Laren! Magazine Nr. 12

Page 1

| 1

FEB - MEI 2019 • NR12 € 3,95

Badmintonclub Laren: Gemoedelijk, gezellig en fanatiek.

6

Aantal leden is verdubbeld BADMINTONCLUB

22

Verschil maken in Sri Lanka STICHTING LOUKA

36

Overzicht AED's in Laren BEWAAREXEMPLAAR


2 |

Vitaliteit gaat over wat het leven de moeite van het leven waard maakt, en als je dit al wel weet, wat houdt je dan tegen om hier mee aan de slag te gaan? Vaak komt dit door verborgen stressoorzaken. We kunnen negatieve stress ervaren door bijvoorbeeld deadlines op je werk, je gezondheid, je uiterlijk, maar ook eenzaamheid. Helpen ontdekken wat jouw verborgen stressoorzaken zijn, is meer dan alleen werken naar doelen. Wij helpen je niet alleen je doelen na te streven, maar ook het leven te leven zoals jij dat

Goed om te weten! Vitaliteit heeft niks te maken met gezondheid. Het gaat erom dat jij meer uit het leven kunt halen.

Verkennen, veranderen en vooral volhouden!

95% van ons gedrag is geautomatiseerd. Onze gewoontes moeten doorbroken worden om wensen te behalen.

Praktische tips! Het is beter dagelijks een half uur te bewegen dan één keer per week naar de sportschool te gaan.

wilt en zoals jij bent.

Geluk is niet iets wat je vindt door het na te jagen, maar is hooguit een bijvangst van een goed leven.

Ga iedere dag naar buiten. De kracht van groen draagt bij aan een positieve gemoedstoestand.

Ervaar je stress? Richt je op dingen waar je controle over hebt!

Klaar voor de volgende stap? Herken jij je in bovenstaande en ben je klaar voor de volgende stap? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tel.: 06 51 56 51 34 of info@vitco.nl

Vitco_Aangepast060219.indd 1

07-02-19 13:57

nu bij ons te koop Bij aankoop van dit desembrood met basilicum en oregano wordt

€ 0,30

afgedragen aan the hunger project

Wie schilt de aardappelen met uw vader als u een keer verhinderd bent? Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop die hulp gefinancierd kan worden.

Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

HOME INSTEAD THUISSERVICE

Openingstijden: MAANDAG - VRIJDAG 7:00 TOT 17:30 UUR ZATERDAG VAN 07.00 - 17.00 UUR HUENDERSTRAAT 2 • 7245 BJ LAREN GLD • WWW.WERELDBAKKERWIJNAND.NL


VOORWOORD VOORZIT TER | 3

Het eerste woord is aan...

Zwier Eggink VOORZIT TER ST. STEFFENRIJDERS

Als voorzitter van de Paardensportvereniging (PSV) St. Steffenrijders neem ik graag het aanbod aan om het voorwoord te schrijven voor de eerste editie van Laren! Magazine in 2019. Op een van de eerste dagen van 2019 dat de vorst zijn intrede heeft gedaan en de zon uitbundig schijnt, denk ik: “Wat een mooie dag. Maar

'De vrijwilligers zijn de steunpilaren van de vereniging'

niet voor de ruiter die graag een buitenrit wil maken en in galop door het bos wil gaan, de grond is te hard. Dan maar een ritje in de manege.” Daarmee kom ik op de plek waar de PSV, pony’s en paarden, zijn ontmoetingsplaats heeft. De plaats waar binnen- en buitenlessen worden gevolgd, vergaderingen en bijeenkomsten worden gehouden, leden en aanhang elkaar ontmoeten en de handen uit de mouwen steken.

Dit is ook de plek waar, sinds het afgelopen jaar, de dressuur- en springwedstrijden worden gehouden. Om deze wedstrijden te kunnen organiseren moet er veel werk worden verzet. Vergaderingen over de organisatie, onderhoud van de accommodatie, opbouw en aankleding van het terrein.

PSV SINT

Naast het lidmaatschap wordt dan ook van de leden veel vrijwillige inzet gevraagd. Die

Steffenrijders

inzet is er gelukkig, ook de aanhang doet hier aan mee, want zonder al die handen is een

De landelijke rijvereniging St. Steffenrijders

vereniging niets. De vrijwilligers zijn de steunpilaren van de vereniging en dat is niet alleen

is in 1929 opgericht. In 1958 is onder dezelfde

zo bij de St. Steffenrijders, maar ook bij de muziekvereniging, de voetbal, tennis etc. Ik hoop

naam de ponyclub opgericht. De naam

dat alle verenigingen en organisaties in Laren ook dit jaar weer mogen rekenen op de

St. Steffenrijders is afgeleid van Stephan,

steun van de vrijwilligers, zodat de verenigingen levend en bruisend zullen blijven en ook

de eerste martelaar te Jeruzalem. Stephan is de beschermheilige van alle dieren, maar

het dorpsleven in Laren levend en bruisend blijft.

vooral de beschermheilige van paarden en pony’s. In 2016 heeft een fusie plaatsgevonden

Een goed jaar toegewenst.

van de ponyclub, opgericht in 1958, en de rijvereniging, die al bestaat sinds 1929. De vereniging telt ongeveer 120 leden.

Zwier Eggink


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

Badmintonclub Laren:

Gemoedelijk, gezellig en fanatiek.

12 Nieuwe eigenaar Henri Bakker

Welkoop Laren

22

Stichting Louka:

maakt het verschil in Sri Lanka 28 Leónie van Meggelen:

een andere kijk op het arbeidsrecht

40

Hoe was het vroeger:

'Fles met namen leerlingen na 60 jaar boven water'

42

Sterk door samenwerk

VHL Groep

Het gezin achter

52

Bertus en Gretha Wuestman

56

't Talma

Bewoner Henk Eggink aan het woord

64

Mijn leven als vrijwilliger

Herman Elkink

Overige informatie pagina's

Verenigingen & stichtingen pagina's

18 Basisscholen

57

Lokaal financieren

34

Algemene agenda

67

Ik geef de pen door...

Revusical Invidia

36

AED Overzicht

68

Handige informatie

59

Avondwandel4daagse Laren

46 Ontwikkelingen

70

Project Zenna

60

Wakker Laorne

71

Volgende editie

Apollo

63

Kulturhus 't Kruispunt

30

Hazenbal Exel

70

Rond Om Exel

31

V.V. Forza

71

Laornse Dorpskwis

33

Pels & Pluim

10

V.V. Witkampers

39

T.C. 't Laerveld

16

Laren & Oranje

50 Vrienden van de Witkampers

21

Larense Gymnastiekvereniging 55

24

Toeristenbelang Laren

27

Koninklijke Muziekvereniging

in Ondernemersland

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii Ontwerp en verschijnt in een oplage van 3.400 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Redactie: Van Kees; Nena Keessen - Maaike Harkink • Fotografie: Anke Kolkman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen • Vormgeving: Ovii Ontwerp • Verspreiding: All Inn Verspreiding • Drukwerk: Multicopy Lammerdink • Contact: Ovii Ontwerp - Huenderstraat 3 - 7245 BJ Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@larenmagazine.nl Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii Ontwerp. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 12

Daar zitten we weer… Het allerlaatste klusje voordat het magazine de deur uit kan is ook deze keer weer het voorwoord schrijven. Ik blijf dat een lastige klus vinden maar het hoort bij een magazine (vind ik). Als ik het voorwoord van de vorige keer weer even

Deze kinderen hebben namelijk de afgelopen periode

teruglees was ik toen volop in de voorbereiding voor de

zelf ook een magazine gemaakt: ‘Het Branink maga-

marathon op Curaçao. De marathon heb ik, samen met

zine’. En zoals ik de vorige keer al vertelde mocht ik

mijn medelopers Erna, Linda en Roel, volbracht. En ik

ze daar een klein beetje bij helpen. Meer hierover is te

denk dat ik liever 50 voorwoorden schrijf dan nog een

lezen in het artikel van De Branink op pagina 18 .

keer die marathon loop. Mocht je ooit een marathon willen lopen? Dan zou ik adviseren om dit niet in de

Laren! Magazine staat ook deze editie weer boordevol

tropen te doen en er eentje uit te zoeken waarbij veel

met verhalen en interessante ontwikkelingen in Laren.

publiek langs de kant staat. Want wat waren wij blij met

Zo is de Welkoop sinds kort overgenomen en spraken

onze 11 meegereisde supporters (wat ook ongeveer

wij de nieuwe eigenaar Henri Bakker. En dat de Larense

de enige supporters waren de 42 kilometer lang)! Een

ondernemer continu in beweging is, is ook te lezen in

persoonlijke overwinning waarbij het woord opgeven

het artikel over de VHL Groep van onder andere

meerdere malen in mijn hoofd voorbij is gekomen.

Ronald van Haren. Daarnaast blijven er ook steeds meer nieuwe ondernemers bijkomen. Een mooi voor-

Maar als ik er zo over nadenk is een marathon wel te

beeld is Leónie van Meggelen. Zij is sinds vorig jaar

vergelijken met het runnen van een eigen bedrijf. Het

april gestart met haar onderneming gericht op juridisch

kost veel ‘trainingstijd’ om je bedrijf in de juiste conditie

advies, interim advocatuur en juridische opleidingen.

te krijgen. Het gaat zeker niet altijd vanzelf maar ik ben

Zij vertelt jullie hier ook graag meer over.

er de laatste jaren wel achter gekomen dat je meer kan dan je denkt als je er zelf maar in gelooft. Schouders

Ook de verenigingen en stichtingen hebben weer volop

eronder en gaan en liever een keer ‘op je bek gaan’ dan

aangeleverd, wij gingen op de koffie bij de Familie

achteraf denken: ‘Had ik maar…’.

Wuestman voor 'Het gezin achter', speelden een partijtje badminton mee met onze eigen Badminton Club

Deze keer ook een andere foto bij het voorwoord. Een

Laren, Jan Eggink heeft weer een prachtig verhaal over

foto met de kinderen van de Plusklas van De Branink.

vroeger en de Stichting Louka vertelt over hun plannen om naar Sri Lanka te vertrekken.

“Het kost veel ‘trainingstijd’

om je bedrijf in de juiste conditie te krijgen."

Kortom: geniet van deze editie en tot de volgende keer! Ingri Imenkamp


6 |

BADMINTONCLUB L AREN

" We vinden het heel belangrijk dat de vereniging blijft bestaan."

- Theo Krans


BADMINTONCLUB L AREN | 7

LARENSE BADMINTONCLUB:

gemoedelijk, gezellig en fanatiek Al bijna 40 jaar bestaat de Larense Badmintonvereniging. Op 1 maart 1981 begon de vereniging met een officiële ledenregistratie. In korte tijd groeide zij uit tot een bloeiende vereniging met ruim vijftig leden. Voor deze relatief onbekende sport was dit uniek en later bleek dit een recordaantal te zijn geweest. Nieuwe leden

Het spel

Want inmiddels bestaat de vereniging uit 17 actieve

Badminton wordt gespeeld op een veld van 13,4

leden. We spraken Theo Krans en Gerda Dijks,

meter lang en 6,1 meter breed. In het midden staat

beide al tientallen jaren actief bij de vereniging.

een net van 1,55 meter hoog. Je begint met de

“We vinden het heel belangrijk dat de badminton-

opslag en speelt vervolgens over met de

vereniging blijft bestaan. Mede door Laren!

tegenpartij. Zodra de shuttle bij de tegen-

Magazine is ons ledenaantal afgelopen jaar

partij op de grond beland, heb je een punt. Degene

meer dan verdubbeld. Dat is natuurlijk een goed

die ‘gescoord’ heeft, heeft de opslag. Het spel gaat

teken!” vertelt Theo. “De badmintonvereniging

door tot de 21 punten, maar je wint pas bij twee

bestond eerder dan de tennisvereniging. Toen de

punten verschil.

tennisvereniging opgericht werd, zijn er veel leden overgestapt naar de tennissport. Helaas voor

Recreantencompetitie

ons!” vertelt Theo.

Ook speelt de vereniging met twee teams mee in de Toon Mager recreantencompetitie. Hierin is er

Training

een samenwerking met de vereniging van Almen

De badmintonners spelen op dinsdagavond van

gevonden, ze wisselen af en toe spelers uit om een

20:00 tot 21:30 uur in de zaal van de Braninkhal.

team compleet te maken.

Een trainer is er niet, maar waar nodig helpen de spelers elkaar. “Als er nieuwe leden bij de vereniging komen, krijgen zij altijd instructies van de andere spelers, als ze hier behoefte aan hebben”, vertelt Theo. Tijdens de trainingsavonden worden er diverse partijen gespeeld en kom je op een avond dus verschillende tegenstanders tegen. “We spelen altijd dubbelpartijen en wisselen op een avond geregeld door, zodat verschillende niveaus ook tegen elkaar spelen.”, vertelt Gerda.


8 |

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten


BADMINTONCLUB L AREN | 9

De Toon Mager recreantencompetitie bestaat uit 3 poules. De vereniging heeft een team in de A-poule en een team in de C-poule. De competitie begint in september en duurt tot ongeveer begin mei. In deze periode worden acht wedstrijden gespeeld. Een team bestaat uit twee dames en twee heren. Op een avond worden vijf wedstrijden gespeeld. Als lid van de vereniging hoef je niet verplicht mee te doen met de competitie. Alleen recreatief meespelen tijdens de trainingsavonden is ook geen probleem! Zelf ervaren? Potgrondactie op 16 maart

Ben jij enthousiast geworden over deze

Om de kas van de vereniging wat te

sport en wil je het een keer zelf ervaren?

spekken, wordt jaarlijks een potgrondactie

Loop dan rustig een keer binnen op

georganiseerd. Samen met vrienden en

dinsdagavond tussen 20:30 en 21:30 in

familie zorgen de badmintonners ervoor

de Braninkhal! De eerste drie keer mag je

HANDIGE INFORMATIE:

dat de kern van Laren voorzien wordt van

gratis mee komen spelen en daarna kan je

Opgericht: september 1981

potgrond. Dit jaar is de potgrondactie op

beslissen of je lid wilt worden of niet. Je mag

Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16

zaterdag 16 maart. Tussen 9:30 en 16:00

je van tevoren aanmelden bij Theo Krans via

Contributie: € 9,- per maand

uur komen ze langs bij alle inwoners van de

ttkrans@gmail.com of 06 40 84 63 47, maar

bebouwde kom.

hoeft niet.

Contact: bcllaren@outlook.com Facebook: bcllaren

Potgrondactie zaterdag 16 maart Tijd: 09.30 - 16.00 uur 40 liter voor € 6,70 liter voor € 8,-


10 | V.V. SCHUIF WITKMAAR AMPERS AN

IN HET ZONNETJE:

Jan Wansink

Wie de Witkampers kent, zal zeker ook Jan Wansink kennen. Hij speelde in de jeugd en later bij de senioren in Witkampers 9. Naast zijn voetbalkwaliteiten heeft hij ook organisatorisch talent. Dit liet hij onder andere zien als eerste speler/coach in het amateurvoetbal, een voorbeeld dat later door grote spelers als Ruud Gullit en Gianluca Vialli bij Chelsea gevolgd is. Na deze succesvolle speler-/coachcarrière heeft hij zitting genomen in het bestuur. Hij krijgt hier de portefeuille wedstrijdzaken onder zijn hoede. Het hele seniorenkader wordt voorzien van een strakke planning voor de seizoensopening alsmede de oefenwedstrijden tijdens de winterstop. Iedere zondag is hij als een van de eersten aanwezig om de vlaggen op te hangen en de kleedkamers te openen. Daarnaast zorgt hij iedere zondag voor voldoende scheidsrechters voor de thuiswedstrijden. Naast

Witkampers minipups, de ideale kennismaking met voetbal

al deze organisatorische zaken, weet hij ook feilloos de regels,

Ook dit seizoen is er weer een hele groep minipups bij de

nacompetities, promoties en degradatieregels op te noemen.

Witkampers van start gegaan, ondertussen al meer dan twintig.

En wie wanneer tegen wie speelt en wat de plek op de ranglijst

Iedere zaterdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur is het een

is. Van ieder team. Door zijn strakke schema’s en onuitputtelijke

drukte van jewelste op en langs het eerste veld. Aan de ene kant

kennis, krijgt hij de bijnaam “Wedstrijdbaas”, een naam die hij

het G-voetbal en aan de andere de kant trainen de minipups

met trots kan dragen.

met langs de lijn vele enthousiaste ouders. Af en toe gaan de minipups zelfs op stap, al jarenlang doen ze dankzij

Iedere trainer of leider kan altijd een beroep op hem doen, of

enthousiaste vrijwilligers namelijk ook mee aan een toernooi

het nou heren 1 of dames 2 is, hij staat voor iedereen klaar om te

samen met verenigingen uit de omgeving, onder de naam

zorgen dat er zorgeloos kan worden afgetrapt op de wed-

'Minileague'. Deze wedstrijden worden gedurende het seizoen

strijddag. Jan bouwt in de 12 jaar bestuursfunctie een prachtig

door alle deelnemende verenigingen een keertje georganiseerd.

netwerk op aan clubs waartegen Witkampers kan oefenen in de voorbereiding of winterstop. Hoofdtrainers spreken regelmatig

Alsof ze de Champions League finale gaan spelen hand in

de oprechte waardering uit over de feilloze programma’s; “Dat

hand het veld op, de laatste keer zelfs met 5 teams van de

heb ik bij geen andere club meegemaakt” hoor je dan vaak.

Witkampers, meisjes en jongens.

Zondagmiddag neemt hij graag de tijd om samen met andere

Dus kinderen die het leuk vinden kunnen op basis van plezier

bestuursleden een wedstrijd te kijken van heren 1. En als dat niet

geheel vrijblijvend een keer kennis komen maken met voetbal.

kan, een wedstrijd elders.

Je kunt in februari bij mooi weer gerust een keertje komen kijken en misschien direct al wel meedoen als je wilt.

Na 12 jaar vol overgave in het bestuur te hebben gezeten en hetzelfde aantal jaren als wedstrijdsecretaris heeft hij besloten het rustiger aan te doen. Eind oktober tijdens de ledenvergadering werd hij bedankt voor de bewezen diensten. Jan vervult geen

HANDIGE INFORMATIE:

bestuursfunctie meer, maar zal nog wel actief blijven binnen

Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld)

de vereniging. Gelukkig kunnen de Witkampers gebruik blijven

Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl

maken van zijn kennis en kunde. Jan: bedankt voor de prachtige

Website: www.witkampers.nl

jaren en je fantastische inzet, we hopen op nog vele mooie jaren!


