Optik 4 2021

Page 1

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 4 2021

Börsklockan ringer för Synsam Lönsamt satsa på bättre synhälsa i världen Hopp för covid 19-patienter med synproblem Optikmässan kommer tillbaka nästa år


FRAMTIDENS ARBETSPLATS FÖR OPTIKER Vill du som optiker vara med att forma och påverka din nya arbetsplats med en hög grad av flexibilitet? Vi storsatsar nu på synundersökningar på distans med utgångspunkt i Synsams största lokal hittills med ett fantastiskt läge vid Hötorget i Stockholm. Som optiker hos Synsam är du kärnan i vår verksamhet, eftersom vi alltid sätter kunden som nummer ett. Vill du veta mer? Kontakta: People & HR-avdelningen hrsweden@synsam.com Eller Camilla Abrahamsson camilla.abrahamsson@synsam.com


INGÅNG

Får Rune äntligen lön för mödan?

F

20

Hjälp finns efter covid

4 6 10

BÖRSEN Synsam öppnade starkt premiärdagen

DIGITALT Klinisk konferens om global ögonhälsa

25

BARNBÖCKER

Pedagogiskt om syn och öga

TORRA ÖGON Optikern kan göra en viktig insats

MER UR INNEHÅLLET Optikerns uppgift att bidra till bra hälsa 6 Linser kan behandla ögon 8 Multifokala linser hjälper närsynta 8 Avfall från linser kan återanvändas 9 Optikmässan tillbaka i februari 14 Optikerliv: En sak i taget 16 Mido – först ut efter restriktionerna 24 KRÖNIKA: Katarina Ek 26 Japanskt hantverk i nytt varumärke 28 BRANSCHPLOCK 31 VETENSKAP 33 REDAKTION 0498-49 81 18 optik@radicalpr.se Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Olle Bergman Curt Lundberg, AD

ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell Annonsförsäljning: Susanne Simic 08-601 25 20 info@conmedia.se Annonsmaterial: Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se

”Vi väljer att lägga tillbaka mässan till början av året för att kunna få med de stora nyhetssläppen.” Johan Carlius i en intervju på sid 15

Prenumerationsärenden Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2021

rågan om att få till en uppdatering av Optikerföreskriften har varit på tapeten i alldeles för många år. 2018 påbörjade Socialstyrelsen en översyn men av olika skäl blev den inte färdig. 2019 var det nya prioriteringar som gällde och det påbörjade arbetet hamnade i en låst låda på myndigheten. 2020 kom pandemin som satt sin prägel även på 2021. Under hela tiden har Optikerförbundet och Optikbranschen tryckt på för att dyrka upp den där lådan. Kan tyckas att det borde vara en enkel match att få myndigheten att avsluta ett påbörjat jobb? Nja, myndigheter jobbar inte alltid helt logiskt. Därför har vi tvingats hitta andra vägar för att nå fram och de senaste åren har vi därför talat med ett flertal riksdagspolitiker, som i sin tur pressat ansvarig minister. Vi har dessutom bearbetat SKR centralt och genom regionernas sjukvårdsdirektörer (som ju äger problemet med vårdköer) för att få dem att uppvakta Socialstyrelsen. Under våren fick vi också igång en dialog med Glaukomförbundet som renderade i en debattartikel, där patientföreningen tar aktiv ställning för en ny föreskrift. På senare tid har flera av branschens aktörer dessutom engagerat sig i såväl press som genom politiska kontakter och seminarier, framförallt i frågan om barns ögonhälsa. Det här har satt ytterligare ljus på vikten av en uppdatering.

vad är det då vi eftersträvar? Huvudsakligen handlar det om en generell översyn där regelverket moderniseras och anpassas till hur övriga leg-yrken regleras – i princip att följa hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt att göra det man har kompetens för. Möjligheten för optikern att vidröra ögat samt remissförfarandet behöver moderniseras, liksom en dialog kring barn-/åldersfrågan. Ögonläkarna är en viktig intressent och samarbetspartner och det krävs en lyhördhet från båda sidor för att vi gemensamt ska nå en lösning som bidrar till kortade vårdköer och i slutänden ännu bättre vård. man kan fråga sig om det verkligen ska behövas en sådan här bombmatta? Nej, naturligtvis inte. Men att vara arg på sakernas tillstånd löser som bekant sällan problemet, bättre då att närma sig frågan pragmatiskt. Optikerförbundets ordförande Rune Brautaset har arbetat oförtrutet och nu ser hans idoga arbete ut att möjligen belönas: myndigheten har bjudit in till ett möte för att öppna diskussion inför 2022. Vi ska inte ropa hej, men nånting tyder på att nån på myndigheten har börjat leta efter nyckeln till den där lådan. fredrik thunell vd, Optikbranschen optik 4.2021 3


AKTUELLT

Ring klocka, ring ...

Synsam öppnade starkt på börsen

Synsams koncernchef, Håkan Lundstedt ringde i klockan när handeln med Synsamaktier öppnade på börsen. Även i New York hälsades optikkedjan välkommen till Nasdaq.

Nu kan allmänheten köpa och sälja Synsamaktier på börsen. Fredagen den 29 oktober ringde koncernchef Håkan Lundstedt i klockan och handeln på Nasdaq Stockholms huvudlista inleddes. Teckningskursen på aktien var satt till 50 kr men steg direkt till en öppningskurs på 51,50. Slutkursen när börsen stängde landade på 54 kr, en ökning med åtta procent jämfört med utropspriset.

text micke jaresand

ända sedan synsam köptes av CVC Capital 2014 har det stått mer eller mindre klart att en börsintroduktion varit ett av målen. Ett av de viktigaste strategiska verktygen i den processen har varit att omdefiniera Synsams erbjudande till ett livsstilskoncept. Kundupplevelse, ögonhälsa och hållbarhet är begrepp som lyfts fram i kommunikationen. Börsintroduktionen innebär att cirka 30 procent av aktierna i bolaget släpps för handel. I praktiken innebär det ett stort inflöde av kapital. Optik ställde tre frågor till Håkan Lundstedt. Vilka effekter, ur ett branschperspektiv, hoppas ni få av en börsintroduktion?

– Börsnoteringen är en stor och jättespännande milstolpe för oss. Ett naturligt nästa steg för ett tillväxtbolag som Synsam. Vi har byggt ett ledande nordiskt livsstilsföretag inom optisk detaljhandel och ögonhälsa, och vi ser flera möjligheter att accelerera vår expansion. Börsnoteringen ger oss förutsättningar att fortsätta agera på dessa möjligheter och det stärker även varumärket och bolagets profil gentemot kunder och partners. 4 optik 4.2021

Kommer ni kunna utöka/ytterligare höja kvaliteten på utbudet av tjänster och produkter?

–Synsam Group har tagit ledartröjan i branschen med lanseringar av nya produkter, tjänster och kollektioner. Vi expanderar, lockar nya kunder och förändrar köpbeteendet i hela vår bransch. Hållbarhet och innovation är ledord i vårt arbete och en central del av vår strategi. Börsnoteringen ger oss ännu bättre möjligheter att fortsätta investera i bolagets utveckling och att fortsätta på vår tillväxtresa.

Ökar introduktionen möjligheterna till en ännu snabbare tillväxt? Exempelvis genom fler fysiska butiker och ökad närvaro online?

– Synsam är väl positionerat för att fortsätta växa. Vår marknad växer, vi har en plan för nyetableringar och lanseringar av nya koncept, och vi investerar för att fortsatta expandera Lifestyleabonnemangstjänsten, våra egna varumärken samt online-försäljning och kontaktlinsförsäljning. Vi gör även satsningar kopplade till Made in Sweden-initiativet.


A TRUE AMERICAN ICON OPO Scandinavia is the officiall distributor of Bollé brands, including SERENGETI, in Sweden | www.opo.se


CLINICAL CONFERENCE En av höstens viktigaste event för optiker och optometrin var Specsavers Clinical Conference som även i år hölls i ett digitalt format. 1 100 personer från alla delar av optikbranschen loggade in på plattformen under de två dagar konferensen pågick. text johan flanke

Optikerns uppgift är att bidra till bra hälsa Sandra Block vill se att barn undersöker sin syn för att kunna få en behandling som bromsar utvecklingen av närsynthet.

2,2 miljarder människor i världen har en synskada eller synnedsättning. För en miljard av dessa hade det varit möjligt att förhindra skadan eller så har skadan ännu inte åtgärdats. – Det är dags att ögonhälsa blir en del av den basala hälsovården. Det säger Sandra Block, professor emeritus vid Illinois College of Optometry i USA, när hon inleder årets upplaga av Specsavers stora Clinical Conference. – Årets konferens handlar om behovet av ögonhälsa, ge exempel på vad vi optiker kan göra lokalt och nationellt men också att inspirera oss alla i vår fantastiska bransch att bidra till människors hälsa, säger Pauline Schenk, ansvarig för kompetensutvecklingen inom Specsavers i norra Europa. Statistiken över situationen i världen när det gäller ögonhälsan finns i Världshälsoorganisationens rapport “The world report on vision” som kom ut 2019. Sandra Block var en av rapportförfattarna.

– Det är samhällsekonomiskt lönsamt för världens länder att identifiera synnedsättningar och åtgärda dem, säger Sandra Block. Ett annat problem som World report on vision tar upp handlar om torra ögon. – Det är ett betydande problem som inte behandlas eller upptäcks. Att upptäcka torra ögon borde vara ett kärnuppdrag för för optiker, säger Sandra Block.

Marko Lukic, ögonläkare vid Moorfields ögonsjukhus i London, ser digitala verktyg som en bra hjälp för optiker att möta sina patienter. – Det är inte bättre än att mötas i verkligheten, men jag kan ställa samma diagnoser i en virtuell undersökning som när jag träffar en patient fysiskt. Särskilt när det kommer till att undersöka diabetesretinopati bland diabetiker är det en bra lösning, säger han. Digitala verktyg kan också användas för att dela information. Pauline Schenk lyfter fram både möjligheten att låta en ögonläkare göra en ytterligare bedömning av en patient över länk och att optiker och ögonläkare delar med sig av undersökningsresultat.

rune brautaset, ordförande i Sveriges Optiker-

I den andra dagens panelsamtal deltar Robert Andersson, biträdande professor vid Salus University, Pauline Schenk, ansvarig för kompetensutveckling inom Specsavers i norra Europa, Tine Alvaer, chef för norska Synsinformasjon och Rune Brautaset, ordförande i Sveriges Optikerförbund och professor i optometri vid Karolinska institutet. Sarah Morgan och Philip Morgan modererade samtalet.

6 optik 4.2021

förbund och professor i optometri vid Karolinska institutet i Solna, fortsätter diskussionen om samarbete under den andra konferensdagens paneldiskussion. – Jag vill se en delad omvårdnad. En optiker som upptäcker en misstänkt ögonsjukdom bör följa upp den patienten till dess att det går att ställa en diagnos. Då är det dags att remittera patienten till en ögonläkare. En optiker bör också ha ansvaret för uppföljningsbesök. Det skulle spara samhället många dyra sjukhusbesök, säger han. Han efterlyser fler optiker som stödjer varandra och väcker förvåning med en erfarenhet från St Eriks ögonsjukhus i Stockholm. – För några år sedan var omkring 30 procent av de patienter som sökte akut ögonvård under fredagseftermiddagar och lördagsförmiddagar presbyoper. De trodde att de hade en ögonsjukdom när de började se suddigt, säger Rune Brautaset.


