Laren! Magazine NR1 / APR16

Page 1

| 1

APRIL 2016 • NR1

"Het Leussinkbad kan niet zonder vrijwilligers." - Madie Veldink

12

Heel Laren bakt LAREN & ORANJE

24

Hartveilig Wonen MAAR LIEFST 26 AED’S

58

Een nieuw jasje GDFESTIVAL


2 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

"Het Leussinkbad kan niet zonder vrijwilligers."

Leussinkbad

12

Heel Laren Bakt

Laren & Oranje

36 "Veel mensen kennen ons van de

OJWL

42 "Al vele jaren zorgen wij ervoor

16

De Inspiratietuin

Veranda & Terras Haneveld Laren

21

Dineke & Bertus Koeslag vertellen:

"Hoe was het vroeger?" 24 "Maar liefst 26 AED's

Trekkertrek. Maar we organiseren meer."

dat een huis een thuis wordt."

De Korte's Woonsfeer 48

"Gezelligheid staat voorop. We zijn

blij met elke koe en elke deelnemer."

Fokveedag Laren- Bathmen

58

Een nieuw 'jasje'.

GDFestival

in Laren."

Hartveilig Wonen

66

De PLUS biedt meer...

Plus Beuzel

70

"Wij zijn het fietsdorp bij uitstek!"

Laren Fietsdorp

30 "Een directeur die na 17:00 uur

zelf de telefoon opneemt."

Almat Laren

Overige informatie

Verenigingen & Stichtingen 11 Belangenvereniging

51

Stichting Leergeld

5

Het initiatief

52

55

Ondernemersvereniging Laren

20

Historie Laren

60 Tuintips

19 Kleindiervereniging

EHBO Laren

GLD in Beeld

64 Kinderpagina

Pels & Pluim

56

Rijvereniging St. Steffenrijders

27

AED Overzicht

68 BBQ-tips

23

Badmintonclub BCL

57 Toneelvereniging

29

Buurtpreventie App

72

Popkoor La Poko

Laornse Spöllers

38

Algemene agenda

74 Aanmeldformulier

29

Wielergroep Laren

61

Volleybalvereniging Tornado

41

Het idee

Wakker Laorne

33

Tennisvereniging 't Laerveld

62

Voetbalvereniging Witkampers

45

Het Kulturhus

75

En hoe gaat

het nu verder?

Wakker Laorne

35

Larense Gymnastiek

65 Speel-o-theek

Vereniging (LGV)

69

51

Mediavereniging Laren

Apollo

46 Basisscholen

De zomer komt eraan

Handige informatie

Koninklijke Muziekvereniging

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii Ontwerp en verschijnt in een oplage van 2.200 exemplaren huis-aan-huis in het postcodegebied 7245 • Eindredactie: Geertje Wagenaar

• Fotografie: Anke Kolkman en eigen materiaal geïnterviewden, vereniging en stichtingen

• Vormgeving: Ingri Imenkamp

• Verspreiding: All In Verspreiding

Drukwerk: Multicopy Lammerdink • Contact: Ovii Ontwerp - Huenderstraat 3 - 7245 BJ Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@ovii-ontwerp.nl • Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii Ontwerp. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD VOORZITTER | 3

Het eerste woord is aan...

Jan Wesseldijk VOORZITTER WAKKER L AORNE Lang naar uit gekeken en daar ligt het dan. Het eerste exemplaar van Laren! Magazine. Een nieuw Larens product van een initiatiefrijke onderneemster, een product waar we trots op mogen zijn. Naast het snelle nieuws via de website Larengelderland.nl hebben we nu een fraai magazine voor de wat langer houdbare informatie. In dit magazine kan Laren zich in al zijn vormen en hoedanigheden laten zien en profileren. Laren kent een enorme dichtheid aan verenigingen, clubs en samenwerkingsvormen. Sommige bekend bij velen, sommigen uitsluitend bekend bij een

VERENIGING

Wakker Laorne

Larenaren. Via dit magazine kan de bekendheid worden

Wakker Laorne is een belangenvereniging, die met haar bestuur en werkgroepen de

geldt niet alleen voor Laren

belangen van ons prachtige dorp Laren en haar

zelf, maar ook voor mensen

werkgroepen beschikken over specifieke kennis en waar nodig worden deskundigen binnen of buiten de vereniging geraadpleegd.

magazine kan de

beperkt deel van de

verbreed en die verbreding

bewoners zo goed mogelijk wil behartigen. De

"Via dit

bekendheid worden verbreed."

buiten Laren. Laren heeft veel te bieden, goede ondernemers, mooie horeca- en recreatiefaciliteiten en leuke activiteiten. Laren! Magazine is een mooi platform om dit zichtbaar te maken.

De vereniging werd opgericht in 1992 met als

Vanuit Wakker Laorne zijn we dan ook blij met het verschijnen van Laren!

doel het vertegenwoordigen van de belangen

Magazine en hebben wij hier ook onze ondersteuning aan verleend. In dit eerste

van Laren en omstreken bij bestuurlijke en

nummer wordt vooruit gekeken naar de zomer in Laren, met onder andere

andere instanties, het coรถrdineren van de

aandacht voor de zomerse activiteiten.

diverse belangen van Laren, het inwinnen van informatie en het doorspelen daarvan aan de leden, een 'postbus-functie' voor Laren en voorts al datgene wat daarmee in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. (Artikel 3.1 van de statuten)

Ik wens iedereen veel leesplezier en spreek de hoop uit dat Laren! Magazine een mooie toekomst tegemoet gaat.


4 |

Welkom bij De Korte’s Woonsfeer Wij leveren alles op het gebied van wonen: allerlei soorten vloeren, tapijt, gordijnen, meubels, (inloop)kasten, bedden. Kortom...

• • • •

MEUBELS SLAPEN WOONTEXTIEL ACCESSOIRES

Voor meer informatie, kijk eens op onze website of nog beter kom een keer naar onze ruime winkel!

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77 info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL


HET INITIATIEF | 5

HET INITIATIEF

Laren! Magazine Al ruim twee jaar ben ik in mijn 'vrije' uurtjes bezig met de voorbereidingen van hetgeen nu voor u ligt. Trotse inwoonster Als trotse inwoonster van Laren ga ik in de zomer regelmatig ’s ochtends naar het Leussinkbad om een paar baantjes te zwemmen. Tijdens mijn baantjes zwemmen bedacht ik mij ineens wat voor werk er eigenlijk allemaal verzet moet worden voordat wij, de Larense

In Laren ontbreekt het u aan niets

bevolking, heerlijk een paar baantjes kunnen zwemmen

Laren! Magazine heeft het doel om Laren nog

of de kinderen het welbekende bommetje kunnen

saamhoriger te maken, om ervoor te zorgen dat wij als

uitvoeren. Allemaal geregeld door enthousiaste

inwoners nog beter weten wat er allemaal speelt en

zwembad-medewerkers en een heleboel vrijwilligers.

waar u terecht kan. Wellicht wordt u zo enthousiast dat

Maar dat is niet alleen bij het zwembad het geval. Laren

u zich ook wel wilt inzetten! Hopelijk komt u er ook

leeft op vrijwilligers en op hele enthousiaste en

achter wat voor prachtige bedrijven er hier gevestigd

gepassioneerde ondernemers. Samen zorgen zij ervoor

zijn en dat het u in Laren eigenlijk aan niets ontbreekt.

dat Laren op de kaart wordt gezet. En dat niet alleen wij, Larenaren, genieten van al dat moois dat ons dorp te

Gezonde spanning

bieden heeft, maar ook de vele toeristen die hier jaarlijks

Op het moment van dit schrijven ben ik ontzettend

komen.

trots, maar ergens zit er ook zeker een gezonde spanning of u net zo enthousiast gaat worden als ik.

Laren! Magazine; vrijwilligers In dit magazine kunnen verenigingen en stichtingen zich

Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de mede-

presenteren. Ook zoomen we in op de vrijwilligers die

werking aan deze editie. In het bijzonder wil ik toch

deze verenigingen en stichtingen draaiende houden.

graag: Wakker Laorne, de Larense Ondernemersvereniging, Geertje Wagenaar, Anke Kolkman en

Laren! Magazine; ondernemers

Annefrid Imenkamp bedanken voor hun hulp en steun.

Daarnaast geven we ondernemers de mogelijkheid om over hun bedrijf te vertellen. Niet enkel de ondernemers

Of het magazine daadwerkelijk straks vier keer per jaar

die in Laren gevestigd zijn, maar ook ondernemers die

uit gaat komen is afhankelijk van diverse factoren.

van oorsprong uit Laren komen en nu elders succesvol

Hierover vertel ik u graag meer op pagina 41 'Het idee'

zijn.

en pagina 75 'En hoe gaat het nu verder?'

doel is om Laren nog saamhoriger te maken." "Het

Veel leesplezier!

Ingri Imenkamp


6 |

LEUSSINKBAD

Van stoeptegel tot zwemles Madie Veldink is nu voor het tweede jaar beheerder van het Leussinkbad en is overal bij betrokken. Ze volgt momenteel de vervolgcursus zwemwaterbehandeling. Zo kan ze zelf de machinekamer bedienen en de kwaliteit van het zwemwater waarborgen.


LEUSSINKBAD | 7

Zwembad ‘t Leussinkbad Sinds vorig jaar is Madie Veldink de nieuwe beheerder van het Leussinkbad. Als we haar spreken wordt er met man en macht gewerkt om alles klaar te krijgen voor de opening op zaterdag 23 april. Grondige renovatie

Nieuw: activiteitencommissie

Madie: "Vorig jaar werd er een lekkage in het bad

"Om voor de kinderen, en ook voor onze andere

geconstateerd en zijn we, direct na het seizoen,

bezoekers, allerlei leuke activiteiten te organiseren,

met de reparatiewerkzaamheden begonnen. En met

hebben we sinds dit jaar een activiteitencommissie.

de hulp van onze vrijwilligers worden, voor de opening,

En u raadt het al, ook deze bestaat geheel uit

ook nog tal van andere werkzaamheden uitgevoerd."

vrijwilligers. We zijn al onze vrijwilligers erg dankbaar. Aan het eind van het seizoen, trakteren we ze altijd

Leussinkbad kan niet zonder vrijwilligers."

"Het

Grote groep

op een gezellige BBQ."

vrijwilligers "Het Leussinkbad kan

Verwarmd zwembad

niet zonder vrijwilligers.

"Het Leussinkbad is er voor iedereen. Van klein tot

We hebben ongeveer

groot en van jong tot oud. Zodra het zwembad

35 vrijwilligers. Er is

opengaat, is er een vaste groep mensen – Vroege

een groep van zes

Vogels- die niet kunnen wachten om voor dag en dauw

tuinmannen die al jaren, wekelijks de tuin verzorgen.

in het heerlijke verwarmde zwembad te duiken."

We hebben een vaste klusjesman en een elektricien, die allerlei voorkomende werkzaamheden doen. Tijdens het

Verbluffend resultaat

‘Vroege Vogel zwemmen’ zitten er vrijwilligers achter

"Voor de kinderen bieden we zwemlessen aan.

de kassa. En ook ons bestuur bestaat volledig uit vrij-

We starten de zwemlessen vanaf 5 jaar, omdat

willigers. Zij zorgen onder andere voor alle vergunningen

de kinderen dan vaak meer spierkracht hebben."

en de contacten met de gemeente en doen achter de schermen heel veel voor het Leussinkbad."

Nieuw: Het Leusinkbad heeft nu gratis WIFI.


8 |

Heeft u een virus op uw

Die Computer is gevestigd aan de

computer? Doet het internet

Huenderstraat 3 en kan u een totaal

het niet? Is uw computer traag

pakket op het gebied van hard- en

of heeft het een ander

software leveren.

probleem waar u niet uitkomt? NEEMT U DAN CONTACT OP MET DIE COMPUTER.

EN... DIE COMPUTER KOMT BIJ U AAN HUIS. • Reparatie van computers en randapparatuur, (printers, routers etc.) • Installatie van computers en randapparatuur, • Complete bekabeling, • Aanleg van netwerk.

Huenderstraat 3, Laren (GLD) • T: 0573 46 08 19 mail@diecomputer,nl • www.diecomputer.nl

Laren!Magazine_Adv_DieComputer.indd 1

22-03-16 18:12


LEUSSINKBAD | 9

"De lessen zijn vier keer per week een half uur. Hierdoor ligt de frequentie van het aanleren ontzettend hoog. Het resultaat is dan ook verbluffend. Speciaal voor 4-jarigen bieden we spetterles. Spetterles is een hele goede voorbereiding op de regulliere zwemlessen. Bij voldoende animo starten we deze lessen ook weer in het nieuwe zwemseizoen." Trainingsschema’s "We bekijken voortdurend, hoe we het zwemmen voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk kunnen maken. Voor dit seizoen hebben we bijvoorbeeld een duidelijk onderscheid gemaakt tussen banenzwemmers en recreatieve zwemmers. Voor de banenzwemmers zorgen wij op bepaalde tijden voor een afgezet zwemgedeelte. Zij kunnen, als ze dat willen, ook gebruikmaken van trainingsschema’s. En als ze hun techniek willen verbeteren, is er een zwemonderwijzer aanwezig om advies te

Madie Veldink te midden van vrijwilligers Jan Wink, Herbert Mombarg, Herman Eggink & Teunis Dondertman.

Buitenbad

Geweldig seizoen

Voor kinderen met keel-, neus- en/of

Madie besluit: ‘We bieden van alles op het

oorklachten klachten is zwemmen in het

gebied van zwemmen. We hebben mooie

buitenbad een verademing. Door de frisse

groene zonneweides en een heerlijk terras

lucht is er veel minder kans op infecties.

waar je terecht kunt voor een lekker kop

Maar voor iedereen is bewegen in de

koffie. Wees welkom. Met onze vrijwilligers

buitenlucht natuurlijk hartstikke

en 13 medewerkers willen we er graag,

gezond!

samen met u, een geweldig seizoen van

geven."

4 jarigen hebben wij ook dit jaar weer spetterles."

maken."

"Speciaal voor

VAN 23 APRIL T/M 21 AUGUSTUS IS HET ZWEMBAD OPEN. Voor openingstijden, entreeprijzen én nieuws ga naar onze website of naar Facebook: Leussinkbad

Leussinkbad Laren Bezoekadres: Holterweg 45 - Laren (Gld.) www.leussinkbad.nl - info@leussinkbad.nl Tel. 0573 40 17 48 - b.g.g. 06 40 15 71 97


10 |

• Glas- en schilderwerken • Wand- en plafondafwerking • Spuitwerk • Planmatig onderhoud • Kleuradvies • 24 uur glasservice

molenveld 14 7245 ca laren (gld) tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl www.hekkelmanschilders.nl

Las & Metaalbewerking DijkermanLaren!Magazine_Adv_Hekkelman.indd 24-03-16 09:13

Magazine_Adv_UniekeUitjes.indd 1

1

VOOR AL UW LASWERK: ALUMINIUM • RVS • STAAL; KNIPPEN EN ZETTEN; DRAAI- EN FREESWERK

De winkel voor sfeervolle & landelijke woonaccessoires en meubels

WWW.SFEERVOLENZO.NL

Ooldselaan 5B 7245 PP Laren (Gld) Tel. : (0573) 40 15 00 Fax : (0573) 40 24 37 info@lasbedrijfdijkerman.nl

WWW.LASBEDRIJFDIJKERMAN.NL

www.vanderheijdentuinen.nl Ooldselaan 26, Laren gld • T: 0573 40 23 57

19-03-16 13:5


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 11

v.l.n.r. staand: Eric Lammertink, Eric van Berkum, Geert Wassink, Paul de Koning, zittend: Ria Schekman, Jan Wesseldijk, Ingrid Schoneveld en Jan Scholten.

Wakker Laorne

Werkgroep: Woningbouw en zorg

Wakker Laorne is een belangenvereniging, die met haar bestuur en werkgroepen de belangen van ons prachtige dorp

De werkgroep Woningbouw en Zorg houdt zich bezig met de bouwplannen en zorgvoorzieningen in zowel de kern als in het

Laren en haar bewoners zo goed mogelijk wil behartigen.

buitengebied van Laren. We behartigen

Graag vertellen wij u over de werkzaamheden van onze

de onderwerpen, trachten resultaten te

werkgroepen en wat zij voor u kunnen betekenen.

verwezenlijken en brengen iedereen vervolgens op de hoogte van reacties en overige informatie. Wij vervullen dus een

Werkgroep: Verkeer en Verkeersveiligheid

zogenaamde ‘postbusfunctie."

Houdt zich bezig met alles wat met verkeer

woningbouw_en_zorg@wakkerlaorne.nl.

en verkeersveiligheid in en rondom ons dorp te maken heeft. Hierbij kan het zowel gaan

"Wakker: Werken Aan Kansen, Knelpunten En Rechten.

Laorne."

Werkgroep: Recreatie en toermisme

om onderhoud van bestaande

Houdt zich voornamelijk bezig met het

en om nieuw aan te leggen

creëren van of het initiatief nemen voor

wegen en nieuwe aansluittingen

activiteiten voor inwoners en toeristen in

op het bestaande wegen- en

Laren en directe omgeving. Inventariseren

stratennet in b.v. een nieuwe

van fiets-, wandel-, ruiter- en kinderroutes,

woonwijk. Nadrukkelijk worden

promotie en plattelandstoerisme

ook onduidelijke en onveilige

bevorderen.

verkeerssituaties onder de

recreatie_en_toerisme@wakkerlaorne.nl

aandacht gebracht van gemeentelijke en provinciale instanties.

Werkgroep: LarenEnergie

vanberkum.eric@gmail.com

In navolging van Lochem en een aantal van haar kernen besteedt ook Laren aandacht

Werkgroep: Leefbaarheid

aan Duurzame Energie. Paul de Koning

Zet zich in voor het leefbaar houden en

heeft hiervoor het initiatief genomen.

HANDIGE INFORMATIE:

maken van Laren en omstreken.

Paul is kerncoördinator voor Laren en heeft

Opgericht: 1992

Leefbaarheid is een veel omvattend begrip

als zodanig zitting in de coöperatieve

Aantal leden: 738

en omvat eigenlijk alles wat te maken heeft

vereniging (in oprichting) LochemEnergie.