V.V. WITK AMPERS | 11

VOETBALVERENIGING

Witkampers AGENDA 10 MRT • 11:30 UUR

Gras of kunstgras? In de loop van 2018 is er binnen de Witkampers een werkgroep Kunstgras opgericht. De afgelopen jaren is het onderwerp kunstgras namelijk in veel bestuursvergaderingen aan de orde geweest. Ook veel individuele leden hadden hier vaak

Witkampers Dames 1 Victoria Boys Dames 1 12 MRT • 20:00 UUR

Witkampers 1 - AZSV 1 17 MRT • 14:00 UUR

Witkampers 1 - Epe 1 24 MRT • 11:30 UUR

Witkampers Dames 1 SEP Dames 1

vragen over. Er gaan veel trainingsuren verloren door slechte weersomstandigheden, waardoor er veel moet worden uitgeweken naar de zaal of naar andere verenigingen die wel over kunstgras beschikken. De werkgroep bestaat uit: Bert Haijtink, Marinus Nijenhuis,

7 APR • 14:00 UUR Werkgroep kunstgras op bezoek bij AD'69

Mark van Esterik, Peter Hulshof, Rick Roeke-

Verder heeft de werkgroep zich gericht

visch, Jan Schepers en Roeland van den Berg.

op het onderzoeken van: • Of er met een kunstgrasveld een eerlijke

Witkampers 1 SV Zwolle 1 14 APR • 11:30 UUR

Witkampers Dames 1 DVC '26 Dames 1

In de eerste bijeenkomst zijn de volgende

verdeling van trainingsuren gemaakt kan

uitgangspunten geformuleerd:

worden in tijden van slecht weer voor alle

• De vereniging moet uiteraard de kosten

teams

kunnen dragen, continuïteit van Witkampers

• Opvragen van offertes, o.a. ook nodig om

mag er nooit onder lijden!

subsidies aan te kunnen vragen en om een

• Ieder team heeft evenveel recht op

goed beeld te krijgen van kosten van aanleg

trainingsuren en wedstrijduren

en onderhoud

• Kunstgras mag niet alleen ten goede komen

• Collega-verenigingen bezocht om

aan de selectieteams

verschillende typen velden te bekijken,

• Als er kunstgras komt dan moet dat ook

en om ervaringen aan te horen

echt leiden tot meer trainingsuren dan nu.

• Subsidie- en financieringsmogelijkheden

5 MEI • 14:00 UUR

Een deskundige op het gebied van voetbalvel-

Wat verrassend is, is dat de werkgroep op dit

Witkampers 1 Albatross 1

den heeft de werkgroep een avond lang uitleg

moment de meeste voordelen ziet in het

gegeven over typen kunstgras en alternatieven

aanleggen van een Hybride kunstgrasveld. Dat

voor kunstgras.

is een veld dat voor ongeveer 10% bestaat uit kunstgras en voor de rest uit natuurgras, en

20 APR • 18:00 UUR

Witkampers 1 Turkse Kracht 1 22 APR • 14:00 UUR

Witkampers 1 Robur et Velocitas 1

12 MEI • 11:30 UUR

Witkampers Dames 1 SDO Dames 1

dat biedt diverse voordelen ten opzichte van ‘echt’ kunstgras.

19 MEI • 14:00 UUR

Witkampers 1 - KCVO 1


12 | WELKOOP POPKOOR L A AREN POKO

Van links naar rechts staand: Janna Arfman-Kettelarij, Gea Hargeerds-Eggink, Jan Pakkert en Frits Redeker. Van links naar rechts zittend: Renate Orth-Prins, Henri Bakker en Marian Reilink-Hendriks .


WELKOOP L AREN | 13

Henri Bakker nieuwe eigenaar Welkoop Laren Per 1 januari 2019 heeft Henri Bakker de Welkoop in Laren overgenomen van voormalige eigenaar Anton Kappert. Anton heeft bijna 23 jaar binnen de Welkoopformule gewerkt, waarvan hij 14 jaar eigenaar was bij de Welkoop in Laren. Vanaf 2000 binnen Welkoopformule

“Het team in Laren blijft hetzelfde. Onze klanten

Henri Bakker is vanaf 2000 al aan het werk binnen de

zullen dus door de vertrouwde gezichten geholpen

Welkoopformule. “Ik ben bij Welkoop begonnen als

worden.”

stagiair. Vanuit daar heb ik me opgewerkt tot bedrijfsleider in het filiaal in Bathmen en uiteindelijk heb ik in

Herinrichten winkel

2015 de winkel in Bathmen overgenomen. Dit jaar is

De winkel wordt intern opnieuw ingericht. Op het

daar de winkel in Laren bijgekomen”, vertelt Henri.

moment van schrijven is de verbouwing in volle gang.

Daarmee treedt hij in de voetsporen van Anton, die

“De winkel wordt overzichtelijker, er komt een betere

destijds dezelfde stappen nam. Ook Anton was eerst

doorkijk en ons assortiment wordt uitgebreid.

eigenaar van Welkoop Bathmen en later ook van

Zo kunnen we nog beter

Welkoop Laren.

voorzien in de lokale behoefte. Er komen

Vertrouwde gezichten

nieuwe producten

Henri woont samen met zijn vrouw en drie kinderen

en assortiments-

in Haarle. Zijn hele werkende leven werkt hij al bij

groepen bij.

de Welkoop, vanaf dat hij de opleiding “Young potentials” volgde in Wageningen. Twee ochtenden in de week is Henri aanwezig in Bathmen en de rest van de week zal hij aanwezig zijn in Laren. In Bathmen Janna Arfman-Kettelarij

is de dagelijkse leiding in handen van bedrijfsleider Maarten van de Streek.

“U wordt door de oude, vertrouwde gezichten geholpen.”

Nieuwe eigenaar Henri Bakker

- Henri Bakker Jan Pakkert


JK montage

14 |

de meest trendy kapsalon voor het hele gezin

afrasteringen-hekwerken

Makkelijk zelf jouw afspraak inplannen wanneer jij dat wil via:

www.barberbooking.com

06-20572980

Hekwerken

Overkappingen

Toegangshekken

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

www.jkmontage.nl

HOLTERWEG 3K, LAREN GLD TEL: 0573 - 40 19 34 • INFO@HAARSTUDIOJACQUELINE.NL WWW.HAARSTUDIOJACQUELINE.NL

VOOR AL UW VOORKOMENDE RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN

Magazine_NR7_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1

Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel. Fax

0573 - 22 12 55 0573 - 43 25 80

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl

Laren!Magazine_Adv_HaarstudioJacqueline.indd 1 14-11-17 08:29

Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiële administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geïnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

MagazineNR7_Adv_Overmeen.indd 1

04-02-19 15:0

Keurslager van de Pol

16-11-17 08:54 Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1

16-11-17 08:5

Werken met het beste vlees van eigen slacht

Tel. 0573 - 40 12 37 • www.vandepol.keurslager.nl •

Laren!Magazine_NR8_Advertentie1/8_VanDePol.indd 1

KeurslagervandePol

09-02-18 08:2


WELKOOP L AREN | 15

Daarnaast is het toekomstplan om aan de voorzijde van de winkel een overkapping

Frits Redeker

te maken. Daar kunnen we producten droog presenteren. Bovendien wil ik een deel van het magazijn bij de winkel aan trekken. Daarmee vergroten we de winkel, om de

Renate Orth-Prins

assortimentsgroepen nog beter te kunnen

ook (vrije tijds- en werk-) kleding heeft en

“We willen beter voorzien in de lokale behoefte.”

huishoud- en doe-het-zelf artikelen? Daar-

- Henri Bakker

presenteren,” vertelt Henri. Handig om te weten Wist u dat de Welkoop naast tuin & dier

Gea Hargeerds-Eggink en Marian Reilink-Hendriks

naast biedt Welkoop Laren ook diverse extra services aan, waaronder:

bekijken. Uiteraard zijn er ook leuke acties

• Nagelknipservice voor uw huisdier;

aan gekoppeld. Houd uw brievenbus in de

• Paardendekenwasservice;

gaten voor de speciale actieflyer met de

• Slijpservice tuingereedschap;

datum van de open dag!

• Huren van een verticuteermachine; • Weegservice voor uw hond;

Nieuwe gewijzigde openingstijden

• Testen van het vijverwater;

Vanaf heden heeft de Welkoop ook

• Verkoop van graszoden.

gewijzigde openingstijden. Zo zijn zij elke zaterdag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Feestelijke opening

En ook zijn zij geopend op de volgende

Openingstijden

In maart is er een feestelijke opening voor

feestdagen: 2e Paasdag, 2e Pinksterdag,

Maaandag

09:00 tot 18:00 uur

iedereen die nieuwsgierig is naar de nieuwe

Hemelvaart en Koningsdag.

Dinsdag

09:00 tot 18:00 uur

Woensdag

09:00 tot 18:00 uur

winkel en de nieuwe eigenaar. Onder het genot van een hapje en drankje is iedereen

Voor alle services die Welkoop Laren biedt:

Donderdag

09:00 tot 18:00 uur

welkom om de hernieuwde winkel te komen

kijk op www.welkoop.nl/winkels/laren.

Vrijdag

09:00 tot 20:00 uur

Zaterdag

09:00 tot 17:00 uur

Zondag

Gesloten

Rengersweg 4 7245 AC Laren Gld Tel. 0573 - 40 15 44 laren@welkoop.nl www.welkoop.nl/winkels/laren


16 |

L AREN & ORANJE

Laren & Oranje Op zaterdag 26 januari hebben we weer onze jaarlijkse toneelmiddag en -avond gehad. We hebben genoten van het blijspel “Uutvinden is mien hobby” bij Witkamp op de planken gebracht door OCH. Voortijdig was er een geweldig mooi muzikaal optreden van MIKA. Al met al een muzikaal en supergezellige middag/avond. Ook dit jaar is er weer veel te doen. Palmpaasoptocht op 14 april De Palmpasenoptocht is op zondag 14 april. De op-

4 mei landelijke lezing

tocht wordt georganiseerd door Laren en Oranje en

Vanaf 20.45 uur tot ongeveer 21.45 uur geeft Jan

Apollo zal de optocht traditioneel begeleiden. De op-

Braakman (oud Larenaar) een lezing over zijn boek

tocht vertrekt om 14.30 uur vanuit het Kulturhus. Materialen worden gesponsord door diverse ondernemers uit Laren. Vanaf 13.15 uur kunnen de kinderen, onder begeleiding van hun ouders, in het

’Verhalen van het slagveld’ in de kerk. De lezing gaat over Canadese soldaten die in Laren zijn gesneuveld korte biografietjes met foto’s en achtergronden, eventueel aangevuld met informatie over de begraafplaats in Holten en wat bijzondere verhalen over jongens die daar begraven liggen. Deze lezing is vrij toegankelijk.

Kulturhus hun Palmpasenstok maken. De basis, het kruis, ligt gereed en alle materialen om te versieren zijn aanwezig. Opgave voortijdig is niet nodig, iedereen is van harte welkom!

NIEUW: Seniorenreisje L&O&O Laren en Oranje en Oolde (L&O&O) organiseert een seniorenreisje met de bus. Noteer de datum 5 juni vast in de agenda,

AGENDA 14 APRIL Palmpaasoptocht

details volgen! 4 mei landelijke herdenking Op 4 mei organiseren we de jaarlijkse landelijke herdenking bij het monument naast de kerk. Tijdens

27 APRIL Koningsdagactiviteiten: Koningsspelen, fietstocht en vrijmarkt

dit programma zal onder andere ook gesproken worden door een collegelid van de gemeente Lochem.

4 MEI

Het programma zal weer begeleid worden door Apollo

Landelijke herdenking

en begint om 19.40 uur. Het onderwerp dit jaar voor het landelijke thema is ‘In vrijheid kiezen’.

4 MEI Lezing Jan Braakman

Na de landelijke herdenking is er de mogelijkheid een kopje koffie/thee of glas ranja te drinken in het Kulturhus.

5 JUNI Seniorenreisje Laren en Oranje en Oolde


L AREN & ORANJE | 17

Koningsdag 27 april KINDERSPELEN

Vrijwilligersvacature

Om 10:00 uur is de opening van Koningsdag op het terras van ‘t Langenbaergh en plein van Wijnand met daarbij ook een

Opnieuw onder de aandacht: vacature voor vrijwilligers. In verband met de AVG ontvangen helaas wij geen contactgegevens meer vanuit school, dus wij vragen u zich op te geven via deze weg! Wij zijn op zoek naar begeleiders voor de kinderspelen op Koningsdag (Laren en Oranje), denk hierbij ook aan een (sport) team(s).

toespraak van een collegelid van de gemeente Lochem. Apollo speelt het Wilhelmus en tijdens het Wilhelmus wordt de vlag gehesen. Na het Wilhelmus gaan we in een optocht naar de Braninkhal. Hier zullen we rond 10:20 uur aankomen, waarna de gezellige

Activiteit:

kinderspelen binnen en buiten

Je begeleidt samen met de andere begeleiders de

plaatsvinden. Rond 11:30 uur begin-

spelletjes voor alle Larense basisschool kinderen in de

nen we met de eerste prijsuitreiking,

Braninkhal en buiten op het schoolplein, tijdens konings-

bij de tent buiten.

dag. Een gezellige ochtend waar alle Larense kinderen vanaf 2 t/m 13 jaar van harte welkom zijn, samen te

FIETSTOCHT

spelen en plezier te hebben op deze feestelijke dag!

De familiefietstocht start op het terras van ’t Langenbaergh tussen 11:30 uur en 13:00 uur. Om 16:00 uur is de prijsuitreiking.

Wie zoeken we? We zoeken ongeveer 40 mensen die houden van gezellig-

VRIJMARKT

heid en het leuk vinden om deze spelletjes te begeleiden,

Vanaf 13.00 uur wordt de vrijmarkt opgebouwd in het centrum.

leeftijd maakt niet uit. Oud en jong van harte welkom!

(Huenderstraat en plein van Wijnand). Om 13:30 uur begint de vrijmarkt. Het moment in het jaar om je huis eens goed op te

Wanneer en hoe laat verwachten we je?

ruimen en je oude spullen te verkopen op de vrijmarkt. Wie maak

27 april tussen 09:45 en 10:00 uur is ons inloopmoment, je

jij blij met je oude boeken, skates of spelletjes? Of ben je juist zelf

krijgt dan een kopje koffie/thee en een instructiekaart.

op zoek naar iets bijzonders? De hele middag is er muziek op het

Je ontvangt uitleg bij welk spel je staat. Vervolgens ga je

terras van ’t Langenbaergh en het plein voor bakker Wijnand.

met je medebegeleider aan de slag, om te kijken of alles

Om 16.00 uur is de vrijmarkt afgelopen. Dit jaar is er binnen bij

goed staat en rond 10:15 uur beginnen de spelen.

’t Langenbaergh live muziek van het duo ‘Een en Ander’ met mooie meezingliedjes uit de jaren 50/60, dus ook aan de senioren

We proberen alles rond half 12 af te ronden en gaan dan

is gedacht!

over naar de prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking vragen we iedereen zijn of haar spel terug te brengen naar het verzamelpunt zodat rond 12:00 uur iedereen klaar is. Aanmelden:

Larense verenigingen/stichtingen; willen jullie publiek ontmoeten? Op zoek naar een nieuw plekje voor jullie op de vrijmarkt? Koningsdag is een mooie dag om ons te verbinden!

Neem contact op met Joke Brummelman 06 - 23 64 69 25 of per mail info@larenenoranje.nl

Neem contact op met Laren en Oranje en we reserveren een mooi plekje voor jullie.


18 | 18 | BASISSCHOLEN

Het Branink Magazine In oktober werd Laren! Magazine benaderd door Hanneke van den Berg, vrijwillig begeleidster van de Plusklas van de Branink. De plusklas bestaat op dit moment uit 11 leerlingen en is speciaal voor kinderen die net “iets meer aankunnen”. Zij werken drie keer per jaar in een

vragen stellen. Daarnaast had Ingri een

periode van 6 tot 8 weken aan een

heleboel verschillende magazines bij zich

Willem (9): “Dat we zelf plaatjes en

project. Deze periode maakten zij een

waar de kinderen in konden bladeren.

teksten erin mochten kiezen.”

echt magazine. Nu leek het Hanneke

Ze leerden onder andere dat er in een

interessant als de kinderen hoorden

magazine altijd een paar vaste items

Marjolein (11): “Ik vond het leuk dat

hoe het maken van een magazine in

zijn: het voorwoord, een colofon en onder

jij langskwam om ons te helpen.”

de ‘echte’ wereld ging. Dus de vraag

andere een inhoudsopgave.

Stan (11): “Een interview houden

of wij dat konden vertellen.

met Juf Hilde.”

Iedere leerling had haar of zijn eigen Op donderdagmiddag 1 november is Ingri

onderwerp voor het magazine gekozen.

een paar uurtjes als ‘gastdocent’ bij deze

Toen iedereen het eigen stukje klaar had,

Juul (11): “Dat je het aan iedereen

Plusklas geweest. Eerst heeft ze verteld

heeft Hanneke ervoor gezorgd dat het in

kon laten zien toen het klaar was.”

over Laren! Magazine en vervolgens zijn

een magazine werd gegoten en dat het

de kinderen verder gegaan met de

werd gedrukt.

Sieuwert (11): “Dat je alles kunt opzoeken.”

gekozen onderwerpen en konden ze Bij een volgend bezoek van Ingri op

Anouk (8): “Het maken van

1 februari hebben de leerlingen het magazine ‘gepresenteerd’ en

het hele magazine.”

heeft fotografe Anke een foto

Gijs (10): “Het werken aan het

gemaakt van de kinderen. Daar-

magazine.”

naast waren wij nieuwsgierig wat de kinderen het allerleukste vonden aan

Jim (9): “Als je eenmaal bent

dit project.

begonnen wordt het steeds leuker.” Al met al was het een zeer geslaagd project en vonden wij, van Laren!

Mart (11): “Het begin was moeilijk,

Magazine, het erg leuk hier aan mee te

maar het werd steeds leuker.”

mogen werken. Nieuwsgierig geworden naar het resultaat? Een link naar de

Mathijs (11): “Leuk om een eigen

digitale versie is te vinden op de

pagina te maken.”

Facebook pagina van Laren! Magazine. Op de foto v.l.n.r.: Willem, Marjolein Sieuwert, Mart, Anouk, Gijs,

Anne Maj was helaas ziek tijdens deze middag.

Jim, Mathijs, Stan en Juul. Boven op de foto: Anne Maj.

Openbare Daltonbasisschool de Branink Verwoldseweg 14 • 7245 AH Laren (Gld) Tel. 0573 - 40 18 76 • branink.poolsterscholen.nl


| 19 BASISSCHOLEN | 19

Samen in beweging… voor de ander De maand december staat vaak in het teken van cadeaus, eten en drinken en gezelligheid. Echter voor sommige groepen in de samenleving zijn deze dingen niet te realiseren. In samenwerking met de Protestantse

Maandag 7 januari zijn de inhouden

Gemeente van Laren hebben we een

van beide karren en dozen door een

inzamelingsactie georganiseerd voor

afvaardiging van de kerkelijke gemeente

de Voedselbank Zutphen – Lochem,

en leerlingen van onze school over-

waaronder ook onze gemeente valt.

handigd aan een vrijwilliger van de Voedselbank. Samen hebben we een

In onze school kwam een winkelkar te

steentje

staan om etenswaren in te zamelen.

kunnen bij-

Na een korte uitleg in alle groepen, was

dragen aan

aan het einde van deze dag de bodem

het helpen van

al niet meer te zien van de kar. Wat een

gezinnen/huis-

enthousiasme en behulpzaamheid

houdens die het hard nodig hebben.

meegeven voor hun eigen leven en hun

was er te zien! Dit resulteerde voor de

bijdrage aan de maatschappij.

kerstvakantie in een bomvolle kar en

De Prins Willem Alexanderschool is een

diverse dozen met allerlei pasta’s en

Christelijke school. Eén van de

Ons motto is: “samen in beweging”, en

blikgroenten in de school, maar ook

manieren waarop onze identiteit tot

dus óók voor die ander. Want samen

een volle kar in de kerk.

uiting komt is in waarden en normen

kom je verder.

die we onze leerlingen willen

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18 • 7245 AH Laren Gld Tel. 0573 - 40 1 8 56 • www.schoolpwa.nl


Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

20 |

Advies op maat C

M

Y

CM

MY

Aan de Holterweg 56 in Laren vindt u diverse showmodellen van de kozijnen, daarnaast kunt u een kijkje nemen in onze aangrenzende inspiratietuin.

Levering en plaatsing van kunststof, hout en aluminium kozijnen.

CY

CMY

K

VHL Kozijnen is onderdeel van de VHL Groep

I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

Voor meer informatie: www.vhlgroep.nl

Kozijnen_LarenMagazineNR12_Adv_V02.indd 1

06-02-19 13:54

Magnesium voor verbetering van je sportprestaties • Voorkom spierkrampen: magnesium ontzuurt spiercellen na een intensieve training.

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

• Verhoog je uithoudingsvermogen: magnesium bevordert de vetverbranding en verhoogt het uithoudingsvermogen. • Herstel sneller: magnesium draagt bij aan natuurlijk herstel en ontspanning van de spieren. De opname van magnesium via de huid zorgt voor een snelle en effectieve werking. Meer informatie: www.just-daily.nl

Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld


L ARENSE GYMNASTIEKVERENIGING

| 21

80-jarig jubileum LGV Op zondag 18 november 2018 bestond de Larense Gymnastiek Vereniging precies 80 jaar. Zo'n mooi jubileum moet natuurlijk gevierd worden! Leden en hun familie, leiding, oud-leiding, oud-bestuursleden, ereleden, juryleden, besturen van verenigingen in de regio, donateurs en sponsoren waren allemaal uitgenodigd om dit mee te vieren in een feestelijk versierde Braninkhal. Veel mensen gaven gehoor aan de uitnodiging en

De jongens en meiden van de basisschoolgroepen

de zaal liep vol! Tijdens het wachten kon men foto's

lieten in verschillende turnonderdelen zien wat zij

van 80 jaar LGV bekijken die op een groot scherm

al geleerd hebben van juf Daisy. Ook hadden zij een

werden geprojecteerd.

swingende dans voorbereid. Zij droegen hierbij jurkjes van 30 jaar oud, die veel oud-leden

Om 14:00 uur ging het jubileum van start met een

herkenden uit hun eigen tijd bij LGV. De uitvoering

spetterende uitvoering door de jeugdleden. Alle

werd door alle jeugdleden gezamenlijk afgesloten

jeugdleden samen openden de uitvoering op de

op de lange mat.

trampoline. Heel speciaal was dat de kinderen gym- en turnkleding droegen uit vele jaren LGV. Dit gaf een schitterend tijdsbeeld. Vervolgens lieten de peuters met hun ouders zien wat

Vervolgens werd de zaal vlot verbouwd en was het tijd voor een gezellig samenzijn en het ophalen van herinneringen aan 80 jaar LGV. Onder het

ze zoal doen in de lessen van juf Gerrie.

genot van een drankje een heerlijk hapjesbuffet,

Het publiek genoot van het plezier en

klaargemaakt door leden van de damesgroepen,

het enthousiasme dat de peuters (en

kon men (oude) foto's en andere attributen

hun ouders!) lieten zien.

bekijken. Zo lagen er bijvoorbeeld handgeschreven notulenboeken, informatieboekjes, krantenknipsels en turnkleding. LGV kijkt met veel plezier terug op deze dag!

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1938 Locatie: de Braninkhal Verwoldseweg 16 Aantal leden: 55 Contact: info@lgv-laren.nl Website: www.lgv-laren.nl


22 |

STICHTING LOUK A

Louka will make the difference in Sri Lanka Elf meiden, verenigd onder de groepsnaam “Louka”, gaan van 22 juli t/m 3 augustus naar Sri Lanka om daar in het dorp Mannar vrijwilligerswerk te doen.

In september 2018 kwamen de meiden voor het

hoe we te werk konden gaan. Toen er wat meiden

eerst bij elkaar en sindsdien zijn ze hard aan het

aansloten ging het balletje snel rollen.” Nynke,

werk om het geld wat ze nodig hebben om de reis

Renée en Nadie sloten zich aan bij de groep.

te bekostigen bij elkaar te verdienen.

Nadie: “Iedereen heeft een beetje in haar eigen omgeving gevraagd of er meiden of jongens waren

Een leuke groep

die mee wilden. Zo is deze groep ontstaan. De

We spraken drie van de twaalf meiden; Renée Bos,

meiden komen uit Ruurlo, Vorden, Warnsveld,

Nadie Grotentraast, Nynke Zomer en één van de

Laren, Exel, Loo-Bathmen, Gorssel en Lochem.”

begeleiders Tanja Bos. “Het idee is ontstaan na de reis die ‘Lafa’ gemaakt heeft, Laorne for Armenia.

We will make the difference!

Een groep jongeren reisde in 2016 af naar Armenië

Tijdens een bijeenkomst in september werd

om daar vrijwilligerswerk te doen," vertelt Tanja.

het project in Sri Lanka uitgekozen. “De meiden

“Vanuit de Kerk Laren wilden we nogmaals zo’n

hebben zelf verschillende projecten aangedragen.

project opzetten. We zijn toen samen met acht

Tijdens de bijeenkomst hebben ze de verschillende

coaches bij elkaar gekomen om te brainstormen

projecten aan elkaar gepresenteerd en op die avond hebben we voor Sri Lanka gekozen,” vertelt Renée.

LOUKA – waar komt de naam vandaan? LKA is de landscode van Sri Lanka en Ou is ‘ja’ in het Sri lankees!

Nadie vult aan: “Op de plek waar wij heen gaan in Sri Lanka is er niet veel hulp. Er is een non ter plekke die ons kan helpen met het regelen van praktische dingen, maar die ons ook goed kan vertellen waar we van waarde kunnen zijn in het dorp.”


STICHTING LOUK A

| 23

GEPLANDE ACTIES: Zo gaan de meiden in ieder geval bezig met het opknappen van een kleuter-

27 april - Laren Gld

school, gaan ze ouderen begeleiden in het Moeder Teresa-huis en kunnen ze

• Vrijmarkt in Laren tijdens

helpen in de kas en de tuin. “We gaan ook ter plekke kijken waar de meiden hun eigen talenten in kunnen zetten. We kijken waar daar behoefte aan is,” vertelt

Koningsdag. Hier zal dan o.a.

Tanja. “We will make the difference, dat is ons motto!” vertelt Nadie. “Het is

de koe geveild worden

natuurlijk een prachtige reis, maar ons uitgangspunt is om een ander te helpen.”

die eerder is beschilderd tijdens de kerstfair in Laren.

Organisatie in eigen hand De gehele reis wordt door de elf meiden zelf georganiseerd, onder begeleiding van acht coaches. In verschillende werkgroepen zorgen ze er samen voor dat de reis tot in de puntjes geregeld is. Maar natuurlijk ook dat er vooraf flink wat geld ingezameld wordt om de reis te bekostigen en om ter plekke wat extra’s te kunnen bieden. “We willen niet zo veel spullen meenemen. We gaan ter plekke

30 mei - Zwiep • Openbare kofferbakmarkt bij Zwiepse Molen.

kijken waar behoefte aan is, bijvoorbeeld producten voor persoonlijke verzorging. Deze zullen we dan in de omgeving kopen, om de lokale economie weer te stimuleren,” vertellen de meiden. Inzamelen van geld

22 maart - Zwiep • Filmavond voor genodigden bij de Zwiepse Molen.

Inmiddels zijn er heel wat klusjes gedaan om geld in te zamelen. Ook stonden de meiden op kerstmarkten, presenteerden ze hun reis aan de verschillende Rotary’s en waren ze aanwezig bij de top2000 kerkdienst. “We hebben veel ideeën voor het inzamelen van geld. Zo denken we bijvoorbeeld aan een

Voor meer acties volg de Facebookpagina!

sponsorloop in samenwerking met de basisscholen,” vertelt Renée. Via de website www.loukainactie.webnode.nl kan je een donatie doen en via de

Contact

mail loukainactie.pr@gmail.com kan je een klus aanmelden die de dames

DESKTOPwww.loukainactie.webnode.nl

voor je kunnen uitvoeren. Daarnaast staan er statiegeldboxen bij verschillende

ENVELOPE loukainactie.pr@gmail.com

supermarkten in de regio. Houd ook de Facebookpagina in de gaten om te zien

Facebook-F @Loukainactie

welke acties de meiden bedacht hebben. Want elke kleine bijdrage telt!

Op de foto: bovenste rij staand v.l.n.r.: Tanja, Monique, Cindy, Betsy, Fleur G, Nadie, Marian, Stella en Anita. Zittend v.l.n.r. : Madelief, Fleur N, Rebecca, Nila, Annemijn en Renée. Voorgrond: Marieke. Niet aanwezig: Nynke


24 |

TOERISTENBEL ANG L AREN

Snoeihout voor het paasvuur

Op het terrein aan de Lenderinkstege kan uitsluitend snoeihout gebracht worden dat niet dikker is dan 15 cm doorsnee en géén stronken. Door de toenemende onkosten om een paasvuur te organiseren, vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. Een collectebus staat bij de brandstapel. Wie beroepsmatig snoeihout af

ZONDAG 21 APRIL:

Fakkel-/lampionoptocht en Paasvuur In Laren houden we ons aan de eeuwenoude traditie dat er op Eerste Paasdag een Paasvuur wordt ontstoken. Van oorsprong, vermoedt men, is dit afkomstig uit de tijd van de Germanen.

komt leveren moet rekenen op € 20,stortingskosten.

De vlammen en rook stonden hierbij symbool voor vruchtbaarheid en Vrijdag 19 april van 08:00 - 18:00 uur

een nieuw begin. We gaan hier in het dorp niet voor de hoogste, maar

Zaterdag 20 april van 08:00 - 16:00 uur

wel voor een mooie brandstapel die veilig te benaderen is. Dit paasvuur is mogelijk door het werk van vele vrijwilligers die vooraf druk zijn met

Informatie:

de opbouw, maar ook de nacht na het ontsteken blijven waken. Tijdens

Teun Schutte (0573 - 401970)

het ontsteken is altijd de Larense brandweer stand-by. Voorafgaand aan het ontsteken is er een optocht.

De start van deze fakkel- en lampionoptocht is rond 20:30 uur vanaf Witkamp. Daar vertrekt de optocht onder begeleiding van de Larense muziekvereniging Apollo naar de brandstapel aan de Lenderinkstege. Wanneer de optocht en het vuur op de Lenderinkstege zijn aangekomen wordt het Larense paasvuur aangestoken. Vooraf, vanaf 20:00 uur, zijn fakkels en lampions te koop.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1998 • Website: www.toeristenbelanglaren.nl


TOERISTENBEL ANG L AREN | 25

ZONDAG 31 MAART:

Plattelandswandeling Na een paar succesvolle edities van de plattelands-

Deze éénmalige route zal ongeveer 9 à 10 km zijn. Ook

wandeling met prachtige weersomstandigheden

voor kinderen is dit beslist een leuke tocht. Onderweg

en bijzonder veel deelnemers hopen we dat het de

zijn er twee pauzeplekken met toiletgelegenheid

laatste zondag van maart opnieuw gunstig wandel-

en de mogelijkheid om wat te eten of te drinken.

weer zal zijn. Maar ook als het weer iets minder is, dan

We adviseren u waterdichte schoenen of laarzen te

loont het beslist de moeite om de wandelschoenen

dragen. Honden mogen helaas niet mee.

aan te trekken. Want er wordt voor de zesde keer een unieke route uitgezet door Toeristenbelang Laren. Er

Startplaats:

Exelseweg 1a, 7245 VC Laren,

kan worden gewandeld over paden waar je normaal

parkeerplaats wordt aangegeven.

gesproken niet komt, veelal over privéterreinen, door

Starttijd:

van 09:30 tot 13:00 uur.

weilanden, over akkers, erven en door stallen, langs

Kosten:

€ 3,00 per persoon

slootkanten, het zal beslist weer verrassend zijn.

basisschoolleerlingen mogen

Doorgaande verharde wegen proberen we zoveel

gratis meelopen.

mogelijk te vermijden.

Informatie:

AGENDA 31 MAART Plattelandswandeling 19 EN 20 APRIL Aanleveren snoeihout voor het paasvuur 21 APRIL Fakkel- /lampionoptocht en paasvuur

Gerda Enderink ( Tel. 0573 - 40 17 95)


26 |

Naamloos-1 1

17-11-16 11:53


APOLLO L AREN | 27

Apollo bestaat 140 jaar! Dit jaar bestaat onze muziekvereniging 140 jaar. Zoals u gewend bent, zullen wij ons ook dit jaar bij diverse evenementen laten zien en horen.

Voorjaarsconcert Op zaterdag 30 maart bent u van harte welkom op ons voorjaarsconcert in de Braninkhal. Tijdens dit concert zullen zowel onze drumleerlingen en het leerlingenorkest als de drumband en het fanfare-

Eieractie

orkest diverse nummers ten gehore

Op vrijdagavond 12 en zaterdag 13 april

brengen. Toegangskaarten zijn aan de zaal

(week voor Pasen) houden wij onze

verkrijgbaar. De zaal gaat open om 19:30 uur

jaarlijkse eieractie.

en het concert begint om 20:00 uur. Wij bedanken u alvast voor uw steun aan

AGENDA

Containers oud papier

onze vereniging.

23 MAART

We zijn erg blij met de opbrengst

Oud papier

van het oud papier dat wij iedere maand in de kern van Laren mogen

30 MAART

ophalen. Het is nog vaak onduidelijk

Voorjaarsconcept

hoe de papiercontainer aan de weg moet staan. Voor onze vrijwilligers is

12 EN 13 APRIL Eieractie

het heel prettig als de container met de wielen naar de weg gezet wordt. Op deze manier kunnen ze de

21 APRIL Medewerking Paasvuur

container het makkelijkst meenemen naar de vrachtwagen. Dus net andersom dan de groene,

26 APRIL

grijze of oranje container.

Oud papier 27 APRIL

Wilt u de papiercontainer

Medewerking Koningsdag

met de wielen naar de weg plaatsen

4 MEI Medewerking Dodenherdenking

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Pastorielaan 3, 7245 WE Laren Gld.

25 MEI Oud papier

Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl


28 | 28 | ADVERTORIAL

In april 2018 besloot Leónie van Meggelen een eigen advocatenkantoor te beginnen. Vanuit haar verbouwde boerderij aan de Holterweg startte ze Van Meggelen advocatuur; een eenmanszaak met het accent op juridisch advies, interim advocatuur en juridische opleidingen.

Arbeidsrecht

Goedlachs met een praktische kijk

graag zelf oplossen en dus willen weten

op het recht

hoe ze het in het vervolg beter kunnen

Met roots in de regio en 15 jaar ervaring

doen. Ik merk dat mijn manier van

opgedaan als advocaat bij de grotere

adviseren daar goed bij aansluit.

kantoren in het Oosten, geeft Leónie

Hoewel ik als advocaat graag in de

gedegen advies aan MKB-ers en

rechtszaal sta, haal ik daar te weinig

particulieren. “Ik had het al langer in mijn

voldoening uit. Recht hebben en recht

hoofd, en vorig jaar april vond ik het de

krijgen, zijn tegenwoordig helaas twee

hoogste tijd om zelfstandig verder te

compleet verschillende dingen.”

gaan,” vertelt Leónie. Gespecialiseerd in

Incasso zaken

het arbeidsrecht, thuis in incassozaken en

Positief personeelsbeleid

met een passie voor de paardensport,

Door de vele nieuwe regels en aankomende

lag ook hippisch recht voor de hand. En

wijzigingen in het arbeidsrecht, is het voor

deze goedlachse dame onderscheidt zich

werkgevers vaak lastig om te bepalen wat

door haar eigen praktische kijk op het

ze moeten doen en wanneer. Leónie: “Mijn

aanpakken van zaken.

visie is om niet te wachten tot er conflicten of andere lastige kwesties ontstaan. Maar

Hippisch recht

Duurzaam advies waar de klant

om op voorhand een eigen beleid uit te

mee verder kan

zetten. Het heft in eigen hand te nemen

“Natuurlijk kan ik de klant gewoon juridisch

door zelf de geldende regels uit te werken

advies geven of bijstaan tijdens een

in een passend personeelsbeleid. Zoals de

procedure. Maar bij voorkeur adviseer ik

wettelijke verplichting om medewerkers op

op een meer duurzame wijze en help ik

te leiden, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn.

de klant daardoor echt verder. Met name

Ook buiten hun eigen functie.”

in het MKB zie ik dat ondernemers zaken


| 29 ADVERTORIAL ADVERTORIAL | 29| 29

een andere kijk op het arbeidsrecht

Drie vliegen in één klap

Trainingen voor de dagelijkse HR-praktijk

“Een goed en passend personeelsbeleid biedt meerdere

“Ik werk graag samen met andere experts, bij voorkeur uit de

voordelen. Als werkgever zul je het personeelsbeleid in de

regio. Zo heb ik samen met DISC-trainer Martine Platvoet uit

praktijk daadwerkelijk toepassen, waardoor je er vervolgens

Loo-Bathmen een trainingsprogramma voor de HR Manager

ook juridisch gezien profijt van zult hebben. Een werkgever

opgezet. Hierin behandelen we actuele thema’s uit de dagelijkse

kan pas op basis van de interne regels gaan controleren en

HR-praktijk. Het mooie van deze training is dat wij zowel

handhaven indien dat beleid ook daadwerkelijk wordt toe-

verdieping van de juridische kennis, als de communicatieve

gepast. Zoals bij verzuim of conflicten. En de medewerkers

vaardigheden bieden. Het één kan immers niet zonder het

ervaren het doorgaans als zeer prettig indien de interne regels

ander.”

niet alleen duidelijk zijn, maar ook daadwerkelijk worden toegepast. Door goed voor je medewerkers te zorgen, krijg je

Met bedrijfsrechercheur Jan Los uit Hengelo Gld. geeft Leónie

meer betrokkenheid, vertrouwen en begrip. En dus meer

cursussen aan werkgevers om te bouwen aan een integere

resultaat,” aldus Leónie.

organisatie met integere medewerkers. Ook met het doel om vervelende arbeidskwesties zoveel mogelijk te voorkomen.

Interim advocatuur Op projectbasis of voor een langere periode, kan Leónie op

Een unieke en complete samenwerking heeft Leónie met

locatie bij de klant als (bedrijfs)advocaat worden ingezet.

Lenny Kleinherenbrink (InterneKracht) en Marloes Janknegt

Bijvoorbeeld om het personeelsbeleid op een effectieve

(Carrièrewereld). Werkgevers wordt op een efficiënte en

wijze samen met de klant op te zetten. Met een paar uur

doelgerichte wijze een totaalpakket geboden voor het

juridische ondersteuning per week of per maand, kun je

(uit)voeren en onderhouden van een positief en passend

personeelszaken en andere juridische kwesties heel

personeelsbeleid. De visie van de ondernemer, de ambities

efficiënt managen.

van de medewerkers en de benodigde juridische kaders worden hierbij samengebracht. We denken vanuit onze eigen expertises mee, en helpen het beleid uit te voeren. Verder geeft Leónie cursussen op HBO en (post-) WO niveau. Dat kan geheel op maat en op elke gewenste locatie.

