Projectes finançats - Magic Line Sant Joan de Déu 2018

Page 1

BARCELONA 2018

Projectes finanรงats

Junts fem realitat una gran mobilitzaciรณ ciutadana per a les persones en situaciรณ vulnerable


‘Vull que els meus fills siguin conscients que hi ha gent que viu realitats molt dures, i vulguin canviar-les’

‘La Magic Line connecta la realitat de l’escola amb l’exterior, i això té un alt valor educatiu’ Hug Llacer, professor de l’Escola Ramon Fuster, participant a la Magic Line SJD 2017

Gemma Cera, promotora d’un equip de la Magic Line SJD

‘M’agrada treballar en una empresa que incorpora el valor de la solidaritat’

‘Cal participar en causes nobles per reforçar-les, perquè el món va en direcció contrària’

‘Un no és un bipolar, un és una persona amb les seves aficions, el seu caràcter, les seves virtuts i els seus defectes’

Ricard Albert, voluntari

Joel, usuari d’un centre de suport a persones amb trastorn mental de SJD a Manresa

#MagicLine

magiclineSJD.org

Natàlia Crespo, treballadora de Lipotec Group, participant a la Magic Line SJD 2016


Gràcies!

Junts hem fet realitat 5 anys de Magic Line A Sant Joan de Déu creiem en implicar la societat en millorar la qualitat de vida dels qui més ho necessiten. Des de fa cinc anys, la Magic Line Sant Joan de Déu és un punt de trobada de persones com tu, persones i organitzacions implicades en la millora social que, a través de centenars d’accions solidàries i milers de donacions heu permés destinar més de 1.000.000 d’euros a projectes socials de Sant Joan de Déu, i d’altres entitats socials de Barcelona i Mallorca.

Solidaritat amb les persones que pateixen, aquí i a tot el món. Junts som menys vulnerables.
la Solidaritat és el camí

Creativitat cedida per Ignasi Blanch, il·lustrador de la Magic Line Sant Joan de Déu 2018


PROJECTES FINANÇATS AMB LA MAGIC LINE SANT JOAN DE DÉU BARCELONA 2018 Gràcies als

13.000

participants

912 equips

700 voluntaris

200 organitzacions col·laboradores hem recaptat

354.635€

per finançar 26 projectes socials de centres de Sant Joan de Déu i altres entitats socials de Barcelona


SENSELLARISME

SALUT MENTAL

INFÀNCIA I JUVENTUT

SOCIOSANITARI

Llars Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona

Cultura Inclusiva Parc Sanitari Sant Joan de Déu

PRINCEP Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu

35.000 €

22.000 €

42.000 €

Artteràpia a La Llar-Residència Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris

Treball Social Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona

Musicoteràpia Parc Sanitari Sant Joan de Déu

GR16-18 Associació Punt de Referència

10.500 €

20.000 €

6.000 €

Participació a activitats de barri Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona

Ajuts Socials Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Atenció integral de joves en risc d’exclusió Fundació Privada Bayt al-Thaqafa

1.500 € Ínsula Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona

25.000 €

12.000 €

6.500 €

El 100% dels fons captats pels equips de la Magic Line Sant Joan de Déu es destinen a projectes socials

10.000 € Musicoteràpia a La Llar-Residència Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris

9.000 €


DEPENDÈNCIES I TUTELES

EXCLUSIÓ SOCIAL

RECERCA

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Suport als cuidadors Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu

Servei d’Inserció Laboral Fundació Mambré

20.000 €

6.000 €

Ajuda al tutelat sense recursos en risc d’exclusió social Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels

Programa de Protecció Internacional Fundació Germà Tomàs Canet

Relació entre els nivells de prolactina i efectes secundaris sexuals en pacients amb un primer episodi psicòtic sense tractament antipsicòtic previ Fundació per la Recerca Sant Joan de Déu

Tutorització de les pràctiques assistencials d’infermeria SRN de la School of Nursing of Sant John of God (Sierra Leone) Campus Docent Sant Joan de Déu

6.000 € Fent Camí Xarxa Assistencial Althaia Centre Disminuïts Físics del Bages (CDF)

4.800 €

24.132 € La Llavor Fundació Privada ARED

6.000 € Pont Solidari Fundació Banc de Recursos

6.000 € Banc de productes no alimentaris La Nau Associació Cívica La Nau

6.000 € Vine a Lluïsos i activa’t Lluïsos de Gràcia

4.000 €

19.500€ Microbioma intestinal en nens amb síndrome de Prader-Willi Fundació per la Recerca Sant Joan de Déu

