Optik 4 2022

Page 1

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 4 2022 Rapport från höst full av opikevent Svensk teknologi guldvinnare på Silmo Barnens ögon – branschens nya fokus Vetenskap: Ny upptäckt kan förändra glaukomvård OPTOMETRIDAGARNA | OPTIKMÄSSAN | CLINICAL CONFERENCE
Vill du vara en del av ett företag med ett stort kundfokus och en tydlig hållbarhetsagenda? Nu producerar Synsam glasögonbågar på Frösön utanför Östersund. Synsams hem ytt bidrar till ett minskat klimatavtryck och ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder medvetna val. Som Jämtö™, bågen som består av biobaserat material framställt av trämassa och vegetabiliska oljor. Det gör oss stolta! Vill du också vara en del av vår resa? Då är du välkommen att höra av dig till: Joakim Hördell Managing Director Synsam Optikertjänst 0766419935 joakim.hordell@synsam.com Åsa Ström Consulting Opticians Manager 0733371977 asa.strom@synsam.com Lilian Haddad Remote Examination Manager 0738218337 lilian.haddad@synsam.com People & HR Sweden hrsweden@synsam.com

Mässan tillbaka

Branschen möter en osäker värld

2022

har naturligtvis präglats av Ryss lands invasion av Ukraina. En osäkrare värld har medfört en inflation och prisök ningar som vi inte har sett på flera decennier. Rän torna har följt med till högre nivåer än vad vi vant oss vid och skenande elpriser har varit en följetong. Vi får också signaler om en stundande lågkonjunk tur. Allt det här gör såklart att människor håller hår dare i pengarna. Sällanköpshandeln, där vi verkar, brukar tyvärr vara bland de första att ta smällen i dessa lägen och tuffare tider ligger nog i korten.

hösten har annars präglats av förslaget på ny optikerföreskrift som kommer på remiss inom kort. Den kommer sannolikt öppna nya arbetsuppgifter, ett skifte som innebär att optikern kan ta en myck et större plats inom ögonvården och på sikt även för hur branschen organiserar sig. Det är verkligen glädjande att översynen äntligen är på gång, det har varit en trist följetong de senaste 15 åren.

Ett annat glädjeämne är såklart att vi äntligen fått träffas igen! Oktober inleddes med att vi sågs på Optometridagarna och sedan igen par veckor senare ses igen på Optikmässan. Det var en turbo-revansch för åren som passerat.

utöver det har vi såklart också jobbat Tra fik & Syn. Efter regeringsskiftet styrs infrastruktur departementet av en kristdemokrat. (KD) är tillsam mans med (L), (SD) och (C) partier som tagit tydlig ställning för regelbundna synkontroller. Egentligen var det bara (M) som var uttalat emot regelbundna kontroller innan valet. Sossarnas riksdagsledamöter under förra mandatperioden var positiva när man pratade med dem, men om de hade ställt sig bakom oppositionens åsikt hade det varit en knäpp på näsan till egen minister – det ville man inte vara med om.

Regeringsskiftet väcker därför ett försiktigt hopp att frågan kan lossna, även om jag är luttrad efter åren vi har jobbat med detta. Vi påminner reger ingspartiernas företrädare om tidigare ställningsta ganden, men eftersom regeringens beslut ska vara gemensamma kan (M)-s fortsatt motstånd innebära att de andra måste ändra vad de tyckte innan valet. Dessutom pressar vi på (S) att svänga 180 grader och stödja förslaget. Det skulle kunna tvinga (M) att tänka om. Känns det rörigt? Ja, politiken är inte alltid logisk och det som var svart igår kan vara vitt idag. Möjligen randigt. Eller gre delint. Schrödingers levande döda katt brukar poppa upp i huvudet ibland.

optik 4.2022 3
dagar med forskning i fokus INGÅNG REDAKTION 0498-49 81 18 optik@radicalpr.se Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Olle Bergman Curt Lundberg, AD ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell Annonsförsäljning:
Simic 08-601 25 20 info@conmedia.se Annonsmaterial: Erik Åkerblom
246 60 kansli@optikbranschen.se Prenumerationsärenden Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se Tryck:
Tryckeri AB, Stockholm 2022 MER UR INNEHÅLLET OPTOMETRIDAGARNA 7–14 Rekorddagar i post-corona-tappning 7 Kommunikation framgångsnyckel 9 Evidensbasrad praktik viktigt 10 CLINICAL CONFERENCE Svenskt perspektiv i globalt ämne 26 Synbesiktning ett säkert hösttecken 24 KRÖNIKA: Kundens privatekonomi? 28 BRANSCHPLOCK 31 VETENSKAP 33 ”Tänk om patienten inte har råd och inte vågar säga det så att vi kan hitta en annan lösning?” Katarina Ek
sidan 28 4
OPTOMETRIDAGAR7 Matnyttiga
Susanne
08-400
Åtta.45
fredrik thunell vd, Optikbranschen 20 BARN OCH SYN Barns synproblem tas allt mer på allvar 33 SILMO Teknikgenombrott gav svensk statyett VETENSKAP Glaukomforskning tar positiva steg
16
MONOQOOL, The Plant
Omslag:

Kommer glasögonindu strin att omvälvas av en smart modul fullproppad med elektronik vilken går att integrera med desig nade bågar? Det hoppas Mikael Eriksson och hans kolleger på Skugga, med huvudkontor vid Skans tull i Stockholm. Alldeles nyligen belönades pro dukten med ett av bran schens främsta teknik pris.

det tog nästan ett decennium av hårt, gnetigt arbete, men i septem ber 2022 kom belöningen. På Silmo D’Or-galan i Paris belönades Skug ga Technology med ett av branschens främsta utmärkelser för teknisk inn ovation. Priset fick de för sin ”inte grated platform based on a patented module allowing communication and data exchange between glasses and smartphone/cloud with total integrity of personal data privacy”. Kort sagt: de har löst problemet med att fylla ett par snygga glasögonbågar med avan cerad elektronik och göra dem till en säker teknikplattform.

– Det är lite overkligt att vi vann, säger Mikael Eriksson. Under åtta år var det väldigt få som betraktade vårt koncept som något särskilt. Men nu fick vi äntligen det första stora erkännandet från glasögonbranschen och dess tillverkningsindustri.

även om uppfinningen som så dan inte ser mycket ut för världen innehåller den naturligtvis mäng der med avancerad teknik. I en me tallkonstruktion som löper genom skalmarna och ovanpå glasen (se il lustration) ryms en Bluetooth-en het, 16 sensorer samt lysdioder. Bara gångjärnen är i sig ett tekniskt un derverk: i dem löper 20 elektroniska ledare genom en mekanism som ska kunna vikas 100 000

4 optik 4.2022 AKTUELLT
gånger utan att En omtumlad Mikael Eriksson ger inter vju efter att Skugga Technology AB vann SILMO D’OR 2022. Kategorin Techno logical Innovation in Eyewear fick i och med detta en ny underkategori i form av Connected Products – något som speglar vart branschen är på väg. text olle bergman

Smart modul förenar teknik med mode

Skugga prisas för banbrytande teknik

något deformeras. Till detta kommer en kom plett IT-plattform med mjukvara som knyter ihop glasögonmodul, mobiltelefon och moln tjänster. Modulen kan integreras med såväl bågar av traditionell acetat som med formspru tade och 3D-printade polymermaterial.

Skuggas modul och system representerar en enorm vinstlott för den traditionella glasögonindustrin. För att förstå varför kan man bara titta på hur det gick för klockindustrin. När Apple lanserade Apple Watch började hela branschen för kvalitetsur att gunga. Idag är Apple världens största klocktillverkare och säl jer betydligt fler enheter än hela den schweizis ka klockindustrin.

– Med vår modul vill vi hjälpa den tillver kande glasögonindustrin att bli smarta innan Silicon Valley tar över även den här mark naden. Inom området Smart Glasses är vi annorlunda på det viset att vi inte konkurrerar överhuvudtaget med den traditionella bran schen – vi tillför bara något nytt. Nu kan alla bågdesigners fortsätta att göra det som de är bra på.

vad kan då Skuggas modul göra för an vändaren? Den frågan kommer att besvaras av glasögonindustrins design- och forskningsav delningar – såväl jättekoncerner som källarfö retag. Man kan se det som ett öppet ekosystem för alla app-utvecklare. I ena änden av spektret kan de skapa enkla funktioner som hjälper dig leta upp dina borttappade glasögon eller skicka blinkande påminnelser. I andra änden finns möjlighet till avancerade appar för kontinuer lig hälsomonitorering, säkerhetsövervakning eller hjälp till beteendeförändring. Systemet är redan förberett för att hantera big data och skyddar dessa i alla led, inklusive när de lagras i molnet.

– För framtida hälsoappar kan man konsta tera att ett av de bästa sätten att mäta hälsa är att följa vad huvudet gör. När användaren är frisk kan man skapa en ”elektronisk tvilling”, det vill säga en datamängd som motsvarar ditt normala beteende. Systemet kan sedan mäta avvikelser och analysera om något verkar vara fel.

Slutligen: varför har det här med Smart Glasses dröjt så länge fast man har talat om konceptet i åratal? Visst, några valhänta försök har gjorts, till exempel Google Glass, och ryktesfloran är enorm. Men varför har genom brottet låtit vänta på sig?

– Mitt svar är att det har funnits en allt för stor diskrepans mellan de två aspekterna teknik och mode. Silicon Valley och den globala glasögonindustrin står för väldigt olika affärsidéer och kulturer och det tar tid att få de här aspekterna att mötas. Förutom detta har det funnits en teknisk tröghet eftersom komponenterna först nu börjar bli tillräckligt små för att rymmas i traditionella bågar. Vi har studerat det här oerhört noggrant och grund läggande; faktum är att vårt utvecklingsarbete har innefattat 200–300 möten med glasögon industrin för att ta in deras aspekter. n

Skuggas Bluetooth-modul innehåller 16 sensorer som inte bara mäter lutning och rörelse utan även saker som koldioxid, luftfuktighet och luftförorening ar. Modulen har också små röda LED-ljus som kan ge ljussignal på höger eller vänster sida, till exempel för navigationshjälp.

Tålmodig väg till utmärkelsen

Minnesgoda läsa re av OPTIK kan ske minns hur vi skrev om Skugga redan 2016. Då handlade det om användarstyr da ”fotokromatis ka” solglasögon, där linserna för setts med en tunn film med flytande kristaller.

