Optik 3 2022

Page 1

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 3 2022 Allt OptometridagarnainförNyoptikerutbildningiVästsverigeGlasetsomskabromsamyopiblandungaSynsamsnyafabrikinvigdSynoptikköperSmarteyes SPECIALSIDOR

ÄR DU LEG OPTIKER, BRINNER FÖR ÖGONHÄLSA OCH VILL VARA DEL I VÅR SATSNING REMOTE EXAMINATIONS?

Du väljer själv om du vill arbeta tillsammans med kollegorna i vår fina lokal på Synsam Flagship Hötorget, hemifrån, eller någon av Synsams övriga butiker.

Det går givetvis fint att också kombinera tjänsten med arbete i butik, i vår egen ambulerande optikerkår eller i något av våra Ögonhälsocenter. Du väljer! Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till Lilian Haddad (Remote Examination Manager) lilian.haddad@synsam.com Tel: 0738 21 83 37

Nu söker vi dig som vill vara en del av teamet som genomför synundersökningar på distans. Missa inte chansen att söka till denna spännande roll i ett härligt team med stark laganda och möjlighet att påverka din egen arbetsvardag.

optik 3.2022 3 4MYOPI Nytt glas ska bromsa utvecklingen hos barn INGÅNG REDAKTION 0498-49 81 CurtOlleWilhelmMickeoptik@radicalpr.se18Jaresand,redaktörJaresandBergmanLundberg,AD ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell Annonsförsäljning: Susanne Simic 08-601 25 info@conmedia.se20 Annonsmaterial: Erik kansli@optikbranschen.se08-400Åkerblom24660 Prenumerationsärenden Erik kansli@optikbranschen.se08-400Åkerblom24660 Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2022 MER UR INNEHÅLLET Positiva tongångar efter storaffär 12 OPTOMETRIDAGARNA 15–24 Optiker på Special Olympics 26 KRÖNIKA: Krav och förväntningar 30 BRANSCHPLOCK 33 INSPIRATION 34 Obligatoriska synkontroller skolkrav 38 Biokonstruerad hornhinna 40 Optikmässan tillbaka 42 VETENSKAP 45 ”... att jobba som optiker i olika butiker kan yrken.”somnästaniblandkännasolika Katarina Ek på sidan 30 15 Ett välkommet tillskott Västsverige är en tuff region för den som vill rekrytera optiker och behovet av utbildning där har varit känt i flera år. Utmaningen har varit hur vi får fram disputerade lärare. Dessa är en förutsättning för att kunna bedriva utbildning. De som finns behövs på KI & LNU och för att etablera ny utbildning behöver vi alltså skapa förutsättningar för fler att forska och disputeras. För att en forskare ska godkännas av universiteten krävs säkrad finansie ring under fyra år. Hur vi inom ramen av branschför eningen ska kunna säkra detta har varit det vanligas te ämnet på branschmötena de senaste åren. Lösningen kom i våras då fyra detaljistmed lemmar gemensamt garanterade finansieringen av en forskare. Föreningens instrumentleverantörer lovade å sin sida att bistå när en ny skola ska utrusta undersökningsrum. Pandemin hade tvingat LNU till nytänk kring distansundervisning och den erfa renheten, tillsammans med branschens utfästelser skapade förutsättningar för att vi nu kommer kunna slå upp portarna i Västsverige hösten 2023. Behövs fler utbildningsplatser? Svaret är tveklöst ja. Alla vet att vi kan sysselsätta fler optiker än vad som finns idag, inte minst i Västsverige. Vi måste också höja blicken från butikerna: ögonsjukvården har insett att optikern är en central resurs för svensk ögonhälsa. Idag jobbar ungefär 20 procent av de ut bildade optikerna inom sjukvården och antalet ökar stadigt. Lägg till en förändrad optikerföreskrift med nya arbetsuppgifter, befolkningsökning och en åld rande befolkning så inser alla att behovet finns där. På sikt kanske det här också öppnar för att eta blera optikerutbildning på fler orter. Utmaningen är att examinationsrätt kräver disputerade lärare. Satsningen på västkusten är i praktiken en satellit, där samma lärare är verksamma på båda orterna. Att däremot starta något helt nytt, frikopplat från befintliga utbildningar skulle däremot konkurrera med KI & LNU om de lilla antal disputerade som finns i landet. Därför tror jag att vi ska dra lärdom av satsningen i Västsverige när vi jobbar vidare med frågan. ett annat glädjeämne: I dagarna invig des Synsams satsning i Östersund. Att man tar hem produktionen till Sverige är en milstolpe med ur starkt signalvärde som dessutom innebär såväl ar betstillfällen som miljövinster. Den här typen av omsorg är något som medvetna konsumenter fäs ter uppmärksamhet på och jag är övertygad om att Syn sams satsning i förlängningen kommer att gynna hela bran schen i hur vi betraktas. fredrik thunell vd, Optikbranschen 8AKTUELLT Starkt stöd för optikerutbildningny 36 18 optik 3.2022 optometridagarna 2022 Actus People 19 Alcon 23 AMWO Farma AB 7 Bausch & Lomb 12 Bright Optical Solutions Sweden AB 25 Chiesi 11 Consol 16 Cooper Vision 13 EnsEye Cornea Care 14 Essilor 29 Evolan Pharma AB 6 Hoya 5 Eyeknow AB 20 EyeCo Scandinavia 20 InnZ Medical 21 Johnson & Johnson 15 Klarsynt 26 Lirema Ögonklinik 2 LumiBird Medical Nordics 3 Maxab AB 10 Medilens 4 Memira 28 Multilens 9 Optalmica Ögonkliniker 33 Preisler Instruments AB 32 Rodenstock 24 SmartEyes 22 Specsavers 27 StarLens 8 Synologen 18 Synoptik 31 Synsam 1 UtställningenUtställare 2019232122 Den fysiska leverantörsutställningen har nu varit in ställd under de senaste två åren och vi kan glädjande notera att vi denna gång har fler utställare år jämfört med tidigare och även några nya spelare. I utställning en serveras liksom tidigare på olika ställen kaffe, lun cher och mingel båda dagarna. Vi har vanlig ordning ett ”luftigt” program för att ge dig tillfälle att besöka våra utställare. 1097542368 2625242827 BAR BAR BAR 11 12 13 14 16 17 1815 302931 33 132 kaffe kaffe kaffe kaffe kaffe OPTOMETRIDAGARNA Specialsidor med program och utställare TEKNIK Hitta bästafiskarenssolglas 10Klippt i Östersund

– En viktig milstolpe nåddes år 2013 då vi öppnade ett forskningscentrum i Kina – Essilor International Research Centre (WEIRC) vid det medicinska universi tetet i Wenzhou, säger Mathias Larsson.

Med den nya produkten Stellest vill Essilor bidra till den globala kampen mot den skenande myopiutvecklingen.

Det var nämligen den 29 juni 2007 som försäljningen av Apple iPhone inleddes och en stor huvudvärk skapades för både optikbranschen och ögonsjukvården. Smartmo bilerna fick hela världen att anamma en livsstil som lig ger långt ifrån vad ögonen är anpassade för ur ett evolu tionärt perspektiv. En varelse som naturen har designat för att ständigt avläsa sin omgivning sitter nu och stirrar in i en skärm på nära håll, timme efter timme.

Nya glas ska myopiutvecklinghejda

4 optik 3.2022 MYOPI det går att peka ut ett specifikt datum då världen tappade kontrollen över den globala myopiepidemin.

Företagets egna kliniska studier har visat att den så kallade H.A.L.T.-tekniken kan hejda myopiutveckling hos barn med upp till 67 procent.

– Myopikontroll är ju ett hett ämne i branschen nu och vi är glada över att ha en produkt som uppvisat mycket goda resultat, säger Mathias Danielsson, Essilor Sverige. text olle bergman

Resultatet av denna och andra parallella livstilssänd ringar är – som bekant – skrämmande. En ofta citerad artikel i Ophthalmology från 2016 förutspår att halva världens befolkning kommer att vara närsynta 2050. Det innebär inte bara praktiska vardagsproblem och livslångt beroende av synhjälpmedel – det ökar också risken för många ögonsjukdomar, till exempel näthinneavlossning, makuladegeneration, glaukom och katarkt. idag har kampen mot myopiutvecklingen blivit en kärnfråga för alla yrkespersoner som hjälper människor att se bättre och att bibehålla en god ögonhälsa. Detta innefattar även glasögonindustrin där FoU med fokus på myopikontroll och prevention hör till de allra mest pri oriterade frågorna. Essilor är inget undantag: här har forsknings- och utvecklingsavdelningen sysslat med de här frågorna i över 30 år. Redan på 1980-talet var Essilor med och genomförde kliniska prövningar med progres siva glas. De första progressiva glasen för myopikontroll lanserades kommersiellt år 2005 i Kina. – År 2010 tog vi det ett steg längre, säger Mathias Danielsson, Commercial Manager för Essilor Sverige. Vi lanserade en rad kliniskt bevisade glasögonlösningar med namnet Myopilux för att bidra till att bromsa utveckling en av närsynthet hos barn. Prismatiska bifokalglasögon visade en mycket lovande effekt med 51 procents minsk ning av myopiutvecklingen efter tre år (baserat på den sfäriska ekvivalenten). essilor har fortsatt söka en ännu bättre lösning för barn. Man insåg att den första produktgenerationen med bifokala glas kanske inte var den mest praktiska lös ningen för de unga bärarna – och inte särskilt elegant heller. Därför strävade man vidare mot en effektivare de sign som även skulle vara mer estetiskt tilltalande.

➔ Smarta mobiler fick världen att anam ma en livsstil som är långt ifrån vad ögonen är anpassa de för.

SIGNALVOLYM

H.A.L.T. (Highly Aspherical Lenslet Target) bygger på kunskap om hur synorganen processar synintryck som kommer in samtidigt.

Forskning visar nämligen att när näthinnan uppfattar två signaler samtidigt – den ena framför näthinnan och den andra bakom den –är det den förstnämnda som dominerar. Detta kan utnyttjas för att skydda ögat från att förlängas och utveckla myopi. (Nya studier tyder dessutom på att en signalvolym har större effekt än en signalyta.) Stellest-glaset: en smart kombination med dubbel fördel: • Den första delen - en konventionell korrigering genom en enda syn zon - korrigerar barnets seende på avstånd. Denna signal säkerställer skarp syn på långt håll så att barnen kan utföra sina vardagsaktivite •ter.Den andra delen utgör själva myopikontrollfunktionen. För denna har Stellest-glasen en konstellation av 1021 sammanhängande mik rolinser utspridda på elva ringar. Ljuset som passerar genom detta optiska system skapar en volym av ofokuserat ljus framför näthinnan som följer dess form. Denna signal gör det möjligt att bromsa ögats längdtillväxt.

Stellest™-glas ger lika skarp syn som med enkelslipade glas. KONTROLL Bromsar utvecklingen av närsynthet med i genomsnitt 67 %(1) jämfört med enkelslipade glas om de används 12 timmar om dagen.

AKTUELL TVÅÅRIG KLINISK PRÖVNING STARKA BEVIS PÅ EFFEKTIVITETEN STELLEST™-GLAS

Signalvolymen framför näthinnan fungerar som en sköld mot ögats uttöjning och därmed myopiutvecklingen.MedStellest har Essilor tagit fram en ny generation glasögonglas som bromsar utvecklingen av närsynthet.

ESSILOR® STELLEST™-GLAS BROMSAR UTVECKLINGEN AV NÄRSYNTHET MED I GENOMSNITT

KORRIGERADUBBELKOMBINATIONFÖRDEL

”Stellest-glaset är ett nyutvecklat verktyg i det förebyggande arbetet för att bevara synskärpa och H.A.L.T.-teknologinögonhälsa” – så fungerar den 67 %(1) Jämfört med enkelslipade glas när de används 12 timmar eller mer om dagen varje dag.

I samarbete med det kinesiska forskningscentrat tog Essilor de sis ta stegen i utvecklingen av en teknik som de har döpt till H.A.L.T.

(1) Jämfört med enkelslipade glas när de bärs 12 timmar om dagen. Resultat från tvåårig prospektiv, kontrollerad, slumpmässig, dubbelmaskerad klinisk studie på 54 närsynta barn som bär Stellest™-glas jämfört med 50 närsynta barn som bär enkelslipade glas. Effektresultat baserade på 32 barn som uppgav att de burit Stellest™-glas minst 12 timmar per dag, varje dag. Bao J. et al. (2021). Myopikontroll med glasögonglas med asfäriska mikrolinser: en 2-årig randomiserad klinisk studie. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.; 62(8):2888. Det här materialet är tillägnat den svenska marknaden där Essilor Stellest™-glas är kommersiellt tillgängliga.

– Vid centret i Wenzhou genomförde vi vår viktiga kliniska prövning som påbörjades år 2018 och löpte under två år. Det var en prospektiv, randomiserad och dubbelmaskerad klinisk prövning som involverade 104 barn där cirka hälften utgjorde kontrollgrupp. Resultaten visade att när Stellest-glasen bärs tolv timmar om dagen så bromsas myopiutvecklingen med i genomsnitt 67 procent. (Se litteraturlista, Bao J. et al. 2021. )

Den tvååriga kliniska studien som Essilor genomförde med (högerögatssynthetutvecklingensenvisar(BaoforskningspartnerssinaJ.etal.2021)attStellest-gla-effektivtbromsaravnär(vänster)samtlängdtillväxtdiagram).

Inhibition of defocus-induced myopia in chickens. Investigati ve Ophthalmology & Vision Science. 2013; 54, 2662–2668. Irving, E.L. & Yakobchuk-Stanger, C. Myopia progression control lens rever ses induced myopia in chicks. Ophthalmic & Physiological Optics. 2017; 37, Flitcroft,D.I576–584. (2012) The complex interactions of retinal, optical and environ mental factors in myopia aetiology. Progress in retinal eye research, 31 (6), 622-660 glasStellest™-glas tim/dag

– Jag ser det som positivt att optiker får ytterligare ett verktyg i verktygslådan för att kunna bromsa myopiutvecklingen hos barn och unga, säger Rune Brautaset, ordförande för Optikerförbun det. Båda kontaktlinser och glasögon har visat sig kunna bromsa myopiutvecklingen, men det är inte alltid så lätt att veta vilken som är den bästa lösningen på individnivå. Med ytterligare ett verktyg i lådan ökar sannolikheten för att vi ska lyckas. Samtidigt vill jag passa på att poängtera att den myopiutveckling vi ser i Asien och till viss del i södra Europa inte ses på samma sätt i de nordiska länderna – vi har en mycket lägre grad av myopi bland barn och unga. Vad detta beror på är oklart, men säkert är att det finns flera faktorer än smartphones då vi i de nordiska länderna har en mycket hög grad av användning bland barn och unga. n Holden,LITTERATURB.etal. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123 (5):1036-42 Cheng, D., Woo, G.C., Drobe, B., Schmid, K.L., 2014. Effect of bifocal and prismatic bifocal spectacles on myopia progression in children: three-year re sults of a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol. 132, 258–264. Bullimore MA, Brennan NA. Myopia Control: Why Each Diopter Matters. Op tom Vis Sci 2019;96:463-5 Bao J. et al. (2021). Myopia control with spectacle lenses with aspherical lenslets: a 2-year randomised clinical trial. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.; 62(8):2888. (Notera att resultaten vad gäller effektiviteten baseras på de 32 barn som genomförde hela studieprotokollet.)