Holterweg 82 7245 SK Laren Gld. T: 0573 – 46 07 32 M: 06 – 23 883 827 leonie@vanmeggelenadvocatuur.nl www.vanmeggelenadvocatuur.nl


30 |

HA ZENBAL E XEL

Hazenbal 2019 Zondag 21 april 2019, de datum van alweer de zesde editie van het Hazenbal op de meest knusse feestlocatie van de omgeving. De avond zal weer beginnen met een mooie fakkeloptocht. Fakkeloptocht

Muziek

De fakkeloptocht start vanaf Elweco-Medo en gaat

Coverband Livin’Room

dan richting het paasvuur, dat dit jaar ontstoken zal

zal namelijk hun hele

worden met een mooi Achterhoeks tintje. Wat dat

inboedel meeslepen

tintje is, is nog een verrassing, maar komt dat vooral

naar het bos en er voor

zien! Bij zo’n lekker vuurtje is het natuurlijk een fijn

zorgen dat een ieder in de

Achterhoeks gebruik om er wat bij te eten en te

tent de heupen los zal

drinken, wat net als vorig jaar weer voor iedereen

gooien. Na zes jaar komen de

mogelijk is doordat het buitenterrein van het

jongens dan eindelijk een keer echt

Hazenbal gratis toegankelijk is. Waar het echt

“thuis” spelen met Pasen. Met onder andere kasten,

gezellig wordt is in de feesttent, die dit jaar de

vloerkleden, barkrukken en een open haard zal de

grootste huiskamer van Exel zal zijn!

feesttent knusser worden dan ooit. Vol bloed, zweet en snaren zullen de muzikanten zorgen voor een ambachtelijk stukje muziek en een supergezellige sfeer.

Hazenbal zondag 21 april Na het succes van afgelopen jaar zal ook dit jaar het Programma:

laatste uur van het Hazenbal worden afgesloten door

19.30 uur

Start fakkelverkoop

een DJ. Wie dit zal zijn blijft nog even een verrassing,

20:00 uur

Start fakkeloptocht

houd hiervoor onze Facebook en Instagram in de

Onder muzikale begeleiding van

gaten!

de Graaf Otto Band

20.30 uur

Start Livin’Room in de feesttent

met aansluitend een DJ

Prijzen:

Entree feesttent: € 8,-

Voorverkoop: € 6,

Kinderen t/m 15 jaar gratis.

Voorverkoopadressen: •

Brasserie de Mölle

Aris Frieterie

Grand Café de Babbelaer


V.V. FORZ A | 31

Acties van V.V. Forza Naast alle sportieve prestaties van de vereniging willen we dit keer aandacht schenken aan de diverse acties. Om alle leden; jong, oud, competitiespeler en recreant, te kunnen laten volleyballen moeten bepaalde zaken geregeld worden. Veel vrijwilligers zijn hiermee in de weer, waaronder trainers, coaches, scheidsrechters en allerlei

Potgrond

commissies. Ook financieel moet het

In Harfsen hebben we begin maart de verkoop

allemaal kloppen. Om de contributie

van potgrond, compost en koemestkorrels. Met

iets te drukken organiseren we ook

name de ouderen waarderen het zeer dat de

andere activiteiten om geld voor de

zware zakken bij hun aan de voordeur of in het

vereniging te verdienen.

schuurtje worden afgeleverd. Na een ochtend flink sjouwen staat er voor de vrijwilligers een

Deze acties vallen of staan met de inzet van alle

warme hap te wachten in Hoeflo.

leden en de betrokkenheid van de inwoners van

AGENDA

Laren en Harfsen. Het is super om te zien hoe de

Bloembollen

28 FEBRUARI • 19:00 UUR

leden in weer en wind langs de deuren gaan en u

In het najaar is in Harfsen de bloembollenactie.

als inwoner ze niet in de kou laat staan.

Afgelopen jaar hebben we de actie iets vereen-

Dames 3 op radio Achterhoek FM

voudigd. Met een beperkte keuze aan tulpen, 2 MAART Verkoop potgrond Harfsen 15 MAART • 21:00 UUR VV Forza Dames 1 - Polstars 1 16 MAART • DE BEEMD Verkiezing sportploeg van 2018 Dames 3 is hiervoor genomineerd

Paaseitjes

narcissen, krokussen en een amaryllis zijn de

Vier weken voor Pasen hebben we in Laren

leden langs de deur gegaan. Een geslaagde

de verkoop van paaseitjes. Deze eitjes worden

opzet.

in september al besteld en worden vervolgens door met name de jeugdleden op een zaterdag-

Vriendenloterij

ochtend huis aan huis verkocht. Als dank

Drie jaar geleden hebben een aantal leden

kunnen de kinderen na afloop een kop warme

aan een belavond van de Vriendenloterij

chocolademelk drinken in de Braninkhal.

meegedaan. Nog steeds krijgt de vereniging elk kwartaal een bedrag uitgekeerd. We danken alle vrienden.

22 MAART • 21:00 UUR VV Forza Heren 1 - Rivo 2

Al met al brengen deze acties voldoende geld op om de vereniging draaiende te houden.

23 MAART Verkoop paaseitjes Laren

Alvast bedankt! We hopen ook dit jaar dat iedereen in Laren

29 MAART • 21:00 UUR VV Forza Heren 1 - Havoc 1

en Harfsen weer gul paaseitjes, potgrond of bloembollen wil kopen. Namens alle leden van VV Forza in ieder geval al hartstikke bedankt.

5 APRIL • 21:00 UUR VV Forza Dames 1 - Livo 1

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 • Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl •

12 APRIL • 21:00 UUR VV Forza Heren 1 - Vios Beltrum 1

Facebook: VVForza • Website: www.vvforza.nl


32 |

Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77 info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Hoftijzer.indd 1

24-07-17 10

Voetflexologie kan ingezet worden bij klachten als: Elke woensdag: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

gesloten 08:30 – 17:30 08:30 – 17:30 08:30 – 18:00 08:30 – 19:00 08:00 – 14:00

Kinderknipdag voor € 12,50 (vergeet niet om een afspraak te maken)

Deventerweg 7, Laren (gld) Tel. 0573 – 40 15 75 - info@salonlamar.nl www.salonlamar.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

Magazine_Adv_Lamar_NR11.indd 1

WITTENBERG V.O.F. •

Elektrische huishoudelijke artikelen

Radio - T.V. en Witgoed

Elektra - Gas - C.V.- Waterinstallatie

Materialen voor de doe het zelver

Propaan en campingaz (ook na sluitingstijd)

• Stress • Hoofdpijn • Hormonale klachten • Nek- rug- en schouderklachten

• COPD • Astma • Allergieën • Slaapproblemen

Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog / verzorgende IG Zutphenseweg 13a

Tel. 06 22 18 84 52

7245 BK Laren Gld

rita@larensevoetwellness.nl

Laren!Magazine_NR12_Advertenties1/8_LarenseVoetwellness.indd 1 08-11-18 06:55

01-02-19 11

Warmte, liefde en aandacht voor elk kind! Tel 06 42719819

Zutphenseweg 6, 7245 BL Laren (GLD) Tel.0573-401421

Magazine_NR11_Advertenties1/8_Wittenberg.indd 1

“Een afspraak waar iets moois uit groeit” Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.) Tel. 0573 - 401387

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Kiddies.indd 1 08-11-18 16:41

16-11-17 12


PELS EN PLUIM | 33

ACTIVITEIT PELS EN PLUIM OP 11 EN 13 APRIL:

Workshop kippen houden Opnieuw organiseert Kleindiervereniging ‘Pels en Pluim Laren Gld’ een workshop over het houden van kippen. De twee voorgaande edities in 2016 en 2017 trokken veel liefhebbers die meer wilden weten over de mogelijkheden van het houden van prachtige raskippen, groot of kriel. En wie wil er nu niet een vers eitje? Serama De workshop De workshop bestaat uit twee delen. Een theorieavond, in samenwerking met de

Heeft u minder ruimte en wilt u toch een paar lieve kleine kipjes? Denk dan ook eens aan de Serama. Dit is het kleinste krielkipje ter wereld. Het kan met

Welkoop op donderdagavond 11 april en een

groot gemak ook gehouden worden in een hokje

praktijkochtend op zaterdag 13 april op een buiten-

of blokhut in de achtertuin van een woning midden

locatie bij een kippenfokker van Pels en Pluim.

in het dorp of stad. De Serama’s zijn bijzonder

Op de theorieavond worden onderwerpen zoals

vriendelijk en zitten graag parmantig op een stok of

huisvesting behandeld. Waar moet je op letten

boomstronkje. Ze zijn er in allerlei kleuren en zelfs

bij de aanschaf of de bouw en inrichting van een

ook in bijzondere veerstructuren zoals krulvederig.

kippenhok. Ook verzorging en voeding komt aan de orde. Welk voer geef ik mijn kippen? Hierover

De praktijkochtend

kan uiteraard de Welkoop Laren-Bathmen de

Op zaterdag is de praktijkochtend. Dan worden

deelnemers alles vertellen. En welke voerbakken

praktische zaken uitgelegd zoals: hoe houd je een

zijn handig?

kip vast? Wat doe je tegen kalkpoten? Hoe ziet een kippenren er nu in het echt uit. En er zijn een aantal

AGENDA 11 EN 13 APRIL Workshop kippen houden 30 MEI Dier & Tuin Meer informatie in de volgende editie van Laren! Magazine

Welk kippenras kiest u?

verschillende kippenrassen te zien. Uiteraard is

Dikwijls komt bij Pels en Pluim de vraag binnen:

er koffie en een drankje na afloop en ontbreekt de

Ik wil graag een paar gezellige kipjes, kunt u mij

goed gevulde Welkoop goodiebag niet bij deze

daaraan helpen? Uiteraard bent u dan bij de

workshop ‘Kippen houden’.

vereniging aan het juiste adres. Er zijn heel veel verschillende rassen met ieder hun eigen uiterlijke

Aanmelden

kenmerken en gedrag. Wilt u een hoen of een

Enthousiast geworden over deze Pels en Pluim –

dwerghoen? Hoeveel ruimte heeft u? De fokkers

Welkoop workshop ‘Kippen houden’? U kunt zich

van Pels en Pluim kunnen u adviseren over een ras

aanmelden via het contactformulier op

dat bij u past. Of u kunt eens gaan kijken op een

www.pelsenpluimlaren.nl.

kleindierenshow waar honderden soorten te zien zijn. Wat vindt u mooi?

De kosten voor deze workshop bedragen € 15,- p.p. te voldoen op de theorieavond in

HANDIGE INFORMATIE:

zaal Stegeman te Laren. Wees er als de kippen

Opgericht: 1961 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden

bij want VOL = VOL.

t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren • Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl


34 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en toernooien van februari tot en met begin juni!

Feb

>> 15 MAART

>> 24 MAART

Tributeband 60s

Witkampers DA 1 -

Dylan

SEP DA 1

>> 28 FEBRUARI

Locatie: Kulturhus

Locatie: Leussinkpark

>> 4 T/M 6 APRIL

houden

V.V. Forza Dames 3

Aanvang: 20:00 uur

Aanvang: 11:30 uur

Revusical Invidia

Pels en Pluim

Locatie: Kerkzaal van

Locatie: Stegeman

te gast bij Achter-

Apr

>> 11 APRIL Theorieavond workshop Kippen-

hoek FM (radio)

>> 15 MAART

't Kulturhus

Laren

Aanvang: 19:00 uur

V.V. Forza DA 1 -

Aanvang: 19:30 uur

Aanvang: 19.30 uur

Polstars DA 1

op 6 april ook om

Mrt

Locatie: Braninkhal

>> 25 MAART T/M

Aanvang: 21:00 uur

31 MAART

13:30 uur

>> 12 APRIL V.V. Forza 1 -

Berkel-B Open

>> 5 APRIL

Vios Beltrum 1

>> 2 MAART

>> 16 MAART

Dubbel toernooi

V.V. Forza DA 1 -

Locatie: Braninkhal

Potgrondactie

Potgrondactie

Locatie: 't Laerveld

Livo DA 1

Aanvang: 21:00 uur

Harfsen

Badmintonclub Laren

V.V. Forza

Aanvang: 09:30 uur

>> 29 MAART

tot 16:00 uur

Schuif Maar An

>> 17 MAART

Locatie: Braninkhal Aanvang: 21:00 uur

Locatie: 't Kulturhus

>> 7 APRIL

Aanvang: 17:00 uur

Jeugdcompetitie:

Witkampers 1 -

World tour Rood/

>> 9 MAART

Epe 1

>> 29 MAART

Oranje

Repair Café

Locatie: Leussinkpark

V.V. Forza 1 -

Locatie: 't Laerveld

Locatie: 't Kulturhus

Aanvang: 14:00 uur

Havoc 1

Aanvang: 09:30 uur

>> 22 MAART >> 10 MAART

V.V. Forza 1 - Rivo 2

Witkampers DA 1 -

Locatie: Braninkhal

Victoria Boys DA 1

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Leussinkpark

>> 12 EN 13 APRIL Eieractie Muziek-

Locatie: Braninkhal

>> 7 APRIL

Aanvang: 21:00 uur

Witkampers 1 -

vereniging Apollo

SV Zwolle 1

>> 13 APRIL

>> 30 MAART

Locatie: Leussinkpark

Praktijkochtend

Voorjaarsconcert

Aanvang: 14:00 uur

workshop Kippenhouden

Muziekvereniging

>> 23 MAART

Apollo

>> 9 APRIL

Pels en Pluim

Verkoop paaseitjes

Locatie: Braninkhal

ALV Wakker Laorne

Locatie: Buitenlocatie

>> 12 MAART

in Laren

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Stegeman

bij een kippenfokker

Witkampers 1 -

V.V. Forza

Aanvang: 11:30 uur

Laren

AZSV 1

>> 31 MAART

Locatie: Leussinkpark

Plattelands-

Aanvang: 20:00 uur

wandeling

>> 11 APRIL

Genoegen'

>> 23 MAART

Start: Exelseweg 1a,

Samen op de koffie

i.s.m. ENKA uit Ede

>> 14 MAART

Ophalen oud papier

Laren

Locatie: 't Kulturhus

Aanvang: 20:00 uur

Samen op de koffie

Muziekvereniging

Aanvang: 09:30 uur

Aanvang: 10:00 uur

Locatie: 't Kulturhus

Apollo

Aanvang: 20:00 uur

>> 13 APRIL Concert 'Ons

tot 11:30 uur

>> 13 EN 14 APRIL

Aanvang: 10:00 uur

Springwedstrijd

tot 11:30 uur

St. Steffenrijders


ALGEMENE AGENDA | 35

>> 14 APRIL

>> 21 APRIL

>> 4 MEI

>> 20 T/M 13 MEI

Repair Café

Hazenbal Exel

Dodenherdenking en

Avondwandel4daagse

Locatie: 't Kulturhus

Locatie: Paasvuur Exel

Lezing Jan Braakman

Locatie: Prins Willem

Aanvang: 09:30 uur tot 13:00

Aanvang: 20.30 uur

Laren & Oranje

Alexanderschool

Locatie: Kerk Laren

Aanvang: 2,5 en 5 km vanaf

Aanvang: 19.45 uur

18:45u; 10 km vanaf 18:30

uur

>> 22 APRIL >> 14 APRIL

Witkampers 1 -

Witkampers DA 1 -

Robur et Velocitas 1

>> 5 MEI

>> 25 MEI

DVC '26 DA 1

Locatie: Leussinkpark

Jeugdcompetitie:

Ophalen oud papier

Locatie: Leussinkpark

Aanvang: 14:00 uur

World tour Rood/Oranje

Muziekvereniging Apollo

Locatie: 't Laerveld

Aanvang: 11:30 uur

>> 26 APRIL

>> 30 MEI

Schuif Maar An:

>> 5 MEI

Openbare kofferbak-

Locatie: 't Kulturhus

Witkampers 1 -

markt

Aanvang: 17:00 uur tot 18:30

Albatross 1

Stichting Louka

uur

Locatie: Leussinkpark

Locatie: Zwiepse Molen

Aanvang: 14:00 uur

>> 14 APRIL

>> 26 APRIL

Wandeltocht

Ophalen oud papier

>> 9 MEI

Dier & Tuin

"Rond om Exel"

Muziekvereniging Apollo

Samen op de koffie

Pels en Pluim

Locatie: 't Kulturhus

Meer info volgt nog.

Locatie: Brasserie de Mölle Aanvang: 09:00 uur tot

>> 27 APRIL

12:00 uur

Koningsdag

>> 14 APRIL

>> 30 MEI

Aanvang: 10:00 tot 11:30 uur

>> 31 MEI

M.m.v. Muziek-

>> 10 MEI

Schuif Maar An

vereniging Apollo

Dorpentoss

Locatie: 't Kulturhus

Locatie: 't Laerveld

Aanvang: 17:00 uur tot 18:30

Palmpaasoptocht Laren & Oranje

uur

Locatie: Kulturhus

>> 11 MEI

Aanvang: 14:30 uur

Repair Café

Jun

>> 27 APRIL

Locatie: 't Kulturhus

>> 19 EN 20 APRIL

Koningsspelen,

Aanvang: 09:30 tot 13:00 uur

Aanleveren snoeihout

fietstocht en vrijmarkt

Locatie: Lenderinkstege

Laren & Oranje

>> 12 MEI

Goossens Wielerronde

Tijden:

Locatie: Langenbaergh

Witkampers DA 1 -

van Exel

vrijdag 08:00 tot 18:00 uur

Aanvang: 10:00 uur

SDO Dames 1

Locatie: Exel

Locatie: Leussinkpark

Aanvang: 13:00 uur

zaterdag 08:00 tot 16:00 uur

>> 27 APRIL

>> 2 JUNI

Aanvang: 11:30 uur

>> 20 APRIL

Vrijmarkt met veiling koe

Witkampers 1 -

van Stichting Louka

>> 18 MEI

Seniorenreisje Laren en

Turkse Kracht 1

Locatie: Vrijmarkt Laren

Folktheaterband

Oranje en Oolde

Locatie: Leussinkpark Aanvang: 18:00 uur

>> 21 APRIL

Mei

>> 5 JUNI

Blue Dew Locatie: 't Kulturhus Aanvang: 20:00 uur

Fakkel-/lampionoptocht

>> 1 MEI

>> 19 MEI

en paasvuur

Opening vernieuwde

Witkampers 1 - KCVO 1

Locatie: Witkamp Laren

oefenkooi en open dag

Locatie: Leussinkpark

Aanvang: 20:30 uur

Jeu de Boules

Aanvang: 14:00 uur

Locatie: 't Laerveld


36 | AED Overzicht

AED OVERZICHT | LAREN (GLD)

In Laren zijn

350

personen aangesloten bij hartslagnu

V.V. Witkampers

T.C. ‘t Laerveld

Holterweg 47

Holterweg 66

Leussinkbad Laren Holterweg 45

Almat Laren Stoomdijk 13-15 Plus Beuzel Holterweg 8/10

Fitness Factory ‘t Talma

Holterweg 3F

Heuvelsweg 1

Braninkhal ‘t Langenbaergh

Verwoldseweg 16

Deventerweg 1

Huisartsenpraktijk

Kulturhus Kruispunt

Westermark 2

Verwoldseweg 16

Solis Rengersweg 2

HartslagNu is het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand.


