Laren! Magazine Nr. 13

Page 1

| 1

MEI - AUG 2019 • NR13 € 3,95

Speelplezier Laren: een overzicht van alle speeltuinen.

6

Actieve vereniging sinds 1929 ST. STEFFENRIJDERS

28

Weet jij alle speeltuinen te vinden? STICHTING SPEELPLEZIER

60

Een nationaal karakter FIETSVIERDAAGSE


2 |

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten


VOORWOORD VOORZIT TER | 3

Het eerste woord is aan...

Dion Eggink VOORZIT TER STICHTING GROOT DOCHTERENS FEEST Sinds 1993 organiseert Stichting Groot Dochterens Feest jaarlijks het buurtfeest in Groot Dochteren. Vanaf mijn vijftiende ben ik betrokken bij het bestuur van deze stichting. Tijdens de laatste jaren Groot Dochterens Feest liep het aantal bezoekers terug. Er moest wat veranderen en daarom hebben we met een aantal zittende bestuursleden en een aantal nieuwe mensen de handen in één geslagen om tot het nieuwe concept ‘GDFestival’ te komen. Waarvan aankomend jaar op zaterdag 29 juni alweer de vierde editie plaatsvindt.

'Genieten van datgene waar we een jaar lang mee bezig zijn geweest!'

Het is mooi om met een hele club vrijwilligers en lokale ondernemers in een paar dagen tijd een weiland om te bouwen tot een compleet festivalterrein. Het geeft een kick wanneer deze tijdens het GDFestival gevuld is met meer dan 1000 bezoekers; van jong tot oud. De op- en afbouw van het evenement is altijd erg gezellig en geeft een gevoel van saamhorigheid. Er zijn veel mensen die spontaan komen helpen en hier soms zelfs vrij voor nemen. Een jaar van voorbereiding gaat eraan vooraf. De uitdaging, en ik

denk stiekem ook het succes, ligt hem in het blijven vernieuwen, dit proberen we door aanpassingen te doen aan het terrein en programma en samenwerking te zoeken met lokale ondernemers en verenigingen. Op zaterdag 29 juni zit voor ons het meeste werk erop. Als het goed is hebben wij die dag

GDFestival Sinds 1993 wordt het jaarlijkse buurtfeest in Groot Dochteren georganiseerd op

weinig te doen en kunnen we genieten van datgene waar we een jaar lang mee bezig zijn geweest. Voor mij is dit het laatste jaar als voorzitter van Stichting Groot Dochterens Feest. Na 13 jaar maak ik plaats voor een nieuwe generatie. Ik hoop dat het evenement ook dit jaar weer vlekkeloos verloopt en dat wij na afloop terug kunnen kijken op een geslaagde editie!

het terrein achter Slootsmid. Nadat het aantal bezoekers geleidelijk terug liep heeft het destijds zittende bestuur samen met enkele nieuwe bestuursleden in

Het is mooi dat verenigingen en stichtingen zoals wij, met vaak een relatief beperkt budget, de kans krijgen om hun activiteiten te promoten in Laren! Magazine.

2015 besloten een nieuw concept te gaan hanteren: GDFestival. En dat bleek een succes! Vorig jaar bezochten meer dan 1.000 mensen het festival.

Veel leesplezier en graag tot 29 juni! Dion Eggink


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

St. Steffenrijders

Een actieve ruitersportvereniging

52 Iedere donderdag

12

Uitbreiding restaurant

Witkamp Laren

28

Overzicht speeltuinen in Laren

Stichting Speelplezier

42

Hoe was het vroeger:

'140 jaar Apollo'

44

Per 1 januari volledig

overgenomen:

Installatiebedrijf Elkink

aan de Huenderstraat:

De weekmarkt

54

Het gezin achter

Gerrit en Rita Oortgiesen

56

Puur in Tuinarchitectuur:

Pitt Tuinen

60

Fietsvierdaagse de Achterhoek:

Een nationaal karakter

64

Mijn leven als vrijwilliger

Teun Schutte

Verenigingen & stichtingen pagina's

Overige informatie pagina's

10

V.V. Witkampers

32 Leussinkbad

59 IJssportvereniging

18 Basisscholen

16

De Meiden van Haarman

33

V.V. Forza

Roowinkel

36

16

Plus Schoolvoetbaltoernooi

35

Mediavereniging en

59

Jongerenproject LouKA

48 Ontwikkelingen

17

Laren & Oranje

Wakker Laorne

63

Kulturhus 't Kruispunt

in Ondernemersland

21

Larense gymnastiekvereniging

38

GD Festival

70

De Laornse Dorpskwis

67

Ik geef de pen door...

22

Pels & Pluim

41

T.C. 't Laerveld

70

EHBO Laren

68

Handige informatie

24

Toeristenbelang Laren

51

Gemende zangvereniging

71

Badmintonclub Laren

71

Volgende editie

27

Koninklijke muziekvereniging

Ons Genoegen

Algemene agenda

Apollo Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii en verschijnt in een oplage van 3.400 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Redactie: Van Kees; Nena Keessen Fotografie: Anke Kolkman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen • Vormgeving: Ovii • Verspreiding: All Inn Verspreiding • Drukwerk: Multicopy Lammerdink • Contact: Ovii - Huenderstraat 3 - 7245 BJ Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@larenmagazine.nl • Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 13

Petje af! 13 februari 2019. Hoewel de inkt van het vorige voorwoord nauwelijks 'is opgedroogd' en magazine nummer 12 nog maar net naar de drukker is, heb ik nu al inspiratie voor het volgende voorwoord. Net terug van het sporten zie ik een onbekend nummer in mijn telefoonscherm verschijnen. Ik moet nog snel

Veel lokale ondernemers zijn vaak bereid mee te werken

even eten voordat ik vergadering heb dus ik bel straks

aan een lokaal initiatief. ‘Ow dat doet wie ff’. Maar dat

wel even terug.

‘ff’ is niet zo vanzelfsprekend als wij eigenlijk een beetje gewend zijn en daar mogen we best eens bij stil staan.

Op de voicemail hoor ik dat het Bernard Woestenenk is.

Na inmiddels alweer 13 edities Laren! Magazine zien we

Als ik hem terug bel heb ik een hele trotse vader aan de

namelijk helaas bij de vele initiatieven toch ook wel vaak

lijn. ‘Joa, morn geet Ronny tekenen bie de notaris en hef

dezelfde mensen voorbij komen. En dat terwijl Laren

e alle aandelen van Elkink, is da iets veur het magazine?’

meer dan 4.000 inwoners heeft...

Naast dat ik het erg mooi vind dat er weer iemand een idee heeft voor het magazine (wat ik altijd zeer op prijs

Zit jij nu op de bank dit verhaaltje te lezen en wil je

stel), én een Larens bedrijf volledig in handen blijft van

ook iets gaan doen? Er zijn genoeg verenigingen en

een jonge Larenaar (en zijn vriendin), vind ik het bovenal

stichtingen binnen ons dorp die zitten te springen om

prachtig dat een vader apetrots is op zijn zoon en dat

handjes.

graag wil delen. En als je nou de volgende keer weer een bestelling doet Ik neem mijn petje ervoor af, ondernemers zoals

bij een grote landelijke webshop, bedenk dan eerst even

Ronny. En zonder iemand te kort te doen denk ik dat we

of je het misschien ook bij een lokale ondernemer

als Larenaren eens goed om ons heen moeten kijken.

kan kopen. Want tenslotte betalen de ‘grote’ jongens

Vanuit andere dorpen en steden wordt er vaak met

niet de sinterklaasintocht, kerstverlichting of

jaloezie naar ons dorpje gekeken. Als er iets moet

organisatie van de kermis; maar is het de Larense

gebeuren dan worden er geen honderdduizend

lokale ondernemer!

bladzijden aan onderzoeken, analyses etc. gemaakt… Nee, dan zetten een paar inwoners de schouders eronder

In deze editie onder andere: een artikel over het

en achteraf wordt er vaak gedacht: “Zult wiele ff iets op

prachtige nieuwe restaurantgedeelte van Witkamp,

papier zett’n, dan wet wiele volgend joar ook nog hoe

het ontstaan en de voortzetting van Installatiebedrijf

wiele dat en betje edoane hebb’n’.

Elkink en gingen we in gesprek met Mariejanne Vorenholt van Pitt Tuinen. Luuk Oortgiesen sprak met

"Dan wet wiele volgend joar ook nog hoe wiele dat en betje edoane hebb’n."

v.v. Witkampers over het jubileum en ging op bezoek bij Toeristenbelang. En uiteraard hebben de verenigingen en stichtingen weer massaal aangeleverd! Veel leesplezier! Ingri Imenkamp


6 |

ST. STEFFENRIJDERS

"Iedereen mag zich inschrijven voor de Tripalon."

-Daniëlle Bosch

V.l.n.r.: Daniëlle Bosch, Tiny Dommerholt, Hennie Hoffman, Anneke Kettelarij, Mireille Jansen. Zittend; Marieke Jeronimus


ST. STEFFENRIJDERS | 7

ST. STEFFENRIJDERS:

Een actieve ruitersportvereniging De Larense vereniging St. Steffenrijders bestaat dit jaar 90 jaar. In 1929 werd de rijvereniging opgericht en in 1958 de ponyclub. Drie jaar geleden fuseerden de twee verenigingen en sindsdien zijn de St Steffenrijders een paardensportvereniging en ponyclub in één. Vernieuwd buitenterrein

De hippische week begint op zaterdag en zondag

Aan de Verwoldseweg bevindt zich de standplaats van

met springwedstrijden voor pony’s en paarden.

de vereniging. Hier staat een binnenbak, een kantine

“Op zaterdag is dit een selectiewedstrijd voor de

en een grote buitenbak met parkeerplaats. Het buiten-

Gelderse Kampioenschappen voor pony’s.”, vertelt

terrein werd een jaar geleden helemaal aangepakt: de

Daniëlle. Maandag tot en met donderdag worden er

bodem werd vernieuwd en er kwam een geheel nieuwe

vanaf 17:30 uur dressuurwedstrijden gereden en op

omheining. St. Steffenrijders is een actieve vereniging

vrijdag zijn de vier- en zestallen aan de beurt. “Met

met ruim 90 leden van de rijvereniging en 16 ponyclub-

het vier- of zestal rijd je samen met een groepje. Je

leden. Naast het zevenkoppig algemeen bestuur

kunt het vergelijken met synchroonzwemmen, alleen

heeft de vereniging te maken met twee stichtingen:

dan te paard. Een leuk onderdeel van de ruitersport

Stichting Ruitersport Evenementen Laren en Stichting

omdat het in teamverband is.”, vertelt Daniëlle. Zowel

Ruitersport Belangen Laren. Deze stichtingen hebben

Daniëlle als Anneke zijn betrokken bij het vier- en zes-

beiden een eigen bestuur en samen zorgen ze voor

tal. "We zijn een tijd geleden gestart met trainen. Het

een bloeiende rijvereniging en leuke activiteiten op het

is erg leuk om te doen. We zijn met z'n zessen gestart,

gebied van ruitersport.

maar we weten nog niet of we als vier- of zestal aan de wedstrijd mee gaan doen.", vertelt Daniëlle. "Anneke

Hippische Week Laren: 1 t/m 7 juni We spraken Daniëlle Bosch en Anneke Kettelarij, beiden bestuurslid binnen het algemeen bestuur en de Stichting Ruitersport Evenementen Laren. “Jaarlijks organiseren wij vier grote evenementen. Eén daarvan is de Hippische Week Laren, dit jaar van 1 tot en met 7 juni.”, vertelt Anneke. De voorganger van de Hippische week was het concours, georganiseerd op Landgoed Verwolde. “Omdat wij ons eigen buitenterrein hebben vernieuwd, hebben we het concours terug kunnen halen naar ons eigen terrein.”, vertelt Daniëlle.

rijdt niet mee, maar coördineert vanaf de zijlijn."


8 |

ONZE ROBOTMAAIER MAAKT HET U GRAAG GEMAKKELIJK

Niet meer zelf boekhouden; alleen je documenten digitaal aanleveren Geen eigen overzichten meer bijhouden; realtime inzicht via een persoonlijk financieel dashboard Communicatie met je adviseur op basis van het brondocument Betalen, factureren, uren en projecten bijhouden en nog veel meer; allemaal op één platform! Bezoekadres: Dorpsstraat 5

STIHL ROBOTMAAIERS

7245 AK Laren (Gld) Contact:

VERKRIJGBAAR VANAF

€ 999,-

M. 06 - 22 73 54 16

E-mail:

info@gosmart.nl

Website:

www.gosmart.nl

GoSmart werkt samen met:

TEL. 0573 44 80 88 • GROENTECHNIEK@ALMATLAREN.NL

WWW.ALMATLAREN.NL

GoSmartbv

heb je een verjaardag, feestje of bbq en zit je koelkast overvol!

_Laren!Magazine_NR13.indd 1

Laren!Magazine_NR12_Advertenties1/4_GoSmart.indd 1 25-04-19 13:22

06-02-19 14

Maak dan gebruik van ons

pickup point

24 uur per dag, 7 dagen per week!

Wie schilt de aardappelen met uw vader als u een keer verhinderd bent? Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop die hulp gefinancierd kan worden.

Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

HOME INSTEAD THUISSERVICE

Openingstijden: MAANDAG - VRIJDAG 7:00 TOT 17:30 UUR ZATERDAG VAN 07.00 - 17.00 UUR HUENDERSTRAAT 2 • 7245 BJ LAREN GLD • WWW.WERELDBAKKERWIJNAND.NL


ST. STEFFENRIJDERS | 9

Tripalon: 1 september Daarnaast wordt op 1 september de Tripalon georganiseerd. Tijdens deze wedstrijd wordt er gestreden om de Johan Slot Bokaal. “Tijdens de Tripalon rijd je een dressuurproef, leg je een springparcours af en maak je een terreinrit door het bos met natuurlijke hindernissen.”, vertelt Anneke. De Tripalon werd in het leven geroepen door Johan Slot, voornamelijk om ruiters kennis te laten maken met de ‘eventingsport’, een wedstrijd waarbij een rit met

er spring- en/of dressuurlessen verzorgd

Bestuur St. Steffenrijders

hindernissen van ongeveer 3,5 km, zo snel

op de accommodatie. Ook kan je buiten de

Zwier Eggink (voorzitter)

mogelijk door het bos afgelegd wordt.

lesuren gebruik maken van de binnen- en

Henk Eggink (algemeen bestuurslid)

“Iedereen mag zich inschrijven voor de

buitenbak.

Nicolette Klein Brinke (alg. bestuurslid)

Tripalon. Je mag er zo lang over doen als je

Mireille Jansen (alg. bestuurslid)

wilt, meedoen is belangrijker dan winnen.”,

Geen manege

Ester Huurnink (penningmeester)

vertelt Daniëlle.

St. Steffenrijders is een vereniging en

Anneke Kettelarij (alg. bestuurslid)

geen manege. Daarom beschikken zij

Daniëlle Bosch (secretaris)

Andere activiteiten

niet over paarden of pony’s die je kan

Andere activiteiten georganiseerd door

gebruiken om te leren paardrijden. “Als

de St. Steffenrijders zijn een springweekend

je een eigen paard of pony hebt kan je

in april en een dressuurwedstrijd in oktober.

lid worden van de vereniging.”, vertelt

Ook wordt er voor de jonge ruiters een

Anneke. Wel organiseert de vereniging

ponykamp georganiseerd. Als lid van de

soms kennismakingsdagen, voor kinderen

ruitersportvereniging kan je één keer per

en volwassenen die kennis willen maken

week gebruikmaken van lessen, gegeven

met de ruitersport.

door gediplomeerde instructrices en instructeurs. Vrijwel elke avond worden

"We hebben het concours terug kunnen halen naar ons eigen terrein."

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Verwoldseweg 26, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 120 Contact: info@ststeffenrijders.nl • Facebook: StSteffenrijders • Website: ststeffenrijders.nl


10 | V.V. WITK AMPERS

DOOR LUUK OORTGIESEN

V.V. Witkampers viert 90ste verjaardag Zondag 1 september is het zover: dan is het alweer negentig jaar geleden dat de Witkampers is opgericht. Ter gelegenheid van dit jubileum zal er op zaterdag 31 augustus een dag worden georganiseerd voor alle leden, vrijwilligers, vrienden, sponsoren en supporters. Programma overdag

‘Skills Spot’ hun trucjes leren aan de jeugd waar je

Het programma begint om 10:00 uur, waar de jeugd

ook je eigen trucje kan laten filmen. Natuurlijk zullen

tot en met twaalf jaar een voetbalcircuit zal afleggen.

de balkunstenaars ook tijd hebben voor een foto en

Elk team doet mee met hun eigen begeleiding.

een handtekening. Dit deel van het programma, voor

Tijdens dit circuit zal de nadruk liggen op techniek.

de jeugd tot en met elf jaar, zal duren tot ongeveer

Zo is er bijvoorbeeld een panna-

13:00 uur. Natuurlijk zijn alle supporters van harte

kooi, waar één tegen één of twee

welkom om een kijkje te komen nemen.

tegen twee wordt gespeeld, een gatengoal en zal er een

In de middag, om 13:30 uur zal voor de teams JO13

opblaasbaar voetvolleyveld zijn.

tot en met JO17 en het speciaal voetbal het circuit

Daarnaast zijn er ook bijzondere

van start gaan. Ook zij krijgen een show van de

onderdelen zoals Headis, hier

balkunstenaars en hebben ruimte om met hen op

wordt het bekende tafeltennis

de foto te gaan. Ook voor deze jeugdteams zal het

gespeeld, maar dan met je hoofd

circuit bestaan uit onder andere een pannakooi,

en een speciaal Headis balletje.

een gatengoal en een opblaasbaar voetvolleyveld.

