Laren! Magazine Nr. 11

Page 1

| 1

NOV 2018 - FEB 2019 • NR11 € 3,95

"Revusical krijgt draagvlak in het dorp en daarbuiten." - Ria Langeler

6

Ketelpot op de planken REVUSICAL

26

Boek over 50-jarig jubileum 'T KRUISPUNT

54

Laren heeft iets moois neergezet PUMPTRACK


2 |

TIJD VOOR WINTER ONDERHOUD AAN UW MACHINE

Voetreflexologie kan ingezet worden bij klachten zoals: • Reumatische klachten

• Hoofdpijn

• Hormonale klachten

• Spijsverteringsklachten

• Nek-, rug- en schouder klachten • Stress

Iedereen die een tuin heeft, werkt met machines die onder-

• Burn-out

• Allergieën

• Astma

• COPD

• Hoge bloeddruk

• Slaapproblemen

houd behoeven. Daarvoor zijn de wintermaanden natuurlijk perfect! Bij Almat Laren kunt u terecht voor onderhoud en

Rita Oortgiesen - Gerritsen

eventuele reparaties aan uw machines.

meer informatie en/of online aanmelden? bezoek onze website: almatlaren.nl/winteronderhoud Tel. 0573 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

Beroeps voetreflexoloog / Verzorgende IG Zutphenseweg 13a 7245 BK Laren Gld Tel. 06 22 18 84 52 rita@larensevoetwellness.nl

Magazine_Adv_Almat_NR11.indd 1

02-11-18 07:02 LarenseVoetwellness_Adv_LM3_v01.indd 1

personaliseer je letter met je eigen naam of van een ander!

Zondag 9 december GEopenD van 11.00 TOT 17.00 uur

Voor een goed advies ga je naar binnen! EU0130 wt BINNEN Poster 700x1000mm 2 - 2016 V3.indd 1

23-05-16 16:00

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77

08-11-16 12:03

Keuze uit: • Gezouten karamel (puur) • Yuzu karamel (wit) • Crunchy speculaas (melk)

Openingstijden: MAANDAG TOT ZATERDAG VAN 07.00 - 17.30 UUR

info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL

HUENDERSTRAAT 2 • 7245 BJ LAREN GLD • WWW.WERELDBAKKERWIJNAND.NL


VOORWOORD VOORZIT TER | 3

Het eerste woord is aan...

Jeroen Stekelenburg VOORZIT TER ONDERNEMERS L AREN

Trots. Zo voel ik mij als kersverse voorzitter van Ondernemers Laren. Trots op het groeiend aantal ondernemers dat lid is van onze vereniging (de teller staat inmiddels op bijna 170). Trots op de toenemende bedrijvigheid in Laren en

' Alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat Laren aantrekkelijk én leefbaar blijft.'

op de initiatieven die onze leden nemen. En natuurlijk trots op het feit dat ik de aankomende vier jaar voorzitter van Ondernemers Laren mag zijn. Tegelijkertijd staan we ook voor de nodige uitdagingen: hoe zorgen we ervoor dat er in Laren voldoende ruimte blijft om te kunnen ondernemen? Dat we een gezond ondernemings- en vestigingsklimaat houden? Verder vormt de organisatie van de

Larense Kermis een flinke uitdaging. De organisatie daarvan is in handen van onze

Ondernemers Laren Na de oorlog, in 1946, werd de Larensche

vereniging. Ik heb dit jaar, voor mijn aantreden als voorzitter, meegelopen met het bestuur en gezien hoeveel tijd de organisatie van de kermis kost. Hoewel diverse bestuursleden

Middenstands Vereeniging opgericht.

een onuitputtelijke inzet en energie lijken te hebben, moeten we er voor oppassen dat

Inmiddels is de naam gewijzigd in de

men niet op enig moment afhaakt, omdat het te veel tijd kost. Het blijft nu eenmaal

“Ondernemers Laren”. De grootste activiteit is de organisatie van de kermis.

vrijwilligerswerk. We zullen het uiteindelijk samen moeten doen.

In het voor- en najaar vinden de ledenvergaderingen plaats, vaak in combinatie met een bedrijfsbezoek bij een van de leden of een betrokken bedrijf. In november wordt de

Dat geldt overigens niet alleen voor de Ondernemers Laren maar voor alle verenigingen die ons dorp telt. Alleen door samen zaken op te pakken, er samen de schouders

intocht van Sinterklaas georganiseerd.

onder te zetten, houden we het behapbaar, tonen mensen telkens opnieuw de

Tijdens de donkere dagen in december

bereidheid om zich in te zetten en blijven verenigingen voor ons dorp behouden.

brengt de vereniging licht in het dorp door het ophangen van verlichting en plaatsen van verlichte kerstbomen.

Alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat Laren aantrekkelijk én leefbaar blijft. Dat is goed voor u en goed voor de ondernemers van Laren.


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

Ketelpot presenteert

39

Praktijk voor

Revusical Invidia

huid- en oedeemtherapie

12

Popkoor LaPoko

Dermedicare

Plezier staat voorop

44

CareGivers

22 Makelaarskantoor

Onmisbaar bij Home Instead:

Marieke Kok opent kantoor in Laren

50

Apollo Laren

Veelzijdig muzikaal

54

Pumptrackbaan

26

Kulturhus 't Kruispunt

Jubileumboek

28

Het gezin achter:

Van zelfgemaakt naar een unieke pumptrack

60

Theo Beuzel & Betsie ten Have

Ondernemer van het jaar

Wereldbakker Wijnand

32 FinanceConsult lanceert:

GoSmart

Verenigingen & stichtingen pagina's

64

Mijn leven als vrijwilliger

Mariska Keppels

Overige informatie pagina's

10

V.V. Witkampers

35

't Laerveld

18 Basisscholen

57 Kinderkerstfeest

15

Meiden van Haarman

47

Kulturhus 't Kruispunt

36

Algemene agenda

63

Ik geef de pen door...

Toeristenbelang

48

De Lofstem

38

Hoe was het vroeger?

Yvonne Pakkert

17 OJWL

58

Badmintonclub Laren

40 Ontwikkelingen

68

Handige informatie

21

EHBO Laren

59

V.V. Forza

70

Volgende editie

25

Laren & Oranje

66

St. Steffenrijders

67

Koninklijke Muziekvereniging

16

31 Larengelderland.nl

in Ondernemersland

Apollo

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii Ontwerp en verschijnt in een oplage van 3.400 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Redactie: Van Kees; Nena Keessen - Luuk Oortgiesen • Fotografie: Anke Kolkman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen • Vormgeving: Ovii Ontwerp • Verspreiding: All Inn Verspreiding • Drukwerk: Multicopy Lammerdink • Contact: Ovii Ontwerp - Huenderstraat 3 - 7245 BJ Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@larenmagazine.nl Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii Ontwerp. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 11

Rennen, vliegen en rennen… Laat ik allereerst beginnen met dat ik super trots en dankbaar ben dat het weer is gelukt om wederom een jaargang Laren! Magazine te realiseren! Waarvoor een dikke duim aan alle ondernemers die ons steunen. Rennen, vliegen en rennen is voor mij wel van

fronten, waar ik erg blij mee ben. Hierdoor kreeg ikzelf

toepassing op de afgelopen paar maanden. Want

ook weer iets meer vrije tijd en kon ik ook weer andere

op het moment dat jullie dit magazine in handen

dingen oppakken; zoals bijvoorbeeld een uurtje

hebben, heb ik (hopelijk) de marathon van Curaçao

‘les’ geven op de Branink. In de aanloop naar deze

volbracht en geniet ik van een aansluitende vakantie.

editie werd ik benaderd door Hanneke van den Berg, lerares van de Plusklas van de Branink. Deze groep

Ruim 1150 kilometer geleden begon mijn trainings-

enthousiaste kinderen moest een magazine maken,

schema voor de marathon en zoals Dirri Huurnink,

maar liep een beetje vast en dus vroeg Hanneke of ik

voorzitter van LaPoko, zo mooi quote in deze editie

ze wat tips kon geven. Zo gezegd, zo gedaan en in de

“dat zingen therapeutisch kan werken”, zo is lopen dat

volgende editie meer hierover!

voor mij. Echter waren zoveel kilometers daar niet voor nodig geweest.

In deze editie veel muzikale noten! Met onder andere LaPoko en Apollo. Daarnaast hebben diverse Larense

Tijdens het lopen zet ik regelmatig even alles op een

ondernemers ook weer veel te vertellen; Wijnand

rijtje voor mijzelf en ontstaan ook regelmatig mooie

Stegeman, ondernemer van het jaar, vertelt ons over

ideeën. Voor klanten van Ovii of voor Laren! Magazine.

zijn gewonnen titel, Marieke Kok over haar onlangs

Zoals het artikel ‘Mijn leven als vrijwilliger’; deze keer

geopende makelaarskantoor in Laren, Annemieke

geschreven door Mariska Keppels.

Cornelissen over haar huid- en oedeemtherapiepraktijk, de CAREgivers van Home Instead over

Veel mensen vragen mij waar ik de tijd vandaan heb ge-

hun prachtige werk en FinanceConsult vertelt meer

haald voor al die kilometers. Nou afgelopen jaar kreeg

over de lancering van het nieuwe bedrijf: GoSmart.

Ovii Ontwerp ook versterking; Marieke Roeke kwam 1 februari fulltime in dienst. Een versterking op alle

Vanaf een bedje op het strand proost ik met een Amstel Brightje op deze editie! Veel leesplezier en op naar

“Ruim 1150 kilometer

geleden begon mijn

trainingsschema"

editie nummer 12! Ingri Imenkamp


6 |

REVUSICAL INVIDIA

Een tip van de sluier Invidia speelt zich af in een Western Saloon. Wat begint als een gezellig verjaardagsfeest eindigt uiteindelijk met een moord. Een verhaal vol afgunst, jaloezie, maar ook vrolijkheid en gezelligheid. Met een muzikale omlijsting in de western stijl.

"De knop omzetten en op het podium gaan staan. Knap hoe iedereen het doet!" - Ria Langeler

V.l.n.r. achterste rij: Teun Dijkerman, Bert Wesseldijk, AndrĂŠ Oudenampsen, Romy Lichtenberg, Dorien Van der Wal - Pardijs, Jet Wessels, Jannie Roekevisch,Roy Klumper, Irene Kappert, Remco Haijtink en Bert Aanstoot. V.l.n.r voorste rij: Franca Duijzer, Ylvi Diseraad, Myrthe Varenbrink, Jacqueline Russchen - Wichers, Edsge Klunder, Gerrie Boveree en Gerjan Vinke.


REVUSICAL INVIDIA | 7

Ketelpot presenteert: Revusical Invidia Wat ooit begon als verhaal in Ria Langelers gedachten, is inmiddels uitgegroeid tot een ware Revusical waar meer dan 60 mensen bij betrokken zijn. We spraken Ria en Ina Langeler over het ontstaan en de ontwikkeling van de Revusical. Er was eens… “Ik had het verhaal al een hele tijd in mijn hoofd. En ik

van Wakker Laorne en de Rabobank via de ‘Hart voor

wist dat ik er wat mee wilde. Nadat Albert Mol de

de Achterhoek’ actie. Maar daarnaast worden we op

Musical was afgerond heb ik contact gezocht met

allerlei andere manieren geholpen. We kunnen

Johanna Brinks en hebben we samen de schouders

bijvoorbeeld gratis gebruik maken van oefenruimte

eronder gezet om een groep enthousiaste mensen

in ’t Kulturhus en de oefenruimte van Herman

bij elkaar te krijgen”, vertelt Ria Langeler over het

Bolink”, vertelt Ina. “Toen we het financiële plaatje

ontstaan van de Revusical. “Ik wilde heel graag een

rond hadden, zijn we toneelspelers, dansers,

diverse groep mensen om mij heen verzamelen.

muzikanten en andere vrijwilligers gaan zoeken.

Mensen van verschillende leeftijden. Vrijwel iedereen

Ook dat ging voorspoedig. Het is zo mooi om te zien

die ik vroeg heeft direct ja gezegd, dat was zo mooi!”.

wat voor draagvlak we hebben gekregen in het dorp,

Ria verzamelde een (organiserend) team om zich

en daarbuiten.”, vertelt Ria.

heen, bestaande uit: Myrthe Varenbrink, Johanna Brinks, Martijn Koeslag, Lauran Duringhof, Herman

Niet in een hokje te stoppen

Bolink en Ina Langeler. “Iedereen in dit team heeft zijn

De Revusical is niet in een hokje te stoppen. “Het

of haar eigen specialiteit en rol binnen de organisatie.”,

is geen musical, het is geen revue en het is geen

vult Ina Langeler aan.

toneelstuk. Vandaar de naam Revusical”, vertelt Ria. “Het is een toneelstuk waar zang, muziek en dans in

Het vormgeven van het verhaal

zit, waar iedereen zijn of haar talent maximaal in kan

“Toen begon het voor ons pas echt. Het verhaal

benutten.” Invidia is de naam van het stuk. Het is het

moest vorm krijgen.”, gaat Ria verder. “Maar ook het

latijnse woord voor haat, jaloezie, nijd en afgunst. Het

financiële plaatje was een belangrijk onderdeel”,

is één van de zeven zonden. “In het stuk zit verdriet en

vertelt Ina. “Er komen nogal wat kosten bij kijken, het

boosheid, maar ook vrolijkheid en er is zeker ruimte

opzetten van een stuk als deze. We hebben daarvoor

om te lachen.”

een bijdrage gekregen

v.l.n.r. Anouk Haijtink, Loes Esselink, Petra Lankhorst, Gemma van Schooten, Wietske Eggink en Lianne Rood


8 |

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten


REVUSICAL INVIDIA | 9

Enthousiaste groep mensen Toen de hele groep bij elkaar verzameld was, is er in september een kick-off avond gehouden. “Alle praktische zaken zijn toen besproken en ik heb geprobeerd om mijn verhaal zo goed mogelijk over te brengen. Want iedereen had toegezegd mee te willen werken, zonder dat ze het verhaal kenden. Tijdens de kick-off voelde je zoveel positieve energie van alle mensen, dat was echt geweldig!”, vertelt Ria. Vanaf dat moment is het

geniet zichtbaar. Dat is echt mooi om

oefenen begonnen. Alle disciplines:

te zien”, vertelt Ria. "Je leert elkaar echt

de dansgroep, toneelspelers en de

kennen, je bouwt een band op. Ik vind

muzikanten, oefenen apart van elkaar. In

het heel knap hoe iedereen het doet. Je

januari komen alle disciplines bij elkaar

moet echt een knop om kunnen zetten en

en wordt er één keer per week samen

gewoon op het podium gaan staan!”

geoefend en oefent iedere discipline één keer per week apart. Het stuk wordt

Naast de mensen die op het podium

opgevoerd door zo’n 22 toneelspelers van

staan, staat er ook een grote groep

Revusical Invidia

diverse leeftijden, zes danseressen en

mensen achter het podium. “We hebben

Uitvoeringen:

4, 5 en 6 april

negen muzikanten. Het stuk wordt

een zestallige technische commissie

Locatie:

Kerkzaal van

muzikaal omlijst door een samenwerking

die de decors maakt en het geluid en licht

tussen vier bandleden van Livin’ Room en

verzorgt. Daarnaast is er een kleding-

twee zangeressen van Sing it! en drie

en grimecommissie die ervoor zorgt dat

blazers. “Het is echt heel verwonderend

iedereen er schitterend uit ziet!”, vertelt

hoe getalenteerd iedereen is. En iedereen

Ina.

‘t Kulturhus.

Voorverkoop: Vrijdag 15 februari van 19:00 – 20:30 uur in ’t Kulturhus Let op, want op = op! Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg ze dan op Facebook via @Revusical Ketelpot


10 | V.V. SCHUIF WITKMAAR AMPERS AN

IN HET ZONNETJE:

Ap Hartelman

V.V. Witkampers kent veel goede vrijwilligers in alle “takken van sport”. Er zijn er ook een aantal die vroeger zelf actief hebben gevoetbald en na de voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke wilgen te hebben gehangen actief zijn geworden in het vrijwilligerswerk.

meters op de groene velden afgelegd en vele wedstrijden in

Afscheid bestuursleden Roeland, Jan en Martijn

het eerste elftal gespeeld. Ap stond altijd bekend als een sterke

Op de jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering) op 22 oktober

kopper en heeft op die manier menig doelpunt gescoord. Dat

in de vernieuwde Witkampers kantine was het moment aan-

was in de tijd dat er nog flink met Midalgan werd gesmeerd, dus

gebroken dat de vereniging afscheid moest nemen van maar

dan hebben jullie wel een idee hoe lang dat geleden is. Daarna

liefst drie bestuursleden. Een hele aderlating, zeker ook omdat

heeft Ap nog een aantal jaren gespeeld in het 7e team onder

het om niet de minsten ging: Roeland van den Berg als voorzitter

bezielende leiding van Ronald Logtenberg. Maar ook hiermee

van de jeugdcommissie, Jan Wansink als wedstrijdsecretaris en

was Ap’s carrière nog niet ten einde, want hij werd de drijvende

dan ook nog voorzitter Martijn Hoentjen.

Een voorbeeld daarvan is Ap Hartelman. Ap heeft heel wat

kracht achter de onderhoudscommissie. Heel wat uren heeft hij op onze mooie accommodatie doorgebracht om gebouw-

Op hun eigen karakteristieke wijze hebben alle drie zich de

indelingen te bekijken, tekeningen te maken, apparatuur te

afgelopen jaren 100% voor de Witkampers ingezet. We zullen ze

monitoren en zo nodig te (laten) vervangen. Bekijken of bepaalde

enorm gaan missen, maar prijzen ons ook gelukkig dat er alweer

zaken niet handiger, simpeler en vooral goedkoper konden. Vele

nieuwe bestuursleden klaar staan om het stokje over te nemen.

kostenopgaven, bouwaanvragen en calculaties zijn door zijn

Vanwege hun verdiensten voor de club werd het trio op de

handen gegaan. Kortom met een kwinkslag naar zijn beroeps-

ALV in het zonnetje gezet. Heren, bij deze namens de vereniging

matige werkgever een “Manusje” van alles! Van de grotere

ontzettend bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!

projecten die Ap onder zijn hoede had, willen we graag noemen: de bouw van kleedkamers 9 t/m 11, de plaatsing van en de aanpassing van de keuken met lift. Het laatst-

Nieuwe website: www.witkampers.nl

genoemde project heeft hij samen met Ronny Woestenenk

Een nieuw voetbalseizoen is aangebroken en daarbij hoort dit

opgestart en begeleid, waarbij Ap zich langzaamaan terug-

keer ook een nieuwe website. Onze website was al een tijdje toe

trok om Ronny de ruimte te geven dit verder op te pakken.

aan vernieuwing, voornamelijk om deze beter leesbaar te krijgen

zonnepanelen en andere energiebesparende voorzieningen

op mobiele apparatuur zoals smartphones. We zijn in zee gegaan Op 23 oktober 2017 heeft Ap officieel afscheid genomen van zijn

met GHP-online (Gert-Jan Hekkelman) voor de realisatie, en het

functie in het bestuur als vertegenwoordiger van de onderhouds-

design is van Ovii Ontwerp (Ingri Imenkamp). Beide partijen zijn

commissie. Toch zien we nog regelmatig zijn auto bij het complex

ook betrokken geweest bij de vorige website. Op 11 september

staan om iets of iemand te helpen of te ondersteunen.

is de nieuwe site in gebruik genomen. Na wat kleine onvolkomenheden draait de site nu een kleine maand stabiel. We zijn zeer

Bij Witkampers kunnen we

tevreden over het resultaat. De site oogt fris en draait ook goed

dan ook bijna stellen: “Eens

op mobiele apparatuur.

een vrijwilliger, altijd een vrijwilliger!” En mede daarom vinden wij dat Ap het verdient

HANDIGE INFORMATIE:

om in het zonnetje gezet te

Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld)

worden!

Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl Website: www.witkampers.nl


VV WITK AMPERS | 11

VOETBALVERENIGING

Witkampers VERNIEUWD CLUBGEBOUW:

Feestelijke opening

AGENDA

Zoals bij velen bekend, is tijdens de zomerstop

2 DEC • 11:30 UUR

het clubgebouw ingrijpend aangepakt. Zo is er

Witkampers DA1 VDZ VR1

een lift geplaatst om mindervaliden verbeterde toegang te bieden; tevens vergemakkelijkt deze

9 DEC • 14:00 UUR

lift het werk van het kantinepersoneel. Daar-

Witkampers 1 Heeten 1

naast is de keuken logischer ingedeeld en de apparatuur vernieuwd.

22 DEC • 20:00 UUR

Feestavond Witkamp Al met al is er een enorme berg werk verzet,

opening gesymboliseerd door het overhandigen

voor een groot deel verricht door een groep

van een klok met passende tekst.

6 JAN • 13:00 UUR

Nieuwjaarsreceptie

enthousiaste vrijwilligers. Vergeet daarbij ook het schoonmaakwerk niet, na de verbouwing

Jannie Kroon, al jaren een van de belangrijkste

kostte dit ook menige zweetdruppel. Terecht

gezichten van de kantine, verrichtte de opening

dat al deze vrijwilligers voorafgaand aan de

door middel van het doorknippen van het lint.

opening tijdens de ALV (algemene leden-

Dit werd luister bijgezet door het gezamenlijk

vergadering) op 22 oktober in het zonnetje

“openploppen” van een Grolsch-beugelfles

werden gezet en een attentie kregen aangeboden.

door de aanwezige liefhebbers, aangeboden

3 FEB • 14:00 UUR

door onze leverancier.

Witkampers 1 Turkse Kracht 1

De Vrienden van de Witkampers hebben een belangrijke financiële bijdrage aan dit project

Uiteraard is eenieder welkom het resultaat

geleverd en wel in de vorm van het aanbieden

van de verbouwing met eigen ogen te komen

van de keukenapparatuur. Dit werd tijdens de

bewonderen!

20 JAN • 14:00 UUR

Witkampers 1 Albatross 1

10 FEB • 14:00 UUR

Witkampers 1 Helios 1 17 FEB • 11:30 UUR

Witkampers DA1 Buitenveldert DA3


12 | POPKOOR L A POKO

Plezier staat bij Popkoor La Poko voorop Al 11 jaar zingt La Poko de mooiste popnummers, van Ed Sheeran tot de Beatles. Inmiddels zijn er zo’n 46 leden en wordt er drie- of vierstemmig gezongen. Het vrouwenkoor oefent elke week op maandagavond in de bovenzaal bij Stegeman. Alle leeftijden

conservatorium geschoold en hetzelfde geldt

We spraken Mia Aalderink en Dirri Huurnink,

voor onze pianist Jan-Jaap Nuiver.”, vertelt

beiden enthousiaste koorzangeressen en

Dirri. “We hebben allemaal voornamelijk veel

tevens bestuursleden van La Poko. Dirri als

plezier in het zingen, maar we werken wel

voorzitter en Mia als secretaris. “We zijn een

professioneel. Dit komt onder andere door de

enthousiast, fris en sprankelend koor met leden

begeleiding van Ineke en Jan-Jaap.” Ze zijn

van alle leeftijden.”, vertelt Mia. “We zingen

goed op elkaar ingespeeld en dit zorgt voor een

voornamelijk popmuziek en dat kan variëren

prettige begeleiding voor de dames van het

van John Legend tot Proud Mary.”, vult Dirri

koor. “Het is echt ongelofelijk hoe muzikaal die

aan.

twee zijn!”, vult Mia aan. “Na de oefenavond kom ik altijd heel ontspannen en met een goed

Zingen voor plezier en ontspanning

gevoel thuis.”, vertelt Dirri. “Zingen kan echt

Elke maandagavond oefenen de dames van

therapeutisch werken, helemaal als je even wat

20:00 tot 22:00. “Onze dirigent Ineke Agaart is

minder in je vel zit.” Samenwerken “Iedereen die graag zingt is bij ons van harte welkom.”, vertelt Mia. “Het is niet zo dat je moet voorzingen of een stemtest moet doen. Wel is het handig als je noten kan lezen.” Dirri vult aan: “Zingen in een koor betekent dat je goed moet luisteren naar de ander en zeker ook moet samenwerken met de anderen.”

“Zingen kan echt therapeutisch werken, helemaal als je even wat minder in je vel zit.” – Dirri Huurnink


POPKOOR L A POKO | 13

Welke muziek er gezongen wordt, wordt heel democratisch gekozen. “Er is een liedjescommissie die in overleg met de dirigent en pianist een selectie aan nummers verzamelt. Het hele koor mag dan stemmen op de nummers die zij graag willen zingen. Zo wordt er een selectie gemaakt.” Niet alle nummers zijn namelijk geschikt voor een vrouwenkoor om te zingen.

Contactgegevens www.lapoko.nl

Optreden

Facebook @LaPoko

Naast dat de dames wekelijks oefenen, hebben ze zo nu en dan een

E-mail: dhuurnink@gmail.com

optreden. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een jubileumconcert bij

Telefoon: (06) 15 65 71 06

Stegeman. Maar ook worden ze gevraagd voor een korenfestival en zingen ze komende Kerstfair bij Haneveld. Tussen 11:00 en 13:00 brengt

Het bestuur:

La Poko haar repertoire ter ore. “Als je wekelijks oefent, is het leuk dat

Dirri Huurnink, voorzitter

je af en toe ook een optreden hebt. Dan werk je toch ergens naartoe.”,

Mia Aalderink, secretaris

vertelt Dirri.

Ineke Jansen, penningmeester Hendrien van der Poel

Belangstelling

Retty Welmer

Ben je enthousiast geworden door dit verhaal en lijkt het je leuk om bij

Jolande Slot

La Poko te zingen? Je mag altijd vrijblijvend komen kijken op een

Linda Hekkelman

oefenavond. Als je van tevoren een mailtje stuurt of even belt zal een van de bestuursleden je opvangen.


JK montage

14 |

afrasteringen-hekwerken

Wij gaan altijd een stapje verder en werken met en volgens de laatste trends en technieken waaronder: • Olaplex; Nooit meer beschadigd haar! • Socap Original ; extensions van 100% natuurhaar.

06-20572980

Hekwerken

Overkappingen

Toegangshekken

Wij werken met de beste kappersprodukten (ook dierproefvrij).

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

www.jkmontage.nl

VOOR AL UW VOORKOMENDE RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN

Magazine_NR7_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1

Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel. Fax

0573 - 22 12 55 0573 - 43 25 80

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Jacqueline.indd 1 14-11-17 08:29

Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiële administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geïnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1 16-11-17 08:54

MagazineNR7_Adv_Overmeen.indd 1

24-07-17 10:3

Feestdagen beginnen bij de keurslager!

16-11-17 08:5

VAN DE POL, keurslager Deventerweg 33, 7245 AW Laren (Gld.) Tel. 0573 - 40 12 37 www.vandepol.keurslager.nl info@vandepol.keurslager.nl KeurslagervandePol

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_VandePol.indd 1

Autobedrijf Nijhof Holterweg 50-52 7245SC Laren (gld)

0573-401610 info@autobedrijfnijhof.nl www.autobedrijfnijhof.nl

16-11-17 09:0


DE MEIDEN VAN HAARMAN | 15

Daniëlle Karis en Ting-Ting Stemerding winnen MVH Tripalon De MVH Tripalon is een wedstrijd bestaande uit drie onderdelen van de paardensport. De

Sinterklaasmiddag

deelnemers beginnen in de ochtend met een

Ook dit jaar komt Sinterklaas weer op de

dressuurproef, in de middag rijden zij een

manege. Woensdagmiddag 28 november

springparcours met aansluitend het crossparcours.

van 14.00 tot 16.00 uur kun je op de manege ponyrijden, spelletjes doen met de zwarte Pieten en iets moois knutselen voor de Sint. De toegang is gratis.

De Tripalon wordt twee ker per jaar gehouden, in het voor- en najaar. Daniëlle heeft beide wedstrijden goed

Voltige

gereden en won daarmee de wisselberker. Ting-Ting

Sinds oktober 2018 is het ook mogelijk om voltige te

won tijdens de najaarstripalon de dagprijs.

rijden bij de Meiden van Haarman. Voltige is turnen op het paard. Een voltige pakket bestaat uit vijf lessen

14 MVH Ruiters naar Regio Finale

en een afsluitende voorstelling. De lessen zijn niet

Ook dit jaar doen er weer een aantal ruiters van de

wekelijks maar een keer per maand. Door de voltige

manege mee aan deze landelijke springcompetitie.

lessen leren de kinderen nog beter te zitten, het is erg

De regio finale is in Nijkerkerveen bij RSC Kraaij.

leuk en leerzaam.

Vanuit de regio finale mogen er een aantal door naar de halve finale in Bunschoten. De finale vindt

Pipi lessen

plaats op het federatiecentrum in Ermelo.

Binnenkort starten wij voor de kleinsten (3-6 jaar) met de pipi lessen. Tijdens deze pipi lessen kunnen

AGENDA 28 NOVEMBER Sinterklaasmiddag

Daniëlle Karis en Fleur int Hof

de kinderen alvast kennismaken met het poetsen van

Beide meiden mochten meedoen aan de halve finale

pony's en natuurlijk ook spelenderwijs pony-

van de landelijke zitcompetitie in Houten. Daniëlle

rijden.

mocht door naar de finale en behaalde uiteindelijk een prachtige 5e plaats. Een prestatie om trots op te zijn.

1 DECEMBER

Wil je een keer komen kijken of paardrijden ook iets voor jou is? Kom dan eens langs op de manege!

F proef 8 DECEMBER Voltige HANDIGE INFORMATIE: 15 DECEMBER S proef

Locatie: Verwoldsweg 29, Laren Gld. • Contact: 06 18 03 40 99 (Hilde), 06 54 91 78 33 (Riejanne), 06 25 17 61 01 (Lotte) of 06 55 91 51 93 (Albert) • info@demeidenvanhaarman.nl • Website: www.demeidenvanhaarman.nl


16 |

TOERISTENBEL ANG L AREN

Midwinterhoornputtenwandeling Toeristenbelang Laren organiseert op zondag 6 januari voor de 21e keer een wandelroute langs midwinterhoornblazers en de oude waterputten op het landgoed Verwolde bij Laren (Gld.).

Ook u bent deze dag hartelijk welkom op dit

bouwer aanwezig. Hij geeft interessante uitleg over

bijzondere evenement. De route is te lopen met

het traditionele instrument.

of zonder nordic-wandelstokken. U kunt kiezen uit twee afstanden: ± 8 km of een route van ± 13 km.

Rondom Laren beschikken veel boerenerven nog over

Tijdens de uitgezette wandelingen zult u natuurlijk

een 17e eeuwse waterput. Blazers gebruiken een

verschillende midwinterhoornblazers zien en horen

waterput om het geluid te versterken of om er de

spelen. Er is onderweg ook weer gelegenheid om

hoorn op te laten rusten.

verschillende verwarmende hapjes en drankjes (glühwein, warme appelsap) te

Het is fijn dat we al zoveel jaren gebruik mogen maken

gebruiken.

van de prachtige wandelpaden door de Verwoldse bossen en een pauzestop mogen maken bij de familie

In Twente en delen van

Meuleman aan de Juffersdijk. We hopen dat de

Gelderland blaast men de

weersomstandigheden gunstig zullen zijn en weer

mid-winterhoorn tussen de

velen de wandelschoenen aan zullen trekken.

eerste zondag van de Advent en Driekoningen (6 januari). Het geluid, “d’olde roop”,

Misschien ervaren we deze keer weer eens een

draagt ver over het winterse landschap. De mid-

vervolgtocht van 2010, toen we met zon door verse

winterhoorn is een oud houten blaasinstrument dat

sneeuw konden wandelen? De wandelroutes starten

nu nog wordt gebruikt in Twente, delen van Gelder-

bij manege St. Steffenrijders aan de Verwoldseweg

land en, vlak over de grens, in Duitsland. Het is op

26. Daar is tevens gratis parkeergelegenheid. U mag

ambachtelijke manier gebouwd van berken-

uw hond meenemen maar deze moet de hele

of wilgenhout, met een mondstuk van vlierhout.

wandeling aan de lijn.

Op boerderij Blankenberg aan de Juffersdijk, waar u onderweg kunt pauzeren met erwtensoep, een broodje worst en koffie, is een midwinterhoorn-

MIDWINTERHOORNPUTTENWANDELING 2019 Datum:

Zondag 6 januari

Start:

Tussen 10:30 en 13:00 uur

HANDIGE INFORMATIE:

Kosten:

Opgericht: 1998 • Website: www.toeristenbelanglaren.nl

€ 3,00 per persoon kinderen t/m 12 jaar gratis

Website:

toeristenbelanglaren.nl


OJWL | 17

OPEN JONGERENWERK LOCHEM:

Oudijzeractie Elk jaar organiseert OJWL de Oudijzeractie. Zoals de naam al doet vermoeden, halen we dan oud ijzer op waarvan 750 euro naar een lokaal goed doel gaat. Met het andere deel zorgen we ervoor e Ch

dat OJWL leuke activiteiten kan blijven organiseren.

qu

ev oo r

Sti c

htin g Sp

ro eelplezier voor de c

n aa ssb

We vinden het erg belangrijk om een steentje bij te

Fietscrossbaan Laren

dragen aan de gemeenschap en hopen zo

Stichting speelplezier heeft zich ingezet om een

wat initiatieven te ondersteunen. Hier een kleine

fietscrossbaan te realiseren in Laren. Mede door

terugblik op de goede doelen die voorgaande jaren

de sponsoring van OJWL is dit tot stand gekomen.

voorbij zijn gekomen: Om de OJWL Oudijzeractie te laten slagen zijn er AED Groot Dochteren

vrijwilligers nodig. Elk jaar staan er weer een

Gerda Zomer uit Groot Dochteren geeft aan dat

stel klaar om de kou te trotseren en dit tot een

er geen AED's aanwezig zijn in Groot Dochteren.

geslaagde actie te laten leiden. Wij als OJWL zijn

Er zijn er minstens twee nodig en het liefst vier om

ontzettend blij met deze vrijwilligers en bedanken

het gebied te voorzien. Zij zet zich hiervoor in en

ze via deze weg nogmaals voor hun inzet.

OJWL sponsort na de Oudijzeractie mee voor een nieuwe AED.

De oudijzer actie zal komend jaar op zaterdag 12 januari plaatsvinden in het buitengebied

Voedselbank Lochem

van Laren en op zaterdag 19 januari in het

Steeds meer mensen maken gebruik van de

buitengebied van Lochem.

voedselbank van de Protestantse gemeente Lochem. Ze kunnen het geld goed gebruiken

Heeft u oud ijzer wat wij mogen komen ophalen op

om de pakketten aan te vullen met producten als

ĂŠĂŠn van deze dagen? Neem dan contact op met:

kaas en fruit.

Ton Lammertink (Laren) Tel. 06 28 09 92 91 of Sander Wissink (Lochem) Tel. 06 41 84 59 65

AGENDA 12 JANUARI Oudijzeractie buitengebied Laren 19 JANUARI Oudijzeractie buitengebied Lochem

Heeft u nog tips over welk goed doel we zouden kunnen steunen? Stuur gerust een e-mail naar info@ojwl.nl.


18 | 18 | BASISSCHOLEN

Bedankt juf Hilde! Op donderdagochtend 17 oktober hebben wij als school afscheid genomen van onze Intern begeleidster Hilde Pelle. Hilde neemt na ruim 42 jaar afscheid van het onderwijs.

Ze is werkaam geweest op verschillende scholen binnen de

Wij hebben Hilde en haar man warm verwelkomd toen zij

gemeente Lochem. Ze is begonnen in 1976 als kleuterjuf

kwamen aanrijden in een Cadillac Fleedwood uit de jaren

op "het Enkje", kleuterafdeling van destijds "de Zuiderenk-

70. Binnen was de school mooi versierd en de hal gereed

school" in Lochem. Vervolgens als kleuterjuf en juf voor de

gemaakt voor een mini revue. De groepen hebben allemaal

onderbouw op “de Vennegötte”. In 2001 is Hilde als Intern

ontzettend hun best gedaan op een toneelstuk, dansje,

begeleidster komen werken bij ons op “de Branink”.

quiz, kunstwerk, of lied. Hilde houdt ontzettend van kunst, muziek en theater en was bij ons op school ook een creatieve duizendpoot. Iedere woensdag begeleidde ze op haar gitaar het “Brulkoor” van de bovenbouw. We hebben samen met de leerlingen deze ochtend afgesloten met een bijpassend lied op de melodie van de “Cupsong”, een van haar favoriete nummers. Namens de leerlingen en het team van de Branink:

Bedankt juf Hilde! Kunstwerk van de kleuters

Openbare Daltonbasisschool de Branink Verwoldseweg 14 7245 AH Laren (Gld) Tel. 0573 - 40 18 76 branink.poolsterscholen.nl


| 19 BASISSCHOLEN | 19

Kinderboekenweek op de PWA Het thema van de Kinderboekenweek 2018 was vriendschap: ‘kom erbij’! Wat een mooi onderwerp om veel samen te doen en te ondernemen. De Kinderboekenweek werd op woensdag 3 oktober geopend door onze eigen groep 5/6 met het verhaal ‘Kikker en de vreemdeling’. De leerlingen uit groep 5/6 hebben dit verhaal voorgelezen en uitgebeeld. Na deze mooie opening zijn we in de groepen aan de slag gegaan met vriendschaps-

In de onderbouw hadden we een tekenwedstrijd en in de

bandjes. Iedere leerling maakte een armbandje voor zichzelf

bovenbouw een schrijfwedstrijd, beide natuurlijk met het

en een armbandje voor een ander.

onderwerp ‘vriendschap’. De winnaars werden tijdens een feestelijke prijsuitreiking bekend gemaakt en kregen een

Elke dag waren er oma’s en moeders die ons kwamen voor-

gouden pen of een gouden potlood cadeau.

lezen, wat was dat leuk en gezellig. De kinderen kwamen in aanraking met boekjes die ze zelf nog niet kenden, hun

Als afsluiting van de Kinderboekenweek hebben we een

enthousiasme over boeken en voorlezen werd hierdoor weer

vriendschapspad gemaakt. Iedere leerling heeft een kei in

extra geprikkeld. Voorlezen is niet alleen erg leuk en gezellig,

prachtige kleuren geschilderd. Een week later konden deze

maar ook belangrijk voor de taalontwikkeling van ieder kind.

keien in het cement gedrukt worden. Dit was een schoolbreed project, de keien van groep 1 t/m groep 8 liggen dan ook door elkaar heen. We nodigen u uit om dit mooie paadje op ons schoolplein eens in het echt te komen bewonderen!

