Optometridagarna 2020

Page 1

AROS kongresscenter, Västerås

Optometridagarna 2020

Hela ögat 2.0 – från främre segment via sjukliga och fysiologiska avvikelser till rehabilitering

optometridagarna 2020 1


synsam

VI SÖKER FLER TALANGER Synsam söker dig som vill jobba med det allra senaste inom eye-fashion och ögonhälsa. Målet är att alltid leverera högsta kvalitet när det gäller produkter, tjänster och vidareutbildningar. Hos oss får du utvecklas. Vi är lösningsorienterade, håller vad vi lovar och tar ansvar. Kunden är alltid i fokus och därför värderar vi tiden i undersökningsrummet högt. Hitta din nya karriär på synsam.se


OPTOMETRIDAGARNA 2020

Varmt välkomna! Å ter igen samlas vi optiker för förkovran, meningsutbyte och mingel. Årets dagar har vi valt benämna ”Hela ögat 2.0 – från främre segment via sjukliga och fysiologiska avvikelser till rehabilitering”. Att ögat har flera delar som kan drabbas av sjukliga och fysiologiska förändringar, samt att rehabilitering av synförmågan är en naturlig del av våra arbetsuppgifter som optiker är något Optikerförbundet vill försöka spegla med programmet för årets Optometridagar. Med kring 700 deltagare och utställare hoppas vi att dagarna i Västerås blir en fantastisk markering av 20/20 – Synens år. Inte lätt att göra ett program som passar så många men vi har i år valt att utöka antalet parallella sessioner med förhoppningen om att du som deltagare ska kunna få mest möjligt ut av dagarna. Lördagen inleds med en session om torra ögon. Med en åldrande befolkning samt allt mer skärmtid lär behandling av torra ögon bli en vardaglig syssla för oss optiker. Särskilt när övriga ögonvården inte har möjlighet prioritera dessa patienter. Det andra passet ges möjligheten att välja antingen sessionen om myopikontroll eller ”shared care” inom glaukom. Myopiutvecklingen i Sverige följer inte den utveckling vi ser i Asien, men ändå viktigt att vi optiker kan erbjuda senaste behandlingen för de patienter där vi ser en onormal utveckling. Glaukom är ett av de områden där vi i Optikerförbundet ser att vi optiker tydligast kan

bidra till ”shared care”. Sessionen bygger därför på våra kliniska riktlinjer som finns på hemsidan samt det projekt vi genomfört i Region Skåne (rapport från projektet finns också på hemsidan). Efter lunch lördagen är det dags för att blicka framåt samt Årsstämman. Vi önskar att så många som möjligt medverkar så vi kan fortsätta utveckla vårt fantastiska yrke. Första passet lördag eftermiddag kan ni välja mellan sessionen om refraktiv kirurgi eller speciallinser. Att vara insatt i trender kring refraktiv kirurgi är viktigt för oss optiker då vi ofta får frågor kring detta samt ser patienterna efteråt. Sessionen om speciallinser tar upp båda linser vid myopikontroll samt sklera linser. Lördagen avslutas i vanlig ordning med Svenska mästerskapen i optometri samt mingel i utställningen. Söndagen inleds med de parallella sessionerna om bakre segment och arbetsmedicin. Här kan vi lära oss mer om melanom, vitroretinal kirurgi, synrrelaterade besvär i arbetslivet och hur ljuset påverkar oss. Allt relevant för oss optiker och inte lätt välja vad man ska lyssna på. Söndagens andra pass är även det ett parallellpass – neurooptometri och synsvagsteknik. Ser man inget som barn omdisponeras hjärnan så att synbarken används till exempelvis hörsel vilket ger några möjlighet ”att se med öronen”. Vi kan även lära oss mer om yrsel. Att vi bli allt fler äldre lär även medför att det blir fler synskadade eller personer med reducerad

syn. Viktigt att vi optiker kan erbjuda denna grupp adekvat hjälp. Efter lunch söndag avslutar vi som vanligt med ett ”gott och blandat” pass som huvudsakligen består av fallbeskrivningar. Vilken helg det kommer att bli. rune brautaset ordförande Optikeförbundet

FAKTA

OPTOMETRIDAGARNA 2020 När: 14-15 mars Lördag 08.00-20.30 Söndag 09-00-16.00 Var: Aros Congress Center Munkgatan 7 Västerås Telefon: 021-10 11 00

Hitta dit: Tåg Från Centralstationen är det endast 150 meter till Aros Congress Center. Bra förbindelser med bland annat tåg till och från Stockholm en gång per timme. Restiden mellan Stockholm och Västerås är under en timme. Flyg Västerås internationella flygplats ligger endast fem kilometer bort.

Flygbuss Från Aros Congress Center är det endast 150 meter till flygbussterminalen. Det går flera turer dagligen till och från Arlanda. Restid är cirka 1 timme och 20 minuter. Bil • E 18 från Oslo/Örebro/Fagersta, sväng av vid Emausmotet, tag höger mot centrum. Följ skyltning ”Congress Center”, ”P-hus”.

• Riksväg 56 Från Sala/Borlänge, sväng av vid Skallbergsmotet, tag vänster ned på E 18 och ligg kvar i högerfilen. Sväng av nästa avfart vid Emausmotet mot centrum. Följ skyltningen ”Congress Center”, ”P-hus”. • E 18 från Enköping/Stockholm, sväng av vid Emausmotet mot centrum, Följ skyltning ”Congress Center”, ”P-hus”.

optometridagarna 2020 3


OPTOMETRIDAGARNA 2020 Tillpassningen av mjuka endagslinser fortsätter att öka och silikon-hydrogel (SiHy) har blivit det populäraste materialet. Parallellt fortsätter sklerala linser erbjuda bra lösningar när kund och optiker möter utmaningar. För kundernas skull behöver branschen bli bättre på att samarbeta över gränserna, mellan varumärken och professioner.

