OBOS-bladet nr. 7 2020

Page 1

№7 November 2020

OBOS BLADET

Tema: Byen

Fjelleventyr Flere milliarder år gammel fortid kommer til syne midt blant veier og blokker. Oslo byr på geologiske fenomener i verdensklasse. → 14


smartly.no


Foto: offset.com

Den som bruker minst betaler minst Med automatiske målere i borettslaget, og en like automatisk kostnadsfordeling og betalingsløsning, blir det enklere å være både beboer og styremedlem. Målerne gjør at man kun betaler for egen oppvarming og varmtvann – ikke for naboens – og vi i Smartly sender faktura direkte til hver beboer.

Mindre jobb for styret Dette gjør det enklere for alle, og fører til lavere forbruk og kostnader – bra for både beboere, borettslag og miljø. Og hvis noen i styret lurer på om vi har ti års garanti, og kundeservice hele døgnet, så har vi det også.

Det var lurt!

Send SMS med navn på boligselskap til 416 70 818 så tar vi kontakt, eller les mer på smartly.no


Redaktøren

I endring Transformasjon har vært det store byutviklingsverktøyet de siste tiårene. Industri som før i tiden hadde en sentral plass i byene, flytter ut, og gir plass til boliger, barnehager, parker, badebrygger, kafeer, museer, riving, bevaring og heftig debatt om stygt og pent. I Oslo er Fjordbyen inne i aller siste fase. En hel by har fått strandlinje i løpet av prosessen. I Bergen står et lignende prosjekt for tur. Konteinerhavna Dokken skal bli en ny bydel, og det kan du lese mer om på side 46. I Oslo er transformasjonen av et nytt, stort område i full gang. Hovinbyen er det største byutviklingsprosjektet i Oslo akkurat nå, og skal gi rom for over 30.000 nye boliger. 3000 av dem bygger OBOS, på Ulven, like ved T-banen på Økern. En som har vært tidlig ute med å kjøpe leilighet her, er den 20 år gamle sykepleierstudenten Sander Øvrebotten Mikalsen. Han har spart i BSU siden han fikk sin første deltidsjobb, og klarte ved hjelp av OBOS Bostart å kjøpe en tre-roms i Ulven T tidligere i høst. Hans forventninger til å flytte til en splitter ny bydel kan du lese mer om på side 30. Byutvikling handler om fremtiden, men av og til er fortiden minst like spennende. Geolog Henrik H. Svensen forteller om sølvgruver midt i Oslo sentrum, og om 454 millioner år gamle vulkanske askelag på Carl Berner. I intervjuet med Svensen kan du også lese om hvordan Oslo om en stund vil bli smadret sammen og ende opp som en fjellkjede på linje med Himalaya. Men det er først om sånn omtrent 250 millioner år. Vi rekker å bygge ferdig Ulven innen den tid. Birgitte Dørum Redaktør 4 OBOS-bladet

12 ❶ Tema: Byen – Det finnes ingen gode argumenter, hverken kulturelt, politisk eller klimatisk for at vi skal bygge høyhus i Norge, sier sivilarkitekt Erik Collett. Side 12 Historien under Oslo

14

En fot innenfor

24

Ulven blir til

28

En ny boligpolitikk

38

Kronikken

44

Ny bydel i Bergen

46

→ Byliv, fellesskap og grønn mobilitet kjennetegner Oslos nye, store byutviklingsområde Hovinbyen, som Ulven er en del av.

28


INNHOLD ❷ Inspirasjon 10 ting

52

Trend

55

Retro

57

Håndverkeren

59

Interiørreportasje

60

Bad i boks

66

52

❸ Bolig Hjemme

68

Bærum: Storøykilen

70

Oslo: Løren botaniske

74

Finansiering

79

Leder

Oslo: Lumanders hage

80

Oversikten

8

Tønsberg: Teieparken

86

Historisk

11

Nye boliger for salg

92

Nabo

27

Planlagte boligprosjekter

97

Dine penger

51

Junior

111

Kryssord

113

7

På coveret I følge geolog og forsker Henrik H. Svensen er det mye spennende under bakken i Oslo.

70

❹ Medlem Oversikt over dine medlemsfordeler. Fra side 98

Foto: Einar Aslaksen

Ansvarlig redaktør Åge Pettersen Redaktør Birgitte Dørum birgitte.dorum@obos.no Redaksjonen Amalie Moldskred amalie.moldskred@obos.no Anne-Kristine Kronborg anne.kristine.kronborg@obos.no Eddie Chr. Thomas eddie.chr.thomas@obos.no Henrik Sørlie henrik.sorlie@obos.no Jorunn Wold jorunn.wold@obos.no Martine Cecilie Vik martine.cecilie.vik@obos.no Synne Sofie Christiansen synne.sofie.christiansen@obos.no Tyra T. Tronstad tyra.tronstad@obos.no Bidragsytere i dette nummeret Anja Bratt Ann Merete Slåttland Anne Bråtveit Chris Aadland Einar Aslaksen Hege Barnholt Heidi Røneid Ida Fiskaa Irene Sandved Lunde Jan Khür Jon Arne Berg Lars Petter Pettersen Live Berg Helge Hansen Marianne Lie Berg Marit Midttun Mats Linder Oscar Grønner Silje Pileberg Siren Lauvdal Torgeir Ågøy Tormod Aasli Kvithyld Bolig- og medlemssider Ane Larsson, Marlen Strøm Medlemstilbud Christian Fornes christian.fornes@obos.no Andrea Camilla Sandnes Andrea.camilla.sandnes@obos.no Design og art direction Bielke&Yang Trykk Aller Trykk AS Opplag 398 000 ISSN 0807-9323 Utgitt av OBOS, Hammersborg torg 1, Pb 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo. Tlf. 2286 5500 (sentralbord) obosbladet@obos.no

OBOS-bladet 5LEDER

Daniel Kjørberg Siraj Konsernsjef OBOS

En fot innenfor → Et mer inkluderende boligtilbud kan ikke være valgfag.

Kjøp for å bo Både aktivitetsnivå og prisutviklingen har vært spesielt sterk i Oslo. En brukt OBOS-bolig i Oslo-området koster nå 6,3 prosent mer enn i september i fjor. På landsbasis koster nå en OBOS-bolig 4,6 prosent mer enn på samme tid i fjor. Det er vanskelig å spå, men mye tyder på at boligprisveksten vil fortsette. Mitt råd er fortsatt, slik det var ved innledningen av koronapandemien, at man kjøper bolig når man trenger det, ikke når ekspertene eller avisoverskriftene sier «løp og kjøp» eller «selg nå». Forslag om innstramming Et sikkert høsttegn er at Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften. Med dagens boliglånsforskrift kan privatpersoner låne inntil fem ganger årsinntekt. Finanstilsynet foreslår nå en ny utlånsforskrift som begrenser totalt låneopptak til kun fire og en halv ganger årsinntekt for nye lån. I tillegg blir det foreslått å halvere fleksibilitetskvoten fra 10 prosent (åtte prosent i Oslo) til fem prosent fra 1. januar. Det innebærer i praksis at låneevnen reduseres med 10 prosent for de som er mest avhengige av lån for å realisere sin boligdrøm. Jeg vil sterkt advare mot en slik løsning, som forsterker klasseskiller og bidrar til et

ytterligere utenforskap. Finanstilsynet har en jobb å gjøre for å sikre finansiell stabilitet, men regjeringen bør likevel avvise forslaget, slik at man sikrer fortsatt oppslutning om eierlinjen som så vellykket har bidratt til sosial stabilitet og økonomisk utjevning i tiår, enten man har rike foreldre eller ikke. Risikoen for et boligprisfall ved innstramminger er også overhengende, noe som ikke kan være fornuftig i en tid der norsk økonomi forsøker å gjenreise seg etter koronapandemien. For kanskje er norsk økonomi mer enn noen gang avhengig av vekst i boliginvesteringene for å holde AS Norge i gang. En opprettholdelse av dagens regelverk er for øvrig helt

gratis for myndighetene, i motsetning til hva som ellers ville være alternativet for å skaffe de samme menneskene tilgang til å eie sin egen bolig. Et inkluderende boligtilbud I denne utgaven kan du lese om sykepleierstudenten Sander, som fikk kjøpt sin første bolig takket være OBOS Bostart. OBOS Bostart innebærer at du kjøper boligen til en redusert pris, mot at OBOS får muligheten til å kjøpe boligen tilbake når du velger å selge. Vår nye modell av året, OBOS Deleie er for deg som har mulighet til å kjøpe bare 50 prosent av en bolig, men mangler noen å kjøpe den sammen med. Da tilbyr OBOS å eie leiligheten sammen med deg, samtidig som du disponerer leiligheten 100 prosent. Begge modellene har vært en stor suksess, og vi øker ambisjonsnivået til 1000 slike boliger årlig innen 2026 i Norge og Sverige. Det skal vi gjøre for egen regning og risiko fordi det er en del av vårt tilbud til medlemmene. Men dersom ikke resten av bransjen kommer etter hjelper det lite for totaltilbudet. Vi tror dessverre ikke dette kommer kun med frivillighet. Derfor har vi foreslått at kommunene bør gis hjemmel i plan- og bygningsloven til å «tvinge» utbyggere til å legge inn 10-20 prosent slike boliger i alle reguleringsplaner i byer med sterk prisvekst over tid. De siste tiårene har vi som boligbyggere måttet tilpasse oss stadig økte krav til universell utforming, miljø og klima fordi det er viktig ut fra et større samfunnsmessig perspektiv. Jeg tror at tiden nå er moden for å stille større krav til at boligbygging også skal bidra til et mer inkluderende boligmarked. OBOS-bladet 7

Illustrasjon: Jon Arne Berg/Byhands

Da koronapandemien slo inn over Norge i mars var vi mange som trodde at dette ville bety et mer krevende boligmarked med risiko for stopp og nedgang i boligpriser. Kraftige rentekutt og økt fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften, har bidratt til at boligmarkedet har utviklet seg sterkere enn mange fryktet da koronautbruddet satte inn.


Nå er medlemsbeviset ditt kun digitalt

40 mill. i koronastøtte Hele landet OBOS er opptatt av livet mellom husene. Derfor kjøpte vi litt av alt det som ikke ble noe av denne våren. Billetter som aldri ble solgt, kaker som aldri ble bakt. 556 kor, korps og idrettslag har fått 40 millioner kroner i koronastøtte fra OBOS Jubel. Vi takker for søknadene! → obos.no/jubel

Foto: Jan Khür

Hele Landet Fra i år sendes det ikke lenger ut medlemskort i plast. Medlemsbeviset ditt finner du nå i OBOS-appen – last den ned i App store eller Google Play. Få medlemsbeviset i lomma og hold deg oppdatert på dine medlemsfordeler! → obos.no

Living Lab tar form Oslo På Vollebekk i Oslo bygger OBOS et boliglaboratorium der et tverrfaglig team skal utforske nettopp hvordan vi bor. – Her skal beboerne få teste ut både teknologiske, sosiale og materielle løsninger. Målet er å finne gode løsninger for fremtidens boliger, sier Maiken Riis Eilertsen (bildet), som jobber i Byantropologene. Byantropologene, LPO, Tinkr, Rambøll, Inventas og Matropolis utgjør temaet som nå jobber med konseptet «Bokuben» på Living Lab. Hvis du følger OBOS-bladet på Instagram, kan du se intervju med blant andre Maiken Riis Eilertsen og få et innblikk i hvordan det går med prosjektet. → obos.no/livinglab

OBOS satser i Sverige

Miljø-vri på rivearbeider

Sverige Den 30. november blir OBOS-medlemskap lansert i Sverige, og nå fungerer medlemskapet på tvers av landegrensene i Sverige og Norge. Du som medlem opprettholder din ansiennitet og kan benytte forkjøpsretten i Sverige på alt fra hus, rekkehus, leilighet til tomt, i store deler av landet. Dette kommer i tillegg til din forkjøpsrett på nye og brukte boliger i Norge. → obos.se

Oslo OBOS planlegger nytt hovedkontor og flytter om fem års tid til Construction City på Ulven i Oslo. Her etableres et innovativt kontorbygg stort nok til å samle den norske byggebransjen under ett tak – i en næringsklynge og kunnskapspark. Bygget skal bli like stort som Barcode-området i Bjørvika, med plass til over 5000 arbeidstakere fra ulike virksomheter. Denne høsten startet rivearbeidene på tomten. I størst mulig grad bevares materialene fra de gamle lager- og industribyggene til gjenbruk og ombruk andre steder.

8 OBOS-bladet


OVERSIKTEN Tett på skogen

Foto: Erik Berg/Det Norske Teatret

Jevnaker Nylig la OBOS Block Watne ut et helt nytt boligprosjekt for salg. I dette nye nabolaget skal vi skape et moderne og hyggelig bomiljø hvor både voksne og barn vil trives. Bergermoen Park vil bestå av cirka 100 nøkkelferdige eneboliger, rekkehus og leiligheter i varierte størrelser. Nabolaget vil ha flotte lekeplasser, møtesteder, stier og gangveier med beplantning. Boligene ligger på grensen mellom Jevnaker og Ringerike kommune. → blockwatne.no/bergermoen

↑ OBOS Billettfond for skoleklasser går digitalt, og nå kan du søke om billetter til livestream av «Bienes historie» på Det Norske Teatret 18. november. → detnorsketeatret.no

Nytt i Ås Ås I Ås kommune i Viken, rett ved grensen til Ski kommune, skal OBOS Block Watne bygge Lysløypa, et spennende prosjekt med rekkehus og leiligheter i blokk på tre etasjer. Her er det lagt vekt på variasjon i bebyggelsen, og utvendig belysning blir virkelig noe som vil bli lagt merke til! Du kan se det allerede ved inngangen til prosjektet. Salgsstart er planlagt i januar 2021. → blockwatne.no/lysloypa OBOS-bladet 9


Hold deg underholdt Velg seriene, kanalene eller strømmefavorittene som gir deg følelsen du vil ha. Alltid med TV-og strømmetjenesten T-We. Foto: ©byAksel/Tinagent


Anne-Kristine Kronborg Arkitekturhistoriker OBOS

HISTORISK

Arbeids­ byen

Hovinbyen er selve arbeidsbyen. Dette er Oslo på sitt mest komplekse, med motorveier og industri- og næringsområder – og rolige nabolag med villaer, rekkehus og blokker. Det ser kanskje kaotisk ut, men det er ikke noe tilfeldig ved området mellom Bryn, Bjerke, Løren og Alnabru. Arbeidets bylandskap begynte å ta form for rundt hundre år siden. Da flyttet fabrikkene fra bykjernen og ut hit til store tomter og nærhet til veier og jernbane. I mellomkrigstiden ble det bygd flotte funkisanlegg, som for eksempel Vinmonopolets tapperi, Samvirkelagets bakeri og Møller og Jordans fabrikker for henholdsvis tran og tannbørster. Samtidig ble det stykket ut boligtomter, hvor nevenyttige arbeidsfolk kunne bygge selv. Utbyggingen fortsatte etter krigen, men nå endret næringsbyggene form. Effektiv produksjon, lagring og transport krevde lave bygg med store gulvflater hvor gaffeltrucker og lastebiler kunne manøvrere. Radioapparater, aviser og ukeblader, Coca Cola, Solo og sigaretter – i arbeidsbyen produserte man varer til stadig mer kjøpesterke forbrukere. I tillegg ble ting fra hele verden lagret og distribuert, og da bilsalget eksploderte ble bilforhandlere med innbydende butikklokaler og ikke fullt så polerte verksteder en del av bildet.

Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum

→ Fabrikker, lagerlokaler og bilbutikker. Bygningene som mange helst vil kvitte seg med kan fortelle stolte historier om byens arbeidsliv.

↑ Ingen vet hvor mange dagsverk som er nedlagt i Hovinbyen gjennom tidene. Men det er mange! Standard Telefon og Kabelfabrikk på Ulven hadde på det meste 4000 ansatte og var en av byen største arbeidsplasser.

OBOS-bladet 11


Stein på stein Geologiske fenomener i verdensklasse Side 14

Litt lettere Nå er det flere måter å kjøpe bolig på Side 24

Et spørsmål, bare

Høyt og lavt Det planlegges bygging av flere høyhus i Oslo sentrum. Er det egentlig et problem? Tormod Aasli Kvithyld Lasse Fløde

TEKST: FOTO:

– Det finnes ingen gode argumenter, verken kulturelt, politisk eller klimatisk for at vi skal bygge høyhus i Norge. Høyhus har alltid vært et maktsymbol, og er fortsatt en viktig forklaring på hvorfor mange vil bygge høyt. De virkelig høye bygningene ser vi typisk i land som er på et tidlig stadium i kapitalismen eller har behov for å manifestere makt, som Dubai og Kina. Det er land med helt andre kulturer enn vår. – Barcode er et vellykket høyhusprosjekt med sin oppstilling av slanke bygg som samlet gir en enhetlig bydel. Ved Oslo S planlegges høyhus i tillegg til Oslo Plaza og gamle postgirobygget, uten samme helhetstankegang. Slike prosjekter må vi til livs. – Noen argumenterer for at prosjektene er miljøvennlige, ofte viser arkitekttegningene fasader fulle av planter og trær. Dette er en lite troverdig grønnvasking av enorme byggeprosjekter. Et annet problem er at brukerne av høyhus ønsker så mange kvadratmeter som mulig per etasje. Dermed risikerer vi at det reiser seg massive giganter i bybildet. Høyhus kaster lange skygger og fører til vindturbulens. På våre breddegrader vil de gi en iskald vind. – Vi bør avskaffe ideen om virkelig høye bygninger i Norden og rendyrke en lavere, homogen bebyggelse som er tilpasset landskap og øvrig bebyggelse. Den gir bedre vern mot et nordisk klima og slipper det lave vinterlyset inn i gatene. I verdenssammenheng er dette mye mer interessant enn å reise nok et bygg på over hundre meter. 12 OBOS-bladet

Eksperten HVEM:

Erik Collett, sivilarkitekt.

BAKGRUNN: Arkitekutdannet fra Universität Innsbruck og Technische Universität München. Fast sensor ved arkitekthøgskolen i Oslo og tidligere leder av Oslo arkitektforeningen. ELLERS: Født i 1950. Bor på Briskeby i Oslo.

→ – Vi bør avskafe ideen om virkelig høye bygninger i Norden, mener Eric Collett.

Splitter nytt En helt ny bydel blir til på Ulven Side 28


Pandemier Hvilke spor vil 2020 sette i byen? Side 40

Kronikken Sentraliseringen lar seg ikke stoppe Side 44

TEMA

OBOS-bladet 13


OslOs histOrie gjenfOrtalt i bergvegger Og stein Tema – Byen

Flere milliarder år gammel fortid kommer til syne bare vi lærer oss litt mer om stein. Tyra T. Tronstad Einar Aslaksen

TEKST: FOTO:

14 OBOS-bladet16 OBOS-bladet


Tema – Byen

← Henrik H. Svensen er geolog og forsker ved Universitet i Oslo. Nå aktuell med boka «Under asfalten, Oslos naturhistorie gjennom to milliarder år». → I Uelandsgate finnes en skråstilt vegg med lagdelt skifer som er omtrent 460 millioner år gammel. Lagene ble avsatt som slam på havbunnen.

D

en som vil lære om historien, kan dra til Trosterud. På Trosterud kan du se noe fullstendig spektakulært. Det er geologen Henrik H. Svensen som slår det fast. Da snakker han ikke om den ærverdige Trosterudvillaen på Trosterud gård fra 1901 eller Trosteruds høyreiste 70-tallsblokker. Henrik Svensen snakker om Trosteruds dype tid. Fjellkjeden på Trosterud For det spektakulære synet i en veikant i Groruddalen er så svimlende gammel at vanlige tidsbegreper ikke helt fanger det. – Langs Tvetenveien, rett ved Trosterud t-banestasjon, har den nye gang- og sykkelveien blottlagt forskjellige typer gneis fra den svekonorvegiske fjellkjeden, sier Henrik H. Svensen. – Der kan man se biter av det 1,6 milliarder år gamle grunnfjellet. Man kan stå på sykkelveien og se inn i hvordan det så ut i dypet av en fjellkjede, og man kan se forskjellige mineraler, fine granater og svære krystaller som

vokste inne i dette fjellet. Alt dette ligger nå åpent! Populærvitenskapelig Oslo-geologi Det er slike spektakulære fortellinger som Svensen nå ønsker å dele med alle som ikke nødvendigvis vet hva de ser når på nå de går forbi noe stein på Trosterud. I boka «Under asfalten» forsøker han å plassere Oslo inn i en flere milliarder år gammel fortelling. En historiebok fra tidsdypet, en Oslohistorie fra og fram til i dag, og som også hinter om hvor vi, i det virkelig store bildet, er på vei. – Det er lenge siden det er skrevet noe om Oslo-områdets geologi. Og jeg ville skrive en populærvitenskapelig bok om Oslos geologi, og ikke en guidebok om lokaliteter. Geologien i Oslo er utrolig variert og spennende, sier Svensen.

↑ Henrik H. Svensen «Under asfalten. Oslos naturhistorie gjennom to milliarder år» Kagge forlag, 2020

Supervulkaner i Hasleveien At Oslos geologi er mangfoldig og spesiell, visste Svensen allerede som svært ung steinsamler, da han vokste opp i det geologisk litt mer tafatte Fredrikstad. → OBOS-bladet 17


Tema – Byen

→ På Trosterud kan du se bergarter som er mellom 1 og 1,6 milliarder år gamle, og som gir oss et bilde av hvordan det så ut helt i dypet av en fjellkjede. De vertikale strekene er fra spreningsarbeidene. De skinnende områdene er et glimmermineral, mest sannsynlig muskovitt.

→ – At Oslo var mer spennende enn Fredrikstad visste jeg allerede da jeg var åtte-ni år. Jeg var en sånn unge som gjerne dro på utflukt til nedlagte gruver for å lete etter krystaller. I Oslo var det rester av lavastrømmer! Som voksen har Svensen jobbet over hele verden, men tilbake i Oslo finner han minst like spennende ting som de han jobbet med andre steder på jorda. Lista over høydepunkter er lang: Får du ikke dratt til Trosterud, anbefaler Svensen en tur til Carl Berner, nærmere bestemt Hasleveien 9-13. – Der har noen sprengt ut fjellet, slik at man kan se rett på 454 millioner år gamle vulkanske askelag. Disse askelagene er rester etter en intens vulkansk periode i jordas historie, med masse supervulkanutbrudd, forteller Henrik Svensen. – Vi finner 30 slike askelag i Oslo-området. Det er vanskelig å finne spor etter supervulkaner som går så langt tilbake tid, men noen av dem finner vi altså i Hasleveien. Det vi kan se spor av på steder som Sinsen og Carl Berner er rett og slett geologiske fenomener i verdensklasse. 18 OBOS-bladet

– Men hvordan skal det vanlige mennesket som bare rusler rundt i byen klare å få øye på noe sånt? – Man ser det ikke. Jeg tror de fleste også har et ubevisst steinfilter. Man ser gråstein, altså noen gamle greier, sier Svensen. – Målet mitt med boka er at folk skal få øynene opp for den delen av naturen som er stein. Jeg vil gi leserne konkrete eksempler på hva det betyr. Så kan man kanskje bruke det som redskap for å se andre ting andre steder. Oslos dype tid En utfordring når geologer skal skrive for ikke-geologer, er å klare å forklare de store tidsrommene, det som geologene altså kaller «dyp tid». – Tid er vanskelig å forstå. Og geologisk tid er jo helt hinsides, sier Svensen. – Men for å forstå vår plassering i tiden, kan man for eksempel bruke sin egen arm. Jorden er 4,6 milliarder år gammel, la oss si at det er hele armen. Armen kan man dele inn i fire – ved albuen har det gått to milliarder år. Fingerknokene er 500 millioner år siden. →


OBOS-bladet 19


20 OBOS-bladet


Tema – Byen

→ Overalt i Oslo kan man se såkalte hvalskrottfjell stikke opp, som her, på Lambertseter. Bergarten er fra dypet av en fjellkjede, og senere har istiden påvirket landformen og meislet den ut. Disse hvalskrottfjellene går ofte i en nord-sørakse, og det er isen som har laget små rygger i terrenget.

→ Ved den ytterste neglen er du ved pattedyre-

nes tidsalder for 66 millioner år siden. Og vår tid, menneskenes, er helt der ute der du filer med neglefil. Hvorfor er det for eksempel en sølvgruve midt i Oslo sentrum? Hvis du tar en avsjekk på din egen arm skyldes det ifølge Svensen en hendelse ved en av fingerknokene. – Nedenfor Gamle Aker kirke er det en skrent med en vulkansk sprekk. Der strømmet det magma opp fra dypet en gang for 300 millioner år siden. Etter at magmaen ble avkjølt, har det surklet mye varmt vann der, og i det vannet var det en del bly og litt sølv som etter hvert krystalliserte seg, forteller Henrik Svensen. Sølvgruven midt i Oslo er likevel litt av et mysterium, selv for geologer. I «Under asfalten» nøstes de ulike teoriene fram: Kanskje kommer sølvet opprinnelig fra alunskiferen, eller kanskje fra granitt. Og kanskje finnes det også gull noen steder i Oslo, men funnsteder for gull holdes ifølge Svensen omtrent like hemmelige som funnsteder for kantareller.

Oslo i antropocen I 2020 lever vi «Covid», der lite er som i fjor og tiden har fått navnet etter et virus. Den geologiske tiden vi lever er også i ferd med å få et navn: antropocen. – Mange mener at de fotavtrykkene som menneskene setter over alt i verden er så store at de både har påvirket landskap, atmosfæresammensetningen og artsmangfoldet på jorda. Det er naturlig å sammenligne disse endringene med de store krisene i jordens historie. Noen beskriver det som at mennesket er blitt som et meteorittnedslag, altså som meteoritten som slo ned for 66 millioner år siden og som gjorde at dinosaurene forsvant, sier Svensen. – Mange er opptatt av dette uttrykket, og hva det betyr, og hva det får oss til å tenke om mennesket og naturen. Geologene er opptatt av om det kan måles og hva det betyr i praksis. Og i denne boka er jeg opptatt av å finne ut av hva det betyr for Oslo. – Hva tror du vil bli igjen etter oss? Hva vil noen finne, hvis de kommer hit til jorda om noen millioner år? → OBOS-bladet 21


Tema – Byen

← Dyp fortid i Uelandsgate – nærmere 460 millioner år.

→ – Det er et kjent tankeeksperiment: At intelligente vesener fra en annen planet kommer hit om noen titusener år. Hva vil geologene deres da finne? De vil for eksempel undersøke leiren i havbunnen, se hva som har drysset mot bunnen og vasket ut av Akerselva. De vil finne rester etter pollen, kornslag, metaller, og man vil faktisk kunne se når vi begynte og når vi sluttet å bruke bly i maling til båter, sier Svensen. – Man vil finne bly, kvikksølv og andre metaller som vi har etterlatt oss. Rester av sjeldne metaller og glass fra mobilene våre. Alt annet vil jo brytes ned. Kanskje noen av menneskene har blitt til fossiler, men vi vet jo at fossiler er ganske sjeldne. Det er nok få av oss som blir fossiler, fortsetter han. Og som han skriver i boka si: «Det som vil bli vanskeligere å forstå, er alle bergartene som dukker opp dukker opp som blokker og plater, som om de var kuttet av redskaper. (…) Men det aller merkeligste er nok ansamlingen av hvit, italiensk marmor i Bjørvika, hyllet inn i et hav av svarte leire – og en haug av hullete aluminiumsplater like ved.» 22 OBOS-bladet

Oslos dype framtid – Hvordan vil det gå med Oslo over litt tid, for eksempel 40 millioner år? – Jordplaten som Oslo befinner seg på, er i bevegelse. Platene, som nå beveger seg fra hverandre, vil stoppe opp og begynne å gå mot hverandre igjen. Så vil det dannes vulkanske øyer og store vulkanområder og til slutt vil alt bli smadret sammen som en stor fjellkjede a la Himalaya, sier han. – Men da er vi altså 250-300 millioner fram i tid. – I boken din står det at Oslo en gang lå på den breddegraden der Namibia er nå? Hvor er vi på vei? – Jeg tror vi har kommet hit for å bli værende her. Vi kommer nærmere Nord-Amerika, men de siste 200 millioner årene har Norge ligget på omtrent denne breddegraden hvor vi befinner oss nå. Det er veldig lenge siden vi lå rundt ekvator. Jeg tror vi skal være her en stund. – Men vi vil altså eksplodere og bli smadret opp en ny fjellkjede? – Ja. → tyra.tronstad@obos.no

Skatejakt Vært på Hasle og Trosterud allerede? Det finnes mer!

• Ved badeplassen

på Ulsrudvann kan vi se en vulkansk gang, laget av magma som har trengt seg inn.

• Midt i Vår frelsers grav-

lund stikker en rygg av kalkstien opp, med synlige fossiler på toppen.

• På Huk og paradisbukta er det stort mangfold. Foldede skifre og kalksteiner, fossile blekkspruter og snegler.


NÅ HAR GET BLITT TELIA Det beste av TV – og strømmetjenester, internett og mobil. Samler du alt hos oss får du fordeler.

Bestill dine tjenester på: 924 05 050 eller telia.no/kundeservice


Tema – Byen

En rimeligere inngangsbillett – Målet vårt er at flere skal kunne eie sin egen bolig, uansett hvilken livssituasjon de er i. ILLUSTRASJON:

Det sier Marianne Gjertsen Ebbesen, konserndirektør for bank og eiendomsmegling i OBOS. – Vi opplever i dag at altfor mange med full jobb og vanlig inntekt holdes utenfor boligmarkedet, spesielt i de store byene. Boligmarkedet skal ikke bare være for de privilegerte. Det skal vi gjøre noe med. Nye kjøpsmodeller Derfor har OBOS de siste årene utviklet flere nye løsninger for hvordan du kan kjøpe bolig. Først ut var ordningen OBOS Bostart. Modellen innebærer at du kjøper en nybygget leilighet til 10-20 prosent nedsatt pris, mot at OBOS kan kjøpe den tilbake når du ønsker å selge. OBOS betaler da opprinnelig kjøpesum, justert etter endring i boligprisindeksen til Eiendom Norge. Dette sikrer at du får med deg en eventuell prisstigning i markedet. Nylig ble nok en alternativ kjøpsmodell satt 24 OBOS-bladet

Oscar Grønner

ut i livet: OBOS Deleie. Med OBOS Deleie-løsningen kjøper du minst halvparten av en leilighet og leier resten av OBOS. Dermed kan langt flere enn i dag komme seg inn i boligvarmen. Med en inntekt på oppunder 600.000 vil en kunne kjøpe 6 av 10 boliger i Oslo forutsatt at de ble solgt med Deleie-vilkår. I dag er det nærmest umulig å kjøpe bolig alene i det ordinære markedet i hovedstaden med en slik lønn. 1000 boliger årlig OBOS har som mål at hver femte bolig som bygges de kommende årene skal være innenfor rekkevidde for lærere, sykepleiere og andre som i dag ikke har råd til å kjøpe egen bolig. Det betyr rundt 1000 boliger hvert eneste år med ulike kjøpsmodeller som gjør det lettere å finansiere egen bolig. Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, har også tatt til orde for at myndighetene skal

kunne pålegge alle utbyggere å selge opp til 20 prosent av alle nye boliger i pressområder med boligkjøpsmodeller. – Vi skal gjøre vårt uansett, men vi klarer ikke jobben alene. Også andre utbyggere må bidra for at dette skal monne, sier han. Signalbygg for kjøpsmodeller Da boligprosjektet Løren botaniske i Oslo startet salget i sommer, var det første gang kjøpere kunne velge mellom tre ulike kjøpsmodeller i samme boligblokk: Bostart, Deleie eller ordinære vilkår. – Her har kjøperne full valgfrihet - uansett hvilken leilighet de vil ha. Det vi nå tester ut på Løren, tror jeg bare er starten på noe vi kommer til å se veldig mye mer av i boligmarkedet framover, sier Marianne Gjertsen Ebbesen. Du kan lese mer om alternative kjøpsmodeller på side 7 i dette bladet, eller på obos.no. På side 30 møter du en som har kjøpt leilighet med Bostart-ordning.Visste du at individuell måling av vann og varme kan redusere dine fellesutgifter? Ved å installere automatisk avleste målere, betaler du kun for eget forbruk - ikke naboens. Dette gjør både deg og andre mer bevisste, dermed reduseres også det totale forbruket. Bra for miljøet og lommeboka!

www.techem.no info@techem.no Tlf.: 22 02 14 59


NABO

Heidi Røneid Frilansjournalist OBOS

Foto: Chris Aadland

I skogen like overfor Sankthansfjellet borettslag samles naboer ofte for å grille, spise matpakke eller leke. Miljøet i borettslaget er fantastisk takket være noe så enkelt som en felles Facebookgruppe.

Klubb for store og små

Lag en klubb • Ha lavterskel-tilbud som gjør

det lett for alle å kaste seg på.

→ «Meiseklubben» inviterer alle med og skaper et fantastisk miljø i Sankthansfjellet borettslag. – Kan vi leke gjemsel, roper Ada (4 år). I skogen ovenfor Sankthansfjellet borettslag på Haugerud i Oslo blir Johannes (5,5 år) utpekt som teller, mens barn og voksne løper i alle retninger for å finne de beste gjemmestedene. – Vi startet Meiseklubben for seks år siden for å gjøre det lettere å treffes, sier Helle Mjøs, som var med å starte klubben. Siden den gang har klubben vokst seg stor, og beboerne avtaler å møtes gjennom en Facebookgruppe med samme navn.

– I «Meiseklubben» kan de som vil legge ut en melding om at man går opp hit og tar med matpakke eller at man skal møtes på lekeplassen, og spørre om flere vil være med, sier Maren Lystad, som bor i borettslaget. Styret informerer nye beboere om klubben, og Lystad tror at det at det arrangeres treff gjør det enklere for nye å bli med. – Det er etablert et miljø det er lett å komme inn i og det er en veldig fin måte å bli kjent med naboene på, sier hun.

• Lag en gruppe hvor alle kan ta initiativ.

• Finn anledninger til å trefes. • Sørg for at styret informerer nye beboere om gruppen.

OBOS-bladet 27


Tema – Byen

Ulven i hjertet Det er noe spesielt med å bygge et sted helt fra bunnen. Møt en som har kjøpt sin første leilighet, en som jobber her og en som vet hvordan alt skal bli. TEKST:

28 OBOS-bladet

Birgitte Dørum FOTO: Lars Petter PettersenTema – Byen

← Ulven ligger høyt og fritt, og mange av leilighetene får flott utsikt over byen. ← Undergangen mellom Kuben videregående og Ulven står allerede ferdig. → Sander Øvrebotten Mikalsen gleder seg til å bli Ulven-boer. – Det er bare halvannet år til innflytting, det går fort, sier han.

Sander Øvrebotten Mikalsen Etter å ha lett forgjeves på Finn i mange måneder, fant Sander Øvrebotten Mikalsen en vei inn på boligmarkedet. – Jeg kjøpte min første leilighet, en treroms på 68 kvadratmeter, i sommer, forteller Mikalsen. – Jeg oppdaget at det faktisk ble billigere å kjøpe en helt ny leilighet med Bostart-pris på Ulven, enn for eksempel en 150 år gammel leilighet på Grünerløkka. Her blir det overkommelig å bo rent økonomisk. Sander Øvrebotten Mikalsen flyttet fra Vestlandet til Oslo for å studere sykepleie. Han er godt kjent med den såkalte sykepleier-indeksen, et begrep som gjerne brukes når man skal snakke om mulighetene for folk med vanlig inntekt har til å få kjøpt en bolig. I Oslo er utvalget for en sykepleier heller magert. – Det var Bostart som gjorde det mulig for meg å kjøpe denne leiligheten. I tillegg har jeg spart i BSU siden jeg fikk min første deltidsjobb som 15-, 16-åring. Og så er jeg heldig som har familie som kunne stille med sikkerhet. 30 OBOS-bladet

Mikalsens fremtidige leilighet ligger i Ulven T, i et borettslag bare få minutters gange fra t-banestasjonen, og med en felles takterrasse med spektakulær utsikt over Oslo. – Dette kommer til å bli kjempebra, og beliggenheten er veldig sentral, sier han. Innflytting er planlagt like over nyttår 2022. – Det er ikke lenge til, bare halvannet år! Da er jeg nesten ferdig utdannet sykepleier, så tidspunktet passer bra. Da Sander Øvrebotten Mikalsen bestemte seg for å studere i Oslo, var det blant annet med et ønske om å komme til et nytt sted og få en ordentlig miljøforandring. Nå er han full av forventning til hvordan det blir å forlate tilværelsen i studentboligen og flytte til et område som enn så lenge er i støpeskjeen. – Det er kjempespennende å flytte til et sted som er under utvikling. Jeg har satt meg godt inn i alle planene, og dette blir et moderne sted å bo, med fine grøntområder og mye kult som skjer. Og det fine med å kjøpe nytt er at du vet hva du får – en leilighet i god stand. →
Tema – Byen

← Soheila Pourkhiabani driver kafé på Ulven torg. – Man kan nesten ikke tro alt som har skjedd her allerede, sier hun. ← Ulven har til nå vært preget av industri og lager. ← Mye av infrastrukturen begynner å komme på plass.

Soheila Pourkhiabani Fra kafeen sin ved Ulven torg, har Soheila Pourkhiabani orkesterplass til byutviklingen. Ett og et halvt år er gått siden hun åpnet dørene for kaffetørste gjester, og hun vet nesten ikke hvor hun skal begynne for å beskrive hvordan omgivelsene har forandret seg siden den gang. – Da jeg kom hit så det helt annerledes ut her, det var ingenting! Og se hvordan det ser ut her nå! Man kan nesten ikke tro alt som har skjedd på Ulven på den korte tiden jeg har drevet her, sier Pourkhiabani. – Det er veldig, gøy å få være med på noe helt fra begynnelsen. Jeg er så glad for at jeg gjorde dette, jeg ser et veldig stort potensial her, sier hun. Sohaila Pourkhiabani burde vite hva hun snakker om, for hun har vært i bransjen siden 90-tallet. Og hun har vært tidlig ute før: – I 1998 drev jeg kafé i Vika i Oslo sentrum, og da var det ikke mye annet som skjedde i det området. Jeg solgte wraps, og folk visste knapt hva det hva, forteller hun.

– Jeg liker en utfordring. Enn så lenge er det først og fremst arbeidsplasser rundt henne på Ulven torg. Men snart skal stillasene ned og leilighetene fylles med mennesker. – Det blir så gøy! Når det blir nye nabolag her, kan jeg drive på en helt annen måte. Jeg lover å lage et konsept som er helt perfekt for dem som flytter inn, forsikrer hun. Visningssenteret for OBOS på Ulven, stedet der du kan se modeller av området og bebyggelsen og finne ut hvilke leiligheter som kommer her, ligger like innenfor kafeen, er flittig besøkt av alle slags folk, forteller Soheila Pourhianabi. – Det er familier, godt voksne folk, unge som skal kjøpe sin første leilighet, alle slags forskjellige mennesker. Jeg har virkelig tro på dette stedet, jeg mener at Ulven er framtiden. Det kommer til å bli åpent og fritt her, og Ulven er veldig sentralt. Ulven er blitt en del av meg, jeg blir så glad når jeg ser hvordan alt vokser og utvikler seg! → OBOS-bladet 33


Tema – Byen

→ Even Jermstad jobber med boligutvikling i OBOS og har vært med på transformasjoner før. ← Det er stor aktivitet på Ulven, og endrinene skjer fort. ← Snart står de første fasadene ferdige og stillasene skal ned.

Even Jermstad 3000 boliger og 200.000 kvadratmeter næringslokaler. Ulven, rett ved Økern i Oslo, ligger i det som blir Hovinbyen, Oslo kommunes gigantiske byutviklingsprosjekt. Hele bydelen skal preges av grønn mobilitet, parker, moderne boliger, fellesskap og godt byliv, og Ulven har en sentral plassering, rett ved Økern. – Mange forbinder Ulven først og fremst med lager og industri, sier Even Jermstad. Han er administrerende direktør for OBOS Nye Hjem. – Andre vet kanskje ikke helt hvor det ligger, heller. Men nå som industrien på vei ut og boligene på vei opp, ser man hvor fint det blir å bo her! Ulven ligger høyt, og mange av leilighetene og takterrassene her får flott utsikt over byen. Det er kort vei til store friområder på Valle, knutepunktet Økern er noen få minutter unna, og du kommer deg ned til sentrum med T-banen på bare noen får stopp. En slik transformasjon av et område, fra industri til bolig, er ikke nytt, hverken for OBOS eller Jermstad. Han var med da Kværner Industrier forlot Oslo, og Kværnebyen med 1650 34 OBOS-bladet

boliger overtok for fabrikkhallene. Mange av erfaringene herfra er blitt tatt med videre. – Her på Ulven er det gjort en stor jobb med å få på plass infrastruktur med torg, kontorarbeidsplasser, matbutikk og kafé. Vi ser at det er viktig for at det skal bli et trivelig sted å bo for de første som flytter inn, og for at folk i områdene rundt også skal ta stedet i bruk. Ulven torg var noe av det aller første som stod ferdig, forteller Jermstad. Nå er også undergangen over til Kuben videregående klar, og Ulvenveien, som før var tungt trafikkert, har fått trær, busstopp og en profil som ivaretar myke trafikanter. Det første borettslaget, Ulvenparken, er klart for innflytting om et kanpt år. Like etter følger Ulven T, med planlagt innflytting våren 2022. Ulvens egen park kommer også på plass etterhvert, en stor, grønn lunge, som er åpen for alle. – Det er er en stor jobb å bygge et sted fra bunnen av, men det er utrolige spennende å få skape et sted der folk skal bo og jobbe og trives, sier Jermstad. → tyra.tronstad@obos.noTema – Byen

Byutvikling på øret «Våre steder» er en podkast om hvorfor områder er blitt som de er blitt. TEKST:

Heidi Røneid FOTO: Jan Khür

Hva er grunnen til at Lambertseter sies å være en vellykket drabantby? Hvordan fungerer områder mange år etter at de ble planlagt og bygget? Og hvordan påvirkes innbyggere og utbyggere av politiske vedtak? Dette er noen av spørsmålene byplanlegger Karoline Birkeli-Gauss og landskapsarkitekt Ragnhild Augustsen prøver å finne svar på i den splitter nye podkasten «Våre steder». – Det som er så fint med podkast som format er at du skaper et rom for fordypning. Du kan snu på steiner og undre deg over ting vi til vanlig tar for gitt, sier Birkeli-Gauss. Hun forteller at ettersom fagfeltet deres er så komplekst blir mye forenklet til «sannheter». – Mange i faget snakker om Løren som for høyt og for tett, så da lager vi en episode for å sjekke om det virkelig er for høyt og for tett for dem som bor der eller om det bare er faglige fordommer. Det viser seg at Løren er et ganske godt sted å bo, sier hun. Lambertseter De fire første episodene ligger allerede ute på Spotify og Itunes, og temaet for disse er boligdrømmer. – Vi ville undersøke hvilke idealer og visjoner som lå til grunn for de ulike epokene i historien. Ofte er en epoke en reaksjon på epoken før og vi vil se på hva man ville oppå før, hva man ville bort fra og hva man vil tilbake til. Nå fikk vi anledning til å grave litt i det, sier Birkeli-Gauss. 36 OBOS-bladet

En av epokene de ser på er starten på drabantbyene. Her besøker de Lambertseter, som ble bygget på begynnelsen av 50-tallet. – Lambertseter er kanskje den drabantbyen man snakker mest positivt om. Området rendyrket visjonene man hadde i drabantbybevegelsen og vi undersøker hvorfor drabantbyen har stått seg over tid. Er det fysiske trekk som gjør at den skiller seg ut fra andre drabantbyer eller er det noe annet, spør Augustsen. Arkitekt møter beboer For å dyppe dypere i de ulike problemstillingene inviterer duoen personer som vanligvis ikke møtes inn i studio. – Vi ønsker å ta inn stemmer som vanligvis ikke får komme til, som folk som bor i området og aktivister, som kjenner et område godt. Når man setter de i samtale med tunge fagpersoner, som arkitekter eller byplanleggere, oppstår det noe spesielt, sier Augustsen. Som i episoden om småhusbebyggelsen Blåbærstien på Nesodden. Her møter arkitekten en beboer som vokste opp i og senere flyttet tilbake til området han tegnet. Det var første gang arkitekten snakket med noen som har bodd i området han var med å tegne for 50 år siden. – Det var fint for arkitekten å høre at det han hadde tegnet fungerte og han var glad for å høre at beboeren trivdes godt. Og så var det interessant for beboeren å høre hvor mange tanker som ligger bak der han bor, sier Birkeli-Gauss. → obosbladet@obos.no

«Våre steder» • Podkasten «Våre

steder» er tilgjengelig på iTunes og Spotify.

• De fire første episodene handler om boligdrømmer og tar for seg bolighistoriens idealer og visjoner.

• Drabantbyen Lambertseter, småhusbebyggelsen Blåbærstien på Nesodden og 10-minuttersbyen Løren, hvor konseptet er at alt du trenger er innen 10 minutters gange.