AED Overzicht | 37

Wanneer er zich een situatie voordoet waarbij u hulp dient te verlenen, is het wel belangrijk dat u weet wat u moet doen. Het verlenen van de juist hulp kan levens redden. Een AED kan hierbij van groot belang zijn. Laren (Gld) heeft de ruime beschikking over 16 AED’s. Graag geven wij u een overzicht van alle locaties.

LOCATIES BUITENGEBIED LAREN (GLD) Slootsmid

Haytink

Zutphenseweg 31

Katgershoek 3

Gr. Dochterense school

Haarbroekse Vijvertuin

Dochterenseweg

Harfsensesteeg 40

Ter Meulen

Camping Welbergen

Deventerweg 98

Bouwhuisweg 6

Bas Ballon

Atop Recycling

Verwoldseweg 26

Levenkamp 5

Camping de Vrolijk

Villa Schoolthoff

Wittendijk 4

Wittendijk 11

De Mölle Oude Lochemseweg 4 (Let op: IN EXEL)

AED GEBIED NOORD Kinderboerderij De Strubbert

Schrijnwerker Rene Bruns

Koebushorst 7

Oude Holterweg 5

Bosch

Postel Mechanisatie

Markeloseweg 23

Markeloseweg 24

Schouten

Beautyboerderij Schipbeek

Buisweertweg 1

Broekdijk 25

Rozendaal

Eggink

Kempstraat 3

Holterweg 74

Mol

Sportstudio Sjahto

Holterweg 67A

Dwarsdijk 3

Deze kaart wordt u aangeboden door:


38 |

Schildersbedrijf van der Wal

Niet meer zelf boekhouden; alleen je documenten digitaal aanleveren Geen eigen overzichten meer bijhouden; realtime inzicht via een persoonlijk financieel dashboard

Schilderwerk // Advies

Communicatie met je adviseur op basis van het brondocument

Wand- en plafondafwerking

Betalen, factureren, uren en projecten bijhouden en nog veel meer; allemaal op één platform!

Spuiten // Glas

Bezoekadres: Dorpsstraat 5 7245 AK Laren (Gld) Contact:

M. 06 - 22 73 54 16

E-mail:

info@gosmart.nl

Website:

www.gosmart.nl

Holterweg 44 7245 SC Laren gld T. 0573 - 401370

GoSmart werkt samen met:

info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl

GoSmartbv

Enkel-stuks is onze

n!Magazine_NR12_Advertenties1/4_GoSmart.indd 1

06-02-19 14:07

specialiteit, maar daarnaast hebben wij ook voldoende capaciteit om uw product in serie te produceren. Meedenken om samen

met de klant tot een nieuw product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

Heerlijker kan het niet!

PROTOTYPES MACHINEBOUW CNC DRAAIEN CNC FREZEN CONVENTIONEEL DRAAIEN AUTOMATISCH ZAGEN LASSEN KNIPPEN & LASSEN CONSTRUCTIE

Zelfgemaakt Italiaans ijs! Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

Molenveld 34 7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu


T.C. 'T L AERVELD | 39

Nieuws van tennisclub ’t Laerveld Jeu de Boules

Opening vernieuwde oefenkooi

ongewenste omgangsvormen (seksuele

De Jeu de Boulesbaan is tijdens de

en open dag Jeu de Boules

intimidatie, pesten, geweld, agressie,

wintermaanden goed gebruikt. In het

Het in gebruik nemen van de vernieuwde

discriminatie enz.) te voorkomen hoort

voorjaar zullen diverse mensen weer

oefenkooi en de open dag voor de Jeu de

daarbij. En voorbereid zijn om adequaat

volop strijden om de punten. Op maan-

Boules willen we feestelijk omlijsten. Dit is

om te gaan met de gevolgen, als het toch

dagmiddag en op woensdagmiddag zijn

gepland op woensdag 1 mei 2019. Schrijf

gebeurt.

er dan steeds een groepje mensen die dan

deze datum vast in de agenda en hou de

spelen, iedereen die zin heeft of

website in de gaten, www.laerveld.nl

Daarom heeft ‘t Laerveld een vertrouwens-

het een keer wil proberen kan hierbij

contactpersoon aangesteld. De externe

aansluiten. Vanaf 14.00 uur is iedereen

vertrouwenscontactpersoon voor TC

welkom. Op andere tijdstippen kan er

’t Laerveld is Helga van Silfhout. Zij is

ook altijd gespeeld worden. Neem

gespecialiseerd in advies, begeleiding,

hiervoor even contact op met Henk

beleid en training op het gebied van

Denneboom, tel: 0573 431386.

ongewenste omgangsvormen en integriteit. Meer informatie op:

Tennis

www.laerveld.nl.

Tijdens de wintermaanden staan de

AGENDA

georganiseerde activiteiten op een laag

1 MEI

pitje. Wel is er tijdens de perioden dat

Opening vernieuwde oefenkooi en

het weer meewerkt volop getennist door

open dag Jeu de Boules

groepen of koppels. Al vroeg in het jaar

Vertrouwenspersoon

worden de tennislessen weer opgepakt en

Het bestuur van ‘t Laerveld wil de zaken

de jeugdactiviteiten weer opgestart. Ook

binnen de vereniging goed op orde

zal de voorjaarscompetitie weer van start

hebben. De zorg voor een Sociaal Veilige

gaan. De oefenkooi met jeugdspeelveld is

Sportomgeving is daarin essentieel.

zo goed als klaar en rondom deze oefen-

We willen tenslotte een situatie scheppen

kooi ziet het er keurig uit, natuurlijk weer

waarin sporters kunnen groeien en

5 MEI Jeugd competitie:

met dank aan onze vele vrijwilligers.

bloeien. Maatregelen nemen om

World tour Rood/Oranje

25 MAART T/M 31 MAART: Berkel-B Open Dubbel Toernooi Tennis 7 APRIL Jeugd competitie: World tour Rood/Oranje

10 MEI - Dorpentoss

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 215 Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl Tennisleraar: Tom Kleinluchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


40 | COLUMN JAN EGGINK

DOOR JAN EGGINK

'Fles met namen leerlingen na 60 jaar boven water' Dat er soms flessen aanspoelen op een strand met daarin briefjes of iets dergelijks is een fenomeen waar ieder wel eens van gehoord heeft, maar dat er vroeger ook flessen onder een geplante boom werden gelegd met daarin namen van leerlingen van een school was voor mij nieuw. Het bleek dat ik een half jaar nadat de boom geplant was zelf ook naar die school ging, namelijk de Verwoldse School in Laren. Een poos terug werd ik gebeld door Gerard Snellink uit

Niet zoals op het certificaat staat 28 februari. Het initiatief

Lochem, met de mededeling dat Lauran Duringhof- die

kwam van de familie Crommelin die op het landhuis

met zijn ouders in de voormalige Verwoldse School

naast de school woonden. "Crommelin was directeur

woont- een fles had gevonden met daarin een certificaat

van de Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL)’’ weet Henny

met namen van leerlingen die eind jaren vijftig naar

Marckelbach. Hij vond samen met zijn vrouw dat er een

genoemde school gingen. Duringhof en Snellink zijn

beuk moest worden gepoot op de grens van hun terrein

beiden lid van de muziekvereniging Apollo en tijdens een

met dat van de school. En daar moest de fles dan onder

repetitieavond werden de namen doorgenomen die op

komen te liggen. Tijdens de festiviteit kregen alle kinderen

het pamflet stonden. Eén ingelijst certificaat bleek in

een zakje snoep van de initiatiefnemers. Gerard vertelt

handen te zijn van Henny Marckelbach – Breukink,

ook even terzijde dat ze met een paar klassen naar

eveneens uit Lochem. Beiden kunnen zich de ceremonie

Rotterdam zijn geweest om daar via Crommelin een

nog goed herinneren. ,,Eerst moesten we met Oost

boot van KHL te kunnen bezichtigen. "Voor het eerst van

Indische inkt en met een kroontjespen onze namen op

mijn leven kreeg ik daar een glas cola’’, zegt Snellink nog

het papier zetten. Deze werd toen in een fles gedaan,

nagenietend.

waar vervolgens een kurk in werd gedrukt en daarom heen werd teer aangebracht’’, vertelt Gerard Snellink. Daarna werd de fles aan de aarde toevertrouwd en daarop

Ook de heer Paris die van 1942 tot 1964 directeur was van de Verwoldse School kreeg een exemplaar met de namen van de leerlingen in zijn bezit. Deze hing volgens Gerard Snellink altijd bij de ‘meisterskamer’. "Toen Paris afscheid nam van de school heeft hij hem meegenomen naar zijn huis aan de Zutphenseweg in Laren en toen ze verhuisden

werd op 28

naar Gudula in Lochem ging het ingelijste exemplaar

maart 1958

daar naar toe," vertelt Henny, die familie is van Paris.

de beuk

Zodoende heeft zij later, na het overlijden van de heer

gepoot.

Paris, de lijst in handen gekregen.

Op de foto v.l.n.r. Henny Marckelbach – Breukink en Gerard Snellink.


COLUMN JAN EGGINK | 41

28 maart 1958: De beuk wordt geplant bij nieuw gebouwde Verwoldse school. Aangeboden door de heer en mevrouw Crommelin.

Wanneer we echter bij haar op bezoek zijn en de lijsten (die uit de fles en die van haar) naast elkaar leggen komen we tot de conclusie dat het geen kopie is, omdat de 85 namen van de leerlingen niet op dezelfde volgorde op de lijsten staan. "Ja’’, zegt Gerard, "nu weet ik weer dat we twee keer onze naam op moesten schrijven." Naast de namen van de leerlingen staan trouwens op de lijsten ook de handtekeningen van de familie Crommelin, de toenmalige juffrouw Bolt en de meesters Paris en De Later. De in 1958 geplante beuk liep in 2002 schade op. De kruin van

Boven het certificaat staat de volgende tekst:

de boom werd door een onbekende dader vernield en men besloot daarop om hem bij de grond af te zagen. De wortels bleven zitten. En precies zestig jaar later in oktober van het afgelopen jaar kwam Lauran Duringhof op een bloedhete dag op het idee om de fles, waarvan de familie Duringhof de

Met de spa in kinderhand Werd de jonge beuk geplant Kleuters komen, groten gaan Maar deze beuk blijft echter staan

geschiedenis wist, boven water te halen. Bij de eerste schop die hij in de grond stak stootte hij al op de fles. Na deze voorzichtig uit de grond te hebben gehaald, werd de fles schoon gemaakt. Echter doordat de fles koud was en het buiten snikheet ontstond er condens vorming aan de binnenzijde van de fles. Lauran liet de fles eerst een poos liggen en begon na een paar weken voorzichtig het exemplaar er uit te halen. Hierbij raakte de zijkant wat beschadigd en zijn een paar namen niet meer zichtbaar. Maar gelukkig is er nog een ander exemplaar waarop alle namen duidelijk zichtbaar staan.

Heeft u zelf een mooi verhaal over 'vrogger in Loarne'? Mail ons gerust op info@larenmagazine.nl


42 | ADVERTORIAL

Sterk door samenwerk Vorig jaar sloegen Ronald van Haren en Joost Leenen de handen ineen en verenigden zij hun bedrijven in een nieuwe organisatie: de VHL Groep. Samen bieden zij een breed aanbod op het gebied van kozijnen, veranda’s, zonwering en duurzame energieopwekking. Kozijnen Sinds mei is de VHL Groep officieel Profel dealer. In hun showroom bij Haneveld zijn de diverse aluminium, kunststof en houten kozijnen te bewonderen. “Kozijnen worden altijd op maat gemaakt voor de klant. We proberen hierbij de klant te ontzorgen door ze het juiste advies te geven en kwalitatieve producten op maat te leveren. Van oriëntatiefase tot montage en onderhoud; wij bieden een totaalpakket,” vertelt Ronald. Kozijnen zijn verkrijgbaar met verschillende profielen en in diverse kleuren. “In de showroom kan je alle materialen zien en voelen,” vult Joost aan. Op woensdag t/m zaterdag is de showroom geopend, maar een afspraak maken op de andere dagen is ook mogelijk. “Onze kozijnen zijn voorzien van een politiekeurmerk en voldoen aan de hoogste EU-normen. Ze hebben een hoge isolatiewaarde en zijn daarmee een duurzame verbetering van je woning,” vertelt Joost. Glas Voor de zakelijke markt importeert de VHL Groep veiligheidsglas

Neem een kijkje in onze showroom en/of showtuin

vanuit Letland. Zij distribueren dit glas binnen Nederland op de zakelijke markt. Het veiligheidsglas wordt toegepast op daken en wanden van veranda’s.


| 43

Veranda & terras Voor een mooie overkapping aan huis bent u bij de VHL Groep aan het juiste adres. “Wij bieden alle soorten veranda’s en overkappingen; van hout, aluminium, met vaste daken of met beweegbare daken. De mogelijkheden zijn eindeloos”, vertelt Joost. “Ook bieden wij een nieuw soort glazen verandadak aan. Het traditionele glazen verandadak loopt schuin, maar het nieuwe model loopt recht, wat een hele moderne uitstraling geeft,” vult Ronald aan. In de Inspiratietuin bij Haneveld zijn diverse soorten veranda’s te bezichtigen. “Veranda’s zijn vaak maatwerk. Daarom komen we graag bij de mensen thuis om de wensen en mogelijkheden te bespreken,” vertelt Ronald. Bestrating Bij het aanpakken van de tuin komen diverse aspecten kijken. Van veranda tot bestrating; de VHL Groep kan u in het gehele traject adviseren. “Wij werken samen met diverse partijen om de klant een zo breed mogelijk aanbod te bieden. Zo kunnen wij u veel werk uit handen nemen: van de bestrating tot het plaatsen van de veranda’s en zonwering,” vertelt Ronald. Zonwering & geveltechniek Ook biedt de VHL Groep een breed assortiment binnen- en buitenzonwering. Van vouw-, rol- en plisségordijnen tot uitvalschermen, rolluiken en screens. Joost heeft al 18 jaar ervaring in zonwering en geveltechniek en kan daarmee een gedegen advies geven. “Kwaliteit en service staan bij ons voorop. Daarom bieden wij ook servicecontracten voor zonwering aan. Hiermee ontzorgen we de klant door één keer per jaar de zonwering technisch na te lopen en schoon te maken. Daarmee houd je de producten in goede conditie en voorkom je dure reparaties,” vertelt Joost.

Onderstaande bedrijven zijn onderdeel van de VHL Groep:


44 |

STURRIS BV LAREN (GLD)

De nieuwe Sprinter. Verkrijgbaar vanaf € 20.990,-.

AFVALBRENGPUNT

Voor zowel zakelijk als particuliere klanten.

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

STRAATWERK GRONDWERK RIOLERING

Gecertificeerd in het saneren van asbest.

SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

KOOKWORKSHOPS BIJ

Magazine_NR12_Advertenties_Sturris.indd 1

Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, tel. 0570 - 634 569. www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

06-02-19 14:15

• KOKEN ONDER BEGELEIDING VAN ONZE KOKS;

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN.

Tijdens de workshops worden uiteenlopende onderwerpen besproken: van snijtechnieken tot presentatie en

Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving

het combineren van smaken en

hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel

ingrediënten.

een cursus volgen?

• TOTALE PROGRAMMA DUURT ONGEVEER 5 UUR;

MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De

• INCLUSIEF SCHORT;

cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

BELEVEN & GENIETEN BIJ STEGEMAN Huurne 6

SFEERVOL DINEREN

7245 VP Laren (Gld)

COMPLETE CATERING KOOKWORKSHOPS

BRUILOFT & FEEST

t. 06 504 16 338 www.mynbhv.nl

0573 - 40 12 21 info@stegemanlaren.nl www.stegemanlaren.nl

info@mynbhv.nl


ADVERTORIAL | 45

Wind- & zonne-energie

Ronald van Haren

Ook op het gebied van duurzame energieopwekking kan

Sinds 6 jaar eigenaar

Joost gedegen advies geven. “Vanaf 2008 houd ik me al

van Veranda & Terras en

bezig met zonne-energie. Voor mij was het toen een

Glashandel Laren

uitdaging om ook energie op te wekken door middel van wind.” Joost is zich gaan verdiepen in kleine windmolens tot 25 meter, die ook bij lage windsnelheden energie kunnen opwekken. “Vooral binnen de agrarische sector kan een windmolen een goede investering zijn,” vertelt Joost. “Van zonnepanelen heb je niet het hele jaar opbrengst.

Joost Leenen

Combineer je dit met een windmolen, dan wek je het hele

Sinds 20 jaar eigenaar

jaar duurzame energie op.” De VHL Groep komt graag op

van KeiZon Zonwering &

uw agrarische bedrijf langs om een quickscan te maken.

Geveltechniek en

“We bekijken dan wat de mogelijkheden zijn. We meten

KeiGroen Wind- &

onder andere de zonvisie en de windvisie en kunnen daar-

Zonne-energie

mee een minimale opbrengst van 25 jaar garanderen. Na zo’n quickscan geven we een eerlijk advies of het rendabel voor de klant is. Met ons nieuwe type windmolen, de E800, kunnen we 150.000 kWh per jaar opwekken op dezelfde hoogtes (tot 25 meter) als de huidige molens. Hiermee zijn we uniek in onze sector,” sluit Joost af. Bezoekadressen Holterweg 56, Laren Gld Nijverheidsweg 9, Hengelo Gld Tel. 0575 465 400 info@vhlgroep.nl www.vhlgroep.nl

Openingstijden showroom Laren (Gld) Woensdag tot vrijdag

10:00 – 17:00 uur

Zaterdag

09:00 – 13:00 uur

Bezoek aan de showroom in Hengelo (Gld) is op afspraak mogelijk.


IN ONDERNEMERSL AND 46 | ONT HOE WIKKELINGEN WAS HET VROEGER

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland".

Ondernemershuis Ondernemersvereniging Laren Gld. neemt het initiatief voor het ontwikkelen van een Ondernemershuis. Hiervoor hebben diverse (startende) ondernemers zich inmiddels gemeld. Het idee hierachter is om relatief kleinere bedrijven, waaronder ook eenmanszaken en zzp-ers, bij elkaar te brengen onder één dak. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om samen te werken, maar ook om kosten te delen. Hierbij moet je denken aan een gezamenlijke keuken, kantine, printer(s), vergaderruimtes en daarnaast de nodige expertise die dit met zich brengt. Een groot

Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen

voordeel van een dergelijk ondernemershuis,

hier (gratis) gedeeld worden! Tevens heeft in iedere editie een ondernemer

is dat kleine ondernemers en zzp-ers elkaar

de mogelijkheid een column te schrijven over een van zijn of haar

ook in dit huis ontmoeten, inspireren en ver-

producten. Wilt u hier informatie voor aanleveren?

sterken. Er lopen inmiddels gesprekken met

Mail dan naar info@larenmagazine.nl

een ontwikkelaar en de gemeente staat zeer positief tegenover dit initiatief in het directe centrum van Laren.

Goossens Lochem gaat verhuizen

Ben jij ook een (startende) ondernemer en/of zoek je ook een werkplek met je eigen bedrijf? Laat het ons dan weten via André Lobbert

Goossens Lochem gaat verhuizen naar het

(contactpersoon namens het bestuur). Mail

naastgelegen pand. VOLG DE

naar: andre@lobbertlaren.nl en wij houden je

VERHUIZING ONLINE VIA: WWW.GOOSSENSBORCULO.NL

op de hoogte van de voortgang.