– Optometrin är en viktig del av ögonhälsan, säger Pauline Schenk, ansvarig för kompetensutvecklingen inom Specsavers i norra Europa. I det inledande panelsamtalet under årets Specsavers Clinical Conference deltar Sandra Block, professor emeritus vid Illinois College of Optometry, Marko Lukic, ögonläkare Moorfields ögonsjukhus i London, moderatorerna Sarah Morgon och Philip Morgan, Pauline Schenk och Lyndon Jones, chef för kanadensiska Centre for Ocular Research & Education.

Han menar liknande situationer går att förebygga genom att optiker informerar sina patienter vad som kan komma att hända med deras syn i framtiden och att dessa förändringar bäst behandlas av en optiker. – Visar vi för patienterna vilken kompetens vi har så lär de komma tillbaka till oss i stället för att vända sig till andra, säger Rune Brautaset.

Specsavers Clinical Conference

arrangeras varje år av Specsavers och är öppen för alla i optikbranschen. Du kan ta del av av seminarierna och panelsamtalet i sin helhet på Viewpoint. ​​https://viewpoint.online/talks/category/clinical-conference-2021/?utm_source=viewpoint&utm_medium=banner&utm_campaign=industry-communications&utm_content=cf Ta del av rapporten ”World report on vision”: https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570

tine alvaer, chef för norska Synsinformasjon, tar nedstängningen av optikerbutiker i Norge under coronapandemin som ett exempel på okunskap om vad optiker gör. – Regeringen verkade inte veta att vi arbetar med hälsovård. När vi förklarade det för hälsodepartementet fick optikerbutikerna öppna igen, säger hon. Pauline Schenk påpekar att en optiker behöver lära varje patient något nytt om deras ögon under ett optikerbesök som den inte visste innan. – Det lyfter fram vår professionalitet och kunskap, säger hon.

efter konferensen är Pauline Schenk nöjd. – Vi har diskuterat hur optiker kan spela en större roll inom ögonvården genom att samarbeta med ögonläkare och allmänläkare på orten där man själv är verksam. Vi har också lyft fram hur viktiga ögonen är för hälsan. Vi optiker ska vara stolta över vårt arbete. På Specsavers betonar vi särskilt att ögonvård av högsta kvalitet ska vara tillgängligt för alla till ett överkomligt pris.

Rune Brautaset, ordförande i Optikerförbundet och professor i optometri vid Karolinska institutet vill att optiker och ögonläkare har delad omvårdnad om patienter med ögonsjukdomar.

optik 4.2021 7


CLINICAL CONFERENCE

Linser kan undersöka och behandla ögon Kontaktlinser som kan ta reda på om bäraren har någon ögonsjukdom är redan här. Det samma gäller för kontaktlinser som kan dosera läkemedel till ögat. Men många som använder linser i ungdomen slutar med det när de blir äldre. – Optiker behöver berätta om möjligheten att använda linser bland presbyoper. Det säger Bo Lauenborg, optiker och vd för danska Kontaktlinse Instituttet. Många använder linser i yngre år, men linsanvändandet minskar i takt med att man blir äldre. – Det visar att många vill ha linser, men använder glasögon i stället. Jag använder själv linser varje dag och är 60 år, säger Bo Lauenburg under paneldiskussionen om framtiden för kontaktlinser som sker under Specsavers Clinical Conference. Hans uppmaning till optiker är att berätta om möjligheten för presbyoper att använda multifokala linser för att få samma synkorrigering som med progressiva glasögon. – Fråga patienten vilka problem som den har och presentera lösningar, säger Fokko Trip, specialist på kontaktlinser hos Menicon, som tillverkar linser. Lyndon Jones, chef för kanadensiska Centre for Ocular Research & Education,

Just nu sker en spännande utveckling när det gäller användandet av kontaktlinser. Det står klart i samtalet mellan Fokko Trip, specialist på kontaktlinser hos Menicon, Philip Morgan, professor i optometri vid University of Manchester, Bo Lauenborg, optiker och vd för danska Kontaktlinse Instituttet och Sarah Smith, forskande optiker vid University of Manchester.

berättar om den senaste utvecklingen vad det gäller linser. Det handlar om en elektronisk lins med ett litet batteri som kan mäta ögontryck. Det är också möjligt att screena torra ögon och cancer med hjälp av dessa linser. – Det här är ett bra sätt för att övervaka sjukdomar, säger han. Den andra nya modellen linser kan medverka till att behandla ögonsjukdomar. – Ögondroppar är ingen bra behandling. Det mesta rinner ut ur ögat. Då är det bättre med en lins som kan ge ett läkemedel i en kontrollerad dos, säger Lyndon Jones. Bo Lauenburg ställer frågan vem som ska

sälja eller skriva ut dessa nya linsmodeller. – Här behöver optiker och ögonläkare samarbeta, säger han. Men utvecklingen stannar inte här. Inom fem till tio år räknar Lyndon Jones med att det kommer att finnas linser som läser av ögat. – Du kommer att kunna se filmer, läsa kartan, läsa mejl och ha ett headset i linsen. Det låter som science fiction, men det kommer att hända, säger han. Bo Lauenburg har ett annat önskemål – Jag skulle vilja ha linser som gör att man blinkar. Då går det att undvika torra ögon, säger han.

Multifokala linser hjälper närsynta barn Allt fler drabbas av närsynthet. – 2050 kommer hälften av jordens befolkning att vara närsynta, säger Sandra Block, en av författarna till Världshälsoorganisationens rapport World report on vision.

Diskussioner om hur närsynthet eller myopi ska förebyggas och hur utvecklingen hos enskilda personer ska hindras förekommer i flera seminarier och samtal under årets Specsavers Clinical Conference. – Optiker måste ta del av forskningen kring närsynthet och agera innan barn blir närsynta. Vi behöver därför erbjuda allt yngre personer synundersökningar. Barn behöver gå till optikern regelbundet på samma sätt som de går till tandläkaren för en undersökning. Detta för att upptäcka närsynthet och förebygga problem som kan komma senare i livet, säger Sandra Block som också är professor emeritus vid Illinois College of Optometry i USA. 8 optik 4.2021

Eller som Ivan Nisted, univer– Det gör att det är en vinst sitetslektor vid Optikerhögskoatt förhindra utvecklingen där lan i danska Randers, säger i sitt allt fler blir närsynta, säger han. seminarium om evidensbaserad Lyndon Jones berättar för de optometri: 1 100 deltagarna i den digita– Närsynthet kan inte stoppas men la konferensen att alla barn i det går att sakta in utvecklingen. delstaten Illinois erbjuds kostHans råd för att sakta in utnadsfria synundersökningar. vecklingen är att låta barn använda – Tyvärr kommer inte alla, mjuka multifokala linser. – Kontakt- Ivan Nisted rekomsäger han. menderar att barn linser kan ges till barn utan risk för Bo Lauenborg, optiker och framtida komplikationer, säger Ivan använder mjuka vd för danska Kontaktlinse multifokala linser för Nisted. Instituttet, föreslår att optikeratt sakta in utveckHans bästa tips för att inte barn lingen av närsynthet. butiker och ögonklinker ordnar ska börja utveckla närsynthet är att arrangemang så att barn komlåta dem vistas mer utomhus, innan de har mer dit och kan undersöka sina ögon. Men börjat utveckla närsynthet. det handlar också om att ge information till Lyndon Jones, chef för Centre for Ocular föräldrar. Research & Education i Kanada, påpekar – Vi behöver tala med föräldrar om proatt risken för att drabbas av ögonsjukdomar gressionen för närsynthet och hur det går såsom grå och grön starr är högre bland att sakta ner den, säger Sarah Smith, forskmyopiker än bland personer som inte är det. ande optiker vid University of Manchester.


Möjligt att återvinna linsanvändarnas avfall – Du kan ha engångslinser med gott samvete. Det går att återvinna allt. Det beskedet ger Sarah Smith, forskande optiker vid University of Manchester under Specsavers Clinical Conference när frågan om hållbarhet diskuteras. För några år sedan gjorde hon och några kollegor en miljöavfallsanalys över olika sorters linsanvändande i USA. Resultatet blev att linsanvändandet lämnade efter sig fyra sorters avfall: Flytande material. Papper och kartong Metall Plast (högdensitetspolyeten, polypropen och hydrogelplast) Användandet av återanvändbara linser, såsom månadslinser, skapade 0,8 kg materiellt fast avfall under ett år och att användandet av engångslinser skapade 1,1 kg materiellt fast avfall under samma tid. Plast var det vanligaste avfallet för båda sätten av använda linser. Under ett år lämnade den som använder återanvändbara

Sarah Smith, forskande optiker vid University of Manchester, tycker att det går att använda linser på ett hållbart sätt.

linser efter sig 0,3 g somofilicon A. Motsvarande mängd för den som har engångslinser är 10 g. En försiktig beräkning är att den som använder engångslinser kan återvinna 20 procent av avfallet. Med återanvändbara linser går det att återanvända 88 procent.

– I USA genererar varje person två kilo avfall per dag. Användandet av kontaktlinser utgör bara en liten del av detta avfall och mycket av det kan återvinnas. Jag skulle vilja säga att allt kan återvinnas, säger Sarah Smith. I ett örhänge har hon en uppsättning med linser. Bo Lauenburg, optiker och vd för danska Kontaktlinse Instituttet, berättar om sina erfarenheter av att låta linskunder lämna sitt avfall från linsanvändandet i butiken när de köper nya linser. Fokko Trip, specialist hos kontaktlinstillverkaren Menicon, poängterar att industrin är ansvarstagande. – Vi använder mycket plast till linser. Vi behöver använda fossilfri energi och återanvända vattnet i våra fabriker, säger han. Läs mer: Du hittar analysen “Environmental Waste Analysis of Two Contact Lens Replacement Modalities” på https://www.aaopt.org/detail/ knowledge-base-article/environmental-waste-analysis-of-two-contact-lens-replacement-modalities-339278-3238766

MÄSSAN FÖR SVERIGES OPTIKLEVERANTÖRER

Nordens största optikmässa i ny tappning! – Nu, lite snyggare, lite modernare, lite digitalare och lite festligare!

4-5

FEBRUARI

2022 SCANDINAVIAN

XPO

STOCKHOLM

PÅ SCEN

Frida Boisen

Optik-SM Padel – Vårt egna mästerskap i Padel kommer genomföras för första gången.

OPTIK

SM

PADEL 3 FEB 2022

SCANDINAVIAN

XPO

STOCKHOLM

Så passa på att tävla med kunder eller en kollegor. En dag med mycket skratt, fina möten och kul padel är vad vi förväntar oss. Kvällen avslutas med ett gemensamt mingel.

Ny arena

Optikfest

En ny toppmodern anläggning för mässor, event och konferenser.

Nu kan vi äntligen kan umgås och ha riktigt kul tillsammans under en helkväll.

Helt nyöppnade Scandinavian XPO blir årets mötesplats för Optikmässan.

