PO-bladet, december 2011

Page 1

NR. 12

DECEMBER 2011

10. ÅRGANG

PO-bladet HIMMELBLÅ GRAVER I SALMERNES LAG SIDE 442

FEM ANMELDELSER SIDE 448


PRÆLUDIUM

NORRÆNT KIRKUTÓNLISTARMÓT

Af Anders Thorup, formand for FPO

Da Danmark i 2004 i Århus var vært ved et Nordisk Kirkemusiksymposium, fik mange af landets PO-organister lejlighed til at opleve dette store arrangement, der afvikles (ca.) hvert fjerde år på skift i de nordiske lande. Man bliver i tre-fire dage revet ud af sin dagligdag og får mulighed for at høre kirkemusik på højeste niveau, overvære spændende foredrag/seminarer/diskussioner samt måske allermest givende: man møder fagkolleger fra andre lande, med hvem man kan udveksle erfaringer og oplevelser og måske endda etablere varige forbindelser. Når det kommende symposium i dagene 6.-9. september 2012 bliver afholdt i Reykjavik på Island, vil der selvfølgelig af logistiske og økonomiske grunde være et mere begrænset antal danske deltagere, men der skal herfra lyde en stor opfordring til at deltage – af flere gode grunde. Dels – og det er ikke tilfældigt, at jeg ikke starter med kirkemusikken – er Island et storslået land, der, uanset om man interesserer sig for natur eller kultur, har noget at tilbyde, der ligger langt ud over, hvad vi er vant til i lille Danmark. Og kommer man i god tid til symposiet, er der også arrangeret udflugter til nogle af de, med rette, meget kendte turistmål. Dels vil der være de “sædvanlige” store musikalske oplevelser med bl.a. nationale koncerter og den afsluttende festgudstjeneste i Hallgrímskirkja, denne arkitektonisk bemærkelsesværdige kirke i katedralstørrelse, der troner som et vartegn over “verdens mindste storby”. Dels har de islandske arrangører også tænkt nyt i forhold til de fire forudgående symposier, idet den tidligere lange række af seminarer er afløst af fire store workshops, der hver især skal forberede en utraditionelt udformet del af fredag aftens gudstjeneste. Alt i alt er det nu, du skal i gang, hvis du skal overbevise dit menighedsråd om, hvilken saganyinspireret, atlanthorisontudvidet, geyserinitiativsprudlende, vulkanenergiopladet organist, kirken får hjem efter en studietur til Island. Se hjemmesiden www.nks2012.is for nærmere orientering og tilmelding. Se også Anders Thorups notits på side 472.

438

PO-bladet


INDHOLD OG KOLOFON

PORTRÆT

NYHED

SIDE

440

SIDE

INSPIRATION

442

447

SIDE

NY ORGELFESTIVAL

HIMMELBLÅ

5 JULE-KORSATSER

Læs i dette nummer om den nyskabende festival Connecting Arts – Den Europæiske Orgelfestival, som gæster Danmark til april.

Den aarhusianske gruppe har succes med sine højst uortodokse salmefortolkninger. PO-bladet har mødt to af dem til en snak om det at fortolke en salme.

Solvejg Borgaa fra Riise Kirke i Rødekro fortæller kort om fem at de julesange, som er slået særligt godt an i hendes ungdomskor.

ANMELDELSER

STILLINGER

NYT FRA FPO

SIDE

448

SIDE

470

SIDE

472

2 CD’ER OG 3 NODER

2 ORGANISTER SØGES

SYMPOSIUM

Nyt fra to af Danmarks mest kendte grupper inden for moderne salmefortolkning: Den Danske Salmeduo og Himmelblå. Desuden to orgelnoder og en korudgivelse.

Dyrup Kirke på Fyn Aars Kirke i Himmerland

Anders Thorup har et par bemærkninger om brochure og hjemmeside for næste års store nordiske begivenhed inden for kirkemusik.

PO-BLADET REDAKTION DEADLINE

TRYK FORSIDEN

Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633 Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf. 32 10 62 28, e-mail: po-bladet@fpo.dk. Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@fpo.dk senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk Salmebandet Himmelblå (fra venstre mod højre: Jacob Schjødt Worm, Maj-Britt Vibe Dørken, Jesper Smalbro og Keld Braüner). Foto: Jens Friis www.fpo.dk

PO-bladet

439


NYHED

NY FESTIVAL FORBINDER KUNSTARTERNE En eksperimenterende hollandsk orgelfestival har fået vokseværk og besøger til foråret Øresundsregionen, blandt andet med forestillingen ”Myrra”. I Holland har man siden 2002 kunnet opleve orgelfestivalen Voor de Wind. Nu lancerer de ambitiøse folk bag festivalen en internationalt satsning under navnet Connecting Arts – Den Europæiske Orgelfestival. Festivalen rammer København de to sidste weekender i april 2012 og fortsætter videre til Skåne og derefter Frankrig. Festivalens erklærede formål er ”at bringe orglet tilbage til dets fremtrædende plads i det kulturelle liv”. Og recepten er at lade folk, som er kendte navne inden for andre kunstarter, indgå i et dynamisk samarbejde med koncertorganister. Det danske bidrag til festivalen er forestillingen ”Myrra”, som er skabt af performancekunstneren Thomas Hejlesen i samarbejde med Jens. E. Christensen. Her bliver fem kompositioner visualiseret som ”musikalske og teatralske meditationer” via dans, mimeteater og video-projektioner. Lars Sømod spiller orgelværker af Händel og César Franck og bliver desuden i Góreckis ”O Domina Nostra” ledsaget af sopranen Klaudia Kidon. Både Jens E. Christensen og Lars Sømod er organister ved Vor Frelsers Kirke i København, hvor ”Myrra” blev uropført i september forud for den Hollandske del af Connecting Arts, som fandt sted i Utrecht i oktober.

BONDEFANGET TIL AT MÆRKE AURA Jens E. Christensen fortæller i Organistbladet om sine overvejelser bag det at supplere orgelmusikken med visuelle elementer. ”70 procent af vores bevidsthed er visuel, og

440

kun 30 procent er auditiv. Det må man tage hensyn til. Nogle ville nok indvende, at der er et element af bondefangeri, når vi lokker folk ind med andre ting end det, der egentlig er formålet: at vise dem, hvor fantastisk orglet og orgelmusikken er. Det er vanskeligt at finde den rette vej, men nu prøver vi det her,” siger han. I hans overvejelser har det vejet tungt, at instruktøren Thomas Hejlesen selv går helhjertet ind for orgelmusikken. Hejlesen forklarer i Organistbladet, hvorfor han gerne vil være med til at at promovere denne musik: ”Orglet har en aura, en stemnings- og associationsbærende kraft. Det bærer nogle dybe lag af betydning i sig, associationer til kirke og tro, som alle har en relation til, både positive og negative. Orglet er et helt særligt musikinstrument, der skal markedsføres, men mange klicheer stiller sig i vejen for det,” mener Thomas Hejlesen. Han gør samtidig opmærksom på, at han har været varsom med at bruge kraftige visuelle virkemidler, som hurtigt vil kunne lede tilhørernes opmærksomhed væk fra musikken.

Filip Den Europæiske Orgelfestival • forbinder orgelmusik med andre kunstneriske discipliner: teater, dans, film, lyskunst, lyrik og sågar akrobatik • inddrager i flere tilfælde orglet i musikalske sammenhænge, det sjældent er hørt i, såsom i den svenske forestilling ”Folk & Bach”, hvor kirkeorglet møder jødeharpen • har ambitioner om at udbrede alternative tilgange til orglet over hele Europa – og derved vise, at ”orglet stadig kan have en inspirerende indflydelse på dagens kulturliv” Læs mere på hjemmesiden Connectingarts.org.

PO-bladet


Ny systematiseret efteruddannelse introduceres med følgende kurser til halv pris Gudstjenestens liturgi, salmer og musik - for organister og kirkesangere x 26. - 27. februar, 12. marts, 26. marts og 16. april på Vestervig Kirkemusikskole Det solistiske orgelspil i gudstjenesten - for organister 30. jan., 20. feb., 19. marts og 16. april på Løgumkloster Kirkemusikskole

x

Salmespil, salmesang og det musikalske samarbejde - for organister og kirkesangere 4. feb., 25. feb. og 9. - 10. marts på Løgumkloster Kirkemusikskole

x

Samlet kursus-pakke med mulighed for individuelle valg - for korledere

x

1. Arrangement for kor og vokalensembler 2. Klaverakkompagnement til ledelse af fællessang og til korarbejde 3. Sangstemmens brug til korarbejde og ledelse af fællessang 2. marts, 9. marts, 16. marts, 23. marts, 30. marts og 13. apr. på Sjællands Kirkemusikskole

Web-kommunikation - skriv på nettet - for kirkemusikere m.fl. 15. - 16. marts på AMU-Fyn, Odense

x

Se kursusbeskrivelserne på www.kirkemusikskole.dk


PORTRÆT

Foto: Jens Heden Friis

PÅ GRAVETUR I SALMERNES FORTOLKNINGSLAG Himmelblå giver et frisk bud på, hvordan den danske salmeskat med elektroniske virkemidler og lydhørhed over for teksterne kan gøres vedkommende for danskerne anno 2011. Af Filip Graugaard Esmarch Den erfarne aarhusianske pop/rock-kvartet Himmelblå er ambitiøs. Den bestræber sig på at sætte nye standarder for, hvor nutidigt man kan fortolke den danske salmeskat – og samtidig fremhæve salmernes rige betydningsindhold. Gruppens mission er ikke at støve de ældgamle salmer af, for dens medlemmer har aldrig opfattet dem som særlig støvede. Og fortolkningerne er slet ikke tænkt som alternativer til salmesangen, sådan som den lyder om søndagen i en almindelig folkekirke. Blot som et supplement. PO-bladet har – forud for udgivelsen af gruppens nye cd, ”Sov sødt barnlille” – sat to af medlemmerne stævne for at få en forklaring. Og for at tale om kunsten at fortolke en salme musikalsk. Jacob Schjødt Worm tager imod i sit lydstudie, som han er godt i gang med at indrette i 442

en landejendom i udkanten af Mundelstrup nær Aarhus. Han er guitarist i Himmelblå og er denne formiddag i godt selskab af gruppens sangerinde, Maj-Britt Vibe Dørken.

PAKKER SALMERNE UD En vigtig pointe for Himmelblå er påstanden om, at salmebogens mangfoldige poesi er gyldig og vedkommende for alle mennesker til alle tider. Ved at fortolke salmerne i en mere moderne ramme, end man normalt hører dem i, vil gruppen udfordre moderne danskere til at gå med på opdagelse i salmernes aktualitet. Og ifølge Maj-Britt Vibe Dørken er salmerne faktisk lige så aktuelle i dag, som da de blev skrevet for ofte hundreder af år siden. ”Salmerne er skrevet på en måde, som ingen andre kan skrive, og det giver dem også en dybde, som ingen andre sange har. De handler PO-bladet


PORTRÆT om alle de store spørgsmål i livet – spørgsmål, som nogle nægter at forholde sig til, men som andre ikke kan komme uden om. På den måde bliver salmerne totalt vedkommende anno 2011,” hævder hun. Himmelblå-medlemmerne har flere gange hørt fra folk, som har haft en oplevelse af, at en salme i gruppens version er blevet ”pakket ud for dem”. ”Når det sker, får jeg bare sådan en yes-følelse. Det er så fedt!” udbryder Maj-Britt. Jacob Worm mener, at det er en del af skønheden ved de gamle salmer, at man kan høre på ordvalget, at de er gamle. Men en musikalsk aktualisering hjælper på forståelsen. ”Himmelblå hiver salmen ud af den tradition, den er blevet en del af, og spørger: Hvordan ville vi, ud fra vores forudsætninger, udfolde den her tekst musikalsk? Fra et heavy-band ville svaret være anderledes end vores svar. Men vi har det håb, at hvis vores musik afspejler den måde, salmen ræsonnerer på hos os, så er der andre på linje med os, som får en vedkommende oplevelse med salmerne,” siger Jacob.

NU MED ELEKTRONIK

PO-bladet

MUSIKALSKE OG TEKSTLIGE LAG På ”Sov sødt barnlille” er trommesæt og slagtøj på syv af de ti numre erstattet af computerskabte loops, clicks og elektronisk bearbejdede percussion-lyde. > Foto: Filip Graugaard Esmarch

Ofte viser det sig som en tidskrævende proces for Himmelblå at nå frem til den fortolkning, de kan samles om som den helt rigtige. Indspilningerne af ”Sov sødt barnlille” har da også stået på i tre år, og der er gået fem år siden gruppens forrige cd. Historien om Himmelblå går tilbage til 1998. Guitarist Jacob Worm og bassist Jesper Smalbro har spillet sammen siden deres efterskoledage, men i Aarhus fandt de med et par andre helt unge mænd og en sangerinde sammen om at spille salmer i jazzede udgaver. Men gruppens lyd opstod først, da forsangeren fra 2000 kom til at hedde Maj-Britt Vibe Dørken.

Himmelblå indspillede i 2003 en ep med fem meget jazzprægede salmer, og derefter skete der igen udskiftning, da gruppens nuværende trommeslager, Keld Braüner, og guitaristen Camilla Yoo Christensen kom til. Sidstnævnte var vigtig i bevægelsen hen mod det langt mere rockprægede, som cd’en ”Sorrig og glæde” fra 2006 dokumenterer. Men hun forlod Himmelblå for et par år siden. Efter nogle spekulationer valgte gruppen at fortsætte som kvartet, hvilket har resulteret i et mere transparent lydbillede, og samtidig har givet gruppen anledning til at placere helt nye virkemidler centralt i sit udtryk: ”Keld har udvidet sit felt rigtig meget til også at omfatte en masse elektronik. Han er leveringsdygtig i mange elementer til lydbilledet, og på den måde har vi stadig alle de farver på paletten, vi har brug for,” fortæller Jacob. Og brugen af den palet er på den nye cd gået i retning af stemningsskabende lydbilleder og ikke længere så mange guitarsoloer og den slags.

Maj-Britt Vibe Dørken og Jacob Schjødt Worm i FinlandStudio, som siden foråret 2011 har haft adresse i Mundelstrup. Her færdiggjorde Himmelblå i maj optagelserne til ”Sov sødt barnlille”.

443


PORTRÆT ”Jeg synes, vi har fået nogle spændende ting frem på den måde,” siger Jacob beskedent. Han pointerer, at Himmelblå stadig er solidt placeret i en nordisk musiktradition og lytter meget til især norsk musik. Men i forhold til musikkens elektroniske lag har gruppen hentet inspiration fra den bølge, der nogle gange er blevet kaldt click hop. Her arbejder man med beats, som egentlig består af små lydfejl i form af klik-lyde og lignende. Selvom det ikke nødvendigvis er komplekst at lytte til, er er det musik i mange lag. ”Når jeg under indspilningerne har kigget på, hvor mange spor, der er, er jeg nogle gange blevet overrasket. Der er måske 35 spor,” skønner Maj-Britt, og Jacob griner og fortæller, at det ikke engang er højt sat. Også på det tekstlige område har Himmelblå denne gang intensiveret sit arbejde med lag: Opmærksomheden på salmernes fortolkningslag. I udvælgelsen af salmerne er de primært gået efter tekster, som på forskellig vis formidler spændingerne i det at være menneske. ”Det er den type af salmer, der tager ved os og skaber en masse genklang, fordi de er så eksistentielle omkring, hvad livet er for noget,” funderer Jacob.

VÆK MED SKØNHEDSIDEALERNE

Annonce

Hvis et af Himmelblå-medlemmerne er stødt på en salme, som har skabt en særlig genklang, tager gruppen sig gerne tid til sammen at læse teksten igennem og snakke om, hvilke billeder, den danner hos dem hver især. Og det bliver måske første trin i en musikalsk fortolkningsproces. ”Vi har været meget fokuserede på at lave arrangementer, som giver plads til, at teksterne kan få lov at sige det, de siger. Vi prøver på at eksponere alle de stemninger og mentale rejser, der findes i salmerne. Derfor har vi også arbejdet rigtig meget med at give plads til intensiteten i Maj-Britts stemme og i hendes fremførelse af teksten,” fortæller Jacob. ”Ja, vi går meget ind for at have respekt for, hvad teksten fortæller. Og i forhold til min vokal betyder det faktisk, at jeg har fået mere temperament på end tidligere – også i de mere stille salmer. Jeg er rigtig glad for, at vi er nået derhen,” supplerer Maj-Britt. ”Vi er i det hele taget gået væk fra at fortolke salmerne ud fra et rent skønhedsideal, men har gjort meget ud af at fremhæve salmernes dobbeltheder,” siger Jacob. Det betyder konkret, at der på den nye cd er passager med ganske heftig ”elguitar-fræs” eller andre former for dystert farvede klangflader. Men oftere er der noget, der ligger + +LOGHEUDQGW 1LHOVHQ på lur under en sart musikalske velklang. ”Mange af pladens VDPOLQJ WLWOHU salmer bruger metaforer som lys/mørke .U og morgen/aften, til at skabe spændinger, InV KRV der siger noget om os Bent Påske mennesker i en eksi-

6$/0()2563,/

NODEhandleren 444

Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk

PO-bladet


PORTRÆT

Foto: Andreas Sahl

Releasekoncerten for ”Sov sødt barnlille fandt sted i Aarhus Musikhus på datoen 11.11.11. Den gratis koncert var et tilløbsstykke: 300 mennesker kom ind i salen og ca. 200 gik forgæves. Ved både denne og kommende Himmelblå-koncerter bliver alle sangene fra cd’en video-akkompagneret på et stort baglærred.

stentiel ramme. Og i vores fortolkninger har selv de sange, der kunne være blevet meget hyggelige, fået lov at svæve i den der fornemmelse af, at det er smukt, men der er samtidig noget, der ulmer,” forklarer Jacob. Som et eksempel spiller han slutnummeret ”Jeg er træt og går til ro”. Den salme tolker Himmelblå ikke blot som en bøn om ro til natten. Særligt det sidste vers antyder, at nattens hvile også kan forstås som døden. ”I vores musik sniger det betydningslag sig ind som understrømme i et collage-agtigt lydunivers. Det er hvert fald sådan, jeg oplever det,” siger Jacob.

ET HALVDØDT GUDSBARN Maj-Britt gør opmærksom på, at også cd’ens titelnummer rummer en lignende dobbelthed med hensyn til søvnen: ”Noget af det spændende ved at arbejde med salmer er, at de kan sige os rigtig meget forskelligt. Og ‘Sov sødt barnlille’ siger så meget forskelligt, at den både kan bruges som dåbssalme, vuggevise og i høj grad også som begravelsessalme.” PO-bladet

Hun synes, salmen får en ekstra tyngde, når man tænker på den baggrund, den blev til i. ”Grundtvig var på vej ud af en depression, da han skrev den. Selvom han kaldte den ‘vuggevise for gudsbarnet’, var den nok lige så meget henvendt til ham selv. Jeg forestiller mig, at Grundtvig har set nogenlunde sådan der ud, da han skrev den,” siger Maj-Britt og kigger på cd’ens cover-foto, som er gengivet på en plakat henne i hjørnet. Coveret ”prydes” af ansigtet af en bleg og usoigneret mand, som ser halvdød ud. Både Maj-Britt og Jacob er meget spændte på, hvordan det vil blive modtaget. De er enige om, at coveret ikke er pænt, men meget udtryksfuldt. Og de håber, at det kan få folk til ikke bare at skøjte hen over salmernes overflader. ”Det ville have været let at tage et billede af en folkekirke i solnedgangen og på den måde udtrykke den kulturarv, salmerne er, og den utrolige skønhed, der er i dem. Men når man bliver tvunget til sætte den her salmetitel, ‘Sov sødt barnlille’, sammen med en mand, der ser sådan her ud, så bliver man nødt til at tage salmen med ud i livet. Man må forholde sig til, at 445


PORTRÆT PORTRÆT

den ikke kun er æstetik, men at den i allerhøjeste grad er udtryk for tanker og tro, og at den er ment på liv og død. Det vil vi rigtig gerne have ud – også igennem vores musik,” forklarer Jacob.

BACH-KORALER ER TOPPEN En Himmelblå-salmefortolkning lader – midt i al det nye – selve melodien fremstå stort set i dens originalform. Er gruppen interesseret i en bestemt salmetekst uden at kunne få et arrangement af den tilhørende melodi til at fungere, lader den salmen ligge frem for at lave en ny melodi. ”Vi er opvokset med de her melodier og er vant til at gå i kirke og bruge salmerne. Og vi er nok alligevel så glade for det, vi kommer fra, at vi ikke nænner at splitte det ad. For os rummer melodierne en musikalsk mulighed for at bevare forlægget, men alligevel at tage det et sted hen, hvor vi synes, det bliver vedkommende,” siger Jacob. Både han og Maj-Britt har forståelse for, at nogle foretrækker at forsyne salmerne med mere moderne melodier – mens andre har det stik modsat. Annoncer

”Nogle har jo brug for orgelmusikken for at kunne nyde en salme, mens andre måske har brug for vores hjælp til at få den pakket ud,” påpeger Maj-Britt. ”Ja, og for os er det jo oprindelig den smukke klassiske tradition omkring salmerne, der har givet os kærligheden til dem. Og den behandling, salmerne har fået af nogle klassiske komponister er jo fantastisk – en Bach-koral står på sit helt eget niveau,” mener Jacob og bliver mere eftertænksom. ”I virkeligheden kan man vel sige, at den traditionelle salmesang har været testet af historien, og om 100 år vil koralen stå der endnu. Og derudover vil der forhåbentlig være nogle nye alternative indspark, som vil lyde helt anderledes end Himmelblå.”

Mere om Himmelblå • Himmelblaasalmer.dk • Facebook.com/himmelblaasalmer • CD-anmeldelse på s. 452


INSPIRATION

FEM JULE-FAVORITTER FOR UNGDOMSKOR Af Solvejg Borgaa (Rise Kirke i Rødekro)

1 Det første lys (S med klaver) Tekst: Johannes Johansen 1963, 1971 og 1974 Musik: Thomas Munch 2001 Fra ”6 julesange for lige stemmer” (eller løsblad), Forlaget Sela

En meget smuk og enkel, enstemmig sats, hvor jeg selv har tre solister, der hver synger et vers og hele koret kommer på i vers 4. Det virker supergodt, og ikke et øje er tørt. Har man mulighed for at sætte en cello på melodistemmen i sidste vers sammen med klaver og kor, er det fantastisk.

2

En rytmisk sats, som er meget Høybye-inspireret og let at gå til. Nogle gange synes koret, at det er rart med nogle satser, der ikke kræver det helt vilde klangmæssigt, men hvor det mere er glæden der er i højsædet.

3

Have yourself a merry little Christmas (SA med klaver) Tekst: Ralph Blane Musik: Hugh Martin, arr. Alexander L’Estrange Fra ”A Christmas special”, Faber Music

En sats, mit kor elsker, og som vi bruger som sidste nummer i en julekoncert. Der er en del musikalske udfordringer i den, men det er jo det spændende ved den. Jeg har nogle gange brugt en solist fra koret til at synge fra starten til takt 21, og så startet forfra med hele koret for at bygge satsen op. Det virker fint. PO-bladet

4 En stjerne skinner i nat (SAA/SAT med klaver) Tekst: Eyvind Skeie Musik: Tore W. Aas Står i ”Fælles Sang”, 3. udgave, LogosMedia

Solsorte decemberfugl (SA og klaver/orgel) Tekst: Esther Traneberg Musik: Carl Ulrik Munk-Andersen, arr. Peter Lindhardt Toft Fra ”Børnekor i kirken 1”, Dansk Sang

Atter en sats, hvor man kan bruge solister og sætte hele koret på i omkvædet. Den er lavet til blandet kor, men kan hurtig gøres til en trestemmig sats i omkvædet. Stemmeføringen er lidt kedelig for 2. og 3. stemme, men når det bliver sat sammen, klinger det vældig smukt. Den kan fint bruges som udgang juleaften.

5 Hosianna (SA med orgel) Tekst: Matt.21,5 & 9 Musik: Merete Kuhlmann Fra ”4 julemotetter”, FUK 116

En super sats, som virker stor og svær, men egentlig er utrolig enkel. Den kan læres udenad uden de store problemer.

447


ANMELDELSER

EN BASISBOG TIL BØRNEKORARBEJDET ”Børnekor – med poesi og bevægelse” er en serie med idémateriale til børnekoret. 1’eren fra 2010 indeholder kanonsange og sanglege, og nu har Dansk Sang udsendt en 2’er med undertitlen ”Sange, stemmer, solmisation”. Af Peter Lindhardt Toft (Tornby og Vidstrup Kirker ved Hjørring) Find alle farverne i ”Sensommervise”; kast fiskesnøren ud i ”Fuglen” og fang en stor (eller lille) fisk i hver strofe; find mødestederne imellem stemmerne (og nyd dem) i ”Kom, lille hvide snefnug”; sjip ”Det er blevet vinter” op i et frisk tempo eller syng den langsomt, akkompagneret af luftviolin; syng med gåsehud, bind sangen sammen med tykt klister, syng hemmelighedsfuldt. Blot nogle eksempler på de mange idéer, man i Margrethe Enevold og Pia Boysens nye korbog ”Børnekor – med poesi og bevægelse 2” kan lade sig inspirere af til at lege udtrykket og indlevelsen frem. Vi har her at gøre med en udgivelse, der bærer præg af to forfatteres mange års erfaring med børnekor. Det kan man blandt andet se i det mangfoldige idémateriale samt de enkle og velklingende satser. Her er der gennemarbejdede stemmer, som ikke blot er fyld uden retning. Flerstemmigheden bygges op ved hjælp af solmisation, som er en virksom metode, hvor man på en enkel måde kan arbejde med intonation og frasering. Det giver også muligheder for at inddrage børnene som dirigenter og for at lege med tonerne.

TIL BAL I LOEN Ved gennemsyngning af sangene følte jeg mig nogle gange hensat til Hjerl Hede, eller Frilandsmuseet. Sange som ”Midt i den kolde sne” og ”Solen brænder rød og hed” må tekstligt set blive historieundervisning ind i et idyl448

liseret univers. Hvornår har vi sidst set storken på bondens tag, eller været til bal i loen til spillemandsmusik? I modsætning hertil er der ”Efterårssangen”, som er en rytmisk sansesang og samtidig et godt eksempel på at solfa-stemmer (solmisation) ikke kun kan og skal bruges på det klassiske repertoire. Udgivelsen fremstår som en bog med spiralryg i et enkelt og smukt layout med fantasifulde og farverige illustrationer af Bolette Marie Madsen, bl.a. dansende håndtegn med tylskørter. Idékataloget er kortfattet og overskueligt, og det rummer både forslag, der kan praktiseres på stedet, og idéer til videre udvikling af både kor og korleder. I enkelte tilfælde medfører disponeringen af nodesatsen uhensigtsmæssig bladren frem og tilbage, når man skal akkompagnere, ligesom takttal virker malplacerede i så korte satser.

OGSÅ TIL KIRKEN Samlet set fremstår ”Børnekor – med poesi og bevægelse 2” som en gedigen grundbog for alle, der beskæftiger sig med børnekor. Her er kormateriale til børn fra 7-8-årsalderen med mange sange, man også kan bruge i kirken. Den mindre erfarne korleder kan komme i godt gang med korarbejdet, og den erfarne korleder kan hente inspiration til at komme videre. Her er en gedigen basisbog, man kan bygge hele sit børnekorarbejde op omkring. Køb den og brug den. PO-bladet


ANMELDELSER

Margrete Enevold (t.h.) er stifter af Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums børnekor, som hun digerede fra 1979 til 1999. Pia Boysen (t.v.) er dirigent for Gentofte og Jægersborg kirkers spire-, børne-, junior- og pigekor og underviser i børnekormetodik ved bl.a. Sjællands Kirkemusikskole. Et tredje bind i Enevold og Boysens børnekorserie udkommer til foråret og får undertitlen ”Jul, påske – flere salmer og sange”.

