Page 1

OBOSBLADET NR 6 SEPTEMBER 2013

TREND Dyreboliger i hagen SIDE 56

NY BOLIG Helt nytt på Oppsal SIDE 78

TEMA: INTERIØR

Tre inn!

Treverk som fenger Tre rom og utsikt Høstens farger og tapeter

ØKONOMEN Boligen som sparegris SIDE 23


N책 utvikler vi Fornebu til et av landets mest attraktive boligomr책der.


DET ER NÅ DU HAR MULIGHETEN – GRIP DEN! Ja, et av landets flotteste nabolag skapes akkurat nå – bare 10 minutter unna Oslo. Kombinasjonen av natur, fjord og urban stemning gjør Fornebulandet helt unikt og ulikt alt annet. Her får du alt du ønsker innen en armlengde. Totalt er det planlagt å bygge 5000 boliger. 1200 er allerede ferdigstilt eller under bygging. De aller fleste av disse er solgt og tatt i bruk. Fornebulandet fremstår dermed allerede nå som et yrende og idyllisk område du kanskje burde tatt en nærmere titt på? Se boligene våre og drøm deg bort på fornebulandet.no


NYTT KJØKKEN, BYTT DØRER OG SKUFFER Spis frokost i ditt gamle kjøkken, og middag i ditt nye!

Vi kan bytte benkeplate og bygge opp til tak

Vi hjelper deg! Vi renoverer ditt gamle kjøkken ved å skifte dører og setter inn nye moderne skuffesystemer med heldemping. Du velger kun farge og profil og vi hjelper deg med resten. Ring oss på : OSLO OMENG VESTFOLD ØSTFOLD Hovedkontor

920 69 096 970 53 151 900 22 498 55 25 70 05

for et gratis kostnadsoverslag og en hyggelig kjøkkenprat

Jan-Erik Skaar Herjedals Kjøkken

G

www.herjedalskjokken.no

R

K VI

O

E M M

EM J H

TI

E D L


innhold OBOSBL ADET 06 | 13

13 15 17 19 21 23

UTVALGT LEDER: Les OBOS-sjef Martin Mælands aktuelle kommentar. MEDLEM: Puss opp med rabatt! VI BYGGER: Siste byggenytt fra OBOS FAVORITT: Fargegata! INSPIRASJON: Koselig med kobber AKTUELT: Byvandring i Oslo ØKONOMEN: Bolig som pensjonssparing

26 32 34 42 46 50

TEMA: INTERIØR TENDENS: Innetid SMART: Gamle skap, nye fronter REPORTASJE: Tre rom og utsikt MALING: Se mørkt på det PRAKTISK: Gulv, legg deg! KUNST: Godfølelse på veggen

7

TEMA INTERIØR: Vi holder deg oppdatert på høstens farger, materialer og stiler. Treverk, geometriske former og maling i mørke farger er noen stikkord. FRA SIDE 26

REPORTA SJER SPØRRETIME: Dette lurer medlemmene på 56 HAGE: Boliger for dyrene 62 NØTTERØY: Helse i hver bolig 64 KULTUR: Tonje Glimmerdal til scenen 54

69 71 74

78 82 85 87 90

97

MORO QUIZ: Hva vet du om Oslo? JUNIORLAGET: For barn KRYSSORD/SUDOKU: For voksne BOLIGMARKEDET OSLO: Helt nytt på Oppsal – rett ved skogkanten OSLO: Snart i gang på Løren BERGEN: Fantastisk utsikt OSLO: Se fjorden fra Bekkelaget! HELE LANDET: Full oversikt MEDLEMSTILBUD RABATT: Full oversikt over faste og aktuelle medlemstilbud

NY BOLIG: Markanært på Oppsal. SIDE 78

INTERIØR: Tre inn! Lyst, rent treverk er i skuddet. SIDE 28

OBOSBL ADET

5


Visste du at Lambertseter Senter har butikker og andre servicetilbud på begge sider av Lambertseterveien? Vi har pusset opp “Sørsiden”, og kan nå stolt presentere både tidligere aktører i ny drakt og noen nyåpninger. Av nyheter kan vi nevne ELIXIA, TGR, Brun og Blid, Sushi og Thai og Pure Skin Clinic. Deilig mat og drikke får du i nyoppussede Oliven og Lambertseter Kro. Se oversikt over alle våre 83 butikker, spisesteder og servicefunksjoner på www.lambertsetersenter.no

Boots Apotek • Brun og blid • ELIXIA • Express Systue • Fysioterapi • Kiwi • Kristine AS Lambertseter Fiskeutsalg • Lambertseter Kro • Lambertseter Torg • Lambertseter Vask & Rens Langbølgen Legesenter • Lappen Kjøreskole • Life-Helseboden • Narvesen • OBOS Eiendomsmeglere OBOS Forvaltning • Oliven • Posten • Pure Skin Clinic • Skoreparasjon, lås og nøkkelservice • Sparebank 1 Sushi & Thai • Tannlege • TGR

Åpent: 10–21 (9–18) Vinmonopol | 83 butikker | Gratis parkering Følg oss på Facebook | www.lambertsetersenter.no

Byrå: OKTAN

Alt på ett sted


leder

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

KONSERNSJEF MARTIN MÆLAND

Etter valget MULIG MAKTSKIFTE. Denne lederartikkelen er skrevet over to uker før stortingsvalget. I skrivende stund er det derfor uklart om vi får en ny regjering, men uansett hvem som blir sittende med makten har vi lyst til å komme med noen råd og tanker om boligbygging og boligpolitikk.

ILLUSTRASJON VESA SAMMALISTO

RETTEN TIL GODE HJEM. I OBOS har vi alltid vært opptatt av boligbygging, boligpriser og boutgifter. Vi synes alle skal ha rett til en god bolig og at våre styrende myndigheter må gjøre sitt ytterste for at ikke byggekostnader og boligpriser skal være i utakt med inntektene og den økonomiske bæreevnen som vanlige familier har. Prisene på en 70 kvm. leilighet er i dag 34 ganger høyere enn den var i 1970. Lønningene har i samme periode steget med et sted mellom 25 til 28 ganger, avhengig av bransje. Grunnen til at boligprisene har steget så mye mer enn lønningene er at boligbyggingen i 1970 var sterkt subsidiert av myndighetene med gratis tomter og full momsrefusjon, samt at kommunene betalte kostnadene til infrastruktur og at boligene var enklere i utførelsen enn i dag. Når folk flest også i dag klarer å leve med høye boligkostnader skyldes nok dette i stor grad at vi i dag har et lavere rentenivå enn i 1970. EKSPLOSIV PRISVEKST. Bruktboligprisene har også hatt en formidabel økning de siste årene. De siste 20 årene er bruktboligprisene om lag åttedoblet (+700 %) fra omkring 5 000 kroner per kvm. til cirka 42 000 per kvm. i dag. De siste fem årene har boligprisene økt med omlag 50 % etter en liten nedgang under finanskrisen i 2008. Vi har de par siste årene både spådd og håpet at veksten i boligprisene vil avta. Den sterke veksten vi har hatt de siste årene kan ikke fortsette inn i evigheten. Prisutviklingen det siste halvåret kan tyde på at prisene er i ferd med å flate ut. Vi klarer ikke å se at vi står foran noen boligboble, med vesentlig nedgang i prisene. Norske husholdninger har fortsatt en god lønnsutvikling, rentene er lave, arbeidsledigheten er lav og det er en sterk befolkningsvekst, særlig i de store byene.

«Det bør etter vår mening også bygges flere studentboliger. Dette vil bidra til å ta til å ta bort litt av presset i etterspørselen etter mindre leiligheter. Regjeringen bør også videreutvikle ordningen med startlån slik at unge familier uten egenkapital kan få lån i Husbanken. Kravet til egenkapital på 15 % som bankene er nødt til å stille til lånekunder bør også vurderes på nytt.» BYGGEUTFORDRINGER. Vi mener at hovedårsaken til at det har vært en svært kraftig prisstigning på boliger de siste 20 årene er at det jevnt over er bygget for få boliger. Dermed blir det kamp om bruktboligene og prisene presses opp. Å bygge nye boliger er blitt stadig vanskeligere. Boligbygging gjøres som oftest på tomter som er mye dyrere å bygge ut enn tidligere. Alle de nye kravene til bolig med økt tilgjengelighet, universell utforming, økt brannsikring, bedre isolasjon, bedre ventilasjon, heis i blokker med tre etasjer, vannbåren varme, økte lydkrav, tredjepartskontroll mv. har gjort nye boliger stadig dyrere, men selvsagt også adskillig bedre enn boligene fra 1970. FORENKLE BYRÅKRATIET. Det er i dag 22 statlige instanser som har innsigelses-

rett i enhver byggesak (plansak) og som kan stanse dem. I tillegg er det antagelig like mange kommunale instanser som kan komme med innsigelser, foruten naboer. Det var visstnok Olav Selvaag som uttalte, da Albert Nordengen gikk av som ordfører i Oslo for mange år siden, at det eneste oppsiktsvekkende som hadde skjedd etter fire valgperioder med borgelig styre i Oslo under Nordengen var at den private eiendomsretten var flyttet fra grunneieren til naboen. Vårt råd til en ny regjering er at det går an å gjøre mye med det offentlige byråkratiet. Dersom en regjering virkelig vil prioritere boligbygging går det an å fortelle dette til embetsverket og tjenestemenn. Men dersom det er viktigere å ta hensyn til alle særinteressene, blir boligbyggingen både tregere og dyrere. Regjeringen Stoltenberg med Senterpartiet som leder av kommunaldepartementet og SV som leder av miljøverndepartementet kan ikke sies å ha vært noen foregangsregjering når det gjelder å få til økt boligbygging. Den har i stor grad latt særinteressene få råde. Vi har i mange år foreslått at boligbyggingen samles i ett departement i stedet for i to og vi har merket oss at Høyre har lovet å gjøre noe med dette dersom de vinner valget. STARTLÅN OG STUDENTBOLIGER. Det bør etter vår mening også bygges flere studentboliger. Dette vil bidra til å ta bort litt av presset i etterspørselen etter mindre leiligheter. Regjeringen bør også videreutvikle ordningen med startlån slik at unge familier uten egenkapital kan få lån i Husbanken. Kravet til egenkapital på 15 % som bankene er nødt til å stille til lånekunder bør også vurderes på nytt. Det bør være mulig å gi høyere lån når man vurderer betalingsevnen og sikkerheten som god. Det er i det hele tatt mye man kan gjøre for å bedre situasjonen på boligmarkedet. Vi vil følge spent med.

Martin Mæland er konsernsjef i OBOS. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har vært konsernsjef i OBOS siden 1983.

OBOSBL ADET

7


Ì¿µµ

Õ¿¦·³·»®¦ Ü« ­(®¹»® º±® ­·µµ»® º§®·²¹ · ¾§»²­ °·°»®ò Ñ´» ݸ®·­¬·¿² Õ·®µ»­¬«»²ô Ü¿¹´·¹ ´»¼»®

º±® ­·¬¬ ¿®¾»·¼ò Í¿³³»² ³»¼ ¼» íîð ¿²¼®» ¼§µ¬·¹» ³»¼¿®¾»·¼»®²» · ß´´·»®± «¬¹¶(® ¸¿² »¬ ¬»¿³ ³»¼ ¾®»¼ º¿¹µ±³°»¬¿²­» ±¹ º¿¹´·¹ ­¬±´¬¸»¬ò × ß´´·»®± µ±³¾·²»®»® ª· ¼» ¹±¼» ¸;²¼ª»®µ­¬®¿¼·­¶±²»²» ³»¼ ­°»­·¿´µ±³ó °»¬¿²­» °; °®±­¶»µ¬´»¼»´­» ±¹ µª¿´·¬»¬­­¬§®·²¹ò Ì¿µµ»¬ ª:®» ³»¼¿®¾»·¼»®» ­±³ Õ¿¦·³·»®¦ µ¿² ª· ®»¸¿¾·´·¬»®»ô º±®²§» ±¹ ¸±´¼» ¾§¹²·²¹»® ª»¼´·µ» °; »² ª»®¼·¹ ³;¬»ô ±¹ ¼»¬ ­µ¿´ ª· º±®¬­»¬¬» ³»¼ · ;®»²» º®»³±ª»®ò

Ü·² ¬±¬¿´´»ª»®¿²¼(® ¿ª µª¿´·¬»¬­¸;²¼ª»®µ ¿´´·»®±ò²± ó ¬´ºæ îí îê ëì ðð


redaktøren

OBOS-APP

Last ned – helt GRATIS!

CATHRINE WOLF LUND

PUTESTIL: Du trenger ikke noen ny sofa, det holder med en pute eller to. Fra Hay.

På hjemmefronten

HJEMMESITTERFOLK. Høst er interiørtid, rett og slett. Vi har satt sammen en interiørspesial som vi håper inspirerer til fornyelse hjemme. Og det trenger ikke være snakk om noen ekstrem oppussing, for det gjennomfører de færreste av oss så veldig ofte. Tall fra Prognosesenteret viser likevel at nordmenn pusser opp for 60 milliarder kroner i året. Heldigvis viser det seg at om lag 40 av disse milliardene brukes på vedlikehold for å opprettholde boligens verdi, ettersom veldig mange nordmenn eier sin egen bolig. I snitt bruker vi 23 000 kroner i året på oppussing av hjemmet. Det er dobbelt så mye som gjennomsnittet for Europa, og sier både noe om den økonomiske velstanden vi opplever i Norge, men også at vi er et folk av hjemmesittere.

DEKK MED GRØNT: Lekker

mugge og asjett fra finske Marimekko. Bemerkelsesverdig retro og oppdatert på samme tid.

FÅ DET VEKK: String-systemet kan kombineres i høyden og i bredden og har skap og skuffer til ting som flyter.

VÅR INTERIØRHØST. Skal du legge gulv, kjøpe kunst, trenger du hjelp fra en arkitekt eller er du på jakt etter en ny tapet til soverommet? OBOS-bladet har svar. Fra side 25 og utover gir vi deg vår versjon av interiørhøsten. Vi tror på varige, solide møbler i tre, enkle former og mørke, vågale farger på veggene. Se hvordan Hilde og Eirik har utstyrt sin 50-tallsleilighet med den lekne skandinaviske stilen, samtidig som de har tatt vare på funksjonaliteten i boligen. Se side 34! DYREGOD. Det er ikke bare folk som skal ha gode hjem! På sidene 56 til 59 ser vi nærmere på fenomenet dyreboliger du kan ha i hagen. Si ja til ekorn, flaggermus, pinnsvin og marihøner rett utenfor døra. BOLIGHØST. Lurer du på å flytte på deg? Sjekk ut alle de nye boligene fra OBOS, fra side 77.

OBOSBL ADET

9


VALGFRIHET ER GET. Nå har vi lansert et helt nytt tv-tilbud med markedets største valgfrihet. Som Get-kunde kan du sette sammen din egen tv-pakke og være din egen underholdningssjef. Valget er ditt.

Les mer på get.no

Hverdagsmagi


utvalgt OBOSBL ADET 06 | 13

KOBBERBLÅTT: Veggen er malt med Jotuns Lady Pure Color 4625 «Nordisk hav». Blåfargen står bra til kobberlampen i taket.

13 Medlem I Flüggers butikker får OBOSmedlemmer halv pris fredag 27. og lørdag 28. september. Og torsdag 3. oktober er det 30 prosent rabatt på alle varer til ordinær pris hos Kitch’n.

15 Vi bygger Nytt boligprosjekt på gang på gamle Hamar stadion! I Oslo er kvartalet Dreieskiva i Kværnerbyen ferdig, mens byggestart er besluttet for 64 av de 160 boligene i prosjektet Dockside i Tønsberg.

17 Favoritt Husene i «fargegata», Øvre Holmegate, i Stavanger er malt i friske signalfarger. Fargepaletten er utformet av billedkunstneren Craig Flannagan.

19 Inspirasjon

FOTO JOTUN/SIREN LAUVDAL STYLING KRÅKVIK & D'ORAZIO

Koselig med kobber! Sett sammen små stilleben med lys, blomster og pynt i høstens hotteste metall.

21 Aktuelt Bli med på byvandring fra Bjørvika til Tøyen! Eller lysvandring langs Alnaelva. Og les mer om hva du bør gjøre om du er på flyttefot.

23 Økonomen Bolig som pensjonssparing. Det vi alle kunne trenge i det vi entrer pensjonsalderen er en velfylt, gigantisk sparegris.

OBOSBL ADET11


I mer enn 16 år har Mohammed tatt godt vare på sine passasjerer. Han sørger for hyggelig atmosfære i bilen, og vet å få deg effektivt fram dit du skal. Gode kjøreturer skapes av mennesker som Mohammed. Det er vi stolte av.

« Oslo Taxi driver sunn og ryddig virksomhet, og det stilles krav til våre tjenester. Det er bra. Det skjerper oss. En velfungerende organisasjon, med gode bestillings- og betalingsløsninger og taxitjenester tilpasset de fleste kundebehov, er viktig. Mer enn 90 års erfaring har imidlertid lært oss at det er mennesker det handler om. Både deg i passasjersetet og sjåføren bak rattet. Kundene våre liker at vi har trygge og seriøse taxisjåfører med lang erfaring. Sjåfører som kjenner byen bedre enn de fleste, og som kjører nye og rene biler. Vi vektlegger dette fordi det forplikter å ivareta mer enn 200 bedriftsavtaler. Og det forplikter å skulle bringe deg og dine venner trygt hjem fra en tur på byen. Med over 1 000 moderne taxier og rundt 2 500 stolte sjåfører gleder vi oss til neste tur med deg. Velkommen!


utvalgt

MEDLEM

MER INFO

Les mer på side 97-113

FÅ MEST MULIG UT AV DITT MEDLEMSKAP

KULTURHØSTEN Tanntroll

Sjarmerende og ondskapsfulle hamrer Karius og Baktus seg til rette i munnen til Jens. Du kan oppleve dem på Rogaland Teater, der du får 25 prosent rabatt.

Drømmereisen

Lille Clara besøker fjerne steder med Nøtteknekkerprinsen. Se klassisk ballettmagi og Tsjajkovskijs smittende musikk i Nøtteknekkeren. Det er en av mange forestillinger du kan oppleve i Operaen, der du får 20 prosent rabatt.

Sterk historie

Bente Børsum forteller historien om sin mor, legefruen fra Oslo som i 1943 ble sendt i konsentrasjonsleir. Opplev den sterke og personlige fortellingen på Teater Innlandet, der du får 25 prosent rabatt.

TEKST HENRIK SØRLIE FOTO CHRISTIAN ROTH CHRISTENSEN

MALINGSPAR: Jan Morten Bjørnsen og Kristin Mehlum brukte halv pris-tilbudet på Flügger i vår, og sparte stort.

Puss opp med rabatt HELE LANDET Pusse opp i høst? Flere butikkjeder har ekstra gode tilbud den nærmeste tiden. I Flüggers butikker får OBOSmedlemmer halv pris fredag 27. og lørdag 28. september. Tilbudet gjelder også i nettbutikken begge dagene, og da må du oppgi koden OBOS1929. Torsdag 26. september får du 30 prosent rabatt på fliser og tilbehør hos Norfloor. Torsdag 3. oktober er det 30 prosent rabatt på alle varer til ordinær pris hos Kitch’n, også på elektriske artikler.

92 nedlastinger daglig av OBOS-appen siden lanseringen i juni i fjor.

Stort typegalleri

Bikubesong har et herlig galleri av helt vanlige uvanlige folk – med musikk, humor og varme. Stykket er basert på en roman av Frode Grytten. Du kan se oppsetningen på Nøtterøy Kulturhus, der du får 25 prosent rabatt.

OBOSBL ADET

13


Åpner 5. september (1. etg.)

Åpner i løpet av september (2. etg.)

Åpner i løpet av oktober (1. etg.)

Åpner i løpet av oktober (1. etg.) Følg med på tveitasenter.no for eksakte åpningsdatoer!

LATTERLIG BRA NYHETER!

Åpent: 10-21 (09-18) | Dagligvare: 08-21 (09-18) | Bank | Post | Apotek | Vinmonopol 73 butikker | Gratis parkering | www.tveitasenter.no


utvalgt

MER INFO

VI BYGGER

Se flere prosjekter fra side 77

OBOS-PROSJEKTER LANDET RUNDT

Bo på stadion

TEKST HENRIK SØRLIE FOTO OG ILLUSTRASJON NADIA FRANTSEN, ANDERSEN & FREMMING AS/JAPP ARKITEKTER AS OG OBOS NYE HJEM

HAMAR Om et drøyt år kan du flytte dit Hamar stadion lå. Med på kjøpet følger sentral beliggenhet og god utsikt på toppen av det nye kjøpesenteret. Det skal bli 38 leiligheter i regi av OBOS og Veidekke eiendom. Størrelser varierer fra 53 til 110 kvadratmeter fordelt på to-, tre- og fireroms. I tillegg oppføres 15 rekkehus på samme tomt, og disse skal stå ferdig i februar 2015. Antatt salgsstart for alle boligene blir i oktober eller november, og utlysning kommer i OBOS-bladet.

Inn i Dreieskiva

Byggestart for Dockside

Tomtekjøp på Storo

OSLO Kvartalet Dreieskiva i Kværnerbyen er ferdig. Det består av 264 leiligheter, og de siste beboerne flytter inn nå. Totalt vil det bo nærmere 4000 mennesker i Kværnerbyen når området er ferdig, og det blir 800-1000 arbeidsplasser. Bildet viser utsikten fra takpromenaden i bueblokka.

TØNSBERG I Tønsberg sentrum vokser en ny bydel frem der Kaldnes skipsverft lå tidligere. Her skal OBOS og Selvaag bygge 160 leiligheter i boligprosjektet Dockside. Byggestart er nå besluttet for de første 64 leilighetene, og arbeidet starter opp tidlig i høst. Les mer på www.obos.no/dockside

OSLO OBOS og flere samarbeidspartnere har kjøpt Sandakerveien 100 i Oslo. Tomta ligger 200 meter fra Storo Storsenter og med kort vei til T-banen. Planen er på sikt å kunne bygge opptil 350 boliger, og mulig salgsstart blir høsten 2016. I tillegg til boligene blir det etablert barnehage, og et vernet gårdstun skal få sitt innhold.

OBOSBL ADET

15


Spiller og lagrer musikk fra plater, kassetter, CD og radio til MP3-filer

Lagrer musikk

Spiller CD

Spiller plater

Spiller kassetter

Spiller radio

Veil.: 3.499,-

NÅ:

2.999,-

BESTSELGER! • DAB/DAB+/FM-mottaker kan tilkobles - Se vår webside www.powermaxx.no • Platehastigheter 33, 45, 78 omdr./min.• Innebygd AM/FM-radio med god stereoklang • Spiller musikk fra kassett, CD og fra USB-minnepinne/MP3-spiller • Lagrer musikk på USB-minnepinne • Integrerte stereohøyttalere 2 x 50 Watt (P.M.P.O.) • Tilkoblingsmulighet for eksterne høyttalere (forsterker nødvendig) • Eksterne avspillingsenheter kan tilkobles • Fjernkontroll medfølger (til CD- og USB-bruk) • Massivt hus i eikefinér • Mål (b/d/h): 51x35x22 (51 åpent) cm

Informasjon og bestilling: www.powermaxx.no Tlf: 38 26 45 52


utvalgt

PÅ NETT

FAVORITT

Følg oss på facebook. com/obos medlem

VÅRE HJERTER BANKER FOR ØVRE HOLMEGATE

FARGERIKT: Lilla, rosa, gult

og mintgrønt. Hvem hadde trodd det skulle bli stilig?

Fargegata

TEKST KJETIL GRØNNESTAD  FOTO MARIE VON KROGH

STAVANGER Da Tom Ur Kjørsvik åpnet frisørsalongen Kick i Øvre Holmegate trodde han dette var en attraktiv plassering. Men Øvre Holmegate var mest grå og trist. Det var da han fikk en lys idé. Å male husfasadene i kraftige signalfarger ville vekke oppmerksomhet, tenkte han. –‘Vi fikk overtalt ni av de fjorten huseierne til å være med på prosjektet. Det var nok til at vi kunne gå i gang i 2005. Mens vi malte, slo ytterligere fire huseiere følge. Nå er det kun én som ikke ønsker å være med, sier Kjørsvik. Og i dag er husvegger, dører og vinduskarmer malt i blant annet gult, grønt og lilla, fargene glir fra hus til hus etter en vel gjennomtenkt plan. For eksempel kan fargen på en husvegg gå igjen på naboens vinduskarmer. Fargepaletten ble utformet av billedkunstneren Craig Flannagan. –‘Vendepunktet for gata kom da baren Bøker og Børst etablerte seg her i 2006, sier Kjørsvik.

OBOSBL ADET

17


WALK-IN

La din drøm bli til virkelighet

Vi Kan Garderobe SKYVEDØRSGARDEROBER -Vi har alltid gode priser på den beste kvaliteten -Vi skreddersyr garderober og løsninger på dine mål -Alle størrelser og prisklasser -Vi har enerett på eksklusive dørfyllinger. De er tøffe, maskuline og hårete, eller feminine og blomstrete. -Vi leverer over hele landet.

WALK-IN Vi er eksperter på skreddersydde walk-in garderober til fornuftige priser. Dessuten har vi også tilbehøret som setter prikken over i-en.

HJEMMEBESØK Vi har gratis hjemmebesøk i nærheten av våre butikker. La våre garderobeselgere hjelpe deg å finne akkurat den løsningen du er på jakt etter. De tegner løsningene i 3D. Du er velkommen inn i en av våre butikker for en hyggelig prat, eller få hjelp gjennom telefon eller e-post.

Bestill et GRATIS og uforpliktende HJEMMEBESØK idag!

Bruk smarttelefonen og Bli inspirert

GARDEROBE-MANNEN Ring oss på 69 36 81 70 eller på www.garderobemannen.no


utvalgt

PÅ NETT

INSPIRASJON

Følg oss på facebook. com/obos medlem

KOBBERTREND

1

1. LAMPEFEBER: Kobberpendel med geometrisk form. (www.bloomingville.com). 2. ORDEN I SYSAKENE: Det får du med denne penneholderen i kobber. (www.fermliving.com) 3. SKJUL MED STIL: Potteskjuler laget av kobber, med blank finish og et tøft uttrykk. Passer fint med en sukkulent i. (www.hskjalmp.dk) 4. I BOKS: Oppbevaring og pynt på samme tid. (www.brostecopenhagen.com)

2

TEKST OG UTVALG CATHRINE WOLF LUND

3

Koselig med kobber Tilbehør i den varme kobberfargen er fortsatt helt riktig. Sett sammen små stilleben med lys, blomster og pynt i høstens hotteste metall.

HAMRET: Fyll et kobberfat med kubbelys og blomster i vaser. Vips, så er bordpynten er i boks. Fra www.brostecopenhagen.com. Kobber er et rødlig farget transisjonsmetall. Den karakteristiske fargen kommer av at kobberet reflekterer rødt og oransje lys. (www.brostecopenhagen.com)

4

OBOSBL ADET

19


Det koster ingenting å si det!

FRI BRUK av minutter og meldinger Fri bruk +1 GB Fri tale Fri SMS Fri MMS 1 GB data Medlemspris per mnd.:

179,–

Bestill før 1. oktober:

Få Filmnet uten kostnad i 2 måneder

Les mer og bestill på telio.no/obos, eller ring oss på tlf. 02101.

10 %

alle rabatt for mer m e l d e m S OBO


utvalgt

PÅ NETT

AKTUELT

Følg OBOS på Facebook!

STORT OG SMÅTT FOR VÅRE MEDLEMMER

Alnaelva badet i lys KVÆRNERBYEN Torsdag 26. september blir det lysvandring langs Alnaelva fra 19.00 til 22.00. OBOS setter opp gratis busser fra Helsfyr til Smallvollveien hvert kvarter fra klokken 18.30 til 20.30. Derfra er det én times tur ned til Kværnerbyen (bildet) hvor det blir underholdning og bevertning. Vel møtt!