I direkt anslutning till anläggningen finns även hotell som ger besökaren en enkelhet att gå direkt in på mässan.

www.optikmassan.se

Optikfesten på fredagen kommer bjuda på party, GRYMMA ARTISTER och en härlig miljö.

optik 4.2021 9


TORRA ÖGON Torra ögon är ett vanligt problem, inte minst bland äldre. Ändå hanteras det styvmoderligt av vårdsystemet: fokus ligger ofta på symtomlindring, snarare än på utredning av bakomliggande orsaker. Här kan högutbildade optiker göra en viktig insats.

text olle bergman

Noggrann utredning skapar ofta goda möjligheter till behandling

Utbrett problem jag ska börja den här artikeln lite okonventionellt, nämligen med en jämförelse mellan fotvård och behandling av torra ögon. De kan båda – rätt planerade och genomförda – påverka människors livskvalitet avsevärt. Trots detta har de på något sätt ramlat utanför det svenska sjukvårds- och välfärdssystemet. När det gäller exemplet fotvård fick jag nyligen veta att min gamla mor måste köpa tjänsten från privata aktörer. Skälet är att hemtjänstens personal inte får lov att klippa naglar. Att tre av fem privata fotvårdsrörelser nyligen har lagt ner där hon bor uppmärksammas inte av kommun eller region. Istället blir det brukares och anhörigas sak att kämpa om de tillgängliga tiderna. Matchningen mellan omsorgsbehov och yrkeskunnande haltar helt enkelt, och ingen verkar göra någonting åt det.

läget är detsamma när det gäller behandling av torra ögon: här har vi ännu en suddig fläck på välfärdssystemets karta. Allmänläkarna på vårdcentralerna har i de flesta fall inte studerat särskilt mycket ögonmedicin, och bakgrunden till torra ögon är knappast något som prioriteras i den vanliga läkarutbildningen. Ögonspecialisterna är alltför få för att kunna genomföra en kraftsamling; som yrkeskår måste de prioritera allvarligare problem med ögon och syn. När det gäller högutbildade Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom (SS) är ett autoimmunt tillstånd som präglas av att kroppens exokrina körtlar blir inflammerade; detta gäller framför allt tår- och salivkörtlar. Inflammationen leder till störd funktion och nedsatt utsöndring, vilket i sin tur gör att patienten besväras av torra ögon och muntorrhet. Vid så kallad primärt SS lider patienten inte av någon annan reumatisk sjukdom. Vid så kallad sekundärt SS hänger besvären ihop med sjukdomar av typen reumatoid artrit eller lupus (SLE). Prevalensen för primärt SS ligger på cirka 0.05 %; 90 procent av de drabbade är kvinnor.

10 optik 4.2021


Fredrik Källmark, legitimerad optiker, jobbade i många år på Karolinska Institutet – där han tog en doktorsexamen i medicinska vetenskaper – och på S:t Eriks ögonsjukhus. År 2015 startade han en klinik i Solna som är specialiserad på att utreda och behandla torra ögon. Verksamheten bedrivs tillsammans med optikerkollegerna Victoria Rhawi och Eleonor Tjerngren.

där optiker kan göra viktig insats optiker har de ofta en grundlig utbildning – men deras kliniska handlingsfrihet är väldigt begränsad i dagens sjukvårdssystem. Och där står vi idag. Visst har sjukvården beslutsamma riktlinjer när det gäller uppenbara sjukdomsdiagnoser, till exempel Sjögrens symtom (se faktaruta) och ögoninfektioner. Men när det rör sig om mer svårbestämda störningar av tårvätskans produktion och sammansättning förhåller man sig ofta mer passiv. I sådana fall rycker man ofta på axlarna, säger något om ”datormiljö” eller ”ålderstecken” och ordinerar symtomlindring med ögondroppar. Detta är olyckligt eftersom torra ögon i många fall inte bara handlar om obehag och irritation. Den kliniska personal som lägger lite extra tid och omsorg på utredningen kan i många fall komma fram till behandlingsalternativ som når längre än ren symtomlindring. I vissa fall är problemen till och med ett tecken på någon form av underliggande ohälsa.

en som brinner för att sprida kunskap om de här frågorna är Fredrik Källmark, leg. optiker och doktor inom medicinsk vetenskap. Idag driver han Sveriges enda specialistklinik som är inriktad på torra ögon, Källmarkskliniken i Solna. – Det behövs massor av forskning för att vi bättre ska förstå hur olika sjukdomstillstånd kan påverka kroppens körtlar, säger han. Bättre insikter om bakomliggande sjukdomar kommer att ge bättre ögonsjukvård. Som exempel tar han de fettproducerande så kallade meibomska körtlarna på ögon-

locken (se ruta sid 13). En av de allra vanligaste orsakerna till torra ögon är att dessa körtlars funktion är störd på något sätt. Idag har man identifierat fem olika typer av utsöndrade fetter som tillsammans skapar en funktionell blandning. Exakt hur detta går till återstår för forskarna att ta reda på. – Det är mycket vi inte vet idag. Vad händer när det blir fel? Varför kan det till exempel uppstå klumpar i fettblandningen – ungefär som när man misslyckas med en bearnaisesås i köket?

Ett exempel på en produktserie

något som oroar Fredrik Källmark är att det passiva bemötandet i sjukvården ofta gör att patienten hamnar i en ond cirkel. En störning i tårvätskans sammansättning leder till att vävnaderna stressas vilket utlöser en respons som ytterligare stör sammansättningen – och sådär håller det på. – Därför gäller det att söka i tid för den som börjar uppleva problem. Tyvärr får många höra att det inte går att göra någonting åt de bakomliggande orsakerna, och då blir tillståndet bara värre med tiden. När det gäller ögondroppar är Fredrik Källmark något kluven. Visst, många har stor hjälp av dem och det råder inget tvivel om att de behövs. – Samtidigt fungerar de lite som huvudvärkstabletter, säger han. Dropparna smörjer och lindrar, men de botar inte eventuella sjukdomstillstånd. Följden blir att patienten måste ta dem hela tiden. Fredrik Källmark anser att välutbildade optiker är väl lämpade för att samarbeta ➔ med sjukvården när det gäller torra ögon.

• Oxyal Triple Action innehåller 0,24 procent hyaluronsyra samt karbomer, glycerol och triglycerider – sammansättningen motsvarar de tre lagren i tårfilmen och tillför både fukt och lipider (fett).

Oxyal-produkterna får här tjäna som exempel på hur marknadens produktserier kan se ut. Andra kända varumärken är Hylo, Systane, Theloz och Blink. • Oxyal är grundprodukten med 0,15 procent hyaluronsyra (egentligen natriumhyaluronat). • Oxyal Care Gel innehåller dexpantenol (provitamin B5) och karbomer istället för hyaluronsyra; det är tänkt att den ska ge en mer långtidsverkande effekt och lite näring åt vävnaderna.

• Oxyal Triple Action Spray är liknande produkt som ovan, men administreras som spray på öppet eller slutet öga. Innehållet är 0,05 procent hyaluronsyra, karbomer, glycerol, triglycerider. • Oxyal Trehalos Duo Action innehåller förutom 0,25 procent hyaluronsyra ett socker (disackarid) som kallas trehalos (2 procent); produkten är skapad för att vara något av en ”intensivkur” för torra ögon. • Oxyal Trehalos Triple Action är det senaste tillskottet i Oxyalfamiljen. Den är speciell eftersom den både behandlar och förebygger torra ögon. Lipidkomponenten (fettkomponenten) är 0,1 % sacha inchi-fröolja (Plukenetia volubilis) – rik på omega-3 och Omega-6 – 2 % trehalos, 0,2 % hyaluronan samt glycerol.

optik 4.2021 11


TORRA ÖGON De har ofta möjlighet att lägga ner mer tid på en undersökning än vad som är möjligt i till exempel primärvården. – Tyvärr får ju optiker enligt dagens föreskrifter inte röra ögat, säger Fredrik Källmark. Och när det gäller torra ögon är en del av behandlingen ofta just detta – att man på något sätt petar i ögat. Med andra ord lär optikerna sig saker på utbildningen som de sedan inte får använda sig av.

ett glädjande faktum är att det pågår en hel del produktutveckling av ögondroppar inom industrin. Dessa medicintekniska produkter bygger i princip på kombinationen av tre ingenjörslösningar. För det första: att kombinera konstgjord tårvätska med en fuktbindande substans som ger långvarig lindring och återfuktning. För det andra: att förhindra bakterietillväxt i behållaren. För det tredje: att göra det enkelt att dosera lämplig mängd utan spill eller slabb. Exempel på kända produktserier är Systane (från Alcon), Blink (från Abbott) samt Oxyal från Bausch + Lomb. Den sistnämnda har fått sitt namn från ett speciellt konserveringsmedel, oxyd, som omvandlas till syre, vatten och salt när vätskan kommer i kontakt med ögats vävnader. Produkterna från Bausch + Lomb återfinns framför allt i apotekshyllorna. Johanna Blom, Head of Pharma, berättar att efterfrågan är stor – något som sannolikt hör ihop med våra moderna levnadsvanor. – I vår moderna livsstil tittar vi mycket på skärmar, vilket gör att vi inte blinkar så ofta som vi borde, säger Johanna Blom. När man blinkar sällan kan tårfilmen som skyddar ögat avdunsta snabbare.

Det smarta sättet att behandla myopi hos barn.

Dessutom är våra inomhusmiljöer ofta torra. Kort sagt: miljön har ändrats omkring oss, och därigenom också vårt beteende. Andra saker som också kan påverka är ålder, hormonförändringar, kontaktlinser och viss läkemedelsanvändning. För dagens optiker är det viktigt att aktivt intressera sig för detaljerna i innehållsbeskrivningarna och googla vad de olika tillsatserna har för egenskaper. Grunden är alltid en vätska och fuktbindare, sedan ändras egenskaperna med hjälp av olika tillsatser. Idag är hyaluronsyra den mest kända fuktbindande substansen på marknaden. Forskning och utveckling pågår också när det gäller konserveringsmedel – antingen tar man fram sådana som har så liten fysiologisk inverkan som möjligt, eller så försöker man fasa ut dem helt. Bland Oxyal-produkterna (se ruta sidan 11) innehåller de fyra sistnämnda dropparna inget konserveringsmedel – istället har de behållare som släpper ut vätska men som inte släpper in mikroorganismer. – Triple Action har en speciellt utformad droppflaska, säger Johanna Blom. När man trycker på den kommer det ut en droppe i taget och det blir lätt att dosera rätt mängd i ögat. Triple Action finns även som spray – det är positivt, eftersom det smörjer både ögat och huden runt om och kan sprayas på såväl öppet som slutet öga.

synsam tar torra ögon på allvar. Av landets cirka 220 butiker har cirka 40 ett speciellt ögonhälsocenter. De är bemannade av optiker med magisterutbildning och har en modern maskinpark för till exempel ögonbottenfotografering och synfältsundersökning. – På våra ögonhälsocenter kan vi göra en mer djuplodande

En prisbelönt och kliniskt bevisad lösning för myopikontroll. MiYOSMART är ett innovativt glas med D.I.M.S.-teknik (Defocus Incorporated Multiple Segments), utvecklat av HOYA och Polytechnic University i Hongkong. Vetenskaplig forskning visar att myopi kan kontrolleras genom att man ger klar syn och ständigt myopiskt defokus. Bland deltagarna som slutförde den 2-åriga studien, där de bar MiYOSMART-glas med D.I.M.S.-teknik, saktade myopiprogressionen ner med i genomsnitt 60 %* jämfört med kontrollgruppen som bar enkelslipade glas.

Bli certifierad MiYOSMART-återförsäljare, certifieringsutbildningen ger 3 CET-poäng.

* Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

12 optik 4.2021


analys av besvär med torra ögon, berättar Håkan Broman, ansvarig för bland annat Clinical Services på Synsam Group. Genom att se exakt var problemet ligger kan Håkan Broman man sätta in rätt typ av åtgärd. Det brukar antingen handla om brist på tårvätska. Eller så beror besvären på MGD (Meibomian Gland Dysfunction) – det vill säga problem med de fettproducerande körtlarna. När det gäller problem med meibomska körtlarna brukar rengöring, massage och värmebehandling av ögonlockskanterna leda till stor förbättring. Om problemen utlösts av demodex-kvalster (se ruta) kan behandling med tea tree-olja vara effektivt – först en intensivkur med hög koncentration, följd av en lättare kur med lägre koncentration. På vissa ställen erbjuds behandling med så kallad IRPL-teknik. Den består i att man utsätter den nerv som leder till de meibomska körtlarna med ljuspulser och ”väcker liv” i deras funktion. – Ett annat sätt att behandla MGD är med kosttillskott, säger Håkan Broman. Forskning har visat att omega-3 kan hjälpa till vid torra ögon! n

Tårfilmen – ett naturens underverk ”Torra ögon” är ett väldigt missvisande namn – både när det gäller upplevelsen och de faktiska medicinska problemen. Många patienter upplever inte alls någon speciell ”torrhet”, utan snarare sveda, rodnad, ljuskänslighet, grusighet eller upplevelsen av ett hårstrå under ögonlocket. Det är oftast inte mängden tårvätska som är kärnan i problemet, utan snarare dess sammansättning. Enligt den klassiska, förenklade modellen har tårfilmen på hornhinnans yta tre lager som vart och ett innehåller en viss typ av lösta ämnen. Längst in finns ett slemlager med så kallade muciner. Utanpå det ett vattenlager med ett myller av salter och biomolekyler. Längst ut ett lipidlager med fett från de meibomska körtlarna vilka mynnar ut längs ögonlockens kanter. Det finns många anledningar till att det uppstår störningar i tårfilmens sammansättning. • Problem i de meibomska körtlarna Forskningen har fortfarande mycket kvar att klarlägga när det gäller de meibomska körtlarnas funktion. De kan producera för lite fett, de kan producera fel typ av fett och de kan ”klogga igen”. I många fall kan rengöring, massage och värmebehandling lindra besvären. • Demodex-blefarit Det finns två typer av mikroskopiska kvalster som lever i hålrum i huden hos människor: Demodex folliculorum (mest i hårsäckar) och Demodex brevis (mest i talgkörtlar). Normalt sett orsakar de inga bekymmer, men i vissa fall kan de bli så många att de utlöser irritation i ögonlocken, så kallad demodex-blefarit. Behandling med så kallad tea tree-olja kan ofta ge lindring och hejda kvalstrens framfart. • Hormonell påverkan Att kroppens fettkörtlar påverkas av hormonomställningar vet alla som har varit tonåringar. Med andra ord kan både pubertet och menopaus påverka tårvätskans kvalitet. En annan orsak till problem är sköldkörtelrubbning. • Allergier Många personer som blir allergiska uppfattar först inte kopplingen mellan besvären och det som utlöser dem, till exempel ett husdjur. Här hamnar patienten ofta i en ond cirkel: allergin orsakar svullnad vilket gör att tårsekretionen påverkas, vilket förvärrar irritationen … och så vidare. • Läkemedelsbiverkningar Bland annat kan antihistaminpreparat ge torra ögon.

Välkommen till en av landets bästa arbetsplatser! Smarteyes är korad till en av Sveriges bästa arbetsplatser av undersökningsföretaget Great Place to Work – för femte året i rad. Vilket också gett oss en hedrande plats i deras Hall of fame. Något som är ett tydligt bevis på att vårt värderingsstyrda och målmedvetna personalarbete faktiskt ger resultat. Nu söker vi fler fantastiska medarbetare som kan utveckla vår organisation ytterligare samt ta oss vidare mot visionen att bli den mest rekommenderade optikern. Vill du veta mer? Läs om oss och våra lediga optikertjänster på smarteyes.se eller hör av dig på: jobba@smarteyes.se

Falun, Göteborg, Helsingborg/Väla, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Luleå, Lund, Löddeköpinge, Malmö, Norrköping, Uddevalla, Varberg, Västra Frölunda, Värnamo, Västerås, Östersund.

optik 4.2021 13


AKTUELLT

”Inspiration och framtidsspaningar”

Optikmässan tillbaka efter pandemistopp Optikmässan är tillbaka och passar på att fira 30 år. Efter en ofrivillig paus på grund av coronapandemin slås nu åter portarna upp till Nordens största mässa för hela optikbranschen. Den 4-5 februari är det äntligen dags att mötas i helt nya och fräscha lokaler på Scandinavian XPO i Arlanda stad, utanför Stocktext micke jaresand holm.

Henrik Bunge (ovan) och Johan Carlius.

Den första nationella SOLF-mässan arrangerades 1988. Det är mer än 30 år sedan, men mellan 2010 och 2012 genomfördes inga mässor. Förra året och i år ställdes mässan in på grund av pandemirestriktioner. Det gör att mässan 2022 blir den 30:e SOLF-mässa som genomförs. Det finns med andra ord dubbla anledningar att fira, dels att vi återigen får träffas fysiskt i större sammanhang och att det dessutom blir ett 30-årsjuibleum. Redan nu är ett 60-tal utställare inbokade och intresset är stort bland optiker och annat branschfolk att besöka mässan. – Vi kommer att fira av ordentligt att vi äntligen får ses igen. På fredagen blir det ett branschmingel mellan 18 och 20 som omedelbart följs av en rejäl fest där vi kommer att bjuda på levande musik och underhållning av mycket kända, men än så länge hemliga, artister, säger Martin Claesson, mässansvarig på At-event som är ny mässarrangör på uppdrag av SOLF.

dagen före mässan öppnar, alltså torsdag den 3 februari, hålls dessutom för första gången Optik-SM i den nya innesporten padel. Tre padelbanor kommer att finnas i byggnaden i direkt anslutning till utställningslokalerna. – Begreppet SM kanske ska tas med en smula salt. Turneringen är öppen för alla intresserade, oavsett nivå men det är likafullt en turnering där ett vinnande lag kommer att utses, säger Martin Claesson. Mycket fest och roliga aktiviteter, alltså. Men själva mässan då, vad händer där? 14 optik 4.2021

”Vi kommer att fira ordentligt att vi äntligen kan ses igen!” Martin Claeson, ny mässansvarig

– Det centrala är givetvis utställningen. Att skapa en trivsam och välkomnande miljö där utställarna kan visa upp sig och ta emot sina besökare. Försäljningen är ju ett huvudsakligt syfte med en mässa. Utöver det kommer vi ha ett gediget seminarie- och workshopprogram med fokus på den moderna optikern och inspiration. Föreläsningarna kommer att modereras av Frida Boisen och handla om den senaste tekniken, trender inom mode, digitaliseringens hot och möjligheter. Vi vill att besökaren ska bli inspirerade av våra engagerade talare och få med sig den känslan hem i vardagen, säger Martin Claesson. Förutom Frida Boisen kan mässan redan nu presentera ytterligare två intressanta föreläsare. Evelina Galli är teknik- och konsumentexpert på PriceRunner, och känd från bland annat TV4 där hon brukar prata om ämnen med fokus på teknik- och konsumentfrågor. Henrik Bunge, tidigare vd för PeakPerformance och vd för Adidas group area Nordic. Henrik är jurist och pensionerad äventyrare med bland annat världsrekord på skidor till Nordpolen. 2022 års Optikmässa kommer vara en slags hybridmässa. Förutom den fysiska utställningen och föreläsningarna kommer alla utställare medverka på en virtuell plattform och samtliga föreläsningar sändas live och sparas för den som vill ta del av dem vid ett senare tillfälle. – När vi började arbeta med mässan i våras var det ju ännu osäkert om det skulle gå att genomföra en fysisk mässa, men vi tar med


RENA GLASÖGON UTAN ATT

PUTSA!

Åter i mässmood. oss alla digitala förberedelser och erbjuder dem som ett komplement, säger Martin Claesson.

på solf är man givetvis glad att åter kunna genomföra en mässa. – Mässan är som ett nav för vår bransch, ett sätt att hålla nätverket vid liv. Inte bara för att sälja utan också för att träffa kollegor och diskutera saker optiker emellan. Efter restriktionerna finns ett stort behov av att träffas och det känns jättebra att kunna erbjuda denna mötesplats igen, säger Johan Carlius, ordförande för SOLF. I och med mässan 2022 så flyttas eventet tillbaka till början av året, som det var från början. – Vi väljer att lägga tillbaka mässan till början av året för att kunna få med de stora nyhetssläppen. Det gör Optikmässan till en primär mässa där man kan se nyheterna först, säger Johan Carlius. För att möta behoven hos de mindre leverantörerna erbjuder Optikmässan 2022 färdiga minimontrar till ett fast pris. – För leverantörer som kanske skulle välja att inte ställa ut på grund av att de tycker det är för stor investering i att bygga en traditionell monter, så finns det nu en lösning med en färdig monter till ett fast pris som det bara är att flytta in i, säger Johan Carlius.

1. SPRAYA PÅ Låt verka 5 sek

2. SKÖLJ MED KALLT VATTEN Evelina Galli (ovan) och Frida Boisen.

Fri från silicon, paraben och konserveringsmedel

HELT RENT UTAN REPOR! Beställ nu!

0303-940 60 info@leijma.se

I leijma.se

Ytterligare information för utställare och besökare finns på www.optikmassan.se

optik 4.2021 15


OPTIKERLIV

En sak i taget text anki palm foto malin alm berglund

telefonen ringer, dörrklockan plingar och nya kunder kommer in. Du nickar och säger välkommen och vänder åter uppmärksamheten till kunden du har framför sig som är helt inne i sitt val av bågar och glas. Kunden har svårt att bestämma sig trots dina pedagogiska råd och vill ha din odelade uppmärksamhet. Så klart. Du skulle ha druckit förmiddagskoppen kaffe för ett bra tag sedan. Det var flera timmar sedan du var på toa och magen har börjat kurra. Det börjar närma sig lunchtid. Butikschefen viskar frågande i ditt öra: – Kan du ta nästa synundersökning? Vi är kort om folk och kollegan är på lunch. Du vet att det inte är en fråga mer ett konstaterande. Du suckar inom dig och biter ihop. Jag kan tänka mig att du känner igen dig i delar av situationen. Det är så här det kan vara att arbeta i butik. Du måste hela tiden vara öppen för att något nytt ska hända. Det du började på i morse kanske du hinner avsluta innan dagen är slut. Om du har flyt. Remissen som legat några dagar är inte skriven, beställningen som krånglar hos leverantören behöver du titta till. Du hade dessutom tänkt läsa på om de senaste rönen inom samsynsproblematiken inför en kund du vet har sådana problem. Och ja visst ja, du har glömt att beställa de där ögondropparna som tagit slut i butikshyllan. Dessutom får du inte tag i ögonläkaren du behöver konsultera för en patients räkning. Är du egenföretagare ligger du kanske efter med bokföringen också. Fakturaunderlagen ligger på hög på kontoret, om du har ett kontor vill säga.

