Page 1

NR 4 MAI 2011

NY BOLIG Salgsstart for 159 nye boliger OSLO Byfolk på hjemmebane MAT Fingermat alle liker

TEMA

Bytte bolig Flytte hjemmefra? Kjøpe helt ny bolig? Inn på boligmarkedet? Vi har tipsene!


FASADEENTREPENØR I 40 ÅR! 40 års erfaring gjør oss til en av Oslos største innen total fasaderehabilitering. www.thorendahl.no

Thorendahl AS | Harbitzalleen 12, 0275 Oslo | Tlf. 23 25 34 00 | firmapost@thorendahl.no


BYTT FRA TREGBÅND TIL GET SUPERBREDBÅND Nå kan du få Get Superbredbånd. Med hastigheter opp til hele 200 Mbps er Get Superbredbånd 30 ganger raskere enn hva du får fra andre leverandører som leverer internett via telefonuttaket. Dette betyr at hele familien kan være på nett samtidig, uten at det går tregt for noen! Gjør deg klar for surfing i ferien. Vær på nett selv om du ikke er hjemme. Les mer om mulighetene du får med Get mobilt bredbånd på get.no. Boligsammenslutninger med Get fellesavtale får ekstra gode priser hos oss. Kontakt oss på: styremail@get.no.

Ring 02 123 eller se get.no


SPAR STRØM - VI UTFØRER ALLE TYPER ETTERISOLERING – HELE ÅRET !

‹‹ For informasjon om støtte ring 800 49 003 eller les mer på www.enovaanbefaler.no ››

MALERMESTER - MURMESTER – TØMRERMESTER – SIVILINGENIØR Frydenbergveien 48, 0575 Oslo, 22 35 62 00, www.buer-bratfoss.no, post@buer-bratfoss.no

Våren har kommet og sesongen for utvendig maling er allerede i gang! Fremtidens Vi hos Malermester-Buer AS Fargehandel ønsker å gi ditt borettslag et uslåelig Håndverkerfirma tilbud på levering av maling til ditt borettslag. Vi tilbyr: • Et skreddersydd tilbud som passer ditt/deres borettslag. • Befaring med faglig vurdering av hva som bør gjøres, og gi en beskrivelse av hvordan dere kan få dette til.

• Merkevarer fra alle de største malingsleverandørene i Norge, og tilpasse produktvalg etter deres behov.

• Fargeveiledning for å få en fargesammensetning som harmonerer med deres uterom.

• Fraktfri levering over hele Østlandet • Arbeidsbeskrivelse til den/de som skal male.

Dette for å sikre at rett produkt blir benyttet på rett sted og at dere får et godt resultat som vil holde lenge.

Fargehandel

Åpningstider man-fre.: 07.00-17.00 lør.: 09.00-14.00

• Ombygging/ rehabilitering • alt av innvendig og utvendig malerarbeid • rehabilitering av bad • rørlegger • elektrikerarbeid • Utleie av personell

Ta kontakt: 21 62 30 20/930 82 800 • lasse@malermester-buer.no Malermester Buer, Frydenbergveien 48, 0575 Oslo • www.malermester-buer.no

ADR Frydenbergveien 48, 0575 Oslo Tlf 22 95 10 50/ 40 62 37 40 fAks. 22 35 62 01 WEB www.handverkerhuset.no EposT post@handverkerhuset.no


Et flyttefolk? Forskere har funnet klare mønstre i hvor og når vi flytter. Følger du flyttestrømmen, eller skiller du deg ut? Oslofolk bytter bolig så ofte som hvert sjette eller sjuende år, mens folk i resten av landet bytter i snitt bolig hvert ellevte år. Å slå rot et sted tar gjerne syv til åtte år, forteller Kjetil Sørlie, forsker ved Norsk Institutt for By og Regionsforskning. Vi slår rot, og så flytter vi, gjerne fordi vi skifter livsfase. En livsfase varer i cirka sju til åtte år, har forskerne også kommet fram til. Vi er barn, ungdom, studenter, i etableringsfasen, i småbarnsfasen, med tomt rede-fasen etc. Og i alle disse fasene av livet har vi ulike ønsker for hvordan boligen skal være.

Innhold Artikler 12 Kjøpe ny bolig? Dette sier loven! 14 Kjøpe bolig for første gang? 16 Flytte sammen? 20 Et flyttefolk 24 Et eget hjem

I denne utgaven av OBOS-bladet ser vi nærmere på det å bytte bolig; enten det dreier seg om å flytte hjemmefra, flytte sammen, eller kjøpe helt ny bolig. Vi har også besøkt to boligprosjekter der det er lagt spesielt godt til rette for beboere med ulike funksjonshemminger. Det å kunne flytte hjemmefra, hvis man vil, er en menneskerett!

28 Drømmen om det perfekte hjem

Folk setter sitt personlige preg på boligen sin. Det er vel noe av det som gjør den til et hjem. Vi har møtt seks mennesker på hjemmebane. Se bildene på side 72 til 77.

Boligmarkedet

Det er vår, og ekstra mange nye boligprosjekter er på trappene for OBOS. Les mer om områdene der vi bygger og se hvordan boligene blir på side 40 til 66. Neste OBOS-blad kommer ut i juni og har tema sikkerhet. Der kan du også bli med til Økern og se på en usedvanlig stilig leilighet.

31 Glade vinnere på Rommen

Tema bytte bolig side 12 til 29

32 Design igjen 72 Byglimt: på Hjemmebane 79 Vant hjelp på nett 80 Fristende fingermat

40 42 48 54 58 62 64 68

Passivhus med solenergi Kjøperne har oppdaget Kværnerbyen Suksessen fortsetter på Ensjø Populære boliger i Lillohagen Sentralt og landlig ved Tønsberg Nytt på Nordstrand Barnevennlig på Holmlia Oversikt over nye boligprosjekter for salg

Mange nye boliger! Fra side 40

Faste sider Cathrine Wolf Lund Redaktør

06 07 08 09 11 38 85 89 86 92

Aktuelt Leder Smått om mangt Mitt Oslo Livet i borettslaget Advokaten svarer OBOS Norge rundt Hva vet du om Oslo? Juniorlaget Kryssord og sudoku

Byglimt: På hjemmebane side 72

Medlemstilbud 93 Kunngjøringer av medlemstilbud

Fristende fingermat side 80

OBOSBLADET

5


Aktuelt Fra venstre: Frank Westlie og Roy Knutsen fra Vangen Skistue og Steinar Eidaker fra Skiforeningen gleder seg til å komme i gang med utbedringene.

Pusser opp Marka-perle OBOS gir 1,5 millioner kroner til opprustning av Vangen skistue i Østmarka. Nå blir det 2011-standard på markastua fra 1961. Tekst | Marie Dyrén Foto | nyebilder.no

For ivrige markabrukere, skoler, barne-

hager og idrettsforeninger er Vangenstua et kjent sted. – På en normal skihelg har vi mellom 1 200 og 1 300 besøkere. I tillegg har friluftsstua flere arrangementer i uka og cirka 9 000 gjestedøgn i året. Det er stort sett barn fra Oslo, og da særlig Oslo øst, som er på leirskole, forteller generalsekretær Bente Lier i Skiforeningen, organisasjonen som driver stua. Vangen er den eneste stua i Østmarka som holder åpent syv dager i uka, og etter 50 år i daglig drift er behovet for oppussing stort.

6

OBOSBLADET

Viktig for Oslo

I Skiforeningens samlede plan for eiendommen er vedlikeholdsbehovet kostnadsberegnet til cirka 3,5 millioner kroner de neste fem årene. –‰I tillegg til betydelige årlige bidrag, har OBOS også tidligere gitt øremerkede bidrag. Senest for to år siden finansierte de en ny prepareringsmaskin i Østmarka, og nå muliggjør de altså en betydelig opprusting av Vangen. Dette er til stor glede for svært mange mennesker, sier Lier. Nyåpning i september?

– Takket være den økonomiske hjelpen kan

vi begynne oppgraderingen allerede i juni. Først ut er kafeen og peisestuen som skal få 2011-standard med nye vinduer, tak, vegger, gulv og interiør, forteller assisterende generalsekretær Steinar Eidaker, som er ansvarlig for Skiforeningens eiendommer. Vangen holder åpent for turfolk i hele oppussingsperioden og planen er å være ferdig med årets utbedringer i løpet av august. I september blir det etter planen en stor nyåpning og egen OBOS-dag med mange aktiviteter. – Da håper jeg vi ses i Østmarka, smiler han. Besøk Vangen på: www.vangenskistue.no


Ansvarlig redaktør Åge Pettersen Redaktør Cathrine Wolf Lund cwl@obos.no I redaksjonen: Tone Kristiansen tone.kristiansen@obos.no Marie Dyrén marie.dyren@obos.no Eddie Chr. Thomas eddie.chr.thomas@obos.no Tyra T. Tronstad tyra.tronstad@obos.no Bidragsytere i dette nr. Hans Fredrik Asbjørnsen Marianne Lie Berg Thomas Bjørnflaten/nyebilder.no Nikolaj Jonas Blegvad Gustav Dejert Cecilie Ring Gulowsen Espen Grønli Sølvi Halvorsen Christina Krüger Arash A. Nejad/nyebilder.no Anne Elisabeth Næss Helena Ohlsson Heidi Røneid Signe Schineller Bjørn Wad June Witzøe Medlemsservice Spørsmål om medlemskap, adresseforandring etc: medlemsservice@obos.no Tlf. 22 86 59 90 www.obos.no/medlem Medlemstilbud Hege Asplund hege.asplund@obos.no Marius Loe marius.loe@obos.no Annonsesalg ADD Media ved Snorre Sigurdssøn mob. 92 40 29 17 www.addmedia.no snorre@addmedia.no Utforming Teft Design Forside Gustav Dejert/Woo Agentur Trykk Aller Trykk AS Opplag 249 000 ISSN: 0807-9323 Utgitt av OBOS Hammersborg torg 1 0179 Oslo Pb 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo Tlf. 02333 (sentralbord), 22 86 57 85 (redaksjonen) obosbladet@obos.no Les den digitale utgaven av bladet på obos.no

Din viktigste medlemsfordel! Forkjøpsretten er kanskje den viktigste medlemsfordelen i OBOS. I gamle dager ble alle borettslagsleiligheter omsatt gjennom OBOS. Bakgrunnen for dette var den strenge prisreguleringen som gjaldt for borettslagsleiligheter helt fram til 1982. I et regime med streng prisregulering kunne man alltid regne med at det var andre medlemmer i borettslaget eller boligbyggelaget som ville bruke sin forkjøpsrett og derfor ble 100 prosent av boligene omsatt gjennom boligbyggelaget. Etter at prisreguleringen ble opphevet ble det like vanlig at borettslagsleiligheter ble omsatt av meglere utenfor OBOS som av OBOS eiendomsmeglere. I OBOS har vi i alle år hatt et system som gjør at vi bruker kort tid på å avklare forkjøpsretten. Ikke alle boligbyggelag var like flinke til dette. Noen drev nærmest med bevisst obstruksjon når leiligheter ble omsatt gjennom andre kanaler enn boligbyggelaget. Dette medførte kritikk av ordningen med forkjøpsrett i boligsamvirket. Da regjeringen i 1997 nedsatte et eget lovutvalg for å lage nye borettslover var bruken av forkjøpsrett en av de tingene man skulle se på. Lovutvalget kom til at det ikke var noe grunnlag for å innføre forbud mot varig forkjøpsrett til borettslagsleiligheter for medlemmene i boligbyggelag eller andre grupper av forkjøpsrettshavere. Forkjøpsretten ble sett på som en oversiktlig heftelse på leiligheten som stort sett var kjent for dem som skaffet seg en ny eller brukt borettslagsleilighet. Da de nye borettslovene trådte i kraft i 2005 innførte lovgiver strengere frister for å gjøre forkjøpsretten gjeldende. Fra OBOS får beskjed om at en borettslagsleilighet har skiftet eier, har vi nå kun 20 dager på å finne et forkjøpsberettiget medlem. Det er imidlertid også lagt opp til en annen ordning der selgere/eiendomsmeglere som selger en OBOS-leilighet, straks kan gi beskjed til OBOS om at de har fått et slikt oppdrag, slik at vi kan gjøre en såkalt parallellavklaring. Dersom OBOS har fått et slikt skriftlig forhåndsvarsel, som det heter, har vi bare fem dager på å avklare forkjøpsretten. I praksis viser det seg nå at omkring 80 prosent av de som velger å selge sin leilighet gjennom eiendomsmeglere utenom OBOS-systemet, velger å bruke ordningen med parallellavklaring. I OBOS har vi vært svært bevisste på at det ikke bare er fordeler for våre medlemmer ved bruken av forkjøpsrett. Når forkjøpsretten be-

nyttes er det i de fleste tilfeller også et medlem av OBOS som har kjøpt leiligheten gjennom en ekstern megler og som taper leiligheten til et annet medlem med lenger ansiennitet, uten at dette medlemmet har deltatt i den opprinnelige budrunden. Dette kan oppfattes negativt av både den som taper budrunden og av selgeren som må vente enda noen dager for å vite hvem leiligheten er solgt til. Dette er imidlertid en ulempe som alle som kjøper OBOS-leilighet vet om og som lovutvalget vurderte til å være oversiktlig og grei heftelse på leiligheten. Når nå de aller fleste avklaringer av forkjøpsrett gjøres ved såkalt parallellavklaring blir også ulempene ubetydelige. I 2008 ble kun 16 prosent av OBOS-leilighetene tatt på forkjøpsrett, i 2009 og 2010 var tallet 25 prosent. Hittil i år har imidlertid andelen som benytter seg av forkjøpsretten steget til over 30 prosent. Forkjøpsretten er således en god indikator på hvor «hett» boligmarkedet er. Svært mange av dem som i dag benytter seg av forkjøpsretten er unge mennesker og mange har kort ansiennitet. Det er således ikke uvanlig at enkelte leiligheter tas på forkjøpsrett av folk som bare har vært medlem i noen uker. Undersøkelser som vi har gjort blant medlemmene viser da også at forkjøpsretten står sterkt og er noe som det store flertall av medlemmene vil beholde og ser på som den største medlemsfordelen i OBOS.

Martin Mæland konsernsjef

OBOSBLADET

7


Smått om mangt MEDLEMSTILBUD AKTUELT I SOMMER

Gratis St. Hansfeiring

GØY Å GJØRE

Kortreff i Kværnerbyen Tirsdag 24. mai klokken 20.00 er det Kortreff i Fyrhuset. Arrangøren «Kultur i Kværnerbyen» lover en spennende blanding av små og store kor som synger for hverandre og publikum. Bli med og hør Upper Tunes fra Oppegård, Romerike Oratoriekor fra Eidsvold og Corruso fra Oslo. Synger du i et kor som kan tenke seg å være med i neste runde? Send en e-post til per.andersen@obos.no. Vel møtt!

Bli med på St. Hansfeiring på Folkemuseet 23. juni! Det blir stor festforestilling med Odd Nordstoga og Skrimmel Skrammel, omvisning i OBOS-gården, tradisjonelt barnebryllup, lek og moro. Grillen er tent, så ta med mat eller kjøp på museet. Gratis inngang for OBOS-medlemmer med familie (opp til fem personer). Les mer på obos.no.

Tekst: Marie Dyrén | Foto: nyebilder.no Tekst: Marie Dyrén | Foto: nyebilder.no

1. LUFTETUR TURTIPS MAI

2. BYTUR

TURTIPS MAI

Parkkvelder på Tveita

Enerhaugen på museum

På historiske Tveten gård mellom blokker og småhus på Tveita blir det i vår gratis parkkvelder med artister som Viggo Sandvik, Jonas Fjeld og Hanne Krogh. Første gang blir søndag 29.mai kl. 18.00. Se www.bydel-alna.oslo.kommune.no for mer info.

12. mai åpnet en utstilling om boliginspektrise og aktivist Nanna Broch, bolignøden på 20-tallet og om Enerhaugen på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. OBOS-medlemmer får 25 prosent rabatt på inngangsbillettene til museet! Se www.norskfolkemuseum.no.

Tekst: Cathrine Wolf Lund

Tekst: Cathrine Wolf Lund

8

OBOSBLADET

Legoland – 2 for 1 Legg turen til familieparken Legoland i Danmark! Som OBOS-medlem får du to billetter for prisen av én, helt fram til 30. oktober. Alt du trenger å gjøre er å vise medlemskortet når du kjøper en dagsbillett til en voksen, så får en annen person fri entré sammen med deg. Tilbudet gjelder en gang per medlem. For aktiviteter og program – sjekk legoland.dk. Tekst: Marie Dyrén | Foto: Legoland


MITT OSLO

SARA NORDENSTAM

Sushi med smak av gull Norges beste kvinnelige svømmer, Sara Nordenstam, er virkelig en oslopatriot. Hun liker hele byen, men trives ekstra godt på den asiatiske restauranten Nodee på Majorstuen. – Hit går jeg veldig ofte, gjerne etter at jeg har vært og trent på Frognerbadet som ligger rett over gaten. Det er en veldig god og gjestemild atmosfære her og maten er utsøkt. Det er et flott sted å møte venner, og når jeg har utenbysbesøk tar jeg dem alltid med hit. Hver gang vi har landslagssamling i Oslo, blir det minst ett besøk på Nodee, sier hun. Sara er vokst opp på Nordstrand. I dag bor hun på Lambertseter og merker at hun bare blir mer og mer glad i byen: – Jeg har jo reist og bodd mye rundt omkring i verden, blant annet som følge av svømmekarrieren, men jeg må si at Oslo fortsatt er nummer én for meg. Nærheten til skog og sjø og det at Oslo er akkurat passe stor, gjør den til en perfekt by for meg, sier Sara, som er sulten på mer enn sushi. – Mitt store mål i 2012 er sommer-OL i London. En medalje der hadde smakt minst like godt som maten her på Nodee, ler Sara. Tekst: Eddie Chr. Thomas Foto: nyebilder.no

OBOSBLADET

9


MANO HØYGL ANS *

23 714 ,-

ALLE HAR RETT TIL DANSK DESIGN Hos Kvik skaper vi moderne kjøkken som har røtter i den berømte danske designtradisjonen. Våre innovative ideer har inspirert mange kunder over hele verden – og konkurrenter. www.kvik.no

Kvik Lillestrøm: Voldgata 4B, Lillestrøm, tlf. 64 84 03 70 Kvik Skøyen: Drammensveien 133, Skøyen, Oslo, tlf. 24 11 11 00 Kvik Slependen: Nesbruveien 33, i Sportshuset-bygget, Billingstad, tlf. 66 100 900 *) Veil. utsalgspris er for skap, sokkel og benkeplate. Ekskl. vask, blandebatteri, hvitevarer og belysning.

alle har rett til et kult kjøkken


Livet i borettslaget Skjer det noe der du bor? Send oss tips eller bilder på e-post til obosbladet@obos.no. Kulturhus på Teisen 1 I Teisen borettslags utleielokaler arrangeres kulturhus to ganger i måneden. Både quiz og leseforening står på programmet og til høsten starter et etterlengtet Michael Jackson-dansekurs for barn. Rundt 50 personer møtte opp da forfatter Tove Nilsen kom for å lese fra sin nyeste bok; Nede i himmelen. Les mer på www.teisen.no. Foto: Arash A. Nejad

Da Harald falt ut av vinduet 2 Harald Lund (f. 1943) er vokst opp i Myrahagen borettslag på Torshov i Oslo. Og deler en dramatisk oppveksthistorie med oss: Forsommeren 1946 klatret den to år gamle gutten opp på morens symaskin som stod på et bord foran vinduet og faller deretter ut av vinduet, om lag åtte meter og tre etasjer ned. – Det kunne gått virkelig galt, men jeg brakk bare lårhalsen, forteller 66-åringen. Foto: Per Døving

1

Spillet om boretts-slaget 3 Har det vært et tøft år for styret? Ligger det så mange konflikter og ulmer at det lukter svidd i bakgården hver ettermiddag? Det nye brettspillet Boretts-slaget fra Egmont tar livet i borettslaget på alvor. I dette spillet må du svare for deg når du har leid ut et rom til et skolekorps fra Smøla eller meldt på styrelederen til Birken. Og siden du er nyinnflyttet førstehjemskjøper, er alles blikk rettet mot deg – men klarer du å motbevise alle naboklager, kan du bli en vinner! Brettspillet kan spilles av fire personer, og et nytt og oppdatert sett med regler finner du på www.egmont.no

2

3

OBOSBLADET

11


TEMA

Bytte bolig

Skal du kjøpe helt ny bolig, bli samboer, eller skal du inn på boligmarkedet for første gang? Vi har tipsene du trenger!

Kjøpe ny bolig? Dette sier loven! En rekke lovbestemmelser er laget for å beskytte forbrukerne når de skal kjøpe bolig i et helt nytt boligprosjekt. Det kan det være klokt å sette seg inn i disse bestemmelsene før man signerer kontrakten, sier advokat Ivar Takle i OBOS. Tekst | Tyra T. Tronstad, Tone Kristiansen og Eddie Chr. Thomas Illustrasjoner | Gustav Dejert/ Woo agentur

D

et er først og fremst bustadoppføringslova som gjelder for kjøp av bolig i et nytt boligprosjekt. Den er i stor grad laget for å beskytte forbrukerne, og sier noe om hvilke vilkår det er lov å avtale. Hvis boligsalget formidles av en eiendomsmegler, gjelder også lov om eiendomsmegling. Advokat Ivar Takle anbefaler alle som planlegger å kjøpe bolig i et nytt prosjekt å gjøre seg kjent med disse lovene. –Det er ikke lov å avtale vilkår som er dårligere for kjøperne enn det som står i bustadoppføringslova. Selv om kjøpekontrakten er formulert slik at den gir forbrukeren dårligere vilkår enn det som følger av loven, er det lovens regler som gjelder. Dette gjelder for kjøp av alle boliger som ikke er ferdigstilt på det tidspunket kjøpekontrakten inngås, uansett om det er selveierleiligheter eller leiligheter i borettslag, sier advokat Ivar Takle i OBOS. 12

OBOSBLADET

Garanti om fullføring

Selgeren av et nytt boligprosjekt plikter å stille såkalt fullføringsgaranti. Denne garantien stilles som sikkerhet for at byggingen av boligen blir fullført, og for at mangler som oppdages etter at kjøper har overtatt boligen, blir utbedret. Kjøper bør merke seg at selger ikke kan kreve innbetalt noen del av kjøpesummen før denne garantien er stilt. Når det gjelder tidspunkt for betaling av kjøpesummen, er lovens ordning, at kjøpesummen skal betales samtidig med at boligen overtas av kjøper. –Loven tillater ikke at forbrukeren betaler deler av kjøpesummen på forskudd før det er stilt særskilt sikkerhet for hele forskuddsbetalingen. Sikkerheten vil i praksis Advokat Ivar Takle bestå av garanti fra i OBOS.

DE AKTUELLE LOVENE Lov om eiendomsmegling Regulerer omsetning av fast eiendom i Norge når omsetningen skjer gjennom en eiendomsmegler. Helt nytt er nå at selger av borettslagsboliger i nye prosjekter også må oppgi de beregnede månedlige felleskostnadene når avdragsfriheten for felleslånet er over. Bustadoppføringslova Bustadoppføringslova regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av ny bolig når boligen ikke er ferdig oppført på det tidspunkt avtalen inngås. En forenklet versjon av loven kan du lese på www.forbrukerportalen.no Lese begge lovene i sin helhet på www.lovdata.no


OBOSBLADET

13


en bank eller annen finansinstitusjon. Dersom boligprosjektet ikke blir fullført, skal garantien sikre at du får pengene dine tilbake. Dette betyr at dersom selger vil kreve deler av kjøpesummen forskuddsbetalt, må selger stille både fullføringsgaranti og forskuddsgaranti, sier Takle. Velg en utbygger med god økonomi

Advokaten understreker at det uansett er viktig at utbygger har solid økonomi. Det kan bli viktig dersom det skulle oppstå feil og mangler ved den nye boligen. Loven forplikter selgeren til å utbedre eventuelle feil og mangler ved den nye boligen. Hvis selgeren skulle gå konkurs, vil en økonomisk garanti likevel sikre at det finnes penger til å dekke utbedringer. – Men dersom manglene er omfattende, kan den lovpålagte garantien være for liten til å dekke kostnadene. Dermed kan det få betydning at selgeren har økonomisk evne til foreta større utbedringsarbeider, sier Takle.

Fullstendige priser

Nye borettslag har ofte felleslån med noen års avdragsfrihet. En ny regel i lov om eiendomsmegling pålegger eiendomsmegleren plikt til å opplyse om hva de månedelige felleskostnadene i nye boligprosjekter er beregnet å bli etter at den avdragsfrie perioden er slutt. Dette skal man ikke måtte be om spesielt; opplysningene skal inngå i den skriftlige informasjonen som megleren formidler til kjøper. –€Dette er opplysninger som forbrukeren bør gjennomgå nøye, sier Takle. Kjøper er bundet

Som kjøper av bolig i nye prosjekter må man akseptere at selgeren tar enkelte forbehold om godt nok salg eller tillatelser fra det offentlige, mener Takle. Men han understreker at det er viktig å være klar over hvor lenge man som kjøper er bundet av kontrakten før man vet om det blir bygging. –€Når vi i OBOS legger ut prosjekter for salg, forplikter vi oss til å avklare om det blir byggestart innen en viss dato. Hos

«Når vi i OBOS legger ut prosjekter for salg, forplikter vi oss til å avklare om det blir byggestart innen en viss dato.» 14

OBOSBLADET

oss er det cirka et halvt år, av og til litt lenger. Som kjøper bør man ha et bevisst forhold til dette, for i denne tiden er man bundet og dermed i praksis forhindret fra å kjøpe en annen bolig. Hvis selger har tatt et slikt forbehold på ubestemt tid, bør forbrukeren be om å få avtalt en frist. Hvis ikke kan det oppstå usikkerhet om hvor lenge forbrukeren er forpliktet til å vente på at selger bestemmer om utbyggingen skal gjennomføres. Avbestilling er mulig, men det koster

Skulle man som kjøper ønske å «avbestille» en ny bolig etter at kjøpskontrakten er undertegnet, gjør bustadoppføringslova det mulig. Men det kan koste. – Dersom du vil ut av en kjøpskontrakt for en ny bolig, sier loven at du må dekke selgerens tap. I noen tilfeller kan jo det bli store summer, og det vanskelig å vite på forhånd hvor mye, forklarer Takle. Han legger til at det også er lov til å avtale i kjøpskontrakten hva det koster forbrukeren å avbestille. Ifølge Takle vil OBOS som utbygger alltid følge lover og regler til punkt og prikke ved salg av boliger i nye prosjekter. – Men forbrukerne er uansett tjent med å sette seg inn i lovverket før man skriver en kontrakt, avslutter han.


Ulike muligheter: Spar opp egenkapital! Dette trenger du uansett.

Spar deg inn på boligmarkedet! Tida hvor du kunne låne opp til pipa er over. Vil du inn på boligmarkedet må du spare først, få støtte hjemmefra, kjøpe bolig sammen med andre eller få hjelp gjennom det offentlige. Da Finanstilsynet for et års tid siden la fram nye retningslinjer til bankene for forsvarlig utlånspraksis for boliglån, var et av hovedkravene at lånet normalt ikke skal overstige 90 prosent av boligens verdi. I praksis betyr det at du må ha ti prosent av kjøpesummen i egenkapital. Vanskeligere, men tryggere – Signalene fra Finanstilsynet tilsier at innskjerpingene har fungert, og det er derfor grunn til å tro at det i løpet av det siste året har blitt enda litt vanskeligere å få en fot inn på boligmarkedet, sier Elisabeth Realfsen, redaktør og daglig leder for Finansportalen, en tjeneste fra Forbrukerrådet. Samtidig har strengere krav om egenkapital også gjort det tryggere for førstegangskjøpere. – Låner du 100 prosent eller mer setter du deg selv i en sårbar situasjon som lett kan bli vanskelig dersom renta stiger, boligprisene faller eller det skjer noe dramatisk i livet, sier Realfsen. – Spar, spar, spar! – Det er ingen morsomme, festlige, rocka råd

å gi. Spar i oppgangstider, slik at du har noe å tære på i nedgangstider, sier Realfsen. Det beste rådet er å benytte seg av Boligsparing for ungdom (BSU) – den beste formen for banksparing for unge under 34 år. Du kan spare inntil 20 000 kroner hvert år, og totalt 150 000 kroner. Hvert år får du 20 prosent skattefradrag av det beløpet du setter inn, og i tillegg får du svært gunstig sparerente på BSU-kontoen.

OBOS tilbyr: • BSU-konto • Førstehjemslån • Ordinære boliglån (serie- og annuitetslån) • Fleksilån • Spare- og kapitalkonto www.obos.no/lan Gratis kurs! Tirsdag 25. mai holder OBOS gratis kurs hvor du kan lære mer om boligmarkedet og få tips og råd om boligkjøp. Les mer på side 40!

Førstehjemslån Har du etablert deg med fast inntekt kan du søke om førstehjemslån. Førstehjemslån gis til personer mellom 18 og 34 år som kjøper sin første bolig. I flere banker er dette et standardprodukt, og det er vanlig å kunne låne inntil 90 prosent av boligens verdi. De siste ti prosentene må du ha i egenkapital. Skal du få nok lån til en bolig på egenhånd må du med andre ord ha spart en del. Fyll opp BSU-kontoen! Hvor mye du kan låne avhenger av hva du kan stille som sikkerhet, betalingsevne og betalingsvilje. Kjøp sammen! Å kjøpe bolig alene betyr også at du må kunne betjene lån og dekke alle regninger og uforutsette utgifter alene. Går du sammen med én eller flere når du skal kjøpe din første bolig vil straks flere muligheter åpne seg. Samtidig er det svært viktig at alle som kjøper er enige om hvordan sameierforholdet skal fungere. Skriv en kontrakt og utarbeid et sett med ordensregler. Les mer om å flytte sammen på side 16 og 17. Få støtte hjemmefra! Skal du inn på boligmarkedet for første gang, kan hjelp fra foreldre bety mye. Foreldre med nedbetalte boliger og god økonomi kan kausjonere for et boliglån med sikkerhet i sin egen bolig. Det er imidlertid viktig at den eller de som kausjonerer er klar over hvilket ansvar det innebærer. Kanskje holder det at foreldrene kausjonerer for en del av lånet. En annen løsning kan være å låne penger direkte av foreldrene. Dersom foreldrene ønsker å gi pengebeløp eller forskudd på arv kan det være lurt å dele det opp over tid, slik at man unngår arveavgift. Få hjelp fra det offentlige! Husbankens startlån: Står du på bar bakke og har problemer med å få finansiert en bolig i en privat bank, kan startlån fra Husbanken være et alternativ. Ordningen er behovsprøvd og administreres av hver enkelt kommune. Det er kommunen som avgjør om du får lån, og eventuelt hvor mye du får. Det vanligste er at en privat bank finansierer deler av boligen og kommunen supplerer med startlån, men kommunen kan også fullfinansiere boligen. Se www.husbanken.no

OBOSBLADET

15


Samboer – hva nå? Etter mange år som aleneboer har du bestemt deg for å ta steget inn i samboerskapet med din kjære. Her er de økonomiske fallgruvene. Etter hvert letter den rosenrøde kjærlig-

hetståka. Hverdagen setter inn, regninger skal betales og utgiftene mat og klær bare øker. Og ikke minst skal forbrukslånet som sikret dere nye hvitevarer, TV og stereoanlegg betjenes. Mange spørsmål melder seg: Skal dere slå sammen økonomien eller holde på hvert sitt? Og hvor blir det

16

OBOSBLADET

egentlig av pengene du betaler som din del av husleia til nedbetaling av leiligheten partneren din faktisk eier? OBOS-bladet har bedt jurist Nina Dybedahl i Webjuristene komme med noen råd i sakens anledning.

Hva er det viktigste man må tenke på når det gjelder økonomien når man flytter sammen?

– Det lureste er å sette opp en samboeravtale som avklarer hvem som eier bolig, bil og andre dyre ting, samt hva som skal skje ved et eventuelt brudd. Vi pleier også å anbefale å ta med hvordan diverse hus-


Juristens 10 beste samboertips:

holdningsutgifter skal betales, slik at avtalen viser «hele bildet». Hva med ting man skaffer seg felles underveis i samboerskapet?

– Avtalen bør ha et vedlegg som dere kan oppdatere når det skjer endringer i eierforholdet. Hvorfor bør man inngå avtale?

– Det er særlig dette med å avklare eierforholdene som kan være til stor hjelp senere, enten ved samlivsbrudd eller ved arv. Men er det ikke slik at samboerskap i et visst antall år tilsier lik deling ved brudd og at man blir arveberettiget?

1. 2.

Sett opp samboerkontrakt.

3.

Bruk et vedlegg til samboerkontrakten med eieroversikt – og oppdater endringer i eierforholdene årlig.

4.

Dersom dere ikke har felles økonomi i den forstand at dere ifølge samboerkontrakten eier alt likt, husk å ta takst før og etter felles oppgradering av bolig eller hytte eller annen verdifull formue.

5.

Innta regler i samboerkontrakten som sørger for fremdrift ved samlivsbrudd, alternativt vil det være altfor lett for en av partene å trenere oppgjøret.

6.

Ikke aksepter å betale husleie for å bo i din samboers bolig. Skal du betale på lån, skal du selvfølgelig ha en eierandel.

7.

Ikke aksepter å kun betale forbruksutgifter mens din samboer kjøper/nedbetaler på bolig, hytte eller andre varige ting/formue.

8.

Dersom dere har svært ulike netto inntekter, kan dere vurdere å innta i samboerkontrakten at i alle fall forbruksinntekter betales forholdsmessig.

9.

Opprett testamente dersom dere vil tilgodese hverandre med mer enn kr 0 (ikke barn sammen) eller mer enn 4G (har barn sammen og bodd sammen minst 5 år).

10.

Opprett testamente dersom dere har barn sammen, samt bodd sammen i 5 år, og du IKKE vil at samboeren din skal arve 4G etter deg.

Få evt. hjelp av en økonom eller rettshjelper/advokat til å avklare eierforholdene pt, ikke bare legg eierforholdene ifølge offisielle registre til grunn.

– Nei, dette er en seiglivet myte hva gjelder eierforhold! Når det gjelder arv er det ikke kun en viss tid som må passere (5 år), men samboerne må også ha felles barn – og de arver kun 4G (grunnbeløpet i Folketrygden, ca. kr. 300.000,-, red anm.) uten testament. Nå kan samboere med felles barn heldigvis sitte i uskifte, men det gjelder ikke all formue, så det er fortsatt viktig å opprette testamente. Bør man ha felles eller separat økonomi i et samboerskap?

– Det er noe som hvert enkelt par må vurdere, men dersom partene ikke velger felles økonomi er det svært viktig at en av partene ikke går i det vi kaller «melk og brød-

fella». Med det mener vi at en av partene bruker mesteparten av sin økonomi på å nedbetale lån på bolig denne eier, mens den andres penger medgår til forbruksutgifter. Sistnevnte samboer vil da sjelden få med seg noe ved et samlivsbrudd. Lønner det seg å gifte seg istedenfor å være samboere?

– Du slipper i alle fall å bekymre deg for å gå i «melk og brød-fella». Alt som anskaffes under ekteskapet, uavhengig av hvem, skal deles likt ved skilsmisse eller død. Også nedbetaling av lån på den enes bolig, vil anses som en «anskaffelse» som skal deles likt. Med samboere er det omvendt; hver tar sitt. OBOSBLADET

17


Endelig en kjøkkenvifte med kullfilter som fungerer!

dule

CleanAir Mo

osen. 95 %* av mat Fanger opp ngjøres re ft lu et m Oppvar et. bake i romm og blåses til

Ny kullfilterteknologi – CleanAir Module. Endelig finnes det et kullfilter som gjør kjøkkenviften like effektiv som vifter med utløp til friluft. Med CleanAir Module fanger ventilatoren opp 95% av all matos. Ikke noe rør. Bare ren luft. www.bosch-home.no

* Svenska Energimyndighetens test viste at Bosch DWB063650S med kullfiltermodulen CleanAir oppnådde et osopptak på 95 %. Svenska Energimyndigheten skriver samtidig at de fleste kullfilterventilatorene kun oppnår ca 45 – 55 % osopptak. De har beregnet er besparelse på opptil 1100 kr per år basert på en strømpris på 1 kroner per kWh og en standard bolig i øvre del av Sverige som bruker en utluftingsventilator med kapasitet på 700 m3. (November 2010)


Alt du kan tenke deg på Tveita Senter! Kan klær være både praktiske, holde høy kvalitet og likevel være rimelige? Ja, sier Bogerud Tekstil. I tillegg finner du Sukkertøy, Lindex og Cubus når du skal ha klær til barna.

D E M N E T T E L V Ø ST T E G G Y INNEB SEFFEK G N I N E R T

Lørdagshandelen gjør du best hos oss! Her finner du en av Norges største Meny-butikker, L ATUR MU S K U Kara Import, Rimi og R Å L I TIVIT E T Vinmonopolet. ME R A K SKUL AT

19% R AKTIVITET I SETEMU 30% ME R AKTIVITET I HAMSTRINGSM 6% ME Få1butikker i Oslo slår

SHOWN: FF MUKLUK (SUEDE) IN SMOKE GREY. FIGURES QUOTED REPRESENT MAXIMUM VALUES. RESULTS VARY PER INDIVIDUAL. FOR MORE INFORMATION, VISIT FITFLOP.NO

H-SKO

utvalget til H-SKO; Høgl, Gabor, Klaveness, Geox, Mephisto, Rieker, Fit flop, Tamaris, Merrell, Nike og mange flere! På Tveita Senter finner du også Eurosko, skomaker og hva med litt fotpleie hos Angelica fotklinikk?

P.NO O L F T FI

BEN I E R E T S FA TEG (9–18) VERT S10–20 HÅpent

73 butikker 3 timer gratis parkering www.tveitasenter.no Følg oss på Facebook Kun hos:

H-Sko

Tveita Senter

Tel: 22 27 42 40


TEMA

Bytte bolig

Et flyttefolk Forskere har funnet klare mønstre i hvor og når vi flytter. Følger du strømmen, eller skiller du deg ut? Tekst | Heidi Røneid Foto | Anne Elisabeth Næss

– Gjennomsnittlig flytter vi rundt ti

ganger i løpet av livet, sier Kjetil Sørlie ved Norsk institutt for By- og Regionsforskning (NIBR). Han har forsket på flyttemønstre og hvorfor vi flytter. – Flyttingen er som Kjetil Sørlie regel styrt av livsfaved NIBR. ser. De fleste flytter ut av barndomshjemmet sitt, enten det er fordi man skal begynne å studere, skal ut i arbeidslivet eller stifte familie, sier han. Ønsker større bolig

Selv om vi bytter bolig i takt med livsfasene er det ulike grunner til at man flytter akkurat dit man gjør. Noen flytter på grunn av jobb, noen velger å flytte nærmere familien, mens andre vil bo nærme naturen. – Mye av flyttingen fra Oslo til omlandet begrunnes med ønske om større bolig. Flyttingene inn til Oslo begrunnes i større grad med arbeid. Bolig er da oftere bare en nødvendig betingelse for å få det til, sier Sørlie. Resultatene er hentet fra «Bo- og flyttemotivundersøkelsen» som NIBR og Statistisk Sentralbyrå utførte i 2008. Målet for undersøkelsen var å belyse hvilke stedsmotiver folk har når de bytter bolig. Oslo vokser

Hvert år kommer en jevn strøm av innflyttere til Oslo, de fleste av disse er unge voksne. I fjor fikk hovedstaden hele 12 370 nye innbyggere. 20

OBOSBLADET

– Syv til åtte årskull i 20-årene utgjør hovedmengden av den innenlandske befolkningen som flytter til byen. I tillegg kommer innvandringen, sier han. Innflytterne bosetter seg som regel i de indre bydelene, mens folk som er oppvokst i Oslo i større grad bor i de ytre bydelene og villastrøkene. Samtidig som en stor gruppe unge flytter inn til byen, flytter også en stor del ut igjen. – 60 prosent av alle som flytter inn til Oslo, flytter ut igjen før de er 40 år. De som blir værende er i stor grad barnløse eller enslige, sier Sørlie. Urbanister i øst

Det er flere av innflytterne til indre Oslo vest, altså St. Hanshaugen, Bislett og Majorstua, som flytter ut av byen igjen, enn innflytterne til indre øst. – Dette har mye med livsfasetilpasning å gjøre. Hovedløpet går i stor grad ut på å få seg en karriere og så stifte familie. Det er nok flere som følger hovedløypa blant dem som kommer til indre vest. I indre øst er det nok sterkere innslag av individualister og urbanister som til dels går mot strømmen, sier Sørlie. Han har også funnet klare mønstre for hvor innflytterne bosetter seg når de flytter ut av byen igjen. – Folk som har bodd i indre vest flytter som regel til villastrøkene eller drabantbyene vest for Oslo, mens de som har bodd i indre Oslo øst som regel flytter øst eller nord for byen. Mange som flytter til byen har vokst opp i omlandet. Fra hvilken kant de kommer fra, er med på å danne dette mønsteret, sier han.

HVA KOSTER DET Å BYTTE BOLIG? • Hvis du leier, koster det deg lite annet enn tid og eventuelt utgifter til flyttebyrå. • Eier du en bolig, er det kostnader knyttet til å selge boligen. Å bruke en eiendomsmegler koster om lag 30 til 40 000 kroner for selve meglertjenestene. I tillegg kommer kostnader som merverdiavgift (på meglertjenester), ulike forsikringsprodukter som for eksempel eierskifteforsikring, utgifter til takstmann, annonsering på nett og papir, fotografering og utgifter til kommunen for framskaffing av opplysninger om boligen. Totalt sett koster det fra om lag 60 til 100 000 kroner å selge en bolig. Selveierboliger: • 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten • Tinglysning av skjøte kr 1548 • Tinglysning av pantedokument (for lån) kr 1935 • Eierskiftegebyrer. Prisen avhenger av forretningsfører, ca kr 4300 Andelsboliger: • Andelsboliger har ikke dokumentavgift • Tinglysning av hjemmelsovergang (skjøte) kr 430 • Tinglysning av pantedokument (for lån) kr 430 • Eventuelt gebyr i forbindelse med forkjøpsrett. Prisen avhenger av forretningsfører, ca kr 4300. Kilde: OBOS eiendomsmeglere


OSLO-FLYTTING I 2010 • 15 prosent av innbyggerne i Oslo svarer at de har tenkt å flytte i løpet av 12 måneder. • 9 prosent av innbyggerne i Norge svarer at de har tenkt å flytte i løpet av 12 måneder. • Oslofolk bytter i snitt bolig hvert sjette eller syvende år. • Folk i Norge bytter i snitt bolig hvert ellevte år. • Undersøkelsen ble utført av Prognosesenteret i mai 2010.

Antall flyttinger innen Oslo:

2007: 76 759 2008: 72 761 2009: 75 749 2010: 81 475 Kilde: Skatteetaten

HVORFOR FLYTTER FOLK? Bolig 25 %

Familie 27 %

Helse 3 % Utdanning 4 % Arbeid 20 % Sted og miljø 21 %

HVORFOR BLIR FOLK BOENDE? Ingen spesiell grunn 11 % Sted og miljø 31 %

Utdanning 1 % Helse 2 % Bolig 17 %

Arbeid 19 %

Familie 19 %

OBOSBLADET

21


TEMA

Bytte bolig

Superflytteren Elisabeth Frammer har flyttet 19 ganger i løpet av sitt 38 år lange liv. Forrige gang var rett før jul, da flyttet hun sammen med kjæresten til drømmeboligen på Fredensborg. – Jeg flyttet en del som barn, men etter

at jeg ble voksen har flyttemønstrene mine vært preget av endring i livssituasjon, som behov for større plass på grunn av barn og skilsmisse. Denne gangen flyttet jeg for å bo sammen med Tore som jeg har vært sammen med i mange år, sier Elisabeth, som stort sett kun har flyttet innad i Oslo. Da hun flyttet denne gangen var sønnen Viktor og katten Bastet med på flyttelasset. De hadde stor innvirkning på kriteriene for den nye boligen. –Vi ville gjerne bo sentralt, samtidig som Bastet skulle ha utemuligheter. I tillegg var det viktig at Viktor ikke fikk for lang skolevei, sier Elisabeth. Da passet boligen med uteplass på Fredensborg perfekt. Som tatt ut av statistikken

For Tore er dette den tolvte gangen han flytter. Han kommer fra Våler i Solør og er en dermed innflytter til byen. –Når man kommer fra et så lite sted som Våler er det naturlig å flytte til en by når man skal studere. Ellers har jeg flyttet til Bergen i forbindelse med jobb, så til Bærum og så tre forskjellige steder i Oslo sentrum, sier han. Da Tore og Elisabeth skulle flytte sammen måtte de selge hver sin leilighet. Den nye leiligheten deres er en selveier, og dermed måtte paret betale dokumentavgift: –…Jeg synes det er hårreisende at det skal koste så mye. En bolig er noe man må ha og det kan være gode grunner til at man flytter. Dokumentavgiften er en type skatt jeg setter liten pris på. Meglerne gjør en jobb, og må få betalt for det. Men det blir dyrt å bytte bolig, sier Elisabeth. 22

OBOSBLADET

TIPS TIL EN SMERTEFRI FLYTTEPROSESS Elisabeth og Tores beste tips • Bruk flyttebyrå, det er verdt det for å slippe å løfte, bære og kjøre flere turer frem og tilbake. • Rydd, kast og gi bort mest mulig på forhånd, og ikke ta med søpla til det nye stedet. • Tenk nøye hva som skal hvor i det nye hjemmet og merk eskene tydelig. • Pakk bøker og andre tunge ting i små esker. • Pakk ting som hører sammen i samme eske. • Ikke vent med alt mulig til siste liten, jobben er større enn du tror.

HUSK • Å melde adresseendring også til OBOS når du flytter. Dette gjør du enkelt på obos.no

NETT-TIPS Lover, regler, skjemaer: www.skatteetaten.no Boligplanlegger + flyttetjenester www.finn.no Sende flyttemelding: www.flytteportalen.no Postens flyttehjelp: Nyttig gratistjeneste på Posten.no der du får hjelp til omadressering til bedrifter, venner og bekjente.


Tre om flytting RUNE BJERCKE

– Mas! For meg handler flytting først og fremst om mye mas. Jeg skal snart flytte med familien fra rekkehus på Bøler til hus på Høyenhall og det blir ganske sikkert mye pes. Hele prosessen, med alt fra planlegging, nedpakking og gjennomføring, tar fort rundt fire måneder. Det positive med å flytte er at det skal bli spennende å bo på et nytt sted. Dette blir sjette gangen jeg flytter og jeg har ennå ikke fylt 40. Flyttingen har stort sett alltid gått greit, med unntak for et par uheldige episoder med noen flyttefolk. Sånt er frustrerende. STINE INNGJERDINGEN

– Maks to ganger Å flytte innebærer mye jobb og mange tunge løft. Det er tidkrevende og man bør helst være god til å organisere for at alt skal gå greit. Flytting kan sikkert være noe positivt også, men det kommer an på hvor man flytter og hvorfor man flytter. Jeg har flyttet fire ganger, sist for fire år siden da vi flyttet fra leilighet på Jevnaker til gård på Vormsund. Det er mulig at folk flest flytter hele ti ganger i løpet av livet, men det kommer garantert ikke til å gjelde meg. Maks to flyttinger til: først fra gården til kårboligen, så fra kårboligen til gamlehjemmet. NILS RAMSØY

– Ny start Flytting er tungt arbeid. Jeg har flyttet to ganger: først hjemmefra til hybel, så fra hybel til ny hybel. Å flytte kan på mange måter sammenlignes med at man gir seg selv en ny start, og det oppleves nok positivt for noen. Det er mange ulike grunner til at man flytter, jeg flyttet til Oslo for å studere. Jeg er egentlig ganske rotfast av meg, og tror ikke jeg kommer til å flytte så ofte som gjennomsnittet. På sikt håper jeg å flytte tilbake til Steinkjer en gang, men arbeidsmulighetene vil nok spille inn på den avgjørelsen. Elisabeth Frammer (t.v.), Tore Aarnseth og Viktor Frammer fant drømmeboligen på Fredensborg. Den oppfylte kravene om uteplass til katten i tillegg til sentral beliggenhet.

Tekst: Eddie Chr. Thomas Foto: Nyebilder.no OBOSBLADET

23


Visning: Ved siden av omvisning på byggeplassen ble det servert pizza og drikke. Alle satte pris på å få se prosjektet utenfor tegnebrettet.

Et eget hjem Åtte av leilighetene i Økernly borettslag er solgt til funksjonshemmede ungdommer. Vi ble med de ferske boligkjøperne da de besøkte Økernly for første gang. Tekst | Nikolaj Jonas Blegvad, Tone Kristiansen og Cathrine Wolf Lund Foto | Nikolaj Jonas Blegvad

Det splitter nye boligprosjektet på Økern nord i Oslo består av tre blokker med totalt 50 leiligheter, og byggingen er godt i gang. For i november tar de unge kjøperne over det som skal bli deres nye hjem. For mange av dem er det deres første, egne hjem. – Det er første gang jeg skal bo alene. Jeg gleder meg til å få egen leilighet, slik at jeg kan henge med venner og invitere dem over til å spille Playstation eller til middag på balkongen, forteller Henrik Balas Høyemsvoll (21).

alle ungdommene, samt kontorer for ansatte fra bydel Bjerke som skal bistå ungdommene. – Slik dette huset nå blir, ser vi at prosjektet på Økernly passer perfekt. Før denne kvelden hadde kjøperne kun sett prosjektet på tegninger og en modell vi har laget. Med dette besøket fikk de følelsen av hvordan det blir å flytte inn, sier Birkeland. Ved siden av omvisning på byggeplassen ble det servert pizza og drikke i brakkeriggen på byggeplassen. Et hjem med utsikt

Foreldrene tok initiativ

–…Det var en ivrig foreldregruppe som tok kontakt med OBOS med ønske om å kjøpe boliger i et av våre prosjekter til barna som alle har en form for funksjonshemming, forteller prosjektleder Carl Christian Birkeland i OBOS Nye Hjem. Prosjektet på Økern hadde leilighetsplaner i det ene huset som kunne passe. OBOS og Eiendomsspar, som eier prosjektet, gikk sammen for å tilpasse arealene. I tillegg til boligene blir det også et fellesområde for 24

OBOSBLADET

Økernly borettslag bygges i skråningen mellom villabebyggelsen på Risløkka og Økern Torgvei, og er en del av transformasjonen fra industriområde til boligstrøk på Økern. De framtidige beboerne gleder seg til å nyte utsikten fra egen balkong: – Det blir deilig med egen leilighet med kjøkken! Da kan jeg lage mat og sitte på balkongen og se på utsikten. Jeg kan også velge å lage mat sammen med de andre og spise på felleskjøkkenet et par, tre ganger i uken, forteller Erling Due Bergseth (22).


Allerede gode venner: Henrik Balas Høyemsvoll (til v.) og Erling Due Bergseth synes det var spennende å være på visning i det som blir deres nye hjem fra høsten av.

01.

MER OM ØKERNLY

Leilighetene i Økernly borettslag ble lagt ut for salg i april 2010, og det er kun få leiligheter igjen. Prosjektet inneholder også en barnehage. Les mer på www.okernly.no

OBOSBLADET

0 h M a H

0 d

25


HJERTEBAKKEN Hjertebakken er et privat initiativ, igangsatt av foreldre til ungdommer med lettere utviklingshemninger. Organisert som et privat borettslag og består av 8 leiligheter á 54 m2 i tillegg til et felleshus på ca 74 m2 i to etasjer. Totalprisen for Hjertebakken er på vel 19 millioner kroner, og prosjektet er fullfinansiert ved tilskudd og lån fra Husbanken.

Hjertebakken gir husrom Når man blir født med en psykisk utviklingshemning er det ingen selvfølge å flytte hjemmefra. På Nesodden er det bygget et borettslag som gjør det mulig. Vi var med da prinsesse Märtha Louise stod for åpningen. Tekst | Heidi Røneid Foto | Nikolaj Jonas Blegvad

På tunet står Birger Libell og venter

spent på prinsessen. Han er faren til Miranda og en av initiativtakerne til Hjertebakken borettslag. –Når du får et utviklingshemmet barn tenker du ikke på første tann eller første skoledag, men hva som skjer med henne når jeg dør, sier han. Han begynte tidlig å tenke på hvor datteren skulle bo når hun skulle flytte hjemmefra. –Miranda er sosial og liker å ha mange rundt seg. Hvis hun hadde bodd i et vanlig borettslag er jeg ganske sikker på at hun 26

OBOSBLADET

Prinsesse Märtha Louise fikk også tid til en prat i sofaen. Miranda Libell fortalte prinsessen at hun trives veldig godt i sitt nye hjem.

ikke ville fått tilfredsstilt det sosiale behovet, sier han. På Hjertebakken kan Miranda få besøk av de andre beboerne, i tillegg til profesjonell hjelp, samtidig som hun kan lukke døren når hun vil det. Bebyggelsen består av tre grå hus med til sammen åtte leiligheter, og et rødt felleshus med felleskjøkken og aktivitetsrom. Her kan beboerne delta på danseskole, bevegelsestrening og yoga, i tillegg til å arrangere utstillinger og kafé for beboere i nærmiljøet. – Miranda har mange bekjente og ven-

ner blant funksjonsfriske folk og det er viktig at de kan komme til Hjertebakken for å treffe henne, sier Libell. Nå refererer Miranda til boligen som «slottet mitt». –Jeg synes det er bra å bo her. Det er gøy å ha egen leilighet, sier hun.

«Jeg synes det er bra å bo her. Det er gøy å ha egen leilighet.» Miranda Libell


Originaler setter farge på tilværelsen Vi har alle de nye og gamle signaturlampene du ønsker deg. Vi har også et stort utvalg av tekstiler, skjermer, møbler, tepper og puter. Vi kan skreddersy egne løsninger hvis du vil lage dine egne originaler. Colours by Copenhagen finnes i flere farger, og i 18, 28 og 42 cm.

RUTHS DESIGN Neuberggata 14 a ›› telefon 22 55 82 17 ›› www.ruthsdesign.no Vi fører blant annet Le Klint « Flos « Louis Poulsen « Artemide « Luceplan « Senses


TEMA

Bytte bolig

Drømmen om det perfekte hjem Vi skulle flytte inn i den plettfrie drømmeleiligheten og gledet oss som små barn. Men hadde ikke alt gått litt vel glatt? Tekst | Cecilie Ring Gulowsen Illustrasjon | Gustav Dejert/Woo agentur

Ny leilighet! Det kriblet i magen av lykke

bare jeg tenkte på den. Den var perfekt! Høyt under taket, lys, original parkett, stort kjøkken og nytt bad. Nytt, nytt, nytt! Hvordan kunne vi være så heldige? Også så enkelt som alt var. Den forrige leiligheten, med et bordell vegg i vegg, ble revet bort på første visning. Den nye leiligheten, drømmehjemmet vårt, fikk vi for 100 000 under takst. Vi var i ekstase. Selv flyttingen, i regi av to aggressivt innstilte østeuropeere, gikk smertefritt. Flyttelasset ble verken knust i krappe svinger eller kjørt av gårde til krigsrammede slektninger. For godt til å være sant? Ja, det var vel det. Første strek i regningen kom en ganske

vanlig tirsdag i mars. Vi skulle overta vindunderet vi hadde lengtet etter å se på nytt i tre lange måneder. Spente som på vår første date og med en halvfull rødvinskartong under armen, gikk vi av gårde. Vi skulle beundre, nyte og feire, men først: inspisere. Etter å ha fått selgeren til å fjerne en slimete hårball fra sluket og kaste ut en utbrent vedkubbe fra kaminen, pekte samboeren min forsiktig opp på veggen og hvisket: Hva er det der? Svarte rammer der bildene hadde hengt og mørke flammer som kastet seg oppover veggen over panelovnene, viste seg å være heksesot. Noen der ute på internett beskriver det som et mareritt i form av mørke, klebrige sotflekker som ikke lar seg 28

OBOSBLADET

vaske vekk. Det er nettopp det det er. Veggene våre var fulle av det, klattvis og tilfeldig fordelt utover våre 68 kvadrat. Men vi var fortsatt nyforelsket og slo oss til ro med et at par kjappe strøk med penselen var alt som skulle til. lampe på kjøkkenet, kom andre strek i regningen. Han tok en kjapp titt i sikringsskapet og mumlet oppgitt; «Oi da!». Han sa noe om ampere, sikring, ulovlig og brann. «Her har dem nok laga te ei lita hjemmesnekra løsning, ja.» Dette måtte fikses opp i, og det med én gang. Brann inni veggen var ikke akkurat noe som fristet.

satt vi sofaer, vurderte stoffkvaliteter, farger og nyanser til vi kunne alle fargekoder på rams, og visste forskjellen på lys grå, cold grey og light grey bedre enn ekspeditøren. Etter to timer hadde vi satt sammen sofaen over alle sofaer, en slags sofaenes Rolls Royce. Perfekt. Men da den ble levert, var den ikke lenger like perfekt. Hva i all verden tenkte vi på? Vi hadde ikke skapt en Rolls Royce, men en stridstanks som overtok hele stuen med sin fiendtlige fremtoning og sitt firkantete, maskuline trekk. Så da satt vi der med skjegget i postkassen og salatbladene godt tredd mellom tærne og lurte på om vi rett og slett ikke egnet oss til å eie eller kjøpe noe som helst.

Et par dager etter elektrikerens kostbare

Er det noe denne forelskelsen har lært

Da elektrikeren kom for å henge opp en

visitt, kom samboeren min ut fra badet med rynker på nesen. Det luktet kloakk, og lukten bestemte seg for å bli boende sammen med oss. Da var det bare å ringe neste håndverker på listen: rørleggeren. Ifølge ham var det ikke så rart at det luktet kloakk, for her manglet det jo vannlås! Som om det var den mest opplagte ting i verden. Jeg ba ham, litt motvillig, om å ta en titt og sjekke om det var mer som var galt i drømmehjemmet vårt. Han ramset opp en dødsliste som ga både oss og sparekontoen voldsomme brekninger. På en overentusiastisk handletur prøve-

meg så er det at det ikke finnes noe sånt som det perfekte hjem. Vi ser lykkelige familier i glossy magasiner med hvitmalte vegger, bestemors blomstrede porselen og vintage designmøbler. Og alt ser så sorgløst og feilfritt ut. Utenpå i alle fall. Alle drømmehjem har nok sine mangler og monstre under sengen, akkurat som vårt hadde. Men det er jo fortsatt et drømmehjem – vårt drømmehjem. Vårt felles prosjekt. Vår lille baby, med eller uten feil og mangler. Vi ble tiltrukket av leilighetens sjarm og personlighet, ikke av rørenes kvalitet eller kursene i sikringsskapet. Leiligheten vår er nydelig, den. Perfekt. Uansett!


OBOSBLADET

29


Vi fornyer ditt kjøkken - enkelt ETTER

Få et nytt kjøkken ferdig montert på under en dag! Til deres eksisterende stammer og nåværende planløsning måltilpasser vi et helt nytt kjøkken med nye moderne løsninger.

FØR Følgende inngår: • Nye fronter • Nye heldempende hengsler • Nye moderne skuffesystem

• Nye beslag • Montering på en dag • Fem års garanti

Oslo/Akershus: Ta kontakt med Fredrik Jansson på tlf 970 53 152 Vestfold: Ta kontakt med Ken-Willy Røberg på tlf 900 23 270

www.herjedalskjøkken.no • 67 55 19 80

Herjedalskjøkken AS er størst i Norge på kjøkkenfornying og har eksistert siden 1997. Kjøkkenfornying er et godt alternativ til nytt både pris- og tidsmessig. Samtidig som man får alle de moderne kvaliteter/ løsninger som dempesystemer, store skuffesystemer, benkeplater, integrerte hvitevarer, oppbygging til tak m.m.


Glade vinnere på Rommen Det var Rommen skole i Groruddalen som fikk årets Botainmentstipend. Etter lang tids arbeid, kunne flotte modeller av fremtidens bygg vises fram for en jury. Tekst | Tyra T. Tronstad Foto | Nikolai Jonas Blegvad

– Vi jobbet sammen og alle kom med ide-

er til hvordan modellen skulle være. Vi brukte flere uker og lagde flere skisser før vi endte opp med et hotell med timeglassform, forteller Madeeha Tariq og HassanAli Arif, som begge var en del av vinnerlaget. Hotellmodellen laget bygget, hadde egen spa-avdeling, parkeringsplass og tok i bruk både fjernvarme, sol- og vindkraft.

Vinnerlaget på Rommen: Fra venstre Fatemeh Heydari, Madeeha Tariq, Nikica Jankovic, Sohail Ahmad Habibi, Hassan-Ali Arif, Samantha Ramazani. Vinnerlagets hotellmodell hadde både spaavdeling og et gjennomtenkt opplegg for bærekraftig energibruk.

Elevene, som går på niende trinnet på Rommen skole, har brukt den ukentlige kunst- og håndverkstimen på å utvikle modellen, og arbeidene varte fra november og ut februar. De forteller at det var kjempegøy å jobbe med hotellmodellen, og at det selvsagt også var morsomt å vinne. –Vi samarbeidet hele tiden, og det var kjempegøy, forteller Fatmeh Heydari.

OBOS Botainment Botainment er et OBOS-finansiert prosjekt om nærmiljø og arkitektur for ungdomsskoler, der elevene jobber tverrfaglig med å designe, planlegge og lage modeller av egne bygg. En jury fra OBOS kårer en vinner, og førstepremien er en tur for hele klassen med besøk blant annet hos vegtrafikksentralen og NRK samt lunsj på Oslo Plaza. Medelevene fra Rommen viste stor interesse for modellene fra årets Botainment-prosjekt.

OBOSBLADET

31


OBOS-bladet hyller norsk design

01. Espen Voll og Torbjørn Anderssen har startet på nytt etter Norway Says og er nå rett og slett Anderssen & Voll. 02. Norway Says-stolen «Spline» ble designet for utstillingen «Kyss frosken» på Nasjonalmuseet. Produsent: Offect (2005) Foto: Lars Petter Pettersen

DESIGN IGJEN Norway Says satte norsk design på kartet internasjonalt. Etter ti år skilte de lag, men suksessen er ikke over av den grunn. Designduoen Anderssen & Voll har startet på nytt. 02.

Tekst | Marianne Lie Berg Foto | Espen Grønli


02.

01. 01. Konferansestolen «Molo» ble påbegynt i 2009 mens Norway Says-trioen fortsatt jobbet sammen. Etter tre år er den nå på markedet. Setet er av ABS-plast, og stolen kan stables. 02. Med pleddet «Sky» vil de to designerne gi varme til Oslo-folk som hutrer utendørs på kaffebar på vinterstid. Produsent: Røros Tweed (2010) Foto: Anderssen & Voll. 03. Med «Plus» salt og pepperkverner hentet Norway Says inspirasjon fra barnas verden. Meningen var å koble gleden ved lek med gleden ved matlaging. Produsent: Muuto (2008) Foto: Muuto

Vi er på besøk hos designerne Torbjørn

Anderssen og Espen Voll i deres nye tegnestue på St. Hanshaugen i Oslo. De to designerne var med på å starte designfirmaet Norway Says, som ikke bare er kjent for sine designprodukter, men for å ha gitt Norge en designidentitet i utlandet. –€Det hele begynte som et utstillingskonsept i 1999. Vi var en gjeng unge, norske designere som stilte ut under navnet Norway Says på møbelmessen i Milano. Navnevalget var bevisst, vi ville skille oss ut fra samlebegrepet Scandinavian design og understreke at det fantes noe som het norsk design, forteller Voll. Mottakelsen utstillingen fikk gjorde at de fortsatte. Etter to år og ni internasjonale utstillinger etablerte tre av designerne, Anderssen, Voll og Andreas Engesvik, firmaet Norway Says. Det ble raskt en suksess. Med besøk av selveste Dronning Sonja var det etter hvert ikke mange nordmenn som ikke hadde hørt om Norway Says. Selges fortsatt

Norway Says har preget våre omgivelser med kvalitetsprodukter i over ti år. I dag kan vi kjenne igjen produktene deres i alt fra offentlige bygg og tv-studioer til museer

03.

«Vi er stolte av Norway Says og det kjennes godt at produktene fremdeles er i salg og vil være det lenge.» og private hjem. – Du tenkte kanskje ikke over det sist du så på «Tore på sporet» eller gjengen fra «Radioresepsjonen», men de satt faktisk i sofaer og stoler fra Norway Says, forteller Anderssen med et glis. Firmaet er nå oppløst, men de fleste produktene selges fortsatt. –€Vi er stolte av Norway Says og det kjennes godt at produktene fremdeles er i salg og vil være det lenge, understreker Anderssen og Voll samstemt. Høy produktivitet

Etter ti år var tiden moden for et skifte. –€Endringer er bra, man får mulighet til å tenke nytt, se seg selv og sin egen posisjon i et nytt lys. Dette er spesielt viktig i et yrke som vårt. Det gir større frihet som har positiv innvirkning på kreativiteten, sier Anderssen. Og det er ikke tvil om at det har gitt resultater. – Vi lanserte fire nye produkter på møbelmessen i Stockholm i februar og ytterligere tre nye på møbel-

messen i Milano i april. For ikke å snakke om alle pleddene vi har utviklet for Røros Tweed, sier Anderssen. – Dette er adskillig høyere produktivitet enn vi hadde som Norway Says over flere år og et tydelig tegn på at det vi gjorde var riktig og sunt, legger Voll til. Prestisjetungt

Det første oppdraget Anderssen og Voll fikk som nytt firma understreker den posisjonen de to designerne har fått innen norsk møbeldesign. –€Nasjonale turistveier gav oss i oppdrag å lage en ny stol til Juvet landskapshotell. Det var en oppgave vi ga oss i kast med med andakt, forteller Anderssen. Juvet er det første landskapshotellet i Europa. Her har arkitektene Jensen og Skodvin fordelt hotellets beskjedne syv rom på syv kuber spredt rundt i landskapet. Rommene visker ut skillet mellom ute og inne ved hjelp av enorme panoramavinduOBOSBLADET

33


er vendt ut mot juvet. – Designutfordringen lå i å forene det enkle monolittiske formspråket som vi følte hørte hjemme på skogbunnen med de funksjonene folk forventer seg fra en hvilestol, forklarer han. Resultatet ble Eva-stolen som henter inspirasjon fra den klassiske kubbestolen. Stolen er trukket i et superelastisk trikotstoff som gjør at den endrer form når man vipper eller svinger.

01.

01. Oppbevaringsboksene Kikut er oppkalt etter møtestedet Kikut i Nordmarka. De soppformede boksene er til oppbevaring av tørka sopp. Kikut er et samarbeidsprosjekt mellom designerne Anderssen & Voll, Hallgeir Hornstvedt og Petter Skogstad. Foto: Lars Petter Pettersen 02. Eva-stolen ble designet til Juvet Landskapshotell, og henter inspirasjon fra den klassiske kubbestolen. Stolen har vært stilt ut på 100% Norway i London (2010) og Oslo (2011), samt på Stockholm Furniture Fair (2011). Produsent: LK Hjelle (2011)

Erfaring fryder

Anderssen & Voll fortsetter sitt samarbeid med flere av partnerne fra Norway Saystiden, men går også nye veier for å utfordre seg selv. Fordelen med erfaring er at de ikke lenger trenger å bevise hva de er gode for. –‚Før i tiden måtte vi lage mange produkter rett og slett for å vise konseptuell styrke. Målet var ikke å få alt i produksjon, men å markere oss på det internasjonale markedet. Den prosessen er heldigvis mye enklere nå. Vi merker at vi har en etablert posisjon, ikke bare i Norge, men internasjonalt, sier Voll. Duoen innledet nylig et samarbeid med den italienske produsenten La Palma, en tradisjonsrik bedrift med over tretti års erfaring fra moderne møbelproduksjon. –‚For oss har det alltid vært en drøm å jobbe med en stor søreuropeisk møbelprodusent. Vi var fra starten åpne for å gjøre endringer med ideen vi lanserte for dem, men det viste seg at La Palma gjør alt de kan for å bevare ideene dine når de først tror på et design, forklarer Anderssen. Resultatet fra dette samarbeidet blir presenteres for publikum i Milano i april, og er en stablestol i tre. Tvang og hardt arbeid

De to designerne vil avlive myten om at designere sitter med alpelue og drikker rødvin mens underbevisstheten jobber frem nye geniale ideer. –‚Hverdagen til en designer består av hard jobbing. Vi kan ikke sitte og vente på inspirasjon. Det handler mye om å tvinge seg selv i gang og jobbe frem ideene, avslutter Anderssen. Så for de som skulle være i tvil om det. Hverdagen til en designer er ganske lik hverdagen til de fleste andre av oss. Den handler i det store og hele om å jobbe. 34

OBOSBLADET

02.

NORWAY SAYS (1999 – 2009) • Startet i 1999 av designerne Espen Voll (f. 1965), Andreas Engesvik (f. 1970) og Torbjørn Anderssen (f. 1975). • Portefølje bestående av alt fra sofasystemer, mobiltelefoner, MP3-spiller, sykler, lamper, karafler, krydderkverner m.m. • Har designet produkter for blant annet: LK Hjelle, Asono, Classicon, Offect, Muuto, HardRock, Gudbrandsdalens Uldvarefarbrik, Swedese, Lone Tepper, Porsgrund Porseælensfabrik, Ørsjø Belysning AB m.fl. • Åpnet butikken Norway Says Shop på Grünerløkka i Oslo (2002) som solgte egne produkter i kombinasjon med utvalgte internasjonale designprodukter. Butikken ble lagt ned i 2009. • Laget bryllupsgaven til Kronprinsparet fra Statsministerens kontor 2001. • Bordet «Papermaster» ble kjøpt inn av Victoria and Albert museum i London i 2003. • Designmagasinet Wallpaper kåret sofaen «Ugo» til årets designsofa i 2003.

Norway Says-karaflen «Boo» uttrykker minimalistisk eleganse med sin enkle organiske form. Produsent: Muuto (2005) Foto: Lars Petter Pettersen


6 2 8 84 5 2 0 0 VI SETTER PRIS PÅ NORGE Norges TakseringsForbund er organisasjonen for takseringsforetak i Norge. Våre medlemsforetak har mer enn 1100 sertifi serte takstmenn landet rundt. I mer enn 50 år har NTF-takstmenn satt pris på verdier. Med så lang erfaring vet vi hvordan en riktig taksering skal gjennomføres.

www.ntf.no


Få bedre blodsirkulasjon i ben og føtter. Noen minutter hver dag og føttene blir bedre

Hva hjelper Sirkulasjonstreneren med Sirkulasjonstreneren får musklene i leggene til å strammes og slappes av om hverandre. Denne aktiviteten i bena er bra for folk flest og spesielt for mennesker med:

PHevelser i ben og føtter PSmerter i ben og føtter PKalde føtter PÅreknuter PUrolige ben PDiabetes PDårlig blodsirkulasjon PInaktivitet

Tusenvis av fornøyde kunder bruker den hver dag Bedre blodsirkulasjon Mange er plaget med dårlig blodsirkulasjon i ben og føtter. Dette gir ofte smerter, kalde føtter, hevelser og ubehag. I løpet av kort tid har Sirkulasjonstreneren hjulpet tusenvis av nordmenn med å forbedre blodsirkulasjonen. Her kan du lese mer om hvorfor den virker, men for at du virkelig skal bli overbevist bør du prøve den selv i Enklere Liv sine butikker. Hvordan den virker Sirkulasjonstreneren plasseres foran deg mens du sitter i en stol eller sofa. Føttene plasseres oppå og den skrus på. Den sender milde elektriske impulser opp i føttene. Disse impulsene får musklene i leggene til å strammes og slappes av om hverandre og blod pumpes ned i føttene. Du vil se på leggene dine at musklene jobber. Denne teknologien har vært brukt til behandling i 50 år og brukes av fysioterapeuter og behandlingssteder mot smerte og hevelser, åreknuter eller kalde føtter. Uansett form vil du etter kort tid merke forbedring.

Fornøyd eller pengene tilbake

Svært enkel å bruke Sirkulasjonstreneren er svært enkel å bruke og det tar kun noen sekunder å lære seg å bruke den. Etter å ha brukt den i 30 minutter vil leggene ha vært gjennom en fin treningsøkt og kan på mange måter sammenlignes med treningen leggene får ved å gå i trapper. Hvem passer den for Sirkulasjonstreneren passer alle som ønsker bedre blodsirkulasjon og sterkere muskler i leggene. Den brukes av alt fra idrettsutøvere til mennesker plaget med urolig ben, hovne ben, åreknuter eller kalde føtter. Uansett form vil du etter kort tid merke forbedring. 100% fornøyd - 100 dager Mange har opplevd å kjøpe produkter som ikke blir brukt. Våre kunder forteller at Sirkulasjonstreneren er i flittig bruk og at de ser tydelige forbedringer. Vi er sikre på at Sirkulasjonstreneren vil være nyttig for deg. Skulle du ikke være 100% fornøyd kan den returneres uten spørsmål i 100 dager.

Musklene i leggene strammes av seg selv ”For å være helt ærlig så var jeg ganske skeptisk. Jeg har hatt hovne ben og åreknuter i mange år men etter å ha lånt Sirkulasjonstreneren i bare en uke av en bekjent så kjenner jeg allerede at bena er mye bedre. Nå ønsker både jeg og min venninne å bestille én hver.” – Karin N, Vestfold. “Jeg har vært fornøyd med effekten til Sirkulasjonstreneren. Den har gitt raske resultater og er et nyttig supplement til trening.” - Magnhild Fristad, Fysioterapeut, Fysiodirekte. Prøv i dag og bli overbevist Den beste måten å bli overbevist på er gjennom å prøve den selv. I Enklere Liv sine butikker kan du selv kjenne hvordan den virker. Sirkulasjonstreneren koster 1995 kroner og kan prøves og kjøpes i Enklere Liv sine butikker:

GRATIS fotvasker Ta med tilbudet til våre butikker eller bestill på telefon (oppgi art. nr. OS 18-057) og få en GRATIS fotvasker (verdi 245) ved kjøp av Sirkulasjonstreneren.

Bestill på telefon 23 05 14 40 Besøk Enklere Liv sine butikker: Sandvika Storsenter - CC Vest - Karl Johansgt.: Egertorget Strømmen Storsenter - Jessheim Storsenter - Majorstua: Kirkeveien 57 - Storo Storsenter Linderud Storsenter - Ski Storsenter - CC Gjøvik -Gulskogen senter - Farmandstredet Tønsberg Nordbyen Larvik - Stavanger: Østervåg 25 - Kilden Storsenter - Amfi Vågsbygd - Markensgate Kristiansand - Åsane Storsenter - Vestkanten - Amfi Moa Øst - Amfi Steinkjer - City Nord


Borettslaget har fått nye, flotte innglassede balkonger. Juryen sier at bruken av glass og glassbyggerstein tilfører byggene en letthet de ikke hadde før.

Ravnkollen vant!

Innglassede balkonger, nye vinduer, inngangspartier og utbedrede uteområder sikret borettslaget på Romsås årets rehabiliteringspris. Tekst | Åge Pettersen Foto | Thomas Bjørnflaten/nyebilder.no

– Veien fram har vært lang. Rehabilite-

ringen ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling i 2005. Arbeidene startet våren 2007 og ble sluttført i februar 2010, et halvt år før planlagt ferdigstillelse, forteller styreleder Steinar Hansgaard i Ravnkollen borettslag. Borettslaget har vært gjennom en omfattende rehabilitering med etterisolering av alle tak og etterisolering og teglforblending av fasadene. Alle leilighetene har fått nye og innglassede balkonger. Vinduene er skiftet ut og byggene har fått nye inngangspartier. Utomhusområdene er også utbedret. Lavere strømregning

Juryen framhever blant annet etterisoleringen av takene som energiøkonomisk effektiv og som noe som sparer inn investeringen kjapt. Etterisoleringen av fasader og tak har gitt en miljøgevinst ved at bo-

rettslaget har fått et lavere energiforbuk. Prosjektet har også fått 1 million kroner i støtte fra Klima- og energifondet i Oslo. –ˆDen årlige energibesparelsen er på 10 prosent og med en energipris på 1 krone per. kWh sparer borettslaget 1,2 millioner kroner per år, sier Øyvind Bodsberg i OBOS Prosjekt.

Rehabiliteringsprisen • OBOS har delt ut rehabiliteringsprisen blant boligselskaper i osloområdet siden 1990. • Prisen er på 150 000 kroner og deles ut på OBOS’ generalforsamling. • Juryen består av nøkkelpersoner innen byggebransjen og boligsektoren.

Sunn økonomi

–ˆˆVi har en sunn og solid økonomi. Økningen i felleskostnadene som følge av rehabiliteringen ble på totalt 25 prosent, men har kommet gradvis, forteller styreleder Hansgaard. Han forteller også at de siste årene har vært travle for styret i borettslaget med byggemøter og befaringer i hopetall. –ˆRehabiliteringen er et resultat av flere styrers innsats, og særlig det forrige styret, under ledelse av Alf Nordby. Vi ønsker å takke ham for innsatsen, sier Hansgaard.

Ravnkollen borettslag • Består av 26 bygninger med til sammen 661 leiligheter, innflytting i 1970. • Ravnkollen er det fjerde av borettslagene på Romsås som har gjennomgått en fullstendig rehabilitering og som har fått Rehabiliteringsprisen. • Rehabiliteringen i Ravnkollen: Total investering: 383 000 000 kroner, total investering per leilighet: 580 000 kroner.

OBOSBLADET

37


Spør advokaten Advokatene i OBOS svarer leserne på juridiske spørsmål knyttet til det å bo i borettslag eller boligsameie. Har du spørsmål du vil ha besvart i OBOS-bladet, kan du sende dem til obosbladet@obos.no. Ivar Takle er advokat i OBOS. Advokatene i OBOS er blant annet spesialister på boligrett, men tar ikke oppdrag for enkeltpersoner, bare for boligselskaper. Når det gjelder denne spalten, er det kun spørsmål som står på trykk som vil bli besvart.

Hvordan virker forkjøpsretten? Spørsmål: Alle som er medlemmer i OBOS

har forkjøpsrett til 68 000 nye og brukte boliger i OBOS-tilknyttede borettslag. Men hvordan virker den? Advokaten svarer: Det er når boligen skifter eier at det blir mulig å bruke forkjøpsretten. Den som benytter forkjøpsrett, overtar kjøperens rett til å bli eier av boligen, til samme kjøpesum og på samme vilkår for øvrig som det som er avtalt mellom kjøper og selger. Beslektet med denne forkjøpsretten er fortrinnsretten som OBOSmedlemmene har til å kjøpe prosjekterte boliger, dvs boliger som ikke er ferdigbygd på salgstidspunktet. Når nye boliger skal selges for første gang, inviteres OBOSmedlemmer til salgsmøte, og medlemme-

ne som har lengst medlemsansiennitet får velge ny bolig først, til fast pris. Vi skal i fortsettelsen holde oss til forkjøpsrett ved salg av brukte boliger. Hvordan benyttes forkjøpsretten?

Boliger med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer står i tabellannonsene i Aftenposten tirsdag og torsdag, samt i Tønsberg Blad og Stavanger Aftenblad på onsdager. I tilegg er det på www.obos.no til enhver tid en oversikt over alle boliger med forkjøpsrett. Den som skal bruke forkjøpsrett må ha blitt medlem senest dagen før den aktuelle boligen ble solgt (dvs dagen før selger aksepterte budet). For hver bolig blir det fastsatt en frist for å melde bruk av forkjøpsrett. Boligannonsene inneholder både en meldefrist og nærmere informasjon om hvordan forkjøpsrett skal meldes til OBOS. Det er et absolutt vilkår for å benytte forkjøpsrett at meldefristen er overholdt. Sammen med meldingen om forkjøpsrett må det vedlegges skriftlig dokumentasjon på finansiering av hele kjøpesummen, typisk bekreftelse fra en bank.

OBOSBLADET

I disse tilfellene annonseres boligene med den endelige kjøpesummen. Den som melder bruk av forkjøpsrett innen meldefristen, er forpliktet til å kjøpe boligen. I praksis kan det være andre med lenger medlemsansiennitet som også melder seg innen fristen, og da er det medlemsansienniteten som avgjør hvem som til slutt kjøper boligen. Medlemsansiennitet og forkjøpsrett

OBOS har ca 260 000 medlemmer og det kan derfor være mange medlemmer som er interessert i å kjøpe den samme boligen. Det er det medlemmet som har lengst medlemsansiennitet som får bruke forkjøpsretten. Den som har forkjøpsrett trenger i prinsippet ikke å gi bud for å kjøpe boligen, men fordi det kan være flere medlemmer som ønsker å kjøpe den samme boligen, velger enkelte å gi bud i håp om at prisen skal bli så høy at ingen medlemmer med lengre medlemsansiennitet ønsker å benytte forkjøpsretten.

Forkjøpsretten kan avklares på to måter: Forhåndsavklaring og fastprisavklaring.

FAKTA OM FORKJØPSRETTEN

Hva er forhåndsavklaring?

• I 2010 ble det benyttet forkjøpsrett i ca 25 prosent av salgene av OBOS-tilknyttede boliger. • Når forkjøpsretten benyttes, er det mange ganger medlemmer med relativt kortvarig medlemsansiennitet som får benytte forkjøpsrett. Selv et ganske nytt OBOS-medlemskap kan gjøre stor forskjell. • Medlemskapet kan også overføres til egne barn og enkelte andre i den nærmeste familie (når bestemte vilkår er oppfylt, se OBOS’ nettsider). Den som får overført et OBOSmedlemskap, får ikke overta ansiennitet lenger tilbake enn sin egen fødselsdato.

I disse tilfellene annonseres boligene for medlemmene før boligen er solgt. Vanligvis inneholder annonsen en prisantydning. Meldingen som medlemmene må sende til OBOS innen meldefristen, medfører ingen forpliktelser for medlemmene når det gjennomføres forhåndsavklaring. Men straks OBOS har mottatt melding om at boligen er solgt, blir det tatt kontakt med dem som har meldt seg innen meldefristen, og da må de som har meldt seg straks og med bindende virkning, ta stilling til om forkjøpsretten skal benyttes. 38

Hva er fastprisavklaring?


BOLIG Nye boliger fra OBOS | mai 2011

Les mer på obos.no/nybolig

Populært på Ensjø 16. juni legges vi ut 31 nye leiligheter for salg. Smart og sentralt! SIDE 48

Idyllisk ved Tønsberg Attraktive leiligheter ved Presterødåsen utenfor Tønsberg. Salgsstart i juni! SIDE 58

Flytt til Kværnerbyen! I Kværnerbyen bor du skjermet, men samtidig sentralt. 31. mai starter salget av nye og spennende leiligheter i Støpejernet borettslag. SIDE 42

Nytt på Nordstrand Tolv selveierleiligheter rett ved skogen på Nordstrand med salgsstart i juni. SIDE 62


BOLIG Boligbørsen boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye

Passivhus med solenergi

Illustrasjon: SPOR arkitekter (foreløpig skisse)

Passivhusene i Stenbråtlia leveres med solfangere på taket. Solfangerne vil dekke cirka 60 prosent av energibehovet til oppvarming og varmt tappevann. Alle de 34 rekkehusboligene i OBOS’ nye passivhusprosjekt på Mortensrud blir utstyrt med hver sin solfanger fra AventaSolar. Solfangerne har en størrelse på 14 kvadratmeter og blir liggende på taket i 40 graders vinkel vendt mot syd. I motsetning til solceller som genererer elektrisitet, brukes solfangere til å varme opp vann. Rent tappevann pumpes opp i

solfangeren og sola varmer opp vannet før det sendes ned igjen til en tank. Det varme vannet utnyttes som gulvvarme og til å varme opp tappevann.

bråtlia dekke over 90 prosent av energibehovet til varme og varmtvann. Salgsstart for boligene er planlagt til første halvår 2012.

Sola varmer – også i nord

– Vi har faktisk like mye solnedfall her som i Berlin, forklarer prosjektutvikler Hans Dahl i OBOS. I de varmeste månedene, fra mai til september, vil solfangerne i Sten-

Visste du at... … solenergien som treffer jorda tilsvarer mer enn 10 000 ganger verdens energiforbruk? Kilde: Miljøstiftelsen ZERO

Kjøpe bolig? Gå på gratis kurs! OBOS tilbyr nå et gratis kurs om utfordringer ved kjøp av bolig. Kurset holdes både i Oslo og i Tønsberg. Det kan være utfordrende å orientere seg i boligmarkedet. Skal jeg eie eller leie? Bør jeg velge borettslag eller selveierleilighet? Og hvordan kan jeg finansiere boligkjøpet? Tirsdag 25. mai (Oslo) og tirsdag 31. mai (Tønsberg) står fagpersoner med lang erfaring fra eiendomsbransjen klare til å gi deg gode råd. Kurset er gratis!

• Finansiering • Vi svarer på dine spørsmål Oslo: Dato: Tirsdag 25. mai. Tid: Klokka 18.00 til cirka 20.00. Sted: Hammersborg torg 1 i Oslo. Påmelding: medlemsservice@obos.no eller tlf. 22 86 59 90

Kurset vil ta for seg:

• Utfordringer for boligkjøpere: For eks- Tønsberg: empel eie vs. leie.

• Ulike eierformer: Likheter og forskjeller, fordeler og ulemper.

• Ny eller brukt bolig? 40

OBOSBLADET

Dato: Tirsdag 31. mai Tid: Klokka 17.00 til cirka 19.00 Sted: OBOS’ lokaler i Storgaten 20. Påmelding: medlemsservice@obos.no


OSLO NORD: LØREN

I Lørenvangen skal det bygges ca. 700 boliger. Reguleringsplanen er til behandling. Planlagt salgsstart i løpet av 2013.

OSLO SYD: MORTENSRUD

Planlagte prosjekter OSLO ØST: KVÆRNERBYEN

Kværnerbyen er en ny bydel under bygging. Kvartalet Dreieskiva salgstrinn 1 og 2 ligger ute for salg. 3. salgstrinn er utlyst i dette bladet, se s. 42.

OSLO ØST: ENSJØ

I Gladengveien på Ensjø skal OBOS bygge tilsammen 550 leiligheter. 1. salgstrinn av Gladengtunet ligger ute for salg. 2. salgstrinn er utlyst i dette bladet, se s. 48.

OSLO ØST: ETTERSTAD

Inntil Etterstadsletta 47-49 planlegger OBOS å bygge 35 leiligheter. Reguleringsplanen er til behandling.

OSLO NORD: NYDALEN

I Sandakerveien 99 B bygges Lillohagen med totalt 280 leiligheter. 1. og 2. salgstrinn ligger ute for salg. 3. salgstrinn er utlyst i dette bladet, se s. 54. For mer informasjon se obos.no/nybolig

Her planlegger OBOS flere nye boligprosjekter. Rudshagen borettslag med 17 eneboliger er utsolgt. Neste småhusprosjekt er planlagt utlyst i løpet av 2011.

OSLO SYD: NORDSTRAND

I Munkerudstubben 7 skal OBOS bygge 12 leiligheter, se utlysning i dette bladet på s. 62.

OSLO SYD: OPPSAL

Oppsal senter skal oppgraderes. Her skal det bl.a. bygges 140 leiligheter. Reguleringsforslaget er til behandling.

OSLO SYD: BOGERUD

Bogerud senter skal rustes opp. Her skal det bl.a. bygges 140 leiligheter. Reguleringsplanen er forventet ferdigbehandlet i løpet av 2011.

BÆRUM: SANDVIKA

TRONDHEIM: LADE

Her planlegges ca. 550 boliger. Reguleringsplanen er til behandling.

TRONDHEIM: VÆRETRØA

På Ranheim skal det bygges 69 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2011.

TRONDHEIM: FOSSEGRENDA

Her skal det bygges ca. 170 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2011.

STAVANGER: TASTARUSTÅ

På Tasta bygger OBOS totalt 235 leiligheter. 1. og 2. salgstrinn ligger ute for salg. 3. salgstrinn er planlagt utlyst i løpet av 2011.

STAVANGER: SANDNES

På Austrått skal det bygges ca. 100 boliger. Første salgstrinn ligger ute for salg. Neste salgstrinn er planlagt utlyst i løpet av 2011.

TØNSBERG: NARVERØD PARK

Her skal OBOS bygge totalt 51 selveierleiligheter. 1. salgstrinn ligger ute for salg. 2. salgstrinn er planlagt utlyst sommeren 2011.

I Bjørnegårdssvingen skal det bygges totalt 160 leiligheter. Reguleringsplanen er til behandling.

TØNSBERG: PRESTERØDGRENDA

RØYKEN: SLEMMESTAD

BERGEN: KRONSTADPARKEN

I Heimansåsen bygger OBOS ca. 100 nye leiligheter – 63 ligger ute for salg. Utlysning av siste salgstrinn er ikke bestemt.

Her skal OBOS bygge 14 leiligheter i småhus, se utlysning i dette bladet på s. 58.

I Bjørnsons gate 7-15 skal det bygges tilsammen ca 320 boliger. 1. salgstrinn ligger ute for salg. Neste salgstrinn utlyses i løpet av 2012.

Skal du kjøpe ny bolig? Les dette før du går på salgsmøtet! For å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet, må følgende vilkår være oppfylt: • Du må møte opp personlig eller ved fullmektig innen kl. 18.00 slik at ditt medlemsskap blir registrert. • Din eventuelle fullmektig må fremvise skriftlig og signert fullmakt. Det må uttrykkelig fremgå hvilke fullmakter som er gitt. • Du må være à jour med medlemskontingenten. Kl. 18.00 presis vil listen over fremmøtte forkjøpsrettsberettigede bli inndratt og ordnet etter ansiennitet. De som kommer senere, medlemmer eller andre, må velge bolig til slutt, etter loddtrekning. Bruk av ansiennitet på salgsmøtet, medfører midlertidig nullstilling av ansienniteten i 12 måneder etter at den nye boligen er ferdigstilt.

De som velger bolig på salgsmøtet signerer en forenklet, men bindende kontrakt. Særskilt ved kjøp i borettslag: Kjøper som fra før har bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, må selge denne for å kunne overta den nye boligen. Kjøper som fra før har kontrakt på bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet borettslag, må ha solgt denne kontrakten før kjøp av ny bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet borettslag. Særskilt ved kjøp i sameie: Krav om salg av egen bolig og kontrakt på bolig under oppføring i OBOS-tilknyttet borettslag, gjelder ikke. Ellers følges foranstående retningslinjer.

OBOSBLADET

41


BOLIG Kværnerbyen | Støpejernet boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye

rt Salgssta

31. mai

Kjøperne har oppdaget Kværnerbyen 80 leiligheter i Dreieskiva borettslag er allerede solgt, og byggingen er i gang. Det gode salget gjør at vi nå legger ut de første 43 leilighetene i Støpejernet borettslag for salg. Kværnerbyen er et helt nytt boligstrøk i bydel Gamle Oslo, på området der Kværner Brug tidligere lå. De første beboerne har bodd der siden 2007, og området har allerede blitt et trivelig nabolag med fine og opparbeidede fellesarealer, barnehage med fortrinnsrett for beboere, kulturliv og velfungerende borettslag. Næringsliv med butikker og kontorer er også på vei inn. Selv 42

OBOSBLADET

om boligområdet Kværnerbyen er helt nytt, er elementer fra industrihistorien tatt godt vare på, og enkelte gamle bygninger i miljøet er vernet. Beliggenhet og kollektivtilbud

Støpejernet borettslag vil ligge i Kværnerbyens nordlige del, i forlengelsen av det området som er ferdig utbygd. Bebyggelsen

ligger opp mot Vålerenga og er vendt mot sør. Buss 32 har sin endeholdeplass i Kværnerbyen, og det tar fem minutter til Oslo S. Holdeplass for busser i andre retninger ligger innenfor en radius på 500 meter. Samtidig er det kort vei til skoler, barnehager og friluftsområdet Svartdalen med gang- og sykkelvei.


SALGSMØTE/

PÅMELDING Salgsmøte i Kværnerbyen tirsdag 31. mai kl. 18.00. Påmelding via medlemsservice@obos.no eller på tlf. 22 86 59 90.

Nærområdet Kollektivtransport: Buss 32 har holdeplass i selve Kværnerbyen og bruker fem minutter til Oslo S. Øvrige bussruter med holdeplass i nærheten: 34, 70, 501, 401, 421 og 37. Barnehage: Kværnerbyen barnehage med fortrinnsrett for boligkjøpere og Kværnerdalen kommunale barnehage. Skole: Barneskole: Vålerenga barneskole Ungdomsskole: Jordal ungdomsskole Butikker: I Kværnerbyen: Joker, Småkryp, Rinaldi interiør, Norsk Jakt, OBOS eiendomsmeglere. Kort vei til Oslo City/Byporten

Friområde: • Hyggelig område på historisk grunn • Nærhet til byen og kort vei til Svartdalsparken og andre friområder • Hyggelige møteplasser med fine grøntområder og vannspeil • Spennende kulturtilbud gjennom hele året

Tøyen

N Kampen

Grønland Oslo S

Galgeberg

Operaen

Vålerenga

Gamlebyen

Boligene

Boligprosjektet Dreieskiva/Støpejernet består av totalt 264 boliger. De 129 første boligene i Dreieskiva borettslag er lagt ut for salg tidligere. Salgstrinn 1 i Støpejernet borettslag består av 43 boliger i midtseksjonen av bueblokka. Leilighetene er fordelt på 14 stk 2-roms, 6 stk 3-roms og 23 stk 4-roms, og er fra 35 til 94 kvadratmeter.

Alle har balkonger eller terrasse. De største 3- og 4-romsleilighetene har separat kjøkken. Noen av 4-romsleilighetene leveres med separat hybel inne i leiligheten. Der hvor det er angitt, selges leilighetene med parkeringsplass i underetasje. Kvalitet og standard

Kværnerbyen Ekeberg

Se www.kværnerbyen.no og www. ikværnerbyen.no. Søk også på youtube og flickr for filmer og bilder fra livet i Kværnerbyen.

Boligene er tegnet av 4B Arkitekter AS og OBOSBLADET

43


BOLIG Kværnerbyen | Støpejernet boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye Tilvalg

får en gjennomgående god standard. Innvendige overflater utføres i lyse farger og gulvene får eikeparkett med unntak av bad, der gulv og vegger blir flislagt. Det blir vannbåren oppvarming med radiatorer, og det vil bli mekanisk avtrekksventilasjon med varmegjenvinning. Takhøyden er ca. 2,5 meter og balkongene vil være vendt mot sør. Standard kjøkken er hvit glatt med stålhåndtak og grå laminat benkeplate. Ellers har leilighetene porttelefon, tv og bredbåndstilknytning. Alle leilighetene fra gårdsromsplan og oppover får romslig balkong/terrasse og sportsbod i kjeller.

Det vil være muligheter for tilvalg på parkett, kjøkken, dører og fliser på kjøkken og bad.

løpe i hele byggets lengde og på sidene er det planlagt skjermede plasser for mindre sittegrupper. Miljøplan for Kværnerbyen

Fellesarealer

Det vil bli heis fra parkeringshus i kjelleren opp til alle leilighetsplan. Felles gårdsrom vil bli pent opparbeidet med lekeplasser, sittegrupper og beplantning. I første etasje ut mot Turbinveien vil det komme et større butikklokale. På taket av bueblokka blir det anlagt en felles takpromenade hvor man kan nyte sol og utsikt. Takpromenaden vil

Det er utarbeidet en egen plan for miljøoppfølging i Kværnerbyen. Den inneholder tiltak som skal sikre ivaretakelse av miljøhensyn. Framdrift

Bygging av Dreieskiva borettslag er i gang. Forventet ferdigstillelse av dette salgstrinnet i Støpejernet borettslag er fra sommeren 2013.

Planskisser og priser for utvalgte boliger i dette salgstrinnet: Se flere leiligheter og priser på vår hjemmeside www.kværnerbyen.no. 2-roms, 46,5 m2 BRA

4-roms med hybel, 86,5 m2 BRA, inkludert garasje

5,2m2

4,1m2

15,6m2 24,0m2

2,7m2

10,3m2

11,3m2

5,2m2

29,3m2

N

3,8m2

5,4m2 12,5m2

7,7m2

balkong plan4-7

N Etg.

11,6m2

TYPE 3Mh BRA 86 5

Blokk

Totalpris

Min. egenkap.

Max felleslån

Mnd. bokost.

2 vest

D

1 700 000

510 000

1 190 000

6 165

2 øst

D

1 740 000

522 000

1 218 000

6 274

3 vest

D

1 750 000

525 000

1 225 000

6 310

3 øst

D

1 790 000

537 000

1 253 000

6 420

4 vest

D

1 800 000

540 000

1 260 000

6 439

Blokk

Totalpris

Max felleslån

Mnd. bokost.

4 øst

D

1 840 000

552 000

1 288 000

6 549

2

D

3 190 000

957 000

2 233 000

10 926

5 vest

D

1 850 000

555 000

1 295 000

6 576

3

D

3 290 000

987 000

2 303 000

11 201

5 øst

D

1 890 000

567 000

1 323 000

6 686

4

D

3 390 000

1 017 000

2 373 000

11 475

6 vest

D

1 900 000

570 000

1 330 000

6 714

5

D

3 490 000

1 047 000

2 443 000

11 750

6 øst

D

1 940 000

582 000

1 358 000

6 824

6

D

3 590 000

1 077 000

2 513 000

12 024

7 vest

D

1 950 000

585 000

1 365 000

6 851

7

D

3 690 000

1 107 000

2 583 000

12 299

7 øst

D

1 990 000

597 000

1 393 000

6 961

Etg.

44

OBOSBLADET

Min. egenkap.


Tur

binv

Finansiering

Totalprisen for boligen finansieres ved at utbygger skaffer et lån på inntil 70 prosent, senere omtalt som andel fellesgjeld. Fellesgjelden er planlagt å bestå av to lån, begge med flytende rente. Lån 1 utgjør 60 prosent av totalprisen og er et annuitetslån med 10 års avdragsfrihet og deretter 30 års nedbetalingstid. Lån 2 utgjør 10 prosent av totalprisen og er et annuitetslån med 10 års nedbetalingstid (ingen avdragsfrihet). Den resterende delen av totalprisen utgjør egenkapital (innskudd) som i utgangspunktet må finansieres av den enkelte kjøper.

erh

rn

æ Kv

n alle

eien

Støpejernet borettslag salgstrinn 1

Dreie iva borettsskla g

D borreiesk etts iva lag

Møllehjulet brl.

Turbinen brl.

Månedlige bokostnader

Hver andelseier må betale en månedlig andel av borettslagets felleskostnader som består av kapitalkostnader (renter og avdrag på andel fellesgjeld) og driftskostnader. Driftskostnadene er per d.d. stipulert til cirka kr. 26,- per kvm per mnd. og skal

4-roms, 86,5 m2 BRA, inkludert garasje

4-roms, 94,5 m2 BRA, inkludert garasje

10,8m2

6,3m2

Bod 2,5 m2 10,2m2

N

18,3m2

2,0m2

8,2m2

5,4m2

18,7m2

5,1m2

N

Etg.

Blokk

Totalpris

Max felleslån

Mnd. bokost.

2

D

3 090 000

Min. egenkap. 927 000

2 163 000

10 651

3

D

3 190 000

957 000

2 233 000

10 926

4

D

3 290 000

987 000

2 303 000

11 201

5

D

3 390 000

1 017 000

2 373 000

11 475

Etg.

Blokk

Totalpris

Min. egenkap.

Max felleslån

Mnd. bokost.

6

D

3 490 000

1 047 000

2 443 000

11 750

8 vest

D

4 500 000

1 552 860

2 947 140

12 610

7

D

3 590 000

1 077 000

2 513 000

12 024

8 øst

D

4 600 000

1 610 430

2 989 570

12 611

19,4m2

Beregningen er basert på flytende rente per april 2011, og det tas forbehold om endringer i lånevilkår. OBOSBLADET

45


BOLIG Kværnerbyen | Støpejernet boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye

dekke trappevask, grunnpakke kabel-TV/ internett/IP-telefon, offentlige avgifter, byggforsikring, forretningsførsel, avsetning til fremtidig vedlikehold, samt generell drift av borettslaget og fellesområder i Kværnerbyen. Oppvarming, strøm og eget varmtvann kommer i tillegg i henhold til målt forbruk. Betalingsbetingelser

I forbindelse med kontraktsinngåelsen skal det innbetales kr 100.000,-. Når byggestart er besluttet skal det innbetales et beløp som sammen med første innbetaling utgjør 10 prosent av totalprisen. Resten av egenkapitalen (innskuddet) innbetales ved overtagelse av boligen. OBOS kan tilby mulighet for mellomfinansiering i perioden fram til innflytting. IN-ordning

Borettslaget vil ha en ordning som gir andelseier anledning til å nedbetale sin andel av fellesgjelden raskere enn det som fremgår av den ordinære nedbetalingsplanen.

De som benytter denne ordningen vil da få sine månedlige felleskostnader redusert. Eksempelvis vil en fullstendig nedbetaling av andel fellesgjeld bety at månedlig felleskostnad kun vil bestå av driftskostnader. Lev vel med OBOS

Boligene vil bli organisert som et OBOS-tilknyttet borettslag med OBOS som forretningsfører. Samtidig som du eier din egen bolig og kan omsette denne, men med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, er du sikret at fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold. I et OBOS-tilknyttet borettslag er du ikke ansvarlig for naboens felleskostnader. Prospekt og prisliste

Prospekt med prisliste og leilighetsplaner er tilgjengelig fra 13. mai 2011 og fås ved henvendelse til OBOS eiendomsmeglere Kværnerbyen på telefon 22 86 55 32 eller prosjektsalg@obos.no. Prospektet og fullstendig prisliste kan også ses på www. kvaernerbyen.no.

Oslo S

Operaen

Kværnerbyen Her kommer Støpejernet brl.

• Kværnerbyen er en helt ny bydel midt i Oslo. • Området vil bestå av 1800 boliger og ligger på tomta til det gamle Kværner Brug. • 330 husstander har til nå flyttet inn. • Kværnerbyen har friområder, barnehage og kulturtilbud.

46

OBOSBLADET


Prosjektinformasjon Salg ved OBOS eiendomsmeglere Kværnerbyen Smeltedigelen 2, 0195 Oslo Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler Ulf Petter Binfield

Mobil: Telefon:

90 18 40 52 22 86 55 32

E-post prosjektsalg@obos.no

www.kvaernerbyen.no

Utbygger Lodalen Utvikling AS Entreprenør AF Gruppen Norge AS Arkitekt 4B Arkitekter AS Illustrasjoner 4B Arkitekter AS, Visualisera AB Foto Thomas Bjørnflaten nyebilder.no Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen.

LES DETTE FØR DU GÅR PÅ SALGSMØTET:

Det tas forbehold om å foreta endringer av standard og utførelse, herunder eventuelle justeringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Salgsmøte/påmelding Salgsmøte holdes i Kværnerbyen tirsdag 31. mai kl. 18.00. De som vil delta på salgsmøtet, må melde seg på via tlf. 22 86 59 90 eller e-post: medlemsservice@obos.no innen meldefristen som er 31. mai kl 15.00. Husk å oppgi navn, adresse, telefon og medlemsnummer. På møtet vil det først bli gitt en orientering om prosjektet og om kjøpsprosessen. Deretter får medlemmene velge å kjøpe bolig i rekkefølge basert på medlemsansiennitet. Den med lengst ansiennitet velger først. Les mer om salgsmøter på side 41.

VISNINGSENTERET HAR ÅPENT Man - tors kl. 09.00 - 16.00 Man kl. 18.00 - 19.00 Søn kl. 15.00 - 16.30 i Smeltedigelen 2, Kværnerbyen.

OBOSBLADET

47


BOLIG Ensjø | Gladengtunet boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye

rt Salgssta

16. juni

Suksessen fortsett

Boligene i Gladengtunet er en salgssuksess og 16. juni legger vi ut 31 nye leiligheter f Boligene OBOS bygger i Gladengveien 4-6 blir en del av den store satsingen i Ensjøbyen. Her samarbeider noen av Norges største aktører innen bolig- og næringsutvikling om å skape et moderne, attraktivt og grønt bolig- og næringsområde. Nå starter vi salget av trinn to med 31 boliger. Beliggenhet

Ensjøbyen ligger i bydel Gamle Oslo og grenser til Tøyenparken, idylliske Tøyen hageby, Kampen, Vålerenga og flotte turområder rundt Valle-Hovin. Seks minutter 48

OBOSBLADET

med T-banen fra Ensjø, og du er ved Stortinget, fire minutter på sykkel, og du befinner deg midt på Grünerløkka. Gladengveien ligger sentralt på Ensjø. Til sammen skal det bygges rundt 1400 boliger, grøntanlegg, parker, barnehager og butikker her. I «Tyngdepunktet», Ensjøs nye sentrum, planlegges en rekke kulturtilbud, butikker og nærsenter, samt en opprustet Ensjø T-banestasjon. Gladengtunet blir liggende bare 200 meter fra «Tyngdepunktet». Barnehage, barneskole, ung-

doms- og videregående skole ligger alle innenfor 800 meters avstand fra boligene. Nærmeste matbutikk finner du 50 meter fra Gladengtunet. Når boligene langs gaten er ferdig etablert, skal Gladengveien opparbeides som en miljøgate med vannspeil og beplantning. Boligene

Det er 31 leiligheter i det andre salgstrinnet i Gladengtunet. Toroms- (13 stk), treroms(13 stk) og fireromsleiligheter (4 stk) og 1 stk femroms som varierer i størrelse fra 46


SALGSMØTE/

PÅMELDING Salgssmøte på Hammersborg torg 1, 16. juni kl. 18.00. Påmelding via medlemsservice@obos.no eller på tlf. 22 86 59 90.

Nærområdet Kollektivtransport: Ensjø T-banestasjon 200 meter. Buss i området. Barnehage: 200 meter til nærmeste barnehage. Det er planlagt 450 barnehageplasser i området. Skole: Barne- og ungdomsskole: 500 meter Ny barneskole er planlagt i området.

Butikker: Nærsenter: 200 meter Nærmeste matbutikk: 50 meter

Friluftsområde: Flott turområde med gang- og sykkelmuligheter. Kort vei til Botanisk Hage.

n eveie n gv eie en ad Gl

en

Kampen

Tilvalg

Det er muligheter for tilvalg både på kjøkken- og badeinnredning, i tillegg til garderobeskap, parkett og dører.

N

i ve

sjø

Boligprosjektet er tegnet av Spor Arkitekter AS og består av fire bygninger med til sammen 152 boliger, samt et garasjeanlegg i to etasjer under boligene. I underetasjene blir det boder og sykkelparkering. Bygget oppføres i lyse farger med fasader hovedsaklig i hvit puss. Innvendig blir det for det

Her kommer boligene

Kjølberggata

Kvalitet og standard

meste hvitmalte vegger og parkett på gulvene. Boligene varmes opp med fjernvarme, og sammen med balansert ventilasjon med varmegjenvinning vil det gi et behagelig og miljømessig riktig inneklima. Alle leilighetene får hver sin romslige balkong eller terrasse. Generell takhøyde i leilighetene er ca. 2,5 meter.

Keyserløkka Lille Tøyen

En

m2 til 126 m2. Alle leilighetene får romslig balkong/terrasse. Det er mulig å leie garasjeplass i kjelleren, og ta heis opp i etasjen der boligen ligger.

Grens

for salg. Bli med og bo grønt, lyst og romslig du også!

Kort vei til sentrum. Nærhet til friområder. Hyggelige plasser med fine grøntområder og vannspeil.

Finnmarkgata

ter på Ensjø

• • •

Ensjø T-bane

n

eie sv

S

m trø

Vålerenga Galgeberg

OBOSBLADET

49


BOLIG Ensjø | Gladengtunet boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye Felles- og næringsarealer

Ferdigstillelse

I tilknytning til den øverste etasjen med parkering (U1) finner vi også ca 1000 m2 næringslokaler. Her blir det lagt tilrette for næringsvirksomhet som for eksempel servering, frisører eller lignende. Disse tilbudene finner du i så fall på plassen mot Gladengveien. På det indre tunet mellom boligene blir det beplantning, grønne områder og lekeplass.

Byggestart for boligene kan vedtas etter at minimum 50 % av leilighetene er solgt og alle nødvendige offentlige tillatelser er mottatt. Innflytting planlegges til første kvartal 2013.

Grønt fokus

Mye av utbyggingen i Ensjøbyen baseres på lønnsomme energiløsninger med fornybar energi. Det er utarbeidet et eget kvalitetsprogram for Ensjøbyen i samarbeid mellom kommunen og utbyggerne. Programmet legger særlig vekt på energi, universell utforming på utvalgte leiligheter, materialvalg og felles uterom. Les mer på www. ensjobyen.no.

Finansiering

Totalprisen for boligen finansieres ved at utbygger skaffer et lån på inntil 70 prosent, senere omtalt som andel fellesgjeld. Lånet er pantelån med 40 års løpetid, 10 år avdragsfrihet og 30 års nedbetaling. Den resterende delen av totalprisen utgjør egenkapital (innskudd) som må finansieres av den enkelte kjøper. Månedlige bokostnader

Hver andelseier må betale en månedlig andel av borettslagets felleskostnader som be-

står av kapitalkostnader (renter og avdrag på andel fellesgjeld) og driftskostnader. Driftskostnadene skal dekke trappevask, grunnpakke kabel-TV/internett/, offentlige avgifter, byggforsikring, forretningsførsel, avsetning til fremtidig vedlikehold, samt generell drift av borettslaget. Oppvarming, strøm og eget varmtvann kommer i tillegg i henhold til målt forbruk. Betalingsbetingelser

I forbindelse med kontraktsinngåelsen skal det innbetales kr 100.000,-. Når det er besluttet byggestart skal det innbetales et beløp som sammen med første innbetaling utgjør 10 prosent av totalprisen. Resten av egenkapitalen (innskuddet) innbetales ved overtagelse av boligen. OBOS kan tilby mulighet for mellomfinansiering i perioden fram til innflytting.

«Tyngdepunktet» blir Ensjøs nye sentrum med kultur, butikker, nærsenter, samt en oppgradert Ensjø T-banestasjon. Illustrasjon: www.mir.no

50

OBOSBLADET


Typisk etasjeplan blokk C: 3R

Balkong 13 m2

Sov. 1 12 m2

Sov. 2 7,5 m2

Stue/kjøkken 21 m2

Sov. 12 m2

Sov. 12 m2

2R

Balkong 13 m2

50 m2

50 m2

50 m2

Stue/kjøkken 21 m2

Balkong 13 m2

Stue/kjøkken 27 m2

Sov. 8 m2

K/F

K/F

Stue/kjøkken 23 m2

2R

2R

Balkong 6,5 m2

67 m2

K/F

Bod 3 m2

Bad 4 m2

Bod 3 m2

Bad 4 m2

K/F

Entre 12 m2 Entre 5 m2

Bod 2,5 m2

Entre 5 m2

Bad 5 m2

Bad 5 m2

Bod 2,5 m2

Bad 5,5 m2

N

K/F

Entre 5,5 m2

Entre 8 m2

Stue/kjøkken 28 m2

Sov. 1 13 m2

Sov. 2 13 m2

Bod 1,5 m2

Bod 1,5 m2

Bod 1 m2 Bad 4,5 m2

Entre 8 m2

Sov. 1 11 m2

Sov. 2 7 m2

K/F

Stue/kjøkken 28 m2

Balkong 13 m2

3R

3R

75 m2

Balkong 13 m2

66 m2

Eksempler på leilighetstyper:

3-roms, 75 m2 BRA K/F

Bod 3 m2

Bad 4 m2

Stue/kjøkken 28 m2

Entre 8 m2

Sov. 1 13 m2

Balkong 13 m2

3-roms, 67 m2 BRA

Sov. 2 13 m2

2-roms, 50 m2 BRA Balkong 6,5 m2

Balkong 13 m2

Sov. 2 7,5 m2 Sov. 1 12 m2

Bod 3 m2 K/F

K/F

Stue/kjøkken 23 m2

Bad 4 m2

Entre 12 m2

Stue/kjøkken 21 m2

Bod 2,5 m2

Entre 5 m2

Sov. 12 m2

Bad 5 m2

OBOSBLADET

51


BOLIG Ensjø | Gladengtunet boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning)

Borettslaget vil ha en ordning som gir andelseier anledning til å nedbetale sin andel av fellesgjelden raskere enn det som fremgår av den ordinære nedbetalingsplanen. De som benytter denne ordningen vil da få sine månedlige felleskostnader redusert. Eksempelvis vil en fullstendig nedbetaling av andel fellesgjeld bety at månedlig felleskostnad kun vil bestå av driftskostnader. Lev vel med OBOS

Boligene vil bli organisert som et OBOS-tilknyttet borettslag med OBOS som forret-

ningsfører. Samtidig som du eier din egen bolig og kan omsette denne, men med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, er du sikret at fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold. I et OBOS-tilknyttet borettslag er du ikke ansvarlig for naboens ”husleie”. Prospekt og prisliste

Prospekt med prisliste og leilighetsplaner er tilgjengelig fra siste halvdel av mai 2011 og fås ved henvendelse til OBOS eiendomsmeglere Prosjekt på telefon 22 86 82 40 eller prosjektsalg@obos.no.

Ensjø-området har et av de beste kollektivtilbudene i Oslo.

Gladengveien 4-6 • Vil bestå av tilsammen 152 boliger. • Det er planlagt 150 forretninger, 42 grøntområder, 450 barnehageplasser, ny grunnskole og seks km med tur- og sykkelstier i området. • Kort til Tøyenparken, idylliske Tøyen hageby, Kampen, Vålerenga og Valle Hovin.

Botanisk Hage og museene er blant Oslos best besøkte turistattraksjoner.

Tøyenparken byr på barnefestivalen Miniøya og gode turmuligheter for store og små.

«Tyngdepunktet» er under planlegging og blir Ensjøs nye sentrum.

52

OBOSBLADET

Norges mest besøkte bad, Tøyenbadet, ligger en kort spasertur unna Gladengveien.


Gladengtunet Salgstrinn 2

Prosjektinformasjon Salg ved OBOS eiendomsmeglere Prosjekt Oppdragsansvarlig: Megler Hanne Larsen Menevse

Telefon: Telefon: Mobil:

22 86 82 40 22 86 57 52 91 37 63 60

E-post

prosjektsalg@obos.no

Utbygger Gladengveien DA som er eiet av OBOS Nye Hjem AS og William Jordan AS Arkitekt Spor arkitekter Illustrasjoner Spor arkitekter Foto Nyebilder.no, Samfoto: Erik Norrud, Scanpix Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Det tas forbehold om å foreta endringer av standard og utførelse, herunder eventuelle justeringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen.

LES DETTE FØR DU GÅR PÅ SALGSMØTET:

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Salgsmøte/påmelding Salgsmøte holdes på Hammersborg torg 1 torsdag 16. juni kl. 18.00. De som vil delta på salgsmøtet, må melde seg på via tlf. 22 86 59 90 eller e-post: medlemsservice@ obos.no. Husk å oppgi navn, adresse, telefon og medlemsnummer. På møtet vil det først bli gitt en orientering om prosjektet og om kjøpsprosessen. Deretter får medlemmene velge å kjøpe bolig i rekkefølge basert på medlemsansiennitet. Den med lengst ansiennitet velger først. Les mer om salgsmøter på side 41.

VISNING PÅ TOMTEN Mandag 13.06.2011 kl 13.00 - 15.00 i Gladengveien 4 - 6.

OBOSBLADET

53


BOLIG Nydalen | Lillohagen boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye

rt Salgssta

30. mai

Smarte boliger i popul

I det populære boligprosjektet Lillohagen på Sandaker er 45 nye boliger i bygg C nå k Beliggenhet

Vis-á-vis gamle Lillo Gård bygger OBOS nå boligprosjektet Lillohagen. Området ligger på en høyde, sentralt mellom Sandaker, Storo og Nydalen. Storosenteret, T-banen og busser til sentrum er i umiddelbar nærhet. Det er også et godt utvalg av kafeer, restauranter, treningssentre og lekeplasser i nærområdet. Boligene får en fin beliggenhet med et grønt, indre tun og med kun 150 meter til Akerselva miljøpark. Her får du også kort avstand og enkel adkomst til Maridalen og marka. Det er OBOS, AF Gruppen Norge, Eiendomsplan og 4B Arkitekter 54

OBOSBLADET

som utvikler området. De samme aktørene står bak de populære boligprosjektene Elvebredden og Elvesiden, som ligger rett i nærheten av Lillohagen. Boligene

Lillohagen vil bestå av til sammen ca. 275 leiligheter fordelt på 7 ulike bygg. Byggingen av bygg A er i gang, og byggingen av bygg B settes trolig i gang før sommeren. Dette salgstrinnet består av boligene i bygg C, som er det siste bygget i det nedre tunet av prosjektet. Bygg C består av 45 2-, 3- og 4-romsleiligheter på fra 47 til 100 kvm, alle

med romslige balkonger. Det blir store skyvedører i glass fra stuen og ut til balkongene, slik at veggen kan åpnes og masse lys slippes inn. Kjøperne av leiligheter i bygg C vil også få tilgang til en flott og solrik, felles takterasse. I byggets underetasje vil det være barnehage, og barnehagens uteområde/lekeplass vil være tilgjengelig for beboerne utenom barnehagens åpningstid. Salgsstart bygg C

Salget starter mandag 30. mai kl. 18.00 hos OBOS, Hammersborg Torg 1.


SALGSMØTE/

PÅMELDING Salgssmøte på Hammersborg torg 1, mandag 30. mai kl. 18.00. Påmelding via medlemsservice@obos.no eller på tlf. 22 86 59 90.

Nærområdet Kollektiv transport:

10 minutter med T-banen til sentrum. Trikk og buss i nærheten. Barnehage:

Det kommer en barnehage i underetasjen i blokk C.

Utdanning:

Handelshøyskolen BI.

Butikker:

500 meter til Storo Shopping.

Friluftsområde:

Kort vei til marka og Grefsenkollen. 150 meter til Akerselva miljøpark.

klare for salg. Her bor du rolig, komfortabelt og sentralt. nom tilvalg på parkett, innvendige dører og kjøkkeninnredning. Boligene bygges i energiklasse C.

Sandaker

ata Lillog

Det blir mulighet for garasjeplass for de fleste leilighetene med heis direkte til leilighetsplanet. Det vil bli anlagt et frodig gårdsrom med flere møteplasser. Prospekt og prislister

ke rve ien

Garasje og utearealer

Vi ta

m

in ve i

Storo en

ei nv

e fs re

B ga irch G te -Re ic

en

Storo T-bane

he n

sw ald

H H an au s ge Ni s els ga en te

s

da

Leilighetene får gjennomgående god standard. Hovedmaterialet i fasadene vil være tegl, og de flotte balkongrekkverkene i foliert glass vil gi byggene et moderne og solid preg. De gjennomgående tre- og fireromsleiligheter vil ha separat kjøkken med store vindusflater. Prosjektet vil være tilknyttet fjernvarmeanlegg og blir utstyrt med radiatorer. Alle leilighetene får 5 kvm sportsbod og 3 kvm klesbod. Der det ikke er bod i leiligheten, vil man få 8 kvm bod i kjeller som også er egnet til oppbevaring av klær. Det blir mulig å påvirke standarden gjen-

Her kommer boligene

N

Sa n

Kvaliteter og standard

Nydalen T-bane

veien Storo

lære Lillohagen

Vil du vite mer om Lillohagen? Se www.lillohagen.no eller snakk med megler Alexander Thomassen på tlf. 97 04 44 99.

Sinsen T-bane

Prospekt med prisliste og leilighetsplaner er tilgjengelige fra 20. mai, og fås ved henvendelse til megler. OBOSBLADET

55


BOLIG Nydalen | Lillohagen boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye Ferdigstillelse

Byggestart for boligene kan vedtas etter at minimum 50 % av leilighetene er solgt og alle nødvendige offentlige tillatelser er mottatt. Dersom vi har et godt forhåndssalg, er målet å starte byggingen 3/4 kvartal 2011 med første innflytting 1/2 kvartal 2013. Finansiering

Boligprosjektet består av selveierleiligheter i et boligsameie og kjøper må selv sørge for finansiering. Driftskostnader

Leilighetene i hus C vil inngå i Lillohagen boligsameie 1, som i tillegg vil bestå av hus A og hus B. Sameier i boligsameiet må betale sin andel av sameiets månedlige driftskostnader i henhold til stipulert beløp i prislisten. Driftskostnadene skal dekke trappevask, grunnpakke for kabel-tv, internett og IP-telefoni, vaktmester, bygnings-

forsikring, forretningsførsel, avsetning til fremtidig vedlikehold, samt generell drift. Kostnader til strøm, varmt vann og oppvarming faktureres etter forbruk. Betalingsbetingelser

I forbindelse med kontraktsinngåelse skal det innbetales kr 100.000. I tillegg vil det kreves dokumentasjon på finansiering av hele kjøpesummen. Når byggestart er besluttet, skal det innbetales et beløp som sammen med første innbetaling utgjør 10% av kjøpesummen. Den overskytende delen av kjøpesummen innbetales ved overtakelse av boligen. OBOS Lån og Spar har gode finansieringsordninger og kan tilby boliglån til alle typer boliger, og kan kontaktes via obos.no eller på telefon 22 86 55 00.

har lang og solid erfaring med forretningsførsel, og vil sikre at boligsameiet får en trygg og sikker drift. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal.

Lev vel med OBOS

Boligene vil bli organisert som et boligsameie med OBOS som forretningsfører. OBOS

Eksempler på leilighetstyper: 2-roms, 47,5 m2: 4-roms, 94 m2:

GANG 4,6 m²

BAD

B

4,8 m²

4,

3-roms, 85 m2:

BALKONG 7,5 m²

BALKONG 16,4 m²

BH 750 mm.

BH 750 mm.

BH 750 mm.

BH 750 mm.

BH 750 mm.

BH 750 mm.

KJK/STUE

BH 750 mm.

SOV

SOV

SOV

7,1 m²

13,1 m²

11,6 m²

SOV

SOV

12,7 m²

6,7 m²

BH 750 mm.

23,6 m²

GANG 10,4 m²

GANG

BH 750 mm.

GANG

BAD

4,6 m²

BALKONG

GAN

BAD

6,8 m²

STUE

14,6 m²

4,6 m²

6,8 m²

BH 750 mm.

BH 50 mm.

10,4 m²

24,8 m²

STUE

KJK

25,7 m²

18,2 m²

3-roms, 55,5 m : 2

KJK 17,3 m²

KJK/STUE 23,6 m²

KJK/STUE 23,6 m²

BAD

4,6 m²

SOV

6,8 m²

BH 750 mm.

GANG

7,4 m²

BAD BH 750 mm.

4,8 m²

SOV 8,3 m²

KJK/STUE 23,6 m² BH 50 mm.

BALKONG

SOV

SOV

11,6 m²

7,4 m²

13,7 m²

BH 50 mm.

BH 50 mm.

BALKONG 14,6 m²

56

OBOSBLADET

BALKONG

BALKONG

16,9 m²

11,1 m²


Prosjektinformasjon Salg ved OBOS eiendomsmeglere Prosjekt AS Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler Alexander Thomassen.

Telefon Mobil

22 86 59 14 97 04 44 99

E-post

prosjektsalg@obos.no alexander.thomassen@obos.no www.obos.no www.lillohagen.no

Utbygger Sandakerveien 99 B KS Entreprenør AF Gruppen Norge AS, Bygg Oslo Arkitekt 4B Arkitekter Prosjektledelse: Eiendomsplan Management AS Illustrasjoner Linda Blom, Rift Foto Nyebilder.no, Colourbox.no

LES DETTE FØR DU GÅR PÅ SALGSMØTET: Salgsmøte/påmelding Salgsmøte holdes på Hammersborg Torg 1 mandag 30. mai kl. 18.00. De som vil delta på salgsmøtet, må melde seg på via tlf. 22 86 59 90 eller e-post: medlemsservice@ obos.no. Husk å oppgi navn, adresse, telefon og medlemsnummer.

Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Det tas forbehold om å foreta endringer av standard og utførelse, herunder eventuelle justeringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

På møtet vil det først bli gitt en orientering om prosjektet og om kjøpsprosessen. Deretter får medlemmene velge å kjøpe bolig i rekkefølge basert på medlemsansiennitet. Den med lengst ansiennitet velger først. Les mer om salgsmøter på side 41.

OBOSBLADET

57


BOLIG Tønsberg | Presterødgrenda boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye

rt Salgssta

7.

juni

Sentralt og landlig Nå starter OBOS salget av 14 attraktive leiligheter i småhusbebyggelse ved foten av Presterødåsen i Tønsberg. Herlige rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet, og samtidig kort vei til viktige handels- og servicefunksjoner. De 14 leilighetene blir alle 3-romsleiligheter på rundt 70 kvadratmeter. Alle leilighetene får romslig balkong eller uteplass, samt parkeringsplass.

riert utvalg av forretninger. På senteret finnes også servicefunksjoner som lege, fysioterapi, apotek, frisør og serveringssteder. Det er også kort vei til Kilen handels- og næringsområde og Tolvsrødsenteret.

Beliggenhet

Den solrike tomta leilighetene skal bygges på ligger på hjørnet av Døsserødsvingen og Døsserødveien, cirka 2,3 kilometer fra Tønsberg sentrum. Presterødgrenda borettslag får et aktivt og praktisk nærmiljø. Det nye lokale kjøpesenteret Olsrød Park har en stor ICA-dagligvarebutikk og et va58

OBOSBLADET

Området

Området kjennetegnes av idyllisk småhusbebyggelse, eneboliger, store friområder og kort vei til badestrand og andre rekreasjonsmuligheter. Du får en følelse av å bo landlig, men har samtidig kort vei til butikker, servicefunksjoner, skole og bar-

nehage. I Presterødgrenda borettslag bor du rett ved flotte turområder med merkede kultur- og naturstier, med nærhet til to av Vestfolds beste badestrender: Skallevold og Ringshaug. Treningssenteret Velotel ligger praktisk talt i bomiljøet. Det er også kort avstand til Slagenhallen som er et naturlig samlingspunkt for en rekke idrettsaktiviteter og andre arrangementer. Salgsstart

Salget starter tirsdag 7. juni kl. 17 i OBOS’ lokaler i Storgaten 20 i Tønsberg.


Boligene

Fellesarealer/adkomst

Presterødgrenda borettslag består av 3-romsleiligheter på rundt 70 kvadratmeter med god planløsning. Det blir tre bygg med fire til seks leiligheter i hver. Byggene er over to etasjer, men hver leilighet blir på ett plan. Boligene i første etasje får livsløpsstandard. Alle boligene har egen uteplass eller balkong, samt parkeringsplass. Utebod på 5 kvadratmeter til hver leilighet samt tilgang til fellesbod.

Det blir innkjøring til leilighetene fra privat vei i vest eller Døsserødveien i øst. Utearealet vil bli opparbeidet og få en gjennomgående god standard med asfalterte adkomster og tilsådd plenareal. Postkasse og husnummerskilt til hver leilighet. Utelampe på vegg samt lampekuppel i bod og utebod.

Kollektivtransport: 400 meter til busstopp med ruter til bl.a. Tønsberg sentrum, Åsgårdstrand, Horten og Tolvsrød. 2,3 kilometer til Tønsberg jernbanestasjon. Barnehage: 300 meter. Skole: Barneskole 300 meter.

Butikker: 400 meter til nærsenteret Olsrød Park. Kort vei til Tolvsrødsenteret og Kilen handels- og næringssenter.

Friluftsområde: Kort vei til natursti og badestrender. Godt opparbeidet sykkelveinett.

Trening: Ca. 200 meter til nærmeste treningssenter.

N

Gre vinn

eve ien

Her kommer Presterødgrenda Solkilen

Kjøper vil få mulighet for å gjøre enkelte tilvalg for eksempel når det gjelder parkett, fliser, veggfarger, kjøkkenfronter og benkeplater.

Nærområdet

ien

Tilvalg

Antatt byggestart er høsten 2011. Antatt byggetid cirka 12 måneder.

Slag enve

Varmen er basert på elektrisk oppvarming, men alle leilighetene leveres med eget pipeløp for mulighet for senere montering av vedovn. Det blir installert balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Ferdigstillelse

Halfdan Wilhelms ens allé

n eie gv Presterød

Vall ø

n Ly veie n

ien

Varme og ventilasjon

Salgssmøte i OBOS’ lokaler i Storgaten 20 i Tønsberg, tirsdag 7. juni kl. 17.00. Påmelding: jorunn.krey@obos.no eller på telefon 33 30 94 25 eller 99 48 25 48.

gve

Boligene er tegnet av Oseberg Bygg AS og får en gjennomgående god standard. Eikeparkett på alle gulv, fliser på gulv og vegg på bad. Bad- og kjøkkeninventar fra Sigdal. En meter garderobe per sengeplass. Store glassflater slipper inn mye lys på stue og kjøkken. TV-signal leveres av Canal Digital. Fellesløsning for internettilknyting leveres.

PÅMELDING

Rin

Kvalitet og standard

SALGSMØTE/

Kilen

OBOSBLADET

59


BOLIG Tønsberg | Presterødgrenda boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye Priser og prospekt

eller hele din andel av fellesgjelden, i så fall blir dine månedlige utgifter til felleskostnader lavere.

Leilighetene i Presterødgrenda borettslag selges til fastpris. Prospekt, prisliste og oversikt over felleskostnadene fås ved henvendelse til OBOS Tønsberg v/Jorunn Krey på tlf. 99 48 25 48 eller jorunn.krey@ obos.no.

sterødgrenda OBOS som forretningsfører og borettslagets fellesinteresser blir dermed ivaretatt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold.

Lev vel med OBOS

Som et OBOS-tilknyttet borettslag får Pre-

Finansiering og kostnader

Totalprisen for boligen finansieres ved at utbygger skaffer et lån på inntil 70 prosent, senere omtalt som fellesgjeld. Kjøper må selv finansiere den resterende delen av totalprisen (innskudd). Hver andelseier må betale en månedlig andel av borettslagets felleskostnader som består av kapitalkostnader (renter og avdrag på andel fellesgjeld) og driftskostnader. Presterødgrenda borettslag er et såkalt OBOS-tilknyttet borettslag. Dermed er du ikke ansvarlig for naboens husleie. Dersom du ønsker det, kan du betale ned deler av

Eksempler på leilighetstyper: Rekke 2, plan 1:

Rekke 2, plan 2:

74 m2

74 m2

BOD 3,5 m²

BOD 3,0 m²

SOV 11,7 m²

BOD 3,2 m²

BOD 3,0 m²

BOD 4,4 m²

SOV 11,7 m² ENTRE 9,2 m²

BAD 6,1 m²

76 m2

BOD 3,4 m²

BOD 3,2 m²

ENTRE 9,2 m²

SOV 7,5 m²

76 m2

BAD 6,1 m²

BOD 4,4 m² ENTRE 9,4 m²

ENTRE 9,4 m²

SOV 10,9 m²

SOV 10,9 m²

BAD 8,2 m²

SOV 7,5 m²

BAD 8,2 m² SOV 6,9 m²

SOV 6,9 m²

KJØKKEN/STUE 30,7 m²

KJØKKEN/STUE 30,7 m² KJØKKEN/STUE 30,7 m² KJØKKEN/STUE 30,7 m²

TERRASSE 9,5 m²

60

OBOSBLADET

TERRASSE 9,5 m²


Prosjektinformasjon Salg ved OBOS eiendomsmeglere Tønsberg. Oppdragsansvarlig: Jorunn Krey.

Telefon Mobil

33 30 94 25 99 48 25 48

E-post jorunn.krey@obos.no

www.obos.no

Tomten der de 14 leilighetene i Presterødgrenda skal bygges på, ligger blant hyggelig småhusbebyggelse, eneboliger, store friområder og med kort vei til badestrand. Utbygger OBOS Nye Hjem AS Entreprenør Oseberg Bygg AS Arkitekt Oseberg Bygg AS Illustrasjoner Arkitektkontoret Børve og Borchsenuis AS Foto Daniel Nordby

I Presterødgrenda bor du landlig, samtidig er det kort vei til butikker, skoler og barnehager.

Det er kun 400 meter til kjøpesenteret Olsrød Park der du finner et variert utvalg av butikker.

LES DETTE FØR DU GÅR PÅ SALGSMØTET:

Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Det tas forbehold om å foreta endringer av standard og utførelse, herunder eventuelle justeringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Salgsmøte/påmelding Salgsmøte holdes i OBOS’ lokaler i Storgaten 20 i Tønsberg, tirsdag 7. juni kl. 17.00. De som vil delta på salgsmøtet, må melde seg på via tlf. 22 86 59 90 eller e-post: medlemsservice@obos.no innen meldefristen som er 7. juni kl 15.00. Husk å oppgi navn, adresse, telefon og medlemsnummer. På møtet vil det først bli gitt en orientering om prosjektet og om kjøpsprosessen. Deretter får medlemmene velge å kjøpe bolig i rekkefølge basert på medlemsansiennitet. Den med lengst ansiennitet velger først. Les mer om salgsmøter på side 41.

VISNING PÅ TOMTEN Onsdag 25. mai kl. 16.00-17.00 og lørdag 28. mai kl. 12.00-13.00.

OBOSBLADET

61


BOLIG Nordstrand | Munkerudstubben boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye

rt Salgssta

8. juni

Nytt på Nordstrand Nå bygger OBOS og Urbanium tolv flotte selveierleiligheter rett ved skogen på Nordstrand. Her får du rekkehusfølelse med alt på et plan, felles lekeplass, terrasse og heis opp fra garasjen! Salget starter i juni. Inn mot skogkanten i Munkerudstubben 7 bygger OBOS en vestvendt lavblokk med tre etasjer og totalt tolv leiligheter. Ønsker du å bo nær naturen, men likevel i gangavstand fra kollektivtrafikk, skole og butikksenter bør du kikke nærmere på dette boligprosjektet.

sushi- og kaffebar. Du kan ta 18- og 19-trikken ned til byen på ett kvarter fra holdeplassen på Ljabru eller Sæter. Det er heller ikke langt til nye Lambertseter senter med splitter nytt bibliotek, kino og kjøpesenter med 54 butikker. Munkerud skole er nærmeste barneskole.

Området

Boligene

Boligene bygges i et rolig boligområde helt syd på Nordstrandsplatået langs Ljanselva. Herfra er det kort vei til gode turopplevelser i skogen, på turvei langs Ljanselva til Fiskevollbukta og Hvervenbukta og til Ekeberg-området. Det er også gangavstand til bydelssenteret Sæter fra boligene. Her finner du alt fra bank, apotek og dagligvare til

Boligprosjektet består av tolv vestvendte leiligheter fordelt på tre etasjer. I hver etasje blir det én 4-roms endeleilighet på 80 kvm, 2 stk 3-romsleiligheter på 73 kvm og én 5-roms endeleilighet på 86 kvm. Samtlige leiligheter får balkong/markterrasse og garasjeplass i underjordisk garasjeanlegg med heis opp til etasjene. Leilighetene er

62

OBOSBLADET

gjennomgående og får alminnelig god standard innvendig. Leilighetene har store vindusflater og balkonger ut mot et usjenert område uten gjenboere. Ved inngangspartiet til boligene blir det opparbeidet gangsoner, lekeområde og sykkelparkering. Det blir balansert ventilasjon, leilighetene leveres med vannbåren varme fra radiatorer. Det blir individuelle målere av varmtvann i hver leilighet. Salg

De 12 boligene selges med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer og organiseres som et boligsameie med selveierleiligheter. OBOS eiendomsforvaltning blir forretningsfører for sameiet.


SALGSMØTE/

PÅMELDING

Hyggelig shopping på Sæter!

Salgssmøte på Hammersborg torg 1, onsdag 8. juni kl. 18.00. Påmelding via medlemsservice@obos.no eller på tlf. 22 86 59 90. For mer info om salgmøter se side 41.

Prosjektinformasjon Salg ved OBOS eiendomsmeglere Prosjekt Oppdragsansvarlig: Alexander Thomassen Telefon Mobil

97 04 44 99 22 86 59 14

E-post

prosjektsalg@obos.no alexander.thomassen@obos.no www.obos.no

Utbygger: Munkerud ANS, eid av Urbanium AS og OBOS Nye Hjem AS Arkitekt: Felix Arkitekter AS Planlagt ferdigstillelse: Høsten 2012 Foto: Nikolaj Jonas Blegvad, Colourbox.no Kollektiv transport: Oberst Rodes vei

Sæter stasjon

N

Barnehage:

Munkerudsletta og Munkerudtoppen barnehage

Nordstrandveien

Sæter

Munkerud skole

ppen Bakketo

ollen erudv Munk

vei

eien erudv Munk

oes Ole M

n bakke Ljabru Ljabru stasjon

Trikk fra Ljabru/Sæter bruker 15-20 minutter til sentrum

Her kommer boligene

Utdanning:

Munkerud skole og Nordstrand videregående skole Butikker:

Sæter-krysset cirka 10 min. unna For utfyllende informasjon om finansiering, betalingsbetingelser, leilighets- og etasjeplaner se www.obos.no/munkerudstubben eller kontakt megler.

OBOSBLADET

63


BOLIG Holmlia | Ravnåskollen boligprosjekter|Ensjø BOLIG||Nye

rt Salgssta

7.

juni

Barnevennlig på Holmlia I juni starter salget av Ravnåskollen boligsameie på Holmlia – romslige tomannsboliger i et rolig boområde med gode muligheter for en aktiv fritid. Midt i blinken for barnefamilier! Ravnåskollen boligsameie blir liggende i et veletablert og familievennlig boligområde på Holmlia i Søndre Nordstrand. Bydelen er Oslos ”yngste”: Så mye som en tredjedel av befolkningen her er under 20 år. Gode fritidsmuligheter

I kort avstand fra boligene finner du barnehager, skoler, idrettsanlegg, svømmehall, treningssenter, kunstgressbane og populære Søndre Ås gård med ridesenter. Vakre Hvervenbukta med idylliske bade- og turmuligheter ligger kun en liten sykkeltur unna. Det er heller ikke langt til Ingierstrand og flotte friområder som Ljanselva og Fiskevollen. Samtidig er det kort vei til Holmlia 64

OBOSBLADET

Senter med en rekke butikker og det meste av servicetilbud. Tar du toget, er du i Oslo sentrum på cirka tolv minutter.

Framdrift

Bygging settes i gang når 60 prosent/4 boliger er solgt, og byggetiden er beregnet til cirka ett år.

Romslige familieboliger

Ravnåskollen vil bestå av tre vertikaldelte tomannsboliger med totalt seks selveierboliger i lys utførelse. Boligen fordeler seg over 2 etasjer pluss full kjeller med egen inngang. Med fire soverom, tre bad, eget hobbyrom og to romslige boder bør det være god plass, selv for en stor og aktiv familie. Uteområdene leveres grovplanert med gruset adkomstvei. Her er det gode muligheter for fine, bilfrie fellesområder for sameiet.

Kort om boligene • Seks selveierboliger • Størrelse: 138,2 m2 • Fire soverom, tre flislagte bad, hobbyrom, kjøkken og stue • To romslige boder og lagring på loft • Sentralstøvsuger • Parkeringsplass i carport


Eksempel på bolig: U etg.

1 etg.

SALGSMØTE/

2 etg.

PÅMELDING Salgssmøte på Hammersborg torg 1, tirsdag 7. juni kl. 18.00. Påmelding via medlemsservice@obos.no eller på tlf. 22 86 59 90. For mer info om salgmøter se side 41.

VF 4.0 m² HOBBY 13.8 m²

007 WC/DUSJ 3.8 m²

BAD/VASK 4.6 m²

SOV 7.6 m²

SOV 6.6 m²

GANG/TRAPP 7.8 m²

GANG 6.3 m²

Ravnåskollen boligsameie

BAD 4.7 m²

Antall boliger: 3 tomannsboliger/6 boenheter Utbygger/Entreprenør: Mesterhus Oslo Bygg AS

STUE/KJØKKEN 36.6 m²

BOD 10.6 m²

SOV 11.3 m²

SOV 6.5 m²

Arkitekt/Illustrasjon: Unikus Visning på tomten: Søndag 5. juni kl. 13.00 til 15.00 i Ravnåsveien 36. Kontaktperson: Benedicte Wien

Telefon 22 86 82 40 Mobil 47 60 80 89

E-post

prosjektsalg@obos.no benedicte.wien@obos.no

«I kort avstand fra boligene finner du barnehager, skoler, idrettsanlegg, svømmehall, treningssenter, kunstgressbane og ridesenter.»

re gå rd s

ve i

en

N

H

u

Mosseveien

Hvervenbukta

br

a Lj

n Ravnåstoppen lelin ja åsRavn veien

Gam

Her kommer boligene

Holmlia Senter

Holmliaveien

Ljanskollen

Barnehage:

En lang rekke barnehager i nærområdet.

Skole:

650 meter nærmeste barneskole og 500 meter til ungdomsskole.

500 meter til Holmlia Senter, postkontor, apotek, legesenter, bibliotek m.m.

le

na

go

a di

Cirka 12 minutter til sentrum fra Holmlia stasjon (600 m. fra boligene)

Butikker:

er

Fiskevollbukta

Kollektiv transport:

Friluftsområde:

Kort vei til Hvervenbukta og flotte turområder med gang- og sykkelmuligheter.

Luse tjern veien

BOD 9.0 m²

OBOSBLADET

65


BOLIG | Tønsberg | Ørsnes

rt Salgssta

30. mai

r omme k r e H ligene bo

Sol og sjø midt i byen Nå kan du sikre deg bolig med en av områdets mest attraktive beliggenheter ved innseilingen til Tønsberg. Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer. Nå starter OBOS salget av åtte leiligheter fordelt på to byvillaer på den gamle industritomta Ørsnes ved innseilingen til Tønsberg. Maksimale solforhold og kort vei til Tønsberg. Beliggenhet

Prosjektet skal bygges i skjæringspunktet mellom by, sjø og flotte grøntområder ved Kanalen på Nøtterøy. De toetasjes byvillaene blir liggende tilbaketrukket fra Ørsnesalleen og får en høyde tilpasset de gamle villaene i Ørsnesområdet. Utbyggingsområdet strekker seg helt ned til sjøkanten. Det vil bli anlagt en offentlig bryggepromenade, felles sandstrand, varierte uterom og en sentral park. Gode møteplasser for store og små!

Leilighetene i den ene byvillaen blir på 67 kvadratmeter, mens leilighetene i den andre byvillaen blir på 82 kvadratmeter. Alle leilighetene leveres med carport. Leilighetene får praktiske og effektive planløsninger og lavt energiforbruk. Leilighetene blir levert i lyse og moderne farger med eikeparkett på gulv, flislagt bad og moderne kjøkken levert fra anerkjent kjøkkenleverandør. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning for et godt inneklima. Store terrasser.

SALGSMØTE/

PÅMELDING Salgsmøte på Sjøormen, Ørsnesalleen, Tønsberg, mandag 30. mai kl. 18.00. Påmelding via medlemsservice@obos.no eller på tlf. 22 86 59 90. For mer info om salgmøter se side 41.

Om prosjektet: Utbygger: Format Eiendom AS Visning på tomten: Lørdag 28. mai kl. 14.0015.00, eller etter avtale. Påmeldingsfrist salgsmøtet: 30. mai kl. 15. Salg ved: OBOS eiendomsmeglere Tønsberg Kontaktperson: Jorunn Krey

Området

Området preges for øvrig av sjøens liv og bevegelse, lyder og lukter. Kort vei til Rosanesparken og Teie Hovedgård. Gangavstand til et stort utvalg av kultur- og fritidsaktiviteter både i Tønsberg og på Nøtterøy, samt restauranter og parker. Fem minutters spasertur til Tønsberg brygge og sentrum.

OBOSBLADET

Leilighetene

66

Telefon 33 30 94 25 Mobil 994 82 548

E-post

jorunn.krey@obos.no


Jeg er opptatt av akkurat det samme som deg. Å få en best mulig pris for hjemmet ditt. Fornøyde y kunder av OBOS eiendomsmeglere:

”Svært fornøyd med salgssum :-)”

”God rådgivning gjennom salgsprosessen, som førte til topp pris.”

Ole Kristvåg Pedersen OBOS eiendomsmeglere Oppsal

”Svært fornøyd. Veldig god pris og vi følte oss vel ivaretatt.”

OBOS eiendomsmeglere selger mange boliger. Ikke fordi vi heter OBOS, men fordi vi kan bolig. Vi er opptatt av det samme som deg, nemlig å få best mulig pris for hjemmet ditt. Kontakt din lokale megler i dag, eller send sms: obosbefaring til 2030 for en uforpliktende verdivurdering og et godt tilbud på salg. obos-eiendomsmeglere.no Bislet 23 33 18 20, Ellingsrud 22 98 14 85, Hammersborg 22 86 55 50, Holmlia 22 62 90 90, Kalbakken 22 80 20 30, Kværnerbyen 22 86 55 32/17, Lambertseter 23 16 51 10, Manglerud 22 86 54 90, Oppsal 23 12 65 60, Røa 22 86 83 60, Torshov 22 98 14 40, Tveita 22 98 14 20, Tønsberg 33 30 94 00.


|Nye boligprosjekter BOLIG for salg boligprosjekter|Ensjø BOLIG|Nye

Nye boligprosjekter for salg Vi bygger og utvikler nye boligprosjekter i Oslo og omegn, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg. I denne oversikten finner du alle boligprosjektene som ligger ute for salg nå. Følg også med på www.obos.no/nybolig.

