Laren! magazine editie NR14 // Kermisspecial

Page 1

| 1

AUG-NOV • NR14 € 3,95

" 10 jaar jubileum... Twee dagen feest op de Dorpsstraat!" - BullRock FM

6

Ondernemers Bestuur WIE-IS-WIE?

36

Witkampers Larense 90-jarig Kermis jubileum Special 31 AUGUSTUS A.S.

Z.O.Z.


2 |

SORRY, KERMISMAANDAG ZIJN

DEZE VAKMANNEN ER EVEN NIET

“Ik reken op een mooi feest!” - gosmart.nl

Bezoekadres: Dorpsstraat 5

MAAR DINSDAG WEL WEER FRIS EN FRUITIG

7245 AK Laren (Gld)

GoSmartbv

Contact:

M. 06 - 22 73 54 16

E-mail:

info@gosmart.nl

Website:

www.gosmart.nl

JOYA COLLECTIE

Magazine_NR14_GoSmart_Adv.indd 1

Rengersweg 18, Laren Gld. • Tel. 0573 - 40 12 82

www.stegink-bike.nl

26-07-19 07:36

Laat een

GRATIS VOETDRUKMETING uitvoeren.

Iedereen bedankt voor de medewerking en heel veel plezier op de Larense Kermis! - Team Laren! Magazine


VOORWOORD VOORZITTER | 3

Het eerste woord is aan...

Johan Ikink VOORZIT TER V.V. WITK AMPERS Dit jaar bestaat V.V. Witkampers al weer 90 jaar. Een ware mijlpaal. In 1929 opgericht door de heren Wittenberg, Oplaat en W. & J. van der Wal. Voor de gelegenheid speelden deze heren tevens in het oprichtingselftal. En dan zie je als huidige voorzitter hoe de Witkampers zich door de jaren heen ontwikkeld heeft met vele hoogtepunten, maar natuurlijk ook een aantal dieptepunten. Al met al moeten we trots zijn wat er nu staat. We zijn er dit jaar met negen seniorenelftallen (mannen) en maar liefst drie vrouwenteams. Dit aangevuld met maar liefst 20 jeugdteams. Natuurlijk moeten we onze afdeling speciaal-voetbal ook niet vergeten. Hier willen we de komende jaren extra aandacht aan

"We mogen alweer

ons 90-jarig jubileum

vieren op 31 augustus!"

besteden om dit verder uit te bouwen. Daarbij is het onze doelstelling dat onze speciaal-voetbal leden ook in een reguliere competitie zullen gaan spelen. Ons jubileum zullen we vieren op 31 augustus a.s. op ons sport-

complex. De jubileumcommissie heeft voor een mooi programma gezorgd. Lees hier meer over op onze pagina's in dit magazine. We zijn trots op onze vereniging: op wat er in het verleden is neergezet, maar ook wat er nu staat. Doelstelling is om deze vereniging nog jarenlang op dezelfde wijze voort te zetten,

VOETBALVERENIGING

Witkampers

Voetbal Vereniging Witkampers is in

zodat voetbal in en om de plaats Laren prominent aanwezig blijft voor wat betreft de keuze voor sportbeoefening. Een ieder die wil voetballen is dan ook van harte welkom bij onze club.

1929 opgericht en is momenteel de grootste vereniging in Laren Gld. Met heren, dames, pupillen, jeugd, mini-pups (vanaf 5 jaar) en G-voetbal biedt de club voor alle leeftijden voetbalplezier. Het eerste elftal van de club speelt in de derde klasse zondag en het eerste dames elftal speelt hoofdklasse landelijk. Witkampers telt 12 seniorenteams (waarvan drie damesteams) en 20 jeugdteams.

Ook zijn we trots op Laren! Magazine. Wat is dit iedere keer weer een prachtige uitgave met heel veel nieuws uit onze plaats. Vermeld mag zeker worden dat Laren! Magazine zo langzamerhand niet meer weg te denken is binnen de Larense gemeenschap. Een groot compliment aan Ingri Imenkamp en haar team is in dit verband zeker op zijn plaats. Wij hopen nog op vele jaren Laren! Magazine leesplezier en wensen de makers veel succes in de toekomst.


4 |

INHOUDSOPGAVE

6

Inhoudsopgave

Hoe zit het nu precies?

40

Ondernemersvereniging Laren

Reünie

Oud Jong-Gelre bestuursleden

12 Stap vooruit voor Goossens

46 Van Ovii Ontwerp naar... Ovii

16

Al een eeuw in Laren!

52

Zangvereniging De Lofstem

10-jarig jubileum

BullRock 56 Maud bakt voor bewoners 't Talma

24 Een echt familiebedrijf Rietdekkersbedrijf Overmeen 28 Het gezin achter... Herbert & Nicolette Klein Brinke 32 Uw bank dichtbij: RegioBank 'de dorpsbank'

62 Mijn leven als vrijwilliger Herman Reurslag

EN... ACHTERIN DE LARENSE KERMIS SPECIAL Overige informatie pagina's

Verenigingen & Stichtingen pagina's 9

V.V. Forza

43

T.C. 't Laerveld

20 Basisscholen

11

Pels en Pluim

45

Laren & Oranje

27

Ik geef de pen door...

15

Koninklijke Muziekvereniging Apollo

Kickbick Harfsen

Sanne Witten

Laornse Spöllers

49

Wandel Dorp Laren

49

Lichtjesavond Laorne

19

Toeristenbelang Laren

55

Badmintonclub Laren

50

Algemene agenda

23

Kulturhus 't Kruispunt

Speel-o-theek "De Speella"

60 Ontwikkelingen

36

V.V. Witkampers

59

Kerkkoor Deo Gratias

in Ondernemersland

39

De Laornse Dorpskwis

64

Toneelvereniging AEV

66

Handige informatie

65

Wakker Laorne

Colofon: Laren! Magazine special is een uitgave van Ovii en Weekblad in de Kijker en verschijnt in een oplage van 3.750 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Acquisitie: Weekblad In de Kijker; Sandra Schepers & Klary Koopman - Ovii; Ingri Imenkamp • Teksten: Van Kees; Nena Keessen - Hanneke Janssen; Rens Kruiper • Fotografie: Anke Kolkman, Kiki Wullink, Anne Beumer , Mark Koeleman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen

• Vormgeving: Ovii

• Verspreiding: All Inn

Verspreidingen Drukwerk: Multicopy Lammerdink • Contact: Ovii - Dorpsstraat 5 - 7245 AK Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@larenmagazine.nl • Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii of rechtstreeks met de verspreiding (zie pagina 65). De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 14

Het zijn de kleine dingen die het doen… Wederom ruim voor de deadline kreeg ik ineens weer inspiratie voor het voorwoord! (Soms blijf ik mijzelf verbazen). Eigenlijk zou ik nu moeten gaan slapen aangezien het

En die kleine gebaren, die zijn zo waardevol. En ik

al kwart voor elf is en de wekker morgen gewoon weer

dacht… daar moeten we iets mee doen. En dan voor

om iets voor zes gaat! Maar één ding heb ik de laatste

heel Laren! Zodat iedereen die glimlach krijgt of geeft!

elf jaar dat ik Ovii heb wel geleerd; als je inspiratie hebt

Benieuwd wat? Lees het op pagina 39!

moet je het meteen opschrijven! Dan over naar deze editie. Een bomvolle editie dat Vanavond was ik om 18.30 uur bij de Witkampers voor

kunnen we wel zeggen. De dikste ooit! 96 pagina's

een korte vergadering aangezien ik om 20.00 uur weer

maar liefst. Het was even puzzelen maar we hebben

de volgende vergadering op de agenda had staan.

bijna alles erin gekregen! Leuk om te zien hoe actief

Binnen een uurtje waren we klaar en ik ben maar

de Larenaar is met aanleveren! We gingen deze editie

meteen doorgereden naar ’t Langenbaergh. Kon ik in

het dak op met de heren van Rietdekkersbedrijf Over-

dat half uurtje meteen even de notulen uitwerken.

meen, we stapten op de fiets met de dames van de

Om 20.00 uur was Jolien Braakman van de Media-

RegioBank en Henk Beumer van Goossens stapt van

vereniging er en na een kort overleg moesten we twee

de fietsenzaak af in Laren. Wij vertellen u ook iets meer

koffie afrekenen. "Niet nodig", waren de woorden van

over ons eigen bedrijf: Ovii en de heren van BullRock

Arjan. "Huh? Hoezo?". “Die krijgen jullie van ons! Voor

vertellen u alles over het jubileumfeest na de Larense

jullie inzet voor het dorp!”

Kermis!

Een heel klein gebaar maar deze kleine gebaren

Want naast dat het 'gewone' magazine hier voor u

kunnen soms net genoeg zijn om de glimlach op je

ligt, is er dit jaar ook weer een speciale kermisspecial.

gezicht te toveren. En gaandeweg de avond kwam ik

Boordevol met de programma's, foto's en verhalen.

aan het denken. Ik heb in mijn omgeving een paar van

Want over een paar weken is het weer zover en barst

die attente mensen; waarvan ik met regelmaat een

voor veel Larenaren 'Het feest van het jaar' los. De

‘gewoon zomaar' kaartje in de bus heb liggen. Of soms

Larense Kermis op 6, 7, 8 en 9 september staat Laren

alleen een appje om mij te zeggen dat ze trots zijn of

weer vier dagen op de kop!

dat iets wat ik heb gemaakt er mooi uit ziet. En via deze weg wil ik iedereen alvast een hele fijne kermis wensen!

"En dan voor heel Laren! Zodat iedereen die glimlach krijgt of geeft!"

- Ingri Imenkamp


6 |

ONDERNEMER SVERENIGING L AREN

ONDERNEMERSVERENIGING:

Hoe zit het nu precies? Dat Laren een ondernemend dorp is hoeven we jullie niet meer te vertellen. Maar dat onze Larense Ondernemersvereniging meer dan 170 leden heeft getuigt van hele actieve en ondernemende inwoners! Historie

Een actieve bijdrage aan het dorp

Na de oorlog, in 1946, werd de Larensche

Het blijft voor de ondernemers niet bij de organi-

Middenstands Vereeniging opgericht. Inmiddels

satie van de kermis. De jaarplanning begint met

is de naam gewijzigd en verenigt ondernemend

de nieuwjaarsreceptie voor de leden in januari.

Laren zich in de “Ondernemersvereniging”.

Daarna volgt het jaarlijkse overleg met Wakker

Iedereen die ingeschreven staat bij de KVK mag

Laorne. In het voor- en najaar vinden de leden-

zich aansluiten bij de club. Het bestuur bestaat

vergaderingen plaats, vaak in combinatie met

tegenwoordig uit zeven leden waarvan één

een bedrijfsbezoek bij een van de leden of een

secretaresse: Greet Klijnstra. Eens in de maand

betrokken bedrijf.

wordt er door de ondernemers vergaderd. Wie nu wie is en met name wie voor wat

Maar er is meer...

verantwoordelijk is ziet u hiernaast.

In november wordt de intocht van Sinterklaas georganiseerd en vindt de Lochemse Onder-

De Larense Kermis

nemersavond plaats. Tijdens de donkere dagen

De grootste activiteit van de Ondernemers-

in december brengt de Ondernemersvereniging

vereniging is de organisatie van de kermis.

licht in het dorp door het ophangen van

Afgelopen jaar heeft de Ondernemersvereniging

verlichting en plaatsen van verlichte kerstbomen.

Laren een subcommisie voor de kermis-

Op verzoek (van leden) worden er trainingen en

opgericht. Om de druk voor de bestuursleden

workshops georganiseerd. Vaak zijn deze

wat te verlichten en de taken beter te verdelen

trainingen kosteloos voor leden.

is deze commissie na de kermis van 2018 in het leven geroepen.

Evenemententerrein Het evenemententerrein aan de Verwoldseweg

Terug naar de oude structuur

is in het bezit van de vereniging. Dit terrein wordt

Zo’n negen jaar geleden was er ook een aparte

zo’n 10 keer per jaar verhuurd voor diverse

kermiscommissie. Maar in de laatste jaren is

activiteiten, van de Fietsvierdaagse tot de

gebleken dat de organisatie van de Larense

Trekkertrek en parkeergelegenheid voor de

Kermis te veel op de schouders van enkele

St. Steffenrijders. Ook beschikt de vereniging

personen kwam te liggen. Dus is er besloten

over 125 dranghekken die verhuurd of

om weer terug te gaan naar de oude structuur.

uitgeleend worden.

Zo worden taken en verantwoordelijkheden verdeeld. Meer over de nieuwe kermiscommissie leest u in de kermisbijlage.


ONDERNEMER SVERENIGING L AREN | 7

HET BESTUUR VOORZITTER

PR & COMMUNICATIE

Jeroen Stekelenburg (49)

Ingri Imenkamp (34)

(Heeft samen met penningmeester

(2e voorzitter)

en secretaris het dagelijks bestuur) Taken: verantwoordelijk voor de algemene zaken binnen de vereniging.

Taken: verantwoordelijk voor het websitebeheer en de social media van de Larense Kermis, aanspreekpunt voor

Dagelijks leven: eigenaar van Stekelenburg

de leden, ledenwerving, organisatie workshops,

Advocaten.

organisatie evenementen, Sinterklaasintocht en kerstverlichting, contacten met de

PENNINGMEESTER

Mariette Ikink (33)

mediavereniging en betrokken bij de Anjagers. Dagelijks leven: eigenaar van Ovii.

(Heeft samen met voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur)

DORPSZAKEN

Taken: verantwoordelijk voor de

AndrĂŠ Lobbert (53)

financien en ledenadminstratie. Dagelijks leven: werkzaam bij Eetcafe De Zonnebloem en FinanceConsult.

Taken: verantwoordelijk voor de contacten met de gemeente, overheid, politiek en het regelen van de vergunningen, onderhouden van

SECRETARIS

Wouter Hiddink (40)

contacten met andere verenigingen, verkeerszaken, ondernemershuis en winkelgebied

(Heeft samen met voorzitter en

Dagelijks leven:

penningmeester het dagelijks bestuur)

Eigenaar Welkoop Heino en mede-eigenaar van

Taken: verantwoordelijk voor algemene

Gelre IJsselstreek (GIJS voeders).

zaken en betrokken bij de Anjagers. Dagelijks leven: eigenaar van WPU.

FACILITAIRE ZAKEN

Arjan Sturris (51) Taken: verantwoordelijk voor

KERMISVERANTWOORDELIJKE

Ronald van Haren (49)

het evenemententerrein (verhuur/reclame), de vlaggen

Taken: verantwoordelijk voor

in het dorp, de informatieboom

de kermis, de Anjagers en

en de dranghekken.

contactpersoon Horeca Laren.

Dagelijks leven: mede-eigenaar

Dagelijks leven: eigenaar van de

van Sturris Laren.

VHL Groep.

NOTULISTE

Greet Klijnstra (63) Taken: notuleren tijdens vergaderingen, beheer mailbox en ledenbestand.


8 |

ADVERTORIAL SVERENIGING ONDERNEMER

INSTALLATIEBEDRIJF

WITTENBERG V.O.F.

Wij wensen een ieder een gezellige kermis toe.

• Schadeherstel voor alle verzekeringen en voor particulieren • Spuitwerk voor (bedrijfs) auto’s, tractoren en motoren • Uitdeuken zonder spuiten • Spot repair autoschademoserlochem @autoschademoserlochem Aalsvoort 31, Lochem - Tel. 0573 - 25 62 66 - info@autoschademoser.nl

Zutphenseweg 6, 7245 BL Laren (GLD) Tel.0573-401421

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Wittenberg.indd 1

WWW.AUTOSCHADEMOSER.NL Rietdekkersbedrijf

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_AML.indd 1 25-07-17 12:55

Kok v.o.f.

24-07-17 10:46

· Nieuwbouw · Onderhoud · Reparatie · Rietdekken van tuinhuisjes

VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP

Dijkmansweg 5, Laren Gld. Tel. 06 54 71 54 70

Markt 26 te Lochem | Bel: 0573 254 975

WWW.RIETDEKKERSBEDRIJFKOK.NL

SCHOENMAKERIJLANS.NL

Wij wensen iedereen fijne kermisdagen

BUN IE AL GEKNIPT VOOR DE KARMSE?

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_kok.indd 1

24-07-17 10:36

MAAK GERUST NOG EVEN EEN AFSPRAAK BIJ ONS! BURGEMEESTER LEENSTRAAT 39 TEL. 0573 25 49 59 INFO@HAARSALONFIGARO.NL WWW.HAARSALONFIGARO.NL

BIJ ONS GAAT HET DAK ER NORMAAL GESPROKEN NIET AF...

Gun uzelf of uw geliefde een vakantie in de Bed 25-07-17 & Broodjes bij museum STAAL.

zorgeloze Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Holterman-Figaro.indd 1

(Alleen tijdens de Larense Kermis! )

WWW.HOLTERMANTENTENVERHUUR.NL

Op deze unieke plek kunt u, met of zonder beperking, heerlijk verblijven en tot rust komen. Omringd door groen, in het pittoreske Almen. BEDENBROODJESZONDERZORGEN.NL

11:22


V.V. FORZ A | 9

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

ook reuzeblij met de vrijwilligers die we hebben! Het

Het seizoen 2019 – 2020 staat op het punt van begin-

geeft voldoening om samen de vereniging sterker te

nen. De trainingen voor de competitiespelende leden

maken en met elkaar de klus te klaren. Het vinden van

is weer begonnen. De basisschooljeugd zal, zodra

vrijwilligers is een uitdagende klus. Bij V.V. Forza zitten

de scholen weer beginnen, ook weer de sporthal in

we aardig op de goede weg. Met elkaar de schouders

gaan om te volleyballen. Kortom, het verenigingsleven

eronder zetten, zodat je samen verantwoordelijk

begint weer op gang te komen.

wordt voor de vereniging. De kunst is om genoeg schouders te vinden en te behouden.

Ouderavond Op woensdag 11 september organiseren wij een

Dit geldt ook voor u, als lezer. Heeft u tijd en zin om u

ouderavond in de Braninkhal. Wij vinden het belangrijk

in te zetten voor de plaatselijke volleybalvereniging,

om ouders te informeren over bijvoorbeeld de opzet

neem dan gerust contact met ons op. Ook al heeft u

van de trainingen, kennismaking met de trainer(s),

zelf niet gevolleybald en bent u geen lid. Wij zoeken

doelstelling van de vereniging, met welke vragen/

ondersteunende mensen voor bijvoorbeeld het in

opmerkingen kunnen ze bij wie terecht, enzovoorts.

elkaar zetten van een nieuwsbrief, het regelen van

Vorig jaar ontstond op deze avond een groep ouders

scheidsrechters, het opbouwen van de velden, het

die spontaan zelf een tweede training zijn gaan geven

organiseren van acties/activiteiten, jeugdkamp, het

voor de C-jeugd. Er was namelijk nog geen trainer

regelen/verzetten van wedstrijden. Veel werkzaam-

gevonden voor deze uren. Een super initiatief!

heden kunnen gewoon thuis achter de computer gedaan worden. Kortom, er is van alles te doen, te

Vrijwilligers

veel om op te noemen. Kom gerust eens langs in de

“Zonder vrijwilligers geen sport” is een vaak gedane

Braninkhal of in Hoeflo.

uitspraak. Veel verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Steeds meer taken worden door

Uiteraard bent u ook van harte welkom als spelend lid!

steeds minder mensen gedaan. En juist als je denkt “Yes! Ik heb een nieuwe vrijwilliger gevonden”, besluit een ander er weer mee te stoppen. Daarom zijn wij

AGENDA 11 SEPTEMBER Ouderavond

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl • Facebook: VVForza • Website: www.vvforza.nl


10 | Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER OP DE LARENSE KERMIS I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

www.bouwbedrijf-meutstege.nl Enkel-stuks is onze

PROTOTYPES

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/4_Meutstege.indd 1 specialiteit, maar daar-

naast hebben wij ook voldoende capaciteit om

Een fijne Larense Kermis!

uw product in serie te produceren. Meedenken om samen met de klant tot een nieuw product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

24-07-17 12:05

MACHINEBOUW CNC DRAAIEN CNC FREZEN CONVENTIONEEL DRAAIEN AUTOMATISCH ZAGEN

AED - BHV - EHBO - Reanimatie

Kinder EHBO en kinderreanimatie

Brand- en ontruimingsoefeningen

Veiligheidsplattegronden

LASSEN KNIPPEN & LASSEN CONSTRUCTIE

FIJNE LARENSE KERMIS!

t. 06 504 16 338 - www.mynbhv.nl - info@mynbhv.nl

Molenveld 34 7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu


PELS & PLUIM | 11

Jeugdkleindierenshow Laren goes Wild West Zaterdag 21 september gaan jeugdige kleindierhouders naar het Wilde Westen op de Landelijke Jeugdshow Laren. De jeugdcommissie van Pels en Pluim Laren is al 44 jaar de organisator en gastheer van dit landelijke kleindierenevenement. Deze kleindierenkeuring en -show is de enige jeugd-

Het kan zomaar gebeuren. De jeugdleden van Pels en

show in zijn soort. Er mogen alleen jeugdleden en hun

Pluim; Justin ter Welle, Brend de Maag, Robin Maas

dieren aan deelnemen en er wordt gestreden om

en Nick Klomphaar, verdedigen hun verenigingskam-

het Nederlands kampioenschap in de diergroepen

pioenschap van 2018. Worden ze met hun dieren de

konijnen, hoenders, sierduiven, cavia’s, lachduiven,

beste van alle clubs? Brend de Maag heeft nog twee

serama’s en sier- en watervogels. Daarnaast is de

titels de verdedigen, hem staat dus een uitdaging

keuring van de dieren, dus de beoordeling op vast-

te wachten. Maar het belangrijkste is dat zeldzame

gestelde raskenmerken, live mee te maken. Naast deze

rassen behouden blijven, vindt Brend. “Als wij er niet

keuring is er een uitgebreid programma met onder

mee fokken, dreigen veel rassen uit te sterven en dat is

andere lassowerpen, knutselen, schminken en een

verlies van cultureel levend erfgoed."

presentatie door hoenderkeurmeester Bert Kremer. Behoud van zeldzame rassen op Dier&Tuin fair Thema: Jeugdshow Laren 'goes Wild West’.

Op Hemelvaartsdag presenteerde Pels en Pluim zich

Wat kun je als bezoeker verwachten? Uiteraard

op de Dier&Tuin fair. Meer dan 2.500 bezoekers

meer dan 400 raskippen, konijnen, sierduiven, cavia’s,

genoten van de bijzondere fair. Maandenlang werkten

siervogels, te midden van een echte saloon, cowboy-

Jan van Ark en Marjan Holmer aan het concept,

hoeden, een "Most Wanted"-foto, Arizona cactussen,

bijzondere verhalen over evenzo bijzondere dier-

lasso’s en nog veel meer in western stijl. Laat u

soorten. Unieke standhouders met een passie, een

AGENDA

verrassen! Pels en Pluim nodigt

mooie modeltuin van Haneveld en de schitterende tuin

iedereen uit voor een bezoek aan de

van de familie van Ark. Van kleurrijke kippen, duiven

Larense prairie. Jippia jeehhhhhh.

en ganzen tot Nederlandse Landgeiten, Ouessant

21 SEPTEMBER Landelijke Jeugdkleindierenshow 8, 9 EN 10 NOVEMBER Kleindierenshow voor

schapen, meelwormen, serama’s, paardenmassages, Goudkoorts in het wilde westen

vogels en bijen. Dier&Tuin was een enorm succes.

