PO-bladet, september 2012

Page 1

Nr. 9

sEPTEmBEr 01

11. ÅrGaNG

PO-bladet TEMA: KoRlIv 1


Præludium

NOGET NYT? Har du inden for det sidste år tilegnet dig nye kompetencer?

Kan du noget, du ikke kunne før? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

• • • •

Er du blevet en teknisk bedre orgelspiller? Er du blevet en mere inspirerende kordirigent? Har du fået godt fat i elementært guitarspil? Osv.

• • • •

Har du fået en grundlæggende viden om liturgik og hymnologi? Har du fået ny viden om gudstjenesterelevant korrepertoire? Har du fået indsigt i teenagepigers stemmeudvikling? Osv.

• • • •

Er du begyndt at improvisere salmeforspil? Deltager du i babysalmesang eller minikonfirmandundervisning? Har du stået for et menighedsmøde om Ingemann og Weyse? Osv.

Ved du noget, du ikke vidste før?

Tør du noget, du ikke har prøvet før?

Med andre ord: Er du en bedre organist, end du var for et år siden? Hvis du har tilegnet dig kompetencer, som kan dokumenteres sort på hvidt, eller som der på anden måde kan argumenteres overbevisende for – og er det kompetencer, du allerede benytter, eller som menighedsrådet har efterspurgt – så er det vigtigt at ansøge om et kvalifikationstillæg til lønnen. Har du ikke allerede ansøgt, men vil du have din ansøgning med nu og ikke vente til næste år, skal du handle hurtigt: Proceduren er jo: 1)  Du udformer sammen med den lokale tillidsrepræsentant et udspil. 2)  Udspillet sendes til Organistforeningen, som i samarbejde med dig og tillidsrepræsentanten udformer det endelige forslag. 3)  Organistforeningen sender det endelige forslag til menighedsrådet senest den 15. september. Skal disse trin behandles seriøst inden nævnte frist, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt. Altså hellere i går end i dag!

po-bladet


iNdhold oG KolofoN

NyHEDER

TEMA

4

SIDE

6

Foto: Kjeld Storegaard Pedersen

SIDE

ANMElDElSE

SIDE

14

KorT NYT

KorliV 1

KaTEKis musEN

Læs om rammetid, FUK-korkonsulenter, Amager Musikfestival og et par nye tilbud til landets kirker.

Gennem en række artikler sætter vi i dette nummer fokus på det gode korliv. Vi fortæller også om foreningen Danske Korledere og deres årlige korlederseminar.

Foruden at anmelde et nyt materiale til små børn, omtaler vi denne gang en række nodebøger, sangbøger og cd’er, som er udkommet i den senere tid.

INSPIRATIoN

foRSPIl

STIllINgER

20

SIDE

21

SIDE

34

faVoriTTEr

soV sødT BarNlillE

3 orGaNisTEr søGEs

Susanne Ketelsen har en korskole (billedet) ved Lille Lyngby Kirke, og hun præsenterer her fem sange, som de er særligt glade for.

Jens Morsing har skrevet et enkelt forspil til denne meget udbredte dåbssalme.

• Skibet Kirke ved Vejle • Frederikssund Kirke • Seest Kirke, Kolding

Po-BlADET

Foto: Bococo/Wikimedia Commons

SIDE

udkommer 1 gange årligt og udgives af organistforeningen oplag: 1.000 stk. issN: 1601- 633

REDAKTIoN

ansvarshavende: filip Graugaard Esmarch, journalist (dJ), ordklang.dk, Torvet , 1., 8600 silkeborg, tlf. 8 0 0 , e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk.

DEADlINE

redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den . i måneden før. stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organistforeningen.dk (normalt) senest den . klokken 13 måneden før.

TRyK

WErKs Grafiske hus a|s, aarhus, www.werk.dk

foRSIDEN

Po-organist Thomas lennert med et af sine børnekor i hornslet Kirke nord for aarhus foto: Kjeld storegaard Pedersen www.organistforeningen.dk

Po-bladet

3


nyheder

KORT NYT HUSK RAMMETIDEN Folkekirkens Personale har udsendt et nyhedsbrev, hvori ministeriet gør opmærksom på vigtigheden af, at alle deltidsansatte kirkefunktionærer (dog ikke tjenestemandsansatte) indgår aftale om rammetid med deres menighedsråd. Dette skulle have været på plads ved overgangen til overenskomsten – men hvis det ikke er sket, bør menighedsrådet tage initiativ til snarest at nedfælde en skriftligt aftale, anbefaler ministeriet. Uden aftale om rammetid kan menighedsrådet nemlig ikke pålægge den deltidsansatte kirkefunktionær nogen arbejdsforpligtelse, hedder det i nyhedsbrevet.

Doris Kjærgaard er organist og korleder ved Aaby Kirke i Åbybro, Vendsyssel. Hun tog i 1983 PO-eksamen fra Løgumkloster Kirkemusikskole og i 1992 Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Nordjysk Musikkonservatorium. I 1993 startede hun Kammerkoret Dorimus, som hun stadig er dirigent for. Eva Skade Rasmussen er Almen Musikpædagog med sang og direktion fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, 2000. Hun arbejder som coach og freelanceunderviser, og hun har mange års erfaring med børnerytmik og -kor. Filip

Filip

Nye korkonsulenter Efter i et par år at have haft én korkonsulent, overgik Folkekirkens Ungdomskor (FUK) i januar 2012 til en ny ordning med tre korkonsulenter, som refererer til de samme geografiske områder som kirkemusikskolerne. Det er da også FUK’s ønske at knytte tættere bånd til sidstnævnte, fremgår det af foreningens seneste nyhedsbrev. Hans Christian Magaards ansættelse udløb i maj, og foruden ham var der ansat to korkonsulenter i midlertidige stillinger. Af disse fortsætter Gitte Støvring Preussler, dog nu som konsulent i Løgumkloster Kirkemusikskoles område, mens der fra fra september er ansat to nye: Doris Kjærgaard i Vestervig Musikskoles område og Eva Skade Rasmussen i Sjællands Kirkemusikskoles område.

BACH-PASSION PÅ TROMPET Den rutinerede og velkendte koncertduo med trompetisten Dorthe Zielke og organisten Søren Johannsen tilbyder kirkeoptræden med Bachs Matthæuspassion i uddrag. Duoen har på pladeselskabet Naxos fået udgivet en cd med de 16 mest kendte satser fra passionen, og ifølge pressematerialet er det første gang i historien, at musikken fra 1727 er indspillet for de to instrumenter. Dorthe Zielke spiller på ikke mindre end seks forskelpo-bladet


NYHEDER lige trompeter, og det er Søren Johannsen, der til daglig er organist ved Christianskirken i København, som har arrangeret. Et af koncertforslagene har overskriften Bach & Billeder. Her bliver Arne Haugen Sørensens illustrationer af lidelsesberetningen projiceret op i kirkerummet under koncerten. Filip

”Der er stof til mange gode snakke med børnene, både om følelser og om tro,” erfarer hun. Det har vist sig, at Den lille Sjæl fungerer godt til alle aldersgrupper, og at den dermed er meget velegnet til familiegudstjenester. ”Vi vil gerne spille forestillingen i flere kirker, og det kan være både med og uden medvirken af præst. Formen kan tilpasses den enkelte kirkes ønsker,” fortæller Anja Præst Mikkelsen. Hun kan kontaktes for mere info på tlf. 21433821 eller mail: anjamikkelsen@gmail. com. Filip Foto: Erik Christensen/Wikimedia Commons

Ny børneforestilling En duo bestående af de folkemusikuddannede Anja Præst Mikkelsen, klarinet, og Maren Hallberg, harmonika, har skabt den musikalske forestilling ”Den lille Sjæl”, som de blandt andet har spillet i flere kirker. De to har været yderst aktive med skolekoncerter via Levende Musik i Skolen, og den nye forestilling er blevet til ud fra en interesse for at tale med børn om følelser og Gud. Forestillingen følger Den lille Sjæl, der ønsker at finde ud af, hvem den er – et spørgsmål, den konfronterer Gud med. Derefter sender Gud den på en rejse til Følelsernes Øhav, hvor alle følelserne har deres egen ø. I samarbejde med Odense Stifts Skoletjeneste er forestillingen blevet videreudviklet til en workshop, hvor skoleelever arbejder med følelser og medvirker i forestillingen. Skoletjeneste-projektet finder sted fire uger i foråret 2013, fortæller Anja Præst Mikkelsen. po-bladet

Amager Musikfestival Den 16. til 30. september fejrer Amager Musikfestival 40 års jubilæum med temaet ”Festlig musik”. Det sker med optræden af blandt andre kammerkoret Camerata, og festivalen kulminerer med den traditionelle orgelmaraton, hvor de fleste af Amagers organister medvirker. Der spilles maraton i Dragør Kirke (billedet), hvis orgel har den indlysende fordel at være placeret oppe foran, så man kan se, hvem der spiller. Find festivalen på amagermusikfestival.dk. Filip


TEma – KorliV 1

Foto: Kjeld Storegaard Pedersen

goD STEMNINg og TRICKS gIvER lIv TIl KoRET Organist Thomas Lennert holder på sine korsangere med respekt og god stemning, men han går ikke af vejen for billige tricks som kage, onkelhumor og popmusik. SFO’en er et rekrutteringsscoop. Af journalist Nina Møller ”Det gælder jo bare om at have det sjovt med dem. Indimellem skal der så læres nogle nye salmer og nye motetter. Sådan lyder essensen af Thomas Lennerts filosofi om børnekor. Han er organist ved Hornslet Kirke nord for Aarhus. Her leder han fire børnekor og et voksenkor. Under øvningen er der ”en vis grad af hygge”, fortæller Thomas. ”Det er ikke piske-korprøver. Jeg skaber en god stemning. Børnene får lov at være, får plads og respekt. Selv om det er mig, der bestemmer, går jeg efter den ligeværdige fornemmelse, at vi er sammen om det,” siger han. Hos sin tidligere orgellærer erfarede Thomas Lennert et pædagogisk princip, som han har overført til sit eget korarbejde.

6

”Jeg siger for eksempel: ‘Rigtig god tekst! I sang godt i første del af vers ét og anden del af vers to’. Så bliver det leveret positivt. Det er sjældent, jeg må op og markere. Jeg tror ikke, de opfatter mig som skrap og sur. Jeg tror mest, de synes, jeg har onkelhumor.”

PoP/roCK-GudsTJENEsTEr

Målet helliger midlet – som kan være populærmusik. ”Indimellem forbarmer jeg mig og tager en popsang. Som regel er den på engelsk, og gerne deres forslag, så de får lidt medbestemmelse. Vi sang A Friend in Londons ‘New Tomorrow’, der vandt melodigrandprix’et sidste år. Vi har også sunget Joan Osbornes ”One of us”. Tit har vi sunget en popsang til konfirmationerne, for eksempel Coldplays ”Fix You”, som kan tolkes religiøst. Jeg tror, mange præster gerne vil have hjælp til at nå børnene. Der kan musikken være en af indgangene,” mener Thomas. I Hornslet Kirke har de også otte årlige PULS-gudstjenester, hvortil de har fået dispensation fra højmessens form. Po-bladet


tema – korliv 1 ”Professionelle musikere spiller trommer, bas og klaver, og koret synger for eller er backingkor. Vi har sunget blandt andet TV·2, Stevie Wonder, U2 og Leonard Cohen.”

KORTURE GIVER SAMMENHOLD

SFO’EN ET SCOOP

Thomas husker, da han første gang oplevede, at flere børn stoppede i koret: ”Jeg panikkede lidt, for nu blev koret lille. Men man skal regne med et vist frafald. Det kan simpelthen skyldes, at den toneangivende i klassen i stedet begynder at gå til ridning. Men nu har jeg startet spire- og aspirantkorene, som er de første led i fødekæden til børnekoret,” fortæller Thomas. Han rekrutterer også fra junior-konfirmanderne i 3. klasse. Men scoopet er kommet i kraft af, at Thomas startede de spire- og aspirantkor, som han af praktiske årsager øver med på skolen. ”Det har vist sig at være alle tiders rekrutteringsmodel, for på den måde bliver kor en del af SFO-underholdningen, og det betyder, at rigtig mange tager med til det,” fortæller Thomas. Både skolen og SFO’en har set samarbejdet som et plus og vil prioritere det. Korøvelserne er derfor fortsat med at være på skolen og er rykket fra gymnastiksalen til musiklokalet. po-bladet

Læs i næste nummer om Thomas Lennerts erfaringer med – og anvisninger på – at lave sine egne motetter.

Foto: Lars Aarø

Et andet godt middel til at holde på sangerne er en kortur, som Thomas Lennert indførte sidste år: ”Korture er rigtig gode for sammenholdet og loyaliteten. Der samme er FUK-stævner,” erfarer Thomas. Han benytter sig også af de helt billige tricks som kage og slik. Men man kan også tjene lommepenge: mellem 25 og 100 kroner per tjeneste, alt efter alder og anciennitet.

Og Hornslet Kirke har endda fået lov at sende brev til forældrene via skolens intranet, så der bliver gjort opmærksom på tilmelding.

Thomas Lennert •  Organist og korleder i Hornslet Kirke siden 2008. •  Leder fem kor ved kirken: spirekor (0.-1. kl.), aspirantkor (2.-3. kl.), børnekor (4.-5. kl.), ungdomskor (6. kl. og opefter) og voksenkor. Ungdomskoret, som typisk består af 15-20 piger og drenge, synger ved alle gudstjenester undtagen i sommerferien. •  Uddannet Almen Musikpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1996 og PO fra Vestervig Kirkemusikskole i 2004. •  Tilbyder sammen med Tine Mynster børnemusikgudstjenester og -koncerter og de to leder orkestret Engle.dk. •  Instruktør ved korstævner samt udøvende musiker i en række sammenhænge.


tema – korliv 1

ET BLOMSTRENDE KORLIV – 6 GODE RÅD Af Susanne E. Rasmussen

1. Dan netværk Som alt andet i den frivillige verden går det op og ned med tilslutningen. Det skal man som korleder kunne leve med – og kunne bevare glæden ved samværet med børnene på trods. Derfor anbefaler jeg, at man som korleder opsøger de netværk, der er til stede. F.eks. har jeg som korleder meget ud af at være med i Folkekirkens Ungdomskor. Desuden har mit kor stor glæde af stævner, hvor de møder andre, der synger i kirkekor. Vær opmærksom på, at man som korleder ikke skal kunne klare alting selv. Man har i forvejen mange kasketter på, når man sidder der ved klaveret og dirigerer samtidig.

2. Brug områdets og sognets ressourcer

3. Etabler et korråd

Har man først fået en børne- og ungdomskultur omkring sit kor, skal man værne om den ved at pleje det sociale miljø i korene. Så er det en god idé at danne korråd, hvor sangerne kan komme med på råd om korregler, ture, påklædning, ønsker til kormiljøet, repertoire, evt. musical m.m.

4. Skab forældrekontakt

Mindst et halvårligt arrangement, hvor forældre inviteres med, er også vigtigt. Det kan

5. Knyt koret til menighedens liv

Hvis koret ikke synger fast til gudstjenester, kan man tilknytte børnekoret til f.eks. spaghettigudstjenesterne og bruge store sangere jævnligt til arrangementer i menigheden. Det er vigtigt, at koret føler sig værdsat og brugt.

6. Informer og engager dit menighedsråd

Så vidt, det er muligt, er det godt at informere så meget som muligt om korets liv og aktiviteter. Man kan også invitere til åbne korøvelser, så korets liv bliver synligt for menighed og menighedsråd. Vis som korleder begejstring ved korarbejdet, hvis du kan. Det smitter. Susanne Estrup Rasmussen er organist og korleder ved Løvvangens Kirkecenter i Lindholm Sogn, Nørresundby. Her leder hun blandt andet tre aldersinddelte børne- og ungdomskor, som jævnligt medvirker ved gudstjenester. Hun er desuden formand for FUK’s Nordjyllands-kreds.

po-bladet

Foto: Agnes Rasmussen

Det gælder om at værdsætte de ressourcer, som nærområdet byder på. Hvis man kan lave samarbejde med skole, nabokor og lignende, kan det give enorme vitaminindsprøjtninger.

f.eks. være en koncert med efterfølgende kort forældre-informationsmøde. Især for de yngste korsangeres stabilitet er dette vigtigt. Forældre vil for det meste gerne hjælpe med forskellige småopgaver, hvis de bliver spurgt.


tema – korliv 1

HVAD LAVER EN KORKONSULENT? En af FUK’s tre korkonsulenter (jf. nyhedsnoten s. 4) fortæller her om, hvad hun gør for at få folkekirkens korliv til at stortrives. Af Gitte Støvring Preussler Det er en fantastisk gave som korleder at være med til udvikle børn og unges selvværd via sang, og at bibringe dem et kendskab til salmerne, den klassiske musik og et kirkeligt univers, som mange af børnene ikke ville have stiftet bekendtskab med ellers. For at støtte op om arbejdet har Folkekirkens Ungdomskor ansat korkonsulenter, som kan tænke med, når korlederen gør sig overvejelser om f.eks. 1) korstruktur (aldersfordeling/prøvens tidspunkt og varighed), 2) rekruttering, 3) et repertoire, som både svarer til korets forudsætninger og er tilfredsstillende at arbejde med, 4) eventuel sangpædagogisk støtte fra en af FUK’s korvejledere, 5) kontakt med korlederkolleger, 6) kontakt til forældrene, 7) oprettelse af et korråd/korudvalg.

PLANER OG PRØVER

Vejledningen tager udgangspunkt i FUK’s læreog udviklingsplaner. Her er grundidéen, at alle kor skal sætte sig mål og udnytte deres udviklingspotentiale – og desuden at den enkelte korsanger får et mere indgående kendskab til musikalske og kirkelige grundbegreber. For at korsangerne kan udvikles i sang, hørelære og gudstjenestelære må også korlederen vejledes i administration og i korlederpraksis. Vejledningen sigter mod at udvikle færdigheder i po-bladet

•  valg af repertoire under hensyntagen til korets forudsætninger og opstillede mål, •  relevant og bredspektret personlig forberedelse af korarbejdet, samt •  faglig og pædagogisk tilrettelæggelse af prøveforløb. For korsangerne er det muligt at aflægge prøve på fem forskellige niveauer og ved niveau 1 og 2 er det korkonsulenten, der er censor ved prøven i korets egen kirke.

