Page 1

NR 5 JUNI 2016

KULTUR Klart for festivalsommer! SIDE 68

NY BOLIG Finn din nye drømmebolig!

INTERIØR Smart på liten plass SIDE 60

FRA SIDE 75

TEMA: MILJØ OG BYUTVIKLING

Vi bygger!

Ulven i forandring OBOS-elsykler i nabolaget Hva er et godt byrom? Nabolag: Tatt av Tøyen Borettslag: Rehabilitering lønner seg!


SKAP DEN PER RFEKTE HELHETEN! UTE EROMMET INNEROMMET FASADE BAD KJ JØKKEN

DIN BOLIG, DITT PROSJEKT!

Opplevelsessenter for bygg og bolig

Valgm ulighe tene, fagkun nskape n, og de sterke merke varene !

Ski bygg består av hovedlager og butikk i Ski, proffavdelingene Østsiden Trelast i Fredrikstad, samt Proffsenterene i Ås og Enebakk. Sommeren 2016 åpner vårt nye proffsenter i Askim. I tillegg driver vi en egen Mobalpa kjøkkenbutikk på Grini. Ski Bygg er en bedrift som lever av den gode kvaliteten, god kompetanse, og de sterke merkevarene vi leverer både til forbruker og proffkunder hver eneste dag. Velkommen til oss, enten i butikk eller i vår nye nettbutikk www.skibygg.no!

Ski Bygg AS | Kjeppestadveien 44, 1400 Ski | www.skibygg.no Åpent: 7-18 (9-15) | Kjøkkenavd.: 9-18 (9-15) | Tlf. 64 85 46 00


AG – LØRDAG TORSD16.–18. JUNI

P R O D U C T I O N S

© 2015 Fox/ x/Regency. / Alviin and the Chipmunks, The Chipetttes and Characters ™ & © 2015 Bagdasarian Prod,LLC. Arrangert i regi av Junior Productionss AS

© 2009 CreaCon CreeaCon Entertainment AS / Carl Christia Christian an Hamre. All rights reserved Carrl Christian Hamre. Carl

Vennebyen besøker oss lørdag 18. juni kl 12.00–16.00 med show kl 13.00 på TVEITA SENTER

Torsdag til lørdag kan du gjøre et scoop på ditt lokale senter. Kom og bli med på årets sommerscoop med aktiviteter, konkurranser og gode tilbud!

Møt og hils på Alvin og gjengen lørdag 18. juni kl 11.00–15.30 på MANGLERUD SENTER

Vi har hoppeslott torsdag–lørdag og griller ute lørdag 18. juni kl. 11-17 på LAMBERTSETER SENTER

Karius og Baktus kommer lørdag 18. juni kl 13.00 til TASTA SENTER

Les mer på sommerscoop.no

Velkommen til ditt nærsenter!

tveitasenter.no

lambertsetersenter.no

manglerudsenter.no

tastasenter.no


BREDBÅNDET SOM REDDER FORHOLDET Endelig en sportssommer uten kamp om tv-en

Med Get tv-app er det enkelt å følge EM, Touren og OL fra hengekøya, i sofaen eller på soverommet. Få fetere bredbånd og tilgang til Get tv-app Send TILBUD til 02123


innhold OBOSBLADET 05 | 16

13 15 17 19 25

UTVALGT LEDER: Les OBOS-sjef Daniel K. Sirajs aktuelle kommentar. VI BYGGER: Siste byggenytt fra OBOS MEDLEM: Bruk medlemskortet! PATRIOTEN: Vi heier på hverandre ØKONOMEN: Almenningens komedie DINE PENGER: Ikke vær en passiv kunde

26 31 35 40 44 52

MILJØ OG BYUTVIKLING TETT PÅ: Byutvikleren BYGGE GRØNT: Ulven i forandring BYROM: Liv i gatene NYHET: Elsykkel til folket OMRÅDE: Tatt av Tøyen REHAB: Bevare meg vel

60 66 68

REPORTASJER INTERIØR: Innen rekkevidde SAMFUNN: OBOS gir tilbake KULTUR: Klar for festivalsommer

70 74 112

MORO TEGNET: Lunch JUNIORLAGET: For barn KRYSSORD/SUDOKU: For voksne

76 78 80 82 84 92

NY BOLIG – BOLIGMARKEDET HAMAR: Med Mjøsa i sikte OSLO: Nytt på Røa BERGEN: Boligbytte på Askøy ROGALAND: Trygg med boligbytte TRONDHEIM: Sjønært på Ranheim HELE LANDET: Full oversikt

7

99

TEMA MILJØ OG BYUTVIKLING: Stort temanummer om byutvikling og miljøspørsmål! FRA SIDE 26

OMRÅDE: Tatt av Tøyen. SIDE 44

NY BOLIG: Med Mjøsa i sikte. FRA SIDE 76

MEDLEMSTILBUD SNART FERIE: Bruk medlemskortet i sommer!

OBOSBL ADET

5


«GRATIS» SKIFTE AV ALLMENLYS Reduser lyskostnadene med inntil 95% ved skifte til LED. Det gir kort tilbakebetalingstid og meget store gevinster i årene som kommer

Unilamps energibesparende LED-armaturer er skreddersydd for boligblokker og andre installasjoner der det er mange boenheter. Trappehus, inngangsparti, kjeller, loft og gangarealer krever godt lys med mennesker i nærheten, og energisparing når arealene er tomme. Siden vi i Norge ikke er spesielt flinke til å slå av lyset etter oss, overlater vi det til innebygd styring i sensorarmaturene. Sensorarmaturer slår lyset automatisk av og på med justerbare tidsintervaller for maksimal trygghetsfølelse og strømsparing. Ta kontakt med din elektriker i dag for et tilbud og få en idè om hva du kan spare.

Slutt på kostbart og tidkrevende skifte av lyskilder Utskifting av mørke lamper er både et trivsels- og sikkerhetsproblem som legger beslag på store deler av vedlikeholdsbudsjettet. Tenk deg en LED-installasjon hvor lyskildene varer minimum 7,5 år der lampene lyser hele døgnet, og opp til 20 år ved periodisk drift. Dersom lyskilden først skal skiftes, så gjøres dette ved å skifte LED-platen uten verktøy, og uten å løsne armaturen fra taket eller veggen. Personell frigjør dermed mye tid til andre og lagt mer lønnsomme oppgaver.

Unilamp Norden AS, Skytta Industripark, Industriveien 11, 1481 Hagan Tlf: +47 67 49 47 70 post@unilamp.no

www.unilamp.no


leder

PÅ NETT

Følg meg på TWITTER @obosdaniel

KONSERNSJEF DANIEL KJØRBERG SIRAJ

skal vi love å gjennomføre dette som et virkelig forbildeprosjekt både nasjonalt og internasjonalt. KLIMAVENNLIG ENERGI. Som en del av miljøsatsingen vår har vi også etablert OBOS Energi. Fra 2020 skal vannkraftverkene våre produsere strøm tilsvarende energiforbruket til 40 000 boliger. Strømmen er en del av satsingen på å gjøre OBOS selvforsynt med klimanøytral strøm. Vi ser også på mulighetene med energi fra energibrønner, solcelleanlegg mv. Det skjer viktig teknologiutvikling hele tiden. Derfor er det viktig at politisk rammeverk, med gode intensjoner, ikke låser bransjen til én type teknologi som på sikt vil kunne hemme innovasjon og utviklingen av enda bedre løsninger.

Det grønne skiftet – i OBOS

➺

ET FELLES ANSVAR. Miljø- og klimautfordringene er blant vår tids aller viktigste utfordringer. Å sørge for at generasjonene som kommer etter oss har like gode livsvilkår som oss, er et felles ansvar. Ulike deler av samfunnet må ta sin del av ansvaret: alt fra kildesorteringen hjemme ved kjøkkenbenken og ulike deler av næringslivet til nasjonale og internasjonale rammebetingelser. De siste årene har dette begynt å gå opp for stadig flere av oss. Både befolkningen, næringslivet og politikerne har begynt å stille strengere krav til seg selv og andre. I OBOS mener vi at tiden er kommet for å ta et sterkere grønt ansvar. Vi skal bygge og forvalte boliger på en mest mulig miljø- og klimaforsvarlig måte, men hele tiden med kundens behov som retningslinje.

ILLUSTRASJON DAVID KARLSTR…M

OFFENSIV MILJØSATSING OVER TID.

OBOS har satset på miljøløsninger lenge, gjennom alt fra byøkologiske prosjekter, oppvarmingsløsninger basert på sol- og jordvarme, energieffektive kontorbygg og kjøpesentre, miljøsertifisering, lavenergiboliger og passivhus til konkrete enøktiltak i borettslag og sameier. OBOS vil i løpet av 2016 vedta sin mest offensive grønne satsing noensinne. OBOS ønsker å bidra enda sterkere til det grønne skiftet gjennom blant annet å stille strengere miljøkrav til leverandørene våre og til oss selv i vår egen drift. Dersom byggenæringen skal gå fra å kun slå på miljøstortrommen i enkeltstående symbolprosjekter som Powerhouse i Sandvika og OBOS’ passivhus på Mortensrud til at miljøløsningene blir standarden i bransjen, er det viktig at vi finner god miljøteknologi og -løsninger som samtidig står i forhold til det den enkelte har råd til å betale. Miljøløsningene må nå massemarkedet, også i byggenæringen.

GRØNNERE BYGG. OBOS er i gang med å

utarbeide en «grønn håndbok» for boligog næringsbygg. Formålet er å øke ambisjonsnivået i alle prosjektene våre. Kunden skal samtidig være utgangspunktet vårt, slik at løsningene ikke blir unødvendig dyre. De må fungere i hverdagen og ikke etableres bare for å være «politisk korrekte». Myndighetene har begynt å vedta nye, skjerpede energiregler på løpende bånd, med varsel om stadig flere. For vår del tror vi det er feil å rushe kravene for mye. Med de forsterkede kravene til bransjen som har blitt vedtatt de siste årene, er det viktig at vi får opparbeidet kompetansen, testet løsningene og evaluert på en ordentlig måte. Vi må vite om tiltakene virker etter intensjonen før de tas videre i enda større skala. Skal miljøtiltak lykkes over tid må de være bedriftsøkonomisk lønnsomme for utbyggere og privatøkonomisk lønnsomme for kundene. HØYERE AMBISJONER. Samtidig skal vi tørre å strekke ambisjonene våre. OBOS og Veidekke har derfor bedt Oslo kommune om å få bygge et spektakulært prosjekt som vil gi oss muligheten til å ta i bruk ny miljøteknologi i stor skala. Vi ønsker å bygge Europas første høyblokk i plusshus-standard med 22 etasjer på Majorstua, og med Futurebuilt-kvaliteter. Dersom politikerne gir oss muligheten,

GRØNT SAMARBEID. OBOS ønsker å være en ledende byutviklingsaktør. Det å investere i byutviklingsprosjekter med høy utnyttelse, god kollektivdekning og riktige bo- og miljøkvaliteter er kanskje den viktigste miljøsatsingen OBOS kan gjøre. Vår satsing på Fornebu for å bygge en god by med høyere tetthet, lokalt servicetilbud og vesentlig flere boliger er et av de viktigste miljøprosjektene i Oslo-regionen fremover. For å lykkes er vi avhengige av at kommunene og staten blir enige om å bygge Fornebubanen så raskt som mulig. På Ulven fokuserer vi på gode utearealer med attraktive grøntrom, fremtidsrettede energiløsninger og bilfrie bomiljøer. Det er samtidig avgjørende å få på plass metroen til Breivoll med stopp på Ulven innen 2030 og realisering av miljøtunnelprosjektet Manglerudtunnelen, som vedtatt. SAMARBEID ER LØSNINGEN. Sammen kan – og skal – vi løse miljø- og klimautfordringene. OBOS er klare for å ta en enda tydeligere rolle i dette fremover. Vi håper resten av bransjen vil være med på reisen.

Daniel Kjørberg Siraj er konsernsjef i OBOS.

OBOSBL ADET

7


STENI® fasadeplate

NATURE

STORT UTVALG AV OVERFLATER + DEN BESTE PRODUKTGARANTIEN PÅ MARKEDET

STENI Nature leveres i 18 natursteinsfarger, mange av dem i opptil fire grovhetsgrader: fin mikro, fin, medium og grov. Fasadeplaten kan gjerne benyttes i kombinasjon med andre materialer, som trevirke og murpuss – eller våre øvrige overflater. steni.no

Lang levetid og lavt ressursbruk til vedlikehold i levetiden er miljøriktig. STENI – et varig fasademateriale med en naturlig steinoverflate.


redaktøren CATHRINE WOLF LUND

Vi by

OBOS-APP

Last ned -helt GRATIS

er!

GRØNNE BYER. OBOS er blant Nordens største boligbyggere, men vi bygger ikke bare boliger: Vi utvikler også hele bomiljøer, byer og tettsteder. Tre og en halv kilometer fra Oslo sentrum – på en 208 mål stor tomt på Ulven – skal OBOS skape en ny, grønn bydel. – Dette området skal bli en oase. Vi skal oppfylle drømmen om gode boliger med gode fellesrom og natur, Et sted der barn kan være ute og bli skitne på hendene, sier Jon-Erik Lunøe, som er sjef for Ulven-utbyggingen. Les saken fra side 31. LES DEG OPP! I vår stort store temanum-

mer om miljø- og byutvkling fra side 26 til 57 finner du blant annet mer om hva som skal til for å skape gode byrom, eksempler på borettslag og sameier som har rehabilitert for å bevare boligene for framtiden og mer om et spennende pilotprosjekt med en elsykler i Kværnerbyen i Oslo.

NYE BOLIGER. Frister det med en helt ny

bolig? OBOS har utvalget klart – over hele landet. Våre nye boligprosjekter finner du fra side 75.

NATURLIGVIS: Dette soverommet ønsker vi oss. Speil, nattbord og lampe fra muuto.com DUEBLÅTT: De legendariske ull-putene fra HAY kommer stadig i nye farger. Denne er dueblå. Hayshop.no STOL PÅ DET: Rottingstol i klassisk stil fra Granit. Like lekker ute som inne. Granit.se

OBOSBL ADET

9


VILLANYTT.NO

LUKSUS PÅ Å KJØKKENET SOLINGEN NYE GRYTESETT ER KOMMET TIL NORGE

FØRSTE PARTI SOLGT! NYTT PARTI PÅ 200 SETT ER PÅ LAGER NÅ KUN KR. 1.198.-

Art. nr. 62512 - Sølvgrå

Nå kan du hermetisere middags rester eller andre matvarer i gryten på 1 minutt.

Størrelse: 1.5 -1.7 -2.5 og 4.5 liter.

Art. nr. 62510 Burgunderrød

Stekepanne/hermetisering sett og 2 kjøkkensleiver med soft grip KOMPLETT Verdi kr. 780.DIN GARANTI: 100 % FORNØYD ELLER PENGENE TILBAKE.

påå alle varer

• Kan brukes på alle komfyrerr, også in nduksjon • Tykk bunnet + TITAN BELEGG (ny tysk teknologi) som gjør at maten ikke brenner seeg eller seetter seg fast • Kortere koketid • Håndtak som ikke blir varm me • Garantert oppvaskemaskin n • 5 ÅRS GARANTI

NYHET! HELT UTEN KOSTNAD - HERMETISERING SETT!

Bestill innen 10 dager og få uten kostnad

36.460

fornøyde kunder . Kilde: QXL. 5 års garanti

9 DELS GRYTESETT

Levveres i fargene: Arrt. nr. 62510 - Burgunderrød Arrt. nr. 62512 - Sølvgrå

9 dels sett m/ stekepanne. Leveres i burgunderrød og sølvgrå.

1.198.-

Veil pris 2.860.-

Nå kun kr. 1.198.-

Kun postens frakt kommer i tillegg, ingen ekspedisjonsgebyr. Le everingstid ca. 3 dager med posten.

Bestilles på telefon 22 68 00 01 eller vår hjemmeside

Besøk vår butikk på Bry ryn i Oslo Enkel bestilling. VELKOMMEN - GRATIS PARKERING Villanytt as, Tvetenveien 55, 0666 Oslo Rask (GPS adresse - Nils Hansensvei 2) levering. Åpningstider: mandag/onsdag 10 -17 tlf. 22 68 00 01 torsdag 10 - 19, fred/lørdag 09 - 16

WWW.VILLANYTT.NO


utvalgt OBOSBLADET 05 | 16

13 Vi bygger OBOS skal bygge cirka 390 nye boliger i naturskjønne omgivelser i Aslakveien på Røa i Oslo. Les siste byggenytt.

15 Medlem Bli med golfturnering på vakre Atlungstad ved Mjøsa lørdag 20. august. Og få med deg hvordan du kan bruke OBOS-medlemskortet i ferien.

17 Patrioten Du behøver ikke bo i Bergen for å elske byen, men det hjelper. I hvert fall hvis du skal få oppleve noe av det beste byen kan by på, mener Sølvi Rolland.

19 Økonomen En hel kommunal strand på Fornebu– bare for meg og bikkja mi! Jeg, en ekte østkantgutt, vet ikke om jeg skal le eller gråte.

FOTO NADIA FRANTSEN

21 Aktuelt Fra høsten blir det månedlig fakturautsending av felleskostnader, og samtidig blir det innført gebyr på papirfaktura. GOD SOMMER: Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer. Husk å bruke medlemskortet!

OBOSBL ADET 11


utvalgt

VI BYGGER

BOLIGPROSJEKTER LANDET RUNDT

MER INFO

Se flere boliger FRA SIDE 75

390 nye boliger på Røa

TEKST CATHRINE WOLF LUND ILLUSTRASJON ARKITEKTURLABORATORIET

OSLO OBOS skal bygge nytt i naturskjønne omgivelser i Aslakveien på Røa i Oslo. Byrådet støtter OBOS’ forslag og anbefaler 390 nye boliger her, mot ca. 310 i Plan- og bygningsetatens forslag. Saken skal nå behandles av hhv Byutviklingskomiteen og Bystyret i mai/juni. Planlagt salgsstart er fjerde kvartal 2016.

Byggestart i Brummunddal INNLANDET OBOS skal bygge 40 nye boliger i Elvegata sentralt i Brumunddal. Byggingen av første trinn er allerede i gang, og nå er byggestart vedtatt for trinn 2 og 3 i prosjektet. Det er fortsatt noen ledige leiligheter igjen. Innflytting blir i første halvår 2017.

Mer informasjon: obos.no/elvegata

997 OBOS solgte 997 boliger i første kvartal 2016.

OBOSBL ADET 13


SOMMERTILBUD! Gjelder t.o.m. 31. juli 2016 PAKKETILBUD

Alt du trenger for å merke opp din P-plass!

Fra kr 2.747,-

÷30% *

÷30% *

Før kr 989,-

÷30% *

Før kr 2.949,-

Nå kr 692,- *

Nå kr 2.064,- *

Før kr 6.798,Nå kr 4.759,- *

Oppgi eller merk bestillingen din med koden “A-05” for å benytte deg av tilbudene!

Trafikkmaling • Sjablonger • Termoplast • Veimaling • Asfaltfornyer • Sprekkreparasjon • Kantstein Bommer • Pullerter • Skilt • Stolper & Fundament • Trafikkspeil • Fartsdempere • Kabelbroer Feiemaskiner • Bakkespyler • Håndklyper • Graffitifjerner • Oljeoppsamler • Taktetning • Spraylakk Sykkelstativ • Benker • Avfallsbeholdere • Askebeger • Hundeposedispensere • Duepigger Førstehjelp • Kantbeskyttere • Sklisikring • Takrasvarslere • Strømiddel • Strøkasser • Strøvogner

Tlf: 06 321

www.pervaco.no

* Tilbudene kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. Tilbudene gjelder t.o.m. 31. juli 2016.


utvalgt

MEDLEM

MER INFO

Les mer pŒ side 99–112

FÅ MEST MULIG UT AV DITT MEDLEMSKAP

FERIETIPS

Hotell

Du får 15 prosent rabatt i sommerferien på Nordic Choice Hotels i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. obos.no/choice

Reiseforsikring

Har du husket å pakke alt før du reiser? Ikke glem reiseforsikringen! Sjekk den gode prisen du får hos OBOS Forsikring. obosforsikring.no

Sommerbil

TEKST DEA FRYDENLUND FOTO NADIA FRANTSEN

Trenger du bil i sommer? Hos Avis får du inntil 30 prosent rabatt på leiebil i Norge. obos.no/avis

Gratis golfturnering HAMAR Atlungstad golfbane er en perle i naturskjønne omgivelser ved Mjøsa, og lørdag 20. august arrangeres det en turnering som er gratis for OBOS-medlemmer. Det er plass til inntil hundre golfspillende medlemmer, så det er førstemann-til-mølla som gjelder. Det er flyvende start fra hull 1 og 10, og det hele begynner kl. 09.00.

PŒmelding: tinyurl.com/atlungstad

Penger

Ha smart og trygg kortbruk i ferien med OBOS MasterCard. obos.no/mastercard når du kjøper billett til kamper i OBOS-ligaen. Ta med en venn og dra på kamp! obos.no/ligakamp

OBOSBL ADET 15


VI KAN KJØKKEN - ETTER 34 ÅR I BRANSJEN! Tlf 22 68 90 00

Kjøkkenfornyelse

Hvitevarer

På tide med en

kjøk en fornyelse?

Alltid % på 25-40 rer! a hvitev

Bytte ut alt eller bare noe. Du bestemmer og vi produserer etter mål og leverer ferdig montert på 1 dag om mulig. Bytt kun fronter, hengsler, skuffer og benkeplate og du har et helt nytt kjøkken.

Benkeplater

Utvider du med noen nye skrog og innmat, får du en ny helhetsløsning med smarte funksjoner.

Kjøkkenskredder’n har et stort utvalg av kjøkkendører, skuffer og løsninger som enkelt tilpasses til dine ønsker. Alle farger og modeller kan kombineres med ditt eksisterende kjøkken.

Kjøkken

–10%

KÜCHEN

Ta kontakt for ett uforpliktende møte: WYSIWYGdesign

Tlf 22 68 90 00

ed g m rer Ta sen o tt ø d ap pdør n a k o s b a n k er 2 st høy sk efront an 0% ra 1 ff 1 ag! k t u s k å s 1 f ,+ 5 stk id 0 0 .7 +

post@kjokkenskreddern.no

Ensjøveien 18, 0661 Oslo

WWW.KJOKKENSKREDDERN.NO

1 =2

, 0 0 9.5 ing

=n1kl. monter i


utvalgt BYEN I MITT HJERTE: BERGEN

PATRIOTEN

PÅ NETT olebullhuset.no

Her heier vi på hverandre

TEKST ESPEN BØRHAUG FOTO VIDAR LANGELAND

BERGEN Du behøver ikke bo i Bergen for å elske byen, men det hjelper kanskje. I hvert fall hvis du skal få oppleve noe av det beste byen blant de cirka syv fjell kan by på, mener Sølvi Rolland. Hun driver Ole Bull Scene, et av Norges største underholdningshus innen revy, teater og musikk. – Samholdet blant ulike aktører i kulturlivet er sterkere i Bergen enn i noen annen by jeg kjenner. Vi heier på hverandre. Hjelpen er alltid bare en telefon unna. Noen ganger behøver hun ikke ringe, men hoier over Ole Bulls plass til Den Nationale Scene, til teatrene Ricks eller Logen. Bergen er akkurat passe stor. Du kan gå til Byfjellene, til Nordnes sjøbad, til alle kulturtilbudene, restaurantene, barene og butikkene. – Bergen er en pulserende by, og engasjementet blant bergenserne er skrudd på maks gjennom fire årstider. Du må bare elske det, synes Sølvi Rolland.

OBOSBL ADET 17


utvalgt

ØKONOMEN

PÅ NETT

JANSBLOGG. eika.no

JAN LUDVIG ANDREASSEN OM BOLIGØKONOMI I ET MAKROPERSPEKTIV

«allmenningens komedie». En hel kommunal strand – bare for meg og bikkja mi! Jeg, en ekte østkantgutt, vet ikke om jeg skal le eller gråte. Aldri sett en norsk-somalier her ute. Ikke på de ti årene jeg har bodd her. Vakre ting er det lett å bli forelsket i. Derfor er det mange idealister av alle slag som ønsker å ha et ord med i laget når noen av Bærums flotteste områder skal utvikles. Men jeg frykter at de gjør det beste til det godes fiende, der de streber etter å lage perfekte utviklingsplaner. Heller en halvgod bygdeutvikling, enn stillstand. Løsninger, som aldri blir fullkomne, er å foretrekke fremfor at absolutt ingenting skjer.

Allmenningens komedie En hel kommunal strand på Fornebu – bare for meg og bikkja mi! Jeg, en ekte østkantgutt, vet ikke om jeg skal le eller gråte.

ILLUSTRASJON JON ARNE BERG/BYHANDS

➺

LØRDAG STARTER med at jeg går ut med bikkja, runder naboens husvegg og trår den offentlige sti som omkranser vårt nabolag. En sti som leder til den kommunale stranden, hvor ender og gjess våkner. Måker skriker snart etter mat. Her setter jeg meg på en offentlig parkbenk og får nyte et mirakel. Soloppgangen som puster liv i oss, både små og store. Et mirakel jeg som oftest får nyte alene med noen få andre morgenfugler. Alene er vi, vi som pleier å være tidlig oppe lørdag formiddag. Det burde ikke være slik. Her burde det være hundrevis av mennesker nedenfor boligkomplekser med tusenvis av boliger; men de er ikke her. Hverken boliger, mennesker eller

T-bane som kan frakte folk fra Østkanten til en av Østlandets fineste rekreasjonsområder. Du trenger nemlig ikke bo her. Bare gå en tur med bikkja, selv om du ikke skulle ha en! Ta en kopp morgenkaffe og se utover Oslofjordens små og store øyer. NATURPERLER FORVITRER. Utbyggingen står litt i stampe, til glede for de av oss som flyttet hit for lenge siden. Her er tross alt store friarealer som skattebetalerne har bekostet. Strender, fuglereservat, og langstrakte jorder hvor bikkjer, barn og bestemødre kan rulle rundt i graset til de blir tussete. Altså: De som har adgang til områdene. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Økonomer har noe de kaller «allmenningens tragedie»; naturperler i offentlige eie som utnyttes så intenst at de forvitrer. Tragisk, ikke sant? Men her på Fornebu har vi det motsatte problem. Store forsakelser har vært gjort av felleskapet for å gi beboere og tilreisende tilbud som av ulike grunner er forbeholdt de få. Kall det gjerne for

VILLE PROGNOSER. Noen må skjære igjennom. Etter å ha kranglet om dette og hint i nær 20 år, må det være mulig ta noen konklusjoner, kvikt og gærnt, når det gjelder bolig, næringsutvikling og baneløsninger for Fornebu. Vedtak som sikkert avler protester og fare for demonstrasjoner. Men alle idealister må klare å se at det er et overordnet mål å åpne de kollektive godene på Fornebulandet til flere enn de av oss som har glede av dem i dag. Plantegninger viser en ny T-baneløsning som strekker seg fra Fornebulandet, forbi Vækerø, gjennom nysprengte rør på Majorstua for så å komme ut i dagslys ved Ensjø før den fortsetter til A-Hus i Lørenskog. Ikke noe galt med å ha ville prognoser i et år hvor Leicester vant Premier League, men jeg tviler imidlertid på at jeg får se noen Fornebubane i min livstid. Har de kranglet i 20 år, vil de nok kunne gjøre det samme de neste 30-40 år også. –Kom a Kelly. Vi får fortsette turen vår, her vi går alene en lørdag formiddag på noen av Norges flotteste og dyreste friluftsområder. Sola trenger gjennom morgentåka på Fornebulandet denne lørdag formiddag. Det blir en fin dag. Magisk.

Jan Ludvig Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Sjeføkonom i EikaGruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland.

OBOSBL ADET 19


www.schjarven.no

Foto Svein Finneide


utvalgt

AKTUELT

SMÅTT OG STORT FOR MEDLEMMER

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

NYTT I SOMMER

OBOS + ELBO = sant

OBOS fusjonerer med Ensliges landsforbunds boligbyggelag (ELBO) fra 1. august. ELBO er forretningsfører for ni borettslag i Oslo/Bærum og har 842 medlemmer. Vi ønsker dem hjertelig velkommen i OBOS-familien. Se ensliges.no

Bilferie?

Trenger du leiebil? Du får inntil 30 prosent rabatt på leiebil i Norge og inntil 10 prosent i Europa. Rabattene gjelder ikke varebiler, Prestige-bilgruppen, weekendpriser eller månedsleie. Se obos.no/avis

TEKST REDAKSJONEN FOTO NADIA FRANTSEN

Faktura hver mŒned FAKTURA Fra høsten blir det månedlig fakturautsending av felleskostnader, og samtidig blir det innført gebyr på papirfaktura. – Månedlig utsending gir mer fleksibilitet for boligselskapene når det gjelder endringer i felleskostnader, avregninger og eventuelle korrigeringer, sier fagansvarlig Mette Nilsen i Innbetalingsservice i OBOS. Den nye ordningen medfører ingen endringer for alle de som har valgt AvtaleGiro eller eFaktura. Eiere som fremdeles mottar papirfaktura, vil få tilsendt faktura for én måned av gangen. Samtidig innfører OBOS et

fakturagebyr på 28 kroner, som kan unngås hvis man går over til AvtaleGiro eller eFaktura. – Jeg oppfordrer alle til å bruke eFaktura og AvtaleGiro. Det er enkelt, og da slipper du gebyr og sparer miljøet. Spør om hjelp hvis du lurer på hvordan dette gjøres, sier Nilsen. Det er noen boligselskap som har kvartalsvis innkreving, og disse vil fortsatt få fire fakturaer i året.

Hotellferie?

OBOS-medlemmer får 15 prosent rabatt på overnatting på alle Nordic Choice Hotels i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Rabatten gjelder i helger (fredag til søndag) og alle dager i sommerperioden. Se obos.no/choice

Har du sp¿rsmŒl? Kontakt Innbetalingsservice i OBOS på tlf. 22 86 56 25

OBOSBL ADET 21


HUS BYGGET FØR 70-TALLET? DA ER DET PÅ TIDE Å SE OVER AVLØPSRØRENE. UNNGÅ VANNSKADER OG HØYE KOSTNADER!

I VÅR VERDEN

FUNGERER ALLE AVLØP! KONTAKT OSS FOR RØRFORNYING!

Proline Norge AS Frysjaveien 35 0884 Oslo

Tlf: 81 50 08 98 www.proline-group.no info@proline-group.no


utvalgt

DINE PENGER

PÅ NETT

OBOSbanken.no

GARD ISAKSEN OM PRIVATØKONOMI

betale i gebyr og renter for å få lov til å låne penger. Det kan fort bli dyrt for deg, og lukrativt for banken. Derfor bør ingen betale mer enn nødvendig for et boliglån. Det er, som den norske forbruker har funnet ut, ikke så vanskelig å bytte bank. SAMMENLIKN PRISER. Sjekk rentebetingelser enkelt på bankenes nettsider. Kanskje kan du få medlemsrabatt fra en interesseorganisasjon du er medlem av, slik som OBOS-medlemmer får i OBOS-banken. Studerer du prissammenlikninger i for eksempel finansportalen eller i andre medier vil ikke alltid medlemsrabatter være tatt med. NY VERDIVURDERING. Er du fornøyd med den banken du har, men lurer på om det likevel kan være penger å spare, er det spesielt én ting du bør gjøre. Har du et stort lån, et såkalt topplån, og en rente som er høyere enn den vanlige boliglånsrenten, eller det er en stund siden du tok opp lånet, kan boligen din være mer verd i dag enn da du tok opp boliglånet. Dermed er også sikkerheten bedre. Da kan det lønne seg å få en ny verdivurdering. Sannsynligvis har verdien på boligen steget, slik at du bare av den grunn er kommet ned til en lavere prosentandel lån. Har du i tillegg nedbetalt en god del, kan du undersøke muligheten for bedre betingelser i den banken du allerede har.

Ikke vær en passiv kunde

ILLUSTRASJON DAVID KARLSTR…M

Renten er historisk lav. Men også i et slikt rentemarked er det viktig å være bevisst på hvilke rentebetingelser du har på boliglånet. Det er liten tvil om at renten i de ulike bankene varierer, og at noen banker tar seg godt betalt.

➺

LOJALE KUNDER. Jeg vil trekke en parallell til forsikringsbransjen. En nylig undersøkelse utført av OBOS viser at over halvparten av oss er passive forsikringskunder. Noen er kunder av gammel vane eller orker ikke bruke tid og krefter på å

sammenlikne betingelser. Andre tror det er lite å spare ved å bytte forsikringsselskap. Undersøkelsen viser også at en av fem ikke ønsker å bytte forsikringsselskap – uansett hvor mye de kunne ha spart. Det samme har lenge vært gjeldende for bankkunder. Men i vinter kom gladmeldingen om at trenden snur. Kundene er blitt mer bevisste og bytter bank som aldri før – for å spare penger. Kun et mindretall svarer at de synes det er vanskelig å bytte bank, viser tall fra Finans Norge. PENGER SPART ER PENGER TJENT. En lojal kunde gir banken makt til å bestemme vilkårene, altså hvor mye kunden må

FLYTTEPLANER? Kjøp og salg av bolig kan være krevende. I denne hektiske perioden er det viktig å ta seg tid til å sjekke vilkår på det kortsiktige lånet, mellomfinansieringen. Her kan det være mye penger å spare ved å være prisbevisst. Mange betaler mer enn nødvendig for mellomfinansieringslån fordi bankene krever høyere rente på mellomfinansiering enn på vanlige boliglån. Det gjør ikke OBOS-banken. Vi gir deg samme rente på mellomfinansiering som på vanlig boliglån. Jeg bare nevner det.

Gard Isaksen er leder for privatmarked i OBOS-banken og ekspert på privat- og forbrukerøkonomi.

OBOSBL ADET 23


FÅ EN GOD PRIS FOR BOLIGEN DIN!

OBOS KAN OBOS BEST! Å bruke OBOS eiendomsmeglere til å selge din OBOS-bolig er akkurat like smart som det høres ut som. Vi oppnår gode priser fordi vi kjenner både nabolaget og det enkelte borettslaget, og vet mye om hvem som kan tenke seg å kjøpe. Gjennom salg av tusenvis av OBOS-leiligheter, sørger vi for en trygg, rask og sikker salgsprosess. Finn din lokale megler på obos-eiendomsmeglere.no

Husk at som OBOS-medlem betaler du ingenting før boligen er solgt!

Våre kontorerOslo: Ensjø 22 98 89 50, Hammersborg torg 22 86 55 50, Kalbakken 22 80 20 30, Kværnerbyen 22 86 59 93, Lambertseter 23 16 51 10, Manglerud 22 86 54 90, Oppsal 23 12 65 60, Røa 22 86 83 60, Søndre Nordstrand 22 62 90 90, Torshov 22 98 14 40, Tveita 22 98 14 20. Østfold: Fredrikstad 69 30 03 60, Fredrikstrad Østsiden 69 30 03 60. Vestfold: 02333. Hamar: 22 86 75 20. Rogaland: 51 81 29 91. Stor-Bergen: Bergen Vestkanten 55 94 27 94.


tema OBOSBLADET 05 | 16

BOLIGKONFERANSE: OBOS Boligkonferanse 2016 går av stabelen tirsdag 30. august og i år spør vi: Hvor viktig er arkitekten når byen skal vokse? Se side 58.

MILJØ OG BYUTVIKLING

26 Byutvikleren OBOS skal ta tilbake rollen som byutvikler, sa nybakt OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj da han inntok sjefsstolen i høst. Hva mente han egentlig med det?

31 Ulven i forandring Tre og en halv kilometer fra Oslo sentrum skal OBOS bygge 3000 boliger og skape en grønn bydel for nye generasjoner Oslo-beboere.

40 Elektrisk i Kværnerbyen I Kværnerbyen i Oslo er et nytt pilotprosjekt på gang: Femten elsykler leies ut til bydelens beboere. Blir ditt borettslag neste ut?

FOTO SIREN LAUVDAL STYLING LINE DAMMEN

46 Tatt av Tøyen Bydelen blomstrer opp som en av de mest populære i Oslo. Men vil Tøyen fortsatt være Tøyen etter alle forandringene?

52 Bevare meg vel Rehabilitering er en viktig del av byutviklingen. Det fornyes og bevares til glede for dagens beboere – og for nye generasjoner.

OBOSBL ADET 25


BYUTVIKLEREN

OBOS skal ta tilbake rollen som byutvikler, sa den nybakte OBOS-sjefen Daniel Kjørberg Siraj da han inntok sjefsstolen i høst. Hva mente han egentlig med det? TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO SIREN LAUVDAL, COLIN EICK OG IVAN BRODEY STYLING LINE DAMMEN


«Vi må bygge tett og høyt, naert kollektivknutepunktene. Og vi må bygge med rom for mangfold og skape områder der det ikke bare er mulig for de rike å bo. Derfor var det viktig for oss å investere i en stor tomt på Ulven i Oslo.» DANIEL KJØRBERG SIRAJ, KONSERNSJEF I OBOS

?

Hva betyr det at OBOS skal være en byutvikler?

SVAR Det betyr at jeg vil at OBOS skal ta ansvar for mer enn å bygge hvert enkelt bygg. En boligbygger bygger hvert enkelt hus, en byutvikler har ambisjoner om også å bygge det samfunnet rundt husene som kobler menneskene sammen. OBOS har på mange måter hatt den rollen lenge - vi har bygget Lambertseter, Romsås, Hovseter og mange steder i Groruddalen. Men den store forskjellen er at nå må vi gjøre alt selv, for egen regning og risiko. Da må det også være lov å ha ambisjoner. ?

Hvordan kan OBOS gjøre det?

SVAR OBOS’ styrke er at vi kan tenke langsiktig. Vi trenger for eksempel ikke å vente på at et prosjekt er ferdig før vi begynner å investere i samfunnsutvikling. Vi tenker på livet mellom husene allerede før mange av husene er bygget. Det har vi for eksempel gjort i Kværnerbyen og på Fornebu – vi støtter frivillighet, kulturliv, aktiviteter som ikke egentlig har noen naturlig sammenheng med å bygge hus, men som handler om å skape identitet og et godt bomiljø. ?

Hvordan vil OBOS bygge framover?

er at vi også bygger litt grønnere enn vi ellers ville gjort. Og det handler ikke bare om å bygge energivennlige hus, men å bygge slik at summen av hverdagsvalgene gir en bærekraftig livsstil. ?

SVAR Vi må tenke smart og endre oss. Være innovative, tenke standardiserte løsninger og få bedre arbeidsprosesser. Det må også entreprenørene våre gjøre og de andre som jobber sammen med oss. Og sammen må vi ta utgangspunkt i hva som er bra for menneskene, de som skal bo i boligene. ?

Det er ikke alle som er glade for at det kommer nye bygg?

SVAR Nei. Det er det ikke. Og jeg skjønner at naboene opplever at det kan være negativt å få et bygg som kaster skygge der det ikke var skygge før. Vi må jo respektere det. Og når folk klager på at det bygges, kan vi ikke kalle dem idioter som bare tenker på seg selv. Men det er også viktig at fellesskapet reiser seg og prioriterer. Det er riktig at det å bygge nye bygg av og til går ut over noen. Men slik har all samfunnsutvikling alltid vært: Utvikling har en pris. Spørsmålet må heller være hva den prisen skal være. ?

Vi må bygge tett og høyt, nært kollektivknutepunktene. Og vi må bygge med rom for mangfold og skape områder der det ikke bare er mulig for de rike å bo. Derfor var det viktig for oss å investere i en stor tomt på Ulven i Oslo. Vi har ambisjoner om å bygge en bydel på Ulven som kan treffe lommeboka til de med middels inntekter, et sted som ikke har prisnivået til Fornebu eller det som Kværnerbyen er i ferd med å få. Nå sier det nye byrådet i Oslo at de vil ha en grønnere by, og vår respons på det

Hvordan kan OBOS bygge billigere?

Er det lettere å foreslå høye bygg nå enn det var før?

SVAR

SVAR Ulike tidsepoker legger vekt på ulike ting. I mange år har nå naboer fått lov til å stoppe ganske mye. Ting har blitt veid veldig opp mot hverandre. Men nå er man inne i en epoke med en økt miljøbevissthet. Miljøbevisstheten har hatt den konsekvensen at den politiske toleransen for å bygge høyere og tettere er høyere. Det er en konsekvens av at man skal redusere behovet for transport. Men det er ingen tvil om at det også har en pris.

OBOSBL ADET 27


LIKER LAMBERTSETER:

Jeg tenker at Lambertseter er et eksempel på et OBOS-område som kommer til å fortsette å leve og være et veldig flott område å bo i, sier Daniel Kjørberg Siraj. LANGSIKTIG: OBOS’ styrke er at vi kan tenke langsiktig. Vi trenger for eksempel ikke å vente på at prosjekt er ferdig før vi begynner å investere i samfunnsutvikling, sier Daniel Kjørberg Siraj.

?

Hva er den største utfordringen for OBOS som boligbygger?

SVAR Den største utfordringen nå er at offentlig ansatte planleggere ikke har tillit til at private utbyggere som OBOS har kompetanse til å definere hva som er god kvalitet. I møte med det offentlige byråkratiet blir vi, både som utviklere og i samarbeid med høyt kvalifiserte arkitekter, møtt med mistenkelighet. Vi blir mistenkt for å utelukkende ha et profittmotiv og at det overdøver alle andre hensyn. Det gjør det ikke. Det finnes selvsagt en og annen røver der ute, men de bygger ikke byutviklingsprosjekter. Når OBOS bygger ut på Ulven, er det jo fordi vi har ambisjoner om å bygge noe som er bra, og med evigheten som perspektiv. ? I august arrangerer OBOS en boligkonferanse om arkitektur. Hvorfor? SVAR Jeg har sagt flere ganger at det ikke er alle bygg OBOS bygger som kvalifiserer til arkitekturpriser. Men vi skal bygge slike bygg, også. Vi lytter til det de arkitekturkyndige sier, og vi er ikke redde for å få opp debatten om boligarkitekturen. Vi er opptatt av å bli hørt, men vi vil også at andre skal få komme med sine innspill. Vi har mye å lære. Vi kan noe, men det kan også andre, og vi vil gjerne lytte. Derfor gjør vi det.

28 OBOSBL ADET

?

Er det fortsatt viktig for OBOS å bygge borettslag?

SVAR OBOS er en garantist for borettslagsmodellen, selv om alt vi bygger ikke kommer til å være borettslag. I Oslo er nå antallet borettslag på vei oppover igjen. Vi tror at markedet trenger ulike typer boliger, og borettslagene har vist seg å ligge et knepp foran boligsameiene når det gjelder vedlikehold, fordi man kan låne billig i fellesskap og få gjort de store tingene. ?

Hva er ditt favorittområde i OBOS-historien?

SVAR Det må være Lambertseter. At utbyggingen der var vellykket, kommer godt til syne nå. Folk går mann av huse for å kjøpe de nye boligene vi legger ut for salg der, boliger som koster ganske mye. Og det er ikke fordi prosjektene er så gode i seg selv, men fordi folk ønsker å bli på Lambertseter. Det gjør de ikke bare av nostalgiske grunner. Blokkene er pusset opp, OBOS har renovert kjøpesenteret, og det finnes en veldig lokal entusiasme. Det var for eksempel lokale krefter som kjempet for å bevare Symra kino, det finnes et levende bibliotek, en kirke og et idrettslag som fungerer. Jeg tenker at Lambertseter er et eksempel på et OBOS-område som kommer til å fortsette å leve og være et veldig flott område å bo i. Og slike ambisjoner har vi for alle prosjektene vi har ansvaret for.


KJÆRE HAGEEIER! Mange hageplanter er svartelistet i Norge. Selv om de ikke utgjør en trussel i din egen hage, kan de gjøre skade dersom de spres i naturen. Planter som rynkeroser, kjempebjørnekjeks og kanadagullris kan • konkurrere ut sjeldne og truede arter • ha med seg skadelige sopp og insekter • overta og dominere store arealer Ditt bidrag som hageeier for å hindre spredning av disse plantene er å levere hageavfallet ditt kostnadsfritt til et av Renovasjonsetatens mottak. Avfallet blir varmkompostert og får nye bruksområder som Oslokompost, fri for plantesykdommer, røtter og ugress. Så rydd i hagen! Det er godt for både kropp, sjel og natur.

Kjempebjørnekjeks

Rynkerose / nype

Hvor kan du levere hageavfall i Oslo? Bygdøy hageavfallsmottak, Christian Frederiks vei Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87 Grefsen hageavfallsmottak, Kapellveien 118 Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien

Tlf. 02 180 • www.oslokompost.no • www.renovasjonsetaten.no

Kanadagullris


ULVEN I FORANDRING

Tre og en halv kilometer fra Oslo sentrum skal OBOS bygge 3000 boliger og skape en grønn bydel for nye generasjoner Oslo-beboere. TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO SIREN LAUVDAL, OXIVISUALS OG HANS FREDRIK ASBJØRNSEN STYLING LINE DAMMEN


➺ ➺DETTE OMRÅDET SKAL BLI EN OASE. Vi skal oppfylle drømmen om gode boliger med gode fel-

ULVEN

ET STED FOR INNOVASJON

– Boligbyggingen vil vi komme i gang med så raskt • 280 mål stor tomt lesrom, uterom og natur. Et sted der barn og voksne vi kan, og vi tror vi kan ha de første boligene for salg mellom Økern og kan være ute og bli skitne på hendene. på Ulven i 2017, med innflytting i 2019. De første som Ulvensplitten. Det sier Jon-Erik Lunøe, den nyslåtte sjefen for kommer, vil oppleve noe av det som de første bebo• Regulert til 3000 OBOS’ nye storsatsing i Oslo. Vi står på Ulven, på erne i Kværnerbyen gjorde. De vil være innovatører boliger og 200 000 en 280 mål stor tomt – en hel verden av lagerbygg, som kommer inn til en god inngangspris. De må leve kvadratmeter ramper, lastebiler, asfalt og betong. Det er ikke et med bygging og maskiner, men får gleden av en økt næringslokaler. menneske å se. Arbeidsoppgaven er klar: Ta dette verdistigning når området begynner blir mer ferdig. I • Eiendommen ble kjøpt av OBOS på området – der som ingen skulle tru at nokon kunKværnerbyen ser vi at folk bare flytter videre i Kværnyåret. ne bu – og gjør det om til et drømmested. – Planen nerbyen når de trenger noe større. Det er noe eget • OBOS planlegger er å bygge 3000 boliger og 200 000 kvadratmeter med å bo et sted helt fra begynnelsen, fastslår Lunøe. en helt ny bydel næringslokaler. Vi jobber med å få en stor bedrift Da den nye OBOS-sjefen, Daniel Kjørberg Siraj, med grønne løstil å flytte hit, og har lagt fram forslag for både NRK gikk ut offentlig med kjøpet av eiendommen på Ulninger og boliger og Ullevål sykehus. Her er det mulig for en stor beven, var han rask til å legge fram en klar plan: Ulven for vanlige folk. skal bli et sted for vanlige folk med vanlige lommedrift å få de lokalene de virkelig trenger, og i tillegg bøker. Da må byggekostnadene ned. OBOS har derkommer nye, grønne bomiljøer for Oslos befolkning, forteller Lunøe mens han kjører gjennom hele området i elbilen. for utlyst en innovasjons- og industrialiseringskonkurranse som utfordrer entreprenører, arkitekter og rådgivere til å gå sammen INGENMANNSLAND og konkurrere om løsninger som kan gi rimelige boliger, med Ulven Hvor OBOS nye storsatsning i Oslo ligger? Det er ikke helt lett å få som case. Dette gjør det mulig å involvere leverandørleddene tidlig tak i. Området som OBOS kjøpte av Storebrand Livsforsikring og i prosessen, for på denne måten å få ned prisen. En slik prosess er Fabritius Gruppen rett etter jul, former en slags trekant mellom gjennomført av boligutviklere i Sverige, med hell. Økern, industriområdene mot Østre Aker vei og Ulvensplitten. Et – Vi skal vise at OBOS mener alvor når vi vil være med å skape en geografisk hint kan være å si at det er hit du må dra hvis du har fått grønnere og mer miljøvennlig by. Samtidig er det viktig å få ned bygbilen din tauet vekk av Oslo kommune. – Det er like langt fra Jern- gekostnadene. På Ulven vil vi gjøre begge deler. Samtidig kjører vi banetorget til Ulven som det er fra Jernbanetorget til Majorstua. også en prosess slik vi alltid gjør det, der vi tegner et prosjekt og ber Det er bare noen barrierer i mellom, og folk er ikke vant til å ferdes entreprenører om et tilbud. Vi planlegger altså på to måter, parallelt. her. Men det vil de bli, smiler Lunøe. Slik vil vi medvirke til innovasjon, utvikling og nytekning, sier Lunøe. DET GRØNNE SKIFTET

JOBBEN STARTER NÅ

Foreløpig finnes det få skisser over hva slags bebyggelse området får. Alt er på planleggingsstadiet. Det finnes en kommunal reguleringsplan som sier at det skal være halvparten boliger, halvparten næring. I tillegg finnes det utkast til en plan for hele Hovin-området, som dette er en del av. – Alt må gjøres helt fra bunnen. Det er snakk om en fullstendig transformasjon, som skal føre OBOS videre inn i det grønne skiftet. Men det vi vet, er at vi skal skape grønne løsninger og en miljøvennlig bydel. Det er vi helt klare på, sier Lunøe. Han ser for seg et boligområde med god kollektivdekning og som er mest mulig bilfritt på bakken, med mange grønne oaser og der hele strøket er gjennomsyret av grønn tankegang. Han jobber med ideer om bildeleordninger, tilrettelegging for sykkel, energivennlige løsninger, oppvarming ved bruk av overskuddsvarme fra noen av bedriftene her, arbeid for å få tilbake noe av det fugle- og insektlivet som fantes her den gangen Ulven var en gård i Aker.

Allerede nå står ordet «pollinatorpassasje» på en whiteboard på Lunøes kontor. Dette er boligutvikleren som også har egne bier i hagen, og som vet hva insekter betyr for et bærekraftig bomiljø. – Allerede nå i vår starter vi med å sette ut kasser med blomster og planter over hele området. Vi skal måle hvor mange insekter som finnes her nå, og så skal vi måle hvert år framover etter hvert som området blir grønnere. Der det er godt å bo for fugler og insekter, fungerer landskapet også for mennesker. Insektmålingen blir et slags barometer for utviklingen fra industri og asfalt til et grønt boligområde, sier Lunøe. Tre studenter i landskapsarkitektur fra Cornell University i USA skal bruke Ulven som case på et prosjekt om hvordan et nytt landskap kan utformes. Betonglandskapet må allerede i sommer vike for ulike prosjekter som skal berede grunnen for en total forandring. – Det er klart det er spennende. Vi skal skape et grønt og frodig miljø folk vil trives i. Og vi må gjøre det kjent som et sted det vil bli mulig å bo – og å jobbe. Det er en diger jobb, og jeg gleder meg, sier Lunøe.

32 OBOSBL ADET


HELT SJEF PÅ ULVEN: Tidligere jobbet Jon-Erik Lunøe som sjef i OBOS Nye hjem, nå har han flyttet kontoret sitt opp til Ulven. HER ER DET: Området som OBOS kjøpte av Storebrand Livsforsikring og Fabritius Gruppen rett etter jul, former en slags trekant mellom Økern, industriområdene mot Østre Aker vei og Ulvensplitten.

«Det er snakk om en fullstendig transformasjon som skal føre OBOS videre inn i det grønne skiftet.» JON-ERIK LUNØE, SJEF FOR ULVENPROSJEKTET

OBOSBL ADET 33


LIV I GATENE Et yrende folkeliv er neppe det som kjennetegner norske gater. Samtidig er det stadig flere som ønsker urbane omgivelser med liv og røre. Hvordan skape vellykkede byrom? TEKST HENRIK SØRLIE FOTO SIREN LAUVDAL STYLING LINE DAMMEN

34 OBOSBL ADET


STORTORGET:

Hamar kommune har gitt nytt liv til den store plassen ved kulturhuset, og biler er erstattet med folk. FOTO: INGSE KJERNMOEN

VULKAN: Det tidligere industriområdet langs Akerselva er blitt tildelt Statens Bymiljøpris. FOTO: HENRIK SØRLIE

SKØYEN TORG:

Det kunne vært en «ikke-plass» rett ved togstasjonen, men har i stedet blitt gjort om til en hyggelig opplevelse. FOTO: DAMIAN HEINISCH

36 OBOSBL ADET


F

SC

ANP

IX/KATRIN

EN

OR

D LI

: TO O

«Arbeidsplasser, boliger og fornøyelser ble lagt til ulike deler av byen. Stadig flere ønsker å bo i et område som har en blanding av alt dette – den flerfunksjonelle byen.» PETER BUTENSCHØN, ARKITEKT

➺➺

EUROPEISKE BYER HAR ofte en miks av travle handlegater, smale restaurantgater, folkerike plasser og velstelte parker. Utallige steder å slå seg ned, ta en lunsj og kikke på livet. Her i Norge er vi mindre bortskjemt når det gjelder folkeliv i bygatene. Kaldere klima og færre innbyggere er noen av forklaringene. Vi bor mer spredt, og vi har tradisjon for å handle på kjøpesenter og legge søndagsturen langt utenfor bykjernen. – Med bilens inntog på 50- og 60-tallet ble det skapt soneinndelte byer. Arbeidsplasser, boliger og fornøyelser ble lagt til ulike deler av byen. Stadig flere ønsker å bo i et område som har en blanding av alt dette – den flerfunksjonelle byen, sier arkitekt Peter Butenschøn.

KRAV TIL GODE BYROM

Han har skrevet flere bøker som omhandler byen og offentlige rom som gater, plasser og parker. Ifølge Butenschøn er det særlig tre krav som bør oppfylles for å skape et vellykket byrom. For det første er det et behov for beskyttelse. En plass som skjermer deg mot vind, trafikk og støy. Et sted der det er folk og aktiviteter som gir en følelse av trygghet – i motsetning til en tom bakgate. – For det andre er det behov for komfort, som steder å sitte, behagelig belysning og muligheter for å følge med på underholdning. Et vellykket byrom brukes på ulike måter, av ulike grupper til ulike tider på døgnet, sier Butenschøn – og trekker fram Studenterlunden i Oslo som et typisk eksempel. Det tredje kriteriet handler om nytelse. Et godt byrom er

dimensjonert til en menneskelig målestokk, har god design og omsorgsfull materialbruk. Ofte brukes trær, planter og vann for å gi vennlighet til omgivelsene. – Ikke minst handler det om vedlikehold. I Norge er vi flinke til å klippe snorer, men ikke like gode til å plukke søppel og holde byrommene velstelt. AKTIVE VEGGER

Gode byrom er som regel innrammet av aktive vegger. Første etasje brukes til butikker, kafeer og andre servicetilbud. – En by oppleves fra null til tre meters høyde, og den oppleves i gangfart – ikke fra bil, påpeker Butenschøn. Espen Thøgersen i Urban Jungle jobber med utvikling og aktivisering av næringsareal på gateplan. Han skulle gjerne hatt mer næring og liv i første etasje i de nye bydelene som vokser fram. – Det økonomiske potensialet er større enn mange utbyggere forstår. Men det forutsetter nøye planlegging og næringskonsepter som bidrar til nabolaget, sier Thøgersen. Han trekker fram Vulkan i Oslo som eksempel på et område der utviklerne har fått til en god miks av aktører som bidrar til det aktive byrommet. Vulkan har boliger, hoteller, kontorer, høyskole, treningssenter, Mathallen, restauranter og Dansens Hus. – De har lykkes i å skape et område med ulike funksjoner som blir brukt på ulike tider av døgnet, og dermed blir det et rikt folkeliv.

OBOSBL ADET 37


SMALGANGEN: Ikke så smal som navnet tilsier, men populær som handlegate og møtested på Grønland. BEGGE FOTO: BÅRD GUNDERSEN

– Hva med alle områder som ikke klarer å tiltrekke seg en høyskole og mathall? – Selvsagt kan ikke alt være Bogstadveien eller Olaf Ryes plass. Men jeg savner en masterplan i fremvoksende boligområder. Jeg har tro på akser og en sentral plass, et samlingspunkt som gir grunnlag for aktive vegger og folkeliv. Det er bedre med færre og gode byrom enn mange små plasser uten kvalitet. GATA SKAL GI ENERGI

– Kommunikasjonen mellom to plasser – altså gata – er like viktig som plassene, sier landskapsarkitekt Lars Flugsrud i Grindaker. En god gate skal gi deg energi og lyst til å spasere sakte bortover. Da hjelper det med butikker, restauranter, benker og grønne innslag. Men liv i gata krever et visst befolkningsgrunnlag. – Vi bør bygge tettere og høyere for å skape grunnlag for et godt byliv, tetthet som på Grünerløkka. Samtidig må vi ha lys i norske byrom. Jeg synes det er bedre med ett punkthus som kaster én skygge, fremfor å bygge jevnt halvhøyt med konstant skygge overalt. Blant nyere bydeler synes Flugsrud at Skøyen i Oslo fungerer ganske bra. I hovedgaten, Karenslyst Allé, er det butikker og folkeliv. I den ene enden ligger en plass som heter Skøyen torg, der nærmeste nabo er biltrafikk og togstasjon. Plassen er utformet av Grindaker landskapsarkitekter. – Skøyen torg er i hovedsak et trafikknutepunkt, og stedet skal gi forbipasserende en god opplevelse. Du har også

38 OBOSBL ADET

sittemuligheter, og jeg synes plassen er både vakker og funksjonell. Dessuten er det brukt kvalitetsmaterialer som vil eldes med verdighet, sier Flugsrud. FOLK STRØMMER TIL

Peter Butenschøn trekker fram Smalgangen på Grønland som eksempel på et vellykket byrom. Dette er en gågate i Grønlands Torg, et kvartal med over 600 boliger. Smalgangen byr på butikker, beplantning, benker, skulpturer, restauranter og uteservering. – Smalgangen er et byrom i fortettet urban form, og den brukes av langt flere enn beboerne på Grønland. Hit kommer det innvandrere fra hele Oslo, og i Smalgangen er det alltid mennesker – et tegn på et vellykket byrom. Et annet byrom er Stortorget på Hamar, og Butenschøn skryter av hva de har fått til på plassen ved Hamar kulturhus. Det som tidligere mest var en parkeringsplass, er nå forvandlet til en vakker plass der bilene er kastet ut. Kjøttbasarene er bygget om til restauranter, og torget fungerer blant annet som markedsplass og festivalområde. Det er beplantning, sitteplasser og servering, og om vinteren er det skøytebane. – Hamar måtte ta opp kampen med byer som Tønsberg og Fredrikstad, og de satser på gode offentlige rom som del av en bred bymiljøsatsing. En god by må ha en kjerne som folk er stolt av, og i Hamar har de gjort mye bra de senere årene, sier Peter Butenschøn.


Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING UTVALGTE PRODUKTER

30% %

GARAS SJEPORT S UTVALGTE PR RODUKTER

30%

Få gratis befaring med gode tips og råd, egen produksjon på Kløfta og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg. Velkommen til vårt showroom i Østre Aker vei 215!

Individuell måling av vann- og varmeforbruk Betal kun for det du selv bruker! Rettferdig fordeling av kostnader basert på faktisk forbruk, ikke boligens areal Reduksjon av boligselskapets største utgift Målere og tjenester til konkurransedyktige priser Fjernavlesning som standardfunksjon på alle målere Kontakt oss idag for en gratis befaring! tlf.: 22 02 14 59 - info@techem.no - www.techem.no

Individuell måling, setter miljøet i fokus


ELSYKKEL TIL FOLKET I Kværnerbyen i Oslo er et nytt pilotprosjekt på gang: Femten elsykler leies ut til bydelens beboere. Blir ditt borettslag neste ut? TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO SIREN LAUVDAL OG GEIR ANDERS RYBAKKEN ØRSLIEN STYLING LINE DAMMEN


FOR ALLE, PÅ TORGET: Syklene står plassert på torget Smeltedigelen i Kværnerbyen og kan leies av alle som har abonnement. PILOTPROSJEKT: En prosjektgruppe jobber nå med å evaluere hvordan opplegget fungerer, og om dette også kan gjøre andre steder.

GRATIS I STARTEN:

De første to ukene var det gratis å bruke syklene, nå koster det 40 kroner dagen. Abonnementet koster 300 kroner i året.

42 OBOSBL ADET


«Å ha elsykler for utleie her i Kvaernerbyen er i det hele tatt en veldig god idé.» INGER HJORTH BECH, KVÆRNERBYEN

➺➺

HER STÅR VI VED NOE av svaret på ikke bare én, men mange utfordringer vi har i denne byen. Derfor vil jeg ønske OBOS til lykke med noe vi synes er et veldig spennende og kreativt initiativ. OBOS har vist vei, sa Oslos finansbyråd Robert Steen (Ap) da han klippet snora for Kværnerbyens femten elsykler med OBOS-logo en småsur ettermiddag i april.

ELSYKKEL MED ABONNEMENT

De 15 elsyklene står plassert på torget Smeltedigelen i hjertet av Kværnerbyen. Der kan leies ut til folk gjennom en abonnementsordning. Opplegget er levert gjennom selskapet Wattworld Norge, og abonnenter kan låse opp syklene med smarttelefon eller et brukerkort. Og erfaringene etter den første måneden, er at tiltaket – etter noen justeringer – trolig kan skaleres opp og installeres i flere borettslag. – OBOS er opptatt av miljø, og vi ønsker å spille på lag. Vi vil med dette prosjektet evaluere muligheten for en delingsordning for elsykler. Slår det an, kan vi rulle det ut større. Vi er veldig spente, og vi håper at de som bor i Kværnerbyen vil bruke syklene, sa administrerende direktør Even Jermstad under åpningen. TIL GALGEBERG MED POSTEN

Inger Hjort Bech jobber i Solhjell Bunader i Kværnerbyen; en butikk som leverer bunader og bunadsutstyr og som også har nettbutikk. Hun er fast bruker av Kværnerbyens elsykler. – På grunn av nettbutikken må jeg ofte fram og tilbake til Posten, og da må jeg til Galgeberg. Det er helt fantastisk å kunne bruke elsykkelen til det, for det er jo et stykke å gå, forteller hun. Hun forteller også at hun og kollegene også bruker syklene til andre ting, for eksempel å sykle ned til Operaen for å ha lunsjpause der. Nå kan de gjøre det uten å ha egne sykler med på jobb. – Å ha elsykler for utleie her i Kværnerbyen er i det hel tatt

en veldig god ide. Bussen går bare fire ganger i timen, og det bor mange mennesker her. Til nå har jeg også stort sett funnet en ledig sykkel ved behov, sier Hjort Bech. VIL TESTE UT LØSNINGEN

Det er ingen tilfeldighet at OBOS-elsyklene først havner i Kværnerbyen. Boligområdet midt i Oslo er bygget av OBOS, det finnes fellesområder med muligheter for parkering, en driftssentral, et godt samarbeid med borettslagene og en befolkning som liker å prøve det som er nytt. Så da selskapet Wattworld etablerte seg i Norge og foreslo ordningen for OBOS, var det naturlig at Kværnerbyen var stedet for den første utprøvingen. Prosjektutvikler Sveinung Rud i OBOS forteller at de femten elsyklene har vært et populært tiltak i Kværnerbyen, og at de har vært mye i bruk siden åpningen i april. De første 14 dagene fikk de som registrerte seg bruke syklene gratis, og mange kom helt andre steder enn Kværnerbyen for å teste ut tiltaket. Et årsabonnement koster 300 kroner, og det koster 40 kroner dagen å leie en sykkel. HVA BLIR DET NESTE?

– Målet med pilotprosjektet har vært å teste ut teknologien, kvaliteten og driften av systemet. Og konklusjonen så langt har vist oss at det er få problemer. Tilbakemeldingene fra brukerne har stort sett vært positive, og folk har brukt syklene mye. Men noen synes det er mye å betale et abonnement når det er så få som 15 sykler tilgjengelige, for da er det jo av og til tomt i stativet. Og noen har også ytret ønske om å leie sykkel på månedsbasis, forteller Rud. I løpet av sommeren vil Rud og kollegene hans i OBOS gjennomføre en grundig evaluering av elsykkelprosjektet, for så kunne få et bedre bilde av hvordan et opplegg for elsykkelutleie kan fungere i andre borettslag og eventuelt i større skala. Kanskje ditt borettslag kan bli neste ut?

OBOSBL ADET 43


TATT AV TØYEN Bydelen blomstrer opp som en av de mest populære i Oslo. Men vil Tøyen fortsatt være Tøyen etter alle forandringene? TEKST TORMOD KVITHYLD ÅMOTSBAKKEN FOTO SIREN LAUVDAL OG ELISABETH SPERRE ALNES STYLING LINE DAMMEN


FORNYET MØTEPLASS: Tøyen torg har gått gjennom en transformasjon de siste årene. Nye biblioteker, barer, restauranter og butikker trekker folk til hjertet av bydelen.

➺➺

DET STÅR EN GONDOLVOGN PÅ TØYEN. En rød og blank dekorasjon ved inngangen til det brunslitte senteret, som om det var det naturligste i verden. Velkomstmeldingen er klar: Tøyen er ikke det det en gang var. –➺Den kommer fra Østerrike, sier Karen Tømte ved Biblo Tøyen. Hun åpner dørene til det som er Norges første ungdomsbibliotek. Her inne henger flere av de samme gondolvognene fra taket. De fungerer som små lese- og oppholdsrom for ungene. Her må du være mellom ti og femten år for å slippe inn. –➺Unger i den aldersgruppa på Tøyen har ikke hatt noe sted å være etter skolen. Dette stedet har vært sårt tiltrengt. Nå kan barna lese og gjøre lekser i trygge omgivelser i stedet for å henge i gatene, sier hun. FRYNSETE RYKTE

Den sosialt sammensatte bydelen har hatt et frynsete rykte i alle år. Nå omtales den som en av de kuleste i Oslo. Hva skjedde? I mai 2013 ble det besluttet at Munchmuseet skulle flyttes fra Tøyen til Bjørvika. Som kompensasjon skulle det satses stort på bydel Tøyen (Oslo kommune gir 25 millioner kroner årlig fra 2014 til 2018). Allerede før dette hadde lokale ildsjeler engasjert seg for å bedre bomiljøet, men kommunens områdeløft ble bensin på bålet. I dag er listen lang over beboerforeninger og organisasjoner som vil gjøre Tøyen til et hyggeligere og tryggere sted. Femtenåringene Laila El Montaser og Salura Talhioui ligger i en av «lesehulene» på Biblo Tøyen. – Det har skjedd veldig mange positive endringer på Tøyen de siste årene. Før var det ikke

noe å finne på. Vi bare hang på det tomme torget eller var ute og gikk, sier Salura. Hun har alltid bodd på Tøyen. Laila bodde her for inntil to år siden. Begge forstår godt hvorfor bydelen har slitt med dårlig rykte. –➺Det er mange kriminelle som bor her. Men også barn. I oppveksten så jeg mange ting som jeg egentlig ikke burde ha sett. Jeg fant dop og sprøyter på lekeplassen. Det ble hverdagslig å se folk som brukte narkotika og drakk alkohol rundt omkring, sier Laila. Ting tyder på at Tøyen blir et bedre sted for barn å vokse opp. Ungdomsbiblioteket og en ny ungdomsklubb skal være nye møteplasser. – Det var veldig trist her før, men det er blitt så fint. Jeg får skikkelig god energi av å være på Tøyen nå, sier Laila. TORG MED PULS

Endringene manifesterer seg i størst grad oppe på torget. Bydelens hjerte er blitt langt mer folksomt. Postkontoret er gjort om til restaurant og utested. Det gamle biblioteket (åpent for alle aldersgrupper) er gjenåpnet i ny drakt. Nille og grønnsakssjappa har fått selskap av gourmetrestauranten Norð & Natt og den trendy baren Human Mote. En spasertur unna, blant orkideer og museer i Botanisk hage, ligger Handwerk. Et økologisk surdeigsbakeri som åpnet med et brak i april. –➺Det har vært hektisk siden åpningen. Vi har lenge ønsket å etablere noe på Tøyen. Særlig det siste året har det poppet opp nye steder som bidrar til at bydelen har blomstret, sier daglig leder Andrea Fierro. «Økologisk surdeigbakst». Sett utenfra kan konseptet underbygge inntrykket mange har av «nye Tøyen». At

OBOSBL ADET 45


NYTT PÅ TØYEN Tøyen Bibliotek: Nyoppusset Biblo Tøyen: Ungdomsbibliotek Postkontoret: Tidligere postkontor. Restaurant og utested Human Mote: Tidligere klesbutikk, nå cocktailbar. Norð & Natt: Restaurant

Byverkstedet: Gratis tre- og sykkelverksted Tøyenfest: Årlig familiefestival i gatene. Tøyen utegalleri: Graffiti og gatekunst i nærmiljøet. Tøyenkontoret: Åpent prosjektrom med fokus på kunst, urbanisme og lokalutvikling.

Naturens mangfold: Raritetsbutikk

Lille Tøyen kolonial: Kaffebar og kolonial

Melt Thai: Thai-restaurant

Øyafestivalen: Flyttet til Tøyenparken i 2014.

Tøyen Unlimited: Støtter lokale ildsjeler etter sosialt entreprenørskapsprinsipper.

Anatolia: Tyrkisk restaurant

Tøyen torg: Rustes opp som møteplass og handelssentrum. Tøyen blomster: Blomsterbutikk Tøyengata Bodega: Matbar og møteplass

Stockfleths: Ny kaffebar på Munch-museet Tøyenravnene: Naboskapsordning som skal forebygge uønsket aktivitet på kveldstid.

Handwerk: Surdeigsbakeri i Botanisk hage Tøyen Sportsklubb: Lokalt idrettslag Tøyenrådet: Gir ideer og innspill til bydelsutvalget.

«I dag blir Tøyen leere nevnt på idéstadiet for spe ende prosjekter e tidligere. Efekten av at Norges største festivaler for både voksne og barn lier her er nok heler ikke ubetydelig.» LOUISE PRESTGARD, DAGLIG LEDER I MINIØYA

den smått brokete bydelen er totalfornyet, fullstendig overtatt av nyinnflyttede hipstere, økologisk kaffe og fenalårbuljong. Men på uteserveringen er det både barnevogner, hvitt hår og frisert skjegg. –Det er utrolig variert hvem som kommer hit. Studenter, småbarnsforeldre, pensjonister, turister. Jeg kan ikke peke ut en spesiell gruppe som utgjør flertallet, og det er fint. Vi vil være et sted for alle, sier Andrea. KULTUR FOR DE MINSTE

Barnefestivalen Miniøya reiste festivalteltene for første gang i Tøyenparken i 2010. De jobber bevisst med å være en aktør som inkluderer alle på Tøyen. –Vi vil gjøre Miniøya tilgjengelig for så mange som mulig. Det er viktig for eierskapsfølelsen at vi får med alle deler av befolkningen, sier Louise

46 OBOSBL ADET

DET LØFTES I BERGEN OGSÅ Høsten 2011 startet Bergen kommune et løft av Årstad bydel, indre Laksevåg og Ytre Arna, med bakgrunn i en levekårskartlegging. I områdesatsingen har de jobbet tett med innbyggere, næringsliv og lag, med tanken om at lokalt engasjement er en nøkkel for å lykkes.

Prestgard, daglig leder i Miniøya. I år inngår festivalen på Frelsesarmeens aktivitetskort som deles ut til 750 Oslo-familier med anstrengt økonomi. Miniøya gir gratisbilletter og samarbeider med mange organisasjoner, blant annet Kvinnefeltet Røde Kors. –For mange innvandrerkvinner som bor på Tøyen og omegn er festivaler en fremmed arena å delta på. Men de har fått oppgaver som de synes er ålreite. De skal sy masse vimpler og lage mat til festivalen. Tilbake får de billetter til familiene sine. Prestgard sier at det fortsatt gjenstår mye for å løfte bydelen. –Men det har begynt veldig bra. I dag blir Tøyen lettere nevnt på idéstadiet for spennende prosjekter enn tidligere. Effekten av at Norges største festivaler for både voksne og barn ligger her er nok heller ikke ubetydelig.


MUNCH 2.0: Selv husveggene på Tøyen er i forandring. LESEHULE: Laila El Montaser (t.v.) og Salura Talhioui (15) på Tøyen Biblo. SKISJAKK: Østerrikske gondolbaner på på det nye ungdomsbiblioteket. GRAFFITI: Foreningen Urban Samtidskunst

har tatt initiativ til mange av de nye graffitiveggene.


BLANT MUSEENE:

Det økologiske surdeigsbakeriet Handwerk vant kampen om kafélokalene i Botanisk hage. VARIERT FOLK:

På uteserveringen er det både barnevogner, hvitt hår og frisert skjegg. TRIVES: Øystein Hygen Christensen (38) har bodd på Tøyen i over 20 år. – De som bor her er blitt stoltere av Tøyen, sier han.

48 OBOSBL ADET

MEDVIND: – Vi er allerede i stor vekst og ser seg om etter større produksjonslokaler, forteller Andrea Marambio ved Handwerk.


Tre på Tøyen: Hva synes du om nye Tøyen?

LIV TONE NILSEN (30)

— Det åpner for et større publikum. Jeg synes ikke hipsterne har overtatt området. Tøyenfolket sitter her fortsatt sammen med folk fra alle kulturer. Det er fint. Folk legger igjen penger her nå. Jeg håper og tror Tøyen vil bli allemannseie.

MARIA KARLSEN (33)

— Det er blitt veldig fint, men dyrt. En øl koster 110 kroner her. Jeg har trua på nye Tøyen så lenge det ikke blir Grünerløkka. Jeg har vokst opp her og synes ikke det er hyggelig hvis det nye og trendy skal skvise ut «dritten».

FATIMA SEZEN (45)

— Vi åpnet blomsterbutikk her i fjor. På ett år har miljøet på torget endret seg veldig. Før satt altfor mange ute og drakk, og ingen gikk her på kveldstid. Tøyenløftet har gjort alt mye koseligere. Når er det fullt av familier her.

DET NYE LØKKA? har sett på det som et løft av nærmiljøet, nye uteKOMMER Ikke alle føler seg lenger hjemme på Tøyen. Noen områder og møtesteder. Men ansatte i bydelen og PÅ TØYEN forbipasserende på torget kritiserer de nye utesteulike etater har sett på Tøyenløftet som en mulig• Nytt badeland. dene som «tar 110 kroner for en øl». Andre er redde het til å hjelpe de fattige og mest utsatte. De to sy• Nytt vitensenter. nene har krasjet litt. for at bølgen av kjøpesterke innflyttere vil presse • Ungdomsklubb og boligprisene opp og de ressurssvake ut. Er Tøyen aktivitetshus på vei til å bli det nye Grünerløkka? – MEST SPENNENDE NÅ • T-banestasjonen ––Det er vanskelig å si, men flere ting taler imot at Men Tøyen vokser videre. Og utviklingen handskal rustes opp. gentrifiseringen vil gå veldig raskt, sier Ingar Brattler om mer enn møteplasser, kulturtilbud og ka• Teknisk museum skal tilbys tomt på bakk ved Arbeidsforskningsinstituttet. Han forfeer. Rett over sommeren etableres Tøyen Startup Tøyen. Village. sker på bydelen, og var prosjektleder for stedsana• Sammenheng––Jeg vil definere Tøyen som det mest spennenlysen «Tøyen, hva nå?» som kom i fjor høst. ende park over ––De nye butikkene og utestedene på torget får de området i Oslo akkurat nå, sier Heidi Austlid, Finnmarksgata. mye oppmerksomhet, men selv om den velutdanadministrerende direktør for IKT Norge, som står • Tøyen Startup Vilbak gründertiltaket. nede, hvite middelklassen er på vei inn, er det forelage. Gründertiltak løpig lite som tyder på at de mest utsatte gruppene Målet er å utnytte Tøyenløftet og lokalengasjesom skal skape fortrenges. mentet til å skape lokale arbeidsplasser. nye arbeidsplasser. • Ny friluftscene Han tror ikke Tøyen er så forandret som mange –Det – er masse tomme lokaler på Tøyen. De kan • Snippen lekeplass vil ha det til – foreløpig. vi fylle med bedrifter som holder åpent fra ni til i Botanisk hage ––Det er fortsatt høy barnefattigdom. Nivået av fire, eller vi kan hente inn oppstartsselskaper. Næoppgraderes. kriminalitet og rus er relativt uendret. Én av tre ringsaktivitet er viktig for å skape en levende hver• Tøyen skole skal innbyggere er på flyttefot, mange er studenter eller dagsbydel og vil gi mye tilbake til de som bor der. bli en pionér innen nyankomne minoritetsgrupper som bor på Tøyen i Austlid mener Tøyen har det samme potensianatur-, miljø- og en periode. Andelen kommunale boliger vil fortsatt let som Hackney i London. Bydelen som gikk fra å estetiske fag. være en av de fattigste i den britiske hovedstaden, være veldig høy på Tøyen, selv om de skal kvitte til å få nytt liv takket være OL i 2012. I dag er det et seg med flere hundre av dem. Det er et viktig poeng at ikke alle sosialboligene byttes ut, for å bevare den varierte av de mest trendy stedene i byen og et «start-up-sentrum for teknologi, finans og kultur», sier Austlid. befolkningen. –Det – er veldig mange som har meldt sin interesse om å etableBrattbakk forteller at det har vært uenigheter i lokalsamfunnet re seg på Tøyen, også store teknologiselskaper. Alt ligger til rette om hva Tøyenløftet skal være. ––Satsningen startet uten en klar forankring. Beboeraktivister for suksess i denne bydelen. Og nå skjer det!

