Laren! Magazine NR4

Page 1

| 1

MRT 2017 • NR4 € 3,95

"Het allereerste openluchtspel van de Laornse Spöllers." - André Oudenampsen

7

The making of LAREN! MAGAZINE

22

Pasen met een knipoog HET HAZENBAL

42

Het gezin achter KLEIN VELDERMAN


2 |

“Beltman Makelaars, weet wat er speelt"

Sportparkweg 14-H102 - Laren Gld

De Kotten 20 - Laren Gld

Westermark 47 - Laren Gld

Vraagprijs € 86.000,- k.k.

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 539.000,- k.k.

Heuvelstraat 1 - Laren Gld

Westermark 38 - Laren Gld

Westermark 63 - Laren Gld

Prachtig vrij met zicht op Vijverpartij!

Schitterende vrijstaande woning

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

Actuele gezinswoning!

Prachtige halfvrijstaande woning!

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Luxe en stijlvolle villa!

Schrijf u vrijblijvend in voor actueel woningaanbod

De gemeente Lochem is ons werkgebied. Wij werken uiterst professioneel en heel persoonlijk. Met een klantenbeoordeling van maar liefst een 8,7 (op ruim 100 beoordelingen) zijn wij meer dan trots en blij dat onze opdrachtgevers onze inzet zo waarderen. Ons team (v.l.n.r.) Henk Beltman, Hellen Sinds 1994 gevestigd in het stadscentrum

Nijland, Jeannet van Ark, Rico van Ark en

van Lochem (tegenover de Hema en naast

Rinze Addink.

de croissanterie). Met vijf enthousiaste mensen werken wij zes dagen per week in

Overweegt u te (ver)kopen? Wij komen

de lokale woningmarkt.

graag vrijblijvend kennismaken.

Smeestraat 5, Lochem • Tel. 0573 432 432 • info@beltman.nl • www.beltman.nl


VOORWOORD VOORZITTER | 3

Het eerste woord is aan...

Erwin Snellink VOORZITTER KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING APOLLO Laren! Magazine; een geweldig initiatief waarin het in deze editie aan mij als voorzitter van Koninklijke Muziekvereniging Apollo de eer is het voorwoord te schrijven. Muziekverenigingen door heel Nederland hebben het moeilijk in deze tijd. Vergrijzing van het ledenbestand en te weinig aanwas van jonge muzikanten zijn problemen waar ook Apollo mee van doen heeft. Er zijn legio voorbeelden van verenigingen die fuseren of zelfs helemaal ophouden te bestaan. Bezuinigingen in de cultuursector hebben als resultaat dat het steeds lastiger wordt om subsidies binnen te halen. Daarnaast is het alom bekende stereotype

"Wij nemen als Larense muziekvereniging graag de uitdaging aan!"

van hoempapa-muziek iets wat potentiĂŤle nieuwe leden afschrikt. Als Larense muziekvereniging nemen wij graag de uitdaging aan om te laten zien dat muziek maken bij een fanfare orkest en/of drumband veel meer is dan alleen maar hoempapa-muziek blazen en een drumpartij slaan in uniform op straat. We zullen ons als vereniging anders moeten organiseren en aanpassen. Ons afgenomen ledenaantal en de veranderingsnoodzaak zijn niet per definitie slecht, het biedt juist mogelijkheden.

De fanfare kan het oubollige imago van zich afschudden door het geven van vernieuwende concerten met voor het publiek herkenbare en populaire muziek. De Albert Mol Musical waaraan vele dorpsgenoten meewerkten was daarvan een uitstekend voorbeeld. Daarnaast proberen we de opleiding van jonge muzikanten laagdrempelig te houden door niet alleen individueel te oefenen, maar al snel samen te spelen in groepsverband bij het leerlingenorkest. De aantrekkingskracht van Apollo schuilt dan ook vooral in het samen muziek maken. Samen een muzikale prestatie leveren en dat gevoel delen maakt Apollo speciaal. En als deze

MUZIEKVERENIGING

verbondenheid gedeeld kan worden met vrolijke kinderen tijdens een Palmpasenoptocht of

Apollo

door het volkslied tijdens Koningsdag te spelen, dan zijn we er trots op daar als Apollo zijnde

Apollo is in juni 1879 opgericht door een negental muzikale heren. Hun grote liefde voor muziek zorgde

een bijdrage aan te mogen leveren! Wij doen ons uiterste best ons steeds weer op vernieuwende wijze aan u te presenteren, waarbij

ervoor dat Laren sindsdien een,

wij graag de samenwerking met andere verenigingen opzoeken. Wat de toekomst ons brengt zal

vooral op gezelligheid gerichte,

de tijd ons leren, maar wat mij betreft ligt Apollo samen met de Larense gemeenschap nog een

muziekvereniging rijker is.

lange muzikale toekomst in het verschiet.


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

7

The making of...

Laren! Magazine

12

"In 't Laornse Venne" Openluchtspel

Laornse Spollers 14 "Je gezondheid in balans"

Just Daily

28

Lichaam en geest met

elkaar verbonden

Larense Voetwellness

40

Drijvende kracht achter

Het Ruempol en de Vonkert

Stichting Vrienden van Het Ruempol

19

Veel specialisaties onder één dak

42

Het gezin achter

Ortis

Fam. klein Velderman

22 Het sfeervolle paasfeest in Exel

58 “Het is één van de mooiste

Hazenbal

26 Column: Jannie 'Top' Oudenampsen

Kriebels

hobby’s die er is”

Pels & Pluim

62

Krachten bundelen voor behoud

Leussinkbad Overige informatie pagina's

Verenigingen & Stichtingen pagina's 11 Belangenvereniging

45 OJWL

32

Wakker Laorne

46

Voetbalvereniging Witkampers

Fietsvierdaagse 'De Achterhoek'

50

17

Larense Gymnastiek

51

Ontwikkelingen in

69

Wel uit Laren,

Ondernemersland

niet (meer) in Laren

Badmintonclub Laren

38

72

Handige informatie

Tennisvereniging 't Laerveld

48 Basisscholen

74

Plan Schoneveld

75 Verenigingsactie

Algemene agenda

Vereniging (LGV)

54

Mediavereniging Laren

53 Kulturhus

18

Damvereniging Denk & Zet

55

Houtdorp Laren

66

Hoe is het met de

21

Speel-o-theek

57

EHBO vereniging

leerlingen van...

25

Laren & Oranje

61

Zangvereniging 'De Lofstem'

31

Volleybalvereniging Tornado

Jeugdclub

37

Koninklijke Muziekvereniging

65

Toeristenbelang Laren

70

St. Steffenrijders

Apollo

Volgende editie

71 Belangenvereniging

Wakker Laorne

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii Ontwerp en verschijnt in een oplage van 2.200 exemplaren huis-aan-huis in het postcodegebied 7245 • Eindredactie: Van Kees; Nena Keessen • All Write - Maaike Harkink Fotografie: Anke Kolkman, Willemien klein Velderman en eigen materiaal geïnterviewden, vereniging en stichtingen • Vormgeving: Ingri Imenkamp i.s.m. Jolien Fleerkate • Verspreiding: All Inn Verspreiding Drukwerk: Multicopy Lammerdink • Contact: Ovii Ontwerp - Huenderstraat 3 - 7245 BJ Laren GLD Tel. 06 16 46 55 33 - info@ovii-ontwerp.nl • Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii Ontwerp. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 4

Keuzes maken "Het is zaterdag 07.40 uur als ik op mijn fietsje stap. Op naar kantoor!" Wanneer ik vanaf mijn huis richting kantoor fiets zie ik de vrachtwagens bij Beuzel staan: de winkel wordt weer bevoorraad. Een enkeling loopt over straat met de hond. Bij Wijnand brandt uiteraard al volop licht, de bakkers zijn al uren bezig om het heerlijkste brood van Laren en omgeving te maken. Voor de rest is het nog vrij donker: Laren ontwaakt! Gisteren was de aanleverdeadline van het magazine.

reacties krijg ben ik die momenten snel weer vergeten.

Ook deze editie heeft Laren weer volop aangeleverd.

Het magazine leeft, naar mijn idee, ontzettend binnen

En om ervoor te zorgen dat alles volgens plan loopt

de Larense gemeenschap. Ik geloof nog steeds 200%

begin ik altijd meteen de dag erop met de opmaak.

in het concept en ga er dan ook mijn uiterste best voor doen dat u ook volgend jaar weer kan genieten van

Waarom op zaterdag?

Laren! Magazine!

Eigenlijk is het standaard dat ik in deze periode ook in het weekend en 's avonds werk. In een korte periode

Deze editie

moet er namelijk heel veel gebeuren. En daar wil ik jullie

In deze editie leest u naast het verenigings- en

graag meer over vertellen. Daarom heeft deze editie

stichtingsnieuws, onder andere meer over het eerste

een item genaamd "The making of" van Laren!

Larense openluchtspel, Het Hazenbal, Leussinkbad en

Magazine. Want voordat u dit exemplaar in de bus

Pels & Pluim. Daarnaast is het thema deze keer

krijgt zijn er een verschillende werkzaamheden door een

'Sport & Gezondheid' en daarom gingen wij een kijkje

heleboel mensen uitgevoerd.

nemen bij JustDaily, de Larense Voetwellness en Ortis. Wij vroegen Jannie 'Top' Oudenampsen ons mee de

Het vervolg

geschiedenis in te nemen in het item 'Hoe was het

Soms als ik 's avonds laat nog op kantoor aan het werk

vroeger?' Het werd een verhaal waar ikzelf veel in

ben denk ik wel eens "waar ben ik aan begonnen?!".

herkende en een brok van in mijn keel kreeg.

Maar zodra het magazine dan uit is en ik zoveel leuke Kortom: we hebben u weer genoeg te vertellen! Voor nu wens ik u allemaal heel veel leesplezier en

"Soms denk ik stiekem ook wel eens: waar ben ik aan begonnen?! "

tot de volgende editie! Ingri Imenkamp


6 |

Een betrokken partner voor uw financiële en fiscale zaken

Een betrokken partner voor uw personeelszaken

Daarom bieden wij u onze ondernemersservice aan! Voor een vast maandbedrag dat wij in overleg met u bepalen regelen wij al uw financiële zaken.

Online salarisverwerking, tegen een vaste prijs per salarisstrook. Tevens bieden wij advies en begeleiding bij HRM-werkzaamheden.

T. 0573 - 43 22 30 | info@financeconsult.nl

T. 06 - 47 81 85 18 | info@loonxs.nl

Laren!Magazine_Adv_FinanceConsult-LoonXS.indd 1

19-03-16 14:08

Enkel-stuks is onze specialiteit, maar daarnaast hebben wij ook voldoende capaciteit om uw product in serie te produceren.

• • • • • • •

café - restaurant feesten vergaderen personeelsfeesten catering overnachten uitgaan

Lever deze bon in bij een bezoek aan ons restaurant en ontvang € 5,- korting.

Meedenken om samen met de klant tot een nieuw product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

PROTOTYPES MACHINEBOUW CNC DRAAIEN CNC FREZEN CONVENTIONEEL DRAAIEN AUTOMATISCH ZAGEN LASSEN KNIPPEN & LASSEN CONSTRUCTIE

Minimale besteding van € 50,-. Maximaal één cheque per € 50,-, met een maximum van € 5,-. Niet geldig op maandmenu’s of andere acties.

Molenveld 34

Tel. 0573 - 40 12 10

www.witkamp.com

7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu


THE MAKING OF L AREN! MAGA ZINE | 7

The making of... De afgelopen edities van Laren! Magazine hebben altijd de verenigingen, stichtingen en ondernemers uit Laren centraal gestaan. Maar hoe is Laren! Magazine eigenlijk ontstaan, wat komt er allemaal bij kijken en wie zijn erbij betrokken? Het idee “Ik reed van Hummelo naar huis. Ik was bij een vriendin

durfde ze het aan de pilot te realiseren. Na de pilot

geweest en daar zag ik de Hessencombinatie liggen, een

werden er genoeg adverteerders gevonden om het

blad over Hummelo en omgeving. Ik vond het zo’n goed

blad minimaal een jaar uit te gaan geven.

idee dat ik ben gaan inventariseren of dit ook iets voor Laren.” Ingri Imenkamp (Ovii Ontwerp) vertelt over haar

Wie werken ermee?

inspiratiebron voor Laren! Magazine: “Een mooi blad

Elke editie wordt er met z’n drieën (Ingri Imenkamp,

over Laren kan absoluut een positieve bijdrage leveren

Anke Kolkman en Nena Keessen) gewerkt om het

aan de samenleving. Bovendien hoorde ik regelmatig

magazine interessant te maken voor de brede

van ondernemers dat zij vaak benaderd werden voor

doelgroep die de Larense bevolking is. Als het eerste

advertenties, onder andere voor verenigingsbladen. Ik

concept er ligt kijken ook Maaike Harkink en Annefrid

dacht: dit kan anders.”

Imenkamp er nog eens met een frisse blik overheen. Ook vormgever Jolien Fleerkate draagt haar steentje

"Een overkoepelend blad voor de Larense samenleving."

bij aan de opmaak van het magazine. Een overkoepelend blad voor de Larense samenleving “Het mooiste zou zijn als Laren! Magazine het overkoepelende blad wordt voor alle verenigingen en stichtingen in Laren. Dan kunnen ondernemers op een effectieve manier adverteren en hebben zij met maar

Financiële bijdrage

één partij te maken. De eventuele inkomsten die de

Na 2,5 jaar in de vrije uurtjes alles te hebben uitgewerkt

verenigingen hiermee mislopen, zijn te compenseren

kwam Ingri met een plan. Hier gingen vele gesprekken

met bijvoorbeeld de Spaarpot van Laren! Magazine.

met familie en vrienden en brainstormsessies aan

Elke editie kan een vereniging hier aanspraak op doen.

vooraf. Ze besloot het plan voor te leggen aan Ronnie

Ook zou bijvoorbeeld de verspreiding in handen van een

en Jeanette Degen. “Zij waren enthousiast en Ronnie

vereniging kunnen liggen. Ook hier kan een financiële

stelde voor het plan voor te leggen aan de Larense

bijdrage tegenover staan.” Ideeën zijn er genoeg!

Ondernemersvereniging en Wakker Laorne". Na een aantal aanpassingen en vele gesprekken heeft Ingri een financiële bijdrage van Wakker Laorne ontvangen en


8 |

THE MAKING OF L AREN! MAGA ZINE

Van begin tot eind duurt het 11 weken voordat Laren! magazine klaar is. Samen met Nena Keessen (VanKees) en Anke Kolkman (Anke Kolkman fotografie) maakt Ingri Imenkamp (Ovii Ontwerp) Laren! Magazine.

Week 1 - 2: acquisitie en planning Ingri: “Ik begin met het inventariseren van welke onderwerpen al vast staan en welke afspraken ik al heb gemaakt. Vervolgens begin ik met het benaderen van adverteerders en maak een begroting.”

Week 2 t/m 5: afspraken interviews en fotografie

Week 2: overleg en brainstorm In de eerste week van de ontwikkeling gaan we brainstormen en organiseren. We bekijken samen welke onderwerpen en

Vanaf de tweede week

verenigingen we uit willen lichten. Welk gezin

begint Nena met het afnemen

gaan we vragen voor 'Het gezin achter...',

van de interviews. Zij gaat bij

wie gaat de columns schrijven? De afspraken

verenigingen en ondernemers

voor de interviews en fotografie worden

langs om daarna de teksten te

ingepland. Ingri: “Vanaf hier laat ik het over

schrijven. Vervolgens maakt

aan Nena en Anke. Zij houden mij uiteraard

Anke afspraken om foto’s te

tussentijds wel op de hoogte. Ikzelf mail alle

maken. Bij Ingri komen lang-

adverteerders, verenigingen en stichtingen

zamerhand de stukken binnen

en informeer ze over de deadline

die door verenigingen,

voor het aanleveren van materiaal."

stichtingen en ondernemers worden geschreven. “De acquisitie loopt eigenlijk deze hele periode nog door. Het is afhankelijk van de ruimte die ik nog heb, maar ik blijf contact houden met adverteerders en verenigingen/ stichtingen,” aldus Ingri.

FEITEN & CIJFERS

75

adverteerders, hebben een advertentie geplaatst in Laren! Magazine

306

pagina's Laren! Magazine zijn al verschenen.

1

doel: nog meer saamhorigheid creëren


THE MAKING OF L AREN! MAGA ZINE | 9

Week 6: de deadline “De indeling voor het magazine heb ik in deze week al zo goed als klaar. Ik begin met het verzamelen van alle stukken en advertorials. Als alles binnen is begin ik (vaak samen met Jolien) met de opmaak. Na een paar dagen stuur ik deze naar Nena ter controle.”

Week 7: lezen, lezen, lezen! “Als de eerste opzet door Nena is

geredigeerd stuur ik hem door naar Maaike, Annefrid en Anke. Zij lezen hem nog een keer door. Als ik deze wijzigingen heb doorgevoerd gaat het magazine nogmaals naar Nena en lees ik hem zelf nog een keer helemaal goed door. ”

Week 8-10: Drukken “Als we allemaal geen fout meer kunnen vinden, maak ik het magazine drukklaar. Vervolgens gaat deze richting Multicopy Lochem (voorheen Lammerdink). Zij zorgen ervoor dat de 2250 exemplaren perfect uit de drukpers komen! Zij hebben vaak 1,5 week nodig om het magazine te drukken. Vervolgens haal ik de magazines op in Lochem en breng ze naar de verspreider. In deze weken maak ik ook alle Facebookberichten klaar. ”

Week 11: op de deurmat “Meestal wordt de woensdag in de verspreidingsweek het blad bezorgd. Ik breng ze langs bij de horeca, supermarkt en alle ondernemers waar het magazine komt te liggen. Ik stuur nog een aantal exemplaren op naar mensen die hebben meegewerkt en naar oud-Larenaren in Duitsland en Brabant, die hebben aangegeven het magazine graag te ontvangen. Ik zorg dat de facturen voor de advertorials en advertenties de deur uitgaan.”

Na de verspreiding heb ik één week 'rust'.

9050

exemplaren zijn er sinds april 2016 gedrukt

En dan begint alles weer opnieuw!


10 |

e.indd 1

Heeft u een virus op uw computer? Doet het internet het niet? Is uw computer traag of heeft het een ander probleem waar u niet uitkomt?

NEEMT U DAN CONTACT OP MET DIE COMPUTER. Wilt u meer informatie? T: 0573 46 08 19

Voor een goed advies ga je naar binnen! EU0130 wt BINNEN Poster 700x1000mm 2 - 2016 V3.indd 1

E: info@diecomputer,nl

23-05-16 16:00

Huenderstraat 3, Laren GLD www.diecomputer.nl

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77 info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL

Achterhoeker Desembrood van Het

Wereldbakker Wijnand is bekroond met

goud!

23-08-16 11:11 Laren!Magazine_Adv_DieComputer.indd 1

20-08-16 10:56


WAKKER L AORNE | 11

25 jaar Wakker Laorne Op 11 april 2017 viert Wakker Laorne haar 25 jarig bestaan tijdens de Algemene Ledenvergadering. Deze begint om 19.30 uur en vindt plaats bij zalencentrum Stegeman. De ledenvergadering willen we zo kort mogelijk houden, want daarna gaat het gebeuren! Jubileumcommissie Het bestuur heeft enkele oud-bestuursleden en een oud-werkgroeplid gevraagd om tijdens het

Op de foto vlnr: Hennie Jansen, Netty Boers, Janet Martin, Gerrie Groeneveld, Jantina Scheggetman

tweede deel van de vergadering bij deze historische gebeurtenis stil te staan en dit samen met alle Larenaren te vieren. De jubileumcommissie

Er zijn in de afgelopen 25 jaren veel inwoners en

bestaat uit Netty Boers, Gerrie Groeneveld,

leden actief en betrokken geweest bij Wakker

Hennie Jansen, Janet Martin en Jantina

Laorne. Dit kan zijn als bestuurslid, als werkgroeplid

Scheggetman.

of gewoon als lid wanneer er een beroep op iemand werd gedaan om aan een project mee te werken.

"Niet stil staan, maar actief (terug) kijken!'

Wij hopen zo veel mogelijk van deze betrokken

De afgelopen 25 jaar van Wakker Laorne

Larenaren te ontmoeten op 11 april. Het belooft

zullen in vogelvlucht de revue passeren. De

een gezellige avond te worden dus komt allen!

jubileumcommissie is de archieven ingedoken en heeft uitgezocht wat mede door Wakker Laorne tot stand is gekomen in Laren en omgeving. “Niet

HANDIGE INFORMATIE:

stil staan maar actief (terug) kijken” op wat Wakker

Opgericht: 1992 • Aantal leden: 738

Laorne in de afgelopen 25 jaar voor ons dorp heeft

Contact: Ria Schekman,

gedaan en nog steeds doet. Dit zal zo ongeveer het

secretariaat@wakkerlaorne.nl

thema zijn van het deel na de pauze.

Website: www.wakkerlaorne.nl

FIETSVIERDAAGSE 'DE ACHTERHOEK'

Thema 2017: Samen De eerste dinsdag van augustus wordt weer de jaarlijkse Fietsvierdaagse georganiseerd. Elk jaar kiezen wij een thema. Dit jaar is het thema: Samen. Want samen is veel leuker dan alleen! Dit jaar zal Fiets-

thema ook terugkomen in ons middagprogramma.

vierdaagse ‘De Achterhoek’ in het teken staan van samen

Daarnaast is er een kleine wijziging bij de routes. De

zijn en samendoen. Er zijn veel mensen die alleen zijn en

kleinste afstand is nu 30 km (voorheen 25 km). Dit geeft

toch graag mee willen fietsen met de fietsvierdaagse. Wij

ons de mogelijkheid om jullie net wat meer van de

willen speciaal deze mensen de mogelijkheid bieden om

Achterhoek te laten zien!

af te spreken en samen te fietsen. Bovendien zal het

WWW.FIETSVIERDAAGSE.NET


12 | L AORNSE SPÖLLER S

“In ’t Laornse Venne” het eerste openluchtspel van de Laornse Spöllers Op vrijdag 16 juni trappen de Laornse Spöllers af met een primeur: het allereerste openluchtspel van Laren zal plaatsvinden op Landgoed Verwolde. Maar liefst vijf avonden verzorgen de spöllers een avondvullend programma op boerderij “De Meijer”. Een openluchtspel

gespeeld gaat worden is geschreven door

We spraken voorzitter André Oudenampsen

eigen spelers. Uiteindelijk moest dit stuk

en penningmeester Mariëtte Ikink toen de

bewerkt worden om als openluchtspel op te

voorbereidingen nog in volle gang waren.

kunnen voeren.” Het is een hele organisatie

“37 jaar geleden zijn de Laornse Spöllers

voor het bestuur. “We hebben dit allemaal

“Met leuke, enthousiaste mensen kan je iets moois neerzetten” André Oudenampsen (voorzitter)

opgericht door Henk

nog nooit eerder gedaan. Er komt zoveel

Langenkamp. Één keer

meer bij kijken dan bij onze ‘gewone’

per twee jaar worden

uitvoeringen. Gelukkig heeft onze

de stukken opgevoerd

regisseuse Anneke Eggink wel ervaring

bij een van de horeca-

met openluchtspelen.”

gelegenheden in het dorp," vertelt André.