Margrethe Enevold og Pia Boysen Børnekor – med poesi og bevægelse 2 Dansk Sang, 240 kr. 115 sider, og 39 titler

BRUGSMUSIK I DEN SVÆRE ENDE På forlaget Partitur er udkommet ”9 orgelkoraler” af Karsten Houmark. De fleste af dem vinder på deres klanglige egenskaber og smukke stemmeføringer. Af Tom Pedersen (Give og Farre Kirker, Ribe Stift) Karsten Houmark er såvel udøvende jazzmusiker som kirkemusiker. Han er organist ved Reerslev Kirke syd for Hedehusene og har nu for første gang fået udgivet en nodesamling med orgelmusik. Det er et gennemgående positivt træk ved Karsten Houmarks ni orgelkoraler, at han udviser en særdeles veludviklet klangsans. Der er undervejs stilistiske træk til fælles med Jesper Madsen, især i ”Nu bede vi den Helligånd”, som består af en række smukke jazzballade-agtige akkorder. Smuk er undervejs overgangen fra PO-bladet

F-dur til A-dur – og tilbage igen. Stykkets majestætiske afslutning er meget vellykket og gør hyppigt brug af den store septim. På bagsiden af PO-bladets september-nummer fortæller Karsten Houmark om sin nye musik, at det skal være brugsmusik. Med ”brugsmusik” hentyder han nok til, at tre af stykkerne skal kunne bruges som begravelsespræludier: ”Dejlig er jorden”, ”Altid frejdig” og ”Til himlene rækker”. Men hvis man tror, at de tre præludier er nogle, man lige griber til dagen før en tjeneste, bliver man skuffet. > 449


ANMELDELSER

INCITERENDE STEMMER I “Dejlig er jorden” spilles melodien på manual 1 helt nodetro, medens manual 2 og pedalet laver udsmykkende bevægelser. Tempoet er 52 på ottendedelen, hvilket betyder, at melodien bliver utrolig langsom i forhold til de øvrige stemmer. Det er desværre ikke nemt at øge tempoet pga. de komplekse forløb i de øvrige stemmer. Måske havde det været bedre at slække lidt på sværhedsgraden i de omkringliggende stemmer og camouflere melodien ved en knap så nodetro gengivelse – som hos forbillederne Reger og Bach (”Orgelbüchlein”). ”Altid frejdig” er en lille perle i 3/4-takt med tydelig melodi i manual 1, ikke så komplekse forløb i manual 2 og med rolige, delvist trinvise bevægelser i pedalet. Noget misvisende er det dog, at melodien er noteret i F-dur, når komponisten udsætter den i C-dur for til sidst at forsøge at tvinge den til F-dur, hvilket giver den en uforløst afslutning. I ”Til himlene rækker” må det anbefales at finde et register, der kan fremhæve melodien tydeligt i mellemstemmen. De omkringliggende stemmer og akkorder er nemlig så inciterende, at de let leder tankerne væk fra melodien. Man skal virkelig spidse øren for at fastholde melodien, men smukt er det hele vejen – ikke mindst den ”skuffende” afslutning, inden satsen lægger sig til ro i D-dur.

INVITATION TIL FORDYBELSE Foruden ”Dejlig er jorden” indeholder samlingen to julemelodier. ”Hjerte, løft din glædes vinger” er en kompleks, meget smuk og vellykket sats, hvorimod ”Den yndigste rose” er for svær at spille i forhold til det musikalske resultat, der kommer ud. Den ser enkel ud, men tag ikke fejl. Jeg synes ikke, den rent ”orgel-ergonomisk” passer til instrumentet, og på mig 450

virker den for konstrueret. Det bedste resultat fås altid ved at arrangere/komponere musikken i tæt berøring med orgelet og ved orgelet. Af de øvrige orgelkoraler må ”Den store Mester kommer” fremhæves som en af samlingens flotteste satser. Den giver mindelser om Max Reger. Alt i alt er ”9 orgelkoraler” en vellykket samling og debut. Udformet til spillere, der er indstillet på at ville fordybe sig. Vil man bruge den energi, det kræver at få Karsten Houmarks musik til at blomstre, så får man til gengæld megen smuk musik tilbage.

Karsten Houmark 9 orgelkoraler Forlaget Partitur, 115 kr.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

INDHOLD Dejlig er jorden Altid frejdig, når du går Den store mester kommer Den yndigste rose er funden Du, Herre Krist Hjerte, løft din glædes vinger Jesus, dine dybe vunder Nu bede vi den Helligånd Til himlene rækker

PO-bladet


ANMELDELSER

ET FESTFYRVÆRKERI FOR ORGLET Forlaget Trumph har udgivet tre eksklusive bind med orgeludsættelser af kendte orkesterværker, som i bred forstand kan betegnes som festmusik. Det nyeste er fra 2010. Af Thorkil Mølle (Nørre Galten og Vissing Kirker, Aarhus Stift) Fra det svenske forlag Trumph har jeg modtaget udgivelsen ”Festmusik, vol. 3” til anmeldelse. Der er tale om et nydeligt bind i A4 størrelse (højformat) med for- og bagside i stift karton, alt sammen ”indbundet” med en solid og praktisk spiralryg. Nodetrykket er fint, dog hører selve nodebilledet ikke til de største, men er bestemt læsbart. Selv om pladsen er udnyttet fuldt ud, er indtrykket overskueligt med gentagelser, bladvending osv. placeret hensigtsmæssigt. Ydermere er udgivelsen udstyret med (forrest) en indholdsfortegnelse, hvor satsernes rækkefølge er fastlagt alfabetisk efter komponistnavn. Herefter følger korte noter, ikke bare over komponisterne, men også de medtagne værker. Bagerst i hæftet findes en fortegnelse over alle komponister og værker i ”Festmusik, vol. 1-3”. Al tekst er på engelsk.

MOZART MØDER FRANSK KAPTAJN Det tredje bind udgør i sig selv en ganske omfattende antologi på over 230 sider, langt overvejende med kompositioner, som ikke er skrevet for orgel. De knap 50 satser er med andre ord transskriptioner – noget som slet ikke er fremmed for organister, men i denne samling møder jeg alligevel værker, jeg ikke havde forventet. Hovedparten af de 28 komponister vil være velkendte, men den franske barokkomponist Jean-Joseph Mouret kender jeg ikke meget til, PO-bladet

og en komponist som den franske romantiske Émile Waldteufel havde jeg nok ikke ventet at se. Claude Joseph Rouget de Lisle (1760-1836) sagde mig heller ikke noget i første omgang, men denne franske ingeniør og kaptajn i militæret har såmænd komponeret ”La Marseillaise”. Ellers lutter kendte, større eller mindre komponister, her repræsenteret af 1-2 kendte og elskede værker (Mozart dog med hele syv, inklusive Papagenos ”Der Vogelfänger bin ich ja” fra ”Tryllefløjten”).

SKÆBNESYMFONI OG HUMLEBI Langt hovedparten af transskriptionerne og/ eller arrangementerne kræver et orgel med to manualer og pedal, hvilket desværre umuliggør brug i mine egne små landsbykirker. Andre må derfor glæde sig over transskriptioner af den berømte førstesats fra Beethovens 5. symfoni (i hvilken situation er det lige, man har brug for den?), Dvoráks herlige ”Humoresques” eller Griegs ”Bryllup på Troldhaugen”! Samlingen mangler heller ikke Rimskij-Korsakovs ”Humlebien”, Saint-Saëns’ ”Svanen” fra ”Dyrenes Karneval” eller Mussorgskijs ”Promenade” fra ”Udstillingsbilleder”, et ”Moment Musicaux” af Schubert eller førnævnte Waldteufels ”Skøjteløbervals” fra ”Les Patineurs”. Udvalget kan diskuteres, og der er da satser, jeg ikke ser megen praktisk anvendelse for – hvad skal vi med Papagenos arie? Men smag 451


ANMELDELSER og behag og ikke mindst situationer er meget forskellige, så i antologien bør enhver kunne finde musik efter sit temperament. Udgivelsen er et festfyrværkeri af – ja, festmusik – til lejligheder af forskellig art: kraftig og vital musik, afdæmpet og blid musik, rolig og indsmigrende musik osv.

ler om en koncert – med garanti få sig en oplevelse.

GARANTI FOR EN OPLEVELSE Arrangementer og transskriptioner virker til at være meget fornuftigt udført (adskillige fagfolk bidrager), men i den slags arbejde må der jo i ny og næ hugges en hæl og klippes en tå. Sværhedsgraden virker ikke skræmmende, fra det ganske enkle til det mere komplekse og virtuose. Er man med andre ord på udkig efter et nyt repertoire af festmusik, så prøv at se i denne udgivelse. Tilhørerne vil – hvad enten det drejer sig om gudstjeneste/kirkelig handling el-

Bach, Beethoven og mange flere Festmusik, vol. 3 Trumph 699 kr. hos Noder.dk For indholdsoversigt henvises til Trumph.se

SALMER MED PROVOKATION OG NERVE Himmelblå har ladet vente på sig med nyt fra deres unikke salmeunivers. Og cd’en ”Sov sødt barnlille” er ventetiden værd – ifølge vores anmelder, som selv er specialist i rytmiske salmefortolkninger. Af Mads Granum (Lindevang Kirke, Københavns Stift) Rock/electronica bandet Himmelblå sætter en spændende og ambitiøs standard for, hvad der kan opstå i mødet mellem moderne elektronik, salmebogen og ikke mindst en stærk musikalsk passion. ”Sov sødt barnlille” rummer ti salmer i meget forskellige arrangementer. Udgangspunk452

tet for Himmelblås arrangementer ligger i teksterne, som understøttes med laptop, synthesizere, kor, akustiske og elektriske instrumenter. Musikken er velproduceret og til trods for de mange lag og den store dybde i mixet, fremstår salmerne med en umiddelbar nerve og bliver vedkommende for lytteren. PO-bladet


ANMELDELSER

SCI-FI MED VEMODIG GUITAR Åbningsnummeret, Jakob Knudsens ”Se, nu stiger solen”, er så elegant arrangeret, at jeg straks følte mig henført til en open air koncert ved Randers Fjord i selskab med livets forgængelighed og opstandelsen. Jesper Smalbros luftige og samtidig insisterende bas, Jacob Schjødt Worms Mark Knopfler-inspirerede guitar og Keld Braüners spændstige trommespil gør sig rigtig godt sammen. Produktionen leder ved salmer som ”Jesus – det eneste” og ”Min Jesus, lad mit hjerte få” tankerne hen på et scifi-univers med et utal af subtile lydflader akkompagneret af bl.a. vemodig guitar, harmonika, klokkespil og sansula. Ved salmen ”Jeg er træt og går til ro” er der en næsten naiv enkelhed, dog uden at det på nogen måde bliver banalt. Det hele bindes sammen af Maj-Britt Vibe Dørkens smukke og nærværende vokal. Hun evner den svære balancegang at fortolke uden at overfortolke. Vokallyden er rigtig flot produceret, og flere steder krydret med spændende diskrete dubs og effekter der åbner og lukker brat ned.

til resten af det gennemførte materiale. Her savner jeg antydningens kunst.

