PO-bladet, juli 2011

Page 1

NR. 7

JULI 2011

10. ÅRGANG

PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR


PRÆLUDIUM

SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet

Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan bør det efter min mening også være, når en – uden at fornærme nogen – lille fagforening som FPO stabler et så stort arrangement på benene. Og selv om langt fra alle deltog, udgør knap 100 deltagere da en pæn procentdel af FPO’s medlemmer. Når man som jeg hverken er organist eller har prøvet at deltage i et POstævne, var jeg da lidt spændt forud for tre dages samvær med tur til Mariager kirke, workshops i orgelmusik, generalforsamling og socialt samvær. Men jeg kan kun sige, at det var en uhyre positiv oplevelse at være med i Randers. Jeg mødte så mange søde, imødekommende, sjove og festlige mennesker, og jeg var imponeret af den energi, der blev lagt for dagen både i de mange fællessange og ved festmiddagen, hvor flere af jer spontant underholdt forsamlingen. Og folkedans var en herlig ny oplevelse for mig, så selv om jeg var temmelig dårlig til det, grinede jeg meget ligesom de andre. Og alt dette skriver jeg ikke for at fedte for jer, for ingen kan anklage mig for at forsøge at opnå noget med pæne ord. Som det vil være nogen bekendt, er dette nemlig mit næstsidste PO-blad som redaktør. I mit sidste blad i august vil vi præsentere jer for den nye redaktør. Min redaktørperiode blev desværre kort, men jeg forlader jobbet, fordi jeg har fået fuldtidsarbejde, og det er hvervet som PO-redaktør jo ikke. Jeg var ved at få styr på alle de særlige problemstillinger, I trækkes med i det daglige, så jeg beklager, at jeg ikke nåede at få gennemført alle de gode ideer til artikler, jeg havde for fremtidige blade. Men først og fremmest er jeg ked af, at jeg nu ikke får lejlighed til at tage ud og besøge og skrive om de interessante og imødekommende PO’er, jeg mødte på stævnet. Måske mødes vi i en helt anden sammenhæng en dag.

250

PO-bladet


INDHOLD OG KOLOFON

INDHOLD

SIDE

SIDE

SIDE

252

258

268

POUL LUMBYE Var blandt deltagerne i PO-stævnet, og han sammenligner stævnet med en gudstjeneste i sin øjenvidneberetning.

PO-BLADET REDAKTION

NIELS PETER HORNSTRUP

GENERALFORSAMLINGEN

Glæder sig over det årlige kollegiale samvær i stor skala i sin beretning fra PO-stævnet.

Indeholdt debat om samarbejde med andre faglige organisationer, kontingentforhøjelse og betaling for ansættelse af konsulenter.

Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633 Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th. 2100 København Ø., tlf.: 2986 9055, e-mail: po-bladet@fpo.dk

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@fpo.dk senest den 5. klokken 13 måneden før. LAYOUT & TRYK WERKs Grafiske Hus a|s, Århus, www.werk.dk FORSIDEN Turen omkring Mariager Fjord var et vigtigt indslag i PO-stævnet, og der blev også lejlighed til at vandre en smule. Foto: Dorte Skovgaard Wihre www.fpo.dk DEADLINE

PO-bladet

251


PO-STÆVNET 2011

NÆSTEN SOM EN GUDSTJENESTE Første øjenvidneberetning fra en stævnedeltager – Poul Lumbye, Dyrup Kirke

Det er altid med glæde og forventning, at man begiver sig af sted til det årlige kursus og stævne i PO-regi. Efter mange års afprøvning har stævnerne fundet deres holdbare og trygge form – næsten som en gudstjeneste, hvor det indholdsmæssige fra år til år skifter som bønnerne og teksterne ved årets gudstjenester. Netop det omskiftelige i indholdet startede allerede første aften med en jazzkoncert i stedet for den ellers traditionelle orgelkoncert. Et velkomment frisk pust af Mads Granums kvartet, hvor salmerne i programmet fik deres nye form i en velspillet koncert i Enghøj kirke – en ny og næsten for stilren kirke med en lidt hård og ucharmerende akustik. Herefter hjem til koncertens Nachspiel med snak og mange glædelige gensyn. Stævnets anden dag blev et overflødighedshorn af oplevelser og inspiration. Turen gik til 252

