Organist.org nr. 1, januar 2019

Page 20

ANMELDELSER

FRA DET SØDMEFULDE TIL DET KRADSE Mikkel Andreassens orgelværk omfatter tyve satser, der afspejler kirkeåret, samt musik, der beskæftiger sig med morgen, aften, dåb, nadver og begravelse. En inspirerende og meget personlig udgivelse.

Mikkel Andreassen Hjerting Orgelbog Forlaget Mixtur 299 kr. på noder.dk

Af Henrik Strøm ”Hjerting Orgelbog” er et bekendtskab værd! Det er et mangefacetteret værk, som i næ­ sten fortættet form omfatter kirkemusikkens mange dimensioner i spændet fra teologi til æstetik, og i de fyldige noter lader Mikkel An­ dreassen på en meget fin måde de interesse­ rede følge alle disse refleksioner, som ligger til grund for de enkelte kompositioner i udgivel­ sen. Musikken spænder vidt fra et næsten mi­ nimalistisk udtryk til et ekspressivt og disso­ nerende klangunivers.  ”Hjerting Orgelbog” er komponeret, ja nær­ mest en dedikation, til Robert Jacobsens alter­ udsmykning i Hjerting kirke ved Esbjerg, men til trods for denne specifikke reference knyt­ ter værket an til den kirkemusikalske traditi­ on på en sådan måde, at musikken bliver re­ levant og nærværende langt udenfor Hjerting Sogn. Mikkel Andreassen formår indlevende at tonesætte og fortolke bibelens beretninger om Gud og mennesket fra syndefaldet over opstandelsen til det enkelte menneskes ople­ velse af Guds nærvær i dag.  ”Hjerting Orgelbog” er en omfattende ud­ givelse, som på den ene side naturligvis kan fremføres i sit hele i koncertøjemed. På den anden side rummer udgivelsen så megen ko­ ralbundet og gudstjenesteegnet musik, at de

20

INDHOLD: Åbning Adam og Eva Morgen – Se, nu stiger solen Keruber Tro, håb og kærlighed Sov sødt, barnlille Himmelgænger (Lille juleklokke) Spaltning Langfredagsmusik Det hellige kors, vor Herre selv bar Kristi blik Påskemusik - Krist stod op af døde Mindemusik Nadver - Dit minde skal, o Jesus stå Lille musikant - Bebop til Robert J. Gud Helligånd, vor trøstermand Lille læser - Far, verden, farvel Aften - Sig månen langsomt hæver Jesus vandrer på Ho bugt Begyndelse Om musikken

enkelte kompositioner med lethed vil kunne finde anvendelse ved gudstjenester i løbet af kirkeåret.

STOR SPÆNDVIDDE

Der er tale om en meget udtryksfuld og disso­ nansfyldt musik, fra det nærmest sødmefyldte Organist.org 1/2019