text olle bergman

Tillpassning av endagslinser I början av varje år genomför Oskar Johansson, universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, en alldeles speciell ritual. När januarinumret av Contact Lens Spectrum anländer gräver han ner sig i årets stora undersökning: International Survey of Contact Lens Prescribing (se ruta). I 2019 års utgåva kan han urskilja följande trender. • Tillpassningen av endagslinser fortsätter att öka och nu tillpassar man även mer SiHy endags än hydrogel endags. Totalt var 46 procent endagslinser tillpassade av alla mjuka linser, och av dessa var 31,6 procent SiHy. • När det gäller GP-linser (stabil kontaktlins, Gas Permeable), hade man så mycket som 18 procent GP-tillpassningar. Av dessa var 45 procent sklerala. – Det här betyder ju att vi i branschen går mer och mer mot endagslinser. Vi lär oss också att vi kan använda sklerala linser mer när det gäller specialtillpassningar, säger han. När Oskar Johansson ser på branschen kan han även skönja en tydligare uppdelning mellan å ena sidan ”standard-optiker” och å andra sidan optiker som utvecklar sina kunskaper när det gäller speciallinser. – Att de specialiserar sig och blir duktiga är en bra sak för kunderna och branschen. Man måste tillpassa många speciallinser för att bli riktigt duktig på det. Visst kräver en endagslins kunskap och skicklighet, men inte på samma sätt som GP-linser Sklerallinser har blivit ett allt viktigare alternativ i takt med att kunderna ställer större krav. På sätt och vis kan man säga att gammal teknik gör en comeback. Med sklerallins avses en stor GPlins (14-17 mm i diameter) som inte ligger an på kornea utan vilar på conjunctiva utanför limbus. – Denna typ av linser har på senare år blivit en bra problemlösare för allt från stora synfel, hög 4 optometridagarna 2020

astigmatism och keratoconus till torra ögon. Man skulle kunna säga att de utgör “orginalet” från 1800-talet även om de vid den tiden tillverkades i glas. Sklerallinser började återintroduceras i större skala på marknaden på 1990-talet och de fick ettt ännu större uppsving för 10-15 år sedan eftersom det då kom nya designer. Totalt sett har Oskar Johansson 15 års erfarenhet som optiker i en rad olika professionella miljöer: butik, ögonklinik och universitet. När han nu betraktar branschen är det något som skaver i honom: – Jag ser mer och mer behovet av att optiker är villiga att skicka internremisser till specialiserade kolleger. Branschen kan inte fortsätta snöa in på butiker och kedjor, utan man måste våga släppa sina kunder temporärt och remittera dem till en expert. Det gör kunden nöjd, och nöjda kunder kommer tillbaka.

”Branschen kan inte fortsätta snöa in på butiker och kedjor, utan man måste våga släppa sina kunder temporärt och remittera dem till en expert.”


Branschbibel för kontaktlinsexperter

Enkätundersökningen ”International Survey of Contact Lens Prescribing” presenteras i tidskriften Contact Lens Spectrum i januari varje år. Samordningen sker från University of Manchester (prof. Philip Morgan) och University of Waterloo, Kanada (prof. Craig Woods). Enkäten började genomföras 1996 och sammanställningen av data ger en intressant bild av hur teknologin har påverkat branschen, till exempel det paradigmskifte som kom med SiHy-linserna. Det var först när andra generationens SiHy-linser kom (t.ex. Oasys och Biofinity) som tillpassningarna tog fart.

fortsätter öka Oskar Johanssons tips till optikern som passar in linser Våga erbjuda det som patienten behöver. Det är väldigt få patienter som inte kan ha linser idag. I grund och botten handlar det om motivation från både tillpassare och patient. Erbjud endagslinser för presbyopa. Det är inte så krångligt som många tror, och värt att prova!

Våga tillpassa multifokala kontaktlinser. Det händer mycket i utvecklingen och det finns ingen anledning till att inte hänga med.

Följ utvecklingen, t.ex. genom att delta på optometridagarna eller läsa artiklar. Bland mina egna favoriter finns Optician samt Contact Lens & Anterior Eye.

Hjälp patienterna att anpassa sig till den digitala livsstilen. Det som vi tillpassare kan tänka på är att använda de linser som finns och tillpassa dem när det finns behov. Kanske även ge pre-presbyoper multifokala kontaktlinser? Gör närmätningar på alla patienter och glöm inte bort ackommodativa mätningar. En intressant specialtillämpning är myopikontroll med hjälp av linser – idag finns det flera aktörer på marknaden, både mjuka och med GP (framför allt Ortho-K). Som optiker är det också viktigt att ge akt på patientens meibomska körtlar, då det långt ner i åldrarna finns en koppling mellan mycket skärmtid och dropouts.

Sist men inte minst: remittera till dina kollegor om du inte känner att du har tid eller kunskap!

optometridagarna 2020 5


OPTOMETRIDAGARNA 2020 Yrsel är ett komplext symptom som kan ha sitt upphov i allt från dåliga glasögon till livshotande sjukdomar. Tony Pansell, forskare vid Karolinska Institutet och optiker på S:t Eriks Ögonsjukhus, vill hjälpa sina kolleger att förstå sig på olika sorters yrseltillstånd – inte minst vad som kännetecknar äkta, vestibulär yrsel. text olle bergman

Viktigt att skilja på yrsel och yrsel Tony Pansell, lektor vid Klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans avhandling handlade om hur ögonen kompenserar för huvudrörelser. Idag bedriver han bland annat forskning om mekanismerna för yrsel och samarbetar med yrselkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

Varför känner jag mig så yr? När den frågan ställs av en kund i butiken gäller det för optikern att inte stå svarslös. – Yrsel är ett viktigt symptom och inget man kan låta passera. Precis som huvudvärk kan det vara ett tecken på något allvarligt, säger Tony Pansell. Enligt läroboken är yrsel något som har att göra med innerörat och balansorganet. Yrsel används dock vid flertalet tillstånd som har en annan orsak. I den kliniska situationen, när kunden eller patienten använder ordet ”yrsel”, gäller det alltså att veta hur man ställer rätt frågor och kan undersöka patienten på ett korrekt sätt. Problemet bottnar i att väldigt få av oss har definierat vad vi egentligen menar när vi säger ”yrsel”. Vi använder ordet, oavsett om vi nyss har åkt karusell, drabbats av virusinfektion i balansnerven (vestibularisneurit), rest oss för hastigt ur badkaret, fått ett chockerande besked eller satt alldeles nya glasögon på näsan. Äkta yrsel, så kallad vertigo, har sitt ursprung i innerörat eller de delar i hjärnan som behandlar balansinformation som leder till en sinnesvilla där omgivningen ser ut att röra sig – antingen som en karusell eller som en lutningskänsla. Sådan yrsel är ofta förknippad med en oförmåga att fixera blicken, så kallad nystagmus eller som vertikalt dubbelseende – fenomen som demonstrerar det nära samspelet mellan balansorgan samt ögonoch nackmuskulatur. Vår förmåga att hålla balansen inkluderar även samspel med kroppens muskulatur, från tårna upp till huvudet. Därför kan även muskelsjukdomar såsom MS ge besvär som tolkas som ostadighet och yrsel. – Uppvisar kunden eller patienten äkta yrsel måste de hänvisas till vårdcentral för medicinsk bedömning. Orsaken kan vara allt från bieffekter av medicinering till hjärntumör, säger Tony Pansell. Handlar det däremot om nya progressiva glasögon eller korrektion av astigmatism med linser är det inte så 6 optometridagarna 2020