Den kliniska prövningen, som omfattade barn mellan åtta och 13, år visade att Stellest är effektiva när det gäller att bromsa utvecklingen av närsynthet för yngre eller äldre barn, pojkar eller flickor och de med lägre eller högre grad av närsynthet. – Eftersom man vet att det inte finns någon säker nivå av myopi är det mycket viktigt att agera så fort myopiutveckling upptäcks hos ett barn. Det är därför Stellest-glas kan rekommenderas för barn från sex upp till 16 år. Detta sker på råd och vägledning av deras ögonläkare om de är under sju år, eller deras optometrist om de är över sju år. marknadsintroduktionen av Stellest tjuvstartade i slu tet av förra året när Essilor gjorde ett pilottest med ett litet an tal praktiker; den officiella lanseringen skedde i början av janua ri 2022.–Eftersom forskningen visar att varje ytterligare diopter av närsynthet ökar risken för ögonsjukdomar i vuxen ålder gläder vi oss över att kunna förse optiker och ögonläkare med Stellest-glaset; det blir ett viktigt verktyg i kampen mot myopiepidemin, säger Mathias Danielsson. Fördelen som detta ger vid vuxen ålder är obe talbar. Den som vill veta mer om Stellest eller börja tillpassa dessa glas kan kontakta sin Essilor-representant för mer information och utbildning. Eftersom det är en så speciell produkt har vi skapat ett program för återförsäljarutbildning.

– Lanseringen är en del av vårt pågående uppdrag att hjälpa människor att se mer, uppnå mer och leva sitt liv fullt ut. Vi ser fram emot att arbeta med svenska ögonspecialister under lanse ringen av Essilor® Stellest™-glasen, en banbrytande utveckling i kampen mot myopiutveckling, säger Mathias Danielsson.

6 optik 3.2022

Tse D.Y et al. Simultaneous Defocus Integration during Refractive Deve lopment. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2007; 48(12). Woods,Pp5352-5359Jetal.

utvecklingen av närsynthet med i genomsnitt 67 % (0,99 D) jämfört med enkelslipade glas om de används 12 timmar om dagen(1). tillväxt med i genomsnitt 60 % (0,41 mm) jämfört med enkelslipade glas om de används 12 timmar om dagen(1). (D)SERIFÖRÄNDRING -0,50-0,75-1,00-1,50-1,75-1,25-0,2500,25 BASLINJE 6 M12 M18 M 24 M -0,48 D 0,99 D (67 %) -1,46 D Enkelslipade glasStellest™-glas (12 tim/dag varje dag) (MM)ALIFÖRÄNDRING 0,000,200,400,600,80 BASLINJE 6 M12 M18 M 24 M 0,69 mm (60 0,41%)mm 0,28 mm Enkelslipade

(12

från yrkeshåll uppskattar man produktutveckling som tar sikte på att bromsa utbredningen av myopi.

varje dag)

optik 3.2022 7 WWW.OPO.SE | SHOP.OPO.SE | FOLLOW US @KUNOQVIST shop.opo.se HÖSTENS NYHETER

– Rent praktiskt rör det sig om en geografisk decentralisering av opti kerprogrammet, som idag bedrivs i Kalmar, säger Ian Nicholls, dekan vid Linnéuniversitetet. Vi har stor erfarenhet av att tillhandahålla de centraliserad utbildning, inte minst inomOptikerprogrammetvårdsektorn. i Göteborg kommer att inledas till hösten 2023. Ansökningar kan göras under våren 2023 med sista ansökningsdag den 15 april. På programmetoptiker i Kalmar är man förstås oerhört glada över att kunna utbilda fler

* Lam CSY, Tang WC, Zhang A, Tse D, To CH. Myopia control in children wearing DIMS spectacle lens: 6 years results. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2022 Annual Meeting, May 1-4, Denver, US. inbromsning60%*avmyopi-progression.

Klart med ny optikerutbildning

Ian Nicholls, dekan vid tetet.Linnéuniversi

Det hosbehandlasättetsmartaattmyopibarn.

pinnenöverisedangramansvarigsomPetertastiskt,–optiker.DetärfansägerLewisvaritpro2016menhöstlämnarstafetttillOskar

Sverige har fått ytterligare en ut bildningsplats för optiker. Hösten 2023 slår Linnéuniversitetet upp portarna upp till de nya lokalerna. Utbildningen kommer att förläg gas till Göteborg. Runt 28 optiker per år räknar man med att kunna utbilda.

Johansson. Peter Lewis kommer istället ansvara för att skriva en ny utbildningsplan och kursplaner som ska anpassas för att fungera tillsammans med program mets nya campus i Göteborg. – När vi först väckte den här

AKTUELLT

Eva Larsson, vd Synologen:

Rune ordförandeBrautaset,Optikerförbundet:

optikerutbildning i Göteborg Naturlig komfort konserveringsmedelutan CONSOL AB | Mölndal | Sverige | info@consol.se Tlf: +46 (0)31 778 50 00 | www.consol.se Add One ögondroppar EVIDENCE BASED CARE frågan och presenterade idén för univer sitetsledningen blev jag förvånad över vilket starkt stöd vi omedelbart fick, säger Peter Lewis. Både dekanen och rektorn ställde sig till hundra procent bakom förslaget att inrätta ett antal sattelitplatser i västra Sverige. Inte minst det väl utvecklade samarbete vi har med näringslivet, alltså hela optikbranschen bedömdes som en positiv faktor. optikbranschen, som länge upp märksammat utmaningen med tillgång på optiker och verkat för fler utbild ningsplatser för optiker, tog emot nyhe ten om LNU-s klartecken för den nya ut bildningen med glada miner. – Fler utbildningsplatser, inte minst i Västsverige, är något vi drivit under flera år och det känns naturligtvis fantastiskt att vi verkar komma i mål. Tillgången på optiker är en utmaning i hela landet, men region väst har haft extra tufft. Konkurrensen om studenterna är stor och det kanske inte är självklart för en göteborgare att flytta till Stockholm eller Kalmar. Den tröskeln kommer att sänkas nu när det finns en optikerutbildning i Västsverige, säger Fredrik Thunell, vd för Optikbranschen.–LNUochOptikbranschen har haft ett nära samarbete kring det här projek tet under ett par år och det har varit väl digt smidigt, med tydligt lösningsfokus. Antalet utbildningsplatser är en komplex fråga som hänger ihop med lärar- och utrustningsresurser. I branschen har vi under lång tid försökt hantera dessa ut maningar och det är väldigt glädjande att vi nått fram till en lösning som möjliggör att LNU kan gå vidare och förverkliga en optikerutbildning i Västsverige, säger Fredrik Thunell. micke jaresand

Starkt stöd för nya utbildningen

”Jag är glad att det är en av de befintliga ut bildningsanordnarna som står bakom den nya ut bildningen i Västsverige. Sverige har inte tillräckligt många forskarutbildade lä rare för att ytterligare en aktör skulle kunna starta en utbildning som garanterar den högskoleutbildningsvenskforskningsanknytninguniversitets-ochskaha enligt dagens myn dighetskrav.”

"Vi är väldigt glada över att få en ny optikerutbildning i Gö teborg. Med tanke på rådande optikerbrist i hela landet och framför allt i Göteborg så ser vi fram emot att fler får möjlighet att utbilda sig. Och med en åldrande och ökande befolk ning så ser vi att behovet av optiker kommer fortsätta."

”Vi ställer oss positiva till ytterligare en optikerutbild ning. Behovet av optiker är stort och de flesta har nog märkt att det inte är helt lätt att rekrytera även om det kan variera i olika delar av landet. Jag tror också att det är positivt att vi får en optikerutbildning i en annan del av Sverige så att upptagningsområdena breddas. Vi vet från andra utbildningar att studenterna, efter utbildningens slut, har en tendens att bli kvar i närheten av studieorterna så en utbild ning i Göteborg ska förhoppningsvis borga för en bättre optikerförsörjning i Västsverige. Sam manfattningsvis kan jag bara se positiva effek ter av den nya utbildningen och välkomnar ett välbehövligt tillskott av nya optiker."

Roland Olsson, vd Synoptik: ”Självklart är detta bra, och något som vi i Optikbranschen drivit i flera år, och till slut fått LNU att nappa på med ett ex ternt campus. Göteborgs- och västkustområdet har svår opti kerbrist trots att det är en stor stad. För en stu diesugen Göteborgare finns det efter gymnasiet massor av alternativa universitetsutbildningar på hemmaplan, men för att bli optiker måste man flytta till Kalmar eller Stockholm. Med den mängd alternativ som finns på hemmaplan väl jer man bort optikerutbildningen.En utbildning i Göteborg kommer att bidra till bättre tillgänglig het till undersökningar för göteborgarna.” Marita Bertilson, vd Specsavers Sverige

– Vi välkomnar Synsam Group till en växande kom mun och ett växande län med unika förutsättningar för sina medarbetare att bo och leva i. Synsams etablering kommer också att bidra till att höja länets samlade konkurrens- och innovationskraft, säger Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län. n

–Jämtöförsta kollektionen på linan I samband med invigningen presenterades också den första kollektionen producerad i anläggningen. Kollektionen heter Jämtö. Bågen består av 68 procent biobaserad cellulosa från trämassa och vegetabiliska oljor. De sex unika unisex-bågarnas design är inspirerad av den jämtländska naturen.

Synsam kom hem i Östersund

I mitten av augusti invigdes Nordens första storskaliga tillverkningsindustri för glasögonbågar när Synsam Groups nya produktions- och innovationscenter på Frösön slog upp portarna. Invigningen förrättades av koncernchef Håkan Lundstedt och gästades av bland annat H.K.H. Prins Daniel, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson samt landshöv ding i Jämtlands län, Marita Ljung. text micke jaresand

för två år sedan bestämde sig Synsam för att flytta hem sin glasögonproduktion till Sverige, så kallad ”reshoring”. Flytten skulle gå från Kina till i Sverige. Idag, står de 8100 kvadratmetrarna i Jämtlands före detta flyg flottilj Hangar 90 på Frösö Park klara att börja användas.

10 optik 3.2022 AKTUELLT

Initiativet som går under namnet ”Made in Sweden” be skrivs som en ny industriell era och är en investering i ett minskat klimatavtryck med fokus på hållbar och cirkulär produktion.–Idagär en historisk dag för Synsam Group och svensk industri. Med mod och stor beslutsamhet visar Synsam att vi kan gå från ord till handling; att flytta hem produktionen och erbjuda kunden närproducerade glasö gon. Jag är oerhört stolt över att vi har produktionsstar tat och att vi redan i september kommer att ha vår första kollektion Jämtö ute i butikerna, säger Håkan Lundstedt, vd och koncernchef för Synsam Group. förhoppningen är att Synsam Groups produktions- och innovationscenter kommer ha en stor betydelse lokalt, regionalt och nationellt.–Detär mycket glädjande att Synsam Group öppnar ett nytt produktions- och innovationscenter med fokus på hållbar produktion och produktdesign i Östersund. Etableringen är viktig för att skapa ytterligare intresse för Jämtland som en attraktiv näringslivsregion och blir ett betydelsefullt tillskott med hundratals nya jobb. Synsam Groups val att flytta hem produktionen kan förhoppningsvis inspirera andra företag att flytta sin produktion till Sverige och är ett kvitto på hur hållbar omställning stärker sam hället och skapar jobb, säger Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister. produktions- och innovationscentret kom mer på sikt att ge ett par hundra arbetstillfällen samt sys selsätta ett stort antal andra personer i produktions- och försäljningskedjan. Synsam Group blir därmed en av Öst ersunds största privata arbetsgivare.

optik 3.2022 11 En namnkunnig kvartett hjälptes åt att klippa bandet till Synsams innovationscenter. Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län, H.K.H Prins Daniel, Synsams vd, Håkan Lundstedt och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. silmoparis.com 23 > 26 SEPTEMBER 2022 PARIS NORD VILLEPINTE Welcoming visionaries presents

I början av sommaren blev det klart att Konkurrensverket godkänner Synoptiks köp av konkurrenten Smarteyes. Inom Synoptik och Smarteyes är tongång arna positiva efter att affären godkänts. – Vi förvärvar Smarteyes för att de har ett attraktivt och starkt koncept, ett bra butiksnätverk och duktiga medarbetare. Smarteyes låg-till-mellanprisprofil komplet terar Synoptiks positionering väl och gör att vi nu har två starka och differentierade erbjudanden, säger Roland Olsson, vd på Synoptik.Butikerna kommer att fortsätta att verka under Smarteyes varumärke och det finns en tydlig plan för fortsatt expansion. För värvet genomförs via moderbolaget Synop tik A/S, i sin tur ägda av Synoptikfonden och GrandVision. Smarteyes blir därmed också indirekt en del av EssilorLuxottica, en världsledande aktör inom optik med över 18 000 butiker globalt. – Smarteyes har haft en fantastisk fram gångsresa de senaste fjorton åren. Tack vare de synergier vi kan uppnå med Synoptik och GrandVision, kan den fortsätta med förnyade krafter, säger Thomas Kusoffsky, vd på Smarteyes. affären innebär att den världsle dande optikjätten EssilorLuxottica stärker sin ställning inom den optiska detaljhan deln i Sverige och Norden. Synoptiks störs ta ägare är bolaget Grand Vision som ägs och styrs av EssilorLuxottica som dessutom är näst största ägare i börsnoterade Synsam med 6,6 procent av aktierna. De finansiella villkoren i detta förvärv är inte offentliga. Säljaren av Smarteyes är Mellby Gård AB. micke jaresand

12 optik 3.2022 AKTUELLT

Positiva tongångar efter konkurrentaffär info@medicolle.sewww.medicolle.se Tel: +46-8-654 66 15 Meddream Multimediaarkiv DRSplus ”Vanlig” fundus alla bilder samlade i ett system Se mer! Livet ska vara enkelt och prisvärt för en modern optiker!Hyr/Leasa 24 - 72 månader! (Kontakta oss för info). SL-17 spaltlampaHandhållen Automatisk Perimeter PTS 925W • Allt på svenska • Röstguide • Touchskärm • 170° horisontal • 95° vertikal • HFA kompatibel • Ögonspårning • Integrera med OCT Helautomatisk OCT REVO FC 80 NY! • Allt på svenska • Röstguide • Touchskärm • Topio/Angio/Biometri • Högsta bildkvalitet • 80-130K A-scan • Fundus/Exteriör • Integrera med peri meter DRSplus - ett paragdimskifte • Helautomatisk, snabb och extremt använ darvänlig. Optimerad för optiker. • 2.5 m.m. pupill utan dilatering • Fjärrstyrning i webgränssnitt (håll avstånd) • Endast 11Kg = mobil • 45° upp till 80° med automatisk mosaik • Konfokalteknik med äkta färger • 3D-, rödfri-, blå-, mosaik-, exteriör- bilder • Stöd för DICOM-standarden Spaltlampor, bon Optic/ Righton • för foto eller kliniskt bruk med mycket hög optisk kvalitet. DRSplus Synergieffekter får Thomas Kusoffsky att se positivt på framtiden.

