Memòria 2015 Solidaritat Sant Joan de Déu

Page 1

CUIDAR ACOLLIR SENSIBILITZAR IMPLICAR ATENDRE COOPERAR APODERAR AFRONTAR SUPERAR ACTUAR PROMOURE RESPECTAR COMPARTIR AJUDAR TRANSFORMAR MEMÃ’RIA 2015


DESTÍ DELS FONS 2015

CUIDEM LES PERSONES MÉS VULNERABLES Vetllem per la inclusió social i la dignitat

INFÀNCIA HOSPITAL I RECERCA 3.568.636 €

PROGRAMES SOLIDARIS 4.982.813 €

ASSISTENCIALS SOCIAL I SALUT MENTAL 848.723 €

82%

COOPERACIÓ 319.793 € ROMANENT 2016 245.662 €

GESTIÓ I CAPTACIÓ 936.004 €

15%

6.093.552 € D’INGRESSOS DONATIUS 3.556.383 €

3% CAMPANYES I SENSIBILITZACIÓ 174.736 € No inclou les aportacions directes a l’Hospital SJD Barcelona ni a la Fundació SJD per la Recerca (2,8 M€)

QUOTES SOCIS 1.028.607 € PRODUCTES SOLIDARIS 701.662 € INICIATIVES I CAMPANYES 696.737 € ALTRES INGRESSOS 110.163 €

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat religiosa que des de fa més de 500 anys acull, acompanya i es compromet amb les persones més desfavorides. Present a 55 països de tot el món, a la Província d’Aragón – San Rafael compta amb 23 centres i més de 7.000 treballadors.


De nou, aquest any tenim l’oportunitat de presentar-vos la memòria solidària, que constata les accions que hem pogut desenvolupar gràcies a que la solidaritat s’expandeix en tots els àmbits i centres de la nostra institució, tan àmplia i plural.

24.210 socis 10.775 donacions 1.673 voluntaris

Ens omple de satisfacció comprovar com creix el nombre de professionals, voluntaris i usuaris implicats en projectes solidaris, alhora que també augmenten els amics, socis i benefactors que amb el seu suport fan possible la nostra acció. La solidaritat, inherent a l’acció de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu des dels seus orígens, passa perquè entenguem que en aquest món tots som germans, persones amb la mateixa dignitat i els mateixos drets. Juntament amb aquest teixit de complicitats, hem d’estar molt atents a tot el que passa en el nostre entorn, sensibles a totes les necessitats que estan emergint i fer tot el que estigui a les nostres mans per acompanyar sempre les persones més fràgils de la societat. Per això, dediquem un gran esforç a oferir programes socials als centres, que duem a terme gràcies a l’enorme generositat dels nostres socis, empreses solidàries, col·laboradors i voluntaris. Tots som una gran Família Hospitalària i hem de cuidar-nos, aquí i a qualsevol part del planeta. Des del convenciment personal i institucional que podem i hem de construir una societat més justa, més atenta i més respectuosa, hem de ser capaços d’integrar la solidaritat com una actitud i una forma de ser en la vida; i la implicació de familiars, socis, donants, empreses, entitats i col·lectius exemplifiquen aquesta actitud autèntica amb les causes dels més febles. Els ciutadans hem de conèixer més de prop aquestes realitats i descobrir la manera de participar en la construcció d’un món que somiem, de ciutadans lliures i responsables, on tots tinguem cabuda amb les nostres possibilitats i dignitat com a persones. Per aquest motiu, encara que les necessitats són moltes i creixents, en els últims anys hem impulsat una àrea de sensibilització, posant el focus en els joves, a través del programa Escola Amiga i dels vídeos testimonials 365 batecs, dues eines que s’han estès i consolidat en tota la Província canònica. Sant Joan de Déu, com a institució implicada i compromesa des de fa més de 500 anys en la lluita contra l’exclusió i les desigualtats, vol i ha de continuar treballant al costat de totes les persones que atén, amb elles i per elles, perquè tots formem una gran fraternitat d’éssers humans amb la mateixa dignitat i els mateixos drets i deures. Germà José Luis Fonseca, Superior Provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

QUÈ FEM GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DELS SOCIS, DONANTS I VOLUNTARIS?


PERSONES EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR “Estar sense llar és no tenir res o gairebé res. Viure al carrer, a més, significa tenir una expectativa de vida molt més curta”. Joan Uribe, director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona

Més de 35.000 persones estan en situació de sense llar a Espanya “Aquí intenten que recuperi l’autoestima i la dignitat que vaig perdre quan estava al carrer” José Vicente, usuari alberg www.365batecs.org


Perquè el carrer no ha de ser la llar de ningú… Treballem perquè les persones que estan en una situació de sense llar recuperin la seva autonomia i dignitat. Per això, no només cobrim les seves necessitats bàsiques a través dels albergs i els pisos d’inclusió, sinó que també les acompanyem en el procés d’inserció sociolaboral i les ajudem a potenciar les seves habilitats personals i socials. Alguns dels programes que duem a terme:

Centres SJD que atenen persones sense llar Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona Sant Joan de Déu Serveis Socials València Sant Joan de Déu Serveis Socials Manresa Fundació Jesús Abandonado (Múrcia)

Pisos d’inserció social

Programes d’inserció laboral

Facilitem una llar estable a les persones que estan en procés d’inserció, des d’on poden refer la seva vida.

Les acompanyem en el procés d’incorporació al mercat laboral, amb tallers de formació i d’assessorament en la recerca de feina.

Recerca en àmbits d’exclusió social i sense llar Acompanyament psicològic Programes de deshabituació

més de

18.000 persones ateses

més de

216.000 estades en albergs i pisos

Menjadors socials

més de

160

Activitats lúdiques per treballar el vessant emocional

professionals

HOUSING FIRST, UN NOU MODEL D’INTERVENCIÓ SOCIAL L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat a SJD Serveis Socials Barcelona part de la gestió del servei de Housing First, que es basa en proporcionar un habitatge a les persones que es troben en sitaució de sense llar com a primera intervenció en el seu procés d’inclusió.

54

habitatges d’inclusió social MALLORCA

42

famílies desnonades o amb pocs recursos acollides al centre ‘Es Convent’


PERSONES AMB TRASTORN DE SALUT MENTAL “La malaltia mental està plena d’estereotips. No és cert que les persones amb trastorn mental siguin violentes, sinó que sovint són elles les que pateixen actes violents per la dificultat que tenen de defensar-se de l’entorn”. Enric Vicens, coordinador de Docència de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

“La meva millor teràpia ha estat conviure amb altres persones” Ángel, usuari d’un pis d’inserció www.365batecs.org

1 de cada 4 persones pot patir un trastorn mental al llarg de la seva vida


Perquè creiem en les capacitats de tothom… Treballem les habilitats socials i laborals de les persones amb problemes de salut mental, a través de programes d’estimulació que alhora els beneficien físicament. També les acompanyem en la recerca de feina i les ajudem a potenciar la seva autonomia.

Centres SJD que atenen persones amb trastorn mental Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat) Sant Joan de Déu Lleida

Alguns dels programes que duem a terme:

Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris (Esplugues de Llobregat) Centre Assistencial Sant Joan de Déu (Almacelles) CET Intecserveis (Sant Boi de Llobregat)

Inserció laboral

Musicoteràpia

Els Centres Especials de Treball (C.E.T.) de Sant Joan de Déu donen feina a més de 200 persones amb problemes de salut mental i discapacitat intel·lectual.

La música millora les habilitats socials i l’autoestima de les persones que atenem, i això afavoreix la seva estabilitat clínica.

Fundació Germà Tomàs Canet (Sant Boi de Llobregat / Almacelles) CET El Pla (Almacelles) Fundació Althaia (Manresa) més de

Pisos d’inserció Teràpies amb animals Horts terapèutics Programes de manualitats i esport

34.570 persones ateses

més de

300 voluntaris

més de

1.900 Exercim la tutela de més de 300 persones amb problemes de salut mental i vetllem pel seu benestar físic i emocional, els seus interessos i la seva integració social, quan no tenen família o quan aquesta no se’n pot responsabilitzar.

treballadors

més de

200

llocs de treball creats a través dels nostres C.E.T.


PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA “Es necessiten models integrals, centrats en la persona, on es tingui en compte molt seriosament la coordinació entre l’atenció social i la sanitària” . Ana Pérez, directora de la Fundació d’Atenció a la Dependència

Hi ha prop de dos milions i mig de persones en situació de dependència a Espanya Font: Libro Blanco de atención a las personas en situación de dependencia 2014

“Gràcies a la ingravidesa de l’aigua, els pares poden abraçar el seu fill afectat de dany cerebral” María Alonso, terapeuta especialitzada en teràpia aquàtica www.365batecs.org


Perquè no volem que l’edat o la malaltia limitin l’autonomia de les persones Atenem les persones en situació de dependència, i també a les seves famílies, donant resposta a les seves necessitats físiques, psicològiques, socials i espirituals, i sempre des del respecte a la seva dignitat. Alguns dels programes que duem a terme:

Centres SJD que atenen persones en situació de dependència Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris (Esplugues de Llobregat) Hospital San Juan de Dios Pamplona Hospital San Juan de Dios Zaragoza Fundación Instituto San José (Madrid)

Formació de cuidadors

Teràpia aquàtica

Formem com a cuidadors persones en risc d’exclusió i els facilitem la seva inserció laboral per atendre les persones que es troben en una situació de dependència.

L’ús de les propietats de l’aigua amb intenció terapèutica aporta millores en la rehabilitació i el benestar de les persones amb una autonomia limitada.

Hospital Sant Joan de Déu - Mallorca (Palma de Mallorca) Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu (Barcelona)

Protecció jurídica Horts terapèutics Formació per a famílies Acompanyament lúdic terapèutic Teràpies amb animals

més de

14.380 persones ateses més de

La Fundació d’Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu ha format com a cuidadores 160 persones en risc d’exclusió i 80 s’han inserit al mercat laboral. Aquest centre aposta també per l’atenció domiciliària de les persones depenents, donant eines i facilitant ponts perquè les famílies puguin continuar atenent els seus familiars però normalitzant el seu projecte de vida.

400 voluntaris

més de

1.100 treballadors


PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL “La societat es relaciona amb por i rebuig amb la discapacitat intel·lectual. Tendim, a més, a tractar les persones com si fossin nens petits; ens surt la vena paternalista”. Marc Collet, psicòleg del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

“Les persones amb discapacitat han de tenir l’oportunitat de triar allò que volen fer i ser” Sheila Gómez, psicòloga www.365batecs.org

El 40% de les persones amb discapacitat intel·lectual tenen afegit un problema de salut mental


Perquè creiem en les capacitats de tothom… Ajudem les persones amb discapacitat intel·lectual a millorar les seves habilitats socials i les seves capacitats, a través de diversos programes que també els beneficien a nivell assistencial. També les acompanyem en la recerca de feina per enfortir la seva posició social i aconseguir la seva autonomia. Alguns dels programes que duem a terme:

Centres SJD que atenen persones amb discapacitat intel·lectual Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat) CET El Pla (Almacelles) CET Intecserveis (Sant Boi de Llobregat) Centre Assistencial Sant Joan de Déu (Almacelles)

Programes d’estimulació

Teràpies amb animals

Aquestes sessions permeten treballar la millora de les seves capacitats i habilitats.

A través de les intervencions assistides amb animals, es poden treballar aspectes psíquics, físics i socials amb persones amb discapacitat intel·lectual.

