Page 1

OBOSBLADET NR 4 MAI 2015

NY BOLIG Full oversikt for hele landet! FRA SIDE 67

TEMA: KJØKKEN

Kjøkkenliv! Kampen mot stekeosen Kjøkkenhjelp Smak av tradisjon Miljøvennlig rengjøring


Vi tilbyr en enklere og tryggere hverdag Assistent Partner AS er blant de ledende leverandørene av dørautomatikk og porttelefonsystemer til det offentlige, som NAV, offentlige bygg, skoler, kommuner og ikke minst borettslag. Vi er også spesialister innen branndørsteknikk og elektriske låssystemer.

Dørautomatikk Vi leverer dørautomatikk fra GEZE, en av verden største produsenter av dørsystemer. GEZE tilbyr markedets beste og bredeste sortiment, med utallige valgmuligheter og tilpasninger etter ditt behov.

Porttelefon Vi er blant de ledende leverandørene av porttelefonanlegg på Østlandet. Vi leverer Aiphone som er et av de sterkeste merkevarene innen området. Aiphones nye bus-baserte porttelefonsystem er universelt utformet og dekker alle krav til TEK 10.

Adgangskontroll HEXACT adgangskontroll er et revolusjonerende adgangskontrollsystem, spesielt designet for bruk i leilighetskomplekser. Enkelt å installere, enkelt å bruke, enkel oppdatering, kostnadssparende og meget høy sikkerhet.

Kontakt oss for mer informasjon på tlf. 48 10 11 00 Registrert elektroinstallatør | Autorisert teleinstallatør | post@assistentpartner.no | www.assistentpartner.no


Kjøkkendrømmer? Tenker du på å fornye litt på kjøkkenet ditt? Et strøk maling, noen hyggelige kaffekopper eller nye, lyse sommergardiner kan fornye kjøkkenet ditt på 1-2-3. Hos oss finner du alt du trenger!

Velkommen til ditt nabosenter!

tveitasenter.no

lambertsetersenter.no

manglerudsenter.no


get.no

VELG TV-KANALER NÅR DU VIL Det er fint å kunne velge. Hos oss får du 40 kanaler i kanalpakken Start, og du kan fritt velge 20 av dem selv. Så ofte du vil! TV VIL ALDRI BLI SOM FØR


innhold OBOSBLADET 04 | 15

13 15 17 19 21

UTVALGT LEDER: Les OBOS-sjef Martin Mælands aktuelle kommentar. MEDLEM: Kampanje fra Norfloor AKTUELT: Rabatt på Miniøya VI BYGGER: Siste byggenytt fra OBOS PATRIOTEN: Ingefærgründeren ØKONOMEN: Etter de lettjente pengene

24 28 30 38 42 44 48

TEMA: KJØKKEN INTERIØR: Smak av tradisjon TIPS: Kjøkkenhjelp INSPIRASJON: Miksmesterne HISTORISK: Benkesliterne VENTILASJON: Ikke få hetta! TENK MILJØ: Spis opp maten GRØNNE RÅD: Miljø på kjøkkenet

50 54 58 64

REPORTASJER GJØR DET SELV: Sats på stolen BOLIG: Vakker til visning BORETTSLAG: Hvem bestemmer? KULTUR: Drømmedag i operaen

61 65 66

MORO QUIZ: Hva vet du om Oslo JUNIORLAGET: For barn KRYSSORD/SUDOKU: For voksne

68 72 76 80 82 84 92

BOLIGMARKEDET BERGEN: Fjordidyll i Arna STAVANGER: Med tærne i sjøen LØRENSKOG: Solvendt og sentralt OSLO: Nytt på Lambertseter OSLO: Med utsikt på Munkelia FORNEBU: Siste sjanse på Hundsund HELE LANDET: Her bygger OBOS

7

99

MEDLEMSTILBUD HELE LANDET: Aktuelle medlemstilbud i mai. Bruk medlemskortet ditt i vår!

TEMA KJØKKEN: La deg inspirere til innsats på kjøkkenet! FRA SIDE 23

NY BOLIG: Med tærne i sjøen. SIDE 72

MEDLEMSTILBUD: Rabatt på kjøkken fra Montér. SIDE 101

OBOSBL ADET

5


Reparasjon og beskyttelse av balkong- og terrassekonstruksjoner?

Mapei og Buer Gruppen tilbyr deg et komplett system for reparasjon og beskyttelse av betongkonstruksjoner Dette komplette systemet gir deg: • • • •

Varig rustbeskyttelse Enkel installasjon og påføring Vanntett membran Slitesterk overflate

Buer Gruppen

Eksempler på bruk:

• Parkeringshus • Balkong og terrasseforkanter • Bjelker, søyler og dekker av betong

Rød:


leder

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

KONSERNSJEF MARTIN MÆLAND

Hvorfor er boligbygging så dyrt? ➺

BEKYMRINGSFULL ØKNING. En av de viktigste grunnene til at boligprisene har steget så mye er at myndighetene i mange år ikke var opptatt av arealplanlegging og boligpolitikk, men trodde at alt skulle ordnes av markedet. Dette har medført at tilbudet av byggeklare tomter i flere vekstregionener har vært for lite. Dette har igjen ført til at tomtekostnadene har skutt kraftig i været. Lang saksbehandlingstid og kompliserte byggeregler har også medført at byggekostnadene har økt. Etter bankkrisen ved inngangen til 1990 sank boligprisene dramatisk. Man kunne i 1993 få en leilighet på dagen til halv pris av det den kostet fire-fem år tidligere. Dette markerte på mange måter at bolignøden fra etterkrigstiden nå var over, hvilket igjen gav seg utslag i at politikerne ikke lenger så det som så nødvendig å drive en aktiv arealpolitikk eller sørge for regler og holdninger som gjorde at man kunne bygge rimelige boliger raskt og effektivt.

ILLUSTRASJON VESA SAMMALISTO

FORDYRENDE LOVER OG FORSKRIFTER.

I perioden 1990 til 2000 var det alt for lite trykk i den norske boligpolitikken. Det kom nye og fordyrende, tekniske forskrifter, først i 1997, så i 2007 og deretter TEK10 i 2012. Alt skulle bli mer miljø- og energivennlig. Det kom ny plan- og bygningslov i 2008. Det kom også en ny «Lov om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne» i samme år, som slo fast plikten til universell utforming både for boliger og uteområder. I 2009 kom det en ny lov om naturmangfold, og det kom også en ny lov om Bustadoppføring i 1997. I tillegg kom det en skog av nye forskrifter. Hele 20 statlige instanser hadde innsigelsesrett/ veto for alle planer. De statlige etatene kunne legge inn innsigelser på planer man ikke likte, selv om de ikke nødvendigvis vedrørte deres fagområde. Utbyggerne hadde ofte valget mellom å endre planene eller å få et par år lenger saksbehandlingstid. Man valgte ofte det første. Ingen av disse endringene har noen gang ført til lavere byggekostnader.

«Det må være mulig å foreta en vesentlig forenkling av boligregulering og regelverk. Kommuner klarer å planlegge skoler på ett år. Det burde være mulig å få til det samme med boliger.» BYGGEKOSTNADER FØR OG NÅ. OBOS har regnet på hva det kostet å bygge boliger før og nå. I 1970 kostet det 119 000 kr å bygge en gjennomsnittlig OBOS-leilighet på 70 kvm. I 1970 betalte man ikke moms på boligbygging. Momsen var da 17 %. Staten hadde innført et system med såkalt arealtilskott, der man fikk refundert innbetalt moms. Det gjorde at OBOS fikk tilbake 17 000 kr i arealtilskott fra Staten, som gjorde at nettoprisen på leiligheten ble 102 000 kr. Fram mot begynnelsen av 1980-tallet ble arealtilskottet trappet ned og fjernet helt fra og med 1982. Fra da av var det full moms på boligbygging. Av de 102 000 kronene i nettokostnad for å bygge en OBOS-leilighet ga Husbanken 82 000 kr i lån. Dermed betalte kjøperne 20 000 kr i innskudd for en OBOS-leilighet. Dersom vi justerer byggekostnadene i 1970 på 119 000 kr med konsumprisindeksen, ville prisen i 2014 vært vel 910 000 kr. Hvis vi forsiktig anslår at en gjennomsnittlig OBOS-leilighet i dag koster 55 000 kr per kvm. vil en 70 kvm. leilighet i dag koste cirka 3 850 000 kr. Hva er det som utgjør den store forskjellen på den generelle prisstigningen i samfunnet og den enorme prisstigningen på leiligheter? DE ØKTE KOSTNADENE. I 1970 fikk OBOS alle tomtene fra kommunen. Borettslagene festet ofte tomtene svært rimelig av Oslo

kommune. Hvis vi forsiktig anslår at gjennomsnittlig tomtekostnad i dag er på 7 000 kr per kvm er boligen i dag, er den fordyret med 490 000 kr bare på grunn av tomtekostnaden. I 1970 var det ingen moms, i dag betaler man moms på byggekostnader, men ikke på tomten. Hvis vi setter byggekostnadene, m.m. til 35 000 kr per kvm. medfører momsbelastningen 612 500 kr i fordyrelse på en leilighet. Tidligere dekket kommunen kostnadene til vei, vann og kloakk frem til byggegrop. I dag må alle disse kostnadene dekkes av byggeprosjektet/boligene. Vi tror en forsiktig beregning av dette utgjør cirka 150 000 kr pr. leilighet i fordyrelse. Utomhusarealene var i gamle dager bare grovplanert. I dag opparbeides de til en høy parkmessig standard. Dette koster ca 70 000 kr pr. bolig. I gamle dager kostet opparbeidelsen av parkeringsplasser lite. I dag er som regel parkeringen dyre parkeringskjellere under byggene. Kostnadene til underjordiske garasjer kan anslås til 300 000 kr per p-plass. Vi tror at meromkostningene i forbindelse med nye tekniske forskrifter, lovkrav osv. grovt kan anslås til 800 000 kr per leilighet. Med reglene fra 1970 ville en 70 kvm. leilighet i dag ha kostet vel 1,4 millioner kroner. Dette er likevel en halv million kroner mer enn det vi fikk ved å øke byggekostnadene fra 1970 med KPI. Mesteparten av forklaringen på dette er at byggekostnadene alltid har øket mer enn konsumprisindeksen, hovedsakelig fordi lønningene stiger mer enn KPI. FORENKLING MÅ TIL! Vi tror ikke det blir lett å lage regler som gjør at det blir billigere å bygge boliger. Men vi håper likevel at myndighetene vil fortsette arbeidet med å forenkle byggereglene og jungelen av forskrifter. Det må være mulig å foreta en vesentlig forenkling av boligregulering og regelverk. Kommuner klarer å planlegge skoler på ett år. Det burde være mulig å få til det samme med boliger. Men det krever både regelendringer og holdningsendringer hos alle som arbeider med boligbygging.

Martin Mæland er konsernsjef i OBOS. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har vært konsernsjef i OBOS siden 1983.

OBOSBL ADET

7


www.tidogrom.no

Vi vil gjerne male hos deg! Det er vel ikke så viktig hvem som maler trappeoppgangen, tenker mange. Men for et pent og varig resultat er det lurt å velge en malermester fra Alliero. Vi er eksperter på både innvendig og utvendig maling, og vi vet hvilken type grunnarbeid som må til for å sikre et pent og varig resultat. Hos oss møter du dyktige medarbeidere med faglig stolthet og sikker hånd på både malerpenselen og kvalitetsstyringen. Kontakt oss om alle typer malerjobber.

Din totalleverandør av kvalitetshåndverk alliero.no - tlf: 23 26 54 00


redaktøren

OBOS-APP

Last ned -helt GRATIS

CATHRINE WOLF LUND

Det koker! FRIKSJONSFRITT. Denne gangen vil vi

gjerne slå et slag for det problemfrie livet på kjøkkenet. Vi har kikket nærmere på typiske problemer vi gjerne må hamle opp med på kjøkkenfronten, som for eksempel når det lukter rart av oppvaskmaskinen eller at viften over komfyren er full av fett. Hva gjør vi da? Vi har løsningene som gjør kjøkkenlivet lettere! Vi har også sett nærmere på en av årets store kjøkkentrender: tradisjonsrike redskaper i naturlige materialer som tre, lin, keramikk og bomull. La deg inspirere av vår store kjøkkenspesial fra side 23!

FIKS DET! Våren er kanskje den bes-

te tiden for å se på boligen med friske øyne og gjennomføre tiltak. Vi har møtt boligstylist og gjenbruksguru Signe Schineller som gir gode tips og triks til hva du bør gjøre med boligen før du skal selge. Og hjemmefikserekspert Kenneth Rockers lærer oss å ta vare på gamle trestoler! Har de begynt å vakle? Slik fikser du lealøse stoler.

DANSK LYS: «Glow» bordlampe fra danske Bolia, i kobber og på marmorplate.

NORSK PÅ FAT: Stilren og vakker tallerken, «Base», fra norske Figgjo. FIN OG FINSK: Ny serie med glassvaser fra finske Iittala, som heter «Ruuto».

FULL OVERSIKT. Frister det med helt ny bolig, eller vil du bare kikke på utvalget? Se den komplette oversikten over OBOS’ nye boliger over hele landet finner du fra side 67!

OBOSBL ADET

9


OSLO 15:48 RIO DE JANEIRO 11:48

GPS-smartklokker og aktivitetsmålere for et aktivt liv Mennesker over hele verden finner motivasjon og treningsglede med produkter fra Garmin. Hold aktivitetsnivået oppe både på jobb og i fritiden! Se statistikk fra aktiviteter som turgåing, løping, sykling, golf og svømming. Få et daglig tilpasset aktivitetsmål for deg - finn produkter som hjelper deg til en mer aktiv livsstil! Garmin.com/vivo

vívofit | vívosmart | vívoactive ®

©2015 Garmin Ltd. og tilhørende datterselskaper

®


utvalgt OBOSBLADET 04 | 15

BLOMSTERTID: ➺ Stilleben av keramikk-

vaser med blomster i retrostil fra danske H. Skjalm P. hskjalmp.dk

13 Medlem I hele mai får du 20 prosent rabatt på alle baderomsmøblene i Norfloors møbelkatalog.

15 Aktuelt Hold av helgen 30. og 31. mai til årets utgave av Miniøya. OBOS-rabatt på billettene!

17 Vi bygger På Hoff ved Skøyen i Oslo er det klart for cirka 70 nye leiligheter fordelt på fem byvillaer. Les siste byggenytt fra OBOS.

19 Patrioten Antoinette Botti er kvinnen bak den nye fruktdrikken Ging, som ble utviklet hjemme på eget kjøkken. Selv har Botti valgt å flytte bedriften sin til Hamar.

21 Økonomen

FOTO H. SKJALM P.

Mange land har vært i gjennom en lignende omstilling som det Norge er på vei mot.

OBOSBL ADET 11


Noe for enhver. Vi gir deg norskprodusert kjøkken i alle prisklasser og i alle stilarter! Uansett hvor du befinner deg i livet, har vi kjøkkenet for deg – enten du foretrekker det moderne, tidløse eller det klassiske.

STRAI KJØKKEN OSLO BYGDØY ALLÉ 70, 0268 OSLO TLF: 47 48 80 65 OSLO@STRAI.NO

BERGEN KJØKKEN ATELIER AS SPELHAUGEN 6, 5147 FYLLINGSDALEN TLF: 55 15 50 00 FIRMAPOST@BKA-AS.NO

STRAI.NO


utvalgt

MEDLEM

MER INFO

Les mer på side 99–112

FÅ MEST MULIG UT AV DITT MEDLEMSKAP

SOMMERFERIE?

Apollo

Få 600 kroner i rabatt per charterreise du bestiller. Velg mellom destinasjoner i over 20 land. obos.no/apollo

Reiseforsikring

Vi ønsker at du skal være trygg når du er ute og reiser. Hos oss får du forsikring til medlemspris. obos.no/forsikring

Novasol

TEKST DEA FRYDENLUND FOTO NORFLOOR

Fem prosent rabatt på leie av ferieboliger i hele Europa. novasol.no

Kampanje hos Norfloor HELE LANDET I hele mai får du 20 prosent rabatt på alle baderomsmøblene i Norfloors møbelkatalog. Det er mange stiler å velge mellom, og du kan bla i katalogen og se alle produktene på obos.no/norfloor. Husk å ta med deg medlemskortet når du handler – du kan også ha det i OBOS-appen.

Medlemsfordel: 20 prosent rabatt på baderomsmøbler i mai!

51

Dansommer

Fem prosent rabatt på leie av sommerhus i Danmark. dansommer.no

millioner kroner sparte medlemmene i OBOS på å benytte medlemsfordelene i 2014.

OBOSBL ADET 13


Sikkerhetsdører holder tyvene borte, ikke låsen. Det er viktig med en god lås, men det som stopper tyven, er hvor vanskelig det er å bryte opp døren. Flere lag med stålplate, hakeformede ståltapper og skåter i både frem- og bakkant gjør det så å si umulig å trenge gjennom en Daloc-dør. At Daloc-dørene likevel er både smidige og elegante, kommer av at motstandskraften i døren helt enkelt er et resultat av hvor intelligent sikkerhetsdetaljene er konstruert og hvilket materiale man bruker. Stort prosjekt? Våre profesjonelle montører bytter en leilighetsdør på under en halv dag. Gå inn på Daloc.com (eller skann QR-koden) og les mer. Der finner du også nærmeste forhandler.

Sikkerhetsdører


utvalgt

AKTUELT

STORT OG SMÅTT FOR VÅRE MEDLEMMER

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

Maks moro på Miniøya Møt Donkeyboy, Odd Nordstoga og Pippi Langstrømpe! Hold av helgen 30. og 31. mai til årets utgave av Miniøya. OBOS-rabatt på billettene! OSLO –Vi gleder oss til å fylle Tøyenparken med musikk, teater, dans og spennende aktiviteter! Miniøya tar barn på alvor i alle ledd og skal være en arena der barna får møte heltene sine i trygge rammer, sier sponsor- og kommunikasjonssjef Martine Larsen Rygh i Miniøya. Det er ventet 16 000 besøkende til festivalen, som går av stabelen i Tøyenparken for 6. gang. Til Miniøya 2015 kommer blant andre Knutsen & Ludvigsen jubileumskonsert, Donkeyboy, Skambankt og Trond med Hammer’n, Odd Nordstoga, Smestadkoret med vokalister synger sangene fra filmen Frost, Sval, Pippi Langstrømpe (SE), Meg og Kammeraten min, Don Martin, Thomas Stenström (SE), Christine Sandtorv, Ost&Kjex, Snakka San og SVER (SE/NO) og Molly & Partner.

TEKST CATHRINE WOLF LUND FOTO GUNDERSEN & MEG

Medlemsfordel: 20 % rabatt på billettene. Tilbudet gjelder til 26. mai. Husk medlemskortet.

OBOSBL ADET 15


utvalgt

VI BYGGER

OBOS-PROSJEKTER LANDET RUNDT

MER INFO

Se flere prosjekter FRA SIDE 67

Nye boliger ved Skøyen

TEKST JORUNN WOLD ILLUSTRASJON LUND HAGEM ARKITEKTER

OSLO På Hoff ved Skøyen er det klart for cirka 70 nye leiligheter fordelt på fem byvillaer. Adressen er Hoffsveien 47-49. Reguleringsprosessen starter nå, og byggingen om cirka to år. På tomten står det i dag utleieboliger bygget på 50-tallet. Etter at leiekontraktene er avviklet, skal eksisterende bebyggelse rives for å gi de nye boligene optimale sol og utsiktsforhold.

Elsykkel til tusen!

Flytter inn i 5° Øst

Byggestart på Ensjø

OSLO Kværnerbyen, den nye bydelen mellom Vålerenga, Gamlebyen og Bjørvika, er i ferd med å etablere seg som ett av de mest attraktive stedene å bo sentralt i Oslo. Nylig solgte OBOS bolig nummer 1000, og som en markering av det fikk kjøperen en elsykkel på kjøpet! Mottakeren av sykkelen gleder seg til å bli en av Kværnerbyens beboere.

STAVANGER Leilighetene i boligprosjektet 5° Øst nærmer seg ferdigstillelse, og de første beboerne flytter inn i sine nye boliger allerede nå i sommer. Dette er selveierleiligheter, og her er det fortsatt ledige boliger. Ønsker du å bo helt nytt og sentralt i Stavanger, kan dette være noe for deg. Les mer om boligene på obos.no/5grader.

OSLO Stålverkskroken ligger i Ensjøbyen, på et flott platå over sentrum, med egen T-banestasjon og grønne friarealer. Nå starter vi byggingen av Stålverkskroken boligsameie som består av ett bygg med 40 selveierleiligheter. Leilighetene skal være klare for innflytting i 4. kvartal 2016. Les mer om boligene på obos.no/stalverkskroken.

OBOSBL ADET 17


VI KAN KJØKKEN - ETTER 32 ÅR I BRANSJEN! Tlf 22 68 90 00

På tide med en

kjøkken fornyelse?

Hvitevarer

Alltid % på 25-40 rer! a hvitev

Bytte ut alt eller bare noe. Du bestemmer og vi produserer etter mål og leverer ferdig montert på 1 dag om mulig. Bytt kun fronter, hengsler, skuffer og benkeplate og du har et helt nytt kjøkken.

Benkeplater

Utvider du med noen nye skrog og innmat, får du en ny helhetsløsning med smarte funksjoner.

Kjøkken

Kjøkkenskredder’n har et stort utvalg av kjøkkendører, skuffer og løsninger som enkelt tilpasses til dine ønsker. Alle farger og modeller kan kombineres med ditt eksisterende kjøkken.

KÜCHEN

Ta kontakt for ett uforpliktende møte: WYSIWYGdesign

Tlf 22 68 90 00 post@kjokkenskreddern.no Ensjøveien 18, 0661 Oslo

–10%

ed g m rer Ta sen o tt ø d ap pdør n a k o s b a n k er 2 st høy sk efront an 0% ra 1 ff 1 ag! k t u s k å s 1 f ,+ 5 stk id .900 +

WWW.KJOKKENSKREDDERN.NO

,0 0 8 g . n i 8 r e = 1 . mont

0 =2

l

ink


utvalgt

PATRIOTEN

BYEN I MITT HJERTE: HAMAR

PÅ NETT

ging.no

TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO TUVA KLEVEN

Ging-gründer i Hedmark HAMAR Antoinette Botti er kvinnen bak den nye fruktdrikken Ging. Drikken med frukt og ingefær, som ble utviklet hjemme på Bottis eget kjøkken, har nå funnet veien til mange norske utsalgssteder. Selv har Botti valgt å flytte bedriften sin til Hamar. –I Hedmark kunne jeg få hjelp med både forretningsutvikling og produksjon, og fikk et nettverk som jeg trengte for å utvikle bedriften, forteller hun. Ingefæren i drikken er dyrket av et kvinnekooperativ i Elfenbenskysten, og dermed har Bottis forretning allerede gitt arbeidsplasser til mange. –Mitt råd til andre som vil starte for seg selv er: Skaff deg et godt nettverk og bruk det. Det er mange koder i næringslivet, og de må man lære for å lykkes. Det var ikke minst viktig for meg som minoritetskvinne, sier Hedmarks-gründeren.

OBOSBL ADET 19


HUS BYGGET FØR 70-TALLET? DA ER DET PÅ TIDE Å SE OVER AVLØPSRØRENE. UNNGÅ VANNSKADER OG HØYE KOSTNADER!

I VÅR VERDEN FUNGERER ALLE AVLØP! KONTAKT OSS FOR RØR-RENOVERING!

Proline Norge AS Frysjaveien 35 0884 Oslo

Tlf: 81 50 08 98 www.prolineas.no info@prolineas.no


utvalgt

ØKONOMEN

PÅ NETT

JANSBLOGG. eika.no

JAN LUDVIG ANDREASSEN OM BOLIGØKONOMI I ET MAKROPERSPEKTIV

2019. Hva skal komme etter det? Norge kan ikke klage. Vi har allerede oppnådd verdens høyeste materielle levestandard, takket være en prising av vår viktigste råvare, som var dratt opp av Kinas midlertidige industrialisering. Nå som oljeprisen snur nedover, skal vi ikke klage. Skjebnen var bare ikke slik at oljeprisen forble rekordhøy til evig tid.

Norge etter de lettjente pengene En finsk lærer fortalte meg forleden at han hadde liten tro på at Finland kom til å forsvare sin topplassering på de internasjonale skolerangeringene. Ungene gadd ikke å pugge hardt nok til å gjøre det bra. Litt farlig det der, at unger har det for bra.

ILLUSTRASJON DAVID KARLSTRÖM

➺

OMSTILLING PÅ GANG. Etter at oljeprisen kollapset mot slutten av fjoråret, har politikere og sentralbankfolk terpet på at Norge må «gå fra særstilling til omstilling». Oljebransjen vil fortsatt være en stor næring i årene som kommer, men den skal gradvis bli mindre, og superlønnsomheten i oljebransjen er definitvt passé. Fremover blir det liten vekst i denne rike næringsveien, med kamp om marginene på nye kontrakter, og små eller ingen lønnstillegg flere år fremover i tid. Vi trenger nye næringsveier.

Men også lønnsveksten i andre næringer vil gå ned, veksten i trygdeytelsene fra det offentlige vil bremse opp, og det blir mindre økning i antall offentlige ansatte enn det vi har blitt vant til. Hvordan vil mer perifere næringer som boligbyggere, bilforhandlere, konferansehoteller rammes av oljenæringens utfordringer? Det trenger ikke bli noen nasjonal krise, men den økonomiske veksten i gamlelandet blir neppe tilstrekkelig høy til at arbeidsledigheten kan holdes konstant. Det er ikke for sobert å si at norsk økonomi hele det neste tiåret vil preges av lav økonomisk vekst, beskjedne lønnstillegg og minimerte renter. LAVERE VEKST.

INGEN GRUNN TIL Å KLAGE. Bare tenk. I 2018 kobles et av verdens største atomkraftverk (i Finland) på det nordiske strømnettet, med et betydelig, langsiktig kraftoverskudd i Norden som resultat. De norske kraftinvesteringene som i dag er rekordhøye, vil fra da av nødvendigvis falle. Første fase av det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup ferdigstilles i

SKJERPINGS ER PÅKREVET. Faktum er at de gode årene også hadde en del negative følger. Vi ble kanskje litt for flinke til å krangle og på å nave, og litt ukritiske til pengebruken i den offentlige sektor. Noen gamle økonomer er rett og slett glad for at det ble slutt. Glad for at vi ikke lenger har masse lettjente penger. Nå må vi leve som andre folkeslag gjør, og som vi selv gjorde før oljeæraen. Bortfallet av oljepenger får oss kanskje til å skjerpe sansene? Mangel på lettjente penger lærer lettkledd kvinne å vinne. Mange land har vært i gjennom en lignende omstilling. En særnorsk utfordring er at vi i de senere årene har hatt fallende produksjon per arbeider på fastlandet. Det er noe galt med den norske styringsmodellen, når de som jobber med produksjon av varer bare blir færre, mens antallet på kontor bare øker, uten at det blir mer verdiskaping. HVA KAN GJØRES? Det hagler med gode forslag fra ulike interessegrupper; de rike vil ha skattelette, bøndene vil ha mere subsidier, byfolk vil slå sammen småkommuner i distriktene, og de offentlig ansatte vil ha mer midler til gode formål. Selv har jeg en favoritt: Styrk voksenopplæringen av gårsdagens skoletapere! Bare fordi du forlot videregående skole uten vitnemål i unge år, betyr ikke det at du nødvendigvis må unngå utdanning resten av livet. Det er også trolig en av de beste investeringene storsamfunnet kan gjøre. Investeringer som koster fint lite nå som renten, og dermed kravet til avkastningen på investert kapital, er minimert. Hvem vet, kanskje vi en dag blir like skoleflinke som finnene?

Jan Ludvig Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Sjeføkonom i EikaGruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland.

OBOSBL ADET 21


Sjekk våre priser før du kjøper kjøkken Hos oss kan du velge i et stort utvalg av fronter og profiler, samt håndtak, avfallssystemer og innsatser. Vi spesialtilpasser kjøkken, bad og garderobeløsninger. Vi leverer benkeplater i granitt, kompositt og marmor fra Nerostein, som har over 40 forskjellige typer på lager. Nerostein står for oppmåling, frakt og montering og leverer benkeplatene 2-3 uker fra oppmåling. Kummer og blandebatterier leveres fra Blanco, de har et stort utvalg i utførelsene stål, silgranitt og keramikk. Hvitevarer i alle prisklasser og design, fra Aeg/Electrolux og Zanussi.

Vi utfører totaloppussing av boliger, samt renovering av bad utført av håndverkere med godkjent våtromssertifikat.

Kom innom vår store utstilling på Ryen for en hyggelig prat! Sandstuveien 70A, 0680 Oslo Tlf: 22 62 50 10 www.stjernekjokken.no


tema OBOSBLADET 04 | 15

TEMA: KJØKKEN

24 Tresmak Velg ekte materialer som tre, keramikk, lin og bomull på kjøkkenet.

28 Få hjelp! Sliter du med problemer på kjøkkenet? Fortvil ikke, hjelpen er nær.

30 Stilmiks Lars og Gøran henter interiørinspirasjon fra feriereiser, filmer og flere stilepoker.

38 På benken Klarer du deg uten eggkoker og fonduegryte? Her er noen av tingene som har tatt plass på kjøkkenbenken.

FOTO SIREN LAUVDAL STYLING KRÅKVIK & D’ORAZIO

42 Ikke få hetta Vil du installere kjøkkenhette med vifte på kjøkkenet, snakk med styret først.

44 Spis opp! Hver og en av oss kaster 46 kilo matavfall i året. Hva kan vi gjøre annerledes?

48 Grønne tips KOKKEKLART: La deg inspirere til å lykkes på kjøkkenet!

Slik velger du grønt på kjøkkenet. Gjør rent uten skadelige kjemikalier.

OBOSBL ADET 23


SÅ BUSTA FYKER: Kjøkkenhåndkle i lin (399 kr) fra Røst. Såpe (39 kr) og rund, liten børste (89 kr), begge fra Granit. Oppvaskbørste fra Hay (39 kr). Allas lysestake i støpejern, designet av Andreas Engesvik (199 kr) fra Iittala. Opptrekker i jern fra House Doctor (99 kr). Bakepensel fra Hay til 39 kr. Bakepensel fra Iris (80 kr) fra Pilbue.no. Rundt børstehode (9 kr) fra Søstrene Grene, skjærefjøl i heltre (99 kr) fra Hviit.no. Saks (49 kr) fra Hay. Hyssing fra Granit (129 kr).

SMAK AV TRADISJON Godt, gammeldags håndverk i er vinden. Det skal være håndlaget, kortreist og naturlig. Velg ekte materialer som tre, keramikk, lin og bomull på kjøkkenet. TEKST OG STYLING LINDA ELMIN FOTO OG IDÉ INGER MARIE GRINI


RENT BORD: Grovskrubb (180 kr) fra Iris/Pilbue.no. Stor skrubbebørste (29 kr) fra Granit. Neglbørste (140 kr) fra Iris/Pilbue.no. Neglbørster Gentleman Jimx' Grooming Products (80 kr) fra Unik. Såpe (89 kr) fra Røst. Dørslag i privat eie, liknende fås på Ikea. Stor, rund badebørste (240 kr) fra Pilbue.no. Rund børste fra Granit (29 kr). Rundt børstehode fra Søstrene Grene (9 kr). Børste med skaft (130 kr), grytebørste (80 kr) begge fra Pilbue.no. Olivensåpe fra Granit (39 kr). Skål fra Frank Bazaar (50 kr). Klut (80 kr) fra Iris/Pilbue.no. Flaskebørste (49 kr) fra Søstrene Grene. Flaskebørste (39 kr) fra Granit. Glassbørste (280 kr) fra Røst.


DITT DAGLIGE BRØD: Bordbørste (189 kr) fra Røst. Børsten «Iris» (169 kr) fra Molo. Trebestikk i privat eie. Skjærefjøl «Wrong for Hay» (419 kr) fra Hay. Skjærefjøl «Sky» (189 kr) fra Pilbue.no. Brødkniv (100 kr) fra Sinsen Brukthall. Kjevlen er fra et loppemarked. Skjærefjøl i oliventre, liknende fås hos Bolina. Smørekniv fra Sinsen Brukthall. Skjærefjøl (299 kr) fra Hviit.no. Skjærebrett i porselen (49 kr) fra Granit. Rivjern (60 kr) fra Sinsen Brukthall. Liten kniv (115 kr) fra Hay. Kniv (149 kr) fra Grønn.


BAKE KAKE SØTE: Gammel hjulvisp i privat eie. Papirpose fra Uashmama (129 kr) fra hviit.no. Skje i oliventre (99 kr) fra hviit. no Kakeformene er i privat eie. Keramikkskål (198 kr) fra Home & Cottage. Tresleiv fra Sinsen Brukthall. Sleiv i oliventre, liknende fås hos Bolina. Bakebørste (80 kr) fra Iris/Pilbue.no Bakebørste (99 kr) fra Røst. Deigskraper fra Iris (170 kr) Pilbue. no. Bakebørste (39 kr) fra Hay.

Tips!

Gi treredskapene dine lengre levetid ved å smøre dem i med mat je. Rengjør redskapene, la dem tørke godt, og smør dem godt i med jen. La jen få virke et par timer før du tørker av med kjøkkenpapir.


KJØKKENHJELP Sliter du med problemer på kjøkkenet? Fortvil ikke, hjelpen er nær.

TEKST HEIDI RØNEID ILLUSTRASJON DAVID KARLSTRÖM KILDE ELSE LIV HAGESÆTHER, PENSJONERT RÅDGIVER INNENFOR RENHOLD OG FORFATTER AV BOKEN «RENT, SÅ ENKELT!», PREBEN OTTESEN, AVDELINGSDIREKTØR, FOLKEHELSEINSTITUTTET, KARI THUNSHELLE, SENIOR PROSJEKTLEDER VED SINTEF BYGGFORSK, LARS-ERIK FISKUM, FORSKNINGSLEDER, VANNSKADEKONTORET VED SINTEF BYGGFORSK

28 OBOSBL ADET


BANANFLUER HAR FLYTTET INN

DET BLIR FETT OPPÅ SKAPENE

Fruktfluer, som bananfluen er en art av, kommer typisk på sensommeren og høsten. De tiltrekkes av lukt som oppstår ved gjæring, som en pose gjenglemte plommer, eller et tomflaskelager med skvetter av øl eller vin. Noen fruktfluer kommer fra naturen, men bananfluene, som er mest vanlig i byer, kommer fra frukt i butikkene. Bananfluer har faktisk hatt stor betydning for genetisk forskning, og har fortjeneste for hele tre Nobelpriser. For å bli kvitt fruktfluer må du finne kilden, let etter gjenglemt frukt, kast sammenbrettete kartonger med melkeller juiceskvetter og lever tomgods. Hvis du har en stor sky av bananfluer kan du bli kvitt dem ved å sette en trakt over et glass med eddik. Bananfluene vil finne veien inn i glasset, men ikke ut igjen. Så kan du ta glasset ut og slippe fluene ut. Hvorfor ikke drepe dem, sier du? Fordi det er ikke sånn vi behandler Nobelprisvinnere. Fruktfluer var også de første levende vesenene som ble sendt ut i verdensrommet, i en rakett en februardag i 1947. Da de kom tilbake levde de fremdeles.

Når du steker legger det seg fett oppå overskapene, som må rengjøres regelmessig. Når du har rengjort kan du legge et lag matpapir oppå skapet. Da legger fettet seg på matpapiret, som er enkelt å ta av og kaste, og gjør rengjøringsjobben mye enklere.

OPPVASKMASKINEN LUKTER RART Oppvaskmaskinen kan begynne å lukte rart hvis den har stått for lenge med et skittent servise, eller hvis det er lenge siden du har brukt den, og vannet i sluket har blitt stående og har blitt dårlig. Problemet kan også komme av matrester som har kommet steder hvor vannet ikke kommer til, som langs kantene av oppvaskmaskinen. Selve kammeret i oppvaskmaskinen blir vanligvis vasket rent sammen med serviset. Verre er det langs kantene og i silen i bunnen av oppvaskmaskinen. Her samler det seg ofte matrester. Vask grundig langs kanten av maskinen, i åpningen mellom dørene og hengslene, og mellom døren og maskinen. Husk også å ta ut risten inni maskinen og vask denne jevnlig. Så kan du ta en liten kopp salmiakk i sluket i maskinen, og kjøre tom maskin på 60 grader. Salmiakken løsner opp fettet i rørene, og vasker maskinen innvendig.

FETT NOK? Viften skal trekke fett og os ut av rommet, og da blir filteret full av fett. Fyll oppvaskkummen med varmt vann og ha i oppvaskmaskinmiddel. Ta av filteret og la det ligge i bløt før du vasker det. Husk å bruke oppvaskhansker når du gjør dette, da oppvaskmiddelet er etsende. Du bør vaske filteret annenhver måned.

GRYTA ER SVARTBRENT I BUNN Ta litt vann i gryta og ha i en håndfull vaskepulver for hvitt tøy. Sett gryta på plata og skru på varmen så vannet varmes sakte opp. Da løses belegget i bunnen opp.

MELBILLER Bruk støvsuger hvis du har sølt mel i skuffen. Bruker du vann kan det bli lettere for melbiller å utvikle seg i skuffen, så fjern mest mulig uten vann.

BAKEROVNEN BLIR ALDRI REN Så lenge du bruker stekeovnen vil fett fra steking feste seg og brenne fast til glasset i døren. Bruk et basisk middel, for eksempel vaskepulver for hvitt tøy. Ha litt vaskepulver på en fuktig klut og bruk det til å «skure» med. Du kan også varme opp ovnen til 150 grader, sette en skål med litt salmiakk på øverste rille og en kjele med kokende vann i bunnen av ovnen. Slå varmen av etter 20 minutter, men hold døren lukket til neste dag. Da kan du lett fjerne fettlaget med mykt tørkepapir.

DÅRLIG TRYKK I KRANEN Sjekk først om luftblanderen ytterst på kranen kan ha gått tett. Skru den av, rens den og se om trykket blir bedre. Ellers kan problemet skyldes feil på hovednettet i gata, da vil også naboene dine kjenne til problemet, eller at dimensjonene på rørene er feil. Reduksjonsventilen kan også være stilt for lavt. Ventilen sitter ofte på inntaket til hver leilighet eller inn til blokka. Spør vaktmesteren om hjelp.

FRYSEREN ER FULL AV RIM Hver gang du åpner eller lukker fryseren slipper du inn luft, som kondenserer i fryseren. Etter en stund vil fryseren bli full av rim og du må avrime den. Hvis isen blokkerer for tetningslistene i dørene eller lokket, må fryseren gå konstant for å holde riktig temperatur. Det vil føre til høyere strømregning for deg. Har du fått rim i fryseren, slå fryseren av og sett et gryte med varmt vann i den. Bytt vann et par ganger. Da løsner de store isflakene og du kan feie dem opp fra bunnen av fryseren. Hvis det er mye vann i fryseren kan du bruke en nal og få det opp på et feiebrett, eller bruke gamle frottéhåndklær til å tørke det opp. Til slutt tørker du fryseren med tørre kluter, det er viktig å få bort så mye fuktighet som mulig. Mange har litt for liten tid og begynner å skrape på veggene med kniver. Det må du ikke gjøre, da kan du ødelegge isolasjonen langs kanten av fryseren.

OBOSBL ADET 29


STILMIKS: Sofa «Scandinavia» fra Bolia), teppe fra Chhatwal & Jonsson, sort lampe med oransje ledning fra Tsé & Tsé. Gammel, fransk skinnstol fra Bolina. Putene i sofaen er fra Balzac.

MIKSMESTERNE Av besteforeldrenes originale treroms fra 40-tallet har Lars og samboeren skapt en oppdatert bolig med inspirasjon fra feriereiser, filmer og flere stilepoker. TEKST CATHRINE WOLF LUND FOTO SIREN LAUVDAL STYLING KRÅKVIK & D’ORAZIO


OBOSBL ADET 31


EIER: Lars Hamli og samboer Gøran Navarsete overtok leiligheten etter Lars’ bestefar. PÅ PLASS: I et hjørne av kjøkkenbenken har fargerike kokebøker og en kulinarisk poster fra Dry Things fått plass.

IKKE SKAP DEG:

For å få et lysere og romsligere rom, droppet paret overskap på kjøkkenet. Trehylle med knekter fra IKEA og sorte JJ-lamper fra Pur Norsk gir et industrielt preg. HER ER DET:

Keyserløkka, et OBOS-flaggskip fra 40-tallet, med til sammen 642 leiligheter fordelt på tre borettslag. Foto: Inger Marie Grini

➺

DET BESTE MED LEILIGHETEN er at den har en praktisk romløsning. Rommene har en ganske «romslig» følelse selv om leiligheten ikke er enorm, sier Lars Hamli (39). Han og samboeren Gøran Navarsete overtok treromsleiligheten på 67 kvadratmeter i Keyserløkka Nord borettslag for fire år siden. Keyserløkka ligger høyt og fritt over Oslo indre øst og boligområdet består av tre- og fireetasjers blokker fordelt på tre borettslag med til sammen 642 leiligheter. Leiligheten tilhørte Lars’ besteforeldre og trengte en generell oppgradering, mente de to. –‰Den framsto som litt sliten og umoderne etter at min bestefar (og bestemor som døde i 1998) hadde bodd der siden 1948. Likevel var det viktig for oss å kunne ivareta noe av den samme stilen som leiligheten hadde da den var ny, forklarer Lars. ROM FOR MATOPPLEVELSER

De to er opptatt av mat og glade i å invitere folk på middag, men det gamle kjøkkenet var både upraktisk og ganske slitt. Den ene delen besto av original 50-tallsinnredning, mens deler av kjøkkenet ble byttet ut på 70-tallet og hadde korkgulv og sitrongule vegger.

32 OBOSBL ADET


PALMESUS: Palmemønstrede puter matcher tapetet. Putene er fra House of Hackney/Balzac, tapetet er fra Cole&Son og heter «Palm Jungle contemporary restyled».


TIL BORDS: Spisebordet er laget av Lars’ far. Rundt bordet står gamle kirkebenker fra et forsamlingshus i England, mens spisestuestolene er laget av Lars’ oldefar fra Hamar, som var møbelsnekker. Taklampen er fra Tom Dixon.


TETT PÅ: Stilleben med et gammelt Billie Holidayplatecover, et maleri etter mormor og en Hawaii-pike som er fra frou-frou.dk.

DETALJERT:

Veggen er beholdt nedslipt med rester av gammel tapet. Det store CocaCola-skiltet fra froufrou.dk fungerer nesten som et veggmaleri.

VISUELT: På kontoret hersker retrostilen med gamle postere og modeller av fly, på et skrivebord av teak.

GLIMT I ØYET: Gamle bilder, platecovere og vintage Dubonnet-katt fra frou-frou.dk skaper et stemningsfullt stilleben.

OBOSBL ADET 35


SMARADGRØNT:

Veggflisene heter Russell Metropolitan og er fra Fired Earth. Det er servanten også.

De gjorde kort prosess: –Vi ribbet hele rommet! Planløsningen på kjøkkenet er den samme som før, men vi valgte bort overskap for å få et mer åpent og luftig rom, sier Lars. Kjøkkeninnredningen er enkel, hvit og fra IKEA, med integrert vaske- og oppvaskmaskin, kjøleskap og stekeovn. Men selv om innredningen er hvit, er kjøkkenet på ingen måte fargeløst eller sterilt. På gulvet er det lagt vakre, marokkanske fliser i blått og sort (med varmekabler under), samtidig som detaljer i interiøret og plakater på veggene er med å gi rommet farge og særpreg. –Over de hvite fliser på veggen sparklet vi med medium sparkel. Vi skulle egentlig male over, men syns det ble såpass kult med bare sparkel at vi beholdt det sånn, sier han. RENOVERT MED OMTANKE

Selve skallet i leiligheten er originalt og paret har kun sparklet og malt alle vegger og tak, en jobb de gjorde på egenhånd. –På den ene stueveggen fant vi mange lag med gammel tapet, noen av dem som til og med min mor husker fra da hun var liten. Vi valgte å beholde veggen nedslipt, men med rester av gamle farger og tapeter. På den måten har vi fått en vegg med historie, som samtidig ser kul ut, sier Lars. Oppgraderingen av badet ble derimot en mer krevende affære. Selv om det ble pusset opp så sent som i 1997 begynte flisene å løsne fra veggen og ropte på en ny overhaling da paret overtok boligen. –Vi valgte å hyre inn et profesjonelt firma til å totalrehabilitere, legge membran og tilpasse badet til dagens bruk. Vi slo også ut veggen mellom badet og toalettet og skapte ett stort rom. Fra før lå det noen pene, jadefargede fliser på badet, så vi ville videreføre litt av denne stilen, forklarer Lars. De fant de smaragdgrønne flisene hos Fired Earth, og modellen heter Russell Metropolitan. En stund vurderte de å gå for en helt gjennomført New York på 30-tallet-stil, men kompromisset litt og valgte et mer moderne uttrykk på servant og toalett. INSPIRERTE VALG

Leiligheten på Keyserløkka er full av inspirerende interiørdetaljer som vakre, gamle plansjer og plakater, nips med glimt i øyet og gamle bruksgjenstander. Ingen av tingene er likegyldige, dette er virkelig interiør med en tanke bak. Hva er det som inspirerer Lars og samboeren? – Jeg blir inspirert av reiser og av filmer. Jeg har vært inne på tanken om å gjenskape toalettet som en scene fra Ondskapens Hotell, eller å lage et soverom inspirert av åpningsscenen i Apokalypse Nå. Som regel blir det med tanken, men jeg liker slike inspirasjonskilder, sier Lars. En annen ting paret er opptatt av er gjenstander som kan brukes på nytt og som har patina: –Coca Cola-skiltet har hengt på en butikkfasade på Vesterbro i København, mens kirkebenkene i stuen er fra et forsamlingshus i England. Spisebordet har min far laget, sier han.

36 OBOSBL ADET

UTSYN: Leiligheten har en deilig balkong som de to har fylt med grønne vekster og et lite epletre.


ULL ER GULL: Mønstret gulvteppe, «Abilene», fra Ellos er et rimeligere valg enn originalen på Keyserløkka fra Chhatwal & Jonsson.

LAMPEFEBER: Vegghengt, sort lampe i metall fra House Doctor.

INDUSTRIELT:

Sort takpendel fra House Doctor.

Slik får du stilen Gjør som gutta på Keyserløkka, bland interiørstiler uten hemninger. TEKST OG UTVALG CATHRINE WOLF LUND

KJØTT PÅ BEINET:

Svenske Dry Things har et godt utvalg av plakater som passer på kjøkkenet. drythings.se

KAFFEKLAR: Kaffebryggeren

Chemex er en estetisk nytelse som lager perfekt håndbrygget filterkaffe. Du får kjøpt den hos f.eks Kaffebrenneriet.

PÅ HJUL: Hvis faren din ikke er

smed, kjøp bordet fra House Doctor i stedet. housedoctor.dk

PALMEPUTE: Viktoriansk stil på putene fra House of Hackney. houseofhackney.com


BENKESLITERNE Klarer du deg uten kjøleskap, eggkoker og fonduegryte? Her er noen av tingene som har tatt plass på kjøkkenbenken. TEKST HENRIK SØRLIE FOTO RUDE/OSLO MUSEUM (HOVEDBILDE), NORSK FOLKEMUSEUM OG NORSK TEKNISK MUSEUM KILDE KONSERVATOR BIRTE SANDVIK VED NORSK FOLKEMUSEUM, KONSERVATOR TONE RASCH VED NORSK TEKNISK MUSEUM, WIKIPEDIA, STORE NORSKE LEKSIKON

38 OBOSBL ADET


FONDUEGRYTE

BRØDRISTER

KJØTTKVERN

Fondue kommer fra det franske ordet fondre, som betyr å smelte. Den første kjente fondueoppskriften – der ostebiter smeltes i vin – stammer fra Sveits i 1699. På 70- og 80-tallet var det populært med både kjøtt- og ostefondue, og dette fonduesettet er fra 70-tallet. I dag har nok mange fonduegryter blitt henvist til boden, men hva med å hente den fram igjen? Skjær kjøtt og grønnsaker i biter, og la gjestene tilberede sin egen mat i den varme oljen. Husk at ulike sauser er en viktig del av måltidet, og server gjerne med potetmos.

Den elektriske brødristeren ble oppfunnet i 1893 av Alan MacMasters i Skottland. Toasten spratt ikke opp av seg selv på de tidlige modellene, og alt lå til rette for en liten kjøkkenbrann. Modellen på bildet er trolig fra 40-tallet og ble produsert av AEG.

Det fantes en tid da man ikke bare kunne gå i butikken og kjøpe ferdig kjøttdeig eller fiskekaker. Du måtte kverne selv, naturligvis, og moderne kjøkkenmaskiner var ikke oppfunnet. Denne kjøttkverna ble brukt på 1890-tallet i Maridalen i Oslo.

MIKROBØLGEOVN Mikrobølgeovnen er oppfunnet av Percy Spencer, og den ble introdusert allerede i 1947. I Norge var salgstoppen på 80-tallet, men etter hvert ble det mye diskusjon om strålingen er farlig eller ikke. Salget stupte, men har tatt seg opp igjen på dagens kjøkken med integrerte hvitevarer. Modellen på bildet er produsert i Korea, og i 1986 ble den solgt for nesten 3000 kroner på det norske markedet.

KJØKKENMASKIN En liten revolusjon på kjøkkenet der én maskin kunne utføre en rekke oppgaver ved matlaging – både enklere og raskere. Kenwood Chef kom på markedet i 1950, og bildet viser en modell som ble produsert i Storbritannia fra 1957 til 1960.

OBOSBL ADET 39


EGGKOKER

VANNKOKER

ISSKAP

På 70-tallet var det mange som skaffet seg eggkoker, men denne er blant de første, fra 20-tallet. I dette tiåret kom mange elektriske produkter på markedet, men det var kun de rike som hadde råd. Først på 50-tallet startet den store elektrifiseringen på norske kjøkken.

På 60-tallet skulle alle ha vannkoker, og ekstra nyttig var det for de som bodde på hybel uten komfyr. De små, elektriske kokeplatene ble vanlig først tidlig på 70-tallet. Denne vannkokeren er fra slutten av 50-tallet og produsert av Furjo Aluminiumvarefabrikk i Halden.

Kjøleskapet ble allemannseie i Norge på 1960-tallet, mens forløperen, isskapet, ble produsert allerede fra midten av 1800-tallet. Et par ganger i uken plasserte man en stor isblokk i det øverste rommet, og dermed holdt maten lenger. Bildet viser et isskap fra omtrent 1900. Det er produsert av selskapet som ble grunnlagt av Martin Edvard Nord, en stor produsent av både isskap og is fra Iladalen i Oslo. Isen holdt seg lenge ved å bli dekket av sagflis. Det ble eksportert store mengder is – blant annet til England.

TRYKKOKER

MAGASINKOMFYR Denne er produsert på Vulkan jernstøberi og mekaniske verksted, der Mathallen i Oslo nå ligger. En magasinkomfyr er en elektrisk komfyr der en av platene er utformet som en stor jernsylinder med dybde på ca 20 cm. Denne hovedplata har stor varmekapasitet og ble holdt varm døgnet rundt.

40 OBOSBL ADET

Trykkokeren ble oppfunnet i 1679 av franske Denis Papin, men hadde sin storhetstid i Norge på 50-tallet. Væsken kokes i en forseglet kjele som gjør at trykket øker og kokepunktet stiger. Kok poteter på sju minutter eller få mørt kjøtt på 20 minutter! Dagens modeller har en ventil og varsler med lyd hvis trykket nærmer seg faregrensen. Modellen på bildet er fra 1950-tallet og ble produsert av Høyang.


Mono Hvit

TableID®

Ekstra plass

når behovet er der Slik livet mitt ser ut nå, må kjøkkenet oppfylle forskjellige behov. Det tenkte jeg mye på da jeg skulle renovere kjøkkenet. Annenhver uke har jeg datteren min. Jeg ville gjerne ha en løsning som også har plass til henne, slik at vi kan tilbringe tid sammen på kjøkkenet. Samtidig vil jeg gjerne ha et kjøkken som ikke er overfylt og vanskelig å komme seg rundt i. Den perfekte løsningen fant jeg i HTHs folde-ut-bord (TableID). Det fungerer både som en stilig tavle, en hylle, og viktigst av alt, som et bord som datteren min kan sitte ved. Nå kan vi prate om løst og fast mens jeg lager mat. Vi kan også spise på kjøkkenet hvis vi vil det, og når jeg folder bordet sammen igjen, har jeg igjen et flott og romslig kjøkken.

Start din egen kjøkkendrøm på hth.no, og avtal et gratis møte med en av våre konsulenter.


Vil du installere kjøkkenhette med vifte på kjøkkenet, snakk med styret først. Hvis ikke risikerer du å bli upopulær blant naboene. TEKST HEIDI RØNEID ILLUSTRASJON ISTOCK

42 OBOSBL ADET


➺

STEKT MAT ER GODT, men hvis kjøkkenet blir fullt av os hver gang du steker er det ikke like fristende å ta fram stekepanna. Akkurat det skjedde hos Kaja, som bor i en leilighet fra 1894. Til slutt ble hun lei, og bestemte seg for å installere en kjøkkenvifte på kjøkkenet. –Jeg fikk hjelp av en håndverker og koblet viften til ventilasjonskanalen. Men så begynte naboen i første etasje å klage fordi hun fikk stekeos inn på kjøkkenet sitt. Jeg fikk beskjed om at det ikke var lov å koble viften til ventilasjonskanalen, så nå kan jeg ikke bruke viften, sier Kaja. IKKE TILLATT

IKKE FÅ HETTA Selv om du bor i en nyere leilighet, med en kjøkkenhette som er koblet til en ventilasjonskanal, er det ikke bare å erstatte kjøkkenhetten med en ny. –Kjøkkenhetten må passe sammen med systemet ellers i blokken. Hvis den ikke gjør det risikerer du igjen at stekeosen kommer inn i leiligheten til naboen, eller inn på ditt eget bad, sier Tvedt.

I dag bygges kjøkken med såkalte kjøkkenhetter over komfyren. De fanger opp stekeosen og fører den ut av kjøkkenet, enten ved hjelp av en vifte i selve kjøkkenhetten, eller en vifte på taket eller på loftet i blokka. Men det var først på 80-tallet at kjøkkenhetter ble standard på norske kjøkken. – Tidligere luftet man stekeosen ut gjennom åpne vinduer og ventiler i veggen, sier Geir Iver Tvedt i OBOS Prosjekt. Bor man i en eldre leilighet uten kjøkkenhette, kan det være fristende å få satt inn en hette selv, og koble den til ventilasjonskanalen. –Det er ikke tillatt. Hvis ikke ventilasjonskanalen er laget for å ha kjøkkenvifter koblet til risikerer du at stekeosen fra matlagingen din blåses inn til naboen, eller til ditt eget bad, sier Tvedt. UT AV BLOKKA

Hvis naboens stue lukter som et gatekjøkken hver gang du steker mat er det forståelig nok ikke så populært. Men det er heller ikke

lov å koble en kjøkkenhette til en ventil på veggen, som tar osen ut på siden av bygningen. – Selv om stekeosen da blåses ut i det fri kan dette føre til lyd eller lukt som sjenerer naboer, eller at fett fra stekeosen fester seg til veggen og begynner å renne nedover fasaden, sier Tvedt. Det samme gjelder hvis du bor i rekkehus. –Når man bor i rekkehus er det lett å tenke at det ikke påvirker naboen om man setter på en vifte som blåser røyken ut. Men også her kan man få problemer med lyd, lukt og fett, sier han. LØSNINGEN

Hvis kjøkkenet ditt blir fullt av stekeos er det best å ta kontakt med styret for å høre hva som er tillatt i ditt boligselskap. –De fleste styrer tar tak i problemet og finner en løsning som fungerer for beboerne. Det er viktig at valg av kjøkkenhette passer sammen med ventilasjonsløsningen i blokka. Styret har som regel en liste med kjøreregler som forteller deg hvilken løsning som vil gi et godt resultat for deg og naboene dine og tilsvarende med hva du ikke skal eller bør gjøre, sier Kari Thunshelle, som er senior prosjektleder ved SINTEF Byggforsk. Hvis det ikke er lov å koble viften til ventilasjonskanalen eller til ventilen på veggen, så finnes det en løsning som ikke blåser luften ut av kjøkkenet i det hele tatt. –Det finnes resirkulerende kjøkkenhetter med kullfilter, som renser luften for lukt og fett før den går tilbake til rommet. Disse har blitt mye bedre de siste årene. Men de fjerner ikke fuktighet, så det er viktig med god ventilasjon i tillegg, sier hun.

OBOSBL ADET 43


TI TIPS FOR Å TA VARE PÅ MATEN! Skriv handleliste med middager for hele uken.

Kutt opp frukt som begynner å se slapp ut. Frys bitene, og lag smoothies eller syltetøy av dem senere.

Frys ned middagsrester i en boks. Supert å ta opp en dag du har liten tid.

Lukt på maten om den er gått ut på dato. Egg, syrnede melkeprodukter og biff varer ofte lenger enn datostemplingen.

Matvarer merket med «best før» kan spises lenge etter utløpsdato.

Skjær brødet i skiver og frys dem. Ta ut de skivene du trenger.

Slapp salat blir som ny etter et isbad.

Bløte tomater passer fint i tomatsaus.

Ha en fast restedag i uken.

Å grille rester kan være kjempegodt!

44 OBOSBL ADET


FREDAG: Matilde, Mette og Oskar lager deilig fredagsgodt på en-to-tre, selv om bananene er brune og noen varer utgått på dato.

SPIS OPP MATEN! – Hver og en av oss kaster 46 kilo matavfall i året. Min lille familie på fire kaster altså 184 kilo matavfall hvert år. Det går jeg rett og slett ikke med på, sier Mette Nygård Havre. TEKST ESPEN BØRHAUG FOTO VIDAR LANGELAND

➺

DET BEGYNTE MED en tanke om å ta fri fra shoppingen i et helt år. Det var en idé som flere delte, Facebook-gruppen som Mette Nygård Havre opprettet fikk snart 2600 følgere. I fortsettelsen har hun og familien prøvd å kaste så lite matavfall som mulig. –ƒDet går fint, når vi bare planlegger og er litt mer bevisst på eget forbruk, forteller hun. BRUNE BANANER

På Eidsvågneset i Bergen er uken på hell. Fredag er en favoritt for små og store, og det passer å lage noe ekstra godt. Noen ganger blir det tacos. I dag lager Matilde (9) og Oskar (6) sine beste pannekaker. Mor hjelper til og henter frem mel, havregryn, melk, egg og noen bananer som ikke er like gule som da de kom fra butikken sist uke. –ƒBrune bananer er en super ingrediens. Vi moser dem og bruker dem i pannekakerøren, det er kjempegodt, sier Mette Nygård Havre. Joda, som kommunikasjonssjef i Norges nest største renovasjonsselskap, er hun blant de spesielt interesserte. BIR er ansvarlig for avfallshåndteringen til mer enn 350 000 innbyggere i Bergen og omlandet.

OBOSBL ADET 45


FERDIG: Oskar (6) er superfornøyd med de rørte bærene som skal på pannekakene.

USLÅELIG: Pannekaker med

moste bananer i røren. Det er ikke så lett å slå det. – Det er gøyest å lage mat som tar litt lang tid, synes Matilde (9).

ETT ÅRS SHOPPESTOPP Hvordan gikk det med familiens shoppestopp i fjor? – I løpet av 2014 kjøpte jeg meg kun én ting, et par nye løpesko, forteller Mette. – Barna har arvet klær og fått minimalt med nytt. Det har gått veldig bra! Vi har brukt lite tid i butikker og har dermed kunnet gjøre mer av andre ting vi liker, som å være ute i frisk luft. Det har lært oss mye og satt ting i perspektiv.

VÆR SMART: – Det går fint an å kaste mindre mat, når vi bare planlegger og er litt mer bevisst på eget forbruk, forteller Mette Nygård Havre.

–350 000 tonn spiselig mat kastes hvert år. Jeg kunne forholdt meg til dette som faglig interessant statistikk. Jeg ble opprørt i stedet, det er jo vanvittig. Det er som å komme hjem fra butikken med fire poser mat, får så å ta den ene og kaste alt innholdet rett i bosset, sier tobarnsmoren. Stadig mer avfall resirkuleres til nye materialer eller omformes til strøm og varme, som i forbrenningsanlegget i Bergen. –Men økningen i avfallsmengdene kan ikke fortsette. Hver av oss kaster 430 kilo hvert år. Se for deg en kjernefamilie og multipliser med fire. Da tenker jeg at vi må gjøre noe selv. I vår familie er vi ganske gode på å kildesortere, men vi trengte noen nye mål. Vårt nyttårsforsett for 2014 var å spise opp

46 OBOSBL ADET

maten i stedet for å kaste den. Selv startet jeg også et års shoppestopp, sier hun. IKKE FANATISKE

Bananpannekakene er dagens dessert. Nå er Matilde og Oskar i full gang med å kutte opp grønnsaker til en kyllinggryte. Noen litt dvaske tomater friskes opp etter et bad i iskaldt vann. –Kylling bør man ikke spise når den er utgått på dato. Men det går fint å steke den i biter og fryse den ned. Da er det fort gjort å lage en gryterett, forklarer Mette. –Det er gøyest å lage det som tar lengst tid. Fruktsalater og sånt, synes niåringen. Litt falmet frukt kan gjerne fryses ned og brukes i smoothies. Oskar har blandet bær

og sukker, som serveres med pannekakene. –Mamma, det er en vorte på blåbæret! –Det der er mugg. Det kaster vi. –Jeg fikk alltid høre at mugg var omtrent som penicillin? –Niks. Det skal kastes. Vi er ikke helt fanatiske, heller. –Nå er bærene ferdig skvist! Familien kan sette seg og innta et deilig fredagsmåltid. De har satt seg nye mål for 2015: Nå skal bilen få stå oftere, mor og far skal bli flinkere til å sykle til jobben. –Vi vet at mange har lyst til å bidra til det grønne skiftet. Det begynner i det små. Ta et standpunkt, sett noen mål. Du vil bli overrasket, lover Mette Nygård Havre.


KJØKKENFORNYING

Bestill gratis befaring og måltaking! Norsol ® er en av landets ledende produsenter av mål-

Gratis befaring

tilpasset solskjerming. Med over 30 års erfaring innen solskjerming vet vi at forarbeidet er helt avgjørende for resultatet. Derfor gjør vi som skredderen; vi kommer gjerne og tar mål. Helt gratis og uten forpliktelser.

Fornøyd garanti

Besøk oss på Røa eller www.norsol.no for å finne konsulent i din bydel! Norsol AS, Vækerøveien 213, Oslo.Tlf 22 50 65 00

Kjøkkenkompaniet

- det fornuftige alternativet

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING

Ring meg, så kan jeg fortelle mer! Mikael Abrahamsson Tlf: 900 60 850 Måltilpassede dører og skuffer. Du tar kontakt, vi gjør resten.

www.norsol.no


TEKST MILJØRÅDGIVER NINI HÆGGERNES FOTO KVIK, HOUSE DOCTOR OG MENU ILLUSTRASJON DAVID KARLSTRÖM

I Norge er hvite- og brunevarer energimerket med bokstavkoder som viser de mest energieffektive A+++, til D, som er produktene med høyest strømforbruk. Se etter energimerket fra A+++ til A for å få produkter som bruker minst strøm. Går du fra en D-merket til en A++-merket fryseboks på 250 liter, vil du eksempelvis kunne spare omtrent 400 kroner i året, og mye karbonutslipp.

FLINKE DANSKER: Kvik leverer kjøkken med energieffektive hvitevarer. Dette kjøkkenet heter Milk.

48 OBOSBL ADET


ORDEN MED SYLTETØYGLASS

Brukte syltetøyglass er ypperlige til ryddig oppbevaring av smånips, skruer, og tørrmat. Skru lokket fast opp under skap eller hylle for lett tilgjengelighet.

Eddik gjør susen Du trenger ikke salmiakk eller andre helse- og miljøskadelige kjemikalier for å fjerne vond lukt. Vanlig, blank 7 prosent eddik desinfiserer og fjerner effektivt uønsket lukt fra kjøleskap og søppelkasser. Husk: Eddik er syre og må ikke brukes på marmor. Ha eddik på en sprayflaske eller sett frem en skål med eddik der lukt skal fjernes.

VASKING AV OVN

NETTVETT! Plastposer er laget av den ikke-fornybare energikilden olje, og bidrar til forurensning og utslipp av klimagasser. For å lage et kilo plast går det med to kilo olje. Bruk ryggsekk eller handlenett.

Renseprodukter for ovn kan være helseskadelige. Sett heller en varmesikker skål med like deler vann og eddik i ovnen. Skru på middels varme og la det stå litt til det har fått dampet godt. Kjøl ned ovnen, og tørk av mens ovnen er fuktig. Skrubb vanskelige flekker med natron og litt av eddikvannet.

MIKRORENGJØRING

En mikrofiberklut og litt vann fjerner effektivt flekker og smuss på de fleste flater, helt uten bruk av skadelige kjemikalier. Finn miljømerkete kluter på www.svanemerket.no

UNNGÅ PLASTIKK

Plast er en belastning for miljøet og kan avgi skadelige stoffer når det kommer i kontakt med mat. Bruk kjøkkentøy og redskaper av tre, glass eller rustfritt stål når du kan.

OBOSBL ADET 49


HJEMMEFIKSER 2 0 15

SATS PÅ STOLEN! Har den gamle trestolen blitt slarkete og lealøs? Møbelsnekker Kenneth Rockers fra Østre Snekkeri viser deg hvordan du kan reparere den gamle trestolen på en svært enkel måte. TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO ANDERS BERGERSEN STYLING SUSANNE SWEGEN


«Det er noen ræver s har hvilt på en ga el st . For meg har det en stor verdi. Ta vare på det!» KENNETH ROCKERS, OBOS-BLADETS EGEN HJEMMEFIKSER

➺

TA VARE PÅ gamle tremøbler selv om de har begynt å vakle! Det sier møbelsnekker Kenneth Rockers, som driver det lille møbelverkstedet Østre Snekkeri på Grünerløkka i Oslo. Det er mange som tar kontakt med ham for å få reparert sine gamle trestoler. Og skal det gjøres ordentlig, er det en ganske omfattende jobb. –­Hvis jeg skal reparere slike stoler på den tradisjonelle måten, blir det ganske kostbart. Da må jeg demontere hele stolen og fjerne alt gammelt lim før jeg limer sammen stolen på nytt. Det kan fort komme på noen tusen kroner. Det folk ofte gjør, er å ta fra hverandre stolen lime den med trelim. Men da går det kanskje bare noen uker eller måneder før stolen blir lealøs igjen, fordi limet ikke vil feste seg til gammelt lim. Det må festes til tre - det er jo derfor det heter trelim. Ofte vet man heller ikke hva slags lim som har blitt brukt. På gamle møbler vil du også ofte finne beinmargslim som er sprøtt og porøst. Skal du fikse en slik lealøs, gammel stol kan det fort komme på noen tusen kroner hvis du skal ha en møbelsnekker til å gjøre det, forteller han.

KENNETH ROCKERS er OBOS-bladets nye hjemmefikser. Han er utdannet møbelsnekker og driver møbelverkstedet Østre Snekkeri på Grünerløkka i Oslo.

Men Kenneth Rockers har et triks som kan være til god hjelp for den som vil la den gamle trestolen få et bedre liv – ved hjelp av sprøyter og hurtigtørkende lim. –­Metoden handler om å bruke sprøyte med hurtigtørkende lim og lime alle kroker, kriker og sprekker. Bruk av sprøyte og kanyle gjør at du får limet inn der du ellers ikke ville kommet til, forklarer han. Metoden er en engangsmetode, for når stolen er reparert på denne måten, kan den ikke tas fra hverandre igjen. Da sitter limet for godt. Så dette er kanskje ikke metoden for det gamle arvestykket. Men hva med å bruke den på den fine loppemarkedstolen, den vakre trestolen som ingen tar med hjem bare fordi den slarker litt? –­Det er noen ræver som har hvilt på en gammel stol. For meg har det en stor verdi. Ta vare på det, sier Kenneth. men understreker at etter hans anbefalte limprosedyre, kan du ikke komme til ham for hjelp. Limer du med epoksylim, er stolen mest sannsynlig limt for godt. Lær Kenneths metode på neste side.

OBOSBL ADET 51


DETTE ER METODEN: DETTE TRENGER DU:

• Sprøyter med kanyle i. Velg gjerne de tykkeste, med 0,8 mm spiss. Dette kan du kjøpe på apoteket. Du trenger en sprøyte med kanyle for hver liming du skal gjennomføre. Du kan ikke fylle sprøyta med lim på nytt fordi limet vil herde. • Tokomponent epoksylim – det vil si lim som du blander sammen, og som er forholdsvis hurtigtørkende. Lim som herder på cirka fem minutter, er egnet for denne oppgaven. Når du blander det, er det klart umiddelbart. • Tvinger eller strammebånd. • En gammel fille til å tørke bort overflødig lim med. SLIK GJØR DU DET:

• Sørg for å ha alt du trenger klart før du begynner. • Bland limet og fyll det i sprøyta. Når du har blandet limet, må du være klar til å lime med en gang og du må jobbe raskt. • Dytt limet inn i alle sprekker du kan. • Stram til med strammebåndene. Hvis du ikke får strammet, må du holde stolen sammen for hånd. Denne typen lim tørker veldig fort. • Bruker du strammebånd, pass på at du ikke strammer for hardt. Dra til akkurat slik at det du limer er sitter der det skal, ikke bruke noe ekstra kraft. • Tørk av overskytende lim umiddelbart. • Gjør arbeidet i etapper – ikke lim alle steder på en gang. Hvis ryggen er løs, ta en runde med ryggen før du tar beina. Tverrliggeren kan du også ta for seg. Da minsker du muligheten til å gjøre feil.

Husk!

Når du har limt en st med de e limet, kan st en ikke demоteres igjen uten å bli ødelagt. 52 OBOSBL ADET


NYTT LIV TIL GAMMEL STOL: Fargen p책 veggen er S 1005-B20G fra Fl체gger. Boksen og tallerkenene og genseren p책 stolen er fra Bolina, lampen er en Verner Panton fra Illums Bolighus.


Å style leiligheten for salg trenger ikke koste en formue. Velger du gjenbruk kan du få mye helt gratis. TEKST HEIDI RØNEID FOTO NADIA FRANTSEN


LYS OG LUFT: Husk å fjerne TV-en og andre store, mørke ting, så stua virker lys og luftig. –Når du viser fram boligen vil du vise at det er plass, ikke hva det er plass til. Der er det en stor forskjell, sier Schineller. RYDD OG RYDD: –Når folk går på visning titter de også ofte i skuffer og skap for å få et inntrykk av oppbevaringsmulighetene. Hvis tingene velter ut får de inntrykk av at det er liten oppbevaringsplass i boligen. Det gjelder i både klesskap, baderomskap og kjøkkenskap, sier hun. STILLEBEN: Når du skal style boligen så sett ting sammen i grupper, ikke på rekke og rad. Det gir rene overflater og gir inntrykk av god plass.

➺

NÅR DU SKAL SELGE leiligheten din er målet å få flest mulig til å falle for akkurat din bolig. –Har du kjøpt ny bolig er det ikke så fristende å bruke store summer på å style den gamle for salg. Men hvis du bruker det du har, ommøblerer og kjøper brukt kan du spare mye penger, men likevel få det fint, sier stylist Signe Schineller. Hun er stylist og programleder i TV Norge-serien Boligkrise, der hun hjelper personer som ikke får solgt boligen sin. –En annen fordel med å bruke brukte møbler og ting, blandet med nytt, er at boligen blir mer sjarmerende. Det er en fordel når den skal selges, sier hun. FALLER FOR BOLIGEN

Å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, men de fleste tar den likevel rimelig raskt. –De fleste går på visning og er der i kanskje ti til femten minutter, og kjøper boligen dagen etter. Så det ligger nok en god del følelser i boligkjøp, sier Stein Vaagan i OBOS eiendomsmeglere. Når potensielle kjøpere kommer inn døren er det derfor viktig at de får følelsen av at her vil de bo. –Gamle, pene møbler og ting er flott å se på og gir gjerne boligen litt mer sjel. Når boligen har sjel tror jeg kjøperen lettere liker den og får en wow-følelse. Gamle møbler forbindes ofte med kvalitet, og gir et positivt inntrykk av boligen, sier han. RIMELIG SJARM

Schineller er ekspert på å finne brukte ting som skaper personlighet i rommene. På soverommet har hun en hestefigur i porselen, som hun fikk helt gratis. –Jeg fant den på Bentsebrugata gjenbruksstasjon. Den er knust flere steder og var derfor kastet. Men se på fin den er, sier hun. På soverommet har hun også en lekker gammel Bu-

OBOSBL ADET 55


dal-stol. –Stolen fant jeg i en konteiner på vei hjem fra Sognsvann. Jeg strakk meg oppi og fisket den ut. Så ha øynene med deg når du er ute og går, sier hun. TIPS FOR VANLIGE FOLK

Hvis du er profesjonell stylist som Schineller er det ingen sak å finne brukt-skatter, men hvordan skal vi vanlige, dødelige klare det samme? –Følg med på Finn.no, dra på loppemarked og på gjenbruksstasjoner. Her er det overraskende mange brukte ting som er veldig fine, sier Schineller. Ikke heng deg for opp i hvordan møbelet ser ut nå, men tenk på hvordan det kan bli, for eksempel etter et strøk maling. –Tenk re-design. Hvis en farge ikke passer inn hos deg, mal om i en annen farge. Ram om fine bilder og trekk om møbler. Og kjøper du noe inn til visning, tenk på om det også kan passe inn i din nye bolig. Det er alltid kjekt, sier hun. REN STIL

Å få gamle skatter til å passe sammen kan være vanskelig. – Du må ha en fellesnevner i interiøret, og du bør holde deg til én stil. Velg ett treslag og gå for det, ikke ha fem forskjellige, og ikke for mange ulike, sterke farger. Velg heller én eller to farger og bruk toner av disse, sier Schineller. Boligen skal virke luftig, så når du skal selge den er det viktig å fjerne store, mørke møbler og ting. –Har du en stor, svart skinnsofa så kast den ut før visning og sett inn en nett, lysere en. Da vil rommet virke mye større. Hvis du ikke finner noe på Finn.no eller andre steder, lån møbler og ting fra venner og familie. Og er du ute etter noe konkret, kan du også bruke sosiale medier og spørre om noen har noe de kan låne deg, sier Schineller.

56 OBOSBL ADET

STYLINGTIPS: • Planter løfter interiøret, hvis du ikke har egne så lån av naboer eller venner. Snittblomster kan gjerne erstattes av grønne planter i potter. GRATIS: Trestolen fant Schineller i en konteiner da hun var ute og gikk tur, og kommoden har hun fått på Finn.no. NYTT OG BRUKT:

Her er en lysestake fra Wiik og Walsøe satt sammen med en lysestake i glass og messing funnet på brukthandel. HEST ER BEST:

Fine pyntegjenstander trenger ikke være dyre, porselenshesten fant Schineller i søpla på en gjenbruksstasjon.

• Fjern alt av personlige gjenstander, som familiebilder. • Fiks alle riper, hull og hakk, og fest løse ledninger. • Fjern oppvaskbørster, tannbørster, oppvaskmiddel, plastflasker med dusjsåpe og brukte håndklær. Rydd også opp i skapene og fjern mye av det som ligger der. • Fjern utdaterte møbler og ting, eller ting med feil eller mangler. De trekker ned standarden. • Duftlys kan være hyggelig, men husk at noen som kommer på visning kan være allergiske, og må de dra igjen blir det én mindre i budrunden. • Husk at også balkongen skal se fin ut. Selv om det er vinter kan du lage en hyggelig krok her.


GRANITT, KOMPOSITT OG MARMOR TIL KJØKKEN OG BAD

Åsaveien 91,3531 Krokkleiva 466 14 659 / 32 16 16 60 anja@nsm.as / www.nsm.as

VÅRSALG på

vedlikeholdsfritt balkonggulv 959 69 453


HVEM BESTEMMER?

Hvem bestemmer i borettslaget der du bor? Er det OBOS, eller borettslagsstyret? Hvordan fungerer egentlig borettslagsmodellen i praksis? Vi har svarene. TEKST JORUNN WOLD ILLUSTRASJON VESA SAMMALISTO

58 OBOSBL ADET


ÂŤOBOS er et bigbyelag s byer, selger og forvalter biger, samt tilbyr fordeler til OBOS-medleene. Besteelsesreen er den daglige driften har beboerne delegert og betro til si styre.Âť JOHNNY ADEMAJ, FORVALTNINGSSJEF

âžş

SLIK FUNGERER BORETTSLAGET. Nür du bor i et borettslag har du bruksrett til en bestemt leilighet, men bygningene og tomten eier du i felleskap med de andre beboerne. Alle som bor i borettslaget bestemmer sammen over det utvendige, som fellesarealer, bygninger og tomt. Pü en ürlig generalforsamling velger beboerne et styre som für fullmakt til ü ta seg av den daglige driften i borettslaget. Styret tar de daglige og nødvendige avgjørelsene for ü holde bygningene og fellesarealene vedlike. Pü generalforsamlingen behandles større saker, da gür styret gjennom regnskap, budsjett og det stemmes eventuelt over forslag til utbedringer og fellestiltak.

Bestemmer styret over meg som beboer? Ja, pü mange müter gjør styret det. Du har vÌrt med ü velge et styre som tar avgjørelser pü vegne av deg. De har oversikt over borettslagets økonomi, lün og vedlikeholdsbehov, og kan for eksempel øke felleskostnadene i tilfeller der det er nødvendig. Men vi anbefaler alltid styrene ü holde beboerne godt informert. Deltok du ikke pü generalforsamlingen, sa du fra deg retten til ü vÌre med ü velge styre, sier forvaltningssjef Johnny Ademaj i OBOS. ?