Skugga grundades 2015 av Mika el Eriksson och hans kolleger Daniel, Jonas och Fredrik. Själv har han läst maskinteknik på KTH med inriktning mot så kallad mekatronik – den teknis ka integrationen mellan elektronik och mekanik. Inom ramarna för Skugga och systerföretaget Top Notch Design har Mikael Eriksson och hans kolleger dri vit mängder av projekt inom produktdesign, mekatronik, IoT och produk tionsoptimering, flera av dem prisbe lönta.

Idag har Skugga Technology 40 medarbetare inom olika yrkesområden. Huvudkontoret är beläget nära Skans tull i Stockholm; ett ytterligare kontor finns i glasögonmodets huvudstad: Milano.

optik 4.2022 5
6 optik 4.2022 *
is the o ciall distributor of Bollé brands, including SERENGETI, in Sweden. OPO Scandinavia | www.opo.se | info@opo.se | SE sales: Kristo er Folkstrand +46 (0)709 13 55 92 BACALL SS541006
OPO Scandinavia

Optometridagarna 2022 blev en strålande succé med över sjuhundra besökare och ett program fullspäckat med matnyttigheter från forskningslabb och sjuk vårdskliniker. Optikerkåren fick också den första in blicken i det som kan komma att bli nya kliniska riktlinjer respektive föreskrifter.

text och foto olle bergman

Rekorddagar i post-corona-tappning

det är lördagen den 1 oktober och en strålande höstmorgon i Örebro. I de vindlande kvarteren söder om Rudbecksgatan vandrar klungor av optiker omkring –alla försöker de hitta vägen genom Conventum-labyrin ten där lokalerna ligger utspridda i olika byggnader. Att det blir lite vimsigt spelar ingen roll: stämningen är för väntansfull och uppsluppen och alla verkar känna glädje över att äntligen få delta i ett fysiskt möte.

Lite senare kan vår huvudvärd professor Rune Brautaset blicka ut över 700 personer i Stora salen när han kliver upp på scenen för att hälsa oss välkomna. I bänkraderna sitter optiker, optometrister, personal från ögonsjukvården samt industrins leverantörer av utrust ning och tjänster. Allt som allt blev det officiella delta garantalet i år 740 personer, vilket är rekord.

kräver att man aldrig ser sig själv som färdigutbildad.

Programmet för Optometridagarna 2022 var som vanligt indelat i teman som speglar hela optikeryrket och den bakomliggande vetenskapen. Ett viktigt perspektiv är hur alltsammans fås att fungera som en helhet och hur evidens omsätts i praktik. Resultatet blir en mix av teoretiskt, kliniskt och praktiskt – med fokus på dagsak tuella ämnen.

– Vårt yrkesområde är brett och våra medlemmars intressen skiljer sig åt. Därför är det alltid en utmaning att sätta ihop ett program som passar för så många som möjligt. Men som tidigare år så försökte vi få till ett program som täckte så många aspekter som möjligt av optometrin, säger Rune Brautaset, professor på Karolin ska Institutet, tillika ordförande i Optikerförbundet.

optik 4.2022 7 OPTOMETRIDAGARNA
Joakim Halldén, Charlotte Svensson, Jesper Kensén och Ivana Majkic är kurskamrater som gick ut i våras från optikerutbild ningen på KI. De tycker alla att det är viktigt att man inte blir stillastående med den kunskap man har med sig från utbild ningen. – Det kommer nya rön hela tiden. Patientsäkerheten

OPTOMETRIDAGARNA

Mycket av innehållet speglar tydligt hur ”hantverk syrket” optiker håller på att omvandlas till ett hälso- och sjukvårdsyrke. En ny professionell roll för högutbildade optiker fortsätter att mejslas fram; när sjukvårdens resurser tryter blir fackkunskapen och instrumenten ute i optiker butikerna allt viktigare. Det handlar inte bara om kliniska kunskaper, undersökningsfärdigheter och frågan om när man ska skicka remiss eller inte. Kollegerna måste också diskutera saker som utbildning, kompetensutveckling, karriär och – inte minst – yrkesetik. Till exempel skapas en delikat situation då den person som ordinerar något också är den som tjänar pengar på försäljningen.

en annan viktig yrkesfärdighet är förmågan att kommunicera med kunder, bärare eller patienter, bero ende på vilken yrkesroll man har. Jane Ege Møller, lektor vid Aarhus Universitet, tog bland annat upp tidsaspek ten vid patientmötet: det är en konst i sig att ställa säker anamnes inom den avsatta tiden, samtidigt som patien ten känner sig bekräftad och omhändertagen. Nyckeln är en målmedveten dialog där öppna frågor ofta leder snabbare till den viktiga informationen än en ”blankett strukturerad” utfrågning.

– God kommunikationsförmåga är kanske en av de viktigaste kliniska färdigheterna, trots att den inte har en central roll inom sjuk- och hälsovården, sa Jane Ege Möller.

några av de mest populära programpunkter na var de som handlade om hur synen kan påverkas av en covid-infektion. Ett annan föreläsning som fas cinerade många var den om LHON (hereditär op tikusneuropati) vilken gav inblick i de märkliga så kallade mitokondrie-sjukdomarna. Ett viktig presen tation hölls av Karin Landgren, Lunds universitet. Hon gick igenom en studie i vilken man hade under sökt alla glaukomremisser från optiker som kom in till SUS Malmö 2019; kunskapen från studien har re dan börjat påverka arbetet med nationella riktlinjer. (Optik kommer att återkomma till detta i ett komman de nummer.)

Det allra viktigaste innehållet under konferensen var sannolikt Rune Brautasets genomgång av det pågåen de arbetet med att dels ta fram kliniska riktlinjer, dels uppdatera de föreskrifter från Socialstyrelsen som styr optikers arbetsuppgifter och kompetenskrav. Utkastens innehål speglar tydligt optikernas nya roll som första linjen i ögonsjukvården, men mycket arbete återstår na turligtvis. Bland annat måste de kliniska riktlinjerna för optiker harmoniseras med dem som tas fram för ögon sjukvården. En välkommen följd av arbetet med Socialstyrelsens optikerföreskrifterna är att de tre som finns idag sannolikt kommer att bakas ihop till en.

rune brautaset sammanfattade de viktigaste lärdomarna från arbetet med kliniska riktlinjer och nya föreskrifter i följande lista:

Vi måste harmonisera våra kliniska riktlinjer.

Vi måste börja verifiera våra mätningar.

Vi måste bli bättre på (och införskaffa) synfält.

Vi måste jobba för att optikerbesök ingår i högkostnadsskyddet.

Vi måste få ögonläkarna att förstå att vi är hälsooch sjukvårdspersonal.

Rune Brautaset understryker att de nya föreskrifterna –om de går igenom – gör att optiker kommer att behöva ta ett större ansvar än idag. Den som hittar tidiga sjukliga förändringar måste också ta på sig att övervaka dem tills det är dags att skriva remiss till ögonsjukvården. Här behövs bland annat en professionell uppstramning när det gäller färdigheterna att monitorera synfält.

– Många optikerbutiker har skaffat funduskameror men samtidigt är branschen överlag ganska dålig på att mäta synfält. Vi måste utveckla rutiner där man gör en samtidig funktionsbedömning som är kopplad till den strukturella förändring som konstateras. lördagskvällen avslutades med det som skämtsamt kallades Svenska mästerskapen i optometri. I en intensiv frågesport, där deltagarna svarade via en app i mobilen, korades Mirza Karamovic från Karolinska In stitutet till landets mest mångkunnige leg. optiker. Efter det följde mingel i utställningen.

740 kunskapstör stande optiker res te till Örebro för att delta i de efterläng tade Optometrida garna.

8 optik 4.2022

En viktig yrkesfärdighet är förmågan att kommunicera med kunder, bärare eller patienter, beroende på vilken yrkesroll man har. Jane Ege Møller, lektor vid Aarhus Universitet, tog bland annat upp tidsaspekten vid patientmötet.

Kommunikation nyckeln till framgång

Man uppnår flera saker: För det första upplever patien terna att någon visar förståelse för deras problem och att deras oro blir bekräftad (även om själva behandling en kanske inte blir som de hoppats på eller förväntat sig). Detta ger större patientnöjdhet och färre klagomål. Vi vet också att effektiv kommunikation leder till bätt re följsamhet, det vill säga att patienterna följer den plan som lagts upp. För det andra upplever man som terapeut att man har bättre kontroll över tiden, att man har bättre överblick över själva konsultationen och att man kan rik ta all uppmärksamhet mot patienten.

Som jag ser det är kommunikation faktiskt det kanske mest centrala eller grundläggande verktyget i alla kon sultationer mellan optiker (det gäller för övrigt även all annan vårdpersonal) och deras kunder/patienter. Dels när du ska ta reda på vad patienterna upplever som ett problem, vilka symtom de har, vad de har för oro eller förväntningar. Dels när du själv ska förmedla ditt förslag till plan, behandling eller lösning och se till att patienten har förstått. Ett av sätten detta yttrar sig på är till exem pel om du inte har frågat om patientens förväntningar tidigt i intervjun (”Har du funderat på vad du skulle vilja ta med dig härifrån idag?”). Då dyker diskussionen istäl let upp i slutet av samtalet, vilket kan leda till försening och konflikt.

Hur kan man som optiker bli bättre på att kom municera som optiker?

Det är flera saker man måste ta itu med när man utveck lar sina kommunikativa färdigheter. En sådan sak är att reflektera över sina egna samtal – till exempel att inte bara tänka på vad man ska informera patienten om, utan även hur man vill att det ska gå till.

Från forskningen vet vi att egenreflektion bör kombi neras med mer praktiska metoder. Det kan till exempel vara samtalsövningar, som ett rollspel, eller observation och feedback – kanske med videoinspelning.

När bör man använda öppna frågor under samta let med kunden/patienten?

Det är svårt att säga något entydigt om detta. Det beror

på vilken typ av svar man är intresserad av. Man rekom menderar fler öppna frågor i början, till exempel ”Berät ta varför du kommer hit idag?”, eller ”Berätta om dina symtom!”. Efter det kan man använda fler slutna frågor där man till exempel checkar av ”röda flaggor”. Men det går också bra att skjuta in öppna frågor då och då eller att ställa några när man har gått igenom behandlingsplanen – till exempel ”Vad har du för funderingar om planen som vi har kommit fram till?”.

optik 4.2022 9
Jane, varför är goda kommunikationsfärdigheter så viktigt för optiker? Jane Ege Møller från Aarhus tryck te på vikten av god kommunika tion mellan opti ker och patient.