19.500 €

6.737 € Reemplaçament i ampliació d’instrumental a l’Hospital Saint Jean de Dieu de Thiès (Senegal) Xarxa Assistencial Althaia - Hosp. Saint Jean de Dieu de Thiès (Senegal)

8.439 € Apoderament econòmic de les dones del districte de Koose (Ghana) Sant John of God Clinic Amrahia (Ghana)

18.027 €


SENSELLARISME


Llars Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona

L’acollida de les persones en situació de sense llar en pisos socials amb acompanyament psicosocial potencia l’autonomia i les possibilitats d’èxit de la seva reinserció.

35.000 €

El programa Llars va engegar el 2007 i a dia d’avui ofereix 46 places en 20 pisos a Barcelona. A més, des del 2016 es fan proves pilot amb el model Housing First, pel qual es prioritza garantir l’allotjament per a persones en situació molt crònica, abans que qualsevol altre intervenció psicosocial.

Treball Social

L’acompanyament integral de les persones en situació de sense llar implica assumir algunes despeses extres que poden potenciar la seva reinserció tals com tractaments odontològics, despeses de transport per acudir a entrevistes de feina o formacions.

Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona

10.500 €

Participació a activitats de barri Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona

1.500 € Ínsula Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona

6.500 €

Els treballadors socials avaluen i acompanyen totes les persones ateses per detectar les necessitats econòmiques que poden incrementar-ne les possibilitats de reinserció sociolaboral.

La sensibilització dels barris on s’ubiquen els centres de Sant Joan de Déu és una tasca essencial per facilitar la xarxa i la integració comunitària de les persones que s’hi atenen. Per intensificar la presència a les activitats dels barris de Sarrià i Poble Sec s’elaboren materials divulgatius tals com tríptics i exposicions que reparteixen i expliquen les persones ateses, els voluntaris i els treballadors.

La situació crítica del mercat immobiliari i del mercat laboral fan molt complicada la reinserció social de persones amb pocs recursos, una situació de crisi sistèmica que demana màxima coordinació per garantir una atenció integral. Amb Ínsula s’uneixen 4 entitats: Fundació Mambré, Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Formació i Treball i Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona per oferir una resposta integral a persones sense llar que permeti estabilitzar la seva situació residencial amb el programa Housing First i previngui, a través de l’acompanyament social, possibles recaigudes.


SALUT MENTAL


Cultura Inclusiva Parc Sanitari Sant Joan de Déu

22.000 €

Musicoteràpia Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Els processos creatius grupals i individuals faciliten l’autonomia, llibertat i inclusió social de les persones amb trastorn mental, ja que les apodera de nous espais físics, relacionals, deliberatius i personals. El projecte Cultura inclusiva habilita un marc de diàleg entre art, salut i comunitat generant espais de trobada cultural i creació artística entre persones diagnosticades i no diagnosticades amb trastorn mental.

Les persones amb malalties mentals greus tenen dificultats per desenvolupar les seves relacions socials.

20.000 €

La Musicoteràpia usa la música com a mitjà d’expressió per potenciar les habilitats comunicatives i socials de les persones que hi participen. Diversos estudis han demostrat una millora de la motivació, de l’ànim, una reducció de l’ansietat i augment de l’alerta i consciència d’estats emocionals en pacients amb depressió i esquizofrènia.

Ajuts Socials

Atès que existeix una relació estreta entre pobresa i salut mental és necessari un servei d’ajuts socials destinat a atendre situacions de vulnerabilitat i prevenir-ne l’exclusió social.

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

25.000 €

Els treballadors socials avaluen i acompanyen totes les persones ateses per detectar les necessitats econòmiques que poden incrementar-ne les possibilitats de reinserció sociolaboral.


INFÀNCIA I JUVENTUT


PRINCEP Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu

42.000 €

Els pacients pediàtrics pluripatològics amb malalties cròniques i d’alta complexitat, tenen necessitat de gestió sociosanitària específica del cas, accés continu a l’Hospital, gran dependència de tecnologia, polifarmàcia, cures domiciliaries i dificultats psicosocials associades a la situació clínica i/o a les que existien amb anterioritat al diagnòstic. La unitat PRINCEP, Plataforma de Resposta Integral als Nens Crònics amb Elevada dependència, esta formada per un equip multidisciplinari (mèdic, infermeria, treball social i atenció espiritual) que procura una atenció centrada en el pacient i la seva família per a millorar-ne la qualitat de vida.