kundrelationen är alltid viktigast. Så är det bara. Utan kunder inga pengar in. Det är något som inte går att bortse ifrån. Du är tacksam över att de kommer men då och då blir det för mycket i huvudet, för många bollar att hålla reda på. Du blir stressad och längtar efter att på montessorivis få ta en sak i taget och avsluta i din takt innan du tar dig ann nästa problemlösning. Så är det i alla fall för mig. Jag kan känna hur hjärtat börjar bulta när jag märker att det hopar sig. Hur ska jag hinna? Vad ska jag prioritera? Hur kommer dagen att bli? Kommer jag att hinna med det jag förutsatt mig? Jag skulle inte längre kunna svara på en jobbannons att jag är stresstålig. För det är jag inte. Det tror jag väldigt få människor är. Det är bara i en arbetsintervju man vill ge sken av att stresståligheten är på topp men självklart är vi olika. Några tål mer några tål mindre. Efter många år i optikbranschen börjar det ta stopp 16 optik 4.2021

inom mig. Jag vill inte eller kan inte stressa längre. Det kan handla om att jag blivit äldre och inte klarar av att hålla samma fart som tidigare. Men det handlar också om en protest mot takten som hela tiden skruvas upp. Vem mår bra av det? Och varför skruvas den upp? Det stör mig att jag inte hinner tänka klart. Många gånger längtar jag efter en fiktiv skylt som signalerar att jag behöver arbeta ostört. En utopi, jag vet, men tänkt vad skönt att veta att du skulle få göra klart det där du håller på med just nu. Därmed inte sagt att jag skulle lata mig om det var möjligt, snarare tvärtom. Jag tror jag skulle hinna med bra mycket mer om fick beta av i min takt. Det upphackade stör sinnet. Det märker jag när jag skriver. När obruten tid ligger framför mig kommer upplägget på en krönika som den här som ett rinnande vatten. Lägger jag en stund här och där på skrivandet tar det längre tid att bli klar. Jag förstår att man inte kan arbeta på det viset i butik men fundera på vad som går att göra för att arbetsdagen


Ger en antistatisk varaktig klar och skinnade glasyta Klassiska Optinett finns som både spray och våtservett. Nu har den dessutom fått sällskap av en helt alkoholfri ekologisk spray. På vår hemsida cpac.se kan du se och beställa alla våra produkter.

inte ska bli för upphackad. Jag tänker på de yngre, de som är nyutbildade. De ska förhoppningsvis räcka ett helt arbetsliv i vår bransch. Hur gör vi för att ge dem de förutsättningarna? De är ju dessutom mycket mer kunniga inom optometri än vad vi i min generation var när vi kom ut. Finns det tid att förkovra sig och hålla kunskapen levande för både gammeloptiker och nya?

det är roligt att se att optiker och optikerassistenter inte bara hittar arbeten i optikbutikerna. Branschen gör nya landvinningar. Därför måste vi som driver och verkar i butiker fundera på hur vi ska kunna tillgodose behoven hos de anställda så att de vill stanna kvar. De är guld värda. De är de som tar hand om de viktigaste vi har – kunderna. Vårt grunduppdrag att hjälpa medmänniskor till bättre syn och screena för ögonsjukdomar får inte naggas i kanterna. När jag började som ung optiker i optikbranschen ➔

Besök vår webshop

www.cpac.se

Bomullssystrar Av Anki Palm

1

I början av december släpps Anki Palms andra bok, Bomullssystrar.

...eller ring 08-717 73 70 info@cpac.se

optik 4.2021 17


OPTIKERLIV är det de ovan. Numera är branschen kvinnodominerad och jag läste nyss att vår löneutveckling hör till de bästa. Nu måste vi snarare fundera på vad som kan locka män att vara kvar i branschen och hur vi ka hinna med att vidareutveckla oss och samtidigt vara tidseffektiva utan att stressa. Det är en ekvation att lösa det. Under pandemin har vi som många andra kolleger haft en riskgruppstimme på morgonen. Det har varit så uppskattat, av både kund och optiker. Dörren är låst. Telefonen ringer men jag behöver inte svara. Allt fokus ligger på kundens behov av problemlösning. Oftast är hela processen med undersökningar, val av båge och glas, klara när kunden går ut genom dörren, långt innan vi öppnar butiken för dagen. Då är det kul att vara optiker.

”Konceptet Lugna timmen är kanske något att utveckla vidare?”

tordes jag knappt andas om att jag var med i facket. Det var bara något man inte var. Ni hör, det låter som artonhundratal. Det var det också. Att där till vara kvinna i en då för tiden mansdominerad bransch hade också sina sidor. Jag läser vad jag skriver och minns tillbaka på både metooliknande situationer och diskussioner med kolleger om arbetsmiljö och utveckling. Kära nån vad skönt att tider förändras. Numera har vi andra problem men inte

konceptet lugna timmen är kanske något att utveckla vidare? Nu har restriktionerna släppt och många går tillbaka till ordinarie öppettider men behovet av egentid finns kvar för både optiker och kund. Det är jag helt säker på. Hur skulle vi kunna förpacka konceptet och ta betalt för det? Finns det underlag för montessorioptometri? Många frågor blir det. Men håll med, det är de som är grunden för utveckling och de för oss framåt om vi ger oss tid att svara på dem, vill säga. PS. Den 5 december släpps min andra bok, Bomullssystrar. Välkommen på release om du har vägarna förbi Uppsala. DS

PIGGA ÖGON N YH ET !

Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen!

Vi finns på apotek och hos optiker Telefon: 042-14 12 25 • E-post: info@medilensnordic.com www.hyloeyecare.se • Tillverkare: Ursapharm, Tyskland 18 optik 4.2021

Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader!


Vi har gjort våra endagslinser plastneutrala genom vårt partnerskap med Plastic Bank®.

1,2

För våra hav. För alla.

Vi har inlett ett samarbete med Plastic Bank® för att stoppa plast som riskerar att hamna i haven. Det gör vi genom att kompensera för vår plastförbrukning och delta i deras program Certified Plastic Neutral. Här i Sverige köper vi credits som motsvarar vikten av den plast som vi använder i endagslins1, blisterförpackning och sekundärförpackning (den yttre kartongen)2 – och motsvarande mängd plast samlas in av Plastic Bank®. Eftersom våra hav är lika unika som våra ögon. För en ljusare framtid, en dag i taget.

Mer information hittar du på www.coopervision.se/plastic-neutral Endagslinser definieras som beställningar av dessa linser och omfattar produkter som säljs och distribueras av CooperVision i Sverige. Plastneutralitet uppnås genom köp av credits från Plastic Bank. En credit motsvarar insamling och konvertering av ett kilo plast som annars kan hamna i hav eller vattendrag. CooperVision köper credits som motvarar vikten av plast i de endagslinser som beställs under en viss tidsperiod. Endagslinsernas plastmängd beräknas utifrån vikten på den plast som finns i blisterförpackning, lins och sekundärförpackning (kartong), inklusive laminat, lim och övrigt (t.ex. bläck). 1

2

optik 4.2021 19


POSTCOVID Många med långvariga besvär efter covid-19 drabbas också av synförändringar. Det visar pågående forskning vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping, och bilden bekräftas av Therese Westerlund, vidareutbildad optiker hos Optiker Almå i Linköping. Hon möter många långtidssjuka och uppgivna patienter i sin vardag, men ser också att det finns behandling som hjälper. text och foto helene skoog

Vanligt med synproblem efter covid-19 therese har lång erfarenhet av att hjälpa vuxna och barn med traumaskador och patienterna kommer ofta till henne via Neurorehab och Barnrehab i Linköping. Vid närmare undersökningar har det visat sig att flera av dem också haft covid-19 och Therese blev nyfiken på sambandet mellan sjukdomen och symptomen de uppvisade. Ibland har fler medlemmar i samma familj sökt hjälp eftersom de också varit sjuka i covid-19, men patienterna har också strömmat till via sociala medier där Therese namn finns med i forum för långtidssjuka. Fram tills nu har Therese träffat 54 patienter från olika håll i landet. Dels från Linköping förstås, men också från Stockholm, Göteborg, Växjö och andra orter. – I början träffade jag många äldre och personal inom vården, helt enkelt för att de blev sjuka först. Men i snitt är de flesta som kommer i 40-årsåldern och börjar få svårt att läsa på nära håll, säger Therese.

Therese Westerlund, optiker hos Optiker Almå i Linköping, har hittat metoder för att hjälpa pateienter som drabbats av synproblem efter covid-19.

20 optik 4.2021

ungefär hälften av patienterna har varit hos specialister inom neurologi och lungmedicin för sina symptom kopplade till covid-19. Mer än hälften hade tappat lukt och smak under infektionen och ungefär en fjärdedel upplevde sig vara stressade innan de insjuknade, vissa på gränsen till utmattning. De flesta är ljud- och ljuskänsliga och många känner sig uppgivna och nedstämda. Bara någon enstaka av Thereses patienter upplever enbart synproblem. – Många känner sig inte tagna på allvar och är så ledsna att de gråter när de berättar om sin situation. De har alla möjliga symptom, men vet inte vart de ska vända sig, berättar Therese. Jag bokar extra långa besök när vi träffas första gången, en timma och 20 minuter, och försöker anpassa mig efter hur sjuka de är. Många behöver dämpad belysning och en tyst miljö. Jag talar med så lugn


E T T E N K L A R E S ÄT T AT T B Y TA G L A S Ö G O N röst jag kan och pausar ofta. Vi tar en bit i taget och jag försöker vara lyhörd för deras berättelser för att kunna välja övningar som passar in i deras liv och vardag.

många med långvariga besvär efter covid-19 har problem att läsa, se på TV, åka bil eller gå och handla. De kan uppleva yrsel, optic flow, objektrörelse och ansträngning eller dubbelseende på nära håll. De har ofta svårt att sålla i det perifera seendet. Den vestibulo-okulära reflexen kan vara påverkad och vissa har visuellt nedsatt minne. Över lag liknar problemen dem som finns hos personer med traumaskador och hjärnskakningar. – Jag använde min erfarenhet av att behandla traumapatienter men behövde naturligtvis testa mig fram med de första fallen. När de kom tillbaka och mådde bättre, ja då visste jag att behandlingen fungerade. Jag lär mig att förstå patienterna bättre och bättre och kan anpassa behandlingen för varje individ. Men generellt, om jag jämför med traumapatienter, får jag minska antalet repetitioner och gå mer varsamt fram med covidpatienterna. Och det finns dessvärre ingen snabb lösning, men med insatser på flera områden är chansen stor att patienterna mår bättre. Therese recept för en lyckad behandling innehåller i de flesta fall tre delar: Rätt glasögon, filterglas och träning. Först och främst gör hon en synundersökning och kollar hur patienterna ser. Många har inte haft glasögon tidigare men kan behöva det nu. En del har visat sig vara okorrigerat översynta och andra kan behöva justera styrkorna på sina glasögon eller kontaktlinser. – Ofta är muskeltonusen i hela kroppen nedsatt och det påverkar också ögonen, så vi behöver ge patienterna en så vilsam bild som möjligt, berättar Therese. Jag börjar ofta med att plocka bort progressiva glasögon och ge ➔

