Laren! Magazine Editie NR15

Page 1

| 1

NOV 2019 - FEB 2020 • NR15 € 3,95

“Erbij stilstaan dat wij in vrijheid mogen leven” - Laren & Oranje - 75 jaar bevrijding

16

Onderdeel Wakker Laorne MEDIAVERENIGING

26

Van en voor Laren KERK

34

Het gezin achter FAMILIE VAN DE POL


2 |

Wilt u er deze winter ook warmpjes bij zitten? Wij leveren en plaatsen kunststof, aluminium en houten kozijnen. - vhlgroep.nl

Meer weten? Onze deuren & ramen staan open aan de Holterweg 56 in Laren Gld. Laren!Magazine_NR15_Adv1/2_VHL_V02.indd 1

06-11-19 14:22

TRADITIEGETROUW

BÖKKERS

TWEEDE KERSTDAG - CAFÉ UITERAARD OOK OPEN -

VOORVERKOOP AAN DE ZAAL (indien beschikbaar)

€ 12,50 € 15,-

Voor een goed advies ga je naar binnen!

OUD OP NIEUW: BANDJE SPECIAAL!

Kelder dance, house en R&B met DJ Glen! VOORVERKOOP AAN DE ZAAL (indien beschikbaar)

€ 10,€ 15,-

EU0130 wt BINNEN Poster 700x1000mm 2 - 2016 V3.indd 1

23-05-16 16:00

KAARTEN VIA: STAPPEN.WITKAMP.COM

vanaf 16 jaar Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77

Tel. 0573 - 40 12 10 www.witkamp.com

info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL


VOORWOORD VOORZIT TER | 3

Het eerste woord is aan...

Marcel ter Horst VOORZIT TER L AREN & ORANJE Mij werd gevraagd om als voorzitter van Laren & Oranje een voorwoord te schrijven. Mijn tweede in een korte tijd. Met Laren & Oranje hebben wij een herdrukkrant gemaakt. Ook hiervoor schreef ik het voorwoord, toegespitst op de bevrijding en Laren & Oranje. Het is dus even schakelen om een algemeen voorwoord gericht op Laren te schrijven.

'Ten tijde van de eerste ideeën bleek wederom

Vrienden uit Vorden namen mij in 2005 mee naar de kermis in Laren waar ik de liefde vond. Al snel was het duidelijk dat ik vanuit Apeldoorn graag weer naar de Achterhoek wilde, daar ik geboren ben in Neede. In april

dat (bijna) alles

2007 kwam ik letterlijk thuis in Laorne. Leuke en gezellige buren maakten

mogelijk is in Laren'

dat ik medio september 2007 door de buurt werd benoemd als voorzitter van Rondom ’t Ruempol, iets wat ik nog altijd met veel plezier mag uitvoeren omdat er altijd veel animo is voor alles wat we organiseren.

Ten tijde van de eerste ideeën aangaande het kunstgrasveld bij de scholen, werd ik gevraagd (als bestuurslid van Stichting Speelplezier) mee te denken en wederom bleek

Laren & Oranje Op 23 september 1936 werd in Laren de vereniging Laren & Oranje opgericht. Het doel van de vereniging was van algemeen karakter: het organiseren van evenementen in het belang van de Larense gemeenschap. Op dit moment heeft Laren & Oranje nog steeds datzelfde doel. Daarom organiseert zij evenementen

dat (bijna) alles mogelijk is in Laren, puur door saamhorigheid. De verbinding zoeken en bevestiging krijgen doordat er uit diverse hoeken constant medewerking komt van personen die nodig zijn, omdat wat ‘we’ voor ogen hadden opgepakt en succesvol uitgerold werd. Al weer vier jaar geleden mocht ik in het bestuur van Laren & Oranje plaatsnemen als vicevoorzitter en ik werd afgelopen november als voorzitter voorgedragen. Deze eer is met trots aanvaard en met een vol programma in 2020 bruis ik, samen met mijn medebestuursleden, van energie om er iets heel moois van te maken.

voor jong en oud: een toneelmiddag en -avond, Koningsdag met spelletjes, vrijmarkt en een fietstocht, herdenking 4 mei, seniorenreisje en evenementen bij een speciale gelegenheid, zoals het 75-jarig jubileum van de bevrijding.

De bedrijvigheid in het dorp met vele actieve verenigingen maakt dat ik me helemaal thuis voel en uitkijk naar alles wat komen gaat. Alvast heel veel plezier met dat alles en ik wens een ieder hele fijne feestdagen en op voorhand een fantastisch 2020 toe.


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

Laren & Oranje

30

Hekkelman Schilders:

Laren viert 75 jaar bevrijding groots

50 jaar persoonlijke aandacht en topkwaliteit

12 Ondernemer(s) van het jaar

Harold & Frederike Reurslag

34

Het gezin achter:

André & Henriëtte van de Pol

44

16

Mediavereniging

Ondergebracht bij Wakker Laorne

Kinderopvang Kiddies:

Tienjarig bestaan

Leo's Look:

Nieuwe kapsalon in ondernemershuis

De BRUG Personeel

50

22

Verbreedt haar horizon

26

Onze kerk:

64

Mijn leven als vrijwilliger

Van Laren en voor Laren

Marjan Zomer

Verenigingen & stichtingen pagina's

Overige informatie pagina's

10

V.V. Witkampers

47

Wakker Laorne:

18 Basisscholen

63

Ik geef de pen door...

15

V.V. Forza

3FM Serious Request

36

Thekla ter Welle

Algemene agenda

21 Toeristenbelang

48 LouKA

40 Ontwikkelingen

66 Ouderenmiddag

25

Pels en Pluim

56 Leussinkbad

in Ondernemersland

68

Handige informatie

29

K.M.V. Apollo

59

St. Steffenrijders

58

Good Goan

71

Informatie Laren!

38 Klootschietvereniging

61

Reisclub Laren Wintersport

Top 2000

Magazine

De Mölle

67

't Laerveld

43

Kulturhus

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii en verschijnt in een oplage van 3.750 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Redactie: Hanneke Janssen; Rens Kruiper - Van Kees; Nena Keessen • Fotografie: Anke Kolkman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen • Vormgeving: Ovii • Verspreiding: All Inn Verspreiding • Contact: Ovii - Dorpsstraat 5 - 7245 AK Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@larenmagazine.nl Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 15 Ik durf wel te zeggen dat Laren! Magazine een begrip in Laren is geworden. Wij, als klein dorpje in de Achterhoek, hebben gewoon een eigen glossy.

Maar ieder jaar is het weer spannend voor mij (en mijn

Maar ook de meiden van Louka die in Gambia zijn

team) of wij het financieel voor elkaar krijgen om het

geweest vertellen over hun ervaringen. We beginnen

magazine vier keer uit te kunnen brengen. Voor velen

het magazine met een artikel over Laren & Oranje.

is het al vanzelfsprekend: “Wanneer kump ut volgende

Volgend jaar is het namelijk 75 jaar geleden dat wij

nummer uut?”. Deze editie merkte ik tijdens mijn

bevrijd zijn. Het lijkt voor velen van ons zo vanzelf-

jaarlijkse belronde dat het magazine ook echt gesteund

sprekend... ‘in vrijheid leven’. Wij weten niet anders en

wordt door de lokale ondernemers. Tijdens een van de

staan hier daardoor niet altijd bij stil. En dat is precies

telefoongesprekken sprak ik een adverteerder. Hij zei

waar Laren & Oranje ons bij stil wil laten staan en wat zij

heel eerlijk: “Ik verkoop d'r waarschijnlijk geen beest

samen met ons wil vieren. Volgende week komt er een

extra door, maar ik vind wel dat het blad moet blijven

eigen ‘Vrijheidskrant’ uit met alle activiteiten die de

bestaan voor Laren! En daar kan ik aan meehelpen

aankomende periode plaatsvinden. En... in de volgende

door te adverteren.” Dus Larenaren: wie is er nog op

editie zullen wij hier ook uitgebreid bij stilstaan.

zoek naar een mooi varken? Dan kunnen we meteen laten zien dat adverteren echt wel werkt.

Naast de verenigingen, etc. staan ook deze editie weer een aantal ondernemers in de schijnwerpers. 50 jaar

Voor veel bedrijven, verenigingen, stichtingen en

Hekkelman Schilderwerken, 10 jaar Kiddies kinder-

initiatieven is Laren! Magazine een mooie manier om

opvang, een kijkje aan de overkant van het kanaal bij

onder de aandacht te komen in ons dorp. Toch… mis ik

De Brug Personeel en de Ondernemers van het jaar

er iedere editie nog wel een paar. De data voor alle

staan er dit jaar natuurlijk ook weer in. Het was een

edities van dit jaar zijn al bekend, dus zet het in de

spannende strijd en op een haar na gingen Harold en

agenda!

Frederike Reurslag er met de titel vandoor. Maar zeg nou eerlijk, is het erg van deze ondernemers te

In deze editie weer aandacht voor een heleboel

‘verliezen’? Absoluut niet! Want in deze editie vertellen

verenigingen, stichtingen en initiatieven. Een van

ze over wederom mooie verbouwingsplannen!

de initiatieven is van drie vriendinnen; die spontaan

Continue in beweging en blijven ontwikkelen! Daar

een middag voor eenzame ouderen organiseren!

zijn wij bij Ovii en met Laren! Magazine natuurlijk

Geweldig toch?!

ook veel mee bezig. En hopelijk gaan jullie volgend jaar ook weer veel van ons en onze ideeen horen!

“Is het erg om van deze

ondernemers te

Voor nu wens ik iedereen alvast hele fijne feestdagen en tot volgend jaar!

'verliezen'? Absoluut niet!" Ingri Imenkamp


6 |

L AREN & ORANJE

“We willen er bij stilstaan dat wij in vrijheid mogen leven” - Marcel ter Horst

De werkgroep van 'Vrienden van Laren Live!' Achterste rij v.l.n.r. Jeroen Keuben, Myrthe Varenbrink Peter Dijkman, Ina Langeler en Jeroen Platenkamp. Voorste rij v.l.n.r. Lauran Duringhof, Sabine Lans en Jacorine Roekevisch.


L AREN & ORANJE | 7

Tekst: Nena Keessen

Laren viert 75 jaar bevrijding groots Leven in vrijheid: het is voor veel generaties heel vanzelfsprekend. Maar 75 jaar geleden zag de situatie in het dorp en de rest van Nederland er heel anders uit. Op 5 en 6 april wordt na jaren van oorlog Laren bevrijd. En dat moet natuurlijk op een bijzondere manier gevierd worden, vindt Laren & Oranje. Lange voorbereidingen

Voor jong en oud

“We zijn al anderhalf jaar bezig met de viering van 75

“We waren er al snel achter dat het voor ons als

jaar bevrijding.”, vertelt Ina Langeler, vicevoorzitter

bestuur van Laren & Oranje te veel werk werd.

van Laren & Oranje. “Ideeën opdoen, lijntjes uitzetten,

Daarom hebben we contact gelegd met verschillende

vrijwilligers benaderen: er komt heel wat kijken bij de

verenigingen, stichtingen en vrijwilligers. Het is

evenementen die we gaan organiseren.”, vertelt

geweldig hoe de ideeën door hun gedragen worden

Marcel ter Horst, voorzitter van Laren & Oranje.

en wat voor hulp we uit alle hoeken krijgen.”, vertelt Ina. “Zo is er een enthousiaste groep jonge muzikanten die

5 & 6 april: de bevrijding van Laren

‘Vrienden van Laren Live’ organiseert. Zondagmiddag

Op 5 mei vieren we landelijk de bevrijding van

5 april toveren we de grote zaal van Witkamp om tot de

Nederland. Maar begin april werd Laren bevrijd.

grootste kroeg van de Achterhoek!” Maandagmiddag

“5 en 6 april zijn natuurlijk bijzondere data voor Laren.

6 april wordt er voor de oudere generatie een optreden

Daarom hebben we gekozen om die dagen groot feest

verzorgd door het Golden Oldies duo. “Zij zingen liedjes

te organiseren. En niet op 5 mei. Dan is er genoeg

van de jaren rond de bevrijding en de jaren daarna.”

te zien en te doen in de omgeving.”, vertelt Ina. “We willen dat alle leeftijden vrijheid beleven. En dat kan op verschillende manieren. Het is heel bijzonder dat wij mogen leven in vrijheid en daar staan we bij stil.”, vertelt Marcel.

De grote groep vrijwilligers die zich inzet voor Laren 75 jaar vrijheid!


8 |

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten


L AREN & ORANJE | 9

Werkgroep toneel: Marcel ter Horst, Susan Bronsvoort, Ria Kappert en Herman Reurslag.

Werkgroep 4 mei: Stefan Potman, Jolande Slot, Mia Aalderink, Joke Woestenenk, Ineke Marsman en Joke Brummelman.

Verbinden met een vlaggenlijn “Het is echt een heel groots gebeuren. Fantastisch hoeveel vrijwilligers er bij betrokken zijn. Ik weet dat we veel vragen van veel mensen.”, vertelt Marcel. “Maar iedereen was bereid mee te werken toen we vertelden dat het om de viering van de vrijheid ging. Dat verbindt mensen.”, vult Ina aan. En die verbinding zal ook letterlijk te zien zijn in het dorp. In maart wordt er

Werkgroep poppenkast: Johana Brinks, Ria Langeler, Marjan Zomer & Jolande Slot.

Werkgroep fietsapp: Joke Brummelman, Christiaan Harkink & Marjan Zomer

huis-aan-huis een vlaggenlijn verspreid. Elke postcode in Laren krijgt deze vlaggenlijn in de bus. “Het is de bedoeling dat

Deze fietsroute wordt in samenwerking

Evenementen in het kort:

de lijn alle huizen in Laren aan elkaar gaat

met de verschillende kernen in de

1 februari:

verbinden. Zo creëren we letterlijk en

Gemeente Lochem gemaakt. Laren is

9 februari: Playbackshow voor

figuurlijk de verbinding.”, vertelt Ina.

hier een onderdeel van.

basisschoolkinderen

Toneelvoorstellingen

15 februari: Poppenkastshow voor App met fietsroute

Geen palmpasenoptocht

peuters & kleuters

Verspreid over 2 maanden worden er

Let op! Er valt in week 49 een krant in de

5 april:

Vrienden van Laren Live!

diverse evenementen georganiseerd.

bus waar alle specifieke informatie over

6 april:

Optreden van het Golden

Daarnaast is er een app beschikbaar met

de evenementen in staat. Daarnaast kan

Oldies Duo, met liedjes

een fietsroute, die je langs bijzondere

Laren & Oranje niet overal tegelijk zijn.

rondom de oorlog en

plekken met betrekking tot de oorlog en

Daarom zal Laren & Oranje dit jaar geen

bevrijding

bevrijding brengt.

Palmpasenoptocht organiseren.

4 mei:

Kerkdienst en landelijke

herdenking, met LaPoko

en een projectkoor

Werkgroep playbackshow: Jacorine Roekevisch, Sabine Lans en Myrthe Varenbrink

Werkgroep krant/vlaggenlijn: Marcel ter Horst, Ina Langeler, Arjan Sturris, Joke Brummelman, Astrid van de Weg en Anke Kolkman (namens Ovii).


10 | V.V. SCHUIF WITKMAAR AMPERS AN

IN HET ZONNETJE:

Alle vrijwilligers

Toen ik een vrijwilliger vroeg voor dit stukje, gaf deze aan dat er zoveel vrijwilligers zijn dat je eigenlijk altijd iemand tekort doet met een spotlight op een specifiek persoon. Typisch een vrijwillersrespons: jezelf een beetje wegcijferen in belang van je team, de club of de commissie. Er zit ook een grote kern van waarheid in. Hoeveel je ook doet als vrijwilliger, wanneer je de jaarlijks terugkerende vraag: ‘Wil je nog iets doen voor de vereniging’ met ‘Ja’ beantwoordt, ben je van onschatbare waarde voor de club.

Wijziging bestuursstructuur Op de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober j.l. is besloten om de bestuursstructuur van de vereniging wat aan te passen. Omdat

Wanneer ik dan toch nog een groep specifiek in het

Erna Niels (1e penningmeester) en Rinze Addink (sponsoring) al een

zonnetje wil zetten is het wel de groeiende groep junioren

tijd geleden hebben aangegeven uit het bestuur te willen treden,

die zich voor de (jongste) jeugd inzetten. Dit jaar hebben

heeft het bestuur gekeken hoe deze functies in de toekomst kunnen

we naast de vaste groep van jongeren uit de eigen JO19

worden ingevuld. Het bestuur heeft na overleg besloten geen

t/m JO15 ook de laatste gaten in het jeugdkader kunnen

vacatures voor nieuwe bestuursleden ter vervanging van Erna en

vullen met bijdrages van meisjes en jongens die spontaan

Rinze in gang te zetten. Daarentegen is besloten de functies van Erna

"ja" zeggen als je ze vraagt. Het mooie is, ze staan qua

en Rinze te verdelen onder de zittende bestuursleden. Daardoor

beleving en voetbaltechniek (ik ken mijn beperkingen) nog

neemt het aantal bestuursleden af van 11 naar 9.

het dichtst bij de jeugd. Dat zie je ook: hele groepen mini’s (JO8/JO9 spelers) verzamelen zich om die junior waar ze

Besloten is de taken van Erna voor een groot deel onder te brengen

tegenop kijken.

bij Wilmer Beuzel, die tot dusver 2e penningmeester was. Johan Ikink zal Wilmer bijstaan voor wat betreft de diverse financiële zaken.

Daarom ouders, koester ze en leg ze in de watten waar

Omdat Erna ook nog deel uitmaakte van het dagelijks bestuur is

je kan, ze entertainen je kroost, zowel op koude door-

zij in het dagelijks bestuur vervangen door René Jansen, thans 2e

deweekse trainingsavonden als zonnige wedstrijddagen.

voorzitter en voorzitter jeugdsectie. Rinze blijft de werkzaamheden

Leiders en begeleiders, wees het goede voorbeeld en leid

sponsoring vervullen, maar niet vanuit zijn functie vanuit het bestuur.

ze op tot een voorbeeldige vrijwilliger voor de toekomst

Hij blijft bezig voor de club vanuit de sponsorcommissie. Mariska

om zo deze levensader van onze vereniging in stand te

Keppels en Johan Ikink gaan hem vanuit het bestuur ondersteunen.

houden.

Arjan Dimmendaal zal de nieuw gevormde commissie PR, Communicatie en Media vanuit het bestuur aansturen. Het bestuur

Met vriendelijke groet,

hoopt door deze aanpassingen de bestuursstructuur weer op goede wijze te kunnen invullen.

René Jansen Voorzitter Jeugdcommissie

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl Website: www.witkampers.nl


VV WITK AMPERS | 11

VOETBALVERENIGING

Witkampers 45E REÜNIE

Ao-elftal Witkampers 1970-1971 Op 6 oktober 2019 heeft de 45e reünie plaatsgevonden van het Ao-elftal Witkampers 1970 – 1971. Zoals nagenoeg ieder jaar was er ook dit jaar geen afzegging voor deelname, de reünie krijgt hierdoor eigenlijk steeds meer waarde. Een ieder verlangt er naar wat er weer georganiseerd gaat worden.