Contact: Ria Schekman

met de geschiktheid van het dorp en de

larenenergie@wakkerlaorne.nl

secretariaat@wakkerlaorne.nl

dorpsgemeenschap om er te wonen, te

Website: www.wakkerlaorne.nl

werken en te recreëren. leefbaarheid@wakkerlaorne.nl.


12 | L AREN & ORANJE

HEEL LAREN BAKT

Dit jaar bestaat Laren & Oranje 80 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! Op zondag 5 juni organiseren zij daarom in samenwerking met het Kulturhus een groot feest voor alle inwoners van Laren.

Het voltallige bestuur van Laren & Oranje hoopt dat 5 juni een leuke en gezellige dag wordt. Met heel veel taart ĂŠn bezoek! v.l.n.r - Ina Langeler, Herman Reurslag, Joke Brummelman, Henk Wansink, Joke Woestenenk, Marcel ter Horst en Marjan Zomer. (op de foto ontbreekt: Gerrit Oortgiesen)


L AREN & ORANJE | 13

Wie o wie bakt de allerlekkerste taart of cupcake van ons dorp! Bij een feestje als dit, hoort natuurlijk taart. En zo is het idee ‘Heel Laren bakt’ ontstaan. Jong en oud kan aan deze unieke bakwedstrijd meedoen! Diegene die de lekkerste taart heeft gebakken, wint een leuke prijs. Er zijn drie categorieën: zoete taart, hartige taart en voor de kinderen: cupcakes.

Dé lekkerste taart Dit is uw kans om uw lekkerste recept door een deskundige jury te laten beoordelen. Er zijn twee categorieën waar u aan mee kan doen: hartig of zoet. Vanaf 27 april kunt u zich inschrijven. Formulieren liggen bij het Kulturhus en bij Wereldbakker Wijnand. En op Koningsdag zijn deze af te halen op de vrijmarkt.

Dé lekkerste cupcake Speciaal voor de kinderen is er een cupcake wedstrijd. Iedere basisschoolleerling, vanaf groep 3, heeft inmiddels een zakje cakemix met wat tips en verplichte ingrediënten van Wereldbakker Wijnand gekregen. Vervolgens mag je thuis aan de slag. Uitproberen, proeven, uitproberen, proeven... Net zo lang totdat je het lekkerste en mooiste cupcakeje hebt bedacht. En deze mag je dan op 5 juni laten zien en beoordelen. Iedereen uit Laren kan op 5 juni zijn/haar taart inleveren. Een deskundige jury gaat deze vervolgens proeven en beoordelen. Na de uitslag van de bakwedstrijd, begint het feest. En mag er natuurlijk van al dat lekkers geproefd worden! Het bestuur van Laren & Oranje zorgt, samen met het Kulturhus en Wereldbakker Wijnand, ook voor genoeg taart!

Belangrijk om te noteren! De taart (en) en cupcakes kunnen op 5 juni tussen 11:30 uur - 13:00 uur worden ingeleverd bij het Kulturhus 't Kruispunt. Tijdens het feest, wat van 14:00 - 17:00 uur plaatsvindt, worden de winnaars bekend gemaakt.


14 |

Een betrokken partner voor uw financiële en fiscale zaken

Een betrokken partner voor uw personeelszaken

Daarom bieden wij u onze ondernemersservice aan! Voor een vast maandbedrag dat wij in overleg met u bepalen regelen wij al uw financiële zaken.

Online salarisverwerking, tegen een vaste prijs per salarisstrook. Tevens bieden wij advies en begeleiding bij HRM-werkzaamheden.

T. 0573 - 43 22 30 | info@financeconsult.nl

T. 06 - 47 81 85 18 | info@loonxs.nl

Laren!Magazine_Adv_FinanceConsult-LoonXS.indd 1

AGROCHECK

INSPECTIES VOOR DE AGROSECTOR

www.agrocheck.nl • info@agrocheck.nl

VIER-INSPECTIES

INSPECTIES VOOR HET MKB EN DE HORECA

www.vier-inspecties.nl • info@vier-inspecties.nl

G.J. Welmer • 't Veld 27 • 7245 XA Exel • T: 0573 841 493

19-03-16 14:08


L AREN & ORANJE | 15

4 mei herdenking Ieder jaar, op 4 mei, organiseert Laren & Oranje de dodenherdenking. Ina Langeler, voorzitter van Laren & Oranje: "Iedereen, jong en oud, kan daarbij aanwezig zijn." De vrijheid omarmd

hebben aan de Tweede Wereldoorlog.

Ina vertelt: "Als de vrijheid op de proef

Op basis van die gesprekken hebben zij een

wordt gesteld moeten we haar nog steviger

hele mooie documentaire samengesteld:

omarmen. Dat is het thema van de

"Ooggetuigen vertellen. Laren(gld) in

landelijke 4 mei herdenking. Wij, als Laren

oorlogstijd." Op 4 mei wordt van 20:30 tot

& Oranje, onderschrijven dit. Wij vinden het

21:15 uur een deel van deze documentaire

belangrijk dat er elk jaar wordt stil gestaan

vertoond in het Kulturhus 't Kruispunt."

bij het feit dat we in vrijheid leven." Speciale herdenking Opdat men niet vergeet

"Dit jaar krijgt de herdenking een speciaal

"Als Laren & Oranje vinden wij het erg

tintje. Vorig jaar november is de koperen

belangrijk dat de gedachte van 4 mei voort-

schaal van het monument gestolen. Samen

leeft. Sinds vorig jaar hebben we daarom

met de Gemeente Lochem heeft Laren &

een aparte 4 mei commissie in het leven

Oranje voor een nieuwe schaal gezorgd.

geroepen. Deze 4 mei commissie, bestaat

Op 4 mei aanstaande wordt deze weer

uit Christiaan Harkink, Hannie Poelert en

teruggeplaatst. We vinden het mooi dat het

"Wij zijn een

vereniging die voor jong & oud activiteiten organiseert."

Luuk Potgieter. Zij hebben met

monument weer in ere wordt hersteld. En

een vijftal inwoners van Laren

hopen daarom dat veel mensen naar deze

gesproken, die nog herinneringen

speciale herdenking komen."

De dodenherdenking start om 19:40 uur bij de Larense Kerk. Na de 2 minuten stilte, kan men langs het monument lopen.

Laren & Oranje Met maar liefst 735 leden staat Laren & Oranje midden in de Larense samenleving en is nog steeds heel actief. Dankzij onze leden "Dankzij onze leden en vele vrijwilligers, die ons ieder jaar weer helpen met de voorbereidingen en het goed laten verlopen van onze evenementen, kunnen wij ieder jaar de inwoners van Laren weer een mooi programma bieden. Vele

27 APRIL - KONINGSDAG

handen maken licht werk."

Van 10:00 tot 16:00 is er van alles te doen. Kinderspelen op het ondernemers-

Voor het laatste nieuws kijk op de Facebook pagina (Larenenoranje) of op

terrein, een fietstocht, muziek , beach

www.larengelderland.nl

voet-volleybal en natuurlijk de vrijmarkt.


16 | ADVERTORIAL

De inspiratietuin is te vinden op het terrein van Haneveld Tuincentrum en grenst aan de N332. De tuin is van maandag tot en met zaterdag geopend van 09:00 - 17:00 uur. Vrijdagavond tot 20:00 uur.

Met meer dan 20 jaar ervaring kan Ronald van Haren uw goed adviseren bij het aanschaffen van serres, veran足da's, lichtstraten en zonweringen. Het bedrijf heeft het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist. Dit logo wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor vakmanschap, kwaliteit, service, ga足rantie en goed advies. www.verandaenterras.nl

Voor een mooi boeket bloemen, de aanschaf van bomen, maar ook voor een compleet tuinontwerp kunt u bij Haneveld tuincentrum en hoveniersbedrijf terecht. Het bedrijf heeft 11 medewerkers en is gevestigd aan de Holterweg. Het bedrijf staat bekend om zijn persoonlijk contact, goede advies en vakkennis. www.haneveldlaren.nl


ADVERTORIAL | 17

NIEUW IN LAREN:

De inspiratietuin Het resultaat van een unieke samenwerking tussen Ronald van Haren van Veranda & Terras en Henk Marsman van Tuincentrum Haneveld.

Van buxus tot veranda

Lugarde maakt al meer dan 35 jaar tuinhuizen,

"Wij willen de mensen graag gemak bieden. Ze hoeven

blokhutten en recreatiewoningen. Het bedrijf

nu nog maar naar één adres voor het kopen van

JK Montage laat zien wat er allemaal mogelijk is

planten of het realiseren van hun andere tuinideeën.

op het gebied van hekwerken, schuttingen en

Van buxus tot veranda, we kunnen de mensen van

afrasteringen. In de Inspiratietuin hebben we ook

alles bieden. Ook een op maat gemaakt tuinplan door

een kas, gebouwd door Vermeulen Groessen.

een tuinarchitect"

Keizon Zonwering, tot slot, kan de mensen adviseren over de aanschaf van zonweringen."

Alles onder één dak Ze vertellen verder: "We hebben hier in Laren eigenlijk

Ideeën opdoen

alles op het gebied van buitenleven. In de Inspiratietuin

Ronald en Henk: "De Inspiratietuin is een plek

willen we, als lokale ondernemers, onze krachten

waar je sfeer kan komen proeven. Het is een plek

bundelen en alles onder één dak presenteren. Zodat de

waar van alles te zien is: bijzondere bomen, een

proeven & ideeën

"Sfeer

op doen in de

inspiratietuin."

mensen met hun eigen

lamellendak, een mooie blokhut. Aangekleed met

ogen kunnen zien wat

tuinmeubelen en mooie accessoires. Alles volgens

we voor hen kunnen

de laatste tuintrends. De tuin is aangelegd met

maken. Van standaard-

prachtige beplanting en strak straatwerk. De

oplossing tot speci­aal

mensen kunnen er in alle rust rondlopen en

op maat gemaakte

uitgebreid de tijd nemen om ideeën op te doen

projecten."

voor hun eigen tuin of terras".

Lokale ondernemers "We hebben inmiddels al contact gelegd met een aantal lokale ondernemers, die hun producten in onze Inspiratietuin gaan presenteren. Zo zijn er in de Inspiratietuin een blokhut en tuinhuis te zien, gemaakt door Lugarde.

Op 22 en 23 april a.s. vinden de Open Dagen plaats.


18 |

Alles onder één dak

Openingstijden: Maandag

Theo Beuzel

08:00 - 19:00 uur

Dinsdag

08:00 - 19:00 uur

Woensdag

08:00 - 19:00 uur

Donderdag

08:00 - 19:00 uur

Vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 19

Pels en Pluim BEWAARD CULTUREEL LEVEND ERFGOED Het in stand houden van (zeldzame) kippen-, konijnen-, duivenrassen, sier- en watervogels, cavia’s, serama’s en het kleinste krielkipje ter wereld. Dat is waar Pels & Pluimers plezier aan beleven. Met ruim 75 leden behoord ‘Pels en Pluim Laren Gld’ tot één van de grootste en meest actieve kleindierverenigingen in Nederland. Het houden van kleindieren

Kleindiershow

Het houden van kleindieren speelt zich vooral

Jaarlijks gaan leden van ‘Pels en Pluim

af op het erf van de leden. Maar wie wil kan

Laren Gld’ de onderlinge competitie aan op

ook de gefokte kwaliteit

de Clubtentoonstelling in

van zijn kippen, konijnen, sier-

zaal Stegeman. Wiens

"Wij zijn één van de grootste kleindierenverenigingen van Nederland."

duiven of cavia’s

hoen of konijn wordt

meten, door tijdens

uitgeroepen tot de

tentoonstellingen

absolute kampioen van

mee toe doen aan

de show?

de keuringen. Zo is er ook een wedstrijd element op

Landelijke Jeugdshow

plaatselijk of landelijke niveau van

Jeugdleden uit geheel Nederland komen

toepassing op de hobby. Er wordt

al 40 jaar op de 3e zaterdag in september

gekeken of de dieren aan alle

naar Laren met hun dieren om mee te doen

gestelde raskenmerken voldoen.

aan de ‘Landelijke Jeugdshow Laren', dit jaar op zaterdag 17 september in de St.

Pels & Pluim lid,

Excursies en tentoonstellingen

Steffenmanege. Voor meer informatie:

Voor leden van ‘Pels en Pluim Laren Gld’

www.jeugdshow.nl.

staan er ook excursies aan andere klein-

Gerrit Jan Beusekamp

dierhouders, grote tentoonstellingen en

met zijn Duitse

interessante lezingen op de jaarkalender.

hangoor konijnen

Het voordeel van het lidmaatschap is tevens

AGENDA 20 APRIL

dat kippenfokkers mee kunnen doen aan het

Workshop 'Kippen houden'

jaarlijkse entprogramma tegen Pseudo-

Locatie: Stegeman Laren

vogelpest.

28 MEI Fokkersbezoek aan Sport Veredelt Oldebroek 24 JUNI Familieavond met activiteit 17 SEPTEMBER 41e Landelijke Jeugdshow Laren Locatie: St.Steffenmanege

HANDIGE INFORMATIE:

29 SEPTEMBER

Opgericht: 1981 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m

Jongdierenkeuring

16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren

Locatie: Tuincentrum

Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl

Haneveld


20 | HISTORIE L AREN GLD IN BEELD

Foto genomen vanaf de toen nog bestaande ABC-silo. Deze silo is in de tweede helft van de 80er jaren gesloopt. - Christiaan Harkink

De Braninkkamp. Gebouwd in 1960. - Christiaan Harkink

Een groepsfoto van alle leerlingen op de Dorpsschool aan de Deventerweg uit 1962. Ingestuurd door Toos & Theo Krans uit het archief van Toos Krans-Memelink.

De Postelstraat, foto gemaakt in 1952 - Christiaan Harkink

Deze en nog veel meer foto’s van het vroegere Laren zijn te vinden op Facebook. De pagina is een initiatief van Larenaar Christiaan Harkink.

Facebook: historielarengldinbeeld 'De Bakkerije' - Kloosterweg - Christiaan Harkink


HOE WAS HET VROEGER | 21

Hoe was het VROEGER? door Dineke & Bertus Koeslag

"De oorlog was net afgelopen toen wij

van de buurvrouwen. Overdag moesten de

aan de Verwoldseweg. Dit is langere tijd de

op school moesten beginnen. De school

jongens uit de hoogste klas kolen halen en

plek geweest waar we terecht konden. In

had toen de naam School met de Bijbel.

hadden zij de taak ervoor te zorgen dat het

1969 is 't Kruispunt gebouwd en is ‘Elim’

De naam is in de jaren 60 veranderd in

warm bleef in het lokaal. In de winter ston-

verkocht en verbouwd tot woonhuis.

Prins Willem Alexander school. De open-

den de busjes met drinken allemaal om

bare scholen waren over heel Laren

de kachel en bleven de meeste kinderen

Voor de leeftijd tot 16 jaar was er voor de

verspreid en daardoor hadden die leer-

tussen de middag over.

meisjes: 'de Kleine meisjesvereniging'. Voor

lingen de school aardig dichtbij. Voor de

de jongens was er de 'Knapenvereniging'.

christelijke school was dat anders, daar

Schoolreisjes waren altijd heel leuk en

Hierna volgde de Tussenclub en de Jonge-

kwamen de kinderen vanuit heel Laren

gezellig, het was een verrassing waar we

liedenclub. Voor de oudere jeugd waren er

naartoe. De eerste jaren gingen we lopend ,

naar toe gingen: 'De Bedriegertjes' in Roos-

speciale Meisjes- en jongensverenigingen.

want fietsen waren er nog niet veel en dat

sendaal, 'De Waarbeek' in Hengelo, maar

Deze waren ook de eigenaar van het huis

betekende voor enkelen wel een uur lopen.

we zijn ook een keer naar Schiphol en naar

‘Elim’ en de bibliotheek. Deze clubs zijn

de Dierentuin in Arnhem geweest. Dan ging

later samen verder gegaan als C.J.V.

In het speelkwartier en tussen de middag

er een melkbus vol ranja mee in de bus en

( Christelijke Jongeren Vereniging).

werden op alle scholen dezelfde spelletjes

iedereen had een eigen kopje bij zich.

gedaan. Voor de jongens was voetballen

Alle jongeren van 15 en 16 jaar uit Laren en

toen ook al heel belangrijk. Tussen de

omstreken kregen ook dansles van Dans-

diverse

vaak

school Reerink uit Lochem. De ene week

wedstrijden gespeeld, de meester was dan

was dit bij Stegeman en de andere week bij

vaak de scheidsrechter. De meisjes deden

Café Veltmaat (toentertijd gelegen dicht-

lientje spring’n en zongen: "In spring de

bij het station Laren-Almen). Door deze

bocht gaat in, uit spruit de bocht gaat uit."

dansleraar werd ons goed duidelijk gemaakt

Twee meiden draaiden het touw en een

hoe wij als jongens en meisjes netjes met

hele rij stond klaar om er in te springen. Ook

elkaar om moesten gaan. Toen we dat

scholen

werden

ook

gooiden de meisjes met 3 of 4 ballen tegen

Het vervolg onderwijs was toch wel voor

dansen onder de knie hadden gingen we

de muur of naar elkaar toe, dat was iets wat

velen de MULO, huishoud-, landbouw-

natuurlijk ook naar dansavonden in het

de jongens niet konden. Spellen als slag-

of technische school. Een aantal gingen

dorp. Voorafgaand aan het dansen was er

bal, bokspringen, lijntje of potje knikkeren

daarna naar een middelbare opleiding.

vaak een toneelavond georganiseerd door

waren spellen waar iedereen wel aan mee

Toch waren er ook veel die thuis of bij een

de B.O.G. en B.O.L.H. (Deze zijn later

deed maar aan de stang voor- en achter-

baas aan het werk gingen en dan ‘s avonds

samen gegaan onder de naam Jong Gelre)

over rollen, dat konden eigenlijk alleen de

nog een aantal cursussen volgden.

en/of C.J.V. Een ‘stapavond’ in die tijd werd

meisjes.

altijd geheel verzorgd door eigen leden. Voor veel jongeren was ‘Elim’ een plek waar

Met een revue, musical, zang of sketches.