↖ Byplanlegger Karoline Birkeli-Gauss og landskapsarkitekt Ragnhild Augustsen håper at lyteren skal oppdage nye sider av områder de kjenner godt og lære mer om hvilke prosesser og tanker som ligger bak utviklingen. OBOS-bladet 37


Tema – Byen

Fremtidens boligmarked Øk boligskatten, bygg flere boliger og sats på et tredje boligmarked. Det foreslår Hannah Gitmark, fagsjef i Tankesmien Agenda, i boken «Det norske hjem». TEKST:

– Hva er hovedproblemet med boligmarkedet, slik du ser det? – Jeg mener det er to: Det ene er at Norge ligger på gjeldstoppen i Europa. Det er farlig, og det er grunnen til at Norges Bank, Finanstilsynet, Det internasjonale pengefondet (IMF) og OECD er bekymret. Det andre er at helt vanlige folk med helt vanlige inntekter ikke klarer å komme seg inn på boligmarkedet i storbyene. – En yrkesgruppe du nevner spesielt, er sykepleiere. Hvorfor? – Selskapet Eiendomsverdi regner ut hvor stor andel av boligene en sykepleier har råd til. I Oslo er andelen 3 prosent, og i det sentrale østlandsområdet er andelen 3-5 prosent. Sykepleiere har ikke noen lav lønn, og det er mange som tjener mindre enn det. Det er et problem at vi rett og slett kan få mangel på arbeidskraft. I tillegg får vi mindre mangfoldige byer. – Høye boligpriser har det vært snakket om lenge. Er det noen sjanse for at det bare kan fortsette sånn? – Historisk vet vi at epoker med raskt stigende boligpriser fører til et krakk. Det skjedde senest for 30 år siden. Det trenger ikke komme en boble innenfra, det kan like gjerne skje ved en langvarig økonomisk krise. 38 OBOS-bladet

Silje Pileberg FOTO: Ida Fiskaa

– Kan ikke Norges formue beskytte oss? – Oljeformuen beskytter oss fordi vi kan bruke penger på å holde økonomien i gang. Vi satte av 200 milliarder på grunn av Covid-19, og det kan vi gjøre i første runde. Men jeg tror det er lite politisk vilje til å gjøre det over mange år. I tillegg har renta blitt satt ned, noe som er et potent virkemiddel i norsk økonomi. Men nå er styringsrenta null, og får vi en langvarig økonomisk nedtur, har vi ikke det våpenet lenger. – Hva mener du bør gjøres? – Jeg mener at løsningen har tre deler. Det ene er at vi bør øke skatten på bolig og bruke de pengene til å sette ned inntektsskatten. Det andre er at vi må bygge flere boliger. Blant annet må vi se på reglene for saksbehandling, om søknader behandles fort nok. Det tredje er at vi må fortsette å utvikle en tredje boligsektor: et tilbud mellom eie- og leiemarkedet, for folk med helt vanlige inntekter. Her skjer det spennende ting i byene nå, der boligbyggelagene prøver ut flere ulike modeller. – Hva er de største hindringene for at du får det slik du vil? – Det det er mest debatt om nå for tiden, er den tredje boligsektor. Det et utrolig spennende

tema, men jeg er samtidig redd for at vi skal glemme de andre tiltakene vi allerede har. Over tid har det bygd seg opp en oppfatning om at vi ikke skal kunne skattlegge hjemmene til folk. Det tror jeg er den største bøygen. I tillegg er tomt og grunn en knapp ressurs. Da må man satse på transport og sørge for å gjøre det kjempekjapt å reise mellom Oslo og Nittedal, for eksempel. – I boken har du noen kontroversielle forslag, for eksempel å bygge der Oslo har kolonihager i dag … – Det er satt på spissen. Jeg er selv veldig glad i kolonihagene, men de ble laget som et rekreasjonsområde for folk som bodde trangt. I dag er det ikke folk med lav lønn og trange boliger som er tilgang, og områdene er veldig lukket. Vi kunne tenke oss at vi bare bygde ut en femtedel av dem, da ville vi få 10.000 nye boliger. Resten kunne gjøres om til park. Det ville være en mer demokratisk bruk av arealene. – Du har selv tjent mye penger på å investere i egen bolig. Er du ikke litt glad for det? – På kort sikt er jeg glad for å ha kunnet kjøpe meg oppover i boligmarkedet. Men på lang sikt tror jeg ikke at det systemet vi har i dag, er bærekraftig. → obosbladet@obos.noTema – Byen

Tyra T. Tronstad Kommunikasjonsrådgiver OBOS

En ny høst Sporene i byen forteller om tidligere generasjoners sårbarhet. Nå vet vi at vi ligner mer på dem enn vi har trodd.

K

ontoret mitt på Hammersborg torg er nærmeste nabo til Oslos eldste offentlige monument. Bare et steinkast fra OBOS´ firkantede 60- tallsbygg, står det en hvitgrå stein. Det er en minnestein reist over de mange som måtte gravlegges i hui og hast da den siste bølgen av pest feide nådeløst gjennom Christiania fra august til november i 1654. Pesten hadde vært fast gjest i byen siden høsten 1348, og dette skulle bli den siste, dødbringende bølgen. Den tok så mange liv at det måtte anlegges en ny kirkegård, og de døde fikk et felles gravmonument på det som i dag er Hammersborg. Da den ble oppført, hadde den sikkert en mer prominent plass enn i dag. Århundrene har pakket seg tett rundt den, og nå må man nesten vite om den for å finne den. Det må ha vært noen forferdelige måneder for de som bodde i byen. At en slik epidemi krevde mye av myndighetspersoner, forteller støtten om på sitt eget, finurlige vis. Oberst Hans Jacobsøn Schørt, biskop Hennig Stockflets, sogneprest H Michel Pedersøn Escholt og kaptein Lavrits Perdsøn fikk gravert inn sine egne navn som en påminnelse om at det var nettopp de som fikk anlagt kirkegården og reist gravminnet. Til sist kan vi lese navnet på den første som begravet her: Arne Sivardsøn, soldat. Ingen andre er nevnt. Pestutbruddet tok livet av 1523 mennesker. I byen bodde det bare litt over 5000 mennesker. At så mange → 40 OBOS-bladet


Foto: Jan Khür OBOS-bladet 41


Tema – Byen

Vil vi tenke på nye måter om fellesskapet, bylivet og om det å være sammen? Vil 2020 sette spor etter seg som vil kunne ses tydelig noen hundreår fram?

→ døde i løpet av noen få måneder må ha vært fullstendig rystende.

Det er høst nå, og konturene av det merkelige året 2020 begynner å bli tydelige. Det er et år som har fortalt oss at teknologi, modernitet og vitenskap ikke har tatt vekk selve grunnvilkåret: At vi er sårbare. Ikke slik tidligere generasjoner var sårbare, men likevel. Vi kan rammes. Verden kan forandre seg, i løpet av dager. I byene lever menneskene tett, og for mange er dette det aller beste med dem. Slik var det i alle fall for meg da jeg ble Oslo-borger som 20-åring. Jeg elsket mylderet og mangfoldet, og det gjør jeg fortsatt. Jeg har aldri sett for meg at det tette livet skulle være en fare, og at nettopp denne tettheten skulle innebære at min hjemby i løpet av uker ble episenteret for spredning av det nye viruset. Tilbaketrekningen til kjøkkenbordet, og de nesten tomme t-banene som gikk med full belysning under bygatene, var for meg nøyaktig det motsatte av byens vesen. Fra kjøkkenbordet tenkte jeg ofte på hvor heldig jeg var. Jeg var ivaretatt, ikke syk, og mine gamle foreldre ble beskyttet av andre menneskers hensynsfulle avstand. Men jeg lengtet ofte tilbake til kontorlandskapet på Hammersborg. Juridisk direktør følte nok på det samme. Fra sine kveldsturer til fots 42 OBOS-bladet

postet han stadig bilder av kontorbygningen slik at vi andre kunne se at den fortsatt var der. En stor, blank bygning med tomme vinduer lå ensomt i den tomme gaten, og kolleger postet hjerter og regnbuer. Et regn av kjærlige emojis rant ned over kontoret. Over jobben. Men de fleste av oss var trygge. Det moderne samfunnet beskyttet oss der oberst Schørt og biskop Stockfleht på 1600-tallet stod hjelpeløse. Og i århundrene etter pesten ble byen stadig rammet av andre, lumske sykdommer, og særlig en som spredte seg ved hjelp av forurenset drikkevann: kolera. Spor etter koleraepidemier finnes også på Hammersborg. Parken på østsiden av OBOS-bygget ser ut som en vanlig grønn lunge, men det er faktisk koleraens herjinger i 1835 som gjorde den til det. Den var en gravlund, anlagt i all hast. Og ofrene etter epidemien ble ikke bare gravlagt på Hammersborg. Da Oslo åpnet etter nedstengingen i mai i år, gikk bildene av de festende menneskene i Sofienbergparken rundt på nettet. Dette symbolet på gjenåpningen av samfunnet – byliv i parkene – gjorde noen lettet, andre livredde. Og det store paradokset lå under dem: koleraofrene fra 1800-tallet som hvilte seks fot under festen. Hva er byen, når kroppene ikke kan være i

den uten å ta skade? Hva er byen, når den bare kan observeres trygt fra balkongen og ikke fra mylderet, inne på trikken eller i skrålet fra barn på lekeplassen? Så langt har pandemien satt spor etter seg i økonomien, i arbeidsvaner, i forestillinger om fremtiden og i diskusjonen om byenes boforhold. Og fortsatt går smittetallene opp og ned og gjør oss usikre, og alle vet at en enkelt telefon kan sende deg i karantene når som helst. Fortsatt sitter mange eldre og syke alene. Men gatene er ikke lenger øde og tomme, og i vårt hjørne av verden finnes det i alle fall en annen optimisme enn i de harde vårmånedene. Vi ser ut mot verden og forstår mer av hva vi er blitt spart for. 2020 har forandret oss, men hvordan er ennå helt ikke klart. Vil vi bygge annerledes nå? Jobbe annerledes? Vil 2020 sette spor etter seg som vil kunne ses tydelig noen hundreår fram? Peststøtten og kolerakirkegården forteller en tydelig byhistorie. Nå er ingenting like tydelig, bare at vi er sårbare og at ikke har kontroll. At vi noen ganger må legge alt annet til side og kjempe for livet, slik folk alltid har måttet gjøre. Og at barna hadde rett, de som tegnet regnbuer og klistret dem opp over hele landet og skrev at alt blir bra. Det er mange ting vi ikke vet, men noe vil også bli bra. → tyra.tronstad@obos.no


Foto: Jan Khür


Illustrasjon: Oscar Grønner

44 OBOS-bladet


Sissel Monsvold Sjeføkonom OBOS

KRONIKKEN

Flokkmentalitet Fraflyttingen fra bygda bør ikke gjøre de store byene større. Det bør heller gi oss flere små byer.

S

tatistisk sentralbyrås beskriver en kraftig sentralisering de neste 30 årene i befolkningsprognosene de la frem i august. Akkurat som vi ar hatt i flere tiår – ja, faktisk helt tilbake til 1800-tallet. Unge voksne flytter til sentrale strøk og får barn der, mens pensjonistene blir igjen på bygda. Ikke så overraskende nyheter SSB bød på, men med «distriktsopprøret» ved siste kommunevalg friskt i minne, vil sentralisering garantert bli gjenstand for politisk debatt foran stortingsvalget neste år. Sentraliseringen er imidlertid en global trend som er vanskelig å stagge. Økt press på offentlige budsjetter framover på grunn av fallende oljeinntekter og flere eldre som skal forsørges og pleies, vil også gi mindre å rutte med til distriktspolitiske tiltak. En del av løsningen Samtidig vil det at folk finner sammen i tettsteder og byer være en del av løsningen for å skape nye, produktive arbeidsplasser. Ideer skapes i møter mellom folk og der kunnskapen er. Det oppstår såkalte agglomerasjonseffekter, fordelene bedrifter og forbrukere har av å være nær hverandre. Tettsteder og byer er et nettverk, og et nettverk blir mer verdifullt når det har mange brukere. Lønnsnivået stiger gjerne når konsentrasjonen av arbeidstakere øker, og lønn og verdiskaping henger sammen. Studien Stuart Rosenthal and William Strange (2008) viser at når antall arbeidere innenfor åtte kilometer øker med én prosent, øker lønningene med 4,5

prosent. Produktivitetskommisjonen (2016) pekte på at større kommuner med sammenhengende bolig- og arbeidsmarkeder stimulerer produktiviteten, og økt produktivitet er viktig for å sikre velstanden vår fremover. Sentralisering har med andre ord positive sider. Men det betyr ikke at alt skal skje i noen få storbyer. Vi flytter på oss Det bør snarere være et mål å bygge opp flere sterke byer og regionsentre i Norge enn de tre, fire store byene vi har i dag. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil mye av folketilveksten komme i Østlandsområdet, men det vil også være en nettotilflytting til byene eller bynære kommuner i de andre regionene. Selv om fraflyttingen fra Nord-Norge vil fortsette, finnes det også vekstkommuner. Tromsø vokser, noe som har resultert i de nest høyeste boligprisene av storbyene, etter Oslo. Får SSB rett er det imidlertid bare fylkene Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Agder som vil ha større innflytting fra andre fylker enn de har utflytting, og Viken vil være den soleklare vinneren. Og mange finner veien fra Oslo. Det vil være over 60.000 flere som flytter ut fra Oslo enn inn. De fleste flytter til nabokommunene, slik at de fremdeles kan ta del i kvalitetene og arbeidsmarkedet som byen tilbyr. Dette er ikke bare typisk for Oslo, men også for Bergens- og Stavangerområdet. Trondheim har derimot stor innenlands nettoinnflytting, sammen med flere av sine nabokommuner som Malvik og Melhus.

Økonomi og arbeid er de viktigste grunnene til at folk flytter, men boligtilbud, servicetilbud, familietilknytning og transporttilbud har også betydning. Både høye boligpriser i flere av de store byene, ønske om mer plass og hage, samt lav boligbygging, særlig i Oslo, vil bidra til at en større del av folketilveksten kommer rundt de store byene. Selv om flere flytter ut enn inn i flere av de store byene, så bidrar flyttingen likevel positivt til befolkningsveksten. Dette høres kanskje rart ut, men mange flytter inn når de er unge voksne og i en alder der de typisk får barn. Selv om noen, når de blir eldre, flytter ut igjen, har de, sammen med de som blir, bidratt til befolkningsvekst gjennom naturlig tilvekst. Når Oslo er forventet å passere 800.000 innbyggere i 2050, så skyldes det store fødselsoverskudd. Desentralisert sentralisering SSB har sikkert rett i at den kraftige sentraliseringen vil fortsette. Vi vil nærme oss våre naboland. I de andre nordiske landene bor om lag 90 prosent av innbyggerne i byer og tettsteder. I Norge har andelen passert vel 80 prosent. Det er i gode tider flytter folk mer enn ellers, og særlig til sentrale strøk. Pandemien kan derfor dempe farten i sentraliseringen en periode som følge av lavkonjunktur og mindre arbeidsinnvandring, men den vil holde fram. De minste kommunene vil, kanskje med unntak av noen kystkommuner, bli enda mindre. Det mest realistiske sentraliseringsmotstanderne kan håpe på, er desentralisert sentralisering. Måtte småbyene blomstre! OBOS-bladet 45


Nye tanker Dokken er Bergens kontainerhavn, men også et av landets største byutviklingsområder.

Illustrasjon: Advansia/VILL

TEKST:

46 OBOS-bladet

Torgeir Hågøy FOTO: Helge Hansen/Montag


Tema – Byen

← Bærekraft vil trolig stå sentralt når havneområdet Dokken skal transformeres til en levende bydel. Teamet fra Advansia/ VILL forestår blant annet gjenbruk av oljeinstallasjoner. → Jorunn Nerheim, prosjektdirektør for OBOS i Bergen, ønsker å være med å transformere Dokken fra containerhavn til et av landets mest fremtidsrettede og spennende byområder.

– Dokken er et utrolig spennende byutviklingsområde som byr på enorme muligheter for Bergen. Her kan vi bygge fremtidens Bergen, sier prosjektdirektør for OBOS i Bergen, Jorunn Nerheim. Dokken-området ligger idyllisk til langs Puddefjorden, bare en kort rusletur fra dagens sentrum. Mye av havnen er i dag kontainerhavn og avstengt for folk flest, men det er bestemt at godset skal flyttes til Ågotnes på Sotra, vest for Bergen. Dette vil frigjøre godt over 200.000 kvadratmeter til boliger, næring, kultur og grønne, attraktive, uterom. – Dette er kanskje det mest spennende byutviklingsprosjektet i landet de neste årene. Det er klart at dette er noe vi ønsker å være med på, sier Nerheim.

Ideer og visjoner Men fortsatt er det kontainere og gods som dominerer på Dokken. Varer fra hele verden kommer sjøveien til Vestlandet og blir losset i Bergen sentrum, før de blir distribuert videre ut i landsdelen både til lands og til vanns. Når kontainerne byttes ut med anleggsmaskiner er fortsatt uklart, noe som betyr at det fortsatt er et godt stykke vei å gå før spaden settes i jorden på Dokken. – Kanskje ser vi boligprosjekter og mindre nabolag ta form allerede om fem år, sier leder for Utviklingsprogram for Dokken, Laura Ve i byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling. Bergen kommune, som eier det meste av området, ønsker en helhetlig plan for utviklingen

av området. I vår inviterte derfor kommunen flere tverrfaglige konsulentteam til å komme med forslag om hvordan de ser for seg fremtidens Dokken. Hvordan mener fagmiljøene at det sentrumsnære havneområdet kan transformeres fra kontainerhavn til en av byens mest attraktive bydeler? De tre teamene som har brukt våren og sommeren på å visualisere sine drømmer for containerhavnen er Advansia/ VILL, Asplan Viak/MAD og Tredje Natur. Alle teamene har hatt med seg flere bidragsytere som har bistått dem i arbeidet. – Forslagene er viktig inspirasjon til arbeidet nå i tidlig fase. Teamene har levert arbeid av svært høy kvalitet og med stor bredde, og gir oss et godt grunnlag å jobbe videre med, sier Ve. → OBOS-bladet 47


Tema – Byen

Illustrasjon: Asplan Viak/MADL

← Dokken er et stort havneområde som ligger svært tett på Bergen sentrum. Slik ser Asplan Viak/MAD med flere for seg at området kan transformeres.

→ Nytt øyrike?

Selv om forslagene har litt ulik profil, eller alle enige om at god utvikling av området innebærer en miks av boliger, næring, kultur og opplevelser, i tillegg til gode grønne lunger. De vil også åpne strandlinjen opp for byens innbyggere, og noen av forslagene vil også utvide utviklingsområdet ved å fylle ut i sjøen og bygge nye øyer i forlengelsen av dagens havn. De ser for seg et øyrike med både strand, parker og brygger. Et av forslagene legger vekt på gjenbruk av byggematerialer, blant annet ved å bruke gamle oljeplattformer. Forslagene inkluderer varierte boløsninger for alle aldersgrupper. Nye boformer, som for eksempel ulike deleformer, blir også trukket frem. Det foreslås også at Havnelageret, som i dag er det største bygget i området, blir et nytt bylivssenter eller kulturhus. Bygget kan brukes til mindre arrangementer, men også fylles med gründerfellesskap og verksteder. Det er også foreslått å flytte Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Akvariet hit. Disse institusjonene kan fungere som en motor i transformasjonen av området. 48 OBOS-bladet

– Bergen har i dag internasjonalt sterke kompetansemiljø knyttet til livet i havet, både når det gjelder næringsvirksomheter, forsknings- og forvaltningsmiljøer. På Dokken har vi en mulighet til å forsterke identiteten som HAVBYEN og legge til rette for at kompetanse og nye verdikjeder for en fremtidig grønn økonomi kan blomstre, sier Ve. Innspill fra innbyggerne For Bergen kommune er det overordnede målet at den nye bydelen blir en bærekraftig, levende del av byen. På nye Dokken skal det være attraktivt å bo, jobbe og oppholde seg. – Vi ønsker oss en pulserende, ny bydel, hvor det er attraktivt å være for alle, sier Ve. Hun understreker at dette ikke er noe de får til bare ved å bestemme at det skal bli slik, og innbyggerne må tas med i prosessen. – Engasjerte innbyggere og aktører er velkommen til å fortelle oss hva de ønsker seg for Dokken. Vår tilnærming til det å utvikle en god by er at det finnes mange riktige løsninger, men ingen fasit. Jo flere som engasjerer seg, jo bedre og mer levende tror vi at Dokken kan bli, sier Ve. → obosbladet@obos.no

Dokken • Kontainerhavnene i Ber-

gen skal flyttes, noe som frigjør vel 200.000 kvadratmeter til byutvikling.

• Bystyret har besluttet at

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet blir blant de tidlige «innbyggerne».

• Hvor mange boliger

som kommer er for tidlig å si, men et foreløpig anslag er 2500 boliger og 7000 kvadratmeter næringsareal.

• Utviklingen vil pågå i

mange år, fram mot 2050.


60evåetrids l

NORSKERT S PRODU

Krevende byggherrer velger MagnorVinduet

Unik 3-lags oppbygging 1 2 3

Pulverlakkert aluminium Supersterk kompositt Ferdig behandlet treverk

Bedre totaløkonomi

• Konstruert for 60 års levetid • Laget av materialer som tåler fukt • Vedlikeholdsfritt – ingen råteskader • Laveste livsløpskostnad Energi- og lydegenskaper i toppklasse! 1

2

3

www.magnorvinduet.no E-post: post@hvm.no Tlf.: 55 11 29 70 Salgskontor: Krokeideveien 6, Postboks 126 Fana, 5859 Bergen


NorDan

Tar vare på miljøet Vi har markedets største soritment av svanemerkede vinduer og dører!

ØMERKE ILJ T M

262 003

Les mer om våre vinduer og dører på nordan.no


DINE PENGER

Marit Midttun Banksjef OBOS-banken

Et kjent fjes → Rekk opp hånda hvis du av og til går deg vill i passordjungelen!

