Laren! Magazine NR20

Page 1

| 1

FEB - MEI 2021 • NR20 € 3,95

“Deze mannen namen afscheid van de vrijwillige brandweer" - André, Teun & Gijs: samen 82 dienstjaren!

6

Een kijkje bij familie van Weringh DE BOER OP

40

Het gezin achter JAN KOESLAG

56

Iedereen mag zichzelf zijn! SPECIAAL VOETBAL


TIJD VOOR ONDERHOUD AAN UW MACHINE

MEER INFORMATIE EN/OF ONLINE AANMELDEN BEZOEK ONZE WEBSITE. ALMATLAREN.NL/WINTERONDERHOUD TEL. 0573 44 80 88 • GROENTECHNIEK@ALMATLAREN.NL

DV_LarenMagazine_EditieNR16.indd 1

31-01-20 08:49

Wilt u genieten van de zon, wanneer het u uit komt?

Buiten in de zon zitten is natuurlijk heerlijk, maar zodra de temperaturen oplopen is het ook prettig om schaduw te kunnen creëren. Met de juiste buitenzonwering houdt u controle over het zonlicht en de temperatuur.

- vhlgroep.nl Wilt u meer weten? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs!

Voor een goed advies ga je naar binnen!

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77 info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL


VOORWOORD VOORZIT TER

| 3

Het eerste woord is aan...

Teun Eggink VOORZIT TER ROOWINKEL Heb je net met de hele familie in de vorige editie van Laren Magazine gestaan, komt Ingri met de vraag of je het voorwoord voor deze editie wilt schrijven als voorzitter van ijssportvereniging Roowinkel. Natuurlijk wil ik dat, want we hebben een fijne vereniging met een prachtige ijsbaan op een super locatie. De naam “Roowinkel” is een samenvoeging van 'Roo' (dat betekent 'Ruig') en ‘Winkel' (dat betekent 'hoek')

'Het bestuur en

Samen dus eigenlijk: 'Ruige hoek'. Roowinkel is opgericht in 1950 door het hoofd

al onze vrijwilligers

werd een actieve club met betrokken leden. Aanvankelijk met handwerk werd er

zijn er klaar voor!"

van de toenmalige openbare school in het Larense Broek de heer Siersma. Het een kleine baan gegraven. In 1963 werd door Heidemij de baan uitgegraven tot een officiële 400 meter baan. In de droge zomer van 2018 is de baan opnieuw uitgediept en opgeschoond met hulp van loonbedrijf Sturris.

Helaas hebben wij de laatste jaren te maken met minder strenge winters en dat is natuurlijk niet gunstig voor onze vereniging en voor alle schaatsliefhebbers. Maar als koning winter zich aandient zijn wij er met ons bestuur en vrijwilligers klaar voor. Eigenlijk staan wij ieder jaar met zijn allen te trappelen om de baan open te mogen 'gooien'. Om toch de binding met elkaar te houden organiseren wij als bestuur bij een ijsloze winter altijd in de zomer een gezellige middag of avond voor onze leden. Met de kinderen van de basisschool brengen wij bij een ijsloze winter een bezoek aan

Roowinkel Vroeger was Roowinkel een veengebied. De grond was erg drassig en er stond bijna altijd water. Het toenmalige hoofd van de school in het Larense broek, dhr. Siersma, gaf

een kunstijsbaan. Onze vereniging bestaat uit om en nabij de 650 leden. Wij kunnen gelukkig een lage contributie vragen en hebben daardoor dus ook een grote groep trouwe leden en dat is erg belangrijk. Want de vaste lasten blijven ook voor onze vereniging jaarlijks gewoon doorlopen. Dankzij de steun van deze leden kunnen wij 'Roowinkel' in stand houden. En dat vinden wij ook erg belangrijk voor onze regio.

in het jaar 1949 de aanzet tot een ijsbaan in het Bekmans broek. In maart van het jaar 1950 is toen de ijssportvereniging ‘Roowinkel’ opgericht. Het plan voor de ijsbaan ontstond bij Siersma, omdat hij schaatsen op de Schipbeek, zoals dat destijds gebeurde, te gevaarlijk vond. Er werd een eivormige baan uitgegraven. De start van 'Roowinkel'.

Tijdens het schrijven is openstelling van de ijsbaan nog niet aan de orde, al vriest het licht. Ik hoop dat we dit seizoen nog een prachtige winterse periode krijgen en wij jullie mogen verwelkomen op onze ijsbaan. Het bestuur en andere vrijwilligers zijn er in ieder geval klaar voor, al zal het voor ons ook wel puzzelen worden wat mogelijk is in verband met de maatregelen. Maar ook daar verzinnen wij vast wel iets op.


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

'De boer op'

Familie van Weringh

10

Brandweer Laren

Drie dappere mannen nemen afscheid

40

Het gezin achter

Jan Koeslag 42 De strijd tegen overgewicht

Zorgondernemers bundelen de krachten

14 Tandartsenpraktijk Laren

Vijfjarig jubileum! 50

Artzet Media

22

Al bijna drie decennia uitgever van regionaal nieuws

28

56

De werkdag van...

Sharon Klein Horstman Speciaal Voetbal Witkampers

Voetbal is voor iedereen!

Het roer om!

Ongediertebestrijding Oost-Nederland

62

't Talma bestaat 5 jaar!

Vier medewerkers aan het woord

Overige informatie pagina's

Verenigingen & stichtingen pagina's 13

Apollo

36

Deo Gratias

33

De dag van...

47

PWA Laren

18

Wakker Laorne - Laren30!

Laren & Oranje

Martin van Ling

49

Vrömd Volk...

21

Wandel4daagse Laren

39

Pels & Pluim

34

Ontwikkelingen in

Bart Schuring

Good Goan!

55

't Laerveld

Ondernemersland

52

Vroeger & nu

24

Aardgasvrij Laren

61 Forza

37

Ik geef de pen door...

68

Nieuw in Laren!

27

Fietsvierdaagse 'De Achterhoek'

Badmintonclub Laren

Lèonie van Meggelen

70

Handige informatie

Wakker Laorne

66

v.v. Witkampers

46

De Branink

72

Mijn leven als vrijwilliger

30

St. Steffenrijders

69

Kulturhus 't Kruispunt

Jolien Fleerkate

31

Laornse Dorpskwis

75

Kerk Laren

Laren Gelderland

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii en verschijnt in een oplage van 3.750 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Redactie: Hanneke Janssen; Marieke Pross • Van Kees, Nena Keessen • Fotografie: Anke Kolkman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen • Vormgeving: Ovii • Verspreiding: All Inn Verspreiding

• Contact: Ovii - Dorpsstraat 5 - 7245 AK Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@larenmagazine.nl Voor informatie over advertenties, klachten

over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD

EDITIE NUMMER 20 Afgelopen zondag was ik bezig met de opmaak van dit magazine en kreeg ineens inspiratie voor een voorwoord. Dus wat doe ik dan? Meteen gaan schrijven, want die momenten komen niet vaak voor. Afijn, ik was klaar met schrijven, en zoals altijd stuur

Maar goed ik heb mijzelf een doel gesteld en dus loop

ik de tekst dan naar mijn zus. De feedback was deze

ik weer minimaal twee keer per week. Ik wacht nog

keer: “Je klinkt negatief”. Ergens wist ik dat ze gelijk

steeds op het moment dat ik denk: 'yes! Zo lekker

had. Zo dacht ik er zondag ook over, ik zag weinig

hardlopen!'. Nee, dat is er niet, dat gaat er ook niet

positiefs meer aan de hele situatie. En ik denk met mij

komen denk ik maar uiteindelijk als ik als een rode

velen, want dat is ook iets wat ik dagelijks overal lees,

tomaat op de bank plof geeft het mij wel een goed

wat ik dagelijks overal zie en wat ik dus ergens ook

gevoel. Daar word ik blij van en daar krijg ik energie

heel goed begrijp.

van.

Ik woon alleen en geloof mij: dan komen de muren

Maar ik begrijp ook heel goed dat voor velen de

soms echt op je af. En dan blijf je helaas soms in een

situatie behoorlijk uitzichtloos is geworden. Er is

bepaalde negativiteit hangen, want er is niemand die

geen tijdsbestek waardoor je weet dat dit binnen

dan even tegen je zegt...'Nou kom op, kop op!'.

afzienbare tijd weer goed gaat komen. Dan duren de

Nee, je blijft malen, opent je social media, nog meer

dagen lang en dan zakt de moed je in de schoenen.

malen, opent een of andere nieuwssite, nou laten we

Het is een rare wereld, het is voor sommigen een

dat maar helemaal niet doen! En het is onder andere

hele kromme wereld en het is bovenal momenteel

mijn zus die dan zegt: "Maar er zijn ook lichtpuntjes."

een verdrietige wereld. Maar ik hoop oprecht dat als

En dat is waar! En daar wil ik aan vast blijven houden.

het straks allemaal weer wat ‘normaler’ kan worden dat we, als Larenaren, samen ervoor zorgen dat ons

Zo ben ik een paar weken geleden weer tante

dorp gezond blijft. Dat we massaal het restaurant

geworden! Tante, wat een prachtige titel is dat toch!

en/of terras opduiken, ons haar laten knippen, een

Drie van die muiters die dan tegen je zeggen:

vakantie boeken, blijven sporten bij de vereniging of

'Ik heb je gemist tante!' terwijl je hen drie dagen

sportscholen, bij lokale ondernemers spullen blijven

daarvoor nog hebt gezien ;). En ik heb het hardlopen

kopen en ga zo maar door… Maar bovenal hoop ik dat

weer opgepakt en echt niet omdat ik het zo leuk

we elkaar allemaal in onze waarde laten, dat een ieder

vind en goed kan, integendeel ik heb echt geen

zijn of haar mening mag hebben en dat we deze ook

hardloperspostuur en op de een of andere manier

van elkaar accepteren.

zwenkt een van mijn benen ook altijd uit. Voor nu ben ik blij dat we ondanks dat er veel stil ligt gelukkig ook nog leuke verhalen hebben te vertellen. Veel leesplezier. Ingri Imenkamp

| 5


6 | 'DE BOER OP'

Iedere editie stellen wij een Larense boer aan jullie voor en ook in dit item geeft de huidige boer het stokje door aan een 'collega'. Deze editie de familie van Weringh.

F amilie van Weringh; van links naar rechts Menco, Jansje, Jasper en zijn vriendin Yvonne.


'DE BOER OP'

Tekst: Nena Keessen - Van Kees

Op bezoek bij familie van Weringh op Akkerbouwbedrijf Nieuw Wagenvoort

‘Werken met pieken en dalen in de akkerbouw’ Van hoofd van de Intensive Care afdeling in Arnhem tot boer in de Achterhoek. Al bijna 35 jaar is Menco van Weringh actief als akkerbouwer in Laren. En inmiddels staat zijn zoon Jasper als vierde generatie aan het roer op het bedrijf van zijn overgrootouders. 100 jaar oude boerderij

Het roer om

“Dit jaar is het 100 jaar geleden dat mijn grootouders

Menco en Jansje besloten het roer volledig om te gooien.

hier aan de Dochterenseweg in Groot Dochteren een

“Mijn schoonvader was heel precies. Hij had alles opge-

boerderij begonnen”, vertelt Jansje van Weringh.

schreven”, vertelt Menco. “Vlak na het overlijden meldde

“Zij begonnen zoals bijna alle boeren met een

ik ons aan als potentieel innovatiebedrijf. We werden

gemengd bedrijf. Akkerbouw stond in dienst van de

uitgekozen. De begeleiding was heel intensief. Het doel

veeteelt; kippen, koeien en varkens aten van het land.”

was vooral om bewuster landbouw uit te voeren. Met

Haar ouders breidden de boerderij flink uit. Vader was

minder bestrijdingsmiddelen, minder kunstmest en

een akkerbouwer in hart en nieren. “Hij besloot verder te

onder andere mechanische onkruidbestrijding.” Met een

gaan als akkerbouwer en hield alleen de vleesvarkens.”

klein beetje hulp en het naslagwerk van zijn schoonvader ging Menco aan de slag. De schouders eronder en door-

Plotseling overlijden

gaan. Jansje bleef werkzaam als verpleegkundige op de

Jansje ontmoet Menco eind jaren ’70, Menco heeft dan

intensive care afdeling. Later werd zij opleidingsadviseur

al drie zoons uit een eerder huwelijk. Hij is hoofd van een

in het Deventer ziekenhuis.

intensive care afdeling. ‘Ze komt vast niet thuis met een boer’, zeiden haar ouders. En gelijk hadden ze. Maar de

De vierde generatie

interesse was er wel degelijk bij Menco. In zijn vrije uren

Zoon Jasper werd in 1992 geboren. Hij groeit op met de

hielp hij veel mee op de boerderij van zijn schoonouders.

boerderij. De interesse en passie voor het bedrijf is er

Tot Jansjes vader plotseling overleed in 1986. “Dat was

van jongs af aan. Hij besluit een agrarische opleiding te

natuurlijk een grote schok voor ons. Hij was toen 61”,

gaan doen en gaat eerst aan het werk bij een loonbedrijf

vertelt ze. “Mijn moeder zei, als jullie het aandurven

in Schalkhaar. “Ik heb daar ruim 5 jaar fulltime gewerkt

mogen jullie de boerderij overnemen. We hebben toen

als akkerbouwspecialist. In mijn vrije tijd heb ik nog een

direct de beslissing genomen en zijn richting Laren

cursus bedrijfskunde en bodemkunde gedaan”, vertelt

gegaan.”

Jasper. “Ik kwam in die tijd ook bij veel akkerbouwers over de vloer. Daar heb ik zoveel van geleerd.” Jasper werkt

“Het ploegen van het land is het mooiste wat er is.” – Menco

nog steeds één periode van het jaar voor het loonbedrijf. “Ik help nog steeds met het aardappels rooien vanaf eind september.” Samen met zijn vriendin Yvonne Pakkert woont hij op de boerderij. Zijn ouders wonen ernaast. Yvonne werkt als ambulant hulpverlener. “Ik vind het fijn en belangrijk om mijn eigen ding te doen.

| 7


BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

10:00 - 17:00 uur


'DE BOER OP'

Af en toe ga ik wel eens mee met Jasper. Ik vind het wel belangrijk om betrokken te blijven en ben oprecht geïnteresseerd.” Afgelopen jaren in het teken van groei Twee jaar geleden kreeg de familie de kans om het aantal hectares te verdubbelen. Inmiddels verbouwen ze op zo’n 125 hectare (zetmeel) aardappels, suikerbieten, mais en granen. De aardappels leveren ze aan de Avebe, waar zetmeel uit de aardappelen wordt gehaald. “Zetmeel zit in ontzettend veel producten. Van tegellijm tot snoepgoed”, vertelt

worden de aardappels gepoot en de

Wanneer alle aardappels en bieten zijn

Jasper. Het vruchtwater wat overblijft

mais gezaaid. Tot aan de zomer is het

afgeleverd aan de verwerker breekt

bevat veel eiwit wat er de laatste jaren

dan een kwestie van het verzorgen

er voor de familie een rustige periode

goed uit gewonnen kan worden. Dit is

en inspecteren van de gewassen: We

aan, de winter. “We voeren dan onder-

100% plantaardig eiwit en ligt dus goed

voeren correcties uit met bespuiten of

houd uit aan het machinepark zodat

in de markt als vervanger van dierlijk

bewerking. In de zomer is het eerste

deze weer startklaar is voor het nieuwe

eiwit. Een erg veelzijdig product dus,

graan rijp. Dit wordt gedorst: de korrel

seizoen. Ook doen we snoeiwerk aan

die aardappels van de familie van

wordt eruit gehaald. Er blijft dan stro

de boskanten”, vertelt Jasper. “Mijn

Weringh. “Het graan en de maïs

achter. Een deel gebruiken we zelf

vader heeft de fijne eigenschap dat hij

worden geteeld voor veervoer en wat

en een gedeelte verkopen we. Begin

niet stil kan zitten”, lacht Jasper. Jasper

er met suikerbieten gebeurt spreekt

september start voor ons de tweede

staat in principe aan het roer van

voor zich. Wij leveren dus niet recht-

piek: het rooien van het pootgoed.

het bedrijf. “Maar ik vraag mijn vader

streeks aan de consumentenmarkt.”

Deze aardappels worden gesorteerd,

vaak om advies en hij springt bij waar

Daardoor heeft de familie weinig last

te drogen gelegd in kisten en gaan dan

nodig”. Waaronder tijdens het ploegen

van de coronacrisis.

de koeling in”, vertelt Jasper. “Deze

in het voorjaar: “Het ploegen van het

kunnen dan in het voorjaar de grond

land, dat is het mooiste wat er is”, sluit

Akkerbouw het jaar rond

weer in.” De familie verbouwt zelf hun

Menco af.

Er komt veel kijken bij het werk als

pootgoed voor de aardappelen. Dit is

akkerbouwer. Maar het geeft ook veel

iets wat niet alle akkerbouwers doen.

vrijheid. Het is werken met pieken en

“Door het zelf te verbouwen, hebben

dalen. “Eind februari begint voor

we controle over de kwaliteit.” Eind

ons het landwerk. De grond wordt

september wordt ook gestart met het

geploegd en de graan en bieten

rooien van de aardappels die naar de

worden gezaaid. Later in het voorjaar

fabriek gaan.

De familie van Weringh wil de volgende keer graag de familie ten Broeke in dit item zien.

| 9


10 | BRANDWEER L AREN

Tekst: Nena Keessen - Van Kees

Deze dappere mannen namen afscheid van de vrijwillige brandweer Geen bijeenkomsten, geen feestjes, geen trainingen: we zien elkaar weinig in deze tijd. Teun Koeslag nam per 1 januari afscheid van de

Teun Koeslag 33 jaar gediend als manschap en bevelvoerder “Toen ik 23 jaar oud was werd ik gevraagd”, vertelt Teun. “Het leek me wel

brandweer. En dat werd stil-

wat, de interesse was er wel.” Teun is melk-

zwijgend gedaan. Voor Teun

veehouder in Laren. En mochten ze nou

was er geen afscheidsfeestje

net mensen zoeken die vooral ook overdag

om 33 jaar brandweer af te

inzetbaar waren. “Ik ben toen de tweejarige

sluiten. Wij kregen van een

opleiding gaan doen. Daarna mocht ik bij alle

‘anonieme tipgever’ de vraag of we Teun in het zonnetje wilden zetten. Maar niet alleen Teun bleek afscheid

inzetten meedraaien. Na die basisopleiding ben je vrij om nog verder te gaan. Ik heb toen nog de opleiding voor bevelvoerder gedaan en ben dan ook ruim 25 jaar bevelvoerder

genomen te hebben van de

geweest”, vertelt Teun. En met plezier. “Het

brandweer. Ook Gijs te Brake

geeft altijd weer een kick als de pieper gaat.

nam stilzwijgend afscheid;

Je weet niet wat je aan gaat treffen. De

André van de Pol nog net

uitdaging om met de hele ploeg tot een

daarvoor. We spraken de

oplossing te komen blijft mooi”, vertelt hij.

Of hij wel eens bang geweest is?

“Waar je ook bent; je laat alles liggen en gaat

Nee, angsten heeft hij niet gekend. “Veiligheid

direct naar de kazerne.” Ook zijn zoon Sander

staat altijd voorop. We brengen onszelf niet in

heeft zich inmiddels bij de vrijwillige brandweer

gevaar.” Als bevelvoerder maak je onderweg

aangesloten. “Erg leuk dat we samen nog vier

naar het incident een scenario met wat je aan

jaar gediend hebben.”

kan treffen. “Je verdeelt dan de taken onder de

mannen over hun ervaringen bij de vrijwillige brandweer.

vier manschappen. Als je op locatie bent maak

"Waar je ook bent: je laat alles liggen en gaat direct naar de kazerne."

je het plan definitief. In de afgelopen jaren heb ik ook ernstige ongevallen meegemaakt. Daar loop je dan toch nog wel een tijdje mee rond”, vertelt Teun. “Na zo’n ongeval gaan we altijd eerst even samen een bak koffiedrinken, zodat iedereen zijn verhaal kwijt kan.”

Brandweer Laren is op zoek naar versterking! Hierover meer in de volgende editie van Laren! Magazine.


BRANDWEER L AREN

Gijs te Brake

20 jaar gediend als manschap, chauffeur en instructeur Na 20 jaar is ook afgelopen september Gijs te Brake bij de brandweer gestopt. Mede door de brandweer heeft Gijs van zijn hobby zijn werk gemaakt. “Ik was destijds kapper en was ook betrokken bij de EHBO-vereniging. De brandweer had al mijn interesse en ik besloot me aan te sluiten bij de vrijwillige

brandweer. Ik volgde de basisopleiding hoofd brandwacht en werd daarna ook chauffeur en instructeur. Hiermee mocht ik de wagen besturen en oefeningen uitzetten en begeleiden.” Hij vond dit zo leuk dat hij zich omschoolde en BHV, EHBO en AED-cursussen ging geven. “Het werk bij de brandweer werd voor mij lastig te combineren met mijn bedrijf. Dat is de reden dat ik ben gestopt.” Toen hij nog kapper was ging dat wel Wat er veranderd is in de

anders. Als de pieper ging bleef de klant gewoon achter in de stoel. “Als de pieper

afgelopen jaren?

ging, dan ging ik weg”, zegt Gijs. Of hij het gaat missen? “Ja zeker. We hadden een

Vooral het materiaal en de techniek.

heel leuk team en we waren goed op elkaar ingespeeld. Het is erg dankbaar werk.

