PO-bladet marts 2012

Page 1

NR. 3

MARTS 2012

11. ÅRGANG

PO-bladet

ALT OM STÆVNET SIDE 17

ET SIGNAL UD OVER BYEN

SIDE 8


PRÆLUDIUM

FOLKEKIRKENS ARBEJDSMILJØRÅD TALER NU OM ARBEJDSMILJØ! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

2

Siden Folkekirkens Arbejdsmiljøråd blev dannet for mere end to år siden, er tiden blevet brugt på ufrugtbare diskussioner om ”kasketter”, altså hvornår man er henholdsvis myndighed, arbejdsgiver og arbejdstager. Forvirringen og kompleksiteten i den folkekirkelige ledelsesstruktur fornægter sig altså heller ikke, når temaet er et helt andet, nemlig arbejdsmiljø. Organistforeningen har dog et fromt håb om, at vi har lagt denne diskussion bag os, og at vi nu efter to års ørkenvandring kan tage fat på de mange arbejdsmiljøproblemer, som alle burde have en interesse i at få løst. Der er vedtaget en ny vedtægt for rådet, og der er nu tilsyneladende enighed om hvordan parterne inden for folkekirken vil samarbejde om at søge at forbedre arbejdsmiljøet i folkekirken. Faktisk blev der på rådets januarmøde for første gang drøftet arbejdsmiljø, og ikke blot formalia! Som bekendt er folkekirken kendetegnet ved mange små arbejdspladser med valgte arbejdsgivere, hvoraf næppe mange er gået til valg på deres interesse for arbejdsmiljøforhold. Ikke desto mindre er arbejdsmiljøloven en vigtig lov, som menighedsrådene er forpligtigede til både at kende og overholde. I virksomheder af en vis størrelse har arbejdsgiverne en arbejdsmiljøorganisation, der kan hjælpe med denne opgave, men det har langt hovedparten af de kirkelige arbejdspladser ikke. En af de første og vigtigste opgaver for Arbejdsmiljørådet bliver i samarbejde med Arbejdstilsynet at undersøge, hvorledes der kan etableres arbejdsmiljøorganisationer, der afspejler den folkekirkelige virkelighed. En lang række konkrete arbejdsmiljøproblemer trænger sig ligeledes på, ikke mindst inden for det psykiske arbejdsmiljøområde. Så der er nok at tage fat på for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Nu er kasketterne væk. Lad os komme i arbejdstøjet. Tilløbet har været urimeligt langt. Lad os håbe, at vi efterfølgende får det store spring fremad.

PO-bladet


INDHOLD OG KOLOFON

PORTRÆT

NYHEDER

SIDE

4

INSPIRATION

SIDE

8

12

SIDE

UDDANNELSE

POVL CHR. BALSLEV

4 FAVORITTER

Orgelprofessor Ulrik SpangHanssen har taget initiativ til et helt nyt studium på Det Jyske Musikkonservatorium: Uddannelse til Rytmisk kirkemusiker.

Organisten ved Vor Frue Kirke i Svendborg er også klokkenist og i det hele taget noget af en musikalsk altmuligmand. Formidling er et vigtigt nøgleord.

Susanne Ketelsen leder pigekoret (billedet) i Lille Lyngby Kirke, Nordsjælland, og hun fortæller om fire værker, som hun og koret er særlig glade for.

STÆVNE

STILLINGER

FORENINGSNYT

17

Foto: Tim Lykkegren

SIDE

SIDE

28

SIDE

32

MAJ I SVENDBORG

4 ORGANISTER SØGES

PENSION/WEB M.M.

2. pinsedag vil klokkespillet i Vor Frue Kirke, Svendborg, ringe ind til årets højdepunkt for PO-organister. Se alt om Organistforeningens stævne midt i bladet.

• Hagested og Gislinge Kirker ved Holbæk • Gjøl Kirke, Vendsyssel • Hellebæk Kirke, Nordsjælland • Kapernaumskirken, København

Læs i dette nummer om fejl i pensionsindbetalinger, medlemsundersøgelse om overenskomsten, forbedringer på hjemmesiden samt en ny skabelon til ansættelsesbevis.

PO-BLADET REDAKTION DEADLINE

TRYK FORSIDEN

Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633 Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf. 32 10 62 28, e-mail: po-bladet@fpo.dk. Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@fpo.dk senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk Povl Chr. Balslev betjener klokkespillet i Vor Frue Kirke, Svendborg Foto: Filip Graugaard Esmarch

www.organistforeningen.dk

PO-bladet

3


NYHEDER

RYTMISK KIRKEMUSIKER-UDDANNELSE PÅ VEJ Det Jyske Musikkonservatorium lancerer nu en uddannelse som rytmisk kirkemusiker. Ønsket er at servicere folkekirken, men de umiddelbare reaktioner herfra er blandede. Af Filip Graugaard Esmarch Fra 2013 vil PO-organister kunne videreuddanne sig til rytmiske kirkemusikere på Det Jyske Musikkonservatoriums (DJM’s) afdeling i Aalborg. Allerede dette efterår lægges der dog ud med både en bachelor- og en kandidatuddannelse i rytmisk kirkemusik. Orgelprofessor Ulrik Spang-Hanssen er idémageren bag de nye uddannelser, som har til formål at imødekomme et behov mange steder i folkekirken. Foreningen Forum for Rytme I Kirken (FRIK) har i mange år efterspurgt bedre uddannelsesmuligheder inden for den rytmiske del af kirkemusikken, og bestyrelsesmedlem Johannes Konstantin Neergaard udtrykker da også stor glæde over det nye tiltag. Folkekirkens Kirkemusikskoler arbejder ligeledes på at styrke de såkaldt rytmiske kompetencer i deres uddannelser. Kirkemusikskolerne frygter dog, at konservatoriets nye uddannelse kan bidrage til en øget polarisering mellem ”rytmisk” og ”klassisk” kirkemusik.

EN BESKÆFTIGELSESSTRATEGI Professor i orgel ved DJM, Ulrik Spang-Hanssen, ser et tydeligt behov for kirkemusikere med specifikke rytmiske kompetencer. ”Jeg har konstateret, at der til en forholds4

vis stor del af de opslåede organiststillinger er de ønsker. Og vi tror, vi vil se en udvikling som i Sverige, hvor flere sogne eller et helt pastorat går sammen i arbejdsfællesskaber, som råder over kirkemusikere med forskellige spidskompetencer,” siger han. Konservatoriet ønsker at uddanne kirkemusikere, der med lige stor autoritet kan lede et band, et rytmisk kor og varetage konventionelt gudstjeneste-spil fra orglet. Fagene orgel og klaver kommer derfor til at rangere lige højt i uddannelsen. ”Kombinationen er blevet til ud fra en beskæftigelsesstrategi. Vi tror, at samarbejdet mellem sognene kun er muligt at strikke sammen, hvis organister og kirkemusikere til dels kan vikariere for hinanden. Så alle skal fortsat kunne spille orgel,” forklarer Ulrik SpangHanssen. Orgelkravene vil selvsagt være mindre end på den klassiske orgeluddannelse, men dog højere end på PO-uddannelsen. Ud over klaverfaget vil også sammenspil og korledelse – som omfatter både børnekorledelse og rytmisk korledelse – fylde mere end i den nuværende organist-uddannelse. Her vil man trække på de stærke kompetencer, som i forvejen findes i Aalborg.

KIRKEORGLET ER STADIG KLASSISK Ulrik Spang-Hanssen er også kendt som jazzmusiker på sit Hammondorgel. Pibeorglet ser han dog primært som det klassiske instrument, og sådan vil det ind til videre også være på studiet til rytmisk kirkemusiker. ”Når man forsøger at swinge på et kirkeorgel, kan det hurtigt komme til at lyde som om, PO-bladet


NYHEDER man forsøger at lære en elefant at danse cancan. Det kan godt lade sig gøre – men det er vanskeligt og kræver en ret finurlig tilgang,” erfarer han. I første omgang har folkene bag den nye uddannelse ikke skønnet, at der på studiet er behov for den specifikt rytmiske tilgang til orglet. Ulrik Spang-Hanssen understreger dog, at man hurtigt ville kunne tilpasse sig, hvis der viser sig et behov.