FLOT OPFØLGER Himmelblå har med ”Sov sødt barnlille” lavet en flot og gennemført opfølger på deres debutalbum ”Sorrig og glæde” fra 2006. Det er et band, som fortjener et nærmere bekendtskab, og som jeg kan give mine allervarmeste anbefalinger både live og på cd.

Himmelblå Sov sødt Barnlille Egen udgivelse 150 kr. på Himmelblaasalmer.dk

UDEN ANTYDNINGENS KUNST Himmelblå ønsker at ruske op i os, provokere og tage et livtag med pænheden. Det gør sig også gældende ved cover-motivet, som forestiller en forpjusket udseende, aldrende mand med fuldskæg og lukkede øjne, iført hvid skjorte og sort slips. Måske er han død? Hen over panden står titlen ”Sov Sødt Barnlille”. Modsætninger mødes, og man undrer sig og udfordres, hvilket selvfølgelig er hele pointen. Jeg synes nu alligevel, det er et pudsigt valg og lidt synd. Hvor musikken lokker mig og lader mig gå på opdagelse, virker forsiden derimod frastødende “right in your face” med en kluntet grafisk opsætning, som ikke lever op PO-bladet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

INDHOLD Se, nu stiger solen af havets skød Jesus – det eneste Sov sødt Barnlille Du ved det nok, mit hjerte Du, Herre Krist Herre Gud! Dit dyre navn og ære Min Jesus, lad mit hjerte få Giv mig, Gud, en salmetunge Vær du mig nær Jeg er træt og går til ro

453


ANMELDELSER

JULENS SALMER I JAZZKLÆDER

Så blev tiden moden til en jule-cd fra Den Danske Salmeduo. Deres bagkatalog skruer forventningerne op – og ”På stjernetæpper lyseblå” skuffer ikke. Af Filip Graugaard Esmarch De velanskrevne jazzmusikere Hans Esbjerg, klaver, og Christian Vuust, saxofon og her især klarinet, har efterhånden optrådt som Den Danske Salmeduo gennem mere end 15 år. Mere end 250 koncerter er det blevet til, primært i kirker. At Aarhus-duoens femte cd er med julesalmer, er på én gang fuldstændig naturligt og en smule overraskende. I et interview ved udgivelsen af deres forrige cd gav Christian Vuust udtryk for, at duoen ofte var blevet opfordret til at lave en jule-cd, og at de faktisk havde forsøgt uden held. De oplevede, at selvom julesalmerne ikke virkede slidte i kirken, så manglede de – når duoen forsøgte at spille dem – en friskhed, som kunne give inspiration til fortolkninger. ”På stjernetæpper lyseblå” levner heldigvis kun få spor efter, at Esbjerg og Vuust skulle have savnet inspiration til at blæse et 454

originalt pust ind over de folkekære salmer. ”Dejlig er jorden” virker underligt spæd og uforløst. Men ellers må den store variation i fortolkningernes radikalitet tilskrives duoens grundige overvejelser om, hvad melodierne kan bære. Den Danske salmeduo klæder også denne gang salmerne i smagfuld jazz med effektfulde strejf af folklore og betydelige elementer af klassisk musik. Naturligvis i afvekslende blandingsforhold. Den minimalistiske ”Det kimer nu til julefest” er faktisk med bl.a. sin fugatomellemdel mere klassisk end jazz.

BLÆSERKVARTET OG ORGELDRONE Når det faste koncept placerer overraskelserne som centralt element, har man ikke noget påtrængende behov for fornyelse fra cd til cd. Den mest iørefaldende nytænkning på julecd’en møder vi i ”Hjerte, løft din glædes vinPO-bladet


ANMELDELSER ger”, som leder tankerne hen på Carl Nielsens blæserkvintet. Christian Vuust udgør her en énmandskvartet, som på sopransax, klarinet, tenorsax og basklarinet spiller koralbogens udsættelse. Det er det hele. Men det følger vel at mærke efter et frit jazzpræludium med et fremtrædende klaver i en kompleks kollektiv improvisation/komposition, hvor de fire blæsere kommer ind med fabulerende, sammenvævede fraser. At idéen forløses så overbevisende af to musikere, er ganske imponerende. Ulempen må så være, at duoen ikke kan genskabe den live. Spændende på en helt anden måde er ”O kom, o kom, Immanuel”. Hele vejen ligger der en drone-akkord og ulmer fra noget, der lyder som et trædeorgel. Det underbygger fint karakteren af middelalderlig messesang. Melodifremførelsen er en lektion i musikalsk enkelhed med et afgørende tvist: Melodien præsenteres af både tenorsax og klaver, og fra klaveret høres derudover intet andet end simple sekstparalleller, som – netop som de truer med at blive ubærligt banale – afløses af en mere skæv kromatisk nedgang i understemmen.

KVALITETS-JULEMUSIK Salmemelodierne gengives nodetro – med markante undtagelser: I ”Venner! sagde Guds engel blidt” præsenteres Henrik Rungs melodi i swingrytme, og ”Barn Jesus” får en legende, Balkan-inspireret fortolkning i 7/8-takt. ”Glade jul” er uhyre stramt arrangeret. Et obligat jazzvals-ostinat af tomme kvarter og kvinter ledsager basklarinettens nodetro melodi, og umiddelbart forekommer det irriterende simpelt. Men det er rigtigt set. En enkel melodi klædes godt af et nedbarberet arrangement – når melodien i sig selv er så smuk som Franz Grubers. PO-bladet

Den Danske Salmeduos juleopus rummer masser af eminent sammenspil, og musikerne besidder hver især en sjælden gave for at levere melodisk tilfredsstillende improvisationer. Der er god grund til at glæde sig over, at duoen kom fri af sin ærefrygt over for julens salmemeloder. Nu vil den (måske også med en koncert) blive en kærkommen julegæst hos rigtig mange af os, der synes, at også julemusik skal være kvalitetsmusik. Og at det er forfriskende med noget ganske anderledes.

Den Danske Salmeduo ”På stjernetæpper lyseblå” Aero Music 150 kr. hos PladeKisten.dk

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

INDHOLD Dejlig er den himmel blå Glade jul, dejlige jul Hjerte, løft din glædes vinger Barn Jesus i en krybbe lå Blåt vælded lys frem Julebudet til dem der bygge Venner! sagde Guds engel blidt Dejlig er jorden Julen har bragt velsignet bud Et barn er født i Betlehem Kimer, I klokker! De hellig tre konger O kom, o kom, Immanuel Det kimer nu til julefest Vær velkommen, Herrens år

455


FORSPIL

Jens Morsing er organist i Voldum og Rud Kirker mellem Aarhus og Randers. Han vil af og til bidrage med noder til PO-bladet. Har du også noget, som kunne være til inspiration for kollegaer, så skriv til po-bladet@fpo.dk.

ZZZ MRVHEDPXV GN

0XVLNIRUODJHW -26(%$086 HU JnHW Sn QHWWHW 3n IRUODJHWV KMHPPHVLGH NDQ GX QX JDQVNH JUDWLV GRZQORDGH PHUH HQG QR GHVLGHU PHG RUJHOPXVLN NRUPXVLN VDOPHU ELEHOKLVWRULVNH VDQJH P P $NWXHOW ILQGHU GX HQ DIGHOLQJ PHG PXVLN WLO MXOHJXGVWMHQHVWHU RJ MXOHNRQFHUWHU +MHPPHVLGHQ IXQJHUHU RJVn VRP IRUXP IRU GLYHUVH PXVLNYLGHQVNDEHOLJH HPQHU / V I HNV 6NLWVHU WLO HQ PXVLNNHQV LGpKLVWRULH HOOHU 'HW QDWXUOLJH WRQHV\ VWHP RJ VNDODGDQQHOVHQV PDWHPDWLVNH SULQFLS , IRUELQGHOVH PHG GHQ VLGVW Q YQWH DUWLNHO NDQ GX GRZQORDGH HW FRPSXWHUSURJUDP GHU DQVNXHOLJJ¡U WHRULHQ L O\G RJ JUDILN *O G GLJ RJVn WLO DW O VH GH ELRJUDILVNH DUWLNOHU RP GDQVNH VDOPHNRPSRQLVWHU GHU WLGOLJHUH KDU Y UHW EUDJW L 'DQVN .LUNHPXVLNHU 7LGHQGH 2J Vn NDQ GX QDWXU OLJYLV O VH RP IRUODJHW GHU VLGVWH nU NXQQH IHMUH nUV MXELO XP 1nU GX ´JRRJOHU´ VNDO GX EORW VNULYH MRVHEDPXV ± QHPPHUH NDQ GHW LNNH Y UH.

456

PO-bladet


Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Vokalselskabet GLAS en ekstraordinær vokaloplevelse

GLAS synger smukke, melankolske, rytmiske og humoristiske satser med udgangspunkt i den bulgarske folkemusiktradition og syngemåde. Under koncerten fortæller GLAS historierne bag sangene. Koncerten kan kombineres med workshop for kor og sangere på begynder og øvet niveau.