Is er goud te vinden in het Wilde Westen op de Jeugdshow? Mogelijk

Nu kijkt men uit naar en werkt de club aan de Landelijke

wel. Wat zeker is dat er goud te winnen

Jeugdshow op 21 september. Op 8, 9 en 10 november

is voor de mooiste rasdieren.

is er dan weer de kleindierenshow voor eigen leden bij

Pels&Pluim-leden

Stegeman. HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1961 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl


12 |

ADVERTORIAL

Foto: Anne Beumer

Henk vertelt: “Om optimale service te kunnen blijven

plekken. De verhuizing van het kleine pand in Lochem

bieden én uit te breiden is het noodzakelijk om te

naar het nieuwe pand is dan ook een logische stap

verhuizen. Dat doet best een beetje pijn, want

wat ons betreft.”

we hebben hier in Laren vijf jaar met veel plezier gezeten. Ook is het een mooie uitdaging en kunnen

Service voor trouwe Larense klanten

we niet wachten om het voor ons nieuwe pand te

“We hebben er ruim vijf jaar geleden voor gekozen om

verbouwen en erin te trekken.”

niet alleen in Borculo te blijven, maar ook in Laren en Lochem een vestiging te hebben. In deze regio,

Verhuizing naar pand van de Lidl

en met name in Laren, ligt namelijk mijn hart en een

“Op dit moment zit de Lidl nog in het pand in Lochem

grote klantenkring. We hopen natuurlijk dat onze

waar we ons gaan vestigen. Na de zomervakantie

trouwe klanten ook van Laren naar Lochem willen

start de Lidl met de bouw van een nieuwe pand.

komen”, aldus Henk. “Maar voor diegene waarvoor

Volgend jaar hopen we voor het eind van het jaar

de afstand een probleem is bieden we een haal- en

verhuisd te zijn van de Julianaweg 9 naar de Prins

brengservice. Jouw ‘kapotte fiets’ wordt door één

Bernhardweg”, vertelt Henk. “We hebben nu nog

van de medewerkers van Goossens opgehaald,

drie locaties. De grootste in Borculo en twee kleinere

gerepareerd in Lochem en vervolgens weer netjes

in Laren en Lochem, dit is best wel arbeidsintensief.

thuis op afspraak en naar wens afgeleverd. Wil je een

Om toch de beste service en kwaliteit te behouden,

afspraak maken voor deze service? Bel dan gewoon

hebben we goede medewerkers nodig op minder

even.”

Goossens is dealer van:


ADVERTORIAL | 13

WINKEL IN LAREN GESLOTEN SINDS DE FIETSVIERDAAGSE

Goossens zet stap vooruit met nieuwe winkel in Lochem Fietsspecialist Goossens timmert flink aan de weg en opent in 2020 een nieuwe winkel in Lochem die vergelijkbaar wordt met de vestiging in Borculo. Met pijn in het hart hebben Henk (en Marianna) Beumer besloten om de winkel in Laren te sluiten.

Zadelpijn is niet fijn Uitbreiding met sportieve segment

Persoonlijke aandacht staat bij Goossens hoog in het

Het nieuwe pand is straks een stuk groter dan het huidige

vaandel. “Zo hebben we onder andere een fiets- en een

pand en daarom wordthet assortiment dan uitgebreid met

zadelmeting.”, vertelt Henk. Door middel van de fiets-

het sportieve segment: racefietsen, ATB fietsenen kleding.

meting wordt de juiste fietsmaat bepaald. De zadelmeting

Zoals dat ook in Borculo al het geval is. “De winkel in

is er om de positie van de zitbotten en de houding te meten,

Lochem staat nu behoorlijk vol. Straks hebben we bijna

waarbij het juiste zadel aangemeten kan worden. “Deze

drie keer zoveel ruimte. Voor een deel wordt dat werkplaats

aankoopbegeleiding en de aandacht voor de klant vinden

en opslag, maar ook het winkeloppervlak wordt een stuk

wij erg belangrijk. Want zadelpijn is niet fijn. Deze service

groter. We blijven ons huidige assortiment voeren, met

blijven we onze klanten natuurlijk graag bieden, maar dan

daarbij dus de uitbreiding naar het sportieve segment”,

in Lochem of Borculo”, vertelt Henk.

vertelt Henk. “Racefietsen, ATB en MTB fietsen worden in de nieuwe winkel toegevoegd aan het assortiment in Lochem.

Je kan bij Goossens terecht voor: · Elektrische fietsen · Stadsfietsen · Racefietsen · ATB/MTB fietsen · Accessoires Julianaweg 9, 7241 BM Lochem

Openingstijden winkel Lochem

Tel: 0573 - 25 73 61

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur

info@goossenslochem.nl

(op vrijdag heeft Borculo koopavond tot 20.00 uur) Zaterdag 9:00 – 17:00

· Reparatie & onderhoud · Verhuur van elektrische

fietsen en stadsfietsen

· Fietskleding · Regenkleding


14 |

KOMT U OOK NAAR 1 VAN ONZE “DOENERS” AVONDEN? 29-08-’19

12-09-’19


VERENIGINGEN & STICHTINGEN | 15

Apollo 140 jaar! Apollo bestaat dit jaar 140 jaar. Dat kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan; reden voor een spetterend jubileumconcert dus! En dat doen we net even anders dan u van ons gewend bent. In ‘In de Kijker’ heeft u deze zomer al

Nieuwsgierig geworden naar onze andere

kunnen lezen over de tentoonstelling

gast(en)? Check onze facebookpagina en

140 jaar Apollo, die u voorafgaand aan het

website voor meer informatie of houd In de

concert, in de pauze en na afloop kunt

Kijker in de gaten.

bezoeken. Daarnaast presenteren we een swingend non-stop muziekprogramma,

Het concert vindt plaats in sporthal de

uitgevoerd door de fanfare, drumband en

Braninkhal op zondagmiddag 17 november

twee gasten.

a.s. en begint om 13.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop op vrijdag-

AGENDA 4 OKTOBER • 19:00 uur Kaartverkoop jubileumconcert 17 NOVEMBER • 13:00 uur

Zanger en cabaretier Ernest Beuving

avond 4 oktober in De Braninkhal en

(woonachtig in Exel) verzorgt de rode

daarna bij Plus Beuzel.

draad door het programma aan de hand van persiflages en sketches, afgewisseld met muziek.

Jubileumconcert

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Pastorielaan 3, 7245 WE Laren. Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl

Kasteel Verwolde: decor Laornse Spöllers Volgend voorjaar zal kasteel Verwolde het decor zijn van een voorstelling van de spelersgroep Laornse Spöllers. De groep brengt dan op het zuid-bordes van het kasteel het blijspel “Hoezo familie?”, van Edwin Woons, aangevuld met leuke anekdotes bekend uit de geschiedenis van Verwolde. Het gehele traject van voorbereiding en uitvoering gaat in nauwe samenwerking met medewerkers van Geldersch Landschap & Kasteelen. André Oudenampsen maakt deze uitermate verrassende mededeling bekend op eerste Pinksterdag 9 juni tijdens een rondleiding van de spelersgroep op kasteel Verwolde. De voorstellingen zijn 's avonds gepland. Speeldata: 28, 29, 30 en 31 mei met 1 juni als reserveavond. Een toneelvoorstelling op een bordes van een echt kasteel. Hoe bijzonder!

De Laornse Spöllers op het zuid-bordes van Verwolde waar de voorstellingen zullen plaats vinden. (foto: Johnny Ligtenberg)


16 |

DE LOFSTEM

DOOR JAN EGGINK

Zangvereniging De Lofstem zingt al een eeuw in Laren! Christelijk gemengde zangvereniging De Lofstem uit Laren viert op zaterdag 19 oktober het feit dat ze dan precies honderd jaar geleden werd opgericht. Een terugblik met voorzitter Jan Arfman en Rikie

in 1982 toen er nog maar twintig dames en heren,

Enzerink, die de PR voor de vereniging verzorgt en

de christelijke zangvereniging vorm probeerden

tevens lid is van de muziekcommissie, leert dat die

te geven. Een nieuwe dirigente Diny Eekma, die in

honderd jaar niet vanzelfsprekend is. De Lofstem

1982 werd aangesteld, zong de vereniging letterlijk

kende vele ups-and-downs, maar weet zich anno

nieuw leven in. In de tien jaar dat Eekma aan het

2019 nog steeds staande te houden.

roer stond werd het aantal leden verdubbeld, naar veertig leden.

De toenmalige predikant Hoek vond dat er in 1919 een christelijke gemengde zangvereniging moest

Zodoende kon Willemien Zieverink, die in 1992 het

komen in Laren. Diverse jongeren werden benaderd

stokje van Eekma overnam, een bloeiende Lofstem

en het resultaat was dat op 19 oktober van dat jaar

dirigeren. De afgelopen tien jaar heeft de

met negen personen gestart werd met De Lofstem.

vereniging maar liefst drie dirigenten gekend.

De eerste dirigent werd meester Plomp, die hoofd

Gerrold Droogsma studeerde vanaf 2008 de

was van de School met den Bijbel in Laren. Maar

liederen in bij De Lofstem en vanaf 2012 deed Dinie

liefst vijftig jaar zou hij dit werk klaren. In de begin-

Christenhusz dat. Sinds vorig jaar is Dorothea van

jaren werd er altijd gerepeteerd in het gebouw Elim

Lindschooten de dirigent. "Dorothea is Poolse van

aan de Verwoldseweg. In een gesprek met wijlen

geboorte. Maar wat het belangrijkste is, is dat ze

Gerrie Onstenk dat ik ter gelegenheid van haar vijf-

een erg goede dirigent is. En ze kan zelf ook nog

tig jaar lidmaatschap van De Lofstem had in 1988,

eens zeer goed zingen”, laat voorzitter Jan Arfman

liet ze weten dat het in Elim een keer zo koud was,

weten. Ook benadrukt hij dat De Lofstem in de

dat de leden ’s avonds bij de repetitie op de vloer

persoon van Jet de Bruin uit Enschede een goede

zaten te zingen en dan met de voeten tegen elkaar,

enthousiaste pianiste heeft.

om elkaar warm te houden. Wanneer we nog even weer in de rijke historie van Volgens Rikie Enzerink waren de oorlogsjaren

De Lofstem duiken, laat Rikie Enzerink weten dat de

gloriejaren voor De Lofstem. "Er was weinig te doen

vereniging vroeger vaak op een concours ging. In

in het dorp vanwege de oorlog en daarom gingen

1947, toen de zangvereniging 80 leden telde, deed

de mensen bijvoorbeeld bij een zangvereniging.

men mee aan een concours in het Jachthuis in

We groeiden uit tot een vereniging met 80 leden”,

Warnsveld. Maar liefst 37 verenigingen deden aan

aldus Enzerink. Een dieptepunt kende de vereniging

dit concours mee. De Lofstem, dat in de hoogste


DE LOFSTEM | 17

afdeling, de superieure, uitkwam, scoorde met 331 punten het hoogste van

19 OKTOBER Jubileumconcert De Lofstem

alle deelnemers. Wanneer we het daar over hebben schiet mij een verhaal

De honderdjarige Lofstem houdt op

van de dames Holtslag-Kappert en Schippers-Koerselman te binnen. Zij

zaterdag 19 oktober een jubileum-

lieten mij eens weten dat De Lofstem naar een zangersavond in Varsseveld

concert in ’t Kulturhus in Laren.

moest. Dat gebeurde met een busje van Holterman uit Holten. In de loop

Medewerking hieraan verleent het

van de avond was het enorm gaan sneeuwen en op de terugweg gleed

Twents Mandoline- en Gitaarorkest.

de bus met de leden in een sloot. Het gezelschap sneeuwde helemaal in,

Verder is er een optreden van de

maar kwam er gelukkig wel zonder kleerscheuren vanaf.

sopraan Thea Winterink. Na het concert wordt er een receptie

Momenteel telt de christelijke zangvereniging 24 leden, waarvan slechts

gehouden in besloten kring voor

vijf mannen in de bezetting van twee tenoren en drie bassen. Speciaal voor

de aanwezigen. Om het geheel

het jubileumconcert zijn leden van andere koren bereid om De Lofstem te

feestelijk aan te kleden wordt er

versterken. Arfman zegt dat de PR commissie er alles aan doet om er

nog naar sponsoring gezocht.

leden bij te krijgen, maar het lukt gewoon niet. Rikie Enzerink sluit daarbij aan dat het ook niet niks is dat je in Laren vier zangkoren hebt. "En de jongeren gaan naar Lapoco en Deo Gratias”, aldus Rikie. De gemiddelde leeftijd bij de vereniging is hoog. Het oudste lid Janny Eggink-De Maag is 91 jaar en in augustus wordt Miene Loman-Wagenvoort 90 jaar. Zij is dan 54 jaar lid van de honderd jarige Lofstem. De Lofstem kan het niet meer opbrengen om elk jaar nog een concert te geven in het dorp. Wel doet de vereniging mee aan Kerstvieringen en laat men zich horen in de verzorgingshuizen of op zangersavonden. "We moeten roeien met de riemen die we hebben. Overal om ons heen wordt het minder met zangverenigingen, dus we zijn blij dat we ons staande houden. De repetitie is vooral voor de ouderen een sociaal gebeuren. We houden elk jaar een oliebollenactie en daarmee komt er geld in het laadje, zodat we de contributie aan de lage kant kunnen houden”, besluit Jan Arfman.


18 |

VAN DE POL,

keurslager

Deventerweg 33, 7245 AW Laren (Gld.) Tel. 0573 - 40 12 37 www.vandepol.keurslager.nl - info@vandepol.keurslager.nl facebook: KeurslagervandePol

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals:

We hebben een uitgebreid assortiment in barbecuevlees, maar ook voor salades, stokbrood, sauzen en rauwkost bent u bij ons aan het juiste adres.

- roosters leggen - uitmesten van stallen

U kunt dus ook tijdens de kermisdagen genieten van een heerlijk stukje vlees, zonder lang in de keuken te hoeven staan.

- lasergestuurd egaliseren Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

WE WENSEN U FIJNE KERMISDAGEN! Vrijdag 6/9 zijn we vanaf 16.00 uur gesloten. Zaterdag 7/9 en maandag 9/9 zijn we de gehele dag gesloten.

Magazine_NR6_Advertenties1/8_BennieBrummelman.indd 1

Laren!Magazine_NR14_Advertenties1/8_vanderPol.indd 24-07-17 10:29 1

Wij wensen u een fijne Larense Kermis!

• Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking

Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.)

Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem Tel. (0573) 251 008 • Fax (0573) 250 941 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

Tel. 0573 - 401387

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Haneveld.indd 1

24-07-17 10:43 DijkermanLammers_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc. - ontwerp - tekeningen - omgevingsvergunning

‘t Veld 4, Exel

- bestek - bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

eckeren_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

26-07-19 07:33

20-08-16 10:54

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

Burg. Leenstraat 54, 7242 AB Lochem 0573-254630, www.multicopy.nl/lochem

25-08-16 09:44


TOERISTENBEL ANG | 19

De jaarlijkse herfsttintenboerenkooltocht en de ATB avondtoertocht Herfsttinten-boerenkooltocht

de route weer wat te veranderen en er nieuwe

We hopen dat het op zondag 20 oktober

verrassingen in te brengen. De lengte van de

prachtig herfstweer zal zijn om er op uit

tocht op zaterdag 16 november is ca. 30 km.

te trekken en te genieten vanaf de fiets

Er zal ook dit jaar een mogelijkheid zijn om de

of vanuit de auto van de kleurrijke herfst-

route in te korten, zodat ook minder geoefen-

kleuren in de omgeving van ons mooie Laren.

de of jonge mountainbikers gemakkelijk deze

Toeristenbelang Laren organiseert dan

tocht kunnen rijden. We hopen zo meer jeugd

de jaarlijkse Herfsttinten-boerenkooltocht,

te begroeten. Ook iedereen die niet zo vaak

een fietsroute van ongeveer 35 km en een

op de mountainbike zit zal beslist genieten

autoroute van ca. 65 km. De inschrijving en

van deze tocht.

start is vanaf Witkamp, Dorpsstraat 8 in Laren Gld. tussen 10:00 en 13:00 uur. Halverwege

Het inschrijfgeld is € 6,00 waarbij een kop

de tocht is er een rustpauze waar de benen

soep of consumptie is inbegrepen. Basis-

gestrekt kunnen worden en er mee kan

schoolleerlingen mogen gratis meefietsen.

worden gedaan aan een originele prijsvraag.

De route is goed aangegeven met reflec-

Aan het eind van de tocht staat tot 17.00 uur

terende pijlen. Deelnemers moeten wel zelf

een smakelijk boerenkool met worst buffet

zorgen voor goede verlichting en een helm.

klaar bij Witkamp. Deelname aan deze tocht

Bij de start is eventueel (extra) verlichting te

kost € 10,00 incl. boerenkoolmaaltijd.

leen, zolang de voorraad strekt. Deelname is op eigen risico.

ATB avondtoertocht Geweldig dat dit evenement elk jaar meer

Inschrijven & starten:

deelnemers trekt! Zelfs vanuit de wat verdere

Tussen 18:00 – 20:00 uur.

AGENDA

omtrek komt men naar Laren om deze ori-

Startplaats: Bennie Brummelman

20 OKTOBER

ginele tocht te fietsen. Het is uniek om door

Oude Deventerweg 6, Laren Gld.

Herfsttintenboerenkooltocht

zoveel bedrijven, stallen, over erven en particuliere gronden te mogen fietsen. De reacties

Voor verdere informatie:

Start: Witkamp, Dorpsstraat 8.

over de altijd afwisselende tocht zijn lovend.

Bert Roekevisch 06-20436714

Tijd: Tussen 10:00 tot 13:00 uur

Dit is vooral te danken aan alle geweldige

Kosten: € 10,00

medewerking van vele particulieren en bedrijven. Zo lukt het dan ook om toch elk jaar

16 NOVEMBER

ATB avondtoertocht Start: Bennie Brummelman Oude Deventerweg 6 Tijd: Tussen 18:00 tot 20:00 uur Kosten: € 6,00

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1998 • Website: www.toeristenbelanglaren.nl


20 20 || OPENBARE DALTONBASISSCHOOL DE BRANINK

OPENBARE DALTONBASISSCHOOL DE BRANINK

Circus Tadaaa! De Branink werd voor één dagje omgetoverd tot een werkelijk circus. Circus Tadaa! was afgelopen 27 juni te gast op de Branink om alle leerlingen mee te nemen in de wereld van een echt circus. Op woensdagavond 26 juni werden alle vrijwil-

De middag stond in het teken van de grote

ligers en leerkrachten voorbereid op de grote

circusshow. Alle kinderen werden in anderhalf

dag vol plezier, samen spelen en uiteraard de

uur verkleed en geschminkt tot een echte circus-

leukste circustechnieken. Aan het einde van

artiest. Groep drie tot en met acht kozen één

de voorbereiding was er tijd voor een hilarisch

circustechniek en gingen zich voorbereiden op de

‘speelkwartier’, waar alle helpers de circustech-

show met een begeleider. Kleutergroepen A en B

nieken konden uitproberen. Ter afsluiting stond

oefenden een spectaculaire leeuwenact. Kleuter-

een drankje klaar om iedereen alvast te

groep C studeerde een wervelende drakenact in.

bedanken voor alle hulp en inzet! Op het schoolplein waren twee circuspistes Donderdagochtend 27 juni gingen alle leerlingen

gevormd waar om 14:00 uur de show begon voor

vol enthousiasme aan slag. Alle circustechnieken

alle ouders, opa’s, oma’s en alle andere aanwezi-

werden uitgeprobeerd en zo bleken er ware

gen. Onder leiding van onze spreekstalmeester

circustalenten op onze school te zitten! Over het

Yann (leerling groep C) startte een fantastische

hele schoolplein waren workshops klaargezet.

show ter afsluiting van een zeer leuke, leerzame

De leerlingen hebben geoefend met: ballopen,

en gezellige dag voor alle leerlingen onder de

eenwieleren, koorddansen, jongleren, equilibre,

fantastische begeleiding van Circus TADAA en de

acrobatiek en met zoveel mogelijk leerlingen op

vrijwilligers! We willen hierbij iedereen nogmaals

de circusladders. Door een grote stellage was

bedanken voor alle hulp en ieders aanwezigheid!

het mogelijk kunstjes te doen in de trapeze en

Het was een zeer geslaagde dag!

natuurlijk ontbraken de Chinese bordjes, de goocheltrucs, devil sticks en diabolo’s niet. Na alle workshops was het tijd om te lunchen in de klas. De oudercommissie heeft de lunch verzorgd voor alle vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank! Openbare Daltonbasisschool de Branink Verwoldseweg 14 7245 AH Laren (Gld) Tel. 0573 - 40 18 76 branink.poolsterscholen.nl


TOERISTENBEL ANG SCHOOL L AREN PRINS WILLEM ALEXANDER 21 || 21

PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL

Wetenschap & techniek

Donderdag 18 juli. De laatste schooldag van 2018-2019. Een dag om het mooie schooljaar samen leuk af te sluiten. Dit jaar werd het een bijzondere schooldag. Het is niet alleen de laatste schooldag, maar ook het afscheid van onze juf Thea. Thea Molhoek is 43 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. Zij gaat nu met welverdiend pensioen. Om haar carrière af te sluiten, heeft zij een leuke dag voor de kinderen bedacht. Mad Science heeft de hele ochtend workshops voor ons georganiseerd. De ochtend werd afgesloten met een spetterende raketOm 9:00 uur werd de dag geopend door middel van een

lancering, waarbij de raket als aandenken in de boom is

show voor alle groepen, georganiseerd door professor

beland!

Nova. Daarna gingen we whirlygiggs maken: vliegtuigjes gemaakt van bekertjes. Deze kun je wegschieten met

Het was een enorm leuke ochtend, de kinderen waren erg

elastiekjes.

enthousiast. In het nieuwe schooljaar komt Mad Science

De workshops bestonden uit:

nog een naschoolse cursus wetenschap & techniek bij

regenboogreageerbuisjes maken;

ons organiseren. Onze leerlingen kunnen dan een aantal

putty maken;

woensdagmiddagen verder experimenteren! Voor nu een

vortex schieten;

welverdiende vakantie voor leerlingen en leerkrachten!

knalerwtjes maken.

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 infopwa@scboll.nl www.schoolpwa.nl


22 |

margaklompe.nl

voor het moment ... ‌dat u wel wat extra hulp kunt gebruiken Wanneer we ouder worden, ervaren we dat onze gezondheid daarmee vaak achteruitgaat. Het leven blijven leiden op eigen kracht wordt dan steeds moeilijker. Dan is het fijn om mensen om ons heen te hebben die ons helpen om zo lang mogelijk het leven te blijven leiden zoals we dat graag willen. Samen met vrijwilligers, mantelzorgers en samenwerkingspartners zetten wij er ons elke dag voor in om het beste uit elk moment te halen. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij deze regio past.

Zorg | Wonen | Thuiszorg | Behandeling

Met elkaar realiseren we het vertrouwde leven zoals u dat wilt. We willen van ieder moment, hoe speciaal of moeilijk ook, samen het beste maken. Kijk voor meer informatie op margaklompe.nl of bel ons op 0544 47 41 00.


KULT URHUS | 23

NAJAAR/WINTER IN HET KULTURHUS

't Theater van Laren

Het Kulturhus heeft weer een aantal leuke activiteiten op de planning staan dit najaar. U kunt onder andere genieten van theater en muziek.

De Weg

Kaarten a € 15,00 (incl. koffie/thee) zijn vanaf

Het indrukwekkende migratieverhaal van

1 september verkrijgbaar bij de balie van het

Ekaterina Levental, mezzosopraan en harpiste.

Kulturhus of te reserveren door overmaking

AGENDA

“De Weg” vertelt het aangrijpende verhaal van

van het bedrag op NL22RABO0334850061

6 OKTOBER

Ekaterina Levental over haar vlucht uit de

o.v.v. de Weg.

De Weg

voormalige Sovjet Unie. Een verhaal over

Aanvang: 14:30 uur 15 NOVEMBER

Gelders Opera- en Operette Gezelschap Aanvang: 20:00 uur 14 DECEMBER

Brookduo Aanvang: 14:00 uur en 20:00 uur

afwijzing, verlies, veerkracht en hoop, gezien

Gelders Opera- en Operette Gezelschap

door de ogen van een tiener. Geïllustreerd met

Kaarten à € 15,00 (incl. koffie/thee) zijn vanaf 1

prachtige muziek. In deze persoonlijke muziek-

oktober verkrijgbaar bij de balie van het Kultur-

theatervoorstelling neemt zangeres en harpiste

hus of te reserveren door overmaking van het

Ekaterina Levental het publiek mee op de weg

bedrag op NL22RABO0334850061 o.v.v. Goog.

die zij als tiener aflegde. De weg die leidde van land naar land, toen zij en haar familie na het

Brookduo: ’t K’oale testament

uiteenvallen van de Sovjet-Unie niet in

De Kerkentour van het Brook Duo trok in een

Oezbekistan konden blijven door oplaaiend

aantal seizoenen meer dan 20.000 bezoekers

antisemitisme.

om te luisteren naar de winterse vertellingen en liedjes in het dialect. Het zijn streekroman

ELKE TWEEDE DONDERDAG VAN DE MAAND

Samen op de koffie 10:00 - 11:30 uur ELKE TWEEDE

Ekaterina speelt harp, zingt, danst en vertelt

achtige belevenissen van plattelandsfamilies

over haar afkomst en hoe die van de ene op de

die lief en leed met elkaar delen. Verhalen waar

andere dag bepalend werd in het alledaagse

de kerk en het kerstverhaal een centrale rol

leven. Hoe ze op haar weg zocht naar het

vervullen. Het Brook Duo hoopt u allen te

sprookje, zoals ze dat kende uit het theater.

mogen begroeten.