Verder zijn er nog meer bijzondere onderdelen,

Daarnaast is er bijvoorbeeld een snelheidsmeter en

waar onder andere Ajax en Barcelona mee trainen.

een voetbaldartspel. In totaal zal het circuit bestaan uit tien onderdelen. Dit deel van het programma zal

Naast het eigen spelcircuit zullen er ook shows

rond 16:00 uur op zijn einde lopen.

worden weggegeven door wereldkampioen panna Jeans Doest (ook wel bekend als Easy Man),

Avondprogramma

Vice-Nederlands kampioen freestyle TomV en

De vereniging valt en staat natuurlijk met sponsoren.

straatvoetballer Nasser el Jackson. Zij zullen op de

Deze waardering willen wij graag laten blijken als

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 700 Contact: info@witkampers.nl Website: www.witkampers.nl


V.V. WITK AMPERS | 11

Van links naar rechts André Beuzel, Hetty Wilgenhof, Ruud Bekkink, Johan Ikink, Appie Bielderman en Ellen Bannink. Ontbrekend op de foto: Marieke van de Pol.

vereniging en daarom worden de sponsoren

kletsen en misschien anekdotes van andere

om 18:00 uur van harte uitgenodigd voor een

jubilea op te halen. Ook zal de Nederlands-

sponsorbijeenkomst. Hier zal eten bij aan-

talige muziek niet ontbreken bij de tuinfeest-

wezig zijn. Deze bijeenkomst zal rond 20:00

achtige aangelegenheid. In de grote tent

uur op zijn eind lopen en vanaf die tijd wordt

zal nog een speciale act zijn waar druk voor

de hele ‘Witkampersfamilie’ uitgenodigd voor

geoefend wordt. “Een aantal muzikanten,

een mooi feest om het negentigjarig bestaan

leden van de Witkampers, gaat een aantal

van de vereniging te vieren. De vereniging

optredens verzorgen. Dat gaat heel speciaal

staat bekend om haar grote groep vrijwilligers

worden”, vertelt de commissie.

die altijd een steentje bij wil dragen en hier is de vereniging hen zeer dankbaar voor.

De commissie

Wij hopen als Witkampers dan ook dat de

De jubileumcommissie is al een half jaar bezig

vrijwilligers aanwezig kunnen zijn om de

met het uitdenken voor een geschikt feest.

verjaardag van de vereniging te komen

“Opdracht was om een gepaste viering te

vieren. Daarnaast worden ook alle suppor-

organiseren; het negentigjarig bestaan is een

ters, sponsoren, spelers, leiders, vrienden,

beetje een tussenjaar in vergelijking tot het

trainers en anderen die de Witkampers een

honderdjarig jubileum. Dan wordt het nog

warm hart toedragen van harte uitgenodigd

iets groter aangepakt”, aldus de jubileum-

2 JUNI

om vanaf 20:00 uur het negentigjarig bestaan

commissie. De commissie bestaat uit Ellen

Van der Waltoernooi

te komen vieren. Ook de aanhang hoort bij de

Bannink, Ruud Bekkink, Marieke van de Pol,

‘Witkampersfamilie’, dus het zal mooi zijn als

Johan Ikink, Hetty Wilgenhof, André Beuzel en

ook de partners mee komen naar het feest.

Appie Bielderman.

Op het feest zal voor iedereen een plek zijn om

Wij hopen u als trainer, leider, sponsor, vrijwilliger, supporter of speler te zien op 31 augustus op het jubileumfeest van de Witkampers!

te staan of om te zitten. In de grote tent zal de Trainband optreden. In de andere tent zal er voor de ouderen, en degenen die willen zitten, aangepaste muziek zijn om even rustig bij te

AGENDA 26 MEI • 11:30 UUR

Witkampers Dames 1 Limmen Dames 1

15 JUNI

Meutstegetoernooi 16 JUNI

Kroegentoernooi


12 | WITK AMP L AREN 12 |

"De vijfde generatie Reurslag is nu werkzaam binnen het bedrijf."

- Frederike Reurslag


WITK AMP L AREN | 13

Witkamp breidt restaurant uit met 80 zitplekken In ruim drie maanden tijd hebben Harold en Frederike Reurslag de gehele beachbar omgebouwd tot restaurant. Met deze verbouwing hebben ze 80 extra zitplekken gecreëerd op de bovenverdieping van het pand. Capaciteit uitbreiden

wekelijkse stapavonden.” Inmiddels

In de loop van de afgelopen jaren

misten ze de capaciteit in het

moesten Harold en Frederike steeds

restaurant en zijn de wekelijkse

vaker nee verkopen: “Vooral op

stapavonden verleden tijd. “Als het

zaterdag en zondag kon je zonder

mooi weer was, het terras vol zat en

reservering eigenlijk niet komen eten.

er kwam een stortbui, dan hadden

Om onze gasten nog beter van dienst

we binnen onvoldoende tafels om

te zijn wilden we onze capaciteit

iedereen een plek te bieden. Dat is nu

uitbreiden.” Na wat brainstormen

niet meer het geval.”

kwam Harold met het idee om het restaurant naar boven uit te breiden.

Eigentijds met een ouderwets tintje

Inmiddels is dit gerealiseerd en is het

De ruimte is volledig verbouwd en de

nieuwe gedeelte in gebruik genomen.

dakkapellen helemaal vernieuwd. In

Het was een behoorlijke verbouwing

januari was het restaurant twee weken

binnen het bedrijf: “Er is een trap

gesloten. “Het grote sloopwerk is toen

gemaakt naar boven en er zijn twee

gedaan, het trapgat en de liften zijn er

liften geplaatst in de keuken. Een voor

destijds ingemaakt.” De sfeer in het

de afwas en een voor het eten.”, vertelt

nieuwe gedeelte is eigentijds, modern,

Harold.

sfeervol en warm. “Samen met Linda Pol hebben we de inrichting bedacht.

Oorspronkelijk hotelkamers

Het is eigentijds, maar het behang

De plek waar het nieuwe gedeelte

heeft bijvoorbeeld een ouderwets

gerealiseerd is, was oorspronkelijk

tintje.”, vertelt Frederike. Veel groen,

de plek waar de hotelkamers van

oranje, messing en zwart maakt de

Witkamp zaten. “In 2005 hebben we

sfeer warm en trendy. “Het gedeelte

de hotelkamers omgebouwd tot

is ook af te huren voor een diner.

beachbar, omdat we toen nog elke

Maar we kunnen de ruimte ook voor

week disco hadden. We hadden

vergaderingen en andere bijeen-

destijds de capaciteit nodig voor de

komsten gaan gebruiken.”


JK montage

14 |

de meest trendy kapsalon voor het hele gezin

afrasteringen-hekwerken

Makkelijk zelf jouw afspraak inplannen wanneer jij dat wil via:

www.barberbooking.com

06-20572980

Hekwerken

Overkappingen

Toegangshekken

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

www.jkmontage.nl

HOLTERWEG 3K, LAREN GLD TEL: 0573 - 40 19 34 • INFO@HAARSTUDIOJACQUELINE.NL WWW.HAARSTUDIOJACQUELINE.NL

VOOR AL UW VOORKOMENDE RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN

Magazine_NR7_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1

Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel. Fax

0573 - 22 12 55 0573 - 43 25 80

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl

Laren!Magazine_Adv_HaarstudioJacqueline.indd 1 14-11-17 08:29

Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiële administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geïnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

MagazineNR7_Adv_Overmeen.indd 1

04-02-19 15:0

16-11-17 08:54 Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1

16-11-17 08:5

Bekijk de BBQ-folder op onze website Tel. 0573 - 40 12 37 • www.vandepol.keurslager.nl •

Laren!Magazine_NR9_Advertentie1/8_VanDePol.indd 1

Autobedrijf Nijhof Holterweg 5050-52 7245SC Laren (gld)

05730573-401610 info@autobedrijfnijhof.nl www.autobedrijfnijhof.nl

KeurslagervandePol

30-04-18 13:2


WITK AMP L AREN | 15

Menukaart

Waarvoor kan je bij Witkamp terecht?

Regelmatig wordt de kaart bij Witkamp vernieuwd. “We werken

• Een sfeervol restaurant en terras

met seizoensgerechten zoals asperges, mosselen en wild. We

• Een gezellige caféavond

vinden het belangrijk om de kaart regelmatig te veranderen.”,

• Bruiloften

vertelt Harold. “We hebben een weekmenu dat wekelijks wisselt.”

• Verjaardagen • Complete organisatie van je evenement

Familiebedrijf Witkamp is een echt familiebedrijf. Inmiddels is zoon Jannes de

• In-company trainingen, in samenwerking met Hotel de Achterhoek

vijfde generatie die aan het werk is binnen het bedrijf. Hij is

• Bedrijfsfeesten tot 2500 mensen

werkzaam in de bediening, maar ook op kantoor. Harold en

• Teambuildingsactiviteiten

Frederike runnen het restaurant zo’n 20 jaar samen. Daarvoor

• Vergaderingen

deed Harold dat samen met zijn moeder Anneke. “Witkamp

• Catering (ook op locatie)

voelt voor mij echt als een warm bad, een familie. Ik ben heel

• Themafeesten

trots op wat we hebben bereikt de afgelopen jaren. We hebben

• Spelshows

een geweldig team en zonder hen was dat zeker niet gelukt. We hebben daarmee een stabiele basis gelegd voor ons bedrijf.”, vertelt Frederike.

Dorpsstraat 8 7245 AK Laren Gld Tel. 0573 40 12 10 info@witkamp.com www.witkamp.com


16 | VERENIGINGEN & STICHTINGEN

MEIDEN VAN HAARMAN:

best springend ruitersportcentrum 2018/2019 In het weekend van 23 en 24 maart

voor de halve finale in Bunschoten,

deze Finale. De S40 is gewonnen door

was de finale van de Nationale spring-

deze was op 10 februari jl. Vanuit de

Nadja Reins op MVH Oril. In de S60

competitie tussen de verschillende

halve finale mochten er 20 ruiters per

ging de 1ste prijs naar Danielle Karis op

maneges, aangesloten bij de KNHS/

categorie ( S 40 , S60 en S80) door

MVH Just Jessica en er was een mooie

FNRS. De KNHS/FNRS is de nationale

naar de finale op het Nationaal

3de plek voor Fleur in 't Hof op MVH

bond van de hippische sport. Middels

Hippisch Centrum in Ermelo. Maar

Gisela. De andere ruiters en amazones

een aantal voorrondes konden de

liefst acht ruiters van de Meiden van

van de Meiden van Haarman

ruiters en amazones zich plaatsen

Haarman mochten deelnemen aan

behaalden ook mooie punten.

Golden Oldies winnen MVH Tripalon Zondag 14 april is er weer de halfjaar-

Golden Oldies Wilma Wesselink en

lijkse tripalon gereden bij ruitersport-

Anita Stavenuiter gingen er met de

centrum de Meiden van Haarman.

prijzen vandoor. Thije Jaspers, Evy

In de ochtend rijden de ruiters en

van Dam, Kyra Rouwenhorst, Louise

amazones een dressuurproef. In de

van Wijngaarden en Esmee Sterk

middag beginnen zij met een spring-

wonnen de 1ste prijs in hun klasse.

parcours en aansluitend wordt de cross gereden.

1e editie Plus Schoolvoetbaltoernooi v.v. Witkampers groot succes Op woensdagmiddag 17 april werd het

afgesloten met de teams van groep 6.

eerste schoolvoetbaltoernooi voor de

Vol enthousiasme werd het ene na

groepen 3 t/m 6 bij v.v. Witkampers

het andere doelpunt gemaakt. Ook

gehouden. Witkampers heeft dit jaar

het publiek genoot zichtbaar van het

het stokje overgenomen van Klein

spelplezier van de kinderen. Dankzij de

Dochteren. Met een deelname van 495

sponsoren Plus Beuzel en Wereldbakker

spelers in 64 teams van basisscholen

Wijnand was er een attentie en gezonde

uit Almen, Barchem, Lochem, Laren en

snack en mochten de poulewinnaars

Nettelhorst was het een gezellige

een smakelijke chocolade medaille in

drukte op deze zonnige woensdag-

ontvangst nemen. Al met al een zeer

middag. Eerst mochten de kinderen van

geslaagd evenement en op naar

groep 3 aan de bak en het toernooi werd

volgend jaar!


L AREN & ORANJE | 17

Gezellig uit met Laren & Oranje en Reisclub Oolde Op 5 juni gaan we een gezellige dag uit! Deze dag wordt georganiseerd door Laren & Oranje en Reisclub Oolde samen. U bent van harte welkom om mee te gaan! Het programma

mensen die niet ver kunnen lopen dit kunnen

We vertrekken rond 08.30 uur bij Stegeman

bekijken. Na deze bezichtiging gaan we naar

Laren. We rijden door naar Loenen om naar

de Bökkersmolle in Olst voor onze borrelstop.

de Papierfabriek de Middelste Molen aan de

We verwachten dan om 17.30 uur weer bij

Loenense Molenbeek te gaan. Deze fabriek

Stegeman te zijn voor ons diner.

maakt al sinds 1622 papier. Het is de enige papierfabriek in Nederland die nog papier produceert op waterkracht en stoom en nog in de oude staat bewaard is gebleven. Een gids zal ons door de fabriek leiden. Op het moment dat wij er zijn zal de fabriek in werking zijn en wanen wij ons in de 19e eeuw. Vervolgens gaan we met een mooie tocht over de Veluwe naar Hoenderloo, waar we gaan lunchen. Na de lunch vertrekken we naar Olst. Daar komen we dan aan bij de IJssellinie. De IJssellinie was een waterlinie in de Koude Oorlog, die ons land moest beschermen tegen een mogelijke Russische invasie.

Opgave

Met het in werking zetten van

Opgave gaat via Herman Reurslag, hij is alleen

dit plan zou een 127 kilometer

bereikbaar op 06 10398040 of per email:

lange en drie tot vijftien kilo-

herman.reurslag@gmail.com

Opgave via: Herman Reurslag

meter brede strook land tussen

T. 06 10 39 80 40

Nijmegen en Kampen onder

Kosten: € 60,00 contant te betalen

M. herman.reurslag@gmail.com

water worden gezet. Ook hier

's ochtends in de bus. Leden van Laren

Kosten: € 60,00

zal een gids ons meer vertellen,

en Oranje krijgen een korting van € 2,50.

Contant te betalen in de bus.

we kunnen (bij uitzondering)

Leden krijgen € 2,50 korting.

met de bus tot zeer dichtbij de bunker komen, zodat ook de


18 | 18 | BASISSCHOLEN

Sponsorloop voor Stichting LouKA Op vrijdag 12 april hebben de basisscholen, de Branink en de Prins Willem Alexanderschool, met alle groepen samen deelgenomen aan een sponsorloop, als invulling van de Koningsspelen die deze dag landelijk werden gehouden. Deze sponsorloop is volledig georganiseerd door “LouKA”. “LouKA” is een groep van 12 enthousiaste

die nodig zijn voor

meiden van 15-17 jaar uit Ruurlo, Warnsveld,

het project. Hiermee

Gorssel, Exel, Lochem, Vorden en Laren en

ondersteunen zij tegelij-

samen gaan zij een reis voorbereiden. De

kertijd de lokale economie.

jongerenreis, die plaats zal vinden komende zomer, gaat naar Sri Lanka, waar zij vrijwil-

Alle kinderen kregen eind maart

ligerswerk gaan doen. Zij gaan in Mannar

een sponsorformulier om zoveel

een kleuterschool opknappen en helpen bij

mogelijk sponsoren te verzamelen voor de

een Moeder Theresa Huis voor ouderen. Zij

sponsorloop. Vrijdag 12 april werd de sportdag

verblijven in het klooster dat deze projecten

afgetrapt met het zingen en dansen van het

ondersteunt. Door middel van verschillende

koningsspelenlied: “Pasapas”. De onderbouw-

acties hopen zij een zo groot mogelijk geld-

groepen van beide scholen liepen daarna

bedrag mee te kunnen nemen naar Sri Lanka om ter plekke goederen aan te schaffen

in 4 tijdvakken hun rondjes op het kunstgrasveld. Na afloop van deze actieve ochtend was er gezorgd voor een kleine attentie voor de inzet van de leerlingen. Ze mochten allemaal grabbelen


| 19 BASISSCHOLEN | 19

in de grabbelton. ’s Middags was het de beurt aan de bovenbouwgroepen. Zij hadden een bijzondere looproute, die ze anders nooit lopen. Zij startten op het gezamenlijke schoolplein en liepen van daaruit de Prins Willem Alexanderschool binnen. Door de gangen en openstaande klapdeuren liepen zij door beide scholen, nog een stukje buitenom en via de Branink de school weer uit. Een bijzondere belevenis! Er was een prijsje voor de meisjes en jongens met de meest gelopen rondjes. Het was een dankbaar gegeven dat “LouKA” initiatief heeft genomen om samen te werken met alle kinderen van Laren en hiermee een activiteit heeft georganiseerd om de scholen met elkaar te verbinden. Het is goed

Openbare Daltonbasisschool de Branink

momenten te creëren waarin kinderen uit Laren

Verwoldseweg 14 • 7245 AH Laren (Gld)

elkaar kunnen ontmoeten.

Tel. 0573 - 40 18 76 • branink.poolsterscholen.nl

Vanaf deze plek willen we alle sponsoren uit Laren en daarbuiten hartelijk bedanken voor u en jullie bijdrage!

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18 • 7245 AH Laren Gld Tel. 0573 - 40 1 8 56 • www.schoolpwa.nl


Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

20 |

Advies op maat C

M

Y

CM

MY

Aan de Holterweg 56 in Laren vindt u diverse showmodellen van de kozijnen, daarnaast kunt u een kijkje nemen in onze aangrenzende inspiratietuin.

Levering en plaatsing van kunststof, hout en aluminium kozijnen.

CY

CMY

K

VHL Kozijnen is onderdeel van de VHL Groep

I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

Voor meer informatie: www.vhlgroep.nl

Kozijnen_LarenMagazineNR12_Adv_V02.indd 1

06-02-19 13:54

Magnesium voor verbetering van je sportprestaties • Voorkom spierkrampen: magnesium ontzuurt spiercellen na een intensieve training.