GLASÖGONKONTO ALLTID RÄTT STYRKA ALLTID RÄTT DESIGN

Kreditgivare SevenDay Bank

optik 4.2021 21


POSTCOVID

patienten två par i stället för att hjärnan ska slippa göra omställningen, och ibland behövs ett avlastningsprisma på nära håll. Therese erbjuder nästan alltid filterglas, men ibland väntar hon till andra besöket eftersom det är mycket som ska processas i början. Fördelen med komfortfilter är att de filtrerar bort valda delar av ljuset och det upplever många som behagligt och lugnande. En del köper filterglasögon med styrka och andra har dem utanpå sina vanliga glasögon. – Covers är ofta en bra lösning för migränpatienter eftersom de tar bort ströljus, men det har visat sig vara en bra lösning även för covidpatienter eftersom dessa har samma behov av att begränsa inflödet av ljus. Therese har märkt att rosa filterglas (ML41) ofta upplevs positivt av dem som provar. – Jag rekommenderar alltid ML41 eftersom jag tycker att det ger bäst avlastning för ögonen, men jag låter patienterna prova olika färger och nyanser. Många upplever en behaglig känsla av ML41 redan vid utprovningen och uttrycker att de får en känsla av lugn. Att överaktiviteten i hjärnan dämpas och det blir stilla.

de patienter som är okorrigerat översynta har visat sig se bättre med blått filter, medan de närsynta ofta ser bättre med rosa. Någon enstaka har också föredragit ett grönt filter. Däremot visar Therese inte kontrastfilter för de här patienterna eftersom det är vila som eftersträvas – inte mer information som ska processas av hjärnan. Träning, den tredje delen av behandlingen, är också den tuffaste för patienten men Therese försöker hitta övningar som passar in i vardagen. – Gillar man att gå i skogen är det en bra övning att promenera längs träden på nära håll för att träna det perifera seendet. Jag hade en patient som föredrog stan, 22 optik 4.2021

och hon började stryka längs husväggarna i sina övningar. Man får vara lyhörd, helt enkelt. Muskeltonusen hos de här personerna är ofta nedsatt efter långa sjukdomsperioder. En del har legat i ett mörkt rum och inte använt synen på flera månader och för dem kan det räcka att läsa en minut om dagen. Dessvärre är det just det som känns jobbigt som patienterna behöver träna på. Flera patienter är ganska uppgivna när de kommer och ibland har de svårt att se att övningarna kommer att göra någon skillnad. –En man som kom till mig älskade att cykla och springa men hade fått sluta med det eftersom hans synproblem gjorde sig extra påminda då. Han kämpade på med sina övningar och efter lite justeringar klickade det plötsligt till. När han efter mycket kämpande klarade den tilldelade övningen löste sig också de resterande synproblemen och det var förstås oerhört glädjande att se att han mådde bättre, berättar Therese. I början följdes patienterna upp efter ca sju veckor, vilket visade sig vara lite för tätt. Efter hand upptäckte Therese att tre månader var en ganska lagom period, eftersom träningen då hade gett ett tydligare resultat. – Det är viktigt att mätningen visar att det har blivit skillnad, så att de får en push i träningen. Många tror inte att de har blivit bättre förrän utvärderingen visar det svart på vitt. Det ger dem nytt självförtroende och ny ork att fortsätta. I takt med att allt fler patienter har behandlats av Therese, har kunskapen ökat och hon kan nu bygga vidare på sin erfarenhet. Eftersom sjukdomen var obekant och det inte fanns några studier att luta sig mot i början, fick lärdomarna komma efter hand. Men hennes recept för en lyckad behandling har inte förändrats: – Det är rätt glasögon, träning och filterglas. Och en stor dos tålamod… n

Therese recept för en lyckad behandling innehåller i de flesta fall tre delar: Rätt glasögon, filterglas och träning.


INSPIRATION

A GREAT LENS & GREAT PROGRAM Det finns ett särskilt stödprogram för PRECISION1™-kontaktlinserna som bidrar till att färre kunder slutar att använda linserna och gör kunderna i din butik mer lojala.

VERKTYG SOM LOCKAR ANVÄNDARE SOM SÖKER LÅNGSIKTIG, HÖG PRESTANDA POS-material, verktygslådor för sociala medier och e-postmarknadsföring

DET PERFEKTA PAKETET Med premiumstartkit, inklusive provlinser för 10 dagar och instruktionskort som kan laddas ner via en app

SÄRSKILT STÖD EFTER UTPROVNING Inklusive dagliga meddelanden och videoinnehåll för dina kunder

FINNS ÄVEN FÖR ASTIGMATISM

Kontakta din Alcon-representant för mer information. Se bruksanvisningen för fullständig information om användning, skötsel och säkerhet. © 2020 Alcon 01/21 NORD-PR1-2000025/SE

optik 4.2021 23


SILMO

Första stora mässan efter restriktionerna Efter nästan två år av restriktioner som omöjliggjort stor fysiska möten och mässor genomfördes i september klassiska Silmo i Paris. Närmare 19 000 besökare kom för att se de 500 utställarnas nyheter under de fyra dagar mässan pågick. – Vi var länge osäkra på om mässan skulle vara möjlig att genomföra, men vi var också övertygade om att mässan behövdes för att få fart på affärerna igen, säger Amélie Morel, ordförande för SILMO Paris. Som den första stora internationella mässan i vår bransch som kunde genomföras efter restriktionerna kände vi ett ansvar för att lyckas organisera denna sammankomst för branschens alla aktörer. De 500 utställarna var främst europeiska företag. De asiatiska företagen kunde inte delta på grund av resebestämmelser. Av besökarna var majoriteten från Frankrike, men närmare 40 procent kom från andra länder. Under rubriken Silmo Next presenterades de senaste trenderna framtidsteman (CSR, nya material, hållbar produktion, anslutna glasögon och så vidare). Som vanligt delade Silmo d’or ut priser för skapande och innovation. –Vi uppmärksammade särskilt kreativitet och nyhet hos de presenterade modellerna. Det var många mönster som vi blev kära i och vi hade många diskussioner, men i slutändan var alla modeller vi valde naturliga vinnare, säger Jean-Christophe Leblanc, jurypresident.

micke jaresand

24 optik 4.2021

Vinnare Silmo d´or Teknologisk innovation ROLF Spectacles med Amur 02 Barn JF REY med Tralala 8750 Sport METAOPTICS med Metasport Sield Syn TRANSITION med XTRActive Polarized Material/Instrument MEI med EasyFit Trend Oftalmiska bågar HENAU med Lunam Solglasögon RIGARDS med Model RG2046WD


INSPIRATION

Pedagogiskt och spännande om syn och öga Böcker för barn om synen och ögon tillhör inte vanligheterna. Men nu har det på kort lanserats två stycken. Den ena utges av Synoptik och den andra publiceras av bokförlaget Ordalaget. Synoptiks barnbok handlar om att tidigt upptäcka synfel hos barn medan den andra boken mer berör ögats fysiologi och hur synen fungerar. Att upptäcka synproblem hos barn kan vara svårt för föräldrar. Forskning visar att trots upprepade kontroller upptäcks inte synfel i tid för två av tre barn i åldern fem till sju år. Det vill Synoptik ändra på och har därför tagit fram en diagnostisk sagobok, När fantasin försvann, som fungerar som ett hjälpmedel för föräldrar att identifiera eventuella synproblem hos sitt barn. Boken är skriven av Klara Vilshammer med illustrationer av Josephine Kyhn och delas ut gratis i Synoptiks butiker.

– Oupptäckt synnedsättning kan begränsa barnets utveckling i skolan så väl som socialt. Därför är det oerhört viktigt att identifiera synproblem så tidigt som möjligt. Det finns även studier som visar att barn som får hjälp tidigt kan få tillbaka en fullgod syn när ögat fortsätter att utvecklas om rätt synhjälpmedel sätts in i tid, säger Stina Lönn, kliniskt ansvarig på Synoptik. I boken Vi ser på ögon, skriven av Jan Magnusson, Susanne Nordqvist och Mikael Wallmark får läsaren följa med på en resa i ögats och synens tecken och lära sig mängder av spännande fakta. Visste ni till exempel varför piratkaptener ofta bar en svart lapp för ena ögat? Enligt författarna var anledningen att snabbare anpassa pupillen till mörkret under däck när de plundrade bordade handelsfartyg.

Ögat i blickfånget.

micke jaresand

Livet ska vara enkelt och prisvärt för en modern optiker! Träffa oss på optikmässan 4-5 feb. 2022. Monter H:10

SL-17 Handhållen spaltlampa

DRSplus - ett paragdimskifte

DRSplus

• Helautomatisk, snabb och extremt användarvänlig. Optimerad för optiker. • 2.5 m.m. pupill utan dilatering • Fjärrstyrning i webgränssnitt (håll avstånd) • Endast 11Kg = mobil • 45° upp till 80° med automatisk mosaik • Konfokalteknik med äkta färger • 3D-, rödfri-, blå-, mosaik-, exteriör- bilder • Stöd för DICOM-standarden

Helautomatisk OCT REVO FC 80 NY! • Allt på svenska • Röstguide • Touchskärm • Topio/Angio/Biometri • Högsta bildkvalitet • 80-130K A-scan • Fundus/Exteriör • Integrera med perimeter

Se mer!

Meddream Multimediaarkiv alla bilder samlade i ett system

DRSplus

”Vanlig” fundus

Spaltlampor, bon Optic/ Righton • för foto eller kliniskt bruk med mycket hög optisk kvalitet.

Hyr/Leasa 24 - 72 månader! (Kontakta oss för info).

Automatisk Perimeter PTS 925W • Allt på svenska • Röstguide • Touchskärm • 170° horisontal • 95° vertikal • HFA kompatibel • Ögonspårning • Integrera med OCT

www.medicolle.se info@medicolle.se Tel: +46-8-654 66 15

optik 4.2021 25


KRÖNIKA

Samarbete lönar sig i längden

E

n sak som är negativt med att jobba som konsult, är att man oftast inte har koll på optikerna omkring sig i staden där man för tillfället jobbar. När jag jobbade stadigt i Värnamo och någon kom in och frågade efter orto-k, så kunde jag säga att det är jag tyvärr inte så bra på men om du går uppför Storgatsbacken och frågar efter Veronica så kan hon hjälpa dig med det – hälsa från mig. Och när någon med sommarstuga i Halmstad hade hört talas om Maui Jim så kunde jag säga att det har inte vi i vårt sortiment, men om du kan tänka dig att åka till min kompis Jennie i Växjö så har hon ett jättefint utbud – hälsa från mig. Numera vet jag sällan vilka optiker jag har omkring mig och vilken kompetens och vilket produktutbud de har. Och även om jag visste det så är det ingen mening med att hälsa från mig för de vet ändå inte vem jag är. Genom åren så har jag fått en hel del skit för detta. Ja inte för att jag ber folk att hälsa från mig, utan för att jag rekommenderar en köpsugen kund att gå nån annanstans. ”Jag tycker att det är proffsigt En del hävdar att det är att ha koll på konkurrenternas oprofessionellt men se, jag kompetens och utbud, och jag tycker precis tvärtom. Jag tycker att det är proffsigt att tycker att det är proffsigt att ha koll på konkurrenternas ha en god relation till sina kompetens och utbud, och kollegor i närområdet.” jag tycker att det är proffsigt att ha en god relation till sina kollegor i närområdet. Sen måste jag väl erkänna att min yrkesstolthet också hindrar mig från att försöka sälja på någon vanliga polariserande glas, när de frågar efter Maui Jim. Det skulle liksom ge intrycket av att jag inte vet vad Maui Jim är och det skulle svida för mycket.