GR16-18: Mentoria grupal a través de la fotografia, per a jovent tutelat Associació Punt de Referència

Els joves tutelats tenen el difícil repte d’emancipar-se en un temps record als 18 anys, amb un punt de partida molt més fràgil en comparació amb el jovent que no es troba en un context de risc social. GR16-18 proporciona una xarxa de suport social als

6.000 €

adolescents durant l’última etapa d’estada als centres de protecció o pisos d’autonomia. Es fomenta l’ampliació de la xarxa de capital social dels joves, a partir de la creació de vincles amb adults i adolescents, per a poder donar l’estabilitat i ampliació de competències necessàries per a una emancipació amb garanties. S’utilitzen propostes innovadores a través de la mentoria grupal i la fotografia.

Atenció integral de joves en risc d’exclusió

Els joves immigrants expulsats del sistema de protecció de menors no tenen referents ni xarxa social a Catalunya, el que els porta al sensellarisme i l’acostament al consum d’alcohol, cànnabis i d’ansiolítics.

Fundació Privada Bayt al-Thaqafa

12.000 €

Amb l’atenció integral de joves en risc d’exclusió s’ofereix allotjament i es cobreixen les necessitats bàsiques de menjar, vestir, sanitàries i de transport. A més, s’acompanya de formació laboral / prelaboral, la promoció d’activitats lúdiques i de lleure desvinculades de consums i l’educació sexual.


SOCIOSANITARI


Artteràpia a La Llar-Residència Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris

10.000 €

Musicoteràpia a La Llar-Residència Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris

9.000 €

Els trastorns mentals severs afecten les funcions que donen al subjecte el seu sentit del si mateix, presentant moltes dificultats a mostrar comportaments socials esperats pel grup de pertinença, deteriorant així la seva relació amb l’entorn i deixant a la persona en una marginalitat progressiva. L’Artteràpia utilitza materials artístics, tècniques i processos creadors amb finalitats terapèutiques, servint l’obra com una eina de comunicació no verbal i pont entre el pacient i el terapeuta, en aquest sentit, entre el món intern i extern del pacient. D’aquesta manera es milloren les habilitats socials, alhora que s’afavoreix l’aprenentatge interpersonal, i disminueix el sentiment d’aïllament.

Les persones amb malalties mentals greus tenen dificultats per desenvolupar les seves relacions socials. La Musicoteràpia usa la música com a mitjà d’expressió per potenciar les habilitats comunicatives i socials de les persones que hi participen. Diversos estudis han demostrat una millora de la motivació, de l’ànim, una reducció de l’ansietat i augment de l’alerta i consciència d’estats emocionals en pacients amb depressió i esquizofrènia.


DEPENDÈNCIES I TUTELES Suport als cuidadors Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu

20.000 €

Ajuda al tutelat sense recursos en risc d’exclusió social Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels

6.000 €

Els cuidadors professionals de la Fundació d’Atenció a la Dependència són, majoritàriament, persones en situació o risc d’exclusió social que reben formació per atendre persones dependents a nivell domiciliari. Amb el Suport als cuidadors es vol donar resposta a necessitats bàsiques no cobertes que es detecten en aquests cuidadors quan encara estan contractats a temps parcial i temporalment no poden cobrir totes les despeses bàsiques.

Les persones grans tutelades per entitats, perquè se’ls ha tret la capacitat d’obrar per resolució judicial, viuen en una situació de gran fragilitat per falta de recursos, solitud, aïllament social... Amb el projecte d’Ajuda al tutelat es vetlla pel benestar d’aquestes persones cobrint-los les necessitats bàsiques de roba, calçat, productes d’higiene personal, productes farmacèutics i d’ortopèdia no coberts pel sistema de Sanitat pública, però també per a cobrir les necessitats de caire més social i afectiu com l’acompanyament d’oci, d’assistència domiciliaria o residencial o altres serveis de recolzament a la comunitat.