In ieder lokaal stonden kolenkachels. Deze

ze een keer in de week naar toe gingen.

Er waren altijd wel jongeren te vinden die

werden s'morgens aangemaakt door een

Het huis ‘Elim’ bestaat nog steeds en staat

daar graag aan mee wilde werken. "


22 |

In 2016 bestaat ons bedrijf 25 jaar Daarom nodigen we u uit om het 25-jarig succes van onze onderneming gezamenlijk te vieren. U bent op 21 mei a.s. van harte welkom op de Open Dag van 11.00 tot 14.00 uur.

Ovii Ontwerp is verhuisd! En wel vijftig hele meters.

Locatie: Oude Deventerweg 6, Laren gld Wij hopen u te

Nieuw adres:

verwelkomen deze dag.

Huenderstraat 3 Laren Gld

Bennie & Joke Brummelman

(Pand van Die Computer ) Contact: T. 06 16 46 55 33 info@ovii-ontwerp.nl www.ovii-ontwerp.nl

Bennie Brummelman | grond- en sloopwerken v.o.f.

Zo sociaal:

Oude Deventerweg 6 • 7245 PX Laren (Gld) Tel. 0573 401571 • Fax: 0573 402466 info@benniebrummelman.nl

oviiontwerp

• www.benniebrummelman.nl

Laren!Magazine_Adv_OviiOntwerp.indd 1 19-03-16 14:02

Magazine_Adv_BennieBrummelman.indd 1

24-03-16 13:04

Rouw- en verliesbegeleiding: bij het doormaken van een miskraam • van nabestaanden van een suïcide • bij verlies van toekomstperspectieven • bij rouw om een geliefde •

Sensi®-therapie: effectieve, kortdurende, probleemgerichte behandeling • bij psychische en lichamelijke klachten • óók bij hoge sensitiviteit, autisme en ADHD • doel: opheffen van een onbalans • holistische benadering •

Bekijk de BBQ-folder op onze website

ANDRÉ VAN DE POL,

keurslager

Deventerweg 33, 7245 AW Laren (Gld.) Tel. 0573 - 40 12 37 www.vandepol.keurslager.nl info@vandepol.keurslager.nl KeurslagervandePol

De Bakkerij 45 7245 AZ Laren Gld Tel. 06 81 18 82 90

info@irmawagenvoort.nl www.irmawagenvoort.nl


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 23

Badmintonclub Laren (BCL) RECREATIEF SPELEN ZONDER TRAINING Wist u dat iedere dinsdagavond van 20:30 tot 22:00 uur een groep enthousiaste Larenaren in de Braninkhal een partijtje badminton speelt? Recreatief en zonder trainingen, spelen ze hele jaar door, met uitzondering van de zomervakantie en de feestdagen. Wil jij ook een keer meespelen?

tijdens speelavonden. Wij maken

Loop dan op dinsdagavond gerust

je dan graag wegwijs.

eens binnen in de Braninkhal te Laren. Je kunt dan drie avonden vrijblijvend

Jaarlijkse potgrondactie

en gratis kennismaken met badminton,

Sinds 1987 verkopen wij, voor een

ons team en de vereniging.

financiële bijdrage in de kas van de vereniging, op een zaterdag in maart

Een racket, om tijdens de kennismaking

potgrond in de kern van ons dorp.

mee te spelen, is aanwezig. Het spelen

Door de inzet van de leden en andere

in sportkleding en zaalsportschoenen

vrijwilligers kunnen wij met veel

(niet met zwarte zool) is verplicht

plezier blijven badmintonnen.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: september 1981 • Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16 Contributie: € 9.00 per maand (In verband met de zomervakantie betaal je in de maand augustus geen contributie.) • Contact: bcllaren@outlook.com • Facebook: bcllaren

Popkoor La Poko Wat in 2007 begon als buurtkoortje is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een flink popkoor met zo’n vijftig leden. Elke maandagavond oefent

en de sfeer proeven? Je bent van harte

La Poko in de zaal van café-

welkom! Je kunt hiervoor contact opnemen

restaurant Stegeman. Onder

met Ellen Leeftink.

leiding van de enthousiaste en

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2007 Aantal leden: circa 50 Contributie: € 30,- per kwartaal Contact: Ellen Leeftink ellen.leeftink@gmail.com Website: www.lapoko.nl.

professionele dirigent Ineke Agaart worden

"Zingen is heel ontspannend", vindt

recente popnummers gerepeteerd, maar ook

bestuurslid Mia Aalderink. "Dat La Poko

liedjes uit de jaren zestig of zeventig. Lucas

haar repertoire regelmatig uitbreidt,

Hebels begeleidt het koor op de piano.

maakt het zingen extra leuk!"

Het Larense popkoor treedt regelmatig op, zoals bij korenfestivals in de regio. Ook kerstoptredens staan op de agenda van het ‘gezelligste koor van Laren'. In 2017 hoopt La Poko haar 10-jarig jubileum te vieren. Een kijkje nemen tijdens een repetitie

"Zingen is heel ontspannend."


24 | HARTVEILIG WONEN

Hartveilig wonen Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Snel handelen kan dan het verschil maken.

Hartveilig wonen is een georganiseerde

dan 10%. Dit percentage kan, door een

apparaat geeft het slachtoffer, indien

burenhulp waarbij vrijwilligers snel ter

project zoals Hartveilig wonen, veel hoger

nodig, een stroomstoot waardoor de

plaatse kunnen zijn om iemand te

worden."

circulatie weer hersteld kan worden."

Elke minuut telt

318 vrijwilligers

"Hoe meer mensen hieraan meewerken,

"Hartveilig wonen werkt samen met

Gijs ter Brake legt uit wat het belang is

hoe beter dit systeem werkt. Als binnen

vrijwilligers. Mensen die hieraan mee willen

van Hartveilig wonen: "Elke week worden

drie minuten iemand ter plekke is en een

helpen en 24 uur per dag en 7 dagen per

ongeveer 300 Nederlanders getroffen

AED in werking kan stellen, is de over-

week bereikbaar willen zijn. Die kunnen

door een acute hartstilstand. Dat zijn

levingskans van het slachtoffer 70%."

reanimeren en een AED kunnen bedienen.

reanimeren, in afwachting van de ambulance.

15.000 à 16.000 slachtoffers per jaar. Zonder maatregelen, overleeft minder

Laren alleen al, heeft 318 geschoolde Sinds 2008

vrijwilligers. Dat betekent dat zij, in het

"Ik ben er trots op dat het Hartveilig

geval van een hartstilstand, iemand

wonen echt leeft in Laren. In 2008 hebben

kunnen reanimeren in afwachting van de

de gemeente Lochem, EHBO Laren,

ambulance."

Wakker Loarne en ik de handen ineen geslagen en een informatieavond georganiseerd. Sindsdien zijn er steeds

OVER GIJS TE BRAKE | MYN BHV Gijs te Brake was vroeger kapper. Hij bezat twee kapperszaken. "Van het één kwam het ander en zo had ik een fulltime baan in de

"De inzet van vrijwilligers

meer mensen zich bewust van het belang

bij een reanimatie is van

van Hartveilig wonen. Om een voorbeeld

levensbelang voor het

te noemen: toen hadden we 15 AED’s in Laren, nu 26."

slachtoffer. Zonder deze vrijwilligers is de kans op

26 AED’s

BHV-branche. Ik rijd het hele land door met

Gijs vervolgt zijn verhaal: "Een AED is een

mijn bus. Van Heerlen tot Groningen."

Automatisch Externe Defibrillator. Dit

overleven erg klein." Ramón Soer - Reanimatiecoördinator Deventer Ziekenhuis


HARTVEILIG WONEN | 25

trots op dat Hartveilig wonen echt leeft in Laren." "Ik ben er

Van 15 tot 75 jaar "Het is mooi om te zien, dat zoveel mensen in Laren een cursus willen volgen. Daarmee kunnen mensenlevens worden gered. Ik heb onlangs een cursus gegeven aan een groep jongeren van de

HOE WERKT HET?

Stichting Dochteren. Dat is super! Want deze doelgroep, heeft altijd

Iemand krijgt een hartstilstand

de mobiel bij de hand. En kan dus snel bereikt worden via de app of

> 112 wordt gebeld.

de sms. Ook mensen van 75 jaar kiezen ervoor om een cursus te volgen. Oftewel, aldus Gijs, ik train mensen van 15 - 75 jaar!" Cursus Om deel te mogen nemen aan ‘Hartveilig wonen’, is een reanimatie-

> De 112-centrale regelt een ambulance EN

stuurt een alert naar alle mensen, die zich in

de omgeving van het slachtoffer bevinden én

aangesloten zijn bij Hartveilig Wonen

of een EHBO-cursus nodig. Wilt u ook deelnemen aan het project

> Degenen die in de buurt zijn en in de

‘Hartveilig wonen’ en een cursus volgen? De eerstvolgende vinden

gelegenheid zijn om te helpen, melden zich

plaats op 31 mei en 9 juni. Voor inwoners van Laren en Exel, kosten

via de sms en komen in actie.

de cursussen 15 euro. "Vaak worden de cursussen ook nog vergoed door de zorgverzekering. Dus dat scheelt", aldus Gijs. Voor meer informatie over de cursussen, neem contact op met Gijs. Zijn gegevens staan op: www.mynbhv.nl

> Iemand zal naar de locatie gaan waar het

slachtoffer ligt en beginnen met reanimeren.

> Een ander haalt de AED. > Zodra de AED ter plekke is, begint de verdere

hulp aan het slachtoffer, totdat de ambulance

komt. > De 112-centrale laat inmiddels aan de andere

hulp-aanbieders weten dat het slachtoffer

wordt geholpen. Dan weten zij dat zij niet meer

hoeven te komen.


26 |

Speciaal voor sporters

Magnesium Olie Waar is Magnesium goed voor? Magnesium wordt gezien als één van de belangrijkste elementen na voedsel en water voor een goede gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 60% van de mensen in de westerse wereld tegenwoordig een tekort aan magnesium heeft.

Voor dagelijks gebruik

Magnesium Citraat

• • • • • • •

café - restaurant feesten vergaderen personeelsfeesten catering overnachten uitgaan

Bestel nu met 10% korting: kortingscode:

JDLaren01

Bekijk al onze producten op: www.just-daily.nl

Magazine_Adv_JustDaily.indd 1

alle vormen van horeca onder één dak! www.witkamp.com

t r e n d y k a p s a l o n v o o r h e t h e l e g e z iLaren!Magazine_Adv_Witkamp2.indd n24-03-16 14:35

1

24-03-16 09:17

Gespecialiseerd in het inzetten van extensions van 100% natuurlijk haar Extensions van het merk: SoCap Original

Extensions abonnement al vanaf € 56,- per maand Extra garantie, altijd het goedkoopste verwijder tarief en betaalgemak. Voor meer informatie kom gerust eens bij ons langs.

HOLTERWEG 3K, LAREN GLD TEL: 0573 - 40 19 34 • INFO@HAARSTUDIOJACQUELINE.NL WWW.HAARSTUDIOJACQUELINE.NL

• • • • • •

Gas Water Sanitair Elektra Verwarming Lood-zinkwerk en Dakbedekking

Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem Tel. (0573) 251 008 • Fax (0573) 250 941 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl


AED OVERZICHT L AREN GLD | 27

AED overzicht | Dorpskern V.V. Witkampers Holterweg 47

T.C. ‘t Laerveld Holterweg 66

Leussinkbad Laren Holterweg 45 Almat Laren Stoomdijk 13-15

Plus Beuzel Holterweg 8/10

Fitness Factory Holterweg 3F

‘t Langenbaergh Deventerweg 1

Braninkhal Verwoldseweg 16

Huisartsenpraktijk Westermark 2

Fysiotherapie Fraas Rengersweg 2

Dokter Wijnheijmer Beuzelshoek 8

AED Overzicht | Buitengebied Laren (Gld) Camping de Vrolijk Wittendijk 4

'Villa Schoolthoff' Wittendijk 11

Sportschool Sjahto Dwarsdijk 3

De Exelse Molen Oude Lochemseweg 4

Bosch Markeloseweg 23

Firma Postel Markeloseweg 24

Schouten Buisweerdweg 1

Kinderboerderij De Strubbert Koebushorst 7

Beautyboerderij Schipbeek Broekdijk 25

René Bruns schrijnwerker   Oude Holterweg 5

Eggink Holterweg 74 A

Rosendal Kempstraat 1

Slootsmid Zutphenseweg 31

Haarbroekse Vijvertuin Harfsensesteeg 40

Camping Lieftink Bouwhuisweg 6

De EHBO Vereniging Laren heeft tijdens evenementen, waar zij aanwezig zijn, altijd een AED mee. Gijs te Brake, eigenaar van MYN BHV, heeft in zijn bedrijfsbus ook de beschikking over een AED.


28 |

Pak je kansen met Multicopy! Er zijn voor organisaties weer volop kansen om te groeien. Maar de tijden zijn veranderd en dat vraagt om nieuwe, frisse, geĂŻntegreerde communicatie. De metamorfose van Drukkerij Lammerdink tot Multicopy The Communication Company zorgt ervoor dat u uw kansen effectief, efficiĂŤnt en creatief bereikt. Multicopy kan heel veel meer dan u denkt. Zoals bijvoorbeeld: Huisstijldrukwerk Folders en brochures (Mobile) websites Direct mailings Sign / belettering Posters Bedrijfskleding Vlaggen en banieren Autoreclame Adressenbestanden E-mailcampagnes Crossmediacampagnes Promotionele artikelen Billboards Beurspresentaties en -stands Raamstickers En nog veel, veel meer.

Multicopy The Communication Company | Lochem Burg. Leenstraat 54, 7242 AB Lochem Tel. 0573-254630, www.multicopy.nl/lochem


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 29

Wielergroep Laren WEER VAN START! De leden van de WGL hebben hun racefietsen weer van de zolder gehaald en geprepareerd voor een nieuw seizoen. Op iedere dinsdag- en donderdagavond wordt een avondrit gefietst.

Verschillende groepen

jaar worden er meerdaagse trips gemaakt om te gaan

Het belangrijkste doel van de Wielergroep Laren is

fietsen in de Dolomieten of Alpen. In 2015 zijn we met

om in groepsverband mooie en gezellige maar vooral

een groep naar Bormio (Italië) geweest.

veilige tochten te maken waaraan iedereen op zijn of

"Meefietsen? Wij verzamelen op

dinsdagavond om 18:30 uur."

haar niveau kan deelnemen.

Damesgroep

Daarom hebben de leden van de

Er bereiken ons regelmatig signalen van dames die in

wielergroep de keuze om mee

groepsverband graag willen racefietsen, maar dan

te fietsen in een A, B of C-groep.

liever in een aparte damesgroep. Het bestuur van de

De gemiddelde snelheden

WGL wil graag peilen of hier voldoende belangstelling

variëren dan van ca. 25-30 km/

voor is. Belangstellenden voor deze damesgroep en/of

uur in de C-groep tot 35-40 km/

voor het meefietsen op de dinsdagavond kunnen voor

uur in de A-groep.

informatie terecht bij onze bestuursleden: Henk Oudenampsen, 06-20 41 80 28

Avondrit, tochten en trips

Marius Heersema, 06-51 82 43 56.

De avondritten starten om 18:30 uur. Vanaf eind april is de starttijd om 19:00 uur. Verder worden er tijdens het zomerseizoen nog speciale tochten georganiseerd naar bijvoorbeeld de Posbank en Lemelerberg. Elke twee

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1987 Aantal leden: 57 • Locatie: Er wordt gestart vanaf parkeerplaats van Witkamp • Contact: Marius Heersema - m.heersema@gmail.com

Ben jij al lid van de Buurtpreventie WhatsApp? Met het melden van verdachte situaties in een

elkaar verbonden. Zo krijg je een goed sociaal

BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel

netwerk, waarbij we vroeg verdachte situaties

gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de

kunnen signaleren en alarmeren.

gaten houden.

Deelnemen aan de groepsapp in jouw wijk?

Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot

Mail je naam, adres en mobiele nummer naar

eventuele actie overgaan. Ook in Laren gld is er een

buurtpreventieapplarengld@gmail.com.

BuurtWhatsApp. Met een groep enthousiaste vrijwilligers

Je wordt dan

is Laren in kaart gebracht en onderverdeeld in 'wijken."

toegewezen aan de

Elke wijk heeft een eigen groepsapp met één of twee

groep in jouw wijk.

wijkhoofden. Alle wijken zijn door de wijkhoofden met


30 | ADVERTORIAL

"Er werken inmiddels 40 mensen bij ons waarvan 36 fulltime." "Elke keer als het gebeurt, krijg ik verbaasde reacties", lacht Gerko. "Als bedrijf bieden wij 24-uursservice. En als je zoiets belooft, dan moet je dat ook waarmaken. Dus ik vind het heel vanzelfsprekend dat ik na 17:00 uur ook zelf de telefoon opneem."

Almat levert allerlei producten en diensten op het gebied van industrie, landbouw, tuin & park en verhuur. "Onze eigen vrachtwagencombinatie rijdt door heel Nederland. Wij leveren onze machines af bij de Heineken Music Hall, maar ook bij de Libelle Zomerweek.

Het kenmerkt Gerko, de directeur van

Daarnaast leveren we industriĂŤle en

Almat. "Wij zijn een vakkundig bedrijf en

grondverzetmachines aan bedrijven. En

leveren machines voor dagelijks gebruik.

we verkopen en repareren Tuin en Park

Persoonlijk contact en goede service zijn

machines aan particulieren, gemeentes,

daarbij belangrijk. Daar staan wij voor.

campings, golfbanen en hoveniers in de

Onze medewerkers zijn stuk voor stuk

buurt of uit de omgeving.

vakmensen, die veel ervaring en vakkennis hebben."

