Laren! magazine editie NR10 // Kermisspecial

Page 1

| 1

AUG-NOV • NR10 € 3,95

" Het is al bijna zover; de 485e editie van de Larense Kermis!" - Ondernemersvereniging Laren

16

Jeu de Boules Baan GEOPEND

24

Bullrock Band Battle

Larense Kermis Special

6 OKTOBER A.S.

Z.O.Z.


2 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

Vanaf 1 september bij Sjàhto

RG Fysiotherapie

34

Een tuinhuis ontwikkelen met de 3D-configurator

Lugarde

16 Jeu de boulesbaan nu geopend 't Laerveld

38 20

Een veelzijdig bedrijf

Almat Laren

Hamac Harfsen organiseert

'Stap-Op-Dag! 44

De drijfveren van de vrijwilligers en medewerkers van

't Talma

24 Strijd om openingsact Bullrock Band Battle

48

Geheel vernieuwd

Hubo Holten

EN... ACHTERIN DE LARENSE KERMIS SPECIAL Overige informatie pagina's

Verenigingen & Stichtingen pagina's 5

Rond Om Exel

33

Kulturhus 't Kruispunt

12 Basisscholen

11

EHBO Laren

37

St. Steffenrijders

27

Ik geef de pen door...

51 Ontwikkelingen

15

Ons Genoegen

41

De Laornse Dorpskwis

Yanna Spenkelink

in Ondernemersland

Pels en Pluim

Badmintonclub Laren

42

Algemene agenda

56

Handige informatie

19

Exels Feest

47 OJWL

23

V.V. Forza

52

Wakker Laorne

29

Toeristenbelang Laren

55

Lichtjesavond Laorne

30

V.V. Witkampers

Colofon: Laren! Magazine special is een uitgave van Ovii Ontwerp en Weekblad in de Kijker en verschijnt in een oplage van 3.400 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen • Acquisitie: Weekblad In de Kijker; Sandra Schepers & Klary Koopman - Ovii Ontwerp; Ingri Imenkamp • Eindredactie: Van Kees; Nena Keessen • Fotografie: Anke Kolkman, Dinand Hasewinkel, Arjan Gotink en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen • Vormgeving: Ovii Ontwerp: Ingri Imenkamp - Marieke Roeke Verspreiding: All Inn Verspreiding • Drukwerk: Multicopy Lammerdink • Cartoons: Reindert Meutstege • Contact: Ovii Ontwerp - Huenderstraat 3 - 7245 BJ Laren GLD Tel. 0573 25 14 04 - info@larenmagazine.nl • Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii Ontwerp. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 3

EDITIE NUMMER 10

Het gaat bijna beginnen... Althans voor u als bezoeker, want voor de organisatie van de Larense Kermis, de Larense Ondernemersvereniging, is het namelijk al lang begonnen.

Twee jaar geleden ben ik, na eerst een jaartje meegelopen

gemeente om toezicht te houden. Vorig jaar heb ikzelf

te hebben, toegetreden tot het bestuur van de Onder-

zaterdags de dag en nacht wacht gelopen. Ik was kapot!

nemersvereniging.

Ik heb dan ook echt respect gekregen voor de mensen die dit al jaren doen.

Voor menigeen is het heel gewoon dat op de eerste vrijdag van september de Dorpsstraat vol staat met attracties,

Na vier dagen kermis zit de kermis er op!Althans voor u

eettentjes en dat ons dorp is afgesloten voor verkeer.

als bezoeker, want voor het bestuur en enkele geweldige

Maar dat is het niet… Het bestuur begint twee à drie

vrijwilligers die helpen staat op dinsdagochtend 8 uur het

weken na de Larense Kermis alweer met de editie voor

opruimen op de agenda. Ja, echt waar, 8 uur! Ik weet

het volgende jaar. Eerst een evaluatie, vervolgens heeft

sinds vorig jaar dan ook dat er ook een dinsdagochtend

een iederbinnen het bestuur zijn/haar taken. Gedurende

na de kermis bestaat. Het dorp moet worden opgeruimd,

het jaar organiseert de vereniging nog een aantal

paaltjes weer in de grond etc. Om 17.00 uur als het grootste

andere activiteiten, maar iedere vergadering (één keer

gedeelte weer klaar is, schuiven we dan aan bij Witkamp

per maand) is de kermis een van de grotere agendapunten.

waar we samen met het personeel chinees eten en de

Vergunningen, indelingen van de attracties, overleg met

kermis traditioneel wordt ‘begraven’. En dan… dan is er

gemeente, horeca, politie en brandweer; er komt veel bij

twee à drie weken even niets!

kijken. Als u het magazine omdraait dan ziet u de kermisspecial Met elkaar proberen we de kermis zo goed mogelijk voor

met het programma, nieuwe initiatieven en natuurlijk

te bereiden, nieuwe initiatieven te bedenken en uiteraard

ook de al bestaande activiteiten. In dit gedeelte van het

zoveel mogelijk attracties binnen te halen. En als de kermis

magazine vindt uiteraard weer de informatie van de

dan dichterbij komt wordt gestart met de voorbereidingen.

verenigingen en stichtingen. Maar wij gingen ook weer

In de weken voor de kermis is een grote groep vrijwilligers

op bezoek bij een aantal bedrijven. Fysiotherapeut Robin

bezig met de opbouw (dit alles zoveel mogelijk naast het

Gosen start per 1 september bij Sjàhto in het pand, Andrea

runnen van hun eigen bedrijven). Op vrijdag gaat de kermis

en Thomas Wuestman vertelden ons meer over Lugarde,

van start. Onderling regelen we binnen het bestuur wie er

Gerko Roekevisch gaf ons een kijkje bij Almat en we gingen

wanneer ‘wacht loopt’. Het is een vereiste vanuit de

de Schipbeek over richting Holten voor een kijkje bij de vernieuwde Hubo. Kortom naast de kermisspecial ook in

"Ik weet sinds vorig jaar dan ook dat er ook een dinsdagochtend na de kermis bestaat... ;)"

deze editie weer genoeg te lezen! Voor nu wens ik u alvast een fijne kermis. Met het team van Laren! Magazine gaan wij de komende weken weer ons uiterste best doen om het voor elkaar te krijgen nog een jaar Laren! Magazine te maken. - Ingri Imenkamp


4 |

INSTALLATIEBEDRIJF

WITTENBERG V.O.F.

Wij wensen een ieder een gezellige kermis toe.

• Schadeherstel voor alle verzekeringen en voor particulieren • Spuitwerk voor (bedrijfs) auto’s, tractoren en motoren • Uitdeuken zonder spuiten • Spot repair autoschademoserlochem @autoschademoserlochem Aalsvoort 31, Lochem - Tel. 0573 - 25 62 66 - info@autoschademoser.nl

Zutphenseweg 6, 7245 BL Laren (GLD) Tel.0573-401421

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Wittenberg.indd 1

WWW.AUTOSCHADEMOSER.NL Rietdekkersbedrijf

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_AML.indd 1 25-07-17 12:55

Kok v.o.f.

24-07-17 10:46

· Nieuwbouw · Onderhoud · Reparatie · Rietdekken van tuinhuisjes

VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP

Dijkmansweg 5, Laren Gld. Tel. 06 54 71 54 70

Markt 26 te Lochem | Bel: 0573 254 975

WWW.RIETDEKKERSBEDRIJFKOK.NL

SCHOENMAKERIJLANS.NL

Wij wensen iedereen fijne kermisdagen

BUN IE AL GEKNIPT VOOR DE KARMSE?

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_kok.indd 1

24-07-17 10:36

MAAK GERUST NOG EVEN EEN AFSPRAAK BIJ ONS! BURGEMEESTER LEENSTRAAT 39 TEL. 0573 25 49 59 INFO@HAARSALONFIGARO.NL WWW.HAARSALONFIGARO.NL

BIJ ONS GAAT HET DAK ER NORMAAL GESPROKEN NIET AF...

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Holterman-Figaro.indd 1

(Alleen tijdens de Larense Kermis! )

WWW.HOLTERMANTENTENVERHUUR.NL

Persoonlijke en professionele studiebegeleiding voor middelbaar onderwijs en hbo

Berlinda Heilersig 06 4383 5353 Laren www.heilersigstudiecoaching.nl

25-07-17 11:22


ROND OM EXEL | 5

Wandeltocht Rond Om Exel Al jaren hebben ze er, tijdens hun zondagochtendwandelingen, over gesproken. Ze zouden zelf eens een wandeltocht in de omgeving van Exel moeten organiseren. ‘Maar weet je wel hoeveel werk dat is?’ zei Toos dan tegen Toosje. ‘Dat lukt ons nooit.’ Toch is het nu gelukt. Samen met

dat ingeklemd is tussen de twee

Henk Slagman en Henny Scholten

landgoederen Ampsen en Verwolde.

hebben Toos Nijkamp en Toosje Onis

Tussen deze twee landgoederen ligt

de schouders eronder gezet en een

een mooi landbouwgebied waar nog

wandeltocht georganiseerd rondom

actief geboerd wordt. Dit geeft een

Exel. Liefhebbers van wandelen en

gevarieerd landschap van bossen en

natuur kunnen nu alvast de datum

landerijen. Het is een lust om in dit

30 september noteren in hun agenda,

gebied te zijn.

want dan gaat het gebeuren. Routes Om u ook te laten genieten van al dit natuurschoon, heeft de organisatie verschillende wandelroutes uitgezet. Op zondag 30 september kunt u kiezen voor routes van 5, 10, 15 of zelfs 25 km. De start is bij Brasserie de Mölle in Exel. Voor de routes van 5, 10 of 15 km kunt u starten tussen 9:00 uur en v.l.n.r. Henny Scholten, Toos Nijkamp, Henk Slagman en Toosje Onis

12:00 uur. Deelnemers aan de 25 km route kunnen tussen 9:00 en 10:00

U kunt kiezen uit maar liefst vier

uur starten. De kosten voor deel-

afstanden die allen door de omgeving

name bedragen 3 euro per persoon.

van het kleine pittoreske plaatsje Exel lopen. Exel is een plattelandsdorp

We hopen u op zondag 30 september te ontmoeten!

ZONDAG 30 SEPTEMBER Rond Om Exel Start: vanaf 09.00 uur Locatie: Brasserie de Mölle


6 |

ADVERTORIAL SVERENIGING ADVERTORIAL ONDERNEMER

"RG Fysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars!"

RG Fysiotherapie Dwarsdijk 3, Laren Gld Rgfysiotherapie@gmail.com www.rg-fysio.nl Geopend vanaf 1 september a.s. Maandag t/m vrijdag aanwezig Tel. 06 29 55 84 53 Sjàhto Tel. 0573 42 10 66 info@sjahto.nl • www.sjahto.nl Facebook: @Sjahto.Laren

Robin Gosen en Ernst-Jan Oudenampsen


ADVERTORIAL | 7

RG Fysiotherapie opent praktijk in Sjàhto Patiënten kunnen zonder doorverwijzing vanaf 1 september bij Robin Gosen terecht voor fysiotherapie, manuele therapie, dry needling en revalidatietrajecten. De praktijk is gevestigd in het pand van Sjàhto, een prettige samenwerking tussen beide bedrijven. “Het feit dat deze twee bedrijven onder één dak

om blessures te voorkomen door middel van een

gevestigd zijn, levert veel voordelen op. We maken

gezonde leefstijl, dan een operatie te financieren van

gebruik van elkaars kennis en kunde,” vertelt Robin.

bijvoorbeeld een nieuwe knie. Op die manier kunnen

“Zo kan ik samen met mijn patiënten gebruik maken

we samen de zorg betaalbaar houden.” Ernst-Jan

van de fitnessapparatuur die hier staat, maar andersom

Oudenampsen van Sjàhto vult aan: “Ook daarin

kunnen sporters ook gebruik maken van mijn kennis.”

vinden we weer een samenwerking. Met ons leefstijl-

Laagdrempelig, ondernemend en dynamisch, dat wil

programma in combinatie met de kennis van Robin

Robin graag zijn. “Ik streef ernaar om altijd binnen

kunnen we mensen gezond en vitaal houden.”

24 uur een afspraak in te plannen met een patiënt, met

Sjàhto is het kenniscentrum in de buurt op het

uitzondering van het weekend.

gebied van sport, bewegen en vitaliteit.

De communicatie is direct en de lijnen zijn kort.” Bij Robin

Kennis en netwerk

kan je zonder doorverwijzing

Zijn kennis zet Robin komend seizoen ook in bij

terecht met alle pijnklachten

voetbalvereniging de Witkampers. “Ik heb zelf 20 jaar

in het bewegingsapparaat of

gevoetbald. Ik weet hoe blessuregevoelig de sport is.

voor revalidatietrajecten. “Ook

Ik zorgde bij de jeugd al voor ondersteuning op het

de nazorg na zo’n traject vind ik

gebied van blessures/preventie, vanaf komend seizoen

belangrijk. Als mensen willen, kunnen ze na het traject

zal ik ook de complete selectie bij de senioren hierin

blijven sporten bij Sjàhto. Hier kunnen ze dan het

begeleiden. Dit gebeurt wekelijks op het veld maar

geleerde in de praktijk brengen. Mochten er dan

natuurlijk ook daarbuiten middels testen en specifieke

vragen zijn, trek je mij even aan de jas en probeer ik je direct te helpen.” Van curatief naar preventief Robin vertelt over zijn nieuwe kijk op fysiotherapie: “De zorg zal zich meer gaan richten op de preventie van ziektes en blessures. Uiteindelijk is het goedkoper

Fysiotherapeut Robin Gosen


8 |

VAN DE POL,

keurslager

Deventerweg 33, 7245 AW Laren (Gld.) Tel. 0573 - 40 12 37 www.vandepol.keurslager.nl - info@vandepol.keurslager.nl facebook: KeurslagervandePol

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals:

We hebben een uitgebreid assortiment in barbecuevlees, maar ook voor salades, stokbrood, sauzen en rauwkost bent u bij ons aan het juiste adres.

- roosters leggen - uitmesten van stallen

U kunt dus ook tijdens de kermisdagen genieten van een heerlijk stukje vlees, zonder lang in de keuken te hoeven staan.

- lasergestuurd egaliseren Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

WE WENSEN U FIJNE KERMISDAGEN! Vrijdag 7/9 zijn we vanaf 16.00 uur gesloten. Zaterdag 8/9 en maandag 10/9 zijn we de gehele dag gesloten.

Magazine_NR6_Advertenties1/8_BennieBrummelman.indd 1

Laren!Magazine_NR10_Advertenties1/8_vanderPol.indd 24-07-17 10:29 1

Wij wensen u een fijne Larense Kermis!

• Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking

Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.)

Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem Tel. (0573) 251 008 • Fax (0573) 250 941 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

Tel. 0573 - 401387

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Haneveld.indd 1

24-07-17 10:43 DijkermanLammers_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc. - ontwerp - tekeningen - omgevingsvergunning

‘t Veld 4, Exel

- bestek - bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

eckeren_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

31-07-18 13:07

20-08-16 10:54

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

Burg. Leenstraat 54, 7242 AB Lochem 0573-254630, www.multicopy.nl/lochem

25-08-16 09:44


ADVERTORIAL | 9

Sjàhto Eigenaren Ernst-Jan & Gerdien Oudenampsen

Dry-Needling

Hersteltraining

Personal Training

trainingsvormen. Daarnaast ben ik het hele seizoen op donderdagavond aanwezig voor hersteltrainingen.” vertelt Robin. Robin werkt sinds 2012 als fysiotherapeut en manueel therapeut in de Achterhoek en heeft inmiddels een groot netwerk opgebouwd. “De contacten met de huisartsen in de omgeving zijn laagdrempelig en ik heb goed contact met medisch specialisten in het Deventer Ziekenhuis en het Gelre Ziekenhuis.” van Nederland. Hierdoor krijgen we extra

advies kan je bij Sjàhto terecht. “Onze

Sjàhto

kwaliteitskeuringen en worden er hogere

sporters ervaren de sfeer bij ons als heel

Sjàhto is een echt familiebedrijf gevestigd

eisen aan ons gesteld. Beter worden in wat

prettig. Je kan hier jezelf zijn. En wij helpen

aan de Dwarsdijk in Laren. De omgeving en

we doen, onze klanten tevreden houden

je bij het behalen van je doelen,”vertelt

locatie geven de sportschool een unieke

en onszelf continue ontwikkelen vinden

Ernst-Jan.

sfeer. “De sportschool is gevestigd in een

we belangrijk. De samenwerking met

verbouwde boerderij. De locatie is uniek,

Robin is een verlengstuk van wat we al

RG Fysiotherapie is een onafhankelijke

zo tussen de weilanden en bossen,” vertelt

deden,”vertelt Ernst-Jan. Sjàhto is volop in

praktijk gevestigd in Sjàhto. “Ook niet-

Ernst-Jan Oudenampsen. Ernst-Jan en

beweging.

leden kunnen uiteraard bij mij terecht!”, sluit Robin af.

zijn vrouw Gerdien runnen samen het sportcentrum. Ze stellen hoge eisen aan

Bij Sjàhto volg je interactieve realtime

de kwaliteit, klantvriendelijkheid en klant-

spinninglessen, kom je tot rust tijdens

Meer informatie:

tevredenheid binnen het bedrijf. “We zijn

de body & mind lessen en krijg je nieuwe

www.rg-fysio.nl of www.sjahto.nl

aangesloten bij de VES en horen daarmee

energie van boxing en crossgym. Ook voor

bij de 100 meest exclusieve sportcentra

personal training, leefstijl- en voedings-


10 |

De Moesgaard van Verwolde

LANDGOED VERWOLDE JONKER EMILE LAAN 5 7245 TL LAREN GLD TEL: 06 28773850

• LANDGOEDWINKEL • THEE, KOFFIE (ESPRESSO/CAPPUCCINO) • SCONES EN HUISGEMAAKTE TAART • GROENTEN UIT EIGEN MOESTUIN • JAM EN VERWOLDSE HONING • HAARDHOUT • CULINAIRE ACTIVITEITEN • WORKSHOPS

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER OP DE LARENSE KERMIS

• VERGADEREN • FAMILIEBIJEENKOMSTEN LANDGOEDVERWOLDE.NL

www.bouwbedrijf-meutstege.nl

• NATUURLIJK GENIETEN

Holtmark 2a Harfsen24-07-17

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/4_Meutstege.indd 1 31-07-18 13:14

sgaard_LarenMagazineNR10_Adv.indd 1

50

% 40

%

GROTE OPRUIMING

• bouw van flightcases • verhuur • verkoop

OPEN Di t/m Za 10 -17 uur Zo 13 -16 uur

1500 M2

TUINMEUBELEN Nu met grote

boomkampsweg 6 laren gld tel. 0573 42 12 32 info@blacknight.nl www.blacknight.nl

fijne larense kermis!

KORTINGEN 30%

10%

20%

LUXEOUTDOOR.NL

12:05


EHBO L AREN | 11

Geen evenement zonder EHBO'ers Als EHBO Laren willen we graag wat van ons laten horen in deze editie van Laren! Magazine. In het voorjaar is er door onze vereniging een cursus georganiseerd voor beginners. Negen personen hebben hieraan meegedaan,

Ook wij hebben meegedaan met de actie van de Rabo-

hierdoor groeide ons ledenbestand weer. Ook via

bank. Er kon gestemd worden op de EHBO vereniging

andere wegen hebben we enkele nieuwe leden

via Hart voor de Achterhoek. Er werd een bedrag van

kunnen begroeten, op dit moment hebben we een

bijna 800 euro binnengehaald. Een deel van dit geld

kleine 50 leden in Laren.

wordt ingezet voor de aanschaf van nieuwe kleding en opleidingskosten. Iedereen die op ons gestemd heeft:

Dit is ook hard nodig, omdat het aantal evenementen

hartelijk dank!

waar onze hulp verwacht wordt ook groeit. Dit jaar was er bijvoorbeeld na jaren weer een wandelvierdaagse

In september beginnen de herhalingslessen weer.

en ook was er een Hippische Week bij de manege.