Musikprofessor fra UCLA, Timothy Rice, siger om Glas: “ - a high level of musical artistry”. Glas’ CD “KOPIRIN” blev i 2010 nomineret til en Danish Music Award.

Kontakt: Maria Kynne / 2860 7642 / maria@kynnevennike.dk / vokalselskabetglas.dk

PO-bladet

457


NYHED FRA WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

Carina Wøhlk og Hans Ole Thers

SALMESKAT 30 nye danske salmer for sang med orgel- eller klaverakkompagnement

Ole Thers Carina Wøhlk og Hans

SA LM ES KAT 30 nye danske salmer for blandet kor a cappell

a

Digte af Carina Wøhlk ·

Musik af Hans Ole Thers

SA LM ES KAT 30 nye danske salmer

Helligaandskirkens kirkeko r Hans Ole Thers, dirigent og organis WILHELM HANSEN MUSIKFOR

t

LAG

15 | Solen fylder kirken · Dåb G 5 5 5 5 5 5 5 : 1. So - len fyl - der kir

Tekst: Carina Wøhlk Musik: Hans Ole Thers

5: -

5 5 5 5 5 5: 5

ken,

lys

fra hjer - tets

hjem.

5:

5 5 5 E5 5 E5 :

Barn, din stem - mes

knir

5: -

ken

: G 5B 5 5 5 5 5 55 : 5 5 55: 5 5 55 5 5 55 5 5 55 : E5: 5: 5 5 55: E5 5 EE55 : 5: 5 : 5: : : 5 E55 55 55 55: 5 E5B : 5 5 5 5 B5 : 5 5 5 5 5 B: 5: 5 5 5 5 5 5 B: 5 5 5 5 5 5 55 55 5: G 5 5 5 5 5 5 5: brin - ger smi - let

frem.

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 :

Du

bæ - res til då- ben. Og

him-len står å - ben. Gud luk

-

5 ker

5 5 5 : 5 5 5 E5: G 5: 5 5 5 55 5 55 55 5 55 55 55 55 55 5 55 55 5 5 55 : 5 5 ! 5 5 5 5 = 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5: 5 5: 5 5 5 5: 5 5 E5 : 5 55 55 55 5 5 5: 5 55 5:

5 5:

5:

5: 55 5:

5: 5:

dig

ind.

5 5: 5:

5: 5:

Copyright © 2011 Edition Wilhelm Hansen AS, København

Bornholmsgade 1A - 1266 København K telefon: 33 11 78 88 / fax: 33 14 81 78 ewh@ewh.dk / www.ewh.dk

Se flere ny websho heder på p.ewh.d k


Sjællands Kirkemusikskole Allehelgensgade 8 4000 Roskilde Tlf. 46 32 03 08 www.sjkms.dk Mail: sjkms@km.dk

Sjællands Kirkemusikskole Kurser forår 2012 Klaverakkompagnement til fællessang: For organister og andre Sted: Lindevangs Kirke, Frederiksberg. Underviser: Mads Granum. Tid: mandage i jan-marts 2012

Babysalmesang: For organister, præster, sognemedhjælpere, kirkesangere m. fl. Underviser: Anne-Mette Riis. Kontakt SjK for nærmere tid og sted

Musik i kirken med 1-3-årige: For organister, præster, sognemedhjælpere m. fl. Underviser: Anne-Mette Riis. Kontakt SjK for nærmere tid og sted

Latinamerikansk vokal kirkemusik: Mesterkursus for korledere med Saul Zaks og for sangere med Signe Asmussen Desuden mulighed for andre for at synge med i koret, eller overvære kurset passivt Sted: Roskilde. Tid: 24.-26. februar 2012

Arrangement for kor og ensembler samt brugsklaver og/eller brugssang Sted: Roskilde. Tid: 6 fredage i marts-april 2012. Undervisere: John Høybye, Jan Lund m. fl.

Sommerkursus i Haslev – højt til loftet Tid: 25.-29. juni 2012. Orgel-, sang- og klaver-workshop; korprojekt, foredrag mm

Sang/stemmetræning især for præster og sognemedhjælpere Individuelle aftaler indgås Kurserne er indtægtsdækket, så der kan anvendes midler bevilget gennem kompetencefonden. Tilmelding: kursusbrochurer og tilmeldingsblanketter kan hentes på: www.sjkms.dk samt rekvireres ved henvendelse på telefon 46 32 03 08 eller mail sjkms@km.dk Flere detaljer samt yderligere kurser annonceres gennem hjemmesiden www.sjkms.dk

Sjællands Kirkemusikskole er en folkekirkelig institution, der har til formål at uddanne organister, kirkesangere og kirkekorledere. Uddannelserne omfatter såvel undervisning på basisniveau som længerevarende kompetencegivende uddannelser, samt efteruddannelse. Sjællands Kirkemusikskole tilbyder også eksamensfri undervisning for ansatte i folkekirken. Sjællands Kirkemusikskole udbyder desuden hvert år et antal kurser.


FRIN GSK LAV ER 4

ernye Prøv Dansk Sangs splint

X I M 4 T N E M E N N O AB

elodi

onnement med 50 % i

Dit eget personlige ab

rabat

Tina Buchholtz

lda og heksene fra Titicaca

Esmaralda og heksene fra Titicaca

Go’ musik ... ... let at spille

S n

af Søren Reiff

Sigurd Barrett Pedersen Illustreret af Suzanne Ulrikka

SIGURDS

ABC SANGBOG

Anders Møller

Sommer

Illustreret af Jeanette Brandt

Sange om engle – Emnesange og -idéer

for indskoling og

mellemgruppe

s rytmer II Reiff Grete Granerud

ÅRETS DANSKE BØRNESANGE

1

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurren

)¥YUL

ce

LIN

G

Et udvalg af sange fra

¶ TLK WVLZP VN IL]

O IS IN K DS K

US

2011

M

18

,SZL 4HYPL 6RRLSZ

\ZPRMVYZ[rLSZL 4\ZPRVWSL]LSZL VN T T\ZPRRLU P JLU[Y\T TLK HR[P]L LSL]LY VN 4\ZPRHSZR ZRHILU ¤YRZ[LK P ZTr RVTWVUPZ[LYZ ]

Sammensæt dit eget abonnement og vælg mellem alle produkter i nyhedskataloget “Dansk Sang Magasinet nr. 33”. En moderne ”bogklubmodel”, hvor du selv bestemmer, hvad du vil modtage.

Hvilke målgrupper?

<KNP]L[ P ZHTHYILQKL TLK

wwogw mpler lyt til ekse

Alle! Skoler, musikskoler, kirker, gymnasier, børnehaver, fritidsordninger og private, kort sagt alle med interesse for musikpædagogik.

Se rne på fra bøge k nsksang.d a .d w ww

Hvordan gør jeg?

Hvad koster det?

UÊÊ6C }Ê `ÃÌÊxÊL©}iÀÊ }Éi iÀÊV`½iÀÊL > `ÌÊ Þ i`iÀ iÊ i “Dansk Sang Magasinet nr. 33”. Du kan bede om gratis at få magasinet tilsendt ved at udfylde kuponen nederst på siden, og du kan se magasinet. på www.dansksang.dk UÊÊ1`vÞ `Ê Õ« i ÊL>}iÃÌÊ Êº > à Ê-> }Ê >}>à iÌÊ nr. 33” og send den til Dansk Sang senest den 1. november 2011. Du kan dog også bestille fra www.dansksang.dk UÊÊ6C }Ê >ÝÊ£ÊÃÌ °Ê>vÊ ÛiÀÊÌ Ìi

Pris fra ca. kr. 400,- + moms og forsendelse 2 gange om året. Prisen på pakken er variabel. Den afhænger af, hvor mange produkter du vælger, men du er altid sikret abonnentrabatten på 50 % i forhold til løssalgsprisen. Hvis du ikke selv ønsker at vælge – eller glemmer det – får du en abonnementspakke, som forlaget har sammensat. Pris ca. kr. 500,- + moms og forsendelse 2 gange om året.

Undervisningsmiddelprisen 2011

Ja tak! Send mig gratis ”Dansk Sang Magasinet nr. 33”

Navn: Adresse:

/ v°Ê ÇÊ£ÓÊ {ÊxÓÊUÊ >ÝÊ ÇÊ£ÓÊ {ÊxxÊÊ >ÃÌiÀJ`> Ã Ã> }°` ÊUÊÜÜÜ°`> Ã Ã> }°`

Denne slip sendes til: Dansk Sang Gudenåvej 162 7400 Herning


Musik til advent og jul JULE MEDITATIONER af

Robert Coates

JULEMEDITATIONER af Robert Coates over Away in a manger, Once in Royal Davids City, O little town of Betlehem og O come all ye faithful

Kr. 130,00 Orgelkoral af Ivar Mæland over

ET LIDET BARN SÅ LYSTELIGT Norsk folketone

Kr. 65,00 ADVENTSMUSIK af Robert Coates

Kr. 90,00 www.nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


Orglet i Volstrup Kirke 15 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal Arkitekt Øjvind Jørgensen

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER

ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 • DK - 6360 Tinglev Tlf: +45 74 64 44 51 • Fax: +45 74 64 24 07 info@bruno-christensen.dk • www.bruno-christensen.dk


Koncerter af alle slags og i alle prislag - vælg i ro og mag!

Ǥ Ǥ 124 udbydere med 340 koncertforslag sselvelv Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto,

lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 775 kr. Ring 8626 0023 / mail postmaster@ kirkekoncert.dk
NYHED

NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME

Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning.

Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat , men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse.

Ingeniørfirma B. Skou`s eftf.

MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: 86 14 59 00 E-mail: maass@maass.dk

Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende


RAFFI N ADE RI E T. DK

H¨ga^\Z ^ciZgZhhZg `g¨kZg Zc h¨ga^\ [dgh^`g^c\

BZY Zc Jan``Zh[dgh^`g^c\ [gV I_ZcZhiZb¨cYZcZh ;dgh^`g^c\ Zg Yj Y¨``Zi Y©\cZi gjcYi! jVchZi db Yj Zg e VgWZ_YZ ZaaZg ]Vg [g^# K^hhZ hedgih\gZcZ `g¨kZg Yd\! Vi Yj iZ\cZg i^aa¨\h[dgh^`g^c\Zc/ ;Vga^\ Hedgi " bZc h Zg Yj d\h Y¨``Zi! ]kVY ZciZc Yj `VhiZg Y^\ jY ^ [g^i [VaY [gV *%%% bZiZgh ]©_YZ! \ g i^a hZak[dghkVg ZaaZg `©gZg bdidga©W# =jh` d\h Vi [dgh^`gZ Y^cZ W©gc! ]k^h > YZaZg hVbbZ ^ciZgZhhZg# HZ ]k^a`Z hedgih\gZcZ ;Vga^\ Hedgi Y¨``Zg e lll#i_b"[dgh^`g^c\#Y` ZaaZg g^c\ d\ ]©g bZgZ db kdgZh Jan``Zh[dgh^`g^c\ e ,%(( '-'-#


Værsgo. CO10 har sørget for, at du kan tjene penge på din lønkonto Som du måske ved, så har CO10 en aftale med Lån & Spar. Aftalen betyder, at du som medlem kan få Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto. Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på kontoen og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag. Også, når du ikke bruger dem. Det er nemt at få mere at vide Du får ikke bare mere på lønkontoen hos Lån & Spar. Du får en bundsolid bank, som holder hvad den lover og som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige. Hvis du vil vide mere om, hvad 5% kan betyde for din økonomi, så tag en snak med en af vores rådgivere, som hurtigt kan fortælle dig om og hvorfor, det kan betale sig for dig at skifte bank. Ring:

Ring til os på 3378 1906

Online: Gå på co10bank.dk og vælg ’book møde’. Så kontakter vi dig, så du kan få mere at vide om, hvad det betyder at få Danmarks højeste rente på din lønkonto.

SÅDAN FÅR DU 5% PÅ DIN LØNKONTO For at få den høje rente skal du være medlem af CO10 og du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. LSBprivat®Løn får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Rentesatserne er variable og gældende pr. 15. august 2011. Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto.


Universitetskoret Lille MUKO KORSANG DER VEDKOMMER Et af Danmarks bedste kor tilbyder fængende koncerter med et varieret musikalsk indhold og et levende musikalsk udtryk. Lille MUKO har gennem mere end 40 år vundet popularitet for sine elskede fortolkninger af danske salmer og sange, ikke mindst gennem talrige CD-indspilninger. I 2012 tilbyder vi koncertprogrammer, der tager udgangspunkt i årstidernes danske sange og salmer kombineret med spændende og vedkommende ny og ældre kormusik. ”Lille MUKO er et både intelligent og opfindsomt kor, der præsenterer forrygende fortolkninger……… Denne koncert vil være et af de kunstneriske højdepunkter i årets Vendsyssel Festival.” Nordjyske Stiftstidende aug. 2010 Læs mere om koret på www.lillemuko.dk Koncertbooking: Lill Heidebo Tlf. 4088 6569 e-mail: booking@lillemuko.dk


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 10. På hjemmesiden fpo.dk ligger vilkårene sammen med andet nyttigt materiale under ”Ansættelse som PO’er”. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”Kun for medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og evt. rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se hjemmesiden).

ORGANIST VED DYRUP KIRKE, HJALLESE PROVSTI, FYENS STIFT STILLINGEN som organist ved Dyrup Kirke er ledig pr. 1. februar 2012 eller snarest muligt. Stillingen er på 32 timer pr. uge. Som organist ved Dyrup Kirke er du en del af arbejdet med: • Højmesser, gudstjenester og andagter • Bisættelser, begravelser og vielser • Plejehjemsgudstjenester • Korarbejde med børnekor 4.-7. klasse • Korarbejde med voksenkor • Medvirke ved konfirmandundervisningen • At arrangere 3-4 årlige koncerter • Administrative opgaver, der hører ind under organistens arbejde VI FORVENTER, at du har erfaring med korledelse, er udadvendt og har gode samarbejdsevner. Orglet i Dyrup Kirke er bygget af orgelfirmaet P. Bruhn & Søn i 1986. Det er disponeret med tre værker: Hovedværk, svelleværk og pedalværk og har 20 stemmer samt tremolo i svelleværket. Til kirken hører også et klaver.

470

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Se overenskomsten på www.folkekirkenspersonale.dk. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan findes på Dyrup kirkes hjemmeside www.dyrupkirke.dk. Kontaktperson Niels-Ivar Eriksen kan træffes på tlf. 40281604 eller mail: nieiksen@newmail.dk. Ansøgning med relevante bilag sendes til: Dyrup Kirke, Att: Kontaktperson Niels-Ivar Kamp Eriksen, Tranehøjen 1, 5250 Odense SV. ANSØGNING skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 14. december 2011. ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespilninger forventes at finde sted i uge 2, 2012.

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST VED AARS KIRKE, VESTHIMMERLANDS PROVSTI, VIBORG STIFT STILLINGEN som organist ved Aars kirke, Aars sogn er ledig og ønskes besat 1. februar 2012 eller snarest muligt derefter.

- et velfungerende og interesseret menighedsråd - en interesseret menighed som gerne bidrager med ideer og aktiv deltagelse i menighedslivet

Stillingen dækker organistarbejde ved kirken, plejehjemmene m.v. Derudover bl.a. korarbejde, konfirmandundervisning 18 timer, minikonfirmandundervisning 9 timer pr. år, samt koncertforpligtigelse.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7.oktober 2009 herunder protokollat for organister med præliminær orgelprøve. Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger.

ORGANISTEN SKAL - indgå i et dynamisk samarbejde med øvrige ansatte og menighedsråd i udviklingen af menighedslivet. - arbejde med inddragelse af forskellige musiske traditioner i gudstjenestelivet, herunder rytmisk musik, musikgudstjenster m.v. - arbejde med voksenkor, korskole, børne- og ungdomskor. Selvstændig tilrettelæggelse af koncerter. VI SØGER en organist med godkendt organistuddannelse, som har lyst til at arbejde i et velfungerende sogn. Vi lægger vægt på, at vores nye medarbejder har gode samarbejdsevner, godt humør samt lyst til at være en del af det lokale kirkeliv. Kirkens orgel er et Bruno Christensen: 18 stemmer med 2 manualer og pedal, herudover et Sauter-klaver. VI TILBYDER - et nytænkende arbejdsfællesskab - et godt kollegialt samarbejde

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Indplacering i lønramme efter anciennitet. Stillingen er på 37 timer ugentligt og tilrettelagt efter 5 dags uge (ny overenskomst). Der er 3 måneders gensidig prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. Arbejdsbeskrivelse kan rekvireres på kirkekontoret i Aars, 98 62 42 47. ANSØGNING med relevante bilag sendes til: Lene Andersen, Solsortevej 22, 9600 Aars, Erle22@dlgmail.dk. Vi skal have din ansøgning senest torsdag den 22. december 2011 kl. 10.00. ANSÆTTELSESSAMTALER og prøvespil forventes i uge 2, 2012.

TJEK STILLINGSOPSLAG PÅ HJEMMESIDEN – DER SKER LØBENDE OPDATERING

PO-bladet

471


NYT FRA FPO

FORTSAT RABAT PÅ SYMPOSIUM-TILMELDING Af Anders Thorup, formand for FPO Brochuren om det Nordiske Kirkemusiksymposium (NKS) i Island i 2012 kom ud sammen med PO-bladets novembernummer. Den giver et godt indblik i, hvordan man fra planlægningsgruppen i Island har villet prioritere indsatsen og dermed profilere dette symposium. Og så er der jo også nogle flotte billeder! På et enkelt punkt er brochuren dog helt blevet overhalet af virkeligheden. På mødet i Nordisk Kirkemusikråd i Oslo i oktober blev det besluttet, at fristen for tilmelding til reduceret pris er ændret fra 1. november 2011 til 1. maj 2012.

FYLDIG INFO PÅ HJEMMESIDE På grund af en logistisk fejl er et mindre antal af foreningens medlemmer desværre blevet snydt for brochuren. Hvis du er en af dem og er interesseret i NKS, så kontakt sekretariatet i Billund, der vil sende dig et eksemplar. Her pr. 1. december 2011 skulle symposiets hjemmeside, www.nks2012.is, imidlertid være fuldt ajourført og kørende. Her vil du kunne finde samme oplysninger som i brochuren, men med langt flere detaljer. Det gælder først og fremmest vedrørende symposiets egentlige begivenheder, koncerter og seminarer, men også f.eks. hoteludvalget vil være meget mere specificeret. Der vil formentlig også være differentierede satser for ledsagere m.m. Læs mere om NKS i Anders Thorups præludium, s. 438.

Orgelkoncert i børnehøjde

Slip fantasien løs ved orglet og invitér børnene ind til en koncert fyldt med eventyr, og sjove historier. Lad Carl Quist Møller tegne til Dyrenes Karneval, LEGOklodserne danse til filmmusik eller HikkeRikke spille for Prins Ib! Orglet kan det hele og koncerten kan tilpasses store og små orgler på gulv eller pulpitur. Cantica Consort Nicolai Nielsen Priser fra kr. 5000 orgel ring og hør! Hanne Tolbøll Tlf. 75 61 41 81 hn@doks.dk Dansk Musik G. F. Händel www.cantica.dk/consort Musik med en dansk Arier og kammerhistorie af Ræhs, Holmboe, musik fra Händels storhedstid i London. Telemann og danske sange. Kan krydres med danske sange. 4 musikere – pris 8.000 kr. 4 musikere – pris 8.000 kr.