Mariager Kirke, og hvis ikke man havde været der før, blev dette besøg et indblik i storhed og forfald, tradition og fornyelse, historisk tilbageblik og perspektivering – det hele formidlet af stedets organist Mikael Ustrup. Med energi og megen humor blev vi med en lysbilledserie ført gennem den labyrint af besværligheder, som anskaffelsen af det nye flotte orgel havde afstedkommet. Dernæst ved selvsyn og koncert blev orglet demonstreret på fornemste vis. Det har kostet mange spekulationer, men som vi forstod også givet adskillige oplevelser, at begive sig til Frankrig og bede én af de mærkeligste, men også meget kapable orgelbyggere, Aubertin, om at bygge orglet. Resultatet er indiskutabelt vellykket, men der kan selvfølgelig altid være delte meninger om dispositionen. Vi siger Mikael tusind tak for en meget vellykket formiddag. PO-bladet


PO-STÆVNET 2011

Og da vi nu havde fået demonstreret et sted med i bogstaveligste forstand højt til loftet, blev eftermiddagens tur rundt om Mariager fjord ikke mindre storslået. En vidunderlig natur med bakker og engdrag, med udsigtspunkter og vidsyn – alt formidlet og fortalt med skrøner og anekdoter af den digtende præst, Paul Chr. Arnbak. Flere af hans beskrivende lejlighedssange fandt sine musikalske udtryk ved frokostbordet og i den frie natur. Det er skønt at møde en præst, der i den grad er i stand til at formidle begejstring og glæde ved det sted, hvor livet leves, og med det gran af humor, der fastholder en fortælling. Det blev i det hele taget en eftermiddag, vi tænker tilbage på med glæde og smil i sindet.

OGSÅ PLADS TIL NY VIDEN Et af de vigtige punkter på ethvert årskursus er tiden til fordybelse i den obligatoriske nodeudstilling. Det er her, vi henter inspiration og noder til næste års gøremål i kirkerne, og vi takker Bent Påske for dette års udstilling. Og med dette fokus på noder og opgaver, ledes tankerne naturligt over i det mere kursusprægede. Her havde stævneudvalget efter min mening fundet to meget inspirerende og dygtige musikere til at formidle optimisme i arbejdet med korsang og orgelspil. Carsten Seyer-Hansen tog sig af korsangen på en særdeles kompetent og livfuld måde og forstod PO-bladet

med sin egen begejstring og udstråling netop at skabe den gode ånd, hvori god korsang trives – meget fint! Ikke mindre beundringsværdigt var Lars Rosenlund Nørremarks kursus og foredrag om organistarbejdet ved orglet. Provokerende i nogle meninger, men formidlet på en bred basis af viden og tanker. Selv demonstrerede han en spilleglæde og virtuositet, der aftvinger stor respekt. Vi fik hørt det fornemme orgel i Sct. Mortens Kirke, og set den spillende organist gennem det opstillede kamera. Hvorvidt det er en brugbar ide for organister, vil tiden vise, men for mange andre instrumentalister er det jo hverdag. Desuden videregav Lars Nørremark et fint udvalg af gudstjenesteegnede orgelværker, der repræsenterede stor spændvidde i både genre og sværhedsgrad. Der er grund til at sige de to kursuslærere tak for megen inspiration. Med min indledningsvise sammenligning af stævneformen med en gudstjeneste kom præsterne ved årets festmiddag på banen. Jeg er ikke blevet bedt om at skrive om dette, men for at afrunde den gode gudstjeneste viste de deltagende præster sig fra den fineste side. Formidling af tanker og indfald på en både alvorlig og meget morsom facon, der ikke bare tjener dem til ære, men som sagtens kunne være – som meget andet ved dette årskursus – til inspiration for mange. 253


PO-STÆVNET 2011

På busturen omkring Mariager Fjord gjorde deltagerne holdt ved Bramslev Bakker, og det var en god anledning til både at nyde udsigten og få motioneret en smule.

Og dyrebørn var der også mulighed for at kigge på for de motionerende organister.

254

PO-bladet


PO-STÆVNET 2011

Sognepræst Paul Christian Arnbak bor selv lige ud til Mariager fjord og har interesseret sig for den i mere end 50 år, så han var en fremragende fortæller på busturen.