OBOSBL ADET 49


hanne@heffer.no, Tel. 415 22 434 sigurd@heffer.no, Tel. 909 18 978 www.heffer.no

ENGLESSON FORHANDLERE: ARENDAL Barbu Interiørhus 37 02 70 20 • BEITOSTØLEN Gamal Årgang 61 34 24 58 • BERGEN Berle Taburetten 55 10 95 00 • JC Interiør 55 53 98 40 • Vakre Hjem Interiør 55 12 63 20 • BODØ Hos Oss 2 97 01 06 59 • BæRUM Loftet Interiør 67 54 63 92 • DRAMMEN Falk Møbler 32 83 85 00 • DRØBAK Lykkelig på Haver 91 52 75 60 • FREDRIKSTAD Brodahl & Jahren 69 36 40 50 • FØRDE Marias Hus 47 83 94 11 • GEILO Annekset Intriør 32 09 10 14 • HAMAR Helset Møbler 62 54 16 80 • HAUGESUND Creoline Interiör 52 82 15 00, Inside Interiør 52 72 78 30 • HEMSEDAL Hemsen Interiør 32 05 95 98 • HITRA Boutique Helene 72 44 13 85 • HØNEFOSS Møbelringen 32 10 31 31 • KONGSVINGER My Room AS 90 57 27 03 • KRAGERØ Nr 16 Interiør 35 98 90 00 • KRISTIANSUND Fiint Interiør 99 79 80 37 • LARVIK O. Borgen møbler 33 18 17 62 • MOLDE Designers Home (Molde Fargehandel) 71 25 45 80 • OSLO Townhouse Interiør 22 69 99 55 • SKIEN Guntor InteriørTekstil 35 90 55 40 • SANDEFJORD Guvaag Møbler 33 46 16 10 • Tinnies Hus 33 34 78 47 • Sovestudio 33 46 59 55 • Mikkel Møbler 33 45 01 35 • TRONDHEIM Berge Interiør 73 51 85 00 • TØNSBERG Poulsson Interiørtekstil 33 31 72 03 • VERDAL Fagmøbler 74 07 81 88 • ÅLESUND Bare Fint 47 02 33 40 • ÅRNES Årnes Møbler/Langleite 63 90 06 96


M

IU

M

Zo

ME

R

FI

Flexib

ort mf

C leS O F T o

D

nes

Nyhet!

Ro ya l | M ast er Din søvn, vårt ansvar Siste tilskudd til Englessons senge kollektion er Royal og Master med Flexible Comfort Zones. Sengene oppfyller våre høyeste krav på ergonomi og sovekomfort. Med disse sengene kan du alltid kjenne deg trygg i ditt valg. De unike sengenes øverste lag består av X-pocket i tre fleksible soner med ulik fasthetsgrad; myk, medium og fast som du enkelt kan plassere om. Senger du vil trives med lenge!

Hvorfor Englesson møbler og senger I over 50 år har familie bedriften Englesson produsert møbler som er kjent for sin gode kvalitet. Alle møbler og senger lages for hånd av de beste materialer i egen fabrikk. Genuint håndtverk som gjenspeiles i holdbarhet, kvalitet og komfort. www.englesson.se


Bevare meg vel

Rehabilitering er en viktig del av byutviklingen. Det fornyes og bevares til glede for dagens beboere – og for nye generasjoner. Hvert år deler OBOS ut en rehabiliteringspris som anerkjennelse for den viktige jobben som gjøres. Les om årets vinner og tre andre gode eksempler. TEKST HENRIK SØRLIE FOTO SIREN LAUVDAL STYLING LINE DAMMEN


Et løft på Ammerud Ammerudsletta borettslag har vært gjennom en omfattende rehabilitering av fasadene og oppgradering av utemiljøet. OSLO Borettslaget er fra 1960 og består av 256 leiligheter fordelt på fem bygninger. Rehabiliteringen har kostet 120 millioner kroner og har tatt tre år. De startet i 2012 med fasaderehabilitering, der det ble nye vinduer, balkonger, inngangspartier og etterisolering. Deretter ble pipene rehabilitert, og til slutt ble det en omfattende oppgradering av uteområdene. – Det var nedslitt og nødvendig å rehabilitere for å ta vare på bygningsmassen. Vi hadde brukt rundt ti år på å få gjennom rehabiliteringen, og mange har vært imot. Beboere har vært redde for at husleien skal øke, og tidligere styrer hadde ikke satt av midler i et vedlikeholdsfond, sier styreleder Irene Moen. I september 2015 var de endelig ferdig. Tross mer i fellesgjeld og husleieøkning på 26 prosent, har boligverdien økt betraktelig. De siste salgene viser en verdistigning på 25 prosent på halvannet år, pluss økt fellesgjeld. – Det virker som beboerne synes det har blitt veldig fint. I tillegg får vi positive tilbakemeldinger fra andre i nabolaget. De sier det er hyggelig å gå gjennom her og at vi har vært med på å løfte Ammerud. Irene Moen råder andre styrer til å få utarbeidet en vedlikeholdsplan. I tillegg bør man være tidlig ute med å sette av penger. – Vedlikehold vil alltid komme en dag, og en vedlikeholdsplan er et godt styringsverktøy. Det gjør det enklere å planlegge langsiktig og å sette opp et mer reelt budsjett, sier styrelederen i Ammerudsletta borettslag.

VANT 150 000 KR: – Det var stas å få årets rehabiliteringspris, sier styreleder Irene Moen i Ammerudsletta borettslag, her sammen med nestleder Eric Sæby (t.v.) og Lars Myhrbraaten fra OBOS Prosjekt. (Foto: Nyebilder.no)

OBOSBL ADET 53


40 NYE BAD: Nå kan beboerne i Tårnbo glede seg over flotte bad som ikke lekker. (Foto: Ivan Brodey og OBOS Prosjekt)

Endelig tørt i Tårnbo Tårnbo borettslag har rehabilitert alle bad og gjort en rekke andre utbedringer. TØNSBERG Tårnbo er blant de første høyblokkene i Vestfold, med 40 leiligheter fordelt på 12 etasjer. Det sto ferdig i 1962, og vannrør og soilrør var like gamle som bygget. – Vi hadde flere lekkasjer og oppdaget at rørene var blitt svært tynne og rustne, forteller nylig avgått styreleder, Tor H. Torsteinsen. Styret tok kontakt med OBOS Prosjekt, som er et prosjekt- og byggelederfirma. Det ble utført en tilstandsanalyse, og borettslaget gikk inn for å gjøre en rekke oppgraderinger. Foruten bad og rør, har de installert nye varmepumper, varmtvannstanker, automatsikringer og nytt brannvarslingsanlegg. Rehabiliteringen varte i tre måneder. – Det var slitsomt mens det sto på, men nå virker det som alle er veldig fornøyd. AF Gruppen var totalentreprenør og holdt tidsfristen. Og vi har holdt oss på budsjett – faktisk litt under. Det har kostet 12 millioner, eller 300 000 kroner per leilighet, og husleien har økt med 700 kroner. – Men jeg har bare fått gode tilbakemeldinger i etterkant. Jeg synes at folk har blitt mer positive, og de virker mer interessert i å bidra til uterommet. Kanskje vi alle har blitt mer stolt av borettslaget, sier Torsteinsen.

54 OBOSBL ADET

– Men jeg har bare fått gode tilbakemeldinger i etterkant. Jeg synes at folk har blitt mer positive, og de virker mer interessert i å bidra til uterommet. Kanskje vi alle har blitt mer stolt av borettslaget?


Et stykke arbeid Strandstykket borettslag har gjennomført en omfattende rehabilitering, men det startet med støy blant beboerne og to generalforsamlinger. ELVERUM Borettslaget består av 106 rekkehusboliger som går over ett eller to plan. Det ble oppført i 1977, og de lå bakpå når det gjaldt vedlikehold. Derfor fikk de utarbeidet en vedlikeholdsplan, og styret la fram forslag om å rehabilitere for 40 millioner kroner. Det ville øke felleskostnadene med nesten 30 prosent, og slikt kan det bli uenighet om. Til slutt sa 90 prosent av generalforsamlingen ja til å starte opp. – Alle så behovet for modernisering, men noen ønsket et mindre omfattende prosjekt. Det handler selvsagt om størrelsen på felleskostnadene, sier styreleder Ida Mellesdal. Hun anslår markedsverdien til 1,5 millioner i snitt for et rekkehus på 85 kvadratmeter, og felleskostnadene er omtrent 4 000 kr etter rehabiliteringen. Det er skiftet vinduer, ytterdør og levegger, bodene er rehabilitert, fasader er etterisolert og det er lagt nytt panel. – Husene har blitt penere og mer solide, og fyringsutgiftene er redusert betydelig. Rehabilitering var nødvendig, og i tillegg bidrar det nok til et enda bedre bomiljø. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Ifølge Mellesdal er felleskostnadene fortsatt blant de laveste i distriktet, og nå setter de også av midler til et vedlikeholdsfond. Neste på agendaen er om de skal gi uterommet et løft, og hva de skal gjøre med garasjene fra 70-tallet – som er trange og i dårlig forfatning. – Vi skal ha et forprosjekt og legge fram et forlag for borettslaget, så får vi se hva beboerne ønsker, sier Ida Mellesdal.

FIKK REHABILITERT: – Til slutt stemte 90 prosent for styrets forslag til rehabilitering, sier styreleder Ida Mellesdal. Her sammen med daglig leder i Våler Bygg, Jan Ivar Skjæret (t.h.) og tidligere styremedlem Terje Nylenden. (Foto: Werner Juvik)

OBOSBL ADET 55


FØR OG ETTER: Det har blitt fire sittegrupper og planter som blomstrer til ulike tider av sesongen. Marktegl ble lagt «freestyle» på dugnad. (Foto: Kampen Terrasse borettslag)

Skapte hage på dugnad Fra grå asfaltørken til funksjonell hage i bakgården. Slik ble det etter iherdig innsats fra beboerne i Kampen Terrasse borettslag. OSLO De hadde en riktig trist bakgård med noen søppelkontainere, en sittegruppe og lite annet. Lyden slo hardt mot husveggene, og det var ønske om endring. Tidligere styremedlem Matti Lucie Arentz var drivkraften og arkitekten bak forslaget og gjennomføringen, men med god hjelp fra samarbeidsvillige beboere. De har hatt ti ekstra dugnadsdager de siste to årene. En gammel melkebutikk er gjort om til gjesteleilighet. Fryserommet er forvandlet til et miniverksted, og bakgården er knapt til å kjenne igjen. – Vi startet med nøye studier av hvordan folk brukte bakgården. Vi passet på å involvere folk tidlig, slik at de får eierskap. Og barna ble naturligvis tatt med på råd, sier Arentz. Møblene er en blanding av gjenbruk og egendesign. Sykkelstativ og grill er det eneste de har kjøpt nytt. – Vi har unngått

56 OBOSBL ADET

dyre ferdigløsninger, og samtidig har bakgården blitt mer unik. Borettslaget består av 65 leiligheter, og det er mange mindre enheter på 40–50 kvadratmeter. En del er uten balkong, og da gjør det seg ekstra med en flott bakgård. – Jeg tror mange beboere føler at de har fått en oase. Det er godt for de som bor her, og i tillegg er det bra for de som skal selge eller refinansiere. Borettslaget har også gjennomført andre prosjekter de siste årene. Pipene er rehabilitert, vinduer og dører er malt, belysning i kjeller og loft er oppgradert. Oppgraderingene er gjennomført uten økning i felleskostnadene. – Vi har en styreleder som er fantastisk på økonomistyring. Dessuten er det mye egeninnsats fra beboerne. Vi har bare brukt ekstern fagekspertise der det er påkrevd, sier Matti Lucie Arentz.


Plasseringskonto

1,85%

Gi sparepengene et trygt sted å være Er du ingen gambler? Vi gir deg trygg og forutsigbar avkastning på sparepengene. Som OBOS-medlem får du noen av markedets beste betingelser, både på fast månedlig sparing og ved plassering av større beløp. Vi er medlem av Bankenes Sikringsfond, og alle innskudd er garantert med inntil 2 millioner kroner.

Opprett konto på obosbanken.no


Boligkonferanse med arkitektur som tema Årets boligkonferanse finner sted 30. august, og i år stiller vi spørsmålet: Hvor viktig er arkitekten når byen skal vokse? TEKST REDAKSJONEN FOTO SIREN LAUVDAL STYLING LINE DAMMEN OSLO De siste årene har OBOS årlig invitert alle som er interessert i boligbygging til en faglig konferanse i Den Norske Opera og Ballett. Årets konferanse har boligarkitektur som tema, og Anne Lindmo er konferansier. Til konferansen kommer blant annet Snøhetta-gründer Kjetil Trædal Thorsen, den anerkjente danske arkitekten Dorte Mandrup, samfunnsdebattant Erling Dokk Holm, statssekretær Per-Willy Amundsen

58 OBOSBL ADET

og OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj. Sammen skal de finne ut om det er en motsetning mellom god arkitektur og boliger folk flest har råd til. OBOS Boligkonferanse 2016 Tid: 30. august, kl. 9.30 - 15.30. Registrering fra kl. 09.00. Sted: Den Norske Opera og Ballett Konferansier: Anne Lindmo Pris: 1500 kroner Les mer og meld deg på: obos.no/boligkonferansen


Gratulerer, Martin Mæland og Erling Lae! TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO EINAR ASLAKSEN OSLO Fredag 20. mai delte ordfører Marianne Borgen ut Oslos høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen til to kjente Oslo-personligheter: Tidligere OBOS-sjef Martin Mæland og tidligere byrådsleder Erling Lae. Martin Mæland ble tildelt medaljen for sitt sterke engasjement og sin pådriverrolle for boligbygging og byutvikling i Oslo. – Jeg synes det er en stor ære å få denne medaljen. Jeg hadde ikke drømt om at jeg skulle beæres for noe

slikt, sa Martin Mæland i sin korte takketale, der han også la vekt på at han ikke har gjort jobben alene, og at hans engasjement – som også av og til har ført til kritikk mot Oslo kommune – alltid har sprunget ut av kjærlighet til byen og til alle som bor i den. Erling Lae fikk medaljen for sitt mangeårige virke i Oslo-politikken og for sitt arbeid for store byutviklingsløft som Fjordbyen og Bjørvika, og for sin tydelige stemme for homofiles rettigheter.

MED KJÆRLIGHET TIL OSLO: Fra

venstre: Ordfører Marianne Borgen, Martin Mæland og Erling Lae, de to siste med sine nye St. Hallvardmedaljer.

OBOSBL ADET 59


Innen rekkevidde

Befolkningsvekst, boligmangel og skyhøye priser. Det er tøffe tider for den som vil inn på boligmarkedet i Oslo. For Jon Erik ble løsningen small space living. TEKST SIDSEL JØRANLID FOTO SIREN LAUVDAL


OBOSBL ADET 61


INTEGRERT KJØKKEN: Før skapte kjøkkenet mye kaos i leiligheten. Nå er kjøleskapet integrert i kjøkkenløsningen, som er skjult bak hvitlakkerte dører.

➺ LEILIGHETEN PÅ RODELØKKA I OSLO er kun 27 m2. Men med hele 3,80 meter under taket får man følelsen av å være i en studio-leilighet i New York. Nettopp dét var en av årsakene til at Jon Erik Skaret bestemte seg for å kjøpe leiligheten i 2010. – Jeg jobber som kreatør i Trigger og trengte boltreplass og inspirasjon for det jeg selv vil gjøre. Den minimalistiske stilen, i tillegg til romfølelsen, passet min livsstil, sier han. SÅ POTENSIALET

Leiligheten ligger i den gamle Oslo Band og Lidsefabrik, som på begynnelsen av 2000-tallet ble bygget om til et boligkompleks. – Atmosfæren og historikken sitter fortsatt i veggene, og det er fint å tenke på at det alltid har vært et kreativt miljø i leiligheten, sier Skaret. Det var bare tre år siden leiligheten hadde blitt pusset opp, men Jon Erik oppdaget fort at flere av løsningene ikke fungerte optimalt. – Sengen min var på toppen av en hems som ikke var sikret, og jeg var rett og slett redd for å falle ned, forteller han. Derfor valgte han heller å sove på sofaen. Kjøleskapet var ikke integrert i kjøkkenløsningen, og passet liksom ikke inn noen steder, og det var heller ingen helhetlig plan bak farge- og materialvalg. Det gjorde møbleringen vanskelig og skapte i følge eieren selv et herlig lite kaos uten mål og mening. Til slutt bestemte han seg for å ta grep. – Jeg så at det var et mye større potensiale i leiligheten. Det hadde jeg lyst til å finne! INDUSTRIELL, MEN LUN

Han tok kontakt med firmaet 124m2 som lyttet til tanker og idéer før de satte dem i system. Jon Erik fortalte at han ønsket seg en industriell, litt rå stil som gjenspeilte arven fra det gamle fabrikkbygget, samtidig som det måtte være lunt og koselig. Dessuten var han spent på om det var mulig å overføre effekten av store rom til en bitte liten leilighet? – Resultatet har blitt knallbra! Jeg er rett og slett 100 prosent fornøyd, og 124m2 fortjener både champagne og klemmer, sier Skaret og forteller om kameratene som kom på besøk og lurte på om de sto i den samme leiligheten som tidligere. Og det var ikke bare vennene som ble overrasket. Megleren mente det var en av de kuleste forvandlingene hun hadde sett i en ettroms! VALGTE ORANSJE

Leiligheten har blitt både røffere og mer funksjonell. De hvite veggene gjør den lys og skaper god romfølelse. Gulvene er dekket med Bolon, som er et plastmateriale som brukes mye på hotell og i større bygninger. Lampene fra Flos har en industriell look og er av den

62 OBOSBL ADET

ENDELIG MITT HJEM:

– For meg var det viktig å bo midt i smørøyet. Her har jeg 15 minutter til jobb og kort vei «til det meste». Det er verdens hyggeligste nabolag, og veldig stille og rolig med kort vei til yrende byliv! UTELIV: Når selve boligen kun er på 27 kvm, er det fint å ha en balkong i tillegg. Et ekstra rom om sommeren. I BOKS: Under hemsen ligger badet som er bygget inn i en betongfarget boks malt med kalkmaling. Det gir et røft uttrykk og er en fin kontrast til det hvite rommet.


LEIER BILDER: Jon Erik er elsker kunst og har valgt å leie bilder. – Det å kunne smykke veggen med populærkultur er «the icing on the cake»! Å leie bilder fra mine venner i onthewall.no, gjør at jeg kan ha bildene fra Pose og Martin Whatson også før jeg har spart opp nok til å kjøpe dem!

Jon Eriks tips til å bo smart på liten plass:

NY FUNKSJON: Hemsen brukes ikke lenger som hovedsoverom, men som oppbevaringsplass og gjestesoveplass.

• Lyse vegger gir romfølelse og får leiligheten til å fremstå som større enn den er. • Velg én kontrastfarge som kan gå igjen i tekstiler, gjenstander og møbler. • Ikke kombiner flere tresorter, men velg én type til hele leiligheten. • Lag plass for personlige ting som bringer frem gode minner. Men vær kritisk til hva som skal få plass i leiligheten. • Velg innebygde og integrerte løsninger som skjuler mye av inventaret og skaper en ryddig atmosfære. • Hold det ryddig – enten du er en ryddig person eller ikke!

typen man gjerne finner i butikker og store lokaler med behov for godt lys. – Jeg bestemte meg for å gå for én gjennomgående lampestil, sier Skaret, som innrømmer at han har en svakhet for lamper og synes det var vanskelig å måtte holde seg til én stil. – Men jeg har klart å presse inn fem stykker, ler han. Og selv om leiligheten har fått nettopp det litt rå uttrykket som Jon Erik ønsket seg, er den fortsatt varm og hyggelig. – Jeg har valgt ut oransje som min farge. Den gir meg energi og skaper kreativitet. Fargen går igjen i tekstiler, i kjøkkenutstyr og i personlige ting som står fremme, og den er også fremtredende i bildene i leiligheten som er leid av onthewall.no. Mest i øyenfallende er kanskje de to retro Panton-stolene ved spisebordet. – Farmor hadde en tilsvarende stol, så de er også et hyggelig minne om henne, forteller han. SENG I SKAPET

Kjøkkenet var noe av det som tidligere skapte kaos i leiligheten. Alt var klønete organisert. Nå er det satt opp en ekstra skaprekke, og kjøleskapet er integrert i løsningen, som er av hvitlakkert tre. I tillegg er det tre meter med gjennomgående skap i kjøkken og stue, som skjuler både kjøkkenutstyr og TV-skjerm. Det gjør det

64 OBOSBL ADET

enklere å ha med folk hjem på middag uten at det blir kaos, forteller Skaret. Det nyttet ikke før! Men det var spesielt én ting som sto på ønskelisten da leiligheten skulle fornyes. – Nå har jeg fått en ordentlig dobbeltseng på gulvplan. Den vippes lett ut fra skapet i veggen om kvelden, og står ikke i veien om dagen. Når den ikke er nede, har jeg faktisk danseplass! Hemsen fungerer nå som oppbevaringsplass og rom for overnattingsbesøk. Og ingen trenger lenger å være redd for å falle ned. Hemsen er rammet inn med lister som gjør det trygt og skaper romfølelse, samtidig som de slipper lyset igjennom. MÅ HOLDE ORDEN

Det er ingen tvil om at det å bo lite er både praktisk og hyggelig. Men én ulempe er det, innrømmer Skaret. Det krever litt disiplin! – Jeg er ikke verdens mest ryddige, men jeg har blitt mye flinkere etter at jeg pusset opp. Dessuten hjelper det med god skapplass som gjør at det meste er utenfor synsvidde. Men noen få personlige ting får stå fremme. Ellers gjelder reglen om at alt som er synlig må passe inn i forhold til farger og materialvalg. Og hvis noen gir ham en gave, som ikke gjør det, ja da er det greit å ha godt med skapplass. – Man blir veldig påpasselig på hva som kan få plass i leiligheten, sier han.


SKJULT I SKAPET: – Jeg er veldig glad i å få frem noe treverk, og har valgt å bruke eik, sier Jon Erik. Blander du treslagene ukritisk kan leiligheten ofte virke mindre, mener han. TV-en er nå integrert i skapløsningen som går gjennom stuen og kjøkkenet.


Supersmud

FOTO RICHARD ERIKSEN/SCANPIX

BERGEN OBOS har inngått en avtale med Ole Bull Scene i Bergen. Avtalen gir OBOS-medlemmer 20 prosent rabatt på alle forestillinger, og det er bare å glede seg til høsten og Dagfinn Lyngbøs splitter nye show «Supersmud». Ole Bull Scene er Bergens største private revy-, teater og musikkscene, og OBOS er stolt av å kunne gi medlemmene fordeler nettopp her. Følg med på olebullhuset.no!

Dagfinn Lyngbøs nye show har premiere i Bergen den 24. august. OBOS-medlemmer får rabatt.

66 OBOSBL ADET


OBOS STØTTER ASKER FOTBALL

FOTO TORSTEIN LILLEVIK, STAVANGER AFTENBLAD

OBOS sier «Heia Asker» og støtter opp om det fine arbeidet fotballklubben gjør blant barn og unge. Nå gjenstår det bare for Asker Fotball å finne veien opp i OBOS-ligaen!

Drømmedag i Rogaland STAVANGER Noen drømmer om å stå på en scene. 11 år gamle Paul Odland fikk drømmen oppfylt da han fikk komme bak scenen på Rogaland Teater i Stavanger. OBOS støtter Stavanger-teateret, og gjennom avtalen får medlemmer rabatt på alle forestillinger. Hvert år kan de også søke om å få oppfylt sin drømmedag. Paul vant frem blant 50 kreative forslag. Hans største drøm var å vinne et sparkesykkelhopp til å ha hjemme i hagen. Snekkerverkstedet på teateret tok utfordringen på strak arm, og vinneren ble kjempefornøyd med resultatet.

GODE BANDITTER PÅ RØA

25.000 TIL FLYGEL

Tiårsjubileet til Nye Lillestrøm kultursenter feires med innkjøp av en godt konsertflygel. OBOS er med på dugnaden, gir 25.000 kroner til nytt instrument og gratulerer den spreke jubilanten.