Als je eenmaal je diploma gehaald hebt, dan dien je

Daarnaast zijn we aanwezig bij o.a. GDFestival, de

elk jaar herhalingslessen te volgen. De lessen kunnen

Trekkertrek, de Fietsvierdaagse, Koningsdag, de

worden gevolgd op dinsdagavond (6 keer) of op

Brommercross, enz. enz. Op elk moment waren

twee zaterdagen. Deze lessen worden met veel

hier minimaal twee EHBO’ers aanwezig. Bij veel

enthousiasme gegeven door Gijs te Brake. Geen les

evenementen geldt: is er geen EHBO’er aanwezig,

is hetzelfde. Gijs is iemand die veel dingen in de praktijk

dan kan het evenement niet door gaan.

oefent en minder via het boek. Er worden ook soms oefeningen met de brandweer gehouden, er is een

In april, tijdens de

oefenavond geweest met portofoons (hoe gebruik

jaarvergadering,

je deze bij evenementen), er was ooit al eens een

werden er enkele

gastspreker over drugs- en alcoholproblematiek en er

leden gehuldigd.

wordt ook vaak met de AED geoefend. Er wordt dus

Jolanda Mombarg,

geprobeerd om het voor EHBO’ers, naast het serieuze

Hermien Bouw-

karakter, ook leuk te houden om deze hobby te blijven

huis en Dinand

uitoefenen. Als er weer voldoende aanmeldingen zijn,

Wichers werden

dan willen we dit najaar of komend voorjaar weer een

in het zonnetje

nieuwe cursus starten.

gezet voor hun 25- jarig lidmaatschap. Het tekent de sfeer binnen de vereniging dat er regelmatig trouwe

Iedereen die interesse heeft kan daarvoor nu al contact

leden worden gehuldigd. Er zijn veel leden al jarenlang

opnemen via onderstaande gegevens. Het zou goed

lid. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van

zijn als er leden van verenigingen, waar wij onze

Wilma Mombarg als bestuurslid. Zij wordt opgevolgd

diensten verlenen, zich opgeven voor deze cursus.

door Karla Beuzel.

Het invullen van de evenementen bij die verenigingen wordt dan ook een stuk gemakkelijker! HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1955 • Aantal leden: 50 • Contact: ehbolaren@live.nl, Tel. 0573-402509 of Tel. 06-20745017 (Dinand Wichers)


12 12 || OPENBARE DALTONBASISSCHOOL DE BRANINK

OPENBARE DALTONBASISSCHOOL DE BRANINK

Het gaan en komen van directeuren... Na 37 jaar te hebben gewerkt in Laren, neem ik afscheid van de Branink. Het was een fijne tijd met de kinderen, de ouders en de leerkrachten. De eerste jaren op de Zonnebloem, samen met Rietje en Janneke en later met Corrie. Wat een leuke school, geweldige ouders.

Nieuwe directeur De Branink: Anneke Jonkers Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Anneke Jonkers. Afgelopen maand heb ik na het afronden

De overgang naar de basisschool was bijzonder, een spannende

van de sollicitatieprocedure kennis mogen maken

tijd. De meeste kleuterleidsters maakten zich zorgen over hoe

met de school en het team van de Branink en ik kan

het de kleuters op de basisschool zou vergaan, mochten ze nog

u zeggen dat ik met heel veel enthousiasme uitkijk

wel spelen? We hebben ons samen met de ouders ingezet om

om na de zomervakantie als directeur te

het " kleutergevoel" te behouden.

gaan starten.

De komst van het Daltononderwijs op de Branink was geweldig,

Ik ben getrouwd met Dirk-Jan. We hebben twee

het samenwerken, de zelfstandigheid en vrijheid in gebonden-

volwassen kinderen, dochter Marlien en zoon Koen,

heid. Samenwerken was niet alleen fijn voor en met de

beide kinderen hebben een eigen huishouding.

teamleden maar zeker ook fantastisch met ouders. Bergen

We wonen met onze poes Izzy in Hengelo (Ov).

werk hebben we verzet, samen klussen en het opzetten van

We houden van reizen, lekker eten, Ierse muziek en

grote musicals. Alles kon.

zijn dan ook regelmatig bij een concert te vinden.

De kinderen zijn in al die jaren kinderen gebleven, wel wat

Het onderwijs zit in mijn bloed. Ik heb 25 jaar

mondiger, maar altijd geweldig. Het team is in de jaren

ervaring als leerkracht en Intern Begeleider.

veranderd maar zeker niet minder leuk en enthousiast

Inmiddels heb ik ruim tien jaar ervaring als

geworden. Het was een leuke tijd. Mijn afscheid was geweldig,

directeur op een aantal verschillende scholen.

heel erg bedankt daarvoor. Ik zal Laren nooit vergeten.

Op dit moment ben ik tot augustus 2018 interim directeur op een grote school met 600 leerlingen

Het ga u allen goed.

in Deventer. Ik verheug me op een nadere kennismaking en een goede samenwerking met de ouders

Tineke Pasman

en met Laren.

Directeur Openbare Daltonbasisschool De Branink Tot ziens, tot in het nieuwe schooljaar! Openbare Daltonbasisschool

Met vriendelijke groet,

de Branink

Anneke Jonkers

Verwoldseweg 14 7245 AH Laren (Gld) Tel. 0573 - 40 18 76 branink.poolsterscholen.nl


TOERISTENBEL ANG SCHOOL L AREN PRINS WILLEM ALEXANDER 13 || 13

PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL

Opening schoolplein en nieuw schoollogo!

Leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool genoten maandag 25 juni van een zonnige schoolfeestdag. De verjaardagen van de meesters en juffen werden gevierd, het nieuw ingerichte schoolplein werd officieel geopend en het nieuwe logo werd onthuld. Het schoolplein is, dankzij hulp van velen; leuker, mooier

De openingsdag werd feestelijk omlijst met theater-

en uitdagender gemaakt. Via onze nieuwe (verlichte)

optredens. Alle groepen kregen workshops op het gebied

entree kom je op het nieuw ingerichte plein. Onderweg

van muziek, zang en dans. ‘s Middags was de ‘grande

naar de ingang van de school kom je langs een boomhut

finale’ voor de ouders. Iedere groep verzorgde twee

en langs de prachtige wilde bloemen. Op het plein zelf

fantastische optredens die ’s ochtends helemaal waren

is een waterpartij met pomp gerealiseerd, waar al vele

ingestudeerd. Om half 3 werd het lintje doorgeknipt

keren heerlijk gespeeld is met zand, steentjes en water.

door de oudste en de jongste leerling en werd de nieuwe

Verder zijn alle speelelementen voorzien van hout-

speelplaats officieel geopend. Ook is de vlag, met het

snippers en kan er gespeeld worden bij het gras,

nieuwe schoollogo gehesen.

in de zandbak en met kleine boomstammetjes. De Prins Willem Alexanderschool, samen in beweging. Alle elementen van onze school waaronder ‘de groene school’ zijn terug te vinden in het logo.

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 www.schoolpwa.nl


14 |

Vloeren | Vloerkleden | Gordijnen | Behang | Binnen- & buitenzonwering | Horren | Verf

Totaaloplossing voor iedere klus. Kasten op maat Vloeren Binnen- en buitendeuren Binnen- en buitenzonwering Horren Traprenovatie

Hubo Holten Aaltinkweg 16 - 7451 DX Holten - Tel: 0548 - 364050 E-mail: holten@hubo.nl - decorette.holten@hubo.nl Openingstijden: ma t/m vrij 8:30 - 20:00 uur za 8:30 - 17:00 uur

Veilig wonen Besparend wonen Mooi wonen Buiten wonen Zelfstandig wonen Zorgeloos wonen


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN | 15

GEMENGDE ZANGVERENIGING

Ons Genoegen Ons Genoegen is opgericht in 1931 in de voormalige school in de Larensebroek. Het is een gezellig koor met lieden van

Foto: Mayke Pasman

gevarieerde leeftijden. onze dirigente Marloes Kippers. U bent van harte welkom om Wij treden op in verzorgingstehuizen en werken eenmaal per

een avond mee te zingen. De eerste drie maanden zijn gratis.

jaar mee aan een dienst in de kerk in Laren. Ook doen wij mee aan het kerstconcert en geven wij jaarlijks ons eigen concert

In 2017 hebben wij meegedaan met de aktie Hart voor de

in het Kulturhus. Zondag 11 november a.s. geven wij een kof-

Achterhoek van de Rabobank en hebben wij een mooi bedrag

fieconcert bij Witkamp.

gekregen die wij besteed hebben aan nieuwe koorkleding, zie hier het resultaat.

Onze repetitieavonden worden gehouden bij Witkamp op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur onder leiding van

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.zangvereniging-onsgenoegen.nl

DE MOOISTE KLEINDIEREN VAN KINDEREN UIT HEEL NEDERLAND

Kom jij ook konijnen, kippen, cavia’s, duiven en watervogels kijken? Datum: 15 september Locatie: St. Steffenmanege Entree: Gratis

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1961 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl


16 |

JEU DE BOULES - 'T L AERVELD

"Het is erg gezellig om het spel samen te spelen!"

- Henk Denneboom

Speluitleg Jeu de boules • Het spel speel je altijd in twee partijen; • Een partij bestaat uit minimaal 1 speler en

maximaal 3 spelers;

• Bij 2 of 3 spelers zijn er altijd in totaal 12 ballen

in het spel, deze worden verdeeld over de spelers;

• De eerste partij gooit, staande in een cirkel van

50 cm doorsnee, de cochonet weg (een klein

balletje), deze moet op een afstand van minimaal

6 meter en maximaal 10 meter liggen;

• De partijen proberen de jeu de boules ballen zo

dicht mogelijk bij de cochonet te gooien;

• Aan de beurt is de partij, die nog niet het dichtst

bij de cochonet ligt en deze partij blijft gooien

tot zij er wel dichterbij liggen;

• Als alle ballen gegooid zijn, levert de bal (of ballen)

die het dichtstbij de cochonet liggen 1 of meerdere

punten op;

• Er wordt tot de 13 punten gespeeld.

Staand van links naar rechts: Wim Hakkert, Francis Beltman, Henk Denneboom en Teun Beumer.


JEU DE BOULES - 'T L AERVELD | 17

Jeu de boulesbaan ’t Laerveld afgelopen voorjaar geopend Op 19 mei is op tennispark ’t Laerveld op een feestelijke manier de nieuw aangelegde jeu de boulesbaan geopend. We spraken de initiatiefnemers over de aanleg van de baan. Reuring op het park

Gratis lid worden

Wim Hakkert, bestuur ’t Laerveld vertelt: “Vanuit het

Iedereen mag gebruik maken van de jeu de boules-

bestuur merkten we dat het ledenaantal van de club

baan, alleen moet er altijd één van de aanwezigen lid

terugliep. We wilden graag meer reuring op de baan.

zijn van ’t Laerveld. Wim Hakkert vertelt: “Je kan jeu

In Laren is nergens een jeu de boulesbaan, dus

de boules lid worden bij ’t Laerveld. Je betaalt dan

besloten we hier geld voor in te gaan zamelen.” Dat

voorlopig geen contributie, maar kan wel gebruik

geld kwam onder andere van de Rabobank. Voor de

maken van de baan en de faciliteiten die daarbij horen.

kerst was de baan klaar. “Voor de opening was het

We hebben een sleutelregime voor de kantine, hier

wachten op mooi weer.” Uiteindelijk werd op 19 mei

wordt je dan ook bekend mee gemaakt.” In de kantine

de baan feestelijk geopend.

zijn ook jeu de boulesballen beschikbaar, mocht je deze zelf niet hebben.

Jeu de boules commissie Er werd een commissie opgericht bestaande uit

Heb je interesse om te komen jeu de boulen?

Francis Beltman en Henk Denneboom. Deze

Neem dan contact op met Henk Denneboom op

commissie houdt zich bezig met de organisatie

0573 - 43 13 86.

rondom de baan. Zij promoten de baan en begeleiden nieuwe jeu de boulers waar nodig. Teun Beumer is in het begin beschikbaar voor uitleg van de spelregels. “Veel mensen kennen de officiële regels van jeu de boules niet,”vertelt Teun. Mensen die de regels niet kennen, krijgen eerst een uitleg van Teun. Francis vertelt: “Inmiddels zijn er twee vaste momenten, namelijk op maandag en woensdag om 14:00 uur, waarop er samen gespeeld wordt. Maar uiteraard kunnen mensen hier altijd terecht.”


18 | Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

Enkel-stuks is onze specialiteit, maar daarnaast hebben wij ook voldoende capaciteit om uw product in serie te produceren. Meedenken om samen met de klant tot een nieuw product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

PROTOTYPES MACHINEBOUW CNC DRAAIEN CNC FREZEN CONVENTIONEEL DRAAIEN AUTOMATISCH ZAGEN LASSEN KNIPPEN & LASSEN CONSTRUCTIE

FIJNE LARENSE KERMIS!

Molenveld 34

I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu

Laren!Magazine_NR10_Advertenties1/4_EMB.indd 1

Een fijne Larense Kermis! • AED - BHV - EHBO - Reanimatie • Kinder EHBO en kinderreanimatie • Brand- en ontruimingsoefeningen • Veiligheidsplattegronden

t. 06 504 16 338 - www.mynbhv.nl - info@mynbhv.nl

Iedereen bedankt voor de medewerking en heel veel plezier op de Larense Kermis! - Sandra Schepers, Klary Koopman, Nena Keessen, Anke Kolkman, Marieke Roeke en Ingri Imenkamp.

31-07-18 13:0


EXELS FEEST | 19

24, 25 EN 26 AUGUSTUS

Exels feest! Exel kan zich weer opmaken voor een weekend vol gezelligheid. Op 24, 25 en 26 augustus staat het Exels feest weer op het programma. Buurtcompetitie

het Hazenbal en zal tijdens de Larense kermis haar

Zoals voorgaande jaren begint het Exels feest op de

laatste optreden geven. Om toch nog van deze band

vrijdagavond met een avond waar de Exelse buurten

te kunnen genieten moet je ervoor zorgen dat je 25

tegen elkaar zullen gaan strijden. Het thema van de

augustus om 21.30 uur in het café van Brasserie de

avond is “op de camping”. De buurten zijn gevraagd

Mölle aanwezig bent.

om zelf zorg te dragen voor een campingsfeer, waarbij alle buurten een eigen campingveldje aan mogen

Beachvolleybal en de Weekendkrachten

kleden. Ook wordt er van de bezoekers gevraagd om

Zondag begint om 12.00 uur het beachvolleybal

zoveel mogelijk in campingoutfit te verschijnen. De

toernooi waarbij 16 teams zullen strijden voor de

avond zal muzikaal worden verzorgd door DJ Timo de

overwinning. Ook is er een prijs voor het best verklede

feesttijger.

team. Om het weekend goed af te sluiten is de band de Weekendkrachten uitgenodigd om er een grandioos

Fietsen, vogelschieten en

feest van te maken. Deze semi- akoestische cover-

classic rock van Guts

band uit Laren/Harfsen speelt met name muziek

Zaterdag om 10.00 uur gaat het

uit de jaren ’60, ’70, ’80 en ’90. Kom luisteren naar de

feest verder met een gezamenlijk

Weekendkrachten vanaf 17.00 uur op het Exels feest!

ontbijt, gevolgd door een fietspuzzeltocht. Speciaal voor de

Kermis

kinderen zijn er tijdens de fiets-

Het hele weekend is er een schiettent en draaimolen

tocht vragen gemaakt. Eenmaal

aanwezig. Ook is er een stormbaan waar de

teruggekomen bij Brasserie de

kinderen, maar ook volwassenen, zich even helemaal

Mölle, zullen er leuke spelletjes opgesteld staan. Om

op uit kunnen leven. Zoals op een echte kermis zal er

19.30 uur staat het vogelschieten en vogelgooien op

ook een kop van Jut aanwezig zijn.

het programma. Wie worden er dit jaar gekroond tot schutterskoning, schutterskoningin en prins of

Mede dankzij de inbreng van de sponsoren en inzet

prinses? Als de huldiging is geweest zal de classic rock

van de vrijwilligers kunnen we ieder jaar zorgen voor

band Guts Exel voorzien van een spetterend optreden.

een gezellig feest in Exel.

Guts heeft zich al bewezen in Exel afgelopen jaar op

PROGRAMMA VRIJDAG 24 AUGUSTUS

ZATERDAG 25 AUGUSTUS

ZONDAG 26 AUGUSTUS

BUURTCOMPETITIE

FIETSTOCHT, SPELLETJES

BEACHVOLLEYBAL TOERNOOI

Muziek: DJ Timo de Feesttijger

EN VOGELSCHIETEN!

Muziek vanaf 17.00 uur:

Aanvang: 20.00 uur

Muziek vanaf 21.30 uur: Guts

De Weekendkrachten

Entree: Tot 12 jaar: gratis, van 12 tot

Gratis entree

Gratis entree

16 jaar € 3,- en vanaf 16 jaar €5 entree. Dit is inclusief een consumptie.


2020| |ADVERTORIAL ADVERTORIAL

ALMAT KORT IN CIJFERS

20 04

ALMAT IS IN 2004 ONTSTAAN UIT EEN FUSIE TUSSEN SCHOUTEN EN DONDERTMAN.

ER WERKEN 43 FULL-TIMERS EN 3 PART-TIMERS

8

Wist je dat je bij Almat een heggenschaar

2

En wist je dat Almat negen servicemonteurs heeft, die elk in een eigen bus rondrijden om service en onderhoud uit te voeren aan de machines van de klanten

46

PERSONEELSLEDEN KOMEN EN/OF WONEN IN LAREN

DAGELIJKS ZIJN ER 9 SERVICEBUSSEN ONDERWEG OM ONDERHOUD UIT TE VOEREN.

al vanaf twee uur per dag kan huren?

9

DIVERSE MACHINES VAN DE VERHUUR AFDELING ZIJN AL VANAF 2 UUR PER DAG TE HUREN.

van Almat? We gingen op bezoek bij dit veelzijdige bedrijf en spraken directeur Gerko Roekevisch.

Tuin & Park

Verhuur

Bij het binnenstappen van de Tuin

Mocht je niet direct een machine of

& Park winkel kom je ogen te kort.

apparaat aan willen schaffen, dan kan

Gereedschappen op het gebied van

je deze altijd eerst huren. Vaak is dit

tuinverzorging, reiniging en onkruid-

een goede manier om te ervaren of

bestrijding zijn in diverse soorten,

de machine is wat je zoekt. Het

merken en maten verkrijgbaar. Van

verhuuraanbod is heel divers, van

bekende merken als Stihl, Kärcher en

grasmaaiers tot minikraantjes en

Honda wordt een breed assortiment

van heggenscharen tot grondboren.

getoond. Maar niet alleen voor nieuwe machines kan je bij Almat terecht, ze

Naast aan particulieren, verhuurt

hebben ook een ruim assortiment

Almat ook machines en gereed-

tweedehands machines op voorraad.

schappen aan bedrijven en evenementen. “Op de Zwarte Cross

De medewerkers van Almat komen,

bijvoorbeeld, lopen 183 machines

indien gewenst, ook graag bij u thuis

van ons,” vertelt Gerko. Aan diverse

om advies te geven over bijvoorbeeld

festivals en evenementen levert het

een robotmaaier. Gerko: “wat wij

bedrijf ruwterreinheftrucks, hoog-

verkopen, moet ook echt van

werkers, verreikers maar ook fietsen,

toegevoegde waarde voor de klant

golfkarretjes en gators. Het aanbod is

zijn.” Almat levert ook regelmatig

erg divers. "Wat ons onderscheidt van

professionele tuin & park machines

andere verhuurorganisaties, is dat de

Adres:

Stoomdijk 13-15

aan onder andere gemeenten,

machines tussendoor altijd eerst bij

7245 PN Laren Gld

golfclubs, groenaannemers en

ons terug komen. We lopen de

onkruidbestrijders.

machines dan technisch na en dan

Contact:

Tel.: 0573 - 44 80 80

info@almatlaren.nl

pas gaan ze naar de volgende huurder,”vertelt Gerko.


ADVERTORIAL

Industrie en de Flevopolder. Ze leveren diverse

Magazijn, keuringen en cursussen

machines op het gebied van (intern)

“Daarnaast onderhouden en

transport, ook van het merk Still.

repareren wij de machines. En

“Naast de (intern) transporttak is

doordat wij beschikken over een

het grondverzet ook belangrijk voor

eigen magazijn hebben wij een groot

ons,” vertelt Gerko. Al ruim 30 jaar is

assortiment onderdelen op voorraad

Almat officieel dealer van het merk

of binnen 24 uur in huis.” Almat hecht

Kubota en leveren zij onder andere

veel waarde aan veiligheid. Het bedrijf

(mini)graafmachines aan diverse

kan machines officieel keuren op het

bedrijven in de regio.

VA-keurmerk en daarnaast geven

Almat is importeur en dealer van Manitou voor Gelderland, Overijssel

Landbouw De agrariër kan ook zeker nog terecht

ze heftruck-, verreiker- en hoogwerkcursussen aan ondernemers en hun medewerkers. “Veel mensen weten niet waarvoor je bij ons terecht kan.

bij Almat. Op agrarische bedrijven zie je steeds vaker verreikers, mini-

Op onze uitgebreide website kan

shovels en/of heftrucks aan het werk.

je alles lezen over onze machines,

Gerko: “Naar wens zijn de machines

merken en diensten. Tevens is er ook

te voorzien van legio opties en

een uitgebreide verhuurcatalogus te

accessoires. Dit maakt het extra

vinden waar alle producten in staan

interessant voor de agrariër!”

die je kan huren,” sluit Gerko af.

| 21

“Kom gerust eens vrijblijvend bij ons langs of bezoek onze uitgebreide website www.almatlaren.nl” - Gerko Roekevisch


22 |

Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiĂŤle administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geĂŻnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

ď€

!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1

16-11-17 08:57

ď€

ď€ ď€‚ď€ƒď€„ď€…

ď€‚ď€ƒď€„ď€…ď€ ď€†ď€ ď€‡ď€ˆď€„ď€„ď€‰ď€ƒď€ ď€Šď€‹ď€Œď€?ď€ƒď€Žď€?ď€

Molenveld 8 7245 CA Laren Gld Tel. 0573 401939 info@kluswolters.nl www.kluswolters.nl

ď€?ď€Œď€‘ď€?ď€?ď€ƒď€„ď€’ď€ƒď€“ď€Žď€‰ď€”ď€•ď€ ď€†ď€ ď€ ď€–ď€“ď€—ď€‰ď€„ď€‰ď€?ď€?ď€Žď€ˆď€?ď€‰ď€ƒď€˜ď€ƒď€ ď€™ď€‰ď€ƒď€„ď€?ď€?ď€˜ď€ƒď€Žď€Œď€ƒď€„ď€‰ď€„ď€šď€

Wij zijn specialist in... Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken,

ď€

telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles. Uw technische problemen zijn onze uitdaging.

E-mail: info@croesconnectivity.nl

WWW.CROESCONNECTIVITY.NL

Tot ziens op de Larense Kermis!

!Magazine_NR6_Advertenties1/8_KlusWolters.indd 1

Rengersweg 25, 7245 NA Laren Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774

31-07-18 12:59

www.elkink-installatiebedrijf.nl

!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Elkink.indd 1

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

www.jkmontage.nl

16-11-17 08:54 Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1

25-07-17 11

Adverteren kan al vanaf â‚Ź 57,00 per editie. Wilt u meer informatie?

Fijne Larense Kermis

Neem gerust contact met ons op: Tel. 0573 25 14 04 of info@larenmagazine.nl


V.V. FORZ A | 23

Netwerken op de kermis Na het seizoen, een paar dagen voor de deadline, pal in de zon een stukje schrijven voor Laren! Magazine. De editie die net voor de Larense kermis uitkomt, wat is dan interessant voor de lezer?

AGENDA 20 AUGUSTUS

Iedereen is nog in de vakantiemodus of is

Samenwerking dames Avanti

al met z’n gedachten bij een weekeinde vol

Ook de Keidagen in Lochem zijn zeer geschikt

vertier en limonade.. Maar ook een vereniging

om te netwerken, hier is namelijk het eerste

heeft baat bij een weekend feest. Denk alleen

contact gelegd met Avanti. Bij Avanti is een

maar aan het opbouwen van de conditie met

(tijdelijke) terugloop in ledenaantal bij de

al dat hossen, maar ook het leggen van

dames. Hierdoor werd het niveauverschil

contacten, het zogenaamde netwerken.

binnen het team erg groot. Na overleg met

Start trainingen 5 SEPTEMBER Ouder informatieavond 15 SEPTEMBER Opening seizoen met teamfoto's maken 21 SEPTEMBER Start competitie om 19:00 uur in de Braninkhal

de Nederlandse Volleybalbond hebben we Hieruit is bijvoorbeeld een paar jaar geleden

toestemming gekregen om te gaan samen-

de groep “all old stars” ontstaan. Oud-leden

werken. De dames van Avanti spelen komend

die alleen een avond willen volleyballen, zonder

jaar samen met VV Forza. Door ze te 'verdelen'

wedstrijdverplichtingen. Wellicht dat de dames

over de diverse teams, kunnen ze blijven

recreanten tijdens de kermis ook nieuwe

volleyballen op hun eigen niveau.

speelsters kunnen scoren. De dames willen graag competitie blijven spelen, maar met

Start competitie

het huidige aantal speelsters wordt dat wel

De heren bijten het spits af, zij spelen de eerste

heel krap. Dus wie trekt de volleybalschoenen

wedstrijd op dinsdag 18 september in Beltrum.

(opnieuw) aan?

De heren worden komend seizoen getraind door Ron de Jong uit Hengelo. Een trainer met

11 OKTOBER Workshop weerbaarheidstraining scheidsrechters door de Nevobo 27 OKTOBER Open Larens kampioenschap

Open Larens kampioenschap

veel ervaring, die volleybal in de kleine kernen

Ook is zo’n kermisweekend bij uitstek geschikt

wil promoten.

om alvast mensen te vragen die mee willen doen met het open Larens kampioenschap.

De vrijdagavond is traditiegetrouw de

Dit toernooi voor vrienden, familie, bedrijven

wedstrijdavond van VV Forza voor de

of buurten wordt traditiegetrouw de laatste

senioren. Iedere vrijdagavond is het volle bak

zaterdag van de herfstvakantie gehouden.

in de Braninkhal. De eerste thuiswedstrijden

Er wordt gespeeld op een groot veld. Gewoon

beginnen 21 september om 19.00 uur. De jeugd

een toernooi waar gezelligheid voorop staat.

speelt op zaterdag de wedstrijden, zowel in de Braninkhal als in Hoeflo. Laten we de gezelligheid van de kermis

HANDIGE INFORMATIE:

doortrekken naar de sporthal. Veel plezier

Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16

en tot ziens.

Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl • Facebook: VVForza • Website: www.vvforza.nl


24 | BULLROCK BULLROCK

“Wij draaien de beste rockmuziek, maar zijn de slechtste DJ’s ooit"

- Gerrit Jan Dijkerman

PROGRAMMA 3 NOVEMBER • Eind van de middag wordt

er gestart met de winnaar

van de Bullrock Band Battle

• Trailer Trash Tremblers

(Southern rock)

• Bleach

(Nirvana tribute band)

• Present Danger

(Metallica tribute band)

Achterste rij: Gerrit-Jan Dijkerman, Christiaan Slot, Gerard Eggink. Van links naar rechts: Henry de Greef, Andre Eggink, Erik Nijkamp, Jeroen de Greef, Herbert Wuestman, Eddy Korenblik. Niet op de foto: Ronnie Degen


BULLROCK

| 25

Strijd om openingsact tijdens de Bullrock Band Battle Op zaterdag 3 november vindt de 9e editie van Bullrock plaats aan de Huenderstraat in Laren. Welke band wordt de openingsact van deze editie? Dat bepaal jij! Want op zaterdag 6 oktober wordt er een heuse Bullrock Band Battle georganiseerd. De winnaar van deze battle mag op zaterdag 3 november de Bullrock avond openen. De battle

3 november: Bullrock

“Het idee speelde al langer en dit jaar gaan we het dan

Op 3 november vindt de jaarlijkse Bullrock avond

eindelijk doen,” vertelt Gerrit-Jan Dijkerman, een van

plaats. “Het begon voor ons negen jaar geleden met

de organisatoren van Bullrock. We spraken hem samen

een radio-uitzending. Ieder jaar kregen we weer meer

met Erik Nijkamp. “Het betekent voor ons wel dat we

publiek tijdens onze uitzending. Op een gegeven

een extra avond moeten organiseren. Maar ook dat

moment sloten we de avond af met livemuziek. Dit

wordt natuurlijk weer hartstikke gezellig!”, vult Erik

was altijd hartstikke gezellig,” vertelt Erik. Het team

aan. De Bullrock Band Battle vindt plaats bij Stegeman.

van Bullrock bestaat uit een vriendengroep van 10

“Toen we besloten dat we de battle gingen organiseren,

mannen die elkaar al van vroeger uit kennen. “De

hebben we direct een oproep op Facebook geplaatst.

organisatie van zo’n evenement houdt de vrienden-

Binnen een dag kregen we al acht reacties. Dat was

groep ook een beetje in leven. Het is leuk om daar

voor ons ook onverwacht!”, vertelt Erik. “Vervolgens

samen mee bezig te zijn,” vertelt Erik.

hebben we zelf een selectie gemaakt. En nu zijn er vier bands die gaan strijden om de openingsact: Heftig,

Inmiddels is die radio-uitzending uitgegroeid tot een

Coloured Steel Factory, Leuck en Rockbaende.”

flink evenement. De mannen starten 3 november om 10:00 uur ’s ochtends vanuit de feesttent met een live

De strijd begint op zaterdag 6 oktober om 20:00 uur.

radio-uitzending op Achterhoek FM. “Mensen zijn

“Wees op tijd, want de bands spelen maar driekwartier,”

gedurende deze radio-uitzending van harte welkom om

vertelt Gerrit-Jan. Erik: “We sluiten af met een jurering.

binnen te komen in de tent,” vertelt Erik. “Wij draaien

Daarna mag de winnende band nog een set spelen,”

de beste rockmuziek, maar zijn de slechtste DJ’s ooit”,

“we zijn blij met de medewerking van Stegeman en

lacht Gerrit-Jan. “Elk uur draaien we muziek met een

Black Night en Holterman tentverhuur bij het evene-

ander thema. Vanaf het einde van de middag is er ook

ment. Door hen wordt er veel mogelijk gemaakt.” De

livemuziek in de tent. De winnaar van de band battle

bands die optreden spelen naast covers ook eigen

mag het spits afbijten.”

nummers. De mannen van Bullrock zijn zaterdag 3 november live te volgen via Achterhoek FM en digitaal via Youtube,

AGENDA

Facebook en via de website: bullrock.nl. De Bullrock

6 OKTOBER

3 NOVEMBER

Band Battle op zaterdag 6 oktober heeft een vrije

Bullrock Band Battle

Bullrock avond

toegang en start om 20:00.

Locatie: CR Stegeman

Locatie: Huenderstraat

Tijd: 20.00 uur

Tijd: Vanaf 10.00 uur


26 |

WENST U VEEL PLEZIER EN VERTIER OP DE LARENSE KERMIS! Adres:

Blokhutten & (Hoek)tuinhuizen Paviljoens & Prielen Garages, Carports & Veranda’s Tuinkantoor & Recreatie Kapschuren Tuinkassen

Europa’s grootste blokhutten- en tuinhuizen showroom

Rossweg 1 7245 NJ Laren Gld

Tel.:

0573 401 572

E-mail:

info@hissinkbouw.nl

WWW.HISSINKBOUW.NL

Vrijwilligers gezocht!

Magazine_NR6_Advertenties1/4_Hissink.indd 1

Wil jij iets betekenen voor ouderen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Zonnehorst 11, Zutphen Tel. 0575 - 200 200 Tel. 0575 - 200 200

info@blokhutwinkel.nl

Laren!Magazine_NR10_Advertenties1/4_Blokhutwinkel.indd 1 27-07-17 16:09

ONDERWEG IN GESPREK MET EEN POTENTIËLE KLANT?

02-08-18 13:0

Maak op je telefoon de notitie en je collega kan direct de offerte uitwerken. Het gebruik van je e-mail, agenda en bestanden altijd bij de hand met de professionele oplossing van Office 365.

Wij zoeken vrijwilligers voor: Marktbezoek Koken Cake en taart bakken Mannendingen Ontbijt Andere ideeën

voor activiteiten

STICHTING

ZORGCOMBINATIE

Per maand vanaf

zijn ook welkom!

€ 4,10

Lijkt het je leuk om te helpen bij één van deze activiteiten of wil je meer informatie? Neem dan contact op via welzijn.talma@szmk.nl of kijk op www.smzk.nl Adres: Heuvelstraat 1a, Laren (Gld) • Contact: Tel. 0573 - 46 23 31

T: 0573 46 08 19

excl. BTW

bedrijven • particulieren • scholen


IK GEEF DE PEN DOOR... | 27 | 27

er; de maan en de sterren. Ik bedoel hier, bij mij Jupit en s Venu d avon de in hier je zie is, weer er held zulk Nu het Samen met mijn partner Don Zagt woon ik, Yanna thuis: de Groot Dochterense school aan de Dochterenseweg. Spenkelink, hier nu bijna 5 jaar. Grow', dat is: zolang je beweegt, is er groei. Dat geldt In de school wonen we ĂŠn we hebben er ons bedrijf: 'Move and ol voor het leven' willen zien, er valt elke dag wat te 'scho als ol scho de we dat ook aar Vand . telijk gees als k fysie zowel ze and Snore); met cursisten, met klanten Snoo B&B de (in en gast met delen tes ruim de we n wille t leren; daarnaas ilie. (voor massage, coaching en therapie) en met vrienden en fam g zit de rijkdom van het leven. Bij onze school wappert de Werken en zijn met anderen vinden we fijn; in de ontmoetin verscheidenheid, van de LGTB beweging, waar we mee van bool: sym i moo een en ar enba herk kelijk mak g; gvla Regenboo dat alle kleuren naast elkaar bestaan. Don en is nd reke elfsp vanz het dat f geloo van n teke als ook r maa sympathiseren; en werken we in de verstandelijk gehandicaptenzorg in ik hebben beiden nog een vaste baan naast onze praktijk, beid e. het midden van het land: respectievelijk bij Abrona en Reinaerd goed. We hebben veel nieuwe mensen ontmoet, ook via De omgeving hier is prachtig; de buurt en de naoberschap zijn van de koeien in de weilanden om ons heen. We hebben onze B&B; en nieuwe vrienden gemaakt. Vaak genieten we meesten trekken zich niets aan van onze de en tuin de in r, reige tot ht spec tot tje bors rood van ls, enorm veel voge hun beurt zijn best beducht voor de kraaien en de katten; die eten alleen maar muizen lijkt het. En de katten op en gehad. Voor dit jaar is het wel zo rustig dat ze er duiven. Verder hebben we 2 opeenvolgende jaren uilen met jong igens hebben we nu, volgens de uilenwerkgroep Over pen. pom fiets e jong nest een als kelijk wer en klink ze even niet zijn: vrouwtje op zoek naar een mannetje om samen nog een (graag doneren, ze doen veel en goed werk!), een desperaat nestje te bouwen. dag met mijn broer aan tafel te kletsen, toen een hert Dieren genoeg in de buurt: ik woonde hier net en zat op een , precies waar wij zaten. beiden stoven we naar door de voortuin wandelde en door het raam naar binnen keek Ross bos in verdwijnen - toen hingen er nog geen buiten, maar niet snel genoeg, we zagen het hert nog net het bordjes met verboden toegang. rijd, ben ik nog elke dag blij dat ik hier land het van den mid het naar week per keer vier ik dat feit Ondanks het r met de tropische temperaturen van nu is dat fijn. woon. In de zomer is het binnen kouder dan buiten en zeke En in de winter is het fijn een extra houtkachel te hebben! De pen geef ik door aan Yvonne Pakkert! Hartelijke groet, Yanna Spenkelink


28 |

Wij gaan altijd een stapje verder en werken met en volgens de laatste trends en technieken waaronder: • Olaplex; Nooit meer beschadigd haar! • Socap Original ; extensions van 100% natuurhaar. Wij werken met de beste kappersprodukten (ook dierproefvrij).

Hét adres voor tuin & dier

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Jacqueline.indd 1

24-07-17 10:31

Groepslessen / Personal Training Small Group / Outdoor trainingen Voeding & Afslanken Ruime openingstijden / Voordelig sporten Holterweg 3F, Laren GLD • Tel. 06 28 12 57 85 info@fflaren.nl • www.fitnessfactorylaren.nl

n_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

verstand van tuin & dier

Tot snel in onze winkel! Rengersweg 4, Laren Tel.: 0573 40 15 44 www.welkoop.nl Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.

08-11-16 07:56 Welkoop_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

25-08-16 09:43

VOOR REPARATIE, ONDERHOUD, APK EN VERKOOP

WIJ WENSEN IEDEREEN VEEL PLEZIER OP DE LARENSE KERMIS! Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77 info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Hoftijzer.indd 1

Vakantie:

Een mooi gespreksonderwerp op de Larense Kermis! Veel plezier en wij regelen graag je volgende vakantie! Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795 therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

Tel. 0573 40 22 79 • info@johanzomer.nl • www.johanzomer.nl

Veldmaat

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_JohanZomer.indd 1 24-07-17 10:38

25-07-17 15:45

Rietdekkersbedrijf

Een hele fijne Larense Kermis! Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld) Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699 veldmaat@kpnmail.nl


TOERISTENBEL ANG L AREN | 29

Herfsttinten-boerenkooltocht

realiseren. Vooral die verrassende plekken,

Op zondag 28 oktober organiseert

door en rond het dorp, over erven en door

Toeristenbelang Laren een Herfsttinten-

bedrijven, maken het een bijzonder gebeuren.

boerenkooltocht. Vanaf de fiets of vanuit de

AGENDA 28 OKTOBER

Herfsttintenboerenkooltocht Start: CR Stegeman Tussen 10:00 tot 13:00 uur Kosten: € 10,00

auto kan weer worden genoten van de mooie

De lengte van de tocht is ca. 30 km. Er zal

afwisselende en kleurrijke omgeving van

nu voor het eerst een mogelijkheid zijn om

Laren. De fietsroute zal ongeveer 35 km zijn

de route in te korten, zodat ook minder

en de autoroute 65 km. De inschrijving en

geoefende of jonge mountainbikers

start is vanaf CR Stegeman, Dorpsstraat 1 in

gemakkelijk deze tocht kunnen rijden.

Laren Gld. tussen 10:00 en 13:00 uur.

We hopen zo meer jeugd te begroeten. Ook iedereen die niet zo vaak op de mountain-

Halverwege de tocht is er een rustpauze waar de benen gestrekt kunnen worden en u mee kunt doen aan een gratis en originele

Inschrijven en starten kan tussen

prijsvraag.

18:00 uur – 20:00 uur. De startplaats is bij Bennie Brummelman, Oude Deventerweg 6,

17 NOVEMBER

ATB avondtoertocht

bike zit zal beslist genieten van deze tocht.

Aan het eind van de tocht staat tot 17.00 uur

Laren Gld. Het inschrijfgeld is € 6,00 waarbij

Start: Bennie Brummelman

een smakelijk boerenkool met worst buffet

een kop soep of consumptie is inbegrepen.

Oude Deventerweg 6

klaar bij CR Stegeman. Deelname aan deze

Basisschoolleerlingen mogen gratis

Tussen 18:00 tot 20:00 uur

tocht kost € 10,00 incl. boerenkoolmaaltijd.

meefietsen.

ATB avondtoertocht

De route is goed aangegeven met

Na de succesvolle reacties van de vorige drie

reflecterende pijlen. Deelnemers moeten

jaar zal er op zaterdag 17 november weer

wel zelf zorgen voor goede verlichting en

een afwisselende ATB-tocht door de

een helm. Bij de start is eventueel (extra)

omgeving van Laren worden uitgezet. Het is

verlichting te leen, zolang de voorraad

geweldig dat er zoveel medewerking komt van

strekt. Deelname is op eigen risico.

Kosten: € 6,00

particulieren en bedrijven. Het is nu ook weer gelukt om over nieuwe terreinen te mogen

Meer informatie: Bert Roekevisch

rijden en zo opnieuw een unieke tocht te

Tel. 06 - 20 43 67 14

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1998 • Website: www.toeristenbelanglaren.nl


30 V.V. WITK AMPER 30 | | V.V. WITK AMPER S S

In het zonnetje: Dirk Bielderman Er zijn vrijwilligers en er zijn vrijwilligers. Dirk is een vrijwilliger van de buitencategorie. In

Competitie-indeling vlaggenschepen VR1 en M1 bekend

termen van Mart

Op 14 juli zijn door de KNVB de competitie-indelingen bekend

Smeets: Mogen we

gemaakt. Ons mannenvlaggenschip is weer ingedeeld in

dat zeggen? Ja, dat mogen we zeggen! Als er

de 3e klasse B, wat wedstrijden betekent richting Deventer,

iemand is die hart heeft voor V.V.

Apeldoorn en Zwolle en omgeving. Maar ook zit Spcl. Lochem

Witkampers dan is het toch zeker Dirk. Hij is

er weer bij, zodat de derby ook dit seizoen weer 2 keer op het

niet iemand die graag op de voorgrond treedt

programma staat. Vrouwen 1 komt opnieuw uit in de landelijke

en prachtige speeches houdt, maar hij is meer

1e klasse C, met tegenstanders uit “de middenstrook” van

van het type “doener”, waarbij hetgeen hij

Nederland. De dames komen – inmiddels – oude bekenden

doet tot in de puntjes verzorgd moet zijn. Dirk

tegen als Hoogland (uit Amersfoort), Berghuizen (uit Olden-

vergeet zelden iets. Of het nu een verjaardag

zaal), SDO (uit Bussum) en De Blokkers (uit Blokker, bij

is of een agendapunt uit een lang geleden

Hoorn).

gehouden vergadering. Het liefst doet hij alles zelf, zodat hij zeker weet dat het goed gebeurt. Heel veel vrijetijdsuren besteedt hij aan V.V. Witkampers en er gaat eigenlijk bijna geen dag voorbij of hij is wel op het complex te zien. Gekscherend zeggen we wel eens dat Dirk zijn tweede bed in de kantine heeft staan. Dirk is negen jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van V.V. Witkampers geweest. In 2015 is hij daarmee gestopt om wat meer vrije tijd voor zichzelf en zijn gezin te hebben. Wie nu denkt dat daarmee Dirk’s vrijwilligerswerk bij V.V. Witkampers ook voorbij is, heeft het mis. Tot op heden doet

25 augustus: start seizoen

Dirk nog steeds de ledenadministratie met al

Op zaterdag 25 augustus vindt de figuurlijke aftrap van het

z’n bijkomende randzaken en daar zijn we als

seizoen plaats. Op deze dag worden de tassen met tenues

bestuur enorm blij mee. Regelmatig wordt

uitgereikt en elftalfoto’s gemaakt en hopen we zoveel mogelijk

Dirk nog benaderd voor advies of gebruikt als

Witkampersleden op ons complex te mogen begroeten. Een

vraagbaak, want een wandelend archief is erg

ieder is van harte welkom de 25e!

handig. Daarnaast is hij trainer van “de rest van Nederland”, ofwel de seniorenteams 5 t/m 8. Ook hanteert hij regelmatig de grensrechtervlag bij heren 6 en wanneer nodig trapt hij daar ook nog graag een balletje mee. Kortom een

HANDIGE INFORMATIE:

heel waardevolle kracht voor onze vereniging

Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden:

en hij verdient het dan ook om in het zonnetje

circa 700 • Contact: info@witkampers.nl • Website: www.witkampers.nl

gezet te worden!


V.V. WITK AMPER S

| 31

VOETBALVERENIGING

Witkampers Renovatie clubgebouw

behoorlijk kostenplaatje hangt: een bedrag

Op het moment dat deze editie van Laren!

van tegen de â‚Ź 60.000,- werd begroot.

Magazine in uw brievenbus valt, nadert het

Daarom zijn we op zoek gegaan naar externe

einde van een van de grotere projecten die we

financieringsbronnen, en gelukkig vonden we

de laatste jaren bij de Witkampers opgepakt

die ook. Zo werden bijdragen verkregen van

hebben: een ingrijpende renovatie van het

de Stichting Vrienden van de Witkampers,

clubgebouw. Al jaren bestond de wens om het

Fonds 1819 en Hart voor de Achterhoek.

gebouw toegankelijker te maken voor minder-

Via het advies van Wakker Loarne kon ook

validen; tevens was het zware werk voor

een bedrag vrijgemaakt worden uit de

de kantinemedewerkers ons al jaren een

reserve Bovenwijks Laren III van de gemeente

doorn in het oog. Met het plaatsen van een lift

Lochem. Wij zijn ook bijzonder blij met deze

kunnen beide problemen uit de weg worden

steun en spreken onze hartelijke dank uit aan

geruimd.

eenieder die eraan meegewerkt heeft deze bronnen aan te spreken.

In de voorbereidende fase, die al meer dan een jaar geleden begon, passeerden vele

Tenslotte willen wij hier graag vermelden dat

varianten de revue. Het kantinepersoneel

wij een groot aantal vrijwilligers veel dank

werd nadrukkelijk betrokken bij de keuzes die

verschuldigd zijn voor hun inzet gedurende

gemaakt moesten worden. Uiteindelijk werd

dit project. Dit helpt niet alleen om de kosten

een optie gekozen met een personenlift als

te drukken, maar wij zijn er ook bijzonder trots

gemene deler. Hiermee hebben ook minder-

op dat zoveel mensen onze club een zodanig

validen een goede toegang tot de kantine

warm hart toedragen dat zij belangeloos hun

en andere ruimtes op de bovenverdieping.

steentje bijdragen. Hieruit blijkt weer hoe

Tevens kan de lift door het kantinepersoneel

diepgeworteld V.V. Witkampers is in de

gebruikt worden om zware kratten te

Larense samenleving en dat doet ons erg

verplaatsen en is men niet meer aangewezen

goed.

25 AUGUSTUS

op de trap. Naast het plaatsen van deze lift wordt ook de keuken opnieuw en logischer

Wij nodigen eenieder van harte uit om

ingedeeld en tenslotte wordt ook een groot

binnenkort het resultaat van de renovatie

deel van de apparatuur vernieuwd. Het moge

te komen bekijken!

duidelijk zijn dat aan deze verbouwing een

AGENDA Aftrap seizoen 2018-2019 22 OKTOBER Algemene ledenvergadering


32 |

Wij rekenen weer op een mooie kermis! Na de kermis (maar uiteraard ook daarvoor) kunt u weer terecht bij ons voor: • Ondernemersservice Voor een vast maandbedrag, dat wij in overleg

met u bepalen, regelen wij al uw financiële zaken.

• Personeelszaken

Online salarisverwerking, tegen een vaste prijs

per salarisstrook. Tevens bieden wij advies en

begeleiding bij HRM-werkzaamheden.

Dorpsstraat 5, Laren (Gld) T. 0573 - 43 22 30 info@financeconsult.nl www.financeconsult.nl

Laren!Magazine_Adv_FinanceConsult.indd 1

31-07-18 12:58

Zorggroep Sint Maarten helpt met name ouderen om de kwaliteit van leven te behouden

Nieuwe collega’s gevraagd

of te verbeteren. Dat doen wij door alle zorg te leveren die een mens nodig heeft. Thuiszorg Gudula werkt vanuit

Wil jij werken in een collegiaal, gezellig en kleinschalig thuiszorgteam en beschik je over een verzorgende IG diploma? Dan komen wij graag in contact met jou!

0573 - 25 66 55

kleinschalige teams, zodat u niet steeds nieuwe gezichten ziet. Bovendien heeft u een vast aanspreekpunt in de persoon van onze wijkverpleegkundige, die alle zaken mét en vóór u regelt.

deel je leven


KULT URHUS | 33

Kulturhus viert dubbeljubileum In mei en juni vierde het Kulturhus samen met Laren een prachtig jubileum. Op 9 november a.s. wordt het jubileumjaar afgesloten met een feestavond.

Laornse Dorpskwis, Ernest Beuving en verjaardagsvisite In 2018 viert het Kulturhus een dubbeljubileum: 50 jaar gemeentecentrum ’t Kruispunt en 10 jaar Kulturhus. De festiviteiten begonnen op 25 mei met de Laornse Dorpskwis. De hele avond waren 72 teams in de weer met puzzels,

AGENDA

raadsels, opzoekvragen, geparkeerde auto’s tellen en memorykaartjes ruilen.

Naast de vele positieve reacties op de

Zelfs trouwjurken kwamen er aan te pas.

festiviteiten ontving het Kulturhus van

Een groot succes! Een week later gaf

leerlingen van De Branink en de Prins Willem

muzikant en cabaretier Ernest Beuving

Alexanderschool kleurrijke schilderijen die de

een geweldige voorstelling samen met zijn

dorpsbrede functie van het Kulturhus

band 'De Bende van Beuving' en popkoor

symboliseren. De kunstwerken hangen in

LaPoko.

de hal van het Kulturhus.

Zondagochtend 3 juni hield het Kulturhus

Feestavond

verjaardagsvisite. Onder een heerlijk

Op 9 november a.s. is de feestelijke afsluiting

zonnetje genoten bezoekers buiten op de

van het jubileumjaar met een liveband en

Verwoldseweg van een kop koffie met

Larense artiesten. Deelnemers van de

gebak, drankje en mooie muziek van

Dorpskwis en andere belangstellenden zijn

Muziekvereniging Apollo.

van harte welkom!

Precies twee weken na de Dorpskwis werd

Laornse Dorpskwis in 2020

de uitslag bekendgemaakt in een tot feest-

Wegens succes geprolongeerd! Het is nog

zaal omgebouwd Kulturhus. Op schermen

ver weg maar mooi om nu al naar uit te

2 DECEMBER

werden de meest grappige en opvallende

kijken: in mei 2020 organiseert het Kulturhus

Accordeonevenement o.l.v. Dinie Zweverink

reacties gepresenteerd. Roekeloos Radio

de tweede editie van de Laornse Dorpskwis!

zorgde voor muzikale ondersteuning.

>> Lees meer over de dorpskwis op pagina 43.

ELKE 2DE ZATERDAG VAN DE MAAND

Repair Café 10:00 - 12:00 uur In september: 15 september (i.v.m. Larense Kermis) ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Schuif Maar An: Samen eten 17:30 - 19:30 uur 9 NOVEMBER

Feestelijke afsluiting jubileumjaar 20:00 uur Toegang gratis


34 | ADVERTORIAL

Een tuinhuis op maat met 3D-configurator van Lugarde Al meer dan 35 jaar ontwerpt en produceert Lugarde tuinhuizen, blokhutten, veranda’s, carports, houten garages, priëlen en recreatiewoningen. Lugarde is een echt Larens familiebedrijf. Destijds opgericht door Bertus Wuestman en inmiddels overgenomen door dochter Andrea. Ook zoon Thomas is mede-eigenaar van het bedrijf.

De organisatie

3D-configurator

“Eind 2016 ben ik directeur-eigenaar geworden

Uniek is de 3D-configurator die Lugarde

van het bedrijf,” vertelt Andrea. Thomas vult aan:

ontwikkeld heeft. Met het doorlopen van de totaal

“Ik houd me vooral bezig met de productie en

acht stappen met vele opties en mogelijkheden,

"Wij hebben de volledige productie in eigen hand."

logistiek. Andrea meer met

ontwerp je jouw tuinhuis naar wens. “We leverden

marketing en commerciële zaken.”

al veel maatwerktuinhuizen en -blokhutten,

Lugarde is een bedrijf met zo’n

maar we wilden het proces voor het op maat

10-12 medewerkers werkzaam in

ontwerpen en leveren van een tuinhuis ver-

Laren en zo’n 80 medewerkers

gemakkelijken. Daarom hebben we de 3D-

werkzaam op de productielocatie

configurator ontwikkeld,” vertelt Andrea. “Het

in Letland. “Wij leveren aan een

mooie is dat je direct het ontwerp in 3D ziet. Je

dealernetwerk in Nederland en

kan het ontwerp van alle kanten bekijken. Dit

Engeland. In Nederland hebben

geeft een goed beeld van hoe het eruit komt te

we zo’n 40 grote dealers. En in

zien in je tuin.” Na het kiezen van de diverse opties

Duitsland verkopen wij rechtstreeks aan de con-

beschik je direct over een PDF met een platte-

sument,” vertelt Andrea. “We hebben de volledige

grond op schaal en diverse aanzichten in 3D.

productie in eigen hand. Het hout komt onbe-

Daarnaast wordt er gelijk een offerte opgesteld.

werkt binnen. Zelfs de kozijnen en deuren maken

“Voor particulieren is dat echt heel gaaf, want je

we zelf,” vertelt Thomas.

ziet direct het eindresultaat.”

De fabriek in Letland


ADVERTORIAL | 35

Met de 3D-configurator van Lugarde kan je meteen online het resultaat bekijken.

Eigen productie

Meer dan tuinhuizen en blokhutten

En dat op maat gemaakte tuinhuis wordt

keuze gesteld: of stoppen met het bedrijf,

Lugarde verkoopt haar producten via

vervolgens helemaal in eigen hand

of doorgaan, maar dan de productie

een dealernetwerk. “De mogelijkheden

geproduceerd in Letland. “Vroeger

verplaatsen naar een land waar arbeid en

zijn heel divers. In Londen, Engeland,

hadden we natuurlijk de productie hier,

middelen goedkoper zijn,” vertelt Andrea.

zie je bijvoorbeeld dat er veel ‘home

in Laren. Maar op een gegeven moment

Zo werd de gehele productie verhuisd

offices’ gebouwd worden. Dit zijn houten

kwam er zoveel concurrentie van

naar Letland.

tuinhuisjes, volledig geïsoleerd, zodat

bedrijven die in Oost-Europa gingen

mensen in hun tuin kunnen werken,”

produceren, dat we daar niet meer mee

“In Letland hebben we een goeie

vertelt Thomas. “En in Zweden hebben

konden concurreren. Dit begon in de

productiemanager die de fabriek runt.

we pas een grote vakantiewoning van 13

economische crisis, in 2007/2008. De

Maar wij gaan er zelf ook nog regelmatig

bij 17 meter mogen bouwen,” vult Andrea

omzet ging hard naar beneden, maar

naartoe,” vertelt Thomas. “We hebben

aan. Ook de Royal family is bekend met

de hoge kosten bleven,” vertelt Andrea.

zelfs afgelopen jaar daar een prijs

de tuinhuizen van Lugarde. “Er staat een

“Tuurlijk zag je wel kwaliteitsverschil

gewonnen voor de beste werkgever!”,

tuinhuis van ons in de tuin van Queen

tussen ons en onze concurrenten, maar

vertelt Andrea. “We proberen betrokken

Elisabeth en bij Charles en Camilla!”,

we konden het prijsverschil niet meer

te zijn bij de gemeenschap. Zo hebben

vertelt Andrea. Door de flexibiliteit en de

uitleggen aan onze dealers en aan de

we afgelopen jaar allemaal cadeautjes

eigen productie is er heel veel mogelijk.

klanten,” vult Thomas aan. “Wij zijn

gekocht voor kinderen in arme gezinnen.

toen helaas voor de noodzakelijke

Later kregen we foto’s opgestuurd met

Wil je graag meer informatie

allemaal blije kinderen. Dat was zo

of de mogelijkheden bekijken?

mooi om te zien!”

Kijk dan op www.lugarde.nl of bezoek een van de dealers in buurt.

Eigenaren Andrea en Thomas Wuestman


36 |

Fijne Larense Kermis!

Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel.

0573 - 22 12 55

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

agazine_NR6_Advertenties1/8_Overmeen.indd 1

24-07-17 10:31

Altijd al een kijkje willen nemen bij een steurkwekerij?

Las & Metaalbewerking Dijkerman

Reserveer een rondleiding en een proeverij bij de Steurhoeve Voor meer informatie:

ALLES WORDT DOOR ONS AFGELAST, BEHALVE DE

Holterweg 61, Laren Gld

KERMIS NATUURLIJK! WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER!

Tel. 06 -20 40 31 69 of 06 - 12 09 95 30 info@kaviaarkopen.nl Boeken voor groepen vanaf 10 personen bijna dagelijks mogelijk. Vakantieperiode? Loop dan op woensdagavond bij ons binnen! Van 19.00 - 21.00 uur kunt u dan deelnemen aan een rondleiding.

Ooldselaan 5B 7245 PP Laren (Gld) Tel. : (0573) 40 15 00

BEDRIJFSWAGEN VERKOPEN? Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Dijkerman.indd 02-08-18 08:34

gazine_NR10_Advertentie1/8_Palmen.indd 1

info@lasbedrijfdijkerman.nl www.lasbedrijfdijkerman.nl

1

Rene Bruns - dezelfde WWW.KOOPMIJNBUS.NL DAAN AALBERTS TEL. 06 - 14 92 17 43

SCHEGGERTDIJK 82 ALMEN

24-07-17 10:30


ST. STEFFENRIJDER S

| 37

Concours Hippique 2018 Zoals in de vorige editie al was aangekondigd, wordt ons jaarlijks Concours Hippique in een ander jasje gestoken. Met behulp van vele vrijwilligers is het binnen korte termijn gelukt om een prachtig nieuw buitenterrein aan te leggen. De bodem is geheel vernieuwd, er staat een nieuwe omheining en er is een terras aangelegd voor de supporters.

Op zaterdag 2 juni zijn wij van start gegaan met de

Tripalon 2018

selectie springwedstrijd voor de pony’s. Gevolgd

Ook dit jaar ontbreekt de Tripalon niet op de agenda

door de selectie springwedstrijd voor de paarden op

van de St. Steffenrijders. Op 1 en 2 september zal

zondag 3 juni. Beide dagen waren een groot succes

er weer een prachtige rit worden uitgezet over de

gezien de enorme deelname en het volle programma.

paden en wegen door Verwolde. Tijdens deze rit zijn

De daarop volgende midweek stond in het teken

er ook mooie natuurhindernissen te springen. De

van de dressuur. Ook hier ederom een goed gevuld

start is bij de St. Steffenmanege waar de deelnemers

deelnemersveld met mooie resultaten.

hun dressuurproef en springparcours afleggen alvorens de Tripalon in te gaan.

Dressuurweekend Wij hebben veel lovende woorden mogen ontvangen

AGENDA 1 EN 2 SEPTEMBER Tripalon

over de kwaliteit van de bodem van de buitenbak. Dit heeft ons als concours-

15 SEPTEMBER Pels & Pluim / Fokveedag (Catering door St. Steffenrijders)

commissie doen besluiten om het concours een opvolging te geven en een dressuurweekend te organiseren. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 22 (pony’s) en zondag 23 september (paarden).

22 EN 23 SEPTEMBER Dressuurweekend paarden & pony's

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Verwoldseweg 26, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 120 Contact: info@ststeffenrijders.nl • Facebook: StSteffenrijders • Website: ststeffenrijders.nl


38 |

HARFSENSE MOTOR- EN AUTOCLUB (HAMAC)

HAMAC ORGANISEERT

‘Stap-op-dag’ voor iedereen die motorsport wil proeven Heb jij altijd al eens willen ervaren hoe het is om met een crossmotor over een crossbaan te rijden? Of wil je weten hoe het voelt om in een zijspan te staan? Misschien ben je wel een echte tourrijder en wil je graag meer informatie over de tourritten die Hamac organiseert. De Stap-op-dag

Tijdens de Stap-op-dag maak je kennis met:

Dan is 16 september hét moment om richting

solo cross, trial, zijspan, toertochten, de

de crossbaan in Harfsen te gaan en kennis te

Enduro en de Hamacrun. Het motorcrossen

maken met alle facetten van de motorsport!

kan je zelf ervaren op een aangepaste

Met de ‘Stap-op-dag’ organiseert de Hamac

crossbaan op het terrein. Motoren, helmen en

een middag waarbij je kennis kan maken met

kleding zijn aanwezig, dus trek je stevige

de motorsport. We spraken organisatoren

(stoute) schoenen aan en ga 16 september

Wouter Dijkman en Rick Enderink. “We willen

richting het Peppelenbos in Harfsen! “Er zijn

dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met

trial en endurodemonstraties en dit mag je

de motorsport,” vertelt Rick. “Dat begint bij

onder begeleiding ook zelf ervaren,” vertelt

kinderen vanaf een jaar of 5 tot volwassenen

Rick. Wouter vult aan: “Het is een dagje uit

van 70-plus!”. Want motorsport is voor jong en

voor het hele gezin. Er zijn speel- en storm-

oud.

toestellen en een springkussen voor de kinderen. Daarnaast is Graaf Jantje aanwezig om de kinderen te vermaken.”. “We zeggen ook wel: dagje uit, dagje Peppelenbos,” vult Rick aan. Fysiek zware sport De mannen willen dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met de sport. “Want het is de mooiste sport die er is,” vindt Wouter. Entree

Een dagje uit

en deelname is gratis. “We nodigen ook

Op een laagdrempelige manier kennis maken met:


HARFSENSE MOTOR- EN AUTOCLUB (HAMAC) | 39

“Fitnessen op zo’n unieke locatie blijft je motiveren” Lid van Sjàhto

Praktische informatie voetballers uit om een keer écht te

op de Zwarte Cross gereden,”

Zondag 16 september

sporten,” lacht Wouter. “Wat

vertelt Wouter. “Op zo’n dag zijn er

12:00 uur – 16:00 uur

veel mensen niet weten, is dat

ongeveer 225 vrijwilligers van de

motorcross fysiek één van de

Hamac op de been. Dat zegt wel

Crossbaan Harfsen, circuit

zwaarste sporten is. Je gebruikt heel

iets over de betrokkenheid bij de

‘Het Peppelenbos’

veel spiergroepen,” vult Rick aan.

vereniging,” vertelt Rick. Ook or-

Deventerdijk 7

Mocht je na het rijden op een

ganiseert Hamac één keer per jaar

7217SC Harfsen

crossmotor kriebels krijgen om

het Nederlands kampioenschap

te beginnen; er is ter plekke meer

Enduro. Rick: “We rijden dan over

Entree: gratis

informatie verkrijgbaar over het

grond van diverse grondeigenaren.