Hanne Tolbøll blokfløjte 472

Jette Rosendal sopran

Helene Jerg cello

Nicolai Nielsen cembalo/klaver PO-bladet


Arbejdsmiljøuddannelsen i folkekirken Arbejdsmiljøuddannelsen giver arbejdsledere og ansatte redskaber til at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet. Deltagerne får kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og får redskaber til at varetage funktionerne i arbejdsmiljøorganisationen. Der lægges ved undervisningen vægt på dialog mellem underviser og kursister, og undervisningen tager i nogen grad udspring i kursisternes egne erfaringer.

• Arbejdsmiljøorganisationens planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden, herunder udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger. • Arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelationer til andre arbejdsmiljøaktører som Arbejdstilsynet, arbejdsmiljørådgivere m.v. • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer.

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse varer 22 timer. Uddannelsen gennemføres på 3 dage. Deltagerne har løst en opgave forud for kurset. Uddannelsen gennemføres som internat.

Form Der veksles mellem individuelt arbejde, opgaver, der løses i mindre grupper af forskellige størrelser, samling i plenum og andre metoder.

Formål Formålet med den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde inden for folkekirken.

Datoer 12.-14. marts 2012, Vejle Center Hotel 7.-9. maj 2012, Tune Kursuscenter

Målgruppe Deltagerne på kurset er fra henholdsvis sognets og præsternes arbejdsmiljøorganisationer. Fra sognet deltager arbejdsgiversiden ved kontaktpersoner fra menighedsrådet, eventuelle arbejdsledere samt fra arbejdstagerside arbejdsmiljørepræsentanter valgt af ansatte fra kirken og kirkegården. Fra præsternes arbejdsmiljøorganisation deltager arbejdsmiljørepræsentanten valgt blandt præsterne i provstiet samt provsterne.

Praktiske oplysninger Arbejdsmiljøuddannelsen er godkendt af Arbejdstilsynet og opfylder kravene til den lovpligtige uddannelse for medlemmer i sikkerhedsorganisationen – der er derfor mødepligt på uddannelsen. Underviser på uddannelsen er arbejdsmiljøkonsulent Ulrik Hauger.

Indhold Uddannelsen giver blandt andet deltagerne indsigt i: • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion på arbejdspladsen, herunder den årlige arbejdsmiljødrøftelse. • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen.

Deltagerpris: Kr. 6.200,- inkl. overnatning på enkeltværelse, forplejning og kursusmateriale.

PO-bladet

Der følger flere datoer for uddannelsen i begyndelsen af 2012.

Uddannelsen udbydes af Landsforeningen på vegne af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.

Tilmelding Kontakt Landsforeningen af Menighedsråd på telefon 87 32 21 33 eller klik ind på vores hjemmeside, www.menighedsraad.dk. Desuden kan du læse mere om arbejdsmiljøuddannelsen på www.kirketrivsel.dk.

473


MEDLEMSNYT

ADRESSEÆNDRINGER • Peter Navarro-Alonso, Selsøvej 26, 2720 Vanløse • Knud Haahr Bagger, Hovedgaden 63 st.th., 8220 Brabrand • Kenn Therkelsen, Brandgårdsvejen 14, 3730 Nexø

NYE MEDLEMMER • Karen Skovbjerg, Dølbyvej 121 F, 7800 Skive • Charlotte Højlund Simonsen, Johannes Ewaldsvej 17, 8800 Viborg; ansat ved Højbjerg og Elsborg Kirker, Viborg Stift

UDNÆVNELSER

• Sekretariatet holder ferielukket i perioden fra 23. december 2011 til 1. januar 2012 – begge dage inkl.

FPO ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR!

Annonce

• Karen Skovbjerg ansat ved Resen Kirke, Viborg Stift, pr. 1.10.2011 • Ellen Hess Thaysen ansat ved Lynge Kirke, Roskilde Stift, pr. 1.11.2011 • Nina H. Davidsen ansat ved Sønderho Kirke, Fanø, Ribe Stift, pr. 1.11.2011 • Agnes Hansen ansat ved Gl. Haderslev Kirke, Haderslev Stift, pr. 1.11.2011 • Lina Kluonyté ansat ved Fredenskirken, Viby, Århus Stift, pr. 1.11.2011

HUSKESEDLEN

RUNDE FØDSELSDAGE • Goulnar Christensen, Vejstrup-Taps-Hejls Kirker, 50 år den 20. december 2011 • Karen Margrethe Madsen, Idom og Råsted Kirker, 60 år den 11. december 2011 • Jesper Alin, Bryndum og Vester Nebel Kirker, 70 år den 31. december 2011

OPSLAGSTAVLEN Vi har ikke modtaget noget til opslagstavlen denne gang. Men måske har du noget på hjerte? Du kan fortælle andre FPO-medlemmer om spændende ting, du går og laver inden for – eller affødt af – dit virke som organist. Eller om dit initiativ til et samarbejde. Eller…? Skriv til po-bladet@fpo.dk.

474

PO-bladet


ADRESSER OG NUMRE FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER, FPO

FPO’s TILLIDSREPRÆSENTANTER

Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563 Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10 - 13 www.fpo.dk Postgiro: 400 0935

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk Ellen Lorentzen, tlf.: 4097 3556. E-mail: ellenmialo@gmail.com Bo Andersen, tlf.: 3321 9020 E-mail: bo.andersen.compose@image.dk Jelena Heiberg, tlf.: 5648 5623 / 2193 0895 E-mail: jelena@heiberg.dk

Sekretariatsleder: John Poulsen, e-mail: fpo@fpo.dk Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen, e-mail: sekr@fpo.dk Konsulent: Carsten Bech Madsen, e-mail: cbm@fpo.dk - tlf. 2327 8953

FPO’s BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf. 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Helle Zederkof Vedøvej 1, 8560 Kolind Tlf. 8639 1036 E-mail: hellez@mail.tele.dk Kasserer Kenn Therkelsen Brandgårdsvejen 14, 3730 Nexø, Tlf. 2960 0683 E-mail: kenntherkelsen@yahoo.com Sekretær Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf. 7577 0775 E-mail: moerk-hansen@tdcadsl.dk Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf. 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf. 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf. 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: smj@sandborg.dk

PO-bladet

ROSKILDE SAMT LOLLAND­FALSTER STIFTER Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170. E-mail: bjergkvist@stofanet.dk Dorte E. Jensen, tlf.: 2346 7304. E-mail: dej.lig@live.dk FYENS STIFT Kenn Therkelsen, tlf.: 2960 0683 Poul Lumbye, tlf.: 6615 3512 E-mail: poullumbye@webspeed.dk VIBORG STIFT Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk Poul Mørk-Hansen, tlf.: 7577 0775 ÅRHUS STIFT Helle Zederkof, tlf.: 8639 1036 / 2445 6236 Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@fibermail.dk Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Mette Nørup, tlf.: 7512 8523, E-mail: men@esenet.dk Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf. 7556 5188, E-mail: mlsb@stofanet.dk Thilde Madsen, tlf. 9857 4297. Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 AALBORG STIFT Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 Anton Schmidt-Jakobsen, tlf. 2171 8814 E-mail: schmidt-jakobsen@live.dk Annette Bæk, tlf. 9894 9242. E-mail: annettebaek@mail.dk

475


Returadresse/Afsender: FPO, Kløvervej 28A, 7190 Billund

Foto: Flickr.com / Ryan McBride

ET ORGEL MED EN SÆRPRÆGET HISTORIE ”Det er svært at beskrive en klang med ord. Men orglet har en skøn, varm og bred klang. Særligt de fantastiske 8’-stemmer gør orglet fremragende til det romantiske repertoire, især det franske og engelske,” fortæller en begejstret Bine Bryndorf. Hun er orgelprofessor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, som midt i november indviede et enestående supplement til dets samling af orgler. Engelske Bishop & Son byggede det i 1877 til en baptistkirke i London. Efter kirkens lukning flyttede orglet i 2006 til i Tokyo, hvor shoppende japanere i Urban Dock Lalaport (billedet) nu kunne lytte til orgelmusik flere gange dagligt. I januar 2011 måtte ejeren, Mitsui Company, imidlertid sælge det pga. skærpede regler for jordskælvssikring. Det hørte Bine Bryndorf om og trakt hurtigt i de rigtige tråde. En snarrådig donation fra Augustinus Fonden betød, at DKDM kunne anskaffe orglet og lade det opstille i orgelsalen. Forud for flytningen nåede orglet faktisk at tage skade af det voldsomme japanske jordskælv i marts, dog uden at orgelpiber – som frygtet – faldt ned over de handlende. Nu er det igen som nyt og til stor glæde i København. ”Det giver de studerende mulighed for at arbejde med klang og anslag på et instrument, som

umiddelbart giver dem svar tilbage på, hvad de gør. Spilleren bliver hjulpet til at spille det romantiske repertoire med de teknikker og tolkningsmuligheder, som romantikkens egne orgelskoler beskriver for os. Det er kort sagt inspirerende på enhver måde, både rent spilleteknisk og tolkningsmæssigt,” forklarer Bine Bryndorf. Nyanskaffelsen blev indviet midt i november, bl.a. ved en koncert med den hollandske orgelprofessor, Jacques van Oortmerssen, som var konsulent, da orgelbyggeriet F.R.Feenstra restaurerede orglet i 2006. Tekst: Filip Graugaard