AGENDA 1 DEC • 14:00 UUR

Witkampers 1 Doetinchem 1 8 DEC • 12:00 UUR

Witkampers DA1 DSE DA1

De organisatie was deze keer in handen van

En dan de rondleiding en toelichting: met volle

15 DEC • 14:00 UUR

Herman Bielderman en Herman ter Welle.

overgave werd het door hen verteld. Een ander

Bij ontvangst op ’t Have werd door Cees Bos

uit onze roep zei: “Wat een spul, wat een spul

Witkampers 1 Ruurlo 1

een lezing gehouden over het houden en in

hebben zij daar verzameld”. Niets is voor hen te

stand houden van het bijenvolk voor en in

veel, één en al enthousiasme. Ga zo door met

onze natuur.

jullie “passie”. Nog een ander uit onze groep

21 DEC

Worstenverkoop

zei: “Ik ben blij dat ik niet alles schoon hoef te Daarna per fiets via de nieuwste woonwijken

maken”. Het is zeker de moeite waard om daar

van Laren naar “Achter de Heg”, aan de Bren-

eens een kijkje te nemen.

schutte. Eén van onze groep zei: “Ik ben hier zo vaak langs gekomen, maar geen idee wat

Aan het einde van de middag werd deze reünie

er exact achter deze heg zit”. Daarom was

afgesloten met een drankje en een heerlijk

het wellicht ook niet vreemd dat er van de

buffet bij Hotel Witkamp, hier kwamen wij in 1970

19 personen uit Laren en omgeving er maar

voor en na onze voetbalwedstrijden vele keren

2 eerder waren geweest. We werden hartelijk

bij elkaar.

ontvangen met koffie en appelgebak en met Gerrie en Dick Kok getooid in klederdracht.

21 DEC • 20:00 UUR

Feestavond Witkamp 5 JAN

Survival en Nieuwjaarsreceptie 2 FEB • 14:00 UUR

Volgend jaar zal op de 1 zondag in oktober de e

46 reünie gehouden worden, de organisatoren e

Witkampers 1 HC'03 1

Henk Eggink en Gerrit Enneman kunnen daarmee alvast aan de slag.

9 FEB • 12:00 UUR

Witkampers DA1 Nooit Gedacht DA1 16 FEB • 14:00 UUR

Witkampers 1 SC Rheden 1


12 | ADVERTORIAL

ONDERNEMER VAN HET JAAR

Witkamp timmert flink aan de weg De Larense Kermis lijkt al weer een eeuwigheid geleden, maar voor Harold en Frederike Reurslag van Witkamp ligt het nog vers in het geheugen. Voor hen was het een extra bijzondere editie, omdat zij de titel ‘Ondernemer van het jaar’ kregen van de Larense Ondernemersvereniging. Frederike vertelt: “We zijn ontzettend vereerd en trots

met maar liefst 80 plekken op de bovenverdieping.

dat we deze prachtige titel dit jaar mogen dragen.

Van onze gasten hebben we hier ontzettend positieve

Het geeft ons extra motivatie om door te gaan met

reacties op gekregen. We gaan niet stil zitten en

waar we mee bezig zijn. We danken deze titel aan het

proberen ons bedrijf iedere keer mooier en beter te

ontzettend goede werk van ons team. Het is echt een

maken.”

teamprestatie!”. Verandering en vernieuwing Positieve reacties van gasten

“De vernieuwde bovenverdieping wilden we laten

In de vorige editie van Laren! Magazine stond al een

matchen met het meubilair in de rest van het bedrijf.

uitgebreid verhaal over Witkamp met daarin de focus

Daarom hebben we ervoor gekozen om ook nieuw

op de uitbreiding op de bovenverdieping van het

meubilair in de serre te plaatsen wat volledig van deze

pand. Aan het verkrijgen van de titel ‘Ondernemer van

tijd is voor jong en oud. We bieden graag optimaal

het jaar’ zit naast de eer nog een ander mooi gevolg.

comfort aan onze gasten en hebben daarom besloten

Namelijk een nieuw artikel in dit magazine. “Het is

om nog dit jaar een nieuwe toilettengroep boven te

voor ons een eer dat we nog eens mogen vertellen

realiseren. Verder ondergaat de pianobar een meta-

over wat we allemaal ondernemen bij Witkamp. Want

morfose en vergroten we op korte termijn ons café

dat is nogal wat! Zoals iedereen heeft kunnen lezen

met een podium, zodat er meer ruimte is voor bandjes

hebben we een tijd terug ons restaurant uitgebreid

om op te treden. De biljarttafel in het café wordt geplaatst in

"We zijn ontzettend vereerd en trots dat we deze prachtige titel dit jaar mogen dragen." Tekst: Rens Kruiper - Hanneke Janssen teksten

een soort lift waardoor we deze tijdens feestjes kunnen laten zakken.”


ADVERTORIAL | 13

Uitbreiding van het keukenteam

Loop eens binnen

Mensen gaan graag uit eten, dat is

“Ondernemen betekent voor

de laatste jaren in heel Nederland

ons dat we blijven kijken hoe we

goed te merken. Ook bij Witkamp

het voor onze gasten zo prettig

wordt er steeds meer à la carte

mogelijk kunnen maken. Zowel in

gegeten. “We zijn ontzettend blij

het restaurant als in het café en

dat vele gasten ons weten te vin-

voor catering, (personeels)feesten,

den voor bijvoorbeeld een avondje

zakelijke evenementen en over-

uit eten. Het betekende dat we per

nachtingen. Dus ben je benieuwd

1 augustus een extra kok hebben

wat we allemaal gedaan hebben

aangenomen om onze gasten

binnen ons bedrijf en wat we van

optimaal te kunnen blijven bedie-

plan zijn? Loop dan eens bij ons

nen. Het gevolg was dat de keuken

binnen, we laten het je graag zien!”

eigenlijk te klein werd en we deze dus moeten vergroten. We doen dit door de ruimte van de afwasstraat als keuken te gebruiken en een deel van de zaal af te snoepen voor een nieuwe afwasstraat.”

Dorpsstraat 8 7245 AK Laren Gld Tel. 0573 40 12 10 info@witkamp.com www.witkamp.com


14 |

Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiële administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geïnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

Tel. 06 14 65 17 78

• Deelbehandelingen

Adres salon: De Bakkerij 15, Laren Gld

• Henna brows • Massages

huidenbeautysalon-irma.nl

• Gellak

f: huidenbeautysalonirma

Laren!Magazine_NR13_Advertenties1/8_IrmaNijland.indd 1 16-11-17 08:57

agazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1

Autobedrijf Nijhof Holterweg 5050-52 7245SC Laren (gld)

Irma Nijland • Gezichtsbehandelingen

05730573-401610 info@autobedrijfnijhof.nl www.autobedrijfnijhof.nl

30-04-19 12:4

www.elkink-installatiebedrijf.nl

Veldmaat

EEN MOOIE TUIN MET DE TUIN- EN PARK MACHINES VAN SLOOTSMID!

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Elkink.indd 1

16-11-17 08:5

Rietdekkersbedrijf

Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld) Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699 eddyveldmaat@outlook.com

www.slootsmid.nl

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Veldmaat.indd 1

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc. - ontwerp - tekeningen - omgevingsvergunning

‘t Veld 4, Exel

- bestek - bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

Feestdagen beginnen bij de keurslager!

VAN DE POL, keurslager Deventerweg 33, 7245 AW Laren (Gld.) Tel. 0573 - 40 12 37 www.vandepol.keurslager.nl info@vandepol.keurslager.nl KeurslagervandePol

14-11-17 09:0


V.V. FORZ A | 15

Onze vereniging telt ongeveer 220 leden. Verreweg de meeste leden wonen in Harfsen, Laren en Lochem. Hoe ziet onze vereniging eruit?

AGENDA

CMV jeugd

Helaas missen we een team in de 1e klasse. Om

Bij de jeugd start je met Cool Move volleybal.

het trappetje compleet te maken, hebben we dit

Vanaf 6 tot ongeveer 12 jaar, de basisschool-

jaar de “joker” ingezet bij dames 2. In de hoop

leeftijd, doorloop je dan 6 niveaus. Het begint

dat dit leidt tot promotie naar de 1e klasse. Veel

met vangen en gooien op niveau 1. Per niveau

informatie over de teams is terug te vinden op

komt er een volleybalelement bij, zoals

onze Facebookpagina.

opslaan, passen, bovenhands spelen, smashen,

29 NOVEMBER • 21:00 UUR

enzovoort. Bij niveau 6 aangekomen, spelen

Recreanten

V.V. Forza Heren 1 - SVH VC 1

de kinderen “gewoon” volleybal met dezelfde

In Harfsen spelen een mix- en een heren team

spelregels als bij de jeugd en de senioren.

in de recreantencompetitie. In Laren speelt een damesteam in de competitie en een herenteam

6 DECEMBER • 21:00 UUR V.V. Forza Dames 1 Auto v. Oort/Rebelle 2

Jeugdteams

speelt wedstrijden in toernooivorm.

Na de CMV krijg je respectievelijk de C, B en A jeugd. Bij V.V. Forza zijn we goed vertegen-

All old stars

13 DECEMBER • 21:00 UUR

woordigd met 3 C, 3 B en 2 A teams, spelend

De all old stars zijn een groep "oud-

V.V. Forza Heren 1 - Holyoke 1

in de 1 en 2 klasse van de Nevobo. Na veel

volleyballers" die gewoon lekker wil

puzzelwerk door de technische commissie

volleyballen, zonder competitieverplichtingen.

10 JANUARI • 21:00 UUR V.V. Forza Dames 1 - Orion 2

e

e

heeft ieder team gelukkig ook een trainer en Samenvattend

een coach.

Kortom, we zijn een vereniging voor iedereen! 24 JANUARI • 21:00 UUR

Senioren

V.V. Forza Heren 1 - Vrivo 1

Bij de senioren hebben we 1 herenteam, uit-

V.V. Forza Dames 1 - Volga 1

We trainen en spelen onze wedstrijden in Hoeflo en in de Braninkhal.

komend in de 1 klasse. De dames zijn beter e

vertegenwoordigd: er spelen 6 teams mee 7 FEBRUARI • 21:00 UUR V.V. Forza Heren 1 Twente Sparta 1

in de competitie. Dames 1 speelt in de promotieklasse, dames 2 en 3 in de 2e klasse, dames 4 in de 3e klasse en dames 5 en 6 in de 4e klasse.

V.V. Forza Dames 1 - Vollverijs 1

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl • Facebook: VVForza • Website: www.vvforza.nl


16 | WAKKER L AORNE

Vrijwilligers Jolien Braakman, Joyce Dekker en voorzitter van Wakker Laorne Richard Buitink

Tijd voor een andere samenstelling

eigen website hebben naast larengelderland.nl.

“We zijn begonnen met een bestuur en

Daarom hebben we in overleg en na unanieme

redactieteam en zo hebben we jaren gewerkt.

goedkeuring van de leden van de mediavereniging

Afgelopen jaar gaf Herman Schaap aan dat hij

besloten dat de huidige mediavereniging wordt

vanwege zijn aankomende pensioen graag uit het

opgeheven en dat er een nieuwe werkgroep

team wilde stappen. Toen besloten we dat het

onder Wakker Laorne opgericht wordt.” In deze

tijd werd om naar een andere oplossing te gaan

werkgroep nemen Jolien, Joyce en Jaap de Boer

zoeken.”, vertelt Jolien Braakman, hoofdredactie.

plaats.

“Aangezien de website op zich klaar is en het vooral gaat om de redactieactiviteiten zijn we eigenlijk

Zij hebben jouw hulp nodig!

wel klaar als bestuur. Alle formele activiteiten die

“We willen nieuws van Laren brengen. Maar daar

bij een vereniging

hebben we hulp bij nodig! Daarom roepen we alle

horen zijn ballast.”,

verenigingen, stichtingen en ondernemers op

vertelt Joyce Dekker,

om hun nieuws met ons te delen.”, vertelt Joyce.

secretaris van de

“Mocht je een keer een leuk evenement hebben,

mediavereniging.

maar zie je het niet zitten om zelf een stukje te

“Een werkgroep onder Wakker Laorne was een logische stap”

schrijven? Dan mag je ons ook een mailtje sturen Werkgroep van Wakker Laorne

en komen wij, waar mogelijk, langs om een verhaal

“We hebben toen bij de Ondernemersvereniging en

te schrijven.” Ook voor ondernemers die leuk

Wakker Laorne aangeklopt. We wilden graag meer

nieuws te delen hebben is larengelderland.nl een

structurele inbreng van hun kant. Daaruit kwam het

mooi platform. De werkgroep is nog op zoek naar

idee of zij het zagen zitten om een samenwerking

meer redactieleden. “We zoeken nog enthousiaste

aan te gaan.”, vertelt Jolien. “En wij zagen dat wel

vrijwilligers die ons team willen komen versterken.

zitten.”, vertelt Richard Buitink, voorzitter van

Mensen die het leuk vinden om mee te denken

Wakker Laorne. “Het is natuurlijk gek dat wij een

of misschien wel studenten communicatie of


WAKKER L AORNE | 17

Tekst: Nena Keessen

Mediavereniging ondergebracht bij Wakker Laorne Op 12 maart 2012 werd de Mediavereniging Laren in het leven geroepen: larengelderland.nl werd dé website voor en door Larenaren. Waar nieuws, evenementen, toeristische informatie en alle ondernemers te vinden zijn.

journalistiek. Zij kunnen natuurlijk veel van dit

Ook wordt op larengelderland.nl de centrale

vrijwilligerswerk leren. En het is laagdrempeliger

agenda van Laren geplaatst. “Je kan je

dan een bestuursfunctie. Jij doet het werk

evenement bij ons aanmelden, maak daar

wanneer het jou uitkomt!”, vertelt Joyce.

gebruik van! Het is allemaal gratis publiciteit voor jouw vereniging, stichting of onder-

Meer focus op redactie

neming.”, vertelt Jolien. “Zo zorgen wij ervoor

Verder gaat larengelderland.nl op dezelfde

dat we de centrale agenda van Laren ook

voet verder. “De website van Wakker Laorne is

up-to-date hebben.”

uit de lucht. Dit hebben we ondergebracht op larengelderland.nl. Dit zal ook gebeuren met

“Vaak wordt er wel een persbericht naar de

de social media accounts van Wakker Laorne.”,

lokale kranten gestuurd. Maar stuur deze ook

vertelt Richard. “Mede doordat we geen

gerust naar ons. Wij plaatsen dit gratis voor je.”,

vereniging meer zijn hopen we ons nu volledig te

vertelt Jolien. “Zo zorgen we er samen voor dat

kunnen richten op het redactiewerk.”, vertelt

larengelderland.nl een echt Larens platform

Jolien. “Met hopelijk wat meer hulp van nieuwe

wordt, voor zowel inwoner als bezoeker.”, sluit

redactieleden, maar ook de verenigingen,

Richard af.

stichtingen en ondernemers, hopen we meer input te kunnen plaatsen op de site.”, vertelt

Volg @LarenLeeft ook op Facebook en Twitter!

Joyce. “We gaan de site even helemaal doorlopen om hem weer up-to-date te maken.”

Wil je graag wat delen met de redactie van larengelderland.nl? Dat kan via redactie@larengelderland.nl of via het formulier op de website. Hier mag je ook een berichtje naar sturen als je interesse hebt om de redactie te komen versterken!


18 | 18 | BASISSCHOLEN

Winnaars ontwerpwedstrijd Kinderboekenweek Leerlingen van de groepen 5 en 6 van basisscholen in de gemeente Lochem konden meedoen aan een ontwerpwedstrijd ter gelegenheid van de Kinder-

Het winnende ontwerp.

boekenweek met het thema “Reis mee�! Kinderen mochten een duurzaam voertuig ontwerpen dat

"Wij: Morris, Broes, Melissa, Menno en Suze van groep 6

nog niet bestond. Maar liefst drie winnaars zijn door de jury

van de Branink hebben de Kinderboekenweekopdracht

gekozen, waaronder onze leerlingen van groep 6 van de

gewonnen. De wedstrijd ging zo: we werden in groepjes

Branink. De ontwerpen die zij hebben gemaakt zijn

gedeeld, met die groepjes moest je een duurzaam vervoer-

verrassend, bedacht met duurzaam materiaal en met

middel bedenken. Eerst maakte iedereen een schets en

creatieve oplossingen. De winnaars krijgen een workshop

toen gingen we iets bedenken waarbij de schetsen van

onder leiding van kunstenares Mirjam Koldewij, zij gaat het

iedereen gebruikt werden. Het werd een soort drone/auto

ontwerp samen met de kinderen in 3D maken. De ontwerp-

we noemden het "de drone mobile". Hij rijdt op zonne-

wedstrijd was een initiatief van de brede school (een

energie maar hij kan ook gewoon op de weg rijden. We

samenwerking van Muzehof, Graafschap, bibliotheken,

hadden twee modellen gemaakt: de Oudo en de Burm.

boekhandel Lovink, Stichting Welzijn Lochem) en Elektrip

De prijs die we hebben gewonnen is dat er een schaalmodel

van LochemEnergie.

wordt gemaakt van het vervoermiddel. Dit gaan we samen maken met een kunstenares." Het juryrapport Beide voertuigen zijn dronemobielen, vliegen in de lucht en maken gebruik van zonne-energie. Ook is er een gedetailleerde beschrijving wat betreft de materialen die worden ingezet. Er is goed nagedacht over het ontwerp en het is goed uitgewerkt. De Burm heeft de vorm van een landrover en de Oudo heeft meer zitruimte, zoals een busje. Kunstenaar Mirjan Koldeweij komt later in de klas voor de uitvoering van het 3D werkstuk!

Openbare Daltonbasisschool de Branink Verwoldseweg 14 7245 AH Laren (Gld) Tel. 0573 - 40 18 76 branink.poolsterscholen.nl


| 19 BASISSCHOLEN | 19

"Juf, mogen we altijd zo leren?" ‘Het werk wordt direct nagekeken', ‘Bewegen in de rekenles’ en ‘Oefenen op je eigen niveau’, dit zijn enkele uitspraken van de leerlingen van de PWA over het rekenonderwijs dat zij krijgen. Snappet

Bewegend leren

Op de PWA wordt sinds het begin van dit schooljaar

Wanneer je het schoolplein van de PWA oploopt zie je

gewerkt met Snappet: een digitaal programma waarmee

vrijwel altijd vrolijke sommen, letterladders en andere

de leerlingen vanaf groep 4 aan de slag gaan. Zij maken bij

werkvormen door leerlingen op het plein geschreven.

het vak rekenen opdrachten digitaal op een Chromebook.

"We streven er als team naar om te zorgen voor een

Na een instructie van de leerkracht gaan de leerlingen

dynamische schooldag. Hiermee worden ook de

zelfstandig aan de slag. Snappet werkt adaptief; de

executieve functies van de leerlingen vergroot en

opdrachten worden aangepast aan het niveau van het

gestimuleerd. "

kind. Het bewegend leren komt schoolbreed bij al onze Tijdens het zelfstandig werken geven de leerkrachten heel

vakken steeds weer naar voren. Een voorbeeld is het

gericht instructie aan kinderen die dit nodig hebben. Zij

automatiseren van de tafels, een mooie manier om buiten

kunnen, tijdens de hulprondes, op hun eigen tablet mee-

op het plein door middel van een sommencircuit de

kijken waar de leerlingen aan werken, wat er al goed gaat

nodige vaardigheden aan te leren. Maar natuurlijk kunnen

en wat nog moeilijk is. Het voordeel hiervan is dat er direct

woorden ook heel goed gehakt en geplakt worden met

feedback aan de leerlingen gegeven kan worden en niet

stoepkrijt.

pas na de les. Reacties van leerlingen geven vrijwel altijd aan dat het In de groepen wordt naast Snappet gewerkt met ‘Met

‘veel makkelijker leert juf’, ‘ik houd van doen en bewegen,

sprongen vooruit’: een interactief rekenprogramma. M.b.v.

mogen we altijd zo leren?’. Bewegend leren geeft voor de

spelletjes komen diverse leerlijnen aanbod. Spelenderwijs

leerlingen, maar ook voor ons, energie om aangeboden

vergroten de kinderen hun rekenvaardigheid en inzicht.

stof makkelijker te onthouden. Wie wil dat nu niet?