Gedreven door een onuitputtelijke veerkracht en hoop. Prachtige muziek illustreert in dit

Volg ons!

soloconcert de emotionele kant van de vlucht.

Volg ons op Facebook: kulturhuslaren.

09:30 - 12:30 uur

Een veelbewogen weg naar de toekomst.

Meer informatie over de activiteiten en

Niet in augustus!

De Weg is een bijzonder verhaal, dat tegelijker-

accommodatiemogelijkheden zijn te vinden

tijd zeer herkenbaar is.

op www.kulturhuslaren.nl.

ZATERDAG VAN DE MAAND

Repair Café

ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Schuif Maar An: Samen eten 17:00 - 18:30 uur


24 | ADVERTORIAL POPKOOR L A POKO

“We weten heel goed wat we aan elkaar hebben”

- Bas Overmeen

Gert-Jan , Getty en Bas.


ADVERTORIAL | 25

Rietdekkersbedrijf Overmeen: een echt familiebedrijf Getty (59 jaar), Gert-Jan (29 jaar) en Bas (28 jaar) Overmeen runnen sinds 2011 samen Rietdekkersbedrijf Overmeen. Het bedrijf werd in 1984 opgericht door Getty, nadat hij een aantal jaren ervaring op had gedaan bij een rietdekkersbedrijf. Oprichting Oorspronkelijk deed Getty de mts-bouwopleiding,

“Ook hebben we wat ervaring opgedaan bij andere

maar toen hij van school kwam begonnen de crisis-

rietdekkers voor we in 2011 samen de vof oprichtten.”,

jaren in de bouw. Getty’s neef bracht hem in contact

vertelt Bas.

met een rietdekker waar Getty het vak heeft geleerd. Na de januaristorm in 1990 begon de vraag te stijgen

Brandveilig en geïsoleerd schroefdak

en begon Getty voor zichzelf. “In de zes jaar daarvoor

Met inmiddels ruim 35 jaar ervaring kan je bij Over-

heb ik als ZZP’er aan diverse klussen gewerkt. Ik had

meen terecht voor zowel nieuwe rieten daken als

toen al de nodige ervaring opgedaan.”, vertelt Getty.

renovatie en onderhoud. “In de loop der jaren zijn de

In 1994 wordt de eerste medewerker aangenomen en

technieken veranderd. Zo maken wij nu bijvoorbeeld

in 2002 heeft het bedrijf in totaal drie medewerkers.

veel gebruik van een schroefdak. Dit is een methode waarbij platen en isolatiemateriaal onder het riet

Met de paplepel ingegoten

verwerkt worden. Dit werkt brandvertragend en

Al van jongs af aan komen zoons Gert-Jan en Bas in

bovendien kan je hiermee vrijwel dezelfde isolatie-

aanraking met het rietdekkersvak. “Het was soms

waarde als bij een pannendak behalen.”, vertelt

ruzie maken wie er op zaterdag met papa mee mocht.”, vertelt Gert-Jan. “Toen ze net een jaar waren gingen ze al mee op karwei.” vertelt Getty. Het rietdekkersvak wordt

Gert-Jan. “Bovendien kan je het rieten dak dan voor hetzelfde tarief verzekeren als een pannendak. Het is een stuk

met de paplepel ingegoten. Beide

brandveiliger.”, vult Bas

jongens besluiten na de middelbare

aan.

school de rietdekkersopleiding te volgen.

“Het was soms ruzie maken wie er met papa mee op karwei mocht.” - Gert-Jan


26 |

Haarstudio Jacqueline geeft kermis korting! In de week van de Larense Kermis € 2,50 korting op een product naar keuze! Wij wensen jullie een gezellige kermis! Proost, Team Haarstudio Jacqueline

Hét adres voor tuin & dier

Magazine_NR14_Advertenties1/8_Jacqueline.indd 1

26-07-19 07:33

Groepslessen / Personal Training Small Group / Outdoor trainingen Voeding & Afslanken Ruime openingstijden / Voordelig sporten Holterweg 3F, Laren GLD • Tel. 06 28 12 57 85 info@fflaren.nl • www.fitnessfactorylaren.nl

n_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

verstand van tuin & dier

Tot snel in onze winkel! Rengersweg 4, Laren Tel.: 0573 40 15 44 www.welkoop.nl Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.

08-11-16 07:56 Welkoop_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

25-08-16 09:43

DE VOORDELEN VAN AUTOVAKMEESTER •

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77 info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Hoftijzer.indd 1

Vakantie:

Een mooi gespreksonderwerp op de Larense Kermis! Veel plezier en wij regelen graag je volgende vakantie! Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795 therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

FIJNE KERMIS GEWENST!

Tel. 0573 40 22 79 • www.autobedrijfmarcelhut.nl

24-07-17 10:38

Veldmaat Rietdekkersbedrijf

Een hele fijne Larense Kermis! Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld) Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699 veldmaat@kpnmail.nl


ADVERTORIAL | 27

“We passen dit veel toe op (verouderde) rieten daken. We vernieuwen dan het dak en brengen de platen aan. Het timmerwerk en de isolatie doen wij ook zelf, hierdoor heb je maar met één partij te maken.”, vertelt Gert-Jan. Onderhoudscontracten Daarnaast biedt Overmeen ook onderhoudscontracten aan. “Vaak trekken mensen pas aan de bel als het al te laat

Streven naar de hoogste kwaliteit

We hebben dezelfde visie en streven altijd

is. Veel problemen of reparaties kunnen

Bas, Gert-Jan en Getty zijn lid van de vak-

naar de hoogste kwaliteit. We weten wat we

voorkomen worden door een rieten dak

federatie voor rietdekkers. “Dit betekent

aan elkaar hebben”, vertelt Gert-Jan.

structureel te onderhouden. Voor een

dat elke klus moet voldoen aan de eisen van

relatief laag bedrag per jaar zorgen wij

de vakfederatie.”, vertelt Bas. “We vinden

ervoor dat het dak het onderhoud krijgt

kwaliteit erg belangrijk. We blijven investeren

• Het heeft een unieke uitstraling en

wat het nodig heeft.”, vertelt Gert-Jan.

in goed materiaal, maar ook in opleidingen.”

charme;

“De manier waarop het dak onderhouden

Gert-Jan vertelt: “We werken het hele jaar

• Het is een natuurproduct waarmee je

wordt is afhankelijk van verschillende

door. Doordat we altijd met z’n drieën op

organische/ronde vormen kan maken,

factoren, waaronder de hellingshoek en de

een klus werken zijn we flexibel en kunnen

het past goed in een natuurrijke

ligging van het dak.”, vertelt Bas. “Maak

we snel werk opleveren.” Het werken met

omgeving;

gerust vrijblijvend een afspraak, zodat

familie heeft volgens de mannen alleen maar

• Het isoleert van nature;

wij een advies kunnen geven!”

voordelen: “We zetten ons alle drie voor

• Het brandgevaar is door nieuwe

100% in. We weten waar we het voor doen.

Waarom een rieten dak?

technieken aanzienlijk verkleind.

Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel. 0573 - 22 12 55 Mob. 06 - 22 79 24 01 info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl


28 | HET GEZIN ACHTER

“Het gezin achter... Herbert & Nicolette Klein Brinke 22 jaar geleden neemt Herbert Klein Brinke (47 jaar) bouwbedrijf Meutstege over van zijn stiefvader Henk Meutstege. Met vier kinderen en de nodige (huis)dieren is het een gezellige boel bij de familie Klein Brinke aan de Lindenbergsdijk. Meer dan 100 jaar geleden wordt het huidige

Nicolette. “We zijn die gaan verbouwen en

“Bouwbedrijf Meutstege en zoon” opgericht

in 2005 konden we daar gaan wonen. Toen zijn

door de schoonvader van Reint-Jan Meutstege,

we begonnen met de bouw van de werkplaats.

Dhr Lensink. Opa (Reint Jan Meutstege) neemt

Deze hebben we in 2007 officieel geopend.”

in 1962 samen met zijn vrouw Willemien Lensink het bedrijf over. 10 jaar later komen ook Henk en

Nicolette (48 jaar) heeft de opleiding mbo-

zijn broer Eppie Meutstege als tweede generatie

detailhandel gevolgd. Daarna heeft ze jaren in een

Meutstege in het bedrijf en bouwen het bedrijf

sportzaak gewerkt in Deventer, Zelhem en Ruurlo.

verder uit aan de Zutphenseweg en aan de

“Dat is echt mijn passie. Tot Wendl geboren werd

Rengersweg; op het ouders huis. “Mijn moeder

heb ik dat altijd met plezier gedaan.” Toch besloot

kreeg een relatie met Henk, wiens vrouw op jonge

ze een paar jaar geleden haar hobby wat

“Iedereen is hier altijd welkom!”

leeftijd overleden was. Henk

professioneler uit te oefenen: ze begon Houten

had twee kinderen die beide

Kado & zo. “Ik doe workshops, kinderpartijtjes en

geen affiniteit hadden met

maak cadeaus op maat van hout.”, vertelt Nico-

het bedrijf.”, vertelt Herbert.

lette. In haar vrije tijd is ze actief als vrijwilliger bij

“Eigenlijk deed ik de sport-

het zwembad en gaat ze graag mountainbiken,

opleiding (HBO leraar

tennissen of paardrijden.

lichamelijke opvoeding). Maar door rugklachten kon ik dit niet afmaken. Ik

Sportieve familie

ben toen in 1993 HTS Bouwkunde gaan doen.” Na

Sport blijkt een gezamenlijke hobby te zijn van de

zijn opleiding neemt hij het bouwbedrijf over, waarin Henk nog enkele jaren werkzaam bleef. Nicolette voert daarin enkele administratieve taken uit.

familie. Elk jaar gaat de familie Klein Brinke samen op skivakantie. “Sinds dat Bjorn klein was gaan we met de hele familie skiën. Ook in de zomervakantie gaan we vaak samen weg.”, vertelt Nicolette. Aan de Lindenbergsdijk is het altijd

“In eerste instantie zijn we begonnen aan de

een gezellige boel. “Iedereen is hier altijd welkom, dat weten de kinderen ook.” De kinderen zijn alle

Zutphenseweg.

vier betrokken bij het bouwbedrijf. “Ze kunnen

In 2003 hebben we

altijd wel ergens mee helpen!”, sluit Herbert af.

de boerderij aan de Lindenbergsdijk gekocht.”, vertelt


HET GEZIN ACHTER | 29

Bjorn (20) Bjorn start in september met het vierde jaar van zijn opleiding Sportkunde op het Windesheim in Zwolle. Afgelopen jaar volgde hij een

Sjors (18)

Milou (15)

Sjors heeft afgelopen jaar

Milou zit momenteel in

zijn havodiploma gehaald

4 havo op het Staring

en gaat volgend jaar de opleiding Bouwkunde doen op het Windesheim in Zwolle. Daarnaast was hij een

College in Lochem. Als ze het examen havo heeft gehaald wil ze daarna dezelfde opleiding als haar

Wendl (10) Wendl gaat aankomend schooljaar naar groep 8 op de Branink. Wendl is een bezige bij: ze speelt voetbal,

broer Bjorn gaan doen:

tennis, heeft snorkelles en

volleyballer en tennisser

Sportkunde. In haar vrije

houdt van tekenen. Wendl

Lochem, waar hij een bijbaan

maar kan hij dit helaas niet

tijd rijdt ze paard en zit ze

voetbalt in de JO13-2 (D2)

aan overhield. Hier verzorgt

meer beoefenen vanwege

op volleybal. Het eventing

en krijgt daarnaast tennis-

een zware knieblessure. Nu

rijden en het springen is

les en speelt competitie. In

is hij grensrechter bij de A1 en

binnen de paardensport

de zomermaanden volgt

minor Bedrijfskunde en liep hij stage bij Stichting Welzijn

hij lessen op basisscholen over onder andere gezonde voeding en social media en smartphonegebruik. Ook doet hij vakantiewerk bij zijn

fanatieke voetballer,

zit hij in het bestuur van GDFestival. Hij is vakantiehulp bij Meutstege en daar-

favoriet bij Milou. Hiervoor traint ze op diverse locaties in het hele land. Af en toe

Wendl snorkelles in het Leussinkbad en op dinsdag krijgt ze tekenles bij Erica

vader in het bouwbedrijf en is

naast werkt hij op diverse

helpt ze haar vader met wat

Ordelman. Ook Wendl is een

hij een gedreven volleyballer.

festivals. Ook Sjors is een

klusjes, waaronder

voetballiefhebber: af en toe

schilderwerk. Daarnaast

mag ze met Bjorn mee naar

Met zijn seizoenskaart is Bjorn een fanatiek Feyenoordsupporter.

echte voetbalfan en is regelmatig in het stadion van Go Ahead Eagles te vinden.

is ze als afwashulp bij Witkamp te vinden.

Feyenoord.


30 |

VEEL SHOWROOM MODELLEN MOETEN WEG!

10% EXTRA KERMIS KASSA KORTING

• Tot wel 150 km op een volle accu • Volledig opgeladen in 6 uur • 990 kg / 6.6 m3 laadruimte

ZOMER

SALE! VAN 2 TOT 8 SEPTEMBER 2019

De nieuwe eVito;

de eerste elektrische bestelwagen in zijn klasse! Mercedes-Benz Vans. Born to run.

Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, 0570 - 634 569. www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

STURRIS BV LAREN (GLD)

AFVALBRENGPUNT

Voor zowel zakelijk als particuliere klanten.

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

STRAATWERK

• Onderhoud

GRONDWERK RIOLERING SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

Boomkampsweg 6a, Laren (gld)

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GOEDE KERMIS!

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

Tel 06 - 51 96 32 82 info@aircoharkink.nl

• Reparatie

• APK-keuring Voor verkoop, onderhoud en reparatie van airco’s: www.aircoharkink.nl


IK GEEF DE PEN DOOR... | 31 | 31

emer van een evenement, vrijwilliger of in een deeln als Niet n. staa e azin Mag n! Lare het in naam je ns Dan zie je inee je over mezelf te schrijven. Mezelf! Ik vind verhalen van andere rol, maar nota bene om voor de volgende editie een stuk mijn verhaal vinden kan ik me niet voorstellen. van ook dat eren and dat r maa , lezen te om nt essa inter anderen altijd Nou wie weet.. n, als dochter van Jan & Hermien en zus( je) van Ellen Lare in kerij Bak de aan ren gebo ik ben en geled jaar 29 a Bijn en met heel veel buurkinderen hebben Sam fd. belee heb d jeug de zorg onbe , llige geze e, leuk hele een & Ramon. Waar ik t nagepraat, want achter die ene struik was toch echt word over s steed nog nu r Waa eeld. gesp ruit busk potje ig we men had ik hem graag aangewezen. Daarna heb ik nog ers and t, staa r mee niet er ik stru die dat is Het lek! topp vers de beste r dat kon niet op tegen Laren. Ik woon nu dan ook alweer twee korte uitstapjes gemaakt naar Bathmen en Lochem, maa een jaar middenin het dorp. bij de Berkelduikers, waarna ik besloot te gaan Sporten mag ik graag in m’n vrije tijd. Als kind ben ik begonnen vervolgens jaren later met Vrouwen 1 kampioen om jes meis de bij nnen Bego ers! amp Witk de k, urlij natu voetballen bij es uit in de hoofdklasse, waar ik dan ook onwijs dam de en kom en seizo end Kom se. klas 2e de naar op ijds te worden. Dest ld, maar de laatste jaren begon ik het hardlopen steeds trots op ben (wat een prestatie)! Vijftien jaar heb ik gevoetba nu menig kilometer in de week hard. Aangevuld met leuker te vinden. Ik besloot te stoppen met voetballen en loop duurlopen (veelal een halve marathon van e lang De heb. in zin ik r waa en vind leuk ik wat net ool, zwemmen, sportsch er de natuur in en nieuwe plekken ontdekken. Dit najaar Lekk . lopen te om nden afsta iste moo de ik vind eter) kilom 21,1 marathon (een pleurisend van 42,2 kilometer) uit te de twee mijn en len ubbe verd te keer een weer nd afsta die hoop ik denstaart zien lopen, grote kans dat ik dat ben. lopen. Mocht je een klein meisje met een blonde, zwiepende paar . Want wat is het leuk om met vrienden samen lopen hard voor ie pass mijn op olg verv ch logis een ook dan is Löp wah lös sen enthousiast te maken en in beweging te krijgen! een hardloopwedstrijd te organiseren en daarmee andere men een +1 in de groepsapp. Naast het organiseren van Op de achtergrond houden we elke inschrijving bij, gevolgd door de Witkampers. Eerst in de redactie van het clubblad Löp wah lös heb ik me ook jaren ingezet als vrijwilligster bij en vervolgens als 2e penningmeester. n ook wel prettig. Na drie jaar voor de organisatie van Naast sporten en vrijwilligerswerk is een beetje geld verdiene k ik sinds begin dit jaar op de Finance afdeling van de Zwarte Cross en Mañana Mañana te hebben gewerkt, wer maken van financiële rapportages en analyseren het met hou g bezi o.a. me ik r waa e isati rgan endo uitz e een grot Zwarte Cross van diverse rapportages. Maar ook dit jaar was ik tijdens de ijs leuk achter de schermen aan het werk. Want dat blijft toch onw om te doen! De pen geef ik graag door aan Thekla ter Welle. Sanne Witten


32 |

ADVERTORIAL

Stap je over naar de RegioBank dan ontvang je een waardebon t.w.v. € 25,- van:


ADVERTORIAL | | 33 33

RegioBank, ‘de dorpsbank’ uw bank dichtbij! In de afgelopen jaren zijn in steeds meer dorpen de vertrouwde bankkantoren, waar je persoonlijk terecht kan, verdwenen. Hierdoor wordt de afstand tot de klant steeds groter. Dit is anders bij de RegioBank. Niet voor niets zijn zij voor het tweede jaar op rij door de Consumentenbond uitgeroepen tot de klantvriendelijkste bank van Nederland! Met ruim 500 vestigingen in dorpen en kleine steden is

"Ook organiseren we workshops op het gebied

RegioBank de bank in de buurt. RegioBank kiest bewust

van digitaal bankieren. Dit doen we in kleine groepen,

voor de regio.

op kantoor aan de Nieuwstad 7, zodat iedereen voldoende aandacht en uitleg krijgt.” vertelt Erik.

RegioBank Lochem

En overstappen naar RegioBank? Dat is een fluitje

Erik Langermans, eigenaar van RegioBank in Lochem,

van een cent dankzij de speciale Overstapservice.

vindt dat lokale gemeenschappen waardevol zijn voor onze omgeving. En dat lokale basisvoorzieningen, zoals

Gratis Overstapservice

een school, supermarkt en een bank, moeten blijven

Heb je interesse om over te stappen naar de RegioBank?

“Kinderen kunnen hier nog gewoon hun spaarpot komen legen.”

bestaan. Daarom zorgt

Dan ben je van harte welkom op het kantoor in Lochem.

RegioBank ervoor dat

Jouw huidige situatie en wensen worden in kaart

iedereen zijn geldzaken in de

gebracht door één van de drie vaste bankmedewerkers.

buurt kan regelen en maakt

Wil je daarna overstappen naar RegioBank? Met de

de bank zich sterk voor de

Overstapservice is dit heel eenvoudig. “In het verleden

leefbaarheid van dorpen.

vonden mensen het lastig om alle bij- en afschrijvingen

Terug naar de basis waar

om te zetten naar de nieuwe rekening. Nu stelt dit niks

dienstverlening hoog in het

meer voor. Het enige wat nodig is, is één formulier in

vaandel staat, dit straalt RegioBank in Lochem uit.

vullen en daarna wordt alles wat er op jouw oude rekening gebeurde, zoals onder andere automatische

Klantvriendelijkste bank van Nederland

incasso’s, automatisch overgezet op de rekening bij ons.

RegioBank is dé Dorpsbank in de buurt waar je geholpen

Wij monitoren dan uiteraard

wordt door lokale bankmedewerkers, die je kent en die

of alles goed is over-

weten wat er speelt. Gewoon om even binnen te lopen

gegaan.” aldus Erik.

voor een vraag of advies. “Aan de Nieuwstad 7 zijn wij vijf dagen in de week open en er is altijd iemand om je te woord te staan of te helpen” aldus Erik. RegioBank mag dan een regionale bank zijn, ze hebben alle bankproducten in huis die de wereld te bieden heeft. Alles tegen heldere voorwaarden en gunstige tarieven.


34 |

Fijne Larense Kermis!

Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel.

0573 - 22 12 55

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

agazine_NR6_Advertenties1/8_Overmeen.indd 1

Autobedrijf Nijhof Holterweg 5050-52 7245SC Laren (gld)

24-07-17 10:31

05730573-401610 info@autobedrijfnijhof.nl www.autobedrijfnijhof.nl

BEDRIJFSWAGEN VERKOPEN?

WWW.KOOPMIJNBUS.NL DAAN AALBERTS

SCHEGGERTDIJK 82

TEL. 06 - 14 92 17 43

ALMEN

Afspraakje maken voor de kermis?!

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Aalberts.indd 1

Las & Metaalbewerking Dijkerman

ALLES WORDT DOOR ONS AFGELAST, BEHALVE DE KERMIS NATUURLIJK! WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER! Ooldselaan 5B 7245 PP Laren (Gld) Tel. : (0573) 40 15 00

info@lasbedrijfdijkerman.nl www.lasbedrijfdijkerman.nl

VEEL PLEZIER OP DE KERMIS!

24-07-17 10:52 Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Dijkerman.indd 1

24-07-17 10:30

Download onze App! En plan je afspraak wanneer jou dat uitkomt! Namens het team van Salon Leo’s Look wensen wij iedereen een geweldige Larense Kermis! Deventerweg 6, Laren (Gld) Tel. 0573 - 401498 www.leoslook.nl

In verband met de kermis zijn wij vrijdagavond, zaterdag, maandag en dinsdag gesloten

altijd prijs metGIJS Gelre IJsselstreek | Molenweg 9 | 7045 AG Azewijn | 0314 65 14 12 | www.metgijs.nl


ADVERTORIAL | | 35 35 ADVERTORIAL

“Een bank om gewoon even binnen te lopen voor een vraag of advies” In Lochem alles onder één dak Contactpersonen

"We zijn inmiddels een begrip in de omgeving en onze nieuwe locatie is een aanwinst voor Lochem. Naast

RegioBank Lochem

RegioBank hebben we ook HypotheekDesk Lochem,

Henriëtte Martens, Merian Boon en

MakelaardijDesk Lochem en VerzekeringenDesk

Kim Blaauw

Lochem. Eén adres voor alle antwoorden op jouw vragen over hypotheken, woningen, verzekeringen en bankzaken; hoe handig is dat?" “We hebben al veel relaties in Laren, Harfsen en Almen. Maar ik hoop natuurlijk dat nog meer mensen ons weten te vinden aan de Nieuwstad 7 in Lochem. We hebben dan ook voor de lezers van het Laren! Magazine een leuke actie. Bij het overstappen naar RegioBank ontvang je een waardebon ter waarde van 25 euro van Wereldbakker Wijnand. En als relatie van RegioBank heb je een streepje voor als het gaat om onze andere dienstverleningen. We willen laagdrempelig zijn voor iedereen. Dus stap gerust een keer binnen om kennis te maken!” sluit Erik af.