Fent Camí Xarxa Assistencial Althaia Centre Disminuïts Físics del Bages (CDF)

4.800 € Les persones que pateixen malalties neurològiques amb diferents afectacions: hemiplegia, tetraplegia, paraplegia espàstica i paraplegia neurodegenerativa associada a atàxia motora poden incentivar la reeducació de la marxa a través d’exercicis dirigits. Fent camí pretén incorporar una grua bipedestadora, un dispositiu mòbil que permet ser usat en diferents àrees del centre amb el suport d’un fisioterapeuta, que pot manejar la grua sense necessitat d’altres ajudants per evitar les caigudes dels residents quan estan drets.


EXCLUSIÓ SOCIAL Servei d’Inserció Laboral

Programa de Protecció Internacional

Fundació Mambré

Fundació Germà Tomàs Canet

6.000 €

24.132 €

Les persones que han estat en situació de sense llar i exclusió social que estan en edat activa per treballar poden reinserir-se al món laboral.

Les persones so·licitants i beneficiaries de protecció internacional, de l’estatut d’apatrida o les persones acollides al regim de protecció temporal a Espanya requereixen d’itineraris d’acompanyament específics.

Des del Servei d’Inserció Laboral oferim orientació, recursos, assessorament sociolaboral i formació per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones, adaptant-se als interessos, capacitats i dificultats individuals. A més de fer prospecció i intermediació amb empreses per tal de facilitar els processos de selecció i la contractació.

El Programa de protecció internacional se centra en l’acollida de famílies amb fills que individual o familiarment precisin d’actuacions dins d’un sistema complet i integral d’atenció sociosanitària i de salut mental, amb immersió lingüística i cultural intensives, en un sistema orientat a la seva recuperació, integració i ocupabilitat des de l’inici de la fase d’acolliment.


La Llavor: Acollida temporal de persones en situació d’exclusió social

Les persones que passen per una situació complicada veuen incrementat el seu risc d’exclusió social per la impossibilitat d’accedir a un habitatge en el mercat de lloguer actual.

6.000 €

Des de La Llavor es dona resposta a la precarietat dels sectors més desfavorits de la societat oferint un allotjament temporal on es coresponsabilitza les persones ateses de l’organització i manteniment de l’equipament, així com se’ls ofereix formació prelaboral / laboral i acompanyament social perquè puguin millorar les seves capacitats personals i professionals i així facilitar la seva integració a la societat.

Pont Solidari: Cap recurs sense aprofitar

Les organitzacions ofereixen excedents de productes en bon estat a les entitats socials que treballen amb col·lectius vulnerables.

Fundació Privada ARED

6.000 €

El Pont Solidari és el servei en xarxa per gestionar aquests excedents, una aposta per contribuir a un desenvolupament sostenible, fomentar la reutilització dels recursos i cooperar amb col·lectius desfavorits, promovent la cohesió social i la construcció de relacions de pertinença als barris.

Banc de productes no alimentaris La Nau

Les organitzacions ofereixen excedents de productes en bon estat a les entitats socials que treballen amb col·lectius vulnerables.

Fundació Banc de Recursos

Associació Cívica La Nau

6.000 €

El Banc de productes no alimentaris sensibilitza les empreses entorn l’opció de donar els seus excedents i gestiona la redistribució entre entitats socials.

Vine a Lluïsos i activa’t

Les persones en risc d’exclusió tenen una oportunitat de reinserció social a través de l’acostament i participació al teixit associatiu dels barris.

Lluïsos de Gràcia

4.000 €

Amb Vine a Lluïsos i activa’t s’ofereixen beques i activitats gratuïtes socioculturals i esportives a persones en situació complicada que es detecten des dels serveis socials del Districte o des d’altres entitats socials del barri (Caritas, Radars, acidH,...).


RECERCA


Relació entre els nivells de prolactina i efectes secundaris sexuals en pacients amb un primer episodi psicòtic sense tractament antipsicòtic previ Fundació per la Recerca Sant Joan de Déu

19.500€ Microbioma intestinal en nens amb síndrome de Prader-Willi Fundació per la Recerca Sant Joan de Déu

19.500 €

La finalitat de l’estudi és determinar el funcionament sexual dels pacients (i comparar els resultats amb controls sans), relacionar els nivells de prolactina amb el funcionament sexual i estudiar diferències de gènere en el funcionament sexual dels primers episodis. Sovint les disfuncions sexuals en pacients amb episodis psicòtics inciten als malalts a abandonar la medicació i, en conseqüència, a que augmentin les recaigudes. L’avaluació i l’estudi del funcionament sexual dels pacients entre 14 i 55 anys relacionant-los amb els nivells de prolactina i comparant-los amb controls sans, pot permetre crear protocols d’actuació per millorar la salut física i la qualitat de vida dels i les nostres pacients.