Alle niveaus komen bij deze spelletjes aan hun trekken. Prins Willem Alexanderschool Verwoldseweg 18 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 www.schoolpwa.nl


20 |

TIJD VOOR WINTER ONDERHOUD AAN UW MACHINE

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

MEER INFORMATIE EN/OF ONLINE AANMELDEN BEZOEK ONZE WEBSITE. Tel: 0573-402171

ALMATLAREN.NL/WINTERONDERHOUD TEL. 0573 44 80 88 • GROENTECHNIEK@ALMATLAREN.NL

info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld

KleinVelderman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

DV_LarenMagazine_EditieNR15.indd 1

05-11-19 07:51

• Glas- en schilderwerken • Wand- en plafondafwerking • Spuitwerk • Planmatig onderhoud • Kleuradvies • 24 uur glasservice

Molenveld 14 7245 CA Laren (gld) tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl www.hekkelmanschilders.nl

Lees op pagina 30 meer over 50 jaar Hekkelman Schilders

22-08-16 08


TOERISTENBEL ANG | 21

Midwinterhoornputtenwandeling Toeristenbelang Laren organiseert al voor de 22e keer een midwinterhoorn-puttenwandeling over landgoed Verwolde. Het is fijn dat er altijd zoveel belangstelling voor deze wandeling is, niet alleen onder Larenaren, maar ook van ver buiten ons dorp. Nu is het natuurlijk ook altijd prachtig wandelen in

Tijdens de uitgezette wandelingen zult u natuurlijk

Verwolde, in elk jaargetijde. Toch hopen we stiekem

verschillende midwinterhoornblazers zien en horen

vooral weer eens op een besneeuwd bos.

spelen. Er is onderweg gelegenheid om verschillende verwarmende hapjes en drankjes te gebruiken. Op

Er is te kiezen uit 2 afstanden: ± 9 km of een route

boerderij Blankenberg, waar u onderweg kunt pauzeren

van ± 14 km. De route is te lopen met of zonder

met erwtensoep, een broodje worst en koffie, is een

nordic-wandelstokken.

midwinterhoornbouwer aanwezig. Hij geeft interessante uitleg over het traditionele instrument.

In Twente en delen van Gelderland blaast men de midwinterhoorn tussen de eerste zondag van de

De wandelroutes starten bij manege St. Steffenrijders

Advent en Driekoningen (6 januari). Het geluid, “d’olde

aan de Verwoldseweg 26, Laren. De routes lopen door

roop”, draagt ver over het winterse landschap. De

een gebied waar wild vrij rond kan lopen. De hond mag

midwinterhoorn is een oud houten blaasinstrument

mee maar deze moet de hele wandeling aan de lijn.

dat nu nog wordt gebruikt in Twente, delen van Gelderland en, vlak over de grens, in Duitsland. Het is op ambachtelijke manier gebouwd van berken- of wilgenhout, met een mondstuk van vlierhout. Rondom Laren beschikken veel boerenerven nog over een 17e eeuwse waterput. Blazers gebruiken een waterput om het geluid te versterken of om er de hoorn op te laten rusten. Ook op Landgoed Verwolde zijn nog een aantal van deze putten.

MIDWINTERHOORNPUTTENWANDELING 2020 Datum:

Zondag 5 januari

Start:

Verwoldseweg 26, Laren

Tussen 09:30 en 12:30 uur

Kosten:

€ 3,00 per persoon

HANDIGE INFORMATIE:

kinderen t/m 12 jaar gratis

Opgericht: 1998 • Website: www.toeristenbelanglaren.nl

Website: toeristenbelanglaren.nl


22 |

ADVERTORIAL

Tekst: Rens Kruiper - Hanneke Janssen teksten

Kinderopvang Kiddies viert tienjarig bestaan Een mooie mijlpaal voor Jeanet van Doorn en haar collega’s van Kinderopvang Kiddies in Laren; 2 november vierden zij het tienjarig bestaan. “We hebben het jubileum met vele

daarom ben ik hiernaartoe verhuisd. Ik

kinderen en hun ouders gevierd

vond direct werk in de kinderopvang.

op de zaterdagochtend. Het was een enorm gezellige ochtend met

Uiteindelijk werkte ik voor een organisatie die een nieuwe locatie

muziek, ballonnen en een clown." Het

wilde opstarten. Dit was echter in een

blijft mooi om al die kinderen te zien

pand waar de kinderen op een boven-

genieten. In de middag zijn we met de

verdieping speelden. Totaal niet volgens

collega’s lekker uit eten geweest. Dit

mijn visie. Ik vind dat kinderen zowel

Over Kiddies

jubileum motiveert ons nog weer extra

binnen als buiten de ruimte moeten

Kiddies biedt kinderopvang voor

om door te gaan met waar we mee

hebben.”

kinderen vanaf ongeveer 9 weken tot

bezig zijn”, vertelt Jeanet.

13 jaar in de vorm van peuteropvang,

Ondernemersdroom kwam uit

kinderdagopvang en buitenschool-

‘Werken met kinderen geeft veel

“Al snel werd ik via via attent gemaakt

se opvang (voor- en naschoolse

voldoening’

op het leegstaande oude Rabobank-

opvang). Professionaliteit, flexibiliteit

Jeanet komt uit een ondernemersgezin

pand aan de Deventerweg in Laren. Een

en persoonlijke belangstelling staan

in het westen van het land en heeft zo’n

grote stap en mijn droom om zelf te

bij Kiddies voorop. Kiddies biedt uw

25 jaar gewerkt in het bedrijf van haar

ondernemen kwam uit. Na een flinke

kind een veilige omgeving waarin het

ouders. “Op een gegeven moment

verbouwing en het volledig kindvrien-

makkelijk vertrouwd kan raken en

wilde ik wat anders en na vrijwilligers-

delijk maken van dit pand gingen we al

waarin de opgeleide medewerkers

werk in een peuterspeelzaal was het

binnen twee maanden open. In eerste

een bijdrage kunnen leveren aan een

voor mij helemaal duidelijk. Ik heb me

instantie voor drie dagen, maar dit werd

optimale ontwikkeling en gezondheid

toen omgeschoold en al snel werd me

door de grote interesse al snel

van uw kind. Kiddies is een plek met

een baan aangeboden. Ik heb op

uitgebreid naar vijf dagen. We groeiden

warmte, liefde en aandacht voor elk

diverse locaties en in diverse

hier al snel uit onze jas en betrokken

kind!

organisaties ervaring opgedaan en

een pand aan de Postelstraat in Laren.

ook locaties opgezet. In die tijd

Ook dit pand hebben mijn man en ik

Wilt u meer weten over Kiddies?

ontmoette ik een ontzettend leuke man

eerst behoorlijk aangepakt en er een

Kijk dan ook eens op

waarmee ik nu al lange tijd getrouwd

echt ‘Kiddies plekje’ van gemaakt. We

www.kinderopvang-kiddies.nl of

ben. Hij woonde in het oosten en

hebben dit pand twee jaar gehad,

maak een afspraak om langs te ko-

waarna er in Laren een mooie locatie

men door te bellen naar 06-42719819.

vrij kwam waarbij wij beide locaties konden samenvoegen.”


ADVERTORIAL | 23

Alle ruimte in Het Kidshuus Kinderopvang Kiddies zit nu gevestigd in het Kidshuus aan de Verwoldseweg in Laren. “We zijn in 2013 verhuisd naar dit pand. Het pand is fantastisch voor kinderen. We hebben heel bewust voor maar één locatie gekozen, om zo de lijnen met ouders kort te houden. Het is een gezellige plek waar kinderen, maar ook zeker onze collega’s, iedere dag in een warm bad terechtkomen. Ook zijn wij blij met de enorme groene buitenruimte waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. In dit mooie pand zetten we ons met maar liefst veertien collega’s iedere dag in voor de kinderen. Het is een kindvriendelijk pand waar ook de basisschool en logopedie gevestigd zijn. De overgang naar de basisschool is op deze manier geen grote stap, want de kinderen zijn de omgeving en de juffen al gewend.” Beste begeleiding voor kinderen De wetgeving rondom kinderopvang is de laatste jaren flink veranderd. “Wat er ook gebeurt, kinderen blijven bij ons altijd op de eerste plek staan. We houden constant onze ogen open en anticiperen op veranderende wetgeving. We hebben goed opgeleide mensen in huis, waaronder bewegings-/voedingscoaches en een pedagogisch coach. De leidsters hebben ‘baby specialisme’ en zijn VVE geschoold. Dit hebben we niet alleen doordat het wordt gevraagd, maar vooral omdat we het zelf belangrijk vinden dat we kinderen de beste begeleiding kunnen bieden. Zo blijven we ons continu ontwikkelen.”


24 |

Directievoering en toezicht; Advisering inrichtingsplannen;

GEZICHTSBEHANDELINGEN LASH LIFT • WENKBRAUWEN WIMPEREXTENSIONS LICHAAMSBEHANDELINGEN

Inspectie Beeldkwaliteit Openbare ruimtes; Besteksvoorbereiding terrein aanleg en onderhoud.

DANÉ OORTGIESEN

Gerrit Oortgiesen

Voetreflexbehandelingen en Breuss rugmassage. Aandacht voor jezelf en zeer ontspannen.

Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog / Verzorgende IG /Rudolf Breuss masseur

www.projectbegeleidingbuitenruimten.nl 06 255 779 09 • gerrit@probebu.nl •

Gerrit Oortgiesen

BELLEN / WHATSAPP: TEL. 06 36 33 73 48 DOORDANE

Tel. 06 22 18 84 52 • rita@larensevoetwellness.nl larensevoetwellness

ZUTPHENSEWEG 13A • 7245 BK LAREN (GLD.)

Zutphenseweg_Advertentie_LM15.indd 1

05-11-19 07:51

Bel voor een vrijblijvende kennismaking Locatie Lochem Smeestraat 5 7241 AT Lochem Locatie Berkelland Muraltplein 26 7271 AW Borculo

BELTMAN MAKELAARS 0573 - 432 432 info@beltman.nl

0545 - 745 200 berkelland@beltman.nl

www.beltman.nl

Nederlands Woning Waarde Instituut

Rinze Addink

Rico van Ark

Roderik Geltink


PELS EN PLUIM | 25

Nieuwe showverblijven Geregeld laten de leden van Pels en Pluim Laren hun fraaie hoenders, konijnen, sierduiven, cavia’s en sier- en watervogels zien aan het publiek. Dat kan onder andere op de clubtententoonstelling die jaarlijks wordt georganiseerd. Bij c.r. Stegeman zijn dan meer dan 200 ras-

door de afgeschermde zijden van het verblijf.

zuivere topdieren te bewonderen nadat dezedie-

In totaal zijn zes nieuwe dierenverblijven in eigen

Op Pels en Pluim's Dier&Tuin fair

ren allen zijn beoordeeld door de keurmeesters.

beheer gemaakt. Voor één hiervan is een spon-

hebben de nieuwe showverblijven

Deze keurmeesters hebben veelal een opleiding

sorbijdrage ontvangen van Laren! Magazine,

al dienst gedaan.

van 10 jaar achter de rug voor zij bevoegd zijn om

waarmee de club erg blij is. Dank je wel Laren!

bijvoorbeeld alle konijnen- of hoenderrassen te

Magazine!

mogen beoordelen op de in Nederland vastgestelde raskenmerken. Natuurlijk is type, bouw

Kleindierenhouden is goed voor je gezondheid

en juiste kleur van het dier belangrijk, maar ook

Pels en Pluimers leveren een bijdrage aan het

zeer zeker reinheid en de algehele conditie van

in stand houden van bijzondere (Nederlandse)

het dier. Pels en Pluimers zorgen zeer goed voor

rassen, rassen die anders uitsterven. Voor

hun dieren, dierwelzijn staat altijd voorop. Dat

wie wil kan er deelgenomen worden aan

geldt voor het houden van dieren thuis, maar ook

interessante keuringen en tentoonstellingen

wanneer dieren worden getoond op publieks-

in het najaar en de winter. Liefhebbers uit heel

evenementen als een fair, beurs, enz. Omdat je

Nederland showen dan hun mooiste dieren. Pels

dan niet je eigen grote (kippen)hokken en rennen

en Pluimers gaan bijvoorbeeld graag naar de

mee kan nemen, is het wenselijk om dieren te

Oneto show op het vliegveld Twenthe, dit jaar op

kunnen laten zien in ruime dierenverblijven.

6, 7 en 8 december. Dierenparade Noordshow in de TT hallen in Assen is ook een hoogtepunt in

AGENDA 6, 7 EN 8 DECEMBER Oneto show op vliegveld Twenthe 9, 10 EN 11 JANUARI

Uniek ontwerp

het seizoen. Ook hier doen de leden van Pels en

Pels en Pluim bestuurslid Jan van Ark heeft daar-

Pluim aan mee. Hopelijk vallen ze in de prijzen,

toe een nieuw ontwerp dierenverblijf gemaakt.

maar met een concurrentie van zeker 8.000

Ruim genoeg voor bijvoorbeeld een trio dwerg-

andere kippen, konijnen, sierduiven, watervogels,

hoenders, tilbaar en dus makkelijk op te bouwen.

enz. zal dat nog niet mee vallen op 9, 10 en 11

Het ontwerp gaat uit van voldoende zichtbaar-

januari 2020.

heid voor het publiek maar zeker ook voor bescherming van het dier tegen regen, wind en

Voor meer informatie: pelsenpluimlaren.nl

felle zon. Ook moet het dier zich beschut voelen

of volg ons op Facebook.

Dierenparade Noordshow in de TT hallen in Assen HANDIGE INFORMATIE: Opgericht Opgericht: 1961 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren • Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl


26 |

KERK

Tekst: Ad Heide / Nena Keessen

Onze kerk: van Laren en voor Laren Het valt iedereen direct op als je Laren binnenrijdt: de prachtige kerk van Laren met zijn schitterende toren. Loop je de kerk binnen, dan kom je in het stiltecentrum. Menig toerist of Pieterpadwandelaar stapt hier naar binnen. De kerk staat midden in het dorp, het is een centrale ontmoetingsplaats. Sociaal-cultureel

wel een unieke situatie. Want iedereen uit het

De kerk heeft twee voorgangers: Ds. Jaap Jonk

dorp bezoekt dezelfde kerk. Dat zorgt voor

en Swenne Bijzet: de kerkelijk werker die zich

verbinding.”

vooral richt op jongeren. Samen met een paar

Verdriet en geluk delen

honderd vrijwilligers

Bij veel kerken, zo ook bij onze, horen we zondag

organiseren zij een groot

om 09.45 uur de klok luiden om de omwonenden

aantal activiteiten die

erop te attenderen dat de kerkdienst over een

voor velen: jongeren,

kwartier gaat beginnen. Het is een geluid dat bij

ouderen, kerkgangers en

Laren hoort. Bij uitvaartplechtigheden horen

anderen, interessant

we de kerkklokken uiteraard ook. Er worden

zijn. Laren bruist, ook de

kinderen gedoopt en mensen trouwen in de kerk.

kerkelijke gemeente!

Ook is de kerk de plaats om verdriet te delen als er iemand in ons dorp is overleden. “Een deel

“Vroeger had de kerk

van mijn tijd ga ik op bezoek bij leden van de kerk.

vooral een religieuze

Mensen die ziek of stervende zijn. Maar ook

rol. Maar tegenwoordig

bij bijzondere huwelijksjubilea zoals een

heeft het een meer

50- of 60-jarig huwelijk.”, vertelt Jaap.

sociaal-cultureel verband gekregen.

Grote dorpsbrede projecten

Met natuurlijk wel de

De protestantse kerk van Laren is actief op een

link naar zingeving en

breed terrein. We herinneren ons de Laornse

religie.”, vertelt Jaap

Passion van 2015, waar het hele dorp bij

Jonk, predikant van de

betrokken was: jong en oud. Er wordt momen-

kerk. “In Laren is er maar

teel door velen hard gewerkt om Good Goan!

één kerk. Dat is eigenlijk

van de grond te tillen. Dit is een musical die op 27


KERK | 27

en 28 maart 2020 zal worden uitgevoerd.

Jonge generatie

“In 2016 ging een groep jongeren in de

Ook aan de jongere

vakantieperiode naar Armenië om daar

generatie wordt

vrijwilligerswerk te doen. Dit jaar is er een

gedacht, vertelt

groep naar Gambia geweest. Zij verrichtten

Swenne: “De

niet alleen mooi en steunvol werk, maar

jeugdclub (vanaf

deden ook onvergetelijke ervaringen op.”,

groep 8 tot 16

vertelt Swenne.

jaar) organiseert

Voorgangers: Swenne Bijzet en Ds. Jaap Jonk.

activiteiten onder De groep ‘ontmoeting & inspiratie’ organi-

het motto ‘Eat & Meat’.

seert regelmatig informatieavonden over

De Kliederkerk is er voor alle

onderwerpen die ons allen raken. Zo waren

peuters en kinderen van de basisschool.

er avonden over de Islam, voltooid leven,

Op een zondagmiddag doen de kinderen

orgaandonatie en vluchtelingen. “Ook

en volwassenen samen allerlei opdrachten,

hebben we een gespreksgroep met dertigers,

spellen en creatieve dingen om zo een thema

waar we vreugde en verdriet delen.”, vertelt

of verhaal te ontdekken. Aansluitend is er

Swenne. “Dit is één van de gespreksgroepen

koffie, thee, ranja en heel veel lekkers in de

die de kerk faciliteert.”

vorm van een high tea.”

Top2000-kerkdienst

Twee keer per jaar wordt het kerkblad

De Top2000-kerkdienst staat in het teken

Kerkklanken huis-aan-huis bezorgd.

Adres Kerk:

van muziek uit de Top2000. “Mensen kunnen

Up-to-date informatie is altijd te vinden

Dorpsstraat 2, Laren (Gld)

hiervoor muziek aanvragen. Natuurlijk het

op kerklaren.nl en in de plaatselijke

Contact:

liefst met een dieper liggende betekenis.”,

weekbladen.

info@kerklaren.nl

vertelt Jaap. Dit jaar vindt de Top2000-

jaapjonk@kerklaren.nl

kerkdienst op zondag 29 december plaats.

swennebijzet@kerklaren.nl Kijk eens op de website van de kerk voor alle informatie: www.kerklaren.nl


28 |

Onderweg in gesprek met een potentiële klant? Maak op je telefoon de notitie en je collega kan direct de offerte uitwerken. Het gebruik van je e-mail, agenda en bestanden altijd bij de hand met de professionele oplossing van Office 365.

Per maand vanaf € 4,10 excl. BTW

Wie schilt de aardappelen met uw vader als u een keer verhinderd bent? Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop die hulp gefinancierd kan worden.

Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

Huenderstraat 3, Laren Gld Tel. 0573 46 08 19

HOME INSTEAD THUISSERVICE

Relatiegeschenken en kerstpakketten op maat gemaakt!

Magazine_NR7_Advertenties1/4_HomeInstead.indd 1

Laren!Magazine_NR15_Adv_DieComputer.indd 1 06-11-17 12:41

06-11-19 1

Informeer bij ons voor cadeausuggesties. “VOOR AL UW BOUW WERKZAAMHEDEN” Verbouw, nieuwbouw, tekenwerk, bouwaanvraag en/of begeleiding van de gehele bouw: wij staan graag voor u klaar.