konstigt att det känns som att det gungar lite den första tiden. – Situationen är bekant för alla optiker: kunden ser bra, men mår inte så bra – omvärlden känns lite svajig och konstig innan ögonmotoriken har ställt in sig genom adaptation, säger Tony Pansell. Han berättar att kunder som har en ihållande känsla av svajning och gungning med progressiva glasögon bör pröva en alternativ kombination: enkelslipade glasögon när de går omkring och sina progressiva eller separata läsglasögon när de sitter ner. – I många fall fungerar inte dubbelslipade glasögon så bra eftersom bäraren har svårt att se rakt ner framför fötterna och tvingas kika över kanten på glasögonen, något som kan göra att de lutar huvudet framåt och tappar balansen. Enkelslipade minskar faktiskt fallrisken i många fall.


25%

på alla standardfilterlösningar t o m 1 april

Jag älskar mina filtersolglasögon! De skyddar mina ögon, gör att jag ser klarare och jag slipper störande solljus.” Åse, vår kollega och Vasaloppsåkare.

* detta erbjudande kan ej kombineras med andra rabatter

MULTILENS AB Phone: +46 31 88 75 50 info@multilens.se www.multilens.se optometridagarna 2020 7


Miljömedveten design med fokus på hållbarhet.

180 miljoner EUR investerade för att främja avancerad tillverkning.

2014

2019

Samma kvalitetssäkringsstandard som

Biofinity® Ändrad kantprofil för optimerad komfort.¹

clariti® 1 day har utvecklats. På CooperVision försöker vi alltid hitta nya sätt att göra våra kontaktlinser ännu bättre. Det är därför vi har valt att introducera en ny kantprofil och därmed öka komforten. Det är därför vi har investerat över 180 miljoner EUR på att förbättra tillverkningsplattformen för clariti® 1 day. Det är därför vi har samma strikta kvalitetssäkringsstandard för varje clariti® 1 day-lins som vi tillverkar, som vi har för Biofinity®. Och det är därför vi har valt en miljömedveten design som är utvecklad med fokus på hållbarhet. Endagslins med hög syregenomsläpplighet och UV-skydd.*

Därför är clariti® 1 day nu bättre än någonsin!

1. Enbart för sfärisk lins. CooperVision data on file, (2015). Non dispensing, double masked, randomised study n=20. Improved comfort on insertion. 2. Brennan, N.A. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005. *clariti® 1 day har ett UV-skydd som främjar ögonhälsa. UV-absorberande kontaktlinser ersätter inte skyddande UV-absorberande ögonskydd, t.ex. UV-absorberande glasögon eller solglasögon, eftersom de inte helt täcker ögat och omkringliggande områden. Kunden bör fortsätta använda UV-absorberande ögonskydd enligt rekommendation. © 2019 CooperVision.

8 optometridagarna 2020


GLÖM INTE SM!

OPTOMETRIDAGARNA: PROGRAM LÖRDAG LÖRDAG STORA SALEN

LILLA SALEN

17:45-18:30 Svenska mästers kapen i optomet ri Publiken är med via mentometer. funktion

08:00-08:50 Registrering 08:50-09:00 Inledning Rune Brautaset (ordförande)

TEMA: Främre segment 1 – Torra Ögon Moderator: TBA 09:10-9:50

Mythbusters - Dry Eye Edition

Eric Papas (PhD, BSc, Dip CL, University of New South Wales) 09:50-10:30

Blefarit – vad ser vi och vad gör vi? Peter Karvik (optometrist)

På utställningsgolvet finns alla tillfällen till nya möten.

10:30-10:40

Avslutande temadiskussion

TEMA: Främre segment 2 – Kontaktlinser

TEMA: Glaukom och Shared care

Moderator: Peter Karvik

Moderator: Maria Nilsson

11:20-12:00 1

11:20-12:00

Jeffrey J. Walline (OD, PhD, The Ohio State University)

Susanne Lagergren Gross (ögonläkare, Höglandssjukhuset)

12:00-12:40

12:00-12:40

Eric Papas (PhD, BSc, Dip CL, University of New South Wales) 12:40-12:50

Göran Skjöld (optometrist, projektansvarig) 12:40-12:50

Myopia Control Overview

Have we gone as far as we can to fix CL discomfort

Avslutande temadiskussion

Pseudoexfoliationer och glaukom, i teorin och i kliniken

Optikerförbundets glaukomprojekt i Region Skåne

Avslutande temadiskussion

14:00-14:30

Vart är vi på väg?

Öppen diskussion om vårt förbund och yrkes framtid Rune Brautaset (ordförande)

Vart är vi på väg?

14:45-15:30

... och glöm inte föreningsstämman!