TEKST TYRA T. TRONSTAD OG CATHRINE WOLF LUND FOTO COLOURBOX OG NYEBILDER.NODEBILDER.NO

På flyttefot? HELE LANDET Husk å melde om adresseendring når du flytter, så kommer OBOSblader og annen viktig informasjon fram til deg. På www. obos.no/minside kan du melde adresseendring og justere antallet OBOS-blader til husstanden, blant annet.

Fra Barcode til gråbein Hovedstaden vokser. I dag er det Bjørvika som står i forandringens tegn, noe som får store konsekvenser for nabolagene på Grønland og Tøyen. Velkommen til en byvandring der vi går taket på Operaen, gjennom Barcode og til gråbeingårdene på Tøyen – og ser på hvordan behovet for boliger stadig har forandret Oslos ansikt. Ved kunsthistoriker Linken Apall-Olsen ved Oslo Museum. OSLO

Info: Tid: Torsdag 19. september kl 17.30 Fremmøte: Ved inngangen til Den norske Opera

27

øre OBOS-rabatt per liter drivstoff fylt hos Statoil. www.statoil.no

Gjensynsglede på Lilleberg OSLO I vår møttes 70 av dem som har vokste opp i Lilleberg borettslag på Hovin på 50- og 60-tallet til gjensynstreff. FFestkomiteen vil gjerne gjenta suksessen også i høst, med flere deltagere: Ta kontakt med Jan Richard Berg på tlf. 91 32 13 69 eller jr-b@online.no.

OBOSBL ADET

21


Kjøkkenfornyelse! empel Priseks

Bytte ut alt eller bare noe? Dører, skuffer med innmat, hengsler, benkeplate, oppvaskkum. Du bestemmer. Vi produserer etter mål og leverer ferdig montert hos deg. Priseksempel: 12 stk. skapdører, 1 stk. høy skapdør, 5 stk. skuffefronter. Inkludert hengsler, skuffeinnmat, frakt og montering: 19.500,- - 10% = 17.550,-

10% rab att ved hen

Vi har også:

visning til annons en

Nye kjøkken Velg tyske Nolte kvalitetskjøkken på sitt beste. Eller sjekk ut Novaflex med uendlige mulighheter skreddersydd etter mål. Fåes i valgfritt fargevalg.

Hvitevarer Vi er Siemens Plus-forhandler d.v.s. at vi er forhandler av hele hvitevare sortimentet til Siemens. Stor utstilling til messepriser i butikken!

Skyvedørsgarderober Skreddersydde garderobe løsninger fra den svenske kvalitetsleverandøren Mirro. Skyvedører, innredning, walk in closet, alt lages etter mål.

flyttet til ny adresse BS! Vi har 16-18, OEnsjøveien 0661 Oslo, Tlf. 22 68 90 00 ÅPENT: Mandag - fredag kl. 10-17. Lørdag kl. 10-15 e-post: kjokken@connection-as.no - www.kjokkenskreddern.no


utvalgt

ØKONOMEN

PÅ NETT

JANSBLOGG.

eika.no

JAN LUDVIG ANDREASSEN OM BOLIGØKONOMI I ET MAKROPERSPEKTIV

ISTOCK

oppgang, hørende til et veldrevet borettslag eller sameie og lokalisert i et «fint» strøk kan koste det mangedobbelte av en fysisk identisk enhet uten disse kvaliteter. Betydningen av et godt bomiljø gjør at OBOS, USBL og boligbyggelag rundt i landet har viktige oppgaver i å etablere og regulere bomiljøene. Tilsynelatende firkantede regler når det gjelder forhold som utleie og utagerende festing er til å leve med – når du ser at de beskytter verdiene dine.

Bolig som pensjonssparing Det vi alle kunne trenge i det vi entrer pensjonsalderen er en velfylt, gigantisk sparegris – og en hammer. GRATULERER! Du er kanskje ikke klar over det, men du sitter trolig i grisens indre. Din bolig er en kramgod pensjonssparing, eller sparegris om du vil. En sparegris som forhåpentligvis vil holde tritt med dine stigende lønnsinntekter og levekostnader. DYR FRIHET. I sommer traff jeg en flott familie som bodde i båt hele året, og en annen som valgte å leie bolig. Begge familiene ønsket seg frihet; å leve i nuet. Dette er en litt nærsynt livsform. Du er kanskje fri i dag når du ikke eier din bolig, men livet som pensjonist blir langt mindre fritt når du har brukt dine beste år i frihet – uten investeringer. På den annen side tvinges en

forgjeldet boligeier rett og slett til å være mer langsiktig, enn de som leier. Ikke noe sabbatsår med jordomseiling på deg som har lånt store beløp til drømmeboligen, men fortvil ikke. De fleste av oss får både 20 og 30 pensjonistår hvor vi kan farte verden rundt og se på kirker og pagoder. UTSIKTENE FRAMOVER. Boligprisene i Norge har de siste 25 år steget om lag like mye som husholdningenes inntekter. Derfor har bolig vært en god form for sparing til din alderdom, en trend som trolig vil fortsette, om enn i lavere tempo enn før. NABOLAGET TELLER. En forskjell mellom en alminnelig pensjonsavtale, og boligsparing er at mens din avtale følger din personlige sparing, avhenger boligsparingen også av ditt nabolags verdistigning. Det er derfor viktig å bo i et «godt» nabolag som er attraktivt også for nye generasjoner av boligkjøpere. En leilighet i en pent oppusset

PASS PÅ SPAREGRISEN! Betrakter du din bolig som din sparegris, kan det endre din adferd. Du bør opplagt bli mer engasjert i ditt boligsameie, ditt vel og i lokalpolitikken. Betydningen av gode bomiljøer bør også få oss til å tenke på vår stemmeseddel. Vi bør alle kanskje klappe frem politikere som fokuserer på de nære ting, som bomiljøene, fremfor de som primært er opptatt av den ideale fordring – i Manhattan og Berlin? Ta ombygging og innredning. Noen synes det er kult å ha badekar i stua, trimrom på 100 kvm eller pissoar på badet. Men intet av dette vil nødvendigvis øke verdien på sparegrisen din. Parkett, nye vinduer og en ny balkong kan derimot både gi deg en bedre bolig, og samtidig øke verdien av sparegrisen, unnskyld, boligen din. BYGG HELLER SVØMMEHALLER. I Oslo går det en debatt om vi bør bruke milliarder av kroner på et nytt OL i hovedstaden. Ikke for å være festbrems, men du kan bygge mange svømmehaller, parkanlegg og kunstgallerier for den type penger. Investeringer som øker verdiene av boligene våre, på en sikrere måte enn et OL kan gjøre. Få ting er viktigere for din formue enn hvordan du posisjonerer deg i boligmarkedene. Boligverdiene kan faktisk gi den late TV-titter et bedre utkomme enn den flittige maur som velger å leie gjennom hele livet. Slik er nå en gang samfunnet vårt skrudd sammen, og det bør vi ha i mente når vi gjør våre valg.

Jan Ludvig Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Sjeføkonom i EikaGruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland.

OBOSBL ADET

23


GRUPPEREISER OPPLEV MER! Vi skreddersyr også gruppereiser for din bedrift!

Reiselyst AS i Drammen har skiftet navn til Norwegian Cruise Center AS og styrker vår posisjon som en av Norges største cruiseforhandlere gjennom 10 år. Vi tilbyr imidlertid fortsatt våre varierte og populære gruppereiser med direktefly fra Gardermoen, førsteklasses hoteller og skip, spennende program, all transport og våre egne norske reiseledere og lokale guider. Gå inn på www.reiselyst.no og les mer om våre kvalitetssikrede gruppereiser.

Opera og julemarked i storslåtte Wien - med fly Bysightseeing, operaforestillingen Madame Butterfly, utflukt til Schönbrunn, halvpensjon. 4 netter 18.-22. november 2013 Pris kr. 7990 pr person i dbl rom inkl. operabillett til Statsoperaen Fyll opp med sol på Malta før vinteren setter inn - med fly

Opplev fantastiske Malta, 7000 år gammel historie og kultur går hånd i hånd med dagens moderne liv. Bo godt på 4-stjerners hotell, halvpensjon og daglige utflukter. 7 netter 23.-30. november 2013 Pris kr 7450 pr person i dbl. rom eller kr. 9950 i enkeltrom

Juleshopping i koselige Vilnius - med fly

Bysightseeing, utflukt til Trakai, SPA-muligheter, halvpensjon 3 netter 5. – 8. desember 2013. Pris kr. 4950 pr person i dbl rom

NCL Julecruise til Østlige Middelhavet fra Roma - med fly Opplev Hellas, greske øyer og 2 dager i Istanbul, fullpensjon 10 netter 18.-28. desember 2013 på lekre Norwegian Jade. Pris fra kr. 11.900 pr person i dbl lugar

Langtidsferie på Costa del Sol i solfylte Spania - med fly Tre uker vekk fra snø og kulde i Benalmadena, rett sør for Malaga fra 14. januar til 4. februar 2014. Flotte leiligheter med kjøkken/stue, soverom og egen balkong. Transfer, frokostbuffet, norsk reiselederservice og utflukter til Granada, Ronda og Mijas/Malaga med norske guider. Pris kr. 8950 pr person i leilighet for 2 NCL Påskecruise til Vestlige Middelhavet fra Roma - med fly Opplev blant annet Tunis, Sardinia og Monaco i vårsolen, fullpensjon. 11 netter 12.-23. april 2014 på lekre Norwegian Jade. Pris fra kr. 9.750 pr person i dbl lugar Norges Største NCL forhandler!

NORWEGIAN CRUISE CENTER AS www.reiselyst.no - post@reiselyst.no Grønland 38, 3045 Drammen Ring Ina Terese eller Trond på 32 26 58 90


tema OBOSBL ADET 06 | 13

TEMA: INTERIØR

26 Tre inn! Lyst, skandinavisk treverk er trendy nå. Pinnestoler, bord, lamper og tilbehør i rent tre blir med inn i varmen.

32 Helt supert Lei av det gamle? Møt gutta i Superfront som lager nye fronter til gamle IKEA-møbler.

31 Keyserlig Hilde Eid og Eirik Aarsæther er helt fortapt i Keyserløkka. De blir boende i treromsen, som har utsikt over halve Oslo.

34 Mørk høst Ta en pause fra beige og hvitt – la deg heller inspirere av de nye, mørke fargene på maling og tapeter.

36 Gulvsmart Skal du legge nytt gulv, eller ønsker du å ta bedre vare på det gamle? Her er vår guide til ulike typer gulv, materialer og vedlikehold.

FOTO FERM LIVING

36 På veggen UTSIKT TIL TRÆR: Deilig og avslappet interiør fra Ferm Living, treverk inne og ute.

Billedkunstner Ronny Bank jobber fram to unike kunstverk som i høst skal selges med OBOS-rabatt. Se hvordan kunsten blir til.

OBOSBL ADET25


TRE MØTER TRE: Lyse, nordiske treslag er populære som aldri før. Papirbøtte i tre (249 kr) fra Verket interiør, Y-stolen (6496 kr), Muuto bord (3995 kr), Tonning trillebord (5239 kr), stige (2495 kr), lenestolen Cuba fra Carl Hansen (4235 kr), alt fra A. Huseby. Hvite notatbøker (399 kr) fra Milla, stålampe fra Muuto/Eske (2195 kr) og små trehus (169/198/239 kr) hos Verket interiør.

INNETID Høsten er tiden for innekos, og i år tar vi med oss møbler, lamper og pynteting i rent treverk inn i stuen. TEKST CATHRINE WOLF LUND FOTO SIREN LAUVDAL STYLING KRÅKVIK & D'ORAZIO


TRETING: Florlett bestikk i tre fra Seletti (den mørke gaffelen er fra Verket interiør), høy lysestake til 650 kroner, lav lysestake til 700 kroner, tresopper (170/135 kr), alt fra Norway Designs. TREDYR: Karaffel med kork (1298 kr) og mini-elefant fra Vitra (1709 kr). SPEIL DEG: Speilet med rosa topp kommer fra Röst og koster 1099 kroner.


KONTORTRE: Tastatur og mus i tre (1990 kr/Excel), blyanter (49 kr/stk) og tapedispenser (249 kr) fra Suck UK, klokkeradio fra Verket interiør (349 kr), rektangulær oppbevaringsboks i finér (239 kr) fra Bolia. Armbåndsur i bambus (749 kr), også fra Bolia. Den lille trebollen (179 kr) er fra Verket interiør.


TRE TIL BORDS: Rundt bord i plywood fra Labt (8900 kr/Kollekted), stolen J77 natur (1179kr/HAY), krakk med korksete (1199 kr/ Röst), Muuto leselampe (1095 kr/A. Huseby). Vitra trefugl (1050 kr), trefat og bestikk (975 kr/29 kr/stk), alt fra Verket interiør. Den skulpturelle bollen i tre «Les Montgolfiere» koster 1199 kroner og kommer fra Röst. OBOSBL ADET

29


I DET FRI: Skap formet som en gris fra Seletti (9990 kr), stumtjener formet som et tre (6322 kr, Swedese/ DKNO), lampe formet som en pære (1690 kr/Seletti), trekjegler fra Bolina (299 kr/stk), skohylle fra Röst (2299 kr). Helt til høyre bildet: Syver-stol fra Fritz Hansen (6496 kr/A.Huseby).


KLOKKEN TRE: Klokken med urskive i tre kommer fra Habitat og koster 405 kr. TREHVITT: Fin kombinasjon av treverk og hvitt metall i krakken fra Seletti (2290 kr) og lampen Cecstita (2250 kr) fra DKNO. LEKENT TRE: Dekorativ robot i tre fra HAY (cirka 2500 kr).


SUPRE FRONTER Svenske Superfront lager nye fronter, håndtak, bein og dører til IKEA-møbler vi allerede har. For en god idé! TEKST CATHRINE WOLF LUND FOTO ISUPERFRONT

32

OBOSBL ADET


SUPER WHITE

IKEA WHITE

GRANNIE PINK

AERUGO GREEN

PALE LILAC

FAKE CORAL RED

BIG BLUE

VI TOK EN PRAT MED Mick Born i Super-

front for å høre hvordan ideen til bedriften oppstod. –Ideen kom til oss da vi så at flere venner og bekjente selv oppgraderte IKEAs stammer med nye fronter fra det lokale snekkerverkstedet og med benkeplater fra det lokale stenhuggeriet. Dette i kombinasjon med at vi akkurat hadde gjort en innredningsjobb der vi brukte freseteknikken for å skape mønstre, gjorde at Superfront ble født, forklarer Mick. SATSER LOKALT

Nå tilbyr svenskene mdf-fronter i tolv ulike farger og med forskjellige mønstre til blant annet IKEA-skap, åtte ulike håndtak til å skru på, benketopper, samt åtte forskjellige typer bein. Og alt sammen er laget i Sverige, nærmere bestemt i Dalarna og Småland, med unntak av steinplatene som kommer fra Italia.

–Grunnen til at vi produserer de fleste produktene i Sverige er først og fremst av hensyn til miljøet. Vi tror på lokal produksjon for å minske transporten. Vi kunne kjøpt carrara-marmoren billigere fra for eksempel Kina, men det kjentes ikke bra, miljømessig, forklarer han. NY GIV

Frontene Superfront tilbyr har gjerne et geometrisk mønster frest inn i overflaten, som sammen med muligheter for sterke, klare farger definitivt vil skape et nytt uttrykk for et avdanket nittitallskjøkken med profilerte fronter. Men det er, kanskje ikke helt overraskende, de hvite og de grå frontene som selger best. –De mest populære fargene er Super White, Aerugo Green og Ashton Grey, mens Illusion, Harlequin og Big Fish er de mestselgende mønstrene, forteller Born. www.superfront.com

GOD SMAK: –Vi ville

gjerne gi folk muligheten til å skape høykvalitetsmøbler, men til en rimelig penge. God smak er ikke synonymt med høye priser, sier Mick Born i Superfront. MAKE OVER: Det er lettere å bytte ut frontene enn å rive hele kjøkkenet.

BOTTLE GREEN

THUNDER GREY

PITCH BLACK

ASHTON GREY

VERTIAS RED

OBOSBL ADET

33


TRE ROM OG UTSIKT Hilde Eid og Eirik Aarsæther er helt fortapt i Keyserløkka. Den voksende familien er fast bestemt på å bli boende i treromsen, som kan utvides - og har utsikt over halve Oslo. TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO INGER MARIE GRINI STYLING KRÅKVIK & D’ORAZIO

34

OBOSBL ADET


VI HADDE VÆRT FORELSKET I KEYSERLØKKA LENGE. Det er så lyst og luftig her. Så ble denne leiligheten lagt ut for salg – og den virket så mye større enn den var, utsikten var helt nydelig, familien til Erik bor over gata… Hilde Eid (32) må nesten trekke pusten når hun forklarer hva som gjorde at valget falt på nettopp denne treromsleiligheten på Oslos østkant. For lærerparet var ikke engang på boligjakt, de bare ramlet innom: –ƒNoen hadde meldt inn forkjøpsrett fra 1972 og alt mulig. Vi trodde aldri vi skulle få den, og likevel ble den vår. Jeg tror det var meningen. Med kjøpet av treromsen på 70 kvadratmeter og balkong i Einars vei, tredje etasje, ble planen lagt for lang tid fremover: Familien blir på Keyserløkka. Barn nummer to er på vei. Og skulle det knipe med hensyn til plassen eller pengene plutselig ramle inn, er det mulig å bygge ut loftet. TRÆR OG LUFT MELLOM HUSENE

Området Keyserløkka i Oslo ble i sin tid bygget nettopp for slike som Hilde Eid og Eirik Aarsæther: unge familier på boligjakt. Arkitektene Rinnan, Tveten og Colbjørnsen tegnet husene i full tiltro til at funksjonalismens idealer skulle gi folk et bedre liv. Området stod ferdig tidlig på femtitallet, og bildene i OBOS-arkivet viser at boligtrengende valfartet for å kikke på husene som reiste seg. Boligene var så etterlengtet. –ƒDe må ha tenkt ganske lurt den gangen dette ble bygget. Leiligheten har gjennomlys, og romfordelingen er så god, sier Eirik Aarsæther. Han er også glad for at de originale fasadene fra femtitallet er bevart. Hilde er enig: –ƒJeg liker det stramme og funksjonalistiske. Det tiltaler meg veldig. Det skulle være luft mellom husene, noe som ofte mangler i boligområdene som bygges i dag. Lufta, trærne og at det er så mye grønt – det noe av det vi setter aller mest pris på. SKANDINAVISK STIL

Hilde Eid har utdannelse innen søm, og jobber som kunst- og håndverkslærer. Hun føler seg ikke helt hjemme i interiørreportasjenes verden, men ser klart at det er en sammenheng mellom gleden over Keyserløkkas funksjonalistiske trekk og hvordan hun har tenkt når leiligheten har blitt innredet. Det er enkelt og nordisk, lyst og farger som peker mot femtitallets fargepalett. Om de to deler interessen for interiør? Spørsmålet besvares med latter. Hilde: –ƒVi har lik smak, vi liker det skandinaviske. Men det er vel mest jeg som plukker med meg ting. Jeg liker form og farge og at ting har en historie. Jeg driver ikke og ordner og fikser og diller, men jeg liker at det er praktisk og enkelt. Ting må ha en funksjon. Eirik, med et smil: –ƒJa, vi er vel for det meste enig. Det kunne vært verre, for å si det sånn. SOFA MED SKUFFER OG HJUL

Det er Hildes far som har bygget sofaløsningen i stua, som gir soveplass til to og har uttrekkbare skuffer på hjul og skapfronter fra IKEA. –ƒFaren min fikk hjelp av en vernet bedrift til kapping, og så kom han hit og monterte. Den løsningen gjør at vi sparer masse plass i rommet. Vi har tatt den med fra Teisen, der vi bodde før, forklarer Hilde.

36

OBOSBL ADET

▲ OPPBEVARING DELUXE: Sofaen er

bygget av Hildes far. Den har skuffer på hjul, fronter fra IKEA og gir to ekstra soveplasser i tillegg til lagerplass for datautstyr. Endeveggen er malt i fargen «dempet sort» med malingen Pure Colour, en helt matt maling fra Jotun. Det lille bordet er fra Hay, vegglampa fra House Doctor - og papirbåndet fra Rie Elise Larsen.


▼ SYSTEMATISK: Hyllesystemet er fra

String og kan varieres i det uendelige. Loppefunn og gamle bilder i hyllene gir et lunt preg.

KEYSERLØKKA • Keyserløkka er et område mellom Carl Berner og Hasle i Oslo. • Tegnet av arkiktektene Rinnan, Tveten og Colbjørnsen og bygget for OBOS mellom 1948 og 1952. • Området består av til sammen 642 leiligheter i lavblokker. • Området står på Byantikvarens gule liste.

FAMILIEN EID AARSÆTHER • Hilde Eid, 32 år, lærer • Eirik Aarsæther, 33 år, lærer • Johanne Eid Aarsæther, 5 år, går i barnehage • Adresse: Einars vei 2, Keyserløkka

ROOM WITH A VIEW: Stua har utgang til en romslig balkong og vid utsikt mot øst. Lampa i taket er fra Muuto og bordet fra IKEA. Vitra, Hay og Verner Panton sørger for en frodig stolmiks.

OBOSBL ADET

37


▼ BORDET SOM BLIR: Bordet kjøpte Hilde og Eirik brukt

da de skulle flytte sammen og er fra Marita-butikken på Grünerløkka. De to stripete boksene i vinduskarmen har inneholdt Marianne-drops. Lineoleumsgulvet heter Skandinavia og er kjøpt på rull fra Teppeabo.

▲ GAMMELT OG KJÆRT: Mormor og tante Olgas gamle soveromslamper er montert på kartet fra 1872. Det vatterte sengeteppet kommer fra Hay. STILIG ROM: Johanne Eid Aarsæther (5) er veldig fornøyd med rommet sitt. Dyreplansjen på veggen er fra kontaineren på Brannfjell skole. Senga kan trekkes ut og gir en ekstra dobbeltseng. Den lille, grå stolen er fra Hay.

De praktiske løsningene er viktige for familien, som snart blir større – noe som betyr at et arbeidsbord på soverommet må ut og gi plass til babyseng. De søtti kvadratmeterne strekkes så langt det går. På veggene har Hilde hengt opp pedagogiske plansjer reddet ut fra søppelkontainerne på Brannfjell skole. Over dobbeltsengen henger et europakart fra 1872, der grensen mellom Russland og Østerrike går tvers gjennom det som i dag er Polen. På Johannes’ rom henger en annen; om dyrelivet i utvikling – de har sett den samme i stort på Geologisk Museum. Forkjærligheten for skandinavisk design vises tydelig i kjøkkenutstyr fra Katrineholm og klassikere som PH-lampen over kjøkkenbordet og Marimekko-tallerkener på bordet. KNYTTET TIL KEYSERLØKKA

Johanne på fem er også blant Keyserløkkas store fans. Hun liker rommet sitt og hun liker at bestevennen Gustav på seks bor i første. Om den svarte endeveggen i stua, kan hun fortelle følgende: –ŠMamma og pappa malte den veggen helt alene. Det var mens jeg var på rommet og sov og spiste godteri. Da jeg stod opp, var den ferdig. Hun har også en klar idé om resten av oppussingen: –ŠDe malte kjøkkenet og hengte opp lamper. Da sov jeg. Neste morgen var taket ferdig. Jeg tror de pussa opp rommet mitt på morgenen. Hilde og Eiriks versjon er at de flyttet inn for et halvt år siden, at de stort sett bare malte og fiksa litt i tillegg til å pusse opp kjøkkenet. Resten var stort sett i orden. –ŠDen forrige eieren har vært innom to ganger, så jeg tror hun savner leiligheten, smiler Hilde.–ŠHun hadde bodd her i søtten år og vet hvor alle plantene i blomsterbedet foran blokka kommer fra. Det er litt typisk for Keyserløkka. Folk knytter seg veldig til området, og blir så lenge de kan.

38

OBOSBL ADET


NORDISK STIL: Arbeidsmiljø fra Muuto med det nye skrivebordet/ spisebordet 70/70 samt stolen Visu og lampene Leaf og E27.

RETRO PÅ VEGGEN: String Pocket passer på kjøkkenet, på barnerommet eller i stua. Denne utgaven er i ask og hvitt. www.string.se

INDUSTRIELT:

Sort takpendel fra House Doctor.

TEPPEGLEDE: Svenske Pappelina

vever superfine tepper i PVC og polyester. Helt ufarlige å søle på.

VIN GJØR FIN:

Lysestaken av bøk er formet som toppen av en vinflaske. Fra danske Ferm Living.

Slik får du stilen Hilde og Eirik er glade i det enkle, nordiske og ganske moderne uttrykket, ispedd inspirasjon fra funksjonalismen og femtitallets fargepalett. TEKST OG UTVALG CATHRINE WOLF LUND

PLAKATKUNST: Ferm Living har laget hele alfabetet i plakatform. Hurra!

STOL PÅ MEG:

About A Chair, som stolen heter. Fra HAY.

PUTEKRIG: Bomullspute med triangelmønster fra Ferm Living. Pute formet som et rådyr fra Bloomingville.

OBOSBL ADET

39


Ta me dd og eg d f책 1 enn 0 % e an rab non att ! sen

LE KLINT Ruths Design Neuberggata 14, 0367 Oslo - post@ruthsdesign.no - Tlf.: 22 55 82 17 www.ruthsdesign.no


utvalgt

INSPIRASJON

PÅ TAPETET

PÅ NETT

Følg oss på facebook. com/obos medlem

TEKST CATHRINE WOLF LUND FOTO SANDBERG

SKREDDERSYDD: Ruter er både klassisk og moderne på samme tid, alt avhengig av hva det kombineres med. Her er tapetet «Edward» fra svenske Sandberg sammen med en kommode i teak, som gir en sterk retrofølelse til rommet. En hvit kommode ville gitt en mer tidløs følelse. Prøv deg fram. La deg inspirere.

OBOSBL ADET

41


DYP OG MØRK: Her er hovedveggfargen en dyp, dyp petroleumsblågrønn som gir rommet både dybde og stemning. Varmen i treverket i skrivebordet kommer ekstra godt fram mot den mørke veggen. AKELEIE FR1316 fra Fargerike.

SE MØRKT PÅ DET Ta en pause fra beige og hvitt - la deg heller inspirere av de nye, mørke fargene på maling og tapeter. TEKST CATHRINE WOLF LUND FOTO SVEINUNG BRÅTHEN STYLING CHRISTINE HÆRRA

42

OBOSBL ADET


OBOSBL ADET

43


Efoey F R 1311

Svarttopp F R 1312

FOTO: FLÜGGER

Iris F R 1313

Akeleie F R 1316 DIN FARGEPALETT! HOVEDFARGE: Brukes på de største flatene, gulv, vegg/tak. 1 til 2 hovedfarger i en fargepalett. AKSENTFARGE: Brukes for å framheve hovedfargene på en harmonisk måte. Befinner seg ofte på samme side av fargesirkelen og har samme styrke. For eksempel: Er hovedfargen blå, kan aksentfarger være grønn og indigo. Aksentfarger brukes på møbler og detaljer. KONTRASTFARGE: En kontrastfarge

skal gjøre samme jobb som aksentfargen, det vil si å framheve hovedfargen. Men denne befinner seg ofte på motsatt side av fargesirkelen (hvis hovedfargen er blått, kan gult og oransje være kontrastfarger) og brukes på få objekter i rommet, som for eksempel en pinnestol, en vase eller en annen mindre ting.