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

• Verhoog je uithoudingsvermogen: magnesium bevordert de vetverbranding en verhoogt het uithoudingsvermogen. • Herstel sneller: magnesium draagt bij aan natuurlijk herstel en ontspanning van de spieren. De opname van magnesium via de huid zorgt voor een snelle en effectieve werking. Meer informatie: www.just-daily.nl

Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld


L ARENSE GYMNASTIEKVERENIGING

| 21

LGV start dansgroep voor de jeugd Naast gymnastiek en turnen, biedt LGV vanaf 7 mei ook dans aan. Tijdens de jubileumuitvoering afgelopen najaar, bleek dat veel jeugdleden naast gym en turnen ook veel plezier beleven aan dansen. Het plezier spatte eraf tijdens hun dansoptreden! LGV start daarom vanaf 7 mei met twee dans-

hoezeer ik het dan-

groepen voor de basisschooljeugd. De lessen

sen had gemist en

worden gegeven door Lianne Rood. Lianne is een

bedacht ik mij

groot liefhebber van dans: “Van kleins af aan ben ik

hoe jammer het

altijd aan het dansen geweest. Of het nu een optre-

is dat dit niet

den was in de Lochemse Schouwburg of voor een

meer wordt

paar knuffels en mijn zusje, ik genoot van de muziek.

aangeboden in

Toen ik een jaar of 6 was, ben ik begonnen met

Laren. In dezelfde

dansen bij Sjàtho. Toen de dansles daar ophield, heb

periode verving

ik een korte periode musicalklas gedaan in Lochem.

ik de zwangere gymleidster bij LGV en vroeg het bestuur mij of ik niet wilde helpen een dansgroep op

Eenmaal op de middelbare school startte ik met

te richten bij LGV. Ik was gelijk enthousiast. Hoe leuk

Zumba. Als 11-jarige tussen een grote club dames

is het om je passie door te mogen geven!”

van 25 tot 65 jaar. Dit was voor mij geen probleem; ik vond de muziek leuk en het dansen gaf mij

De danslessen worden gegeven op dinsdag,

voldoening. Een grote sporter ben ik niet. Het moet

op de volgende tijden:

ook leuk zijn en daarom was dansen voor mij altijd

17.30 – 18.30 uur: groep 3, 4, 5

een uitkomst.

18.30 – 19.30 uur: groep 6, 7, 8 Kinderen mogen drie keer vrijblijvend meedoen om te kijken of ze het leuk vinden. De lessen worden gegeven in de Braninkhal.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1938 Locatie: de Braninkhal Ongeveer vier jaar geleden ben ik gestopt met

Verwoldseweg 16

Zumba en heb ik een hele tijd niet gedanst. Tijdens

Aantal leden: 68

het oefenen van de Revusical in Laren besefte ik

Contact: info@lgv-laren.nl Website: www.lgv-laren.nl


22 | 22 | PELS & PLUIM

Dier&Tuin fair vertelt het unieke verhaal Wij, kleindierliefhebbers, hebben een verhaal te vertellen. Een verhaal over onze zeldzame dieren, de bijzondere kleuren, de historie van een ras. En vooral hoe leuk het is om je daarmee bezig te houden.

Bovendien zorgen wij voor het behoud van ons cultureel

Maar ook Twentse Landganzen, serama’s, jonge

levend erfgoed. Dit beseffend en ook al jaren uitdragend,

kuikentjes, mini koetjes, hoveniersbedrijf Haneveld met

besloot Pels en Pluim Laren haar nek uit te steken, door

een modeltuin, Afrikaanse kunst, dierenbeelden, sier-

het zelf organiseren van een fair met de naam: Dier&Tuin.

bestratingen, Ouessant schapen, Sallands Besunders, de bijenvereniging, de Kraaikophoenders van de B.K.U.

Hemelvaartsdag, 30 mei

club, de Nederlandse Landgeit, kunstuitingen Hans

Op Hemelvaartsdag organiseert kleindiervereniging

Puttenstein, paardenmassage, Dierenartsenpraktijk

‘Pels en Pluim Laren’ deze fair op de grens van Laren en

Zutphen-Laren, Groei&Bloei, glas in lood, Hetty’s rozen,

Bathmen. Het is een prachtplek om bijvoorbeeld vanuit

Fuchsiavereniging, enz. Van kippen, koeien, geiten en bijen

Laren of Bathmen naartoe te fietsen die dag. In de tuin en

tot meelwormen. Neem daarbij kleurrijke bloemen, stands

weide van de familie van Ark, Broekhuisdijk 2 Bathmen is

met groentes en microgroenten. Kijk voor alle deelnemers

het fairterrein.

op onze website.

Wat is er te zien en doen? Gezien de prachtige locatie is gekozen om de fair twee pijlers te geven, dieren en tuinieren. Het één is verwant aan het andere. Dier&Tuin is voor de liefhebbers van bijzondere dierenrassen met een uniek verhaal en voor de tuinliefhebbers. Wat is er zoal te zien? Wij geven u een voorproefje: de kleindieren van ‘Pels en Pluim Laren’ met bijzondere kippen-, konijnen- en duivenrassen.


PELS & PLUIM

Traktatie voor de bezoekers

Voor de kinderen, zaaien en aaien.

Behalve op al dit fraais worden de bezoekers ook

Kippetjes maken, knuffelkalveren, konijntjes aaien,

getrakteerd op de interessantste weetjes over

tuinkers zaaien, eierproefjes doen en ravotten in

kwaliteitsvoer in de Garvo-stand, eieren, bloemen,

het stro. Kortom, Dier&Tuin is een familie-evenement.

plantenmeststoffen, asperges enz. Het verhaal Openingstijden en gratis toegang

achter... kom, beleef en geniet!

De fair is geopend van 10.00 uur tot 17.30 uur. De Smullen maar

toegang is gratis, een vrijwillige gift wordt bijzonder

De smulpapen kunnen neerstrijken bij de pannen-

op prijs gesteld. Er is ruime parkeergelegenheid aan-

koekentent van de “Vrienden van de Molen” of op

wezig. In verband met het welzijn van de aanwezige

het horecaterras van Stegeman voor een heerlijk

dieren worden honden niet toegelaten op de fair.

glaasje of een hapje. Ook kan er gesmuld worden van het werk van kunstenaars die inspiratie halen uit dieren en bloemen.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1961 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren • Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl

| 23


24 |

TOERISTENBEL ANG L AREN

DOOR LUUK OORTGIESEN

PANNENKOEKENRIT LAREN:

ook dit jaar weer met een kinderfietsroute! De Pannenkoekenrit is inmiddels helemaal ingeburgerd in Laren en hoort bij de tradities van Toeristenbelang. Elke zomer is er tijdens de rit genoeg te genieten op de fiets of vanuit de auto. Hordes mensen op de fiets is inmiddels een bekend beeld in Laren, vooral in de zomer. Waar een dorp groot in kan zijn. De routes Dit jaar vindt de rit plaats op zondag 14 juli en

Naast de kinderfietsroute is er de gebruikelijke

is dus zowel op de fiets als met de auto af te

fietstocht van ongeveer veertig kilometer. De

leggen. De start en finish zijn bij Woestenenk

autoroute zal ongeveer zestig kilometer zijn.

aan de Marsmansteeg. Hier zullen op het erf uiteraard de traditionele pannenkoeken

Activiteiten onderweg

gebakken worden.

Voor de kinderen, en iedereen die van een quiz of een raadsel houdt, zijn er onderweg vragen

Vorig jaar was er voor het eerst een kinder-

te beantwoorden en raadsels op te lossen.

fietsroute bij van ongeveer tien kilometer.

Verder zijn er opdrachtjes uit te voeren waar-

Door positieve reacties bleek dit voor herha-

mee een prijsje te verdienen is.

ling vatbaar en is er nogmaals een route voor de kinderen georganiseerd. Wij hopen weer

Tijdens de tocht is er ook een bekijkstop. Dit

veel gezinnen met kinderen te zien en een

kan bijvoorbeeld rondkijken op een boerderij

leuke rit aan te bieden waarmee ze van de

zijn, of een kijkje nemen bij een bedrijf. Het kan

omgeving en elkaar kunnen genieten.

ook iets totaal anders zijn, zoals bijvoorbeeld


TOERISTENBEL ANG L AREN | 25

het bekijken van een fotogalerij, of zoals vorig jaar het bekijken van een adembenemend mooie tuin. Na afloop doet de tocht zijn naam eer aan. Een groep vrijwilligers zal traditioneel de deelnemers voorzien van vers gebakken pannenkoeken, rechtstreeks vanuit de pan op het bord. Datum: zondag 14 juli Informatie De start is vanaf Woestenenk, Marsmansteeg 2, 7245 WG Laren.

Start:

Er kan vertrokken worden tussen 10:00 en 13:00 uur. Deelname

Woestenenk

voor fietsers kost 3 euro en voor auto’s is dit 6 euro, voor basis-

Marsmansteeg 2, Laren

schoolleerlingen is deelname gratis. Starttijd: De plekken waar u kunt parkeren worden aangegeven. Mocht u

10:00 tot 13:00 uur

nog vragen hebben of verdere informatie willen: Ida Bielderman 0573-402288 of www.toeristenbelanglaren.nl

Kosten: € 3,00 voor fietsers € 6,00 voor auto's gratis voor basisschoolleerlingen

Eet u ook een pannenkoekje mee? - zondag 14 juli

Meer informatie: Ida Bielderman Tel. 0573-402288 www.toeristenbelanglaren.nl


26 |

Naamloos-1 1

17-11-16 11:53


APOLLO L AREN | 27

Jubilarissen en ereleden Zoals in de vorige editie te lezen was, bestaat KMV Apollo dit jaar maar liefst 140 jaar. Dit gaat natuurlijk gevierd worden. Binnen de vereniging zijn ook een aantal jubilarissen en ook dit ging niet onopgemerkt voorbij. Ereleden De ledenvergadering heeft besloten om onze jubilarissen Harry Hietbrink en Gertie Braakman te benoemen tot ereleden, als blijk van waardering voor 65 jaar lidmaatschap en hun inzet voor onze vereniging. Opbrengst eieractie In de week voor Pasen zijn onze leden langs de deuren in Laren en Exel geweest om zoveel mogelijk eieren te verkopen. Gelukkig konden we ook dit jaar weer rekenen op een geslaagde verkoop. We willen dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de steun. Jubileumconcert 140 jaar Apollo

AGENDA 5 JUNI

Schrijf alvast in uw agenda: zondagmiddag 17 november houden wij ons jubileumconcert in de

Serenade seniorenreisje

Braninkhal. Het wordt een non-stop programma met

Laren & Oranje en Oolde

medewerking van het orkest, de drumband, Big Band Straight Ahead en cabaretier/theatermaker Ernest

22 JUNI

Beuving.

Oud papier In de komende maanden zullen wij hierover meer 28 JUNI

bekend maken.

Medewerking Veteranendag locatie Indiëmonument Gorssel HANDIGE INFORMATIE: 27 JULI Oud papier

Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Pastorielaan 3, 7245 WE Laren Gld. Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl 24 AUGUSTUS Oud papier


28 | STICHTING SPEELPLEZIER 28 | STICHTING SPEELPLEZIER

In Laren zijn er speeltuinen voor alle leeftijden!

- Marjanne Lamberts


STICHTING SPEELPLEZIER | 29

Weet jij alle speeltuinen in Laren te vinden? Stichting Speelplezier Laren draagt sinds 2011 in Laren zorg voor het onderhoud van alle speeltuinen en speeltoestellen. Zij zorgen ervoor dat onze kinderen veilig kunnen spelen in de vijf speeltuinen die Laren telt. Eigen beheer speeltuinen

De helft van de opbrengst van deze collecte is voor

In 2011 is door de Gemeente besloten dat het onder-

Jantje Beton, de andere helft voor de stichting.

houd van de speeltuinen in Laren door de inwoners van het dorp georganiseerd moest gaan worden.

Vijf speelplekken in Laren

Destijds is Stichting Speelplezier Laren opgericht.

Inmiddels heeft Laren vijf speelplekken: het

De taak is om ervoor te zorgen dat alle speeltuinen

schoolplein, de Westermark, de pas aangelegde

in Laren veilig en aantrekkelijk zijn voor kinderen. De

fietscrossbaan, op de Bakkerij en op het

speeltoestellen worden één keer per jaar gekeurd.

Schoneveld. Weet jij ze allemaal te vinden? “De

De stichting ontvangt hiervan een rapport en moet

speeltuin op de Bakkerij ligt behoorlijk verstopt. Je

waar nodig actie ondernemen.

moet echt weten waar deze ligt, wil je hem kunnen vinden.”, vertelt Marjanne Lamberts, bestuurslid

Alles wat zelf gedaan kan worden, doen ze zelf

van stichting Speelplezier. Ook is er recent een

“Het verwijderen van onkruid bij de speeltuintjes

speeltuin op het Schoneveld gerealiseerd: “Op het

doen we bijvoorbeeld zelf, maar soms moeten we

nieuwe plan Schoneveld is een natuurspeeltuin

het onderhoud uitbesteden.”, vertelt Karin Wijers,

aangelegd, waar kinderen met water, zand en op

bestuurslid van de stichting. De stichting krijgt hier-

een mooi speeltoestel kunnen spelen.”, vertelt

voor een jaarlijkse subsidie. Daarnaast collecteren

Marjanne. Op het kaartje op de volgende pagina is

ze ieder jaar in maart voor Stichting Jantje Beton.

te zien waar alle speeltuinen zich in Laren bevinden.


30 |

Hoera! Wij hebben een nieuwe huisstijl.

Wij hebben onszelf in een nieuw jasje gestoken. Dit kunnen we ook voor u doen! Van logo tot volledige huisstijl. Ook kunt u bij ons terecht voor het ontwerp van uw website of een magazine. Wij regelen het graag voor u. Bel, mail of app Tel. 06 16 46 55 33 info@ovii.nl

www.ovii.nl

Laren!Magazine_NR13_Adv_Ovii.indd 1

30-04-19 12:58

Irma Nijland • Gezichtsbehandelingen • Deelbehandelingen • Opblaasbare zwembaden • Framezwembaden • Zwembadonderdelen www.bestway-zwembaden.nl

• Zwembadaccessoires • Opblaasbare spa’s • Barbecues en nog veel meer… tel. 06 21317991

Magazine_NR13_Bestway_Zwembaden_Advertentie.indd 1

Creatieve communicatie Nena Keessen www.vankees.nl

• Henna brows • Massages

Boerkamp 27 Laren Gld

• Gellak

30-04-19 12:51 Laren!Magazine_NR13_Advertenties1/8_IrmaNijland.indd 1

info@vankees.nl

Tel. 06 14 65 17 78 Adres salon: De Bakkerij 15, Laren Gld huidenbeautysalon-irma.nl f: huidenbeautysalonirma

30-04-19 12


STICHTING SPEELPLEZIER | 31

5 3 4

1

2

Locatie overzicht Opening fietscrossbaan

1

Het had nogal wat voeten in aarde om de fietscrossbaan te realiseren. Afgelopen jaar werd de crossbaan dan eindelijk geopend

2

en dat moet natuurlijk gevierd worden! Op zaterdagmiddag 25 mei wordt de fietscrossbaan feestelijk geopend. Het wordt een

3

gezellige middag voor jong en oud.

4 “We kunnen niet altijd alle speeltuinen controleren op onkruid of veiligheid.” Daarom vraagt Stichting Speelplezier ook betrokkenheid van de buurt. “Onze stichting kan dit niet alleen. Het is fijn dat veel mensen al betrokken zijn en meehelpen.” Samen kunnen we de speeltuinen aantrekkelijk en veilig houden voor de Larense kinderen! Bestuur: Marjanne Lamberts • Karin Wijers • Berjan Jimmink • Erica Ordelman • Anita Veltkamp • Martin Bielderman Martine van den Berg Contact: speelplezier.laren@gmail.com

5

SPEELTUIN & KUNSTGRASVELD

Schoolplein SPEELTUIN

Westermark FIETSCROSSBAAN

De Bakkerij SPEELTUIN

De Bakkerij SPEELTUIN

Het Schoneveld


32 | LEUSSINKBAD

Nieuw zwemseizoen op het Leussinkbad Woensdag 8 mei is het nieuwe zwemseizoen ingeluid op het Leussinkbad. Er is veel gebeurd afgelopen winter. Er is een nieuwe beheerder, een grotendeels nieuw bestuur, een nieuw abonnementensysteem én er komen weer zwemlessen aan! Dinande Wilgenhof nieuwe beheerder Op 1 maart startte Dinande Wilgenhof – Aaftink als beheerder van het buitenbad. Dinande

zoen automatisch doorloopt. Na het eerste jaar is de opzegtermijn een maand. Bestuursleden Boudewijn van Breukelen en Tjebbe Nonner zijn

loopt al lang rond op het Leussinkbad: “Het

heel tevreden over het nieuwe systeem: “het

zwembad is er met de paplepel ingegoten.

voorbereiden en inrichten van het systeem was

Mijn moeder Hiltje Aaftink werkte vroeger al

veel werk, maar de verkoop verloopt tot nu toe

samen met haar tweelingzus op het bad als

erg goed”. De voorverkoop van 2019 leverde het

toezichthouder en zweminstructeur en zat

Leussinkbad inmiddels al veel abonnees op, meer

jaren in het bestuur. Ik heb alle zwemdiploma’s

dan vorig jaar.

hier behaald!” Dinande begon ooit in de kiosk en werkte als toezichthouder. Ondertussen deed

Zwemlessen in de buitenlucht

ze een sportopleiding en werkte met veel plezier

Het Leussinkbad biedt ook weer zwemlessen aan.

als logopediste. Maar de zwembadwereld begon

Beheerder Dinande: “Kinderen die het A-diploma al

weer te trekken. Dinande: “’s Ochtends om 7.00 uur,

hebben, kunnen op het bad lessen volgen voor

de zon komt op, de damp komt van het water, de

diploma B en C! Ook komen er snorkellessen.” Meer

eerste zwemmers trekken banen en de vogeltjes

informatie en aanmelden kan via leussinkbad.nl.

beginnen te fluiten. Dat is toch genieten?!” LeussinkBeach is geopend! Abonnementen vernieuwd

Op 8 mei opende de Larense schooljeugd

AGENDA

Ieder jaar opnieuw kopen honderden mensen en

gezamenlijk weer het nieuwe zwemseizoen met

WOENSDAGKIDS

gezinnen een seizoensabonnement. Dat gebeurt

jaarthema ‘LeussinkBeach’! Vrijwilligers hebben

Op woensdagmiddagen

bijna allemaal tegelijk in de voorverkoopweken in

flink geklust en geschilderd om het buitenbad weer

organiseren we leuke

april. Het verwerken hiervan is elk jaar een enorm

zwemklaar te krijgen. De crea-commissie kleedde

activiteiten voor kinderen.

karwei. Vrijwilligster Mathilde van Rossum draait

het bad in tropische sferen. Iedereen is welkom op

overuren in deze periode: “Het is leuk en hoort bij

‘LeussinkBeach’!