SVAR

?

Hvem bestemmer over min leilighet?

SVAR Innvendig bestemmer du selv! I din egen leilighet kan du pusse opp og innrede slik du selv vil, sü lenge det ikke berører bÌrende konstruksjoner, felles rørsystem, ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg. Er du i tvil om hva du kan gjøre, sü spør styret!

?

Jeg er misfornøyd med styret! Kan OBOS hjelpe meg?

SVAR OBOS für av og til henvendelser fra beboere som er misfornøyde med styrene sine eller bomiljøet, og ønsker at OBOS skal gripe inn. De hüper at OBOS kan instruere styrelederen. Det kan ikke OBOS. Hvis beboerne vil kaste styret, mü det en generalforsamling til. Det stür i borettslagsloven at det er generalforsamlin-

gen som velger styre, og det er ogsĂĽ de som kan avsette et styre. OBOS er et boligbyggelag som bygger, selger og forvalter boliger, samt tilbyr fordeler til OBOS-medlemmene. Bestemmelsesretten over den daglige driften har beboerne delegert og betrodd til sitt styre, forklarer Ademaj. ?

Hva betyr det at borettslaget er forvaltet av OBOS?

SVAR Det at OBOS forvalter et borettslag betyr først og fremst at vi er en profesjonell rüdgiver for styrene nür det gjelder boligselskapets økonomi med føring av regnskap og budsjett. Alle boligselskapene für tildelt en kontaktperson (en forvaltningskonsulent) i OBOS. OBOS kan ogsü bistü med blant annet advokathjelp, teknisk kompetanse eller bankrüdgiving via OBOS-banken om det er nødvendig, sier Ademaj.

? Hvorfor betales felleskostnadene til OBOS og ikke til borettslaget? SVAR OBOS hjelper borettslagsstyret med ü kreve inn de münedlige felleskostnadene. Hver enkelt beboer betaler inn pengene til OBOS, men det er styret som rüder over pengene, og bruker dem til ü dekke felles utgifter og nedbetaler eventuelt felles lün. Dermed har styret en garanti fra OBOS om at borettslaget für inn de pengene de skal ha, ogsü i tilfeller der beboere ikke klarer ü betale felleskostnadene sine. Da er det OBOS som tar jobben med ü kreve inn pengene fra den eller de beboerne det gjelder, og som tar ansvar for purringer, inkasso og tvangssalg, om det skulle vise seg at beboeren ikke klarer ü betale. Styret kan dermed vÌre trygge pü at borettslaget ikke für økonomiske problemer som følge av manglende innbetalinger. Alle OBOS-tilknyttede borettslag er automatisk med i denne ordningen. Andre boligselskaper som ikke er bygget av OBOS, kan ogsü fü ta del i ordningen hvis de vil, sier Ademaj.

OBOSBL ADET 59


NYTT KJØKKEN? BYTT DØRER OG SKUFFER Spis frokost i ditt gamle kjøkken, og middag i ditt nye!

Vi kan bytte benkeplate og bygge opp til tak

Vi hjelper deg! Vi renoverer ditt gamle kjøkken ved å skifte dører og setter inn nye moderne skuffesystemer med heldemping. Du velger kun farge og profil og vi hjelper deg med resten. Ring oss på : OSLO OMENG VESTFOLD ØSTFOLD Hovedkontor

920 69 096 970 53 151 900 22 498 55 25 70 05

for et gratis kostnadsoverslag og en hyggelig kjøkkenprat

Jan-Erik Skaar Herjedals Kjøkken

G

www.herjedalskjokken.no

R

K VI

O

E M M

EM J H

TI

E D L


osloquiz

GØY MED QUIZ?

Gjett og vinn i OBOS-bladets osloquiz på facebook. com/obosmedlem.

HVA VET DU OM OSLO?

Tom R. Tyrihjell er oppvokst på Høybråten og har bodd i Oslo stort sett hele livet. Han er glad i spørreleker, deltar på en og annen pub-quiz og tror han har tilegnet seg en del oslokunnskap i årenes løp. 10 RETTE: –Helt uvirkelig! Jeg hadde jo litt «stang inn» på noen av spørsmålene, men

å klare ti rette på OBOS-bladets osloquiz er jeg selvsagt svært godt fornøyd med, sier Tom, som mottar gavekort på Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Oslo Kino for sin fantastiske innsats! OBOS-bladet gratulerer!

Hvor finner du Jomfrutårnet og Blåtårnet? –Det er nærliggende å gjette på Akershus festning. Hvilket spisested ble tidligere kalt «Åreknuten» på folkemunne? –Den var litt verre. Tipper på Ekebergerstauranten. Hva heter den radikale bokhandelen i Oslo som ble åpnet i 1973 og som nå er truet med nedleggelse? –Tronsmo! Har vært der mye, tegneserieavdelingen deres var en perle!

TEST DEG SELV! 1. 2. 3.

Hvor vokste tegneren og forfatteren Torbjørn Egner opp? –Enten Kampen eller Enerhaugen. Går for Kampen.

Hva het arkitekten som tegnet slottet? –Linstow.

TEKST OG FOTO EDDIE CHR. THOMAS

I hvilket år kom bompengeringen til Oslo; 1990, 1995 eller 2000? –Det var i hvert fall før 2000. Kan det ha vært så langt tilbake som 1990? Hva het utenriksministeren som sterkt bidro til utarbeidelsen av Osloavtalen i 1993? –Johan Jørgen Holst. Jeg husker det var mye oppmerksomhet rundt denne viktige avtalen. Hvor mange kinoer i Oslo (Oslo kino) begynner med bokstaven S? –Skal vi se. Sentrum er lagt ned, Soria Moria likeså. Da gjenstår vel kun to, Saga og Symra! Hva er kallenavnet til Røas A-lag i fotball for damer? –Kan det være dynamittjentene?

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

SVAR: 1. Akershus festning 2. Ekebergrestauranten 3. Tronsmo 4. På Kampen 5. Chat Noir 6. Frants von Linstow 7. 1990 8. Johan Jørgen Holst 9. To (Saga og Symra) 10. Dynamite Girls

Hva heter det mer enn 100 år gamle kabaret- og revyteateret som holder til i Klingenberggata? –Chat Noir! Var der en gang for lenge siden med foreldrene mine.

Hvor finner du Jomfrutårnet og Blåtårnet? Hvilket spisested ble tidligere kalt «Åreknuten» på folkemunne? Hva heter den radikale bokhandelen i Oslo som ble åpnet i 1973 og som nå er truet med nedleggelse? Hvor vokste tegneren og forfatteren Torbjørn Egner opp? Hva heter det mer enn 100 år gamle kabaret- og revyteateret som holder til i Klingenberggata? Hva het arkitekten som tegnet slottet? I hvilket år kom bompengeringen til Oslo; 1990, 1995 eller 2000? Hva het utenriksministeren som sterkt bidro til utarbeidelsen av Oslo-avtalen i 1993? Hvor mange kinoer i Oslo (Oslo kino) begynner med bokstaven S? Hva er kallenavnet til Røas A-lag i fotball for damer?

OBOSBL ADET 61


RISSKOV BILFERIE

BOOK NÅ !!

Så billig, at du ikke har råd til å bli hjemme

Hotell Phønix Brønderslev ligger sentralt i Brønderslev, og herifra kommer man enkelt til mange severdigheter. Topp moderne & nylig oppusset gir deg et behagelig opphold ! |

Jylland

|

25 km. fra vakre Aalborg

SPAR

Phønix Hotel Brønderslev 2 x overnattinger 2 x frokostbuffé 2 x 3-retters meny 2 x aperitif 2 x kveldskaffe/-te

OPP TIL

423,-

679,Miljøtillegg 55 DKK / døgn

Ankomst: Inntil 19.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 55 / døgn

Risskov bestseller

På hotellet hersker en avslappet og behagelig atmosfære og vertskap et gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Perfekt opph old for tur i mar ka & deilig fj ell-liv.

Østnorge

Nyt turer i v

a

kker natur Skinnarbu H øyfjellshote ll 2 x overnatt. m 2 x 3-retters . frokostbuffé m 24t gratis ka iddag ffe Gratis intern et Gratis parke t ring

Ankomst: In

ntil 16.10.15

|

Østersjøkyste

Besøk hans

n

a

|

Bestill innen

31.05

byen Lübeck TRYP Lübec k Aquamari n 2 x overnatti n 2 x frokostb ger uff 1 x 3-retters é m 1 x velkomst iddag i Lübeck drink Gratis parke ring

Sesongtillegg

fra kr. 70 / dø

gn

På Vann Spa, Hotell & Konferens kan dere nyte hotellets egen private strand En fantastisk utsikt man bare vil ha mer av |

Götaland

Kun 2,5 timer fra Oslo Vann Spa, Hotell & Konferens

2 x overnatting m frokostbuffé 1 x 2-retters meny/buffé Gratis SPA-inngang Badekåpe og tøffler på rom Gratis internett og parkering

SPAR OPP TIL 475,-

1.569,-

,-

849,,--

Hotellet har koselige rom i ly farger, og er innredet med se varme trefar ger. Den gam le delen av by en ligger på en øy omgitt av u like kanalforbin delser. Flyb uss til og fra hotel let

SPAR TIOPLP 400 ,-

739,,--

Nyt et rolig opphold på Best Western Hotell Kiel hvor dere kan slappe av etter mange opplevelser. Det 4-stjerners Best Western Hotell Kiel har en rolig beliggenhet i sentrum.

3 NETTER FRA 2059,-

Her bor dere på et av Sveriges beste spa-hoteller og dere har adgang til seks ulike bassenger samt badstu, dampbad og private strand.

SPAR TIOPLP 1.42 0

|

Nordtyskland

En spennende havneby Best Western Hotel Kiel 3 x overnatting m frokostbuffé 1 x 3-retters meny 1 velkomstdrink 1 flaske vann på rommet Gratis internett og parkering

KJEMPETILBUD

1.399,-

Ankomst: Inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 34 / døgn

Ankomst: Inntil 29.12.15

www.risskov.no � 32 82 90 00 Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.

Gjelder for alle Risskov Bilferies opphold: • Prisen er pr. person i dbl. vær. • Gode barnerabatter • Mulighet for flere dager • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 59,-


VÅRTILBUD! |

Hallingdal | Bestill innen

Spa - somm e

31.08

r Quality Spa & Resort No refjell 2 x overnatt inger 2 x frokostb uff 2 x middag b é u Inngang til tr ffet e Inngang til b ning ad

Kåret til Norg

es beste SPA

2 år på rad

VILLER! PRISE

Hotellet tilb yr rekreasjo n og en fornøyelig sp a i en settin g du sannsynligv is aldri har o pplevd før. Opplev naturens komfortable omgivelser med sunnhet og velvære i fo kus.

Oppgi ko

de:

OBOS

...Bilferie til lavpris Risskov tilbyr: • • • • •

Ledende europeisk arrangør innen bilferie 700 hotell i over 15 land Høy kvalitet til lav pris Personlig service ved vårt kundesenter Eksistert siden 1991

Vi har hatt kjempesuksess i Norge igjennom vårt første driftsår. Gjestene våres kommer tilbake gjentatte ganger grunnet gleden over kvalitet til lavpris. Vi har meget gode priser på halv pensjon og bed & breakfast. Så er det opp til deg hva som passer dere best.

SPAR TIOPLP 650 ,-

1.449,,--

Vegard Knudsen Country Manager

Vi i Risskov tilbyr deg og familien en fantastisk fl ott ferie til en pris så billig at du ikke har råd til å bli hjemme. Ring oss nå eller besøk vår hjemmeside.

Menstrup Kro ligger i flotte landlige omgivelser like utenfor Næstved. Kroens sjarme og hjemlige hygge er med på å by dere hjertelig velkommen og gir trygge rammer for deres ferie. |

Sjælland | Bestill innen 20.12

Kroferie på Sydsjælland Hotel Menstrup Kro 2 x overnattinger 2 x frokostbuffé 2 x frokostbuffé Gratis internett Gratis parkering

SPAR OPP TIL 1.101,-

669,Miljøtillegg 55 DKK / døgn

Ankomst:Søndag - torsdag inntil 18.12.15 | Sesongtillegg fra kr. 80 / døgn

Bohusgården er et vakkert og moderne hotell med en stor og eksklusiv velvære-og spa-avdeling. Byfjorden har også et spektakulært promenade område som gjør hotellet til en ekte perle |

Götaland | Bestill innen 16.06

SPA hotell med utsikt Bohusgården 2 x overnattinger 2 x frokostbuffé Gratis entré til SPA avdelingen Gratis internett Gratis parkering _

3 NETTER FRA 1.349,-

SPAR OPP TIL 276,-

929,-

Edvard Munchs "Pikene på broen" ble malt rett nedenfor hotellet. Kun 1 time kjøring fra Oslo og 30 min fra Sandefjord |

Sørlandet

Fantastisk sommersted Thon Hotel Åsgårdstrand

Thon Hotel Åsgårdstrand ligger idyllisk til ved småbåthavnen i Åsgårdstrand, og har panoramautsikt over Oslofjorden. Åsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og en "Sørlandsperle på Østlandet".

2 x overnattinger 2 x frokostbuffé Gratis internett Gratis parkering Ved vannet Ankomst: Inntil 14.12.15

www.risskov.no � 32 82 90 00 �

Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.

Spar ift. hotellets egen pris • Forbehold om utsolgte datoer • Evt. miljøtillegg betales på hotellet • Reisearrangør: Risskov Autoferien AG

SPAR OPP TIL 295,-

959,-


DRØMMEDAG I OPERAEN Tønsberg skolekorps vant et eksklusivt besøk bak operascenen, der det skjuler seg 1100 rom med mye spennende. TEKST HENRIK SØRLIE FOTO ODA HVEEM OSLO –Ja, selvfølgelig vil vi fortsette å spille i korps! Dette var tilbakemeldingen fra barna som fikk spesialbehandling i Operaen, der de blant annet fikk høre på øvelsene til en kammerkonsert, se ballettdansere i aksjon og møte en trompetist. Tidligere på dagen hadde de fått omvisning. Heldigvis slapp de å besøke alle stedene i operabygget, for det er stort. Ekspertene strides om hvor mange rom som finnes i Den Norske Opera & Ballet, men det skal være omtrent 1100. Av disse fikk

64 OBOSBL ADET

korpsmedlemmene se blant annet våpenlageret, systuen, korsalen, malersalen, ballettstudioene, smia, snekkerverkstedet og hovedscenen. BAKGRUNN FRA KORPS

Det var Ada (11) som hadde sørget for at korpset hennes fikk komme på et skreddersydd besøk, siden hun deltok i Drømmedag-konkurransen arrangert av OBOS og Operaen. –Jeg ønsket blant annet å møte noen fra orkesteret og høre om de har spilt i korps, forteller Ada, og svaret fikk hun fra trompetist Heidi Johannessen: –Ja, nesten alle med blåseinstrumenter har bakgrunn i korps. Så det er bare å fortsette å øve hvis du vil komme deg opp på operascenen – eventuelt kan du delta neste gang OBOS-bladet har «Vinn en drømmedag i Operaen». Følg med i desemberutgaven!

KULE KIDS: Ungene i Tønsberg skolekorps fikk boltre seg i morsomme og skumle kostymer hos Den Norske Opera & Ballett da de fikk sin drømmedag oppfylt.


juniorsiden

VI VIL HØRE FRA DEG:

juniorlaget @obos.no

MORO FOR DE MINSTE

Denne gangen anbefaler Unge Deichman, som er Deichman biblioteks barne- og ungdomsavdeling, at du leser:

HELDIGVIS HADDE JEG MELKA

av Neil Gaiman

Melk kan brukes til så mangt. For eksempel er det perfekt til frokostblanding. Men visste du at melk også kan brukes i kampen mot grønne, klissete romvesener som ønsker å ta over planeten vår? Det sier i alle fall pappa. For da han var på vei hjem fra butikken med den nyinnkjøpte melka (som jeg altså skulle ha på frokostblandingen min), ble han sugd opp av en diger, flygende tallerken, full av romvesener som ville ta over Jorda. Men det skulle ikke pappa ha noe av! Så han kjempet imot, på sitt eget, merkelige vis, og brukte både dinosaurer, sjørøverdronninger, tidsreiser og frokostblanding i kampen. Og melk, selvsagt. For heldigvis hadde han melka. Ellers hadde det gått riktig ille! Det var dette han brukte som unnskyldning for at det hadde tatt så lang tid å kjøpe melk. Sprøtt, ikke sant. Tror du på ham? Ada K fra A ilen Grøn lund Gryd remark, ,8å trukk eland, 7 og Jakob r, år, fr et so a Os B. m vin kryss lo, er ne o 2. Pr rdet i OB re av ju nio em OS OBO ie er sen -bladet rnr d S-bla det g t i poste . n. ratule rer!

Lag en vindmølle av papir! Hvis du fargelegger arket i rødt, hvitt og blått, kan du pynte festbordet, verandakassen eller blomsterbedet til 17. mai. Eller du kan ta vindmøllen med deg i 17. mai-toget. Du trenger: • Papirark • Saks • Knappenål eller lang stift • Pinne, blyant eller sugerør Klipp et ark så det blir kvadratisk. Klipp litt mer enn halvveis innover mot midten av arket fra hvert av de fire hjørnene. Ta annenhver flipp og bøy dem inn mot midten. Stikk en kraftig knappenål eller en lang stift gjennom alle flippene og gjennom midten av arket. Til slutt stikker du nåla inn i enden av en pinne, blyant eller et sugerør. Når du går fort med vindmølla, så skyver lufta propellen rundt. Eller du kan blåse på den så den går rundt.

Vinn premier!

Junior x-ord

Navn: ................................................................................................................................................ Adresse: .......................................................................................................................................... Postnummer/sted: ...................................................................................................................... Alder: ............................................................................................................................................... Telefon: ...........................................................................................................................................

Klipp ut og send inn.

TEKST OG UTVALG SØLVI HALVORSEN

Svar på kryssordet, eller send oss tegninger, vitser, dikt eller andre bidrag, så er du med i trekningen om blant annet billetter til en landskamp i fotball, eller en spennende bok fra Cappelen Damm. Frist 17. juni.

OBOSBL ADET 65


kryssord

SEND INN

og vinn Flax-lodd!

MORO FOR DE VOKSNE

Løsning Kryssord 2/15 S O

R G Y

K S D

A

K S V E N S K E V A O N N G S E F Y R T R E N E R I D E V E L J A R I E A L N A U G A G N R I S S D O R F A P A R L I R R E N A G L K I E I R O I N G A N S I V D O S Y R I N T T E N O R T N R E T T E

I L R O E R E G N E D

B H Å N

T A G A E V I L E R K A Å M R E E L E R O E N G N E N T E O R L E L E L R I

E N S

4 6 2 3 1 5

3 5 4 1 2 6

SKUER VRIOMPEIS

E V E R G R E E N

T E T T A H I M E S D O P E R A T E N S F I E S R A L U E P L A U S R E T T

E T E F E D D

R O E R P V E P D M P E L A R A K K N K S O I S M S T I O T S L A

TEST

2 1 6 5 4 3

5 4 3 2 6 1

A M E B E H A G

6 3 1 4 5 2

KRYSSORD- OG SUDOKUVINNERE FRA OBOS-BLADET NR. 4, OFFENTLIGGJØRES I BLAD NR. 6/15.

Sudokuvinnere nr. 2/2015 Kjersti Fjeld, Lillehammer Odd Maurdal, Stange Øivind Ruud, Oslo

Oppgave Sudoku 4/15

4 3 1

IFØRE SPØKE URO FØR

JORD- FUGL RYGGEN SER MAN

PINE

DET

HJØRNE

HARME STØTTE

MISTE

TRESORT

FUGL FARGE

SKRIK EUROPEER DRØVTYGGER

FRED

NEKTE LYD

PRONOMEN

DYR KRYDDER

FUGL

MARK

GUTTENAVN

LAVERE

GRETTEN UPÅLITELIG

SJEF HAVDYR

TYGGER

BY I

BEDRIFT

KJØR

HODEPLAGGET

RAD

ROTE IKKE

KJERNE

PLATE

PLASSERE HUNGRE

BEGER INNEHAVER

BILDE

LITEN BÅT

DANMARK

KRATT

PLANTE

UTROP

VENDING

SURR

DIKT BOLIG

SPISS SKJÆRE STAMME

TRE ALENE

KJÆRLIGHETSGUD

FUSKER

6 2 4 3 4 6 3

Fyll inn tall i de åpne rutene slik at6hver 5 2linje, 3 hver 1 4kolonne og hvert felt bestående av 2 x 3 1 4 3 6 2 5 ruter inneholder alle tallene fra 2 1 5 4 6 3 1 til 6. De gule rutene danner en 3 6 4 1 5 2 tallkombinasjon som du fyller 5 i 3kupongen 1 2 4 og 6 sender inn. inn

4 2 6 5 3 1

66 OBOSBL ADET

KJØKKENUTSTYR

ETTER BESITTE

SINT

BYBOER

LÆRKULA

TALL

UTBYGGET

SPRÅK

VEKSTEN

BEARBEIDE

HOVEDSTAD

HYTTE NES

EKSISTERER

FUGL

SEMINAR

HESTEOPPDRETT

SKY

LEK

KASSEN

KORT

MARK

BEDRAG DREGG

PUBLI-

MØBELET KUM

HEVE GIFTER SEG MED

RARING

Kryssordvinnere nr. 2/2015 Bjørg Hagberg, Oslo Bjørn B. Nilsen, Rolvsøy Bente Hagen, Finstadjordet

3

REGNE

Å S

Vinnere 2/15

5 1 4

FUGLEMAT

FØRE

D

Løsning Sudoku 2/15

1 2 5 6 3 4

HUNDEGALSKAP

DAG- SLEKT DRIVER FARGE

DRISTE

LIK

OPPFINNSOM

De første riktige løsningene premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Merk konvolutten «Kryssord 4/15» eller «Sudoku 4/15» og send løsningen innen 17. juni til: OBOS-bladet, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo, eller til obosbladet@obos.no. Navn Adresse Sudoku-løsning

PRAT


bolig OBOSBLADET 04 | 15

FJORDNÆRT: I Arna Urban bor du i grønne omgivelser, på solsiden nær fjorden.

68 Fjordidyll

BERGEN: I Arna Urban bor du i grønne omgivelser, på solsiden og nær fjorden.

72 Hus O’ Hoi

STAVANGER: For deg som drømmer om å bo sentralt i Stavanger med eget tun og utsikt mot sjøen.

76 Solvendt og sentralt LØRENSKOG: Neste trinn i det populære prosjektet Thurmannskogen er klart!

80 Bo lettvint! OSLO: Splitter nye boliger sentralt på Lambertseter – med garasje og heis opp til din etasje. Snart er sjansen her.

84 Siste sjanse på Hundsund FORNEBU: Nå starter salget av det aller siste byggetrinnet i dette populære området på Fornebu!

92 Full oversikt

ILLUSTRASJON MIR

HELE LANDET: Vil du vite hvor OBOS bygger nå, og hvor vi planlegger å bygge? Her får du full oversikt!

OBOSBL ADET 67


BOLIG | BERGEN | ARNA URBAN

INFORMASJONSMØTE

Fjordidyll i Bergen I Arna bor du i grønne omgivelser, på solsiden nær fjorden. Togturen til Bergen sentrum tar ti minutter. Nå lanseres trinn 2 i Arna Urban. ARNA URBAN BESTÅR AV 85 LEILIGHETER, fordelt på to bygninger vendt mot vest og nordvest. Solforholdene er gode. Det er et utmerket valg for deg som ønsker et rolig, idyllisk og sentralt bomiljø med god standard. Byggingen er godt i gang, og prosjektet skal etter planen stå ferdig i første kvartal 2017. BELIGGENHET

De 50 boligene i bygg B er nesten utsolgt. Nå starter salget av de 35 boligene i bygg A. Boligene har nydelig utsikt mot Arnavågen, over Øyrane sentrum og inn i dalen. Plassert like ved bydelssenteret i Arna bydel finner du et bredt handels- og servicetilbud og kort vei til skoler og barnehager. To minutter unna ligger også jernbanestasjonen. I 2019 åpner et helt nytt spor til Bergen sentrum, og dobbeltsporet vil gi enda hyppigere avganger enn i dag. Indre Arna tilhører Bergens østre bydel. Bygden har opp gjennom årene vært preget av landbruk og noe industri. Her er det grønt og landlig. Med byens behov for flere boliger, har Arna blitt et stadig mer aktuelt utviklingsområde. Bergen sentrum ligger en ti minutters togreise unna, og det er kombinasjonen av disse kvalitetene som gjør Arna Urban til en sjelden anledning. Det er et ypperlig alternativ for voksne mennesker som ønsker seg noe mer lettstelt enn en enebolig og hage. Leilighetene i Arna Urban vil også være svært velegnet for aktive unge. Her kan studier eller jobb i byen kombineres med et mangfoldig friluftsliv ved fjorden eller rundt Gullfjellet, Bergens høyeste topp. BOLIGENE

I denne bydelen representerer boligkomplekset Arna Urban noe helt nytt, med sin relativt tette og kompakte form, fordelt på to blokker og syv etasjer. Det bølgete formspråket reflekterer landskapet og fjellene rundt. En god blanding av små og store leiligheter borger for et godt og sammensatt boligmiljø. Størrelsen og prisene på boligene i Arna Urban varierer fra 47 kvadratmeter og 2,2 millioner kroner i første etasje til de største på nær 150 kvadratmeter i toppetasjen. Brorparten av leilighetene er treromsvarianter, en hel del leveres også med to rom. Leilighetene i første etasje blir helt unike, med en innvendig takhøyde på 3,5 meter.

68 OBOSBL ADET

21. mai


VED FJORDEN: Arna Urban bygges ved fjorden, og boligene får utsikt mot Arnavågen.