Inserció laboral Pisos d’inserció Vacances adaptades Programes de manualitats i esport Horts terapèutics Musicoteràpia

Fundación Instituto San José (Madrid)

més de

9.960 persones ateses

més de

390 voluntaris

més de

Els Centres Especials de Treball de Sant Joan de Déu (El Pla i Intecserveis) han creat 200 llocs de treball per a persones en risc d’exclusió per la seva discapacitat o per patir algun problema de salut mental.

200

llocs d’inserció laboral creats

8.600

sessions de teràpia a l’aigua a la Fundación Instituto San José


INFÀNCIA “El diagnòstic d’una malaltia crònica és un dels moments que recorden sempre les famílies, quan els van dir que el seu fill tindria una malaltia per a tota la vida, que el vincularia per sempre a l’hospital”. David Nadal, cap de Treball Social de l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu

“La diferència no acostuma a agradar. Ha estat molt important carregar la motxilla del meu fill d’eines per poder relacionar-se i moure’s en aquesta societat” Núria Pérez, mare d’un nen amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme www.365batecs.org

3 de cada 10 infants del món desenvolupat pateixen algun tipus de malaltia crònica


Perquè els més petits mereixen tota la nostra atenció… Vetllem perquè els infants que pateixen malalties cròniques, trastorns mentals, es troben en una situació de dependència, estan hospitalitzats o estan en risc d’exclusió tinguin una atenció integral, més enllà de l’assistència, que millori realment la qualitat de les seves vides i la de les seves famílies. Alguns dels programes que duem a terme:

Centres SJD que treballen amb la infància Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) Fundació Althaia (Manresa) Sant Joan de Déu Lleida Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca (Palma de Mallorca) Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat)

Suport a les famílies dels nens hospitalitzats Proporcionem ajuts a les famílies amb pocs recursos perquè puguin fer front a despeses derivades de l’hospitalització del fill com el transport, els àpats i l’allotjament.

Menú en família Oferim menjar a les famílies amb pocs recursos perquè se l’enduguin a casa i puguin continuar amb la seva normalitat familiar sense haver d’anar a un menjador social. més de

Programa Hospital Amic Recerca en malalties minoritàries Innovació i divulgació

429.640 infants atesos

més de

2.030 treballadors

més de

ELS DRETS DELS INFANTS HOSPITALITZATS L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona aplica la Carta Europea dels Drets dels Infants Hospitalitzats a través d’un seguit de mesures que garanteixen, per exemple, que la família centri el model d’atenció de l’infant, es respecti la seva intimitat, la seva estada sigui el menys estressant possible, tingui espai per al lleure i la diversió, pugui seguir escolaritzat i pugui comprendre tota la informació que se li dóna.

580 voluntaris

més de

1.000

famílies han rebut ajudes per fer front a la malaltia del seu fill


RECERCA BIOMÈDICA “Els nostres tractaments encara no aconsegueixen curar tothom. La recerca ens ajuda a entendre millor les malalties, conèixer les seves causes i desenvolupar nous tractaments per poder guarir les persones”. Josep Maria Haro, director de la Unitat de Recerca, Docència i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

“La investigació és fonamental per poder avançar en la curació del càncer infantil” Chelo Gil, mare d’un nen amb càncer www.365batecs.org

El 50% de la recerca que duem a terme està finançada amb aportacions privades


Perquè volem vèncer les malalties... Apostem per la investigació biomèdica per millorar la qualitat de vida de les persones que atenem, alhora que generem nou coneixement que compartim amb la comunitat científica. També duem a terme projectes de recerca en l’àmbit social (poblacions socialment vulnerables, exclusió social, etc...). Actualment comptem amb 8 grups consolidats de recerca infantil i salut mental, que treballen en malalties com el càncer infantil, l’autisme, la síndrome de Rett, les malalties neurològiques i l’impacte i la prevenció dels trastorns mentals.