Geen dagdeel maar 2 uur verhuur "Wij hebben onder andere heggenscharen, grasmaaiers en verticuteermachines in ons assortiment. Deze machines zijn ook te huur en vooral in het voorseizoen merken

Johan Roekevisch, Gerko's vader heeft destijds het bedrijf Dondertman

wij dat deze machines erg in trek zijn.

overgenomen van de familie Dondertman. In 2004 is het bedrijf gefuseerd met

Waarschijnlijk ook omdat ze al voor 2 uur

Schouten Lochem, het andere bedrijf van Johan, en verder gegaan onder de

te huur zijn in plaats van voor een

naam Almat. Sinds de fusie is Gerko directeur. Het bedrijf is inmiddels letterlijk

dagdeel."

en figuurlijk enorm uitgebouwd. Qua aanbod, qua gebouw en ook wat personeel betreft. www.almatlaren.nl


ADVERTORIAL | 31

Een directeur die na 17:00 uur zelf de telefoon opneemt.

Evenementen

Verbouwing

Gerko: "Wij zijn in 2000 begonnen met het

Momenteel wordt onze showroom grondig

leveren van twee heftrucks aan de Zwarte

aangepakt. We creĂŤren een zogenaamde

Cross. Tegenwoordig leveren wij naast

Stihl 'Shop-in-Shop', zodat onze klanten

de heftrucks, onder andere, ook hoog-

een goed overzicht krijgen van wat wij

werkers, trekkers en golfkarretjes. Allemaal

allemaal te bieden hebben op het gebied

transportmiddelen voor het opbouwen van

van Tuin & Park. Bij de showroom is er ruim

het terrein en om tijdens de festivaldagen

voldoende parkeergelegenheid. Want we

te gebruiken. Tijdens de festivaldagen is er

willen onze klanten graag de gelegenheid

ook 24/7 een monteur van ons aanwezig.

bieden rustig in de winkel rond te kijken en

Een evenement als de Zwarte Cross heeft

machines uit te proberen. Uiteraard zijn

lokaal, regionaal ĂŠn nationaal zo'n mooie

onze mensen er om advies te geven en de

uitstraling voor ons als regio. Wij werken er

machines te demonstreren."

daarom graag aan mee dat een en ander vlekkeloos verloopt." Naast de Zwarte Cross leveren wij onze machines onder andere ook aan LOC7000 en Stageco Nederland.

"U kunt bij ons ook terecht voor de verhuur van Tuin en Park machines."


32 |

FITNESS + GROEPSLESSEN + VOEDING- EN LEEFSTIJLADVIES + LICHAAMSANALYSE + CROSSGYM

Steun je vereniging! & blijf fit tijdens de zomerstop maak gebruik van het Sjàhto

ZOMERLIDMAATSCHAP +

Een deel van je ‘Sjàhto’ contributie sponsoren wij aan je vereniging

+

sporten in de maanden juni, juli & augustus

+

individueel sporten of in teamverband sporten

meer informatie: + www.sjahto.nl/vereniging

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl + www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66 Laren!Magazine_Adv_Sjahto.indd 1

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

24-03-16 09:12

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN. Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen? MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer. Huurne 6

Meer informatie over Hartveilig Wonen? Bekijk het interview op pagina 24 & 25.

7245 VP Laren (Gld) t. 06 504 16 338 www.mynbhv.nl info@mynbhv.nl


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 33

TENNISVERENIGING

’t Laerveld Net buiten ons dorp ligt het prachtig en rustig gelegen complex van Tennisvereniging ‘t Laerveld. Wil je recreatief of in competitieverband een balletje slaan? Dat kan bij ons! Er wordt gespeeld op 4 verlichte kunstgrasbanen. Hierdoor kan er, op een enkele uitzondering na, het gehele jaar door worden gespeeld.

Vrijwilligers Binnen de vereniging is een groot aantal leden als vrijwilligers actief. In het verleden hielpen zij met de bouw en verbouw van het clubhuis, de kleedkamers, de tribune en bij het leggen van de bestrating, zodat het complex er uitstekend onderhouden bij ligt. Hoofdzaak is echter, voor jong en oud, het tennissen zelf. Dit kan recreatief en ook in competitieverband. Daarnaast zijn er vaste tossmiddagen en –avonden waar de leden aan deel kunnen nemen. Tennisles Bij ‘t Laerveld is er één tennisleraar actief. Deze lessen zijn bedoeld om, uiteraard beter te leren tennissen, maar ook om andere

AGENDA 14 JUNI Voorronde buurttennis

tennissers beter te leren kennen. Willen jullie je als groep van vier personen aanmelden? Dat is dit ook mogelijk. Het aanmelden kan je doen door te bellen of te mailen naar de tennisleraar Tom Klein Luchtenbeld.

17 AUGUSTUS Voorronde buurttennis 8 SEPTEMBER

"Hoofdzaak is

Voorronde buurttennis

voor

16 T/M 19 JUNI

jong &

oud het tennissen."

Open Jeugdtoernooi 24 T/M 26 JUNI Clubkampioenschappen enkel 26 T/M 28 AUGUSTUS Clubkampioenschappen gemengd dubbel & gemengd dubbel 60+ 16 T/M 19 SEPTEMBER Clubkampioenschappen damesen herendubbel & dames- en herendubbel 60+

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 200 Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl Tennisleraar: Tom Klein Luchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


34 |

OPENINGSDAGEN INSPIRATIETUIN Vrijdag 22 april

09.30 - 20.00 uur

Zaterdag 23 april

09.30 - 17.00 uur

LOCATIE INSPIRATIETUIN HOLTERWEG 56, LAREN GLD WWW.VERANDAENTERRAS.NL • TEL. 06 30 44 18 81

|

WWW.HANEVELDLAREN.NL • TEL. 0573 - 40 13 87


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 35

LGV

(Larense Gymnastiek Vereniging) Bewegen, klimmen en klauteren zijn de basisbeginselen voor een gezond leven! We zijn trots dat LGV na 78 jaar nog steeds een belangrijke rol speelt binnen het verenigingsleven voor jong en oud.

Twee jaarlijkse gymuitvoering Op 14 februari van dit jaar heeft LGV haar twee jaarlijkse gym uitvoering gehouden. Leiding en leden hebben het thema ‘Valentijn’ vlot en gevarieerd voor het voetlicht gebracht. Het publiek heeft volop kunnen genieten en de uitvoering is naar volle tevredenheid verlopen. Vertederend

Historie

waren de kunsten van de jongste leden, knap

LGV (Larense Gymnastiek Vereniging) is

de oefeningen van de al iets oudere turnsters.

opgericht op 18 november 1938. Vele jaren

De selectie zag er bijzonder spectaculair uit.

was LGV, samen met de voetbalvereniging en de handbalvereniging, één van de drie sport-

Wedstrijden

verenigingen in Laren. De handbalvereniging

Regelmatig wordt er door de jeugdleden

ging uiteindelijk ter ziele. Het ledenaantal van

meegedaan aan wedstrijden. De recreatieve

" Bewegen klimmen en klauteren zijn de

basisbeginselen."

LGV groeide van 330 naar

leden trainen voor het clubkampioenschap

400 leden. In 1967 werd aan

en de jaarlijks AlHaLa-wedstrijd (een vriend-

de Molenbeek een nieuwe

schappelijke wedstrijd tussen de dorpen

gymzaal gebouwd. Onder

Almen, Harfsen en Laren). De selectie traint

de veilige vleugels van LGV

daarnaast voor de divisiewedstrijden in het

werd toen Tornado, de vol-

Rayon Hanzestreek. De meisjes doen het

leybalvereniging, opgericht.

goed, ze hebben al diverse prijzen in de wacht

Later werd Tornado zelfstandig. Rond 1970

gesleept.

kreeg Laren een zwembad en opnieuw werd er onder supervisie van LGV een vereniging

Er kunnen natuurlijk altijd meer leden bij!

opgericht: zwemvereniging De Duikelaar.

Bent u geïnteresseerd? U mag altijd

HANDIGE INFORMATIE:

Ook de zwemvereniging ging later zelfstandig

drie lessen meedoen. De gymlessen

Opgericht: 1938

verder. Anno 2016 is LGV een kleine

vinden plaats in de Braninkhal aan de

Locatie: de Braninkhal

vereniging. Er is veel ‘concurrentie’ in het

Verwoldseweg. Lestijden kunt u vinden

Verwoldseweg 16

dorp van andere sportverenigingen. Gelukkig

op onze website: www.lgv-laren.nl.

Aantal leden: circa 90

mag de leiding toch wekelijks vele peuters,

Contact: info@lgv-laren.nl

kleuters, schoolgaande jongeren en senioren

Website: www.lgv-laren.nl

verwelkomen in de lessen.


36 | OJ WL

"Veel mensen kennen ons van de Trekkertrek. Maar we organiseren veel meer." Alette Woestenenk voorzitter OJWL

Op de foto v.l.n.r - Alette Woestenenk, Mart Wagenvoort, Thijs Loman, Jorrit Onis, Jorrit Lubberdink, Laurens Woestenenk, Roy Stokkink, Rick Roekevisch, Jeffrey Koeslag en Roy Schilderinck.


OJ WL | 37

OJWL staat voor Open Jongeren Werk Lochem. Met 7 bestuursleden, 9 commissies, 40 commissieleden en heel veel vrijwilligers

Trekkertrekcommissie Met zo’n 1500 bezoekers, is de 'Trekkertrek' één van de grootste evenementen in Laren.

organiseren ze ieder jaar verschillende activiteiten

Standaard trekkers en sporttrekkers in

in Laren. Vóór en dóór jongeren.

allerlei soorten en maten proberen met

750 euro voor de Voedselbank in Lochem

veel lawaai en krachtsvertoon de 100 meter kleibaan te halen. Oftewel full pull.

Alette Woestenenk, voorzitter van OJWL vertelt: "We hebben negen commissies,

Eerlijke wedstrijd

voor negen activiteiten. De commissies

Rick Roekevisch en Thijmen Eggink beiden

organiseren onder andere Carbid Knapp'n

lid van van de Trekkertrekcommissie,

en het Songfestival. Door de commissie AJK

vertellen: ‘Samen met 50 vrijwilligers

worden er bedrijfsbezoeken geregeld. We

organiseren we elk jaar Trekkertrek. We

hebben ook een commissie met de naam

treffen het eigenlijk bijna altijd met het weer.

'Oudijzeractie'. Aan het begin van het jaar

De meeste mensen komen natuurlijk voor

gaan de drie jongens van deze commissie,

de grote sporttrekkers. Maar we hebben

samen met een aantal vrijwillgers van deur

ook een lokale klasse. Loonwerkers uit de

tot deur om oud ijzer in te zamelen. De

buurt gaan hier dan de strijd met elkaar

AGENDA

opbrengst hiervan is voor onze vereniging.

aan. Dat gaat natuurlijk gepaard met veel

27 APRIL

En een gedeelte daarvan, 750 euro, geven

hilariteit en gezonde concurrentie. Het is

Beach- en voetvolley

we altijd aan een goed doel. Dit jaar hebben

elk jaar weer een heel mooi evenement om

Locatie: Stegeman Laren

we het geld aan de Voedselbank in Lochem

te organiseren." Thijmen vult aan: "We zijn

geschonken."

er trots op dat we bekendstaan als eerlijk evenement. Zo wordt bij ons de einduitslag

23 & 24 JULI

‘De blij-dat-ik-niethoef-te-rijden-bus’ Richting Zwarte Cross 7 AUGUSTUS

Trekkertrek Laren

Voetvolleycommissie

pas bekendgemaakt, nadat we alle trekkers

Op Koningsdag wordt de parkeerplaats van

op vermogen hebben gecontroleerd."

Stegeman bedekt met een dikke laag zand. Op drie velden wordt het Beachvoetvolley-

OJWL

baltoernooi gehouden. De winnaars krijgen

Voor al hun activiteiten, het laatste nieuws

een beker én consumptiemunten.

en lid worden verwijzen we naar: www.ojwl.nl

Locatie: Evenemententerrein Laren SEPTEMBER

Jordy Woestenenk van de commissie

Facebook:

‘Voetvolley’: "We organiseren het toernooi

OJWL

samen met restaurant Stegeman. Met zijn

Brommercross

allen maken we er altijd een hele mooie dag

Locatie: Broekdijk

van. Het zand wordt door Sturris geleverd, Bennie Brummelman prepareert de baan. Er is muziek, zowel op als langs het veld en de opkomst is altijd groot."


38 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en toernooien van april tot en met september!

April

>> 22 APRIL

>> 25-29 APRIL

Koningsspelen

Vakantie

Openbare

basisscholen

>> 12 APRIL

Daltonbasisschool

Algemene

De Branink

>> 27 APRIL

ledenvergadering

Koningsdag vieren

Wakker Laorne

>> 22 APRIL

Aanvang: 10:00 uur

Aanvang: 20:00 uur

Oud papier wordt

Langenbaergh

Witkamp Laren

opgehaald Muziekvereniging

>> 27 APRIL

Apollo

Beachvoet-volley

>> 22 & 23 APRIL Open Dagen

>> 13 APRIL 2de Spelregel-

>> 13 MEI

>> 31 MEI

Gelders Opera

Hartveilig

en Operette

wonen cursus

Gezelschap

Aanvang: 19:30 uur

Aanvang: 20:00 uur

Locatie volgt op

Kulturhus Laren

www.mynbhv.nl

>> 21 MEI Johan van der Wal

Juni

toernooi v.v. Witkampers

>> 5 JUNI Laren & Oranje jubileum: 'Heel Laren Bakt'

Aanvang: 10:30 uur

>> 22 MEI

Aanvang: 14:00 uur

Stegeman Laren

Jeugdkamp

Kulturhus Laren

Inspiratietuin

>> 27 APRIL

Tuincentrum

Inschrijving

Haneveld

'Heel Laren Bakt'

Tornado

>> 9JUNI

>> 22 MEI

Hartveilig

Jeugdmiddag

wonen cursus

Apollo

Aanvang: 19:30 uur

Witkamp

Locatie volgt op

avond Witkampers

gaat van start

Aanvang: 20:00 uur

>> 22 - 24 APRIL

Formulieren liggen bij

Tuin & Park show

Wereldbakker Wijnand

Almat Laren

Kulturhus Laren en

>> 28 MEI

>> 18 APRIL

af te halen op de

Oud papier wordt

>> 11 JUNI

Kaartavond

vrijmarkt.

opgehaald

Repair cafe

Muziekvereniging

09:30 - 13:00 uur

Apollo

Kulturhus Laren

>> 28 MEI

>> 14 JUNI

Leussinkbad

>> 2-5 MEI

Fokkersbezoek aan

Voorronde

Aanvang: 20:00 uur

Vakantie

Sport Veredelt

buurttennis

Leussinkbad Laren

basisscholen

Pels & Pluim

Laerveld

>> 23 APRIL

>> 4 MEI

>> 28 & 29 MEI

>> 14 JUNI

Feestavond

Dodenherdenking

Concours Hippique

Buitenconcert

Tornado

Aanvang: 19:40 uur

St. Steffenrijders

Apollo

Aanvang: 20:00 uur

Oorlogsmonument

Manege Laren

(onder voorbehoud)

Hoeflo Harfsen

Kerk Laren

>> 8 MEI

>> 29 MEI

>> 16 JUNI

Kroegentoernooi

Feestelijke

Witkampers 1

Witkampers 1

v.v. Witkampers

ouderavond

FC Eibergen 1

DVC 26 1

Openbare

Aanvang: 14:00 uur

Aanvang: 14:00 uur

Daltonbasisschool

v.v. Witkampers

v.v. Witkampers

De Branink

v.v. Witkampers

Aanvang: 20:00 uur v.v. Witkampers

>> 20 APRIL Open ochtend voor ouders en belangstellenden

>> 23 APRIL Opening

Openbare Daltonbasisschool De Branink

>> 22 APRIL Workshop 'Kippen houden' van Pels & Pluim Aanvang: 19:30 uur Stegeman Laren

>> 24 APRIL

Mei

www.mynbhv.nl


ALGEMENE AGENDA | 39

>> 16-19 JUNI

>> 28 JUNI

>> 24 JULI

>> 10 SEPTEMBER

Open tennis

Buitenconcert

RAMO wedstrijd

Fokveedag

jeugdtoernooi

Apollo

Autocross

Laren-Bathmen

Laerveld

(onder voorbehoud)

ACCLa

>> 18-19 JUNI F-kamp

Juli

v.v. Witkampers

>> 21 JUNI Buitenconcert

>> 23 & 24 JULI

>> 19 - 22 AUGUSTUS

09:30 - 15:30 uur

Exels feest

Evenemententerrein

Kern Exel

‘De blij-dat-ik-

>> 10 SEPTEMBER

niet-hoef-te-

>> 21 AUGUSTUS

rijden-bus’

Sluiting

09:30 - 13:00 uur

Richting Zwarte Cross

Leussinkbad

Kulturhus Laren

Repair cafe

Leussinkbad Laren

Apollo

>> 3 JULI

>> 31 JULI

(onder voorbehoud)

Natuur-

Natuur-

>> 26 -28 AUGUSTUS

Pannenkoekenrit

Pannenkoekenrit

Clubkampioen-

schappen dames-

>> 24 JUNI

Start: 10:00 uur

Start: 10:00 uur

schappen gemengd

en heren dubbel &

Familieavond

Witkamp Laren

Witkamp Laren

dubbel & gemengd

dames- en heren

dubbel 60+

dubbel 60+

Laerveld

Laerveld

Activiteit van Pels & Pluim

>> 5 JULI Afscheid en

Aug

musical groep 8

E & D kamp

Openbare Dalton

Oud papier wordt

v.v. Witkampers

basisschool

opgehaald

>> 8 JULI

>> 2 - 5 AUGUSTUS

Muziekvereniging

Fietsvierdaagse

Apollo

‘De Achterhoek’

>> 24-26 JUNI

Start

Start: 08:00 uur

Clubkampioen-

zomervakantie

Evenemententerrein

schappen enkel

basisscholen

Laerveld

Clubkampioen-

>> 27 AUGUSTUS

>> 18-19 JUNI

De Branink

>> 16 -19 SEPTEMBER

Sept

>> 7 AUGUSTUS

>> 17 SEPTEMBER 41e Landelijke Jeugdshow Laren Pels & Pluim St.Steffenmanege

>> 9 JULI

Trekkertrek Laren

>> 24 SEPTEMBER

>> 25 JUNI

Repair cafe

Evenemententerrein

Oud papier wordt

Oud papier wordt

09:30 - 13:00 uur

opgehaald

Kulturhus Laren

Muziekvereniging Apollo

>> 23 JULI Oud papier wordt

opgehaald

>> 13 AUGUSTUS

>> 2-5 SEPTEMBER

Muziekvereniging

Repair cafe

Larense Kermis

Apollo

09:30 - 13:00 uur

Dorpsstraat

>> 4 SEPTEMBER

opgehaald Muziekvereniging Apollo

>> 25 JUNI

>> 29 SEPTEMBER

Kulturhus Laren

>> 17 AUGUSTUS Voorronde

Koopzondag

Pels & Pluim

De Korte's Woonsfeer

Tuincentrum Haneveld

buurttennis

GDFestival

>> 23 JULI

Aanvang: 14:00 uur

Nederlands

Terrein naast

Kampioenschap

>> 19 AUGUSTUS

buurttennis

Slootsmid

Autocross

Einde

Laerveld

ACCLa

zomervakantie

Laerveld

>> 8 SEPTEMBER Voorronde

basisscholen

Jongdierenkeuring


40 | ADVERTEERDER S

Bedankt!