Iedereen op de juiste plek

"We speelden al langer

Het bestuur en alle spelers gaan het open-

met het idee om een

luchtspel met veel enthousiasme tegemoet.

openluchtspel uit te

“Iedereen zit op de juiste plek. Zowel de

gaan voeren. In de

rolverdeling van de spelers als binnen het

zomer van 2015

bestuur is precies zoals het moet zijn.” In

hebben we besloten om het door te gaan

januari zijn de spöllers begonnen met

zetten. Er waren genoeg ideeën in het

oefenen. “We trappen altijd af met een

bestuur,” vertelt Mariëtte. “Het stuk dat

gezellige avond. Voor de tijd hebben we al


L AORNSE SPÖLLER S | 13

mensen benaderd of ze mee willen

“In ’t Laornse Venne”

PRAKTISCHE INFORMATIE

spelen in het stuk. Tijdens deze avond

Mariëtte en André lichten een tipje

Voorstellingen: 16 – 17 – 21 – 23 – 24 juni

worden de rollen bekendgemaakt en

van de sluier op. “Het verhaal van

Locatie:

het script uitgedeeld.”

het openluchtspel speelt zich af in

Landgoed Verwolde

de jaren 50/60. Uiteraard wordt alles

Voorverkoop: Zaterdag 3 juni in het

Een hele onderneming

hierop aangepast: kleding, decor,

dorp (hou de Facebook-

Vanaf januari wordt er één keer per

vervoer et cetera. Het is een fictief

pagina in de gaten)

week geoefend. In maart wordt dit

verhaal over de familie die op

Prijzen:

In de voorverkoop €12,50,

opgevoerd naar twee keer per week.

boerderij De Meijer woont. De

Aan de deur: €15,00

Per april is het de bedoeling dat er

buren zullen ook een belangrijke rol

ook echt buiten geoefend gaat wor-

hebben…” Het decor bestaat uit een

Na afloop kan men onder het genot van

den, op de boerderij waar het moet

boerderij, een venne en hooiberg.

een hapje en een drankje en muzikale

gaan gebeuren. “Het is zowel voor de

“Vanuit het publiek heb je uitzicht

ondersteuning nog even met elkaar

mensen achter de schermen als de

op Huis Verwolde. Het wordt zeker

borrelen.

spelers een hele verandering. Je moet

weten een unieke ervaring.”

Boerderij “De Meijer”,

Facebook: Laornsespollers

anders omgaan met bijvoorbeeld licht, geluid en timing.” Ook voor de

Benieuwd welke spelers er allemaal

technische commissie verandert

meedoen? Hou de Facebookpagina

het een en ander. “Het hele decor is

van de Laornse Spöllers in de gaten!

Website: www.laornsespollers.nl

anders. De boerderij “De Meijer” is eigenlijk het belangrijkste decorstuk.” De boerderij wordt overigens gewoon bewoond. Henk & Diny (“Van Toorneman”) Oudenampsen verwelkomen iedereen met enthousiasme op hun boerderij. “Ze vinden het erg leuk.”

Voorstellingen: 16 – 17 – 21 – 23 – 24 juni

Gastvrouw & gastheer van het openluchtspel: Henk & Diny Oudenampsen ('Toorneman') bewoners van boerderij 'De Meijer'


14 | ADVERTORIAL

Je gezondheid in balans Iets meer dan een jaar geleden kwam Jan van de Aast, eigenaar van Just-Daily, in aanraking met magnesiumvlokken. Via zijn oom kwam hij in gesprek over dit mineraal.

“Magnesium is een mineraal dat

Magnesium in verschillende vormen

langzaamaan uit onze bodem aan het

Inmiddels levert Jan het mineraal in

verdwijnen is. Dit betekent dat de

verschillende vormen. “Er is voor

producten die in een magnesium arme

eenieder wat wils. We hebben een

grond verbouwd worden, ook steeds

magnesiumgel, die gebruikt kan

minder magnesium bevatten. Het is

worden voor een massage. De scrub

"Magnesium is essentieel voor ons lichaam."

één van de belangrijkste

is gemakkelijk onder de douche te

mineralen die ons lichaam

gebruiken. De olie wordt veel

nodig heeft, maar het wordt

toegepast door sporters; je masseert

steeds moeilijker om de juiste

deze namelijk rechtstreeks op de

hoeveelheid magnesium

verkrampte of pijnlijke spieren. De

uit je voeding te halen.” Het

magnesiumvlokken zijn onder andere

gesprek met zijn oom

geschikt voor een ontspannend

inspireerde Jan om te starten met de

voetbad.” Elke toepassingsvorm zorgt

verkoop van magnesium, in verschillende

onder andere voor het ontspannen

vormen.

van spieren, een betere concentratie, het normaal functioneren van het zenuwgestel en botopbouw. Naast de specialistische magnesiumproducten biedt Just-Daily ook magnesium supplementen aan die gemakkelijk in gebruik zijn en die je dagelijkse magnesiumtekort aanvullen. Uitbreiding van het aanbod Door toenemende vraag en om beter in te kunnen spelen op de behoefte van de klant is het assortiment eind 2016


ADVERTORIAL | 15

Een langdurig magnesiumtekort is te herkennen aan een aantal symptomen: •

Spierpijn en -krampen;

uitgebreid met diverse voedings-

Informatie of advies?

• Vermoeidheid;

supplementen en ‘greens’. Naast de

Wil je meer weten over ons en onze

• Futloosheid;

magnesiumtabletten, omega-3 en multi-

producten, of wil je advies over het

vitaminen verkoopt Just-Daily nu ook

gebruik van magnesium of de Green

• Stressklachten;

vitamine D3; goed voor sterke botten en

Formula neem dan contact op met

tanden en vitamine B12; in het bijzonder

het team van Just-Daily.

• Hartritmestoornissen

goed voor mensen die weinig vlees eten en veel last hebben van vermoeidheid.

Hoofdpijn (o.a. migraine); Verminderde weerstand; (bij een ernstig te kort).

Ervaar zelf wat de producten van Just-Daily voor jou kunnen doen!

Greens

Speciaal voor lezers van Laren!

Zoek je een ondersteuner bij je dieet of

Magazine geeft Just-Daily een

ben je toe aan een energieboost? Dan is de

korting op je aankoop in de webshop.

Green Formula of de Green Detox ideaal

Met de actiecode: LARENMAG17

voor jou. De Green-Detox van Just-Daily

ontvang je 10% korting op justdaily.nl.

bestaat uit groene-koffieboonextract en

(actie geldig t/m 31 mei 2017)

groene-thee-extract. De detox formule (een capsule, die ook uit elkaar gehaald kan worden) biedt een goede ondersteuning bij afvallen en zorgt voor het ontgiften van het darmstelsel. De Green Formula bevat een combinatie van 35 groente- en fruitextracten, boordevol vitaminen, mineralen en spoorelementen die bij kunnen dragen aan een verbeterde weerstand en verzuring van je lichaam op een natuurlijke wijze tegengaan. Je voegt beide producten makkelijk toe aan je yoghurt of smoothie.

Verkooppunten in Laren • Sjàhto • DA Beuzel • Total Beauty • Larense Voetwellness • Slender You Ilona • Beauty Boerderij Schipbeek

JustDaily Hanzeweg 45C, Deventer Tel. 085 - 87 724 68 info@just-daily.nl www.just-daily.nl


16 |

Mini ijsjes Nieuw bij Dieks!

IJsje op stok in de smaken:

• (Witte)chocolade • Cookie caramel • Karamel met zeezout • Stracciatella

Nieuwe smaken!

• Nutella hazelnoot • Opera

(mix van amandel/pistache pijnboompitten/hazelnoot)

• Mediterraneo

(mix van honing / vijgen / mandarijn gepofte rijst met sesam)

• Kibana

(mix van verse kiwi en banaan)

• Yoghurt mango

(met verse mango)

Zelfgemaakt Italiaans ijs! molenveld 14 • 7245 ca laren (gld) • tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl • www.hekkelmanschilders.nl

Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

Magazine_NR4_Adv_ArisFrieterie_Concept.indd 1

16-02-17 13:52 Laren!Magazine_Adv_Hekkelman.indd 2

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN. Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen? MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

Huurne 6 7245 VP Laren (Gld) t. 06 504 16 338 www.mynbhv.nl info@mynbhv.nl

10-11-16 11:15


L ARENSE GYMNASTIEK VERENIGING | 17

Een leven lang plezier van gym! Gymnastiek is een hele brede, gevarieerde sport, die beoefend kan worden door jong en oud. Ook biedt het, voor zowel jongeren als ouderen, veel gezondheidsvoordelen. (Jonge) kinderen

Breed aanbod

Door de vele bewegingsvormen binnen de

LGV biedt gymlessen aan jong en oud. Vanaf 2 jaar

gymnastiek leren (jonge) kinderen hun lichaam en

kunnen peuters met hun vader, moeder of oppas

de mogelijkheden ervan goed kennen. Ze werken

komen gymmen. Onze oudste leden zijn 80+. En ook

aan hun motoriek, leren evenwicht bewaren en

alle leeftijden daar tussenin kunnen terecht bij LGV.

krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid. Ook

Lekker dicht bij huis, samen sporten met vrienden,

stimuleert de gym-

vriendinnen, buren en kennissen. Ook dit sociale

nastiek hun durf en

aspect maakt het gymmen bij LGV fijn.

moed. Spelenderwijs klimmen ze steeds

Iedereen is van harte welkom om mee te komen

iets hoger, springen

doen. Er kan drie keer gratis worden meegetraind,

ze steeds iets verder

om te kijken of het bevalt.

en zo bouwen ze aan hun zelfvertrouwen.

De lestijden zijn als volgt: Maandag

08.45 - 9.45 uur: bodyfit

09.45 - 10.45 uur: dames 55+

Ouderen

11.00 - 11.45 uur: peuter-oudergym

Ook voor ouderen biedt gymnastiek veel

Dinsdag

15.30 - 16.30 uur: groep 1 en 2

gezondheidsvoordelen. Er wordt gewerkt aan

16.30 - 17.30 uur: groep 3 en 4

kracht, coรถrdinatie, conditie en lichaamshouding.

17.30 - 18.30 uur: groep 5, 6, 7 en 8

En gym houdt de spieren soepel en sterk. Dit zorgt

Woensdag 20.15 - 21.15 uur: damesgym

ervoor dat (jonge) ouderen langer mobiel blijven. Het geeft tegelijkertijd ook meer vertrouwen in het eigen lichaam.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1938 Locatie: de Braninkhal Verwoldseweg 16 Aantal leden: circa 90 Contact: info@lgv-laren.nl Website: www.lgv-laren.nl

De lessen worden gegeven in de Braninkhal.


18 | DENK EN ZET

DENK EN ZET:

Dammen voor jong en oud Damvereniging Denk en Zet is een actieve damclub. De vereniging is op 27 april 1937 opgericht en bestaat dit jaar dus 80 jaar. Elke dinsdagavond wordt er onderlinge competitie

Staand v.l.n.r.: Herman Beuzel, Alfred van Lenthe, Johan Beltman, Egbert Harkink en Dinand Stegeman. Zittend middenrij: Tonny Roeterdink, Gerrit Roeterdink, Rodier Evers en Willem Klein Wassink. Zittend onderste rij: Tonnie Schutte, Tom Knapen, Danny Dix en Tom Westhof

gespeeld in ’t Langenbaergh. Een ieder is van harte

dit zo bijzonder, dat DEZ daarmee Sportploeg van het

welkom om een kijkje te komen nemen en vrijblijvend

Jaar in de gemeente Lochem is geworden. Ook dit jaar

een partij mee te spelen.

doen we mee om de hoogste plaatsen te behalen.

Voor jong en oud

Schooldammen

Dammen is een sport voor iedereen. De meeste men-

Denk & Zet is al jaren actief met het schooldammen.

sen kennen de regels en met een beetje oefenen kun je

Zowel de PWA als De Branink, maar ook de Propschool

al snel een mooi resultaat halen tijdens de wedstrijden.

uit Lochem, hebben de afgelopen jaren successen

De kunst is om net even iets verder door te rekenen

behaald en zijn meerdere malen doorgedrongen naar

dan je tegenstander. Velen raken al tijdens hun jeugd

de Nederlandse finale voor scholen. Verschillende

in aanraking met het dammen en je kunt tot op hoge

kinderen zijn vervolgens lid geworden van onze

leeftijd blijven meedoen.

damclub. Vorig jaar werd het pupillenteam van DEZ zelfs Gelders kampioen!

Competities Naast de normale onderlinge competitie is het

Jubileum

mogelijk om aan andere wedstrijden mee te doen. De

Dit jaar vieren we ons 80-jarig bestaan. Dit doen we

vereniging organiseert een aantal keer per jaar snel-

door diverse activiteiten te organiseren. We beginnen

damwedstrijden. Dat zijn wedstrijden met een versneld

in het voorjaar met een happening voor jong en oud,

speeltempo, zodat je meerdere partijen per avond

waarbij wedstrijden tussen kinderen van de lagere

speelt. Verder doet de vereniging met drie teams mee

school en bewoners van woon- en zorginstellingen in

aan de clubcompetitie in de regio Oost van de Gelderse

Laren en Lochem, zullen worden gespeeld.

Dambond. Vanaf het seizoen 2013/2014 neemt het eerste tiental van de vereniging deel aan de Nationale

Kom eens langs

Competitie, tweede divisie. In het debuut jaar werd

Geïnteresseerde huisdammers en aspirant-dammers

onze club zeer verrassend kampioen. Blijkbaar was

zijn van harte welkom op de clubavond (dinsdagavond). Geheel vrijblijvend kan een aantal avonden worden kennisgemaakt . Voor nadere informatie kun je je wenden tot voorzitter Alfred van Lenthe of secretaris Herman Beuzel.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1937 • Aantal leden: 29 senioren en 7 jeugdleden • Contributie: € 8,- per maand • Locatie: 't Langenbaergh, Deventerweg 1 Contact: beuzeljh@kickmail.nl • Website: www.dezlaren.home.xs4all.nl


ADVERTORIAL | 19

Veel specialisaties onder één dak In 2005 neemt Ortis, de paramedische tak van Zorggroep Solis, de fysiotherapiepraktijk van Wilma Fraas over. Naast fysiotherapie wordt ook ergotherapie en logopedie aangeboden. Tevens houden een massagetherapeute en een

De specialisaties binnen ons team: Robin: manueel therapeut, rug-, nek-, spier- en gewrichtsklachten, specialist in schouderklachten

orthopedisch schoenmaker/podoloog zitting in de praktijk.

Erik: manueel therapeut, rug-, nek-,

In de praktijk aan de Rengersweg hangt een fijne en

spier- en gewrichtsklachten,

ontspannen sfeer.

specialist in schouderklachten Marloes: neurologische-(bv. CVA,

Specialisaties

Specialistische netwerken

Parkinson, MS) en longpatiënten en

“Al onze therapeuten hebben zich

Ortis heeft zich aangesloten bij een

pijnbehandeling d.m.v. TENS

naast hun normale fysiothera-

aantal specialistische netwerken.

Ingrid: orthopedische patiënten,

peutische kennis geschoold en

“In een netwerk heb je geregeld

ook bij kinderen en jongvolwassenen,

bekwaamd in verschillende

overleg met andere fysiotherapie-

tapen, hardloopanalyses en advies

richtingen om een totaalpakket te

praktijken en artsen, om elkaar op

Gert: orthopedie en dry needling

kunnen aanbieden.”

de hoogte te houden van de laatste

Karin: oedeemtherapie, oncologie

ontwikkelingen.” Zo is Ortis lid van

en psychosomatiek

Individueel of in een groep

het Schouder Netwerk Deventer

Else: longklachten en psychoso-

Ortis werkt met individuele

Salland en Zutphen, ParkinsonNet,

matische klachten en orthopedie

patiënten en groepen. De individuele

MS-netwerk en samen met het

Eline: longklachten, geriatrie

behandelingen vinden plaats in de

Deventer Ziekenhuis van het

Marise: ergotherapeut

praktijk of aan huis. Groepen kunnen

long- en hartnetwerk. “We zijn

bestaan uit mensen met dezelfde

tevens werkzaam in Almen, bij

PRAKTIJK ORTIS LAREN

klachten, bijvoorbeeld longklachten,

sportstudio Sjàhto en de Fitness

Rengersweg 2, Laren Gld

langdurige rugklachten of

Factory.”

parkinsonpatiënten. Door de brede Ook zijn er diverse fitnessgroepen,

specialisaties van de

waarbij ieder aan zijn eigen doel

therapeuten bij Ortis,

werkt. Na een individuele intake

kunnen zij voor veel

wordt er een trainingsschema

mensen de klachten

opgesteld en kan men deelnemen

verminderen of

aan een fitnessgroep, overdag of in

verhelpen! Bel of mail

de avonduren.

gerust om een afspraak te maken.

Afspraak maken? Tel. 0573 - 40 19 84 of afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl V.l.n.r. staand; Karin, Else, Marloes en Erik; Zittend; Gert, Eline, Robin, Marise en Ingrid


20 |

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

os-1 1

18-11-16 07:19

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen • Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking

- uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem Tel. (0573) 251 008 • Fax (0573) 250 941 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

BennieBrummelman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 25-08-16 09:44

anLammers_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

“Een afspraak waar iets moois uit groeit”

Wij zijn specialist in... Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken, telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles. Uw technische problemen zijn onze uitdaging.

25-08-16 09:45

Rengersweg 25, 7245 NA Laren Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774 E-mail: info@croesconnectivity.nl

Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.) Tel. 0573 - 401387

WWW.CROESCONNECTIVITY.NL

Hét adres voor tuin & dier

Haneveld_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

SlenderYou®

25-08-16 09:44

verstand van tuin & dier

Activeert: benen, buik, heupen, borst, bovenarmen, verstevigt uw spieren, en verbetert uw stofwisseling, stimuleert de doorbloeding enz. Tot snel in onze winkel!

Vacumove

®

4x snellere vetverbranding, vermindert cellulitis, een fit en vitaler gevoel, gewichtsafname, enz.

Wippert 4 | 7216 PN Kring van Dorth | 06 - 38 51 02 45 info@slenderyouilona.nl | www.slenderyouilona.nl

Rengersweg 4, Laren Tel.: 0573 40 15 44 www.welkoop.nl Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.


SPEEL-O-THEEK | 21

SPEEL-O-THEEK

25 jaar in Laren! Het is inmiddels 28 jaar geleden dat zeven enthousiaste dames bij elkaar gingen zitten om een Speel-o-theek te realiseren in Laren. Vele vergaderingen werden belegd en nog meer

Reünie

vragen werden besproken. “Waar starten we de

Ook voor alle (oud)vrijwilligers komt er een

uitleen, hoe financieren we het, hoe controleren

reünie. Dus bent u oud vrijwilliger of kent u

we alles, wat kost een lidmaatschap, hoeveel

oud vrijwilligers? Meld u zich dan op

speelgoed mag een lid lenen?” Na drie jaar was

sotdespeella@versatel.nl. Zo kunnen we

het plan rond en ging de Speel-o-theek met de

iedereen tijdig bericht doen zodat er nog meer

naam Speella voor het eerst open.

herinneringen op kunnen worden gehaald.

25 jaar later

Wij zijn er voor iedereen

Nu na 25 jaar komen nog vele kinderen, vaders,

De Speella is er voor iedereen uit Laren en

moeders, opa’s, oma’s en instellingen met veel

omgeving. Het is een plek waar je steeds weer

plezier speelgoed bij ons lenen. Een van de

ander speelgoed of andere spellen kunt lenen.

doelen van de Speella is dat duur en minder

Spelen stimuleert de ontwikkeling van elk kind.

bekend speelgoed

Zo kunt u bij ons materialen en spellen lenen om

door onze uitleen

te bouwen, rollenspellen te spelen, leren door

voor iedereen

te zetten, te verliezen en te incasseren en om

bereikbaar wordt.

gezellig samen te spelen. Ook voor kinderfeestjes

En door speelgoed

en buitenspelen hebben wij een leuk assortiment.

eerst te lenen bij de

Naast de speelotheek hebben wij het eerste

speelotheek kunnen

weekend van november altijd een speelgoed-

miskopen worden

beurs en gaan we geregeld schminken op feesten

vermeden. Want

en evenementen.

wat wij als volwassenen leuk vinden, of wat op TV zo leuk

De openingstijden van de Speella zijn:

lijkt is in het echt misschien minder leuk of leuk

Dinsdagmiddag

15.00 tot 16.00 uur

voor even. Lenen is dan voordelig en u hoeft geen

Donderdagavond

19.00 tot 19.45 uur

opbergplek in huis te zoeken. Voor weinig geld

Vrijdagmorgen

08.45 tot 9.45 uur

kan uw kind steeds weer met ander speelgoed spelen. HANDIGE INFORMATIE: Reden voor een feestje

Opgericht: 1992

25 jaar Speel-o-theek de Speella, dat is reden

Locatie: Kidshuus, Verwoldseweg 12A

voor een feestje. Komend jaar zullen

Contact: sotdespeella@versatel.nl

verschillende leuke acties voorbij komen. Dus

Website: www.sotdespeella.jouwweb.nl

houd Facebook in de gaten maar kom vooral

Facebook: speelotheek.despeellalaren

ook bij ons langs. Want voor leden maar ook voor (nog)niet-leden zijn er leuke win-acties.


22 | HA ZENBAL

Hazenbal: het sfeervolle paasfeest in Exel Op Eerste Paasdag vindt in het bos in Exel hét sfeerfestival van Exel en omgeving plaats. Dit gezellige tentfeest bestaat dit jaar vijf jaar. Ooit begonnen als een wild idee op een verjaardag, inmiddels uitgegroeid tot een bekend tentfeest in Exel en omgeving. Met deze vijfde editie viert het Hazenbal haar eerste jubileum.

We spraken Jolien en Anneloes

nieuwe activiteit wilde

omgeving is het mogelijk om het

Fleerkate en Huub Stegeman over

organiseren, werd er besloten om

Hazenbal laagdrempelig te

het evenement en de organisatie

een tentfeest te organiseren op

houden en geen commerciële

ervan. “Het begon ooit op een

‘het mooiste plekje van Exel.’

doelen na te streven.” Het

verjaardag van Huub. We vonden

Hazenbal is een feest voor

dat er met Pasen niks te beleven

“Het eerste jaar was direct al een

was in de buurt, daar moest

succes. We maakten nog gebruik

verandering in komen. Hoe later

van de munten van de Exelse

Pasen met een knipoog

de avond, hoe wilder de plannen."