/sewww.charmant.com|EuropeGmbHCHARMANT|ET34000-505

250.000 x MER glasnågonsin:dag.DinaSEENDEEXAKTögonrörsigupptill250.000gångerperUpplevalladessatillfällenskarpareänB.I.G.EXACT®–exaktabiometriskafrånRodenstock. Besök oss i monter C:8 Optikmässanpåsåberättarvimer

2022DAGARNAOPTOMETRI Örebro 1-2 oktober Vår kliniska vardag Vart är optikeryrket på väg? Covids påverkan på MingelSMGlaukomSamsynsproblematikögatiOptometri Äntligen ses vi igen! Optikerförbundet presenterar

Jan Johansson (optiker, Karolinska Institutet) 15.40-16.20 Kaffe i utställningen

16 optik 3.2022 | optometridagarna 2022 Varmt välkomna!

Följ med på en jakt på ledtrådar i denna mini-review av forskningslitteraturen

Maria Nilsson (optiker/docent, Karolinska Institutet) Föreläsning sponsrad av Chiesi Pharma AB 12.50-13.00 Avslutande temadiskussion 13.00-14.20 Lunch i utställningen

Martin Engvall (överläkare, Karolinska Sjukhuset/Karolinska Institutet)

10.40-11.30 Kaffe i utställningen

Moderator: Jenny Sandh 09.10-09.50 Evidensbaserad praktik

LÖRDAG 1 OKTOBER, Stora salen 08.00 - 08.50 REGISTRERING 08.50 - 09.00 Inledning av Rune Brautaset

Peter Karvik (optiker, Optiker Karvik), James Wolffsohn (professor, Aston University) 09.50-10.30 Communication in Optometry

Program

Jane Ege Møller (assistant professor, Århus University) 10.30-10.40 Avslutande temadiskussion

TEMA: Nytt för yrket Moderator: Lovisa Bergström 11.30-11.55 Shared-care glaukom Karin Landgren (optiker, Specsavers, Lund) 11.55-12.20 Nya nationella riktlinjer Rune Brautaset (ordförande Optikerförbundet) 12.20-12.50 Optiker och Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)

James Wolffsohn (professor, Aston University), Philip Morgan (professor, The University of Manchester)

TEMA: Kommunikation

Vart är vi på väg? 14.20-14.50 Öppen diskussion om vårt förbund och yrkes framtid Rune Brautaset (ordförande, Optikerförbundet) 14.50-15.40 Synen efter Covid-19 – vad kan hända och varför?

Efter några år hårt präglat av pande min ska det bli skönt att återigen kunna samlas fysiskt för Optometridagarna – vi har därför valt att kalla årets dagar ”Äntligen ses vi igen”. Vi har ett spännande program som rör ögats alla delar samt aspekter vikti ga för vår kliniska vardag. Vi har även ett rekordstort antal utställare. Till sammans lovar detta gott för att vi ska få fantastiska dagar i Örebro med kompetensutveckling, nyheter från ut ställare samt möjlighet för mingel med nya och gamla bekanta i branschen. Lördagen inleds med ett tema kring kommunikation samt ett med områ den och sjukdomar som är relativt nytt för vårt yrke. Fast vi hade vårt årsmöte i våras så har vi kvar passet med ”Vart är vi på väg?” eftersom vi har myck et att diskutera nu som bland annat att en ny optikerföreskrift äntligen är på Lördaggång. eftermiddag fylls i övrigt med Covid-relaterad ögonproblematik och främre segment. Dagen avslutas i van lig ordning med Svenska mästerskapen i Optometri och mingel i utställning en.Söndagen tar vi oss an samsynspro blematik, glaukom och lite gott och blandat.Alltsom allt ett varie rat program med något som bör passa alla, samt att vi äntligen får ses igen fysiskt! Vi ses i Örebro.Rune Brautaset OptikerförbundetOrdförande

TEMA: Främre segment - kontaktlinser Moderator: Peter Karvik 16.20-17.00 CLEAR (Contact Lens Evidence-based Academic Report – Putting it into practice (Del 1)

Therese Westerlund (optiker, Optiker Almå) Olympics Opening Eyes Program Lindskoog-Pettersson (optiker, S:t Eriks ögonsjukhus) och Liz-Marie Pettersson (optiker, Eyeknow) Avslutande temadiskussion Avslutning Brautaset (ordförande, Optikerförbundet) Kaffe i handen på vägen hem 15.50 Bussar avgår Arlanda

CLEAR – Contact Lens Evidence-based Academic Report – Putting it into practice (Del 2) James Wolffsohn (professor, Aston University), Philip Morgan (professor, The University of Manchester) 17.40-17.50 Avslutande temadiskussion 18.00-18.30

14.20-15.00 Special

TEMA: Samsynsproblematik

15.20-15.40

optik 3.2022 17

Metodik och behandling av patienter med konvergensoch ackommodationsproblem (Del 1) Lena Petersson (optiker, Nacka Eye Clinic) och Therese Westerlund (optiker, Optiker Almå) 09.40-10.20 Metodik och behandling av patienter med konvergensoch ackommodationsproblem (Del 2) Lena Petersson (optiker, Nacka Eye Clinic) och Therese Westerlund (optiker, Optiker Almå) 10.20-10.30 Avslutande temadiskussion 10.30-11.10 Kaffe i utställningen

17.00-17.40

Moderator: Jeanette Brandt 11.10-11.50

TEMA: Gott & Blandat Moderator: Jonas Upphagen 13.40-14.20 Ögon och Covid-19: Klinisk erfarenhet

Rune

Svenska mästerskapen i optometri. Publiken är med via mentometerfunktion. 18.30-20.30 Mingel i utställningen

Mario A. Economou (ögonläkare, Stockholm Ögonklinik/Karolinska Institutet) 12.30-12.40 Avslutande temadiskussion 12.40-13.40 Lunch i utställningen

SÖNDAG 2 OKTOBER, Stora salen RENAGLASÖGONUTANATTPUTSA! Fri från silicon, paraben och konserveringsmedel Beställ nu! 0303-940 60 info@leijma.se I leijma.se 1. SPRAYA PÅ Låt verka 5sek 2. SKÖLJ MED KALLTHELTVATTENRENT UTAN REPOR!

mot

Moderator: Peter Lewis 09.00-09.40

Glaukomsjukvård – mottagning ur en optikers perspektiv Åsa Söderblom (optiker, Varbergs Ögonmottagning) 11.50-12.30 Medicinsk glaukomterapi, SLT och MIGS

Anna

15.10-15.20

15.00-15.10

TEMA: Bakre segment

Många med långvariga besvär efter covid-19 drabbas av synför ändringar. Det visar pågående forskning vid Rehabiliteringsmedi cinska kliniken i Linköping, och bilden bekräftas av Therese Wes terlund, optometrist hos Optiker Almå i Linköping. Hon möter många långtidssjuka

Therese Westerlund ser ett samband mellan covid-19 och synproblematik.nyupptäckt

– Gillar man att gå i skogen är det en bra övning att promenera längs träden på nära håll för att träna det perifera seendet. Jag hade en patient som föredrog stan, och hon började stryka längs husväggarna i sina övning ar. Man får vara lyhörd, helt enkelt.

18 optik 3.2022 | optometridagarna 2022 therese har lång erfarenhet av att hjälpa vux na och barn med traumaskador och patienterna kom mer ofta till henne via Neurorehab och Barnrehab i Lin köping. Vid närmare undersökningar har det visat sig att flera av dem också haft covid-19 och Therese blev nyfi ken på sambandet mellan sjukdomen och symptomen de uppvisade.–Ibörjan träffade jag många äldre och personal inom vården, helt enkelt för att de blev sjuka först. Men i snitt är de flesta som kommer i 40-årsåldern och börjar få svårt att läsa på nära håll, säger Therese. Ungefär hälften av patienterna har varit hos specialis ter inom neurologi och lungmedicin för sina symptom kopplade till covid-19. Mer än hälften hade tappat lukt och smak under infektionen och ungefär en fjärdedel upplevde sig vara stressade innan de insjuknade, vissa på gränsen till utmattning. De flesta är ljud- och ljuskänsliga och många känner sig uppgivna och nedstämda. Bara någon enstaka av Thereses patienter upplever enbart synproblem.Detfinns dessvärre ingen snabb lösning, men med insatser på flera områden är chansen stor att patienter na mår bättre. Therese recept för en lyckad behandling innehåller i de flesta fall tre delar: Rätt glasögon, filter glas och träning. först och främst gör hon en synundersökning och kollar hur patienterna ser. Många har inte haft glasögon tidigare men kan behöva det nu. En del har visat sig vara okorrigerat översynta och andra kan behöva justera styr korna på sina glasögon eller kontaktlinser.

I takt med att allt fler patienter har behandlats av The rese, har kunskapen ökat och hon kan nu bygga vidare på sin erfarenhet. Eftersom sjukdomen var obekant och det inte fanns några studier att luta sig mot i början, fick lärdomarna komma efter hand. Men hennes recept för en lyckad behandling har inte förändrats: – Det är rätt glasögon, träning och filterglas. Och en stor dos tålamod… Söndag 13.40-14.20

Therese erbjuder nästan alltid filterglas, men ibland väntar hon till andra besöket eftersom det är mycket som ska processas i början. Fördelen med komfortfilter är att de filtrerar bort valda delar av ljuset och det upple ver många som behagligt och lugnande. En del köper filterglasögon med styrka och andra har dem utanpå sina vanligaTräning,glasögon.dentredje delen av behandlingen, är också den tuffaste för patienten men Therese försöker hitta övningar som passar in i vardagen.

Synproblem efter covid-19 visar klinisk forskning

och uppgivna patienter i sin vardag, men ser också att det finns behandling som hjälper.

Vila i vetenskapen viktigt när yrket förändras Optikeryrket förändras snabbt och ser inte längre ut som det gjorde för bara ett par decennier sedan. Kraven på att leva upp till Socialstyrelsens förskrifter och allmän na råd om legitimerade optikers arbetsupp gifter inom hälso- och sjukvården blir allt viktigare. Hur och varför man bör arbeta enligt modellen för evidensbaserad praktik är ämnet för Optometridagarnas första fö reläsning.

MÄSSAN FÖR SVERIGES OPTIKLEVERANTÖRE R

14 2022OKTOBER-15 SCANDINAVIAN XPO STOCKHOLM BESÖK

optik 3.2022 19

– Det handlar helt enkelt om att väga samman den bästa tillgängliga kunskapen med vår egen kliniska erfarenhet och patientens behov och önskemål, säger Peter Karvik, leg. optiker och en av föreläsarna under denna programpunkt. Allt vi säger och gör måste ha sin bas i vetenskap. vid sin sida kommer Peter Karvik ha pro fessor James Wolffsohn, en av världens ledan de experter på evidensbaserad praktik inom optometrin. Han har, bland annat varit inblandad i framtagandet av några av de största evidensbaserade rapporterna inom optikeryrket.Attarbeta enligt modellen för evi densbaserad praktik är egentligen ingenting nytt i sig. I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd för optiker är man, liksom för alla andra yrkes grupper inom hälso- och sjukvården, mycket tydlig med att yrket ska utö vas i överensstämmelse med veten skap och beprövad erfarenhet. Lördag 09.10-09.50 STÖRSTANORDENSOPTIKMÄSSA!

20 optik 3.2022 | optometridagarna 2022 Actus People 19 Alcon 23 AMWO Farma AB 7 Bausch & Lomb 12 Bright Optical Solutions Sweden AB 25 Chiesi 11 Consol 16 Cooper Vision 13 EnsEye Cornea Care 14 Essilor 29 Evolan Pharma AB 6 Hoya 5 Eyeknow AB 20 EyeCo Scandinavia 20 InnZ Medical 21 Johnson & Johnson 15 Klarsynt 26 Lirema Ögonklinik 2 LumiBird Medical Nordics 3 Maxab AB 10 Medilens 4 Memira 28 Multilens 9 Optalmica Ögonkliniker 33 Preisler Instruments AB 32 Rodenstock 24 SmartEyes 22 Specsavers 27 StarLens 8 Synologen 18 Synoptik 31 Synsam 1 Théa 17 Topcon 30 UtställningenUtställare 2019232122 Den fysiska leverantörsutställningen har nu varit inställd under de senaste två åren och vi kan glädjande notera att vi denna gång har fler utställare i år jämfört med tidigare och även några nya spelare. I utställning en serveras liksom tidigare på olika ställen kaffe, luncher och mingel båda dagarna. Vi har i vanlig ordning ett ”luftigt” program för att ge dig tillfälle att besöka våra utställare. 1097542368 2625242827 BAR BAR BAR 11 12 13 14 16 17 1815 302931 33 132 kaffe kaffe kaffe kaffe kaffe

MARIA NILSSON är optiker och docent vid Karolinska Institutet. Maria är biträdan de programdirektor med ansvar för Ma gisterprogrammet i klinisk optometri och uppdragsutbildningen Diagnostisk optome tri. Marias forskning relaterar till näthin nans struktur och funktion och avbildning av ögat med hjälp av optiskt koherensto mografi (OCT). Maria har flera forsknings samarbeten relaterade till ögats struktur och funktion däribland ett projekt kring Le bers hereditära optikusneuropati (LHON) där hon bland annat samarbetar med Mar tin Engvall.

PETER KARVIK är en privatpraktiserande optometrist med två egna butiker. Han ar betar som klinisk expert och konsult inom områdena kontaktlinser, kundkommunika tion och torra ögon parallellt med det dag liga arbetet som optometrist. Peter är en flitigt anlitad talare på konferenser, möten och road-shows. Dessutom sitter han med i rådgivande paneler, skriver artiklar och in struerar på flera institutioner.

JANE EGE MØLLER är universitetslektor vid Institutionen för klinisk medicin, vid Århus Universitet i Danmark, samt akade misk chef för kurserna i klinisk kommuni kationsförmåga för invånare i Region Mel lersta Danmark. Hon är för närvarande medordförande för tEACH, undervisnings kommittén för EACH International Asso ciation of Communication in Healthcare. Hon har mer än 15 års erfarenhet som fors kare och lärare inom klinisk kommunika tion och medicinsk utbildning. Den här föreläsningen kommer att fokusera på hur man ska kommunicera med patien ter och kunder i optometriska verksamhe ter och de specifika utmaningar som optiker och optometrister ställs inför. Med utgångs punkt i forskningen kommer föreläsning en att belysa olika ”do’s and don’ts” samt identifiera hur man kommunicerar klinisk på ett effektivt sätt.

KARIN LANDGREN är optiker sedan 2011 och tog magisterexamen till optometrist 2012. Efter några år på ögonklinik i Stock holm, byttes SÖS mot SUS i Skåne. Ef ter totalt åtta år inom sjukvården, tog Ka rin anställning i butik. Sedan 2018 har hon forskat parallellt med den kliniska varda gen. Forskningen rör optikerns roll inom glaukomvården. På Optometridagarna 2022 kommer Karin att presentera resultaten från den studie där alla glaukomremisser från optiker, som kom till SUS Malmö un der 2019, undersöktes. Rapporten publicer ades i ACTA Oftalmologica i januari 2021 och resultaten har redan spelat en viktig roll i arbetet med nya nationella riktlinjer. Hör om detta och ta del av hur det kan komma att påverka din yrkesvardag i närtid.