Waarom RegioBank? • Je bent welkom op kantoor; • Jouw bank dichtbij; • De bankmedewerker is een bekend en

vertrouwd gezicht;

• Wij nemen altijd de tijd voor je; • Wij zijn een bank voor het gehele gezin; • Storten en opnemen is gratis op kantoor; • Wij hebben voordelige tarieven ten

opzichte van andere banken;

• Klantvriendelijkste bank van Nederland; • Overstap is zo geregeld. Alles onder één dak: Nieuwstad 7, 7241 DL Lochem Tel. 0573 - 25 54 01

• RegioBank Lochem • HypotheekDesk Lochem • MakelaardijDesk Lochem • VerzekeringenDesk Lochem


36 |V.V. | V.V. WITK AMPER 36 WITK AMPER S S

In het zonnetje: Arie Peters Zonder vrijwilligers kan een als VV Witkam-

Bijzondere Ledenvergadering levert besluit over velden op

pers niet bestaan.

De kogel is door de kerk wat betreft het aanpakken van de velden.

Dat is algemeen

Dit werd in juni op een speciaal belegde BLV (bijzondere leden-

bekend. We heb-

vergadering) unaniem besloten. Sinds jaar en dag hebben wij als

ben vrijwilligers die regelmatig in beeld

vereniging vooral in de winter te maken met afgelastingen van

zijn en dus letterlijk zichtbaar zijn, maar

trainingen en wedstrijden vanwege de weeromstandigheden.

voetbalvereniging

daarnaast hebben we ook veel vrijwilligers, zo niet nog meer, die dat niet zijn.

Dit is natuurlijk ongewenst en daarom is in 2018 de werkgroep "Gras"

Dat wil niet zeggen dat die minder werk

opgericht om te onderzoeken wat het zou inhouden om een of meerdere

verzetten. Zeker niet! Tot die categorie

velden te ‘upgraden’ om deze situatie te verbeteren. Het afgelopen

behoort ook Arie Peters. Arie is ooit door

jaar is de werkgroep bezig geweest om alternatieven naast elkaar te

Gerrit Wesseldijk (erelid van Witkampers)

leggen, te beoordelen welke velden het beste konden worden aangepakt,

gevraagd of hij niet iets met de computer/

collega-verenigingen te bezoeken om hun ervaringen aan te horen, sche-

website wilde doen, omdat hij daar een

ma's op te zetten zodat elk team ook daadwerkelijk van de nieuwe velden

verleden mee heeft en daar handig mee

kan profiteren, offertes op te vragen en beoordelen, etc. Uiteindelijk

is. Sindsdien werkt hij zeg maar achter de

kwam de werkgroep met het voorstel om de velden 2 en 5 te voorzien van

schermen en dat is dan wel weer letterlijk

een lava/O2 onderlaag. Tevens worden de 16-meter gebieden voorzien

zichtbaar mits je in die gelegenheid bent

van een hybride toplaag en wordt er verlichting, hekwerk en verharding

natuurlijk. Arie is namelijk onze webmas-

rondom veld 2 aangebracht. De zogenaamde lava/O2-velden kunnen in

ter. Hij zorgt ervoor dat de verslagen,

principe een dubbele belasting in speeluren aan ten opzichte van

foto’s, nieuws van allerlei aard, enzovoort

'normale' natuurgrasvelden.

op de website van de Witkampers komen. Wanneer je een mail stuurt naar info@

In het voorjaar van 2020 zullen wij beginnen met het vernieuwen van

witkampers.nl dan zit Arie daarachter

beide velden zodat we het seizoen 2020/2021 in kunnen met een

om deze te verwerken. Hij laat er geen

toekomstbestendige accommodatie.

gras over groeien en verwerkt de verzoeken binnen de kortste keren. Arie is ook

Bij deze willen wij de werkgroep, bestaande uit Roeland van den Berg,

lid van de Sportraad van de gemeente

Mark van Esterik, Bert Haijtink, Peter Hulshof, Marinus Nijenhuis, Rick

Lochem. Arie heeft daar zitting in de

Roekevisch en Jan Schepers ontzettend bedanken voor het gedane

adviesraad en is daarbij onder andere

goede werk!

ondersteunend aan het bestuur. In die rol brengt hij ook regelmatig advies uit aan V.V. Witkampers. Of dat nu iets tekstueel is of een tip om ergens naartoe te gaan: het kan van alles zijn. Kortom het mes snijdt bij Arie aan twee kanten. Daarom vinden wij dat Arie het verdient om in het zonnetje gezet te worden!

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl • Website: www.witkampers.nl


V.V. WITK AMPER S

| 37

VOETBALVERENIGING

Witkampers Sportdag Onbeperkt Sportief Op donderdag 26 september van 10.00 tot 13.00 uur wordt de Sportdag onder de naam Onbeperkt Sportief georganiseerd op de velden van Witkampers. Onze vereniging biedt al enige jaren Speciaal Voetbal aan. In het verlengde hiervan zijn twee begeleiders actief in de werkgroep die deze Sportdag organiseert. Met veel succes (80 deelnemers)

AGENDA

werd dit evenement vorig jaar nieuw leven in geblazen op

25 AUGUSTUS

de velden van de Lochemse Hockeyclub.

Aftrap seizoen 2019-2020

De sportdag is bedoeld om mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt letterlijk in beweging te krijgen. Verder worden deelnemers uitgenodigd die vanwege hun gevorderde leeftijd niet meer makkelijk aan kunnen sluiten bij een sportvereniging. Na een warming up verzorgd door Sportschool Sjàhto kunnen de deelnemers zich

31 AUGUSTUS Jubileumfeest Witkampers 90 jaar! 22 OKTOBER

uitleven bij verschillende takken van sport die worden aangeboden door diverse

Algemene

verenigingen. Het doel is om de deelnemers een dag vol plezier en sportiviteit te

ledenvergadering

bieden, die de gezondheid, sportiviteit en het beweeggedrag van de deelnemers moet bevorderen. Na de sportieve activiteiten wordt de dag om 12.30 uur afgesloten met een gratis lunch!

31 augustus: Jubileumfeest! Op 1 september bestaat V.V. Witkampers 90 jaar en daarom is het op zaterdag 31 augustus feest op het Leussinkpark. Vanaf 10.00 uur ’s ochtends zijn er activiteiten. Dan beginnen de pupillen met een op voetbalgeoriënteerd spelcircuit, met als hoogtepunt een demonstratie van balkunstenaars. ‘s Middags is het de beurt aan de junioren en het speciaal voetbalteam. Aan het eind van de middag is er een event voor alle sponsoren,

en vanaf 20.00 uur barst het eindfeest los met in de grote tent de Trainband en

een speciale act. In de kleine tent maakt DJ Herman het gezellig. Verder is er een

verloting waarin onder andere zes ballonvaarten te winnen zijn! De entree voor

de feestavond is vrij. We nodigen iedereen van harte uit op 31 augustus!


38 |

Directievoering en toezicht; Advisering inrichtingsplannen; Inspectie Beeldkwaliteit Openbare ruimtes; Besteksvoorbereiding terrein aanleg en onderhoud.

www.projectbegeleidingbuitenruimten.nl 06 255 779 09 • gerrit@probebu.nl •

Gerrit Oortgiesen

GEZICHTSBEHANDELINGEN LASH LIFT • WENKBRAUWEN WIMPEREXTENSIONS LICHAAMSBEHANDELINGEN

DANÉ OORTGIESEN BELLEN / WHATSAPP: TEL. 06 36 33 73 48 DOORDANE

Voetreflexbehandelingen en Breuss rugmassage. Aandacht voor jezelf en zeer ontspannen. Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog / Verzorgende IG /Rudolf Breuss masseur Tel. 06 22 18 84 52 • rita@larensevoetwellness.nl • larensevoetwellness

Familie Oortgiesen wensen iedereen een gezellige kermis toe! ZUTPHENSEWEG 13A • 7245 BK LAREN (GLD.)


OVERIGE | 39

Een GRATIS zomaar kaartje! En dat gun ik iedereen! Daarom liggen er nu bij alle afhaalpunten van Laren! Magazine postkaarten (zolang de voorraad strekt). Een ‘Gewoon zomaar een kaartje’! Deze mag u gratis meenemen op een voorwaarde…. dat u hem verstuurt aan iemand. Een broer/zus/moeZoals jullie in het voorwoord van mij hebben kunnen

der/vader/oma/opa/vriendin/vriend/kennis of wie dan

lezen zijn het de kleine dingen die het doen. Met

ook! Gewoon om te laten weten dat je aan ze dacht.

regelmaat ontvang ik een kaartje in mijn brievenbus.

Het kost u maar een postzegeltje en een bezoekje aan

9 van de 10 keer van dezelfde personen. En waarom?

de brievenbus.

Gewoon zomaar! Om te zeggen dat ze trots op mij zijn of aan mij moesten denken. Zo’n ‘ouderwets’ papieren

Dus sturen maar!

kaartje die je bij binnenkomst meteen ziet en waarvan je denkt: “Huh? Wat is dat nou!” En die zo’n glimlach en

P.s. Mocht u nu een kaartje hebben ontvangen en dat

soms zelf een traantje op je gezicht toveren.

met ons willen delen? Hartstikke leuk!

Startschot tweede editie Laornse Dorpskwis tijdens de Larense kermis Vrijdagavond 15 mei 2020 vindt om 19.00 uur de tweede editie van De Laornse Dorpskwis plaats. De inschrijving voor deze tweede editie gaat open op dinsdag 10 september 2019, de dag na de Larense Kermis.

AGENDA 10 SEPTEMBER

Er is tijdens deze editie plek voor maximaal 100

iedereen op om alvast over de teamsamen-

teams en de inschrijfkosten zijn 35 euro per

stelling na te denken vóór de Kermis. Op

team. Ook bij deze editie zal er aansluitend aan

kermismaandag worden namelijk de eerste

de kwisavond een uitslagenavond zijn. Deze

aanwijzingen gegeven. Om 11.30 uur wordt er

staat vooralsnog gepland op vrijdagavond 5 juni

op het terras bij ‘t Langenbaergh belangrijke

2020.

informatie verstrekt en wellicht gebeurt er op dat moment wel meer... Zorg dus dat je dit als

Inschrijving open 15 MEI 2020 • 19:00 uur Tweede editie Laornse Dorpskwis

Startschot op kermismaandag

deelnemer niet mist!

Ondanks dat de inschrijving op dinsdag 10

Inschrijven kan vanaf dinsdag 10 september!

september open gaat, roept de organisatie


40 |

JONG GELRE

DOOR JAN EGGINK

Reünie oud Jong Gelre bestuursleden In Laren heeft eind juli een unieke reünie plaats gevonden van zeven oud Jong Gelre bestuursleden. Maar liefst vijftig jaar later komen zij nog steeds bij elkaar, nadat ze in 1969 samen gingen met het damesbestuur van Jong Gelre. Vijftig jaar geleden was er in Laren zowel

heren te horen moet dit soms wel extreem

een mannenbestuur als een damesbestuur

zijn geweest. De reünie bestond dus op een

van Jong Gelre. Om de krachten samen te

gegeven moment uit zeven heren en hun

bundelen, besloot men toen om met een

zeven partners. Opmerkelijk is dat deze

heuse ‘brulfte’, samen verder te gaan als een

veertien mensen allemaal getuige konden

gemengd bestuur.

zijn van deze gouden gebeurtenis.

Dit huwelijksfeest waarbij de leden van Jong

In mijn correspondentieverleden bij wat nu

Gelre via een ‘brulftenkaarte’ werden

de Stentor is, schreef ik onder andere

uitgenodigd, werd gehouden in hotel Eggink,

verhalen over Jong Gelre in de jaren tachtig

zoals het op de kaart stond, met muziek van

van de vorige eeuw. Het was indrukwekkend

Ben Lansink. Het herenbestuur dat toen

hoeveel die vereniging toen organiseerde. In

bestond uit Henk Hijink (voorzitter), Johan

het juninumer van 2017 van Laren! Magazine

Addink, Wim Hoentjen, Henk Woestenenk,

heb ik daar toen een klein overzicht van

Wim Holstege, Henk Wevers en Teun klein

gegeven. Wanneer de heren echter archief-

Nagelvoort, had bij die samensmelting gelijk

materiaal van vijftig jaar geleden op tafel

een contract opgesteld, Hierin beloofden ze

leggen, word ik er even stil van. "Het begon

elkaar plechtig om een keer per jaar bij elkaar

eerst met algemene dingen zoals cursussen

te komen. De eerste jaren gingen boven-

en lezingen, maar al gauw kwamen daar

genoemde heren alleen op pad naar de

sportonderdelen als atletiek en volleybal

reünie en dan werd er vast niet gespuugd

bij.", laat Teun klein Nagelvoort weten. Teun

in een glas bier meer of minder.

is ervan overtuigd dat Jong Gelre er aan bijdroeg, dat de jongeren zich in de volle

Later kwamen er dames op hun pad en die

breedte konden ontwikkelen. Jong Gelre

pikten het op een gegeven moment niet

vormde volgens de heren de basis van latere

meer dat de kerels alleen gingen. "Och",

sportverenigingen en andere verenigingen

zegt Henk Hijink, "toen werd het met de

zoals Wakker Laorne. Een voorbeeld hiervan

alcoholische consumpties ook wel wat

is de bouw van een zwembad in Laren in 1970.

minder." Aan het gelach van de andere

Henk Wevers zegt: "Hier moest 75.000 gulden op tafel komen."


JONG GELRE | 41

Door diverse inspanningen en acties lukte het

ervan overtuigd dat dit alles wel bevorderlijk is

Jong Gelre om met de Larense bevolking een

geweest voor zijn algemene ontwikkeling.

ton (100.000 gulden) bij elkaar te krijgen. Via een

Een paar voorvallen wil ik nog vermelden uit die

speciale geldmeter werd dit toen bijgehouden in

roemruchte jaren. Zo was er eens een voorlichting

het dorp.

voor de Jong Gelre leden hoe om te gaan met alcohol. Het bestuur had hier weinig van mee

Een ander groots festijn dat werd opgezet in Laren

gekregen, wat die dronken na de voorlichting

was het Jong Gelre Songfestival dat bomvolle

met zijn allen een goed glas bier, waarbij de

zalen trok en de Kermisloop, dat zondags met

gezelligheid hoogtij vierde. Ook was er een

de Larense Kermis honderden deelnemers trok.

kookcursus in de Nijverheidsschool in Lochem,

Ook had Jong Gelre in die jaren een eigen honk:

waarbij de doperwten en eieren door de

De Mölle, dat in de kelder van de Coöperatie

kookruimte vlogen.

(Berkelland) was gehuisvest. We pakken er even een archiefstuk bij uit het seizoen 1966-1967. Er

Wanneer u dit verhaal leest, heeft de reünie

werden dat seizoen maar liefst 6 bijeenkomsten

plaatsgevonden in café De Pot in Markelo.

met onder meer een lezing van Albert Mol, en

Gebruikelijk worden de bijeenkomsten bij het Jong

17 andere activiteiten georganiseerd. Daarbij

Gelre stamcafé van oudsher 't Langenbaergh

vond in 1967 de eerste avondwandel4daagse plaats

gehouden. Eén keer in de vijf jaar gaat men echt

met 350 deelnemers. Dit evenement ging in 1987

een dag uit en dat was dus dit keer Markelo. Henk

ter ziele. "Je was soms wel drie à vier avonden van

Hijink besluit met: "Het is een wonder dat we dit na

huis”, zegt Teun klein Nagelvoort. "Ja gek hé, dat je

vijftig jaar nog steeds met zijn veertienen kunnen

dan geen huiswerk kon maken.”, haakt Henk Hijink

vieren. Het waren prachtige jaren”.

hierop in. Ondanks al die drukte is Henk Wevers

De heren anno 2019 v.l.n.r. achterste rij: Johan Addink, Wim Hoentjen,

Foto uit 1968/1969 v.l.n.r. Teun Klein Nagelvoort, Wim Hoentjen, Henk Woestenenk,

Wim Holstege en Henk Wevers. Voorste rij: Henk Woestenenk, Henk

Henk Hijink, Johan Addink, Henk Wevers en Wim Holstege.

Hijink en Teun Klein Nagelvoort.


42 |

InterneKracht versterkt Praktisch Leiderschap binnen ambitieuze organisaties

Wil je ook resultaten zoals: •

meer plezier in je vak;

sterkere samenwerking;

duurzaam resultaat?

“Doe en versterk wat werkt: positief praktisch duurzaam”

Informeer naar een vrijblijvende verkenning!

Lenny Hiddink-Kleinherenbrink Tel. 06 21 88 08 12 Lenny@InterneKracht.nu www.InterneKracht.nu

InterneKracht_Adv_2019-1.indd 1

26-07-19 08:08

• • • • •

Kobus Timmerwerk & Kozijnen Norbert Kobus, Laren Gld info@kobus-timmerwerk.nl Tel. 06 11 43 86 12

Kozijnen Overkappingen Meubels Klein timmerwerk Sanitair

• • • • • •

SOLEXTOCHT SPELSHOWS CRUISER TANDEM KLEIDUIVEN SCHIETEN TUK TUK RIJDEN In Laren KANOVAREN

is altijd wat te doen!


'T L AERVELD | 43

Open Jeugdtoernooi Het zit er weer op! Zeer voldaan kunnen we terugkijken op het Open Jeugdtoernooi dat door de Jeugdcommissie voor het eerst is georganiseerd. Trainer Tom heeft zich behoorlijk ingezet om de hele organisatie rondom de inschrijvingen rond te krijgen.

Met 63 deelnemers en geen enkele

Products uit Laren. De jeugdcommissie

afmelding zijn onze verwachtingen

is ontzettend blij met deze bijdrage en

overtroffen. Elke dag stonden de banen

heeft zo veel kinderen blij kunnen maken.

vol en genoten kinderen, ouders, opa’s

Zij kijkt zeer tevreden terug en staat nu al

en oma’s van de sportieve prestaties van

te popelen om het volgend jaar weer te

soms toch wel hele kleine kinderen. Wat

organiseren.

een enthousiasme en inzet en vooral het plezier in het spel viel op. De sfeer was

Buurttennis

fantastisch en de sportieve instelling

In de weekenden van 17/18 augustus en

bijzonder opvallend. De weergoden waren

14/15 september organiseert het Laerveld

ons goed gezind en op twee kleine buitjes

het buurttennis. Buurten van Laren en

na, hebben we een week met veel zon

Lochem strijden dan op het tennispark

achter de rug.

tegen elkaar. Dit buurttennis wordt al

AGENDA 23-25 AUGUSTUS

jarenlang georganiseerd. Met het Er deden veertien verschillende

buurttennis willen we zoveel mogelijk

verenigingen mee en zelfs helemaal uit

tennisleden op de baan krijgen, alswel

Bemmel was er animo voor het toernooitje

leden die niet zo vaak op de baan komen

in ons mooie Laren. Alle deelnemers

weer eens aan het tennissen krijgen,

hebben een leuk blauw tasje gekregen

alsook de onderlinge kennismaking

met daarin wat gesponsorde artikelen.

vernieuwen of versterken. Door in de

Tevens heeft elke speler een waardebon

opzet vernieuwingen door te voeren blijft

Dorpenclass:

ontvangen voor een lekker ijsje dat

het leuk en spannend om mee te doen.

Almen, Epse,

juichend in ontvangst werd genomen.

Daarom tennissers: geef je op bij de

Dit alles werd gesponsord door Berkel-B

buurtcontactpersoon en doe mee!

Clubkampioenschappen 28 AUGUSTUS

Toss & Prestatie 30 AUGUSTUS

Harfsen en Laren

uit Lochem, JWS uit Raalte en Safety

11 OF 18 SEPTEMBER

Ladiesday 14-15 SEPTEMBER

Buurttennis

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 200 • Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl • Tennisleraar: Tom Klein Luchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


Rust, Ruimte & Natuur...

L E

E N G G I E E L E 44 |

de ingrediënten om te ontspannen op Camping de Vrolijk.

meer informatie: www.campingdevrolijk.nl of bel 0573-40 19 41 Tot ziens op de Vrolijk - Familie Reurslag

MET ACCENT OP EEN KRACHTIGE EN PRAKTISCHE AANPAK VAN JURIDISCHE KWESTIES

FIJNE KARMSE

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Vrolijk.indd 1

24-07-17 10:52

ARBEIDSRECHT INCASSO

HIPPISCH RECHT

VAN

Zutphenseweg 14, Laren GLD Tel. 06 301 57 570

LE NIE ADVOCATUUR MEGGELEN

info@wansink-aardappelen.nl www.wansink-aardappelen.nl Facebook: Wansink-Aardappelen

vanmeggelenadvocatuur.nl

A

8_Wansink_Advertentie_LM_NR10_v01.indd 1

31-07-18 13:09

www.verkeersschoolvoskamp.nl 0575-543044

Van Andel

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Bruins.indd 1

administratieve dienstverlening wenst iedereen een hele gezellige kermis!

Broekdijk 16

7245 RP

Laren Gld

www.ageethvanandel.com

24-07-17 10:47

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

Tel.: 0573 - 40 10 75 Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 408620 86 Fax: 0573 - 40-20 E-mail: Lavarko@hetnet.nl E-mail: Lavarko@hetnet.nl

VEEL PLEZIER OP DE

VEEL PLEZIER OP DE LARENSE KERMIS! LARENSE KERMIS!


L AREN & ORANJE

| 45

Laren & Oranje December 2019

In 2019 en 2020 herdenken we

Informatiekrant

landelijk het beĂŤindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk

Februari 2020 1 februari: Toneelvoorstellingen in samenwerking met OCH. 9 februari: Playbackshow bij

zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe

Stegeman voor de Larense

generaties.

basisschoolkinderen.

Ook Laren en Oranje is met een aantal voorbereidingen begonnen om

15 februari: Poppenkast-

samen met alle bewoners in Laren het leven in vrijheid bewust te vieren

voorstelling voor de Larense

en te herdenken. Als verbindend element hebben we gekozen voor

peuters/kleuters.

de rood, wit en blauwe vlaggenlijn die we alvast met een aantal super enthousiaste Vrienden van Laren Vrij verbonden hebben, zo willen we

April 2020

ervoor zorgen dat deze vlaggenlijn straks op 5 en 6 april

5 april: Muzikaal spektakel.

2020 (de dagen dat Laren 75 jaar geleden werd bevrijd)

De zaal van Witkamp bouwen

door heel Laren hangt.

we om tot de grootste kroeg van de Achterhoek voor:

In december zullen wij hier middels een huis-aan-huiskrant meer over

VRIENDEN VAN LAREN LIVE!

vertellen. Tevens stellen we u dan de organisatie 'Vrienden van Laren Vrij' per evenement aan u voor. Naast de krant zal er ook een toneelvoorstel-

6 april: Muzikale middag voor

ling, playbackshow en poppenkastvoorstelling zijn. En in april gaan de

senioren bij Witkamp.

voetjes van de vloer tijdens 'De vrienden van Laren live' of tijdens de muzikale middag! Ook zal er, in samenwerking met alle kernen, een

Mei 2020

speciale fietstocht worden georganiseerd. Deze datum volgt nog.

4 mei: Herdenkingsdienst en

De route zal u langs punten leiden die belangrijk zijn geweest tijdens

de landelijke herdenking bij het

de oorlog. Op deze punten krijgt u informatie in beeld en geluid.

monument.

Met de KickBike door Harfsen Op zondag 22 september om 12.00 uur

Weer aangekomen bij Dorpshuus

het winnende team naar huis met de

kun je met een KickBike de uitdaging

Hoeflo kunnen de deelnemers de benen

wisselbeker. Ook wordt er een prijs

aangaan om hilarische opdrachten over

losschudden en een hapje eten. Met

uitgereikt voor het “Best Dressed

een 6 kilometer lang parcours zo goed of

livemuziek wordt de middag gezellig

Team".

snel mogelijk uit te voeren.

afgesloten.