Smart med mobil Når du bruker BankID-brikken din, trenger du også et passord. Bruker du brikken ofte, sitter passordet i fingerene. Bruker du den derimot sjelden, kan det hende at du av og til må lage et nytt fordi du har tastet feil for mange ganger. Da kan det være smart å gå over til BankID på mobil, som kun har en firesifret pin-kode. En stor fordel med BankID på mobil er at du stort sett alltid har mobiltelefonen med deg. BankID på mobil dekker det samme behovet som brikken, med unntak av de gangene du skal signere et dokument. Da må også passordet frem. Men husk at BankID, både med brikke og på mobil, er din private signatur. Ingen andre må kjenne til dette passordet, ikke engang dine aller nærmeste. Deg selv som passord Det finnes en enkel måte å unngå passord på når du skal logge inn i mobilbanken, Vipps og lignende tjenester. Har du en mobiltelefon som støtter biometri, kan du raskt og enkelt bruke ansiktet eller fingeravtrykket ditt i

stedet for kode eller passord. Mobilen bruker en programvare med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk til å identifisere deg, og dermed kan du spare deg for mye frustrasjon over glemt passord eller feiltasting. Det er flere fordeler med denne løsningen. Nylig oppdaget en kollega hvor enkelt det var å løse en i utgangspunktet litt kinkig situasjon. Hun skulle kjøpe lunsj, men bankkortet lå igjen hjemme. Vi tipset henne om å aktivere mobilbetaling i mobilbanken, noe alle kunder i OBOS-banken har tilgang til å gjøre. Det var unnagjort på et lite minutt. Da kunne

kollegaen vår betale for lunsjen sin, selv om kortet hennes lå et helt annet sted. Hun brukte Google Pay, men det fungerer like enkelt med Apple Pay på iPhone. Når du betaler med Apple eller Google Pay i butikken, er det nok å holde mobilen inntil terminalen. Du trenger bare å se på eller legge tommelen på telefonen, så er handelen unnagjort. Du kan være helt trygg på at denne løsningen er like sikker som alt annet, kanskje til og med sikrere. Lett å glemme De aller fleste av oss har på et eller annet tidspunkt glemt både nøkler og bankkort på ulike steder, men mobiltelefonen, den befinner seg gjerne klistret i hånda eller i umiddelbar nærhet hvor du enn er. Dermed kan det være lurt å klargjøre den for mobilbetaling, i tilfelle du plutselig står i kassen en dag, og bankkortet ligger et annet sted. Eller kanskje du ikke trenger å ta med deg bankkortet ditt i det hele tatt? Ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk kan, som tidligere nevnt, benyttes for å logge inn i banken via mobiltelefonen din. Du kan også bekrefte betalinger og godkjenne eFakturaer på samme måte. Min erfaring er at det er mye raskere og mindre plunder med ansiktsgjenkjenning enn BankID, enten via brikke eller mobil. Nå bruker jeg nesten utelukkende mobilbanken når jeg skal betale regninger, fremfor å ta frem PC-en. Hva foretrekker du? OBOS-bladet 51

Illustrasjon: Jon Arne Berg/Byhands

Det er lett å irritere seg over den store mengden passord vi må holde styr på i det daglige. Ikke nok med at alle skal være unike, men de skal endres med jevne mellomrom, også. Det er fort gjort å falle for fristelsen til å bruke det samme passordet flere forskjellige steder for å gjøre det lettere å huske innloggingene sine, men dette er absolutt ikke en metode som er anbefalt.


Trend Plast kan gjenbrukes til sånn cirka alt Side 55

Retro En «Daisy» har fått sin renessanse Side 57

Interiør Et gammelt trehus med skreddersydd interiør Side 60

❷ 10 ting

Lag en plan Heidi Røneid FOTO: Siren Lauvdal STYLING: Hege Barnholt TEKST:

Skal du pusse opp er det viktig å planlegge godt. – Mange av oss begynner feil og tar litt i gangen, litt i stua og så blir leiligheten en rekesalat. Tenk helhetlig, lag en plan og gjør det som står på planen. Da får du et godt og varig resultat, sier interiørarkitekt Cecilie Claussen. Istedet for å kjøpe noe trendy, som er «ut» om to-tre år, bør du velge noe som er klassisk og varig. – Folk gjør så mange bomkjøp. Gå noen runder med deg selv for å finne ut hva du virkelig liker. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Og velg ting av god kvalitet. Kvalitet koster, men er billigere enn fire bomkjøp før du treffer riktig, sier hun. Skal du totalrenovere en leilighet, så bruk pengene riktig. – Bruk pengene på en god planløsning, slik at leiligheten fungerer i hverdagen. Og invester i flater, som gulv og vegger, og belysning. Det er dyrt å rette opp i dette senere. Vent med å kjøpe nye møbler og gjenbruk heller det du har til du har råd til å kjøpe det du ønsker deg, sier hun. 52 OBOS-bladet

Gulv Capel 17th century smoked White eikegulv fra Skovin, 1200 kr per kvm.

Teppe Fraster gulvteppe i 100 prosent ull fra Mellana/Verket Interiør, 4710 kr.

Stoff Melange Nap ullstoff fra Kvadrat/Verket interiør, 1200 kr per m.

❸ → Før du bestemmer deg for farger og materialer kan det være fint å sette sammen et moodboard, så får du et inntrykk av hvordan helheten blir.


INSPIRASJON

Bad i en boks Prefabikaerte bad sparer tid på byggeplassen Side 66

Stein Terrazzo fra Skogr, 1650 kr per kvm.

Marmor Rosso Asiago marmorflis fra Skogr, 1950 kr. per kvm.

Gulvflis Kvarts Dietra Serena flis til inne- og utebruk. Fra Skogr, 2200 kr per kvm.

❼ ❹

Dekorflis Keramisk dekorflis Lapis fra Lapis/Skogr fåes i ulike farger, 2700 kr per kvm.

❻ ❽

Armatur Primy baderomsarmatur fra Flisekompaniet Skøyen, 4290 kr.

Treverk Trevirke til f.eks kjøkken, bad eller trapper, norskprodusert fra Made by wood.

❾ ❺ �

Peisvegg Bianco Perlino dekorflis i marmor til f.eks peisvegg eller kontrastvegg på bad, 1650 kr per kvm. OBOS-bladet 53


SALTO DANALOCK V3 Åpne døren til ditt smarte hjem

Enkel adgang

Lett å installere

Pålitelig sikkerhet

Smarthjem

Dagens husholdninger er travle: barn som kommer

Hvis et familiemedlem ikke ønsker å benytte mobilen til

hjem, hundepasser, vaskehjelp, barnevakt og

å åpne døren, kan de åpne med vanlig nøkkel eller med

leverandører av varer og mat. Med Danalock kan du

en kodetastatur – Danapad. I Danalock appen kan du

åpne for: din familie og dine gjester døren til

enkelt ta bort en person som ikke lenger skal kunne

hjemmet, garasjedøren eller hytta med

komme inn, og appen kan sende deg beskjed når

mobiltelefonen. Du bestemmer hvor lenge den

noen åpner din dør. Med Danabridge og en

digitale nøkkelen skal gjelde. Danalock er enkel å

smarthjem hub, skaper du ditt smarte hjem - med

installere. Du skal bare erstatte vrideren på innsiden

styring av lys, alarm og Danalock.

av døren med Danalock.

+47 63 95 40 20 www.saltosystems.no info.no@saltosystems.com

Er du klar? – Les mer på hjemmesiden vår.


Anja Bratt Innholdsrådgiver OBOS

TREND

Poppis med plast → Av plast har du kommet, til plast skal du bli.

Foto: Siren Lauvdal Styling: Live Berg

Plast har lenge vært en het potet i miljødebatten. Det billige materialet vi i tiår engangsbrukte ukritisk, ser vi nå på med selektive øyne. Plast var også temaet for årets TV-aksjon, hvor midlene vil gå til å etablere og forbedre avfallssystemer i Sørøst-Asia, som igjen skal bidra til å redusere utslippet av plast i elver og hav. I møbel- og interiørindustrien er også fokuset på å gjenbruke miljøverstingen stort. I fjor lanserte eksempelvis Snøhetta og den norske møbelprodusenten Nordic Comfort Products en stol laget i hundre prosent resirkulert norsk plast. Ved å gjenbruke plastavfall som garn, tau og rør fra fiskeoppdrettsindustrien på Helgeland, har stolen S-1500 blitt til. En stol med større visjoner enn kun det å sittes på; her ønsker de å inspirere større næringer til å gjøre endringer, samt å engasjere yngre generasjoner gjennom et produkt de forholder seg til i hverdagen. Dyner, tepper, blomsterpotter – det meste kan visstnok lages av resirkulert plast. I dag har også svært mange varemerker både egne nettsider og ansatte dedikerte til tiltak og kommunikasjon rundt bærekraft og miljø. Ja, det har kanskje gått en trend i det å være bærekraftige produsenter, men godt er det. Ved at industrien tar ansvar, gjør de det enklere for oss forbrukere å ta bærekraftige valg. For uansett hvordan vi vender på (PET-)flasken, peker nå tuten på gjenvinning og gjenbruk – det også for interiøret vårt. OBOS-bladet 55


Se våre norske kvalitetskjøkken på strai.no

NORSK PRODUKSJON – viktigere enn noen gang

Gode betingelser ved henvisning til annonsen

STRAI KJØKKEN OSLO Drammensveien 130, bygg C, 0277 Oslo, Tlf. 47 48 80 65, oslo@strai.no Åpent: man-fre 09-16, tor 09-18, lør 10-15

Norske kvalitetskjøkken i over 90 år


Mats Linder Forfater og ekspert på skandinavisk design

Blomster til frokost

RETRO

↓ Turi Gramstad Olivers Daisy-dekor fra Figgjo er en fargesprakende vitamininnsprøyting til morgenkaffen. Foto: Mats Linder

→ «Daisy» fra Figgjo er etterspurt over hele verden. Turi Gramstad Oliver er en av våre mest folkekjære designere. Allikevel er det få som vet hvem hun er. Men snur man opp ned på en gammel kopp fra Figgjo ser man ofte hennes signatur – Turi-design, Oliver begynte på fabrikken allerede som 22-åring. I løpet av kort tid slo hun igjennom med den meget populære Lotte-dekoren. Etterpå gikk det slag i slag, og tingene hennes ble internasjonalt etterspurt. Turi Gramstad Oliver bidro derfor sterkt til Figgjos økonomiske vekst. En av hennes mest populære dekorer er Daisy, som er det engelske ordet for prestekrage. Det hvite godset danner dekorens bunnfarge, samtidig som den former prestekragens spisse kronblader. Blomstens oransje pollenbærer og blåfargen danner en fin kontrast. Fordi Daisy er enkel å tilpasse ulike servisedeler, ble den brukt til flere serviser. Etter hvert ble Figgjo og Turi-design umoderne. Folk ville heller ha minimalistisk porselen uten dekor. Heldigvis snudde trenden. I dag jakter stadig flere på Turi-design på loppemarkeder og i bruktbutikker. Men det spørs om ikke japanerne er de mest ihuga samlerne. De er så store fans at de gjerne reiser til Norge for å ta med seg servise hjem. OBOS-bladet 57


Pusse opp badet? Vi al r på bade Vi er totalentreprenør på baderom

Gratis befaring på totalrenovering.

Østensjøveien 14, 0661 Oslo • 22 97 42 97 butikk@bm-x.no


Marianne Lie Berg Frilansjournalist og manusforfatter

Reperatørene Randi Granli og Roy Bilet fører skomakeryrket videre. TEKST:

Marianne Lie Berg FOTO: Anne Bråtveit

→ Skomakeryrket er presisjonsarbeid. ↙ Roy Bilet lager noen testpar sko hvert år. ↘ Randi Granli og Roy Bilet driver Skomakerne i Gamlebyen.

HÅNDVERKEREN Fredrikstad Det var i Gamlebyen i Fredrikstad brukskunstorganisasjonen PLUS ble etablert i 1958. Gründer var sjefen for Norway Designs, Per Tannum, som ønsket å forene kunst- og håndverksfag med industrien. Den gangen sydet Gamlebyen av verksteder. – Når vi møter kommentarer som «Er du skomaker? Finnes det?», skjønner vi at vi har en jobb å gjøre for å holde yrket levende, sier Randi Granli. Hun driver Skomakerne i Gamlebyen sammen med Roy Bilet. De er begge utdannet ved skomakerlinjen på Plus Skolen, som fortsatt er i full vigør. Her sitter Randi Granli og syr på remmen til en Louis Vuitton-veske. – Det er viktig for meg å se at ting som er slitt, får nytt liv, sier Granli. – Jo mer slitt skoene er når de kommer inn, desto bedre, skyter Roy Bilet inn. Så å si alle sko kan repareres, mener de to, med unntak av sko som har oljebaserte såler. De er det ikke noe lim som fungerer på. Selv sko som knirker, er det håp for. De har sikkert bare luft mellom sålelagene. – Vi må lære oss å ta bedre vare på det vi har, det sparer miljøet. sier Granli. De kjøper inn skinn fra overskuddslagre og bruker, så godt det lar seg gjøre, naturgarvet skinn. For en skomaker er skinn som balsam for føttene. – Skinn puster og former seg etter foten. Det er det eneste materialet som gjør det. Det finnes kunstlær, og tøysko for veganere, men føttene trives aller best i skinnsko, mener Bilet. OBOS-bladet 59


Inspirasjon – Interiørreportasje

← Siren (t.v.) og Audhild har brukt mye tid og krefter på å renovere huset sit, og i dag nyter de fornøyd resultatet. → Det er nesten ikke til å tro at dete er takhøyden inne når man står utenfor huset på gaten. Vegger og tak er kledd i ubehandlet osp, på gulvet er det lagt avretingsmasse med varme under.

Vel bevart Siren og Audhild har fått det 300 år gamle huset til å skinne. TEKST:

60 OBOS-bladet

Ann Merete Slåtland FOTO: Irene Sandved Lunde


OBOS-bladet 61


62 OBOS-bladet


Inspirasjon – Interiørreportasje

→ Boligen er preget av smarte og plassbygde løsninger av solid håndverk. Bokhyllen fungerer både til oppbevaring og som rekkverk til trappen.

← Vegger, taket, bjelker og gulvet er beholdt som det var. Spisebordet er fra Bolia, stolene «Scandia» er fra Fjordfiesta. → To små hus med overraskende mye plass. I delen til høyre er stue med hems og i delen til venstre ligger kjøkkenet med soverommet over. Husene ble slått sammen til ett i 1978.

D

mange av husene ekspropriert og kjøpt opp av Oslo kommune med plan om sanering for å gi plass til Hausmannslinja, en motorvei fra Hausmannsbro til Slottsparken. Denne ble ikke noe av takket være engasjerte beboerforeninger som kjempet for bevaring. I 1978 fikk kommunen gjennom Byantikvaren satt opp et mellombygg for å sammenføye de to husene våre til «en akseptabel familiebolig», før de solgte til private, forteller Audhild og Siren.

Kommunen ville rive På den tiden var området Bergfjerdingen en forstad til Christiania, og innbyggerne var for det meste håndverkere og industriarbeidere i trange kår. – Ved folketellingen i 1801 bodde det ni stykker i den delen som vi har stue. Huset i bindingsverk ble satt opp i 1811, og der bodde det åtte stykker samtidig. På 1960-tallet ble

↑ Fra trangt og mørkt til åpent og lyst Siren og Audhild har åpnet opp, revet vegger På gateplan ser det nesten ut som et pepper- og utnyttet takhøyden for å skape lys og rom kakehus, men når vi kommer innenfor døren innenfor de gamle veggene på Fredensborg. åpenbarer det seg uventet takhøyde og mye Til venstre er den gamle planløsningen. plass. Det er takket være den omfattende renoveringen samboerparet gjorde etter at de overtok boligen i 2017. – Vi har åpnet opp, revet vegger, brukt lyse farger og materialer og utnyttet hver eneste →

Galleri

Åpent ned

Loft

Loft

a Siren Skallist og Audhild Svela var på boligjakt, så de først og fremst etter et hus med hage og tørkesnor. Samboerparet likte seg også godt i bykjernen, så da de kom over eneboligen i Fredensborgveien i Oslo sentrum med egen skjermet bakgård var det full klaff. De forrige eierne hadde bodd i huset siden 1980-tallet, men vi må helt tilbake til 1750 for å tidfeste når den første laftestokken til huset kom på plass.

Loft

Soverom

Galleri

Soverom Loft

Vask

Kjøkken

Entré Bod

Bad

Mellomgang

Stue

Bod

Kjøkken

Bad

Disp

Entré

Stue

Bod Bod

Vask Gang

OBOS-bladet 63


Inspirasjon – Interiørreportasje

← Siden det ikke er vinduer på badet, valgte de å ikke bygge veggen mellom badet og vaskerommet helt opp til taket. På den måten kommer det litt naturlig lys inn hit.

← Her på hemsen har venner og familie overnattingsplass. Da henges det opp en netting for å ivareta sikkerheten. → Det er bygget praktisk oppbevaringsplass med skyvedører under skråtaket. Blomsterkassen er fra Ferm Living og sengeteppet fra Hay.

→ millimeter til oppbevaring, sier Audhild, som

er arkitekt og dermed kunne stå for tegninger og søknader selv. Gjennom Bygg og Bevar fikk de tips om å kontakte tømrermester Kjetil Eriksen som har god kunnskap om renovering av verneverdige hus. Tre overalt Oppussingen startet i kjøkkendelen som bestod av separat kjøkken og stue med stor andel gulnet furu. – Vi rev muren mellom rommene og satte inn en funksjonell kjøkkenøy. Pipen ble pusset, og en møbelsnekker bygget ny kjøkkeninnredning med integrert ny, slankere trapp opp til soverommet. Her ble det også rom til oppbevaring i trappetrinnene, forteller Siren, som jobber i eiendomsforvaltning i OBOS. 64 OBOS-bladet

Det var et mål for samboerparet å ikke bruke gipsplater i huset. Noen plasser er panelet malt og beholdt, mens i stuen og på hemsen er veggene dekket i ny ubehandlet osp. I andre rom er det brukt kryssfinér av bjørk både i taket og på veggene. – Huset er bevaringsverdig, så utvendig skal alt være som før. Nytt glatthøvlet ytterpanel på laftehuset ble valgt ut på grunnlag av gamle bilder, og malt fire strøk med linoljemaling. Vi fant også et gammelt bilde av huset fra 1908 der vi kunne se at huset originalt hadde et takopplett med vindu. Det fikk vi lov til å tilbakeføre, sier Audhild. Ikke helt som planlagt Samboerparet trives godt i huset med egen skjermet hage midt i sentrum, og kan endelig

slappe av litt etter utallige timer med renovering. Alt gikk ikke helt etter planen, for å kunne etablere hems i det eldste huset måtte takkonstruksjonen forsterkes, noe som resulterte i nytt tak på denne delen. Dette huset måtte også jekkes opp for å erstatte noen råtne laftestokker med ny grunnmur. Hele denne delen er også etterisolert. – Vi bodde i huset mens alt pågikk, med byggedo på vaskerommet og dusj i hageslangen, men det var egentlig bare en fordel å være her for å ha jevnlig kontakt med håndverkerne og ta utfordringene som kom underveis. Nå er det mest småprosjekter på planen fremover. Kitting og maling av vinduer er jo bare kos sammenlignet med resten av renoveringen vi har vært igjennom, sieer Siren Skallist og Audhild Svela.→ obosbladet@obos.no


OBOS-bladet 65


Inspirasjon – Bad

Bad på boks Mens byggingen av leilighetsprosjektet i Kronstadparken i Bergen pågår for fullt, er badene allerede på plass. TEKST:

Torgeir Hågøy FOTO: Helge Hansen/Montag

– Alle badene blir bygget i Litauen og levert ferdige på byggeplassen, sier prosjektsjef hos Brødrene Ulveseth, Fredrikke Frost Traaholt. På Kronstad i Bergen bygger OBOS sammen med bergensentreprenøren Brødrene Ulveseth, 201 leiligheter fordelt på tre bygg. Dette er det fjerde og siste byggetrinnet i Kronstadparken, et boligprosjekt som samlet vil bestå av i overkant av 500 leiligheter. Raskere byggetid, mindre avfall Konstadparkens fjerde byggetrinn er det første prosjektet i Bergen hvor både OBOS og Brødrene Ulveseth tar i brukt prefabrikerte bad, såkalte baderomskabiner. Alle badene blir produsert etter kjøpers ønsker og spesifikasjoner, innendørs, på en fabrikk i Litauen. Dette gir et kontrollert byggemiljø, noe som igjen gir høy kvalitet og svært lite feil. – Det eneste som gjøres etter at badene er montert er å koble til vann, avløp og strøm. Å få badene montert på denne måten sparer tid i byggefasen. I tillegg slipper vi mye avfall, noe vi er veldig glade for siden vi har et sterkt miljøfokus og ønsker å redusere avfallet til et minimum, sier Frost Traaholt. 66 OBOS-bladet

Mulighet for skreddersøm Når kunden har bestemt seg for hvilken leilighet de ønsker er neste steg i prosessen å bestemme seg for hvordan badet skal se ut. Dette skjer tidlig i prosessen, da monteringen skjer parallelt med at bygget reiser seg. Det betyr at før neste etasje av nybygget kommer på plass, så heises badekabinen inn mens man fortsatt har god tilgang. For kjøper er fordelene med slike badekabiner flere, men en av dem er badet i stor grad kan skreddersys nøyaktig slik de ønsker det. – Vi har et stort utvalg av fliser og baderoms-utrustning som man kan velge mellom. Finner ikke kjøper det de helst skulle ønske seg, så er vi svært fleksible på individuelle tilvalg, sier ansvarlig for kundetilvalg hos Boxen, Gunnar Hurv. – Størrelsen på badene er tilpasset leiligheten, så der kan vi ikke gjøre så mye, men ut over det kan vi i stor grad designe badene akkurat slik kunden ønsker, sier Hurv. Rask responstid Før OBOS og Brødrene Ulveseth bestemte seg for å gå for badekabiner i prosjektet gjorde de

grundig research både av konseptet med badekabiner og de ulike tilbyderne. – Når vi bestemte oss valgte vi først og fremst basert på kvalitet, sier Frost Traaholt fra Brødrene Ulveset. Linn Hatløy, som er kundekontakt hos OBOS i Bergen, forteller at alle tilvalg skjer gjennom personlige møter med representant fra Boxen. De tar seg også av alt av service i etterkant. – Badene våre er bygget i et kontrollert miljø, noe som gir svært lite feil. Dersom noe mot formodning skulle oppstå, så er alle våre bad merket med et nummer, slik at vi vet nøyaktig hvilken utrustning hvert enkelt bad har. Det betyr at vi kan sjekke i vårt register og finne ut nøyaktig hva som er levert til badet. Det gir svært rask responstid og mer fornøyde kunder, sier teknisk sjef i Boxen, Steinar Johansen. OBOS i Bergen er så fornøyd med valget av badekabiner at de nå vurderer dette også for flere av sine kommende boligprosjekter. – I byggefasen har badekabiner vært en suksess. Nå må vi se hvordan det går når folk flytter inn, men går dette som vi håper og tror, så er dette noe vi trolig kommer til å gjøre mer av, sier Hatløy. → obosbladet@obos.no


Badekabinene blir levert fiks ferdige på byggeplass, før de blir heist inn i riktig etasje og leilighet. Kundekontakt hos OBOS i Bergen, Linn Hatløy, og prosjektsjef hos Brødrene Ulveseth, Fredrikke Frost Traaholt (i midten) synes løsningen fungerer veldig godt. Til høyre er teknisk sjef i Boxen, Steinar Johansen.