MARTIN ENGVALL är neurolog, biträdande överläkare och funktionsenhetschef inom klinisk genetik vid Karolinska Universitets sjukhuset i Solna samt anknuten till forsk ning vid Karolinska Institutet. Han har ar betat med sällsynta sjukdomar i mer än tjugo år. Genom att analysera all arvsmassa ner i minsta detalj kan han upptäcka sjuk domar vi inte kunde tidigare. Genom sitt engagemang i den ovanliga sjukdomen Le bers hereditära optikusneuropati (LHON) inleddes ett samarbete med Maria Nilsson.

optik 3.2022 21

Professor JAMES S WOLFFSOHN, är pro fessor i optometri vid Aston University se dan 2000, tidigare vice dekan för fakulteten för Biovetenskap samt biträdande prorek tor. James är chef för School of optometry. Före sin utnämning till professor vid As ton University var James klinisk forskare vid University of Melbourne i Australien. Hans huvudsakliga forskningsområden är utveckling och utvärdering av oftalmisk in strumentering, kontaktlinser, intraokulära linser och tårfilmen. Han är en internatio nellt känd föreläsare, har publicerat mer än 280 fullständiga peer-reviewed artiklar och presenterat vid många internationella kon ferenser. Han är akademisk ordförande för British Contact Lens.

Föreläsare

Här följer en presentation av Optometridagarnas föreläsare i den ordning de är uppsatta i programmet.

Fr v: Peter Karvik, James S Wolffsohn, Jane Ege Møller, Karin ochMartinLandgren,EngvallMariaNilsson.

LOOKING FORWARD SINCE 1880

LENA PETERSSON LINDELI tog optikerex amen 2002 och har sedan dess arbetat på Se & Synas i Alvik. 2015 gick hon utbildningen ”Barn og samsyn” i Kongsberg/Norge. Hon har deltagit i grundkursen samt den avancerade kursen i ortoptik för optiker. 2018 tog hon magisterexamen i klinisk optometri och därefter kombinerade hon arbetet på Se & Synas med en tjänst på Barn Neuro ögon på AstridFörraLindgren/KS.åretfickhon sin verifierade kompetens inom samsyn från Optikerför bundet. Idag jobbar hon med klassisk- samt webbaserad ortoptisk synträning för barn och ungdomar med samsynsproblematik på Memira Nacka ögonmottagning samt på Se & Synas i Alvik.

PHILIP MORGAN är professor i optometri, chef för enheten för optometri, biträdan de chef för avdelningen för farmaci och op tometri och ledare för Eurolens Research vid University of Manchester. Han är ock så adjungerad professor vid UNSW Sydney. Hans huvudsakliga forskningsintressen rör kontaktlinsers kliniska prestanda och han undervisar inom samma ämnesområde på grund- och forskarutbildningsnivå. Han har lett en årlig internationell undersökning av kontaktlinsförskrivningstrender sedan 1996. Philip är president för både Interna tional Association of Contact Lens Edu cators och Manchester Statistical Society, och är tidigare president för International Society for Contact Lens Research. Han är hedersmedlem i UK Association of Contact Lens Manufacturers, stipendiat i American Academy of Optometry och British Contact Lens Association och medlem i UK Colle ge of Optometrists. Philip var BCLA-med aljör 2014, BCLA Pioneer’s Lecturer 2015 och vinnare av Max Schapero Award 2019 från American Academy of Optometry. Han är tidigare ordförande och sekreterare för Northern Optometric Society i Manches ter och är samordnare för det brittiska op tometriforumet för elektronisk post. Han har författat över 200 artiklar, främst rela terade till kontaktlinsernas kliniska prestan da och arten av de brittiska och internatio nella kontaktlinsmarknaderna, och har talat om sitt arbete i mer än 30 länder över hela världen.

Föreläsare

THERESE WESTERLUND har jobbat inom yrket i 32 år. Hon gick grund/växelutbild ningen på Stefanskolan och sedan vidare på Karolinska Institutet. År 2013 gick hon DO, kompletterade med en kandidatexa men och avslutade 2017 med en magister examen i klinisk optometri. I dag kan man hitta henne på Optiker Almå AB, där hon har specialiserat sig på ortoptisk träning framför allt på barn, traumaskador och nu även post-Covid-19-patienter.

ÅSA SÖDERBLOM har alltid lockats av sjuk hus. Om hon inte hade blivit optometrist så hade hon velat bli sjuksköterska, så det är ingen slump att det är just på Ögonmot tagningen på Varbergs sjukhus som hon ar betar idag. Tidigare arbetade hon på Ögon mottagningen på Mölndals sjukhus, som är Sahlgrenskas största öppenvårdsmottag ning, och där tillhörde Åsa glaukomproces sen och neurooftalmologen, samt att hon arbetade på ögonakuten och med telefon rådgivning.

Fr v: Jan Johansson, Philip Morgan, Lena Petersson Lindeli, Therese Westerlund och Åsa Söderblom.

optik 3.2022 23

JAN JOHANSSON är legitimerad optiker och disputerad med specialisering på synbe dömning och rehabilitering efter förvärvad hjärnskada och Covid-19. Jan arbetar med forskning och utbildning vid Karolinska In stitutet samt är verksam vid rehabiliterings medicinska kliniker. Hans forskning riktar sig mot på vilket sätt synfunktioner påver kas, vilka konsekvenser det får och hur det kan behandlas.

LIZ-MARIE PETTERSSON har jobbat som optiker sedan 1987, hon tog sin magisterex amen 2016. Liz-Marie har jobbat inom flera butiker, bland annat Eyecenter där hon job bat mycket med specialoptik t.ex. ortoptik och undersökning av barn, men är numera anställd på kompetensföretaget Eyeknow. Hon har även valt att engagera sig i Special Olympics Opening Eyes Program och kom mer tillsammans med Anna Lindskoog -Pettersson att presentera fall från Special Olympics Ögonhälsoprogram under Opto metridagarna 2022.

ANNA LINDSKOOG-PETTERSSON, BSc, Magister, PhD, Leg Optiker, är numera anställd på S:t Eriks Ögonsjukhus och ar betar där med att tillpassa medicinska lin ser på barn och vuxna. Hon disputerade 2011 inom området synkvalitet och kon taktlinser och avhandlingen berörde visus, kontrastseende, ackommodation och aber rationer. I sin forskning samarbetar grup pen även med KTH. Vid sin tidigare an ställning på KIs optikerprogram var ett av ansvarsområdena kontaktlinskurserna, men Anna undervisade även om binoku lärseende, undersökningsmetodik och ögats sjukdomar. Basen för forskning, un dervisning och nuvarande tjänst på Kon taktlinsmottagningen är 30 års erfarenhet som legitimerad optiker i klinisk verksam het, vilket även innefattar en egen butik under 7 år och arbete på kontaktlinsmot tagning. I meritportföljen finns presenta tioner i form av föreläsningar och posters på IMC, BCLA, EVER, Kontaktlinskon gressen och Optometridagarna. Anna har även valt att engagera sig inom Special Olympics Opening Eyes Program, där hon har fått rollen som Clinical Director för Opening Eyes i Sverige, en roll som hon delar med Jonas Upphagen.

Mingel och SM i Optometri Direkt efter föreläsningsprogrammet på lördag eftermiddag arrangeras finalen i Optometri Quiz och i år har alla möjlighet att testa sig samtidigt med finalisterna via ett mentometersystem. Direkt därefter drar vi igång ett mingelparty. Mingelpartyt ordnas av Optikerförbundet under lätta former för att möjliggöra nätverkande och ”reunion” för kolleger. Vi slutar 22.00 för att ge möj lighet för alla deltagare att själv styra resten av kvällen efter egna önskemål. Maten vid minglet serveras likt tidigare i utställningen.

Föreläsare

24 optik 3.2022 | optometridagarna 2022 Parallellt med optikerstudierna arbetade Åsa i optikerbutik 2010-2014. Efter magis terexamen från KI 2014 arbetade hon på S:t Eriks Ögonakut över sommaren, innan återflytten till västkusten. Genom sin inblick i glaukomsjukvården kommer Åsa ta oss från synnerv till vänte lista. MARIO ECONOMOU gjorde sin läkarut bildning i Italien vid Universitet i Ferrara, ögonspecialistutbildning i Storbritannien vid Moorfields Eye Hospital, Universi ty Hospital of Coventry och i Skottland. I Stockholm vidareutbildade han sig och ar betade vid S:t Eriks Ögonsjukhus i 16 år, och var även chef på glaukomsektionen där. Sedan 2019 arbetar han på Sophiahemmet Stockholms ögonklinik, och på Ögonläkar gruppen vid Odenplan i Stockholm. Mario disputerade år 2007 vid Karolinska Insti tutet.Mario är subspecialiserad i glaukom kirurgi och kunnig inom olika behand lingsmetoder, som trabekulektomi, Ahmed ventil, Baerveldt shunt, cyclodiodlaser, MIGS (Xengel, iStent, KDB) samt har ock så flera års erfarenhet av gråstarrskirurgi. Han är också aktiv inom glaukomforskning och handleder yngre forskare samt föreläser i både Sverige och utomlands samt arbetar som instruktör på kurser för blivande ögon läkare. I sin föreläsning kommer Mario att prata om medicinsk glaukomterapi, SLT (selektiv lasertrabekuloplastik) samt mo dern microinvasiv glaukom kirurgi (MIGS).

Fr v: Mario Economou, Liz-Marie Pettersson och Anna Lindskoog-Pettersson.

optik 3.2022 25

Nära 1 000 deltagare från hela landet täv lade i tolv olika idrotter, bland annat fri idrott, ridsport, golf och simning. För att sätta fokus på det faktum att personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta ut sätts för negativ särbehandling i vården fanns representanter från olika hälso- och vårdspecialiteter på plats för att ställa sina tjänster till förfogande. Förutom optiker personal, kunde deltagarna träffa tandläka re, psykologer, nutrionister, dietister med flera. Från optikbranschen deltog tolv opti ker, fyra optikerassistenter och tre optiker studenter. Samtliga på ideell basis. – Vi undersökte 140 personer enligt ett internationellt screeningprogram. 75 av dem som undersöktes, alltså fler än hälften, behövde en refraktion och fick slipade glas från Essilor Sverige och bågar från Safilo i Italien. Deltagare utan refraktionsbehov er bjöds solglasögon från Safilo, säger optiker Jonas Upphagen, som är kliniskt ansvarig för Special Olympics ögonhälsoprogram i Sverige. det är andra gången som svens ka optiker engagerar sig i Special Olympics. Första gången var för två år sedan när täv lingar i vintersport hölls i Östersund. – Jag kom i kontakt med Special Olym pics i samband med en kontaktlinskonfe rens i Las Vegas 2019. En tysk optiker som Special Olympics är Sveriges största idrottsevenemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dagarna före midsommar stod Malmö som värd för årets tävling ar. 19 personer från optikbranschen ingick i det team av oli ka specialister som erbjöd deltagarna hälsoundersökningar i samband med eventet. Essilor och Safilo sponsrade med glas och bågar. text micke jaresand

Optiker på plats vid Special Olympics SpecialFAKTAOlympics är en global rörelse med över 5,5 miljoner aktiva med intellektuell funktionsnedsättning i 193 länder. I Sverige är Special Olympics en del av Parasport Sve rige, ett idrottsförbund som erbjuder idrott för personer med funktionsnedsättning. Ett peppat gäng volontärer.

26 optik 3.2022 AKTUELLT

SVERIGE2022 Sveriges ArbetsplatserBästa

Som Optiker On Demand erbjuds Tarja stor variation och utveckling Join jag träffade berättade om sitt engagemang i organisationen och när han fick klart för sig att jag var från Sverige blev han eld och lågor eftersom de sökte efter optiker som kunde ställa upp på de planerade Special Olympics World Games i Östersund året efter. Tyvärr tvingades man ställa in de in ternationella spelen på grund av bristande ekonomi men vi genomförde i alla fall ett nationellt program, säger Jonas. Att spelen inte fick ihop ekonomin gav Jonas insikt om samhällets svaga engage mang för personer med intellektuell funk tionsnedsättning och han bestämde sig för att fortsätta sitt ideella arbete i frågan och det var självklart för honom att hjälpas till under spelen i Malmö. – Som företagsledare erbjuds man också ett utmärkt tillfälle att nätverka och knyta kontakter, både inom och utanför sin egen yrkeskår, säger han. n Optiker på plats, 140 personer undersöktes enligt ett internationellt screeingprogram.

”Jag jobbar mestadels hemifrån som Optiker On Demand. Några gånger i månaden arbetar jag i butik. Som konsult känner jag mig alltid välkommen och delaktig, både via skärmen och när jag jobbar på plats i butik. Jag är verkligen imponerad över hur snabba Specsavers är med att erbjuda vidareutbildningar för oss optiker. Nu känner jag mig helt trygg i min roll som Optiker On Demand och jag känner att jag hela tiden växer och får ta ansvar”. Här kan du läsa mer om Optiker on Demand och varför Tarja trivs så bra hos Specsavers: join.specsavers.com/se

Tarja arbetar som optikerkonsult och främst som Optiker On Demand hos Specsavers. Tarja får möjlighet att vara mer flexibel i sitt arbetsliv när synundersökningarna utförs på distans.

Den nya linsen väcker redan entusiasm bland experterna i branschen. «Jag är fantastiskt nöjd! De kunder som har fått prova linsen har kommenterat hur «lätt» linsen är och det tar jag som ett tecken på att det är en god kom fort från första ögonblicket de får linsen på ögat», kommenterar omptometrist Bo Lauen borg, ägare och daglig ledare hos Kontaktlinse Instituttet i Århus, «Jag har själv haft linserna på de senaste 2-3 dagarna, det har verkligen varit en bra upplevelse!»

«Jag har själv haft linserna på de senaste 2-3 dagarna, det har verkligen varit en bra upplevelse» Bo Lauenborg «Som en ny ”state of the art”produkt kommer ULTRA® ONE DAY att vara en av våra första val» Øyvind Krogh

Nya Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY, den senaste innovationen inom endagslinser av silikonhydrogel, är ett komplett1 system som ger enastående komfort under hela 16 timmars användning5,15

Under hela 16 timmars användning samverkar Advanced MoistureSeal®- och ComfortFeelteknikerna med tårfilmen för att skapa en och hälsosam miljö på ögats yta.4, 12

Varför klagar inte kontaktlinsanvändarna på dagligt obehag?