PO-bladet

255


256

PO-bladetPO-STÆVNET 2011

DET KOLLEGIALE SAMVÆR GIVER SÅ MEGET Anden øjenvidneberetning fra en stævnedeltager – Niels Peter Hornstrup, Hørup Kirke, Kjellerup

Så løb årets organiststævne af stablen, denne gang på Hotel Kongens Ege i Randers. Disse stævner markerer altid et af årets absolutte højdepunkter for os PO-organister. Altid imødeset med den største forventning, og endnu engang blev vi ikke skuffede. Om det er fordi vi til daglig kun har en begrænset kontakt med andre organistkolleger, skal jeg ikke kunne sige, men det er som om alle bare snakker med alle, fra man kommer ind ad døren. Selvfølgelig er der mange, man kender fra de tidligere år, men også mange nye ansigter var med i flokken denne gang. Mange problemstillinger fra organistens hverdag bliver vendt og drejet, og det at kunne tale med andre, der rent faktisk forstår forholdene, er af uvurderlig værdi. Man bliver på en måde opbygget af det kollegiale samvær på sådan et stævne. På mandagens ekskursion til Mariager kirkes nye orgel, hørte vi først kirkens organist 258

Michael Ustrup fortælle om orglets lange tilblivelseshistorie, fra de første spæde ideer, over mange genvordigheder med diverse øvrigheder til resultatet: et særdeles smukt instrument med 46 stemmer bygget af den franske orgelbygger Bernard Aubertin. Michael Ustrup gav efterfølgende en koncert på orglet til forsamlingens udelte begejstring. Efter et veldækket frokostbord på Landgangen i Mariager, forsatte man i busserne rundt om Mariager Fjord, og gjorde holdt nogle steder for at få nogle af egnens røverhistorier fortalt af præsten i Oue, Paul Christian Arnbak. Mandag aften blev opbyggelsen i høj grad rent faglig. I år var det nogle yderst kompetente herrer, der stod for den side af sagen. En særdeles ivrig og engageret Lars Rosenlund Nørremark gennemgik orgelrepertoire, og ikke mindst slog han gækken løs med nogle enkle teknikker udi improvisationens kunst. PO-bladet


PO-STÆVNET 2011

Et par frivillige prøvekaniner fik forbavsende meget ud af det store orgel i Sct. Mortens kirke, medens vi andre kunne følge hver en bevægelse, der blev foretaget ved orglet, via storskærm nede i kirkerummet. Kordelen tog Carsten Seyer-Hansen sig af. Han arbejdede med korets klang – naturligvis med deltagerne som prøveklude. Koncentrationen lyste ud af folk, og man må vel have lov at sige, at viljen var god nok. Et tredje emne, man kunne vælge, var overenskomsten, hvilket jo må siges at være særdeles aktuelt i disse tider. Tirsdag eftermiddag gik ikke helt, som den plejer. Vi plejer nemlig at få en orientering fra kirkeministeriet, men de havde nok travlt med et eller andet, så i stedet var det en jurist fra Landsforeningen af Menighedsråd, der fortalte om deres erfaringer med overenskomsten. Generalforsamlingen forløb rimelig fredeligt, og så var der ellers lagt op til festaften. Og en fest blev det, med feststemte mennesker, lækker mad, veloplagt festtaler (mon ikke han er lidt lun på sin organist), gæster og underholdende indslag. Årets musikalske indslag stod trioen Zenobia for med nogle meget fine fortolkninger af salmer og sange. Stemningen (og temperaturen) stiger altid flere grader, når vores husorkester spiller op til folkedans, og Asger Balling gør en formidabel indsats for at lære os dansene. Dansernes evner er måske nok af svingende kvalitet, men underholdningsværdien er i top. Efter en onsdag formiddag med morgensang og spørgetime nærmede afskedens time sig så for deltagerne. Efter et begivenhedsrigt og veltilrettelagt stævne må det være på sin plads at sige stævneudvalget en stor TAK, og til deltagerne: Vi ses til næste år! PO-bladet

259


PO-STÆVNET 2011

Elisabeth Jensen, afdelingsleder i Landsforeningen af Menighedsråd, havde medbragt planchen som symbol på, at hun som arbejdsgiverrepræsentant havde bevæget sig ind i løvens hule hos lønmodtagerne.

Der måtte to busser til at rumme de mange stævnedeltagere, som skulle fjorden rundt.

260

PO-bladet


PO-STÆVNET 2011

Deltagerne havde rig lejlighed til at bryde ud i sang.

Socialt samvær er et vigtigt element på PO-stævnet. PO-bladet

261


Alt er ved det gode gamle, bortset fra navnet og e-post adressen

Forlaget DanMus ændrer navn til

NODEHANDLEREN Vi tilbyder stadig noder fra alle danske og udenlandske forlag til konkurrencedygtige priser. Velkommen såvel med bestillinger som med forespørgsler, hvis der skulle mangle en idé til repertoire. Man skulle jo nok kunne hjælpe lidt til efter 30 år i noder.

www.nodehandleren.dk

NODE handleren v/Bent Påske

Lunikvej 26 C 2670 Greve Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk www.nodehandleren.dk


JUBILÆUM

Orglet i Thorsager Kirke 17 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal Facade: Birch og Svenning A/S

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER

ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 • DK - 6360 Tinglev Tlf: +45 74 64 44 51 • Fax: +45 74 64 24 07 info@bruno-christensen.dk • www.bruno-christensen.dk


PO-STÆVNET 2011

Deltagerne mødte en meget engageret og interessant fortæller, organist Mikael Ustrup i Mariager Kirke, og han fortalte stolt om Aubertin-orglets tilblivelse, hvortil der også var fremstillet en særlig vin-etiket.

264

PO-bladet


PO-STÆVNET 2011

Til hverdag synger de for sig selv ved orglet, så PO-stævnet er en god lejlighed til at synge i kor.

ANNONCE
PO-GENERALFORSAMLING 2011

REFERAT AF FPO’S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Den 24. maj 2011 på Scandic Hotel Kongens Ege i Randers

Referent Inge Bech Hansen, sekretariatsmedarbejder, FPO

1. VALG AF DIRIGENT Formand Anders Thorup (AT) foreslog stiftskontorchef fra Århus Stift, Jette Plougheld Madsen, som dirigent. Hun blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt og beslutningsdygtig. Hun gav derefter formanden ordet til aflæggelse af beretning.

2. FORMANDENS BERETNING AT startede med at byde velkommen til alle fremmødte og præsenterede de inviterede gæster. Charlotte Muus Mogensen – DOKS, Bjarne Rødkjær – Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Ole Brinth – Sjællands Kirkemusikskole, Ivar Mæland – Vestervig Kirkemu268

sikskole, Hans Christian Hein – Løgumkloster Kirkemusikskole og Peter Hedegaard – Den danske Præsteforening. Herefter blev afdøde medlem – Birgit Madsen, Sabro, Skals kirke – mindet med et minuts stilhed. AT supplerede herefter den skriftlige beretning der var trykt i PO-bladets maj-nummer med en mundtlig beretning. Sidste nyt om PO-bladet og ny redaktør. Dorte Skovgaard Wihres sidste blad er augustnummeret. Der er indkaldt kandidater – blandt de oprindelige ansøgere – til samtale den 7.6. og i bedste fald kan vi ansætte en ny redaktør pr. 1.7. I værste fald kan vi blive nødt PO-bladet


PO-GENERALFORSAMLING 2011

til at udgive PO-bladet september som en nødudgave. Bestyrelsen havde 3 punkter, man ønskede debatteret på generalforsamlingen: • udvidelse af sekretariatet • samarbejdsfaglige relationer • nye vedtægter Efter flere henvendelser, spørgsmål og læserbreve fra medlemmer om de i starten af året udmeldte vejledende vikartakster præciserede AT, at der kun er tale om vejledende takster, og at det derfor er op til den enkelte at bestemme, hvad man vil forlange. Som oplæg til debat havde AT følgende betragtninger:

UDVIDELSE AF SEKRETARIAT For at imødegå misforholdet mellem antallet af tillidsrepræsentanter og arbejdsopgaver (og fordelingen heraf) har Carsten Bech Madsen (POer) siden februar været ansat i en deltidsstilling i sekretariatet som konsulent – foreløbigt indtil udgangen af året. AT opfordrede medlemmerne til at stille op til tillidsmandsvalget i november. PO-bladet

SAMARBEJDSFAGLIGE RELATIONER AT berettede, at der er nordisk undren over, at vi i Danmark har 3 organistforeninger. Hvorfor samarbejde? Kan vi undgå sammenstød – få stordriftsfordele – fremme fællesskabet på de små arbejdspladser – er nogle af de spørgsmål, der dukker op, når man taler om fremtiden. Den nuværende foreningsstruktur betyder bl.a. en stor tryghed ved, at det er POuddannede tillidsrepræsentanter, der varetager medlemmernes interesser ved forhandlinger og ved problemstillinger. Hvem skal man vælge som samarbejdspartnere? Vores søster- og brødreorganisationer for ansatte ved folkekirken, men hvad så med kirkegårdsledere (lederorganisation) og præsterne (en gruppe for sig) – eller overenskomstpartnerne – eller musikerne generelt – eller CO10 samarbejdsparterne. Der er fordele og ulemper ved alle konstellationer. AT henviste til, hvordan organisterne i Norden er organiseret – i Finland er organister og præster i samme organisation, i Norge er organisterne under musikerforbundet og i Sverige er organisterne en underafdeling af lærerforeningen. AT takkede sekretariatet for kompetent 269


PO-GENERALFORSAMLING 2011

og hurtig behandling, bestyrelsen og særligt næstformand Helle Zederkof, stævneudvalget og lokale håndlangere, særlig tak til Preben Berg for fortsat virke i stævneudvalget og sidst men ikke mindst tak for opbakning og fremmøde til medlemmerne. Herefter blev debatten åbnet. En bemærkning til den skriftlige beretnings oplysninger om medlemstal – hvor mange POer er ikke medlem af foreningen endnu? AT mente, at vi vel mangler 70-80 stk. Efter et par bemærkninger om at de mest indlysende samarbejdspartnere vil være vores søsterorganisationer (DOKS og DKF), at tiden er inde, og at det vil være økonomisk forsvarligt at arbejde på samarbejde, blev der fremsat et ønske om at bestyrelsen til næste årsmøde skulle fremlægge planer/modeller for fremtidig samarbejdsaftaler som beslutningsgrundlag. AT svarede, at samarbejdsforhandlinger vil ske bag lukkede døre – og at bestyrelsen gerne forpligter sig til at arbejde seriøst med projektet. Debatten var hermed afsluttet og beretningen blev godkendt.

3. VALG TIL BESTYRELSEN Dirigenten konstaterede, at Anders Thorup, 270

Susanne Mørk-Jensen og Poul Mørk-Hansen var på valg. Bestyrelsen genopstillede de samme, og da der ikke var indkommet forslag om modkandidater, blev alle tre valgt.

4. VALG AF SUPPLEANTER Anne Lise Quorning og Nils Henrik Wyke blev af bestyrelsen foreslået som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Begge blev valgt.

5. REGNSKAB TIL GODKENDELSE Kasserer Kenn Therkelsen gennemgik regnskaberne, som udviste et overskud på kr. 87.204,som må anses som tilfredsstillende. De væsentligste afvigelser i forhold til budget og sidste års regnskab vedr. PO-bladet og lønninger. Regnskabet er godkendt uden kommentarer fra revisoren. Uden yderligere spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.

6. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT OG GENINDMELDELSESGEBYR Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse pr. 1.7.2011 og pr. 1.1.2012 er begrundet i behovet for, at medlemmerne også fremover skal kunne være tilfredse med tillidsmandsrådgivningen. Tillidsmandssituationen ville i fremtiden ideelt set blive inddraget i overenskomstforhandlingerne men indtil da, hvor PO-bladet


PO-GENERALFORSAMLING 2011

hvervet sker på frivillighedsbasis, og opgaverne ikke bliver færre, forudser bestyrelsen, at rekruttering af nye tillidsrepræsentanter ved det kommende valg i efteråret bliver vanskeligt. Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om omfang og opgavefordeling af konsulentansættelse(r), men med kontingentforhøjelsen vil foreningen have råd. Jette Plougheld Madsen ønskede herefter genåbning af beretningsdebat – debat om udvidelse af sekretariat blev genåbnet. Herefter debatteredes FPO’s mulighed (mangel på samme) for at betale tillidsrepræsentanterne, og hvorfor det er eget menighedsråd, der skal betale kørsel. Der var flere bemærkninger, som støttede bestyrelsens ønske om en fortsat sikring af medlemmernes tilfredshed med den service, som sekretariat og tillidsmænd yder. Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelser blev efter debatten og efterfølgende håndsoprækning vedtaget. Satserne fremgår af PO-bladets majnummer.

7. VEDTÆGTSÆNDRINGER JF. § 12 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev sendt ud med PO-bladet i april måned. Der var ikke mange kommentarer til de foreslåede ændringer. Dog blev det bemærket, at PO-bladet

navnet ”Organistforeningen” i sig selv kunne lægge op til en begrænsning af samarbejdspartnere. Én havde specielt bemærket § 3 stk. 4 – og spurgte om nyuddannede POer kan få samme hjælp som ”gamle medlemmer” uden at opfylde krav om betaling af ½ års kontingent – AT henviste til, at foreningen også optager studerende, og at man hermed kunne opfylde kravet på favorable vilkår. Bestyrelsen arbejder videre med projektet og forventer at kunne udsende endeligt forslag til skriftlig urafstemning i løbet af efteråret 2011.

8. INDKOMNE FORSLAG Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

9. EVENTUELT Henriette Hoppe udtrykte sin skuffelse over, at det lukkede debatforum for medlemmer på hjemmesiden ikke bliver brugt, og at det derfor – efter knapt et år – bliver nedlagt. Som afslutning på generalforsamlingen rettede AT en stor tak til bestyrelsen for et stort og frivilligt arbejde. AT takkede for god ro og orden og sagde tak til dirigenten. 271


NYHED

NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME

Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning.

Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat , men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse.

Ingeniørfirma B. Skou`s eftf.

MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: 86 14 59 00 E-mail: maass@maass.dk

Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende


Koncerter af alle slags og i alle prislag - vælg i ro og mag!

Ǥ Ǥ 124 udbydere med 340 koncertforslag sselvelv Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto,

lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 775 kr. Ring 8626 0023 / mail postmaster@ kirkekoncert.dk


LÆSERBREV

LAD ORGANISTEN TALE MED DE PÅRØRENDE Indlægget fra Karen Bækbøl Jørgensen i PO-bladet juni 2011 berører en række spørgsmål omkring organistens arbejdsforhold i forbindelse med begravelser. Både for undertegnede, som uddanner organister, og for fagforeningen, der skal rådgive sine medlemmer er udfordringerne mangeartede.

Jeg vil starte med Karen Bækbøl Jørgensens citat fra kirkebladet i Brædstrup, hvoraf det fremgår, at ”Kirkesangere og organister er forpligtet til at synge og spille det, som præsten forlanger…”. Selv om man juridisk ikke kan sætte en finger på udsagnet, er det ikke heldigt i forhold til det, der de seneste år har væ-

ret et mantra også fra arbejdsgiverside, nemlig samarbejde i folkekirken. Når det gælder selve sagen, tror jeg det er nyttigt at sortere en smule i tingene. Det ene handler om valg af salmer/fællessange til begravelse – det andet om valg af øvrig musik.


LÆSERBREV

Når det drejer sig om valg af salmer og melodier, er det helt klart vigtigt, at fremtidige kirkemusikere får en dybdeforståelse for såvel kirkens forhold til de pårørende som til præstens arbejde, og dermed også salme- og melodivalget. At sende vore fremtidige kirkemusikere ud på arbejdsmarkedet udelukkende med den gode gamle regulativtænkning, vil uvægerlig føre til mange ulykkelige situationer i samarbejdet. Samtidigt vil negligering af organistens faglighed når det gælder valg af musik, føre helt ud i hampen. Med organistens faglighed mener jeg alle aspekter omkring valg af musik, inkl. den direkte kontakt med de pårørende. Den type kommunikation foregår der alt for lidt af, og i parentes bemærket har jeg registreret, at andre kirkefunktionærer har kursus i kommunikation med pårørende som uddannelsesområde! Mangen en opmærksom læser vil konstatere, at det ideal jeg beskriver, vil gøre det betydeligt mere kompliceret at være kirkemusiker. Det er netop tilfældet – det er blevet mere kompli-

ceret. Alligevel bør vi svare et rungende ”ja” på spørgsmålet fra Karen Bækbøl Jørgensen, om hvorvidt vi er rede til at tage et helhedsansvar for musikken ved kirkelige handlinger. Det vil styrke både kirkemusikkens stilling og kirkemusikeren i forhold til menigheden. Nu er den folkekirkelige situation den, at det er ulige meget nemmere at opdrage på os selv end på vores arbejdsgiver og de øvrige medarbejdere. Alligevel finder jeg det vigtigt, at vi, når det gælder samarbejde, er udfarende i forhold til den kirkelige arbejdsgiverside. Samarbejde er ikke kun en holdning, men vi må alle beskæftige os konkret med samarbejdets indhold. Det er, så vidt jeg kan se, den næste udfordring – det gælder også i forhold til samarbejde med menighedens præst. Et godt råd: Tal om tingene hen ad vejen, og ikke først når, der kommer en sag! Ivar Mæland, organist Vestervig/Agger, rektor Vestervig Kirkemusikskole
Løgumkloster Kirkemusikskole tilbyder følgende kurser i efteråret 2011:

INSPIRATIONSDAGE i gudstjenesterepertoire for organister Mandag, d. 19. september kl. 10-16 : dansk orgelmusik Mandag, d. 3. oktober kl. 10-16: tysk orgelmusik Mandag, d. 24. oktober kl. 10.16: engelsk orgelmusik Gennemgang af kortere gudstjenesteegnede stykker v/ rektor Hans Christian Hein. Nodemateriale udleveres., Målgruppe: PO-organister samt studerende på kirkemusikskolernes eksamenslinje.