“En er zijn een stuk minder ongevallen dan vroeger. Door het aanpassen van

Mensen hebben een probleem en jij komt om ze te helpen. Maar soms moet je keuzes maken en ik moest nu voor mijn bedrijf kiezen.”

de wegen en doordat auto’s nu sterker zijn. Waar vroeger een auto na een ongeval misschien total loss zou zijn, daar stapt de

André van de Pol

bestuurder nu soms zo uit de auto”, vertelt

29 jaar gediend als manschap

Teun.

Op 30 september 2019 stopte André van de Pol na bijna 30 jaar bij de brandweer. “Ik ben destijds gevraagd of ik me aan wilde sluiten. Ik was toch hele dagen bij de

Of hij het gaat missen? “

winkel en het leek me hartstikke leuk, dus ik zei ja”, vertelt André. In die 29 jaar

Ja, dat denk ik wel. Ik heb er natuurlijk wel

maakte hij heel wat mee; onder andere de vuurwerkramp in Enschede. Dat heeft

naartoe geleefd. De brandweer geeft je

wel veel indruk gemaakt.

met 55 jaar de mogelijkheid om te stoppen. Ik ben nog een jaar langer door gegaan

Het geruststellen van slachtoffers was echt André zijn ding. “Bij een ongeluk kroop

omdat er niet genoeg bevelvoerders waren

ik dan bij de mensen in de auto om ze gerust te stellen. Echt vrijwillig kan je het werk

bij ons korps. Ik heb er altijd veel plezier aan beleefd”, sluit Teun af.

niet noemen”, zegt André: “Je hebt er gewoon een beroep bij. Je staat 24/7 paraat en er zijn momenten dat je ’s nachts opgeroepen wordt en de volgende ochtend weer thuis aan het werk moet.” Maar hij heeft er hele mooie herinneringen aan. “Het werken met het team, het helpen van mensen; het is heel dankbaar werk.” Voor hem was het na 29 jaar mooi geweest. “Mijn zoon Martijn is nu ook bij de brandweer. We hebben nog een jaar samengewerkt; dat was erg mooi om te doen”. Echt praktisch was dat trouwens niet, want zodra de pieper ging vlogen zowel Martijn als André weg. “Als Martijns pieper gaat kriebelt het bij mij nog steeds. Maar ik vind het mooi geweest en geniet van de vrije avonden”.

| 11


Veldmaat

Professionele partner op het gebied van

Rietdekkersbedrijf

directievoering en toezicht op buitenprojecten Advisering omvormingsplannen Opstellen bestekken terrein aanleg en onderhoud

Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld)

Opstellen bestekken bouw en woonrijpmaken Inspectie Beeldkwaliteit Openbare ruimtes

Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699

www.projectbegeleidingbuitenruimten.nl Zutphenseweg 13a • 7245 BK Laren (Gld.) • 06 255 779 09 gerrit@probebu.nl •

Magazine_NR19_Advertenties1/8_Probebu.indd 1

eddyveldmaat@outlook.com

Gerrit Oortgiesen

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Veldmaat.indd 1 03-11-2020 19:33

GEZICHTSBEHANDELINGEN HUIDVERBETERING LASHLIFT • WENKBRAUWEN WIMPER-EXTENSIONS

14-11-17 09:07

Ik zorg graag voor uw voeten en neem hier de tijd voor Pedicure en voetreflexbehandelingen

DANÉ OORTGIESEN BELLEN / WHATSAPP: TEL. 06 36 33 73 48 DOORDANE

W W W. D O O R DA N E . N L

Magazine_NR19_Advertenties1/8_DoorDane.indd 1

Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog, pedicure en verzorgende IG Zutphenseweg 13a, Laren (Gld.) Tel. 06 22 18 84 52 rita@larensevoetwellness.nl • larensevoetwellness

03-11-2020 19:36 Laren!Magazine_NR19_Advertenties1/8_LarenseVoetwellness.indd 1

Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiële administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geïnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

agazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1

16-11-17 08:57

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc. - ontwerp - tekeningen - omgevingsvergunning

‘t Veld 4, Exel

- bestek - bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

www.elkink-installatiebedrijf.nl

03-11-2020 19:34


KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING APOLLO | 13

Muziekvereniging Apollo In het afgelopen jaar hebben wij samen nauwelijks muziek kunnen maken en daarom hebben we alternatieven gezocht om elkaar toch zo nu en dan even te spreken. Als je dan online met de leden een gezellige Kerstbingo, Nieuwjaarsborrel en Muziekquiz kunt houden, is dat fijn. Natuurlijk hopen wij, net als iedereen, dat we gezond deze pandemie mogen doorkomen en dat we later wel weer samen mogen musiceren. Hiervoor hebben we natuurlijk bladmuziek nodig! Zowel de drumband als het orkest heeft voldoende muziekstukken op voorraad of we lenen muziekstukken via de muziekbibliotheek. Deze bibliotheek werkt net als een boekenbieb. Op die manier hoeven we niet altijd alles zelf aan te

Bij de drumband heeft Reyer Schouten vaak

schaffen en kunnen we stukken die toch minder

goede ideeën en weet hij hoe hij aan bepaalde

leuk of te makkelijk/moeilijk blijken te zijn, snel

stukken kan komen. Het is wel eens lastig om

weer retourneren.

stukken te vinden die in het bepaalde thema passen, maar over het algemeen lukt het altijd

Voor het bepalen van de stukken die wij bijvoor-

weer om een mooi, compleet en gevarieerd

beeld bij een concert gaan spelen, kunnen we

programma te maken.

AGENDA

gelukkig een beroep doen op onze muziekcommissie. Deze commissie bestaat uit een

Wanneer we weer een muzikaal

aantal leden van het orkest en de dirigent.

programma mogen presenteren is

Zij kijken naar de mogelijkheden die passen bij

afwachten, maar we hopen dat dit

een bepaald thema. Vervolgens wordt er gezocht

niet te lang meer zal duren.

naar een mooi arrangement van een stuk en

27 FEBRUARI Oud papier 27 MAART Oud papier

wordt de bladmuziek gekocht of geleend. Soms 24 APRIL

is dat een hele puzzel aangezien niet alle stukken geschikt zijn voor een fanfareorkest.

Oud papier

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentieadres: Schoolderserf 2, 7437 RW Bathmen • Aantal leden: 45 Contact: info@ApolloLaren.nl • Facebook: ApolloLaren • Website: www.apollolaren.nl


14 | ADVERTORIAL

Voor een overzicht van al onze medewerkers zie: www.tandartsenpraktijklaren.nl

Sylwia

Tiemo

Liesbeth

Kirsten

Marjolein


ADVERTORIAL

Tekst: Marieke Pross - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Tandartsenpraktijk Laren bestaat 5 jaar Het eerste jubileum voor tandartsenpraktijk Laren is in zicht: maandag 1 februari was het precies vijf jaar geleden dat de mondzorgspecialist de koers voortzette onder leiding van Ruben Hoefnagels. Een mooi moment om aandacht te schenken aan de -voor heel veel Larenaren- vertrouwde praktijk in de oude melkfabriek van ons dorp. “Natuurlijk is de praktijk groot geworden door

Ruben is eigenaar van Tandarts Today, een jonge

Gerrit Wolsink”, vertelt Hanneke Kroon. Als

keten van meerdere tandartsenpraktijken en een

officemanager weet ze als geen ander wat er speelt

tandtechnisch laboratorium. “Maar hij streeft er

binnen de praktijk. Ze vertelt er dan ook enthousiast

naar om binnen onze praktijk de bestaande cultuur

over: “Gerrit werd ook wel de vliegende tandarts

zoveel mogelijk te behouden zoals deze was. Het

genoemd; door zijn motorcross prestaties op hoog

lokale, betrokken gevoel is juist de kracht van onze

niveau kreeg hij deze legendarische bijnaam. In

praktijk”, licht Hanneke toe. Dat is ook waar het

“Als echte dorpspraktijk is een praatje bij ons aan de balie heel gewoon”

Maike

de jaren zeventig won hij

bevlogen team van medewerkers aan bijdraagt.

vijf keer de Grand Prix en

“We hebben een leuke en frisse club van collega’s

behoorde hij tot de top

met een open houding. Er is tijd voor een praatje

van de motorcrossers van

en we stellen mensen graag op hun gemak. We

Nederland.”

doen ons best om het ijs te breken, wij blijven toch de tandarts waar men altijd een beetje nerveus

Energiek aan het werk

naar toe gaat”, lacht Hanneke. Onderling is er

Vijf jaar geleden werd -

grote verbondenheid: “We hebben het als collega’s

gezien het pensioen van

gezellig met elkaar”, vervolgt ze. En ik ga altijd

Gerrit- de praktijk

fluitend naar mijn werk”, vult een andere collega op

verkocht aan Ruben

de achtergrond aan. “Dat stralen we ook uit op de

Hoefnagels. “Een jonge, gedreven ondernemer,

werkvloer. De kracht van positieve energie werkt

afkomstig uit een echt tandartsgezin. Hij kwam

hier en dat merken ook onze patiënten”, bevestigt

daardoor al vroeg in aanraking met het vak.

Hanneke.

Stefan

Hennie

Hanneke

Ruben

| 15


“Minder zorgen en en meer inzicht. Wij helpen je graag!”

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

- gosmart.nl

Bezoekadres: Aaltinksweg 22 7451 DX Holten

GoSmartbv

Magazine_NR17_Adv1/4_GoSmart kopie.indd 1

Contact:

M. 06 - 22 73 54 16

E-mail:

info@gosmart.nl

Website:

www.gosmart.nl

Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld

KleinVelderman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

22-08-16 08:32

12-11-2020 13:42

Schildersbedrijf van der Wal Schilderwerk // Advies Wand- en plafondafwerking Spuiten // Glas Holterweg 44 7245 SC Laren gld T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl


ADVERTORIAL

Specialisaties in één huis Tandartsenpraktijk Laren heeft veel

“niet alleen plaatsen van

specialisaties in huis. “Dat maakt ons

kunstgebitten, maar ook

bijzonder. We zijn als team heel compleet

reparaties van prothesen en

en bieden diverse disciplines. Een voorbeeld is onze orofaciaal fysiotherapeut Wilma

het inpassen van prothesen op implantaten zijn een voorbeeld van zijn werkzaamheden”, vertelt Hanneke.

Fraas; zij ondersteunt

“Ons eigen laboratorium vormt daarbij

patiënten onder andere

ook een waardevolle aanvulling.”

bij kaakgewrichtklachten en andere problemen die te maken hebben met het

Persoonlijke dienstverlening Als we Hanneke vragen naar de toe-

hoofd-halsgebied.” Bovendien beschikt

komstambities, vertelt ze opgewekt

de praktijk over een parodontoloog/

verder: “Nog meer samenwerken. Ook

Tandartsenpraktijk Laren

implantoloog Tiemo Zuabi die erkend is door

op maatschappelijk vlak. Zo heb ik ons

Holterweg 3J

de Nederlandse beroepsverenigingen voor

recent aangemeld bij de Larense onder-

7245 AL Laren (GLD)

deze specialismen en al meer dan 30 jaar

nemersvereniging. Op deze manier

Tel: 0573 - 40 21 24

werkervaring heeft. “Dit hebben we gelukkig

raken we ook betrokken bij lokale

info@tandartsenpraktijklaren.nl

na het vertrek van Gerrit Wolsink kunnen

ondernemers en kunnen we gezamen-

www.tandartsenpraktijklaren.nl

voortzetten. Verder houden zowel Liesbeth

lijke initiatieven opzetten. Dat brengt

Letteboer als Sylwia Trawinska zich dagelijks

ons allemaal verder.” Ook binnen de

Openingstijden

bezig in de praktijk met algemene tand-

praktijk zijn er leuke plannen om de

Maandag:

08.00 – 17.00 uur

heelkunde. “Beide hebben veel ervaring;

persoonlijke dienstverlening nog breder

Dinsdag:

08.00 – 17.00 uur

Liesbeth maar liefst 27 jaar en Sylwia zit al

uit te dragen. “We hadden bijvoorbeeld

Woensdag:

08.00 – 17.30 uur

vier jaar in het vak. Kortom: al onze collega’s

het idee om net als vorig jaar, een

Donderdag:

08.00 – 17.00 uur

hebben vakkundige expertise op tandheel-

nieuwjaarsborrel te organiseren met

Vrijdag:

08.00 – 17.00 uur

kundig gebied”, licht Hanneke toe.

onze patiënten hier op de praktijk. Zo hadden we kennis kunnen maken in een

Telefonische bereikbaarheid:

Daarnaast is er vanuit de praktijk ook

informele sfeer en ook een kijkje ‘achter

08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur

aandacht voor preventie. Een goede mond-

de schermen’ kunnen geven. Helaas is

hygiëne is belangrijk voor een gezonde

dat door corona niet mogelijk, maar dit

Spoed

mond- en lichaamsconditie en voorkomt

houden onze patiënten zeker nog

Buiten onze openingstijden

latere problemen. “Daarom hebben we

tegoed. Evenals een feestelijk Open

kunt u contact opnemen met de

ook een aantal mondhygiënisten in onze

Huis, want ook dat stond op de agenda

tandartsenkring Zutphen.

praktijk.” Om de dienstverlening compleet

om het vijfjarig jubileum te vieren. We

Tel. 0575 - 51 22 88.

te maken, is er ook een klinisch tand-

gaan ervan uit dat we in de toekomst

protheticus die zich bezig houdt met

deze mijlpaal een persoonlijk

alles op het gebied van protheses.

tintje kunnen geven.”

| 17


18 | WAKKER L AORNE - L AREN30!

Laren30!

Interview met de voorzitter van de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid van Wakker Laorne: Herman Haijtink Wat is Laren30! ?

paden, het verhogen van de kruisingsvlakken en het

Laren30! is de naam van het project waarbij er een

afschaffen van de voorrang op de kruisingen.

aantal verkeerstechnische aanpassingen zijn gedaan op het tracé Rengersweg-Dorpsstraat-Deventerweg

De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid van Wakker

(tot de kruising met de Postelstraat/Veldhoenkamp).

Laorne heeft vervolgens het initiatief genomen om de

Zo is er onder andere een chicane aangebracht bij de

voorstellen te bespreken met diverse belanghebbenden.

komingang op de Rengersweg, zijn de plateaus op de

In het voortraject waren dit aanwonenden, Larense

kruisingen verhoogd en zijn er een aantal zebrapaden

ondernemers, de scholen, de landbouworganisatie LTO

aangebracht.

en Cumela (branche organisatie voor onder andere loonwerkers). In een latere fase is aan alle inwoners van

Waarom is Laren30! uitgevoerd?

Laren de mogelijkheid geboden hun mening over de

Al in 2016 is een enquête gehouden onder de Larense

plannen kenbaar te maken. Met name het afschaffen

bevolking over de verkeersveiligheid op boven-

van de voorrang leverde veel discussie op. In een

genoemd tracé. Hieruit bleek dat een meerderheid

30 km gebied is er normaal gesproken geen sprake van

regelmatig problemen ondervond met het oversteken

voorrangskruisingen en daarom was het voorstel van

en onveilige situaties ervaarde als fietser. Een meer-

de gemeente om alle kruisingen gelijkwaardig te maken.

derheid vond de verkeerssituatie niet veilig genoeg en

Met name de ondernemers, maar ook de scholen, LTO/

was van mening dat de gereden snelheid omlaag zou

Cumela en de busmaatschappij waren echter van

moeten. De gemeente Lochem heeft daarna budget

mening dat in verband met de hoge verkeersintensiteit

beschikbaar gesteld en uiteindelijk zijn in 2020 de no-

(gemiddeld 8.000 voertuigen per etmaal) de situatie

dige aanpassingen gedaan. Het budget was echter wel

hierdoor juist onveiliger zou worden. Zij pleitten sterk

beperkt waardoor het deel Postelstraat tot en met de

voor het handhaven van de voorrangssituatie. En ook

Ooldselaan helaas niet meegenomen kon worden.

uit de eerdergenoemde enquête bleek dat een meerderheid van de Larense bevolking tegen het opheffen

Wie heeft de verschillende maatregelen bedacht?

van de voorrangssituatie is. Daarom is besloten om

In eerste instantie is de gemeente Lochem met een

vooralsnog de voorrang op het doorgaande tracé te

voorstel gekomen. Onderdeel van dit voorstel waren

handhaven.

onder andere het maken van een chicane in de Rengersweg, het aanbrengen van een aantal zebra-

Zijn er nog meer veranderingen aangebracht in de oorspronkelijke plannen? Een ander discussiepunt was de chicane. LTO en Cumela hadden hier liever een zogenaamde ‘Maldense drempel’ gezien. Dit is zo’n bobbel op het midden van de weg waar een personenauto altijd met de wielen van één kant overheen moet rijden, maar waar bredere voertuigen overheen kunnen rijden zonder dat ze heel veel last hebben van een opwaartse beweging (stoten). Hier is van af gezien met name omdat de ervaring leert dat dergelijke drempels nog wel eens geluidsoverlast veroorzaken.


WAKKER L AORNE - L AREN30!

Wel is er op verzoek van de landbouw-

zijn snelheidsmetingen uitgevoerd op

organisaties in de maatvoering van

diverse plekken op het tracé. Dit is de

de chicane rekening mee gehouden

zogenaamde nulmeting. Dit jaar zullen

dat ook langere voertuigen de chicane

opnieuw metingen gedaan worden

kunnen passeren zonder uit te moeten

onder zoveel mogelijk vergelijkbare

wijken op de weghelft van het tege-

omstandigheden. Als hieruit mocht

moet komende verkeer. Verder zijn

blijken dat de genomen maatregelen

op verzoek van Wakker Laorne de

onvoldoende effect hebben dan zullen

verkeersplateaus uitgevoerd in een

we als Wakker Laorne opnieuw het

goed opvallende kleur geel. De hoogte

gesprek aangaan met de gemeente

en steilheid van de plateaus is ook een

Lochem. Verder hebben we in over-

belangrijk punt van aandacht geweest.

weging om opnieuw een enquête te

Hier is een compromis gezocht tussen

houden onder de Larense bevolking

enerzijds voldoende remmend effect

om te peilen hoe de nieuwe situatie

en anderzijds zo weinig mogelijk

ervaren wordt.

geluidsoverlast voor omwonenden en overlast door stoten voor met name

Hoe kijk je terug op Laren30! ?

landbouwverkeer en de bus.

Toen ik in 2018 begon als voorzitter van de werkgroep Verkeer en Verkeers-

Waarom zijn er bij enkele zebra-

veiligheid van Wakker Laorne was het

paden knipperende lampjes

project al volop in voorbereiding. Ik ben

aangebracht?

dus als het ware op een rijdende trein

Op verzoek van Wakker Laorne is er

gesprongen. Wat ik gemerkt heb is dat

bij de zebrapaden op de kruising met

de diverse betrokken partijen verschil-

de Zutphenseweg/Verwoldseweg een

lende belangen hebben. Ieder heeft

knipperinstallatie aangebracht die

zijn eigen idee over wat wel en niet de

automobilisten extra waarschuwt

veiligheid bevordert. We hebben

zodra een voetganger wil oversteken.

diverse mogelijkheden geboden aan

Dergelijke voorzieningen zijn er nog

alle belanghebbenden om inspraak te

niet zo heel veel in het land en zeker

hebben en zo hebben we in samen-

binnen de gemeente Lochem zijn

werking met de gemeente Lochem een

we hiermee als Laren uniek. Dat een

plan gemaakt dat zo breed mogelijk

dergelijke installatie niet aangebracht

wordt gedragen. Als ik nu door Laren

is bij de zebrapaden bij de kruising met

kom straalt het wegbeeld eenheid uit.

de Holterweg heeft te maken met het

Er zijn een aantal mooie aanpassingen

beschikbare budget.

die automobilisten er toe moeten aanzetten om langzamer te rijden en

Is Laren30! nu helemaal klaar?

het met name voor (overstekende)

Alle geplande werkzaamheden zijn uit-

voetgangers veiliger maken. Al met

gevoerd. Voor aanvang van het project

al een aanwinst voor ons mooie dorp.

| 19


JK montage afrasteringen-hekwerken

06-20572980

Loodgieters werk

Duurzame techniek

Elektrotechniek

Hekwerken Dak- & Gootwerk

Overkappingen

Toegangshekken

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

www.jkmontage.nl

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1

14-11-17 08:29

In deze onzekere tijd op vakantie? Dan is een persoonlijk contact wel zo fijn!

Zonnige groet, Thérèse Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795 therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

agazine_NR18_Advertenties1/8_Face2Face.indd 1

13-07-20 07:06

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen - uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

VEEL PLEZIER OP DE DEVENTERWEG 81 LARENSE VEELKERMIS! PLEZIER OP DE 7245 PL LAREN

Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

LARENSE KERMIS!