Detta upprepas av daglig ledare och ägare av Optiker Ø Krogh i Ski, optometrist Øyvind Krogh, som själv har testat Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY och menar att «Linserna levererar, det råder ingen tvekan om det» och säger »Den största wow-faktoren för mig är hur lätt linsen är att hantera, även med linsens låga modulus» Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är världens första lins med ComfortFeel-teknik –en blandning av ämnen som frigörs för att skydda, berika och stabilisera tårfilmen och främja komfort och ögonhälsa.12 Optometrist och ägare av Eger Optikk, Liv Barande Frøyland, testar alla nya linser som kommer på marknaden »Jag är mycket be svärad av torra ögon, och om linsen fungerar för mig, fungerar den på de allra flesta. Jag måste säga att jag blev positivt överraskad av Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY»

Detta är en annons från Bausch+Lomb

VÄRLDENS FÖRSTA KONTAKTLINS MED -TEKNOLOGIVerkar i SYNERGI TÅRFILMENMED

I en grupp av personer som slutade använda kontaktlinser var de främsta skälen till att sluta obehag (24,4 %) och torra ögon (19,9 %).16 Faktum är att 70 % av kontaktlinsanvändarna nöjer sig med sämre komfort för att kunna använda sina linser hela dagen2 och 74 % skyller obehaget i ögonen på sin egen hektiska livsstil2 – inte på linserna. De accepterar helt enkelt torra ögon som en oundviklig biverkning av att använda linser. Men nu finns det en ny endagslins av silikonhydrogel på marknaden, Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY, som ger dagens kontaktlinsbärare en helt ny upplevelse1. En ny kontaktlins som kommer att välkomnas av de 82 % som är intresserade av en lins som kan förhindra eller lindra besvär med torra ögon.2 Med vår allt stressigare livsstil behöver kunderna en kontaktlins som utan problem kan användas under en hel dag. Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY uppfyller kraven på fyra viktiga områden – komfort3, fuktbevarande5, hälsa4 och design.4 Komfort

Närmare en fjärdedel av kontaktlinsanvändarna slutar använda linser på grund av obehag i ögonen16

Komfort- och fuktteknikerna samverkar för att ge enastående komfort under hela 16 timmars användning5,15 – vilket innebär att användaren inte behöver sätta in ett nytt par om han/hon t.ex. ska gå på middag efter jobbet, träna på gymmet eller ha en trevlig utekväll med vännerna. Liv Barane Frøyland säger»De två egenskaper som de som har testat linsen har betonat var att linserna inte kändes torra i slutet av kväll en och hur enkla linserna var att hantera.»

Bausch + Lomb bad faktiskt användare som lätt får torra ögon av kontaktlinser att prova Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY. 84 % av testpersonerna håller med om att linsen skyddar mot irritation och obehag.13 Hälsa Under hela 16 timmars användning5 samverkar Advanced MoistureSeal®- och ComfortFeeltek nikerna med varandra och med tårfilmen för att skapa en stabil och hälsofrämjande miljö på ögats Kontaktlinsbärareyta.4,12 kan nu därför kräva mer än enbart komfort. I en studie av linsanvändare som fick torra ögon av sina linser kunde man visa att Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY gjorde att ögonen kändes friska och klara och inte var lika trötta och ansträngda vid dagens slut.13

Fuktbevarande Många kontaktlinsanvändare nöjer sig med mindre komfort för att kunna fortsätta använda sina linser2, men studier på Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY har visat att det inte behöver vara så.15 Nästa generations kontaktlinsmaterial med Advanced MoistureSeal®-teknik har den högsta fukthalten och fuktretentionen jämfört med ledande endagslinser av silikonhydrogel.*5,6,7,8

*Jämfört med kontaktlinserna Dailies Total1® och Acuvue® Oasys 1-Day † UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE skyddande UV-absorberande glasögon, såsom UV-absorberande skidglasögon eller solglasögon, eftersom de INTE täcker hela ögat och omgivande område. Fortsätt använda dina UV-absorberande glasögon enligt rekommendationerna. Läs igenom bruksanvisningen – den innehåller viktig information om användning och säkerhet för kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY. 1. Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är de enda sitt slag som erbjuder ett komplett fukt- och komfortsystem med Advanced MoistureSeal®- och ComfortFeel-teknik samt högt Dk/t, låg modulus, UV-skydd och High Definition™-optik. Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY främjar ögonhälsan genom ett komplett system som samverkar för en hälsosam miljö på ögats yta, sitt innehåll av hälsofrämjande ämnen som har effekt under 16 timmar, och sin höga syregenomsläpplighet (Dk/t=134). (Se referenserna 3, 4, 5, 14) 2. Resultat av en kundenkät om symtom bland 318 användare dehydration resistance for a novel silicone hydrogel and 2020 6. Bipacksedeln & Acuvue® Oasys 1-Day with Hydraluxe™ 7. Bipacksedeln till DAILIES TOTAL1® 8. U.S. 2020 9. The Bausch + ULTRA® 14.per dag. Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY. 16. Dumbleton, K., Jones, L., Woods, C., Fonn, D.2013. The Impact of Contemporary Contact Lenses on Contact Lens Discontinuation. Eye & Contact Lens; Vol 39, nummer 1. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY och MoistureSeal® är varumärken som tillhör Bausch & Lomb Incorporated eller dess dotterbolag. Alla andra produkt-/varunamn och/eller logotyper är varumärken som tillhör respektive ägare. ©2022 Bausch & Lomb Incorporated. UOD/SE/2207/0069. Lena Malmberg, optiker, ägare och daglig ledare hos Malmbergs Optikk säger «De första återkopplingarna jag fick var att linsen är mycket behaglig, och det är samma känslan som jag själv har efter att ha provat linsen.» Hon tillägger « Våra kunder räknar med att vi erbjuder dem de nyaste och bästa, och det därför en självklarhet att alla våra sfäriska linsbärare ska erbjudas Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY».

Lomb

Design Tack vare nästa generations material – kalifilcon A – som har tagits fram efter publiceringen av TFOS DEWS II och inspirerats av de senaste rönen om tårfilmen, är Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY verkligen en lins som har allt, med hög syregenomsläpplighet4, låg mo dulus9, UVskydd†8, HD-optik9, enkel hantering3 och en universell passform3 Stefan Skjöld, optometrist och konsult hos Skjöld/Skjöld&Grönvall, säger «Materialet har egenskaper man kan förvänta sig av ett modernt material och linsen upplevs som mycket bekväm» och lyfter fram »fantastisk asfärisk optik» som en av egenskaperna som gör honom mest engagerad. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är den enda ledande linsen* med sfärisk aberrationskontroll för klar syn även vid mörkerkörning.3,9 Den blockerar dessutom 50 % av UVA-strålarna†8 och 95 % av UVB†8 och har lägst modulus (0,5 MPa) jämfört med ledande konkurrenter,*9 vilket ger en otrolig mjukhet och extremt låg vikt.15 «Vi har väntat länge på en silikonhydrogel en dagslins från Bausch + Lomb. Med alla de nya funktionerna kommer linsen att kännas mini malt på ögat – och som leder till att sannorlig heten för drop-out minimeras.» säger Øyvind Krogh. «Vi gör vårt bästa för att erbjuda de bästa lösningarna till våra kunder, och som en ny ‘state of the art’ produkt, kommer ULTRA® ONE DAY vara en av våra första val.»

Konkurrenskraftiga nätförpackningslösningar med källor. 15. Arkivdata (nr 893), 2021. Utvärdering av produktprestanda hos en ny kontaktlins av silikonhydrogel: endagslinser av kalifilcon A

ONE DAY Experience. Mars, 2021. 10. Johnson&Johnson Vision Explanation of contact lens properties and features https://www.jnjvisioncare.co.uk/education/balance-ofproperties/explanation-of-contact-lens-properties-and-features (hämtad 18/09/2020). 11. Alcon DAILIES TOTAL1® Contact Lens Parameters https://professional. myalcon.com/contact-lenses/daily/dailies-total-1/ (hämtad 18/09/2020). 12. VanDerMeid K, et al. Evaluation of erythritol and glycerin osmoprotection characteristics on an ocular surface cellline under hyperosmotic conditions. Poster presenterad vid American Academy of Optometry Annual Meeting 2020. 13. Arkivdata. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses - Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes for Patients Who Reported Dryness with Their Habitual Lenses. Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021.

TEKNIK Advanced TEKNIK HÖGST FUKTHALT6,7,8 Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY Dailies Total1 ® Acuvue ® Oasys 1-Day 38 % 33 % 55 % Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY Dailies Total1 ® Acuvue ® Oasys 1-Day 0,7 0,5 0,7 LÄGST MODULUS (MPa)9,10,11 * Statistiskt signifikant p<0,01. jämfört med kontaktlinserna Dailies Total1® och Acuvue® Oasys 1-Day Vi har tagit den beprövade MoistureSeal®-tekniken TILL NÄSTA NIVÅ Nästa generations linsmaterial med Advanced MoistureSeal®-teknik har den högsta fukthalten och fuktretentionen jämfört med ledande endagslinser av silikonhydrogel5,6,7,8 VI INTRODUCERAR DEN MEST KOMPLETTA endagslinsen av silikonhydrogel1 Endast kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY erbjuder ett komplett system som kombinerar två  banbrytande tekniker. Endast kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY har nästa generations kontaktlinsmaterial (kalifilcon A) och två banbrytande tekniker för fukt och komfort som samverkar i ett komplett system1 tillsammans med en komplett design1, som ger enastående komfort under hela 16 timmars användning5,15 och skapar en stabil och hälsofrämjande miljö på ögats yta.12 www.ultraoneday.se 08 616 9570 bl.nordic@bausch.com Detta är en annons från Bausch+Lomb 96 %Bevarar av fukten efter 16 timmar, vilket är mer än silikonhydrogelendagslinserledandeav5*

Johnson

Sammanfattning av patientkomfort och synresultat vid användning av kalifilcon A-linser hos patienter som bar linserna minst 16 timmar

lens

Alcon

six silicone hydrogel daily disposable lenses. Poster presenterad vid AAO, oktober

till Johnson

av endagslinser av silikonhydrogel. Kadence International, April 2019. 3. Arkivdata. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses - Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes. Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021. 4. Rah M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. Februari 2021. 5. Schafer J., Steffen R., Reindel W. A clinical assessment of

Food & Drug Administration 510(k) Summary K200528; Bausch + Lomb (kalifilcon A) Soft (hydrophilic) Contact Lens. Maj

Katarina Ek tog sin detar2008menoptikerexaiKalmarocharbesomfriståenkonsult.Hon är helt ostörd av sin myopi och glöm mer ofta att ta på sig sina glasögon, men älskar fina bågar och roliga tintar och har en pinsamt stor sam ling glasögon. På fritiden så sjunger hon i countryduon The Oaks och co verbandet Zebra kings.

Den stora utmaningen ligger i att under tidspress och inför en patient hitta alla knappar, prylar och inställningar i ett främmande undersökningsrum utan att framstå som den svenske kocken i Mupparna.

äromdagen fick jag ett SMS, mitt nya pass är tydligen klart att hämtas. Jag klickade på länken för att komma till öppettiderna som visade sig vara 9-14 på vardagar. Samtidigt så läser jag i lokaltidningen att passen tydligen ligger i drivor på poliskontoret i min stad, och att man inte kan boka tid för att hämta sitt pass utan man ska istäl let räkna med att stå minst en timme i kö. De pass som inte raskt hämtas ut makuleras, och så börjar hela pro ceduren om från början. Som frilansoptiker kan man väl säga att jag valt en lite annan strategi, jag jobbar istället som mest när jag behövs som bäst. Sommaren med sin semesterperiod är således min högsäsong och jag far som en skottspole mellan olika butiker. Det tar på krafterna att stå i ett nytt undersökningsrum varje dag, bara att hitta parke ring kan vara en pärs när man är i en ny stad för allra första gången. Men faktum är att det är väldigt roligt också och jag lär mig mycket nytt. Det är lätt att tänka att man har sett det mesta när man jobbat ett antal år, men oj vad många olika auto-refraktorer, foroptrar, vertometrar och pd-mätare det finns därute! Olika journalsystem känns som olika världar och ibland måste jag ge upp och improvisera när jag inte hittar det jagSomsöker.ni säkert förstår så reder jag alltså att göra en synundersökning i vilket rum som helst, att skaka fram ett recept är sällan svårt. Den stora utmaningen ligger i att under tidspress och inför en patient hitta alla knap par, prylar och inställningar i ett främmande undersök ningsrum utan att framstå som den svenske kocken i Mupparna. Ibland misslyckas jag så fatalt med detta att jag inte har något val utan måste säga som det är; jag har gjort många synundersökningar i mitt liv men aldrig i det här rummet. att jobba som optiker i olika butiker kan ibland nästan kännas som olika yrken. Kraven och förväntning arna skiljer sig stort och eftersom ingen är bra på allt så glänser jag i vissa butiker, och känner mig lite otill räcklig i andra. Ibland uppstår förvirring när en patient ska lämnas över till en säljare och jag använder ord som säljaren inte förstår, och säljaren pratar om produkter som jag inte visste fanns. Kamelåså? frågar jag och det blir väldigt tydligt vilka i lokalen som sett den beröm da Iblandsketchen.funderar jag över ifall jag är en bättre optiker när jag jobbar så här. Visst är det jobbigt att ständigt vara på tå, men jag blir liksom tvungen att tänka ige nom saker lite mer ordentligt när precis ingenting går på rutin.

30 optik 3.2022

i veckan när jag avslutat en synundersökning så såg patienten på mig och sa ”vilket skitjobb detta är, alltså. Stå härinne dag efter dag, vilket grått liv du mås te ha. Jag hade aldrig stått ut!” Jag som tycker att det är ett toppenjobb att vara optiker blev väldigt förvå nad och hoppades att det var ett dåligt skämt när jag bad hen att utveckla. Men nej, det var inget skämt. Hen fortsatte att håna mig och mitt yrkesval och gick så småningom över till att håna även säljarnas och jag kände hur min puls ökade. Du behöver verkligen glas ögon om du inte ser i min blick att det är dags att sluta prata nu, tänkte jag. Min man brukar säga att jag är som en flodhäst; rund och söt med små öron men livsfarlig när uppre tad. Och min första impuls var att släppa lös min vassa tunga, jag är inte främmande för att ge översittare en knäpp på näsan. Men nu stod jag ju i någon annans undersökningsrum, och jag känner inte min uppdrags givare tillräckligt väl för att avgöra om hon skulle upp skatta att jag släppte lös en flodhäst i butiken. Jag tog det säkra före det osäkra och valde istället att föra ett förhoppningsvis konstruktivt samtal om att människor är olika, och att olika sorters människor behövs i ett välfungerande samhälle. Givetvis förklarade jag dessa självklarheter med dräpande sarkasm, jag är ju ändå jag, men mötet av slutades med en beställning på välbehövliga glasögon och när jag önskade trevlig helg så menade jag nästan vad jag sa. katarina ek

Olika krav och förväntningar

HKRÖNIKA

optik 3.2022 31 Vi är över 100 fristående butiker där varje butiksägare äger en del av Klarsynt. Klarsynt möjliggör för sina ägare att fokusera på sin dagliga verksamhet medan vi centralt tillhandahåller förmånliga inköpsavtal, marknadsföring, IT-system m.m. Vill du ha en egen optikerbutik och samtidigt ta del av ett starkt kollegialt nätverk, hör av dig till oss! KLARSYNT.SE pontis@klarsynt.sePontisKontaktaOhlsson08-55509303 Ägare Johanna, Västertorp Optik Ägare Patrick, Glasögoncentralen Ägare Per, Holst Optik Ägare Ida, Tillgrens Optik Ägare Marcus, Klarsynt Regementsgatan Ägare Susanna, Rastedals Optik Ägare Sofia, Linsen Ägare Åsa, City Optik

Att få arbeta med starka varumärken i en stimulerande miljö är viktigt för dig. Visst är det du?

www.selectedlook.se

Du är legitimerad optiker med kontakt linsbehörighet och kommer att bli en viktig person i vår organisation. Du är erfaren och samtidigt intresserad av utveckling och nya upptäckter.