KIJK VOOR DE OVERIGE

dit seizoen, maar ook veel handwerk. Ook moesten

AGENDAPUNTEN IN DE

onze trouwe klanten elk jaar opnieuw een

ALGEMENE AGENDA OP PAGINA36

abonnement aanvragen”. Dat is nu veranderd. Abonnees vragen nu online een abonnement aan en ontvangen een zwempas die na het eerste sei-


V.V. FORZ A | 33

Jongens, we zijn op zoek naar jullie! Houd je van een balsport in teamverband, waar samenspelen in een kleine ruimte om techniek, snelheid en tactiek vraagt? Dan zijn we op zoek naar jou! Niet meer 100 meter rennen achter een bal, in weer

Voorbeeldje: Ronald Koeman is recordhouder

en wind. Maar gewoon in het najaar en de winter

hardschieten. Hij schoot destijds de bal met 120 km/

trainen en wedstrijden spelen in een hal. Daarna als

uur. Cristiano Ronaldo komt op een tweede plaats

het mooi weer wordt, beachvolleyballen, lekker in de

met 119 km/uur. Taeke Taekema, hockeyer van het

zon.

Nederlands elftal slaat de bal weg met 116 km/uur. LET OP! Bij volleybal is de snelste opslag 134 km/

Sportmoment van de Eeuw

uur, geslagen door Ivan Zaytsev. Moet je nagaan,

Niet een wedstrijd van het Nederlands Elftal, of van

als je op de snelweg rijdt met 130 km/uur, haalt die

Ajax of Feyenoord, MAAR de finale van de Olympi-

bal je gewoon in. (Hoe stoer is dat!)

sche spelen van het Nederlands herenvolleybalteam tegen Italië werd verkozen tot sportmoment van de

Wedstrijd Nederlands team

eeuw. Het legendarische Nederlandse herenvolley-

Wil je de Lange Mannen een keertje zien spelen?

balteam uit 1996 won in

Dat kan op zaterdag 25 mei om 17.00 uur in

Atlanta Olympisch goud!

Apeldoorn. Ze spelen dan tegen Kroatië.

Het team met onder andere Bas van de Goor,

Aanmelden

Peter Blangé en Ron

Jongens, zin gekregen om te gaan volleyballen?

Zwerver kreeg destijds de bijnaam “Lange Mannen”.

Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar tc@vvforza.nl. Onder de eerste 10 aanmeldingen

Daarna werd het een poosje stil rondom het team.

wordt een volleybal verloot. Voor nadere informatie

De laatste jaren is het Nationale herenvolleybalteam

kun je ook bellen naar 06-13102067.

weer gestegen op de wereldranglijst van de 25 naar e

de 15e plek. Dus willen jullie meeliften op dit succes, dan is dit de tijd om in te stappen. Snelheid van het spel Voetbal of hockey stoer? Volleybal is stoer 2.0! Als je een wedstrijd gaat kijken bij de heren, zul je vast onder de indruk zijn van de snelheid en kracht van de ballen. HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 • Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl • Facebook: VVForza • Website: www.vvforza.nl


34 |

Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77 info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Hoftijzer.indd 1

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

gesloten 08:30 – 17:30 08:30 – 17:30 08:30 – 18:00 08:30 – 19:00 08:00 – 14:00

24-07-17 10

Tel. 0573 – 40 15 75 Deventerweg 7, Laren (gld) info@salonlamar.nl www.salonlamar.nl

Magazine_NR13_Advertenties1/8_SalonLamar.indd 1

INSTALLATIEBEDRIJF

WITTENBERG V.O.F. •

Elektrische huishoudelijke artikelen

Radio - T.V. en Witgoed

Elektra - Gas - C.V.- Waterinstallatie

Materialen voor de doe het zelver

Propaan en campingaz (ook na sluitingstijd)

30-04-19 12:49

Warmte, liefde en aandacht voor elk kind! Tel 06 42719819

Zutphenseweg 6, 7245 BL Laren (GLD) Tel.0573-401421

Magazine_NR11_Advertenties1/8_Wittenberg.indd 1

“Een afspraak waar iets moois uit groeit” Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.) Tel. 0573 - 401387

Ook ervaren wat ik voor je kan doen? Bel me!

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Kiddies.indd 1 08-11-18 16:41

Zonnige groet, Thérèse Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795 therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

16-11-17 12


VERENIGINGEN & STICHTINGEN | 35

MEDIAVERENIGING EN WAKKER LAORNE:

Op naar één website voor Laren Sinds enkele jaren beschikken we in Laren over een website met álle informatie en nieuwtjes over Laren: larengelderland.nl. Voor én door Larenaren, met informatie van de ondernemers, verenigingen, stichtingen, evenementen en nieuwtjes. Daarnaast heeft Wakker Laorne een eigen website,

gelderland hoort het graag. Vind je het leuk om

met daarop nieuws, uitnodigingen en informatie

zelf -als vrijwilliger- een bijdrage te leveren aan de

van de verschillende werkgroepen van de dorps-

website? De redactie verwelkomt graag wat nieuwe

belangenorganisatie. Onlangs is besloten om de

gezichten. Neem daarvoor contact op met

krachten te bundelen en de website van Wakker

redactie@larengelderland.nl.

Laorne in te voegen in die van Larengelderland. Zo ontstaat er op het wereldwijde web één centrale plek

Secretariaat, bestuur en werkgroepen van

voor álle informatie over Laren.

Wakker Laorne blijven bereikbaar via de (bekende) mailadressen zoals secretariaat@wakkerlaorne.nl.

Neem eens een kijkje op de vernieuwde website www.larengelderland.nl!

Wil je ook meewerken aan het behartigen van de belangen van inwoners van Laren? Word lid of meld

Heb jij een berichtje dat je graag op de website

je aan als vrijwilliger voor één van de werkgroepen.

wilt laten plaatsen? Of wil je een evenement onder de aandacht brengen? De redactie van Laren-

Spullen rommelmarkt Bent u aan het opruimen? Wilt u dan vast aan ons denken? Wij komen goede herbruikbare spullen graag bij u ophalen ten behoeve van de rommelmarkt van de Protestantse Kerk Laren met de kermis. Dus als u iets heeft dat wij goed kunnen gebruiken om te verkopen, zoals boeken, antiek, speelgoed, serviesgoed, snuisterijtjes, glaswerk, gereedschap, kleine meubeltjes, enz., schroom dan niet en bel: 0573 40 16 05 of 06 23 58 19 18 voor het maken van een afspraak. Liever geen grote meubels, computers, tv’s en witgoed.


36 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en toernooien van eind mei tot en met medio augustus!

Mei

>> 31 MEI

>> 8 JUNI

>> 15 JUNI

>> 24 - 28 JUNI

Schuif Maar An

Repair Café

VA- en S-proef

Zwem4daagse &

Locatie: 't Kulturhus

Locatie: 't Kulturhus

Meiden van Haarman

Spetter4daagse

Aanvang: 17:30 uur

Aanvang: 09:30 uur

Aanvang: 17:00 uur

Locatie: Leussinkbad

Juni

>> 8 JUNI

>> 15 JUNI

>> 26 JUNI

Bixie&Kids middag

Meutstegetoernooi

Tossen prestatie

Meiden van Haarman

Locatie: Leussinkpark

T.C. 't Laerveld

>> 25 MEI

>> 1 JUNI

Aanvang: 14:30 uur

VA- en S-proef

Stoelyoga t.b.v.

>> 16 JUNI

>> 28 JUNI

Meiden van Haarman

Stichting LouKA

>> 8 JUNI

Kroegentoernooi

Schuif Maar An

Aanvang: 17:00 uur

Locatie: Kerk Laren

F-proef versie B

Locatie: Leussinkpark

Locatie: 't Kulturhus

Aanvang: 10:00 uur

Meiden van Haarman

>> 25 MEI Bixie&Kids middag Meiden van Haarman Aanvang: 14:30 uur

>> 26 MEI

Aanvang: 17:00 uur

Aanvang: 17:30 uur

>> 21 T/M 23 JUNI

Witkampers DA1 -

>> 1 T/M 7 JUNI

Clubkampioen-

>> 28 JUNI

Limmen DA1

Hippische Week

schappen

Medewerking

Locatie: Leussinkpark

Laren

T.C. 't Laerveld

Veteranendag

Aanvang: 11:30 uur

St. Steffenrijders

>> 30 MEI

Muziekvereniging

Locatie:

>> 10 T/M 16 JUNI

>> 22 JUNI

Apollo

Verwoldseweg 26

Open jeugdtoernooi

Ophalen oud papier

Locatie: Indië-

T.C. 't Laerveld

Muziekvereniging

monument Gorssel

Kofferbakmarkt t.b.v. Stichting

>> 2 JUNI

LouKA

Van der Waltoernooi

>> 13 JUNI

Locatie: Zwiepse

Locatie: Leussinkpark

Samen op de koffie

>> 22 JUNI

Locatie: 't Kulturhus

Bixie&Kids middag

>> 29 JUNI

>> 2 JUNI

Aanvang: 10:00 uur

Meiden van Haarman

GDFestival

World Tour Rood/

tot 11:30 uur

Aanvang: 14:30 uur

Locatie: Zutphense-

Molen

Apollo

Oranje T.C. 't Laerveld

weg 31, Slootsmid

>> 13 JUNI

>> 23 JUNI

Medewerking aan

Ledenmiddag

Aanvang: 12:00 uur

>> 30 MEI

>> 3 JUNI

de ouderenkerk

IJssportvereniging

>> 29 JUNI

Dier & Tuin Fair

Wielerronde Exel

Laren

Roowinkel

Jaarlijkse team-

Pels & Pluim

Locatie: Exel

Gemengde

Aanvang: 14:00 uur

springwedstrijd

Aanvang: 10:00 uur

Meiden van Haarman

zangvereniging Ons

>> 5 JUNI

Genoegen

>> 23 JUNI

Juli

>> 30 MEI

Reisje Laren &

Dauwzwemmen van

Oranje en Oolde

>> 14 JUNI

FNRS zitcompetitie

06.00 - 09.00 uur.

met aansluitend

Discozwemmen

Meiden van Haarman

Locatie: Leussinkbad

serenade Apollo

Locatie: Leussinkbad

Toegang: Gratis!

Startlocatie:

Jeugd PLUS

Stegeman Laren

toernooi

Aanvang: 08:30 uur

T.C. 't Laerveld

Regiofinale KNHS/

>> 3 T/M 7 JULI


ALGEMENE AGENDA | 37

>> 6 JULI

>> 26 JULI

Bixie&Kids middag

Schuif Maar An

Meiden van Haarman

Locatie: 't Kulturhus

Aanvang: 14:30 uur

Aanvang: 17:30 uur

>> 6 JULI

>> 27 JULI

F-proef versie A

Ophalen oud papier

Meiden van Haarman

Muziekvereniging Apollo

>> 11 JULI

Aug

Samen op de koffie Locatie: 't Kulturhus Aanvang: 10:00 uur

>> 3 T/M 5 AUGUSTUS Inschrijven Fietsvierdaagse De Achterhoek Locatie: inschrijfstand bij

>> 13 JULI

’t Langenbaergh

Beachparty & 6-kamp

>> 6 T/M 9 AUGUSTUS

Locatie: Leussinkbad

Fietsvierdaagse De Achterhoek

>> 13 JULI

Locatie: Evenementenweide

Repair Café

Afstanden: 30, 45 of 60 km,

Locatie: 't Kulturhus

kindererroute 15 km.

Aanvang: 09:30 uur

>> 8 AUGUSTUS

>> 13 JULI

Samen op de koffie

Bixie&Kids middag

Locatie: 't Kulturhus

Meiden van Haarman

Aanvang: 10:00 uur tot 11:30

Aanvang: 14:30 uur

uur

>> 14 JULI Pannenkoekenrit Toeristenbelang

>> 9 AUGUSTUS

Locatie: Marsmansteeg 2,

Discozwemmen

Laren

Locatie: Leussinkbad

Starttijd: 10:00 tot 13:00 uur

>> 10 AUGUSTUS Repair Café Locatie: 't Kulturhus

>> 14 JULI

Aanvang: 09:30 uur

Jeugdkamp

>> 17 & 18 AUGUSTUS

T.C. 't Laerveld

Buurttennis T.C. 't Laerveld


38 | 38 | GDFESTIVAL

Combinatie van feesten en ontspanning op GDFestival Op zaterdag 29 juni 2019 is het weer zover: GDFestival! Voor velen inmiddels een vertrouwde formule met elk jaar weer nieuwe verrassingen. Ook dit jaar heeft de organisatie weer iets unieks weten te vinden. Je kunt namelijk gratis kennis maken met onder andere yoga, reiki en jongerennumerologie. Maar natuurlijk heeft de organisatie ook voor

inwoners uit de omliggende plaatsen weten

deze editie weer geweldige artiesten geboekt,

het festival inmiddels te vinden. Dit tot grote

zijn er volop activiteiten voor de kinderen en

tevredenheid van de organisatie. Voorzitter

wordt de inwendige mens goed verzorgd met

Dion Eggink: “Het geeft veel energie om

keuze uit heerlijke lekkernijen van onze cate-

te merken dat bezoekers de festivalopzet

raars.

omarmen en ervan genieten! Het ieder jaar oplopende bezoekersaantal geeft ons een extra

Vierde editie

boost om het festival nog beter te maken.” Het

GDFestival vindt dit jaar voor de vierde keer

doel van de stichting om de buurten in Groot

plaats. Het nieuwe jasje voor het vroegere

Dochteren samen te brengen verliest het

Groot Dochterens Feest is een succes

bestuur uiteraard ook niet uit het oog. Ook dit

gebleken. Niet alleen Larenaren maar ook

jaar wordt er voorafgaand aan de opening van het GDFestival weer een speciale buurtlunch georganiseerd. 'Zen in de tent' De rest van het publiek krijgt het advies om op tijd naar het festivalterrein te komen. Niet alleen kun je ’s middags al genieten van goede muziek, er is ook tijd voor ontspanning onder de noemer ‘Zen in de Tent’.

“Een massage en daarna uit je dak gaan bij Livin’Room, wat een geweldige combinatie!” – Dorien Braakman

Foto's: JorisTelders (jorisfotografie.nl)


| 39 GDFESTIVAL | 39

Vanaf 15.00 uur kun je in ons eigen Huis ’t Ross gratis deelnemen aan één van de volgende activiteiten: •

Gezichts-en schoudermassage door Irma Nijland

Ontspannende handmassage door Annemieke Oldenkotte

Meditatie door Hendrikje Markerink

Holistische massage door Mariska Visscher

Kaartverkoop

Yoga door Engelien Kuijpers

Koop je E-ticket vanaf 1 juni online

Intuïtief tekenen door Marian Reurslag

op: GDFestival.nl/tickets of in

Reiki door Jo Greutink

de voorverkoop bij Plus Beuzel

Jongerennumerologie door Jantina Scheggetman

of Restaurant de Babbelaer.

Verkorte voetreflexbehandeling door Rita Oortgiesen

Volwassenen Er is meer!

Voorverkoop € 10,-

Een greep uit de rest van het programma:

Aan de kassa € 15,-

• • •

Test je kennis van muziek en doe om 18.45 uur mee aan de Pubquiz of ga helemaal los op je eigen favoriete muziek tijdens de Silent Disco!

Jongeren (13 t/m 17 jaar)

Overdag heb je geen kind aan de kinderen. Zij vermaken zich met knutselen,

Voorverkoop € 5,-

schminken, spelen op het strand of springkussen en vele andere spelletjes.

Aan de kassa € 7,50

Ben jij een liefhebber van speciaalbier? Dit jaar is Brouwerij Homeland ook

Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen!

weer van de partij. De organisatie is verheugd dat de brouwerij van Joost Carlier wederom naar het festival komt. •

Op het Dochterens Podium zet de band Baby Blue een spetterende show neer. Zij treden twee keer een uur op. Tussendoor zorgen Livin’Room, The Pianoco’s, Fritz & Danny en DJ Vintage Vinyl voor muzikaal vermaak.

Als afsluiter is de keuze aan jou: ga je voor DJ Duo The Allstarz of toch liever voor de rockband Strike?

PROGRAMMA

13.00

DOCHTERENS PODIUM STARINGKOEPELTJE HUIS ‘T ROSS

14.00

15.00

FRITZ & DANNY

16.00

17.00

THE PIANOCO’S

FRITZ & DANNY VINTAGE VINYL

18.00

VINTAGE VINYL ZEN IN DE TENT

19.00 20.00 THE PIANOCO’S

VINTAGE VINYL

22.00

23.00 00.00

LIVIN’ ROOM SILENT DISCO

01.00

THE ALLSTARZ

BABY BLUE

BABY BLUE LIVIN’ ROOM

PUBQUIZ

21.00

LIVIN’ ROOM STRIKE


40 |

Schildersbedrijf van der Wal Schilderwerk // Advies Wand- en plafondafwerking Spuiten // Glas Holterweg 44 7245 SC Laren gld T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl

Enkel-stuks is onze specialiteit, maar daarnaast hebben wij ook voldoende capaciteit om uw product in serie te produceren. Meedenken om samen met de klant tot een nieuw product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

Heerlijker kan het niet!