OBOS har bevilget 20.000 kroner til nye draktsett til Røa Bandittene. De 24 guttene har spilt sammen siden 1. klasse. De elsker å spille fotball, men 11-åringene stiller også gjerne opp som ballgutter på elitelaget Røa Dynamite Girls sine hjemmekamper. Se etter glade OBOS-gutter neste gang Røa-damene er på TV!

T-SKJORTER TIL SKOLECUP OBOS støttet også i år Njård Håndball sin skolecup. 51 klasselag fra 15 skoler i Oslo deltok i vårturneringen. OBOS bevilget 15.000 kroner, som ble brukt til premier og t-skjorter.

OBOS GIR TILBAKE • I 2016 vil OBOS bruke i alt 60 millioner kroner på gode formål innen kultur, idrett, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak. • OBOS er opptatt av at sponsorstøtten skal komme medlemmer, bo- og bymiljøene til gode. Send gjerne inn et bilde av ditt lag, din klubb eller din gruppe som har fått OBOSstøtte til: espen.borhaug@obos.no

AKTIV SOMMER I LAKSEVÅG

MOLA-stiftelsen arbeider for bedre oppvekstkår i Bergens vestre bydel. Også i sommer lages det mange aktiviteter for barn og unge, og OBOS støtter arbeidet med 50.000 kroner.

OBOSBL ADET 67


FESTIVALSOMMER

Sommeren er her, og det betyr festivaltid! OBOS inviterer til en rekke konserter og festivaler, der vi bader i kulturelle opplevelser. TEKST ESPEN BØRHAUG

HELE LANDET Festivalsesongen begynner tidlig. OBOS-medlemmer i Trondheim, Bergen og Ålesund feiret våren med Jazzfest, Humorfest og Momentium. Nå følger nye opplevelser på rekke og rad, og Hege Asplund har problemer med å velge ut én favoritt blant kulturarrangementene hun har ansvaret for i OBOS.

OBOS PÅ FJELLET

– Det var i Tønsberg vi begynte med dette. Slottsfjellfestivalen er veldig fin, og mange gleder seg til midnattskonserten vi kaller «OBOS på Fjellet». Vi regner med fullt hus lørdag 16. juli, når Ingebjørg Bratland går på scenen, forteller Asplund. Som tidligere år, deler OBOS ut 3000 gratisbilletter. Med litt flaks, er det fortsatt noen billetter igjen.

– For at vi skal ha en viss kontroll med folkemengden, koster billettene til «OBOS på Operataket» 100 kroner. Men hver eneste krone skal gis videre i gave til en godt formål i Oslo by. OBOS PÅ MÅNEN

Helgen 22. og 23. juli arrangeres Månefestivalen i Gamlebyen i Fredrikstad. For tredje år på rad inviterer OBOS til en egen gratiskonsert, denne gangen med artistene deLillos, Henning Kvitnes og Claudia Scott og Stein Torleif Bjella. OBOS er hovedsamarbeidspartner for festivalen, og gratiskonserten den 21. juli har funnet sin form under navnet «OBOS på Månen». «OBOS på Månen» er gratis for alle. OBOS deler ut ca 3400 billetter.

OBOS PÅ OPERATAKET

GRANITTROCK

Denne sommeren blir det endelig noe av et tilsvarende arrangement i Oslo sentrum. – Helt siden bygget sto ferdig i 2008, har vi som sponsor for Den Norske Opera & Ballett drømt om å lage en utendørskonsert i Bjørvika. Lørdag 20. august inviterer vi til ikke bare én, men to konserter. Vi kaller dem selvsagt «OBOS på Operataket», forteller Hege Asplund stolt. På kveldskonserten står Veronica Maggio og Jarle Bernhoft foran 7500 mennesker på taket. Tidligere på dagen skal det også arrangeres en familiekonsert. Hvem som spiller da, er inntil videre en hemmelighet.

Som om ikke det var nok, avrundes sesongen med Granittrock nordøst i hovedstaden. Det gamle steinbruddet nær Lillomarka i Groruddalen har plass til over 20 000 mennesker, og hardtslående artister som Kvelertak, Turboneger, Big Bang og CC Cowboys har tidligere skapt begeistring på Granittrock. OBOS er hovedsponsor for festivalen som arrangeres 2. og 3. september. Navnene øverst på årets Granittrock-plakat er ennå ikke publisert, men vi tipper at artisten og publikum kan høres helt ned til fjorden den første helgen i september. Det blir gratis, alkoholfritt, uten aldersgrense og garantert topp stemning!

68 OBOSBL ADET


1

3

2

1 OBOS på Operataket den 20. august. 2 OBOS på Månen i Fredrikstad den 24. juli. 3 OBOS på Fjellet i Tønsberg den 16. juli.

OBOSBL ADET 69


70 OBOSBL ADET


Gravferd i det fri Som OBOS-medlem får du rabatt på mye, inkludert hos begravelsesbyrået Fonus. Flere velger nå gravferd utenfor rammene til tros- og livssynssamfunn.

TEKST HENRIK SØRLIE ILLUSTRASJONSFOTO ISTOCK

Såkalt livssynsnøytral gravferd var en sjeldenhet for fem år siden. Fonus arrangerte nesten ingen slike seremonier, mens hittil i år ligger tallet på nærmere ti prosent. – De færreste kjenner til muligheten. Det er ingen krav til gravferd utover at den avdøde skal ligge i en kiste, som enten skal begraves eller kremeres, sier adm. direktør Marita Eikenes i Fonus AS. Det utvalgte stedet skal ikke forstyrre offentlig ro, og dermed kan det være behov for å søke grunneier om tillatelse. Fonus har bistått med gravferder på gårdstun, på gravlunden, hjemme i leilighet og ved hytte på fjellet. – I dag er det flere som ønsker å fremheve sitt eget livs-syn og å skape sitt eget seremonielle rom. Som begravelsesbyrå er vi nøytrale i vår rådgivning, og vi hjelper med å skape rammer for en god seremoni – uansett livssyn. For mer info om gravferd og OBOS-rabatt, se www.fonus.no


RISSKOVBILFERIE BIL

MER ENN700 HOTELLERPÅ WWW.RISSKOV.NO

- alltid et godt reisetilbud!

  

.



    

  

   

 

             

 

                   

    

       

.



.

 

    

                     

  

   

                 

 

    

 

    

                



    

 

     

          

Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.

www.risskov.no



   

              

.

  

  

    

   

 

         

 

.

   

  

                     

 

     

              

Oppgi kode:



32 82 90 00

Gjelder for alle Risskov Bilferies opphold: • Prisen er pr. person i dbl. vær. • Gode barnerabatter • Mulighet for flere dager • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 79,Spar ift. hotellets egen pris • Forbehold om utsolgte datoer • Evt. miljøtillegg betales på hotellet • Reisearrangør: Risskov Autoferien AG


RISSKOVBILFERIE BIL - alltid et godt reisetilbud!

MER ENN700 HOTELLERPÅ WWW.RISSKOV.NO

.

  

★★★★   

  

     

              

   

               

 

          

.

 

 

  

                              

     

                    

 

 

  

 

                     



     

    

 



     

          

Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.



  

   

  

  



          

.

.

www.risskov.no

   

   

.

  

                             

     

          

Oppgi kode:



32 82 90 00

Gjelder for alle Risskov Bilferies opphold: • Prisen er pr. person i dbl. vær. • Gode barnerabatter • Mulighet for flere dager • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 79,Spar ift. hotellets egen pris • Forbehold om utsolgte datoer • Evt. miljøtillegg betales på hotellet • Reisearrangør: Risskov Autoferien AG


juniorsiden

VI VIL HØRE FRA DEG:

juniorlaget @obos.no

MORO FOR DE MINSTE

FINN ORDENE!

O W H A M A R S R R

Å L U S G K T M A E

L A S N R N Z O M N

E N H O E F K R M D

S S A Y B I B T E A

U Q L W S M K O N L

N E D M N O Z S D J

D B E X Ø S T N Y Ø

A O N H T S U A A G

Fasit: Ålesund, Arendal, Bergen Bodø, Drammen, Halden, Hamar, Moss, Oslo, Skien, Tønsberg, Tromsø

N E G R E B X Ø D A

Selm a Tor Ida he begg Schübe im, 6 år, ler S og e fra O vinn slo, e pori, 8 å e i OB re av jun r trukke r, t so OSior er se bladet n kryssord m et ndt i r. 3. P rem blad posten. et gr OBO ier atule Srer!

FOTO: COLOURBOX

Kan du finne de tolv norske byene som er gjemt i diagrammet? Navnene står vannrett, loddrett og på skrå.

FISKELYKKE! Har du kjent på den gode følelsen av å stå ved et vann og kjenne fisken nappe i snøret? Alle barn under 16 år kan fiske gratis i Norge (unntatt laks- og ørretfiske) og det er ikke nødvendig med dyrt fiskeutstyr. En kjepp med fiskesnøre og en liten krok er nok. Grav opp mark til agn og ha dem i en boks med hull i. Lag gjerne en dupp av kongle eller en vinkork og fest på snøret. Napp litt i fiskestangen av og til for å friste fisken til å

Vinn premier!

bite på kroken. Langs kysten kan du fiske sandkrabbe og lage krabbeløp. Fest en klesklype i enden av et tau og bruk blåskjell til agn. Legg krabbene du fanger i en bøtte med friskt vann. Det er dyreplageri å ha krabbene for lenge i bøtta. Når du har fanget 2-3 stykker slipper du dem ut igjen, eller du kan lage et krabbeløp og se hvem som løper raskes tilbake til sjøen. Husk å ta med en god matpakke og nok drikke for en deilig og lang dag ved vannkanten, og ikke glem redningsvest!

Junior x-ord

Navn: .......................................................................................................................................... Adresse: ..................................................................................................................................... Postnummer/sted: ................................................................................................................. Alder: .......................................................................................................................................... Telefon: ......................................................................................................................................

74 OBOSBL ADET

Klipp ut og send inn.

TEKST OG UTVALG SØLVI HALVORSEN

Svar på kryssordet, så er du med i trekningen av et gavekort fra ARK bokhandel eller kinobilletter. Send løsningen til OBOS-bladet, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo, eller e-post til juniorlaget@obos.no. Frist 24. juli.


bolig OBOSBLADET 05 | 16

TRONDHEIM: I Ranheim Amfi bor du ➺ midt i hjertet av et av Trondheims mest

populære boligområder, se side 84.

76 Nytt ved Mjøsa

HAMAR: 20. juni starter salget av 17 byboliger like ved Mjøsa.

78 Grønt på Røa OSLO: Gled deg til å se det nye boligprosjektet med grønn profil.

80 Flytt rett inn ASKØY: Åtte nye leiligheter står ferdig i Florvågvegen.

82 Sikkert salg

STAVANGER: Tor-Erling Goa sikret seg ny bolig og et garantert salg av sin gamle. Les om boligbytte!

86 Snart kommer Lillo Gård

OSLO: På Storo skal det bygges 440 boliger i historiske omgivelser.

92 Full oversikt

ILLUSTRASJON BRIK VISUAL

HELE LANDET: Vil du vite hvor OBOS bygger nå, og hvor vi planlegger å bygge? Her får du full oversikt!

OBOSBL ADET 75


BOLIG | HAMAR | MARTODDEN

Med Mjøsa i sikte På Martodden i Hamar fortsetter OBOS byggingen av flotte byboliger rett ved Mjøsa. Femte salgstrinn er på trappene!

➺➺

I STRANDVEGEN PÅ Martodden – på Hamars beste vestkant – bygger OBOS 71 boliger som skal stå ferdig i løpet av de neste årene. De første boligene ble lagt ut for salg i 2012, og nå er det klart for femte salgstrinn i et borettslag som vil ligge bare 200 meter fra strandkanten. Salgstrinnet vil bestå av 17 moderne leiligheter som legges ut for salg 20. juni 2016. Kanskje det viktigste av alt vil være at du fra din egen balkong vil kunne høre bølgeskvulpet fra stranda og nyte utsikten av de furukledde gresslettene med Mjøsa blinkende i bakgrunnen.

parkettgulv i alle oppholdsrom, flislagte bad og moderne kjøkken med fliser mellom benker og overskap. Det blir varme i alle gulv, og boligene vil også bli utstyrt med et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Dette blir topp moderne og komfortable boliger. Når det gjelder parkett, fliser og baderomsinnredning, vil du ha muligheten til å sette ditt eget preg på boligen gjennom å velge mellom ulike varianter. Dette er en av fordelene med å være tidlig ute!

17 BOLIGER I ÉN BLOKK

Salget av disse boligene starter i juni 2016, og boligene er planlagt å være ferdige juni 2018 dersom et tilstrekkelig antall boliger blir solgt på forhånd. Boligene vil bli organisert som et OBOS-borettslag, og finansieres ved at utbygger skaffer et felleslån på 60 prosent. Normalt vil dette være et annuitetslån med 40 års betjeningstid. Resten av prisen utgjør boligens egenkapital, som må finansieres av den enkelte kjøper. Boligene selges med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer. Prisen for boligene i Strandvegen blir offentliggjort på www. obos.no når salgsstarten nærmer seg. Salgsstart for disse boligene er 20. juni 2016. Kom gjerne på vårt informasjonsmøte 20. juni kl 18 i OBOS´ møtelokaler i Vangsvegen 143. Du kan også kontakte OBOS Eiendomsmeglere på telefon 22 86 75 20. Vil du vite mer, se på obos.no/strandvegen eller kontakt erlend.kvaloy@obos.no.

SALGSSTART I SOMMER

Dette salgstrinnet vil bestå av en blokk på fem etasjer med til sammen 17 boliger på fra to til fire rom. Toppleiligheten ligger alene i femte etasje og har en takterrasse på hele 122 kvadratmeter. Alle leilighetene får store balkonger/terrasser, lyse og trivelige rom og kjøkken med smarte og smakfulle løsninger. Det vil bli parkering i garasjeanlegg i kjelleren, der alle sportsbodene også ligger.

Boligene i dette salgstrinnet er fordelt slik: • 4 stk 2/3-romsleiligheter på 66 m2 • 5 stk 3-romsleiligheter på 87 m2 • 3 stk 3/4-romsleiligheter på 93 m2 • 4 stk 3/4-romsleiligheter på 101 m2 • 1 stk 4-romsleilighet på 133 m2 MODERNE OG KOMFORTABELT

Alle leilighetene får høy standard med

76 OBOSBL ADET

NYTT TRINN: De første boligene ble lagt ut for salg i 2012, og nå er det klart for femte salgstrinn i et borettslag som vil ligge bare 200 meter fra strandkanten.


INFORMASJONSMØTE

NÆROMRÅDET

gen rve ine ebe Birk

Strandvegen

No rdv ikv eg en

Vo gn veg en

20. juni

H bo er k lig om en m e er

SALGSSTART

Informasjonsmøte holdes mandag 20. juni kl. 18 i OBOS´ møtelokaler i Vangsvegen 143 på Hamar. På møtet vil du få mer informasjon om boligene, området og kjøpsprosessen. Påmelding til informasjonsmøte skjer via medlemsservice@ obos.no.

STORHAMAR

Kollektivtransport: Busstopp rett borti veien, kort vei til Hamar sentrums tog- og busstasjon. Butikker: Nært kjøpesenter og Hamar sentrum. Barnehage og skole: En rekke gode barnehager og skoler ligger i nærheten. Friområde: Mjøsas bredder og nydelige turområder rett i nærheten.

KONTAKT Prosjektmegler Erlend Kvaløy ved OBOS Eiendomsmeglere Hamar. Tlf: 922 22 006 / 22 86 75 59 Nettside: www.obos.no/strandvegen E-post: erlend.kvaloy@obos.no

PROSJEKTINFORMASJON Utbygger: OBOS Nye Hjem og FPI Invest Arkitekt: Studio NSW Entreprenør: FP Entreprenør Illustrasjoner: Oktan og Sigsoft Media

OBOSBL ADET 77


BOLIG | OSLO | RØA

INFOMØTE

ILLUSTRASJON VOICE / A-LAB FOTO JAN INDREHUS

22. juni

78 OBOSBL ADET

SALGSSTART

18. februar


EN GRØNN HVERDAG: Boligene blir beliggende i Aslakveien, med flotte grøntområder som nærmeste nabo.

NYE BOLIGER PÅ RØA Like ved idylliske Mærradalen på Røa planlegger OBOS et nytt boligprosjekt med rundt 400 flunkende nye leiligheter.

➺➺I ASLAKVEIEN PÅ RØA planlegger OBOS

et nytt prosjekt med et variert utvalg av nye, funksjonelle leiligheter. Boligene blir beliggende like ved Mærradalen, med flotte grøntområder som nærmeste nabo. Prosjektet vil få en grønn profil med arealeffektive konstruksjoner, grønne gårdsrom med trær, beplantede takterrasser og brønner for jordvarme. Boligblokkene vil variere i høyde fra fem til ti etasjer, med minimum to etasjer differanse fra de høyeste til de laveste blokkene. Det blir et variert utvalg av toroms- til fireromsleiligheter. Noen av de største toppleilighetene får egen takterrasse, hvor du kan nyte utsikten på sene sommerkvelder.

KONTAKT Prosjektselger Heidi Biørn Meaas

Mobil: 938 95 730 E-post: hbm@obos.no På nett: obos.no/aslakveien

Det vil bli bygget garasjeanlegg under boligene, med direkte adkomst til leilighetene via heis. Foretrekker du kollektivtransport er det bare ti minutter å gå til både Røa og Hovseter T-banestasjon, eller du kan hoppe på bussen som stopper like opp i gaten. Det vil også bli lagt til rette for sykler, både med tanke på adkomst og innendørs sykkelparkering. Vil du vite mer om de spennende planene i Aslakveien? Onsdag 22. juni ønsker vi velkommen til informasjonsmøte på tomten. Vi åpner dørene kl. 17.00, og presentasjonen starter kl. 18.00. Det vil bli enkel servering. Det blir anleding til å parkere på tomten. Du kan melde deg på informasjonsmøtet på obos.no/aslakveien.

OBOSBL ADET 79


BOLIG | BERGEN | ASKØY

Bytt bolig med OBOS Hvis du velger en ny selveierleilighet i boligprosjektet Florvågvegen 36 på Askøy, kjøper vi din gamle bolig til en pris begge parter er fornøyd med.

➺ ➺DE NYE LEILIGHETENE står allerede klare, og du kan flytte rett inn – samtidig som du er garantert å få solgt din gamle bolig til avtalt pris. I Florvågvegen 36 har vi nå åtte ledige, toppmoderne leiligheter som det er lett å trives i. Her får du gjennomtenkte romløsninger, godt inneklima og egen terrasse eller balkong. Nå har vi innført en ordning med boligbytte på disse flotte leilighetene. KORT VEI TIL BERGEN SENTRUM

Florvågvegen ligger idyllisk til på Askøy, med flere turområder like i nærheten. I tillegg til å bo nært naturen, finner du det du trenger av butikker og servicetilbud i Kleppestø, bare en kort spasertur unna. Veien er heller ikke lang til Bergen sentrum; med hurtigbåten fra Kleppestø kan du stige opp på Strandkaien etter fem minutter, eller du kan ta bilen over Askøybroen og være i byen på et kvarter.

KONTAKT Eiendomsmegler Ole Kristvåg Pettersen

Mobil: 906 28 119 E-post: ole.kristvag.pedersen@obos.no På nett: obos.no/florvagvegen

FOTO JIRI HAVRAN / INVISO

FLOTTE FRILUFTSOMRÅDER

Som beboer i Florvågvegen 36 har du store, flotte friområder som din nærmeste nabo. Her er mulighetene gode for et aktivt friluftsliv, enten til lands eller til vanns. I tillegg til de fine turstiene, finnes det mange badeplasser og båthavner i nærheten. GOD UTSIKT

Fra leilighetene blir det flott utsikt, enten du har balkong som vender mot øst eller vest. Fra de vestvendte balkongene ser du

80 OBOSBL ADET

mot Koparvatnet, mens du mot øst kan se mot sjøen over Florvågøyna og Storavatnet. BOLIGBYTTE

Kjøper du leilighet i boligprosjektet Florvågvegen kan du være 100 prosent trygg på å få solgt din nåværende bolig hvis du benytter deg av boligbytteordningen. Da får du garantert solgt til markedspris. – Boligbytte er trygt, forutsigbart og en unik mulighet når du skal kjøpe ny bolig. Bedre mulighet enn dette skal du lete lenge etter, sier Ole Kristvåg Pedersen, eiendomsmegler i OBOS eiendomsmeglere Bergen. TRYGGHET

Mange ønsker seg ny bolig, men er usikre på hva de kan få for sin nåværende bolig og hvor lang tid det vil ta å få solgt den. I et svingende boligmarked er det ofte knyttet bekymringer til hvordan man kommer ut av salgsprosessen. – Dette ønsker vi i OBOS å gjøre noe med, sier Kristvåg Pedersen. Ordningen med boligbytte gir deg forutsigbarhet når du skal selge din bolig. Du kan derfor trygt ta avgjørelsen om å skaffe deg din drømmeleilighet i Florvågvegen. Velger du boligbytte avtales prisen på din bruktbolig i god tid før du signerer på kjøp av ny bolig. Dette gir deg mulighet til å planlegge din økonomi. Da vet både du og banken din hvor mye du får for boligen din ved å selge den til OBOS.


SLIK FOREGÅR BOLIGBYTTE

• Reserver din drømmebolig fra OBOS eller Block Watne. • Fyll ut søknadskjema med opplysninger om din gamle bolig, lån og egenkapital.

• Du får pris- og markedsvurdering av boligen din. • Hvis boligen din aksepteres, får du et tilbud om boligbytte. Du får rimelig tid til å bestemme deg.

• Underveis i prosessen står du selvfølgelig fritt til å avslå

tilbudet, og heller kjøpe den nye boligen på vanlig måte.

• Takker du ja til tilbudet, avtales tidspunkt for kontraktsmøte hvor begge kjøpekontraktene signeres. Finn ut mer på: obos.no/boligbytte

OBOSBL ADET 81


BOLIG | ROGALAND | STAVANGER

Solgte raskt og til markedspris Tor-Erling Goa prøvde å selge boligen i et halvt år uten resultat. Men da han oppdaget boligbytte, droppet han bekymringen og flyttet rett inn i ensplitter ny OBOS-leilighet i Stavanger.

➺➺

ROGALAND HAR DET TØFFESTE boligmarkedet i landet. Det tar lengre tid å selge bolig, og mange boligeiere må selge under prisantydning. Men nå gir OBOS den tryggheten du trenger når du skal bytte bolig.

FOTO AEROVIEW.NO / STAVANGER AFTENBLAD

SOLGTE TIL MARKEDSPRIS

Etter å ha hatt boligen i Sandnes for salg i et halvt år uten napp, så drømmen om en ny og større leilighet mørk ut for 23 år gamle Tor-Erling Goa. – Jeg var redd for å måtte selge med tap og flytte inn til foreldrene mine en periode for å spare penger til ny leilighet. Slik gikk det heldigvis ikke, sier 23-åringen. Med boligbytte hos OBOS fikk han solgt leiligheten til markedspris. Allerede to uker etter at kontrakten var signert, pakket han sakene og flyttet inn på 64 splitter nye kvadratmeter med eikeparkett og innglasset balkong i østre bydel i Stavanger. – Jeg fikk kjøpt og solgt på samme tid. Det var en trygghet for både banken og meg, sier Goa, som visste nøyaktig hvor stor egenkapital han fikk med videre til sin nye bolig. Resten tok megleren seg av. – Det var fantastisk å slippe bekymringen og usikkerheten som følger med et vanlig boligsalg. Seriøse og dyktige folk tok seg av hele prosessen. Her var det bare å signere kontrakten og flytte rett inn, sier 23-åringen fornøyd. TAR DIN BOLIG I INNBYTTE

– Mange mener at dette nesten høres for godt ut til å være sant, men det er det altså ikke, understreker prosjektselger Tone Ulvik Johnsen i OBOS. For å få fart på et tregt boligmarked i Rogaland, innførte OBOS og Block Watne boligbytte i fjor høst. Ordningen er rimelig enkel;

82 OBOSBL ADET

selskapet tar din bolig i innbytte når du kjøper et nytt hjem i et av deres utvalgte boligprosjekter. En megler vurderer markedsverdien og du får en fast pris å forholde deg til. – Vi ser at mange gruer seg for å selge bolig i dagens marked. Ved boligbytte kjøper og selger du på samme tidspunkt, og du vet nøyaktig hvor mye du får for boligen din. Det er enkelt, kjapt og trygt, sier prosjektselgeren. To betingelser må være oppfylt for å kunne benytte boligbytte: Leiligheten du kjøper må ha høyere verdi enn den du selger, og den gamle boligen må ligge i OBOS eiendomsmegleres nedslagsfelt. – Vi må ha kunnskap om markedet for å kunne gi riktig pris for boligen som byttes inn, forklarer Ulvik Johnsen. SUPERSENTRALT

– Innglasset balkong gjør at leiligheten føles mye større enn den er. Det blir som en ekstra stue. Jeg er veldig fornøyd med både planløsning og utførelse her, sier Tor-Erling Goa om den nye leiligheten som hører hjemme i prosjektet 5° Øst. Han har bare bodd her i en måned, men har allerede rukket å finne seg til rette i nabolaget. I Stavangers pulserende bydel har han kafeer, butikker og treningssentre blandet med sjø- og friluftsliv. Kun et steinkast fra sentrum. – Dette er veldig sentralt. Det tar meg bare et kvarter å spasere til sentrum, men jeg finner egentlig alt jeg trenger rett rundt dørene her. Ostehuset ligger borti gata, også har du en ølbar nede på Tou scene, forteller Goa. Han kan like godt la bilen stå i garasjen, finne frem sykkelen og tråkke forbi morgenrushet over bybrua når han skal til jobben på Hundvåg. – Det er rett og slett en super beliggenhet, slår han fast.