Peter Karvik från Optiker Karvik och James Wolffsohn, professor vid As ton University, stod på scen tillsammans under presentationer om dels evidensbaserad praktik, dels den stora CLEAR-rapporten. I denna har en internationell grupp försökt sammanfatta all forskning kring kon taktlinser – 19 000 artiklar – i ett enda kunskapsunderlag.

Evidensbaserad praktik

Peter, vad hade du själv mest glädje av på Optometridagarna i år?

Förutom många inspirerande föreläsningar var det här ligt att – efter lång tid med virtuella möten – äntligen få träffas och umgås med alla underbara kollegor.

Vad innebär evidensbaserad praktik och varför är det så viktigt?

Det innebär att det vi gör, säger och rekommenderar ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Dessutom ska kunskapen förenas med vår profesionella expertis och patienternas behov. Som hälso- och sjukvårdspersonal har vi krav på oss att utföra vårt arbete i överensstäm melse med beprövad vetenskap och erfarenhet. Evidens

baserad praktik kan ses som en modern version av det ta arbetssätt.

CLEAR innehåller stora mängder kliniskt användbar information. Vad föreslår du för start punkt för den optiker som vill dyka in i materi alet?

För den som är intresserad av kontaktlinser är denna rapport en fantastisk källa till den senaste evidensbase rade kunskapen inom området. Men den är även ett ut märkt verktyg för den som arbetar mer sällan med kon taktlinser. En bra startpunkt kan vara att ladda ned och läsa sammanfattningen som endast är på fem sidor. Det ta ger en bra grundförståelse för den över 300 sidor

Väx med oss!

Som optiker hos Smarteyes blir du en oerhört viktig del i en modern organisation där vi arbetar värderingsstyrt mot visionen att bli den mest rekommenderade optikern. Vårt gemensamma fokus är att omtanke, enkelhet och föränd ring ska genomsyra vår vardag. Det leder till engagerade och glada medarbetare där alla har chans att påverka. Ett bevis på det är våra ständigt höga resultat på våra pulsmätningar i Winningtemp och såklart våra återkommande topplaceringar i Great Place To Work.

Som optiker hos oss erbjuder du ett brett sortiment av moderna glas med högteknologisk optisk kvalitet samt bågar med starkt designfokus och tydligt hållbarhetsarbete. Låter detta intressant, då ser vi fram emot att träffa dig!

Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss via mejl på jobba@smarteyes.se

Falun, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlshamn, Karlstad, Katrineholm, Lidköping, Norrköping, Norrtälje, Sandviken, Skärholmen, Smartpool, Uddevalla, Varberg, Värnamo, Västra Frölunda & Östersund.

10 optik 4.2022 OPTOMETRIDAGARNA

allt viktigare

långa rapporten, som sedan kan användas för att söka specifik information. (Länk till sammanfattning: https://bit.ly/3FGxgYx)

Vilka yrkesmässiga diskussioner tycker du är viktigast inom skrået just nu?

En kontinuerlig etisk diskussion kring verksamheten är viktig i alla hälso- och sjukvårdsyrken och så även i vårt. Med en ny optikerföreskrift på gång som troligtvis kommer att innehålla färre pekpinnar och mer utgå från optikerns kompetens kom mer det att vara ännu viktigare.

James, vilket bud skap om evidensbaserad klinisk praxis skulle du vilja för medla till Sveriges optiker och optiker?

Evidensbaserad praxis är avgörande för att ge bästa vård till våra pa

tienter och för att vi kan kunna rättfärdiga alla våra åtgärder ur ett juridiskt perspek tiv. De kunskapsunderlag som har publicer ats av TFOS, IMI och BCLA gör det enkelt för alla yrkesutövare att komma åt denna information; tillsammans utgör de en fan tastisk referens.

Vilka var dina egna personliga intryck från arrangemanget?

Det var fantastiskt att se så många entu siastiska yrkespersoner som ville lära sig mer och träffa sina kolleger igen. Peer re view är avgörande för god klinisk prax is och därför är konferenser som Optome tridagarna mycket viktiga, inte minst med tanke på hur många förändringar som yr ket som sådant genomgår. Jag ser fram emot att välkomna många av deltagarna till BCLA 9-11 juni 2023 – en konferens som kommer att fokusera på riktlinjer na för clinical management (https://www. bcla.org.uk/).

Peter, vad tyckte du var intressantast på Optometridagarna i år?

Jan Johanssons pass Synen efter Covid-19 –vad kan hända och varför? Det gav många konkreta tips om vad man bör vara upp märksam på när man tar emot patienter som har genomgått corona.

Vad var de viktigaste lärdomarna i temat Samsynsproblematik?

Att behandling av samsynsproblem inte behöver vara så komplicerad som många tror. Det finns ett stort behov av att opti ker avlastar vården (framförallt ortoptister) genom hantering av patienter med vanliga ackommodativa- och vergensproblem.

Hur bör svenska optiker bemöta alla de förändringar som deras yrken står inför?

Att se till att man håller sig uppdaterad och har ett öppet sinne för utvecklingen som pågår. Delta i konferenser, workshops och webinarier. Gå med i de olika forum på Fa cebook som finns för optiker (även de från andra länder).

Vilka ämnen vill du höra mer om nästa år?

Främst om sådana som handlar om alla nya tekniker som börjar bli en del av den ”standardmässiga” optometriskvården här i Sverige. Det gäller framförallt OCT och synfältsundersökningar och hur dessa kan hjälpa oss förstå patientsymptom och un derlätta remittering till andra vårdgivare.

optik 4.2022 11 INSPIRATION
Peter Lewis, leg. optiker och lektor på Linnéuniversitetet, ledde söndagens tema om samsynsproblematik.
RENA GLASÖGON UTAN ATT PUTSA! Fri från silicon, paraben och konserveringsmedel Beställ nu! 0303-940 60 info@leijma.se I leijma.se 1. SPRAYA PÅ Låt verka 5sek 2. SKÖLJ MED KALLT VATTEN HELT RENT UTAN REPOR! ”Stort behov av att optiker avlastar vården” Optikerförbun dets ordförande Runde Brautaset led de diskussio nen om yrkets framtid.

Efter en lång frånvaro av Optometridagarna var förstås suget att återse kollegor stort.

OPTIK vandrade runt bland deltagarna och lyssnade efter intryck och synpunkter.

CHRISTER CITRON från Specsavers i Växjö gick ut från Op tikerutbildningen i Kalmar för tre år sen men är en veteran i branschen.

– Optometridagarna ger alltid mycket ny input. Vi går mot en spännande framtid med mycket ny teknik och där ögonsjukvården samarbetar mer med optikerbutikerna.

Bestäm själv

Deltid eller heltid? På plats eller på distans?

Nu har du som optiker möjlighet att vara med och skapa tjänsten som passar dig.

Dags för nästa steg?

Det handlar om dig. Det är din möjlighet. Kvalitet går före kvantitet. I alla led. Du har tid till kunderna. Du arbetar med kvalitetsprodukter. Du har möjlighet till kompetensutveckling samt kompetensutbyte med övriga optiker i kedjan. Deltid eller heltid. Optiker på plats eller på distans eller kanske både och? Det kan du påverka. Vi är flexibla.

Viktigast för oss är kunden. Alltid. Kunden ska erbjudas den bästa lösningen och få den bästa servicen. I butiken hjälps vi alla åt. Och tillsammans ser vi till att stämningen är god.

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss på rekryering@direktoptik.com

MIKAELA från Tidaholm, LINNEA från Grästorp och ELIN från Göteborg tycker att det är kul att vara på Optometridagarna för att nätverka, träffa folk samt att ta del av råd och rön – ett bra tillfälle för att kolla om det är någon ny kunskap som man har missat. Bland annat var lördagens kommunikationsföreläsning ar uppskattade: ”Igenkänningsfaktorn var hög och det finns all tid nytt att lära!”

För KRISTIN HENRIKSSON från LinseroGlas i Göteborg och ANITA ROBERTSON från Multilens bjuder Optometridagarna alltid på spännande möten och goda utvecklingsmöjligheter.

12 optik 4.2022 OPTOMETRIDAGARNA

MOA och LAURA från Synsam tycker att optikernas fram tid finns i forskningen och i den nya tekniken.

– Optometridagarna är en bra möj lighet för att nätverka och träffa kol leger, rekrytera och lära sig nya sa ker, säger JONAS UPPHAGEN, vd på Eyeknow som är både utbildningsoch bemanningsföretag. Många kän ner Jonas som mannen bakom Op tikerpodden. Kollegan LIZ-MARIE PETTERSSON föreläste om Special Olympics Opening Eyes Program på söndagen.

Alcon var en av helgens huvudspon sorer och hade naturligtvis en egen välbemannad monter. SØREN BROBERG, Sales Manager, tycker att Op tometridagarna ger energi, intressant input och tillfälle till många kund möten.

– Vi tycker det är viktigt att stödja en sådan här öppen mässa och konfe rens för alla optiker i Sverige. ➔

optik 4.2022 13
* Lam CSY, Tang WC, Zhang A, Tse D, To CH. Myopia control in children wearing DIMS spectacle lens: 6 years results. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2022 Annual Meeting, May 1-4, Denver, US.
inbromsning av myopiprogression.
Det smarta sättet att behandla myopi hos barn.
60%*

Lördagskvällens quiz, inofficiellt benämnt ”Svenska mäs terskapen i optometri” vanns av en stolt MIRZA KARA MOVIC. Här

PERNILLA HÄGGKVIST, tvåa från vänster, tillsam mans med kolleger i Klarsynts montersoffa. Pernil la, som är vd för Optiker Rynger i Västerås, tyck er det är viktigt att man också bereder utrymme för dem som vill vara ”vanliga optiker”. Då behövs det tydliga anvisningar för hur man ska samarbeta lo kalt med kliniskt inriktade kolleger och med ögon sjukvården.

– Om jag inte har kompetensen eller utrustning en måste jag veta precis vem jag ska vända mig till för hjälp, och vart jag ska skicka mina remisser.

KARIN LANDGREN, optiker och forskare från Lund, med sin son, höll en viktig presentation om glaukomremisser.

och glaukom!

• Helautomatisk, snabb och extremt använ darvänlig. Optimerad för optiker.

• 2.5 m.m. pupill utan dilatering

• Fjärrstyrning i webgränssnitt (håll avstånd)

• Endast 11Kg = mobil

• 45° upp till 80° med automatisk mosaik

• Konfokalteknik med äkta färger

• 3D-, IR, rödfri-, mosaik-, exteriör- bilder

• Stöd för DICOM-bildstandarden

Spaltlampor, bon Optic/ Righton

• för foto eller kliniskt bruk med mycket hög optisk kvalitet.

