Page 40

GMO i økologisk perspektiv

skal man være for GMO - bare fordi man ved noget om GMO? Klaus Sall Klaus Sall er uddannet biolog med speciale i landbrugsøkologi.

GMO-frø-firmaerne også sælger, eller afgrøder, der selv producerer gift.

Han har gennem mange år fulgt og deltaget i debatten om gensplejsning.

Som Fødevareministeriet skrev i 2009, bør myndighedernes godkendelse af GMO være borgernes garanti for, at det ikke kan være rigtigt, når GMOmodstandere ser tegn på, at GMO-afgrøder skader vor fødevaresikkerhed, miljøet og muligvis også vor sundhed. På den anden side kan det næsten forekomme som en utopi, hvis myndighederne godkendelse af GMO sikrer, at gensplejsning kun har fordele, og at skeptikere, der skaber debat om GMO, kun mangler viden?

Siden Fødevareministeriet i september 2009 udgav den danske vidensyntese om GMO, har Klaus Sall undersøgt om man nødvendigvis må være fortaler for GMOafgrøder - hvis man ved noget om sagen. Glansbilledet af GMO-afgrøder bæres i den offentlige debat frem som det eneste ansvarlige valg for miljøet og verdens sultende befolkning. Dette glansbillede har GMO-industrien selv udfordret ved at følge markedskræfterne. Den lever i dag af at sælge GMOfrø til afgrøder, som mest anvendes til foder og fiber – afgrøder, der kan tåle at blive sprøjtet med gift, som

Klaus Sall løser med udgangspunkt i Sall&Sall Rådgivning analyseopgaver for danske virksomheder og organisationer, primært inden for økologi, miljø markedsudvikling og strategi.

Uddrag fra teksten: Frøfirmaerne får herved mulighed for at sortere blandt forskningsprojekterne og kun give GMO-frø til de forskningsprojekter, som de har ment ”vil give gode resultater”. Måske er vores milde vurdering af glyphosat først og fremmest et udtryk for, hvilke dele af miljøet og sundheden vi måler på og prioriterer at beskytte. Mange GMO-afgrøders indhold af Bt-toxin i en cocktail med høje restmængder RoundUp er nærmest ikke undersøgt og derfor heller ikke risikovurderet. For at sikre at GMO-afgrøder udtrykker det indsatte gen i alle plantens dele – rod, stængel, blade knop og blomst – i hele plantens liv, fra spire til frøsætning, har man sat plantens naturlige styring af de indsatte gener ud af spillet Da en stor del af verdens produktion af fødevarer anvendes til foder til husdyr, kan man måske sige, at verdens sult i en vis grad er et tegn på at - verdens svin har større købekraft end fattige mennesker. Undersøgelser peger på, at mennesker, der ved meget om GMO, er mindst lige så skeptiske over for GMO-afgrøder som andre mennesker. Der er derfor ikke grund til at tro, at den etiske diskussion om GMO-afgrøder kan fejes af bordet med nogle lektioner i GMO-teknik.

Profile for Økologisk Landsforening

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

GMO i økologisk perspektiv  

Debatoplæg, der blev udgivet til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013. Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økol...

Profile for okologidk