__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 8

FRA BESTYRELSEN

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN Ved Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 udløber valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Knud Damgaard Andersen, Jørgen Kleon Jeppesen og Kenn Therkelsen. Knud Damgaard Andersen og Jørgen Kleon Jeppesen modtager genvalg. Bestyrelsen genopstiller hermed begge for en ny periode.

Kenn Therkelsen modtager ikke genvalg. I stedet opstiller bestyrelsen Karin Bitsch Antonsen, organist ved Skals kirke og korleder ved Viborg Domkirke.

Desuden har Jette Plougheld, der trådte ind i bestyrelsen i sommeren 2019 i stedet for Carsten Engstrøm, ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet opstiller bestyrelsen Teresemarie Lisiux, organist ved Nyvang kirke i Kalundborg. Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til sekretariatet senest den 10. marts 2020: • Med post til: Organistforeningen, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg • Eller pr. mail til: kontakt@organist.org Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere. Bestyrelsen

Knud Damgaard Andersen

8

Jørgen Kleon Jeppesen

Karin Bitsch Antonsen

Teresemarie Lisiux

Organist.org 1/2020

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded