Page 1

FAGLIGT STOF

36

AMD risikovurdering – er det optikerens ansvar? Ny bærbar scanner gør det muligt for optikere at scanne deres kunders nethinde og ved hjælp af en MPODtest vurdere, om de er i risikogruppen for at udvikle AMD. Med den viden kan de nu informere om præventive muligheder og dermed være med til at reducere antallet af mennesker, der får nedsat syn som følge af AMD. Men er det optikernes opgave og ansvar at teste for en øjensygdom, som de ikke umiddelbart kan gøre n oget ved? det nu muligt for optikere at tilbyde deres kunder en enkel test, der indikerer, hvorvidt kunden er i risikogruppen for at udvikle AMD - inden der er sket skader. Den nye teknologi kan gøre optikeren til en markant spiller i forhold til at informere om AMD, samt vejlede om de præventive muligheder og dermed spille en uvurderlig rolle i reduktionen af antallet af personer, der får et svært synshandicap som følge af AMD.

Af Nella Henriksen, kommunikationsmedarbejder

AMD – den hyppigste årsag til blindhed Aldersrelateret Macula Degeneration (AMD) - forkalkning i øjet – og i særdeleshed den ”våde” form for AMD, er den mest almindelige årsag til blindhed hos personer over 50 år. Kendskabet til sygdommen er støt voksende og dermed også behovet for at kunne vurdere risikoen for at få AMD og ikke mindst, hvilke præventive tiltag man kan tage for at nedsætte risikoen eller forsinke udviklingen. Efterhånden som den danske befolkning ældes, vil sygdommen blive mere almindelig, hvilket vil medføre store udgifter for sundhedsvæsnet. Optikere kan gøre en stor forskel Tidligere, når kunder har henvendt sig til optikeren med symptomer på AMD, har sygdommen ofte været meget fremskreden, og optikerens eneste mulighed har været at henvise til øjenlæge. Men et afgørende gennembrud indenfor scanning af nethinden, gør

Dr. Ian Murray, en af ophavsmændene bag MPOD-scanneren

MPOD scanner – bærbar og nem at betjene Mange års forskning i scanning af nethindens pigment ved Manchester Universitet i England har resulteret i udviklingen af en ny øjenscanner, kaldet MPOD. Den nye scanner er udviklet i samarbejde med et engelsk firma, Tinsley. Videreudviklingen af LED-teknologien har gjort der muligt, at producere en meget mindre scanner, der ligesom avancerede modeller bygger på heterochromatic flicker photometry. MPOD’en er bærbar og tilsluttes nemt en Windows baseret PC. På Pc’ens skærm kan resultaterne af testen aflæses og sammenholdes med yderligere informationer, der supplerer resultaterne. MPOD’en er nem at betjene og der kræves ingen tekniske forudsætninger for at benytte scanneren. MPOD-testen Det er vigtigt at pointere, at MPODtesten ikke er en test for AMD, men en test af maculas evne til at absorbere de farlige elementer i det kortbølgede blå lys. Hvis testen viser, at pigmentlaget er tyndt, vil den aggressive del af lyset kunne trænge igennem og skabe inflammation, men viser testen et tykt pigmentlag, vil dette beskytte macula. Testen tager under 5 minutter og kræver ikke dilatation. Scanneren fungerer via to LED pærer, som skiftevis udsender henholdsvis blåt og grønt lys. Det blå lys vil til en vis

1.0

2.0

3.0

1.0 Aldersrelateret makulær degeneration (AMD) 2.0 Tidlig stadie af AMD 3.0 Rask øje

grad blive absorberet af pigmentlaget i den centrale del af macula lutea, hvorimod det grønne lys passerer uhindret. Testen starter med et givet lysforhold mellem det blå og det grønne lys, som udsendes med en så høj frekvens, at testpersonen opfatter det som en lysende plet. Herefter nedsættes frekvensen indtil kunden ser lyset flimre mellem blåt og grønt. Hver gang testpersonen ser, at lyset flimrer, trykker han på en knap og afsætter dermed en markering på en graf. Herefter ændres lysforholdet mellem blåt og grønt, således at der tillægges mere og mere blåt lys, hvilket resulterer i, at frekvensen skal længere og længere ned, inden testpersonen kan se at lyset flimre. På et tidspunkt er forholdet mellem blåt og grønt lys så højt, at det blå lys bryder igennem pigmentlaget, men nu ved en højere frekvens, og herved vender kurven. Vi har nu fundet minimumspunktet for den centrale del af macula lutea, og gentager testen ved at måle perifert seks grader ud fra fovea, hvor der ikke

MPOD makulær pigment scanner CENTRE FLICKERING TARGET LEFT PERIFERAL RIGHT PERIFERAL FIXATION TARGET FIXATION TARGET

6 deg

6 deg

Fokuspunkter for central- og perifertest.


Set the start point for the main test New Blue/Green ratio

Set Blue/Green ratio target above Critical Fusion Frequency

Frequency ramped down at 6Hz/sec Observer presses button when flicker detected

Repeat until minimum

45 35 25 15 dB

5 3

4

5

6

7

8

9

B/G LUMINANCE RATIO

Peripheral Curve (No MP)

Centre Curves (With MP)

Hvem bør testes og hvor ofte? AMD rammer både mænd og kvinder, derfor anbefales MPOD-testen til alle i alle aldre og i særdeleshed til dem, hvor der er kendskab til AMD i familien (forældre, bedsteforældre). Optikere vil med fordel kunne lade MPOD-testen indgå som et element i udmålingen til de første læsebriller, som mange får foretaget i 40 års alderen. Personer med et lavt MPOD-tal bør anbefales ændring af livsstil og at få foretaget nyt tjek indenfor et år.

160

som vil kunne højne nethindens niveauer af disse stoffer og dermed sænke risikoen. Disophta Medical producerer et kosttilskud, der har et højt indhold af både lutein og zeaxanthin i kombination med omega 3. Ved at øge indtaget af lutein og zeaxanthin i en periode på seks måneder, vil MPODværdien kunne hæves med 40%.

H2 25 15 dB

5 3

4

5

6

7

8

9

B/G LUMINANCE RATIO

Low MPOD 0.2

High MPOD 0.7

MP optical density = min = (centre)min-(periphery)min, i.e. the difference between the two minima

er noget pigment til at absorbere det blå lys. Testen foretages her på nøjagtig samme måde. Ved at sammenholde forskellen mellem de fundne minimumspunkter for henholdsvis det centrale og det perifere syn, bestemmes nethindens absorberingsniveau og dermed personens MPOD-værdi. Denne værdi kategoriserer personens risiko som værende enten lav, medium eller høj for at udvikle AMD. Resultatet skal sammenholdes med andre data såsom fundus billede og risikofaktorer som eksempelvis alder, genetisk disponering og livsstil. MPOD-værdi Et af de centrale elementer i testen er personens MPOD-værdi. MPOD står for Macula Pigment Optical Density og er den enhed, der anvendes til at måle mængden af pigment i Macula Lutea (den gule plet). Den gule plet har fået sit navn på grund af sit store indhold af farvestofferne lutein og zeaxanthin. Både lutein og zeaxanthin er stærke antioxidanter, der som de eneste findes i det makulære område, samt i selve linsen. Stofferne fungerer som filtre, der beskytter fotoreceptorerne mod den ødelæggende effekt af højenergi kortbølge blåt lys. Undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem AMD og utilstrækkelige niveauer af ze-

37

Kosttilskudets indvirkning 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40

35

FAGLIGT STOF

Determine observer flicker sensitivity

axanthin og lutein. Et lavt MPOD-tal indikerer, at personen har et lavt niveau af de beskyttende antioxidanter og dermed en øget risiko for at udvikle AMD.

PROCENTVIS FORBEDRING AF MPOD-VÆRDI

Eksempel på testforløb

1

2

3

4

5

6

7

MÅNEDER MED KOSTTILSKUD

Synet og kosten Flere undersøgelser har vist, at der er en tydelig sammenhæng mellem pigmentlagets tykkelse og en persons kost og livsstil. Blandt andet har den engelske tv-station BBC for nylig kørt en videnskabelig serie med titlen ”Sandheden om mad”. Et afsnit var dedikeret alene til at se nærmere på AMD og sammenhængen mellem kost og øjets pigmentlag. Afsnittet blev til i samarbejde med Manchester Universitet og en af ophavsmændene bag MPOD scanneren. Programmet påviste, at det er muligt at styrke øjets pigmentlag ved at spise en diæt, der er rig på spinat, broccoli og andre grønne grønsager.

Disophta Medical Det danske firma Disophta Medical, der blandt andet er kendt for deres DISOP kontaktlinser og kontaktlinsevæske, er eneforhandler af MPOD scanneren i Skandinavien. Ifølge direktør Thorkild Andersen er scanneren en yderst rentabel investering på under 40.000 kroner. Disophta Medical tilbyder at tage ud til optikere og demonstrere MPOD scanneren enten på personalet eller på kunderne. På den måde kan optikerne opleve scanneren på tæt hold, samt deres kunders interesse for at blive testet, om de befinder sig i risikogruppen for at udvikle AMD.

I risikogruppen – hva’ nu? Når optikeren har MPOD-testet en kunde og vurderet, at vedkommende er i risikogruppen for at udvikle AMD, kan optikeren informere om hvilke præventive handlinger, der kan være med til at sænke risikoen. Et lavt MPOD-tal indikerer, at niveauerne af lutein og zeaxanthin er lave i nethinden, hvorfor disse skal hæves for at reducere risikoen. Disse to vigtige stoffer kan kroppen ikke selv danne, men skal tilføres kroppen via kosten, gerne i en kombination med omega 3 fiskeolie, da både lutein og zeaxanthin er fedtopløselige. Derfor kan optikeren vejlede om kost og livsstilsændringer, der vil være med til at højne niveauet af antioxidanter i nethinden. Den anbefalede daglige mængde af lutein kan fås ved eksempelvis at spise 300 gram broccoli. For mange kan det godt være svært at indtage så meget grønt hver dag, hvorfor optikeren også bør vejlede om mulighederne for at supplere med et kosttilskud, der har et højt indhold af lutein og zeaxanthin,

Er det optikernes opgave at MPOD-teste? Det tungest vejende argument, der taler for, at det bør være optikerne, der MPOD-tester, må være, at det er optikerne, som man naturligt henvender sig til, hvis man har problemer med synet, eller man ønsker at få det testet. Derudover er det ligeledes optikerne, der har den tætteste kontakt til den store gruppe af personer, som allerede har fået konstateret problemer med synet. Optikernes faglige ekspertise, veletablerede position på markedet og deres relation til kundesegmentet taler ligeledes for, at MPOD-testen bør udføres af dem. MPOD-testen kunne med fordel sælges som en tilkøbsmulighed til de allerede eksisterende synstests eller direkte integreres i synstests til personer over 40 år. Uanset hvilke argumenter man vægter, så kan man ikke komme udenom, at den nye scanner åbner muligheden for at optikere kan være med til at reducere antallet af personer, der får nedsat syn som følge af AMD, drastisk.

/2009_3_5_AMD-risikovurderi  

http://www.optikerforeningen.dk/Files/Billeder/2010_og_tidligere/Artikler/2009_3_5_AMD-risikovurdering.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you