Sjàhto wint VES Service Award 2018 De service, diensten en manier van (samen)werken van Sjàhto worden gewaardeerd. Zaterdagavond 26 januari mocht het team in Den Bosch de Service Award 2018 in ontvangst nemen in het bijzijn van 140 collega’s uit de branche. De sportschool ontving

Aanschaf onderzaaimachine Door de nieuwe wetgeving zal er gras onder de mais gezaaid moeten worden als u na 1 oktober de mais wilt laten hakselen.

het hoogste klantwaarderingscijfer van alle 112 VES clubs in

Elweco-Medo heeft een onderzaaimachine

Nederland, namelijk een 8.7! Ernst-Jan en Gerdien zijn dankbaar

gekocht waarmee zij u van dienst kan zijn.

voor deze waardering door klanten en supertrots op het Sjàhto team.

MEER INFORMATIE: ELWECOMEDO.NL

MEER INFORMATIE: SJAHTO.NL


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND

| 47

Stegemans theaterdiner Nieuw op zaterdag 30 maart: het theaterdiner bij Stegeman Laren. Op deze allereerste theateravond nemen Melvin & Lesley Stern je mee voor een avond lachen gieren, brullen én lekker eten. Aanvang: 18:00 uur. U geniet van een driegangenproeverij voor € 37,50. Reserveren via: reserveren@stegemanlaren.nl of

Nieuwe vestiging Home Instead in de Achterhoek

Tel. 0573 - 40 12 21

MEER INFORMATIE: STEGEMANLAREN.NL

Alhoewel de Stentor een beetje

Nieuw bij Vitco: Vitaliteitscoaching

verwarring zaaide klopt het wel dat Eric

Vitaliteit gaat over wat het leven de moeite waard maakt,

van Putten en Doret Geutjes met ingang

en als je dit al wel weet, wat houdt je dan tegen om hier mee

van 1 januari 2019 een tweede gebied/

aan de slag te gaan? Dit komt vaak door verborgen stressoren.

vestiging van Home Instead zijn gestart in

Wat betekent dat in de praktijk? Dat je bijvoorbeeld negatieve

de Achterhoek. Vanaf 1 februari hebben ze

stress ervaart over deadlines op je werk, je gezondheid, hoe

daarvoor de beschikking over een kantoor

je eruit moet zien maar ook over bijvoorbeeld eenzaamheid.

in gezondheidscentrum Den Papendiek

Als vitaliteitscoach help ik je graag ontdekken wat jouw

aan de Buitenschans 32c te Groenlo.

verborgen stressoren zijn. Als we hier achter zijn en we weten

Vandaaruit bedienen ze de gemeentes

dit te managen gaan we werken aan jouw doelen. Het 'alleen'

Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

nastreven van doelen is onvoldoende, we helpen je ontdekken

Doetinchem, Oost-Gelre en Winterswijk.

wie jij bent. Vitaliteit gaat over meer leven, meer uit het leven

MEER INFORMATIE: HOMEINSTEAD.NL/ ACHTERHOEK

halen ongeacht, leeftijd en gezondheid.

MEER INFORMATIE: VITCO.NL

Lees meer over de bijzondere financiering van Home Instead op pagina 49.

Almat Tuin & Park > Groentechniek De laatste jaren levert Almat, naast de basis machines aan particulieren, veelal machines in de professionele sector. Denk hierbij aan hoveniers, golfbanen en gemeentes, kortom: professionals in

Nieuwe binnenactiviteiten bij Unieke Uitjes

de groene (openbare) ruimte. De naam Tuin & Park

Unieke Uitjes heeft nieuwe spelshows

vonden zij niet meer passen bij wat zij doen en daarom

toegevoegd aan haar assortiment: de

is per 1 januari 2019 de naam van de Tuin & Park-afdeling aangepast naar ‘Groentechniek’. Zij bieden alles voor beheer en onderhoud van wat groeit en bloeit voor zowel particulieren als voor de professionelere klanten. Tevens kunnen zij het onderhoud en eventuele reparatie van de machines, in de werkplaats of met behulp van de servicebus op locatie, verzorgen.

MEER INFORMATIE: ALMATLAREN.NL

Ik Hou van Holland Spelshow en de Jongens tegen de Meisjes spelshow. Daarnaast is de populaire indoor zeskamp uitgebreid met zes nieuwe spellen.

MEER INFORMATIE: UNIEKEUITJES.NL


48 |

molenveld 14 • 7245 ca laren (gld) • tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl • www.hekkelmanschilders.nl

FITNESS + GROEPSLESSEN + VOEDING- EN LEEFSTIJLADVIES + CROSSGYM04-02-19

Magazine_NR12_Advertenties_Hekkelman.indd 1

STEUN JE VERENIGING DE AANKOMENDE ZOMER MET HET

15:16

WANDELSCHOENEN

ZOMERLIDMAATSCHAP + jij kan sporten in de maanden Juni, juli & augustus + wij sponsoren een deel van je ‘Sjàhto’ contributie aan je vereniging meer informatie Over hET ZOMERLIDMAATSCHAP? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66

Tegen inlevering van deze advertentie:

10% KORTING OP WANDELSCHOENEN Geldig tot en met 01-04-2019


COLUMN | 49

Lokaal succesvol financieren in Laren Afgelopen 12 december stond ik samen met Eric van Putten en Doret Geutjes van Home Instead Thuisservice DLZ (DeventerLochem-Zutphen) best gespannen voor een select gezelschap

Foto: Ronald Hissink - Foto Hissink.

in 't Langenbaergh. Met als doel om lokaal € 100:000,- van investeerders op te halen voor de start van hun nieuwe vestiging Home Instead Thuisservice Achterhoek. In de voorbereiding naar de avond toe hadden we al een aantal toezeggingen binnen, maar er moest nog een serieus bedrag worden opgehaald. Voorpublicatie in De Stentor zorgde ervoor dat op deze regenachtige avond Toine Heijmans van de Volkskrant naar Laren kwam om ons verhaal aan

wanneer je je geld op een spaarrekening zet. Toch is

te horen.

de rentevergoeding niet het belangrijkste argument geweest om te investeren. De investeerders hebben

De financieringsoplossing om ons netwerk recht-

inmiddels de eerste nieuwsbrief ontvangen. Daar staat

streeks te laten investeren is samen met Eric tot stand

onder andere in dat de eerste mensen al geholpen

gekomen. De financiering van de huidige onderneming

worden in de Achterhoek en dat de onderneming vanaf

was nog geregeld via een obligatielening vanuit de

1 februari een plek krijgt in gezondheidscentrum

moederorganisatie. Door toenemende regeldruk met

Den Papendiek in Groenlo. De start is daarmee

bijbehorende hoge juridische kosten heeft de moeder-

veelbelovend.

organisatie zeer begrijpelijk besloten deze vorm niet meer aan te bieden. Deze extra kosten komen in dat

Voor mij persoonlijk was deze stap zetten best een

geval uiteindelijk alsnog bij de ondernemer terecht.

uitdaging. Durf ik dit wel? Is er vanuit de gemeenschap

En Eric had geen zin om een reguliere financiering

wel bereidheid om in "de buren" te investeren? Steek

aan te vragen, het persoonlijke element ontbreekt

ik mijn kop hiermee niet te ver boven het maaiveld uit?

voor hem hierin.

Achteraf kan ik concluderen dat Eric, Doret en ik er een groot succes van hebben gemaakt, dat maakt mij trots.

De informatieavond is in alle opzichten geslaagd. De vragen waren positief kritisch en al in de “nazit” in het

Ik wens Eric en Doret en de medewerkers veel succes

café werd duidelijk dat wij de gevraagde € 100.000,-

in de Achterhoek. En dank hen voor de mogelijkheid

hadden gehaald! Voor ons een ongekend succes. Wij

om deze nieuwe financieringsvorm in de regio te

hebben zelfs een aantal mensen moeten teleurstellen

introduceren. Dit smaakt absoluut naar meer! Zeker

omdat dit bedrag ruim voldoende is om de plannen in

omdat er in deze prachtige omgeving best mensen

de Achterhoek te realiseren.

zijn die kunnen en willen investeren in goede lokale initiatieven. Kom maar op met je plan!

Het belangrijkste is dat de investeerders voldoende vertrouwen hebben in het plan en in de ondernemers.

Richard Buitink

Als investeerder loop je nu eenmaal meer risico dan

Grip op je Bedrijf


50 | VRIENDEN VAN DE WITK AMPERS

Vrienden van v.v. Witkampers bestaat 10 jaar! In het najaar van 2008 hebben 5 actieve leden binnen de voetbalvereniging v.v. Witkampers de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of het niet mogelijk was om een club van 50 op te richten. Voortouw

uit vijf personen bestaan en het zou dan een

Jan Schepers (voormalig voorzitter), Richard

stichting worden, die bij de notaris werd vastgelegd

Buitink en Piet Loo (sponsorcommissie), Wim

door middel van statuten.

klein Velderman en Anton Oudenampsen (echte Witkampers fanaten) hebben het voortouw

Het idee

genomen om dit een vervolg te geven.

Wim en Anton hebben drie personen benaderd die ook wel belangstelling hadden om alles mee te

Bij veel verenigingen in de buurt vind je wel een

helpen organiseren. Dit waren Pieter Franssen, René

plakkaat aan de muur met 'de club van 50'. Hierop

Woestenenk en Hans Oudenampsen. Zij hebben

staan alle namen die de club een warm hart toe

overleg gehad met verschillende clubs hoe zij dit

dragen en tevens de club financieel ondersteunen.

hadden aangepakt. Er is toen besloten om het geen

De Witkampers is een vooruitstrevende club, dus

club van 50 of 100 te noemen maar de Vrienden van

waarom zou dat niet bij onze leden aanslaan als

de Witkampers. Deze naam vonden we wat meer

we met een goed idee voor de dag komen?

aanspreken en je zit dan niet aan een bepaalde aantal personen vast, die eventueel begunstiger kunnen

Bestur

worden. Verder is er besloten om € 100,- per jaar in te

Die avond is er besloten om Wim en Anton de

leggen per persoon waarvan € 60,- ten goede komt

opdracht mee te geven om eens te polsen of

aan de vereniging en € 40,- komt in een ander potje,

er animo hiervoor was en tevens een bestuur te

waar we iets gezelligs met elkaar van gaan doen.

vormen die dit ging uitwerken. Het bestuur moest Begin 2009 zijn we begonnen om de leden tekst en uitleg te geven. Het was toen bijna definitief dat er een nieuwe stichting opgericht werd met de naam

Wil je lid worden van 'Vrienden van Witkampers'? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden

'Vrienden van de Witkampers'. Verder werd er ook uitgelegd wat nu precies de bedoeling was en dat het zeker een gezellige club zou worden die zowel de club sportief als financieel zou ondersteunen.


VRIENDEN VAN DE WITK AMPERS | 51

Officiele oprichting Op 23 maart 2009 hebben we ons gepresenteerd als de Vrienden van de Witkampers. Die avond hadden we al 63 begunstigers en onder het genot van

Ik wil nog wel even noemen dat onze

een hapje en een drankje heeft Daan

vrijwilligers hier een hele grote rol in

Siebelink van Notarissen Tap Tromp van

is de financiële situatie van de Stichting,

spelen! Wij doen dit ook voor hen.

Hoff officieel de stichting opgericht.

gaan we de club nog financieel onder-

Ons eigen potje wordt jaarlijks ook aan-

steunen etc.

gesproken door één keer per jaar een gezellige dag of avond erop uit te gaan.

Jaarlijks uitstapje

We zijn al verscheidene keren in Duits-

Daarnaast wordt er gekeken naar een

land geweest naar een voetbalwedstrijd,

leuk uitstapje voor dat jaar, ook zeer

stadions bezocht of zelfs naar het

belangrijk! Op die avond hebben we dan

theater geweest. Meestal hebben we

vaak een gastspreker die de avond

een bus vol, wordt er veel gepraat,

helemaal compleet maakt. Wanneer er

gelachen en… je snapt het.

voldoende liquide middelen zijn dan geven de vrienden dit door aan het

We hopen dat we de komende jaren

bestuur van de v.v. Witkampers en zij

nog meer begunstigers mogen

komen dan met drie verschillende

verwelkomen, dat het met de Voetbal-

Vanaf die tijd zijn we alleen maar

opties, waaruit de begunstigers kunnen

vereniging Witkampers goed blijft gaan

gegroeid met begunstigers, dit komt

kiezen. Op deze manier hebben we de

en dat we zelf gezond mogen blijven.

doordat het een gezellige groep is, man/

afgelopen jaren al bij verschillende

vrouw, jong en oud: het maakt niet uit!

projecten de Witkampers financieel

Namens het bestuur van

De teller staat nu op 113 begunstigers

kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld:

'Vrienden van de Witkampers'

en op het bord in de kantine worden alle

de regeninstallatie, zonnepanelen,

Hans Oudenampsen

namen bij gehouden, er is nog ruimte

bestrating en keukenapparatuur. Bestuur Vrienden van de Witkamps

voor meer namen... Positieve boost

Hans Oudenampsen

Financieel ondersteunen

Onze bijdrage is bedoeld om de

Martijn van de Pol

Elk jaar hebben we een vergadering

vereniging een positieve boost te geven,

Jarno klein Velderman

waar het één en ander wordt besproken

zodat iedereen die met de Witkampers

Tiny Imenkamp

met alle begunstigers, onder andere:

van doen heeft er met plezier naar toe

Richard Buitink

wat is er gebeurd het afgelopen jaar, wat

gaat.


52 | HET GEZIN ACHTER

“Het gezin achter... Bertus en Gretha Wuestman Op zijn 21e begon Bertus Wuestman al voor zichzelf, als zelfstandig rietdekker. Na een aantal jaren werd hij zo druk dat hij mensen in dienst moest nemen. En om deze mensen in de winter ook aan het werk te houden, begon hij met het bouwen van tuinhuizen en volières. Bertus en Gretha legden hiermee het fun-

Nuchter blijven

dament van Lugarde, waar 50 jaar later hun zoon

“Wat we vooral van onze ouders meegekregen

en dochter aan het roer staan.

hebben is om nuchter te blijven,” vertelt Thomas. “Gewoon normaal doen, behalve op de Larense

We spraken alle kinderen: Mark, Andrea, Leonie

Kermis!” lacht Bertus. “Mijn moeder past nu veel

en Thomas. Over wat ze allemaal doen, wat ze van

op de kleinkinderen. Wij zijn natuurlijk allemaal

hun ouders geleerd hebben en hoe ze opgegroeid

ondernemer en allemaal druk.”, vertelt Andrea.

zijn.

“Mijn vader heeft ook een adviserende rol voor ons. Hij heeft natuurlijk veel ervaring. Ook gaat

Opgroeien met ondernemende ouders

hij nog vijf à zes keer per jaar naar onze fabriek in

Toen de kinderen klein waren, waren Bertus en

Letland.”

Gretha veel op pad. “We woonden toen tegenover de winkel. Ze verkochten destijds nog tuin-

Werken voor je geld

meubelen. Als er klanten in de winkel waren op

Leonie vertelt: “Al vijf jaar gaan we met de hele

het moment dat wij van school gehaald moesten

familie naar het huis van m’n ouders in Spanje.

worden, moesten wij soms wel eens wachten,”

We zijn dan met z’n zeventienen. Dat is wel een

vertelt Leonie. Maar er zaten ook voordelen aan

mooie traditie! Wat ik wel echt geleerd heb, is dat

het ondernemerschap. “De winkel was voor ons

je van hard werken niet doodgaat. Vroeger

één grote speeltuin. We hielpen altijd op tweede

moesten we altijd werken voor ons geld. Deed

paasdag met de tuinmeubelverkoop. We hadden

je niets, dan kreeg je ook niets. Maar als je

bedacht om dat op provisiebasis te doen. Zo

gewerkt had, deed papa er soms een euro per

konden we zelf ook wat verdienen”.

uur bij op."“En dat doe ik nog steeds, maar nu met de kleinkinderen,” sluit Bertus af.

Grasmaaien “Als papa ging grasmaaien, dan was er wat om over na te denken,” vertelt Thomas. “Meestal deed ik dat op vrijdag. Dat was voor mij echt een rustmoment," vult Bertus aan. “En deed hij het op een ander moment in de week, dan moesten we ons zorgen gaan maken!” lacht Thomas.

"Als papa ging grasmaaien, dan was er wat om over na te denken." - Thomas


HET GEZIN ACHTER | 53

Andrea (39)

Thomas (35)

Heeft samen met broertje

Is na zijn studie

Thomas de dagelijkse leiding

small business en retail

bij Lugarde. Na een aantal

management eerst als

Mark (42)

jaren in Amsterdam gewoond

Leonie (37)

vertegenwoordiger bij Kraft

Nam 20 jaar geleden

en gewerkt te hebben is ze

Is sinds ruim zes jaar

aan de slag gegaan. Voordat

De Apeldoornse tuinhuis-

weer neergestreken in Laren.

eigenaresse van de Bruna in

hij bij Lugarde ging werken

specialist BV over. Jaren later

Met de nodige ervaring op zak

Lochem. Na een carrière in de

heeft hij nog vier jaar bij Mark

werd dit de Blokhutwinkel.

heeft ze samen met Thomas

horeca, bij tankstations en in

(Blokhutwinkel) gewerkt en

nl, destijds gevestigd in

Lugarde overgenomen. Met

boekwinkel Bruna in Lochem

de nodige ervaring opgedaan.

Apeldoorn. Inmiddels is het

haar verloofde Martijn heeft

werd haar zes jaar geleden

Inmiddels heeft hij samen met

bedrijf gevestigd in Zutphen

ze twee dochters, Lisa van

gevraagd of ze de winkel over

Andrea de dagelijkse leiding bij

en is René Kroon mede-

7 en Chloé van 5. Martijn is

wilde nemen. Samen met haar

Lugarde. Thomas is getrouwd

eigenaar. Samen hebben zij

sinds 2015 eigenaar van

vriend Ton Veldhuis, zoon Max

met Leontine, eigenaresse

tien medewerkers in dienst.

Unieke Uitjes in Laren.

(15 jaar) en dochter Emma (9

van de kapsalon Leo’s Look in

Samen met zijn vriendin

jaar) wonen ze in Laren.

Laren. Samen hebben ze twee

Gerdien Dekker, werkzaam

Ton werkt als servicemonteur

kinderen: Winston (9 jaar)

in de zorg met licht demen-

bij Noten.

en Lennon (4 jaar).

terende ouderen, en dochter Leah (3 jaar) wonen ze in Laren.