VERENIGINGEN & STICHTINGEN

| 21

Kunnen we eind mei weer een wandel4daagse houden? Twee avondwandel4daagses en één dag met diverse wandelafstanden had de prille Stichting Wandel Dorp Laren mogen organiseren, toen het coronavirus roet in de wandelactiviteiten ging gooide. Even werd er nog geopperd om in

WDL houdt hierbij nauwlettend het

Het bestuur krijgt dit jaar één wijziging.

november de wandeltochten op een

advies van de KNWB (wandelbond)

Wim Vrielink die betrokken was bij de

zondag te houden, maar het bestuur

in de gaten waar de Stichting bij

oprichting van WDL heeft namelijk te

vond het risico te groot om dit door te

aangesloten is. Zo gauw het sein op

kennen gegeven om te willen stoppen

laten gaan.

groen gezet kan worden, gaat de

als bestuurslid. Wim heeft erg veel

wandelcommissie aan het werk en

werk verricht voor het in kaart brengen

Vol goede moed hadden we in januari

zullen we verdere mededelingen naar

van de mooie wandelroutes, waarvoor

een vergadering gepland om bezig te

buiten brengen.

hij dan ook altijd terecht veel waarde-

gaan met de voorbereidingen van de

ring kreeg. Wanneer we weer bij elkaar

wandel4daagse 2021. Maar ook nu

Het Covid-19 virus heeft één positief

mogen komen, kunnen we afscheid

blijft alles nog onzeker en moest de

punt naar voren gebracht en dat is

nemen van Wim, die ons trouwens

vergadering weer uitgesteld worden.

dat veel mensen er het afgelopen jaar

met raad en daad ter zijde blijft staan.

Toch blijven we positief en sluiten we

massaal op uit gingen om met name in

Tevens kunnen we dan ons nieuwe

het nog niet uit dat van maandag 31

de bossen te wandelen. Wat dat betreft

bestuurslid Berjan Jimmink begroeten,

mei tot en met 3 juni de derde wan-

konden wel eens heel veel mensen de

die samen met Peter van den Berg de

del4daagse nieuwe vorm kan worden

smaak te pakken hebben gekregen,

taken van Wim zal overnemen.

gehouden. Het zou al mooi zijn om

van hoe heerlijk wandelen is en zich

het alleen voor de jeugd van Laren en

dan ook bij activiteiten die het Wandel

omgeving te kunnen doen.

Dorp Laren organiseert aansluiten.

Good Goan! De reis wordt een jaar uitgesteld. te beginnen rondom het verhaal over deze jongeren, De beide Larense jongeren die op wereldreis zouden

die op pad gaan de wereld en het leven in.

gaan, hebben helaas hun koffers weer uit moeten pakken. De geplande reis op 24 en 25 april, te zien in het Kulturhus,

De uitvoering staat nu gepland op vrijdag 25 en zaterdag

kan door het coronavirus wederom niet doorgaan.

26 maart 2022. Nog even geduld dus en natuurlijk blijven de gekochte entreekaarten geldig!

Ze geven niet op! We hopen in het najaar van 2021 weer vol enthousiasme met de repetities en voorbereidingen

Good goan en tot ziens in maart 2022!


22 | ADVERTORIAL

Al bijna drie decennia uitgever van regionaal nieuws:

Artzet Media

Eric & Camilla Klein Nagelvoort geven wekelijks drie gerenommeerde huis-aan-huis kranten uit: de Bathmense Krant, Weekblad De Gids en Holtenextra. In totaal vallen de bladen op bijna 30.000 huishoudens op de mat. Ze zijn daarmee zeker een begrip in de regio! Dertig jaar geleden, in 1991, startte Eric met Artzet

in het voor ons bekende gebied”, zegt Eric. Camilla

Media. Destijds was hij, naast het uitgeven van

vult aan: “Als lokale uitgever zijn we erg betrokken bij

een lokale krant in Colmschate, ook als grafisch

het wel en wee van de verschillende dorpen. In het

vormgever betrokken bij de Bathmense Krant. In de

gebied van Weekblad De Gids, waar ook Laren onder

afgelopen dertig jaar heeft hij samen met zijn vrouw

valt, is Jacobien Woortman actief als acquisiteur.”

Camilla Artzet Media langzaam uitgebouwd.

Jacobien vertelt: “Het voordeel van drie titels is dat onze adverteerders ook lokaal kunnen doorplaatsen

Weetje!

Groene Graafschapkrant

tegen een scherp tarief. Een aantal Larense

In Laren is Eric geen vreemde. Hij

ondernemers maakt hier al gebruik van.”

werkte in de jaren ’90 intensief Kranten belangrijkste bron voor

samen met Freddy Ikink. Het

Binding met Laren

lokaal en regionaal nieuws.

idee ontstond om in Laren en

Al wonen ze nu in Holten, de binding met Laren is

omgeving een nieuwe krant te

eigenlijk altijd gebleven. “Wij zijn nog steeds lid van

Kranten worden juist in dorpen

starten. Deze kreeg in eerste

de ondernemersvereniging in Laren en wij doen

het meest gelezen vanwege het

instantie de titel ‘De Krant’. De

regelmatig een beroep op de producten en diensten

lokale karakter. Uit onderzoek

naam werd later veranderd in

van de Larense ondernemers. In de jaren dat we

blijkt dat ruim 83% kranten leest.

‘Groene Graafschap Krant’.

‘De Krant’ uitbrachten hebben we veel relaties

De meesten doen dat vanaf

Tien jaar lang werd deze krant

opgebouwd. ”

papier (82% uitsluitend op dat

uitgegeven. Eric vertelt: “Door

medium). Lezers hebben vooral

veranderende omstandigheden

Daarnaast heeft Ingri Imenkamp vroeger tijdens

interesse in lokaal nieuws en

hebben we destijds besloten om

haar studie Grafisch Vormgeving stage bij ons

huis-aan-huisbladen worden als

ons terug te trekken uit het gebied.

gelopen: “Ruim 15 jaar later hebben we nog steeds

de voornaamste bron gezien.

Ook omdat we uiteindelijk met

goed contact en inmiddels hebben wij zelfs een

Lezers van kranten bezoeken

de Bathmense Krant wekelijks in

samenwerking voor het nieuws in Laren. Over en

vaker winkels dan gemiddeld

Laren verschenen.”

weer delen we informatie”, vertelt Camilla. “Dus als u kopij heeft dat buiten de deadline van Laren!

(67% let op aanbiedingen van winkeliers in kranten)

Lokaal & betrokken

Magazine valt, stuur deze gerust in naar:

en meer dan de helft van de

Vorig jaar is Weekblad De Gids aan

redactie@weekbladdegids.nl.”

lezers neemt actie n.a.v. die

de portefeuille toegevoegd. “Met

advertenties.

de overname zijn we weer terug

(bron: onderzoek NOMmedia 2019).


ADVERTORIAL

| 23

Corona Helaas zorgt het coronavirus bij veel ondernemers voor onzekerheid, zo ook bij Artzet Media. Camilla vertelt: “Door de uitbraak van corona kwamen ook wij

Kracht van online en offline

in de problemen. We moesten schakelen

Online is Artzet ook erg actief:

om kosten te besparen. Doordat de

“Onze kracht is de combinatie van offline

Bathmense Krant en Weekblad De

en online. Als men bijvoorbeeld een

Gids voor een groot deel in hetzelfde

personeelsadvertentie plaatst, wordt

gebied uitkwamen hebben we besloten

deze ook op onze nieuwsportal geplaatst,

om tijdelijk deze overlap eruit te halen.

maar ook onze speciale Facebook

Zo zijn we toch nog aanwezig in het

Vacature pagina. In de toekomst gaan

gebied, maar besparen we op de druk-

wij onze online nieuwsportalen nog meer

en verspreidkosten. Hierdoor zijn we

uitbreiden, zodat we onze klanten op alle

als kleine uitgeverij nog in staat om

mediaplatforms kunnen bedienen.”

Eric Klein Nagelvoort

onze titels uit te geven. We hebben met onze kranten drie zeer sterke titels

Algemene informatie

en we vinden het belangrijk dat deze

Aanleveren redactionele informatie:

blijven bestaan. In Bathmen en directe

redactie@weekbladdegids.nl

Camilla Klein Nagelvoort

omgeving zijn we een onmisbare schakel in de nieuwsvoorziening van lokale

Aanleveren advertenties

verenigingen, stichtingen en bedrijven.

advertentie@weekbladdegids.nl

Datzelfde geldt ook voor de Holtenextra in Holten en Weekblad De Gids in het gebied

Voor vragen of meer informatie:

Eefde, Gorssel en Laren en omgeving.”

Tel. 06 55 11 37 72.

Raalterweg 6, 7451 CJ Holten

Jacobien Woortman


24 | AARDGASVRIJ L AREN

Een koe maakt meer dan melk alleen! De wereld van de energie leek soms wel te draaien om wereldwijde bedrijven. Maar de trend verandert. Energie hoeft niet van een multinational te komen. Energie zou misschien wel een ‘streekproduct’ moeten zijn. Niet alleen omdat transport altijd verlies betekent, ook omdat je het verdienen aan de buurman gunt.

Robbert Haijtink

Ik spreek met Knillis van der Burg en

aan gas. “Een mestvergister is

Robbert Haijtink. Knillis is werkzaam

eigenlijk een heel eenvoudig principe,”

bij CCS Energie-advies in Deventer.

legt Knillis uit. “Het is een silo met

Een jonge hond van het platteland

mest die geroerd wordt op zo’n 37

uit Friesland die zijn tanden in het

graden, lichaamstemperatuur.”

energievraagstuk heeft gezet.

Het biogas ontstaat uit de gisting

Robbert Haijtink is een agrarisch

van mest en wat overblijft is digestaat.

ondernemer in Laren aan de Kat-

Dit brengt meerdere voordelen met

gershoek. Beide zijn betrokken bij

zich mee. De boer kan zijn mest goed

het ontwikkelen van een BiogasHUB.

gebruiken want het overgebleven

Een heel mooi idee om het gebruik

digistaat kan een betere (want

van (fossiel) aardgas te beperken

snellere) meststof voor de bodem zijn

door groengas te produceren.

dan de mest zelf was. Groot voordeel is dat er geen mesttransport nodig is

De bio-mestvergister is al een ouder

en zo kun je een stapje verder komen

idee. Tot enkele jaren geleden vaak

in het proces van de ‘Vruchtbare

‘gevoerd’ met mest samen met allerlei

Kringloop Achterhoek’ waar Robbert

hoogwaardige gewassen zoals granen

aan mee wil werken. Bovendien kan

en snijmais. Die laatste zouden

de boer zijn groene biogas verkopen!

natuurlijk beter voor voedselproducten

Dat kan natuurlijk niet zomaar en

gebruikt kunnen worden. Vandaar

vandaar dat de ‘hub’ bedacht is. Een

dat de overheid nu de mono-mest-

gezamenlijk station waar het biogas

vergisters actiever stimuleert. In een

van verschillende boeren bij elkaar

monovergister gaat alleen mest;

komt om vandaar uit opgewaardeerd,

ander organisch materiaal mag er

verdeeld en verkocht te worden.

niet bij. De hogere vergoeding compenseert de wat lagere opbrengst


AARDGASVRIJ L AREN

| 25

Biogas heeft een lagere calorische

Laren niet het gas kunnen produceren

waarde dan fossiel aardgas. Om het

om alle huizen te verwarmen. Maar de

biogas in een gewone CV-ketel te

warmtevraag zal in de loop van de jaren

De projectgroep Aardgasvrij

gebruiken moet het dus eerst opgewerkt

minder worden. Doordat woningen veel

Laren van Wakker Laorne

worden naar aardgas kwaliteit. Dat is

beter geïsoleerd worden, wordt het

geen toekomstmuziek, het gebeurt al

gasverbruik aanzienlijk minder. Ook het

in eerdere installaties in het land

gebruik van elektrische apparaten zoals

(boerderijschaal en industriële schaal).

een warmtepomp, een inductiekookplaat

wat wordt er al gedaan in

Robbert legt uit dat het leveren van gas

en een zonneboiler voor het warm water,

ons dorp, en waarom willen

eigenlijk mooi aansluit op de bedrijfs-

beperken het gebruik van gas.

voering van de boerderij. “Een agrarisch

denkt na over Laren als ‘Wijk van de toekomst’. Maar

mensen duurzamer leven? In een serie gesprekken laten

bedrijf is altijd al een omvormer geweest

Biogas zou een groot deel van het aard-

van zonne-energie naar een andere

gasgebruik in Laren kunnen vervangen.

energievorm. Dat doe je ook door gewas

Dat betekent dat voor die gebouwen en

horen, Jaap Jonk sprak met

te laten groeien, of dat nou voor mensen

bedrijven het gasleidingennet ook goed

ze. Deze keer met Robbert

of voor dieren is. En bovendien, met het

moet zijn. Ook voor bedrijven die

maken van biogas hoef je niet je hele

afhankelijk zijn van gas voor hun productie-

bedrijf om te gooien en er is minder

processen kan biogas een uitstekende,

uitstoot van methaan, ammoniak en

duurzame vervanger zijn. Dan levert

CO2.”

de boer niet alleen melk, maar ook de energie. Voor Laren is de BiogasHUB

Het is dus denkbaar dat boeren samen

voorlopig nog een idee en er zijn nog

een dergelijke hub gaan exploiteren.

wel knelpunten. Maar het is wel een heel

Want om een dergelijk proces enigszins

mooi idee; een mooi stukje van de

efficiënt te laten verlopen is de mest

energiepuzzel die we samen gaan leggen.

van tenminste 500 koeien nodig. De agrarische ondernemers zouden dus

Wil je meer informatie ontvangen?

gezamenlijk een gasbedrijf kunnen

Neem gerust contact met ons op

runnen en het gas van hun mest als

via laren.aardgasvrij@gmail.com

streekproduct verkopen. Momenteel zouden alle koeien in de omgeving van

dorpsgenoten van zich

Haijtink, agrarisch ondernemer en Knillis van der Burg van CCS Energie-advies.


26 |

Veel mensen die op dit moment besmet zijn met coronavirus Covid-19 of dit net hebben doorgemaakt lopen tegen veel lichamelijke klachten aan.

Herstellen na corona onder professionele begeleiding • Fysiotherapie • Ergotherapie • Logopedie • Diëtiek

‘Echt iets voor de mensen betekenen in een kwetsbare tijd’

Deze behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.

06 43 21 53 85 (24/7 bereikbaar) rene@renemeutstegeuitvaartzorg.nl www.renemeutstegeuitvaartzorg.nl

Neem voor meer informatie contact met ons op: Solis Paramedisch centrum Laren Rengersweg 2 • 7245 AC Laren Tel. 0570 - 698 298 • info@zorggroepsolis.nl

agazine_NR20_Advertentie1/4_Solis_v02.indd 1

• Glas- en schilderwerken • Wand- en plafondafwerking • Spuitwerk • Planmatig onderhoud • Kleuradvies • 24 uur glasservice

Molenveld 14 7245 CA Laren (gld) tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl www.hekkelmanschilders.nl

29-01-2021 11:34 ReneMeutstege_Adv_¼-2.indd 1

05-02-20 13:18


VERENIGINGEN & STICHTINGEN

| 27

Fietsvierdaagse 'De Achterhoek' Natuurlijk hebben wij nog de hoop dat de Fietsvierdaagse van 3 t/m 6 augustus 2021 ‘gewoon’ door kan gaan, maar ook denken we alweer volop na over een alternatief. Vorig jaar hebben we, in samenwerking

Mocht het zo zijn dat wij onze reguliere

met Ondernemers Laren en de

fietsvierdaagse niet kunnen of mogen

werkgroep Recreatie van Wakker

organiseren dan zullen wij een dergelijk

Laorne, vier verschillende routes

alternatief zeker weer oppakken.

gemaakt en verspreid via ’t Langenbaergh, diverse VVV-kantoren en

Wij houden u op de hoogte via onze

diverse campings, hotels en B&B’s.

website en onze Facebookpagina.

Samen sterk, Laren schoon

Foto: HelemaalGroen.nl

'Veeg maor an' Motiveer elkaar met de gratis app!

Als werkgroep Leefbaarheid binnen Wakker Laorne organiseren wij in maart altijd onze bermenopruimactie. Dit doen wij tegenwoordig in samenwerking met SWL & Nederland Schoon. Als gevolg van de Corona pandemie heeft deze in 2020 niet plaats kunnen vinden. Dit jaar hopen wij nog een creatieve oplossing te verzinnen zodat Laren schoon wordt!

De app van HelemaalGroen maakt op een kaart direct zichtbaar waar

We komen tegenwoordig nog steeds veel zwerfafval tegen en door de komst van

jij zwerfvuil hebt geraapt. En dat

de mondkapjes zien wij deze jammer genoeg ook steeds vaker op straat liggen.

motiveert ook anderen die actief

De bermen, straten en paden schoon is iets waar we gezamenlijk aan moeten werken.

zijn in dat gebied. Alleen kun je niet veel, maar samen lukt dat wel: Je omgeving, buurt of dorp HelemaalGroen kleuren en houden. De app van HelemaalGroen

Want een schoon Laren ligt voor het oprapen! Daarom willen wij iedereen vragen om een steentje of in dit geval handje bij te dragen. Laten we beginnen met je rotzooi gewoon netjes in de prullenbak te gooien en mocht je nou een rondje aan het wandelen zijn? Neem eens een keer een klein zakje mee en gooi de rotzooi die je

maakt alle acties zichtbaar,

tegenkomt hier in. Op deze manier is de bermenopruimactie

van iedereen die zich inzet

hopelijk nooit meer nodig én houden we ons mooie dorp

voor een schone omgeving, met

leefbaar! Over de invulling van de actie dit jaar houden wij

een mooi en gezamenlijk resultaat.

jullie via de media van Laren op de hoogte.


28 | ADVERTORIAL

Tekst: Marieke Pross - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Peter Wolters: gediplomeerd specialist op gebied van ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding Oost-Nederland voortvarend van start Hij maakte vorig jaar een bijzondere carrièreswitch; Peter Wolters verruilde zijn horecabestaan voor de schoolbanken. Hij startte met zijn studie ‘Bestrijdingstechnicus’; de opleiding voor ongediertebestrijders en hij behaalde in oktober 2020 zijn diploma. Dat vormde ook direct de start van zijn eigen

grondige inspectie. Gewapend met zaklamp, loep

onderneming: Ongediertebestrijding Oost-

en warmtecamera ga ik op zoek naar bewijsmate-

Nederland. Zijn droom werd waargemaakt.

riaal, bijvoorbeeld keutels, nesten of knaagschade. Als de boosdoener is ontdekt, bespreek ik de

“Binnen de horeca werd voedselveiligheid en

aanpak voor de bestrijding en kijken we naar de

hygiëne steeds belangrijker. Daardoor kwam ik

mogelijkheden die het huis biedt om ongedierte

ook in contact met de ongediertebestrijder, die

te weren. Dit kenmerkt mijn werkwijze; ik wil het

daar ook weleens bij betrokken werd”, licht Peter toe. Zijn interesse voor dit bijzondere vak werd hiermee gewekt en hij

probleem bij de wortels aanpakken. Soms hoef je niet direct rigoureus in te grijpen, het begint vaak met een stukje advies en voorlichting.”

besloot de stap naar het zelfstandig ondernemerschap te zetten.

Afwisselende werkdagen Peter richt zich op alle ongedierte en komt op vele

Voorlichting maakt het verschil

locaties. De afwisseling maakt dit werk zo interes-

“Tijdens de opleiding leer je alles

sant. “Geen huis is hetzelfde en ook de omgeving

over de plaagdieren; anatomie,

speelt een rol. Is er bijvoorbeeld water in de buurt?

leefwijze, leefomgeving en bijvoor-

Ook huisdieren of kippen kunnen een bepalende

beeld overdraagbare ziektes. Maar ook

factor zijn”, verduidelijkt hij. Maar ook het reizen

wetgeving en natuurlijk de bestrijdings- en

“Improviseren heb ik geleerd vanuit mijn horeca-ervaring.”

van en naar het buitenland zorgt voor ongedierte.

weringsmaatregelen

“Zo komen bijvoorbeeld kakkerlakken en bedwant-

kwamen aan bod.

sen in huis. Wat je tegenwoordig ook steeds meer

Als mensen mij

ziet is dat mensen zwemvijvers hebben waar

inschakelen, neem ik

ratten ’s nachts feestjes bouwen. Door de urine

eerst de tijd voor een

van de ratten kan de Ziekte van Weil in het zwem-


ADVERTORIAL

water komen. Met een nachtcamera kan ik dan zien of er bij uw vijver ook feestjes gehouden worden”, legt Peter uit. Naast het werk voor particulieren, is Ongediertebestrijding Oost-Nederland ook inzetbaar bij bedrijven. “Boerenbedrijven zijn hier een voorbeeld van. Die hebben soms last van mollen in het grasland of ratten en muizen in de stallen en tussen het voer. Het ongedierte kan grote schade aanbrengen door bijvoorbeeld het overdragen van ziektes door muizen en ratten. Ook horecabedrijven kunnen mij inzetten voor plaagdierbeheersing in het kader van de HACCP. Dit is een verplichte hygiëneanalyse, zodat er voedselveilig gewerkt kan worden.” De afwisseling maakt zijn werk uitdagend. “Elke situatie is anders, geen opdracht is hetzelfde en daardoor word ik gedwongen telkens weer een andere tactiek te gebruiken. Observeren, improviseren en soms snel schakelen, dat heb ik meegenomen vanuit mijn horeca-ervaring.” De Achterhoek ziet Peter als zijn werkgebied. “Maar een uitstapje naar Deventer of Apeldoorn maak ik ook.”

Ongedierte Oost-Nederland Deventerweg 65, Laren Gld Tel. 06 19 80 47 63 info@ongedierteoost.nl www.ongedierteoost.nl

“Gewapend met zaklamp en loep ga ik eerst op inspectie.”

| 29


30 |

ST. STEFFENRIJDERS

St. Steffenrijders Op moment van schrijven mogen we weinig als leden van de St.Steffenrijders. Ponyclubleden en leden van de rijvereniging t/m 17 jaar mogen lessen volgen. De andere leden mogen individueel of in groepjes van 2 personen rijden. Daarnaast worden er wel 1 op 1 zitlessen

Evenementen 2021

georganiseerd. We hopen van harte dat het

Al is het nu allemaal nog onzeker, toch is Stichting

gauw weer gaat veranderen, want we missen

Ruitersport Evenementen Laren alweer druk bezig

de gezelligheid in en om onze manege.

met de voorbereidingen voor de evenementen van dit jaar.