La síndrome de Prader-Willi és una malaltia genètica rara. Les persones afectades, a més de tenir un retard psicomotor i greus problemes d’ansietat i conducta, tenen un apetit insaciable pel qual sofreixen obesitat en edats primerenques i nombroses complicacions que disminueixen la seva qualitat i expectativa de vida. Actualment se sap que els Bifidobacterium animalis spp lactis (BAL), un tipus de microbioma intestinal (bacteris del nostre intestí), tenen una relació directa tant amb l’obesitat i malalties metabòliques associades, com amb l’ansietat i el comportament social, per això proposem estudiar l’efecte de suplementar amb BAL a infants afectats pel síndrome de Prader-Willi.


COOPERACIÓ INTERNACIONAL Tutorització de les pràctiques assistencials d’infermeria SRN de la School of Nursing of Sant John of God (Sierra Leone)

Reemplaçament i ampliació d’instrumental a l’Hospital Saint Jean de Dieu de Thiès (Senegal)

Campus Docent Sant Joan de Déu

Xarxa Assistencial Althaia Hosp. Saint Jean de Dieu de Thiès (Senegal)

6.737 €

8.439 €

Sierra Leone compta amb 300 infermeres SRN treballant als hospitals de tot el país, número insuficient per atendre una població de set milions d’habitants. És per això que sorgeix la necessitat de formar infermeres d’aquesta categoria que puguin donar resposta a les demandes de professionals en el territori.

Fruit del treball en xarxa amb l’Hospital Saint Jean de Dieu de Thiès (Senegal) es crearà un bloc quirúrgic més segur i eficient, per tal d’augmentar-ne la qualitat assistencial i disminuir les complicacions; així com dotar-lo d’instrumental quirúrgic en condicions òptimes.

Dins del programa d’agermanament del Campus Docent Sant Joan de Déu i l’Escola d’Infermeria de Mabesseneh es treballa per aconseguir un entorn segur d’aprenentatge al període de les pràctiques clíniques hospitalàries.

L’acció s’emmarca en l’agermanament entre els dos centres pel qual es millora el coneixement mutu, s’optimitzen els recursos humans i tècnics del centre senegalès i se n’afavoreix l’especialització mèdica dels seus professionals.


Apoderament econòmic de les dones del districte de Koose a través de la creació d’una microempresa a la Clínica Sant Joan de Déu de Amrahia (Ghana) Sant John of God Clinic – Amrahia (Ghana)

18.027 € Apoderar les dones econòmicament sovint es descriu com el vincle més important entre el creixement econòmic i la reducció de la pobresa. El projecte pretén crear un taller en el qual les dones d’Amrahia i altres comunitats del districte, aprenguin a fabricar productes que després seran venuts a la xarxa de centres dels Germans de Sant Joan de Déu i al mercat local.


Més que una caminada, una mobilització solidària per als qui més ho necessiten. 300 accions solidàries arreu del territori.


A Sant Joan de Déu vetllem per cuidar les persones que es troben en una situació complicada, sigui per qüestions mèdiques, econòmiques o socials. Professionals i voluntaris treballen per acompanyar-les en el procés de recuperar la seva autonomia i vincle amb la comunitat. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona 11 centres atenen persones que han perdut casa seva, que tenen un trastorn mental, una dependència o discapacitat, gent gran, persones migrades, infants i les seves famílies,… Sant Joan de Déu aten les persones que pateixen, aquí i a tot el món.

SOM LLAR | SOM OCUPACIÓ | SOM SALUT | SOM COOPERACIÓ | SOM SENSIBILITZACIÓ | SOM PARTICIPACIÓ

A Sant Joan de Déu amb tu som molt més

Centres SJD a l’àrea metropolitana de Barcelona Centre Docent SJD CET Intecserveis Fundació Bayt al-Thaqafa Fundació d’Atenció a la Dependència SJD Fundació Germà Benito Menni Fundació Germà Tomàs Canet

Fundació per a la recerca SJD Hospital SJD Barcelona Parc Sanitari SJD SJD Serveis Sociosanitaris SJD Serveis Socials - Barcelona


Ens veiem a la Magic Line Sant Joan de Déu 2019! ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

AMICS:

PADRINS: