Page 1

NR 6 SEPTEMBER 2015

BYLIV Boligbygging i Ålesund SIDE 54

BOLIG Tips til boligsalget!

NY BOLIG Finn din nye drømmebolig! FRA SIDE 67

SIDE 50

TEMA: INTERIØR

Fargehøsten

På veggen: Malingstrender Norsk design: Møt møbeldesignerne Boligreportasje: Stilskifte! Trend: Tingenes herre


Sikkerhetsdører holder tyvene borte, ikke låsen. Det er viktig med en god lås, men det som stopper tyven, er hvor vanskelig det er å bryte opp døren. Flere lag med stålplate, hakeformede ståltapper og skåter i både frem- og bakkant gjør det så å si umulig å trenge gjennom en Daloc-dør. At Daloc-dørene likevel er både smidige og elegante, kommer av at motstandskraften i døren helt enkelt er et resultat av hvor intelligent sikkerhetsdetaljene er konstruert og hvilket materiale man bruker. Stort prosjekt? Våre profesjonelle montører bytter en leilighetsdør på under en halv dag. Gå inn på Daloc.com (eller skann QR-koden) og les mer. Der finner du også nærmeste forhandler.

Sikkerhetsdører


Foto: Kid Interiør

Foto: Kid Interiør Foto: Kremmerhuset

Lune høstdager... Luften blir friskere og kjøligere, men vi fortviler aldeles ikke! Deilige pledd, levende lys og en rykende varm kopp te i sofaen har sin sjarm det også, ikke sant? Hos oss finner du alt du trenger!

Velkommen til ditt nabosenter!

tveitasenter.no

lambertsetersenter.no

manglerudsenter.no


SE TV HVOR DU VIL Med tv fra Get kan du se tv på nettbrett og mobil også når du er i parken. Last ned Get tv-appen i dag.*

TV VIL ALDRI BLI SOM FØR

get.no * Du trenger tilgang til internett for å benytte Get tv-app. Strømming over 3G/4G vil medføre trafikkostnader.


innhold OBOSBLADET 06 | 15

21 23 25

UTVALGT LEDER: Les OBOS-sjef Martin Mælands aktuelle kommentar. AKTUELT: Ny konsernsjef i OBOS MEDLEM: Handledager i høst VI BYGGER: Siste byggenytt fra OBOS ØKONOMEN: Hvor «gangbar» er din bolig? PATRIOTEN: Jungeltelegrafen AKTUELT: Førpremiere i Trondheim DINE PENGER: Om fastrente

28 34 42 47 48

TEMA: INTERIØR PÅ HJEMMEBANE: Stilskifte TREND: Høstens fargetrender DESIGN: Møt møbeldesignerne INSPIRASJON: Stol på stolen TEKNO: Tingenes herre

50 54 58 62

REPORTASJER BOLIG: På flyttefot BYLIV: Boligbygging i Ålesund NY GIV: Blir boligeiere KULTUR: Action i reolene

66

MORO KRYSSORD/SUDOKU: For voksne

6 13 15 17 19

TEMA INTERIØR: Se høstens malings- og fargenyheter! FRA SIDE 28

BOLIGMARKEDET OSLO: Sentrumsnært i Kværnerbyen LØRENSKOG: Suksessen fortsetter TRONDHEIM: Solvendt og sjønært på Ranheim 80 OSLO: Bli med til nye Ensjø 87 HELE LANDET: Nytt fra Block Watne 92 HELE LANDET: Her bygger OBOS 68 72 76

99

MEDLEMSTILBUD HØSTTILBUD: Bruk medlemskortet!

NY BOLIG: Sjønært på Ranheim. SIDE 76

INSPIRASJON: Stoler på stolen! SIDE 47

OBOSBL ADET

5


leder KONSERNSJEF MARTIN MÆLAND

TAKK FOR MEG! ➺➺

SLUTTER SOM KONSERNSJEF. Når dette bladet leses er jeg inne i mine siste uker som konsernsjef for OBOS. 1. oktober slutter jeg etter nøyaktig 32 år som konsernsjef i OBOS og over 35 års ansettelse i bedriften. Da jeg startet i OBOS i 1980 hadde jeg aldri trodd at jeg kom til å bli i bedriften så lenge. Ei heller hadde jeg forestilt meg at bedriften i løpet av disse årene skulle gå gjennom en så total forvandling. REVOLUSJON I BOLIGMARKEDET. Jeg overtok som viseadministrerende direktør i OBOS i 1982. Det var omtrent samtidig med at prisreguleringen av borettslagsleiligheter ble opphevet. Det skapte en revolusjon i det norske boligmarkedet. Kanskje særlig i Oslo der boligene til OBOS og USBL sto for en stor del av den selveide boligmassen. I 1983 ble også prisreguleringen av tomter opphevet. Dereguleringen av boligmarkedet førte til at Norge fikk ett av de mest liberale boligmarkedene i verden. Tidligere hadde OBOS i nært samarbeid med Oslo kommune stått for den sosiale boligbyggingen i Oslo. Dårlig kommunal økonomi førte til at kommunen allerede på slutten av 1970-tallet sluttet å tildele OBOS og andre utbyggere rimelige festetomter. På begynnelsen av 1980-tallet sluttet Oslo kommune også å benytte seg av den retten (og tidvis plikten) som de hadde til å besette 25 til 50 prosent av alle boligene som OBOS bygget. Det er således over 30 år siden både det reelle og formelle samarbeidet mellom OBOS og Oslo kommune om sosial boligbygging i hovedstaden opphørte. Fra 1994 ble Norge med i EØS. Det innebar at det sågar ble forbudt for Oslo kommune å tildele tomter til OBOS eller andre selv om de hadde villet. Da måtte både stat og kommune

6

OBOSBL ADET

selge alle sine tomter etter anbudsprinsippet og til (høyeste) markedspris. KONSEKVENSER FOR OBOS. Avreguleringen av boligmarkedet fikk store konsekvenser for OBOS. Vi hadde nesten ingen egenkapital da dette skjedde 1982. Vi var vant til å tildele et knapphetsgode, som boliger den gang var. Vi var avgjort ingen salgsorganisasjon. Vi måtte gå over til å selge både nye og brukte boliger til markedspris og vi måtte bli en moderne servicebedrift. Nye inntektskilder måtte skaffes, slik at vi hadde råd til å kjøpe tomter til full markedspris, i stedet for å få dem gratis slik vi var vant til. Boligbyggingen var tidligere også fritatt for moms. Momsfradraget ble også fjerne gradvis og var helt borte fra 1984. FRA OMSTILLING TIL SUKSESS. I dag vet vi at OBOS klarte omstillingen fra å være Oslo kommunes byggende organ til å bli en bedrift, som måtte stå på egne ben, ganske bra. Det første vi måtte gjøre da prisreguleringen ble opphevet i 1982 var å redusere boligbyggingen, for i det hele tatt å overleve. Vi tapte store beløp på tomme, usolgte leiligheter. Deretter utviklet vi finansvirksomheten vår. Uten den hadde vi ikke overlevd krisen i bank- og eiendomsmarkedet ved inngangen til 1990-årene. Vi har bygget ut vår forvaltningsvirksomhet til å bli den største i landet og vil i år antagelig passere 200 000 forvaltede boliger. Vi videreutviklet vårt eiendomsselskap OBOS Forretningsbygg, vi etablerte OBOS Prosjekt, bygget ut eiendomsmeglingsvirksomheten, ble storaksjonær i AF-Gruppen og Veidekke, og har opp gjennom årene kjøpt en rekke små og store selskaper. De siste årene har vi også fusjonert med flere boligbyggelag

rundt omkring i landet. Disse har ikke hatt samme gode utvikling som OBOS og har derfor hatt behov for en sterk partner. Den bokførte egenkapitalen i OBOS har utviklet seg fra under 30 millioner i 1983 til over 12 milliarder når jeg nå slutter. I tillegg finnes det merverdier for 6 til 8 milliarder til som ikke vises i regnskapene, herav fire milliarder i merverdier på våre aksjer i AF og Veidekke. Den økte egenkapitalen til OBOS gjør at vi er i stand til å holde en høy boligproduksjon. I år kommer vi trolig til å selge mer enn 4000 boliger. ET OFFENTLIG ANSVAR. Mange lurer fortsatt på hvor det blitt av den sosiale boligpolitikken. Den sosiale boligpolitikken er et offentlig ansvar. Etter avreguleringen av boligmarkedet ble den sosiale boligpolitikken lagt helt om. OBOS og boligsamvirket var ikke lenger kommunenes byggende organer, og en del av den sosiale boligpolitikken. Frem til 1980-tallet var boligpolitikken i Norge preget av generelle subsidier. Alle som fikk kjøpt en OBOS-leilighet ble subsidiert, enten man var rik eller fattig. Boligpolitikken ble lagt helt om i Boligmeldingen som regjeringen Willoch la frem i 1981. Her gikk man over til at virkemidlene i boligpolitikken skulle være selektive. Subsidiene skulle kanaliseres til de gruppene av befolkningen som hadde svakest økonomi. Billige boliger til alle som kjøpte gjennom OBOS var dermed borte. Stat og kommuner gikk over til å bruke subsidiene bare for å hjelpe de svakeste på boligmarkedet. Alle andre måtte klare seg selv, og kjøpe til markedspris. I år 2000 ble innstillingen fra Borettslovutvalget (NOU 2000:17) lagt frem. Utvalget ble også bedt om å klargjøre boligsamvirkets sosiale


PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

ansvar. Utvalget sa følgende: «Det blir stundom sagt at bustadbyggjelaga har eit særleg ansvar for å skaffe bustader med nøktern standard til ein rimelig pris, og kanskje òg at laga skal ta særleg omsyn til grupper som har vanskar med å skaffe seg bustad på den vanlege marknaden. Einkan knapt seie at det er noko med bustadbyggjelagsforma spesielt eller samvirkeforma generelt som tilsier at bustadbyggjelaga skal ha eit slikt særlig ansvar.» Videre sa utvalget: «Det offentlige kan ikkje krevje at bustadbyggjelaga skal løyse sosiale oppgåver ved overføring av større midlar frå laget enn det som ligg i dei normale medlemsfordelane,…Det offentlege må med andre ord betale for dei tenester som bustadbyggjelaget yter.»

MYNDIGHETENE HAR SVIKTET. Mitt svar på hvorfor boligprisene er blitt så høye er at myndighetene har sviktet tilbudssiden i boligbyggingen. Det er blitt for komplisert og tar for lang tid. Det er for tiden viktigere at boligene bygges riktig enn at man bygger nok boliger. TAKK FOR SAMARBEIDET! Det har stort sett vært moro å arbeide i OBOS hele tiden. OBOS har på mange områder vært en viktig del av den norske samfunnsutviklingen. Men det har også vært mange tunge tak både internt og eksternt. Vår sterke fremgang og de gode resultatene gjør at man fort glemmer de negative tingene. Jeg har opp gjennom årene hatt gleden av

å arbeide sammen med mange spennende, dyktige og inspirerende mennesker både internt og eksternt. I mine første år hadde vi mange kritikere. De gjorde at jeg og vi skjerpet oss. Jeg vil få lov å takke alle for samarbeidet. Uten alle de som har vært med på dette hadde ikke OBOS vært det det er i dag. Takk for meg, og lykke til videre til alle som skal fortsette i jobben med å videreutvikle OBOS. Det er en enestående organisasjon.

OBOSBL ADET

7


ingen sprekker i fasaden Pantone

Pantone

CMYK

#stoltavjobben Simen er murmester og rehabiliterer gamle murfasader. Han er ivrig opptatt av jobben sin, og uten ham ville mange av byens gamle, vakre murbygg forfalt. Sammen med 320 ansatte i Alliero, utgjør Simen et team med bred fagkompetanse og faglig stolthet. Takket være dyktige medarbeidere kan vi holde bygninger vedlike på en verdig måte. Dét skal vi fortsette med også i årene som kommer.

Din totalleverandør av kvalitetshåndverk alliero.no - tlf: 23 26 54 00


redaktøren

OBOS-APP

Last ned -helt GRATIS

CATHRINE WOLF LUND

Inteiørorientet!

SPAR MED OBOS! Visste du at det er lett

å spare inn hele medlemskontingenten når du bruker våre medlemstilbud? Pengene går unna når man pusser opp, derfor kommer for eksempel 20 prosent rabatt hos Flügger godt med. I høst blir det dessuten en rekke handledager der du kan spare enda mer enn vanlig: Torsdag 24. september får du 30 prosent hos Norfloor fliser, torsdag 24. til lørdag 26. september får du 50 prosent hos Flügger, og torsdag 1. oktober får du 30 prosent hos Kitch’n.

MANGLER DU INSPIRASJON? Vi har spurt Flügger og Jotun om hvilke malings- og fargetrender de tror på i høst. De trekker frem en rekke varme fargetoner som for eksempel «Distant Sunlight», som minner oss om solens fjerne stråler eller den varme grønnfargen «Green harmony» som er superfin sammen med terrakotta. Valget er ditt! Se side 34!

TERRAKOTTA: Ethvert hjem blir vakrere av grønne planter i terrakotta-krukker. Bolia.com

GRØNNTONER: Mønstret pute med trykk fra Habitat. KAFFEKLART: Jeg liker kaffebordet «Airy» fra Muuto. Finnes som sofabord også.

BOLIGDRØMMEN. Hvis du drømmer om

helt ny bolig, anbefaler jeg en kikk i Bolig-seksjonen av OBOS-bladet, fra side 67. Her får du full oversikt over hvor OBOS bygger nytt. Husk også visningshelg over hele landet 5.og 6. september!

OBOSBL ADET

9


NYTT KJØKKEN? BYTT DØRER OG SKUFFER Spis frokost i ditt gamle kjøkken, og middag i ditt nye!

Vi kan bytte benkeplate og bygge opp til tak

Vi hjelper deg! Vi renoverer ditt gamle kjøkken ved å skifte dører og setter inn nye moderne skuffesystemer med heldemping. Du velger kun farge og profil og vi hjelper deg med resten. Ring oss på : OSLO OMENG VESTFOLD ØSTFOLD Hovedkontor

920 69 096 970 53 151 900 22 498 55 25 70 05

for et gratis kostnadsoverslag og en hyggelig kjøkkenprat

Jan-Erik Skaar Herjedals Kjøkken

www.herjedalskjokken.no

O

K VI

R

E M M

EM J H

G

TI

E D L


utvalgt OBOSBLADET 06 | 15

INNETID: Vi lot oss inspirere av den nye kolleksjonen til Bolia. God interiørhøst!

13 Aktuelt 1. oktober i år tiltrer Daniel Kjørberg Siraj som konsernsjef i OBOS. Han overtar etter Martin Mæland, som har hatt stillingen siden 1983.

15 Medlem Få med deg høstens handledager for OBOS-medlemmer hos Norfloor fliser, Flügger og Kitch’n. Her er det penger å spare!

17 Vi bygger Eneboliger og rekkehus i Sandnes, nye boliger i Fredrikstad, samt mer nytt på Løren og Lambertseter i Oslo. Les siste byggenytt fra OBOS.

21 Patrioten Bloggen bypatrioten.com har utviklet seg til en jungeltelegraf for hele Ålesund og Sunnmøre. Hurra for Trine Klemetsen (38)!

25 Dine penger

FOTO  BOLIA

Gard Isaksen er leder for privatmarked i OBOSbanken og ekspert på privat- og forbrukerøkonomi. Denne gangen skriver han om fastrente.

OBOSBL ADET 11


På tide å tenke nytt om garderobeløsninger?

Vi har fleksible løsninger i alle prisklasser. Vi skreddersyr garderober og innredningsløsninger på dine mål. La våre salgskonsulenter hjelpe deg å finne akkurat den løsningen du er på jakt etter.

Tlf: 69 36 81 70 www.garderobemannen.no


utvalgt

AKTUELT

STORT OG SMÅTT FOR VÅRE MEDLEMMER

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

Ny konsernsjef i OBOS 1. oktober i år tiltrer Daniel Kjørberg Siraj som konsernsjef i OBOS. Han overtar etter Martin Mæland, som har hatt stillingen siden 1983.

FOTO  HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

HELE LANDET Daniel K. Siraj er i dag visekonsernsjef i OBOS-konsernet og divisjonsdirektør med ansvar for boligutvikling. Han har vært ansatt i OBOS siden 2004. Beslutningen om å ansette Daniel Kjørberg Siraj som ny konsernsjef ble tatt av styret i OBOS mandag 22. juni. Styreleder Lars Buer fremhever at dette er en ideell løsning for OBOS. – Martin Mæland har ledet OBOS gjennom store omstillinger. Fra et regulert boligmarked, gjennom dereguleringene på 80-tallet og frem til i dag, hvor OBOS hatt tatt posisjonen som Nordens største boligbygger. Daniel Kjørberg Siraj pekte seg tidlig ut som en kvalifisert kandidat, og styret er svært fornøyd med å kunne offentliggjøre at det er han som skal overta, sier Lars Buer.

OBOSBL ADET 13


Rød: PMS 201

Malermester Buer Rød: Rød: Rød: CMYK 0, 100, 63, 29 CMYK 0, 100, 63, 29 CMYK 0, 100, 63, 29

HADDE DU KJENT DISSE MENNESKENE, VILLE DU VISST AT DU VAR I GODE HENDER. Siden 1970 har Buer renovert, reparert, tettet, malt og fått skikk på alt fra borger til borettslag over hele østlandet. Malere, murere, tømrere, gulvleggere og en administrasjon som tar vare på byggene du har ansvar for. buergruppen.no

Ring 09100

for gratis befaring i ditt borettslag

Rød: CMYK 0, 100, 63, 29

TOTALENTREPRENØR – BETONGREHABILITERING – MURERARBEIDER – BALKONGREHABILITERING REHABILITERING AV TAK OG PIPER – UTSKIFTING AV DØRER, VINDUER, FASADEPLATER MURMESTER – TØMRERMESTER – MALERMESTER

Rød: CMYK 0,


utvalgt

MEDLEM

MER INFO

Les mer på side 99–113

FÅ MEST MULIG UT AV DITT MEDLEMSKAP

Veen er malt med «Cosy Cer» fra Flüer!

INTERIØRTIPS

Kunsttilbud

Inntil 30 prosent rabatt på månedens bilde fra Artgate og 15 prosent på innramming hos Mester Rammer. www.obos.no/kunst

Finn Schjøll

10 prosent rabatt på blomster med levering over hele landet. www.obos.no/finn

TEKST DEA FRYDENLUND FOTO SIREN LAUVDAL STYLING BIRGITTA ROALD

Glassmester

Hos Glassmester Rolf Berglund får du 25 prosent rabatt på alt av glass og speil, og 30 prosent hvis du er over 55 år. De leverer alt av interiør- og fasadeglass. www.rolfberglund.no

Handledager i høst Hvis du har planer om å fikse opp hjemme eller trenger litt inspirasjon, bør du notere deg disse datoene: Torsdag 24. september får du 30 prosent hos Norfloor fliser, torsdag 24. til lørdag 26. september får du 50 prosent hos Flügger, og torsdag 1. oktober får du 30 prosent hos Kitch’n. Les mer om handledagene på medlemssidene bakerst i bladet. Husk å ta med medlemskortet – du finner det også i OBOS-appen. HELE LANDET

Medlemsfordel: Ekstra gode rabatter under høstens handledager.

100 Over hundre tusen mobiler har nå OBOS-appen. Den er gratis – og smart å ha!

Feel

30 prosent rabatt hos interiørkjeden Feel, der du finner blant annet lys, tekstiler, lykter og lysekroner. www.feel.no

OBOSBL ADET 15


VI KAN KJØKKEN - ETTER 32 ÅR I BRANSJEN! Tlf 22 68 90 00

På tide med en

kjøkken fornyelse?

Hvitevarer

Alltid % på 25-40 rer! a hvitev

Bytte ut alt eller bare noe. Du bestemmer og vi produserer etter mål og leverer ferdig montert på 1 dag om mulig. Bytt kun fronter, hengsler, skuffer og benkeplate og du har et helt nytt kjøkken.

Benkeplater

Utvider du med noen nye skrog og innmat, får du en ny helhetsløsning med smarte funksjoner.

Kjøkken

Kjøkkenskredder’n har et stort utvalg av kjøkkendører, skuffer og løsninger som enkelt tilpasses til dine ønsker. Alle farger og modeller kan kombineres med ditt eksisterende kjøkken.

KÜCHEN

Ta kontakt for ett uforpliktende møte: WYSIWYGdesign

Tlf 22 68 90 00 post@kjokkenskreddern.no Ensjøveien 18, 0661 Oslo

–10%

ed g m rer Ta sen o tt ø d ap pdør n a k o s b a n k er 2 st høy sk efront an 0% ra 1 ff 1 ag! k t u s k å s 1 f ,+ 5 stk id .900 +

WWW.KJOKKENSKREDDERN.NO

,0 0 8 g . n i 8 r e = 1 . mont

0 =2

l

ink


utvalgt

MER INFO

VI BYGGER

Se flere prosjekter FRA SIDE 67

OBOS-PROSJEKTER LANDET RUNDT

Eneboliger og rekkehus i Sandnes SANDNES Block Watne bygger familieboliger på Faksavollen som en del av utbyggingen av Sørbøhagane. I dette flotte området ved Stokkelandsvannet er det fremdeles noen få eneboliger og rekkehus ledig. Boligene er store med hage både foran og bak. Eneboligene kan bygges ut til hele seks soverom. Byggingen er i gang, og innflyttingen blir neste sommer.

TEKST  JORUNN WOLD  ILLUSTRASJON  BLOCK WATNE

Les mer: blockwatne.no/faksavollen

Nye boliger i Fredrikstad

Skal bygge mer på Løren

Nytt på Lambertseter

FREDRIKSTAD OBOS har kjøpt en eiendom på Pettersand i Fredrikstad som skal reguleres til om lag 42 leiligheter. Boligene får rolige omgivelser og blir liggende rundt tre kilometer fra sentrum. Pettersand er et etablert boområde i randsonen av sentrum. Mer informasjon om boligene blir å finne på obos.no etter hvert som planene er klare.

OSLO I Peter Møllers vei på Løren skal OBOS bygge opptil 350 nye boliger. Boligene kommer i en helt ny bydel. Her kan vi trygt si at det blir godt å bo. Kort vei til det meste, og store grøntområdet rett utenfor stuedøra. Det er flere barne-og ungdomsskoler i nærområdet. Adressen blir Peter Møllers vei 8, 10, 12 og 14.

OSLO Ønsker du deg splitter ny bolig på Lambertseter bør du følge med i høst. Da starter nemlig salget av 76 nye boliger på Munkelia. Kort vei til t-bane, Lambertseter senter, Sæter og Holtet er noe du kan nyte godt av her. I tillegg kan vi nevne gode oppvekstsvilkår i rolige omgivelser, kort skolevei og barnehage i borettslaget.

OBOSBL ADET 17


Vi tilbyr en enklere og tryggere hverdag Assistent Partner AS er blant de ledende leverandørene av dørautomatikk og porttelefonsystemer til det offentlige, som NAV, offentlige bygg, skoler, kommuner og ikke minst borettslag. Vi er også spesialister innen branndørsteknikk og elektriske låssystemer.

Dørautomatikk Vi leverer dørautomatikk fra GEZE, en av verden største produsenter av dørsystemer. GEZE tilbyr markedets beste og bredeste sortiment, med utallige valgmuligheter og tilpasninger etter ditt behov.

Porttelefon Vi er blant de ledende leverandørene av porttelefonanlegg på Østlandet. Vi leverer Aiphone som er et av de sterkeste merkevarene innen området. Aiphones nye bus-baserte porttelefonsystem er universelt utformet og dekker alle krav til TEK 10.

Adgangskontroll HEXACT adgangskontroll er et revolusjonerende adgangskontrollsystem, spesielt designet for bruk i leilighetskomplekser. Enkelt å installere, enkelt å bruke, enkel oppdatering, kostnadssparende og meget høy sikkerhet.

Kontakt oss for mer informasjon på tlf. 48 10 11 00 Registrert elektroinstallatør | Autorisert teleinstallatør | post@assistentpartner.no | www.assistentpartner.no


utvalgt

ØKONOMEN

PÅ NETT

JANSBLOGG. eika.no

JAN LUDVIG ANDREASSEN OM BOLIGØKONOMI I ET MAKROPERSPEKTIV

tredje dag dropper du bilen, når du skal ut på handletur. Det kan være god mosjon å bære tunge handleposer hjem fra nærbutikken. Men fremfor alt skal det være mulig å se eller gjøre noe interessant når du er ute på tur. Det høres unektelig litt merkelig ut, men det viser seg at jo bedre forholdene er lagt til rette for fotturer, desto mer er boligen din verdt. I hvert fall er det slik i USA. Walkscore.com har kartlagt det meste av USA og gir boliger poengsum for hvor mange oppgaver du kan løse i gangavstand til boligen din. Nettstedet hevder at jo mer «gangbar» boligen din er desto mere er den verdt.

Hvor «gangbar» er din bolig? Norge har en aldrende befolkning med god økonomi, som verdsetter det å kunne bruke beina. Hvor «gangbar» boligen din er, synes å bli stadig viktigere for prisen du er villig til å betale.

ILLUSTRASJON DAVID KARLSTRÖM

➺

FJORDFEBER? Nylig ble det meldt om et interessant boligsalg på Sørenga, rett ved Den Norske Opera, i sentrum av Oslo. Den lykkelige kjøperen bladde opp 40 millioner kroner for å få en luksusleilighet. Samtidig synes det vanskeligere enn før å få omsatt luksuriøse, store eneboliger på åskammene som omkranser Oslo-fjorden. Kanskje er det slik at folk trekker ned mot fjorden, og i så fall, hvorfor gjør de det? KORT VEI TIL JOBBEN. For barnefamiliene kan det være tidsklemma som trekker dem mot sentrum, eller som gjør at de forblir der, hvis de først har et krypinn sentralt.