PROTOTYPES MACHINEBOUW CNC DRAAIEN CNC FREZEN CONVENTIONEEL DRAAIEN AUTOMATISCH ZAGEN LASSEN KNIPPEN & LASSEN CONSTRUCTIE

Zelfgemaakt Italiaans ijs! Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

Molenveld 34 7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu


T.C. 'T L AERVELD | 41

Zomertennis Tennisvereniging ’t Laerveld biedt ook deze zomer sporters van andere verenigingen weer de mogelijkheid om drie maanden te tennissen.

AGENDA Elke maandag en woensdag • 13:00 uur Jeu de boule

De vereniging wil op deze manier de tennis-

Jeugd

sport onder de aandacht brengen bij sporters

Tennisvereniging ’t Laerveld heeft een hele

die voor een andere sport kiezen, zoals voet-

leuke jeugdafdeling waar gezellig samen

bal of volleybal. Voorzitter Jan Wilgenhof: ”We

getennist en competitie gespeeld wordt en

merken dat voor veel mensen het niet moge-

waar heel veel activiteiten voor de jeugd

lijk is om van twee sportverenigingen tegelijk

georganiseerd worden. Dit onder leiding

lid te zijn, daarom hebben we zomertennis

van tennisleraar Tom Kleinluchtenbeld in

bedacht, om te kunnen tennissen als andere

samenwerking met de enthousiaste jeugd-

sporten stilliggen vanwege de zomerstop.

commissie.

Als in de zomer bijvoorbeeld bij voetbal en Elke maandag • 10:00 uur

volleybal geen competitie en trainingen zijn,

Lijkt het jou ook leuk om te beginnen met

Tossen dames

kunnen mensen bij ons komen tennissen om

tennissen? Maak dan gebruik van onze

hun conditie en balgevoel op peil te houden.

jeugdactie! Voor alle kinderen t/m 12 jaar

Natuurlijk hopen we ook dat deze sporters

hebben we een speciale actie. Voor € 60,-

niet alleen een mooie tenniszomer hebben bij

ben je heel 2019 lid van de tennisvereniging,

onze vereniging, maar in de toekomst volledig

krijg je vijf tennislessen en krijg je van de

lid worden van de vereniging.”

vereniging een racket dat je ook mag houden.

Elke maandag • 14:00 uur Tossen heren Elke vrijdag • 20:00 uur Tossen mix Vrijdag 24 mei • 19:00 uur Competitie

Neem voor meer informatie contact op met De tennisvereniging biedt het zomertennis

de tennisleraar van T.C. ’t Laerveld:

aan voor de volgende prijs: € 50, - voor drie

Tom Kleinluchtenbeld. Mailen kan naar

maanden onbeperkt tennissen. Als je voor de

tom_tennis10@hotmail.com.

eerste keer meedoet zijn er twee tennislessen Zaterdag 25 mei • 13:00 uur

bij de prijs inbegrepen. Als je inschrijft met vier

Competitie

personen tegelijk, krijgt ieder €10,- korting. Je kunt je inschrijven op het mailadres: laerveld@

Woensdag 29 mei • 20:00 uur

hetnet.nl

Tossen prestatie Meer informatie op de website van de Vrijdag 31 mei • 19:00 uur

vereniging: www.laerveld.nl.

competitie Zaterdag 1 juni • 13:00 uur competitie

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 215

Bekijk de rest van de agendapunten van 't Laerveld op pagina 34.

Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl Tennisleraar: Tom Kleinluchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


42 | COLUMN JAN EGGINK

KMV APOLLO BESTAAT 140 JAAR

Vroeger kwamen mensen voor de toneelstukken van Apollo De Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit Laren bestaat dit jaar 140 jaar. Reden genoeg om eens in de archieven te duiken en oude verhalen na te pluizen van leden die soms wel meer dan 75 jaar lid zijn geweest van de Larense fanfare. En niet alleen vroeger gebeurde het

dat door eigen leden na het muzikale

had, maar geen flauw idee wat. Hij was

dat mensen bijna hun hele leven bij de

gedeelte werd opgevoerd. De mensen

er wel drie dagen ziek van geweest.

muziek waren. Ook heden ten dage is

vroegen dan ook niet welke muziek

dit nog het geval, gezien de onlangs

er werd gespeeld, maar welk toneel-

Net voor dit feest kregen de leden van

gehuldigde leden Gertie Braakman en

stuk wordt er vanavond opgevoerd.

Apollo in 1959 voor het eerst een uni-

Harry Hietbrink die maar liefst 65 jaar

Wanneer er in het begin van de vorige

form. Omdat die uniformen wat weg

hun steentje hebben bijgedragen aan

eeuw leden jarig waren, werd er door

hadden van politiepakken, snapten

Apollo.

de verjarende persoon een liter

sommige mensen in het dorp niet

jenever meegebracht met één glas,

wat er toch gaande was, omdat er in

Nu staat de muziek voorop bij de

één keer zoveel politieagenten in het

vereniging. Dit was vroeger wel an-

rustige plaatsje op de been waren.

ders, want toen was het belangrijkste

Autovervoer voor de muzikanten was

de toneeluitvoering na het concert.

er vroeger nauwelijks. Of men ging lo-

De KMV Apollo werd in juni 1879 op-

pend of op de fiets naar een optreden,

gericht en één van de oprichters was

of men ging met de vrachtwagen van

Willem Kuiper ('t Valler). Met één van

'Gait Nulend', destijds een vrachtwa-

zijn zonen had ik in 1990 een interview

genchauffeur in Laren. Eén van die

en daaruit bleek dat hij als tienjarig jongetje in 1915, samen met zijn broers Bets en Hein meegesleept werd naar de repetities van Apollo. Willem junior

Vier Larense jubilarissen met hun favoriete muziekinstrumenten. Van links naar rechts J. Muller, D.J. Koerselman, G.J. Endeman en H.H. Lensink. Maart 1986.

ritten voerde eens naar een gouden echtpaar dat aan het Twentekanaal woonde. Vlak bij de boerderij van die mensen kwam de vrachtwagen

blies al snel zijn deuntje mee in het

waaruit iedere muzikant zijn neutje

muurvast te zitten en de muzikanten

orkest. Dat moest toen ook wel omdat

dronk. Dat de gezelligheid bij de optre-

moesten te voet verder. Met bemod-

Apollo slechts uit 12 leden bestond.

dens vroeger voorop stond, blijkt uit

derde schoenen kwamen de leden

de diverse jubilarisverhalen. Zo moest

aan bij het gouden paar, dat helemaal

De eerste uitvoeringen van de

Apollo in 1960 een optreden verzorgen

geen feest bleek te geven. Er werd wel

Larense fanfare vonden plaats in het

bij de graaf Van Richteren-Limburg

een serenade gebracht en een borrel

café van Rika Rothman, aan de Holter-

in zijn kasteel Oolde. In een grote

gedronken.

weg. Omdat er in dit café naast het

tent moesten de Apolloleden na de

podium van Apollo, maar ruimte was

serenade het feest meevieren en één

Wat er in al die Apolloverhalen over

voor vijftig mensen , werd er drie keer

van hen was destijds Jan Müller, die bij

vroeger ook steeds naar voren kwam,

een uitvoering gegeven. En het

zijn gouden jubileum van de fanfare in

was het ter ziele gegane feest in het

belangrijkste was dan het toneelstuk

1986 liet weten dat hij daar gedronken

Larense Broek. Eerst werd er in de


COLUMN JAN EGGINK | 43

ochtenduren medewerking verleend

in de bossen van Exel. Later werd wel

Maar dat de muziekvereniging waar

aan de kinderoptocht en na de mid-

zachter gemusiceerd bij weilanden

zo vaak een beroep op wordt gedaan

dag werden de volksspelen met onder

met koeien.

in de Larense samenleving, nog uren,

meer een stoelendans muzikaal

dagen, maanden en jaren zal voort-

begeleid. Ook die optredens

De drumband die regelmatig deel

bestaan zal een wens zijn van menig

eindigden meestal, doordat er aan

nam aan concoursen, was ook eens

dorpsbewoner. Want een dorp zonder

drank geen gebrek was, in een

van de partij op zo'n slagwerkcon-

onze koninklijke muziekvereniging is

uiterst gezellige boel.

cours in Borne. Er moest daar

ondenkbaar.

een lopend en stilstaand nummer Een ander evenement van de KMV

gebracht worden. Bij het laatst

Apollo, dat veel voorbij kwam in

genoemde nummer mocht de muziek

Jubileumconcert

de verhalen van vroeger, was het

op een lessenaar gelegd worden,

Bij het 75 jarig bestaan van Apollo in

traditionele Dauwtrappen. 's

maar het waaide die dag zo hard dat

1954, werd de Larense fanfare de titel

Morgens om zes uur werd er eerst in

alles tegen de grond ging en de leden

Koninklijke toebedeeld. Dit predicaat

de dorpskern geblazen waarna men

dachten dat hiermee alles in de soep

wordt steeds opnieuw toegekend,

het buitengebied in ging. Eerst op de

was gelopen. Bij de prijsuitreiking

voor een periode van 25 jaar. Het

fiets en later met de auto. Stoerder

kwam er echter een grandioze

laatst is dit gebeurt in 2012.

waren de leden van de drumband

ontlading toen bleek dat de drum-

van Apollo die in 1956 werd opgericht.

band de hoogste score van alle

Op zondag 17 november geeft de

De drummers vertrokken apart van

deelnemende verenigingen had

Koninklijke muziekvereniging een

de fanfare om zes uur in de vroege

en mee mocht doen aan een top-

jubileumconcert in de Branink

ochtend, marcherend en musicerend

concours in Barneveld.

sporthal. Naast alle geledingen van Apollo, wordt hieraan meegedaan

naar bijvoorbeeld cafĂŠ De Exelse Molen. Dit werd niet altijd in dank

De tijd waarin Apollo (tot ongeveer

door de Big Band Straight Ahead,

afgenomen door iedereen. Zo ook de

1960) bij de jaarwisseling om 12 uur

met onder andere Apollolid Wim

keer dat aan de Verwoldseweg de

's nachts het nummer: 'Uren, dagen,

Kuiper en de cabaretier Ernest

pinken van boer Vrielink door de

maanden, jaren', blies in de muziek-

Beuving. De aanvang van het

afrastering gingen en massaal op

tent, waar nu het pand van Bakker

concert wordt op een later tijdstip

de Larense Braninkkamp liepen.

Wijnand staat, ligt al ver achter ons.

bekend gemaakt.

De drumbandleden hadden hier niets van gemerkt en liepen toen al

Heeft u zelf een mooi verhaal over 'vrogger in Loarne'? Mail ons gerust op info@larenmagazine.nl


44 | 44 |

INSTALL ATIEBEDRIJF ELKINK

"Ik wist al toen ik heel jong was dat ik het installatievak in wilde." - Ronny Woestenenk

Installatiebedrijf Elkink B.V. is een erkend installatiebedrijf dat de complete installatie in nieuwof verbouw kan realiseren. Nieuwbouwwoningen worden opgeleverd met een aardgasvrije installatie, bestaande woningen worden waar mogelijk verduurzaamd. Je kan bij Elkink ook terecht voor service en onderhoud aan technische installaties.

Team Elkink: Ronny Woestenenk, Gerrie van Ark, Danny van Heeckeren, Peter Memelink, Rick Blankenberg en Gerwin Hoentjen.


INSTALL ATIEBEDRIJF ELKINK | 45

Ronny Woestenenk per 1 januari 2019 volledig eigenaar Installatiebedrijf Elkink Per 1 januari 2019 zijn Ronny Woestenenk en zijn vriendin Lisa Nieuwenhave de volledige eigenaren van installatiebedrijf Elkink B.V. We spraken Ronny en Gerrie van Ark over de bewogen geschiedenis van het bedrijf. Oprichting in 1982

Stage en vakantiewerk

Het installatiebedrijf is in 1982 opgericht door

Toen Ronny Woestenenk een

Gerrit Elkink, partner van Gerrie. “Gerrit had in 1982

jaar of 14 was, begon hij met vakantiewerk bij het

al zijn diploma’s binnen. Er werden destijds in het

installatiebedrijf. “Ik wist al vrij jong dat ik het instal-

buitengebied van Laren gasleidingen aangelegd.

latievak in wilde.”, vertelt Ronny. In de opvolgende

Hij besloot om zijn baan op te zeggen en met een

jaren loopt hij stage bij Elkink B.V. en blijft hij daar

tweedehands busje voor zichzelf te beginnen.”,

werken. “Toen ik een stage op kantoor moest lopen,

vertelt Gerrie. Al snel stroomden de opdrachten

ben ik naar Van Dorp in Deventer gegaan. Dat was

binnen voor het aanleggen van de gasleidingen.

een compleet andere wereld. Een groot bedrijf met

Met een paar magazijnkastjes op het deel bij zijn

veel meer schakels.”, vertelt Ronny. Na zijn studie

vader aan de Koebushorst, begon hij samen met

bleef hij werken bij Van Dorp, totdat Gerrit hem een

Gerrie aan het avontuur.

belangrijke vraag stelde.

Verhuizing naar Deventerweg

Noodlot

Na een aantal jaren het bedrijf opgebouwd te

Gerrit werd in 2014 ziek: hij kreeg nierkanker. Hij

hebben, kochten Gerrit en Gerrie in 1984 het huidige

besloot Ronny te vragen voor ondersteuning in zijn

pand aan de Deventerweg. “Het was oud en we

werkzaamheden tot hij 60 zou worden. “Gerrit

hebben het destijds een beetje opgeknapt.”, vertelt

vertrouwde Ronny. Hij geloofde dat hij dit kon,”,

Gerrie. In de opvolgende jaren ging het Gerrit en

vertelt Gerrie. “Ik had drie weken de tijd om erover

Gerrie goed. Het bedrijf groeide. Gerrie deed de

na te denken. Op zondag 21 juni 2015 vertelde ik

administratie van het bedrijf. “Gerrit runde zijn bedrijf

Gerrit dat ik het ging doen.” Helaas sloeg het

vol passie voor het vak.” Een correcte, zachte man

noodlot op dinsdag 23 juni 2015 toe: Gerrit kwam

met veel kennis en oog voor details. In 2002 startte

onverwachts te overlijden. Een schok voor Gerrie,

een grote verbouwing aan de Deventerweg. Er werd

de familie, de jongens van het bedrijf en de hele

een werkplaats gebouwd en in 2003 en 2004 werd

omgeving.

het kantoor gerealiseerd.


46 |

STURRIS BV LAREN (GLD)

De nieuwe Sprinter. Verkrijgbaar vanaf € 20.990,-.

AFVALBRENGPUNT

Voor zowel zakelijk als particuliere klanten.

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

STRAATWERK GRONDWERK RIOLERING

Gecertificeerd in het saneren van asbest.

SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

KOOKWORKSHOPS BIJ

Magazine_NR12_Advertenties_Sturris.indd 1

Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, tel. 0570 - 634 569. www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

06-02-19 14:15

• KOKEN ONDER BEGELEIDING VAN ONZE KOKS;

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN.

Tijdens de workshops worden uiteenlopende onderwerpen besproken: van snijtechnieken tot presentatie en

Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving

het combineren van smaken en

hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel

ingrediënten.

een cursus volgen?

• TOTALE PROGRAMMA DUURT ONGEVEER 5 UUR;

MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De

• INCLUSIEF SCHORT;

cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

BELEVEN & GENIETEN BIJ STEGEMAN Huurne 6

SFEERVOL DINEREN

7245 VP Laren (Gld)

COMPLETE CATERING KOOKWORKSHOPS

BRUILOFT & FEEST

t. 06 504 16 338 www.mynbhv.nl

0573 - 40 12 21 info@stegemanlaren.nl www.stegemanlaren.nl

info@mynbhv.nl


INSTALL ATIEBEDRIJF ELKINK | 47

"Gerrit zou ontzettend trots op Ronny (en de jongens) zijn!" - Gerrie van Ark

“We zijn heel blij dat de vaste klanten het vertrouwen in ons gehouden hebben. Natuurlijk heb ik ook mijn eigen keuzes gemaakt.” Ronny en het team hebben hard moeten werken. “We zijn er met z’n allen uit gekomen.”, vertelt hij. Ook Gerrie heeft veel voor het bedrijf betekend. “Tot en met december Doorzetten van passie

vorig jaar heeft Gerrie de administratie gedaan.”,

“Het bedrijf was Gerrit zijn passie. Dit moest

vertelt Ronny.

doorgezet worden.”, vertelt Gerrie. “Met de wens van Gerrit hebben wij als jong, maar ervaren team

“Voor mij werd het nu tijd om een stapje terug te

de schouders eronder gezet en de draad weer

doen.”, vertelt Gerrie. “Per 1 januari heeft Lisa mijn

opgepakt. Het overvalt je en je bent eigenlijk in shock.

werkzaamheden overgenomen en heb ik het bedrijf

In het begin zijn we heel veel geholpen door de

aan Ronny en Lisa verkocht.” Gerrit kijkt over zijn

collega’s van de Larense aannemersbond.”, vertelt

schouder mee, gelooft Gerrie: “Gerrit zou ontzettend

Ronny. “We hebben een hecht team, met veel

trots op Ronny en de jongens zijn.".

praktische werkervaring. Gerrit bereidde de werkzaamheden tot in detail voor, we hebben hier onze

Installatiebedrijf

eigen weg in moeten vinden.” In de bouwvak van

Elkink

2015 wordt er schoon schip gemaakt en probeert

Deventerweg 11

Ronny alles op een rijtje te krijgen. “Vanaf toen

7245 AW Laren Gld

hebben wij doorgezet wat Gerrit opgebouwd heeft.”,

Tel. 0573 40 20 65

vertelt Ronny.

info@elkink-installatiebedrijf.nl www.elkink-installatiebedrijf.nl


IN ONDERNEMERSL AND 48 | ONT HOE WIKKELINGEN WAS HET VROEGER

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie

Wensink nieuwe mobiliteitspartner Sturris Laren

aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland". Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen

Door de steeds strenger wordende milieu-eisen

hier (gratis) gedeeld worden! Tevens heeft in iedere editie een ondernemer

en vernieuwing in het wagenpark voor onder

de mogelijkheid een column te schrijven over

andere een representatieve uitstraling, was

een van zijn of haar producten. Wilt u hier

Sturris te Laren op zoek naar een geschikte

informatie voor aanleveren?

mobiliteitspartner. Dat hebben ze gevonden in

Mail dan naar info@larenmagazine.nl

Wensink Truck & Trailer (door Wensink). Samen hebben beide bedrijven gekeken naar passende maatwerkoplossingen en de eerste auto’s zijn inmiddels geleverd. De Mercedes-Benz Sprinter rijdt momenteel voor Asbest NL, de MercedesBenz Citan doet dienst als algemeen

Teamuitbreiding bij Haarstudio Jacqueline

vervoersmiddel voor Sturris te Laren.