FRIK ER GLADE På vegne af Forum for Rytme I Kirken hilser Johannes Konstantin Neergaard den rytmiske kirkemusikeruddannelse hjertelig velkommen. ”FRIK har talt om behovet for en rytmisk uddannelse af kirkemusikere lige siden starten for 25 år siden. Vi synes, det tog lang tid, men det er skønt, at der nu endelig er noget på vej,” siger han. Han tager dog det forbehold, at han endnu ikke ved, hvem der kommer til at undervise. ”Det er vigtigt at få skabt det rigtige hold. Hvis nogen af dem, der skal undervise på et stort fag som orglet, er af en skole, hvor man ser lidt ned på den rytmiske musik, så kan det være ødelæggende for den samlede uddannelse,” advarer Johannes Konstantin Neergaard.

Der er i stedet brug for undervisere, som ser de nye kandidater som en gevinst for kirkemusikken, og som ser selve musikken som et bredt fænomen, der ikke skal afgrænses i genrer, mener han.

ADVARER MOD POLARISERING På kirkemusikskolerne har man også bemærket den øgede efterspørgsel efter rytmiske kompetencer i stillingsopslagene. Men det har ikke været på tale at udvikle en alternativ, rytmisk profileret PO-uddannelse. Faktisk vil man helst undgå at skelne mellem ”rytmisk” og ”klassisk” musik. Det fortæller Knud Damgaard Andersen, der er lærer på Vestervig Kirkemusikskole. ”Den dér polarisering vil vi meget gerne have lagt død. Tilbage i 2010 havde vi her i Vestervig et seminar, hvor vi fra konservatoriet i Aalborg fik at vide, at hos dem havde man afskaffet begrebet rytmisk musik. Det var et forældet begreb, så nu ville de bare tale om god og dårlig musik,” husker han. Konservatoriet har på det punkt tilsyneladende foretaget noget af en kovending efter fusionen med Aarhus. I stedet for at dele det op i to uddannelser, kunne man have justeret på den eksisterende organistuddannelse, lyder synspunktet fra Knud Damgaard Andersen. >

Grafik: CoopHimmelb(l)au / © Elfie Semotan

Uddannelsen til rytmisk kirkemusiker kommer fra sommeren 2013 til at have base i Musikkens Hus, som er ved at blive opført ved Aalborgs havnefront (arkitektgrafik)

PO-bladet

5


NYHEDER Han er med til at forny både kirkemusikskolernes grunduddannelser og efteruddannelsesområdet, og begge steder vil der blive taget højde for de kompetencer, der efterspørges fra menighederne. ”I den kommende studieplan for PO-uddannelsen vil de nye kirkemusikalske impulser også indgå. Der kommer især mere fokus på klaveret. Vi arbejder også med muligheden for at øge valgfriheden, så man sandsynligvis vil kunne profilere sin uddannelse med forholdsvis meget klaver,” afslører han.

TAGER RYTMISK MUSIK ALVORLIGT Professor Ulrik Spang-Hanssen afviser idéen om at lægge krav om ”rytmiske” kompetencer ind på konservatoriets eksisterende organistuddannelser. ”Jeg har hellere villet lave en helt ny uddannelse, for det rytmiske er et stort og vanskeligt fagområde. Vores tanke er, at når der nu er så mange steder i kirken, hvor man gerne vil bruge rytmisk musik, så lad os dog tage os sammen og tage det område alvorligt – som et speciale. Det fortjener det også,” mener han og understreger: ”Vi er ikke på nogen måde ude på at skabe en rytmisk-klassisk krig. Det føler vi da også, at vi for længst er ude over.”

Orgelprofessoren påpeger desuden, at den klassiske kirkemusikeruddannelse i forvejen hører til blandt de største og vanskeligste, konservatoriet overhovedet har. Og skulle man tilføje rytmiske kompetencer, hvor skulle man så skære ned? ”Jeg er trods alt også sat til at varetage et instrumentalt studium, nemlig orgelstudiet som kunstmusik og alle de rigdomme, der ligger i det. Og det vil jeg selvfølgelig meget nødig give køb på.” Find mere information om uddannelsen og optagelsesprøven på Musikkons.dk (klik på den lilla knap til højre på siden).

KIRKEMINISTERIET VIL NEDBRINGE SYGEFRAVÆR Fra 1. april 2012 gør Kirkeministeriet det obligatorisk for alle menighedsråd at indberette både løn og sygefravær, herunder også barns 1. og 2. sygedag. En analyse af tallene i Folkekirkens Lønsystem skal derefter skabe forudsætninger for at at nedbringe fraværet blandt folkekirkens ansatte, oplyser ministeriet. Læs hele artiklen på Organistforeningen.dk.

LEJLIGHED I PERINALDO, LIGURIEN, UDLEJES 1 times kørsel fra Nice lufthavn ligger denne skønne og originale norditalienske bjergby, Perinaldo, med kun ca. 500 indbyggere. Stilhed, bjergluft og skøn lejlighed med storslået udsigt ned igennem Vallecrosia dalen til Middelhavet. Dagligvarebutikker, bager, restauranter, caféer, posthus, apotek og få turister! Lejligheden er på ca. 50 m2, og med 2 udvendige terrasser. Entré, fuldt udstyret køkken, dobbeltværelse med skab og dobbeltseng, bad med kar og brus. På første sal: Stue med sovesofa til 2 personer, og pejs. Intet TV, men mindre CD-anlæg. Organister kan låne nøgle i Tabacchi forretningen om hjørnet, til Agati orglet fra 1829, som står i San Nicolò. Et fremragende og klangskønt instrument med kort oktav, restaureret 1992. Billige flybilletter til Nice. Leje af bil i Nice lufthavn udgør p.t. ca. 1.200-1.500 kr. pr. uge. Pris for 2 personer pr. uge: Kun 325 EURO, inkl. vask af sengelinned. Yderligere oplysninger: Peter Brenøe Lange, telefon 20 33 71 60, peterorganist@live.dk

6

PO-bladet


GRIMAL LINDGREN DUO

BESTÅENDE AF

LENE GRIMAL SAXOFON OG ERLING LINDGREN ORGEL OG KLAVER, TILBYDER KONCERTER OG MUSIKGUDSTJENESTER. Vi bevæger os fra det traditionelle klassiske over til improvisationsmusikken, fra stille, lyriske ballader i nordisk tone til den mere energiske jazz. Repertoiret spænder fra Bach til salmer i rytmisk indpakning. Pris: 6.000 kr., alt inkl. Kan også engageres som trio med kontrabassisten Morten Hansen, tidl. Aalborg Symfoniorkester. Pris: 8.500 kr., alt inkl. Henvendelse:

Lene Grimal, tlf. 97 99 77 22 / 23 26 05 03, mail: lene@dolle.com Erling Lindgren, tlf. 97 81 03 10 / 50 80 07 16, mail: erlinglindgren@doks.dk


PORTRÆT

ORGANIST MED GLIMT I ØRET Deltagerne i dette års PO-stævne i Svendborg vil få rig lejlighed til at møde den lokale organist og klokkenist Povl Chr. Balslev – en musiker, som vanskeligt lader sig sætte i bås. Læs her hvorfor.

Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch

Det stod skrevet over Povl Balslevs vugge, at han skulle være præst. Fra hans far og yderligere syv slægtled tilbage går en ubrudt linje af præster. Det blev hverken han eller nogen af hans tre søskende. Men som hans farfar accepterende sagde: ”Povl Christian, du blev dog inden for rummet”. Som kirkemusiker føler Povl Chr. Balslev – blandt andet i kraft af sin slægtsbaggrund – en klar forpligtelse på traditionen. Men det er en tradition, som ikke kun skal holdes i hævd. Den må også meget gerne lade sig udfordre og forny. Det hjælper Povl Balslev den godt på vej med, når han som organist lader sit instrument høre sammen med eksempelvis en keltisk harpe, når han som korleder skaber ”gregoriansk rock”, og når han som klokkenist sender signaler ud over Svendborgs bymidte – signaler, som refererer til skolernes salmesangs-projekt, aftenens Harry Potter-præmiere eller noget tredje. På den anden side komponerer og opfører han gerne orgel- og korværker, som hviler umiskendeligt på en solid tradition. 8

HVAD ER KIRKEMUSIK? ”Det at skabe en bredde er for mig som musiker det vigtigste. Jeg bliver bedre til at spille Bach efter at have spillet sammen med min jazzsaxofonist-ven – og omvendt! Mangfoldigheden skaber en masse dynamik og gør, at man aldrig bliver træt af nogen af delene,” oplever Povl Balslev. Det er også vigtigt for ham at gøre folk bevidst om, at kirkemusik kan være mange ting. Eller musik i kirken – for hvad er i det hele taget kirkemusik? ”C.V. Jørgensens musik er ikke skabt som kirkemusik, men når den kommer ind i kirkerummet, kan man opleve, at der sker noget særligt. At der kommer en stemning omkring sangene, som gør, at de fint kan rummes i kirken,” mener Povl Balslev. Sammen med nogle rytmiske musikere og præsten Jesper Hougaard Larsen tager han af og til rundt i landet og afholder rock- eller tema-gudstjenester. ”Liv og Lys” kalder de konceptet, inspireret af en passage fra C.V. Jørgensens ”Indian Summer”. I samarbejde med De midtfynske munke, PO-bladet


PORTRÆT som normalt holder sig til vaskeægte gregoriansk messesang, har Povl Balslev blandt andet også omformet den sang til ”gregoriansk rock” ”Hvor man typisk tager det gamle og gør nyt, har jeg her taget det nye og gjort gammelt. Skræl alt det akkordmæssige af ‘Indian Summer’, så har den et messende præg og endda nogle gregoriansk-agtige melodi-vendinger,” forklarer han. Generelt ser Povl Balslev i kirken et opbrud i synet på, hvad kirkemusik er og kan. Men hvad er egentlig årsagen til, at musik, som i sit udgangspunktet er verdslig, kan give folk en helt særlig oplevelse, når den bliver sat ind i en kirkelig ramme? Det spørgsmål optager ham meget. ”Er det rummet, der gør det ved musikken, eller er det noget ved selve musikken?,” funderer han.

FORFRISKENDE SOVSE-POP Mindre filosofisk bliver det, når Povl Balslev skal holde orgel-workshop på PO-stævnet til maj. Men han vil også her på forskellig vis sætte fokus på bredden i musikken. ”Vi vil tale om, hvordan vi finder og skaber musik til de forskellige nye sammenhænge, vi også skal være kirkemusikere i. Her skal vi gerne kunne foretage bevidste valg,” mener han. Vægten kommer dog til at ligge på den almindelige søndagsgudstjeneste. ”Hvordan skaber vi den der røde tråd, som gerne skal være der gennem en gudstjeneste? Og hvordan krydrer vi vores spil og skaber dynamik i det?” Her kommer der til at være konkret inspiration. Povl Balslev er i fuld gang med at samle stykker til en ny ”grundbog” med præ- og postludier til hele kirkeåret, og der bliver et rigt ud-

Povl Chr. Balslev • Født 1968 • 1996: Kirkemusikalsk Diplomuddannelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium • 2003: Klokkenisteksamen fra Løgumkloster Kirkemusikskole • Fra 1991 assisterende organist ved Sct. Markus Kirke, Kbh.; fra 1998 organist ved Otterup Kirke, Fyn; og siden 2002 organist, kantor og klokkenist ved Vor Frue Kirke, Svendborg • Siden 1999 lærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole i orgel og klaver • Omfattende koncertvirksomhed både som orgelsolist, som del af en række grupper inden for, kunstmusik, folkemusik, jazz mm., og som dirigent for Vor Frue Kantori, Svendborg • Foredragsvirksomhed om bl.a. ”orglet”, ”Carl Nielsen – Levende Musik”, ”Thorvald Aaagaard – fynbo i folkesangens tjeneste” og ”Oratoriet – musik og forkyndelse” • Komponist af adskillige orgelkoraler, melodier, korværker og i løbet af de senere år også orkestermusik • Gift med Gitte Miller Balslev • Far til tre børn på 15, 12 og 9 år Se Povlbalslev.dk med mere info, lydklip og gratis noder

PO-bladet

9


PORTRÆT valg af genrer. På workshoppen vil han præsentere smagsprøver på både nyskrevne værker og gammel musik, som fortjener at blive mere kendt. Mest danske stykker, men ikke kun. ”Jeg har lige været et par måneder i USA, hvor de har en helt anden tradition – den der lidt sovse-poppede karakter. Det kan være forfriskende at høre en amerikansk komponist som Gordon Young med ‘Vor Gud han er så fast en borg’ i en version, som lyder helt anderledes end noget, vi kunne finde på herhjemme,” siger Povl Balslev. På workshoppen vil Svendborg-organisten nok også præsentere nogle af sine såkaldte dogmekoraler – et koncept, han udviklede sammen med sin kollega Tore Bjørn Larsen fra byens anden store middelalderkirke, Sct.

Povl Chr. Balslev knytter næver ved det nye Stokklaviatur i Vor Frue Kirke, Svendborg. Det gamle blev i 2011 solgt til Vejlby Kirke i Allingåbro på Djursland (se dette blads bagside).

10

Nicolai. De to holdt hinanden op på at skrive orgelkoraler, som er let tilgængelige i tonesproget, og som burde kunne spilles af nærmest alle organister på nærmest ethvert orgel. Fra 2005 til 2010 udgav de årligt en samling med tre koraler fra hver dogmebror, så de nåede op på 36 i alt.

FREMTIDENS INSTRUMENT Povl Balslev er begejstret for orglet som alsidig udtryksmulighed. ”Vores vigtigste opgave som organister må være at vise folk, at orglet sagtens kan opleves som et som et 2012-instrument. Hvis vi på lang sigt skal bevare orglet i kirkerummet, er vi nødt til at tænke fremad og spørge: Hvordan kan vi skabe nye ‘lyde’ med det, så det bliver ved at være et moderne instrument. Det tror jeg simpelthen er så vigtigt, for ellers så dør det stille og roligt hen,” forudser han. I en rock-gudstjeneste kan orglet sagtens indgå på linje med det rytmiske instrumentarium – men ofte er man for hurtig til at afskrive det, mener Povl Balslev. ”Hvis der skal underlægning til en rytmisk sangsolist, vil en del nok rutinemæssigt gå hen til klaveret. Men måske skulle man sige ‘okay, vi prøver at bruge orglet her, for det kan faktisk lyde godt med en flydelyd’.” Selv er han på ingen måde bange for eksperimenter, hvor orglet indgår i atypiske sammenhænge. I folkemusikgruppen Prisme er besætningen violin, harpe, harmonika og kirkeorgel, og han har også spillet duet med både el-guitar og saxofon. ”Pludselig er der folk, der går derfra og siger: ‘Hold da op, det der orgel lyder jo helt anderledes og nyt. Det kan mere, end vi troede’,” siger Povl Balslev. Han understreger, at det ikke skal være eksperimenter det hele. PO-bladet


PORTRÆT Selvfølgelig dels musikalsk, men også ved at vi ved koncerter ser publikum i øjnene og fortæller, hvorfor vi gør det her, og hvad man lige skal lægge mærke til her? Formidlerdelen bliver en større og større del af organistrollen”.

HEAVYROCK PÅ KLOKKESPIL

Orglet i Vor Frue Kirke, Svendborg, er bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri i 1958. Det har 28 stemmer på tre manualer og pedal.

”På baggrund af et stykke med orgel og saxofon kan en Bach-fuga få folk til at sidde og tænke ‘wow, sådan har vi ikke hørt Bach før’, selvom den egentlig bliver spillet, som man normalt vil spille Bach.”

FORMIDLING ER NØGLEN En anden del af Povl Balslevs redningsplan for orglet kunne være at få organister til at arbejde mere med deres spillemæssige udtryk. Han vil gerne inspirere andre til at få lidt humor ind over. På sin hjemmeside præsenterer han sig som ”musiker med glimt i øret”, og det hentyder til mere end den lille nål i hans venstre øreflip. ”Jeg synes, det kan blive lidt for alvorligt det hele. Det er pragtfuldt, når man også kan smile lidt. Musik er jo i det hele taget de mange følelsers sprog, og man kan sagtens tage et stykke og sige, ‘nu spiller jeg det med et glimt i øjet’,” opfordrer han. Povl Balslev er på flere planer bevidst om nødvendigheden af god formidling. ”Hvis vi skal have gjort folk interesseret i det, vi laver, er vi nødt til at være udadvendte. PO-bladet

En helt særlig form for formidling til det centrale Svendborg praktiserer Povl Balslev som byens klokkenist. ”Jeg er blevet helt betaget af at sidde dér langt oppe i tårnet og spille for hele byen, så folk ikke kan blive fri for at høre det,” ler han. Han er fascineret af den høje udadvendthedsfaktor, som han udtrykker det. ”I kirken er det jo ellers sådan, at folk skal komme ind over vores dørtrin for at deltage, men her er det kirken, der bliver en del af byen. På den måde kan vi hele tiden bruge klokkespillet som signal. Vi kan vise, at vi ved godt, der er den her biografpræmiere, for nu spiller jeg lige Harry Potter, og vi ved også godt, det er dagplejernes dag, så her er Lille Peter Edderkop,” siger Povl Balslev, der også har fundet anledning til at spille både Pink Floyd og guitarrock-klassikeren ”Smoke on the water”. Omvendt kan han også sende signaler ud om, hvad der foregår i kirken. ”Sammen med skolerne har vi et årligt salmesangs-arrangement, som alle 4.-5.-klasser forbereder sig til ved at lære fem salmer. Dem sidder jeg så og spiller i ugen op til, mens de hænger ud nede i byen efter skoletid. Det er en pædagogisk måde at fortælle dem, at ‘nu kommer I jo snart herind’.” Når Povl Balslev den 28. maj skal spille for Organistforeningens medlemmer, bliver det nok uden Deep Purple på koncertprogrammet. Snarere et potpourri af sommersange, som PO’erne forhåbentlig kan nyde i solskinsvejr på torvet neden for kirken. 11


INSPIRATION

4 FAVORITTER FOR PIGEKOR Af Susanne Ketelsen Ved Lille Lyngby Kirke har jeg to kor: en korskole for 2.-5. kl. og et pigekor for piger fra 6. kl. og opefter. De ældste er nu 18 år. Pigekoret medvirker ved alle gudstjenester og bryllupper i stedet for en kirkesanger, og de får løn for at medvirke. Korskolen er med ved særlige lejligheder. Det er ikke så let at udvælge sine yndlingskorsatser, for der findes så meget skøn musik, at der må være til en hel evighed plus lidt mere. Men her er noget af det bedste, vi har sunget i pigekoret.

Cantate Domino (3 lige st. med klaver) Af Natalie Sleeth Hinshaw Music Inc.

1

En glad og levende sats, som fænger børn og unge med det samme. Jeg har lavet den med begge kor sammen, hvor de små synger med på 1.-stemmen støttet af nogle af de store. Det volder ikke problemer både at synge på latin og engelsk, bare man tager sig tid til at øve det. Det er et en sats, der lyder flot, og de små har stor glæde af at være med i et kor, der klinger stort.

Susanne Ketelsen er organist i Skævinge og Lille Lyngby Kirker syd for Arresø, Nordsjælland.

12

Messe Basse (2 lige st. med orgel) Af Gabriel Fauré Edition Egtved

2

Meget smuk og meditativ musik, svært for både organist og sangere, men pigekoret kunne lide at arbejde med det. Det hjælper på indlæringen at høre musikken på cd. Vi har foreløbig sunget Kyrie og Sanctus.

Forårssyner (2-3 lige st. med klaver) Tekst: Ester Bock Musik: Uffe Most FUK 117

3

Fire fine satser, der klinger godt. Både tekst og musik er meget poetisk og falder i de unge pigers smag. Vi har sunget alle fire satser. Der skal bruges lidt tid på dem, men det er arbejdet værd.

4 Tre påskemotetter (2 lige st. med orgel) Bibeltekst til skærtorsdag, langfredag og påskedag Musik: Merete Kuhlmann FUK 111

Tre satser, vi vender tilbage til igen og igen. Flotte, iørefaldende og ikke så svære i korstemmerne. Til gengæld skal der gøres et godt stykke arbejde med orgelstemmen, men det er også det, der gør dem så sjove og velklingende. PO-bladet


Jo da, det er lidt udenfor sæson Men denne meget efterspurgte bog

Danske julesalmer og –sange er netop genudgivet 50 salmer og sange næsten alle i arrangement for blandet kor Nogen i original udgave, andre arrangeret af bl. a. Bo Holten, Bendt Kallenbach og Henrik Metz Alle 50 fåes også i løsblad, men der skal ikke mange løsblade til, før hele bogen kunne være anskaffet i korsæt i stedet Pris kr. 199,00 Bestil mindst 10 eks. i marts til Kr. 165,00 pr. stk. Bed om indholdsfortegnelse på telefon 43 53 38 08 eller e-post til paaske@nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


ANMELDELSE

NYE FORSPIL PÅ KLASSISK GRUND Heinrich Hildebrandt-Nielsen har udgivet “Salmeforspil, 2. samling” med 70 forspil , som udviser gedigent håndværk. Af Tom Pedersen Heinrich Hildebrandt-Nielsen (HH-N) var igennem en menneskealder organist ved Skive Kirke og en musikalsk ildsjæl i byen. Han oprettede Skive Drengekor, der siden blev til Skive Motetkor. Som barn sang han selv med i Mogens Wøldikes berømte drengekor. Foruden at være en kendt organist er han en glimrende cembalist, og især barokmusikken står hans hjerte nær. HH-N’s 70 nye koralforspil bærer alle præg af et stort musikerskab. Man føler sig helt tryg ved hans anvendelse af de fundamentale håndværksmæssige grundbegreber og stemmeføringsregler. Og stilen bliver holdt hele vejen – en stil, der hviler på barokkens og klassicismens grund. Hæftet fremstår med spiralryg og dejlig kraftig papirtykkelse samt en udførlig indholdsfortegnelse.

FLOTTE PEDAL-AFRUNDINGER Et godt forspil skal kunne spilles i salmens tempo, uden at man først behøver at øve i timevis. Det lever langt de fleste i den nye samling op til. Selvom “Den klare sol går ned” og “Du som vejen er og livet” er noteret over tre systemer, er der tænkt på, at pedalstemmerne ikke må være for vanskelige at udføre, og pedalstemmerne indeholder derfor mest lange, sammenbundne toner. Godt! Nogle orgelpædagoger synes ikke, der bør 14

anvendes pedal i et forspil – netop for at gøre overgangen til selve salmen større. Medens andre mener, man skal udnytte hele instrumentet – også under forspillet. Jeg synes, at HH-N’s pedalstemmer fungerer rigtig godt. Oftest er der blot tale om, at pedalstemmerne optræder som cantus firmus i de afsluttende takter. Og hvis man vil undgå pedalet, er der altid den mulighed at flytte bassen en oktav op.

FOLK ER GLADE FOR LAVE TONEARTER Det tjener til HH-N’s pris, at han har ulejliget sig med at sætte 12 af forspillene ned. Men jeg synes, at “Et barn er født”, “Til himlene rækker” og “Den mørke nat forgangen er” er for høje for menigheden – for blot at nævne nogle. Det er dog ikke overraskende, at HH-N (som har rundet de fire snese), og hans generation er tilbageholdende med at sætte salmer ned i et lavere toneleje. Nuvel, det ændrer på klangen, men ikke altid til det ringere som hårdnakket påstået af modstanderne. Og i skrivende stund har undertegnede aldrig fået en klage fra menigheden over at sætte salmer ned – somme steder tre halvtonetrin! Har man siddet på orgelbænken i mange år, kan det være et ret stort arbejde at beslutte sig for at flytte salmer ned. Min erfaring viser dog, at det er besværet værd! Det er menigheden, vi spiller for, og ikke 81-årige Hildebrandt-Nielsen kirkesangerne. PO-bladet


ANMELDELSE

KUN FIRE AF DE NYE Jeg var noget spændt på, om HH-N havde givet sig i kast med de nyere salmer – og ikke mindst de rytmiske salmer. I “Salmeforspil, 2. samling” er der medtaget “Det var kun en drøm”, “Fyldt af glæde”, “Nu falmer skoven” og “Herre, når din time kommer.” Salmemelodier, der alle minder om de “gamle”, og hvor HH-N kan anvende sin mesterlige evne til at kreere forspil ud fra de traditionelle klassiske begreber. Dette viser bare, at HH-N holder sig til sin metier. En gerning, der næppe kan gøres bedre.

H. Hildebrandt-Nielsen Salmeforspil, 2. samling 70 titler Egen udgivelse 250 kr. hos Bent Påske (tlf. 43533808 / paaske@nodehandleren.dk)

FORSPIL

”Herre, fordi du” (DDS 57) er blandt salmebogens primære forslag til palmesøndag (d. 1. april 2012). Melodien er af svenske Börge Ring, som har givet tilladelse til at trykke denne version. PO-bladet

15STÆVNE 2012

STÆVNE 2012 ORGANISTFORENINGENS ÅRSSTÆVNE I SVENDBORG PÅ HOTEL SVENDBORG DEN 28. TIL 31. MAJ 2012 TILMELDING sker nemmest på Organistforeningen.dk – og alternativt via blanketten på s. 19. Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde senest fredag d. 30. marts. Senere tilmelding er dog mulig til forhøjet pris. Hotel Svendborg

Jim Daus Hjernøe

Kristin Lomholt

Povl Chr. Balslev Beatsalmer

Lotte Smidt-Petersen

PO-bladet

17


STÆVNE 2012

MANDAG

Fra kl.14.00 Ankomst til Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Kl. 16.00 Klokkespilskoncert på torvet ved Vor Frue kirke v. Povl Chr. Balslev Kl. 18.00 Middag Kl. 20.00 Koncert med Beatsalmer (se s. 21) i Sct. Nicolai Kirke, Svendborg Kl. 22.00 Nachspiel på hotellet

TIRSDAG

Fra kl. 6.30 Kl. 09.00 Kl. 09.10 Kl. 11.15 Kl. 11.25 Kl. 13.00 Kl. 14.00 Kl. 15.30 Kl. 18.00 Kl. 19.30

Kl. 21.30

Morgenmad Afgang til fods til Svendborg havn Sejlads mod Tåsinge Ankomst til Valdemar Slot Rundvisning på slottet med guide Frokost på slottet Busafgang fra Valdemar Slot Bussen kører bla forbi Troense og Landet Kirkegård Kaffe på hotellet. Herefter åbnes nodeudstilling v. Aarhus Musik Middag Workshops (se side 22) 1. Vokalmetodik v. Lotte Smidt-Petersen, kantor ved VesterbroKor, København 2. Orgelrepertoire v. Povl Chr. Balslev, organist ved Vor Frue Kirke, Svendborg 3. Rytmiske rytmer i koret v. Jim Daus Hjernøe, professor ved Det Jyske Musikkonservatorium Aftenkaffe

ONSDAG

Fra kl. 6.30 Kl. 09.00 Kl. 09.45 Kl. 12.00 Kl. 13.30 Kl. 15.00 Kl. 18.30

Morgenmad Morgensang ved Jim Daus Hjernøe Workshops (samme som tirsdag aften) Frokost Nyt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Generalforsamling (se PO-bladet nr. 2, s. 37, eller hjemmesiden) Festmiddag – og i løbet af festaftenen minikoncert med Lomholt, Tophøj og Hockings (se s. 21)

TORSDAG

Fra kl. 6.30 Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 12.30 Kl. 13.00

Morgenmad Morgensang Povl Chr. Balslev Medlemmernes spørgetime v. John Poulsen og bestyrelsen Frokost Afrejse

18

PO-bladet


STÆVNE 2012

TILMELDING til Organistforeningens årsstævne 2012 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, tlf. 6221 1700, www.hotel-svendborg.dk.

MANDAG D. 28. MAJ KL. 14.00 TIL TORSDAG D. 31. MAJ KL. 12.30. Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og overnatning (enkeltvær.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ved tilmelding efter 30. marts er prisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og uden overnatning . . . . Ved tilmelding efter 30. marts er prisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og vil gerne på på dobbeltværelse sammen med … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kr. 4.200,kr. 4.600,kr. 2.800,kr. 3.200,kr. 3.800,-

Ved tilmelding efter 30. marts er prisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4.200,Vil gerne have frokost torsdag d. 31. maj (kr. 195,-) Kan ikke deltage i hele stævneforløbet, men kun ________dag kl. ____________ til ________ dag kl. ____________ (Her skal ikke påregnes en prisreduktion, der helt matcher din tilstedeværelse, da der fra hotellets side er givet en fast pakkepris på hele stævnet).

Ønske om særlige kosthensyn: Prioriteret tilmelding til workshops (tirsdag aften og onsdag formiddag) Man kan forvente at komme på to forskellige workshops. Workshop 1: Vokalmetodik v. Lotte Schmidt-Petersen Workshop 2: Orgelrepertoire v. Povl Balslev Workshop 3: Rytmisk kormusik v. Jim Daus Hjernøe

Navn:

____________________________________________

Adresse:

____________________________________________

Postnr./by:

____________________________________________

Kirke(r):

____________________________________________

Dato:

_____________________________________________

Underskrift _____________________________________________

(min prioritet nr. _____ ) (min prioritet nr. _____ ) (min prioritet nr. _____ )

TILMELDING via Organistforeningen.dk eller denne blanket. Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde senest fredag d. 30. marts – herefter får du tilsendt et girokort. Senere tilmelding er mulig til forhøjet pris. Deltagerliste følger først i maj.


HUSK PORTO

TIL

ORGANISTFORENINGEN KLØVERVEJ 28 A 7190 BILLUND


STÆVNE 2012

WORKSHOPS 1. VOKALMETODIK ved Lotte Smidt-Petersen I denne workshop vil vi arbejde med det vokale som en oplagt genvej til at få bedre klang, intonation og frasering i koret. Vi tager udgangspunkt i korlederens egen stemme og gør os overvejelser omkring opvarmningsøvelser. Desuden vil vi diskutere sangtekniske og klanglige udfordringer i forhold til forskellige klangidealer. Vi kommer rent praktisk også til at synge og arbejde ud fra relevante børne- og ungdomskorssatser. Og det bliver underholdende! Lotte Smidt-Petersen er til daglig kantor ved Vesterbro Provsti, hvor hun leder fire kor fra 0. klasse og opefter. Hun er uddannet sangpædagog og korleder fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) samt organist fra Sjællands Kirkemusikskole. I Folkekirkens Ungdomskor er Lotte Smidt-Petersen en eftertragtet stævneinstruktør, og hun har endvidere været vikarierende leder af DKDM’s børnekor.

2. ORGELREPERTOIRE ved Povl Chr. Balslev Som organister indgår vi i flere og flere forskellige sammenhænge, hvor vi må arbejde lidt ekstra med at finde, udvælge og bruge orgelstykker, så de liturgisk passer ind. Povl Chr. Balslev vil i denne workshop dele ud af sine erfaringer med dette. Povl vil desuden præsentere en række stykker fra en ny nodebog, han er i gang med at

PO-bladet

samle. Den kommer til at indeholde præ- og postludier til hver søndag i kirkeåret og udkommer på Forlaget Partitur til efteråret. Povl Balslev er organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg – og musiker i det hele taget. Han er en alsidig herre, der ikke lægger sig fast på en bestemt genre, når han komponerer sin musik (se portæt s. 8).

3. RYTMISKE RYTMER I KORET ved Jim Daus Hjernøe Hvordan får man koret til at lyde ”rigtig rytmisk”? Grib chancen og få sat det rytmiske univers lidt i system! Vi vil arbejde med korsang på en anderledes, spændende og sjov måde, hvor vi tager udfordringerne, som de kommer, med at holde styr på rytmer, toner, klang og fortolkning. Med udgangspunkt i “den intelligente sanger i det intelligente kor” vil Jim undervise, instruere og dirigere deltagerne – med og uden noder. Ved bl.a. at arbejde med krop og stemme vil vi øve og opleve, hvordan dette fokus virker positivt på et rytmisk repertoire. Jim Daus Hjernøe er professor i rytmisk korledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium og leder af vokalensemblet Voxnorth, der med sine ti sangere og percussionist har specialiseret sig i folk/world og vokalimprovisation. Han er desuden kunstnerisk leder af den internationale korfestival Aarhus Vocal Festival.

21


STÆVNE 2012

MUSIKALSKE OPLEVELSER PÅ STÆVNET ALL YOU NEED IS LOVE

NYBYGGERSANGE

Den sydfynske gruppe Beatsalmer har givet sit koncept følgende overskrift: ”Salmer fra en Beatles-tid – en collage bestående af sang og oplæsning”. Koncerten med Beatsalmer i Sct. Nicolai Kirke, Svendborg, vil forsøge at finde klangbund for nye tanker i en tidsperiodes sange, som er lagret i en fælles bevidsthed i flere generationer. Samtidig er den en bevidst manipulation, hvor der fokuseres på en utilsigtet, men mulig tvetydighed i sangteksterne. En salme er en sang om Gud. Gud er kærlighed. ”All you need is love”. Stærke tekster fra Bibelen sammenstilles med nogle af de allermest kendte beatsange fra perioden omkring 1970. Bibelteksterne til forløbets to halvdele handler om henholdsvis ensomhed og kærlighed og er hentet fra henholdsvis Det Gamle og Det Nye Testamente.

Det musikalske indslag under festmiddagen er lagt i hænderne på sangerinden Kristin Lomholt og hendes meget kompetente spillemænd, violinisten Andreas Tophøj (Hush m.fl.) og guitaristen Sigurd Hockings. Kristin Lomholt har skabt minikoncerten ”Nybyggersange – en fortælling i ord og musik om indvandringen i USA”. Folkemusikken er fyldt af udtryk som spænder vidt: fra sorg til glæde, fra storm til stilhed. Sang, violin og guitar er en besætning som man brugte på nybyggernes tid og lyden er derfor autentisk. Det er Kristin, der både synger og fortæller, og trioen lover, at musikken vil være medrivende og samtidig bevare de gamle sanges smukke folketone.

Beatsalmer består af Sct. Nicolai Kirkes egen organist, Tore Bjørn Larsen, og hans søn, Bjørn Krog Larsen, som spiller klaver, mens faren spiller på orglet i den anden ende af kirken. Bjørn Krog Larsen er dog også til daglig organist, idet han har taget PO-eksamen og nu går på konservatoriet. Sangeren er tenor Simon Mott Madsen, der blandt andet har sunget musicals og til daglig synger i Sct. Nicolai Cantori. Endelig står journalist Marianne Kjær for den dramatiske oplæsning. Hun er blandt andet leder af Svendborg Fritidsteater og medlem af menighedsrådet i Sct. Nicolai kirke.

Kristin Lomholt har diplomeksamen fra hhv. Det Jyske Musikkonservatorium og New England Conservatory of Music i Boston. Hun har mange koncerter og udgivelser bag sig, senest Cd’en ”Spell” på det amerikanske pladeselskab Whaling City. Kristin har boet ti år i det sydlige USA, hvor hun har arbejdet som sanger og pianist/organist. Se også Kristinlomholt.com.

Se også Beatsalmer.dk. 22

PO-bladet


Þ § § § Ǥ Þ § Ǥ ʹͲͳͳȄͳͲͲ ¤ Þ ¤ Ǥ

ǣ

ǡ ǡ ǡ Þ ǡ Ǧ͵ Þ § Ǥ ǣ Þ Ǥ ʹͶ͸͵͵ͻ͵͸ ǣ ̷ Ǥ


X I 4 M T N E M E N ABON

50 % i rabat e abonnement med Dit eget personlig

Sten Lerche

Go’ musik ... lle ... let at spi

S n

af Søren Reiff

Sange om engle – Emnesange og -idéer

for indskoling og

mellemgruppe

,SZL 4HYPL 6RRLSZ

Sigurd Barrett MVYZ[rLSZL 4\ZPRVWSL]LSZL VN T\ZPR PRRLU P JLU[Y\T TLK HR[P]L LSL]LY VN T\Z

SIGURDS

ABC SANGBOG

4\ZPRHSZR ZRHILU Z[LK P ZTr RVTWVUPZ[LYZ ]¤YR

! Ø Å

Sommer

Reiffs rytmer II

Jette Buchanan

Grete Granerud

Anders Møller

ÅRETS DANSKE RNESANGE BØ4 Esmaralda og BECIFRINGSKL AVER heksene fra Titicaca 1 )VN TLK JK

ns Stig Olsen

Tina Buchholtz

201

Akkordspil med melodi

Spil Dansk Dagens Sangskriverk

onkurrence

lda og heksene fra Titicaca

Et udvalg af sange fra

<KNP]L[ P ZHTHYILQKL TLK

Illustreret af Jeanette Brandt

)¥YULR1 VY NLSZL

¶ TLK WVLZP VN IL]¤

18

M US IS IN K DS KO LIN G

n Sange, stemmer, solmisatio

,5,=63+

70( )6@:,5 4(9.9,;,

Pedersen Illustreret af Suzanne Ulrikka

Hvilke målgrupper? Alle! Skoler, musikskoler, kirker, gymnasier, børnehaver, fritidsordninger og private, kort sagt alle med interesse for musikpædagogik. Hvordan bestiller jeg? U Vælg mindst 5 bøger og/eller cd’er blandt nyhederne i det nyeste nummer af “Dansk Sang Magasinet”. U Få magasinet tilsendt gratis ved at henvende dig på tlf. 97 12 94 52. U Eller se nyhederne på www.dansksang.dk og tilmeld dig her. U Vælg max 1 stk. af hver titel. U Hvis du allerede har abonnement, skal du bestille forårspakken senest den 1. maj og efterårspakken senest den 1. oktober.

/ v°Ê ÇÊ£ÓÊ {ÊxÓÊUÊ >ÝÊ ÇÊ£ÓÊ {ÊxxÊÊ

r wwe ow ksemple g lyt til e S rne på fra bøge sang.dk sk n www.da

Hvad koster det? U Pris fra ca. 400 kr. + moms og forsendelse 2 gange om året. U Prisen på pakken er variabel. Den afhænger af, hvor mange produkter du vælger, men du er altid sikret abonnentrabatten på 50 % i forhold til løssalgsprisen. U Hvis du ikke selv ønsker at vælge – eller glemmer det – får du en abonnementspakke, som forlaget har sammensat. Pris ca. 500 kr. + moms og forsendelse 2 gange om året.

>ÃÌiÀJ`> Ã Ã> }°` ÊUÊÜÜÜ°`> Ã Ã> }°`


. .. e d ø m i t e r å r o f Gå k Sang af de nye fra Dans ... med et par

Høybyes korbog Opskrifter til børne- og ungdomskor ... af Kirsten og John Høybye Børne- og ungdomskorsang skal være sjovt at deltage i og interessant at høre på ! Bogens 106 satser er fordelt ligeligt mellem begynderkor og mere rutinerede kor. Indbundet bog til korlederen med 4 cd’er. B-CD-1041. Kr. 490,Høybyes Korbog 1-4. Hæfter til børnene med stigende sværhedsgrad. B-1042, B-1043, B-1053, B-1054. Pr. hæfte kr. 120,Høybyes Korbog Singback cd-boks med 3 cd’er. FM-CD-1042. Kr. 280,-

Læs mere om materialerne på www.dansksang.dk

)¥YULRVY LSZL

¶ TLK WVLZP VN IL]¤N

tion Sange, stemmer, solmisa

9,;, ,5,=63+

70( )6@:,5 4(9.

Børnekor – med poesi og bevægelse 2 Sange, stemmer, solmisation ... af Pia Boysen og Margrete Enevold Bogen indeholder en guldgrube af kendte og ukendte sange og salmer udsat for toog tre lige stemmer med og uden akkompagnement. Alle satserne egner sig til spirebørne- og juniorkor. Gennemillustreret bog med spiralryg. B-995. Kr. 240,-

Ia[# ., &' .) *' ;Vm ., &' .) ** bVhiZg5YVch`hVc\#Y` lll#YVch`hVc\#Y`


Det hybrakustiske orgel i Dalbyover Kirke Dalbyover Kirkes orgel er opbygget tone for tone. Menighedsråd og organist var aktivt medvirkende i alle arbejdets faser. Spillebordet består af 2 klaviaturer og et 30 toners pedalspil. Klaviaturerne er mekaniske med belægning af ædeltræ. Alle tangenter er blevet justeret mht. vægt, frigang, trykpunkt, dybdegang mv. Der er 22 stemmer, opbygget tone for tone. De aktiveres ved hjælp af mekaniske registertræk. Disse kan betjenes manuelt, men i tilgift har organisten mulighed for at indstille 256 forskellige registreringer, som hver især kan aktiveres ved tryk på en knap. Menighedsrådet bestemte, at teknologien bag tonerne skulle være den bedste, og for at kunne reproducere den optimale akustiske lyd, blev spillebordet udbygget med hybrakustiske lydgivere. Af hensyn til bevarelse af kirkerummets udseende blev 16’ og 8’ lydgivere indbygget i det eksisterende orgelhus.