Deelname:

starten met motorsport.

De zondag na de Enduro zorgen we

gratis

met ruim 100 vrijwilligers dat alle

Van tevoren inschrijven is niet

Hamac

grond weer netjes achtergelaten

nodig. Trek stevige schoenen

De Hamac is een grote vereniging

wordt.” “Hamac is een mooie

en oude kleren aan!

met ongeveer 600 leden. “Een keer

vereniging die zeker haar maat-

Meer info: www.hamac.nl

per twee jaar mogen wij de Dutch

schappelijke verantwoordelijkheid

masters of Motorcross organiseren.

neemt,” vult Wouter aan. Met veel

Dit is een gigantisch evenement met

betrokken vrijwilligers wordt veel

meer dan 5000 bezoekers.

werk verzet.

De finale van deze wedstrijd wordt

WINACTIE! Heb jij een foto gemaakt op de “Stap op motor”? Plaats deze dan op de Laren! Magazine Facebookpagina en misschien win jij wel een vervolgtraining beschikbaar gesteld door MC HAMAC!


4040 | |V.V. WITK AMPER S

Gratis Weber BBQ! Of gepersonaliseerd BBQ-schort bij aanschaf van een bedrijfswagen uit voorraad.*

Mercedes-Benz Vans. Born to run. * Vraag aan uw verkoper naar de actievoorwaarden.

Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, tel. 0570 - 634 569. www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

STURRIS BV LAREN (GLD)

AUTO A S SERVICE H HARKINK henri harkink

AFVALBRENGPUNT

Voor zowel zakelijk als particuliere klanten.

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

STRAATWERK

• Onderhoud

GRONDWERK RIOLERING SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

Boomkampsweg 6a, Laren (gld)

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GOEDE KERMIS!

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

Tel 06 - 51 96 32 82 info@aircoharkink.nl

• Reparatie

• APK-keuring Voor verkoop, onderhoud en reparatie van airco’s: www.aircoharkink.nl


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN | 41

Een vervolg in 2020 Vrijdagavond 25 mei 2018 vond de eerste editie van De Laornse Dorpskwis plaats. 71 teams gingen de strijd aan met elkaar en tijdens de afsluitende feestavond op 8 juni werd bekend dat Team Groot Dochteren er met de eerste prijs vandoor is gegaan. De organisatie heeft besloten dat er een vervolg gaat komen in 2020. 71 teams gingen tijdens de 1e editie de strijd met

Volgens ons blijft het dan voor de deelnemers

elkaar aan. Met gemiddeld 15 personen per team

speciaal om mee te doen en voor onszelf als

waren er ruim 1000 Laornsen actief, jong en oud.

organisatie ook goed te behappen”.

Het hele dorp was dus in rep en roer. Tijdens de afsluitende feestavond op 8 juni in het Kulturhus en

Begin 2019 maakt de organisatie de exacte datum

de kerk waren er veel positieve en enthousiaste

van 2020 bekend. Dijkman waarschuwt iedereen om

reacties te horen. Maar vooral ook de vraag: komt

al wel tijdig na te denken over de teamsamenstelling

er een tweede editie?

en vooral goed op te blijven letten: “Je weet maar nooit wat de 1e vraag wordt in het nieuwe Kwisboek!”

Inmiddels is die duidelijkheid er: er komt een vervolg! Harm Dijkman, één van de commissieleden legt de keuze voor een vervolg in 2020 uit: “Op de avond van de Dorpskwis zelf en in aanloop naar de feestavond was het enthousiasme bij de deelnemers wel duidelijk. Ook als organisatie zelf hebben we veel plezier beleefd aan deze editie. Een vervolg kon dus eigenlijk niet uitblijven. We hebben er voor gekozen om één jaar over te slaan en de tweede editie in 2020 te houden.

Foto: Nancy Gerritsen

Einde zomervakantie BCL Op 28 augustus starten we weer met het

Wil je een keer meespelen?

volgende speelseizoen. Kom ook! Wij zijn

Loop dan op dinsdagavond tussen

een kleine vereniging waar gezelligheid

20.00 uur en 21.30 uur gerust eens

en lichaamsbeweging voorop staan. We

binnen in de Braninkhal te Laren.

hebben geen trainer maar helpen je graag om badminton te leren spelen.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: september 1981 • Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16 Contributie: € 9,- per maand (In verband met de zomervakantie betaal je in de maand augustus geen contributie.) • Contact: bcllaren@outlook.com • Facebook: bcllaren


42 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en toernooien van augustus tot november!

Aug

Sep

>> 23 SEPTEMBER

>> 9 SEPTEMBER

Dressuurweekend

Löp wah lös

St. Steffenrijders

>> 20 AUGUSTUS

Locatie: Dorpsstraat,

Start trainingen

Laren Gld.

>> 15 SEPTEMBER

V.V. Forza

Start: vanaf 10:00 uur

Opening seizoen V.V. Forza met teamfoto's maken

>> 15 SEPTEMBER

>> 1 - 2 SEPTEMBER >> 24-26 AUGUSTUS

Locatie: St. Steffen-

Kern Exel

manege

Start speelseizoen Badmintonclub Laren

Locatie: Kulturhus

St. Steffenrijders

Exels feest

>> 28 AUGUSTUS

Repair café

Tripalon 2018

>> 10 SEPTEMBER

>> 5 SEPTEMBER Ouderinformatie-

Locatie: Dorpsstraat

avond V.V. Forza

Start: vanaf 10:00 uur

>> 10 SEPTEMBER Larense Kermis Verkleedwedstrijd Locatie: Dorpsstraat Start: vanaf 10:00 uur

>> 7 SEPTEMBER >> 25 AUGUSTUS

Larense Kermis Anjagersbal

Aftrap seizoen

Locatie: Witkamp

2018-2019 V.V.

Laren

Witkampers

Start: vanaf 17:00 uur

Locatie: Leussinkpark

>> 8 SEPTEMBER

>> 31 AUGUSTUS Schuif Maar An: Samen eten Locatie: Kulturhus Aanvang: 17:30 uur

Larense Kermis Jeugdmiddag + Kinderverkleedwedstrijd Locatie: Witkamp Laren en Dorpsstraat Start: vanaf 15:00 uur

manege

>> 22 SEPTEMBER OJWL Avondcross Locatie: Dennenweg, Laren Gld. Aanvang: 17:00 uur

10:00 - 12:00 uur

Larense Kermis Anjagersontbijt

Locatie: Braninkhal

Locatie: St. Steffen-

>> 15 SEPTEMBER Landelijke Jeugdshow Laren, kleindierenshow Locatie: St. Steffenmanege

>> 15 SEPTEMBER Fokveedag Locatie: St. Steffenmanege

>> 16 SEPTEMBER Stap-op-dag HAMAC Locatie: Circuit 'Het Peppelenbos', Deventerdijk 7, Harfsen Aanvang: 12:00 uur

>> 16 SEPTEMBER Brocante en landelijk Locatie: Huis Verwolde, Laren Gld.

>> 23 SEPTEMBER OJWL Brommercross Locatie: Dennenweg, Laren Gld. Aanvang: 09:30 uur

>> 28 SEPTEMBER Schuif Maar An: Samen eten Locatie: Kulturhus Aanvang: 17:30 uur

Aanvang: 10:30 uur

>> 21 SEPTEMBER Start competitie V.V. Forza Locatie: Braninkhal Aanvang: 19:00 uur

>> 22 SEPTEMBER Dressuurweekend St. Steffenrijders Locatie: St. Steffenmanege

>> 28 SEPTEMBER Jongdierenkeuring Pels en Pluim Locatie: Tuincentrum Haneveld Aanvang: 19:00 uur


ALGEMENE AGENDA | 43

7, 8,9 en 10 september: Larense Kermis >> 30 SEPTEMBER

>> 9 NOVEMBER

Rond Om Exel

Feestelijke afsluiting

Locatie: Brasserie de Mölle Start: vanaf 09:00 uur

Okt >> 5-6 OKTOBER Oliebollenactie Zangvereniging De Lofstem

>> 26 OKTOBER Schuif Maar An: Samen eten Locatie: Kulturhus Aanvang: 17:30 uur

>> 27 OKTOBER Open Larens kampioenschap V.V. Forza

jubileumjaar Kulturhus Locatie: Kulturhus Aanvang: 20:00 uur

>> 10 NOVEMBER Repair café Locatie: Kulturhus 10:00 - 12:00 uur

>> 11 NOVEMBER Koffieconcert Ons Genoegen

>> 6 OKTOBER

Locatie: Witkamp

Bullrock Band Battle Locatie: CR Stegeman

>> 17 NOVEMBER

Aanvang: 20:00 uur

>> 28 OKTOBER

ATB avondtoertocht

Herfsttinten-

Locatie: Oude Deventerweg 6

Workshop

boerenkooltocht

Start: tussen 18:00 uur en

weerbaarheidstraining

Locatie: CR Stegeman

scheidsrechters

Start: tussen 10:00 uur en

V.V. Forza

13:00 uur

>> 11 OKTOBER

door de Nevobo

20:00 uur

>> 30 NOVEMBER Schuif Maar An:

Nov

Samen eten

Locatie: Kulturhus

>> 3 NOVEMBER

10:00 - 12:00 uur

Bullrock Avond

Dec

>> 13 OKTOBER Repair café

reischeque t.w.v. € 500,winnen?

Locatie:

Locatie: Kulturhus Aanvang: 17:30 uur

>> 22 OKTOBER

Huenderstraat

>> 2 DECEMBER

Algemene leden-

Start: vanaf 10:00 uur

Accordeonevenement

vergadering V.V. Witkampers

>> 4 NOVEMBER

Aanvang: 20:00 uur

Lichtjesavond Laorne

Maak je naast jezelf nog één iemand Anjager? Dan maak je kans op een reischeque t.w.v. € 500,-!

o.l.v. Dinie Zweverink Locatie: Kulturhus

Locatie: Algemene begraaf-

>> 8 DECEMBER

plaats

Repair café

Aanvang: tussen 17:00 uur

Locatie: Kulturhus

en 18:30 uur

10:00 - 12:00 uur

LEES ER MEER OVER IN DE KERMISSPECIAL De reischeque wordt mede mogelijk gemaakt door:


44 | ADVERTORIAL

STICHTING

ZORGCOMBINATIE

Sinds eind 2015 staat midden in het dorp, achter de oude melkfabriek, zorgcomplex ’t Talma. Hier vinden mensen met een psychogeriatrische (dementie) of somatische (lichamelijke) aandoening een veilige woonplek in één van de vier groepswoningen die het gebouw telt. Naast diverse medewerksters is de stichting ook afhankelijk van enthousiaste vrijwilligers. Wij waren benieuwd wat hun drijfveer is!

MEDEWERKERSTER OMLOOP ’T TALMA

Gerritje Eggink

Sinds een jaar werkt Gerritje Eggink ‘in de omloop’ op ’t Talma. Dit betekent dat ze ondersteuning biedt aan de zorgmedewerkers. “De verzorgenden staan vaak alleen op een woning (6 bewoners). De ‘omloop’ ondersteunt de zorg waar nodig.” vertelt Gerritje. “Het werk in de omloop is ontzettend leuk en afwisselend. Je werkt op alle woningen en met alle collega’s, dat maakt het zo leuk.” Gerritje komt oorspronkelijk uit de zorg, maar is er een hele tijd uit geweest: “Ik heb 17 jaar bij Bakker Wijnand gewerkt. Toen het vorig jaar begon te kriebelen om weer terug te gaan in de zorg, gaf

"De vrijwilligers ondernemen dingen waar de zorg niet aan toe komt."

Wijnand me alle ruimte om dit weer te ontdekken. Ik kwam via via bij ’t Talma terecht en na een half jaar kreeg ik meer uren aangeboden. Ik ben toen bij Wijnand gestopt.” De manier van zorgverlening is heel wat veranderd ten opzichte van 20 jaar geleden. “Op ’t Talma is de zorg heel erg belevingsgericht. We spelen in op het gevoel van de bewoners. Dat is heel mooi om te ervaren.” Volgens Gerritje zijn ook de vrijwilligers onmisbaar. “De vrijwilligers geven invulling aan de ochtend en middag. Dat geeft heel veel rust op een woning en voor de zorg. De vrijwilligers ondernemen dingen waar de zorg niet aan toe komt.” Gerritje heeft haar roeping (weer) gevonden. “Mijn hart ligt bij de ouderen!”


ADVERTORIAL | 45

VRIJWILLIGSTER TALMA

Willy Kupers Toen Willy Kupers vijf jaar geleden in Laren kwam wonen zocht ze naar een manier om contacten op te bouwen in het dorp. Ze begon met vrijwilligerswerk in het Kulturhus en sinds de open dag van ’t Talma doet ze daar ook vrijwilligerswerk. “In het begin heb ik het gecombineerd, maar nu doe ik alleen nog vrijwilligerswerk op ’t Talma. Ik haal hier veel voldoening uit,” vertelt Willy. Elke maandagochtend helpt Willy bij het ontbijt en met de koffie. “Ik ben altijd aanwezig op dezelfde woning. Hierdoor is er soms wat herkenning bij de bewoners. We beginnen altijd met het ontbijt. Ik help bij het klaarzetten, help mensen soms met eten en later bij het opruimen. De bewoners zijn meestal heel dankbaar dat je er bent.” Doordat er vrijwilligers aanwezig zijn, heeft de zorg wat meer ruimte om andere taken te doen. “Meestal probeer ik met een of meerdere bewoners een stukje te gaan wandelen. Even lekker naar buiten,” vertelt Willy. Als er extra activiteiten georganiseerd worden helpt Willy ook mee waar ze kan. “Ik vind het heel erg leuk om te doen. Een lach op het gezicht van de mensen, dat is waar je het voor doet.”

VRIJWILLIGSTER ’T TALMA

Fietje Stegeman Sinds maart dit jaar is Fietje Stegeman werkzaam als vrijwilligster op ’t Talma. Elke woensdagochtend helpt ze Erica Ordelman bij de teken- en schilderworkshops die ze geeft op de zorgcombinatie. “Vorig jaar werd ik 65. Ik wilde wel graag wat gaan doen, wilde niet thuis gaan zitten. Mijn dochter Jolanda werkt op ’t Talma en opperde het idee om daar vrijwilligerswerk te gaan doen.” Hoewel Fietje eerst dacht dat het niet wat voor haar zou zijn, bevalt het werk haar verrassend goed. “Ik heb geen achtergrond in de zorg. Het leek me eerst heel moeilijk om met de bewoners te werken, maar ik heb mezelf verrast en vind het nu zelfs heel leuk om te doen!”, vertelt Fietje. Thuis schildert en tekent Fietje ook regelmatig. “Op ’t Talma gaat het niet echt om het tekenen en schilderen. Het gaat om de mensen. Dat zij een leuke ochtend hebben en dat zij ervan genieten. Dat geeft je heel veel voldoening.”

"Het gaat om de mensen. Dat zij een leuke ochtend hebben.”


46 |

Rust, Ruimte & Natuur...

de ingrediënten om te ontspannen op Camping de Vrolijk.

meer informatie: www.campingdevrolijk.nl of bel 0573-40 19 41 Tot ziens op de Vrolijk - Familie Reurslag

k_Advertentie_LM_NR10.indd 1

FIJNE KARMSE

31-07-18 13:09 Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Vrolijk.indd 1

24-07-17 10:52

Zutphenseweg 14, Laren GLD Tel. 06 301 57 570 info@wansink-aardappelen.nl www.wansink-aardappelen.nl Facebook: Wansink-Aardappelen

MAAR TIJDENS DE LARENSE KERMIS HET ACCENT OP GEZELLIGHEID!

Magazine_NR10_Advertentie1/8_VanMeggelen.indd 1

8_Wansink_Advertentie_LM_NR10_v01.indd 1 02-08-18 08:32

31-07-18 13:09

Heeft u iets te vieren? Directievoering en toezcht;

Tevens verhuur van: • (Sta)tafels en stoelen • Bestek, kopjes en borden • Warmhoudbak • Grote koelkast

Eggink’s Catering Tel. 06 10 55 02 20

Kostencalculaties Advisering omvormingsplannen Opstellen bestekken terrein aanleg en onderhoud Opstellen bestekken bouw en woonrijpmaken Inspectie Beeldkwaliteit Openbare ruimtes www.projectbegeleidingbuitenruimten.nl Zutphenseweg 13a • 7245 BK Laren (Gld.) • 06 255 779 09 gerrit@probebu.nl •

Gerrit Oortgiesen

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Probebu.indd 1

Lekker met de ‘voetjes van de vloer’ tijdens de Kermis! Heel veel plezier gewenst! Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog / verzorgende IG Zutphenseweg 13a

Tel. 06 22 18 84 52

7245 BK Laren Gld

rita@larensevoetwellness.nl

24-07-17 10:46


OJ WL

| 47

OJWL BROMMERCROSS LAREN 2018

'Van afvalcross tot loopfietsrace' Op zaterdag 22 september en zondag 23 september is het eindelijk weer zover en zal voor de 5e keer de OJWL Brommercross Laren plaatsvinden. Graag vertellen we u wat meer over ons programma! Wegens succes verlengd - Zaterdagavond

Brommers kiek'n op zondag

Vorig jaar organiseerden we voor het eerst, als

Op zondagochtend wordt er op tijd gestart met

aanvulling op het zondagprogramma, de zogeheten

de trainingen. Rond 9.30 uur zullen de eerste deel-

'Ophoepelcross' op zaterdagavond. Dit is niet

nemers zich warmdraaien. Er zijn deze middag

zomaar een extra cross, het is een avondcross

meerdere klasses te verrijden, namelijk brommers

waarbij deelnemers de strijd met elkaar zullen

13-16 jaar/dames, brommers 16+, motors jeugd,

aangaan tijdens een afvalrace in het donker. De

motors MX2 en motors MX1. Nieuw dit jaar is een

deelnemers aan deze klasse bestaan uit een mix van

Old Timerklasse. Genoeg te zien en te horen dus!

MX1 en MX2 rijders. Deelnemers beginnen om 17.00 uur met een

Naast de cross is er nog allerlei ander vermaak voor

training, waarna gestart zal worden

jong en oud. Zo zal o.a. Graaf Jantje er voor zorgen

met de ‘Ophoepelcross’. Crossers

dat er genoeg vertier is en wordt er een loopfiets-

Avondcross

hoeven zich geen zorgen te maken,

race georganiseerd voor de allerkleinsten. Ook zal

Start: 17:00 uur

alle crossers zullen naast een trai-

Dick Raadt, een sologitarist al wandelend over het

ning minimaal 3 wedstrijden rijden

terrein, zorgen voor muzikale gezelligheid. Kortom,

voordat ze afvallen, oftewel moeten

een feest voor jong en oud! Op zondagavond 19.00

ophoepelen. Degenen die het

uur sluiten we af onder het genot van een drankje in

volhouden tot aan het einde zullen

de tent.