Mede dankzij de steun van deze ondernemers kon deze pilot editie gerealiseerd worden!

Theo Beuzel


HET IDEE | 41

Het idee

LAREN! MAGAZINE Deze editie van Laren! Magazine is een pilot editie. Dat houdt in dat naar aanleiding van deze editie wij gaan bekijken of wij daadwerkelijk het magazine vier keer per jaar gratis huis-aan-huis kunnen laten verspreiden.

Wat is het doel van Laren! Magazine?

Ondernemers Naast de bovenstaande informatie, zal er voor de

Ons dorp Laren is een actief dorp. De jeugd is

ondernemers ook de mogelijkheid zijn om hun bedrijf

trouw en er is weinig uitloop richting de steden.

in de schijnwerpers te zetten. Dit kan door middel van

De combinatie van goede ondernemers, mooie

een advertentie of advertorial. En daar zitten een

horeca- en recreatiefaciliteiten en leuke activiteiten

heleboel voordelen aan. Daar vertel ik u graag meer

zorgen ervoor dat Laren levendig blijft. Het doel van

over op pagina 75; "Hoe nu verder."

het magazine is om de bekendheid van de lokale stichtingen, verenigingen maar ook bedrijven te verbreden binnen de lokale bevolking.

Bewaarexemplaar

Steunen van verenigingen en stichtingen Laren! Magazine is er voor en door de Larense verenigingen, stichtingen en ondernemers.

Laren! Magazine is een bewaarexemplaar; het heeft

We willen de lokale verenigingen en stichtingen graag

een glossy uitstraling en zal (hopelijk) bij menigeen

ondersteunen bij het organiseren van hun activiteiten.

ook in de lectuurbak terecht komen. Want naast de

Elk kwartaal, oftewel na elke uitgave van het Laren!

verhalen en informatie over verenigingen, stichtingen

Magazine, schenken we daarom ĂŠĂŠn van de Larense

en bedrijven zit de handige algemene agenda er ook

verenigingen en stichtingen een vast percentage van

steeds in.

de opbrengst.

Vereniging/Stichting Iedere Larense vereniging of stichting krijgt kosteloos ruimte tot hun beschikking in Laren! Magazine. De hoeveelheid tekst die uiteindelijk in het magazine geplaatst wordt, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals grootte van de vereniging, tijdstip van een evenement etcera. Iedere vereniging/stichting kan daarnaast redactionele contenttips aanleveren. Is er bijvoorbeeld een bepaalde jubilaris binnen de vereniging die interessant is om te interviewen? Heeft een team een bepaalde doelstelling behaald? Wij willen het graag weten!

"Laren! Magazine

steunt de lokale verenigingen en stichtingen."


42 | ADVERTORIAL

"Al vele jaren zorgen wij ervoor

dat een huis , een

thuis wordt."

De Korte’s Woonsfeer Ad en Joke De Korte zijn samen goed voor 55 jaar ervaring. Een dikke 8 "We zijn er trots op dat onze aanpak werkt. Van onze klanten, krijgen we gemiddeld een dikke 8!"


ADVERTORIAL | 43

De Korte’s Woonsfeer De Korte's Woonsfeer heeft een grote collectie meubels, bedden, kasten en woonaccessoires. Getoond in mooi gestylde inspiratiekamers.

1500m2 wooninspiratie "Wat je koopt moet gevoeld en gezien worden. Daar-

Klant aan het woord

om hebben we hier in de winkel verschillende soorten

"Overzichtelijke winkel, uitgebreid assortiment,

vloeren, 1001 gordijnstoffen, lampen, tafels... Eigenlijk

vooral PVC-vloeren. Eerlijk advies, mogelijkheid

alles om ervoor te zorgen dat een huis een thuis

om stalen thuis te bekijken. Duidelijke afspraken

wordt" vertelt Joke de Korte.

en heldere communicatie. In voor creatieve ideeĂŤn, zoals in ons geval PVC op de muur onder

Goed advies

andere voor een tv-wandmeubel. Denken goed

Ad de Korte vult aan: "We willen graag laten zien wat

mee, gaan altijd uit van kwaliteit en werken vlot en

de trends en mogelijkheden op woongebied zijn. Het

netjes."

kopen van meubels is namelijk een hele beslissing en we willen klanten daarbij graag goed adviseren." Woonwensen van de klant "We komen daarom ook bij de mensen thuis. Dan

"Zij denken goed

mee en werken

vlot en netjes. "

kunnen we ter plekke zien wat de situatie is. Op basis van de woonwensen van de klant, kunnen we een 3D tekening maken. Zodat ze een goed beeld kunnen krijgen, van hoe de nieuwe inrichting eruit komt te zien." Vast team "Samen met onze eigen vaste stoffeerders zijn we van begin tot het eind bij de inrichting betrokken. De mensen zien dus steeds dezelfde gezichten. Dit schept een band waardoor we prettig kunnen samenwerken en een mooi eindresultaat op kunnen leveren". Voor meer informatie, kijk eens op onze website of kom een keer bij ons langs!

www.dekorteswoonsfeer.nl


44 |

Beauty & Wellness in optimale privacy

BEAUTYBOERDERIJ SCHIPBEEK

U BENT WELKOM VOOR:

• Individuele behandelingen voor huidverzorging/huidverbetering • Lichaamsmassages • Arrangementen met gebruik van sauna, Ayak hottub en sunshower Geen andere gasten tijdens uw verblijf

BeautyBoerderij Schipbeek Broekdijk 25, 7245 RN Laren (gld) Tel 0573 - 22 19 10 of 06-23 10 26 60 www.schipbeek.eu • info@schipbeek.eu Reserveren noodzakelijk

Magazine_Adv_BakkerWijnand.indd 1

24-03-16 08:42 Laren!Magazine_Adv_Schipbeek.indd 1

• VERF • ROLLUIKEN • BEHANG • ZONWERING • GLAS • SPAC- EN VERFSPUITEN SCHILDERSBEDRIJF EN PROFIELWINKEL FA. VAN DER WAL Holterweg 44 • 7245 SC Laren gld • T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl

24-03-16 09:10


KULT URHUS ‘T KRUISPUNT | 45

"Kulturhus brengt mensen bij elkaar." Kulturhus ‘t Kruispunt is een onafhankelijke, multifunctionele accommodatie, met een centrale ontvangst- en ontmoetingsruimte. Een accommodatie die door haar diversiteit veel te

Samen eten

bieden heeft: vergaderruimtes en mogelijkheden voor

Naast de Open Tafel in het Vonkert is er in

(schilder) cursussen, workshops, beurzen, exposities,

Kulturhus ‘t Kruispunt nu ook een initiatief

optredens en repetities.

om samen te eten en elkaar te ontmoeten in een gezellige omgeving. U kunt twee

Koffiehus op donderdagochtend

keer in de maand in de oneven weken op

Komt u op donderdagochtend ook even

vrijdag eten in het Kulturhus. Vanaf 17:00

AGENDA

gezellig een kopje koffie drinken? Want dan

uur zorgen gastvrouwen voor een hartelijk

ELKE 2DE ZATERDAG VAN DE MAAND

organiseert het Kulturhus wekelijks, onder

welkom en kunt u eerst even van een

de noemer Koffiehus, een inloopochtend om

drankje genieten. Daarna begint Ruud,

Repair cafe

elkaar te ontmoeten. U bent welkom vanaf

de kok, met de maaltijd. Schuif maar an!

09:30 - 13:00 uur

10:00 uur.

TWEE KEER IN DE MAAND

Ontdek alle mogelijkheden Repair Cafe

Regelmatig zijn er mooie muziek, toneel

Elke tweede zaterdag van de maand is er

of cabaret optredens in het Kulturhus.

Repair Cafe in het Kulturhus. De vrijwilligers

Ontdek alle mogelijkheden van het

staan van 09:30 tot 13:00 uur voor u klaar.

Kulturhus op onze website:

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen

www.kulturhuslaren.nl of Facebook:

mee. In het Repair Café gaan ze samen met

kulturhuslaren. Wilt u graag onze digitale

Koffiehus

de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd

nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u in via

10:00 - 12:00 uur

wel wat te leren. Wie niets heeft om te

onze website.

IN DE ONEVEN WEKEN OP VRIJDAG

Samen eten 09:30 - 13:00 uur ELKE DONDERDAG

repareren, neemt een kop koffie of thee. Of 13 MEI

gaat helpen bij een reparatie van iemand

Gelders Opera en Operette Gezelschap

anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen

20:00 uur

repareren en klussen ter inzage liggen.

aan de leestafel, waar boeken over


46 | BASISSCHOLEN

Onderwijs in Laren Als inwoner van Laren heeft u de keuze tussen twee basisscholen, Openbare Daltonbasisschool De Branink en de Prins Willem Alexanderschool. Zij stellen zich hier graag aan u voor.

Leve de school! De Branink is sinds 1979 in het gebouw aan de Verwoldseweg te vinden. Op dit moment hebben wij 275 leerlingen. U als ouder in deze

Schoolspecifieke

Hij moet niet de schaapjes

De leerkracht als

moderne tijden,

aandacht voor visie en

in het nekvel grijpen

herder is ons streven,

bent niet altijd te benijden.

identiteit

en ze dwingen in het gras

en elk kind het optimale

en ook over leermiddelen

te bijten.

geven!

Evenmin moet hij de

Alle visies, normen,

U wilt het allerbeste voor

mogen we wat kwijt.

uw dochter of zoon, goed, beter, best, liefst

Niet te moeilijk, maar wel

grashalmpjes plukken

waarden en school-

buitengewoon.

met diepgang en flair,

en ze één voor één in

concepten,

we kozen voor een gedicht

afgepaste stukken aan zijn

alle missies, methoden

deze keer.

schaapjes presenteren,

en antipest recepten,

Een schoolkeuze is slechts een klein onderdeel,

dat is niet hetgeen

maar wel heel, heel

Onze school staat in het

essentieel.

mooie dorp Laren,

Ons is de schone taak op

schaapjes ambiëren.

U bent van harte welkom om ze te lezen alhier,

alwaar we al 20 jaar de

De herder leidt de

want naar ons idee kun je

Dalton koers varen.

schaapjes naar het

niet kiezen van papier!

de schouder gelegd,

juiste gras,

uit te leggen waar we ons

Een oud verhaal willen

dat bij elk van de

Als team van de Branink

onderscheiden van de rest.

we u vertellen

schaapjes past.

in Gelders Laren,

en ons op die manier aan u voorstellen.

Willen wij u van harte onze Aangekomen op de juiste

school laten ervaren!

plaatsen, laat hij ze dan

Openbare Daltonbasisschool

Een herder is de hoeder

stilletjes grazen,

Kom kijken, vraag,

de Branink

van een kudde schapen,

behoudt zijn kudde voor

proef en voel hoe het is,

Verwoldseweg 14

Hij moet zorgen dat ze

overdaad en gevaar,

dan maakt u de juiste

7245 AH Laren (Gld)

dagelijks kunnen grazen.

zo werken we met elkaar.

keuze, dat is gewis.

Tel. 0573 - 40 18 76 www.branink.poolsterscholen.nl


BASISSCHOLEN | 47

Visie ontwikkelen doe je samen... Op dit moment hebben we 78 leerlingen verdeeld over vier groepen. De PWA school kenmerkt zich door kleinschaligheid, aandacht en een goed pedagogisch klimaat. Leerlingen van de prins Willem

ouders waar zij op creatieve wijze

We leiden kinderen op voor

Alexanderschool in Laren zijn

hun steentje hebben bijgedragen

beroepen die nog niet bestaan.

bezig geweest met het project

aan de visieontwikkeling. Ouders

Wat is er nodig voor onze

‘de school van de toekomst’.

gaven aan dat op de PWA elk

kinderen om in de toekomst deel

kind wordt gezien, iedereen zich

uit te kunnen maken van een

Tijdens de projectweek hebben

welkom voelt en er groepsdoor-

steeds ontwikkelende

de kinderen hun ideeën over

brekend wordt gewerkt. Verder

samenleving?

de school van de toekomst

waarderen de ouders het werken

opgeschreven en uitgewerkt in

met de Kanjertraining. Deze is

In dit traject worden kinderen én

expressieopdrachten.

bedoeld om de sfeer in de klas

ouders uitgedaagd om mee te

en school goed te houden of te

denken.

Een architect kwam vertellen en

verbeteren. Want een visie ontwikkelen

werken met de kinderen. Groep 1-2 heeft zelfs echt een nachtje

De PWA school wil door

op school gedroomd over de

middel van een visietraject

school van de toekomst.

uitgangspunten uitzetten die

doe je samen…

centraal staan voor de wijze

Prins Willem

Na de projectweek is er een

waarop onderwijs wordt gegeven

Alexanderschool

ouderavond geweest met alle

de komende jaren.

Verwoldseweg 18 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 www.pwalaren.nl


48 | FOKVEEDAG L AREN-BATHMEN

"Gezelligheid staat voorop. We zijn blij met elke koe en elke deelnemer." Theo de Winter voorzitter Fokveedag Laren- Bathmen


FOKVEEDAG L AREN-BATHMEN | 49

Fokveedag Laren - Bathmen Foto: Familie de Groot

Al decennialang wordt de Fokveedag met de hulp van veel vrijwilligers georganiseerd. Theo de Winter, voorzitter van de Fokveedag LarenBathmen vertelt ons hier meer over. "Ieder jaar wordt het Fokveedag evenement goed

Gezelligheid

bezocht. Zowel uit Bathmen als uit Laren komt er

"Natuurlijk is het een keuring en een wedstrijd.

veel publiek. Dat vinden wij mooi. Want we willen

En voor ons als melkveehouders een goede

de mensen graag laten zien, hoe wij met onze

manier om te zien, hoe we er als bedrijf voor

dieren omgaan."

staan. Maar gezelligheid staat voorop. We zijn blij met elke koe en elke deelnemer."

Hoog niveau "Het niveau van De Fokveedag Laren-Bathmen

Kalverenkeuring

ligt hoog. Het is echt een krachtmeting. Melk-

Mark Bos van de Kalveropfokclubcommissie:

"Melkveehouders uit de wijde regio komen

naar Laren en tonen hun beste vee."

veehouders uit de wijde

"In de pauze van de Fokveedag, vindt de

regio komen naar Laren

prijsuitreiking van de Kalverenkeuring plaats.

en tonen hun beste

De kinderen leven hier weken naartoe, door

vee. Zijn vrouw, Jantina:

thuis te oefenen met hun kalfje. Op de dag van de

"Sommige boeren doen

keuring mogen ze hun kalf aan de jury

met 15 koeien mee. Die

presenteren. De kinderen worden beoordeeld

komen met hun gezin

op het voorbrengen en toiletteren van hun kalfje.

en een compleet team

En ook zij kunnen prijzen winnen. Maar het

aan hulptroepen naar

gaat uiteindelijk om de omgang met de dieren

de Fokveedag. Want er is op zo'n dag veel

en met elkaar."

begeleiding voor de koeien nodig." Theo besluit: "We hopen dat de kinderen op Jury

deze manier ook met het 'virus' besmet raken

Theo vervolgt zijn verhaal: "De koeien worden

en in de toekomst vaste deelnemers worden

namelijk één voor één voorgeleid aan de jury.

van de Fokveedag."

De jury heeft de taak om de koeien op diverse onderdelen te keuren. Zo kijkt de jury onder andere naar de bouw en de uier van de koe."

Fokveedag Laren-Bathmen Tijd: 09:30 uur - 15:30 uur Locatie: Evenemententerrein Verwoldseweg Entree: gratis

Foto: Familie de Groot

10 SEPTEMBER 2016


50 |

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD RENOVATIE • TIMMERWERK • DAKWERK METSEL- EN STUKADOORSWERK • TEGELWERK ADVIES- EN TEKENWERK

Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl www.kleinvelderman.nl

Laren!Magazine_Adv_KleinVelderman.indd 1

Banninksweg 6 7245 BA Laren Gld

22-03-16 18:30


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 51

MEDIAVERENIGING LAREN

Larengelderland.nl Vier jaar geleden hebben Wakker Laorne en de Larense Ondernemersvereniging de handen ineen geslagen. Er moest een website komen, een website waar je in één oogopslag alle informatie en nieuwtjes over Laren kunt vinden. Dat was wat Laren nog miste. Op 19 maart 2012 is Larengelderland.nl flitsend online gegaan. Er is een prachtige website ontwikkeld voor en door Larenaren, met informatie van de ondernemers, de verenigingen, nieuws, toerisme, etc. De website wordt continu doorontwikkeld, door Harm Dijkman en

"In één oogopslag alle

Gert Jan Hekkelman, die als

informatie en nieuwtjes over Laren."

vrijwilligers zeer betrokken zijn. Er is nu ook een mobiele versie zodat u altijd, optimaal, het actuele nieuws kunt volgen op

Bijdrage

uw smartphone of tablet.