44

OBOSBL ADET

DE SISTE ÅRENE har vi sett at det har kommet mer farger inn i interiørene, det er lov å velge sterke farger og greit å velge vekk beige og hvitt. Først kanskje på én vegg, deretter en kombinasjon av farger på flere vegger og nå kommer også de helt mørke fargene, disse som nesten er sorte. Mange av nyansene henter inspirasjon fra naturen, fra mørkt tre og fra kalde metaller. Fargene skaper et elegant og raffinert uttrykk, og nettopp på grunn av deres mørke og tyngde gjør de at detaljer av treverk i vinduer, gulv og møbler kommer bedre fram. Husk at når du maler eller tapetserer med så mørke farger, stiller dette større krav til belysning. KONTRASTFARGER

Hvordan mørke og nesten sorte farger virker på rommet, og til syvende og sist den som oppholder seg der, kommer an på hva du kombinerer det mørke med. Lyse pasteller, hvite gardiner og hvitt tilbehør gir en nøytral og frisk effekt, mens kraftige og sterke kontrastfarger som rødt, oransje og turkis skaper glød og framhever tilbehøret i rommet. Hvor mørk, eller hvor sterk fargen blir, henger også sammen med om du velger matt eller blank maling. Valget er ditt – la høsten bli riktig mørk!

NORDIC NOIR:

Flügger har akkurat kommet med en helt ny tapetkolleksjon kalt Royal Classic som blander nettopp klassiske mønstre med mørke farger og innslag av metall og lakk. Ikke glem! OBOS-medlemmer får 20 prosent på maling, tapet etc hos Flügger!


Urmaker • Optiker

O.H. Hagen Verksted Tlf: 22 50 76 46 Mob: 900 78 325

VI REPARERER: Alle typer ur: Quarts ur, mekaniske ur, veggur, loddur, kaminur, antikke ur Større ur hentes/settes opp GARANTI

FORHÅNDSPRIS

VERDITAKST

BJØRKLUND Manglerud Senter Tlf: 22 75 69 80

Ullevål Stadion Tlf: 22 18 44 00

NORSOL® Markiser

Gratis måltaking Made in Møre Rask levering

NORSOL®

Lamellgardin

NORSOL®

Plisségardin

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING - UTE & INNE

Finn din lokale konsulent på norsol.no Tlf: 22 50 65 00

www.norsol.no NORSOL® er en av Norges ledende produsenter av skreddersydd solskjerming.


GULV, LEGG DEG Skal du legge nytt gulv, eller ønsker du å ta bedre vare på det gamle? Her er vår guide til ulike typer gulv, materialer og vedlikehold. TEKST HEIDI RØNEID ILLUSTRASJON VESA SAMMALISTO EKSPERTKILDER ELISABETH PAUS, INTERIØRARKITEKT, ZINC, MOGENS IUEL, MØBELSNEKKER, KRISTIAN MIKALSEN, KONSULENT, GULVSPESIALISTEN OG MARIANNE FISCHER PAULSEN, KATEGORISJEF INTERIØR, MAXBO

KAN MAN LEGGE VARMEKABLER UNDER ALLE GULV? Gulvvarme egner seg godt under alle typer gulv av «døde» materialer, som fliser, laminat, vinyl og linoleum. Man kan også legge varmekabler under tregulv, men varmekablene kan få tregulvet til å bevege seg. Under tregulv og parkett bør man derfor bruke varmematter i stedet for varmekabler da disse avgir mindre varme. Husk! Vil du ha elektrisk varme under laminat, vinyl, linoleum og parkett er det viktig at overflatetemperaturen ikke overstiger 27 grader. Høyere varme kan gi krymping og sprekkdannelse, i tillegg til at limet får kortere holdbarhet. De eneste systemene som per dag dato kan garantere at temperaturen ikke overstiger denne grensen er selvbegrensende, elektrisk varme og vannbåren varme. Forhør deg med forhandleren for å være sikker på at gulvet du ditt faktisk tåler det og for å forhindre at du begår alvorlige feil.

46

OBOSBL ADET

HVORDAN UNNGÅ SPREKKER? Gulv i heltre beveger seg når inneklimaet, temperaturen og luftfuktigheten forandrer seg. Det er nesten umulig å sørge for at luftfuktigheten og temperaturen er konstant året rundt. På vinteren kan man kjøpe en luftfukter som hjelper til og gjør

at gulvet får mindre bevegelse. Husk! Kjøp gulv som er laget for skandinaviske forhold. Gulv som for eksempel er produsert for asiatiske forhold er tørket ned i en annen fuktighet enn gulv laget for skandinaviske forhold.

RESTAURERE HELTREGULV? Gamle heltregulv bør først slipes av profesjonelle håndverkere hvis man ønsker å oppnå en strøken trefinish. Skal man derimot male gulvet er det ikke sikkert at man behøver å slipe det like mye som ved trehvite flater som skal oljes, lakkes eller beises. Da gjelder det å slipe vekk eventuelle slitte flater, samt sparkle for å oppnå slette flater.


HVILKE GULV KAN DU LEGGE SELV? Med riktig verktøy og tålmodighet kan du legge et hvilket som helst gulv på egenhånd så lenge du setter deg inn i leggeanvisningen. Men det er lettere å legge parkett eller laminat med klikklås enn et heltregulv, som må limes eller skrus fast. Linoleumsgulv bør legges av en håndverker.

HVA SLAGS GULV SKAL JEG VELGE? LInoleum Fordeler: Er et levende produkt laget av linolje og hamp. Det reparerer seg selv, og er ansett for å være et av de bedre produktene miljømessig. Ulemper: Tåler ikke fuktighet så bra, bør legges på tørre rom som kjøkken og stue. Linoleum på rull bør legges av en håndverker. Heltre Fordeler: God kvalitet, kan slipes mange ganger. Gir en lun atmosfære i rommet og en fin romklang. Mange typer heltregulv er så tykke at du slipper å ha undergulv, man kan legge gulvet direkte på bjelkelaget. Ulemper: Gulvet beveger seg når temperaturen og luftfuktigheten forandres, og kan derfor lage sprekker mellom bordene eller buler i treverket. Noen heltregulv kommer fra regnskogtømmer. Husk: Spør forhandleren hvor gulvet kommer fra for å forsikre deg om at du ikke kjøper gulv laget av regnskogtømmer. Parkett Fordeler: Mer tolerant ovenfor klima enn heltregulv. Stabilt gulv som ligger rolig. Kan slipes og friskes opp igjen. Bedre å gå på og holder bedre på varmen enn laminat. Blir en del av parketten ødelagt kan du frese den ut og legge inn ny. Ulemper: Kan lage en knirkelyd når man går på det. Husk: Parketten må ligge i uåpnet pakke i cirka to døgn i det rommet det skal legges. Da forhindrer du at plankene begynner å bevege seg. Laminat Fordeler: Veldig lett å legge. Høytrykkslaminat er veldig slitesterkt og antistatisk. Blir ikke påvirket av luftfuktighet i særlig grad. Klikk-laminat er lett å legge og krever ikke mye underarbeid. Ulemper: Billige laminatgulv kan være harde og kalde å gå på. Gulvet er tynt og stiller større krav til jevnheten av undergulvet. Kork Fordeler: Er et fornybart materiale som gir god lydisolasjon. Sklisikkert, varmt og billig. Ulemper: Er ikke så slitesterkt.

HVA SLAGS RENHOLD ANBEFALES? Generelt sett er et tørt renhold det beste for gulvet. Bruk støvsuger, mikrofiberklut eller en fuktet klut dersom det er behov for fuktighet. Skal du bruke vaskemiddel, pass på at du bruker et vaskemiddel som gulvet tåler. Grønnsåpe kan for eksempel ødelegge overflatebehandlingen, og skal derfor kun brukes på ubehandlede gulv. Forhandleren av gulvet har oversikt over hvilke vaskemidler som passer best til ditt gulv. Pass også på hva du vasker gulvet med, da enkelte fiberkluter kan lage ripe i lakken. Husk! Når du skal kjøpe nytt gulv, fortell selgeren hvilket underlag du har tenkt å legge gulvet på, hvor lenge det er siden betongen er lagt hvis du har betongunderlag, og i hvilket rom du tenker å ha gulvet. Da kan du få et gulv som er tilpasset ditt behov og slipper å kjøpe feil.

HVILKET UNDERLAG MÅ MAN HA UNDER ET NYTT GULV? Har man betongunderlag må man ha fuktsperre mellom betongen og gulvet. Skal gulvet legges på tre eller spon anbefales ullpapp eller cellfoam under gulvet. Det går også an å kjøpe et tykt gulv som du kan montere rett på bærelaget.

HVILKET GULV ER MEST SLITESTERKT? Dette er helt avhengig av hvor gulvet ligger, hva slags bruk det utsettes for og hvordan det vedlikeholdes. Generelt sett kan man si at slitestyrken innenfor en gitt periode er sterkest i flis og vinylgulv. Noen høytrykkslaminatgulv som brukes i kjøpesentre og lignende er også veldig slitesterke. I en bolig har disse gulvene livstidsgaranti. Snakker man om varigheten på et gulv så er det noe helt annet. Tregulv/ heltre, parkett og bambus som kan mattes, pusses, slipes og påføres olje, beis eller lakk kan sikre en levetid på flere generasjoner. Overflatebehandligen vil ofte være med på å avgjøre hvordan gulvet holder seg over tid. Tips: Hvis du ikke vil ha stilletthæl-merker på parketten, kjøp inn en boks med stiletthæl-beskyttere i forskjellige størrelser. Til neste fest kan du sette beskytterne frem for gjestene og du slipper å finne stygge merker på gulvet dagen etter.

HVILKE GULV KAN MALES? Heltregulv kan trygt males med egnet gulvmaling, selv om det er mer utbredt med olje eller beis. Parkett kan males etter at den er slipt, men det er mer vanlig med en form for lasering, beis eller farget lakk. Laminat og flisgulv er harde materialer og det er vanskelig å få noe til å sitte på slike gulv. Malingsprodusentene er derfor svært skeptiske til å gi anbefalinger

om maling på slike underlag. Linoleum kan i de fleste tilfeller males, men anses ikke som et ideelt underlag å male på. Faren for at det kan sprekke opp er til stede. Vinylbelegg er et så mykt at det ikke anbefales å male. Tips: Hvis du skal male et gulv lønner det seg å lakke oppå malingen, da blir gulvet mer holdbart så malingen holder seg enda lengre.

HVA MED SLITT PARKETT? Det kommer an på hva slags parkett man har og hvor tykt slitesjiktet er. Som regel har parkett et 2,5 til 4 mm tykt lag treverk i overflaten og kan dermed slipes for å oppnå en «ny» og pen overflate. Er parketten oljet kan det hende at det holder å gi den en oljebehandling. Er den lakket, må den kanskje slipes og lakkes på nytt.

OBOSBL ADET

47


Gjør som Therese Johaug – Innred med Englesson møbler

FREDRIKSTAD Brodahl & Jahren 69 36 40 50 FYRESDAL/HOVDEN Grindberg 35 06 70 70 FØRDE Marias Hus 47 83 94 11 GEILO Annekset Intriør 32 09 10 14 HALDEN Møbelringen 69 18 10 66 HAMAR Helset Møbler 62 54 16 80 HARSTAD Bohus Harstad 77 01 93 00 HAUGESUND Ide Huset 52 71 31 50 HAUGESUND Inside Interiør 52 72 78 30 HEMSEDAL Hemsen Interiør 32 05 95 98 HITRA Boutique Helene 72 44 13 85 HØNEFOSS Møbelringen 32 10 31 31

www.englesson.se

KOPPARVIK Creoline Interiör 52 82 15 00 KRAGERØ Nr 16 Interiør 35 98 90 00 LARVIK O. Borgen møbler 33 18 17 62 LILLEHAMMER Møbelringen 61 26 10 26 MOLDE Molde Fargehandel 71 25 45 80 OSLO Image Interiør 23 22 21 21 OSLO Townhouse Interiør 22 69 99 55 SKIEN Guntor Interiør Tekstil 35 90 55 40 SANDEFJORD Guvaag Møbler 33 46 16 10 SANDEFJORD Sovestudio 33 46 59 55 STAVANGER Helgø Møbler 51 88 60 60 STAVANGER W&M Interiør 92 65 56 92

TRONDHEIM Berge Interiør 73 51 85 00 TRONDHEIM Frøken Linn 45 40 02 85 TØNSBERG Tinnies Hus 33 34 78 47 VOSS Møbelhuset Voss 56 51 79 79

Hovedsponsor for NSF langrenn er Aker www.akersolutions.com

AKSDAL Room 4 More 91 99 24 00 ARENDAL Barbu Interiørhus 37 02 70 20 BEITOSTØLEN Gamal Årgang 61 34 24 58 BERGEN Berle Taburetten 55 10 95 00 BERGEN JC Interiør 55 53 98 40 BERGEN Vakre Hjem Interiør 55 12 63 20 BODØ Hos Oss 2 97 01 06 59 BÆRUM Verket Interiør 67 17 15 50 BÆRUM Loftet Interiør 67 54 63 92 hanne@heffer.no, Tel. 415232222434 BÆRUM Image Interiør 21 21 sigurd@heffer.no, Tel. 90932 1883 97885 00 DRAMMEN Falk Møbler www.heffer.no ELVERUM Helset Møbler 62 41 17 91

Furniture & Beds sweden


GRATIS HJELP: Det er smart å ha med foto og tegninger. Arkitekt Ragnar Sæbø (t.h.) studerer loftsleiligheten til Lars Aune.

Gratis arkitektråd Lars Aune fikk gratis hjelp fra Arkitektenes rådgivningstjeneste. Det kan du også få. TEKST HENRIK SØRLIE FOTO CHARLOTTE WIIG

DETTE ER JO EN FANTASTISK TJENESTE.

Det senker terskelen for en som ellers kanskje ikke ville gått til arkitekt, sier Lars Aune. Han har akkurat fått råd og hjelp fra Ragnar Sæbø, en av de frivillige i Arkitektenes rådgivningstjeneste. Hver torsdag ettermiddag tas det imot inntil åtte personer som får en gratis halvtime med arkitekt. Tema bestemmer du selv. For eksempel kan du få starthjelp hvis du har planer om å bygge eller rehabilitere, eller hvis du trenger hjelp til byggesaksbehandling.

Lars Aune har nylig kjøpt en loftsleilighet på Frogner i Oslo, etter å ha bodd nesten 20 år i USA. Han har gjort seg mange tanker om endringer han ønsker, og spurte blant annet om flytting av kjøkken, bygging av hems og hva som er søknadspliktig. –„Det var nyttig. Jeg fikk en del bekreftelser og forslag til nye alternativer, forteller Aune. Ragnar Sæbø er en av ca. 20 arkitekter som deler på å stille opp for Arkitektenes rådgivningstjeneste. Han synes det er hyggelig å vise fram noe av faget, gi veiledning og inspirasjon. –„En halvtime er for kort til store problemstillinger, men vi rekker å hjelpe folk på vei. Vi får trening i å komme raskt fram til essensen, sier Sæbø. Tjenesten er også åpen for nabolag, borettslag og sameier, i tillegg til privatpersoner. Ta gjerne med skisser, tegninger eller sakspapirer hvis du skal på besøk.

ARKITEKTHJELP Arkitektenes rådgivningstjeneste er en gratis rådgivningstjeneste i regi av erfarne arkitekter. Rådgivningen kan vare opptil en halvtime, og den er gratis. Rådgivningen gis i biblioteket til Norske arkitekters landsforbund, Josefines gate 32 i Oslo. Timen bør bestilles på forhånd. Kontakt jh@arkitektur.no eller 469 88 393.

OBOSBL ADET

49


50

OBOSBL ADET


GODFØLELSE PÅ VEGGEN Billedkunstner Ronny Bank jobber fram to unike kunstverk som i høst skal selges med OBOS-rabatt. Se hvordan kunsten blir til. TEKST JORUNN WOLD FOTO CHARLOTTE WIIG


Ronny Bank jobber med ulike teknikker som maleri, portrett og akt. Denne gangen er det litografi. En teknikk der kunstner og grafiker er fullstendig avhengig av hverandre. MED KUNSTEN MIN forsøker jeg å formidle godfølelsen. Den typen bilder jeg lager nå kaller jeg barndomsportretter. Jeg henter fram ideer fra det som betydde mye for meg som barn, og formidler det på en måte som vekker gode minner, forteller Ronny Bank. I mange år jobbet han omtrent døgnet rundt med et mål om å kunne leve av kunsten. –Hvis du er komfortabel med å være blakk, er det mye frihet i å være kunstner. Men jeg har også regninger som må betales. Derfor har jeg vært både julenisse, maskot og bartender på si, forteller han. –Det tok ti år, men i fjor tjente jeg greit nok på salget av bildene mine. Nå er jeg tilknyttet 35 gallerier, og kan leve greit av å være kunstner, forteller han. Da Bank begynte å lage motiver fra tegneserier og figurer han ble kjent med i barndommen, forventet han at publikummet ville bli smalt. –Jeg trodde jeg laget dem for meg selv og en fire-fem stykker til. Men folk liker kunsten min, og vil ha den på veggen. Det synes jeg er hyggelig. Barndomsminnene ble gjennombruddet for meg, og det viste seg at det ikke bare var mine minner jeg malte, sier Bank.

02. PRØVETRYKK:

Når motivet er ferdig, er steintavlen klar for prøvetrykk. Da kommer grafiker Anders Fredriksen inn med sine spesialkunnskaper. Han blander farger, og behandler steintavlen med vann og flytende gummi. Det gjør at motivet kan trykkes over på papir.

MØBLER MED KUNST!

Artgate.no er ett av Norges største nettgallerier og tilbyr original norsk grafikk, som kunsten i høstens OBOS-tilbud. Vi har fått deres beste tips når det kommer til å møblere med kunst: –Å kjøpe kunst er en investering i trivsel og innemiljø. Man ønsker å dekorere hjemmet sitt med noe som synes. Da må kunsten får den plassen det fortjener. Pass på å ha nok luft rundt bildet du henger opp, slik at kunsten ikke drukner i annen veggpryd eller store ruvende gardiner, tipser Karin Wegger i Artgate. –Lån gjerne bildet med hjem før du kjøper det. Kjøper du fra et galleri pleier det å være greit med hjemlån. Originaler er en investering for folk. Da er det viktig at det passer inn. Finn noen linjer å følge i rommet. Se på tak, vegger eller store møbler. Ikke heng bildene for høyt. Plasser dem gjerne noe lavere, slik at man får kontakt med dem, sier Wegger.

52

OBOSBL ADET

▲ 01. BLEKK OG BLANKE STEINTAVLER: Ronny Bank starter med

blanke steintavler og maler med blekk når han lager motivene. Her er det viktig å være nøyaktig. Man kan liksom ikke bare hviske bort blekk fra en steintavle.

04. VALSES OVER: En slags gummirulle valser over maleriet på steinplaten, henter motiver og fører det over på papiret. Denne gangen skal det lages 100 eksemplarer av litografiet, derfor må prosessen gjentas like mange ganger.


05. ORIGINALER:

Hvert eksemplar av litografiet etterbehandles. Disse skal håndkoloreres. Det betyr at det legges farge enkelte steder. I tillegg skal alle originalene signeres og nummereres. På den måten blir det 100 originaler av et motiv.

▲ 06. TILINTETGJØR MOTIVET: Til slutt slipes steintavlen ned og

gjøres klar til bruk for neste kunstner. Dermed er det ikke mulig å lage flere utgaver av samme motiv i etterkant.

Kunstrabatt til OBOS-medlemmer

▲ 03. KLAR FOR TRYKK: Prøvetrykkingen gjentas til både kunstner og grafiker er fornøyd. Etter flere runder med justeringer er litografiet klart for å trykkes på originalpapir.

OBOS tilbyr i samarbeid med Artgate og Mester Rammer eksklusive tilbud på innrammet kunst, og OBOS-medlemmer får inntil 30 prosent rabatt. I høst presenterer vi de to utvalgte kunstnerne, Ronny Bank og Rino Larsen, som hver legger to bilder ut for salg til OBOSmedlemmer. Bildene har begrenset opplag og er nummerert og signert av kunstneren. Se bildene og bestill dem ferdig innrammet via obos.no/kunst

OBOSBL ADET

53


SPØRRETIME

OBOS har forvaltningsavtaler med over 2500 boligselskaper, med til sammen nesten 170 000 boliger. Her har vi samlet noen av de oftest stilte spørsmålene medlemmene stiller når de tar kontakt med OBOS angående forvaltning. TEKST HENRIK SØRLIE ILLUSTRASJON VESA SAMMALISTO

54

OBOSBL OBOS BL ADET


? Hvem eier leilighetene i et borettslag eller et sameie?

? Hvor mye av husleien går til nedbetaling av fellesgjeld?

? Jeg vurderer å kjøpe en OBOS-leilighet. Hvor mye er andelen fellesgjeld?

SVAR Det er borettslaget som eier eiendommen, som igjen eies av andelseierne. Til hver andel er det knyttet bruksrett til en bestemt bolig. Eierseksjonssameier består av «selveiende leiligheter». I et eierseksjonssameie er det den enkelte sameieren som har eierrådighet over boligen, og bare han eller hun kan pantsette sin seksjon.

SVAR Hvor stor andel av de innbetalte felleskostnadene som går til nedbetaling av fellesgjeld avhenger både av hvor mye lån borettslaget har og hvorvidt borettslaget betaler avdrag på lånene. Noen borettslag velger, av ulike årsaker, å ha avdragsfrihet på lånene i en gitt periode. Har borettslaget inngått avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning), vil nedbetalingen fremkomme som en egen linje på felleskostnadene – kapitalkostnader. Kapitalkostnadene skal dekke leilighetens andel av renter og/eller avdrag på den spesifikke leilighetens andel av fellesgjelden.

SVAR Hvis du skal kjøpe en OBOS-leilighet, vil andel fellesgjeld fremkomme av salgsoppgaven. Megler er pliktig til å opplyse om denne.

?

Betales husleien til OBOS?

SVAR Begrepet husleie er nå erstattet med ordet felleskostnader. Felleskostnadene er borettslagets viktigste inntekt og betales inn til borettslaget. OBOS bistår borettslaget med innkrevingen.

Hvorfor er felleskostnadene for leiligheten min satt opp?

? Styret i mitt borettslag svarer meg ikke. Hva skal jeg gjøre?

?

SVAR Det er styret som er ansvarlig for driften av borettslaget. Styret har derfor myndighet til å endre felleskostnadene slik at de kan ivareta sine oppgaver, plikter og sitt ansvar.

SVAR OBOS anbefaler alltid styret å besvare alle henvendelser de mottar. Dersom du som andelseier har noe du ønsker å ta opp med styret (klage, forslag eller lignende) anbefales det at henvendelsen skjer skriftlig, enten på e-post eller per post til styrets postadresse.

Hva er egentlig inkludert i felleskostnadene?

Styret mitt gjør ingenting. Kan vi kaste styret?

SVAR Felleskostnadene er summen av borettslagets driftsutgifter, samt renter og avdrag på borettslagets lån, som andelseierne må betale.

SVAR Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ, og det er her beboerne kan være med å påvirke de beslutningene som vedtas. Det er i generalforsamlingen borettslaget velger sitt styre. I henhold til borettslagsloven er det også en generalforsamling som eventuelt kan avsette et styre.

?

? Jeg har nettopp kjøpt ny bolig. Når sender dere ut giroer for betaling av felleskostnadene (husleie)?

Giroer blir sendt så snart OBOS mottar melding fra megler om eierskifte, med en ukes betalingsfrist. SVAR

?

? Hvilket gårdsnummer (Gnr), bruksnummer (Bnr) og andelsnummer har leiligheten min?

Borettslagets gårds- og bruksnummer er oppgitt i borettslagets årsberetning som sendes ut til beboerne i forkant av generalforsamlingen. Leilighetens andelsnummer står oppført på ligningsoppgaven som andelseiere mottar i månedsskiftet januar/februar hvert år. SVAR

?

Kan OBOS instruere styrene?

Nei, OBOS kan ikke instruere styret. OBOS er forretningsfører for borettslaget og har kun en rådgivende funksjon overfor styret. SVAR

? Jeg har nettopp kjøpt ny bolig. Når sender dere ut giroer for betaling av felleskostnadene (husleie)? SVAR Giroer blir sendt så snart OBOS mottar melding fra megler om eierskifte, med en ukes betalingsfrist. ? Hva er forskjellen på OBOS-tilknyttede borettslag og frittstående borettslag? SVAR Et OBOS-tilknyttet borettslag er der andelseierne samtidig må være medlem av OBOS. Et frittstående borettslag er et borettslag som ikke har tilknytning til et boligbyggelag. ? Hva betyr det at borettslaget har en sikringsordning for felleskostnadene? SVAR Et borettslag som har sikringsordning via OBOS får hver måned overført en sum tilsvarende alle andelseiernes felleskostnader på konto fra oss. Så overtar OBOS innkrevingen av felleskostnadene på vegne av borettslaget. Styret i borettslaget kan derfor være trygge på at det ikke vil få økonomiske problemer som følge av manglende innbetaling av felleskostnader. Alle OBOS-tilknyttede borettslag er automatisk med i ordningen. Når det gjelder frittstående borettslag, bør styret eller forretningsføreren vite dette. Du kan også spørre megleren ved kjøp av borettslagsbolig. ? Hvor tar jeg kontakt hvis jeg har flere spørsmål om forvaltning? SVAR Kontaktinformasjon til styret finner du i årsberetningen, eller du kan få den ved henvendelse til borettslagets kontaktperson i OBOS. OBOS treffer du på tlf. 02333 eller www.obos.no.

OBOSBL ADET

55


DYRISK I HAGEN Ved hjelp av noen enkle grep og litt tålmodighet kan du få både insekter og dyr til å trives i hagen din. Hageblogger og arkitekt Anne Håvåg Holter-Hovind har lagt sin elsk på ekorn. TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO ALEXANDER BENJAMINSEN

56

OBOSBL ADET


▲ HVERDAGSGLEDE I HAGEN: Hageblogger og arkitekt Anne Håvåg Holter-Hovind i den delen av hagen der de ville blomstene og ugresset får gro i fred. –Det er gleden over hagen som er det viktige, sier hun. DYREDATING: Kasse som lyser i mørket og tiltrekker seg insekter. Plasseres én til to meter fra bakken, gjerne sydvendt, slik at den kan tiltrekke seg maksimalt med lys.

EKORNENE I MUNKERUDÅSEN har skjønt det for lengst: Det er mat i ekornmateren i furutreet, og mennesker er ikke farligere enn at man kan takle dem på noen meters avstand. Hagebloggeren og arkitekten Anne Håvåg Holter-Hovind er eieren av den populære ekornmateren, og hun vil gjerne inspirere folk til å invitere dyrelivet inn i hagen. Det finnes mange kasser og inntretninger på markedet - men om dyrene faktisk dukker opp, kan man uansett aldri planlegge. De kommer hvis de vil. –Jeg har to ekornmødre her for tiden. De kommer så nært at jeg ser at de har patter. Og ekornungene er utrolig søte og fryktelig nysgjerrige når de kommer ut av bolet for første gang. En gang kom de helt inn i stua for å kikke. Det var en sterk hageopplevelse! HJELP TIL INSEKTER

Anne driver bloggen moseplassen.no og har erfart at mange har begynt å interessere seg for dyreliv i hagen. Også insektene har blitt

mer kjærkomne gjester etter hvert som folk forstår betydningen av dem. Hun mener det er mange grunner til at hageeiere bør legge til rette for at dyr og insekter kan slå seg ned. –­For det første er det koselig å få besøk i hagen. For det andre er det bra for hagen, og for det tredje er det bra for dyrene og insektene selv. En del insekter sliter fordi kulturlandskapet er i ferd med å forandre seg, som for eksempel humler og ville bier. De sliter med å finne mat og et sted til eggene. Da kan en humlekasse være til hjelp, sier Anne. Hun er utdannet arkitekt og brenner for boliger, også boliger for dyr. Og hun forteller at det har kommet mye på markedet for den som vil ha dyreopplevelser i hagen. Det finnes kasser for ville bier og humler, sommerfugler marihøner, ekorn, flaggermus og pinnsvin – for å nevne noe. Men en del kan gjøres selv uten kasser og innretninger. –­Først og fremst bør man la være å bruke insektgift og plantevernmidler i hagen. Og

VIL DU HA EN DYREVENNLIG HAGE? • Så eller kjøp planter som humler og bier liker. Disse insektene har det vanskelig fordi kulturlandskapet har endret seg, og hageeiere kan bidra til å gjøre det enklere for dem. Hageselskapet har en egen nettside for summende hager på www.hageselskapet.no • Ikke rydd for mye. Mange dyr trenger både kvist og kvast, løv og gamle blader. • Ikke bruk insektmidler eller plantevernmidler i private hager. • Prøv deg gjerne med dyreboliger, men husk at du kan måtte vente lenge eller at andre dyr kan flytte inn enn de du hadde tenkt.