Vi har som affärsidé att erbjuda personlig service, optiskt hantverk och ledande glasögonmode. I våra butiker justerar vi skalmar, tillpassar glas och utför traditionella sysslor som hör yrket till. Men vi har också en stor passion för färg, form och trender. I dagsläget driver vi två fysiska butiker i Stockholms innerstad och en fristående e-shop. Dessutom har vi ett eget varumärke med inrikting på hälsa, design och Frågormode.om tjänsten ställs till mia@selectedlook.se som även tar emot din ansökan.

Bra att du såg den här annonsen för det är dig vi söker.

DECENNIUM.SE

Långsiktigt samarbete för ett renare Sverige synoptik fortsätter sitt hållbarhetsarbete och väljer nu att inleda ett långsiktigt samarbete med Håll Sverige Rent. Bland annat kom mer Synoptik att arbeta långsiktigt med internutbildning och skräpplockardagar över hela Sverige. Un der 2022 skänker Synoptik också tio kronor per såld solglasögonbåge från det hållbara varumärket Karün till Håll Sverige

En serie för Optik av Jonas Upphagen

Bristande UV-skydd hotar barns ögon

Kompanjonerna Richard Magnason och Mohammed Haddad öpp nar sin tredje gemensamma Specsaversbutik, på Väla.

iSolklarRent.segerIndianapolis det går bra för den svenska Indy 500-stjärnan Marcus Ericsson. I bör jan av sommaren vann han den 106:e upplagan av Indianapolis 500 inför 300 000 åskådare. Marcus har sedan tidigare ett samarbete med MODO som specialtillverkat solglasögon som är anpassade efter kraven som ställs på en racingbana. Snygga bågar, men huruvida solglasen var anledningen till segern låter vi dock vara osagt.

optik 3.2022 33 BRANSCHPLOCK

Expansion i Skåne och Uppsala

nyligen vann de utmärkelsen Sveriges bästa arbets plats, nu växer de med en ny specsaversbutik på Väla. Kompanjonerna Mohammed Haddad och Richard Mag nason, optiker som fortsätter att växa i nordvästra Skåne. – Ambitionen är att fortsätta expansionen i området, sä ger Mohammed Haddad. Tillsammans driver de sedan tidigare Specsavers buti ker på Stortorget i Helsingborg och på Storgatan i Äng elholm. Nu är det dags att ta nästa steg i expansionen, och den här veckan öppnar de sin tredje butik, denna gång med en yta på 150 kvadratmeter på Väla Centrum utanför Helsingborg. I Uppsala sker expansionen genom ett ansiktslyft av butiken i Gränbystaden. Kunderna erbjuds fler under sökningsrum, betjänas av fler optiker som dessutom arbetar med ny teknik som effektiviserar arbetet. Portarna till den nygamla butiken slog upp i början av juni. Att satsningen på att göra om butiken, som kom mer att ha öppet sju dagar i veckan, sker just nu är ingen slump menar Henrik Askestad: – Vi har sedan pandemirestriktionerna släpptes dra gits med långa väntetider och gör nu detta för att kunna hjälpa. Som tur är har vi en väldigt stor andel kliniska as sistenter som med hjälp av ny teknik kan göra betydligt fler moment i synundersökningarna. Detta innebär att vi kan göra fler undersökningar och hjälpa fler kunder. Optikerna kan också fokusera på mer avancerade och djupgående analyser av våra kunders synhälsa.

OPTIKMANNEN!

Endast en tredjedel (34 procent) av Sveriges föräldrar skyddar ofta eller alltid sina barns ögon med solglasög on, enligt Stora Synundersökningen gjord av Synoptik i samarbete med YouGov. Siffran kan jämföras med att 72 procent av föräldrarna skyddar sina barns hud med solkräm. Barns ögon är mer känsliga än vuxnas och behöver därför skyddas extra noga mot skadlig UV-strålning. – Vi älskar solen men vi vet också att den kan skada oss. Barns ögon är inte färdigutvecklade och därför extra känsliga mot UV-strålar, precis som deras hud. Barns pupiller är till exempel större än vuxnas, viket gör att barns ögon släpper ni mer ljus och med det även mer skadliga UV-strålar. Att skydda ögonen från direkt sol med en solhatt är bra och i kombination med solglasögon undviker man även solens reflektio ner och UV-strålar om solglasögo nen är CE-märkta, vilket vi alltid rekommenderar att de ska vara, säger Hadjer Aldudjaili, leg. optiker på Synoptik.

FOTO: CHRISTINE OHLSSON

34 optik 3.2022 INSPIRATION PIGGA ÖGON Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan medelkonserverings-ochhållbarai6månader! Vi finns på apotek och hos optiker Telefon: 042-14 12 25 • E-post: info@medilensnordic.com www.hyloeyecare.se • Tillverkare: Ursapharm, Tyskland THERA°PEARL®

Klassikt med modernistisk touch hösten 2022 släpper svenska KunoQvist en stor kollektion nya modeller av glasögonbågar. KunoQvist är sin grundidé trogen: skandinavisk design, med mycket färg och fokus på detaljer. Inspirationen till hösten kol lektion har man dels hämtat från naturen, men också från ett antal av modernisterna som verkade vid 1900-ta lets–början.Inom modernismen ifrågasatte man existerande normer. Konstnärerna valde att stolt visa upp linjerna i målningarna i stället för att dölja dem. Arkitekterna ritade byggnader där strukturen synliggjordes. Författar na utgick från att varje individ hade ett eget sätt att tolka texterna, att det inte fanns någon egentlig verklighet. Det var även första gången i historien som kvinnliga konst närer fick erkännande. Allt detta kan ses som en fond till denna kollektion som består av totalt 26 bågar, säger Anna Ohlin, marknadskoordinator på OPO Scandinavia. De klassiska KunoQvist-färgerna som är anpassa de efter de nordiska tonerna, återkommer även denna säsong. Exempelvis skogsgrön, havsblå, viol, plommon och lingonröd. – Men vi ser även en del färger som synts i de stora modehusens höstkollektioner, som den mörkt turkosa och den klart orange, säger Anna Ohlin. Modellerna Fabbe, Frumdi, Morgan och Dorkan från KunoQvists nya kollektion.

När gammalt blir som nytt Modell med modell GA3265 från Gant Eyewear.

bågarna är producerad av 85 procent återvun nen plast. Skal marna är dekorera de med GANT-logotypen och skräddarsydda genom den diamantformade G-logotypen vid skalmarnas ända.

optik 3.2022 35 MODE hållbart och miljövänligt har de senaste åren blivit en allt starka re trend och viktigt inslag i marknadsfö ringen för flera tillverkare glasögonbågar. Ett varumärke som var tidigt ute med denna profilering var den amerikanska producenten MODO som lanserade sitt systervarumärke Eco redan 2009. Eco använder återvunnet och förnyelsebart material i både glasögonen och förpack ningar.Eco har flera kollektioner av både glasögon och solglasögon – Eco Oce an, Recycled Metal, Biobased och Bio Acetate. Eco samarbetar även med stora miljöorganisationer.IRecycledMetal-kollektion består materialet till 95 procent av återvunnen metall. Två av kollektionens modeller är Aloe och Bonaire. Aloe har mjuka former medan Bonaire är en stilren, hexagonal båge.Ecos Biobased-kollektion är tillver kade av ricinolja. Varje modell finnas att köpa i flera färgval och är designade för att passa kollektionens magnetiska clip-ons. Modellen Jade är designad med överdimensionerade rundade bågar och solglasögonen Idris, fömedlar en klassisk look i ny tappning. Eco har även en biologiskt nedbryt bar kollektion – Bio Acetate, med bågar helt fria från ftalater som är tillverkade av bomull och trämassa, och ger samma känsla som acetat. Bågarna har ett tidlöst utseende och är konstruerade med ett minimalistiskt cylinderformat gångjärn. I kollektionen finns också den ikoniska modellen Marble som har avancerade bionylonlinser gjorda av hållbara materi al och kommer i färgerna Honey, Green och Black.

Idris, hållbar och miljövänlig, enligt Eco.

Preppy med återvunnen plast gant:s nya op tiska säljare.tikerligochGANTavtiontiskastil.tydligauppkollektionglasögonvisarvarumärkets”preppy”Denförstaopr-PET-kollekärframtagenMarcolinförEyewearfinnstillgänghosutvaldaopochåterför

… tävlingsseglare vill ha lätta, bekväma glasögon som sitter ordentligt. Det kan nämligen bli ganska intensivt när det tar i, och seglarna vill slippa bekymra sig om hur glasögonen sitter när de klättrar omkring på båten, spejar hit och dit och vrider på huvudet. Till detta kommer krav på att glasögo nen ska tåla tuffa tag och inte imma igen när seglaren blir varm och svettig i kyligt och fuktigt vä

…der.seglare

Visste du att … … till havs vill många ha lite mörkare filter – gärna i grått – för att dämpa flödet av ljus; detta kan behövas även under mulna dagar.

kan ha särskild nytta av färgfilter och polarisering eftersom de då kan avläsa vattenytan bättre och till exempel uppfatta vindens beteende och kommande väderomslag.

… flugfiskare vid insjöar vill ha maximalt detaljseende; det innebär att de ofta väljer nästan klara glas, eller glas med gulgrönt filter.

… det finns särskilda flytsnoddar som kan rädda glasögonen om olyckan är framme; vissa tillverkare erbjuder till och med flytande bågar. Alexander Lexén gör syn för sägen och drar upp storgäddan.

polariserande glas skapar en be hagligare upplevelse för de flesta glasögon bärare, men det finns vissa grupper som har särskild nytta av dem. Dit hör yrkesperso ner och hängivna amatörer som vistas och löser uppgifter på och vid vatten: yrkesfis kare, sportfiskare, biologer, sjöfartsperso nal, militärer, seglare och så vidare.

Att för första gången titta ”genom” vattenytan är en häftig upplevelse – den stumma silverytan försvinner, och plötsligt kan blicken utforska sjögräs, stenar och vattenvarelser. Om man är sportfiskare får man inte bara möjlighet att se vad fis karna har för sig, utan även att hålla koll på fiskeutrustningen – inte minst linan. Solglasögon har naturligtvis fler fördelar på sjön: ögon och ansikte skyddas inte bara mot uv-strålning och skadligt blått ljus utan även mot fiskekrokar och andra vassa föremål.Ettföretag som har specia liserat sig på de här yrkesgrup perna, med fokus på sportfiska re, är Leech från Borås. Sedan starten 2011 har man producerat och specialiserat sig på polariserande solglasögon av hög kvalitet. Idag har man tre produktgrupper: Pro, Performance och Intro (se ruta). – Den viktigaste aspekten för oss är att ge användarna bättre syn när de är aktiva på och vid vattnet, säger Jimmy Åsedal, opera tiv chef på Leech. Vi vill att våra användare ska se bra och vi vill skydda deras ögon från krokar och farligt uv-ljus när de är ute långa dagar på sjön. Att det är skillnad på glasögon och glasögon understryks av historien om hur Leech grundades. Entreprenören Alexander Lexén – som även varit med och grundat fiskeutrustningsföretaget Gator – samar betade med Polaroid Eyewear och lät göra specialbeställda glasögon till sig och sina vänner. På en flugfiskeresa till Bosnien hände något som blev själva födelseögonblicket för Leech.–En dag befann sig Alexan der och vännerna på en restau rang som hade en terrass längs älven. Där de satt kunde de titta rätt ner i strömmen. Mitt i älven stod en stor öring bakom en sten. Den dagen – i Solglasögon för händelser vid vatten

36 optik 3.2022 INSPIRATION

Fiskare och seglare älskar polariserande glas. Det handlar inte bara om att undvika bländning från solblänk och vattenglitter; polariserande glas gör det också lättare att se vad som pågår un der vattenytan. OPTIK kontaktade Leech – ett svenskt märke specialiserade på aktiviteter vid vatten – för att höra lite mer. text olle bergman det ljuset och i de glas som Alexander hade valt ut – var det bara han och vännerna som såg öringen klart och tydligt under vattnet. Andra fiskare vid terrassen försökte se den, men de lyckades inte. Flera fiskare – inklu sive guider – fick prova glasögonen och alla undrade var man kunde köpa dem. Samma kväll bestämde sig Alex och hans vän Mar kus för att starta Leech Eyewear. Första produkten blev Sunrise, ett par glasögon med kopparfärgade glas som gör sig bäst i varierande ljusförhållanden. Idag har man en komplett katalog – från slitoch-släng brillor för några hundralappar till receptslipade specialglasögon. Man er bjuder också fotokromatiska glas och olika typer av beläggningar. Fyra femtedelar av försäljningen går via traditionella sportfis kebutiker, resterande via optiker och andra typer av återförsäljare.

– Vår produktutveckling är just nu in riktad på att ta fram miljövänligare plaster till våra bågar, säger Jimmy Åsedal. Dess

Vilken färg ska jag välja?

Produktutvecklarna på Leech experimenterar med olika typer av glas, färgfilter, polarisering och be läggningar för att optimera färgseende och kon trast för olika aktiviteter. Idag erbjuder man glas i gult, koppar och grått; nedanstående är företagets officiella rekommendationer: Gul lins fungerar bra för det mesta. Vid svagt ljus, mulet väder, dimma och skymning är en gul lins det absolut bästa alternativet. En gul lins ger ock så bra kontraster och är att föredra vintertid då det är is och snö ute.

Kopparlins fungerar i de flesta väder och förstär ker kontrasterna i både soligt och mulet väder. Kopparlinsen är allround och den populäraste lin sen i Leech-sortiment. Med denna lins tillkom mer mängder med val av olika spegelbeläggning ar, som avgör vilken kontrast grad och insläpp av ljus linsen har.”

Klassiska Optinett finns som både spray och våtservett. Nu har den dessutom fått sällskap av en helt alkoholfri ekologisk spray.

På vår hemsida cpac.se kan du se och beställa alla våra produkter.

Intro: Prisvärda instegsmodeller för använda re som inte prövat polariserande solglasögon tidigare.

vilka råd brukar du ge till sport fiskare som köper polariserande glas för för sta–gången?Omdet är första gången man köper polariserande glasögon till fisket så rekom menderar vi alltid kopparfärgade glas. Med dem har du bra skydd mot solen men också utmärkt sikt vid mulet väder. Eftersom de ger hög kontrast är det också lättare att se saker som händer under vattenytan. Vill kunden ha ett allt-i-ett-paket så rekommen derar vi alltid att köpa två par: ett par med kopparfärgade glas, och ett med gula glas; de ger väldigt god kontrast vid mörkare väder samt vid gryning och skymning. Tack även till Morgan Frid på Orsa Fis kecenter för orientering. n

73 70 info@cpac.se Ger en

skinnadevaraktigantistatiskklarochglasyta

Pro: Högsta polariserande optiska klarhet, kontrast och känsla. Designad för professio nellt sportfiske där utövarna vill ha så låg vikt på utrustningen som möjligt.