BROMMERCROSS 22 SEPTEMBER

23 SEPTEMBER

Brommercross Start: 09.30 uur Locatie: Dennenweg, Laren Gld Kosten: € 5,00 voor het gehele weekend. OJWL leden betalen € 4,00

tegen 22.00 uur de finale rijden. Zowel op zaterdag als op zondag verkopen we Het belooft weer een spectaculaire

entreekaarten aan de deur á € 5,- euro per persoon.

avond te worden. Uiteraard zorgen

Let op! Indien u op zaterdag komt is uw entreebewijs

we voor voldoende verlichting (dan

ook geldig op zondag, u betaalt dus slechts 1x entree

ziet u als bezoeker er ook nog wat

voor het hele weekend. OJWL leden betalen slechts

van). Na afloop van de cross maken we er een gezel-

€4,- euro (tegen inlevering van de OJWL flyer).

lig feestje van samen met de band Guts, een robuust

Kinderen onder de 1.40 meter mogen gratis naar

maar toegankelijk repertoire! NO GUTS NO GLORY!

binnen.

Dus vergeet niet je dansschoenen aan te trekken. Ter afsluiting strijken we nog even met zijn allen neer bij

De OJWL Brommercross Commissie bestaat uit:

het kampvuur.

Dirk Slagman, Berjan Haijtink, Patrick Heijink, Mariët Meuleman, Marc Zomer, Gerjan Meuleman en Juul Smeets.


48 | ADVERTORIAL

Nieuwe Hubo geopend in Holten Afgelopen 14 juni werd door eigenaar Gerrit Snellenberg zijn geheel vernieuwde winkel in Holten geopend. We gingen op bezoek bij onze naaste buren in Holten en namen een kijkje in het bedrijf. Hubo

Decorette

Gerrit Snellenberg, woonachtig in Almen, is al 30

En die keukens zijn niet de enige toevoeging in

jaar eigenaar van een doe-het-zelf winkel. “Sinds

het assortiment. “We hebben ook een Decorette

12 jaar zitten we nu op deze locatie in Holten. We

geopend. Dit is een shop-in-shop met een opper-

zijn hier in 2006 gestart met een Fixet bouwmarkt.

vlakte van 150 m2,” vertelt Gerrit. Decorette is een

Sinds 3 jaar waren we Multimate en nu zijn we over-

woonwinkel waar je maatwerk vloeren, gordijnen,

gestapt op een gedeeltelijk nieuw concept en de

binnen- en buitenzonwering en behang kan kopen.

Hubo,” vertelt Gerrit. Naast dat de winkel helemaal

Daarnaast zijn er een aantal meubels en woon-

verbouwd is, is deze ook vergroot.

accessoires toegevoegd aan het assortiment. Ook voor kleur- en stylingadvies kan je hier terecht.

Service- en adviesgericht

“Regine is het aanspreekpunt van Decorette. We

Hubo is de oudste doe-het-zelf zaak van Nederland.

kunnen ook bij je thuis komen om daar advies te

Ze bestaan volgend jaar namelijk 50 jaar. “Wat ons

geven over kleuren en styling, maar bijvoorbeeld

onderscheidt van andere winkels, is dat we een

ook om gordijnen in te komen meten,” vertelt Gerrit.

service- en adviesgerichte bouwmarkt zijn. Alles wat we in de winkel verkopen kunnen we ook bij de

Doe-het-zelf

mensen thuis komen monteren. Daarnaast maken

Daarnaast is ook de doe-het-zelf afdeling van de

we veel maatwerk, bijvoorbeeld kasten. Maar in het

winkel uitgebreid. “In onze zagerij zagen we alles

nieuwe concept zijn hier ook keukens bij gekomen,”

op maat. Het voordeel hiervan is dat je met alleen

vertelt Gerrit.

het stuk hout dat je nodig hebt naar huis gaat.” Ook op de doe-het-zelf afdeling helpen Gerrit en zijn medewerkers je graag. “We zijn er om je te helpen en advies te geven. Geen probleem is voor ons te groot! Iets moet altijd goed, beter best zijn,” vertelt Gerrit.

Iets moet altijd goed, beter, best zijn. - Gerrit Snellenberg

Medewerkster Regine Klein Nengerman geeft advies over de inrichting en kleuren


ADVERTORIAL | 49

In de zagerij wordt hout op maat gezaagd.

Ook woonaccessoires zijn te koop in de winkel.

Bij Hubo worden schuifdeurkasten op maat gemaakt en gemonteerd bij u aan huis.

Breed assortiment Bij Hubo kan je ook terecht voor deuren,

Nieuw concept

domotica, veilig wonen, sanitair en traprenovatie.

“Deze winkel is een test-winkel vanuit Hubo. Het is

Ook maatwerk schuifdeur- en inloopkasten worden

een nieuw concept wat hier in Holten getest wordt,”

voor u getekend, geproduceerd en indien gewenst

vertelt Gerrit. In de werkplaats achterin is er ruimte

gemonteerd. “Naast raambekleding maken we ook

om workshops te geven, of zelf aan de slag te gaan.

horren op maat,” vult Gerrit aan. “Ook hebben we

“In het najaar willen we workshops gaan geven,

een uitgebreide tuinafdeling waar je terecht kan

bijvoorbeeld op het gebied van elektriciteit of werken

voor onder andere gereedschappen.” Hubo

met hout. Daarnaast kan je hier terecht als je graag

verkoopt diverse grote verfmerken zoals Sigma,

wilt klussen en je hebt hier zelf de ruimte en het

Flexa, Histor, een private label en de pure lijn van

materiaal niet voor. Wij hebben het gereedschap en

Flexa. “We kunnen bijna alle kleuren mengen!”,

de materialen, die kan je hier gerust gebruiken.”

vertelt Gerrit.

"We zijn er om je te helpen en advies te geven!" Aaltinksweg 16, 7451 DX Holten Tel. 0548 - 36 40 50 holten@hubo.nl www.hubo.nl/hubo-holten/ Openingstijden Eigenaar Gerrit Snellenberg

Maandag tot vrijdag: 08:30 - 20:00 uur Zaterdag:

08:30 tot 17:00 uur


50 |

www.verkeersschoolvoskamp.nl 0575-543044

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Bruins.indd 1

24-07-17 10:47

Tel.: 0573 - 40 10 75 Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 408620 86 Fax: 0573 - 40-20 E-mail: Lavarko@hetnet.nl E-mail: Lavarko@hetnet.nl

Afhaalpunt voor:

Grondwerken | Sloopwerken Kipper- en diepladertransporten Verhuur grondverzetmaterieel Handel in materialen t.b.v. g.w.w. Verhuur containers

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

- Zand

- Grind

- Teelaarde

- Compost

VEEL PLEZIER OP DE

- Gebroken puin - Verhardingsmateriaal

VEEL PLEZIER OP DE LARENSE KERMIS! LARENSE KERMIS!

Hooislagen 6 | 7241 NJ Lochem | 0573-421204

www.scholtenbv.com

VEEL PLEZIER OP DE KERMIS!

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Scholten.indd 1

Afspraakje maken voor de kermis?!

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_Lavarko.indd 24-07-17 10:37 1

24-07-17 10:3

Download onze App! En plan je afspraak wanneer jou dat uitkomt! Namens het team van Salon Leo’s Look wensen wij iedereen een geweldige Larense Kermis! Deventerweg 6, Laren (Gld) Tel. 0573 - 401498 www.leoslook.nl

altijd prijs metGIJS Gelre IJsselstreek | Molenweg 9 | 7045 AG Azewijn | 0314 65 14 12 | www.metgijs.nl

Van Andel

_prijs_metGIJS_070717_V1.indd 1

administratieve dienstverlening wenst iedereen een hele gezellige kermis!

Broekdijk 16

7245 RP

Laren Gld

www.ageethvanandel.com

In verband met de kermis zijn wij vrijdagavond, zaterdag, maandag en dinsdag gesloten

14-07-17 10:34 Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/8_LeosLook.indd 1

24-07-17 10:3


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMERSL AND | 51

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging. om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen

De Startversneller voor ambitieuze ondernemers

in ondernemersland".

De Startversneller helpt

Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid

je bij de groei van je Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen hier (gratis) gedeeld worden! Wilt u hier informatie voor aanleveren? Mail dan naar info@larenmagazine.nl

onderneming of een succesvolle start van je eigen bedrijf met een coaching- en opleidingsvoucher van maximaal €1.000,00. Het programma is bestemd voor bestaande ondernemers die maximaal 5 jaar geleden zijn gestart en voor startende ondernemers. Door middel van coaching en/of het volgen van een opleiding worden je ondernemersvaardigheden vergroot. De Startversneller breidt je

BSO Coolkids Vakantieclub

netwerk uit door je met organisaties en

Op de BSO bij Kiddies is het thema deze zomer ‘Magic

personen in contact te brengen die je

& Sprookjes’. We hebben voor elke dag leuke activiteiten op de planning staan, zoals; Magic cupcakejes bakken,

helpen bij de groei van je onderneming. In deze regio is Richard Buitink van Grip

prinsen- en prinsessenkroontjes knutselen, magic ijsjes

op je Bedrijf 1 van de coaches die is

maken, pannenkoeken bakken, van de buikschuifbaan glijden, tover-

aangesloten bij De Startversneller.

drankjes maken en nog veel meer! Met heel warm weer doen we veel

MEER INFORMATIE:

waterspelletjes, de sproeier aan en in het badje spelen. Deze zomer willen

WWW.DESTARTVERSNELLER.NL

we ook een uitje doen en naar zwembad ‘Het Leussinkbad’ gaan. We sluiten de vakantie af met een Magic-Disco voor alle kinderen die naar de vakantieclub zijn geweest! In de herfstvakantie heeft de vakantieclub ook weer een leuk programma in een nieuw thema. Mocht je nieuwsgierig zijn, kom gerust eens een kijkje nemen.

Enthousiaste reacties tijdens open dagen GIJS Mekkerhof

Gemoderniseerde winkel Keurslager Van de Pol

In juni vond de officiële opening plaats

slagerij volledig gemoderniseerd. Nog iedere dag

van het allereerste geiteninnovatiecentrum

genieten we van onze mooie nieuwe winkel. Wat

van Europa GIJS Mekkerhof bv. Zowel op de

echter niet veranderd is, is de kwaliteit. Deze is als

speciale dag voor genodigden, als op de algemene open

vanouds! Ook slachten we nog steeds. Dit geldt

dag waren de reacties unaniem enthousiast.

zowel voor huisslachtingen als voor het vlees dat

"Alweer bijna een jaar geleden hebben we onze

we verkopen. De kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, en dat proeft u!"


52 |

WAKKER L AORNE

Besteding Fonds Bovenwijks Het “Fonds Bovenwijks” is de laatste jaren een veelbesproken budget. Het voelde als een enorme zak met geld. Maar hoe is het budget ontstaan en waaraan is het besteed?

Laren III

voor het project Laren III is een zogenaamd Fonds

Het plan voor Laren III, bekend als Westermark, is

Bovenwijks opgenomen. Het Fonds Bovenwijks is een

ontwikkeld onder Coöperatief Particulier Opdracht-

standaard toeslag ten behoeve van de financiering van

geverschap (COP). Aanleiding voor het COP is een

voorzieningen buiten betreffend plangebied die een

specifieke afspraak tussen de gemeente Lochem en de

relatie hebben met de ontwikkeling van het plangebied.

provincie Gelderland in het kader van het Kwalitatief

Bij de vaststelling van de definitieve grondprijs Laren

Woonprogramma Gelderland. Met als uitgangspunt

III is tussen de Centrale Stuurgroep en de gemeente

COP is in de gemeente Lochem destijds een project

overeengekomen dat dit fonds met een som van ruim

opgezet, waarbij met de potentiële, toekomstige

332 duizend euro ten goede komt aan voorzieningen in

"Het behoud van faciliteiten en sportvoorzieningen in het dorp is altijd een belangrijk punt."

bewoners de gehele

het dorp Laren. Het budgetrecht voor inzet van deze

planontwikkeling werd

gelden is bij de gemeente ondergebracht.

doorlopen. De gemeente Lochem stelde belangenvereniging Bij overeenstemming

Wakker Laorne in de gelegenheid om voorstellen in te

over het plan van aanpak

dienen voor voorzieningen in de kern Laren.

hebben de gemeente

Terugblikkend zijn er meerdere mooie projecten

Lochem en de provincie

gerealiseerd met een donatie uit het Fonds Bovenwijks.

Gelderland gezamenlijk

Niet alle projecten die financiële steun hebben

het ontwikkelingsproces geïnitieerd. Een Centrale

gehad zijn in dit artikel te benoemen. Een aantal

Stuurgroep, onder leiding van toenmalig Wakker

aansprekende projecten zullen worden uitgelicht.

Laorne voorzitter, Jurik Okma, bepaalde, onder begeleiding van gemeente en provincie, vanaf het

Projecten

allereerste begin de uitgangspunten van de plan-

Door de uitbreiding van het dorp met het plan

ontwikkeling. Dit betekende dat men zelf zowel het

Laren III is het gebruik van de schoolroute op het

stedenbouwkundig plan mocht tekenen als de beeld-

kruispunt bij de kerk ook toegenomen. Vanuit het

kwaliteitafspraken mocht maken.

Dorpsplan was het kruispunt al een veelbesproken gevaarlijke verkeerssituatie. Na uitvoerig overleg

Fonds Bovenwijks

met de betrokkenen is de attentiewaarde van het

Met de ontwikkeling van het plan Laren III is geld

kruispunt aangepast en zijn er signaleringspalen

gegenereerd voor de voorzieningen van het

voor de schoolroute geplaatst. De aanpassingen

exploitatiegebied. In de definitieve kostprijsberekening

zijn bekostigd vanuit het Fonds Bovenwijks.


WAKKER L AORNE

Kunstgrasveld

beelden van. Ook het stichtingsbestuur van zwembad

Bij het scholencomplex aan de Verwoldseweg is op het

het Leussinkbad wist met een flinke begroting Wakker

sportveld een kunstgrasveld aangelegd. Aanleiding tot de

Laorne en de gemeente Lochem te overtuigen van hun

aanleg was een slecht onderhouden modderig grasveld.

investeringsplan. Het zwemseizoen kon dit jaar worden

De toenmalige werkgroep “Kunstgrasmakers” had de

gestart met een nieuwe familieglijbaan. Door de aanleg

lat hoog gelegd en getracht een zo groot en compleet

van de familieglijbaan naast de bestaande glijbaan hoopt

mogelijk kunstgrasveld aan te leggen. Met een gesloten

de stichting de attractiewaarde van het bad te verhogen

begroting, waarbij een cofinanciering vanuit Fonds

en het aantal bezoekers te vergroten. Naast de bouw van

Bovenwijks werd verleend op de subsidieaanvraag van

de glijbaan zijn er in het plan investeringen meegenomen

Provincie Gelderland, kon de aanleg in februari 2014

voor energiebesparende maatregelen. Hiermee kan

daadwerkelijk beginnen. Het uiteindelijke resultaat, een

zwembad het Leussinkbad de toekomst tegemoet treden.

multifunctioneel kunstgrasveld van dertig bij vijftig meter, voldoet nog altijd aan alle wensen.

Fietscrossbaan Voor de realisatie van de fietscrossbaan voor de Larense

Informatieboom

jeugd op het trapveldje aan De Bakkerij, krijgt Stichting

Uit een stam van een eeuwenoude tamme kastanjeboom

Speelplezier een krediet vanuit het Fonds Bovenwijks.

werd door enkele Larense ondernemers een “infoboom”

Deze cofinanciering was mede bepalend voor het

vervaardigd. In de stam is een interactief beeldscherm

verkrijgen van de subsidie vanuit het Fonds “Sportieve

geplaatst waar campinggasten, dagjesmensen of de

buitenruimte” van de provincie Gelderland. Door de

inwoners van Laren informatie over het dorp en de

aanleg van een pumptrackbaan met een hardere toplaag

omgeving kunnen vinden. Met steun vanuit Fonds

is de baan het gehele jaar goed toegankelijk en geschikt

Bovenwijks is Laren enkele jaren gelegen een bijzondere

voor elk gebruik. De pumptrackbaan zal in het najaar

boom rijker geworden.

worden aangelegd.

Faciliteiten en sportvoorzieningen ondersteunen

Met de investeringsmogelijkheden door het Fonds

Behoud van faciliteiten en sportvoorzieningen in het

Bovenwijks heeft Wakker Laorne de leefbaarheid binnen

dorp is voor Wakker Laorne altijd een belangrijk punt

het dorp weten te versterken. De middelen dienen vóór

van aandacht. Financiële hulp aan Kulturhus het Kruis-

1 januari 2019 te zijn besteed. De laatste projecten zijn

punt voor de realisatie van het toegankelijkheidsplan, de

inmiddels door gemeente Lochem als budgethouder in

aanleg van straatverlichting langs de Sportparkweg, het

behandeling en zullen voor het eind van het jaar worden

parkbankenplan of de bouw van een personenlift voor

afgerond.

voetbalvereniging Witkampers zijn daar goede voor-

| 53


54 |

SORRY, KERMISMAANDAG ZIJN

DEZE VAKMANNEN ER EVEN NIET

MAAR DINSDAG WEL WEER FRIS EN FRUITIG

Rengersweg 18, Laren Gld. • Tel. 0573 - 40 12 82

www.stegink-bike.nl

WANDELSCHOENEN Extra herstel nodig na de Larense Kermis? Wij hebben diverse voedingssupplementen in ons assortiment! En natuurlijk kan je ook bij ons terecht voor: magnesiumolie, gel, scrubgel en vlokken voor in een voet- of ligbad. Sinds 1 april gevestigd aan de Aalsvoort 105a in Lochem Tel.: 085 - 87 724 68 E. info@just-daily.nl Meer informatie: www.just-daily.nl

Sinds december 2017 zijn wij ook distributeur van Beyuna.


VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

| 55

ZONDAGAVOND 4 NOVEMBER

Herdenken en ontmoeten op Lichtjesavond Laorne Zondagavond 4 november vindt op de Algemene

De Lichtjesavond wordt dit jaar voor de vierde keer

begraafplaats de vierde Lichtjesavond Laorne

georganiseerd door de Stichting Lichtjesavond

plaats. Iedereen is tussen 17:00 en 18:30 uur van

Laorne in samenwerking met een groep van

harte welkom om overledenen te herdenken of om

ruim 50 vrijwilligers die verschillende taken en

anderen bij te staan die iemand hebben verloren

verantwoordelijkheden hebben. “Leven met een

aan de dood. Iedereen kan dit op zijn of haar manier

gemis doen we heel verschillend.” “We verwelkomen

doen met ruimte voor ontmoeting en stilte. De

iedereen om elkaar een warm hart toe te dragen,

hoofdpaden van de begraafplaats worden sfeervol

de rouw te verlichten en de herinnering levend te

verlicht met lantaarns. Bij de entree aan de Dennen-

houden.” vertelt Marjanska Leeuwerik. Om een deel

weg ontvangen de bezoekers een lichtje dat op een

van de onkosten te dekken krijgt de Stichting dit jaar

graf of een centraal punt geplaatst kan worden.

een financiële bijdrage van het Monuta Kamperman

Daarnaast zijn er gedenktakken, waar kaartjes,

Lochem en Elbertsen Grafmonumenten Nijbroek.

geschreven door de bezoekers, opgehangen

Elke vrije gift is natuurlijk nog steeds van harte

worden.

welkom, dit kan via: NL81 ASNB 0709 2047 28, t.a.v. mevr. Y. De Kruijff.

Op verschillende plaatsen op de begraafplaats dragen Larenaren een zelf gekozen of zelf-

Voor meer informatie, het programma

geschreven gedicht voor. Een zangkoortje onder

en actueel nieuws bezoek onze Facebook:

leiding van Gert Jansen brengt toepasselijke

lichtjesavondlaorne of larengelderland.nl

liederen ten gehore. Voor alle bezoekers is er gratis koffie, thee of chocolademelk.