OBOSBL ADET

57


man trenger ikke ha det like ryddig overalt. La hagen være litt rufsete noen steder. Jeg har for eksempel et sted i hagen der brenneslen får stå i fred. Den er så fin for sommerfugllarvene, forteller hun.

MARIHØNEOBSERVATORIUM:

Her kan du observere marihøner og andre insekter når de kravler omkring. Legg litt gress og mose i midten. 199 kroner, lhlbutikken.no

EN BALANSERT HAGE

Annes hage er full av de forskjelligste vekster, både de som er spiselige og de som bare er vakre, og hun lar seg ikke stresse av at noen insekter iblant forsyner seg. I stedet gleder hun seg over å se på hagen som et mangfoldig prosjekt, der mange vekster og dyr fungerer sammen. Hun prøver å få hagen til å bli et balansert system, der også fugler og insekter finner noe å spise, og der skadedyr blir spist opp av noen som trenger mat. Anne har selv ikke kommet lenger enn til fugleklasser og ekornmater, men har planene klare for insektkasser. Det finnes flere på markedet, og foreløpig vet hun ikke stort mer om dem enn at man må prøve seg fram. – Jeg har spurt en humle-ekspert om det er slik at humlene faktisk liker de humlekassene man kan kjøpe. Hun sier at hvis den er innredet riktig, vil humlene trolig begynne å bo der. Men det er ingen garantier. Og det kan ta tid. Noe av det letteste å få til, er fugler. Har man fuglekasser, vil det som regel flytte inn fugler i dem. Når det gjelder fuglekasser, er det jo store forskjeller. Noen er av utviklet i samarbeid med ornitologer, andre er bare fine å se på. Anne peker på den vakkert designede fuglemateren som henger i et av hagens furutrær, og som snart skal tas ned. – Veldig stilig, men det ryktes at småfuglene setter seg fast. Og da er det jo liten vits. Men en ting er sikkert, i følge Anne: Henger du opp en kasse, er det ikke sikkert at det blir som du hadde tenkt. – En fugl kan godt finne på å flytte inn i ekornkassa. Men sånn er det! Du kan ikke forvente suksess. Du må bare se på det som en bonus hvis noen kommer.

FLAGGERMUSKASSE: Med en flaggermuskasse kan flaggermusene få et godt tilholdssted i sommerhalvåret. Den bør plasseres høyt og mot sør. Dette er en kasse som kan bestilles fra naturogfritid.no DATINGBOKS FOR INSEKTER:

Treboks med solcelledrevet lys. Lyset tiltrekker seg insekter. Legg ditt eget plantemateriale inn i boksen, og studer insektene! 536 kroner, hlbutikken.no PINNSVINHULE:

FUGLEKASSE: Solid fuglekasse i bjørk, hlbutikken.no

SOMMERFUGLHUS:

HUMLEKASSE: Spesialkonstruert ynglekasse for humler, med inspeksjonsglass og egnet reirmateriale. 298 kroner, naturogfritid.no

Sommerfuglbolig der sommerfugler kan legge egg, som så blir larver og pupper. Vendes mot sør. 280 kroner, hlbutikken.no.

HVERDAGSGLEDE

Anne Håvåg Holter-Hovind er opptatt av den hverdagsgleden hagen gir. – Det handler om å ha en hage der jeg opplever noe, og der jeg tar meg tid til å se på den humla som klyver omkring midt i rosene. Det er gleden over hagen som er det viktige, ikke at den er strøken. Og at man tar seg tid til å glede seg over det som faktisk skjer. Å ha dyreboliger i hagen krever lite og kan være en god investering i hageglede, mener hun. Kasser og bokser bør sjekkes en gang i året, og ellers bare være der. – Det handler om å skape et miljø der også dyrene kan få dekket sine behov. Det er viktig, også i et globalt perspektiv.

58

OBOSBL ADET

ET YRENDE DYRELIV Det finnes mye på markedet for den som vil ha dyr og insekter i hagen, og vi har funnet fram til noe. Husk å lese bruksanvisningene nøye for å lære om plassering og bruk.

Designet for å være en attraktiv bolig for pinnsvin. Må dekkes til med blader og kvist, og boltes fast med teltplugger for å gi beskyttelse mot grevling. 348 kroner, fra naturogfritid.no.


MATESTASJON FOR FUGL:

Utført i bjørk. 297 kroner, hlbutikken.no EKORNKASSE: Ekornkasse for ekornmor med ekornunger. Må henge høyt. 399 kroner. hlbutikken.no

EKORNMATER: Legg mandler, nøtter eller solsikkefrø i beholderen og ekornet vil komme og forsyne seg. Noen ekorn klarer å åpne lokket selv, mens ekornunger nok trenger at det står åpent litt til å begynne med. 279 kroner, hlbutikken.

MENNESKEDATING:

MINIKUBE FOR SOLITÆRE BIER:

Kube utformet for å tiltrekkes solitære, det vil si enslige, bier. Insekthabitat i holdbart FSC-tømmer med individuelle celler. 139 kroner, naturogfritid.no

Her på denne benken kan menneskene møtes. Husk å sette ut et par vinglass og minst en halvflaske chablis i 1 til 2 meters høyde over bakken.

MARIHØNEKASSE:

Marihønekasse der marihøner kan krype inn og søke ly for vær, vind og fiender. 159 kroner, hlbutikken.

OBOSBL ADET

59


Er borettslaget modent for rehabilitering? Etterisoler med ROCKWOOL isolasjon samtidig - det kan virkelig lønne seg!

Etterisolering gir et forbedret inneklima og ikke minst store energibesparelser. Med en isolasjonsløsning fra AS ROCKWOOL får man boliger uten kuldebroer og med maksimal bokomfort. I tillegg blir brannsikkerheten mye bedre.

Da det stadig blir strengere krav til energieffektivisering, vil det være lønnsomt å øke isolasjonstykkelsene utover dagens minimumskrav når man likevel skal rehabilitere. Mer informasjon om våre løsninger finner du på rockwool.no.

SIGVARTSEN STEININDUSTRI

GRAVSTEINER

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

VIETNAM OG KAMBODSJA

KINA RUNDREISE

22.3 – 6.4.2014 Pakkepris kr. 23.850,-

9.4 – 23.4.2014 Pakkepris kr. 21.850,-

Vi gir kr. 500,- i avslag til lesere av OBOS-bladet. Flyskatt og visum kommer i tillegg til prisene. Se turprogram og finn ut mer om turen på www.sabra.no Begrensede plasser. Kontakt oss for mer informasjon! Sabra Tours AS Pb. 6288 Etterstad, 0603 Oslo post@sabra.no 24 14 94 00 www.sabra.no

Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg • Ring og få tilsendt GRATIS katalog • 12% rabatt ved henvisning til annonsen • Alle prisklasser • •

AVD. GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO. TLF: 22 80 30 70 AVD. SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA. TLF: 67 52 10 30 WWW.SIGVARTSEN.NO


Uenighet om avløpsåpnere I juniutgaven av OBOS-bladet hevder en rørlegger at avløpsåpner i pulverform kan føre til tette rør, og at man bør unngå å bruke dette. – Dette er ikke nødvendigvis noe godt tips, mener Plumbo-produsenten. TEKST CATHRINE WOLF LUND FOTO PAPERCUT

HVA SLAGS AVLØPSÅPNER fungerer best: Pulver eller et produkt i flytende form? I vårt temanummer om bad som kom ut i juni er rørleggerens råd å styre unna pulver: – Dersom pulveret ikke skylles godt nok ut, kan det forsteine seg og tette røret helt. I tillegg kan kaustisk soda gi en stakkars vaktmester eller rørlegger en ubehagelig overraskelse når han skal åpne røret. Bruk eventuelt flytende avløpsåpner, sier rørlegger Einar Kjus. LES BRUKSANVISNINGEN

Krefting AS, som produserer Plumbo, mener at pulverutgaven ikke representerer noen stor risiko for forsteining og tetting av røret. –Feilbruk kan medføre at Plumbopulveret forsteiner seg i avløpet, men dette er et svært lite problem sammenlignet med alle de som daglig får åpnet sine tette rør, mener markedansvarlig Inger Lovaas i Krefting & co, og viser til at pulveret åpner over 15 000 propper i sluk og avløp hver eneste uke, men at det som med alle andre produkter er viktig å følge bruksanvisningen. –‰Det er viktig at man bruker mye varmt vann slik som anvist på pakken. Ved bruk må man heller fylle på mer varmt vann enn å fylle på mer Plumbo. Fyller man for mye pulver risikerer man forsteining i røret, sier hun. FLYTENDE ALTERNATIVER

GODE RÅD ER DYRE:

Ved tette avløp så hjelper det kanskje med de enkleste hjelpemidler først – som en god, gammaldags sugekopp. Om det ikke gir resultater, så kan man prøve med en avløpsåpner. Men følg bruksanvisningen!

Tidligere ble det gjerne hevdet at Plumbo og andre avløpsåpnere kunne skade rørene, men etter at man sluttet å bruke såkalte myke rør, ABS-rør, er dette ingen aktuell problemstilling. I tillegg til pulveret finnes det også en rekke flytende alternativer. I 2011 fikk Krefting & co utført en test av avløpsåpnere i flytende form på Teknologisk Institutt (TI). Her ble Plumbo Heavy Gel testet mot Mudin, Jif, Mr. Muscle og Propplösare. Ifølge testrapporten fra TI kommer Mudin dårligere ut enn Heavy Gel, Plumbos flytende variant. Plumbo kom best ut i testen av disse avløpsåpnerne.

OBOSBL ADET

61


HELSE I HVER BOLIG I Vestfold samarbeider OBOS med en stiftelse som hjelper folk med psykiske lidelser til å få leid seg bolig. TEKST HENRIK SØRLIE FOTO CHARLOTTE WIIG NØTTERØY –Det har betydd mye for helsa mi å ha tryggheten med denne boligen, sier Bjørg Faltin, som bor i en toromsleilighet sentralt på Nøtterøy. Hun har bodd der siden 2002. Da hadde hun opplevd å bli kastet ut fra en bolig hun leide privat. –Eierne ønsket ikke at jeg skulle bo der når de oppdaget at jeg hadde psykiske problemer. Jeg var innlagt en periode, og imens hadde huseieren plassert alle tingene mine på et lager, forteller Faltin.

VANSKELIG LEIEMARKED

Hun er blant de mange som har opplevd hvordan psykiske lidelser kan gjøre deg mindre attraktiv hvis du skal leie bolig. Psykiatrisk sykepleier Jan Torsøe forteller at leiemarkedet på Nøtterøy blir stadig vanskeligere. –Selv det å ha barn kan jo være nok til at private utleiere velger en annen. Uføretrygdede sliter ekstra med å få leid seg bolig, og ikke minst hvis man har en psykisk lidelse, sier Torsøe. På slutten av 80-tallet jobbet han på en psykiatrisk avdeling. Han så hvordan psykisk syke ofte kom raskt tilbake etter at de var blitt utskrevet. Mange slet med å få langvarige leiekontrakter, og de måtte flytte rundt. Torsøe mente at stabile boforhold ville bidra til bedre helse og færre tilbake-

62

OBOSBL ADET

BOLIG 90

• Bolig 90 er en ideell stiftelse som ble opprettet i 1990. Har som mål å etablere utleieboliger for målgruppen mennesker med psykiske lidelser. • Filosofien er «Housing First»-modellen der det er viktig med bolig og tiltak for å få til et selvstendig liv. • Styret fatter vedtak om tildeling av boligene etter anbefaling i kommunenes tildelingsutvalg. • www.bolig90.no

«Det har betydd alt med god oppfølging kombinert med tryggheten som denne boligen gir.» BJØRG FALTIN, BEBOER

fall. Men kommunens boligtilbud var mangelfullt, og Torsøe opprettet en privat stiftelse sammen med en psykiater som het Oddvar Bastøe. Stiftelsen fikk navnet Bolig 90 etter årstallet den ble grunnlagt. HJELP FRA HUSBANKEN

I tett samarbeid med OBOS, Tønsberg og Nøtterøy kommune, har stiftelsen så langt bygget 41 boliger fordelt på sju bygg i ulike boligområder. OBOS har stått for alle byggeprosjektene, forvaltningen og vaktmestertjenester. Husbanken har bidratt med tilskudd og gunstige lån, og dessuten har OBOS slått av litt på det som er normal fortjeneste. –Det er særlig takket være Husbanken at vi kan gi dette tilbudet. Uten gunstige betingelser hadde neppe målgruppen vår hatt råd til å leie disse boligene, sier Torsøe, som er styreleder for Bolig 90. BYGGER MER

Nå er Bolig 90 i gang med å bygge 12 nye boliger på Nøtterøy, og i tillegg er det planer om et prosjekt i Stokke kommune. Samtlige boliger er for mennesker med psykiske lidelser. Leiekontraktene varer i fem år, og denne blir alltid forlenget med fem nye år hvis beboeren har fulgt husordensreglene. –Vi opplever svært få problemer, og jeg tror folk bestreber seg på å betale husleien i tide. Men det skal sies at vi prøver å unngå folk med aktive rusproblemer. Dårlige erfaringer gjør at vi må henvise denne gruppen til kommunale tilbud, sier Torsøe. Bjørg Faltin forteller at det nå er hele seks år siden hun har vært innlagt. Hun tror det skyldes boligen og flinke folk på distriktspsykiatrisk senter. –Det har betydd alt med god oppfølging kombinert med tryggheten som denne boligen gir.


FANT ROEN: Bjørg Faltin (59) trives godt i leiligheten hun fikk gjennom Bolig 90. –Mange folk vil ikke leie ut til uføre. Denne boligen har bidratt til at jeg landet og føler trygghet, sier Faltin.

OBOSBL ADET

63


GLIMT AV GLIMMERDALEN I høst settes teaterforestillingen Tonje Glimmerdal opp for første gang. Det skal mange gode krefter til for å få det glimmerdalske tryllestøvet til å legge seg over Hovedscenen. TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO ALEXANDER BENJAMINSEN

64

OBOSBL ADET


FART OG SJØLVTILLIT! Det er niåringen Tonje Glimmerdals motto. Hun det eneste barnet i Glimmerdalen, og bestevennen hennes heter Gunnvald og er 74. Han har ingen familie – eller kanskje han har? Historien om Tonje Glimmerdal handler om å bli ti år, om å ville satse stort på kjelkeproduksjon, og om å være barn i ei bygd der en idiot ved navn Klaus Hagen bestemmer akkurat litt for mye. 2. oktober kommer Tonje til Hovedscenen på Det Norske Teatret. ET FANTASTISK UNIVERS

Boka Tonje Glimmerdal er skrevet av Maria Parr og har til nå blitt solgt til 11 land. Hennes første bok, Vaffelhjarte, ble en populær tv-serie, og i hele vår har Det Norske Teatrets folk jobbet med å gjøre Tonje Glimmerdals verden klar for scenen. Scenograf Unni Walstad har jobbet ved teatret i over tretti år, med ansvar for forestillinger som blant annet Trollmannen fra Oz og Frendelaus. Hun falt for fortellingen om Tonje Glimmerdal fra første side. –ŒMaria Parr har skapt et fantastisk univers med denne boka. Det er ei bok som virkelig tar barn på alvor. Det er i hodet til Unni Walstad at Tonje Glimmerdals sceneverden aller først blir til. Ved siden av kontorpulten hennes står modellen av Glimmerdalen i sceneversjon, med fjelltopp og fjord og ferje på den ene siden og innsiden av

TONJE GLIMMERDAL

• Boka Tonje Glimmerdal er skrevet av Maria Parr og har fått både Brageprisen, Teskjekjerringprisen og Kritikerprisen. • Instruktør er Svein Tindberg, scenografien er ved Unni Walstad. Tonje Glimmerdal spilles av Heidi Ruud Ellingsen.

de glimmerdalske husene på den andre. Tonje, Gunnvald og de andre rollefigurene har hun tegnet ut i store mapper, med kostymer og fargeeksempler. –ŒDet har hele tiden vært et tett samarbeid med instruktør Ivar Tindberg. Mange møter, diskusjoner og samtaler har vi hatt. Mange ideer har kommet og nesten like mange har blitt forkastet. Vi har prøvd å løsrive oss litt fra realismen. Prøvd å skape vår egen Glimmerdal, forteller hun, og viser fram små oransje hus som dingler i tråder, som stjerner på Glimmerdalshimmelen. Arbeidet startet selvsagt med at hun leste boka, og så begynte hun å tenke. Maria Parrs egen stemme fulgte henne; scenografen hørte på lydboka mens hun tenkte, tegnet og jobbet. –ŒDet var fantastisk. Jeg kom helt inn i det! HEMMELIGHETER OG KAMP

–ŒKva skulle du gjort utan meg, Gunnvald?, spør Tonje ofte. –ŒDå hadde eg gravd meg ned og sjøldauda, svarar Gunnvald. Tonje på snart ti år er så glad i Gunnvald at det knaker i hjertet. Men den gamle gubben kan være så vrang at det er helt utrolig. En dag får han et brev, og det brevet viser at Gunnvald kanskje ikke er så

OBOSBL ADET

65


FERJEFIN: Dekorasjonsmaler Helena Gleichgewicht i gang med å male ferja som går mellom Glimmerdalen og byen. LANG FARTSTID: Unni Walstad har vært scenograf ved Det Norske Teatret i over tretti år, og er spesialist på teater for barn og unge.

barnløs likevel. Han har hemmeligheter. Og den Instruktør Ivar Tindberg fastslår at scenograf Unni hemmeligheten dukker opp en dag, med to digre Walstad står i en særklasse når det gjelder visuelt MEDLEMShunder og skumple planer. Men Glimmerdalens fantastisk teater for barn. RABATT vesle dunder er klar til kamp. –‰Jeg er så glad for å få lov til å jobbe med henne, sier Som OBOS-medlem har du 20 prosent Det er Heidi Ruud Ellingsen som har hovedrollen Ivar Tindberg. rabatt på to billetter som Tonje Glimmerdal, og Nils Sletta spiller Om sitt eget instruktørarbeid forteller han dette: per medlemskap til Gunnvald. Som Gunnvalds datter Heidi finner vi –‰Det er en stor og fantastisk bok som skal gjøres alle ordinære foreMarit Adeleide Andreassen, mens Geir Kvarme om til teater – ting foregår inne og ute og i naturen, i stillinger på Det spiller campingplasseieren Klaus Hagen. Når byen og på ferja og hjemme hos folk. Vi har valgt en Norske Teatret. OBOS-bladet er på besøk, er fortsatt ikke alle veldig teatralsk form, så når Maria Parr i boka snakker rollene besatt: Utenfor personalkantina til Det direkte til leserne, snakker vi direkte til publikum. Norske Teatret henger en plakat der to medgjørelige Alle som er med, er også fortellere. Stykket blir old hunder etterlyses. Men ellers er det meste på stell. I verkstedene school og low tech, for å bruke nynorske begreper. Det blir enkelt og snekres det, parykker lages og kostymer klippes til og sys etter veldig vakkert, noe vi synes stemmer veldig godt med poesien i boka. mål. Teaterets smed, Jan Ivar Dullum, virker mer enn ivrig når det gjelder å vise fram den motordrevne kjelken han har laget av ØYEBLIKKSKUNST deler fra en sparkesykkel og diverse annet. Han tviler på om han Ivar Tindberg sier ja takk til Tonje Glimmerdals livsfilosofi: –‰Fart og kommer til å demontere den når Tonje Glimmerdal ikke skal bruke sjølvtillit! Det er ikke dumt, altså. den lenger. Tonje Glimmerdal passer for barn og voksne fra fem år. Forfatteren Maria Parr ser fram til uroppføringen. –‰Det er så mange flinke fagfolk her, sier Unni Walstad. –‰Og selv om jeg har jobbet med scenografi og kostymedesign –‰Det viktige for meg er at grunntonen i boka, stemningen, i mange år, er det like nervepirrende: Klarer jeg å komme opp blir bevart. Et teaterstykke er en tolkning av boka som er mer med en god idé? Klarer jeg å få tegnet det ut slik jeg vil ha det? Og øyeblikkskunst enn en film. Et annet Tonje Glimmerdal-teaterstykke skuespillerne har jo ikke sett disse tingene ennå! Vi begynner jo å senere vil jo bli annerledes. Jeg gleder meg veldig, sier hun. lage tingene lenge før rollene er plukket ut. Skuespillerne får se Familieforestillingen Tonje Glimmerdal har premiere på Det det på leseprøven. Ikke før. norske teatret 2. oktober.

66

OBOSBL ADET


NYTT UNIVERS: Glimmerdalen er i ferd med 책 finne sceneform, med hus og fjell og det hele.

OBOSBL ADET

67


Kvalitet og komfort i årene som kommer Baderomspanel og Kitchen Board fra Fibo-Trespo

Velg mellom en mengde farger og fresinger eller kun glatte lekre plater. Glem membran, gipsplater og arbeidstiden flis krever. Nye badromseller kjøkkenvegger kan være klare på en weekend. Fibo-Trespo Veggpanel er lekkert, raskt å sette opp, tilbyr et stort antall dekor og gir deg muligheten til å skape et unikt bad.

Fibo-Trespo er en av de sikreste veggløsningene på markedetgodkjent i henhold til Våtromsnormen og utviklet for å tåle direkte vannpåvirkning.

Se sortimentet hos nærmeste byggevareforhandler eller www.fibo-trespo.no


osloquiz

GØY MED QUIZ?

Gjett og vinn i OBOS-bladets osloquiz på facebook. com/obosmedlem.

HVA VET DU OM OSLO?

KLASSIKEREN HVA VET DU OM OSLO ER ENDELIG TILBAKE!

Trond Otrebski Langfjæran er en ektefødt oslogutt. Han bor på Vålerenga og håper at han kan et og annet om hovedstaden. 7 RETTE: –Det er jeg godt fornøyd med! Jeg leser denne spalten ofte og vet at vanskelighetsgraden kan være høy, sier Trond Otrebski Langfjæran, som får to kinobilletter som takk for innsatsen.

Hva er siden 2012 gateadressen til Slottet? Jeg husker den ble endret fra Drammensveien til Henrik Ibsens gate, men jeg har ikke fått med meg at den er endret igjen.

Hvem var sjefdirigent for Oslo-Filharmonien fra 2006 til august i år? Han er godt kjent langt utenfor Oslos og Norges grenser, men akkurat nå kommer jeg ikke på navnet hans. Hvilken idrett driver oslogutten Joshua King (21) med? Som ihuga Vålerenga-supporter vet jeg at han spiller fotball. På hvilket tiår herjet Granatmannen, som med utplassering av håndgranater og granatfeller flere steder i Oslo skapte frykt og engstelse i befolkningen? Dette har jeg hørt om, en helt sprø historie. Kan det ha vært på 60-tallet? Hvilken tidligere osloordfører gav i 1998 ut singelen «Oslosommer»? Dette må jo være Albert Nordengen! Hvilke to farger utgjorde de fire horisontale stripene i det gamle byflagget som var i bruk frem til år 2000? Regner med at blått er den ene, på grunn av nærheten til fjorden. Så tipper jeg på hvitt. Dette er jo fargene til fotballaget Strømsgodset fra Drammen, så i så fall jeg er veldig glad for at vi har vraket dette flagget.

TEKST OG FOTO EDDIE CHR. THOMAS

Under hvilket hundreår kunngjorde kong Håkon Magnusson at Oslo skulle være Norges hovedstad? Jeg er ganske sikker på at det må være på 1300-tallet. Hvilken sjø er størst i overflateareal; Bogstadvannet eller Sognsvann? Bogstadvannet har jeg ikke løpt rundt, men en runde rundt Sognsvann er cirka tre kilometer. Tipper på Sognsvann. Grunnlagt i 1797 regnes dette for Norges eldste stormagasin for handel, hvilket? Steen&Strøm.

1.

Hva er siden 2012 gateadressen til Slottet? 2. Hva heter kinoanlegget som ligger i tilknytning til Lambertseter senter? 3. Hvem var sjefdirigent for Oslo-Filharmonien fra 2006 til august i år? 4. Hvilken idrett driver oslogutten Joshua King (21) med? 5. På hvilket tiår herjet Granatmannen, som med utplassering av håndgranater og granatfeller flere steder i Oslo skapte frykt og engstelse i befolkningen? 6. Hvilken tidligere osloordfører gav i 1998 ut singelen «Oslosommer»? 7. Hvilke to farger utgjorde de fire horisontale stripene i det gamle byflagget som var i bruk frem til år 2000? 8. Under hvilket hundreår kunngjorde kong Håkon Magnusson at Oslo skulle være Norges hovedstad? 9. Hvilken sjø er størst i overflateareal; Bogstadvannet eller Sognsvann? 10. Grunnlagt i 1797 regnes dette for Norges eldste stormagasin for handel, hvilket? SVAR: 1. Slottsplassen (tidl. Henrik Ibsens gate 1). 2. Symra. 3. Jukka-Pekka Sarast. 4. Fotball (tidl. spilt for Romsås og VIF, nå i Blackburn i England). 5. På 60-tallet (februar – april 1965). 6. Albert Nordengen. 7. Blått og hvitt. 8. 1300-tallet (1314). 9. Bogstadvannet 1,09 kvm (Sognsvann 0,39 kvm). 10. Steen&Strøm.

Hva heter kinoanlegget som ligger i tilknytning til Lambertseter senter? Symra!

TEST DEG SELV!

OBOSBL ADET

69


Foto: Johner

STØTTE TIL EN BEDRE BOLIG? Et hjem skal være et godt sted å bo i. Mange ønsker å gjøre små og større grep for å bo enda bedre. Enova gir ditt borettslag støtte til oppgradering som reduserer energibruken. Slik kan dere lettere velge fremtidsrettede energiløsninger. Som leder i borettslaget, styremedlem eller andelseier, bør du vurdere Enovas støtteprogram: «Støtte til eksisterende bygg» Så er du et skritt nærmere de beste løsningene for din drømmebolig. Les mer og søk på enova.no/borettslag

Komfort med elektrisk gulvvarme MILLIMATTM - varmekabelmatte som bygger kun 4,5 mm. Kan legges i alle typer gulv, enten dekket med avrettingsmasse eller rett i fliselim. Matten kan legges både på brennbart og på støpt gulv. MILLICABLE TM/MILLICLICKTM - aluminiumsbelagt trinnlydsplate og varmekabel som totalt bygger kun 8 mm. Her er det ikke behov for støping. En ideell løsning for parkett og laminatgulv, for bruk i både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør for mer informasjon! www.nexans.no/varme


juniorsiden

VI VIL HØRE FRA DEG:

juniorlaget @obos.no

MORO FOR DE MINSTE

Unge Deichman, som er Deichmanske biblioteks barne- og ungdomsavdeling, anbefaler denne gangen at du leser:

EN EKTE HELT

Flammene vokser oppover veggene på hytta mens de brøler og knitrer. Svarte merker i det tørre gresset viser hvor flammene begynte, og en sti av svidd gress viser hvor ilden har tatt veien. Bamse og Dokke-Tommy er inne i den brennende hytta. De har snuten og nesen trykket mot vinduet. Han vil redde dem, han må slukke brannen. Men hageslangen rekker ikke fram til hytta. Erik vet ikke om det er den tette, svarte røyken som gjør at han har tårer i øynene, eller om han gråter. Han er livredd, og stiv av skrekk. Hvorfor tente han den fyrstikken?