Orglet i Dalbyover Kirke

Skandinavisk Orgelcentrum Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle

www.kirkeorgel.dk

Tlf.: 75 86 41 00 40 33 10 80


ALPHA ALPHA

Bolette Roed / Peter Navarro-Alonso / David Hildebrandt Bolette Roed / Peter Navarro-Alonso / David Hildebrandt "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter sikken oplevelse!" sikken oplevelse!" * * * * * Berlingske Tidende * * * * * Berlingske Tidende

ALPHA skal opleves! Et klassisk ensemble med et unikt og ALPHA skal opleves! Et klassisk ensemble med et unikt og ekspressivt repertoire, samt en smittende spilleglæde. ekspressivt repertoire, samt en smittende spilleglæde. Alpha spiller kirkekoncerter i hele landet. Alpha spiller kirkekoncerter i hele landet. For yderligere oplysninger kontakt venligst Eva Havshøj Ohrt For kontakt venligst Eva Havshøj Ohrt Tlf.yderligere 20615072oplysninger - mail@alphatrio.com - www.alphatrio.com Tlf. 20615072 - mail@alphatrio.com - www.alphatrio.com


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 2, 2012, side 34. Teksten ligger også på Organistforeningen.dk under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og evt. rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se Organistforeningen.dk).

ORGANIST TIL GJØL KIRKE, JAMMERBUGT PROVSTI, AALBORG STIFT VI SØGER en engageret organist med tiltrædelse snarest, som vil være med til at skabe et godt musikliv i sognet, og som kan indgå i et konstruktivt samarbejde med menighedsråd og kirkens øvrige personale. ORGLET i Gjøl Kirke er fra 1975 og er et Bruno Christensen Orgel med 11 stemmer, 2 manualer og pedal. STILLINGEN er på 26 timer ugentlig. Se stillingsopslag i sin fulde længde på Gjøl Kirkes hjemmeside, www.gjoelkirke.dk, eller på www.organistforeningen.dk.

STILLINGEN er omfattet af reglerne om indhentelse af børneattest. YDERLIGERE INFORMATION om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Lone Krogsgaard, tlf. 9827 7050, mobil 5151 4648, mail: lrk@km.dk. ANSØGNING sendes til Kontaktperson ved Gjøl Menighedsråd, Kay Werner, Mølstubvej 10, Gjøl, 9440 Aabybro, eller på mail: kaywerner@webspeed.dk. ANSØGNINGSFRIST torsdag den 15. marts 2012.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist- og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelses af organiststillinger.

28

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST TIL HAGESTED OG GISLINGE KIRKER, HOLBÆK PROVSTI, ROSKILDE STIFT STILLINGEN er på 29-32 timer pr. uge. Ledig pr. 1. april 2012. SOGNENE er to landsogne i vækst med mange unge børnefamilier (Hagested: 1047 indb. - Gislinge: 1638 indb. (pr. 1. jan. 2011)) ORGANISTEN SKAL • medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger • medvirke ved særlige gudstjenester, f.eks. 1 plejehjemsgudstjeneste pr. måned, aftengudstjenester, afslutningsgudstjenester for minikonfirmander, gudstjenester i forbindelse med skole-kirkesamarbejde • planlægge kirkekoncerter • lede børnekor (og korskole), som øver i den fælles sognegård i Gislinge • starte nyt ”spirekor” i Hagested Sogn • medvirke ved konfirmandundervisning 2 gange i hvert sogn • medvirke ved sognearrangementer i Sognegården, så som sangeftermiddage o.lign. ORGLERNE • Hagested: Finn Krohn 1986, 12 stemmer, 2 manualer og pedal • Gislinge: Bruno Christensen 1992, 7 stemmer, 1 manual og pedal

VI FORVENTER, AT DU • er uddannet organist • er engageret – og i samarbejde med menighedsrådene vil være med til at fortsætte det gode musikliv i sognene • vil indgå i det positive samarbejde, der hersker de ansatte imellem • har lyst og evner til at arbejde med børn og unge LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Se overenskomsten på www.folkekirkenspersonale.dk. Der er 3 måneders gensidig prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. ANSØGNINGSFRIST torsdag den 22. marts 2012 kl. 12.00 ANSØGNING SENDES TIL: Karen Hvass, Hagestedgaard, Nykøbingvej 84, 4300 Holbæk eller til e-mail: KH@Hagestedgaard.dk. SAMTALER forventes gennemført i uge 13, 2012.

ORGANIST VED HELLEBÆK KIRKE, HELSINGØR DOMPROVSTI, HELSINGØR STIFT STILLINGEN som organist ved Hellebæk Kirke bliver ledig pr. 1. maj 2012. STILLINGEN er en halvtidsstilling på 19 timer pr. uge. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjeneste-

PO-bladet

mændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. >

29


STILLINGER FOR FLERE OPLYSNINGER se organistforeningens hjemmeside, www.organistforeningen.dk, eller kirkens hjemmeside, www.hellebaekkirke.dk. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontaktperson Inge Strand, tlf. 4970 8296. ANSØGNING med relevante bilag sendes til: Menighedsrådet, Hellebæk Kirke, Ved Kirken 4,

3140 Ålsgårde, dog helst på mail til 7442@sogn.dk og/eller p.brandborg@mail.dk. VI SKAL HAVE DIN ANSØGNING senest torsdag den 15. marts 2012 kl. 12.00. PRØVESPIL OG SAMTALE forventes afholdt onsdag den 21. marts 2012 mellem kl. 15 og 17 eller torsdag den 22. marts 2012 mellem kl. 15 og 17.

ORGANIST TIL KAPERNAUMSKIRKEN, BISPEBJERG-BRØNSHØJ PROVSTI, KØBENHAVNS STIFT STILLINGEN som organist ved Kapernaumskirken, København, er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er på 30 timer pr. uge. VI ØNSKER: Menighedsrådet prioriterer kirkens musikliv højt, og vi ønsker derfor en organist, der udover at være professionel ved orglet besidder lysten og evnen til at etablere musikalske fællesskaber og indgå i sognets menighedsliv. Vi ønsker, der skal være musikalske tilbud til alle aldersgrupper og i forskellige genrer. Derfor lægger menighedsrådet vægt på, at ansøgeren er optaget af • at arbejde med gudstjenestens musikalske udtryk • at kirkens koncerter også fremstår som en del af menighedsarbejdet VI KAN TILBYDE DIG • et orgel med 19 stemmer og tre manualer • en tradition for et rigt og varieret kirkemusikalsk liv på et højt niveau • et professionelt kirkekor (4 sangere) • en spændende arbejdsplads med 6 ansatte, heraf to præster • et aktivt og positivt menighedsråd VILKÅR: Foruden det ovenfor anførte skal du være pligtig til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet (Ansgar-Kapernaum-Tagensbo) i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår med de andre ansættelsesmyndigheder.

30

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. LØN - OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en kirkemusiker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. BEGRUNDET ANSØGNING vedhæftet eksamensbeviser, CV, e-mail-adresse, referencer m.v. fremsendes pr. mail til kapernaums.sogn@km.dk senest fredag den 22. marts 2012. YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås hos præsterne: Birgitte Fabritius de Tengnagel, tlf. 38108134, og Lise Steffensen, tlf. 38346650.