Denkt u dat u een bijdrage kunt leveren aan het actuele nieuws uit Laren of wilt u op een andere manier

Redactie

actief meewerken aan de site, laat dan een bericht

De redactie wordt aangevoerd

achter op www.larengelderland.nl, reageer via twitter

door Jolien Braakman, die ook zitting heeft in het

(@larengelderland) of Facebook: Larengelderland

bestuur. In de redactie zijn inmiddels een aantal vrijwilligers uit Laren actief om het nieuws te verslaan, maar

Laren Leeft! Al het actuele nieuws op

aanvulling binnen de (jeugd)redactie is zeer gewenst.

www.larengelderland.nl.

Stichting Leergeld Helaas komt het in steeds meer gezinnen voor dat de kinderen vanwege beperkte financiële middelen niet meer lid kunnen worden van een vereniging, sportclub of muziekles. Stichting Leergeld Lochem kan hierbij helpen. Door lidmaatschap van

De Stichting Leergeld Lochem is er voor kinderen en

een vereniging of sport-

jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

club of deelname aan muziekles, krijgen kinderen meer kans om sociale contacten

Wilt u hier meer informatie over of weten of u hiervoor

(buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en

in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op

om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te

via tel. 06 40 44 20 76 of info@leergeldlochem.nl.

ontwikkelen. Zo wil Leergeld Lochem een bijdrage leveren

Want... meedoen is meetellen.

aan het voorkomen van buitensluiting van kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen.

www.leergeldlochem.nl


52 | DE ZOMER KOMT ERAAN

De zomer komt eraan...

Wij vroegen vier Larenaren naar hun zomergevoel

Dirk-Jan Bronsvoort

Rita OortgiesenGerritsen

"Als geboren en getogen Larenaar denk ik alle mooie plekjes die ons dorp met het hele buitengebied rijk is wel te kennen en dat niet alleen, ik werk ook al ruim 16 jaar in

"De zomer in Laren is voor

Laren, niet weg te slaan dus.

mij doorgaan met genieten en veel buiten zijn. Graag

Als in het voorjaar en zomer, met name in het weekend,

mag ik hardlopen en

de terrassen weer vol zitten in het 'centrum' geeft me dat

wandelen met onze hond Boy. De natuur rondom Laren

weer een goed gevoel, een heerlijk drankje drinken op één

biedt hiervoor genoeg mogelijkheden. Na een wandeling

van de terrassen, je komt altijd wel bekenden tegen en het

gaat een eigen gemaakt ijsje van Aris er wel in!

is dan al gauw gezellig.

"De

druiven

krijgen blijkbaar een

goed zonnetje in Laren."

We wonen heerlijk

Of je geniet van een Italiaans schep ijsje van Aris, ik

vrij en zitten zomers

betrapte me er vorig jaar op dat we met mijn gezin wel erg

graag buiten met

vaak voor het toetje het dorp

de houtkachel aan

in liepen voor deze lekkernij

en een lekker koud

en dat zal dit jaar vast niet

wit wijntje van Wijn-

anders zijn.

gaard de Broake. Heel bijzonder

Na het werk ga ik af en toe

dat deze wijn hier in Laren is gemaakt! Laren heeft

even mountainbiken, vanaf

meerdere gezellige cafés/restaurants waar we met ons

mijn huis ben ik zo in

gezin of met vrienden op een mooie zomer avond graag

Verwolde . Ik fiets dan via de

wat eten en gezellig samen komen. Langenbeargh schenkt

Dikke Boom, Oom Frits en

wijn van wijngoed Gelders Laren, nog een goede wijnboer

de Douglas Tweeling (voor

in Laren. De druiven krijgen blijkbaar een goed zonnetje in

wie dit niet weten allemaal namen van bomen in Verwolde)

Laren! Onze tuin is ruim en gezellig, als ik er doorheen loop

en kom dan bij de Henrika Hoeve het bos weer uit, van

vind ik het ook heerlijk dat er veel eetbaars in staat.

daaruit kun je allerlei richtingen op, meestal ga ik naar Exel en verder de Lochemse Berg op.

Niet alleen haal ik het fruit uit onze tuin maar ook van de weekmarkt op donderdag in de Huenderstraat. Een

Ik woon met veel

gezellige markt met hartelijke handelaren. Elke week

plezier in Laren en als

weer van alles wat ik mag proeven en uitproberen!

het aan mij ligt ga ik er nooit meer weg."

Kortom, Laren is een prachtig dorp waar het ook in de zomer goed toeven is."

LAREN! M AG A Z I N E

gaan vaak voor het toetje het dorp in."

"We


DE ZOMER KOMT ERAAN | 53

Jan Wensink "Ik ben écht een zomer-

Marieke Wilgenhof

mens… In de zomer heb ik veel meer energie, en vind

"In het voorjaar begint het al te kriebelen, de dagen worden

ik het heerlijk om een beetje

langer, het wordt warmer. De zomer staat voor de deur!

rond te klungelen in de tuin, en laat in de tuin te blijven hangen met een kaa(r)sje en een biertje. Dit is mijn seizoen!

In de zomer geniet ik met mijn gezin van het buitenleven. Ik ben zo’n 13 jaar geleden met mijn vrouw Patricia in Laren

Van onze tuin waar we de dag beginnen met een ontbijtje.

komen wonen, wij zijn ‘import’ dus… Binnen de kortste

Niets fijner dan

afsluiting van het zomerseizoen is... De Kermis!" "De

buiten ontbijten!

keren was Laren ‘ons dorp’; we voelden ons er al snel

We wandelen of

thuis.

fietsen in de omgeving en

Mijn leven staat

genieten van de zon

het hele jaar door

en de natuur in bloei

o.a. in het teken

met de geur van net

van muziek (ik ben

gemaaid gras. Voor

bassist in een aantal

de verkoeling nemen

bands), en in de zomer betekent dit ‘unplugged’ spelen met

we een duik in het

vrienden in een tuin, met een hapje en een drankje. Pure

Leussinkbad of gaan naar een recreatieplas in de regio.

quality time!

Een ijsje van Dieks ijssalon mag natuurlijk niet ontbreken op een zomerse dag ;) . ’s Avonds gaat de BBQ aan en genieten we van de lange avonden.

Daarnaast heb ik me de afgelopen drie jaar ingezet voor het muziekfestival 'Twisting by the pool', op het Leussinkbad. Wat erg leuk was om te doen, maar wat dit

De zomer staat ook in het teken van vakantie. We trekken

jaar helaas niet voortgezet wordt. Dat brengt me op het

graag naar een zonnig gebied ergens aan de kust want dat

Leussinkbad... een heerlijke plek in de zomer, waar ik veel

is het enige wat we in de Achterhoek soms missen, de zee

te weinig kom. Maar als ik er kom is het genieten; heerlijk

en het strand!

badderen en donderjagen met m’n 2 kids. Als we terugkeren dan rijden we ons gezellige dorp weer En wat voor mij ieder jaar weer de afsluiting van het

binnen en lonken de overvolle terrassen van Witkamp,

zomerseizoen is: De Kermis! Vier dagen lang bandjes kijken,

’t Langenbaergh en Stegeman waar we graag met

bijkletsen, bier drinken en soms ook zelf spelen! Logisch

vrienden genieten van een fijn drankje.

dat mensen van heinde en ver naar de Larense kermis komen! Al met al voel ik me in Laren meer dan thuis, en zeker in de zomer!"

"Dan

lonken

de overvolle

terrassen."

De zomer staat ook garant voor goede feesten en festivals met als knallende afsluiter van het seizoen de Larense Kermis!"

LAREN! M AG A Z I N E


54 |

Vrijdag 22 april van 09.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 23 april van 10.00 tot 17.00 uur

Zondag 24 april van 11.00 tot 16.00 uur

Industrie

Tuin en Park

Landbouw

Verhuur

www.almatlaren.nl


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 55

Ondernemers Vereniging Laren Een belangenvereniging met 139 leden. Alle ondernemers, dus ook de zzp’ers, kunnen lid worden. Jaarlijkse activiteiten

projecten te sponsoren zoals bijvoorbeeld 'het

Twee maal per jaar, in het voor- en het najaar, is er een

dikke-boom pad' op landgoed Verwolde, nieuwe

ledenvergadering in de plaatselijke horeca waarvoor

pakken voor muziekvereniging 'Apollo' en de website

alle leden worden uitgenodigd en de vergadering wordt

www.larengelderland.nl, (waarop onze leden gratis

"Het bevorderen

van activiteiten in Laren."

meestal afgesloten met een

vermeld worden en met korting kunnen adverteren).

interessante presentatie. Ook worden er jaarlijks

Evenemententerrein

bedrijfsbezoeken

Het evenemententerrein aan de Verwoldseweg is

georganiseerd bij onze

eigendom van de Stichting Pro Laren. Deze stichting

leden. Het is een goede en gezellige gelegenheid om

is opgericht door de ondernemersvereniging en heeft

contact te leggen met collega-ondernemers.

hetzelfde dagelijkse bestuur. Het evenemententerrein wordt onder andere gebruikt voor de jaarlijkse viering

De vereniging zet zich niet alleen in voor haar leden,

van Koningsdag, de Fietsvierdaagse en Trekkertrek.

maar heeft ook ten doel om de activiteiten in Laren te bevorderen. Dit doet zij door jaarlijks de kermis in september te organiseren, de intocht van Sinterklaas met bijbehorende show en traktatie te verzorgen, de toegangswegen naar Laren in december te voorzien van mooi verlichte kerstbomen en door incidenteel

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: juli 1975 • Aantal leden: 139 Contributie: € 125,00 per jaar • Contact: Voor meer informatie of lid worden: Tel. 0573 40 19 22 of secretariaat@ondernemerslaren.nl

EHBO Laren U wilt toch ook kunnen helpen? Niemand wil hulpeloos toe moeten staan kijken bij een ongeval. Door te weten wat u kunt doen, kunt u snel iemand helpen. Laren heeft al ruim 60 jaar haar eigen EHBO-vereniging. De vereniging telt gemiddeld ongeveer 40 leden, zij biedt

Het winterseizoen wordt altijd afgesloten met een gezellige

EHBO beginnerscursussen en EHBO vervolgcursussen

jaarvergadering.

aan. Deze vinden in het algemeen plaats in het Kulturhus in Laren. Ook worden er

EHBO’ers nodig voor een evenement

reanimatiecursussen met

U kunt de vereniging inschakelen als u voor een evenement

bediening van A.E.D. zonder

in Laren EHBO’ers nodig heeft. Op de site van EHBO Laren

EHBO aangeboden. Jaarlijks

vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier. U komt

worden er voor onze leden

ons de komende maanden weer vaak tegen bij diverse

een diagnosetest, oefening of

(sport-)evenementen.

voorlichtingsavond gehouden over bijvoorbeeld drugsgebruik, brandwonden of iets dergelijks. Er wordt soms ook een bezoek aan de brandweer gebracht.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1955 • Aantal leden: 40 • Contributie: € 30,00 Contact: Tel. 0573-402509 of dinandwichers@kpnmail


56 |

VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD

RIJVERENIGING

St. Steffenrijders Aan de Verwoldseweg kunt u de manege van rijvereniging St. Steffenrijders vinden. De manege bestaat uit een binnenbak en een grote buitenbak, kantine en een ruime parkeerplaats. Voor de paarden zijn er zes stands. Historie De rijvereniging St. Steffenrijders begon in 1929 met een kleine groep enthousiaste ruiters. In tegenstelling tot nu waren het hoofdzakelijk mannen die paardreden. Nu bestaat de vereniging uit zo'n

"Één ding hebben alle leden gemeen:

passie voor paarden."

de

120 leden, amazones en ruiters. Gediplomeerde instructrices en instructeurs geven op vier avonden in de week les. De lessen zijn onderverdeeld in verschillende niveaus. Het niveau van de leden varieert

secretariaat en de rekenkamer. Afzonderlijk daarvan

van Z tot recreatief rijden. Eén

worden op de verderop gelegen weilanden nabij Huis

ding hebben alle leden gemeen: passie voor paarden.

Verwolde de dressuurbanen uitgezet. Alle leden van

Naast wedstrijden zijn er voor leden diverse andere

de ponyclub en ouders worden, samen met de leden

evenementen.

van de rijvereniging, ingezet voor de voorbereiding op donderdag en vrijdag. Op vrijdagavond is het meestal

Concours Hippique op landgoed Verwolde

een hele drukte. De standhouders komen hun stand

Vanuit de ponyclub en de rijvereniging zijn er bestuurs-

opbouwen. De parcoursbouwer zet het springparcours

leden en leden afgevaardigd die samen de concours-

uit. De sponsorcommissie zorgt dat alle reclame

commissie vormen. Deze concourscommissie fungeert

borden en vlaggen een plekje krijgen. De catering voert

onder de Stichting Ruitersport Evenementen Laren.

alle drank en etenswaar aan. En ondertussen zijn er dames met groene vingers in de weer met de bloem-

De concourscommissie organiseert in de zomer het

stukken.

outdoor concours. Meestal vindt dit plaats in het eerste weekend van juni. Het concours wordt gehouden op

Tripalon

de (gehuurde) gronden op het prachtige landgoed

In oktober wordt de Tripalon georganiseerd. Deze

Verwolde. Aan de Jonker Emilelaan is het hoofdterrein

wedstrijd wordt rondom de manege gehouden.

met de springring, parkeerplaats, consumptietent, het

AGENDA 28 & 29 MEI HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Verwoldseweg 26, Laren (Gld) Aantal leden: circa 120 • Contact: info@ststeffenrijders Facebook: StSteffenrijders • Website: www.ststeffenrijders.nl

Concours Hippique Landgoed Verwolde 1 & 2 OKTOBER Tripalon St. Steffenrijders Manege


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 57

De Laornse Spöllers brengen een Openluchtspel in 2017! Nadat het een jaartje rustig is geweest rondom de Larense toneelvereniging de Laornse Spöllers, komen

van de familie Oudenampsen in Verwolde. André Oudenampsen: “De locatie is prachtig, we willen het podium en de tribunes in de weide opbouwen, zodat de bezoekers uitzicht hebben op Huis Verwolde. We denken dat het een unieke belevenis gaat worden voor de bezoekers."

ze nu met groot nieuws. Ze hebben namelijk het plan om

Over het verhaal wil André nog niet veel

een openluchtspel te brengen in juni 2017!

prijsgeven: “Dat houden we nog even voor onszelf. Maar ik kan al wel vertellen dat

“Het idee van een openluchtspel is er al een aantal jaren, maar we hebben dat eigenlijk altijd op de lange baan

"De

geschoven. In het najaar van

locatie

2015 hebben we er weer over

bij 'de Meijer' in Verwolde is

prachtig en uniek."

gesproken met het bestuur, en hebben we besloten om een plan uit te werken, om te kijken of een openluchtspel überhaupt

het een prachtig verhaal gaat worden, dat plaats zal vinden op het landgoed." De Laornse Spöllers starten in het najaar van 2016 met de repetities van het Openluchtspel. Volg de Laornse Spöllers op Facebook: laornsespollers of bezoek de website: www.laornsespollers.nl

wel mogelijk is voor ons. Er komt natuurlijk wel het een en ander bij kijken, maar alle bestuursleden waren gelijk enthousiast, dus we gaan er nu voor", aldus voorzitter van het bestuur André Oudenampsen.

VOOR IN DE AGENDA: Speeldata Openluchtspel 2017

Vrijdag 16 juni Zaterdag 17 juni Woensdag 21 juni

Wat deze voorstelling zo bijzonder maakt, Bestuur Laornse Spöllers: v.l.n.r. Herman Wansink , Jannie

en onderscheidt van de andere Openluchtspelen in de regio, is de locatie. De Laornse

Roekevisch, Eddy Veldmaat, Mariëtte

Spöllers hebben er namelijk voor gekozen

Ikink en André Oudenampsen.

om te gaan spelen bij ‘de Meijer’, het huis

Vrijdag 23 juni Zaterdag 24 juni


58 | GDFESTIVAL

GDFESTIVAL Sinds 1993 wordt er aan het begin van de zomer een heel weekend feest gevierd in Groot Dochteren. Dit jaar heeft het bestuur besloten om het Groot Dochterens Feest een nieuw 'jasje' te geven. GDFestival Op 25 juni wordt het eerste GDFestival georganiseerd: een combinatie van muziek, eten & drinken, activiteiten en bovenal gezelligheid. Een evenement

Festivalsfeer

voor jong en oud. Natuurlijk voor de

"We liepen al een tijdje rond met het

inwoners van Groot Dochteren, maar

idee om het Groot Dochterens Feest,

ook voor iedereen uit Laren, Exel,

zoals het van oorsprong heet, nieuw

Harfsen, Lochem en omstreken.

leven in te blazen. We wilden graag

"Een dag vol activiteiten, muziek en gezelligheid voor jong & oud."

een evenement organiseren met een Dion Eggink, Ruud Bekkink,

festivalsfeer voor een brede doel-

Martijn Koeslag en Wilmer

groep." De heren zien het al helemaal

Stegink, vier van de

voor zich: mensen die op een mooie

organisatoren van het

zomerdag lekker relaxed op het terrein

GDFestival, lichten hun

rondlopen en ondertussen genieten

ambitieuze plannen toe.

van muziek of druk in de weer zijn bij een activiteit. "Vanzelfsprekend is er volop eten en drinken te verkrijgen bij leuke tentjes verspreid over het terrein.

Organisatie GDFestival v.l.n.r - Niels Saaltink, Wilfred Kok, Martijn Koeslag, Linda Meijer, Mirjam Haijtink, Ruud Bekkink, Wilmer Stegink en Dion Eggink


GDFESTIVAL || 59 59 Hoofdact van GDFestival: De Bankdirecteuren

In deze nieuwe opzet wordt de buurtgerichte vrijdagavond samengevoegd

Podia

met het zaterdagmiddagprogramma."

