteiten zijn. Die week hebben we ook extra

Aanbod

openingstijden. Dit om iedereen de

Wat is er dan te leen bij ons? Wij hebben

kans te geven om vrijblijvend een kijkje te

een ruime keuze aan binnenspeelgoed,

komen nemen onder het genot

buitenspeelgoed en gezelschapsspellen.

van een hapje en een drankje.

We hebben manden met allerlei leuke

Reguliere openingstijden: Dinsdagmiddag 15.00 tot 16.00 uur

spellen voor bijvoorbeeld een verjaar-

Extra openingstijden zijn:

dagspartijtje, buurtfeest, familiedag of

Donderdag 30 mei: 14.30 tot 16.00 uur

vriendendag. Er zijn bakcijfers te leen voor

19.00 tot 20.00 uur

Vrijdagmorgen

wie zelf een heerlijke verjaardagstaart wil

Vrijdag 1 juni

09.00 tot 10.00 uur

09.00 tot 10.00 uur

maken. Ben je nieuwsgierig geworden kom

Dinsdag 5 juni

14.30 tot 16.00 uur

dan gezellig een kijkje nemen!

19.00 tot 20.00 uur

Donderdagavond 19.00 tot 20.00 uur

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1992 • Locatie: Kidshuus, Verwoldseweg 12A • Contact: sotdespeella@versatel.nl Website: www.sotdespeella.jouwweb.nl • Facebook: speelotheek.despeellalaren

Spullen inzamelen voor de rommelmarkt Als u aan het opruimen bent, wilt u dan vast aan ons

glaswerk, gereed-

denken? Wij komen goede herbruikbare spullen graag

schap, kleine

bij u ophalen ten behoeve van de rommelmarkt van de

meubeltjes, enz*. Schroom niet

Protestantse Kerk Laren met de kermis.

en bel: Tel 0573 40 16 05 of 06 23 58 19 18 voor het maken van een afspraak.

Dus als u iets heeft dat wij goed kunnen

gebruiken om te verkopen, zoals boeken, antiek,

*Liever geen grote meubels, computers, televisies en witgoed.

speelgoed, serviesgoed, snuisterijtjes,

Rommelmarkt: zaterdag 8 september 2018


WAKKER LAORNE

| 63

WAKKER LAORNE PROJECTGROEP

Gasvrij Laren! Uit de vele onderzoeken weten we, dat de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag moet. In het Klimaatakkoord van Parijs dat in 2016 in werking is getreden, hebben wereldleiders dat onderstreept. In navolging hierop wil de Neder-

omlaag te brengen en over te

een goede analyse en de juiste

landse overheid vanaf 2050 CO2

stappen op duurzame energie.

keuze van oplossingen moeten de

neutraal zijn. Door de aardbevingen

Voor de woningen en gebouwen

juiste gegevens over de woningen

in Groningen wordt de aardgas-

betekent dit, dat deze goed

geïnventariseerd worden. Voor de

winning in een snel tempo

geïsoleerd moeten zijn en over-

financiering van de uitvoering worden

afgebouwd en in 2030 gestopt.

gestapt wordt van aardgas naar

de mogelijkheden onderzocht en

duurzame warmtevoorziening, zoals

besproken met de sleutel-partijen.

Initatief

een warmtepomp, een zonneboiler

Naar aanleiding hiervan heb ik, Cor

en een inductiekookplaat.

Oonk, de notitie “Op weg naar een

Door de overstap naar een duurzame warmtevoorziening, zoals een

gasvrij Laren” geschreven, waarin

Gelders Energie Akkoord

warmtepomp, ontstaat er een groter

ik een voorstel doe een project te

In Laren gaat het in totaal om

verbruik van elektriciteit en moet het

starten om in Laren van aardgas over

ca. 1.500 woningen, waarvan

elektriciteitsnet hierop afgestemd

te stappen op duurzame energie.

ca. 800 woningen in de dorpskern.

worden. Het is een project waar heel

Deze notitie is bij het bestuur van

Bij deze omvang zijn er collectieve

veel verschillende – ook sociaal-

Wakker Laorne positief ontvangen

inkoopvoordelen te behalen t.o.v.

maatschappelijke – zaken aan de

en vervolgens heb ik de projectgroep

een individuele aanpak. We willen

orde komen.