Tre produktgrupper Varje produktgrupp erbjuder material, glasbe läggningar och komponenter som passar för olika typer av användare.

Besök vår webshop www.cpac.se 08-717

Performance: Hög skärpa, kontrast och med splittersäkra glas för krävande aktiviteter vid vatten.

...eller ring

optik 3.2022 37 utom är vi alltid intresserade av att ligga i framkant när det gäller glasens egenskaper och kvalitet. Även i framtiden tror vi att fokus kommer att vara på funktion, design och Slutligen:miljö.

Grå lins är optimal när du söker polarisering men inte vill ha höga kontraster. Ett väldigt bra val om du vill ha ett behagligt ljus i stark sol.

Erik Rydberg, klinisk chef på Specsavers och Pelsin Demir, doktorand vid Linnéuniversitetet föreslår obligatoriska synkontroller i skolan.

38 optik 3.2022 AKTUELLT

Närsynthet ökar kraftigt bland barn, men alltför få fall upptäcks i god tid.

Skulle rutiner för synundersökningar av eleverna i grundskolan vara en väg fram åt? Ja absolut, säger åtta av tio svens ka föräldrar i en undersökning gjord av Kantar Sifo som publiceras i färska rapporten ”Barns ögon ska hålla hela livet” från Specsavers.

– Årliga och obligatoriska synunder sökningar i skolan vore ett bra sätt att tidigare upptäcka och bromsa ner utvecklingen av närsynthet, säger Pelsin Demir, doktorand vid Linnéuniversitetet. Närsynthet, eller myopi, anses vara en glo bal pandemi, före år 2050 beräknas hälften av världens befolkning vara närsynta. Det ta är allvarligt då närsynthet ökar risken för att utveckla ögonsjukdomar senare i li vet. Ökningen av närsynthet är särskilt stor blandSombarn.såmånga andra ögonsjukdomar är tidig upptäckt nyckeln för att förebygga allvarligare problem. I Sverige sker idag endast den obligatoriska fyraårskontrollen på BVC. En synprövning görs även tidigare på ögonmottagningar om det finns miss tanke om skelning eller synnedsättning. När barnen börjar skolan tar skolsköter skan över, då synkontroll görs samtidigt med en allmän hälsokontroll som sker vid vissa tillfällen. Då görs enklare syntest med syntavla, men det är inte en tillräckligt säker metod för att i god tid upptäcka vissa synbesvär.Isamband med rapporten genomför des en undersökning av Kantar Sifo för att ta reda på hur svenska föräldrar ser på fenomenet synundersökningar för elever i grundskolan. Totalt medverkade 1 015 sta tistiskt utvalda föräldrar med hemmavaran de barn i åldersgruppen 6-16 år i undersök ningen som genomfördes i mars 2022. hela 80 procent, alltså åtta av tio för äldrarna, svarade att de anser att det är vik tigt att det finns tydliga rutiner för synun dersökning för elever i grundskolan. – Jag tror att alltför få fall upptäcks i skolan – en årlig och obligatorisk synun dersökning i skulle hjälpa många barn att få synhjälpmedel snabbare. Det är viktigt att fortsätta med regelbundna synunder sökningar vid skolstart och under skolålder eftersom många synfel utvecklas under ögonens tillväxt, och att bara använda den klassiska syntavlan som man använder i skolan räcker inte till alla gånger då, säger Erik Ryderberg, optiker och klinisk chef Specsavers.PelsinDemir, doktorand vid Linnéuni versitetet som jobbar med ett unikt projekt som forskar kring barns närsynthet, är inne på samma spår: – Årliga och obligatoriska synundersök ningar i skolan vara riktigt bra, det är ju en väldigt stor fördel att tidigt upptäcka när synthet. Det handlar om att synundersök ningen görs med rätt ljus, avstånd, syntavla, utrustning och metod. Det kanske inte är lika enkelt varje gång för en skolsköterska att veta om det handlar om närsynthet eller översynthet. micke jaresand Forskare föreslår: synkontrollerObligatoriska i skolan

optik 3.2022 39 Join masterclasses and panel discussions to develop your practical knowledge of refractive care and eye diseases. Read more here: viewpoint.online/clinical-conference Date 5 and 6 October 2022 Time 18.30 – 21.00 Hosts Philip and Sarah Morgan Price Free The biggest eye care conference in Northern Europe

LinkoCareFAKTA Sciences AB står för tillverkning, certifiering, för packning och sterilisering av biomaterialet i studien med stöd av Care Group India och har bekostat tillverkning, prekliniska och kliniska tester. I övrigt har studien finansierats med stöd av bland annat European Union Horizon 2020 Programme, ALFmedel från Linköpings universitet och Region Östergötland. Bi dragsgivarna har inte medverkat i design eller genomförande av forskningen. Mehrdad Rafat har patent genom LinkoCare AB och sitter i företagets styrelse. Ytterligare en av studiens med författare (Shideh Tabe) sitter i företagets styrelse.

– Vi har ansträngt oss för att säkra att det vi utvecklar ska vara tillgängligt och till överkomligt pris för alla. Det här är inte bara för människor med god ekonomi utan den här teknologin kan användas i alla världsdelar, säger MehrdadHornhinnanRafat. består till största delen av proteinet kollagen. För att tillverka ett alternativ till mänskliga hornhinnor använde forskarna därför kollagenmolekyler ur hud från grisar som renats och tagits fram under de strikta förutsättningar som krävs för bruk i människor. Grishuden som används är en restprodukt från matin dustrin, vilket gör den lätt att få tag på och ekonomiskt fördelaktig. Genom en process bygger forskarna ihop de lösliga kollagenmolekylerna med varandra och stabilise rar materialet så att det tål hantering och att sättas in i ögat. Medan donerade hornhinnor måste användas inom två veckor, kan biomaterialet lagras i upp till två år. forskarna har också utvecklat en ny minimalt invasiv kirurgisk metod för att behandla sjukdomen ke ratokonus, där hornhinnan förtunnas så mycket att det Biokonstruerad hornhinna kan Forskare och entreprenörer har framställt ett im plantat av kollagenprotein från grishud som efter liknar den mänskliga hornhinnan. I en pilotstudie återställde implantatet synen hos 20 personer med en sjukdom i hornhinnan, varav de flesta var blinda före åtgärden.

– Fokus för vårt arbete har varit att konstruera ett säkert och effektivt implantat, säger Mehrdad Rafat, forskaren och entreprenören som har designat och ut vecklat implantatet. Han är adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet och grundare av företaget LinkoCare Life Sciences AB, som står för tillverkning och certifiering av biomaterialet som används i studien.

Implantatet efterliknar den mänskliga hornhinnan och är framställt av kolla genprotein från grishud. balkhedthorfotoleiflersöderlundkarintext

studien har letts av forskare vid Linköpings uni versitet och LinkoCare Life Sciences AB och publiceras i tidskriften Nature Biotechnology. De lovande resultaten ger hopp för hornhinnerelaterat synsvaga och blinda om att det biokonstrurerade implantatet kan vara ett alterna tiv till transplantation av donerade hornhinnor, som det råder stor brist på i länder där behovet är störst. – Resultaten visar att det är möjligt att utveckla biomaterial som uppfyller alla kriterier för att kunna användas i implantat i människor och som kan masspro duceras och lagras upp till två år och därmed nå ännu fler människor med synproblem. Detta kan kringgå problemet med tillgång till donerad hornhinnevävnad och ändra sättet som vissa ögonsjukdomar behandlas på, säger Neil Lagali, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet, en av forskarna bakom den aktuella studien. uppskattningsvis 12,7 miljo ner människor i världen är blinda på grund av att hornhinnan, som är det yttre genomskinliga lagret i ögat, har förlorat sin funktion. Deras enda möj lighet att återfå synen är att genom gå en transplantation av en hornhinna från en mänsklig donator. Men bara en av 70 patienter får en transplanta tion. Majoriteten av dem som behöver hornhinnetrans plantation lever dessutom i låg- till medelinkomstländer, där tillgången till behandlingen är mycket begränsad.

Mehrdad plantatet.harköpingssitetslektoradjungeradRafat,univervidLinuniversitetutveckatim

40 optik 3.2022 AKTUELLT

Forskarna har ut vecklat en ny mini malt invasiv kirur gisk metod, i vilken implantatet förs in i den instrument.enklarevid(påentetetthornhinnanbefintligagenomlitetsnitt.Snitkangörasmedavanceradlaserbilden),menbehovävenmedkirurgiska

Innan det kan bli aktuellt att använda implantatet inom vår den behövs en större klinisk studie. Forskarna vill också studera om teknologin kan användas för att behandla fler sjukdomstill stånd i ögat, och hur implantatet kan anpassas efter individen för ännu bättre effekt. n ge syn tillbaka

TRÖTT PÅ LIKRIKTNINGEN? kan leda till blindhet. I dag opereras patientens hornhinna bort och ersätts av en donerad hornhinna som sys fast. Ingreppet görs bara på större akademiska sjukhus. – En mindre invasiv metod skulle kunna användas på fler platser och därför hjälpa fler människor. Med vår metod behö ver kirurgen inte ta bort patientens egen vävnad. I stället görs ett litet snitt genom vilket implantatet förs in i den befintliga hornhinnan, säger Neil Lagali, som leder forskargruppen som har utvecklat den kirurgiska metoden. Med den nya kirurgiska metoden behövs inga stygn. Snittet i hornhinnan kan göras med hög precision med hjälp av en avan cerad laser, men vid behov också för hand med enklare kirurgis ka instrument. Metoden testades först på grisar, och metoden visade sig vara enklare och potentiellt säkrare än konventionell hornhinnetransplantation.Metodenöverfördestill kirurger i Iran och Indien, två områ den där många i befolkningen är hornhinnerelaterat synsvaga el ler blinda, men där bristen på donerade hornhinnor är stor. I den kliniska pilotstudien deltog tjugo personer som blivit blinda eller var på väg att förlora synen på grund av keratokonus och som fick det biokonstruerade implantatet insatt. Operationerna var fria från komplikationer, vävnaden läkte snabbt och åtta veckors behandling med immunhämmande läkemedel var tillräckligt för att hindra bortstötning av implantatet. Vid konventionell hornhinnetransplantation ges medicinering under flera år. Pa tienterna följdes under två år och under den tiden noterades inga komplikationer.

syftet med den kliniska pilotstudien var att undersö ka om implantatet är säkert att använda. Effekten av implanta tet överraskade dock forskarna. Hornhinnans tjocklek och kur vatur återställdes till normal status. På gruppnivå förbättrades deltagarnas syn lika mycket som efter hornhinnetransplantation med donerad vävnad. Före operationen var 14 av de 20 deltagar na blinda. Efter två år var ingen av personerna längre blind. Tre av de indiska deltagarna som varit blinda före studien fick per fekt syn (20/20) efter operationen.

optik 3.2022 41

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES FRIA OPTIKER! Är du din egen optiker och vill fortsätta att vara det? Vill du själv kunna påverka ditt eget sortiment och omfattningen på dina ögonundersökningar? Vill du slippa standardisering och likriktning? I så fall passar du bra in som medlem i Synologen. Vi fokuserar på ögonhälsa och ser till varje enskild kunds bästa. Vårt mål är alltid att bygga långsiktiga relationer med kunderna. Hos oss får du möjlighet att vidareutbilda dig och utbyta erfarenheter med kollegor. Vi hjälper dig med bland annat IT, administration och marknadsföring. Du får också råd i frågor kring ditt företagande och kan dra nytta av våra förmånliga inköpsavtal. Vi hjälper dig även att ISO-certifiera din verksamhet. Välkommen att kontakta oss direkt eller läs mer på synologen.se Pierre Nordgren Key Account 08-440pierre@synologen.seManager7357

Neil Lagali, professor vid Linköpings universitet.

INSPIRATION

Optikmässan är tillbaka och passar på att fira 30 år.

den första nationella SOLF-mässan arrangera des 1988. Det är mer än 30 år sedan, men mellan 2010 och 2012 genomfördes inga mässor. Förra året och i år ställdes mässan in på grund av pandemirestriktioner. Det gör att mässan i höst blir den 30:e SOLF-mässa som ge nomförs.Detfinns med andra ord dubbla anledningar att fira, dels att branschen återigen får träffas fysiskt i större sam manhang och att det dessutom blir ett 30-årsjuibleum. Redan nu är närmare ett 80-tal utställare inbokade och intresset är stort bland optiker och annat branschfolk att besöka mässan.

– Det centrala är givetvis utställningen. Att skapa en trivsam och välkomnande miljö där utställarna kan visa upp sig och ta emot sina besökare. Att kunna presentera nyheter och inspiration inom optikens alla områden är ju ett huvudsakligt syfte med en mässa. Utöver det kommer vi ha ett gediget seminarie- och workshopprogram med fokus på den moderna optikern och inspiration. Föreläsningarna kommer att modereras av Frida Boisen och handla om den senaste tekniken, trender inom mode, digi taliseringens hot och möjligheter. Vi vill att besökaren ska bli inspirerade av våra engagerade talare och få med sig den känslan hem i vardagen, säger Martin Claesson. Förutom Frida Boisen kan mässan redan nu presente ra ytterligare två intressanta föreläsare. Evelina Galli är teknik- och konsumentexpert på PriceRunner, och känd från bland annat TV4 där hon brukar prata om ämnen med fokus på teknik- och konsu mentfrågorHenrikBunge, vd för klädmärket Björn Borg, tidigare vd för PeakPerformance och vd för Adidas group area Nordic. Henrik är jurist och pensionerad äventyrare med bland annat världsrekord på skidor till Nordpolen. på solf är man givetvis glad att åter kunna genomfö ra en–Mässanmässa.är som ett nav för vår bransch, ett sätt att hålla nätverket vid liv. Inte bara för att sälja utan också för att träffa kollegor och diskutera saker optiker emellan. Efter restriktionerna finns ett stort behov av att träffas och det känns jättebra att kunna erbjuda denna mötesplats igen, säger Johan Carlius, ordförande för SOLF. Ytterligare information för utställare och besökare finns på www.optikmassan.se

Efter en ofrivillig paus på grund av coronapandemin slås nu åter portarna upp till Nordens största mässa för hela optikbranschen. Den 14-15 oktober är det äntligen dags att mötas i helt nya och fräscha lokaler på Scandinavian XPO i Arlanda stad, utanför Stock holm. text micke jaresand Optikmässan tillbaka efter långt pandemistopp

Evelina Galli, kon sumentexpert på Pricerunner, Frida Boisen, författare och mässan.medverkakommervdsamtprgramledareHenrikbunge,påBjörnBorgallaattpåOptik

–Vi kommer att fira av ordentligt att vi äntligen får ses igen. På fredagen blir det ett branschmingel mellan 18 och 20 som omedelbart följs av en rejäl Oktoberfest där vi kommer att bjudas på levande musik och under hållning av Helmut & Heinz, Sveriges ledande musiker och underhållare när det kommer till Oktoberfester säger Martin Claesson, mässansvarig på At-event som är mässarrangör på uppdrag av SOLF. Mycket fest och roliga aktiviteter, alltså. Men själva mässan då, vad händer där?