Prins Willem Alexanderschool Verwoldseweg 18 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 www.schoolpwa.nl


Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

20 |

Showroom geopend! C

M

Y

CM

MY

Aan de Holterweg 56 in Laren vindt u diverse showmodellen van de kozijnen, daarnaast kunt u een kijkje nemen in onze aangrenzende inspiratietuin.

Levering en plaatsing van kunststof, hout en aluminium kozijnen.

CY

CMY

K

VHL Kozijnen is een onderdeel van:

I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

Voor meer informatie: www.vhl-kozijnen.nl

Kozijnen_LarenMagazineNR11_Adv.indd 1

06-11-18 13:03

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

Nieuwe wintercollectie online - WWW.ZOYANAILS.EU Cadeau tip

Geef eens een gezonder cosmeticacadeau voor de feestdagen

Bekend als TheBIG10Free (10 meest chemische stoffen worden NIET gebruikt in deze nagellak en alle producten zijn vegan, dierproefvrij en verantwoord te dragen door zwangere vrouwen!)

Zoyanails.eu is een onderdeel van:

Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld

Aalsvoort 105a, Lochem zoyanailseu


EHBO L AREN | 21

Nieuwe cursus EHBO Laren De EHBO vereniging Laren is van plan om komend voorjaar (bij voldoende opgave) een cursus te starten voor beginners. Weet u wat u moet doen bij een verslikking? Of wat u juist niet moet doen bij een verwonding? Heel veel mensen weten dit niet en daarom wil de E.H.B.O. vereniging Laren

om een cursus EHBO te gaan volgen. Als lid word je

deze cursus opstarten. Tijdens deze cursus komen

niet verplicht om te posten bij een activiteit, maar

alle facetten van de E.H.B.O. aanbod. Van kleine

het is wel een mooie mogelijkheid om het geleerde

huis-, tuin- en keukenongelukjes tot de wat

in praktijk te brengen en bij te houden.

zwaardere verwondingen. Een groot deel van de cursus zal ook worden besteed aan de reanimatie

De leden van de E.H.B.O. staan geregeld bij (sport-)

en de bediening van de AED, zodat u voorbereid

evenementen en het zou jammer zijn als er niet

bent als er wat ernstigs aan de hand is.

genoeg gediplomeerde mensen aanwezig zouden zijn.

De lessen worden gegeven in het Kulturhus ’t Kruispunt in

Er wordt daarom ook een beroep gedaan op de

Laren en staan onder leiding

leden van de (sport-)verenigingen om zich aan te

van een gediplomeerd docent.

melden voor deze cursus.

De complete cursus wordt gegeven op 2 of 3 zaterdagen

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus, doet u

(26 januari, 2 en 9 februari

dat dan zo snel mogelijk. Voor meer informatie en

2019), dit is afhankelijk van het

opgave, kunt u zich melden bij de voorzitter van

aantal cursisten. De cursus

onze vereniging: Dinand Wichers

wordt afgesloten met een

dinandwichers@kpnmail.nl

examen. Het zou mooi zijn als er mensen zijn die zich geroepen voelen

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1955 • Aantal leden: 50 • Contact: dinandwichers@kpnmail.nl Tel. 0573-402509 of Tel. 06-20745017 (Dinand Wichers)


22 | 22 | ADVERTORIAL

Marieke Kok opent makelaarskantoor in Laren Op 1 mei heeft Marieke Kok haar eigen makelaarskantoor geopend, genaamd Marieke Kok Makelaardij, bij haar woning aan de Veltkampsweg 2 in Laren. Samen met binnendienstmedewerker Erna Gotink bedient ze een breed werkgebied in Laren en omgeving. Ruim 22 jaar ervaring

verschillende soorten mensen te maken, wat het werk

Marieke heeft ruim 22 jaar ervaring als makelaar-

voor mij ook zeer afwisselend en interessant maakt.”,

taxateur. “Ik ben in 1996 bij een gerenommeerd

vertelt Marieke.

makelaarskantoor in Lochem begonnen en daar ben ik beëdigd als makelaar-taxateur o.g. Daarna ben ik

Mensen achter de stenen

eigenaar geworden van een makelaardij in Zutphen

Persoonlijke aandacht staat bij zowel verkoop als

en sinds mei dit jaar werk ik dus vanuit mijn kantoor

aankoop centraal. “Ik vind het contact met de klant

in Laren onder mijn eigen naam. ”, vertelt Marieke.

het belangrijkste. Zowel de verkoop als aankoop van

Als aankoopmakelaar, verkoopmakelaar en taxateur

een woning brengt emoties met zich mee. Mensen

bedient Marieke een gebied rondom Zutphen,

hebben vaak jarenlang in een huis gewoond en

Lochem en Laren, tot en met Berkelland. “Ik werk met

hebben daar veel meegemaakt. Natuurlijk wil je het

alle soorten woningen. Zo heb ik zowel in Laren als

huis graag snel en goed verkopen, maar ik vind het

Zutphen ook recent een nieuwbouwproject gehad,

belangrijk om de mensen achter de stenen ook tijd en

maar ook appartementen en woonboerderijen heb ik

aandacht te geven.”, vertelt Marieke. De combinatie

in mijn portefeuille. Dat maakt dat ik veel afwisseling

van aandacht, enthousiasme, een positieve insteek en

heb in mijn werk en een goede feeling met de gehele

een commerciële denkwijze maken van Marieke een

markt blijf houden. Bovendien krijg ik zo met

betrouwbare en plezierige partner voor de verkoop of aankoop van een huis.

"Ik vind het belangrijk om de mensen achter de stenen ook tijd en aandacht te geven."


| 23 ADVERTORIAL | 23

Oog voor details Bij de verkoop van een huis zijn de positieve punten en

“Bij de verkoop of aankoop van een huis komt veel geld

sfeervolle details belangrijk. “Ik maak de beschrijving zelf

kijken. Ik vind dat je hier niet te licht over moet denken.

en laat hierin altijd de unieke details in het verhaal over de

Met tijd en aandacht voor de (ver)koper en optimale

woning naar voren komen. Je kunt bijvoorbeeld iets een

presentatie van het huis, waar tegenwoordig ook de

bijgebouw noemen, maar als deze ook geschikt is voor

sociale media niet uit het oog wordt verloren.”, sluit

een dierenverblijf kan dit voor een potentiële koper veel

Marieke af.

interessanter zijn. Door dit soort benamingen krijgen mensen een gevoel bij een huis.”, vertelt Marieke. “Ook

Contact opnemen

doe ik altijd beroep op dezelfde fotograaf. Hij weet iedere

Ben je op zoek naar een woning? Of wil je een geheel

woning op een optimale maar realistische wijze vast te

vrijblijvende waarde indicatie voor de verkoop van je

leggen. Doordat hij niet met een groothoeklens werkt,

woning? Kijk dan op de website of neem telefonisch

krijgen mensen een heel reëel beeld van de woning. Wel

contact op. Op de website kun je je onder andere gratis

zo eerlijk.” Bovendien maakt hij ook gelijk een echte film

inschrijven als zoeker, zo ontvang je bericht als er nieuwe

(dus geen ingezoomde foto’s), 360 graden foto’s en een

woningen in de verkoop gaan in deze omgeving. Het

meetrapport met plattegrond. Zo heb je alles in een keer

aanbod van Marieke is ook te vinden via haar Facebook-

compleet.

pagina of op Funda.

Contactgegevens Marieke Kok Registermakelaar taxateur o.g. T: 0573 400 410 of M: 06 14 30 51 55 E: info@mariekekokmakelaardij.nl W: www.mariekekokmakelaardij.nl Facebook: @mariekekokmakelaardij


24 |

Naamloos-1 1

17-11-16 11:53

Slimme digitale boekhoudapplicatie in combinatie met proactief bedrijfsadvies

Gratis inspiratieavond over de slimme digitale

Lees meer over GoSmart op pagina 32

boekhoudapplicatie van GoSmart. Naast een introductie kan je de applicatie bekijken en vragen stellen aan onze medewerkers. Wil je, je alsjeblieft van te voren wel even inschrijven? Dit kan heel

Gratis inspiratieavond dinsdag 11 december

gemakkelijk via www.gosmart.nl/inschrijven. Datum:

Dinsdag 11 december

Aanvang:

19.30 uur, start programma 20.00 uur

Locatie:

Witkamp Laren, Dorpsstraat 8

GoSmart werkt

Dorpsstraat 5

T. 0573 - 43 22 30

samen met:

7245 AK Laren (Gld)

E. info@gosmart.nl


L AREN & ORANJE | 25

BLIJSPEL

"Uutvinden is mien hobby" Een gezellig blijspel bijwonen in Laren? Iedereen is van harte welkom! Op zaterdag 26 januari gaan de enthousiaste toneelspelers van OCH bij Witkamp weer een mooi blijspel op de planken brengen. Het blijspel De titel is: "Uutvinden is mien hobby!". Het stuk is geschreven door Bernd Gombold en gaat over Willem Mulder. Hij heeft een kleine werkplaats waar hij auto's repareert. Maar het loopt voor geen meter, hij zit dik in de rode cijfers. Aan de hulp van z'n Poolse zwartwerker heeft hij ook niks. En dan hebben de Mulders ook nog een kostganger, zeg maar gerust: een rare kostganger. Hij vindt van alles en nog wat uit, waar niemand iets aan heeft. Toch raakt de directeur van de bank onder de indruk van een uitvinding en is het hek van de dam. Het geld stroomt binnen, bijna te mooi om waar te zijn... Middag- en avondvoorstelling Om u allen vast een beetje op te warmen voor het toneelspel zal er tijdens het wachten muzikale opluistering zijn. Middag: welkom vanaf 13.30 uur voor koffie en muziek, het blijspel begint om 14.30 uur Avond: welkom vanaf 19.00 uur voor koffie en muziek, het blijspel begint om 20.00 uur.

Datum: zaterdag 26 januari Tijdstip: 13:30 uur en 19:00 uur Start kaartverkoop: De kaartverkoop hiervoor zal zijn op zaterdag 12 januari bij Witkamp in de serre van 10.30 uur tot 11.30 uur. Kosten (incl. koffie/thee): Leden: â‚Ź 7,00 Niet-leden: â‚Ź 9,00 Zijn er nog kaarten over? Dan kunt u deze na 12 januari telefonisch bestellen bij: Joke Brummelman Tel. nr.: 06 23 64 69 25.


26 |

JUBILEUM 'T KRUISPUNT

Kulturhus ’t Kruispunt brengt jubileumboek uit Op 9 november werd de eerste versie van het Jubileumboek van Kulturhus ’t Kruispunt overhandigd aan drie van de oorspronkelijke oprichters van het gemeentecentrum. Het boek is inmiddels te koop bij ’t Kulturhus en bij het postagentschap in Plus Beuzel. Wij spraken de jubileumcommissie over het ontstaan van het jubileumboek. Jubileumjaar

“We hebben dit jubileumjaar, 50 jaar gemeente-

Bertus Koeslag, Diederick Aaftink en Jeanet

centrum ‘t Kruispunt en 10 jaar Kulturhus

van de Mortel hebben de ontwikkeling van het

‘t Kruispunt, natuurlijk al op verschillende

boek op zich genomen. “In de beginfase hebben

manieren gevierd. We zijn begonnen met een

we een bezoek gebracht aan drie van de

optreden van Ernest Beuving, we hadden de

oorspronkelijke oprichters van het gemeente-

Laornse Dorpskwis, een koffieconcert en een

centrum; Gerrit Haijtink, Jan Nijmeijer en

feestelijke Kwisuitslag.” Het jubileumboek is

Hendrik Stoevenbelt.”, vertelt Bertus. Dit zijn

de kroon op het jubileumjaar.

de enige oprichters die nog in leven zijn. “We wilden het boek graag maken als naslagwerk

Oorspronkelijke oprichters

voor volgende generaties. Er zullen voor

Na eerst gesproken te hebben met de drie

Larenaren veel herkenbare dingen in staan.

oorspronkelijke oprichters, zijn Diederick en

Uiteindelijk maak je het boek ook voor Laren.”,

Bertus aan de slag gegaan. “Diederick heeft

vertelt Erica Schoneveld, voorzitter van de

heel veel verhalen die we gehoord hebben

jubileumcommissie van ’t Kulturhus.

uitgeschreven. Het is heel mooi dat hij erbij betrokken is. Zijn opa, Hendrik-Jan Teenstra, heeft namelijk de naam verzonnen van ‘t Kruispunt!”, vertelt Bertus. Naast verhalen bevat het boek ook veel beelden. “Wim Beumer had veel


JUBILEUM 'T KRUISPUNT | 27

V.l.n.r.: Diederick Aaftink, Jeanet van de Mortel en Bertus Koeslag

foto’s, krantenknipsels en ander naslagwerk bewaard over

tijdens het maken van de plannen, werd de multifunctionele

‘t Kruispunt. Zijn vrouw Wil heeft dat allemaal ter beschikking

rol van het gebouw steeds groter. De bibliotheek nam plaats

gesteld. Daardoor hebben we ook veel beeldmateriaal in het

in ‘t Kruispunt. Daarnaast maakte de kerk, de accordeon-

boek op kunnen nemen.”, vertelt Bertus.

vereniging en zangkoor de Lofstem er gebruik van. “Toen deze plannen bekend waren, werd er ook besloten dat er een

Vrijwilligers & geld

beheerder op het gebouw moest komen.”, vertelt Bertus.

Toen al het grove materiaal verzameld was, heeft Jeanet alles samengevoegd en er een lopend verhaal van gemaakt.

Multifunctioneel gebouw

Jeanet vertelt: “Het was heel interessant om te zien, dat in

Na de grote verbouwing in 2008 werden ’t Kulturhus en de

elke periode vrijwilligers en geld een grote rol spelen.

kerkzaal nog multifunctioneler ingezet. “Inmiddels biedt het

Vrijwilligers omdat ze onmisbaar zijn, er is heel veel

gebouw veel meer mogelijkheden. Het wordt gebruikt als

gerealiseerd door vrijwilligers. En geld. Omdat er eigenlijk

vergadercentrum, voor modeshows, voor de sinterklaas-

altijd te weinig financiële middelen waren, moesten er allerlei

viering, voor beurzen en tijdens het feest van de Dorpskwis

manieren gevonden worden om iets te kunnen realiseren.”

heeft er zelfs een DJ in de kerkzaal gespeeld.”, vertelt Erica. “Het Kulturhus is er voor en door Laren. Het verbindt jong en

Een verhaal over Laren

oud.”

Het boek neemt je mee van de oprichting in 1968 naar het huidige Kulturhus. Naast verhalen staan er ook foto’s,

Een leuk cadeau voor de feestdagen!

brieven, oude stukken, een bouwtekening en krantenknipsels

Het jubileumboek over Kulturhus ’t Kruispunt is te koop bij

in het boek. ‘t Kruispunt werd in 1968 opgericht, in de eerste

het Kulturhus en het postagentschap Beuzel. Het boek kost

plaats om als uitvaartcentrum te functioneren. Maar al

€12,50 per stuk.

Een leuk cadeau voor de feestdagen, voor maar € 12,50!


28 | HET GEZIN ACHTER

“Het gezin achter... Theo Beuzel & Betsie ten Have In 1973 startten Theo Beuzels ouders aan de Deventerweg 24 een melkwinkel. “Melk Moet” was de slogan en deze bleek nog jaren te blijven hangen in Laren. Inmiddels is ‘Beuzel’ een begrip in Laren en is de supermarkt uitgegroeid tot een zeer diverse winkel in het centrum van Laren. “In 1980 kwam ik van school, ik had toen de

Dochteren speelde kwam hij vrijwel elke thuis-

opleiding werktuigbouw afgerond, maar kon

wedstrijd kijken.”, vertelt Wilmer. Marten vult aan:

geen werk vinden. Zo kwam ik terecht in de winkel

“Hij was ook altijd tussen de middag thuis toen wij

van mijn ouders. Samen met Betsie heb ik toen

naar school gingen. We zagen hem best vaak”.

de winkel overgenomen”, vertelt Theo. Betsie vult

Bastian vertelt: “Op zondag gingen we altijd leuke

aan: “Theo en ik zijn vanaf ons 15e al samen. We

dingen doen. Voetballen, motorrijden, lego of

wilden de winkel wel overnemen, maar dan wilden

treinen bouwen.”

we wel graag uitbreiden.”. En dat uitbreiden is in de afgelopen 38 jaar zeker gelukt. Met de laatste

Beuzelshoek

grote verbouwing in 2014 is Plus Beuzel inmiddels

Tien jaar geleden kwam een boerderij aan de

"Hij stond namelijk wel elke zaterdag langs de lijn"

een grote, moderne super-

Beuzelshoek te koop. “Mijn vader heeft ooit

markt met een postagent-

gezegd, als dit huis te koop komt, moet je het

schap, drogisterij, slijterij

kopen.”, vertelt Theo. “Onze roots liggen namelijk

en Marskramer. Maar welk

op deze plek. Hier heeft op één uitzondering na

gezin staat er achter Theo

altijd een Beuzel gewoond.” En zo is de familie

en Betsie en wat houdt hun

Beuzel tien jaar geleden neergestreken aan de

bezig?

Beuzelshoek.

Langs de lijn Bastian en Marten hebben samen de ambitie om de winkel over te nemen. “Hoe dat precies ingevuld gaat worden, is nog onbekend.”, vertelt Theo. “Het samenwerken in de winkel gaat prima. Als er wat is, kunnen we altijd elkaar bellen en op elkaar rekenen.”, vertelt Marten. De jongens weten niet beter dan dat hun ouders de supermarkt hebben. “Mijn vader was wel veel aan het werk, maar ik heb het niet ervaren als ‘mijn vader was er nooit’. Hij stond namelijk wel elke zaterdag langs de lijn als wij moesten voetballen. Zelfs toen ik in Klein


HET GEZIN ACHTER | 29

Marten

Bastian

28 jaar oud, werkt in de

26 jaar oud, zit momenteel in

winkel op de financiële

het 2e jaar van de duale asso-

administratie en als allround

ciate degree hbo-studie

medewerker en vulploeg-

Management & ondernemen.

leider. Hij is lid van de vrijwillige

Daarnaast werkt hij fulltime in

33 jaar oud, woont sinds een

brandweer en is begonnen

de winkel als allrounder.

jaar weer in Laren na een

met de opleiding voor

“Ik kan ingezet worden op alle

aantal jaren in Lochem te

bevelvoerder. Door diverse

afdelingen.” Na afronding van

hebben gewoond. Samen

knieblessures moest hij helaas

deze opleiding wil hij

met vriendin Ayla en dochter

stoppen met voetbal. Samen

de opleiding Junior onder-

Sarah (7,5 maand) wonen ze

met Elles woont hij op het

nemerschap gaan doen. Beide

in een nieuwbouwhuis aan

Meester Kolkplein in Laren.

opleidingen worden door het

Wilmer

het Meester Kolkplein. Wilmer

Plus hoofdkantoor

werkt als Controller bij IMS

Elles Ludden

Almelo. In zijn vrije tijd is hij 2e

25 jaar oud en werkt in het

penningmeester en bestuurs-

ziekenhuis in Deventer als

lid bij de Witkampers en doet

afdelingsassistent op de

hij aan zaalvoetbal en tennis.

kinderafdeling en in het bezoekersrestaurant van het

Ayla Bellekom

ziekenhuis. In haar

27 jaar oud, werkt bij ZoZijn in

vrije tijd voetbalt ze bij

Zutphen in het orthopedago-

ABS Bathmen.

gisch behandelcentrum als coördinerend pedagogisch ondersteuner. In haar vrije tijd sport ze bij Jessica en ze houdt ervan om met vrienden leuke dingen te doen.

gefaciliteerd.