Bærum Vakre omgivelser i Storøykilen på Fornebu Side 70

Oslo Grønt, frodig og sentralt i Løren Botaniske Side 74

Hjemme

Huset ved skogen Marianne Lie Berg Anne Bråtveit

TEKST: FOTO:

Hvorfor valgte dere å flytte til Begbyåsen? Vi kjente området godt. Mannen min vokste opp her og svigerforeldrene mine bor rett borti her. En dag jeg øvelseskjørte med sønnen vår over Fredrikstadbrua, så jeg de nye boligene her oppe. Da jeg sa til mannen min at jeg ville flytte hit, svarte han: «Intet gleder mitt hjerte mer, enn at kona vil flytte til Begbyåsen!» Nå har svigerforeldrene mine kjøpt hus i blokka som bygges bak, og svogeren min i huset ved siden av. Hva var det som fikk dere til å flytte fra et helt livsløp i Sarpsborg, til Fredrikstad? Vi bodde veldig stort og fint i et hus vi har bygget selv i Sarpsborg. Det passet da vi var en familie på fem, men nå flytter barna ut etter tur, og da ønsket vi en bolig som krever mindre vedlikehold. Fredrikstad har også litt mer opplevelse å by på. Her kan vi bare trille ned på sykkel til Gamlebyen. Det er nesten litt Oslo-urbant her. Dere har kjøpt en av de største leilighetene? For oss er den ikke stor, ha, ha! Det var en utfordring å gå fra 300 til 115 kvadrat. Vi hadde flaks, dette var en av de siste som ble solgt. Jeg tror det er fordi den ligger i første etasje. Med hund og to katter, ville vi bo i første. Det var også viktig for oss at skogen ligger rett bak, med fantastiske turmuligheter. Hadde vi bodd høyere oppe, ville vi sett ned på utsikten, her ser vi mer utover. Det liker jeg. Dere har gått for mørke vegger i hele oppholdsrommet. Det er dristig? Selv om vi har en mørk farge på veggene, føles det ikke mørkt, fordi vi har så store fine vinduer som slipper inn mye lys. Det var viktig for oss å ha et stort oppholdsrom, der vi kan feire jul med hele familien. 68 OBOS-bladet

Hjemme Carina Jelsness, jobber hos Norsk nukleær dekommisjonering

HVEM:

HVOR:

Begbyåsen i Fredrikstad

BORETTSLAG:

Lyngen

ANTALL LEILIGHETER: ARKITEKT:

66

SG Arkitekter AS

Oslo Kort vei til alt, i Lumanders Hage på Ensjø Side 80


Oslo Nye og spennende muligheter på Ulven Side 82

Hele landet Se hvilke boligprosjekter vi bygger der du bor Side 92

BOLIG ❶

Beliggenheten Skogen er rett bak, med nydelige turmuligheter og skiløyper på vinteren. Vi har en hund og to katter, og da må man bo nær skogen.

Uteområdet Vi har en stor veranda med platting og gressplen med skiferheller. Her kan vi sitte og nyte den fantastiske utsikten. Den er evig, det vil ikke bygges noe foran her.

Romløsningen Vi ønsket et stort allrom, der vi kan ha hele familien på besøk, som sikkert vil utvide seg etter hvert som barna stifter familie. Det er i tillegg tre soverom, to bad og eget vaskerom. For ikke å snakke om garasje i kjelleren med heis rett opp. Carina Jelsness og ektemannen ville helt bevisst ha en leilighet i første etasje. Uteplassen strekker seg på hele langsiden av leiligheten, fra stuen og spisestuen, til hovedsoverommet, der de kan ha døren åpen rett ut. Jelsness er vilt begeistret for fasaden i malmfuru som er behandlet med jernvitrol. OBOS-bladet 69


Bolig: BÆRUM

Unikt på Fornebu Storøykilen har helt spesielle kvaliteter. Her bor du tett på byen og naturen – med fjorden, parken, restauranter og butikker en liten rusletur unna.

Storøykilen bygger vi cirka 400 boliger fordelt på seks kvartaler. Her blir det både leiligheter, parkvillaer og rekkehus, med størrelse fra cirka 40 til over 200 kvadratmeter. Storøykilen består av seks kvartaler med variert arkitektonisk uttrykk, og materialbruken vil være tilpasset omgivelsene. Fasadene planlegges kledd med teglstein og tre. Mellom kvartalene i Storøykilen blir det grønne, flotte gårdsrom og et hyggelig torg. Bostart og Deleie Borettslaget som nå legges ut for salg, består av 47 leiligheter fordelt på seks etasjer. Det blir både to-, tre- og fireromsleiligheter i prosjektet, og noen av dem selges med OBOS Bostart eller OBOS Deleie. Bostart-ordningen innebærer at du kjøper boligen din til noe redusert pris, mot at OBOS kan kjøpe den tilbake når du skal selge, justert etter endring i boligprisindeksen til Eiendom Norge. Deleie-ordningen betyr at du kjøper minst halvparten av boligen, og betaler leie til OBOS 70 OBOS-bladet

for resten. Du disponerer selvsagt hele boligen selv, og kan kjøpe en større andel av den etterhvert, hvis du ønsker. Du kan lese mer om disse modellene på side 7 og side 24 i denne utgaven, eller på obos.no. Urbant nabolag I Storøykilen blir du en del av et levende og urbant nabolag, med sosiale løsninger som felleslokale for beboerne og delingsordninger. Her kan du leve et sosialt, kreativt og ikke minst aktivt liv, med fantastiske mulighet for trening og rekreasjon i nærmiljøet. Rett rundt hjørnet for Storøykilen finner du Nansenparken, og det er kun en kort rusletur til Fornebu S med alt av servicetilbud, butikker og restauranter. På Fornebu har du med andre ord alt det du trenger. Og skulle du savne byen er den ikke langt unna. På grunn av covid 19-restriksjoner, er møtet kun for potensielle kjøpere og ikke ment som et informasjonsmøte om prosjektet. Dersom man ikke har mulighet til å stille på salgsmøte, kan kjøpetilbud leveres digitalt i forkant. B O LI G


Kontakt OBOS Fornebu ved Karianne Nagell Prytz og Jenny Nicoline Grûner Brinch

M 414 389 321 / 97 59 64 16 C karianne.nagell.prytz@obos.no jenny.brinch@obos.no

d obos.no/storoykilen Salgsmøte 24. november kl. 18 på Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu. Påmelding til salgsstart på obos.no/storoykilen.

ñ Nærmiljøet Bekkestua

Stabekk

Jernbanestasjon

Fornebu

Her kommer boligene Sentrum Ostøya

s

Kollektivtransport: Bussholdeplass i Snarøyveien, ved Fornebu S. Fornebubanen er planlagt i 2028.

h

Butikker: Alt av butikker, kafeer, restauranter og servicetilbud i umiddelbar nærhet på Fornebu S.

A

Barnehage og skole: Storøya Grendesenter og Oksenøya senter har begge barneskole og barnehage.

t

Friområde: Flotte turmuligheter, mange flotte friområder, naturreservat, parker, kyststi og badeplass.

↗ Storøykilen består av seks kvartaler med variert arkitektonisk uttrykk, og materialbruken vil være tilpasset omgivelsene.

B O LI G

OBOS-bladet 71


Bolig: BÆRUM

Nytt av det gamle Istedenfor å importere busker og trær, skal grøntområdene i Storøykilen skapes med utgangspunkt i det som allerede finnes. Det er lettere sagt enn gjort.

72 OBOS-bladet

B O LI G


← Storøykilen er et nytt boligprosjekt på Fornebu, der de første beboerne kan flytte inn i 2023. Foto: MIR ← Spiren har som mål å bruke stedegne arter når uteområdene i Storøykilen skal utformes. Det skjer blant annet ved hjelp av frøsanking. Foto: Sebastian Diaz og Maverick.

Naturen er under press, og mange leter etter nye løsninger for hvordan vi kan ta bedre vare på det biologiske mangfoldet vi har rundt oss. På Fornebu er pilotprosjektet Spiren i full gang. Pilotprosjektet er knyttet til boligene som skal bygges i Storøykilen, og her skal naturen rundt trekkes inn i planen for hvordan uteområdene ved boligene skal utformes. Boligprosjektet Storøykilen ligger ved siden av to naturreservater. Dette naturlandskapet er utgangspunktet for landskapsarkitekturen. – Prosjektet Spiren går ut på å teste ut det å bruke planter fra nærmiljøet, forteller Andreas Capjon, daglig leder i U.Reist, et selskap som jobber med dyrking i byen. – Vi er ikke vant til å jobbe på denne måten ennå, så Spiren går foran både med å teste ut hvordan dette fungerer og dele kunnskap underveis, forteller Capjon. Vanligvis når man skal etablere grøntområder rundt et boligprosjekt, kjøper man inn det som trengs av planter, busker og trær fra planteskoler i Norge eller fra utlandet. Men i dette tilfellet har ikke det vært så enkelt. – Siden Storøykilen er et naturreservatområde, er det viktig å ikke plante noe som sprer

seg inn i naturreservatet. Vi vil heller gjøre motsatt. Men ryllik og prestekrager finnes ikke i planteskolene. Dette er jo planter som tradisjonelt blir sett på som ugress. Derfor er en av Spirens viktige funksjoner å fungere som en plantebank, hvor vi kan oppformere innhentet frø- og plantemateriale, sier landskapsarkitekt Hanna Husum i SLA. For å få tak i disse helt lokale vekstene, har man måttet begynne med begynnelsen: Frøsanking. Tidligere i år ble det arrangert frøsankedugnad på Fornebu, og mange interesserte frivillige stilte opp. Frøene blir til planter, som man så håper å kunne bruke til å skape attraktive grøntområder rundt husene. Her skal man også bruke jordsmonnet som allerede finnes, istedenfor å kjøre inn jord fra andre steder. Det sikrer både lokale vekstbetingelser og hindrer import av fremmede arter. Man går fra en industriell måte å tenke landskapsarkitektur på, til å skape noe som støtter det lokale, biologiske mangfoldet. – Spiren gir oss mulighet til å utforske hvordan vi kan bruke stedegne arter i boligprosjekter, og utvilke kunnskap om planlegging og drift, sier Husum. B O LI G

Spiren Spiren er et pilotprosjekt for bynatur. Målet med prosjektet er å etablere et stedegent naturlandskap som gir økt biologisk mangfold i det fremtidige boligprosjektet Storøykilen på Fornebu, og samle kunnskap og erfaringer for fremtidige bynaturprosjekter. Maverick Group, SLA, U-Reist og Rebuilding står bak prosjektet, sammen med OBOS.

OBOS-bladet 73


↑ I hvert gårdsrom vil det bli bygget et drivhus på cirka 30 kvadratmeter. Drivhusene blir hyggelige møtesteder når været ikke er på sitt beste. 74 OBOS-bladet

B O LI G


Bolig: OSLO

Grønt og trivelig Du kan sikre deg en helt ny leilighet i et grønt og urbant område i Løren botaniske – snart legges salgstrinn 3 ut for salg.

Kontakt Prosjektselgere Hanne Larsen og Thomas Rasmussen.

M 913 76 360 / 486 03 366 C hanne.larsen@obos.no /

thomas.rasmussen@obos.noo

d obos.no/lorenbotaniske Salgsstart Dato for salgs utlyses via nyhetsbrev. Meld interesse på obos.no/lorenbotaniske

Løren botaniske skal lyses ut i flere salgstrinn, totalt blir prosjektet på cirka 390 leiligheter fordelt på syv bygg. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nordr eiendom og OBOS Nye Hjem. Salgstrinn 3, Hus 3, på Løren botaniske vil bli organisert som borettslag og dato for salgsstart vil lyses ut gjennom nyhetsbrev. Hus 3 består av 49 to- til femromsleiligheter med størrelser fra 41 til 106 kvadratmeter. Noen av de største femromsleilighetene vil ha mulighet for egen utleiedel. Her er det grønne satt i fokus samtidig som du har nærhet til butikkene og tilbudene på Løren. Mellom boligene er gårdsrommene tenkt som store hager med frukttrær, bærbusker og urter. I hvert gårdsrom vil det bli bygget et drivhus på cirka 30 kvadratmeter. B O LI G

Drivhusene blir hyggelige møtesteder når været ikke er på sitt beste. På de grønne takene blir det felles takterrasser hvor egne grønnsaker kan dyrkes i plantekasser. Varierte moderne leiligheter Boligene varierer fra to- til femromsleiligheter med størrelser fra 41 til 106 kvadratmeter. I Løren botaniske får du en moderne leilighet med store vinduer og god takhøyde. Leilighetene er stilrene og funksjonelle, slik at du kan sette ditt eget preg på ditt nye hjem. Det leveres hvitlasert, trestavs eikeparkett i oppholdsrommene. I kjelleren blir det felles hobbyrom med flere bruksområder som reparasjon og vask av sykkel, egen vask for hund etter tur, samt → OBOS-bladet 75


→ I Løren botaniske får du en ny leilighet med store vinduer og god takhøyde. Leilighetene er stilrene og funksjonelle, slik at du kan sette ditt eget preg på ditt nye hjem. ↓ Mellom boligene er gårdsrommene tenkt som store hager med frukttrær, bærbusker og urter.

ñ Nærmiljøet Her kommer boligene Ring 3

Økern

Løren

Valle Hovin

Sentrum

s

Kollektivtransport: Løren T-banestasjon ligger i samme gate som prosjektet og flere busslinjer har holdeplass bare et kvartal unna.

→ smørebod for skientusiasten. Leilighetene på

bakkeplan får flotte private uteplasser og på toppen av bygget etableres det en fin takterasse.

Et spennende nabolag På Løren finner du et bredt utvalg av butikker og tjenester, og flere tilbud, blant annet spisesteder, er under planlegging. I Løren botaniske er det planlagt en barnehage med 76 OBOS-bladet

fire avdelinger. Det er også flere barnehager i nærområdet, og ikke langt unna finner du både nye Løren skole og Sinsen barneskole. Refstad skole og Frydenberg ungdomsskole ligger også rett i nærheten. Løren T-banestasjon ligger i samme gate som prosjektet, og flere busslinjer, blant annet linje 23 og 24, har holdeplass bare et kvartal unna. Herfra kan du også ta flybussen. B O LI G

h

Butikker: Her finner du et bredt utvalg av butikker og tjenester.

A

Barnehage og skole: Det er flere barnehager i området. I tillegg kort vei til barne- og ungdomsskole.

t

Friområde: Mellom boligene blir det store og grønne uteområder med nyttevekster som frukttrær og bærbusker.


VI KAN KJØKKEN – ETTER 15 ÅR I BRANSJEN! Tlf 47 25 52 65

Kjøkken

Hvitevarer

Benkeplater

Nytt kjøkken? Ønsker du nytt kjøkken isteden, finner du det hos oss. Vi har nye kjøkken i alle stiler, farger og prisklasser. Gå inn på novaflex.se og finn ditt nye kjøkken, og kontakt oss etterpå. Ta kontakt for et uforpliktende møte: Tlf 47 25 52 65 trygve@kjokkenskreddern.no

På tide med en

kjøkken fornyelse?

SPAR OG Ø MILJ GER Bytt ut frontene eller legg til det ene skapet du mangler også. PEN Du bestemmer og vi produserer etter mål og leverer ferdig montert på 1 til 2 dager om mulig. Ved å bytte ut kun fronter, hengsler, skuffer og benkeplate har du et helt nytt kjøkken. Utvider du med noen nye skrog og moderne innmat, får du et helt nytt kjøkken med smarte funksjoner. Kjøkkenskredder’n har et stort utvalg av kjøkkendører, skuffer og løsninger som enkelt tilpasses til dine ønsker. Alle farger og modeller kan kombineres med ditt eksisterende kjøkken.

–10%

ed og m pel: Ta nsen att m e er s r k ø e o b s d a Pri n ap pdør r k n s a 10% ! stk y ska ronter 2 1 g få ida k hø kuffef t s s 1 +

WYSIWYGdesign 2018

Åpningstider: Man–Fre: Etter avtale Lørdag: 10:00–14:00

WWW.KJOKKENSKREDDERN.NO

Tvetenveien 32, 0666 Oslo

A.T. I. R. A/S – Tvetenveien 32, 0666 Oslo

stk .000,5 + 2 =2 ing r e t on m . l ink

=1

,0 0 9.8


Ikke la deg lure av at den ser ut som en vanlig leilighetsdør. Den tåler både brann og hardkokte innbruddstyver.

Det er forskjell på dører. Med et brekkjern tar tyven seg forbi en vanlig leilighetsdør på sekunder. En sikkerhetsdør fra Daloc er testet og sertifisert for å stå imot et kraftig brekkjern i minst 5 minutter (effektiv angrepstid). Den beskytter også mot brann, giftig røyk og lyd fra trappeoppgangen. Den stilige designen får du på kjøpet. Les mer på daloc.no/trygthjem


Skreddersydd lån for deg Alle typer bolig

Foto: Nadia Frantsen

Vi hjelper deg med lån til boligen du ønsker deg, enten det er brukt eller nytt, stort eller lite, OBOS-leilighet eller enebolig, sentralt eller landlig.

OBOS-banken gir deg ekstra gode lånevilkår når du kjøper ny bolig fra OBOS eller OBOS Block Watne. De gode vilkårene har tre grunner: OBOS ønsker å selge boliger til medlemmene, OBOS tror på sikkerheten i egne prosjekter og OBOS ønsker å ha den beste boligbanken. Derfor tilbyr OBOS-banken et skreddersydd lån for deg som kjøper et nytt boligprosjekt. OBOS Nyboliglån er spesielt gunstig for alle som har fylt 34 år. Da pleier andre banker å skru opp prisen. Så lenge du har lån hos oss, beholder du den gode renten – uavhengig av alder. For å få OBOS Nyboliglån må du være medlem og ha nettbank med trekk fra konto i OBOS-banken. Fordelene med OBOS Nyboliglån: • Skreddersydd lån for deg som kjøper nytt boligprosjekt fra OBOS eller OBOS Block Watne. Vi ordner alt det praktiske med delutbetalinger og oppgjør. • Du får like god rente, uavhengig av alder og lånebeløp. Per 15. august 2020 er renten 1,58

• •

• •

prosent. Med et lån på 2 mill. kroner over 25 år, betaler du 8110 kroner per måned. Totalt blir dette 2,44 mill. kroner og effektiv rente blir 1,64 prosent. Du kan låne inntil 85 prosent av kjøpesummen. Trenger du mellomfinansiering, får du den samme gode renten forutsatt at lånet på din nåværende bolig også er i OBOS-banken. Mellomfinansiering har vanligvis mye høyere rente enn vanlig boliglån. Når du søker lån til ny OBOS-bolig, får du alltid høyeste prioritet. Med andre ord; vi hjelper deg først. Finn ut hvor mye du kan låne og fyll ut vår enkle lånesøknad på obos.no/nyboliglan.

x Sjekk selv: Sammenlign vilkår på

Finansportalen.no. Husk å velge «Alle» på «Forutsetter medlemskap» slik at du får opp bankens beste betingelser. B O LI G

Evig ung? Uansett om du kjøper nyeller bruktbolig, får du gode vilkår hvis du er under 34 år. I OBOS-banken kan du beholde fordelene også etter at du fyller 34 år. Produktet kalles Evig Ung, se obosbanken.no.

Over 60 år? Seniorlånet OBOS LittExtra gir deg mulighet til å låne med sikkerhet i boligen din, uten å betale avdrag. Ta kontakt med OBOS-banken for mer informasjon. OBOS-bladet 79


Bolig: OSLO

Bo godt på Ensjø Nå er salget av de første leilighetene i Lumanders Hage på Ensjø i Oslo i full gang. Her har du kort vei til sentrum, og alt du trenger finner du i umiddelbar nærhet.

80 OBOS-bladet

B O LI G


Kontakt OBOS Nye Hjem ved Thomas Rasmussen og Benedicte Wien.

M 48603366/47608089 C thomas.rasmussen@obos.no

/ benedicte.wien@obos.no

d obos.no/lumandershage Salgsstart Ønsker du å vite mer om boligene og få siste nyt? Meld interesse på obos.no/livlig

← I Lumanders Hage blir det et stort, grønt gårdsrom, med ulike soner for lek og rekreasjon.

Ensjøbyen er et spennende område i rask utvikling. Her kan du bo sentrumsnært, men samtidig tilbaketrukket, med parker og grøntområder i nabolaget, butikker, kafeer og offentlig transport utenfor døra, og med skoler og barnehager i nærområdet.

stort felleslokale med kjøkken og egen utleiehybel forbeholdt alle i borettslaget. Dermed blir det enkelt å ha gjester på besøk, og du trenger ikke bekymre deg for plassproblemer når du skal samle familie og venner til hyggelig samvær.

Spennende område Etter mange år som både industriby og bilby, er Ensjøbyen nå i ferd med å ta form so en boligby. Ensjøbyen kommer til å romme 7000 boliger når alt står ferdig, og miljøgater, skoler og barnehager er under planlegging. Lumanders Hage, hvor du nå kan sikre deg en bolig, er et prosjekt med 216 leiligheter, som varierer i størrelse fra to- til fireroms. I første salgstrinn, som er for salg nå, er det 42 leiligheter å velge blant. De fleste av leilighetene får egen balkong eller uteplass. Her blir det med andre ord muligheter for å finne en leilighet som passer akkurat deg, uansett hvilken fase av livet du er i akkurat nå.

Uteområdet Lumanders Hage får et flott, åpent gårdsrom med gode solforhold, tilrettelagt for både lek og rekreasjon. Uteområdet blir delt inn i soner, slik at mange naboer kan være ute samtidig uten at man føler man forstyrrer hverandre – enten du vil henge med venner eller ta en kaffe med bestemor.

Fellesløsninger I Lumanders Hage blir det lagt opp til attraktive fellesskapsløsninger som kommer alle beboerne til gode. Mange har lyst til å dyrke egne grønnsaker selv om man ikke har hage. Det får du muligheten til her, gjennom å kjøpe en parsell på takterrassen. Det blir tilrettelagt for bildelingsordning, elbil- og elsykkel-lading, samt parkering for lastesykler. I tillegg er det satt av plass til et

Flot beliggenhet I Ensjøbyen bor du rett ved kollektivtransport og du kan enkelt kommer deg hvor som helst i byen. Fra Ensjø T-banestasjon er det bare tre stopp til Oslo S, og derfra er det enkelt å ta flytoget videre til Gardermoen hvis du skal ut og reise. Men du trenger ikke reise langt for å oppleve både kultur og rekreasjon. Nabolagene Kampen og Tøyen har et rikt utvalg av butikker, restauranter og kafeer. Både Kampen økologiske bondegård, Botanisk hage og Kampen park ligger en kort rusletur unna. Du har også de store grøntområdene i Tøyenparken like i nærheten. Etter hvert kommer det nye Tøyenbadet på plass, og herfra går det også sykkelsti hele veien opp til Lillomarka. B O LI G

ñ NærmiljØ et Lille Tøyen

Her kommer boligene Kampen Vålrenga Sentrum

s

Kollektivtransport: Få minutters gangavstand til buss og t-bane.

h

Butikker: Alt av butikker, kafeer, restauranter og servicetilbud i nærområdet.

A

Barnehage og skole: Det er flere barnehager og skoler i nærheten. Blant annet Kampen barneskole.

t

Friområde: I nærområdet finner du gode muligheter for kulturopplevelser og rekreasjoner.

OBOS-bladet 81


Bolig: OSLO

Nye muligheter på Ulven Endelig er det klart for nye muligheter i Ulvenparken. Dette salgstrinnet består av 52 to- til femromsleiligheter.

Leilighetene varierer i størrelser fra 41,5 til 96 kvadratmeter. Leilighetene i dette salgstrinnet ligger i 7. til 12. etasje og vil få flott utsikt over Oslo, i tillegg har bygget felles takterrasse. Det er direkte heisadkomst fra parkeringskjeller til alle etasjeplan. De to første salgstrinnene med 236 leiligheter er nesten utsolgt. Endelig kommer det tredje salgstrinnet ut for salg, så du har fortsatt mulighet til å være med på Ulven-eventyret og kjøpe deg en sentral bolig i Ulvenparken borettslag. I Ulvenparken borettslag bor du i en helt ny bolig i et helt nytt område. Byggingen ble igangsatt for litt over et år siden og de første boligene er planlagt ferdigstilte fra 2. til 4. kvartal 2021. Om leilighetene Salgstrinn 3 i Ulvenparken borettslag har 52 to- til femromsleiligheter fra 7. til 12. etasje i Skrinet, i oppgang A til E. Leilighetene blir arealeffektive, og med en balkongløsning som gir deg følelsen av å være ute når du er inne i din 82 OBOS-bladet

egen stue. De brede balkongdørene kan slås opp slik at solen og varmen slipper inn. Liker du lukket kjøkkenløsning har vi også dette i noen treromsleiligheter. Femroms- leilighetene, med suitedel, har ett eget soverom som er adskilt og med eget bad, som gjør at de er fleksible og lett å tilpasse til ulike behov. Nytt og sentralt Ulven er OBOS sitt nye store utbyggingsprosjekt sentralt i Oslo. Kun 360 meter fra Økern T-banestasjon, som tar deg til sentrum på 10 minutter. Mye vil skje på Ulven og Økern fremover: her kommer det nye boliger, nye kontorarbeidsplasser og nye naboer. Etter hvert som området rundt boligene vokser frem, vil også nye tilbud dukke opp på Ulven: nye barnehager, butikker, spisesteder og fritidsaktiviteter for store og små. Ulvenveien har allerede gjennomgått en transformasjon, og har blitt til en fin miljøgate med kollektivfelt, sykkelfelt, gangfelt og beplanting som gjør dette til en hyggelig hovedgate i området. B O LI G


Kontakt OBOS Nye Hjem ved Thomas Rasmussen og Benedicte Wien.

M 48603366/47608089 C thomas.rasmussen@obos.no

/ benedicte.wien@obos.no

d obos.no/ulvenparken Salgsstart Dato for salgsstart utlyses via nyhetsbrev. Meld interesse på obos.no/ulvenparken.

ñ Nærmiljøet Ring 3

Hovin

Her kommer boligene Valle

Teisen

Sentrum

s

Kollektivtransport: T-banestasjonen på Økern er et knutepunkt for både buss og bane.

h

Butikker: Her finner du alt du trenger i hverdagen, som dagligvarebutikk, torg, restauranter og kafeer.

A

Barnehage og skole: Barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående skole i nærområdet.

t

Friområde: Boligene ligger like ved Ulven park. Her skal det plantes trær, busker og etableres trivelige oppholdssteder langs gangveien.

↗ Ulvenparken borettslag får et flott uterom, like ved Ulven park. Her skal det plantes trær og busker, og etableres trivelige oppholdssteder.

B O LI G

OBOS-bladet 83


Bolig: FÆRDER

Sjø og skog som nærmeste nabo I Skogro bor du tett på naturen, med flott utsikt og kort vei til både skog og sjø. Her har du fortsatt mulighet til å sikre deg en moderne bolig i et naturskjønt område.

Skogro ligger i et attraktivt område på Nøtterøy, grønt og fritt, med sjøen like ved. Den svært gode beliggenheten i det rolige og barnevennlige området, gjør dette til en sjelden mulighet for deg som vil bo nært naturen, men likevel sentralt. Bare fire kilometer unna ligger Tønsberg sentrum med godt utvalg av restauranter, kafeer, kultur- og opplevelsestilbud. På Skogro er det mange ulike boligtyper å velge i, her bygger OBOS og OBOS Block Watne leiligheter, eneboliger, rekkehus, tomannsog firemannsboliger. Området rundt boligene Vakre Nøtterøy er et eldorado for deg som er glad i naturopplevelser. Her bor familien i et godt oppvekstmiljø med flere gode tur- og friluftsmuligheter. Skogro plasseres i et område nær strandlinjen. Det betyr kort vei til bading, vannsport og båtliv. Fra boligene kan du følge en natursti til 84 OBOS-bladet

nærmeste badeplass. Derfra kan du rusle videre langs sjøen på en flere kilometer lang kyststi. Her kan du nyte naturen, uansett årstid. Her legges det til rette for at unge førstegangsetablerere, barnefamilier og eldre skal trives sammen. Det er kort vei til barnehager, skoler, butikker, treningssenter og servicetilbud. Om boligene Det er flere ledige boliger igjen i Solrik Skogro sameie, trinn 1 og 2. Her kan du velge mellom treroms- og fireromsleiligheter fra 69 til 115 kvadratmeter. OBOS Block Watne bygger 15 flotte og moderne boliger som varierer mellom rekkehus, eneboliger, leiligheter i småhus og tomannsboliger. Felles for alle boligene er at de blir lyse, moderne og får en fantastisk beliggenhet. Noen av boligene er ferdige og innflytningsklare, dersom du ønsker å se noen av boligene kan du ta kontakt med prosjektselger for å avtale visning. B O LI G


Kontakt OBOS Nye Hjem/ OBOS Block Watne ved Alexander Thomassen

M 970 44 499 C alexander.thomassen@obos.no d obos.no/skogro og blockwatne.

no/skogro-notteroy

Meld interesse Meld interesse på prosjektenes hjemmesider for mer informasjon.

ñ Nærmiljøet Eik

Vear Teie Her kommer boligene Oslo

s

Kollektivtransport: Det ligger en bussholdeplass like i nærheten av boligene.

h

Butikker: Det ligger en matbutikk i gangavstand fra boligene, og flere en kort kjøretur unna.

A

Barnehage og skole: Fra boligene er det under en kilometer til nærmeste skole og barnehage.

t

Friområde: Boligene bygges i et område nær strandlinjen, i tillegg er det flere flotte turområder i nærheten.

↗ På Skogro er det kort vei til flotte naturopplevelser, enten du vil ned til badestranden eller gå tur langs kyststien.

B O LI G

OBOS-bladet 85


Bolig: TØNSBERG

Flytt inn i parken Den helt spesielle kombinasjonen av bynære og naturskjønne omgivelser gjør Teieparken til mer enn et vanlig boligprosjekt.

De nye boligene får en attraktiv beliggenhet på Nøtterøysiden av byfjorden, med ti minutters gange både til Teie torg og Tønsberg torg. Her bor du midt i en park, med rike turmuligheter rett utenfor døren. Teieparken blir en grønn og levende bydel for alle. Parken, som er offentlig, vil bli hjertet i det levende bomiljøet. Her blir det opparbeidet gangveier og godt med plass til leke- og rekreasjonsområder, for å gjøre parken til naturlig samlingspunkt for alle som setter pris på en flott park tett på bynære områder. De første boligene er klare for overlevering januar-februar 2021. Byggestart er nå vedtatt for hus 3 med overlevering mars-mai 2022.

Aktiviteter for små og store Året rundt kan du fylle hverdagen med små, enkle og trivelige aktiviteter: Piknik i parken etter jobb i mai eller skitur i en hvitkledd park i februar, en tur med barna til Skateparken i sentrum før leggetid eller hole in one med gode venner på Nøtterøy golfbane på Hella. Når Teieparken er utgangspunktet, skal det ikke store utflukten til før opplevelsen blir langvarig.

Små og store leiligheter I både Jakobsrød Teieparken sameie og Kikut Teieparken, hus 1 og 2, er det fortsatt noen ledige boliger igjen. Leilighetene varier fra tre- til fireromsleiligheter fra 57 til 106 kvadratmeter, alle med balkong eller markterUnik beliggenhet Leilighetene får en flott beliggenhet mot den rasse. Leilighetene får god standard, med envakre parken som omkranser Teie hoved- stavs lys eikeparkett, integrerte hvitevarer og gård. Her kan du senke skuldrene i parken vannbåren gulvvarme. Garasjeplass er inklurett utenfor døren, få opp pulsen på stiene i dert for alle leiligheter over 50 kvadratmeter. Teie- skogen, padle kajakk i sjøen eller spasere Alle leilighetene får egen bod i kjeller. over til Brygga og sentrum av Tønsberg hvor Noen av leilighetene kan kjøpes med OBOS du finner kafeer og butikker. Deleie, les mer på side 24. 86 OBOS-bladet

B O LI G


Kontakt OBOS Nye Hjem ved Alxander Thommasen

M 970 44 499 C alexander.thomassen@obos.no d obos.no/teienparken Meld interesse Er du interessert i å lese mer om prosjektet? Meld interesse på obos.no/teieparken

ñ Nærmiljøet Træleborg Tønsberg Togstasjon

Ramdal Her kommer boligene Oslo

Teie

s

Kollektivtransport: Fra leilighetene er det cirka 1,5 kilometer til Tønsberg togstasjon som tar deg til Oslo eller sørover. Busstopp rett utenfor døren.

h

Butikker: Fra leilighetene kan du spasere bort til Tønsberg sentrum hvor du finner ulike et mangfold av butikker.

t

Friområde:Teieparken byr på et flott friområde med park rett utenfor døren og med turmuligheter i Teieskogen som ligger like i nærheten av boligene.

↗ De nye leilighetene får en flot beliggenhet som vender mot den flote parken i Teieparken. Det vil bli opparbeidet gangveier og godt med plass til lekeområder utenfor boligene.

B O LI G

OBOS-bladet 87


↑ Vollebekk er et barnvennlig sted, der det er let å komme i kontakt med andre familer. Her er Vegard Svendsen (til venstre) , kona Oda Svendsen Noven og barna er Eskil (1) og Hedda (3) sammen med Moos Tormodsgard og Zoé (1,5) (til høyre) og Hans Martin Tvervik med minstemann i bæresele. 88 OBOS-bladet

B O LI G


Bolig: OSLO

Et nabolag tar form Blomster er plantet og granittsteinen er lagt. Nå er det nye relasjoner som skal bygges på Vollebekk. TEKST:

Synne Sofie Christiansen FOTO: Nadia Frantsen

En familie på fire nyter ettermiddagssola på lekeplassen. De er ikke alene, de er sammen med flere andre familier. Nabobarna har blitt kjent i barnehagen et steinkast unna og tatt med seg leken hjem. Mor Oda håper at hun kan dra nytte av sine nye naboer i framtida. – Ingen av dem vi møtte på fellesområdet nå, kjente vi fra før. Mange er i samme situasjon med små barn – det synes jeg er hyggelig. Vi har allerede rullert på barneklær i bakgården, og nå ble det oppretta en byttegruppe på Facebook. Jeg tror dette kan bli et skikkelig fellesskap, og jeg har fått inntrykk av at folka som bor her er veldig åpne for det, sier Oda Svendsen Noven (30). Å flytte inn i et nytt nabolag betyr gjerne at man ikke kjenner noen, men på Vollebekk er B O LI G

alle i samme situasjon – helt nye i borettslaget. Prosjektselger i OBOS, Marius Holm, kan fortelle om en kjøpegruppe som representerer hele spekteret av generasjoner. – Det er litt Oslo 2020 over det, sier han. Bygget på historie Industri og lagerbygninger er revet og erstattet med boligblokker i ulike høyder og sprang, midt mellom småhus og hageflekker. – Uteområdet er kjempefint og byggene er skikkelige pene, skryter Hans Martin Tvervik (32) som flyttet inn med familien i fjor. Blokkene har fått navn som assosieres med naturen og det grønne. Det har med historien å gjøre. En sjelden slåttehumle er blitt observert i området, og dermed ga to av borettslagene inspirasjon til navnene Bien og Humla. → OBOS-bladet 89


→ Vollebekk ligger i bydel Bjerke, med skoler og barnehager like i nærheten. Herfra er det også kort vei til både T-banen og turområder.

→ Veien som ungene skal hjemmefra og opp til

skolen, har fått navnet Sjampinjongstien. På Gamle Vollebekk gård drev man nemlig med sjampinjong-produksjon. Slåttehumla skal fortsatt få plass i borettslaget. Det er planlagt takterrasser og taklandskap på alle blokkene, og det blir lagt blomstereng for at humla skal ha det bra. Et annet borettslag heter Fiolen. Der skal det bli plantet fioler på taket. Og Blomstertrappa og Bekketrappa, de første borettslagene som ble lagt ut for salg, hentet inspirasjon fra overvannshåndteringen i trappene mellom blokkene. – Når det regner mye, vil vannet renne ned i blomsterbedene og fordrøye videre, forteller Marius Holm.

Stille, men nære Borettslaget fokuserer på å både være energi – og miljøvennlig. – Dette var noe vi likte veldig godt. Vi håper at flere som flytter hit også er opptatt av miljøet, slik at vi kan få til bytteringer og grønnsaksbed. Vi drømmer om et miljønabolag, sier Svendsen Noven. Vollebekk er et utbyggingsområde i litt 90 OBOS-bladet

mindre skala og bygges derfor ut over en mer konsentrert periode. De første boligene sto klare i juni 2019 og en helt ny grunnskole, Vollebekk skole, åpnet to år før det. I fjor åpnet Vollebekk barnehage. Et aktivt bydelstorg skal bygges i hjertet av borettslaget, og næringslokaler er planlagt i bygningene. Senere vil det komme servicetilbud og butikker, og kanskje også et bibliotek. Marius Holm har faktisk selv kjøpt leilighet på Vollebekk. – Jeg har tro på området. I tillegg får man ganske mye bolig for pengene, da prisene fortsatt er preget av at det er litt utenfor Oslo sentrum, men med veldig kort vei til T-banen, sier Holm. 13 minutter tar det å komme seg fra sentrum til Vollebekk med T-banen. Togtilbud som tar deg hvor enn du vil er også bare noen minutter unna. Marka er heller ikke langt unna. Oda Svendsen Noven er ikke i tvil om at Vollebekk var et godt valg. – Det er veldig fint å flytte til et helt nytt nabolag. Det har vi aldri gjort før. Her føler jeg at vi bor veldig i byen – samtidig som det er veldig rolig og ikke noe bråk her, sier hun. B O LI G

Vollebekk • Vollebekk ligger mellom Risløkka og Lunden hageby i bydel Bjerke.

• Det bygges totalt 1000 boliger her.

• På Vollebekk ligger også OBOS Living Lab, der fremtidens boformer skal utforskes.


Bli sett i høstmørket !

4490 Refleksvest XXXS-XXL

FRA

21-292-99

39

90

Refleksvest til hund Lengde: 35 cm 47-215 Lengde: 45 cm 47-216

9490

90

Reflekterende spray

Reflekstape For merking av for eksempel barnevogner, sykler etc.. 20 mm x 2 m. 18-180

Sprayen er fargeløs og kan brukes på klær for å bedre synes i mørket. Det erstatter ikke CE-merkede reflekser, men fungerer som et supplement. 150 ml. 36-5847

6990

4490

Lue

Sykkellykt, mini

Fluoriserende gul med sjakkrutet, refleksgrått trykk. God komplettering av refleksvesten for eksempel når du er ute og løper. 18-292

For- og baklykt i miniformat som enkelt får plass i lommen. Med fast lys og to blinkeinnstillinger. 27-1876

2 STK.

Kjøp varer på www.biltema.no og hent i varehuset! Følg oss @biltemano

www.biltema.no 22 22 20 22

Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.

Med forbehold om tilgjengelighet, prisendringer og eventuelle trykkfeil.

36

39,90 49,90


Ulven

Nye boliger for salg

Ulvenparken — 342 borettslagsleiligheter fordelt på flere salgstrinn. Innflytting fra sommeren 2021. Salg ved: Ulven Bolig AS. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Thomas B. Rasmussen, mob. 486 03 366. → obos.no/ulven

OBOS bygger og utvikler nye boligprosjekter i Oslo og Akershus, og i regionene Østfold, Vestfold, Innlandet, Midt-Norge, Rogaland, Stor-Bergen, og Nordvest. I denne oversikten finner du alle boligprosjektene som ligger ute for salg nå.

Løren

→ Følg også med på obos.no/nybolig

Gartnerkvartalet – Solhatt sameie: 130 selveierleil. Villvin sameie: 81 selveierleil. Salg ved: Lørenvangen Utvikling AS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360 og Thomas Rasmussen, mob. 486 03 366. → obos.no/gartnerkvartalet

Ulven Ulven T — 168 borettslagsleiligheter like ved Økern T. Planlagt innfl. fra 1. kvartal 2022. Salg ved: Ulven Bolig AS. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Thomas B. Rasmussen, mob. 486 03 366. → obos.no/ulven-t

Oslo — Majorstuen

Løren

Middelthunet — 329 selveierleiligheter fordelt på tre bygg. Planlagt innflytting fra 1. kvartal 2022.

Løren botaniske — 126 borettslagsleil., 3999 kvm. Planlagt innfl. fra september 2022.

Salg ved: M17 Utvikling AS. Prosjektselgere Camilla Melsgard, mob. 474 63 838 og Karianne Nagell Prytz, mob. 414 38 931

Salg ved: Peter Møllers vei 8-14 AS. Prosjektselgere Hanne Larsen, mob. 913 76 360 og Thomas B. Rasmussen, mob. 486 03 366.

→ obos.no/middelthunet

→ obos.no/lorenbotaniske

92 OBOS-bladet

B O LI G


Frysja

Ensjø

Frysjalia borettslag — 154 borettslagsleiligheter fordelt på tre hus. Innflyttingsklare leiligheter.

Lumanders hage — 216 borettslagsleil. fordelt på 5 bygg. Planlagt innflytting fra 2. halvår 2023.

Salg ved: Frysjaparken Eiendom AS. Prosjektselger Eskil Flakstad, mob. 928 07 749 og Thomas Rasmussen, mob. 486 03 366.

Salg ved: OBOS Nye Hjem AS, Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Thomas B. Rasmussen mob. 486 03 366.

→ obos.no/frysja

→ obos.no/lumandershage

Kværnerbyen Kværnertoppen — Innflyttingsklare borettslagsleiligheter. Kun få leiligheter igjen. Salg ved: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselger Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Beate Wik mob. 92 83 12 96. → obos.no/kvaernertoppen

Frysja

Vollebekk

Kikut sameie — 225 selveierleiligheter fordelt på tre hus. Planlagt innflytting fra høsten 2021.

Vollebekk — Blomstertrappa brl, 82 leil. Fiolen brl, 92 leil. Bien brl, 116 leil. Humla brl. 184 leil. Innflyttingsklare leil i Blomstertrappa.

Salg ved: Frysjaparken Eiendom AS. Prosjektselger Eskil Flakstad, mob. 928 07 749 og Thomas Rasmussen, mob. 486 03 366.

Salg ved: OBOS Nye Hjem AS. Prosjektselger Marius Holm, mob. 918 01 590 og Beate Wik mob. 928 31 296.

→ obos.no/frysja

→ obos.no/vollebekk

Nedre Toppåsen Rosenholm — 120 borettslagsleiligheter innerst i Liakollveien. Innflyttingsklare leiligheter med Bostart. Salg ved: OBOS Eiendomsmeglere Lambertseter ved Heidi Furset, mob. 918 22 454. → obos.no/rosenholm

Frysja

Røa

Stilla borettslag — 166 nye borettslagsleiligheter fra 41 til 109 kvm.

Røakollen Hus A, B og C — 213 selveierog borettslagsleiligheter, i Aslakveien 24-28. Innflyttingsklare leiligheter.

Salg ved: Frysjaparken Eiendom AS. Prosjektselger Eskil Flakstad, mob. 928 07 749 og Thomas Rasmussen, mob. 486 03 366.

Salg ved: Aslakveien 20 AS. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006 og Camilla Melsgard, mob. 474 63 838.

→ obos.no/frysja

→ obos.no/roakollen

Ensjø Lillebergtunet — Innflyttingsklare borettslagsleiligheter, 4-roms med suitedel. Kun få igjen. Salg ved: Grenseveien 69 AS. Prosjektselger Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Karianne Nagell Prytz, mob. 414 38 931. → obos.no/lillebergtunet B O LI G

OBOS-bladet 93


Fornebu Storøykilen Bygg Nord — 47 2- 3 og 4-roms borettslagsleil. Salg ved: OBOS Fornebu. Prosjektselger Karianne Nagell Prytz, mob. 414 38 931. → obos.no/storoykilen

Viken — Lillestrøm

Bergen Sandsli

Kvarteret — Kvartal 1: 206 nye borettslagsleil. ved Norges Varemesse. Planlagt infl. fra 3 kvartal 2022.

Sandsliåsen — Flotte selveierleiligheter like ved bybanestopp. Innflyttingsklare leiligheter.

Salg ved: Nesgata 19 utvikling AS. Prosjektselger Eskil Flakstad, mob. 928 07 749 og Beate Wik, mob. 928 31 296.

Salg ved: Sandsli Boligutvikling AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715 og Cathrine Møster, mob. 977 01 334.

→ obos.no/kvarteret

→ obos.no/sandsli

Fredrikstad Begbyåsen Granitten — 65 leiligheter fra 47-111 kvm. Innflytting fra 4. kvartal 2021. Salg ved: OBOS eiendomsmeglere Fredrikstad, v/ Karianne Westby Jensen, mob. 477 00 214. → obos.no/begbyasen

Sandvika

Bergen

Bjørnegårdsvingen — 3- og 4-roms selveierleiligheter. Innflytting sommer 2021.

Kronstadparken — Selveierleiligheter med areal fra 44-152 kvm. Innflytting fra høsten 2021.

Salg ved: Bjørnegårdsvingen 11-13 ANS. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006

Salg ved: OBOS Ulveseth Utvikling AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715 og Cathrine Møster, mob. 977 01 334.

→ obos.no/bjornegardsvingen

→ obos.no/kronstadparken

Vestland — Straume Straumsfjellet Panorama — Innflyttingsklare leiligheter. Salg ved: Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715 og Cathrine Møster, mob. 977 01 334. → obos.no/straumsfjellet

Innlandet — Brumunddal

Fornebu Oksenøya Oksenøya 3 — 84 leiligheter. Innflytting fra 4. kvartal 2020.

Industrigata 20 — 38 nye borettslagsleiligheter. Kun én innflyttingsklar leilighet igjen.

Salg ved: OBOS Fornebu. Prosjektselger Karianne Nagell Prytz, mob. 414 38 931.

Salg ved: OBOS eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006.

→ obos.no/oksenoya

→ obos.no/industrigata

94 OBOS-bladet

B O LI G


Hamar Voll & Lund

Trondheim Leangen

Sollitunet — Trinn 1: 26 nye borettslagsleiligheter. Byggestart er vedtatt.

Leangenbukta — Leil. og rekkehus ved Leangen Gård i enden av Haakon VIIs gate. Salg ved: OBOS Nye Hjem/Koteng Bolig. Prosjektselgere Jan Erik Fjeldseth, mob. 932 54 144 / Marius Rennan, mob. 930 61 160.

Salg ved: OBOS eiendomsmeglere Hamar, Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006. → obos.no/sollitunet

→ obos.no/leangenbukta

Rogaland — Stavanger Mariebo — 62 leiligheter og 9 store rekkehus i Zetlitzveien. Salg ved: OBOS Nye Hjem AS. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240. → obos.no/mariebo

Hamar Martodden

Stjørdal Husbyåsen

Stålverket Park — Trinn 1: utsolgt. Trinn 2: kun 1 innflyttingsklar leil. igjen. Trinn 3: 1 ledig leil. innfl. høsten 2020.

Husbyåsen — 63 boliger, både leiligheter, rekkehus og enebolig i kjede i nytt boligfelt. Salg ved: Primahus Bolig v/Joar Winther, mob. 913 11 919

Salg ved: OBOS eiendomsmeglere Hamar, Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006.

→ obos.no/husbyaasen

→ obos.no/stalverket

Trøndelag — Trondheim Lade Ladebyhagen Hus G og H — Selveierleiligheter, 42-115 kvm. Innflytting høst 2020. Salg ved: OBOS Nye Hjem. Prosjektselger Jan Erik Fjeldseth, mob. 932 54 144. → obos.no/ladebyhagen

Møre og Romsdal — Ålesund

Hamar sentrum 2317 Sentrumskvartalet — Trinn 1: 42 nye borettslagsleiligheter. Trinn 2: 31 nye borettslagsleiligheter. Byggingen er i gang!

Holsåsen — 21 borettslagsleiligheter, 6579 kvm. Planlagt innflytting sommer 2021.

Salg ved: OBOS eiendomsmeglere Hamar, Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006.

Salg ved: NOTAR-Sunnmøre Eiendomsmegling AS. Megler Espen Johansen, tlf. 922 41 140

→ obos.no/2317

→ obos.no/holsasen

Trondheim Lade Ladebyhagen Hus I — 63 selveierleil. 42-115 kvm. Ladebyhagen Hus J — 33 brl.leil. 42-114 kvm. Salg ved: OBOS Nye Hjem. Prosjektselger Jan Erik Fjeldseth, mob. 932 54 144. → obos.no/ladebyhagen

B O LI G

OBOS-bladet 95


Vestfold — Tønsberg Teieparken — 250 leiligheter på tomten til gamle Færder vgs. i Tønsberg sentrum. Innflytting fra jan/feb 2021. Salg ved: OBOS Nye Hjem AS. Prosjektselger Alexander Thomassen, mob. 97044499 → obos.no/teieparken

Ålesund

Nøtterøy/Færder

Blindheimshøgda — 36 selveierleiligheter, 73-125 kvm. Planlagt innfl. vinter/vår 2022.

Skogro — Solrik sameie, 26 leiligheter. Idyllisk beliggende ved sjø og skog. Innflyttingsklare leiligheter.

Salg ved: NOTAR-Sunnmøre Eiendomsmegling AS. Megler Espen Johansen, tlf. 922 41 140

Salg ved: OBOS Nye Hjem AS. Prosjektselger Alexander Thomassen, mob. 97044499

→ obos.no/blindheimshogda

→ obos.no/skogro

O Dette er BREEAM Kjøper du en BREEAM-NOR-sertifisert bolig fra OBOS kan du være trygg på at vi har fulgt en streng miljøstandard ved bygging av ditt hjem. Fra og med 2019 skal alle boliger OBOS planlegger BREEAM-NORsertifiseres. Det betyr at vi tar hensyn til miljøet under hele byggeperioden, og legger til rette for at du enkelt kan ta egne grønne valg etter at du har flyttet inn. For at boligene vi bygger skal bli BREEAM-NOR-sertifisert måles vi på miljøkrav innen flere kategorier.

d Les mer på obos.no/breeam 96 OBOS-bladet

B O LI G


Planlagte boligprosjekter → For mer informasjon, se obos.no/nybolig

Oslo Smestad/Hoff I Hoffsveien Hage skal det bygges 56 leiligheter. Planlagt salgsstart 2021. Mortensrud Her planlegger OBOS flere nye boligprosjekter. Ammerud I Martin Strandlis vei 10 planleg­ ges Oen med ca 150 leiligheter. Planlagt salgsstart 2021. Bogerud Bogerud Torg planlegges opprustet og utbygget med 110 leil. Forventet salgsstart 2021. Etterstad I Etterstadgata 2­6 planlegges leiligheter og rekkehus. Prosjek­ tet er i en tidlig planleggingsfase. Frysjaparken OBOS og Stor­Oslo Eiendom planlegger ca. 900 borettslags­ og selveierlei­ ligheter. Salget er i gang. Vollebekk Totalt planlegges ca 1000 leil. Innflyttingen er i gang. Løren OBOS og Veidekke skal bygge flere prosjekter på Løren. Salget er i gang. Ulven På Ulven skal OBOS bygge en ny bydel med 3000 boliger. Salget har startet. Lambertseter I Bølgelengden planlegges ca. 73 leiliheter, salgsstart første del av 2021. Vitigrend på Voksenkollen I Ullveien 12 planlegges det 43 boliger; rekkehus og leiligheter. Salgsstart vinter 2021.

Stavanger – Badedammen Ca. 85 leil. sentralt i Stavanger. Antatt salgsstart våren 2022.

Trøndelag Vestland

Manglerud I Våronnveien 17 planlegges ca. 30 leiligheter.

Viken Fornebu I Storøykilen planlegges det 350­400 boliger fordelt på 6 ulike kvartaler med leil., rekkehus og parkvilla Fornebu Ved Fornebu S planlegges Nansenløkka med ca. 600 miljøvennlige boliger fordelt på leil. og rekkehus. Salgsstart er planlagt i 2021.

Bergen Nytt byggetrinn i Sandsliåsen er under utvikling, forventet salgsstart 2021.

Lade, Trondheim Ladebyhagen vil bestå av ca. 600 boliger. Over 300 boliger er nå ferdigstilt og overlevert, og nye salgstrinn legges ut fortløpende.

Bergen I Blomsterdalen planlegges lei­ ligheter og rekkehus. Prosjektet er i en tidlig planleggingsfase.

Tiller, Trondheim OBOS planlegger å bygge ca. 260 boliger. Forventet salgsstart 2021/22.

Bergen Solstrandvegen; Neste salgsstart planlegges i løpet av 2020.

Stjørdal På Husbyåsen planlegger OBOS og Primahus 150 leilig­ heter i blokkbebyggelse. Antatt salgsstart 2021/22.

Bergen Neumann-tomten Her planlegges nye boliger like ved sjøen. Prosjektet er i en tidlig planleggingsfase.

Lørenskog På Skårersletta planlegger OBOS og AF Eiendom ca. 300 leil. MIDT har planlagt salgsstart vinter 2021. Ski På Eikelijordet planlegger OBOS og Block Watne ca. 200 boliger. Salgsstart 1. kvartal 2021.

Bergen – TV2-tomten pa Nøstet I Nøstegaten planlegges nye boliger like ved sjøen. Planlagt salgsstart i løpet av 2021. Sandsliparken på Sandsli Antatt salgsstart første halvår 2021.

Innlandet

Lillestrøm OBOS bygger et helt nytt nabolag med ca 1 000 boliger i Kvarteret, med næring og barnehage. Salget har startet. Ås På Maxbotomta i Brekkeveien 19 planlegger OBOS og Løven­ skiold Eiendom ca. 150 boliger. Planlagt salgsstart 1. kvartal 2021. Jessheim På Gystadmyra planlegger OBOS og Barlindhaug Eiendom ca 290 nye leil. Planlagt salgsstart 2021. Kløfta OBOS og Block Watne plan­ legger ca. 260 nye leil. på Asper. Planlagt salgsstart 2021. Fredrikstad På Haraldåsen på Pettersand planlegges 3 blokker med totalt 41 leil.

Stavanger – Jåttåvågen Her skal det bygges ca. 1500 nye boliger de neste 20 årene. Første salgsstart planlagt våren 2022.

Ringsaker På Voll & Lund planlegger OBOS og Block Watne 700­ 1000 boliger i løpet av 10­15 år.

Møre og Romsdal Ålesund 60 leil. kommer for salg i 2021 i Fremmerholåsen.

Vestfold og Telemark Tønsberg På tomten til gamle Færder vgs. i Tønsberg sentrum skal Teieparken bygges med ca 25 boliger. Salget er i gang.

Hamar OBOS, Utstillingsplassen Eien­ dom og Betonmast planlegger ca. 120 leil. i Vangsvegen 73 i Hamar sentrum. Hamar OBOS og Veidekke planlegger ca. 200 nye leil. i Stålverket Torg på Martodden. Planlagt salgsstart 1. halvår 2021.

Rogaland Sandnes – Bogafjell Her skal det bygges 55 leil. Antatt salgsstart i 2022.

B O LI G

OBOS-bladet 97


Hele landet Gi et OBOS-medlemskap i gave Side 100

Hele landet En strømsmart høst med Fortum Side 101

– Å være skuespiller er ikke en gudegave, som man sa i gamle dager. Det er et håndverk. Og masse lek, sier Nationaltheatrets Liv Bernhoft Osa.

Kultur

Mammarollen Teateraktuelle Liv Bernhoft Osa (63) synes det kan være nifst å være mor. Selv har hun bestemt seg for å tilgi sine foreldre. Tormod Aasli Kvithyld Einar Aslaksen

TEKST: FOTO:

Hva hvis du fikk mulighet til å møte dine foreldre etter deres død, for en siste samtale og forsoning? Dette utforsker dramatiker Lars Norén i Nationaltheatrets kommende stykke «Etter stillheten». Liv Bernhoft Osa spiller moren i stykket. – Sønnen tar et oppgjør med foreldrene. Jeg tror tematikken vil treffe bredt. Det er nok mange som aldri tok praten de skulle ha tatt, sier Osa. Tilgivelse Dette huset har vært hennes andre hjem siden 1979. Over 40 år med store og små roller på scene, tv og film. I nyere tid har mange sett henne i filmen «Pyromanen» fra 2016. Også den gang spilte hun moren – og ble belønnet med Amandapris. Rollen i «Etter stillheten» beskriver hun som god og krevende. Etter at hun leste manuset, skjedde det som alltid skjer når prosjektet er spennende. Historien begynte å svirre i hodet. Det handler om familie, ekteskap, ensomhet og frykten for å dø. – Hva du ville ha sagt hvis du fikk møte dine foreldre igjen? – En del av det å bli voksen er å tilgi sine foreldre. Alt var ikke bra i min oppvekst, men jeg tror det er utrolig viktig å innse at de gjorde så godt de kunne. Det er godt å ha kommet frem til den erkjennelsen. Sirkus Osa Barndomshjemmet på Voss heter Sævelid. Hun overtok det for 20 år siden, det store huset som bestefaren tegnet i sin tid, hvor hun 98 OBOS-bladet

Hele landet Visste du at du alltid har 20 prosent rabatt hos Kid? Side 103

Liv Bernhoft Osa Liv Bernhoft Osa, skuespiller.

HVEM:

Stykket «Etter stillheten» har urpremiere 19. november. HVA:

HVOR:

Nationaltheatret i Oslo.

MEDLEMSFORDEL: OBOS-medlemmer får 20 prosent rabatt. Kjøp billetter på obos.no.

vokste opp med to søstre, mor og far. Faren var den kjente spelemannen Sigbjørn Bernhoft Osa. – Han var 47 år da jeg ble født, så jeg fikk se toppen av karrieren hans. Før det var det beinharde år hvor han reiste rundt med felekassa på buss og tog gjennom Norge. Han hadde sine svarte perioder, men han klagde aldri. Mor var sykepleier, ei dame med driv. Det var åpent hus og mye besøk. Osa husker det som at det alltid luktet nystekte krumkaker og mørk kaffe fra kjøkkenet. – Faren min kalte oss sirkus Osa. Det kunne være betegnende på oss som familie. Det var mye temperament. Mor mi var beintøff og sa fra. Jeg kan ikke si at jeg har hatt en lykkelig barndom hvor alt bare var trygt og godt.


Last ned OBOS-appen Med et digitalt medlemskort på mobilen har du alltid tilgang til våre gode medlemsfordeler

MEDLEM Men ingen har en perfekt oppvekst. Foreldrene mine var veldig forskjellige, og jeg er takknemlig for at de holdt sammen. Det var jo oss. Klar for sluten Da faren døde, satt hun i sminkestolen på NRK på vei ut på opptak. Mange år senere døde moren, 91 år gammel. Da sto Osa på scenen i rollen som fru Fåttnok – rolleprestasjonen ga henne Heddaprisen. – Jeg må smile litt når jeg tenker på mor mi, for hun gledet seg sånn til å dø. «Nei, nå må det være nok», sa hun. Hun var klar i hodet helt til det siste, men mett av dage. Og idet hun døde spilte jeg altså fru «Fåttnok». Går det an? sier hun og smiler. – Ble det et stort vendepunkt at hun døde? – Det føltes delt. Det var godt å vite at hun virkelig ønsket å avslutte og ikke hadde vondt. De siste årene hadde hun hjerteproblemer og ramlet og slo seg. Vi tre døtrene dro i skytteltrafikk med toget mellom Oslo og Voss. Helt ærlig så ble mange bekymringer løftet av skuldrene da hun døde. Hun tenker litt. – Noe av det siste hun sa var at hun hadde lyst på appelsin. Hun fikk det, og sa: «Jeg har det så godt!». Det er fint å tenke på. Rollemodell Selv har hun to døtre, og er mormor til to. Tematikken i stykket får henne til å grøsse litt. – Huffameg, hva har jeg selv gjort feil som mor? Jeg har to flotte døtre som jeg har veldig nært forhold til, men det er litt nifst å være mamma. Mødre har gjennom alle tider fått skylden for mye. Akkurat som min mor har jeg prøvd å gjøre så godt jeg kan. Det er ikke til å unngå å gjøre noen feil. Jeg tror ikke det viktigste er hva du sier til ungene dine, men hva du gjør. Vi er rollemodeller, og veldig mye kan gå i arv. Hun er ikke så opptatt av det som forble usagt med foreldrene. Tilgivelse er viktig. – Jeg kan tenke: «Fader, nå er jeg så lik mor mi!». Jeg har nok tatt opp i meg noen av unotene hennes. Samtidig var hun veldig omsorgsfull. Og tøff, synes jeg. Jeg håper at også jeg er litt tøff. At jeg er offensiv i livet. – Å være skuespiller er ikke en gudegave, som man sa i gamle dager. Det er et håndverk. Og masse lek, sier Nationaltheatrets Liv Bernhoft Osa. → obosbladet@obos.no OBOS-bladet 99


Foto: Nadia Frantsen

Diverse

En gave for fremtiden Hva gir du til en som har alt? Et medlemskap i OBOS kan utgjøre den store forskjellen for en du er glad i.

Hvert år får nesten 7000 heldige konfirmanter, jubilanter og dåpsbarn et OBOS-medlemskap i gave. Det er rett og slett en kjempefin mulighet til å gi en du er glad i en plass foran i boligkøen, samt en rekke andre knallgode medlemsfordeler. OBOS-medlemmer stiller først i køen om 90 000 boliger i store deler av landet. Dette er vår største og viktigste medlemsfordel, og forkjøpsretten kan brukes på nye boliger fra OBOS og OBOS Block Watne så vel som på brukte boliger i OBOS-borettslag.

Medlemsfordel:

En enklere vei inn på boligmarkedet og mange medlemsfordeler 100 OBOS-bladet

M E D LE M

Det skal lønne seg å være medlem. Som medlem sparer du penger på alt fra teaterbilletter og fotballkamper til kjøkkenutstyr. I tillegg får du gode betingelser på forsikring og banktjenester. I OBOSappen eller på obos.no får du en komplett oversikt over alle fordelene.

• Gi et gavemedlemskap på obos.no/ gave.


Annonse

Gjør hverdagen strømsmart i høst Spar både lommeboken og miljøet uten at det går utover høstkosen.

Høsten er her, det er kaldere ute, og vi bruker mer strøm. Hvordan kan vi holde strømbruken og strømregningen lave, uten at det går utover høstkosen? For å i det hele tatt kunne spare på strømmen, må man vite hva man bruker strøm på. 75 prosent av strømmen går til oppvarming: 60 til oppvarming av rom, og 15 til å varme opp vann. Temperaturen ute, hvordan du bor, og hvor varmt du vil ha det inne, har mye å si for strømbruket ditt. Mange har det nok varmere enn 20 grader, som er ekspertenes anbefaling. På soverommet bør det være 14 grader. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du cirka fem prosent. Ta heller på deg et par varme ullsokker og en ullgenser enn å skru opp innetemperaturen. Da tåler du lavere

temperatur uten at du trenger å fryse av den grunn. Kanskje du har et varmt pledd å kose deg under også? Den enkleste måten å bruke mindre varmtvann, er å montere et sparedusjhode. Frister det å ta en varm dusj bare for å holde varmen? Hva med å heller gå en tur i parken eller skogen og se på høstfargene? Kjøp OBOS Medlemsstrøm fra Fortum Bruker du mindre strøm, sparer du ikke bare lommeboken, men også miljøet. Om du greier å spare mye eller lite strøm, er du med Fortum OBOS Medlemsstrøm uansett sikker på at du ikke betaler for mye. Du kan også velge å legge til opprinnelsesgaranti, da sikrer du produksjon av strøm fra fornybare kilder.

Medlemsfordel • En av markedets beste

strømavtaler: Fast månedsbeløp på 7 kr og et påslag på 3 øre per kWh.

• 15 prosent laderabatt på

alle 2400 Charge & Drive ladestasjoner

• Ingen bindingstid • Bestill din strømavtale på strom.fortum.no/obos

OBOS-bladet 101


Bolig og interiør

Tekstil og interiør til hjemmet Visste du at du alltid har 20 % rabatt hos Kid Interiør? La deg inspirere av et stort utvalg sengeset, gardiner, puter og andre interiørsaker du trenger til hjemmet dit.

• Rabaten gjelder på ordinære priser og kan ikke

kombineres med kampanjer eller andre rabater.

• Rabaten gjelder ikke i netbutikken. • Husk å ta med OBOS-medlemsbeviset dit - du finner det i OBOS-appen.

Finn din nærmeste butikk på kid.no.

Medlemsfordel:

20 % rabat på varer til ordinær pris

Bolig og interiør

15 % rabatt hos Maxbo Bruk rabatten din også i nettbutikken! Maxbo er byggevarekjeden som gjør det enkelt å handle bo- og byggevarer på et sted. Du får et komplet sortiment for hus, hyte og hage. Det legges stor vekt på å gi kundene den beste handleopplevelsen med god veiledning, gode tips og råd. Medlemsfordel:

• 15 % rabat hos alle Maxbo varehus og stormarkeder. • Rabaten gjelder på ordinære priser og kan ikke kombineres med andre rabater eller kampanjer.

• Gjelder ikke bestillingsvarer utenfor standard-

sortiment, gjelder ikke på gavekort eller på frakt.

• Gyldig OBOS-medlemsbevis må vises i varehuset - du finner det i OBOS-appen.

• Rabatkode for netbutikken: ObosrabM-2019 Finn din nærmeste butikk på maxbo.no/butikker.

Medlemsfordel: 15 % rabat

102 OBOS-bladet

M E D LE M


Kultur og fritid

Vikla inn i blått - Dylan på Nynorsk Teaterkonsert med musikk og tekstar av Bob Dylan Bob Dylan er musikaren og poeten som kanskje meir enn nokon andre har påverka rockemusikken. Utgangspunktet for framsyninga er dei to albuma som blei gitt ut med ti års mellomrom mot slutten av 60- og byrjinga av 70-talet; Blonde on Blonde og Blood on the Tracks. Ein ung Bob Dylan skildrar ein kjærleikslengt, ein romantisk kjærleik, og ikkje minst kva som skjer når kjærleiken tar slutt. I regien til Eirik Stubø blir Dylan sitt verk til ein teaterkonsert som òg hentar inn hits og ikoniske protestsongar frå ein av musikkens og litteraturens meir mangesidige kunstnarar. Spilles til 19. desember Det Norske Teatret, Hovudscenen BILLETTAR: Tlf. 22 42 43 44 eller detnorsketeatret.no TID:

STAD:

Medlemsfordel:

20 % rabatt på billettar Inntil to billettar per medlem

Bolig og interiør

Gi en gave fra hjertet Design den perfekte julegaven hos CEWE Japan Photo Bilder tar vare på øyeblikk, og sørger for at vi kan gjenoppleve gode minner om og om igjen. Ved å fylle en fotobok med alle sine fineste bildeminner, kan man drømme seg tilbake til hyggelige, fine og morsomme stunder – side for side. Og denne følelsen kan du faktisk pakke inn og gi til noen du er glad i. Noen julegaver er nesten like morsomme å gi, som å få. En CEWE FOTOBOK er en slik type gave. Det er ikke noe du bare tar ned fra en tilfeldig butikkhylle og pakker inn – det er en gave som ikke er lik noe annet, og som du kanskje har brukt timevis på å gjøre helt perfekt. Side for side bygger du den opp med bildene dine, små historier og morsomme opplevelser. Belønningen venter på julaften, når du opplever den oppriktige gleden fra den heldige gavemottakeren. Da blir alt verdt det. Bestill de fineste julegavene på japanphoto.no.

Medlemsfordel:

15 % rabatt på alle CEWE bildeprodukter M E D LE M

OBOS-bladet 103


Dine medlemstilbud Her ser du alle medlemsfordelene dine. Disse finner du også på obos.no/medlem eller ved å laste ned OBOS-appen fra App Store eller Google Play.