• Topio/Angio/Biometri

• Högsta bildkvalitet

14 optik 4.2022 OPTOMETRIDAGARNA
15 Meddream Multimediaarkiv DRSplus ”Vanlig” fundus alla bilder samlade i ett system Se mer! Livet ska vara enkelt och prisvärt för en modern optiker! Besök oss på Optikmässan 3-4 Feb 2023 Hyr/Leasa 24 - 72 månader! (Kontakta oss för info). SL-17 Handhållen spaltlampa Automatisk Perimeter PTS 925W
www.medicolle.se info@medicolle.se Tel: +46-8-654 66
Allt på svenska
170°
95° Ver.
• Röstguide • Touchskärm •
Hor.
• Esterman m.fl. • HFA kompatibel • Ögonspårning
Integrera med OCT
REVO
NY!
Helautomatisk OCT
FC 80
Allt på svenska
• Röstguide • Touchskärm
• 80-130K A-scan
• Fundus/Exteriör
Nu med infraröda
diabetes, AMD
Integrera med peri meter DRSplus - ett paragdimskifte
bilder, samt AI för
DRSplus ses han längst till höger tillsammans med INGELA ALMSTRÖMER, Bright Optical och MARTIN LINGVALL, CooperVision, som var honom hack i häl. Till vardags är Mirza klinisk lärare på Karolinska Insti tutet. – Några av frågorna fick jag gissa men då gick jag på det mest logiska svaret, säger han. CHRISTINA KLEINHANS, REBECCA PALM och GUNILLA OSBÄCK konstaterade att optikerns yrkesvardag handlar mer och mer om ögonhälsa, och att yrkesrollen blir mer och mer ett vårdyrke.
Se bruksanvisningen för information om användning, skötsel, försiktighetsåtgärder, varningar, kontraindikationer och biverkningar. ©2022 Alcon SE-T30-2200003 GE DINA ANVÄNDARE CHANSEN ATT UPPLEVA THE JOY OF N T H I N G Känns inte alls, inte ens dag 30.1 CELLIGENT ™ -tekniken optimerar prestandan i 30 dagar. 2,3 Water Gradient bidrar till en enastående komfort.1 1. In a clinical study wherein patients (n=66) used AOSEPT ™ solution for nightly cleaning, disinfecting, and storing; Alcon data on file, 2021. 2. Surface property analysis of lehfilcon A lenses out of pack and after 30 days of wear; Alcon data on file, 2020. 3. Shi X, Cantu-Crouch D, Sharma V, et al. Surface characterization of a silicone hydrogel contact lens having bioinspired 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer layer in hydrated state. Colloids Surf B: Biointerfaces. March 2021;199:111539.

Ger en antistatisk varaktig klar och skinnade glasyta

Klassiska Optinett finns som både spray och våtservett. Nu har den dessutom fått sällskap av en helt alkoholfri ekologisk spray.

På vår hemsida cpac.se kan du se och beställa alla våra produkter.

Det blev en lång, ofrivillig väntan, men till slut var den här, Optikmässan 2022. Ett 80-tal utställare och ett pärlband av intressanta och roliga föreläsare lockade drygt 600 besökare till Scandinavian XPO i Arlandastad, utanför Stockholm.

Många nyheter trots sent datum

Det blev en lång, ofrivillig väntan, men till slut var den här, Optikmässan 2022. Ett 80-tal utställare och ett pärl band av intressanta och ro liga föreläsare lockade drygt 600 besökare till Scandinavi an XPO i Arlandastad, utan för Stockholm.

text och foto micke jaresand

egentligen skulle mässan ägt rum redan i februari i år, men ett kort och dåligt tajmat återfall av pandemi satte stopp för planerna och arrangören SOLF tvingades flytta datumet till mitten av oktober. Inte optimalt, med tanke på att det flesta bågle verantörer presenterar sina nyheter i början av året. Men alternativet, att inte ha någon

mässa alls, bedömdes som ännu sämre.

– Vi märker på antalet besökare att okto ber inte är den bästa tidpunkten att hålla en optikmässa, säger Johan Carlius, ordföran de i SOLF. Att det trots detta kommer så pass många besökare är positivt och visar vilken viktig funktion mässan fyller för branschen.

Och kanske ska hela mässan, särskilt antalet besökare, bedömas i ljuset av detta faktum; alla nyheter var redan ute på mark naden och de flesta av årets inköp gjorda. Därför är det faktiskt lite imponerande att ett 80-tal utställare och över 600 besökare valt att delta. Det säger något om arrang örens styrka och branschens uppdämda behov av att mötas fysiskt.

Redan nu är det bestämt att Optikmäs san 2023 ska hållas på ordinarie tid, första helgen i februari nästa år. Mer om det i en artikel intill denna.

att årets mässa led brist på nyheter på bågsidan är bara delvis sant.

Den danska distributören och agenten,

16 optik 4.2022 OPTIKMÄSSAN
Besök vår webshop www.cpac.se ...eller ring 08-717 73 70 info@cpac.se
text och foto micke jaresand Frida Boisen ledde ett upposkattat seminarium om digital marknadsföring. Jarna Pere, vd för Silhouette Sverige gjorde sin första mässa i sin nya roll.

Eye-Eye Denmark visade upp sitt nya va rumärke Steve McQueen för första gången i Sverige. Vem tusan är Steve McQueen undrar säkert den yngre delen av läsekret sen. Menar ni inte Alexander McQueen, designern?

Kanske inte så konstigt. Steve McQueen dog, bara 50 år gammal, 1980 men hade då en mycket framgångsrik karriär som skådespelare bakom sig. Han var också en manlig stilikon som rymde både tuffhet och känslighet i en och samma person. Mycket av sitt skådespelarregister hämtade han från sin egen, minst sagt brokiga och ofta bruta la uppväxt i 1930- och 40-talets USA.

Numer återfinns han alltså i form av rätt coola bågar, både oftalmiska och sol. Pro ducenten är fransk och har fått rättigheter na bland annat tack vare nära familjeband med Steve McQueens efterlevande i USA. – Bland dem som är över 50 år gamla vet de flesta vem Steve McQueen är. Bland dem som är under 50 är kunskapen mer spretande. Men jag tycker bågarna talar rätt bra för sig själva och den coola men inte ovänliga stilen är aldrig fel, oavsett ålder på bäraren, säger Tue Strange på Eye-Eye Denmark.

att varumärken i glasögonbranschen ofta har sitt ursprung från andra håll är inte ovanligt. Varumärket Chpobrand (ut talas cheepobrand) är svenskt och föddes ur brädkulturen, alltså skatebord, snowbo ard och surfing. Företaget startade 2013 med att producera klockor men har se

dan sju år tillbaka även glasögon i sin pro duktkatalog. Hittills har deras produkter funnits i modebutiker med inriktning på brädkultur, men i samband med årets Op tikmässa tar man ett steg vidare och när mar sig optikerna.

Hela auran runt Chpobrand påminner om WE:s tidiga dagar med en stark känsla av garage och underground.

Alla produkter tillverkas till 100 procent av återvunnet material och man är dessut om noga med att framhålla ett generellt och starkt rättvisepatos.

Silhoutte är förstås en helt annan story. Sobert, sofistikerat och hur etablerade som helst. Här är nyheten delvis av mänsklig ka raktär. Jarna Pere, vd för Silhoutte Sverige

gör sin första optikmässa. Hon tillträdde sin befattning 2020, men vi vet alla vad som hände då och hur inget plötsligt var som det borde och brukade.

men fördröjningen har haft det positiva med sig att det finns en del nytt att presentera i Sihouettes katalog. I Sveri ge sätter vi likhetstecken mellan Silhouette och rimless. Men det österrikiska företaget har en bredare katalog än så och vill gärna etablera detta även på vår marknad.

Kollektionen Momentum Aurum Full rim lanserades i september och beskrivs av Silhouette själva som ”science without fiction”. Bågarna är byggda i Silhouttes patenterade SPX-material men genom en

Optikmässan tillbaka i februari

Nästa år är Optikmässan tillbaka vid ordinarie tidpunkt. Redan den 3-4 februari 2023 slås portarna upp till mässlokalerna i Nacka Strand utanför Stockholm. Mer centralt belägna, intima och genuina lokaler väntar både utställare och besökare.

Mycket planering är i gång och detaljer och program kommer släppas nu under november och de cember.

– Vi är bara i början av planeringen och har inga detaljer klara om mässans innehåll ännu. Intres set är stort och vi har redan nu klart med många utställare, säger Martin Claesson, mässansvarig på At Event som arrangerar mässan på uppdrag av SOLF.

Att Optikmässan återvänder så snart efter den förra beror på att arrangören vill hitta tillbaka till or dinarie mässcykel. I början av året presenteras de flesta av branschens nyheter, särskilt på designsi dan och mässans nytta för utställarna och attraktionskraften för besökarna blir därmed högre. Mässan 2022 skulle ursprungligen ägt rum i februari men fick som bekant skjutas upp på grund av pandemi restriktionerna.

– Branschen har varit tydlig med att man vill ha en mässa tidigt på året, så nu är det full fart för att sy ihop alla detaljer till Optikmässan 2023, säger Martin Claesson.

optik 4.2022 17
Samtal och seminarier utgjorde en viktig del av årets optikmässa.

Över än 500 deltog på plats under konferensen som hölls i Köpenhamn. Nära 2 500 registrerade sig för att följa konferensen online och på olika watch parti es. Clinical Conference arrangeras av Specsavers.

Hur ser förekomsten av myopi ut och vad finns det för färska forskningresultat kring när synthet? Det var frågor som Linnéuniversitetets Pelsin De mir fick reda ut som panel deltagare under årets Clinical Conference.

Svenskt perspektiv i globalt

– jag kunde bidra med ett svenskt och skandina viskt perspektiv i ett spännande ämne som har globala förtecken, säger hon.

Pelsin Demir disputerade i ämnet så sent som i september efter att under fyra år forskat kring myopi med hjälp av ett unikt forskningsprojekt där 128 svenska skolbarn specialstuderats.

– Syftet var att undersöka förekomsten av de olika synfelen hos svenska skolbarn, att undersöka incidensen av myopi samt identifiera vilka riskfaktorer som kan knytas till myopi, säger hon.

Problemet med att ögats längd växer och orsakar ut veckling av myopi (det vill säga lägre än -0,50 D) är att det även ökar risken för att barnet utvecklar ögonsjuk domar senare i livet. Etnicitet, ålder, tid som spenderas utomhus och inomhus samt föräldrars närsynthet ingår i Pelsins riskanalys – och just ärftlighet är en självklar varningsflagga. Hennes avhandling konstaterar dock att mer utomhusvistelse är förebyggande.

– De barn som spenderade mest tid utomhus i vår stu die hade kortare ögonlängd, vilket bekräftar teorin om vikten av dagsljus för att förhindra närsynthet, säger hon.

Under Clinical Conference fungerade Philip Morgan

från Manchester University som moderator för en panel. Där hade Pelsin Demir sällskap av Elena Garcia Rubio från Instituto Nacional de Optometria i Madrid, optik professor Mark Bullimore och Specsavers Penny-Lane Levine.

– Det är alltid intressant att utbyta erfarenheter internationellt, säger Pelsin. Som när Elena berättade att Spanien har hela 30 procents närsynthet bland barn och hur hon lagt märke till att det inte längre pysslas med leksakerna i väntrummet, att alla ungar i stället koncentrerar sig på sin padda eller telefon. Själv tog jag upp problematiken kring tidig ålder vid skolstarten, att medvetenheten måste öka kring hur undervisningen kan läggas upp för att motverka utvecklingen av myopi under en fas när ögat är som känsligast. Här behövs både pauser av närarbete och utomhusvistelse, säger Pelsin.

andra vinklar på ämnet handlade om vilken teknik som ska användas för att upptäcka symtom, när behandling ska sättas in och vem som kan och får utföra den. Pelsin Demir förespråkar ett tätare samarbete mel lan ögonläkare och optiker.

18 optik 4.2022 CLINICAL CONFERENCE

globalt ämne

– Jag håller med Penny-Lane om att det inte alltid behövs speciella maskiner för att mäta ögats längd utan att det oftast går lika bra med att optikern litar på sin refrak tion och använder den som sin referens. Elena i Spanien får inte utföra droppbehandling som optiker, det är recept belagt och får endast förskrivas av läkare. I Sverige går det bra att som optiker använda vissa cykloplegiska droppar om du har vidareutbildats men den specifika droppen som kan användas för myopibehandling, atropin, krävs ett läkarkrav på.

pelsin demirs åsikt är att båda yrkeskategorierna behöver mer utbildning om närsynthet, mer aktuell kun skap om vilka forskningsrön som finns. Och ett betyd ligt tätare samarbete på undersöknings- och behandlings fronten.

– Det händer mycket inom området. På kort tid har flera synhjälpmedel utvecklats för att behandla myopi. Det är viktigt att utbilda både optiker och ögonläkare om möjliga alternativ.

– I Kalmar exempelvis har ögonläkare börjat höra av sig till oss på Linnéuniversitetet. Vi har en bit kvar men är verkligen på rätt väg, säger hon. n

VILL DU BLI EN AV OSS?

Vi är över hundra optiker som valt att stå utanför de stora kedjorna och som alla arbetar lokalt under sitt eget varumärke men ändå tillsammans. Vi är alla fria att påverka vårt eget sortiment och att genomföra våra undersök ningar utifrån kundernas individuella behov.

Gemensamt för oss är att vi bedriver seriös och högkvalitativ optikerverksamhet och fokuserar på ögonhälsa. Det som dessutom enar oss är vår ISO-certifiering inom kvalitet och miljö. Den är vi helt ensamma om i branschen.

Vi välkomnar fler oberoende experter på ögonhälsa. Om du längtar efter att vara bland likasinnade, välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi mer.

Pierre Nordgren

Key Account Manager

pierre@synologen.se 08-440 73 57 www.synologen.se

optik 4.2022 19
Pelsin Demir under paneldebatten. VÄLKOMMEN TILL SVERIGES FRIA OPTIKER

Barns ögon och syn har på senare tid varit en fokusfråga i branschen. Inte minst Pelsin De mirs doktorsavhandling om närsynthet bland barn har väckt uppmärksamhet. Ökande skärmtid, ensidigt närarbete, mindre utom husvistelse och i många fall bristfälliga ruti ner för synkontroller av barn i tidig skolålder lyfts fram som bidragande orsaker till att fler och fler barn drabbas av synproblem och att de upptäcks onödigt sent.

text micke jaresand | foto wilhelm jaresand

Klinik med fokus på barnögon

ett bekymmer är att dagens regelverk inom hälso- och sjukvården inte tillåter att optiker får ordinera synhjälpmedel till barn under åtta år. Dessa måste, enligt reglerna, tillhandahållas av ögonläkare vilket kräver att patienten har en remiss. Många regioner har dessutom extremt långa väntetider till ögonsjuk vården. I arbetet med att uppdatera den nuvarande optikerföre skriften är detta en fråga man från optikerhåll vill förändra.

Vid sidan av arbetet med ett förändrat regelverk finns det tydliga signaler i branschen på att man tar frågan om barn och barns syn på större allvar. Exempelvis var Specsavers med och finansierade Pelsin Demirs doktorsavhandling och fler kedjor kommunicerar på olika sätt vikten av barnens ögonhälsa.

En kedja som varit väldigt tydlig med sin satsning på barn är Synsam. Liksom andra optiker erbjuder man glasögon gratis inom ramen för regionernas glasögonbidrag. För tre år sedan sjösatte man kampanjen ”Alla ska se”, ett erbjudande om kost nadsfria aktivitetsglasögon till barn mellan fem och tolv år med

maj i år tog man ytterligare ett steg och öppnade en särskild barnklinik i sin butik på Hötorget i Stockholm. Ett team på en optiker och tre Style & Customer Advicers med specialistkom petens tar emot och undersöker barn och ungdomars ögon utifrån patienternas särskilda förutsättningar.

– Det vi ser är ofta problem som är relaterade till närseendet. Det kan till exempel handla om trötthetssymptom, svårighet att läsa och att man upplever problem när man växlar blick

BARN OCH SYN
UNIQUE. AHEAD. opti . 13.–15.01. Fairground Munich www.opti.de opti23_Anzeige_96x258_Optik_E-SV.indd 1 27.10.22 15:48

en mellan när- och distansseendet, säger Jessica Lindkvist, leg. optiker med examen i diagnostisk optometri leder barnteamet.

momenten i själva synundersökning en skiljer sig inte väsentligt från de under sökningar man gör på vuxna patienter, men beroende på barnens ålder ställs det för stås särskilda krav på hur man förmår bar nen att behålla koncentrationen under pro cessen.

– Det är sällan några problem. Barn är nyfikna och till och med ofta duktigare än vuxna på att hänga med och följa instruk tioner. Sedan får man se till att informatio

nen man ger till dem är tydlig och lättbe griplig och, även om det inte är något krav i regelverket ska ju helst föräldrarna vara med och lyssna, säger Jessica Lindkvist.

Optikernas växande intressee för barnens syn har ökat i och med ökad kunskap och fler aktörer har ett bra utbud av barn- och ungdomsbågar.

– Tittar man exempelvis på det sorti ment av glasögon som finns i butikerna har man sett en positiv trend av ett större utbud för barn och unga, säger Ida Malm blad, business manager kids and young på Synsam.

för att kunna bredda sitt erbjudan de bestämde sig Synsam för att ta fram ett eget koncept för den yngre målgruppen. Synsam gjorde en djupgående undersök ning bland kunder där de uppmärksamma de viktiga aspekter på vad barn och unga efterfrågade. Bland de viktigaste var ökad komfort, trend och valfrihet.

– Vi skapade Ai Young, ett varumärke med kollektioner där barnen själva och tillsammans med sina föräldrar kan

optik 4.2022 21
Jessica Lindkvist leder teamet som jobbar med barnoptik på Synsam nya klinik i butiken på Hötorget i Stockholm. Ida Malmblad, ansvarig för Synsams satsning på unga spår en positiv trend med varumärken för den yngre målgruppen.

skräddarsy både färg och form på sina bågar, säger Ida Malmblad.

När det gäller den kliniska delen av att hantera barns synproblem, särskilt myopi börjar Synsams barnklinik och andra optiker nu få bra stöd från leverantörerna. I förra numret av Optik berättade vi om Essilors myopihämmande glas Stellest, men även andra glastillverkare kan erbjuda liknande produkter och avancerad forsk ning pågår för att ytterligare höja kvaliteten.

att behovet finns och att tillgänglighet och kompetens är en nyckelfaktor är helt klart. Synsams satsning på en barnklinik har ökat an talet kunder och nu hoppas man på att ett upp daterat regelverk.

– Med den utbildnings- och kompetensnivå dagens optiker har borde det vara fullt möjligt att låta optiker undersöka och ordinera hjälpme del till barn under åtta år. Det skulle underlät ta för alla familjer som oroar sig för sina barns syn. Tiden när barn blev retade för att de hade glasögon är nästan borta. Idag är det snara re tvärtom, så det finns all anledning att göra en rejäl satsning på de unga målgrupperna, säger Ida Malmblad. n

Optikbranschen kickar igång 2023.

22 optik 4.2022 BARN OCH SYN ➔ 23 Nacka Strand Stockholm MÄSSAN FÖR SVERIGES OPTIKLEVERANTÖRE R MÄSSAN FÖR SVERIGES OPTIKLEVERANTÖRE R 3-4 februari 2023 MÄSSAN FÖR SVERIGES OPTIKLEVERANTÖRER
Jessica Lindkvist tycker det ofta är enklare att undersöka barn och ungdomar än vuxna kunder.

Vi är över 100 fristående butiker där varje butiksägare äger en del av Klarsynt. Klarsynt möjliggör för sina ägare att fokusera på sin dagliga verksamhet medan vi centralt tillhandahåller förmånliga inköpsavtal, marknadsföring, IT-system m.m.

LEDIGA TJÄNSTER

Våra butiker drivs av entreprenörer som brinner för sitt yrke och vill erbjuda sina kunder det allra bästa på marknaden. Och det allra bästa i våra ögon är – tid och expertis.

mer om våra lediga tjänster genom att scanna QR-koden med kameran på mobilen!

optik 4.2022 23
KLARSYNT.SE
Ägare Johanna, Västertorp Optik Ägare Vincent, Lomma Optik Ägare Per, Holst Optik Ägare Ida, Optiker Tillgren Ägare Marcus, Klarsynt Regementsgatan Ägare Susanna, Rastedals Optik Ägare Sofia, Linsen Läs

Synbesiktning – ett säkert hösttecken

Synbesiktningen är ett av op tikbranschens säkra höstteck en. För fjortonde året i rad ge nomförde Synoptik i slutet av oktober den årliga aktiviteten tillsammans med Bilprovning en. Målet är detsamma som det alltid varit – att få till ett krav på syntest vid körkorts förnyelse.

text och foto anders ekhammar

Synbesiktningen är ett av op tikbranschens säkra höstteck en. För fjortonde året i rad genomförde Synoptik i slu tet av oktober den årliga ak tiviteten tillsammans med Bilprovningen. Målet är det samma som det alltid varit –att få till ett krav på syntest vid körkortsförnyelse.

text och foto anders ekhammar i år besökte vi Göteborg och Bilprov ningen i Torslanda för att bevaka Synbe siktningen. Det var en gråmulen förmiddag den 21 oktober och det var ganska lugnt på Bilprovningen när vi kom dit. Valentina La zarevska, som till vardags arbetar på Synop tik Kungsgatan i Göteborg, stod och tes tade synen på en kvinna. När hon var klar satte vi oss för att prata en stund innan en ny kund till Bilprovningen dök upp för att besiktiga sin bil och just idag även få chan sen att testa synen.

– Jag har hunnit testat ett tiotal personer

idag och glädjande nog klarade alla syntes tet. Men vi vet av erfarenhet att alldeles för många ser för dåligt i trafiken och det är skrämmande, säger Valentina.

Vårt samtal fortsatte med det självklara med att testa synen vid körkortsförnyelse, som sker vart tionde år, och att man egent ligen borde testa synen oftare eftersom synen förändras gradvis.

– Det borde vara självklart att testa synen vid körkortsförnyelse. I många andra EU-länder finns krav på syntester, men inte i Sverige och vi som till och med arbetar med en Nollvision, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken – det går inte ihop tycker jag, säger Valentina.

Det är just det här som Synbesiktningen har arbetat för de senaste fjorton åren: krav på syntest vid körkortsförnyelse. Siffrorna har sett likadana ut år efter år. Var tionde bilist kör med olagligt dålig syn, vilket bety der att de inte skulle fått ett lämplighetsin tyg till körkort med den syn de har.

Representanter från Optikbranschen och Bilprovningen har träffat trafikutskottet och infrastrukturministern, de har låtit politiker köra bil med nedsatt syn för att visa hur dåligt närmare 700 000 bilister ser på vägarna. De har fått prata om syn och trafik på bästa sändningstid i TV ett flertal

Resultat 2021

• 86 procent av bilförarna i Sverige vill se krav på reflex på fotgängare i mörker.

• 10 procent har en olaglig syn, dvs en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.

• 97 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert.

• 89 procent vill lagstadga synkontroller vid körkorts förnyelse från 55 år eller tidigare.

• 73 procent tycker det är svårt eller mycket svårt att se fotgängare i mörker som inte bär reflex.

gånger – men inget har ännu hänt. Då ska man också ha med att närmare nio av tio bilister vill se en lag om syntest.

– Trafiksäkerheten på våra vägar är av hängig såväl säkra fordon som säkra förare. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

argumentet att det skulle vara krångligt eller svårt att genomföra syntester på bilister håller inte Synoptik med om. – Det är ju hos en optiker som syntestet ge nomförs när man ansöker om lämplighet sintyg för körkort. Det här syntestet bor de fungera precis på samma sätt, systemen finns och det hade varit enkelt för alla opti ker att genomföra det här för att öka säker heten i trafiken, säger Marielle Wernoltz, Marketing Manager på Synoptik.

Synoptik och Bilprovningen fortsätter att genomföra Synbesiktningen varje höst när förutsättningarna är som tuffast för många bilister. Regnet och mörkret gör det ännu svårare att se och är synen inte tillräckligt bra från början kan det bli riktigt farligt under de mörka måna derna.

– Att se i mörker när man kör är en

24 optik 4.2022 SYN OCH TRAFIK
När kunderna på Bilprovningen i Torslanda (Göteborg) hade genomfört ett syntest fick de fylla i en enkät med attitydfrågor rörande syn och trafik.
optik 4.2022 25

Förtrollande barnkollektion

Specsavers lanserar en ny förtrollande glasögonkol lektion för barn med inspiration från Harry Potters magiska värld

I över 20 år har Harry Potter fängslat fantasin hos både läsare och filmbesökare över hela världen. Föräldrar som har växt upp med J.K. Rowlings förtrollande värld kan nu dela med sig av magin till sina barn med Specsavers nya Harry Potter-inspirerade kollektion. Kollektionen har skapats i samarbete med Warner Bros. Consumer Products och är inspirerad av trollkarlspojken, som utan tvekan är en av de mest kända glasögonbärar na i världen. Harry Potter-glasögonkollektionen består av fyra bågar – två runda och två fyrkantiga – som passar barn i åldrarna 8–11 år. Bågarna är tillverkade av lätt ace tat och metall med flexibla gångjärn, och är robusta och hållbara för att klara alla äventyr en dag kan föra med sig. Bågarna kan fås som vanliga glasögon eller solglasögon.

Överdimensionerad geometri

Hösten och vinterns Blackfin Razor-bågar är gjorda i överdimensionera de, geometriska former. Bågarna är lätta tack vare en speciell mikromeka nisk ingenjörskonst. Ett 1-mm-ark av beta-titan skärs till och bildar en smal remsa som löper längs profilerna på fronterna.

Port Cartier är i unisex-stil med en skulpterad form i nyanser av ljusblått, lila eller bordeaux som varvas med klassiskt svart eller champagneguld. Den mer feminina Goose Bay har en sofistikerad sexkantig form i neonfuchsia, ultramaringrönt, bordeaux, svart eller rosa guld.

Förutom skalmar med justerbara, ergonomiska Swordfish-tinningsspet sar och lutande nosdynor i PVC, använder Razor-serien ett egenutvecklat gångjärn i ett stycke.

UPPLEV OMEDELBAR SKÄRPA OCH KLARHET

Fråga din Essilor-representant för mer information om Varilux® progressiva glas.

MODE

Arkitektritade glasögon

franska Morel förnyar sitt samarbete med den internationellt kända arkitekten Jean Nouvel. Efter två framgångsrika år fortsätter man mot det det ursprungliga målet: att kombinera arkitektens syn på form och linjer med 140 års erfarenhet av glasögontillverkning.

De två nya modellerna i aluminium och rostfritt stål heter 90034C-NR4 och 90034C-BG02.

Den gyllene årstiden

Det österrikiska premiummärket Neubau Eyewear presenterade under hösten en rad nya glasögon i titan och företagets egna ma terial naturalPX.

Hösten betraktas ibland som natu rens gyllene årstid och årstidens livfulla färgschema har tjänat som inspiration för modellerna. Minimalistisk design kombi nerad med ljusa och klara färger utgör det estetiska temat för de sex optiska formerna.

Modellerna som samlats i kollektionen Shapeshifter Collection kommer i olika färgkombinationer och heter Emma, Char lie, Marlin, Jona, Viktor och Judit (släpps i december).

Höstens glasögontrender – enligt Synoptik

knalliga färger inspirerat av 1980- och 90-talet lättar upp höstmörkret i år. Men även det naturnära håller i sig och många av höstens bågar kommer även att vara friluftsinspirerade. Det personliga uttrycket fortsätter att vara vik tigt med aktiva val både utifrån mode och håll barhet. Så låter det när Paulina Håkansson, dip lomerad glasögonstylist på Synoptik, summerar höstens trenderna.

– Starka färger inspirerar oss den här hösten och man kan se att den rosa färgskalan sticker ut lite extra. 80- och 90-talet är verkligen till baka med de knalliga färgerna. Friluftstrenden fortsätter att vara stark även inom modet och vi ser många naturnära bågar i både färger och ma terial, men också de som har fokus på funktion, säger Paulina Håkansson.

– När 80- och 90-talet nu befäster sin plats i vårt 20-tal är det de färgsprakande som utmär ker sig, tillsammans med det karaktäristiska formspråket från den här tiden med smala glasögon och de ovala formerna.

Drömmer du om en egen butik?

Seta är optikerpartner och ägare till två butiker i Stockholm. För henne är det viktigt att alla trivs och att det är god stämning med en familjär känsla i butikerna. Hon drivs av målet att tillsammans med teamet skapa den bästa arbetsplatsen.

”Det bästa med att arbeta hos Specsavers är att du verkligen får vara den personen du är. Alla får vara med och alla får plats. Vi fokuserar på varandras styrkor och använder dem.”

Läs mer om Setas resa och om partnerskapet här.

optik 4.2022 27
Join

Ska optikern ta ansvar för kundens privatekonomi?

Det känns nästan lite overkligt när jag i skrivan de stund ser höstrusket utanför mitt fönster, men för bara några veckor sedan så roadtrip pade jag och min man genom öknen på den amerikanska västkusten i 40 graders värme.

När vi landat på flygplatsen och skulle hämta nyck larna till den hyrbil jag bokat så fick vi träffa en väldigt snacksalig säljare. Han kämpade hårt för att uppgradera oss till en dyrare bil, men vi tackade artigt nej gång på gång. Däremot så tackade vi ja till en extra försäkring, den kostade inte många kronor och vi skulle ju ändå rätt ut i ödemarken vilket kan vara en pärs för vilken bil som helst. Jag skrev på pappren, knölade ner dem i handväskan och vi drog vidare med vårt bagage, trötta och jetlaggade.

När vi hittat hyrbilsgaraget så kom en stressad kvinna med reflexväst fram till oss, frågade vad jag hette och sa “er bil står där, tanken är full och nycklarna sitter i”, och sen försvann hon. Bilen hon pekat på var inte den modesta modell som jag hade bokat utan en splitt ny Ford Explorer, väldigt stor och väldigt flott. Jag vet av erfarenhet att ibland så får man inte exakt den bil man bokat, ibland har de ingen sån inne och då blir man uppgraderad utan extra kostnad om de inte lyckas sälja upp på plats.

kompis det går bra nu, tänkte jag när jag startade den kraftfulla motorn.

När vi kört några mil så kände vi båda att det här var för bra för att vara sant. Bilen var en dröm. Så vi halade upp de knöliga pappren för att syna dem mer noggrant och mycket riktigt: säljaren hade uppgrade rat oss mot en kostnad, trots att vi klart och tydligt sagt att vi inte ville det. Och det var inte kaffepengar det handlade om. Maken blev tvärilsk och ville ringa kundtjänst och klargöra att vi tänker inte betala för något vi aldrig beställt, och först så kände jag lika dant. Men sen kom en stolthet över mig och jag bad honom att låta bli. Jag är 44 år gammal, och jag hade inte ens tittat på pappren innan jag skrev på. Det stod klart och tydligt vad allt kostat. Jag skulle inte säga att jag fick skylla mig själv, för jag tycker att det säljaren gjorde var jättefult, men den här situationen hade aldrig uppstått om jag betett mig som den vuxna människa jag faktiskt är.

tyvärr är jag inte ensam. I vår bransch har vi också kunder som inte läser igenom avtal och beställ ningar ordentligt. Vi informerar och informerar, vi skri ver ut papper och skickar mail, men ändå läggs be ställningar på glasögon varje dag runt om i landet där patienten inte förstått vad det är som beställts. Eller så

Ibland uppstår diskussion när glasögonen ska hämtas, för de kommer ihåg priset som betydligt lägre än vad som blev överenskommet. Vad det stod på orderbekräftelsen som de fick med sig i handen minns de inte alls.

ringer de dagen efter och vill avbeställa för att de nu tänkt igenom saken och kommit fram till att det blev för dyrt. Ibland uppstår diskussion när glasögonen ska hämtas, för de kommer ihåg priset som betydligt läg re än vad som blev överenskommet. Vad det stod på or derbekräftelsen som de fick med sig i handen minns de inte alls.

Jag vågar påstå att de flesta av oss tycker att dessa situationer är väldigt trista. Hur det än slutar så är det ju svårt att tänka sig att de blev riktigt nöjda, och att de vill komma tillbaka nästa gång de har behov av glasögon. Och vad kommer de att säga om oss till sina nära och kära? Ibland så gör detta att jag nästan blir rädd för att rekommendera det bästa alternativet – det bästa är ju ofta så dyrt. Tänk om patienten inte har råd och inte vågar säga det så att vi kan hitta en annan lösning?

Samtidigt så finns det en rationell Katarina på min axel som påpekar det absurda i att jag som optiker fun derar över patienternas privatekonomi, när jag borde koncentrera mig på att optimera deras syn. Jag försöker föreställa mig att jag åker upp till min bilsäljare Niclas och säger att jag är intresserad av en Ford Explorer, och så föreställer jag mig att han rynkar pannan och frågar om jag verkligen har råd med det. Jag tror faktiskt att jag hade vänt på klacken och gått.

Katarina Ek tog sin optikerexamen i Kalmar 2008 och arbe tar som friståen de konsult. Hon är helt ostörd av sin myopi och glöm mer ofta att ta på sig sina glasögon, men älskar fina bågar och roliga tintar och har en pinsamt stor sam ling glasögon. På fritiden så sjunger hon i countryduon The Oaks och co verbandet Zebra kings.

28 optik 4.2022 KRÖNIKA
katarina ek

Skagas Höst/Vinter 2022 Kollektion

Skaga, “Swedish by nature from 1948”, introducerar den senaste höst/vinter 2022 kollektionen som går helt i linje med varumärkets värderingar. Följande bågar uttrycker ett starkt fokus på forskning och utveckling med användning av ett nytt material som skapar tunna, eleganta profiler med hög komfort och lätthet samtidigt som hållbarhet hållits i centrum genom hela skapandeprocessen.

SK2881 FRAMSTEG & SK2882 EXISTENS

Denna nya F&O modell har en flerskiktsfront gjord av 45% växtbaserad resin som är 20% lättare än traditionella resin. Detta nya material är tillverkat av polymerer från ricinolja – ett renare alternativ till vanlig petroleumbaserad plast. Färgen på bågen är silkscreentryckt på ytan och sedan fräst för att skapa den ultratunna profilen. Skalmarna är tillverkade av B-titan med laserade genomskinliga linjära detaljer, vilket bidrar till ytterligare lätthet i bågen. På de ansvarsfulla acetat-skalmtopparna pryder ett “S” under epoxi för en minimalistisk finish på dessa innovativa bågar. SK2881 FRAMSTEG är en ovalformad modell för henne, den kommer i grå, grön, blå eller rosa. Medan den manliga tidlösa modellen, SK2882 EXISTENS, är i en rektangulär form och finns i svart, brun, grön eller blå.

En Ny Sportinspirerad Titanbåge

Bland Skagas höstnyheter för 2022 introduceras även en oftalmisk titanbåge i en ny sportinspirerad form. Den är inspirerad av vår skandinaviska minimalistiska design med en ultralätt profil och rena färger med tydliga kontraster. En riktig representation av Skagas rötter som svenskt varumärke med sofistikerade och funktionella bågar.

SK3024 LIVSSTIL

Strukturen i denna nya sportinspirerade modell är tillverkad av titan och har en ultralätt profil. Den rektangulära fronten markeras av den lätta utformningen av bryggan och hörnen. Bågen har anpassade integrerade fjädergångsjärn och gummitäckta skalmtoppar med en ikonisk sabel-design som också är anpassningsbara i längd för att skapa den perfekta passformen och komforten. LIVSSTIL kommer i svart, grön, azurblå eller vinröd. Den kommer dessutom till liv med eleganta matta, halvmatta och glänsande kontraster.

DISTRIBUTION: These styles are sold globally in select specialty stores and premium optical retailers, as well as online at https://www.skaga.com/

EDITORIAL CREDITS: Skaga; styles SK2881, SK2882, SK3024

IMAGE CREDIT: Courtesy of Skaga

SOCIAL MEDIA: https://www.instagram.com/skagaeyewear/ - https://www.facebook.com/SkagaEyewear

MEDIA CONTACT: Marchon Eyewear, Inc.

Giulia Pregnolato, PR Specialist +39.342.8616373

gpregnolato@marchon.com

optik 4.2022 29

Vi söker optiker som vill arbeta på distans

Vill du veta mer? Kontakta oss på hr@synoptik.se

Grön linje uppmärksammade synskadade

Synskadades Riksförbund (SRF) är lan dets företrädare för personer med synned sättning. 2020 startade de Synlinjen, en stödlinje som ger råd och hjälp i alla frå gor som rör synnedsättningar. Synlinjens rådgivare har egen erfarenhet av att leva med en synnedsättning, och svarar på en mängd olika slags frågor via telefon eller e-post om till exempel rehabilitering, ar bete, studier, hjälpmedel, rättigheter och annat. En viktig verksamhet, som samti digt bedrivs med knappa resurser.

För att uppmärksamma det viktiga arbetet genomförde SRF i samarbete med optikkedjan Specsavers butik i Oskars hamn en aktivitet en lördag i mitten av oktober genom att dra en lång grön linje genom några centrala gator i staden. Den gröna linjen tog tydliga omvägar förbi fasta och tillfälliga hinder på marken, som för en normalseende inte innebär några problem men för en person med synned sättning kan vara problematisk.

– Vår gröna linje är en påminnelse om att för personer med synnedsätt ning är vardagen full av stora och små utmaningar. Att läsa på en skärm eller i kontakter med myndigheter är sådana exempel. Där gör Synlinjen ett fantas tiskt arbete och med den här aktiviteten vill vi bidra till att öka kännedomen om att den finns och är viktig, säger Patricia Stavevi, Specsavers Oskarshamn.

Synsam vann guld i Market Awards

synsam tog hem guld när Årets retailföretag korades i ok tober. Synsam vann även katego rin Optiker & accessoarer när de taljhandelns Retail Arena och Tidningen Market premierade de bästa företagen i svensk detaljhan del under onsdagskvällens Market Awards.

– Årets vinnare har utvecklat kundupplevelsen, både när det kommer till personlig service och upplevelsen i butik. Hållbarhetsarbetet har förstärkts genom flera djärva beslut och företaget har tagit stora kliv vad gäller innovation, varumärke och sortiment. Det gedigna arbetet har resulterat i att vår vinnare har slagit ”all time high” vad gäller omsättning och lön samhet, säger juryn bland annat i sin motivering.

Market Awards är ett nyinstiftat pris där Sveriges mest framstående detaljhandels företag inom tio olika branscher lyfts fram.

”Lågkonjunkturen förefal ler också bli långvarig. Och man kan märka att även vår bransch känner av det kärva läget.

Nu gäller det att övervintra! Se om sitt hus. Investera positivt för att vara med när det vänder. För viss kommer det nya bättre tider. Satsa nu på utbildning och stärkt yrkesprofil.”

Så skrev ansvarige utgivaren, Hans Lundström i ledaren till Optiks föregångare Aktuell Optik och Op tometri i november 1992, för 30 år sedan alltså. Idag är lågkonjunkturen ännu inte här men varnings tecknen för vart ekonomin är på väg stärks för varje dag som går. Rysslands försök att invadera Ukraina, skenande energipriser, fallande valutor och börskurser på väg ner i källaren. Om det blir en lågkon junktur nästa år, och om den blir långvarig är det förstås ingen som helt säkert vet. Men att se om sitt hus och investera i att utvecklas är aldrig fel.

Som vi alla vet är det är inte bara ekonomin som går i cykler, även modetrender kommer och går. Det som idag kallas tintade glas kallades på 90-talet för infärgning. Ur samma nummer hittar vi denna annons från Hoya Optikslip AB:

”Färgat glas dämpar och filtrerar ljus som kan upplevas störande för ögat.

Många upplever också att bågar med infärgade glas ser intressantare och mer personliga ut. Sälj Hoyas tek nik för infärgning då kan du sälja ett brett spektrum av färger och absorbtionsgrader.”

optik 4.2022 31 BRANSCHPLOCK
OPTIKMANNEN! En serie för Optik av Jonas Upphagen
För 30 år sedan
Patricia Stavervik, delägare Specsavers Oskars hamn, Patrick Jutqvist, ordförande SRF Oskars hamn och Jenny Solberg, delägare gör gemen sam sak för att uppmärksamma synskadades vardag. Foto: Specsavers

Barns synproblem i ny kampanj

Synologen genomför en kampanj med syfte att sprida kunskap om teck en på synproblem hos skolbarn. En affisch, framtagen av byrån Andreasson PR, har skickats ut till alla skolor runt om i Sverige. Tanken är att den illustrerade affischen ska pryda en vägg på kommunernas skolor.

Problem med synen är viktigt att upptäcka tidigt hos barn. Synfel kan ge koncentrationssvårigheter och påverka skolarbetet. I ett utskick av en il lustrerad affisch informerar Synologen om åtta typiska tecken på synpro blem.

− Allt fler barn och ungdomar får problem med synen, som ibland kan vara svåra att upptäcka och de kan förväxlas med andra problem. Därför vill vi sprida kunskap bland lärare, föräldrar och barn för att de drabbade ska få hjälp så snart som möjligt av en optiker, säger Sara Wittskog, kliniskt ansvarig på Synologen.

koncentrationssvårigheter och dålig motorik är två exempel på tecken som ofta kopplas till något annat än synproblem.

− Alla barn ska ha de bästa förutsättningarna att klara sin skolgång. De ökande problemen kopplade till mycket skärmtittande kan ge många olika besvär. Exempelvis utveckling av närsynthet i tidig ålder är mycket allvarligt, vilket vi vill understryka genom denna kampanj, säger Sara Wittskog.

PIGGA ÖGON

32 optik 4.2022 BARN OCH SYN
Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan
och
6 månader! Vi finns på apotek och hos optiker Telefon:
12 25 • E-post:
• Tillverkare:
konserveringsmedel
hållbara i
042-14
info@medilensnordic.com www.hyloeyecare.se
Ursapharm, Tyskland
THERA°PEARL®

Ser fram emot en spännande framtid

Då är årets sista nummer av optik här och med det också den avslutande vetenskaps delen. Under året har det varit artik lar med inriktning på både främre och bakre seg ment av ögonen. Det är första året på länge där inte artiklar som relaterar till Covid-19 har publ icerats. Så har det varit ut i samhället också ämnet Covid-19 är inte lika aktuellt men det finns fort farande. Det är bra att behålla vissa av de rutiner na som infördes då och ta med oss de positiva lär domarna som kom under pandemin.

I detta nummer presenteras ett examensarbete från LNU som är en litteraturstudie om hur ome ga-3 kan hjälpa och underlätta vid problem med torra ögon. Fördelarna med Omega-3 har tidigare varit ett återkommande ämne och en uppdatering på det passar nu bra. Den andra artikeln är från JOVs och öppnar för spännande saker i framtiden. Den handlar om upptäckten av vissa markörer för neurodegereration i kammarvattnet hos glau kompatienter. Hur den kunskapen kan påverka och leda tillförändrad glaukomvård i framtiden är intressant och att forskningen om glaukom går framåt är så positivt. Forskningen om glaukom pågår hela tiden och det är också en intressant studie på gång om hur glaukom kan påverkas av tillsatt vitamin B12, ser fram mot när något om det publiceras.

Det är alltid lite spännande att se tillbaka vad som har utvecklats under det gångna året. Att remisserna mellan oss kollegor har ökat är en sak och det är positivt för alla parter. Patienten som slipper lång väntetid till vården, optiken som visar bredden på kunskap att remittera till olika instan ser och ögonsjukvården som inte fick en patient som inte behövde komma dit, men som annars tagit upp en tid för någon som behövt specialist läkarvård. Detta är en utveckling som förhopp ningsvis ökar, tänk att ett papper till rätt ställe kan ge så mycket positiva effekter, den framtiden ser positiv ut. Frågor till artiklarna finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida.

Trevlig läsning och önskar er ett nytt spännan de optometriår.

catarina ericson OPTIKs vetenskapsredaktör. MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se

De vetenskapliga artiklar som sammanfattas här finns i sin helhet på optikbranschen.se

Effekten av omega-3 på Dry Eye Disease

Författare: Pernilla Hedin och Reza Gholami

syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om orala tillskott av omega-3 har någon effekt på torra ögon. Metod. Den här litteraturstudien baserades på fem utvalda artiklar som söktes fram via sökmotorn Pubmed den 28 mars. Sökorden var ”omega 3 supplement AND dry eye”. Olika begränsningar gjordes såsom tidsgräns för utgivning: mel lan år 2015 till 2022 och Peerreviewed randomiserad kontrollerade studier. Ar tiklar som inte gick i linje med den här litteraturstudiens syfte valdes bort, kvar fanns fyra artiklar. Den sista utvalda artikeln var en av tre ”given som förslag på citatmatchning” av sökmotorn Pubmed, vid angiven sökning ovan. resultat. Av de fem artiklarna kunde två artiklar stödja en främjande ef fekt av omega-3 på dry eye disease (DED) och en artikel visade en statistisk signifikant positiv effekt på symtom i OSDI poäng i en subgrupp med svåra DED-symtom ≥ 52. Två av artiklarna kunde inte som slutsats stödja en positiv effekt av omega-3 på DED trots positiva effekter på korneal infärgning, Schir mer´s test, konjunktival infärgning samt TBUT, så var de inte statistiskt signifi kanta, jämfört med placebogruppen. I de två artiklarna där en främjande effekt av omega3 sågs på DED kunde det ses en positiv statistisk signifikant effekt på Ocular Surface Disease Index (OSDI) poäng, tårosmolaritet, TBUT med mera. Mängden deltagare varierade mellan studierna, även ålder, region, sammansätt ningen på fettsyrorna och biotillgängligheten av supplementen varierade, vilket kan ha påverkat studiernas resultat. slutsats. Effekten av omega-3 på DED varierade mellan studierna. Själva sam mansättningen på fettsyrorna påverkade resultaten där ökad biotillgänglighet hos omega-3, i återförestrad form och i form av krillolja (triglyceridform) visades ha en större effekt än omega-3 i etylesterform vid DED. Även addition av GLA till omega-3 supplementen hade en positiv effekt på symtom hos personer med svåra DED symtom. Fler studier behövs för en fullständig förståelse vad gäller dos och form av omega-3 samt för att utreda vilken svårighetsgrad av DED som kan dra nytta av omega-3-behandling. Framtida studier behöver även undersöka huruvida individanpassad terapi med Omega-3 kan användas vid DED.

Neurodegenerationsmarkörerna Galectin-3 och Apolipoprotein E är förhöjda i kammarvattnet vid glaukom sammanfattning catarina ericson

Galectin-3 (Gal-3) och apolipoprotein E (APOE) är markörer för aktiverad mik roglia vid neurodegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, vars inriktning är skyddande i musmodeller av glaukom. I denna studie undersökte vi nivåer av Gal-3 och APOE i mänskligt kammarvatten (AH) och definierade deras kliniska föreningar med glaukom.

Det samlades in AH från 59 glaukompatienter och 15 kontrollpersoner (KP) i början av planerad ögonkirurgi. Gal-3- och APOE-nivåerna kvantifierades genom enzymbunden immunosorbentanalys. Totalt protein i AH kvantifierades genom bicinchoninsyraanalys. Signifikanta samband mellan Gal-3, APOE och kliniska kovariater definierades med hjälp av univariata och multivariata linjära regressi onsmodeller.

Gal-3- och APOE-nivåerna var signifikant förhöjda i AH hos glaukompatienter jämfört med KP (P = 0,004 respektive P < 0,001). Gal-3 och APOE var positivt korrelerade över hela kohorten. Multivariat linjär regressionsmodellering avslöja de signifikanta samband mellan Gal-3 och maximalt registrerat intraoculärt tryck (P = 0,009) och mellan APOE och antal tidigare ögonoperationer.

Det visar att Gal-3 och APOE är signifikant förhöjda i AH i ögon med glau kom och är associerade med en historia av dåligt kontrollerad sjukdom.

optik 4.2022 33 VETENSKAP

ställer höga krav på vårdgivaren att analysera sina processer”

Kan en leg optiker delegera till en delvis färdigutbildad student som inte har får ut sin leg. av Socialstyrelsen?

Det fortsätter komma in frågor inom samma område som vi redan tagit upp tidigare. Jag hoppas genom att ta upp frågan på nytt bringa klarhet i vad som gäller. Optiker är en skyd dad yrkestitel, enligt lag krävs optikerlegitima tion utfärdad av socialstyrelsen för att få utge sig som optiker. Det går inte att delegera en ti tel. Vad gäller studenter är de inte och får inte kalla sig för optiker innan de fått utfärdad legi timation.

Att olovligen använda sig av en skyddad titel är ett brott och den individen kan riskera påfölj den personligt.

Det finns många arbetsuppgifter i en optikerverksamhet som kan utföras av icke

legitimerad personal. All hälso- och sjukvård ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, det åligger vårdgivaren att säkerställa att personalen som tilldelas arbetsuppgifter har den nödvändiga kompe tensen som krävs för att leverera en god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Patientsäker hetslagen ställer höga krav på vårdgivaren att analysera sina processer (som till exempel delar av en synundersökningen) samt organisera sin verksamhet för förebygga risker.

Vid eventuella avvikelser är det bland annat dessa beslut och analyser som behöver utvärderas. Eventuella orsakssamband mellan tilldelning av arbetsuppgifter och ansvar för vårdskada fastställas och åtgärdas.

STÄLL DIN FRÅGA

till Patrik Maltborg, kvalitet@optikbranschen.se

Livskvalitet i världsklass

Nu söker vi

Optiker till Ögonsjukvården i Värmland

Se alla våra lediga tjänster på regionvarmland.se/jobb

34 optik 2.2022 PATRIK SVARAR
”Patientsäkerhetslagen

Scan the QR code to receive the latest information about the ACUVUE® OASYS MAX 1-Day contact lenses. https://forms.office.com/r/Pem6S6Xrna

Upptäck den kompletta linsen som har allt. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är de enda kontaktlinserna som kombinerar högt Dk/t, låg modulus, UV-skydd och HD-optik med banbrytande fuktoch komforttekniker för att främja en sundmiljö på ögats yta.*

Avancerad MoistureSeal ® -teknik ger den högsta fuktretentionen efter 16 timmar jämfört med ledande endagslinser av silikonhydrogel. 2 **

ComfortFeel-tekniken frigör ämnen som skyddar, berikar och stabiliserar tårfilmen och främjar ögonhälsan. 3

Ta dina konsumenter och din praktik ett steg längre med Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY.

Posttidning B Tidningen Optik Drakens gränd 6 104 22 Stockholm NYHET * Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är de enda i sitt slag som erbjuder ett komplett fukt + komfortsystem med Advanced MoistureSeal® och ComfortFeel-teknik samt högt Dk/t, låg modulus, UV-skydd och HD-optik. Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY främjar ögonhälsan genom det kompletta systemet som stödjer en hälsofrämjande miljö på ögats yta, bibehåller hälsofrämjande ämnen under 16 timmar och ger en hög genomsläpplighet för syre (Dk/t=134). 1, 2, 3, 4 ** Jämfört med kontaktlinserna Dailies Total1® och Acuvue® Oasys 1-Day Referenser: 1. REF-KAL-0035-Crystal Competitive Grid packaging solutions with sources. 2. Schafer,J. Steffen,R. Reindel,W; A clinical assessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel daily disposable lenses. Poster presented at AAO; October 2020. 3. Rah M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. February 2021. 4. Data on file. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses - Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes for Patients Who Wore Lenses for 16 or More Hours Per Day. Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE skyddande UV-absorberande glasögon, som UV-absorberande skidglasögon eller solglasögon, eftersom de INTE täcker hela ögat och omgivande område. Du bör fortsätta att använda glasögon med UV-skydd enligt anvisningarna. ©2021 Bausch & Lomb Incorporated UOD/SE/2112/0178.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.