54 |

ONZE AFDELING TUIN & PARK GAAT VERDER ALS GROENTECHNIEK

Directievoering en toezicht Kostencalculaties Advisering omvormingsplannen terreininrichting Opstellen aanleg en onderhoudsbestekken openbare ruimtes Kwaliteitsmeting openbare ruimtes

Wij bieden alles voor beheer en

Opstellen bestek en tekening bouw- en woonrijp maken

onderhoud van wat groeit en bloeit. Daarnaast kunnen wij onderhoud en eventuele reparatie van de machines, in onze werkplaats of met behulp van de servicebus op locatie, verzorgen. TEL. 0573 44 80 88 • GROENTECHNIEK@ALMATLAREN.NL

WWW.ALMATLAREN.NL

www.projectbegeleidingbuitenruimten.nl Zutphenseweg 13a • 7245 BK Laren (Gld.) • 06 255 779 09 gerrit@probebu.nl •

Gerrit Oortgiesen

Probebu_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 01-02-19 08:41

_Laren!Magazine.indd 1

Creatieve communicatie Nena Keessen www.vankees.nl

Adverteren kan al vanaf € 75,00 per editie. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op: Tel. 06 16 46 55 33 of info@larenmagazine.nl

20-08-16 10

info@vankees.nl


REVUSICAL | 55

ENKELE DEELNEMERS AAN HET WOORD:

Revusical “Invidia”: waarom moet u komen kijken? Lauran Duringhof en Myrthe Varenbrink, vanuit de commissie van de Revusical, wierpen enkele deelnemers wat vragen toe. Hieronder zijn de deelnemers, vanuit iedere discipline één, aan het woord. Waarom doe jij mee aan de Revusical? Lianne Rood (20 jaar, danseres):

Waarom moeten de mensen komen kijken naar de Revusical?

“Via Facebook zag ik een berichtje over

Lianne: “De Revusical is anders dan anders. Het is een

de musical. Het thema, de stijl en het

combinatie van zoveel verschillende stijlen. Het is een

verhaal spraken mij direct aan. Ik houd

leuke avond uit, waar veel mensen zowel jong als oud(er)

erg van dansen, zingen en acteren.

aan hebben gewerkt."

Daarnaast heb ik ook een grote liefde voor country en western dus deze combinatie interesseerde mij gelijk. Het werken aan

Marjan: “Omdat het geweldig is dat door toedoen van een groep enthousiaste mensen zoveel talent zichtbaar

een groot project met zoveel mensen is ook erg leuk, je

wordt onder de Larense bevolking. Dat wil je zien! Daar

ontmoet nieuwe mensen en het is altijd een leuke tijd

wil je over mee kunnen praten!”

om op terug te kijken." Franca: “Het is een super leuk stuk waar veel voorMarjan Zomer (46 jaar, grime en haar): "Ik vind het altijd

bereiding in zit. Er hangt een gezellige, maar ook een

leuk om aan een project mee te werken."

mysterieuze sfeer en het is zeker de moeite waard om naar te kijken.”

Onno Platerink (20 Jaar, technische commissie): "Ria Langeler (Red.: initatiefneemster) is mijn tante, dus

Onno: “Ik denk dat het een leuk stuk is met veel

dan rol je er zo een beetje in!"

verrassingen."

Franca Duijzer (15 jaar, toneelspeelster): “Ik doe mee aan de Revusical omdat ik het leuk vind

Nick: “Voor ieder wat wils: verschillende muziekstijlen, dans en toneel!”

om toneel te spelen en het me erg gezellig leek.”

Dirri: “Mensen moeten zeker deze Revusical gaan zien, omdat het fantastisch is hoe enthousiaste mensen de

Nick Snellenburg (26 jaar, muzikant): “Het is

drive hebben om samen iets moois neer te zetten."

even wat anders dan Livin’ Room en een erg leuke uitdaging!” Dirri Huurnink (51 jaar, kledingcommissie):

Revusical Invidia Uitvoeringen:

4, 5 en 6 april

Locatie:

Kerkzaal van

“Ik vind het mooi dat er mensen zoals Ria Langeler

‘t Kulturhus.

zijn die hun idee, in dit geval een Revusical, op papier

Wil je op de hoogte blijven

zetten om samen met andere enthousiaste mensen

van de laatste ontwikkelingen?

het tot uitvoering te brengen, daar help ik graag aan

Volg ze dan op Facebook via

mee!”

@Revusical Ketelpot


56 | BEWONER AAN HET WOORD

Sinds eind 2015 staat midden in het dorp, achter de oude melkfabriek, zorgcomplex ’t Talma. ’t Talma biedt een veilige woonplek aan mensen met en psychogeriatrische (dementie) of somatische (lichamelijke) aandoening. Groepswoningen

Bewoner aan het woord

’t Talma kent vier groepswoningen, elke groeps-

We spraken bewoner Henk Eggink en zijn vrouw

woning biedt plek aan zes bewoners. Elke

Dinie, over het wonen op ’t Talma. Henk woont nu

bewoner heeft zijn of haar eigen appartement

ruim een jaar op ’t Talma. Door zijn ziektebeeld

en beschikt over een eigen badkamer met toilet.

(Parkinson) en een herseninfarct in 2017 is het

Elke groepswoning heeft een gezamenlijke woon-

voor Henk niet meer mogelijk om thuis te wonen.

kamer en keuken. ‘t Talma is een onderdeel van

“Toen het duidelijk werd dat Henk niet meer naar

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Er is

huis kon, zijn we gaan zoeken naar een klein-

“De verzorgenden nemen echt de tijd voor je en dat schept vertrouwen.”

- Dinie Eggink

24 uur per dag, 7 dagen

schalige plek waar hij de zorg kon krijgen die hij

per week een woon-

nodig had. Omdat er niet direct plek was op

begeleider aanwezig die

’t Talma heeft hij eerst een tijdje ergens anders

waar nodig te hulp kan

gewoond. Inmiddels woont Henk ruim een

schieten. In de veilige,

jaar op ’t Talma. En dat bevalt heel goed”,

huiselijke sfeer wordt

vertelt Dinie.

begeleiding en zorg geboden waar nodig.


BEWONER AAN HET WOORD | 57

’T TALMA:

Een liefdevol thuis voor zorgbehoevenden BEWONER HENK EGGINK AAN HET WOORD

Liefdevolle verzorging “Wij zijn heel blij dat ’t Talma er is. Natuurlijk wil je dat

bewoners en een vrijwilliger,”

iemand zo lang mogelijk thuis kan wonen. Maar als

vertelt Dinie. “Dat is erg gezellig

dat door omstandigheden niet meer kan, wil je wel het

en dat breekt de dag,” vult Henk

beste van het beste. De verzorging is zo ontzettend

aan. Ook worden er andere activiteiten

liefdevol en de sfeer is hier heel fijn. Het kleinschalige

georganiseerd zoals een dagje uit naar Intratuin,

maakt het heel persoonlijk. Voor Henk is het prettig

muziekoptredens van onder andere Apollo en La Poko

dat hij weinig prikkels heeft en de aandacht krijgt die

en af en toe gaan de bewoners en verzorgers samen

hij nodig heeft,” vertelt Dinie.

uit eten.

Activiteiten

Familie

De bewoners van de verschillende woongroepen

Ook de familie van de bewoners wordt actief

hebben veel contact met elkaar. Drie keer per dag

betrokken. “Als je ergens mee zit kan je altijd wel

wordt er samen gegeten en ook de gezamenlijke

bij iemand terecht. Ook worden er regelmatig

woonkamer is een warme ontmoetingsplaats.

activiteiten georganiseerd met de bewoners en

“Er worden ook verschillende activiteiten

hun naaste familie. Dat creëert wel een band.

georganiseerd. Zo gaat Henk elke donderdag-

De verzorgenden nemen echt de tijd voor je

middag biljarten samen met een paar andere

en dat creëert vertrouwen,” vertelt Dinie.

Heuvelstraat 1a 7245 AT Laren (Gld) Tel. 0573 46 23 31


58 |

Ook ervaren wat ik voor je kan doen? Bel me!

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals:

Zonnige groet, Thérèse

- roosters leggen - uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren

Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795

Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Face2Face.indd 1

17-11-17 07:40 BennieBrummelman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

25-08-16 09:4





Wij zijn specialist in... Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken, telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles. Uw technische problemen zijn onze uitdaging.

Rengersweg 25, 7245 NA Laren Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774 E-mail: info@croesconnectivity.nl

Molenveld 8 7245 CA Laren Gld Tel. 0573 401939 info@kluswolters.nl www.kluswolters.nl

 

WWW.CROESCONNECTIVITY.NL

Hét adres voor tuin & dier

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_KlusWolters.indd 1

16-11-17 08:5 verstand van tuin & dier

Tot snel in onze winkel! Rengersweg 4, Laren Tel.: 0573 40 15 44 www.welkoop.nl

www.elkink-installatiebedrijf.nl

!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Elkink.indd 1

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.

Welkoop_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 16-11-17 08:54

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

25-08-16 09:4


AVONDWANDELVIERDAAGSE | 59

Avondwandel4daagse krijgt tweede editie in Laren Door het grote succes van de opnieuw opgezette Avondwandel4daagse in Laren, afgelopen jaar, kon het niet uitblijven dat er een tweede editie gaat komen. Deze vierdaagse wordt gehouden van maandag 20 tot en met donderdag 23 mei, gelijktijdig met de week van de landelijke avondvierdaagse van de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond. De organisatie Wandel Dorp Laren (WDL) heeft

Een groot succes was afgelopen jaar de intocht

besloten om deze tweede editie ook een tocht

via de Laarkamp en De Bakkerij, waar de aan-

van 2,5 kilometer aan de vierdaagse toe te

wonenden voor versierde straten en muziek

voegen. Naast voorgenoemde tocht kan men

zorgden. Ook hier zal WDL weer met de mensen

kiezen voor vijf of tien kilometer

overleggen of dit ook de tweede editie mogelijk is.

per avond. Tevens is het weer

Ab Braakman maakte er op de laatste avond een

mogelijk om per avond mee te

fantastische muzikale happening van. Ook hij is

doen. De organisatie is erg blij

nu weer van de partij.

dat er dit jaar vanuit de Prins Willem Alexanderschool gestart

Zestig vrijwilligers hadden zich vorig jaar bij

kan worden.

de organisatie van de vierdaagse spontaan opgegeven. Het bestuur denkt gezien het

Een speciale routecommissie

enthousiasme van deze mensen dat ze daar

bestaande uit Gerda Zomer en

deze editie weer een beroep op kunnen doen,

Wim Vrielink (beiden bestuurs-

maar nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk van harte

lid van WDL) en Jan Dijkerman

welkom. Zij kunnen zich via e-mail opgeven bij

zijn reeds drie avonden bezig

Marjan Zomer (m.mzomer@kpnmail.nl).

geweest om nieuwe routes te creĂŤren. Omdat de route van

In het bestuur van WDL heeft een eerste

2,5 kilometer toegankelijk is

wisseling plaats gehad. Penningmeester Mea

voor buggy’s en rolstoelen heeft de commissie er

Heringa heeft het bestuur verlaten. Haar

voor gekozen om deze zoveel mogelijk door het

functie is overgenomen door Netty Boers en het

dorp Laren te laten gaan. Verder hebben

bestuur is erg blij met de komst van het nieuwe

verschillende sponsoren toegezegd om de

bestuurslid Peter van den Berg. Nieuws omtrent

deelnemers onderweg van een hapje of drankje

de Avondwandel4daagse is verder te volgen via

te willen voorzien.

facebook en de website van Wandel Dorp Laren.

Avondwandel4daagse Laren Wanneer:

maandag 20 t/m donderdag 23 mei

Start 2,5 kilometer: vanaf 18.45 tot 19:15 uur

Startlocatie:

Prins Willem Alexanderschool

Start 5 kilometer:

Meer informatie: Hermien Bouwhuis (hh-bouwhuis@canaldigitaal.nl)

vanaf 18.45 tot 19:15 uur

Start 10 kilometer: vanaf 18.30 tot 19:00 uur


60 | 60 | WAKKER L AORNE

Update Project Gasvrij Laren van Wakker Laorne In het Laren!Magazine nr. 9 van mei 2018 ben je geïnformeerd over het initiatief “Op weg naar een gasvrij Laren”. Wat is er intussen gebeurd? Om het draagvlak voor het plan te verbreden, hebben we gezocht naar medestanders en belanghebbenden die dit plan willen steunen, en die hebben we gevonden! De projectgroep bestaat inmiddels uit Cor Oonk

Voor de aanvraag bij het Gelders Energie Akkoord

(voorz.), Martijn Jansen (secr.), Jos Geverink en

om Wijk van de Toekomst te kunnen worden, hebben

Peter Geluk van Wakker Laorne, Thijs de la Court

we een globale analyse van Laren en buitengebied

van het Klimaatverbond Nederland, Tjitske Osinga

gemaakt. Die aanvraag is goed gekeurd en Laren

en Jop van der Wee van de gemeente Lochem,

is Wijk van de Toekomst geworden. Hiermee heeft

Ronald van Haren van de Ondernemersvereniging

Laren toegang tot de community of practice. Hierin

Laren, Henk Jeths van de woning-

kunnen we deelnemen aan bijeenkomsten waarin

corporatie Viverion, Robert Haijtink

de aanpak en ervaringen met andere Wijken van de

van LTO-noord afdeling Lochem,

Toekomst worden gedeeld.

Floris Leneman lid van LochemEnergie.

Op 15 januari is er een informatieavond voor de inwoners van Laren en buitengebied gehouden in het

Het doel is in eerste instantie een

Kulturhus. De kerkzaal zat helemaal vol en de koster

onderzoek te doen naar de moge-

heeft 210 bezoekers geteld! De avondvoorzitter was

lijkheden en betaalbaarheid van

Marja Eggink. De avond werd ingeleid door wet-

het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving

houder Henk van Zeijts en Richard Buitink, voorzitter

(woningen en gebouwen) in Laren en buitengebied,

van Wakker Laorne. Vervolgens gaven Cor Oonk en

dit omvat het postcodegebied 7245. We hebben

Floris Leneman presentaties over “Op weg naar een

gekozen voor een gezamenlijke aanpak, omdat

gasvrij Laren”, Jop van der Wee over “Op weg naar

hiermee interessante voordelen zijn te behalen,

een aardgasvrij gebouwde omgeving”, Thijs de la

die bij een individuele aanpak niet mogelijk zijn.

Court over de Wijk van de Toekomst Hengstdal in


| 61 WAKKER L AORNE | 61

Nijmegen, Wanka Lelieveld over de Wijk van de Toekomst Benedenbuurt in Wageningen. Na de presentaties konden er vragen gesteld worden aan de presentatoren, projectgroepleden en energiecoaches van LochemEnergie. De bezoekers konden zich opgeven voor de nieuwsbrief. Voor deelname aan de projectgroep hebben zich opgegeven: Hans van Goor, Harry en Hilda Bonte, Ria Bielderman en Edwin Loermans. Allen zijn van harte welkom bij dit interessante en ambitieuze project! beginnen! Diverse gegevens van woningen en gebouwen, het Hoe ziet het vervolg eruit?

energiegebruik, het elektriciteitsnet en gasnet, en omgevings-

De overstap naar een andere warmtevoorziening, de energie-

gegevens zullen geĂŻnventariseerd moeten worden. Met behulp

transitie, is een omvangrijk en complex proces. Hiervoor is een

van rekenmodellen zullen de mogelijkheden, de kosten en de

professionele ondersteuning noodzakelijk. Voor het aantrekken

financiering ervan doorgerekend worden. Er zullen in onderling

van een procesbegeleider is een profielschets opgesteld.

overleg keuzes gemaakt moeten worden. Ook zal er een financie-

De procesbegeleider zal via een onderhandse aanbesteding

ringsplan en een uitvoeringsplan opgesteld worden. Tussentijds

worden geworven. Hiervoor is budget aangevraagd bij de

worden de inwoners geĂŻnformeerd en bij de inventarisaties en

gemeenteraad en dat is goedgekeurd. Ook de provincie

besluiten betrokken. Alvorens over te gaan tot uitvoering van de

financiert in dit project mee. Gemeente en provincie financieren

energietransitie zal er een besluit van de gemeenteraad plaats-

samen totaal â‚Ź100:000,- waarvan ieder voor de helft financiert.

vinden.

De financiering wordt gefaseerd ingevoerd. De gemeente voert de regie. Voor de uitvoering van het project zal ook een

We streven ernaar in 2023 met de energietransitie in de eerste

intentieovereenkomst door de belanghebbenden worden

woningen te kunnen beginnen.

ondertekend. Hierin wordt de ambitie naar elkaar uitgesproken Laren en buitengebied op termijn aardgasvrij te maken. Ook gaan

Het is een zeer omvangrijk en complex project, waarvan nu nog

we de projectorganisatie inrichten en gaan we bekijken over

niet vaststaat welke keuzes er gemaakt worden, waar we zullen

welke disciplines we beschikken en welke we nog nodig hebben.

beginnen en welke fases we zullen doorlopen. Het is een

Ook moeten we de beschikking krijgen over hulpmiddelen zoals

project waarin we met elkaar zoeken naar de juiste en betaal-

een energietransitieprogramma en rekenmodellen. Hierbij zullen

bare oplossingen. Het is ook een leuk en spannend traject,

ook derden betrokken worden. Dan kan het onderzoek echt

waarin we samen werken aan een beter milieu. Wil je ook deelnemen aan dit interessante en uitdagende project, dan kun jij je aanmelden via info@wakkerlaorne.nl


62 |

Burg. Leenstraat 54, 7242 AB Lochem 0573-254630, www.multicopy.nl/lochem

• Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem Tel. (0573) 251 008 • Fax (0573) 250 941 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

Veldmaat

DijkermanLammers_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

DE VOORDELEN VAN HET AD AUTOBEDRIJF

Rietdekkersbedrijf

Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld) Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699 eddyveldmaat@outlook.com

Magazine_NR7_Advertenties1/8_Veldmaat.indd 1

25-08-16 09:4

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Hoogwaardige technische apparatuur

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Alle AD Autobedrijven zijn BOVAG gecertificeerd

Tel. 0573 40 22 79 • info@johanzomer.nl • www.johanzomer.nl

14-11-17 09:07 Laren!MagazineNR2_Adv_JohanZomer.indd 1

23-08-16 08:5

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc. - ontwerp - tekeningen - omgevingsvergunning

‘t Veld 4, Exel

- bestek - bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

• Huisairco • Autoairco Boomkampsweg 6a, Laren (gld) Tel 06 - 51 96 32 82

• Bedrijvenairco Voor verkoop, onderhoud

info@aircoharkink.nl

en reparatie van airco’s:

www.aircoharkink.nl


KULT URHUS | 63

Theater van Laren Zaterdag 18 mei: Folktheaterband Blue Dew

AGENDA 15 MAART

Tributeband 60s Dylan: Bob Dylan 1962 - 1964 Aanvang: 20:00 uur 4, 5 EN 6 APRIL

Revusical Invidia Aanvang: 19:30 uur Op 6 april ook om 13:30 uur 13 APRIL

Concert "Ons Genoegen"

60s Dylan Tributeband op 15 maart

‘My Turn of Phrase’ is de nieuwe voorstelling

Het trio 60s Dylan brengt een programma

van de folktheaterband Blue Dew; een

waarin Bob Dylan en het begin van de roerige

muziekprogramma met liedjes, gespeeld en

jaren zestig in de USA centraal staan. Bob

gezongen door Pim Leutholff, de gitarist van

Dylan kan als geen ander de gevoelens van

Blue Dew. Hij wordt hierbij begeleid door de

zijn generatie verwoorden. In amper drie jaar

andere Blue Dew muzikanten: Wendy van

tijd groeit hij van een 21-jarige singer-song-

Zomeren (viool en zang), Helga Huisjes

writer in kleine cafés uit tot een idool. Alle

(gitaar, ukelele en zang) en John Beumer

liedjes die 60s Dylan speelt en zingt komen

(bluesharp, bas en zang). Het resultaat is een

uit de beginperiode van Dylan’s carrière;

voorstelling vol intieme en krachtige liedjes

1962, ’63 en ’64. De stormachtige start van

waarbij Pim de oorsprong van deze liedjes

Dylans carrière wordt over het voetlicht

vertelt en waarom juist deze liedjes in de loop

gebracht door een mix van filmfragmenten,

der jaren zo belangrijk voor hem zijn geweest.

i.s.m. ENKA uit Ede

foto’s, achtergrondverhalen en muziek, die

Aanvang: 20:00 uur

live wordt gespeeld.