TEMA: Refraktiv kirurgi

TEMA: Främre segment 3 – speciallinser

Moderator: Magnus Holmquist 16:00-16:40

Moderator: TBA 16:00-16:40

Maria Kugelberg (ögonläkare, Capio/S:t Eriks/KI) 16:40-17:20

Patrik Svensson (optometrist, Capio)

Maria Kugelberg (ögonläkare, Capio/S:t Eriks/KI) Patrik Svensson (optometrist, Capio)

Sara De Lima (optiker)

17:20-17:30

17:20-17:30

Optikerförbundets föreningsstämma

Refraktiv kirurgi – del 1

Refraktiv kirurgi – del 2

Avslutande temadiskussion

Fitting Contact Lenses for Myopia Control

16:40-17:20

Gör skillnad med sklerala linser

Avslutande temadiskussion

18:30-20:30 Mingel i utställningen

optometridagarna 2020 9


OPTOMETRIDAGARNA: PROGRAM SÖNDAG STORA SALEN

LILLA SALEN

TEMA: Bakre segment TEMA: Arbetsmedicin Moderator: Catarina Ericsson

Moderator: Peter Lewis

09:00-09:40 09:00-09:40 Melanom Synergonomi och jobbrelaterad ögonbesvär Malin Ermedahl Conradi (ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus) Susane Glimne (optometrist, Karolinska Institutet) 09:40-10:20 09:40-10:20

Vitreoretinalkirurgiska ingrepp

Bengt Schepke (ögonläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuse) 10:20-10:30

Ljusets påverkan på människan

Hillevi Hempälli (optiker, Lunds Universitet) 10:20-10:30 Avslutande temadiskussion Avslutande temadiskussion

TEMA: Neurooptometri

TEMA: Synsvagsoptometri

Moderator: Jeanette Brandt

Moderator: Peter Lewis

11:10-11:50

11:10-11:50

Att se med öronen

Optimera synförmågan vid sämre seende - Del 1

Jan Ygge (ögonläkare, Karolinska Institutet) Sara Granqvist (optiker) 11:50-12:30

Varför känner jag mig så yr?

Optimera synförmågan vid sämre seende - Del 2

Tony Pansell (optiker, Karolinska Institutet) Martin Lingvall (optiker, Multilens) 12:30-12:40 12:30-12:40

Avslutande temadiskussion

Avslutande temadiskussion

TEMA: Gott & Blandat Moderator: Jonas Upphagen 13:40-14:10

Trends in Contact Lens fitting

Oskar Johansson, Anna Lindskog Pettersson och Peter Gierow 14:10-14:35

Fall från Special Olympics

Liz-Marie Pettersson (optometrist, Eyeknow) och Anna Lindskoog-Pettersson (optometrist, KI) 14:35-15:00

Fall från Optikerutbildningen på Karolinska Institutet

Besarta Sahiti (optometrist, Eyeknow) 15:00-15:10

Avslutande temadiskussion

15:10-15:20

Avslutning

Rune Brautaset

Chans till många nya möten.

15:20-15:40 Kaffe i handen på vägen hem 15:50 Bussar avgår mot Arlanda 10 optometridagarna 2020


HJÄLP FLER ANVÄNDARE ...

DITCH DISCOMFORT

LINSEN SOM INTE ALLS K ÄNNS 1

Det är dags att påbörja dialogen om komfort. Kanske är det så att dina kunder inte berättar allt när det gäller linskomfort.2-4 I själva verket upplever nästan hälften av alla kunder obehag när de använder linser.2 Genom att påbörja en dialog om komfort med dina linsanvändare kan du öka kundlojaliteten och samtidigt hjälpa dem till ökad linskomfort med DAILIES TOTAL1™ kontaktlinser.

Skaffa det NYA verktyget för dialog om linskomfort och se hur det exklusiva TOTAL1™ PROVKIT kan ge dina kunder en bra start med TOTAL1™ 10 dagars provperiod | konsumentbroschyr smidig spegel | handtvål | Wearlenses-app

Referenser: 1. Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient daily disposable contact lens. Clinical Optometry. 2014;6:17-23. 2. Nichols JJ, Wilcox MOP, Bron AJ, et al. TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: Executive Summary. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:TFOS7-TFOS13. 3. Dumbleton K, Woods CA, Jones LW, Fonn D. The impact of contemporary contact lenses on contact lens discontinuation. Eye & Contact Lens. 2013;39(1):93-99. 4. Arkivdata hos Alcon, 2006.

Se bruksanvisningen för fullständig information om användning, skötsel och säkerhet. © 2020 Alcon 03/20 NORD-DT1-2000001 SE

optometridagarna 2020 11


OPTOMETRIDAGARNA: FÖRELÄSARE

Anna Lindskoog Pettersson

Bengt Schepke

Besarta Sahiti

Tjugoen föreläsare ger allt Anna Lindskoog Pettersson

Besarta Sahiti

Anna Lindskoog Pettersson, BSc, Magister, PhD, Leg Optiker, är anställd på Karolinska Institutet och arbetar där med undervisning och forskning. Hon disputerade 2011 inom området synkvalitet och kontaktlinser och avhandlingen berörde visus, kontrastseende, ackommodation och aberrationer. I sin forskning sammarbetar gruppen även med KTH. Ansvarsområde inom utbildningen är Kontaktlinskurserna på KI men Anna undervisar även om binokulärseende, undersökningsmetodik och ögats sjukdomar. Basen för forskning och undervisning är 30 års erfarenhet som legitimerad optiker i klinisk verksamhet vilket även innefattar en egen butik under 7 år och arbete på kontaktlinsmottagning. I meritportföljen finns presentationer i form av föreläsningar och posters på IMC, BCLA, EVER, Kontaktlinskongressen och Optometridagarna.

Besarta Sahitis optikerkarriär startade 2008 då hon tog sin examen på Linneuniversitetet i Kalmar. Hon har jobbat med allt från vanliga synundersökningar till ögonhälsoundersökningar, Orto-K, försäljning samt verkstadsarbete med inslipning. Hon tog sin magisterexamen 2018 och startade kort efter sin examen upp kompetensföretaget EyeKnow, som har som vision att belysa optikerns kompetens och att göra kunskapsutveckling lättillgängligt för optiker i landet. Genom Eyeknow jobbar Besarta som handledare på Optikerutbildningens DO- och Magisterutbildning. På optometridagarna kommer hon prata om fall från just magisterutbildningen på Karolinska Institutet. Besarta kommer presentera fall som hon tror alla optiker kan stöta på i sin arbetsvardag med jämna mellanrum.

Bengt Schepke Bengt Schepke läste till läkare 1999-2006 och disputerade 2006 i Mainz, Tyskland. Specialisttjänstgöring vid ögonkliniken Uppsala Akademiska Universitetssjukhuset 2006-2011. Sedan 2011 jobbar han på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal med inriktning vitreoretinalkirutgi. Sedan 2018 processansvarig på vitreoretinalkirurgiska enheten.