RARE COMMONS, UNA PLATAFORMA PER COMPARTIR CONEIXEMENT Aquest web posa en contacte famílies de pacients amb malalties minoritàries, metges i investigadors de tot el món per intercanviar i compartir informació i avançar junts en el coneixement d’aquestes malalties. www.rarecommons.org

Centres SJD que fan recerca biomèdica Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat) Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) Fundació Sant Joan de Déu per a la Recerca (Esplugues de Llobregat) Campus Docent Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat)

LABORATORI DE RECERCA D’ONCOLOGIA INFANTIL El 70% de la investigació del càncer infantil es finança gràcies a les donacions, entre les quals tenen un pes molt important les que provenen d’accions promogudes per famílies, associacions o entitats: Cistella Solidària, les polseres Candela, la cursa de la Lluna Plena de Sitges, el torneig de padel Força Miquel….i un munt d’iniciatives imprescindibles per seguir investigant.

70%

donacions totals

1.775.195€ 12% EMPRESES

18% FUNDACIONS I ALTRES

PARTICULARS I ESDEVENIMENTS SOLIDARIS

364

investigadors

205

assaigs clínics

308

articles publicats


COOPERACIÓ INTERNACIONAL “L’esforç per estrènyer llaços amb països en desenvolupament ha estat una constant al llarg de tota la història de l’Orde. Va ser al segle XX, amb l’impuls missioner de l’Església, que des de la nostra Institució també es va intensificar el compromís amb els països més empobrits i es van fundar centres a l’Àfrica, l’Àsia i Amèrica. Hem de ser conscients de tot el que podem rebre dels nostres germans de l’altre continent, només cal estar receptius, tenir alerta els sentits i canviar la nostra mentalitat. En aquesta línia, els agermanaments són un gran repte solidari a tota la Província”. Germà Eduardo Ribes, Coordinador de Cooperació Internacional Provincial

“L’agermanament ens ha ajudat a tenir millors infraestructures, professionals més capacitats i millorar l’atenció i la salut dels pacients”

“Veure la vitalitat humana en situacions adverses és realment admirable”

Germà Michael M. Koromoa, director de l’Hospital Sant Joan de Déu, Lunsar (Sierra Leone)

Jennifer Suárez, estudiant d’Infermeria del Campus Docent i cooperant a Sierra Leone

www.365batecs.org

www.365batecs.org

L’1% de la població mundial té el 40% de la riquesa


Reclamem un món més just i amb menys desigualtats Entenem la cooperació internacional com un intercanvi entre iguals, mutu i enriquidor per a tothom, que pretén fomentar el desenvolupament i aconseguir l’eradicació de la pobresa arreu del món. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu té centres a 55 països. Tots ells comparteixen la mateixa missió d’atendre les persones més vulnerables, però no tots compten amb els recursos necessaris per a fer-ho. Apostem pels agermanaments entre centres, per intercanviar coneixement i per facilitar ajudes econòmiques, enviament de material, formació de professionals i desenvolupament de tecnologia als centres dels països més empobrits. Alguns dels programes que duem a terme: Beques per a estudis Enviament de material i productes Formació i intercanvi de professionals Finançament de tractament d’infants

La ONGD Juan Ciudad és una organització no governamental per al desenvolupament promoguda per l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, que treballa per aconseguir una distribució de béns i serveis més justa i humanitzadora.

17

AGERMANAMENTS amb centres de països amb menys recursos

Fundación Instituto San José (Madrid) · Hogar San Rafael (Cuba) Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona · Fundación San Juan de Dios (México)

Fundació Althaia (Manresa) · Hôpital Raquel Bruc (Camerun) · Hôpital Saint Jean de Dieu (Senegal) Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) · St. John of God Missionary Hospital (Sierra Leona) Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat) · Dalal Xel Thiés y Dalal Xel Fatick (Senegal) · Hospital Sanatorio San Juan de Dios (Cuba) · Hospital Cristo de las Américas (Bolivia)

Campus Docent Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) · School of Nursing of Sant John of God Missionary Hospital (Sierra Leona) · PIURA (Perú) · Escola per a auxiliars d’Infermeria ant Rafael de Bogotà (Colòmbia) · Escola d’Infermeria de la Cella-Antioquia, de Medellín (Colòmbia)