SALGS- OG ORIENTERINGSMØTE Salgs- og orienteringsmøte torsdag 21. mai kl 1700 hos OBOS Stor-Bergen i Vestre Strømkai 7, Bergen.

NÆROMRÅDET Ytre Arna

N

Indre Arna

mer Her kom boligene

Bergen n Ulrike Espeland

Kollektivtransport: Gangavstand til bussholdeplass og jernbanestasjon. Ca 40 daglige avganger til Bergen sentrum, som ligger ti minutter unna. Forretninger: 40 butikker, inkludert bank, apotek og vinmonopol på Øyrane Torg. Barnehage: Flere barnehager i nærheten, blant annet Indre Arna barnehage og Garnes gårdsbarnehage. Skole: 1,5 km til Ådnamarka skule. 3 km til Garnes ungdomsskule. Friområde: Indre Arna ligger ved fjorden. Det er kort vei til flotte turterreng rundt Gullfjellet (987 meter) og Ulriken (643 meter).

KONTAKT OBOS Stor-Bergen ved prosjektselgere Silje Maurangsnes og Kristin A. Stave Tlf: 977 17 715 996 20 719 Nettside: www.obos.no/arnaurban E-post: Silje.maurangsnes@obos.no Kristin.stave@obos.no

PROSJEKTINFORMASJON Utbygger: Arna Urban Utvikling AS, som eies av OBOS Nye hjem AS Arkitekt: Forum Arkitekter Entrprenør: Skanska Bolig AS Illustrasjoner: www.mir.no

OBOSBL ADET 69


BOLIG | BERGEN | ARNA URBAN

EKSEMPLER PÅ LEILIGHETSTYPER: svalgang svalgang

Sov1 13.5 m²

Bod 1.1 m²

Entré 5.2 m²

Sov1 12.7 m² Bad 8.1 m² Entré 6.9 m²

Bod 2 m²

Bad 3.1 m²

Bad 6.4 m²

Sov2 7.8 m²

Bod 3 m²

Gang 4.5 m²

Gang 2.6 m²

Stue / Kjøkken 30.4 m²

Innglasset Balkong 10.7 m²

Innglasset Balkong 10.7 m²

3-ROMS, 73,1 M2 BRA

KVALITET OG STANDARD

Boligene holder høy kvalitet. På badet er det keramiske fliser, resten av gulvet er dekket av parkett. Kjøkkeninnredning leveres av Sigdal. Porttelefon og heis til garasjeanlegg i underetasjen. Alle leilighetene får gode solforhold med eget uterom eller terrasse, de fleste av typen innglasset veranda.

Sov3 8.2 m²

Stue / Kjøkken 39 m²

Sov2 8.2 m²

4-ROMS, 98,6 M2 BRA

PARKERING

De fleste leilighetene får egen parkeringsplass i underetasjen. For noen leiligheter kan parkeringsplass kjøpes som tillegg. ENERGIVENNLIG

Boligene vil tilfredsstille kravet til lavenergistandard, som er et skjerpet krav i forhold til kravene i byggeforskriftene.

TILVALG

Kjøper vil få mulighet til å gjøre visse individuelle valg til sin leilighet, i samarbeid med selger og entreprenør. Mer informasjon om dette senere. FELLESAREAL

En har brukt mye tid på grøntområdene og landskapsarkitektur. Det er blant annet tegnet inn flere åpninger i bygningsmassen, for å slippe inn mest mulig luft og lys.

ALLMENN TILGJENGELIG

Boligene oppføres etter de nyeste bygningsforskriftene og tilfredsstiller dermed krav til tilgjengelighet, både når det gjelder bruken av leilighetene og tilgangen til uteområder og fellesarealer. ORGANISERING

Prosjektet blir organisert som et borettslag.

OBOSBL ADET 70


20 15

ALLTID

I NORGES ENESTE MERKEVAREBY FÅR DU OPPTIL 70 % AVSLAG PÅ SPORT- OG FRILUFTSBEKLEDNING, KLÆR, SKO, INTERIØR OG BØKER.

Scenery & retouch: Gimpville. Foto: Aksel Jermstad - byAksel

TENK DEG EN HYGGELIG HANDLEGATE HVOR 45 BUTIKKER MED BARE KJENTE MERKEVARER LIGGER PÅ REKKE OG RAD. TENK DEG AT ALT ER PÅ SALG. ALLTID!

25 min. fra Oslo rett ved E6, Vestby Nord | man-fre: 10-20, tors: 10-21, lør: 10-18


BOLIG | STAVANGER | HUS O´HOI

HUS O’ HOI – MED TÆRNE I SJØEN Drømmer du om å bo sentralt i Stavanger med eget tun og utsikt mot sjøen? Da bør du benytte sjansen nå.

DETTE BOLIGPROSJEKTET har vi kalt Hus O’ Hoi – for å vise at det handler om maritim boligglede med virkelig flotte kvaliteter og omgivelser. Boligene er selveierleiligheter og blir nærmest liggende på bryggekanten i Badehusgata, innerst i Svankevigå i Storhaug bydel. Den idylliske tilbaketrukne Badedammen ligger like ved. SALGET ER I GANG

Nå ligger 59 av disse unike boligene ute for salg, og her kan du velge mellom mange ulike størrelser og planløsninger. Til sammen skal OBOS bygge 98 lyse og romslige leiligheter her. BELIGGENHET

Boligene blir liggende i et område der gamle tradisjoner møter den moderne urbaniseringen. Denne delen av Stavanger sentrum er helt unik. Storhaug bydel er i løpet av kort tid forvandlet til å bli et spennende og urbant boligområde med varierte kunstog kulturtilbud, spisesteder, nisjebutikker og servicetilbud. GODT OPPVEKSTMILJØ

Her bor du med tærne i sjøen, Vågen og

72 OBOSBL ADET

Stavanger sentrum en rusletur unna, og med gode bussforbindelser til resten av regionen. Den svært gode beliggenheten gjør dette til en sjelden mulighet. Her trives barnefamilier godt sammen med eldre naboer og unge førstegangsetablerere. Det er kort vei til barnehager, skoler, Handelshøyskolen BI, butikker, treningssenter og servicetilbud. Tou Scene, og flere andre kulturtilbud står sentralt i denne delen av byen. Et unikt bomiljø, og et godt oppvekstmiljø innerst i den sjarmerende Svankevigå like nedenfor Møllehaugen. BOLIGENE

Boligene i Hus O’ Hoi holder høy kvalitet. Du kan velge blant flere leilighetstyper og planløsninger. Leilighetene utformes i 2-, 3-, og 4-roms fra 40 til 160 kvm. KVALITET OG STANDARD

Boligene får gjennomgående god standard med parkett i alle rom, og fliser og varmekabler på badene. Store vindusflater som slipper inn mye lys, og romslige planløsninger gjør at det blir godt å bo her. Alle leilighetene får avskjermede balkonger, takterrasse eller uteplasser.

TILVALGSMULIGHETER

Du vil kunne få gi boligen et personlig preg ved å velge materialer og farger på kjøkken, parkett og dører. FELLESAREALER

Blokkene bygges i tre til sju etasjer, og blir liggende rundt et pent opparbeidet tun med utsikt mot sjøen. De store grøntarealene rommer både lekeplass, og rolige soner der du kan nyte en avslappende ettermiddagsstund. PARKERING

Hver bolig får egen parkeringsplass både til sykkel og bil i et garasjeanlegg med direkte adkomst til boligen din via heis. Det blir også åpne gjesteparkeringer. NÅR ER BOLIGENE FERDIGE?

Det er planlagt at de første boligene vil være innflytningsklare fra 1. kvartal 2018. HVA KOSTER BOLIGENE?

Boligene i dette salgstrinnet av Hus O’ Hoi koster fra 2 690 000 til 8 780 000 kroner. Boligprosjektet består av selveierleiligheter i et boligsameie, og kjøper må selv sørge for finansiering. Husk at OBOS-banken tilbyr


SALGET ER I GANG

OBOSBL ADET 73


BOLIG | STAVANGER | HUS O´HOI

balkong

9,88 m²

balkong (innglasset innglasset))

7,5 m²

sov 1

13,1 m²

stue/kjøkken stue kjøkken 24,5 m² 24

bad

6,5 m²

bod

bad

4,,1 m²

4,3 m²

sov 2

6,6 m²

74 OBOSBL ADET

wc

EKSEMPLER PÅ LEILIGHETSTYPER:

entre

3-ROMS, 53,8 M2 BRA

7,4 m²

9,2 m²

bod

sov 1

3,6 m²

9,3 m²

2,66 m²

stue/kjøkken stue kjøkken

40,1 m² 40

entre

sov 3

6,5 m²

7,8 m²

sov 2

4-ROMS, 84,1 M2 BRA


NÆROMRÅDET au er -T ang Stav

N

Vågen

Badedammen

mmer Her ko

ger oligene Stavan b

Breiavatnet

Tou scene J pa oha BI Stavanger rk nn en e s- Ostehuset

Jernbanestasjonen Rogaland Teater

Kollektivtransport: Kort vei til bussholdsplass med bussruter til sentrum, Hundvåg og Forus. Butikker: Butikker, service og serveringssteder i umiddelbar nærhet. Barnehage: 12 barnehager i bydelen, fire av dem i nabolaget. Skole: Nylund barneskole og St. Svithun ungdomsskole, BI og Johannes læringssenter. Friområde: Den «Blå Promenade» er en fire kilometer sammenhengende tursti langs sjølinjen fra Badedammen og helt til Bjergsted på den andre siden av bykjernen. Sørnes badeplass og Badedammen har fine bademuligheter, sandvolleyballbane og lekeplass.

nyboliglån til OBOS-medlemmer på inntil 85 % av kjøpesummen med 2,75 % nominell rente på hele beløpet. Se obos.no/bank for mer informasjon.

over hvilke leiligheter som er ledige. Ved kontraktinngåelse skal det betales inn 100 000 eller 150 000 kroner. Resten betales når du overtar boligen.

FELLESKOSTNADER

KJØP TRYGT MED OBOS

Alle i boligsameiet må betale sin andel av sameiets månedlige driftskostnader. Dette dekker trappevask, grunnpakke for kabel-tv og IP-telefoni, vaktmester, bygningsforsikring, forretningsførsel, avsetning til fremtidig vedlikehold, samt generell drift. Kostnader til strøm, varmtvann og oppvarming faktureres etter forbruk. HVORDAN KJØPE BOLIG I HUS O’ HOI?

Salget av leilighetene er så vidt i gang. På obos.no/husohoi finner du god oversikt

Det er trygt å kjøpe bolig av OBOS. Boligene i Hus O’ Hoi organiseres som selveierleiligheter i et boligsameie. OBOS har 85 års erfaring med å bygge og drifte boligeiendommer, og er landet største boligbygger. En ny bolig i et av våre sameier er derfor et trygt kjøp! PROSPEKT OG PRISLISTE

Prospektet kan bestilles hos prosjektselger Tone Ulvik Johnsen. Prisene og plantegningene for hver leilighet finner du på obos.no/ husohoi.

KONTAKT

OBOS Nye Hjem, prosjektselger Tone Ulvik Johnsen Tlf: 992 58 240 Nettside: obos.no/husohoi E-post: tone.ulvik.johnsen@obos.no

PROSJEKTINFORMASJON Utbygger: Svankevigå AS Arkitekt: Link arkitektur AS Entrprenør: Block Berge Bygg AS Antall leiligheter i første byggetrinn: 59 Illustrasjoner og foto: Link Arkitektur, Visco og Johnér

OBOSBL ADET 75


BOLIG | AKERSHUS | LØRENSKOG

SALGSMØTE

4. juni

Solvendt og sentralt i Lørenskog Neste trinn i det populære prosjektet Thurmannskogen er klart! Her venter litt større leiligheter for deg som vil bo stilig og komfortabelt, midt i det grønne. 76 OBOSBL ADET


SALGSMØTE

Salgsmøte 4. juni kl 18 på Lørenskog Hus.

KOM PÅ BESØK Visningssenteret på tomten holder åpent helgen 31. mai og 1. juni kl. 13.00-15.00. Det blir skiltet fra rundkjøring i Nordliveien/ Solheimsveien.

NÆROMRÅDET N

Kjenn

Sol hei mv eie n Lørenskog Metrosenteret

Skårersletta

No rdl ive ien

Her kommer boligene

Kollektivtransport: Ca. 250 meter til nærmeste bussholdeplass (Snorres vei). Ytterligere transport blant annet fra Lørenskog busstasjon (600 m) eller fra Lørenskog stasjonen (ca. 2,2 km). Butikker: Metrosenteret (650 m) og Triaden storsenter (1200 m).

STORE BALKONGER der du kan nyte sola, romslige leiligheter du kan flytte rett inn i! Slik er de 36 boligene OBOS, T. Klaveness Eiendom og AF Gruppen nå legger ut for salg i neste trinn av prosjektet Thurmannskogen i Lørenskog. Her bor du nært alt, men likevel midt i det grønne. OMRÅDET

Thurmannskogen er navnet vi har gitt dette boligprosjektet. Det ligger perfekt plassert, midt i Lørenskog, ikke langt fra Lørenskog Hus, Metrosenteret og Triaden. Offentlig transport finner du rett utenfor døren, og kjøreturen til Oslo sentrum tar bare 1012 minutter. Under planleggingen av dette boligprosjektet har vi lagt mye arbeid i å skape et bomiljø med planter som hører hjemme i den norske floraen, trygge gangveier og små, fredelige oaser mellom husene – slik vi mener boliger bør være i et hyggelig nærmiljø. BOLIGENE

Bygg A ble lagt ut for salg tidligere i år, og nå er det bygg E som står for tur. I dette seksetasjes huset vil vi bygge 36 leiligheter på to, tre og fire rom, alle romslige og med store, vestvendte balkonger og innvendig bod. Husene i anlegget er plassert overfor hverandre

Barnehage og skole: Rolvsrud barnehage på naboeiendommen. Solheim barneskole (550 m), Kjenn ungdomsskole (750 m) og Mailand videregående skole (850 m). Friområde: Kort vei til Østmarkas løypenett, badevann og turstier.

KONTAKT OBOS Nye Hjem v/ prosjektselger Alexander Thomassen. Tlf: 97 04 44 99 Nettside: thurmannskogenbolig.no E-post: prosjektsalg@obos.no alexander.thomassen@obos.no

PROSJEKTINFORMASJON Utbygger: OBOS, AF Gruppen, T. Klaveness Eiendom Arkitekt: L.O.F. Arkitekter Entrprenør: AF Gruppen, avd. Bygg Oslo Illustrasjoner og foto: Rift og Johnér Bildbyrå

OBOSBL ADET 77


BOLIG | AKERSHUS | LØRENSKOG EKSEMPLER PÅ LEILIGHETSTYPER:

Sov 9,5 m²

Sov 12,0m2

Èntre 8,5m2

Wc 3,0m2

Bad W

5,0m2 T

på en måte som skaper avskjermede gårdsrom og lite støy, og inne i leilighetene kan du bo med komfortabel standard. Kjøkkenet er fra stilrene HTH, baderom leveres med klassiske fliser – og selvfølgelig blir det tilvalgsmuligheter på blant annet kjøkkenfronter, fliser, parkett og veggfarger for deg som er tidlig ute. Fasadene får et spennende arkitektonisk uttrykk, og blir utført i pussete flater og panel med innslag av fasadeplater og med balkongrekkverk i glass. Byggene er tegnet av LOF Arkitekter.

Bod 3,0m2

Kjøkken/stue 42,5m2

TEKNISK STANDARD OG GARASJEANLEGG

Boligene bygges etter TEK 10, som er den nyeste standarden for norske boliger. Vannbåren varme, balansert ventilasjon og energiklasse C gir deg en bolig som er behagelig å bo i året rundt. Under bakkenivå blir det garasjeanlegg med garasjeplass til alle leilighetene, og utenfor inngangen og i en egen garasjekjeller kan du plassere sykkelen trygt. Her blir det også sportsboder.

Balkong 15,0 m2

LEV VEL MED OBOS

Leilighetene er organisert som et boligsameie med OBOS som forretningsfører. OBOS har lang erfaring med forretningsførsel og vil sikre at boligsameiet får en trygg og sikker drift. Boligsameiets månedlige driftskostnader finner du i prosjektets prisliste. Kostnadene du som beboer vil ha til strøm, varmtvann og oppvarming av boligen vil bli fakturert etter forbruk. Kombinasjonen av erfarne boligbyggere og seriøs forretningsførsel vil gjøre kjøpet ditt til en trygg investering, uten overraskelser av noe slag.

3-ROMS, 90,5 M2 BRA

FINANSIERING

T

W

Boligene er organisert som et boligsameie, og hver enkelt kjøper må derfor selv ordne med finansiering. OBOS-banken har gode lånetilbud til sine medlemmer, og kan kontaktes på www.obos-banken.no. Her kan du beregne prisen på boliglånet ditt og få gode råd om hva som vil være det mest gunstige boliglånet for deg.

Èntre

Bad 5,0 m² m

4,0m2

Bod 3,0m2

Kjøkken/stue 27,5m2

SALGSSTART OG FERDIGSTILLELSE

Sov

Boligene selges med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer. Boligene i bygg E legges ut for salg i juni 2015, og byggestart vedtas når et tilstrekkelig antall av boligene er solgt. Byggestart for dette prosjektet er anslått til første kvartal 2016, og boligene er planlagt å være ferdig i første halvår 2017.

11,5m2

Balkong 15,0 m2

PROSPEKT OG PRISLISTE

Du vil finne prislister og oversikt over alle leilighetene på www.thurmannskogenbolig.no fra midten av mai. Du kan også få prospekt og annen informasjon ved å henvende deg til prosjektselger Alexander Thomassen på tlf 970 44 499. Salgsmøtet finner sted 4. juni på Lørenskog Hus, og det vil bli visning på tomten 31. mai og 1. juni.

2-ROMS, 56 M2 BRA

OBOSBL ADET 78


Mer info: www.telt.as

VINTERHAGE/ GLASSVERANDA

POLYCAR - solid helårstelt med 8mm tykt sotfarget polycarbonattak

2,59m

15.900,-

- sterk og klar Acrylic

3,21m

Produsert i Israel i Polycarbonat. Veggplater produsert i 3mm klar acrylic og 100% beskyttet mot UV-stråling. 3,83m Tak i uknuselig 4mm dobbelt Polycarbonat/UV-stråle behandlet. Leveres med dør og takvindu. Monteres til vegg. Dybde 1,95m. Høyde i bakkant 2,42m. Leveres med mulighet for utvidelse med moduler på 60cm kr 3.000,-.

18.900,-

dt ved Festes go . sterk vind ø. 30cm sn Tåler ca

GR30

3x3m

3x4m

10.990,-

22.900,-

Mer info: www.telt.as

ALUMINIUMSPAVILJONG

15.990,-

Mer info: www.telt.as

Tekstilvegger/PVC: Vegger 2 stk. klar PVC + 2 stk. polyester med pvc 3m kr 1.800,-, 4m kr 2.100,-. Carport, takrenne kr 490,-.

EASY-UP

3x3m

3.900,3x6m

Aluminiumspaviljong til helårsbruk. Sekskantet med høyde 2,8m. Har 2 skyvedører på to sider. Takplater i Polycarbonat 8mm. Farge coffee. Kan stå ute hele vinteren under tilsyn. Pakket i 4 kartonger (totalvekt 200kg).

Vår nye leverandør er Shelter Logic - amerikansk firma med fabrikk i Kina og som produserer telt i topp kvalitet for Kanadisk klima. Alle detaljer er de beste på markedet. Passer ideelt for ATV, motorsykler, snøfresere, gressklippere, ved og hageredskap m.m. Lett å sette opp, duken er 3xUV-behandlet. Duken er av ripstoppvevd polyetylen, 220g.

8.900,4x8m

12.900,Mer info: www.telt.as

EASY-UP proff Teltet du slår opp på 5 minutter! Finnes i stål/aluminium. Fargen på stengene er grå/beige metal. Takduk/ vegger i polyester m/PVC-coating. Regulerbar høyde. Vekt fra 30-45 kg. Finnes i fargene hvit-beige-mørkblå -grønn.

3x3m standard

Br:2,4 x L:2,4 x H:2,4m - døråpning 2xH1,8m

3x3m proff

2.900,-

3.190,-

3x4,5m proff

3.900,-

rat.

pa kjøpes se ting kan Myggnet k. 9,- pr. st 3m kr 36 k. st 0,- pr. 4m kr 48

3x3m

7.900,-

Mer info: www.telt.as

PARTYPAVILJONG • • • • • • •

3x4m

Me

d Med smijernsdekor i hjørnene. superpr Meget solid stålramme. på 3x3mis Samme duk-kvalitet som Norgesteltet. Lev. i størr. 3x3m og 3x4m. H: 280cm i midten. Med grønn stålramme. Duk grønn, blå og beige. Vekt ca 80kg. Bør ikke stå ute om vinteren.

3x3m

9.900,-

Vinterduk PE 160g 490,- stk. Vinterduk PE 160g 590,- stk.

3x3m inkl. vegger

Førpris: kr 4.900,-

Førpris: kr 6.900,-

NÅ 2.900,-

NÅ 4.900,-

FLERBRUKSTELT

6.900,-

Vegger kr 490,-/640,- pr. stk. Vegger kr 490,- pr. stk.

- i stål

tett takduk og meget solid ramme i alu. og stål.

3x6m proff

4.900,-

Vegger kr 420,- pr. stk. Vegger kr 490,- pr. stk. 3x6m 4.900,-. Farge: mellomblå.

Mer info: www.telt.as

MILANO - med vannFinnes i fargene grønn, beige og mørk blå. Vegger samme kvalitet som taket 90x90mm - polyester som er PVCbelagt 380g. Nylonkroker og 2 spor til oppheng av vegger. Veggsett 2 klare i PVC og 2 med 380g polyester/PVC. Høyde 280cm i midten. Ben i 90x90mm alu. Takspiler i 40x23mm stål.

Materiale: Tak 600D og vegger 300D polyester som er PVC-belagt. Sømmene er tapet. Flott bag med hjul og teltplugger følger også med. Farger finnes i sort, hvit, mørk blå, rød og grønn.

Mer info: www.telt.as

MOTORSYKKEL/ REDSKAPSTELT

4.900,4x4m

7.900,-

GR30

3,8x3,8m

Mer info: www.telt.as

Lav vekt, meget solid, sekskantede ben i aluminium i 40mm og 50mm med 1,8mm profiltykkelse. Takspilene er i aluminium.

2x2m

- 3,8x3,8m for helårsbruk

29.500,-

1. mars 2015

Mer info: www.telt.as

3x4m

!

TILBUD

antall. grenset n 3x3 i be struksjo Takkon r. m profile i 20x20m Grønn. å/ Farge: Bl

Hjørnehyller 120,- stk.

3x4m m/vegger

5.900,-

• Hvit solid duk • 1 langvegg med vinduer • Port i 1 kortvegg • Vekt fra ca 90-480 kg

8.200,-

• Rørdiameter 48/57x1/1,5mm • Teltplugger • Sølvfarget følger med, • Høyde på siden 2,1-2,6m 40cm lengde. • Høyde på midten 3,0-3,6m GR30

3x6m

3,5x7m

6.400,-

9.900,-

m/300g PE-duk m/vegger

VI SENDER OVER HELE LANDET! Importør:

m/300g PE-duk m/vegger

4x8m

5x10m

6x12m

13.900,-

16.900,-

24.900,-

m/300g PE-duk m/vegger

m/300g PE-duk m/vegger

m/300g PE-duk m/vegger

Frakt til en terminal/bedriftsadresse Syd Norge.............................................kr Frakt til en privatadresse Syd Norge ..............................................................kr Frakt til en terminal/bedriftsadresse Vestlandet og nord for Trondheim.........kr Frakt til en privatadresse Vestlandet og nord for Trondheim..........................kr Teltene må forhåndsbetales før de sendes. Gjelder ikke bedrift.

SKOLMAR 1200m2

BUTIKK/UTSTILLING

300,700,500,900,-

Vi har telt for over 5 millioner på lager!

Leveringstid ca 2-4 dager. Tlf. 33 42 99 10 Flere forhandlere se: www.telt.as

ÅPENT: ALLE DAGER 9.00-16.30 - TORSDAG 9.00-18.00 - LØRDAG 9.30-14.00

Skolmar 32 - 3232 SANDEFJORD, Tlf. 33 42 99 10 - Fax 33 42 99 12 - post@teltfritid.no - www.telt.as


BOLIG | OSLO | LAMBERTSETER

KOMMER FOR SALG

Bo lettvint på Lambertseter Det er ikke hver dag du får muligheten til å sikre deg en splitter ny og lettstelt bolig, sentralt på Lambertseter – med garasje i kjelleren og heis opp til din etasje. Snart er sjansen her. OBOS PLANLEGGER Å BYGGE fem blokker med cirka 130 leiligheter i Cecilie Thoresens vei 12, rett over veien for Lambertseter Senter. Blokkene vil ligge over næringsareal i første etasje. LETTSTELTE BOLIGER MED GOD KOMFORT

Leilighetene får fine solforhold, og blir lyse og romslige. Du kan velge mellom toroms, treroms og fireroms med størrelser fra cirka 45 til cirka 130 kvadratmeter. Felles for alle leilighetene er at det blir høyt under taket – 2,5 meter. Det gir en eksklusiv romfølelse. Alle får også stor balkong, takterrasse eller en liten hageflekk, vendt mot sør eller vest. GARASJEKJELLER OG HEIS

I kjelleren bygger vi to etasjer med parkeringsplasser. Her kan du sette fra deg bilen og ta heisen rett opp til din etasje. ENKEL HVERDAG MED MANGE MULIGHETER

Med tilholdssted sentralt på Lambertseter, har du alt du trenger i hverdagen like i nærheten. Lambertseter Senter ligger rett over gata. Her finner du butikker, spisesteder, bibliotek og kino. Og det er kort vei til holdeplass for buss og T-bane. Hopp på, og du er i Oslo sentrum på 18 minutter. Treningstilbudet er rikholdig, enten du vil besøke treningssenter, Lambertseter bad eller drive organisert idrett gjennom en idrettsklubb. Det er også kort vei til ski- og turløyper på Skullerud, og du kommer deg raskt til store friområder som Ekeberg, Østensjøvannet og Østmarka. Lambertseter huser flere fritidsklubber for barn og ungdom. I nabolaget finner du også Krystallen treffsenter, som har gode fritidstilbud for aktive seniorer.

80 OBOSBL ADET

HVERDAGSLUKSUS: I Cecilie Thoresens vei 12 bor du sentralt på Lambertseter, med alt du trenger i nærheten, parkering i kjelleren og heis opp til din etasje.


KOMMER FOR SALG Vi jobber med å kunne starte salget i løpet av høsten. Følg med i de neste utgavene av OBOS-bladet og på obos. no/CT12.

NÆROMRÅDET Oslo S

Os lof jor de n

N

Vålrenga

Gamlebyen Sinsen Be kk el ag et

Her kommer boligene

Ormøya Ulvøya

Lambertsete r

øya Malm Nordstrand

Kollektivtransport: Like ved er holdeplass for buss, og T-banen som tar deg til Jernbanetorget på 18 minutter. Forretninger: Rett over gata er Lambertseter Senter, med et godt utvalg butikker, spisesteder, treningssenter, bibliotek og kino. Barnehage og skole: Gangavstand til flere barnehager, to barneskoler og en ungdomsskole. Friområde: Store friområder, gang- og sykkelveier. Nær ski- og turløypene på Skullerud og fine turmuligheter i Østmarka og på Ekeberg.

KONTAKT OBOS Nye Hjem v/ prosjektselger Alexander Thomassen Tlf: 970 44 499 Nettside: www.obos.no/CT12 E-post: alexander.thomassen@obos.no

PROSJEKTINFORMASJON Utbygger: OBOS Nye Hjem (boligene) og OBOS Forretningsbygg (næringslokalene) Arkitekt: Dyrvik Arkitekter Illustrasjon: Eve Images

OBOSBL ADET 81


BOLIG | OSLO | LAMBERTSETER

KOMMER FOR SALG

ROLIG OG SENTRALT MED SJØUTSIKT På Munkelia på Lambertseter planlegges boliger med flott utsikt over Nordstrand og Oslofjorden. Det er rolig beliggenhet og kort vei til Lambertseter senter.

82 OBOSBL ADET


SE FJORDEN: Fra felles takterrasse blir det panoramautsikt, og bildet viser litt av utsikten fra 8. etasje. Nærmeste bademulighet er 400 meter til Lambertseter svømmehall.

KOMMER FOR SALG Forventet salgsstart høsten 2015. Følg med i OBOS-bladet og på obos.no/LB39.

NÆROMRÅDET Oslo S

Os lof jor de n

N

Vålrenga

Gamlebyen Sinsen Be kk el ag et

Ormøya

Lambertsete r

Ulvøya

øya Malm

er omm Her k ene bolig

Nordstrand

Kollektivtransport: Like ved T-banen som tar deg til Jernbanetorget på 19 minutter. Forretninger: Gangavstand til Lambertseter Senter. Barnehage og skole: Gangavstand til flere barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående.

OBOS PLANLEGGER Å BYGGE 79 leiligheter i Langbølgen 39 – rett ved Munkelia T-banestasjon. Det skal bygges et punkthus på fem etasjer og en langblokk med avtrapping fra fem til åtte etasjer. Nesten alle boligene får utsikt over Nordstrand, og fra 6. etasje blir det fjordutsikt. ROMSLIG OG LYST

Leilighetene får svært gode solforhold, og de blir lyse og romslige. Du kan velge mellom toroms, treroms og fireroms med størrelser fra 46 til 94 kvadratmeter. De fleste leilighetene er gjennomgående, og felles for alle er god takhøyde på 250 cm. Det blir skyvedør i glass ut til vestvendt balkong på 10-14 kvadratmeter. Alternativt får du egen hageflekk eller stor privat takterrasse. I tillegg er det felles takterrasse med fantastisk utsikt. I underetasjen i langblokken blir det barnehage, og første boligetasje ligger hevet

godt over bakkenivå. Leilighetene i punkthuset ligger også i god høyde over gatenivå. I kjelleren bygges boder og garasjeanlegg, og derfra kan du ta heis til etasjen din. VARIERT TILBUD

T-bane fra Munkelia til Jernbanetorget tar 19 minutter, men du har også en rekke tilbud i nærmiljøet. Til Lambertseter Senter er det kun én T-banestopp – eller 700 meter. På senteret er det butikker, spisesteder, bibliotek og kino. Lambertseter har et variert treningstilbud, blant annet svømmehall, idrettsbaner og treningssentre. Fra Munkelia er det kort vei til ski- og turløyper på Skullerud, og du kommer deg raskt til store friområder som Ekeberg, Østensjøvannet og Østmarka. I nabolaget finner du Krystallen treffsenter som har fritidstilbud for aktive seniorer. På Lambertseter er det også flere fritidsklubber for barn og ungdom.

Friområde: Store friområder, gang- og sykkelveier. Nær ski- og turløypene på Skullerud og fine turmuligheter i Østmarka og Ekeberg.

KONTAKT OBOS Nye Hjem v/ prosjektselger Alexander Thomassen Tlf: 970 44 499 Nettside: www.obos.no/LB39 E-post: alexander.thomassen@obos.no

PROSJEKTINFORMASJON Utbygger: OBOS Nye Hjem AS Arkitekt: TAG Arkitekter AS Entrprenør: Ing. Gunnar M. Backe AS Foto: Nadia Frantsen

OBOSBL ADET 83


BOLIG | BÆRUM | FORNEBU

SISTE SJANSE PÅ HUNDSUND Nå starter salget av det aller siste byggetrinnet i dette populære området på Fornebu – nær sjøen, smart og sentralt!

BOLIGOMRÅDET HUNDSUND er et perfekt for deg som ønsker nærhet til sjøen og kort vei til byen. Hele området er utbygd når Tun 7 står ferdig, og tirsdag 9. juni starter salget av siste del i Tun 7. Her bor du sentralt ved kjøpesenteret, busstopp og den kommende Fornebubanen. Samtidig er det kort vei til strand og sjø, Nansenparken, barnehage, skole og svømmehall. BOLIGENE

Prosjektet er tegnet av Arcasa arkitekter, og det består av fem leilighetsbygg som ligger i en sirkel rundt et stort grøntområde. Byggingen har allerede startet. I det femte og siste bygget – B2 –blir det 39 leiligheter med smarte planløsninger og sørvestvendte balkonger. Du kan velge mellom toroms på 50 kvm, treroms på 70-72 kvm og fireroms på 83-123 kvm. Boligene får gjennomgående god standard med eikeparkett, fjernvarme med vannbåren gulvvarme, balansert ventilasjon, takhøyde på 2,5 m og uteplasser på minst 11 kvm. Det er også muligheter for tilvalg. Det blir direkte adkomst til parkeringskjeller, og det følger med

84 OBOSBL ADET

KONTAKT OBOS Fornebulandet v/salgsavdelingen: Heidi B. Kristoffersen og Karianne Nagell Prytz

Mobil: 938 95 730/ 414 38 931 E-post: hbk@obos.no kpr@obos.no På nett: obos.no/hundsund

parkeringsplass til tre- og fireromsleilighetene. Gullik Gulliksen landskapsarkitekter har utformet det store tunet. Her innbys det til aktivitet i grønne omgivelser, med lekeplasser, gangstier, benker og bord. I tillegg har du kort vei til Fornebulandets utallige fritidsmuligheter. PROSPEKT 27. MAI

Ferdigstillelse er planlagt rundt årsskiftet 2017/2018. Da kan du flytte inn i en fiks ferdig leilighet i et ferdig utbygd boligområde sentralt på Fornebulandet. Besøk gjerne det store visningssenteret på Fornebu som er åpent hver torsdag og søndag, eller etter avtale med selger. Adressen er Widerøeveien 5 (Bilia-bygget). Her kan du blant annet se modeller av Fornebulandet og hvert enkelt boligprosjekt. Prospektet til Tun 7 – med plantegninger og priser – er klart fra 27. mai. Dette finner du på nettsidene til OBOS, der du også kan melde deg på salgsmøtet som starter 9. juni kl. 18.00. Mer info om det populære boligområdet finner du på obos.no/hundsund.


SALGSSTART

9. JUNI

OBOSBL ADET 85


BOLIG | OSLO | KVÆRNERBYEN

I Kværnerbyen skapes boligdrømmen Flere av rammene rundt boligen du kjøper er ofte satt, men mulighetene for å tilpasse leiligheten til ditt drømmehjem er mange. Eierne av en fireroms i Pelton valgte å benytte en interiørarkitekt for å skape sin drømmebolig. ØNSKET OM Å TILPASSE BOLIGEN etter egne behov og personlig smak er sterk hos de fleste kjøpere. For eierne av Pelton-leiligheten var interiør, fargevalg og belysning i fokus da drømmeleiligheten skulle skapes. De ønsket en varm og behagelig atmosfære, med et stilrent interiør. Og fra de kjøpte boligen og frem til nå har de jobbet tett med interiørarkitekt Eli Skogsrud fra In The House, for at leiligheten skulle bli akkurat slik de selv ønsket. VARME TONER

En beige-grå fargepalett er gjennomgående i hele leiligheten. Stilen er tidløs, men heller mot det moderne, og de varme og kalde jordfargene tas opp i alt fra vegger, tepper og møbler til mindre pyntegjenstander. − Vi har jobbet mye med å finne riktig farge til veggene. Vi ville ikke ha en for gul eller for blå gråfarge, så jeg tror vi har testet over

86 OBOSBL ADET

ti forskjellige gråtoner før vi fant den som passet vår leilighet, forteller eieren. De varme fargetonene, stilige møblene og de nøye utvalgte pyntegjenstandene gir leiligheten et stilrent og moderne inntrykk, samt at kontrastveggene på soverommet og i gangen setter et eksklusivt preg på leiligheten. Kjøkkenkroken har eierne valgt å endre fra opprinnelig plantegning for å tilpasse bruken av rommet etter deres personlige behov. De har fjernet veggen mot spisestuen og satt inn et mørkegrått kjøkken. På gulvet har de en lys, en-stavs eikeparkett, som ble gjort som et tilvalg og som står i fin kontrast til kjøkkenet. I tillegg til å fokusere på interiør og farger, har eierne vært opptatt av belysning. − Lys er farge. Ved å være bevisst på hvor du plasserer lamper og


KONTAKT OBOS Nye Hjem, avd. Kværnerbyen, Smeltedigelen 2, 0195 Oslo. Oppdragsansvarlig: Benedicte Wien og Ellen Dammen Mobil: 47 60 80 89/ 97 59 88 55 Tlf: 22 86 58 41/ 22 86 55 33 E-post: prosjektsalg@ obos.no På nett: kværnerbyen.no

hva slags belysning du har, vil det kunne gjøre mye med rommet, sier eieren av Pelton-leiligheten. «GLAD VI BRUKTE SÅ MYE TID SOM VI GJORDE»

FOTO NADIA FRANTSEN

Eieren forteller at de har brukt mye tid på planleggingen. I en møbleringsplan har de funnet frem til riktige møbler for akkurat denne leiligheten og de har testet utallige farger på veggene før de fant den de ville ha. De er godt fornøyd med resultatet, og mener selv at leiligheten har fått mer karakter – en karakter tilpasset deres personlige stil. God planlegging og relativt enkle grep har gjort at disse eierne har fått satt sitt personlige preg på leiligheten. Når du kjøper ny leilighet i Kværnerbyen finnes det utallige muligheter av tilvalg, og jo tidligere du kommer inn i byggeprosessen, desto større innflytelse kan du har på det endelige resultatet.

OBOSBL ADET 87


2,70%

Boliglån Ung 2,70% Unge OBOS-medlemmer får en av markedets laveste lånerenter --Er du OBOS-medlem mellom 18 og 33 år får du vår aller beste rente. Du kan låne inntil 85% av boligens verdi, og med tilleggssikkerhet kan du låne inntil 100%. Vi tilbyr samme lave rente ved mellomfinansiering, dersom du skal kjøpe nytt før du har solgt din gamle bolig. Les mer på obos.no/ung

Dette koster lånet: Er du under 34 år og trenger 1 million kroner i mellomfinansiering i 3 måneder og låner 2 millioner kroner over 25 år, vil du ha betalt 2 769 404 kroner når lånet er nedbetalt. Effektiv rente er 2,77% for det langsiktige lånet og 2,74% for mellomfinansieringen. Prisene kan endres uten varsel. Se obos.no/bank for oppdaterte priser

bank@obos.no | 02334


BOLIG | BLOCK WATNE

SALGSSTART

28. mai

Øyen Nordre HOBØL 16 nye leiligheter skal bygges i prosjektet Øyen Nordre. Disse er fordelt på tre hus på to etasjer: Én 4-mannsbolig og to 6-mannsboliger. I første salgstrinn kommer den ene seksmannsboligen i Øyenveien 84 A-84 F. De nye leilighetene er alle store 3-roms med areal på 83 m2 BRA og 78 m2 P-rom

Med ulike boliger i mange størrelser huser Øyen Nordre mennesker i alle aldre og livsfaser. Det gir et variert og godt bomiljø i et allerede trygt og tilgjengelig område. Hobøl er en kommune i vekst, og den relativt korte avstanden til Ski og Oslo – samt store friområder og et rikholdig idretts- og kulturtilbud – er medvirkende årsaker til veksten. Salgsstart: Torsdag 28. mai kl. 09.00 på Block Watnes kontor i Nygårdsveien 20 C, 1400 Ski. Les mer: blockwatne.no/oyennordre

Kniveåsen DRAMMEN Kniveåsens beliggenhet nær Drammensfjorden gjør dette til et attraktivt boområde. Nærområdet har utallige kvaliteter som beboerne vet å sette pris på. Her har Block Watne bygget eneboliger gjennom flere år, og dette har utviklet seg til et svært trivelig boligområde.

Snart legges de siste eneboligene på området ut for salg. Husene ligger perfekt til inn mot skogkanten. Totalt ni boliger i to varianter i størrelse 152 og 165 m2 BRA, med carport og stor terrasse skal selges. Felles for begge hustypene er store stuer med åpen kjøkkenløsning, fire soverom og to bad. Her får du både sol og god utsikt. Kommer for salg i løpet av juni! Følg med på: blockwatne.no/kniveaasen

FORTRINNSRETT FOR OBOS-MEDLEMMER: OBOS-medlemmer har fortrinnsrett etter ansiennitetsprinsippet ved alle salgsstartene til Block Watne, som nå er en del av OBOS-konsernet. Salgsstarter annonseres på blockwatne.no, der man også melder ønske om å benytte fortrinnsretten. Les mer på www.blockwatne.no/fortrinnsrett.

OBOSBL ADET 89


Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING UTVALGTE PRODUKTER

30%

GARASJEPORTER UTVALGTE PRODUKTER

30%

Få gratis befaring med gode tips og råd, egen produksjon på Kløfta og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg.

Velkommen til vårt showroom i Østre Aker vei 215!

...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE Komplett moderniseringsprogram for kjøkken, bad og garderobe Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål! Benkeplater skreddersys etter ønske fra eget verksted! Hvitevarer leveres og monteres etter avtale! Snekker, rørlegger og elektriker utfører arbeid av høy kvalitet! Se mulighetene, besøk vår butikk i Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47 Faks: 22 20 60 55 www.kjøkkenfornyeren.no Vår drift i over 30 år... Trygghet for godt resultat


BOLIG | BLOCK WATNE

SALGSSTART

4. juni

Eikeskar NOTODDEN Eikeskar ligger i Notodden kommune – luftig, solrikt og med utsikt over Heddalsvannet, Himingen og Lifjell. Det er kort vei til skoler, barnehage og dagligvarebutikk. Det er ca. to kilometer til Notodden sentrum, og du har flott turterreng med merkede stier som nærmeste nabo.

Boligene er kjedet tre og tre sammen. De ligger inntrukket fra veien, langs en egen blindvei. Store terrasser med både sol og utsikt ligger over carport og sportsbod. To fullverdige etasjer gir rom til to stuer, to bad og tre soverom. Salgsstart: Torsdag 4. juni kl. 17.00 på kontoret i Hermann Fossgate 6, 3611 Kongsberg, (Berja senter) Tomtevisning: Lørdag 30. mai kl. 13.00-15.00 Les mer: blockwatne.no/eikeskar

Heimdaltunet RYGGE/MOSS Heimdaltunet skal totalt romme 86 selveierleiligheter, og nå er over halvparten solgt. Med sin sentrale beliggenhet mellom Moss og Rygge flyplass – og enkel kommunikasjon til Oslo – er dette blitt et populært område.

Leilighetene er på ett plan – store 3- og 4-roms med carport og super planløsning. De ligger i fire- og seksmannsboliger over to etasjer. Arealet er fra 70-88 m2 BRA. Det er kort vei til skole, barnehage, kjøpesenter, handlegate, restauranter, muligheter for båtliv og andre fritidsaktiviteter, samt kort avstand til flyplassen. Kombinasjonen av gode boliger og bra beliggenhet er noe folk vet å sette pris på. Mange beboere har flyttet inn, og uteområdene ferdigstilles med asfalterte veier, plen, busker og trær etter hvert som husene bygges. Egne renovasjonshus bidrar til at alt fremstår pent og ryddig. Adresse: Kubjelleveien, 1570 Dilling Les mer: blockwatne.no/heimdaltunet

FORTRINNSRETT FOR OBOS-MEDLEMMER: OBOS-medlemmer har fortrinnsrett etter ansiennitetsprinsippet ved alle salgsstartene til Block Watne, som nå er en del av OBOS-konsernet. Salgsstarter annonseres på blockwatne.no, der man også melder ønske om å benytte fortrinnsretten. Les mer på www.blockwatne.no/fortrinnsrett.

OBOSBL ADET 91


NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG

NYE BOLIGER FOR SALG OBOS bygger og utvikler nye boligprosjekter i Oslo og Akershus og i regionene Stor-Bergen, Midt-Norge, Rogaland, Østfold, Vestfold og Innlandet. I denne oversikten finner du alle boligprosjektene som ligger ute for salg nå. Følg også med på www.obos.no/nybolig.

LÅN TIL NYE BOLIGPROSJEKTER Trenger du lån til å kjøpe ny OBOSbolig? OBOS-banken gir deg ekstra god rente på lån til OBOS' og Block Watnes boligprosjekter. Du kan låne inntil 85 prosent av kjøpesummen, og renten er den samme uavhengig av lånebeløp. Lånet kan nedbetales over 30 år. Ti prosent av totalprisen betales vanligvis ved kontraktsinngåelse. Trenger du lån til denne innbetalingen hjelper OBOS-banken deg med et prosjektlån til gunstig rente. Les mer på obos.no/nyboliglan

OSLO/AKERSHUS

KVÆRNERBYEN

KVÆRNERBYEN

LØREN

KVÆRNERBYEN TERRASSE HUS A, B, C OG D: 189 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 1. juni 2016.

KVÆRNERLIA HUS B OG C: 84 borettslagsleiligheter, planlagt innflytting 2. kvartal 2017.

GARTNERLØKKA BYGG 1, 2, 3, 4 OG 5: 243 leiligheter. Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2016.

SALG VED: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Ellen Dammen, mob. 975 98 855 www.kvaernerbyen.no

SALG VED: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselgere Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og Ellen Dammen, mob. 975 98 855 www.kvaernerbyen.no

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360 www.obos.no/gartnerlokka

ENSJØ

ENSJØ

ENSJØ

STÅLVERKSKROKEN: 40 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2016.

VERKSHAGEN: 40 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2016.

GLADENGEN PARK: 56 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2015.

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360 www.obos.no/stalverkskroken

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360 www.obos.no/verkshagen

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360 www.obos.no/gladengenpark

92 OBOSBL ADET


LØRENSKOG

OPPSAL

BEKKELAGET

THURMANNSKOGEN, BYGG A OG E: 90 selveierleiligheter, planlagt innflytting 2. kvartal 2017.

TRASOPTUNET: 114 borettslagsleiligheter i Hellerudveien 69. Innflytting fra 2. kvartal 2015.

JOMFRUHAGEN: 17 selveide rekkehus ved Jomfrubråten. Innflyttingsklare boliger, 2 igjen!

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Alexander Thomassen, mob. 970 44 499 www.obos.no/thurmannskogen

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006 www.obos.no/trasoptunet

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Alexander Thomassen, mob. 970 44 499 www.obos.no/jomfruhagen

Kun 1 igjen!

1367 HUNDSUND

ROLFSBUKTA

HAGEBYEN

HUNDSUND

KANALBYGG 3 OG 4: 50 leiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2015. Kun 1 igjen!

BYGGETRINN 2 OG 3: 238 rekkehus/rekkehusleiligheter/leiligheter. Innflyttingsklare boliger - kun 3 igjen!

SALG VED: OBOS Fornebulandet, Karianne Prytz, mob. 414 38 931 www.fornebulandet.no

SALG VED: OBOS. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006 www.fornebulandet.no

TUN 7: Salgstrinn 1+2: 113 leiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2016. 1367 HUNDSUND: 40 leiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2016 - kun 3 igjen! SALG VED: OBOS Fornebulandet, Heidi B. Kristoffersen, mob. 938 95 730 www.fornebulandet.no

MIDT-NORGE

STORØYA

TRONDHEIM HORNEBERG

TRONDHEIM VÆRE

STORØYA: Innflyttingsklare rekkehus. TERNETUNET 1, 2 OG 3: 131 leiligheter.

HORNEBERGTUNET: 119 selveierleiligheter og 47 rekkehus i Fossegrenda. Innflyttingsklare.

VÆRETRØTOPPEN: 42 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2015

SALG VED: Meglerhuset Nylander, eiendomsmegler Lars Kristian Hagen mob. 452 75 958 www.horneberg.no

SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling, eiendomsmegler Rune Selven mpb. 957 37 861 www.væretrøtoppen.no

Planlagt innflytting fra 4. kvartal 2015.

SVALETUNET: 8 rekkehus og 25 leiligheter. LOMVI TUN 1+2: 50 boliger. HEGRE TUN: 44 boliger. SALG VED: OBOS Fornebulandet, Tomine Duller, mob. 926 30 113. www.fornebulandet.no

OBOSBL ADET 93


NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG

BLÅKLOKKESVINGEN

TRONDHEIM TILLER

STJØRDAL

TRONDHEIM LADE

TILLERLANDET TRINN 2 OG 3: 97 selveierboliger. Planlagt innfytting fra 2. kvartal 2015

BLÅKLOKKESVINGEN I FOSSLIA: 26 selveierboliger. Planlagt innflytting 3 kvartal 2015

SALG VED: Eiendomsmegler 1, eiendomsmegler Tonje Borthen, mob. 416 05 422 www.tillerlandet.no

SALG VED: DnB Eiendom v/ Tove Kulseng mob. 901 85 490 www.fosslia.no

LADEBYHAGEN TRINN 1 OG 2: 73 borettslagsleiligheter, og 97 selveierleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter i trinn 1.

VESTFOLD

ØSTFOLD

ROGALAND

TØNSBERG KALDNES

FREDRIKSTAD KRÅKERØY

STAVANGER KLEIVANE

DOCKSIDE TRINN 1 OG 2: 116 selveierleiligheter. Innflyttingsklare leiligeter i trinn 1.

VESTRE LANGØYÅSEN: 42 eneboliger i sameie. Planlagt innfytting fra 1. kvartal 2016.

FØLHUSBAKKEN: 25 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 2. kvartal 2016.

SALG VED: OBOS Tønsberg. Prosjektselger Tor André Vedvik, mob. 979 59 557 www.kaldnesbrygge.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Fredrikstad, eiendomsmegler André Søland, mob. 952 77 103 www.obos.no/vestre-langoyasen

SALG VED: OBOS Rogaland. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240 www.obos.no/folhusbakken

STAVANGER TASTARUSTÅ

STAVANGER HAUGESUNDSGATA

STAVANGER STORHAUG

KVARTALET: 235 borettslagsleiligheter. Innflyttingsklare leiligheter.

50 ØST TRINN 1, 2 OG 3: 124 selveierleiligheter. Innflytting fra 2. kvartal 2015.

HUS O´HOI: 98 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2017.

SALG VED: OBOS Rogaland. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240 www.kvartalet-tasta.no

SALG VED: OBOS Rogaland. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240 www.5grader.no

SALG VED: OBOS Rogaland. Prosjektselger Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240 www.obos.no/husohoi

94 OBOSBL ADET

SALG VED: Eiendomsmegler 1, eiendomsmegler Tonje Borthen, mob. 416 05 422. www.ladebyhagen.no


INNLANDET

HAMAR SENTRUM

HAMAR MARTODDEN

HAMAR/RINGSAKER

HAMAR STADION: 15 byboliger. Innflyttingsklare boliger. Kun 4 ledige!

STRANDVEGEN 153 TRINN 2 OG 3: 37 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2015.

BJØRKHOL TRINN 2: 4 rekkehus i borettslag i Furnes. Planlagt innflytting 3. kvartal 2015. Kun 2 igjen!

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Innlandet Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006, www.obos.no/hamarstadion

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Innlandet Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006, www.strandvegen.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006, www.bjørkhol.no

STOR-BERGEN

LUND/VOLL

BERGEN KRONSTAD

BERGEN ASKØY

LINÅKEREN: 27 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra 1. halvår 2016.

KRONSTADPARKEN TRINN 2 OG 3: 220 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2016.

FLORVÅGVEGEN 36: 18 selveierleiligheter. Innflyttningsklare leiligheter.

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006 www.obos.no/linakeren

SALG VED: DnB Eiendom AS, Thor-Kristian Johannessen, mob. 916 88 655. www.kronstadparken.no

SALG VED: OBOS Stor-Bergen. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/florvagvegen36

BERGEN STRAUME

BERGEN STRAUME

BERGEN SANDSLI

STRAUMSFJELLET PANORAMA TRINN 1 OG 2: 123 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 1. kvartal 2017.

STRAUMEHAGEN: 43 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2016

SANDSLIÅSEN TRINN 1: 62 selveierleiligheter. Planlagt innflytting våren 2016.