12 optometridagarna 2020

Eric Papas Eric papas is Professor in the School of Optometry and Vision Science at the University of New South Wales in Sydney, Australia. He has spent much of his career in research related to the ocular surface and contact lenses and was formerly Executive Director of R&D at the Brien Holden Vision Institute. Known as one of the inventors of silicone hydrogels, he also discovered the link between limbal hyperaemia and oxygen. He has been a member of several TFOS workshops including DEWS II, Meibomian Gland Dysfunction and Contact Lens Discomfort, for which he chaired the Management sub-com-


Eric Papas

Göran Skjöld

Hillevi Hempälli

av sina unika kunskaper mittee. His published works include over 100 refereed articles and book chapters, as well as 12 patents. He serves as Associate Editor for Contact Lens & Anterior Eye and is an Editorial Board Member for Optometry & Vision Science, Clinical & Experimental Optometry and Eye & Contact Lens. An internationally known educator and lecturer, he is a recipient of the Max Schapero Award from the Cornea, Contact Lenses & Refractive Technologies section of the American Academy of Optometry and has been recognized by Contact Lens Spectrum as one of the 30 most influential people in the field of contact lenses.

Göran Skjöld Göran Skjöld gick sin grundutbildning i Kongsberg i Norge, där han tog examen 1976. Därefter har han successivt byggt på sin kompetens och tog senast examen som Msc in Clinical Optometry vid SALUS/PCU i Philadelphia i USA år 2007. Skjöld är bland annat författare till ett antal artiklar och har haft uppdrag som gästföreläsare på optikerutbildningen vid LNU. Han har även deltagit som optikerrepresentant i en arbetsgrupp i Region Skåne, där tillgängligheten inom ögonvården och optikerns roll som primärinstans har dis-

kuterats. Skjöld har varit kliniskt verksam vid Skjöld/Skjöld&Grönvall i Malmö. Han har ett speciellt intresse av undersökning av patienter i glaukom-riskgruppen, patienter med diabetes samt undersökning av barn med samsynsproblem. Nu är Skjöld ansvarig för Optikerförbundets glaukomprojekt i Region Skåne, som startade i april 2019 och beräknas pågå ett år. Hör honom berätta om projektet och hur det första preliminära utfallet ser ut.

Hillevi Hempälli Hillevis Hempälli är biträdande universitetslektor vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet. Hon kommer, tillsammans med Susanne Glimne tala om ”Ljusets påverkan på människan”. Vad säger den aktuella forskningen om ljusets påverkan på människan, såsom flimmer, bländning och huvudvärk/migrän/ögonbesvär och dess koppling till nackbesvär? Vi tittar på vad du som optiker kan ge för råd och förslag i undersökningsrummet för att bidra till en bättre ögonhälsa på arbetsplatsen

Jan Ygge

Jan Ygge

Föreläsningen ”Att se med öronen” handlar om samspelet mellan synen och balansorganet. Vi

➠ optometridagarna 2020 13


FÖRELÄSARE tänker ofta inte på att vår synförmåga försämras kraftigt om inte balansorganet fungerar som det skall. Jan Ygge är ögonläkare och fick sin utbildning vid Karolinska Institutet, disputerade i anatomi innan han gick över till klinisk verksamhet vid ögonkliniken. Han är docent i neuroanatomi och oftalmologi och professor i barnoftalmologi. Jans forskning har bland annat handlat om ögonrörelsekontroll. Jan har varit kursansvarig för oftalmologi i läkarutbildningen vid KI och skrivit lärobok i Oftalmologi. Han har dessutom deltagit i optikerutbildningen, ögonsjuksköterske- och ortoptistutbildningarna.

Jeffrey J. Walline, Jeffrey J. Valline, OD PhD is the Associate Dean for Research at The Ohio State University College of Optometry. He received his Doctor of Optometry degree from the University of California, Berkeley School of Optometry, and he received his Master’s and PhD degrees from The Ohio State University College of Optometry. Dr. Walline has led several pediatric contact lens studies, and he is the Study Chair of the Bifocal Lenses In Nearsighted Kids (BLINK) Study, a National Eye Institute-sponsored randomized clinical trial to investigate the myopia control effects of soft multifocal contact lenses.

Liz-Marie Pettersson

Jeffrey J. Walline

Liz-Marie Pettersson innehar en magister i klinisk optometri sedan 2016. Liz-Marie har jobbat som optiker sedan 1987, tog sin optikerlegitimation år 1991 i Borensberg och kompletterade med kontantlinsbehörighet 1996 på

Falun, Falkenberg, Gävle, Göteborg, Halmstad, Karlshamn, Lidköping, Uppsala, Sandviken, Smartpool, Örebro & Östersund

14 optometridagarna 2020


Liz-Marie Pettersson

Malin Ermedahl Conradi

KI. Liz-Marie har jobbat inom flera butiker bland annat Eyecenter där hon jobbat mycket med specialoptik, till exempel ortoptik och undersökning av barn men är numera anställd på kompetensföretaget Eyeknow. Hon har även valt att engagera sig i Special Olympics Opening Eyes Program och kommer tillsammans med Anna Lindskoog-Pettersson presentera fall från Special Olympics ögonhälsoprogram.

2011 gick flyttlasset till Göteborg och Martin började jobba på Multilens, för närvarande som Product Manager & Technical Advisor. Martin gillar att dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap och gör det ofta i Multilens egna kurser men också som gästföreläsare på Master-utbildningen på Universitetet i Kongsberg och regelbundet på konferenser och seminarier runtom i Europa.

Malin Ermedahl Conradi

Maria Kugelberg

Malin Ermedahl Conradi arbetar på ögononkologimottagningen på S:t Eriks Ögonsjukhus sedan december 2018 då hon blev specialiserad ögonläkare. Malin gjorde ett år av sin ST i Halmstad innan hon med sin familj flyttade tillbaka till Stockholm hösten 2014 och har sedan dess arbetat på S:t Erik. Innan Malin bestämde sig för att arbeta med ögon provade hon andra spår som läkare, bland annat på Radiumhemmet på grund av sitt intresse för onkologi.

Maria Kugelberg är överläkare och professor på S:t Eriks Ögonsjukhus där hon nu arbetar deltid som katarakt- och barnkataraktkirurg. Hon arbetar mestadels som refraktiv- och kataraktkirurg inom Capio Ögon.