UDVIKLING AF KORARBEJDET

Der er mange faktorer, der har indflydelse på, om korarbejdet lykkes i et sogn. Ikke alle menighedsråd, præster eller organister er bevidste om disse, så her kan en samtale med korkonsulenten være en rigtig god ide. Vejledning til menighedsråd er helt på linje med, at Folkekirken i mange år har haft både orgel og klokkekonsulenter, der kunne spørges til råds ved nyanskaffelser og vedligeholdelse. Konsulenten medvirker derfor også ved oplysende møder for menighedsråd på provsti- og stiftsplan og formidler idéer til øget samarbejde om kirkens korarbejde til præster, menighedsråd og organister/korledere. Endelig er det en vigtig korkonsulent-opgave at klæde korlederne på til at kunne tale børnekorenes sag – at fortælle, hvorfor det er vigtigt for folkekirken at investere i børnekor og at udbygge og vedligeholde dem. Gitte Støvring Preussler har en kirkemusikalsk diplomeksamen fra konservatoriet på Fyn og en master i musikformidling fra konservatoriet i Esbjerg. Hun har siden 2001 været organist og korleder ved Nørrelandskirken i Holstebro.


tema – korliv 1

INDDRAG DIT KORS FORÆLDRE Læs her, hvad en erfaren kirkekorleder har at sige om at inddrage forældre i korarbejdet. Af Anne Lise Quorning

Foto: Erik Rasmussen

En vigtig del af korarbejdets planlægning består af information og kommunikation. Og kan man få forældrene til børne/ungdomskoret mest muligt med i processen, er det både til sangerens/barnets bedste og til korlederens glæde. Et typisk udgangspunkt vil være, at mange forældre føler sig fremmedgjort over for kir-

ken. Her vil en tidlig inddragelse af forældrene bidrage til at gøre dem mere fortrolige med det, der sker i kirken. Men hvordan får vi dem inddraget i korarbejdet?

ÅBENHED SKABER TILLID

For os som korledere må de vigtigste nøgleord i relationen til forældrene være åbenhed, tillid, respekt og samarbejde. Samtidig må vi gerne være vedholdende og ”pågående”. At der bliver stillet krav, er forældre og børn i mange tilfælde også vant til fra f.eks. idrætsforeningen. Vi må dog begynde med at opbygge en tillid hos forældrene. Signalere åbenhed, og at hver

Børne- og ungdomskoret ved Løvvangens Kirkecenter, Nørresundby, som ledes af Susanne Rasmussen, der på side 8 videregiver sine gode råd 10

po-bladet


tema – korliv 1 sanger er unik og uundværlig. Og hen ad vejen fortælle forældrene om de fantastiske oplevelser, vi har haft med deres barn. Vores ønske er at få forældrene/familierne ind i kirken – og medvirke! Det indebærer ofte noget af et oplysningsarbejde, for uvidenheden kan være enorm. I første omgang må vi sørge for at få kontakt­ oplysninger på barn og voksen. Og ved førstkommende lejlighed at få en lille snak med forælderen eller forældrene. •  Derefter er det en overvejelse værd at udsende løbende opdateringer via mail og evt. vigtig information via sms (en sms-gruppe), •  oprette en Facebook-gruppe ..? •  holde informationsmøder i forlængelse af korprøver, •  oprette et forældreråd, •  oprette et korråd – for ungdomskoret.

ENGAGÉR FORÆLDRENE

TIL OVERVEJELSE

Hvis arbejdet med at opbygge et korliv er nyt, er der en række punkter, som den enkelte korleder på forhånd bør gennemtænke: • Hvorfor forældrekontakt? (Formål? Mål?) po-bladet

Er der nogen minus’er ved forældreinddragelse? Ja, det kan give mere arbejde til korlederen. Men hvis man inddrager dem godt, er det vel at mærke kun til at begynde med! Artiklen er i samarbejde med redaktionen blevet til på baggrund af noterne fra et oplæg, Anne Lise Quorning holdt på FUK’s repræsentantskabsmøde i juni 2012. Hun sidder i FUK’s hovedbestyrelse.

Anne Lise Quorning er organist og korleder ved Fredenskirken i Viby ved Aarhus. Hun var frem til foråret 2012 ansat i pastoratet omkring Lyngå, hvor hun bor. I de små landsogne nord for Aarhus fik hun etableret et korliv, som blomstrede så meget, at Anders Laugesen fra P1-programmet Mennesker og tro inviterede hende i studiet. Programmet fra d. 23. november 2011 handler blandt andet også om samarbejdet mellem organist og præst, og det kan høres på dr.dk (søg på Anne Lise Quorning).

11

Filip Graugaard Esmarch

”Kormødre” er helt nødvendige – altså frivillige, som hjælper med det praktiske omkring forfriskninger osv. Og hvorfor skulle det ikke være forældre? En måde at få skabt kontakt til forældrene kan være at holde ”åbne prøver” – en oplagt lejlighed til at få en snak om, hvordan man kan støtte op om arbejdet. I hvert fald skal vi huske at invitere til gudstjenester og koncerter, som koret medvirker i. Det kan være en god idé at fortælle forældrene om vigtigheden af, at deres børn bliver set i den (nye) sociale sammenhæng.

•  Hvad kunne være forældrenes opgave og rolle – i mit kor? •  Hvordan vil jeg bruge forældrekontakten i fremtiden? • Hvad har vi brug for at vide om korbarnet? •  Hvilke ressourcer har jeg som korleder til rådighed? (Sørg for, at det kommer med i stillingsopmålingen!) •  Skal jeg kontakte en af FUKs korkonsulenter – eller erfarne kolleger?


TEma – KorliV 1

DANSKE KoRlEDERE MED UNgT foKUS Foreningen Danske Korledere er også for organist-korledere. Omdrejningspunktet for foreningens aktiviteter er dens årlige korlederseminar. Af Filip Graugaard Esmarch Den 28. oktober 2011 fik Hanne Bruus Storm sin sangglæde tilbage. Hun befandt sig til korlederseminar i Aalborg og oplevede, hvordan finsk-amerikanske Sanna Valvanne (billedet) ansporede hende til at genopdage fryden ved høje toner og befrielsen ved improvisation. ”Det var to fantastiske dage med inspirerende instruktører, fornemme koncerter og berigende samtaler med kolleger. Det friske pust, sådan et par dage giver, er helt uvurderligt – i hvert fald for mit kor-arbejde,” erfarer Hanne Bruus Storm, organist ved Lønstrup, Skallerup og Vennebjerg Kirker i Vendsyssel. Hos hende sætter korlederseminaret tanker og idéer i gang på mange planer, fortæller hun. Det hænger også sammen med, at Danske Korledere, som er foreningen bag seminaret, er en broget forsamling af både organister, lærere, fuldtidsdirigenter og andre.

1

”Danske Korledere er en forening med en kæmpe spændvidde, hvilket resulterer i mange spændende diskussioner,” fortæller Hanne Bruus Storm.

maNGE orGaNisTEr

Korlederseminaret har været helt centralt for foreningens arbejde, siden Danske Korledere blev skabt for små 20 år siden som et forum for både ansættelsesfaglige og musikfaglige emner. Det fortæller fungerende formand, Ole Faurschou. Han mener, at organister med korarbejde har deres naturlige plads i foreningen – eventuelt sideløbende med et engagement i FUK. ”Vi har mere fokus på selve dirigentens rolle og har en højere grad af faglig sparring. Og det er Danske Korledere, der taler dirigenternes sag,” påpeger Ole Faurschou. ”Kirken er en stor spiller på banen, når det drejer sig om korliv. Det så vi også sidste år, hvor der var mange organister,” husker han.

BEsøG af EN lEGENdE

Blandt korledere generelt fornemmer Ole Faurschou i disse år en voksende opmærkPo-bladet


tema – korliv 1 somhed omkring børne- og ungdomskorarbejdet. Derfor har foreningen inviteret den legendariske svenske dirigent Bo Johannson som gennemgående figur på dette års korlederseminar i Odense d. 27. til 29. september. ”Han har jo arbejdet med børnekor og pigekor i en menneskealder og har holdt kurser over hele verden. Så her er virkelig chancen for at få summen af et helt livs erfaringer med børn og unge,” lover Ole Faurschou. Deltagerne vil komme til at opleve Bo Johannson arbejde med et kor af børn og unge fra Fyn. Så der bliver lejlighed til at aflure, hvad det er, han gør. ”Han er fænomenal til at få glæden frem i øjnene på korsangerne – og samtidig har han sine helt særlige metoder til at opnå den klang, han ønsker,” konstaterer Ole Faurschou, som selv har arbejdet med børn og unge i flere sammenhænge – foruden at være dirigent for blandt andet top-kammerkoret Akademisk Kor Århus.

de idéer og mangle føling med deres medium – den almindelige korsanger og almindelige dirigent. På den anden side har korsangere og dirigenter en berøringsangst over for musik, som er svær, og som lyder mærkeligt. Her vil vi gerne bygge en bro,” forklarer Ole Faurschou. Fremgangsmåden vil være at parre nogle moderne komponister med helt almindelige kor, og så sige til dem: ”Prøv at høre, hvordan jeres musik lyder i praksis.” Samtidig er det tanken at give seminar-deltagerne en oplevelse af, at det faktisk godt kan lade sig gøre at arbejde med noget ny musik. ”Vi har kontakt til en komponistforening, som har lovet os at sende os en række partiturer, vi kan udvælge fra. Så vi ved endnu ikke, hvilke komponister, det bliver – kun at det bliver yngre komponister,” afslører Ole Faurschou. Man kan tilmelde sig korlederseminaret frem til d. 15. september og finde nærmere oplysninger på Danskekorledere.dk.