De wedstrijd start bij Dorpshuus Hoeflo

Uiteraard zijn ook mensen die niet mee

in Harfsen. De route komt langs diverse

hebben gedaan welkom om een

sportverenigingen, waarbij je als groep

drankje te komen drinken. Aan

hilarische sport- en/of spelopdrachten

het einde van de middag vindt

uitvoert.

de prijsuitreiking plaats en gaat

Meer info en opgeven: www.hoeflo.nl/ step-in-harfsen/


46 |

ADVERTORIAL

Van Ovii Ontwerp naar Ovii... ‘Ik heb een ontwerp nodig. Kun je me helpen om mijn product in de markt te zetten? We willen graag een compleet nieuwe huisstijl.’ Het zijn zomaar wat vragen die bij Ingri Imenkamp en Marieke Roeke van Ovii dagelijkse voorbij komen.

En ja, ze kennen toevallig wel een bedrijf dat op

wat we het allerleukst vinden om te doen en dat

al die vragen antwoord kan geven. Want bij Ovii

is klanten blij maken. En of dat nou een grote

doen ze het allemaal!

of een kleine klus is, dat maakt ons niet uit. We starten iedere klus vol enthousiasme.”

‘Op onze plek in het midden van Laren’ Zo’n elf jaar geleden begonnen op de

Volop uitdagingen in creatieve wereld

schuurzolder van haar ouders en

Marieke begon anderhalf jaar geleden bij Ovii en

na vele verhuizingen is Ovii aan

is inmiddels een bekend gezicht voor de meeste

de Dorpstraat 5 in Laren beland.

klanten. Ze is 26 jaar en komt uit Heeten. “Via

Een heerlijke ruime plek in het

via ben ik bij Ingri en dus Ovii terechtgekomen. Ik

hart van Laren.

was op zoek naar een kleinschalig bedrijf, waarin ik mijn creativiteit kwijt kan. Hier zit ik volledig

Ingri ingri@ovii.nl

‘Blije klanten, daar worden we blij van’ “Wat we doen? Creatieve marketing, communicatie, vormgeving en nog veel meer”, vertelt Ingri. “Ik ben

op mijn plek. ’s Ochtends nog niet weten wat ik die dag ga doen; daar word ik heel gelukkig van. Want juist die afwisseling tussen grote en kleine projecten maakt mijn werk zo uitdagend. Naast mijn werk ros ik de ballen over het net tijdens een

dit bedrijf gestart onder de

potje volleybal en ga ik graag op pad met mijn

naam Ovii Ontwerp. Door de

fotocamera. Want vastleggen wat je ziet; dat

jaren heen kreeg ik steeds meer

vind ik prachtig om te doen. Dat doe ik graag als

vragen, buiten de ontwerp-

ik op reis ga, dit jaar naar Canada. "

verzoeken om. Of ik bijvoorbeeld Marieke marieke@ovii.nl

een product in de markt kon zetten, een nieuwe communicatiestrategie wilde

‘Een idee, ambitie of plan? Wij gaan er mee aan de slag!’

bedenken of een event wilde organiseren. Het

“Ons vakgebied wordt steeds breder”, legt Ingri

antwoord was volmondig ‘JA’. Maar daar had ik

uit. “Zo kregen we vorig jaar de vraag of we een

wel iemand bij nodig. In Marieke heb ik een heel

groot event wilden organiseren. Inclusief

goede collega gevonden. Samen blijven we ons

vervoer, catering en alles wat je maar kunt

ontwikkelen en onze kennis verbreden in dat

bedenken. Het was voor die klant enorm fijn dat


ADVERTORIAL | 47

communicatieafdeling van het bedrijf zijn”, vertelt Ingri. “Bij dit soort ‘full-service’ opdrachten werkt het prettig dat onze lijnen kort zijn en dat we snel kunnen handelen”, vult Marieke aan. “Natuurlijk maken wij een plan en hebben wij een strategische onderbouwing voor de keuzes die wij maken. Maar wij zijn meer van het ‘anpakken’ dan van het oneindig lange plannen maken! Vaak moet je gewoon iets proberen en zien of het wel of niet wij vanuit onze helikopterview een

werkt.”

gestructureerd plan maakten. Een andere opdracht was bijvoorbeeld het maken van een

‘Loop eens bij ons binnen’

bedrijfsmagazine. Want ondanks de grote online

“Eigenlijk zijn wij niet in een hokje te plaatsen.

wereld, is daar nog veel vraag naar. Een fysiek

We zijn geen reclamebureau en geen ontwerp-

blad ergens kunnen achterlaten, is nog steeds

bureau. Wij zijn gewoon Ovii en daar zijn we trots

erg waardevol. We pakken graag het complete

op. Loop gewoon eens bij ons binnen aan de

proces rond een bedrijfsmagazine op. Dus van het

Dorpsstraat 5. We laten je graag vol enthousiasme

allereerste idee, acquisitie voor de advertenties

ons nieuwe kantoor zien!”

in het blad tot aan de vormgeving. Van A tot Z de controle; dat is één van onze sterke punten. Het is ook vooral fijn om resultaat te zien bij tevreden klanten.”

Bezoekadres Dorpsstraat 5, Laren Gld.

Full-service “We krijgen ook steeds vaker de vraag of we de

Bel, mail of app

volledige marketing/communicatie van een bedrijf

Tel. 06 16 46 55 33

op ons kunnen nemen. Dus eigenlijk alsof we de

info@ovii.nl www.ovii.nl


48 |

Magazine_NR14_Adv_BaderieKraus.indd 1

26-07-19 07:34

Heeft u iets te vieren?

Dan zorgen wij voor heerlijk schepijs!

Tel. 0573 - 400 410 info@mariekekokmakelaardij.nl www.mariekekokmakelaardij.nl

Magazine_NR14_Adv_MariekeKok.indd 1

Tevens verhuur van: • (Sta)tafels en stoelen • Bestek, kopjes en borden • Warmhoudbak • Grote koelkast

Eggink’s Catering Tel. 06 10 55 02 20

26-07-19 07:41 Laren!Magazine_NR8_Advertentie1/8_Eggink.indd 1

08-02-18 07:5

Persoonlijke en professionele begeleiding Studiecoaching

MatriXcoaching

Huiswerkbegeleiding+, leren leren, bijles, examentraining en scriptiebegeleiding.

Oplossen van concentratieproblemen, angsten, trauma’s en informatieverwerkingsproblemen. Voor jong en oud!

Berlinda Heilersig

Laren

06 4383 5353

www.heilersigstudiecoaching.nl Laren!Magazine_NR14_Adv_RichardBuiting.indd 1

26-07-19 07:3

Irma Nijland • Gezichtsbehandelingen • Deelbehandelingen • Henna brows • Massages • Gellak

Tel. 06 14 65 17 78 Adres salon: De Bakkerij 15, Laren Gld huidenbeautysalon-irma.nl f: huidenbeautysalonirma


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN | 49

Herdenken en ontmoeten op Lichtjesavond Laorne Zondagavond 3 november 2019 vindt op de

toepasselijke

Algemene begraafplaats de vijfde Lichtjesavond

liederen ten

Laorne plaats. Iedereen is tussen 17:00 en 18:30

gehore. Voor

uur van harte welkom om overledenen te

alle bezoekers

herdenken of om anderen bij te staan die iemand

is er gratis koffie

hebben verloren aan de dood. Ieder kan dit op zijn

of thee. De Lichtjes-

of haar manier doen met ruimte voor ontmoeting

avond wordt dit jaar voor

en stilte. De hoofdpaden van de begraafplaats

de vijfde keer georganiseerd door de Stichting

worden sfeervol verlicht met lantaarns. Bij de

Lichtjesavond Laorne in samenwerking met een

entree aan de Dennenweg ontvangen de

groep van ruim 50 vrijwilligers die verschillende

bezoekers een lichtje dat op een graf of een

taken en verantwoordelijkheden hebben. Om

centraal punt geplaatst kan worden. Daarnaast

de Lichtjesavond financieel rond te krijgen is

zijn er gedenktakken, waar kaartjes, geschreven

de stichting afhankelijk van donateurs en

door de bezoekers, opgehangen worden.

sponsoren.

Op verschillende plaatsen op de begraafplaats

Voor meer informatie:

dragen Larenaren een zelf gekozen of zelf-

facebook.com/lichtjesavondlaorne en

geschreven gedicht voor. Een zangkoortje

larengelderland.nl

onder leiding van Ilse van der Velden, brengt

Wandel Dorp Laren houdt een winterwandeltocht Na twee succesvolle Larense avondvierdaagses,

In de directe omgeving, op het

heeft de stichting Wandel Dorp Laren nu ook

terrein van de Larense Onder-

een winter wandeltocht op de agenda gezet.

nemersvereniging kan er worden

Deze tocht is op zondag 3 november en zal

geparkeerd. Tijdens de wandeltochten zijn

waarschijnlijk door Verwolde en de buurtschap

er pauzes ingelast waar de inwendige mens

Exel gaan. Er kan meegedaan worden aan de

gesterkt kan worden. Mensen die lid zijn van de

afstanden 5, 10, 15 en 20 kilometer. Start en finish

Koninklijke Nederlandse Wandel Bond krijgen een

van de tochten is bij de Sint Steffenmanege aan

euro korting bij de inschrijving. Meer nieuws is te

de Verwoldseweg in Laren.

zijner tijd te verkrijgen op de website van Wandel Dorp Laren.


50 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda

>> 14 SEPTEMBER

>> 4 OKTOBER

Teamspringen

Jongdierenkeuring

De leukste activiteiten, evenementen en

Locatie: Meiden van

Aanvang: 19:00 uur

Haarman

Locatie: Tuincentrum

toernooien van augustus tot begin december!

Aug

Sep

>> 23-25 AUGUSTUS

>> 6 SEPTEMBER

Clubkampioen-

Larense Kermis Anjagersbal

schappen Locatie: 't Laerveld

>> 24 AUGUSTUS Ophalen oud papier Muziekvereniging Apollo

>> 28 AUGUSTUS Toss & Prestatie Locatie: 't Laerveld

Locatie: 't Langenbaergh Start: vanaf 17:00 uur

>> 6 SEPTEMBER

>> 14-15

>> 10 SEPTEMBER Larense Kermis Verkleedwedstrijd Locatie: Dorpsstraat Start: vanaf 10:00 uur

>> 4 OKTOBER

Buurttennis

Kaartverkoop

Locatie: 't Laerveld

jubileumconcert

>> 21 SEPTEMBER

Aanvang: 19:00 uur

S en VA-proef en Bixie

Locatie: Braninkhal

en Kids

daarna bij Plus Beuzel

Locatie: Meiden van Haarman

>> 6 OKTOBER Voorstelling: De

Bixie en Kids + F proef

Weg

Locatie: Meiden van

Locatie: Kulturhus

Haarman

Aanvang: 14:30 uur

>> 8 SEPTEMBER >> 10 SEPTEMBER

>> 29 & 30 AUGUSTUS Houtdorp Laren

Locatie: Witkamp

Laornse

Locatie: Leussinkbad

Laren en Dorpsstraat

Dorpskwis open

Start: vanaf 15:00 uur

delaornsedorpskwis.nl

Inschrijving De

>> 30 AUGUSTUS Dorpenclass: Almen, Epse, Harfsen en Laren

>> 11 SEPTEMBER

Locatie: 't Laerveld

Ouderavond v.v. Forza

>> 9 SEPTEMBER >> 31 AUGUSTUS

Locatie: Dorpsstraat,

>> 11 OF 18

Jubileumfeest

Laren Gld.

SEPTEMBER

Witkampers 90

Start: vanaf 10:00 uur

Ladiesday

jaar!

Locatie: 't Laerveld

>> 10 SEPTEMBER Larense Kermis Anjagersontbijt Locatie: Dorpsstraat Start: vanaf 10:00 uur

>> 21 SEPTEMBER

>> 11 OKTOBER

Landelijke Jeugd-

Voorverkoop AEV:

kleindierenshow

Café René

Locatie:

Locatie: De Mölle

St. Steffenmanege

Tijd: van 19:00 tot

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

21:00 uur

Gratis entree

>> 5 OKTOBER >> 24 SEPTEMBER

Bixie en Kids

Mini-Maxi toernooi

Locatie: Meiden van

Locatie: 't Laerveld

Haarman

>> 26 SEPTEMBER

>> 19 OKTOBER

Onbeperkt sportief

Jubileumconcert

Aanvang: 10:00 uur

De Lofstem

Locatie: Leussinkpark

Aanvang: 13:00 uur Locatie: Kulturhus

Löp wah lös

Locatie: Leussinkpark

SEPTEMBER

Apollo

Larense Kermis Jeugdmiddag + Kinderverkleedwedstrijd

Aanvang: 20:00 uur

Haneveld

>> 14 SEPTEMBER Kalveropfokwedstrijd Locatie: Evenemententerrein

>> 28 SEPTEMBER Ophalen oud papier

>> 19 OKTOBER

Muziekvereniging

Bixie en Kids

Apollo

Locatie: Meiden van Haarman

Okt

>> 20 OKTOBER

>> 2& 5 OKTOBER

boerenkooltocht

Herfsttinten-

Vriendjes- en

Start: Witkamp Laren

vriendinnetjesdag

Tijd: Tussen 10:00 tot

Locatie: 't Laerveld

13:00 uur


ALGEMENE AGENDA | 51

6, 7, 8 en 9 september: Larense Kermis >> 20 OKTOBER

>> 3 NOVEMBER

>> 23 NOVEMBER

Deo Gratias medewerking

Lichtjesavond Laorne

Sinterklaasintocht Laren

aan de kerkdienst.

Locatie: Algemene

Locatie: Kulturhus

>> 20 OKTOBER

begraafplaats

Tripalon

Aanvang: tussen 17:00 uur

>> 23 NOVEMBER

Locatie: Meiden van

en 18:00 uur

Ophalen oud papier

Haarman

>> 22 OKTOBER Algemene Ledenvergadering Witkampers

Muziekvereniging

>> 8-10 NOVEMBER Kleindierenshow voor Pels&Pluim-leden

>> 26 NOVEMBER

Locatie :Stegeman Laren

Pepernotentoernooi

Locatie: Leussinkpark

>> 21-23 OKTOBER

Apollo

Locatie: 't Laerveld

>> 9 NOVEMBER F-Proef en Bixie en Kids

>> 27 NOVEMBER

Dagjes Ponykamp

Locatie: Meiden van

Sinterklaasmiddag op de

Locatie: Meiden van

Haarman

manege

Haarman

Locatie: Meiden van Haarman

>> 26 OKTOBER Ophalen oud papier Muziekvereniging Apollo

Nov

>> 15 NOVEMBER Gelders Opera- en Operette Gezelschap

Dec

Aanvang:20:00 uur

>> 7 DECEMBER

Locatie: Kulturhus

F-proef Locatie: Meiden van

>> 1, 2, 8 EN 9 NOVEMBER

>> 16 NOVEMBER

Voorstelling AEV:

ATB avondtoertocht

Café René

Start:Bennie Brummelman

>> 14 DECEMBER

Locatie: De Mölle

Oude Deventerweg 6

S en VA-proef

Tijd: Tussen 18:00 tot 20:00

Locatie: Meiden van

uur

Haarman

>> 17 NOVEMBER

>> 14 DECEMBER

Jubileumconcert Apollo

Brookduo

Aanvang: 13:00 uur

Aanvang:14:00 uur

Locatie: Braninkhal

en 20:00 uur

>> 1 & 2 NOVEMBER BullRock 10 jaar jubileum Locatie: Dorpsstraat

>> 3 NOVEMBER

Haarman

Locatie: Kulturhus

>> 23 NOVEMBER S en VA-proef en Bixie en Kids

Wandeldorp Laren

Locatie: Meiden van

Start: St. Steffenmanege

Haarman

2x ballonvaart t.w.v. € 320,winnen? Maak je naast jezelf nog één iemand Anjager? Dan maak je kans op een twee ballonvaarten t.w.v. € 320,-!

LEES ER MEER OVER IN DE KERMISSPECIAL De ballonvaart wordt mede mogelijk gemaakt door:


52 | BULLROCK

10-jaar Bullrock = twee dagen feest! Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november wordt het 10-jarig jubileum van de Bullrockers groots gevierd. Vier dagen lang wordt de Dorpsstraat afgesloten, komt er een grote tent bij Stegeman en... op vrijdagavond zal Radio 2 live in Laren uitzenden! Het programma: vrijdagavond live op NPO radio 2

uitzending te volgen. “We hebben elk uur een ander

Op vrijdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur wordt er

thema. Voor elk thema maken we allemaal een mu-

live op NPO Radio 2 het programma “Vinyl Friday”

zieklijst en deze voegen we samen tot een compleet

van radio DJ Wouter van der Goes uit-

radio-programma.”, vertelt André Eggink. “Ook

gezonden. “Een mobiele radiostudio wordt

komen er diverse oude bekenden langs: gast DJ’s die

bij onze tent gezet. Wouter maakt dan live

in de afgelopen 10 jaar bij ons gedraaid hebben.”, vult

zijn radio-uitzending vanuit Laren!”, vertelt

Christiaan Slot aan. “Ook kan het publiek favoriete

Gerard Eggink, één van de leden van Bull-

nummers insturen. Hiervoor wordt een top 20

rock. “Hij draait dan heerlijk vinylplaten.

samengesteld.

En misschien draait hij ook wel één van jouw favorieten! Houd onze Facebook

Livin’ BOOOM – Muse & Queen coverband

en website www.bullrock.nl in de gaten,

Aan het einde van de middag, rond 16:30, wordt

want Wouter gaat een aantal platen van bezoekers

het feest afgetrapt met Livin’ BOOOM! “Ja, Livin

draaien. Hiervoor moet je je wel van tevoren

'BOOOM!' en geen Livin’ Room. Het verschil? Deze

aanmelden.”, vertelt Gerrit-Jan Dijkerman. Na afloop

keer spelen de heren van Livin' Room niet akoestisch

van de uitzending blijft Wouter nog even hangen om

maar vol elektrisch. Daarnaast zijn er wederom weer

de rest van de avond te voorzien van een muzikale

diverse gastoptredens van muzikanten uit andere

omlijsting. Een perfecte gelegenheid voor een extra

bands! Er komen vele bekende gezichten langs! Eén

lange vrijdagmiddagborrel dus!

groot feest tot een uur of 20:00. Daarna is het tijd voor Nederlands beste Muse Coverband: Musest.

Bullrock live op de ether

The Dutch Queen Tributeband: Miracle sluit het feest

Op zaterdag starten de jongens vanaf een uur of

af in stijl. Geen plaksnor, geen gekke pakjes, maar

10:00 met datgene waar het allemaal mee begon:

gewoon een knettergoeie Queen coverband!

een live radio-uitzending vanuit de studio aan de Dorpsstraat. Op diverse regionale omroepen,

De tent is dit jaar groter dan normaal. Ook is er

waaronder Achterhoek FM en Radio Ideaal is de

rondom de tent van alles te beleven. Voor de inwendige mens wordt uiteraard ook goed gezorgd. Ook voor de kinderen is er genoeg te doen. De tent wordt aangekleed in huiskamerstijl. Maar uiteindelijk draait het hele weekend om muziek en gezelligheid!


BULLROCK | 53

De oprichting van Bullrock “Het begon voor ons tien jaar geleden met een piratenzender. In samenwerking met MOL FM maakten we elk jaar op een andere plek een live uitzending. Ieder jaar kregen we weer meer publiek tijdens onze uitzending. Op een gegeven moment sloten we de avond af met livemuziek.”, vertelt André. Het team van Bullrock bestaat uit een vriendengroep van 10 mannen die elkaar al van vroeger uit kennen. “Inmiddels is alles wat we doen legaal en willen we een gezellig feest organiseren waar we iedereen van onze favoriete muziek kunnen laten genieten.”, vertelt Christiaan Slot.


54 |

ONDERWEG IN GESPREK MET EEN POTENTIËLE KLANT? Maak op je telefoon de notitie en je collega kan direct de offerte uitwerken. Het gebruik van je e-mail, agenda en bestanden altijd bij de hand met de professionele oplossing van Office 365.

Per maand vanaf

€ 4,10 T: 0573 46 08 19

excl. BTW

bedrijven • particulieren • scholen

Magazine_NR10_Advertenties1/4_DieComputer.indd 1

31-07-18 13:02

Zorggroep Sint Maarten helpt met name ouderen om de kwaliteit van leven te behouden of

Nieuwe collega’s gevraagd

te verbeteren. Dat doen wij door alle zorg te leveren die een mens nodig heeft. Thuiszorg Gudula werkt vanuit

Wil jij werken in een collegiaal, gezellig en kleinschalig thuiszorgteam en beschik je over een verzorgende IG diploma? Dan komen wij graag in contact met jou!

0573 - 25 66 55 Kijk voor actuele vacatures op: www.zorggroepsintmaarten.nl/vacatures

kleinschalige teams, zodat de cliënt niet steeds nieuwe gezichten ziet. Bovendien heeft de cliënt een vast aanspreekpunt in de persoon van een wijkverpleegkundige, die alle zaken mét en vóór de cliënt regelt.

deel je leven


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

| 55

Badmintonclub Laren blijft zich ontwikkelen Badmintonclub Laren heeft een aantal enthousiaste leden en blijft, mede dankzij deze actieve leden, gestaag doorgroeien. Op 25 juni was de laatste speelavond van het seizoen 2018 - 2019. Dit seizoen werd met een borrel en nieuwe afspraken afgesloten. De badmintonclub heeft een aantal nieuwe leden,

De trainingen worden op dinsdag 3 september om

er zijn zelfs twee jeugdleden. Mede daarom is tijdens

20.00 uur weer opgestart. Iedereen is van harte

de laatste speelavond van vorig seizoen afgesproken

welkom om een keertje mee te komen spelen. Je

dat er iets meer aandacht aan het spel van de

mag drie keer gratis meespelen om uit te proberen.

nieuwe leden gegeven zal worden. Dit wordt gedaan

Hiervoor zijn een aantal rackets van de vereniging

door iedere speelavond een half uurtje “les” te gaan

aanwezig.

geven. Vier ervaren spelers worden hiervoor benaderd en zullen dit bij tourbeurt invullen.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: september 1981 • Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16 Contributie: € 9,- per maand (In verband met de zomervakantie betaal je in de maand augustus geen contributie.) • Contact: bcllaren@outlook.com • Facebook: bcllaren

Speel-o-theek "de Speella" De speelgoedbeurs

Openingstijden

Het duurt nog wel even een paar maandjes maar dan

Speel-o-theek de Speella heeft vanaf 2 september 2019

is het weer zover. Zet het alvast in uw agenda! Op 8 en 9

andere openingstijden:

november organiseert de Speella weer de speelgoedbeurs. Verdere informatie volgt nog. Houd onze website en

Woensdag: 08:45 uur tot 09:45 uur

facebookpagina in de gaten.

Donderdag: 18:30 uur tot 19:30 uur Vrijdag: 08:45 uur tot 09:45 uur

E-mail: sotdespeella@versatel.nl • Tel.: 06 - 21 48 89 77

(bereikbaar tijdens openingstijden)

Facebook: speelotheekdespeellalaren HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1992 • Locatie: Kidshuus, Verwoldseweg 12A • Contact: sotdespeella@versatel.nl Website: www.sotdespeella.jouwweb.nl • Facebook: speelotheek.despeellalaren


56 | ADVERTORIAL

Sinds eind 2015 staat midden in het dorp, achter de oude melkfabriek, zorgcomplex ’t Talma. ’t Talma biedt een veilige woonplek aan mensen met en psychogeriatrische (dementie) of somatische (lichamelijke) aandoening. Zij hebben vier groepswoningen, elke groepswoning biedt plek aan zes bewoners. Elke bewoner heeft zijn of haar eigen appartement en beschikt over een eigen badkamer met toilet. Elke groepswoning heeft een gezamenlijke woonkamer en keuken. ‘t Talma is een onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week een woonbegeleider aanwezig. In de veilige, huiselijke sfeer wordt begeleiding en zorg geboden waar nodig.