MEER INFORMATIE: WENSINK.COM

Milou is terug van haar verlof en Karin blijft in ons team! Vanaf nu werken wij met ons drieën en daar is eigenaresse Jacqueline erg blij mee! Kijk online via barberbooking.com wie er op welke dagen werkt. Wij staan voor jullie klaar!

MEER INFORMATIE: HAARSTUDIOJACQUELINE.NL

Goossens Lochem is verhuisd! Goossens Lochem is inmiddels verhuisd naar een tijdelijke locatie. Medio 2020 zal Goossens Lochem verhuizen naar de plek waar nu nog de Lidl zit. Samen met de winkels Laren en Borculo kunnen zij u een nog mooier en completer assortiment bieden. De tijdelijke verhuizing was nodig om plek te maken voor de nieuwbouw van Lidl aan de Julianaweg.

VOLG DE VERHUIZING ONLINE VIA: GOOSSENSBORCULO.NL

B-fit coaches Kiddies In samenwerking met de gemeente Lochem zijn twee van onze pedagogisch medewerkers opgeleid tot B-fit coach. Het B-fit programma richt zich op het aanleren van een gezonde leefstijl. Collega’s en ouders kunnen bij de coaches terecht voor advies over gezonde voeding, verjaardagstraktaties en sport- en spel activiteiten.

MEER INFORMATIE: KINDEROPVANG-KIDDIES.NL


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND

Kynett In 2018 ontwikkelde Larense Ondernemer Rian Stegeman van Kynett in samenwerking met diverse fysiotherapeuten en fitnesstrainers een vereenvoudigde

Hestia Domotica partner van Sonos

mobiele versie van het vliegwieltrainingsapparaat: de Kynett One. Het resultaat is een handzaam en multifunctioneel

Sinds begin 2019 levert Sonos producten voor het

trainingsapparaat waar-

Smart Home segment. Omdat deze markt specifiek is

mee het hele lichaam

voor systeem integratoren als Hestia Domotica kon een

getraind kan worden op

samenwerking niet uitblijven. Behalve de traditionele

een efficiënte en bewezen

Sonos apparatuur kan Hestia ook de nieuwe installed

effectieve manier. Mede door het slimme design, de

solutions aanbieden en integreren zoals de nieuwe AMP

handzame koffer en het gewicht van maar 6 kg is de

en de inbouw luidsprekers voor wand, plafond en buiten.

Kynett One makkelijk transporteerbaar. Binnen, buiten,

De nieuwe richting van Sonos, inclusief het Sonos ontwik-

thuis, in de praktijk of onderweg: met de Kynett One is

kelplatform, is wat het voor Hestia zo interessant maakt.

training overal mogelijk.

Muziek op basis van bewegingsmelders, de deurbel als

MEER INFORMATIE: KYNETT.COM

dingdong, een waarschuwing als er iemand aan komt, of gewoon alle muziek uitschakelen als je weg gaat. Het zijn slechts een paar mogelijkheden. En het kan natuurlijk ook ‘gewoon’; de muziekinstallatie bedienen met je telefoon.

MEER INFORMATIE: HESTIADOMOTICA.NL

Installatiebedrijf Elkink 100% overgenomen Per 1 januari 2019 zijn Ronny Woestenenk en zijn vriendin Lisa Nieuwenhave de volledige eigenaren

Uitbreiding diensten Heilersig Studiecoaching

van installatiebedrijf

Heilersig Studiecoaching biedt hulp aan middelbare scholieren

opgericht door Gerrit Elkink.

en hbo-studenten. Dit kan gaan om inhoudelijke hulp, hulp bij

Elkink B.V. is een erkend installatiebedrijf dat

het leren ‘leren’, hulp bij structureren en plannen of scriptiehulp.

de complete installatie in nieuw- of verbouw kan

Sinds dit voorjaar biedt Heilersig Studiecoaching een nieuwe

realiseren. Nieuwbouwwoningen worden opgele-

dienst in de vorm van MatriXcoaching. Deze coaching is in te

verd met een aardgasvrije installatie, bestaande

zetten bij volle hoofden, leerproblemen en emotionele proble-

woningen worden waar mogelijk verduurzaamd.

men. Het is een efficiënte manier om te leren je eigen problemen

Je kan bij Elkink ook terecht voor service en

op te lossen zonder dat je de inhoud van het probleem hoeft

onderhoud aan technische installaties.

te vertellen. Deze coachingsmethode is zowel voor kinderen als volwassenen geschikt. Dus loop je vast op school, werk of

MEER INFORMATIE: ELKINK-INSTALLATIEBEDRIJF.NL

privé? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met me op.

Lees meer over deze overname op pagina 49.

MEER INFORMATIE: HEILERSIGSTUDIECOACHING.NL

Elkink B.V. Het installatiebedrijf is in 1982

| 49


50 |

• Glas- en schilderwerken • Wand- en plafondafwerking • Spuitwerk • Planmatig onderhoud • Kleuradvies • 24 uur glasservice

Molenveld 14 7245 CA Laren (gld) tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl www.hekkelmanschilders.nl

FITNESS + GROEPSLESSEN + VOEDING- EN LEEFSTIJLADVIES + CROSSGYM

Magazine_NR13_Adv_Hekkelman.indd 1

30-04-19 12:48

STEUN JE VERENIGING DE AANKOMENDE ZOMER MET HET

JOYA COLLECTIE

ZOMERLIDMAATSCHAP + jij kan sporten in de maanden Juni, juli & augustus + wij sponsoren een deel van je ‘Sjàhto’ contributie aan je vereniging meer informatie Over hET ZOMERLIDMAATSCHAP?

Laat een

GRATIS VOETDRUKMETING

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

uitvoeren.

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66


ONS GENOEGEN | 51

GEMENGDE ZANGVERENIGING

Ons Genoegen Wij zijn een koor waar gezelligheid hoog in het vaandel staat, wat niet wegneemt dat wij het instuderen van onze liedjes zeer serieus nemen. De opkomst van onze leden is trouw iedere maandagavond. In 2021 hopen wij ons 90-jarig jubileum te vieren. Sinds januari jl. staat het koor o.l.v. Gert Jansen uit Lochem. Gert heeft zijn muziekopleiding genoten aan de muziekschool van LochemZutphen voor onder andere de piano en het kerkorgel. Daarnaast heeft hij een meerjarige dirigentenopleiding gevolgd aan het Utrechts centrum voor de kunsten. Gert heeft onder andere ervaring als 2e dirigent bij het Lochems Mannenkoor, als dirigent van het

De jubilarissen van Ons Genoegen

projectkoor Lichtjesavond Laren in 2017 en

lid, Hans Dijkman is 25 jaar lid en Henny van

2018 en als dirigent van het koor Vrouwen van

Willigen is 20 jaar lid.

Nu in Lochem. Alle jubilarissen kregen een bloemetje en een Het koor moest haar concert van 2018 uit-

aandenken. De jubilarissen werden nog vele

stellen in verband met de zwangerschap van

jaren zangplezier toegewenst met deze mijl-

haar vorige dirigente Marloes Kippers, die

paal bij Ons Genoegen. Tot slot werden zij nog

tevens haar afscheid aankondigde in augustus

toegezongen met het Lang zullen ze leven.

jl., waardoor wij op zoek moesten naar een vervanger. Deze hebben wij nu gevonden in de

Ons Genoegen heeft iedere maandag haar

AGENDA

persoon van Gert Jansen. Op het voorjaars-

repetitieavond bij Witkamp van 19.30 uur tot

13 JUNI

concert van 13 april jl. hebben wij zeven leden

21.30 uur. Vindt u zingen leuk, kom dan geheel

gehuldigd in verband met hun jubileum.

vrijblijvend eens binnenlopen om onze zang

Medewerking aan de ouderenkerk in Laren

te beluisteren, zingen is tenslotte gezond en Diny Haytink die alweer 65 jaar lid is kon er

10 NOVEMBER

helaas niet bij zijn, Truus Hulstijn is 55 jaar lid,

Medewerking aan

Jenny Groot Bronsvoort is 40 jaar lid, Martha

de kerkdienst in Laren

Dijkerman en Hendrik-Jan Eggink zijn 30 jaar

NAJAAR Medewerking aan de kerkdienst in Harfsen

gezellig. De eerste 3 maanden zijn gratis.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1931 • Contact: ab_ellykuiper@kickmail.nl Website: www.zangvereniging-onsgenoegen.nl


52 | DE MARKT

De weekmarkt Elke donderdagochtend kan je in de Huenderstraat terecht voor allerlei dagverse producten: vlees, vis, kip, groenten, fruit maar ook bloemen en planten. We stellen een aantal ondernemers aan u voor.

Marco Pasman vlees & streekproducten Sinds 1937 is de familie Pasman werkzaam in het vlees. Sinds 2003 verkoopt Marco zijn producten op zeven weekmarkten in de omgeving. Alle producten worden op ambachtelijke wijze zelf gemaakt en alles komt zoveel mogelijk uit de streek. “Zo werken wij uitsluitend met Hollands MRIJ rundvlees en dubbel A varkensvlees. Dagvers geleverd en afgesneden in eigen slagerij.”, vertelt Marco. Marco maakt 80% van de producten zelf en er worden geen geur-, kleur- en smaakstoffen toegevoegd. “We gebruiken alleen pure kruiden. Ik verkoop alleen producten waar ik zelf 100% achter sta.”, vertelt Marco.

Iedere donderdagochtend in de Huenderstraat: de weekmarkt

Hoekmans Vis “Twee jaar geleden heb ik het bedrijf overgenomen en ik heb er een nieuwe frisse draai aan gegeven.” vertelt Dennis. Hoekmans Vis levert zo veel mogelijk dagverse producten en staat bekend om de Hollandse Nieuwe. Verser krijg je ze niet en ze worden ter plekke schoongemaakt. Ook verkopen ze veel zoutarme en zoutloze producten voor mensen die minder natrium binnen willen krijgen. “Na verloop van tijd is mijn vrouw Dianne bij het bedrijf betrokken. Samen hopen we nog lang op de markt te staan!”, sluit Dennis af.


DE MARKT | 53

Poelier Henny Leerkes Henny nam vorig jaar de plek van poelier Hoffman op de markt in Laren over. In 2003 is Henny gestart als poelier in Twello. Hij bezoekt wekelijks vijf weekmarkten om zijn kwaliteitsproducten aan de klanten te verkopen. Kwaliteit staat erg hoog in het vaandel. De producten zijn altijd vers en worden zelf gemaakt. “We verkopen zowel gegrilde producten als verse producten. De kip wordt vers gegrild en zelf gekruid en verwerkt.”, vertelt Henny. Wekelijks heeft Henny mooie aanbiedingen en met de feestdagen kan je bij hem ook voor wild en gevogelte terecht.

Van Maanen Bloemen Ook voor bloemen, tuin- en kamerplanten kan je op de markt in Laren terecht. Michel van Maanen staat er met een breed assortiment bloemen en planten. Dagelijks hebben ze verse aanvoer van bloemen. Ook voor handgebonden boeketten kan je bij

Van Maanen terecht. Alle planten komen

uit Nederland en de bloemen van over

de hele wereld. Michel verkoopt veel seizoensproducten zoals pioenrozen en zonnebloemen in de zomer. Ook voor wat

exclusievere bloemen ben je bij hem aan het juiste adres. En dat alles tegen een scherpe prijs.

Huusken Groenten en Fruit Arjan Huusken is vanaf dag één aanwezig op de markt in Laren. Het bedrijf Huusken Groenten en Fruit bestaat inmiddels 50 jaar. Arjan heeft het overgenomen van zijn vader. Ook zijn broer is werkzaam in de zaak. Het team van Huusken bezoekt elke week zes weekmarkten en krijgt elke dag verse aanvoer. “We verkopen mooie en lekkere producten, én u wordt hier hartstikke vriendelijk geholpen!”, vertelt Arjan. Om de week valt er een folder op de mat met leuke aanbiedingen.

Naast deze ondernemers zijn er ook nog een kaas- en notenboer elke week aanwezig.


54 | HET GEZIN ACHTER

“Het gezin achter... Gerrit en Rita Oortgiesen De familie Oortgiesen is een ondernemend gezin: drie van de vier gezinsleden zijn zelfstandig ondernemer. We spraken Gerrit, Rita, Aniek en Dané over hun werk en dagelijks leven. Gerrit (53) is in 2012

heel mooi om te doen, we bieden warme zorg in een

begonnen als zelfstandig

geweldig team.”, vertelt Rita. Ook organiseert ze

ondernemer. Met zijn

stiltewandelingen en bezinningsavonden.

bedrijf Projectbegeleiding Buitenruimten BV ondersteunt hij organisaties en

Tijd met elkaar Gerrit en Rita hebben een gezamenlijke hobby:

overheidsinstanties op het

motorrijden. “We zijn allebei vaak druk, het motor-

gebied van directievoering en

rijden betekent voor ons echt een moment samen.

toezicht op groen- en aanlegprojecten. “Ik kom uit een ondernemersfamilie, mijn ouders hadden een hoveniersbedrijf.”, vertelt

We gaan regelmatig een dagje op pad of soms een weekend of week.”, vertelt Rita. Ook Aniek is met het motorvirus besmet.

Gerrit. Na jarenlang ervaring op te hebben gedaan als hovenier en uiteindelijk als projectleider en

“Ook is het avondeten voor ons een moment om

directievoerder, werd het in 2012 tijd om voor

samen te zijn.”, vertelt Rita. “Hoewel dat ook niet

zichzelf te beginnen. Sindsdien werkt hij voor zowel

altijd lukt, met onregelmatige werktijden en roos-

landschapsarchitecten, particulieren, projectont-

ters.”, vult Aniek aan. Dané is inmiddels besmet

wikkelaars, woningstichtingen en zorgcentra, als

met het ondernemersvirus: “Eigenlijk ben ik wel

(semi) overheden.

positief beïnvloed doordat onze ouders ondernemers zijn. Het is niet gek dat je voor jezelf wilt

Twee jaar later zet ook Rita (52) de stap en begint zij

beginnen, je wordt juist gemotiveerd en

met haar bedrijf Larense Voetwellness voor zichzelf.

aangemoedigd.” Voor Aniek zit dat er waarschijnlijk

Al vanaf haar 23 oefent ze voetreflextherapie uit.

niet in: “Ik vind het prima om in loondienst te

In eerste instantie deed ze dit alleen voor vrienden

werken. Ik doe de deur achter me dicht en ben

en familie, maar toen haar broer ernstig ziek werd

klaar. Hoewel dat eigenlijk ook niet zo is in de zorg.

en ze hem kon helpen met de voetreflextherapie,

Soms dan denk ik als ik thuis ben wel eens: mag die

besefte ze zich dat ze er meer mee wilde doen. Ze

computer eens uit?” vertelt Aniek met een knipoog.

e

volgde een beroepsopleiding en bouwde haar praktijk aan huis. “Gerrit heeft mij heel erg geholpen, ik kom zelf niet uit een ondernemersfamilie en hij kon mij ondersteunen bij het opzetten van mijn bedrijf.”, vertelt Rita. Inmiddels combineert ze haar praktijk met werk op ’t Talma. “Het werk op ’t Talma vind ik

"Je wordt juist gemotiveerd en aangemoedigd." - Dané


HET GEZIN ACHTER | 55

Aniek (20)

Dané (19)

Oudste dochter Aniek is bezig met de studie

Jongste dochter Dané volgt een

hbo-verpleegkunde. Omdat ze al mbo-niveau

particuliere opleiding voor schoonheids-

4 verpleegkunde gedaan heeft, hoopt ze leerjaar

specialiste. Ze hoopt deze volgend jaar februari

1 en leerjaar 2 in één jaar te kunnen afronden.

afgerond te hebben. In 2017 is Dané gestart

Naast haar studie is ze werkzaam bij een

met het zetten van wimperextensions. Sinds

particulier verzorgingstehuis voor dementerende

dit jaar heeft haar bedrijf een naam en logo

ouderen in Goor. Dit is een kleinschalige woon-

gekregen: ‘Door Dané’. Inmiddels heeft ze haar

vorm waar ze zo’n 12 tot 16 uur per week werkt.

dienstenpakket uitgebreid met de lashlift,

Ze hoopt deze zomer haar motorrijbewijs te

het verven van de wenkbrauwen, massages

halen. Daarnaast speelt ze saxofoon, één keer per

en een schoonheidsbehandeling. “Wanneer

maand samen in een groep van Jan Aaltink.

ik meer van mijn studie afrond, zie je dit terug

Kay Pettinga (22 jaar) Aniek haar vriend Kay is werkzaam bij PM Aerotec in Hengelo op de planningsafdeling. Sinds 2,5 jaar hebben Kay en Aniek een relatie. Kay komt oorspronkelijk uit Holten en in zijn vrijetijd sleutelt hij aan klassieke auto’s.

in mijn dienstenpakket.”, vertelt Dané. In haar vrije tijd gaat ze graag naar de sportschool.