Christian 21 jaar oud, zit momenteel in het 3e jaar van de hboopleiding Sport, gezondheid & management aan de HAN in Nijmegen. Hij woont daar op kamers, maar komt twee keer per week en in het weekend naar huis om te trainen en te voetballen in het 1e team van de Witkampers. Daarnaast werkt hij bij Paysystems op diverse festivals door heel Nederland en is hij jeugdleider bij de JO19 van de Witkampers.

Fleur Kleine Schaars 18 jaar oud, studeert Communicatie & multimediadesign aan de HAN in Arnhem. Fleur volleybalt in de eerste divisie in Wierden. Hiervoor traint ze twee keer per week en speelt ze één wedstrijd per week.


30 |

molenveld 14 • 7245 ca laren (gld) • tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl • www.hekkelmanschilders.nl

sporten in een Gemoedelijke achterhoekse sfeer

man_LarenMagazineNR11_Adv.indd 1

08-11-18 06:53

Sjàhto zoekt 20 personen die echt resultaat willen halen! + + + + +

WANDELSCHOENEN

Persoonlijke en goede begeleiding resultaatgericht trainen (individueel of in een groep) dOELEN HALEN RESULTAATmetingEN voedingsadvies

iets voor jou? Schrijf je dan nu in! meer informatie: Www.sjahto.nl

Tegen inlevering van deze advertentie:

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66

10% KORTING OP WANDELSCHOENEN Geldig tot en met 31-12-2018


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN | 31

Jouw nieuws is ons nieuws! Larengelderland.nl is er natuurlijk voor iedereen in

Wat jouw nieuws ook is… Neem contact met ons op

Laren! Daarom is jouw nieuws ook ons nieuws! Ben je

zodat wij van jouw nieuws Larens nieuws

een ondernemer die iets wil melden…

kunnen maken.

Ben je lid van een (sport)vereniging die iets gaat organiseren… Of ben je ‘zomaar’ een inwoner

Wij zijn op verschillende manieren bereikbaar: via mail redactie@larengelderland.nl, via Whatsapp op 06-29 26 21 41 of stuur ons een bericht via Facebook.

van Laren en wil je graag iets met heel Laren delen? Mail: redactie@larengelderland.nl What's App: 06 - 29 26 21 41 Facebook: facebook.com/LarenLeeft

Collectecoördinator gezocht! Jaarlijks in de eerste week van september verzorgt de afdeling Laren van KWF Kankerbestrijding de collecte in Laren en Exel (dorp en buitengebied). De organisatie van de collecte bestaat uit het zoeken en informeren van collectanten, het verdelen van de collectebussen en het inzamelen en tellen van de collectegelden. De organisatie bestaat uit drie personen: Dinie Eggink,

Het is niet veel werk (5 tot 10 uur per jaar), maar met name

Linda Koeslag en Janna Nijenhuis. Na ruim 40 jaar heeft

voor het benaderen van nieuwe collectanten en het

Janna besloten om ermee te stoppen. Hartelijk bedankt

verdelen van de bussen over Laren en Exel is het praktisch

Janna voor jouw inzet en gezelligheid! Wij (Dinie en Linda)

om met zijn drieën te zijn.

zijn daarom op zoek naar iemand die ons wil helpen met de organisatie.

Wil jij je een paar uur per jaar inzetten voor een goed doel? Mail dan aan lindameijer@hotmail.com of bel Linda: 06 14 64 06 02.


32 | ADVERTORIAL

FINANCECONSULT LANCEERT

Op 11 december wordt de aftrap gegeven voor een nieuw initiatief van Financeconsult: GoSmart. Het dienstenpakket van GoSmart bestaat uit een slimme digitale boekhoudapplicatie in combinatie met proactief bedrijfsadvies. Waarom GoSmart?

vervolgens voeren wij dagelijkse controles uit en doen

Ellen Snellenberg werkt sinds januari bij Finance-

wij de btw-aangifte. Door de dagelijkse verwerking

Consult en is de kartrekker van dit project: “Het

wordt er realtime gerapporteerd via het financiële

wordt tijd dat we weer wat stappen maken in de

dashboard, waar onder andere periodieke resultaten,

online verwerking van de administratieve processen.

diverse analyses en openstaande posten te raad-

Steeds weer meegaan met het digitale tijdperk en

plegen zijn. Benaderbaar vanaf smartphone, tablet

ons aanpassen aan de moderne ondernemer.” Ellen

en PC/laptop. Hoe dit kan? Door alles in hetzelfde

studeerde HBO accountancy en is nu met haar

platform met elkaar te verbinden. Zo verwerkt Yuki

post-bachelor accountancy bezig. “Ik heb de ambitie

meer dan alleen verkoop- en inkoopfacturen, er kun-

om ondernemers te ontzorgen en proactief te

nen bijvoorbeeld ook project- en urenadministraties

adviseren. Ik ben samen met Johan Ikink dit bedrijf

in worden bijgehouden.”, vertelt Ellen.

gestart en op zoek gegaan naar een boekhoudprogramma die voldoet aan onze eisen.” Al snel

Als je start met Yuki beschik je over een compleet

kwamen ze bij Yuki terecht. “Yuki heeft alles wat

platform, inclusief digitaal archief, online facturatie,

wij zochten!"

projectadministratie en urenregistratie. Automatisch herinneringen versturen? Een factuur opzoeken? Yuki boekhoudplatform “Yuki is een boekhoudplatform

Een betaling verrichten aan een leverancier? Een vraag stellen aan ons? Of een koppeling met je

waarmee je slim je admini-

webshop of kassasysteem? Geen probleem! De

stratie verwerkt, alle papieren

functionaliteiten waarmee Yuki onderscheidend is

rompslomp kwijt bent en

en tijd weet te besparen voor de ondernemer.

waarmee GoSmart je effectief begeleidt met ondernemen. Via het platform kunnen wij efficiënt communiceren op basis van documenten

Yuki verbindt ondernemer en adviseur Yuki stelt ondernemers in staat de boekhouding uit te besteden, zonder de controle te verliezen, sterker

en afschriftregels. Pip, onze slimme virtuele

nog, de ondernemer krijgt veel meer inzicht en

medewerker, probeert zoveel mogelijk voor

controle! Het enige wat je met online boekhouden

ons te herkennen en te verwerken,

van Yuki nodig hebt is een scanner, een mobiele


ADVERTORIAL | 33

Vijf voordelen

1 2 3

telefoon, e-mail of Dropbox. Hiermee kun je de

4

boekhouding online aanleveren in Yuki. Als ondernemer hoef je met Yuki dus niet zelf je administratie te verwerken of er verstand van te hebben, dit gaat GoSmart voor je doen. Door de efficiënte samenwerking zal je als ondernemer tijd besparen, kan je tijdig (bij)sturen en kunnen wij je proactief adviseren! Op 11 december wordt GoSmart gelanceerd bij Witkamp Laren. Iedereen is welkom om een kijkje te

5

Nooit meer zelf boekhouden, je levert alleen je documenten digitaal aan Geen papierwerk meer door het altijd te benaderen digitale archief Krachtige verbinding tussen ondernemer en adviseur door communicatie op basis van het brondocument Alles binnen 24 uur geboekt, hierdoor heb je realtime inzicht via een persoonlijk dashboard Betalen; incasseren; factureren; herinneren; uren en projecten bijhouden; koppeling met webshops en kassasystemen. Alles op één platform!

Team GoSmart

komen nemen en zelf te ervaren hoe Yuki werkt. Je bent vanaf 19.30 uur welkom en om 20.00

Ellen Snellenberg

uur gaan wij van start! Uiteraard onder het genot van een hapje en drankje.

Wil je meer informatie en/of je inschrijven voor de gratis inspiratieavond? Kijk op www.gosmart.nl. Leontine Derksen

GoSmart werkt samen met: Kitty Siemes-Erné

GoSmart Bezoekadres:

Dorpsstraat 5, Laren (Gld)

Contact:

T. 0573 - 43 22 30

Website:

www.gosmart.nl

Pip, de virtuele medewerker van GoSmart

Thekla ter Welle


34 |

Schildersbedrijf van der Wal Schilderwerk // Advies Wand- en plafondafwerking Spuiten // Glas Holterweg 44 7245 SC Laren gld T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl

Enkel-stuks is onze specialiteit, maar daarnaast hebben wij ook voldoende capaciteit om uw product in serie te produceren. Meedenken om samen met de klant tot een nieuw product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

Heerlijker kan het niet!

PROTOTYPES MACHINEBOUW CNC DRAAIEN CNC FREZEN CONVENTIONEEL DRAAIEN AUTOMATISCH ZAGEN LASSEN KNIPPEN & LASSEN CONSTRUCTIE

Zelfgemaakt Italiaans ijs! Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

Molenveld 34 7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu


T.C. 'T L AERVELD | 35

Tennisvereniging ’t Laerveld blijft vernieuwen Aanleg van de oefenkooi. Energietransitie

Tennislessen jeugd

Jeu de Boules

Vorig jaar heeft er een energietransitie

Veel jeugd krijgt tennisles van onze

De belangstelling voor Jeu de Boules is

plaatsgevonden op ons park, we hebben

tennisleraar Tom Kleinluchtenbeld. Om

boven verwachting, op maandagmiddag

toen zonnepanelen en ledverlichting

de lessen nog aantrekkelijker te maken

en op woensdagmiddag is de belang-

aangelegd. Dit voorjaar is er een nieuwe

wordt de oefenkooi aangepast aan de

stelling erg groot. Vanaf 14.00 uur wordt

Jeu de Boulesbaan in gebruik genomen

behoefte van de jeugd. Dit betekent

er dan vol passie en plezier gespeeld,

en op dit moment zijn we volop bezig met

meer spelplezier en meer vaardigheden.

waarbij gezelligheid voorop staat. Buiten

het aanpassen van de oefenhoek voor

De jeugd speelt op een leuke manier

bovengenoemde tijden wordt er soms

tennis. Er komt een extra speelveldje

competitie en veel senioren staan ook

gespeeld door mensen die het leuk vinden

voor de jeugd en de speelmuur krijgt een

hoog op de ranglijst. Lijkt je het ook leuk

om af en toe een keer te spelen. Het

aantrekkelijker uiterlijk. Ook zal het park

en nuttig om tennisles te krijgen?

lidmaatschap is nog steeds gratis en er is

een meer open karakter krijgen. Zo zijn er

Bel dan met Tom Kleinluchtenbeld

bijna altijd gelegenheid om te spelen.

volop activiteiten voor jong en oud.

tel.: 06 27 59 20 63. Uiteraard kan er ook getennist worden zonder les te nemen.

Informatie over Jeu de Boules kan

Wil je lid of proeflid worden, kijk dan op

men krijgen bij Henk Denneboom

www.laerveld.nl/lidmaatschap voor een

(tel: 0573 431386) en aanmelden kan via

aanmeldformulier.

www.laerveld.nl/lidmaatschap.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 215 Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl Tennisleraar: Tom Kleinluchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


36 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en toernooien van november tot en met februari!

Nov

>> 2 DECEMBER

>> 14 DECEMBER

>> 21 DECEMBER

>> 28 DECEMBER

Accordeonevene-

VV Forza Heren 1 -

Kerstviering

Schuif Maar An:

ment o.l.v. Dinie

KSH Heren 2

m.m.v. De Lofstem

Samen eten

>> 27 NOVEMBER

Zweverink

Locatie: Braninkhal

Locatie: P.W.

Locatie: Kulturhus

Inloop half uurtje

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 21:00 uur

Janssen, afdeling

Aanvang: 17:00 uur

Wakker Laorne

Aanvang: 13:00 uur

St. Jurieën, Deventer

Aanvang: 10:30 uur

Locatie: Kulturhus Aanvang: 19:30 uur

>> 7 DECEMBER

>> 31 DECEMBER

OJWL Jeugd

VV Forza Dames 1 -

>> 22 DECEMBER

Carbid knappen

>> 30 NOVEMBER

Focus Dames 1

>> 15 DECEMBER

Oud papier

Locatie:

OJWL Jeugd

Locatie: Braninkhal

Kerstviering Witte

wordt opgehaald

Veltkampsweg

discobowlen

Aanvang: 21:00 uur

Kerk Lochem

Muziekvereniging

Aanvang:: 13:00 uur

m.m.v. De Lofstem

Apollo

tot +/- 18:30 uur

>> 30 NOVEMBER

>> 8 DECEMBER

Schuif Maar An:

Repair Café

Samen eten

Locatie: Kulturhus

>> 15 DECEMBER

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 09:30 uur

Brookduo: De Kas-

Jan

klokken zwiegt

Aanvang: 17:00 uur

Dec

Aanvang: 14:30 uur

>> 9 DECEMBER

Locatie: Kulturhus

Witkampers 1 -

Aanvang: 20:00 uur

Heeten 1

>> 22 DECEMBER Worstverkoop

Locatie: Leussinkpark

>> 16 DECEMBER

Jeugd Witkampers

Aanvang: 14:00 uur

Kerstrit St.

Locatie: Laren Gld

>> 2 JANUARI

Steffenrijders

Vanaf: 10:00 uur

Nieuwjaars-

>> 1 DECEMBER

springen St.

Locatie:

Najaarsconcert

>> 9 DECEMBER

Verwoldseweg 26a

>> 22 DECEMBER

Steffenrijders

'Dance to the

Kerstfair Haneveld

Aanvang: 10:00 uur

Feestavond

Locatie:

music'

Locatie: Holterweg 56

Witkampers

Verwoldseweg 26a

Muziekvereniging

Aanvang: 11.00 uur

>> 16 DECEMBER

Locatie: Witkamp

Aanvang: 17:00 uur

Apollo

MEER INFORMATIE

Kerstconcert

Aanvang: 20:00 uur

OP PAGINA 53

De Lofstem i.s.m.

>> 2 DECEMBER

Ons Genoegen en

Witkampers DA 1 -

de Larense Accor-

VDZ DA 1

deonvereniging

Locatie: Leussinkpark

Locatie: Dorpskerk

Aanvang: 11:30 uur

Aanvang: 20:00 uur

>> 6 JANUARI Maandag 24 december 15.30 uur

Midwinterhoorn-

>> 24 DECEMBER

puttenwandeling

Kerk Laren Kinderkerstfeest

Locatie: manege

StichtingDorpskerk Jarige Job Locatie:

St. Steffenrijders,

Aanvang: 15:30 uur

Verwoldseweg 26 Aanvang: Tussen 10:30 uur en 13:00 uur


ALGEMENE AGENDA | 37

>> 6 JANUARI

>> 18 JANUARI

>> 26 JANUARI

>> 17 FEBRUARI

Nieuwjaarsreceptie

VV Forza Heren 1 -

Oud papier

Witkampers DA 1 -

Witkampers

Time Out Heren 2

wordt opgehaald

Buitenveldert DA 3

Locatie: Leussinkpark

Locatie: Braninkhal

Muziekvereniging Apollo

Locatie: Leussinkpark

Aanvang: 13:00 uur

Aanvang: 21:00 uur

Aanvang: 11:30 uur

>> 26 JANUARI >> 6 JANUARI

>> 19 JANUARI

Blijspel "Uutvinden is

>> 22 FEBRUARI

Nieuwjaarsreceptie

OJWL Oudijzeractie

mien hobby"

Schuif Maar An:

Aanvang middag: 13:30 uur

Samen eten

Aanvang avond: 19:00 uur

Locatie: Kulturhus

Ondernemersvereniging

>> 20 JANUARI

Locatie: Witkamp Laren

Witkampers 1 -

Aanvang: 15:00 uur

Albatross 1 Locatie: Leussinkpark

>> 11 JANUARI

Aanvang: 14:00 uur

Feb

>> 3 FEBRUARI

VV Forza Dames 1 -

Witkampers 1 -

Volverijs Dames 1

Turkse Kracht 1

Locatie: Braninkhal

Locatie: Leussinkpark

Aanvang: 21:00 uur

>> 24 JANUARI

Aanvang: 17:00 uur

Aanvang: 14:00 uur

>> 23 FEBRUARI

DEADLINE

>> 12 JANUARI

AANLEVEREN

>> 9 FEBRUARI

Oud papier

Repair Café

EDITIE 12

Repair Café

wordt opgehaald

Locatie: Kulturhus

Deadline: 12:00 uur

Locatie: Kulturhus

Muziekvereniging

Aanvang: 09:30 uur

info@larenmagazine.nl

Aanvang: 09:30 uur

Apollo

>> 25 JANUARI

>> 10 FEBRUARI

Schuif Maar An:

Witkampers 1 -

Samen eten

Helios 1

Mrt

Locatie: Kulturhus

Locatie: Leussinkpark

>> 9 MAART

Aanvang: 17:00 uur

Aanvang: 14:00 uur

Repair Café

>> 12 JANUARI Kaartverkoop Blijspel

Locatie: Kulturhus

"Uutvinden is mien

>> 25 JANUARI

hobby"

VV Forza Dames 1 -

Locatie: Witkamp

Isovol Dames 1

>> 15 MAART

Aanvang: 10:30 uur

Locatie: Braninkhal

Tributeband 60's Dylan:

Aanvang: 21:00 uur

Bob Dylan 1962 - 1964

Aanvang: 09:30 uur

>> 12 JANUARI OJWL Oudijzeractie

Locatie: Kulturhus

>> 25 JANUARI

>> 15 FEBRUARI

OJWL Jeugd

Voorverkoop Revusical

Trampolinepark

Indivia Locatie: 't Kulturhus Aanvang: 19:00 uur 20:30 uur

Aanvang: 20:00 uur


38 | VROGGER IN LOARNE

INGEZONDEN DOOR BERT GOTINK

'Vrogger in Loarne' We woonden in het centrum van Laren, op de plek waar nu appartementen en winkeltjes zijn. Dus naast Aris en Leo ’s Priester

Look en tegenover het Langenbaergh, of zoals het vroeger was Cafetaria/bakker Dieks en Kapper Ikink en tegenover

rH erm an

Café Eggink. Bij alle drie mochten we via de achterdeur

do o

naar binnen, het goedkoopste ijsje was een dubbeltje en de eld

een praatje met Tante Johanna, moeder van Dieks, kreeg je er gratis bij. Mijn ouders bestierden een rijschool, maar dat zullen de iets oudere lezers nu wel begrepen hebben. De Boterfabriek was een speelparadijs. Voetballen tegen

Fac ebo okp

agina: Historie Lare

ld nG

e ;G eld e in b

de muren en op het plein, wel een beetje jammer van al die gesneuvelde ruiten trouwens. Wielrennen om het

achtervolging achteraan op weg naar het onheil. Gevolgd

fabrieksgebouw en soms flink in de remmen als er toch een

door een groot aantal dorpsbewoners die niet vies waren

melkwagen de bocht om kwam. Bij een lekke band was onze

van een beetje ramptoerisme. De jeugd volgde op de fiets

Fietsenmaker Jan Lensink een uitkomst, voor weinig was hij

en omdat de rook altijd verder weg is dan je denkt had je al

zo weer gerepareerd.

snel aardig wat kilometers in de benen.