Molen, maar na een paar uur

Ergens in het bos tegenover

Na wat overleg werd er besloten

waren alle munten al op.” Wat

Elweco-Medo wordt er dit jaar

dat er een tentfeest moest komen.

voor Jolien, Anneloes, Judith en

weer een compleet minifestival

BEO (Belangenvereniging Exel en

Huub eigenlijk meer als een

de grond uit gestampt door de

Omstreken) werd benaderd en

geintje begon, sloeg goed aan

‘beunhazen’ uit Exel. Een laan

versterking was snel gevonden.

in Exel en omgeving. “Inmiddels

vol met waxinelichtjes brengt

Samen met de paasvuurcommissie

hebben we eigen munten en

je bij een sfeervol terrein met

van BEO, die ook graag een

vorig jaar hadden we zo’n 450

vuurkorven, een buitenbar en een

jong en oud.

bezoekers.” Met veel

gezellige feesttent. De decoratie is

hulp en steun vanuit de

origineel en vol humor.

gemeenschap en de ondernemers uit Exel en omstreken wordt er al vijf jaar een geslaagd feest

Foto: Wilfred Odding

georganiseerd. “Door de goede samenwerking met bedrijven uit de

Bij het Hazenbal vier je Pasen met een knipoog.


HA ZENBAL | 23

Bovenste rij v.l.n.r. Judith Stegeman, Gerben Heijink, Jan Oudenampsen, Huub Stegeman, Bert Jansen, Anneloes Fleerkate, Erik Nijkamp, Jolien Fleerkate Onderste rij v.l.n.r. Jos Vrielink, Michiel Woestenenk en Marijn Ufkes.

Het haas aan het spit, het kampioen-

De brainstormavond werpt haar

schap ‘haasjes pissen’ en het reppelhol

vruchten af: “Vaak hebben we 1 of 2

PROGRAMMA

maken het Exelse paasritueel

klus/crea avonden waar we alle ideeën

19.30 uur

compleet.

gaan uitwerken.” De (zelfgemaakte)

Elweco-Medo

decoratie geeft het terrein van het

20.00 uur

Start fakkeloptocht

Een creatieve club

Hazenbal haar originele en sfeervolle

vanaf Elweco-Medo

In september begint de organisatie

uitstraling.

onder muzikale

voor het bestuur van de paasvuur-

begeleiding van de Graaf

commissie. Om de zes weken wordt

Hazenbal presents….

Otto Band naar het

er vergaderd en op de jaarlijkse brain-

Uiteraard speelt de muziek ook een

paasvuur

stormavond worden de ideeën voor

belangrijke rol op het feest. Dit jaar

20.30 uur

het komende jaar uitgewerkt. “Aan

zullen de bands “De Draad Kwijt” en

het eind van de avond komen de beste

“The Traveling Wilburys” de Exelse

PRAKTISCHE INFORMATIE

ideeën naar boven. Vaak als we officieel

grond doen trillen! Er komt een speciale

Voorverkoop Brasserie De Mölle, De

gestopt zijn en met z’n allen nog een

act in de pauze, maar dit zal voor

t/m 15 april:

Babbelaer & Aris Frieterie

biertje drinken.” De groep is goed op

iedereen een verrassing blijven

Prijzen:

Voorverkoop € 6,00

elkaar in gespeeld. “Iedereen durft alle

(ook voor ons helaas….).

Aan de deur € 8,00

Facebook:

Hazenbal.exel

ideeën op tafel te gooien. Er is altijd wel iemand die het idee aan kan vullen of een praktische uitwerking ervoor weet. Iedereen heeft zijn of haar eigen specialiteiten, maar we zijn altijd bereid om elkaar te helpen.”

Komt dat zien op zondag 16 april in Exel!

Fakkelverkoop bij

Start Hazenbal


24 |

Communicatie, teksten en vertalingen EN-NE

Maaike Harkink 06 - 22 56 17 03

Snel en eenvoudig online een afspraak maken:

maaike@allwritetext.nl www.allwritetext.nl

WWW.BEAUTY-LOOK.NL

BeautyLook_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 16-02-17 13:53

.indd 1

Advisering bouw of verbouw van woningen,

Groepslessen / Personal Training Small Group / Outdoor trainingen Voeding & Afslanken Ruime openingstijden / Voordelig sporten Holterweg 3F, Laren GLD • Tel. 06 28 12 57 85 info@fflaren.nl • www.fitnessfactorylaren.nl

Het fusiefeest zal mede

n_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

mogelijk gemaakt worden door onder andere een bijdrage vanuit de

20-08-16 10:54

bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc.

‘t Veld 4, Exel

- ontwerp - tekeningen

- bestek - bouwtechniek

- omgevingsvergunning

- management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

Fusiefeest Tornado 08-11-16 07:56 VanHeeckeren_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

verenigings- en stichtings-

Op 13 mei a.s. zal officieel gevierd

spaarpot van Laren!

worden dat Tornado en SV Harfsen

Magazine!

definitief gaan fuseren!

20-08-16 10:54

Laren! Magazine is er vóór en door de Larense verenigingen,

‘s Middags zal er een activiteit georganiseerd

Het definitieve programma van deze dag zal

stichtingen en ondernemers.

worden voor de jongste jeugd (6 – 13 jaar).

bekend worden gemaakt op de website en

We willen de lokale verenigingen

Om ervoor te zorgen dat de kinderen een

Facebook van de verenigingen.

en stichtingen graag onder-

leuke middag krijgen heeft de vereniging

Laren! Magazine wenst de kinderen (en

steunen bij het organiseren van

een aanvraag gedaan voor het 'Verenigings-

volwassenen uiteraard) alvast heel veel

hun activiteiten. Elk kwartaal,

en stichtingsspaarpotje'. Uiteraard werkt

plezier deze dag!

oftewel na elke uitgave van het

Laren! Magazine hier graag aan mee en

Laren! Magazine, schenken we

wij zullen dan ook een financiële bijdrage

daarom één van de Larense

leveren.

verenigingen of stichtingen een bedrag.

MEER WETEN? LEES VERDER OP PAGINA 75.


L AREN & ORANJE | 25

Laren & Oranje De aankomende periode organiseert Laren & Oranje: Palmpasen, Koningsdag en de landelijke herdenking en aansluitende bijeenkomst. Lees er hieronder alles over! Palmpasen 9 april

4 mei landelijke herdenking

Op 9 april zal Laren & Oranje de palmpaasoptocht

Op 4 mei organiseren we jaarlijks de landelijke

organiseren. Net als andere jaren zal het weer mogelijk

herdenking bij het monument naast de kerk. Het

zijn voor de kinderen om in het Kulturhus eerst een

programma zal weer begeleid worden door Apollo

palmpaasstok te versieren. Deelnameformulieren zijn

en begint om 19.40 uur.

verkrijgbaar bij de Braninkschool, de PWA school, Kiddies, Wereldbakker Wijnand, Aris Frieterie, Graaf

Na de landelijke herdenking kunt u een kopje koffie/thee

Jantje en het Kulturhus. Hierop kunt u ook aangeven

of glas ranja drinken in het Kulturhus. Daarna bent u van

of u de palmpasenstok in het Kulturhus maakt of thuis.

harte welkom in de kerk voor een bijeenkomst.

Aanmelden is mogelijk t/m 31 maart. De formulieren kunt u inleveren bij het

4 mei bijeenkomst: 'De herinnering'

Kulturhus. Aanvang Palmpasenstok

Net zoals de vorige jaren houden wij na de herdenking

maken: 13.30 uur. Vertrek optocht: 14.30 uur

een bijeenkomst om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden en het belang van vrijheid te blijven beseffen. Dit jaar zullen wij een

Koningsdag 2017

interview tonen met de 100-jarige Larense Jan Willem

In het krantenartikel hiernaast, van

Peters, waarin hij kort zijn herinnering met ons deelt over

4 april 1967, werd 50 jaar geleden

de oorlogsjaren die hij als jonge man heeft meegemaakt.

aangekondigd wat er zou gebeuren

Vervolgens zal Henk Jansen (de schrijver van het boek

als Koning Willem Alexander

Leny’s Levens) het verhaal vertellen van de Bathmense

werd geboren. Nu, 50 jaar later,

Leny Polak. Ze werd in de oorlogsjaren samen met

vieren wij op deze dag (27 april)

haar man en familie naar Auschwitz getransporteerd,

Koningsdag met een speciaal

alleen Leny keerde terug.

randje, want onze Koning Willem Alexander zal Abraham zien deze dag.

Programma Koningsdag 2017 De 50-jarige verjaardag van Koning Willem Alexander

AGENDA 9 APRIL Palmpasenoptocht 27 APRIL Koningsdag 4 MEI

10.00 uur

Opening op het plein bij Bakker

Wijnand onder begeleiding van

13.30 uur

Start vrijmarkt

Apollo, vervolgens in optocht naar

14.00 uur

Er zullen filmpjes en dia’s getoond

de spelletjesweide voor de jaarlijkse

worden in de Oranjezaal van 't

kinderspelen.Om 12.00 uur zullen

Langenbaergh.

deze ten einde zijn.

Dit zijn oude filmpjes van de Larense

gemeenschap. (Tot 16.00 uur)

16.00 uur

Prijsuitreiking van de fietstocht

Einde vrijmarkt

Landelijke herdenking aansluitend bijeenkomst

11.30 uur

Start fietstochten (tot 13.00 uur)

28 JUNI Seniorenreisje

13.00 uur

Opbouwen vrijmarkt


26 | HOE WAS HET VROEGER

KRIEBELS door Jannie 'Top' Oudenampsen "Deze voel ik als ik een paar tonen hoor van een muziekstuk, waarop kinderen dansten. Gelijk zie ik in gedachten bloemetjes, bijtjes, zwaantjes, luciferspinnetjes, brandweermannetjes, boeven; teveel om op te noemen, huppelend op het toneel. Blij, verwachtingsvol van “Zouden papa en mama me wel zien?” "Ik hoor het nog vaak als ik inmiddels

Ik probeerde altijd in de teksten een bood-

voorbereiding, soms nog fascinerender dan

volwassen meiden hoor zeggen: weet je

schap mee te geven. De liedjes moesten

de bestemming.

nog? Een lichte weemoed overvalt me

dit benadrukken, maar vooral ook de dans.

als ik bedenk hoe snel de tijd gaat. Voor je

Deze rode draad of thema heb ik altijd

De grote en kleine leden bleven komen.

staat inmiddels geen kind meer, ze is groot

gehanteerd, dit was niet altijd even makke-

Aan de Dwarsdijk is het Sjàhto geworden,

geworden en ik ben blij dat ik iets heb

lijk. Optredens met een lach en een traan,

hard gewerkt door het hele gezin om een

kunnen

jeugd-

ze iets meegeven waar ze later profijt van

droom waar te maken en later aan het

herinneringen. Wat was het een andere

kunnen hebben. Soms hoor ik nog van

eind van vorige eeuw over te stappen op

tijd, die vorige eeuw, geen mobiele

iemand een bepaalde tekst uit een musical

het sportschoolgebeuren, een nieuwe uit-

telefoon en ook geen laptop of smart-

die ze nu nog hanteren, dat geeft mij

daging.

phone. Het was midden jaren tachtig toen

een heel goed gevoel. De kriebel dat het

ik in de Exelse Molen begon. Communicatie

gewerkt heeft in deze zo andere tijd.

bijdragen

aan

leuke

ging via de gewone telefoon of je ging bij

Al werd het eerst als vreemd ervaren om verder te gaan aan de Dwarsdijk, als Sjàhto.

iemand langs om te vragen of ze kleding

Je leefde letterlijk en figuurlijk met elkaar

Ook toen is er door velen hard gewerkt

konden maken.

mee, viel elkaar in de armen als iets weer

om er een succes van te maken. Er

gelukt was. Grote en kleine verdrietjes

volgden grote musicals, optredens elders.

Wat een enthousiasme bij leden en ouders

passeerden ook de revue, daar was tijd

Vergaderen, plannen; wat ons verbond was

om decors te bouwen en alles wat er om-

voor. Minder egoïsme, meer compassie.

de liefde voor de dans voor klein en voor

heen moest gebeuren. Maar we hebben

Misschien ook het tijdsbeeld, zie ik het

groot. Bij de grote musicals werd er bij de

ook heel veel gelachen, die verbondenheid

door een te roze bril, maar het was wel de

Exelse Molen een tent neergezet en deden

om samen iets neer te zetten was heel

realiteit. De weg ernaar toe, al die maanden

er wel 275 leden mee. Het orkest van de

groot. Daar kan ik ook nu weer die bovengenoemde kriebels van krijgen.

"Een grote tent bij de Exelse

Molen en soms

deden er wel 275

leden mee!" Tijdens diverse musicals werden 'gewone' mannen omgetoverd tot professionele dansers.


HOE WAS HET VROEGER | 27

Can-can danseressen tijdens de uitvoering: 'We hebben de poppen aan het dansen' ter ere van het 5 jarig jubileum (1990)

Larense accordeonvereniging zorgde voor

profiteer ik van mijn dansverleden. Bewegen

de meeste muziek. Deze samenwerking was

blijft voor mij ontzettend belangrijk.

'De Rembrandtjes' tijdens de musical: Sjarido (1997)

geniaal. Dat wil ik de mensen ook nu meegeven, ze Om het geheel heen werd er door heel veel

laten voelen wat het met je doet, je lijf leren

mensen heel hard gewerkt, en als dan de

kennen op een heel andere manier, maar

laatste opvoering was op zondagmiddag,

vooral ook je geest. D.m.v. verhaaltjes of

dan was iedereen blij, maar ook een beetje

gedichten aan het einde van de les ze een

verdrietig. In de coulissen kleine meisjes en

gevoel geven van eigenwaarde, maar vooral

jongens, trillend voor HUN optreden. Het

ook hun eigen kracht te voelen.

doek gaat open, de muziek zwelt aan, lichtbundels volgen het geheel, een klein paradijs

Humor blijft mijn hypotheek, het relativeert.

op aarde, puur, echt, sereen en zuiver.

Nog steeds zet ik af en toe in de studio een

Aan de grote optredens ging veel vooraf,

muziekstuk op van vroeger in een bepaalde

musical is zang, dans en tekst, dat was best

les, dat bezorgt altijd weer bepaalde kriebels.

wel eens zwaar. Je moest inventief zijn, je

Soms zit er iemand in de les die dat gelijk

creativiteit optimaal prikkelen, het had ook z'n

herkent, want ja, na 32 jaar leeft het nog

charme. Je kon immers zoals nu niet even op

steeds. Een mooie gewaarwording. Bij

de computer wat uitzoeken.

Sjàhto hangt nog het pakje van het kleine

Tijdens de uitvoering: 'We hebben de poppen aan het dansen' ter ere van het 5 jarig jubileum. (1990)

zwarte zwaantje, mijn eigen spitzen hangen In gedachten zie ik gepassioneerde pierrots,

ernaast, stille getuigen van een roerig

grote kabouters, gespierde jongens die de

verleden. Dromen zijn de laatste avonturen in

meiden liften alsof het niks was, muziek gaf

een wereld vol geprogrammeerde fantasie.

Jannie tijdens één van de repetities van de uitvoering: 'We hebben de poppen aan het dansen'. (1990)

de kracht, honderden meters tape op de muziekdesk.

Een blik vol mogelijkheden voor nieuwe generaties, zoek de blikopener en prikkel je

Als ik m’n eigen kleinkinderen zie, komen ook

geest, niet alleen de digitale wereld maar ook

vaak weer die kriebels, als ik nog eens jong

je eigen echte wereld. Geef jezelf wortels

was dan… Maar de realiteit is anders. Dat is

om te verankeren, vleugels om te vliegen en

goed zo, maar ik zou zo graag nog eens héél

dromen om te voelen: ik leef. Heel veel kleur-

héél even dat euforische gevoel van toen met

rijke herinneringen, al die kleine en grote

al die grote en kleine dansers opnieuw willen

dansers, ze staan op mijn netvlies, ik hoor in

beleven met al die bijbehorende kriebels.

gedachten de muziek….. KRIEBELS"

Bij de lessen die ik nu geef in Pilates en Yoga

9 & 10 jarigen tijdens de musical 'Sjatour' (1992)

Kijk voor meer foto's uit het archief van Jannie op onze facebook: Laren-Magazine


28 | ADVERTORIAL

In balans bij Larense voetwellness Met ruim 25 jaar ervaring met voetreflexologie besloot Rita Oortgiesen-Gerritsen, verzorgende IG en voetreflexoloog, in 2013 haar eigen praktijk te beginnen. Inmiddels beschikt ze over een fijne praktijk aan huis, waar ze mensen ontvangt met uiteenlopende klachten. De laatste levensfase

zien in onze voeten. Door deze zones te

Op haar 23 begon Rita al met haar eerste

behandelen, gaat er een stimulerende werking

opleiding Voetreflexologie. In de jaren die

uit naar het corresponderende deel in het

daarop volgden bracht ze het veel in de praktijk,

lichaam. “Voetreflexologie is meer dan

vooral bij familie en vrienden. In 2004 werd haar

symptoombestrijding, omdat niet alleen de

broer ernstig ziek. In zijn laatste levensfase

uiterlijke kenmerken bestreden worden."

e

heeft Rita hem mogen ondersteunen met voetreflexbehandelingen. Broer Martin was

Weer in je kracht

verbluft van het resultaat, het gaf verlichting,

Bij haar werk als beroepsvoetreflexoloog komt

meer energie en hij voelde zich krachtiger.

haar kennis en ervaring vanuit de zorg en hulp-

“Hierna heb ik besloten om serieus door te

verlening goed van pas. “Het is erg mooi dat

gaan met Voetreflex en een eigen praktijk op te

reguliere en alternatieve hulpverlening naast

starten.”

elkaar kunnen lopen en elkaar ondersteunen. Zo mooi hoe een behandeling verloopt, hoe

Voetreflex

krachten toenemen, klachten verminderen of

We kunnen onze voeten in verschillende zones

zelfs verdwijnen en de balans wordt gevonden.

onderverdelen en zo het lichaam geprojecteerd

Daar word ik heel blij van, het geeft mij energie!”

“Voetreflex brengt energie weer in balans en ontspant. Het activeert het zelf genezend vermogen van het lichaam en helpt ons weer in onze eigen kracht te komen.”


ADVERTORIAL | 29

Ze geeft een mooi voorbeeld van een jonge vader die veel stress ervaarde. “Hij had pijn op de borst, transpireerde veel en zat ziek thuis. Bij dat soort symptomen moet iemand uiteraard eerst onderzocht worden door een arts. Lichamelijk bleek er niets mis te zijn.” De jonge vader kwam bij Rita terecht. “Na vier behandelingen voelde hij zich ontspannen, sterk, had hij rust in zijn hoofd en kon hij het dagelijks leven weer aan. Hij is weer aan het werk gegaan.” Maar ook voor kinderen kan voetreflex een uitkomst bieden. “Ik kwam eens in gesprek met een bezorgde moeder. Haar zoontje van vier durfde niet meer te poepen.” Rita nodigde de twee uit en gaf het jongetje een behandeling. “Kinderen hebben een kortere spanningsboog, echter hier had deze jongeman geen last van. Hij genoot van de aandacht en na afloop kreeg ik een opgeluchte jongen aan de telefoon: ‘Ik heb gepoept en het is goed gegaan!’ Dat is toch geweldig om te horen.” Wellness en Health beurs in Laren Naast haar huidige werkzaamheden zit Rita niet stil. “Samen met Irma Wagenvoort (Praktijk voor Rouwen verliesbeleiding en Sensitherapie) ben ik bezig om een beurs voor Larense ondernemers op het gebied van Wellness en Health te organiseren. Dit staat gepland voor november 2017. Als mensen interesse of ideeën hebben kunnen ze mij bellen of mailen.”

Stiltewandeling

stiltewandelingen bij

Voetreflex kan bijvoorbeeld uitkomst bieden bij:

Landgoed Verwolde. “Het

• Reumatische klachten

is goed om af en toe even

• Hormonale klachten

in stilte te zijn, het kan

• Nek-, rug- en

zoveel met je doen. Je

schouderklachten

komt bij je gevoel en het

• Burn-out

kan je creativiteit

• Astma

stimuleren.” Na afloop is

• Hoge bloeddruk

het mogelijk om samen

• Hoofdpijn

nog andere activiteiten te

• Spijsverteringsklachten

ondernemen, zoals een

• Stress

meditatie of workshop

• Allergieën

naar wens.

• COPD

Samen met Jo Greutink (ReikJo) organiseert Rita

• Slaapproblemen Meer informatie Voor meer informatie over Voetreflex, de volgende stiltewandeling of de beurs; volg Rita op Facebook of neem contact met haar op.

Speciaal voor lezers van Laren! Magazine: Een voetreflexbehandeling voor € 37,50 i.p.v. €40,-

Zutphenseweg 13a, Laren gld Tel. 06 22 18 84 52 • rita@larensevoetwellness.nl Facebook: Larensevoetwellness


30 |

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m donderdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten

PlusBeuzel_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 10:59

NIEUW!

HET HUISDIEREN ZORGPLAN Geen onverwacht hoge kosten meer bij het jaarlijkse bezoek aan de dierenarts!

Basiszorg voor uw hond of kat.

Twee keer per jaar consult voor entingen en gezondheidscheck.

Het jaar rond ontvlooien, ontwormen en anti-teken.

GEZELSCHAPSDIEREN

10 %

KORTING op medicijnen en overige behandelingen.