Saneren dak rijhal van de manege

10/11 april

Stichting Ruitersport Belangen Laren en de leden

Springwedstrijden paarden en pony's

hebben besloten dat het dak van de manege

5/6 juni

gesaneerd moet worden. Dit zal in 2021 gereali-

Hippische Week Laren 2021

seerd gaan worden. In het voorjaar zal hiermee

Springwedstrijden paarden en pony's

begonnen worden. Op dit moment worden er

7 t/m 11 juni

op verschillende locaties naar dakbedekkingen

Avond dressuur wedstrijden paarden en pony's

gekeken om zo een goede keus te kunnen maken

16 juli

voor het nieuwe dak. Er komt veel bij een goed en

Avond 4/6 tal wedstrijden paarden en pony's

geschikt dak voor een manege kijken. Er moet rekening worden gehouden met lichtinval (dat er

Vrienden van de St.Steffenrijders

niet te veel lichtvlekken ontstaan in de rijhal), geluid

Een aantal leden zijn een concept aan het

(wanneer het regent en de hoeveelheid geluid dat

uitwerken waarbij mensen onze vereniging een

dan ontstaat), isolatie enzovoorts.

warm hart kunnen toe dragen. Zij kunnen “Vriend van….” worden. Dit houdt in dat zij een bedrag betalen waarvan een percentage ten goede komt aan de vereniging en de rest van het geld wordt besteed aan het organiseren van een uitje/ activiteit voor deze “Vrienden”. Hierover meer in de volgende uitgave van Laren Magazine.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Verwoldseweg 26, Laren (Gld) Aantal leden: circa 120 • Contact: info@ststeffenrijders.nl Facebook: StSteffenrijders • Website: ststeffenrijders.nl


VERENIGINGEN & STICHTINGEN

Het geet deur! Maar wel pas in 2022 De Laornse Dorpskwis is uitgesteld tot april 2022

Oorspronkelijk zou de Laornse Dorpskwis 15 mei

Daarnaast is de kwis in onze ogen iets voor alle

2020 plaatsvinden, maar dit is vanwege corona

mensen uit Laren, voor jong en oud. We willen ook

uitgesteld naar 2021. Het einde van de corona-

dat de oudere of kwetsbare mensen uit Laren zich

maatregelen zijn nog niet in zicht, dus de commissie

prettig voelen om volop mee te kunnen doen. Al

heeft besloten om de Laornse Dorpskwis uit te

met al gaan we dan liever voor een topeditie in

stellen tot 2022.

2022!”, aldus Ans Roekevisch.

Waarom pas in 2022?

Agenda 2022

“We hebben als commissie de verschillende scena-

Met potlood kun je vast de volgende data in je

rio’s besproken, bijvoorbeeld de kwis verplaatsen

agenda zetten: op 22 april wordt de kwisavond

naar het najaar of een volledige online versie.

georganiseerd. Vervolgens is op 13 mei de feest-

We zijn van mening dat de kwis zich onderscheidt

avond. Houd ook onze social media kanalen en

door de verschillende doe-opdrachten en de saam-

website www.delaornsedorpskwis.nl in de gaten

horigheid, ontmoeting en gezelligheid in het dorp

voor de meest actuele informatie.

gedurende de avond. Dat vinden we meer passen bij het voorjaar als het langer licht is, dan in het

Inschrijven is overigens nog steeds mogelijk,

najaar.

er zijn nog een paar plaatsen vrij.

LARENGELDERLAND.NL

Wij zoeken jou! Je woont misschien al je hele leven in Laren of Exel of misschien woon je er nog maar net. Je wilt anderen triggeren om eens kritisch over zaken na te denken of mee te denken. Je kent mensen met een bijzondere hobby of misschien heb je die hobby zelf. Je vindt het leuk om met mensen in contact

Ben jij diegene? Neem dan contact met ons op via

te komen, fysiek of alleen op papier. Je bent

redactie@larengelderland.nl. We willen je graag

enthousiast, nieuwsgierig en je hebt een frisse kijk

voorstellen aan ons redactieteam en toelichten

op zaken.

wat we doen.

| 31


Nu ook geopend op maandag van 12:00 tot 17:30 uur! Maandag: 12:00 tot 17:30 uur Dinsdag: 09:00 tot 17:30 uur Woensdag: 09:00 tot 19:30 uur Donderdag: 09:00 tot 17:30 uur Vrijdag: 09:00 tot 19:30 uur Zaterdag: 08:00 tot 14:30 uur Deventerweg 6, Laren (Gld) Tel. 0573 - 401498 • www.leoslook.nl

Magazine_NR19_Advertenties1/8_DoorDane.indd 1

oos-1 1

06-11-2020 15:59 Braakman.indd 1

16-11-17 09:03

DE VOORDELEN VAN AUTOVAKMEESTER •

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Tel. 0573 40 22 79 • www.autobedrijfmarcelhut.nl

MarcelHut.indd 1

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

Irma Nijland • Gezichtsbehandelingen

Tel. 06 14 65 17 78

• Deelbehandelingen

Adres salon: De Bakkerij 15, Laren Gld

• Henna brows

WWW.ATOPRECYCLING.NL

• Massages

Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

• Gellak

INSTALLATIEBEDRIJF

03-05-19 08:27

huidenbeautysalon-irma.nl f: huidenbeautysalonirma

Laren!Magazine_NR13_Advertenties1/8_IrmaNijland.indd 1 18-11-16 07:19

30-04-19 12:48

WITTENBERG V.O.F. •

Elektrische huishoudelijke artikelen

Radio - T.V. en Witgoed

Elektra - Gas - C.V.- Waterinstallatie

Materialen voor de doe het zelver

Propaan en campingaz (ook na sluitingstijd) Zutphenseweg 6, 7245 BL Laren (GLD) Tel.0573-401421

Boomkampsweg 6a, Laren (gld) Tel 06 - 51 96 32 82

• Huisairco • Autoairco • Bedrijvenairco Voor verkoop, onderhoud en reparatie van airco’s:

info@aircoharkink.nl www.aircoharkink.nl


DE DAG VAN... | 33

'De dag van...' een kijkje in het leven van een Larenaar. En net als 'de pen doorgeven' zal ook 'De dag van...' doorgegeven worden door de schrijver van het artikel. Deze keer is de eer aan...

De dag van...

MARTIN VAN LING Vanochtend werd ik voor mijn doen erg vroeg wakker. De afgelopen periode was hectisch en de werkdruk voor de komende weken blijft erg hoog. In 2019 ben ik gevraagd een managementsysteem te bedenken voor operatiekamers in ziekenhuizen. Eenmaal geïmplementeerd

management en vertrouwen in de mensen op locatie.

bleek dit een schot in de roos

Dat we nu in het buitengebied van Laren al weer enige

en na eerst een ziekenhuis in Nederland volgden opdrachten uit Zweden en Engeland. Met de uitbraak van corona was de verwachting

tijd glasvezel hebben helpt enorm, de bandbreedte die nodig is om onze systemen in de lucht te houden was met de oude ADSL ‘telefoonaansluiting’ niet meer mogelijk geweest. Natuurlijk is persoonlijk contact

dat alle projecten stilgelegd zouden worden, maar niets

gewenst en soms ook noodzakelijk, maar dan wel altijd

bleek minder waar. De stroom coronapatiënten moest

corona-proof.

gescheiden worden van de reguliere zorg waardoor een acute behoefte ontstond aan meer operatiecapaciteit.

Mijn dag vandaag? Het centrale systeem voor een

Wat volgde was juist meer werk, zo moeten in de komen-

ziekenhuis in de buurt van London is klaar en moet voor

de weken drie projecten in Engeland en een in België

verzending nog helemaal getest worden. Ook de

opgeleverd worden, begin juni weer eentje in Zweden.

beveiligde verbinding en een 4G backup moeten

Vroeg wakker worden is dus ook noodzaak!

ingesteld worden zodat de installatie volgende week ter plekke aangesloten en vanuit Laren in bedrijf gesteld

O ja, even voorstellen. Mijn naam is Martin van Ling,

kan worden. Tot slot controleren of alle afspraken met

oprichter van Hestia Domotica en Services. Al vanaf het

de lokale installateur

begin werk ik hoofdzakelijk ‘vanuit huis’ aan de Bielder-

nagekomen zijn en zo

steeg, tegenwoordig een groot voordeel. Persoonlijk

nodig bijsturen. O ja,

ben ik altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, verder

niet vergeten, kan de

gaan waar anderen staken en continu nieuwe kennis

expediteur zijn afspraken

vergaren. Zo is Hestia opgericht als systeem integrator

nakomen nu de nieuwe

met name gericht op de luxe woningbouw, de afgelopen

corona variant, de Brexit

jaren is juist de professionele dienstverlening hard

en de lockdown met

gegroeid. Over uitdagingen gesproken! Gelukkig hebben

avondklok het vervoer van

we van meet af aan bij alle installaties ingezet op ‘service

en naar Engeland wel erg

op afstand’ waarbij installaties ‘gewoon’ gemonitord en

moeilijk maken? Ik hoef me

onderhouden kunnen worden zonder fysiek op locatie

niet te vervelen, dus

aanwezig te moeten zijn. Dit bleek Hestia in de huidige

morgen weer vroeg op!

situatie een grote voorsprong te geven en juist het grote verschil te maken. Op dit moment leveren we een groot

Voor de volgende editie

project op in Engeland zonder ook maar één keer op

geef ik de pen door aan

locatie geweest te zijn. Dat vergt veel, niet alleen

Ad de Korte.

techniek maar ook goede voorbereiding, strak project


34 |

ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland".

Slootsmid maakt een reusachtige midwinterhoorn In opdracht van de Midwinterhoorngroep

Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen

Eibergen is Slootsmid gevraagd om een reus-

kunnen hier (gratis) gedeeld worden! Tevens heeft in iedere editie

achtige midwinterhoorn te ontwikkelen en te

een ondernemer de mogelijkheid een column te schrijven over een

produceren. Het eindresultaat is een Midwinter-

van zijn of haar producten. Wilt u hier informatie voor aanleveren?

hoorn op schaal van bijna 45 meter lang en met

Mail dan naar info@larenmagazine.nl

op het breedste punt een diameter van 4 meter. Het geheel bestaat uit een stalen buis constructie van 8 koppelbare delen, die straks geheel begroeid het stralend middelpunt van de Midwinterhoornplantage zal worden. Langs de N18 ter hoogte van Eibergen wordt op het moment hard gewerkt aan een complete Midwinterhoornplantage. Naast het ontwikkelen van mestbewerkingen mestverwerkingsmachines is dit project voor Slootsmid een mooie uitdaging.

www.slootsmid.nl

De hakbijl is overgedragen! Na bijna 34 jaar eigenaar te zijn geweest van een mooie, ambachtelijke slagerij waar nog steeds geslacht wordt, werd het tijd voor een nieuwe stap. De spreuk luidt niet voor niets: ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Wij zijn erg blij dat we in onze zoon Martijn een opvolger hebben gevonden en dat hierdoor onze keurslagerij blijft bestaan. Martijn die al vanaf 2016 thuis werkzaam is en dus inmiddels een bekend gezicht voor iedereen, heeft per 1 januari 2021 het stokje (hakbijltje) overgenomen. Met al ruim 10 jaar ervaring in het slagersvak, is Martijn klaar voor de uitdaging om een eigen zaak te runnen en zelf de touwtjes in handen te hebben. Wat is er leuker dan je eigen draai aan je passie te kunnen geven. Dit zie je ook terug in de toonbank aan de heerlijke zelfgemaakte maaltijden, specialiteiten en grote stukken vlees voor op de barbecue. Mocht het nodig zijn, dan kan hij altijd om raad vragen, want we stoppen nog zeker niet met het uitoefenen van ons prachtige vak. Zoals u ziet nemen we dus nog geen definitief afscheid; we blijven in de winkel en achter de schermen actief betrokken! We wensen Martijn heel veel succes en hopen dat u net als voorheen de weg naar Keurslager Van de Pol weet te vinden. - André en Henriette van de Pol

www.keurslagervandepol.nl


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND | 35

Door Dané Schoonheidssalon

Lid worden van de Ondernemers Laren?

Mijn naam is Dané Oortgiesen,

Dat Laren een ondernemend dorp is hoeven we jullie niet meer te

21 jaar en eigenaresse van

vertellen. Maar dat de Ondernemers Laren 175 leden heeft, wij het

DoorDané sinds 2019. Vol passie

enige dorp in de omgeving zijn die geen leegstand van winkels kent

en genoeg energie. Ik ben gediplo-

en diverse grote evenementen vrijwillig door onze eigen bewoners

meerd schoonheidsspecialiste vanuit

georganiseerd worden, getuigt van hele actieve en ondernemende

de ANBOS branche en start dit jaar

inwoners!

met HBO Huidtherapie op de hoge school in Utrecht. Ik richt mij op schoonheidsbehandelingen,

Iedereen die ingeschreven staat bij de KVK en in Laren woont of

huidverbetering en huidadvies. Sindskort heb ik twee nieuwe

werkt mag zich aansluiten bij de club. De grootste activiteit van de

apparaten in de salon aangeschaft waardoor ik mij nu ook mag

vereniging is de organisatie van de kermis. Maar het blijft voor de

richten op definitief ontharen door middel van IPL / SHR en

ondernemers niet bij de organisatie van de kermis. De jaarplanning

microdermabrasie met steriele kristallen in plaats van dat er

begint met de nieuwjaarsreceptie voor de leden in januari. In het

met naaldjes gewerkt wordt. Service en kwaliteit staan hoog

voor- en najaar vinden de ledenvergaderingen plaats, vaak in

in het vaandel in mijn salon. Door de diverse behandelingen

combinatie met een bedrijfsbezoek bij een van de leden of een

kan jij zelf kiezen welke behandeling het beste bij jou past.

betrokken bedrijf. In november wordt de intocht van Sinterklaas

Ga je voor de ontspanning of richt jij je op een doel om jouw

georganiseerd. Tijdens de donkere dagen in december brengt de

huid te verbeteren? Alles is mogelijk. Samen maken wij een

vereniging licht in het dorp door het ophangen van verlichting en

behandelplan op maat!

plaatsen van verlichte kerstbomen. Op verzoek (van leden) worden

info@doordane.nl • tel. 06 36 33 73 48

er trainingen georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van social

www.doordane.nl

media. Vaak zijn deze trainingen kosteloos voor leden.

Boerderijwinkel Woestenenk Verrassend vers.

Het evenemententerrein aan de Verwoldseweg is in het bezit van de vereniging. Dit terrein wordt zo’n 10 keer per jaar verhuurd voor diverse activiteiten. Ook beschikt de vereniging over 125 dranghekken die verhuurd of uitgeleend worden.

Lekker lokaal. In onze boerderijwinkel aan de

We zijn altijd bezig met de vraag; hoe houden we Laren levendig,

Marsmansteeg 2 vind

gezellig en op de kaart? Mooi verhaal maar nu even in ’t kort:

je zowel groente en fruit, vlees, zuivel en nog vele andere streekproducten.

Wat krijg je voor je lidmaatschap:

Lokale producten zijn eerlijke en

• • • • •

verse producten met een verhaal. Afgelopen jaar is de familie Woestenenk begonnen met een Boerderijwinkel. De verkoop van aardappelen was er altijd

Contact met mede-ondernemers Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie Als lid ben je automatisch een Anjager van de kermis Jaarlijks bedrijfsbezoek bij één van de mede-ondernemers Je draagt (in)direct bij aan de ontwikkeling van het dorp Laren.

al, maar nu is er een groter assortiment. Met onder andere groente en fruit en diverse lokale producten. Alle producten

Wat krijg je niet:

zijn afkomstig van bedrijven op 'steenworp afstand' van

• • •

Woestenenk. Daarnaast heeft Woestenenk ook eigen producten waaronder 'Achterhoekse chips' en 'Loarnse pasta'.

Saaie netwerkborrels Veel vergaderingen Extra verplichtingen.

Beide gemaakt met de eigen grondstoffen van Woestenenk Aardappelen. Nieuwsgierig? De boerderijwinkel is op werk-

En dit alles voor maar € 125,- per jaar!

dagen geopend van 08.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Hoe je je kan aanmelden? Stuur een mail met je gegevens aan:

www.woestenenk-aardappelen.nl

secretariaat@ondernemerslaren.nl


36 |

VERENIGINGEN & STICHTINGEN

Deo Gratias Als koor Deo Gratias laten we graag

Iedereen voelt zich wel eens een dag

iets van ons horen. Het liefst letterlijk,

wat minder

door te zingen, maar helaas is dat op dit

Een dag, soms meerdere dagen of wat langer

moment nog niet mogelijk.

Dan is het net of alle zorgen zo zwaar op

Omdat we het kerkkoor van Laren

onze gewone gesprekken vinden we

je drukken

zijn, zorgen we dat er elke maand

het soms moeilijk om te vertellen wat

Het ene probleem volgt het andere op

iets over ons in Kerkklanken komt

het geloof voor ons betekent. En dat

En je ziet het niet meer zitten

te staan. Daarvoor hebben we een

mag ook een vrije vertaling zijn, een

En wat is het dan, dat je er opeens

schema gemaakt, zodat alle leden

vertaling die bij jezelf past. Hiernaast

anders

om de beurt in tweetallen voor kopij

onze vrije vertaling van het heel

tegenaan kunt kijken

zorgen. Een hele mooie bijdrage kwam

bekende lied: “You raise me up”

Dat het lijkt of je weer lichter wordt van

vorig jaar van de hand van Tine en

binnen:

Betsie. Misschien heeft u het toen in

Wanneer je nu toch in de sfeer van dit

Je hoort de vogels weer gewoon fluiten

Kerkklanken gelezen, maar velen zullen

lied bent, zoek het lied dan even op

Je ziet de mooie wonderen in de natuur

het niet gelezen hebben. We willen u

YouTube onder Deo Gratias Laren –

Het voelt of je hart opzwelt, je hebt weer

dit niet onthouden, dus hieronder dit

You raise me up. Dat is een opname

vertrouwen

artikel:

van een dienst in Borne uit 2011,

Vertrouwen in jezelf, vertrouwen dat je

maar het is en blijft Deo Gratias!

er niet alleen voor staat

Een groet van Deo Gratias!

Hoe kun je dat nu aan iemand uitleggen

Als koor willen we fijn zingen en

Deo Gratias wil natuurlijk weer heel

Die blijdschap die je voelt

christelijke boodschappen vertellen.

graag samen zingen, maar we zullen

Je voelt je gedragen, niet alleen meer,

Dat kan over de mooie dingen van het

daarin de landelijker richtlijnen

weer

leven gaan, zoals liefde en vriendschap,

met betrekking tot corona volgen.

vooruitzicht

maar vooral ook over wat wij voelen in

Voorlopig weten we nog niet wanneer

Dit moeten we ook niet proberen te

het geloof. En die dingen zijn vaak lastig

dat zal zijn, maar áls we weer kunnen

verklaren

onder woorden te brengen. Daarom is

zingen, zullen we dat zeker kenbaar

Dit mogen we gewoon voelen

het zo fijn om te kunnen zingen. Want

maken. Temeer, daar we dan met ons

Al zingend….

hier geldt het simpele: “als je het niet

Project beginnen. Maar ook daarover

Welke woorden je ervoor gebruikt

kunt zeggen, zing het dan maar”. In een

volgt meer informatie zodra we

Wie Diegene ook is, die jou helpt:

lied wordt soms heel prachtig verwoord,

kunnen beginnen. Een ieder die mee

Voel je lichter en zing!

wat we misschien sprekend nog maar

wil zingen is dan van harte welkom.

stotterend kunnen zeggen. Want in

Kleuren, verven en plakken voor Pasen In deze tijd kan iedereen zoveel kleur als mogelijk is

Lever deze voor 26 maart in bij ons grote ei, in de hal

gebruiken. Knutsel jij/u daarom met ons mee?

bij Plus Beuzel. Alle ingeleverde kleurplaten hangen

We hebben een speciale tekening ontworpen die

we dan op bij Talma en ‘t Ruempol , zodat het er daar

ingekleurd/geverfd/beplakt kan worden. Deze

deze Pasen gezellig uitziet, en ook zij weten dat er aan

tekening is van 18 tot 25 maart bij Beuzel af te halen

hen gedacht wordt.

of te downloaden via onze site www.larenenoranje.nl.