STICHTING

ZORGCOMBINATIE


ADVERTORIAL | 57

Maud bakt voor de bewoners van ‘t Talma Ongeveer een jaar doet Maud Oosting-Meijers nu vrijwilligerswerk bij ’t Talma in Laren. Om de week komt ze op donderdag langs om voor de bewoners wat lekkers voor bij de koffie te maken. “Thuis zitten is niks voor mij”

“Dat is het mooie aan dit vrijwilligerswerk en daar doe je

Maud Oosting-Meijers is oorspronkelijk Limburgse en

het ook voor. Bij veel mensen roept geur een bepaalde

leerde daar ook haar man Harm Oosting, oorspronkelijk

herinnering op. In de loop der tijd heb ik wel een band

Zutphenees, kennen. Samen trokken ze terug naar de

opgebouwd met de bewoners. Niet iedereen herkent je

Achterhoek en kwamen terecht in Medler bij Vorden. Ze

direct, maar zodra je in de keuken staat en gaat bakken

kregen een zoon en een dochter en zijn inmiddels één

is er zeker herkenning. Ik vind het erg leuk en dankbaar

keer opa en oma en de tweede is op komst. “Ik kom uit

werk om te doen.”, vertelt Maud.

een echt horecanest. Mijn moeder heeft nog steeds een horecabedrijf in Limburg.”, vertelt Maud. “Ik heb een tijd

Vrijwilligers zijn onmisbaar

lang voor mijn man gezorgd, die ernstig ziek was. Toen

Er zijn een aantal vrijwilligers die de bewoners wat extra

hij opknapte en langzaam zijn leven weer oppakte, wilde

aandacht geven. Dit zit vaak in de kleine dingen: even

ik ook wat gaan doen. Thuis zitten was niks voor mij.”,

koffiedrinken met iemand, een rondje om het gebouw

vertelt Maud.

lopen, boodschappen doen bij Beuzel: mensen worden blij van deze kleine activiteiten. Dat kan een bewoner al

Grote passie: koken en bakken

een grote glimlach bezorgen. De vrijwilligers worden per

“De moeder van mijn buurvrouw woont in ’t Talma.

woning ingepland.

Samen met mijn buurvrouw ging ik er wel eens koffiedrinken en zo kwam ik in aanraking met het zorgcomplex

Vrijwilligers gezocht

en de bewoners. Ik heb toen gevraagd of ze nog vrij-

Momenteel zijn er zo’n 10 vrijwilligers, maar ’t Talma is

willigers zochten en daar waren ze erg blij mee.” Maud

nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ze zoeken

kon haar grote hobby koken en bakken inzetten in één

vrijwilligers voor van alles en nog wat: samen koken, het

van de groepswoningen in ‘t Talma. Om de week komt ze

bezoeken van de weekmarkt, het doen van ‘mannen-

op donderdagmiddag in Laren om wat lekkers te maken

dingen’ en het opzetten en onderhouden van een

voor bij de koffie voor de bewoners.

moestuin of misschien heb jij zelf wel een idee voor een leuke activiteit.

Dankbaar werk “Ik heb totaal geen achtergrond en dus geen ervaring in

Dus wil jij graag wat betekenen voor de oudere

de zorg. In het begin was het voor mij wel zoeken hoe ik

bewoners van ’t Talma? Jouw aandacht en ge-

met de bewoners om moest gaan. Maar dat leer je met

zelligheid kan een groot verschil maken. Neem

de tijd wel.”, vertelt Maud. “Veel bewoners zijn ’s avonds

dan contact op via welzijn.talma@szmk.nl.

alweer vergeten dat je er was, maar de emotie, geur en beleving doet in het moment veel met ze.”


58 |

WENST U VEEL PLEZIER EN VERTIER OP DE LARENSE KERMIS! Adres:

Blokhutten & (Hoek)tuinhuizen Paviljoens & Prielen Garages, Carports & Veranda’s Tuinkantoor & Recreatie Kapschuren Tuinkassen

Europa’s grootste blokhutten- en tuinhuizen showroom

Rossweg 1 7245 NJ Laren Gld

Tel.:

0573 401 572

E-mail:

info@hissinkbouw.nl

Zonnehorst 11, Zutphen Tel. 0575 - 200 200 Tel. 0575 - 200 200

WWW.HISSINKBOUW.NL

info@blokhutwinkel.nl

sporten in een Gemoedelijke achterhoekse sfeer

Magazine_NR6_Advertenties1/4_Hissink.indd 1

Laren!Magazine_NR10_Advertenties1/4_Blokhutwinkel.indd 1 27-07-17 16:09

nog even de laatste kilo’s voor de kermis eraf sporten? + + + + +

Persoonlijke en goede begeleiding resultaatgericht trainen (individueel of in een groep) dOELEN HALEN RESULTAATmetingEN voedingsadvies

iets voor jou? Schrijf je dan nu in! meer informatie: Www.sjahto.nl

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66

02-08-18 13:0


KERKKOOR DEO GRATIAS

| 59

Kerkkoor

Deo Gratias heeft nieuwe dirigent Nadat Deo Gratias 36 jaar geleden als ‘jongerenkoor van de kerk’ werd opgericht, is het nu een koor voor alle leeftijden. Deo Gratias is een koor, dat streeft naar een hoge

proefdirectie meenam in de muziek, alle vertrouwen

kwaliteit, maar dat zeker ook de gezelligheid tijdens

in een vruchtbare samenwerking en zullen hem in

de repetities belangrijk vindt.

één van de volgende uitgaven van Laren! Magazine graag aan u willen voorstellen.

Dirigent Marjo In december 2012 begon Marjo Spekschoor als

Nieuwe leden

dirigent bij Deo Gratias en gaf daarbij aan, dat ze

Op dit moment heeft Deo Gratias zo’n 30 leden. Wat

eigenlijk een periode van 5 jaar als dirigent wel

zou het mooi zijn, als we nu met de nieuwe start een

lang genoeg vond. Dus zouden we in 2017 op zoek

(flink) aantal nieuwe leden zouden mogen verwel-

moeten naar een nieuwe dirigent. Maar toen bleek

komen. Misschien is het nu zo’n moment dat je/u

dat het koor en de dirigent nog niet op elkaar waren

denkt: ik ga het proberen! We beginnen allemaal met

uitgekeken, werd afgesproken om er nog 2 jaren bij

een nieuwe dirigent, dus als je nu begint op het koor,

aan te plakken. We moesten dit voorjaar dus op zoek

starten we allemaal op hetzelfde punt. Met natuurlijk

naar een opvolger. Marjo heeft maandag 8 juli haar

ook heel wat nieuwe liederen. Dus kom gerust op

laatste avond voor het koor gestaan en op de feest-

maandagavond eens een kijkje nemen en lekker

avond van 24 augustus nemen we afscheid van haar.

meezingen. De eerste maand is gratis.

We denken met dankbaarheid terug aan haar tomeloze inzet, haar stabiliteit, rust, geduld en

Repetitieavond

prettige manier van dirigeren. Marjo: bedankt!

Deo Gratias repeteert op de maandagavond in de kerk in Laren, van 19:45 uur tot 21:45 uur.

Opvolger Jan Maar dan is het dus nu tijd voor haar opvolger.

Meer informatie

Op onze oproep in verschillende bladen en op

Website: kerklaren.nl/organisatie/overigegroepen/

dirigentensites kregen we meerdere reacties. Drie

deo-gratias.html

dirigenten hebben we uitgenodigd voor een proef-

Contact: n_oolman@hotmail.com

directie en de leden hebben daarna overtuigend gekozen voor Jan Bleijenburg uit Swifterbant.

AGENDA 20 OKTOBER Medewerking aan de kerkdienst in Laren

Hij zal op 26 augustus voor de eerste keer de koorrepetitie leiden. We hebben, gezien de uiterst plezierige manier waarop hij ons tijdens de

24 DECEMBER Medewerking aan de kerknachtdienst in de kerk in Laren


60 | ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland".

Croes Connectivity sponsort schaatstalent Mika van Essen

Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen

Al een aantal jaren volgt Croes Connectivity

kunnen hier (gratis) gedeeld worden! Wilt u hier informatie

het jonge schaatstalent Mika van Essen. In

voor aanleveren?

zijn laatste jaar als junior is hij uitgekomen in

Mail dan naar info@larenmagazine.nl

Team NL bij het WK. Daarnaast mocht hij al meeschaatsen met de senioren. In ItaliĂŤ werd hij samen met twee teamgenoten wereldkampioen teamsprint. Mika viel niet alleen bij Croes op, maar ook bij de sprintploeg Reggeborgh, waar hij dit jaar een contract heeft mogen tekenen. CroesConnectivity was al fan, maar heeft besloten ook zakelijk fan te worden en Mika te sponsoren. Waarom? Bij van Essen draait het ook om snelheid en techniek. Perfect passsend bij Croes Connectivity! Zie je van Essen dit jaar schaatsen? Kijk dan eens naar zijn schouder

Koninklijke onderscheiding voor Gerrit Dijkerman

waar het logo van Croes pronkt!

UITNODIGING

Op woensdag 3 juli dacht Gerrit te gaan lunchen met

Wim klein Velderman de nieuwe zaal bij Witkamp en daar heel nonchalant 50 Jaar in de bouw Beste collega ondernemer en medewerkers, zijn vrouw Anja. Toen hij echter de trap op liep naar

'Hallo?' riep, was het wel even schrikken dat aan de andere augustus isbinnen Wim Klussenbedrijf klein Per 1 augustus aanstaande stopt WimSinds met zijn1werkzaamheden klein Velderman.

kant van de zaal ongeveer 40 familieleden, vrienden,Dit na 30 jaar timmerman en 20 jaar timmerman/ondernemer. Velderman gestopt met zijn bestuursleden en zelfs de burgemeester stonden.

We willen dit niet ongemerkt voorbij werkzaamheden laten gaan. Daarom nodigen we je/jullie uit voor een hapje en een drankje binnen op donderdag 18 juli aanstaande van 16.30 uur tot 18.00 uur bij C.R. Witkamp in Laren. Graag zien we je/jullie daar!

Klussenbedrijf Klein

50

Nietsvermoedend nam Gerrit plaats waarna de burgermeester na

Velderman. Dit na maar

Met vriendelijke groeten, een kopje koffie het woord nam. Bijna 40 jaar lang zette Gerrit zich

liefst 30 jaar timmer-

enthousiast in als secretaris van de ondernemersvereniging. Ook

man en aansluitend

Klussenbedrijf klein Velderman

stond hij aan de wieg van diverse initiatieven en fondsenwervings-

20 jaar ondernemer/

acties. In de jaren 90 her-initieerde hij de verkleedwedstrijd op de

timmerman te zijn

maandag van de kermis en werd zelf jurylid.

geweest. Bert, Jarno

Bert, Jarno en Willemien

jaar in de bouw

en Willemien zullen het bedrijf Gerrit heeft zich langdurig ingezet voor de samenleving.

voortzetten. Op donderdag 18 juli jl. was er een

Die inspanningen waren voor het Kapittel voor de Civiele Orden

speciale receptie om te proosten op "50 JAAR

voldoende reden om hem te benoemen tot Lid in de Orde van

IN DE BOUW".

Oranje-Nassau.


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND

| 61

Laatste levensfasebegeleiding door Irma Wagenvoort Naast de rouw- en verliesbegeleiding, begeleidt Irma Wagenvoort nu ook mensen in de laatste levensfase. Als begeleider laatste levensfase helpt Irma om belangrijke zaken te regelen in de laatste fase van het leven. Zij zorgt voor de juiste informatie, of dat nu afronding van het leven geeft iemand de nodige rust en het geeft

Dreamteam van Bakker Wijnand op pad op kermiszaterdag!

nabestaanden ruim baan om hun verlies te integreren in hun

Van al dat gefeest op de kermis krijg je natuurlijk trek.

leven. Iedereen die, op welke wijze dan ook, met afscheid, verlies

Het dreamteam van Wereldbakker Wijnand lost dit op!

en rouw te maken heeft, is welkom bij Irma.

Op zaterdagmiddag zal er van 13:30 tot 15:30 uur een

op materieel gebied, emotioneel of spiritueel vlak is. Een zinvolle

wandelende proeverij op de kermis rond gaan met allerlei lekkers uit de bakkerij. Er zullen zoete en hartige

Genomineerden 'Ondernemer van het jaar'

hapjes aanwezig zijn en de kids vergeten we natuurlijk ook niet!

10de kermis voor Aris! Dit jaar draait Aris Dijks alweer zijn 10de Larense Kermis! En dat gaat hij vieren. Op zondag 8 en maandag 9 september tussen 14.00 en 16.00 uur krijg je bij Ingri Imenkamp

Harold & Frederike

Aris Dijks

Ovii

Reurslag

Aris Frieterie

aankoop van een patatje een kroket of frikandel gratis!

Witkamp Laren Leden van de Ondernemersvereniging kunnen tot 1 september stemmen op hun favoriet!

Ondernemers in de dop! Dit jaar kon iedereen op het GDFestival genieten van twee piepjonge ondernemers: Cas Kappert en Bern Stegeman verkochten hier namelijk eigengemaakte wentelteefjes aan de bezoekers! Laren! Magazine vroeg ze om hun ervaring te delen!


62 | MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Een bloeiende vereniging leunt sterk op vrijwilligers. Velen zetten zich met ziel en zaligheid in. In deze editie weer 'mijn leven als vrijwilliger', geschreven door de vrijwilliger zelf.

MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Herman Reurslag Voor deze rubriek ben ik gevraagd om te vertellen wat ik als

enkele spelers het toneel op en maakte ik de attributen.

vrijwilliger zoal doe of deed voor diverse verenigingen.

En uiteraard na de laatste uitvoering werd alles weer

Mijn leven als vrijwilliger bij de E.H.B.O.-vereniging Laren

opgeruimd. Later kwamen er drie personen bij zodat we nu

begon 32 jaar geleden. Ik heb me toen aangemeld om de

met vier enthousiaste personen de Technische commissie

beginnerscursus E.H.B.O. te volgen omdat ik vond dat het

vormen. Eddy Veldmaat is onze man van het licht en geluid

vervelend is om niets te kunnen doen wanneer er iets

en de contactpersoon van het bestuur, Gerrit Mol zorgt

gebeurt thuis, onderweg of tijdens het werk op de bouw.

voor de technische zaken en het smidswerk, Dirk Addink zorgt dat alles strak in de verf zit en schildert de decors.

Na vier jaar werd ik gevraagd om in het bestuur te komen.

Ikzelf verzorg het timmerwerk. Wanneer de eerste uit-

Van een bestuursfunctie wist ik iets af omdat ik ook al in het

voering dan slaagt, geeft dit een voldaan gevoel, dat je

bestuur van de tafeltennisvereniging zat. Hier ben ik 10

dit samen bereik hebt, daar doe je het dan voor. Hoogte-

jaar voorzitter geweest. Het ledenaantal liep terug mede

punt is het openluchtspel in 2017 “In ’t Laornse Venne” in

door de komst van de tennisvereniging en helaas is de

Verwolde. Dat was voor iedereen die hieraan mee heeft

vereniging opgeheven. Ik ben zelf ook overgestapt naar de

gewerkt veel werk en bovenal ook veel andere werkzaam-

tennisvereniging waar ik nog steeds met plezier een avond

heden, maar het eindresultaat was geweldig. Wanneer je

in de week een partijtje recreatief tennis.

dan na afloop zoveel complimenten krijgt van mensen die je een geweldige avond hebt bezorgt, weet je waar je het voor

In het bestuur bij de E.H.B.O. werd ik gelijk penningmeester

hebt gedaan!

en ik ben dit 28 jaar gebleven. Mijn taken waren verder het beheren van de twee AED’s, het onderhouden van de

Van 2002 tot 2014 zat ik in het bestuur van de buurt-

caravan en deze plaatsen, aansluiten en weer ophalen

vereniging ’t Laornsebrook, waarvan ik de laatste 10 jaar

bij de grotere evenementen. In het verleden zetten we

penningmeester ben geweest. In 2012 kregen we de wens

een keer per jaar een gezamenlijke oefening uit met de

of we als buurtvereniging een A.E.D. aan konden schaffen

brandweercommandant, maar dit doet nu de instructeur.

en deze op een centrale plaats neer konden hangen. Dit

En E.H.B.O.-diensten staan bij evenementen. Hoogte-

omdat de aanrijtijd van een ambulance in het Larensebroek

punten in deze 28 jaar zijn het uit de bond stappen en het

15 tot 20 minuten bedraagt. De buurtvereniging heeft 2

oprichten van een zelfstandige E.H.B.O.-vereniging Laren.

informatieavonden georganiseerd waar Hester Pasman en

Het aanschaffen van de eerste caravan die we in een aantal

ik het draagvlak voor een A.E.D. met bijkomende zaken als

zaterdagen hebben omgebouwd tot een functionele

financiën en hulpverleners hebben geïnvantariseerd. Daar-

E.H.B.O.-caravan en natuurlijk het afscheid als bestuurslid.

na hebben Hester en ik een werkgroep opgericht waaruit een officiële Stichting A.E.D. Laren Noord is ontstaan met

In 2001 ben ik bij de Laornse Spöllers gevraagd voor de

ongeveer 220 adressen. Een jaar na de informatieavonden

technische commissie. Dat leek me wel leuk omdat ik bij

kochten we acht A.E.D's met buitenkasten en Sjáhto stelde

Jong Gelre (nu O.J.W.L.) jarenlang in de timmercommissie

haar A.E.D. beschikbaar om in een buitenkast van A.E.D.

heb gezeten.

Laren Noord 24 uur per dag beschikbaar te zijn. Een paar jaar later hebben we er nog een tiende A.E.D. bij aange-

De eerste jaren bij de Laornse Spöllers bouwde ik als enige

schaft om alle inwoners van Laren Noord binnen een straal

lid van de technische commissie samen met het bestuur en

van een kilometer van een A.E.D. woonachtig te hebben.


MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER | 63 Herman Reurslag, 58 jaar, woont in het Larensebroek op boerderij Tichelman. Tot 7 jaar geleden was Herman 4 dagen per week werkzaam als bouwvakker en de rest van de week als assistent agrariër bij zijn broer. De laatste 7 jaar is hij agrariër samen met zijn broer en sinds twee jaar mantelzorger.

Samen met een electricien van Aanstoot ben ik een dag rond geweest om alle kasten op te hangen en aan te sluiten en de A.E.D's hierin te plaatsen. Mijn werkzaamheden voor A.E.D. Laren Noord bestaan nu uit: het beheren van de 10 A.E.D's, het jaarlijks plannen van tien herhalingscursusavonden en één avond voor nieuwe cursisten, voornamelijk nieuwe inwoners. Hoogtepunt bij Laren Noord is het binnenhalen van € 10.000,- als startkapitaal van de Rabobank via het coöperatiefonds en het in werking stellen van de A.E.D's via een fietstocht langs alle A.E.D. locaties met als eindpunt café De Wippert. Sinds 4 jaar zit ik in het bestuur van Laren en Oranje, waarvan de laatste 2 jaar als penningmeester. We organiseren als bestuur jaarlijks vijf evenementen: toneelmiddag, palmpasenoptocht, koningsdag, dodenherdenking en het ouderenreisje. Twee jaar geleden werd ik ineens mantelzorger voor onze ouders. Ook vrijwilligerswerk, maar wel heel anders. Ook dit is leuk werk. Dit vraagt dagelijks wel de nodige tijd en dus moet je dan keuzes maken. Ik ben toen gelijk gestopt met het kweken van kanaries en heb deze verkocht en ik heb aangegeven dat ik bij de E.H.B.O.vereniging niet meer herkiesbaar ben voor het bestuur. Ook bij de andere verenigingen zal hierdoor de inzet voortaan iets anders en minder zijn. In April was ik aftredend en ben ik benoemd tot erelid van de E.H.B.O.-vereniging Laren, dit was een leuke verrassing en waardering voor 28 jaar als penningmeester. Tot slot wil ik nog kwijt waarom ik vrijwilligerswerk mooi werk vind: je zit in een team dat goed bij elkaar past, je kunt op elkaar vertrouwen. Samen bereik je iets, maar op zijn tijd heb je ook plezier met elkaar. Je levert anderen een dienst of plezier, wat jouw waardering is. Om er plezier in te houden is het belangrijk dat de gezinsleden achter je staan. Dit wordt nog wel eens vergeten. Het komt voor dat ik me inzet voor vrijwilligerswerk op momenten dat het thuis niet uitkomt. En ook door de mantelzorg dat de werkzaamheden op de boerderij meer en vaker op mijn broer neerkomen.


64 | TONEELVERENIGING AEV

Toneelvereniging AEV speelt “Allo Allo” Caféhouder René Artois, zijn vrouw Edith, Monsieur Leclerc, Generaal Von Klinkerhoffen, Herr Flick, Michelle van “the resistence", allen beroemd als karakters in de comedy serie Allo Allo uit de jaren 80. Zij komen opnieuw tot leven op de bühne in De Mölle in Exel. Al sinds januari is een groep toneel-

toneelvereniging besloot om dit idee

bezig met de repetities en je ziet de

spelers van Toneelvereniging AEV

definitief uit te gaan voeren. “Wellicht

spelers groeien in hun rol. Daarbij

wekelijks aan het repeteren om straks

was de tijd daarvoor nog niet rijp. Tot

worden we geholpen door de decor-

in november de voorstelling Allo Allo

ik vorig jaar weer werd benaderd door

commissie die ook al vanaf januari

op de planken te brengen. Maar hoe

het bestuur met de mededeling dat ze

bezig is om het toneel om te bouwen

kwam deze voorstelling tot stand en

het nu ter ere van het 70-jarig jubileum

tot een prachtig decor waarin diverse

wat kan het publiek verwachten?

wilden gaan opvoeren."

speellocaties zijn gemaakt.

Het idee voor Allo Allo ontstond

Anneke Eggink werd gevraagd voor

Dat belooft dus veel goeds. Wat mag

een jaar of 10 geleden. “Ik sprak

de regie van Allo Allo. Anneke: "Ik

het publiek verwachten tijdens de

een Belgische collega die tot mijn

dacht 'wauw, geweldig om gevraagd

voorstellingen? Anneke: “De reacties

verrassing een fanatiek

van veel mensen op de aan-

toneelspeler bleek. Hij

kondiging dat AEV het stuk

vertelde dat ze op dat

Allo Allo gaat opvoeren zijn

moment Allo Allo aan

heel enthousiast. Ik hoop

het instuderen waren”,

dat we vier avonden mogen

aldus Appie Kleine Haar,

spelen voor een uitverkoch-

initiatiefnemer van deze

te zaal en dat het publiek

voorstelling. “Ik wist

met een lach op het gezicht

helemaal niet dat het

naar huis gaat.” Appie sluit

ook een toneelstuk was

zich daarbij aan: “Nou, wat

en meldde mij aan voor

ik er inmiddels van gehoord

een kaartje. En wat heb ik gelachen

te worden, wat een uitdaging! Maar

en gezien heb, gaat het een hilarische

zeg. Mijn collega speelde de Italiaanse

tegelijkertijd, wat een klus.' Ik heb er

voorstelling worden. Het is mooi dat

kapitein Bertorelli. Ik heb na afloop

dus wel even over nagedacht.” Toch

we deze keer de jubileumvoorstelling

nog met de hele cast gesproken en

durfde Anneke het aan omdat het een

binnen spelen. Hier komt het kleine

toen ik naar huis reed groeide in mijn

bijzonder stuk is. “Wat Allo Allo zo leuk

cafétje van René goed tot zijn recht. Ik

hoofd het idee om dit ook in Exel op te

maakt, is de kracht van de herhaling."

kijk er nu al naar uit.”

voeren.”

Wie kent niet: ‘Good meurning’ en ‘it

Appie sprak destijds zijn enthousias-

is I Leclerc’. En natuurlijk de typetjes

Café René is geopend in

met hun eigen trekjes.

De Mölle in Exel op 1, 2, 8 en 9 november. De voorverkoop is

me over de toneelvoorstelling Allo Allo uit tegenover het bestuur van AEV.

De repetities zijn ondertussen al even

op 11 oktober van 19:00 tot

Toch duurde het nog jaren totdat de

aan de gang. “Vanaf januari zijn we

21:00 uur in De Mölle.


WAKKER L AORNE | 65

Laren Wakkert An Het is inmiddels een paar jaar geleden dat de laatste Wakker Award door de werkgroep Leefbaarheid van Wakker Laorne is uitgereikt aan de vrijwilligers van de Larense brandweer. Deze Wakker Award was een stimuleringsprijs

advies, het verbinden van mensen en instanties,

om een persoon of een groep personen in het

het wijzen van de weg naar subsidies of andere

zonnetje te zetten vanwege een bijzondere

geldbronnen, etc.

inspanning op vrijwillige basis op het gebied van het leefbaar houden/maken van ons dorp Laren.