LANDBOUWDIEREN

VANAF € 14,95 PER MAAND

Rengersweg 2a

Openingstijden praktijk

7245 AC Laren Gld

Maandag t/m vrijdag:

Dinsdagavond: spreekuur

Tel. 0573 - 40 12 43

08:00 – 17:30 uur

18:30 – 19:00 uur

info@daczl.nl

(alleen op afspraak)

(zonder afspraak)

www.dierenartsenlarenlochem.nl

WIJ ZIJN ALTIJD BEREIKBAAR! (24/7)

PAARDEN


VOLLEYBALVERENIGING TORNADO | 31

Sporten, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen! Kinderen en jongeren weten tegenwoordig beter

dinsdagavond in Hoeflo in Harfsen. En natuurlijk

hoe hun tablet of telefoon werkt dan hun ouders.

wordt er niet alleen getraind! Op zaterdag worden

Ze 'swipen' er wat af, gamen alsof hun leven er

er wedstrijden gespeeld waarbij er hard wordt

van af hangt en Snapchatten erop los. Hoewel dit

gestreden om de winst.

multimediagebruik zijn voordelen heeft, zijn er ook nadelen. Kinderen bewegen namelijk veel minder

Scholenproject

dan vroeger. Maar waarom is dat bewegen en

Naast deze CMV-trainingen wordt er zowel in

sporten eigenlijk zo belangrijk? En waarom

Harfsen als in Laren het scholenproject

moeten de kinderen dan vooral op volleybal gaan?

georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met volleybal. Bij een scholenproject komt er een

Waarom is het zo belangrijk?

trainer vanuit de Nevobo volleybaltrainingen

Ze leren samenwerken, kunnen ontspannen,

geven tijdens enkele gymlessen van de basis-

werken aan hun zelfvertrouwen, komen in actie,

school. Een laagdrempelige manier om

leren iets te doen wat lastig is, leren zich te

kennis te maken met volleybal.

concentreren en leren motorische vaardigheden. Kortom; genoeg redenen om kinderen in beweging

Bent u benieuwd naar deze coole manier van

te brengen!

volleyballen of denkt u dat dit iets is voor uw zoon of dochter, schroom dan niet om een e-mail te

Cool Moves Volleybal

sturen naar info@lvvtornado.nl of gewoon tijdens

Bij de Nevobo (de Nederlandse Volleybalbond)

een training eens binnen te lopen!

is iets heel 'cools' bedacht om kinderen op jonge leeftijd al te laten bewegen en te laten volleyballen, namelijk 'Cool Moves Volleybal' (CMV). CMV is een volleybalvorm voor kinderen van 6 tot 12 jaar om stapsgewijs het volleyballen te leren. Volleybal is namelijk best een moeilijke en technische sport. LVV Tornado & SV Harfsen Ook LVV Tornado en SV Harfsen bieden CMV volleybal aan. Op vrijdagmiddag is er in de Braninkhal in Laren CMV-training en op

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1973 • Bezoekadres: de Braninkhal, Verwoldseweg 16 • Aantal leden: 145 • Contact: info@lvvtornado.nl • Facebook: LVVTornado Website: www.lvvtornado.nl


32 | ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMER SL AND

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging met maar liefst 148 leden. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland".

Zesde generatie aan de slag bij Schildersbedrijf van der Wal, Holterweg Met ingang van 1 januari jl. is Bart (van der Wal) fulltime bij het schilders-, glaszetters- en afwerkingsbedrijf aan de slag gegaan. Bart werkte

Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen hier

al enige jaren parttime mee in het bedrijf, maar had

(gratis) gedeeld worden! Tevens heeft iedere editie een ondernemer de

daarnaast nog een fulltime functie als calculator

mogelijkheid een column te schrijven over een van zijn of haar producten.

en werkvoorbereider bij schildersbedrijf Wolters

Wilt u hier informatie voor aanleveren? Mail dan naar info@ovii-ontwerp.nl

in Colmschate. Na de havo te hebben doorlopen besloot Bart om het CIBAP (de vroegere schildersschool) in Zwolle te volgen. Na zijn stage bij Wolters

NIEUWE LEDEN ONDERNEMERSVERENIGING LAREN

werd hem meteen een baan aangeboden voor na zijn schooltijd. Om alle facetten van het vak goed

• Wansink Aardappelen

onder de knie te krijgen heeft Bart ruim zeven jaar

• Hestia Domotica BV

in Colmschate gewerkt. Hier in Laren werkte hij ‘s avonds, zaterdags en in de vakanties mee. Toen

• Bruna Lochem

deed hij hoofdzakelijk de calculaties en offertes. Nu

• PicaBella

gaat hij ook daadwerkelijk als schilder werken. Het kantoorwerk en het praktijkwerk zullen zo goed mogelijk worden verdeeld. Vanaf nu is Bart ook aanspreekpunt binnen het schildersbedrijf. Wim werkt ook nog gewoon mee, dus ook hem kunt u altijd benaderen. MEER INFORMATIE: WWW.SCHILDERSBEDRIJFVANDERWAL.NL

Hestia Domotica: specialist in gemak Hestia Domotica, het bedrijf van Martin

aanleunwoning van een mevrouw met

van Ling aan de Bieldersteeg in Laren, is

een beperking zijn bijvoorbeeld allerlei

gespecialiseerd in domotica, oftewel

functionele voorzieningen gemaakt:

slim comfort binnen leef- en werk-

deuren die automatisch opengaan zodra

omgevingen. Aan de hand van concrete

men ze nadert, zonwering die reageert

voorbeelden in zijn eigen huis annex

op de stand van de zon en personen-

bedrijf demonstreert Martin allerlei

alarmering die registreert als mevrouw

systeemopzet, levert alle systeem-

vernuftige toepassingen. Via een paneel

valt en dan gelijk zorgt dat hulpverleners

componenten en zorgt voor het

in de woonkamer kan hij of zijn partner

worden gebeld.

programmeren en de volledige

Elly meteen zien wie er aanbelt en aan de poort staat.

systeemintegratie en installatie, Hestia is helemaal gespecialiseerd in

al dan niet in samenwerking met uw

dit soort intelligente domotica. Daarbij

eigen installateur.

Martin vertelt dat eigenlijk alles mogelijk

ontzorgt Hestia van begin tot eind. In

MEER INFORMATIE:

is wat je maar kunt bedenken. In een

samenspraak met u maakt Hestia een

WWW.HESTIADOMOTICA.NL


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMER SL AND | 33

Ontwikkelingen in de praktijk van Irma Wagenvoort 2017 staat in het teken van ontwikkelen op het gebied van rouw- en verliesbegeleiding. Irma Wagenvoort heeft afgelopen maand de training ‘vroege hechting bij baby’s’ gevolgd. Juist hechting is heel belangrijk in het omgaan met afscheid en verlies. Een goede hechting van jongs af aan zal voor een goede basis zorgen en verhoogt weerbaarheid en levert een positieve bijdrage aan emotieregulatie. Op het gebied van de Sensi-therapie staat de ontwikkeling ook niet stil. Na in 2016 de basisregistratie voor Sensitherapeute te hebben behaald, verdiept Irma zich in het voorjaar van 2017 nog meer in de prachtige werking van de Sensi. Zo is zij in staat een diepere balans op fysiek en mentaal niveau aan te brengen.

Financieringsgilde breidt haar landelijke netwerk verder uit Richard Buitink van Grip op je Bedrijf heeft recent

In november 2017 zal Irma samen met Rita

het partnerschap verworven in de Achterhoek voor

Oortgiesen van Larense Voetwelness een

Financieringsgilde. Financieringsgilde is

beurs organiseren waarbij de onder-

gespecialiseerd in de ondersteuning, advisering en

nemers uit Laren op gebied van welness

ontzorging van ondernemers bij het aanvragen van

en health van harte worden uitgenodigd

bedrijfsfinancieringen. De financiële wereld

om aanwezig te zijn. Voor meer informatie

verandert in hoog tempo. Om deze ontwikkelingen

neem gerust contact op met Irma of Rita.

blijvend te kunnen volgen wordt gebruik gemaakt van de schaalvoordelen van Financieringsgilde.

MEER INFORMATIE:

Door de samenwerking is de continuïteit voor

WWW.IRMAWAGENVOORT.NL

ondernemers gegarandeerd. Financieringsgilde

Nieuw! Fietstreinen bij Unieke Uitjes Rij door de regio met fietstreinen tot wel 25

heeft een groot netwerk bij de traditionele financiers en bij de nieuwe spelers op deze dynamische markt. Er wordt geen mogelijkheid onbenut gelaten om voor de ondernemer de best

meter! U huurt de skeltertreinen al voor € 12,-

mogelijke financieringsoplossing te vinden. Voor

per persoon. Dus een goedkoop uitje waarbij

ieder goed plan weet Financieringsgilde de juiste

u op een ludieke manier de regio kunt verkennen. Wij kunnen tot 120 mensen tegelijk op de skelters kwijt.

partner te vinden. MEER INFORMATIE: WWW.FINANCIERINGSGILDE.NL

MEER INFORMATIE: WWW.UNIEKEUITJES.NL

Wiele Bunt Echte Laornse Jappel Je bent boer en je bent ondernemer. Daarom zijn wij onlangs lid geworden van de Larense Ondernemersvereniging. Wij verkopen aardappels aan huis, maar ook aan de Plus-supermarkten in Laren en Lochem. Voor de supermarkten hebben wij samen met een collega uit Groningen het concept bedacht om de eigen lokaal geteelde aardappelen te verpakken in een dichte papieren zak. Niet om u als koper te plagen met een blinddate, maar om de aardappels te beschermen tegen licht, temperatuurschommelingen en condens. Daarom zitten onze aardappelen in een papieren zak. Deze aardappelen zijn groot geworden in de Larense zandgrond en daarom noemen wij ze: 'Echte Laornse Jappel" MEER INFORMATIE: WWW.WANSINKAARDAPPELEN.NL


34 |

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL


Ontwikkelingen in ondernemersland

ONT ONT WIKKELINGEN WIKKELINGEN ININ "ONDERNEMER ONDERNEMERSL SLAND" AND | 35

JustDaily: Waarom is Magnesium zo essentieel? Magnesium is een mineraal die we uit onze voeding moeten halen, een mineraal die vooral veel voorkomt in groene groenten, bananen, abrikozen, pruimen en frambozen, maar ook is bruin brood rijk aan magnesium. Waarom is het zo belangrijk? Magnesium zorgt voor 300+

Vanaf 1 maart in Laren: PicaBella! PicaBella is een kleinschalige Bed & Breakfast met een Atelierruimte. Voor beide onderdelen staan gastvrijheid, rust en genieten centraal. De ruime kamers, persoonlijke aandacht en een goed ontbijt zorgen hier voor in de Bed & Breakfast van PicaBella. Maar ook de landschapstuin, waarin u de rust en ruimte ervaart, en de omgeving met prachtige wandeltochten (Pieterpad) en fietsmogelijkheden dragen hier aan bij. Het atelier is de ontmoetingsplek voor workshops, trainingen en speciale gelegenheden. Hier ervaart u de warmte als resultaat van

enzymatische processen in je lichaam en mensen met een tekort kunnen het vaak merken aan pijnlijke of zwakke spieren, hoofdpijn, stress, vermoeidheid en lusteloosheid. Hoe komt het dan dat zelfs met een gevarieerd voedingspatroon de bovenstaande klachten heb? Een belangrijke oorzaak van magnesiumtekort is de Nederlandse bodem. Het is namelijk zo dat de Nederlandse bodem weinig magnesium bevat, een gevolg van de grote hoeveelheden kunstmest die wordt gebruikt en de manier van verwerking van onze voeding. Ook zorgen de vele suikers, medicijnen en frisdranken ervoor dat magnesium sneller uitgescheiden wordt. Hierdoor ontstaat er sneller een tekort. Heb ik als sporter dan ook magnesium nodig? Ja, zeker!

gastvrijheid, rust en ruimte.

Als sporter is er een verhoogd magnesium behoefte. Vooral

MEER INFORMATIE: WWW.PICA-BELLA.NL

wanneer er langdurig en regelmatig wordt gesport daalt de magnesiumwaarde, de spieren vragen namelijk meer dan

Kookworkshops bij Stegeman

normaal. Verlies van magnesium treedt ook op door zweeten urineverlies. Het kan zelfs voorkomen dat er fysieke prestatie verlies optreedt.

Ben je op zoek naar een origineel uitje? Vanaf nu biedt Stegeman kookworkshops aan! De geheel verbouwde keuken biedt de ruimte aan groepen vrienden, familie of collega’s. De koks van Stegeman begeleiden een geheel verzorgde workshop op maat. Tijdens de workshops worden uiteenlopende onderwerpen besproken: van snijtechnieken tot presentatie en het combineren van smaken en ingrediënten. De eerste groep is gestart met een maandelijks terugkerende workshop. Samen koken geeft ontspanning, stimuleert de creativiteit en samen resultaat behalen is een prima teambuilding! Uiteraard wordt er na

Wat doet magnesium dan precies met mijn spieren? De belangrijkste eigenschap van magnesium is het ontspannen van de spieren, spierkramp is dan ook vaak een goede indicatie van een duidelijk magnesium tekort. Waarbij kramp in de kuiten het vaakst herkend wordt. Naast genoeg vocht drinken en een goede slaaphouding is een extra toevoeging van magnesium, bijvoorbeeld een voedingssupplement, een goed middel om de krampen tegen te gaan. Hoe weet ik nu of ik echt een tekort heb? Heb je één van de bovengenoemde klachten, zoals spierpijn/krampen, vermoeidheid of hoofdpijn? Kijk dan kritisch naar je dagelijkse

afloop samen gegeten. Beleef een gezellige, culinaire en

voeding en leefstijl, probeer zoveel mogelijk een gevarieerd

leerzame avond door samen de keuken in te gaan!

dieet aan te houden. Indien nodig vul uw dieet aan met een

MEER INFORMATIE: WWW.STEGEMANLAREN.NL

specialistisch magnesium product zoals een olie of gel of gebruik een voedingssupplement.

Wilt u informatie aanleveren voor de volgende Ontwikkelingen in Ondernemersland? Mail dan naar info@ovii-ontwerp.nl.

Jan van de Aast JustDaily www.justdaily.nl


36 |

STURRIS BV LAREN (GLD)

AFVALBRENGPUNT

Voor zowel zakelijke als particuliere klanten.

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

STRAATWERK GRONDWERK RIOLERING SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

os-3 1

Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld

“Supercool, veel uitdaging, 22-08-16 afwisseling en altijd zweten!”

KleinVelderman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 18-11-16 07:27 1

Lars Kuiper (11) Deelnemer Kids Bootcamp

BIJ AANKOOP VAN EEN PAAR SCHOENEN UIT ONZE NIEUWE COLLECTIE EEN EXTRA ATTENTIE! OP = OP

KIDS BOOTCAMP

NIEUW!

AQUA BOOT CAMP

Dinsdagmiddag 15.30 - 16.30 uur

Vanaf aankomend voorjaar in samenwerking met het Leussinkbad. Maandag: 09.00 - 10.00 uur Donderdag: 19.00 - 20.00 uur Hou onze website en Facebook in de gaten!

Locatie: Braninkhal of schoolplein Op vertoon van deze advertentie:

GRATIS 2 LESSEN

in de periode maart t/m mei

De Bakkerij 83, Laren GLD Tel. 06 515 65 134 info@sportenmassagepraktijktenhave.nl www. sportenmassagepraktijktenhave.nl

08:32


APOLLO

| 37

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dat geldt natuurlijk voor veel, zo niet alle, verenigingen die Laren rijk is. En ook zeker voor Apollo is de jeugd heel belangrijk. Gelukkig hebben wij een aantal enthousiaste jeugdleden die druk bezig zijn met muziek maken. Drumband

Jeugddag

Eén van onze jeugdleden is Jens van den

Op vrijdag 19 mei zal de

Berg. Hij krijgt sinds een paar jaar les van

muzikale jeugd te horen

slagwerkdocent Maarten Aalvink en Jens

zijn tijdens de zogenaamde

oefent inmiddels ook mee met de drum-

jeugddag van MuziekGoLF.

band op de maandagavond. Door zijn

De stichting MuziekGoLF is een

enthousiasme is onlangs ook zijn broertje

samenwerkingsverband in de voormalige

Sieuwert met het drummen begonnen.

gemeenten Gorssel en Lochem. Het woord GoLF staat voor Gorssel Lochem

Om binnen Apollo als leerling slagwerker

Federatie. Tijdens deze jeugddag komen

AGENDA

te beginnen worden er geen directe eisen

de jeugdleden van de diverse verenigingen

1 APRIL

gesteld. De leerlingen starten met het

bij elkaar om samen een aantal muziek-

Voorjaarsconcert

bespelen van een trommel. De huidige

stukken in te studeren. Aan het eind van

Locatie: Witkamp

leerlingen krijgen individueel les zodat

de repetitie zijn belangstellenden van

7 & 8 APRIL

de lessen passen bij het niveau van de

harte welkom om te komen luisteren

Jaarlijkse eieractie

leerling.

naar het mini-concert.

Indien uw kind (of wellicht u zelf)

Meer informatie hierover kunt u

interesse heeft in het volgen van slag-

binnenkort lezen op onze website.

9 APRIL Medewerking

werklessen of als u één van de repetities van de drumband bij wilt wonen, dan kunt u contact opnemen met Peter Leijenhorst. Blaasinstrument Indien er belangstelling is voor informatie

Palmpasen optocht 16 APRIL Medewerking Paasvuur 27 APRIL Medewerking Koningsdag 4 MEI Medewerking Herdenkingsdienst

over ons orkest of het spelen van een

19 MEI

blaasinstrument dan kunt u het beste

Jeugddag GOLF

contact opnemen met Tessa Meijer. De contactgegevens vindt u hieronder.

(onder voorbehoud) 4 JUNI Medewerking orkest

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Postelstraat 6, 7245 AV Laren Gld. Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl

aan Openluchtdienst Hervormde Kerk Laren


38 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en toernooien van maart tot medio juni!

Mrt

>> 11 MAART

>> 18 MAART

Repair Café

Open Dag

Aanvang:

Het Ruempol

>> 9 MAART

09:30 uur tot 13:00 uur

Vanaf: 15:00 uur

Informatieochtend

Locatie: Kulturhus

Het Ruempol

Aanvang: 09:00 uur

>> 25 MAART

>> 31 MAART

Oud papier wordt

Samen eten,

opgehaald

schuif maar an!

Muziekvereniging

Aanvang: 17:00 uur

Apollo

Locatie: Kulturhus

Apr >> 1 APRIL >> 26 MAART

Voorjaarsconcert

Plattelands-

Apollo Locatie: Witkamp

>> 12 MAART

>> 19 MAART

wandeling

Witkampers 1

Witkampers Da 1

Starten vanaf:

>> 9 MAART

Sp. Lochem 1

Hoogland Da 1

09:30 uur vanaf

>> 2 APRIL

Informatieavond

Aanvang: 14:00 uur

Aanvang: 11:30 uur

IJsbaan Roowinkel

Witkampers 1

Aanvang: 20:00 uur

v.v. Witkampers

v.v. Witkampers

Locatie: De Branink

Locatie: De Branink

>> 26 MAART

Aanvang: 14:00 uur v.v. Witkampers

>> 12 MAART

>> 20-24 MAART

Witkampers 1

Larense Accordeon-

Informatieochtend

Overwetering 1

vereniging concert

Locatie: PWA School

Aanvang: 14:00 uur

>> 7 APRIL

v.v. Witkampers

Jeugdclub Laren

Aanvang: 14:00 uur

>> 9 MAART

Heeten 1

Kulturhus

Vriendjes en

>> 21 MAART

Aanvang: 19:30 uur

Informatieavond

>> VANAF

vriendinnetjesdag

>> 15 MAART

Aanvang: 20:00 uur

27 MAART

Locatie: 't Laerveld

Inloopavond Plan

Locatie: PWA School

Berkel-B Open

Schoneveld Fase 3

dubbeltoernooi

>> 10 MAART

Vanaf: 17:00 uur

Locatie: 't Laerveld

Praatje bij een

't Langenbaergh

Kulturhus

plaatje Aanvang: 20:00 uur

>> 24 MAART

>> 7 & 8 APRIL

Kulturhus

Brookduo

Jaarlijkse eieractie

'Heimwee

Apollo

>> 10 MAART

Theathertour'

>> 30 MAART

Jeugdclub Laren

Aanvang: 20:00 uur

Algemene

>> 8 APRIL

Kulturhus

ledenvergadering

Repair Café

Ondernemers

Aanvang:

Aanvang: 19:30 uur

>> 16 MAART

Kulturhus

Algemene Ledenvergadering

>> 24 MAART

Aanvang: 20:00 uur

09:30 uur tot 13:00 uur

MediaVereniging

Jeugdclub Laren

Locatie: Stegeman

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 20:00 uur

Aanvang: 19:30 uur

Kulturhus

Kulturhus

>> 31 MAART

>> 8 APRIL

Tornado/Harfsen

Vocalgroep Choral

>> 17 MAART

>> 24 MAART

Heren 1

'Etty Hillesum'

>> 11 MAART

Karten

Tornado/Harfsen

Victoria Heren 1

Aanvang: 20:00 uur

Potgrondactie

OJWL / Jeugd

Dames 1

Aanvang: 21:00 uur

Kulturhus

Longa '59 Dames 1

Braninkhal

Badmintonclub

Aanvang: 21:00 uur Braninkhal


ALGEMENE AGENDA | 39

>> 9 APRIL

>> 21 APRIL

Witkampers Da 1

Tornado/Harfsen

RKDEO Da 1

Dames 1

Aanvang: 11:30 uur

Halley Dames 2

v.v. Witkampers

Mei

>> 14 MEI

>> 28 MEI

Witkampers 1

Concours voor

Eerbeekse Boys 1

paardenruiters/

>> 4 MEI

Aanvang: 14:00 uur

amazones

Aanvang: 21:00 uur

Landelijke

v.v. Witkampers

Aanvang: 09:00 uur

Braninkhal

herdenking en bijeenkomst

>> 17 MEI

Jun

>> 9 APRIL Palmpasenoptocht

>> 22 APRIL

Aanvang: 19:40 uur

Optreden

Vertrek: 14:30 uur

Oud papier wordt

Locatie: Oorlogs-

de Lofstem

Locatie: Kulturhus

opgehaald

monument naast

Aanvang: 14:00 uur

>> 2 JUNI

Muziekvereniging

de Larense kerk

De Vonkert

Jeugdclub Laren Aanvang: 19:30 uur

Apollo

>> 5 MEI

>> 19 MEI

>> 22 APRIL

Jeugdclub Laren

Jeugdclub Laren

Blij-dat-ik-niet-

Aanvang: 19:30 uur

Aanvang: 19:30 uur

hoef-te-rijden

Kulturhus

Kulturhus

>> 7 MEI

>> 19 MEI

25 jaar jubileum

Witkampers Da 1

Jeugddag GOLF

Wakker Laorne

Rigtersbleek Da 1

Apollo

>> 3 JUNI

i.c.m. algemene

Aanvang: 11:30 uur

(onder voorbehoud)

VOORVERKOOP

Kulturhus

Richting: de Beer

>> 11 APRIL

is Los - Splo

ledenvergadering

>> 27 APRIL

Aanvang: 19:30 uur

Koningsdag

>> 19 MEI

Openluchtspel

Locatie: Stegeman

diverse activiteiten

Escape Room

Locatie: volgt

Aanvang: 10:00 uur

OJWL / Jeugd

In 't Laornse Venne

v.v. Witkampers

>> 16 APRIL

>> 10 JUNI

Hazenbal

>> 27 APRIL

>> 13 MEI

>> 21 MEI

Repair Café

Aanvang: 20:00 uur

Beach(voet)

Donateursactie

Van der Wal

Aanvang:

Locatie: Exelse bos

volleybal

Leussinkbad

toernooi

09:30 uur tot 13:00 uur

toernooi OJWL

Aanvang: 10:00 uur

v.v. Witkampers

Locatie: Kulturhus

>> 16 APRIL

Aanvang: 10:30 uur

Locatie: volgt

Fakkeltocht &

Locatie: Stegeman

>> 26 MEI

>> 16 JUNI

>> 13 MEI

Samen eten,

In 't Laornse Venne

paasvuur Aanvang: 20:30 uur

>> 28 APRIL

Repair Café

schuif maar an!