Lindenbergsdijk 5a 7245 PD Laren (gld) tel: 0573-401670 meutstegebouw@planet.nl


KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING APOLLO | 29

Jubileumconcert Apollo Het jubileumconcert vanwege het 140-jarig bestaan van KMV Apollo zit er inmiddels op. Maanden van voorbereiding resulteerden in een divers concert waarin alle facetten van Apollo aan bod kwamen. Jubileumconcert

Leerlingenorkest

Tijdens het jubileumconcert werden de

Ook het leerlingenorkest is druk aan het

leden van Apollo aangevuld met Big Band

oefenen om van zich te laten horen tijdens

Straight Ahead, een combo en niet te

het Jeugd Muziek Festival op zaterdag

vergeten cabaretier/theatermaker Ernest

8 februari 2020 bij de Heksenlaak. Natuurlijk

Beuving! We hopen dat u, net als wij, er

is iedereen ook daar van harte welkom om

enorm van genoten heeft.

te genieten van diverse jeugdige muzikanten van de MuziekGolf. De MuziekGolf is een

Kerstconcert

samenwerkingsverband sinds 2005 van alle

Inmiddels maakt het orkest van Apollo

harmonie- en fanfareverenigingen in de

zich alweer klaar voor het volgende concert,

gemeente Lochem. Publiek is vanaf 14.00

namelijk het kerstconcert op zondag 22

uur van harte welkom om te komen

december a.s. Samen met een projectkoor

luisteren.

onder leiding van Frank Sterenborg en een solist(e) geeft KMV Apollo de muzikale

AGENDA 22 DECEMBER • 20:00 UUR Kerstconcert in de Protestantse Kerk

invulling aan de kerstviering. Op 22 december bent u om 20.00 uur van harte welkom in de Protestantse Kerk om te komen luisteren.

28 DECEMBER Oud papier 25 JANUARI Oud papier 8 FEBRUARI • 14:00 UUR Jeugd Muziek Festival bij de Heksenlaak 22 FEBRUARI Oud papier

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Pastorielaan 3, 7245 WE Laren Gld. Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl


ADVERTORIAL 30 | ADVERTORIAL


ADVERTORIAL | 31 Tekst: Rens Kruiper - Hanneke Janssen teksten

50 jaar persoonlijke aandacht en topkwaliteit bij Hekkelman Schilders Het 50-jarig jubileum van Hekkelman Schilders is aanstaande, 1 januari is het zover! Het bedrijf is in 1970 opgericht door J.W. Hekkelman. In 2005 is het overgenomen door zoon Marcel en zijn vrouw Annemieke. “We zijn er ontzettend trots op dat ons

Woning en bedrijf op een

schildersbedrijf al 50 jaar bestaat. In ons

fantastische plek

topteam doen we er iedere dag alles

Het jaar 2007 was een druk jaar voor de

aan om de wensen van onze klanten te

familie Hekkelman. Annemieke vertelt:

vertalen in topkwaliteit werk. Persoonlijke

“De nieuwbouw van ons huis en het

aandacht vinden we hierin erg belangrijk.”

bedrijfspand aan het Molenveld was natuurlijk een hele klus. In januari 2007 is

De groei van de schilder

er gestart met de nieuwbouw en in juni

“Mijn vader was al schilder toen hij Hekkel-

2007 zijn wij verhuisd naar de huidige

man Schilders startte. Hij nam de winkel

locatie. Ik vraag me nog wel eens af hoe

en de kleine werkplaats over van de heer

we dat allemaal hebben gedaan, maar

Brinkgreve en verhuisde van Klarenbeek

we hebben nog geen moment spijt gehad

naar Laren”, vertelt Marcel. “Mijn vader

van deze keuze. We zijn heel blij dat we op

begon alleen, maar nam al snel een

deze prachtige plek wonen met de grote

schilder (‘knecht’ in die tijd) aan. In 2005

hal achter de woning.”

namen wij het bedrijf van mijn ouders over. Ondanks verschillende verbouwingen aan

Topcollega’s in schildersvak

de winkel en de uitbreiding van de werk-

“De basis van de schilderwerkzaam-

plaats hadden we gebrek aan ruimte. Na

heden is in de afgelopen 50 jaar niet

een hal gehuurd te hebben bij een boer,

veranderd, de technieken zijn wel anders

voor de opslag van materieel, hebben we

geworden”, vertelt Marcel. “We

in 2006 besloten het pand te verkopen en

werken nu veel meer met rollers en

de grond aan het Molenveld te kopen. Dit

verschillende spuittechnieken in plaats

betekende direct het einde van de winkel

van de kwast. Maar vooral op het gebied

waar we naast verf, en de bijbehorende

van veiligheid is er veel veranderd. Steigers

benodigdheden, school- en kantoor-

en hoogwerkers nemen steeds meer de

artikelen verkochten.”

plaats in van de ladder. Wat wij verder merken is dat de jongere generatie het schildersvak niet meer wil leren.


AL UW VOORKOMENDE RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN 32VOOR |

KOOKWORKSHOPS BIJ

• KOKEN ONDER BEGELEIDING VAN ONZE KOKS; Tijdens de workshops worden uiteenlopende onderwerpen besproken: van snijtechnieken tot presentatie en het combineren van smaken en ingrediënten.

• TOTALE PROGRAMMA DUURT ONGEVEER 5 UUR; • INCLUSIEF SCHORT;

BELEVEN & GENIETEN BIJ STEGEMAN Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel. Mob.

SFEERVOL DINEREN

0573 - 22 12 55 06 - 22 79 24 01

COMPLETE CATERING KOOKWORKSHOPS

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl

BRUILOFT & FEEST

Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

iets kopen.com

meen_Adv_A6_staand_OKT19.indd 1

0573 - 40 12 21 info@stegemanlaren.nl www.stegemanlaren.nl

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

06-11-19 14:42 Laren!MagazineNR7_Adv_Stegeman.indd 1

Kwaliteit begint bij deze vakmannen

14-11-17 11:

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN. Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen? MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

Stegink Tweewielers • Rengersweg 18, Laren GLd. Tel. 0573 - 40 12 82 • info@stegink-bike.nl

www.stegink-bike.nl

www.fietskopen.com

Huurne 6 • 7245 VP Laren (Gld) • t. 06 504 16 338 info@mynbhv.nl • www.mynbhv.nl


ADVERTORIAL | 33

Het wordt voor alle schildersbedrijven steeds lastiger

Trots op het team

om aan personeel te komen. We zijn blij dat we een

“Zonder onze jongens

groep fantastische schilders hebben.”

zouden we nooit het schildersbedrijf zijn dat

Passie voor schilderen

we nu zijn. We sturen

“Mijn passie is schilderen en daarom schilder ik ook

onze schilders naar

nog zo’n vier dagen per week met de jongens mee.

allerlei verschillende

Verder doe ik de opnames en calculaties, werkvoor-

plekken. Ook voor hen

bereiding en planning. Het blijft continu schakelen

is het iedere keer

tussen al die verschillende klussen en wie er op welke

afwachten waar ze

plek is, dit zal altijd een uitdaging blijven.” Annemieke

terechtkomen. Ik krijg

is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de

vaak de terugkoppeling van klanten dat we weer mooi

administratie, voorraadbeheer en overige

werk hebben opgeleverd. We hebben een fijn team en

hand- en spandiensten.

daar zijn we bij Hekkelman Schilders trots op!”

Persoonlijke benadering voert de boventoon Kwaliteit bieden en persoonlijke aandacht geven; dat blijven de ingrediënten voor de schilders bij Hekkelman. “We blijven deze service altijd bieden. Een offerte breng ik bijvoorbeeld altijd naar de klant zodat ik deze kan toelichten. We vinden het belangrijk om de klant te laten weten waar de kosten vandaan komen. Die

Molenveld 14 , Laren (gld)

persoonlijke benadering vinden we zelf de prettigste

Tel. 0573 - 40 16 59

werkwijze. Dit gaat ook over de wijze waarop we bij mensen thuis komen. We gaan pas weg als de klant

info@hekkelmanschilders.nl

tevreden is.”

www.hekkelmanschilders.nl


34 | HET GEZIN ACHTER

Tekst: Nena Keessen

“Het gezin achter... André & Henriëtte van de Pol Op hun 23e kochten André en Henriëtte van de Pol de slagerij aan de Deventerweg van Herman Wansink. Allebei niet geboren in Laren, maar vastberaden samen een slagerij te runnen, verhuisden ze naar het dorp. Het vak geleerd van de schoonvader

moderne, zelf slachtende slagerij opgebouwd. Binnen

Henriëtte werd geboren in Ruurlo als dochter van een

twee jaar na overname van de slagerij, kwam hun

slager. André werd op een boerderij in Haarlo geboren.

eerste zoon Martijn. Anderhalf jaar later werd Mark

“Ik heb de opleiding metaalwerk gedaan. Maar dat

geboren en weer anderhalf jaar later kwam Marieke.

was niet wat voor mij”, vertelt André. “Als kind kwamen wij in aanraking met slachting van de koeien. Dit

Vandaag de dag

gebeurde bij ons thuis. Ik vond dat zo interessant dat

Naast dat André bijna altijd in de slagerij te vinden is,

het me op het idee bracht om slager te worden.” Bij

staat hij op zondag langs de lijn als grensrechter van

Slagerij Eggink in Ruurlo was een vacature en André

Vrouwen 1 en fluit hij graag een wedstrijd bij de

besloot te solliciteren. Hij werd aangenomen en leerde

Witkampers. Henriëtte werkt twee dagen in de week

het vak in acht jaar van Henriëttes vader. Henriëtte

als leerkracht op de Beatrixschool in Harfsen.

en André werden verliefd en

“De kantine was bij ons aan de keukentafel”

kregen samen de ambitie om

Trots

een slagerij te runnen.

De kinderen kunnen niet veel nadelen bedenken van het ondernemerschap van hun ouders: “Dat mijn

Een slagerij in Laren

ouders een eigen zaak hebben ben ik eigenlijk vooral

“In 1987 kwam de slagerij van

erg trots op. Vroeger zijn wij helemaal niks tekort

Herman Wansink in Laren

gekomen en ze maakten altijd tijd voor ons vrij. We

te koop. Mijn ouders atten-

deden leuke dingen, ondanks dat ze onwijs druk zijn

deerden ons hierop. Dit was

voor en met de zaak en ze eigenlijk altijd aan het werk

een unieke kans. Met hulp van onze ouders hebben we de slagerij toen

zijn.”, vertelt Marieke. “Alles kon ook altijd, vriendjes mochten bij ons spelen, er was altijd wel iemand

gekocht.”, vertelt Henriëtte. Ze waren

thuis.”, vertelt Martijn. “Vroeger was de kantine bij ons

allebei pas 23 jaar toen ze op 5 mei de

aan de keukentafel. Toen ik klein was vond ik het altijd

winkel openden. André had al zijn slagersvakdiploma en

erg gezellig. Maar toen ik wat ouder werd was dit wel minder leuk.”, vult Mark aan.

samen gingen ze naar Doetinchem om het

“Het is leuk om te zien dat Martijn het vak ook leuk is

middenstands-

gaan vinden en het bedrijf over wil nemen. Ik vind het

diploma te halen. Het

knap dat hij er nu bij in zit en mooi om te zien hoeveel

was hard werken,

hart hij ook voor de zaak heeft, hij is er altijd als dat

maar in 30 jaar tijd hebben ze een

nodig is. Ook geeft het mijn ouders rust”, sluit Marieke af.


HET GEZIN ACHTER | 35

Martijn (30)

Mark (29)

Marieke (27)

begon met de studie Sociaal Pedagogisch Werk:

is bijna 7,5 jaar werkzaam bij de politie.

voetbalt al vanaf haar zesde bij de

“Tijdens mijn studie SPW had ik veel vrije tijd en

Momenteel werkt hij als hoofdagent

Witkampers. Ze is begonnen bij de

ik heb toen veel in de winkel geholpen.”, vertelt

in Zutphen. “Vroeger wilde ik graag

jongens en inmiddels voetbalt ze al

Martijn. Het slagersvak trok hem, hij besprak dit

in het leger. Ik heb toen een oriën-

bijna 11 jaar in het team van Vrouwen

met zijn ouders en begon met de slagers-

tatiejaar bij de landmacht gedaan.

1. “Momenteel doe ik de opleiding

vakopleiding. “Mijn ouders waren heel stellig: je

Maar door een voetbalblessure kon ik

voor agent bij de politie-academie in

gaat eerst ergens anders werken.” Martijn ging

niet de functie doen die ik wilde.” Hij

Apeldoorn. Ik ben hier half mei mee

aan de slag bij slagerij van der Horst in Eerbeek

besloot de mbo-opleiding Toerisme &

begonnen en de opleiding duurt twee

en Dieren, waar hij negen jaar werkte. Inmiddels

Recreatie te gaan doen. “Dat was een

jaar en vier maanden.” Zeven jaar

is hij, als toekomstige opvolger, terug in Laren.

mooie tijd: ik heb een tijd in Frankrijk

geleden studeerde Marieke af op het

Hij is, net als zijn vader, lid van de vrijwillige

gezeten en ski-les gegeven in Oosten-

CIOS met de specialisatie bewegings-

brandweer. Ook is hij bestuurslid van de Vrien-

rijk.” Na afronding van die studie wist

agogie. “Voor ik met de opleiding voor

den van de Witkampers en voetbalt hij in het 3 .

hij niet goed wat hij wilde. “Ik kwam

agent begon heb ik gewerkt in

Dorien (24) en Martijn zijn inmiddels

toen bij een vacature van de politie

Deventer bij InteraktContour met

terecht. Ik heb daarop gesolliciteerd

mensen met niet aangeboren

zo’n 6,5 jaar samen. Dorien is regieverpleeg-

en ben de opleiding gaan doen. Dit is

hersenletsel.” Maar het politievak

kundige op de verpleegafdeling cardiologie in

de beste keuze die ik gemaakt heb.”

bleef toch interessant en Marieke

het Deventer ziekenhuis. Dorien voetbalt in het

Mark houdt ontzettend van reizen en

besloot te solliciteren.

eerste Witkampers vrouwenelfal. Daarnaast is

de volgende reis staat alweer gepland.

ze bestuurslid van GDFestival. Met kerst

Volgend jaar ga ik backpacken door

helpt ze in de slagerij en sinds september

Azië.” Daarnaast houdt hij van

dit jaar helpt ze ook bij de marketing en

mountainbiken en vissen.

e

reclameactiviteiten van het bedrijf.


36 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en toernooien van november tot en met maart!

Nov

Jan

>> 6 - 8 DECEMBER

>> 15 DECEMBER

>> 22 DECEMBER

Oneto show

Witkampers 1 -

Kerstconcert

Pels & Pluim

Ruurlo 1

Muziekvereniging

>> 24 NOVEMBER

Locatie: Vliegveld

Locatie: Leussinkpark

Apollo

>> 5 JANUARI

Onderlinge Dres-

Twenthe

Aanvang: 14:00 uur

Locatie: Kerk Laren

Midwinterhoornputtenwandeling

suurwedstrijden

Aanvang: 20:00 uur

Clinic door

>> 8 DECEMBER

>> 21 DECEMBER

Toeristenbelang

Bart Veeze

Witkampers DA1 -

Lunch & bingo voor

Locatie:

DSE DA1

eenzame ouderen

>> 29 NOVEMBER Schuif Maar An:

Locatie: Leussinkpark Aanvang: 12:00 uur

Samen eten

Verwoldseweg 26

Locatie: Deventer-

Ma24 andDECEMBER ag 24 december >>

weg 67C, Laren

15.30 uur Kinderkerstfeest

Aanvang: 11:00 uur

Laren wordt De Kerk musical

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 09:30 uur

Stichting Jarige uitgevoerd doorJob

>> 21 DECEMBER

groep 5 t/m 8, en

>> 12 DECEMBER

Worstenverkoop

groep 1 t/m 4 worden

>> 5 JANUARI

>> 29 NOVEMBER

Samen op de koffie:

V.V. Witkampers

uitgenodigd voor de

Witkampers

VV Forza Heren 1 -

Koffiemoment met

‘binnenkomer’.

survival en nieuw-

SVH VC 1

leuke activiteit

>> 21 DECEMBER

De spaaractie is

jaarsreceptie

Locatie: Braninkhal

Locatie: Kulturhus

Witkampers

bestemd voor

Aanvang: 21:00 uur

Aanvang: 10:00 uur

feestavond

stichting hulphond.

>> 8 JANUARI

Locatie: Witkamp

Locatie: Dorpskerk

Nieuwjaars-

Aanvang: 15:30 uur

springen St.

Aanvang: 17:00 uur

Dec

>> 13 DECEMBER VV Forza Heren 1 -

>> 22 DECEMBER

Holyoke 1

Etappe 15 van

>> 27 DECEMBER

>> 1 DECEMBER

Locatie: Braninkhal

3FM's Serious

Schuif Maar An:

>> 8 JANUARI

Witkampers 1 -

Aanvang: 21:00 uur

Request - Laren is

Samen eten

Thema avond

chequepoint

Locatie: Kulturhus

"Duurzaamheid/

Aanvang: 17:00 uur

goed rentmeester-

Doetinchem 1

Steffenrijders

Locatie: Leussinkpark

>> 14 DECEMBER

Aanvang: 14:00 uur

Repair Café

>> 22 DECEMBER

Locatie: Kulturhus

Kerstrit voor leden

>> 28 DECEMBER

Locatie: Kulturhus/

Aanvang: 09:30 uur

St. Steffenrijders

Oud papier

Kerk Laren

wordt opgehaald

Aanvang: 20:00 uur

schap

>> 6 DECEMBER

>> 14 DECEMBER

>> 22 DECEMBER

Muziekvereniging

VV Forza Dames 1 -

Brook Duo 't Koole

Laren 4t Kerst

Apollo

Auto v Oort/

testament

Locatie: Kulturhus

Samen op de koffie:

Rebelle 2

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 20:00 uur

Koffiemoment met

Locatie: Braninkhal

Aanvang: 14:00 uur &

Aanvang: 21:00 uur

20:00 uur

>> 9 JANUARI

leuke activiteit >> 29 DECEMBER

Locatie: Kulturhus

Top2000 dienst

Aanvang: 10:00 uur

Locatie: Kerk Laren Aanvang: 19:30 uur


ALGEMENE AGENDA | 37

>> 9 - 11 JANUARI

>> 31 JANUARI

>> 8 FEBRUARI

>> 15 FEBRUARI

Dierenparade

Schuif Maar An:

Repair Café

Poppenkastshow voor

Noordshow

Samen eten

Locatie: Kulturhus

peuters & kleuters

Pels & Pluim

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 09:30 uur

Laren & Oranje

Locatie: TT hallen in Assen

Aanvang: 17:00 uur

>> 8 FEBRUARI

>> 16 FEBRUARI

Jeugd Muziekfestival

Witkampers 1 -

Muziekvereniging Apollo

SC Rheden 1

Locatie: De Heksenlaak

Locatie: Leussinkpark

Aanvang: 14:00 uur

Aanvang: 14:00 uur

Reisclub Laren

>> 8 FEBRUARI

>> 16 FEBRUARI

>> 11 JANUARI

Locatie: Parkeerplaats

3 G's (zachte) ON TOUR

Vesperdienst 'Licht en

Repair Café

Garage Slettenhaar

Locatie: Kulturhus

duister'

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 05:00 uur

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Kerk Laren m.m.v.