56 |

PIT T T UINEN

PiTT Tuinen:

Puur in TuinarchitecTuur Vier jaar geleden kwam Mariejanne Vorenholt aan de Rossweg in Laren wonen: “We waren op zoek naar rust en ruimte en hebben dat hier gevonden”. Vanuit haar (verbouwde) boerderij in Groot Dochteren werkt Mariejanne sinds begin vorig jaar met haar eigen bedrijf PiTT tuinen aan diverse opdrachten op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur. Haar roots liggen in Groningen, maar na haar opleiding Tuinen Landschapsarchitectuur

kind had ik al liefde voor groen. Toen ik een jaar of 12 was had ik mijn eerste broeikas. Hier deed ik mijn eerste ervaring op met het kweken van planten. Ik

aan de Internationale Hoge-

ben na het basisonderwijs naar de Middelbare Tuin-

school Van Hall Larenstein in

bouwschool gegaan, een logische stap. Ik heb veel

Velp kwam ze uiteindelijk in

werkervaring opgedaan bij hoveniers en kwekers,

Arnhem terecht. Na jarenlang

waardoor ik feeling met de praktijk heb.”, vertelt Ma-

in hartje Arnhem te hebben

riejanne. Haar ervaring bij hoveniers gebruikt ze om

gewoond was de tijd aangebro-

in haar tuinontwerpen de praktische toepassing niet

ken om, net als in haar jeugd, weer dichtbij de natuur te leven. Mariejanne en haar partner zijn na een zoektocht neergestreken in Laren. “De combinatie van het

uit het oog te verliezen. “Het maken van een goed ontwerp is één ding, maar het aanleggen van het ontwerp conform het plan is de belangrijke tweede stap”.

agrarische landschap, de coulissen, de bossen en de landgoederen maakte dit voor ons de ideale plek.”,

Het beste uit de plek halen

vertelt Mariejanne.

Om tot een ontwerp te komen neemt Mariejanne tijdens het schetsproces diverse aspecten mee:

Verbinding met de praktijk

de architectuur van het gebouw, de plek (in het

“Groen loopt als een rode draad door mijn leven.

landschap) en natuurlijk de wens van de klant.

In Groningen woonden we in het buitengebied. Als

“Als tuinarchitect probeer ik uit elke plek het beste te halen, ik ontwerp tuinen die prettig in gebruik

"Ik ontwerp voor iedereen: of je een grote of kleine tuin hebt" - Mariejanne Vorenholt

zijn en goed functioneren.” Een tuinontwerp van Mariejanne is een doordacht plan, waarin keuzes onderbouwd zijn. Mariejanne is niet uitsluitend architect die vanaf papier en met de computer werkt, maar staat graag zelf met de ‘voetjes in de klei’ om tot het beste resultaat te komen.


PIT T T UINEN | 57

Kenmerken van de ontwerpen van Mariejanne zijn: structuur en

Huidige situatie

samenhang, evenwicht tussen groen en de harde materialen, eenvoud en elegantie met een duidelijke lijnvoering. Inspiratie haalt ze uit architectuur, ze bezoekt graag bijzondere plekken in binnenen buitenland. Tevens houdt ze de ontwikkelingen bij op het gebied van nieuwe materialen en nieuwe soorten planten. Stijlkenmerken PiTT tuinen werkt voor diverse opdrachtgevers, waaronder particulieren, bedrijven en (zorg)instellingen. “Mijn ontwerp heeft altijd een duidelijke relatie met de opdrachtgever, woning en de omgeving. Dit maakt elke tuin uniek en hierdoor zijn al mijn ontwerpen maatwerk.”, vertelt Mariejanne. “Ik ontwerp voor iedereen: grote en kleine tuinen. Dat maakt het werk voor mij afwisselend en uitdagend. Ik denk in creatieve oplossingen en mogelijkheden. Ook als je een

Nieuwe situatie

probleem hebt in je tuin, denk ik graag mee om tot de gewenste oplossing te komen!”. In de toekomst wil Mariejanne bij haar boerderij aan de Rossweg een stijlvolle tuin creëren. “Hier kunnen klanten ideeën opdoen.”, sluit ze af.

Laat u inspireren en verrassen

Tuinadvies Tuinontwerpen 7245 NK Laren 7245 NK, LarenLandschapsontwerpen Gld. 06-51968762 Beplantingsplannen info@pittuinen.nl 06 51 96 87 62 Renovatieplannen www.pittuinen.nl Onderhoudsplannen PITT

Rossweg 8 Rossweg 8

door de mogelijkheden: www.pittuinen.nl 

info@pittuinen.nl

Het ontwerpbureau voor tuinen met karakter www.pitttuinen.nl


58 |

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen - uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

BennieBrummelman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

25-08-16 09:4





Wij zijn specialist in... Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken, telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles. Uw technische problemen zijn onze uitdaging.

Rengersweg 25, 7245 NA Laren Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774 E-mail: info@croesconnectivity.nl

Molenveld 8 7245 CA Laren Gld Tel. 0573 401939 info@kluswolters.nl www.kluswolters.nl

 

WWW.CROESCONNECTIVITY.NL

Hét adres voor tuin & dier

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_KlusWolters.indd 1

16-11-17 08:5 verstand van tuin & dier

Tot snel in onze winkel! Rengersweg 4, Laren Tel.: 0573 40 15 44 www.welkoop.nl

www.elkink-installatiebedrijf.nl

!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Elkink.indd 1

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.

Welkoop_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 16-11-17 08:54

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

25-08-16 09:4


IJSSPORTVERENIGING ROOWINKEL | 59

Zomeractiviteit IJssportvereniging Roowinkel Het bestuur van IJssportvereniging Roowinkel organiseert op 23 juni 2019 een gezellige middag vanaf 14:00 uur voor iedereen. Dit wordt georganiseerd omdat we helaas afgelopen winter de schaatsen niet uit het vet hebben kunnen halen. Deze middag is leuk voor jong en oud, met spectaculaire attracties, hapjes en drankjes. De band “Droadloos” zal deze middag aanwezig zijn om live voor jullie te spelen. Dus geef je op en kom 23 juni naar IJssportvereniging Roowinkel aan de Warfveendijk om gezellig een borrel te drinken op deze mooie locatie.

Ben jij er 23 juni a.s. bij?

Opgave Gelieve voor 6 juni 2019 per mail of per telefoon op te geven. E-mail: ijsbaan@roowinkel.nl Tel.: 06-46 13 44 24, te bereiken na 18:00 uur.

Activiteiten Jongerenproject LouKA: yoga en kofferbakmarkt LouKA organiseert in samenwerking

Kofferbakmarkt op hemelvaartsdag!

De opbrengst

met Sjàhto nog eenmaal een yogales.

Op hemelvaartsdag, donderdag 30

De volledige opbrengst van beide

Op zaterdagochtend 1 juni hebben

mei, organiseren wij een kofferbak-

evenementen gaat naar LouKA, het

we stoelyoga in de kerk te Laren van

markt bij de Zwiepse Molen. Heeft u

jongerenproject waarvoor een aantal

10:00 tot 11:15 uur. Deze vorm van

ook zoveel spullen die te mooi zijn om

meiden uit Laren en omgeving vrij-

yoga is zeer laagdrempelig en

weg te gooien, maar heeft u er geen

willigerswerk gaat doen in Sri Lanka

geschikt voor iedereen, van jong tot

plek meer voor? Kom ze verkopen

aankomende zomer.

oud! De kosten zijn €10,- en iedereen

tijdens onze kofferbakmarkt! Naast

kan zich opgeven! Na afloop is er

verkopen kunt u natuurlijk ook

Wilt u meer over ons project weten,

mogelijkheid om gezellig na te praten

gewoon komen snuffelen naar leuke

volg ons dan via:

onder het genot van een kopje koffie

spulletjes! Wilt u niet zelf verkopen,

Facebook: @LouKAInactie

of thee. Wilt u meedoen, geef u dan

maar heeft u wel spullen voor de

Instagram: @loukainactie

op via: loukainactie.pr@gmail.com.

verkoop dan kunt u deze doneren aan

Of neem een kijkje op onze website:

ons. Aanmelden kan via:

loukainactie.webnode.nl

loukainactie.pr@gmail.com.


60 | FIETSVIERDAAGSE

Fietsvierdaagse heeft een nationaal karakter Dit jaar wordt voor de 26e keer Fietsvierdaagse ‘de Achterhoek’ georganiseerd. Elk jaar komen er zo’n 2500 fietsers vanuit het hele land naar Laren om 1, 2, 3 of 4 dagen mee te fietsen met de vierdaagse. Groot evenement

bestuur terecht gekomen. In eerste instantie

De organisatie van dit evenement is in handen

als algemeen bestuurslid, maar ik ben al snel

van Stichting Fietsvierdaagse ‘de Achterhoek’,

Nena gaan ondersteunen met de PR.”, vertelt

die een zevenkoppig bestuur telt. We spraken Jaap

Jaap. Henk Braakman is afgelopen jaar afgetreden

de Boer en Nena Keessen uit het bestuur over de

als voorzitter. De stichting zit momenteel in een

organisatie van het evenement. “Voordat ik plaats

overgangsperiode waarin er geen officiële voorzitter

nam in het bestuur, wist ik eigenlijk niet hoe groot

aangesteld is. Jaap neemt de werkzaamheden tijde-

dit evenement was.”, vertelt Nena. “Ik fietste zelf

lijk waar. “Ik ben erachter gekomen dat er in een dorp

nooit mee en was verder ook niet bij het evenement

als Laren veel binnen het eigen netwerk gewerkt

betrokken. Ik wist alleen dat er heel veel fietsers

wordt. Henk Braakman kende heel veel mensen en

in het dorp waren rond die tijd.”. Al jaren is het start-

wist zo veel dingen voor elkaar te krijgen. Als nieuwe

en finishterrein gelegen

bewoner heb je tijd nodig om dit op te bouwen.”

op het ondernemersterrein aan de Verwold-

Uit het hele land

seweg, net na het

“In de afgelopen jaren heb ik het evenement en

tunneltje. “We werken

de organisatie ervan van dichtbij meegemaakt.

daarin ook veel samen

Het is mooi om te zien hoeveel mensen er uit het hele

met de Trekkertrek. Hun

land, en soms zelfs uit het buitenland, naar Laren

evenement is altijd óf

komen om daar mee te fietsen met onze Fietsvier-

de zondag voordat wij starten, of de zondag nadat

daagse.”, vertelt Nena. Natuurlijk is het evenement

wij gefietst hebben. Alle voorzieningen rondom

ook weersafhankelijk, maar de Fietsvierdaagse heeft

de tent worden samen aangelegd of opgeruimd.”

ook veel trouwe fietsers. “Er zijn mensen die al vanaf het eerste jaar meefietsen en elk jaar weer terug-

Jaap de Boer kwam een aantal jaren geleden in

komen. Dat is toch prachtig!”, vertelt Jaap. “Uniek

Laren wonen en zag een oproep van de stichting

aan onze Fietsvierdaagse is het middagprogramma.

waarin ze op zoek waren naar bestuursleden. “Ik

Martijn van de Pol, van de commerciële commissie,

heb daar destijds op gereageerd en zo ben ik in het

zorgt ervoor dat er elke middag een muzikaal pro-


FIETSVIERDAAGSE | 61

gramma is. Mensen blijven dan in

zetters gaat (meestal met partners)

de tent hangen en dat is vaak heel

vanaf begin mei de routes voorfietsen

Fietsvierdaagse ‘de Achterhoek’

gezellig.”, vertelt Nena.

en controleren. Daarna worden de

Datum:

dinsdag 6 augustus t/m

routes definitief gemaakt. “Dit is nog

vrijdag 9 augustus.

Routes

onder voorbehoud van wijzigingen

Belangrijk voor een Fietsvierdaagse

door wegwerkzaamheden etcetera.”,

Inschrijven:

zijn natuurlijk de routes. Hier zijn de

vertelt Nena.

• online via: fietsvierdaagsedeachterhoek.nl;

routecommissie en de pijlenzetters verantwoordelijk voor. De vierkoppige

Trouwe vrijwilligersgroep

routecommissie begint in november

Er komt ontzettend veel kijken bij

’t Langenbaergh op zaterdag 3,

met het uitdenken van de eerste

de organisatie van zo’n evenement.

zondag 4 en maandag 5 augustus;

routes. Hiervoor worden eerst

“Gelukkig hebben wij in totaal zo’n 80

geschikte stempelposten gezocht

trouwe vrijwilligers, waar we altijd een

en vervolgens een route op papier

beroep op kunnen doen”, vertelt Nena.

uitgetekend. “De routes moeten

“Het is uniek hoeveel vrijwilligers wij

Afstanden: 30 km, 45 km en 60 km.

natuurlijk zo min mogelijk overlappen

hebben. En hoe trouw ze ook zijn.

Op woensdag is er een

en ieder jaar weer vernieuwend zijn.”,

Velen zijn al jaren betrokken bij de

speciale verkorte

vertelt Nena. Als de routes uitgetekend

Fietsvierdaagse, al dan niet vanaf

kinderroute van 15 km.

zijn worden ze eerst met de auto

het begin.”, vult Jaap aan.

• bij de inschrijfstand bij

• voorafgaand aan de start in de tent op het start- en finishterrein.

gereden.Als alles klopt wordt er een

Opening: Maandagavond,

routebeschrijving van gemaakt en

overhandigd aan de 13 pijlenzetters.

iedereen!

Een groepje van twee of drie pijlen-

toegankelijk voor


62 |

Burg. Leenstraat 54, 7242 AB Lochem 0573-254630, www.multicopy.nl/lochem

• Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem Tel. (0573) 251 008 • Fax (0573) 250 941 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

Veldmaat

DijkermanLammers_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

Rietdekkersbedrijf

25-08-16 09:4

DE VOORDELEN VAN AUTOVAKMEESTER

Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld) Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699 eddyveldmaat@outlook.com

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Tel. 0573 40 22 79 • www.autobedrijfmarcelhut.nl

MarcelHut.indd 1 14-11-17 09:07

Magazine_NR7_Advertenties1/8_Veldmaat.indd 1

03-05-19 08:2

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc. - ontwerp - tekeningen - omgevingsvergunning

‘t Veld 4, Exel

- bestek - bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

• Huisairco • Autoairco Boomkampsweg 6a, Laren (gld) Tel 06 - 51 96 32 82

• Bedrijvenairco Voor verkoop, onderhoud

info@aircoharkink.nl

en reparatie van airco’s:

www.aircoharkink.nl


KULT URHUS | 63

Kulturhus zoekt gastvrouw of gastheer Het Kulturhus is een laagdrempelig

mensen? Vindt u het leuk om mensen op weg

dorpshuis, voor alle inwoners van Laren.

te helpen als ze een vraag hebben, een kopje

Het Kulturhus is een plek waar iedereen

koffie te schenken en andere voorkomende

welkom is. Waar inwoners kunnen deelnemen

werkzaamheden te doen?

aan workshops, vergaderen, of andere

AGENDA

culturele activiteiten ontplooien. Daar-

Wilt u meer over het Kulturhus weten, dan

naast biedt het Kulturhus faciliteiten voor

bent u van harte welkom voor een gesprek.

rouwplechtigheden en toegankelijke

Op de website www.kulturhuslaren.nl staat

familiekamers voor nabestaanden.

meer informatie.

Het Kulturhus verbindt mensen, stimuleert

Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligers-

nieuwe initiatieven en daagt uit tot samen-

vergoeding. Voor verdere vragen of een

werking zodat de leefbaarheid in het dorp

gesprek, kunt u vrijblijvend contact opnemen

wordt behouden en versterkt. Het Kulturhus

met Herman Schaap.

staat in verbinding met organisaties, lokale

E-mail: info@kulturhuslaren.nl

ondernemers en de verenigingen uit Laren

Tel.: 06 - 57 32 28 37 / 0573 - 40 16 36

en omstreken.

Adres: Verwoldseweg 1

ELKE TWEEDE DONDERDAG VAN DE MAAND

Samen op de koffie: koffiemoment met leuke activiteit 10:00 - 11:30 uur

7245 AG Laren gld. Behoefte aan gastheren en gastvrouwen Het wordt steeds drukker en gezelliger in het

Volg ons!

Kulturhus. Daarom is er behoefte aan meer

Meer informatie over de activiteiten

gastheren en gastvrouwen die één of twee

en accommodatiemogelijkheden van

dagdelen per week in het Kulturhus willen

het Kulturhus zijn te vinden op:

ondersteunen.

www.kulturhuslaren.nl.

Bent u positief ingesteld, gastvrij en houdt

Volg het Kulturhus op Facebook:

u ervan om contact te maken met andere

kulturhus ‘t kruispunt

ELKE TWEEDE ZATERDAG VAN DE MAAND

Repair Café 09:30 - 13:00 uur ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Schuif Maar An: Samen eten 17:30 - 19:30 uur


64 | MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Een bloeiende vereniging leunt sterk op vrijwilligers. Velen zetten zich met ziel en zaligheid in. In deze editie weer 'mijn leven als vrijwilliger', geschreven door de vrijwilliger zelf.

MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Teun Schutte In 1989 kwam Henk Endeman, de toenmalige voorzitter van

Bij Toeristenbelang ben ik ingedeeld in 3 evenementen om

Toeristenbelang Laren, langs om te vragen of het me wat

voor te bereiden, verder help ik natuurlijk bij alle andere

leek om plaats te nemen als vrijwilliger in het bestuur. Nu,

evenementen. Te beginnen ben ik ingedeeld in de groep

30 jaar later, vind ik het nog steeds leuk om evenementen

midwinterhoorn-puttentocht, dit houdt o.a. in dat ik de

te organiseren en te werken in een groep. Ook ben ik al

vergaderingen voor de commissie plan, de verschillende

vele jaren voorzitter. Daarnaast ben ik de afgelopen 3 jaar

hoornblazers benader en bepaal op welke locatie bij de

betrokken geweest bij het opstarten van het hardloop-

boerderijen ze moeten staan. Tijdens de bestuursverga-

evenement "Löp Wah Los".

dering in december worden alle taken verdeeld. Zaterdags voor de wandeling help ik mee om alles klaar te zetten.