Behalve als de sirene ging! Dat was het sein om het werk

Als dit ’s nachts gebeurde was uiteraard ook het hele dorp

neer te gooien, want Jan was bij de brandweer. Net als vele

klaar wakker en zat recht op in bed door het geluid van de

anderen in het dorp overigens, de brandweerlieden spoed-

sirene! Het sein om snel een broek over mijn pyjama heen

den zich in ‘Max Verstappen stijl’ naar de kazerne aan de

te trekken en een jas om te slaan. De Deventerweg en

Zutphenseweg. Kortom het hele dorp was in rep en roer: eerst de onheilspellende sirenes dan de even onheil-

Dorpsstraat waren even het circuit van Monaco en als kleine jongen stond ik bij Dieks op de hoek om te kijken welke kant de brandweer opging. Met een beetje geluk startte mijn vader zijn auto om er achter aan te rijden, maar dit kon niet altijd, want ’s ochtends moest hij weer fris en fruitig in de auto zitten naast zijn leerlingen.

spellende race naar

We praten over ruim 50 jaar geleden, er zijn nu piepers voor

de kazerne

onze brandweermensen, hun taak is hetzelfde en het

om maar

respect voor hun werk ook. Er zullen ongetwijfeld nog

op tijd bij de

mensen achter de brandweerwagen aanrijden, hoewel ik

uitruk te zijn. Degene die het niet redde reed Fot o

: Bra

ndweerlaren.nl

er in een ware

dat vanuit Lochem niet meer kan zien. De impact op het dorp zal wat minder zijn. Het verschil tussen in de verte het geluid van de brandweerwagen waarnemen en het indrukwekkende lawaai van de sirene is nu eenmaal groot!

Heeft u zelf een mooi verhaal over 'vrogger in Loarne'? Mail ons gerust op info@larenmagazine.nl


ADVERTORIAL | 39

Sinds januari 2017 is Annemieke Cornelissen mede-eigenaar van Dermedicare, een praktijk voor huid- en oedeemtherapie. De praktijk is in 2003 gestart door compagnon Inge en bestaat tegenwoordig uit zeven locaties en drie huidtherapeuten. Wat kan de huidtherapeut voor u

"De patiënt staat bij ons altijd voorop.

betekenen?

Is iemand slecht ter been dan komen

"Huidtherapie is een afwisselend

we gewoon aan huis om bijvoorbeeld

Waarvoor kunt u bij

beroep. We behandelen acne, littekens

nieuwe steunkousen aan te meten of

Dermedicare terecht?

en oedeem (vochtophopingen), maar

een open been te verzorgen. Iedere huid

Acne

ook fijne lijntjes, steelwratjes en

is uniek en vraagt om een persoonlijk

Acnelittekens

ongewenste haargroei pakken we aan.

behandelplan.", vertelt Annemieke.

Brandwondlittekens

Couperose

Fibromen

Sinds kort beschikken we over een laserapparaat waarmee we tot wel

Om advies en behandeling van een

95% haarvermindering kunnen

huidtherapeut te krijgen is het niet

bereiken.", vertelt Annemieke.

nodig om eerst langs de huisarts te

Lipoedeem

gaan. "U kan direct een afspraak met

Littekens

Als lid van de expertgroep nazorg borst-

ons maken als u advies wil over

Lymfoedeem

kanker houdt Annemieke zich bezig met

bijvoorbeeld (lymf- of lip)oedeem,

Nazorg borstkanker

het opzetten van een nazorgtraject voor

verzorgingsproducten, eczeem of als

Overbeharing

(ex)borstkankerpatiënten in Nederland.

u andere huidvragen heeft. Intake is

Pigmentproblemen

bij ons altijd gratis omdat we een goed

Rimpels

zorg omtrent (ex)kankerpatiënten

advies belangrijk vinden. Overigens

Rosacea

in het Oncologie Netwerk Zutphen.

worden veel behandelingen vergoed

Spider naevus

door de zorgverzekering."

Veneus oedeem

Vitiligo

Wonden bij oedeem

Regionaal zet Inge zich in voor de

"Het verminderen van klachten voor deze patiëntengroep betekent heel veel voor ons."

Een afspraak maken kan telefonisch op 06- 48 54 47 23 of via info@dermedicare.nl.

(steelwratjes)

Dermedicare

Locaties:

Tel. 06 48 54 47 23

Gelre Zutphen, Zutphen, Markelo, Delden, Vorden, Dieren en Brummen.

info@dermedicare.nl www.dermedicare.nl

Dermedicare is aangesloten bij het netwerk huidtherapie

Facebook/Instagram:

brandwonden, kwaliteitsregister paramedici en de Nederlandse

@Dermedicare

vereniging van huidtherapeuten.


IN ONDERNEMERSL AND 40 | ONT HOE WIKKELINGEN WAS HET VROEGER

Haarstudio Jacqueline krijgt versterking!

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland". Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen hier (gratis) gedeeld worden! Tevens heeft in iedere editie een ondernemer

Sinds 1 november is Karin Brummelman

de mogelijkheid een column te schrijven over een van zijn of haar

(midden op de foto) aan het werk bij Jacqueline,

producten. Wilt u hier informatie voor aanleveren?

zij vangt het zwangerschapsverlof van Milou op.

Mail dan naar info@larenmagazine.nl

Karin heeft al 17 jaar ervaring in het kappersvak en na 9 jaar werken Jacqueline en Karin weer samen! Elders hebben zij zeven jaar samengewerkt, dus wennen is zeker niet nodig! Milou is tot eind november aan het werk en na haar verlof komt ze op dezelfde werkdagen weer terug! Tot ziens bij Haarstudio Jacqueline!

MEER INFORMATIE: HAARSTUDIOJACQUELINE.NL

Ronnie Degen neemt afscheid als voorzitter Tijdens de najaarsvergadering van de Ondernemers Laren is Ronnie Degen na acht jaar afgetreden als voorzitter. Tweede voorzitter Marcel Hekkelman blikte terug op Ronnie's acht zittingsjaren om vervolgens het cadeau aan te laten bieden door Ronnie zijn zoons: Kenji en Levi. Ook via deze weg willen de leden van de vereniging Ronnie bedanken voor zijn inzet als voorzitter van de vereniging! Jeroen Stekelenburg is de

Solis paramedische centra Zoals sommigen wellicht al gehoord hebben, heeft Ortis paramedische

nieuwe voorzitter

praktijken sinds 1 juli 2018 haar naam gewijzigd. Onze nieuwe officiĂŤle

van de vereniging.

naam luidt als volgt: Solis paramedische centra. Daarnaast stellen we graag twee nieuwe fysio- en manueel therapeuten aan u voor: Jasper Wissing en Nick Hospers. Zij zullen samen de manuele therapie gaan verzorgen. Dus heeft u klachten aan rug/nek/schouder dan bent u bij hen aan het juiste adres!

MEER INFORMATIE: SOLIS.NL


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND | 41

Opening showroom VHL Kozijnen Op vrijdag 12 oktober openden Ronald van Haren (Veranda & Terras) en Joost Leenen (Keizon Zonwering) hun nieuwe bedrijf: VHL Kozijnen. VHL heeft een showroom aan de Holterweg, bij Haneveld in het pand. Hier vindt u diverse showmodellen van kunststof, houten en aluminium kozijnen. Daarnaast kunt u een kijkje nemen in de aangrenzende inspiratietuin.

MEER INFORMATIE: WWW.VHL-KOZIJNEN.NL

Radio 538 DJ's vinken bucketlistitem af met BAS Ballonvaarten Enige tijd geleden werd het groots aangekondigd op

De Meesters in Techniek & DieComputer

Radio 538: de Coen en Sander Show gaat uitzenden vanuit een luchtballon. Een bucketlist dingetje van de heren Swijnenberg en Lantinga. Eind september was het zo ver. BAS Ballonvaarten kwam met twee ballonnen, drie piloten en nog eens zeven crewleden naar Colmschate vanwaar werd opgestegen. Een unieke en geweldige ervaring voor zowel de DJ's als voor Bas Ballonvaarten. Voor de aftermovie, foto's en overige filmpjes neem gerust een kijkje op de website van Bas Ballon. Larense ondernemer Gert-Jan Aaltink

MEER INFORMATIE: BASBALLON.COM

heeft, samen met oud-Larenaar Mark Biesterbosch, sinds september een nieuw bedrijf erbij naast geopend: De Meesters in Techniek. Gert-Jan

Uitbreiding diensten & producten Gemoda

en Mark voegen gezamenlijke kennis samen als antwoord op de toenemende vraag naar beveiligingstechniek. In een omgeving waar alles

Gemoda was er al een tijdje voor alle soorten

draait om slimme techniek, draait de

kledingreparatie en verstelwerk en de verkoop

samenwerking daar vanzelfsprekend

van handgemaakte kraamkadootjes, garen, ritsen

ook om. Waar de een zich richt op de

en ander kleinvak.

advisering, vult de ander dat aan met technische vaardigheden. Voor

Vanaf afgelopen voorjaar is het “machinepark” uitgebreid en

bredere oplossingen werken de

kan er ook geborduurd worden, een babynaam op het oortje van een knuffel of op

meesters samen met Die Computer.

een handdoek, maar ook bedrijfskleding voorzie ik van naam of logo, dit kan al vanaf 1 stuks. Tevens zijn de naai- en kniplessen weer gestart, zijn er workshops en is er voor degene die zomaar een uurtje hulp of les wil op donderdag en vrijdagmorgen het Naaicafé. Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden of kom eens langs in mijn atelier.

MEER INFORMATIE: GEMODA.NL

MEER INFORMATIE: DEMEESTERSINTECHNIEK.NL


42 |

Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77 info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Hoftijzer.indd 1

INSTALLATIEBEDRIJF

24-07-17 10

WITTENBERG V.O.F.

Elke woensdag: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

gesloten 08:30 – 17:30 08:30 – 17:30 08:30 – 18:00 08:30 – 19:00 08:00 – 14:00

Kinderknipdag voor € 12,50 (vergeet niet om een afspraak te maken)

Deventerweg 7, Laren (gld) Tel. 0573 – 40 15 75 - info@salonlamar.nl www.salonlamar.nl

Magazine_Adv_Lamar_NR11.indd 1

Elektrische huishoudelijke artikelen

Radio - T.V. en Witgoed

Elektra - Gas - C.V.- Waterinstallatie

Materialen voor de doe het zelver

Propaan en campingaz (ook na sluitingstijd) Zutphenseweg 6, 7245 BL Laren (GLD) Tel.0573-401421

08-11-18 06:55 Laren!Magazine_NR11_Advertenties1/8_Wittenberg.indd 1

08-11-18 16

Warmte, liefde en aandacht voor elk kind! Tel 06 42719819 Creatieve communicatie Nena Keessen www.vankees.nl

info@vankees.nl

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Kiddies.indd 1

“HET DOEL IS OM LAREN NOG SAAMHORIGER TE MAKEN” Laren! Magazine: een uitgave van Ovii Ontwerp Huenderstraat 3, Laren Gld • T. 06 16 46 55 33 info@ovii-ontwerp.nl • www.ovii-ontwerp.nl

16-11-17 12


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND | 43

Ontwikkelingen in Ondernemersland

Rabo Bizzy: De bankrekening die je boekhouding doet Het bijhouden van de administratie en bankzaken kost

Vanaf 2019 kantoorruimte te huur bij Stegeman

ondernemers veel tijd. Die tijd willen ze natuurlijk liever besteden aan de zaken die ze echt belangrijk vinden, zoals de groei van hun bedrijf. Daarom heeft Rabobank recent

De afgelopen maanden is de bovenruimte bij café-restaurant

Rabo Bizzy geïntroduceerd. Met Rabo Bizzy is het alsof er

Stegeman volledig verbouwd en zijn er twee kantoren

een assistent in de zakelijke Rabobank-rekening zit. Eentje

gerealiseerd. Een van de ruimtes is geschikt voor ongeveer

die dag en nacht voor de ondernemer aan het werk is.

twee personen en de andere is geschikt voor ongeveer drie personen. Dit is uiteraard afhankelijk van de indeling van de ruimte. De kantoren worden voor langere periode verhuurd aan ondernemers of bedrijven. Heb je interesse of wil je

Rabo Bizzy verwerkt bijna vanzelf betalingen in de boekhouding én bereidt de btw-aangifte voor. Zo weet de ondernemer altijd precies wat

meer informatie? Neem dan contact op met Rob

wél en niet betaald is. En ook

Vermeulen op 06 30 34 92 95.

hoe hij er financieel voor staat! Rabo Bizzy bestaat uit de producten die nodig zijn om

Holmerskamp, nieuwe ondernemersstraat Wonen en werken aan de Berkel. De verkoop is

je bankrekening jouw boekhouding te laten doen.

MEER INFORMATIE: RABOBANK.NL/BEDRIJVEN.

gestart en de eerste overeenkomsten zijn reeds getekend. Zoekt u meer dan alleen woonruimte of een werkruimte? Dan is een unit in het plan Holmerskamp de oplossing voor ondernemers. Een praktijk, atelier of kantoor in combinatie met wonen. Op Holmerskamp in Lochem zijn in totaal 24 kavels beschikbaar om dergelijke combinaties tussen wonen en werken te realiseren. Alles bestaat hier qua mogelijk-

Haneveld: Kerstfair

heden; kopen met of zonder

Het is een traditie geworden, de kerstfair bij Haneveld.

erfpacht of huren. Heeft

Spektakel voor jong en oud. Op de kerstfair zijn diverse

u interesse, neemt u dan

bedrijven met stands, live muziek, optredens en de nodige

gerust contact met ons

versnaperingen. Voor de kinderen o.a. een voetbalveld op

op!

kunstgras. Dit alles toegedekt met een grote portie kerstwarmte. Zo komt u helemaal in de kerststemming en kunt

MEER INFORMATIE: MAKKINGA.NL

u ook de trends voor dit jaar zien bij het maken van kerststukken door de bloembindsters van Haneveld.

MEER INFORMATIE: KERSTFAIRLAREN.NL


44 | ADVERTORIAL

“Ik doe dit werk echt vanuit mijn hart. Je doet veel dingen op gevoel.� - Hiltje Aaftink

Op zoek naar CAREGivers Home Instead werkt momenteel met ongeveer 70 CAREGivers. Maar ze zijn nog steeds op zoek naar mensen die CAREGiver willen worden. Mensen met het hart op de juiste plek, met passie voor wat ze doen. Mensen met inlevingsvermogen, geduld en empathie. Mensen die kunnen relativeren en zorgzaam zijn. Lijkt het je mooi om voor Home Instead te werken en wat te betekenen voor je medemens? Neem dan contact op!


ADVERTORIAL | 45

CAREGivers onmisbaar bij Home Instead Home Instead is een organisatie die niet-medische dienstverlening biedt aan ouderen in hun thuissituatie. Het kantoor is gevestigd aan de Deventerweg. De vragen die Home Instead krijgt zijn heel divers: van persoonlijke verzorging tot samen met de klant boodschappen doen, koken, tuinieren of begeleiding bij andere bezigheden. Liefdevolle aandacht

helpen? We nemen de tijd en hebben aandacht voor

“In de praktijk gaat het vaak om ondersteuning en zorg

de mensen.” Liesbeth vertelt: “Ons werk is heel

met liefdevolle aandacht. Wij nemen altijd de tijd voor

afwisselend. Soms doe je samen met iemand bood-

mensen. Bovendien doen we zoveel mogelijk samen

schappen en het andere moment verzorg je iemand

met de klant. Als u altijd uw boodschappen zelf gedaan

tijdens de laatste terminale levensfase.” Home Instead

heeft, is het toch fijn dat u dit gewoon kunt blijven doen?

kan mantelzorgers ontlasten door af en toe de zorg

We zoeken naar een manier om iemands leven te

even van iemand over te nemen. “Je komt vaak heel

verrijken.” Vertelt Eric van Putten, die samen met zijn

dicht bij mensen, dat is erg bijzonder.”, vertelt Liesbeth.

vrouw Doret Geutjes het bedrijf sinds 2016 runt. Vast team CAREGivers

Uniek bij Home Instead is dat er altijd een vast team

De medewerkers van Home Instead worden CARE-

bij u thuiskomt. Als u met een vraag bij Home Instead

Givers genoemd. We spraken twee CAREGivers: Hiltje

komt, komt de klantcoördinator (bijv. Doret) eerst bij

Aaftink en Liesbeth Pluim, over hun werk en wat hun

u thuis om uw hulpvraag te bespreken. Ook wordt het

drijfveren zijn. Hiltje vertelt: “Als CAREGiver werk je

financiële plaatje besproken. Soms zijn er vergoedingen

naast de medische thuiszorg en ondersteun je de

of potjes waar u misschien geen weet van heeft.

mantelzorger.” Liesbeth vult aan: “Als ik vertel aan

Vervolgens wordt de CAREGiver gekoppeld aan de

mensen wat ik doe, zeg ik meestal dat ik beroeps-

klant. De ‘klik’ is hierbij erg belangrijk. “Bij sommige

mantelzorger ben.”

mensen kom je gedurende een hele lange periode. En soms ben je er twee weken. Het werk is heel

Rol van de CAREGiver

afwisselend. Je bent een metgezel voor mensen. Wat ik

De rol van een CAREGiver wordt door Hiltje als volgt

ook echt een voordeel aan het werk vind, is dat je geen

uitgelegd: “Je bent een metgezel, een luisterend oor

administratief werk hoeft te doen.”, vult Liesbeth aan.

met een verzorgende hand.” “We kijken altijd naar de

Daarnaast kun je allerlei trainingen volgen die met je vak

mogelijkheden. Elk mens is uniek en heeft potentie.

te maken hebben.

Wat kan iemand zelf nog doen en hoe kunnen wij daarbij Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 – 45 95 47 info.dlz@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz Facebook: @Homeinsteaddlz


STURRIS BV LAREN (GLD)

46 |

De nieuwe Sprinter. Verkrijgbaar vanaf € 20.990,-.

GLADHEIDSBESTRIJDING

Wij helpen u deze winter graag met het begaanbaar houden van uw terrein(en). Zowel voor bedrijven, overheidsinstanties als voor particuliere terreinen. Tijdens de winterperiode zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Uiteraard zijn wij altijd bereid om voor u een vrijblijvende offerte uit te brengen.

Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

KOOKWORKSHOPS BIJ

LarenMagazineNR7_Adv.indd 1

Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, tel. 0570 - 634 569. www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

14-11-17 09:48

• KOKEN ONDER BEGELEIDING VAN ONZE KOKS;

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN.

Tijdens de workshops worden uiteenlopende onderwerpen besproken: van snijtechnieken tot presentatie en

Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving

het combineren van smaken en

hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel

ingrediënten.

een cursus volgen?