Openluchtspel

Start: 't Langenbaergh

Samen eten,

Aanvang:

Aanvang: 17:00 uur

Aanvang: 20:00 uur

schuif maar an!

09:30 uur tot 13:00 uur

Locatie: Kulturhus

Locatie: 'De Meijer'

>> 21 APRIL

Aanvang: 17:00 uur

Locatie: Kulturhus

Jeugdclub Laren

Locatie: Kulturhus

Verwolde

>> 27 MEI

Aanvang: 19:30 uur

Concours voor

>> 17 JUNI

Kulturhus

ponyruiters/

In 't Laornse Venne

amazones

Openluchtspel

Aanvang: 09:00 uur

Aanvang: 20:00 uur

>> 21 APRIL Tornado/Harfsen

Locatie: 'De Meijer'

Heren 1

>> 30 APRIL

>> 13 MEI

>> 27 MEI

Brevolk Heren 1

Witkampers 1

FUSIEFEEST

Oud papier wordt

Aanvang: 21:00 uur

Turkse Kracht 1

TORNADO &

opgehaald

Braninkhal

Aanvang: 14:00 uur

HARFSEN

Muziekvereniging

v.v. Witkampers

Apollo

Verwolde


40 | STICHTING ONDERNEMER VRIENDEN SVERENIGING VAN HET RUEMPOL

STICHTING VRIENDEN VAN HET RUEMPOL

De drijvende kracht achter het Ruempol en de Vonkert Nog voordat de bouw van het Ruempol in 1996 was afgerond, werd de Stichting Vrienden van het Ruempol al opgericht. Inmiddels zijn we 20 jaar verder en wordt dit jubileum zaterdag 18 maart feestelijk gevierd. Ook deze stichting illustreert op een mooie manier de betrokkenheid van de Larense gemeenschap. De verbindende factor

Koffieschenken

“De Vrienden van het Ruempol zijn de drijvende kracht

Vijf dagen per week, week in week uit, schenken de

achter en verbindende factor voor zowel het Ruempol

vrijwilligers van de stichting koffie bij het Ruempol en

en de Vonkert” vertelt Irma Mulder, welzijnscoach bij

de Vonkert. Elke ochtend om 10:00 uur kunnen de

Gudula (Zorggroep Sint Maarten). We spraken voor-

bewoners van het Ruempol en iedereen bij de

zitter Janny Hakkert, penningmeester Annie Pasman,

Vonkert aanschuiven om samen een kop koffie te

Christel Mentink (woonzorgconsulent) en Irma

drinken. “Het is zo mooi om mensen met elkaar in

Mulder (welzijnscoach) van Gudula. Gudula is de

verbinding te brengen.” Even een praatje maken en

overkoepelende organisatie voor de stichting en

de dag doornemen, het kan voor veel mensen heel fijn

heeft hierin vooral een administratieve rol. Daarnaast

zijn om even in contact te komen met dorpsgenoten.

faciliteert Gudula de ruimtes en is op de achtergrond aanwezig om, waar nodig, te ondersteunen. “De

Activiteiten

Vrienden van het Ruempol hebben zoveel betrokken

Daarnaast wordt er elke maand een bingomiddag op

vrijwilligers, dat wij ons bijna nergens meer mee

het Ruempol georganiseerd. Deze gezellige middag

bemoeien.”

vindt altijd de laatste donderdag van de maand plaats en is voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet op het Ruempol wonen. Elke eerste dinsdag van de maand (vanaf 14:30 uur) is er een activiteit voor

“De tuinbank

geschonken door de Diaconie van de Larense Kerk brengt ons veel plezier.”

V.l.n.r. Jan Arfman, Janny Hakkert, Annie Pasman, Jenny Nieuwenhuis en Diny van Oene.


STICHTING VRIENDEN VAN HET RUEMPOL | 41

de bewoners van het Ruempol. Zo wordt er

Meer dan activiteiten organiseren

weleens een spelletjesmiddag georganiseerd,

Maar naast het organiseren van diverse

een mooie film getoond of bij feestdagen een

activiteiten, maken de Vrienden van het

gezamenlijke maaltijd gegeten. Elke derde

Ruempol zich ook sterk voor andere extra’s

woensdag van de maand (vanaf 14:00 uur) is er

bij de twee wooncomplexen. Zo hebben

een activiteit bij de Vonkert. Deze activiteit is

zij met behulp van Fonds 1819 en Stichting

gratis toegankelijk voor iedereen. Elke dinsdag

Maatschappelijk Belang Lochem gezorgd dat

om 12.00 uur wordt op de Vonkert een warme

fotograaf Anne Beumer diverse foto’s in en om

maaltijd geserveerd. Iedereen kan aanschuiven.

Laren heeft kunnen maken, welke nu op canvas

Opgeven hiervoor kan bij Dini Hoentjen

in de gangen bij het Ruempol hangen. “Bij veel

(0573 40 13 11).

mensen brengt dit oude herinneringen boven. Bovendien brengt het mensen ook met elkaar

Duofiets

in gesprek.” Daarnaast zorgen de ‘Vrienden’

De Stichting Vrienden van het Ruempol

er ook voor dat de beschikbare letterboeken

beschikt over een duofiets, welke voor iedereen

rouleren op het Ruempol en de Vonkert,

OPEN DAG 18 MAART

beschikbaar is. Deze fiets biedt mensen die

zodat de bewoners genoeg leesvoer hebben.

Om het 20-jarig bestaan van het Ruempol te vieren

minder goed ter been zijn of zelf niet meer kunnen fietsen de mogelijkheid om wel een

Een bijdrage leveren

wordt er in de “Week van

rondje te kunnen ‘fietsen’. Het is mogelijk om

Zonder donateurs kan de Stichting Vrienden

Zorg & Welzijn” op zaterdag

zelf mee te trappen, maar alleen ernaast zitten

van het Ruempol niet bestaan. Je bent al

18 maart een open dag

is ook een optie. De fiets beschikt over een

donateur vanaf € 5,- per jaar. Meer informatie

georganiseerd. Van 15:00 tot

motor, wat het trappen voor de bestuurder

of donateur worden? Neem contact op met

17:00 uur heeft iedereen

een stuk aangenamer maakt! Voor meer

Annie Pasman op annie.pasman@kpnplanet.nl.

de mogelijkheid een

informatie of reserveren kan je bellen naar Wim

Ook vrijwilligers zijn altijd welkom.

appartement te bezichtigen

Hekkelman (0573 40 22 06) of Jan Arfman

en onder het genot van een

(0573 40 19 97).

hapje en een drankje een fotopresentatie te bekijken.


42 | HET GEZIN ACHTER

“Het gezin achter... Wim & Willemien klein Velderman” In 1999 wordt Klussenbedrijf Klein Velderman opgericht door Wim, Willemien en Bert klein Velderman. Wim (62) werkte toen al 30 jaar in de bouw. Samen met zijn neef Bert, waar hij al jaren mee samenwerkte, namen ze de stap en beginnen ze voor zichzelf. Wim vertelt: “De kinderen waren al wat groter,

huis en waren flexibel in hun tijd.” Bij de familie

Jarno en Ilse waren 16 en Martine was 13. Ik heb

klein Velderman is het bedrijf belangrijk, maar het

de ambitie altijd wel gehad, maar toen de kinderen

gezin staat er absoluut boven. “We vinden het heel

klein waren deed de mogelijkheid zich niet voor.”

belangrijk om tijd vrij te maken voor de kinderen en kleinkinderen.” Ondanks dat zowel zoon Jarno als

De ‘klein Veldermannen’ begonnen vooral met

neef Bert mede-eigenaar zijn, gaat het zeker niet

klein timmerwerk. In 2010 trad Jarno toe tot de

constant over de zaak. “Het is echt niet zo dat het

vennootschap. Inmiddels

zijn de kleine klussen ook “Als je ergens grote klussen geworden voor wil gaan, en is Klein Velderman een zet je je schouders volwaardig bouwbedrijf. Wim: “We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Als er eronder.” een ‘noodgeval’ is

bij ons tijdens verjaardagen alleen maar over het bedrijf gaat. Juist helemaal niet. Vaak komen de vragen juist vanuit ons,” vertelt Martine. “Voor ons als zussen is het wel mooi om te zien dat Jarno interesse heeft voor het vak en toegetreden is tot het bedrijf,” voegt Ilse toe. Vrijdagmiddag 16:30 - het ‘chipsmoment’

moeten we zorgen dat één van ons drieën

Een traditie binnen het bedrijf en het gezin vindt

erheen kan. Dat hoort bij het ondernemerschap.”

al jaren plaats op vrijdagmiddag om half vijf. “De vrijdagmiddag hadden we altijd het ‘chipsmoment’.

Willemien Klein Velderman-Bielderman (58)

Om half vijf kwam iedereen thuis om samen aan de

verzorgt vanaf de start van het bedrijf de planning

keukentafel chips te eten,” vertelt Martine. Deze

en administratie. Daarnaast heeft ze de foto-

werkborrel is zowel binnen het bedrijf als het gezin

vakschool afgerond en is ze fotografe.

een mooie traditie geworden. Wim: “En dit gebeurt nog steeds vrijdagmiddag!”

Waar een wil is, is een weg Positief, energiek en ondernemend; zo kan je de

De Werkbus

familie klein Velderman omschrijven. “Als je ergens

Het ‘klussen’ wordt de kleinkinderen met de

voor wil gaan, zet je je schouders eronder.” Een

paplepel ingegoten. Tijdens ons gesprek vertelt

belangrijke gedachte binnen het gezin. Ilse: “Ik kan

Bram(3) dat hij nog graag een keer mee wil met

geen nadelen bedenken van het ondernemerschap.

oom Jarno in de “klusbus”. “Zagen, zagen, wiede

Het voelde voor ons destijds niet als een

wiede wagen” wordt er uit volle borst gezongen

verandering. Onze ouders hadden kantoor aan

door beide kleinzoons.


HET GEZIN ACHTER | 43

Ilse (33) & Martijn (36) Bram (3) & Sanne (1) Ilse, de oudste van de tweeling, is orthopedagoog bij Karakter, kinder- en jeugspsychiatrie, in Enschede. Samen met Martijn en hun twee kinderen Bram en Sanne wonen ze op de Westermark. In 2011 zijn Martijn en Ilse in Laren getrouwd. Naast 2,5 dag werken kan Ilse genieten van leuke dingen doen met het gezin en buitensporten. Martijn Welmer is al sinds 1998 deel van het gezin klein Velderman en heeft hiermee ook de oprichting van het bedrijf meegemaakt. In het dagelijks leven is hij officier incidentbestrijding bij de brandweer in Zutphen en is hij vrijwilliger bij de Larense brandweer, waar hij tevens postcommandant is.

Jarno (33) & Corien (31) 7 jaar geleden kwam Jarno op de Bathmense kermis de Dijkerhoekse Corien tegen. De vonk sloeg over en inmiddels wonen de twee in hun nieuwbouwhuis op Het Schoneveld. Corien heeft altijd in de fitnessbranche gewerkt en gaat nu verder als receptioniste. Jarno, de jongste van de tweeling, heeft na zijn hbo-studie ‘Small Business en Retailmanagement’ de timmeropleiding gedaan. In 2010 werd hij vennoot van het bedrijf van zijn ouders en neef. “Ik heb van kleins af aan al interesse gehad voor de bouw. De ambities zijn er altijd geweest. In het bedrijf vind ik mijn uitdaging: zowel vaktechnisch als organisatorisch.”

Martine (30) & Peter (35) Senn (2) 14 jaar geleden sloeg bij Witkamp de vonk over tussen Martine en Peter. Samen met zoontje Senn (2) wonen zij aan de Elsmaat. In juni wordt hun tweede kindje verwacht. Martine werkt sinds 2007 op de Prins Willem Alexanderschool (PWA) en is hier sinds twee jaar ook locatieleider. Ze werkt 2,5 dag per week en in haar vrije tijd houdt ze van lezen, sporten en geniet ze van haar zoontje Senn. Peter werkt als werkvoorbereider bij KWS Infra en is bezig met de opstart van zijn eigen onderneming: Procamp4all. Hiermee gaat hij zich richten op de verhuur van safaritenten.


44 |

Voetreflexologie kan ingezet worden bij klachten zoals:

HET LOARNSE SMIKKELPLATEAU

Een uitgebreid assortiment van minimaal 20 verschillende koude lekkernijen op een lang plateau. Het standaard assortiment omvat onder andere vleeswaren, rauwkostsalade, toastsalade, tapas en sauzen. Tevens wordt er stokbrood bijgeleverd. Alles bij elkaar is genoeg voor een royale maaltijd Het grote plateau is geschikt voor 8-12 personen. Er is een kleiner plateau te bestellen voor 5-7 personen De kosten zijn € 13,50 per persoon.

• Reumatische klachten

• Hoofdpijn

• Hormonale klachten

• Spijsverteringsklachten

• Nek-, rug- en schouder klachten • Stress • Burn-out

• Allergieën

• Astma

• COPD

• Hoge bloeddruk

• Slaapproblemen

Rita Oortgiesen - Gerritsen

ANDRÉ VAN DE POL,

keurslager

Deventerweg 33, 7245 AW Laren (Gld.) Tel. 0573 - 40 12 37 www.vandepol.keurslager.nl info@vandepol.keurslager.nl KeurslagervandePol

Pak je kansen met Multicopy!

Magazine_Adv_VandePol.indd 1

Beroeps voetreflexoloog / Verzorgende IG Zutphenseweg 13a 7245 BK Laren Gld Tel. 06 22 18 84 52 rita@larensevoetwellness.nl

20-08-16 10:55 LarenseVoetwellness_Adv_LM3_v01.indd 1

Er zijn voor organisaties weer volop kansen om te groeien. Maar de tijden zijn veranderd en dat vraagt om nieuwe, frisse, geïntegreerde communicatie. De metamorfose van Drukkerij Lammerdink tot Multicopy The Communication Company zorgt ervoor dat u uw kansen effectief, efficiënt en creatief bereikt. Multicopy kan veel meer dan u denkt. Zoals bijvoorbeeld: Huisstijldrukwerk Folders en brochures (Mobile) websites Direct mailings Sign / belettering Posters (Bedrijfs)kleding Vlaggen en banieren Autoreclame

Adressenbestanden E-mailcampagnes Crossmediacampagnes Promotionele artikelen Billboards Beurspresentaties en -stands Raamstickers

Bel voor een afspraak, vrijblijvend advies of offerte: 06 - 30 44 18 81 of stuur een mail info@verandaenterras.nl Onze showmodellen staan opgesteld bij: De Inspiratietuin Holterweg 56, Laren Gld Burg. Leenstraat 54, 7242 AB Lochem Tel. 0573-254630, www.multicopy.nl/lochem

WWW.VERANDAENTERRAS.NL

08-11-16 12:03


OJ WL | 45

OJWL – Open Jongeren Werk Lochem Dit keer het thema Sport & Gezondheid in het Laren! Magazine. Een thema dat wij van Open Jongerenwerk Lochem ook belangrijk vinden. Sporten bevordert zowel

OJWL Jeugd OJWL jeugd heeft ondertussen ook twee sportieve activiteiten erop zitten. Zo zijn ze

je lichamelijke als geestelijke gezondheid. In teamverband

vrijdagavond 9 december gaan trampoline

is sporten daarnaast ook nog eens reuze gezellig!

springen in Bounz in Deventer. Hier hadden ze de hele trampoline-kuil voor zichzelf. Ze hebben

Beach(voet)volleybaltoernooi

zich hier heerlijk kunnen uitleven.

Daarom hebben wij bij OJWL ook een sportieve activiteit in samenwerking met Stegeman.

Op vrijdagavond 20 januari zijn er een aantal

Al vele jaren wordt er op Koningsdag een

gaan wandklimmen bij de Wilgenweard in

beach(voet)volleybaltoernooi georganiseerd.

Nijverdal. Een zware en lastige sport voor een eerste keer, maar ze hebben zich goed

Op de parkeerplaats van Stegeman wordt de

vermaakt. OJWL jeugd heeft voor komende

bestrating omgetoverd tot één grote zandbak.

vrijdagavond 17 maart ook een sportieve

17 MAART

Hier wordt op drie velden twee tegen twee

activiteit gepland staan. Deze avond mag

Karten - OJWL / Jeugd

gespeeld. Er zijn verschillende categorieën

iedereen zijn/haar beste rijkunsten laten zien

waar je je voor op kunt geven. Ben jij goed met

om te beslissen wie de snelste coureur is. Ben

de bal aan je voeten? Schrijf je dan in om mee

jij tussen de 12 en 16 jaar oud en lijkt het je leuk

te doen met Voetvolley. Speel jij liever voor-

om mee te gaan? Neem dan een kijkje op onze

namelijk met je handen aan de bal? Geef je dan

site: www.ojwl.nl. Vlak voor een activiteit komt

op voor het beachvolleyballen.

er een inschrijfformulier op de site om je in te

AGENDA

19 MEI Escape room / OJWL - Jeugd

BLIJ DAT IK NIET HOEF TE RIJDEN BUS 22 APRIL De Beer is Los

kunnen schrijven. De dag begint om 10.30 uur met de eerste wedstrijden onder begeleiding van sfeermakende muziek. Rond 16:00 uur worden

16, 17 EN 18 JUNI

de spannende finales gespeeld waarna de

Mañana Mañana

winnaars een prijs in ontvangst mogen nemen. Het evenement wordt op een feestelijke manier

14, 15 EN 16 JULI

afgesloten met een live band.

Zwarte Cross De inschrijving voor deze leuke, sportieve dag start op zaterdag 1 maart. Inschrijven kan bij de bar in Stegeman. Bedenk hierbij ook een leuke teamnaam! Het inschrijfgeld is € 10,- per team.

Wil jij OJWL-Jeugdlid worden? Dat kan! Je bent al lid voor maar €20,- per seizoen. Stuur een mail met daarin je naam, je geboortedatum en je contactgegevens naar jeugd@ojwl.nl. Als je OJWL-Jeugdlid wordt, ben je welkom bij alle andere activiteiten die dat seizoen nog aangeboden worden voor de OJWL-Jeugd. Maar dat is nog niet alles, je krijgt dan ook de standaard ledenkorting op alle andere activiteiten die georganiseerd worden door OJWL.


46 | V.V. V.V. WITK WITKAMPER AMPERSS

Nieuwe wedstrijdvormen De KNVB heeft in samenspraak met de amateur

Komende maanden

voetbalverenigingen besloten om vanaf het seizoen

De jeugdafdeling van de Witkampers

2017/2018 te starten met nieuwe wedstrijdvormen

is enthousiast over de nieuwe

voor pupillenvoetballers.

wedstrijdvormen. De komende maanden zal er hard gewerkt

In de vernieuwde opzet voetballen vanaf het seizoen

worden om de veranderingen die

2017/2018 kinderen van 7 en 8 jaar op een kwart

dit met zich meebrengt in goede banen te leiden.

voetbalveld, in partijtjes van 6-tegen-6. Spelen op een

Met meer dan tachtig vrijwilligers die het Witkampers

kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van

jeugdkader rijk is gaat dat zeker lukken!

kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt dribbelen en de rol van scheidsrechters wordt ingevuld door

Wil uw kind ook voetballen?

spelbegeleiders, om het spel voor kinderen in goede

Geef hem of haar dan gemakkelijk op via de website

banen te leiden. In het huidige seizoen spelen deze

van de Witkampers (www.witkampers.nl), of stuur

leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half veld.

uw vraag naar info@witkampers.nl. Wij nemen dan contact met u op om te overleggen hoe uw kind snel

Start seizoen 2018/2019

mee kan doen.

In het seizoen 2018/2019 starten de teams met kinderen van 9, 10 en 11 jaar ook met de nieuwe wedstrijdvormen. Deze teams gaan spelen op een half veld, het worden dan partijen van 8-tegen-8. De kleinste voetballers -van 5 en 6 jaar oud- blijven onderling kleine partijtjes spelen van 2-tegen-2 en 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal.

Meer balcontacten, acties, goals en spelplezier bij allerjongste voetballers"

Betaalbaar sporten Bij voetbalvereniging Witkampers proberen wij het sporten

het hoofdveld, shirtsponsoring en/of een advertentie in ons

voor iedereen zo betaalbaar mogelijk te houden. Dit kunnen

clubblad De Goal. Natuurlijk zijn er nog andere manieren van

wij mede dankzij onze sponsoren, donateurs en de Stichting

sponsoring mogelijk. Bent u geïnteresseerd? Mailt u dan naar

Vrienden van de Witkampers. Middels Laren! Magazine willen

sponsoring@witkampers.nl.

wij dan ook iedereen hartelijk danken voor zijn of haar financiële bijdrage. Bedankt!

Donateurs Onze donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage van slechts

Sponsoren

€ 15,-. Hiermee steunen zij de vereniging en in ruil daarvoor

Veel bedrijven in en om Laren zijn sponsor van onze club.

krijgen zij gratis toegang tot alle thuis wedstrijden.

Dit kan op verschillende manieren, zelfs al vanaf € 80,- per

Aanmelden als donateur kan aan de kassa bij thuiswedstrijden

jaar/seizoen. De drie meest voorkomende manieren van

van de heren 1 (om de week op zondag om 14:00 uur).

sponsoring zijn het plaatsen van een reclamebord langs


Foto: Marleen Buitink - Foto's van Marleen

V.V. WITK AMPER S | 47

12 MAART A.S.

“El Clásico van de Achterhoek” WITKAMPERS – SPORTCLUB LOCHEM Een datum die bij velen al is omcirkeld in de agenda, of geblokt is in de telefoon. Al eens liefkozend “El Clásico van de Achterhoek” genoemd.

AGENDA 12 MAART • 14:00 UUR

Witkampers 1 - Sp Lochem 1 19 MAART • 11:30 UUR

Witkampers DA 1- Hoogland DA 1 26 MAART • 14:00 UUR

Witkampers 1 - Overwetering 1 Maar vooral een wedstrijd tussen

op het Leussinkpark te horen en te zien

Witkampers en Sp. Lochem. Zwart-wit

zijn, bezorgen menigeen kippenvel. 2 x

tegen blauw-geel, Laren tegen Lochem.

45 minuten even geen buren of vrienden,

Spelen tegen de grote broer. Wie mag

maar duidelijk zwart-wit of blauw-geel.

zich tot de volgende clash de beste van

Na het laatste fluitsignaal weten we

de gemeente Lochem noemen?

wie zich “de beste” van Lochem mag

2 APRIL • 14:00 UUR

Witkampers 1 - Heeten 1 9 APRIL • 11:30 UUR

Witkampers DA 1- RKDEO DA 1

noemen en zijn we weer buren, vrienden Voorgaande edities waren waren

of familie.