Een Laorns paradijsje In hun romantische tuin halen Gerrie en Dick Kok herinneringen op aan grootmoeders tijd. Hoe? Dat kan de bezoeker zelf ervaren door een wandeling langs de verzamelhuuskes. Daar vindt u bijvoorbeeld boerenhandgereedschap, Hindeloper schilderwerk, klederdrachtpoppen, aardewerk, houten miniaturen, merklappen, letterdoeken met Bijbelse voorstellingen, een kast met herinneringen aan WOII en de bevrijding en nog veel meer. U bent van harte welkom op afspraak. Gerrie en Dick Kok, Brenschutte 4, Laren (Gld.) E-mail: dickengerrie@hetnet.nl • Tel: 0573 40 20 90 of 06 39 41 60 15


56 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Tijdens de kermis kunt u

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

terecht bij de Huisartsenpost

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Gelre Ziekenhuis

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

Den Elterweg 79

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

7207 AE Zutphen

www.braninkhal.nl

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 20 09 00 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

Politie:

Rengersweg 2a

Tel. 0900 - 8844

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

GGD Gelre-IJssel:

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Tel. 0570 - 66 46 64

www.dierenartsenlarenlochem.nl Openingstijden praktijk

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur Brandweer Laren

Maandag t/m vrijdag

Huisarts E.B. Wijnheijmer

Zutphenseweg 22

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

7245 BL Laren (Gld)

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Postkantoor Laren

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

Holterweg 10

Van 10:00 tot 10:30 uur is de

7245 AN Laren (Gld)

Ortis fysiotherapie

apotheek gesloten.

Tel. 0573 - 40 17 15

Rengersweg 2

Altijd bereikbaar (24/7)

7245 AC Laren Huisarts D. de Iongh

Kerk Laren

Tel: 0573-40 19 84

Tel. 0573 - 40 12 60

Dorpstraat 2

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

Telefonisch spreekuur:

7245 AK Laren (Gld)

www.ortistherapeuten.nl

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

info@kerklaren.nl

Voor openingstijden verwijzen wij u

De apotheek is van maandag

www.kerklaren.nl

door naar de website.

t/m vrijdag geopend van 08:00 uur tot 12:15 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 57

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

15:00 - 16:30 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:25

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:26

09:26

10:26

11:26

12:26

13:26

Maandag

14:32

15:32

16:32

17:32

18:32

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten

Dinsdag

06:01

06:31

07:07

07:37

07:52

08:07

08:37

09:07

09:35

10:05

10:35

11:05

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:35

15:07

15:37

16:07

16:37

17:07

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

17:37

18:05

18:35

19:05

19:35

20:05

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

Zaterdag

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

08:05

08:35

09:05

09:35

10:05

10:35

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

11:05

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

14:35

15:05

15:35

16:05

16:35

18:05

19:05

20:05

21:05

Woensdag Gymnastiek en

Vrijdag

17:05

17:35

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

22:05

23:05

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Zon- en feestdagen

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 5 minuten over heel.

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Contactpersonen activiteiten:

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

07:14

07:44

08:14

08:44

09:14

09:44

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

10:14

10:44

11:14

11:44

12:14

12:44

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

13:14

13:44

14:14

14:44

15:14

15:44

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

16:14

16:44

17:14

17:44

18:14

18:46

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

19:16

20:16

21:16

22:16

23:16

Zaterdag Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

09:16

09:46

10:16

10:46

11:16

11:46

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

12:16

12:46

13:16

13:46

14:16

14:46

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

15:16

15:46

16:16

16:46

17:16

17:46

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

18:16

18:46

19:16

20:16

21:16

22:16

Donderdag:

23:16

0:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

Zon- en feestdagen

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

Vanaf 11 uur tot 23 uur; 16 minuten over heel.

info@lochem.nl

Vrije inloop

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur

Let op! Vanaf 6 september tot 11 september

(zorgloket tot 12:30 uur)

opstapplaats aan de Molenbeek!| 1

7, 8,9 en 10 september: Larense Kermis

4 ondernemer 12 verkleed van het jaar

wedstrijden

Wie-owie?

Doe jij mee?

22 zaterdag:

jeugdmiddag Game Middag


2 |

FITNESS + GROEPSLESSEN + VOEDING- EN LEEFSTIJLADVIES + LICHAAMSANALYSE + CROSSGYM vanaf 1 september

RG Fysiotherapie opent praktijk in Sjà hto + fysiotherapie, manuele therapie, dry needling en revalidatietrajecten; + geen doorverwijzing nodig; + contracten met alle zorgverzekeraars; + binnen 24 uur een afspraak. meer informatie: + www.sjahto.nl of www.rg-fysio.nl dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl + www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66


WELKOM || 33

Tradities! Het is al bijna zover; de 485e editie van de Larense Kermis! De kermis op zich is jaarlijks al een mooie traditie maar met zijn allen hebben wij de laatste paar jaren gezorgd dat er nieuwe tradities ontstaan. Een daarvan is het Anjagersontbijt op maandagmorgen. Wat een succes! En uiteraard hopen wij dat er dit jaar nog dubbel zoveel mensen aanschuiven, dit wil en mag je toch niet missen? Maar laten we beginnen met het Anjagersbal… Traditiegetrouw op vrijdagavond trappen we samen met de Larense Ondernemers, hun personeel en al onze Anjagers de kermis af! En dit jaar gaan we de ‘Larense Ondernemer van het Jaar 2018’ bekend maken. Hierover lees je verderop meer. Wat nog geen traditie is, maar hopelijk wel gaat worden, is de ‘Jeugdmiddag’ (12-18 jaar). Wij dagen alle stoere jongens en dames uit voor een echte game-competitierace in racestoelen! Hierover ook meer in het magazine. Daarnaast is drie jaar geleden een oude traditie nieuw leven ingeblazen. De kermisloop oftewel Löp wah lös! En naast tradities zijn we in Laren ook van het vernieuwen. Löp wah lös heeft bijvoorbeeld dit jaar de InterneKracht Estafetteloop! Je loopt met een team van vier personen. Een rondje is 500 meter en iedereen in het team loopt twee keer 500 meter. In totaal loop je als team dus 4 kilometer! Dat is lekker wakker worden samen met je vrienden, waarmee je waarschijnlijk te lang bent blijven hangen de avond ervoor!

inhoudsopgave

4 anjagers 7 löp wah lös 8 programma

't Langenbaergh

12 verkleed

wedstrijd

hebben met attracties voor jong en oud! Onze bestuursleden hebben er veel tijd in

14 programma

gestoken en met succes! Naast de traditionele botsauto’s, schiettent en de Lucky Crane

zijn er dit ook jaar ook een grote zweefmolen en de Hollywoodstar.

18 programma

Als organisatie zijn we erg blij dat wij sinds lange tijd het kermisterrein weer goed gevuld

witkamp

stegeman

Mocht je het ontbijten, lopen of de attracties nou echt niets vinden maar toch het echte

‘kermisgevoel’ willen ervaren? Een fanatieke groep dames is druk bezig geweest om de

20 gamemiddag 21 kinder-

eeuwenoude traditie van het verkleden op maandag weer nieuw leven in te blazen! Genoeg te kiezen dus!

Zien wij u traditioneel weer alle dagen op de kermis? Alvast veel plezier! Ronnie Degen Voorzitter Ondernemersvereniging Laren

www.larensekermis.nl

verkleed wedstrijd

23 kinderpagina 24 blokkenschema


44 | | ANJAGERS

Laren verkiest 'Ondernemer van het jaar' tijdens Anjagersbal Tijdens het Anjagersbal op de vrijdagavond van de kermis verkiest Laren de allereerste ‘Ondernemer van het jaar’. Deze verkiezing is in het leven geroepen door de Ondernemersvereniging Laren. We spraken hierover met voorzitter Ronnie Degen. Ondernemer in het zonlicht

het maaiveld uitsteken of een bijdrage leveren

Ronnie vertelt: “We willen graag vernieuwen en meer

aan de leefbaarheid van Laren. Creativiteit en onder-

ondernemers betrekken bij hetgeen er in Laren

scheidenheid zijn ook belangrijke onderwerpen

georganiseerd wordt en in dit geval dus de kermis.

waarop de ondernemer van het jaar verkozen kan

We hebben drie jaar tijdens het Anjagersbal een artiest

worden.”

gehad en nu wordt het tijd om de ondernemer en

wie-o-wie zal de eerste ondernemer

van het jaar

worden?

zijn of haar bedrijf eens in het

De verkiezing

zonlicht te zetten.” De onder-

Leden van de ondernemersvereniging konden andere

nemersvereniging besprak het idee

leden, die in hun ogen de titel ‘Ondernemer van het

tijdens de ledenvergadering: “Toen

jaar’, verdienen aandragen. De drie ondernemers die

het ter sprake kwam waren de

het vaakst aangedragen werden, zijn genomineerd.

aanwezige leden dolenthousiast!”,

Vervolgens konden alle leden van de ondernemers-

vertelt Ronnie.

vereniging stemmen op de top drie. “De uiteindelijke winnaar wordt tijdens het Anjagersbal bij Witkamp

Verschillende vlakken

bekend gemaakt. De presentatie van dit geheel ligt in

Maar wat maakt een ondernemer

handen van Erik Hulzebosch,” vertelt Ronnie. “Op deze

nou een ondernemer van het jaar?

manier zetten we tijdens het Anjagersbal de onder-

Ronnie: “Een ondernemer kan op verschillende vlakken

nemers een keer goed in het zonnetje! Een belangrijke

ondernemer van het jaar zijn. Bijvoorbeeld op het

groep omdat het mede door hun mogelijk is de kermis

gebied van innovatie of maatschappelijk verantwoord

ieder jaar te organiseren.”

ondernemen. Maar er zijn ook ondernemers die in de breedste zin van het woord met hun kop boven

De ondernemer van het jaar wint een advertorial in Laren! Magazine en de Ondernemer van het jaar Bokaal. “En natuurlijk de eeuwige roem!”, vult Ronnie aan.


ANJAGERS || 55

anjagers informatie in 't kort... Vrijdag 7 september Anjagers

Reischeque t.w.v. € 500,-

De Anjagers commissie bestaat uit Richard

De kermis heeft meer Anjagers nodig!

Buitink, Wouter Hiddink, Ronnie Degen,

“En om dat nog aantrekkelijker te maken

Wijnand Stegeman, Gerrit Dijkerman en

hebben we dit jaar een super gave actie!”

Ingri Imenkamp. Zij organiseren, vanuit de

vertelt Ronnie enthousiast. In samen-

Ondernemersvereniging en samen met de

werking met Face2Face travel mogen we

Horeca, het Anjagersbal op vrijdagavond,

namelijk maandag tijdens het ontbijt onder

de kindergames op zaterdagmiddag (lees

alle Anjagers een reischeque t.w.v. € 500,-

meer op pagina 22) en natuurlijk het

weggeven. “Echt waar… € 500,-! Door

ontbijt op maandagochtend. Leden van de ondernemersvereniging zijn automatisch Anjager. Nietleden kunnen uiteraard ook Anjager worden, heel

win jij de

reischeque

t.w.v. € 500,i.s.m. Face2Face Travel

anjagersbal Aanvang:

17.00 uur

Locatie:

Witkamp Laren

Toegang alleen voor ondernemers, personeel en Anjagers.

Maandag 10 september

anjagersontbijt

een super samen-

Aanvang:

10.00 uur

werking met

Locatie:

Dorpsstraat

Thérèse en Face-

Kosten:

2 munten, gratis

2Face Travel

voor Anjagers

mogen wij dit als commissie weg-

Anjager worden? Dat kan!

geven!” Wat je

Voor maar € 50,- per jaar word je

daarvoor moet

Anjager. Hiervoor krijg je toegang

doen? Jezelf en nog

tot het Anjagersbal, een warme

graag zelfs! Voor maar €50,- per jaar word

een ander persoon Anjager maken! Dat is

maaltijd aangeboden, 15 munten

je Anjager. Hiervoor krijg je toegang tot

alles!

en mag je op maandagochtend gratis aanschuiven bij het Larense

het Anjagersbal, een warme maaltijd,

ontbijt.

15 munten en mag je op maandagochtend

Dus wil jij Anjager worden? Dat kan tijdens

gratis aanschuiven bij het Larense ontbijt.

het Anjagersbal op vrijdagavond van 18:00

“De opbrengsten van de Anjagers worden

uur tot 20:00 uur of voor aanvang van het

En... maak je, naast jezelf, nog

gebruikt om de kermis levendig te houden.

ontbijt (10:00 uur) op maandagochtend.

een iemand Anjager deze dagen?

Dit jaar organiseren we bijvoorbeeld voor

Iedereen die lid wordt van de Anjagers,

Dan maak je kans op de

het eerst een kindergamemiddag!” vertelt

maakt kans op een waardecheque van

reisscheque t.w.v. EUR 500,-!

Ronnie.

Face2Face travel! De reischeque wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het ontbijt wordt mede mogelijk gemaakt door:

steun de larense kermis VAN DE POL


6 |

| 1

“Beltman Makelaars, weet wat er speelt"

Koedijk 15 - Lochem Instapklaar

Dorpsstraat 3 - Laren Gld Verrassend ruim in hartje Laren

Clauslaan 38 - Ruurlo Ruimtelijk met oprit en garage

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Vraagprijs € 298.000,- k.k

Vraagprijs € 239.000,- k.k

Beukenlaan 7 - Barchem Hoekwoning in het hart van Barchem

Deventerdijk 10 H153 - Harfsen Recreëren midden in de natuur

Tusseler 80 - Lochem Royale (starters)woning

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Vraagprijs € 139.500,- k.k.

Vraagprijs €185.000,- k.k.

De gemeente Lochem is ons werkgebied. Wij werken uiterst professioneel en heel persoonlijk. Met een klantenbeoordeling van maar liefst een 8,7 (op ruim 100 beoordelingen) zijn wij meer dan trots en blij dat onze opdrachtgevers onze inzet zo waarderen.

Sinds 1994 gevestigd in het stadscentrum

Onze buitendienst (v.l.n.r.): Rinze Addink,

van Lochem (tegenover de Hema en naast

Nancy Boekelman en Rico van Ark.

de croissanterie). Met vijf enthousiaste mensen werken wij zes dagen per week in

Overweegt u te (ver)kopen? Wij komen

de lokale woningmarkt.

graag vrijblijvend kennismaken.

Smeestraat 5, Lochem • Tel. 0573 432 432 • info@beltman.nl • www.beltman.nl


LOP WAH LOS || 77

Meedoen..en meejuichen .. tijdens Lop wah los 2018! Op zondag 9 september vindt alweer de 3e editie plaats van het hardloopevenement Löp wah lös. Vorig jaar deden er ruim 320 deelnemers mee, iets wat de organisatie dit jaar weer hoopt te evenaren. “We houden grotendeels hetzelfde programma aan,

Bij de 1e editie keken mensen uit

namelijk een mooie combinatie van lopen in het

Laren nog even de kat uit de boom.

groen door landgoed Verwolde en starten en finishen

Maar vorig jaar kwam bijna 30% van de deelnemers

op het terrein van de Larense Kermis”, licht Harm

uit Laren zelf, prachtig aantal toch! En vorig jaar was

Dijkman namens de organisatie toe.

het ook druk in het dorp met toeschouwers. Het zou fantastisch zijn als we ook steeds meer publiek langs

InterneKracht Estafetteloop

de kant krijgen, zodat de deelnemers op handen

Nieuw dit jaar is de InterneKracht Estafetteloop.

worden gedragen”.

Meedoen aan deze estafetteloop kan met een team van vier personen. Ieder teamlid loopt twee keer een ronde van 500 meter. Als

Löp wah lös shirt weer te koop Dit jaar is er een nieuw, uniek Löp wah lös shirt te

team loop je samen dus vier kilometer.

koop met voorop ‘Moi!’. “Moi is de groet waarmee

“De InterneKracht Estafetteloop is ons

bewoners van de noordelijke en oostelijke provincies

slotstuk en begint om 12.00 uur. We

van Nederland elkaar begroeten. Hartstikke handig

hebben bewust gekozen voor een korte

dus. Zo kun je tijdens het hardlopen toch nog vrien-

afstand, zodat het laagdrempelig blijft en

delijk goeiendag zeggen, terwijl je al hijgend naar je

ook groepen vrienden of collega’s die niet vaak

shirt wijst. Zo maak je vrienden onderweg!”, legt

lopen, gewoon mee kunnen doen. En omdat het

Dijkman de tekst op het shirt met een knipoog uit.

pas om 12.00 uur begint, kun je ook prima meedoen als je het de avond er voor laat

“Ook voor niet-lopers is het shirt overigens te bestellen via onze website”.

gemaakt hebt op de Larense Kermis!”, Alle informatie is te vinden op www.lopwahlos.nl.

aldus Harm.

Online inschrijven kan tot en met zaterdagavond Steeds meer een Laorns feestje Jolanda Brugman vult aan: “We zijn erg blij dat

8 september. Na-inschrijving op de dag zelf is mogelijk tot een half uur voor de start.

het steeds meer een Laorns evenement wordt.

.. .. In 't kort over Lop wah los - zondag 9 september Graaf Jantje Kidsrun - 500 / 1000M

René Vos – 10KM

Studio 1980 – 6KM

InterneKracht Estafetteloop

Start 500m om 10:00 uur (4 t/m 7 jaar)

Start om 10:45 uur

Start om 11:00 uur

Start om 12:00 uur

Start 1000m om 10:10 uur (8 t/m 12 jaar)

Inschrijfgeld: € 7,50

Inschrijfgeld: € 7,50

Inschrijfgeld: € 20,00 per team

Inschrijfgeld € 2,50 / (na-inschrijving € 3,50)

(na-inschrijving €9,50)

(na-inschrijving € 9,50)

Team bestaat uit 4 personen


VRIJDAG

LARENSE KE Vanaf 14.30 uur in het café

ZATERDAG

8 |

's Middags op het terras

de senioren trappen de kermis af! Met optreden van de Zompenkearls

Vanaf 22.00 uur in het café

strike

prijsuitreiking kinderverkleden 's Avonds in het café

kabaal


opschaakl'n met mark willems 's Avonds in het café

kraakthelder Vanaf 11.00 uur

powerband en om 14:00 uur prijsuitreiking verkleden Van 20.00 - 23.00 uur Non-Stop knallen met:

MAANDAG

's Middags op het terras

Z O N D A G

KERMIS 2018

REEPERBAHNER STIMMUNGSMACHER

| 9


10 |


| 11


12 12 || VERKLEEDWEDSTRIJD

Verkleedwedstrijd kermismaandag krijgt publieksjury ‘Kermismaandag is echt onze dag!’, een uitspraak van een vaste kermismaandag-bezoeker! Bij ‘onze dag’ hoort ook een echte traditie: het verkleden! Vriendengroepen, individuen en duo’s verzamelen de meest creatieve outfits bij elkaar om samen over de kermis te paraderen! Dit jaar wordt het iets anders aangepakt. De winnaar wordt niet meer gekozen door een jury maar door jullie... het publiek op de kermismaandag!

Een mooie traditie

van het verkleden. “Dan moet je het publiek toch ook

“De verkleedwedstrijd is een mooie traditie, voor

de keuze geven wie zij het meest geweldig vinden”,

en door Laren. De verklede én bewonderende kermis-

vertelt Ingri.

gangers genieten altijd volop,” vertelt Lenny HiddinkKleinherenbrink, een van de anjagers van de verkleed-

De verkleedanjagers

wedstrijd. “We willen iedereen enthousiasmeren om

“Met dit idee in ons hoofd zijn we op zoek gegaan naar

het gaat er vooral om dat

je lol met elkaar hebt

weer verkleed naar de kermis te

mensen die ons daarbij konden helpen.” Mariëtte en

komen. Het moet eigenlijk opvallen

Ingri zijn beide bestuurslid van de Larense Onder-

als je niet meer verkleed bent!”,

nemersvereniging en hebben tijdens de vier dagen

vult Ingri Imenkamp aan. Samen

allebei al andere taken. “Daarom zijn wij op zoek

met Mariëtte Ikink hebben Ingri

gegaan naar enthousiaste mensen die voor en tijdens

en Lenny het voortouw genomen

de kermis met het verkleden kunnen helpen en de

om het verkleden op de kermis-

verkleedwedstrijd kunnen anjagen,” vertelt Ingri.

maandag meer ‘an te jagen’. Lenny

Zij vonden nog drie enthousiaste dames: Marieke

vertelt: “Voorgaande jaren was er

Welmer, Danique Hekkelman en Rina Jansen. En meer

altijd een jury. Dat werd een beetje

enthousiastelingen zijn altijd welkom! “Tijdens een

gewoon. En als er iets niet gewoon is dan is het kermis-

eerste brainstorm kwamen er al zoveel leuke ideetjes…

maandag!”. Na een gezamenlijke brainstorm kwamen

Een pop-up verkleedstore, een promotiefilmpje,

de dames tot de conclusie dat het vermaken en

echte stemhokjes en nog een heleboel waar jullie de

betrekken van het publiek een belangrijk onderdeel is

komende tijd meer over horen.” vertelt Lenny.