Hospital San Juan de Dios Zaragoza · Centro Asistencial Hogar Padre Olallo (Cuba) Fundación Jesús Abandonado (Murcia) · Centro de reposo y albergue San Juan de Dios (Ecuador) Hospital Sant Joan de Déu Mallorca · CUZCO (Perú) Hospital San Juan de Dios Pamplona · KOFORIDUA (Ghana) (en proyecto) Centre Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles (Lleida) · Hospital Psiquiàtric de Cochabamba (Bolívia)


“Avancem cap a un model de voluntariat obert i plural, amb una gran diversitat de perfils, perquè la seva presència als nostres centres complementi realment l’acció assistencial i aporti valor al projecte d’Hospitalitat de Sant Joan de Déu. Els nostres voluntaris no són persones a qui els sobra el temps, sinó persones que alliberen el seu temps per col·laborar amb nosaltres”. Inma Merino, coordinadora de Voluntariat provincial

VOLUNTARIAT


Acollir, acompanyar i donar suport a les persones que atenem Les persones que ens regalen el seu temps, els seus coneixements i el seu compromís són una peça clau en tots els centres de Sant Joan de Déu. Treballem al costat dels nostres voluntaris i voluntàries per poder oferir la millor atenció a les persones que més ens necessiten.

La formació dels voluntaris, una peça clau per a un servei de qualitat

Oferim formació i treballem conjuntament amb tots els nostres voluntaris per acompanyar-los i orientar-los en la seva experiència solidària.

“El voluntariat dóna al pacient el que un professional no pot donar ” Pili Huarte, coordinadora de voluntariat a l’Hospital San Juan de Dios Pamplona www.365batecs.org

Quan obres el cor aprens molt i veus que tots podem ajudar, que formem un equip

Si tinc el talent de fer riure, l’he d’entregar. I aquí ho faig altruistament

Joaquim Marsans, voluntari Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Fa somriure els infants passejant un gos invisible.

Mercedes Miguel, estudiant d’Infermeria i voluntària en un alberg www.365batecs.org

www.365batecs.org

PRINCIPALS ACTIVITATS DELS VOLUNTARIS:

ACOMPANYAR

54,2%

1.673 voluntaris

DONAR SUPORT GESTIONAR

18,3%

27,5%

193.264 hores de voluntariat


INICIATIVES SOLIDÀRIES Gràcies per les vostres idees, aportacions, col·laboracions, accions solidàries, energia i il·lusió. Junts farem que ningú quedi enrere!


+ de 300 iniciatives solidàries el 2015

Filantroping Madrid La Fundación Instituto San José obre les portes a la ciutat per mostrar la tasca que fan i recaptar fons per a programes socials.

Seguirem vivint, un projecte de microdonacions La família de la Gina, afectada per la síndrome de Rett, va aconseguir 30.000 euros per a la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Maternoinfantil.

Cafè Magic Line Una trobada entre amics o familiars és l’excusa perfecte per aconseguir fons per a les persones més necessitades. Una proposta de la Magic Line 2015-2016, apadrinada per l’actor Bruno Oro.

Cistella Solidària Un grup d’amics va impulsar fa vuit anys aquesta iniciativa que porta recaptats 140.000 euros per a la recerca del càncer infantil.

Mitja marató de Saragossa Els corredors van fer una aportació solidària amb la inscripció per ajudar a finançar els programes socials de l’Hospital San Juan de Dios de Saragossa.

Marxa solidària a Lleida Sant Joan de Déu Almacelles, en col·laboració amb el Centre Excursionista de Lleida, va organitzar aquesta cursa per aconseguir fons per adquirir un vehicle adaptat.

Mercadet de Terramelar (Paterna) Serveis Socials València va participar-hi amb productes de vímet fets pels usuaris i amb la col·laboració dels veïns.