30 APRIL • 14:00 UUR

Witkampers 1 - Turkse Kracht 1

vaak goed voor zo'n 1600 tot 1800 bezoekers. Vuurwerk, rook, goed

Een wedstrijd die je eigenlijk niet mag

voetbal, doelpunten en het mooiste:

missen. Een wedstrijd waar altijd over

de onbeschrijfbare derbyspanning!

wordt nagepraat. Niet alleen in de

7 MEI • 11:30 UUR

Witkampers DA 1- Rigtersbleek DA 1

gemeente Lochem, maar ook erbuiten. De dag begint met de mini-derby,

Je hoort de mensen zeggen, dat is nog

14 MEI • 14:00 UUR

jeugdspelers van beide clubs spelen

eens een derby. Je kan dan glimlachen

Witkampers 1 - Eerbeekse Boys 1

voorwedstrijden op het hoofdveld.

en denken: “Ja, en ik was er bij!”

Tegen 13.30 uur zullen de “acteurs” het

21 MEI

veld betreden voor de warming-up.

Zondag 12 maart 14:00 uur

Rond de klok van 13:55 uur zullen de

VV Witkampers – Sportclub Lochem

Jaarlijkse Van der Wal toernooi

tribune en de plekken rondom het

28 MEI

Jaarlijkse Kroegentoernooi

veld gevuld zijn. Spandoeken zijn opgehangen en supporters nemen de plaatsen in. Het moment van

HANDIGE INFORMATIE:

opkomst, het geluid en de beelden die

Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl • Website: www.witkampers.nl


48 | BASISSCHOLEN

OPENBARE DALTONBASISSCHOOL BRANINK

Hoe fit is onze school? Wij zijn altijd erg benieuwd hoe het gaat met de conditie van onze leerlingen. Een goede conditie resulteert immers in een hoger leerrendement. Vorig jaar hebben JOGG en de

Dinsdag 12 april 2016 hebben 139

Op deze punten valt dus nog

Sportcoach ons aangeboden om dit

kinderen van de Branink meegedaan

vooruitgang te boeken. Aan de

te meten met behulp van Fitklasse.

aan Fitklasse. Aan de hand van

hand van het BMI is bepaald welke

Deze kans hebben wij gegrepen. Bij

de resultaten van Fitklasse is een

leerlingen gezond en ongezond

alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8

volledig beeld ontstaan over de

gewicht hebben.

(van vorig schooljaar) is de Fitklasse

fitheid van de kinderen, de klas en

afgenomen.

de school. Voor elk onderdeel zijn

In overleg met de JOGG regisseur

normen beschikbaar die rekening

Corrie de Zwaan en Sportcoach

Wat is JOGG?

houden met het geslacht en de

Kees Damhuis hebben wij een plan

JOGG staat voor Jongeren Op

leeftijd van de kinderen.

opgesteld om de Branink fitter te

Gezond Gewicht; een landelijke

krijgen.

aanpak om overgewicht bij de jeugd

Resultaten:

te voorkomen.

De leerlingen van de Branink

Hoe wij hier dit schooljaar aan gaan

scoorden goed of zeer goed op de

werken:

Wat is Fitklasse?

volgende onderdelen van Fitklasse:

- De Sportcoach van de gemeente

Fitklasse is gebaseerd op de Euro-

• Balans; het overgrote deel van

heeft Fitlessen ontworpen na.v.

fittest en is ontwikkeld om inzicht te

de kinderen wist zich goed

de Fitklasse van vorig jaar.

krijgen in hoe kinderen ervoor staan

staande te houden op 1 been op

- Er zijn pauzefitlessen.

op het gebied van bewegen en sport.

de balk (flamingotest).

- De Bredeschool Lochem biedt

• Lenigheid; de kinderen waren

verschillende sportactiviteiten

Fitklasse bestaat uit acht test-

lenig genoeg om een goede

aan die door experts van sport-

onderdelen die elk een gedeelte van

score neer te zetten op het

verenigingen gegeven worden.

de lichamelijke fitheid van kinderen

onderdeel Sit & Reach.

testen, namelijk coördinatie, balans,

• Sprintvermogen; het merendeel

Op donderdag 30 maart wordt er

sprongkracht, knijpkracht, romp-

van de kinderen zetten een

bij alle bovenbouwleerlingen weer

kracht, sprintvermogen en

goede tijd neer tijdens de 10 x 5

een Fitklasse afgenomen en kunnen

uithoudingsvermogen. Daarnaast

meter sprint.

wij zien of alle inzet resulteert in een

is bij elk kind, in samenwerking met

• Rompkracht; bij de buikspier-

de GGD, lengte en

oefening behaalden ook alle

Openbare

gewicht gemeten om

kinderen een goede score.

Daltonbasisschool

de BMI te kunnen

de Branink

bepalen.

betere Fitheid van de Branink. Het is de bedoeling om Fitklasse jaarlijks te herhalen om de fitheid

Verbeterpunten:

van elk kind en de bijbehorende

Verwoldseweg 14

• Coördinatie

resultaten met elkaar te kunnen

7245 AH Laren (Gld)

• Sprongkracht

vergelijken.

Tel. 0573 - 40 18 76

• Knijpkracht

branink.poolsterscholen.nl

• Uithoudingsvermogen


BASISSCHOLEN | 49

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER

ANWB Streetwise op de PWA Op 18 januari heeft ANWB Streetwise, een spannend verkeersprogramma, plaatsgevonden op de Christelijke basisschool Prins Willem Alexander. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. De Prins Willem Alexanderschool vindt

Het belang van het dragen van de

trainden moeilijke manoeuvres. Ook

het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee

gordel en gebruik van een kinderzitje

reden ze met een zware rugzak op.

te geven en heeft daarom ANWB

in de auto werd geoefend met een

Hiermee werden de kinderen

Streetwise aangeboden. In verschillende

spannende gele elektroauto.

voorbereid op het zelfstandig

fietsen naar de middelbare school.

praktijklessen leerden de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes,

- Hallo auto leerde de kinderen van

remweg en reactiesnelheid.

groep 5 en 6 over de remweg van een

Daarnaast was er de iCheck, waar-

auto en de invloed van reactietijd op

mee een simpele maar doelmatige

ANWB Streetwise bestond uit vier

die remweg. Kinderen namen zelf

indicatieve oogmeting uitgevoerd werd.

onderdelen:

plaats op de bijrijdersstoel van een

De iCheck is speciaal ontwikkeld voor

- In Toet toet leerden de kinderen van

ANWB lesauto en mochten zelf

ANWB Streetwise.

groep 1 en 2 in de speelzaal verkeers-

remmen. Ook het belang van het

geluiden herkennen en oefenden het

dragen van een veiligheidsgordel en

ANWB Streetwise, was een leuke en

veilig oversteken. Daarnaast werd

een stoelverhoger kwam in deze les

leerzame verkeersdag voor de kinderen

geoefend met de autogordel in

aan bod.

van de Prins Willem Alexanderschool!

combinatie met het kinderzitje. - Tot slot trainde Trapvaardig de

- Tijdens Blik en klik leerden de

kinderen van groep 7 en 8 op het

kinderen van groep 3 en 4 in de

schoolplein in praktische fiets-

Prins Willem

gymzaal over veilig oversteken.

vaardigheid. De leerlingen fietsten

Alexanderschool

over een uitdagend parcours en

Verwoldseweg 18 7245 AH Laren

Tel. 0573 - 40 1 8 56 www.schoolpwa.nl

INFORMATIEOCHTEND EN -AVOND BASISSCHOLEN Deze ochtend en avond zijn bestemd voor ouders van kinderen die in het schooljaar 2017-2018 vier jaar worden.

Peu

OPENBARE DALTON BASISSCHOOL DE BRANINK

PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL

Donderdag 9 maart

Maandag 20 t/m vrijdag 24 maart 09.00 tot 10.00 uur

09.00 tot 10.30 uur

Donderdag 9 maart 20.00 tot 21.30 uur

Dinsdag 21 maart

20.00 uur

PWA

21 m

Kijk

maa


50 | BADMINTONCLUB

Badmintonclub Laren groeit! Wij hebben een paar nieuwe leden verwelkomd en daar zijn wij heel blij mee! Onze club heeft nu ook jongere leden. Wij hopen dat deze trend zich doorzet en daarom nodigen wij jullie van harte uit om een keertje met ons mee te spelen.

Wil jij ook een keer meespelen? Loop dan op dinsdagavond tussen 20:00 en 21:30 uur gerust eens binnen in de Braninkhal te Laren. Je kunt dan drie avonden vrijblijvend en gratis kennismaken met badminton, ons Buitengebied

team en de vereniging.

Wanneer u in het buitengebied woont en Potgrond-actie

vijf zakken of meer wilt afnemen kan dat ook!

Al een aantal jaren houden wij de potgrond-

Aanmelden hiervoor kan via tel. 06 40 84 63 47

actie. Dit levert een leuk bedrag op voor

of bcllaren@outlook.com. Wij brengen de

de vereniging waarmee we een deel van

potgrondzakken dan op zaterdag 11 maart.

de kosten kunnen dekken. De kosten die onze vereniging heeft bestaan uit: shuttles,

Wilt u ook potgrond kopen?

zaalhuur, deelname competitie, uitwisseling

Een kleine zak van 40 liter kost € 6,- .

met andere verenigingen e.d. Vooral met hulp

Een grote zak van 70 liter kost € 8,-.

van vrienden en familieleden kunnen we met zo weinig leden toch de hele kom van Laren

De opbrengst komt geheel ten goede

voorzien van potgrond. Dit jaar komen wij op

aan onze vereniging!

zaterdag 11 maart langs in de bebouwde kom van

Zaterdag 11 maart

Laren!

POTGRONDACTIE Badmintonclub Laren in de bebouwde kom van Laren.

40 liter zak: € 6,70 liter zak: € 8,-

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: september 1981 • Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16 Contributie: € 9,- per maand (In verband met de zomervakantie betaal je in de maand augustus geen contributie.) • Contact: bcllaren@outlook.com • Facebook: bcllaren


'T L AERVELD | 51

T.C. ’t Laerveld heet u welkom! Proefabonnement

Familielidmaatschap

Lijkt tennis je leuk, maar is de drempel om

Een jeugdlid, waarvan één of beide ouders

lid te worden wellicht nog te hoog, neem

ook lid zijn of worden, krijgt korting op het

dan een proefabonnement! Met een

lidmaatschap en betaalt daarmee € 30,-

proefabonnement is het mogelijk om drie

per jaar.

maanden te ‘proeven’ aan deze sport voor € 25,-. Met een proefabonnement ben je

Baanhuur

geen lid van de tennisvereniging, maar te

Een personeelsfeest of vriendenuitje?

gast.

De tennisbanen zijn in stille periodes ook te huur. Kijk voor meer informatie op de

Zomertennis

website.

Weet je niet hoe je de zomerstop van het voetbal, volleybal of een andere sport door

Berkel-B Open Dubbeltoernooi 2017

moet komen? Neem dan een abonnement

Van maandag 27 maart 2017 t/m zondag

op het zomertennis. het zomertennis

2 april 2017 vindt het Berkel-B Open

abonnement geldt voor drie maanden en

Dubbel Toernooi plaats. Het toernooi is

kost € 50,- per persoon bij aanmelding

voor alle leden van de KNLTB, ongeacht

voor twee personen. Daar zitten twee

van welke vereniging ze lid zijn.

lessen bij inbegrepen. Bij aanmelding

AGENDA DIVERSE DATA

voor vier personen zijn de kosten zelfs

Er wordt gespeeld in de speelsterktes

maar € 40,- per persoon.

5 tot en met 9 in de herendubbel, damesdubbel en mixeddubbel.

Dorpencompetitie 55+ met Harfsen, Almen en Epse

Lidmaatschap jeugdleden

Opgeven kan via www.toernooi.nl.

Word lid van onze tennisvereniging voor € 60,- (t/m 16 jaar). Voor dit bedrag krijg je:

Kijken kan uiteraard ook. Er wordt door

Jeugd: vriendjes- en

Lidmaatschap 2017

de week ’s avonds gespeeld en in het

vriendinnetjesmiddag

Een nieuw tennisracket

weekend overdag.

5 tennislessen

9 MAART

11 MAART Jeugd: uitwisseling met

Deze abonnementsvorm geldt alleen in

Kortom: T.C. ’t Laerveld heet u welkom!

2017!

andere verenigingen HANDIGE INFORMATIE: 27 MAART T/M 2 APRIL Berkel-B Open Dubbeltoernooi

Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 200 Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl Tennisleraar: Tom Klein Luchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63

MAART/APRIL Jeugd: schooltennis


52 |


KULT URHUS | 53

Een onafhankelijke, multifunctionele accommodatie, met een

"Kulturhus brengt mensen bij elkaar."

centrale ontvangst- en ontmoetingsruimte.

Vergaderen, workshops en meer

hebben en er eigenlijk niets mee doen.

Door haar diversiteit heeft het Kulturhus

Toch zijn aan al dat vinyl mooie

veel te bieden: vergaderruimtes, mogelijk-

herinneringen verbonden. Ook in Laren

AGENDA

heden voor (schilder)cursussen, workshops,

zijn er vast en zeker muziekliefhebbers die

ELKE 2 ZATERDAG VAN DE MAAND

presentaties, beurzen, exposities, repetities

hun verhalen, verbonden aan hun favoriete

en optredens. Hiervoor zijn ruimtes

lp met anderen willen delen.

DE

Repair Café 10:00 - 12:00 uur ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Schuif Maar An: Samen eten 17:30 - 19:30 uur

beschikbaar van 18 tot 400 m . Informeer 2

naar de mogelijkheden en tarieven:

Heeft u thuis ook nog een lp of single liggen

0573 40 16 36 of info@kulturhuslaren.nl.

waaraan u een speciale herinnering heeft? U bent van harte welkom! U kunt zich

Repair Café

aanmelden op info@kulturhuslaren.nl.

Het Kulturhus organiseert zelf ook diverse

Luisteren naar de verhalen van anderen

activiteiten. Zo is er elke tweede zaterdag

kan ook. De avond begint om 20.00 uur,

van de maand van 9.30 tot 13.00 uur een

de toegang is gratis.

10 MAART

Repair Café. Een groep handige mensen

Een praatje bij een plaatje

voert ter plekke allerlei reparaties voor of

Volg ons!

samen met u uit. Een wiebelende stoel,

Meer informatie over de activiteiten

20:00 uur

een koffiezetapparaat dat niet goed meer

en accommodatiemogelijkheden

werkt, een overhemd waarvan een knoop

van het Kulturhus zijn te vinden op

af is? Weggooien is zonde, en de vrijwilligers

www.kulturhuslaren.nl.

12 MAART

Larense Accordeon Vereniging 14:00 uur 24 MAART

Brookduo ‘Heimwee Theatertour’ 20:00 uur 8 APRIL

Vocalgroep Choral ‘Etty Hillesum’ 20:00 uur

van het Repair Café helpen u kosteloos. Een vrijwillige bijdrage om de aanschaf en

Volg het Kulturhus op Facebook:

onderhoud van gereedschap te bekostigen,

kulturhuslaren.

wordt op prijs gesteld. Een praatje bij een plaatje Op vrijdag 10 maart bent u welkom bij het nostalgische programma ‘Een praatje bij een plaatje’. De opzet is dat deelnemers een single of lp meebrengen: het plaatje. Over dit nummer gaan ze iets vertellen: het praatje. De gesprekken worden geleid door Appie Bielderman. Er zijn veel mensen die thuis nog dozen met singeltjes en lp’s


54 | MEDIAVERENIGING L AREN

1e lustrum Larengelderland.nl Het is 5 jaar geleden dat de website Larengelderland.nl letterlijk en figuurlijk flitsend van start ging. U herinnert zich vast wel de flitspaal die destijds midden in het dorp stond. Al het nieuws dat op de site te lezen is, wordt ook

Daarnaast kan de site niet zonder de creatieve

gedeeld via social media. Reeds vanaf de start is

ideeën van Harm Dijkman en de technische hulp

er een Facebookpagina (LarenLeeft) en een

van Gert Jan Hekkelman. De komende jaren zal de

account op Twitter (@LarenGelderland). Sinds

site zowel uiterlijk als technisch vernieuwd

kort wordt het nieuws ook gedeeld via Instagram

worden, zodat u al het nieuws nog makkelijker

(LarenGelderland).

kunt vinden. Hiervoor wordt er op dit moment achter de schermen nog hard gewerkt.

De afgelopen vijf jaar In de afgelopen vijf jaar hebben diverse vrijwilligers

Heeft u nieuws?

meegeholpen om de website te maken tot wat

Vanzelfsprekend is uw hulp van onschatbare

die nu is. Al deze mensen worden vanaf deze plek

waarde, want iedereen kan en mag zijn bijdrage

hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

aan de website leveren. Heeft uw vereniging een activiteit, weet u iets leuks over Laren te

De vrijwilligers

melden of hebben we nieuws gemist?

Op dit moment bestaat het bestuur uit: Herman

Tip ons dan. Dat kan met een bericht via

Schaap (voorzitter), Alexander Martin (penning-

redactie@larengelderland.nl of maak gebruik

meester), Joyce Dekker (secretaris) en Jolien

van de “tip ons” button op de website.

Braakman (hoofdredacteur). Om u online van al

Wist u dat er in 2016 meer dan 33.000 bezoekers

het nieuws te kunnen blijven voorzien is er een

onze site bezocht hebben? Uw bericht zal dus

redactieteam van vijf personen bestaande uit:

zeker in beeld zijn!

Dirk Jan Bronsvoort, Henk Hietbrink, Erno Reuvekamp, Arjan Gotink en Jolien Braak-

Larengelderland.nl is er voor u... Nu en in de toekomst!

man. Het team komt iedere maand bij elkaar en bespreekt wat zij voor de komende periode gaat doen.

HANDIGE INFORMATIE: Secretariaat: Joyce Dekker Contact: info@larengelderland.nl Website: www.larengelderland.nl • Facebook: LarenLeeft Twitter: @larengelderland.nl • Instagram: LarenGelderland


HOUTDORP | 55

Houtdorp in Laren Het Leussinkbad organiseert voor het eerst een Foto: Ada Ritzer, AIM Fotografie

echt ‘Houtdorp’. Donderdag 17 en vrijdag 18 augustus 2017, tijdens de zomervakantie, kunnen jongens en meisjes uit groep 5 tot en met groep 8 lekker timmeren en hun eigen hut in elkaar zetten. Het Thema is ‘Western’.

Het Houtdorp is bij het Leussinkbad in Laren. Dit

want hij schiet sneller dan zijn schaduw… Wie maakt

jaar wil het zwembad verschillende activiteiten

de mooiste hut? Dat wordt op het eind door een

organiseren en dat hoeft echt niet alleen met

vakkundige jury beoordeeld. Er kunnen groepjes van

zwemmen te maken te hebben. Er is immers een

6 tot 8 personen gemaakt worden, waarbij minimaal 1

mooie ligweide, die ruim genoeg is om ook andere

volwassene nodig is per groep.

activiteiten te organiseren. Daarom hebben bestuursleden Henk Koerselman en Regine Klein Nengerman

Vrijwilligers, ouders, opa’s en oma’s, kennissen en

het initiatief genomen voor Houtdorp. Zij hebben een

buren die het leuk vinden om tijdens de houtdagen

commissie ingesteld, waar ook Wijnand Stegeman,

mee te helpen om dit Houtdorp tot een succes te

Karin Wijers, Jordy Woestenenk, Erica Ordelman en

maken, zijn van harte uitgenodigd. Opgeven kan via

Irma Harmsen van Stichting Welzijn in zitten. Samen

houtdorplaren@leussinkbad.nl.

werken ze alles uit om er een succes van te maken. Wanneer en hoe laat? Het doel

Houtdorp is donderdag 17 augustus van 10.00 uur tot

Het doel van Houtdorp is om het buiten spelen te

15.00 uur. Op vrijdag 18 augustus beginnen we om

promoten. Hierbij zijn kinderen samen creatief en

13.00 tot 17.00 uur. Daarna is het nog niet afgelopen.

technisch bezig met een educatief sausje. Lekker

Er is nog een feestje voor jong en oud gepland na

timmeren en je eigen hut maken? Dat kan tijdens

afloop. Om 19.00 uur is de prijsuitreiking.

Foto: Ada Ritzer, AIM Fotografie

Houtdorp Laren. Alle kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 uit Laren en de

Kosten

wijde omgeving mogen

Om Houtdorp mogelijk te maken, wordt per kind een

meedoen. Kun je een

kleine bijdrage gevraagd. € 7,50 voor kinderen met

hamer vasthouden en

een abonnement, € 10,00 voor kinderen zonder

ben je een beetje

abonnement. Er zijn minimaal 60 kinderen nodig om

handig? Doe dan mee!

het door te laten gaan. Volg al het nieuws over

En ben je misschien

Houtdorp op Facebook (Houtdorp Laren) of kijk op

niet zo handig?? Maakt

de website van het Leussinkbad. Vragen of

niet uit, het Houtdorp

meer informatie nodig? Stuur een mail naar

is gewoon een leuk

houtdorplaren@leussinkbad.nl.

buitenfeestje. Er is een speciaal thema en dat is ‘Western’. Hiervoor is ook Lucky Luke gestrikt. Hij is erbij in het Van boven naar beneden: Erica Ordelman, Wijnand Stegeman, Henk Koerselman, Regine Klein Nengerman & Karin Wijers

Houtdorp! Wel oppassen,

Het doel van Houtdorp is om het buiten spelen te promoten!


KANO VERHUUR bij super snack zutphen

56 |

Wij verhuren in de periode april t/m september kano’s voor op de rivier de Berkel. Wij hebben de beschikking over 15 stuks 2-persoons kajaks en drie stuks 3-persoons kano’s. Wij verhuren de kano’s per uur of in een speciaal arrangement. Wilt u met meer personen kanoën? Neem dan even contact met ons op. Er zijn vele mogelijkheden.

ONZE ALL-IN PAKKETTEN: Pakket a: • • • • •

1 uur kanovaren Patat mayo Kroket of frikandel Kleine beker fris IJsje €10,- p.p.

Pakket b: • • • • •

2 uur kanovaren Patat mayo Kroket of frikandel Kleine beker fris IJsje €12,- p.p.