Et andet vigtigt emne på korlederseminaret kommer til at handle om ”ny musik, der faktisk kan synges af amatører”. ”Moderne korkomponister kan have tendens til at forfalde til deres eksperimenteren-

LÆS I NÆSTE NUMMER I anden halvdel af korliv-temaet sætter vi fokus på blandt andet det at skrive sin egen kormusik til gudstjenesten og på FUK’s forhold til voksenkorene.

BRO MELLEM KOR OG KOMPONIST

       

po-bladet

13


aNmEldElsE

GodE fif Til dET musiKPædaGoGisKE arBEJdE Nogle kirker har musikalsk legestue – eller hvad man nu kalder sit tilbud til de små børn, som ikke længere er babyer. Dansk Sang er kommet med et brugervenligt bud på et materiale til dette. Af Annette Boch Pedersen

doris Vest steen, helle Krogsbøll og Jens Nielsen Katekis Musen – Musikalsk Dåbsoplæring dansk sang Bog (110 sider, titler) og dvd, 3 0 kr.

”Dryppe-dryp-dryp-dryp…”. Vi spiller løs på gulvet med vores spisepinde – og alle er med. Det er sjovt og ligetil. Ligesom det er skønt at få rørt sig og tælle pukler, når vi leger ”Kalle Kamel”. Katekis Musen er et dejligt og meget inspirerende materiale, både for den erfarne og nybegynderen i musikalsk legestue. Materialet indeholder en meget overskuelig indføring i, hvordan man kommer i gang, samt dertilhørende musikpædagogiske fif. Forfatterne er sognemedhjælperne Doris Vest Steen og Helle Krogsbøll foruden den erfarne sangskriver Jens Nielsen. De har skrevet og fundet egnede sange, salmer og remser, og de har medtaget et skema over barnets udvikling: motorisk, sprogligt, musikalsk og socialt. Dette fungerer som en punktoversigt, som er nem og overskuelig at bruge. Jeg er altid på udkik efter nyt materiale til minikonfirmand-undervisningen. Og selvom Katekis Musens primære målguppe er børn på 1-5 år, er der også megen inspiration at hente til skoleelever i de små klasser. Det er i den sammenhæng fint, at bogen er inddelt i emner: skaberværket, dyr, kærlighed osv.

og indbydende illustrationer til alle sangene, og der følger en brugsanvisning med til hver sang – tilmed både for de mindste og for de største! Med bogen følger en dvd med undervisningsklip, hvor man ser et forløb med børn fra cirka ti måneder til fem år. Der er på dvd’en også mulighed for at se og høre alle bogens sange fremført af Doris og Helle. Herved bliver materialet tilgængeligt for ikke-nodekyndige. Forfatterne har også tænkt på, at det kan være værd at vide, hvor man kan finde rekvisitter, som er uundværlige til denne aldersgruppe. Jeg ser frem til at bruge flere af bogens sange/lege i næste sæson – også i minikonfirmand-undervisningen i samarbejde med min præst.

Sangene er lige til at gå til og er præsenteret i et nemt layout med akkorder. Der er dejlige

Po-bladet

aldErsoPdElT VEJlEdNiNG

1

se indhold, forord og videoeksempel på dansksang.dk

Annette Boch Pedersen er Organist i Tilsted, Skjoldborg og Kallerup kirker, Thy, samt musikalsk medarbejder i Thisted provsti.


udGiVElsEr

maNGE sPæNdENdE udGiVElsEr Her er en række node-, bog og cd-udgivelser, som inden for de senere måneder er blevet udgivet og/eller tilsendt redaktionen, men som der ikke blev plads til at anmelde.

NoDER

lasse Toft Eriksen ouverture-suite over morgensalmer mixtur 1 9 kr. hos Noder.dk

Seks orgelkoraler af Lasse Toft Eriksen sat sammen i en Ouverture-Suite – en form som kendes fra f.eks. Händels Watermusic. Hver sats er en selvstændig orgelkoral, men hele værket kan også opføres i en logisk sammenhæng. Sværhedsgrad: middel til høj. 1. “Nu rinder solen op” (ouverture), 2. “Se, nu stiger solen” (arioso), 3. “Nu gløder øst i morgenskær” (canzonetta), 4. “Morgenstund har guld i mund” (nocturne), 5. “I østen stiger solen op” (etude), 6.”Vågn op og slå på dine strenge” (gigue).

leif Martinussen Réflexions d’un rendez-vous musical pour orgue mixtur 1 9 kr. hos Noder.dk

Po-bladet

Et orgelværk i tre satser, som Leif Martinussen skrev til den polsk-franske virtuos Lidia Ksiazkiewicz, som er domorganist og orgelprofessor i Frankrig. Han komponerede det i Paris og har da også i højere grad end tidligere benytte sig af elementer fra franske orgeltraditioner og -klange. Rebecca groom te velde Hymn Miniatures 2 oxford university Press 1 9 kr. hos Noder.dk og Nodehandleren.dk (eller billigere hos flere internetboghandlere – se Bogpriser.dk)

Komponistens første ”Hymn Miniature”-samling har vundet stor udbredelse, og her er endnu 28 små stykker lige til at tage og bruge i løbet af kirkeåret. De er skrevet over salme- og folkemelodier, og mange af dem er egnede som nadvermusik eller kort præ- eller postludier. Kircher/Schwemmer, red. Sonntagsorgel, bind 1 og 2 Bärenreiter 11 kr/stk. hos Noder.dk og Nodehandleren.dk

Ny serie fra Bärenreiter fyldt med lettilgængeligt søndagsmusik. Bind 1 indeholder festlige præludier, tocatta og fugaer samt triosatser af franske og tyske komponister. Bind 2 indeholder meditative styk1


udGiVElsEr ker, og et planlagt bind 3 kommer til at byde på orgelkoraler og ledsagesatser. Stykkerne repræsenterer en bred stilistiske spredning, og de vil generelt kunne spilles fra bladet af de fleste organister. Dette gør også samlingerne egnede til undervisning. Carsten Klomp, red. organ plus one Bärenreiter 189 kr./stk. hos Noder.dk og Nodehandleren.dk

Et nyt koncept fra Bärenreiter med lette til middelsvære stykker for orgel samt et hvilken som helst melodiinstrument. Der medfølger stemmer i både C, Bb, Eb og F. Alle hæfterne indeholder masser af gudstjenesteegnet musik – såvel originale værker som redaktørens arrangementer – og ind til videre er der udgivet fire: (1) ”Advent, Christmas” med stykker af bl.a. Bach, Kauffmann og Hoyer, (2) ”Passion and Easter” med stykker af bl.a. Bach, Brahms og Satie, (3) ”Divine Service” med stykker af bl.a. Bach, Krebs og Gade, inddelt i afsnittene ”Introit and postlude”, ”Morning”, ”Liturgy” og ”Word of God”, samt (4) ”Communion”, dvs. nadver, med stykker af bl.a. Bach, Rheinberger og Guilmant. Desuden er der planlagt hæfter til henholdsvis Kristi Himmelfart/pinse, begravelse, lovprisning og særlige tjenester (dåb og bryllup). Se forlagets hjemmeside for masser af nodeeksempler: Baerenreiter.com.

16

Christian Præstholm vintræet Egen udgivelse 89 kr. hos Noder.dk og Nodehandleren.dk

Over tekst fra Joh. 15 har Christian Præstholm skrevet et nadverstykke for kor og orgel (solosang fra baryton eller mezzosopran indgår) med en varighed på omkring ti minutter, dvs. til fire borde. Sigurd Barrett fire bibelmusicals dansk sang Enkelt musicalhæfte 90 kr./stk Partitur og orkesterstemmer 3 0 kr. sing back-cd 100 kr. snapper (hånddukke) 0 kr. … hos dansksang.dk

På baggrund af sange fra ”Sigurd fortæller bibelhistorier” har Dansk Sang udgivet fire ganske korte musicals: (1) ”En konge i en krybbe”, (2) Superhelt på æsel (palmesøndag og skærtorsdag), (3) Den store Moses og (4) Tre utrolige fortællinger (genfortæller tre lignelser). De fire musicals kan ifølge forlaget opføres af både små og store børn.

Po-bladet


udGiVElsEr

SANgBøgER

Mikkel vale, red. Pilgrim. Sange til andagt og vandring Kirkefondet Bog 1 sider: 00 kr. -cd: 1 0 kr. Bestilles ved henvendelse til kirkefondet@kirkefondet.dk

En sangbog i praktisk A5-format med spiralryg indeholdende 76 sange på dansk og 46 sange på andre sprog, så man kan bruge den i udlandet sammen med medvandrere. Teksterne strækker sig fra Det Gamle Testamentes valfartssalmer over danske salmedigtere som Ambrosius Stub, Grundtvig og Ingemann til helt nye salmer af bl.a. Iben Krogsdal. Og musikken spænder fra middelalderens gregorianske melodier over koraler og folkemelodier til nye Taizé-melodier. Sangbogen har noder med becifringer og i de fleste tilfælde også firestemmig sats. På den tilhørende dobbelt-cd har en gruppe fra Helligaandskirken på Strøget i København indspillet en del af sangene fra sangbogen. Anne vad Salmetunger. Kirkelige sange til tiden Poul Kristensens forlag 168 kr. på PoulKristensensforlag.dk

Anne Vad har været kirkesanger i Kapernaumskirken på Nørrebro i København i 23 år, dvs. halvdelen af sit liv. Hun er også cand.mag. i dansk, kulturformidling og billedkunst. Dette er hendes debut som salmedigter. Po-bladet

Ifølge forlaget er det lykkedes for forfatteren at bygge på den danske salmetradition samtidig med, at hun giver et stærkt bud på et moderne og kraftfyldt billedsprog. Og i bogens forord skriver teologiprofessor Niels Henrik Gregersen, at Anne Vad er blandt de ”nye stærke salmedigtere”, der er brudt frem i den danske kirke de seneste årtier. Til Salmetunger har hun skrevet både salmer og en slags kantater, som ifølge forlaget vil kunne synges af et lille kor. Melodier er der også, og de er leveret af tre kirkemusikere, tilknyttet kirken – blandt dem Kapernaumskirkens organist, Carsten Møller, der døde sidste år.