>> 10 JANUARI VV Forza Dames 1 Orion 2

Feb

Locatie: Braninkhal

>> 1 FEBRUARI

Aanvang: 21:00 uur

Vertrek wintersport

Aanvang: 09:30 uur

Miek Rikkers Harp

>> 8 FEBRUARI >> 24 JANUARI

Jubileumfeest OJWL

VV Forza Dames 1 -

Locatie: Zaal Stegeman

Volga 2

>> 1 FEBRUARI

Locatie: Braninkhal

Toneelvoorstellingen

Aanvang: 21:00 uur

Laren & Oranje i.s.m. OCH

Aanvang: 19:30

Aanvang: 20:30 uur

>> 22 FEBRUARI >> 24 JANUARI

>> 2 FEBRUARI

Oud papier

VV Forza Heren 1 -

Witkampers 1 -

wordt opgehaald

Vrivo 1

HC'03 1

>> 9 FEBRUARI

Locatie: Braninkhal

Locatie: Leussinkpark

Witkampers DA 1 -

Aanvang: 21:00 uur

Aanvang: 14:00 uur

Nooit Gedacht DA1 Locatie: Leussinkpark

Muziekvereniging Apollo

Mrt

>> 25 JANUARI

>> 7 FEBRUARI

Oud papier

VV Forza Heren 1 -

wordt opgehaald

Twente Sparta 1

>> 9 FEBRUARI

Kerkdienst en taarten-

Muziekvereniging Apollo

Locatie: Braninkhal

Playbackshow voor

buffet (m.m.v. Miek

Aanvang: 21:00 uur

basisschoolkinderen

Rikkers Harp)

Laren & Oranje

Locatie: Kerklaren

Aanvang: 12:00 uur

>> 8 MAART

>> 7 FEBRUARI

Aanvang: 09:30 uur

>> 30 JANUARI

VV Forza Dames 1 -

>> 13 FEBRUARI

Deadline aanleveren

Vollverijs 1

Samen op de koffie:

>> 27 & 28 MAART

Laren! Magazine (copy

Locatie: Braninkhal

Koffiemoment met leuke

Good Goan

en advertenties)

Aanvang: 21:00 uur

activiteit

Locatie: Kulturhus/kerkzaal

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 19:30 uur

Aanvang: 12:00 uur

Aanvang: 10:00 uur


38 | KLOOTSCHIETVERENIGING DE MÖLLE

Tekst: Jan Eggink

Exelse klootschieters hebben dringend versterking nodig De Exelse klootschietvereniging De Mölle heeft dringend nieuwe leden nodig. Met momenteel slechts tien actieve klootschieters kan de vereniging nog twee teams in stand houden. Omdat De Mölle geen jeugdteam heeft, zijn mensen

Mölle, waar wel 160 tot 170 mensen bij elkaar komen.

vanaf achttien jaar van harte welkom om kennis te

We doen dan ‘ronde schieten'. Dat wil zeggen dat de

komen maken met de club. De geschiedenis leert

deelnemers een parcours van vijf kilometer moeten

dat klootschieten al een eeuwenoude sport is. In de

afleggen. Voor de wat oudere teams is dat vier

dertiende eeuw werd er volgens historische verhalen

kilometer.”. Totaal worden er per seizoen twaalf

al gegooid of geschoten met ‘den cloot of cloet’. In

competitie wedstrijden gespeeld, meestal op

Salland en Twente ontstond er halverwege de vorige

zaterdag. Tussen de wedstrijden door houdt De

eeuw belangstelling voor deze sport, die spoedig

Mölle om de veertien dagen, vaak op zondagmorgen,

overwaaide naar de Achterhoek. Nadat de Mölle op

trainingsdagen. Volgens de bestuursleden Appie en

6 januari 1976 het levenslicht zag, volgden al snel

Gerard is het dan vaak zo dat niet iedereen komt.

Klein Dochteren en Barchem. "Binnen de kortste

Maar het is volgens beide heren wel belangrijk dat

keren zaten we al op zo’n dertig leden en de glorieja-

de leden in een bepaald ritme blijven en dat je tijdens

ren beleefden we midden jaren tachtig tot negentig,

dergelijke trainingen elkaar blijft corrigeren.

toen hadden we 62 leden.”, laat secretaris Gerard Rouwenhorst van De Mölle weten.

Nieuwjaars Klootschiettoernooi Tussen de wedstrijden door wordt er ook mee-

Achterhoekse KlootschietFederatie

gedaan aan klootschiettoernooien. Zelf organiseert

De Exelse klootschieters zijn aangesloten bij de AKF

De Mölle al jaren het Nieuwjaars Klootschiet-

(Achterhoekse KlootschietFederatie). Het eerste

toernooi, dat in 2020 op 4 januari plaatsvindt.

team van De Mölle komt uit in de tweede klasse van

"Iedereen kan hier aan mee doen. Er wordt in zes

de AKF en het tweede speelt in de derde klasse. De

verschillende klassen gespeeld”, aldus Appie

zaterdag (12 oktober) na ons gesprek, werd er in

Nieuwenampsen. Onder andere buurten, vrienden-

Exel weer een competitieronde afgewerkt. Penning-

groepen en bedrijven kunnen zich tot 13 uur

meester Appie Nieuwenampsen van De Mölle zegt

inschrijven. Een half uur later is de eerste start. "Er

over deze wedstrijd: "Alle klassen van de AKF komen

komen dan wel tussen de 130 en 140 klootschieters

dan naar Exel. We starten dan vanuit Brasserie de

naar Exel die in 30 tot 35 teams strijden om de Mölle


KLOOTSCHIETVERENIGING DE MÖLLE | 39

Bokaal”, vertelt Gerard Rouwenhorst. Deze bokaal bestaat uit drie kleine kloten, waarop een grotere kloot is gemonteerd. "Dan ben je winnaar en dan ben je de grootste kloot van Exel.”, zegt Niewenampsen lachend. Geen nieuwe aanwas Aan het toernooi, waar ook steeds een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur meedoet, deden in de betere jaren soms wel zestig teams mee. Op mijn vraag hoe het dan kan dat hier geen potentiële nieuwe leden blijven hangen, kijken beide heren me met grote vraagtekens in hun ogen aan. Ze weten het gewoon niet. Ze moeten zich maar troosten aan het feit dat landelijk de belangstelling voor het klootschieten aan het afnemen is. En dan te bedenken dat er in de jaren tachtig van de vorige eeuw bussen vol met belangstellenden uit onder meer Purmerend en Wageningen naar Exel kwamen om daar kennis te maken met het klootschieten. 'Niets geschoten, is sowieso mis geschoten' Dat je op heel hoge leeftijd deze buitensport kunt beoefenen, bewijst wel het feit dat het oudste lid van De Mölle, Henk Harkink, met zijn 82 levensjaren nog steeds actief aan het klootschieten deelneemt. Ook heeft de vereniging nog één vrouwelijk lid, namelijk Toos Nijkamp. Mochten er nu mensen zijn die door dit artikel belangstelling hebben gekregen voor het klootschieten, dan kunnen zij contact zoeken met Appie Nieuwenampsen via het telefoonnummer 0573 25 34 19 of 06 30 23 23 65. Appie’s slogan tot slot is: "Niet geschoten, is sowieso mis geschoten”. Waarmee hij bedoelt, dat wanneer je niets doet, je zeker weet dat de club er geen leden bijkrijgt.

Op de foto's: Toos Nijkamp en Herman Klein Wassink


IN ONDERNEMERSL AND 40 | ONT HOE WIKKELINGEN WAS HET VROEGER

Die Computer levert vanaf heden TAAS-oplossing

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging. Iedere editie krijgen deze ondernemers de

Die Computer levert vanaf heden een TAAS-

mogelijkheid om informatie aan te leveren voor

oplossing. Dit staat voor ‘Tech-as-a-service’.

de "ontwikkelingen in ondernemersland".

Hiermee is het mogelijk hardware af te nemen voor een vast bedrag per maand. Door de

Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen

toenemende vraag is Die Computer hierop

hier (gratis) gedeeld worden! Tevens heeft in iedere editie een ondernemer

ingesprongen. TAAS is een lease-oplossing voor

de mogelijkheid een column te schrijven over een van zijn of haar

bedrijven. Je kunt het vergelijken met een auto

producten. Wilt u hier informatie voor aanleveren?

die je beschikbaar stelt voor je personeel. Dit is

Mail dan naar info@larenmagazine.nl

vanaf nu ook mogelijk met laptops, tablets en meer. Vraag ons naar de mogelijkheden.

MEER INFORMATIE: DIECOMPUTER.NL

Beltman Makelaars opent 2de vestiging Baby- en kindergebaren bij Kiddies De leidsters van Kiddies hebben onlangs kennis gemaakt met baby- en kindergebaren. Dinande Wilgenhof van Gebarenstem heeft het team handvaten gegeven

Per 5 oktober heeft Beltman Makelaars een 2e vestiging geopend in Borculo. Oud-Larenaar Roderik Geltink is de Register Makelaar Taxateur die deze vestiging gaat leiden. Beltman Makelaars verkoopt

hoe ze vanuit de beleving van de kinderen de taalontwikkeling op een

overwegend in de gemeente Lochem en Berkelland.

leuke, makkelijke en creatieve manier kunnen stimuleren. Interactie

Met maar liefst vier register makelaar taxateurs en een

wordt intensiever en communicatie wordt duidelijker wanneer deze

enthousiast team van betrokken medewerkers bieden

door gebaren ondersteund wordt. Voor meer informatie neem contact

zij een persoonlijke aanpak voor de verkoop (of aan-

op met de locatie door te mailen naar planningkiddies@gmail.com of

koop) van een woning.

kijk op WWW.GEBARENSTEM.NL

MEER INFORMATIE: BELTMANMAKELAARS.NL

Nieuwe en verfrissende samenwerking Praktisch HRM is een nieuwe en verfrissende samenwerking van drie zelfstandige ondernemers uit Laren en Lochem. De dames ondersteunen en ontzorgen organisaties in verandertrajecten. Ieder vanuit haar eigen vakgebied, maar altijd op elkaar afgestemd. Gedegen, concreet en van A tot Z. Van links naar rechts: Leónie van Meggelen, advocate en gespecialiseerd in het arbeidsrecht, loopbaancoach en adviseur duurzame inzetbaarheid Marloes Janknegt en Lenny Kleinherenbrink, interimmanager, coach en adviseur.


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND | 41

Wet Arbeidsmarkt in Balans Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet moet de nadelige gevolgen van de per 1 juli 2015 ingevoerde Wet Werk & Zekerheid aanpakken. Of deze regels in de praktijk wel zo positief uitwerken, valt zeer te bezien. De regels zijn bovendien lastig te lezen en hebben diverse

Twintig jaar Sjàhto

uitzonderingen of beperkingen. Larense Ondernemer, Leónie van Meggelen van Van Meggelen Advocatuur

In november bestond Sportstudio Sjàhto alweer twintig

heeft de meest opvallende wijzigingen per 1 januari 2020

jaar! Twintig jaar geleden zijn Jannie & Henk in de boer-

voor ons uitgelicht.

derij gestart met de dansstudio. Nu, twintig jaar later, kan je bij Sjàhto terecht voor fitness en fysiotherapie. Op

22 september hebben de huidige eigenaren, Ernst-Jan &

Oproepcontracten nog maximaal 12 maanden + oproep minimaal 4 dagen van te voren.

Gerdien, dit jubileum samen gevierd met familie, medewerkers en buren. Deze dag was tevens het startschot

voor een feestelijke periode voor de leden. Alle leden

Ketenregeling opvolgende contracten voor bepaalde tijd weer 3 jaar (in plaats van 2 jaar).

ontvingen een attentie en een taartje in de 'feestweek'.

MEER INFORMATIE: SJAHTO.NL

Opbouw transitievergoeding voor alle werknemers 1/3 per gewerkt jaar bij ontslag ingezet na 1-1-2020.

CV-ketelonderhoud bij Dijkerman & Lammers B.V.

Compensatieregeling transitievergoeding voor werkgevers. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is er na 104 weken compensatie van de laagste kostenpost, de transitievergoeding of de loonkosten. Voor kleine werkgevers

Na een aantal jaren het onderhoud te

tot 25 werknemers is er compensatie bij bedrijfseconomi-

hebben uitbesteed, gaat Dijkerman

sche redenen, en vanaf 1 januari 2021 bij pensionering/

& Lammers het onderhoud en de

ernstige ziekte.

service aan cv-ketels weer zelf uitvoeren. Eigenaar Patrick

Verplichting gelijk belonen payroll werknemers als de

Aarnink: “Op dit moment hebben

eigen medewerkers; enkel nog administratief voordeel

we een gemotiveerde club service-

inlenen “vaste” medewerkers.

monteurs die bij toerbeurt de servicediensten draaien, waardoor we de vertrouwde 24-uurs-

Introductie cumulatiegrond als nieuwe 9e ontslaggrond

service kunnen aanbieden bij storingen aan uw cv-installatie

ter verruiming van het ontslagrecht, met mogelijkheid 1,5

en natuurlijk ook bij andere calamiteiten binnen en buiten

keer de transitievergoeding voor werknemer.

kantooruren”. Ook biedt het installatiebedrijf diverse onderhoudsabonnementen aan. Op dit moment loopt er

De WW-premie voor een werknemer met vaste uren-

een aantrekkelijke actie: bij aankoop van een cv-ketel

omvang op basis van onbepaalde tijd wordt 5% lager dan

ontvangt u de eerste onderhoudsbeurt gratis bij afsluiten

voor een werknemer bij bepaalde tijd en/of geen vaste

van een onderhoudsabonnement.

urenomvang.

MEER INFORMATIE: DIJKERMAN-LAMMERS.NL Zie voor verdere info: www.vanmeggelenadvocatuur.nl


JK montage

42 |

afrasteringen-hekwerken

€ 75,-

06-20572980

RECYCLEBONUS bij aankoop van een Geldig tot 31-12-2019

• Gas • Water • Sanitair

• Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking • Airconditioning • Ventilatie

Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem • Tel. (0573) 251 008 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

man&Lammers_Laren!Magazine_Adv_�.indd 1

Hekwerken

Overkappingen

Toegangshekken

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

www.jkmontage.nl

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1 05-11-19 07:52

Ook ervaren wat ik voor je kan doen? Bel me!

Magazine_NR14_Adv_RichardBuiting.indd 1

14-11-17 08:

26-07-19 07:32

Zonnige groet, Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795 therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

Magazine_NR7_Advertenties1/8_Face2Face.indd 1

17-11-17 07:40

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen - uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

VEEL PLEZIER OP DE DEVENTERWEG 81 LARENSE VEELKERMIS! PLEZIER OP DE 7245 PL LAREN

Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

LARENSE KERMIS!


KULT URHUS | 43

Theater van Laren 3G’s on tour

AGENDA 14 DECEMBER

Brookduo: ’t K’oole testament Aanvang: 14.00 uur en 20.00 uur

Brookduo: ’t K’oole testament

enkele nummers zijn van projectkoor,

‘t K’oole testament is de vijfde winterse

soliste(n) en Apollo samen. Zet de datum

vertelling, voor de Brookduo-kerkentour,

alvast in de agenda.

geschreven door streekromanschrijver Gert-Jan Oplaat. De zoon van garagehouder

Kaartjes (à € 7,50 incl. koffie/thee) zijn

Zilverdam, Tonnie, heeft grootse plannen.

vanaf 7 december verkrijgbaar in het

Amerikaanse auto’s zijn de toekomst.

Kulturhus en bij Plus Beuzel.

Zijn bravoure botst met de bescheiden en verstandige karakters van zijn ouders.

8 februari, 20.00 uur: 3 G’s (zachte) ON

22 DECEMBER

Maar Tonnie zet door en komt in financiële

TOUR. Drie Cabaretiers op één Podium

Laren 4t kerst 2019

problemen. Zijn omhooggevallen vriendin,

Gerrie Smits, Sem van den Borne en Bram

boerendochter Catherina Daalder, moet hem

Martens vormen de nieuwe lichting caba-

uit de brand helpen. Wordt het een oud of

retiers uit Noord-Brabant. Begonnen als

koud testament?

comedians in rokerige achterafzaaltjes van

Aanvang: 20:00 uur 8 FEBRUARI

3 G’s (zachte) ON TOUR Drie Cabaretiers op één Podium Aanvang: 20:00 uur ELKE TWEEDE DONDERDAG VAN DE MAAND

Samen op de koffie: koffiemoment met leuke activiteit 10:00 - 11:30 uur ELKE TWEEDE ZATERDAG VAN DE MAAND

Repair Café 09:30 - 12:30 uur

Maastricht tot Delfzijl en veel optredens in Kaarten à € 10,00 (incl. koffie/thee vooraf-

rookvrije cultuurhuizen en kleine theaters

gaand aan de voorstelling) zijn vanaf 1

in het zuiden des lands, staat het trio op 8

november te koop in het Kulturhus of te

februari samen op één podium. Brabanders

reserveren via bankoverschrijving, o.v.v.

over hun geliefde Brabant, waar de nachten

Brookduo (NL22RABO0334850061 t.n.v.

vaak lang, de dagen soms saai en de come-

St. Kulturhus ’t Kruispunt).

dians en cabaretiers met heel veel zijn... Af en toe een speldenprik naar de eigen streek,

Laren 4t kerst 2019 Zondag 22 december, om 20.00 uur is de kerk van Laren het toneel voor de jaarlijkse

Kaarten à € 15,00 (incl. koffie/thee) zijn

muzikale kerst4ing. Maar dit jaar anders dan

verkrijgbaar bij de balie van het Kulturhus

anders. Niet met de vaste Larense koren,

of te reserveren door overmaking van het

maar met een projectkoor, waaraan iedereen

bedrag op NL22RABO0334850061, t.n.v.

die graag zingt kan meedoen. Muzikaal

St. Kulturhus ’t Kruispunt, o.v.v. 3G.

leider is Frank Sterenborg. Apollo zal voor ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Schuif Maar An: Samen eten 17:00 - 18:30 uur

maar altijd die lach.

de begeleiding zorgen en zelf ook een aantal nummers spelen. Natuurlijk zullen er ook


44 | ADVERTORIAL

Tekst: Rens Kruiper - Hanneke Janssen teksten

Nieuwe kapsalon voor Leo’s Look in modern ondernemershuis Op de huidige locatie van kapsalon Leo’s Look, middenin Laren, wordt begin volgend jaar gestart met de bouw van een nieuw ondernemershuis met daarin een nieuwe kapsalon. Leontine Wuestman van Leo’s Look vertelt er

in Laren te bemachtigen. Het is een belangrijke

graag over: “De wens voor een ondernemershuis

mijlpaal na jaren lang plannen maken. Het nieuwe

in Laren is er al jaren. Bertus en Gretha Wuestman,

ondernemershuis is interessant voor de kleinere

ouders van mijn man Thomas, hebben dit pand

Larense ondernemers die nu nog vanuit huis

gekocht, met als doel dat het gesloopt wordt en er

werken, maar we verwachten ook dat zzp’ers en

een spiksplinternieuw ondernemershuis voor in

kleine ondernemers uit bijvoorbeeld Harfsen en

de plaats komt. Ik ben ontzettend blij dat het

Almen zich hier gaan vestigen.” De projectgroep is

verouderde pand tegen de vlakte gaat en ik een

op dit moment volop in gesprek met Bertus omdat

nieuwe start kan maken in een moderne kapsalon

er een exploitatie moet komen die zowel voor de

die deel uitmaakt van het ondernemershuis.”

huurders als verhuurder interessant is. “We hebben goede hoop op een bijdrage vanuit de gemeente

Doorbraak voor ondernemers

Lochem, contacten hiervoor zijn gelegd.”

Richard Buitink, lid van de ondernemersprojectgroep, is verheugd met de plannen. “Bij de ondernemersvereniging zijn we er enorm blij mee dat zzp’ers en kleine ondernemers eindelijk de kans

Modern gebouw met duurzame oplossingen Het nieuwe ondernemershuis gaat drie verdiepingen tellen en biedt naast de kapsalon plaats aan zo’n tien tot twintig ondernemers. Bertus Wuestman vertelt: “Op dit moment zitten we volop in de ontwerpfase en bedenken we slimme oplossingen voor een duurzaam gebouw.

krijgen om

Ook hebben we veel overleg met de ondernemers-

een plek

vereniging over de exacte indeling van het gebouw.

midden-

Door samen in gesprek te gaan proberen we dit zo

"We gaan tijdens de sloop van het pand en de bouw van het nieuwe pand op hetzelfde adres door met onze werkzaamheden. V.l.n.r Leontine & Thomas Wuestman en Gretha & Bertus Wuestman.