SuperSnack.indd 1

Super Snack Zutphen Overwelving 7 7201 LT Zutphen Tel. 0575 51 47 50 info@supersnack-zutphen.nl • www.supersnack-zutphen.nl

07-02-17 15:43

“HET DOEL IS OM LAREN NOG SAAMHORIGER TE MAKEN” Ingri Imenkamp, uitgever van Laren! Magazine

Laren! Magazine: een uitgave van Ovii Ontwerp Huenderstraat 3, Laren Gld • T. 06 16 46 55 33 info@ovii-ontwerp.nl • www.ovii-ontwerp.nl

Laren!Magazine_NR4_Opmaak_Adv_Ovii.indd 1

16-02-17 15:50


EHBO L AREN | 57

EHBO voor beginners! De EHBO vereniging Laren is van plan om in 2017 weer een cursus voor beginners te organiseren. Tijdens de cursus leer je hoe je zelf eerste hulp kunt verlenen bij ongevallen thuis, onderweg of bij evenementen. Het kan ook zijn dat je werkgever verwacht dat je

kan iedereen doen, de enige eis is dat je op de dag

EHBO gediplomeerd bent. In deze cursus komen

van het examen minimaal 15 jaar bent.

alle aspecten van het eerste hulp verlenen aan bod, inclusief reanimatie en AED bediening.

De lessen worden gegeven door een kaderinstructeur (Gijs te Brake), deze wordt tijdens de

Waarom EHBO belangrijk is

praktijklessen vaak geholpen door iemand die

De meeste ongevallen gebeuren in en rond het

verwondingen en ziektebeelden kan grimeren

huis, het is dan goed om te weten hoe je op de

en spelen. Zo iemand heet de LOTUS (Landelijke

juiste wijze moet handelen. Maar ook in het

Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers).

verkeer of op de werkvloer gebeuren veel

In Laren geven we de opleiding in principe op twee

ongevallen. Denk maar eens goed na. Een fietser

zaterdagen.

wordt aangereden door een auto. De gewonde fietser ligt op de grond en klaagt over pijn in zijn

De opleiding wordt afgesloten met een examen

nek. Wat doe je en wat doe je niet? Hoe ga je

waarin praktijk en theorie worden getoetst. Het

met zo'n ongeval om en hoe vertel je het aan

diploma is twee jaar geldig, maar om het geldig te

de hulpdiensten?

houden moet je elk jaar herhalingslessen volgen. Deze zijn belangrijk, omdat de EHBO verandert,

Een ander voorbeeld is dat iemand ineens in elkaar

en je zo je kennis op peil houdt.

zakt en nergens meer op reageert. Als deze persoon een hartstilstand heeft kun je niet

Het examen wordt op een avond afgenomen.

wachten op een ambulance. Juist op dat moment

Op dit moment hebben een aantal mensen

is het belangrijk om snel te handelen en op een

aangegeven dat ze een cursus willen volgen.

goede en snelle manier te reanimeren. Als hierbij

Dit zijn er echter nog niet voldoende om een

ook nog binnen 6 minuten een AED (Automatische

cursus te starten.

Externe Defibrillator) wordt gebruikt, wordt de kans op overleven vergroot en de kans op

Opgeven

hersenletsel door zuurstofgebrek verkleind.

Wil je je opgeven voor deze cursus, of wil je eerst nog wat meer informatie, neem dan contact op

Wat houdt de opleiding in:

met Dinand Wichers (dinandwichers@kpnmail.nl,

Je start met het basisdiploma, dit kan later worden

0573-402509).

aangevuld met andere modules. De basisopleiding

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1955 • Aantal leden: 40 Contributie: € 30,00 • Contact: Tel. 0573-402509 of dinandwichers@kpnmail.nl


58 | PELS & PLUIM

“Het is één van de mooiste hobby’s die er is.” Dinand Blankenberg actief lid Pels & Pluim


PELS & PLUIM | 59

Pels & Pluim lid: Dinand Blankenberg Ruim 41 jaar geleden stapte de toen 12-jarige Harfsenaar Dinand Blankenberg op de fiets om in Laren jeugdlid te worden bij Kleindierenvereniging ‘Pels en Pluim Laren’. Ondanks dat ze midden in het dorp woonden,

Shows

groeide hij op te midden van kippen en konijnen.

Hoewel fokkers een groot deel van de hobby

Jeugdlid worden betekende voor hem in contact

thuis beleven is ook de sportkant belangrijk. Ook

komen met kenners en fokkers van raskonijnen,

Dinand geniet er enorm van om zijn fokkers-

raskippen en sierduiven. “Het is één van de mooi-

vrienden bij Pels en Pluim én in het land te

ste hobby’s die er is,” vertelt Dinand. “Naast mijn

ontmoeten. “Tijdens de shows kan je de kwaliteit

werk als verkoopmedewerker binnendienst van

van jouw dieren meten aan die van de andere

landbouwmachines bij Reesink in Apeldoorn, vind

fokkers en kennis uitwisselen.” De Gaditano

ik ontspanning bij de dieren.” Wetenschappelijk

duiven van Dinand doen nationaal goed mee op

onderzoek van dr. Nienke Endenburg

de verschillende shows. “Winnen is leuk, maar bij

heeft aangetoond dat omgang met dieren

mij leeft zeker de Olympische gedachte” aldus

een positief effect heeft op lichaam en

Dinand. Graag gaat hij met Pels en Pluim

geest. Mensen met huisdieren voelen zich

excursies mee naar andere fokkers of

gelukkiger dan mensen zonder huisdieren.

verenigingen in het land. “Super gezellig! Het

Dinand is hier een mooi voorbeeld van.

houden van rasdieren verrijkt mijn leven, ik heb er 365 dagen per jaar plezier van. Je moet er wel

Gaditano duiven

elke dag naar omkijken.” Ook is Dinand lid van

Zijn ogen twinkelen wanneer Dinand praat over

speciaalclubs zoals de Welsumer club, de SIS in

zijn Gaditano’s, een Spaans Kropperras. “Deze

Den Haag (Speciaalclub voor Iberische

duiven zijn aanhankelijk, rustig en hebben een

Sierduivenrassen) en de Zeldzame Kropper Club.

ballon aan de voorzijde die ze kunnen opblazen:

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1981 Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en € 7,50 voor jeugdleden t/m 16 jaar Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk Holterweg 4, Laren Website: www.pelsenpluimlaren.nl www.jeugdshow.nl

de kropper. De kunst is om dit ras, dat er in vele

Dinand is een topfokker met passie voor de

kleurslagen is, zo raszuiver te fokken.”

kleindierensport. Veeboer is hij helaas niet geworden, maar hij is wel elke dag omringd door

Welsumer krielen Dat geldt ook voor de Welsumer krielen, een echt Nederlands ras. “Het is voor een deel ons levend cultureel erfgoed en dat moet blijven voortbestaan,” aldus Dinand. “Welsumer krielen zijn schitterend van kleur, met wat pepering op de veren. Hierdoor lijkt het net alsof je allemaal kleine peperkorreltjes op de veren ziet liggen.”

zijn rasduiven en hoenders.


60 |

Naamloos-1 1

17-11-16 11:53

• VERF • ROLLUIKEN • BEHANG • ZONWERING • GLAS • SPAC- EN VERFSPUITEN SCHILDERSBEDRIJF EN PROFIELWINKEL FA. VAN DER WAL Holterweg 44 • 7245 SC Laren gld • T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl


VERENIGINGEN & STICHTINGEN | 61

De Lofstem DRIE LEDEN IN DE SCHIJNWERPER! In november jl. werden drie leden van de Lofstem in de schijnwerpers gezet: Dineke Meijer, Willy Ilbrink en Ineke Pannekoek. Alledrie deze dames zijn sinds 1991 lid van het

De Lofstem houdt haar repetitieavonden in

koor, dus er werd aandacht besteed aan hun

Kulturhus ’t Kruispunt. Iedere maandagavond

25-jarig jubileum. Voorzitter Jan Arfman sprak

van 19.30 – 21.30 uur wordt er met enthousiasme

de dames met lovende woorden toe en bedankte

geoefend voor de optredens die gepland staan.

hen voor hun trouw en inzet voor De Lofstem. Heeft u zin om eens een kijkje te nemen en de

AGENDA 9 APRIL Medewerking kerkdienst Laren AANVANG: 10.00 UUR

Dineke Meijer en Willy Ilbrink hebben jarenlang

sfeer te proeven? Kom dan gerust binnenlopen

een bestuursfunctie vervuld, respectievelijk als

en zing met ons mee. U wordt met open armen

secretaresse en als bibliothecaresse. Als dank

ontvangen, want we hebben dringend nieuwe

werden Dineke, Willy en Ineke beloond met een

leden nodig om ons voortbestaan veilig te stellen.

prachtig beeldje en natuurlijk bloemen om de

In 2019 hopen we ons 100 jarig jubileum te

feestvreugde te verhogen. Jan wenste hen na

kunnen vieren!

deze mijlpaal nog vele jaren zangplezier toe bij WOENSDAG 17 MEI

het koor!

AANVANG: 14.00 UUR

Opgericht: 1919

Aantal leden: 25 • Contributie: € 7,50

Optreden De Vonkert. Laren

HANDIGE INFORMATIE:

Na alle felicitaties werd de avond voortgezet

Locatie: Kulturhus Laren, Verwoldseweg 1

onder het genot van een hapje en een drankje.

Contact: info@delofstemlaren.nl • Website: www.delofstemlaren.nl

Voel je welkom bij Jeugdclub Laren! Een gezellig, interactief en leerzaam samenzijn waar iedere avond er weer anders uitziet. De jeugdclub Laren is er voor alle tieners van de 1e, 2e en 3e klas van het voortgezet onderwijs! Op allerlei manieren worden de avonden vormgegeven. Dit kan de ene keer een spel – of discussievorm zijn, de andere keer kan er bijvoorbeeld een gastspreker komen. Het belangrijkste is dat wij samen een gezellige en leuke avond hebben. Daarnaast gaan wij elk jaar met de hele groep op zomerkamp! Wil je een keer komen kijken? Dat kan! Elke twee weken komen wij op vrijdagavond van 19:30 tot 20:30 uur bij elkaar in het Kulturhus in Laren. De eerst volgende keer is op 10 maart, dus als je het leuk lijkt kom dan gerust lang. Als je meer vragen hebt stuur dan een mailtje naar jeugdclublaren@gmail.com.

Leiding Jeugdclub v.l.n.r. Arjan Gotink, Diederick Aaftink, Dinande Aaftink, Bianca Wolters, Viola Poelert & Marjolein Nijland


62 | LEUSSINKBAD

Krachten bundelen voor behoud van het Leussinkbad Het bestaan van ons inmiddels 45 jaar oude Leussinkbad is niet altijd vanzelfsprekend. In 1970 werd het bad gebouwd. Er ging een enorme inzamelactie aan vooraf. Jong Gelre ging alle huizen in Laren langs om geld op te halen om de oprichting te kunnen financieren. Maar liefst 82.000 gulden werd opgehaald en samen met een lening van de beide plaatselijke banken kon het bad gebouwd worden. De veiligheid van de Larense kinderen Toentertijd was er al een groot draagvlak bij de Foto: Ada Ritzer, AIM Fotografie

Larense Bevolking. “Het belangrijkste doel van een eigen Larens zwembad was de veiligheid van de kinderen. Voor de oprichting van het Leussinkbad, moesten kinderen op de fiets naar Lochem om daar zwemles te volgen,” vertelt de huidige voorzitter, Alfred van Lenthe.

vernieuwingen heeft kunnen realiseren. We hebben

Boer Leussink schonk de grond voor het

een aantal keren achter elkaar de meeste stemmen

Leussinkpark voor een symbolisch bedrag. Door

gekregen in de categorie Sport. Dit illustreert wel

het bundelen van krachten werd het initiatief van

hoeveel draagvlak er in Laren is voor het zwembad.”

de Larense Middenstandvereniging (de huidige

Ook Fonds 1819 is een belangrijke bron voor het

Ondernemersvereniging) gerealiseerd.

Leussinkbad.

Zelfvoorzienend

Donateursactie op 13 mei

Vanaf de oprichting tot 2001 was het Leussinkbad

“We hebben een prachtige locatie en een prachtig

een gemeentebad. In 2001 werd het bad geprivati-

zwembad. Maar het zwembad is verouderd en er

seerd. Alfred: “Wij zijn nu volledig zelfvoorzienend.

zitten een aantal grote investeringen aan te komen.

Daarom is het van groot belang dat we de kosten

Dit komt onder andere door aangescherpte mili-

laag houden en waar mogelijk subsidies en fondsen

euregels. De aantrekkelijkheid van het bad wordt

aanschrijven. Zo is het Rabobank Coöperatiefonds

vergroot door de aanschaf van een familieglijbaan.

een belangrijke bron, waardoor het bestuur diverse

Richting (mede)financiers is het belangrijk aan te


LEUSSINKBAD | 63

bevolking. Daarvoor wil het zwembad donateurs werven. Op 13 mei

Op 13 mei aanstaande

wordt er daarom in samenwerking met Bullrock en in afstemming met

organiseert het

de ondernemersvereniging een donateursactie georganiseerd voor

Leussinkbad in samen-

een familieglijbaan. De actie zal plaatsvinden in het dorp. De locatie en

werking met Bullrock

het programma zijn nog onbekend, maar volgen snel.”

“Serious Loarne” met

UL

BULL

als thema ”Zwembad

LROCK

CK RO

B

tonen dat het zwembad een groot draagvlak heeft binnen de Larense

DONATEURSACTIE 13 MEI A.S.

Aantrekkelijk voor jong en oud

First”. Het doel van de

“We proberen het zwembad aantrekkelijk te houden voor jong en oud.

actie is om donateurs te werven voor het

Zo wordt er dit jaar ‘Houtdorp’ georganiseerd (meer te lezen op

zwembad in Laren en geld in te zamelen voor

pagina 55) en gaan we een samenwerking aan met OJWL.

een familieglijbaan.

Niet vanzelfsprekend

Het evenement zal plaatsvinden in het centrum

Het bestaan van het Leussinkbad is niet vanzelfsprekend. Zonder

van Laren. Er wordt momenteel volop aan een

gemeentesubsidies heeft het bad geen bestaansrecht. “Vorig jaar

invulling van het programma dat de hele dag en

dreigde sluiting van het bad, maar dat is voorlopig gelukkig niet meer

avond zal duren. Vanaf 08.00 uur zullen er volop

aan de orde.” In 1990 werd de stekker er ook bijna uitgetrokken. “Toen

activiteiten worden georganiseerd, heel gevari-

is er een hele delegatie ouders en kinderen naar het gemeentehuis

eerd voor jong en oud. De hele dag is er muziek

gegaan, om de gemeente te overtuigen dat het zwembad moest

en er treden live bands op later op de dag.

blijven.” Het voortbestaan van het bad is afhankelijk van het draagvlak bij de inwoners en betrokkenheid van financiers. “We hebben een

Mensen die mee willen helpen bij de voor-

geweldige groep vrijwilligers en een enthousiast bestuur. Ook onze

bereiding zijn van harte welkom. Ook ideeën

vaste medewerkers Madie Veldink en Jordy Woestenenk zijn positief

voor invulling van het programma zijn van

en gemotiveerd. Samen kunnen we zorgen dat het Leussinkbad hét

harte welkom. Stuur hiervoor een mail naar

zwembad van Laren blijft, voor jong en oud!"

info@leussinkbad.nl.

Praktische informatie

Volg alle ontwikkelingen op de

De officiële opening van het zwembad is op 10 mei. Bij warm

Facebookpagina's: Bullrock.eu / Leussinkbad

weer wordt het bad eerder opengesteld. Voor meer informatie:

Foto: Ada Ritzer, AIM Fotografie

www.leussinkbad.nl of Facebook: leussinkbad

“Onze vrijwilligers zijn absoluut onmisbaar.”


64 |

AMBACHTELIJK SPELT BIER: HÉT TERRASBIER VAN 2017 (NU NOG ALLEEN IN 20 LITER VAATJES VERKRIJGBAAR)

BINNENKORT: MET SPELT EN HOP UIT DE ACHTERHOEK! VOOR MEER INFORMATIE: WWW.HOMELAND-BREWERY.NL MET DANK AAN: EMB METAALBEWERKING • DIJKERMAN & LAMMERS • OVII ONTWERP

Tuin & Park Homeland_Adv_LarenHessen.indd 1

16-02-17 11:2

Dondertman Administraties - uw specialist voor alle administraties en belastingen Jan Dondertman: “Als zelfstandig ondernemer verzorg ik het “totale financiële plaatje” van het begin tot het eind voor zowel ondernemers als particulieren. Voor de financiële administratie maak ik gebruik van de software van Twinfield, de grootste in online-administraties. Ook kan ik uw salarisadministraties en aangiftes loonheffingen alsmede alle toeslagen verzorgen. Daarnaast verstrek ik fiscale- en bedrijfsadviezen waaronder aan startende ondernemers. In de maanden maart en april dienen de aangiftes inkomstenbelasting te worden ingezonden. Ik heb een afspraak met de belastingdienst waardoor latere indiening ook mogelijk is. Offerte Bent u geïnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties, bel dan 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

Gazonmaaiers Kettingzagen Heggenscharen Trimmers, bosmaaiers en motorzeisen Bladblazers Verticuteermachines Zutphenseweg 31, Laren Gld

Tel.: 0573 401 227

www.slootsmid.nl


TOERISTENBEL ANG L AREN GLD | 65

Op zondag 26 maart wordt door Toeristenbelang Laren voor de vierde keer een plattelandswandeling georganiseerd. Tevens kunt u voor Pasen uw snoeihout inleveren en wordt

Paasvuur: zondag 16 april 2017

op zondag 16 april (eerste Paasdag) de fakkel- en lampion-

Op Eerste Paasdag brandt het paasvuur

optocht georganiseerd.

weer in Laren. Deze eeuwenoude traditie, Plattelandswandeling Laren Gld. Dit jaar zijn er voor het eerst twee afstanden, van ± 7,5 en ± 11 km. De kortste afstand is voor jong en oud goed te belopen,

"Éénmalige

ook voor kinderen zal het beslist

routes die daarna niet meer gelopen kunnen worden."

een leuk uitje zijn! Deze tocht gaat niet over al bestaande wandelpaden, maar het zijn éénmalige routes die daarna niet meer gelopen kunnen worden.

georganiseerd. Bij prachtig weer werd er toen door Groot Dochteren gelopen en waren er zo’n 650 deelnemers. In 2015 ging de route

Plattelandswandeling Start: IJsbaan Roowinkel Tijd: van 09.30 tot 12.00 uur Kosten: € 2,50 per persoon

door Oolde, met toch nog ongeveer 200 deelnemers ondanks het slechte weer. Vorig jaar is besloten om de wandeling een week uit te stellen i.v.m. de weersverwachting en dat bleek gunstig uit te pakken. Bij goed wandelweer werd er toen door ongeveer 700 deelnemers door Groot Dochteren/Katgers-

16 APRIL

hoek gewandeld. Dit jaar is het de beurt aan

Fakkel- en lampionoptocht

het Larense Broek en Bekmansbroek om zich

Start: 't Langenbaergh

te presenteren.

Tijd: 20.30 uur

Fakkel- en lampionoptocht De start is rond 20:30 uur bij 't Langenbaergh. Daar vertrekt de fakkel- en lampionoptocht onder begeleiding van de muziekvereniging Apollo naar het paasvuur. Vooraf, vanaf 20.00 uur, zijn fakkels en lampions te koop. Snoeihout inleveren het snoeihout aangeleverd worden op de

In 2014 is deze wandeling voor het eerst

26 MAART

plaats aan de Lenderinkstege.

Op het terrein aan de Lenderinkstege kan

De tochten

AGENDA

die dit jaar weer wordt voortgezet, vindt

volgende momenten: Vrijdag 14 april van 08.00 – 18.00 uur Zaterdag 15 april van 08.00 – 16.00 uur U kunt uitsluitend snoeihout brengen en niet dikker dan 15 cm doorsnee. Géén stobben (stronken). Door de toenemende onkosten om een paasvuur te organiseren, vragen wij u om een vrijwillige bijdrage als u snoeihout komt brengen. Een collectebus staat bij het paasvuur. Wie beroepsmatig snoeihout af komt leveren moet rekenen op € 20,stortingskosten.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1998 • Website: www.toeristenbelanglaren.nl


66 |

HOE IS HET MET...

Hoe is het met de leerlingen van:

de Branink klas 5 uit 1983-1984

Via Facebook deden wij een oproep voor oude klassenfoto's. Wij waren nieuwsgierig hoe het met enkele oud-leerlingen van de Larense scholen is. Deze keer: De Branink klas 5 uit 1983 - 1984. Bovenste rij staand v.l.n.r.

ERIK WICHERS

MEESTER CASPER BRUININK PLEUN LOUET

ANDRÉ OUDENAMPSEN

(TOORNEMAN)

Tweede rij staand v.l.n.r.

44 jaar, woont in Nettelhorst samen met

ESTHER DUNK

Berna. Drie kinderen, Job & Imme (16), Chris (11) en werkt als melkveehouder.

HENNIE HIDDINK - HAGEN

SANDRA HOENTJEN

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

44 jaar, woonachtig in Laren. Getrouwd

44 jaar, woont in Empe. Getrouwd met

Laornse Karmse was en is nog steeds

met Erwin. Moeder van drie zonen:

Bert Dondertman. Drie kinderen, Elsa

wel een van de mooiste herinneringen.

Mark (18), Frank (15) en Geert (8).

(15), Jort (13) en Linde (11) en werkt voor

Altijd leuk om (oude) bekenden tegen

Ik heb 25 jaar in de horeca (bediening)

Rijkswaterstaat als projectadviseur

te komen. Maar als kleine jongen hutten

gewerkt. Sinds 2 jaar ben ik "fulltime"

Veiligheid.

bouwen in het Verwoldse bos was ook

huisvrouw/moeder.

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

altijd fantastisch. Ik denk dat een heel

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

Het buitenaf wonen, rust en ruimte: na

aantal oud klasgenoten dat nog wel

Genieten van alle prachtige plekken in

heel wat jaren in Voorburg te hebben

weet.

en om Laren.

gewoond, zijn we acht jaar geleden toch weer "oostwaarts" getrokken. Maar

ARD ROUWENHORST GER NIJMEIJER

JAN-WILLEM THOMASSEN

ook aan de disco bij Witkamp en de "fuiven" bij de Wippert heb ik leuke

BERT-JAN PAALMAN

herinneringen!

44 jaar, woont in Ruurlo en is getrouwd met Carmen, vader van Wessel (14) en

GERRIT-JAN DIJKERMAN

MARIEKE STEGEMAN

werkt op de planning bij Eijgenhuijsen

44 jaar, woont nog steeds in Laren

43 jaar, woont in Gorssel samen met

Precisievervoer.

samen met Ramona. Twee kinderen,

Egbert. Drie kinderen, Rinke (15), Jolien

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

dochter Sarah (5) en zoon Chris (3) en

(13) en Gijs (11) werkt als administratief

Loarnse nacht in mijn (jonge beleving)

metselaar bij bouwbedrijf Hissink.

medewerkster bij Braam.

was echt uniek in opzet, en voor die tijd

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

groot opgezet. Met Lee Towers was er

Iedere vrijdag avond stipt om 20:00 uur

'Niet alleen, wie doot het samen' gevoel.

wel een echte publiekstrekker. Verder

bij t' Langenbaergh, weekend maken.