Tekstil og interiør til hjemmet KID INTERIØR: 20 % på alle varer til ordinær pris. Krever innmelding i Kid Interiørklubb. → obos.no/kid

Alt til kjøkkenet KITCH'N: 20 % på alle varer til ordinær pris. Krever innmelding i Kitch’n Kundeklubb. → obos.no/kitchn

20 % hos Kitch’n

Alt innen byggevarer 15 % på alle varer til ordinær pris. Gjelder også netthandel. → obos.no/maxbo

MAXBO:

Bolig og interiør Landets eldste fliskjede Landets største møbelkjede 12 % på alle varer til ordinær pris. Hos Bohus får du kjøpt alt fra møbler til interiør innenfor ulike stilarter.Tilbudet gjelder ikke netthandel. → obos.no/bohus BOHUS:

Easee hjemmelader

NORFLOOR: 25 % på fliser og tilbehør. 10 % på VVS, naturstein og øvrige produkter. → obos.no/norfloor

Opptil 2000 kr i rabatt på Easee hjemmelader fra Circle K. → obos.no/circlekcharge

CIRCLE K CHARGE:

20 % hos Kid Interiør

Hjelp til elektrotjenester BRAVIDA: 20 % på elektrotjenester og materiell. Tilbudet gjelder ikke på fastpris eller kampanjer. → obos.no/bravida

Foto på nett og i butikk 15 % på alle CEWEbildeprodukter og 1 år med 50GB gratis lagring hos CEWE MYPHOTOS. Rabattkoden er i OBOS-appen. → obos.no/cewe CEWE JAPAN PHOTO:

104 OBOS-bladet

Farger til hjemmet ditt

20 % på maling, trebeskyttelse, tapet og utstyr i over 40 butikker i hele Norge og på nett. → obos.no/flugger

FLÜGGER FARVE:

OBOS Medlemsstrøm Kun 7 kroner i månedlig fastbeløp og et påslag på 3 øre per kWh. En av Norges beste medlemsavtaler på strøm. → obos.no/fortum

FORTUM:

M E D LE M


Selg boligen din trygt og enkelt

Inntil 30 % hos Avis

Få rabatt på kr 5000 ved salg av bolig. Beløpet trekkes fra totalkostnaden. Gjelder kun ordinære salgsoppdrag. → obos-eiendomsmeglere.no

OBOS EIENDOMSMEGLERE:

Solceller på taket OTOVO: 2000 kroner rabatt ved kjøp av solcelleanlegg. Spar penger og hjelp miljøet med grønn strøm fra eget tak. → obos.no/otovo

Kjenn deg ekstra trygg Spar 4540 kroner det første året. Kjenn deg ekstra trygg hjemme med boligalarm med innbrudds- og brannvarsling. Gjelder nye kunder. → obos.no/alarm

Ferie og reise

SECTOR ALARM:

Bestill din drømmereise 600 kroner i rabatt per bestilling ved kjøp av pakkereiser med charterfly. For betingelser og kampanjetilbud se → obos.no/apollo

APOLLO:

Mobilabonnement TALKMORE: 20 % på alle mobilabonnement med månedsavgift til deg som er medlem og 15 % til din familie på samme faktura. Lave priser, full Telenor-dekning og hele 10GB i velkomstgave! → talkmore.no/obos

15 % hos Maxbo

Cruise til København DFDS: 15 % rabatt på Cruise til København. Se Lille Havfrue, spis smørrebrød og gå i butikker på Strøget. Gjelder alle lugartyper. → obos.no/dfds

Leiebil i Norge AVIS: Inntil 30 % på leiebil i Norge. Rabatten gjelder ikke forsikring, mva. og servicegebyrer. Rabattkode: O250801 Tlf. 815 33 044. → obos.no/avis

Hoteller i hele Norden NORDIC CHOICE HOTELS: 15 % på hotellrom i helger, ferier og sommerperioden. Nå har du enda en god grunn til å ta deg en tur! Må bestilles på → obos.no/choice

Hoteller i hele verden BEST WESTERN HOTELS & RESORTS:

20 % rabatt på overnatting ved alle hoteller i Skandinavia, Baltikum og Polen, uansett ukedag og sesong. 10 % rabatt ved alle hoteller i resten av verden. → obos.no/bestwestern

Sentral beliggenhet - god pris SMARTHOTEL: Rom fra kr 650 til 750 per natt i helger. Smarthotel tilbyr overnatting i enkle omgivelser og er opptatt av at du skal få best verdi for pengene. → obos.no/smarthotel

Feriehus i Europa DANOMMER: 10 % rabatt på leie av feriehus i Danmark og store deler av Europa. Tlf. 21 99 90 10. → obos.no/dansommer

M E D LE M

OBOS-bladet 105


Besøk Akvariet i Bergen

Forsvarets stabsmusikkorps FORSVARETS STABSMUSIKKORPS: 25 % på konserter i Ridehuset, Akershus festning. Tlf. 815 33 133. → obos.no/fsmk

Hele landets orkester KRINGKASTINGSORKESTERET: 20 % på Torsdagslive i Aulaen. 25 % på konserter i Store Studio. Barn under 16 år gratis. Tlf. 815 33 133. → obos.no/kork

Kultur og fritid Norges største akvarium 25 % på billetter. Inntil 2 voksne og 3 barn per familie. På Akvariet kan både barn og voksne se, føle, lese og følge både dyr og dyrepasserne på nært hold. → obos.no/akvariet

AKVARIET I BERGEN:

Svømming på Lambertseter LAMBERTSETER BAD: Halv pris på inngang i helgen. Gjelder for én person. Langbølgen 24. Tlf. 22 74 94 00. → obos.no/lsvk

Teater for alle 25 % på inntil 2 billetter per oppsetting. Gjelder ikke gjestespill. → obos.no/dns

DEN NATIONALE SCENE:

Norges største teater 20 % på alle forestillinger ved kjøp av 2 billetter. Tlf. 815 00 811. → obos.no/nationaltheatret

NATIONALTHEATRET:

Opplev magien i operahuset 20 % på opera og ballettforestillinger. 20 % på omvisning i Operaen og i Operabutikken. Gjelder ikke gjestespill. Tlf. 21 42 21 21. → obos.no/operaen

DEN NORSKE OPERA & BALLETT:

Museer i Hedmark 20 % på billetter. Hele 23 forskjellige museer i Hedmark skjuler seg bak navnet Anno. → obos.no/annomuseum

ANNO MUSEUM:

Teater for samtids-scenekunst Ca. 20 % på egne programforestillinger. Teatret presenterer frittstående kunstnere og kompanier på tvers av sjangre. → obos.no/bbt BLACK BOX TEATER:

Scenekunst midt i Oslo 20 % på ordinære forestillinger. Tlf. 22 42 43 44. → obos.no/detnorsketeatret

DET NORSKE TEATRET:

Besøk Eidsvollsbygningen : 25 % på inngangsbilletten. Tlf. 63 92 22 10. → obos.no/eidsvoll1814

EIDSVOLL 1814:

Humørfylte forestillinger 25 % på inntil 2 billetter per oppsetting. → obos.no/barneteater

BÆRUM BARNETEATER:

106 OBOS-bladet

M E D LE M

Museet om Nobels fredspris NOBELS FREDSSENTER: 25 % på inngangsbilletten. Tlf. 48 30 10 00 . → obos.no/nobelsfredssenter

Bruk fordelene dine


Nobels Fredssenter

Oslos historie OSLO MUSEUM: 20 % rabatt hos Bymuseet. 25 % rabatt på oslobilder.no, 15 % på leie av lokaler på Bymuseet og 10 % i museumsbutikken. → Oslomuseum.no

Sport og idrett Se Grorud IL på hjemmebane

Hele byens teater OSLO NYE TEATER: 20 % på ordinære forestillinger. Her spilles det både klassikere, farser og barneforestillinger. Tlf. 22 34 86 80. → obos.no/oslonye

GRORUD IL FOTBALL: 50 % på A-lagets hjemmekamper på Grorud. 20 % på Grorud ILs fotballskoler. → obos.no/grorudil

Se KFUM på hjemmebane Moderne og klassisk

20 % på A-lagets hjemmekamper på Ekeberg, og 20 % på KFUMs fotballskoler. → kaaffa.no

25 % på alle forestillinger. Gjelder ikke gjestespill. Rogaland Teater skal skape verdifullt og grensesprengende teater og skille seg ut med djerve valg! Tlf. 51 91 90 90. → rogaland-teater.no

Se landslaget på hjemmebane

KFUM FOTBALL:

Norsk kulturhistorie NORSK FOLKEMUSEUM: 25 % på inngangsbillett og 10 % på varer i museumsbutikken. Museet viser hvordan folk har levd i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag. Tlf. 22 12 37 00. → obos.no/norskfolkemuseum

ROGALAND TEATER:

Dinnershow Nøtterøy kulturhus 20 % på et stort antall konserter og forestillinger. Kulturhuset ligger bare fem minutter med bil fra Tønsberg og har mye forskjellig på programmet. Tlf. 33 40 20 01. → notteroy.kulturhus.no

NØTTERØY KULTURHUS:

Flotte filmopplevelser Kr 10 i rabatt per billett. Gjelder for inntil 2 pers. ved kjøp i billettkiosken. → odeonkino.no

ODEON KINO:

WALLMANNS OSLO: 20 % på inntil 6 billetter. Her får du en unik opplevelse i det fantastiske samspillet mellom show, mat og atmosfære. Book en helaften du sent kommer til å glemme. → obos.no/wallmans

LANDSKAMPER: 25 % på kampene til det norske herrelandslaget i fotball på Ullevaal Stadion. Inntil 5 bill. per medlem. → obos.no/landskamper

Alle kamper i OBOS-ligaen OBOS-LIGAEN: «2 for 1» på alle kamper (1. div. fotball, menn). Gjelder også bortesupportere. Bill. kjøpes i luka på kampdag. → obosligaen.no

Last ned OBOSappen

Båthistorie og aktiviteter OSLOFJORDMUSEET: 50% på inngangsbillett. Besøk det maritime museet i Vollen (Asker). → obos.no/oslofjordmuseet

M E D LE M

OBOS-bladet 107


Se Viking på hjemmebane 20 % på billetter til hjemmekamper i Eliteserien på felt P. Kjøpes på stadion på kampdagen. → viking-fk.no

VIKING FOTBALL:

Bruk fordelene dine

Bank og forsikring

En verdig avskjed - 3000 kr på Fonusgravsteiner, - 1500 kr på nytt navn på gravstein. -10 % på kister og urner. Gratis personlig rådgivning til Hvite Arkivet (verdi 950 kr). Tlf. 03024. → fonus.no

FONUS BEGRAVELSESBYRÅ:

Dekk, felger og bilservice VIANOR: 20 % på dekkhotell + rabatter på dekk, felg, batteri m.m. → obos.no/vianor

Banken for OBOS-medlemmer Som medlem får du noen av markedets beste betingelser på boliglån og sparing. Du får også lønnskonto med sparerente og gratis bankkort. Les mer på → obosbanken.no

OBOS-BANKEN:

Oppsal Håndball 35 % på alle hjemmekamper i Eliteserien i Oppsal Arena. Kode: OBOS2018-2019. → oppsalhandball.no

OPPSAL HÅNDBALL:

Forsikring Tryg gir deg markedets kanskje aller beste forsikringer til ekstra gunstige priser – kun for OBOS-medlemmer. Tlf. 915 04040. → tryg.no/obos

TRYG:

Spesialister på sport 15 % på alle varer til ordinærpris på nett og i butikk. Spesialister på ski, sykkel, klatring, løp og friluftsliv. → obos.no/oslosportslager

OSLO SPORTSLAGER:

Se RBK på hjemmebane 25 % på RBKs eliteseriekamper på Lerkendal. Inntil 5 billetter per medlem.→ obos.no/rbk ROSENBORG BALLKLUBB:

Spesialmuseum for ski SKIMUSEET HOLMENKOLLEN: 50 % på entré til Skimuseet og hopptårnet med inntil tre ledsagere. Her kan du oppleve 4000 år med spennende skihistorie. Tlf. 22 92 32 00. → skiforeningen.no

108 OBOS-bladet

Diverse

Offentlig laderabatt FORTUM CHARGE & DRIVE: 10 % på offentlig lading av elbil. Du må registrere deg på Fortums nettside for å få rabatten. → fortum.no/obosrabat

Barnas digitale bibliotek PICKATALE: 22 % rabatt på månedsprisen. Med Pickatale lese- og lydbokapp får du tilgang til over 2000 interaktive bøker for barn i alderen 3 til 8 år. Familieabonnement kr 69 per måned (ordinær pris kr 89). → obos.no/pickatale

Lading og drivstoff CIRCLE K: 10 % rabatt på hurtiglading og 38 øre i rabatt på bensin og diesel på betjente bensinstasjoner. Krever også medlemskap i EXTRA Club. → obos.no/circlek

Norges største økonomimagasin DINE PENGER: 42 % på magasinet levert hjem til deg, inkludert tilgang til den digitale utgaven. Bli fast leser av prisbelønnet journalistikk om privatøkonomi. → obos.no/dinepenger

M E D LE M

Pickatale - Barnas bibliotek


CTC STANDARD Vår nyeste serie varmtvannsberedere Like effektiv og pålitelig som før, nå i nytt stilrent design

WWW.CTC.NO

Ring 48 300 500 – få GRATIS befaring!

-30% SOLSKJERMING OG GARASJEPORTER

Untatt pergola og noen få spesialprodukter.

Hos oss får du gratis befaring med gode tips og råd, så vi kan tilby deg et produkt skreddersydd til ditt behov. Vi leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg.


NYTT KJØKKEN?

BYTT DØRER & SKUFFER! - få moderne fulldempende dør- og skuffesystemer RING MEG PÅ

920 69 096 for GRATIS hjemmebesøk og en hyggelig kjøkkenprat!

Ken-Willy Røberg Salgskonsulent, HerjedalsKjøkken

Før

Over

20 ÅR I NORGE

Etter


Gratulerer! Caspar Roland Breivik, 7 år, fra Frogner, og Frode Christoffer Kogstad, 9 år, fra Oslo, er trukket som vinnere av juniorkryssordet i OBOS-bladet nr. 5. Premier er sendt i posten. OBOS-bladet gratulerer!

Fritid Tekst og utvalg: Sølvi Halvorsen / Foto: Frøydis Falck Urbye

Junior-kryssord

JUNIOR

SPREKKER REKLAME

SMILE

GRØNNSAK

HUNNHERLIG DYRET

LITEN IKKE DU

FALSK YRKE FINS VINN PREMIER! Svar på kryssordet, så er du med i trekningen av blant annet et kinogavekort. Send løsningsordet på e-post til juniorlaget@obos.no. Frist 3. desember.

Finn ordene! S R E T B U S S G F

P P V Y Y K H T S V

V V A B V T O Y J H

V A A R C G K H D Y

W N X F K K F Q H D

E X E C E E L U T R

O B I L H E Y F W E

G P W L Q K O M W S

M O P E D A I A D I

10 transportmidler skjuler seg i diagrammet denne gangen. Kan du finne dem? Ordene står, loddrett og på skrå.

T R I K K W E N H N

Gratis utlån av friluftsutstyr Hvis du synes fjellklatring ser kult ut, men oppdager at du har høydeskrekk når du prøver. Da er det kjedelig å ha kjøpt dyrt klatreutstyr som aldri mer blir brukt. Hvert år kastes det mengder av sportsog friluftsutstyr som nesten aldri har vært brukt. Det er så mye vi har lyst til å prøve, men så var det ikke så gøy likevel. Da er det lurt å ha lånt utstyret. Over hele landet finnes det ordninger hvor barn og ungdom kan låne sportsog friluftsutstyr helt gratis. Det er kommunen eller en forening i lokalmiljøet ditt som driver låneordningene. BUA heter mange av dem, andre heter Skattkammer, Frigo, Turbo eller Frilager. Når du bruker låneordningene, kan du teste flere forskjellige aktiviteter. For

eksempel kan du låne ski, telt, sykkel eller snowboard. Utstyret kan vanligvis lånes i én uke, men du kan låne så mange ganger du vil. Bra, ikke sant – både for deg og for miljøet? Den første gangen du låner, må du ha med deg en voksen. Senere kan du låne på egen hånd. Og selv om tilbudet først og fremst er for barn og unge, kan også voksne låne de fleste stedene, men da må de bruke utstyret sammen med barna! Mer om låneordningene finner du på www.bua.io OBOS-bladet 111

FASIT: Bane, Bil, Buss, Dresin, Fly, Moped, Spark, Sykkel, Tog, Trikk


GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

Ingen fordyrende mellomledd Stor utstilling på alle avdelinger • Ring og få tilsendt GRATIS katalog • 12% rabatt ved henvisning til annonsen • Alle prisklasser • •

AVD. GRORUD | TRONDHEIMSV. 457, OSLO | TLF: 22 80 30 70 AVD. SANDVIKA | INDUSTRIV. 10, SANDVIKA | TLF: 67 52 10 30 AVD. LIER | HUSEBYSLETTA 39, 3414 LIER | TLF: 32 84 00 48 monument@sigvartsen.no | WWW.SIGVARTSEN.NO

NMS Gjenbruk, et skattekammer for deg som elsker gjenbruk – og kloden vår!

Våre 51 butikker Arendal - Bergen - Bremnes - Brumunddal - Bryne - Bodø - Bø - Drammen - Egersund - Evje Flekkefjord - Førde - Grimstad - Haugesund - Heddal - Hillevåg - Hå - Knarvik - Kongsberg Kristiansand - Kristiansund - Larvik - Levanger - Lillesand - Lillestrøm - Lyngdal - Molde - Myrvåg Namsos - Nordfjord - Nygata, Stavanger - Oppdal - Os - Randaberg - Risør - Råde - Sandnes Skei - Ski - Skien - Sogndal - Sola - Sotra - Tau - Trondheim - Tønsberg - Ulsteinvik - Volda Ålesund - Ålgård - Åsane - Knausen Lysstøperi I

$!

nmsgjenbruk.no


KRYSSORD

Send inn og vinn Flax-lodd! Vi trekker tre riktige kryssordløsninger som premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Send løsningsordene eller riktig tallkombinasjon innen 3. desember til: obosbladet@obos.no

Kryssord

Sudoku

6 1 5

TÅR

SEIRET OVER

3

SELETØYDEL

VANNÅREN

FORKJØLELSE

HEVER

ODDE

3 4

1 4

3

BELJET MELODI

KLOKKE

FREKK VRI FØ UTROP

2

Fyll inn tall i de åpne rutene slik at hver linje, hver kolonne og hvert felt bestående av 2 × 3 ruter inneholder alle tallene fra 1 til 6. De fargede rutene danner en tallkombinasjon som du sender inn.

FLYKT- DYR NING HODEDEL

ADV. DYRET

KRYDDER

TOALETT

KAPPE AV

L P A B

R

S N

M U L D Y Æ R R E I S F T L E U D S H A S U T B E E R K O V I E D M E

L G U G I F T L I E R

P S R Å U Y E D E R S U T B T Å F E L Ø N R Ø R S K I E T L A T S E J E N R E

L I T R E T T E N Å R I N G

A L K O V E N

APET

5 2 1 3 4 6

3 1 5 2 6 4

2 5 6 4 1 3

4 6 3 1 5 2

BAR FARGE

LIDELSE

ANGST OLJE

ØKT ESKE

VASSDRAG

TEMA

DOVEN

SLITEN

BALTERE

AVGÅTT

DYRENE

SPISE IN

12 DYRENE

SLITES

BRENNES

ANE

BØNN

LITE ROM

STILLE

SANKT KORT

DYR FLÅTE

FYLKE

BRITE

FARVEL

KRYPET

MASET

DAMETITTEL

PARTERE

IDET

PARTI ORDENSTALL

KONTOR

Harald Karlsnes, Vetre; Torunn Oppedal, Hjellestad; Bente Odner, Oslo

KRYSSORDVINNERE № 5/2020:

GASS

VENT

MEIE OLE

→ Sudoku

6 4 2 5 3 1

KOMMUNE I VIKEN

HISTORIE

VIRKSOMHET

SKURRE

1 3 4 6 2 5

SJARM

AVDELING

O S T E G E N

UNDERDANIG

ASER

RETT SPINNER

BAND

LEDIG

OPPDRETTET

L Ø S S K Ø J Y K U A U L L E S E T N F E T R D Ø S U K F R A T K E S T

AVGRUNN

BØSE FORTROLIG

ORDENTLIG

TRE

ORGANET

OFFISER

GÅR

V E B B R Y E R I N G S E S E T S E N T R E I M O D E L S O D E J A L G E N H A L L E L Ø G L E A P E T N N E T A E M E R T O N K M O T H O S E N E S E L V E R L A G L D S Å

BÅNDET BRAKTE

NEDBØR

SJENERE BEVEGELSE

HVILE

Løsninger 5/2020 F G O R B A I

KORTSKOLE FARGE

VARIERE

OFRET SUGES JUKS

SINT

→ Kryssord

ENGSTELSE ANFØRSEL

SPORTET

MINKES

Bjørn Erik Arnesen, Erdal; Marit Vollen, Hobøl; Berit Wiik, Risør

SUDOKUVINNERE № 5/2020:

OBOS-bladet 113


Glass og vindu

Baderom

VI GIR 10% RABATT

Pusse opp badet?

på alle veiledende priser ved henvisning til annonsen. Dette gjelder rør, deler . og utstyr.

Gratis befaring på totalrenovering.

COMFORT STORO Grefsenveien 56, 0487 Oslo 23 23 40 40 10 10 40 40 storo@comfort.no storo@comfort.as Oppussing

Vi er totalentreprenør på bade baderom al r på

Vedlikehold

Vi har levert glassarbeid med høy faglig kvalitet siden 1980!

V I H J E LP E R D ITT SA M E I E E LLER B O R E T T S LAG M ED :

• Glassmester • Fasade aluminium/tre • Speil og interiør glass • Skreddersydde løsninger

Inn- & utvendig maling Rehabilitering av fasade Oppganger Fellesområder

Oslo Glass & Vindu

tomalere.no Tlf. 404 24 141

Tlf. 22 08 17 80 www.osloglass.no

Østensjøveien 14, 0661 Oslo • 22 97 42 97 butikk@bm-x.no

F I R M A P O S T@TO M A L E R E . N O

Avfallshåndtering/Container

Eiendomsdrift

CONTAINER

TIL FASTPRIS

Går du med tanken om å pusse opp!

SAMARBEIDSPARTNER OBOS

Vi stiller med: Snekker, maler, flislegger, rørlegger, elektriker og prosjektledelse. Tlf.: 47 41 30 00 www.nytthjem.net post@nytthjem.net

RAGNSELLS.NO

Elektriker

Taksering

• • • • • • • •

Tilstandsrapport for borettslag/sameier Vedlikeholdsplaner Kostnadsoverslag/budsjettering Kravspesifikasjon med kontraktsforslag Oppfølging byggesak Verditakst/tilstand bolig og næring Problemløser ved tekniske utfordringer Byggelånsoppfølging Verditek AS – Tlf 22 37 99 00 Konghellegaten 3 – 0502 Oslo martin@verditek.no – www.verditek.no

Kjøkken

ELEKTRIKER PÅ DAGEN! Kfifiyyfififiyyyyfififiyyyyyyyyfififiyyy yNyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy y yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy

...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE

Oppmøte: 731,Timespris: 936,-

Komplett moderniseringsprogram for kjøkken, bad og garderobe Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål! Benkeplater skreddersys etter ønske fra eget verksted!

*Utløper 30.11.2020

Hvitevarer leveres og monteres etter avtale!

BESTILL NÅ: 815 00 005

Snekker, rørlegger og elektriker utfører arbeid av høy kvalitet! Se mulighetene, besøk vår butikk i Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

VyyyyyyyfiyyfiyyyyOyfifiyfiyyAyfiyyhuy, fiyyyfiyyfiyyyyfiyfifiyyåyyyyfififi Tfif:y815y00y005y-yyufiyfiyfiyyycfi@fififififififi

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47 www.kjøkkenfornyeren.no Vår drift i over 35 30 år... Trygghet for godt resultat

106 OBOS-bladet

B O LI G


OBOS-banken for store og små medlemmer OBOS-konto Hverdagen blir litt enklere med en brukskonto som gir deg sparerente – uansett hva du bruker kontoen til.

Gode sparebetingelser Sparer du til bil eller bolig? Sett av penger til fremtiden med trygg og forutsigbar avkastning.

Gratis bankkort Hvorfor betale årsgebyr når du ikke må? Bankkort fra OBOS-banken er gratis å ha, og gratis å bruke.

Fornøyde kunder Enkle produkter og løsninger. God rådgivning fra start til slutt når du trenger lån til ny bolig.


There’s a new sheriff WIFI in town Trenger du stabil wifi i hele boligen? Sjekk altibox.no/google Er du ikke Altibox-kunde? Styret i sameiet kan enkelt be om et tilbud fra din lokale Altibox-partner – hvis du som beboer spiller det inn.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.