• TOTALE PROGRAMMA DUURT ONGEVEER 5 UUR;

MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De

• INCLUSIEF SCHORT;

cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

BELEVEN & GENIETEN BIJ STEGEMAN Huurne 6

SFEERVOL DINEREN

7245 VP Laren (Gld)

COMPLETE CATERING KOOKWORKSHOPS

BRUILOFT & FEEST

t. 06 504 16 338 www.mynbhv.nl

0573 - 40 12 21 info@stegemanlaren.nl www.stegemanlaren.nl

info@mynbhv.nl


KULT URHUS | 47

Kulturhus 't Kruispunt Kulturhus ‘t Kruispunt is een onafhankelijke, multifunctionele accommodatie, met een centrale ontvangst- en ontmoetingsruimte.

AGENDA ELKE 2

DE

ZATERDAG

Door haar diversiteit heeft het Kulturhus veel

Jubileumboek

te bieden: vergaderen, cursussen, workshops,

Tijdens de jubileumavond op 9 november is

presentaties, beurzen, exposities, repetities en

het Kulturhus Jubileumboek gepresenteerd.

optredens. Hiervoor zijn ruimtes beschikbaar

Hierin vindt u o.a. een compleet historisch

van 18 tot 400 m2. Wilt u gebruik maken van

overzicht en diverse persoonlijke verhalen.

het Kulturhus? Informeer naar de mogelijk-

Dit mag u niet missen! Het unieke boek is voor

heden en gunstige tarieven: (0573) 401636 of

€12,50 verkrijgbaar in het Kulturhus en bij het

info@kulturhuslaren.nl.

postagentschap in Plus Beuzel. Op=op.

VAN DE MAAND

Repair Café 09:30 - 13:00 uur

Groots accordeonevenement Op zondag 2 december organiseert de Programmaraad in samenwerking met Dinie

ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Schuif Maar An: Samen eten 17:00 - 18:30 uur

Zweverink (www.zweverinkmuziek.nl) een mega accordeonevenement. In het hele Kulturhus zullen meerdere orkesten, individuele spelers en duo’s optreden. Aanvang 13.30 uur, toegang € 5,00, incl. consumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de balie van het Kulturhus, door overmaking

Foto-expositie ‘De lanen van Lochem’

Accordeonevenement o.l.v. Dinie Zweverink

of bij Zweverink Muziek in Lochem.

Edwin Mooijaart en Martin Podt laten tot en

13:00 uur

Brookduo: De kas-klokken Zwiegt

de gemeente Lochem op hun mooist zien.

Een verhaal over het lief en leed op het

De combinatie van oude, statige bomen met

Maarkelse en Zeeuwse platteland, over hoe

mistige omstandigheden zorgen voor

men omgaat met tegenslagen, een verboden

prachtige, mystieke plaatjes. De meeste foto’s

liefde, de rol van de kerk. Zullen de kerst-

die u kunt bekijken tijdens deze expositie zijn

klokken blijven zwijgen en loopt het goed

gemaakt op de landgoederen Ampsen en de

af? Vrijdag 15 december, aanvang 20.00 uur.

Velhorst. Kom de foto’s bekijken en laat u

Toegang € 10,00 incl. koffie/thee voor de

betoveren door de schoonheid van de

voorstelling. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de

Lochemse lanen. De foto’s zijn (na afloop

balie van het Kulturhus of te reserveren door

van de expositie) ook te koop.

2 DECEMBER

15 DECEMBER

Brookduo: de Kasklokken zwiegt 20:00 uur 15 MAART

Tributeband 60's Dylan: Bob Dylan 1962 - 1964 20:00 uur

met 31 december met hun foto’s de lanen van

overmaking. Volg ons! Meer informatie over de activiteiten en accommodatiemogelijkheden van het Kulturhus zijn te vinden op kulturhuslaren.nl of Facebook: @kulturhuslaren.


48 | DE LOFSTEM

CHRISTELIJK KOOR

“De Lofstem” De Lofstem hoopt in 2019 haar 100-jarig jubileum te vieren. Een koor met een lange geschiedenis en trouwe leden. Zo is Dirkje Stegeman dit jaar maar liefst 50 jaar lid en Wil Beumer zingt al 25 jaar in het koor. Mooie momenten om bij stil te staan, maar na al die tijd blijft het koor zich ook ontwikkelen. Dirkje Stegeman wordt gehuldigd

Nieuwe dirigente

Conservatorium gestudeerd voor een Nederlands

Met Dorothea van Linschooten uit Hengelo hebben

diploma en moest ze zich de taal eigen maken.

we sinds maart j.l. een hele fijne en kundige dirigen-

Sindsdien werkt ze met diverse koren en geeft ze

te voor het koor staan. Met haar enthousiasme

privélessen gitaar en zang.

weet ze de leden te motiveren en probeert ze het niveau van de koorzang te verhogen.

Twee leden in de schijnwerpers Dirkje Stegeman werd gehuldigd vanwege haar

Dorothea is geboren en

50 jaar lidmaatschap. Een hele lange tijd waarin ze

opgegroeid in Polen. Als meisje

het wel en wee van De Lofstem heeft meegemaakt.

van 12 jaar ging ze al naar de

Ze heeft maar liefst 23 jaar een bestuursfunctie

muziekschool voor gitaar en

vervuld als secretaresse en heeft haar steentje

pianolessen en studeerde ze

dus wel bijgedragen om de vereniging te laten

muziekgeschiedenis. Op de

functioneren. Al die jaren zingt ze met haar hoge

Hogere Pedagogische School

sopraanstem haar partijtje mee in het koor. Ze

werd dit uitgebreid met koor-

werd hiervoor hartelijk bedankt en beloond met een

directie. Als klassiek gitaarlerares

prachtig beeldje en een certificaat van de KCZB.

en dirigente van verschillende

(Koninklijke Christelijke Zangers Bond). En natuurlijk

koren had ze haar rol gevonden

bloemen om de feestvreugde te verhogen. Voor-

in de muziekwereld.

zitter Jan Arfman wenste haar na deze mijlpaal nog vele jaren zangplezier toe bij het koor!

Via een kooruitwisseling kwam ze voor de eerste keer in Nederland.

Ook Wil Beumer viel in de prijzen! In oktober was

Dit beviel haar schijnbaar zo goed dat ze ook met

Wil 25 jaar lid van De Lofstem. Ze heeft al die jaren

vakanties naar Nederland ging en zo heeft ze haar

de altpartij meegezongen in het koor. Als lid van de

man ontmoet en woont ze nu al 27 jaar in Neder-

muziekcommissie heeft ze inbreng in de keuze van

land. In Enschede heeft ze nog 2 jaar op het

het liederenrepertoire. Ook zij werd met lovende


DE LOFSTEM | 49

Wil Beumer wordt bedankt voor haar trouwe lidmaadschap.

woorden toegesproken door Jan Arfman voor haar trouw en inzet voor De Lofstem. Als dank ontving ze ook een certificaat van de KCZB voor haar 25 jaar lidmaatschap met het bijbehorende beeldje. Ook voor haar een mooie bos bloemen als dank! Na alle felicitaties werden beide avonden voortgezet onder het genot van een hapje en een drankje. Wijziging repetitietijden Omdat het voor de nieuwe dirigente wat moeilijk is om iedere maandagavond

AGENDA

beschikbaar te zijn, zijn de repetitietijden iets aangepast. Daarom oefenen we

15 DECEMBER

nu de ene week op maandagmiddag en de andere week op maandagavond. 's Middags van 14.00 tot 16.00 uur en 's avonds van 19.30 tot 21.30 uur in Kulturhus ’t Kruispunt. Er wordt met enthousiasme geoefend voor de

14:30 uur Medewerking kerstviering Witte Kerk Lochem

optredens die gepland staan. Heeft u zin om eens een kijkje te nemen en de sfeer te proeven kom dan gerust binnenlopen en zing met ons mee. U wordt

16 DECEMBER

met open armen ontvangen, want we hebben dringend nieuwe leden nodig

20:00 uur

om ons voortbestaan veilig te stellen. In 2019 hopen we ons 100-jarig jubileum te kunnen vieren.

Kerstconcert i.s.m. Ons Genoegen en Larense Accordeon Vereniging Dorpskerk Laren 21 DECEMBER

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1919 • Locatie: Verwoldseweg 1, Laren (Gld) • Aantal leden: 24 Contact: info@delofstemlaren.nl • Website: www.delofstemlaren.nl

10:30 uur Medewerking kerstviering P.W. Janssen, afdeling St. Jurieën Deventer


50 | APOLLO L AREN

Veelzijdig muzikaal Apollo Als inwoner van Laren heb je vast en zeker Apollo al eens zien en horen spelen. Maar als muziekvereniging van Laren doen zij veel meer dan de straatoptredens tijdens feestelijke gelegenheden. Vier onderdelen

doen. Hierdoor waren er ook steeds minder

Muziekvereniging Apollo bestaat uit vier onder-

kinderen die zich aanmeldden voor de blokfluitles.

delen: het fanfareorkest, de drumband, het

Wat voor ons natuurlijk heel jammer is, want

jeugdorkest en blaaskapel Larenka. De blaaskapel

daardoor kiezen er ook veel minder kinderen

maakt wel deel uit van Apollo, maar heeft verder

bewust voor onze vereniging.”

een eigen organisatie. Het fanfareorkest telt 29 muzikanten, de drumband 10 muzikanten en het

Nieuwe aanwas

jeugdorkest bestaat momenteel uit zes jonge

Apollo faciliteert dus geen muziekles meer, maar

muzikanten. Wat ook onder de hoede van de

heeft wel een jeugdorkest, ook wel leerlingenorkest

vereniging valt, zijn de drumlessen voor (jeugd)

genoemd. “Kinderen kunnen zelf muziekles nemen,

drumleerlingen. Peter Leijenhorst verzorgt hiervan

wij hebben hier contacten voor, mochten ze niet

de planning en organisatie, en Mike de Geest is

weten waar te starten. Als ze op een bepaald niveau

sinds kort de instructeur. De vereniging is heel

spelen, mogen ze plaatsnemen in het jeugdorkest.

zuinig op haar jeugd, vertelt penningmeester Jolien

In overleg met Patrick Dieperink, dirigent van zowel

Braakman: “Nieuwe aanwas krijgen voor het orkest

het jeugd- als het fanfareorkest, kunnen ze door-

of de drumband is heel lastig. Eerder werden er op

stromen naar het fanfareorkest.”, vertelt Jolien.

school nog AMV-lessen gegeven en gingen

Het jeugdorkest oefent op dinsdagavond om 19:00

kinderen daarna vaak naar blokfluitles. De AMV-

uur en aansluitend oefent het fanfareorkest om

les werd toen door Apollo georganiseerd. Op een

19:45 uur. De drumband, onder leiding van Reyer

gegeven moment was hiervoor niet meer genoeg

Schouten, oefent op woensdagavond om 19:45 uur.

animo, kinderen kregen zoveel andere dingen te

De repetitieruimte is in de bovenzaal van Stegeman. Apollo beschikt over een eigen instrumentarium

"Wij hebben op dit moment voldoende instrumenten voor de huidige en eventuele nieuwe leden wanneer zij zelf geen instrument hebben."


APOLLO L AREN | 51

welke je als beginnend of ervaren lid mag gebruiken. “De aanschaf van een instrument kan nogal in de papieren lopen. Wij hebben op dit moment voldoende instrumenten voor de huidige en eventuele nieuwe leden wanneer zij zelf geen instrument hebben”, vertelt Erwin Snellink, voorzitter van de

Oud papier

vereniging. “Ook volwassenen die interesse hebben om

Niet geheel onbelangrijk is het feit dat Apollo één keer

een blaasinstrument te leren spelen, of oud-leden die

per maand het oud papier ophaalt in de bebouwde kom

de draad weer willen oppakken, zijn bij onze vereniging

van Laren. Een speciaal ‘oud papier-team’ heeft een

natuurlijk van harte welkom. Zij mogen altijd vrijblijvend

cursus gedaan bij Circulus Berkel. “De vrachtwagen

een aantal repetities bijwonen om te kijken of zij zich

wordt bestuurd door iemand van Circulus Berkel en wij

(weer) bij ons willen aansluiten”.

zorgen voor bemanning van de vrachtwagen.”, vertelt Peter. “Op deze manier kunnen wij geld ophalen voor

Concerten

onze vereniging.”, vertelt Lauran Duringhof, secretaris

Twee keer per jaar organiseert Apollo een concert;

van Apollo.

het voorjaars- en najaarsconcert. Dit jaar is het najaarsconcert op zaterdag 1 december in de zaal bij

Ook mag Apollo ieder jaar weer rekenen op de financiële

Stegeman. De zaal is open om 19:30 uur en de aanvang is

bijdragen van haar trouwe donateurs. Via deze weg

20:00 uur. “Tijdens dit najaarsconcert spelen de drum-

wordt iedereen hartelijk bedankt voor zijn steun aan de

band en het fanfareorkest afwisselend diverse nummers

muziekvereniging.

rondom het thema ‘Dans’. We wisselen elkaar af en hebben altijd een gezamenlijke afsluiter.”, vertelt Peter Leijenhorst. “We spelen moderne en klassieke muziek, soms popmuziek en herkenbare nummers.”, vult Jolien aan.

Voor meer informatie kijk op: www.apollolaren.nl


52 |

Ook ervaren wat ik voor je kan doen? Bel me!

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals:

Zonnige groet, Thérèse

- roosters leggen - uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren

Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795

Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Face2Face.indd 1

17-11-17 07:40 BennieBrummelman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

25-08-16 09:4





Wij zijn specialist in... Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken, telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles. Uw technische problemen zijn onze uitdaging.

Rengersweg 25, 7245 NA Laren Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774 E-mail: info@croesconnectivity.nl

Molenveld 8 7245 CA Laren Gld Tel. 0573 401939 info@kluswolters.nl www.kluswolters.nl

 

WWW.CROESCONNECTIVITY.NL

Hét adres voor tuin & dier

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_KlusWolters.indd 1

16-11-17 08:5 verstand van tuin & dier

Tot snel in onze winkel! Rengersweg 4, Laren Tel.: 0573 40 15 44 www.welkoop.nl

www.elkink-installatiebedrijf.nl

!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Elkink.indd 1

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.

Welkoop_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 16-11-17 08:54

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

25-08-16 09:4


9 december:

Nordmann spar voor maar € 9,95

VAN 8 TOT 24 DECEMBER 2018

Kerstfair

HANEVELD PROGRAMMA ZONDAG 9 DECEMBER A.S. VAN 11.00 TOT 17.00 UUR 11.00 uur

Opening

11.15 uur en 12.30 uur

Popkoor La Poko uit Laren

13.45 uur en 15.00 uur

Larens muzikaal trio Sing it

Van 11:00 uur tot 17:00 uur zal er muzikaal entertainment worden verzorgd door Hans Roerdink. De gehele dag demonstreren bloembindsters van Haneveld het maken van kerstarrangementen.

Meer informatie? Kijk op www.kerstfairlaren.nl of check onze Facebook: @HaneveldLaren

Deelnemen aan het kerstarrangement maken?

DEELNEMERS Accon AVM // Almat Laren // Autobedrijf Nijhof Anke Kolkman fotografie & video // Jemako Kiddies Kinderopvang // De Korte's Woonsfeer Witkamp // Expert Boeijink // Velvet Grass //

| 53

Dinsdag 11 december om 19:30 uur Woensdag 12 december om 10:00 uur.

Opgeven: www.kerstfairlaren.nl of info@haneveldlaren.nl Het voorbeeldstuk is te zien in onze winkel, op onze website of facebookpagina.

VHL Groep // Diekinkshof // Stegeman Luxe Outdoor Black Night // Goossens // Solarama Zonnepanelen Team ovERWINms // Ria Wittenberg // Speel-o-theek Laren // Clown Henkie

LOCATIE: HANEVELD LAREN - HOLTERWEG 56, LAREN GLD


54 |

FIETSCROSSBAAN

Door: Luuk Oortgiesen

Van zelfgemaakt, naar een unieke pumptrack Sinds september is achter de Bakkerij, naast de skatebaan, een Pumptrack aangelegd. Met dank aan verschillende fondsen en medewerking van stichting Speelplezier is hier een mooi en uniek resultaat uitgekomen. Het idee is al een tijd geleden ontstaan, maar om een

Dylan rijdt ook BMX wedstrijden dus voor hem is het

project als dit voor elkaar te krijgen is nog het één en

natuurlijk ideaal dat Laren nu zo’n mooie baan heeft.

ander nodig. Vanuit Stichting Speelplezier en Wakker

De baan is aangelegd door een bedrijf genaamd

Laorne is voor de realisatie van de Pumptrack een

Velosolutions. Het bedrijf is gespecialiseerd in de

werkgroep opgericht. Werkgroeplid Han Kuiper is

zogeheten “pumptracks” en heeft een patent op het

betrokken geweest bij het initiatief en de aanleg van

asfalt dat op de baan ligt, waardoor de baan uniek is

de Pumptrack. Hij geeft aan dat er door Wakker

in zijn soort. Han vertelt zelf dat de eerst soortgelijke

Laorne en Stichting Speelplezier veel werk is verzet

baan helemaal in Brabant ligt.

bij het binnenhalen van fondsen en subsidies, het betrekken van de bewoners en het werven van

Betrokken inwoners en vrijwilligers

vrijwilligers.

De werkgroep vindt het erg fijn dat de buurt heeft ingestemd met het plan. Zonder de instemming

Zijn zoons zijn hier dan ook (bijna) elke dag te vinden.

van de buurt was het plan geen realiteit geworden.

Dylan Kuiper, zoon van Han, is zeer tevreden met

Ook was er veel vrijwillige hulp bij bijvoorbeeld het

het resultaat. “Eerst hadden we een baan naast de

aanbrengen van de asfaltlaag en het inplanten van de

Welkoop, vlak bij ons huis, maar hier moesten we zelf

wanden van de baan. Regelmatig wordt er door een

veel doen voor het onderhoud en met de schep bezig,

kijkende ouder of vrijwilliger geveegd. Hieruit blijkt

deze baan is nog mooier en heeft qua onderhoud niet

maar weer dat Laren betrokken inwoners heeft die

veel nodig”, aldus Dylan.

hun steentje bij willen dragen.

Met behulp van vele vrijwilligers is de pumptrackbaan tot stand gekomen.


FIETSCROSSBAAN | 55

Voor iedereen Het idee achter de baan is dat het vooral beschikbaar moet zijn voor iedereen en op ieder tijdstip. Het moet bezoekers niet afschrikken als ze Dylan weer eens vloeiend over de baan zien gaan, maar ze moeten zich vooral geroepen voelen om ook een rondje te rijden. De baan hoeft niet enkel en alleen door BMX fietsen bereden te

De locaties waar momenteel een Pumptrackbaan is.

worden, een normale fiets, mountainbike, longboard of roller skates zijn ook geschikt voor deze baan. Het gebruik van een helm is wel verplicht en er is een vaste rijrichting zodat er geen “spookrijders” op de baan komen. Afronding Afgelopen periode zijn de laatste planten langs de baan ingeplant. Hierbij waren ook weer veel vrijwilligers aanwezig. Binnenkort zal er straatwerk langs de baan worden gelegd, wordt er een hekwerk geplaatst, zullen er prullenbakken en een bord met de regels voor het gebruik van de baan worden geplaatst en een picknicktafel om de baan helemaal compleet te maken. Fondsen Ten slotte was het nooit tot stand gekomen door de verschillende fondsen die mee hebben geholpen aan dit project. Met steun van Fonds 1819, Hulpfonds de Berkel, provincie Gelderland, Jantje Beton, OJWL oud ijzer actie, Gemeente Lochem Fonds bovenwijks, stichting Speelplezier en enkele financiële bijdragen van inwoners van Laren is te concluderen dat Laren weer iets moois heeft neergezet waar veel mensen plezier aan hebben en gaan beleven.