- Leontine


ADVERTORIAL | 45

optimaal mogelijk in te vullen. Wat in

Tijdelijke verhuizing kapsalon

ieder geval zeker is, is dat het een bijna

“We gaan tijdens de sloop van het pand

energieneutraal gebouw wordt dat

en de bouw van het nieuwe pand

volledig gasloos is en waarbij er zonne-

gewoon door met onze werkzaam-

panelen op het dak komen te liggen.

heden. En dat op hetzelfde adres, maar

De drie verdiepingen zijn allen 18,5

dan in de schuur achter het gebouw”,

meter breed en 14 meter diep. De

vertelt Leontine. “Met de bouw van het

kapsalon neemt ongeveer een derde

ondernemershuis wordt in het nieuwe

van het oppervlak op de begane grond

jaar gestart. De kerstdrukte hebben

in beslag.”

we dus nog in het huidige pand. Het streven is om de bouw van het onder-

Flinke vooruitgang voor Leo’s Look

nemershuis binnen negen maanden af

De nieuwe kapsalon in het onder-

te ronden. Tijdens de bouw proberen

nemershuis is niet groter dan het

we het onze klanten zo comfortabel en

Salon Leo's Look

huidige pand, maar toch gaan Leontine

gezellig mogelijk te maken in de

Deventerweg 6, Laren Gld

en haar collega’s Britt en Lianne er flink

tijdelijke kapsalon in de schuur. Het

Tel. 0573 - 40 14 98

op vooruit. “Alle investeringen die we

kan zijn dat de openingstijden in deze

in ons huidige pand zouden steken,

periode afwijken. Houd hiervoor onze

Tijdelijke openingstijden

zouden eigenlijk weggegooid geld zijn.

website en Facebookpagina in de

(t/m medio februari)

Daarbij komt dat het in dit pand in de

gaten.”

Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09:00 – 12:00

zomer snikheet is en het in de winter veel te koud is. Dat probleem is binnen-

Heb je vragen of wil je meer

kort voorbij. Ook is het fijn dat ik samen

informatie over het ondernemers-

met mijn collega’s weer vooruit kan

huis? Stuur dan een mail naar:

kijken. Nu mijn kinderen wat ouder zijn

secretariaat@ondernemerslaren.nl.

13:00 – 17:30 Woensdag

17:30 – 19:30 Donderdag

en we in een nieuwe omgeving gaan werken geeft me dat veel energie.”

09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 13:00 – 17:30

Vrijdag

09:00 – 12:00 13:00 – 17:30

Zaterdag

08:00 – 14:30

Zondag

gesloten


STURRIS BV LAREN (GLD)

46 |

Een betrokken partner voor uw financiële en fiscale zaken

GLADHEIDSBESTRIJDING

Wij helpen u deze winter graag met het begaanbaar houden van uw terrein(en). Zowel voor bedrijven, overheidsinstanties als voor particuliere terreinen.

Wij bieden u onze ondernemersservice aan! Voor een vast maandbedrag, dat wij in overleg met u

Tijdens de winterperiode zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Uiteraard zijn wij altijd bereid om voor u een vrijblijvende offerte uit te brengen.

bepalen, regelen wij al uw financiële zaken.

Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

Bezoekadres: Dorpsstraat 5, Laren (Gld) Contact: T. 0573 - 43 22 30 • E. info@financeconsult.nl Domotica #01 095x141 170723 Vs 01.ai 1 23-7-2017 14:33:29 Website: www.financeconsult.nl

Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

eConsult_LarenMagazineNR15_Adve kopie.indd 1

FITNESS + GROEPSLESSEN + VOEDING- EN LEEFSTIJLADVIES + CROSSGYM

Sturris_LarenMagazineNR7_Adv.indd 1 05-11-19 07:53

14-11-17 09:4

MAAK IEMAND LID EN ONTVANG ZELF EEN MAAND GRATIS SPORTEN! Vraag naar de voorwaarden.

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl tel. 0573 - 42 10 66 I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

www.sjahto.nl


3FM SERIOUS REQUEST | 47

DJ's van 3FM Serious Request komen naar Laren De zes NPO 3FM-dj's die zich in de week voor kerst tijdens 3FM Serious Request: The Lifeline inzetten voor het Rode Kruis lopen van Zeeland naar Groningen voor de slachtoffers van mensenhandel. Op zondag 22 december lopen de dj’s door de gemeente Lochem en is er een Chequepoint in het centrum van Laren. Mensenhandel is een verborgen drama dat wereldwijd

bij te wonen. Voor ideeën of meer informatie mail

25 miljoen mensen treft, waarvan het merendeel

naar leefbaarheid@wakkerlaorne.nl. Laten wij er een

jongeren. Om deze slachtoffers te helpen kunnen

gezellig, onvergetelijk feestje van maken.

luisteraars dit jaar voor het eerst onderdeel worden van de route door een sponsorloop. De DJ's zijn

Wat te doen als je wilt aansluiten bij 3FM Serious

bekend: Frank van der

Request: The Lifeline?

Lende, Eva Koreman, Sander

Meld je aan voor de sponsorloop

Hoogendoorn, Herman

Om deze slachtoffers te helpen kun je als

Hofman, Mark van der Molen

luisteraar dit jaar voor het eerst met de dj’s

en Ràmon Verkoeijen zullen

meedoen aan de sponsorloop. Een etappe is

zich inzetten voor dit goede

tussen de 17-20 kilometer. Aanmelden kan via

doel.

3fm.nl/seriousrequest.

Chequepoint in Laren

Kom in actie

De dj’s leggen de route

Wil je zelf geld inzamelen? Bijvoorbeeld door

van in totaal 500 kilometer

koekjes te bakken, auto’s te wassen of zelf

dit jaar af als estafette. De

een ludieke actie op te zetten? Op 3fm.nl/

ETAPPE 15 -

dj’s wisselen elkaar af bij

seriousrequest vind je inspiratie en lees je hoe je

START 22 DECEMBER 02:00

zogenaamde chequepoints:

jouw actie kunt aanmelden.

Zutphen

feestelijke evenementen waar

Warnsveld

actievoerders en bezoekers

Almen

naartoe kunnen komen om

Je kunt ook rechtstreeks doneren via de speciale

Groot Dochteren

hun inzameling aan de actie

knop op 3fm.nl/seriousrequest.

Laren (chequepoint)

te doneren. Het chequepoint

Doneer rechtstreeks

komt op het (muziek)plein ETAPPE 16 -

van Witkamp in Laren. De

START 22 DECEMBER 08:00

dj’s wisselen elkaar hier af op

Laren

zondag 22 december tussen

Harfsen

07.00 en 08.30 uur. Iedereen

Kring van Dorth

is welkom om dit moment

Epse

Deventer (chequepoint)

Voor ideeën of meer informatie mail naar leefbaarheid@wakkerlaorne.nl


48 |

LOUK A

LouKA: "We made a difference!" Het is al drie maanden geleden dat wij als LouKA uit het vliegtuig stapten, toch zijn we in gedachten nog regelmatig in Gambia. Want wat hebben we veel meegemaakt! Meehelpen bij de bouw van een nieuwe markt.

Het moment dat we in Nederland uit het vliegtuig

en houtbewerking, naaien en de kapperstechnieken.

stapten zegt veel over onze reis. We zagen toen niet

Met onze hulp zijn er nu ook ruimtes voor een

alleen onze ouders weer, maar ook het spandoek

electriciënopleiding.

dat zij speciaal voor ons gemaakt hadden. “LouKA made the difference” stond erop. En zo is het,

Ook hebben we schoolspullen en speelgoed

hoe klein het voor ons in Gambia soms voelde, we

gedoneerd aan drie scholen in de omgeving,

hebben wél een verschil gemaakt.

waarvan we er aan één een bezoek hebben gebracht. We bezochten een gezondheidscentrum

Onze reis ging naar Sifoe, een plattelandsdorp in

waar we 100 kinderen uit de hele omgeving

het westen van Gambia. We zijn meerdere dagen

tandenpoetstraining hebben gegeven en ook

bezig geweest met het verven van een nieuw

ieder kind een tandenborstel en tandpasta konden

schoolgebouw van een educatiecentrum, opgezet

meegeven. Tandenpoetsen is enorm belangrijk voor

door stichting Gamrupa en Young People Without

de gezondheid, maar niet vanzelfsprekend voor de

Borders. Hier wordt gemotiveerde jongeren een

mensen in Gambia. Verder hebben wij geregeld

toekomstperspectief geboden, onder andere door ze een ambacht te leren zoals metaal-

dat er sterilisatiezakken naar de plaatselijke dokter toegestuurd worden. Zo kan hij instrumenten steriel bewaren voor de komende 2,5 jaar, wat een enorme vooruitgang betekent, aangezien er maar één klein sterilisatieapparaat voorhanden is! Daarnaast hebben wij het aanvullende bedrag voor een motor aangeleverd, zodat de dokter sneller op locatie bij mensen thuis kan zijn en zijn tijd efficiënter kan verdelen over de vier ziekenhuizen waar hij werkt. In de twee weken dat we in Sifoe verbleven hebben we ook onze handen uit de mouwen gestoken bij de opbouw van een nieuwe markt, in de gemeenschapstuin van het dorp gewerkt


LOUK A | 49

Warm onthaal bij terugkeer op Schiphol.

en sinaasappelbomen geplant bij enkele zeer arme dorpsbewoners thuis op hun compound. Een fruitboom is voor hen een bron van leven, oogst en inkomsten. We hebben enorm veel geleerd over de mensen, het land en vooral de cultuur. Een verschil is gemaakt en zoals onze gastheer Kalifa ons vertelde, voelde het voor ons misschien heel klein, maar was het voor de Sifoerianen enorm groot: LouKA made a difference! Voor meer verhalen en foto’s over onze reis kunt u terecht op onze blog, die wij iedere dag aangevuld hebben met een mooi verhaal. Kijk hiervoor op louka.reislogger.nl/archief. LouKA is weer thuis, maar laat Gambia nog niet los! Samen met stichting Gamrupa willen we doorgaan met het ondersteunen van enkele duurzame projecten in Sifoe. EÊn van de initiatieven is het schoolfonds. Het schoolfonds ondersteunt kinderen uit de allerarmste gezinnen onder andere door ze een verplicht schooluniform, schoenen en schoolspullen te geven. Hier zouden we graag samen met alle dorpsbewoners aan bijdragen! Middels diverse spaar- en inzamelingsacties willen we dit gaan bereiken. Helpt u mee? U leest er meer over in de huis-aan-huis bladen en op onze website loukainactie.webnode.nl of facebook.com/LouKAInactie.


50 | ADVERTORIAL

wij zoeken jou!


ADVERTORIAL | 51

Tekst: Rens Kruiper - Hanneke Janssen teksten

De BRUG Personeel verbreedt haar horizon De juiste mensen op de juiste werkplek; een flinke uitdaging voor de vele uitzendbureaus die we in Nederland rijk zijn. Bij De BRUG Personeel in Lochem houden ze er hun eigen werkwijze op na om mensen te werven in de sectoren productie en transport, techniek, bouw en infra. Eigenaar Arjan Bruggeman vertelt: “Bij De

We merken namelijk dat het enorm helpt als we

BRUG Personeel zijn we ervan overtuigd dat een

dezelfde taal spreken. Op basis hiervan weten wij de

persoonlijke kennismaking nog steeds de beste

juiste krachten te vinden die perfect bij onze klanten

manier is om de juiste mensen op de juiste plek

passen.”

te plaatsen. Wanneer dit lukt zijn er alleen maar winnaars. Een blije medewerker, een goede nieuwe

Laagdrempelige kennismaking

kracht voor de klant en wij als we zien dat beide

voor langdurige binding

partijen tevreden zijn.”

Binding met de kandidaten en de klanten wordt bij De BRUG Personeel gezien als een van de

Actief in uiteenlopende sectoren

belangrijkste pijlers binnen de uitzendwereld.

De BRUG Personeel wordt nog vaak gezien als

Monique Tijs, HR & PR medewerker, vertelt: “Door

een uitzendbureau dat vooral op de bouwwereld is

onze ervaring en vaak langdurige binding met onze

gericht, maar een stap in het bedrijf laat al snel wat

(lokale) klanten zijn we goed op de hoogte van wat

anders zien. Vele krachten worden uitgezonden in

er wordt gevraagd wat betreft mankrachten, of

de wereld van techniek of productie en transport.

vrouwkrachten natuurlijk. Die binding proberen we

“Binnen ons bedrijf hebben we collega’s die uit

ook te creëren met iedere individuele werkzoekende.

verschillende werkvelden komen. Hierdoor hebben

Een reguliere sollicitatieprocedure doorlopen is voor

we ons naast de bouwwereld breder kunnen

velen best slopend. Bij ons stappen kandidaten op

oriënteren. Het helpt ons, maar vooral de nieuwe

een laagdrempeligere manier binnen. Wij maken het

uitzendkrachten, in de onderlinge communicatie.

de kandidaten graag zo makkelijk mogelijk en nemen


52 |

Knippen zonder afspraak? Loop op woensdagavond binnen!

Woensdagavond geopend van 17:30 uur tot 19:30 uur knippen zonder afspraak Deventerweg 6, Laren (Gld) Tel. 0573 - 401498 www.leoslook.nl

!Magazine_NR15_Adv_LeosLook.indd 1

06-11-19 14:44 Braakman.indd 1

16-11-17 09:0

DE VOORDELEN VAN AUTOVAKMEESTER •

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Tel. 0573 40 22 79 • www.autobedrijfmarcelhut.nl

MarcelHut.indd 1

03-05-19 08:2

Warmte, liefde en aandacht voor elk kind! Tel 06 42719819

Magazine_NR7_Advertenties1/8_Kiddies.indd 1

Welkoop Laren (Gld) , Rengersweg 4, T 0573 401544

16-11-17 12:57

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586


ADVERTORIAL | 53

‘Persoonlijke binding met kandidaten en klanten werkt nog steeds het best’ ruim de tijd voor ze. Dit doen we het liefst op afspraak. Op deze manier krijgen we de kans om de kandidaten goed te leren kennen en te weten te komen waar ze echt naar op zoek zijn. Dit doen we niet in saaie kantoren, maar juist in warme ‘huiskamers’ waarin het op een informele

voldoet aan de wet DBA. We bieden niet alleen

manier prettig kennismaken is.”

voordelen aan de zpp’er, maar ook zeker aan zijn of haar opdrachtgever(s). De opdrachtgever hoeft slechts de

Actief meedenken met kandidaten en klanten

afspraak te maken over het type werk. Wij regelen de

“We voldoen uiteraard aan alle normeringen en

rest.”

certificaten. Niet alleen omdat het moet, maar vooral omdat we zelf vinden dat dit belangrijk is”, aldus Arjan.

‘Samen werken aan jouw loopbaan’

“Klanten kunnen ervan op aan dat we mensen bieden

“We voelen ons thuis in de lokale markt en halen er

die al hun papierwerk voor elkaar hebben en dat alle

ontzettend veel voldoening uit als we mensen een

contracten goed in elkaar zitten. Zo kunnen zij zich

plek kunnen bieden waar zij hun werk uitvoeren. Op

focussen op waar ze binnen hun vakgebied het best in

onze persoonlijke manier werkt dit al jaren ontzettend

zijn. Met onze kandidaten denken we graag mee over

goed. Het is niet voor niks dat we maandelijks een

hun loopbaan en dus duurzame inzetbaarheid. We

vrijdagmiddagborrel houden voor onze collega’s,

focussen niet alleen op wat iemand kan en wil, maar

waar ook alle uitzendkrachten (zo’n 80 tot 100 man)

denken ook verder. Wanneer iemand bijvoorbeeld deels

welkom zijn. Zo werken we samen aan jouw loopbaan.

ongeschikt is voor een bepaalde baan, kijken we wat er

Wil je meer weten over wat we doen en kennis met ons

nog wél mogelijk is.”

maken? Kijk dan op www.debrug-personeel.nl of maak eens een afspraak om bij ons langs te komen.”

Bemiddeling voor zzp’ers “Naast onze ‘normale’ werkzaamheden zijn we de enige bemiddelaar in de regio Lochem die bemiddelt voor zzp’ers”, vertelt Monique. “Daarbij zorgen wij voor de ‘papierwinkel’. Ook zorgen we voor een vlotte betaling via ons aan de zpp’er en bemiddelen we, zodat de zzp’er voldoende verschillende opdrachtgevers heeft en Eekmolenweg 28, Lochem

info@debrug-personeel.nl

Tel. 0573 844 623

www.debrug-personeel.nl


54 | VERENIGING • Tot wel 150 km op een volle accu • Volledig opgeladen in 6 uur • 990 kg / 6.6 m3 laadruimte

Heerlijker kan het niet!

De nieuwe eVito;

de eerste elektrische bestelwagen in zijn klasse! Zelfgemaakt Italiaans ijs! Mercedes-Benz Vans. Born to run.

Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

terie_LarenMagazineNR9_Adv.indd 1

Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, 0570 - 634 569. www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

30-04-18 13:51

SPANNENDE VERHALEN UIT DE ACHTERHOEK

DE HEKS VAN ALMEN 1 NOVEMBER 2019 - 29 MAART 2020

WWW.MUSEUMSTAAL.NL


| 55

VAN 8 TOT 24 DECEMBER 2019

8 december:

Nordmann spar voor maar € 9,95

Kerstfair

HANEVELD Programma zondag 8 december Tijdens deze dag zullen er demonstraties te zien zijn van het maken van kerstarrangementen door de bloembindsters van Haneveld.

Gehele dag:

Muziek door Hans Roerdink

13:30 uur en 15:00 uur:

Sing It! 14:00 uur en 14:45 uur: Vanaf 11:15 uur tot 13:00 uur:

Koor Enjoy Markelo Meer informatie? Kijk op www.kerstfairlaren.nl of check onze Facebook: @HaneveldLaren

DEELNEMERS Goossens Tweewielers // VHL Groep Autobedrijf Nijhof // De Korte’s Woonsfeer Die Computer // Slootsmid // Diekinkshof Expert Boeijink Lochem // Jemako

LGV - Dans

Deelnemen aan het kerstarrangement maken?

Dinsdag 10 december om 19:30 uur Woensdag 11 december om 10:00 uur

Opgeven: www.kerstfairlaren.nl of info@haneveldlaren.nl

Huid- en beautysalon Irma // Accon AVM

Het voorbeeldstuk is te zien in

De Meesters in Techniek // Velvet Grass

onze winkel, op onze website

Kinderopvang Kiddies // Hygge Interieurs

of facebookpagina.

Atelier Dennekamp

LOCATIE: HANEVELD LAREN - HOLTERWEG 56, LAREN GLD


56 |

LEUSSINKBAD

WERKEN OF VRIJWILLIGER ZIJN OP HET LEUSSINKBAD:

“Altijd lachende gezichten!” “Wat mooi dat jullie in een dorp als Laren zo’n prachtig openluchtbad hebben!”, zo reageren gasten van het Leussinkbad vaak. Het Leussinkbad heeft een schitterende ligging en gemoedelijke sfeer waar veel gezinnen, toeristen en baantjeszwemmers elke zomer weer van genieten. Dat is inderdaad bijzonder en alleen maar mogelijk dankzij een actieve club medewerkers en vrijwilligers. Een boel geld, dat was even schrikken!

zijn toezichthouder. Anne-Wil: “Ik ben doorgestroomd

“Toen wij de cheque ophaalden bij de Rabobank,

van het kioskteam naar toezichthouder. Het is hard

toen schrokken wij toch wel een beetje!”, vertelt

werken en gezellig tegelijkertijd! Met lachende

Herman Eggink, één van de tuinmannen van het

gezichten overdag en 's avonds als het afkoelt de

Leussinkbad. Het Leussinkbad deed mee aan de actie

banenzwemmers." Lieke vult aan: “Vooral die

Hart voor de Achterhoek en won een heel mooi

sociale contacten met klanten vind ik leuk! Veel

bedrag voor de aanschaf van een nieuwe grasmaaier

mensen maken een praatje en geven vaak aan hoe

en ander tuingereedschap. “Wij hadden niet in de

bijzonder het is om ons bad in Laren te hebben”.

gaten dat het zwembad in Laren blijkbaar door zoveel mensen wordt gesteund”.

Nieuwe toezichthouders gezocht! Leussinkbad investeert momenteel in nieuwe

Goed gereedschap is hard nodig voor het beheer

toezichthouders. Het toezicht houden is een

van al het groen, waaronder de grote ligweides. Elke

seizoensbaan, voor minimaal 100 uur in het seizoen,

maandag is het vaste prik. Om 9.00 uur verzamelen 5

van half mei tot half september. Op vakantie gaan

tot 7 mannen bij het zwembad. Onder het genot van

mag best, maar liefst zijn toezichthouders in die

een kopje koffie wordt gezellig bijgepraat en ook hard

periode niet meer dan 2 á 3 weken weg. Nieuwe

gewerkt.

toezichthouders doen op 29 januari 2020 mee aan een trainingsdag in Zwolle. Bij interesse, mail ons of Alleen maar lachende gezichtjes,

neem een kijkje op www.leussinkbad.nl.

daar doe je het voor. Jordy Woestenenk is toezichthouder op het Leussinkbad:

Tropische temperaturen Dinande Wilgenhof - Aaftink is sinds dit seizoen

“Als toezichthouder houden

beheerder van het bad. “Dit eerste seizoen was super!

we toezicht op de gasten en

Ik had echt het gevoel dat we het met elkaar deden.

zijn we het eerste aanspreek-

De vrijwilligers, bestuursleden en het personeel willen

punt. We zorgen daarbij voor

allemaal hetzelfde; de bezoekers een heel mooie en

behoud van een goede sfeer. Dat is heel leuk, want je krijgt er stralende gezichten voor terug! En bruin worden terwijl je werkt, wat wil je nog meer?”. Ook Anne-Wil Renskers en Lieke Meiling

leuke beleving bezorgen.” Hoogtepunt was toch wel het tropische weer, volgens Dinande. “Het was enorm bikkelen in de warmte, wat enerzijds van het personeel veel extra inzet en energie vraagt, maar tegelijk ook veel mensen blij maakt die verkoeling komen


LEUSSINKBAD | 57

zoeken. We zagen ook veel nieuwe gezichten op het bad en mensen die al jaren niet meer waren geweest. Ze keken hun ogen uit. Het bad zat vaak tot 22.00 uur ’s avonds vol.” Een ander hoogtepunt was voor Dinande de zwemlessen die weer terug zijn op het bad. “Verschillende kinderen deden mee en haalden dit seizoen hun B-, C- of snorkeldiploma!” vrijwilligers aan het werk met verven, klussen en ander Vroege vogels

opknapwerk, om het zwembad weer klaar te stomen

Hoewel het Leussinkbad vooral gezinnen trekt, is dat

voor het nieuwe seizoen. Denk ook aan de marketing.

niet de enige doelgroep. Ook banenzwemmers komen

Het zwembad heeft een promotieteam dat zorgt voor

flink aan hun trekken. Het zwembad is bijvoorbeeld elke

zichtbaarheid. Ze maken en verspreiden posters en

dag vanaf 7.00 uur open. Een mooi aantal mensen

flyers, schrijven stukjes in kranten en zorgen ervoor dat

komt hier keer op keer hun banen trekken. Heerlijk in

de activiteiten online goed te vinden zijn.

de buitenlucht. Op die momenten van het zogeheten ‘vroege vogel zwemmen’ tot 10.00 uur, wordt de kiosk

Vacatures in het team van het Leussinkbad

bemand door vrijwillige kioskmedewerkers.

Vindt u het leuk om mee te helpen? Er zijn verschillende betaalde vacatures. Het Leussinkbad zoekt naast toe-

Veel te doen

zichthouders ook een allround zwembadmedewerker,

Reddingszwemmen, Houtdorp, discozwemmen, beach-

die de beheerder ondersteunt in dagelijkse taken en

party en allerlei activiteiten op woensdagmiddagen. De

zwemactiviteiten. Ook zijn er vanaf half mei weer plekken

activiteiten- en Houtdorpcommissie zorgden voor veel

voor kioskmedewerkers. Een leuke baan voor scholieren,

vertier in 2019. Vooral de zwem4daagse trok, mede door

schoolverlaters en anderen die het werken met klanten

de tropische temperaturen, dit jaar erg veel bezoekers.

in zomerse sferen leuk vinden. Ook vrijwilligers zijn zeer

Dennis Fokkink, voorzitter van het zevenkoppige zwem-

welkom! Van verven tot flyers rondbrengen, van helpen

badbestuur: “Het bad was gewoon helemaal vol!

bij activiteiten tot de tuinclub of communicatiewerk, voor

Prachtig, daar doen we het met z’n allen voor.”

ieder wat wils! Mail naar info@leussinkbad.nl.

Achter de schermen Voor het reilen en zeilen van het zwembad zijn dus veel mensen in touw. Elk seizoen opnieuw zijn er bijvoorbeeld


58 |

VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

Good Goan! Een project met muziek, toneel, dans en liedjes voor en door iedereen uit Laren. Alweer vijf jaar geleden? Ja, dat klopt, zo lang

De uitvoering is op 26 en 27 maart 2020 rond en in

is het geleden dat de Laornse Passie zich

de Kerk en het Kulturhus. Begin oktober is er al een

afspeelde. Heel veel mensen hebben daar

goed begin gemaakt door verschillende commissies

goede herinneringen aan, als deelnemer

op te starten. Er komt veel kijken bij dit project, om

of als bezoeker. Nu is er een nieuw initiatief

het op te zetten en uit te voeren. Daarom is ieder-

met dezelfde aanpak en een dorpsbrede

een, jong of ouder, welkom, want voor iedereen is er

uitstraling: Good Goan! Een verhaal met

wat te doen op het gebied van bijv. zingen, toneel-

aansprekende teksten, ondersteund door

spelen, klussen, kleding maken, muziek, catering,

hedendaagse liedjes, uitgevoerd door

ICT, enz. Leer mensen kennen, gebruik je talenten

mensen uit Laren.

en kom helpen. Samenwerken aan dit project geeft energie en plezier!

“Good Goan� is een wens in het oosten van het land die je mee krijgt als je weggaat. In dit verhaal

Tot januari kun je je aanmelden, dan beginnen

krijgen twee Larense jongeren deze wens ook mee

we met de praktische uitvoering.

als ze hun rugtas oppakken en op reis gaan de wijde wereld in. Onderweg komen ze van alles tegen. Er

E-mail: goodgoan2020@gmail.com

zijn ontmoetingen met heel verschillende mensen,

Tel: 06 13 42 73 83

ze komen in verwarrende situaties, maar ze leren

Facebook: facebook.com/goodgoan2020

vooral zichzelf kennen. Een reis met momenten en emoties die herkenbaar zijn voor iedereen, jong en oud.

TOP2000 dienst 2019 Noteer vast in de agenda of op de kalender: zondag 29 december om 19.30 uur: TOP2000-dienst! De protestantse kerken van Harfsen

er songs uit de Top 2000 ten gehore

een song hebben die we dit jaar niet

en Laren organiseren het dit jaar weer

gebracht worden. Maar ook met

mogen missen, laat het weten aan

gezamenlijk en deze keer in de kerk

mooie muziek en clips via de beamer.

een van onderstaande personen:

van Laren.

Dit alles met uitleg over de inhoud

Laren: Rianne Marsman, Merlin

van het muziekstuk en waarom het

Woestenenk, Willem Jan Woestenenk

We hopen weer een mooi muzikaal

de moeite waard is om er naar te

of Betsie Grotentraast.

evenement neer te zetten. Met me-

luisteren en te kijken. Want muziek

dewerking van popkoor La Poko en

is plezier, herinnering en emotie! We

Harfsen: Geke Wilgenhof, Carola

de muzikanten Leon Aaltink, Robbert

gaan een mooie selectie maken. Er

Peetoom en Annette Zwaaij.

Lans en Marleen Zwakenberg, zullen

zijn geen stemlijsten, maar mocht je


ST. STEFFENRIJDERS | 59

1929-2019: 90 jaar St.Steffenrijders Dit jaar bestaat de vereniging St.Steffenrijders 90 jaar. Over 10 jaar zal het grote jubileum zeker groots gevierd worden, dit jubileum zullen we samen met onze leden vieren. Hoe het begon…

na de realisatie het beheer te regelen, is door de

De landelijke rijvereniging St. Steffenrijders is in

verenigingen besloten de “Stichting Belangen

1929 opgericht. In 1958 is onder diezelfde naam

Ruitersport Laren” op te richten. De Stichting is

de ponyclub opgericht. De naam St. Steffenrijders

eindverantwoordelijk voor de financiële positie

is afgeleid van Stephan, de eerste martelaar te

van de manege als gebouwencomplex. Zij heeft

Jeruzalem. Vroeger gingen veel jongeren te paard

het beheer over de gebouwen en het onderhoud.

op 2 Kerstdag “St. Steffenrijden”, zij reden langs e

vrienden en familie om voorspoed en bescher-

De stichting verhuurt de manege eventueel aan derden.

ming te wensen voor het vee. Ook werd er voer voor de dieren buiten gelegd om de zegen te

2004: Stichting Ruitersport Evenementen Laren

krijgen. Vele jaren heeft de rijvereniging op 2

Vanaf 2004 zorgt Stichting Ruitersport Evene-

Kerstdag haar St. Steffenrit gereden. Er wordt

menten Laren samen met sponsorcommissie,

e

dan een buitenrit gereden en na afloop van de

concourscommissie, onderhoudscommissie en

rit volgt een stamppotbuffet. Tegenwoordig wordt

kantinecommissie dat de jaarlijks terugkerende

de St. Steffenrit niet meer op 2 Kerstdag verreden,

evenementen georganiseerd worden en goed

maar op een zondag voor of na kerst, afhankelijk

verlopen. Elk jaar weer een hele klus, maar waar

van hoe de kerstdagen vallen dat jaar.

veel leden hun steentje aan bijdragen.

Jaren werd de ruitersport beoefend op verschil-

2016: Fusie

lende locaties binnen de gemeente Lochem. Onze

Vanaf 2016 zijn de rijvereniging en ponyclub

laatste locatie voordat wij verhuisden naar de

gefuseerd tot één vereniging en wel Paardensport

Verwoldseweg, lag aan de Holterweg, daar waar

Vereniging St. Steffenrijders.

e

AGENDA 22 DECEMBER

Kerstrit voor Leden 8 JANUARI 2020

Nieuwjaarsspringen

nu de tennisvereniging haar accommodatie heeft. 2019: 90-jarig jubileum 1989: Aankoop huidige locatie

Met onze leden hebben we op 24 november het

In 1989 is door de Rijvereniging en Ponyclub het

90-jarig jubileum gevierd tijdens onze onderlinge

plan opgevat de schuren van de boerderij “Brug-

dressuurwedstrijd. Aansluitend aan de wedstrijd

gink” aan te kopen en om te bouwen tot een binnen

heeft ons lid, Bart Veeze, een clinic verzorgd voor

manege. Om dit plan verder uit te werken, de finan-

leden van de vereniging.

ciering te regelen, voor de bouw zorg te dragen en

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Verwoldseweg 26, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 120 Contact: info@ststeffenrijders.nl • Facebook: StSteffenrijders • Website: ststeffenrijders.nl


60 |

Naamloos-1 1

17-11-16 11:53

Vertrouwd onderhoud bij Autovakmeester Slettenhaar

• 24 maanden garantie op onderdelen en reparaties • APK-keuringen • Onderhoud en reparatie van alle merken • 24/7 Europese pechhulp • Schadeherstel • Bandenservice • Uitleesapparatuur • Gratis leenauto

SLETTENHAAR

Lochemseweg 161c, Harfsen, 0573-431704 harfsen@garageslettenhaar.nl www.garageslettenhaar.nl


REISCLUB L AREN WINTERSPORT | 61

SKIËN, LANGLAUFEN EN WANDELEN

Reisclub Laren Wintersport Reisclub Laren is in 1987 opgericht door Henk Bronsvoort. Henk was toen touringcarchauffeur bij de OAD en reed veel op Oostenrijk. Doordat veel mensen uit Laren en omgeving ook wel eens een keer op reis wilden, heeft Henk het plan opgevat om voor eigen rekening een bus bij de OAD te huren. Binnen de kortste keren had hij een bus vol reislustigen.

naar een ander gebied. Voor de langlaufers en wandelaars

De eerste reis ging naar Otztal-Bahnhof. Deze reis viel bij

wordt elke dag gekeken waar er goede loipes zijn en waar voor

iedereen in de smaak en heeft zeven keer een vervolg

de wandelaars ook mogelijkheden zijn.

gekregen. Daarna werd er zowel in de zomer als in de winter een reis georganiseerd. In 2012 ging Henks gezondheid

Op zaterdag 1 februari 2020 vertrekt de bus om 5 uur vanaf de

achteruit en heeft hij de organisatie van de winterreis over-

parkeerplaats bij Garage Slettenhaar in Harfsen. Onderweg

gedragen aan chauffeur Martin en twee deelnemers uit de

wordt regelmatig gestopt om de benen te strekken een kopje

groep. Om geen risico te lopen is toen de vereniging "Reisclub

koffie te drinken en/of om wat te eten. Ook komt de clubcate-

Laren Wintersport" opgericht. Vanaf 2013 gaan we naar

ring langs met een hapje en een borrel. Om 18.30 uur zijn we

Hollersbach en logeren we bij hotel Kaltenhauser. Het hotel

meestal in Hollersbach, waar we beginnen met het maken van

ligt op een steenworp afstand van de lift naar het skigebied

de kamerindeling. Hierna wordt er een diner geserveerd.

Mittersill-Hollersbach. Hier bereik je ong. 170 km piste. Je kunt van hieruit skiën naar bijvoorbeeld Kitzbuhel en Kirchberg. De

Voor degenen die 's avonds ook wat vertier willen, is in het

skigebieden zijn via de 3S kabelbaan met elkaar verbonden.

cafégedeelte van het hotel altijd wel wat te beleven. Er kan een kaartje gelegd worden of een spelletje gespeeld. Indien

Reisclub Laren Wintersport heeft drie disciplines; skiërs,

de ijsbaan het toelaat gaan we een avond ijsstokschieten.

langlaufers en wandelaars. Dit is voor deelnemers natuurlijk

Ook is er een tiroleravond met livemuziek en misschien een

interessant. Als je b.v. een echtpaar bent waarvan de één

bingoavond.

graag wil skiën en de ander langlaufen of wandelen, dan hoeft niemand alleen op pad. Elke dag gaan we met onze eigen bus

De zondag begint voor de langlaufers met een aantal uren les. In het hotel heeft de OAD langlaufskies gestationeerd waarvan iedereen gratis gebruik kan maken. Skiërs die geen eigen materiaal hebben kunnen ski’s en schoenen huren bij de lift. Hier hebben ze voor iedereen wel passend materiaal. Indien u meer wilt weten van de reisclub, ga dan naar www.reisclublaren.nl. Heeft u interesse om mee te gaan op de volgende reis, meld u dan aan. U kunt bellen met Henk Slettenhaar 06 53 15 14 65 of mailen naar hh.slettenhaar@planet.nl.


62 |

PROTOTYPES

Enkel-stuks is onze specialiteit, maar daarnaast hebben wij ook

MACHINEBOUW

voldoende capaciteit om uw product in serie te

CNC DRAAIEN

produceren.

CNC FREZEN

Meedenken om samen

“Meer tijd overhouden voor ondernemen? Ik help je graag!”

met de klant tot een nieuw

CONVENTIONEEL DRAAIEN

product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

AUTOMATISCH ZAGEN

- gosmart.nl

LASSEN KNIPPEN & LASSEN CONSTRUCTIE

Bezoekadres: Dorpsstraat 5 7245 AK Laren (Gld)

GoSmartbv

en!Magazine_NR15_GoSmart_Adv.indd 1

Contact:

M. 06 - 22 73 54 16

E-mail:

info@gosmart.nl

Website:

www.gosmart.nl

Molenveld 34 7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu

05-11-19 08:01 Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/4_EMB.indd 1

16-11-17 07

Schildersbedrijf van der Wal Schilderwerk // Advies Wand- en plafondafwerking Spuiten // Glas Holterweg 44 7245 SC Laren gld T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl


IK GEEF DE PEN DOOR... | | 6363

mee kan. Eigenlijk ben ik beter met Hallo allemaal! Ik heb de pen…. Tja, ‘s kijken of ik daar wat zien of het ook met woorden lukt.

getallen maar ik zal eens

of nooit weggeweest. Een echte Larense dus, of is het Larenees daar ben en n Lare in ren gebo ik ben en geled jaar 42 Ruim naar het Nederlands is dit Larense, dus dat aald vert ; ns`n Laor `n echt `N ct; diale ekse erho Acht ie moo het Larenaar? In probleem is ook weer opgelost. Welle (van de Bellevue), moeder Henny ter an Herm r vade mijn met , kerij Bak De aan oond gew ik In mijn jeugdjaren heb d. Daarna heb ik op verschillende adressen gewoond, maar ter Welle-Beuzel (van de winkel), zus Agnes en broertje Ruu n. Aan de Pekkeriet woon ik met René Schutte (beter Lare en buit net tig nach woo ik ben 2012 s Sind n. Lare in ns telke den ook wel bekend als Peter) en Daaf van 10, beiden bekend als Pinkel) en onze kinderen Bob van 12 (bij zijn vrien fanatieke voetballers bij de Witkampers. n Ikink), in de oude SNS-bank. Hier ben ik vooral druk met Ook werken doe ik in Laren. Bij FinanceConsult (oh, bie Joha ellen van jaarrekeningen. getallen. Het verwerken van administraties en het samenst sinkbad. Met heel veel vrijwilligers wordt er ieder jaar weer Naast mijn betaalde baan, ben ik penningmeester bij het Leus n, hier heerlijk kunnen vertoeven. Onder het mom van ‘vele Lare en buit van die en s, oner inw nse Lare de dat rgd gezo voor lijkt je dat wat; schroom niet en meld je dus bij, rs illige vrijw nog altijd k urlij natu er nen kun k’ wer handen maken licht or. aan! Zo dat was even een prachtig reclamepraatje tussendo seizoen ruim 90 keer mijn baantjes getrokken. lopen afge ik heb zo bad, sink Leus het van uik gebr g uldi Zelf maak ik ook veelv elduikers eens per week te zwemmen. In mijn jeugd ben Berk de bij daar om em Loch naar uit ik wijk e riod erpe wint In de reniging. Hier ben ik gestopt toen er in Laren een ik jarenlang lid geweest van De Duikelaar, de Larense zwemve aantal jaartjes gestopt met tennissen. Ik heb een keer er een tennisbaan werd aangelegd. Door knieproblemen ben ik alwe d een banaan van de piste ben gehaald, niet voor mij weggeleg door ling afda te eers mijn bij ik rbij waa , skiën te rd obee gepr blijkbaar. vroeger het huis-aan-huis blaadje ‘In Eigen Hand’. van me nner heri Ik . blad ns Lare zo’n Leuk e! azin Mag n! Lare iteiten en de rubriek ‘Eikel van de week’. activ van da agen een in daar Met jes? A5’t twee of één dan r Volgens mij niet mee aal herinneren van iemand die de klok een uur achteruit Vond ik een geweldig leuke rubriek. Ik kan me daaruit het verh alveld in plaats van vooruit had gezet en twee uur te laat op het voetb arriveerde. Aangezien de pen nog lang niet leeg is, geef ik hem door aan Anton Paalman. Groet Thekla ter Welle


64 | MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Een bloeiende vereniging leunt sterk op vrijwilligers. Velen zetten zich met ziel en zaligheid in. In deze editie weer 'mijn leven als vrijwilliger', geschreven door de vrijwilliger zelf.

MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Marjan Zomer Marjan is van huis uit al bekend met vrijwilligerswerk. Op haar 16e is ze begonnen bij Jong Gelre. Ze heeft o.a. in het bestuur van het zwembad gezeten en is al een aantal jaren bestuurslid van Laren & Oranje. Met 16 jaar ben ik begonnen als vrijwilliger bij Jong

in de hoofdluiscommissie (als kapster), dat hield

Gelre. Hier heb ik in meerdere commissies plaats-

(toentertijd) in dat je eigenlijk elke 14 dagen wel een

genomen, waaronder het Songfestival. Ook

groep ging controleren. Het heerste toen nogal zal

hebben we diverse mooie activiteiten in de Hiele

ik maar zeggen. Het was vooral een mooi, gezellig

georganiseerd, o.a. spooktochten en interessante

en sociaal gebeuren met een grote groep moeders

info-avonden waaronder een ex-gedetineerde die

samen pluizen.

het één en ander uit de doeken deed. Ondertussen was ik medewerkster geworden van de Daarnaast heb ik in het zwembadbestuur gezeten,

Speel-o-theek. Een mooi concept waarbij leden drie

waar we met een enthousiaste groep mensen veel

keer in de week de gelegenheid krijgen om speel-

hebben bereikt, waaronder een enorme groei in

goed te lenen. Daar moest uiteraard het nodige voor

het deelnemersaantal van de zwem4daagse! En na-

ingekocht en gecodeerd worden. We waren meestal

tuurlijk met de heerlijke 3 in de pan, naar het recept

met zo’n 17 dames, om alles draaiende te houden.

van mijn moeder. Dit deden wij altijd met een grote

We organiseerden activiteiten en één keer in het

groep vrijwilligers samen. Dan brachten wij allemaal

jaar de welbekende Speelgoedbeurs. Twee drukke

de kinderen naar school en hup op de fiets naar

dagen, met als vast gegeven de mosterdsoep met

het zwembad om samen het zwembad schoon te

zalm en nog meer heerlijke gerechten, om vooral

maken, gebouwen en kleedkamers te verven, gezel-

de inwendige mens niet te vergeten. Tegenwoordig

lig bijkletsen met een bakkie koffie en dan nog even

vieren we als groep nog menig feestje, dan zijn we

flink de handen uit de mouwen. En hup weer snel

weer gezellig samen.

naar school om de kids op te halen. Elk jaar was het dan weer geweldig om op een gegeven moment te

Toen Jesse in groep 2 zat ben ik begonnen met het

zien hoe druk het bad werd bezocht. Er moest altijd

helpen bij de Sinterklaasviering, geweldig! Met een

veel voor worden vergaderd, dit was zeer intensief,

aantal dames van de speel-o-theek al vroeg uit de

maar gaf ook zeer veel voldoening. In die tijd heb ik

veren, elk jaar weer een hilarisch gebeuren, en dan

ook veel mensen leren kennen.

het “moment suprême”!

Wanneer de kinderen op school beginnen ga je als

Toen de kinderen van de basisschool af gingen ben ik

ouder vanzelf van alles op school doen, uiteraard

gestopt met bovenstaande activiteiten.


MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER | 65 Marjan Zomer- Koeslag, 47 jaar, woonachtig in Laren, getrouwd met Martin, moeder van Jesse en Dewi en in het dagelijks leven werkzaam als kapster bij Haarsalon Figaro.

Elk jaar collecteer ik voor het longfonds en ik loop ook voor Stichting het gehandicapte kind. Sinds een aantal jaren ben ik bestuurslid van Laren & Oranje, momenteel secretaresse. Dat is een vereniging die al sinds 1936 bestaat. We organiseren veel activiteiten. Sommigen keren elk jaar terug, zoals het toneel in januari, de Palmpasenoptocht in samenwerking met het Kulturhus, de kerk en uiteraard Apollo, die onmisbaar is bij vele evenementen. Voor Koningsdag moeten we ook altijd veel regelen. Sinds een aantal jaren gaan we na het officiĂŤle gedeelte in optocht naar de sporthal, De Braninkhal. Dat is ideaal want dan zijn we niet afhankelijk van de weersomstandigheden. Uiteraard verzorgen we de herdenking op 4 mei. Dit vind ik persoonlijk een heel belangrijk onderdeel binnen ons bestuur. De afgelopen jaren is er aanzienlijk meer belangstelling voor om het bij te wonen. Daar zet ik me heel graag voor in. Ik ben er trots op hoe we dit met elkaar hebben gedaan. Ook organiseren we het ouderenreisje, afgelopen jaar voor het eerst in samenwerking met Oolde. Komend jaar besteden we veel aandacht aan 75 jaar vrijheid. Dit jaar zijn er zoveel vrijwilligers die ons ondersteunen, dat is al helemaal geweldig. Het wordt super! De wandel4daagse, daar zijn we een aantal jaren geleden mee gestart. EĂŠn van mijn taken is om vrijwilligers te regelen. Ik stuur in januari al een mailtje naar de vrijwilligers die bij mij bekend zijn en dan krijg ik (hopelijk) binnen no time al bericht dat ze wel weer de cursus willen volgen en inzetbaar zijn voor verschillende taken. Het is heel fijn dat eenieder dan zo enthousiast reageert, want dat geeft energie. Ik denk dat ik het vrijwilligerswerk vooral doe omdat ik er thuis mee opgegroeid ben. Mijn ouders, vooral mijn vader, zaten ook altijd in commissies. Iets betekenen voor de maatschappij, in welke vorm dan ook, vind ik belangrijk. Ik ben trots op wat in Laren allemaal georganiseerd wordt en dat alles is alleen maar mogelijk met al die mensen die in hun vrije tijd zoveel energie in het regelen stoppen. Doordat veel mensen zelf ook van alles (helpen) organiseren wordt het vaak zeer gewaardeerd en dat is mooi. Ik ben er trots op!


66 | OUDERENMIDDAG

ZATERDAG 21 DECEMBER

Lunch en bingo voor eenzame ouderen Sinds een paar jaar komen de drie vriendinnen Andrea Wuestman, Bianca Spierenburg en Leonie Wuestman elke zes weken bij elkaar voor een avond bijkletsen. EĂŠn van de onderwerpen die regelmatig voorbij komt is de eenzaamheid onder veel ouderen en de wens om voor deze groep mensen iets te organiseren. Inmiddels is ook vriendin Miranda erbij betrokken,

Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen al binnen! Erg

omdat Andrea en Miranda tijdens hun gezamenlijke

leuk om te horen dat veel mensen dit initiatief net zo

hardlooprondes ook al regelmatig samen deze wens

leuk vinden als wij. Wij hopen op een gezellige

hadden besproken.

middag waarbij jong en oud er samen met veel plezier op terug zal kijken. Op het moment van schrijven

Na een brainstormavond besloten we om rond kerst

hebben wij nog plekken. Aanmelden kan door een

een lunch te organiseren voor oudere mensen die

mail te sturen naar: andrea@lugarde.nl.

op wat voor manier dan ook eenzaam zijn. Dat kan zijn omdat de kinderen ver weg wonen of omdat ze

Wij hanteren voor de eerste keer een maximum van

wellicht net hun partner verloren zijn. Deze lunch

15 personen, zodat er veel aandacht zal zijn voor

zal worden gehouden op zaterdag 21 december bij

iedereen. Er zullen geen kosten verbonden zijn aan

Unieke Uitjes (Deventerweg 67 C) in Laren.

deze dag. We hopen u te mogen verwelkomen!

We starten met koffie en wat lekkers, waarna Martijn

We nemen zelf een deel van de kosten voor onze

Kooren van Unieke Uitjes een bingo zal verzorgen.

rekening, maar kunnen zeker nog sponsoren

Ondertussen wordt de lunch voorbereid en hopen we

gebruiken die door een (geringe) financiĂŤle bijdrage,

iedereen zich thuis te laten voelen met wat muziek

of iets anders bruikbaars, onze middag tot een

uit de oude doos. Wat deze middag extra bijzonder

succes kunnen maken. We horen het graag op

maakt, is dat we onze kinderen (in de leeftijd van 6

andrea@lugarde.nl.

t/m 16 jaar) er actief bij gaan betrekken. Ook voor het bereiden van de lunch en het vervoer zullen onze vrienden en familie meehelpen. De gasten worden dus ook door ons opgehaald en weer thuisgebracht.

LAREN! MAGAZINE STEUNT DIT INITATIEF.

LUNCH & BINGO

Toen wij dit bericht binnen kregen, waren wij van Laren! Magazine meteen

Datum:

Zaterdag 21 december

enthousiast! Daarom hebben wij besloten om voor dit initatief een bedrag

Locatie:

Deventerweg 67C, Laren

te reserveren vanuit onze verenigings- en stichtingsspaarpot. Meer weten

Aanvang:

11:00 uur

hierover? Kijk op pagina 71.

Aanmelden: Via andrea@lugarde.nl


'T L AERVELD | 67

'T LAERVELD

Ladies day

AGENDA 23 T/M 28 MAART 2020

Berkel-B open toernooi

Op woensdag 11 september organiseerde

die respectievelijk als één, twee en drie

de woensdagochtendgroep een Ladies Day.

zijn geëindigd, ontvingen een klein prijsje. Na

Zestien dames waren om 10.00 uur present. Ze

nog een drankje vonden de dames het goed

lieten zich eerst de koffie met zelfgebakken ap-

geweest en zochten zij hun auto of fiets op.

peltaart goed smaken. Daarna moesten zij hun

De organisatie ruimde alles weer op, praatte

racket inleveren, waarna ze twee aan twee weer

nog even na en keek tevreden terug op een

werden uitgedeeld en zo werd de teamindeling

geslaagde Ladies Day.

gemaakt. De weergodinnen waren de ladies zeer goed gezind, want tot de lunch viel er niet

Jeugd

meer dan een enkele spetter regen. Tijdens

De najaarscompetitie zit er weer op voor de

ELKE MAANDAG-

de lunch, die binnen genuttigd werd en geheel

jeugd van T.C. 't Laerveld. Veel kinderen hebben

EN WOENSDAGMIDDAG

home-made was door genoemde woensdag-

weer leuke en leerzame wedstrijden gezien en

ochtendgroep, regende het.

gespeeld. Mooi is het om te zien hoe ze vooruit

Jeu de boule

zijn gegaan ten opzichte van de eerdere jeugd-

vanaf 13:00 uur En daarna…. - de sjoelbak stond al klaar, Mens-

competitie. Vanaf nu kunnen we mooi weer

ELKE MAANDAG

erger-je-niet al te voorschijn gehaald - werd

toewerken naar de voorjaarscompetitie die

Tossen dames

het gewoon weer droog! De organisatie had

eind maart 2020 weer van start gaat.

10:00 - 12:00 uur

bedacht na de lunch een potje Kubb te gaan

ELKE MAANDAG

Tossen heren

spelen, het Zweedse werpspel, maar daar

In november staan er nog weer twee leuke

hadden de meeste ladies geen zin in, gewoon

activiteiten op het programma: we gaan

tennissen!

naar Eibergen voor “glow in the dark” tennis. Hiervoor is veel animo bij de kinderen. Eind

14:00 - 16:00 uur Dus weer rackets inleveren. Er werden nog twee

november hebben we nog weer het jaarlijkse

ELKE VRIJDAG

rondes gespeeld. Van iedereen werd steeds de

pepernotentoernooi.

Tossen mix

persoonlijke punten bijgehouden en de dames

20:00 - 22:30 uur HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 200 • Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl • Tennisleraar: Tom Klein Luchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


68 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts M. Schaap

Postkantoor Laren

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

Holterweg 10

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

7245 AN Laren (Gld)

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Tel. 0573 - 40 17 15

Altijd bereikbaar (24/7)

Kerk Laren

Solis Paramedisch Centrum

Huisarts D. de Iongh

Dorpstraat 2

Rengersweg 2

Tel. 0573 - 40 12 60

7245 AK Laren (Gld)

7245 AC Laren

Telefonisch spreekuur:

info@kerklaren.nl

Tel: 0573-40 19 84

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

www.kerklaren.nl

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

De apotheek is van maandag

www.zorggroepsolis.nl

t/m vrijdag geopend

Voor openingstijden verwijzen wij u

van 08:00 uur tot 12:15 uur en

door naar de website.

van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 69

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

14:30 - 16:00 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:55

07:55

08:56

09:56

10:56

11:56

13:05

14:05

15:05

16:05

17:05

18:05

19:05

20:04

21:04

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:57

09:57

10:57

11:57

13:04

14:04

Maandag

15:04

16:04

17:04

18:04

19:04

20:04

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:00 – 16:00 uur

Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Biljarten

Maandag t/m vrijdag:

21:04

Dinsdag

06:01

06:31

07:07

07:37

07:52

08:07

08:37

09:07

09:35

10:05

10:35

11:05

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:35

15:07

15:37

16:07

16:37

17:07

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

17:37

18:05

18:35

19:05

19:35

20:05

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

Zaterdag

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

08:05

08:35

09:05

09:35

10:05

10:35

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

11:05

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

14:35

15:05

15:35

16:05

16:35

18:05

19:05

20:05

21:05

Woensdag Gymnastiek en

Vrijdag

17:05

17:35

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

22:05

23:05

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Zon- en feestdagen

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 5 minuten over heel.

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Contactpersonen activiteiten:

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

07:14

07:44

08:14

08:44

09:14

09:44

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

10:14

10:44

11:14

11:44

12:14

12:44

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

13:14

13:44

14:14

14:44

15:14

15:44

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

16:14

16:44

17:14

17:44

18:14

18:46

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

19:16

20:16

21:16

22:16

23:16

Zaterdag Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

09:16

09:46

10:16

10:46

11:16

11:46

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

12:16

12:46

13:16

13:46

14:16

14:46

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

15:16

15:46

16:16

16:46

17:16

17:46

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

18:16

18:46

19:16

20:16

21:16

22:16

Donderdag:

23:16

0:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

Zon- en feestdagen

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

Vanaf 11 uur tot 23 uur; 16 minuten over heel.

info@lochem.nl

Vrije inloop

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur (zorgloket tot 12:30 uur)


HAGEN KNIPPEN

BOMEN KNIPPEN

TALUDS KLEPELEN

HAGEN & STRUIKEN MULCHEN

70 |

• Onderhoud • Reparatie

Boomkampsweg 6a, Laren (gld) Tel 06 - 51 96 32 82 info@aircoharkink.nl

• APK-keuring Voor verkoop, onderhoud en reparatie van airco’s:

Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77

www.aircoharkink.nl

info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

Laren!MagazineNR14_Adv_Harkink.indd 1 07-11-19 15:54

Magazine_NR15_Advertenties1/4_Hoftijzer.indd 1

WITTENBERG V.O.F. •

Elektrische huishoudelijke artikelen

Radio - T.V. en Witgoed

Elektra - Gas - C.V.- Waterinstallatie

Materialen voor de doe het zelver

Propaan en campingaz (ook na sluitingstijd)

Molenveld 8 7245 CA Laren Gld Tel. 0573 401939 info@kluswolters.nl www.kluswolters.nl

Done! Op naar editie 16

08-11-18 16:41 Laren!Magazine_KlusWolters.indd 1

Ook namens Kristel & Carmen wensen wij jullie alvast geweldige feestdagen!

www.ovii.nl





 

Zutphenseweg 6, 7245 BL Laren (GLD) Tel.0573-401421

Magazine_NR11_Advertenties1/8_Wittenberg.indd 1

06-11-19 14

05-11-19 07


L AREN! MAGA ZINE | 71

Schenking Laren! Magazine is er vóór en door de Larense verenigingen, stichtingen en ondernemers. We willen de lokale verenigingen en stichtingen graag ondersteunen bij het organiseren van hun activiteiten. Elk kwartaal, oftewel na elke uitgave van Laren!

Willen jullie graag nieuwe outfits? Kortom: de aanvraag

Magazine, schenken we daarom één van de Larense

moet een doel hebben. Samen met jullie gaan wij kijken wat

verenigingen of stichtingen een bedrag.

wij hierin kunnen betekenen.

Zo heeft Pels en Pluim zes nieuwe dierenverblijven in eigen

Er zijn meerdere aanvragen binnengekomen?

beheer gemaakt. Voor één hiervan is een sponsorbijdrage

Dan gaan wij bekijken waar wij denken dat het bedrag het

ontvangen van Laren! Magazine. Daarnaast draagt

beste heen kan gaan; welke vereniging/stichting heeft de

Laren! Magazine door een sponsoring bij aan de

financiële steun het hardst nodig en heeft volgens ons de

Bingo & Lunch voor eenzame ouderen op 21 december.

beste motivatie.

Hoe maken wij kans op deze schenking? Simpel!

Win-win situatie

Stuur een mail naar info@larenmagazine.nl en vertel ons

Indirect steunen de ondernemers met hun advertentie-

duidelijk waarvoor jullie dit bedrag nodig hebben. Zijn de

bijdrage in Laren! Magazine dus ook de verenigingen en

bidons van de jeugd op? Moeten er nieuwe ballen komen?

stichtingen! Een win-win situatie!

Volgende editie!

Vrijheidskrant Laren & Oranje Volgende week (week 49) komt de vrijheidskrant van Laren & Oranje uit. Deze krant kwam tot stand in samenwerking met Laren! Magazine.

De volgende editie van Laren! Magazine zal uitkomen in week 9

(24 - 28 februari 2020)

NUMMER 16: Deadline copy/advertenties: 23 januari 2020 - 12:00 uur

NUMMER 17: Deadline copy/advertenties: 23 april 2020 - 12:00 uur

Mocht u het als vereniging/ stichting lastig vinden om zelf iets te schrijven, neem dan gerust contact op met een van onze vrijwillige schrijvers:

NUMMER 18:

Luuk Oortgiesen

luuk.oortgiesen10@gmail.com

Deadline copy/advertenties: 9 juli 2020 - 12:00 uur

Bert Gotink

bmgotink@gmail.com

Jan Eggink

janendinie@kpnmail.nl

Mail of bel met: Ovii / Laren! Magazine info@larenmagazine.nl - tel. 06 16 46 55 33


72 |

margaklompe.nl

voor het moment ... ‌dat u wel wat extra hulp kunt gebruiken Wanneer we ouder worden, ervaren we dat onze gezondheid daarmee vaak achteruitgaat. Het leven blijven leiden op eigen kracht wordt dan steeds moeilijker. Dan is het fijn om mensen om ons heen te hebben die ons helpen om zo lang mogelijk het leven te blijven leiden zoals we dat graag willen. Samen met vrijwilligers, mantelzorgers en samenwerkingspartners zetten wij er ons elke dag voor in om het beste uit elk moment te halen. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij deze regio past.

Zorg | Wonen | Thuiszorg | Behandeling

Met elkaar realiseren we het vertrouwde leven zoals u dat wilt. We willen van ieder moment, hoe speciaal of moeilijk ook, samen het beste maken. Kijk voor meer informatie op margaklompe.nl of bel ons op 0544 47 41 00.