Toeristenbelang bestaat uit 13 bestuursleden, daarnaast

Zondagochtend vroeg ben ik op de startlocatie en contro-

zijn er talrijke vrijwilligers die tijdens de evenementen

leer nog even of alle voorbereidingen goed zijn. Want goed

ingezet kunnen worden. We organiseren zes evenementen

moet het zijn.

in het jaar: •

Midwinterhoorn- puttenwandeling;

Verder is het mijn taak de blazers te ontvangen en hartelijk

Plattelandswandeling;

welkom te heten, om ze vervolgens de locatie door te

Paasvuur;

geven. Als het 10.30 uur is kan de wandeling beginnen en

Natuurpannenkoekenrit;

spring ik op de fiets om te controleren of de blazers de

Herfsttintentocht;

locaties hebben gevonden. Om 16.00 uur zijn de blazers

ATB-avondtoertocht.

terug op de startlocatie waar ik ze bedank en wordt er nog gezellig nagepraat. Maar dan met z’n allen snel opruimen,

Elk evenement heeft een eigen commissie die het evene-

anders is het donker! Voor de plattelandswandeling zit

ment voorbereid. Als voorzitter probeer ik de algemene

ik niet in de organisatiecommissie maar help wel mee.

bestuursvergaderingen een beetje voor te bereiden en in

Meestal verzorg ik samen met mijn vrouw Gerrie en andere

goede banen te leiden. Verder ga ik voor elk evenement een

bestuursleden/vrijwilligers de 1e pauzeplek. Zaterdags alles

avond naar Radio Achterhoek FM voor een PR-praatje.

voorbereiden en zondags na afloop alles opruimen.

Daarnaast ben ik afgevaardigde van TBL in “Fietsdorp

En dan het paasvuur, in deze commissie zit ik inmiddels

Laren”, waar ik samen met mensen van de fiets4daagse,

zo’n 30 jaar. Dus het draaiboek ken ik wel. In februari de

groep recreatie van Wakker Loarne en de campings Laren

grondeigenaar om toestemming vragen, vergunning aan-

probeer te promoten met o.a. de fietsdorpvlaggen en

vragen, Apollo, fakkels bestellen, enz. Jaarlijks vraag ik een

de fietskoekjes van Bakker Wijnand. Ook heb ik jaren in

paar kinderen om het vuur als 1e aan te steken. We maken

de werkgroep recreatie en toerisme van Wakker Loarne

een taakverdeling voor het snoeihout brengen, de optocht

gezeten, waar we vele recreatieve mogelijkheden hebben

en de nazorg. Zelf draai ik in deze taakverdeling gewoon

besproken en o.a. de wandelommetjes om Laren hebben

mee. Op 1e paasdag is het mijn taak om de mensen die voor

gerealiseerd. Van deze werkgroep heb ik onlangs afscheid

het paasvuur komen, welkom te heten en ze te wijzen op de

genomen.

gevaren van de fakkels. Tijdens de optocht loop ik met de uitverkoren kinderen voorop. ’s Nachts heb ik van 02.30 tot


MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER | 65 Teun Schutte, 66 jaar, is gepensioneerd en woont al bijna 40 jaar aan de Molenbeek in Laren.

07.00 uur “wachtdienst” bij het paasvuur met een ander bestuurslid. De donderdag na het paasvuur ruimen we de as op. Bij de natuurpannenkoekenrit zit ik ook niet in commissie, maar ik heb tijdens de algemene bestuursvergadering de mooie taak gekregen om ’s morgens rond 8.00 uur tijdens het evenement voor te fietsen en de puntjes zo nodig op de i te zetten. Als we terug zijn spring ik bij waar nodig is en na afloop natuurlijk weer opruimen. De herfsttintentocht is door de commissie ook goed voorbereid en hier controleer ik de fietsroute ‘s morgens met een ander bestuurslid. Daarna helpen bij de horecagelegenheid waar de boerenkool wordt genuttigd. We zorgen voor het transport van de boerenkool van de keuken naar de eetzaal en helpen bij het afruimen van de tafels, etc. Bij de ATB-avondtoertocht zit ik wel in de voorbereidingscommissie. We houden een paar vergaderingen om de route te maken en benaderen bedrijven om te vragen of we over de grond en/of door het bedrijf mogen fietsen. De zaterdag van het evenement is het een lange drukke dag. Mijn taak is o.a. het inrichten van de start- en finishlocatie; stoelen, tafels, bar, fietsenstalling en inkoop catering. ’s Avonds om 18.00 uur starten we! Nog even naar Beuzel om de parkeergarage in orde te maken en waar nodig in het dorp lint bevestigen. Dit doe ik natuurlijk niet allemaal alleen. Na afloop ruimen we alles weer op en we gaan rond 23:30 naar huis. De volgende ochtend het laatste nog opruimen en meestal is rond 12.00 uur alles weer op de plek. Nu zijn we het jaar rond! Al deze evenementen lijken een hele opgave, maar met goede draaiboeken, goede taakverdeling en geweldige inzet van bestuursleden en tal van vrijwilligers, loopt het als een tierelier. Ik ben een trotse voorzitter van TBL!


66 |

Voetreflex brengt uw energie weer in balans, ontspant en activeert het zelf genezend vermogen van lichaam en geest. Even tijd voor jou!

Voetreflexologie kan ingezet worden bij klachten zoals: • Reumatische klachten

• Spijsverteringsklachten

• Hormonale klachten

• Stress

• Nek-, rug- en schouder klachten

• Allergieën

• Burn-out

• COPD

• Astma

• Slaapproblemen

• Hoge bloeddruk

Voor een goed advies ga je naar binnen! EU0130 wt BINNEN Poster 700x1000mm 2 - 2016 V3.indd 1

• Hoofdpijn

Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog / Verzorgende IG /

Rudolf Breuss masseur

23-05-16 16:00

Zutphenseweg 13a 7245 BK Laren Gld Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77

Tel. 06 22 18 84 52

info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL

iets kopen.com

rita@larensevoetwellness.nl

LarenseVoetwellness_Adv_LM13.indd 1 04-02-19 15:17

en!MagazineNR12_Adv_DeKorte.indd 1

Kwaliteit begint bij deze vakmannen • • • • • • •

café - restaurant feesten vergaderen personeelsfeesten catering overnachten uitgaan

Lever deze bon in bij een bezoek aan ons restaurant en ontvang € 5,- korting.

Stegink Tweewielers • Rengersweg 18, Laren GLd. Tel. 0573 - 40 12 82 • info@stegink-bike.nl

www.stegink-bike.nl

www.fietskopen.com

Minimale besteding van € 50,-. Maximaal één cheque per € 50,-, met een maximum van € 5,-. Niet geldig op maandmenu’s of andere acties.

Tel. 0573 - 40 12 10

www.witkamp.com

30-04-19 13


IK GEEF DE PEN DOOR... | | 6767

Beste lezers, doorgekregen van Esther Dommerholt. Leuk, In de vorige editie las ik tot mijn verbazing dat ik de pen had het een en ander over mijzelf te vertellen. eren prob zal Ik . ijven schr te je stuk een om g agin uitd een maar wel ap bij Borculo. Mijn ouders hadden een Ik ben geboren (1961) en getogen in de Dijkhoek, een buurtsch gegaan. Na mijn schooltijd moest ik eerst in niek tech de ben Ik mij. voor wat niet was dat r maa j, boerderi Slootsmid Laren gekregen als tractormonteur. mijn dienstplicht vervullen, daarna heb ik een vaste baan bij huis laten bouwen in Laren op de In 1985 ben ik met Ans Beltman getrouwd en hebben we een naar. We hebben een zoon (Rick) en Bakkerij. Ondanks dat ik import ben, voel ik mij een echte Lare een dochter (Myanne) gekregen. heb ik de overstap gemaakt naar de Na 18 jaar met veel plezier te hebben gewerkt bij Slootsmid st. Deze sloot helaas na 5 jaar en mijn Politieacademie op de Cloese in Lochem bij de technische dien 15 jaar werk. In 2008 ben ik met een baan verhuisde mee naar Apeldoorn, waar ik nu alweer bijna te beklimmen. Namelijk de Mont-Blanc, politie-expeditie mee geweest om de hoogste berg van Europa deze tocht te maken en het uiterste uit jezelf p groe een met om ring erva e eldig gew Een . hoog r mete 4410 te halen. begonnen op de “de Branink” als klusvader. In mijn vrije tijd doe ik veel vrijwilligerswerk in Laren. Ik ben gezeten. Ook heb ik ruim 10 jaar het onderhoud Van 2006 tot 2015 heb ik in het bestuur van Laren&Oranje Gerrit Lensink gedaan. Hier zijn we afgelopen van de trekkers en maaiers bij v.v. Witkampers samen met Toeristenbelang Laren, waar we vele leuke van uur best het in jaar 6 er alwe ik zit el ente Mom opt. gest jaar mee Daarnaast ben ik nog verkeersregelaar bij evenementen organiseren, o.a. de avondmountainbiketocht. de avondwandel4daagse en de slipjacht in Almen. rman Wim. Zondagsmorgens mag ik graag gaan mountainbiken met buu met een vaste De woensdagavond is gereserveerd voor de tennis, waar ik onder het groep speel en na die tijd even gezellig in de kantine napraat en met Ans, genot van een biertje. Verdere hobby’s zijn wandelen en fiets bij de kachel tuinieren en motorrijden. Als er dan nog tijd over is, lekker op. t.v. kijken. Voor de Formule 1 sta ik graag een uurtje vroeger En nu geef ik de pen door aan: Sanne Witten. Bert Roekevisch


68 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts M. Schaap

Postkantoor Laren

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

Holterweg 10

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

7245 AN Laren (Gld)

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Tel. 0573 - 40 17 15

Altijd bereikbaar (24/7)

Kerk Laren

Solis Paramedisch Centrum

Huisarts D. de Iongh

Dorpstraat 2

Rengersweg 2

Tel. 0573 - 40 12 60

7245 AK Laren (Gld)

7245 AC Laren

Telefonisch spreekuur:

info@kerklaren.nl

Tel: 0573-40 19 84

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

www.kerklaren.nl

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

De apotheek is van maandag

www.zorggroepsolis.nl

t/m vrijdag geopend

Voor openingstijden verwijzen wij u

van 08:00 uur tot 12:15 uur en

door naar de website.

van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 69

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

14:30 - 16:00 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:55

07:55

08:56

09:56

10:56

11:56

13:05

14:05

15:05

16:05

17:05

18:05

19:05

20:04

21:04

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:57

09:57

10:57

11:57

13:04

14:04

Maandag

15:04

16:04

17:04

18:04

19:04

20:04

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

21:04

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten

Dinsdag

06:01

06:31

07:07

07:37

07:52

08:07

08:37

09:07

09:35

10:05

10:35

11:05

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:35

15:07

15:37

16:07

16:37

17:07

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

17:37

18:05

18:35

19:05

19:35

20:05

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

Zaterdag

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

08:05

08:35

09:05

09:35

10:05

10:35

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

11:05

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

14:35

15:05

15:35

16:05

16:35

18:05

19:05

20:05

21:05

Woensdag Gymnastiek en

Vrijdag

17:05

17:35

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

22:05

23:05

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Zon- en feestdagen

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 5 minuten over heel.

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Contactpersonen activiteiten:

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

07:14

07:44

08:14

08:44

09:14

09:44

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

10:14

10:44

11:14

11:44

12:14

12:44

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

13:14

13:44

14:14

14:44

15:14

15:44

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

16:14

16:44

17:14

17:44

18:14

18:46

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

19:16

20:16

21:16

22:16

23:16

Zaterdag Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

09:16

09:46

10:16

10:46

11:16

11:46

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

12:16

12:46

13:16

13:46

14:16

14:46

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

15:16

15:46

16:16

16:46

17:16

17:46

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

18:16

18:46

19:16

20:16

21:16

22:16

Donderdag:

23:16

0:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

Zon- en feestdagen

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

Vanaf 11 uur tot 23 uur; 16 minuten over heel.

info@lochem.nl

Vrije inloop

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur (zorgloket tot 12:30 uur)


70 | VERENIGINGEN & STICHTINGEN

VRIJDAG 15 MEI 2020:

De tweede editie van De Laornse Dorpskwis Vrijdagavond 15 mei 2020 wordt de tweede editie van De Laornse Dorpskwis georganiseerd. Eerder had de organisatie al bekend gemaakt dat er een tweede editie zou volgen, dat het een tweejaarlijks evenement wordt en 2019 dus wordt overgeslagen. Op 25 mei 2018 vond de eerste, zeer succesvolle

aldus een enthousiaste Alette Woestenenk.

editie plaats. Er deden maar lieftst 71 teams mee.

Op de vraag wanneer de inschrijving open gaat

De komende editie wil de organisatie proberen om

kan Alette duidelijk zijn. “De inschrijving voor de

dat aantal wederom te halen of verder uit te breiden.

tweede editie gaat deze zomer open. Houd daarvoor

Ook is de organisatie achter de schermen al druk

onze website en onze sociale kanalen in de gaten!”

bezig met het uitwerken van de nieuwe vragen. Ook bij deze editie zal er aansluitend aan de “Toekomstige deelnemers zullen dus nu al hun ogen

kwisavond een uitslagenavond zijn. Deze staat

en oren open moeten houden. Want het kan zo maar

vooralsnog gepland op vrijdagavond 5 juni 2020.

zijn dat we zo af en toe een hint of een tip geven”,

Herman Reurslag, ere-lid EHBO Laren Op 26 maart heeft Herman Reurslag

Herman had zijn zaakjes altijd keurig voor elkaar en

na ruim 28 jaar het bestuur van de

bestuursleden konden altijd op hem terugvallen als

EHBO-vereniging Laren verlaten.

zij iets moesten weten over financiën, maar ook over

Herman is in 1991 in het bestuur

diverse activiteiten, etc. Bijna 30 jaar als bestuurslid

gekomen en heeft daar 28 jaar deel van

is een hele tijd, vooral als je dan ook nog zo’n redelijk

uit gemaakt. Vanaf het begin is hij altijd de

zware taak hebt binnen het bestuur. Het bestuur

penningmeester geweest. Verder hield hij zich bezig

heeft Herman daarom dan ook benoemd tot erelid

met het versturen van de uitnodigingen, het bezoe-

van de EHBO-vereniging Laren.

ken van de vergaderingen en het contact met de leverancier van de AED. Het was altijd heel prettig

In de volgende editie van Laren! Magazine zal

om met hem samen te werken in het bestuur.

Herman in 'mijn leven als vrijwilliger' staan.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1955 • Aantal leden: 60 • Contact: dinandwichers@kpnmail.nl Tel. 0573-402509 of Tel. 06-20745017 (Dinand Wichers)


BADMINTONCLUB L AREN | 71

Badmintonclub Laren Vermelding in Laren Magazine

verkocht als in voorgaande

In het Laren Magazine nummer van

jaren. Dus ook is definanciële

februari-mei dit jaar, is een artikel

bijdrage in de clubkas is

over onze vereniging opgenomen.

ongeveer even hoog.

Hierin gaven wij aan wat wij als

Iedereen die hierbij mee-

vereniging belangrijk vinden.

geholpen heeft, dus ook u als koper

Gezelligheid en bewegen staan

van potgrond: hartelijk dank!

voorop. Naar aanleiding van dit artikel is er opnieuw belangstelling

Toon Mager competitie

voor de badmintonvereniging. Ook

Het seizoen 2018-2019 van de

twee jeugdleden tonen belangstel-

Toon Mager competitie is in april

Vakantieperiode

ling en hebben een aantal keren

afgerond. Zowel het eerste als het

In principe spelen we het hele

meegespeeld. Het ziet er naar uit

tweede team blijft het volgende

jaar met uitzondering van de

dat zij lid gaan worden.

seizoen in hun huidige poule

schoolvakantieperiodes.

ingedeeld. Team 1 in de A poule Potgrondactie

en Team 2 in de C poule. De samen-

Wil je een keer meespelen?

Op 17 maart was de potgrondactie

werking tussen de badminton

Loop dan op dinsdagavond tussen

van onze vereniging. In de regen

verenigingen uit Almen en Laren

20:00 en 21:30 uur gerust eens

maar met hulp van leden en hun

blijkt goed te werken en dit zullen

binnen in de Braninkhal te Laren.

familieleden is de actie weer een

we ook het volgende seizoen door-

succes geweest. We hebben on-

zetten.

geveer evenveel zakken potgrond

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: september 1981 • Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16 Contributie: € 9,- per maand (In verband met de zomervakantie betaal je in de maand augustus geen contributie.) • Contact: bcllaren@outlook.com • Facebook: bcllaren

Volgende editie! De volgende editie van Laren! Magazine zal uitkomen in week 34

(19 - 23 augustus)

EDITIE NUMMER 14: Deadline copy/advertenties: 11 juli 2019 - 12:00 uur

THEMA EDITIE 14: Larense Kermis

Mocht u het als vereniging/stichting lastig vinden om zelf iets te schrijven, neem dan gerust contact op met een van onze vrijwillige schrijvers: Luuk Oortgiesen

luuk.oortgiesen10@gmail.com

Heeft u een vraag?

Bert Gotink

bmgotink@gmail.com

Mail of bel met: Ovii / Laren! Magazine

Jan Eggink

janendinie@kpnmail.nl

info@larenmagazine.nl - tel. 0573 25 14 04


72 |

Gezocht: Verzorgenden (IG) en Verpleegkundigen Voor diverse locaties van Marga Klompé

Bij Marga Klompé zetten wij ons samen dagelijks met veel plezier in voor onze cliënten. Dat doen wij in een collegiale en open werksfeer. We hebben diverse mogelijkheden voor jou zoals somatische, psychogeriatrische en woon-/zorg afdelingen. Ben je ondernemend, initiatiefrijk en heb je zin om samen met je collega’s het verschil te maken in de zorg? Kijk snel op www.margaklompe.nl/vacatures

Meer informatie? Neem contact op met een van onze HR adviseurs telefoon 0544 47 41 00 of via mail secr.hr@szmk.nl

Help onze cliënten het meeste uit elk moment te halen. Word vrijwilliger! Kijk op www.margaklompe.nl/ vrijwilligers/vacatures/

www.margaklompe.nl/vacatures


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.