“Sense conèixer, sense tenir contacte amb els qui pateixen és difícil acompanyar i gairebé impossible canviar la realitat. No tots hem tingut les mateixes oportunitats i ajudes per superar les dificultats, però creiem que tots som iguals de dignes per viure una vida plena. Per això, apostem pels programes de sensibilització i volem contribuir a canviar l’actitud més amarga de la nostra societat: l’exclusió i l’estigmatització dels col·lectius vulnerables. Ho fem des dels nostres centres amb els professionals, els voluntaris i els usuaris, treballant plegats amb la complicitat d’escoles, instituts, directors i mestres sensibles. A tots ells, gràcies!”. Oriol Bota, director Obra Social Sant Joan de Déu

SENSIBILITZACIÓ Conèixer la realitat de les persones més vulnerables ens permet comprendre la seva situació i actuar per transformar-la


Escola Amiga

Premi Pilarín Bayés

365 Batecs

Volem canviar la mirada dels joves sobre determinats col·lectius, fomentar el sentit crític, però també el respecte i l’empatia. Ho fem a través de xerrades als instituts on professionals, voluntaris i usuaris de Sant Joan de Déu comparteixen en primera persona la realitat de les persones que atenem. I impulsem la mobilització dels joves.

Convocat juntament amb l’Editorial Mediterrània, el premi planteja cada any una temàtica diferent. El resultat d’enguany: 1.021 contes parlant de solidaritat, una festa amb 300 infants de les escoles guanyadores a finals de curs i uns quants aprenentatges sobre què pensen els més petits, recollits en forma d’estudi.

Tenir els testimonis de voluntaris, pacients, famílies i persones que han volgut compartir la seva experiència de vida amb tots nosaltres no té preu. És, sens dubte, la millor manera de conèixer i comprendre realitats diferents a la nostra. La plataforma 365batecs.org, que reuneix aquests vídeos testimonials, s’ha convertit en un web de referència en el món educatiu i en una eina de treball en valors.

És molt estimulant veure la cara dels joves quan l’Ángel, diagnosticat des de fa anys d’una esquizofrènia, o l’Oscar, que va estar en situació de sense llar, els expliquen la seva vivència .

365batecs.org 365latidos.org 365beats.org

Diana Casellas Paulí, responsable programa Escola Amiga

4.017 75 70

alumnes

xerrades

(Catalunya, Pamplona, Madrid, València, Saragossa i Mallorca)

escoles

El procés d’escriptura del conte va ser meravellós. Tot va començar a partir d’una notícia del diari Ara sobre la situació dels refugiats sirians. A partir d’aquí vam parlar de sentiments, necessitats d’aquestes persones, del que significava ser solidari i què podríem fer nosaltres .

Escola Carrilet, de Palafrugell

EDICIÓ 2015-2016

1.021 154 contes

escoles de primària

Escola Amiga compta amb l’assessorament d’un comitè d’experts de l’àmbit educatiu i social que orienta el treball d’educació en valors i sensibilització.Magic Line, la caminada solidària de Sant Joan de Déu

SENSIBILITZAR - MOBILITZAR - CAPTAR FONS La Magic Line s’ha consolidat com un dels esdeveniments solidaris més importants a la ciutat de Barcelona. Aquesta mobilització ciutadana, que per tercer any ha mogut 10.000 persones, 600 voluntaris i 60 empreses i entitats col·laboradores, és una bona manera de sensibilitzar la societat i impulsar la solidaritat. Els fons recaptats amb la Magic Line es destinen íntegrament a finançar programes socials dels centres de Sant Joan de Déu, però també s’atorguen ajuts a altres entitats que treballen amb el mateix objectiu: donar suport a les persones en risc d’exclusió. “Participar a la Magic Line ens permet créixer com a companyia i com a persones. Més enllà de vincular-nos a una entitat com Sant Joan de Déu, ens ajuda a comprometre’ns amb la comunitat local i enfortir les relacions interpersonals del nostre equip humà, que és el nostre principal valor com a empresa.” Esther Sarsa, Responsable de Desenvolupament Sostenible de Danone (+ info: http://bit.ly/1scEDOC)