Er wordt zoveel georganiseerd en er is

vond ik in de begintijd van de Fietsvier-

Met Bennie aan het hoofd van de stam-

zo'n grote maatschappelijke betrokken-

daagse de afsluiting met Rowwen Hèze

tafel, en Joke die op de vreemdste tijden

heid: fantastisch!

altijd prachtig. En ik vind het als nietinwoner van Laren altijd erg leuk om

in de keuken een karbonade maakte. RIANNE GROOT WESSELDIJK HENK BROKKEN

Laren te komen, lekker ongedwongen MARIEKE VELDKAMP

DINAND STEGEMAN

maandag met de Larense kermis naar met bekenden en ook oude bekenden gezellig een biertje doen buiten op de Kermis.


HOE IS HET MET... | 67

Zittend rij v.l.n.r. MARIJE BRAAKMAN 43 jaar en woont in ’s-Gravendeel samen met Robert. Moeder van twee dochters Liz (12) en Jill (7), werkt als projectleider bij woningstichting Havensteder. Ik werk veel samen met de gemeente Rotterdam, bewoners en wijkpartijen. Ik zie regelmatig hoe mensen (over)leven in Crooswijk, dan koester ik mijn roots. Mijn mooiste herinnering aan Laren: Opgegroeid in het Larensebroek, zwemmen bij ‘Smits’, disco’s bij

ANGELINE CORNELISSEN

Witkamp en de Wippert en de Larense Kermis. De combinatie van deze twee

ANDRÉ PLATERINK 43 jaar, woont in Laren samen met

INGE REURSLAG

werelden geeft mij een rijk leven.

Marije, Vader van Anouk (7), Rowan (5), Sofie (2) en werkt als melkveehouder.

ANITA KROEZE

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

DINANDA VAN HAREN - LANGENKAMP

43 jaar, woont in Laren samen met

De maandag van de Larense kermis,

43 jaar, woont in Laren. Getrouwd met

Richard. Moeder van Tian (14) en Yonna

alle Larenaren en oud Larenaren zie je

Ronald. Moeder van Jelle (12) en Kay

(11) werkt als leidinggevende in de

dan op de kermis. Het blijft elk jaar

(9). Werkt als administratief medewerk-

ambulante thuisbegeleiding.

ingewikkeld om op tijd thuis te zijn

ster bij Keizers Metaalbedrijf en doet de

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

voordat opa en oma de kinderen terug

administratie van het eigen bedrijf

Dat zijn toch de dingen die in Laren nog

komen brengen.

Veranda & Terras.

kunnen, met zijn allen de schouders

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

er onder zetten en iets moois creëren.

RICHARD BUITINK

De vrijheid van het wonen op de

Bijvoorbeeld recentelijk The Passion en

43 jaar, woont in Laren en is getrouwd

boerderij, uitgaan bij Café de Wippert,

de musical van Albert Mol.

met Marleen. Vader van Luuk (12) en

en natuurlijk de kermis!

Tim (10). Werkt als zelfstandig TIM VAN OOIJEN

MARJANNE HONDELINK-HEIJINK. 43 jaar, woont in Lochem en is getrouwd

Mijn mooiste herinnering aan Laren: JURGEN TUKKER

met Harm Jan. Moeder van Fabian (12) en Ivana (9). Werkt als verzorgende-IG

financieringsspecialist. In Laren zijn de inwoners erg initiatiefrijk en vastbesloten om zaken te realiseren.

REMCO SMORENBURG

op 't Talma in Laren.

En op de onderlinge saamhorigheid mogen wij als dorp trots zijn!

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

ARJAN ENNEMAN

De fuiven bij cafe de Wippert, disco bij

43 jaar, woont in Holten samen met

EDDY KORENBLIK

Witkamp en de welbekende Larense

Herma. Vader van Sanne (7), werkt

44 jaar, woont in Laren, samen met

Kermis in september. Ook ieder jaar

als bouwkundig tekenaar / werkvoor-

Mariska Fiselier. Werkt als bouwvakker

weer gezellige dagen met vriendinnen,

bereider.

bij bouwbedrijf Enderink uit Joppe.

familieleden en bekenden. Het is een

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

gezellige traditie, soort reünie waar

De muziekvereniging Apollo.

Elke keer als ik Laren in kom rijden ben

ik altijd "oude bekenden" van vroeger

ik weer trots op ons gezellig, sociaal en

tegenkom. Kortom ik ben Laren wel uit,

Onderste rij v.l.n.r.

maar door werk, familie en feesten blijf

SANDRA DIJKERMAN

ik er wel mee verbonden!

ondernemend dorp! ERIK HOENTJEN


68 | FITNESS + GROEPSLESSEN + VOEDING- EN LEEFSTIJLADVIES + LICHAAMSANALYSE + CROSSGYM

nieuw bij Sjàhto

CROSS- EN PINK BOXING + GEVARIEERDE GROEPSLES + HET BESTE VAN DE BOKSSPORT GECOMBINEERD MET CONDITIE- EN KRACHTTRAINING + GEEN FYSIEK CONTACT, WEL EEN STERK & FIT LICHAAM + zOWEL SPECIALE VROUWEN- ALS MIXGROEPEN

STEUN JE VERENIGING DE AANKOMENDE ZOMER MET HET

ZOMERLIDMAATSCHAP + Een deel van je ‘Sjàhto’ contributie sponsoren wij aan je vereniging + sporten in de maanden Juni, juli & augustus

meer informatie OF CROSS- EN PINK BOXING OF HET ZOMERLIDMAATSCHAP? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP! dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl + www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66


WEL UIT L AREN, NIET (MEER) IN L AREN | 69

Wel uit Laren, niet (meer) in Laren! Vanuit het verre Zuidoost-Azië... Robbert Koeslag Besmet met het reisvirus Het begon allemaal in 2009 toen Rien Hakkert (ook oudLarenaar) en ik de koppen bij elkaar staken en besloten dat het tijd was onze kantoorbaan op te zeggen en te gaan reizen door Zuid-Amerika. Vele reizen volgden en ik ben het reisvirus nooit meer kwijt geraakt. Inmiddels

Camp en Annapurna Base Camp), de mensen en de

meer dan 40 landen verder bevind ik mij in de hoofdstad

momo's. Na een rondreis door India, inclusief 10 nacht-

van Vietnam, het chaotische Hanoi en geef ik hier

treinen, de Taj Mahal en een driedaagse traditionele

Engelse lessen op een talenschool.

bruiloft van een vriend was het tijd om naar Vietnam te gaan om een baan als Engels leraar te vinden.

De liefde gevonden Na terugkomst uit Zuid-Amerika kwam ik terecht bij

Vandaag de dag

Vestas, een Deense windmolenfabrikant. Eerst in

Het leven hier is comfortabel hoewel chaotisch. De

Nederland en later in Hamburg, Duitsland. Intussen

mensen hier zijn enorm leergierig en grijpen iedere

was ik nog steeds in contact met een Amerikaanse

mogelijkheid aan om Engels te spreken, op straat, in de

waarmee ik in Argentinië de kerst had doorgebracht.

supermarkt, al is het soms alleen maar een “hello".

Zij vertelde mij dat ze haar Master diploma wilde halen

De Vietnamezen nemen educatie serieus, er is zelfs

in de U.K. Daar heb ik haar opgezocht en later trok ze

een nationale feestdag genaamd “teacher day",

bij mij in om haar dissertatie te schrijven in Hamburg en

waarop leraren in het zonnetje worden gezet,

we zijn daarna samen gebleven.

studenten brengen bloemen en andere dingen mee.

"De wereld is zoveel groter en er valt nog zoveel te ontdekken!"

Echter na drie jaar in

Inmiddels zijn we aan het eind van ons tweede jaar

Hamburg was het tijd

als leraar hier en maken we ons op voor het volgende

om verder te trekken. Als

avontuur. Het plan is om een aantal maanden te reizen

Amerikaanse was het

door centraal Azië, de zogenaamde Stans en Mongolië.

niet makkelijk om werk

Daarna proberen we een baan te vinden in Thailand en

te vinden en ook ik was

als dat niet lukt gaan we terug naar Vietnam, Hanoi of

klaar voor een nieuwe

wellicht Ho Chi Minh City.

uitdaging. In de avonduren begon ik met een TEFL course zodat ik

Nederland

Engels les kon geven, iets wat me altijd al interesseerde.

We proberen eens in de twee jaar onze familie en

Mijn vriendin had al een aantal jaren ervaring in ESL

vrienden te bezoeken. Afgelopen september was ik

(English as a Second Language).

in Nederland voor mijn broers bruiloft. Ik kon gelijk de kermis meepakken, wat een bonus was. Het is mooi om

Op naar Azië

te zien dat zoveel jeugd besluit om in Laren te blijven

In 2014 pakten we onze rugzakken en vertrokken we

en haar of zijn steentje bijdraagt aan een actieve en

naar Azië. Onze eerste stop was Kathmandu waar we

hechte samenleving. Het is altijd fijn om even terug te

een aantal maanden vrijwilligerswerk hebben gedaan

zijn vooral om familie en vrienden te zien en spreken,

bij een klooster, leefden en aten tussen de monniken en

maar de wereld is zoveel groter en er valt nog zoveel te

natuurlijk genoten van de natuur (Mount Everest Base

ontdekken!


Foto: Regelink Fotografie

70 | ST. STEFFENRIJDER S

Concours Hippique Laren Jaarlijks organiseert Stichting Ruitersport Evenementen

Landgoed Verwolde prijs

Laren een concours. Dit is al een geruim aantal jaren op

Ook wordt er ieder jaar gestreden om de

Landgoed Verwolde.

Landgoed Verwolde Prijs. Deze prijs is voor de In samenwerking met grondeigenaren:

best presterende ponyclub. Daarnaast is er

familie Meuleman, familie Oudenampsen, de

ook een prijs voor de beste ponyruiter/

heer en mevrouw Klomphaar en Julie van de

amazone van PSV St.Steffenrijders.

Borch is het mogelijk dit mooie evenement te Het programma

organiseren.

Dit jaar zal op 27 mei het concours worden Vrijwilligers

georganiseerd voor ponyruiters/amazones.

Veel vrijwilligers zijn nodig om, in de week

De dag begint om ongeveer 09.00 uur. Op het

"Een weekend plezier voor alle ruiters!"

voorafgaand aan het evenement, alles

programma staat: dressuur, springen en 4- en

van de Verwoldseweg naar de Jonker

6-tal. Voor de beginnende ruiters/amazones

Emilelaan te slepen. Via een vast draai-

zal de Bixie-klasse georganiseerd worden.

boek weet iedereen binnen de organisatie wat hem /haar te doen staat. Van

Op zondag 28 mei volgt het concours voor de

hindernisbouwer tot catering: alles staat

paardenruiters/amazones. Deze wedstrijd zal

op papier.

tevens een selectiewedstrijd zijn voor Kring Achterhoek. De dressuur- en springresultaten

AGENDA 27 MEI Concours voor ponyruiters/amazones AANVANG: 09.00 uur

Grote prijs van Laren

tellen beide mee als selectiewedstrijd voor de

De laatste jaren wordt de “Grote Prijs van

Gelderse Kampioenschappen. Ook zal er weer

Laren” verreden. Op zaterdag voor de pony’s

4- en 6-tal gereden worden.

en op zondag voor de paarden. Van alle rubrieken worden de winnaars en nummers

Vele sponsoren uit Laren en omgeving dragen

twee uitgenodigd om aan het eind van de dag

hun steentje bij om dit evenement te kunnen

terug te komen voor de Grote Prijs van Laren.

realiseren. Wij hopen ook dit jaar weer een

Ieder jaar opnieuw een spannende strijd!

mooi evenement te kunnen organiseren, waarbij iedereen kan genieten van de mooie

28 MEI

omgeving en mooie paardensport.

Concours voor paardenruiters/amazones AANVANG: 09.00 uur

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Verwoldseweg 26, Laren (Gld) Aantal leden: circa 120 • Contact: info@ststeffenrijders.nl Facebook: StSteffenrijders • Website: www.ststeffenrijders.nl


WAKKER L AORNE | 71

Werkgroep Welzijn Laren De Werkgroep Welzijn Laren is vorig jaar van start gegaan om een vervolg te geven aan het werk van de Dorpscontactpersoon. Een project dat inmiddels vaste vorm heeft gekregen is Schuif-maar-an! Schuif-maar-an Een keer per maand komen ongeveer 20 mensen

Vanaf maart zal Marian de Hoop (ouderenadviseur

in het Kulturhus bij elkaar voor een gezamenlijke

en mantelzorgconsulent bij SWL) op de eerste

maaltijd. Ook is een start gemaakt met een koffie-

donderdag van de maand van 10 tot 12 uur in het

ochtend op donderdagochtend. De komende

Kulturhus aanwezig zijn. Aan de invulling van de

periode wordt nog gezocht naar de juiste

overige donderdagochtenden wordt nog hard

vorm en aanpak voor die ochtend.

gewerkt. Zodra daarover meer bekend is laten we dit weten via de website van Wakker Laorne en een

Zorgzaam Laren

publicatie in Weekblad ‘In de kijker’.

Voor 2017 en verder wil de werkgroep zich richten op een ‘Zorgzaam Laren’. Een

De werkgroep heeft uw hulp nodig!

eerste stap die de werkgroep daarvoor gaat

De werkgroep wil graag weten waar inwoners van

zetten is zorgen dat inwoners van Laren

Laren behoefte aan hebben. Laat ons uw ideeën,

met hun vragen, wensen en ideeën op het

vragen en tips weten. De werkgroep is bereikbaar

gebied van Zorg en Welzijn in Laren terecht

via welzijnlaren@wakkerlaorne.nl of op nummer

kunnen. Natuurlijk kunt u daarvoor de website

400713 (Karen IJssels). Laren zorgzaam maken

www.hulpwijzerlochem.nl raadplegen. Maar het is

doen we samen, voor maar vooral mét elkaar!

ook prettig om uw vraag, wens of idee te kunnen bespreken. Daarvoor regelen we een vast moment in de week in het Kulturhus waarop inwoners van Laren terecht kunnen. We zoeken daarbij de samenwerking met onder andere Stichting Welzijn Lochem.

HANDIGE INFORMATIE: Contact: Karin IJssels welzijn@wakkerlaorne.nl Tel. 0573 40 07 13 Website: www.wakkerlaorne.nl

Op de bank van links naar rechts Erica Schoneveld, Diesje Dijkman, Karen IJssels, Christel Mentink, Janet Martin en op de tafel Ankie Saaltink.


72 |

HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

de Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts E.B. Wijnheijmer

Postkantoor Laren

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

Holterweg 10

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

7245 AN Laren (Gld)

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Tel. 0573 - 40 17 15

Altijd bereikbaar (24/7)

Van 10:00 tot 10:30 uur is de

Kerk Laren

Ortis fysiotherapie

apotheek gesloten.

Dorpstraat 2

Rengersweg 2

7245 AK Laren (Gld)

7245 AC Laren

Huisarts D. de Iongh

info@kerklaren.nl

Tel: 0573-40 19 84

Tel. 0573 - 40 12 60

www.kerklaren.nl

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

Telefonisch spreekuur:

www.ortistherapeuten.nl

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

Voor openingstijden verwijzen wij u

De apotheek is van maandag

door naar de website.

t/m vrijdag geopend van 08:00 uur tot 12:15 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 73

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

15:00 - 16:30 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR HOLTEN

De bibliotheek bevindt zich in het

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET in het weekend.

Kulturhus ‘t Kruispunt.

07:24

07:50

13:59

14:59

15:59

LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

Activiteiten in De Vonkert

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

06:28

06:58

07:28

07:58

08:28

09:03

Maandag

10:03

11:03

12:03

13:03

14:33

15:33

18:03

19:02

20:02

21:02

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

16:33

17:03

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

22:02

23:02

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

Zaterdag

19:00 – 22:00 uur

Vanaf 08 uur tot 23 uur; 2 minuten over heel.

Biljarten

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

Dinsdag 09:00 – 12:00 uur

Biljarten

Maandag t/m vrijdag:

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

06:04

06:34

07:10

07:40

07:55

08:10

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

08:40

09:10

09:38

10:08

10:38

11:08

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

11:38

12:08

12:38

13:08

13:38

14:08

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

14:38

15:10

15:40

16:10

16:40

17:10

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

17:40

18:08

18:38

19:08

19:38

20:08

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

21:08

22:08

23:08

Woensdag

Zaterdag Gymnastiek en

Vrijdag

08:08

08:38

09:08

09:38

10:08

10:38

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

11:08

11:38

12:08

12:38

13:08

13:38

Een keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:08

14:38

15:08

15:38

16:08

16:38

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

17:08

17:38

18:08

19:08

20:08

21:08

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

22:08

23:08

09:30 – 11:00 uur

Zon- en feestdagen Contactpersonen activiteiten:

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 8 minuten over heel.

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

Maandag t/m vrijdag:

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

07:17

07:47

08:17

08:47

09:17

09:49

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

10:19

10:49

11:19

11:49

12:19

12:49

13:19

13:49

14:19

14:49

15:17

15:47 18:49

Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

16:17

16:47

17:17

17:47

18:17

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

19:19

20:19

21:19

22:19

23:19

Hanzeweg 8, Lochem

Maandag, dinsdag en donderdag

Zaterdag

Postadres:

13.30 - 17.00 uur

08:02

09:19

09:49

10:19

10:49

11:19

11:49

12:19

12:49

13:19

13:49

14:19

Postbus 17 7240 AA Lochem

Vrije inloop

14:49

15:19

15:49

16:19

16:49

17:19

Contact:

Iedere werkdag

17:49

18:19

18:49

19:19

20:19

21:19

Tel 0573 - 28 92 22

8.30 - 12.30 uur (ook zorgloket)

22:19

23:19

0:19

info@lochem.nl

Donderdag

Zon- en feestdagen

www.lochem.nl

17.00 - 20.00

Vanaf 11 uur tot 23 uur; 19 minuten over heel.


74 | PL AN SCHONEVELD

Gelijkvloers wonen in Laren! Een unieke kans voor senioren met nieuwe woningen in Laren! Willem Visschers van Bouwbedrijf Nikkels en Rinze Addink van Beltman Makelaars bekijken

Plan Schoneveld

aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden en

ter plaatse de verkavelingstekening.

In maart 2017 gaat de derde fase van

maar liefst 110 m2 woonoppervlakte. Deze

plan Schoneveld in de verkoop. In deze

woningen zijn te koop vanaf € 184.500,-

fase worden tien centraal gelegen een-

v.o.n. Dankzij de optimale isolatie zullen

gezinswoningen en vier multifunctionele

de maandelijkse woonlasten laag liggen

woningen gerealiseerd.

en het wooncomfort zeer hoog. Nikkels Bouwbedrijf bouwt onder woningborg en

Multifunctionele woningen

is aangesloten bij de Stichting Klantgericht

De vier multifunctionele woningen

Bouwen. Zij zijn een betrouwbare partner

beschikken over een slaap- en badkamer

voor het realiseren van uw woning.

op de begane grond. Ook is

Unieke kans voor senioren in Laren!

er een bijkeuken met directe

Inloopavond

toegang tot uw tuin.

Op woensdag 15 maart 2017 is er een

Tevens is er een vaste trap

inloopavond bij ’t Langenbaergh in Laren

naar de verdieping met

Gld. De informatieavond duurt van 17:00

mogelijkheid voor het

tot 19:00 uur. Dit is een uitgelezen kans om

realiseren van een extra

zelfstandig in het dorp te gaan wonen.

bad- en/of slaapkamer(s). De middenwoningen zijn te

Meer informatie

koop voor € 229.000,- v.o.n. en de hoek-

Voor meer informatie of een reservering

woningen voor € 249.000,- v.o.n..

kunt u contact opnemen met Rinze Addink van Beltman Makelaars

Gezinswoningen

Tel.: 0573-432 432.

De gezinswoningen hebben maar liefst drie verdiepingen met veel leefruimte,

Gezinswoningen

Seniorenwoningen


VERENIGING- EN STICHTINGSPAARPOT | 75

Verenigingen en stichtingen opgelet! Laren! Magazine is er vóór en door de Larense verenigingen, stichtingen en ondernemers. We willen de lokale verenigingen en stichtingen graag ondersteunen bij het organiseren van hun activiteiten. Elk kwartaal, oftewel na elke uitgave van het Laren! Magazine, gaan we daarom één van de Larense verenigingen of stichtingen een bedrag schenken. Hoe maken wij kans op deze schenking?

Er zijn meerdere aanvragen binnengekomen

Dat is simpel! Dien een aanvraag in via info@ovii-ontwerp.nl

Dan gaan wij bekijken waar wij denken dat het bedrag het

en vertel ons duidelijk waarvoor jullie dit bedrag nodig hebben.

beste heen kan gaan: welke vereniging/stichting heeft de

Zijn de bidons van de jeugd op? Moeten er nieuwe ballen

financiële steun het hardst nodig en heeft volgens ons de

komen? Willen jullie graag nieuwe outfits? Kortom: de

beste motivatie.

aanvraag moet een doel hebben. Samen met jullie gaan wij kijken wat wij hierin kunnen betekenen.

Win-win situatie Indirect steunen de ondernemers met hun advertentie-

Er is geen aanvraag binnengekomen

bijdrage in Laren! Magazine dus ook de verenigingen en

Dan gaat het bedrag van de editie in de "vereniging-

stichtingen! Een win-win situatie!

stichtingsspaarpot". Het bedrag loopt dan op en kan wellicht in de toekomst dienen voor een groter doel.

Volgende editie! De volgende editie van Laren! Magazine heeft het thema: "In & Om Laren". Voor deze editie zijn wij op zoek naar: - Evenementen en activiteiten die plaatsvinden in de

periode: juni tot september

- Een gezin voor de rubriek: "Het gezin achter de ondernemer!" - Ontwikkelingen en nieuwtjes van Larense Ondernemers. Wil jij aan de derde editie meewerken, heb jij een leuk idee of wil je met je bedrijf een advertentie of wellicht advertorial plaatsen? Mail of bel dan met : Ovii Ontwerp / Laren! Magazine info@ovii-ontwerp.nl - tel. 06 16 46 55 33

EDITIE NUMMER 5: Thema:

In & om Laren

Verspreiding:

12-16 juni 2017

Deadline copy/advertenties: 5 mei - 12:00 uur


76 |

1 DAG GRATIS TESTEN*!

Test Accu Power, made by STIHL. Kom uw testmachine halen en ervaar een nieuw soort rust in uw tuinwerk.

GRATIS VOOR ÉÉN DAG. *Kom langs om uw persoonlijke testmachine te reserveren.

Industrie

Tuin en Park

Landbouw

Verhuur

Stoomdijk 13-15 • 7245 PN Laren Gld Tel. 0573 - 44 80 88 • info@almatlaren.nl