Daarmee ondersteunen wij jouw plan of idee!

Nu de Award niet meer wordt uitgereikt betekent

Goede voorbeelden van gerealiseerde projecten

dit niet dat er in Laren geen ideeën meer zijn die

die ondersteund zijn vanuit de werkgroep zijn

uitgevoerd kunnen worden om ons dorp nog

de aanleg van het kunstgrasveld of de pump-

leefbaarder te maken. Wij als werkgroep zijn

trackbaan. Maar ook de burgerinitiatieven als de

ervan overtuigd dat er nog heel wat ideeën en wensen leven, wellicht ideeën die

wandel4daagse, Houtdorp Laren en Löp Wah Lös zijn geweldige initiatieven.

best een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Of je nu groot of klein denkt, alle ideeën zijn welkom!

Als werkgroep Leefbaarheid van Wakker Laorne willen wij heel graag nieuwe en misschien ook lopende Larense ideeën en wensen qua leefbaarheid ondersteunen. Daarom is “Laren Wakkert An” bedacht om uitvoering van goede ideeën, samen met u, mogelijk te maken of vlot te trekken. “Laren Wakkert An” kan gezien worden als een steuntje in de rug voor een plan, een idee of een project met als doel om de leefbaarheid

Lig je wakker met een geweldig idee in je hoofd? Wij dagen je uit om jouw idee met ons te delen. Wij staan in de startblokken om, samen met jou, ermee aan de slag te gaan! Je idee (met korte motivatie) kun je sturen naar leefbaarheid@wakkerlaorne.nl

te vergroten. Wij ondersteunen in de vorm van

Geen Laren! Magazine ontvangen? Iedereen woonachtig in het postcodegebied 7245, 7217 en 7218

www.allinnbezorger.nl/klantenservice

ZONDER NEE-NEE sticker op de brievenbus zou het magazine moeten ontvangen. Helaas hebben wij vernomen dat niet

Vul hier in: "overig drukwerk" en dan de titel van het drukwerk:

iedereen ons Laren! Magazine ontvangt. Wij vinden dit heel

"Laren! Magazine" .

vervelend en zijn daarover in gesprek gegaan met de verspreider. Om er voor te zorgen dat u hem wel ontvangt hebben wij uw

Dan kunnen we er samen voor zorgen dat u hem zo spoedig

hulp nodig. Mocht u het Laren! Magazine niet ontvangen dan

mogelijk zult ontvangen.

kunt u dit z.s.m. melden bij (liefst binnen een week).


66 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Tijdens de kermis kunt u

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

terecht bij de Huisartsenpost

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Gelre Ziekenhuis

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

Den Elterweg 79

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

7207 AE Zutphen

www.braninkhal.nl

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 20 09 00 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

Politie:

Rengersweg 2a

Tel. 0900 - 8844

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

GGD Gelre-IJssel:

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Tel. 0570 - 66 46 64

www.dierenartsenlarenlochem.nl Openingstijden praktijk

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur Brandweer Laren

Maandag t/m vrijdag

Huisarts M. Schaap

Zutphenseweg 22

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

7245 BL Laren (Gld)

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Postkantoor Laren

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

Holterweg 10

Huisarts D. de Iongh

Altijd bereikbaar (24/7)

7245 AN Laren (Gld)

Solis Paramedisch Centrum

Tel. 0573 - 40 17 15

Rengersweg 2

Tel. 0573 - 40 12 60

7245 AC Laren

Telefonisch spreekuur:

Kerk Laren

Tel: 0573-40 19 84

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

Dorpstraat 2

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

De apotheek is van maandag

7245 AK Laren (Gld)

www.zorggroepsolis.nl

t/m vrijdag geopend

info@kerklaren.nl

Voor openingstijden verwijzen wij u

van 08:00 uur tot 12:15 uur en

www.kerklaren.nl

door naar de website.

van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 67

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

14:30 - 16:00 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:55

07:55

08:56

09:56

10:56

11:56

13:05

14:05

15:05

16:05

17:05

18:05

19:05

20:04

21:04

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:57

09:57

10:57

11:57

13:04

14:04

Maandag

15:04

16:04

17:04

18:04

19:04

20:04

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

21:04

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Let op! Vanaf 5 september tot 10 september

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

opstapplaats bij Slootsmid!

19:00 – 22:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

Biljarten

Maandag t/m vrijdag: Dinsdag

06:01

06:31

07:07

07:37

07:52

08:07

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

08:37

09:07

09:35

10:05

10:35

11:05

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

14:35

15:07

15:37

16:07

16:37

17:07

19:05

19:35

20:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

17:37

18:05

18:35

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

21:05

22:05

23:05

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Zaterdag

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

08:05

08:35

09:05

09:35

10:05

10:35

11:05

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

Woensdag Gymnastiek en

Vrijdag

14:05

14:35

15:05

15:35

16:05

16:35

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

17:05

17:35

18:05

19:05

20:05

21:05

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

22:05

23:05

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Zon- en feestdagen

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 5 minuten over heel.

Contactpersonen activiteiten:

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

Maandag t/m vrijdag:

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

07:14

07:44

08:14

08:44

09:14

09:44

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

10:14

10:44

11:14

11:44

12:14

12:44

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

13:14

13:44

14:14

14:44

15:14

15:44

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

16:14

16:44

17:14

17:44

18:14

18:46

19:16

20:16

21:16

22:16

23:16

Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

Zaterdag

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

09:16

09:46

10:16

10:46

11:16

11:46

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

12:16

12:46

13:16

13:46

14:16

14:46

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

15:16

15:46

16:16

16:46

17:16

17:46

Donderdag:

18:16

18:46

19:16

20:16

21:16

22:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

23:16

0:16

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

Zon- en feestdagen

info@lochem.nl

Vrije inloop

Vanaf 11 uur tot 23 uur; 16 minuten over heel.

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur

Let op! Vanaf 5 september tot 10 september

(zorgloket tot 12:30 uur)

opstapplaats aan de Molenbeek!


|

1

AUG-NOV • NR14 € 3,95

6, 7, 8 en 9 september: Larense Kermis

4 TERUG VAN

WEGGEWEEST Kermiscommissie

11 verkleed

wedstrijd In Laren kan alles

22 zaterdag:

jeugdmiddag Met o.a. verkleden en lasergamen


2

|

Advies op maat

O N Z E 1 0 DE K E R M I S G A A N W E V I E R E N !

Op zondag & maandag tussen 14.00 - 16.00 uur

PA T A T J E + FRIKANDEL/KROKET voor maar 1 munt

Aan de Holterweg 56 in Laren vindt u diverse showmodellen van de kozijnen, daarnaast kunt u een kijkje nemen in onze aangrenzende inspiratietuin.

Onze openingstijden tijdens de kermis: Vrijdag 11.30 - 01.00 uur Zaterdag 11.30 - 04.00 uur Zondag 13.00 - 01.00 uur Maandag 11.30 - 00.00 uur

Dieks IJssalon is tijdens de kermis ook geopend

Levering en plaatsing van kunststof, hout en aluminium kozijnen.

VHL Kozijnen is onderdeel van de VHL Groep

Voor meer informatie: www.vhlgroep.nl

aangepaste openingstijden

agazine_NR14_Advertenties1/4_Aris.indd 1

VHLKozijnen_LarenMagazineNR12_Adv_V02.indd 1 25-07-19 15:23

tijdens de Larense Kermis

vrijdag:

07.00 - 16.00 uur

zaterdag:

gesloten

maandag:

gesloten

dinsdag:

07.00 - 17.30 uur

06-02-19 13:5

PROOST! VÖLLE WILLE OP DE LOARNSE KARMSE!

Almat Laren is uw partner voor de verkoop, de verhuur, het onderhoud en de reparatie van uw machine. Wij bieden u een ruim programma aan producten en diensten op het gebied van industrie, groentechniek, landbouw en verhuur.

Fijne kermis gewenst!

TEL. 0573 44 80 80 • INFO@ALMATLAREN.NL

HUENDERSTRAAT 2 • 7245 BJ LAREN GLD • WWW.WERELDBAKKERWIJNAND.NL

WWW.ALMATLAREN.NL


WELKOM

|

"Ik kom wel op de Larense Kermis!" Zaterdag 2 september 1995; een dag die ik niet zal vergeten. De dag dat ik vanuit Brabant voor het eerst, na een paar uur zwerven in de Larense omgeving, uiteindelijk toch bij de Wippert terecht kwam (bij het ouderlijk huis van mijn vrouw). Snel handje schudden en gelijk op de fiets naar de Larense Kermis (wat een eind fietsen zeg), want er mocht niets gemist worden. Dan sta je daar als Brabander tussen al die Achterhoekers. Ik heb er geen klap van kunnen verstaan wat ze allemaal vertelden en maar af en toe uit beleefdheid ja of nee geknikt. Verder heb ik mijn ogen uitgekeken hoe zo’n “klein” dorp zo’n kermis op poten kan zetten. Nu, 24 jaar later, ben ik “voorzitter” (kermiscommissie) van diezelfde mooie Kermis. In die 24 jaar heel wat nattigheden naar binnen gewerkt en heel veel gelachen, maar eigenlijk nooit gerealiseerd dat een weekend feesten zoveel werk met zich meebrengt. Het bestuur van de ondernemersvereniging, vrijwilligers, EHBO en zeker niet te vergeten de horecabedrijven zijn er ieder jaar behoorlijk druk mee om de Larense Kermis weer tot het feest van het jaar te maken. Omdat we met z’n allen weten dat we dit zonder elkaar niet kunnen realiseren, is het prachtig om te zien dat we dit geweldige feest samen kunnen organiseren. Ook dit jaar is het weer gelukt om voor de Kermis een mooie verscheidenheid aan attracties te kunnen contracteren, onder andere de Booster, botsauto’s, Hollywoodstar, de Bank, nieuw is de Wipe Out en terug van weggeweest het Kamelenspel. Op vrijdag zal het Anjagersbal bij ‘t Langenbaergh de aftrap zijn van de kermis met de verkiezing Ondernemer van het jaar 2019 en tevens een groot beeldscherm voor de voetballiefhebbers. Op zaterdagmiddag de verkleedwedstrijd voor de kinderen en de zaal van Stegeman wordt omgebouwd tot een heus strijdtoneel voor de lasergamestrijd. Op zondagmorgen zal Löp wah Lös weer plaatsvinden. Maandagochtend natuurlijk weer het kermisontbijt, wat al aardig een traditie aan het worden is en ieder jaar drukker bezocht wordt. Maandag is ook de dag dat de verkleedwedstrijd traditiegetrouw plaatsvindt.

inhoudsopgave

4

kermis commissie

6

verkleedwedstrijd

8

programma stegeman

10

verkleed wedstrijd volwassenen

13

löp wah lös

14

programma witkamp

16 drank & drugs 20 programma

Al met al weer een mooi programma tijdens de kermis, waar we jullie graag terug zien. En om toch een beetje Brabants erin te houden… Houdoe en bedankt. Ronald van Haren

www.larensekermis.nl

't langenbaergh

22 jeugdmiddag 24 ANJAGERS 26 BLOKKENSCHEMA

3


4

| kermiscommissie

Kermiscommissie

'Terug van weggeweest' Afgelopen jaar heeft de Ondernemersvereniging Laren een subcommisie voor de kermis opgericht. Om de druk voor de bestuursleden wat te verlichten en de taken beter te verdelen is deze commissie na de kermis van 2018 in het leven geroepen. Terug naar de oude structuur

Ook het overleg met de gemeente, de horeca

“Zo’n 9 jaar geleden was er ook een aparte

en de omwonenden zijn belangrijke momenten.

kermiscommissie.”, vertelt Ronald van Haren,

“Twee weken voor de start van de kermis gaan

bestuurslid van de Ondernemersvereniging en

we alles op straat uitzetten: wat komt waar te

van de Kermiscommissie. “De organisatie van de

staan? De zaterdag voor de kermis halen we

Larense Kermis kwam te veel op de schouders

alle palen weg en zetten we de drang- en bouw-

van enkele personen te liggen. Dus we hebben

hekken klaar.”, vertelt Ronald. “In de week van

besloten om weer terug te gaan naar de oude

de kermis zijn we alle avonden bezig om Laren

structuur.” Zo worden taken en verantwoordelijk-

klaar te maken voor de kermis.”

heden verdeeld. De organisatie van het feest van het jaar

NIEUWTJES Dit jaar is er een nieuwe attractie: de Wipe-Out. Deze komt bij Stegeman te staan. Ook is er wat geschoven in de indeling van het kermisterrein. “Tijdens de kindermiddag op zaterdag gaan we Lasergamen in de zaal bij Stegeman.”, vertelt Ronald.

Alle ins en outs

Er komt meer bij kijken dan je denkt: de

In de Kermiscommissie hebben Ronald van

organisatie van het (dorps)feest van het jaar.

Haren, Marcel Hekkelman, Eduard Wolf en

Het evenemententerrein moet in orde zijn voor

Sander Vriezekolk plaatsgenomen. “Marcel is al

de kermisexploitanten, de wegen worden afgezet

een jaar of 20 betrokken bij de organisatie van

en omgeleid en er moet van alles weggehaald

de kermis. Hij weet alle ins en outs. Ikzelf ben

worden in het dorp om ruimte te maken voor

er sinds drie jaar bij en voor Eduard en Sander

de attracties. Elke nacht moet alle troep weer

is dit het eerste jaar. Het is de bedoeling dat wij

opgeruimd worden. De kindermiddag, de

straks alle vier alle ins en outs van de organisatie

verkleedwedstrijd, het kinderverkleden, het

weten.”, vertelt Ronald. Met de ondernemers-

Anjagersfeest, het ontbijt op maandagochtend,

vereniging als achterban draagt de Kermis-

de kinderactiviteit op zaterdagmiddag, de

commissie met z’n vieren de verantwoordelijk-

Rommelmarkt, Löp Wah Lös: voor elke activiteit

heid voor de organisatie van de kermis.

zijn vrijwilligers het hele jaar druk met de organisatie.

Het hele jaar door Dat betekent dat zij in oktober starten met de

Wacht lopen

evaluatie van het afgelopen jaar. In november

“Als het goed is, zijn we vrijdagmiddag rond

vergaderen ze over eventuele nieuwe activiteiten

14:00 uur klaar om los te gaan.”, vertelt Ronald.

of attracties. In het begin van het nieuwe jaar

“Tijdens de kermis hebben wij de taak om ‘wacht

houden ze zich bezig met vergunningen en con-

te lopen’. Ook wel sfeerbeheer genoemd. Elke

tracten en alles wat daarbij komt kijken.

dag is er één persoon van de kermiscommissie


kermiscommissie | 5

“ER KOMT MEER BIJ KIJKEN DAN JE DENKT, DE ORGANISATIE VAN HET FEEST VAN HET JAAR” het aanspreekpunt. Daarnaast is er een schema wie wanneer wachtloopt uit het ondernemersbestuur. Elke dag zijn dat twee personen en op zaterdagavond zelfs vier.”, vertelt Ronald. Of de commissie zelf ook nog kermis kan vieren? “Meestal is er wel een dag dat je zelf ook kermis kan vieren. We hopen dat het met deze nieuwe structuur wat makkelijker voor ons wordt. Maar toch blijft het lastig om tijdens de kermis hulp te krijgen.” Sinds vorig jaar is de EHBO ook aanwezig op de kermis. “Vorig jaar hadden we vooral op zaterdagavond veel gevallen van drankmisbruik onder jongeren. De EHBO weet goed hoe ze hiermee om moeten gaan.”, vertelt Ronald. Lees meer over drankmisbruik bij jongeren op pagina 16. “Op dinsdagochtend om 8:00 uur starten we met opruimen. Meestal zijn we tegen 16:00 uur klaar en om 18:00 uur moet alles schoon zijn.”, vertelt Ronald. Dan zit de kermis er alweer op voor de commissie en kunnen zij in oktober nadenken over de kermis van volgend jaar.

Kermiscommissie: Ronald van Haren, Sander Vriezekolk, Marcel Hekkelman en Eduard Wolf.


6

| VERKLEEDWEDSTRIJD

“ZONDER HET VERKLEDEN ZOU DE KERMISMAANDAG EEN STUK MINDER LEUK ZIJN” - JESSICA TEN HAVE 10:00 uur Maandag is de verkleedwedstrijd. Dit jaar is er geen thema want... 'In Laren kan alles!' Locatie: Dorpsstraat


VERKLEEDWEDSTRIJD | 7

Al ruim 13 jaar zijn ze vriendinnen en dit jaar doen ze voor de 11e keer mee met de verkleedwedstrijd. Jessica, Mariët, Sabine, Kiki, Wietske, Nienke, Myrthe, Jitske, Daphne, Nadieh, Ellen en Mariëlle zijn fanatieke verkleders en de afgelopen twee jaar mochten ze zelfs de eerste prijs in ontvangst nemen. We spraken Jessica ten Have, Sabine Lans en

Maandag is verkleeddag

Mariët Meuleman over de vriendinnengroep, de

Dat ze dit jaar weer meedoen met verkleden is

voorbereidingen en tradities rondom de kermis.

een feit, maar hoe, dat weten de meiden nog niet. “Meestal komt er in de zomer een keer een

Eerste prijs met verkleden

brainstorm in de whatsappgroep en maken we

“Wij zijn wel echt alle dagen volop aanwezig.”,

als we elkaar zien de plannen concreet.”, vertelt

vertelt Sabine. Vorig jaar wonnen ze de eerste

Sabine. “We proberen zoveel mogelijk zelf te

prijs met hun “PVV – Pure Vrouwelijke Vormen”,

maken en soms is dat veel werk.”, vertelt Mariët.

13 jaar vriendschap

waarmee ze lieten zien dat ware schoonheid van

“Toen we als thema ‘lingo’ hadden, hebben we

De meidengroep kent elkaar

binnen zit. “Vorig jaar was het mooi dat we echt

alle lingoballen zelf gemaakt met papier-maché,

van de basisschool en van de

een boodschap hadden: ‘Ie bunt mooi zoals ie

daar hebben we veel werk aan gehad. Maar

volleybalvereniging. “Eigenlijk

bunt’. Dat bracht wel veel positiviteit met zich

ook de kleding bij ‘genderneutraal’ hebben we

zijn wij twee volleybalteams die

mee!”, vertelt Sabine. “Het jaar daarvoor won-

allemaal zelf gemaakt.”, vult Jessica aan.

nen we ook de eerste prijs met ‘Genderneutraal’.

bij elkaar zijn gekomen.”, vertelt Sabine. “Toen één van de twee teams kampioen werd zijn we

Dat was ook een erg leuk idee, maar erg veel

“De maandag is echt een verkleeddag. Ik denk

werk om uit te werken. We maken bijna altijd

als je zonder verkleedkleding komt, je een hele

Dat was het begin van ons

alles zelf.”, vertelt Jessica.

andere kermis beleeft. Voor ons zou het dan

‘uitgaansleven’ samen.”,

een stuk minder leuk zijn.”, vertelt Sabine.

vult Mariët aan.

Tradities tijdens de kermis

“Bovendien zouden we dan nooit zo vroeg al

Een traditie is het inmiddels zeker geworden: het

op de kermis zijn!”, vult Mariët aan. “Het is een

verkleden op maandag. “We spreken altijd om

mooie traditie om in stand te houden.”, sluit

9:00 uur af bij Wietskes ouders of bij Myrthes

Jessica af.

samen wezen stappen bij Dieka.

ouders. Zij maken dan een heerlijk ontbijt voor ons klaar, erg lief.”, vertelt Mariët. “We gaan samen ontbijten en gaan daarna naar de kermis. Onderweg even een foto maken bij Nadiehs ouders, ook echt een traditie geworden. Te laat komen betekent trouwens een rondje geven!”. Sabine vult aan: “En dat op tijd komen is niet altijd even makkelijk op de maandagochtend. Iedereen is supermoe na een weekend feesten, maar toch staan we er weer samen.

De outfits van vorig jaar! V.l.n.r. Daphne ten Have, Mariët Meuleman-Haijtink, Sabine Lans, Nadieh Toorneman, Kiki Wullink, Wietske Eggink, Jessica ten Have, Myrthe Varenbrink en Nienke Klein Wassink. Op de foto ontbreken: Mariëlle Haijtink, Ellen Schekman en Jitske Haijtink.


8

|

LARENSE KERMIS vier je bij

Tijdens de Larense Kermis gaan we weer ouderwets los in onze zaal, in het café en op het terras. Speciaal voor jullie hebben wij een breed programma opgesteld met artiesten en bands die er stuk voor stuk één groot feest van maken! Oo k st aan op zonda g e n ma a n d a g o n ze k o k s vo o r jull ie klaar om heer l i jke g e re c h te n va n u i t d e o p e n keu ken t e ser veren. T i j d e n s d e ke rm i s ka n j e à l a ca r t e d ineren o p zo n d a g en m a a n d a g . ð&#x;˜Š

HET HELE JAAR DOOR...

BELEVEN & GENIETEN BIJ STEGEMAN SFEERVOL DINEREN

KOOKWORKSHOPS

COMPLETE CATERING

BRUILOFT & FEEST

www.stegemanlaren.nl | (0573) 401 221 | info@stegemanlaren.nl


|

6s

za a l

VReIpJtDe mAbG er

PROGRAMMA KERMIS 2019

tribute avond

22:00 The John Mayer Tribute 24:00 The Abba Factory 22:00 café

Killer AND THE COOL CATS

g ZATetre mdbae r 7 sep

disco kings 22:00 zaal

snollebollekes

LIVIN'ROOM

22:00 café

Zondag m 8 septe

ber

15:00 zaal 17:00 café 20:00 zaal

maandae rg b 9 septem

19:00 café

Kisjeskearls

22:00 restaurant

ben lansink

de bankdirecteuren GUST de paloma's restaurant open

vanaf 15:00

sleppers 11:00 - café

hans freie

11:30 - restaurant

14:30 zaal

Høken met de heinoos

18:00 zaal

plork & de aannemers

www.stegemanlaren.nl | (0573) 401 221 | info@stegemanlaren.nl

9


10

|

VERKLEEDWEDSTRIJD

14:00 uur Prijsuitreiking van de verkleedwedstrijd! Locatie: Langenbaergh

10.00 - 11.00 uur Meld je aan bij de stembus om mee te doen aan de wedstrijd! Locatie: Bushokje Dorpsstraat


VERKLEEDWEDSTRIJD | 11

maandag = verkleden Wanneer:

Maandag 9 september

Tijd:

10.00 - 14.00 uur

Stemmen kan vanaf 11.30 uur tot 13.00 uur

Locatie:

Dorpsstraat

Meedoen:

Meld je vanaf 10.00 uur aan bij het stembureau

midden op de Dorpsstraat! Hier wordt een foto

van je groep gemaakt zodat het publiek weet op

wie ze kunnen stemmen deze dag!

Prijsuitreiking: 14.00 uur bij 't Langenbaergh

ER IS DIT JAAR GEEN THEMA WANT... IN LAREN KAN ALLES!

Organisatie:

Lenny Hiddink, Marieke Welmer,

Rina Jansen en Danique Hekkelman

wat kan je winnen? Categorie 1

Categorie 2

Grote groepen vanaf 6 personen:

Kleine groep tot en met 5 personen:

1e plaats:

80 munten

1e plaats:

30 munten

2e plaats:

60 munten

2e plaats:

20 munten

3e plaats:

40 munten

3e plaats:

10 munten

pop-up verkleedstore Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar verkleedkleding voor in de pop-up store. Vanaf 24 augustus tot 3 september is het mogelijk om je oude verkleedkleren in te leveren bij Plus Beuzel!

De inlevercontainer staat hier tot 3 september!

doe jij ook mee?