SALG VED: Fana Sparebank Eiendom, Stig Håkon Nøkling, mob. 472 43 948 www.straumsfjellet.no

SALG VED: OBOS Stor-Bergen. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/straumehagen

SALG VED: Kaland&Partners AS, megler Vidar Nøttveit, mob. 488 88 402 www.sandsliåsen.no

OBOSBL ADET 95


NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG

BERGEN OS

BERGEN OS

BERGEN MØLLENDAL

SOLSTRANDVEGEN: 36 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 3. kvartal 2016.

OS SJØFRONT: 40 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2015.

MØLLESTRANDEN: 69 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting 4. kvartal 2015.

SALG VED: OBOS Stor-Bergen. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/solstrandvegen

SALG VED: OBOS Stor-Bergen. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/os-sjofront

SALG VED: OBOS Stor-Bergen. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/mollestranden

Dette må du vite før du skal kjøpe bolig! SKAL DU KJØPE NY BOLIG?

LES DETTE FØR DU GÅR PÅ SALGSMØTET! For å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet, må følgende vilkår være oppfylt:

bolig på salgsmøtet signerer en forenklet, men bindende kontrakt.

• Du må møte opp personlig eller ved fullmektig innen kl. 18.00 slik at ditt medlemskap blir registrert. • Din eventuelle fullmektig må fremvise skriftlig og signert fullmakt. Det må uttrykkelig fremgå hvilke fullmakter som er gitt. • Du må være à jour med medlemskontingenten. • Ta med finansieringsbevis.

Særskilt ved kjøp i borettslag: Kjøper som fra før har bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, må selge denne for å kunne overta den nye boligen. Kjøper som fra før har kontrakt på bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet borettslag, må ha solgt denne kontrakten før kjøp av ny bolig under oppføring i et OBOStilknyttet borettslag.

Bruk av ansiennitet på salgsmøtet, medfører midlertidig nullstilling av ansienniteten i 12 måneder etter at den nye boligen er ferdigstilt. De som velger

96 OBOSBL ADET

Særskilt ved kjøp i sameie: Krav om salg av egen bolig og kontrakt på bolig under oppføring i OBOS-tilknyttet borettslag, gjelder ikke. Ellers følges foranstående retningslinjer.

BERGEN ARNA ARNA URBAN: 85 borrettslagsleiligheter. Planlagt innflytting 1. kvartal 2017. SALG VED: OBOS Stor-Bergen. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715. www.obos.no/mollestranden


PÅ NETT

Planlagte boligprosjekter

OSLO OG AKERHUS

Kværnerbyen En ny bydel er under bygging. Kværnerbyen terrasse og Kværnerlia ligger ute for salg. Nytt prosjekt, Kværnerbakken, har planlagt salgsstart i september. Majorstuen I Middelthunsgate 15-17 skal OBOS og Veidekke bygge ca 350 leiligheter. Planlagt salgsstart 1. kvartal 2016.. Ensjø I Gladengveien på Ensjø skal OBOS bygge tilsammen 500 leiligheter. Gladengen Park, Verkshagen og Stålverkskroken ligger ute for salg. Salgsstart for neste prosjekt er ikke bestemt. Løren I Lørenvangen skal OBOS og Veidekke bygge over 800 boliger. Gartnerløkka bygg 1, 2, 3, 4 og 5 ligger ute for salg.

For mer informasjon se www.obos.no/nybolig

Fornebu-Hundsund Her skal det bygges totalt 460 boliger. Tun 7 og 1367 Hundsund ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for neste trinn er ikke bestemt. Sandvika I Bjørnegårdssvingen skal det bygges totalt 120 leiligheter. Reguleringsforslag er til behandling i kommunen. Planlagt salgsstart 3. kvartal 2016. Lillestrøm I Portalen skal det bygges ca. 140 leiligheter. Planlagt salgsstart er i løpet av 2015/2016. MIDT-NORGE

Lade I Ladebyhagen planlegges ca. 450 boliger. Trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for neste trinn er 2. kvartal 2015.

Mortensrud Her planlegger OBOS flere nye boligprosjekter. Planlagt salgsstart for neste prosjekt er 2016.

Tiller På Tillerlandet bygges det eneboliger, rekkehus og leiligheter. Trinn 1, 2 og 3 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt.

Oppsal Oppsal senter planlegges oppgradert og utbygget med et større antall leiligheter. Planlagt salgsstart høsten 2015.

Stjørdal I Fosslia skal det bygges totalt 67 boliger. Blåklokkesvingen trinn 1 ligger ute for salg. Salgstart for trinn 2 er ikke bestemt.

Bogerud Bogerud senter planlegges opprustet og utbygget med 110 leiligheter. Planlagt salgsstart 2015/2016.

Kråkerøy På Vestre Langøyåsen skal det bygges 42 boliger. Salget har startet.

Lambertseter I Langbølgen 39 skal det bygges 79 leiligheter. Planlagt salgsstart høsten 2015. Lambertseter I Cecilie Thoresens vei 12 planlegges ca. 130 leiligheter og forretninger. Planlagt salgsstart høsten 2015. Lørenskog I Nordliveien skal det bygges ca. 220 boliger. Thurmannskogen trinn 2 er utlyst i dette bladet. Fornebu-Storøya Her skal det bygges totalt 460 boliger. Storøya rekkehus, Svaletunet, Terne tun 1, 2 og 3 og Lomvi Tun 1+2 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt.

Jæren/ Nærbø På Meieritomta skal det bygges 145 leiligheter. Planlagt salgsstart er 2. kvartal 2015. STOR-BERGEN Bjånes - Os Her skal det bygges totalt 1 500 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2015.

Kronstadparken I Bjørnsons gate 7-15 skal det bygges tilsammen ca. 320 boliger. Trinn 1 er utsolgt. Trinn 2 og 3 ligger ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke bestemt. Blomsterdalen Her skal det bygges 200-300 leiligheter/ rekkehus. Planlagt salgsstart i 2016. Hjellestad Her skal det bygges leiligheter/rekkehus. Planlagt salgsstart 2016. Sandsli Her planlegges 250 boliger. Trinn 1 ligger ute for salg. Salgsstart for trinn 2 blir i september 2015. Straume I Straumsfjellet Panorama skal det bygges 200 leiligheter. Trinn 1+2 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for neste trinn er ikke bestemt.

ØSTFOLD

Arna I Arna Urban skal det bygges 85 leiligheter. Salgstrinn 1 er godt i gang. Trinn 2 er utlyst i dette bladet.

VESTFOLD

Skogro På Nøtterøy skal det bygges 59 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2015. Kaldnes På Kaldnes brygge i Tønsberg skal det bygges ca 160 leiligheter. Dockside trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Salgstart for trinn 3 er ikke bestemt. ROGALAND

Hus O`Hoi Her skal det bygges 98 selveierleiligheter. Første salgstrinn er utlyst i dette bladet. Sandnes/ Bogafjell Her skal det bygges 55 leiligheter. Planlagt salgsstart 2015.

INNLANDET

Lund - Voll Her planlegger OBOS og Block Watne 7001000 boliger i løpet av 10-15 år. OBOS første prosjekt er Linåkeren. Trinn 1 ligger ute for salg. Trinn 2 er utlyst i dette bladet. Martodden Her skal OBOS bygge 71 leiligheter. Strandvegen 153, trinn 1, 2 og 3 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for neste trinn er ikke bestemt. Bjørkhol I Furnes skal det bygges 18 rekkehus/eneboliger. Trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for trinn 3 er ikke bestemt.

OBOSBL ADET 97


Eiendomsvurdering og Takst

Oppussing

SIGVARTSEN

Container

Vårrydding?

STEININDUSTRI

Container til fastpris

GRAVSTEINER

butikk.ragnsells.no 08899 www.ragnsells.no

NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

Ingen fordyrende mellomledd • Oslo-distriktets største utvalg • Ring og få tilsendt GRATIS katalog • 12% rabatt ved henvisning til annonsen • Alle prisklasser •

Vaktmesterkompani

Rørlegger

GARASJERENGJØRING

Pusse opp badet?

• Tørrfeiing • Vasking • Høytrykksspyling av vegger, søyler Ring eller send mail for et uforpliktende tilbud.

Vi er totalentrepenør på baderom

10% rabatt på møbler for lesere av OBOS-bladet * Gjelder ikke allerede nedsatte varer

AVD. GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO. TLF: 22 80 30 70 AVD. SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA. TLF: 67 52 10 30 WWW.SIGVARTSEN.NO

Tlf. 67 15 00 88 • morten@abvk.no

Østensjøveien 16, 0661 Oslo • 22 97 42 97

Oppussing Advokat Oppussing

Glassmester

Advokatbistand

GLASSMESTER GLASSMESTER Besøk vår ”butikk” i butikken



r

o

Rørlegger Rørleggere

 

 

 



   

    

VI GIR 10% RABATT

på alle veiledende priser ved henvisning til annonsen. Dette gjelder rør, deler . og utstyr.





COMFORT STORO Grefsenveien 56, 0487 Oslo 23 40 10 40 storo@comfort.no

 

Containere Oppussing

Oppussing

Entreprenør Glassmester

Pusse opp? Dugnad? GLASSMESTER Går du med tanken om å pusse opp!

Container? Vi stiller med:

Kampanjekode Snekker, maler, flislegger, rørlegger, elektriker og “Private Oslo/Akershus” Ringprosjektledelse. oss på Tlf.: 47 41 30 00 tlf 09700 www.nytthjem.net post@nytthjem.net www.norskgjenvinning.no

Annonsering

Vakt hele døgnet. Faste lave priser til leserne av OBOS-bladet!

Vi kan bygge stillaser for dere ! GLASS Ring 815 (815 45277)

www.scaffon.no Ring 22 144 800

Garasjeporer

Bistand til privatpersoner og næringsdrivende ifm. kontrakter, oppgjør ved kjøp og salg, seksjonering, tomtefeste og andre juridiske spørsmål knyttet til eiendomshandel. Vi stiller med:

Går du med tanken om å pusse opp!

Vakt hele døgnet. i Brobekkveien 104b på Alnabru! lavedusjløsninger, priser til fester Salg avFaste glass, speil, ogleserne beslag m.m. av vinduer, av Utstilling OBOS-bladet! dører og rekkverk i glass/stål.

Snekker, maler, flislegger, rørlegger, elektriker og prosjektledelse. Tlf.: 47 41 30 00 www.nytthjem.net post@nytthjem.net www.oklandco.no tlf. 64 84 60 60

Hyggelige priser til OBOS medlemmer! Ring 815 GLASS

Advokat Annonsering

Garasje Garasjeporer

ADVOKATBISTAND

Ring 815 00 004

hjemme, annonser i Advokat P.E.Unhjem Johansen Tlf.: 911 19 336 OBOS-bladet Advokat S.K. Berge Tlf.: 901 95 250

Testament, ektepakt, arveforskudd, arv, skatt og tvister

(815 45277)

Ring 815 GLASS www.815glass.no

GARASJEPORTER - få gratis befaring!

www.obos.no

Kontakt HS media:

Timepris kr. 1000,- + 25% mva MARTE ISELIN SKARPNORD mot normalt kr. 1350,Telefon: 62 94 10 37til kr.1600,e-post: mis@hsmedia.no + 25% mva. SNORRE SIGURDSSON Telefon: 92 40 29 17 e-post: ss@hsmedia.no

Lille Grensen 7, OSLO www.advonor.no – post@advonor.no

-25% Tlf. 63 94 04 30 www.raynor.no


medlem OBOSBLADET 04|15

Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS

KJØKKENKAMPANJE:

25 % rabatt på kjøkken hos Montér.

100 Månelyst

ØSTFOLD: Se Bertine Zetlitz, Jan Eggum og Admiral P – helt gratis!

101 Kjøkkenliv

HELE LANDET: Kjøp kjøkken før 30. mai hos Montér og få 25 % rabatt.

102 Sprettball

BERGEN: Rett opp og ned med Lars Vaular på Bergenhus Festning.

103 Fotball

HELE LANDET: Gå på landskamp i fotball for bare en hundrelapp.

104 Sankthans OSLO: Gratis Sankthansfeiring på Folkemuseet.

105 Slottsfjell VESTFOLD: Gratiskonsert med Marit Larsen 16. juli.

110 Miniøya

FOTO: MONTÉR

OSLO: Barnas egen festival er tilbake den siste helgen i mai.

Les mer på obos.no/medlem

Last ned OBOS-appen for full oversikt der du er


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Kampanje på baderomsmøbler I mai får du 20 prosent rabatt på hele Norfloors baderomskatalog. BYGG OG BOLIG Norfloor har et bredt utvalg av baderomsmøbler og du kan velge mellom mange forskjellige stiler.

På obos.no/norfloor kan du bla i katalogen og finne din favoritt. Husk at du har fast 25 prosent rabatt på fliser og tilbehør og 10 prosent rabatt på alle VVS-produkter i alle Norfloorbutikker. Finn din nærmeste butikk på www.norfloor.no.

20 % rabatt på baderomsmøbler i mai 25 % rabatt på fliser og tilbehør 10 % rabatt på alle VVS-produkter

OBOS på Månen Bli med på gratiskonsert i Fredrikstad 23. juli med Admiral P, Jan Eggum og Bertine Zetlitz. KULTUR OG FRITID For andre år på rad gir OBOS en gratiskonsert i Fredrikstad, dagen før Månefestivalen begynner. I år er det tre artister som favner de fleste aldersgrupper: Reggae med Admiral P, pop med Bertine Zetlitz og de karakteristiske visene til Jan Eggum.

Hent billetter på et OBOS-kontor: Du kan hente billetter på kontoret i Fredrikstad i Nygårdsgaten 28, eller på et av våre andre kontorer. OBOS-medlemmer kan hente billetter fra 5. juni og ikkemedlemmer fra 6. juni. Det er ikke nødvendig å være OBOSmedlem for å gå på konserten. Les mer på obos.no/maane. Tid: Torsdag 23. juli. Dørene åpner kl. 17.00. Sted: Månefestivalen, Gamblebyen i Fredrikstad.

Gratiskonsert Inntil 2 billetter per person

100

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

Toscana Grå Cashmere (til venstre), Yellowstone Eik (øverst til høyre) og Venezia Bianco Matt (nederst til høyre).

Nytt kjøkken? Hos Montér får du alltid gode rabatter på det du trenger til boligen din.

Foto: Colourbox.no

Her er noen inspirerende eksempler — det lønner seg å ta turen til ditt nærmeste byggevarehus.

BYGG OG BOLIG

Toscana Grå Cashmere •Klassisk design som passer inn i de fleste boliger. •Kjøkkenet fremstår imøtekommende med sitt varme og trygge uttrykk. •Kan leveres i ulike trendfarger. OBOS-pris: 25 % rabatt. Yellowstone Eik •Dansk kjøkkendesign med en slitesterk overflate i børstet eik look. Naturtro og lyst kjøkken i tidløs design. Holder fargen i 20 år. •Kjøkkenet er fargeekte og har en unik slitestyrke. OBOS-pris: 25 % rabatt.

Venezia Bianco Matt • Mange muligheter med elementene som fås i mange forskjellige størrelser. •Et lekkert kjøkken med rette linjer i matt hvit utførelse. Grepsfrie fronter som er lett å rengjøre. OBOS-pris: 25 % rabatt. Tilbudene gjelder til og med 30. mai. Tilbudene inkluderer ikke vasker, blandebatterier, benkeplater eller hvitevarer. Trenger du hjelp? Bestill time hos en kjøkkenkonsulent på monter.no.

25 % rabatt på utvalgte kjøkken ved kjøp t.o.m. 30. mai. I tillegg har du fast rabatt på de fleste produkter i over 70 byggevarehus. Tilbudene gjelder ikke hos kjedens frittstående forhandlere. Se www.obos.no/monter1 for mer informasjon. Finn ditt nærmeste varehus på www.monter.no

OBOSBL ADET

101


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Halv pris på Nationaltheatret KULTUR OG FRITID Eksklusivt for OBOS-medlemmer: Nationaltheatret gir deg halv pris på alle forestillinger i mai og juni. Billettene kan kun kjøpes 20. mai, så sett et stort kryss i kalenderen — denne dagen kan du gjøre et varp!

På programmet finner du blant annet forestillingene Skylight, Dido + Aeneas, Revisoren og Lille Eyolf.

50 % rabatt ved kjøp 20.05 Gjelder for inntil 2 billetter til ord. pris

Foto: Siv Dolmen

Billetter: Bestilles på epost til salg@nationaltheatret.no, tlf. 815 00 811, eller direkte hos billettkontoret (11.00 – 18.30).

Sweeney Todd KULTUR OG FRITID Vårens knivskarpe musikalthriller til kun kr 250 for OBOS-medlemar.

Tid: Til og med 13. juni. Stad: Det Norske Teatret. Billettar: Tlf. 22 42 43 44 eller www.detnorsketeatret.no OBOS-pris kr 250 Ord. pris kr 540/575

Foto: Erik Aavatsmark

Eit stjernelag står på scenen i denne burleske musikalen, om den bloddryppande barberaren Sweeney Todd. I lag med kompanjongen Mrs. Lovett opnar han ei uhyggeleg blanding av barbersjappe og pai-restaurant. I hovudrollene: Silya Nymonen, Frank Kjosås og Charlotte Frogner

Lars Vaular i Bergen KULTUR OG FRITID Vaular ligger alltid et hestehode foran, enten han mekker ellevill klubbmoro som med landeplagen «Rett opp og ned» eller hengir seg til urban visesang i smygende «Legender», har han sin helt tydelige signatur inntakt. Hitkatalogen hans er allerede velfylt og han er en fantastisk entertainer, så her er det bare å glede seg! Special guest: S!vas.

Tid: Fredag 28. august. Sted: Bergenhus Festning, Bastionen. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. Inntil 2 billetter per medlem. NB! Begrenset antall bill. i salg.

OBOS-pris kr 350 inkl. bill.avg. Ord. pris kr 400 inkl. bill.avg. Foto: Erik Five

102

OBOSBL ADET


Terje Pedersen/Scanpix

www.obos.no/medlem

På landskamp for en hundrelapp Nå kan du få med deg privatlandskampen mot Sverige og EM-kvalifiseringskampen mot Aserbajdsjan på Ullevaal for bare hundre kroner per billett! I tillegg får du 25 prosent rabatt på Norges nye landslagsdrakt.

KULTUR OG FRITID Før sommeren spilles det to viktige landskamper på Ullevaal.

Privatlandskamp Norge - Sverige Mandag 8. juni kl. 20.00. OBOS-pris kr 100 (Ord. pris kr 200). EM-kvalifisering Norge - Aserbajdsjan Fredag 12. juni kl. 20.45. OBOS-pris kr 100 (Ord. pris kr 300). Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. Tilbudet gjelder for inntil 4 billetter per medlem. Billetter må bestilles innen 7. juni. Husk medlemskortet!

25 % rabatt på ny landslagsdrakt Farg Ullevaal rød med den nye drakten! Bestill på nett og gjør et kupp på Norges NIKE-drakt. (Ord. pris kr 650/600). Slik bestiller du drakten: Gå inn på nettsiden som er oppgitt under og bruk koden når du legger inn din bestilling. Nettside: drakt.fotball.no Kode: Obosdrakt

Kr 100 per billett på utvalgte landskamper ved kjøp innen 7. juni. Inntil 4 billetter per medlem. 25 % rabatt på Norges nye landslagsdrakt ved bestilling på nett

OBOSBL ADET

103


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Skal du pusse opp? Start oppussingsprosjektet ditt hos din lokale Flügger farve. BYGG OG BOLIG Trenger treverket litt oppmerksomhet? Det er tid for å friske opp utendørs, og Flügger har alle produktene du trenger.

Flügger hjelper deg fra start til slutt med profesjonell rådgivning og produkter av høyeste kvalitet. Finn din nærmeste butikk på flugger.no eller sjekk OBOSappen. Rabatten gjelder alle Flügger-varer i Flüggers egne butikker.

FLÜGGER FARVE — TIL ALLE DERE MED NYE PROSJEKTER

20 % rabatt www.flugger.no

Sankthansfeiring Foto: Desiree Mattson

Velkommen til gratis Sankthansfeiring på Folkemuseet tirsdag 23. juni. KULTUR OG FRITID Det er aktiviteter hele dagen på Norsk Folkemuseum på Sankthansaften — bli med på feiringen!

Fra kl. 16 blir det kroneverksted, barnebryllup etter gammel norsk tradisjon og folkedans. Fra kl. 18 blir det underholdning på Festplassen med Skrimmel Skrammel og utdrag fra Dyrene i Hakkebakkeskogen fra Nationaltheatret. Kvelden avsluttes med konserter med Atle Pettersen Band og SiLyA. Griller er tent, så dere kan ta med egen grillmat eller kjøpe mat på museet.

Foto: Marius Viken

Se hele programmet på www.norskfolkemuseum.no.

104

OBOSBL ADET

Tid: Tirsdag 23. juni fra kl. 16 til kl. 21. Museet holder åpent fra kl. 10. Sted: Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Gratis adgang for OBOS-medlemmer med inntil fire gjester


www.obos.no/medlem

Mary Poppins KULTUR OG FRITID En av de mest populære Disney-filmene blir høstens store musikal på Folketeateret. Barna Jane og Michael har sendt mange barnepiker vekk før Mary Poppins dukker opp. Ved hjelp av magi og sunn fornuft, lærer hun den urolige Banks-familien hvordan de skal verdsette hverandre igjen. Det blir Disney-magi når Mary Poppins flyr inn på Folketeateret i høst!

Tid: Premiere 17. september. Billetter i salg nå. Sted: Folketeateret i Oslo. Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. 25 % rabatt

Midnattskonsert på Slottsfjell KULTUR OG FRITID For femte år på rad gir OBOS bort gratisbilletter til en stemningsfull konsert på toppen av Slottsfjellet — og årets artist er Marit Larsen!

Billettslippet starter 5. juni og billetter kan hentes på et OBOS-kontor der du bor. Inntil 2 billetter per person. Tid: Torsdag 16. juli fra kl. 23.00 til midnatt. Sted: Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Billetter: Hentes på ditt lokale OBOS-kontor.

Fri entré Inntil 2 billetter per person

Flaggermusen KULTUR OG FRITID Flaggermusen av Johan Strauss d.y. bli kalt «operettenes operette» — det er en ekte forviklingskomedie med mange kjente sanger. Nå har du anledning til å se den utendørs blant de flotte omgivelsene på Oscarsborg festning.

Det er mulig å bestille båt t/r Aker Brygge, Sandvika og Drøbak. Les mer om dette på obos.no/flaggermusen. Tid: Torsdag 13. til lørdag 22. august (utvalgte dager i perioden) Sted: Oscarsborg festning, Drøbak. Billetter: www.billettservice.no. Bruk kode OBOS2015. OBOS-pris kr 495 inkl. bill.avg Ord. pris kr 595 inkl. bill.avg.

OBOSBL ADET

105


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Trygg på reisen OBOS Forsikring er tilgjengelig for deg 24 timer i døgnet — verden over. BANK OG FORSIKRING Gjennom vårt samarbeid med SOS International er vi alltid der for deg når du trenger det.

• Gjelder på alle typer reiser med varighet i inntil 60 dager, inkl. dagsturer (skal du ut på en lengre reise, kan forsikringstiden utvides til inntil ett år) • Du er forsikret straks du forlater din bolig • Inkluderer både avbestillings- og ulykkesforsikring • Barn under 20 år er medforsikret på foreldrenes forsikring • Reisegods erstattes med inntil kr 30 000 for enslige og kr 60 000 for familie Ønsker du vår beste reiseforsikring bør du velge Reise Pluss. Da har du ingen egenandel ved skade, utvidet avbestillingsdekning og høyere forsikringssummer. Kontakt: Tlf. 22 86 55 45 eller obosforsikring@obos.no.

Enslige: Kr 945/kr 1295 (pluss) Familie: Kr 1365/kr 1710 (pluss)

RE I S E

U N GD OM I U T LAN D E T

10 % rabatt på ferieboliger i Europa

Billån? Få et godt tilbud hos OBOS.

FERIE OG REISE Legg ferien til Kroatia og nyt dager med krystallklart hav, flott landskap, deilig kjøkken, gjestfrihet og ikke minst gunstige priser. Utenfor høysesong gjør du ekstra gode kupp på leie av ferieboliger.

BANK OG FORSIKRING Som OBOS-medlem får du et av markedets beste billån med nom. rente fra 4,6 %. Søk på www.obos.no/billaan — og du får svar innen 24 timer!

God ferie med NOVASOL! Bestilling: Tlf. 21 99 90 00 eller www.obos.no/novasol

• Lån både til ny og brukt bil • Signer lånet med BankID Spørsmål? Tlf. 06270 eller obosbillaan@eika.no. Produktet leveres av Eika Kredittbank AS. Priseks. Nom 4,6 % Eff 5, 95 %, 150 000 o/ 5 år. Etb. geb. 1450, tot. 173 122.

10 % kampanjerabatt ved bestilling i perioden 11.05 – 11.06.15. Ellers 5 % rabatt på leiebeløpet.

106

OBOSBL ADET

Gunstig rente, lave gebyrer og fleksible vilkår


www.obos.no/medlem

Leiebil hos Avis Vær tidlig ute og spar inntil 40 prosent på leiebil i Norge — planlegg sommerturene nå! FERIE OG REISE Nå får du 25 prosent rabatt på leiebilpriser i Norge og kan spare ytterligere 15 prosent hvis du bestiller minst 5 dager i forkant (minimum 2 dagers leie).

Skal du leie bil i Europa? Les om leieprisene og «360 grader» på Avis.no. Bestilling: www.avis.no eller tlf. 815 33 044. Bruk rabattkode O250801. OBOS-medlemskort må vises ved utsjekk av leiebil. God tur!

Inntil 40 % rabatt på leiebil i Norge Rabatten gjelder ikke på forsikringer og mva.

Mesteraften 2015: Dream Play De deler musikaliteten, koreografene i den firedelte forestillingen Dream Play. KULTUR OG FRITID Kvelden inneholder urpremieren «Lamentate» av huskoreograf og nestor i norsk dans og scenekunst, Jo Strømgren. Nacho Duato har med sine tidligere skjønnhetsåpenbaringer vist seg som en estetiker for det norske publikummet. Nå får vi en ny norgespremiere: «Without Words», av den spanske mesteren.

Den svenske koreografen Johan Ingers prisbelønte «Dream Play» er et abstrakt, men samtidig fortellende verk danset til Stravinskys «Vårofferet». Til slutt får vi «Skew Whiff» av León & Lightfoot, som med sitt særegne, tidvis Chaplin-aktige uttrykk er kjent for å røre ved publikums følelsesmessige strenger. Tid: Spilles 9. mai til 1. juni. Sted: Den Norske Opera & Ballett, Hovedscenen. Billetter: www.operaen.no eller tlf. 21 42 21 21.

20 % rabatt Foto: Erik Berg

OBOSBL ADET

107


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Velkommen hjem! BYGG OG BOLIG Ferietid er høytid for innbrudd. Ikke bli en del av statistikken, kom hjem fra ferie til en urørt bolig.

Boligalarm reduserer risikoen for innbrudd og sikrer tidlig varsling — skaff dere alarm dere også! Kontakt: Tlf. 08090 eller alarmtilbud@sectoralarm.no. Vinner av Kundeserviceprisen 7 år på rad 2008-2014.

Installasjon av grunnpakke kr 0 10 % rabatt på tilhørende vektertjeneste - fra kr 399 pr. mnd.

OBOS MasterCard BANK OG FORSIKRING Betaling med kredittkort er et trygt valg, enten du er hjemme eller i utlandet:

• Gebyrfrie varekjøp • ID-tyveriforsikring • Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse Bestill kortet på www.obos.no/mastercard. OBOS MasterCard leveres av Eika Kredittbank AS. Effektiv rente 25,50 % v/15.000,- o/12 mnd. Totalt 16.460,40 kr.

Kredittkort med gebyrfrie varekjøp og inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse

Slik kutter du strømutgiftene BYGG OG BOLIG

Sikre deg en av landets beste strømavtaler:

• Strøm til innkjøpspris • Månedlig påslag til administrasjon på kun 19 kroner • Kostnadsfri fakturering som eKunde Send kodeord obos til 02021, så hjelper vi deg med å kutte dine strømutgifter. Du kan også bestille på los.no/obos Avtalen gjelder ikke boliger som allerede er LOS-kunder gjennom fellesmålte anlegg.

Strøm til innkjøpspris Kun kr 19 i månedlig påslag

108

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

Fonus Begravelsesbyrå På Fonus.no kan du i ro og mak se på kister, blomster, velge musikk og utforme annonser. DIVERSE Som eneste begravelsesbyrå i Norge tilbyr Fonus bestilling av begravelse over nett. Nettløsningen er ingen erstatning for personlig kontakt, men et supplement til å gi pårørende større frihet.

Du kan kontakte Fonus på tlf. 03024 hele døgnet. Finn ditt nærmeste kontor: • Oslo: Helsfyr, Lambertseter, Linderud, Manglerud senter, Oppsal, Røa, Sinsen og Tveita senter • Akershus: Asker, Drøbak, Fet, Lillestrøm, Sandvika og Østerås • Østfold: Askim, Fredrikstad, Moss, Mysen, Råde og Sarpsborg • Hedmark: Elverum, Hamar, Løten og Stange

10 % rabatt på kister og urner m.m. Kr 1000 i rabatt ved nytt navn på gravstener Kr 3000 i rabatt på nye gravstener

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Mye mobilmoro for pengene Hos NextGenTel får du mye data og fri bruk av tale og meldinger - til smilepriser. MOBIL Som OBOS-medlem får du nå rabatt på alle mobilabonnement med fri bruk fra NextGenTel.

FRI BRUK + 1 GB – Fri bruk av tale, SMS og MMS – 1 GB data – Hastighet opptil 10 Mbps Din pris: kr 179/mnd. (ordinær pris kr 199/mnd.) Best i test på 4G-dekning Mer fart gir mer moro. NextGenTel bruker Netcoms testvinnende 4G-nett, som gir deg høy fart når du er på farten. Bestilling: nextgentel.no/obos eller ring oss på tlf. 07979. Telio og NextGenTel har fusjonert. Derfor får du nå også gode tilbud fra NextGenTel. Er du Telio-kunde har du fortsatt dine gamle fordeler der.

Inntil 10 % rabatt på alle mobilabonnement med fri bruk av minutter og meldinger

OBOSBL ADET

109


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

MINIØYA 2015

Foto: Gundersenogmeg

KULTUR OG FRITID Siste helgen i mai arrangeres barnas egen festival MINIØYA for 6. gang. Det blir musikk, teater, dans, litteratur, spennende verksteder og mye mer! På programmet står bl.a. Knutsen & Ludvigsen-jubileumskonsert, Sval, Odd Nordstoga, Pippi Langstrømpe, Don Martin, Christine Sandtorv, Thomas Stenström, Meg og Kammeraten min og mange, mange flere!

Tid: Lørdag 30. og søndag 31. mai. Sted: Tøyenparken i Oslo. Billetter: www.billettportalen.no. 20 % rabatt

Tilbudet varer til 26. mai

Kinorabatt KULTUR OG FRITID Vis OBOS-medlemskortet ditt i billettkiosken og få rabatt hos SF Kino på alle forestillinger med ordinær billettpris.

Rabatten gjelder på SF Kino i Sandvika, Lillestrøm, Skien, Moss, Tønsberg og Sarpsborg. Kinoprogrammet finner du på www.sfkino.no.

Kr 10 i rabatt per billett til ordinær pris Gjelder for inntil 2 personer ved kjøp i billettkiosken

Foto: Colourbox

Hunderfossen Familiepark KULTUR OG FRITID Velkommen til hele Norges eventyrpark med mer enn 50 attraksjoner som Eventyrslottet, Ivo Caprinos eventyrgrotte og jubileumsnyheten Il Tempo Extra Gigante — et av verdens mest spesielle kjøretøy basert på originaltegninger fra Kjell Aukrust.

Les mer om alle aktivitetene på www.hunderfossen.no. Kjøp billetter i billettluken på Hunderfossen og vis OBOSmedlemskortet ditt. Tilbudet gjelder i periodene 23. mai til 30. juni og 10. august til 6. september 2015. OBOS-pris kr 295 per pers. (Ord. pris kr 385) Gjelder for inntil 5 billetter per medlem

110

OBOSBL ADET


www.obos.no/medlem

DINE MEDLEMSTILBUD Her ser du alle medlemsfordelene dine. Disse finner du også på www.obos.no/medlem eller ved å laste ned OBOS-appen fra App Store eller Google Play. Rabatter gjelder på ordinære priser hvis ikke annet er opplyst. Husk medlemskortet! MAXBO

Bolig og interiør Den Norske Husfliden

÷ 10 % på alle varer (unntatt bøker og bunader). Stortorvet 9, Oslo (GlasMagasinet) www.dennorskehusfliden.no Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter eller fordeler.

÷ 10 % på alle ordinære varer hos MAXBOs varehus i Oslo og på Skjetten. Se butikkoversikt på www.maxbo.no

OBOS Eiendomsmeglere

Få gebyret for utleggspakken inkludert når du skal selge. Eks. på utlegg: Fotografering, takst, annonsering, planskisser og styling. www.obos-eiendomsmeglere.no

Toscana

÷ 15-25 % på hotellrom og leiligheter. Info om bestilling på obos.no/toscana. www.borgomaglianoresort.com

Mester Rammer

15 % rabatt på rammer og innramming. Butikker i Sandvika, Lillestrøm og Jessheim + 5 i Oslo. www.mester-rammer.no

Ferie og reise

Bank og forsikring

Feel

Montér

Medlemsrabatter i over 70 varehus. Blant annet opptil 35 % på trelast, 20 % på kjøkken og 20 % rabatt på parkett- og tregulv. Se rabattlisten på obos.no. www.monter.no

Apollo

OBOS Billån

30 % rabatt på alle varer til ordinære priser hos interiørkjeden Feel. Butikker over store deler av landet. www.feel.no

Finn Schjøll blomster

Norfloor fliser og VVS

Avis

OBOS Forsikring

Flügger farve

Glassmester Rolf Berglund

Dansommer

OBOS Banken

Kaba

RenBolig

Norske Vandrerhjem

OBOS MasterCard

Kitch’n

Sector Alarm

Novasol

÷ 10 % på blomster, tilbehør og levering. Bestill på tlf. 22 42 69 00. verkstedet@finnschjoll.no eller benytt rabattkode obos1929 på www.finnschjoll.no

÷ 20 % på alt av maling, tapet og utstyr. 71 utsalgssteder i Norge. Nå også med nettbutikk! Bruk rabattkode OBOS1929 www.flugger.no

30 % rabatt på nøkler, nøkkelfiling, låskasser, sylindre, navnskilt og gravering. Kr 2300 for FG-godkjent sikkerhetslås inkl. montering. www.kaba.no

- 20 % på alle varer til ordinær pris.Krever innmelding i Kitch’n Kundeklubb. Se www.kitchn.no for å finne din nærmeste butikk.

Artgate

Månedens OBOS-bilde – inntil 30 % rabatt. Sender over hele landet. www.artgate.no/obos

Landets eldste fliskjede÷ 25 % på fliser og tilbehør. ÷10 % på VVS, verktøy, naturstein og øvrige produkter. www.norfloor.no

÷ 25 % på alt i glass og speil. Thereses gate 44, Oslo 24 timer servicetlf. 22 46 74 79. www.rolfberglund.no

- 20 % på renhold og vaktmestertjenester i Østfold. Oppgi kode 5555 ved bestilling. Tlf. 69 30 03 45 eller post@renbolig.no.

Fri installasjon av boligalarm for nye kunder. 10 % rabatt på abonnement med vektertjeneste fra kr 399 per mnd. Tlf. 08090 www.obos.no/alarm

Strøm til innkjøpspris

LOS Strøm. Kun 19 kroner i månedlig fastbeløp. Send sms OBOS til 02021. Ring tlf. 02021. www.obos.no/strom

600 kr i rabatt per bestilling ved kjøp av pakkereiser med charterfly. For betingelser og kampanjetilbud se obos.no/apollo.

Inntil 20 % rabatt på leiebil i Norge og inntil 10 % i resten av Europa. Rabattkode: 0250801 NB! Første nr. i rabattkoden er bokstaven O. Tlf. 815 33 044 www.obos.no/avis ÷ 5 % på leie. Mer enn 4500 feriehus i hele Danmark. Tlf. 21 99 90 00 www.obos.no/dansommer

Gratis medlemskap, verdi kr 150 per år, og spesialtilbud på overnatting. www.obos.no/medlem

÷ 5 % på leie. 40 000 ferieboliger i 27 land. Tlf. 21 99 90 00 www.obos.no/novasol

OBOS Hotellferie

2 netter for 1 495! (2 netter/2pers./inkl. frokost) Hoteller i hele Norge. Bestill på www.oboshotellferie.com

Gunstige betingelser på rente og lave gebyr via Eika Kredittbank AS. Gjelder også båt, caravan og MC. Tlf. 06270. www.obos.no/billan Forsikring til medlemspris, bl.a. innbo, bil og reise. Flere forsikringer gir samlerabatt. Tlf. 22 86 55 45 www.obos.no/forsikring

I OBOS-banken får du gode betingelser på lån, sparing og forsikring. Tlf. 02334 www.obos.no/bank

Kredittkort med gebyrfrie varekjøp og inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse. Søk på www. obos.no/mastercard. Kundesenter tlf. 03850.

Kultur og fritid Anno museum

- 20 % på billetter.Rabatten gjelder på en rekke museer i Hedmark. www.annomuseum.no

OBOSBL ADET

111


MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Black Box Teater

Kulturkirken Jakob

Rogaland Teater

Oslo Sportslager AS

Blå Grotte / St. Croix:

Museum Vest

SF Kino

Lambertseter Bad

Dansens Hus

Nationaltheatret

Skimuseet Holmenkollen

Statoil

Den Nationale Scene

Nobels Fredssenter

Teater Innlandet

Telio

Den Norske Opera & Ballett

Norsk Folkemuseum

Total Scene & Bar

TV 2 Sumo

Det Norske Teatret

Norsk Oljemuseum

Ca. 20 % rabatt på egne programforestillinger. Marstrandgt. 8, Oslo. Tlf. 23 40 77 70, man-fre 10-16 blackbox@blackbox.no www.blackbox.no

20 % rabatt på konserter på Blå Grotte og St. Croix i Fredrikstad. www.kulturhusene.no

÷ 20 % på ordinære forestillinger for OBOS-medl. og én ledsager. (Ikke baby/barne- og familieforest.) Møllervn. 2, Oslo Tlf. 23 70 94 00. www.dansenshus.com

25 % rabatt på inntil 2 billetter per oppsetting. Gjelder ikke gjestespill. www.dns.no

÷ 20 % på opera/ballettforestillinger. ÷ 20 % på omvisning i Operaen. Gjelder ikke gjestespill. Tlf. 815 44 488 www.operaen.no

÷ 20 % rabatt på ordinære forestillinger. Tlf. 22 42 43 44 www.detnorsketeatret.no

÷ 25 % på konserter. Gjelder KKVs egne arrangementer. Bruk kode OBOS2014 ved bestilling. www.billettservice.no Tlf. 815 33 133 www.jakob.no 50 % rabatt på ordinær billett. Se hvilke museer du kan bruke rabatten din på her: www.museumvest.no

÷ 20 % på alle forestillinger ved kjøp av 2 billetter. Tlf. 815 00 811 www.nationaltheatret.no

÷ 25 % på inngangsbilletten. Rådhusplassen i Oslo. Tlf. 48 30 10 00 www.nobelpeacecenter.org

÷ 10 % på varer i museumsbutikken. ÷ 25 % på inngangsbilletten. Tlf. 22 12 37 00 www.norskfolkemuseum.no

÷ 25 % på inngangsbilletten. Stavanger. www.norskolje.museum.no.

Eidsvoll 1814

Nøtterøy kulturhus

Forsvarets Stabsmusikkorps

Oslo-Filharmonien

÷ 25 % på inngangsbilletten. Carsten Ankers veg, Eidsvoll Verk Tlf. 63 92 22 10 www.eidsvoll1814.no

÷ 25 % på konserter i Ridehuset, Akershus festning. www.billettservice.no, tlf. 815 33 133 www.fsmk.no

Harmonien

20 % rabatt på de faste torsdags -og fredagskonsertene i Grieghallen. Gjelder for inntil 2 billetter til ordinær pris.

Kringkastingsorkestret

20 % rabatt på Torsdagslive i Aulaen. 25 % rabatt på konserter i Store Studio. Barn under 16 år gratis. Mer info: kork.no. Billetter: billettservice. no/ 815 33 133.

112

OBOSBL ADET

÷ 20 % rabatt på et stort antall konserter og forestillinger. Tlf. 33 40 20 01. www.notteroy.kulturhus.no

÷ 20 % rabatt på ordinære konserter i Oslo Konserthus. Gjelder OBOS-medlem og én ledsager. Billettservice, tlf. 815 33 133. www.oslofilharmonien.no

Oslo Nye Teater

÷ 20 % på ordinære forestillinger. Tlf. 22 34 86 80. Fax. 22 34 86 88 salg@oslonye.no www.oslonye.no

Ringsakeroperaen

÷ 20 % på ordinære forestillinger. Tlf. 62 34 42 66 Billettservice, tlf. 815 33 133. www.ringsakeroperaen.no

÷ 25 % rabatt på alle forestillinger. Tlf. 51 91 90 90, billettsalg@rogaland-teater.no www.rogaland-teater.no

Kr 10 i rabatt per billett. Gjelder for inntil 2 pers. ved kjøp i billettkiosken. Gjelder ikke Stavanger/ Sandnes. www.sfkino.no

÷ 50 % rabatt. Gjelder for entré til Skimuseet og hopptårnet, med inntil tre ledsagere. Tlf. 22 92 32 00 www.skiforeningen.no

÷ 25 % rabatt på alle forestillinger i egen regi. Spesialrabatter på utvalgte forestillinger. Tlf. 62 59 87 20 www.teaterinnlandet.no

Slottsfjellfestivalens eget utested. ÷ 20 % rabatt på billettene. Stoltenbergs gate 46, Tønsberg. www. billettservice.no, Tlf. 815 33 133 www.slottsfjell.no

÷ 10 % på kjøp over 200 kroner/ ÷ 15 % fra kr 1500 (gjelder ikke skipakker, Everest sykler, Oakley-varer eller pakketilbud.). Torggata 20, Oslo.

Halv pris på inngang i helgene (lørdager og søndager). Gjelder for én person. Glimmervn. 42, tlf. 22 74 94 00 www.lsvk.no

27 øre rabatt per liter og - 10 % på hurtiglading av elbil. Husk å dra medlemskortet FØR du betaler. Gjelder alle Statoil-, Best- og 1-2-3-stasjoner i Norge. www.obos.no/statoil 10 % rabatt på alle abonnement på hjemmetelefon, mobil, bredbånd og mobilt bredbånd. Kundeservice: 02101 www.telio.no/obos

Inntil 30 % rabatt på abonnement. Ingen bindingstid www.obos.no/sumo

Wallmans

30 % rabatt per person på forestillinger. www.wallmans.no

Grorud IL fotball

LAST NED GRATIS OBOS-APP!

30 % på hjemmekamper i 2. divisjon, vis medlemskort. 30 % for barn av OBOS-medlemmer ved deltakelse på Grorud Ils fotballskole. www.grorud-il.no

Skeid fotball

30 % på hjemmekamper, vis medlemskort. 30 % på fotballskoler og Skeidakademiet. Kr 400 i rabatt for barn 5-7 år på «Velkommen til fotball». www.skeid.no

Telefoni, drivstoff m.m. Fonus begravelsesbyrå

Nordens største sammenslutning av begravelsesbyråer. ÷ 10% på kister og annet. 3000,- i avslag på nye gravstener. Tlf. 03024 www.fonus.no

Søk i alle medlemstilbudene og bruk mobilen som medlemskort. Du får også en oversikt over alle brukte OBOS-leiligheter til salgs. Appen heter OBOS, er gratis, og kan lastes ned fra App Store og Google Play.


SKAL DU SELGE SELVEIER? Enebolig, rekkehus eller leilighet? OBOS eiendomsmeglere selger nå alle typer boliger. OBOS-boliger selger vi som før gjennom OBOS eiendomsmeglere, mens alt annet selger vi gjennom merkenavnet Exact eiendomsmeglere. TO SALGSPROFILER – ETT MEGLERFIRMA – SAMME GODE KUNNSKAP! Kontakt oss i dag for en uforpliktende verdivurdering eller et godt tilbud på salg av boligen din! –– Husk at som OBOS-medlem betaler du ingenting før boligen er solgt.

www.exact.no

Våre kontorerHamar 22 86 75 20, Fredrikstad 69 30 03 60, Fredrikstad Østsiden 69 30 03 60, Hammersborg torg 22 86 55 50, Holmlia 22 62 90 90, Kalbakken 22 80 20 30, Kværnerbyen 22 86 55 33, Lambertseter 23 16 51 10, Manglerud 22 86 54 90, Oppsal 23 12 65 60, Bergen 55 94 27 00 Røa 22 86 83 60, Torshov 22 98 14 40, Tveita 22 98 14 20, Ensjø 22 98 89 50 Tønsberg 33 30 94 00

En del av OBOS-konsernet


leserservice

PÅ NETT

Følg OBOS på Facebook!

INFORMASJON OG OVERSIKT

PÅ NETT Digital utgave: obos.no/obosbladet

NESTE NUMMER:

Sosialt: facebook.com/obosmedlem Nyhetsbrev: Med OBOS' nyhetsbrev er du alltid oppdatert om medlemstilbud og nye boliger. Meld deg på: www.obos.no/nyhetsbrev

TEMA MILJØ

Ansvarlig redaktør Åge Pettersen

UTGIVELSE: 10/06

Redaksjonen Espen Børhaug (espen.borhaug@obos.no) Henrik Sørlie (henrik.sorlie@obos.no) Eddie Chr. Thomas (eddie.chr.thomas@obos.no) Tyra T. Tronstad (tyra.tronstad@obos.no) Jorunn Wold (jorunn.wold@obos.no)

Redaktør Cathrine Wolf Lund (cwl@obos.no)

MITT BLAD Er dere flere enn ett OBOSmedlem i familien, slik at dere mottar flere blader enn dere trenger? Har du flyttet? Gi oss beskjed på medlemsservice@ obos.no eller tlf. 22 86 59 90.

TIPS OSS! Er det noe du savner å lese om i OBOS-bladet, eller har du tips til saker vi bør skrive? Send en epost til: cwl@obos.no

HS Media Tor Gunnar Schøyen Aasnes tlf: 952 40 815 e-post: taa@hsmedia.no Mona Kalvatn tlf: 951 19 233 e-post: mk@hsmedia.no

SPØRSMÅL OG SVAR Har du spørsmål knyttet medlemskap eller forkjøpsrett? Vi hjelper deg på medlemsservice@obos.no eller tlf. 22 86 59 90 eller facebook.com/ obosmedlem

OBOSBLADET NR 4 MAI 2015

APP Last ned OBOS-appen i App Store eller Android Market. Appen kan brukes som medlemskort.

OBOS BLD AD ETET BLA OBOSBLADET BOS O NR 4 MAI 2015 NR 4 MAI 2015

NR 2 MARS 2015

NR 4 MAI 2015

FOTBALL OBOS-ligaen landet rundt

NY BOLIG Full oversikt for hele landet!

SIDE 60

TRYKK

NY BOLIG Se alle de nye OBOS-boligene! FRA SIDE 67

Svanemerket er det offisielle miljø-merket og en garanti for at det merkede produktet holder en høy miljømessig standard. Aller Trykk, som trykker dette bladet, er godkjent som svanemerket bedrift. Det vil si at hele produksjonen følger strenge miljøkrav fra råvare til ferdig trykksak.

NY BOLIG NY BOLIG Full oversi Fullkt oversikt

! landet for for hele hele landet! 67 FRA SIDEFRA

NY BOLIG Full oversikt for hele landet!

SIDE 67

FRA SIDE 67

Kjøkkenliv!

Kjø kk enl v! liiv! ViK pusser opp! ken jøk TEMA: KJØKKE

N

Kampen mot stekeosen Kjøkkenhjelp Smak av tradisjon Miljøvennlig rengjøring

Kampen mot stekeosen Kjøkkenhjel p nhjelp Kjøkke Smak aven sen tradisjon Interiørarkitektenes beste tipsMiljøvennlig Kampen mot heksesot rengjøring Kamp mot stekeo rengjøring Forandring av fryder bedreennlig hjemmefikser! jonenMiljøv tradisBli Smak Store hus, store penger

01_Cover.indd 1

05.02.15 13.56

OBOS-BLADET PÅ NETTBRETT!

TEMA: KJØKKEN

Kjøkkenliv! OBOSBL ADET

Cover Foto: Siren Lauvdal Styling: Kråkvik & D’Orazio Utforming av bolig- og medlemssider Dea Frydenlund Trine-Lise Storeide Thue Medlemstilbud Hege Asplund hege.asplund@obos.no Marius Loe marius.loe@obos.no Makda Teclemariam makda.teclemariam@obos.no Design og art direction Steffen Olsen, Teft.no Trykk Aller Trykk AS

TEMA: KJØKKEN

TEMA: KJØKKEN TEMA: OPPUSSING

Nå får du medlemsbladet ditt for nettbrett – med massevis av utvalgt ekstramateriale. Søk etter «OBOS-bladet» i App Store/Google Play og last ned fra og med utgave nr 1/2014.

114

FOTO NADIA FRANTSEN

ANNONSESALG

Bidragsytere i dette nummeret Jan Ludvig Andreassen Hans Fredrik Asbjørnsen Anders Bergersen Linda Elmin Nadia Frantsen Inger Marie Grini Jan Inge Haga Sølvi Halvorsen Nini Hæggernes David Karlström Tuva Kleven Kråkvik & D’Orazio Vidar Langeland Siren Lauvdal Heidi Røneid Vesa Sammalisto Susanne Swegen

Kampen mot stekeosen Kjøkkenhjelp Smak av tradisjon Miljøvennlig rengjøring

Opplag 347œ000 ISSN: 0807-9323 Utgitt av OBOS, Hammersborg torg 1 Pb 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tlf. 02333 (sentralbord) obosbladet@obos.no


www.bauhaus.no

Høytrykksvasker

• K 4 Premium Home. • Pumpetrykk maks 130 bar. • Vannmengde maks 420 l/time. • 6 m høytrykksslange. • Innebygd vannfilter. • Vario Power strålerør. • Plug ’n’ Cleansystem. • Høytrykkspistol. • Integrert HD-slangetrommel. • Terrassevasker.

10 l Drygolin Pluss Oljedekkbeis Leketårn Kongsgård belegningsstein Med sklie, klatretau og 2 husker. Trykkim-

Skagen stakitt hvitt

En avrundet stein de280 fleste pregnert furu. Målsom 280passer x 280 x cm.hustyper. TÜV21 x 14 x 6for cm. 34 stk. pr. m². Grå. Pr. m². godkjent privat bruk.

Malt 2 ganger. 150 x 80 cm. Port. 100 x 80 cm. 249.-

199.-

139.-

Værbestandig beskyttelse. Holder farge og glans lenger, og er ekstra effektiv mot svertesopp og alger. Lett å male med. Gode hefteegenskaper.

999.-

MER ENN ET BYGGMARKED STORT UTVALG, LAVE PRISER, GOD SERVICE

VERKTØY

BÅTTILBEHØR

GULV OG FLISER

HAGESENTE

R

REGISTRER DEG FOR Å MOTTA VÅRT NYHETSBREV

BELYSNING

DRIVE IN

BAD OG GARDEROBE

Liertoppen, Gjellebekkveien 1, 3420 Lierskogen · inf.liertoppen@bauhaus.no Vestby, Kleverveien 2, 1540 Vestby · inf.vestby@bauhaus.no

BAUHAUS.NO

Prisene gjelder fra fredag 15. mai til og med mandag 25. mai 2015.


Returadresse: OBOS-bladet Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo

OBOS-bladet nr 4 2015  

Tema: Kjøkken

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you