SLIK FOREGÅR BOLIGBYTTE

• Reserver din drømmebolig fra OBOS eller Block Watne. • Fyll ut søknadskjema med opplysninger om din gamle bolig, lån og egenkapital.

• Du får pris- og markedsvurdering av boligen din. • Hvis boligen din aksepteres, får du et tilbud om boligbytte. Du får rimelig tid til å bestemme deg.

• Underveis i prosessen står du selvfølgelig fritt til å avslå

tilbudet, og heller kjøpe den nye boligen på vanlig måte.

• Takker du ja til tilbudet, avtales tidspunkt for kontraktsmøte hvor begge kjøpekontraktene signeres. Finn ut mer på: obos.no/boligbytte

OBOSBL ADET 83


BOLIG | TRONDHEIM | RANHEIM

SOLRIKT OG SJØNÆRT PÅ RANHEIM I boligprosjektet Ranheim Amfi kan du sikre deg en solvendt selveierleilighet nær fjorden, i en av Trondheims vakreste bydeler.

➺➺

MIDT I HJERTET AV RANHEIM bygger vi nå drøyt hundre leiligheter. At dette er et av Trondheims mest populære boligområder er ikke vanskelig å forstå. Her blir du en del av et aktivt lokalmiljø med flunkende ny barneskole, flere barnehager, dagligvarebutikk, en koselig restaurant, kafé, kollektivtilbud og en moderne idrettshall. Fra boligene kan du gå til sjøkanten på fem minutter. Her finner du flere fine strender, badebrygge, svaberg og grønne friområder. Et eldorado av turmuligheter har du lett tilgjengelig i Reppemarka, kun ti minutter unna med bil. Kjører du i andre retningen er du i Trondheim sentrum på like kort tid.

BALKONG OG UTEOMRÅDER

Boligene er lyse og luftige, og alle får egen balkong vendt mot sørøst eller sørvest. Fellesområdene ute er det lagt mye arbeid i. Her kommer koselige sittegrupper, grillplass, beplantning, stier og en egen sone med treningsapparater. Midt på tunet bygges et fint og anvendelig amfi med rom for store og små sammenkomster. PARKERING OG SPORTSBOD

Alle leiligheter selges med sportsbod og egen parkeringsplass. De aller fleste får parkeringsplass i lukket parkeringskjeller. Det blir også parkeringsplasser utendørs.

ut mer om OBOS Nyboliglån på obosbanken.no eller ring oss på telefon 02334.

ILLUSTRASJONER BRIK VISUAL

ET TRYGT KJØP SLIK BLIR BOLIGENE

NÅR KAN DU FLYTTE INN?

Salget av de første 57 boligene er i gang. Snart starter salget av andre byggetrinn, cirka 48 selveierleiligheter med gode planløsninger og god standard. Du kan velge mellom toroms-, treroms- og fireromsleiligheter med ulike størrelser. Boligene leveres med kjøkken fra Sigdal og integrerte hvitevarer fra Siemens og Røroshetta. Det blir parkett på alle gulv, bortsett fra gulvene i entreen og på badene, som flislegges. Balansert ventilasjon og vannbåren varme gir behagelig inneklima året rundt.

Byggestart og ferdigstillelse avhenger av salget. Vi jobber for at boligene i andre byggetrinn skal være klare til innflytting i løpet av 3. kvartal 2018.

84 OBOSBL ADET

OBOS har bygget og forvaltet boliger siden 1929, og er nå Norges største boligbygger. Når du kjøper en ny OBOS-bolig får du fem års reklamasjonstid, og vi følger deg selvsagt opp også etter at du har flyttet inn.

FINANSIERING

PROSPEKT OG PRISER

Boligene i Ranheim Amfi er selveierleiligheter i et boligsameie. De har ikke fellesgjeld, og du som kjøper må selv sørge for finansiering. OBOS-banken tilbyr ekstra god rente på lån til helt ny bolig i våre boligprosjekter, og veileder deg gjerne. Finn

I god tid før salget starter kan du se prospekt, plantegninger, priser og detaljer om hver enkelt bolig på obos.no/ranheimamfi. Du kan selvsagt også kontakte en av våre prosjektselgere for å få prospekt og prisliste tilsendt.


Nytt trinn kommer for salg!

SALGSSTART OG VISNING Vi planlegger å starte salget over sommeren. Mer informasjon vil du finne på obos.no/ranheimamfi nærmere salgsstart. Der finner du også tider for visning. Hjertelig velkommen!

KONTAKT Prosjektmeglere i meglerhuset Nylander, Marius Rennan og Mari Østgaard Buaas marius.rennan@nylander.no / 930 61 160 mari.buaas@nylander.no / 948 11 965

På nett: obos.no/ranheimamfi

OBOSBL ADET 85


BOLIG | OSLO | SANDAKER

SALGSSTART

27. sept.

Velkommen til Lillo Gård Bli med til et helt nytt område som samtidig er blant Oslos eldste! Ved gamle Lillo Gård på Storo legger vi smarte, urbane boliger ut for salg i september.

➺➺

DET NÆRMER SEG salgsstart for vårt nye boligprosjekt Lillo Gård! I mange år har den gamle Oslo-perlen vært gjemt bak kontorbygg og gjerder, men nå skal den gamle gården bli hovedattraksjonen i et helt nytt boligprosjekt. 440 boliger er planlagt på tomten, som ligger på sentrale Storo i Oslo. Utviklingen skjer i et samarbeid mellom OBOS, Eiendomsplan og AF-gruppen. Det blir selvsagt forkjøpsrett for OBOS-medlemmer.

tilknytning til dem planlegges det barnehage og torg med butikker for kvalitetsmatvarer samt konditori, dagligvarebutikk, blomsterbutikk og kafe. I Lillo Gårds vernede hovedhus vil det bli åpnet en restaurant som vil bli et naturlig samlingspunkt for hele området. Utbyggerne legger opp til boliger med god kvalitet, der omtanke for nærmiljøet og entusiasme for byhistorien spiller en viktig rolle i transformasjonen av området. Og alt dette ligger bare hundre meter fra Storo senter, med kort vei til byens friområder, marka og sentrum. Her blir det virkelig godt å bo!

ILLUSTRASJONER BLOM / ISTOCK

BOLIGER FOR MODERNE BYBOERE

De 440 boligene i prosjektet vil bli lagt ut for salg i etapper, med første salgsstart 27. september 2016. Det er planlagt til sammen 11 boligblokker på fra fem-seks etasjer til ti etasjer, utformet med nedtrapping av høydene i terrenget og mot Lillo gård. Det vil bli lagt vekt på et variert tilbud av boliger for både små og store husholdninger, slik at både barnefamilier, unge og de mer voksne vil kunne finne sin nye bolig her. Uterommene vil bli utformet som hyggelige områder til bruk for alle, med trivelig beplantning på flere forskjellige tun, lekeplasser og gangveier. Fra boligområdet vil det bli anlagt en gangvei som strekker seg helt til Oslos

86 OBOSBL ADET

SALGSSTART I SEPTEMBER

kanskje flotteste friområde, områdene langs Akerselva. Med frodige grøntområder, takhager og omsorgsfullt uttegnede fellesrom, vil dette bli et boligprosjekt med mange av de kvalitetene moderne byboere er aller mest opptatt av. HISTORISK NÆRMILJØ

Lillo Gård og flere av bygningene omkring er vernet, og de gamle bygningene vil derfor bli stående som viktige kulturminner. Samtidig vil de være i full bruk for det nye nabolaget. I de gamle byggene og i

Det første salgstrinnet i boligprosjektet Lillo Gård vil bli nærmere presentert i OBOS-bladets første utgave etter sommeren, og på obos.no så snart alle perspektiver og oversikter er klare. Første innflytting er planlagt innen utløpet av 2019, og hele prosjektet er planlagt å stå ferdig høsten 2021. Boligene blir tegnet av 4B arkitekter. Vil du har mer informasjon om Lillo Gård, kontakt prosjektselger Heidi Biørn Meaas på tlf. 938 95 730, eller prosjektselger Alexander Thomassen på tlf. 970 44 499, prosjektsalg@obos.no.


VIL DU VITE MER: Register deg pĂĽ obos.no/lillogaard for mer informasjon.

OBOSBL ADET 87


BOLIG | HORDALAND | BERGEN

Solberget på Nesttun BERGEN Solberget på Nesttun består av leiligheter i forskjellige størrelser fordelt på fem blokker. Tre av blokkene er lagt ut for salg, og i de to første er det nå gitt anledning til å benytte boligbytte. Dette innebærer at vi kjøper din gamle bolig hvis du kjøper en ny av oss, se side 81. Boligbytte gjelder for Bygg K 3 og Bygg K 4. Her finnes 2-, 3- og 4(5)-romsleiligheter – alle praktiske, moderne og lettstelte. For kort tid siden ble også den tredje blokken, Bygg K 1-2, lagt ut for salg. Her ligger 23 leiligheter – også disse fordelt på 2-, 3- og 4-romsboliger. De to siste byggene legges ut for salg på et senere tidspunkt.

Kontakt: Bodil Kristin Innset, tlf. 917 92 730 Les mer: blockwatne.no/solberget

BOLIG | HEDMARK | STANGE

Rekkehus i Stange STANGE I Sandvika Terrasse i Ottestad har Block Watne nylig hatt salgsstart på fire rekkehus over to etasjer. Dette er de siste boligene på feltet, og tidligere er det bygget ni lekre eneboliger i kjede som alle har funnet sine beboere. Planløsningen er svært funksjonell og har tre soverom, to stuer og to bad i tillegg til romslig innvendig bod.

Sandvika Terrasse ligger i Ottestad, med kort og trygg vei til butikker, skoler, barnehager og utallige muligheter for en aktiv fritid i naturskjønne omgivelser. Vikasentret og Atlungstad golfbane ligger i gangavstand (ca. 1 km), og Mjøsa med båtliv og bademuligheter hører til nærområdet. Det er også kort vei til Hamar.

ILLUSTRASJONER OXIVISUALS

Kontakt: Thomas Jahr, tlf. 922 51 854

Les mer: blockwatne.no/ sandvikaterrasse

FORTRINNSRETT FOR OBOS-MEDLEMMER: Salgsstarter annonseres på blockwatne.no, der man også melder ønske om å benytte fortrinnsretten. Se blockwatne.no/fortrinnsrett.

88 OBOSBL ADET


BOLIG | ROGALAND | BRYNE

SALGSSTART

22. juni

Romslig på Bryne

ILLUSTRASJONER OXIVISUALS

BRYNE Nå starter salget av fem nye eneboliger i kjede på Eivindsholen. Det er like ved Bryne sentrum, og adressen er Soldoggvegen 1-9. God plass og smarte løsninger kjennetegner de nye eneboligene i Soldoggvegen. Her får aktive familier alt en trenger i hverdagen: kort vei til barnehager og skoler, nærhet til aktiviteter og natur – og behagelig avstand til sentrum.

Eneboligene i Soldoggvegen preges av en gjennomtenkt planløsning tilpasset barnefamilier. Tre store soverom, to stuer, et bad og et romslig kjøkken/ allrom som gir tumleplass for liten og stor. Når søle og sand skal av for kvelden, er det ekstra kjekt med et separat vaskerom som har inngang fra både entré og garasje. Den store terrassen på garasjetaket har gode solforhold og utsyn til leke- og naturområder. Pene uteområder med terrasse, beplantning og asfalt/ belegningsstein. Salgsstart: 22. juni kl. 17.00 hos Block Watne i Morenfaret 1, 4340 Bryne Kontakt: Magne Skårland, tlf. 915 73 157 Les mer på blockwatne.no/soldoggvegen

OBOSBL ADET 89


NOSTALGISK UTENPÅ - HIGHTECH INNI Veil.: 4.199,Kun:

BESTSELGER!

3.699,Inkl. DAB+ og Bluetooth!

Kun:

199,-

D DAB+ AB+ oogg FFM-radio M-rradio

C CD-spiller D-sspiller

PPlatespiller latespiller

assettspiller Kassettspiller K

U SB-llagring/-aavspilling USB-lagring/-avspilling

U SB minnepinne USB minnepinne 8 G GB B

Kun:

199,-

R Reservestift eservestift

Kun:

299,-

PPlaterengjøringssett laterengjøringssett

Kun:

899,-

PPlatebord latebord

• Innebygd DAB+ radio med teleskopisk antenne • Bluetooth for avspilling av lydfiler fra smartphone eller nettbrett • FM-radio og 75 Ohm husantenneinngang • Integrerte stereohøytalere 2 x 5W (RMS) som gir god lyd • Equalizer med 5 ulike valgmuligheter for klang • Platespiller for LP’er (33), singleplater (45), “steinkaker” (78) • Kassettspiller med hurtigspoling • Programmerbar CD-spiller for audio-CD og Mp3-CD • USB-inngang for avspilling og lagring av musikk fra radio, plater, CD, kassett, Mp3-disc og Bluetooth • Inngang for eksterne avspillingsenheter • Tilkobling av eksterne høyttalere mulig (forsterker nødvendig) • Fjernstyring av alle funksjoner via godt lesbart LED-vindu • Norsk bruksanvisning • Språkvalg i display: norsk, svensk, engelsk, tysk, nederlandsk • Flott kabinett i massiv eikefinér • Mål (b/d/h) 51x35x22 cm (42/52 cm åpnet) For ekstra tilbehør, se småbildene med hvit bakgrunn

Informasjon og bestilling: www.powermaxx.no Tlf: 38 26 45 52


BOLIG | FORNEBU | STORØYA

Kommer for salg i sommer

Nytt prosjekt på Storøya FORNEBU Erletunet er navnet på det nye prosjektet på Storøya som legges ut for salg i sommer. Det blir fire bygg med til sammen 40 leiligheter. Størrelser fra 69 til 154 kvadratmeter med romslige uteplasser. Boligene kommer nedenfor Finketunet som ligger nær Storøya skole og flere barnehager. Dermed har du kort vei til Nansenparken, de store friarealene og sandstranden på Storøya. Bussholdeplass og kjøpesenter ligger omtrent 700 meter fra Erletunet.

ILLUSTRASJON EVE IMAGES

Mer info kommer på obos.no/storoya og i nyhetsbrev.

OBOSBL ADET 91


NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG

NYE BOLIGER FOR SALG

LÅN TIL NYE BOLIGPROSJEKTER Trenger du lån til å kjøpe ny OBOSbolig? OBOS-banken gir deg ekstra god rente på lån til OBOS' og Block Watnes boligprosjekter. Du kan låne inntil 85 prosent av kjøpesummen, og renten er den samme uavhengig av lånebeløp. Lånet kan nedbetales over 30 år.

OBOS bygger og utvikler nye boligprosjekter i Oslo og Akershus og i regionene Stor-Bergen, Midt-Norge, Rogaland, Østfold, Vestfold og Innlandet. I denne oversikten finner du alle boligprosjektene som ligger ute for salg nå. Følg også med på obos.no/nybolig.

Ti prosent av totalprisen betales vanligvis ved kontraktsinngåelse. Trenger du lån til denne innbetalingen hjelper OBOS-banken deg med et prosjektlån til gunstig rente. Les mer på obos.no/nyboliglan

OSLO/AKERSHUS

OPPSAL

LAMBERTSETER

LILLESTRØM

OPPSAL SENTER 190 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra 1. halvår 2018.

SYMRA TERRASSE 107 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra høsten 2018.

PORTALEN LILLESTRØM 144 borettslagsleiligheter. Innflytting 1. sept. – 1. des. 2017.

SALG VED: OBOS Nye Hjem AS. Prosjektselger Camilla Melsgard, mob. 474 63 838 og Ulf-Petter Binfield, mob. 901 84 052 www.obos.no/oppsalsenter

SALG VED: OBOS Nye Hjem AS. Prosjektselger Alexander Thomassen, mob. 970 44 499. www.obos.no/symra

SALG VED: Portalen Bolig AS. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006. www.obos.no/portalen

Kun 1 igjen!

LØREN

LØREN

KVÆRNERBYEN

GARTNERKVARTALET HUS 1 OG 2 73 selveierleiligheter og 69 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra slutten av 2018.

GARTNERLØKKA HUS 1, 2, 3, 4 OG 5 243 leiligheter. Planlagt innflytting slutten av 2017.

KVÆRNERTOPPEN 211 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra 1. kvartal 2019.

SALG VED: Lørenvangen Utvikling AS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360. www.obos.no/gartnerkvartalet

SALG VED: Lørenvangen Utvikling AS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360. www.obos.no/gartnerlokka

SALG VED: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Camilla Melsgard, mob. 474 63 838. www.obos.no/kvaernertoppen

92 OBOSBL ADET


KVÆRNERBYEN

KVÆRNERBYEN

KVÆRNERBYEN

KVÆRNERLIA HUS A, B OG C 131 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2017.

KVÆRNERBAKKEN HUS A, B OG C 131 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2018.

KVÆRNERBYEN TERRASSE HUS A, B, C, D 189 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra juni 2016.

SALG VED: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Camilla Melsgard, mob. 474 63 838. www.obos.no/kvaernerlia

SALG VED: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Camilla Melsgard, mob. 474 63 838. www.obos.no/kvaernerbakken

SALG VED: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Camilla Melsgard, mob. 474 63 838. www.obos.no/kvarnerbyenterrasse

ENSJØ

ENSJØ

LØRENSKOG

STÅLVERKSKROKEN 66 selveierleiligheter. Innflytting august til oktober 2017 (trinn 2). Få igjen.

VERKSHAGEN 66 selveierleiligheter. Innflytting august til oktober 2017 (trinn 2). Få igjen.

THURMANNSKOGEN, BYGG A, B, C, D, E, F: 186 selveierleiligheter, planlagt innflytting fra 1. kvartal 2017.

SALG VED: Gladengveien DA. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006. www.obos.no/stalverkskroken

SALG VED: Gladengveien DA. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006. www.obos.no/verkshagen

SALG VED: Nordliveien Utbygging AS. Prosjektselger Alexander Thomassen, mob. 970 44 499. www.obos.no/thurmannskogen

BONDI – ASKER

HUNDSUND – FORNEBU

STORØYA – FORNEBU

SØNDRE BONDI TERRASSE 66 selveierleiligheter på høyden over Bondivannet. 2, 3 og 4-roms leiligheter med alle fasiliteter. Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2018.

TUN 7 152 leiligheter. Planlagt innflytting fra 4. kvartal 2016. Få igjen.

TERNETUNET: 131 leiligheter, innflyttingsklare leiligheter. VIPETUNET: 34 leiligheter, planlagt innfl. fra 2. kvartal 2018. LOMVI TUN: 50 leiligheter, innflytting fra 1. kvartal 2017. HEGRETUNET: 44 leiligheter, planlagt innflytting 4. kvartal 2017. LERKETUNET: 30 leiligheter, planlagt innflytting 4. kvartal 2017. SALG VED: OBOS Fornebulandet, Tomine Duller, mob. 926 30 113. www.obos.no/storoya

SALG VED: Søndre Bondi Park AS, Karianne Nagell Prytz, mob. 414 38 931. www.obos.no/bondi

SALG VED: OBOS Fornebulandet, Karianne Nagell Prytz, mob. 414 38 931. www.obos.no/hundsund

OBOSBL ADET 93


NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG MIDT-NORGE

TRONDHEIM RANHEIM

TRONDHEIM LADE

TRONDHEIM RANHEIM

RANHEIM AMFI 105 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 2017.

LADEBYHAGEN 133 selveierleiligheter innflyttingsklare fra 4. kvartal 2016.

VÆRETRØTOPPEN 42 selveierleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter.

SALG VED: Meglerhuset Nylander, eiendomsmegler Mari Østgaard Buaas mob. 948 11 965. www.obos.no/ranheimamfi

SALG VED: Eiendomsmegler 1, eiendomsmegler Jan-Erik Fjellseth, mob. 932 54 144. www.obos.no/ladebyhagen

SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling, eiendomsmegler Rune Selven mob. 957 37 861. www.obos.no/varetrotoppen

TRONDHEIM TILLER

STJØRDAL

STJØRDAL

TILLERLANDET 109 selveierboliger, leiligheter og rekkehus. Innflyttingsklare leiligheter.

HUSBYÅSEN TREND 20 selveide eneboliger i kjede og tomannsboliger. Planlagt innfytting fra 3. kvartal 2016

BLÅKLOKKESVINGEN I FOSSLIA Innflyttingsklare 2-roms leiligheter.

SALG VED: Eiendomsmegler 1, eiendomsmegler Tonje Borthen, mob. 416 05 422. www.obos.no/tillerlandet

SALG VED: Primahus Bolig, Joar Winther, mob. 913 11 919. www.obos.no/husbyaasen

SALG VED: Primahus Bolig, Joar Winther, mob. 913 11 919. www.obos.no/blaklokkesvingen

VESTFOLD

ØSTFOLD

TØNSBERG KALDNES

FREDRIKSTAD KRÅKERØY

FREDRIKSTAD GAMLEBYEN

DOCKSIDE TRINN 2 OG 3 97 selveierleiligheter. Innflytting trinn 2 sommer 2016.

VESTRE LANGØYÅSEN 42 eneboliger i sameie. Innflytting har startet.

CHEVIOT 57 leiligheter i borettslag.

SALG VED: Kaldnes Boligutvikling AS. Prosjektselger Tor André Vedvik. mob. 979 59 557. www.obos.no/dockside

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Fredrikstad, eiendomsmegler André Søland, mob. 952 77 103. www.obos.no/vestre-langoyasen

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Fredrikstad, eiendomsmegler Karianne Westby Jensen mob. 477 00 214. www.obos.no/cheviot

94 OBOSBL ADET


ROGALAND

SANDNES KLEIVANE

STAVANGER TASTARUSTÅ

STAVANGER HAUGESUNDSGATA

FØLHUSBAKKEN 25 selveierleiligheter. Planlagt innflytting juni 2016.

KVARTALET 235 borettslagsleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter.

50 ØST TRINN 1, 2 OG 3 124 selveierleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter.

SALG VED: OBOS Rogaland. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240. www.obos.no/folhusbakken

SALG VED: OBOS Eiendomsmeglere Rogaland Katrine Hodne Håland, mob 924 61 819 Christian Hauge, mob 936 53 151. www.obos.no/tastarusta

SALG VED: OBOS Rogaland. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240. www.obos.no/5grader

BRUMUNDDAL

HAMAR MARTODDEN

LUND/VOLL

ELVEGATA 11 40 borettslagsleiligheter med planlagt innflytting første halvår 2017.

STRANDVEGEN TRINN 4 OG 5 33 leiligheter med planlagt innflytting fra 4. kvartal 2016.

LINÅKEREN 27 borettslagsleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter. Kun 2 igjen.

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006. www.obos.no/elvegata

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006. www.obos.no/strandvegen

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006. www.obos.no/linakeren

BERGEN KRONSTAD

BERGEN ASKØY

BERGEN STRAUME

KRONSTADPARKEN TRINN 2 OG 3 220 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2016.

FLORVÅGVEGEN 36 18 selveierleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter.

STRAUMSFJELLET PANORAMA TRINN 1, 2 & 3 209 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 1. kvartal 2017.

SALG VED: DnB Eiendom AS, Thor-Kristian Johannessen, mob. 916 88 655. www.obos.no/kronstadparken

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere ved Ole Kristvåg Pedersen, mob. 906 28 119. www.obos.no/florvagvegen36

SALG VED: Fana Sparebank Eiendom, Stig Håkon Nøkling, mob. 472 43 948. www.obos.no/straumsfjellet

INNLANDET

STOR-BERGEN

OBOSBL ADET 95


NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG Kun 1 igjen!

Kun 1 igjen!

BERGEN STRAUME

BERGEN MØLLENDAL

BERGEN ARNA

STRAUMEHAGEN 43 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 1. kvartal 2017

MØLLESTRANDEN 69 borettslagsleiligheter. Prosjektet er innflyttingsklart.

ARNA URBAN 85 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting 1. kvartal 2017.

SALG VED: Straumehagen AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/straumehagen.

SALG VED: Møllestranden AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/mollestranden

SALG VED: Arna Urban Utvikling AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/arnaurban

BERGEN SANDSLI

BERGEN OS

BERGEN OS

SANDSLIÅSEN TRINN 1 OG 2 103 selveierleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter i trinn 1 – få igjen. Trinn 2 – bygging vedtatt, innflytting februar - april 2018.

SOLSTRANDVEGEN 36 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2016. Få igjen.

OS SJØFRONT 40 borettslagsleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter. Få igjen.

SALG VED: Sandsli Boligutvikling AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/sandsli

SALG VED: Solstrandveien AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/solstrandvegen

SALG VED: Os Sjøfront AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/os-sjofront

SKAL DU KJØPE NY BOLIG?

LES DETTE FØR DU GÅR PÅ SALGSMØTE For å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet, må følgende vilkår være oppfylt:

• Du må møte opp personlig eller ved fullmektig innen kl. 18.00 slik at ditt medlemskap blir registrert.

• Din eventuelle fullmektig må fremvise skriftlig og signert fullmakt. Det må uttrykkelig fremgå hvilke fullmakter som er gitt.

• Du må være à jour med medlemskontingenten. Ta med finansieringsbevis. • For mer info om salgsprosessen i hhv borettslag og sameier, se obos.no.