13 VERKLEEDWEDSTRIJD || 13

verkleed informatie in 't kort... Maandag 10 september Tijd:

10.00 - 14.00 uur

Locatie:

Dorpsstraat

Meedoen:

Meld je vanaf

10.00 uur aan bij het stembureau middenop de Dorpsstraat! Hier wordt een foto van je groep gemaakt zodat het publiek weet Verkleed ontbijten

kan je je campagne al starten en… je kan

op wie ze kunnen stemmen deze

Maandagochtend om 10:00 uur starten

zendtijd winnen bij Roekeloos Radio! Het

dag!

we weer met het gezamenlijke ontbijt.

is dus echt een beetje een verkiezing dit

“Dan start ook direct de verkleed-

jaar”, vult Ingri aan. Aanmelden kan via

Wat kan je winnen?

wedstrijd. Alle verkleders kunnen zich

verkleden@larensekermis.nl

categorie 1

Meedoen is echt belangrijker dan winnen!

Grote groepen Meer dan 5 personen:

De dames hopen dat

1e plaats

80 munten

ze iedereen weer

2 plaats

60 munten

verkleed over de

3 plaats

40 munten

vanaf 10.00 uur melden bij het stemloket voor het maken van een foto. Het publiek kan dan tot 13.30 uur op twee locaties op de Dorpsstraat hun stem uitbrengen. Als je er dus om 10:00 uur bent, heb je natuurlijk wel

je kan dit

jaar vooraf

campagne gaan voeren

e

Dorpsstraat krijgen. Natuurlijk is meedoen belangrijker dan winnen, maar toch zijn de prijzen ook niet mis! Om het interessant te houden

meer tijd om

e

publiek over te halen om op je te stem-

voor iedereen wordt er ook dit jaar weer

men!”, vertelt Lenny. Dit jaar is het ook

onderscheid gemaakt tussen groepen

nieuw dat de mensen zich van tevoren

met meer dan vijf personen en kleine

kunnen inschrijven. “Op deze manier

groepen onder de vijf personen.

categorie 2 Kleine groepen Minder dan 5 personen: 1e plaats

30 munten

2 plaats

20 munten

3 plaats

10 munten

e e

Stemmen winnen? Deel op Facebook of Instagram de voorbereidingen voor jouw verkleedpartij! De groep met de leukste post krijgt woensdag 5 september officiële zendtijd

Met medewerking van:

om zichzelf te promoten bij

Roekeloos Radio! Aanmelden kan (niet verplicht) via verkleden@larensekermis.nl


14 |

PROGRAMMA WITK AMP

PROGRAMMA VRIJDAG MUZIEKPLEIN vanaf 22 uur Geert Bergers & Beatrocks

ZAAL 17 uur Anjagersbal met X-Static en DJ Rob Wibbelink

ZATERDAG

ZAAL Session & DJ Rob

MUZIEKPLEIN Kids of the 80’s

ZONDAGMIDDAG ZAAL 16 uur The Wetnecks

ZAAL 14.30 uur & 17 uur Dare Devils

ALLE DAGEN DJ JERONIMO IN HET FEESTCAFÉ


PROGRAMMA WITK AMP

| 15

2018 ZONDAGAVOND MUZIEKPLEIN 18.30 uur Lampegastuh

ZAAL Avond MillStreet

MAANDAGMIDDAG MUZIEKPLEIN 18.30 uur The Allstarzz

MUZIEKPLEIN 11 uur Fragment

MUZIEKPLEIN v.a. 14 uur DJ Geert

MAANDAGAVOND

ZAAL 14 uur Dirty Daddies

ZAAL 20.30 uur Baby Blue

ALLE DAGEN DJ JERONIMO IN HET FEESTCAFÉ


Openingstijden tijdens de Larense Kermis

1616 | |

Vrijdag 11.30 - 01.00 uur Zaterdag 11.30 - 04.00 uur Zondag 13.00 - 01.00 uur Maandag 11.30 - 00.00 uur

Onze showmodellen staan opgesteld bij: Inspiratietuin Laren, Holterweg 56, Laren Gld

HEEL VEEL PLEZIER OP DE

LARENSE KERMIS

Dieks IJssalon is tijdens de kermis ook geopend

Wilt u liever een afspraak maken voor vrijblijvend advies of een offerte op maat: T. 06 - 30 44 18 81 • info@verandaenterras.nl

Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

Magazine_NR6_Advertenties1/4_Aris.indd 1

WWW.VERANDAENTERRAS.NL

Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/4_VerandaTerras.indd 1 24-07-17 12:05

• VERF • ROLLUIKEN • BEHANG

24-07-17 12:0

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

• ZONWERING • GLAS • SPAC- EN VERFSPUITEN SCHILDERSBEDRIJF EN PROFIELWINKEL FA. VAN DER WAL Holterweg 44 • 7245 SC Laren gld • T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl

FIJNE LARENSE KERMIS Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld


er is meer.. || 17 17

De senioren trappen dit jaar weer af! Na het succes van vorig jaar organiseert 't Langenbaergh dit jaar ook weer de aftrap van de Larense Kermis. Vanaf 14.30 uur zijn de senioren van harte welkom in het café! Met en kopje koffie of thee, een oliebol, drankjes en hapjes maken we er een gezellige middag van! De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door "de Zompenkearls". Zij zullen met gezellige harmonikaklanken oud-Hollandse liedjes zingen en ook in eigen dialect liedjes zingen. De kaarten hiervoor kosten € 15,all in en kaarten zijn verkrijgbaar bij 't Langenbaergh.

Larengelderland.nl Een leuke, mooie, grappige, ontroerende, gezellige foto tijdens de Larense Kermis… Wie heeft die niet?! Of heb je iets anders aan ons te melden? Geef het aan ons door en wij delen het met heel Laren! Om ons nog sneller en makkelijker te bereiken zijn wij vanaf nu ook via WhatsApp bereikbaar op nummer 06 - 29 26 21 41.

Rommelmarkt Zaterdagmiddag is het traditie geworden dat de Protestantse Kerk een grote gezellige rommelmarkt organiseert. We doen dit met vele enthousiaste vrijwilligers in en rondom de kerk en het Kulturhus aan de Verwoldseweg. Er wordt van alles te koop aangeboden. Denk aan boeken,

Het aan-

speelgoed, huishoudelijke artikelen, serviesgoed, glaswerk,

leveren van

gereedschap, meubels, lampen, baby- en kinderspullen, antiek,

goederen is nog steeds

snuisterijtjes en nog veel meer. Teveel om op te noemen. Wat

mogelijk via de commissieleden.

ook heel leuk is, is de bloemendienst bij de ingang. Zij maken ter

Als u nog iets heeft dat voor u

plekke heel mooie bloemstukjes op vaasjes, schaaltjes, potjes

geen waarde meer heeft maar misschien voor een ander wel,

e.d. uit de handelswaar. Door de mooie ruimtes is alles goed en

neem dan contact met ons op. We nodigen iedereen uit om

overzichtelijk uitgestald.

zaterdagmiddag 8 september vanaf 13.30 uur naar de kerk te komen voor onze zeer gevarieerde en sfeervolle rommelmarkt!

We beginnen om 13.30 uur met de verkoop en sluiten om 16.30 uur. In deze uren heeft u ruimschoots de tijd om rond te kijken

Rommelmarktcommissie:

en mooie dingen te kopen. Misschien komt u nu tegen waar u al

Eef Vreeman, tel. 0573 - 40 17 25 • Jan Wink tel. 0573 - 40 16 50

jaren naar op zoek was. Nadat u uw slag geslagen heeft, is het

Wim en Willie Groot Roessink, tel. 0573 - 40 20 99 • Bert en

goed uitrusten met een kopje koffie.

Janni Ebbekink, tel. 0573 - 40 16 05 / Tel. 06 - 22 41 22 56 of 06-23581918


18 |

LARENSE KERMIS vier je bij

Tijdens de Larense Kermis gaan we weer ouderwets los in onze zaal, in het café en op het terras. Speciaal voor jullie hebben wij een breed programma opgesteld met artiesten en bands die er stuk voor stuk één groot feest van maken! Oo k st aan op zonda g e n ma a n d a g o n ze k o k s vo o r jull ie klaar om heer l i jke g e re c h te n va n u i t d e o p e n keu ken t e ser veren. T i j d e n s d e ke rm i s ka n j e à l a ca r t e d ineren o p zo n d a g en m a a n d a g . ð&#x;˜Š

HET HELE JAAR DOOR...

BELEVEN & GENIETEN BIJ STEGEMAN SFEERVOL DINEREN

KOOKWORKSHOPS

COMPLETE CATERING

BRUILOFT & FEEST

www.stegemanlaren.nl | (0573) 401 221 | info@stegemanlaren.nl


| 19

7s

za a l

VReIpJtDe mAbG er

PROGRAMMA KERMIS 2018

tribute avond

21:00 Herman Brood door Yada Yada 23:00 AC/DC door IC/TC 22:00 café

DJ JOSCO

g ZATetre mdbae r 8 sep

22:00 café

'Vinyl raakt je ziel' livin’ room

HELEMAAL HOLLANDS

presentatie door Tom Wesselink

Amsterdamse Wim, Martijn Joostema, D j a n g o W a g n e r , Peter Arends Sander Kwarten, J e f f r e y H e e s e n , Tinus Hoekstra en DJ Jurgen.

Zondag m 9 septe

ber

zaal

22:00 zaal

de bankdirecteuren H ø k e n m e t D e Heinoos 15. 30 u u r

16:00 - café

maandab egr m 10 septe

JPR STRINXBAND

brook duo

bökkers

sleppers

plork & de aannemers

11:00 - zaal

11:00 - café

GUTS 18:00 - café

14:30 - zaal

www.stegemanlaren.nl | (0573) 401 221 | info@stegemanlaren.nl


20 20 || jeugdmiddag

zaterdagmiddag: Op de zaterdagmiddag van de kermis wordt er voor de jeugd van 8 tot 18 jaar een speciale gamemiddag georganiseerd. In de zaal van Witkamp wordt een ware racecompetitie gehouden, compleet met kuipstoeltjes en racesimulatoren. De toekomst van de kermis Het idee is ontstaan vanuit de Ondernemersvereniging Laren, die de jeugd van 12 - 18 jaar niet veel meer op de kermis zag verschijnen. “Vroeger was de jeugd er alle dagen, zelfs de maandag. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. En zij zijn toch de toekomst van de kermis.” vertelt Ronald van Haren, samen met Ronnie Degen, Marcel Hekkelman en Ingri Imenkamp een van de initiatiefnemers van de gamemiddag. “We hebben een groep van vijf kinderen bij elkaar gezocht (Kenji Degen, Jelle van Haren, Nikee van der Heijden, Jerren van der Heijden en Luuk Buitink) en met hen hebben we gebrainstormd. Toen is het idee voor de gamemiddag eruit gerold.”

De gamemiddag Kinderen kunnen zich tot 31 augustus opgeven via jeugd@larensekermis.nl of via de website larensekermis.nl Vervolgens wordt er door ons een competitie gemaakt, ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. De gamemiddag start zaterdagmiddag om 14:30 uur in de zaal van Witkamp en is om 18:00 uur afgelopen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er kunnen maximaal 80 kinderen meedoen,

foto's: urba

nevents.nl

dus schrijf je op tijd in!

in 't kort

Gamemiddag

foto's: urbanevents.nl

Wanneer:

Zaterdag 8 september

Aanvang:

vanaf 14.30 uur

Kosten:

Gratis

Locatie:

Witkamp Laren

Meedoen:

Opgeven kan tot 31 augustus

via jeugd@larensekermis.nl

of via de website

www.larensekermis.nl


23 jeugdmiddag || 21

jeugdmiddag Attracties Daarnaast miste de jeugd grote attracties. “Als het goed is, hebben we dit jaar een bomvolle kermis. Vanaf autobedrijf Johan Zomer tot en met Stegeman staat de kermis helemaal vol. Maar zeker weten doen we dat pas op donderdagavond, want helaas gebeurt het soms dat er attracties gewoon niet komen opdagen,” vertelt Ronald.

Voorafgaand aan de gamemiddag is er dit jaar ook weer de kinderverkleedwedstrijd. De schoolgaande jeugd mag zich dit jaar verkleden met als thema “De groeten uit...”. En daarbij kan je aan heel veel dingen denken: groeten uit Disneyland, groeten van Mars, groeten uit de zee.. wees creatief! Om 13:30 uur kunnen de kinderen zich laten schminken door de dames van de Speelotheek en om 14:30 uur start de verkleedwedstrijd. Om 15:30 uur is de prijsuitreiking bij ’t Langenbaergh waar ranja en wat lekkers is voor alle deelnemers. Ook voor muziek wordt gezorgd! Organisatie kinderverkleedwedstrijd: Marion Sturris, Miranda Bron, Leonie Wuestman, Leontine Wuestman

Zaterdagmiddag: 13.30 uur - Schminken 14.30 uur - Kinderverkleedwedstrijd 15.00 uur - Gamemiddag


22 |

• Glas- en schilderwerken • Wand- en plafondafwerking • Spuitwerk • Planmatig onderhoud

Wie schilt tijdens de kermis de aardappelen met uw vader?

• Kleuradvies • 24 uur glasservice

Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop

Wij wensen iedereen een gezellige kermis! molenveld 14 Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

HOME INSTEAD THUISSERVICE

aangepaste openingstijden

Magazine_NR7_Advertenties1/4_HomeInstead.indd 1

7245 ca laren (gld) tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl www.hekkelmanschilders.nl

06-11-17 12:41 Laren!Magazine_NR6_Advertenties1/4_Hekkelman.indd 1

Völle wille op de Loarnse Karmse!

tijdens de Larense Kermis

vrijdag:

07.00 - 16.00 uur

zaterdag:

gesloten

maandag:

gesloten

dinsdag:

07.00 - 19.00 uur

Fijne kermis gewenst! HUENDERSTRAAT 2 • 7245 BJ LAREN GLD • WWW.WERELDBAKKERWIJNAND.NL

24-07-17 12:19

MEER WETEN OVER WIE WIJ ZIJN EN WAT WIJ ALLEMAAL DOEN? LEES HET OP PAGINA 20

Industrie

Tuin en Park

Landbouw

Verhuur

www.almatlaren.nl Stoomdijk 13-15 7245 PN Laren Gld

Tel.: 0573 - 44 80 80 info@almatlaren.nl


21 kinderpagina || 23

Los jij deze puzzels op? Teun wil graag naar de kermis en meedoen met de verkleedwedstrijd, maar hij kan de weg niet vinden. Wijs jij hem de weg door het doolhof? Misschien is hij dan toch nog op tijd voor de verkleedwedstrijd!

Weet je al hoe jij verkleed gaat? Je kan bijvoorbeeld een dierenpak aan trekken. Zo doe je iedereen de groeten uit de dierentuin! Kan jij alle dieren hieronder vinden? O

K

B

E

T

S

P

I

N

E

M

P

O

Q

G

E

B

Z

I

A

I

Z

G

Y

A

U

E

U

E

Y

P

O

E

S

V

H

X

W

Y

X

Y

Y

C

L

D

U

Y

E

F

L

X

F

O

G

O

Z

B

J

I

A

E

C

V

O

G

E

L

Q

Z

R

M

Y

G

Q

L

E

O

A

E

P

Y

U

J

L

C

D

D

K

O

E

E

K

I

P

J

X

N

T

V

A

A

P

W

K

H

L

G

F

J

Y

A

A

Z

U

X

U

J

S

V

X

O

E

O

O

A

H

Q

S

G

B

H

O

N

D

O

B

D

A

U

L

M

H

Z

V

B

E

E

R

C

E

Z

S

O

N

V

A

R

K

E

N

B

T

I

J

G

E

R

M

U

P

S

F

F

F

O

B

P

L

Y

M

N

B

S

N

H

P

O

E

F

Y

K

X

Y

E

I

K

Beer Vogel Aap Hond Spin Tijger Kip Poes Varken Koe

Speciaal voor de kinderen tijdens de kermis op zaterdagmiddag: 13.30 uur - Schminken 14.30 uur - Kinderverkleedwedstrijd 15.00 uur - Gamemiddag


24 24 || blokkenschema

vrijdag

14.00

zaterdag

15.00

30

16.00

30

17.00

30

18.00

30

19.00

30

20.00

21.00

30

Kermisattr

Dorpsstraat

Dweilorkest in de Dorpsstra Anjagersbal met o.a. 'Ondernemer van het

Witkamp

't Langenbaergh

Seniorenmiddag

Za m

Stegeman

10.00

30

11.00

30

12.00

30

13.00

30

14.00

30

15.00

30

16.00

30

17.00

Rommelmarkt bij Kerk & Kulturshus 't Kruispunt

Dorpsstraat

Verkleedwedstrijd schooljeugd

Witkamp

Jeugdmiddag:Gamemiddag

Verkleedwedst prijsuitreiking

't Langenbaergh Stegeman

Kinderschminken

10.00

zondag

30

Dorpsstraat

30

11.00

30

12.00

30

13.00

30

Lop wah los

14.00

30

15.00

30

16.00

30

17.00

Braderie - Deventerweg Zaal: DareDevils

Witkamp

The Wetnecks

D

Muziekplein: Geert Berge

't Langenbaergh

Op het terras: Opschaakl'n met Mark Wille

Stegeman

maandag

10.00

30

11.00

30

12.00

30

13.00

30

14.00

30

15.00

30

16.00

30

17.00

Kermisattracties Dorpsstraat

Anjagersonbijt Verkleedwedstrijd volwassen Muziekplein: Fragment

Muziekplein: Geert Berger Zaal: Dirty Daddies

Witkamp

't Langenbaergh Stegeman

Terras: Powerband met om 14.00 uur prijsuitreiking verkleedwedstrijd Zaal: Brook Duo Cafe: Sleppers


25 blokkenschema || 25

22.00

30

30

23.00

30

00.00

01.00

30

30

02.00

03.00

30

racties open

aat jaar' verkiezing, X-Static en DJ Rob Wibbelink Muziekplein: Geert Berger & Beatrocks Cafe: DJ Jeroen Wibbelink Cafe: Strike

aal: Tribute avond met Herman Brood

Zaal: Tribute avond met AC/DC

Cafe: DJ Josco - Vinyl raakt je ziel

18.00

30

30

19.00

30

20.00

21.00

30

30

22.00

23.00

30

30

00.00

30

30

02.00

Zaal: Session & DJ Rob Wibbelink Muziekplein: Kids of the 80's Cafe: DJ Jeroen Wibbelink

trijd g

Cafe: Kabaal Zaal: Helemaal Hollands met o.a. Django Wagner Cafe: Livin' room

18.00

30

30

19.00

30

20.00

21.00

30

30

22.00

23.00

30

30

00.00

30

01.00

Kermisattracties open

Zaal: Millstreet

DareDevils

er

Geert Berger

Lampegastuh

Cafe: DJ Jeroen Wibbelink

ems

Cafe: Kraakthelder Zaal: De BankDirecteuren aansluitend Høken met de Heinoos Cafe: JPR Strinxband

30

18.00

30

19.00

30

20.00

21.00

30

30

22.00

30

23.00

s open

Muziekplein: The Allstarzz Zaal: Baby Blue Cafe: DJ Jeroen Wibbelink Cafe: Non-stop knallen met "Reeperbahner Stimmungmacher" Zaal: Bokkers, aansluitend Plork en de aannemers Cafe: Guts

30

00.00

30

01.00

30

02.00

Larense Kermis: blokkenschema

Kermisattracties open


2626 | |

'T L ANGENBAERGH

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Alles onder één dak

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten

Maandag met de Larense Kermis zijn wij gesloten.


| 27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.