ORGELMESTERKURSER Onsdag, d. 2. november – 4. november v/ Bine Bryndorf, København Lørdag, d. 5. november – Orgelekskurison til bl.a. Haderslev og Esbjerg Mandag, d. 7. november – onsdag, d. 9. november v/ Daniel Roth, Paris Målgruppe for aktiv deltagelse: diplomuddannede organister / for passiv deltagelse: PO-organister samt diplomuddannede organister.

MUSIKALSK LEGESTUE Onsdag, d. 17. august – fredag, d. 19. august, v/ sangpædagog Karin Elkjer Målgruppe: Organister, kirkesangere, m.fl.

BABYSALMESANG Mandag, d. 26 – onsdag, d. 28. september, v/ sangpædagog Karin Elkjer Målgruppe: Organister, kirkesangere, m.fl., der skal starte hold i babysalmesang.

BABYSALMESANG 2 Mandag, d. 31 oktober – onsdag, d. 2. november, v/ sangpædagog Karin Elkjer Målgruppe: Organister, kirkesangere, m.fl., der allerede har erfaring i babysalmesang. Nærmere oplysninger vedr. program og priser kan fås ved henvendelse til Løgumkloster Kirkemusikskole. Alle kurser finder sted på og ved

LØGUMKLOSTER KIRKEMUSIKSKOLE Nærmere oplysninger: lkms@km.dk /tlf. 74 74 40 70


ØVEORGEL SÆLGES Velholdt elektronisk kirkeøveorgel i lys eg 19 stemmer 2 manualer og pedal Danhild 19 fra Skandinavisk Orgelcentrum

Nypr

Pris:

inkl.

is i 2

003:

kr. 3

et se

rvice

Henvendelse: Ellen Wilbour Ohlsen, Morud, tlf. 6596 5167, ellenwilbour@hotmail.com

kr. 7

5.000

7.500

efter

syn

,-

,-


ORGEL TIL SALG Orglet er bygget af Frobenius i 1961 til Søllerød Kirke. Det har 21 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. Orgelhuset er udført i teak. Orglet er beregnet til opstilling på gulv og kræver en loftshøjde på mindst 4,8 meter. Yderligere oplysninger og forhandling om pris: henvendelse til Blistrup Kirkes menighedsrådsformand, Gertrud Hansen, tlf. 4871 6081


Merete Kuhlmann er kendt for sine mange flotte satser for ligestemmigt kor. Nu er hendes store samling af motetter for blandet kor a cappella udkommet i to flotte korbøger på Forlaget Mixtur. Bøgerne indeholder satser til stort set alle kirkeårets helligdage og bag i begge bind findes et udførligt register med forslag til anvendelse. Satserne er velskrevne, de klinger godt og er lige til at gå til for de fleste kirkekor.

Merete Kuhlmann: Korbog 1 - 20 bibelske motetter

Merete Kuhlmann: Korbog 2 - 30 korkoraler

De 20 satser i Korbog 1 har tekster hentet fra biblen. Flere af satserne er lovsange fra eks. Salmernes Bog og de vil, udover at være egnede som motet, være meget velegnede som introitussatser eller som korvers efter den gammeltestamentlige læsning.

Bog 2 indeholder 30 korkoraler med tekster fra danske salmer - nye og gamle. 8 af satserne har melodi af Merete Kuhlmann og de øvrige er arrangementer af andre komponisters melodier. Flere af satserne rummer små polyfone elementer.

Pris kun: 99,00

Pris kun: 99,00

20% RABAT PÅ KORSÆT (MIN. 10 STK.) SE NODEEKSEMPLER OG BESTIL PÅ NODER.DK

NYE UDGIVELSER PÅ VEJ - Ledsagesatser til den danske koralbog - Ny overstemmesamling til salmebogen Vi vil meget gerne samarbejde med brugerne af vore nodeudgivelser - nemlig landets organister! Derfor kan du være med til at sætte dit præg på disse to nye store udgivelser. Vi modtager meget gerne forslag - enten på info@noder.dk eller ved at sende noder til: Forlaget Mixtur, Torvegade 60, 6700 Esbjerg. erg.