Met My Turn of Phrase brengt Blue Dew twee sets van ruim drie kwartier, aangenaam

Kaarten a € 10,00 (incl. koffie/thee) zijn

luisterplezier dankzij het karakteristieke en

Folktheaterband Blue Dew

verkrijgbaar bij de balie van het Kulturhus

bij het publiek geliefde stemgeluid van Pim,

Aanvang: 20:00 uur

of te reserveren door overmaking van het

bijzondere gitaarpartijen, fijn vioolspel,

bedrag op NL22RABO0334850061

meerstemmige zangbegeleiding,

o.v.v. Dylan.

akoestische bas en mondharmonica.

Uniek en bijzonder: Invidia de revusical

Kaarten a € 15,00 (incl. koffie/thee) zijn

Op 4, 5 en 6 april 2019 presenteert de

vanaf 1 april verkrijgbaar bij de balie van het

commissie Ketelpot de Revusical: INVIDIA.

Kulturhus of te reserveren door overmaking

>>Lees er meer over op pagina 55

van het bedrag op NL22RABO0334850061

18 MEI

ELKE TWEEDE DONDERDAG VAN DE MAAND

Samen op de koffie: koffiemoment met leuke activiteit 10:00 - 11:30 uur

o.v.v. Folk. ELKE TWEEDE ZATERDAG VAN DE MAAND

Repair Café 09:30 - 13:00 uur

Volg ons! Meer informatie over de activiteiten en accommodatiemogelijkheden van het Kulturhus zijn te vinden op:

ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Schuif Maar An: Samen eten 17:00 - 18:30 uur

DESKTOPwww.kulturhuslaren.nl Facebook-F www.facebook.com/kulturhuslaren


64 | MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Een bloeiende vereniging leunt sterk op vrijwilligers. Velen zetten zich met ziel en zaligheid in. In deze editie weer 'mijn leven als vrijwilliger', geschreven door de vrijwilliger zelf.

MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Herman Elkink Herman, bij sommigen beter bekend als 'Koebus', heeft zich al vele uren ingezet als vrijwilliger. Van stempelaar en lid van de activiteitencommissie tot algehele leiding tijdens de fietsvierdaagse. Ik ben begonnen in 1994 bij het tweede jaar van

commissie, en bekijken we wat er allemaal moet

de fietsvierdaagse, als stempelaar en lid van de

gebeuren. Er is voor onze eerste bespreking al

activiteitencommissie. Mijn werk richtte zich met

veel werk verzet door het bestuur en diverse

name op de 25 km routes, waar onderweg voor de

commissies. We maken dan een indeling wie wat

kinderen wat spelletjes georganiseerd moesten

gaat doen. Daarna houden we maandelijks contact

worden. Van Oudhollandse spelen tot springkussens

en komen vervolgens in maart en mei bij elkaar om

et cetera. Na elf jaar heb ik de taken van Johan

alles goed door te nemen. Begin juli is onze laatste

Eggink overgenomen als bestuurslid commerciële

bespreking en dan maken we een indeling voor alle

zaken. Dit werk hield in: het regelen van

vrijwilligers. Dat is een hele klus; om deze planning

vergunningen bij gemeente en provincies, ervoor

zo goed mogelijk voor iedereen te maken en aan alle

zorgen dat er een leuk muziekprogramma was in

wensen te voldoen. In de laatste week van juli nemen

de tent en benodigdheden regelen zoals toiletunits,

we nog één keer alles door, van opbouw tot sluiting

afzethekken etc. regelen. De parkeerweide en het

en opruimen.

terrein vastleggen en alles wat nodig is in en rond de tent en de parkeerplaats om zo’n groot evenement

Als alles door de commissies en het bestuur goed in

te organiseren.

beeld is gebracht kan het beginnen. Op vrijdag betekent dat: ontvangen van de spullen zoals

Destijds werd het mij allemaal iets te veel, met al

koelwagen, units, toiletunit etc. Zaterdag is de

het andere vrijwilligerswerk wat ik erbij deed bij

opbouw van de fietsenstalling. Dit alles wordt

onder andere de Witkampers, Roowinkel en de

gedaan in samenwerking met de Trekkertrek-

buurtvereniging. Ik ben toen gestopt als bestuurslid.

commissie van OJWL. Op maandag bouwen we

Het commissiewerk en de algehele leiding tijdens de

het terrein verder op, richten we de tent in en

Fietsvierdaagse ben ik blijven doen. In januari

versieren we deze.

hebben wij de eerste bespreking met onze


MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER | 65

Herman Elkink, 56 jaar, woonachtig in Laren en werkzaam als horecamedewerker

De hele week stuur ik de vrijwilligers aan. Ik ben ’s morgens om 6:15 uur aanwezig. Dan zet ik de koffie aan en de eerste vrijwilligers komen mij helpen met het klaarzetten van alle spullen. Zo kan iedereen zien wat hij of zij mee moet nemen naar de stempelpost onderweg of moet uitdelen op de stempelposttent. De hele dag ben ik telefonisch bereikbaar om pechgevallen af te handelen, door onze fietsenmakers op weg te sturen. En voor verdere problemen als die voorkomen. Zo ben ik de hele dag op het terrein aanwezig om alles zo goed mogelijk te coördineren en iedereen naar de juiste plek te wijzen, waaronder ook de muzikanten en mensen voor de kraampjes. Aan het einde van de dag sluit ik het terrein af. Dit gaat vier dagen zo. Daarna, op zaterdag, gaan we opruimen. Ik doe dit natuurlijk niet alleen. De vele vrijwilligers doen geweldig hun best. Duidelijkheid is dan ook erg belangrijk voor het organiseren van zo’n groot evenement. Er zijn zoveel mensen die zich elk jaar weer inzetten voor een fantastische fietsvierdaagse. Zo zie je maar, iedereen is even belangrijk. Dat is het mooiste van deze geweldige ploeg vrijwilligers. Ik geniet hier erg van en vind het een hele eer om hier een deel van te mogen zijn!


66 |

Voor een goed advies ga je naar binnen! EU0130 wt BINNEN Poster 700x1000mm 2 - 2016 V3.indd 1

23-05-16 16:00

Laren! Magazine: een uitgave van Ovii Ontwerp

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77

Huenderstraat 3, Laren Gld • T. 06 16 46 55 33

info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

info@ovii-ontwerp.nl • www.ovii-ontwerp.nl

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL

iets kopen.com

“HET DOEL IS OM LAREN NOG SAAMHORIGER TE MAKEN”

Laren!Magazine_NR12_Advertenties_OviiOntwerp.indd 1 04-02-19 15:17

en!MagazineNR12_Adv_DeKorte.indd 1

Kwaliteit begint bij deze vakmannen • • • • • • •

café - restaurant feesten vergaderen personeelsfeesten catering overnachten uitgaan

Lever deze bon in bij een bezoek aan ons restaurant en ontvang € 5,- korting.

Stegink Tweewielers • Rengersweg 18, Laren GLd. Tel. 0573 - 40 12 82 • info@stegink-bike.nl

www.stegink-bike.nl

www.fietskopen.com

Minimale besteding van € 50,-. Maximaal één cheque per € 50,-, met een maximum van € 5,-. Niet geldig op maandmenu’s of andere acties.

Tel. 0573 - 40 12 10

www.witkamp.com

06-02-19 14


IK GEEF DE PEN DOOR... | | 6767

moest er even over nadenken, want dat vind ik nog niet zo Een stukje over jezelf schrijven voor het Laren! Magazine. Ik aan te trekken en gewoon maar te beginnen op een enen scho te stou de om ten beslo r maa toch lijk inde Uite g. eenvoudi zondagochtend. din Femke in Nieuw-Zeeland gepleegd is. Dat vrien e goed mijn met je oont telef e elijks wek twee het dat voor Natuurlijk niet en in het buitengebied van Laren. Het is hier erg mooi wonen gaat de ene keer beter dan de andere keer, want ook wij won isieontvangst. Gelukkig komt daar snel verbetering in telev de als net d, elen wiss eens wel nog is eid nelh nets inter maar de ook een keer storingsvrij beeldbellen met de andere en oner telef t naas we nen kun Dan l. veze glas de van ng met de aansluiti kant van de wereld. Dorth. Gestudeerd in Nijmegen, een tijdje van g Krin in ik nde woo jaar 19e mijn Tot end. gew wel ik Het buitenaf wonen ben Jos Schepers en ik samen in een nieuwgebouwd huis aan de d vrien mijn en won later jaar n zeve nu en oond gew em in Loch ortegrond is dichtbij gebleven gelukkig. Toldijk. Café de Wippert is slechts 3km fietsen dus mijn gebo i project van te maken. Een eigen huis op zo´n mooie plek moo een er en n kope te jtje deri boer oud een om kans de en Wij kreg oude boerderij werd er gestart met de bouw de van den mhe kzaa wer sloop de Na ! keer één r maa je in Laren, die kans krijg r 2017 is de eerste steen gelegd en in april 2018 kregen wij de van ons huis. Dit ging allemaal erg voorspoedig. In novembe trotse Larenaren. sleutel. Na heel wat uurtjes klussen zijn wij sinds juni weer dorp. Al denk ik dat het scheelt wanneer je zelf ook uit een Als ´import-Larenaar´ word je gemakkelijk opgenomen in het vriendinnen, maar ook via het damesvoetbal bij Via ligt. erop verd eter kilom paar een r maa dat als r zeke t, klein dorp kom Laren te vinden. Een mooie voetbalvereniging waar het de Witkampers, ben ik al een flink aantal jaren regelmatig in l van de club is. Het voetballen ligt inmiddels achter mij, rdee onde jk ngri bela en t groo een jaren wat heel al al voetb vrouwen binnen de reguliere speeltijd… want mijn talenten bleken groter tijdens de derde helft dan probeer ik ervoor te zorgen dat iedereen elijks Dag en. Aalt en sel Gors in m kzaa wer te iënis dhyg mon Momenteel ben ik als . Het onder de mensen zijn bevalt mij goed. Graag ga ik met met een brede maar vooral gezonde glimlach de deur uit gaat ik met het Jong Harfsen Feestteam activiteiten erde nise orga kort voor Tot . eten uit r lekke of doen s leuk wat vriendinnen het Harfsensfeest, de Koningsnacht en allerlei andere in Harfsen. Zo zorgt JHF voor de vrijdagavond invulling van dat er van alles georganiseerd wordt om de jk ngri bela het is om daar ten, geslo is fsen Har in st enlu activiteiten. Buit er veel ondernomen en is er bijna ieder weekend wel wat te leefbaarheid hoog in het vaandel te houden. Gelukkig wordt doen. s die Femke Inmiddels is het in Nieuw-Zeeland echt zomer als ik de foto’ hier dan mij stuurt mag geloven. Onwerkelijk als ik haar laat zien dat leuke tijd eindelijk de winter is begonnen. Wat mij betreft ook weer een goed van het jaar, want dat betekent dat we de houtkachel eindelijk ons kunnen opstoken. Het zou helemaal mooi zijn als we ook nog n! lidmaatschap van ijsbaan Roowinkel kunnen gaan gebruike De pen geef ik graag door aan Bert Roekevisch. Groetjes, Esther Dommerholt


68 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts E.B. Wijnheijmer

Postkantoor Laren

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

Holterweg 10

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

7245 AN Laren (Gld)

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Tel. 0573 - 40 17 15

Altijd bereikbaar (24/7)

Van 10:00 tot 10:30 uur is de

Kerk Laren

Ortis fysiotherapie

apotheek gesloten.

Dorpstraat 2

Rengersweg 2

7245 AK Laren (Gld)

7245 AC Laren

Huisarts D. de Iongh

info@kerklaren.nl

Tel: 0573-40 19 84

Tel. 0573 - 40 12 60

www.kerklaren.nl

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

Telefonisch spreekuur:

www.ortistherapeuten.nl

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

Voor openingstijden verwijzen wij u

De apotheek is van maandag

door naar de website.

t/m vrijdag geopend van 08:00 uur tot 12:15 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 69

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

14:30 - 16:00 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:25

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:26

09:26

10:26

11:26

12:26

13:26

Maandag

14:32

15:32

16:32

17:32

18:32

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten

Dinsdag

06:01

06:31

07:07

07:37

07:52

08:07

08:37

09:07

09:35

10:05

10:35

11:05

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:35

15:07

15:37

16:07

16:37

17:07

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

17:37

18:05

18:35

19:05

19:35

20:05

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

Zaterdag

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

08:05

08:35

09:05

09:35

10:05

10:35

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

11:05

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

14:35

15:05

15:35

16:05

16:35

18:05

19:05

20:05

21:05

Woensdag Gymnastiek en

Vrijdag

17:05

17:35

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

22:05

23:05

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Zon- en feestdagen

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 5 minuten over heel.

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Contactpersonen activiteiten:

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

07:14

07:44

08:14

08:44

09:14

09:44

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

10:14

10:44

11:14

11:44

12:14

12:44

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

13:14

13:44

14:14

14:44

15:14

15:44

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

16:14

16:44

17:14

17:44

18:14

18:46

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

19:16

20:16

21:16

22:16

23:16

Zaterdag Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

09:16

09:46

10:16

10:46

11:16

11:46

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

12:16

12:46

13:16

13:46

14:16

14:46

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

15:16

15:46

16:16

16:46

17:16

17:46

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

18:16

18:46

19:16

20:16

21:16

22:16

Donderdag:

23:16

0:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

Zon- en feestdagen

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

Vanaf 11 uur tot 23 uur; 16 minuten over heel.

info@lochem.nl

Vrije inloop

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur (zorgloket tot 12:30 uur)


70 | DIVERSEN

Wandeltocht “Rond Om Exel” Deze wandeltocht is vorig jaar in samenspraak met DOS Barchem gepland. Wij hebben in september 2018 al proefgedraaid om te kijken of wij dat samen met BEO Exel kunnen organiseren. Het was voor ons en de wandelaars een groot succes. Wij hebben de routes hier en daar wat aangepast.

Dit jaar zijn de afstanden 6, 10, 15 en 25 kilometer.

Vorig jaar waren alle paden ook nog niet begaan-

De 10, 15 en 25 kilometer bieden onderweg de

baar. De voorjaarsstorm had hier en daar nog een

mogelijkheid om op de pauzeplaats even rust te

boom laten vallen. We hopen dat het weer een

nemen. Mogelijk onder het genot van een hapje en

uitdaging is om in Exel te lopen. Deze tocht staat

een drankje. De start van de tochten is van 9.00 tot

ook in het boekje (website) van de Koninklijke

12.00 uur. Voor de 25 kilometer is de start tot uiterlijk

Wandelbond Nederland en we hopen ook

10:00 uur. Het inschrijfgeld is €3,-. Voor leden van de

wandelaars van buiten onze regio te mogen

KWBN is het €2,50 en voor basisschoolkinderen is

begroeten.

deelname gratis. De startplaats is bij Brasserie de Mölle aan de Oude Lochemseweg 4 in Exel.

NOTEER IN DE AGENDA 14 APRIL

Wandeltocht "Rond om Exel" Start: van 09.00 tot 12.00 uur Afstanden: 6, 10, 15 en 25 kilometer Kosten: € 3,Leden van de KWBN: € 2,50 Basisschoolkinderen: gratis Startplaats: Brasserie de Mölle

PROJECT ZENNA:

Iedere senior een gratis foto Project Zenna is opgezet door fotografe Zenna

“Het idee is dat niet alleen de foto, maar ook de

Aydin uit Deventer. De inmiddels ruim zestig

shoot eromheen een cadeautje moet zijn voor

fotografen van Project Zenna zetten door

de oudere in kwestie. Tijdens de shoot worden

middel van een fotoshoot senioren vanaf

de ouderen in het zonnetje gezet en krijgen zij

zeventig jaar in het zonnetje met een mooie

oprechte aandacht. Het is een cadeautje voor

gratis portretfoto als herinnering. Wie heeft,

alle 70-plussers en zeker ook voor de senioren in

in de deze tijd van smartphones en selfies, nu

het verzorgingshuis, die meestal alleen familie

echt nog mooie portretfoto’s van zijn of haar

en verplegend personeel zien”, vertelt Marleen.

dierbaren? Heeft u interesse om hieraan mee te werken? Voor de regio rondom Laren is Marleen Buitink van

Neem dan contact op met Marleen Buitink via

Foto’s van Marleen de geselecteerde fotografe.

info@fotosvanmarleen.nl of 06 28 95 73 60.

Dhr. Smale uit Bathmen


DIVERSEN | 71

De Laornse Dorpskwis 2018 Predicaatwinnaar Kern met Pit Op zaterdag 19 januari 2019 heeft “de Laornse Dorpskwis” het predicaat 'Kern met Pit' en een financiële bijdrage binnengehaald tijdens de Presentatiedag voor projecten in Gelderland. Uitreiking

Ook konden we meedingen naar de

Op 19 januari zijn Gemma van Schooten

Gelderse Titel. Er is zoveel op ons

en Erica Schoneveld afgereisd naar

gestemd door de Larense bevolking

Elst om daar tijdens de ‘Kern met Pit’

dat we zelfs tweede (van de acht deel-

bijeenkomst van 2019 een mooie stand

nemende projecten) werden in de race

“De Laornse Dorpskwis” krijgt een

in te richten en een pakkende presen-

naar Trofeewinnaar van de provincie

vervolg in 2020!

tatie te geven. Dit werd goed ontvan-

Gelderland. Hiervoor willen we alle

gen bij de jury en de deelnemers van de

stemmers hartelijk danken!

Wat is Kern met Pit?

andere projecten. We hebben daar het

Kern met Pit daagt mensen uit om hun

“KWISVIRUS”

droom voor de buurt of dorp binnen weten te verspreiden

een jaar te realiseren. Het kan om aller-

aangezien veel andere

lei ideeën gaan: van het opzetten van

deelnemers naderhand

een buurtmoestuin tot het organiseren

meer wilden weten van

van een dorpstoneelstuk. Als het je

de organisatie van de

directe omgeving maar verbetert of

kwis!

een impuls geeft. Het valt onder: de KNHM foundation.

Volgende editie! De volgende editie van Laren! Magazine zal uitkomen in week 21

(20 - 24 mei)

EDITIE NUMMER 13: Deadline copy/advertenties: 18 april 2019 - 12:00 uur

Mocht u het als vereniging/stichting lastig vinden om zelf iets te schrijven, neem dan gerust contact op met een van onze vrijwillige schrijvers:

EDITIE NUMMER 14: Deadline copy/advertenties: 11 juli 2019 - 12:00 uur Mail of bel met: Ovii Ontwerp / Laren! Magazine info@larenmagazine.nl - tel. 0573 25 14 04

Luuk Oortgiesen

luuk.oortgiesen10@gmail.com

Bert Gotink

bmgotink@gmail.com

Jan Eggink

janendinie@kpnmail.nl


72 |


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.