Martin Lingvall Martin Lingvall utexaminerades 2001 från Optikerutbildningen i Stockholm. Efter några år som optiker i butik började han jobba på Hoya Lens Sweden AB. De senaste åren som Nordic Product and Technical Support Manager. Han var ofta anlitad utbildare både internationellt och i Sverige.

Martin Lingvall

Maria Kugelberg

Oskar Johansson Oskar är verksam som lärare på Optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Hans huvudsakliga intresseområden är kontaktlinstillpassning och synergonomi. Han tog sin examen från Karolinska Institutet år 2004 och har sedan dess samlat på sig erfarenhet från både större och mindre kedjor, undervisning vid Optikerutbildningen, arbete vid ögonklinik och även lite som konsult. Han har varit engagerad med den Internationella Kontaktlinsundersökningen sedan 2010. ➠ Oskar Johansson

optometridagarna 2020 15


GE ÖGONEN DET PRECISA SEENDET DE FÖRTJÄNAR EN REVOLUTIONERANDE, MER EXAKT SYNUNDERSÖKNING BASERAD PÅ EN NY SUBJEKTIV REFRAKTION I STEG OM 0,01 D, SOM KAN INTEGRERAS I ESSILORS PREMIUMGLAS.

16 optometridagarna 2020


FÖRELÄSARE

Patrik Svensson

Peter Gierow

Patrik Svensson Patrik Svensson började i branchen 1994, som praktikant hos en optiker. Tog optikerexamen på KI 1998 och har sedan dess arbetat på Synsam (Ystad), Klarsynt (Staffanstorp/Svedala), Synoptik (Malmö) samt på Capio Medocular sedan 2008. Examen i Klinisk Optometri på Salus University 2012. Enhetschef på Capio Ögon Malmö sedan 2018.

Peter Gierow

Peter Karvik

Peter Gierow obtained his PhD in biochemistry at Lund University, Sweden in 1988. He was then a post-doctoral fellow at Department of Physiology & Biophysics and at Department of Ophthalmology, University of Southern California Keck School of Medicine (USC), Los Angeles, USA 1988-1993, followed by a position as Assistant Professor at Department of Cell & Neurobiology, USC 1993-1994. He was a Senior Lecturer at University of Kalmar; Kalmar, Sweden 19952008, before becoming Professor of Biochemistry at the same university, now renamed as Linnaeus University, Kalmar, Sweden. He has been the Director of the optometry programme since its start in 2002 until 2016. His research interests are in the field of tear film and lacrimal gland physiology, as well as dry eye syndromes.

Peter Karvik Peter Karvik är en privatpraktiserande optiker med två egna butiker. Han har arbetar som klinisk expert och konsult inom områdena kontaktlinser, kundkommunikation och torra

Sara Granqvist

ögon parallellt med det dagliga arbetet som optiker. Peter är en flitigt anlitad talare på konferenser, möten och road-shows. Dessutom sitter han med i rådgivande paneler, skriver artiklar och instruerar på flera institutioner.

Sara Granqvist Sara Granqvist tog examen från optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet 2010. Hon har sedan dess arbetat på Synenheten Vuxna i Kristianstad, där hon tar emot patienter med bestående synnedsättning. Hon uppskattar att jobbet till så stor del består av problemlösning och tycker det är spännande att hitta individuella lösningar som underlättar i patienternas vardag. Sara är även delaktig i att återkommande utbilda nya synpedagoger på arbetsplatsen.

Sara De Lima Sara De Lima har lång erfarenhet av att tillpassa medicinska kontaktlinser. Sedan 2013 är hon chef för kontaktlinsmottagningen på S:t Eriks Ögonsjukhus där de är specialiserade på att tillpassa kontaktlinser på sjuka och skadade ögon. Sara De Lima är även doktorandregistrerad vid Karolinska Institutet och hennes projekt handlar om kongenital katarakt och kontaktlinser. Sara De Lima

➠ optometridagarna 2020 17


FÖRELÄSARE

Susanne Glimne

Susanne Lagergren Gross

Tony Pansell

Susanne Glimne

Tony Pansell

Susanne Glimne är lärare, disputerad universitetsadjunkt och forskare vid Optikerprogrammet, Karolinska Institutet, KI. 2015 disputerade Susanne Glimne vid KI på en avhandling om bländning och bildskärmsarbete och berör ämnet synergonomi. 2017 beviljades hon forskningsmedel från AFA Försäkring i ett 3-årigt projekt som syftar till att utvärdera de synergonomiska utmaningar som finns i arbetsuppgifter som består av informations- och mediateknik i olika typer av kontrollrum. Projektet ska mynna ut i att ta fram praktiska råd och rekommendationer. Tillsammans med Hillevi Hempälli kommer hon tala om ”Synergonomi och arbetsrelaterad ögonbesvär”.

Tony Pansell är lektor och docent i Optometri vid Karolinska Institutet och optiker vid Neuromottagningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Han undervisar på optiker- och läkarprogrammet och leder en forskargrupp som forskar inom ögonmotorik och synfunktion. Pansell arbetar kliniskt som specialist inom området hjärnskador och synpåverkan. I denna föreläsning ska Pansell gå igenom ett vanligt besvär som vi ofta träffar på – yrsel. Vad är yrsel, hur ska du ställa rätt anamnetiska frågor och hur hanterar du en patient som lider av yrsel?

Susanne Lagergren Gross

Se programmet för alla föreläsningar på sidorna 9 och 11.

Susanne Lagergren Gross började som specialistläkare började att inrikta sig främst mot glaukom, diabetes och AMD vid Ögonkliniken US i Linköping. Under 2013-2016 fortsatte hon som verksamhetschef på Ögonkliniken i Västervik, där fokus låg på utvecklingsprocesser inom operationsverksamhet och mottagningsarbete. Erfarenheterna tog hon sedan med sig tillbaka till Linköping, där hon 2016-2018 verkade som överläkare, och då med diagnosansvar för glaukomverksamheten samt klinisk inriktning mot medicinsk retina med diabetes och AMD. Sedan 2018 är Lagergren Gross medicinskt ansvarig läkare vid Ögonkliniken i Eksjö. Med sin bakgrund av flera olika roller inom ögonsjukvårdsverksamheten, ska Lagergren Gross prata om glaukom, med fördjupning av pseudoexfoliationer och dess betydelse i exfoliationsglaukom, som förankras i egna kliniska fallDags igen för nya möten. presentationer.