96 OBOSBL ADET

Dette må du vite før du skal kjøpe bolig!


PÅ NETT

Planlagte boligprosjekter oslo og akerhus

Oppsal På Oppsal skal OBOS bygge 200 leiligheter og nytt senter. Salgstrinn 4 er utlyst i dette bladet. Kværnerbyen Kværnerbyen terrasse, Kværnerlia, Kværnerbakken og Kværnertoppen ligger ute for salg. Kværnertoppen trinn 2 er utlyst i dette bladet. Majorstuen I Middelthunsgate 15-17 skal OBOS og Veidekke bygge ca 350 leiligheter. Planlagt salgsstart 1. kvartal 2017. Løren I Lørenvangen skal OBOS og Veidekke bygge over 800 boliger.

For mer informasjon se www.obos.no/nybolig

Sandvika I Bjørnegårdssvingen skal det bygges totalt 120 leiligheter som 2-, 3- og 4-roms, samt barnehage. Reguleringsplan er godkjent. Salgsstart forventes i 2017.

Fornebu – Storøya Her skal det bygges totalt 460 boliger. Ternetun 1, 2 og 3, Lomvitun 1 og 2, Hegretunet, Lerketunet og Vipetunet ligger ute for salg. Finketunet kommer for salg 2. kvartal 2016. Bondi i Asker Ved Søndre Bondi gård skal Pals Eiendom og OBOS bygge 66 boliger. Planlagt salgsstart 2. kvartal 2016. Tinn 1 er utlyst i dette bladet. midt-norge

Nydalen Ved Lillo gård planlegger OBOS å bygge 440 boliger. Planlagt salgsstart høsten 2016.

Lade I Ladebyhagen planlegges ca. 450 boliger. Trinn 1 og 2 ligger ute for salg.

Mortensrud Her planlegger OBOS flere nye boligprosjekter. Planlagt salgsstart for neste prosjekt er 2017.

Stjørdal I Fosslia skal det bygges totalt 67 boliger. Blåklokkesvingen trinn 1 ligger ute for salg. Salgstart for trinn 2 er ikke bestemt.

Bogerud Bogerud torg planlegges opprustet og utbygget med 110 leiligheter. Planlagt salgsstart 2016.

Husbyåsen På Husbyåsen skal det bygges totalt 20 boliger.

Rosenholm Ved Rosenholm stasjon kommer det nye boliger til salgs i løpet av 2016.

Ranheim På Ranheim Amfi skal det bygges 105 leiligheter fordelt på 4 blokker. Trinn 2 er utlyst i dette bladet.

Lørenskog I Thurmannskogen skal det bygges ca. 300 boliger. De fem første husene er lagt ut for salg. Hus F er utlyst i dette bladet. Røa Langs Aslakveien skal det bygges ca. 400 boliger. Planlagt salgsstart høsten 2016. Frysja På Frysja skal OBOS bygge ca 1000 boliger. Planlagt salgsstart i 2017. Grenseveien 69 I Grenseveien har vi under planlegging ca. 100 leiligheter. Forventer godkjent reguleringsplan for området i løpet av Q2-Q3/2016, og mulig salgsstart på slutten av året.

østfold

Fredrikstad – Cheviot OBOS skal bygge 57 leiligheter ved Gamlebyen. Salget av trinn 1 har startet. vestfold

Skogro På Nøtterøy skal det bygges 59 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2016.

stor-bergen Bjånes – Os Her skal det bygges totalt 1 500 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2016.

Kronstadparken I Bjørnsons gate 7-15 skal det bygges tilsammen ca. 320 boliger. Trinn 1 er utsolgt. Trinn 2 og 3 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er planlagt til 4. kvartal 2017. Blomsterdalen Her skal det bygges 200-300 leiligheter/ rekkehus. Planlagt salgsstart i 2018. Hjellestad Her skal det bygges leiligheter/rekkehus. Salgsstart er ikke bestemt. Sandsli Her planlegges 250 boliger. Trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Vågedalen I Vågedalen jobber OBOS med planer om bygging av ca. 130 boliger. Antatt salgsstart 2017 innlandet

Lund – Voll Her planlegger OBOS og Block Watne 700-1000 boliger i løpet av 10-15 år. OBOS’ første prosjekt er Linåkeren. Prosjektet ligger ute for salg. Martodden – Strandvegen Her skal OBOS bygge 71 leiligheter. Fire trinn er lagt ut for salg. Øvre Tokstad Her planlegger OBOS å bygge 21 leiligheter i blokk i nedre del av Bekkelaget, Ottestad. Planlagt salgsstart 4. kvartal 2016. Knut Alvsons gate 22 – Hamar Her planlegger OBOS å bygge 33 leiligheter. Planlagt salgsstart 3. kvartal 2016.

rogaland

Sandnes – Bogafjell Her skal det bygges 55 leiligheter. Salgsstart i løpet av 2016.

OBOSBL ADET 97


Balco Twin(R)- Luker med ramme

Balco DesignTM

Balco DesignTM Balkonginnglassing med luker

uten ramme

Renovere eksisterende balkonger eller... Bygge ut og glasse inn?

Rammeløse luker

Balkongen kan åpnes helt!

Oslo (Hovedkontor) Sandstuveien 60 A 1184 Oslo Telefon 23 38 12 00

Kristiansand

Vågsbygd Ringvei 100 4626 Kristiansand Telefon 95 86 93 09

Trondheim

Stikelstadsveien 1 7041 Trondheim Telefon 90 23 61 79

Narvik

Teknologiveien 12 8517 Narvik Telefon 45 87 16 58

BALCONIES FOR GREATER LIVING

Ullevålsveien 109 valgte bergvarmepumpe fremfor oljefyr og fjernvarme Det valget sparer sameiet for kr. 300.000,- årlig i fyringsutgifter. I tillegg sparer de miljøet for 93 tonn CO2 og 74 Kg NOx. Årlig besparelse i forhold til eksisterende oljefyr kr 300 000

kr 298 000

kr 250 000 kr 200 000

Vi hjelper også gjerne til i ditt borettslag / boligsameie dersom du ønsker å senke fellesutgifter og bedre miljøet.

Ta kontakt for gratis befaring / prosjektering / pristilbud

kr 153 000

kr 150 000

Vi har levert ca. 600 vellykkede løsninger med bergvarmepumpe i Oslo

kr 100 000 kr 50 000

Årsaken til at stadig fere borettslag velger oppvarming med bergvarmepumpe, er den gode økonomien med tilnærmet evigvarende energibrønner som leverer mer enn 60% «gratis» energi tiår etter tiår.

kr 0

kr 0 Oljefyr

Fjernvarme

Varmepumpe

Bergvarmepumpe er et godt valg for de fleste borettslag og villaer med vannbåren varme Adr.: Nils Lauritssønsvei 39, 0870 Oslo – Tlf.: 22 23 75 75 – E-post: oslo@elektropluss.no


medlem OBOSBLADET 05|16

Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS

➺➺

GØY I SOMMER: Sjekk alle medlemstilbudene du kan bruke i sommer.

100 Endelig sommer

HELE LANDET: Vi har gode tilbud til deg i ferien.

102 Talkmore

HELE LANDET: Prat i vei med rabatt på mobilabonnement.

102 Varmt i bilen HELE LANDET: Få aircondition-service hos Vianor.

103 Circle K

HELE LANDET: Nytt navn, samme gode avtale.

103 Boligalarm

HELE LANDET: Ikke la huset ditt være alene hjemme i ferien.

105 TusenFryd

OSLO: Torsdag 18. august blir det ny medlemsdag!

105 Sankthans

FOTO NADIA FRANTSEN

OSLO: Velkommen til feiring på Folkemuseet.

Les mer på obos.no/medlem

Last ned OBOS-appen for full oversikt der du er OBOSBL ADET 99


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Hunderfossen Familiepark innlandet Parken i Lillehammer har over 60 attraksjoner og er et av Norges mest populære turistmål. Tilbudet gjelder fra 28.5 til 30.6, samt fra 8.8. til 4.9. Gyldig OBOS-medlemskort må vises i billettluken.

GØY Å GJØRE I SOMMER Her følger en liste over medlemsfordeler du kan bruke i sommer. God ferie!

Kr 299 (Ord. pris kr 399) Inntil 5 billetter per medlem

Les mer om medlemsfordelene på obos.no/medlem

Konserter på Foynhagen

Holmenkollen

vestfold Melissa Horn og deLillos er bare noen av artistene på programmet i sommer.

oslo Ta turen i hopptårnet og opplev 4000 år med skihistorie på Skimuseet i Holmenkollen.

Holmenkollen.no/skimuseet

Se mer på obos.no/foynhagen

50 % på inngangsbilletter Gjelder for inntil 4 personer

50 kroner i rabatt på inntil 2 billetter per konsert

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Ill: JDS Architects

100

OBOSBL ADET

Omvisning i Operaen

Anno museum

oslo Bli med på en av de daglige omvisningene på norsk/engelsk, og få innblikk i det som skjer bak scenen før teppet går opp.

innlandet Møt historien i Hedmark! Tusenvis av opplevelser på 24 museer, blant annet Norsk Skogmuseum, Glomdalsmuseet, Kvinnemuseet, Domkirkeodden og Aukrustsenteret.

Billetter: operaen.no, tlf. 21 42 21 21 eller i foajeen. 20 % rabatt Gjelder ikke familieomvisninger

20 % på inngangsbilletter

Norsk Folkemuseum

Museum Vest

oslo Sommeraktiviteter hver dag. Besøk husdyrene og opplev musikk, dans og lefsebakst. Se også utstillingene og leilighetene i OBOS-gården.

bergen Besøk Det Hanseatiske museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum, Herdla museum, Kystmuseet i Øygarden, Fjell festning og Nordsjøfartmuseet.

Se norskfolkemuseum.no

Se museumvest.no

25 % på inngangsbillett

50 % rabatt på ord. inngangsbilletter


www.obos.no/medlem

LEGOLAND®

hele landet Vannvittig moro for hele familien med basseng, vannsklier og masse aktiviteter.

hele landet Besøk en av Europas mest populære fritidsparker! Vis medlemskortet i billettluken og få én fribillett til ett barn (3-12 år) ved samtidig kjøp av én voksenbillett til fullpris.

Kjøp billett i luken og vis medlemskortet ditt. Maks fem pers. per medlemskap. Kr 179 per pers. i lavsesong Kr 229 per pers. i høysesong

Gratis inngang for ett barn Til 30.10 – én gang per medlem

Nobels Fredssenter

Novasol

oslo Besøk barnas fredssenter: I barneløypa Fred & Toca Loca sier ifra kan barn øve på å si sin mening, og lære om fredsprisvinnere som har sagt ifra om urettferdighet.

hele landet Novasol er en av Europas største feriehusformidlere og tilbyr 40 000 feriehus, hytter og leiligheter i 27 land i Europa.

Nobelsfredssenter.no/barn

Foto: Nobels Fredssenter

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2015 The LEGO Group. © & ™ Lucasfilm Ltd. LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure, NINJAGO and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2016 The LEGO Group.

Bø Sommarland

Les mer om avtalen og hvordan du bestiller på obos.no/novasol

25 % på inngang Fri entré for barn (under 16 år)

5 % rabatt på leie

Skibladner

SF Kino

innlandet Skibladner på Mjøsa er verdens eldste hjuldamper i drift og byr på unik atmosfære og god servering.

Gjelder ikke gavekort/andre rabatter.

hele landet Vis OBOS-kortet ditt i billettkiosken og få rabatt hos SF Kino. Rabatten gjelder på SF Kino i Sandvika, Lillestrøm. Skien, Moss, Tønsberg, Sarpsborg og Sotra og kun ved kjøp i billettkiosken.

2 for 1 på ordinær rute hver fredag fra 22. juni til 14. august

Kr 10 i rabatt per bill. til ord. pris Gjelder for inntil 2 pers.

TusenFryd

Apollo

oslo Fornøyelsesparken har noe for alle aldre. Kjøp billett i luken og vis medlemskortet. Kr 295 per pers. på ordinære åpningsdager i juni og september. Kr 325 per pers. på hverdager i juli og ordinære åpningsdager i august.

hele landet Velg mellom reisemål i over 20 land. Få 600 kroner i rabatt per bestilling ved kjøp av pakkereiser med charterfly.

Kr 295 / kr 325 Maks 5 pers. per medlemskap

600 kroner i rabatt per pakkereise med charterfly.

Bestilling: Tlf. 61 14 40 80.

Bestill på obos.no/apollo

OBOSBL ADET

101


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Sommerkampanje hos Vianor Gjør deg klar for en varm sommer med OBOS-kampanje på aircondition-service. BIL

Aircondition-service • Kampanjepris kr 890 (veil. kr 1 300). Du sparer kr 410 • Kampanjen gjelder i alle Vianor-avdelinger i hele juni og juli • Pris er inkludert arbeid og eksklusivt kjølemiddel Dekkhotell Fast 20 prosent rabatt på oppbevaring av dekk hos Vianor. Dekkhotell inkluderer dekkskift, samt vask og kontroll av dekkene. Finn din nærmeste Vianor-avdeling på vianor.no. Husk medlemskortet.

Kampanjepris aircondition-service kr 890 Gjelder i hele juni og juli

Member of Nokian Tyres

Rabatt hos Talkmore NYHET: Nå får du 15 prosent rabatt på alle mobilabonnement hos Talkmore. MOBIL Med Talkmore-abonnement får du lave priser og full Telenor-dekning.

Som OBOS-medlem får du: • 15 % rabatt på månedsgebyret, på alle mobilabonnement • 30 kroner i familierabatt til familiemedlemmer, hver måned • Ingen bindingstid Velg det abonnementet som passer best for deg, eller bestill for hele familien. Talkmore har også tilpassede abonnement for barn og ungdom, som gir god kontroll til foreldre. Få mer informasjon og bytt til Talkmore på talkmore.no/obos.

15 % rabatt på mobilabonnement

102

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

Circle K drivstoff Nå skifter Statoil navn på alle stasjoner. I mai startet omprofileringen av alle Statoilstasjonene, og i løpet av de neste 12 månedene vil alle være merket om til Circle K.

For deg som kunde med OBOS-medlemskort vil det ikke være noen forskjell. Bruk kortet som vanlig, på Circle K, Statoil, 1-2-3, og Best. Nytt navn, samme gode avtale. Husk å trekke medlemskortet før du betaler med kontanter eller bankkort. 27 øre rabatt per liter drivstoff (bensin og diesel) 10 % rabatt på hurtiglading av elbil

Unngå innbrudd i ferien bygg og bolig Ett av fire innbrudd kunne ha vært unngått dersom boligen hadde hatt boligalarm. Ikke bli en del av statistikken, kom hjem fra ferie til en urørt bolig.

Bestill boligalarm innen 30. juni og få et ekstra godt tilbud. Kontakt: Tlf. 08090 eller obos.no/alarm. Vinner av Kundeserviceprisen 9 år på rad 2008-2016 (Call Center-dagene)

Installasjon av grunnpakke kr 0 10 % rabatt på tilhørende vektertjeneste - fra kr 399 pr. mnd.

Smarthotel ferie og reise Få gode priser på overnatting i helgene, med frokostbuffet inkludert.

Smarthotel tilbyr overnatting i enkle omgivelser og er opptatt av at du skal få best verdi for pengene. De tilbyr fullt bemannet resepsjon hele døgnet, skandinavisk frokostbuffet, gratis Wi-Fi og gratis sykkelutleie. Smarthotel finnes i Oslo, Tromsø, Hammerfest og Stavanger. Bestilling: Finn rom på obos.no/smarthotel

Rom fra kr 595 til 795 per natt Gjelder fra fredag til søndag

OBOSBL ADET

103


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Flügger farve Har du et oppussingsprosjekt? Hos Flügger finner du det du trenger. bygg og bolig Du får 20 prosent rabatt på alle Flüggervarer i Flüggers egne butikker.

Finn din nærmeste butikk på flugger.no eller i OBOS-appen. Åpent hus fredag 17. juni Kom til åpent hus hos din lokale Flügger farve fredag 17. juni. Det serveres lunsj mellom klokken 11 og 13. Her møter du fagutdannet personale som står parat til å gi deg gode råd og sørger for at du kommer hjem med de produktene som passer til akkurat ditt prosjekt. Din faste medlemsrabatt kan ikke kombineres med andre rabatter. Åpent hus gjelder for alle Flüggers kunder.

20 % rabatt www.flugger.no

Leiebil fra Avis Trenger du bil i sommer? Du får inntil 30 prosent rabatt på leiebilpriser i Norge. ferie og reise Nå er det på tide å planlegge sommerturene, og det lønner seg å bestille leiebil i god tid.

Hos Avis får du alltid din faste, gode medlemsrabatt. Bestilling Avis.no eller tlf. 815 33 044. Bruk rabattkode O250801. OBOS-medlemskort må vises ved utsjekk av leiebil. God tur! PS. Skal du leie bil i Europa? Les om leieprisene og «360 grader» på avis.no.

Inntil 30 % rabatt på leie av personbiler i Norge Forsikringer og avgifter kommer i tillegg

104

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

Vi sees på TusenFryd! Velkommen til en ny OBOS-dag torsdag 18. august fra klokken 16.30 til 20.30. kultur og fritid Denne ettermiddagen har OBOSmedlemmene fornøyelsesparken helt for seg selv til en hyggelig pris.

I parken er det aktiviteter som passer alle aldre og ønsker! Prisen inkluderer inngangsbillett til TusenFryd og fri bruk av attraksjonene (unntatt SkyCoaster) samt gratis parkering. Les mer om parken og aktivitetene på tusenfryd.no. Billetter kan kun kjøpes på forhånd, og vil ikke bli solgt på TusenFryd på arrangementsdagen. Sesongkort eller dag 2-billetter kan ikke brukes på dette arrangementet. Tid: Torsdag 18. august fra kl. 16.30 til 20.30 Sted: TusenFryd, Vinterbro — 20 min. fra Oslo Billetter: ticketmaster.no eller tlf. 815 33 133 OBOS-pris kr 99 + bill.avg. (barn under 95 cm gratis)

Sankthansfeiring Velkommen til gratis Sankthansfeiring på Folkemuseet torsdag 23. juni. kultur og fritid Det er aktiviteter hele dagen på Norsk Folkemuseum på Sankthansaften — bli med på feiringen!

Fra kl. 15 blir det kroneverksted, barnebryllup etter gammel norsk tradisjon og folkedans. Fra kl. 18 blir det underholdning på Festplassen med Skrimmel Skrammel og kvelden avsluttes med konserter med Eva & The Heartmaker og Odd Nordstoga. Griller er tent, så dere kan ta med egen grillmat eller kjøpe mat på museet. Se hele programmet på norskfolkemuseum.no.

Foto: Nyebilder.no

Tid: Torsdag 23. juni fra kl. 15 til kl. 21 Museet holder åpent fra kl. 10 Sted: Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo

Gratis adgang for OBOS-medlemmer med inntil fire gjester

OBOSBL ADET

105


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Klart for sommer hos Montér Du får inntil 45 prosent fast rabatt på vinduer og balkongdører hos Montér. bygg og bolig Det er 45 prosent rabatt på vinduer og balkongdører fra Gilje Tre, Natre Vinduer og Uldal.

Du får også gode rabatter på vinduer og balkongdører fra øvrige produsenter. Finn ditt byggevarehus på obos.no/monter. Tilbudene gjelder ikke hos kjedens frittstående forhandlere. Husk at du også har fast rabatt på de fleste produkter i over 70 Montér-byggevarehus. Rabattene gjelder ikke på nettopriser og kampanjepriser.

45 % rabatt på vinduer og balkongdører fra Gilje Tre, Natre Vinduer og Uldal

Fonus Begravelsesbyrå På Fonus.no kan du i ro og mak se på kister, blomster, velge musikk og utforme annonser. diverse Som eneste begravelsesbyrå i Norge tilbyr Fonus bestilling av begravelse over nett. Nettløsningen er ingen erstatning for personlig kontakt, men et supplement til å gi pårørende større frihet.

Du kan kontakte Fonus på tlf. 03024 hele døgnet. Finn ditt nærmeste kontor: • Oslo: Helsfyr, Lambertseter senter, Linderud, Manglerud senter, Oppsal, Røa, Sinsen og Tveita senter • Akershus: Asker, Drøbak, Fet, Lillestrøm, Sandvika og Østerås/Hosle • Østfold: Askim, Fredrikstad, Moss, Mysen, Råde og Sarpsborg • Hedmark: Elverum, Hamar, Løten og Stange

10 % rabatt på kister og urner m.m. Kr 1000 i rabatt ved nytt navn på gravstener Kr 3000 i rabatt på nye gravstener

106

OBOSBL ADET

www.fonus.no


www.obos.no/medlem

Konserter på Blå Grotte kultur og fritid Her er høstens arrangementer med OBOS-rabatt på kulturhuset Blå Grotte i Fredrikstad. Billetter er i salg nå.

• • • •

Elven & havet - nysirkus, torsdag 15. og fredag 16. september Halfdan Sivertsen, torsdag 29. september Kari Bremnes, fredag 28. oktober Mikael Wiehe, fredag 11. november

Sted: Blå Grotte i Fredrikstad Billetter: kulturhusene.no

20 % rabatt Inntil to billetter per medlem

NORR – da gudene breaket kultur og fritid Prisbelønte Absence Crew er norgesmestre i breaking, kjent fra blant annet Norske Talenter og som vinnere av Mitt dansecrew på TV 2. Nå har de skapt en ny breakeforestilling om norrøn mytologi. Her får du oppleve akrobatikk på ekstremt høyt nivå, fortryllende scenografi, spesialeffekter og kostymer du tror du bare har sett på film.

Tid: Onsdag 5. oktober kl. 18.00. Sted: Nøtterøy Kulturhus Billetter: nøtterøy.kulturhus.no eller tlf. 33 40 20 01

20 % rabatt Inntil 2 billetter per medlem

Vamp på Ole Bull Scene kultur og fritid Det er et revitalisert Vamp som er tilbake med originalvokalist Jan Toft bak mikrofonen. Deres siste album «Populas» fikk femmere i både Aftenposten og Dagsavisen.

Det folkekjære bandet har en lang karriere som strekker seg over 25 år, og de har solgt over én million plater. Tid: Søndag 18. desember kl. 19.00 Sted: Ole Bull Scene i Bergen Billetter: ticketmaster.no eller tlf. 55 21 61 70

20 % rabatt Inntil 2 billetter per medlem

OBOSBL ADET

107


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Har du forsikret din bil hos OBOS Forsikring? Hvis du ikke har det — så er det kanskje på tide å sjekke hva vi kan tilby? BANK OG fOrsiKriNG

beste bilforsikringer.

OBOS Forsikring tilbyr en av Norges

Vi har erfarne rådgivere som vil hjelpe deg med å finne den rette forsikringen for deg og din bil. Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 prosent samlerabatt. For mer informasjon, besøk vår nettside obosforsikring.no.

Foto: Nadia Frantsen

Kontakt oss gjerne på tlf. 02335 eller obosforsikring@obos.no og få tilsendt et uforpliktende tilbud.

Lave premier og gode vilkår

Smart kortbruk i ferien OBOS MasterCard er trygt, praktisk og enkelt å bruke på reise. BANK OG fOrsiKriNG

Før du reiser: • Registrer dine betalingskort på «Min side» (se obos.no/mastercard) • Lagre nr. til døgnåpen sperretjeneste (+47 915) 03850 • Memorer PIN-koden. Har du glemt den, se på «Min side» På reisen: • Betal alltid i lokal valuta med kortet. Det lønner seg • Skjul PIN-koden ved betaling • Ikke oppbevar kort og kontanter på samme sted • Sjekk at beløpet stemmer før du betaler • Har du mistet et kort? Sperr kortet så fort som mulig Bestill OBOS MasterCard på obos.no/mastercard. OBOS MasterCard leveres av Eika Kredittbank AS. Effektiv rente 19,20 % v/kr 12 000 o/12 mnd. Kostnad kr 1 257,80. Totalt kr 13 257,80. Kredittkort med gebyrfrie varekjøp og inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse

108

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

Få medlemskortet på telefonen diverse Med OBOS-appen har du alltid medlemskortet med deg. Da blir det enda enklere å utnytte medlemsfordelene – og spare penger!

Foto: Nadia Frantsen

OBOS-medlemmer sparte 65 millioner kroner i fjor ved å benytte seg av medlemsfordelene. I OBOS-appen får du full oversikt over alle fordeler og rabatter, og du kan raskt finne tilbudene som er i nærheten av der du er. I tillegg får du selvsagt oversikt over alle OBOS-boliger med forkjøpsrett. OBOS-appen er gratis og kan lastes ned fra App Store (iOS - iPhone) eller Google Play (Android). Full oversikt med gratis app

30 % rabatt på lås bygg og bolig Kaba MøllerUndall er landets største aktør innen lås, beslag og fysisk sikring. Du får 30 prosent rabatt på:

• nøkler og nøkkelfiling • låskasser og sylindre • navnskilt og gravering • sikkerhetslåser, FG-godkjent Nå får du en Easy Access digital-lås med kode, nøkkel og mulighet for oppgradering til Bluetooth, ferdig montert til 4350 kroner inkl. mva. Rabattene gjelder på produkter til ordinær pris, og kan ikke kombineres med andre rabatter.

30 % rabatt på alt av lås, beslag og gravering

Gi et gavemedlemskap diverse Gi et OBOS-medlemskap i gave til noen du er glad i, så får de en enklere vei inn på boligmarkedet. Et medlemskap er en perfekt gave til dåp, konfirmasjon, bursdag eller jul.

Mens de venter på å kjøpe bolig kan medlemmene gå på konserter, teater, fotballkamper og arrangementer til hyggelige priser og få gode betingelser på boliglån, sparing og forsikring.

Foto: Colourbox

Bestill på obos.no/gavemedlemskap eller tlf. 22 86 59 90.

En enklere vei inn på boligmarkedet og mange medlemsfordeler

OBOSBL ADET

109


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

DINE MEDLEMSTILBUD Her ser du alle medlemsfordelene dine. Disse finner du også på www.obos.no/medlem eller ved å laste ned OBOS-appen fra App Store eller Google Play. Rabatter gjelder på ordinære priser hvis ikke annet er opplyst. Husk medlemskortet!

Mester Rammer 15 % rabatt på rammer og innramming. 7 butikker i Oslo + Sandvika, Lillestrøm og Jessheim. Mester-rammer.no

Talkmore 15 % på alle mobilabonnement. 30 kroner rabatt på familieabonnement. Talkmore.no/obos

Den Norske Husfliden 10 % på alle varer (unntatt bøker og bunader). Stortorvet 9, Oslo (GlasMagasinet). Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter eller fordeler. Dennorskehusfliden.no

Montér Medlemsrabatter i over 70 varehus. Blant annet opptil 35 % på trelast, 20 % på kjøkken og 20 % rabatt på parkettog tregulv. Se rabattlisten på obos.no. Monter.no

OBOS Eiendomsmeglere Få gebyret for utleggspakken inkludert når du skal selge. Eks. på utlegg: Fotografering, takst, annonsering, planskisser og styling. Obos-eiendomsmeglere.no

Finn Schjøll Blomster 10 % på blomster og tilbehør. Bestill på tlf. 22 42 69 00. raadhuspassasjen@finnschjoll. no eller benytt rabattkode obos1929. Finnschjoll.no

Norfloor fliser og VVS Landets eldste fliskjede. 25 % på fliser og tilbehør. 10 % på VVS, verktøy, naturstein og øvrige produkter. Norfloor.no

Bolig og interiør

Flügger farve 20 % på maling, trebeskyttelse, tapet og utstyr i over 70 butikker i hele Norge. Flugger.no Kaba 30 % rabatt på nøkler, nøkkelfiling, låskasser, sylindre, navnskilt og gravering. Kr 2300 for FG-godkjent sikkerhetslås inkl. montering. Kaba.no Kitch’n 20 % på alle varer til ordinær pris. Krever innmelding i Kitch’n Kundeklubb. Kitchn.no Kunsttilbud hos Artgate 30 % på utvalgte bilder, ferdig innrammet. Obos.no/kunst MAXBO 10 % på alle varer til ordinær pris i varehusene i Oslo og på Skjetten. Maxbo.no

110

OBOSBL ADET

Glassmester Rolf Berglund 25 % på alt i glass og speil. Thereses gate 44, Oslo 24 timer servicetlf. 22 13 50 90. Rolfberglund.no Ren bolig 20 % på renhold og vaktmestertjenester i Østfold. Oppgi kode 5555 ved bestilling. Tlf. 69 30 03 45 eller post@renbolig.no. Sector Alarm Installasjon av grunnpakke kr 0. 10 % på tilhørende vektertjeneste. Gjelder nye kunder. Obos.no/alarm Strøm til innkjøpspris LOS Strøm. Kun 19 kroner i månedlig fastbeløp. Send sms OBOS til 02021. Ring tlf. 02021. Obos.no/strom

Ferie og reise Apollo 600 kr i rabatt per bestilling ved kjøp av pakkereiser med charterfly. For betingelser og kampanjetilbud se Obos.no/apollo. Avis Inntil 30 % rabatt på leiebil i Norge og inntil 10 % i resten av Europa.Rabatten gjelder ikke på el-biler. Rabattkode: O250801 Tlf. 815 33 044. Obos.no/avis Dansommer 5 % på leie. Mer enn 4500 feriehus i hele Danmark. Tlf. 21 99 90 00. Obos.no/dansommer Nordic Choice Hotels 15 % rabatt på hotellrom i helger, ferier og sommerperioden. Obos.no/choice Norske Vandrerhjem 10 % rabatt på overnatting på vandrerhjem i Norge. Obos.no/medlem

Novasol 5 % på leie. 40 000 ferieboliger i 27 land. Tlf. 21 99 90 00. Obos.no/novasol Smarthotel Rom fra kr 595 til 795 per natt. Gjelder fra fredag til søndag. Obos.no/smarthotel Toscana 15 - 30 % på hotellrom og leiligheter. Info om bestilling på obos.no/toscana. Bruk kode «Norgepromo16». Borgomaglianoresort.com

Bank og forsikring OBOS-banken I OBOS-banken får du gode betingelser på lån og sparing. Tlf. 02334. Obosbanken.no OBOS Forsikring Forsikring til medlemspris, bl.a. innbo, bil og reise. Flere forsikringer gir samlerabatt. Tlf. 02335. Obosforsikring.no OBOS Billån Gunstige betingelser på rente og lave gebyr via Eika Kredittbank AS. Gjelder også båt, caravan og MC. Tlf. 06270. Obos.no/billan OBOS MasterCard Kredittkort med gebyrfrie varekjøp og inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse. Kundesenter tlf. 03850. Obos.no/mastercard


www.obos.no/medlem

Kultur og fritid Anno museum 20 % på billetter. Rabatten gjelder på en rekke museer i Hedmark. Annomuseum.no Black Box Teater Ca. 20 % rabatt på egne programforestillinger. Marstrandgt. 8, Oslo. Tlf. 23 40 77 70, man-fre 10-16. Blackbox.no Blå Grotte/St. Croix 20 % rabatt på konserter på Blå Grotte og St. Croix i Fredrikstad. Kulturhusene.no Den Nationale Scene 25 % rabatt på inntil 2 billetter per oppsetting. Gjelder ikke gjestespill. Dns.no Den Norske Opera & Ballett 20 % på opera/ballettforestillinger. 20 % på omvisning i Operaen. Gjelder ikke gjestespill. Tlf. 815 44 488. Operaen.no Det Norske Teatret 20 % rabatt på ordinære forestillinger. Tlf. 22 42 43 44. Detnorsketeatret.no Eidsvoll 1814 25 % på inngangsbilletten. Carsten Ankers veg, Eidsvoll Verk Tlf. 63 92 22 10. Eidsvoll1814.no Forsvarets Stabsmusikkorps 25 % på konserter i Ridehuset, Akershus festning. Ticketmaster.no, tlf. 815 33 133 Fsmk.no Harmonien 20 % rabatt på de faste torsdags- og fredagskonsertene i Grieghallen. Gjelder for inntil 2 billetter til ordinær pris. Harmonien.no

Kirsten Flagstad Festival Hamar 15. til 19. juni. 25 % rabatt på utvalgte konserter. Billetter: ticketco.no. Flagstad-festival.no

Ole Bull Scene 20 % rabatt på forestillinger. Inntil 2 billetter per medlem. Ticketmaster.no, tlf. 815 33 133. Olebullhuset.no

Kringkastingsorkestret 20 % rabatt på Torsdagslive i Aulaen. 25 % rabatt på konserter i Store Studio. Barn under 16 år gratis. Ticketmaster.no, tlf. 815 33 133. Kork.no

Oslo Nye Teater 20 % på ordinære forestillinger. Tlf. 22 34 86 80 eller salg@oslonye.no Oslonye.no

Kulturkirken Jakob 25 % på konserter. Gjelder KKVs egne arrangementer. Bruk kode OBOS2014 ved bestilling. Ticketmaster.no, tlf. 815 33 133. Jakob.no Museum Vest 50 % rabatt på ordinær billett. Se hvilke museer du kan bruke rabatten din på her: Museumvest.no Nationaltheatret 20 % på alle forestillinger ved kjøp av 2 billetter. Tlf. 815 00 811. Nationaltheatret.no Nobels Fredssenter 25 % på inngangsbilletten. Rådhusplassen i Oslo. Tlf. 48 30 10 00. Nobelpeacecenter.org Norsk Folkemuseum 10 % på varer i museumsbutikken. ÷ 25 % på inngangsbillett. Tlf. 22 12 37 00 Norskfolkemuseum.no Norsk Oljemuseum 25 % på inngangsbilletten. Stavanger. Norskolje.museum.no. Nøtterøy kulturhus 20 % rabatt på et stort antall konserter og forestillinger. Tlf. 33 40 20 01. Notteroy.kulturhus.no

Rogaland Teater 25 % rabatt på alle forestillinger. Tlf. 51 91 90 90, billettsalg@rogaland-teater.no Rogaland-teater.no SF Kino Kr 10 i rabatt per billett. Gjelder for inntil 2 pers. ved kjøp i billett-kiosken. Gjelder ikke Stavanger/Sandnes. Sfkino.no Skimuseet Holmenkollen 50 % rabatt. Gjelder for entré til Skimuseet og hopptårnet, med inntil tre ledsagere. Tlf. 22 92 32 00 Skiforeningen.no Teater Innlandet 25 % rabatt på alle forestillinger i egen regi. Spesialrabatter på utvalgte forestillinger. Tlf. 62 59 87 20 Teaterinnlandet.no Wallmans 30 % rabatt per person på forestillinger. Wallmans.no Grorud IL fotball 30 % på hjemmekamper i 2. divisjon, vis medlemskort. 30 % for barn av OBOS-medlemmer ved deltakelse på Grorud Ils fotballskole. Grorud-il.no Skeid fotball 30 % på hjemmekamper, vis medlemskort. 30 % på fotballskoler og Skeidakademiet. Kr 400 i rabatt for barn 5-7 år på «Velkommen til fotball». Skeid.no

Diverse Fonus begravelsesbyrå Nordens største sammenslutning av begravelsesbyråer. 10 % på kister og annet. 3000,- i avslag på nye gravstener. Tlf. 03024 Fonus.no Oslo Sportslager AS 10 % på kjøp over 200 kroner/ ÷ 15 % fra kr 1500 (gjelder ikke skipakker, Everest sykler, Oakley-varer eller pakketilbud.). Torggata 20, Oslo. Lambertseter Bad Halv pris på inngang i helgene (lørdager og søndager). Gjelder for én person. Langbølgen 24, tlf. 22 74 94 00. Lsvk.no Circle K 27 øre rabatt per liter og 10 % på hurtiglading av elbil. Husk å dra medlemskortet FØR du betaler. Gjelder alle Circle K-, Best- og 1-2-3-stasjoner i Norge. Obos.no Vianor 20 % på dekkhotel + rabatter på dekk, felg, batteri m.m. Hele landet. Tlf. 815 60 815. Vianor.no

NYHETSBREV FRA OBOS Abonnerer du på OBOS’ nyhetsbrev er du alltid oppdatert. I tillegg kan du bli med på konkurranser og vinne flotte premier! MELD DEG PÅ I DAG: obos.no/nyhetsbrev

OBOSBL ADET

111


kryssord

SEND INN

og vinn Flax-lodd!

MORO FOR DE VOKSNE

Løsning Kryssord 3/16

F A N U S L O U S P A E N I G E R

G P R T E A R R S E L P E L A E N E T E L E L S K E S N N B N I Å K A

S K E R U K E O R G T F A O T R O L I L D

E G N I E G R U T Å M E O R R O S M L E M I E N G T I D R E I N N Y O R P S I A F F U L F R A T I

S K N T R O S E S E L I V K R O N E N A N R A S S I G G A P E D E N S N R D O P E A U V I T T E E N T T R A S A V S T O L I V L P E Ø L E Å R M E I B A M M E U R R E D E T A V D E I S E E S T I S Ø R L A K L S E T E

SKAFFE

S T E D

5 1 6 3 2 4

3 6 4 2 1 5

2 4 5 6 3 1

6 5 3 1 4 2

KRYSSORD- OG SUDOKUVINNERE FRA OBOS-BLADET NR. 5, OFFENTLIGGJØRES I BLAD NR. 7/16.

Sudokuvinnere nr. 3/2016 Arnfinn Tore Kvaløy, Trondheim Anders Tveten Antonsen, Hagan Elisabeth Stormoen Raddum, Oslo

1

6 3 4

6 5 3

3

Fyll inn tall i de åpne rutene slik at hver linje, hver kolonne og hvert felt bestående av 2 x 3 ruter inneholder alle tallene fra 1 til 6. De gule rutene danner en tallkombinasjon som du fyller inn i kupongen og sender inn.

112 OBOSBL ADET

ORIGINAL

PASSER GI FRA SEG DEN GANG

GLATT

LUFT

LEDER KUR

GRISER

PRAKT

MARK DIKTER HELT LIK

OMRÅDE

FUGL

FLASKE

ORAKEL

STOFF

UBEHAGELIG

LURE

UENIG

UTSTYR

DRESSE

ARBEIDER LITEN PLOG

FORFØLG-

FURU GATER GRAVE

ELSE MELLOM

EDELSTEN

BLOMSTRE

ULV

OPPTRE

LASS Å

REKKE

BIBELSK NAVN

DRIKK

STIV

VEKTENHET

VAKKER

BANNING

BARTRE

TALL

RÅ PASSERE

HODEPLAGG

LØFT

AVSKYELIG HØYERE ENN

FARGELØS

VÅPEN SLEKTNING

VISE VEI

SLIT

OPPGAVE

PÅLE HILSING

HYL

FORBUD

BEVIS SMELTET

SMEKK

SPISS JUVEL

TALL

UTROP RETT

LARM

DYRET

IGHET

MANØVER

IDERIK

FRUKT

2

FJAS BREV

UAVHENG-

GLOSE

Oppgave Sudoku 5/16

1

SJON HAVØRNENE

TONE

PLANTELIV

Kryssordvinnere nr. 3/2016 Malena Moen, Hundvåg Christian Albriktsen, Oslo Arne Hamarsland, Søreidgrend

KONJUNK-

UNDERLAG

M E R K E R

Vinnere 3/16

GI VINK

LUKE

Å T E

1 3 2 4 5 6

DAG

SANERE

T Ø R S T E

SETERHYTTE

FORKORTELSE

LAVERE

FARGE

Løsning Sudoku 3/16

4 2 1 5 6 3

FORNEMMES

LÅT

DYREAVKOM

FUGLEN

VÅPEN RETT

DOVEN

SPRØ

TRE

BEKJENNELSE

LEVNETSMIDDEL

FORKORT-

ADVERB

ELSE

FUGL

VARSLE

HIGE

PADLER

Vi trekker tre riktige kryssordløsninger som premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Merk konvolutten «Kryssord 5/16» eller «Sudoku 5/16» og send løsningen innen 24. juli til: OBOSbladet, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo, eller løsningsordene til obosbladet@obos.no.

Navn Adresse Sudoku-løsning


leserservice

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

INFORMASJON OG OVERSIKT

NESTE NUMMER:

PÅ NETT

TEMA INTERI¯R

Digital utgave: obos.no/obosbladet

Ansvarlig redaktør Åge Pettersen

UTGIVELSE: 2. SEPTEMBER

Sosialt: facebook.com/obosmedlem

Redaktør Cathrine Wolf Lund cwl@obos.no

Nyhetsbrev: Med OBOS' nyhetsbrev er du alltid oppdatert om medlems-tilbud og nye boliger. Meld deg på: www.obos.no/nyhetsbrev

Redaksjonen Espen Børhaug espen.borhaug@obos.no Tone Kleven Staff tone.kleven.staff@obos.no Linda C. Strande linda.christine.strande@obos.no Henrik Sørlie henrik.sorlie@obos.no Eddie Chr. Thomas eddie.chr.thomas@obos.no Tyra T. Tronstad tyra.tronstad@obos.no Jorunn Wold jorunn.wold@obos.no

MITT BLAD Er dere flere enn ett OBOSmedlem i familien, slik at dere mottar flere blader enn dere trenger? Har du flyttet? Gi oss beskjed på medlemsservice@ obos.no eller tlf. 22 86 59 90.

TIPS OSS! Er det noe du savner å lese om i OBOS-bladet, eller har du tips til saker vi bør skrive? Send en epost til: cwl@obos.no

FOTO FERM LIVING

ANNONSESALG HS Media Tor Gunnar Schøyen Aasnes tlf: 952 40 815 e-post: taa@hsmedia.no Mona Kalvatn tlf: 951 19 233 e-post: mk@hsmedia.no

SPØRSMÅL OG SVAR Har du spørsmål knyttet medlemskap eller forkjøpsrett? Vi hjelper deg på medlemsservice@obos.no eller tlf. 22 86 59 90 eller facebook.com/ obosmedlem

Utforming av bolig- og medlemssider Dea Frydenlund Marlen Strøm

APP

Medlemstilbud Hege Asplund hege.asplund@obos.no Marius Loe marius.loe@obos.no Hans Jørgen Delbæk hans.jorgen.delbaek@obos.no

Last ned OBOS-appen i App Store eller Android Market. Appen kan brukes som medlemskort.

TRYKK Svanemerket er det offisielle miljø-merket og en garanti for at det merkede produktet holder en høy miljømessig standard. Aller Trykk, som trykker dette bladet, er godkjent som svanemerket bedrift. Det vil si at hele produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvare til ferdig trykksak.

Bidragsytere i dette nummeret Elisabeth Sperre Alnes Jan Ludvig Andreassen Einar Aslaksen Hans Fredrik Asbjørnsen Line Dammen Colin Eick Nadia Frantsen Dea Frydenlund Sølvi Halvorsen Sidsel Jøranlid David Karlström Vidar Langeland Siren Lauvdal Børge Lund Mai Eckhoff Morseth Nyebilder.no Heidi Røneid Geir Anders Rybakken Ørslien Tormod Kvithyld Åmotsbakken

PÅ COVERET: KULTUR Klart for festivalsommer!

SIDE 68

KULTUR Klart for festiINTERIØR valsommer! KULTUR Smart på SIDE 68 festiKlart for liten plass mer! valsom SIDE 60 SIDE 68 INTERIØR Smart på litenINTER plass IØR SIDE 60 Smart på liten plass

NR 5 JUNI 2016

NR 5 JUNI 2016 NR 5 JUNI 2016

NY

NY BOLIG Finn din nye drømmebolig! BOLIG BOLIG NY FRA SIDE 75

Finn din nye Finn din nye drømmebolig! drømmebolig!

FRA SIDE 75 FRA SIDE 75

SIDE 60

Foto: Siren Lauvdal Styling: Line Dammen

FOR MANGE BLADER? Mottar husstanden flere OBOS-blader enn dere trenger? Avbestill på obos.no/ obosbladet

Design og art direction Steffen Olsen, Spoonagency.no Trykk Aller Trykk AS Opplag 373 000. ISSN: 0807-9323 Utgitt av OBOS, OBOS, Hammersborg torg 1 Pb 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tlf. 02333 (sentralbord) obosbladet@obos.no

TEMA: MILJØ OG BYUTVIKLING

Vi bygger! Vi bygger! Vi bygger!

TEMA: MILJØ OG BYUTVIKLING

Ulven i forandring OBOS-elsykl er i nabolaget Hva er et godt byrom? Nabolag: Tatt av Tøyen Borettslag: Rehabilitering lønner seg!

OG BYUTVIKLING TEMA: MILJØ

Ulven i forandring OBOS-elsykler i nabolaget Hva er et godt byrom? et godt byrom? Hva er Nabolag: Tatt av Tøyen OBOSBorettslag: Rehabilitering seg! r i nabolaget lønner elsykle seg! Rehabilitering lønner Ulven i forandring Tøyen Borettslag: Nabolag: Tatt av

OBOSBL ADET 113


• Adgangskontroll • Video-overvåking • Porttelefon

...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE Komplett moderniseringsprogram for kjøkken, bad og garderobe

Adgangskontroll En kodet brikke erstatter nøkkel, det gir også mulighet for å bruke kodepanel. Hver brikke er unik og kan kodes av om noen flytter eller mister nøkkelen sin. Adgangskontroll gir en trygghet om at kun de som faktisk skal inneha nøkler har adgang.

Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål! Benkeplater skreddersys etter ønske fra eget verksted!

Intern tv og video-overvåkning Et preventivt tiltak som forhindrer uønskede hendelser og gir dokumentasjon som kan overleveres til politiet om en hendelse skulle oppstå. Aktiv realtids overvåkning Aktiv overvåkning der kombinasjonen intelligent videoanalyse koblet opp mot en vektersentral gjør at vi kan slå alarm i forkant av hendelser. Vekteren vil analysere alle hendelser og snakke til vedkommende via høyttalere på deres lokasjon. Aktiv overvåkning forhindrer 9/10 skarpe hendelser.

Kontakt oss i dag: Datek Installasjon AS Sinsenveien 53A 0585 Oslo Telefon: 22 88 66 03 ps@datek-inst.no www.datek-inst.no

Hvitevarer leveres og monteres etter avtale! Snekker, rørlegger og elektriker utfører arbeid av høy kvalitet! Se mulighetene, besøk vår butikk i Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47 Faks: 22 20 60 55 www.kjøkkenfornyeren.no Vår drift i over 30 år... Trygghet for godt resultat

Nytt låssystem? Nytt dørtelefonanlegg? Behov for automatisk døråpning?

SMARTair™

-når nøklene komm mer til kort. • • • •

Breivollveien 25 A 0668 Oslo 21 38 21 21/479 70 440

www.a-bad.no; post@a-bad.no Åpent 10-18 (16)

Enkel å bru uke Enkelt å en ndre adgang Full kontroll Ingen miste ede nøkler

Vi har kompetanse og er beste leverandør på dette området. Lås1 utfører feilsøking og service på alle eksisterende systemer. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale vedrørende din løsning.

Oslo - Akershus Telefon 41 70 00 00 e-post: post@las1.no nettside: www.las1.no

BAD I ALLE PRISKLASSER, MEN MYE BILLIGERE! Våre leverandører:

Baderomsmøbler by Kame e°


AKTUELLE TJENESTER | ANNONSER ADVOKAT

OPPUSSING

§ SkadeSiden.no

Testament, ektepakt, arveforskudd, arv, dødsbo og tvister

advokatbistand

Advokat P.E.Unhjem Johansen Tlf.: 911 19 336 Advokat S.K. Berge Tlf.: 901 95 250

- din hjelp til riktig erstatning Landsdekkende

Er du eller noen i din familie blitt utsatt for personskade?

Ring 05789

ADVOKATBISTAND

Timepris kr. 1000,- + 25% mva mot normalt kr. 1350,- til kr.1600,+ 25% mva.

Vi tilbyr gratis vurdering av din sak!

Oslo Advokatfellesskap

Forsikring - Traakkskade - Yrkesskade - Pasientskade m.m.

St. Olavsgt. 28 – Oslo E-p: kontor@advokatfellesskap.no

Går du med tanken om å pusse opp!

Rydde?

Vi stiller med: Snekker, maler, flislegger, rørlegger, elektriker og prosjektledelse. Tlf.: 47 41 30 00 www.nytthjem.net post@nytthjem.net

container til fastpris

BADEROM

Pusse opp badet? Vi er totalentrepenør på baderom

Din ekspert på

Baderom

VI GIR 10% RABATT

på alle veiledende priser ved henvisning til annonsen. Dette gjelder rør, deler . og utstyr.

Rørlegger | Kundeservice | Erfaring

 

 

 

    

     



Comfort Lambertseter AS Raschs vei 40 | 23 16 89 50 lambertseter@comfort.as

¯stensj¿veien 16, 0661 Oslo ¥ 22 97 42 97

GLASS OG VINDU

INNEKLIMA

Vi har levert glassarbeid med høy faglig kvalitet siden 1980!

• Glassmester • Fasade aluminium/tre • Speil og interiør glass • Skreddersydde løsninger

Oslo Glass & Vindu Tlf. 22 08 17 80 www.osloglass.no

4 Utførelse av tiltak 4 Garanti og service 4 Produkter for tiltak

Tlf. 21 96 03 50 www.radonlab.no

Ring 815 00 004

- få gratis befaring!

-30% 23 17 85 00

CONTAINER

radontiltak as

Sommerklar! 23 17 85 00

www.gaardpass.no

 

4Radonmåling 4Rådgivning 4Måleinstrumenter 4Kurs / opplæring

GARASJE

firmapost@gaardpass.no - et firma i OBOS-konsernet.



radonlab as

VAKTMESTER

FEIING GRØNT VAKTMESTER CONTAINER

COMFORT STORO Grefsenveien 56, 0487 Oslo 23 40 10 40 storo@comfort.no

* inkluderer mva, 4 dager leie og 1 tonn med blandet avfall. Vekt over 1 tonn vil bli belastet etter gjeldende fraksjonspris. Eventuelle fraksjonsavvik, sonetillegg, gateleie eller bompasseringer kommer i tillegg.

23 24 50 00 Faks 23 24 50 10 Faks 23 24 50 40 10 Haraldrudveien Verkseier Furulunds vei 7 Pb. 229 Alnabru Pb. 229 Alnabru, 0614 0614 Oslo


Returadresse: OBOS-bladet Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo

BB Entreprenør AS Telefon: 4748 0000 E-post: post@bbentreprenor.no Postadresse: Postboks 47, 1324 Lysaker Besøksadresse: Snarøyveien 48, 1364 Fornebu

Reh habiliteringsprosjekt ferdigstilt mai 2016.

Kontakt en seriøs og erfaren entreprenør. Høy kompetanse på rehabilitering av tak, fasader og balkonger. Vi utfører også grave- og dreneringsarbeider. Gunstig på pris og gode referanser. Ved spørsmål, innspill til deres prosjekt samt priser, kontakt: Daglig leder Bent Kaae, telefon 4748 8450

OBOS-bladet nr 5 2016  

Tema: Miljø og byutvikling