CD’ER

Maurice Duruflé Complete organ Works - Motets - Requiem Kristian Krogsøe, orgel; Bo skovhus, baryton; randi stene, mezzosopran; henrik Brendstrup, cello; aarhus domkirkes Kantori, Concert Clemens og Carsten seyer-hansen, dirigent. danacord, cd’er, 1 0 kr.

Et ambitiøst projekt med stjernesolister. Duruflés Requiem opføres jævnligt i Aarhus Domkirke og har et miks af gregorianske hymner og nye, udfordrende klange. Domorganist Kristian Krogsøe er så begejstret for Duruflés orgelmusik, at det faldt helt naturligt, at hans første cd-indspilning skulle være med Duruflés værker. 1


udGiVElsEr

Aarhus Domkirkes Kantori m.fl. Salmesuite longlife records 1 0 kr. hos PladeKisten.dk

Fire fremtrædende eksponenter for den nordiske jazz møder Domkirkens Kantori og dirigent Carsten Seyer-Hansen i en sammenhængende suite over en række kendte salmemelodier og en enkelt mindre kendt. Kvartetten består af Marylin Mazur (perc.), Jakob Buchanan (flygelhorn), Michael Bladt (saxofoner) og Mads Wadmann (klaver). Kristeligt Dagblad skrev: ”Originalt tænkt, fornemt udført. En cd, der på flere planer giver god mening.”

Jens E. Christensen Slagtøj i orglet helikon 130 kr. inkl. fragt via helikonrecords.dk

Orglet i Sankt Stefans Kirke, København, betegnes som et usædvanligt spændende eksempel på orgelbyggeren Carsten Lunds mesterskab. I 1989 fik orglet tilbygget stortromme og bækken, og da det sandsynligvis er det eneste instrument nord for Alperne med disse “italienske effekter”, er det oplagt at spille det italienske repertoire fra 1800-tallet, hvor orgelmusikken var inspireret af tidens verdslige operastil.

18

Thorkil Skille Symphonie Romane Bergen digital

Den unge nordmand (f. 1985) debutterede i august 2012 sammen med Trondheim Symfoniorkester med en opførelse af Louis Viernes orgelkoncert ”Pièce symphonique”, som komponisten fremførte i USA, men som aldrig blev udgivet. Ud over dette sjældne værk rummer cd’en orgelmusik af Franck og Widor.

Willy Egmose Salmer i spil refleks musik 1 9,9 kr. på refleks.dk

Dette er overraskende nok Egmoses første soloudgivelse, primært med gamle salmemelodier, udsat for Willy Egmose kreative fabuleren og rytmiske arrangementer. Han høres her spille på sit el-klaver hjemme i egen stue.

Jydsk på næsen vintermusik Go’ danish folkmusic 1 9 kr. på folkshop.dk

Læs anmeldelse på Organistforeningen.dk under ‘organistfaget’  ‘koncert’.

Po-bladet


udGiVElsEr Dorthe Zeilke og Søren Johannsen St. Matthew Passion – Bach; music for trumpet and organ Naxos

Iben Krogsdal og Helene Blum Hvem mon banker mit hjerte Børneaftensalmer forlaget alfa 1 8 kr. kroner på forlagetalfa.dk

Den nye salmetrio

”Hvem mon banker mit hjerte?” spurgte forfatteren Iben Krogsdals 9-årige søn en aften ved sengetid. Det skrev hun en salme om, og den udgives nu på cd sammen med en række andre falde-i-søvn-salmer til børn. Salmedigteren har allieret sig med komponist og solist Helene Blum, der både arbejder med klassisk musik og folkemusik.

Se omtale på s. 5.

Ensemble Authentia med Sven-Ingvart Mikkelsen Chamber music with the Compenius organ - 1610 Gateway music

Se interview på bagsiden af nr. 8, august 2012.

Den nye salmetrio: Præsentation af nye salmer Fortolket af: Anette Buonaventzen: vokal Pojken Flensborg: piano & orgel Ulrik Bust: saxofon Pris: 8000kr Se mere på www.dennyesalmetrio.dk


iNsPiraTioN

faVoriTTEr for BørNEKor Af Susanne Ketelsen

Korskolen ved Lille Lyngby Kirke nær Arresø består af børn fra anden til femte klasse, og de er glade for sangene her. Vi har sunget dem alle énstemmigt – koret er ikke så stort. Men når klaverakkompagnementet er godt, bliver klangen alligevel fyldig og god.

Samaritaneren af sigurd Barret fra ”sigurd fortæller bibelhistorier”, dansk sang

Må din dag få glæde af arne andreasen fra ”Et øjeblik – en evighed”, Poetfabrikken Bestilles via Poetfabrikken.dk

forårssang: Ned ad trappen. musik og tekst af Jørgen Wedege fra ”da solen sov”, dansk sang 00

1

En lille, enkel sats for sang og klaver, som er gået lige i hjertet hos de yngste. Vi synger den som vekselsang mellem to kor, og vi synger den gerne ved hver eneste korprøve. Nu er det december af Carl-Bertil agnestig fra ” Vi synger i kor ”, Edition Egtved

En god melodi, som falder i børnenes smag. De lærer den hurtigt, og teksten er sjov.

En glad forårssang med en tekst, der levende beskriver foråret med alle de aspekter vi også selv husker fra barndommen. Som hinkesten, hønseringe og at komme ud at lege efter aftensmaden. Vi havde lidt rytmeting med, rasleæg og claves. Det lød godt.

En skøn julesang – en god gammeldags én med juleslagtning og træfældning. Vi elsker den. Et skib sejler let over havet af Carl-Bertil agnestig fra ” Vi synger i kor 1”

3

En dejlig sang om et skib, der i hvert vers er lastet med forskellige ting. I det sidste vers er skibet lastet med solskin og varme, båret af de kærligste arme. Melodien skifter fra 3/4 til 2/4 i hvert vers. Det giver en sjov effekt.

0

Susanne Ketelsen er organist ved skævinge og lille lyngby Kirker, Nordsjælland. foruden korskolen leder hun også et pigekor.

Po-bladet


forsPil

Sange fra livets

CYKLUS En koncert der tematiserer livets h¿jdepunkter - pŒ godt og ondt - i genfortolkninger af smukke danske salmer og intense sange fra rockens repertoire. CYKLUS bindes sammen af sange, der trods Œrhundreders adskillelse, forenes i tekster om liv, d¿d, tro og k¾rlighed. V¾rkerne er arrangeret i et intimt, klart og knitrende lydbillede, hvor sang, klassisk guitar og el-guitar flettes sammen med elektronisk bearbejdet lyd. Sange af blandt andre: Carl Nielsen, Leonard Cohen, Kingo, Sinead OÕconner, Benjamin Britten, Rufus Wainwright og Oluf Ring. ANDREA PELLEGRINI - mezzosopran THEA VESTI PEDERSEN - guitar MIK STEGGER - guitar Kontakt: 28571035. SangefraLivetsCyklus@gmail.com Po-bladet

1


O R G E L F E S T I VA L 2 012

ÅBNINGSKONCERT Da det symfoniske Klais-orgel i Danmarks bedste koncertsal Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus - i december 2010 blev en realitet takket være en fornem donation på 9 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, afholdtes med stor succes den 1. Aarhus Symfoniske Orgelfestival i forbindelse med indvielsen af det fantastiske instrument. Orglet er siden blevet brugt flittigt af Aarhus Symfoniorkester og Det Jyske Musikkonservatorium og nu inviteres der igen til Symfonisk Orgelfestival i Aarhus! 4 dages intenst program fra 8.-11. november byder på koncerter med symfoniorkestret, hvor orglet er i centrum, solokoncerter i Symfonisk Sal og i Aarhus Domkirke, Vor Frue Kirke, Helligåndskirken, Aarhus og Mariager Kirke med internationalt førende koncertorganister, familiekoncert med gratis adgang, musikhøjmesse og masterclass med Eric Lebrun i Aarhus Domkirke.

Velkommen!