18 optometridagarna 2020


optometridagarna 2020 19

ZT27009 GR I | C H A R M A N T G m b H E u r o p e I w w w . c h a r m a n t . c o m / s e


MINGEL, MÖTEN OCH SM

Tonvikt på kunskap men glöm inte trivseln Optometridagarna är ett av Nordens mest välbesökta och populära arrangemang för fortbildning och produktutställning. Optometridagarna 2019 besöktes av mer än 700 optiker, utställare, kedjerepresentanter och beslutsfattare. Men även om tonvikten ligger på kunskap, vidareutbildning och en inblick i de senaste nyheterna från leverantörerna finns utrymme för egen tid och inslag som kombinerar nytta med nöje. Svenska Mästerskapen i Optometri är ett givet inslag med en lång tradition bakom sig. Tidigare hölls tävlingen under namnet Optometriquiz, men statusen har nu alltså höjts till ett SM. Även publiken kan delta aktivt i tävlingen genom mentometerknappar. Att träffa gamla och nya kollegor är också ett populärt inslag under dagarna. Många möten sker spontant i korridorerna och utställningshallen mellan föreläsningarna. På lördagen hålls dessutom ett mingel där man under avslappnade förhållanden kan diskutera dagens föreläsningar, eller förstås prata om något helt annat. Det viktiga är att passa på att ha trevligt.

essilor Sluta aldrig att utvecklas Vi strävar alltid efter att utveckla såväl våra medarbetare som branschen i stort. Hos Specsavers finns fortbildningsmöjligheter för alla. Besök vår monter på Optometridagarna i Västerås 14–15 mars så berättar vi mer! Närmar sig examen? Med din första anställning blir du erbjuden en plats i vårt Graduate Program - ett utvecklingsprogram som hjälper dig att kickstarta din karriär som optiker. Ambition att driva din egen butik? Ta del av vårt Partner in Development program som skräddarsys för dig och gör dig redo för ägandeskap. Erfaren optiker? Vi ser till att du fortsätter utvecklas. Klassrumsundervisning, virtuella kurser, e-Learning, du väljer utbildningsform. Naturligtvis med möjlighet att tjäna CET-poäng Önskar du mer klinisk kunskap? Gå med i Green Club och ta del av kliniska artiklar, fallstudier, föreläsningar som ger dig CET- poäng och möjlighet att nätverka. green-club.eu

join.specsavers.com


MÄSSKARTA

29 Kaffe Dryck

Bar

28

27

26

7

Nödutgång

13 Kaffe Dryck

22 25

19 16

24 21

18 15

12

9

23 20

17 14

11

8

31

6 5

Kaffe Dryck

Nödutgång

10

1

30 2

3

4

Nödutgång

entré

Hitta till alla utställare UTSTÄLLARE ABIGO Medical AB Actus People Alcon Nordic AMWO Farma AB Bausch & Lomb Bright Optical CooperVision Consol AB EnsEye Essilor AB Eyeknowledge AB Hoya Lens AB InnZ Medical AB Johnson & Johnson Vision Medilens Nordic

MONTER 26 27 23 13 30 3 6 17 31 7 29 14 28 15 11

UTSTÄLLARE Memira Multilens AB Rodenstock Smarteyes Specsavers Sweden AB Svenska Glaukomförbundet Svensk Optikerförening, SRAT Synologen / KlarSynt Synoptik SWE AB Synsam Group Sweden AB Topcon Scandinavia AB Théa Nordic Vision Care ApS Vision For All Zight AB

MONTER 1 8 10 12 9 4 16 18 2 24 21 19 22 25 5

optometridagarna 2020 21


UTSTÄLLARE Anna Block, Bausch+Lomb

Linser för en modern vardag Varför passar Optometridagarna er och vad har ni förväntningar inför dagarna? Optometridagarna är ett bra tillfälle för oss att träffa många optiker på samma plats. Det ger oss en möjlighet att visa upp och prata om våra produkter och berätta vad som är nytt hos oss.

Vilka produkter kommer ni puffa lite extra för och har ni några särskilda mässerbjudanden till optikerna? Vi har nya parametrar inom Biotrue ONEday® Toric som vi ger extra uppmärksamhet, och vi fokuserar på att rekommendera moderna linser som passar i en modern vardag. Många linser som säljs i Sverige är gjorda i äldre material, men det har hänt mycket med utvecklingen av linser.

Hur ser ni på det att intresset för kliniska frågor ökar i branschen och hur påverkar det er verksamhet? Vi arbetar aktivt med moderna linser med bra optik, och det är viktigt när kvalitet och kliniska frågor hamnar i fokus. Vi måste alltid erbjuda konsumenten ett val och kunna förklara vilka fördelar olika produkter har och hur de fungerar bäst för just denna person. Vi behöver också utgå från konsumentens intresse och förklara hur olika produkter, såsom glasögon och linser, kan fungera som komplement till varandra och på så vis öka såväl nöjdhet som försäljning.

Lovisa Fagerlund, Coopervision

Fokus är inställt på multifokala linser Varför passar Optometridagarna er och vad har ni förväntningar inför dagarna? Optometridagarna är en fantastisk samlingsplats för optiker från hela landet, oavsett vilken typ av praktik du tillhör. Här möts gamla kursare och nya bekantskaper under samma tak i samma syfte- att utbilda sig. Vår förväntning är att få träffa många tidigare och nya bekantskaper och få prata massor om linser.

Vilka produkter kommer ni puffa lite extra för och har ni några särskilda mässerbjudanden till optikerna? I CooperVisions monter kommer fokus att ligga på multifokala linser och tillpassning. Kom förbi så visar vi våra tillpassningshjälpmedel och ger våra bästa tips vid multifokaltillpassning.

Hur ser ni på det att intresset för kliniska frågor ökar i branschen och hur påverkar det er verksamhet? Att kliniska frågor ökar ses tydligt och efterfrågan för fortbildning är stor. Det tycker vi är jätteroligt, för det gör att vi kan ha fler djuplodade och intressanta diskussioner, samtidigt som vi som individer och organisation utmanas till att bli ännu bättre varje dag.