IK GEEF DE PEN DOOR... | | 3737

ereld en van wie ik “de pen” kreeg om eens iets over Met dank aan Ruth van der Beek, die ik ken via de paardenw d ik al uitgebreid met een artikel over mijn eigen ston llig Toeva n. Lare blad e mooi het voor llen verte te elf mijz eiden over meer persoonlijke dingen. advocatenkantoor in het vorige nummer. Dus ik kan nu uitw in het Deventer Ziekenhuis. Ik woonde toen in Leónie Denise Bunnik - van Meggelen, geboren op 3 juli 1978 verhuisd, in Loo-Bathmen. Fijn in het buitengebied Zutphen. In de zomer van 1984 zijn wij naar de Looërmark ette van Meggelen, wonen er nog steeds. Mijn twee met het zwembad op loopafstand. Mijn ouders, Koos en Bab jaar jongere broer Dennis woont al jaren in Deventer. later naar de Waerdenborch in Holten. Ik reed Vanuit de Looërmark gingen we eerst naar de Looschool en Bathmen bij de Oude Molen. Voor school in ters nrui Mole de club Pony de van lid was en pony tiek inmiddels fana Mavo. Halverwege kwam ik erachter dat leren mij had ik niet zo’n interesse en dus startte ik met moeite op de o. Uiteraard wel in de 4e klas blijven zitten. Maar Hav de op door jk vroli ik ging zo en g afgin kelijk mak best toch en zag ik niet zo zitten. Daarom deed ik 5 en 6 VWO met vlag en wimpel geslaagd. Studeren naast het paardrijd achteraan. Ondertussen had ik een bijbaan bij mijn in één jaar op het volwassenonderwijs in Deventer er maar Zutphen, toen met kantoor aan de IJsselkade 28a te vader op kantoor. Mijn vader was gerechtsdeurwaarder in studie journalistiek en geschiedenis, heb ik een de en ten rech ie stud de en tuss elde twijf ik at Omd hen. Zutp iekeuze was duidelijk. tussenjaar full time als incassomedewerker gewerkt. De stud enden thuis. Niet alleen omdat ik de drukte van de In Utrecht zat ik doordeweeks op kamers en was ik in de week llig bij mijn huidige man Marcel Bunnik te zijn. geze om ook al voor r Maa . was zat wel n dage paar een na stad oor van mijn vader en vlak voordat ik ging Marcel en ik kenden elkaar al een tijdje als collega’s op het kant en getogen in Lochem, reed fanatiek paard en zo studeren sloeg “de vonk” tussen ons over. Marcel is geboren nieuwbouwhuis aan de Heidehoflaan in Barchem gingen wij na het afronden van mijn studie in 2003 in een wonen. Ik was inmiddels als advocaat aan de slag gegaan. de paarden van Marcel bij huis te hebben, namen Omdat het altijd onze droom was om buitenaf te wonen en hebben twee jaar bij super lieve mensen in een heel wij in 2010 de stap om ons huis in Barchem te verkopen. Wij urd gezeten, terwijl wij op jacht waren naar een kleine aanbouw op een boerderij achter de Wildenborch gehu Holterweg 82 in het buitengebied van Laren. Na een geschikt object. Dat werd onze huidige woonboerderij aan de eindelijk de paarden bij huis staan. Sinds 2012 wonen intensieve verbouwing en plaatsing van een schuur, konden wij dan ook met heel veel plezier op de Larense Broek. en gaan Onze kinderen Martijn en Maud zijn inmiddels 6 en 4 jaar n! met de kinderen uit de buurt naar de Branink. Lekker in Lare via de Ik geef de pen door aan Mayra Schoolen. Wij kennen elkaar kinderen en hebben ook zakelijk goed contact met elkaar. Hartelijke groet, Leónie


Samen op zoek, naar het middel dat bij jou past!

Heerlijker kan het niet!

Coaching Begeleiding Workshops

Eigen-Ruimte

Zelfgemaakt Italiaans ijs!

Marian Reurslag-Hoekman Vreebroek 2, Laren(Gld) • Tel. 06 30 69 94 97

Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427

info@eigen-ruimte.nl • www.eigen-ruimte.nl

www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

sporten in een Gemoedelijke achterhoekse sfeer

terie_LarenMagazineNR9_Adv.indd 1

30-04-18 13:51 Laren!Magazine_NR20_Advertentie1/4_EigenRuimte.indd 1

02-02-2021 07:29

EEN KLEINE GESCHIEDENIS OVER ONZE TROUWSTE VRIEND, DE HOND

3 APRIL - 31 OKTOBER

KOM VOOR EN BLIJF DORPSSTRAAT 39 ALMEN WWW.MUSEUMSTAAL.NL DI- ZO 11.OO - 17.00 UUR

+

SPORTEN IS NU OOK MOGELIJK IN ONZE VERNIEUWDE BUITENGYM!

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66


PELS & PLUIM | 39

Larense Rode Nieuw Zeelander als model Je zou het ook een streekproduct kunnen noemen, de kaartenlijn van Tine van Houselt. ‘Made in Laren’ zijn de prachtige kaarten met daarop tekeningen van kippen, koeien, honden, poezen en konijnen. Kunstenares en melkveehouder Tine van Houselt

Na deze voorbereiding gaat ze aan de slag en

zocht een mooi sprekend konijn in een roestbruine tint

schildert zij het dier. Soms is het lastig de juiste warmte

om model te staan voor een door haar te maken kaart.

van een dier erin te leggen vertelt ze. Bij deze Rode

Haar al bestaande kaartenlijn was weer aan uitbreiding

Nieuw Zeelander ging het redelijk vlotjes. Gemiddeld

toe, en wel met een konijn. Uiteraard is dan ‘Pels en

duurt het 5 dagen voordat Tine tevreden is en het

Pluim Laren’ de beste keuze om aan te kloppen voor

schilderij af is. Dan gaat het drukproces in werking

informatie en medewerking. Zij vond bij Johan en

en komt er een kaart van de pers in een drukkerij. De

Marjan Holmer exact wat ze zocht, een middelgroot

kaarten inclusief enveloppe zijn verkrijgbaar bij diverse

roestbruin konijnenras: Rode Nieuw Zeelander.

Welkoopwinkels in Nederland en o.a. de Marskramer in Laren. Bestellen via www.tinevanhouselt.nl kan ook. Tine schildert ook koeien, honden, kippen, poezen, paarden, schapen, enz. Zelfs verkeersborden met daarop uw favoriete dier zijn een optie. Stuk voor stuk unieke exemplaren en daarmee ook bijzondere cadeaus. De Rode Nieuw Zeelander kaart is “Daan” genoemd door Tine. Al weer een product van Larense bodem. Larens Next Top model zullen we maar zeggen. Dus dierenliefhebbers, wilt u eens iets anders versturen dan een kaartje met een bloemetje erop, stuur “Daan”

The making of: van foto tot kaart

en u komt origineel met een Laorns product voor

Eerst maakte Tine een serie foto’s waar de Rode Nieuw

de dag.

Zeelander ongedwongen op stond. De meest geschikte foto liet ze vervolgens sterk vergroot printen door een

Voor informatie over raskonijnen, hoenders,

drukkerij. Zo kan ze goed alle details zoals snorharen

sierduiven, cavia’s en sier- en watervogels, bent

en de dynamiek van het dier bestuderen tijdens het

u van harte welkom bij Pels en Pluim Laren Gld.

schilderen.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1961 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren • Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl


40 | HET GEZIN ACHTER

Tekst: Nena Keessen - Van Kees

“Het gezin achter... Jan Koeslag Menig hekwerk of schutting in Laren en omgeving is in de afgelopen zes jaar door Jan Koeslag geplaatst. Sinds 2015 is Jan zelfstandig ondernemer onder de naam “JK Montage”. Boer in Denemarken Vanaf zijn 20e was Jan boer. Eerst op het ouderlijk

Jan maakt schuttingen, overkappingen, hekwerk,

bedrijf aan de Katgershoek en later met zijn gezin

afrastering, toegangspoorten en alles waar hij nog

in Denemarken. “Ik wilde graag groeien en zag die

meer voor gevraagd wordt. “Als ik gevraagd word om

kansen in Denemarken”, vertelt Jan. In 1999 kwam

een straatje te leggen of een speeltoestel te maken,

het gezin terug; Jan moest weer werk zoeken. “Ik had

dan doe ik dat ook.”

alleen de Middelbare Landbouwschool gedaan en via broer Henry kon ik aan de slag bij Haverslag: een

Jan (60)

afrasteringsbedrijf.” Jan werkte daar vijftien jaar, later

Jan is al een lange tijd gescheiden van de moeder van

ook op kantoor als uitvoerder en planner. “Daar kreeg

zijn kinderen. Inmiddels is hij 11 jaar samen met Stineke

ik ook al te maken met alles wat er komt kijken bij het

Wichers(60). Stineke werkt bij bakkerij ten Broeke.

hebben van een onderneming: inkoop, verkoop,

Stineke heeft zelf drie kinderen: Dianne (43), Henry

calculatie et cetera.”

(41) en Willem (38) en inmiddels ook twee kleinkinderen. Haar hobby’s zijn breien, wandelen,

In 2015 begint Jan voor zichzelf

zwemmen, het onderhouden van een groentetuin en

Haverslag ging in 2015 failliet. “Ik kwam in de WW, daar

ze past één dag in de week op haar kleinkinderen.

zat ik niet op te wachten. Ik kreeg op dat

Als Jan tijd over heeft rijdt hij graag motor en staat

moment ook al wat vragen van

hij geregeld langs de lijn om bij zijn zoons voetbal te

mensen: ‘kun je dit voor ons maken?’. Ik dacht; waarom ga ik niet voor mezelf verder. Ik was

kijken. “En we hebben afgelopen jaar een camper gekocht en hopen daar dit jaar meer mee op pad te kunnen”, vertelt hij.

toen 55 en je ligt dan ook niet zo geweldig meer in de arbeids-

Trots op hun vader

markt. Ik besloot op advies van

Beide kinderen helpen Jan af en toe met een klus.

Johan Ikink voor mezelf te beginnen.” In het begin verhuurde Jan zichzelf nog regelmatig aan collegabedrijven, maar na verloop van tijd kreeg hij zoveel aanvragen binnen dat hij daar geen tijd meer voor had.

“We ondersteunen dan met hand en spandiensten. Proberen het werk te verlichten”, vertelt Mark. Jan vindt het mooi dat zijn zoons hem af en toe helpen. “Het is gezellig en fijn dat de jongens mij soms helpen. Al gaat het werk er niet altijd sneller van”, lacht hij. Lars vertelt: “Wij kennen natuurlijk het verleden van pap.

“Als je ziet wat hij nu bereikt heeft, kan je daar alleen maar trots op zijn” – Lars

En als je ziet wat hij nu bereikt heeft, kan je daar alleen maar trots op zijn. Hij is wel een voorbeeld voor mij. Hij heeft laten zien wat je met hard werken kan bereiken. Daar kunnen wij alleen maar respect voor hebben.”


HET GEZIN ACHTER

Mark (31)

Lars (28)

Oudste zoon Mark

Jongste zoon Lars is begeleider

is projectleider bij

bij de JP van den Bent stichting.

Siers Telecom in Olden-

“Ik ondersteun cliënten die een

zaal. Hij houdt zich hier

vorm van autisme en/of een licht

bezig met grootschalige (zakelijke) glasvezel-

verstandelijke beperking hebben.

projecten. Ook is hij betrokken bij allerlei ontwikkelingsprocessen, zoals bijvoorbeeld de ontwik-

De cliënten wonen zelfstandig maar hebben begeleiding nodig in alledaagse

keling van een nieuw workflow systeem. Na zijn studie

dingen”, zegt Lars. Nadat hij de opleiding sport &

commerciële economie heeft hij een tijd gewerkt als

beweging coördinator had afgerond, wist hij niet zo

projectleider bij LOC7000 in de evenementenwereld. In

goed wat hij wilde. Hij is toen bij Wila in Lochem terecht

zijn vrije tijd voetbalt hij bij Witkampers 3 en stapt hij graag

gekomen, waar hij zeven jaar als machine operator

op de mountainbike of racefiets. Mark is bijna zeven jaar

gewerkt heeft. Hij voetbalt in Witkampers 3 en houdt

samen met Renske uit Haaksbergen.

van motorrijden en sporten. Lars is bijna negen jaar samen met Annemie uit Diepenheim.

Renske Put (27) Renske is jongerencoach bij de Gemeente Enschede. Hierbij

Annemie Lammertink (26) Annemie werkt als dierenartsassistent

begeleidt ze jongeren die ‘van niks

paraveterinair bij de dierenartsenpraktijk

leven’ op alle leefgebieden om

in Laren. Ze is gespecialiseerd in katten-

weer een stabiel leven te krijgen.

gedrag. “Als er gedrag gerelateerde proble-

“Dit zijn jongeren die nergens

men zijn met katten, dan verwijst de dierenarts

geregistreerd staan en vaak geen

vaak naar mij”, vertelt ze. Ook is ze kattenoppas aan

werk, inkomen, studie of soms zelfs geen

huis, bijvoorbeeld als mensen op vakantie gaan. Lars

woning hebben. Ik probeer ze dan op te sporen

en Annemie hebben vier jaar aan de Sekmaatsteeg

en te helpen”. Haar hobby’s zijn fietsen, bootcamp, koken

gewoond en wonen nu 2,5 jaar op het Schoneveld in

en ze heeft een gezellige vriendinnengroep om zich heen

Laren. Annemie’s hobby’s zijn hardlopen, koken en ze

waar ze graag tijd mee doorbrengt. Samen wonen ze in

houdt van lekker eten en gezelligheid met vriendinnen

Deventer.

en collega’s.

| 41


42 | ADVERTORIAL

V.l.n.r. Diëtist Carlien Mentink, huisartsen Daan de Iongh, Roel de Vries, Maaike Schaap, fysiotherapeuten Marloes Nijenhuis en Joel Kuiper.

Een programma op maat voor een blijvende leefstijlverandering en een gezonde leefwijze. Gericht op de lange termijn en op een laagdrempelige wijze. Een aantal Larense zorgondernemers zet de stap

mensen al in beeld bij de huisarts, vanwege een te

om mensen met overgewicht een steuntje in de

hoge bloeddruk of diabetes. Medicatie kan helpen,

rug te bieden en introduceert een gecombineerd

maar we weten ook dat leefstijl hier een grote rol

leefstijlprogramma. Met veel enthousiasme lichten

in speelt. Het programma kan bijvoorbeeld ook

zij hun bijzondere plannen toe.

ondersteuning bieden aan mensen met obesitas; die kwetsbaarder zijn in deze coronatijd. Het RIVM

Het leefstijlprogramma SLIMMER richt zich op volwassenen met

De kosten voor het programma worden volledig vergoed door de zorgverzekering

moedigt dit soort programma’s trouwens ook aan”, licht huisarts Maaike Schaap (Medisch Centrum

overgewicht (BMI 25-30),

Westermark) toe. Zij is één van de initiatiefnemers,

een verhoogd risico

samen met fysiotherapeuten Marloes Nijenhuis en

op type 2 diabetes,

Joel Kuiper (Solis Paramedisch Centrum) en diëtist

hart- en vaatziekten,

Carlien Mentink (Solis Paramedisch centrum). Met

of aanwezigheid van

elk hun eigen specialisme wordt er goed samen-

slaapapneu en/of

gewerkt met altijd de cursist als uitgangspunt.

artrose en volwassenen met obesitas (BMI 30-40). “Soms zijn deze

“Wij hebben de opleiding tot leefstijlcoach gevolgd en zijn daardoor ook nog bewuster geworden van onze eigen leefstijl”, lacht Marloes.


ADVERTORIAL

| 43

Tekst: Marieke Pross - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Gecombineerd leefstijlprogramma brengt een gezonde(re) leefwijze dichterbij

Zorgondernemers in Laren bundelen krachten voor mensen met overgewicht

gekeken wat er bij jou als persoon past.

binnen het programma. Diëtist Carlien

Samen op weg naar een

Omdat het belangrijk is om ook na het

adviseert op het gebied van voeding.

gezonde leefstijl

programma te blijven bewegen, komt

“En dat is geen strak dieet; we willen

Het samen doen is tegelijkertijd ook

er in één van de lessen een buurtsport-

juist zo dicht mogelijk bij het bestaande

de kracht van het leefstijlprogramma.

coach om te vertellen over het bewee-

eetpatroon blijven en zoeken samen

“Er zijn (online) groepsbijeenkomsten,

gaanbod in de buurt. Ook is er contact

naar een verantwoorde manier van

mensen kunnen ervaringen én moei-

met verschillende sportverenigingen in

eten. Mijn doel is om mensen te leren

lijke momenten delen. Dat stimuleert

de buurt.

waar ze op kunnen letten, zodat ze zelf

enorm”, zegt Marloes. Het programma

de juiste keuzes kunnen maken. We

duurt twee jaar, waarbij er zowel indivi-

“We laten mensen niet los, we blijven

doen dat stap voor stap om het ook

duele consulten zijn als groepslessen.

- gedurende de twee jaar dat het

voor de lange termijn haalbaar te

De eerste zes maanden zijn er wekelijks

programma loopt - begeleiding bieden.

maken.”

bijeenkomsten, daarna worden de

Juist omdat je een gedragspatroon niet

contactmomenten afgebouwd. Onder

zomaar doorbreekt. Als mensen terug-

Extra stimulans

begeleiding van een fysiotherapeut/

vallen zijn wij er ter ondersteuning.”

Om de stap naar een gezonde leefwijze

leefstijlcoach worden er presentaties en beweeglessen gegeven en wordt

makkelijker te maken, worden de kosten Ook voeding speelt een belangrijke rol

voor het gecombineerde leefstijl-


44 |

Naamloos-1 1

17-11-16 11:53

9.

7

op basis van 300+ beoordelingen

SLETTENHAAR

Lochemseweg 161c, 7217 RE Harfsen 0573-431704 www.garageslettenhaar.nl/harfsen


ADVERTORIAL

Body Mass Index (BMI) berekenen Wil je weten of je een gezond gewicht hebt? Je deelt je gewicht in kilo’s door het kwadraat van je lichaamslengte in meters.

| 45

“Tijdens het tweejarige programma blijven we mensen begeleiding bieden. Het doorbreken van je gedragspatroon kost tijd.”

Je weegt bijvoorbeeld 75 kilo en je lengte is 1.80 meter. De

programma vergoed vanuit de

berekening ziet er dan als volgt

basisverzekering waarbij ook het eigen

Vanwege de coronamatregelen is de

uit: 75 kilo / (1.80 x 1.80 meter)

risico niet betaald hoeft te worden. Het

verwachting dat er in kleine groepjes

= 23.1. Een gezond BMI voor

wordt dus eigenlijk volledig vergoed.

gestart wordt. De groepsgrootte is

volwassen ligt tussen de 18,5 en

“Een mooie bijkomstigheid, dat het

afhankelijk van de RIVM richtlijn t.a.v. de

de 25. Met een BMI boven de

belang hiervan nog eens extra

groepsgrootte op dat moment. Het is

25 kun je - in combinatie met de

onderstreept”, vertelt Marloes.

eventueel mogelijk dat het programma

aanwezigheid van risicofactoren

“Aanmelden kan – na een medische

deels digitaal wordt aangeboden.

- deelnemen aan het gecom-

check- via een doorverwijzing van

bineerde leefstijlprogramma.

de huisarts. Je ontvangt van ons

Samen met de huisarts wordt

instructies om je aan te melden, maar

gekeken of je hiervoor in

dat is heel eenvoudig”, legt Maaike uit.

aanmerking komt. De initiatiefnemers starten in het voorjaar met de eerste groep. “Een mooi moment om de goede voornemens in de praktijk te brengen. We verwachten positieve resultaten. Ook wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een gezonde leefstijl als alternatief medicijn kan dienen. Daar sluiten we ons graag bij aan”, verduidelijkt Joel.

Solis Paramedisch centrum Laren Rengersweg 2 7245 AC Laren Tel. 0570 - 698 298 info@zorggroepsolis.nl www.zorggroepsolis.nl


46 | 46 | DE BRANINK

Onverwachtse sluiting... Onverwacht krijgen wij te horen dat de scholen vanaf woensdag 16 december weer dicht moeten. Oftewel geen kerstontbijt en kerstfeest. In plaats daarvan moet alles worden opgeruimd en worden de spullen voor onderwijs op afstand klaargelegd. Er wordt keihard gewerkt met de leerlingen en het team en het is ons gelukt. Alle

door! Geweldig om te zien hoe enthousiast de leerlingen zijn.

werkboeken, etuis, agenda’s, leesboeken, schriften en

De kleuters hebben een werkboekje en een knutselwerkje

Chromebooks zijn mee naar huis gegaan. We zijn klaar voor

meegekregen en kunnen samen met papa of mama op

de vakantie en klaar om ons onderwijs digitaal voort te zetten...

Onderbouwd Online werken aan doelen. Daarnaast hebben zij online in groepjes af en toe een gesprekje (spannend!) met de

Maandag 4 januari...

juf. Ditzelfde geldt voor onze groep 3. Zij krijgen instructies van

Het is zover, we gaan online, na een heerlijke vakantie te

papa of mama via Veilig Leren Lezen en rekenen en hebben

hebben gehad! Elke leerling van groep 3 tot en met groep 8

eveneens af en toe een online meeting met de juf.

beschikt thuis over een Chromebook van school. Geen ruzie meer wie nu op de laptop of tablet mag. Alle leerkrachten

We hebben veel mooie foto's ontvangen van onze hardwerkende

proberen een normale schooldag te simuleren.

kinderen! Het online lesgeven in samenwerking met ouders en

Dat ziet er voor groep 4 t/m 8 ongeveer zo uit:

kinderen verloopt geslaagd en is bijna voorbij...dachten wij...

08.30 – 9.00 uur Welkom, start van de dag 9.00 – 10.00 uur Rekenen instructie – verlengde instructie –

Zondag 17 januari...

Niets is zo onvoorspelbaar als dit virus, oftewel we moeten de

individuele vragen

10.00 – 10.30 uur Spelling instructie - Taal instructie

deuren nog langer gesloten houden. Een teleurstelling voor

10.30 – 11.00 uur Pauze

iedereen, maar we gaan er vol voor en ook deze periode

11.00 – 11.30 uur Stillezen en instructie begrijpend lezen

kunnen we samen aan! Als jullie dit artikel lezen, hopen wij

11.30 – 12.30 uur Zelfstandig werken, juf is online voor

weer allemaal op school te zitten. Een klaslokaal vol met leer-

lingen is toch fijner dan een lege kamer met een laptop. Zo niet,

extra uitleg

12.30 – 13.00 uur Lunchpauze

dan gaan we online op dezelfde wijze door.

13.00 – 13.30 uur Nabespreken dictee 13.30 – 14.15 uur Individuele gesprekken, extra uitleg

Wat in het vat zit... Het kerstontbijt houden de leerlingen te goed. Als de scholen

Het is een vol programma, maar de leerlingen doen onwijs

weer opengaan, vieren wij dit met een nieuwjaarsontbijt en

goed mee! Om het leuk en actief te houden, doen we af en toe

proosten we met elkaar op het feit dat we weer samen zijn!

online een challenge of een beweegactiviteit. Even achter de computer weg of even geen schoolwerk! Er is gezocht naar

Lieve leerlingen en ouders van de Branink. Wij zijn ontzettend

wc-rollen, rode voorwerpen, voorwerpen met de eerste letter

trots op jullie!! Met jullie inzet, doorzettingsvermogen en

van je naam, etenswaar, afstandsbedieningen en ga zo maar

motivatie kunnen wij het onderwijs geven, online en/of fysiek, dat jullie verdienen! Dank daarvoor! Team ODB de Branink

Openbare Daltonbasisschool de Branink • Verwoldseweg 14 • 7245 AH Laren (Gld) • Tel. 0573 - 40 18 76 • branink.poolsterscholen.nl


PWA

| 47 | 47

Kleuter zijn op de PWA ten tijde van corona Yes, ik word 4 jaar en ik mag naar de basisschool/grote school! Vaak kijken kinderen hier naar uit en gaat er een nieuw hoofdstuk in hun leven beginnen. Maar alles is zo anders en niets is meer normaal in deze coronatijden. Hilbrand is afgelopen november

De eerste vraag die ik aan Hilbrand stel,

Dat Hilbrand nu volledig thuis is, vergt de

4 jaar geworden. Hij is het oudste

is hoe hij het vindt dat papa's en mama's

nodige organisatie, maar ouders proberen

kind uit het gezin, en dan mag je

niet mee mogen de school in? Hilbrand

vooral te kijken naar wat wel kan. Ze vinden

niet komen kijken op school als

antwoordt dat dat normaal ook al niet

het heel leuk om nu een inkijkje te krijgen

de school in bedrijf is. En o nee,

mag. Het besef daalt gelijk in dat, voor de

in wat er allemaal op school gedaan wordt.

u mag ook niet mee naar binnen

in coronatijd geworden 4-jarigen, dit als

wanneer uw kind voor het eerst

normaal beschouwd wordt. Het nieuwe

komt wennen. En o nee, we mogen nu ook niet op huisbezoek komen. Hoe doen we dit dan? Hilbrand mocht met zijn ouders

normaal zoals we regelmatig horen. Ik wil dit zelf nog niet horen, maar de nieuwe generatie stapt er zo in en weet niet beter. Mooie ontdekking!

en zijn zusje komen kijken toen de kinderen vrij waren. Zo kon hij toch rondkijken in de klas en konden de ouders vragen stellen

Voor de ouders was het fijn dat ze samen de school hebben kunnen bekijken. Zo wisten ze waar hun zoon terecht zou komen. De

aan de juf. De juf kon zo uitleggen

eerste keer afscheid nemen op het school-

Hilbrand mist wel zijn klasgenoten. Door

hoe het wegbrengen van je kind

plein vergeten de ouders niet snel. Hilbrand

de vlogjes en de opdrachten zien ze wat

gaat in deze tijd. Vervolgens ben

liep zo mee naar binnen, maar ouders

Hilbrand allemaal al geleerd heeft. Ze

moeten op zo'n moment loslaten. Inmiddels

hebben veel waardering voor het werk

is Hilbrand een paar maanden op school en

dat school levert. We hebben geen andere

een lockdown. In het interview

vertelt vader dat de PWA erin geslaagd is

keuze dan vol te houden en te blijven kijken,

hieronder leest u hoe Hilbrand en

om Hilbrand, ondanks corona, een veilige

zoals de vader van Hilbrand aangaf, naar

en geborgen plek te bieden. In het begin

wat wel kan. En dat blijven we doen! We

was het voor de ouders even wennen, dat

houden elkaar niet vast, maar we laten

er minder berichten worden gestuurd. Dit in

elkaar ook niet los.

je net gewend en dan... mag je niet meer naar school vanwege

zijn ouders dit alles ervaren.

tegenstelling tot de kinderopvang waar ze vaker berichten sturen. Het is dus de vraag

(Door: juf Evelien)

wie er meer moest wennen, Hilbrand of zijn ouders.

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18 • 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 • www.schoolpwa.nl


VOOR 48 | AL UW VOORKOMENDE RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN

Tijdelijk communicatieondersteuning nodig? Of een tekst voor een brochure, flyer of website? Neem contact met ons op!

Hanneke

Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel. Mob.

Simone

Marieke

Marije

Elise

Daphne

Renske

0573 - 22 12 55 06 - 22 79 24 01

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl

www.hannekejanssen.nl

Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

iets kopen.com

Magazine_NR18_Advertenties_¼_Overmeen.indd 1

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

27-01-2021 07:49

Kwaliteit begint bij deze vakmannen

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN. Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen? MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

Stegink Tweewielers • Rengersweg 18, Laren GLd. Tel. 0573 - 40 12 82 • info@stegink-bike.nl

www.stegink-bike.nl

www.fietskopen.com

Huurne 6 • 7245 VP Laren (Gld) • t. 06 504 16 338 info@mynbhv.nl • www.mynbhv.nl


VRÖMD VOLK

| 49

'Vrömd Volk'. Iedere editie stelt iemand zich voor die van oorsprong niet uit Laren komt, maar daar nu wel met heel veel plezier woont. Deze column wordt geschreven door de persoon zelf en wordt onderling doorgegeven. Deze editie is de eer aan...

Bart Schuring (38) Getrouwd met Elisa Boekhorst (36), vader van Edward (2) en Nina (9 weken). We voeren midden op de Noordzee, ergens ter hoogte van

Nog voor we

Schotland, toen ik Elisa ontmoette. Ik was matroos aan boord

goed en wel

van een zeilschip en zij zeilde mee als passagier. Toen ik stopte

de sleutels in

met varen zijn we samen neergestreken in Deventer omdat

ontvangst hadden

het tussen onze banen in lag. We woonden er in een heerlijk

genomen had Elisa

appartement midden in het centrum. Maar na een aantal jaar

al een border collie

kwam toch de vraag: wat wordt de volgende stap?

gevonden. Een werkhond die wat te doen moet hebben.

Zelf ben ik opgegroeid in de stad, maar Elisa komt van een

Dus zijn we met hem gaan trainen in het

boerderij in Noord-Groningen en wilde uiteindelijk graag

schapen drijven. En als kers op de taart zijn er laatst zes

ruimte om zich heen. Eigenlijk maakten we maar weinig

schapen op ons erf gearriveerd zodat we voortaan regelmatig

gebruik van de faciliteiten die de binnenstad te bieden heeft.

zelf kunnen oefenen. En ook de kinderen zijn er gekomen.

En na een bezichtiging waarbij we op een veranda in de avondzon over de velden keken was ik om.

Twee jaar geleden is Edward geboren en afgelopen december onze dochter Nina. Het is prachtig om te zien hoe Edward

En zo begon de zoektocht naar een huis in het buitengebied

geniet van het buiten zijn en van alles dat hoort bij het

rond Deventer. We hoorden veel positieve verhalen over

platteland. Hij roept heel hard TREKKER! als de buurman

Laren. Dus toen we in 2017 een boerderijtje aan de Beuzels-

langs komt rijden. En dan rent hij snel naar het raam om

hoek te koop zagen staan was de keuze snel gemaakt. Het

even onder het gordijn door te kijken.

was nog in ‘originele staat’ en is voor ons een klusproject dat nog vele jaren zal duren. Een huis met potentie zullen we maar

Zelf genieten we ook enorm van het buitenleven en de

zeggen. Momenteel zijn we het voorhuis aan het opknappen

prachtige omgeving. Ik heb de stad eigenlijk nog niet echt

zodat we steeds comfortabeler kunnen wonen, wat inmiddels

gemist sinds we hier wonen. Als ‘Vrömde’ weet je niet precies

al aardig lukt. Zelf werk ik in Enschede aan interieurontwerpen

waar je terecht komt. Maar het is een gezellige buurt waar we

voor controlecentra en scheepsinterieurs. Als ontwerper is

ontzettend warm zijn ontvangen. We voelen ons hier al heel

het dan ook een leuke uitdaging om een mooi ontwerp voor

erg thuis.

ons eigen huis te maken. Toen vrienden uit Laren hoorden dat we op 1 september de We leerden al direct dat nieuws snel rondgaat in het dorp.

sleutel kregen riepen ze direct: Neem die maandag ook even

Bij de sleuteloverdracht van het huis kregen we te horen:

vrij, dan gaan we met een groepje Vrömd Volk naar de kermis.

“Ja, we hoorden al dat jullie een kinderboerderij willen

En zo werden we gelijk geïntroduceerd in de Loarnse tradities.

beginnen”. Dat was niet onze ambitie. Maar kinderen was wel een wens en op termijn ook wat dieren rond het huis.

Ik geef de pen door aan...

Al moet ik Elisa’s enthousiasme soms wat temperen om te

Jochem Weemaes

voorkomen dat het aantal dieren uit de hand gaat lopen.


50 | DE WERKDAG VAN...


DE WERKDAG VAN...

| 51

De werkdag van...

Sharon Klein Horstman HOLLAND KAASCENTRUM - KAASBOER 05.10 UUR

12.30 UUR

Ik sta op het is 5:10 uur. Het is dinsdagochtend, de

Om 12.30 uur haal ik de auto weer op.

eerste dag van de week. Ik zet de koffie aan en ga mij aankleden.

13.00 UUR Rond één uur moet ik echt rijden. Op naar de

Dan eerst een bakkie koffie en bedenken hoe ik mijn

volgende plek: de parkeerplaats bij Wereldbakker

kraam ga indelen. Ik zet mijn spullen in de bus; koffie,

Wijnand in Laren.

ontbijt voor onderweg en lunch voor vanmiddag. Stroom van de verkoopwagen af en ik kan gaan. Op naar

13.45 UUR

Doetinchem: de eerste markt van de week.

Kwart voor twee kom ik als alles goed gaat aan. Mijn vader komt mij helpen met uitpakken en de eerste

06.20 UUR

klanten helpen en komt lekker een vers kopje koffie

Om 06.20 uur vertrek ik en kom dan ongeveer om 7:00

brengen, altijd fijn op zo'n dag.

uur aan. De hele middag loopt het lekker door. Tegen de tijd dat ik aankom op de markt is mijn moeder gelukkig alweer druk in de weer voor mijn kinderen.

17.00 UUR

Ik heb er twee Colin van 15 jaar en Demy van 13 jaar.

Rond vijf uur komt mijn man Harry Klein Horstman

Beide kinderen moeten natuurlijk aan de slag met het

uit zijn werk en komt mij helpen inpakken. Als er nog

online werk voor school. Mijn moeder zorgt ook dat

een bestelling moet worden weggebracht doet hij dat

mijn was een beetje doorgaat als ik hele dagen van huis

even.

ben. (Ontzettend fijn!) 18.30 UUR Ik zet mijn verkoopwagen op zijn plek en ga uitpakken.

We gaan samen inpakken en rond half zeven rijden we

Tijdens het uitpakken komen de eerste klanten al. Even

samen naar huis. Eerst een bakkie koffie en daarna eten.

een praatje, altijd gezellig.

Dat is gelukkig al klaar, aangezien mijn vader iedere avond voor ons kookt.

08.00 UUR Om 8:00 zet ik mijn bus weg, mijn achterbuurman komt

Daarna ga ik weer naar buiten en ga ik de bus laden

aan. Dus moet ik aan de kant. Mijn koffiemaatje Martin

voor de volgende markt. Ik koppel de bus en de

Schiphorst komt even een bakkie doen. Heel even

verkoopwagen aan, dat is dan alvast klaar voor de

nemen we de week door en natuurlijk een beetje lol

volgende dag. Want morgen ga ik naar de weekmarkt

trappen. Daarna kunnen we beide aan het werk.

in Lochem en komt mijn lieve collega Els Achterkamp mij helpen.

12.00 UUR Als het dan rond 12:00 uur is moet ik toch alles weer inpakken.

IK GEEF DE 'WERKDAG' DOOR AAN... DE DRIE MEIDEN VAN HAARMAN, HILDE, RIEJANNE EN LOTTE NIJHOF.


52 | VROEGER & NU

Foto 1: Weg naar Holten gezien vanaf Witkamp, aan de rechterkant Eggink's weide.

Foto 2: Fietsenzaak D.H.L. Lensink op de hoek van Eggink's weide.


VROEGER & NU

VROEGER & NU

In de komende edities van Laren!Magazine gaan we terug in de tijd en laten we u als lezer oude foto’s zien uit een ver verleden en een foto van hoe de huidige situatie is.

Ook zuivelfabriek Laren had eigen directeurswoning. Vroeger was het heel normaal dat er onder meer bij coöperatieve bedrijven en scholen directeurswoningen werden gebouwd, zo ook bij de Larense coöperatieve stoomzuivelfabriek. Aan de Holterweg werd in 1909 een boerderij, welke

getransporteerd, wilde bouwen. Derk Lensink

werd bewoond door de familie ‘De Snieder’, afge-

die met zijn fietsenzaak begon bouwde (zie foto 2

broken om daar een woning voor de directeur van de

beschikbaar gesteld door Gerda Zomer), dus zijn

stoomzuivelfabriek te bouwen.

nieuwe fietsenzaak. Later werd er ook nog een woning bij gebouwd.

Directeur Kroeze, die ook even in de boerderij had gewoond, werd de eerste bewoner van dit pand.

Kleine anekdote: Derk Lensink ging vroeger steevast

De oude directeurswoning is links op de oude foto

met zijn vrouw naar het school- en volksfeest in de

duidelijk zichtbaar, daarnaast grensde de melk-

Larense buurtschap ’t Larense Broek. Dan was zijn

fabriek. Na de heer Kroeze werd de heer Jansen

zaak gesloten, met als tekst op de deur: ‘wegens feest

directeur. Ook hij kwam in dit pand te wonen, waar

in de Broek vandaag gesloten’.

toen andere ramen in werden geplaatst. Het torentje op het pand werd er in de Tweede Bouke Jansen volgde in de jaren vijftig zijn vader op

Wereldoorlog afgeschoten. Op 1 juni 1959 nam zoon

als directeur van de zuivelfabriek en kwam ook met

Jan Lensink het bedrijf van zijn ouders over en naast

zijn gezin in de genoemde directeurswoning te

een rijwielzaak kwam er een autozaak bij inclusief

wonen. Volgens Co Hartgers, die mij die informatie

benzinepompen. Johan Zomer werd op 1 mei 1990

zo’n dertig jaar geleden gaf, werd begin jaren zestig

eigenaar van de autogarage en Jan Lensink, die in

de directeurswoning aan de Holterweg afgebroken

de showroom de afdeling fietsen nog doorzette,

en aan de Heuvelstraat een nieuwe woning

besloot in september 1993 te stoppen met deze

gebouwd. In deze rubriek komen we later terug op

afdeling. Zodoende kon Zomer dit gedeelte ook

de geschiedenis van de zuivelfabriek en over wie er

huren om als showroom te gaan gebruiken. De

nu hun domein hebben.

vervuilde grond rond de ontmantelde benzinepompen moest echter gesaneerd worden en zou

Op de oude foto is rechts achteraan ook nog het

Lensink dat op zich nemen dan kon volgens Gerda

zogenaamde ‘Joodenhuuske’ en de straatverlichting,

Zomer het pand pas na tien jaar gekocht worden.

die uit petroleumlampen bestond zichtbaar. Rechts

Dus nam de familie Zomer die sanering op zich en

op de oude foto ligt een weide, die vroeger Eggink’s

zodoende werden zij in 1995 eigenaar van dit bedrijf.

weide werd genoemd. Op 7 juni 1921 werd op die plek

Sinds drie jaar wordt het bedrijf bestierd door Marcel

een winkel-werkplaats aanbesteed ten gunste van

Hut, die het huurt van Zomer.

D.H. Lensink, die in de hoek van de weide, die zo laag lag dat er grond vanaf de zuivelfabriek moest worden

Tekst: Jan Eggink

| 53


STURRIS BV LAREN (GLD)

Wij zijn Praud.

AFVALBRENGPUNT

Voor zowel zakelijk als particuliere klanten.

• • • •

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN

Accountancy Belastingadvies Ondernemersadvies Personeelsadvies

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

STRAATWERK GRONDWERK RIOLERING SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

Dorpsstraat 5, Laren Gld Tel.: 0573 43 22 30 laren@praud.nl www.praud.nl

Gecertificeerd in het saneren van asbest. Voor meer informatie neem contact met ons op.

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

Domotica #01 095x141 170723 Vs 01.ai 1 23-7-2017 14:33:29

Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

Magazine_NR19_Advertenties1/4_Praud.indd 1

06-11-2020 07:18 Laren!Magazine_NR12_Advertenties_Sturris.indd 1

06-02-19 14:15

Tandartsenpraktijk Laren

Wij nemen nieuwe patiënten aan. Ook bij verwijzing voor parodontologie, implantologie, orofaciaal fysiotherapie en tandprothetiek.

I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

Holterweg 3J, Laren (GLD) • Tel: 0573 - 40 21 24 info@tandartsenpraktijklaren.nl • www.tandartsenpraktijklaren.nl


'T L AERVELD

| 55

Nieuwe trainer voor TC ‘t Laerveld ’t Laerveld heeft in december 2020 afscheid

We hebben naast een winterabonnement (€ 50,-)

genomen van Tom Kleinluchtenbeld die de afgelopen

een proefabonnement, waarbij je gedurende drie

jaren met veel enthousiasme en deskundigheid

maanden onbeperkt mag tennissen voor € 25,-

de trainingen bij het Laerveld heeft verzorgd. Met

per persoon. Ben je hierin geïnteresseerd, neem

ingang van 1 maart wordt hij opgevolgd door Martijn

dan contact op met onze vereniging via

Arfman. Voor Martijn is tennis al sinds zijn jeugd een

laerveld@hetnet.nl

belangrijk onderdeel van zijn leven. Hij tenniste al als jonge jongen, speelde al vroeg competitie en toernooien en gaf ook al snel trainingen. Martijn: “Mijn boodschap is kort: Ben jij op zoek naar een deskundige en geduldige tennisleraar met passie voor de tennisport? Neem dan

AGENDA BERKEL-B OPEN TENNIS TOERNOOI 29 maart t/m 4 april IEDERE MAANDAG EN

gerust contact met mij op. Het is belangrijk voor mij om te weten waar je naar op zoek bent

Verbouwing tribune en kleedkamers

en wat je doelen zijn, zodat we

In de winterperiode wordt er hard gewerkt om het

samen de juiste weg in kunnen

park nog mooier te maken. Met behulp van vele

slaan om die doelen te bereiken.

vrijwilligers is de nieuwe tribune nu klaar. Wij hopen

WOENSDAGMIDDAG

Ik kijk er naar uit om in maart te

dat er komend jaar veel gebruik van gemaakt kan

Jeu de boules: 13:00 - 16:00 uur

beginnen in dienst van Totaal in

worden tijdens spannende en competitiewedstrijden

Tennis, als tennistrainer bij

en gezellige toernooien.

IEDERE MAANDAG

T.C. 't Laerveld.”

Tossen dames: 10:00 - 12:00 uur IEDERE MAANDAG

Tossen heren: 14:00 - 16:00 uur

Ook de verbouwing van de nieuwe kleedkamers Tennissen en corona-

vordert gestaag. Degene die wel eens op het park

maatregelen

komt ziet dat de contouren steeds meer vorm

Met inachtneming van de

beginnen te krijgen.

beperkingen naar aanleiding IEDERE VRIJDAG

Tossen mix: 20:00 - 22:30 uur

van de meest actuele over-

*raadpleeg de website: www.laerveld.nl/nieuws/

heidsmaatregelen* is het nog steeds mogelijk om een balletje

IEDERE LAATSTE WOENSDAG VAN

te slaan bij ons op het Laerveld.

DE MAAND TOSSEN MIX (SPELERS <7*) 20:00 - 22:30 uur HANDIGE INFORMATIE: Alles uiteraard o.v.b. Covid-19 overheidsmaatregelen

Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 220 • Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl • Tennisleraar: Martijn Arfman - Tel. 06 23 94 87 35


SPECIAAL VOETBAL V.V. WITK AMPERS

Hoe het idee tot stand kwam

Plezier in het spel is het belangrijkst

In 2016 ontstond het idee toen Henk Koerselman

Met behulp van een promotie dag en veel

op de sociale werkplaats in Deventer in aanraking

publiciteit in september 2016 kwamen de eerste

kwam met jongeren met een beperking. Hij

aanmeldingen binnen. “Oud-scheidsrechter

verzamelde een groep mensen om zich heen

Erik Braamhaar heeft een training gegeven en

waaronder de Sportraad, Stichting Welzijn

de ‘aftrap’ van het speciaalvoetbal gegeven.

Lochem en plaatste een oproep in clubblad Goal.

We konden daarna direct starten, er waren al

Dit sprak Bert Gotink direct aan: “Ik werk in de

zes aanmeldingen”, vertelt Bert. Vanaf dat

gehandicaptenzorg en ik heb zelf ook altijd bij

moment wordt er elke zaterdagmorgen getraind.

de Witkampers gevoetbald. Voor mij was het een optelsom; ik hou van voetbal, ben ook leider

Die trainingen verlopen heel duidelijk en

geweest en heb affiniteit met de doelgroep.” Bert

gestructureerd. “Oefeningen komen wekelijks

meldde zich aan en zo werd er een team gevormd

terug en er is veel individuele aandacht.

om het G-voetbal van de grond te krijgen.

,,

56 |

VOETBAL IS ,, VOOR IEDEREEN!


SPECIAAL VOETBAL V.V. WITK AMPERS

SPELERS GEZOCHT! Tekst: Nena Keessen - Van Kees

Iedereen mag zichzelf zijn bij Speciaal Voetbal Witkampers Voetbal is een van de populairste teamsporten van Nederland. Maar voor een grote groep Nederlanders is het niet vanzelfsprekend dat zij deze sport uit kunnen oefenen. Voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking zijn namelijk aanpassingen nodig om te kunnen voetballen. In het hele land zijn er speciale G-teams die het voor deze mensen mogelijk maken om te voetballen.

Er wordt rekening gehouden met de beperkingen

Iedereen mag zichzelf zijn

van de kinderen”, vertelt Bert. “Wij spelen geen

Speciaal Voetbal is voor kinderen vanaf 6 jaar voor wie

competitiewedstrijden. We vinden het plezier in

het om welke reden dan ook niet lukt om mee te spelen

het spel het belangrijkst.”

in een regulier voetbalelftal. Meedoen is belangrijker dan goed kunnen voetballen. “Iedereen voetbalt op een manier

Niet stil gezeten

die bij hem of haar past. Ieder kind mag bij ons zichzelf

De afgelopen vijf jaar is er heel wat gebeurd. Zo heeft het

zijn”, zegt Bert. De trainers en begeleiders hebben een

team samen met ouders en verzorgers een wedstrijd van

voetbalachtergrond en affiniteit met en kennis van de

Go Ahead tegen PSV bezocht, hebben ze twee keer

doelgroep.

meegedaan aan de Santa Run loop in Lochem, deden ze twee keer mee aan het nationaal G-voetbaltoernooi in Barendrecht en hebben alle trainers een cursus gevolgd bij de KNVB om de doelgroep te begeleiden. “We hebben ook leerzame bijeenkomsten bijgewoond, zoals: ‘hoe ga ik om met kinderen met autisme in het voetbalspel’. Ook zit ik samen met Bert in de werkgroep die de sportdag ‘Onbeperkt Sportief’ organiseert in de gemeente Lochem”, vertelt Henk. Kortom: de mannen zitten niet stil. “Er gaat veel tijd in zitten, maar we doen alles met veel plezier”, zegt Henk.

| 57


58 |

Keurslager van de Pol Werken met het beste vlees van eigen slacht

Tel. 0573 - 40 12 37 • www.keurslagervandepol.nl • KeurslagervandePol

agazine_NR8_Advertentie1/8_VanDePol.indd 1

27-01-2021 17:30

“Een afspraak waar iets moois uit groeit” Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.) Tel. 0573 - 401387

JE VOELT JE FIJN BIJ AVONTURIJN

Haneveld_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

25-08-16 09:44

AVONTURIJN, HET BESTE VOOR JE KIND Avonturijn biedt: ●

Verkoop (nieuw en gebruikt), APK, Reparatie en Onderhoud ZomerZomer-, WinterWinter- en 44-seizoenbanden AircoAirco-onderhoud en Schadeherstel

● ● ●

Kinderdagopvang 0-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Speelleergroep 2-4 jaar Gastouderopvang 0-13 jaar

AVONTURIJN: HET BESTE VOOR JE KIND KINDERDAGOPVANG: SAMEN ONTDEKKEN! BUITENSCHOOLSE OPVANG: ZÓ LEUK KAN HET ZIJN! SPEELLEERGROEP: SPELEN IS ONTWIKKELEN

Autobedrijf Nijhof Holterweg 5050-52 7245SC Laren (gld)

20 edities op rij...

05730573-401610 info@autobedrijfnijhof.nl www.autobedrijfnijhof.nl

GASTOUDEROPVANG: KINDGERICHT EN FLEXIBEL!

Tel. (0573) 760 200 - info@avonturijn.nl - www.avonturijn.nl

Laren! Magazine is een onderdeel van Ovii. www.ovii.nl


SPECIAAL VOETBAL V.V. WITK AMPERS

| 59

“Het plezier straalt eraf. Niet alleen bij de spelers, maar ook bij de ouders!" Af en toe wordt er een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld om een nieuwe uitdaging aan de spelers te bieden. “Het belangrijkste voor de kinderen is het actief bezig zijn en het bij een team horen. Iedereen mag zichzelf zijn, maar hoort toch bij het team. Het is mooi om te zien dat de kinderen elkaar allemaal

Go Ahead dat meedoet in de

accepteren, zonder oordeel.”

bijzondere eredivisie. Van een aantal clubs uit de buurt doen drie

Meer dan een uurtje lichaamsbeweging

spelers mee in het team. Uiteraard

Het brengt de kinderen veel meer dan

spelen er van de Witkampers ook drie

een uurtje lichaamsbeweging in de week.

spelers mee: Björn Nieuwenhuis,

Ook het sociale aspect is heel belangrijk,

Jorn Woestenenk en Toine Eefting.

vertelt Bert: “De kinderen zijn blij en

We zijn erg druk geweest met het

enthousiast, puur en echt. Het plezier

opzetten van dit team. Dus dan

straalt ervan af. En niet alleen van hun,

is het supermooi als het van

maar ook van de ouders. Het doet de

de grond komt!” Henk en Bert

kinderen goed dat ze ergens bij horen.

hebben een begeleidende rol

Je ziet ze daarom ook sociaal-

in dit team.Henk en Bert zijn

emotioneel groeien.”

de hoofdtrainers van het

Heb je belangstelling in het speciaal voetbal van de Witkampers? Kom gerust een keer vrijblijvend meetrainen of gewoon even sfeer proeven! Het team traint iedere zaterdagmorgen van 10.00

speciaalvoetbal bij de

tot 11.00 uur, meestal op het

Go Ahead Eagles & bijzondere

Witkampers, maar zij

hoofdveld van de Witkampers.

eredivisie

kunnen dit niet zonder de

Bert en Henk zijn afgelopen jaar naar

hulp van Joost Hento, Noud

Go Ahead Eagles gestapt. “We hebben

Korenblik en Job Bielderman.

contact gezocht om te bekijken hoe

Zij helpen tijdens de trainingen.

we kunnen samenwerken. Dat heeft

In de toekomst kan het team

geresulteerd in een G-team bij

wel extra hulp gebruiken.

Voor meer informatie mail naar: speciaalvoetbal@witkampers.nl of via 06 - 23 81 80 91 (Henk Koerselman) of 06 - 22 84 07 50 (Bert Gotink)


60 |

Wie schilt de aardappelen met uw vader als u een keer verhinderd bent? Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop die hulp gefinancierd kan worden.

Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

HOME INSTEAD THUISSERVICE

AUTOMATISCH ZAGEN

MACHINEBOUW

RVS/ALUMINIUM LASSEN

CNC DRAAIEN / FREZEN

KNIPPEN & ZETTEN

SPECIALS

CONSTRUCTIE

Molenveld 34 7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu

BESTRIJDEN EIKENPROCESSIERUPS

VEEG-/ZUIGEN

PROTOTYPES

06-11-17 12:41 Laren!Magazine_NR20_Advertenties1/4_EMB kopie.indd 1

Magazine_NR7_Advertenties1/4_HomeInstead.indd 1

ONKRUIDBESTRIJDING

“VOOR AL UW BOUW WERKZAAMHEDEN” Verbouw, nieuwbouw, tekenwerk, bouwaanvraag en/of begeleiding van de gehele bouw: wij staan graag voor u klaar.

Lindenbergsdijk 5a 7245 PD Laren (gld) tel: 0573-401670

Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77 info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

29-01-2021 08:12

meutstegebouw@planet.nl


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

| 61

De Nevobo, volleybalbond, heeft besloten dat afronden van de competitie dit seizoen niet meer haalbaar is. Kortom er komt geen eindklassering, geen promotie en geen degradatie. Toch proberen we als vereniging vooruit te kijken en plannen te maken. Nieuwe outfit Zo is de sponsorcommissie na een jaar uitstel toch begonnen om sponsoren te benaderen voor een super mooi tenue, trainingsjassen, bidonrekken, ballen enz. Om zodra het weer kan een frisse nieuwe Beachveld

start te maken.

Zodra het weer ’t toelaat willen we het veld weer No jumpvolleybal

opbouwen op het evenemententerrein. Dikke, warme

Samen met volleybalvereniging Avanti, de sportcoach

sokken aan en het zand op, lekker toch? Zodra het

van Stichting Welzijn, de verenigingsondersteuner

veld klaar is, maken we daar melding van op de

van de gemeente Lochem en de projectleider van de

Facebook pagina van VV Forza. Toch nog genoeg om

Gelderse sportfederatie zijn we de mogelijkheden aan

naar uit te kijken.

het bekijken om ons sportaanbod te verbreden. Om onze verenigingen toegankelijk te maken voor nog

Acties vv Forza

meer mensen, zodat ook degene met een beperking

Potgrondactie Harfsen

Afgelast

kunnen volleyballen.

Paaseitjesactie Laren

Geen huis aan huis

verkoop, maar op andere wijze. Meer informatie No jumpvolleybal is hier met name geschikt

hierover binnenkort in de huis-aan-huis bladen.

voor, zoals de naam al suggereert: er mag niet gesprongen worden. Deze vorm van volleybal is

HANDIGE INFORMATIE:

met name geschikt voor mensen met gewrichts-

Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal,

klachten. Het net hangt iets lager, maar verder

Verwoldseweg 16 Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact:

wordt er gewoon gevolleybald. We hopen na de

info@vvforza.nl • Facebook: VVForza • Website:

zomer een demonstratie wedstrijd te kunnen

www.vvforza.nl

organiseren.

Geen potgrondactie van BCL Al jarenlang hebben wij de potgrond verzorgd. Onze potgrond-actie hielden we jaarlijks eind februari/ begin maart. Echter in 2020 mochten we geen potgrond rond brengen en ook dit jaar wordt het niets. We gaan er van uit dat wij in 2022 weer bij u aan de deur mogen komen om u van potgrond te voorzien.


62 | ADVERTORIAL

“Een glimlach, een bedankje. Dat geeft mij veel voldoening." - Joke Dijkman

Van links naar rechts: Betsie Schot, Joke Dijkman en Gerrie Schutte. Niet op de foto: Jeanet Nengerman


ADVERTORIAL

| 63

Tekst: Nienke Hubers, Marga Klompé

Vier medewerkers vertellen hoe het is om in ’t Talma te werken

5-jarig jubileum voor ‘t Talma Achter de oude zuivelfabriek, middenin het centrum van Laren ligt ’t Talma. Een modern gebouw waar mensen met dementie en lichamelijke klachten veilig kunnen wonen in een huiselijke sfeer. Betrokken medewerkers en kleinschaligheid zorgen ervoor dat bewoners zich snel thuis voelen. Dit jaar bestaat ’t Talma vijf jaar. Een moment om bij stil te staan. “Vijf jaar geleden lag in Laren achter de boter-

Het merendeel van de medewerkers die in

fabriek een stuk onbebouwd terrein”, vertelt

’t Talma startten, werkten daarvoor bij De

Gerrie Schutte, medewerkster van het eerste

Hoge Weide in Lochem. Deze locatie valt

uur. “In Laren zeiden mensen eerst: Foi,

net als ’t Talma onder de rook van moeder-

foi, stopt ze die mens'n noe achter de botter-

bedrijf Marga Klompé. “We begonnen met

fabriek?" Als ze dan later ’t Talma bezochten

18 medewerkers”, vertelt Betsie Schot. Ook zij

stonden ze versteld van de ruimte en het mooie

werkt vanaf dag één bij de locatie. “Een van de

gebouw.”

vier woongroepen was toen nog gesloten. Dat duurde ongeveer een jaar. In die tijd hebben we

De naam ’t Talma komt van Syb Talma.

leuke activiteiten georganiseerd in die ruimte.

Hij was predikant en had een politieke

Muziekactiviteiten bijvoorbeeld. Daar konden

loopbaan (1908-1913) als minister van

we lekker dansen met de mensen. Ook hebben

Landbouw, Nijverheid en Handel. Hij was

we een schilderactiviteit met Erica Ordelman

een van de grondleggers van het stelsel

georganiseerd. Bewoners mochten elkaar

sociale zekerheid in Nederland. Gerrie: “In

schilderen. Ze moesten zo lachen om wat ze

het begin was het uitspreken van de naam

ervan hadden gemaakt: ‘Weet je nog, toen heb

nog wel eens lastig. We werden vaak Talpa

ik oe geschilderd’. Ze hadden er schik van en de

genoemd.”

schilderijen hangen nog steeds in de gang.”


TRADITIEGETROUW

LUNCH DINER AFHAAL CATERING

Zonwering & rolluiken

BORRELEN MEETINGS

Rolluiken zijn de beste manier om de zon te weren. Een koel huis in de zomer en een warm huis in de winter! Keizon is onderdeel van:

Tel. 0573 - 40 12 10 www.witkamp.com

VHLgroep.nl - Laren Wilt u meer weten? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs!

Enjoy electric.

Magazine_NR19_Advertenties1/4_Witkamp.indd 1

Ervaar de electric experience!

05-11-2020 07:30 Laren!Magazine_NR19_Advertenties1/4_Kozijn_VHL2.indd 2

Nu gratis wallbox + installatie t.w.v. € 2.150,- (incl. BTW) op alle plug-in-hybrid modellen en de EQC!

Kijk nu op MB-Wensink.nl. Bekijk onze voorraad en plan een proefrit.

#Aangenaam vanuit huis

Apeldoorn Sint Eustatius 2, 7333 NX, 055-538 93 89 Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, 0570 - 634 569 info@wensink.nl

25-jarig jubileum actie! € 9,95

IN ONS 25-JARIG JUBILEUM JAAR HEBBEN WE BESLOTEN OM DE TULBAND VAST IN HET ASSORTIMENT TE NEMEN! DUS GEEN DECEMBER SPECIALITEIT MAAR HET HELE JAAR DOOR VERKRIJGBAAR

06-11-2020 15:24


ADVERTORIAL

Gerrie Schutte

| 65 | 65

Joke Dijkman twijfelde of ze in ’t Talma

vroeg of ik het gebouw eens mocht zien.

zou gaan werken. Ze woonde in Laren

De rust viel mij op. Het is een mooi en

en dan was het werk wel heel dichtbij

overzichtelijk gebouw. Ik was meteen

huis. Toch heeft ze de overstap

om”. Jeanet heeft geen moment spijt

gemaakt, omdat het kleinschalig wonen

gehad van haar overstap. “We maken

haar zo aansprak. Joke: “Je werkt met

veel mooie momenten mee. Wat mij

een kleine groep van zes mensen,

altijd bij is gebleven uit de afgelopen

dat vind ik prettig. De sfeer is voor de

jaren is het moment dat ik een dame

bewoners vertrouwd, huiselijk en veilig.

naar bed bracht die alleen haar arm kon

Het is eigenlijk een groot gezin waarin

bewegen. Ik boog over haar heen om

je werkt”. Na vijf jaar werkt ze er nog

haar toe te dekken en ze legde haar arm

steeds met veel plezier: “Ik geniet van

in mijn nek. Heel ontroerend. Dat maakt

de kleine dingen. Samen muziek

mijn werk mooi.”

luisteren en dan iemand zien genieten en lachen. Of een hand vasthouden,

Hoe de komende vijf jaar eruit gaat zien?

nagels verzorgen of een gesprekje.

Gerrie: “Ik hoop dat we voldoende

Een glimlach, een bedankje. Dat geeft

personeel houden en de mooie

mij veel voldoening.”

momenten met de bewoners behouden. En dat we nog meer

Betsie Schot

Toen ’t Talma een jaar open was, kwam

gebruik van de tuin gaan maken.

Jeanet Nengerman er werken. “Ik kwam

Dan kunnen we bijvoorbeeld een

vanuit een andere organisatie, Sutfene.

groentetuintje maken.”

Mijn vriendin werkte bij ’t Talma. We waren aan het lunchen in Laren en ik

Adres: Heuvelstraat 1a, Laren Telefoonnummer: 0573 - 462 331 Website: www.margaklompe.nl Joke Dijkman


66 |

V.V. WITK AMPERS

Herman Nijenhuis Als er een man niet weg te denken is bij het eerste mannenelftal van Witkampers, dan is het Herman Nijenhuis wel. Als

De jeugd van de Witkampers maakt er het beste van!

leider van het team, teammanager heet dat tegenwoordig, regelt hij alle zaken rondom het elftal, zodat trainer en spelers zo optimaal mogelijk kunnen presteren. Werk dat vaak onderschat wordt, maar de kenners weten hoe belangrijk het is dat deze functie goed ingevuld wordt. Herman doet deze job al sinds mensenheugenis en is hiermee een ontzettend belangrijke vrijwilliger voor de Witkampers. Herman neemt zijn taken serieus en is enorm betrokken bij het team en bij de vereniging als geheel. Zo gaat hij

Het voetbalseizoen 2020-2021 is nog maar net begonnen als het

net dat stapje verder en haalt hij bijvoorbeeld spelers

kabinet besluit dat er geen competitie meer mag worden gespeeld.

die elders studeren op van de trein, is er ook altijd bij

Wat een teleurstelling. Het wordt even puzzelen. Wat mag niet, wat

als het niet direct over voetbal gaat, komt altijd de

mag wel en hoe dan? Gelukkig mag bij de pupillen de training gewoon

afspraken na, is er vaak bij tijdens trainingen en zo

doorgaan. Maar hoe houd je de kinderen gemotiveerd als er geen

kunnen we nog wel even doorgaan. Dit wordt ook

competitiewedstrijden mogen worden gespeeld? Dat vergt creativiteit

enorm gewaardeerd door trainers en spelers. Als er

en inzet van de leiders en trainers. Gelukkig is daaraan geen gebrek bij

een feestje is, dan loopt Herman meestal ook voorop,

de Witkampers.

een echt gezelligheidsmens is het. Herman werkt in ploegendienst in Borculo, maar weet het altijd zo af

Er zijn leuke circuit trainingen bedacht en onder-

te stemmen, door zelfs als het moet vakantie-

linge wedstrijden gespeeld. De pupillen onder

dagen op te offeren, dat hij bij het team kan zijn.

de 9 (J09) hebben bijvoorbeeld een toernooi

Dat soort zaken draagt natuurlijk bij aan het juiste

gespeeld. Zo streden op de zaterdagen

teamgevoel, een voorwaarde om goed te kunnen

teams als Ajax, Barcelona, Feyenoord en

presteren in de wedstrijden. Als vereniging

Liverpool om de winst. Op 5 december was

waarderen we de inzet van Herman natuurlijk ook

er een ludieke training met verkleedpartij. De

ontzettend, we hopen dat hij nog lang op ons

kinderen hadden hun best gedaan en de leiders

complex te bewonderen is (als het weer kan)!

deden niet voor hen onder. Met een pietenparcours, een potje kinderen tegen de leiders, chocolademelk en pepernoten was dit een zeer geslaagde training. Zo maken de Witkampers er het beste van in coronatijd. Op de foto's zie je de JO9 en de minipups tijdens de training. Er is weer een mooie aanwas bij de minipups met op dit moment zo'n 25 kinderen die elke zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur enthousiast een balletje trappen. Lijkt het je ook leuk om te voetballen? Stuur dan even een berichtje naar ledenadministratie@witkampers.nl


V.V. WITK AMPERS

VOETBALVERENIGING

Witkampers Activiteiten tijdens corona Het zijn barre tijden voor de amateursport in het algemeen en natuurlijk ook voor onze vereniging. Doordat er natuurlijk minder wed-

een activiteit te organiseren voor

strijden zijn, en de maatregelen ook

met name de senioren, uiteraard

andere clubbijeenkomsten zwaar be-

passend binnen de alsdan geldende

Nieuw verkooppunt buiten

perken, staat momenteel de enorm

coronamaatregelen.