Katarina Ek tog sin optikerexamen i Kalmar 2008 och arbetar som fristående konsult. Hon är helt ostörd av sin myopi och glömmer ofta att ta på sig sina glasögon, men älskar fina bågar och roliga tintar och har en pinsamt stor samling glasögon. På fritiden så sjunger hon i countryduon The Oaks och coverbandet Zebrakings.

26 optik 4.2021

när jag frågar runt lite bland mina kollegor så inser jag att många jobbar precis som jag, fast kanske lite i lönndom om man tillhör en kedja. Huvudkontorsmänniskorna är inte så förtjusta i att man skickar köpsugna kunder vidare, vilket jag såklart kan förstå. Men grejen är att det slutar oftast i en bra affär ändå, den kommer bara lite längre fram. Kunderna blir nämligen inte sällan väldigt imponerade när man försöker hjälpa dem trots att det inte finns några pengar att tjäna, ungefär på samma sätt som när optikern är ärlig och säger att du måste inte köpa nya glasögon just nu om du inte är sugen. Även om det inte blir ett köp just där och då, så är det inte ovanligt att det trillar in en fru eller en arbetskamrat någon vecka senare för att handla, för de har hört att här är vi ärliga och hjälpsamma. Och om du till exempel skickar vidare en kund som vill ha samma solglasögon som Don Draper (i tv-serien Mad Men), då gäller det att de är hjälpsamma dit du hänvisar kunden. Annars kommer kunden raskt tillbaka till dig nu när de vet vilket fint bemötande man kan få, och intresset för produkten de ursprungligen var

Katarina Ek

ute efter är som bortblåst. Det finns såklart även tillfällen när kontaktnätet inte nyttjas till varken märkesbågar eller flashig teknik, ibland är det ren och skär nöd. En barndomskompis till mig som numera bor i Göteborg hörde nyligen av sig. Hennes dotter med svår autism behövde troligen glasögon, men en vanlig synundersökning är inget alternativ och min kompis var bekymrad. Remiss var skickad till ögonläkare men väntetiderna är brutala, och min kompis oroade sig för hur det skulle gå med skolgången medan de väntar på att få hjälp.

jag lade raskt ut en efterlysning på Facebook och bara ett par dagar senare så var tipsen många. Jag blev framför allt rörd av alla optiker i Göteborg med fullspäckade tidböcker som hörde av sig och skrev att barn med autism kanske inte är riktigt deras nisch, men att de är beredda att göra ett försök ändå. Och hur slutade det? Med en glasögonbeställning hos min kompis Karolin. Hon har butik i Stenungssund och en av optikerna som jobbar där är en fena på att skia. Så om du stöter på någon patient som skulle vara behjälpt av den kompetensen så föreslår jag att du vänder dig till Karolin. Hälsa från mig.

katarina ek


INSPIRATION

NEW 1,2,3,4

B A U S C H + LO M B U LT R A®

M U LTI FO CA L FO R AST I G M AT I S M CO N TACT L E N S E S

1. ULTRA® Comfort Experience™ for Presbyopia Data Analysis Phase 1 + 2. 2017. 2. Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism stabilisation study. 3. Bausch + Lomb, 2013. Perceptions of Bausch + Lomb PureVision® 2 for Presbyopia (#815). Rochester. 4. Bausch + Lomb., 2016. A study to evaluate the product performance of two designs of soft toric lenses (#ROC2-16-016). Rochester. Bausch + Lomb ULTRA is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. ©2020 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

ULT/EN/2011/299

optik 4.2021 27


INSPIRATION

Ursprungligt japansk hantverk och filosofi i nytt glasögonmärke Det nya japanska glasögonmärket Minamoto introducerades i Europa på Silmo och lanseras nu på den skandinaviska marknaden. Minamoto betyder ursprung på japanska och det är i den ursprungliga japanska glasögontillverkningen som varumärket hittar sin inspiration. Företagets huvudkontor och fabrik ligger i Sabae, en stad i distriktet Fukui. Staden är födelseplatsen för den japanska glasögonindustrin och hela regionen är känd för sin historia av hantverk, bland annat tillverkning av det berömda japanska washipappret och smidda knivar. Idéerna till modellernas design är hämtade från grundarens privata kollektion av historiska glasögon. Enkla glasögon utan för mycket krångel. Den japanska minimalistiska Zen-filosofin slår också igenom i designen. – Minamoto vill förmedla den typiska japanska idén om ai-chaku, kärlek och till-

givenheten för saker man använder länge och bär med dig hela sitt liv. Produkter ska behålla sitt värde och till och med blir vackrare med tiden, säger Lisette Veidhus, marknadschef på Charmant som distribuerar märket i Europa. Minamotos bågar gjorda i nära 100 procent ren japansk titan. Material nära kopplat till företagets historia, de var ett av de första företagen i världen som använde titan för produktion av glasögon på 1980-talet. Varje Minamoto-båge levereras med ett etui av handgjorda washipapper, tillverkade av ett litet familjeföretag i Fukui där washipapper har gjorts för hand under de senaste 1 500 åren. Det speciella mönstret på det organiska Washi-papperet är känt som ”Sumi-Nagashi“ och skapas med japanskt bläck med hjälp av en kalligrafiborste. Mönstret är individuellt utformat och är, precis som varje par Minamoto-glasögon ett original.

Sabae – födelseplatsen för japansk glasögonindustri.

micke jaresand

Tack Monika, för att du valde just oss! Monika arbetar som optiker i Specsavers butik i Partille – men hennes resa dit var lång. Med en optikerutbildning från Indien och gedigen erfarenhet inom optometri i bagaget, inledde hon sin resa mot att bli legitimerad optiker i Sverige. ”Jag är så tacksam att Specsavers erbjöd privatundervisning i svenska. Annars hade jag aldrig kunnat lära mig språket så snabbt. Jag kan inte tänka mig ett bättre jobb än här! Det finns inga fördomar, ingen hierarki. Alla behandlas lika, och det är det som gör detta till en sådan fantastisk arbetsplats.” Läsa mer om varför Monika trivs så bra på Specsavers här: join.specsavers.com/se/news

Join 28 optik 4.2021


DECENNIUM.SE

Bra att du såg den här annonsen för det är dig vi söker.

Vi har som affärsidé att erbjuda personlig service, optiskt hantverk och ledande glasögonmode.

Du är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet och kommer att bli en viktig person i vår organisation.

I våra butiker justerar vi skalmar, tillpassar glas och utför traditionella sysslor som hör yrket till. Men vi har också en stor passion för färg, form och trender.

Du är erfaren och samtidigt intresserad av utveckling och nya upptäckter.

I dagsläget driver vi två fysiska butiker i Stockholms innerstad och en fristående e-shop. Dessutom har vi ett eget varumärke med inrikting på hälsa, design och mode.

Att få arbeta med starka varumärken i en stimulerande miljö är viktigt för dig. Visst är det du?

Frågor om tjänsten ställs till mia@selectedlook.se som även tar emot din ansökan.

www.selectedlook.se


FÖR ATT ALLA ÖGON ÄR OLIKA:

B.I.G. VISION

®

BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES FRÅN RODENSTOCK B.I.G. Vision® från Rodenstock är ett paradigmskifte när det gäller individuellt anpassade progressiva glas: Glasen kan nu för första gången produceras baserade på en helt individuell biometrisk ögonmodell. För dina kunder betyder det: • Bättre mörkerseende • Bredare synfält • Skarpare syn i alla blickriktningar • Bättre kontrast För dig betyder det att du kan differentiera dig på två sätt: 1. Med B.I.G. Vision® blir du experten på biometriskt intelligenta glas. 2. Med en DNEye® Scanner från Rodenstock kan du tillföra en helt ny kategori premiumglas på toppen av din befintliga portfölj.

FRÅN EXAKTA MÄTNINGAR TILL SKARPASTE MÖJLIGA SYN MED BIOMETRIC INTELLIGENS! Med biometriskt intelligenta KONTAKTA DIN glas lockar du både nya RODENSTOCKoch gamla kunder. Vi REPRESENTANT ELLER VÅR har massor med bra KUNDTJÄNST FÖR MER marknadsmaterial INFORMATION. som ger stöd till dig TELEFON: 018-18 80 10 och din butik till att INFO@RODENSTOCK.SE bli en riktig BIOMETRIC INTELLIGENT LENS EXPERT.

30 optik 4.2021


BRANSCHPLOCK

Hållbarhet gav guldmedalj synsam tog hem guldet i katego-

Många äldre kontrollerar inte sin syn ,

Äldre slarvar med att kolla synen kolla synen varje år. Det råder ger optiker till personer som är 65 år eller äldre. Men bland denna åldersgrupp är det bara 29 procent som har gjort en synundersökning hos en legitimerad optiker under det senaste året. En Kantar Sifo-undersökning, som gjorts på uppdrag av Specsavers, visar att många svenskar i medelåldern och uppåt inte har kollat ögonen på länge. Resultatet av denna undersökning publiceras i den nya rapporten ”Ögon som åldras – om ögonhälsa när vi blir äldre”.

rin Årets Hållbarhetssatsning i årets upplaga av Retail Awards. Hemflytt av glasögonproduktionen från Asien till Östersund och öppning av nya hållbarhetskedjan ”Synsam Recycling Outlet” är två exempel på de initiativ som ingår i Synsam Groups hållbarhetsagenda. Retail Awards syftar till att lyfta fram, belöna och hylla framgångsrika företag, personer och satsningar i svensk detaljhandel. I årets upplaga som ägde rum i Stockholm delades det ut priser i nio kategorier. Synsam stod som vinnare i kategorin ”Årets Hållbarhetssatsning”. Juryns motivering: ”De ligger i framkant i sin bransch och inspirerar till förändring med en rad banbrytande initiativ. Med ett innovativt tänkande inom hållbarhet som genomsyrar organisationen skapar de en möjlighet för kunden att göra bättre materialval och handla cirkulärt.”

Miljövänligt för de minsta synoptik lanserar kollektionen Mini Me för barn i samarbete

PATRIK SVARAR Behöver en verksamhet ha en optiker anställd på 70 procent för att kunna blir certifierad enligt Kvalitetsnormen? Svaret är helt enkelt nej, det är inte ett krav. ”För att certifiering ska kunna ske, ska det finnas en person som har genomgått utbildning i Kvalitetsnormen närvarande till minst 70 procent av tiden då synundersökningar utförs i verksamheten.” Detta är inte ett krav på anställningsgrad. Det är ett krav för att säkerställa att kunskap om kvalitetsnormen finns lokalt i tillräcklig hög utsträckning. Det kan vara en optiker eller en butikschef som svara för att möta kravet eller så kan det vara flera som gått utbildningen. Målet är att kunskapen om kvalitetsnormen och de krav myndigheter ställer på verksamheter inom hälso- och sjukvården alltid ska finnas nära till hands.

patrik maltborg

med danska Monkeyglasses, där fokus på hållbarhet blandas med lekfullhet och mode. Historien om Monkeyglasses startade med Mai-Britt och Morten Seaton, båda med ett förflutet inom glasögon- och modeindustrin. Tillsammans ville de skapa ett nytt slags varumärke inom optik, som inte gör avtryck på miljön och samtidigt kombinerar hållbarhet med mode. Monkeyglasses blev en succé och efter flera framgångsrika år ville paret Seaton ta nästa steg genom en kollektion för barn i åldern fem år och uppåt och därmed göra det möjligt att välja hållbara bågar även för de minsta. Hållbarhetsaspekten går genom hela produktionen, från design och materialval till förpackningar.

OPTIKMANNEN! En serie för Optik av Jonas Upphagen

optik 4.2021 31


Egen men aldrig ensam. Bli en av oss. Som Klarsynt-ansluten optiker kan du fokusera på verksamheten medan vi håller ögonen på inköpsavtal, IT, marknadsföring, smarta koncept och lite till.   Vi tror nämligen på individen, på den individuella optikerns förmåga att själv driva sin verksamhet, på sin närmarknad, för sina kunder. Du är alltså din egen – men aldrig ensam.   Kontakta vår affärscoach Pontis så berättar hon mer. Pontis@klarsynt.se – 08 555 093 03.


VETENSKAP

Mycket har hänt – utvecklingen fortsätter

D

å är det tid för årets sista vetenskapsdel i Optik. Det har tagits upp många ämnen här under året som gått. Ögonsjukdomar som AMD och glaukom och systemsjukdomarna som diabetes och MS med ny forskning inom dessa områden. Torra ögon har funnits med olika forskning vad som påverkar och hur det kan avhjälpas. Årets största ämne COVID-19 har också tagits upp och följdverkningar av skyddsutrustningen som skulle användas. Kärlförändringar som uppkom vid användning av ansiktsmask/munskydd. De är alla viktiga ämnen men binokulär och samseende och även hur mycket vi optiker kan och utför dessa undersökningar och behandlingar har presenterats. Det är viktigt att vi optiker inte glömmer bort eller missar dessa undersökningar och möjliga behandlingar som är en stor och viktig del av vårt yrke. Binokulärseendet får inte glömmas bort för att undersökningar som fundus och perimetri tillkommer i vårt arbete.

ett annat ämne som varit stort under året i både kurser och produkter är myopikontroll. Även utvecklingen av myopi har påverkats av Covid-19 pandemin med karantän och onlineutbildningar. Den första artikeln här handlar om hur myopiutveckling vid onlineundervisning under pandemin har ökat. Det är skrämmande och intressant att se hur progressionen av myopi har påverkats av närarbetet. Men här påvisar de även vad som har minsta negativa effekten, TV och projektor är bättre än padda och mobiltelefon. Många av oss har nog märkt av denna utveckling hos våra patienter och det är alltid inspirerande att se när forskningen undersöker och bekräftar det som vi ser i vår vardag. Den andra artikeln handlar också om myopi men här är frågan vad som påverkar utvecklingen av myopi om det är ålder, kön, etnicitet, ärftlighet eller utomhusaktiviteter. Vissa saker känner vi igen i denna studie medan andra inte är lika vanliga att ta upp i ämnet myopiutveckling. Båda dessa artiklars innehåll ökar på informationen vi kan ge när vi pratar om myopiutveckling och åtgärder för att hämma denna. Att samtidigt ge information om livsstil tillsammans med ordination av åtgärd för myopikontroll ökar chanserna till ännu bättre resultat.

snart kommer ett nytt år med mycket ny forskning och många nya artiklar. Myopikontroll och behandlingar av torra ögon kommer vi säkert att se mycket mer av. Men innan nästa år är det dags för anmälan till Optometridagarna 2022. Glöm inte bort det samtidigt som du kan svara på frågorna som är relaterade till dessa artiklar. God Jul och Gott Nytt År. catarina ericson OPTIKs vetenskapsredaktör. MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se

De vetenskapliga artiklar som sammanfattas här finns i sin helhet på optikbranschen.se

Karantän ökade progressionen av myopi hos barn i Kina sammanfattning catarina ericson syfte För att undersöka effekten av hemkarantänen under covid-19-pandemin på myopiprogression hos barn och dess associerade faktorer. metoder Närsynta barn i åldrarna 7 till 12 år med regelbundna uppföljningsbesök varje halvår år från april 2019 till maj 2020 inkluderades. Cykloplegisk refraktion mättes vid baslinjen och vid två uppföljningsbesök. Det första uppföljningsbesöket (besök 1) genomfördes före covid-19-karantänen, medan den andra (besök 2) var fyra månader efter karantänen. Närsynthetsprogression vid besök 1 och 2 jämfördes. Faktorer associerade med förändringar i myopiprogression testades med en multipel regression analys. resultat Totalt registrerades 201 närsynta barn. Det fanns en betydligt större förändring i sfärisk ekvivalent vid besök 2 (−0,98 ± 0,52 D) än vid besök 1 (−0,39 ± 0,58 D; P < 0,001). Eleverna rapporterades ha tillbringat mer tid på digitala enheter för onlinestudier (P < 0,001) och mindre tid på utomhusaktiviteter (P < 0,001) vid besök 2 än vid besök 1. Barn som använde tv och projektorer hade betydligt mindre närsynthet än de som använder surfplattor och mobiltelefoner (P < 0,001). Mer tid spenderad på digitala skärmar (β = 0,211, P < 0,001), men inte mindre tid på utomhusaktiviteter (β = -0,106, P = 0,110), var associerad med ökad myopiprogression vid besök 2. slutsatser Förändringar i beteende och närsynt progression upptäcktes under covid 19-karantänen. Närsynt progression var associerad med digital skärmanvändning för onlinestudier, men inte påverkat av tid som ägnas åt utomhusaktiviteter. Projektorn och tv kan vara bättre val för onlinestudier.

Myopi progression en funktion påverkad av kön, ålder och etnicitet sammanfattning catarina ericson Att ta reda på myopiprogression hos ungdomar som en funktion beroende på ras/etnicitet, ålder, kön, förälders historia av närsynthet och tid till läsning eller utomhus-/sportaktiviteter. Försökspersonerna var 594 barn i Collaborative Longitudinal Evaluation av Etnicitet och brytningsfel (CLEERE) Studien hade minst tre besök: ett besök med en sfärisk ekvivalent (SPHEQ) mindre närsynt/mer översynt än -0,75 dioptrier (D), ett besök med en SPHEQ på -0,75 D eller mer närsynthet och ytterligare ett efter myopi debut. Närsynthetsprogression från tidpunkten för debut modellerades med användning av kubiska modeller som en funktion av ålder, ras/etnicitet och andra kovariater. resultat Yngre barn hade snabbare progression av närsynthet; till exempel var modellens uppskattade 3-åriga progression hos ett asiatiskt amerikanskt barn -1,93 D när debuten var vid 7 års ålder jämfört med -1,43 D när debuten var vid 10 års ålder. Den årliga utvecklingen för flickor var 0,093 D snabbare än för pojkar. Asiatiska amerikanska barn har uppskattade statistiskt signifikant snabbare närsynthetsprogression jämfört med spansktalande. Föräldrars historia av närsynthet, tid som ägnas åt läsning och tid till utomhus-/idrottsaktiviteter var inte statistiskt signifikanta faktorer i multivariata modeller. slutsatser Yngre ålder, kvinnligt kön och ras/etnisk grupp var de faktorer som associerades med snabbare närsynt progression. Denna multivariata modell kan underlätta planeringen av kliniska prövningar för närsynthetskontroller genom att informera om förutsägelse progressionshastigheter av närsynthet. optik 4.2021 33


EFTER TEXT

SÖKES, SÄLJES Lediga tjänster hos Glasögonmagasinet: Optiker till Glasögonmagasinet i Lund, Nyköping & Umeå Optiker till Optikkällaren Kungsbacka Vi sätter medarbetaren i fokus, hos oss ska man både trivas, utvecklas och utmanas. Vi vet att genom ett bra arbetsklimat skapas nöjda kunder vilket i sin tur leder till goda resultat! Vårt mål är att alltid leverera både marknadens bästa service och kvalité! Brinner du för den kliniska delen och vill hjälpa våra kunder till den bästa tänkbara synlösningen? Är du dessutom en lagspelare som vill bidra till din egen arbetsplats utveckling och till en positiv teamkänsla? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal! Mer information om tjänsterna hittar du på: https://glasogonmagasinet.se/jobba-hos-oss/ Martin Åberg martin@glasogonmagasinet.se mobil 070-624 56 88

Glasögonmagasinet Optikkällaren

Regionsansvarig säljare glasögonglas Rodenstock Sverige AB söker nu en säljare med regionsansvar för en del av återförsäljarnätet i södra Sverige. Rollen innefattar bland annat ansvar för försäljning, produktutbildning och lönsamhet för distriktet. Tjänsten innebär en stor del resor, vi räknar med ca 40 övernattningar per år. Vi söker dig som är självgående • Brinner för försäljning • Har erfarenhet från BtB försäljning • Har körkort (minst B behörighet) • Erfarenhet från optikbranschen • Du är en teamplayer • Språkkunskaper – flytande svenska samt goda kunskaper i engelska. Vill du veta mer om jobbet? Kontakta Johan Carlius på 0735-143497 eller via mail på johan.carlius@rodenstock.se

TILL SALU Väletablerad butik med bästa läge i Tingsryd till salu

Optiker sökes till Eskilstuna Aoptik Stora möjligheter, fina förmåner & bra villkor utlovas till rätt person. Vi säljer världsledande märkesbågar & glas med hög kvalitet. Stor fristående lokal som ligger mitt i centrum med mycket bra tågoch bussförbindelser. 30 minuters bokningar med instickande 45 minuters kontroller. Se annonser via platsannonser.se eller kontakta mig direkt, susanne.larsson@aoptikeskilstuna.se Välkommen. 016-12 60 60 34 optik 4.2021

Stor stabil kundkrets. Förutom glasögon/ kontaktlinser även lite klockservice. Intresserad? Välkommen att ringa oss på 0477-300 70 eller maila ingvor_optik@hotmail.com


Vi söker optiker som vill arbeta på distans

Vill du veta mer? Kontakta oss på hr@synoptik.se


Posttidning B Tidningen Optik Drakens gränd 6 104 22 Stockholm

MAXIMAL FUKTIGHET, MAXIMAL KOMFORT Bausch + Lomb Biotrue® ONEday innehåller mer fukt än någon annan lins1 och låter dina ögon få den behagliga synupplevelse de förtjänar 2. Så att du bekvämt kan ta dig an dagen med en klar och skarp syn 2.

Innehåller 78% vatten, precis som hornhinnan 1

Behåller fukten i upp till 16 timmar 3

Behåller nästan 100% av fukten hela dagen 3

Utrustade med UV-skydd 4

Contact lenses are medical devices. Bausch+Lomb Nordic AB, www.bausch.se BOD/SE/2103/0035

1. ACLM (2019) ACLM Contact Lens Year Book. 2. Results from a 21 investigator, multi-site study of Biotrue® ONEday lenses, with a total of 414 eligible subjects (210 daily disposable lens wearers with 84 Focus Dailies Aqua Comfort and 33 1-Day ACUVUE Moist wearers, and 204 planned replacement lens wearers). After 7 days of wear, subjects completed an online survey. Consumers rated Biotrue® ONEday lens performance across a range of attributes and compared the performance to their habitual lenses. 3. Twenty-two subjects participated in a randomized, double-masked, contralateral eye study to evaluate waterloss of Biotrue® ONE Day and 1-Day ACUVUE Moist contact lenses. After 4, 8, 12, and 16 hours of wear, lenses were removedand immediately weighed (wet weight). The lenses were then completely dried and reweighed (dry weight). The percent water loss was then calculated for each lens from the wet and dry weights. 4. FDA (2012) 510(k) summary, B+L nesofilcon A contact lens.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.