Octogon Magazine 2017_1

Page 28

KÉPESSZÉ

 Olaj x vásznak Schwéger Zsófiától

Január elején érkezett a hír, hogy a neves Forbes magazin által összeállított aktuális, „30 Under 30 Europe” címen futó listára, mely a legbefolyásosabb 30 év alatti vállalkozókat sorolja, egy magyar név is felkerült. A több kategóriából álló, kontinensesekre is bontott lajstromok közül az „Art” listáján található a szegedi születésű, 27 éves Schwéger Zsófia neve. Zsófia öt évig az USA-ban élt, jelenleg Londonban lakik és alkot, munkáit - amik számunkra, mint az itt látható fotókópiák alapján nyilvánvaló, a témájuk miatt is figyelemreméltóak – először, 2016-ban a londoni Griffin Galériában mutatta be önálló kiállításon. Mint Zsófinak a forbes.hu-n megjelent nyilatkozatából megtudtuk, a zsűri tagjai a művészeti csoportban szereplő munkákkal kapcsolatban a „glocal” kifejezést emelték ki, mivel szembetűnő volt, hogy „mindenki nagyon erősen kötődik a szülőhelyéhez, és a helyhez, ahol él és dolgozik, ugyanakkor ezeknél a határoknál távolabbra tekint.”

Portré: www.zsofiaschweger.com

104


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.