Faktum er at samferdselsløsningene i de store byene ikke har holdt tritt med befolkningsveksten. Dermed øker køene på innfartsårene til byene. En ny studie fra USA viser at unge mennesker opplever det som like ille å bruke lang tid på vei til jobben som det å gå ned i inntekt. Det er rett og slett noe befriende ved å kunne rusle til de fleste gjøremål. Bevares, det er flott å bo alene på en kolle med fem mål tomt, men det er tungvint for de unge, og spesielt for dem som har store barneflokker. KVELDSTUR MED OPPLEVELSER. Heller ikke de gamle ser ut til å ønske seg lange dager i ensom majestet. Når du passerer 50 er det å løpe maraton eller gå en tremil ikke så viktig som det var. Men nettopp derfor blir det viktigere å gå kveldsturer. Går du tur hver kveld, kan det også bli litt kjedelig å rusle langs de samme stiene hver gang. Noen dager ønsker du kanskje å gå alene i finværet, andre kvelder vil du ha med deg naboen til den lokale puben. En

LESS IS MORE. Selv har jeg prøvd både det å bo nord-øst i Groruddalen (barndomsår), det å bo midt i sentrum av Oslo (ungkarsliv) og det å bo i Bærum med familie. Er ikke sikker på hva jeg vil foretrekke når jeg blir gammel, men jeg tror neppe det er bra for meg å ende opp ensom på en kolle med store vedlikeholdsarbeider. Mange av oss som ikke er håndverkere kan finne på å betale mer for å få færre kvadratmetre å baskes med. Pressens hysteri rundt kvadratmeterpriser blir i så fall avleggs. Det du ender opp med å betale for, er tross alt noe som skal være veltilpasset din ønskede livsstil, ikke nødvendigvis maksimal størrelse. TENK NYTT! Hvis disse ordene virker litt aparte i en kronikk om boligøkonomi, har du kanskje rett. Dette er ikke et innlegg om modellbasert, tradisjonell boligøkonomi! Men kanskje er tiden moden for å tenke litt nytt? Vi har høyere utdannelse og dårligere snekkerferdigheter enn før, noe som preger vårt valg av bolig. Norge har også en aldrende befolkning med god økonomi, som verdsetter det å kunne bruke beina. Der hvor vi tidligere utforsket store skoger på kveldstid, ønsker vi nå en mer sedat livsstil med kveldsturer på kafé, pub eller vinbar. Eller hva med en tur i Operaen denne onsdagskvelden, hvor vi likevel bare sitter og kjeder oss?

Jan Ludvig Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Sjeføkonom i EikaGruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland.

OBOSBL ADET 19


d M ad

TESLA

VERTSHUSET

al ru d M ad

se

Ga

m

le

n

se

ne

sv eie

ru

en

al

sv ei

m

Th u

Dr am

D KEN VE AP K Ø J K K TER PÅ S MEDLEMS T A B A O R GODE NING AV OB IS FREMV

DA CAPO

se

i ve s n

Ib

BOHUS

Vi har åpnet ny butikk på Skøyen Vi gir deg norskprodusert kjøkken i alle prisklasser og i alle stilarter! Uansett hvor du befinner deg i livet, har vi kjøkkenet for deg – enten du foretrekker det moderne, tidløse eller det klassiske.

STRAI KJØKKEN OSLO DRAMMENSVEIEN 130, BYGG C-12, 0277 OSLO OSLO@STRAI.NO, TLF: 47 48 80 65

ÅPNINGSTIDER: HVERDAGER 9-16 TORSDAG 9-18 LØRDAG 10-15

STRAI.NO


utvalgt BYEN I MITT HJERTE: ÅLESUND

PATRIOTEN

PÅ NETT

www. bypatrioten. com

VELKOMMEN: Ålesund boligbyggelag fusjonerer med OBOS fra 1. oktober. OBOS får med dette 6000 nye medlemmer.

TEKST  HENRIK SØRLIE  FOTO  AIDA URKEDAL

Jungeltelegrafen ÅLESUND Trine Klemetsen (38) ville gi Ålesund sentrum en stemme. Hun startet en blogg om alt som skjer i bykjernen: – Ålesund har mange driftige innbyggere med spennende prosjekter, og jeg ønsket at folk skulle bli bedre kjent med byen sin. Det er særlig de gode nyhetene jeg trekker fram. På bloggen er det også en kulturkalender, restaurantguide og turtips for nærområdet. Bypatrioten har utviklet seg til en jungeltelegraf for hele Ålesund og Sunnmøre. – Bypatrioten skal bidra til entusiasme og utvikling – og at folk kommer i kontakt med hverandre. Det virker som folk er blitt mer positive til sentrum de siste årene, og det lover godt for byen, sier hun.

OBOSBL ADET 21


Pusse opp i påsken?

Kjøkken

Parkett

Dør

Vindu

Bad

Garderobe

La oss vise deg ditt nye hjem Enten du skal pusse opp eller bygge nytt, bør du komme innom Norges største visningsrom for kjøkken, parkett, dør, vindu, bad og garderobe. Alt på ett sted – 2700m2 inspirasjon!

Åpent 08–18 (10-16) Verkseier Furulunds vei 9, 0668 Oslo • sentrumbygg.no

Rett ved E6

på Alnabru i

Et selskap i

Oslo


utvalgt

PÅ NETT

AKTUELT

Følg OBOS på Facebook!

STORT OG SMÅTT FOR VÅRE MEDLEMMER

TEKST  REDAKSJONEN  FOTO  NORSK FILMDISTRIBUSJON

Bli med på førpremiere i Trondheim! Vi har holdt av en hel kinosal fredag 18. september, og gir bort billetter til en eksklusiv førpremiere på animasjonsfilmen Knutsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin. TRONDHEIM OBOS har fått gleden av å vise filmen en hel uke før den egentlige norgespremieren, takket være samarbeidet med Kosmorama, Trondheim internasjonale filmfestival. – Å få fylle en hel kinosal til en førpremiere av en slik film er stor stas, og vi kan garantere en minnerik kveld med flere overraskelser til de heldige som får billetter, sier Rune Egeness i OBOS Midt-Norge. Knutsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin er en musikalsk roadtrip av en

OBOS I MIDT-NORGE I Trondheim og nabokommunene er OBOS i gang med bygging og planlegging av en rekke boligprosjekter. Vi vil bidra til gode bomiljøer der vi bygger og sponser kulturarrangementer som Kosmorama og Jazzfest. OBOS samarbeider også tett med breddesportsklubbene i området og har bidratt til byggingen av OBOS-kunstgressbanen på Lade, er hovedsponsor for OBOS Minicup og sponser i tillegg drakter for aldersbestemte lag i Sportsklubben Tygg/Lade, Tiller IL og Ranheim IL.

familiekomedie, laget i samarbeid med Knutsen selv, Øystein Dolmen. De kjente Knutsen og Ludvigsen-sangene finner sin plass mellom ville påfunn og bisarre opplevelser i et rotterace der jordas skjebne står på spill. Filmen har en imponerende rolleliste med navn som John Brungot, Siri Nilsen, Frank Kjosås, Finn Schau, Trond-Viggo Torgersen, Bjarte Hjelmeland og Bjørn Sundquist. Hva: Førpremiere på Nova Kinosenter 18. september kl 17. 30. Vi venter besøk av noen av dem som har medvirket i filmen og spanderer selvfølgelig popkorn og drikke. Hvordan: Finn ut hvordan du kan få billetter på obos.no/grevlingitaket.

OBOSBL ADET 23


RISSKOV BILFERIE Så billig, at du ikke har råd til å bli hjemme 4«««« WELLNESS til knallpris

Herlige dager på fjellet

SPAR TIL 940,-

Quality SPA & Resort Norefjell

««««

• • • • •

2 overnatninger 2 x frokostbuffe 2 x 3-retters meny ink. kaffe Gratis internet Gratis parkering

Quality Spa & Resort Norefjell har to år på rad blitt kåret til Norges beste Spa. Kun 1 drøy time fra Oslo kan du nyte noen herlige rolige dager. Ank.: Inntil 22.12.15 |

Nyt den typisk norske høyfjellsatmosfæren med et besøk hos familien Halland. De forvalter hotellet som et stykke kulturhistorie det er med rosemaling og himmelsenger i utvalgte rom.

Hallingdal

Fantastisk ku lturhistorie

Høstdager på fjellet Dagali Hotel 2 x overnattinger 2 x frokostbuffé 2 x 3-retters middag/buffet Kaffe / te etter middagen Gratis badstu, trening & wifi

SPAR

OPP TIL

Opplev

|

680,-

1.299,-

Ankomst: Inntil 30.09.15

Gøteborg

København

Fantastisk hotell Scandic Sydhavnen 2 x overnattinger 2 x frokostbuffé Gratis internett Gratis parkering Sentralt i København Ankomst: Inntil 10.01.16

Gøteborg

Scandic Crown 2 x overnattinger 2 x frokostbuffé Adgang til boblebad og badstue Adgang til fitness Gratis internett

4««««

wellnessophold

SPAR OPP TIL 354,-

1.069,-

Ankomst: Inntil 09.01.16

4««««well ness opphold

SPAR

OPP TIL

523,-

1.119,-

|

Jylland

SJEKK PRISEN

Ferie nær Skagen Dronninglund Hotel 2 x overnatting 2 x frokostbuffé 2 x 3-retters meny/buffé 2 x kaffe med søtt 2 x drink før middag

Dronninglund ligger midt i Østvendsyssels praktfulle natur med nærliggende fine opplevelser. Kort vei til fine strender og flere av Nordjyllands spenne byer. 30min fra Fredrikshavn

SPAR OPP TIL 1.130,-

549,Miljøtillegg 45 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 30.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 60 / døgn

www.risskov.no � 32 82 90 00 � Oppgi kode: OBOS

Scandic Crown ligger i hjertet av Gøteborg og veldig koselig til. Dette gjør hotellet til et ideelt sted hvis du ønsker å koble av og ha alt rett rundt hjørnet. Flott relaxavdeling

Byferie med flotte utflukter

Det moderne hotellet Scandic Sydhavnen ligger i kort avstand fra sentrum av Danmarks vakre hovedstad, og det er godt med offentlig transport fra hotellet. Flott Spa på takterrassen.

|

1.599,OPP

Deilig SPA opphold

|

MER ENN 700 HOTELLER PÅ WWW.RISSKOV.NO

Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.

Gjelder for alle Risskov Bilferies opphold: • Prisen er pr. person i dbl. vær. • Gode barnerabatter • Mulighet for flere dager • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 59,Spar ift. hotellets egen pris • Forbehold om utsolgte datoer • Evt. miljøtillegg betales på hotellet • Reisearrangør: Risskov Autoferien AG


utvalgt

DINE PENGER

PÅ NETT

OBOSbanken.no

GARD ISAKSEN OM PRIVATØKONOMI

«Vårt svar er at ja, dette er en god tid å velge fastrente på - hvis det er nødvendig for din økonomi. Den flytende renta vil nok holde seg lav en god stund til.» BINDER RENTA. Om lag seks prosent av norske låntakere inngår avtale med banken sin om fastrente på boliglånet, og andelen med fastrente har vært økende det siste året. Fordelen med det er at de vet akkurat hvor mye penger som må settes av til nedbetaling hver måned – kanskje så lenge som i ti år fremover.

Fastrente – en forsikring mot dårlige tider? La meg slå det fast med en gang. Rent økonomisk lønner det seg sjelden å binde renta. Derfor bør du ikke binde renta for å forsøke å vinne over markedet, men for egen forutsigbarhets skyld.

ILLUSTRASJON  VESA SAMMALISTO

➺➺

HAR DU EN SOLID ØKONOMI, slik at du håndterer svingningene i markedet, bør du velge flytende rente. Da får du med deg oppturene og nedturene; høye utgifter når renta er høy, og lave utgifter når renta er lav. Totalt sett, i en låneperiode på kanskje 20 år, vil du mest sannsynlig tjene på å ha flytende rente. PASS PÅ! Vi låner stadig mer. Vi låner ikke lenger bare to og tre ganger inntekten, men også fire og fem. Det er klart det er en

HVA ER FASTRENTE? • En avtale du inngår med banken din om å ha den samme renta i 3, 5 eller 10 år frem i tid. Inngår du fastrenteavtale i OBOS-banken kan du også bytte bolig uten å endre på låneavtalen. Fastrente kan kombineres med flytende rente på deler av lånet. • Ønsker du å si opp avtalen eller innfri lånet før tida har du mulighet til det, men da kan det hende at du må betale en overkurs til banken, altså en erstatning for at banken taper renteinntekter. Er renta du betaler lavere enn den flytende, er det du som får tilbakebetalt penger fra banken.

risiko forbundet med det. Med et høyt lån blir det fort en del penger om renta bare stiger noen få tiendels prosent. Har du lånt opp til pipa kan det være lurt å sikre seg mot at de faste låneutgiftene flyr til værs og blir mer enn du klarer å håndtere.

SMART – HVIS NØDVENDIG. Akkurat nå er både den flytende og den faste renta lav. I perioder har fastrenta til og med vært lavere enn den flytende. I slike tider får vi i OBOS-banken mange forespørsler fra kunder som ønsker seg fastrente på boliglånet sitt. Vårt svar er at ja, dette er en god tid å velge fastrente på – hvis det er nødvendig for din økonomi. Den flytende renta vil nok holde seg lav en god stund til. DITT VALG. Til slutt er det du som må velge: Forutsigbarhet, eller å få med deg oppog nedturene. Det vanligste er å binde renta for enten tre, fem eller ti år om gangen. I disse årene er renta forutsigbar i hele perioden. Du har faste utgifter i flere år framover, ingen overraskelser og ingen renteoppgang.

Gard Isaksen er leder for privatmarked i OBOS-banken og ekspert på privat- og forbrukerøkonomi.

OBOSBL ADET 25


VI OPPNÅR GODE PRISER!

SKAL DU SELGE I HØST? Vi i OBOS Eiendomsmeglere er opptatt av det samme som deg: Nemlig å få best mulig pris for boligen din. Mange års erfaring har gitt oss detaljert lokalkunnskap, og vi vet hva potensielle kjøpere er ute etter. Slik oppnår vi svært gode priser. Finn din lokale megler på www.obos-eiendomsmeglere.no

––

Husk at som OBOS-medlem betaler du ingenting før boligen er solgt!

Våre kontorerOslo: Ensjø 22 98 89 50, Hammersborg torg 22 86 55 50, Kalbakken 22 80 20 30, Kværnerbyen 22 86 55 33, Lambertseter 23 16 51 10, Manglerud 22 86 54 90, Oppsal 23 12 65 60, Røa 22 86 83 60, Søndre Norstrand 22 62 90 90, Torshov 22 98 14 40, Tveita 22 98 14 20. Østfold: Fredrikstad 69 30 03 60, Fredrikstrad Østsiden 69 30 03 60. Vestfold: 02333. Hamar: 22 86 75 20. Rogaland: 51 81 29 91. Stor-Bergen: Bergen Sentrum 55 94 27 94, Bergen Vestkanten 55 94 27 94.


tema OBOSBLADET 06 | 15

TEMA: INTERIØR

28 Stilskifte Da Thomas og Therese overtok leiligheten synes de den var sjelløs og kjedelig. Så skiftet de stil.

34 Fargefest! Gi veggene i boligen din nytt liv med en av høstens fargetrender fra Flügger og Jotun.

42 Designerne Møt designerne bak morgendagens møbelklassikere.

48 Tingenes Internett

FOTO  SIREN LAUVDAL  STYLING  BIRGITTA ROALD

Joggesko som sier hvor jeg skal løpe og tannbørster som kjefter. Tingenes Internett vil forvandle livene våre.

50 På flyttefot Bolighøsten er her. Få meglerens beste tips når du skal selge og kjøpe bolig.

GULT ER KULT: Bakveggen er malt med «Distant Sunlight» fra Flügger og minner solen selv.

OBOSBL ADET 27


EIERNE: Therese Fjeldberg tar master i interiørarkitekturog møbeldesign, og Thomas Bråthen Norheim arbeider som industridesigner for Aker Solutions.

STILSKIFTE

Da Thomas og Therese overtok leiligheten synes de den var sjelløs og kjedelig. De rev kjøkkenet og skapte et multirom med spise- og arbeidsplass. Interiøret krydret de med arvegods og metalliske fargetoner. TEKST JULIA DØHLEN EDIN FOTO VEGARD GISKEHAUG


NYTT LIV: Kjøkkenbordet fant Thomas i snekkerverkstedet til sin far. Han kunne ikke skjønne at de ville ha et bord fullt av malingsflekker og hakk, men etter å ha blitt slipt ned har bordet fått nytt liv.


FIN FYR: Øksen er fra 1912, Thomas har restaurert den slik at den også fungerer til å hugge ved i 2015. NYE OPPLEVELSER:

Termosen står alltid lett tilgjengelig slik at den er klar for å holde kaffen varm på neste tur!

➺➺

DET VAR ET SLAGS HELL I UHELL at vi endte opp med denne leiligheten. Vi var på leilighetsjakt i 2013 da markedet var på topp, men alle leilighetene glapp i budrunden, forteller Therese Fjeldberg (25) og Thomas Bråthen Norheim (26). Da paret kom over den 44 kvm store leiligheten på Sagene i Oslo la de inn et bud godt over takst for sikkerhets skyld, selv om de var usikre på om egentlig de likte boligen. Da klokken ble litt over tolv og det enda ikke hadde kommet noen motbud var de plutselig blitt eiere av en ny leilighet. Men til tross for flott beliggenhet i toppetasjen manglet boligen både sjarm, sjel og særpreg, mente de to. TOK GREP PÅ KJØKKENET

– Leiligheten hadde et relativt nytt kjøkken og var helt greit innredet, men løsningen var ikke optimal og stilen var liksom ikke helt oss, forteller Therese. Med hans bakgrunn som industridesigner og hennes som interiørarkitekt og møbeldesigner fikk de fort mange ideer til hva de kunne gjøre for å gi leiligheten mer sjel. – Vi solgte kjøkkenet og hadde maten hengende i en bærepose ut av vinduet i tre måneder mens vi ventet på det nye kjøkkenet, ler Therese. De startet renoveringen ved å rive veggen mellom kjøkken og stue, slik at de fikk et stort åpent rom. Deretter tettet de igjen døra fra kjøkkenet til gangen. De ønsket å utnytte hver eneste centimeter i leiligheten, og da det ble et lite tomrom til overs i gangen spesialdesignet Therese en hylle som passet perfekt inn.

30 OBOSBL ADET

GAMMELT GULV:

Originalgulvet som paret fant på soverommet er over 100 år gammelt – de pusset og hvitoljet det. INSPIRASJON:

Denne gyngestolen er et arvestykke fra farmoren og farfaren til Therese som stod opprinnelig på deres sommerhytte. Nå har den blitt favorittmøbelet for å lese interiørblader i og finne inspirasjon.


STILSIKKERT: Kjøkkenet er totalrenovert. Thomas og Therese ønsket en minimalistisk stil med heltre benkeplate og hvite fliser. De valgte avlange, hvite fliser over kjøkkenbenken som de selv monterte, med god hjelp fra foreldrene. For å skape et mer industrielt uttrykk valgte de en litt større utgave av flisene, uten falsett og med en ganske mørk fuge.


SELVGJORT OG VELGJORT: Salongbordet har Therese og Thomas laget selv. Hun har dreid hvert ben forskjellige for å skape en unik form og han har laminert bordplaten ved hjelp av tynne lag med finér, lim og vakumpresse.

GULV FRA 1912

Da de fjernet parketten på soverommet var gleden stor over å finne det gamle, originale tregulvet fra byggeåret (1912) under. Gulvet var svart av papp og fullt av rester av gammelt gulvbelegg og møkk, så Thomas og Therese fant frem kniver og stekespader som de brukte til å fjerne det verste fra gulvet. Deretter ble det slipt ned og oljet hvitt. – Det var viktig for oss at leiligheten skulle bli et sted vi kunne slappe av, hvor vi kunne roe oss ned og senke skuldrene, forteller Therese. Valget flat derfor på lyse, duse farger på veggene, som både gir dybde og liv til rommene og et svalt, rolig og nordisk uttrykk. På soverommet ønsket de å fokusere på den skandinaviske stilen med naturlige materialer som tre, ull og bomullstekstiler i hovedfokus. Dette gjør rommet gjøre det både lunt og lyst. Ved å male bakveggen til senga i en mørk grå-farge fikk de frem kontrastene til resten av interiøret. Og som prikken over i’en henger rådyret som Thomas selv har skutt over sengehodet. KONTRASTER

Det behøves ikke sterke farger til for å skape store kontraster. Therese og Thomas er stadig på jakt etter nye detaljelementer som lysestaker, rammer og lamper i gull og messing. Det metalliske gir sammen med de gamle tremøblene en varm og fargerik kontrast til den ellers lyse leiligheten. På soverommet henger to lyspærer rett ned på hver side av senga og de varme fargene i glødepærene gir et stemningsfullt lys mot den grå veggen. Mange av tingene er arvegods eller fra gjenbruksbutikker. – Jeg elsker å lage små stilleben av objekter, forteller Therese. I vinduskarmene har hun dandert grupper av lysestaker, planter og krystallboller. På kjøkkenet står designkoppene fra Arne Jacobsen på rekke og rad. – Jeg er telys-narkoman, ler hun, og forteller at hun gjerne lager små stilleben av lys over hele leiligheten. MULTIROMMET

Ved å åpne opp mellom stuen og kjøkkenet har Thomas og Therese fått et multirom som de kan bruke på flere måter. På kjøkkenet har de plassert et lite bord som kan stå med langsiden inn til veggen og brukes som spisebord for de to, eller som tegnebord når de vil få ideene sine ned på papiret. Har de gjester snus bordet på langs og det blir plass til flere. Da blir kjøkkenet og stua et ekstra hyggelig oppholdsrom. Fra stua sprer den nye peisen både varme og stemning til kjøkken og stue. En liten stabel med ved og en øks er både dekorativt og praktisk satt frem ved siden av peisen. – Vi er veldig glade i gyngestolen, som er hentet fra familiens sommerhytte. Den er en perfekt plass for å lese et magasin og få inspirasjon til nye interiørprosjekter, avslutter Therese.

32 OBOSBL ADET

MORGENSTUND:

Therese nyter gjerne en kopp kaffe i morgensola som faller inn på kjøkkenet. PLASSUTNYTTET:

Hver eneste centimeter i leiligheten er utnyttet. Hyllen i gangen har Therese spesialdesignet.


Mono Hvit

TableID®

Ekstra plass

når behovet er der Slik livet mitt ser ut nå, må kjøkkenet oppfylle forskjellige behov. Det tenkte jeg mye på da jeg skulle renovere kjøkkenet. Annenhver uke har jeg datteren min. Jeg ville gjerne ha en løsning som også har plass til henne, slik at vi kan tilbringe tid sammen på kjøkkenet. Samtidig vil jeg gjerne ha et kjøkken som ikke er overfylt og vanskelig å komme seg rundt i. Den perfekte løsningen fant jeg i HTHs folde-ut-bord (TableID). Det fungerer både som en stilig tavle, en hylle, og viktigst av alt, som et bord som datteren min kan sitte ved. Nå kan vi prate om løst og fast mens jeg lager mat. Vi kan også spise på kjøkkenet hvis vi vil det, og når jeg folder bordet sammen igjen, har jeg igjen et flott og romslig kjøkken.

Start din egen kjøkkendrøm på hth.no, og avtal et gratis møte med en av våre konsulenter.


Nyanser av hvi

LADY BALANCE 1931 KOKOS

Hudfarget

COSY COVER/2016 A FRA FLÜGGER

Landlig & grønt LADY PURE COLOR 8252 GREEN HARMONY

Sgult DISTANT SUNLIGHT/2016 C FRA FLÜGGER

FARGEFEST! Gi veggene i boligen din nytt liv med en av høstens fargetrender fra Flügger og Jotun. Mal deg glad! TEKST CATHRINE WOLF LUND FOTO SIREN LAUVDAL STYLING BIRGITTA ROALD


I SOLENS RIKE: Veggfargen heter Distant Sunlight og er Flügger. Lysgul pall/puff fra O.K/L.K Hjelle/Huseby (7390 kr),

den nederste puten er fra Hay/Huseby (749kr), brodert vintage putetrekk fra Country Chic (498 kr), velurpute fra Ask (479 kr), bordlampen «Moon» fra John Andre Hanøy (4990 kr/Milla Boutique). Den gamle tennisracketen er stylistens egen. Stolen Drop er fra Huseby (2750kr), bok om Tjuvholmen er fra Tanum (449 kr), fotoalbum og notatbok, begge fra Lush Dive (310 kr/ 60kr), messingbolle med lokk fra Country Chic (398 kr) og keramikkbolle fra Bolina (399 kr).

Fargeglede! Om Distant Sunlight skriver Flügger: «Den gule fargens funksjon er så enkel: den gjør oss simpelthen glade».


Tips!

Jotun anbefaler en kombinasjon av varme hvitfarger og beige + rust. Det handler ganske enkelt om å hylle lyset!

LYST OG VARMT: De hvite fargetonene går godt sammen med rust og brente toner. Varmt og nært. Bakveggen er malt med LADY Balance 1931 Kokos. Fra lysest til mørkest på arkene: Lady Balance 1624 Letthet, Lady Balance 1001 Egghvit, Lady Balance 10678 Space, Lady Balance 1140 Sand, Lady Balance og 2771 Rustikk Terracotta. Svingbar vegglampe (2999 kr fra Serax/Bolina), lyspære smoke atelier (250 kr/Eske), terrakottakrukke (398 kr) og kaktus i krukke (1300 kr) fra Flower Flood. Runde marmorbrikker 349/399 kr fra Huseby, stringstol fra Menu (1200 kr/ Kollekted by), mønstret teppe på stolen (4299 kr) og hvitt linpledd til 999 kr fra Country Chic. Øverst ligger et cashmerepledd (4890 kr), bokboks med 3-tall (499 kr), store notatbøker (599 kr/stk), alt fra Milla Boutique. Vintage kamera og saks tilhører stylisten.


SOBER STIL: Leirskulptur av Olaf Leon Roald (pris på forespørsel), kremfarget keramikkskål (1399 kr), liten skål (149 kr), treske (49 kr) og solbriller (FWSS/1499 kr), alt fra Bolina. Bordlampe i glass og betong med dimmer (1200 kr) fra Ask, liten lysgul Tigela bowl fra Eske (850 kr) og skjell (29 kr) fra Country Chic. Alt står på et marmorbord fra Huseby (6875 kr).

Valgets kvaler! De fleste store malingsprodusentene tilbyr apper for enklere fargevalg og bedre oversikt. Sjekk ut Flügger Farveguide eller Jotun Colormatch.


Tips!

Bakgrunnen er et vinylgulvbelegg med betongmønster fra Teppeabo. Slitesterkt og stilsikkert!

BRENTE TONER: Vase med messingdetalj (1995 kr/Bolina), hornskål til 159 kr fra Milla Boutique, oliven fra Kjøkken-

verket, treske (49 kr) kr 49 og små skåler (149 kr/stk) fra Bolina. Notatboken er fra Lush Dive (70 kr).


NYANSER AV GRØNT: Bakveggen malt med LADY Pure Color 394 Varmgrå, den lyseste grønne platen er malt med Lady Pure Color 8252 Green Harmony, den mørkeste med Lady Pure Color 8469 Green Leaf. Mørkegrønt trebord, Fogia Bowl, (6525kr/Ask), grønn keramikkrukke (898 kr/ Country Chic, og vintage bordlampe (4900 kr) og lyspære (250 kr), begge fra Eske. Keramikkpotte og fikentre (398 kr/579 kr) fra Frøken Flood. Tekanne i kreamikk (499 kr), Serpentine stol (9999 kr) begge fra Milla Boutique. Linputen er fra Bolina (625 kr), fotpallen i skinn (7690 kr) fra Ask, marmorklokke på veggen fra Milla Boutique (2199 kr).

Tips!

Botanisk inspirasjon! Varme, grønne toner møter beige og terrakotta. Krydre med detaljer av grønn marmor og keramikk.


«Cosy Cover: Den hyggelige fargen, helt tett på. Den kan minne litt om velur, om tekstiler… og faktisk enda tettere, om vår nakne hud.»


PUDDERALARM: Veggfargen heter Cosy Cover og kommer fra Flügger. Trestubbe i eik fra Hole Design (3000 kr), bordlampen Luna i eik (5400 kr) fra Brdr. Kruger/Sverre Uhnger, trestol med skinnsete (4500 kr) fra Hole Design, silkeskjorte på veggen er fra Vince/Bolina (2799 kr), ullpledd fra Røros/Ask (1499 kr), flettet skinnpute (1599 kr) fra Milla Boutique, lys rosa velurputetrekk og korallfarget putetrekk (98kr/249kr) begge fra Country Chic, boks/bolle fra Ask (590 kr).

PRETTY IN PINK: Rosa cylindervase fra Ferm Living (149 kr) og kremfarget keramikkskål (1399 kr), liten skål (149kr) fra Bolina, bolle fra Ask (590 kr).

Tips!

Varier uttrykket med å kombinere matt med blankere maling.


MATERIALISTENE De er unge, norske og fremadstormende. Møt designerne bak morgendagens møbelklassikere. TEKST  HEIDI RØNEID  FOTO  COLIN EICK

42 OBOSBL ADET


Kneip Kneip er Jørgen Platou Willumsen og Stian Korntved Ruud og de holder til på Carl Berner i Oslo. Pat. Volume1 er en skulpturserie der vi forsker på ulike typer patineringer og patineringsteknikker. Platene er av stål med en kobberoverflate, som gjør at overflaten blir mer reaksjonær. Vi dypper materialet i ulike kjemikalier som reagerer med overflaten, og skaper teksturer og farger. Skulpturene minner om planeter eller ting man ser i mikroskopet. Fordi det skjer en reaksjon på overflaten har vi aldri helt kontroll. Det er gøy, og vi kan aldri gjenskape noe akkurat som sist. Vi er opptatt av materialer og prosesser, og samler og finner ting overalt. Det er mye å hente i skogen, og i byen der vi bor. Vi har startet opp et verksted fordi vi synes det er like greit å lage produktene selv. I begynnelsen prøvde vi å lage ting som så like ut, men siden vi da konkurrerte med det masseproduserte kunne vi ikke ta den prisen produktet fortjente. Nå lager vi produkter med spor etter prosessen og hendene våre. Historiefortelling er viktig for oss. Det gir objektet en annen verdi og den som kjøper det potensielt kan få et nærere forhold til det.


Sverre Uhnger Sverre Uhnger har holdt til i Oslo siden 2011 og er medlem av klbbn.no. Jeg er opprinnelig møbelsnekker, og som håndverker lager man vanligvis det andre har tegnet. Jeg hadde lyst til å formgi mer selv, og søkte meg inn på Kunsthøgskolen i Bergen. Lampen Lune ble til på grunn av min fascinasjon for små, dreide produkter og strukturen i treet som kommer fram når det dreies. Jeg brukte mye tid på å jobbe fram balansen i formen, hva slags ledning lampen skulle ha, og spenningen som oppstår mellom den myke ledningen og de rette linjene i selve lampen. Det tok en stund fra jeg hadde designet Lune til jeg kom i kontakt med Brødrene Krügher som endte opp med å produsere den. De er en dansk familiebedrift som har drevet med dreiing i 125 år, og var drømmeprodusenten for dette produktet. Hele lampen er laget i Danmark, av dansk eik. Jeg ønsker å lage varige produkter, og prøver å holde meg unna det trendbaserte. Drømmen er at folk kjøper noe du har laget, at det varer i generasjoner og går i arv. Og at du finner det på designmesser når du selv er pensjonist. Da har du lykkes.


Vera & Kyte Vera & Kyte holder til i Bergen og består av Vera Kleppe and Åshild Kyte. Bordene Pedestal skal være små pidestaller som løfter frem favorittobjektene dine, samtidig som bordene har en egenart i seg selv. Da vi designet dem var det første gang vi jobbet med stein. Vi er glade i å bruke farger og ville lage et lekent understell til de eksklusive steinplatene. Det høye bordet med rosa, perforert understell produseres av nyetablerte Esaila, men det minste bordet er ikke i produksjon enda. Med sine syv bein er kanskje dette bordet for de litt mer spesielt interesserte. Som designere er vi fascinert av det vi omgir oss med, og identiteten tingene skaper. Vi begynte å jobbe sammen da vi gikk på Kunsthøgskolen i Bergen, samtidig som vi gjorde en del felles prosjekter utenfor studiet. Samarbeidet fungerte veldig godt og vi har mye igjen for å diskutere med hverandre. Da har vi to hjerner som jobber på høygir, genererer ideer og prøver ut løsninger. Når den ene sier noe hender det ofte at det trigger en idé hos den andre, og vi arbeider oss raskere framover enn vi ville gjort hvis vi jobbet hver for oss.


GGA

R

1905 e tabl.

TA L A

VI LÅT

N A

E

R

Jubileum

Har du vurdert tapeter?

Tapet er en enkel og rask måte å forandre ditt hjem på. På finndintapet.no er det over 3000 tapeter å velge mellom, og du finner lett frem til din favoritt ved å klikke av for ønsket farge og tapetdesign. Du kan også bestille prøver av de fleste tapetene rett hjem i postkassen, samt prøvetapetsere digitalt. Finn din nærmeste forhandler på borge.no. Velg din neste tapet med magefølelsen – da blir du mest fornøyd!


tema

PÅ BRETT

INSPIRASJON

Last ned OBOS-bladet

STOLSIKKERT

PÅ NETTBRETT

KLASSISK: Basel kommer

fra Vitra og koster cirka 3300 kroner.

TREVERK: Stolen Sleek fra Bolia koster fra 3300 kroner.

NATURLIG: J 77 er fra HAY og

koster cirka 1399 kroner.

St på sten Sats på en god stol i høst. Disse stolene liker vi godt.

TEKST OG UTVALG CATHRINE WOLF LUND

RETT I RYGGEN: Standard

SP er fra Vitra og koster cirka 4200 kroner.

FOTO PRODUSENTENE

TIL HJEMMEKONTORET: Beaver fra Bolia

koster 1849 kroner. SE RØDT: Fiber heter denne stolen

fra Muuto, pris fra 2200 kroner.

OBOSBL ADET 47


TINGENES HERRE Joggesko som sier hvor jeg skal løpe, tannbørster som kjefter, termostater med verdens beste hukommelse. Tingenes Internett kommer til å forvandle livene våre. TEKST ESPEN BØRHAUG ILLUSTRASJON DAVID KARLSTRÖM

48 OBOSBL ADET


➺

FRAMTIDEN ER HER. Tingenes Internett (IoT) kan ennå avfeies som duppedittenes og nerdenes lekegrind. Sannheten er at IoT trolig vil innebære langt større endringer enn internett, slik vi kjenner det i dag. Jeg kan selvsagt bestemme meg for at Tingenes internett ikke skal inn i mitt liv, men det blir som å vedta at høst ikke skal følge sommer. Dessuten er det her allerede. Smarttelefonen, for eksempel. Når jeg sitter i bilen, sender den informasjon til Google om hvor jeg er og hvor raskt det går. Denne informasjonen deles med andre, enten jeg vil eller ikke. Det er som om jeg trykker på en usynlig knapp – uten egentlig å vite det. Jeg passerer bompengestasjoner, kjører inn og ut av p-anlegg som kjenner bilen igjen. Alt kan avleses i appen. Regningen betales mens jeg tenker på noe annet. En umulig tanke for 15 år siden, like selvfølgelig som å puste om kort tid. –Når historien om den tekniske utviklingen i vårt århundre skal skrives, vil de første 15 årene knapt være verdt et avsnitt, sier Jan Grønbech, Google-sjefen i Norge. SMARTERE ENN MEG. Datamaskiner, slik vi kjenner dem, er avhengig av mennesker for å ta imot og bearbeide informasjon. Det aller meste på internett er skapt ved at noen tastet tekst eller tall, spilte inn lyd, tok opp digital film og bilde eller scannet en strekkode. Problemet er at jeg og mange andre ikke alltid er like oppmerksomme og nøyaktige. Jeg har ofte dårlig tid. I Tingenes internett vet datamaskiner alt som er å vite om bestemte ting, gjennom data som er innsamlet uten min aktive hjelp. De vet likevel veldig mye om meg. Det Google-eide Nest har for eksempel introdusert en termostat som innretter seg etter mine vaner. Den vet når jeg står opp. Den lærer seg hvilke temperaturer jeg foretrekker døgnet rundt. Den sparer meg for halvparten av strømutgiftene. IKEA ER PÅ SAKEN. «Smarte hjem» har jeg hørt om. I 2025 vil kjøkkenet mitt være helt annerledes enn i dag. Jeg har kanskje kjøpt et bord som registrerer hvilken mat jeg setter frem. Bordet vil kanskje ikke tilberede måltidet, men i det minste fortelle – ved hjelp av en projektor – hvordan jeg skal gjøre det. Det kan godt hende at en liten drone henter krydderkvasten som mangler. Induksjonsplater under bordplaten gjør at bordet også fungerer som komfyr. Smarttelefonen lades trådløst underveis. Hyllene har induksjonselemen-

ter som erstatter kjøleskapet og gir beskjed når matvarene går ut på dato. Matrester komposteres, etter at hver dråpe vann er klemt ut og brukt på potteplanter som blinker når det er behov for påfyll. Dette er ikke fri fantasi. IKEA er i ferd med å utvikle prototypen. ONLINE TANNPUSS. Det kjedelige kan bli kjempegøy. Barnas smarte tannbørster kobles til et dataspill, som vises på to innebygde tv-skjermer i speilet. Den som pusser best, vinner kappløpet. –Innen fem år vil alle Samsungs produkter kunne kobles til Internett, sa Samsung-sjef Yoon Boo-Keun tidligere i år. 15 milliarder ting er i dag koblet til internett, det øker til 50 milliarder innen 2020. HELSEREVOLUSJON. Lys og låser fjernstyres. Snart sover jeg med et armbånd som overvåker hjerterytme og søvnmønster og sender data til helse-appen din. Når jeg våkner, slås kaffemaskinen på. Jeg rekker kanskje en løpetur med hunden. Joggeskoene melder fra om jeg bør jogge litt mer på mykt underlag og ikke bare asfalt. Halsbåndet til bikkja registrerer aktivitet og helsetilstand, som sammenlignes med data fra hundre tusen hunder av samme rase. Symptomer på sykdom fanges opp med det samme. Det siste vil også revolusjonere diagnostiseringen av mennesker. En erfaren, dyktig fastlege kan ha noen tusen pasienter i hukommelsen. Tingenes internett gir henne tilgang på flere millioner pasienthistorier med symptomer som ligner den dagens pasient viser. Å BLI TINGENES HERRE. Innvendingene er mange. Tingenes Internett utfordrer personvernet. Noen kan se nøyaktig hvor jeg er hele tiden. Forsikringsselskaper vil ha svært stor nytte av informasjonen om hvordan jeg kjører bil og ellers oppfører meg. Når jeg kan åpne opp huset, båten og bilen med en smarttelefon, kan også andre gjøre det. IoT vil komme til å erstatte mange oppgaver som tradisjonelt er utført av mennesker. Og hvem vil egentlig betale ti ganger mer for en snakkende blomsterpotte? Vi kan slå av alt sammen og kjenne at det vi ikke vet gjør oss utrygge. Vi kan lengte etter en offline verden, en verden som var litt mer håndgripelig og forutsigbar. Men tilbake i virkeligheten, der årstid følger årstid, gjør vi vårt beste for å bli Tingenes herre.

OBOSBL ADET 49


50 OBOSBL ADET


STYLING FØR SALG: Megler i Exact og OBOS eiendomsmeglere, Rawas Moustafa, sørger for at leiligheten ser bra ut før visning. Invester gjerne i en stylist når du skal selge, så boligen ser helhetlig og innbydende ut, tipser han.

PÅ FLYTTEFOT Sommeren er over og tiden er inne for å komme i gang med boligsalget. Få meglerens beste tips for salget av din bolig. TEKST HEIDI RØNEID  FOTO NADIA FRANTSEN

➺➺

VISNINGSSKILTET ER SYNLIG PLASSERT ute ved veien, og på soverommet ligger rosa og grå pynteputer pent på sengen. – Når du skal selge en bolig er bildene og presentasjonen det viktigste. Det første inntrykket interessentene får er ofte fra bildene i annonsen, så sørg for at du viser alt som er bra med boligen, også området rundt og eventuelt utsikten, sier Rawas Moustafa, megler i Exact og OBOS eiendomsmeglere. STYLING

I dag holder han visning i en toromsleilighet, med utsikt over store deler av Oslo. Selgeren bor ikke i leiligheten og har derfor fått den stylet med innleide møbler og pyntegjenstander. – De fleste boligene jeg selger er stylet. Også når selgeren bor i leiligheten anbefaler jeg å delstyle den. Det kan gi større interesse rundt boligen og annonsen, som gjerne driver prisen opp, sier han. For at en potensiell kjøper skal bli interessert er det viktig at hun kan se for seg sine ting i boligen. Det er lettere hvis du har fjernet mange av dine eiendeler, så boligen ikke virker overfylt.

OBOSBL ADET 51


PROSPEKT: Sørg for at bildene i annonsen og prospektet er fine, og at de også viser nærområdet.

PÅ VISNING: Helene Kristiansen skal kjøpe sin første bolig og har med seg mor og far på visning. – Min mor er veldig opptatt av brannsikkerhet, men jeg ser mer på planløsning med tanke på bruksrom, soverom og bad, sier hun.

– Jeg anbefaler også å gjøre enkle reparasjoner i boligen, som å skifte listverk, reparere hakk og å male. Men større oppussingsprosjekter, som å rehabilitere bad eller skifte kjøkkenet, bør du unngå. Det koster ofte flere hundre tusen og det er ikke sikkert du får igjen pengene, sier Moustafa. VELG RIKTIG MEGLER

Skal du selge boligen din er det viktig å finne en megler du samarbeider godt med. Jon Haugen er daglig leder i OBOS eiendomsmeglere og har gode tips til hvordan finne den rette. – Undersøk hva som er solgt av boliger i ditt område og hvilke meglere som har solgt flere av dem. Velg en megler med lokalkunnskap, de kjenner området, sier han. Avtal så et møte med noen av meglerne og velg den du tror kan gjøre en best mulig jobb for deg. – Det er også mulig å be om et referansesalg. I OBOS måler vi alltid kundetilfredsheten, så hvis du spør om megleren har fornøyde kunder kan han dokumentere hva han har solgt i området og hvor fornøyde kundene er, sier Haugen. SALGSTIDSPUNKT

Når du skal selge vil du gjerne at så mange potensielle kjøpere som mulig skal være interessert i din bolig. Men Moustafa forteller at det ikke nødvendigvis er best å selge når alle andre selger. – Hvis du skal selge en 2- eller 3-roms i Oslo har det ingen betydning når du selger. Mange boliger selges i mai og juni. I juli er det lite boliger for salg, men det betyr også at de som ser etter bolig da har færre muligheter. Det er derfor ikke uvanlig at boligene går for rekordpriser fordi tilbudet er så lavt, sier han.

52 OBOSBL ADET

VISSTE DU AT... ... OBOS har to merkenavn de kan selge boligen under, OBOS eiendomsmeglere og Exact eiendomsmeglere? Primært selger OBOS eiendomsmeglere OBOSleiligheter og Exact eiendomsmeglere alle andre eierformer. ... OBOS og Exact eiendomsmeglere legger ut for utgifter knyttet til boligsalget, slik at du ikke trenger å betale det før i sluttoppgjøret? Hvis du er OBOSmedlem koster ikke dette noe ekstra, er du ikke medlem koster dette 2 500 kroner. ... OBOS har også en bank, som kan hjelpe deg med finansiering av din nye bolig samt mellomfinansiering med gunstige vilkår? ... OBOS avklarer forkjøpsretten selv ved salg av OBOS-boliger og er gode på hvilke lover og regler som gjelder når det kommer til forkjøpsrett?

UT MED DET: Husk at også uteområdet skal se innbydende ut. Noe av det som gjør at denne boligen skiller seg ut er utsikten.


SKAL DU KJØPE? • Ha finansieringen i orden, slik at du vet hva du kan kjøpe for. • Finn ut hva du vil ha og hvor du vil bo. • Sett opp en prioriteringsliste over hva som er viktigst for deg. Det er sjelden alle ønsker innfris. • Gå på visning og se på potensielle boliger over tid. Da får du et godt overblikk over markedet og prisnivå. Når du da ser en bolig du vil by på kan du kan være trygg på hva som er riktig pris. • Bestem deg på forhånd hva du er villig til å gi for akkurat den boligen og hold deg til det. Det er lett å bli revet med under en budrunde. • Hold kortene tett til brystet og ikke fortell megler hvor lyst du har på boligen og hvor høyt du er villig til å gå. • Pass på at du kun byr på én bolig om gangen. Budet er juridisk bindende, og byr du på flere boliger samtidig kan du risikere at du blir sittende med to boliger.

KJØPE ELLER SELGE? Skal du kjøpe eller skal du selge? Sjekk ut disse tipsene.

SKAL DU SELGE? • Bruk gjerne en boligstylist. • Sørg for at bildene og beskrivelsen av boligen er så bra som mulig. Har du balkong som er hyggelig om kvelden, invester i kveldsbilder som viser det. • Fjern personlige eiendeler og overflødig interiør.

ILLUSTRASJON DAVID KARLSTRÖM

• Sørg for at boligen ser ren og pen ut på visningen. • Husk at også uteområdet og balkongen skal se innbydende ut. • Få gjerne noen du kjenner til å se på boligen før du skal selge den, kanskje de har noen tips til ting du bør fjerne som du ikke har sett selv. • Sørg for at barn og kjæledyr ikke er på visningen.

OBOSBL ADET 53


BOLIG- OG BYBYGGELAGET I november 1945 ble Ålesund boligbyggelag stiftet. Sytti år og mange blokker, rekkehus, kjedehus og atriumhus senere er det bare å slå fast at ÅBO har skaffet sine bysbarn gode boliger og trygge hjem – og bidratt til å forme selve byen. TEKST ANNE-KRISTINE KRONBORG FOTO AIDA URKEDAL


DEN NYE BYEN: Lyst, luftig, grønt og barnevennlig. Folk trakk ut av sentrum på 1970-tallet, og ÅBO gjorde stor lykke med Aspehaugen borettslag. MODERNE OG URBANT: Blokkene i Johs. Aarflotsgate 21 er typiske for ÅBO-bebyggelsen på Skjerva. Her vokste en helt ny bydel fram på 1950-tallet.

➺➺

EN HELT NY STANDARD. Ålesund var hardt rammet av boligmangel etter krigen, og det var for å bekjempe bolignøden at boligbyggelaget ble stiftet. Blant initiativtagerne var fagforeningsmannen og politikeren Harald Thoresen samt noen ansatte ved Liaaens verft, som allerede var i gang med å planlegge et boliganlegg. Det ble starten på ÅBO, og sommeren 1947 startet innflyttingen i det aller første borettslaget, Jernarbeidernes borettslag. Innskuddet for en treroms var 1500 kroner, og husleia var 85 kroner i måneden. Å flytte inn i en slik splitter ny leilighet med både bad og balkong, må ha føltes som litt av en luksus for mange. Som Harald Grytten skriver i storverket om Ålesunds historie: «Når det utover i slutten av 1940-åra og i begynnelsen av 1950-åra kom nye boliger i korte og lange blokker både i øst og i vest her i byen, skjedde det noe avgjørende: Mange ålesundere fikk for første gang i sitt liv nyte de uvurderlige goder det er å ha eget bad, egen entré og et soverom som var

beregnet til å sove på og ikke stort mer.» De fleste av de korte og lange blokkene var bygd av ÅBO, og det er ingen tvil om at boligbyggelaget representerte en helt ny boligstandard. BYGGING PÅ ØYENE. De neste årene gikk det slag i slag med boligbyggingen i det samme strøket, ytterst ute på Aspøya. Moderne boligblokker skjøt opp og dannet et tett og urbant miljø. Ålesund har lange bytradisjoner, og det skyldes nok beliggenheten. Byen strekker seg over flere øyer, og slik har naturen tvunget ålesunderne til å bygge kompakt. ÅBO sto godt plantet i denne tradisjonen og fortsatte å bygge by på gamlemåten med murgårder langs gatene. Også på den andre sentrumsøya, Nørvøya, drev ÅBO aktiv bybygging. Høydepunktet her er borettslaget Borgundvegen 287 fra 1951 – utvilsomt en av landets staseligste femtitallsblokker! Enkel og nøktern i utgangspunktet, men med takarker, hjørnebalkonger

OBOSBL ADET 55


«Bolignøden er nedkjempet, og selv om tomtemangel fortsatt er et tema i øyriket Ålesund, så har folk fått det betydelig romsligere innomhus.» og en gavl på midten som sørger for rytme og variasjon og skaper en monumentalitet utenom det vanlige. Bratte takvinkler, skifertak og kvistværelser er karakteristisk for den berømte jugendstilarkitekturen i Ålesund, og de samme trekkene går igjen i de første ÅBO-byggene. Det gjør dem til fine eksempler på etterkrigstidens boligarkitektur, der arkitektene la vekt på å inkludere tradisjonelle bygningselementer i alt det nye og moderne. VEKST OVER KOMMUNEGRENSENE. Gjennom hele femti- og sekstitallet led boligbyggelaget av kronisk tomtemangel, og man var oppgitt over mangelen på helhetlig byplanlegging. Ålesund ble bygd i rykk og napp, stykkevis og delt. ÅBO måtte bygge der anledningen bød seg, og resultatet ble små boligprosjekter spredt over hele byen. Byen var i ferd med å tøye grensene til bristepunktet, og i 1968 brast det. Da ble nabokommunen Borgund slått sammen med Ålesund. Kommunesammenslåingen åpnet for boligbygging i en ny skala og av en ny type. I tråd med nye byplanidealer og nye krav til boligstandard, utearealer og trafikksikkerhet gikk man over til å bygge åpnere og med større innslag av småhus. Ålesund fikk ingen drabantbyer som Lambertseter i Oslo eller Loddefjord i Bergen, men en sammenhengende forstadsbebyggelse med en blanding av blokker, rekkehus og eneboliger. Ved Moa grodde det likevel fram et lokalt sentrum, og her bygde ÅBO sitt største boligprosjekt noensinne. Aspehaugen borettslag består av 13 punkthus med alt hva hjertet måtte begjære av lys og luft og gress i mellom. «På grunn av beliggenhet, store friarealer og de planlagte utomhusanlegg hvor det skal være bilfrie soner, venter vi at dette anlegget skal bli et

56 OBOSBL ADET

attraktivt boligtilbud,» står det forventningsfullt i årsmeldingen fra 1978. Og man ble ikke skuffet – Aspehaugen ble en suksess. Borettslaget er et godt eksempel på den omfattende byutviklingen i den tidligere landkommunen som begynte på 1970-tallet og som ennå ikke er avsluttet. HYPERMODERNE. Man tok et godt skritt bort fra tette bygater da man begynte å bygge i det gamle Borgund. Og med Fredberg borettslag tok man skrittet fullt ut. Fredsberg minner nemlig aller mest om et feriested, et hypermoderne hotellanlegg fra 1970-tallet. Både terrasseblokka og de tre lavblokkene er holdt i samme lekre formspråk med hvite, glatte flater, knivskarpe linjer og rene former. Beliggenheten ute på en odde mot fjorden forsterker feriefølelsen, og det gjør selvfølgelig også det faktum at borettslaget har sin egen badestrand og småbåthavn! BYBYGGEREN. Det ligger mange år og mye bolighistorie mellom verftet på Skjerva og småbåthavna på Fredsberg. Og historien fortsetter selvfølgelig også videre – gjennom de turbulente åtti- og nittiårene og inn det nye århundret. Bolignøden er nedkjempet, og selv om tomtemangel fortsatt er et tema i øyriket Ålesund, så har folk fått det betydelig romsligere innomhus. Å bygge hus er det mange som kan, men de store oppgavene, de løser man best i fellesskap: å bygge gode boliger til håndterbare priser, i stor skala og i et jevnt tempo, å forvalte dem og rehabilitere dem og å være til stede med kunnskap og kontinuitet. Som boligbygger er ÅBO én av mange. Som bybygger, derimot, er boligbyggelaget først blant likemenn.


ÅBO SOM BY- OG BOLIGBYGGER: På 1970-tallet tok ÅBO med seg byen ut på landet og bygde Aspehaugen med 13 blokker og 208 leiligheter. Borgundvegen 287 er et typisk sentrumsprosjekt og et flott stykke 1950-tallsarkitektur. Fredsberg fra 1980 stiller i en klasse for seg med stilren arkitektur, unik beliggenhet og egen småbåthavn.

OBOSBL ADET 57


BLIR BOLIGEIERE! Etter mange år som leietaker våget Ifrah Mohamoud (39) å kjøpe egen leilighet. Nå inspirerer hun andre somaliske alenemødre til å bli boligeiere. TEKST IRINA LEE  FOTO NADIA FRANTSEN

➺ ➺Å EIE SIN EGEN BOLIG kan legge grunnlaget for et godt og stabilt liv i Norge. En stor del av familiers velferdsutvikling er også knyttet opp til at boligens verdi øker over tid, sier Sølvi Orvik. Hun leder det boligsosiale prosjektet «Fru Herre i eget hus» i regi av Kirkens Bymisjon, der målet er å veilede somaliske alenemødre slik at de blir i stand til ta et valg om de vil kjøpe sin egen bolig eller ikke. Prosjektet startet i februar i år, og har så langt vært i kontakt med over 70 somaliske kvinner. – Noen av kvinnene er i jobb, og trenger bare et lite puff for å ta det siste steget inn på boligmarkedet. For andre kan det bli aktuelt på lengre sikt, sier Orvik. KOMMUNAL BOLIG

FRU HERRE I EGET HUS • Boligsosialt prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon som startet i februar 2015. • Selvhjelpsarbeid for somaliske alenemødre. Målet er å styrke deres mulighet til å kjøpe og eie egen bolig. • Prosjektet finansieres via midler fra Extrastiftelsen, og har en tidsramme på fem år.

Tilbake på boligkontoret fikk hun vite at Husbanken tilbyr lån til vanskeligstilte familier. Hun søkte, og fikk innvilget søknaden. Mens hun var gravid med sitt fjerde barn i 2008, røk forholdet til faren til de yngste barna. Nå sto Ifrah på egne bein, og fikk råd og støtte fra familie og venner. Etter mange visninger fant hun til slutt en 4-roms i 13. etasje i «Fjerdeblokka» på Ammerud. Prisantydningen var 1,6 millioner kroner, som også budrunden endte på. – Da barna var små ville de så gjerne på Tusenfryd. Som student hadde jeg ikke så mye penger, og den billigste måten for oss å dra dit var ved bli OBOS-medlem, sier Ifrah. Takket være ansiennitet fra 2004 kunne Ifrah dermed kjøpe leiligheten på forkjøpsrett. – Kvinnene som er med i prosjektet til Bymisjonen er veldig heldige. Jeg måtte finne ut av alt selv! Å ha noen å snakke med, og som støtter deg i prosessen, er gull verdt, sier Ifrah.

Ifrah Mohamoud (39) er hentet inn som foredragsholder for å inspirere og motivere andre kvinner. Hun flyktet fra krigen i Somalia som 19-åring og kom • OBOS er en av Kirtil Norge i 1994. I desember samme år ble datteren kens Bymisjons naHafsa (20) født, mens de bodde på et asylmottak i FORBUD MOT RENTER sjonale hovedsamLarvik. Etter at paret ble skilt søkte Ifrah seg til Oslo Frivilligansvarlig Suad Abdi i Kirkens Bymisjon, arbeidspartnere og og fikk tildelt en kommunal 2-roms på Tonsenhagen. som selv har bakgrunn fra Somalia, forteller at manstøtter stiftelsens boligsosiale arbeid. – Senere giftet jeg meg på nytt, og fikk to barn til. ge muslimer anser betaling av renter for å være haDet ble trangt i leiligheten, men uten jobb hadde jeg ram, det vil si forbudt ifølge islamsk lov. • Vil du bli mentor? ikke noe alternativ, sier Ifrah. – Islams syn på renter skiller seg egentlig ikke så Interessert? Se byMot alle odds traff hun kvinne fra Bosnia, som leimye fra kristendommens forbud mot ågerrenter, som misjon.no/ByBo. de en kommunal 3-roms ved Hasle kirke. Kvinnen vil si økonomisk utnyttelse av personer i en sårbar situvar på utkikk etter noe mindre. Løsningen ble at de asjon. Vi bruker derfor mye tid på å forklare kvinnene i to kvinnene byttet bolig, med velsignelse fra kommunen. prosjektet om at norske boliglånsrenter ikke bryter med islam. Rentene kan sammenlignes med gebyrer eller administrasjonsutgifter, som FAST JOBB islam tillater, sier Suad. I 2003 begynte Ifrah på sykepleierstudiet, og fikk fast jobb som sySom muslim måtte Ifrah også gå flere runder med seg selv for å kepleier da hun var ferdigutdannet i 2006. Året etter skulle leie- erkjenne at renter var greit. kontrakten med kommunen fornyes. Ifrah ble kalt inn til samtale, – Jeg har valgt å ha fastrenteordning, da blir det mer som et gebyr og fikk vite at hun måtte forsøke å skaffe egen bolig, ettersom hun for meg. Islam er heller ikke helt firkantet. Jeg velger å ha tillit til at hadde fast inntekt. Allah er barmhjertig og tilgir mye. Jeg er ingen ekspert, men jeg vet – Jeg søkte om boliglån i banken, og de kunne tilby meg 900 000 at de valgene jeg tar er personlige, som til syvende og sist kun angår kroner. Det var ikke nok til å kjøpe en hybel en gang, sier hun. meg og min skaper, sier Ifrah.

58 OBOSBL ADET


SELVSTENDIG: Ifrah Mohamoud kjøpte en leilighet i 13. etasje på Ammerud i 2008. – Det gir meg en trygghet å eie egen bolig, sier 39-åringen.


SAKEN ER BIFF! Gå på skattejakt, slå deg ned i kinostolen, snurr film, oppfordrer BIFF-general Tor Fosse. TEKST ESPEN BØRHAUG FOTO HELGE HANSEN/MONTAG bergen Kan et høstbesøk i Vestlandets hovedstad friste? Bergen internasjonale filmfestival – BIFF – åpner 23. september. Festivalen er landets største, med nær 60 000 besøk i løpet av åtte festivaldager. Den er også størst i omfang, med mer enn 150 filmer fordelt på 550 forestillinger. BIFF er særlig kjent som

en av Nordens største mønstringer av dokumentarfilmer, men det er også mange spillefilmer på programmet. En hel del er førpremierer som kommer på kino senere. Mye av det øvrige programmet består av filmer som i Norge kun vises denne siste uken i september. – Etter 15 år er dokumentarfilmer med politisk og journalistisk innhold blitt et varemerke for oss. Vårt publikum er selvsagt filminteresserte, men også samfunnsengasjerte mennesker, sier Tor Fosse. OBOS-medlemmer får 20 prosent rabatt og kan boltre seg i filmopplevelser til 65 kroner stykket.

SNURR FILM: Dokumentarfilmer med politisk og journalistisk innhold er vårt varemerke, sier Tor Fosse, festivalsjef i Bergen internasjonale filmfestival.

Se hele festivalprogrammet på www.biff.no


Onsums epler KVÆRNERBYEN Få med deg historisk teaterlek i Kværnerbyens eget kulturhus. Onsums epler byr på både humor og alvor i en leken dramatisering der vi følger fattig og rik i samhold og svik fra striden om sykekassa til det såkalte Onsumslaget i 1878. Spilles i Fyrhuset, Turbinveien 28. Med Yngve Berven, Elias Holmen Sørensen og Ole Christian Gullvåg. Regi: Anders Borchgrevink.

Tid: Fredag 11., lørdag 12, og søndag 13. september kl 19. Billetter hos billettservice.no: OBOS-medlemmer: 99 kr/ ordinærpris: 150 kr.

Byvandring for OBOSmedlemmer!

TØYENGATA FOREVER! TEKST  CATHRINE WOLF LUND  FOTO THEODOR KIELLAND-TORKILDSEN OSLO Oslo Museum er en viktig samarbeidspartner for OBOS, og i høst er det igjen klart for en ny byvandring for OBOS-medlemmer. Vi ønsker velkommen til Tøyengata, en av de mest spennende gatene i hele Oslo! Her finnes både arbeiderhistorie, kvinnehistorie og innvandringshistorie helt fra 1800-tallet og fram til i dag. Formidler Marte Marie Ofstad fra Interkulturelt museum leder byvandringen, som varer i omtrent en time. Byvandringen er gratis. Velkommen!

Tid: Onsdag 16. september kl 18:00. Oppmøte: I krysset Jens Bjelkes gate/Tøyengata

Alnaelva badet i lys KVÆRNERBYEN Torsdag 17. september blir det lysvandring langs Alnaelva fra 19.00 til 22.00. OBOS setter opp gratis busser fra Helsfyr til Smallvollveien hvert kvarter fra klokken 18.30 til 20.30. Derfra er det én times tur ned til Kværnerbyen hvor det blir underholdning og bevertning. Vel møtt!

OBOSBL ADET 61


ACTION I REOLENE Ved å skrive halsbrekkende spenning vil Mahmona Khan ta ungdom på alvor. Det har gjort bøkene hennes til en utlånssensasjon. TEKST TINA ÅMODT FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

ANDAG MORGEN. Det er formiddagsstille på biblioteket på Stovner. Noen lånetakere rusler sakte langs hylle N og R, borti hjørnet sitter en doven guttegjeng og spiller kort. Men i de to bøkene Mahmona Khan har i veska – der er det action. Thriller-romanene Skitten snø (2011) og Fra Oslo til Lahore (2013) har gjort Khan til en av landets mest populære ungdomsbokforfattere. Her møter vi en handlekraftig venninnegjeng som i røff Nancy Drew-stil konfronteres med kriminelle i Oslos og Pakistans underverden. Og hovedstadens unge lånekortinnehaverne får ikke nok. Begge bøkene ligger konstant på utlånstoppen, Skitten snø for fjerde året på rad. –Jeg vet selvsagt at spenning og krim ikke blir ansett som høylitterært, men det er det som dytter ungdommen inn, og åpner døra til lesegleden. Det er jeg er veldig opptatt av, sier Khan. Hun tar bøkene ut av veska: –Litteratur har en brobyggereffekt. Og selv om dette virker som enkle spenningsromaner, prøver jeg jo å belyse viktige og alvorlige ting. INN I LESERENS HODE

«Sumera forsøkte å stirre rett fremfor seg, men greide ikke å tvinge gråten tilbake. Hadde han tenkt å drepe henne? Jamal trakk pistolen forarget til seg. – Slutt å spille så dyrebar. Du ville dette. Du var kåt som faen, smilte han ekkelt. – Ingen ordentlig sharif jente ville blitt med noen hjem på denne måten, fortsatte han (...)» Det går hardt for seg i Khans bøker. Unge ektemenn myrdes på hotellrom i Dubai, chiper opereres inn i tatoveringer, overgrep følges av utpressing og trusler. Samtidig skildres jentenes hverdag med både varme og humor. Med handlingen satt til et norsk-pakistansk miljø, er Khan ikke redd for å belyse tabubelagte emner: –Som forfatter kommer man rett inn i leserens hode. Litteraturen har en annen kraft enn hva som helst annet, sier hun. Khan reiser landet rundt på skolebesøk og diskuterer innholdet i bøkene med leserne sine. Hva slags utfordringer kan en oppvekst i to kulturer by på? Har man skyld om man blir med en fremmed mann hjem? Hvorfor kan det føles umulig å fortelle om overgrep?

62 OBOSBL ADET

–Jeg skrev den historien for å berøre et problem, og jeg ville gjøre det på en måte som nådde frem. Ungdommene leser boka som en thriller, men jeg håper at noe av det jeg prøver å formidle sitter igjen. At det blir en slags bieffekt, sier Khan, som legger til: –Men jeg blir mildt sagt sjokkert over holdningene jeg møter på når vi snakker om overgrep, man skulle ikke tro det er 2015. Dette er ikke bare et problem i minoritetsmiljøet, men langt større. IKKE BARE VÅPEN

Her på biblioteket er Mahmona Khan på hjemmebane. Hun vokste opp på Romsås, et t-bane-stopp unna, med fire søstre og foreldre som jobbet hardt for å forsørge familien. –Vi hadde ikke råd til kjøpe bøker, men jeg tror ikke foreldrene mine tenkte så mye over det, for vi hadde bibliotekene, forteller Khan. –Deichmans hovedbibliotek var feriested for oss. Da dro hele familien og spredte oss på forskjellige avdelinger, mamma og pappa på urdulitteraturavdelingen, og vi på barneavdelingen. Om kvelden hadde vi med oss masse poser med bøker hjem. Lesingens kraft kan hun ikke lovprise nok. –Lesing åpner for fantasi. Den åpner for bilder, assosiasjoner, tanker og refleksjoner. Og hvis du først begynner å lese, får du lyst til å lese mer! For all litteratur er spennende, sier Khan, som brenner for å få flere til å lese og skrive - også tenåringer som erklærer at «bøker er kjedelige», og dem som ikke er så gode i norsk. –Når jeg holder skrivekurs viser jeg ungdom at det er en sammenheng mellom det de ser på tv og leser i bøker, og at spenning ikke bare handler om skyting og våpen. Da er guttene helt med. Hele min filosofi er at vi må spille på lag med barn og unge om vi skal få dem med. Og det trenger vi, understreker hun. VENTENDE FANSKARE

For tida jobber hun med bok tre om den populære venninnegjengen, og hun planlegger en fjerde. Jevnlig får Khan eposter og facebookmeldinger fra ungdommer som har fått bøkene anbefalt av bibliotekarer, lærere og venner, som skriver inspirerte oppgaver om romanene hennes og som ikke kan vente med å lese mer. –For de ungdommene der betyr jeg noe. Dattera mi møter unge som bryr seg om bøkene mine og synes det er kjempestort at jeg er moren hennes. Før syntes hun det var flaut, men nå tror jeg hun er litt stolt, sier Khan og smiler.


SPENT: – All littera-

tur er spennende, sier Mahmona Khan, som brenner for å få flere unge til å lese.

OBOSBL ADET 63


...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE Komplett moderniseringsprogram for kjøkken, bad og garderobe Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål! Benkeplater skreddersys etter ønske fra eget verksted! Hvitevarer leveres og monteres etter avtale!

PLAGET AV STØY?

Snekker, rørlegger og elektriker utfører arbeid av høy kvalitet! Se mulighetene, besøk vår butikk i Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

Støy fra naboer

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47 Faks: 22 20 60 55 www.kjøkkenfornyeren.no

Trinnstøy Trafikkstøy

Vår drift i over 30 år... Trygghet for godt resultat

Gjenklang Maskinstøy

.-‘..(1)251<(/6( 

+‘67.$03$1-( HØSTKAMPANJE!

'Zd/^ GRATIS  

0LOM¡YHQQOLJ 0RQWHUWSnHQGDJďĞŶŬĞƉůĂƚĞĞůůĞƌ ŬũƆŬŬĞŶǀĂƐŬ ǀĞĚŚĞůĨŽƌŶLJĞůƐĞ Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask - uansett type og alder på ditt kjøkken.

ϵϱϭϱϳϱϴϱ

ZŝŶŐ

ĨŽƌĂǀƚĂůĞŽŵ

ŐƌĂƚŝƐŚũĞŵŵĞďĞƐƆŬŽŐŬŽƐƚŶĂĚƐŽǀĞƌƐůĂŐ DĞĚϭϴĊƌƐĞƌĨĂƌŝŶŐŬĂŶǀŝƚŝůďLJůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵŬŽŵďŝŶĞƌĞƌŚƆLJ ŬǀĂůŝƚĞƚŽŐĞŶŬŽŶŬƵƌƌĂŶƐĞĚLJŬƚŝŐƉƌŝƐĨƌĂƐĞƌǀŝĐĞŝŶŶƐƚŝůƚĞŵĞĚĂƌďĞŝĚĞƌĞ Besøk vår hjemmeside og finn din lokale kjøkkenkonsulent  ĞƐƆŬǀĊƌŚũĞŵŵĞƐŝĚĞŽŐĨŝŶŶĚŝŶůŽŬĂůĞŬũƆŬŬĞŶŬŽŶƐƵůĞŶƚ

SMART www.smartkjokken.no

Smartkjokken_14aug2015ny.indd 1

Kjøkken Kjøkken - Garderobe - Bad

18.08.2015 11:22:24


juniorsiden

VI VIL HØRE FRA DEG:

juniorlaget @obos.no

MORO FOR DE MINSTE

Denne gangen anbefaler Unge Deichman, som er Deichman biblioteks barne- og ungdomsavdeling, at du leser:

DEN GONGEN EG LIKSOM-DØYDDE

av Bjørn Sortland og Øyvind Torseter (ill.) «Ho har t-skjorte med stort glitterhjarta på. Armane hennar er nakne. Den venstre armen hennar kjem borti armen min. Synd at eg har våtdrakt.» Han føler seg rar i kroppen. Han har ei kjensle i brystet og i magen. Det sitrar. Det klør. Det kryr! Det er ikkje berre fordi han har heldt pusten under vatn ekstra lenge. Eller fordi han ikkje pussa tenna før han la seg. Han kjenner seg sjuk, men han har ikkje feber eller noko. Han er ti år og forelska! Forelska i ei jente som likar ein annan gut. Ein som ikkje er sjenert. Har du nokon gong vore forelska? Da veit du at ein kan finne på å gjere merkelege ting for at den andre skal sjå deg og skjønne at du er der.

Finn seks feil! På det nederste bildet er det gjort seks små endringer i forhold til det øverste. Klarer du å finne alle sammen?

Math ia fra K s Lavik A Aam løfta, og asgård, 12 o Mari trukk dt, 11 år, Solv år, fra an e kryss t som vin Tylldale g ne o n 3. Pr rdet i OB re av ju , er nio em OS OBO ie er sen -bladet rn S-bla d det g t i poste r. n. ratule rer!

1. Potteplante borte 2. Andre bukser 3. Ekstra knapp i skjorte 4. Blått øye mangler 5. Annen hårfarge 6. Ikke løv på tre.

Navn: ................................................................................................................................................ Adresse: .......................................................................................................................................... Postnummer/sted: ...................................................................................................................... Alder: ............................................................................................................................................... Telefon: ...........................................................................................................................................

Klipp ut og send inn.

TEKST OG UTVALG SØLVI HALVORSEN

Svar på kryssordet, eller send oss tegninger, vitser, dikt eller andre bidrag, så er du med i trekningen om blant annet billetter til forestillingen Nøtteknekkeren på Den Norske Opera og Ballett. Frist 30. september.

Junior x-ord FOTO: ERIK BERG

Vinn premier!

OBOSBL ADET 65


kryssord

SEND INN

og vinn Flax-lodd!

MORO FOR DE VOKSNE

5 1 4

Løsning Kryssord 4/15

3

N S E I S K L E I R I K N O V N N E E N G I R E R O P U E L S F I N L U E L P O S J U B A L A L T K E

A E S S S K O L E F O K A M E N E M I N S U R K K A J A K Ø S E T T S E K S E R L E N A N E N N S I

6 2 4 3

S S E S K E E Ø R R B Y E L D Å M E K U R N A S E A K K K A R E T E I K N R A S R O M E T O R D E R I

4 3 1

TULL

T R E E T P R E K

5 4 1 6 3 2

2 3 5 4 1 6

3 6 4 1 2 5

1 2 6 5 4 3

4 5 3 2 6 1

FORME

KRYSSORD- OG SUDOKUVINNERE FRA OBOS-BLADET NR. 6, OFFENTLIGGJØRES I BLAD NR. 8/15.

Kryssordvinnere nr. 4/2015 Geir Løvli, Fredrikstad Kåre Kverndokken, Larvik Ivar Østvold, Loddefjord Sudokuvinnere nr. 4/2015 Jan Rune Pilskog, Ski Rita Skajem, Oslo Kirsti M. Blomdal, Lørenskog

Oppgave Sudoku 4/15

2 4

6 5 3

6 4 2 3 5

Fyll inn tall i de åpne rutene slik at3hver 2 5linje, 1 hver 6 4kolonne og hvert 1 6felt 4 bestående 2 3 5 av 2 x 3 ­ruter inneholder alle tallene fra 5 3 1 4 2 6 1 til 6. De gule rutene danner en 6 4 2 3 5 1 tallkombinasjon som du fyller 2 i1kupongen 6 5 4 og 3 sender inn. inn

4 5 3 6 1 2

66 OBOSBL ADET

AVDRAG SIVILSTAND

UTSEENDE

4 6 3

FUGL

DRIKK

PRONOMEN

LETE GÅ

PRONOMEN

AVBLÅSE

NASKE KLAGES FIREHJULING LEGEMSDEL

RE

NORDMANN

DRAM

BOMMERT

NEPE HAGESENG RENGJØRE

KOPI SAMMENSLUTNING

BAK

TIL HÅRET FERSKESTE

OND

SENT OG TIDLIG ÅNDENØD

GRIPE TIGGE

BRISTE

TOPP MÅ VI REKKER

GJEL

SKINNE

SKAPE

GLISSEN

TALL

LYD

MORSK

TEPPE

HALV

HUSDYRET

SIVILSTAND

FAR-

KLE TØYENE

SMERTEFULL

FRUKT

TRAFIKKORK

EUROPEER OVERFØRE

PRONOMEN

LEDD

JUVEL

DOKUMENT

SMULDRENDE

BOK HEVE

VEKSTEN

HØL

RAK ARENA

LEDD

ØYBOER

ETSE IDRETT

STAT I USA

FASE FISK SJANSE

UTSLAGSVASK

KRYDDER

SLØV

DEN GANG

BALE

LÆRER

MOT

ABER

OPPMERKSOM

NORSK ELV

AVLØSER

BIBELSK NAVN

PØLSE

PÅ ØYET

BAUTA

Vinnere 4/15

DIKT

SAMMENFØYE

Løsning Sudoku 4/15

6 1 2 3 5 4

RASK

FOTTØY

U N N G Å

PRONOPÅFUNN MEN

MEDISINUTSALG

STOLT

Æ R L A T H A S T A B U I P R Ø V E S I S R A E T H S I T A P E I E F A L S K N A T T S K R U E E T R R O T D E L N E D R E S E I D B E K J E R R E I E V R E D G R E S

MUSIKKDRAMA HEDRER

TREKKE

TYSK BY

Vi trekker tre riktige kryssordløsninger som premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Merk konvolutten «Kryssord 6/15» eller «Sudoku 6/15» og send løsningen innen 30. september til: OBOS-bladet, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo, eller løsningsordet til obosbladet@obos.no. Navn Adresse Sudoku-løsning


bolig obosbladet 06 | 15

➺➺

VISNINGSHELG: Se alle våre nye boligprosjekter helgen 5. og 6. september!

68 Sentrumsnært OSLO: Nå starter salget av et nytt borettslag i Kværnerbyen. Velkommen til Kværnerbakken!

72 Suksess i Lørenskog

LØRENSKOG: Vi legger nå ut flere boliger i populære Thurmannskogen i Lørenskog.

76 Ranheim Amfi

MIDT-NORGE: 105 solvendte leiligheter nær sjøen i en av Trondheims vakreste bydeler.

80 Bli med til nye Ensjø

OSLO: Salgsstart for 52 nye selveierleiligheter i en rolig del av boligbyen Ensjø.

87 Nytt fra Block Watne

HELE LANDET: Se nærmere på nye Block Watne-prosjekter i Bergen, på Karmøy, på Nøtterøy og i Nedre Eiker.

Illustrasjon: Brick visual

92 Full oversikt HELE LANDET Vil du vite hvor OBOS bygger nå, og hvor vi planlegger å bygge? Her får du full oversikt!

obosbl adet 67


bolig | oslo | kværnerbyen

Sentrumsnært i Oslo Nå starter salget av et nytt borettslag i Kværnerbyen, fem minutter unna Oslo sentrum. Velkommen til Kværnerbakken!

68 obosbl adet


salgsmøte

salgsstart

15. september kl. 18.00

Velkommen til salgsmøte for Kværnerbakken hus C 15. september kl. 18.00 i Fyrhuset i Kværnerbyen, Turbinveien 28. OBOS-medlemmer har fortrinnsrett ved salgsstart. For å benytte denne må du melde deg på via obos.no/kvaernerbakken, medlemsservice@obos.no eller tlf. 22 86 59 90. Salgsmøtet er åpent også for andre interesserte som kan kjøpe leilighet når fortrinnsretten er avklart.

nærområdet St. Hanshaugen

Frogner

Oslo sentrum

Grün erlø kka

N

Tøyen

Grøn Kampen land n e ra pe O yen Gamleb

Kværnerbyen

g er eb Ek

Hovedøya

Kollektivtransport: Buss 32 har holdeplass i Kværnerbyen og bruker 5 minutter til Bjørvika og Oslo sentrum. I tillegg går buss 34, 70 og 74 fra Konows gate, like ved boligene.

kontakt Prosjektselgere: Ellen Dammen og Benedicte Wien Tlf: 975 98 855 476 08 089 E-post: ellen.dammen@obos.no benedicte.wien@obos.no

➺➺

I Kværnerbyen bor du i et nytt og levende boligområde, kun fem minutter unna alt Oslo sentrum har å by på. I nabolaget finner du treningssenter, matbutikk, restaurant, frisør og bussholdeplass. I tillegg arrangeres det en rekke kulturbegivenheter her. Det er to barnehager i drift i Kværnerbyen. Den ene gir fortrinnsrett til barn som bor her. Vålerenga og Jordal er de nærmeste skolene. Nå starter salget av et nytt borettslag i Kværnerbyen. Borettslaget har fått navnet

Nettside: obos.no/kvaernerbakken

Kværnerbakken og blir liggende mellom Ekeberg og Vålerenga, i lia opp mot Konows gate. LEILIGHETENE

Kværnerbakken består av tre hus. I første salgstrinn legger vi ut 44 lyse, moderne leiligheter i en avtrappet boligblokk på ti etasjer. Bygget kalles hus C. Du kan velge mellom to-, tre- og fireromsleiligheter, hvor størrelsene varierer fra 44 til 104 kvadratmeter.

prosjektinformasjon Utbygger: OBOS Kværnerbyen AS Entreprenør: AF Bygg Oslo AS Arkitekt: Arcasa arkitekter AS Illustrasjoner og foto: Blår, Nadia Frantsen Perspektiver og illustrasjoner er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen.

obosbl adet 69


bolig | oslo | kværnerbyen

Boligene tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet, blir tilknyttet fjernvarmeanlegg og varmes opp med vannbåren varme i radiatorer. For god komfort året rundt legger vi elektriske varmekabler på badet. Standarden er gjennomgående god. Leilighetene får lyse vegger, parkettgulv, flislagt bad og et hvitt, stilrent kjøkken.

parkeringsplass inkludert i salgsprisen, men det er også mulig å kjøpe plass separat. UTEROM

SETT DITT EGET PREG PÅ BOLIGEN

Er du tidlig ute med å kjøpe bolig, vil du få muligheten til å velge mer selv. Du kan påvirke hvordan leiligheten ser ut ved å velge tilvalg på fliser, maling, parkett, kjøkken og dører. BALKONG og TAKTERRASE

Alle leilighetene får egen balkong eller markterrasse, og flere får store, private takterrasser. I hver blokk vil det være én felles takterrasse som alle beboerne har tilgang til. Mange av leilighetene er enten gjennomgående eller har vinduer mot flere sider, noe som vil gi rikelig med lys. PARKERING OG HEIS

I kjelleren blir det et felles garasjeanlegg med sykkelparkering og heis opp til hver etasje. En del leiligheter selges med

70 obosbl adet

Friarealene i Kværnerbyen er fint opparbeidet med et parkmessig preg. Utenfor boligene i Kværnerbakken vil det bli opparbeidet et fint gårdsrom, planlagt for lek og opphold. Når det er mørkt vil pen belysning, i harmoni med beplantingen, skape en stemningsfull atmosfære. NÅR KAN DU FLYTTE INN?

Grunnarbeidene er nesten ferdigstilt. Før byggingen kan starte må 60 prosent av boligene være solgt. Planlagt byggestart for Kværnerbakken er sommer 2016, med en planlagt ferdigstillelse vinter 2017/2018.

fellesgjeld. De resterende 40 prosent av kjøpesummen utgjør egenkapital (innskudd) som finansieres av den enkelte. I forbindelse med kontraktsinngåelsen betaler du 100 000 kroner. Når byggestart er besluttet betaler du det beløpet som sammen med første innbetaling utgjør 10 prosent av totalprisen. Resten av egenkapitalen (innskuddet) betaler du når du overtar boligen. SKREDDERSYDD LÅN TIL NY BOLIG

OBOS-banken tilbyr et skreddersydd lån til kjøp av ny bolig fra OBOS og Block Watne. Med OBOS Nyboliglån kan du låne inntil 85 prosent av kjøpesummen og få inntil 30 års nedbetalingstid. Trenger du lån til delinnbetalinger – for eksempel summen du betaler når du skriver under på kjøpekontrakten – kan OBOS-banken hjelpe deg med dette, til samme gode rente som på nyboliglånet. Slik slipper du å bekymre deg for dyre, midlertidige lån hvis du kjøper ny bolig før du har solgt den gamle.

FINANSIERING

Byggingen av boligene finansieres ved at utbygger skaffer et lån på inntil 60 prosent av kjøpesummen, senere omtalt som andel

MÅNEDLIGE BOKOSTNADER

Hver andelseier må betale en månedlig andel av borettslagets felleskostnader.


Felleskostnadene består av kapitalkostnader (renter og avdrag på andel fellesgjeld) og driftskostnader. Driftskostnadene skal dekke offentlige avgifter, bygningsforsikring, grunnpakke for kabel-tv og internett, renhold av fellesarealer, snømåking, forretningsførsel, avsetning til fremtidig vedlikehold, samt generell drift av borettslaget. Utgifter til strøm, varmt vann, oppvarming og garasjeplass kommer i tillegg, og faktureres den enkelte etter målt forbruk for den enkelte leilighet. INDIVIDUELL NEDBETALING

OBOS har en ordning som gir deg anledning til å nedbetale din andel av fellesgjelden raskere enn det som fremgår av ordinære nedbetalingsplaner, såkalt individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dersom du benytter deg av denne ordningen vil du få dine månedlige felleskostnader redusert.

Eksempelvis vil en fullstendig nedbetaling av andel fellesgjeld bety at månedlig felleskostnad kun vil bestå av driftskostnader. KJØP TRYGT MED OBOS

Boligene blir organisert som et OBOS-tilknyttet borettslag, med OBOS som forretningsfører. Samtidig som du eier din egen bolig og kan omsette denne, men med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, er du sikret at fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold. I et OBOS-tilknyttet borettslag er du ikke ansvarlig for naboens felleskostnader. PROSPEKT OG PRISLISTE

VELKOMMEN TIL visningshelg Søndag 6. september kl 13 - 16 ønsker vi velkommen til en litt spesiell visning med mulighet til å komme opp i hus A i Kværnerbyen terrasse, som er under bygging. Det blir også musikk, kaffe og litt å bite i samt ballongfigurer og ansiktsmaling for barna. Passer ikke denne dagen for deg, er det gode muligheter ellers også. Kom og snakk med oss i visningssenteret i Smeltedigelen 2 i Kværnerbyen. Sjekk åpningstidene på obos.no/ kvaernerbakken.

Prospekt og prisliste kan bestilles av prosjektselger eller lastes ned fra obos.no/ kvaernerbakken.

obosbl adet 71


bolig | akershus | lørenskog | thurmannskogen

Suksessen i Lørenskog fortsetter Vi legger nå ut enda flere boliger i det populære boligprosjektet Thurmannskogen i Lørenskog. Nå venter nye to- og treromsleiligheter, flere med mulighet for utleiedel! ➺➺STORE, sør- og/eller VESTVENDTE

balkonger og uteplasser, mye lys og god standard. Det er trolig noe av grunnen til at mange av boligene de første to salgstrinnene av boligprosjektet Thurmannskogen ble revet bort så snart de ble lagt ut. Nå legger vi ut 66 nye boliger for salg her, med salgsmøte 23. september. OMRÅDET

Thurmannskogen er et område sentralt i Lørenskog, med Lørenskog Hus, Metrosenteret og Triaden kjøpesenter i gangavstand. I nærområdet kan du utforske turstier og fiskevann i Østmarka, gå en tur på kino eller ta en kaffe på Metrosenteret. Det er også kort vei til barnehager, skoler og offentlig transport. Mulighetene er mange i nærområdet, og til Oslo sentrum tar kjøreturen bare 12-15 minutter. BOLIGENE

Boligene i dette salgstrinnet består av til sammen 66 selveierleiligheter fordelt på to ulike bygg som vi har kalt bygg B og C. Bygg B

72 obosbl adet

består av 42 leiligheter: 12 toromsleiligheter og 24 treromsleiligheter, hvorav 6 leiligheter leveres med mulighet for utleiedel. Tolv av treromsleilighetene har separat kjøkken. Bygg C består av 24 leiligheter, 12 toroms og 12 treroms. Alle leilighetene har store balkonger med unntak av leilighetene på bakkeplan, som har store utearealer. Leilighetene vender mot vest eller sør, og balkonger og uteplass er naturligvis på solsiden. I gårdsrommet omkring begge byggene blir det naturvekster inspirert av den norske flora. KVALITETER OG STANDARD

Leilighetene får gjennomgående god standard med lys eikeparkett og kjøkkeninnredning fra HTH. Baderom leveres flislagt, med hvit innredning og downlights i taket. Det blir vannbåren varme med radiatorer og balansert ventilasjon. Boligene oppføres i energiklasse C, som er det vanlige i nye boligprosjekter. Leilighetene får innvendig bod på ca tre kvm, eller tilsvarende areal i kjeller, i tillegg til fem kvm sportsbod i kjeller. Det blir mulig å påvirke

standarden gjennom tilvalg, blant annet på kjøkkenfronter, fliser, parkett og veggfarger. Fasaden blir utført i pussede flater og trepanel med innslag av fasadeplater. Balkongrekkverk i glass. INTERIØRARKITEKT

Leilighetene er ypperlige for dem som ønsker å skape et hjem med smarte, funksjonelle løsninger på få kvadratmeter. Her kan du, ved hjelp av flerfunksjonelle møbler, skape verdifulle kvadratmeter for å utnytte plassen til det maksimale og legge til rette for en smart og kompakt livsstil. Det blir etablert kontakt med interiørarkitekt og andre samarbeidspartnere, slik at de som ønsker det kan få hjelp til å innrede sin leilighet. På vårt visningssenter kan du se på ulike materialer, detaljer og forslag til løsninger. GARASJE OG UTEAREALER

Det blir garasjeplass til de fleste av leilighetene. Alle treromsleiligheten får garasjeplass. Toromsleilighetene vil få mulighet til


obosbl adet 73


bolig | akershus oslo | løren boligsameie | lørenskog | Gartnerløkka | thurmannskogen

salgsmøte Salgsstart onsdag 23.september kl 18.00, på Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet. Påmelding via medlemsservice@obos.no eller tlf. 22 86 59 90.

kom på besøk Visningssenteret på tomten holder åpent søndag 20. september kl. 13.00-15.00. Det blir skiltet fra rundkjøring i Nordliveien /Solheimsveien.

nærområdet N

Kjenn

Sol hei mv eie n Lørenskog Metrosenteret

Skårersletta

No rdl ive ien

Her kommer boligene

Kollektivtransport: Ca. 250 meter til nærmeste bussholdeplass (Snorres vei). Lørenskog busstasjon (600 m) eller fra Lørenskog stasjonen (ca. 2,2 km). Barnehage: Rolvsrud barnehage på naboeiendommen. Solheim barneskole (550 m), Kjenn ungdomsskole (750 m) og Mailand videregående skole (850 m). Friområde: Kort vei til Østmarka og Losbymarkas løypenett, badevann og turstier.

kjøp av garasjeplass. Garasjeanlegget ligger under bakkenivå, og det blir heis opp til leilighetsplanet. Sykkelparkering både utenfor inngangene og i garasjekjeller. Uteområdene i Thurmannskogen får et preg av nærmiljøets natur, og det blir god plass mellom byggene. Området opparbeides med skogsvegetasjon, stier og lekeområder for barna.

OBOS har lang og solid erfaring med forretningsførsel, og vil sikre at boligsameiet får en trygg og sikker drift. FORKJØPSRETT

Boligene selges med forkjøpsrett for OBOSmedlemmer. PROSPEKT, PRISLISTE OG BYGG D

FERDIGSTILLELSE

Byggestart vedtas når tilstrekkelig antall boliger er solgt, og de første boligene antas å være ferdig i andre halvår 2017. LEV VEL MED OBOS

Boligene vil bli organisert som et boligsameie med OBOS som forretningsfører.

74 obosbl adet

Du vil finne prisene på www.thurmannskogenbolig.no fra primo september, sammen med plantegninger og prospekt. Dette kan også fås ved henvendelse til prosjektselger Alexander Thomassen. Det planlegges salgsstart for Bygg D med 30 leiligheter i løpet av høsten. Følg med i OBOS-bladet, i OBOS’ nyhetsbrev og på obos.no.

kontakt

OBOS Nye Hjem v/ prosjektselger Alexander Thomassen. Mobil: 97 04 44 99 Nettside: www.thurmannskogenbolig.no E-post: prosjektsalg@obos.no alexander.thomassen@obos.no

prosjektinformasjon Utbygger: OBOS, AF Gruppen Norge AS, Klaveness Marine Arkitekt: L.O.F. Arkitekter Entrepenør: AF Gruppen, avd. Bygg Oslo Illustrasjoner: EVE-images, HTH, Nadia Frantsen


Bestill gratis befaring og måltaking!

Du er ansvarlig for ikke å spre disse!

Norsol ® er en av landets ledende produsenter av måltilpasset solskjerming. Med over 30 års erfaring innen solskjerming vet vi at forarbeidet er helt avgjørende for resultatet. Derfor gjør vi som skredderen; vi kommer

Kjempebjørnekjeks.

gjerne og tar mål. Helt gratis og uten forpliktelser.

Det overrasker mange at plantene de har i hagen er svartelistet i Norge. Vanlige planter som ikke er en trussel i din hage, kan bli det om de spres i naturen. Der kan de konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer.

Besøk oss på Røa eller www.norsol.no for å finne konsulent i din bydel! Norsol AS, Vækerøveien 213, Oslo.Tlf 22 50 65 00

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING

Rynkerose, eller nyper.

Når våren kommer blir det også tid for å plante, og flere kjøper fremmede prydarter på hagesentrene. Import av planter har medført store endringer i norsk natur. Dette påvirker også insekter, dyr og fugler. Rynkeroser, eller ofte kalt nyper som nå har blitt en internasjonal problemart, stenger lyset ute for andre arter og overtar de områdene der den slår rot. Kjempebjørnekjeks og kanadagullris dekker i dag store arealer i Oslo og Akershus og hagelupin konkurrerer ut andre planter og endrer jordsmonnet. Fjern rømlingene dine Utover høsten blir det behov for å rydde i hagen din. Hvis du har rømlinger som har forårsaket forringelse av naturmangfoldet har du plikt til å hindre ytterligere forringelse og om mulig gjenopprette den tidligere tilstand. Dette kan gjøres ved fjerning, rydding, planering, oppsamling eller andre egnede tiltak. Det verste du kan gjøre er å dumpe trillebåren med hageavfall i skogen, eller ha det i åpen, kald kompost. Hageavfallsmottak Et viktig tiltak for å hindre spredning av svartelistede planter er å levere inn hageavfallet på de kommunale hageavfallsmottakene. I Oslo er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på en forsvarlig og lovlig måte. Hageavfallet blir varmkompostert og blir til Oslokompost. På Renovasjonseatens hageavfallsmottak kan du få kjøpt populære kompostprodukter. I Oslo finnes det hageavfallsmottak på: Haraldrud gjenbruksstasjon Grønmo gjenbruksstasjon

www.norsol.no

Grefsen hageavfallsmottak Bygdøy hageavfallsmottak

For mer informasjon om Oslokompost, se renovasjonsetaten.no eller ring tlf. 02180


bolig | trondheim | ranheim amfi

Planlagt salgsstart

Høst 2015

Ranheim Amfi 105 solvendte leiligheter nær sjøen i en av Trondheims vakreste bydeler.

➺➺

Ranheim Amfi er plassert i hjertet av Ranheim, en av Trondheims mest populære og hurtigst voksende boligområder. Med flott beliggenhet og moderne arkitektur er dette en god mulighet til å sikre seg bolig i det som er en av Trondheims mest fremgangsrike bydeler. Inngangsbilletten til en bydel med sjarm og sjel

Fem minutter til fots og du er i sjøkanten på en egen nærstrand med badebrygge, svaberg og store, grønne friluftsområder. Ti minutter med bil og du er i Reppemarka med et eldorado av turmuligheter, eller, hvis du kjører andre veien, i hjertet av vakre Trondheim sentrum. Men til tross for det unike, bynære og særdeles nydelige nærområdet er det kanskje menneskene og kulturen på Ranheim som er bydelens aller største styrke. Med en stolt, lang og sterk industrihistorie, bor man ikke på et hvilket som helst sted når man bor på Ranheim. Et aktivt og engasjert nabolag sørger blant annet for den superlokale nettavisen, Ranheimsavisa. En flunkende ny barneskole, flere barnehager, et koselig restaurant og kafetilbud og en moderne idrettshall bidrar til å skape et levende og aktivt lokalmiljø. Ikke minst sørger Ranheims eget fotballlag i OBOS-ligaen, Ranheim IL, for å holde lokalpatriotismen varm og skape en bydel med energi og sjel. Når du flytter til Ranheim Amfi får du altså både tilgang til landlig og unik natur, samtidig som du blir en del av et miljø med atmosfære og varme nær sentrum.

76 obosbl adet


Snart kan du eie en sjenerøs, solvendt bolig nær fjorden i en av Trondheims vakreste og mest fremgangsrike bydeler.

kom på besøk Lyst til å ta en titt på Ranheim Amfi? Velkommen til vårt salgskontor på tomta. Her kan vi by på en kopp kaffe og tomtevisning.

nærområdet Hitravn

Ne rv ik sv eg en

N

Her kommer boligene

en veg ims e h n Ra

Horgsletta eg sv re yh rM de Pe

RANHEIM PRESTHUS E-6

Kollektivtransport: 400 meter til buss, og 2,3 mil til flyplassen Forretninger: 500 meter til nærmeste dagligvare. Barnehage: Ranheim barneskole (700 meter) Ranheim barnehage (100 m). Friområde: 700 meter til naturskjønne Hansbakkfjæra. 4 km til Reppemarka.

kontakt Meglerhuset Nylander, Mari Østgaard Buaas Tlf: 948 11 965 / 73 82 00 13 Nettside: obos.no/ranheimamfi E-post: mari.buaas@nylander.no

prosjektinformasjon Utbygger: OBOS Nye Hjem Nidaros Arkitekt: Eggen Arkitekter Illustrasjoner: Brick Visual Foto: Ole A. Ekker Perspektiver og illustrasjoner er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Ranheim Amfi består av de 4 blokkene til høyre på illustrasjonen

obosbl adet 77


bolig | trondheim | ranheim amfi

➺➺

Ranheim Amfi: får en flott felleshage med grillplass og egen treningssone.

Lyst og luftig på hjemmebane

Ranheim Amfi består av 105 leiligheter med optimale planløsninger og høy standard. Leilighetene er fordelt på fire blokker og finnes i et utvalg av to, tre og fireromsleiligheter. Alle boliger er lyse og luftige med romslige og solvendte balkonger som gjør at du kan nyte sola hele dagen. Flere av boligene har hjørnebalkonger. Balansert ventilasjon og vannbåren varme gir behagelig inneklima og lave fyringsutgifter. De fleste leilighetene har egen parkeringsplass og sportsbod i lukket parkeringskjeller. Det finnes også utendørs p-plasser, sykkelparkering og umiddelbar nærhet til kollektivtilbud. Store utdanningsinstitusjoner som Høgskolen i Sør-Trøndelag og Dronning Mauds Minne, Førskolelærerutdanningen ligger like ved. Energitun med egen treningssone

Fra Ranheim Amfi er det kort vei til både sjølandskap, populære turmål i marka og byen. Likevel trenger du ikke å gå lengre enn til felleshagen hvis målet er å nyte livet utendørs. Ranheim Amfi får flotte uteareal hvor du både kan slappe av og bruke energi. Her blir det benker, koselige sittegrupper, grillplass, vakker beplantning og stier. I tillegg blir det en egen sone med utendørs apparater til fri bruk for alle. I tillegg til å motivere til aktivitet, vil apparatene bli fine, estetiske innslag i uterommet. Tunets hjerte blir ett vakkert og anvendelig amfi med rom for store og små arrangementer, sammenkomster, beboermøter og feiringer av alle slag. Målet er at tunet skal bli mye brukt og at du som bor her skal få lyst å komme, fordi det er godt å være her.

78 obosbl adet

priser og prospekt

Prisene og prospektet vil du finne på obos.no/ranheimamfi i god tid før salget starter. Boligprosjektet består av selveierleiligheter i et boligsameie, og kjøper må selv sørge for finansiering. Alle i boligsameiet må betale sin andel av sameiets månedlige driftskostnader. Husk at OBOS-banken tilbyr nyboliglån til OBOS-medlemmer på inntil 85 % av kjøpesummen med 2,75 % nominell rente på hele beløpet. Se www.obos.no/bank for mer informasjon. Hvordan kjøpe bolig i Ranheim Amfi?

Når salget er i gang finner du god oversikt over hvilke leiligheter som er ledige på obos.no/ranheimamfi. Ved kontraktinngåelse skal det betales inn 100 000 kroner. Når byggestart er vedtatt, betaler du inn et beløp slik at totalt ti prosent av kjøpesummen er innbetalt. Resten betales når du overtar boligen. Det er planlagt innflytting i løpet 2017. Kjøp trygt med OBOS

Det er trygt å kjøpe bolig av OBOS. OBOS har 85 års erfaring med å bygge og drifte boligeiendommer, og er landet største boligbygger. En ny bolig i et av våre sameier er derfor et trygt kjøp! informasjon

Ta kontakt med Nylander v/Mari Østgaard Buaas dersom du ønsker å få mer informasjon om prosjektet.


➺➺

boligene: har flott beliggenhet ved Trondheimsfjorden.

1. byggetrinn består av 2 bygg: 2-roms: 30 stk ( 49,1 m2 - 56,6 m2) 3-roms: 19 stk (59,6 m2 - 99,3 m2) 4-roms: 8 stk (96,1 m2 - 106,8 m2)

lukket trapperom 36,7 m

lukket trapperom 29,5 m

felles gang

sov

7,5 m

sov

9,3 m

VENT

9,3 m

wc

1,3 m

bod

3,0 m

gang

bad

14,8 m

5,7 m

2,6 m

bod/vaskerom 4,1 m

KJØL

6,9 m

sov

gang

gang

6,9 m

5,1 m

gang bad

KJØL

VENT

KJØL

5,1 m

bod

3,6 m

kjøkken

sov

14,8 m

21,8 m

stue

TYPE A

gang 7,7 m

BRA 52,2 m

27,4 m

sov

TYPE J sov

7,5 m

BRA 49,1 m

TYPE LS

7,6 m

bad

5,3 m

KJØL

VENT

opphold

opphold opphold 30,7 m

29,0 m

BRA 63,8 m

TYPE C

BRA 105,6 m

7,3 m

N balkong

treplatting

22,7 m

9,8 m

N

balkong 9,5 m

34-H0103, 34-H0202, 34-H0302 SALGSTEGNING RANHEIM AMFI LEIL J (FRONT) tegningsdato

01.07.2015

MÅL 1:100

0

0,5

1

2

3m

N

Leilighetstypen gjelder følgende leiligheter:

EGGEN ARKITEKTER AS 0 0,5 1 2 3m Vestre Gård Statsråd Krohgs veg 15E 7021 Trondheim Leilighetstypen gjelder følgendeHavstein leiligheter: MÅL 1:100 www.eggen-arkitekter.no tlf. +47 72 56 75 10 38-U0103, 34-U0104, 38-H0202, 34-H0203, EGGEN ARKITEKTER AS SALGSTEGNING AMFI leiligheter: 38-H0302, 34-H0303,RANHEIM 38-H0105, 34-H0104Leilighetstypen gjelder følgende Havstein Vestre Gård Statsråd Krohgs veg 15E 7021 Trondheim LEIL C (FRONT) tegningsdato

01.07.2015

tlf. +47 72 56 75 10

34-H0301, 34-H0102, 34-H0201

MÅL 1:100

0

0,5

1

2

3m

www.eggen-arkitekter.no

EGGEN ARKITEKTER AS Havstein Vestre Gård Statsråd Krohgs veg 15E www.eggen-arkitekter.no tlf. +47 72 56 75 10

obosbl adet 79

7021 Trondheim


bolig | oslo | ensjø

salgsstart

22. september

Bli med til nye Ensjø Ensjøbyen tar form og suksessen fortsetter. Nå kan du sikre deg en av 52 nye selveierleiligheter i en rolig del av denne nye boligbyen.

➺➺

Ensjø ligger i bydel Gamle Oslo, en 5 minutters tur med T-banen unna Oslo sentrum. I nærheten finner du Tøyenparken, idylliske Tøyen hageby, Kampen og Vålerenga.

Utviklingen på Ensjø er godt i gang. Det som tidligere var kjent som Oslos bilby transformeres til en moderne boligby. Den overordnede planen for området er et samarbeid mellom Oslo kommune og noen av landets største aktører innen bolig- og næringsutvikling. Langs Gladengveien skal det bygges cirka 1400 boliger med parker og butikker omkring. Boligene vi legger ut for salg nå blir liggende fint og rolig til, skjermet fra Gladengveien. Du kan velge mellom alt fra romslige fireroms til små og effektive toroms. LEILIGHETENE

Trinnet består av 52 leiligheter fordelt på to blokker i Gladengveien. Den ene blokken – hus C – blir en del av sameiet Verkshagen, den andre – hus D – blir en del av sameiet Stålverkskroken. Byggingen av de første boligene i disse sameiene er allerede i gang. Med unntak av plasseringen, blir begge blokkene like; syv etasjer med 26 leiligheter i hver. Totalt kan du velge mellom 12 toroms, 16 treroms og 24 fireroms. Størrelsene varierer fra 42 til 108 kvadratmeter. Alle leiligheter får egen uteplass, de fleste i form av en romslig balkong. Leilighetene i første etasje får markterrasse, noen får også egen hageflekk. Leilighetene i syvende etasje får inntrukken takterrasse. Flere av balkongene er vendt mot stille gårdsrom med morgensol, andre er vestvendt. Boligene tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet og leveres med lyse farger og parkett på gulvene. Badene får fliser på vegger og gulv. Leilighetene har porttelefon og leveres med TV- og bredbåndstilknytning.

80 obosbl adet


SAlgSMØTE Salgsmøtet finner sted på Hammersborg torg 1 tirsdag 22. september kl. 18.00. OBOS-medlemmer har fortrinnsrett ved salgsstart. Meld deg på via obos.no, medlemsservice@obos.no eller tlf. 22 86 59 90.

ViSNiNg Velkommen til visning på tomten søndag 20. september fra klokken 13.00 til 15.00. Adresse: Gladengveien 8

NÆRoMRÅDET

ien ve sjø En

T

Jordal

0

1 km

N

Gl ad en gv eie n

Her kommer boligene

eveien Grens

n ie ve rn e k Ø n eie inv v Ho

n eie sv m ø r St

Kollektivtransport: T-banen tar deg til sentrum på 5 © Kartagena / Statens kartverk minutter. Buss i området. Butikker: Rema 1000, Kiwi, treningssenter, frisør, apotek og restaurant svært nær. Flere nye forretningslokaler og kulturtilbud under planlegging. Barnehage og skole: Barnehager og skoler i nærheten. Friområde: Kort vei til fine turområder med gang- og sykkelmuligheter.

KoNTAKT OBOS Nye Hjem v/ prosjektselger Anne Kari Sterten Telefon: 901 72 006 E-post: anne.kari.sterten@obos.no Nettside: obos.no/verkshagen obos.no/stalverkskroken

PRoSJEKTiNFoRMASJoN Utbygger: Gladengveien DA Arkitekt: Lillestrøm arkitekter Illustrasjoner og foto: 3Darbeid og Nadia Frantsen

OBOsBl ADeT 81


bolig | oslo | ensjø

Eksempler på leilighetstyper N

Balkong 7,6 m²

Sov 7,4 m²

Sov 11,4 m² g

Entre 7,8 m²

Stue/kjøkken 40,7 m² Bad 4,7 m²

WC 1,6 m²

TILVALG

Dersom du ønsker å sette ditt eget preg på leiligheten, lønner det seg å være tidlig ute. Da kan du selv velge tilvalg på blant annet kjøkken, parkett og dører.

Bod 3 m² Sov 7,3 m²

PARKERING OG HEIS

De fleste leilighetene får egen parkeringsplass i underjordisk garasjeanlegg. Hus C deler garasjeanlegg med den delen av Verkshagen som allerede er under bygging. Hus D deler på samme måte med Stålverkskroken. Det blir heis fra garasjeanlegget opp til alle etasjer. FELLESAREALER

N

4-roms, 88 kvm4R-B BRA Leilighet

Størrelse BRA: 88,4 m² Leil: 2008, 3008, 4008, 5008, 6006

NÅR KAN DU FLYTTE INN?

Bad 5,0 m²

Før byggingen kan starte må 50 prosent av boligene være solgt. Planlagt byggestart for de to blokkene som legges ut for salg nå er 1. kvartal 2016, med en planlagt ferdigstillelse 3. kvartal 2017.

N

Både Verkshagen og Stålverkskroken vil få lyse og åpne gårdsrom, skjermet fra Gladengveien og tilrettelagt for både lek og opphold. I umiddelbar nærhet ligger Stålverksparken, en offentlig park med gressbakker og åpent vannspeil.

Balkong 10,9 m²

Bod 3,0 m² g

FINANSIERING

Entre 5,7 m²

Stue/kjøkken 19,1 m²

Blokkene består av selveierleiligheter i boligsameier og kjøper må selv sørge for finansiering. OBOS-banken tilbyr et skreddersydd lån til kjøp av ny bolig fra OBOS og Block Watne. Med OBOS Nyboliglån kan du låne inntil 85 prosent av kjøpesummen og få inntil 30 års nedbetalingstid. Trenger du også lån til delinnbetalinger, kan OBOS-banken hjelpe deg med dette, til samme gode rente som på nyboliglånet. Slik slipper du å bekymre deg for dyre, midlertidige lån hvis du kjøper ny bolig før du har solgt den gamle.

Sov 10,9 m²

Balkong 7,6 m²

N

PROSPEKT OG PRISLISTE

Prospekt og prisliste kan bestilles av prosjektselger eller lastes ned fra obos.no/verkshagen og obos.no/stalverkskroken.

82 obosbl adet

2-roms, 46 kvm BRA Leilighet 2R-A

Størrelse BRA: 46,3 m² Leil: 2009, 3009,4009, 5009, 6007


AKTUELLE TJENESTER | ANNONSER

Rørleggere 

OPPUSSING

Oppussing

Glassmester

VI GIR 10% RABATT Oppussing, maling?

GLASSMESTER

på alle veiledende priser ved henvisning til annonsen. Dette gjelder rør, deler . og utstyr.

Vi kan stillaser!

Går du med tanken om å pusse opp!

COMFORT STORO www.scaffon.no Grefsenveien 56, 0487 Oslo Ring 22 144 800 23 40 10 40 storo@comfort.no

Vi stiller med: Snekker, maler, flislegger, rørlegger, elektriker og prosjektledelse. Tlf.: 47 41 30 00 www.nytthjem.net post@nytthjem.net

Entreprenør

Annonsering

TAKST

Vakt hele døgnet. Faste lave priser til leserne av OBOS-bladet!

Vårrydding?

Ring 815 GLASS

Container(815 til 45277) fastpris

www.ragnsells.no

Garasjeporer

Vi har levert glassarbeid med GARASJEPORTER høy faglig kvalitet siden 1980!

• Glassmester • Fasade aluminium/tre • Speil og interiør glass • Skreddersydde løsninger

Kontakt ATT HS media: RABMARTE ISELIN SKARPNORD Telefon: 62 94 10 37 e-post: mis@hsmedia.no

SNORRE Bygdøy AlleSIGURDSSON 111, 0273 Oslo Telefon: 92 40 29 17 post@takstogradgivning.no e-post: ss@hsmedia.no Tlf.: 938 97 000 Tlf.: 480 26 908

  Oslo Glass & Vindu Tlf.Tlf. 63 94 04 30 www.raynor.no  22 08 17 80 www.takstogradgivning.no www.osloglass.no 

Pusse opp badet?  Vi er totalentrepenør på baderom   



      10% rabatt  på møbler for lesere av OBOS-bladet 

Containere

- få gratis befaring!

ADVOKAT

Advokatbistand Bistand til privatpersoner og næringsdrivende ifm. kontrakter, oppgjør ved kjøp og salg, seksjonering, tomtefeste og andre juridiske spørsmål knyttet til Kampanjekode eiendomshandel.

Container?

-25%

VI GIR 10% RABATT

på alle veiledende priser ved henvisning til annonsen. Dette gjelder rør, deler . og utstyr.

* Gjelder ikke allerede nedsatte varer

  Østensjøveien 16, 0661 Oslo • 22 97 42 97

Ring 815 00 004

Besøk vår ”butikk” i butikken i Brobekkveien 104b på Alnabru! Salg av glass, speil, dusjløsninger, fester og beslag m.m. Utstilling av vinduer, dører og rekkverk i glass/stål. Hyggelige priser til OBOS medlemmer!

Ring 815 GLASS www.815glass.no

Oppussing





GARASJE

GLASSMESTER

Rørleggere  

Rørlegger | Kundeservice | Erfaring

Tlf. 67 15 00 88 • morten@abvk.no

GLASS OG VINDU

til alle lesere av www.obos.no 25% OBO S-bladet.

Baderom

Ring eller send mail for et uforpliktende tilbud.

08899

hjemme, annonser i OBOS-bladet

Din ekspert på

• Tørrfeiing • Vasking • Høytrykksspyling av vegger, søyler

butikk.ragnsells.no

TAKSERING AV BOLIG FOR SALG OG REFINANSIERING

BADEROM

GarasjerenGjørinG

“Private Oslo/Akershus”

Ring oss på tlf 09700 www.norskgjenvinning.no

LILLESTRØM – OSLO - SØRUMSAND - EIDSVOLL

WWW.OKLANDCO.NO / TLF. 64 84 60 60

COMFORT STORO Grefsenveien 56, 0487 Oslo 23 40 10 40 storo@comfort.no

Entreprenør

ADVOKATBISTAND

Testament, ektepakt, arveforskudd, arv, skatt og tvister Advokat P.E.Unhjem Johansen Tlf.: 911 19 336 Advokat S.K. Berge Tlf.: 901 95 250

Timepris kr. 1000,- + 25% mva mot normalt kr. 1350,- til kr.1600,+ 25% mva. Alexander Kiellands gate 2 B, 2000 Lillestrøm Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo Sørumsandvegen 71 A, 1920 Sørumsand Saga 2, 2080 Eidsvoll Telefon: 64 84 60 60 / E-post: post@okland.no

Lille Grensen 7, OSLO WWW.OKLANDCO.NO www.advonor.no – post@advonor.no

 

Rørleggere

 

VI

 

Går du med tanken 

   

om å pusse opp!   Vi stiller med: maler, flislegger, Snekker,  rørlegger, elektriker og  

prosjektledelse. Tlf.: 47 41 30 00  www.nytthjem.net  post@nytthjem.net  

23 40

Annonsering Containere

hjemme, annonser i OBOS-bladet Styrearbeid

Vi kan tilby følgende Advokatbistand for styrer og medlemmer www.obos.no - Seksjonering/Entreprise/ Kontakt HS media: Reguleringsarbeid MARTE ISELIN SKARPNORD - Kampanjekode TomtefesteTelefon: 62 94 10 37 e-post: eiendommen mis@hsmedia.no - “Private Mangler Oslo/Akershus” ved

Container?

SNORRE SIGURDSSON Generell juridisk Ring oss påbistand Telefon: 92 40 29 17 tiltlf privatpersoner. e-post: 09700 ss@hsmedia.no

www.norskgjenvinning.no

Tlf. sentralbord: +47 22 42 42 42 www.langsethadvokat.no

Tlf.


Boliglån Ung

2,45%

Kun for medlemmer – Heldigvis kan alle bli medlem. OBOS-banken er åpen for alle, men som medlem får du ekstra gode betingelser, blant annet på boliglån. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme lave rente. Priseksempel: Er du medlem under 34 år og låner 2 millioner kroner over 25 år koster det totalt 2 687 400 kroner. Effektiv rente: 2,51%. Prisen kan endres uten varsel, se obosbanken.no for oppdaterte priser.

Les mer på obosbanken.no, eller ring oss på 02334


bolig | visningshelg

Velkommen til visningshelg!

Visningshelg

Lørdag 5. og søndag 6. september

Lørdag 5. og søndag 6. september arrangerer OBOS visning på over tusen helt nye boliger – over hele landet. Velkommen til OBOS’ visningshelg! Leter du etter din drømmebolig har du gode sjanser til å finne den hos oss. Helgen 5. og 6. september åpner vi dørene til våre nye boligprosjekter – du finner oss over store deler av landet!

Se mulighetene der du bor på obos.no/visningshelg

obosbl adet 85


Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING UTVALGTE PRODUKTER

-30%

GARASJEPORTER UTVALGTE PRODUKTER

-30%

Få gratis befaring med gode tips og råd, egen produksjon på Kløfta og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg.

Velkommen til vårt showroom i Østre Aker vei 215!

 De største aktørene  De mest innovative løsningene  De beste konferansene  Møteplassen for alle

VI SEES PÅ BYGG REIS DEG 14. - 17. OKTOBER! Samspillet mellom utstilling, konferanse og seminarer gjør Bygg Reis Deg til Norges viktigste møteplass for alle i byggenæringen. Dette kan du ikke å gå glipp av, så bestill billetter på byggreisdeg.no nå! Gratis inngang. Bruk kode: brd2015 Utstilling • Møteplass • Konferanser/seminarer • Opplevelser

Messen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg!


bolig | block watne | bergen

Salget er i gang!

Det gode, grønne liv bergen Nær Nesttun bygger Block Watne 85 selveiende leiligheter i moderne lavblokker. De 33 første av rundt 85 planlagte boliger bygges nå og står ferdig i 2016. Her kan du velge alt fra toroms løsninger på 60 kvadratmeter til dobbelt så store femroms leiligheter. Fra Solberget er det kort vei til byen, men også til det populære turterrenget i Fana. Her får du mye bolig for pengene: Kvadratmeterprisen er under 40.000 kroner!

Nærområdet byr på spektakulære turopplevelser, fra Birkelandsvatnet til lysløypene på Totland. Solberget blir et attraktivt sted for aktive mennesker – sommer som vinter! Les mer om området og prosjektet på blockwatne.no/solberget

obosbl adet 87


Tørr bolig Vi utfører skadetakst, fuktinspeksjon og tiltak mot fukt. Vi løser fuktproblemene i kjeller, fritidsbolig, bygninger m.fl. steder.

For høyt radonnivå kan være helseskadelig. Vi løser dine radonproblemer!

Du har utfordringene vi har løsningene! Ring oss i dag på telefon 22 29 01 01

MONTERING

SALG

UTLEIE

MÅLING

BEFARING

TILTAK

www.stoppradon.no

Byggmesterkontoret AS, Bølerveien 24, 0690 Oslo, Tlf: 22 29 01 01, Epost: post@byggmesterkontoret.no www.byggmesterkontoret.no

GRANITT, KOMPOSITT OG MARMOR TIL KJØKKEN & BAD Ønsker du oppgradering av ditt kjøkken? Hva med en ny benkeplate i stein? Vi har gratis befaring i Oslo, Asker og Bærum hver mandag og tirsdag.

Kontakt oss i dag for å bestille en hyggelig og uforpliktende befaring!

Åsaveien 91,3531 Krokkleiva 32161660/www.nsm.as/anja@nsm.as


bolig | Rogaland | karmøy

salgsstart

5. september

Mølleparken Karmøy Mølleparken bygges sentralt på Moksheim, der det nå blir åtte nye leiligheter i naturskjønne omgivelser. Mølleparken ligger på fastlandssiden i Karmøy kommune, bare seks kilometer fra Haugesund sentrum. Det er kort vei til skoler, barnehage og dagligvarebutikk. Fra Moksheim er det skogs- og sykkelstier til Norheim – samt flott turterreng rundt gode fiskevann i umiddelbar nærhet.

Boligene er horisontaldelt og ligger i hus over to etasjer med kun to leiligheter i hvert bygg. Leilighetene ligger pent tilbaketrukket fra veien, med flott planlagt parkområde like i forkant av prosjektet. Det er store terrasser med herlige solforhold, og planløsningen er særdeles praktisk for både 3- og 4-romsleiligheten. Salgsstart: Lørdag 5. september kl. 12:00 på Block Watne-kontoret i Norevegen 4 (3. etasje), 5542 Karmsund. Les mer: blockwatne.no/Moelleparken

bolig | vestfold | nøtterøy

Tømmerholtåsen nøtterøy På Tømmerholtåsen bor du lyst og luftig i en innholdsrik bolig med sjøutsikt og opparbeidet hage, samt noe naturtomt. Området har sjøen, båthavn og flotte turområder i nærmiljøet, noe som gjør Nøtterøy til et av Norges mest populære feriesteder. Samtidig er det ikke langt til det man behøver i hverdagen, som barnehage, skole og butikk. I tillegg er Tønsberg sentrum en snau mil unna.

Nå skal det komme en ny enebolig og en tomannsbolig i funkisstil, perfekt for familier som trenger litt plass. Det blir gode rom med plass til å røre seg – og det blir praktiske løsninger som to bad, separat vaskerom og godt med bodplass. Sånt merkes i hverdagen! Tre soverom er utgangspunktet, men det er fullt mulig å finne plass til et fjerde soverom også. Les mer på: blockwatne.no/ toemmerholtaasen

Fortrinnsrett for OBOS-medlemmer: Salgsstarter annonseres på blockwatne.no, der man også melder ønske om å benytte fortrinnsretten. Se blockwatne.no/fortrinnsrett.

obosbl adet 89


SIGVARTSEN STEININDUSTRI

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg • Ring og få tilsendt GRATIS katalog • 12% rabatt ved henvisning til annonsen • Alle prisklasser • •

AVD. GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO. TLF: 22 80 30 70 AVD. SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA. TLF: 67 52 10 30 WWW.SIGVARTSEN.NO

KJØKKENFORNYING Fornøyd garanti

Kjøkkenkompaniet - det fornuftige alternativet

Ring meg, så kan jeg fortelle mer! Mikael Abrahamsson Tlf: 900 60 850 Måltilpassede dører og skuffer. Du tar kontakt, vi gjør resten.

Bjørvika Apartments’ leiligheter er fullt utstyrte, har alle hvitevarer og trådløst Internett. Hos oss kommer du til ferdig oppredde senger og en moderne, hjemmekoselig atmosfære sentralt i Oslo. Våre hyggelige ansatte møter deg utenfor ditt midlertidige hjem med nøkkel og informasjon. Bjørvika Apartments er et godt valg for deg som trenger et sted å bo for en kortere periode. Oppgi rabattkode «OBOS» ved bestilling for å få 5% rabatt på våre gjeldende priser! post@bjorvika-apartments.no

+47 21380188


bolig | buskerud | nedre eiker

Bergås Terrasse nedre eiker Bergås Terrasse ligger ved skogkanten i Solbergelva – ti minutter fra Drammen sentrum. Her kan du velge mellom store terrasseleiligheter og eneboliger i kjede.

Leiligheter Det blir moderne og praktiske leiligheter med fantastisk utsikt – perfekt for deg som ønsker å bruke mindre tid på boligen, og for deg som ønsker plass, luft og frihetsfølelse. Prosjektet består av tre blokker med 14 leiligheter i hver, og nylig ble den siste blokka lagt ut for salg. Her er det toromsleiligheter fra ca. 81 til 95 m2 BRA, treromsleiligheter fra 93 til 115 m2 BRA, og fireromsleiligheter fra 112 til 132 m2 BRA. Legg merke til toppleilighetene – treromsleiligheter med terrasser på hele 60 m2! Les mer på: blockwatne.no/ bergaasterrasse Eneboliger i kjede På samme område er det også eneboliger i kjede til salgs. Boligene ligger flott til på feltet – med god utsikt, men ikke innsyn. Veien er kun for beboerne, noe som selvfølgelig begrenser all trafikk betraktelig, og gjør området trygt og tilgjengelig. Slik videreføres dessuten de grønne, barnevennlige omgivelsene helt inntil husveggene og skaper en egen ro. Eneboligene har en deilig hage med uteplass med utgang fra kjellerstuen. På motsatt side har du et intimt og koselig gårdsrom, som også rommer carporten og en romslig sportsbod. Mer lagringsplass finner du i underetasjen, og resten av plassen er satt av til familien selv. To fullverdige, arealeffektive etasjer sørger for rom til to stuer, to bad og tre soverom. Les mer på: blockwatne.no/bergaaskjede

Fortrinnsrett for OBOS-medlemmer: Salgsstarter annonseres på blockwatne.no, der man også melder ønske om å benytte fortrinnsretten. Se blockwatne.no/fortrinnsrett.

obosbl adet 91


nye boligprosjekter for salg

Nye boliger for salg OBOS bygger og utvikler nye boligprosjekter i Oslo og Akershus og i regionene Stor-Bergen, Midt-Norge, Rogaland, Østfold, Vestfold og Innlandet. I denne oversikten finner du alle boligprosjektene som ligger ute for salg nå. Følg også med på www.obos.no/nybolig.

oslo/akershus

KVÆRNERBYEN

KVÆRNERBYEN

kværnerbyen

Kværnerbyen terrasse hus a, B, C og d: 189 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 1. juni 2016.

KværnerLIA hus A, b og c: 131 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting 2. kvartal 2017.

Kværnerbakken hus c: 44 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra 2018. Salgsstart i september 2015.

Salg ved: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Ellen Dammen, mob. 975 98 855. www.obos.no/kvarnerbyenterrasse

Salg ved: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Ellen Dammen, mob. 975 98 855. www.obos.no/kvaernerlia

Salg ved: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Ellen Dammen, mob. 975 98 855. www.obos.no/kvaernerbakken

ensjø

ensjø

LØRENSKOG

stålverkskroken: 66 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2016.

Verkshagen: 66 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2016.

Thurmannskogen, bygg a, b, c og E: 156 selveierleiligheter, planlagt innflytting 1. kvartal 2017.

Salg ved: Gladengveien DA. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006. www.obos.no/stalverkskroken

Salg ved: Gladengveien DA. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006. www.obos.no/verkshagen

Salg ved: Nordliveien Utbygging AS. Prosjektselger Alexander Thomassen, mob. 970 44 499. www.obos.no/thurmannskogen

92 obosbl adet


1367 hundsund

løren

hundsund

storøya

gartnerløkka bygg 1, 2, 3, 4 og 5: 243 leiligheter. Planlagt innflytting fra april 2016.

Tun 7: 152 leiligheter. Planlagt innflytting fra 4. kvartal 2016. 1367 hundsund: 24 leiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2016 – kun 3 igjen.

Storøya: Innflyttingsklare rekkehus. Ternetunet 1, 2 og 3: 131 leiligheter, planlagt innflytting fra 1.kvartal 2016. Svaletunet: 25 leiligheter. Lomvi tun 1+2: 50 leiligheter, planlagt innflytting fra 1. kvartal 2017. Hegretun: 44 leiligheter, planlagt innflytting fra 4. kvartal 2017. Salg ved: OBOS Fornebulandet, Tomine Duller, mob. 926 30 113. www.obos.no/storoya

Salg ved: Lørenvangen Utvikling AS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360. www.obos.no/gartnerlokka

Salg ved: OBOS Fornebulandet, Heidi B. Kristoffersen, mob. 938 95 730. www.obos.no/hundsund

midt-norge

trondheim horneberg

TRONDHEIM

TRONDHEIM Tiller

Hornebergtunet: 119 selveierleiligheter og 47 rekkehus i Fossegrenda. Innflyttingsklare boliger.

være trøtoppen: 42 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2015

SALG VED: Meglerhuset Nylander, eiendomsmegler Lars Kristian Hagen mob. 452 75 958. www.obos.no/hornebergtunet

SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling, eiendomsmegler Rune Selven mpb. 957 37 861. www.obos.no/varetrotoppen

Tillerlandet trinn 2 og 3: 109 selveierboliger, leiligheter og rekkehus. Innflytningsklare rekkehus. Leiligheter planlagt innflytting 2. kvartal 2016.

stjørdal

stjørdal

TRONDHEIM lade

husbyåsen trinn 1: 8 selveide eneboliger i kjede og tomannsboliger. Planlagt innfytting fra 3. kvartal 2016

blåklokkesvingen i fosslia: 26 selveierboliger. Planlagt innflytting 3. kvartal 2015

SALG VED: Primahus Bolig, Joar Winther, mob. 913 11 919. www.obos.no/husbyaasen

SALG VED: DnB Eiendom v/ Tove Kulseng mob. 901 85 490. www.obos.no/blaklokkesvingen

ladebyhagen trinn 1 og 2: 73 borettslagsleiligheter, og 97 selveierleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter i trinn 1.

SALG VED: Eiendomsmegler 1, eiendomsmegler Tonje Borthen, mob. 416 05 422. www.obos.no/tillerlandet

Salg ved: Eiendomsmegler 1, eiendomsmegler Jan-Erik Fjellseth, mob. 932 54 144. www.obos.no/ladebyhagen

obosbl adet 93


nye boligprosjekter for salg vestfold

østfold

rogaland

tønsberg kaldnes

fredrikstad kråkerøy

Stavanger Kleivane

dockside trinn 1 og 2: 116 selveierleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter i trinn 1.

Vestre langøyåsen: 42 eneboliger i sameie. Planlagt innfytting fra 1. kvartal 2016.

Følhusbakken: 25 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 2. kvartal 2016.

Salg ved: Kaldnes Boligutvikling AS. Prosjektselger Tor André Vedvik. mob. 979 59 557. www.obos.no/dockside

Salg ved: OBOS eiendomsmeglere Fredrikstad, eiendomsmegler André Søland, mob. 952 77 103. www.obos.no/vestre-langoyasen

Salg ved: OBOS Rogaland. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240. www.obos.no/folhusbakken

innlandet

Stavanger tastarustå

Stavanger haugesundsgata

hamar martodden

Kvartalet: 235 borettslagsleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter.

50 ØST TRINN 1, 2 og 3: 124 selveierleiligheter. Innflytting fra 2. kvartal 2015.

strandvegen trinn 3: 16 leiligheter med planlagt innflytting høsten 2016. 8 solgt!

Salg ved: OBOS Eiendomsmeglere Rogaland Katrine Hodne Håland, mob 924 61 819 Christian Hauge, mob 936 53 151. www.obos.no/tastarusta

Salg ved: OBOS Rogaland. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240. www.obos.no/5grader

Salg ved: OBOS eiendomsmeglere Innlandet Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006. www.obos.no/strandvegen

Kun 1 igjen!

Kun 1 igjen!

hamar sentrum

hamar/ringsaker

lund/voll

Hamar Stadion: 15 byboliger. Innflyttingsklare byboliger. Kun 1 igjen!

bjørkhol trinn 2: 4 rekkehus i borettslag i Furnes. Planlagt innflytting 3. kvartal 2015. Kun 1 igjen!

linåkeren: 27 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra 1. halvår 2016. 15 leiligheter solgt!

Salg ved: OBOS eiendomsmeglere Innlandet Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006. www.obos.no/hamarstadion

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006. www.obos.no/bjorkhol

Salg ved: OBOS eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006. www.obos.no/linakeren

94 obosbl adet


stor-bergen

Bergen kronstad

Bergen Askøy

bergen straume

Kronstadparken trinn 2 og 3: 220 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2016.

florvågvegen 36: 18 selveierleiligheter. Innflyttningsklare leiligheter.

Straumsfjellet Panorama trinn 1 og 2: 123 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 1. kvartal 2017.

Salg ved: DnB Eiendom AS, Thor-Kristian Johannessen, mob. 916 88 655. www.obos.no/kronstadparken

Salg ved: Olatunet Askøy AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/florvagvegen36

Salg ved: Fana Sparebank Eiendom, Stig Håkon Nøkling, mob. 472 43 948. www.obos.no/straumsfjellet

Bergen Straume

bergen sandsli

Bergen Arna

Straumehagen: 43 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 1. kvartal 2017

Sandsliåsen trinn 1: 62 selveierleiligheter. Planlagt innflytting våren 2016.

Arna Urban: 85 borrettslagsleiligheter. Planlagt innflytting 1. kvartal 2017.

SALG VED: Straumehagen AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715 og Kristin Arefjord Stave, mob. 996 20 719. www.obos.no/straumehagen

Salg ved: Kaland&Partners AS, megler Vidar Nøttveit, mob. 488 88 402. www.obos.no/sandsli

SALG VED: Arna Urban Utvikling AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715 og Kristin Arefjord Stave, mob. 996 20 719. www.obos.no/arnaurban

Bergen Os

Bergen Os

Bergen Møllendal

Solstrandvegen: 36 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2016.

Os Sjøfront: 40 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra 1. kvartal 2016.

Møllestranden: 69 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra januar 2016.

SALG VED: Solstrandveien AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/solstrandvegen

SALG VED: Os Sjøfront AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/os-sjofront

SALG VED: Møllestranden AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/mollestranden

obosbl adet 95


nye boligprosjekter for salg

SKAL DU KJØPE NY BOLIG?

LES DETTE FØR DU GÅR PÅ SALGSMØTET! For å kunne benytte medlems-ansienniteten på salgsmøtet, må følgende vilkår være oppfylt: • Du  må møte opp personlig eller ved fullmektig innen kl. 18.00 slik at ditt medlemskap blir registrert. •D  in eventuelle fullmektig må fremvise skriftlig og signert fullmakt. Det må uttrykkelig fremgå hvilke fullmakter som er gitt. • Du må være à jour med medlemskontingenten. • Ta med finansieringsbevis. Bruk av ansiennitet på salgsmøtet, medfører midlertidig nullstilling av ansienniteten i 12 måneder

Lån til nye boligprosjekter Trenger du lån til å kjøpe ny OBOSbolig? OBOS-banken gir deg ekstra god rente på lån til OBOS' og Block Watnes boligprosjekter. Du kan låne inntil 85 prosent av kjøpesummen, og renten er den samme uavhengig av lånebeløp. Lånet kan nedbetales over 30 år. Ti prosent av totalprisen betales vanligvis ved kontraktsinngåelse. Trenger du lån til denne innbetalingen hjelper OBOS-banken deg med et prosjektlån til gunstig rente. Les mer på obosbanken.no

96 obosbl adet

Dette må du vite før du skal kjøpe bolig!

etter at den nye boligen er ferdigstilt. De som velger bolig på salgsmøtet signerer en forenklet, men bindende kontrakt. Særskilt ved kjøp i borettslag: Kjøper som fra før har bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, må selge denne for å kunne overta den nye boligen. Kjøper som fra før har kontrakt på bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet borettslag, må ha solgt denne kontrakten før kjøp av ny bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet borettslag. Særskilt ved kjøp i sameie: Krav om salg av egen bolig og kontrakt på bolig under oppføring i OBOS-tilknyttet borettslag, gjelder ikke. Ellers følges foranstående retningslinjer.


På nett

Planlagte boligprosjekter

For mer informasjon se www.obos.no/nybolig

Kværnerbyen Kværnerbyen terrasse og Kværnerlia ligger ute for salg. Første salgstrinn på Kværnerbakken er utlyst i dette bladet.

Fornebu-Storøya Her skal det bygges totalt 460 boliger. Storøya rekkehus, Svaletunet, Terne tun 1, 2 og 3 og Lomvi Tun 1 og 2 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt.

Majorstuen I Middelthunsgate 15-17 skal OBOS og Veidekke bygge ca 350 leiligheter. Planlagt salgsstart 1. kvartal 2016.

Fornebu-Hundsund Her skal det bygges totalt 460 boliger. Tun 7 og 1367 Hundsund ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt.

Ensjø I Gladengveien på Ensjø skal OBOS bygge tilsammen 500 leiligheter. Gladengen Park, Verkshagen og Stålverkskroken ligger ute for salg. Salgstrinn 2 for Verkshagen og Stålverkskroken er utlyst i dette bladet.

midt-norge Lade I Ladebyhagen planlegges ca. 450 boliger. Trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Neste salgsstart er planlagt i 3.kvartal 2015.

oslo og akerhus

Løren I Lørenvangen skal OBOS og Veidekke bygge over 800 boliger. Gartnerløkka bygg 1, 2, 3, 4 og 5 ligger ute for salg.

Tiller På Tillerlandet bygges det eneboliger, rekkehus og leiligheter. Trinn 1, 2 og 3 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt.

Mortensrud Her planlegger OBOS flere nye boligprosjekter. Planlagt salgsstart for neste prosjekt er 2016.

Stjørdal I Fosslia skal det bygges totalt 67 boliger. Blåklokkesvingen trinn 1 ligger ute for salg. Salgstart for trinn 2 er ikke bestemt.

Oppsal Oppsal senter planlegges revet og bygget nytt samtidig med et større antall leiligheter. Planlagt salgsstart oktober 2015.

Husbyåsen På Husbyåsen skal det bygges totalt 20 boliger. Salget har startet.

Bogerud Bogerud torg planlegges opprustet og utbygget med 110 leiligheter. Planlagt salgsstart 2015/2016.

Ranheim På Ranheim Amfi skal det bygges 105 leiligheter fordelt på 4 blokker. Planlagt salgsstart for trinn 1 er 4. kvartal 2015.

Lambertseter I Langbølgen 39 skal det bygges 79 leiligheter. Planlagt salgsstart høsten 2015. Lambertseter I Cecilie Thoresens vei 12 planlegges ca. 130 leiligheter og forretninger. Planlagt salgsstart 2015. Lørenskog I Thurmannskogen skal det bygges ca. 220 boliger. De to første husene er lagt ut for salg. Salgstrinn 3 er utlyst i dette bladet. Lillestrøm I Portalen skal det bygges ca. 140 leiligheter. Planlagt salgsstart er i løpet av 2015/2016. Sandvika I Bjørnegårdssvingen skal det bygges totalt 120 leiligheter. Reguleringsforslag er til behandling i kommunen.

østfold

Kråkerøy På Vestre Langøyåsen skal det bygges 42 boliger. Salget har startet. vestfold

Skogro På Nøtterøy skal det bygges 59 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2015. Kaldnes På Kaldnes brygge i Tønsberg skal det bygges ca 160 leiligheter. Dockside trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Salgsstart for trinn 3 er ikke bestemt. rogaland

Sandnes/ Bogafjell Her skal det bygges 55 leiligheter. Salgsstart høsten 2016.

stor-bergen Bjånes - Os Her skal det bygges totalt 1 500 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2015.

Kronstadparken I Bjørnsons gate 7-15 skal det bygges tilsammen ca. 320 boliger. Trinn 1 er utsolgt. Trinn 2 og 3 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt. Blomsterdalen Her skal det bygges 200-300 leiligheter/ rekkehus. Planlagt salgsstart i 2016. Hjellestad Her skal det bygges leiligheter/rekkehus. Planlagt salgsstart 2016. Sandsli Her planlegges 250 boliger. Trinn 1 ligger ute for salg. Salgsstart for trinn 2 blir i oktober 2015. Straume I Straumsfjellet Panorama skal det bygges 200 leiligheter. Trinn 1+2 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er planlagt høsten 2015. Arna I Arna Urban skal det bygges 85 leiligheter. Salgstrinn 1 er godt i gang. innlandet

Lund - Voll Her planlegger OBOS og Block Watne 700-1000 boliger i løpet av 10-15 år. OBOS første prosjekt er Linåkeren. Prosjektet ligger ute for salg. Martodden Her skal OBOS bygge 71 leiligheter. Strandvegen 153, trinn 3 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for neste trinn er ikke bestemt. Elvegata Vi planlegger å bygge 40 blokkleiligheter i Brumunddal sentrum. Planlagt salgsstart 4. kvartal 2015. Tokstad Her planlegger OBOS å bygge cirka 20 leiligheter i blokk i nedre del av Bekkelaget, Ottestad. Planlagt salgsstart 4. kvartal 2015.

obosbl adet 97


ER SIKKERHETEN IVARETATT? Brannsikkerhet og personsikkerhet er viktige temaer som bør tas på alvor. Det elektriske anlegget er en nødvendig installasjon som skal fungere optimalt til enhver tid - på lik linje med rømningsveier og slukkeutstyr. Konsekvensen av en svikt i dette utstyret kan være katastrofal. En økende form for kriminalitet er ID-tyveri, og over 240.000 nordmenn er blitt rammet (ref: Statens Institutt for Forbrukerforskning). Daglig leveres sendinger med innhold som er av interesse for ID-tyver, og tyveri av post er økende også utenfor storbyene. Et solid postkasseanlegg med gode låser er en enkel investering og særdeles viktig for å hindre ID-tyveri. Stansefabrikken er samarbeidspartner med Foreningen Norske Låsesmeder og leverer stålpostkasser med trygge sylinderlåser.

Eldre sikringsskap, som skapet til venstre, bør fornyes. Stansefabrikken har løsninger som enkelt rehabiliterer det gamle skapet, og tillater bytte til moderne automatsikringer. Resultatet blir økt sikkerhet - med et tiltalende utseende! Postkassen er noe av det første man møter på vei inn til en eiendom. En oppgradering til et nytt og sikkert anlegg fører til økt trivsel blant beboerne, og gir besøkende et godt førsteinntrykk. I tillegg får man en fornøyd postmann på kjøpet!

post@stansefabrikken.no post: Tlf 458 65 935 elektro: Tlf 458 65 940 www.stansefabrikken.no

Det er viktig, men enkelt, å finne ut om sikringsskap og postkasser må byttes ut. Stansefabrikken har kvalifiserte medarbeidere som gjerne møter på en gratis befaring for å vurdere anlegget der du bor. Ta kontakt for en uforpliktende prat!


medlem obosbladet 06|15

Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS

På teater i høst? «Halve kongeriket» er bare en av mange forestillinger du får rabatt på.

100 Kulturhøst

HELE LANDET: Bruk medlemsfordelene dine i høst, se våre kulturtips!

104 Flügger

HELE LANDET: Torsdag 24. til lørdag 26. september får du 50 prosent rabatt hos Flügger.

104 Kitch’n

HELE LANDET: Torsdag 1. oktober får du 30 prosent rabatt hos Kitch’n.

105 Norfloor

HELE LANDET: Torsdag 24. september får du 30 prosent rabatt hos Norfloor.

106 Turandot

OSLO: Se Puccinis kjente opera til en ekstra hyggelig pris på vår medlemsforestilling.

109 TV 2 Sumo

hele landet: Få med deg Premier League og dine favorittserier - hvor du vil.

Foto: det norske teatret

109 Poppins

OSLO: «Mary Poppins» blir musikal på Folketeateret.

Les mer på obos.no/medlem

Last ned OBOS-appen for full oversikt der du er


medlem | aktuelle medlemstilbud

Black Box Teater oslo

Kulturhøsten Få med deg de gode kulturopplevelsene i høst. Som OBOSmedlem får du rabatt. Les mer om medlemsfordelene på obos.no/medlem

Morten Abel ØSTFOLD

Tid: Spilles fra 15. til 18. oktober. Sted: Black Box Teater. Billetter: Blackbox.no. 25 % rabatt

Hellemyrsfolket bergen

Den populære popmusikeren er aktuell med albumet I Fullt Alvor, hans første album på norsk.

Fjorårets suksessforestilling er tilbake, anført av André Søfteland som Sivert.

Tid: Torsdag 5. november. Sted: Blå Grotte i Fredrikstad. Billetter: Fredrikstadkino.no.

Tid: Nypremiere 5. november. Sted: Den Nationale Scene. Billetter: Dns.no.

20 % rabatt Kun én billett per medlem

25 % rabatt Gjelder for inntil 2 bill. til ord. pris

Tonje Glimmerdal

Stabsmusikken

oslo

oslo

Jenta med fart og sjølvtillit er tilbake! Tonje Glimmerdal byr på latter, drama, tårer og musikk – mykje å gle seg til for både store og små. Passar frå 5 år.

Rabatt på konserter med Forsvarets Stabsmusikkorps i Ridehuset på Akershus Festning. Korpset består av 39 musikere og har et stort og variert repertoar.

www.detnorsketeatret.no

www.fsmk.no

OBOS-pris kr 225

25 % rabatt

Harmonien

Moddi

Bergen Filharmoniske orkester er et av verdens eldste orkestre, med en historie helt tilbake fra 1765. De spiller sine faste konserter i Grieghallen.

Nordlendingen Pål Moddi Knutsen har blitt en kjent stemme med sine norskpråklige låter.

bergen

www.harmonien.no

20 % rabatt på faste konserter Inntil 2 bill. per medlem

100  obosbl adet

Forbrytelse og straff er siste del i teatertrilogien Klassikere for Kids. Forestillingen passer for ungdom fra 13 år.

oslo

Tid: Torsdag 8. oktober. Sted: Kulturkirken JAKOB. Billetter: Billettservice.no.

25 % rabatt


www.obos.no/medlem

KORK

Foto: Curling Legs

oslo

vestfold

Kringkastingsorkestret (KORK) og jazzgruppa Come Shine møtes igjen til to konserter — det er hele 12 år siden sist!

Anita Hegerland serverer det beste fra sin 45 år lange karriere — fra barnestjerne til internasjonal suksess med Mike Oldfield.

Tid: 18. og 19. november kl. 19.30. Sted: NRK, Store studio. Billetter: Billettservice.no.

Tid: Torsdag 15. oktober. Sted: Nøtterøy Kulturhus. Billetter: Nøtterøy.kulturhus.no.

OBOS-pris kr 120 Ord. pris kr. 200

20 % rabatt

Komikveld

Romeo og Julie

vestfold

Foto: Stig Håvard Dirdal

Anitas hitparade

oslo

The Boy With Tape on his Face loves å være en av de latterligste forestillingene du noen gang får se.

Prokofjevs musikk til Shakespeares Romeo og Julie fremføres under ledelse av Vasily Petrenko.

Tid: Fredag 6. november. Sted: Nøtterøy Kulturhus. Billetter: Nøtterøy.kulturhus.no.

Tid: 29. og 30. oktober kl. 19. Sted: Oslo Konserthus. Billetter: Billettservice.no.

20 % rabatt

OBOS-pris kr 360 / 320 / 240 Ord. pris kr 450 / 400 / 300

Gabrielle

Bertine Zetlitz

oslo

oslo

Gabrielle har bevist at det er mulig å lage fengende og hardtslående urban popmusikk på bergensk.

Bertine Zetlitz er ute med Tikamp, hennes første album på norsk, til gode kritikker.

Tid: Lørdag 31. oktober. Sted: Rockefeller. Billetter: Billettservice.no.

Tid: Onsdag 14. oktober. Sted: Rockefeller. Billetter: Billettservice.no.

OBOS-pris kr 225 inkl. bill.avg. Ord. pris kr 285 inkl. bill.avg.

OBOS-pris kr 285 inkl. bill.avg. Ord. pris kr 335 inkl. bill.avg.

Rogaland Teater

Teater Innlandet

ROGALAND

INNLANDET

Høsten byr på blant annet Ronja Røverdatter og A Christmas for Carol. Rabatten gjelder teatrets egne produksjoner i eget hus.

Teater Innlandet har noe for enhver smak til høsten: The 39 Steps, Hedda Gabler, Willie Nelson kjente mor mi, Bukkene Bruse vender tilbake, Østenfor sol og vestenfor måne og mye mer. Alle trenger et spark i sjelen! www.teaterinnlandet.no

Billetter: www.rogaland-teater.no eller tlf. 51 91 90 90.

25 % rabatt

25 % rabatt

obosbl adet  101


MEDLEM | aktuelle MedleMstIlbud

En julefortelling kultur og fritid For mange blir det ikke jul uten En julefortelling av Charles Dickens. Denne høsten og vinteren vil Den Nationale Scene virkelig sette folk i julestemning med den kjente fortellingen om gjerrigknarken Scrooge som blir hjemsøkt av tre gjenferd.

Tid: Premiere 9. oktober. Sted: Den Nationale Scene, Store Scene. Billetter: www.dns.no.

25 % rabatt Gjelder for inntil 2 bill. til ord. pris

Klassen vår kultur og fritid En gripende historie om det som kan skje med venner som blir satt på den hardeste prøve. Samtidig en spennende reise hvor vi følger klassekameraters og Europas utvikling fra 1920-tallet fram til vår tid.

Klassen vår er en sjokkerende fortelling om kollektiv skyld, sannhet som fortrenges og en historie som hverken kan dømmes eller forklares. Tid: Spilles i perioden september til november. Sted: Nationaltheatret, Hovedscenen. Billetter: www.nationaltheatret.no eller telefon 815 00 811. 20 % rabatt Gjelder for inntil 2 billetter til ord. pris

Halve Kongeriket kultur og fritid Alle hugsar bryllaupet til Haakon og MetteMarit ein augustdag i 2001. Korleis er slike storhendingar med på å definere kven vi er og kven vi vil vere? Denne musikalen har trua på folket og framtida, leitar etter — og finn! — romantikken i politikken, og hyllar dei små framstega som sakte, men sikkert gjer oss til både betre menneske og betre samfunn. Av Are Kalvø og Ingrid Bjørnov.

Tid: Premiere 4. september. Stad: Det Norske Teatret, Hovudscenen. Billettar: Tlf. 22 42 43 44 eller www.detnorsketeatret.no.

OBOS-pris kr 430/460 Ord. pris kr 540/575

102

obosbl adet


www.obos.no/medlem

Rabatt hos Montér Hos Montér får du alltid gode rabatter på det du trenger til boligen din. Det lønner seg å ta turen til ditt nærmeste Montérbyggevarehus. Her er noen inspirerende eksempler.

bygg og bolig

MDF veggpanel Montér har et stort utvalg av Mdf veggpanel. • Kostemalt overflate uten gjennomskinn • Kan monteres direkte på stenderverk • Skjult spikring OBOS-pris: 10 % rabatt. Innerdører Velg blant mange ulike varianter innerdører med et stort utvalg i alle prisklasser. Finn den innerdøren som passer til din stil. • Design som står til resten av inventaret • Lydisolerende løsninger • De fleste dører kan tilpasses spesialmål, også i tofløyet utførelse

• Velg din ncs-farge og bestem eget glassmål i døren OBOS-pris: 20 % rabatt. Listverk Listverk brukes til å understreke og fremheve rommets særpreg. Montér har et stort utvalg av listverk og sortimentet strekker seg fra smale, enkle linjer, til de brede, markerte og profilerte listene. Montér gir faglig hjelp ved valg av lister. Besøk et av Montérs listverksrom. Se mer på monter.no OBOS-pris: 30 % rabatt. Trenger du hjelp? Hos Montér finner du dyktige fagfolk som gir deg nyttige tips og råd.

Fast rabatt på de fleste produkter i over 70 byggevarehus. Tilbudene gjelder ikke hos kjedens frittstående forhandlere. Se www.obos.no/monter for mer informasjon. Finn ditt nærmeste varehus på www.monter.no

obosbl adet  103


MEDLEM | aktuelle MedleMstIlbud

50 % hos Flügger farve Torsdag 24., fredag 25. og lørdag 26. september får du 50 prosent rabatt hos Flügger. bygg og bolig Vil du friske opp litt hjemme i høst? Start ditt nye oppusingsprosjekt i din lokale Flügger farve-butikk.

Flügger hjelper deg fra start til slutt med profesjonell rådgivning og produkter av høyeste kvalitet. Finn din nærmeste butikk på flugger.no eller sjekk OBOSappen. Husk at du har fast 20 % rabatt hos Flügger hele året. Rabatten gjelder alle Flügger-varer i Flüggers egne butikker.

50 % rabatt 24. - 26. april Ellers fast 20 % rabatt

www.flugger.no

30 % hos Kitch’n Torsdag 1. oktober får du 30 prosent rabatt på alle varer til ordinær pris hos Kitch’n. bygg og bolig Rabatten får du i alle Kitch’n-butikker i hele Norge, og den gjelder også på elektriske artikler.

Slik får du OBOS-rabatten: • Meld deg inn i Kitch’n Kundeklubb. Det er gratis, helt uten forpliktelser og du mottar gode kampanjetilbud. • Du kan melde deg inn i en av butikkene eller på www.kitchn.no. • Vis OBOS-kortet i kassen. Kitch’n er Norges ledende butikkjede for produkter til kjøkkenet, og i hyllene finner du gode og innovative varer fra kjente merkenavn som Kitchen Aid, Rosendahl, Le Creuset, Victorinox, iittala, Riedel, Eva Solo, Bodum, Nespresso, Poul Pava med flere. Husk også at du får fast 20 prosent rabatt på alle varer til ordinær pris hele året.

30 % rabatt torsdag 1. oktober Rabatten gjelder på alle varer til ordinær pris

104

obosbl adet


www.obos.no/medlem

30 % hos Norfloor Torsdag 24. september får du 30 prosent rabatt på fliser og tilbehør hos Norfloor. bygg og bolig Norfloor er landets eldste fliskjede og leverer italienske design- og kvalitetsfliser.

Bruk medlemsfordelen din torsdag 24. september: • • • •

30 prosent rabatt på fliser og tilbehør Gratis lån av flisekutter 10 prosent rabatt på VVS, verktøy og naturstein Gratis tilkjøring av varer innenfor gjeldende butikks kommune, ved kjøp over 15 000 kroner inkludert mva.

Finn din nærmeste Norfloor-butikk på www.norfloor.no eller sjekk OBOS-appen.

30 % rabatt på fliser og tilbehør 24.09 Fast 25 % rabatt alle andre dager

30 % hos Feel Interiørkjeden har et stort utvalg av tidsriktige produkter til fornuftige priser. bygg og bolig Hos Feel finner du lys, servietter, tekstiler, lykter, bilder, silkeblomster, lysekroner og mye annet.

Hovedtanken i Feel er å bygge opp et tidløst basis-sortiment av god kvalitet til gode priser. I tillegg har de sesongsortimenter som kommer inn for korte perioder. Som kunde finner du stadig nye, spennende produkter, samtidig som du kan stole på at basisproduktene blir i butikken over tid. Feel har 24 butikker i Norge, blant annet i Oslo, Stavanger, Sandnes, Bryne, Lørenskog og Elverum. Bli inspirert og finn din nærmeste butikk på www.feel.no.

30 % rabatt Gjelder alle varer til ordinære priser

obosbl adet

105


medlem | aktuelle medlemstilbud

Turandot Puccinis kjente opera er vårens medlemsforestilling i Operaen onsdag 4. mai. kultur og fritid Prinsessen Turandot i Puccinis opera har sverget at hun ikke gifter seg med noen mann, med mindre han kan svare riktig på hennes tre gåter.

Trollbundet av hennes skjønnhet, tar den ukjente Prins Calaf utfordringen. Han er fult klar over at denne uoppnåelige is-prinsessen har stilt et ultimatum: Den som forsøker, men mislykkes, må dø. Giaccomo Puccini skapte et rikt og vakkert lydbilde til dette mørke og erotiske eventyret. Operaen inneholder kjente arier som «Signore, ascolta», sunget av tjenerinnen Liù og prinsens vakre «Nessun dorma», om hvordan han ser frem til å vinne prinsessens hånd. Tid: Onsdag 4. mai 2016 kl. 19. Sted: Den Norske Opera & Ballett, Hovedscenen. Billetter: www.operaen.no eller tlf. 21 42 21 21.

Ca. 30 % rabatt Foto: Semper Oper Dresden

Flyttebil fra AVIS Skal du flytte? Nå får du faste, lave priser på flyttebil hos alle AVIS-stasjoner bygg og bolig Du kan velge mellom både vare- og lastebiler, hente bilen på en stasjon og levere den på en annen.

Slik leier du flyttebil hos AVIS: • Medlemstilbudet gjelder hos alle Avis-stasjoner. • Det gjelder vare- og lastebiler. Du kan lese mer om bilene på avis.no. • Bilgruppene M til P har 100 km inkludert per dag. • For bilder og mer informasjon om bilgruppene, gå til avis.no og klikk på «Biler og tilleggsutstyr». • Bilen kan enkelt bestilles på avis.no. • Bruk rabattnummer (awd.nr.) O250801 ved bestilling. • OBOS-medlemskortet må vises når du henter bilen. Priseksempel: Flyttebil i to dager fra kr 802 per dag. (Priseksempelet gjelder Toyota Hiace)

Foto: Colourbox

Bestilling: www.avis.no eller tlf. 815 33 044.

106  obosbl adet

Faste, lave priser på flyttebil


www.obos.no/medlem

Manon Storslått klassisk ballett på Operaen i høst av Sir Kenneth MacMillian. kultur og fritid

Velger du kjærligheten eller et liv i velstand?

Det valget står Manon overfor i balletten med samme navn. Når Manon for første gang settes opp i Norge, er det med scenografi av John-Kristian Alsaker og kostymer signert Ingrid Nylander. Musikken er en fantastisk kollasj av ulike musikkstykker av Jules Massenet, blant annet hans lengtende «Elégie» som de elskendes musikalske tema. Ikke minst byr denne balletten på noen av de vakreste og mest krevende pas de deux-ene (dans for to) som er skapt.

Foto: Erik Berg

Tid: Spilles fra 19. september til 16. oktober. Sted: Den Norske Opera & Ballett, Hovedscenen. Billetter: www.operaen.no eller tlf. 21 42 21 21.

20 % rabatt

Wallmans Oslo Showrestauranten Wallmans ønsker velkommen til høstens nye forestilling Fireworks. kultur og fritid Lysekronen avløser faklene når dere krysser broen. Boblene bruser lett mot ganen i det dørene åpnes til salongen og deres servitør, en av artistene, følger dere til bordet. Mens dere nyter første rett bryter ensemblet ut i sang, ikke fra scenen, men bak dere. Over dere. Salongen er scenen!

Wallmans Oslo på Mølla fyller 15 år, og deres jubileumsshow Fireworks tar deg med på en musikalsk reise helt fra 1960 og frem til i dag. På Wallmans vil du få en velsmakende 4-retters overraskelsesmeny og ni fantastiske shownummer, alt servert av deres egne stjerner — artistene. Husk spesialtilbudet i september med 35 prosent rabatt! Tid: Spilles torsdag til lørdag i september/oktober og tirsdag til lørdag i november/desember. Sted: Wallmans Oslo. Billetter: booking@wallmans.com eller 23 22 65 90. Oppgi kampanjekoden OBOS ved bestilling for å få rabatten.

35 % rabatt i september 30 % rabatt i okt/nov/des

obosbl adet

107


MEDLEM | aktuelle MedleMstIlbud

2 for 1 på Ronja Røverdatter kultur og fritid Onsdag 11. november får du to billetter for prisen av én til Ronja Røverdatter. Astrid Lindgrens historie har fortryllet og sjarmert barn og voksne siden hun for første gang dukket opp i bokform i 1981. Nå har Barne- og ungdomsteatret gitt seg i kast med fortellingen om Ronja, og vi kan forvente en forestilling i en trolsk og magisk fantasiverden.

Tid: Onsdag 11. november. Sted: Rogaland Teater. Billetter: billettsalg@rogaland-teater.no eller tlf: 51 91 90 90. Billettsalg til øvrige datoer på www.rogaland-teater.no. 2 billetter for prisen av 1 onsdag 11. november 25 % rabatt på øvrige spilledager

Kutt bensinprisen! drivstoff Bruk medlemskortet ditt når du tanker og få 27 øre i rabatt per liter drivstoff. Rabatten er uavhengig av volum og gjelder alle Statoil-stasjoner i Norge, i tillegg til alle Beststasjoner og 1-2-3-automatanlegg.

Husk å trekke medlemskortet før du betaler med kontanter eller bankkort. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabattavtaler, og gjelder ikke på Statoil Trucknettverk.

27 øre rabatt per liter drivstoff (bensin og diesel) 10 % rabatt på hurtiglading av elbil

Alarm med trygghetsgaranti bygg og bolig

Sector Alarm er lidenskapelig opptatt av din

trygghet. Nye kunder får nå trygghetsgaranti — er du ikke 100 prosent fornøyd, får du pengene tilbake. Kontakt: Tlf. 08090 eller alarmtilbud@sectoralarm.no. Norges beste kundesenter 2015 (Kundeserviceprisen) og bransjens beste 8 år på rad, 2008-2015.

Installasjon av grunnpakke kr 0 10 % rabatt på tilhørende vektertjeneste Fra kr 399 pr. mnd.

108

obosbl adet


www.obos.no/medlem

TV 2 Sumo Se det beste fra engelsk fotball, serier, filmer og underholdning — akkurat hvor du vil! kultur og fritid Er du klar for fotballhøsten? PÅ TV 2 Sumo kan du se Premier League, Championship og FA-cupen.

Se også hele sesonger av dine favorittserier, de beste seriene før de vises på TV, filmer og underholdningsprogrammer. Velg mellom to abonnement: • Sumo: Gir tilgang til alt innhold unntatt engelsk fotball • Sumo Premium: Gir tilgang til engelsk fotball og alt annet Se på PC/Mac, nettbrett, mobil, Samsung Smart TV, Playstation, Xbox One og Apple TV. Bestilling: obos.no/sumo

Inntil 30 % rabatt på abonnement Ingen bindingstid

Mary Poppins Gå ikke glipp av høstens Disney-magi på Folketeateret. kultur og fritid En av de mest populære Disney-filmene blir høstens store musikal på Folketeateret.

Barna Jane og Michael har sendt mange barnepiker vekk før Mary Poppins dukker opp. Ved hjelp av magi og sunn fornuft lærer hun den urolige Banks-familien hvordan de skal verdsette hverandre igjen. Det blir Disney-magi når Mary Poppins flyr inn på Folketeateret i høst! Med Heidi Ruud Ellingsen, Mads Ousdal, Jan Martin Johnsen, Siren Jørgensen, Mari Maurstad, Lars Jacobsen og Knut Lystad — i tillegg til et stort ensemble og fullt orkester. Forestillingen passer for alle aldre. Folketeateret har en generell aldersgrense på 3 år. Tid: Premiere 17. september. Sted: Folketeateret i Oslo. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. 25 % rabatt

obosbl adet

109


MEDLEM | aktuelle MedleMstIlbud

Oslo Nye Teater Det er mye artig på programmet hos Oslo Nye Teater i høst — husk å bruke rabatten din. kultur og fritid

på scenen i høst:

Her er noen av stykkene du kan få med deg

Teaterkonsert med sanger av Leonard Cohen, med bl.a. Espen Beranek Holm og Marian Aaas Hansen. Suffløren, med Nils Vogt. Kjærlighetsbrev, med Toralv Maurstad og Kari Simonsen. The Lulu Show, med Hilde Louise Asbjørnsen. Rabatten gjelder på Hovedscenen og Centralteatret. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133.

20 % rabatt Gjelder på inntil 2 bill. per medlem

Fonus Begravelsesbyrå Fonus tilbyr fullservice innen begravelse og tilhørende tjenester. diverse Fonus gir OBOS-medlemmer kr 3000 i rabatt på alle nye gravstener.

Som Nordens største aktør innen gravferdstjenester tilbyr Fonus et utvalg på mer enn 150 modeller. Stenene leveres alt inkludert, fordelt på fire prisgrupper. Du kan kontakte Fonus på tlf. 03024 hele døgnet. Finn ditt nærmeste kontor: • Oslo: Helsfyr, Lambertseter, Linderud, Manglerud senter, Oppsal, Røa, Sinsen og Tveita senter • Akershus: Asker, Drøbak, Fet, Lillestrøm, Sandvika og Østerås • Østfold: Askim, Fredrikstad, Moss, Mysen, Råde og Sarpsborg • Hedmark: Elverum, Hamar, Løten og Stange

10 % rabatt på kister og urner m.m. Kr 1000 i rabatt ved nytt navn på gravstener Kr 3000 i rabatt på nye gravstener

110

obosbl adet

www.fonus.no


www.obos.no/medlem

Har du husket å forsikre hjemmet ditt? OBOS tilbyr en av Norges mest gunstige innboforsikringer. BANK OG fOrsiKriNG Hos OBOS Innboforsikring kan du velge mellom ordinær eller pluss. Innbo Pluss er en utvidet dekning, som anbefales på det sterkeste.

Samler du tre eller flere forsikringer hos oss får du 10 prosent samlerabatt. Har du kollektiv innboforsikring telles denne med. Uansett hvordan livet forandrer seg, har vi alltid en forsikring som passer! Medlemsforsikring til medlemspris. Ta kontakt på tlf. 22 86 55 45 eller obosforsikring@obos.no.

Lave premier og gode vilkår

Mye mobilmoro for pengene Hos NextGenTel får du mye data og fri bruk av tale og meldinger - til smilepriser. MOBIL Som OBOS-medlem får du nå rabatt på alle mobilabonnement med fri bruk fra NextGenTel.

FRI BRUK + 1 GB – Fri bruk av tale, SMS og MMS – 1 GB data – Hastighet opptil 10 Mbps Din pris: kr 179/mnd. (ordinær pris kr 199/mnd.) Best i test på 4G-dekning Mer fart gir mer moro. NextGenTel bruker Netcoms testvinnende 4G-nett, som gir deg høy fart når du er på farten. Bestilling: nextgentel.no/obos eller ring oss på tlf. 07979. Telio og NextGenTel har fusjonert. Derfor får du nå også gode tilbud fra NextGenTel. Er du Telio-kunde har du fortsatt dine gamle fordeler der.

Inntil 10 % rabatt på alle mobilabonnement med fri bruk av minutter og meldinger

obosbl adet

111


medlem | aktuelle medlemstilbud

DINE MEDLEMStilbud Her ser du alle medlemsfordelene dine. Disse finner du også på www.obos.no/medlem eller ved å laste ned OBOS-appen fra App Store eller Google Play. Rabatter gjelder på ordinære priser hvis ikke annet er opplyst. Husk medlemskortet!

MAXBO

Bolig og interiør Den Norske Husfliden

÷ 10 % på alle varer (unntatt bøker og bunader). Stortorvet 9, Oslo (GlasMagasinet) www.dennorskehusfliden.no Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter eller fordeler.

÷ 10 % på alle ordinære varer hos MAXBOs varehus i Oslo og på Skjetten. Se butikkoversikt på www.maxbo.no

OBOS Eiendomsmeglere

Få gebyret for utleggspakken inkludert når du skal selge. Eks. på utlegg: Fotografering, takst, annonsering, planskisser og styling. www.obos-eiendomsmeglere.no

Mester Rammer

Bank og forsikring OBOS Billån

15 % rabatt på rammer og innramming. Butikker i Sandvika, Lillestrøm og Jessheim + 5 i Oslo. www.mester-rammer.no

Ferie og reise

Gunstige betingelser på rente og lave gebyr via Eika Kredittbank AS. Gjelder også båt, caravan og MC. Tlf. 06270. www.obos.no/billan

Feel

Montér

Apollo

600 kr i rabatt per bestilling ved kjøp av pakkereiser med charterfly. For betingelser og kampanjetilbud se obos.no/apollo.

Forsikring til medlemspris, bl.a. innbo, bil og reise. Flere forsikringer gir samlerabatt. Tlf. 22 86 55 45 www.obos.no/forsikring

Finn Schjøll blomster

Norfloor fliser og VVS

Avis

OBOS Banken

Flügger farve

Glassmester Rolf Berglund

Dansommer

OBOS MasterCard

Kaba

RenBolig

Norske Vandrerhjem

30 % rabatt på alle varer til ordinære priser hos interiørkjeden Feel. Butikker over store deler av landet. www.feel.no

÷ 10 % på blomster, tilbehør og levering. Bestill på tlf. 22 42 69 00. verkstedet@finnschjoll.no eller benytt rabattkode obos1929 på www.finnschjoll.no

÷ 20 % på alt av maling, tapet og utstyr. 71 utsalgssteder i Norge. Nå også med nettbutikk! Bruk rabattkode OBOS1929 www.flugger.no

30 % rabatt på nøkler, nøkkelfiling, låskasser, sylindre, navnskilt og gravering. Kr 2300 for FG-godkjent sikkerhetslås inkl. montering. www.kaba.no

Medlemsrabatter i over 70 varehus. Blant annet opptil 35 % på trelast, 20 % på kjøkken og 20 % rabatt på parkett- og tregulv. Se rabattlisten på obos.no. www.monter.no Landets eldste fliskjede÷ 25 % på fliser og tilbehør. ÷10 % på VVS, verktøy, naturstein og øvrige produkter. www.norfloor.no

÷ 25 % på alt i glass og speil. Thereses gate 44, Oslo 24 timer servicetlf. 22 46 74 79. www.rolfberglund.no

- 20 % på renhold og vaktmestertjenester i Østfold. Oppgi kode 5555 ved bestilling. Tlf. 69 30 03 45 eller post@renbolig.no.

Inntil 20 % rabatt på leiebil i Norgeog inntil 10 % i resten av Europa.Rabatten gjelder ikke på EL-biler.Rabattkode: O250801 Tlf. 815 33 044 www.obos.no/avis

÷ 5 % på leie. Mer enn 4500 feriehus i hele Danmark. Tlf. 21 99 90 00 www.obos.no/dansommer

Gratis medlemskap, verdi kr 150 per år, og spesialtilbud på overnatting. www.obos.no/medlem

OBOS Forsikring

I OBOS-banken får du gode betingelser på lån, sparing og forsikring. Tlf. 02334 www.obos.no/bank

Kredittkort med gebyrfrie varekjøp og inntil 45 dager rentefri betalings­utsettelse. Søk på www.obos.no/mastercard. Kundesenter tlf. 03850.

Kultur og fritid

Kitch’n

Sector Alarm

Novasol

Anno museum

Artgate

Strøm til innkjøpspris

Toscana

Black Box Teater

- 20 % på alle varer til ordinær pris.Krever innmelding i Kitch’n Kundeklubb. Se www.kitchn.no for å finne din nærmeste butikk.

Månedens OBOS-bilde – inntil 30 % rabatt. Sender over hele landet. www.artgate.no/obos

112  obosbl adet

Fri installasjon av boligalarm for nye kunder. 10 % rabatt på abonnement med vektertjeneste fra kr 399 per mnd. Tlf. 08090 www.obos.no/alarm

LOS Strøm. Kun 19 kroner i månedlig fastbeløp. Send sms OBOS til 02021. Ring tlf. 02021. www.obos.no/strom

÷ 5 % på leie. 40 000 ferieboliger i 27 land. Tlf. 21 99 90 00 www.obos.no/novasol

÷ 15-25 % på hotellrom og leiligheter. Info om bestilling på obos.no/toscana. www.borgomaglianoresort.com

- 20 % på billetter.Rabatten gjelder på en rekke museer i Hedmark. www.annomuseum.no

Ca. 20 % rabatt på egne programforestillinger. Marstrandgt. 8, Oslo. Tlf. 23 40 77 70, man-fre 10-16 blackbox@blackbox.no www.blackbox.no


www.obos.no/medlem

Blå Grotte / St. Croix:

Museum Vest

Rogaland Teater

Oslo Sportslager AS

Den Nationale Scene

Nationaltheatret

SF Kino

Lambertseter Bad

Den Norske Opera & Ballett

Nobels Fredssenter

Skimuseet Holmenkollen

Fonus begravelsesbyrå

Norsk Folkemuseum

Teater Innlandet

Statoil

Norsk Oljemuseum

Total Scene & Bar

Telio

Nøtterøy kulturhus

Wallmans

TV 2 Sumo

Oslo-Filharmonien

Grorud IL fotball

20 % rabatt på konserter på Blå Grotte og St. Croix i Fredrikstad. www.kulturhusene.no

25 % rabatt på inntil 2 billetter per oppsetting. Gjelder ikke gjestespill. www.dns.no

÷ 20 % på opera/ballettforestillinger. ÷ 20 % på omvisning i Operaen. Gjelder ikke gjestespill. Tlf. 815 44 488 www.operaen.no

Det Norske Teatret

÷ 20 % rabatt på ordinære forestillinger. Tlf. 22 42 43 44 www.detnorsketeatret.no

Eidsvoll 1814

÷ 25 % på inngangsbilletten. Carsten Ankers veg, Eidsvoll Verk Tlf. 63 92 22 10 www.eidsvoll1814.no

Forsvarets Stabsmusikkorps

÷ 25 % på konserter i Ridehuset, Akershus festning. www.billettservice.no, tlf. 815 33 133 www.fsmk.no

Harmonien

20 % rabatt på de faste torsdags -og fredagskonsertene i Grieghallen. Gjelder for inntil 2 billetter til ordinær pris.

Kringkastingsorkestret

20 % rabatt på Torsdagslive i Aulaen. 25 % rabatt på konserter i Store Studio. Barn under 16 år gratis. Mer info: kork.no. Billetter: billettservice.no/ 815 33 133.

Kulturkirken Jakob

÷ 25 % på konserter. Gjelder KKVs egne arrangementer. Bruk kode OBOS2014 ved bestilling. www.billettservice.no Tlf. 815 33 133 www.jakob.no

50 % rabatt på ordinær billett. Se hvilke museer du kan bruke rabatten din på her: www.museumvest.no

÷ 20 % på alle forestillinger ved kjøp av 2 billetter. Tlf. 815 00 811 www.nationaltheatret.no

÷ 25 % på inngangsbilletten. Rådhusplassen i Oslo. Tlf. 48 30 10 00 www.nobelpeacecenter.org

÷ 10 % på varer i museumsbutikken. ÷ 25 % på inngangsbilletten. Tlf. 22 12 37 00 www.norskfolkemuseum.no

÷ 25 % på inngangsbilletten. Stavanger. www.norskolje.museum.no.

÷ 20 % rabatt på et stort antall konserter og forestillinger. Tlf. 33 40 20 01. www.notteroy.kulturhus.no

÷ 20 % rabatt på ordinære konserter i Oslo Konserthus. Gjelder OBOS-medlem og én ledsager. Billettservice, tlf. 815 33 133. www.oslofilharmonien.no

Oslo Nye Teater

÷ 20 % på ordinære forestillinger. Tlf. 22 34 86 80. Fax. 22 34 86 88 salg@oslonye.no www.oslonye.no

Ringsakeroperaen

÷ 20 % på ordinære forestillinger. Tlf. 62 34 42 66 Billettservice, tlf. 815 33 133. www.ringsakeroperaen.no

÷ 25 % rabatt på alle forestillinger. Tlf. 51 91 90 90, billettsalg@rogaland-teater.no www.rogaland-teater.no

Kr 10 i rabatt per billett. Gjelder for inntil 2 pers. ved kjøp i billettkiosken. Gjelder ikke Stavanger/ Sandnes. www.sfkino.no

÷ 50 % rabatt. Gjelder for entré til Skimuseet og hopptårnet, med inntil tre ledsagere. Tlf. 22 92 32 00 www.skiforeningen.no

÷ 25 % rabatt på alle forestillinger i egen regi. Spesialrabatter på utvalgte forestillinger. Tlf. 62 59 87 20 www.teaterinnlandet.no

Slottsfjellfestivalens eget utested. ÷ 20 % rabatt på billettene. Stoltenbergs gate 46, Tønsberg. www. billettservice.no, Tlf. 815 33 133 www.slottsfjell.no

30 % rabatt per person på forestillinger. www.wallmans.no

30 % på hjemmekamper i 2. divisjon, vis medlemskort. 30 % for barn av OBOS-medlemmer ved deltakelse på Grorud Ils fotballskole. www.grorud-il.no

÷ 10 % på kjøp over 200 kroner/ ÷ 15 % fra kr 1500 (gjelder ikke skipakker, Everest sykler, Oakleyvarer eller pakketilbud.). Torggata 20, Oslo.

Halv pris på inngang i helgene (lørdager og søndager). Gjelder for én person. Glimmervn. 42, tlf. 22 74 94 00 www.lsvk.no

Nordens største sammenslutning av begravelsesbyråer. ÷ 10% på kister og annet. 3000,- i avslag på nye gravstener. Tlf. 03024 www.fonus.no

27 øre rabatt per liter og - 10 % på hurtiglading av elbil. Husk å dra medlemskortet FØR du betaler. Gjelder alle Statoil-, Best- og 1-2-3-stasjoner i Norge. www.obos.no/statoil 10 % rabatt på alle abonnement på hjemmetelefon, mobil, bredbånd og mobilt bredbånd. Kundeservice: 02101 www.telio.no/obos

Inntil 30 % rabatt på abonnement. Ingen bindingstid www.obos.no/sumo

LASt NED GRAtIS oBoS-APP!

Skeid fotball

30 % på hjemmekamper, vis medlemskort. 30 % på fotballskoler og Skeidakademiet. Kr 400 i rabatt for barn 5-7 år på «Velkommen til fotball». www.skeid.no

telefoni, drivstoff m.m.

Søk i alle medlemstilbudene og bruk mobilen som medlemskort. Du får også en oversikt over alle brukte OBOS-leiligheter til salgs.

obosbl adet

113


leserservice

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

INFORMASJON OG OVERSIKT

PÅ NETT Digital utgave: obos.no/obosbladet Sosialt: facebook.com/obosmedlem Nyhetsbrev: Med OBOS' nyhetsbrev er du alltid oppdatert om medlemstilbud og nye boliger. Meld deg på: www.obos.no/nyhetsbrev

NESTE NUMMER:

TEMA ØKONOMI

Ansvarlig redaktør Åge Pettersen Redaktør Cathrine Wolf Lund cwl@obos.no

UTGIVELSE: 9. OKTOBER

Redaksjonen Espen Børhaug espen.borhaug@obos.no Tone Kleven Staff tone.kleven.staff@obos.no Henrik Sørlie henrik.sorlie@obos.no Eddie Chr. Thomas eddie.chr.thomas@obos.no Tyra T. Tronstad tyra.tronstad@obos.no Jorunn Wold jorunn.wold@obos.no

MITT BLAD Er dere flere enn ett OBOSmedlem i familien, slik at dere mottar flere blader enn dere trenger? Har du flyttet? Gi oss beskjed på medlemsservice@ obos.no eller tlf. 22 86 59 90.

TIPS OSS! Er det noe du savner å lese om i OBOS-bladet, eller har du tips til saker vi bør skrive? Send en epost til: cwl@obos.no

ANNONSESALG HS Media Tor Gunnar Schøyen Aasnes tlf: 952 40 815 e-post: taa@hsmedia.no Mona Kalvatn tlf: 951 19 233 e-post: mk@hsmedia.no

FOTO BOLIA

SPØRSMÅL OG SVAR Har du spørsmål knyttet medlemskap eller forkjøpsrett? Vi hjelper deg på medlemsservice@obos.no eller tlf. 22 86 59 90 eller facebook.com/ obosmedlem

Last ned OBOS-appen i App Store eller Android Market. Appen kan brukes som medlemskort.

Medlemstilbud Hege Asplund hege.asplund@obos.no Marius Loe marius.loe@obos.no

TRYKK Svanemerket er det offisielle miljø-merket og en garanti for at det merkede produktet holder en høy miljømessig standard. Aller Trykk, som trykker dette bladet, er godkjent som svanemerket bedrift. Det vil si at hele produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvare til ferdig trykksak.

Design og art direction Steffen Olsen, Teft.no Trykk Aller Trykk AS Opplag 350 000 ISSN: 0807-9323

OBOS-BLADET PÅ NETTBRETT! Nå får du medlemsbladet ditt for nettbrett– med massevis av utvalgt ekstramateriale. Søk etter «OBOS-bladet» i App Store/Google Play og last ned fra og med utgave nr 1/2014.

OBOSBL ADET

Cover Foto: Siren Lauvdal Styling: Birgitta Roald Takk til Jotun og Flügger for maling i høstens trendfarger. Utforming av bolig- og medlemssider Dea Frydenlund Marlén Strøm

APP

114

Bidragsytere i dette nummeret Jan Ludvig Andreassen Hans Fredrik Asbjørnsen Julia Døhlen Edin Colin Eick Nadia Frantsen Vegard Giskehaug Sølvi Halvorsen Helge Hansen/Montag David Karlström Anne-Kristine Kronborg Siren Lauvdal Irina Lee Birgitta Roald Heidi Røneid Aida Urkedal Tina Åmodt

Utgitt av OBOS, Hammersborg torg 1 Pb 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tlf. 02333 (sentralbord) obosbladet@obos.no


www.bauhaus.no

verktøy

båt tilbehør

gulv og fliser

hagesenter

registrer deg for å motta vårt nyhetsbrev belysning

drive in

bad og garderobe

bauhaus.no

Liertoppen, Gjellebekkveien 1, 3420 Lierskogen · inf.liertoppen@bauhaus.no Vestby, Kleverveien 2, 1540 Vestby · inf.vestby@bauhaus.no


Returadresse: OBOS-bladet Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo

Sørg for nok kapasitet til alle i husstanden. Med Bredbånd 50 kan alle i familien strømme filmer og musikk, spille online, surfe, chatte, snappe, twitre og mye, mye mer. I tillegg får du alle T-We tjenestene som Start forfra, Ukesarkiv og TV-arkiv fra Canal Digital inkludert i abonnementet. Med T-We Box får du også tilgang til TV-kanalene og opptakene dine på iPad.

Oppgrader bredbåndet ditt på canaldigital.no

OBOS-bladet nr 6 2015  

Tema: Interiør

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you