Er komen verschillende podia waar doorlopend artiesten optredens

verkrijgbaar. Nieuw dit jaar zijn de

De Bankdirecteuren

verzorgen. Meestal afwisselend, soms

verse producten, gemaakt door lokale

"We hebben onze ideeën voorgelegd

tegelijkertijd. De Bankdirecteuren

ondernemers. 'Het GDFestival biedt

aan buurtbewoners, bezoekers van

geven meerdere optredens en Mark

een programma om de hele dag te

vorige jaren, lokale ondernemers en

Willems speelt ‘s avonds met zijn

blijven. En je hoeft zeker niet tussen-

muzikanten. Gelukkig was iedereen

akoestische gitaar verschillende sessies

door naar huis om een hapje te eten…"

meteen enthousiast en hebben

bij het kampvuur. De bands ‘Versatile’

verschillende ondernemers beloofd

en ‘Strike’ zorgen samen met een

om te helpen om het GDFestival tot

aantal DJ’s voor het overige vermaak

een succes te maken. Ook de band

gedurende de dag. De avond wordt

‘De Bankdirecteuren’ was direct te

knallend afgesloten door de

Voor updates verwijzen we graag naar hun

spreken over onze plannen. Deze

‘Gebroeders Wibbelink’, beter bekend

Facebookpagina: GDFestival.

band is een begrip in de regio en de

als DJ Rob en DJ Jeronimo. Met de

organisatie is trots dat ze De Bank-

combinatie van bands, DJ’s en solo

directeuren hebben kunnen boeken.

artiesten biedt deze dag voor iedere

Ze komen als hoofdact naar het

muziekliefhebber wat wils.

Noot van de redactie: Dit artikel is in maart geschreven voor de april-uitgave van dit magazine. De organisatie van het GDFestival zit echter nog vol plannen.

GDFestival!" Tussendoor niet naar huis Het festivalterrein

Het festival begint om 14:00 uur en

De grote tent wordt vervangen door

eindigt om 01:00 uur. Naast muziek is

Dochterense Volkscross

een aantal knusse tentjes en een paar

er voor alle leeftijden van alles te doen

Op zondag 26 juni vindt voor de vijfde

sfeervolle podia. "Wij denken er ook aan

en te beleven, waarbij het traditionele

keer de Dochterense Volkscross plaats.

om ergens op het terrein een soort van

vogelschieten niet ontbreekt. Ook

De cross bestaat uit een wandelroute

'bruine kroeg' te maken. En het liefst

is er volop lekker eten en drinken

en een hardloopwedstrijd en wordt

ook een zandstrand compleet met

ieder jaar druk bezocht. Voor kinderen

cocktailbar."

is er een speciale kidsrun. Voor meer informatie of voor aanmeldingen kijk op www.volkscross.nl.


60 | T UIN PAGINA

We gaan de tuin weer in... De temperaturen lopen langzaam al een beetje op en dus wordt het langzaamaan tijd de tuin ‘zomerklaar’ te maken!

Tuin & Park show Van 22 tot en met 24 april heeft

Tuintips voor in de zomer Wij vroegen Hovenier Martin van der Heijden naar handige tuintips voor de zomer!

1 2

Verwijder dode bloemen

3 Sproeien

Almat Laren de jaarlijkse Tuin & Park show weer op de agenda staan. Dit jaar in een geheel vernieuwde

De beste tijd om water te geven is

showroom!

niet alleen een esthetische reden,

vroeg in de morgen of bij bewolkt

Lees er meer over op pagina 31.

maar bevordert de bloei van

weer overdag. De verdamping is dan

nieuwe bloemen.

minimaal en er is geen gevaar dat

Dode bloemen verwijderen heeft

Wilt u een vijver aanleggen? Dan is de zomer de beste periode!

druppels op het blad in de zon als brandglas werken.

zomer is de tijd 4 De om uw hagen te snoeien.

Tuingereedschap Wij vroegen Henri van den Bos & Dinant Stegeman,

Inspiratietuin

beide monteurs Almat Tuin & Park, naar de drie beste

De Larense bedrijven: Veranda & Terras

gereedschappen in de tuin!

en Haneveld Laren zijn op dit moment

1

druk bezig om de Inspiratietuin klaar

Viking Hakselaar GE250

te maken. Op 22 & 23 april zijn de

Sterke elektrische tuinhakselaar met een schuine

Open Dagen.

vultrechter en een grote vulopening.

Lees er meer over op pagina 17.

Voorjaarsaanbieding van € 539,- voor € 489,-

2 Stihl Heggenschaar HSE 42 Zeer lichte en handige

elektrische heggenschaar Voorjaarsaanbieding van € 146,- voor € 99,-

3

Stihl Heggenschaar MB 248 De MB 248 met een snijbreedte van 46 cm brengt snel orde op zaken op middelgrote oppervlakken tot ongeveer 1.200 m². Voorjaarsaanbieding van € 369,- voor € 299,-


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 61

VOLLEYBALVERENIGING

Tornado

Vanaf 1967 bestaat er een vollelybalvereniging in Laren, eerst als onderdeel van de gymnastiekvereniging. In 1971 ontstond de naam LVV Tornado en vanaf 1 januari 1973 is Tornado een zelfstandige vereniging. Sinds een aantal jaren werken we samen met SV Harfsen.

Tornado/Harfsen

Senioren

Vandaar dat de competitieteams nu spelen

Tornado/Harfsen heeft dames- en heren-

onder de naam Tornado/Harfsen. De

teams op verschillende niveaus. Al deze

trainingen en wedstrijden vinden plaats in de

teams spelen competitie in de regio Oost van

Braninkhal en in de Hoeflo.

de NeVoBo. Daarnaast heeft de vereniging nog enkele recreanten teams; enkele teams

Jeugd

spelen competitie en één groep speelt af en

Er zijn diverse jeugdteams

toe mee in een toernooi.

in de leeftijdscategorie 6 tot en met 18 jaar. Cool

Overige activiteiten

Moves Volley ( CMV) is

Jaarlijks organiseert Tornado diverse

speciaal gericht op

activiteiten waaronder het herfsttoernooi

kinderen in de leeftijd van

(voorheen buurtvolleybaltoernooi),

6 tot en met 12 jaar. De

jeugdkamp of jeugddag, scholenproject

kinderen doorlopen 6 niveaus en leren zo

voor groep 3 en 4 van de basisschool,

stapsgewijs volleyballen. Bij de CMV sta

paaseitjesactie en het gemeente Lochem

je met 4 spelers in het veld. Na de CMV

recreantentoernooi.

stroom je achtereenvolgens door naar de C,B en A jeugd. Vanaf de C-jeugd sta je met 6 spelers in het veld.

AGENDA 23 APRIL Feestavond 21 & 22 MEI Jeugdkamp

Volleyballen in Gambia

OKTOBER

René Goorman en Lidwien Hilge zijn begin

Herfsttoernooi

maart naar Gambia afgereisd. Zij gaan daar onder andere een school bezoeken. Met de docenten gaan ze de kinderen kennis laten maken met sport en spel. In het kader hiervan hebben we hen vier volleyballen meegegeven. Deze worden inmiddels dankbaar gebruikt door de leerlingen van een schooltje in Gambia.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1973 • Bezoekadres: de Braninkhal, Verwoldseweg 16 • Aantal leden: 145 • Contact: info@lvvtornado.nl • Facebook: LVVTornado Website: www.lvvtornado.nl


62 | VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD

AGENDA 13 APRIL

2e spelregelavond 20:00 uur 18 APRIL

Kaartavond 20:00 uur 24 APRIL

Witkampers 1 FC Eibergen 1 14:00 uur 08 MEI

Witkampers 1 DVC’26 1 14:00 uur 21 MEI

Johan van der Wal toernooi 26 MEI

Laatste training onder voorbehoud 29 MEI

Kroegentoernooi 14:00 uur 18 & 19 JUNI

F-kamp locatie: Leussinkpark 24 - 26 JUNI

E & D-kamp locatie: Waltakke

Even voorstellen:

Jan Schepers Al 23 jaar vrijwilliger van v.v. Witkampers Waarom zet u zich vrijwillig in voor v.v. Witkampers? "Ik hou van van voetbal en Witkampers is mijn club waar ik dus graag vrijwilliger ben, het mooie is dat dit vrijwilligerswerk ook in teamverband is net als het bij het spelletje." Hoeveel uur per week bent u met het vrijwilligerswerk bezig? En wat zijn uw werkzaamheden precies? "Namens het bestuur delegeer ik de terreincommissie. Delegeer is misschien een groot woord, want zoals ik al zei hebben we een prachtig team waarin een ieder zijn eigen weg vindt. Hoeveel uur per week is moeilijk te zeggen, dat verschilt, elke

De gehele terreincommissie van v.v. Witkampers Foto gemaakt; april 2014

dinsdag en vrijdag is het team bijeen, bij drukke tijden vaker. Drukke tijden zijn de piek in grasmaaien, onderhoud velden voorjaar, snoeien en beregenen. Persoonlijk kom ik elke dag wel op het terrein voor overleg, bijvoorbeeld wanneer we gaan maaien? Of in deze periode rollen of beregenen." Het is genieten als de bezoekende vereniging zegt: "Wat ligt hier een prachtige natuurgrasmat."

31 JULI

Eerste training seizoen 2016-2017

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl • Website: www.witkampers.nl


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 63

VOETBALVERENIGING

Witkampers Witkampers is een voetbalvereniging met circa 700 leden. Het complex is gevestigd op het 'Leussinkpark' en met 21 jeugdteams en 11 seniorenteams zijn de 3 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden de hele week druk bezet.

Wedstrijddagen De jeugdteams strijden op de zaterdag om de

wij ook zeer zeker een sociale functie binnen de

winst, de senioren op de zondag. Natuurlijk staat

gemeenschap. Sporters, maar zeker ook de

plezier voorop. Maar als men eenmaal op de

vrijwilligers komen met vele anderen in contact

mooie grasmat staan, zet iedereen zich tot het

en leren weer andere mensen kennen.

uiterste in om de eer van

"Natuurlijk staat het

plezier

bij het

voetballen voorop."

Witkampers hoog te houden.

Kaart- en dartavonden Eens per maand is er een kaartavond. In de

Minipups

kantine wordt aan verschillende tafels een

Verder vergeten we als

kaartje gelegd, Klaverjas en Jokeren. Dit is

Witkampers de kleinsten niet

voor iedereen toegankelijk. Lid of geen lid.

en hebben we de minipups

Ook is recent een dartcompetitie opgezet.

voor de leeftijden 4 – 6 jaar. Zij spelen nog geen echte wedstrijden, maar trainen

wel op het eerste veld! Hartstikke leuk om dat te zien! Vrijwilligers Om het voetbal iedere week weer mogelijk te maken zijn er veel vrijwilligers nodig. De club telt in totaal meer dan honderd vrijwilligers verspreidt over diverse commissies en groepen. Naast de sportieve functie hebben


64 | KINDERPAGINA

Zoek de verschillen!


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 65

SPEELGOED LENEN?

de Speel-o-theek Bij de speel-o-theek kunt u speelgoed lenen en informatie over speelgoed krijgen. Het is tevens een ontmoetingsplek voor kinderen, ouders/verzorgers, grootouders, gastouders/oppas en instellingen zoals scholen en kinderopvang. In 1992 is in Laren de Speel-o-theek opgericht. Een speel-o-theek is hetzelfde voor speelgoed als een bibliotheek voor boeken. De speel-o-theek is gevestigd in het Kidshuus bij basisschool De Branink in Laren. Er zijn 17 enthousiaste vrijwilligers werkzaam in de speel-o-theek.

"Spelen met

speelgoed

activiteiten worden besteed aan het aanschaffen van

u drie weken thuis houden. Het

nieuw speelgoed. Er wordt regelmatig nieuw speelgoed

leuke van een speel-o-theek

aan het assortiment toegevoegd.

is dat uw kind voor weinig geld

stimuleert de

ontwikkeling

Het geleende speelgoed kunt

van uw kind."

steeds met ander speelgoed

Lidmaatschap

kan spelen, en dat duur of

Een lidmaatschap kost maar â‚Ź 12,- per jaar

minder bekend speelgoed voor

per kind (voor meerdere kinderen is de prijs lager)

iedereen bereikbaar wordt.

Instellingen betalen â‚Ź 32,50 per jaar en zij mogen dan vier stuks speelgoed per keer lenen.

Naast het uitlenen van speelgoed hebben wij ook andere activiteit:

De speel-o-theek is geopend op:

- Een jaarlijkse speelgoedbeurs: op vrijdag

Dinsdagmiddag van 15:00 uur tot 16:00 uur

4 november kunt u speelgoed inbrengen voor

Donderdagavond van 19:00 uur tot 19.45 uur

de verkoop die op zaterdagochtend 5 november

Vrijdagochtend van 08.45 uur tot 09.45 uur

plaats vindt.

Tijdens de schoolvakanties zijn wij gesloten.

Schminken Bovendien kunt u ons tegen een kleine vergoeding inhuren voor het schminken van kinderen bij feestjes of andere activiteiten. De opbrengsten van deze

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1992 Locatie: Kidshuus, Verwoldseweg 12A Contact: sotdespeella@versatel.nl Website: www.sotdespeella.jouwweb.nl Facebook: speelotheek.despeellalaren


66 | ADVERTORIAL

De PLUS biedt In het pand van de PLUS zit een supermarkt, DA drogist, postkantoor, slijterij, stomerij én een Marskramer. Theo Beuzel, eigenaar van het pand: "We hebben hier alles onder één dak."

Theo Beuzel

"De mensen kunnen bij ons terecht

Beste wijnsupermarkt

voor hun dagelijkse boodschappen.

"Wij hebben hele lekkere wijnen, ook

Maar ook voor postzegels, een

biologisch, voor een betaalbare prijs.

doosje aspirines en speelgoed. En

Nationale wijnkenners Nicolaas Klein

wat te denken van streekproducten

en Harold Hamersma vermelden

zoals jenever en honing?"

onze wijnen in hun wijnboeken. Maar daarnaast verkopen wij ook

Beste fairtradesupermarkt

de, in Laren verbouwde, wijnen

"We willen de klanten graag kwaliteit

van Wijngoed Gelders Laren en

bieden. Daarom hebben we een

Wijngaard de Broake."

uitgebreid assortiment duurzame producten. Zo heeft bijvoorbeeld al

Zelfscan

ons vlees het predikaat 'Beter Leven'

Afrekenen in de supermarkt kan

en zijn veel van onze producten

bij de bemande kassa of met de

biologisch.Wij zijn onlangs beloond

zelfscan. "Sinds juli 2014 hebben we

voor onze inspanningen want PLUS

46 zelfscanners. De mensen zijn er

is verkozen tot beste fairtrade-

heel enthousiast over en meer dan

supermarkt van Nederland."

de helft van onze klanten gebruikt deze al", aldus Theo.

Theo Beuzel is begonnen in de SPAR aan de Deventerweg. Sinds 1993 heeft hij het pand aan de Holterweg. Daar staan hij en zijn 80 medewerkers elke dag voor u klaar. PLUS Laren is een frisse, ruim opgezette winkel waar een leuk sfeer hangt. Twee jaar geleden is de supermarkt verbouwd en heeft de winkel het predikaat PLUS Briljant.

Wij hebben ook een uitgebreid assortiment Biologische producten.


ADVERTORIAL | 67

meer...

Marskramer Boven de supermarkt zit Marskramer. In de winkel is er van alles te krijgen. Van stofzuiger tot paraplu. En van geurkaars tot strijkijzer. Alles in allerlei soorten, maten en kleuren. Een kwart van de winkel bestaat uit speelgoed. Dus ook daar is de keuze enorm.

Online bestellen "Onze klanten kunnen tegenwoordig ook online bij ons bestellen. Marc Long, bedrijfsleider van de PLUS supermarkt: "Het online bestelprogramma is voor de standaard PLUS supermarkten

geschreven. Maar wij bieden mĂŠĂŠr. Dus als er naast de gewone boodschappen ook wat uit de drogisterij of van de Marskramer

nodig is (of een staatslot met een bepaald nummer), dan kunnen onze klanten dat gewoon via de optie 'Bijzonderheden' aan ons doorgeven." Hij besluit: "We hebben natuurlijk ook klanten die geen computer hebben. Ook zij bestellen bij ons. Op een handgeschreven briefje. En ook die bestellingen verwerken we gewoon en staan de volgende dag klaar."

stofzuiger tot barbiepop.

"Van

Onze Marskramer heeft

het

allemaal."


68 | BBQ PAGINA

Lekker bbq’en deze zomer! Bij de zomer hoort natuurlijk ook een bbq! Wij vroegen Keurslager André van de Pol naar een paar handige en heerlijke tips!

Snel, slow of geurig Vaak leggen we vlees op de barbecue dat

Gevulde entrecote-rolletjes van de barbecue

snel klaar is. Maar barbecueën kan ook

Gerecht voor 4 personen.

garen.

'slow', bijvoorbeeld met grotere stukken vlees die op lagere temperatuur langzaam

4 dunne entrecotes, max. 0,5 cm dik

Snel

50 g zwarte olijven, gehakt

Dit is het moment om vlees met een korte

45 g pecan- of walnoten, gehakt

bereidingstijd snel te grillen. Denk aan

1 teen knoflook, geperst

biefstukjes, spiesen, voorgegaarde kip-

1 takje basilicum, fijngesneden

producten, worstjes, ribeye en steaks.

Boodschappenlijst

Lekker snel grillen op een gloeiend hete barbecue.

2 eetlepels walnotenolie

Bereiding

garen kan alleen Slow Langzaam als u uw barbecue af kunt

1. Meng de olijven met de noten, knoflook, basilicum en walnotenolie.

sluiten met een deksel. Dan kunt u op uw

2. Stroot zout en peper op de entrecotes en verdeel het olijvenmengsel erover.

gemak een hele kip of een dikke entrecote

Rol ze op en zet ze eventueel vast met een (in water geweekt) prikkertje.

op de barbecue bereiden. Zorg er voor

3. Gril de rolletjes vlees rondom bruin op de barbecue en serveer ze heel of in

dat er direct onder het vlees geen kooltjes

mooie plakken. Lekker met veldsla of rucola, olijfolie en citroenrasp.

liggen. Doordat het vlees langzaam gaart, droogt de buitenkant minder uit en kunnen vleessappen zich geleidelijk herverdelen. Hierdoor blijft het vlees als geheel veel

Een goede voorbereiding is het halve werk!

malser en sappiger. Tip: plaats een aluminiumbakje onder het vlees, zodat de sappen kunnen worden opgevangen.