De baan is geschikt voor oud & jong!


56 |

• Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem Tel. (0573) 251 008 • Fax (0573) 250 941 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

Veldmaat

DijkermanLammers_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

DE VOORDELEN VAN HET AD AUTOBEDRIJF

Rietdekkersbedrijf

Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld) Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699 eddyveldmaat@outlook.com

Magazine_NR7_Advertenties1/8_Veldmaat.indd 1

25-08-16 09:4

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Hoogwaardige technische apparatuur

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Alle AD Autobedrijven zijn BOVAG gecertificeerd

Tel. 0573 40 22 79 • info@johanzomer.nl • www.johanzomer.nl

14-11-17 09:07 Laren!MagazineNR2_Adv_JohanZomer.indd 1

23-08-16 08:5

Openingstijden woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 12.30 uur

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc. - ontwerp - tekeningen - omgevingsvergunning

‘t Veld 4, Exel

- bestek - bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

• Kledingreparatie

• Borduren

• Verstelwerk

• Kleinvak

• Naai-en kniplessen

• Kraamkado

• Workshops

• Modestoffen

• Naaicafé info@gemoda.nl Exelseweg 14

7245 VE Laren Gld

www.gemoda.nl •

www.facebook.com/gemoda

T. 0573 - 46 29 58

M. 06 - 53 95 31 35


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN | 57

SING IT! IS TERUG...

Uniek staaltje muziek in eigen regio! Graag stellen wij ons aan u voor! Wellicht bij sommigen al bekend, maar Sing it! is terug van weg geweest. Vanaf nu zullen jullie weer meer van ons gaan horen!

Het ontstaan van…

van nieuwe nummers en hebben we her en der

Sinds 2011 vormen wij, Sabine Lans, Inge Broer en

weer optredens gedaan. Tegenwoordig zingen we

Myrthe Varenbrink, samen het muzikale trio: Sing

a capella of begeleiden we onszelf op piano- en/of

it! Nog eerder was er ‘Ziezooi’, een koor bestaande

gitaar.

uit acht dames. Vanuit daar is Sing it! ontstaan. Onder leiding van Ilse Hebels hebben we kennis

En nu…

gemaakt met en ons ontwikkeld op het gebied van

Ons repertoire is uitgebreid met vele nieuwe en

samenzang. Vele zaterdagen zijn er gespendeerd

diverse nummers, van ‘’Can’t stop the feeling’’ tot

aan het oefenen met meerstemmig zingen en het

‘’Bad moon rising’,’maar ook nummers als “Het is

vormen van een harmonieus geheel. Vanaf dat

altijd lente in de ogen van de tandartsassistente” en

moment werden we uitgenodigd voor verschillende

“Oceaan”.

gelegenheden en evenementen. Wilt u ons boeken? Of wilt u vrijblijvend meer In de tussentijd…

informatie? Mail dan naar: singitlaren@gmail.com

Na een kleine break van zo’n twee á drie jaar zijn we

of stuur één van ons een persoonlijk berichtje.

sinds 2017 weer volle bak bezig met het instuderen

U vindt ons ook op Facebook: Sing it.

Het kinderkerstfeest in de kerk is al jaren een groot succes! Erg leuk dat er weer zoveel kinderen, ouders en opa’s en oma’s van genieten. Ook dit jaar kan iedereen weer genieten van een mooi feest.

Zit je niet op de PWA of de Branink maar wil je wel komen?

Ook gaan we samen weer geld inzamelen voor een goed doel.

Je bent van harte welkom! Heb je vragen of wil je meer

Dit jaar is dat Stichting Jarige Job. Spaar je mee? Voor jouw

informatie? Stuur dan een mailtje naar:

inzet krijg je van ons wat terug. Alle kinderen van de PWA en de Branink ontvangen binnenkort een uitnodiging, met name de

kinderkerstfeestlaren@gmail.com

kinderen van groep 1 t/m 4 voor de welbekende binnenkomer! Deze kinderen openen het Kinderkerstfeest door samen ‘kling klokje klingelingeling’ te zingen terwijl ze met een kaarsje de kerk binnen komen.

NOTEER IN JE AGENDA! MAANDAG 24 DECEMBER Aanvang: 15:30 uur • Locatie: Kerk Laren


58 | VERENIGINGEN & STICHTINGEN

Goede start seizoen 2018-2019 We zijn het seizoen goed begonnen. Het ledenaantal neemt toe en in de recreantencompetitie spelen we weer met twee teams mee. Het eerste team speelt in de A-poule en het tweede team in de C-poule. We kunnen met twee teams meedoen omdat het tweede team samenwerkt met de Badmintonclub uit Almen.

Wil je ook een keer meespelen? Loop dan op dinsdagavond tussen 20:00 en 21:30 uur gerust eens binnen in de Braninkhal te Laren. Bij onze vereniging staan gezelligheid en bewegen voorop. We hebben geen trainer maar geven elkaar wat aanwijzingen.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: september 1981 • Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16 Contributie: € 9,- per maand (In verband met de zomervakantie betaal je in de maand augustus geen contributie.) • Contact: bcllaren@outlook.com • Facebook: bcllaren

STEGEMAN LAREN

Ouderwetse café avonden Hendrik Jan Wichers, Erik Snellenburg en Gerrit Stegeman gaan in de komende maanden een aantal ouderwets gezellige café avonden bij Stegeman organiseren. Een café avond zoals je je die nog herinnert van een aantal jaren geleden, vol gezelligheid, muziek en (oude) bekenden.

“We willen de drempel heel laag houden. Daarom wordt er in eerste instantie geen entree

De eerste editie was op zaterdag 24 november en stond in

gevraagd.” Oud-medewerkers van Stegeman zullen tijdens

het teken van Vinyl. Deze avond konden bezoekers eigen

deze avonden hun rol als barman of -vrouw weer oppakken.

platen meebrengen, die door DJ Josco ten gehore werden

“Laat het ons gerust weten als je goede ideeën hebt!”

gebracht of op de platenbeurs verkocht of geruild werden. “Voor de aankomende avonden is het zeker de bedoeling

De caféavonden worden om de 5 à 6 weken georganiseerd.

dat er livemuziek komt. We zijn hiervoor in gesprek met

Houd de Facebookpagina (Zaterdagavond-Stegeman-

verschillende Larense bands.”, vertelt Hendrik Jan.

avond) in de gaten voor actuele data en het programma.


VV FORZ A | 59

Volleybalsters schrijven geschiedenis “De Nederlandse dames schrijven geschiedenis”, stond er met dikke letters in de krant.De dames van het Nederlands volleybalteam hebben ons in oktober getrakteerd op gigantisch mooie wedstrijden op het wereldkampioenschap in Japan. Met een knappe vierde plek behoort het team

tot de absolute wereldtop. Ja leuk, zult u denken. Maar wat moeten wij daar nu mee

WVC in de 1e divisie. •

in Laorne? Het is misschien iets meer dan “een bruggetje”, maar..

Fleur Kleine Schaars speelt in Wierden bij Gerdien Beunk speelt in Vorden bij Dash in de 2e divisie.

Ellen, Yvonne en Moniek Wuestman hebben 2e divisie gespeeld in Deventer.

Trots!

De meiden van de Openbare Daltonschool de Branink deden in juni mee

Bjorn Klein Brinke volleybalt bij Avior in de 1e divisie.

met de Nederlandse kampioenschappen

André Ebbekink heeft eredivisie gespeeld bij Rivo in Rijssen. Terwijl hij nu met zijn

schoolvolleybal in Houten. Ze hadden zich

broers Herbert Ebbekink en Berjan Ebbe-

geplaatst voor het NK, omdat ze eerst kam-

kink in Barchem speelt in de 2e divisie.

pioen van de gemeente Lochem en vervolgens

Ook ons eigen dames 1 heeft al in de 3e divisie

kampioen van de provincie Gelderland waren

gespeeld, dus zo gek doen we het met z’n allen

geworden. En ook zij schreven geschiedenis. Zij

nog niet.

eindigden heel knap op het hoogste treetje. Ja, vijf meiden uit ons dorp, waarvan vier lid van VV

Ach niet iedereen kan een Lonneke, Celeste of

Forza, werden gewoon Nederlands Kampioen!

Laura worden. Maar dromen mag altijd… Ook benieuwd hoe het met onze volleyballers van

AGENDA 7 DECEMBER • 21:00 UUR

Wellicht een mooie toekomst?

VV Forza gaat? Kom dan gerust eens langs in

VV Forza Dames 1 - Focus 1

Wie weet zien we over een jaar of zes onze

de Braninkhal of in Hoeflo.

meiden op het hoogste niveau volleyballen. 11 JANUARI • 21:00 UUR VV Forza Dames 1 - Vollverijs 1

Voorbeelden hiervan hebben we op dit moment al: •

25 JANUARI • 21:00 UUR VV Forza Dames 1 - Isovol 1

Romy Hietbrink speelt bij Alterno uit Apeldoorn in de eredivisie. Zij is vorig jaar met haar team tweede van Nederland geworden.

14 DECEMBER • 21:00 UUR VV Forza Heren 1 - KSH 2 HANDIGE INFORMATIE: 18 JANUARI • 21:00 UUR VV Forza Heren 1 - Time Out 2

Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl • Facebook: VVForza • Website: www.vvforza.nl


60 | ONDERNEMER VAN HET JAAR

ONDERNEMER VAN HET JAAR

Wereldbakker Wijnand Op de vrijdagavond van de Larense Kermis werd Wereldbakker Wijnand uitgeroepen tot “ondernemer van het jaar” 2018. Alle leden van de ondernemersvereniging kregen de kans om een ondernemer voor te dragen voor de verkiezing. Vervolgens werd hier een top drie uit gekozen en hieruit werd Wijnand als winnaar verkozen. “We hadden drie leuke finalisten, Gert-Jan Aaltink,

Waarom hebben de stemmers op Wijnand gestemd?

Ingri Imenkamp en ik.”, vertelt Wijnand. “Ik besef me

Een aantal reacties waren:

ook dat ik een publieke functie heb. Een ondernemer

Een geweldige publiekstrekker voor het dorp;

die de hele dag vanuit een kantoor op zolder werkt,

De naam zegt het al, wereldbakker!

verdient de prijs misschien net zo goed. Maar die is

Al jaren een begrip in ons dorp en altijd

wel wat minder bekend in Laren.” Tijdens de kermis heeft Wijnand veel reacties gekregen: “Tijdens de

vooruitstrevend; •

kermis, maar ook in de week na de kermis, kreeg ik veel positieve reacties. Ik wilde ook graag wat extra’s voor

mensen van buiten Laren; •

de klant doen. Daarom heb ik toen een kortingsactie opgezet.”

Gezichtsbepalend en innovatief. Hij trekt veel Mooie uitbreiding van de winkel in het dorp, vernieuwend;

Al jaren zet hij zich in voor het dorp Laren en hij is bekend als bakker in de hele omgeving;

Met overigens nog veel meer ondernemers uit Laren, is Bakker Wijnand een visitekaartje voor Laren.

En dit is een greep uit alle reacties die van de stemmers kwamen. Redenen genoeg waarom Bakker Wijnand ondernemer van het jaar geworden is. Nieuwe winkel Ruim een jaar geleden werd de nieuwe winkel van Wijnand opgeleverd. Inmiddels werkt alles naar behoren en heeft iedereen zijn of haar plek kunnen vinden. “We hebben behoorlijk wat nieuwe machines aangeschaft en natuurlijk de chocolaterie erbij

Wijnand & Geja Stegeman


ONDERNEMER VAN HET JAAR | 61

V.l.n.r.: Erik Hulzebosch, Ad de Korte, Ronnie Degen, Wouter Hiddink, Richard Buitink voorste rij: genomineerden Gert-Jan Aaltink, Wijnand Stegeman en Ingri Imenkamp

gekregen.”, vertelt Wijnand. “In het

hebben we nu vier soorten warme

begin kom je altijd nog wat kinderziektes

wintersmaken.” Ook zijn er voor de

tegen, maar inmiddels kunnen we veel

feestdagen weer speciale producten

efficiënter werken.” Het bedrijf heeft

die je aan je gasten kan voorschotelen.

een flinke groeifase doorgemaakt en

“We hebben twee soorten hartige

Wijnand heeft iedereen de tijd gegeven

quiches die je zowel met lunch als diner

om daaraan te wennen. “Afgelopen jaar

kan serveren. Daarnaast hebben we

was het jaar van wennen aan de nieuwe

natuurlijk de desserttaartjes, een

Huenderstraat 2, Laren GLD

werksituatie en settelen. Dit jaar gaan

heerlijk toetje na een kerstdiner.”,

info@wereldbakkerwijnand.nl

we weer met nieuwe projecten aan de

vertelt Wijnand.

www.wereldbakkerwijnand.nl

Afstand tot de arbeidsmarkt

Openingstijden:

Vernieuwend blijven

Binnen het bedrijf zijn nu ook twee

Maandag tot zaterdag

Zo is Wijnand bijvoorbeeld gestart met

medewerkers met een afstand tot de

van 07.00 - 17.30 uur

chocoladeworkshops en wordt de choco-

arbeidsmarkt werkzaam. “Jeroen en

laterie verder geprofessionaliseerd.

Maureen zijn bij ons komen werken

Pick-up Point:

“Wij proberen onszelf continue naar

via Zozijn en de Delta. Ze hebben beide

Via de webshop van Bakker

een hoger niveau te tillen. We hebben

een vaste structuur nodig in hun werk

Wijnand kan je brood,

afgelopen zomer bijvoorbeeld een

en hebben de tijd nodig gehad om aan

patisserie, cake en koek,

hele dag meegelopen met een top

het werk te wennen. Maar inmiddels

zoetigheden, hartigheden en

chocolatier in België.” Voor de feest-

gaat het super goed, ze worden leuk

chocolade bestellen. Afhalen

dagen zijn de chocoladeletters

opgenomen in het team en hebben het

kan in de winkel of 24 uur per

vernieuwd en is er een exclusieve

zichtbaar naar hun zin. Het is een

dag in het pick-up point.

bonbonlijn gelanceerd. “We proberen

win-win situatie.”, vertelt Wijnand.

gang.”

ieder seizoen nieuwe seizoen gerichte bonbons te ontwikkelen. Voor de winter


62 |

AUTO A S SERVICE H HARKINK henri harkink

Wie schilt de aardappelen met uw vader als u een keer verhinderd bent?

• Onderhoud

Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop die hulp gefinancierd kan worden.

Boomkampsweg 6a, Laren (gld) Tel 06 - 51 96 32 82 info@aircoharkink.nl

Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

• Reparatie

• APK-keuring Voor verkoop, onderhoud en reparatie van airco’s: www.aircoharkink.nl

HOME INSTEAD THUISSERVICE

TRADITIEGETROUW

iets kopen.com

en!Magazine_NR7_Advertenties1/4_HomeInstead.indd 1

06-11-17 12:41 Laren!MagazineNR7_Adv_Harkink.indd 1

Kwaliteit begint bij deze vakmannen

BÖKKERS TWEEDE KERSTDAG Uiteraard is het café ook geopend met de beste hits van afgelopen jaren • toegang vanaf 16 jaar VROEGE VOGELS (tot 1 december) € 10,VOORVERKOOP (vanaf 1 december) € 12,50 AAN DE ZAAL (indien beschikbaar)

€ 15,-

KAARTEN VIA: STAPPEN.WITKAMP.COM Voor het Oud & Nieuwfeest... kijk op stappen.witkamp.com

Stegink Tweewielers • Rengersweg 18, Laren GLd. Tel. 0573 - 40 12 82 • info@stegink-bike.nl

www.stegink-bike.nl

www.fietskopen.com

Tel. 0573 - 40 12 10 www.witkamp.com

16-11-17 08


IK GEEF DE PEN DOOR... | | 6363

uurlijk, leuk! Of ik een stukje voor het Laren Magazine wil schrijven? Nat elijk samen met mijn vriend Jasper op een akkerbouwbedrijf Op dit moment kijk ik uit op het Twentekanaal, ik woon nam hebben wij samen een paar jaar in Lochem gewoond. voor hier ijf, bedr het op jaar 2,5 nu en won Wij . teren Doch t in Groo van een eigen plek kost nou eenmaal tijd. en creër Het mij. voor was nen wen n begi het in wat , gang Het was een grote over omgeving, en op een bedrijf. Ik voel mij nu thuis op de Je woont niet alleen in een ander huis maar ook in een andere d van de Staring Koepel, wie wil dat nou niet! Jasper leert fstan loopa op en won Wij g. evin omg ie moo deze in en j deri boer de herkomst van aardappelzetmeel en over leren te r mee s steed ik n begi Zo ijf. bedr het over bij mij elke keer weer wat suikerklontjes. n iemand zei dat ik een dochter ben van José en kleindochter Zelf ben ik geboren en opgegroeid in Harfsen. Wanneer ik tege de winkel Vreeman’. Inderdaad, dat klopt. Samen met mijn van ie bun dan ohh ‘Ooo tie: reac de vaak m kwa rtje Geu van gevoeld om met de winkel verder te gaan. Hierin itie amb de t nooi heb ik r maa kel, win de bij id groe opge n broertje Stefa studie SPH (sociaal pedagogische hulpverlening), nu werkben ik mijn eigen weg gegaan. Uiteindelijk uitgekomen bij de een zorgorganisatie in Zutphen. Hier werk ik als ambulant bij r leide bege ijk oonl pers als en ner verle hulp PGB als zaam elijk gespecialiseerd in de hulpverlening voor nam voor mij heb Ik en. vrag hulp ende nlop uitee met s thui begeleider bij mensen ondersteunen van mensen geeft mij voldoening en energie, mensen met een autismespectrumstoornis. Het begeleiden en ieder op zijn eigen tempo. rzoek gedaan naar de jeugdzorg in Zweden, dit omdat de Tijdens mijn studie heb ik samen met twee klasgenoten onde nden gewoond. Hierdoor is mijn liefde voor Zweden maa al aant een ik heb Hier vië. dina Scan in is geld gere zorg erg goed dinavische series. Wat mij aantrekt is de Scan er plezi veel met kijk en den Zwe naar ntie vaka op g ontstaan. Ik ga graa werknemer en wordt er over het algemeen veel minder rust en de ruimte die het land biedt. Verder is er oog voor de wat veel gebruikt wordt. Het betekent ‘precies rd woo een ook dan is om’ ‘Lag d. erlan Ned in dan ren erva werkdruk uitdagingen houdt. Toch vind ik de balans hierin vinden genoeg’ en ‘balans’. Zelf ben ik iemand die graag werkt en van en doen zoals; afspreken met vrienden, zwemmen, naar de ding e leuk tijd vrije mijn in g graa ook dan mag Ik jk. ngri bela : ‘Ga je alweer uit eten?’. Jazeker! Tijd dooreens wel ook dan hoor Ik op! r maa zo noem en gaan eten uit film gaan, ie herinneringen maken is belangrijk. brengen met familie en vrienden is waar ik van geniet. Moo moet. Al moet ik zeggen dat ik hier ook wel tege er wint de gaan we oid; gero nu en word eten erbi suik De aardappelen en Het ultieme ‘Hygge’ gevoel, volgens veel mensen uit weer zin in heb, gelukkig hebben wij een lekkere houtkachel. Scandinavië. De pen geef ik door aan Esther Dommerholt! Groetjes, Yvonne Pakkert


64 | MIJN LEVEN ALS VRIJ WILLIGER

Een bloeiende vereniging leunt sterk op vrijwilligers. Velen zetten zich met ziel en zaligheid in. In deze editie de eerste 'mijn leven als vrijwilliger', geschreven door de vrijwilliger zelf.

MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Mariska Keppels Mariska is al jaren vrijwilliger bij V.V. Witkampers. Ze is begonnen als leidster van een jeugdteam, tegenwoordig maakt ze deel uit van de jeugdcommissie en sinds kort neemt ze ook zitting in het hoofdbestuur. Ik ben begonnen als leidster van onze dochter

aan het werk waren en bedacht me dat het handig

Leonie toen ze in de E-jeugd voetbalde (zelf heb ik

was om dan ook mijn dingen te doen. Samen met

altijd bij ABS in Bathmen gehandbald, mijn ouders

de heren hebben we mooie kasten voor de senioren

waren ook betrokken bij ABS, dus ik kende het

kunnen maken. Alles netjes geordend en opgeruimd.

verenigingsleven wel) en ik vond het leuk, de

Het betekende wel vele dinsdagmiddagen aan

saamhorigheid van de club, en je kinderen die ervan

uitzoeken, opruimen en bedenken hoe dit het beste

genieten. Dit heb ik ongeveer 5 jaar gedaan, toen

gerealiseerd kon worden, maar uiteindelijk is het

werd het tijd om te stoppen.

netjes en geordend en blijft het gelukkig ook zo.

Maar ik was nog geen jaar gestopt toen de vraag

Toen kwam het jaar dat de vereniging in de nieuwe

kwam of ik bij de JC wilde meewerken. Dit leek me

clubkleding gestoken moest worden. Geen idee wat

wel een leuke uitdaging en zo begon een ander

me te wachten stond (gelukkig maar!). Samen met

soort vrijwillerswerk. Ik was verantwoordelijk voor de

de sponsorcommissie aan de slag, de contracten

meisjes bij de vereniging en de D-jeugd (Nu JO13).

werden vernieuwd en er kwam een nieuwe lever-

Het was een mooie, leerzame tijd. Je bezig houden

ancier, Hummel, Houx sport en DV print gingen de

met de jeugd, indelingen, problemen proberen op te

kleding leveren en bedrukken. Er volgden kleding-

lossen, het omgaan met zoveel mensen met zoveel

pasmomenten bij de vereniging. Ik heb heel veel

verschillende ideeĂŤn en opvattingen. Volgens mij is

steun aan Ingri Imenkamp en Martijn Hoentjen

het nu mijn 7 jaar bij de jeugdcommissie.

gehad in die periode, en we zijn samen de klus

e

aangegaan. Meerdere keren met de auto met Drie jaar geleden werd ik gevraagd of ik het zag

aanhanger naar Houx in Zutphen om kleding op te

zitten om het materiaalbeheer er bij te gaan doen

halen, thuis alles uitpakken en per team weer ver-

en dit leek me ook wel een leuke uitdaging. Daar

pakken, dan naar de drukker in Deventer om dit weg

kwam later de kleding van de vereniging ook bij. Ik

te brengen. Vervolgens alles weer opgehaald en bij

ben maar begonnen om te zien wat er op mijn pad

de Witkampers met hulp van Wilma Brummelman alle

kwam. Ik kwam erachter dat op dindsdagmiddag

teamtassen klaargemaakt voor het nieuwe seizoen.

alle terrein- en klusvrijwilligers altijd bij de vereniging

Het was echt een hele klus, maar het was zo mooi


MIJN LEVEN ALS VRIJ WILLIGER | 65 Mariska Keppels, 51 jaar, woonachtig in het buitengebied van Laren. Moeder van Leonie en Gerben en in het dagelijks leven werkzaam als verkoopmedewerker bij Keurslager van de Pol in Laren en heeft samen met haar man Harry een melkveebedrijf.

om bij de aftrap te zien dat er gewoon een hele vereniging in nieuwe kleding liep, met trotse sponsoren en leden, het was geweldig om daar aan meegeholpen te hebben. Ook niet te vergeten, we regelden alle kleding voor de leiders van de jeugd en senioren, met als sponsor Hotel de Achterhoek, een mooie uitstraling voor de club. Na het hectische jaar van “de vereniging in het nieuw� ben ik vooral bezig geweest om alles voor alle teams in orde te houden, veel dinsdagmiddagen opruimen, op zaterdagen bij de club zijn zodat mensen je kunnen aanspreken en hun vragen kunnen stellen. Dit is denk ik wel belangrijk. Sinds kort ga ik ook zitting nemen in het hoofdbestuur en ik blijf ook nog bij de jeugdcommissie. Ik heb mezelf beschikbaar gesteld omdat ik voor de meisjes en dames graag iets wil betekenen. Het lijkt me geweldig om de meisjes en dames van de Witkampers, het vrouwenvoetbal, nog meer op de kaart te zetten. Ons dames 1 is een mooi voorbeeld voor het damesvoetbal. Kortom, er is nog veel te doen. Ik heb ook zin in deze nieuwe uitdagingen. Graag wil ik wel zeggen dat ik dit niet kan doen zonder de steun van Harry en onze kinderen, heel mooi dat het thuisfront mij dit zo gunt en meewerkt! Want vrijwilliger zijn vergt veel tijd en energie, maar er is zoveel moois wat je ervoor terugkrijgt. En bedenk echt goed, wat is een vereniging zonder vrijwilligers, ik krijg nu de kans om te omschrijven wat ik doe, maar er zijn er zoveel binnen onze vereniging die net zoveel of zeker nog meer doen. En dit alles in hun eigen vrije tijd, daarom kan V.V. Witkampers de bloeiende vereniging zijn die het nu is!


66 | ST. STEFFENRIJDERS

St. Steffenrijders Het wedstrijdseizoen van de St. Steffenrijders zit erop. In juni was er een geslaagde Hippische Week georganiseerd op het geheel vernieuwde buitenterrein. Begin september heeft de Tripalon plaats gevonden. v.l.n.r. Maike Woestenenk, Sanne Vermeulen, Justin Meurs en Milou Klein Brinke

Deelnemers hebben kennis gemaakt met de

moesten zo min mogelijk strafpunten verzamelen bij

prachtige omgeving van Laren. Zij hebben o.a.

het springen. De St Steffenrijders namen ook

door Verwolde een rit afgelegd met natuurlijke

hieraan deel en hadden Sanne Vermeulen met

hindernissen.

Flower, Maike Woestenenk met Dimans Edward, Milou Klein Brinke met Amourrette en Justin Meurs

Sponsoren bedankt!

met No Regrette op pad gestuurd en dit bleek zeer

Het wedstrijdseizoen is eind september afgesloten

succesvol.

met een dressuurweekend op eigen locatie. De organisatie van deze wedstrijden kan alleen maar positief terugkijken op het afgelopen seizoen. Dit had

Als eerste leverde Sanne in haar klasse een nette foutloze ronde af, daarna deden Maike, Milou en Justin precies hetzelfde. De Pasruiters uit Neede

nooit gerealiseerd kunnen worden

hadden ook 4 foutloze rondes laten zien en dat

zonder de lokale sponsoren.

betekende dat van ieder team de snelste combinatie

Daarom een extra woord van dank

een barrage moest rijden. Voor de St Steffenrijders

aan de sponsoren van St. Steffenrijders. Benieuwd wie de sponsoren

was dat Sanne die met Flower een supersnelle barrage reed en de combinatie van de Pasruiters met

zijn van St. Steffenrijders?

een verschil van 0.76 seconden achter zich liet! En zo

Kijk op www.ststeffenrijders.nl.

zijn Sanne, Maike, Milou en Justin de trotse winnaars van de 1e editie van de Ben Gilbers bokaal!

AGENDA 16 DECEMBER • 10:00 UUR

Ben Gilbers bokaal Ter nagedachtenis aan bestuurslid van

Na een mooie plechtige prijsuitreiking, het in

het "Achterhoeks Hippisch Festijn" Ben

ontvangst nemen van een supergrote bokaal,

Gilbers werd op dit grootse evenement in

een mooie deken en de hoofdprijs van maar liefst

2 JANUARI • 17:00 UUR

Varsseveld op zondag 30 september voor

€ 1.000,- , zijn de kinderen thuis ook nog eens

Nieuwjaarsspringen aan de

het eerst de Ben Gilbers Bokaal verreden.

verwend door de vereniging en genieten ze nog

Hierbij streden 8 equipes om de prijzen.

even na van deze geweldige sportieve dag!

Kerstrit

Verwoldseweg 26a

In ieder team zaten 4 combinaties en die

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Verwoldseweg 26, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 120 Contact: info@ststeffenrijders.nl • Facebook: StSteffenrijders • Website: ststeffenrijders.nl


APOLLO L AREN | 67

MUZIEKVERENIGING APOLLO:

'Dance to the music' Najaarsconcert Op zaterdag 1 december bent u van harte welkom op ons najaarsconcert “Dance to the music” in de grote zaal van Horeca Stegeman. Zoals gebruikelijk zullen zowel de drumband als het fanfareorkest weer meerdere gevarieerde stukken ten gehore brengen die geheel bij het thema passen. Hoe het gedeelte ‘dance’ een rol in het concert speelt, blijft nog even een verrassing! Tambour-maître

AGENDA

Toegangskaarten à € 5,00 zijn aan de zaal

We zijn heel erg blij dat we kunnen

1 DECEMBER

verkrijgbaar; voor basisschoolkinderen is

meedelen dat we een nieuwe tambour-

de entree gratis. De zaal gaat open om 19.30

maître hebben gevonden. Binnenkort

uur en het concert begint om 20.00 uur.

zal Mike de Geest ons op straat voor de

Najaarsconcert 'Dance to the music' 22 DECEMBER Oud papier 24 DECEMBER Medewerking Kinderkerstfeest leerlingenorkest

eerste keer leiden. Daarnaast is Mike Leerlingenorkest

na de zomer begonnen als onze

Ons leerlingenorkest zal op 24 december

nieuwe slagwerkleraar voor onze

vanaf ca. 15.00 uur voorafgaand aan het

drumbandleerlingen.

Kinderkerstfeest diverse nummers spelen. Hiervoor zijn ze inmiddels druk aan het oefenen.

26 JANUARI Oud papier HANDIGE INFORMATIE: 23 FEBRUARI Oud papier

Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Pastorielaan 3, 7245 WE Laren Gld. Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl


68 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts E.B. Wijnheijmer

Postkantoor Laren

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

Holterweg 10

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

7245 AN Laren (Gld)

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Tel. 0573 - 40 17 15

Altijd bereikbaar (24/7)

Van 10:00 tot 10:30 uur is de

Kerk Laren

Ortis fysiotherapie

apotheek gesloten.

Dorpstraat 2

Rengersweg 2

7245 AK Laren (Gld)

7245 AC Laren

Huisarts D. de Iongh

info@kerklaren.nl

Tel: 0573-40 19 84

Tel. 0573 - 40 12 60

www.kerklaren.nl

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

Telefonisch spreekuur:

www.ortistherapeuten.nl

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

Voor openingstijden verwijzen wij u

De apotheek is van maandag

door naar de website.

t/m vrijdag geopend van 08:00 uur tot 12:15 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 69

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

15:00 - 16:30 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:25

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:26

09:26

10:26

11:26

12:26

13:26

Maandag

14:32

15:32

16:32

17:32

18:32

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:00 – 16:00 uur

Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Biljarten

Maandag t/m vrijdag:

Dinsdag

06:01

06:31

07:07

07:37

07:52

08:07

08:37

09:07

09:35

10:05

10:35

11:05

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:35

15:07

15:37

16:07

16:37

17:07

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

17:37

18:05

18:35

19:05

19:35

20:05

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

Zaterdag

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

08:05

08:35

09:05

09:35

10:05

10:35

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

11:05

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

14:35

15:05

15:35

16:05

16:35

18:05

19:05

20:05

21:05

Woensdag Gymnastiek en

Vrijdag

17:05

17:35

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

22:05

23:05

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Zon- en feestdagen

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 5 minuten over heel.

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Contactpersonen activiteiten:

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

07:14

07:44

08:14

08:44

09:14

09:44

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

10:14

10:44

11:14

11:44

12:14

12:44

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

13:14

13:44

14:14

14:44

15:14

15:44

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

16:14

16:44

17:14

17:44

18:14

18:46

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

19:16

20:16

21:16

22:16

23:16

Zaterdag Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

09:16

09:46

10:16

10:46

11:16

11:46

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

12:16

12:46

13:16

13:46

14:16

14:46

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

15:16

15:46

16:16

16:46

17:16

17:46

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

18:16

18:46

19:16

20:16

21:16

22:16

Donderdag:

23:16

0:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

Zon- en feestdagen

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

Vanaf 11 uur tot 23 uur; 16 minuten over heel.

info@lochem.nl

Vrije inloop

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur (zorgloket tot 12:30 uur)


70 |

Laren! Magazine informatie Laren! Magazine is er vóór en door de Larense verenigingen,

Jubileumboek

stichtingen en ondernemers. We willen de lokale verenigingen

Op 9 november werd de eerste versie van

en stichtingen graag onder-

het Jubileumboek van Kulturhus ’t Kruispunt

steunen bij het organiseren van hun

overhandigd aan drie van de oorspronkelijke

activiteiten. Elk kwartaal,

oprichters van het gemeentecentrum. Het

oftewel na elke uitgave van het

boek is inmiddels te koop bij ’t Kulturhus en

Laren! Magazine, schenken we

bij het postagentschap in Plus Beuzel. Dit

daarom één van de Larense

boek is mede mogelijk gemaakt door onder

verenigingen of stichtingen

andere een bijdrage vanuit de vereniging-

een bedrag. Hoe maken wij kans op deze schenking?

Te koop voor maar € 12,50

en stichtingsspaarpot van Laren! Magazine

Dat is simpel! Dien een aanvraag in via info@larenmagazine.nl en vertel ons duidelijk waarvoor jullie dit bedrag nodig hebben. Zijn de bidons van de jeugd op? Moeten er nieuwe ballen komen? Willen jullie

Volgende editie!

graag nieuwe outfits? Kortom: de

De volgende editie van Laren! Magazine zal uitkomen in week 9

aanvraag moet een doel hebben.

(25 februari - 2 maart)

Samen met jullie gaan wij kijken wat wij hierin kunnen betekenen.

HANDIGE ALGEMENE INFORMATIE EDITIE NUMMER 12:

Er zijn meerdere aanvragen

Verspreiding:

25 februari - 2 maart 2019

binnengekomen?

Deadline copy/advertenties:

24 januari 2019 - 12:00 uur

Dan gaan wij bekijken waar wij denken dat het bedrag het beste

EDITIE NUMMER 13:

heen kan gaan: welke vereniging/

Verspreiding:

20 mei - 25 mei 2019

stichting heeft de financiële steun

Deadline copy/advertenties:

18 april 2019 - 12:00 uur

het hardst nodig en heeft volgens ons de beste motivatie.

EDITIE NUMMER 14 - KERMISSPECIAL: Verspreiding:

Win-win situatie

19 - 24 augustus 2019

Deadline copy/advertenties: 11 juli 2019 - 12:00 uur

Indirect steunen de ondernemers Laren! Magazine dus ook de

Wil jij aan de twaalfde editie meewerken, heb jij een leuk idee of wil je met je bedrijf een advertentie of wellicht advertorial plaatsen?

verenigingen en stichtingen!

Mail of bel dan met:

Een win-win situatie!

Laren! Magazine

met hun advertentiebijdrage in

info@larenmagazine.nl Tel. 06 16 46 55 33


| 71

Vrijwillige schrijvers Hartstikke handig!

Vorig jaar konden jullie al kennis maken met Jan Eggink die aangeboden had om vrijwillig te schrijven voor Laren! Magazine. Een paar weken terug ontvingen wij een mail van Luuk Oortgiesen, student journalistiek met het aanbod dat hij wel

voor Laren! Magazine wil schrijven. En deze editie ook een column van Bert Gotink, die ook heeft aangegeven mee te willen werken.

Luuk Oortgiesen Mijn naam is Luuk Oortgiesen, ik ben inmiddels achttien jaar en woon in Laren. Naast dat ik het leuk vind om te schrijven is mijn grote passie voetbal. Tegenwoordig speel ik in de JO19-1 van Witkampers. Naast het spelen van voetbal vind ik het kijken ervan ook heel vermakelijk, met name mijn favoriete club Ajax. Op het gebied van school heb ik mijn basisonderwijs gevolgd op de Branink. Vervolgens heb ik mijn middelbaar onderwijs genoten op het Isendoorn College in Warnsveld, waar ik mijn tweetalig HAVO-diploma heb gehaald. Bij het kiezen van een studie ben ik mijn interesse in de media achterna gegaan en heb ik gekozen voor de studie journalistiek. Deze studie volg ik op Hogeschool Windesheim en hoop ik dit jaar mijn propedeuse te halen. Het Laren! Magazine vind ik een goed initiatief en het is leuk om verhalen achter de bewoners en verenigingen te weten te komen. Elk steentje die ik daaraan kan bijdragen lijkt mij een mooie ervaring en vooral interessant.

Bert Gotink

Jan Eggink

Mocht u als vereniging/

In deze editie staat een column

Jan Eggink heeft al diverse columns

stichting het lastig

van mij over ‘Vrogger in Loarne’. Sinds

voor ons geschreven en heeft

vinden om zelf iets te

1990 woon ik Lochem, maar in mijn

ook aangegeven dat stichtingen/

postbodejaren en bij de Witkampers

verenigingen hem altijd mogen

heb ik altijd binding gehouden met

benaderen. Jan was van 1982 tot

Laren. Nu werk ik al acht jaar als

1994 de Larense correspondent

voor een artikel? Neem

begeleider in de gehandicaptenzorg

van de GOC en het Geldersch

dan gerust contact op.

bij ’s Heerenloo in Apeldoorn. Schrijven

Dagblad.

Dat mag rechtstreeks

is mijn passie en ik mocht een aantal

schrijven of wilt u een keer een andere insteek

met de heren of met ons: info@larenmagazine.nl.

jaren als sportverslaggever actief zijn bij De Stentor. Het lijkt me een mooie uitdaging om een bijdrage te leveren aan Laren!Magazine.


72 |

Gezocht: Verzorgenden (IG) en Verpleegkundigen Voor diverse locaties van Marga Klompé

Bij Marga Klompé zetten wij ons samen dagelijks met veel plezier in voor onze cliënten. Dat doen wij in een collegiale en open werksfeer. We hebben diverse mogelijkheden voor jou zoals somatische, psychogeriatrische en woon-/zorg afdelingen. Ben je ondernemend, initiatiefrijk en heb je zin om samen met je collega’s het verschil te maken in de zorg? Kijk snel op www.szmk.nl/vacatures

Meer informatie? Neem contact op met een van onze HR adviseurs telefoon 0544 47 41 00 of via mail secr.hr@szmk.nl

Help onze cliënten het meeste uit elk moment te halen. Wordt vrijwilliger! Kijk op www.margaklompe.nl/ vrijwilligers/vacatures/

www.szmk.nl/vacatures


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.