Vanwege corona zal het wellicht veel

goede binding, die er altijd is tussen de leden, op een zeer laag pitje.

mensen ontgaan zijn, maar ondertusWij kunnen natuurlijk niet bijeen-

sen is er een prachtig nieuw 'tuinhuis'

komen, maar zullen iets op touw

verrezen op ons complex. We staan niet

En als vereniging doen we er nog

zetten wat het gezamenlijke

stil bij Witkampers! Het oude verkoop-

alles aan om deze binding, natuurlijk

Witkampersgevoel weer even doet

punt buiten was aan vervanging toe en

met inachtname van de voor-

terugkeren.

afgelopen zomer werd besloten dit te

geschreven maatregelen, zoveel

gaan vervangen. Het tuinhuis is geheel

mogelijk in stand te houden. Zo

Je moet dan denken aan diverse toe-

gesponsord door Lugarde en vrijwilligers

kan gelukkig de jeugdafdeling de

gestane activiteiten met tweetallen

hebben het opgebouwd, aangesloten op

trainingen nog zoveel mogelijk

binnen je elftal, waarbij uiteindelijk de

water, elektra, etc. alsmede nieuwe

voortzetten en kunnen er tevens nog

eindscore per elftal doorslaggevend

bestrating rondom aangelegd. Zo

onderlinge wedstrijdjes plaatsvinden

is.

worden de kosten voor de vereniging zo

bij de jeugd.

laag mogelijk gehouden. Vrijwilligers en We zijn bezig met een commissie te

Lugarde: ontzettend bedankt voor jullie

Bij de senioren wordt ook nog zoveel

vormen hiervoor en hopen binnen-

bijdrage!

mogelijk geprobeerd om in groepjes

kort iets leuks op poten te zetten

van twee nog wat trainingen af te

voor alle seniorenelftallen om de

weken. Maar het is natuurlijk niet wat

corona-ellende wat weg te spoelen.

we willen. Zodra er wat meer bekend is zullen Als bestuur hebben we de gedachte

jullie dat vernemen via de website

geopperd om tijdens de corona toch

c.q. mail.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl • Website: www.witkampers.nl

| 67


68 |

NIEUW IN L AREN

Nieuw in

In Laren starten regelmatig nieuwe ondernemers of winkeliers. Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. Ook financieel! Om, u als lezer, toch kennis te laten maken met deze nieuwe bedrijven geven wij ze de mogelijkheid om zich gratis even kort voor te stellen.

Eigen-ruimte: de praktijk van Marian Reurslag- Hoekman dier en creativiteit samen! Vooral in deze tijd is het

"De trouwambtenaar van nu" Inge Broer-Prins

belangrijk om eigen ruimte te hebben. Dan bedoel ik dat

Wat begon tijdens de verkleedwedstrijd op de maandag van

in de figuurlijke zin! Heb jij genoeg Eigen Ruimte? Genoeg

de Larense Kermis, is sinds 1 oktober 2020 officieel. Vanaf

ruimte om jezelf te mogen en kunnen zijn? Voel jij je vrij

dat moment mag ik mezelf zelfstandig trouwambtenaar/

om in je eigen ruimte te kunnen bewegen? Of word je

ceremonieel spreker noemen. Menig (bijzonder) koppel heb

geblokkeerd door werk, relaties, omgevingsfactoren,

ik tijdens onze verkleedact op de Larense Kermis met elkaar

misschien zelfs wel door een intern proces, waar je zelf

verbonden. Dat vond ik zo tof om te doen dat het idee, om dit

nog geen weet van hebt...

ooit in het echt te gaan doen, vervolgens nooit meer is

In de praktijk komt al mijn ervaring en liefde voor mens,

weggegaan. Als trouwambtenaar vind ik het Bij ‘Eigen-Ruimte’ wil ik je graag begeleiden in jouw

belangrijk dat er een relaxte en onge-

proces. Als je merkt dat je vastloopt, in kleine of in grote

dwongen sfeer hangt tijdens de

mate, op welke leeftijd dan ook, kan het erg prettig zijn

ceremonie. De hele dag staat in

om hier met iemand naar te kijken. Samen gaan we op

het teken van het bruidspaar

zoek naar de onderliggende blokkade. Vaak handel je daar

en de belangrijkste mensen

onbewust om heen. Mijn ervaring is dat je meer bereikt

om hen heen. Zeker in deze

door op een onbewustere manier aan het werk te gaan.

coronaperiode is dat laatste

Dit kan bij ‘Eigen-Ruimte’ onder andere door:

iets waar veel bruidsparen

-

Creativiteit ( denk aan tekenen, schilderen etc. );

zich meer op gaan focussen

-

Contact met dieren: hond / paard / ezel;

aangezien er maar een beperkt

-

Spel, voor jong en oud een middel om inzicht te

aantal gasten uitgenodigd mag

krijgen;

worden. Een uitgebreidere ceremonie kan

-

Buiten bewegen, via spel of wandelen;

dan net wat extra’s geven aan de dag. Mijn doel is het

-

Systemisch werken, relaties of het hele gezin

neerzetten van een toffe, frisse, herkenbare en levendige

worden betrokken in het proces.

speech! Op dit moment ben ik druk bezig met het schrijven van de speeches voor het voorjaar van 2021. Ik hoop dat er nog veel

Wil je meer informatie of ben

zullen volgen!

je nieuwsgierig naar de mogelijkheden bij ‘Eigen-Ruimte'?

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op www.detrouwambtenaarvannu.nl

Kijk dan op: www.eigen-ruimte.nl.

Ben jij nieuw in Laren en wil jij je de volgende keer graag voorstellen? Neem dan contact op met info@larenmagazine.nl of tel. 06 16 46 55 33


KULT URHUS

| 69

Laren weet het dus vertel het ons! De coronaregels zullen ons langer dan gepland beperken in de activiteiten. Daarnaast gaan vele activiteiten, zoals de Dorps-

Deze informatieavond vindt plaats in het

kwis, niet door in 2021. Maar wij kijken graag

Kulturhus, maar als de coronaregels dat nog

verder en zijn al bezig met de programmering in

niet toelaten via een Zoom-meeting.

2022. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! Daarom zijn wij gestart met ons project ‘Laren weet het,

Zo zorgen wij samen met u voor een bruisend

dus vertel het ons!’

programma in 2021-2022! ook in het nieuwe normaal. Wij zien uw idee of aanmelding graag tegemoet. Koffie op verzoek Zodra wij weer voor u open kunnen, kunt u in het Kulturhus koffiespecialiteiten bestellen. Heeft u zin in een heerlijke cappuccino, een latte macchiato of espresso? Dan zijn we u graag van

Het Kulturhus is immers van ons allemaal, de

diensten en bieden vers gezette koffie van

huiskamer en de ontmoetingsplek van Laren.

100% arabica bonen. Uiteraard blijven wij ook

U weet als geen ander wat u leuk vindt, en

onze groepen van dienst met thermoskannen

aan welke activiteiten u wilt deelnemen of

voor grotere gezelschappen. Voor kleinere

evenementen u wilt bezoeken. Dat horen

groepen (tot 10 personen) serveren wij graag een

wij graag van u. U weet het! Wij (soms nog) niet.

eerlijk en heerlijk vers bereid bakje troost.

Wilt u in het Kulturhus graag film kijken, bingo spelen, haken, breien, schilderen, kleien, koersballen, macrameeën, quilten of tafeltennissen? Heeft u behoefte aan een gesprekgroep, een lezing, concert of andere leuke tijdsbesteding? We horen het graag van u! U kunt dit doen door u aan te melden voor de informatieavond op 31 maart 2021 en/of uw idee te mailen naar info@kulturhuslaren.nl.


70 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts M. Schaap

René Meutstege Uitvaartzorg

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

de Bakkerij 13, Laren (Gld)

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

Tel. 06 43 21 53 85

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Altijd bereikbaar (24/7)

Altijd bereikbaar (24/7)

Postkantoor Laren

Solis Paramedisch Centrum

Huisarts D. de Iongh

Holterweg 10

Rengersweg 2

Tel. 0573 - 40 12 60

7245 AN Laren (Gld)

7245 AC Laren

Telefonisch spreekuur:

Tel. 0573 - 40 17 15

Tel: 0573-40 19 84

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

De apotheek is van maandag

Kerk Laren

www.zorggroepsolis.nl

t/m vrijdag geopend

Dorpstraat 2

Voor openingstijden verwijzen wij u

van 08:00 uur tot 12:15 uur en

7245 AK Laren (Gld)

door naar de website.

van 13:30 uur tot 17:00 uur.

info@kerklaren.nl www.kerklaren.nl

Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 71

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

14:30 - 16:00 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:55

07:55

08:56

09:56

10:56

11:56

13:05

14:05

15:05

16:05

17:05

18:05

19:05

20:04

21:04

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:57

09:57

10:57

11:57

13:04

14:04

Maandag

15:04

16:04

17:04

18:04

19:04

20:04

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

21:04

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten

Dinsdag

06:00

06:30

07:09

07:39

08:09

08:39

09:07

09:37

10:07

10:37

11:07

11:37

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

12:07

12:37

13:07

13:37

14:07

14:37

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

15:07

15:39

16:09

16:39

17:09

17:39

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

18:09

19:06

20:00

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

08:06

09:06

10:06

11:06

12:06

13:06

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:06

15:06

16:06

17:06

18:06

19:06

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

20:06

21:06

22:06

23:06

Zaterdag

Woensdag

Zon- en feestdagen Gymnastiek en

Vrijdag

10:06

11:06

12:06

13:06

14:06

15:06

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

16:06

17:06

18:06

19:06

20:06

21:06

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

22:06

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Maandag t/m vrijdag:

Contactpersonen activiteiten:

07:15

07:42

08:12

08:42

09:15

09:45

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

13:15

13:45

14:15

14:45

15:12

15:42

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

16:12

16:42

17:17

17:47

18:12

18:42

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

19:24

20:24

21:24

22:24

23:24

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

Zaterdag 09:15

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

19:16

20:16

Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

15:15

16:15

17:15

18:15

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

21:16

22:16

23:16

0:16

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

Zon- en feestdagen

Donderdag:

11:16

12:16

13:16

14:16

15:16

16:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

17:16

18:16

19:16

20:16

21:16

22:16

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

23:16

info@lochem.nl

Vrije inloop

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur (zorgloket tot 12:30 uur)


72 | MIJN 72 | LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Een bloeiende vereniging leunt sterk op vrijwilligers. Velen zetten zich met ziel en zaligheid in. In deze editie weer 'mijn leven als vrijwilliger', geschreven door de vrijwilliger zelf.

MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Jolien Fleerkate Opgegroeid in Exel en in een familie waar vrijwilligerswerk binnen het verenigingsleven heel belangrijk is, lijkt het vanzelfsprekend dat ik zelf nu ook actief ben bij de, voornamelijk Exelse, verenigingen. Ik vind het mooi om verenigingen met vaak een beperkt

portretreeks gemaakt van de personages. Zo werden de

budget en handjes te kunnen en mogen helpen. Dat mijn

promotiematerialen nog persoonlijker en herkenbaarder

werk en vrijwilligerswerk dicht bij elkaar ligt is wel terug

voor bezoekers.

te zien in de taken bij de verschillende verenigingen. Vaak verzorg ik de vormgeving van promotiematerialen als

Naast de vormgeving zet ik mij ook in voor de algehele

posters, flyers en folders.

organisatie van een evenement(en). Zo ging er afgelopen zomer (2020) natuurlijk geen enkel feestje of festival door.

Voor Exel is BEO (belangenvereniging Exel en omstreken)

Toen bleek dat het Exels Feest én de Larense Kermis niet

een belangrijk onderdeel. Het overgrote deel van de

door konden gaan vanwege corona hebben we met een

activiteiten in Exel valt onder BEO. Het actieve

kleine groep het initiatief genomen om een alternatief,

verenigingsleven in Exel zorgt onder andere voor veel

volledig corona-proof, feestje te organiseren. Het D’Exels

saamhorigheid. De BEO is de vereniging die in 2011 bij mij

Mini Festival. Volledig in overleg met de gemeente hebben

aanklopte voor het vormgeven van het 25-jarig jubileum-

we met een leuke groep in het dorpsbos van Exel een

boek. Het was gelijk een grote opdracht, met ook nog een

buiten-feestje georganiseerd voor alle leeftijden.

rol in de organisatie van de feestavond. We hadden het bos voorzien met heel veel zelfgemaakte Ook de jubilea van het Exels Feest en toneelvereniging

zitplaatsen van pallets en auto banden. Hier vanuit kon

A.E.V. heb ik een extra feestelijk tintje mogen geven.

iedereen het podium goed zien en genieten van de bands

Jaarlijks verzorg ik de promotie van het Exels Feest

De Weekendkrachten en Livin’Room. Voor de kinderen

middels een folder/programmaboekje (sinds 2009). In

hadden we een groot springkussen en zandbak geregeld.

2020 was er echter geen groots jubileumfeest mogelijk

Extra leuk om te zien hoeveel zin iedereen weer had in een

i.v.m. Covid-19 pandemie, maar niets doen is geen optie

feestje en ook nog eens met live muziek. Mensen vonden

en zo ontstond het idee van een jubileumboek. Het is een

het zelfs leuk om weer munten te mogen kopen, wie had

mooi boek geworden met veel foto’s en verhalen van oud

dat gedacht?!

bestuursleden, (vaste) bezoekers in alle leeftijdscategorieën, maar ook van bijvoorbeeld mensen buiten de regio die

Hazenbal

hier nieuw zijn komen wonen. Het boek hebben we net

Toen we ca. 8/9 jaar geleden hoorden dat de Exelse

voor de kerstdagen bezorgd bij de BEO-leden zodat er

basisschool helaas zijn deuren moest sluiten kwam er

toch nog een feestelijk tintje zat aan de bijzondere

tijdens een verjaardag ter sprake om iets voor Exel te

kerstdagen van 2020.

organiseren, op zo’n verjaardag ontstaan immers altijd de beste ideeën. Met de mensen die de dag na de verjaardag

Toneelvereniging A.E.V. wordt ook jaarlijks ondersteund

nog enthousiast waren is dit later besproken met BEO.

met promotiemateriaal (sinds 2010). Maar een jubileum

Zij gaven aan dat de huidige paasvuurcommissie van dat

blijft toch wel het leukste om aan mee te werken. Zo

moment op zoek was naar vernieuwing en zo is het

hebben we, mijn zus Anneloes en ik, bij ‘Allo Allo’ zelfs een

Hazenbal ontstaan. Het Hazenbal is een jaarlijks terug-


MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER | 73 Jolien Fleerkate, 27 jaar en woonachtig in Laren. Vier dagen per week werkzaam op de marketing afdeling bij SafanDarley in Lochem. Daarnaast één dag per week werkzaam als grafisch vormgever voor haar eigen bedrijf.

kerend evenement op het mooiste plekje van Exel (dat vinden wij zelf), het dorpsbos, op eerste paasdag. Rond september beginnen onze eerste vergaderingen voor de aankomende editie. Dit doen wij altijd bij de horeca in Exel. We hebben de organisatie opgedeeld in verschillende onderdelen zoals: Terrein, Muziek, PR & Crea, Inkoop, Financieel en vergunning & veiligheid. Zelf houd ik mij (samen met een aantal anderen) in de voorbereiding voornamelijk bezig met de onderdelen muziek en PR & Crea. Zoals het vinden van de juiste bands en/of DJ’s, het promotiemateriaal en de aankleding van het terrein en tent. In de voorbereidingen naar het evenement moet er veel geregeld worden. Het hout voor het paasvuur wordt gebracht en opgebouwd, het dorpsbos wordt onderhouden, verschillende tenten worden geplaatst zodat we in het paasweekend (donderdag, vrijdag en zaterdag) starten met de overige invulling en decoratie. Dit doen we met de commissie, maar ook een vaste fijne groep van vrijwilligers, de “beunhazen”, waar wij elk jaar op mogen rekenen. Hoe mooi is het ook om te zien dat er verschillende mensen uit de gemeenschap even een kijkje komen nemen omdat ze het leuk vinden dat wij zo druk bezig zijn met de voorbereidingen of bijvoorbeeld spontaan met koffie of wat lekkers komen. Na drie dagen opbouwen is het zondag eerst tijd voor familietradities om vervolgens allemaal weer einde van de middag in het dorpsbos te verzamelen. Tijd om de laatste puntjes op de welbekende “i” te zetten voordat het paasvuur en het tentfeest echt gaan beginnen. De avond zelf hebben we allemaal een taak. Zelf mag ik altijd achter de bar staan en jullie een drankje uitserveren. Wij hebben allemaal grotendeels onze vaste taken, zodat je ook van iedereen weet wie wat doet en waar verantwoordelijk voor is. Als het feest is afgelopen en de laatste feestgangers het terrein verlaten, dan hebben wij zelf nog een gezellige borrel tot diep in de nacht/ ochtend. Na een kort nachtje beginnen we tweede paasdag in de ochtend weer met opruimen. We sluiten gezellig het weekend af met de commissie en vrijwilligers. Het leuke aan het Hazenbal vind ik dat we samen een mooie club mensen hebben met wie we het organiseren. De commissie, maar ook de groep vrijwilligers die helpen tijdens de op- en afbouw. We zijn goed gewaagd aan elkaar, wat zorgt voor de leukste ideeën, iedereen weet precies wat hij/zij moet doen. Speciale dank aan de vele sponsoren waar we elk jaar weer op mogen rekenen. Zonder hen waren al deze evenementen niet mogelijk geweest!


ZOEK JIJ: ...een pakkende tekst? ...een sprekende uiting? ...een frisse blik? ...een echte regelneef? ...extra handjes op de communicatieafdeling?

DAN BEL JE KEES!

Concentcreatie: teksten & vormgeving Nena Keessen 06 42 34 55 86 info@vankees.nl


VERENIGINGEN & STICHTINGEN

KERK LAREN

Het verhaal achter het lied Iedereen heeft wel zo’n lied, waarbij je direct terugdenkt aan dat festival waar je toen met je vrienden stond, die trouwdienst, het lied wat je steeds afspeelde toen het moeilijk was. Een tekst die je raakt, of gewoon een prachtige

U kunt meekijken en luisteren via de

melodie die je niet loslaat. Het kan een kerklied

website www.kerkdienstgemist.nl en

zijn, een gospel, klassieke muziek, een kinderlied,

dan natuurlijk als plaats Laren ingeven,

een popsong, alles wat bij jou persoonlijk past.

op die zondagavond of later in de

Vanuit de protestantse kerk in Laren maken we

week, want dat is het gemak van

iedere laatste zondagavond van de maand

een online uitzending.

vanaf 20.00 uur een online uitzending met mooie liederen en persoonlijke verhalen.

En niet te vergeten, wil je zelf ook een lied delen, met een

Het kan een YouTube filmpje zijn of een

mooie herinnering of een ander

zelfgemaakte opname: we denken daarin heel

persoonlijk verhaal, geef je op via de

creatief. Dat zorgt er ook voor dat elke aflevering

mail: ga.grotentraast@hetnet.nl.

weer heel verrassend en afwisselend is.

Om te noteren De volgende editie van Laren! Magazine zal uitkomen in week 20

(17- 21 mei 2021)

NUMMER 21: Deadline copy/advertenties: 15 april 2021 - 12:00 uur Verschijning: week 20 • 17 - 21 mei 2021

Meer informatie?

NUMMER 22:

Mail of bel met: Ovii / Laren! Magazine

Deadline copy/advertenties: 8 juli 2021 - 12:00 uur

info@larenmagazine.nl | Tel. 06 16 46 55 33

Verschijning: week 33 • 16 - 20 augustus 2021

| 75


76 |

margaklompe.nl

voor het moment ... …dat u wel wat extra hulp kunt gebruiken Wanneer we ouder worden, ervaren we dat onze gezondheid daarmee vaak achteruitgaat. Het leven blijven leiden op eigen kracht wordt dan steeds moeilijker. Dan is het fijn om mensen om ons heen te hebben die ons helpen om zo lang mogelijk het leven te blijven leiden zoals we dat graag willen. Samen met vrijwilligers, mantelzorgers en samenwerkingspartners zetten wij er ons elke dag voor in om het beste uit elk moment te halen. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij deze regio past.

Zorg | Wonen | Thuiszorg | Behandeling

Met elkaar realiseren we het vertrouwde leven zoals u dat wilt. We willen van ieder moment, hoe speciaal of moeilijk ook, samen het beste maken. Kijk voor meer informatie op margaklompe.nl of bel ons op 0544 47 41 00.


Articles inside

Apollo article cover image
Apollo
6min
pages 13-17
Wakker Laorne - Laren30 article cover image
Wakker Laorne - Laren30
5min
pages 18-20
Wandel4daagse Laren article cover image
Wandel4daagse Laren
7min
pages 21-23
Aardgasvrij Laren article cover image
Aardgasvrij Laren
4min
pages 24-26
Fietsvierdaagse 'De Achterhoek article cover image
Fietsvierdaagse 'De Achterhoek
5min
pages 27-29
St. Steffenrijders article cover image
St. Steffenrijders
2min
page 30
Laornse Dorpskwis article cover image
Laornse Dorpskwis
2min
pages 31-32
De dag van article cover image
De dag van
3min
page 33
Ontwikkelingen in article cover image
Ontwikkelingen in
6min
pages 34-35
Deo Gratias article cover image
Deo Gratias
4min
page 36
Ik geef de pen door article cover image
Ik geef de pen door
3min
pages 37-38
Pels & Pluim article cover image
Pels & Pluim
11min
pages 39-45
Lèonie van Meggelen De Branink article cover image
Lèonie van Meggelen De Branink
3min
page 46
PWA Laren article cover image
PWA Laren
3min
pages 47-48
Vrömd Volk article cover image
Vrömd Volk
6min
pages 49-51
Vroeger & nu article cover image
Vroeger & nu
3min
pages 52-54
t Laerveld article cover image
t Laerveld
7min
pages 55-60
Forza article cover image
Forza
6min
pages 61-65
Nieuw in Laren article cover image
Nieuw in Laren
3min
page 68
Kulturhus 't Kruispunt article cover image
Kulturhus 't Kruispunt
2min
page 69
Mijn leven als vrijwilliger Jolien Fleerkate article cover image
Mijn leven als vrijwilliger Jolien Fleerkate
6min
pages 72-74
Kerk Laren article cover image
Kerk Laren
2min
pages 75-76