Zet de barbecue op een stevige

Door het vlees op het rooster

onbrandbare ondergrond.

regelmatig met olie te

Geef het vlees de tijd om bruin

bestrijken blijft het sappiger.

te worden; teveel om en om

Strooi van tevoren nooit zout

rook van de barbecue Geurig De geeft een extra aroma aan

draaien is niet goed.

op het vlees; er verschijnt

uw vlees. Dat effect kunt u versterken door

Gebruik een tang (dus geen

vocht, dat het bruin worden

die rook extra geur te geven (en door het

vork) om het vlees op het

bemoeilijkt.

deksel op de barbecue te plaatsen). Denk

rooster te leggen en om te

Trek vlees dat aan het rooster

bijvoorbeeld aan kruiden zoals rozemarijn,

keren. Hierdoor blijven de

kleeft niet los. Laat het even

basilicum, tijmtakjes en jeneverbes.

vleessappen in het vlees

liggen, later gaat het vanzelf

bewaard.

los.

Eet smakelijk!


VERENIGINGEN & STICHTINGEN IN BEELD | 69

Koninklijke muziekvereniging Apollo Al ruim 136 jaar is Apollo actief in Laren en zij staat sinds november 2011 onder leiding van Alike Jonkman. Apollo neemt regelmatig deel aan concoursen en komt uit in de derde divisie van de KNFM.

Historie

instrumenten bespelen. Het doel is om samen

Apollo is in juni 1879 opgericht door een negental

leren muziek te maken. Wanneer zij voldoende

muzikale heren. Hun grote liefde voor muziek

ervaring hebben opgedaan, mogen zij in overleg

zorgde ervoor dat Laren sindsdien een, vooral op

met de dirigente binnen het fanfareorkest mee-

gezelligheid gerichte, muziekvereniging rijker is.

spelen. Beginnende drummers kunnen natuurlijk

Deze gezelligheid kwam vooral naar voren tijdens

ook bij ons terecht. De lessen vinden in groepen

kleine concerten waarbij de Larense bevolking al

en individueel plaats en worden verzorgd door

Loarns Plezeer maakt "Ook

(zelfstandig) deel uit van Apollo."

zingende Apollo begeleidde.

Maarten Aalvink.

Vandaag de dag, onder leiding

Loarns Plezeer

van Alike Jonkman, wordt er

Wist u trouwens dat blaasorkest Loarns Plezeer

in het fanfare orkest niet

ook (zelfstandig) deel uitmaakt van Apollo?

alleen op verschillende blaasinstrumenten, zoals trompetten,

Wij zullen ook de komende tijd weer van ons laten

trombones, bugels en saxofoons,

horen en het is al bijna traditie dat wij onze laatste

maar ook op ritmisch- en

repetitieavonden voor de zomervakantie ergens

melodisch slagwerk gespeeld.

in Laren in de openlucht houden.

Drumband

Wilt u op de hoogte blijven van onze

Naast het orkest heeft Apollo een drumband;

activiteiten?

deze werd opgericht in 1956 en bestaat dit jaar

Kijk dan op onze site www.apollolaren.nl of volg

dus 60 jaar. De drumband staat onder leiding

ons via facebook: apollolaren.

van Reyer Schouten. Jeugdige muzikanten

AGENDA 22 MEI Jeugdmiddag

Ook jeugdige muzikanten vinden hun plek binnen onze vereniging. In ons leerlingenorkest zitten beginnende muzikanten die verschillende

Locatie: Witkamp 14/21/28 JUNI Buitenconcerten (onder voorbehoud)

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Postelstraat 6, 7245 AV Laren Gld Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl


70 | L AREN FIETSDORP

Wij zijn het fiets "En dat mogen we best laten zien. Ik zou het daarom geweldig vinden als de inwoners van Laren een fiets, of een deel daarvan, in hun tuin zouden zetten".

Laren Fietsdorp Aan het woord, Henk Braakman, voorzitter, van de Fietsvierdaagse. Hij gaat verder: "En wat mij betreft mag iedereen dan lekker creatief zijn. Een fiets begroeid door groen. Of een straat waarbij elk huis een onderdeel van een fiets in de voortuin plaatst." "Het doel is om Laren meer te profileren. En dat is precies wat Wakker Laorne, Toeristenbelang Laren en de Fietsvierdaagse voor ogen hadden toen zij Laren als hĂŠt fietsdorp uitriepen." Henk Braakman, voorzitter van Stichting Fietsvierdaagse 'De Achterhoek'

Fietsvierdaagse "We doen hier namelijk heel veel op fietsgebied. Het grootste fietsevenement in Laren is de Fietsvierdaagse. Sinds 1995 wordt dit georganiseerd en de laatste jaren doen er tussen de 3.600 en 4.000 mensen mee. Ze komen vanuit heel Nederland naar Laren, omdat ze het landschap hier zo mooi vinden. En dan vooral de binnendoorweggetjes." "Als bestuur doen we ons best, om elk jaar weer een mooi programma voor de deelnemers samen te stellen. Zo hebben we ieder jaar een thema en

verricht een markant figuur uit de regio de opening van de Fietsvierdaagse. Afgelopen jaar was het thema: 'Vier de vrijheid' en de spreker toen was Arjan Erkel. Het thema dit jaar is 'Achterhoek - Vind ik leuk'. Wie dit jaar de opening verricht? Dat blijft nog even geheim."


L AREN FIETSDORP | 71

dorp bij uitstek! IN JULI & AUGUSTUS LEKKER FIETSEN MET:

Fiets & Bekijk route Begin juli vindt de Fiets & Bekijk route weer plaats. Deze route is twee jaar geleden spontaan georganiseerd door kunstenaars Bauk Zwaan en Hermine

Natuur-Pannenkoekenrit

van der Does. Het was zo'n succes, dat het een vast fietsevenement in Laren

3 JULI & 31 JULI

is geworden. Hermine: "Er zijn dit jaar zeven verschillende tuinen te

Start: Witkamp Laren

bezoeken, waaronder twee tuinen met streekproducten. Bij de andere

Vertrektijden: van 10:00 tot 13:00 uur.

tuinen is er werk te zien van respectievelijk schilders, beeldhouwers, een

Kosten: Fietsers € 2,50 p.p.

glaskunstenaar en keramisten. De route start bij het Kulturhus in Laren waar

Auto's € 5,- p.p.

een fototentoonstelling is te zien."

Afstand: Fietsers: ± 30 kilometer Auto´s: ± 60 kilometer.

Toeristenbelang Laren

Organisatie: Toeristenbelang Laren

Naast de Fietsvierdaagse 'De Achterhoek' en de Fiets & Bekijk route, is er in

Fiets & bekijk

Laren nog een fietstocht welke in juli

8 JULI & 9 JULI

tweemaal plaats zal vinden: De 'Natuur-pannenkoekentocht' van Toeristen-

Start: Kulturshus Laren

belang Laren. Voorzitter Teun Schutte: "Dit is alweer het 49e jaar dat

Vertrektijden: van 10:00 tot 12:00 uur.

Toeristenbelang Laren de 'Natuur-pannenkoekentochten' organiseert.

Kosten: Fietsers € 2,00

Deze tocht onderscheidt zich van andere tochten doordat zowel fietsers

Afstand: ± 25 kilometer

als auto's mogen deelnemen. Alle routes beginnen in Laren en lopen door

Organisatie: Fietsdorp Laren

de Achterhoek. Tijdens de tocht zijn alle bezichtigingen gratis. Aan het eind van de rit is er gelegenheid om pannenkoeken te eten nabij een Saksische boerderij."

Fietsvierdaagse ‘De Achterhoek’ 2, 3, 4 EN 5 AUGUSTUS Start: Evenemententerrein Laren Vertrektijden: van 08:00 tot 12:00 uur Kosten: Vier dagen € 15,00 (Kinderen 7 t/m 12 jaar € 5,00) Dagdeelname € 5,00 (Kinderen 7 t/m 12 jaar € 2,50) Afstand: 25, 40 en 60 kilometer Organisatie: Stichting Fietsvierdaagse ‘De Achterhoek’

Teun Schutte, voorzitter van Toeristenbelang Laren

"Laren is het enige Fietsdorp van heel Nederland."


72 |

HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Politie:

de Braninkhal

Westermark (AHOED)

Tel. 0900 - 8844

Verwoldseweg 16

Westermark 2 7245 DC Laren (Gld)

7245 AH Laren (Gld) GGD Gelre-IJssel:

Tel. 0573 - 40 18 86

Tel. 0570 - 66 46 64

info@braninkhal.nl

Openingstijden

www.braninkhal.nl

huisartsenpraktijk en apotheek

Dierenartsencombinatie

Maandag t/m vrijdag

Zutphen-Laren

Brandweer Laren

08:00 tot 17:00 uur

Rengersweg 2a

Zutphenseweg 22

Pauze: 12:15 tot 13:30 uur

7245 AC Laren (Gld)

7245 BL Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 43 Van 10:00 tot 10:30 uur is de

info@daczl.nl

Kerk Laren

apotheek gesloten i.v.m. overleg

www.dierenartsenlarenlochem.nl

Dorpstraat 2

tussen artsen en assistentes.

Openingstijden praktijk

7245 AK Laren (Gld)

Maandag t/m vrijdag

info@kerklaren.nl

Huisarts R.A. de Vries

08:00 – 17:30 uur

www.kerklaren.nl

Huisarts E.B. Wijnheijmer

Dinsdagavond: inloopspreekuur

Tel. 0573 - 40 12 17

van 18:30 – 19:00 uur

Postkantoor Laren

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen

Holterweg 10

per week bereikbaar.

7245 AN Laren (Gld)

Huisarts D. de Iongh Tel. 0573 - 40 12 60 De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent). Gelre Ziekenhuis Den Elterweg 79 7207 AE Zutphen Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 17 15


HANDIGE INFORMATIE | 73

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

15:00 - 16:30 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

De bibliotheek bevindt zich in het Kulturhus ‘t Kruispunt.

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR HOLTEN Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zaterdag 07:24

07:50

13:59

14:59

15:59

LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

Activiteiten in De Vonkert

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

06:28

06:58

07:28

07:58

08:28

09:03

10:03

11:03

12:03

13:03

14:33

15:33

16:33

17:03

18:03

19:02

20:02

21:02

22:02

23:02

Woensdag

Maandag

09:30 – 11:00 uur

09:00 – 11:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

19:00 – 22:00 uur

Biljarten

Gymnastiek

Donderdag

Dinsdag

Zaterdag

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

09:00 – 11:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

Vrijdag

14:00 – 16:00 uur

Gezelschap-

09:00 – 12:00 uur

spelen

10:00 – 11:00 uur

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

Vanaf 08 uur tot 23 uur; 2 minuten over heel.

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER Maandag t/m vrijdag: 06:04

06:34

07:10

07:40

07:55

08:10

Biljarten

08:40

09:10

09:38

10:08

10:38

11:08

Koffieochtend

11:38

12:08

12:38

13:08

13:38

14:08

14:38

15:10

15:40

16:10

16:40

17:10

17:40

18:08

18:38

19:08

19:38

20:08

21:08

22:08

23:08

Dorpscontactpersoon Dirk Stoevenbelt

Zaterdag 08:08

08:38

09:08

09:38

10:08

10:38

De dorpscontactpersoon

11:08

11:38

12:08

12:38

13:08

13:38

maakt zichtbaar wat er allemaal

14:08

14:38

15:08

15:38

16:08

16:38

gebeurt met betrekking tot

17:08

17:38

18:08

19:08

20:08

21:08

ouderen, jongeren en mensen

22:08

23:08

met een beperking. Hij brengt

Zon- en feestdagen

mensen die op dit vlak al actief

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 8 minuten over heel.

zijn, met elkaar in contact. Tel. 06 - 33 81 89 31

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO

d.j.stoevenbelt@gmail.com

Maandag t/m vrijdag: 07:17

07:47

08:17

08:47

09:17

09:49

10:19

10:49

11:19

11:49

12:19

12:49

Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

13:19

13:49

14:19

14:49

15:17

15:47

Bezoekadres:

Telefonische bereik

16:17

16:47

17:17

17:47

18:17

18:49

Hanzeweg 8, Lochem

Ma

08:30- 12:30 uur

08:00 - 17:00 uur

19:19

20:19

21:19

22:19

23:19

Postadres:

Di

08:30 - 12:30 uur

08:00 - 17:00 uur

Zaterdag

Postbus 17

Wo

08:30 - 12:30 uur

08:00 - 17:30 uur

08:02

09:19

09:49

10:19

10:49

11:19

7240 AA Lochem

Do

08:30 - 12:30 uur

08:00 - 20:00 uur

11:49

12:19

12:49

13:19

13:49

14:19

Contact:

Vr

08:30 - 12:30 uur

08:00 - 17:00 uur

14:49

15:19

15:49

16:19

16:49

17:19

Tel 0573 - 28 92 22

Donderdagavond van 17:00 - 20:00 uur vrije inloop

17:49

18:19

18:49

19:19

20:19

21:19

info@lochem.nl

(alleen voor burgerzaken)

22:19

23:19

0:19

www.lochem.nl

Zon- en feestdagen Vanaf 11 uur tot 23 uur; 19 minuten over heel.


74 |

WORD OOK LID DAN ZORGEN WIJ SAMEN VOOR EEN LEEFBAAR LAREN!

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP BELANGENVERENIGING WAKKER LAORNE Steun onze vereniging en word lid.

MACHTIGINGSKAART

De minimum contributie bedraagt

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Belangenvereniging Wakker

â‚Ź 5,00; uiteraard kunt u ook

Laorne om van zijn/haar bank-/girorekening jaarlijks een bedrag af te schrijven wegens contributie.

een hoger bedrag invullen. Bedrag: U kunt lid worden door onderstaande machtiging in te vullen en in te leveren bij een van de bestuursleden of op te sturen naar het secretariaat van Wakker Laorne: Wakker Laorne t.a.v. Secretariaat Zutphenseweg 52 7245 NV, Laren Gld

Bank-/girorekeningnummer: Naam: Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Datum: Handtekening:


HOE NU VERDER? | 75

En hoe gaat het nu verder? LAREN! MAGAZINE De komende maanden gaan we peilen of er genoeg draagvlak is om Laren! Magazine daadwerkelijk vier keer per jaar terug te laten keren.

En daarvoor hebben wij uw hulp nodig! Om het magazine uit te kunnen brengen zijn wij op zoek naar ondernemers die het magazine willen steunen.

Wat zijn de voordelen voor u als ondernemer: Grotere naamsbekendheid

Gratis opmaak

Laren! Magazine wordt zowel in de kern als in het

Ondernemers die door middel van een advertentie

buitengebied van Laren huis-aan-huis verspreid

het magazine willen steunen krijgen de opmaak van

(Postcodegebied 7245). Hierdoor is het bereik onder

de gewenste advertentie gratis. Na uitgave van het

de lokale bevolking erg groot. In de kern en het buiten-

magazine ontvangt u een cPDF bestand van ons

gebied van Laren wonen +/- 4000 mensen. Het Laren!

zodat u de advertentie eventueel ook voor andere

Magazine biedt u de mogelijkheid om u aan deze groep

doeleinden kan gebruiken.

voor te stellen of meer informatie over u/uw bedrijf te geven.

Kosten Adverteren in Laren! Magazine kan al vanaf

Ruimte voor bedrijfspresentatie

â‚Ź 56,25 excl. BTW per editie!

Als ondernemer heeft u de mogelijkheid om uw bedrijf uitgebreid te presenteren aan de lezers. De bedrijfs-

Wilt u meer weten over de tarieven en

presentatie houdt in dat zowel onze tekstschrijfster

mogelijkheden?

als de fotograaf bij u langs komen voor het afnemen

Wij vertellen u er graag meer over. Stuur ons een

van een interview en voor het maken van bijpassende

e-mail: info@ovii-ontwerp.nl of neem telefonisch

professionele foto's. Op basis van deze input wordt

contact met ons op: tel. 06 16 46 55 33. Langskomen

er een mooi geheel gemaakt dat, vanzelfsprekend na

kan natuurlijk ook altijd. Wij zijn gevestigd in het pand

uw inspraak en goedkeuring, geplaatst wordt. Nadat

van DieComputer aan de Huenderstraat 3 in Laren.

het magazine is uitgebracht ontvangt u het artikel, de foto’s en eventuele advertentie en kunt u deze rechtenvrij gebruiken voor verdere promotie van uw bedrijf.


76 |

Bel 0573 432 432

“Beltman Makelaars, weet wat er speelt"

Deventerweg 30 - Laren Gld

Sportparkweg 14 (H102) - Laren Gld

Het Schoneveld ong. - Laren Gld.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 86.000,- k.k.

Koopsom € 427.500,- v.o.n.

Groot, Groter, GROOTST

Het Schoneveld ong. - Laren Gld.

Samen bouwen aan rand van Laren

Indicatieprijs € 275.000,- v.o.n.

Recreëren met zicht op prachtige vijverpartij

Verwoldseweg 17 - Laren Gld.

Gelijkvloers wonen in de dorpskern!

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Nieuwbouwvilla met grandioos vrij uitzicht

Rossweg 20 - Laren Gld.

Buiten wonen nabij de stad! Vraagprijs € 399.000,- k.k.

De gemeente Lochem is ons werkgebied. Wij werken uiterst professioneel en heel persoonlijk. Met een klantenbeoordeling van maar liefst een 8,7 (op ruim 100 beoordelingen) zijn wij meer dan trots en zijn blij dat onze opdrachtgevers onze inzet zo waarderen. Onze buitendienst (v.l.n.r.) Henk Beltman, Rico van Ark en Rinze Addink. Sinds 1994 gevestigd in het stadscentrum van Lochem (tegenover de Hema en naast de croissanterie). Met vijf enthousiaste mensen werken wij zes dagen per week in

Overweegt u te (ver)kopen? Wij komen

de lokale woningmarkt.

graag vrijblijvend kennismaken.

Smeestraat 5, Lochem • Tel. 0573 432 432 • info@beltman.nl • www.beltman.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.