Torsdag 8. nov. 2012 kl. 19.30 SYMFONISK SAL · MUSIKHUSET AARHUS

Giancarlo Andretta, dirigent Eric Lebrun, orgel César Franck Le chasseur maudit Joseph Jongen Symphonie Concertante for orgel og symfoniorkester, opus 81 Mendelssohn Symfoni nr. 5, opus 107, D-dur, “Reformation”

KLAIS-ORGLET OG ANDRETTA PÅ BESØG Den belgiske komponist Joseph Jongens monumentale og romantisk klingende orgelkoncert fra 1926 indleder pompøst den anden Aarhus Symfoniske Orgelfestival. Franske Eric Lebrun er på sit første besøg i Symfonisk Sal og det 16,4 tons tunge Klais-orgel med de 47 stemmer vil dermed blive betjent af en af vor tids store organister. Eric Lebrun er i dag orgelprofessor ved Conservatoire National de Région de SaintMaur des Fossés og er selv uddannet ved konservatoriet i Paris. Det er tidligere chefdirigent

Giancarlo Andrettas første genvisit hos sit gamle orkester siden fratrædelsen i maj 2012, og han fortolker her Mendelssohns såkaldte ”reformationssymfoni”. Oplev desuden franskmanden Francks storslåede symfoniske digt om den egenrådige greve, der trodser sin hviledag og går på jagt, deraf den smukke indledende hornsolo. Som følge deraf må han døje med en forbandelse resten af sit liv. En formidabel fransk-præget aften, der forkæler sanserne med de store klange og Klais-orglet i front.


PROGRAM FOR AARHUS SYMFONISKE ORGELFESTIVAL 8.-11. november 2012

Torsdag 8. nov. 2012

ORGELRECITAL

Søndag 11. nov. 2012 kl. 14.00 SYMFONISK SAL · MUSIKHUSET AARHUS

Solist Thomas Trotter, England

BEST OF BRITISH Thomas Trotter er en legende blandt organister. Han optræder med verdens førende orkestre, er organist ved St. Margarets Church, Westminster Abbey i London og har samtidigt et helt særligt forhold til Birmingham, hvor han siden 1983 har haft titel af ”City organist”. I 1840’erne grundlagde Mendelssohn en tradition med orgelkoncerter i Birmingham, som fortsat lever i bedste velgående især takket være Trotters koncerter i Town Hall. Disse koncerter mandage aftener er rene tilløbsstykker, typisk med mere end 500 publikummer til koncerterne. Birmingham har en af Englands bedste koncertsale ”Symphony Hall”, som har akustik skabt af ARTEC og et Klais orgel - begge dele i lighed med Symfonisk Sal i Aarhus. Trotter kan således føle sig på delvis hjemmebane, når han afslutter Aarhus Symfoniske Orgelfestival med Edward Elgars ”Vesper Voluntaries” ved denne koncert, som har titlen ”Best of British”.

Kl. 19.30 Åbningskoncert, Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus, Aarhus Symfoniorkester · dirigent Giancarlo Andretta · Eric Lebrun, orgel

Søndag 11. nov. 2012 Kl. 10.00 Højmesse, Aarhus Domkirke Kl. 14.00 Orgelrecital, Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus Solist Thomas Trotter, England

Fredag 9. nov. 2012 Kl. 10.00-14.00 Aarhus Domkirke, gratis adgang. Mesterkursus Eric Lebrun, Frankrig Kl. 16.00 Koncert, Vor Frue Kirke Aarhus. Solist Martin Lücker, Tyskland Kl. 19.30 Orgelrecital, Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus. Solist Michael Schönheit, Tyskland Kl. 22.00 Koncert, Helligåndskirken, Aarhus. Solist Gunnar Idenstam, Sverige

Lørdag 10. nov. 2012 Kl. 11.00 Koncert, Mariager Kirke Solist Giovanni Feltrin, Italien Kl. 16.00 Familiekoncert, Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus, gratis adgang Prokofiev Peter og Ulven med dukkefilm Solist Ulrik Spang-Hanssen, Danmark · Fortæller Sacha World Kl. 19.30 Koncert, Aarhus Domkirke. Solist Bernhard Haas, Tyskland

PRISER TIL ORGELFESTIVAL Solokoncerter i Symfonisk Sal 9. nov. kl. 19.30 og 11. nov. kl. 14.00: Kr. 115,-

Alle kirkekoncerter Kr. 100,- ved køb i Musikhuset, dog kr. 80,- ved indgangen i de pågældende kirker.

Partoutkort Kr. 500,- giver adgang til alle koncerter i orgelfestivalen, også til åbningskoncerten. Læs mere på:

aarhussymfoniskeorgelfestival.dk


Det nye er ikke

DISKANTBOGEN men, at den kan købes igen

diskantbogen

250 diskanter XGI¡UW L KHQKROG WLO GHQ QX µJDPOHµ NRUDOERJ /DQJW GH ÁHVWH DI VDOPHUQH HU RJVn L GHQ Q\H NRUDOERJ HQNHOWH HU WUDQVSRQHUHGH QHG ² HQ OLOOH HOOHU VWRU VHNXQG Denne nyttige bog er nu genoptrykt Vn VnYHO NRUVDQJHUH VRP LQVWUXPHQWDOLVWHU NDQ In JO GH DI GHQ HQWHQ IRU I¡UVWH JDQJ HOOHU VRP HUVWDWQLQJ IRU GH VLNNHUW PHJHW VOLGWH HNVHPSODUHU GHU ÀQGHV L NLUNHUQH

Pris kr. 149,00 Indtil 30. september 2012

Ved min. 5 stk. pr. stk. kr. 128,00

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


»Pilgrim - sange til andagt og vandring« Ny sangbog og cd udgivet i samarbejde med Natkirken ved Helligaandskirken i Kbh. Sangbogen indeholder 122 sange, hvoraf mange ikke har været trykt før. Teksterne strækker sig fra mere end 2500 år gamle valfartssalmer fra Salmernes bog til helt nye salmer. Der er noder til alle sangene, og mange forskellig stilarter er repræsenteret. En del af sangene er indspillet på CD. Sangbog - kr. 200,-. CD - kr. 150,-

»Må din vej gå dig i møde« CD og bog med sange og liturgier fra Iona Community og den keltiske tradition. Bogen indeholder 40 sange med noder samt forslag til en række liturgier med bønner og velsignelser. CD’en med 15 sange fra bogen er indspillet af »Vindens vej«. Bog - kr. 168,-. CD - kr. 150,-

»Syng lovsang hele jorden« 122 sange fra det franske broderfællesskab Taizé, hvoraf synges på deres originalsprog til gudstjenester, andagt og bøn. CD’en med samme titel indeholder 17 af sangene sunget på dansk. Sangbog - kr. 125,-. CD - kr. 139,-

»Gospelhåndbogen« af Lars Jochimsen »Gospelhåndbogen« er en inspirations- og håndbog til dem, som gerne vil arbejde med gospelmusik, fyldt med spænmandundervisningen. Kr. 149,-

Se mere på www.kirkefondet.dk


KONCERT TILBUD 2012-13 Povl Chr. Balslev, organist og komponist

Formidlingskoncert

– en koncert der bringer tilhørerne igennem 400 års dansk orgelmusik Koncerten afsluttes med et nyskrevet værk af Povl Chr. Balslev – et værk der vil have en særlig tilknytning til netop jeres kirke. Indimellem fortælles der om musikken af Povl Chr. Balslev som regnes for en fremragende musikformidler – denne formidling giver koncertgængeren en helt særlig oplevelse af koncerten.

Kunst og orgelmusik

– en enestående mulighed for ny kunst og ny musik til kirken på en ny måde! En spændende oplevelse og et helt særligt koncept, hvor kunstneren Mai-Britt Schultz maler et billede i kirken med inspiration i Povl Chr. Balslev´s improvisationer på orgel. Efter ønske kan publikum selv vælge, hvilke melodier improvisationen skal indeholde og kan på den måde have en vis indvirkning også på maleriet. Publikum følger således processen i både musikken og maleriet!

Duo-koncerter

– Poul Chr. Balslev kan tilbyde koncerter sammen med solister, han har spillet med tidligere. Bl.a: Sangerinden Karin Thulemark, Fløjtenisten Eva Østergaard, Saxofonisten Morten Øberg, Cellisten Anne Vilain, Guitaristen Jan Schønnemann, Percussionisten Esben Hans ƪ Ǥ Þ § ¤ Þ instrument eller se mere på www.povlbalslev.dk

I Booking: Janet Vahl I Tlf. 23 48 91 23 I janetvahl@gmail.com I


Pihl & Schelling Klassisk musik for saxofon og harpe

Duoen Pihl & Schelling spiller smuk musik for to af de mest lyriske stemmer i det romantiske orkester. Duoens repertoire består af populære klassiske værker og originale værker for de to instrumenter. Netop nu supplerer duoen repertoiret med nyskrevet kirkemusik af en række førende danske komponister – bl.a. har Ib Nørholm netop skrevet et smukt værk over Saligprisningerne.

Se også hjemmesiden www.pihl-schelling.dk – eller besøg vores side på FaceBook, hvor der også findes filmklip mm.

For yderligere info kontakt Kasper Hemmer Pihl: Tlf. 26 20 53 50 eller send en mail til kasper.pihl@gmail.com


Barokmusik med

LARS COLDING WOLF

Goldberg-variationerne af J.S. Bach Et af mesterens mest kendte værker, men ikke så ofte hørt ”live”. Her er chancen. Instrumentet, der følger med, er en kopi af et tysk cembalo fra 1728 af Chr. Zell. Wierød & Wolf: Suicide in Rome Koncert om to kvinders død ved den romerske republiks oprettelse og fald. Musik af Händel (soprankantaten Lucrezia og cembalosuiten i f-mol) og italieneren Colonna (Cleopatra). Sopranen er Anna Maria Wierød, der som ensemblesanger og solist spreder sit virke over det meste af Europa med bl.a. renæssancegruppen Pantagruel. RonimusWolf Duo: Bachs 6 sonater Blokfløjtenisten Nikolaj Ronimus har transskriberet de 6 sonater for violin og obligat cembalo således, at de klinger som troværdig blokfløjtemusik i de originale tonearter. Arbejdet er udgivet på cd hos Classico: CDK 1080/81. Ensemble Zimmermann Det store format med fire til 25 rutinerede barokmusikere på barokinstrumenter. I sæsonen 2013 bl.a. Bachs Magnificat og Påskeoratorium, blokfløjtekoncerter, fransk kammermusik, Buxtehudes ”Das neugeborne Kindelein” og Händels Messias. Se www.ensemblezimmermann.dk Det Jyske Vokalensemble er 8 sangere med speciale i tidlig musik. Har med Ensemble Zimmermann opført Messias, Johannespassionen og Purcells King Arthur, men optræder også alene med direktion fra cembaloet. Vokalmusik med en historisk bevidst tilgang.