PO-bladet


PO-bladet

31


FORENINGSNYT

FEJL I PENSIONSINDBETALINGEN? Er du overenskomstansat, så tjek din lønseddel. Måske får du ikke den pension, du har ret til. Organistforeningen har registreret flere tilfælde, hvor der indbetales under det halve af det aftalte i pension til overenskomstansatte organister. Du skal derfor for din egen skyld tjekke din seneste lønseddel på følgende måde: Læg din månedlige basisløn (kolonnen til højre på din lønseddel) sammen med det må-

nedlige rådighedstillæg, udligningstillægget (hvis du får et sådant) og eventuelle kvalifikationstillæg. Tag 18 procent af denne sum. Husk, at det er tallene før skat, der skal ganges med de 18 procent for at udregne det overenskomstpligtige pensionsbidrag for PO-organister. Dette beløb skal indsættes på din pensionskonto, hvilket skal fremgå af din lønseddel. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du indsende en kopi af lønsedlen til Organistforeningen. Sekretariatet

MANGE DELTOG I MEDLEMSUNDERSØGELSE Af Bjørn Arberg og John Poulsen Som en del af forberedelsen til forhandlingerne om OK13 til næste år, har DOKS og Organistforeningen i samarbejde gennemført en undersøgelse af organistoverenskomstens bestemmelser om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse. Det er sket ved en spørgeskemaundersøgelse, som i november 2011 blev udsendt til samtlige overenskomstansatte medlemmer af de to foreninger. 451 personer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, og ikke mindre end 64% valgte at svare, hvilket er en fantastisk flot svarprocent. Foreningerne er nu i gang med at tolke på undersøgelsens resultater, således at

32

vi får et generelt indtryk af overenskomstens implementering, og således at vi står bedre rustet til fremtidige forhandlinger med arbejdsgiversiden om overenskomsten. Det er endnu for tidligt at komme ind på undersøgelsens resultater, men vi finder anledning til at takke de deltagende medlemmer for deres tid og ulejlighed. Med en så massiv svarprocent har I medvirket til at underbygge undersøgelsens brugbarhed. Bjørn Arberg og John Poulsen er sekretariatsledere i henholdsvis DOKS og Organistforeningen

PO-bladet


FORENINGSNYT

EN BEDRE HJEMMESIDE Af Filip Graugaard Esmarch Organistforeningens hjemmeside besøges hver måned af mere end 1000 unikke brugere og er en vigtig informationskanal for foreningen. I løbet af de seneste måneder har PO-bladets redaktør i tæt samarbejde med sekretariatet stået for at give Organistforeningen.dk et lille løft. Rent visuelt ligner hjemmesiden i høj grad sig selv, for det er især dens tekstindhold, som har fået et eftersyn. Hvis man er vant til at bruge hjemmesiden, vil man desuden opdage, at der er rykket rundt på menupunkter, og at flere af dem har fået nye navne. De lukkede medlemssider, som kræver login med medlemsnummer (findes i adressefeltet bag på PO-bladet), er flyttet op i den sorte bjælke øverst til højre på siden. I den blå hovedbjælke er der kommet et nyt menupunkt kaldet ”Organistfaget”. Det skal give information om og inspiration til til det kirkemusikalske arbejde. Dette punkt vil løbende blive udviklet, og medlemmer er meget velkomne til at henvende sig til sekretariat med input (og tilbud om hjælp!) til at gøre det til et nyttigt arbejdsredskab. Men begynd med at besøge Organistforeningen.dk og se dig omkring. Tjek ved samme lejlighed gerne, om dine oplysninger i medlemsfortegnelsen (under ”For medlemmer”) er up to date. Øverst til højre på hjemmesiden er der et lille printer-ikon. Et klik på den genererer en side, hvor teksten er udskriftvenlig.

PO-bladet

ENIGHED OM ANSÆTTELSESBEVIS Tidligere har Landsforeningen af Menighedsråd og stifterne haft hver deres bud på en skabelon for ansættelsesbevis for overenskomstansatte PO-organister. Det er slut nu, hvor de to parter har aftalt at anvende en ny, fælles skabelon. Den kan hentes på Organistforeningen.dk under Ansat som organist > Overenskomstansat.

BALSAM FOR SJÆLEN! …Koncert med nordisk folketone for orgel og sopran-/altsax eller nyckelharpe og orgel (evt. med kirkens egen organist) eller nyckelharpe og guitar? Se, læs og læg øre til indholdet på: www.samsingoebergduo.dk og www.freddysamsing.dk

33


MEDLEMSNYT

UDMELDELSER • Peter Christian Eriksen, Nyborg, udmeldt 31.1.2012

RUNDE FØDSELSDAGE • Erik Andersen, Baaring, 70 år den 1. marts • Margrethe Wohlenberg, Hjordkær kirke, 50 år den 1. marts

34

HUSKESEDLEN • Tilmeld dig til Organistforeningens stævne i Svendborg senest d. 30. marts – og kom med til den laveste pris (se side 19) • Tjek pensionsbidraget på din lønseddel, hvis du er overenskomstansat (se s. 32) • Er du på udkig efter en organiststilling, så gå ind på Organistforeningen.dk og klik på ”Stillingsopslag” i den blå bjælke. Siden opdateres løbende.

PO-bladet


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

(FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER) Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563 Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organistforeningen.dk / www.fpo.dk Postgiro: 400 0935 Sekretariatsleder: John Poulsen, e-mail: fpo@fpo.dk Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen, e-mail: sekr@fpo.dk Konsulent: Carsten Bech Madsen, e-mail: cbm@fpo.dk, tlf.: 2327 8953

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Helle Zederkof Vedøvej 1, 8560 Kolind Tlf.: 2445 6236 E-mail: hellez@mail.tele.dk Kasserer Kenn Therkelsen Brandsgårdsvejen 14, 3730 Nexø Tlf.: 2960 0683 E-mail: kenntherkelsen@yahoo.com Sekretær Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf.: 7577 0775 E-mail: moerk-hansen@tdcadsl.dk Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf.: 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: smj@sandborg.dk

PO-bladet

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk Ellen Lorentzen, tlf. 4870 5915 E-mail: ellenmialo@gmail.com ROSKILDE OG LOLLAND­FALSTER STIFTER Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 E-mail: bjergkvist@stofanet.dk FYENS STIFT Tillidsmandsfunktionen varetages af konsulent Carsten Bech Madsen, tlf.: 2327 8953 E-mail cbm@fpo.dk VIBORG STIFT Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk Elsebeth Kvistgaard, tlf.: 2012 8236 E-mail: elsebeth@lukana.dk ÅRHUS STIFT Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@fibermail.dk Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT Henriette Hoppe, tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf.: 7556 5188 E-mail: mlsb@stofanet.dk Maren Frost Nielsen, tlf.: 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk AALBORG STIFT Susanne Mørk-Jensen, tlf.: 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: smj@sandborg.dk Annette Bæk, tlf.: 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk Jens Erik Rasmussen, tlf.: 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

35


Returadresse/Afsender: Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund

LANDSOGN MED KONCERTKLOKKESPIL I 25 kirker landet over – generelt i de større byer – findes der klokkespil, som kan betjenes manuelt af en klokkenist. Nu har Allingåbro øst for Randers som den første landsby fået koncertklokkespil med stokklaviatur (andre landsognes klokkespil styres kun via computer). En lokal mand, som var opvokset på en gård nær kirken, viste sig at have testamenteret knap 1,5 mio. kr. til et klokkespil. Kirken i Allingåbro hedder Vejlby Kirke, og dens PO-organist siden 1980 er Per Rasmus Møller. I 1997 tog han klokkenisteksamen, blev ansat som klokkenist i Grenaa, og han er i øvrigt fra 2011 landsdækkende kirkeministeriel klokkekonsulent. Nu har han så glæde af også at kunne traktere et klokkespil i sin ”egen” kirke i Allingåbro. Men faktisk var det et rent lykketræf, der gjorde det til et koncertklokkespil. ”Donationen rakte ikke til et nyt stokklaviatur, som koster 250.000 kr., og der er yderst sjældent

nogen brugte på markedet. Men pludselig blev det muligt at erhverve et klaviatur fra Vor Frue Kirke i Svendborg,” fortæller Per Rasmus Møller. Stokklaviaturet er dog ikke det mest særlige ved det ellers helt nye instrument fra firmaet Thubalka i Vejle: ”Som de første herhjemme er klokkerne afstemt med uligesvævende temperatur, og det forgylder virkelig klangen. På Vejlby kirkes klokkespil lyder tonearter med få fortegn simpelthen renere end på alle andre danske kirkers klokkespil. Samtidig har det særligt gode klanglige udfoldelsesmuligheder, fordi det ikke har trafikstøjen at konkurrere med,” pointerer klokkenisten. Det nye klokkespil med 27 klokker blev indviet i november 2011. Per Rasmus Møller lover, at der – ud over det daglig automatikspil – vil blive rig mulighed for at lytte til det fornemme instrument ved både koncerter og udendørs gudstjenester. Tekst: Filip Graugaard Esmarch