Gasvrij Laren opgericht. Hierin zitten

een gezamenlijke aanpak realiseren

mensen uit Laren, Lochem Energie

met de betrokken partijen, de

Informeren bewoners

en het Gelders Energie Akkoord.

woningeigenaren (particulieren en

De bewoners gaan we informeren

De projectgroep heeft ook een

woningcorporatie), de gemeente,

en raadplegen via de website van

informatief gesprek gehad met de

de energieleveranciers en de net-

Wakker Laorne en op informatie-

betreffende (voormalige) wethouder.

beheerder. Het is een omvangrijk en

bijeenkomsten. Over het project

complex project en hiervoor hebben

komt ook publicatie in lokale bladen.

Einde gebruik fossiele brandstoffen

we professionele ondersteuning

Om de klimaatopwarming te

nodig. Het Gelders Energie Akkoord

Voor het mee-denken en mee-

beperken, moeten we een einde

kan deze ondersteuning aan ons

organiseren hebben we extra

maken aan het gebruik van fossiele

leveren. Voorwaarde is dat de

vrijwilligers nodig. Dat gaat ook in

brandstoffen.

gemeente ook een evenredige

Laren lukken, het is leuk om mee

Dit kunnen we

financiële bijdrage levert. Het moet

te helpen aan een betere wereld!

bereiken door het

ook een zorgvuldige aanpak zijn.

Je kunt je aanmelden bij Cor Oonk,

energiegebruik

Voor het maken van berekeningen,

wonen_en_duurzaamheid@wakkerlaorne.nl.


64 |

WIELERRONDE L AREN

34E EDITIE

Wielerronde Laren In 1983 is vanuit de kermisloopcommissie van Jong Gelre het idee ontstaan om een wielerronde te organiseren. Het ontstaan

Steun van ondernemers

Eerst was het een rondje bij het zwembad in Laren,

Ook de naam is inmiddels gewijzigd in Goossens

na twee jaar kwam het idee om in het centrum echt

Wielerronde van Exel. De dikke bandenrace was

een rondje rond de kerk te houden. Door onder andere

jarenlang de Rabobank Dikke Bandenrace en heeft

de fantastische medewerking van de horeca hebben

inmiddels de naam Decathlon Dikkebandenrace

we altijd een mooie wielerronde kunnen houden.

gekregen. Dankzij de financiële steun van de ondernemers kunnen wij nog steeds een wieler-

Larens Kampioenschap

ronde organiseren.

Ook was er in die jaren een Larens Kampioenschap waaraan alleen renners zonder wedstrijdlicentie deel

Editie 2018

mochten nemen. Enkele renners die de 1 plek op het

Ook dit jaar start om 13.00 uur de Goossens Wieler-

podium hebben bezet in die jaren zijn Bennie Sligman

ronde van Exel met een dikke banden race voor de

en André Zweverink. In 1997 was er een ploegentijdrit

jeugd. Er wordt gestart in drie categorieën (categorie

die gewonnen werd door de ploeg uit Laren met Ger

4 t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar). De jongens

Koeslag, Dennis Blankenberg, Martin Wijnbergen,

en meisjes rijden een aparte wedstrijd. Wie wordt dit

Gerald van der Wal en Bennie Sligman. Het Larens

jaar als winnaar gehuldigd en mag zich voor één jaar

kampioenschap werd toen gewonnen door Marco

kampioen van Laren en Lochem noemen?

e

Loman. Ook bij de Nieuwelingen en Amateurs

3 JUNI 2018

Goossens wielerronde van Exel

zaten in die jaren Larense

Je kunt de race rijden op je eigen fiets, dit hoeft geen

renners zoals Ernst-Jan

racefiets te zijn. Helmen zijn aanwezig en kunnen

Oudenampsen en Bennie

kosteloos worden geleend. Opgeven kan door je

Boveree .

naam, adres en geboortedatum te mailen naar g.beunk3@kpnplanet.nl of op de dag zelf tussen

Verhuizing naar Exel

12.00 en 12.30 uur bij Brasserie de Mölle.

Programma:

In 2010 is de ronde naar Exel

13:00 uur: Dikke Bandenrace

verhuisd vanwege het vele

Gezien de afgelopen jaren zullen er vervolgens deze

13:30 uur: Sportklasse 19+ /

werk voor de omleidingen en

middag naar verwachting 250 renners starten tijdens

de obstakels die er kwamen

de volgende wedstrijden:

13:32 uur: Masters 50+

door de herinrichting van

• Sportklasse 19+ / Amateurs 40+

15:15 uur:

de wegen. De verplaatsing

• Masters 50+

naar Exel heeft een positieve

• Amateurs

Amateurs 40+ Amateurs

Start en finish:

impuls gehad voor het aantal

Brasserie de Mölle

deelnemers.

Oude Lochemseweg 4, Exel


OJWL

| 65

OJWL JEUGD / AJK

Vanuit OJWL OJWL Jeugd groeit! In 2016 zijn we begonnen met het eerste seizoen van OJWL Jeugd. We hebben het seizoen in juli 2017 afgesloten met 12 leden. In september 2017 zijn we begonnen aan het tweede seizoen van OJWL Jeugd. Inmiddels is het ledenaantal meer dan verdubbeld, we

AJK Laren-Lochem

hebben nu 32 jeugdleden! Daarnaast hebben wij een

De commissie AJK Laren-Lochem zorgt er voor dat

nieuw commissielid erbij: Bente Wagenvoort. Daar zijn

jonge landbouwers uit de regio eens in de zoveel tijd bij

wij ontzettend blij mee.

elkaar kunnen komen om het een en ander te zien en te leren. De commissie bestaat uit zeven jongens die

De groei van het aantal Jeugdleden hebben wij waar-

het belangrijk vinden dat er voor jonge mensen met

schijnlijk te danken aan de vrijdagavond in juni (2017)

interesse in de agrarische sector wat georganiseerd

dat de Tienersoos van Stichting Welzijn Lochem en

wordt. Vaak gaan we met een groep van rond de 20

OJWL samen gingen lasergamen bij het Leussinkbad in

man op excursie naar een bedrijf of hebben we een

Laren. Wij willen de vrijwilligers van het Leussinkbad en

themabijeenkomst. De groep bestaat voornamelijk

OJWL nogmaals hartelijk bedanken voor de inzet!

uit melkveehouders, maar ook de varkenshouders, akkerbouwers en loonwerkers zijn vertegenwoordigd.

Activiteiten

Daarom proberen we bijeenkomsten te houden met

Naast deze sportieve activiteit hebben we nog een

verschillende thema’s.

aantal activiteiten georganiseerd, zoals een bezoek aan een Escape Room, karten, wandklimmen en

Het jaarlijkse hoogtepunt is de dag- of weekendexcur-

Bubbleball. OJWL Jeugd heeft ook samen met de

sie. Bij deze excursie zoeken we het wat verderop en

Jeugdclub (Kerk Laren) een activiteit georganiseerd.

gaan we of naar een ander deel van het land of naar

We zijn met een groep van 35 jongeren met de bus naar

het buitenland. Afgelopen jaar zijn we bijvoorbeeld een

Enschede gegaan om te lasergamen.

weekend naar Denemarken geweest. Hier hebben we vier landbouwbedrijven bezocht en ’s avonds de

1 juni a.s. - Laatste activiteit

Deense cultuur geproefd. Plekken in Nederland die

Er staat voor dit seizoen nog één datum gepland (op

we de afgelopen jaren hebben bezocht tijdens de

1 juni a.s.) waarop een activiteit georganiseerd gaat

dagexcursie zijn Friesland, de Flevopolder en Rotter-

worden. Wij willen de Jeugdleden laten meedraaien in

dam. Samen gezellig een biertje drinken vinden we ook

het organiseren van deze activiteit. Daarnaast zal er op

belangrijk, dus dat is dan ook vaak de afsluiting van de

1 juni weer de kennismaking tussen de Tienersoos en

excursies.

OJWL zijn. Tot slot; lijkt het jou leuk om eens een avond mee te draaien als vrijwilliger bij een OJWL Jeugd-avond? Neem gerust contact op met één van ons of mail naar jeugd@ojwl.nl.

AGENDA 1 JUNI OJWL Jeugd


66 |

Directievoering en toezicht Kostencalculaties

• VERF

Advisering omvormingsplannen terreininrichting

• ROLLUIKEN

Opstellen aanleg en onderhoudsbestekken openbare ruimtes

• BEHANG • ZONWERING

Kwaliteitsmeting openbare ruimtes

• GLAS

Opstellen bestek en tekening bouw- en woonrijp maken

• SPAC- EN VERFSPUITEN SCHILDERSBEDRIJF EN PROFIELWINKEL FA. VAN DER WAL Holterweg 44 • 7245 SC Laren gld • T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl

www.projectbegeleidingbuitenruimten.nl Zutphenseweg 13a • 7245 BK Laren (Gld.) • 06 255 779 09

www.schildersbedrijfvanderwal.nl

gerrit@probebu.nl •

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

en!Magazine_Adv_vandeWal.indd 1

Gerrit Oortgiesen

Probebu_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 24-03-16 09:14

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN. Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen?

20-08-16 1

TIPS VOOR EEN PERFECTE GRASMAT? ALMATLAREN.NL MR 4082 - BENZINE

ZITMAAIER € 3.199,- € 2.999,-

MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door

RMA 339C - ACCU

een ervaren trainer.

Huurne 6

GRASMAAIER € 569,- € 499,-

7245 VP Laren (Gld) t. 06 504 16 338 www.mynbhv.nl info@mynbhv.nl

Voor meer informatie: www.almatlaren.nl Tel. 0573 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl


VACAT URES | 67

Vrijwilligersvacatures Veel verenigingen en stichtingen zoeken vrijwilligers. Op deze pagina's kunt u zien welke vacatures er zijn. Op deze manier ziet u wat er

HOUTDORP - Vrijwilligers Wil jij tijdens Houtdorp Laren helpen met opbouwen,

precies nodig is in ons dorp! En wellicht zit u

afbreken en/of tijdens de bouwdagen meehelpen?

wel 'te pradd'n op de banke' en denkt u: "Ik ga

Neem dan gerust contact op met:

mijn handen uit de mouwen steken!"

houtdorplaren@leussinkbad.nl of stuur een berichtje via facebook naar @houtdorplaren.

VV WITKAMPERS

Wedstrijdsecretaris Senioren, lid Bestuur (m/v) De wedstrijdsecretaris senioren zal ondersteuning

KULTURHUS 'T KRUISPUNT

krijgen van de wedstrijdsecretaris jeugd, en de

Gastvrouw/Gastheer

wedstrijdsecretaris Vrouwen. Hij/zij stelt de

Wij zoeken gastvrouwen/gastheren voor het ontvangen en

wedstrijden vast, organiseert het aanstellen van

bedienen van bezoekers, bij voorkeur uit Laren of directe omgeving.

scheidsrechters, het oefenprogramma, de indeling van

De gastvrouw/gastheer werkt een (vast) dagdeel per week. Daarbij

de trainingen en velden, etc. en is lid van het bestuur.

gaat het om de avonden van maandag tot en met vrijdag, of de

Voor meer informatie neem gerust contact op met:

ochtend van zaterdag of zondag. Ook kan er een beroep worden

Iwan Bos via secretaris@witkampers.nl

gedaan m.b.t. een evenement op vrijdagavond, zaterdag of zondag.

of tel. 06-81886077

Taken zijn ondermeer het (klaar)zetten van koffie en thee, het gastvrij ontvangen van bezoekers, het opruimen van de zalen na afloop

WIELERRONDE

van een bijeenkomst, het aannemen van vragen/reserveringen en het controleren en afsluiten van het gebouw. De gastvrouw/gast-

Organisatie

heer heeft een gastvrije houding en gevoel voor service, is in het

Het comité van de wielerronde kan nog wel wat

bezit van een BHV diploma, of is bereid deze te behalen. Zij/hij

uitbreiding gebruiken. Wellicht zijn er mensen met

kan na een inwerkperiode zelfstandig werken. U ontvangt een

een wielerhart die het leuk vinden om mee te helpen

vrijwilligersvergoeding, maar er is geen sprake van een

met het organiseren van een wielerronde.

loondienstverband.

Voor meer informatie neem gerust contact op met:

Voor meer informatie neem gerust contact op met:

Stichting Wielercomité Laren via

Herman Schaap - Tel. 0573 40 16 36 / 06 57 32 28 37 of

g.beunk3@kpnplanet.nl of tel. 0548-364443

info@kulturhuslaren.nl

Dit is een vast katern in Laren! Magazine.

WELZIJN LAREN

E-trip chauffeurs Vind jij het leuk om af en toe dorpsgenoten in de avonduren en in het weekend ergens naar toe te brengen of op te halen? Wil jij dorpsgenoten een veilige en comfortabele rit in de elektrische auto aanbieden? Meld je dan aan bij: Neem dan contact op met: welzijnlaren@wakkerlaorne.nl

Heeft u een vacature binnen uw vereniging/stichting? Mail deze dan naar info@larenmagazine.nl


68 | GDFESTIVAL

GDFestival, groots door klein te blijven... De derde editie van het GDFestival staat voor de deur. Op zaterdag 23 juni van 13.30 tot 01.00 uur vindt dit Larense evenement plaats. De organisatie vindt het belangrijk om vernieuwend te blijven. Dit jaar zijn er dan ook andere artiesten, meer unieke festival creaties en meer kinderactiviteiten dan voorgaande jaren. Kleiner, maar gezelliger opgezet

we moeten doen om op een regenachtige dag de

Het festivalterrein is dit jaar zo opgezet dat het er

bezoekers warm en droog te laten genieten van een

knusser en gezelliger uitziet. “Als organisatie vonden

prachtig festival. Toch blijf ik er bij, 23 juni wordt een

wij dat er hier en daar te veel lege plekken op het

mooie zomerse dag!", aldus Ruud Bekkink namens

festival terrein ontstonden. Om dit aankomende

de organisatie.

editie te voorkomen hebben we het

Muzikale verwachting

festivalterrein iets

Als muziekliefhebber kom je zeker aan je trekken.

kleiner gemaakt,

Het muziekprogramma start dit jaar direct met een

hierdoor oogt het

knaller. De rockband Twenty Sicks start om 13.30

al snel gezellig en

uur met het spelen van meezingers uit de sixties

knus. Naar ons idee

tot recente klassiekers. Later op de dag komen de

is dit precies wat een

Bankdirecteuren voor de tweede keer een geweldig

festival moet zijn!”

optreden geven op het GDFestival. Tijdens de eerste

Aldus Wilmer Stegink

editie stond de tent op zijn kop! De band Weekend

namens het bestuur

Warriors zal ‘s avonds een, volgens hun website,

van Stichting Groot Dochterens Feest. Als bezoeker

eclectische en prettig gestoorde show geven. Als

hoef je niet ongerust te zijn, er blijft meer dan

knallende afsluiter heeft de organisatie het DJ-duo

genoeg ruimte om te relaxen. Zo kun je genieten van

Lampegastuh weten te strikken. En alsof dit nog niet

je cocktail op het strand of chillen bij het kampvuur.

genoeg is, zullen er over de hele dag verschillende lokale bands optreden.

Driemaal is toch scheepsrecht? Na twee edities met regen zal de derde editie vast zonovergoten zijn. Driemaal is immers scheepsrecht, toch? Bij het GDFestival laten ze echter niks aan het toeval over. Zo worden er voorzorgsmaatregelen getroffen om een regenachtige dag ook te kunnen overleven. “De afgelopen twee jaar hebben we helaas veel regen gehad. Dit gaf ons wel weer nieuwe inzichten. Hierdoor weten we precies wat

"Het oogt gezellig en knus. Precies wat een festival, naar ons idee, moet zijn."


Foto's: Julia Kappert en Mark Koeleman

GDFESTIVAL | 69

Uniek festivalfood Het heerlijke festivalfood komt weer

Kaartverkoop

van lokale ondernemers. Zo verzorgt Westrik Snack de

Koop je E-ticket vanaf 2 juni online op:

frietjes met snacks en heeft Keurslager van de Pol wederom de

GDFestival.nl/tickets of in de voorverkoop

allerbeste spareribs! Wereldbakker Wijnand komt zoals ieder jaar

bij Plus Beuzel of Restaurant de Babbelaer.

met speciaal en uniek festivalfood. Wat we noemen een echte

Volwassenen

culinaire verrassing!

Voorverkoop € 10,Aan de kassa € 15,-

Het Dochterens Schoolplein Speciaal voor de jeugd heeft het GDFestival het Dochterens Schoolplein nieuw leven ingeblazen. Hier vinden kinderen

Jongeren (13 t/m 17 jaar)

spelletjes, een springkussen, een opblaasbaar voetbalveld

Voorverkoop € 6,-

en een strand annex zandbak! Daarnaast is de Speel-O-Theek

Aan de kassa € 7,50

uit Laren aanwezig om de kinderen te schminken en kan er met

Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen!

hout worden geknutseld met Nicolette Klein Brinke van Houten kado & zo. En omdat je niet vroeg genoeg met muziek kunt beginnen, is er dit jaar voor het eerst een kinderdisco!

PROGRAMMA

14.00

DOCHTERENS PODIUM

TWENTY SICKS

STARING KOEPELTJE TALENT IN DE FLESCH

Laren!Magazine_NR9_Opmaak_GDFSchema.indd 1

15.00

16.00

17.00

TWENTY SICKS WEEKENDKRACHTEN

KINDERDISCO SILENTDISCO

18.00

19.00 20.00

BANK-

BANK-

DIRECTEUREN

DIRECTEUREN

WEEKEND KRACHTEN PUBQUIZ

22.00

SILENT GUILTY

23.00 00.00

THE WEEKEND WARRIORS THE LOCHMESS CLAN

WEEKENDKRACHTEN

SILENTDISCO

21.00

SILENTDISCO

01.00

LAMPEGASTUH THE LOCHMESS CLAN

VERSATILE

VERSATILE

VERSATILE

OPSCHAAKL’N

04-05-18 14:34


70 | LEUSSINKBAD

Leussinkbad vernieuwd! Het Leussinkbad staat aan de start van een bijzonder seizoen. Er is een nieuwe familieglijbaan, een nieuwe beheerder én een nieuw promoteam!

Familieglijbaan

Nieuw promoteam

In 2017 is door de bevolking, ondernemers en gemeente

Naast de beheerder

Lochem geld bij elkaar gebracht voor het Leussinkbad.

en een aantal andere

Vrijwilligers hebben nieuwe bestrating aangelegd,

betaalde krachten, is een grote groep vrijwilligers actief

schaduwdoeken geplaatst en de inrichting van het

bij allerlei activiteiten, maar ook in het bestuur of op het

terrein op een aantal punten verbeterd. En, er is een

terrein. In 2018 is daarnaast een promoteam in het leven

gloednieuwe familieglijbaan geplaatst! Het Leussinkbad

geroepen om het bestuur te ondersteunen met alle

is daarmee weer helemaal klaar voor het ontvangen van

promotie- en marketingactiviteiten. Het team is de

inwoners én gasten uit Laren, Lochem, Harfsen en

afgelopen maanden enthousiast aan de slag gegaan,

omgeving.

zodat inwoners, schoolkinderen en bezoekers van onze campings en B&B’s de weg goed weten te vinden naar

Nieuwe beheerder

ons prachtige buitenbad.

Dorinda Mollenhof is sinds 1 mei de nieuwe beheerder. Dorinda heeft als zwemonderwijzer veel ervaring op

Info en actuele openingstijden?

verschillende zwembaden. In 1992 heeft ze zelfs een

Het Leussinkbad is in het seizoen iedere dag open!

seizoen bij het Larense Leussinkbad gewerkt. Haar

U vindt onze openingstijden op www.leussinkbad.nl.

moeder komt uit Laren, dus ze kent Laren goed. Dorinda:

Soms zijn de openingstijden en activiteiten afhankelijk

“Op een buitenbad werken, dat is het

van het weer. Op onze site en Facebookpagina vindt u

mooiste wat er is. Al die lachende

actuele informatie. Schrijft u zich in voor onze digitale

en joelende kinderen. Heerlijk. Ik ben blij om weer terug

nieuwsbrief? Zo kunnen wij u op de hoogte houden van nieuws en activiteiten.

te zijn in Laren. Het is geweldig hoe de bevolking

Stemt u mee voor nieuwe tegels?!

met veel vrijwilligers en

Leussinkbad doet mee met de actie Hart voor de

enthousiasme dit mooie

Achterhoek van de Rabobank. We maken kans op een

zwembad open houdt en

bijdrage waarmee we – met vrijwilligers – nog meer

van alles organiseert. Ik

nieuwe bestrating willen aanleggen. De tegels zijn 40

ontmoet de lezers van

jaar oud en aan vervanging toe. Tussen 22 mei en 6 juni

Laren! Magazine graag op

kunnen Larense Rabo-leden hun stem uitbrengen op het

het bad."

Leussinkbad: www.rabobank.nl/noa. Stemt u mee? Meer informatie leest u op: www.leussinkbad.nl.

Het nieuwe promoteam: v.l.n.r. Miranda Bron, Valesca Weemaes, Ada Ritzer en Suzan Klein Gebbink


LEUSSINKBAD | 71

Nieuwe beheerder: Dorinda Mollenhof

Foto's: AIM Foto

Houtdorp Laren Na een succesvolle Houtdorp Laren in 2017 komt deze zomer een tweede editie! In de laatste week van de vakantie, op donderdag 23 en vrijdag 24 augustus 2018, kunnen jongens

AGENDA WOENSDAG

en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8 weer hun eigen hut

Vanaf 12:30 uur: Woensdagkids

komen bouwen.