12

|

Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiĂŤle administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geĂŻnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

ď€

agazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1

16-11-17 08:57

ď€

ď€ ď€‚ď€ƒď€„ď€…

ď€‚ď€ƒď€„ď€…ď€ ď€†ď€ ď€‡ď€ˆď€„ď€„ď€‰ď€ƒď€ ď€Šď€‹ď€Œď€?ď€ƒď€Žď€?ď€

Molenveld 8 7245 CA Laren Gld Tel. 0573 401939 info@kluswolters.nl www.kluswolters.nl

ď€?ď€Œď€‘ď€?ď€?ď€ƒď€„ď€’ď€ƒď€“ď€Žď€‰ď€”ď€•ď€ ď€†ď€ ď€ ď€–ď€“ď€—ď€‰ď€„ď€‰ď€?ď€?ď€Žď€ˆď€?ď€‰ď€ƒď€˜ď€ƒď€ ď€™ď€‰ď€ƒď€„ď€?ď€?ď€˜ď€ƒď€Žď€Œď€ƒď€„ď€‰ď€„ď€šď€

Wij zijn specialist in... Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken,

ď€

telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles. Uw technische problemen zijn onze uitdaging.

E-mail: info@croesconnectivity.nl

WWW.CROESCONNECTIVITY.NL

Tot ziens op de Larense Kermis!

agazine_NR6_Advertenties1/8_KlusWolters.indd 1

Rengersweg 25, 7245 NA Laren Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774

31-07-18 12:59

www.elkink-installatiebedrijf.nl

Magazine_NR7_Advertenties1/8_Elkink.indd 1

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

www.jkmontage.nl

Aangepaste 25-07-17 11:20 openingstijden tijdens de kermis!

16-11-17 08:54 Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

gesloten 08:30 – 17:30 08:30 – 17:30 08:30 – 18:00 08:30 – 19:00 08:00 – 14:00

Tel. 0573 – 40 15 75 Deventerweg 7, Laren (gld) info@salonlamar.nl www.salonlamar.nl

Een gezellige Loarnse Karmse gewenst!


(Fotograaf Luck Haerlman

Löp wah lös

NOG 1 KEER KNALLEN TIJDENS LAATSTE EDITIE LÖP WAH LÖS Op zondagmorgen 8 september vindt voor de 4e en tevens laatste keer het hardloopevenement Löp wah lös plaats. Lopers kunnen ook dit jaar kiezen uit vier afstan-

teveel gedoe, het löp wah lös. We vinden het nu

den: de Graaf Jantje Kidsrun met een 600 meter

mooi geweest, dus we hopen nog één keer met

(4 t/m 7 jaar) en een 1200 meter (8 t/m 12 jaar),

alle deelnemers, vrijwilligers en het publiek mooi

de Studio 1980 6 km, de ESC-Consultancy 10 km

af te sluiten!” legt Harm Dijkman uit namens de

en de InterneKracht Estafetteloop.

organisatie. “Dus deelnemers, schrijf je snel in!”

Laatste editie

Na-inschrijving mogelijk, maar vol is vol!

De afgelopen jaren heeft de organisatie veel

De voorinschrijving is geopend tot zaterdagavond

positieve reacties gekregen op het parcours:

7 september 23.59 uur. Sanne Witten namens de

een mooie combinatie van lopen in het groen

organisatie: “Voor de mensen die liever op het

door Landgoed Verwolde en starten en finishen

laatste moment beslissen OF zich zaterdagnacht

op de Larense Kermis. De intentie in 2016 was

op de Larense Kermis door hun buurman of

om minimaal drie edities te organiseren, om zo

kameraad laten opjutten om toch mee te doen, is

hardlopers kennis te laten maken met de mooie

er goed nieuws! Op de dag zelf kun je nog mee-

omgeving van Laren. Deze drie edities zitten er

doen via de na-inschrijving. De na-inschrijving

inmiddels op en de organisatie heeft besloten

is geopend tot een half uur voor aanvang van

om nog één keer te knallen tijdens de sloteditie

de betreffende afstanden, tenzij het maximum

op zondag 8 september 2019. “We hebben de

aantal deelnemers al eerder bereikt wordt.

afgelopen jaren met heel veel plezier Löp wah lös georganiseerd. Onze insteek was een leuke, laag-

Houd daarvoor en voor alle overige nieuwtjes

drempelige hardloopwedstrijd te organiseren,

facebook.com/lopwahlos in de gaten of kijk op

waarin vooral de gezelligheid voorop stond. Niet

www.lopwahlos.nl.

Larens Kampioenschap voor kinderen! Nieuw dit jaar is het Larens Kampioen tijdens de Graaf Jantje Kidsrun. Naast de gebruikelijke nummers 1, 2 en 3 bij de jongens en meisjes op de verschillende afstanden, worden er nu ook prijzen uitgereikt voor de snelste Larense jongens en meisjes.

|

13


14

| PROGRAMMA WITK AMP

PROGRAMMA VRIJDAG MUZIEKPLEIN vanaf 22 uur Luftwaffel & Two Brothers

CAFÉ 20 uur Handkar Trio m.m.v. DJ Geert

ZATERDAG MUZIEKPLEIN Back in Time

ZAAL Kraakt Helder m.m.v. DJ Jeronimo

ZONDAGMIDDAG MUZIEKPLEIN 14 uur Two Brothers

ZAAL 14.30 uur tot 18 uur The Wetnecks

ALLE DAGEN FEEST IN HET CAFÉ

MUZIEKPLEIN 18 uur Lampegastuh


PROGRAMMA WITK AMP

|

15

2019 ZONDAGAVOND ZAAL 20.30 uur René Karst

BEKEND VAN: ‘Atje voor de sfeer’ & ‘Liever te dik in de kist’

ZAAL Avond MillStreet

MAANDAGMIDDAG MUZIEKPLEIN 18.00 uur The Allstarzz

MUZIEKPLEIN 11 uur Fragment

MUZIEKPLEIN v.a. 10.30 uur Two Brothers

MAANDAGAVOND

ZAAL 14.30 uur Dirty Daddies

ZAAL 20.30 uur Baby Blue

ALLE DAGEN FEEST IN HET CAFÉ


16

|

drank- & drugsgebruik

Drank & drugsgebruik onder jongeren

“LEG GEEN KEIHARD VERBOD OP, MAAR MAAK HET BESPREEKBAAR.” Drank- en drugsgebruik onder jongeren, hoe ga je ermee om? Ook het bestuur van de ondernemersvereniging en de kermiscommissie houden zich bezig met dit vraagstuk. Tijd om er wat dieper in te duiken. Er veilig mee omgaan

Geen wijzende vinger

We kunnen allemaal wel een paar redenen bedenken

Een wijzende vinger, daar zit niemand op te wachten.

waarom we geen drank en drugs moeten gebruiken.

Lars zijn gedachtegoed is dan ook: treat the problem,

Dat hebben we inmiddels al vaak genoeg gehoord.

not the drug. Pak de oorzaak van het probleem aan en

Drank en drugs zijn een onderdeel van onze samenleving

niet de drugs zelf. Deze middelen blijven toch wel verkrijg-

en we moeten een manier vinden om er zo veilig mogelijk

baar in Nederland. Het taboe op het gebruik van drugs is

mee om te gaan.

verdwenen. Voorheen was het een verborgen scene maar inmiddels kent iedereen wel iemand die drugs gebruikt

Lars van Driel, oprichter van EHBDD (eerste hulp bij drank-

heeft. Dat betekent dat het ook steeds moeilijker te hand-

en drugsongevallen), traint hulpverleners op het gebied

haven is. Daarom zou bij de preventie van drugsgebruik de

van drank- en drugsongevallen. Hij probeert de hulp-

nadruk meer op voorlichting moeten liggen, vindt Lars.

verleners de andere kant van het verhaal te laten zien: “Als je XTC gebruikt, dan doe je dat niet om ‘bad’ te gaan

NIX 18

en je kiest er ook niet bewust voor om je misselijk te

Doordat de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik naar 18

drinken. Het overkomt je door de keuzes die je maakt.

is gegaan, is het alcoholgebruik onder jongeren sterk

We gaan uit van het ‘positieve’ van gebruik: wat brengt

afgenomen. “Dit komt ook door de toename aan popu-

het mensen en waarom kiezen ze ervoor. En als het

lariteit van drankjes als Radler 0.0%”, vertelt Lars. “Maar

misgaat, moet de EHBO weten wat ze moeten doen.”

diegenen die dan drinken, consumeren grote hoeveelheden in korte tijd. Ook wel bingedrinking genoemd.”


drank- & drugsgebruik

|

17

Alcoholvrije smaakbommen op de kermis Zin in een drankje? Neem eens een spannende alcoholvrije cocktail! Dit jaar staat de alcoholvrije bar van Happy Drinks op de Larense Kermis op maandag 9 september 2019 van 12.00 tot 14.00 uur. De bar heeft een menukaart vol verrassende drankjes, die geen druppel alcohol bevatten.

Ook wordt er sneller overgestapt naar hard-

alcohol te drinken, laat hem of haar eerst

drugs. Een aantal jaren geleden probeerde

de roes uitslapen voordat je het gesprek

je eerst een sigaret, dan een biertje, dan

aangaat. “We noemen dat ook wel de TLC

Spaanse peper en chilisiroop

een jointje en stapte je dan misschien over

methode: tender, love en care. Probeer

Lekker drinken en lol hebben zonder

op harddrugs. Omdat er steeds minder

achter de motivatie te komen waarom

alcohol, dat is de missie van de Happy

gerookt wordt, wordt cannabis vaak ook

iemand besloten heeft om te gaan drinken.

Drinks. De bar is bedacht door het

overgeslagen en beginnen jongeren sneller

Misschien zit je kind niet lekker in zijn/

Trimbos-instituut en tv-kok Pierre Wind.

aan harddrugs.

haar vel of ervaren ze sociale groepsdruk.”,

Om alcoholvrij spannender te maken,

vertelt Lars.

ontwierp de overenthousiaste Wind

De gevolgen van bingedrinking

alcoholvrije dranken met een kick en

Het bingedrinken kan soms problemen

Maak als ouder duidelijke afspraken met

speciale twist. Denk aan ingrediënten als

veroorzaken. Afgezien van de schade die

je kind: wat is acceptabel en wat is de

Spaanse peper, koriander, appelazijn of

het aan je organen en hersenen toe kan

grens, bespreek de volgende dag ook of dit

chilisiroop. Echte smaakbommetjes dus.

brengen, zorgt bingedrinking ervoor dat

haalbaar was en praat er met elkaar over.

je oplettendheid en je reactievermogen

Vertrouwen opbouwen is het belangrijkste.

Drankjes die verleiden Met Happy Drinks zetten Pierre Wind en

afnemen. Ook kunnen mensen wat geagiteerder worden, waardoor vaak de

Veilig gebruiken

het Trimbos-instituut zich al jaren in voor

meeste problemen ontstaan. “Mensen

Ben je van plan drugs te gebruiken? Verdiep

een spannender alcoholvrij aanbod in

denken altijd dat alcohol voor agressie

je er dan goed in. Weet wat de gevolgen

de horeca. Wind: “Mensen willen meer

zorgt. Dat is niet zo. Mensen die nuchter

zijn, laat je drugs testen, ken de risico’s en

te kiezen hebben als ze uitgaan. Verleid

zijn, begrijpen de belevingswereld van een

weet wat je moet doen als het niet goed

ze, daag ze uit met creatieve alcoholvrije

persoon onder invloed niet. Doordat

gaat. En weet ook hoe je dit aan kan zien

dranken die je gedronken wilt hebben.

mensen elkaar niet meer snappen

komen bij jezelf of bij je vrienden. Als je je

De horeca kan meehelpen door prikke-

ontstaan er opstootjes.”, vertelt Lars.

niet lekker voelt, ga dan naar de EHBO. Zij

lende alcoholvrije dranken aan te bieden.

zijn er niet om je te beoordelen, maar om je

Zo helpen we om het alcoholgebruik te

Tips voor ouders

te helpen. Vraag gerust om advies en wacht

verminderen.”

Alcohol drinken is in principe niet zo erg.

niet tot het helemaal

Een aantal glazen kan je best wel drinken,

fout gaat. Zoek

als je maar weet wat je doet en wat de

ze op tijdens

gevolgen zijn. Een tip van Lars aan ouders

de kermis,

is: “Leg geen keihard verbod op, maar maak

zij zijn er

aan het verantwoord omgaan

het bespreekbaar. Je hoeft het ook niet aan

voor jou.

met alcohol. Daarom neemt

Wat weet jij over alcohol? De gemeente Lochem geeft de komende jaren extra aandacht

te moedigen, maar als je kind ervoor kiest

de gemeente, in samen-

om wel te drinken, zorg er dan voor dat hij

werking met Tactus, het

of zij het nog wel tegen je durft te zeggen.”

initiatief om verschillende

Mocht je kind er toch voor kiezen om wel

spannende, alcoholvrije cocktails op de kaart te zetten waar iedereen van kan genieten.


18 || 18

• Glas- en schilderwerken • Wand- en plafondafwerking • Spuitwerk • Planmatig onderhoud

Wie schilt tijdens de kermis de aardappelen met uw vader?

• Kleuradvies • 24 uur glasservice

Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop

Veel plezier op de Larense Kermis! Molenveld 14 7245 CA Laren (gld)

Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl www.hekkelmanschilders.nl

HOME INSTEAD THUISSERVICE

agazine_NR7_Advertenties1/4_HomeInstead.indd 1

06-11-17 12:41

Schildersbedrijf van der Wal Schilderwerk // Advies Wand- en plafondafwerking

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

Spuiten // Glas Holterweg 44 7245 SC Laren gld T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl

FIJNE LARENSE KERMIS Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld


er is meer..

Rommelmarkt Zaterdagmiddag is het traditie geworden dat de Protestantse Kerk een grote gezellige rommelmarkt organiseert. We doen dit met vele enthousiaste vrijwilligers in en rondom de kerk en het Kulturhus aan de Verwoldseweg. Er wordt van alles te koop aangeboden. Denk aan boeken, speelgoed, huishoudelijke artikelen, serviesgoed, glaswerk, gereedschap, meubels, lampen, baby- en kinderspullen, antiek, snuisterijtjes en nog veel meer. Te veel om op te noemen. Wat ook heel leuk is, is de bloemendienst bij de ingang. Zij maken ter plekke heel mooie bloemstukjes op vaasjes, schaaltjes, potjes e.d. uit de handelswaar. Door de mooie ruimtes is alles goed en overzichtelijk uitgestald. We beginnen om 13.30 uur met de verkoop en sluiten om 16.30 uur. In deze uren heeft u ruimschoots de tijd om rond te kijken en mooie dingen te kopen. Misschien komt u nu tegen waar u al jaren naar op zoek was. Nadat u uw slag geslagen heeft, is het goed uitrusten met een kopje koffie. Het aanleveren van goederen is nog steeds mogelijk via de commissieleden. Als u nog iets heeft dat voor u geen waarde meer heeft, maar misschien voor een ander wel, neem dan contact met ons op. We nodigen iedereen uit om zaterdagmiddag 7 september vanaf 13.30 uur naar de kerk te komen voor onze zeer gevarieerde en sfeervolle rommelmarkt! Rommelmarktcommissie:

13:30 uur

Roessink, tel. 0573 - 40 20 99 • Jan Wink, tel. 0573 - 40 16 50

De jaarlijkse Rommelmarkt gaat weer van start!

Bert en Janni Ebbekink, tel. 0573 - 40 16 05 /

Locatie: Kerk & Kulturhus

Eef Vreeman, tel. 0573 - 40 17 25 • Wim en Willie Groot

Tel. 06 - 22 41 22 56 of 06 - 23 58 19 18

|

19


LARENSE KE Vanaf 13.30 uur in het café

de senioren trappen de kermis af!

VRIJDAG

Met optreden van Hans Roerdink

ZATERDAG

20 ||

Vanaf 17.00 uur in het café

anjagersbal opschaakl'n

duitsland-nederland Om 21.00 uur de kwalificatiewedstrijd op groot scherm!

's Middags op het terras

prijsuitreiking kinderverkleden 's Avonds in het café

kabaal


ERMIS 2019 weekendkrachten 's Avonds in het café

strike

ZONDAG

's Middags op het terras

powerband en om 14:00 uur prijsuitreiking verkleden Van 20.00 - 23.00 uur Non-Stop knallen met:

MAANDAG

Vanaf 11.00 uur

REEPERBAHNER STIMMUNGSMACHER

|

21


22

|

JEUGDMIDDAG

“ZATERDAG IS DE MIDDAG VOOR DE JEUGD!” verkleden, schminken & lasergamen Op de zaterdagmiddag van de kermis wordt er voor de jeugd van 8 tot 18 jaar een speciale lasergamemiddag georganiseerd. Voor de basisschoolkinderen is er wederom de verkleedwedstrijd en natuurlijk ook het schminken! Lasergamen

Kinderverkleedwedstrijd

Vorig jaar zijn we gestart met een speciale jeugdmiddag op de

Ook dit jaar is er weer de kinderverkleedwedstrijd. De school-

zaterdag. En dat was een succes! Een groot aantal kinderen deed

gaande jeugd mag zich dit jaar verkleden met als thema “Ik hou

mee met de gamemiddag! Reden genoeg om dit jaar weer iets te

van Holland...”. Daarbij kan je aan heel veel dingen denken!

organiseren. Dit jaar organiseren de Anjagers geen game op een

Klompen, molens, tulpen, maar ook kaas, schaatsen en ga zo maar

beeldscherm, maar... in reallife! We bouwen de zaal in Stegeman

door.. Wees creatief! Om 14:30 uur start de verkleedwedstrijd. Om

om tot een waar speelveld! In teams gaan jullie tegen elkaar

15:30 uur is de prijsuitreiking bij ’t Langenbaergh waar ranja en wat

strijden met een laserpistool.

lekkers is voor alle deelnemers. Ook voor muziek wordt gezorgd!

Kinderen kunnen zich tot 31 augustus

Organisatie kinderverkleedwedstrijd: Marion Sturris, Miranda Bron,

opgeven via de website larensekermis.nl of

Leonie Wuestman, Leontine Wuestman

via jeugd@larensekermis.nl. Vervolgens wordt er door ons een competitie gemaakt, ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. De activiteit start zaterdagmiddag om 14:30 uur in de zaal van Stegeman en is rond 18:00 uur afgelopen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er kunnen maximaal 140 kinderen meedoen, dus schrijf je op tijd in!


JEUGDMIDDAG | 23

13:30 uur De kinderen kunnen zich laten schminken door de dames van de Speelotheek Locatie: Stegeman

14:30 uur Start kinderverkleedwedstrijd. Thema “Ik hou van Holland...”. Om 15:30 uur is de prijsuitreiking bij ’t Langenbaergh. Locatie: 't Langenbaergh

14:30 uur Start lasergamemiddag jeugd. We bouwen de zaal in Stegeman om tot een waar speelveld! Locatie: Stegeman


24

|

anjagers

WIELE HEBT ZE! ECHTE ANJAGERS! Vrijdag 6 september

Maandag 9 september

anjagersbal

anjagersontbijt

Aanvang: Locatie:

Aanvang:

10.00 uur

Locatie:

Dorpsstraat

Toegang alleen voor ondernemers,

Kosten:

2 munten, gratis

En... maak je, naast jezelf, nog iemand

personeel en Anjagers.

voor Anjagers

Anjager deze dagen? Dan maak je kans

17.00 uur 't Langenbaergh

ballonvaart voor twee personen t.w.v. EUR 320,-! op een

het jaar' verkiezing! De genomineerden dit

Anjager worden? Dat kan!

jaar zijn: Aris Dijks (Aris Frieterie), Ingri

Voor maar â‚Ź 50,- per jaar word je Anjager.

De ballonvaart wordt mede mogelijk

Imenkamp (Ovii) en Harold & Frederike

Hiervoor krijg je toegang tot het Anjagersbal,

gemaakt door:

Reurslag (Witkamp).

een warme maaltijd aangeboden, 15 munten

Met dit jaar wederom de 'Ondernemer van

en mag je op maandagochtend gratis aanschuiven bij het Larense ontbijt. Het ontbijt wordt mede mogelijk gemaakt door:

VAN DE POL

17:00 uur Vrijdagavond gaan we van start met het Anjagersbal! Ben jij erbij? Locatie: 't Langenbaergh

is se Kerm n e r a L e an Steun d er. Dit k g ja n A f via en word ermis o k e d s is.com tijden nsekerm e r la @ s anjager


anjagers

10:00 uur

WIE-O-WIE WORDT DIT JAAR DE ONDERNEMER VAN HET JAAR?

Het is tijd om aan te schuiven bij het gezelligste ontbijt van Laren! Locatie: Dorpsstraat

|

25


24 26 || blokkenschema

vrijdag

13.00

14.00

30

15.00

30

16.00

30

17.00

30

18.00

30

19.00

30

20.00

Dorpsstraat Witkamp 't Langenbaergh

Seniorenmiddag

Anjagersbal met o.a. 'Ondernemer van het

Stegeman

10.00

zaterdag

30

30

11.00

30

12.00

30

13.00

30

14.00

30

15.00

30

16.00

30

17.00

Rommelmarkt bij Kerk & Kulturshus 't Kruispunt

Dorpsstraat

Verkleedwedstrijd schooljeugd

Witkamp

Verkleedwedst prijsuitreiking

't Langenbaergh Kinderschminken Stegeman

Jeugdmiddag:Lasergamen

zondag

10.00 Dorpsstraat

30

11.00

30

12.00

30

13.00

30

14.00

30

Lop wah Los

15.00

30

16.00

30

17.00

Dweilorkest in de Dorpsstraat Zaal: The Wetnecks

Witkamp

Muziekplein: Two Brothers

't Langenbaergh

Op het terras: Weekendkrachten

Zaal: De BankDirecteuren

Stegeman 10.00

30

11.00

30

12.00

30

13.00

30

14.00

30

15.00

30

16.00

30

17.00

maandag

Kermisattracties Dorpsstraat

Anjagersonbijt Verkleedwedstrijd volwassen Muziekplein: Two Brothers 11.00 uur Fragment

Witkamp

't Langenbaergh Stegeman

Zaal: Dirty Daddies

Terras: Powerband met om 14.00 uur prijsuitreiking verkleedwedstrijd Restaurant: Hans Freie Cafe: Sleppers


27 blokkenschema || 25

21.00

30

30

22.00

30

23.00

30

00.00

30

01.00

Kermisattracties open Cafe: Handkar Trio m.m.v. DJ Geert Muziekplein: Luftwaffel & Two Brothers

t jaar' verkiezing, Opschaakl'n en kwalificatiewedstrijd op groot scherm Zaal: Tribute avond met John Mayer

Zaal: Tribute avond met Abba

Cafe: Killer and the Cool cats

18.00

30

30

19.00

30

20.00

30

21.00

30

22.00

23.00

30

30

00.00

Kermisattracties open

Muziekplein: Back in Time Cafe: DJ

trijd g

Cafe: Kabaal Zaal: Disco Kings en Snollebollekes Cafe: Livin' room Restaurant: Ben Lansink

30

18.00

30

19.00

30

20.00

30

21.00

30

22.00

30

23.00

30

00.00

Kermisattracties open

Zaal: Rene Karst & Millstreet Lampegastuh Cafe: DJ Cafe: Strike

n

Zaal: De Paloma's Cafe: Gust

30

18.00

30

19.00

30

20.00

30

21.00

30

22.00

30

23.00

s open

Muziekplein: The Allstarzz Zaal: Baby Blue Cafe: DJ Cafe: Non-stop knallen met "Reeperbahner Stimmungmacher" Zaal: Hoken met de Heinoos, aansluitend Plork & de aannemers Cafe: Kisjeskearls

30

00.00

Larense Kermis: blokkenschema

Zaal: Kraakthelder & DJ Jeronimo


2828 | | 'T L ANGENBAERGH

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Alles onder één dak

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten

Maandag met de Larense Kermis zijn wij gesloten.


er is meer..

Zaterdag & maandag Naast de seniorenmiddag bij 't Langenbaergh heeft Stegeman speciaal voor de senioren op zaterdag Ben Lansink en Hans Freie op maandag! Locatie: Stegeman

Senioren 't Langenbaergh trapt ook dit jaar weer de Kermis af met de seniorenmiddag. In verband met het Anjagersbal dit jaar een uurtje eerder. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom in het cafĂŠ! Met en kopje koffie of thee, een oliebol, drankjes en hapjes maken we er een gezellige middag van! Uiteraard met een leuke muzikale omlijsting. De kaarten hiervoor kosten â‚Ź 15,- all in en kaarten zijn verkrijgbaar bij 't Langenbaergh.

|

29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.