“Vull que els meus fills siguin conscients que hi ha gent que viu realitats que no són tan fàcils com la seva, i que s’impliquin en canviar-les.” Gemma Cera, membre d’un equip de la Magic Line

EDICIÓ 2015 / 2016

En les tres edicions:

731 EQUIPS 10.000 PARTICIPANTS 600 VOLUNTARIS 70 COL·LABORADORS 150 ACTIVITATS SOLIDÀRIES 232.554€ RECAPTATS 26 PROJECTES FINANÇATS AMB EL SUPORT DE:

570.000€

per a programes socials Consulta el destí dels fons a: www.magiclinesjd.org AMICS:


Fes-te SOCI o fes un DONATIU

Fes-te

VOLUNTARI

Promou una

INICIATIVA SOLIDÀRIA Fes-nos una proposta i t’ajudarem a fer-la realitat!

Els socis ens doneu estabilitat i seguretat per cuidar les persones més vulnerables. Gràcies a vosaltres podem engegar nous programes i continuar treballant per millorar la seva qualitat de vida.

24.210 socis

Uneix-te a la família de Sant Joan de Déu!

10.775

Una bona manera de comprometre’t amb el teu entorn i ajudar les persones més desfavorides és acompanyar-les, atendre-les, escoltar-les i dedicar-los el teu temps. Treballem amb els voluntaris colze a colze i són una peça molt important en la nostra entitat.

1.673

Un berenar amb els amics, una jornada esportiva, una obra teatral o la celebració del teu aniversari... Qualsevol idea que tinguis es pot convertir en una iniciativa en favor de Sant Joan de Déu i en una mobilització per sensibilitzar el teu entorn. + de 300 iniciatives solidàries

donacions

voluntaris

Microdonacions online (implica-t.org)

14

projectes

1.731 donants

156.879€ recaptats


Sigues una

EMPRESA AMIGA

Regala

SOLIDARITAT solidaritat.santjoandedeu.org/ comprasolidaria

Fes un LLEGAT

SOLIDARI

La teva empresa pot col·laborar amb nosaltres amb donatius econòmics o en espècie, apadrinant un projecte concret, adquirint els nostres productes solidaris, impulsant el teaming entre els treballadors, fent voluntariat corporatiu o participant de manera activa en les nostres campanyes.

Tenim un catàleg de productes perquè el teu regal es converteixi en un gest solidari. Cada objecte de Sant Joan de Déu té una història darrere que li confereix un valor especial i diferenciat. Quan regales un producte SJD, fas feliç la persona que el rep i un munt de persones més....

EL MILLOR D’AQUEST REGAL ÉS QUE NO ÉS NOMÉS PER A TU

Pots continuar ajudant les persones que ens necessiten fins i tot quan ja no hi siguis. Qualsevol aportació, per petita que sigui, contribueix a construir un món més just.

Tel. 93 253 21 36 I solidariat.santjoandedeu.org


“La solidaritat és el deure d’atendre les persones i les comunitats vulnerables perquè superin la seva condició de fragilitat. És un bé comú que tota societat ha de promoure i es fonamenta en respectar i fomentar la dignitat i l’autonomia individual” . Begoña Roman, Professora a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i col·laboradora de Sant Joan de Déu.

HOSPITALITAT

A Sant Joan de Déu vetllem perquè ningú quedi exclòs de la societat, sigui quina sigui la seva circumstància. Per això, amb la implicació de voluntaris, col·laboradors, socis i donants, oferim recursos a les persones que es troben en una situació vulnerable, perquè recuperin la seva autonomia i la dignitat. L’hospitalitat és el nostre valor central, la solidaritat és el motor que ens mou per construir un món més just i igualitari. Fes-te soci de Sant Joan de Déu

www.solidaritat.santjoandedeu.org solidaridadSJD

@solidaridadSJD

obrasocial@solidaridadsjd.org I Tel. 93 253 21 36 I c. Puiggarí, 5-7, 4t I 08014 Barcelona


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.