For nærmere information om programmer, priser mv. kontakt Lars Colding Wolf – cembalist, organist, dirigent på lcw@lcw.dk eller tlf. 2331 0053/9810 3767


4,45% 4,45% Billån

, kun

Lån & Spar Lån & Bank SparA/S, Bank Højbro A/S, Højbro Plads 9-11, Plads 1200 9-11, København 1200 København K, Cvr.nr. K,13 Cvr.nr. 53 85 1330 53 85 30

Kan du spare penge på Kan du spare penge på dit billån? dit billån?

Nu har CO10 sørget for, at det kan blive billigere for dig at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos . Lånhar & Spar en meget lav rente på kun 4,45for %*dig Nu CO10med sørget for, at det kan blive billigere +YLV GX KDU HW G\UW ELOO¶Q HW DQGHW VWHG NDQ GX p\WWH O¶QHW at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos * du til Lån & Spar ogen spare penge hver eneste . Lån & Spar med meget lav rente på kunmåned. 4,45 %Og EHK YHU LNNH DW p\WWH DOOH GLQH NRQWL +YLV GX KDU HW G\UW ELOO¶Q HW DQGHW VWHG NDQ GX p\WWH O¶QHW til Lån & Spar og spare penge hver eneste måned. Og du Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du EHK YHU LNNH DW p\WWH DOOH GLQH NRQWL selv har 20 % i udbetaling og at du er medlem af CO10. Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du selv har 20 % i udbetaling Se et låneeksempel her: og at du er medlem af CO10. Bilens pris 250.000 kr. Udbetaling (20 %) 50.000 kr. Lånebeløb et 200.000 kr. Månedlig Se låneeksempel her:ydelse 2.164 kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10250.000 år. Debitorrente 4,52 (20 %. ÅOP 5,57 %.kr.Gebyr til Bilens pris kr. Udbetaling %) 50.000 Lånebebanken 4.500 Gebyr tilydelse andre 4.950 renter løb 200.000 kr.kr. Månedlig 2.164kr. kr.Samlede Rente 4,45 %. i perioden1050.231 kr. Tilbagebetaling i alt 259.681 kr. Løbetid år. Debitorrente 4,52 %. ÅOP 5,57 %. Gebyr til banken 4.500 kr. Gebyr til andre kr. Samlede Renten er variabel, angivet p.a. 4.950 og gældende pr. 13.renter i perioden 50.231 kr. Tilbagebetaling i alt 259.681 kr. februar 2012. Lånet forudsætter Bilen skal kaskoRenten er variabel,kreditgodkendelse. angivet p.a. og gældende pr. 13. forsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. februar 2012. Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet.

Billån , kun variab el ren te variab

* *

el ren te

Ring til Lån & Spar på 3378 1906 og få at vide, hvor mange penge du kan Ring til spare. Lån & Måned Spar påefter 3378måned. 1906 Du skal os ganske og få atblot vide,oplyse hvor mange penge få ting. du kan spare. Måned efter måned. Du skaldu blot os ganske Ringer påoplyse hverdage mellem få ting. 9 og 17, får du svar med det samme.du på hverdage mellem Ringer 9 ogkan 17, også får dulæse svarmere med det Du om billån samme. på www.lsb.dk/co10 Herkan kanogså du også dine Du læselave mere omegne billån beregninger på billån. på www.lsb.dk/co10 Her kan du også lave dine egne beregninger på billån.

i samarbejde med i samarbejde med

CO10-FPO_120723_Billån_128,5x172.indd 1

04/07/12 08.28

CO10-FPO_120723_Billån_128,5x172.indd 1

04/07/12 08.28


dagen

2012

TO RS DA G DE N

.dk

25 .O KT sp OB ild an ER sk

G

MU ÅR S LI IK GE L FE IV ST ET DA S

iBureauet dk


Koncerter af alle slags og i alle prislag - vælg i ro og mag!

www.kirkekoncert.dk 107 udbydere med 293 koncertforslag

sselvelv B estil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto,

lydprøve og op til 5 koncertforsl ag for kun 775 kr. Ring 8626 0023 / mail postmaster@ kirkekoncert.dk


ØVEORGEL Et enestående godt orgel til en enestående god pris JOHANNUS

Studio 150: Nyt øveorgel med 28 stemmer og 4 dispositioner: Barok, symfonisk, romantisk samt historisk. Det har 2 manualer og et 30 toners pedalspil, som kan fås i både konkav og lige udgave. Endvidere, 2 Tremulanter 3 Kobler MIDI tilslutning SPECIALPRIS: 29.800,- Kr.

JOHAN

NUS S

tudio 1

Skandinavisk Orgelcentrum

Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle

www.kirkeorgel.dk

50

Tlf.: 75 86 41 00 40 33 10 80


Westerdijkstraat 21 9983 PR Roodeschool The Netherlands 0031-6-53404806 info@orgelmakerijsteendam.nl www.orgelmakerijsteendam.nl

TIL SALG Orgel af B.Pels & Zoon bygget 1965

Manual: Principal 4’ Rorflojte 8’ Kvint 2 2/3’ Octav 2’ Mixtur II-III Dulcian 8’

HxBxD: 320x210x75 cm

Pedal: Anhangspedal

Orgel af Van den Berg & Wendt bygget 1962 Manual: Principal 8’ Gedakt 8’ Principal 4’ Flojte 4’ Gemshorn 2’ Sexquialter II Mixtur II-III

Pedal: Subbas 16’

HxBxD: 343x196x150 cm (inkl pedallade)

Orgel af Verschueren bygget 1984 Manual I: Bordun 8’ - Principal 4’ - Nasat 2 2/3’ - Mixtur II Manual II: Bordun 8’ - Rorflojte 4’ - Octav 2’ Pedal: Subbas 16’

HxBxD: 315x215x93 cm

Restaurering og omintonation af Orgelbyggeri Steendam 2011/2012 15 års garanti Oplysninger om pris etc: website og telefon


Vilkår for besættelse af organiststillinger Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 herunder Protokollat for organister med præliminær orgelprøve.  Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen.  Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilken overenskomst man er omfattet af.

ARBEJDSBESKRIVELSE Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stillingen. Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse kan downloades fra Organistforeningens hjemme­ side eller fra IT-skrivebordet.  Organister bør, inden de underskriver arbejdsbeskrivelsen og ansættelsesbrevet, sende disse til Organistforeningen for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man ringe til Organistforeningens lokale tillidsrepræsentanter.  I alle tilfælde bør en kopi af den færdigforhandlede arbejdsbeskrivelse samt ansættelsesbrevet indsendes til Organistforeningens sekretariat.

Ansættelsesvilkår

(Man indplaceres på trin 2 efter to års relevant beskæftigelse). Rådighedstillæg (kvoteret) Rådighedstillægget er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: • 1 kirke kr. 21.679,06 • 2-3 kirker kr. 28.263,82 • 4 eller flere kirker kr. 33.632,93

Lokalt aftalte tillæg Der kan i forbindelse med ansættelsen eller senere aftales yderligere tillæg som fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller éngangsvederlag. Aftaler om sådanne lokale tillæg skal i henhold til overenskomsten indgås af Organistforeningen.  Ansøgere, der tilbydes ansættelse i en overenskomststilling, bør inden underskrivelse af ansættelsesbevis kontakte en af de lokale tillidsrepræsen­ tanter for bistand vedr. tillæg og øvrige løn- og ansættelsesvilkår.  Man bør aldrig opsige sin nuværende stilling, før der er underskrevet et ansættelsesbevis for den nye stilling.

Tjenestemænd Såfremt ansøgeren er tjenestemand indplaceres vedkommende i én af følgende løngrupper (pr. 1.4. 2012): Lønramme 23-26: med et rådighedstillæg på kr. 18.943,85.

Organister med en PO-uddannelse aflønnes således (pr. 1.4.2012):

Lønramme 20: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 26.136,43 samt rådighedstillæg på p.t. kr. 18.943,85.

Basisløn (kvoteret) • Trin 1 – kr. 278.828,12 • Trin 2 – kr. 292.105,02

Lønramme 19: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 26.136,43 samt rådighedstillæg på p.t. kr. 18.943,85.

34

po-bladet


stillinger

Organist  ved Frederikssund Kirke, Frederikssund Provsti, Helsingør Stift Vores dygtige organist gennem 8 år har valgt at søge nye udfordringer, hvorfor stillingen som organist ved Frederikssund Kirke, Frederikssund Provsti i Helsingør Stift, er ledig til besættelse senest den 1. december 2012. Frederikssund Kirke er en aktiv bykirke i et stort sogn med ca. 6.700 indbyggere. Vi søger en hold­ spiller, der sammen med de øvrige ansatte, menighedsråd, musikalske foreninger og institutioner samt frivillige kan skabe et mangfoldigt musikalsk bidrag til en nutidig menighed, der er karakteriseret af både kreativitet, tradition og fornyelse. Der er tilknyttet kirkesanger og et kor, hvor der dog forestår en opgave i at tiltrække, oplære og fastholde. Kirken er udstyret med et Thomas Krohn-orgel med 13 stemmer – menighedsrådet har ønsket et elektronisk orgel, men beslutningen er endnu ikke godkendt.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Se overenskomsten på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der er 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. Ansøgning sendes til Frederikssund Kirkes Menighedsråd, att. kontaktperson Ole Stids-Jønsby, Kirkegade 7, 3600 Frederikssund, hos hvem yderligere oplysninger også kan indhentes på telefon 2387 2388. Ansøgningen skal være os i hænde senest lørdag den 15. september 2012. Foto: Jens Kinkel

Foto: Jens Kinkel

Foto: Hubertus / Wikimedia Commons

Vi forventer •  at du har bestået DOKS eller PO-uddannelsen – eller har en tilsvarende uddannelse fra udlandet •  at du kan arrangere koncerter og musikgudstjenester •  at du er kirkeligt engageret •  at du er positivt indstillet for at spille rytmisk musik i forbindelse med gudstjenester og arrangementer •  at du vil stå i spidsen for en udbygning af kirkens ungdomskor •  at du er en aktiv medspiller i menigheden og deltager i såvel det kollegiale fællesskab som det kirkelige menighedsliv.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom.

po-bladet

35


stillinger

Organist  ved Seest Kirke, Kolding Provsti, Haderslev Stift Stillingen som PO-organist ved Seest Kirke, Kolding, er ledig og ønskes besat 1. november 2012. Stillingen er en fuldtidsstilling. Den indeholder: Organist ved Seest Kirke samt deltagelse i pligtigt organistsamarbejde sammen med 2 andre organister ved i alt 4 kirker, Seest, Ødis, Vamdrup og Hjarup kirker, ifølge aftale indgået med de tre andre kirkers menighedsråd. Dette organistsamarbejde drejer sig primært om at dække ferier og fridage for hinanden. Der er ved Seest Kirke ca. 65 gudstjenester i alt om året, og almindeligt med kirkelige handlinger. Vi ønsker en organist, som kan varetage børnekorledelse, evt. babysalmesang, da vi har børnekor, én voksen kirkesanger samt babysalmesang ved kirken. Organisten er koncertarrangør i samarbejde med menighedsrådet. Sammen med præsten arrangeres ca. 5 musik- og temagudstjenester årligt.

Se overenskomsten på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der er tre måneders prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte sognepræst Kristina Nilsson 61626099 eller kontaktperson Birthe Poulsen 75527028. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 13. september 2012 og sendes med relevante bilag pr. mail til formand Kurt Bjerregaard svanelund2@gmail.com eller med post til kirkekontoret, Kirketoft 2, 6000 Kolding. Vi påregner prøvespil og samtaler i uge 39.

Vi lægger vægt på, at du er fagligt dygtig til at spille orgel, er fleksibel – også musikalsk set – og at du kan lide at samarbejde med andre. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

TJEK STILLINGSOPSLAG PÅ ORGANISTFORENINGEN.DK – DER SKER LØBENDE OPDATERING 36

po-bladet


GLAS Bulgarsk a capella En unik koncertoplevelse af høj musikalsk kvalitet - Kirkekoncerter - Workshops Kontakt: Maria Kynne 28 60 76 42 vokalselskabetglas.dk

Den Russiske Sangerinde

Koncert med

Julia Helgason mezzosopran

Kontakt og booking: info@juliahelgason.dk Tlf.:+45 24 40 70 95

www.juliahelgason.dk


medlemsnyt

Adresseændringer π  Steffen Nørgaard, Carit Etlars Vej 22 3.tv., 1814 Frederiksberg C π  Susan Bank, Kirkegade 7 3.tv., 8900 Randers

Udnævnelser π  Anne-Mette Puura Karstoft, Flensborg, ansat ved Varnæs Kirke, Haderslev Stift, pr. 1.7.2012 π  Lone Skovgaard-Petersen, Jordrup, ansat ved Billund og Grene Kirker, Ribe Stift, vikariat 1.8.2012-31.1.2013

Runde fødselsdage π  Karin Jürgensen, Billund, Balle Valgmenighedskirke, Haderslev Stift, 70 år den 18.9.2012

HUSKESEDLEN π  Frist for indsendelse af ansøgning om løntillæg 2012 for overenskomstansatte er primo september 2012 – absolut sidste frist er den 15. september 2012.

SKÆVE JOBKOMBINATIONER Kender du en PO-organist, som ved siden af sin stilling har en udsædvanlig (bi)beskæftigelse? Så er vi stadig interesserede i dit tip. Skriv til po-bladet@organistforeningen.dk.

Tre populære programmer

Syng sammen med Christian Dyrst

Kirkemusik for klaver – programmet til kirken, der råder over et flygel eller et godt klaver. Musik af Buxtehude, Bach/Busoni, Rossini, Chopin, Carl Nielsen m.fl. “Det legesyge orgel” – orgelmusik for sjov til orgler i alle størrelser. Musik af Bach, Mozart, Vierne, Alain, Mulet, Gyldendorf m.fl. ”Når tiden står stille” – skønne, dybe, meditative orgeltoner af Bach, Mahler, Albinoni, Pärt, Barber m.fl.

Højskolesangbogen, folkelig sang, højskolearrangement, sangaften fællessang og fortælling, mv. Rekvirér evt. brochure. 26797052 - dyrst@galnet.dk www.christiandyrst.dk

38

Karsten Gyldendorf, organist ved Herlufsholm kirke, solistuddannet på DKDM. Interesseret? Ring 3061 0740, eller send til e-mail: gyldendorf@stofanet.dk

po-bladet


adresser og numre ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

(Foreningen af Præliminære Organister) Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563 Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organistforeningen.dk / www.fpo.dk Postgiro: 400 0935 Sekretariatsleder: John Poulsen, e-mail: post@organistforeningen.dk

Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen, e-mail: sekr@organistforeningen.dk

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Helle Zederkof Vedøvej 1, 8560 Kolind Tlf.: 2445 6236 E-mail: hellez@mail.tele.dk

Kasserer Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf.: 7577 0775 E-mail: pmoerkhansen@gmail.com Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk

Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf.: 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: smj@sandborg.dk

Lasse Christensen Tove Ditlevsens Vej 358, 6.,9000 Aalborg Tlf. 2839 7790 E-mail: lasse.indbakke@gmail.com

po-bladet

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER   Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER   Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 E-mail: bjergkvist@stofanet.dk

FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariet.

VIBORG STIFT   Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk   Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk   Elsebeth Kvistgaard, tlf.: 2012 8236 E-mail: elsebeth@lukana.dk ÅRHUS STIFT   Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@fibermail.dk   Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT   Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk

HADERSLEV STIFT   Henriette Hoppe, tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk   Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf.: 7556 5188 E-mail: mlsb@stofanet.dk   Maren Frost Nielsen, tlf.: 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk

AALBORG STIFT   Susanne Mørk-Jensen, tlf.: 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: smj@sandborg.dk   Annette Bæk, tlf.: 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk   Jens Erik Rasmussen, tlf.: 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

39


Returadresse/Afsender: Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund

MED LANDETS STØRSTE LANDSBYKOR TIL FUK-STÆVNE

PO-organist Bente Lind Bliksted var øverste tovholder for de omkring 600 deltagere i FUK’s landsstævne d. 29. juni til 3. juli i Aalborg. Men fra sit daglige virke i to små landsogne er hun faktisk vant til at overskue kor af en anseelig størrelse. Landsstævnets store afslutningskoncert fandt sted i rummelige rammer på Nordkraft, hvor omkring 700 tilhørere oplevede ”Den levende gudstjeneste”. ”Så mange tror jeg ikke, FUK har haft inden for dørene tidligere. Og deltagerantallet er ikke overgået siden år 2000, så der er fremgang at spore,” siger en meget tilfreds Bente Bliksted. Landsstævnets titel hang i øvrigt sammen med, at afslutningskoncerten kom til at udgøre en hel messe, hvortil stævnets seks storgrupper bidrog med hver sit led. Og som det egentlige fællesværk havde komponist og organist Lars Sømod komponeret gloria og postludium.

Bente Bliksted er til daglig organist i HørdumSkyum Pastorat med omkring 1500 indbyggere og et kirkekor med i alt 80 medlemmer fra spirekor til voksenkor. Og i hvert fald i FUKregi er det landets største kirkekor sammenholdt med indbyggertal. En rekord, som hun ingen simpel forklaring har på. ”Den vigtigste faktor er, at der er sjovt, og at der er god energi ved prøverne. Der skal også være aktiviteter og ture, både i og uden for sognet – for eksempel til landsstævnet. Men en stor del af forklaringen er nok også, at jeg elsker mit arbejde og holder meget af børn og unge. Og så søger jeg hele tiden fornyelse i form af kurser,” fortæller Bente Bliksted. For ca. halvandet år siden blev HørdumSkyum kirkekor udnævnt til provstikor, hvilket betyder, at når der er særlige arrangementer i den store Vestervig Kirke, er det deres kor, der medvirker. Tekst: Filip Graugaard Esmarch