TEKST OG UTVALG SØLVI HALVORSEN VIGNETTER HELENA OHLSSON

Junior x-ord

VIL DU BLI JUNIORLAGETS EGEN TONJE GLIMMERDAL? Har du lest om Tonje Glimmerdal på side 64 i dette bladet? I oktober lander uredde Tonje, som Maria Parr har skrevet om, på Det Norske Teatret i Oslo – og du kan bli med! Tonje er det eneste barnet i den lille bygda Glimmerdalen, hvor hun lever under mottoet «fart og sjølvtillit». Å utforske naturen, prøve ut egne krefter og å være sammen med gode venner er det Tonje liker aller best. Er du litt som Tonje Glimmerdal: Vågal og uredd, men også omsorgsfull og snill, glad i naturen og en god venn?

Da kan du melde deg på konkurransen om å bli Juniorlagets egen Tonje Glimmerdal. Skriv litt om deg selv, om hvorfor du bør vinne, og send gjerne med et bilde. En heldig vinner får inntil 5 billetter til forestillingen om Tonje Glimmerdal på Det Norske Teatret, eller et gavekort fra Ark bokhandel. Send til juniorlaget@obos.no, eller til Juniorlaget, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo, innen 29. september, og husk å skrive om du ønsker teaterbilletter eller gavekort!

Vinn premier! Du kan vinne andre premier også! Send oss tegninger, vitser, dikt eller andre bidrag, så er du med i trekningen om blant annet matboks og drikkeflaske fra OBOS. Frist 29. september. Send inn til OBOS, postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo. Merk konvolutten «Juniorlaget» Klipp ut og send inn.

Av Ingelin Røssland

Navn: ..................................................................................................................... Adresse: ................................................................................................................ Postnummer/sted:............................................................................................. Alder: ....................................................................................................................

OBOSBL ADET

71


Oppussing

Skyvedørsgarderobe #" % # #

ď€ ď€ ď€‚ď€ƒď€ƒď€„ď€ƒď€…ď€†ď€‡ď€ ď€†ď€ˆď€ ď€‰ď€Šď€ ď€‹ď€ ď€Œď€?ď€ ď€‡ď€†ď€Žď€ ď€‡ď€†ď€ˆď€ ď€„ď€?ď€ ď€?ď€‘ď€’ď€…ď€…ď€†ď€ˆď€†ď€…ď€ ď€“ď€ƒď€Žď€†ď€ˆď€ ď€”ď€ˆď€’ď€ƒď€…ď€•ď€†ď€–ď€ ď€—ď€‚ď€˜ď€™ď€šď€›ď€œď€?ď€&#x;ď€

 gjerne på et uforpliktende  besøk,   Vikommer tar mål og  planløser Rørleggere 

  

   ditt garderobeskap – slik du vil ha det. ď€ ď€ ď€ ď€ ď€ ď€‚ď€ƒď€‚ď€„ď€…ď€† VI GIR 10% RABATT ## til#en% '# Velkommen god handel!

ď€‡ď€ˆď€…ď€†ď€ƒď€ ď€†ď€‰ď€Šď€‹ď€Œď€†

ď€ ď€‚ď€ƒď€„ď€…ď€†ď€ƒ ď€‡ď€…ď€ˆď€‰ď€…ď€Šď€‹ď€Œď€

ď€?ď€?ď€?ď€‘ď€’ď€“ď€†ď€ˆď€Œď€† 

ď€ ď€‚ď€ƒď€„ď€…ď€†ď€‡ď€‡ď€ˆď€‰ď€†ď€Šď€‚ď€‹ď€†ď€‰ď€Œď€Šď€?ď€ˆď€Žď€‡ď€?ď€?ď€‰ď€†ď€‘ď€ˆ

ď€ ď€†

ď€ ď€Ąď€Ąď€†ď€ˆď€ ď€˘ď€Łď€Ąď€ˆď€„ď€‡ď€…ď€ƒď€„ď€ˆď€‡ď€†ď€ƒď€ ď€„ď€?ď€ ď€‡ď€†ď€Žď€

ď€¤ď€Ľď€Śď€ ď€?ď€ˆď€„ď€§ď€†ď€…ď€•ď€„ď€ƒď€†ď€‘ď€‘ď€ ď€…ď€Ąď€’ď€ƒď€Žď€’ď€ˆď€Žď€ Se utstilling i Solheimveien 30, ! 1470 Lørenskog, vĂĽr 

 '### & " # %! ď€ ď€† ď€¨ď€’ď€…ď€Ąď€ ď€Ąď€Šď€‘ď€”ď€“ď€Žď€ ď€ ď€† ď€Şď€„ď€ˆď€Ąď€ ď€„ď€?ď€ ď€§ď€’ď€…ď€Ąď€ ď€‘ď€†ď€˘ď€†ď€ˆď€Šď€ƒď€?ď€…ď€Ąď€Šď€Žď€ man.–fre. lør. 10–14. $ # 9–16.30,  !tors. 9–19, ! " & ď€ ď€† ď€‚ď€“ď€Ąď€Ťď€ ď€ˆď€Ľď€ˆď€‘ď€†ď€?ď€?ď€†ď€ˆď€ ď€„ď€?ď€ ď€Šď€ƒď€…ď€Ąď€’ď€‘ď€‘ď€’ď€Ąď€Ľď€ˆď€ Telefon: ##$67 97 09 90, !e-post: # post@acme.no # ď€œď€†ď€‘ď€†ď€§ď€„ď€ƒď€ ď€¨ď€“ď€ˆď€“ď€‘ď€“ď€ƒď€Žď€ ď€ ď€ ď€‚ď€ƒď€„ď€‚ď€…ď€†ď€‚ď€…ď€‡ď€‚ ď€Šď€ ď€‹ď€ ď€Œď€?ď€ ď€‡ď€†ď€Žď€ ď€‡ď€†ď€ˆď€ ď€„ď€?ď€ ď€?ď€‘ď€’ď€…ď€…ď€†ď€ˆď€†ď€…ď€ ď€“ď€ƒď€Žď€†ď€ˆď€ ď€”ď€ˆď€’ď€ƒď€…ď€•ď€†ď€–ď€ ď€—ď€‚ď€˜ď€™ď€šď€›ď€œď€?ď€&#x;ď€

r

o

pü alle veiledende priser ved henvisning til annonsen. Dette gjelder rør, deler . og utstyr.

ď€

ď€§ď€Źď€§ď€“ď€­ď€„ď€ƒď€‘ď€Šď€ƒď€†ď€Ťď€ƒď€„ď€ ď€ ď€œď€‘ď€§ď€–ď€ ď€?ď€?ď€ ď€Žď€Œď€ ď€Œď€?ď€ ď€‰ď€Żď€ ď€

Oppussing Containere Oppussing

Rørlegger Rørleggere

ď€ ď€ ď€ ď€ ď€ ď€‚ď€ƒď€‚ď€„ď€…ď€† ď€‡ď€ˆď€…ď€†ď€ƒď€ ď€†ď€‰ď€Šď€‹ď€Œď€†

ď€ ď€‚ď€ƒď€„ď€…ď€†ď€ƒ ď€‡ď€…ď€ˆď€‰ď€…ď€Šď€‹ď€Œď€

ď€?ď€?ď€?ď€‘ď€’ď€“ď€†ď€ˆď€Œď€† 

ď€ ď€‚ď€ƒď€„ď€…ď€†ď€‡ď€‡ď€ˆď€‰ď€†ď€Šď€‚ď€‹ď€†ď€‰ď€Œď€Šď€?ď€ˆď€Žď€‡ď€?ď€?ď€‰ď€†ď€‘ď€ˆ

ď€ ď€† ď€ ď€† ď€ ď€† ď€ ď€†

ď€ ď€Ąď€Ąď€†ď€ˆď€ ď€˘ď€Łď€Ąď€ˆď€„ď€‡ď€…ď€ƒď€„ď€ˆď€‡ď€†ď€ƒď€ ď€„ď€?ď€ ď€‡ď€†ď€Žď€ ď€¤ď€Ľď€Śď€ ď€?ď€ˆď€„ď€§ď€†ď€…ď€•ď€„ď€ƒď€†ď€‘ď€‘ď€ ď€…ď€Ąď€’ď€ƒď€Žď€’ď€ˆď€Žď€ ď€¨ď€’ď€…ď€Ąď€ ď€Ąď€Šď€‘ď€”ď€“ď€Žď€ ď€Şď€„ď€ˆď€Ąď€ ď€„ď€?ď€ ď€§ď€’ď€…ď€Ąď€ ď€‘ď€†ď€˘ď€†ď€ˆď€Šď€ƒď€?ď€…ď€Ąď€Šď€Žď€ ď€‚ď€“ď€Ąď€Ťď€ ď€ˆď€Ľď€ˆď€‘ď€†ď€?ď€?ď€†ď€ˆď€ ď€„ď€?ď€ ď€Šď€ƒď€…ď€Ąď€’ď€‘ď€‘ď€’ď€Ąď€Ľď€ˆď€

ď€

pü alle veiledende priser ved henvisning til annonsen. Dette gjelder rør, deler . og utstyr.

ď€§ď€Źď€§ď€“ď€­ď€„ď€ƒď€‘ď€Šď€ƒď€†ď€Ťď€ƒď€„ď€ ď€ ď€œď€‘ď€§ď€–ď€ ď€?ď€?ď€ ď€Žď€Œď€ ď€Œď€?ď€ ď€‰ď€Żď€ ď€

Oppussing Containere Oppussing

GĂĽr du med tanken om ĂĽ pusse opp!

Container? Vi stiller med:

Kampanjekode Snekker, maler, flislegger, rørlegger, elektriker og “Private Oslo/Akershusâ€?

Ringprosjektledelse. oss pĂĽ Tlf.: 47 41 30 00 tlf 09700 www.nytthjem.net post@nytthjem.net www.norskgjenvinning.no Annonsering

Glassmester Entreprenør

GLASSMESTER GLASSMESTER Besøk vür �butikk� i butikken

VI GIR 10% RABATT

GĂĽr du med tanken om ĂĽ pusse opp!

Container?

COMFORT STORO Grefsenveien 56, 0487 Oslo 23 40 10 40 storo@comfort.no

Vi stiller med: Kampanjekode Snekker, maler, flislegger, rørlegger, elektriker og “Private Oslo/Akershusâ€? Ringprosjektledelse. oss pĂĽ Tlf.: 47 41 30 00 tlf 09700 www.nytthjem.net www.norskgjenvinning.no post@nytthjem.net

Elektriker Entreprenør

Advokat Annonsering

ď€œď€†ď€‘ď€†ď€§ď€„ď€ƒď€ ď€¨ď€“ď€ˆď€“ď€‘ď€“ď€ƒď€Žď€

ď€ ď€ ď€‚ď€ƒď€„ď€‚ď€…ď€†ď€‚ď€…ď€‡ď€‚

COMFORT STORO Grefsenveien 56, 0487 Oslo 23 40 10 40 storo@comfort.no

Vakt hele døgnet. i Brobekkveien 104b pü Alnabru! lavedusjløsninger, priser til fester Salg avFaste glass, speil, ogleserne beslag m.m. av vinduer, av Utstilling OBOS-bladet! dører og rekkverk i glass/stül. Hyggelige priser til OBOS medlemmer! Ring 815 GLASS (815 45277)

Ring 815 GLASS www.815glass.no

Garasje Garasjeporer

Glassmester Din lokale Elektroinstallatør! Din lokale ADVOKATBISTAND GLASSMESTER Vi søker Elektromontør gruppe L Testament, ektepakt, arveforskudd, elektroinstallatør! hjemme, Din lokale Elektroinstallatør! GARASJEPORTER GARASJEPORTER arv, skatt og tvister Vakt hele døgnet. Vi søker Elektromontør gruppe L annonser i Faste lave priserElektromontør til Vi søker Elektromontør gruppeL L Vi søker gruppe OBOS-bladet leserne av OBOS-bladet!

Ring 815 GLASS (815 45277)

Advokat P.E.Unhjem Johansen Tlf.: 911 19 336 Advokat S.K. Berge Tlf.: 901 95 250 Advokat K.O.Engeseth Tlf.: 928 50 545

www.obos.no

Telefon: 67 90 01 85 / 22 63 11 00

Kontakt HS media:

E-post: Timepris kr.ISELIN 945,+ 25% mvapost@linje-elektro.no MARTE SKARPNORD Postadresse: Postboks 92, 1472 Fjellhamar Telefon: 62Ă˜vre 94 10 37 motKontoradresse: normalt kr. 1350,til kr.1600,-1, 1472 Fjellhamar Grønliveien e-post: mis@hsmedia.no + 25% mva. Telefon: 67 90 01 85 / 22 63 11 00

SNORRE SIGURDSSON E-post: post@linje-elektro.no Linje Elektro AS utfører: • OrdinĂŚr installasjon Elektro AS formidler og Telefon: 92 40 29Linje 17Postboks Postadresse: 92, 1472 Fjellhamar utfører elektriske arbeider for: Telefon:www.linje-elektro.no 67 90 01 85 / 22 63 11 00• Tele-, Data- og Fiberinstallasjon e-post: ss@hsmedia.no Kontoradresse: Ă˜vre Grønliveien 1, 1472 Fjellhamar • Kjøling www.linje-elektro.no E-post: post@linje-elektro.no • Internkontroll Lille Grensen 7, •OSLO • Elektrokontroll Ventilasjon Tlf. 63 94 04 30 www.raynor.no Varmepumper • Solskjerming www.advonor.no – post@advonor.no Linje Elektro AS utfører: •• OrdinĂŚr installasjon Linje Elektro AS formidler og • Tele-, Data- og Fiberinstallasjon utfører elektriske arbeider for: • Kjøling • Internkontroll www.linje-elektro.no • Elektrokontroll • Ventilasjon • Varmepumper • Solskjerming

www.linje-elektro.no Garasjeporer

Tlf: 63 94 04 30

S


juniorsiden MORO FOR DE MINSTE

VI VIL HØRE FRA DEG:

juniorlaget @obos.no

Få en voksen til å spørre deg, og se hvor mange spørsmål du kan svaret på. Eller du kan spørre en venn, og se hvor mange riktige han eller hun får.

1

Nå i september er det stortingsvalg. Vet du hvem personen på bildet er?

2

Kan elefanten hoppe?

3

Hvor ofte er det skuddår?

4

Hva heter den triste vennen til Ole Brumm?

5

I hvilket land er København hovedstad?

6

Hva het prinsessen som sov i hundre år?

7

Er rødspette en fugl, fisk eller insekt?

8

Hva kalles den glødende massen i en aktiv vulkan?

9

Hvor gammel tror du en sjiraff kan bli?

10

Husker du hvor Emil og lillesøsteren Ida bodde?

Arina Jensen, 7 1/2 år, fra Oslo har tegnet kolonihagen til mormoren sin. Og her kan det høstes mye godt: Epler og jordbær, tomater og gulrøtter! Høsten er en herlig tid, når alt vi har sådd og plantet om våren bærer frukter. Takk for flott tegning, Arina. Du får en hilsen i posten.

Edvard Lille ås, 9 år, fra O slo vant kryssord et i OBOSbladet nr. 4 og Marte Elis e Gudbrandsen (13) fra Lang hus vant Juni orsudoku. Premier er se ndt i posten . OBOS-bladet gratulerer!

SVAR:1. Erna Solberg. 2. Nei. 3. Hvert fjerde år. 4. Tussi. 5. Danmark. 6. Tornerose. 7. Flyndrefisk. 8. Lava. 9. Ca. 25 år. 10. Lønneberget.

OBOSBL ADET

73


kryssord

SEND INN

og vinn Flax-lodd!

MORO FOR DE VOKSNE

DUMDRISTIG

SIDE

TIDSAVSNITT

FABEL- SJØVESEN DYR

ENS

TALER

Løsning Kryssord 4/13

TUKTE PREP.

T

DRILLE ESKE

B

PRYDPLANTE KOMMUNE

B

OPPDRETT

PÅLEGG

A

MØBELDEL

FUGL

TØYS

GRESK BOKSTAV

FESTLIG

KNAPP FLOD

ÅTSEL

MÅLE

DRIKK

ARVING

VARMEDISEN

DREN LEVE TRIST

OVERHODE

2 3 4 5 6 1

PRYLE FORHENVÆRENDE

RIPENE

HÅN

KONGE

DRIKKENE

BYGE PATTER

TIGGE

STIRRET

JENTENAVN

SKITT

ANBRINGER SJØDYR

LEVER

SLEKTNING

TRYLLEKOMEDIE

NOBEL

TIDLIG AVTREDE

ELV

LEDSAGER

FUGL

PASSE

VERTSHUS

GIR

FUGL

PRYD

VOKSE

GRUNNLEGGE

KRYSSORD- OG SUDOKUVINNERE FRA OBOS-BLADET NR. 6/13, OFFENTLIGGJØRES I BLAD NR. 8/13.

BEGRENSET

KONGE

HOLDT HUS

TALL

RØYS

ROTFRUKTER

TVERRPOMPEN

TRE

TVETTER

HØRER

JENTENAVN

ANELSE

ØNSKE

TRUE

ØY JAMRE

RETNING

SURR

GODTATT BANE

VILL

BIB. PERSON

BARN

SUSETE

LUFTEN

MAN

ART.

SLIT

STATTHOLDER VEL

Adresse Sudoku-løsning

74

OBOSBL ADET

R E M E D I E N E S O N A T E

U R Ø Ø R R R E T E N L O K T A L E R E R A V E M E E R T L A R L N A E S S R E S

S E T N A E T S L S E T O T R O M N N A E R N T

1 6 2 3 5 4

5 4 1 6 2 3

3 2 5 4 1 6

4 5 6 1 3 2

6 1 3 2 4 5

Oppgave Sudoku 6/13

1 5

4 2 1

3 3 5

AMBOLT

De første riktige løsningene premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Merk konvolutten «Kryssord 06/13» eller «Sudoku 06/13» og send løsningen/løsningssetningen innen 30. september til: OBOS-bladet, pb 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo eller til obosbladet@obos.no Navn

L E L I B N O R I S K L K A E M E S I T A S E D E R N E R E L A N G I B A N G E I L A A R U D I G

Kryssordvinnere, nr. 4 2013 Stein Nicolaysen, Gjettum Mette Væring, Flateby Mette Skaalerud, Oslo

UTSYN

TØRRLAND

DYR

FYR

E S S E R A T R E I N G G A M O L I E L L A I V E V N O

Sudokuvinnere, nr. 4 2013 Eldbjørg Ajer, Oslo Esma Alendar, Oslo Jostein Lavik, Bøverbru

FALSK

DOKTRINE

DEL

M E R R

Vinnere 4/13

ELV

STUND

ILDSTEDER

D R Ø S T Ø S T E Y R A E H E V I S S I K T Å T I V A L J E R R E I L E K S E N S S T E I L L D O S A G I K T S E T E E S N O R K K T U R E A T A R L M E S

Løsning Sudoku 4/13

FORLATELSE

SLEMT

BLA

B U N D N E R S Ø K E E R

FLOTT

HÅRLOKK

S T R Ø M P E B U K S E R

1 2 4 Fyll inn tall i de åpne rutene slik at hver linje, hver kolonne og hvert felt bestående av 2 x 3 ruter inneholder alle tallene fra 1 til 6. Rutene merket med stjerne danner en tallkombinasjon som du fyller inn i kupongen og sender inn.


Vi løser alle dine skadedyrplager med Gardex ”Gjør Det Selv” miljøvennlige produkter.

...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE

Bli kvitt veggedyr med Gardex og spar tusenlapper. Proff og Privat!

Komplett moderniseringsprogram for kjøkken, bad og garderobe

20 år 1993-2013

Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål! Benkeplater skreddersys etter ønske fra eget verksted! Hvitevarer leveres og monteres etter avtale! Katt, elg, rådyr og grevlingjager. For batteri eller nettadapter, dekker 100/400/600 kvm.

Snekker, rørlegger og elektriker utfører arbeid av høy kvalitet! Elektrisk insektfelle med gitter og vifte eller lim, dekker 30/40kvm.

Maur, kakerlakker, edderkopper, vepsebol med flere.

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47 Faks: 22 20 60 55 www.kjøkkenfornyeren.no

- jeg flytter

Jordrottejager. Dekker 800 kvm. Går på batteri (4xD) som varer i ca. 4-6 måneder.

Tlf. 22 25 32 00.

Se mulighetene, besøk vår butikk i Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

Mus, rotter og flaggermusjager. Går på batteri eller 230V, dekker 30/50/100/500 kvm.

Klesmøll og melmøll, bruk spray, limfeller og luktposer.

Over 150.000 kunder.

www.gardex.no

Vår drift i over 30 år... Trygghet for godt resultat

PLANLEGG ARVEN! – Alle bør planlegge hva som skal skje med eiendelene når man faller fra. Har du gjort det? – Har du tenkt på at du må sikre din egen formue hvis du skal inngå nytt ekteskap? – Står du foran et arveoppgjør eller skilsmisseoppgjør og vil sikre dine rettigheter? Vi tilbyr leserne veiledning og rådgivning til reduserte priser. Ta kontakt. Våre advokater underviser i familie- og arverett ved Universitetet i Oslo og har lang erfaring i å bistå innenfor alle disse områdene. Kontakt: Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & CO. DA, Frognerveien 8, 0257 Oslo, tlf. (+47) 23 08 57 20. Kontaktpersoner: Advokat Henning Borge / advokat Ståle Kihle.


VI GJØR BOLIGSELGERE TIL BOLIGVINNERE

* Les vår boligavis her!

Vår sterke lokalkunnskap gjør at vi oppnår gode priser på din bolig. Kontakt oss i dag for et godt tilbud på salg av boligen din i høst. Les mer på www.obos-eiendomsmeglere.no

–– OBOS eiendomsmeglere skaper nye boligvinnere landet rundt.


bolig OBOSBL ADET 06 | 13

MARKANÆRT: I Trasoptunet får du Østmarka som nærmeste nabo.

78 Nytt og praktisk på Oppsal OSLO: I Trasoptunet borettslag får du stier og lysløype like utenfor døra, samt kort vei til Oslo sentrum. Salgsstart 25. september.

82 Snart i gang på Løren OSLO: OBOS skal sammen med Veidekke bygge cirka 850 boliger på Løren. De første boligene legges ut for salg i oktober.

85 Fantastisk utsikt BERGEN: Snart starter salget av Straumsfjellet Panorama; 211 leiligheter på en av de beste tomtene i Fjell kommune.

87 Se fjorden fra Bekkelaget! OSLO: Byggingen av Jomfruhagen er i gang. Det er fortsatt ledige rekkehus, og du er herved invitert til tomtevisning 22. september.

FOTO NADIA FRANTSEN

90 Full oversikt

HELE LANDET: Vil du vite hvor OBOS bygger nå, og hvor vi planlegger å bygge? Her får du full oversikt!

Les mer på obos.no/nybolig


BOLIG | OSLO | TRASOPTUNET

HER KOMMER BOLIGENE

TVEITA SENT T-BANE SKOLE

BUSS

NÆRBUTIKK TRASOPTUNET

78

OBOSBL ADET


TER

Nytt og praktisk på Oppsal

SALGSMØTE OG PÅMELDING Salgsmøte på Hammersborg torg 1, onsdag 25. september kl. 18.00. De som vil delta på salgsmøtet må melde seg på via www.obos. no/trasoptunet, e-post medlemsservice@obos. no eller tlf. 22 86 59 90. Husk å oppgi navn, adresse, telefon- og medlemsnummer. Les mer om salgsmøter på side 95.

I Trasoptunet borettslag får du stier og lysløype like utenfor døra, kort vei til Oslo sentrum, balkong eller terrasse, garasjeplass under boligen og heis rett opp til din splitter nye leilighet.

Tveita Senter

Her kommer boligene

OBOS SKAL BYGGE 114 LEILIGHETER

1 km

Trasopp Østmarka dveien Helleru

Totalt vil Trasoptunet borettslag bestå av 114 leiligheter. Andre og siste salgstrinn består av to bygg, bygg B og C, med totalt 50 leiligheter, fordelt på 2 stk 2-roms på cirka 53 kvm, 12 stk 3-roms på cirka 67 kvm og 36 stk 4-roms på cirka 77-111 kvm. Leilighetene får gjennomgående god standard, balansert ventilasjon, flislagte bad, parkett på gulv og lyse vegger, samt gode balkonger/terrasser vendt mot vest. Hver bolig får parkeringsplass i underjordisk garasjeanlegg, og det blir heis opp til alle etasjer. Mellom byggene i borettslaget vil det bli anlagt et rolig og skjermet indre tun med uteplass for store og små.

Østensjøvannet

0

BOLIGENE

So lb er gl ive ien

Vet lan dsv eien

i Hellerudveien 69. Salget av de første leilighetene startet i april, og etter godt salg legger vi nå alle de resterende boligene ut for salg. Trasoptunet blir liggende i et veletablert boligområde på Oppsal, med kort vei til barnehager, skoler, idrettshall, kunstgressbane, dagligvarebutikk og kjøpesentre med alt du trenger av butikker og servicefunksjoner. Med bil, buss eller T-bane er du i Oslo sentrum på kort tid. Her får du Østmarka som nærmeste nabo, og turmulighetene er mange – enten det er sommer, høst, vinter eller vår, om du vil rusle, jogge, gå på ski eller sykle, om du vil dra på fisketur, klatretur eller gå en tur rundt et av de mange småvannene i området.

NÆROMRÅDET

Skøyenputten

Oppsal

Østmarkveien

N

Kollektiv transport: Cirka 200 m til bussholdeplass for linje 61, 76, 76X og 79. Nærmeste T-banestasjoner er Godlia, Oppsal og Skøyenåsen. Butikker: Dagligvarebutikker i umiddelbar nærhet og kort vei til både Tveita og Oppsal Senter.. Barnehage: Flere barnehager i området. Skole: Cirka 200 m til nærmeste barneskole, Trasop skole. Friområde: Østmarka i umiddelbar nærhet, med stier, lysløype og fantastiske turmuligheter, sommer som vinter. .

OBOSBL ADET

79


BOLIG | OSLO | TRASOPTUNET

SENTRALT: Det er flere barnehager og skoler nær Trasoptunet, og det finnes mange muligheter for en aktiv fritid i nærområdet. MARKA: I Trasoptunet får du Østmarka som nærmeste nabo. Det byr på varierte muligheter for friluftsliv og uteaktiviteter gjennom alle årstider. Solbergvann, Lutvann, Skøyenputten og Hauktjern er bare noen av de vakre rutene du kan ta.

TILVALGSMULIGHETER

Kjøpere vil få mulighet til å påvirke interiøret gjennom tilvalg på blant annet kjøkken og garderobe, innvendige dører og parkett. I fireromsleilighetene kan du velge å fjerne innvendige vegger slik at du får større stue. FERDIGSTILLELSE

Planlagt byggestart på hus B og C er 1. kvartal 2014, med mulig innflytting i andre halvår 2015. Byggingen av hus A og D er i gang. FINANSIERING

Byggingen av boligene finansieres ved at utbygger skaffer et lån på inntil 60 prosent av kjøpesummen for leilighetene, senere omtalt som andel fellesgjeld. De resterende 40 prosent av kjøpesummen utgjør innskudd som finansieres av den enkelte. MÅNEDLIGE BOKOSTNADER

Hver andelseier må betale en månedlig andel av borettslagets felleskostnader som består av kapitalkostnader (renter og avdrag på andel fellesgjeld) og driftskostnader. Driftskostnader skal blant annet dekke kommunale avgifter, kabel-TV, internett, forsikring av bebyggelsen, generell drift av borettslaget samt forretningsførsel. Utgifter til oppvarming og varmt vann vil bli fakturert særskilt etter målt forbruk for den enkelte leilighet. BETALINGSBETINGELSER

I forbindelse med kontraktsinngåelsen skal det innbetales kr 100 000. Når byggestart er besluttet skal det innbetales et beløp som sammen med første innbetaling utgjør 10 prosent av totalprisen. Resten av egenkapitalen (innskuddet) innbetales ved overtakelse av leiligheten. OBOS kan tilby muligheter for mellomfinansiering i perioden frem til innflytting. Individuell nedbetaling av andel fellesgjeld (IN-ordning): Borettslaget vil ha en ordning som gir andelseier anledning til å nedbetale sin andel av fellesgjelden raskere enn det som fremgår av den ordinære nedbetalingsplan. De som benytter denne ordningen vil få sine månedlige felleskostnader redusert. Eksempelvis vil en fullstendig nedbetaling av andel fellesgjeld bety at månedlig felleskostnad kun vil bestå av driftskostnader.

80

OBOSBL ADET

LEV VEL MED OBOS

Leilighetene vil bli organisert som et OBOS-tilknyttet borettslag, med OBOS som forretningsfører. Samtidig som du eier din egen bolig og kan omsette denne, men med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, er du sikret at fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold. I et OBOS-tilknyttet borettslag er du ikke ansvarlig for naboens felleskostnader. PROSPEKT OG PRISLISTE

Prospekt med prisliste og leilighetsplaner vil foreligge i begynnelsen av september og fås ved henvendelse til OBOS eiendomsmeglere Prosjekt på telefon 22 86 82 40 eller prosjektsalg@obos.no. Det kan også lastes ned på www.obos.no/trasoptunet.


VISNING PÅ TOMTEN Søndag 22. september fra kl. 13 til 15 Mandag 23. september fra kl. 18 til 19. Adresse: Hellerudveien 69

KONTAKT OBOS eiendomsmeglere Prosjekt. Oppdragsansvarlig: Ulf Petter Binfield Mobil: 901 84 052 Telefon: 22 86 82 40 Nettside: www.obos.no/trasoptunet E-post: prosjektsalg@obos.no

PROSJEKTINFORMASJON Utbygger: OBOS Nye Hjem AS Arkitekt: ARCASA arkitekter AS Entrprenør: Veidekke Entreprenør AS Illustrasjoner og foto: ARCASA Arkitekter, Nadia Frantsen Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Det tas forbehold om å foreta endringer av standard og utførelse, herunder eventuelle justeringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

OBOSBL ADET

81


BOLIG | OSLO | LØREN

RING 3

NORDOMRÅDET

KANONHALLEN ØKERN TORG

SYDOMRÅDET

BOLIGENE

Nordområdet bygges ut først, deretter kommer Sydområdet.

82

OBOSBL ADET


Snart i gang på Løren OBOS skal sammen med Veidekke bygge cirka 850 boliger på Løren. De første boligene legges ut for salg i oktober.

SAMMEN MED VEIDEKKE EIER OBOS

to tomteområder på Løren. Områdene ligger nær hverandre og vil til sammen romme omkring 850 boliger. Tomteområdet lengst nord opp mot dagens Ring 3 skal selges og bygges ut først. Her blir det om lag 220 leiligheter som skal fordeles på fem bygninger som vil være på mellom fire og syv etasjer. Byggene skal bygges rundt et stort, felles tun. Dette området vil også få en barnehage. SALGSSTART I OKTOBER

Første byggetrinn inneholder 108 leiligheter og fordeles på to salgsfaser. Første salgsfase inneholder 53 leiligheter fra 49 kvadratmeter til 87 kvadratmeter. Andre salgsfase inneholder 55 leiligheter med størrelser som varierer i fra 43 kvadratmeter til 86 kvadratmeter. Salget av de første leilighetene starter 28. oktober i år og utlyses i OBOS-bladet som kommer ut i midten av oktober. RING 3 I TUNNEL

Innen salget av de første leilighetene starter i oktober vil ring 3 være lagt i tunnel forbi prosjektet, slik at det bare er

lokaltrafikken som vil passere på overflaten. I løpet av 2017 skal også den nye Lørenbanen være klar. Banestrekningen på 1,6 kilometer skal forbinde linje 5 med T-baneringen, ved at en ny trasé legges fra Hasle gjennom Lørenbyen, og kobler seg på Ringbanen ved Sinsen. Nye Løren stasjon er en sentral brikke i prosjektet og blir en nær nabo til de nye boligene.

NÆROMRÅDET Kollektiv transport: Busstopp fra Lørenvangen – linje 23, 24, 107, 433 og F3. T-bane fra Økern. Barnehage: Flere i området – bygges barnehage i prosjektet. Skole: Løren skole – 1. til 7. trinn. Frydenberg ungdomskole Friluftsområde: Flere parker i området. Lillomarka starter ved Årvoll

KONTAKT OBOS Eiendomsmeglere Prosjekt v/ eiendomsmegler Ulf Petter Binfield Mobil: 901 84 052 Telefon: 22 86 55 32 Nettside: www.obos.no E-post: ulf.binfield@obos.no

SPENNENDE OMRÅDE

Utbyggingen av områdene til OBOS og Veidekke er en del av en større områdeutvikling. I noen år nå har sentrum utvidet seg nordøstover. Først med alt som har skjedd og skal skje på Ensjø, og så med utbyggingen på Hasle og Frydenberg og det som gjennom noen år har blitt bygget ellers på Løren. På den andre siden av ring 3, på Økern, skjer det også spennende ting. Her skal det bygges både nytt stort senter, badeland og boliger. Store deler av veissystemet har vært under omlegging i noen år og vil i all hovedsak stå ferdig i inneværende år.Utbygger er Lørenvangen Utvikling AS, som er et selskap heleiet av OBOS Nye Hjem AS og Veidekke Eiendom AS.

PROSJEKTINFORMASJON Utbygger: Lørenvangen Utvikling AS Arkitekt: Lillestrøm Arkitekter AS Entrprenør: Veidekke Entreprenør AS Illustrasjoner og foto: 3D Norway AS, modellillustrasjon- Rift AS Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Det tas forbehold om å foreta endringer av standard og utførelse, herunder eventuelle justeringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

OBOSBL ADET

83


BOLIG | OSLO | KVÆRNERBYEN

HUS-B

HUS-A

Lyst og luftig i Kværnerbyen terrasse 38 nye selveierboliger i Kværnerbyen terrasse er nå lagt ut for salg. Stikkordene er luftige og lyse boliger med utsyn.

NÆROMRÅDET bolig i Kværnerbyen? 38 boliger i det andre salgstrinnet av Kværnerbyen terasse boligsameie er nå ute for salg. Dette er et boligprosjekt som vil bestå av totalt 126 selveierleiligheter, og salget startet i mai i år. Salgstrinn B inneholder romslige og lyse 2, 3- og 4-romsleiligheter med utsyn, de ligger høyt og fritt og samtidig skjermet og barnevennlig. Boligene vil få tilgang til en felles takterrasse for alle beboere, og fra leilighetene blir det utsyn mot nord og vest. Leilighetene er fordelt slik: 11 stk 2-roms, 18 stk 3-roms og 9 stk 4 roms, og størrelsen er mellom 44 og 103 kvadratmeter. LYST PÅ EN HELT NY

KVALITET OG STANDARD

Leilighetene i Kværnerbyen terrasse får en gjennomgående god standard med generell takhøyde på ca 2,5 meter, som gir leilighetene en ekstra følelse av lys og rom. Innvendige overflater utføres i lyse farger og gulvene får parkett med unntak av bad, der gulv og

84

OBOSBL ADET

vegger blir flislagt. Standard kjøkken har hvite, glatte skapfronter, stålhåndtak og benkeplater i laminat. Leilighetene har porttelefon samt tv-og bredbåndstilknytning. Soverommene er klargjort med rør for signalkabler fram til hvert rom. Leilighetene tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet, og det vil bli heis opp til hvert leilighetsplan. Som i de andre boligprosjektene i Kværnerbyen vil det bli lagt stor vekt på kvalitet i fellesarealer og uterom, og gårdsrommet vil bli flott opparbeidet med lekeplass. FINANSIERING OG BYGGESTART

Boligprosjektet består av selveierleiligheter i et boligsameie og kjøper må selv sørge for finansiering. Planlagt byggestart er januar 2014, og planlagt ferdigstillelse er medio 2016. Det planlegges for at ytterligere to boligblokker skal inngå i det samme sameiet, i alt 185 leiligheter, men dette er ikke endelig besluttet.

Kollektiv transport: Buss 32 har endeholdeplass i selve Kværnerbyen og bruker fem minutter til Oslo S. Øvrige bussruter med holdeplass i nærheten: 34, 20, 70, 501, 401, 421 og 37. Friområde: Hyggelige møteplasser med fine grøntområder og vannspeil

KONTAKT OBOS eiendomsmeglere Kværnerbyen. Smeltedigelen 2, 0195 Oslo Oppdragsansvarlig: Eiendomsmeglere C. Benedicte T. Wien og Ellen Dammen. Mobil: Telefon:

47 60 80 89 / 97 59 88 55 22 86 58 41 / 22 86 55 33

E-post: prosjektsalg@obos.no På nett: www.kværnerbyen.no blogg: www.ikværnerbyen.no


BOLIG | BERGEN | STRAUME | STRAUMSFJELLET PANORAMA

NÆROMRÅDET

Fantastisk utsikt

St ra N um sfj ell ve ge n

Straumsosen

Her kommer boligene Straume

Snart starter salget av Straumsfjellet Panorama; 211 leiligheter på en av de beste tomtene i Fjell kommune.

like ved Sartor Senter planlegger OBOS i samarbeid med Brødrene Ulveseth et nytt, stort og spennende boligprosjekt. Her får du panoramautsikt til havet, Hjeltefjorden, Askøy og Folgefonna. Straumsfjellet Panorama vil bestå av tre bygg med til sammen 211 spennende, moderne og arealeffektive leiligheter som vil passe for alle aldersgrupper. Boligprosjektet skal bygges på en av de beste tomtene i Fjell kommune med gangavstand til alle typer servicefunksjoner og aktivitetstilbud, samt til knutepunkt for offentlig transport. Til Bergen sentrum vil det være cirka 15 minutters kjøretid. Det er flotte tur- og rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet. Kort vei til Sartor Senter med alle servicetilbud og et rikholdig utvalg i butikker. I nærområdet finnes også flere skoler og mange barnehager. Byggene vil få en moderne arkitektonisk utforming og leilighetene vil holde en høy standard med god kvalitet på overflater og utstyr. Det vil bli muligheter for individuelle tilpasninger og tilvalg. Prosjektet blir organisert som et sameie og det vil bli muligheter til Husbankfinansiering. Straumsfjellet Panorama legges ut for salg senere i år – følg med i OBOS-bladet! PÅ STRAUMSFJELLET

Sotra

KONTAKT Fana Sparebank Eiendom. Eiendomsmegler MNEF Stig Håkon Nøkling

Mobil: 472 43 948 E-post: stig.hakon.nokling@fanasparebank.no På nett: www.fanasparebank.no/eiendom/ Utbygger: OBOS Nye Hjem AS / Brødrene Ulveseth Eiendom AS Illustrasjoner: Rambøll Norge AS

OBOSBL ADET

85


Hva gjør du når avløpsrørene går ut på dato? Visste du at rørfornying er en rimeligere og mer komfortabel måte å skifte avløpsrørene på? Vi hjelper deg med å fornye rørene dine.

Fra 16.-20. oktober finner du oss på

Bygg Reis Deg Messen 2013 på Norges Varemesse. Vi sees!

Stand nr. B01-02

Ta kontakt i dag! tlf: 81 50 08 98 www.prolineas.no info@prolineas.no

For gratisbilletter til messen, ta kontakt.

/prolineas

Ta kontakt med oss i Proline Norge i dag, og forny avløpsrørene dine!

Østre Aker vei 213, 0975 OSLO Tlf. 22 10 55 51 www.dvs.no • post@dvs.no

DVS Entreprenør AS har spesialisert seg på utskiftning av vinduer og dører i alle typer bygg . Vi utfører alt fra mindre oppdrag i leiligheter og hus til større prosjekter i ett og samme borettslag. / sameier. Vårt selskap skifter i gjennomsnitt ca 8000 vinduer og dører i året. Vi har mange fine referanseprosjekter å vise til samt gode samarbeidsavtaler med norskproduserte vinduer og dører. Utskiftning av dører og vinduer er et fag som krever spesialkompetanse.

Ditt valg av samarbeidspartner får praktiske og økonomiske virkninger i lang tid fremover. Solid erfaring og fagkunnskap er en rettesnor for alt vi foretar oss. Derfor gir vi deg kvalifisert veiledning gjennom hele prosjektet, og trygghet for at alle krav til kvalitet, funksjon og langsiktig økonomi ivaretas. Vi utfører også branntetting. Vi gjør oss alltid helt ferdig


BOLIG | OSLO | BEKKELAGET

VISNING PÅ TOMTEN Søndag 22. september kl. 14-16. Det vil bli satt opp utsiktstårn. Tomten ligger ved krysset Jomfrubråtveien/Jomfrustien, som er ved Jomfrubråtveien 55. Kort vei fra Jomfrubråten holdeplass (ca. 150 meter).

OSLO

NÆROMRÅDET N

Ekeberg Restauranten

Jomfrubråten stasjon

Jo m fr ub rå tv ei en

en vei Sol

EN TOMT MED fjordutsikt og kort vei til sentrum er for mange en drømmeplassering. På en slik tomt bygges Jomfruhagen på Bekkelaget. 17 rekkehus skal det bli, og sju av disse er fortsatt ledige. De fleste har fjordutsikt, og det er kort vei til trikk og butikk. Brannfjell ungdomsskole og barneskoler er i gangavstand. På Holtet ligger delikatessebutikken Jacobs. Friluftsområdene er mange og varierte med alt fra Ekebergsletta – med husdyrpark og ballplass – til naturparken 0 Brannfjell eller Byskogen ned mot Ekebergrestauranten. De ledige rekkehusene går over to plan, og i tillegg har de hems og flere har kjeller. Bruksarealet er fra 144 til 198 kvadratmeter. På tomtevisningen blir det satt opp utsiktstårn, og representanter for OBOS svarer på spørsmål. Velkommen!

ien gve ber Eke

Byggingen av Jomfruhagen er i gang. Det er fortsatt ledige rekkehus, og du er herved invitert til tomtevisning 22. september.

en ei sv ng Ko n veie sse Mo

Se fjorden fra Bekkelaget!

Her kommer boligene

Ekebergsletta Brannfjell

KONTAKT Eiendomsmegler Alexander Thomassen Mobil: 970 44 499

2 km Telefon: 22 86 59 14 E-post: prosjektsalg@obos.no, alexander.thomassen@obos.no På nett: www.obos.no/jomfruhagen Illustrasjoner: OBOS Nye Hjem, Aerovision AS, Linda Blom, RIFT

OBOSBL ADET

87


For sikkerhets skyld!

KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING ELLER ET HELT KJØKKEN ELLER NYTTKJØKKEN KJØKKEN ELLER ETHELT HELT NYTT NYTT KJØKKEN ELLERET ET HELT NYTT

KJØKKENFORNYING ELLER ET HELT NYTT KJØKKEN

• Porttelefon • Dørautomatikk • Lås & beslag • Adgangskontroll • Tv-overvåkning • Trygghetsalarm • Alt innen elektrotjenester

T I SG G RLAATEM ÅLIN

Vi kan hjelpe deg med

JORDP

Vi kan hjelpe deg med begge deler! begge Videler! Vikan kanhjelpe hjelpedeg degmed med deg med

NYTT SIKRINGSSKAP

beggedeler! deler! begge

Samtidig kan vi stille med Samtidig kanhjelpe vi stille med Vi kan deg med kan Samtidig kanvivistille stillemed med deSamtidig fleste håndverkertjenester. stille med begge deler! de fleste håndverkertjenester. de fleste defleste flestehåndverkertjenester. håndverkertjenester. de håndverkertjenester.

Tenk el-sikkerhet og oppgrader sikringsskapet ditt med nye jordfeil automatsikringer. Benytt vårt kampanjetilbud. Ferdig montert, inkl. mva. NÅ KR.

Vi kan hjelpe medeller ring, Send oss en deg SMS

9900,-

Send oss en SMS ring, Samtidig kan vi eller stille med Send oss en SMS eller ring, Send oss en SMS eller ring, Send oss en SMS eller ring, begge deler! så kan vi avtale et møte for så kan vi avtale et møte for for såså kan vi avtale et møte de fleste håndverkertjenester. kan vi avtale et møte for så kan en vi avtale et møte forditt. en befaring enbefaring befaringav avkjøkkenet kjøkkenet ditt. av kjøkkenet ditt. enDet befaring av kjøkkenet ditt. Samtidig kan vi stille med koster ingenting. en befaring av kjøkkenet ditt. Detkoster koster ingenting. Det ingenting. Send oss en SMS eller ring, Detdekoster ingenting. fleste håndverkertjenester. Det koster ingenting. så kan vi avtale et møte for

God jording er livsviktig. Vi tilbyr derfor GRATIS jordplatemåling til ALLE som bestiller oppgradert sikringsskap fra oss, for å sikre at det er riktig jordingsforbindelse etter gjeldende normer.

Assistent Partner AS er forhandler av porttelefon og brannalarmsystemer fra Norges største og mest anerkjente leverandører innen disse produktområdene. Vurderer deres borettslag/sameie å oppgradere eller installere nytt porttelefonanlegg/adgangskontroll/brannvarslingsanlegg, vil det garantert lønne seg å ta kontakt med oss. Vi tilbyr GRATIS termografering av borettslagets hovedtavler ved bestilling av nytt anlegg fra oss.

Sammen Sammenfinner finnervi vien enløsning løsning Sammen finner vi en løsning en befaring av kjøkkenet som passer deg, og som Send oss endeg, SMSog eller ring, ditt. sompasser passer deg, og som som som Sammen finner vi en løsning Det koster ingenting. regel kan vi gi en eksakt Sammen finner vi en løsning så kan vi avtale møte pris for regel kan gi en eneteksakt eksakt pris regel kan vivi gi pris på stedet. passer og som en befaring kjøkkenet ditt. påstedet. stedet. somsom passer deg,avdeg, og som på Det koster ingenting. Sammen finner vi en løsning regel kan vi gi en eksakt pris

regel kan vi gi en eksakt pris som passer deg, og som på Sammen stedet. på stedet. løsningpris regel kanfinner vi gi vieneneksakt Ring Mikael Abrahamsson

Tlf: 90 06 08 50

som passer deg, og som på stedet. regel kan vi gi en eksakt pris på stedet.

Tradisjonelt eller moderne?

Registrert elektroinstallatør Autorisert teleinstallatør E-post: post@assistentpartner.no www.assistentpartner.no

Ring oss i dag! Tlf: 4810 11 00

a-aa.no

- det fornuftige alternativet - det fornuftige alternativet - det fornuftige alternativet

www.kjokkenkompaniet.no www.kjokkenkompaniet.no Tlf: 22 55 88 68 www.kjokkenkompaniet.no Tlf: 22 55 88 68 Mobil: 90055 6088 850 Tlf: 22 68 Mobil: 900 60 850 E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no Mobil: 900 60 850 E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no

www.kjokkenkompaniet.no

- det fornuftige alternativet - det fornuftige alternativet

- det fornuftige alternativet

- det fornuftige alternativet

www.kjokkenkompaniet.no www.kjokkenkompaniet.no 22 556888 68 Tlf: Tlf: 22 55 www.kjokkenkompaniet.no Tlf: 22 55 888868 Mobil: 60 850 Mobil: 900 900 60 850 Mobil: 900Tlf: 60 22 85055 88 68 E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no Mobil: 900 60 850 E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no

E-post: mikael@kjokkenkompaniet.no


BOLIG | BÆRUM | FORNEBU

STORØYA Fornebulandet med Storøya boligområde innringet i rødt. Nå er reguleringsplanen godkjent, og her skal det bli omtrent 500 boliger.

Familievennlig på Storøya Innringet i rødt ligger det som skal bli Storøya boligområde, og i juni ble reguleringsplanen godkjent av Bærum kommune. – Dermed er det klart for å bygge ferdig det som blir et av de mest familievennlige bomiljøene på Fornebulandet, sier Terje Hagen i OBOS Fornebulandet. 30 leiligheter er allerede innflyttet, og 14 rekkehus skal stå ferdigbygd våren 2014. Nye salgstrinn kommer i høst, og totalt får Storøya omtrent 500 boliger bestående av rekkehus og leilighetsbygg i to-fire etasjer. Boligområdet bindes sammen av grønne korridorer. Disse knyttes til naturområdene rundt og Storøya Grendesenter med skole, barnehage og sportsarenaer. Derfra går det strake veien inn i Nansenparken, eller du kan rusle til en av Norges flotteste strender på Storøyodden. Info om nye salgsstarter finner du på obos.no/storoya.

NÆROMRÅDET Kollektivtransport: Ca. 600 meter til buss med forbindelser til Lysaker og Oslo sentrum. Butikker: Et nytt kjøpesenter på Fornebu antas ferdigstilt oktober 2014. Ca. 600 meter. Barnehage og skole: Storøya barneskole og barnehage i umiddelbar nærhet. Hundsund grendesenter har ungdomsskole, barnehage, idrettsplass og svømmehall. Friluftsområde: Like ved naturreservater, sjøen og Nansenparken. Kort vei til stranda på Størøyodden.

KONTAKT OBOS Fornebulandet v/salgsavdelingen: Tomine Duller Tlf: 92 63 01 13 E-post: tdu@fornebuutvikling.no På nett: www.fornebulandet.no Foto: Nyebilder.no

OBOSBL ADET

89


NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG

NYE BOLIGER FOR SALG OBOS bygger og utvikler nye boligprosjekter i Oslo og omegn og i regionene Bergen, Trondheim, Rogaland, Østfold, Vestfold og Innlandet. I denne oversikten finner du alle boligprosjektene som ligger ute for salg nå. Følg også med på www.obos.no/nybolig.

OSLO ØST TRASOP TRASOPTUNET TRINN 1 OG 2: 114 borettslagsleiligheter i Hellerudveien 69. Planlagt innflytting første halvår 2015 SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Ulf Petter Binfield, mob. 901 84 052 www.obos.no/trasoptunet

OSLO ØST KVÆRNERBYEN

OSLO ØST KVÆRNERBYEN

OSLO ØST ENSJØ

KVÆRNERBYEN TERRASSE HUS A OG B: 85 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2016

FRANCISKVARTALET: 131 leiligheter Planlagt innflytting fra 1. kvartal 2015 PELTONKVARTALET: 135 leiligheter Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2014

GLADENGEN PARK: 56 borettslagsleiligheter, planlagt innflytting 3. kvartal 2015

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt Kværnerbyen. Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Ellen Dammen, mob. 975 98 855 www.kvaernerbyen.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt Kværnerbyen. Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Ellen Dammen, mob. 975 98 855 www.kvaernerbyen.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Ulf Petter Binfield, mob. 901 84 052 www.obos.no/gladengenpark

OSLO ØST ETTERSTAD

OSLO ØST MORTENSRUD

OSLO NORD NYDALEN

ETTERSTADTOPPEN: 38 borettslagsleiligheter, planlagt innflytting 2. kvartal 2014

STENBRÅTLIA: 34 rekkehus i borettslag, planlagt innflytting 4. kvartal 2014

LILLOHAGEN: 268 selveierleiligheter i Sandakerveien, innflytting fra 4. kvartal 2012

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Megler Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006. www.obos.no/etterstadtoppen

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Alexander Thomassen, mob. 970 44 499 www.obos.no/stenbratlia

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Alexander Thomassen, mob. 970 44 499 www.lillohagen.no

90

OBOSBL ADET


OSLO SYD BEKKELAGET

FORNEBU ROLFSBUKTA

FORNEBU KOKSABUKTA

JOMFRUHAGEN: 17 selveide rekkehus ved Jomfrubråten, planlagt innflytting fra 4. kvartal 2014

KANALBYGG 3: 28 leiligheter, planlagt innflytting 1. kvartal 2015 KANALBYGG 1 OG 2: 56 leiligheter-innflyttingsklare ALEÉN 3 OG 4: 33 boliger, planlagt innflyning fra 3. kvartal 2014 SALG VED: OBOS Fornebulandet AS, Tomine Duller, tlf. 926 30 113 www.fornebulandet.no

HUS F: Siste bygg av totalt 7 med 26 leiligheter, planlagt innflytting fra 3. kvartal 2013

FORNEBU HAGEBYEN

FORNEBU HUNDSUND

FORNEBU STORØYA

BYGGETRINN 1, 2 OG 3: 347 rekkehus/rekkehusleiligheter/leiligheter, Innflytting fra 3. kvartal 2013

TUN 6: 46 leiligheter i 4 bygg, planlagt innflytting fra 1. kvartal 2014 TUN 2: 31 boliger. Planlagt innflytting 2. kvartal 2014 TUN 3: 20 leiligheter, 16 rekkehus og 6 leilighetsvillaer, planlagt innflytting fra 3. kvartal 2014 SALG VED: OBOS Fornebulandet AS, Tomine Duller, tlf. 926 30 113 www.fornebulandet.no

TRINN 2: 14 rekkehus/leiligheter. Planlagt innflytting fra 1. kvartal 2014

SLEMMESTAD HEIMANSÅSEN

TØNSBERG PRESTERØD

TØNSBERG KALDNES

HEIMANSTOPPEN: 45 borettslagsleiligheter, planlagt ferdigstilt fra årsskiftet 2013/14

PRESTERØDGRENDA: 14 selveierleiligheter i småhusbebyggelse, planlagt innflytting fra 1. kvartal 2014

DOCKSIDE TRINN 1: 64 selveierleiligheter, planlagt innflytting fra årsskiftet 2014/2015

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Megler Hanne Larsen, tlf. 913 76 360 www.heimansaasen.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Tønsberg. Eiendomsmegler Tor André Vedvik: 979 59 557 Eiendomsmegler Monika Hellenes: 468 24 362 www.obos.no/presterodgrenda

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Tønsberg. Eiendomsmegler Tor André Vedvik: 979 59 557 www.kaldnesbrygge.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Alexander Thomassen, mob. 970 44 499. www.obos.no/jomfruhagen

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere, megler Anne Kari Sterten, tlf. 901 72 006 www.fornebulandet.no

SALG VED: OBOS Fornebulandet AS, Tomine Duller, tlf. 926 30 113 www.fornebulandet.no

SALG VED: OBOS Fornebulandet AS, Tomine Duller, tlf. 926 30 113. www.fornebulandet.no

OBOSBL ADET

91


NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG VÆRETRØTOPPEN

HORNEBERGTUNET

FREDRIKSTAD BELLEVUE

TRONDHEIM

TRONDHEIM

BELLEVUEHAGEN: 65 borettslagsleiligheter, planlagt innflytting fra høsten 2014.

HORNEBERGTUNET: 118 selveierleiligheter og 47 rekkehus i Fossegrenda, innflytting fra 3. kvartal 2013 SALG VED: Eiendomsmegler 1, mob. 922 43 704, www.horneberg.no HUSBYÅSEN: 7 selveierboliger SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling Tlf. 73 87 15 00

VÆRETRØTOPPEN TRINN 1: 42 leiligheter TILLER - HÅRSTADHAUGEN: 24 leiligheter SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling Tlf. 73 87 15 00

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Fredrikstad, eiendomsmegler André Søland, mob. 952 77 103 www.bellevuehagen.no

TILLER - SJETNAN NEDRE TRINN 1: 117 leiligheter og 50 rekkehus SALG VED: Eiendomsmegler1 mob. 416 05 422

BJØRKHOL

TRONDHEIM LADE

HAMAR MARTODDEN

HAMAR/RINGSAKER

LADEBYHAGEN TRINN 1 OG 2: 73 borettslagsleiligheter, planlagt innflytting fra høsten 2014

STRANDVEGEN 153 TRINN 1: 12 borettslagsleiligheter, planlagt innflytting sommeren 2014

BJØRKHOL TRINN 1: 4 rekkehus i Ringsaker. Planlagt innflytting 1. kvartal 2014.

SALG VED: Eiendomsmegler 1, eiendomsmegler Tonje Borthen, mob. 416 05 422. www.ladebyhagen.no

SALG VED: OBOS Eiendomsmegler Innlandet Erlend Kvaløy, tlf. 922 22 006, www.strandvegen.no

SALG VED: OBOS Eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, tlf. 922 22 006, www.bjørkhol.no

HAMAR LUND-VOLL

BRUMUNDDAL

BERGEN KRONSTAD

LINÅKEREN TRINN 1: 15 borettslagsleigheter, planlagt innflytting høsten 2014

BADSTUVEGEN: 18 borettslagsleiligheter, planlagt innflytting 4. kvartal 2014

KRONSTADPARKEN TRINN 1: 93 leiligheter, planlagt innflytting 4. kvartal 2013

SALG VED: OBOS Eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, tlf. 922 22 006 www.obos.no

SALG VED: OBOS Eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, tlf. 922 22 006 www.obos.no/badstuvegen

SALG VED: DnB Eiendom AS, mob. 916 88 655. www.kronstadparken.no

92

OBOSBL ADET


BERGEN ASKØY

STAVANGER TASTARUSTÅ

STAVANGER HAUGESUNDSGATA

OLA TERRASSE: 18 selveierleiligheter, planlagt innflytting 4. kvartal 2014.

KVARTALET: 235 borettslagsleiligheter, innflytting fra 1. kvartal 2013.

50 ØST TRINN 1: 34 selveierleiligheter, planlagt innflytting vinteren 2014/2015.

SALG VED: Herland Eiendom AS. Stein Herland, mob. 905 22 221. www.obos.no/olaterrasse

SALG VED: Postbanken Eiendom Stavanger, tlf. 997 46 197/930 40 245. www.kvartalet-tasta.no

SALG VED: DNB eiendom ved Thor Hjertenes, tlf. 997 46 197 www.5grader.no

SKAL DU KJØPE NY BOLIG?

Dette må du vite før du skal kjøpe bolig!

LES DETTE FØR DU GÅR PÅ SALGSMØTET! For å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet, må følgende vilkår være oppfylt: • Du må møte opp personlig eller ved fullmektig innen kl. 18.00 slik at ditt medlemskap blir registrert. • Din eventuelle fullmektig må fremvise skriftlig og signert fullmakt. Det må uttrykkelig fremgå hvilke fullmakter som er gitt. • Du må være à jour med medlemskontingenten. • Ta med finansieringsbevis. Kl. 18.00 presis vil listen over fremmøtte forkjøpsrettsberettigede bli inndratt og ordnet etter ansiennitet. De som kommer senere, medlemmer eller andre, må velge bolig til slutt etter loddtrekning. Bruk

KUN 1 IGJEN!

SANDNES AUSTRÅTT AUSTRÅTT PANORAMA: 48 selveierboliger, innflytting fra våren 2012kun 1 igjen. SALG VED: Eiendomsmegler 1, tlf. 95 21 07 73 www.austraattpanorama.no

av ansiennitet på salgsmøtet, medfører midlertidig nullstilling av ansienniteten i 12 måneder etter at den nye boligen er ferdigstilt. De som velger bolig på salgsmøtet signerer en forenklet, men bindende kontrakt. Særskilt ved kjøp i borettslag: Kjøper som fra før har bolig i et OBOStilknyttet borettslag, må selge denne for å kunne overta den nye boligen. Kjøper som fra før har kontrakt på bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet borettslag, må ha solgt denne kontrakten før kjøp av ny bolig under oppføring i et OBOStilknyttet borettslag. Særskilt ved kjøp i sameie: Krav om salg av egen bolig og kontrakt på bolig under oppføring i OBOStilknyttet borettslag, gjelder ikke. Ellers følges foranstående retningslinjer.

OBOSBL ADET

93


TILBUD PÅ MARKISER OG SCREENS! Tilbud til leserne:

-25%

på markiser og screens fra Lunex! God service Smarte løsninger Inntil 15 års garanti Vi leverer også: - Persienner - Lamellgardiner - Plissègardiner

- Rullegardiner - Myggnett/Mørklegging - Garasjeporter

Ring for gratis befaring og uforpliktende tilbud:

815 00 004

Åpen kundetelefon 08:00 - 16:00 alle hverdager

www.markisemannen.no

GARASJEPORTER OG SERVICE SOM SIKRER TRYGG INN- OG UTKJØRING!

Til borettslag og sameier leverer vi porter, og har Service 24t Med fast serviceavtale hos Rosings, sikrer dere HMS kravet Vi fører “åpnere” og annet teknisk tilbehør

SERVICE

24t

BREDT UTVALG. GUNSTIGE PRISER! www.rosing.no Rosings Industrier AS Oslo/Skytta: Industriveien 20. Telefon 67 06 45 00 post@rosing.no | www.rosing.no


PÅ NETT

Planlagte boligprosjekter

For mer informasjon se www.obos.no/nybolig

OSLO

Kværnerbyen En ny bydel er under bygging. Peltonkvartalet og Franciskvartalet ligger ute for salg. Nytt prosjekt- Kværnerbyen terrasse, Hus A og B ligger ute for salg. Salgsstart Hus C er ikke bestemt. Ensjø I Gladengveien på Ensjø skal OBOS bygge tilsammen 550 leiligheter. Stålverksparken er utsolgt. Gladengen Park ligger ute for salg. Neste prosjekt er planlagt utlyst i løpet av 2013. Løren I Lørenvangen skal det bygges ca. 700 boliger. Reguleringsplanen er til behandling. Planlagt salgsstart i løpet av 2013. Mortensrud Her planlegger OBOS flere nye boligprosjekter. Stenbråtlia ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for neste prosjekt er 2014. Oppsal Oppsal senter planlegges oppgradert og utbygget med et større antall leiligheter. Planlegging pågår. Bogerud Bogerud senter planlegges opprustet og utbygget med et større antall leiligheter. Planlegging pågår. Trasop I Hellerudveien 69 skal OBOS bygge totalt 114 leiligheter. Trasoptunet trinn 1 ligger ute for salg. Trinn 2 er utlyst i dette bladet. LØRENSKOG

Kronenga I Nordliveien skal det bygges ca. 220 boliger. Planlagt salgsstart er høsten 2013. BÆRUM

Fornebu-Rolfsbukta Her skal det bygges totalt 380 boliger. Kanalbygg 1, 2, 3 ligger ute for salg.Kanalbygg 4 kommer for salg i løpet av 2013. Fornebu-Storøya Her skal det bygges totalt 500 boliger. Trinn 2 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt.

Fornebu-Hundsund Her skal det bygges totalt 450 boliger. Planlagt salgsstart for neste trinn er 3. kvartal 2013. Sandvika I Bjørnegårdssvingen skal det bygges totalt 160 leiligheter. Reguleringsplanen er til behandling. TRONDHEIM

Lade I Ladebyhagen planlegges ca. 450 boliger. Trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for trinn 3 er 1. kvartal 2014. Væretrøa På Ranheim skal det bygges 42 boliger. Væretrøtoppen trinn 1 ligger ute for salg. Salgstart for trinn 2 er ikke bestemt. Tiller - Sjetnan Nedre Her skal det bygges eneboliger, rekkehus og leiligheter. Trinn 1 ligger ute for salg. Salgstart for trinn 2 er ikke bestemt. STAVANGER

Haugesundsgata I Haugesundsgt. 30 skal det bygges 130 leiligheter. 50 Øst trinn 1, ligger ute for salg. Salgstart for trinn 2 er ikke bestemt. Badedammen Her skal det bygges 100 leiligheter. Planlagt salgsstart i løpet av 2013. SANDNES

Bogafjell Her skal det bygges 55 leiligheter. Planlagt salgsstart i løpet av 2013.

Blomsterdalen Her skal det bygges 200-300 leiligheter/ rekkehus. Planlagt salgsstart høsten 2014. Hjellestad Her skal det bygges leiligheter/rekkehus. Planlagt salgsstart 2013/2014. Sandsli Her planlegges 240 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2013. Sotra Det planlegges 200 leiligheter i Straume sentrum. Planlagt salgsstart 3. kvartal 2013. VESTFOLD

Kaldnes På Kaldnes brygge i Tønsberg skal det bygges ca 160 leiligheter. Dockside trinn 1 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for trinn 2 er 4. kvartal 2013. HAMAR/RINGSAKER Voll og Lund Her planlegger OBOS og Block Watne 7001000 boliger i løpet av 10-15 år. OBOS første prosjekt- Linåkeren ligger ute for salg. Salgsstart for trinn 2 er ikke bestemt.

Martodden Her skal OBOS bygge 71 leiligheter. Strandvegen 153, trinn 1 ligger ute for salg. Salgsstart for trinn 2 er ikke bestemt. Bjørkhol Her skal det bygges 18 rekkehus/eneboliger. Trinn 1 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for trinn 2 er i løpet av 2013.

JÆREN

Nærbø Her skal det bygges 145 leiligheter. Under planlegging. BERGEN

Kronstadparken I Bjørnsons gate 7-15 skal det bygges tilsammen ca. 320 boliger. Trinn 1 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for trinn 2 er i løpet av 2013.

95

OBOSBL ADET


Spar i

til OBOS

2,9 %

Hjelp barna å spare i OBOS! –

Dåp? Konfirmasjon? OBOS tilbyr en egen konto for barn og unge under 18 år. Les mer på obos.no/spar Fra kr 0-50.000 er renten 2,90 %, deretter følger den kapitalkonto. Kr 50.000-500.000 3,10 %, kr 500.000-1000.000 3,25 %, kr 1.000.000–1.500.000 3,40 % og over kr 1,5 mill 3,60 %. (beløp opp til kr 2 mill. er sikret gjennom banksikringsfondet).


medlem OBOSBL ADET 06 | 13

Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS

Kitch´n-dag! 30 prosent rabatt hos Kitch’n.

98 St. Croix og Blå Grotte ØSTFOLD: Sjekk høstprogrammet på kulturhusene i Fredrikstad.

99 50 % hos Flügger HELE LANDET: Handledager hos Flügger 27. og 28. sept.

100 Rabatt på lås HELE LANDET: Du får 30 prosent rabatt hos Kaba MøllerUndall.

101 30 % hos Kitch’n HELE LANDET: Handledag hos Kitch’n torsdag 3. oktober.

103 30 % hos Norfloor HELE LANDET: Handledag hos Norfloor torsdag 26. september.

103 Tonje Glimmerdal

BILDE: KITCHENAID.COM

OSLO: Superjenta tar over hovedscenen på Det Norske Teatret.

108 Forskerfabrikken HELE LANDET: Gjør spennende eksperimenter og lær mye gøy på kurs med Forskerfabrikken.

Les mer på obos.no/medlem

Last ned OBOS-appen for full oversikt der du er


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Konserter på Blå Grotte og St. Croix KULTUR OG FRITID Nå får du rabatt på utvalgte forestillinger og konserter på Blå Grotte og St. Croix i Fredrikstad. Du kan se hele høstprogrammet og lese mer om artistene på www.kulturhusene.no. Her er to smakebiter:

Speedmouse med The Umbilical Brothers (AU) Blå Grotte, 10. oktober kl. 20.00. Paal Flaata St. Croix-huset, 27. september kl. 22.00. Billetter: www.fredrikstadkino.no eller tlf. 69 30 60 90. 20 % rabatt Gjelder på utvalgte arrangementer

Torsdags-live med KORK KULTUR OG FRITID Torsdags-live er Kringkastingsorkestrets nye konsertserie med direktesendt musikalsk moro for radiolyttere og publikum i salen. Torsdag 10. oktober har de med seg den unge fiolinkanonen Eldbjørg Hemsing, som spiller en sprudlende fiolinkonsert av Prokofiev. Dirigent: Giancarlo Guerrero.

Se hele programmet på www.kork.no. Tid: Torsdag 10. oktober kl. 19.30. Sted: Universitetets aula. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. 20 % rabatt

Eva & The Heartmaker KULTUR OG FRITID Eva Weel Skram og Thomas Stenersen utgjør duoen som har gitt oss pop-perlene «Mr. Tokyo», «Gone in a Flash» og «Signals». Det populære ekteparet er aktuelle med sitt kritikerroste fjerdealbum Traces of You, som har fått femmer i Aftenposten og fremheves som «et av de store eksportpotensialene» av en begeistret anmelder. Les mer på www.evaheartmaker.com.

Tid: Fredag 4. oktober. Sted: Rockefeller. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. OBOS-pris kr 190 + bill.avg. Ord. pris kr 250 + bill.avg.

98

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

50 % hos Flügger Fredag 27. og lørdag 28. september får du 50 prosent rabatt hos Flügger farve. Tilbudet gjelder i alle butikker og i nettbutikken. BYGG OG BOLIG Nå er dagen kommet for å male det rommet du har pratet om så lenge! Eller hva med listene som alltid blir glemt? Eller ny tapet i gangen?

Flügger farve har 55 butikker som tilbyr det meste innen maling, tapet og utstyr. Hvis du handler i nettbutikken, får du varene levert på døren. Finn din nærmeste butikk på www.flugger.no eller sjekk OBOS-appen. Bruk rabattkoden obos1929 i nettbutikken på www.flugger.no. Rabatten gjelder alle Flügger-varer i Flüggers egne butikker og i nettbutikken www.flugger.no.

50 % rabatt 27. og 28. september Ellers fast 20 % rabatt

Neste kamp En hundreårskrønike fra Vålerenga på Oslo Nye Teater. KULTUR OG FRITID Vi følger familien Abelsen på Vålerenga i fire generasjoner gjennom hundreåringen Henry (Finn Schau), som ble født i 1913. Fra han som liten gutt spiller fotball i gata, til han som ung mann forelsker seg i vakre Else, stifter familie, roter til livet sitt og mister alt han har.

Da kampen for bevaring av bydelen starter på 1970-tallet, får Henry på nytt noe å kjempe for. Neste kamp viser bohemkulturen — og kjærligheten til Vålerenga. Men den forteller også historien om Oslo gjennom hundre år, og om folk som kjemper for det de tror på. Av Kjetil Indregard, etter en idé av Jon Van Tidemand. Tid: Spilles fra 10. september. Sted: Oslo Nye Teater, Hovedscenen. Rosenkrantzgt. 10. Billetter: Tlf. 22 34 86 80 eller www.billettservice.no.

20 % rabatt

OBOSBL ADET

99


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

En julete konsert med Wenche Myhre KULTUR OG FRITID Velkommen til førjulskonsert i Ullern kirke — kun for OBOS-medlemmer. Wenche Myhre er en av våre mest populære og folkekjære artister. Mange husker henne i tospann med Povel Ramel, andre som barnehageunge med spann, bøtte og sydvest, mens i hele Tyskland, der hun i flere tiår har hatt stjernestatus, smiler og snakker de varmt om «Die Wencke».

Tid: Onsdag 4. desember kl. 19.00. Sted: Ullern kirke, Holgerslystveien 22, Oslo. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. Bill. kr 240 + bill. avg.

Ny medlemsfordel: 30 % på lås BYGG OG BOLIG 30 prosent rabatt hos Kaba MøllerUndall, landets største aktør innen lås, beslag og fysisk sikring: • nøkler og nøkkelfiling • låskasser og sylindre • navnskilt og gravering • sikkerhetslåser, FG-godkjent

I tillegg er det fast pris på kr 2300 for montering av sikkerhetslås i leilighetsdør. Gratis befaring. Rabattene gjelder på produkter til ordinær pris og kan ikke kombineres med andre rabatter. 30 % rabatt på alt av lås, beslag og gravering Montering av sikkerhetslås kr 2300

Julekonsert i Vang kirke KULTUR OG FRITID Kirsten Flagstad Festival inviterer i samarbeid med OBOS til klassisk julekonsert med Oslo Camerata. Sammen med orkesterleder Stephan Baratt Due har de med seg et variert program. Foruten sin egen opptreden blir det flotte innslag av Toralv Maurstad, sopranen Isa Gericke og fiolin-talentet Ludvig Gudim.

Tid: Torsdag 12. desember kl. 19.00. Sted: Vang kirke, Hamar. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133.

OBOS-pris kr 200 + bill. avg. Ord. pris kr 280 + bill. avg.

100

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

30 % på alt hos Kitch’n Torsdag 3. oktober får du 30 % rabatt på alle varer i alle Kitch’n-butikkene! BYGG OG BOLIG Ta med medlemskortet til en Kitch’n-butikk torsdag 3. oktober og få 30 prosent på alle varer til ordinær pris, også på elektriske artikler.

Kitch’n er Norges ledende butikkjede for produkter til kjøkkenet, og i hyllene finner du gode og innovative varer fra kjente merkenavn som Kitchen Aid, Rosendahl, Menu, Victorinox, iittala, Riedel, Eva Solo, Bodum, Nespresso med flere. Slik får du OBOS-rabatten: • Meld deg inn i Kitch’n Kundeklubb. Det er gratis, helt uten forpliktelser og du mottar gode kampanjetilbud. • Du kan melde deg inn i en av butikkene eller på www.kitchn.no. • Vis OBOS-kortet i kassen. Husk også at du får fast 20 % rabatt på alle varer hele året.

30 % rabatt torsdag 3. oktober Rabatten gjelder på alle varer til ordinære priser

Kredittkort med 4 % bonus OBOS MasterCard gir deg 4 prosent bonus på alt du handler innen bolig og interiør. FORSIKRING OG FINANS Skal du pusse opp? Eller kjøpe ny sofa? Da lønner det seg å betale med OBOS MasterCard.

Fordeler med OBOS MasterCard: • 4 % bonus på varer til hus og hjem • Ingen administrasjonsgebyr ved bruk av kortet • Reise- og avbestillingsforsikring • ID-tyveriforsikring • Gebyrfrie varekjøp • Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse Les mer om kortet og bestill på www.obos.no/mastercard. OBOS MasterCard leveres av Eika Kredittbank AS. Effektiv rente 25,50 % v/15.000,o/12 mnd. Totalt 16.460,40 kr.

Kredittkort med 4 % bonus, reise og avbestillingsforsikring, ID-tyveriforsikring

OBOSBL ADET

101


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

NOVA – nytt show på Wallmans En kveld på showrestauranten Wallmans byr på mange overraskelser! KULTUR OG FRITID På Wallmans blir du servert 4-retters middag mens du blir underholdt. De 11 artistene kommer til bordene og serverer deg og dine, mens dere nyter showet. Alt er nøye planlagt for å gi dere en fantastisk kveld ute.

I høstens nye show blir det musikk av blant andre Robbie Williams, Bruce Springsteen og ABBA. Det nyskrevne rockeeventyret Once Upon A Time og en ny 90-talls klubbfinale tar kvelden over i de sene nattklubbtimer, med bar, dans og moro. Show, middag og nattklubb — alt under samme tak. Bestilling: booking@wallmans.com eller tlf. 23 22 65 90. Oppgi kampanjekode OBOS for å få rabatten når du bestiller.

30 % rabatt fra 30.08-21.12.2013 Gjelder for 1-5 pers. per medlemskort

Ny ovn til vinteren? Nå får du 25 % rabatt på alle ovner fra Jøtul, Nordpeis og Dovre hos Montér. BYGG OG BOLIG Hos Montér har vi det du trenger av varmeprodukter til din bolig. Vi leverer peiser, vedovner, gassvarme, elektrisk varme og parafinbrennere, samtidig som vi også kan levere pipa.

Vi formidler også gjerne montering av ildsted. Kom innom og spør oss om varme! Rabatten gjelder på leverandørens katalogpriser, men kan ikke kombineres med allerede nedsatte varer. Tilbudene gjelder ikke hos kjedens frittstående forhandlere. Se www.obos.no/medlem for mer informasjon.

25 % rabatt på ovner Gjelder i perioden 9.-28.09

102

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

30 % hos Norfloor Torsdag 26. september får du 30 prosent rabatt på fliser og tilbehør hos Norfloor. BYGG OG BOLIG Norfloor er landets eldste fliskjede og leverer italienske design og kvalitetsfliser.

Bruk medlemsfordelen din torsdag 26. september: • 30 prosent rabatt på fliser og tilbehør • Gratis lån av flisekutter • Kostnadsfri hjelp til spesialkutt (begrenset til 10 fliser), hulltaking for rør og lignende tjenester ved kjøp av fliser hos Norfloor • Gratis tilkjøring av varer innenfor gjeldende butikks kommune, ved kjøp over kr 10 000 inkludert mva. Finn din nærmeste Norfloor-butikk på www.norfloor.no eller sjekk OBOS-appen.

30 % rabatt på fliser og tilbehør (Fast 25 % rabatt alle andre dager)

Tonje Glimmerdal Familieframsyning med den norske Pippi frå Glimmerdalen. KULTUR OG FRITID Vi skal til Glimmerdalen; her er latter, drama, tårer og musikk – mykje å gle seg til for både store og små. Maria Parrs viltre, bestemte og eventyrlystne heltinne Tonje har tatt Noreg med storm. Ho er 10 år, har raude løvekrøller og lever etter mottoet «fart og sjølvtillit».

Boka om Tonje fekk Kritikarprisen, Teskjekjerringprisen, Nynorsk barnelitteraturpris og Brageprisen for beste barneog ungdomsbok da den kom ut i 2009. Av Maria Parr. Dramatisert og regissert av Ivar Tindberg. I hovudrollene: Heidi Ruud Ellingsen og Nils Sletta. Passar frå 5 år. Tid: Urpremiere 2. oktober. Stad: Det Norske Teatret, Hovudscenen. Billettar: Tlf. 22 42 43 44 eller www.detnorsketeatret.no.

OBOS-pris kr 200 Ord. pris kr 250

OBOSBL ADET

103


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

10 % rabatt hos Telio Hos Telio får du og familien alle telefoniog bredbåndstjenestene dere trenger på ett sted – til svært hyggelige priser. TELEFONI Hvis du samler familiens ulike abonnement hos Telio, kan du spare mye hver eneste måned — og alt kommer på én felles faktura.

Telio har abonnement som passer alle: • hjemmetelefon med ubegrenset bruk til fastpris • mobilabonnement med inkluderte minutter, SMS/MMS og data • bredbånd med lynrask hastighet og plass til hele familien • mobilt bredbånd med tilgang til 4G-nett Fri bruk av ringeminutter og meldinger Nå spanderer vi fri bruk av både ringeminutter og meldinger på våre fastprisabonnement. Velger du Fri bruk 1GB, inkluderer vi 1 GB data! Alt for kun kr 179/mnd. Les mer og bestill på www.telio.no/obos eller ring oss på tlf. 02101.

10 % rabatt på hjemmetelefon, mobil, bredbånd og mobilt bredbånd

Jonas Fjeld & Chatham County Line

Lei leilighet i golf-resort i Spania

KULTUR OG FRITID Jonas Fjeld legger ut på en ny turné med det glimrende amerikanske bluegrassbandet Chatham County Line. De har gitt ut to gode album sammen og har nå funnet tonen igjen etter stor etterspørsel fra publikum — både langs veien og på sosiale medier.

FERIE OG REISE Med over 300 soldager i året, og noen av verdens beste golfbaner, er Spania en av våre mest populære feriedestinasjoner.

Tid: Onsdag 30. oktober kl. 20.00. Sted: Nøtterøy Kulturhus. Billetter: www.nøtterøy.kulturhus.no.

20 % rabatt

104

OBOSBL ADET

Novasol tilbyr feriehus og leiligheter i avslappende omgivelser med flotte golfbaner rett utenfor døren. Bestill vår brosjyre på novasol@novasol.no. Bestilling: Tlf. 21 99 90 00 eller www.obos.no/novasol. 5 % rabatt på alle feriehus


www.obos.no/medlem

Styr boligalarmen med mobilen BYGG OG BOLIG Sector Alarm har en gratis app som gjør at du enkelt kan styre boligalarmen din med telefonen.

Med appen kan du: • slå av og på alarmsystemet med mobilen • få varsel når alarmen skrus av og på • se når barna kommer hjem fra skolen

Bestill alarm på tlf. 08090 eller alarmtilbud@sectoralarm.no.

Installasjon av grunnpakke kr 0 10 % rabatt på vektertjeneste — fra kr 377 pr. mnd.

Kaskofritt billån FORSIKRING OG FINANS Vanlig billån krever full kaskoforsikring, noe som fort kan bli dyrt for deg med lav bonus. Kaskoforsikring lønner seg sjelden for biler til under kr 100 000.

Kaskofritt billån er skreddersyd for deg som: • skal kjøpe bruktbil • trenger lån på inntil kr 100 000 • er under 25 år, hvor det kan være ugunstig med kaskoforsikring Har du spørsmål, kan du nå oss på tlf. 06270 eller obosbillaan@eika.no.

Gunstig rente, lave gebyrer og fleksible vilkår Foto: Colourbox

Nobels Fredssenter Ta med familien til Nobels Fredssenter.

HVA SPISER VERDEN? – Fotoutstillingen Hungry Planet Utstillingsperiode 28. september 2013 til 23. februar 2014. I utstillingen Hva spiser verden? inviteres vi inn på kjøkkenet til familier fra hele verden. Fotograf Peter Menzel og skribent Faith D’Aluisio fra USA har møtt familier og tatt bilde av dem sammen med maten de spiser i løpet av en uke. Les mer om utstillingene og se åpningstidene på www.nobelsfredssenter.no. 25 % rabatt Barn under 16 år har gratis adgang

Foto: © Peter Menzel / www.menzelphoto.com

KULTUR OG FRITID

OBOSBL ADET

105


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Høst i Toscana Vakker natur, kulturopplevelser og det gode, italienske kjøkken venter deg i Toscana. FERIE OG REISE Turistanlegget Borgo Magliano ligger ved den idylliske landsbyen Magliano i provinsen Grosseto, syd i Toscana.

Her kan du nyte den fantastiske utsikten fra hotellet med et glass lokal vin i hånden, eller ta turen til en av de gode restaurantene i byen. Nå er det tid for innhøsting av oliven og druer, og området bugner av vingårder og historiske bygninger som ligger lett tilgjengelig for utflukter og dagsturer. Anlegget har rom og leiligheter i flere størrelser: • Hotellrom (enkelt- og dobbeltrom) • 1-romsleilighet (2 senger) • 2-romsleilighet (4 senger) • 3-romsleilighet (6 senger) Les mer om Borgo Magliano på www.obos.no/toscana. Bestiling: www.borgomaglianoresort.com Bruk kode OBOS2013 ved bestilling på nett. 15-25 % rabatt på leie av leiligheter og hotellrom Foto: Colourbox

Strøm til innkjøpspris Send sms OBOS til 02021 og få strøm til innkjøpspris. Kun 19 kroner i månedlig påslag. BYGG OG BOLIG Over halvparten av alle norske husholdninger har i dag strøm til innkjøpspris, såkalt spotpris.

Kutt i strømutgiftene dine, du også! Med OBOS Strøm får du: • Strøm til innkjøpspris • Månedlig påslag på kun 19 kroner • Kostnadsfri fakturering som eKunde Bestilling: Send sms OBOS til 02021 og du vil bli ringt opp av LOS kundeservice som hjelper deg med bestilling og svarer på spørsmål. Du kan også bestille via www.obos.no/strom. Avtalen gjelder ikke boliger som allerede er LOS-kunder gjennom fellesmålte anlegg.

Strøm til innkjøpspris, levert av LOS I tillegg betaler du kun 19 kr per mnd

106

OBOSBL ADET

Foto: Henriette Berg-Thomassen


www.obos.no/medlem

Er bilen din stjålet? Kjøp en ny da vel! FORSIKRING OG FINANS For alle oss som ikke kan erstatte bilen med en ny, tilbyr OBOS Forsikring alle typer forsikring til noen av markedets beste betingelser.

Som medlem kan du forsikre huset, bilen, båten og innboet ditt hos OBOS Forsikring. Samler du tre eller flere forsikringer hos oss får du 10 prosent samlerabatt. Har du kollektiv innboforsikring telles denne med. Test oss i dag: Ta kontakt på tlf. 22 86 55 45 eller obosforsikring@obos.no. Lave premier og gode vilkår

Registrer deg på «Min side» DIVERSE Registrer deg som bruker av «Min side» og vinn gavekort fra Kitch’n på kr 500! Hver måned trekker vi 5 nye vinnere.

• Gå til obos.no/minside, registrer deg som NY BRUKER. • Fyll ut medlemsnummeret (se medlemskort, OBOS-bladet eller giroen for medlemskapet). • Fyll ut din e-postadresse og fødselsdato.

VINN GAVEKORT FRA KITCH’N

• Klikk på «Opprett bruker». Passord blir sendt deg på e-post. Konkurransen varer ut året. Vinn gavekort fra Kitch’n verdi kr 500 Enklere å administrere ditt medlemskap

Kutt bensinprisen! DRIVSTOFF Bruk medlemskortet ditt når du tanker og få 27 øre i rabatt per liter drivstoff. Rabatten er uavhengig av volum og gjelder alle Statoil-stasjoner i Norge, i tillegg til alle Beststasjoner og 1-2-3-automatanlegg.

Husk å trekke medlemskortet før du betaler med kontanter eller bankkort. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabattavtaler, og gjelder ikke på Statoil Trucknettverk.

27 øre rabatt per liter drivstoff (bensin og diesel)

OBOSBL ADET

107


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Fantasia med Oslo-Filharmonien KULTUR OG FRITID Walt Disneys animasjonsfilm Fantasia vises i en revidert versjon fra 2000 mens Oslo-Filharmonien spiller musikken. Filmmusikken til Fantasia er utdrag fra mange kjente klassiske verk, som Beethovens Symfoni nr. 5, Tsjaikovskijs Nøtteknekkeren og Debussys Claire de lune.

Dirigent: Adrian Prabava. Les mer på oslofilharmonien.no. Tid: Onsdag 6., torsdag 7. og fredag 8. november. Sted: Oslo Konserthus. Billetter: Tlf. 815 33 133 eller www.billettservice.no. 20 % rabatt

Kurs med Forskerfabrikken KULTUR OG FRITID Vil du gjøre spennende eksperimenter? Forskerfabrikken arrangerer kurs for 4. til 7. trinn — i høst er temaene Magisk slim, Utrolige farger, Etterforsk en kriminalsak og Kule ting.

Kursene går høsten 2013 (oppstart i oktober) og våren 2014. Les mer og finn ditt nærmeste kurssted på www.forskerfabrikken.no. Informasjon: Tlf. 22 15 54 00 eller info@forskerfabrikken.no.

10 % rabatt

Jul i Blåfjell

Tid: Tirsdag 17. desember kl. 18.00. Sted: Oslo Nye Teater, Hovedscenen. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. Ved henting av billetter på Oslo Nye blir det ikke lagt til bill. avg. OBOS-pris kr 230/170 + bill. avg. Ord. pris kr 350/175 + bill. avg.

108

OBOSBL ADET

Foto: John Andresen

KULTUR OG FRITID Blånissejenta Turte er endelig tilbake på Oslo Nye Teater, og i år settes det opp en egen forestilling kun for OBOS-medlemmer. Frem mot jul skjer det uvanlige ting i Blåfjell som snur opp ned på nissenes førjulstid. Ute i fjellheimen skjer det også mye rart: Søppel dumpes av bygdefolket, og en dag blir himmelen grå i stedet for blå. Hva har skjedd?


www.obos.no/medlem

Le grand macabre Den utradisjonelle operaen skildrer et samfunn på randen av apokalypsen. KULTUR OG FRITID Le grand macabre er György Ligetis eneste opera, og regnes som en av de viktigste i det 20. århundre. Nå fremføres den for første gang i Norge med det spanske regikollektivet La Fura dels Baus. De er kjent for sine fantasifulle oppsetninger, originale sceniske virkemidler og utstrakte bruk av video.

Musikken veksler mellom referanser til kjente operakomponister, brutale, storslåtte klanger og vakre, melankolske harmonier. Dette er en co-produksjon mellom Théâtre Royal de la Monnaie, Brüssel; Gran Teatre del Liceu, Barcelona; English National Opera, London og Teatro dell’Opera, Roma. Forestillingen presenteres i samarbeid med Nasjonaloperaen og Ultima-festivalen. Tid: Premiere 7. september. Sted: Den Norske Opera & Ballett, Hovedscenen. Billetter: www.operaen.no eller tlf. 21 42 21 21. 20 % rabatt Foto: Théâtre Royal de la Monnaie, Brüssel

Flyttebil fra AVIS Skal du flytte? Nå får du faste, lave priser på flyttebil hos alle AVIS-stasjoner BYGG OG BOLIG Du kan velge mellom både vare- og lastebiler, hente bilen på en stasjon og levere den på en annen.

Slik leier du flyttebil hos AVIS: • Medlemstilbudet gjelder hos alle Avis-stasjoner. • Det gjelder vare- og lastebiler. Du kan lese mer om bilene på avis.no. • Bilgruppene M til P har 100 km inkludert per dag. • For bilder og mer informasjon om bilgruppene, gå til avis.no og klikk på «Biler og tilleggsutstyr». • Bilen kan enkelt bestilles på avis.no. • Bruk rabattnummer (awd.nr.) O250801 ved bestilling. • OBOS-medlemskortet må vises når du henter bilen. Priseksempel: Flyttebil i to dager fra kr 802 per dag. (Priseksempelet gjelder Toyota Hiace)

Foto: Colourbox

Bestilling: www.avis.no eller tlf. 815 33 044.

Faste, lave priser på flyttebil

OBOSBL ADET

109


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Julemesse i Vadstena Bli med på en tre dagers tur til den vakre julemessen på Vadstena Slott i Sverige. FERIE OG REISE Julemessen er en av Sveriges eldste. I stemningsfulle omgivelser på Vadstena Slott får du følelsen av å komme tilbake til Gustav Vasas storhetstid, og du får treffe rundt 70 av Sveriges mest dyktige håndverkere. Det er matboder med hjemmelagde delikatesser, som hører til på et julebord, og store deler av slottet er åpent for publikum, slik at du kan se deg rundt på egen hånd. Vi skal bo på Vadstena Klosterhotell, som ligger i en av Sveriges eldste bygninger.

Prisen inkluderer: Busstransport i 3 dager, 2 overnattinger i dobbeltrom på hotell, 2 lunsjer underveis på reisen, 2 frokoster og 2 middager på hotellet (1 x 2-retter og 1 x julemiddag), inngang på julemessen på Vadstena Slott og reiseleder fra Peer Gynt Tours. Tid: Avreise 29. november med retur 1. desember. Påmelding og info: Tlf. 24 10 12 80 eller www.peergynt.com. Påmeldingsfrist: Fredag 18. oktober.

OBOS-pris kr 4595 Tillegg for enkeltrom kr 1040 pr. pers

Fonus Begravelsesbyrå Fonus tilbyr personlig seremoni ved alle typer gravferder – en trosnøytral avskjed. DIVERSE En personlig seremoni kan gjennomføres for alle der en gravferd knyttet til en bestemt trosretning eller livssyn ikke vil oppleves riktig. Seremonien kan planlegges helt fritt når det gjelder form, innhold og karakter. Innholdet og rammene skapes i nært samarbeid mellom de etterlatte og seremonilederen for å gi avskjeden det ønskede uttrykket.

Uansett hvordan du ønsker seremonien kan du kontakte Fonus på tlf. 03024 hele døgnet. Finn ditt nærmeste kontor: • Oslo: Helsfyr, Lambertseter, Linderud, Røa og Sinsen • Akershus: Asker, Drøbak, Fet, Lillestrøm, Sandvika og Østerås • Østfold: Askim, Fredrikstad, Moss, Mysen og Sarpsborg • Hedmark: Elverum, Hamar, Løten og Stange OBOS og Fonus markerer 10 års samarbeid i 2013.

10 % rabatt på kister og urner m.m. Kr 1000 i rabatt ved nytt navn på gravstener Kr 3000 i rabatt på nye gravstener

110

OBOSBL ADET

www.fonus.no


www.obos.no/medlem

TV 2 Sumo — se TV på nett KULTUR OG FRITID Med TV 2 Sumo ser du hele sesonger av serier, kjente underholdningsprogrammer og alle TV 2s kanaler direkte. Har du Sumo Sport eller Sumo Gull får du også det beste fra engelsk fotball på ett sted, med kamper fra Barclays Premier League, FA-cupen, Championship, Liga-cup og mye mer! Velg mellom fire ulike abonnement: Basis, Pluss, Sport eller Gull.

Bestilling: www.obos.no/sumo. Inntil 30 % rabatt på abonnement Ingen bindingstid

Min forestilling om mor

Tid: Fra 10. oktober til 9. november. Sted: Spilles i Hedmark og Oppland. Billetter: Spilleplan og billettkjøp på www.teaterinnlandet.no. 25 % rabatt

Foto: Ann Irén Ødeby

KULTUR OG FRITID Min forestilling om mor er skuespiller Bente Børsums personlige og gripende historie. Moren var legefrue på Oslos beste vestkant og snublet inn i motstandsbevegelsen da annen verdenskrig brøt ut. I 1943 ble hun sendt til konsentrasjonsleir, og Bente var uten sin mor i to år. Dette er en sterk forestilling om morens opplevelser, og om barnet som ble igjen hjemme — Bente Børsum selv.

Jeppe - en ny musikalkomedie KULTUR OG FRITID Til høsten kommer en helt ny versjon av Ludvig Holbergs Jeppe på Bjerget, med ellevill komikk og flott musikk. Stjernelaget på scenen består av Øivind Blunck som Jeppe, Nils Vogt som Jakob Skomaker og Hilde Lyrån som Mor Nille. Gard Eidsvoll og Hans Marius Hoff Mittet har også store roller og hitmaker Svein Gundersen («Har en drøm» og «Se ilden lyse») har skrevet musikken.

Tid: Premiere 12. september. Sted: Chat Noir i Oslo. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. OBOS-pris kr 440 (inkl. bill. avg.) Ord. pris kr 585 (inkl. bill. avg.)

OBOSBL ADET

111


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

FASTE MEDLEMSTILBUD Her følger en liste over faste medlemsfordeler. Se www.obos.no/medlem for en komplett oversikt. Hold deg oppdatert på tilbudene - last ned gratis OBOS-app fra App Store eller Google Play. Rabatter gjelder på ordinære priser. Husk medlemskortet!

FOBBL Service og omsorg

Rolf Berglund AS

Norske Vandrerhjem

1-2-Tre Elementproduksjon

Kaba MøllerUndall

Sector Alarm

Novasol

Boligsikring AS

Kitch’n

Solskjerming

OBOS Hotellferie

Centrum Glass

Kunsttilbud

Strøm til innkjøpspris

Peer Gynt Tours

Den Norske Husfliden

MAXBO

Bygg og bolig

÷ 10 % rabatt på prekuttgarasje E-post: firmapost@1-2-3.no Tlf. 33 06 17 70

Fra ÷ 10 % på sikkerhetsprodukter i nettbutikk. Tlf. 66 90 00 24 www.obos.no/boligsikring

÷ 20 % på glass og speil, inkl. montering.Smidsrødveien 109, TønsbergTlf.33 35 10 90 www.centrumglass.no

÷ 10 % på alle varer (unntatt bøker og bunader). Stortorvet 9, Oslo (GlasMagasinet) www.dennorskehusfliden.no

Elmontasje/El-montasje

Totalleverandør av elektriske installasjoner. ÷ 10 % på ordinære varer (ikke på arbeid).Brugata 56, Hamar, tlf. 62 54 11 20Kirkeveien 74, Elverum, tlf. 62 43 52 30

Flügger farve

÷ 20 % på alt av maling, tapet og utstyr. 71 utsalgssteder i Norge. Nå også med nettbutikk! Bruk rabattkode OBOS1929 www.flugger.no

Flisekompaniet Hamar

÷ 20 % på fliser og 25 % på tilbehør. Ringgata 65, Hamar Tlf. 62 55 29 29

112

OBOSBL ADET

÷ 20 % på faste, private rengjøringsavtaler. Nygaardsgaten 28, Fredrikstad

30 % rabatt på nøkler, nøkkelfiling, låskasser, sylindre, navnskilt og gravering. Kr 2300 for montering av FG-godkjent sikkerhetslås. www.kaba.no No. 1 på kjøkkenet. ÷ 20 % på alle ordinære varer. Krever innmelding i Kitch’n Kundeklubb. Se www.kitchn.no for å finne din nærmeste butikk.

Gode tilbud på innrammet grafikk kun for OBOS-medlemmer. Inntil 30 % rabatt. www.obos.no/kunst

÷ 25 % på alt i glass og speil. Thereses gate 44, Oslo 24 timer servicetlf. 22 46 74 79. www.rolfberglund.no

Fri installasjon av boligalarm. 10 % rabatt på abonnement med vektertjeneste fra kr 377 per mnd. Tlf. 08090 www.obos.no/alarm

Espenes AS, Klepp, Rogaland ÷ 20 % på innvendig og utvendig solskjerming (unntatt Velux), flaggstenger med tilbehør, brannstiger. Tlf. 51 78 88 00 www.espenes.no

OBOS Strøm. Kun 19 kroner i månedlig påslag. Send sms OBOS til 02021. Ring tlf. 02021. www.obos.no/strom

÷ 15 % på innramming og gode tilbud på ferdig innrammet grafikk. 5 butikker i Oslo + Sandvika, Lillestrøm og Jessheim. Tlf. 23 23 00 90 www.mesterrammer.no

÷ 5 % på leie. 30 000 feriehus i 26 land. Tlf. 21 99 90 00 www.obos.no/novasol

2 netter for 1 495! (2 netter/2pers./inkl. frokost) Hoteller i hele Norge. Bestill på tlf. 55 94 46 18 eller på www.oboshotellferie.com

500 kr i rabatt per person på buss- og flyreiser i Europa med min. 6 dagers varighet. Kampanjekode OBOS. Be om katalog. Tlf. 24 10 12 80. www.peergynt.com

Toscana

÷ 10 % på alle ordinære varer hos MAXBOs varehus i Oslo og på Hvam. Se butikkoversikt på www.maxbo.no

Mester Rammer

Gratis medlemskap, verdi kr 150 per år, og spesialtilbud på overnatting. www.obos.no/medlem

Ferie og reise

÷ 15-25 % på hotellrom og leiligheter. Info om bestilling på obos.no/toscana. www.borgomaglianoresort.com

Avis

Inntil 20 % rabatt på leiebil i Norge og inntil 10 % i resten av Europa. Rabattkode: 0250801 NB! Første nr. i rabattkoden er bokstaven O. Tlf. 815 33 044 www.obos.no/avis

Forsikring og finans

Montér

Dansommer

OBOS Billån

Norfloor Fliser

Geilolia Ferieleiligheter

OBOS Forsikring

Medlemsrabatter i over 70 varehus. Blant annet opptil 32 % på trelast, 20 % på kjøkken og 15 % på parkett- og 20 % rabatt på parkett- og tregulv. tregulv. Se rabattlisten på obos.no. www.monter.no Landets eldste fliskjede. ÷ 25 % på fliser og tilbehør, og 20 % på VVS-produkter. Gjelder i alle Norfloors butikker. www.norfloor.no

÷ 5 % på leie. Mer enn 4500 feriehus i hele Danmark. Tlf. 21 99 90 00 www.obos.no/dansommer

÷ 10 % på opphold. Tlf. 32 09 00 00 Andre medlemsfordeler på www.geilolia.no/obos

Gunstige betingelser på rente og lave gebyr via Terra Finans og Kredittbank AS. Gjelder også båt, caravan og MC. Tlf. 06270. www.obos.no/billan

Forsikring til medlemspris, bl.a. innbo, bil og reise. Flere forsikringer gir samlerabatt. Tlf. 22 86 55 45 www.obos.no/forsikring


www.obos.no/medlem

OBOS Lån & Spar

Blant markedets beste betingelser på sparing og lån. Tlf. 22 86 55 99 www.obos.no/lanogspar

Hedmark Fylkesmuseum

÷ 20 % på årskort, gjestekort og inngangsbilletter. www.hedmus.no

Ringsakeroperaen

÷ 20 % på ordinære forestillinger. Tlf. 62 34 42 66 Billettservice, tlf. 815 33 133. www.ringsakeroperaen.no

Oslo Sportslager AS

÷ 10 % på kjøp over 200 kroner/ ÷ 15 % fra kr 1500 (gjelder ikke skipakker og Everest sykler). Torggata 30, Oslo. www.oslosportslager.no

Kirsten Flagstad-festival

Rogaland Teater

Lambertseter Bad

Kringkastingsorkestret

SF Kino

G-Sport

Black Box Teater

Kulturkirken Jakob

÷ 25 % på konserter. Gjelder KKVs egne arrangementer. www.billettservice.no Tlf. 815 33 133 www.jakob.no

Skimuseet Holmenkollen

Ca. 20 % rabatt på egne programforestillinger. Marstrandgt. 8, Oslo. Tlf. 23 40 77 70, man-fre 10-16 blackbox@blackbox.no www.blackbox.no

Statoil

Blå Grotte / St. Croix:

Nobels Fredssenter

Teater Innlandet

Telio

÷ 25 % rabatt på alle forestillinger i egen regi. Spesialrabatter på utvalgte forestillinger. Tlf. 62 59 87 20 www.teaterinnlandet.no

10 % rabatt på alle abonnement på hjemmetelefon, mobil, bredbånd og mobilt bredbånd. Kundeservice: 02101 www.telio.no/obos

Dansens Hus

Norsk Folkemuseum

Total Scene & Bar

TV 2 Sumo

OBOS MasterCard

Kredittkort med 4 % kjøpsbonus og reise- og avbestillingsforsikring. Søk på www.obos.no/mastercard. Kundeservice tlf. 03850

Kultur og fritid

20 % rabatt på konserter på Blå Grotte og St. Croix i Fredrikstad. www.kulturhusene.no

÷ 20 % på ordinære forestillinger for OBOS-medl. og én ledsager. (Ikke baby/barne- og familieforest.) Møllervn. 2, Oslo Tlf. 23 70 94 00. www.dansenshus.com

Den Norske Opera & Ballett

÷ 20 % på opera/ballettforestillinger. Gjelder ikke gjestespill. Tlf. 815 44 488 www.operaen.no

÷ 25 % på alle festivalens konserter www.flagstad-festival.no

20% rabatt på lørdagskonserter. 25% rabatt på kveldskonserter i Store studio. Barn u. 16 år gratis adgang. Billetter: nrk.no/kork el. billettservice.no, tlf. 815 33 133.

÷ 25 % på inngangsbilletten. Rådhusplassen i Oslo. Tlf. 48 30 10 00 www.nobelpeacecenter.org

÷ 10 % på varer i museumsbutikken. ÷ 25 % på inngangsbilletten. Tlf. 22 12 37 00 www.norskfolkemuseum.no

Norsk Oljemuseum

÷ 25 % på inngangsbilletten. Stavanger. www.norskolje.museum.no.

Det Norske Teatret

Nøtterøy kulturhus

Eidsvoll 1814

Oslo-Filharmonien

÷ 25 % på inngangsbilletten. Carsten Ankers veg, Eidsvoll Verk Tlf. 63 92 22 10 www.eidsvoll1814.no

÷ 20 % rabatt på ordinære konserter i Oslo Konserthus. Gjelder OBOS-medlem og én ledsager. Billettservice, tlf. 815 33 133. www.oslofilharmonien.no

Forsvarets Stabsmusikkorps

Oslo Nye Teater

÷ 20 % rabatt på ordinære forestillinger. Tlf. 22 42 43 44 www.detnorsketeatret.no

÷ 25 % på konserter i Ridehuset, Akershus festning. www.billettservice.no, tlf. 815 33 133 www.fsmk.no

÷ 20 % rabatt på et stort antall konserter og forestillinger. Tlf. 33 40 20 01. www.notteroy.kulturhus.no

÷ 20 % på ordinære forestillinger. Tlf. 22 34 86 80. Fax. 22 34 86 88 salg@oslonye.no www.oslonye.no

÷ 25 % rabatt på alle forestillinger. Tlf. 51 91 90 90, billettsalg@rogaland-teater.no www.rogaland-teater.no

Kr 10 i rabatt per billett. Gjelder for inntil 2 pers. ved kjøp i billettkiosken. Gjelder ikke Stavanger/ Sandnes. www.sfkino.no

÷ 50 % rabatt. Gjelder for entré til Skimuseet og hopptårnet, med inntil tre ledsagere. Tlf. 22 92 32 00 www.skiforeningen.no

Slottsfjellfestivalens eget utested. ÷ 20 % rabatt på billettene. Stoltenbergs gate 46, Tønsberg. www. billettservice.no, Tlf. 815 33 133 www.slottsfjell.no

Halv pris på inngang i helgene (lørdager og søndager). Gjelder for én person. Glimmervn. 42, tlf. 22 74 94 00 www.lsvk.no

÷ 10 % rabatt på ordinære priser (Elverum: gjelder ikke våpen og ammunisjon). Gjelder butikker på Hamar, i Elverum, Moelv og Brumunddal. Se oversikten på obos.no/medlem. 27 øre rabatt per liter. Husk å dra medlemskortet FØR du betaler. Gjelder alle Statoil-, Best- og 1-2-3-stasjoner i Norge. www.obos.no/statoil

Inntil 30 % rabatt på abonnement. Ingen bindingstid www.obos.no/sumo

Wallmans

Kr 250 i rabatt per person på forestillinger. For inntil 5 personer. www.wallmans.no

Telefoni, drivstoff m.m.

EKSTRA GODE KAMPANJETILBUD

Arena Treningssenter

Fri innmelding og rabatter på trening. Tlf. 51 800 900 (Stadionparken, Jåttå) Tlf. 51 426 686 (Jærhagen, Klepp) www.arena-treningssenter.no

Fonus begravelsesbyrå

Nordens største sammenslutning av begravelsesbyråer. ÷ 10% på kister og annet. 3000,- i avslag på nye gravstener. Tlf. 03024 www.fonus.no

På obos.no/minside kan du enkelt administrere ditt eget medlemskap og melde deg på nyhetsbrevet vårt – der får du ekstra gode tilbud!

OBOSBL ADET

113


leserservice

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

INFORMASJON OG OVERSIKT

PÅ NETT Digital utgave: obos.no/obosbladet Sosialt: facebook.com/obosmedlem

Ansvarlig redaktør Åge Pettersen

Nyhetsbrev: Med OBOS' nyhetsbrev er du alltid oppdatert om medlemstilbud og nye boliger. Meld deg på: www.obos.no/nyhetsbrev

Redaktør Cathrine Wolf Lund (cwl@obos.no) Redaksjonen Tone Kristiansen (tone.kristiansen@obos.no) Marie Dyrén (marie.dyren@obos.no) Henrik Sørlie (henrik.sorlie@obos.no) Eddie Chr. Thomas (eddie.chr.thomas@obos.no) Tyra T. Tronstad (tyra.tronstad@obos.no) Jorunn Wold (jorunn.wold@obos.no)

MITT BLAD Er dere flere enn ett OBOSmedlem i familien, slik at dere mottar flere blader enn dere trenger? Har du flyttet? Gi oss beskjed på medlemsservice@ obos.no eller tlf. 22 86 59 90.

TIPS OSS! Er det noe du savner å lese om i OBOS-bladet, eller har du tips til saker vi bør skrive? Send en epost til: cwl@obos.no

ANNONSESALG HS Media Tor Gunnar Schøyen Aasnes tlf: 62 94 10 39/952 40 815 e-post: taa@hsmedia.no Mona Jørgensrud tlf: 62 94 10 32/911 73 473 e-post: mj@hsmedia.no

NESTE NUMMER:

BOLIGMARKEDET I POSTKASSA FRA 7. OKTOBER!

Medlemstilbud Hege Asplund (hege.asplund@obos.no) Marius Loe (marius.loe@obos.no)

SPØRSMÅL OG SVAR Har du spørsmål knyttet medlemskap eller forkjøpsrett? Vi hjelper deg på medlemsservice@obos.no eller tlf. 22 86 59 90 eller facebook.com/ obosmedlem

APP Last ned OBOS-appen i App Store eller Android Market. Appen kan brukes som medlemskort.

TRYKK Svanemerket er det offisielle miljø-merket og en garanti for at det merkede produktet holder en høy miljømessig standard. Aller Trykk, som trykker dette bladet, er godkjent som svanemerket bedrift. Det vil si at hele produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvare til ferdig trykksak.

114

OBOSBL ADET

Bidragsytere i dette nummeret Jan Ludvig Andreassen Hans Fredrik Asbjørnsen Alexander Benjaminsen Nadia Frantsen Inger Marie Grini Sølvi Halvorsen Siren Lauvdal Kråkvik & d’Orazio Heidi Røneid Vesa Sammalisto Trine-Lise Storeide Thue Charlotte Wiig Papercut

Design Teft Design: Steffen Olsen

PÅ COVERET

Foto Siren Lauvdal Styling Kråkvik & D’Orazio

Trykk Aller Trykk AS

INNETID UTENDØRS: Tusen takk til Pynten borettslag på Lambertseter, Oslo, som lot oss bruke deres fellesplen til fotoopptak!

Opplag 300 000 ISSN: 0807-9323 Utgitt av OBOS Hammersborg torg 1, 0179 Oslo Pb 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

FORHANDLEROVERSIKT – INTERIØR A. Huseby, www.ahuseby.no Bloomingville bloomingville.dk/ keiserensnye.no DKNO www.dkno.no Eske www.eske.as IKEA www.ikea.no Ferm Living www.ferm-living.com Habitat www.habitatstore.no HAY www.hayshop.no

House Doctor www.housedoctor.dk Kollekted By www.kollekted.no Milla www.millaboutique.no Muuto www.muuto.com Röst www.butikkenrøst.no Verket interior www.verketinterior.no Vitra www.vitra.com

Tlf. 02333 (sentralbord), 22 86 57 85 (redaksjonen) obosbladet@obos.no


10 taxitips

1

Sjekk prisen. Det er opp til 30 prosent prisforskjell mellom taxiselskapene i Oslo.

2

Du kan alltid, uansett, velge den taxien du vil ha, og ikke nødvendigvis den som står først.

3

Bruk Taxifix – vår gratis app. Det er den raskeste måten å bestille taxi på.

4

Be sjåføren vente til du har kommet trygt inn døren hjemme.

5

Se etter godkjenningsmerket. Våre biler kontrolleres hvert år av både Justervesenet og våre egne kontrollører.

6 7

Be sjåføren om tips i trafikken. Våre sjåfører har i gjennomsnitt 9 års erfaring bak rattet og kjenner Oslo.

8

Skal du reise langt eller til flyplassen tilbyr vi faste priser. Spør oss på forhånd.

9

Be om kvittering ved reisens slutt. Da har du alle viktige opplysninger knyttet til turen.

10

Last ned og ta i bruk Taxifix på din mobil nå. Enklere kan det ikke bli!

Kjører du og dine kolleger mye taxi bør dere vurdere eget taxikredittkort. Ta kontakt med oss på www.oslotaxi.no

Du kan også bruke taxi til bryllupskjøring, sightseeing eller til budkjøring av pakker.


Returadresse: OBOS-bladet, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Start Forfra Start Forfra

Se TV når det passer deg. Hvor ofte har du kommet hjem midt i en nyhetssending du gjerne skulle fått med deg? Se TVtjenesten når det passer for deg. Hvor ofte et harenkelt du ikke kommet Med Start Forfra kan du med tastetrykk hjem i en nyhetssending du gjerne skulleåfått med deg? startemidt nyhetene eller programmet du ønsker se forfra, Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk og få med deg alt fra start. Enkelt og genialt. starte nyhetene eller programmet du ønsker å se forfra, og få med deg fraen start. genialt. som kommer Start Forfra eralt bare av flEnkelt ere nyeog tjenester

med den nye underholdningsportalen T-We fra Canal Digital. Start Forfra er bare en av flere nye og spennende tjenester du får med den nye underholdningsportalen T-We fra Canal Digital. Finn ut mer på canaldigital.no/t-we Finn ut mer på canaldigital/t-we

OBOS-bladet nr 6 2013  

Tema: Interiør

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you