42 optik 3.2022

optik 3.2022 43 INSPIRATION

I brist på materiella tillgångar visade det sig ändå att en gedigen erfarenhet av kombineratglasögontillverkning,medenrejäl dos av entreprenörsanda räckte långt. År 1948, med hjälp av en liten mekanisk verkstad utanför Jönköping, började han bygga maskiner för att starta upp tillverkning av glasögon. Efter hårt arbete utvecklades tillverkningen sedan vidare under 1950-talet och Skagas bågar började säljas även utanför Sveriges gränser.

Den svenska genuina designen samt tänket på form och funktion är Skagas huvudsakliga fokus. Bågarna är kända för dess enkla, eleganta designlösningar samt känslan för detaljer. Över åren har många framstående svenska designers med stor kunskap kring hantverk och teknik skapat Skagabågar. Skaparen av Skagas exklusiva kollektion vid namn ”Soirée” där bågarna var fint dekorerade med

Under 1966, köptes Skaga upp av en större koncern med strävan att utveckla företaget ytterligare. Med denna långa och unika historia, har Skaga skapat sig ett arv som få glasögonvarumärken kan konkurrera med. Varumärkets DNA, skapat av passion och gediget hantverk, syns tydligt även i nutidens kollektioner så den starka kopplingen mellan Lázár och konsumenten lever kvar än idag. SIGHSTEN1978 HERRGÅRD Han var en modedesigner och trendsättare som utvecklade hela den svenska modevärlden genom att introducera unisex all-in-one suit.

enSkaga,historia fylld av passion

1948 LAJOS LÁZÁR DesignArvet

Lajos Lázár kan också kallas en man som återuppfann sig själv. Det var i mitten av förra seklet som en då ung man från Budapest var på försäljningsresa i svenska Småland och plötsligt fick reda på att hans fabrik hemma i Ungern hade beslagtagits. Något som betydde att det blivit omöjligt för honom att återvända hem.

NU UTÖKAS ÄNTLIGEN TOTAL1 ™ -FAMILJEN MED NYA DAILIES TOTAL1 ™ FOR ASTIGMATISM Se bruksanvisningen för information om användning, skötsel, försiktighetsåtgärder, varningar, kontraindikationer och biverkningar. © 2022 Alcon NORD-DT1-2200032 DAILIES TOTAL1 ™ FOR ASTIGMATISM ALCON INTRODUCERAR

Enkäten bestod av 16 kryssfrågor och delades ut till de 3300 medlemmarna i Facebookgruppen ”Optikforum” som dels består av legitimerade optiker dels även andra som är verksamma inom optikbranschen samt de 1550 medlemmar na i TotaltOptikerförbundet.vardet295optiker som besvarade enkäten, varav 47% upplever att de ras arbete är stressigt. Det visade sig att det är skillnad mellan olika arbetsplat ser när det kommer till hur lång tid optikerna får för administrativt arbete och synundersökningar. Majoriteten av optikerna i de privatägda butikerna visade sig ha mer tid och mindre stress än optikerna i de kedjeägda- och franchise/in köpskedjebundna butikerna.

Syftet var att identifiera om det finns några skillnader i tid som optiker ges för synundersökning och administrativa uppgifter mellan att arbeta i privatägda verksamheter och företagskedjor. Det sekundära målet var att se om det finns skillnader i arbetsrelaterad stress mellan dem.

De vetenskapliga artiklar som sammanfattas här finns i sin helhet på optikbranschen.se

Optiker ett yrke med många sidor Hösten närmar sig och det innebär ock så att de nya Optikerna som gick ut från universiteten i våras nu har arbetat en del och förhoppningsvis också kommit in i arbetet. Nu finns också LNUs examensarbete på och det är alltid spännande. De som gjort examensarbe ten på KI får gärna skicka dessa till mig så de kan publiceras här det är trevligt. Speciellt när bran schen varit delaktiga genom enkäter då är det ex tra intressant. Att optiker med lång erfarenhet är med och publicerar artiklar är bra och ännu bättre när de även delger oss sitt material, det tackar vi för. Ser fram emot att få arbeten från alla olika ut bildningar eller andra vetenskapliga artiklar. Den första artikeln är en enkätstudie om hur optiker har det i det dagliga arbetet, det är 295 optiker som har svarat och ingår i denna. Där är en härlig inledning som beskriver hur omväx lande vårt yrke kan vara. Det visar också att vi har en bred kunskap både hantverksmässigt och medicinskt. Som sagts många gånger tidigare så utvecklas vårt yrke mer och mer och det är svårt att var fullt uppdaterad inom alla dess områden, ibland måsta man välja. Det är en intressant artikel, men den visar också att alla inte hinner eller har möjlighet att utföra alla undersökningar. Det gäller att veta vart och till vem som det går att remittera till för att få dessa undersökningar utförda. Att remittera till kollegor får inte glöm mas bort det är inte bara till ögonläkare remisser ackommodativa problem med Additionsglas +0,5 D alternativt synträning. Den visar på hur viktigt det är att alla moment utförs vid undersökningar. Att hoppa över de preliminära testerna kan inne bära att det viktigaste problemet inte upptäcks och även om ett par glasögon ordineras så är inte problemet löst. För att kunna ge rätt ordination och hjälp behöver ögonen och synsystemet un dersökas så att problem och symtom upptäcks och åtgärdas för ett bestående eller optimalt resultat. Frågor relaterade till artiklarna finns som vanligt Jämförelse av korttidseffekter vid behandling av ackommodations in facilitet med låg plus ADD i Single Vision glas eller synträning: En pilotstudie sammanfattning göran skjöld syftet med pilotstudien var att jämföra kortvarig behandlingseffekt av låggradigt plustillägg (ADD) och hembaserad samsynsterapi (VT) hos en liten grupp symptomatiska barn där ackommodativ infacilitet (AIF) är den mest signifi kantaMetodendysfunktionen.somanvändes var att 19 barn, i åldern åtta till tolv år, med en för stagångsdiagnos av AIF ordinerades i följd och växelvis antingen behandling med ADD (+0,50 D add i single vision Rx) eller VT (övningar i hemmet med Hart Chart) under en period av 6 veckor. Ackommodationsfaciliteten (AF) mättes mo nokulärt (MAF-R, MAF-L) och binokulärt (BAF) med +2 D/-2 D flipper och note rades som cykler per minut (cpm). Symptomen graderades med hjälp av frågesche mat CISS (Convergence Insufficiency Symptom Survey). Mätningarna jämfördes före och efter behandling och mellan grupperna med hjälp av icke-parametrisk sta tistik (p < 0,05). resultat: Tio barn ordinerades ADD (medianålder 9,0 F:5) och nio barn or dinerades VT (medianålder 11,0 F:7). Vid studiens start var värdena för MAF-R, MAF-L, BAF och CISS, 3,0, 3,0, 2,2 cpm respektive 27,5 poäng för ADD-gruppen och 2,0, 2,0, 2,0 cpm respektive 27,0 poäng för VT-gruppen. Det fanns inga sig nifikanta skillnader mellan grupperna vid studiens start. Efter 6 veckors behand ling var medianförändringen av MAF-R, MAF-L, BAF och CISS +5,0, +4,5, +4,7 cpm respektive –7,5 poäng för ADD-gruppen, och +8,0, +8,0, +10,0 cpm respekti ve –20,0 poäng för VT-gruppen. Alla förändringar inom grupperna var signifikan ta. Jämförelse av grupperna visade en signifikant större effekt av behandling med VT jämfört med ADD för BAF (p = 0,008) och CISS (p = 0,017). slutsats: Hos barn med nydiagnostiserad AIF ger behandling av ackommoda tionsdysfunktion under 6 veckor större lindring av symptom och förbättring av binokulär ackommodativ facilitet jämfört med behandling med glasögon med ett svagt plustillägg. sökord: ackommodativ dysfunktion, ackommodativ infacilitet, +2 D/-2 D flip per, Hart Chart, CISS

Skiljer sig arbetsförhållandena inom optikerbranschen beroende på arbetsplats?

En enkätstudie. Författare: Shehed Abedali & Zuhal Fatula sammanfattning catarina ericson

Enligt författarna är det viktigt att arbetsgivare ger optikerna tillräckligt med tid för en fullständig synundersökning. Optiker bör få tid för att kunna sköta det administrativa arbetet som till exempel remisskrivning. Detta är viktigt både för patientsäkerheten och för optikerns välmående.

optik 3.2022 45 VETENSKAP

Låter detta som ett jobb för dig? Kontakta då oss via mail: lix@lixoptik.se eller ring 070-5105032. 34 optik 5.2018

Hos oss får du jobba omväxlande med synundersökningar, hjälpa kunderna i butiken samt arbeta praktiskt i en modern verkstad. Du får gott om tid i undersökningsrummet, vara med och påverka din arbetsplats och sortimentet vi säljer. Vi tillhör Synologen, som ger möjlighet till bra utbildningar och sam arbete mellan oberoende optiker. Tjänsten är på deltid, 60-80 procent, och innefattar inget helgarbete.

Vi sätter alltid medarbetaren i fokus, hos oss ska du både trivas, utvecklas och utmanas.

Favopticmottagningar!utvecklar legitimerade optiker med god vana vid söker inte säljare ;-) är tidsbokade och sker på kontorstid behov även på lördagar. mottagningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö Fundusfotografering och tonometri ingår men naturligtvis alltid av ögonläkare. Smith 08 rekrytering@favoptic.com7530999 Optiker sökes! Nu söker Favoptic optiker som vill arbeta flexibelt och deltid. Vi sitter centralt i Malmö och Göteborg. Hör av dig för att få veta mer: Erik Edman erik.edman@favoptic.com

Vi resultatinriktadesökerannonsörer! OPTIK är den enda och därmed branschtidningen för samtliga den svenska optikmarknaden. OPTIK bevakar samtliga delområden optikfältet. Det må vara teknik, produktutveckling, modetrender affärsmässiga nyheter. NR UTGIV I BLICKFÅNGET 8 21/8 Mässbilaga 9 27/9 Torra ögon 10 25/10 Glas/SILMO 11 22/11 Instrument & Maskiner 08-601RenéeKontakta:Lindén2520 Trött på att agera säljare? Favoptic söker optiker – gärna deltid – som söker ett flexibelt arbete som går att kombinera med familj/intressen. Vi söker legitimerade optiker med god vana vid Synundersökningarnasynundersökningar. är tidsbokade och sker på kontorstid måndag-fredag – vid behov även på lördagar. Vi söker främst till våra mottagningar i Göte borg och Malmö där vi sitter centralt. Hör av dig för att få veta mer: Erik erik.edman@favoptic.comEdmanTel:08-7530999

46 optik 2.2022 EFTER TEXT SÖKES, SÄLJES

Optiker till Göteborg, Linköping & Nyköping

Optiker till Karlstad Vi på Lix Optik söker en ny kollega till vårt gäng. Är du en positiv och servi ceinriktad optiker som vill jobba i en fristående butik där vi har stort fokus på kunden och kvalitet i produkterna?

Martin mobilmartin@glasogonmagasinet.seÅberg070-6245688

Vi vet att bara genom ett bra arbetsklimat kan man skapa nöjda kunder som i sin tur leder fram till goda resultat!

Vår strävan är därför alltid att leverera både marknadens bästa service och produkter Brinner du för den kliniska delen och vill hjälpa våra kunder att hitta den bästa tänkbara synlösningen? Är du dessutom en lagspelare som vill bidra till både din egen och arbetsplatsens utveckling? Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal!

Mer information hittar du glasogonmagasinet.se/jobba-hos-oss/på: Glasögonmagasinet Optikkällaren OPTIKBUTIK I CENTRALT LÄGE

PÅ MINDRE ORT I SÖDRA SVERIGE ÄLDRE MASKINER FULLT FUNGERANDE Hör gärna av er till nedanstående mejladress för mer info! josephine@optikbranschen.se Säljes eller optikrörelseöverlåtesövreNorrland! Planerad överlåtelse våren 2023 eller efter överenskommelse. Säljer min rörelse pga kommande pensionering. Den är belägen i en mindre ort med stort upptagningsom råde, låg hyra med möjlighet att själv bestämma öppettider. Fullt utrustad synundersökningsrum som kan kompletteras efter behov, funduskamera, perimeter samt auto foropter finnes. Även fullt utrustad verkstad som kla rar de flesta bågar och glasinslip. Fint personalutrymme samt stort lager i Storbottenplan.ochljus affärsyta och naturligtvis egen ingång som kan låsas/öppnas efter eget behov. Hör gärna av er till nedanstående mejladress för mer info! josephine@optikbranschen.se

Vill du veta mer? Kontakta oss hr@synoptik.sepå Vi söker optiker som vill arbeta på distans

Avancerad MoistureSeal ® -teknik ger den högsta fuktretentionen efter 16 timmar jämfört med ledande endagslinser av silikonhydrogel.

2 **

ComfortFeel-tekniken frigör ämnen som skyddar, berikar och stabiliserar tårfilmen och främjar ögonhälsan. 3 dina konsumenter och din praktik ett steg längre med Bausch + Lomb ULTRA® ONE

Ta

Posttidning B Tidningen Optik Drakens gränd 6 104 22 Stockholm NYHET * Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är de enda i sitt slag som erbjuder ett komplett fukt + komfortsystem med Advanced MoistureSeal® och ComfortFeel-teknik samt högt Dk/t, låg modulus, UV-skydd och HD-optik. Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY främjar ögonhälsan genom det kompletta systemet som stödjer en hälsofrämjande miljö på ögats yta, bibehåller hälsofrämjande ämnen under 16 timmar och ger en hög genomsläpplighet för syre (Dk/t=134). 1, 2, 3, 4 ** Jämfört med kontaktlinserna Dailies Total1® och Acuvue® Oasys 1-Day Referenser: 1. REF-KAL-0035-Crystal Competitive Grid packaging solutions with sources. 2. Schafer,J. Steffen,R. Reindel,W; A clinical assessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel daily disposable lenses. Poster presented at AAO; October 2020. 3. Rah M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. February 2021. 4. Data on file. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses - Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes for Patients Who Wore Lenses for 16 or More Hours Per Day. Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE skyddande UV-absorberande glasögon, som UV-absorberande skidglasögon eller solglasögon, eftersom de INTE täcker hela ögat och omgivande område. Du bör fortsätta att använda glasögon med UV-skydd enligt anvisningarna. ©2021 Bausch & Lomb Incorporated UOD/SE/2112/0178.Upptäckden kompletta linsen som har allt. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är de enda kontaktlinserna som kombinerar högt Dk/t, låg modulus, UV-skydd och HD-optik med banbrytande fuktoch komforttekniker för att främja en sundmiljö på ögats yta.*

DAY.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.