22 optometridagarna 2020

Frida Lundgren, Mulitlens

Utökat utbud av Onefit Varför passar Optometridagarna er och vad har ni förväntningar inför dagarna? – Multilens ledord är innovation, omtanke och kunskap. Vi tycker att Optometridagarna är ett unikt tillfälle att träffa framstående aktörer inom optikbranschen och få branschnyheter.

Vilka produkter kommer ni puffa lite extra för och har ni några särskilda mässerbjudanden till optikerna?

– Våra nya komfortfilter, specialbågar med funktionsfokus ( till exempel för att dölja RX glas med tjocka glaslösningar) och ”nya” ML Saline. Vi har utökat vårt utbud av Onefit linser. Nu senast med fler diametrar i alla material. Vi presenterar också vår stora satsning, Jörgen Gustafssons nya user-guide för reducerad syn, den kan hämtas i vår monter under helgen och därefter kommer den att säljas i vår webbshop. Dessutom kan man lyssna på vår produktchef Martin Lingvall och syncentraloptikern Sara Granqvist som kommer att hålla föredrag på söndagen.

Hur ser ni på det att intresset för kliniska frågor ökar i branschen och hur påverkar det er verksamhet? – Vi tycker att det är en viktig och positiv utveckling som påverkar vårt dagliga produkt- och supportarbete. Genom det ökade intresset ges fler människor möjlighet att få hjälp även vid mer ovanliga och svårlösliga situationer. Multilens har lång erfarenhet av att utveckla kliniskt utprovningsmaterial, att hålla kurser och erbjuda kvalificerad support för glaslösningar och kontaktlinser.


The eye partner for life Nu bygger vi Skandinaviens nya koncept för syn och ögonhälsa med ett komplett erbjudande som ingen annan kan matcha. Idag finns det konceptet i Stockholm, men snart även på flera andra platser. Under hösten 2020 flyttar Memira Eyecenter i Stockholm in i det nya Eye Center of Excellence vid Karolinska Sjukhuset. Våra ledande specialister behöver fler kollegor - vill du vara med på resan? Håll utkik på memira.se/jobb efter lediga tjänster hos oss. Har vi inget ledigt jobb för dig just nu? ”Connecta” med oss på vår hemsida och var först med att få uppdateringar via mail när det dyker upp en tjänst som passar dig.

optometridagarna 2020 23


Hela denna sida är en annons

INSPIRATION

Glada nya ägare till KlarSynt-ansluten butik: "Vi vågade starta eget!" ”Butiksägare blev jag för att vi ville få behålla Gyhne & Kristoffersons personliga prägel. Något annat kändes inte som ett alternativ” säger Karolina Yderberg, en av de två nya delägarna till optikerbutiken i Södertälje. ”Vi tittade varandra djupt i ögonen och sa: Vi kör!” tillägger hennes kompanjon, Ilse Carlsson.

petensen sätta ribban. "Har man kompetens och vill nyttja den så gör vi vad vi kan för att möta det. Detta gör det även viktigt för oss att hålla oss uppdaterade kunskapsmässigt. Alla optiker hos oss har läst en vidareutbildning för optiker på Linné-universitetet; Okulärfarmakologi och diagnostik “säger Karolina.

Deras resa till optiker och nu även ägare av en egen optikerbutik har sett lite olika ut. Ilse visste redan i tonåren att det var optiker hon ville bli. Karolina fann intresset via en ingenjörsutbildning där ämnet optik i fysiken hörde till de roligare och bytte inriktning för att även få arbeta med människor. Tillsammans har de hela 59 års erfarenhet i yrket.

Förra ägaren var redan ansluten till KlarSynt när de tog över, men det var en självklarhet för dem att fortsätta. "Vi har sett KlarSynt utvecklas mycket genom åren till ett bra stöd för medlemmarna" säger Ilse. Största fördelarna menar de är de bra avtalen som KlarSynt kan förhandla fram med leverantörerna, marknadsföringen, de gemensamma koncepten som LinsBoxen, SynTrygg, Brilliant, samt möjlighet till utbildningar. "Det är skönt att vara delägare i KlarSynt och få ta del av allt som ingår - Ensam är inte stark" säger Ilse...eller som Karolina tillägger: "Fler är starkare!"

"Fördelarna med att äga en butik är att man tillsammans med personalen själv får bestämma och utforma hur man vill bedriva sin verksamhet. Det är väldigt givande. Utmaningen är att hinna med" säger Karolina. "Dygnet har bara

Karolina Yderberg och Ilse Carlsson Gyhne & Kristofferson Optik Badhusg. 1B, Södertälje Tel: 08-55032305 www.info@gkoptik.se

har 24 timmar" tillägger Ilse. Viktigt för dem är att erbjuda den bästa personliga servicen oavsett om det gäller glasögon eller kontaktlinser. Synundersökningen är viktig att den ges tid och med kvalité. De är fem som jobbar tillsam-

mans i butiken. Ytterligare en optiker, Tina, förutom Ilse och Karolina, samt två optikerassistenter, Jessica och Evelina" "De bästa" säger Ilse. De söker ännu en optiker då behovet finns. För att attrahera optiker till verksamheten så låter de kom-

KlarSynt är en butiksägd optikkedja med 104 stycken medlemsbutiker över hela Sverige. Är du intresserad av att starta en ny butik, köpa en etablerad butik, arbeta som optiker eller säljare i en KlarSynt-verksamhet? Välkommen att höra av dig till KlarSynts affärscoach Pontis Ohlsson, 08-555 093 03, pontis@klarsynt.se

Vill du bli en personlig optiker? Hos KlarSynt råder en yrkesstolhet. Vi har fokus på ögonhälsa, det personliga bemötandet och att alltid ha kundens bästa för ögonen. En grundsyn som bygger på lika delar personligt engagemang, lyhördhet och kompetens. Som optiker i en KlarSynt-ansluten butik har du stor möjlighet att påverka och utveckla din arbetsplats.

Vi söker Personliga Optiker till: Skoglunds Optik/Enköping, KlarSynt Toppengallerian/Höllviken, Optiker Krister Nilsson/Osby, Gyhne & Kristofferson Optik/Södertälje, Tells Optik/Visby, Backmans/Vällingby och Gertz Optik/Uppsala. 2020 24 Läs optometridagarna mer på klarsynt.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.