Û

1'42Û,42(*

-.#$1 #*

FORLAGET MIXTUR

TORVEGADE 60 . 6700 ESBJERG . TLF 86136655 . INFO@NODER.DK


DAGBOG OG KALENDER

E K S N! U H LE SED

DAGBOG OG KALENDER ADRESSEÆNDRINGER Line Henriette Lyng Reinvang, J.L.Hansens Vej 1, 6000 Kolding Theis Lyng Reinvang, J.L.Hansens Vej 1, 6000 Kolding Hans Dammeyer, Egebjergvej 133, 8220 Brabrand Amanda Vandt, Udbyhøjvej 38 C, 8930 Randers NØ

NYE MEDLEMMER Lars Svaneborg, Vorupørvej 110, Hundborg, 7700 Thisted Margrethe Wohlenberg, Toft 13, Sterup, Tyskland

UDNÆVNELSER Hans Dammeyer ansat ved Skjoldhøj Kirke pr. 1.6.2011

RUNDE FØDSELSDAGE Kirsten Thøgersen Schou, Svinninge, 75 år den 4. juli Lisbet Bernitt Birk, Holmegård, 60 år den 6. juli Bente Faurholt Andreasen, Ansager, 70 år den 7. juli

ANNONCE

FPOs sekretariat holder sommerferielukket i perioden fra lørdag den 9. juli til søndag den 31. juli (begge dage incl.) Hvis du har brug for akut hjælp så kan du finde kontaktoplysninger på sekretariatets feriemeddelelse på hjemmesiden. Spar girokortgebyr på kr. 140,00 årligt og tilmeld din kontingentbetaling til betalingsservice – oplysninger til brug for tilmelding står på opkrævningen som udsendes i løbet af juli måned. VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER

282

PO-bladet


ADRESSER OG NUMRE

FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER, FPO

FPO’s TILLIDSREPRÆSENTANTER

Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563 Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10 - 13 www.fpo.dk Postgiro: 400 0935 Sekretariatsleder: John Poulsen, e-mail: fpo@fpo.dk Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen, e-mail: sekr@fpo.dk Konsulent: Carsten Bech Madsen, e-mail: cbm@fpo.dk Tlf. 6535 1953 / 2327 8953

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk Ellen Lorentzen, tlf.: 4097 3556. E-mail: ellenmialo@gmail.com Bo Andersen, tlf.: 3321 9020 E-mail: bo.andersen.compose@image.dk Jelena Heiberg, tlf.: 5648 5623 / 2193 0895 E-mail: jelena@heiberg.dk

FPO’s BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf. 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Helle Zederkof Vedøvej 1, 8560 Kolind Tlf. 8639 1036 E-mail: hellez@mail.tele.dk Kasserer Kenn Therkelsen, Soluret 31, 5220 Odense SØ, Tlf. 2960 0683 E-mail: kenntherkelsen@yahoo.com Sekretær Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf. 7577 0775 E-mail: moerk-hansen@tdcadsl.dk Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf. 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf. 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf. 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: smj@sandborg.dk

PO-bladet

ROSKILDE SAMT LOLLAND­FALSTER STIFTER Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170. E-mail: bjergkvist@stofanet.dk Dorte E. Jensen, tlf.: 2346 7304. E-mail: dej.lig@live.dk FYENS STIFT Kenn Therkelsen, tlf.: 2960 0683 Poul Lumbye, tlf.: 6615 3512 E-mail: poullumbye@webspeed.dk VIBORG STIFT Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk Poul Mørk-Hansen, tlf.: 7577 0775 ÅRHUS STIFT Helle Zederkof, tlf.: 8639 1036 / 2445 6236 Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@fibermail.dk Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Mette Nørup, tlf.: 7512 8523, E-mail: men@esenet.dk Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf. 7556 5188, E-mail: mlsb@stofanet.dk Thilde Madsen, tlf. 9857 4297. Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 AALBORG STIFT Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 Anton Schmidt-Jakobsen, tlf. 2171 8814 E-mail: schmidt-jakobsen@live.dk Annette Bæk, tlf. 9894 9242. E-mail: annettebaek@mail.dk

283


Returadresse/Afsender: FPO, Kløvervej 28A, 7190 Billund

BEVÆGELSE SKAL DER TIL Som første gangs deltager i et PO-stævne er der to ting, man lægger særligt mærke til: Deltagerne synger hele tiden – og det er højt, kraftigt og klart, og alle bevæger sig en hel del. Det er også nødvendigt, for fodringen er bestemt god og rigelig – det kræver jo sin mand at modstå en svulmende buffet flere gange dagligt. Derfor er det også på sin plads med gymnastik i forbindelse med den daglige morgensang, som det ses ovenfor. Dorte