Bij mooi weer; aankondiging op Facebook en Leussinkbad.nl

Houtdorp is een groot huttenbouwfeest

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u via

georganiseerd door het Leussinkbad. Voor

onze site in voor de nieuwsbrief van

kinderen die een hamer kunnen vasthouden

Houtdorp Laren of volg de Facebookpagina

of juist niet, Houtdorp Laren is gewoon een

@houtdorplaren. Hier kunnen kinderen

leuk buitenfeestje. Houtdorp is donderdag

hun mooiste ideeën, tekeningen, filmpjes

23 augustus van 10.00 tot 15.00 uur en

en plannen voor hun hut plaatsen.

vrijdag 24 augustus van 13.00 tot 17.00 uur.

15 JUNI 19:00 uur - 21:00 uur: Discozwemmen 25 T/M 29 JUNI 18:00 uur - 20:00 uur: Zwem4daagse

Aansluitend is er tot 21.00 uur een eindfeest. Kosten zijn voor abonnementhouders € 10,- p.p. en € 15,- p.p. voor anderen. Dit is inclusief lunch op donderdag en een snack op

6 JULI 19:00 uur - 21:00 uur: Discozwemmen

vrijdag. Dit jaar plek voor nóg meer deelnemers Vanaf 18 april tot 6 juni kunnen kinderen zich aanmelden op de website van het Leussinkbad: www.leussinkbad.nl/houtdorp. Er kunnen dit jaar maximaal 125 kinderen meedoen, dus wees er snel bij.

23 EN 24 AUGUSTUS Houtdorp Laren


72 |

HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts E.B. Wijnheijmer

Postkantoor Laren

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

Holterweg 10

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

7245 AN Laren (Gld)

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Tel. 0573 - 40 17 15

Altijd bereikbaar (24/7)

Van 10:00 tot 10:30 uur is de

Kerk Laren

Ortis fysiotherapie

apotheek gesloten.

Dorpstraat 2

Rengersweg 2

7245 AK Laren (Gld)

7245 AC Laren

Huisarts D. de Iongh

info@kerklaren.nl

Tel: 0573-40 19 84

Tel. 0573 - 40 12 60

www.kerklaren.nl

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

Telefonisch spreekuur:

www.ortistherapeuten.nl

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

Voor openingstijden verwijzen wij u

De apotheek is van maandag

door naar de website.

t/m vrijdag geopend van 08:00 uur tot 12:15 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 73

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

15:00 - 16:30 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:25

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:26

09:26

10:26

11:26

12:26

13:26

Maandag

14:32

15:32

16:32

17:32

18:32

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten

Dinsdag

06:01

06:31

07:07

07:37

07:52

08:07

08:37

09:07

09:35

10:05

10:35

11:05

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:35

15:07

15:37

16:07

16:37

17:07

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

17:37

18:05

18:35

19:05

19:35

20:05

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

Zaterdag

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

08:05

08:35

09:05

09:35

10:05

10:35

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

11:05

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

14:35

15:05

15:35

16:05

16:35

18:05

19:05

20:05

21:05

Woensdag Gymnastiek en

Vrijdag

17:05

17:35

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

22:05

23:05

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Zon- en feestdagen

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 5 minuten over heel.

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Contactpersonen activiteiten:

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

07:14

07:44

08:14

08:44

09:14

09:44

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

10:14

10:44

11:14

11:44

12:14

12:44

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

13:14

13:44

14:14

14:44

15:14

15:44

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

16:14

16:44

17:14

17:44

18:14

18:46

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

19:16

20:16

21:16

22:16

23:16

Zaterdag Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

09:16

09:46

10:16

10:46

11:16

11:46

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

12:16

12:46

13:16

13:46

14:16

14:46

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

15:16

15:46

16:16

16:46

17:16

17:46

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

18:16

18:46

19:16

20:16

21:16

22:16

Donderdag:

23:16

0:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

Zon- en feestdagen

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

Vanaf 11 uur tot 23 uur; 16 minuten over heel.

info@lochem.nl

Vrije inloop

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur (zorgloket tot 12:30 uur)


74 |

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen - uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren. Bekijk de BBQ-folder op onze website Tel. 0573 - 40 12 37 • www.vandepol.keurslager.nl •

eBrummelman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

KeurslagervandePol

25-08-16 09:45 Laren!Magazine_NR9_Advertentie1/8_VanDePol.indd 1

“Een afspraak waar iets moois uit groeit”

30-04-18 13

• Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking

Holterweg 56

Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem Tel. (0573) 251 008 • Fax (0573) 250 941 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

7245 SC Laren (Gld.) Tel. 0573 - 401387

veld_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

DijkermanLammers_LarenMagazineNR2_Adv.indd 25-08-16 09:44 1

25-08-16 09

• Huisairco • Autoairco Boomkampsweg 6a, Laren (gld)

• Bedrijvenairco

Tel 06 - 51 96 32 82

!Magazine_NR8_Advertentie1/8_Harkink.indd 1

Voor verkoop, onderhoud

info@aircoharkink.nl

en reparatie van airco’s:

www.aircoharkink.nl

08-02-18 08:48 Braakman.indd 1

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

16-11-17 09

STICKERS / RECLAMEBORDEN / KLEDING

Burg. Leenstraat 54, 7242 AB Lochem 0573-254630, www.multicopy.nl/lochem


BADMINTON CLUB L AREN | 75

Succesvolle potgrondactie Potgrondactie Op 17 maart was de potgrondactie van onze vereniging. Met hulp van leden en hun familieleden is de actie weer een succes geweest. We hebben ongeveer evenveel zakken potgrond verkocht als in voorgaande jaren, dus de financiële bijdrage in de clubkas is ook ongeveer even hoog. Iedereen die hierbij meegeholpen heeft, dus ook u als koper van potgrond, hartelijk dank. Toon Mager competitie In mei is dit seizoen (2017-2018) van de Toon Mager

Vakantieperiode

competitie afgerond. Zowel het eerste als het tweede team

In principe spelen we het hele jaar met uitzondering van de

blijven volgend seizoen in hun huidige poule ingedeeld.

schoolvakantieperiodes.

Team 1 in de A poule en Team 2 in de B poule. De samenwerking tussen de badmintonverenigingen uit Almen en

Wil je een keer meespelen?

Laren blijkt goed te werken en dit zullen we ook het

Loop dan op dinsdagavond tussen 20:00 en 21:30 gerust

volgende seizoen doorzetten.

eens binnen in de Braninkhal te Laren.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: september 1981 • Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16 Contributie: € 9,- per maand (In verband met de zomervakantie betaal je in de maand augustus geen contributie.) • Contact: bcllaren@outlook.com • Facebook: bcllaren

Volgende editie! De volgende editie van Laren! Magazine zal uitkomen in week 34 (20 - 24 augustus) HANDIGE ALGEMENE INFORMATIE EDITIE NUMMER 10 - KERMISSPECIAL: Verspreiding:

20 - 24 augustus 2018

Deadline copy/advertenties: 19 juli 2018 - 12:00 uur Wil jij aan de tiende editie meewerken, heb jij een leuk idee of wil je met je bedrijf een advertentie of wellicht advertorial plaatsen? Mail of bel dan met : Ovii Ontwerp / Laren! Magazine info@larenmagazine.nl - tel. 0573 25 14 04

THEMA EDITIE 10: Larense Kermis


76 |

“Beltman Makelaars, weet wat er speelt"

Levenkamp 6 - Laren Gld. Royaal buitenleven!

Ericalaan 9 - Harfsen Compleet gemoderniseerd en gelijkvloers

Bremweg 2 - Harfsen

Vraagprijs € 689.000,- k.k.

Vraagprijs € 375.000,- k.k

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Zutphenseweg 10A - Laren Gld. Gelijkvloers en stijlvol wonen

Holterweg 122 - Laren Gld. Betaalbaar uitzicht op het platteland!

Zutphenseweg 17 - Laren Gld. Compleet woongenot gelijkvloers

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Vraagprijs v.a. €289.000,- k.k.

De gemeente Lochem is ons werkgebied.

Overweegt u te (ver)kopen? Wij komen

Wij werken uiterst professioneel en heel

graag vrijblijvend kennismaken.

persoonlijk. Met een klantenbeoordeling van maar liefst een 8,7 (op ruim 100

Onze makelaars: Rico van Ark en

beoordelingen) zijn wij meer dan trots en

Rinze Addink.

blij dat onze opdrachtgevers onze inzet zo waarderen.

Sinds 1994 gevestigd in het stadscentrum van Lochem (tegenover de Hema en naast de croissanterie). Met vijf enthousiaste mensen werken wij zes dagen per week in de lokale woningmarkt.

Smeestraat 5, Lochem • Tel. 0573 432 432 • info@beltman.nl • www.beltman.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.