OSLO SENTRUM ØST KVÆRNERBYEN Kvartalet Dreieskiva – 172 leiligheter • 1-, 2-, 3-, 4- og 5-romsleiligheter • Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2013

OSLO ØST ENSJØ

Rolf Hofmos borettslag – 165 leiligheter • 2-, 3- og 4-romsleil. i Rolf Hofmos gate • Innflyttingsklare leiligheter – én igjen! • Jubileumstilbud eller boligbytte

Kvartalet Gladengtunet – 76 leiligheter • 2-, 3- og 4-romsleiligheter i Gladengvn. • Planlagt innflytting fra januar 2013

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Megler Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006, rolfhofmo.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Megler Hanne Larsen Menevse, mob. 913 76 360 www.gladengtunet.no

OSLO NORD ØKERN

OSLO NORD NYDALEN

OSLO SYD NORDSTRAND

Økernly borettslag – 50 leiligheter • 2- og 3-romsleiligheter i Økern Torgvei • Planlagt innflytting årsskifte 2011/12

Lillohagen hus A, B og C – 147 leiligheter • 2-, 3- og 4-romsleiligheter i Sandakerveien • Planlagt innflytting fra sommeren 2012

Munkerudstubben – 12 selveierleiligheter • 3-, 4- og 5-romsleiligheter • Planlagt innflytting fra høsten 2012

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Alexander Thomassen, mob. 970 44 499 www.lillohagen.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Alexander Thomassen, mob. 970 44 499 www.obos.no/munkerudstubben

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Kværnerbyen, tlf. 22 86 55 32. Eiendomsmegler Ulf Binfield, mob. 901 84 052, www.kvaernerbyen.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Megler Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006 www.okernly.no

68

OSLO ØST ENSJØ

OBOSBLADET


www.obos.no/nybolig Huseby Gård

Lund Østre

SLEMMESTAD HEIMANSÅSEN

TRONDHEIM

TRONDHEIM

Heimansåsen borettslag – 63 leiligheter • 2-, 3- og 4-romsleiligheter • Planlagt innflytting fra årsskifte 2011/12

Huseby Gård 1 – 15 rekkehus og 16 leil. • Innflyttingsklare – én igjen!

Husebyåsen – 23 tomter i Stjørdal SALG VED: EM 1 Stjørdal, mob. 901 31 606

Huseby Gård 2 – 12 leiligheter • Planlagt innflytting 3. kvartal 2012.

Løvsethaugen – 29 eneboliger i rekke på Melhus. Lund Østre – 19 rekkehus på Heimdal SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling AS, tlf: 73 87 15 00/934 40 186

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Megler Hanne Larsen Menevse, mob. 913 76 360 www.heimansaasen.no

SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling AS, tlf: 73 87 15 00

Austrått Panorama

STAVANGER TASTARUSTÅ

STAVANGER SANDNES

TØNSBERG NARVERØD

Kvartalet – Hus B og C – 110 leiligheter • 2-, 3- og 4-romsleiligheter • Planlagt innflytting fra årsskifte 2012/13

Austrått Panorama – 48 boliger • Planlagt innflytting fra våren 2012

Narverød Park – 35 selveierleiligheter • 2-, 3- og 4-romsleiligheter • Planlagt innflytting fra sommeren 2012

SALG VED: Postbanken Eiendom Stavanger, tlf. 997 46 197/930 40 345 www.kvartalet-tasta.no

Skogly på Bogafjell – 32 rekkehus • Planlagt innflytting i løpet av 2011. SALG VED: Eiendomsmegler 1, tlf. 95 21 07 73

TØNSBERG PRESTERØD

BERGEN KRONSTAD

Presterødgrenda – 14 leiligheter • 3--romsleiligheter • Planlagt innflytting fra høsten 2012

Kronstadparken – 95 leiligheter • 1-, 2-, 3- og 4-romsleiligheter • Planlagt innflytting 3. kvartal 2013

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Tønsberg, tlf. 33 30 94 25. Oppdragsansvarlig Jorunn Krey, mob. 99 48 25 48

SALG VED: DnB Nor Eiendom AS, mob. 916 88 655 www.kronstadparken.no

SALG VED: Eiendomsmegler 1 BuskerudVestfold, mob. 90 85 25 27 www.narverødpark.no

OBOSBLADET

69


Priseksempel


Bygg en lun uteplass i hagen En pergola kombinert med skjermvegg i hagen kan bli en trivelig, lun uteplass som beskytter mot vind og innsyn, og utnytter solvarmen. Drømmer du om sommer og sol og late dager i hagen? En pergola er et godt alternativ som definerer uterommet, gir skygge og blir dekorativ når plantene får vokse på den. Skjermvegg på minst en av sidene av pergolaen gir konstruksjonen en god avstivning. SINTEF Byggforsk har oppskriften på hvordan man kan bygge solide og funksjonelle skjermvegger som oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift. I Lag hageanlegg får du ideer til fem ulike sentrale hageprosjekter, som anlegging av:  små støttemurer  trapper  gangveier, plasser og stier  hagedammer  skjermvegger, pergola og espalier

! e g a h r o f Tid

Anerkjente løsninger Materialet i boka er basert på løsninger fra Byggenæringens kvalitetsnorm, Byggforskserien. Lag hageanlegg koster kr 349,- og kan kjøpes gjennom SINTEF Byggforsks nettbokhandel www.sintefbok.no

Flere utgivelser fra SINTEF Byggforsk

Lag rom i kjelleren

Lag nytt bad

Lag rom på loftet

Ekstra bolig i huset

Fuktsikre løsninger og andre gode råd (kr 349,-)

Oppbygning, planløsning og fuktsikring (kr 349,-)

Øk bruksmulighetene og salgsverdien av boligen din (kr 349,-)

Lage ny utleiedel – oppgradere utleiedel (kr 349,-)

10 % rabatt

Miljøvennlig oppussing

Etterisolering

Produkter, metoder, hensyn (kr 349,-)

Energisparende tiltak i småhus (kr 349,-)

Bedre inneklima i boligen Hvordan få et sunnere hjem (kr 349,-)

Forskningsbasert kunnskap for alle som skal bygge og bo www.sintefbok.no |  22 96 55 66 | salg.byggforsk@sintef.no

Boligkjøperboka Undersøk boligen før du kjøper (Ord. pris kr 390,- Ny pris kr 351,-)


Byglimt

På hjemmebane Bli med meg hjem! Fotograf Bjørn Wad har møtt Oslo-folk på deres egen hjemmebane. Tekst | Cathrine Wolf Lund Foto | Bjørn Wad

ROSA PRINSESSE: Fride Vanvik (4) på Kampen i Oslo. Fride liker å perle og tegne og er glad i å danse og leke. Hun er veldig stolt av den fine sengen sin som har rutsjebane.

72

OBOSBLADET


OBOSBLADET

73


ATELIER MED TAKHテ郎DE: Billedkunstner Svein Johansen i sitt hjem i kunstnerborettslaget Ekely, bygget av OBOS fra 1951 til 1953. Johansens kunst er kjテクpt inn av nasjonalgalleriene i Norge, Island og Finland.

74

OBOSBLADET


STANDSMESSIG STUE: Gerd Iversen bor i OBOS-leilighet på Adamstuen. Iversen (87) var tidligere sekretær i Den Norske Industribank, nå en del av Innovasjon Norge.

SOFA FOR MUSIKK: Musiker Wisnu Witono Adhi hjemme på Ekeberg. Han er født i Jakarta, Indonesia, og deltok i norske Idol i 2006. OBOSBLADET

75


ROM FOR FLYGEL: Forfatter Finn Thiesen i sitt hjem p책 Sandaker. Thiesen er spr책kviter og iranist. Han behersker et titalls spr책k blant annet persisk, hindu og urdu.

76

OBOSBLADET


HARDROCK PÅ FROGNER: Gitarist Carl-Joachim Isachsen fra bandet «Piraya Tank». Han bor på Frogner i Oslo. «Piraya Tank» spiller 70- og 80-tallsinspirert punk-metal med norske tekster.

OBOSBLADET

77


Gustav. 94x129 mm.:Gustav. 94x129 mm.

...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE

27-01-10

18:00

Rørleggerbedrift AS satser på Gustavsberg!

Komplett moderniseringsprogram for kjøkken, bad og garderobe Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål! Benkeplater skreddersys etter ønske fra eget verksted! Hvitevarer leveres og monteres etter avtale! Snekker, rørlegger og elektriker utfører arbeid av høy kvalitet! Se mulighetene, besøk vår butikk i Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47 Faks: 22 20 60 55 www.kjøkkenfornyeren.no Vår drift i over 30 år... Trygghet for godt resultat

• Totalleverandør av baderom og varmeanlegg • Energiøkonomisering • Butikk med vidt varespekter og utstilling • Vi har lørdagsåpent. Ringside Rørleggerbedrift AS, Geitmyrsveien 52 B, 0455 Oslo. Tlf. 22 06 89 00 - Faks 22 06 89 10 - www.ringside.no Åpningstider: 09-17, fre. 09-16, lør. 10-14.

Kvalitet først og fremst! Vi har 65 dyktige fagfolk; 4 malermestere og 1 tømmermester. Vi er en solid samarbeidspartner for deres borettslag. Vi utfører alt innen: • Fasaderehabilitering • Betongrehabilitering • Stålrehabilitering og brannmaling • Dør og Vindusrehabilitering • Malerarbeider • Gulvarbeider Web: www.mha.no - e-post: post@mha.no - Tlf: 22 57 84 70

Side


Styret og redaksjonen i Skjønhaug borettslag gleder seg til å komme i gang med egne nettsider. – Det blir kjempegøy nå som vi får så god hjelp, smiler de.

Skjønhaug vant! Borettslaget på Lindebergåsen ønsket hjelp til å ta skrittet fra papir til web, og takket være mange gode ideer og stort pågangsmot stakk de av med seieren i årets utgave av OBOS´ nettpris. Tekst | Marie Dyrén Foto | Thomas Bjørnflaten/nyebilder.no

– Dette er kjempegøy! Jeg har veldig

lyst til å komme i gang så snart som mulig, sier redaksjonsmedlem Frank Skaren, som sammen med Ann-Kristin Torgersen, sendte inn påmeldingen på vegne av de 313 leilighetene i Skjønhaug borettslag. Ny vri

I ni år har OBOS kåret den beste borettslagssiden, men i år fikk konkurransen en ny vri. –€Vi ønsket å premiere det beste utviklingsprosjektet på nett, og hjelpe boligselskaper som gjerne vil og som har gode

ideer om nettkommunikasjon, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS. Juryen la vekt på Skjønhaugs store informasjonsbehov, samt søknadens kreative innspill til innhold og faste spalter på nettsidene. Styret har i flere tiår gitt ut tidsskriftet Skjønnskriften, men nå er tiden inne for et liv også på nett. Kjappere

–€Hos oss har vi en god blanding av eldre, unge, og mennesker fra ulike kulturer. Dette stiller høye krav til oss som skal in-

formere. Mange nyinnflyttere er unge og forventer lett tilgjengelig informasjon på nett. I tillegg vil nettsiden være nyttig for andre, for eksempel potensielle kjøpere, sier Skaren. Bak nettønsket står en idérik og entusiastisk redaksjon som ønsker å lære mer om web. –€Nå gleder vi oss til å gå på kurs og lære mer om herborvi.no-løsningen og hvordan man lager gode hjemmesider. Herborvi.no virker enkel å lære og vil sikre flere administratorer for oppdatering av siden, sier de. OBOSBLADET

79


Mat

Fristende fingermat Vi har satt sammen en v책rlig, frisk og lett fingermatmeny med asiatisk inspirasjon. Foto og oppskrifter | NordicPhotos Tekstbearbeidelse | Cathrine Wolf Lund

80

OBOSBLADET


RISRULLER MED ANDEBRYST OG PEANØTTER Tilberedningstid: 40 minutter Vanskelighetsgrad: Middels

Dette er vårrullenes Rolls Royce, med saftig andebryst. Servert med sursøt chilisaus er dette en eksotisk favoritt. Dette trenger du: • 1 andebryst • 2 ss rapsolje • 8 ark rispapir til vårruller • 8 små salatblader, for eksempel Romanosalat • 1 avokado, skåret i tynne skiver • 1 stor rødløk, finhakket • 8 ss grovhakkede peanøtter, alternativt cashewnøtter • Sursøt chilisaus Slik gjør du: 1. Still inn stekeovnen på lavest mulig varme. Krydre kjøttet med salt og grovkvernet, sort pepper. 2. Varm opp oljen i en panne og fres kjøttet kjapt på alle sider på sterk varme. 3. Pakk inn kjøttet i aluminiumsfolie og legg det i ovnen i 20 minutter. La det deretter avkjøles helt før det kuttes i tynne strimler. 4. Mens anden står i ovnen bløter du opp rispapiret i varmt vann. 5. Plasser ett salatblad midt på risarket og legg en passende mengde kjøtt, avokado og løk på toppen. Strø nøtter over. Brett bunnen av rispapiret og rull det sammen til en rull. 6. Kutt rullene i to og server med sursøt chilisaus.

OBOSBLADET

81


Oppskriftene er beregnet til fra fire til seks personer.

SQUASHRULLER FYLT MED KRYDRET TUNFISK

REKE- OG RISSALAT Tilberedningstid: 25 minutter Vanskelighetsgrad: Lett

Tilberedningstid: 30 minutter Marineringstid: 30 minutter Vanskelighetsgrad: Lett

Krydret, smaksrik og fersk tunfisk med svalende agurk rundt. Dette er fingermat alle liker. Dette trenger du: • To store squash, delt på langs i tynne skiver • 300 gram fersk tunfisk (sushikvalitet), finkuttet • Saften av 1 sitron • 2 spiseskjeer olivenolje, ekstra virgin • 3 vårløk, kuttet i tynne ringer • Salt og pepper

Dip: • 150 gram lettmajones • 1 tomat, delt i terninger • 1/4 slangeagurk, skrelt og delt terninger

Slik gjør du: 1. Gi squashskivene et raskt oppkok i lettsaltet vann. Legg den på tørkepapir for avkjøling. 2. Krydre tunfisken med salt og sort, nykvernet pepper. Tilsett sitronsaft og olivenolje, og rør inn vårløken. La blandingen avkjøles i 30 minutter. 3. Rull hver squashskive sammen til en sylinder og fest endene med en tannstikker. Plasser rullene på en tallerken og fyll hver av dem med tunfiskblandingen. Sett rullene i kjøleskap fram til servering. 4. Lag dippen: Bland sammen majones, tomat og agurk. Krydre med salt og pepper. Server squashrullene kalde sammen med dipen.

82

OBOSBLADET

Frisk salat med smak av reker og lime, servert på blader av issalat. Veldig enkelt, veldig smakfullt. Dette trenger du: • 2 dl basmatiris • 1 fedd hvitløk, finhakket • 1 ts honning • Saften av 1 lime • 2 ss olivenolje • 1 ss sesamolje • 600 gram rensede reker, grovhakkede • 2 skåldede tomater, finhakket • 1 finhakket gulrot • 2 vårløk, kuttet i tynne ringer • 2 ss ristede sesamfrø • Havsalt • Cayennepepper • Issalat-blader til servering Slik gjør du: 1. Kok risen etter anvisningen på pakken og la den avkjøles. 2. Bland sammen hvitløk, honning, limesaft og oljene. Krydre med salt og papper, og rør inn resten av ingrediensene sammen med risen. Anrettes på issalatblader og serveres.


VÅRRULLER MED RÅ GRØNNSAKER

SKAGENRULLER

Tilberedningstid: 30 minutter Vanskelighetsgrad: Lett

Tilberedningstid: 40 minutter Vanskelighetsgrad: Lett

En munnfull med energi. Knasende sprø, rå grønnsaker rullet i rispapir. Dyppet i soyasaus smaker det helt rått!

Klassisk, nordisk skagenrøre i ruller av squash. Friskt og enkelt, og samtidig mettende.

Dette trenger du: • 8 ark rispapir til vårruller (rispapir får du kjøpt i de fleste store dagligvarebutikker, men kan også erstattes med filoflak) • 800 gram rå grønnsaker som slangeagurk, gulrot, squash og kålrot. Skjæres i tynne staver. • Det grønne fra vårløken, brukes som hyssing.

Dette trenger du:

Slik gjør du: 1. Dypp rispapirene i varmt vann, legg dem på et vått kjøkkenhåndkle. Del dem deretter i to. 2. Bland de kuttede grønnsakene og legg dem i små bunker. Bind dem sammen med det grønne fra vårløken og rull risarkene rundt grønnsaksbuntene. 3. Server med soyasaus eller en annen krydret saus.

• 2 store squash, kuttet på langs i tynne skiver • 250 gram torskefilet • Saften av 1 sitron • Kaldpresset olivenolje • 4 til 5 ss fint kuttet, fersk dill

• 50 gram reker, renset og kuttet så fint som mulig • 3 ss crème fraîche • Ørretrogn (garnityr) • Dill (garnityr) • Salt og pepper

Slik gjør du: 1. Gi squashskivene et raskt oppkok i lettsaltet vann. Legg den på tørkepapir for å avkjøles og tørke. 2. Krydre torskefileten med salt, svart pepper og sitronsaft. Varm 1 ss olje i en panne og stek fisken på svak varme under lokk i fire til fem minutter. 3. Løft fisken ut av panna og mos den lett med en gaffel. La den deretter avkjøle seg. 4. Bland torsk, olivenolje, sitronsaft, dill, salt og pepper. Vend inn rekene og crème fraîche. La blandingen avkjøle seg i 30 minutter. 5. Rull hver squashskive sammen til en sylinder og fest endene med en tannstikker. Plasser rullene på en tallerken og fyll dem med skagenrøre. Avkjøles i kjøleskap fram til servering. 6. Rett før servering danderer du én teskje rogn på toppen av hver rull og drysser litt dill over.

OBOSBLADET

83


Fra å bruke opp alle penger

til å tenke litt lenger

Spar i OBOS til

3,10 %* Uansett hvordan livet ditt forandrer seg! Visste du at alle OBOS-medlemmer kan spare penger hos OBOS til svært gunstige betingelser? Les mer på obos.no/spar *Kapitalkonto over 1 mill. og maks 12 uttak per år. (Beløp opp til 2 mill. er sikret gjennom banksikringsfondet)


OBOS Norge rundt Tekst | Eddie Chr. Thomas

FREDRIKSTAD

OBOS og FOBBL fusjonerer Generalforsamlingene i Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag (FOBBL) og OBOS har gitt grønt lys til en fusjon, og det er ventet at fusjonen blir endelig gjennomført en gang i løpet av høsten, anslagsvis i september/oktober. FOBBL har cirka 13 700 medlemmer og forvalter cirka 5 500 boliger i Fredrikstad, Hvaler og Råde. FOBBLs medlemmer får gjennom fusjonen tilgang til hele spekteret av produkter som OBOS tilbyr sine medlemmer, blant annet nye boliger, låne- og sparetilbud, meglertjenester, boligforvaltning og forsikring.

BERGEN

Nytt kontorbygg reiser seg Rett ved Bybanen i Bergen sentrum er Aasegården, et nytt og flott kontorbygg, i ferd med å reise seg. OBOS Forretningsbygg bygger to nye etasjer hver på 2700 kvm samt parkeringskjeller med plass til 50 biler. Hele bygget er allerede utleid, og skal stå ferdig mot slutten av 2011. Følg byggingen på nettkamera: www.obos.no/aasegardenkamera.

OSLO

TØNSBERG

Årets bygg!

OBOS sponser Vikings

Lambertseter senter ble nylig kåret til Årets Bygg 2010! En jury har vurdert alle de viktige prosjektene som er bygget i Norge i løpet av 2010, og i konkurranse med Geilo Kulturkyrkje og Marienlyst skole i Drammen, ble altså det nye kjøpesenteret på Lambertseter kåret til det beste. – Et forbilde på god planlegging og profesjonell gjennomføring, mente Byggeindustriens jury. Nye Lambertseter senter åpnet i oktober 2010 og består av blant annet 54 butikker, Deichmanske bibliotek og Symra kino.

OBOS har inngått en samarbeidsavtale med Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb, bedre kjent som Tønsberg Vikings. Laget spiller i 1. divisjon og kjempet nylig mot blant annet Stjernen fra Fredrikstad og Manglerud Star om retten til å rykke opp i landets øverste divisjon. – Selv om det ikke ble opprykk til Getligaen, vil OBOS gratulere Tønsberg Vikings med en veldig god sesong. Det skal bli spennende å følge laget også neste sesong, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS. Foto: Per Gilding

OBOSBLADET

85


Juniorkokken

Omelett med ost Visste du at verdensrekorden på å lage en omelett, er på under ett minutt? Slå den! Ingredienser: • 2 egg • 2 ss melk • ¼ ts salt • 1dl revet gulost smør til steking • Smør til steking Slik gjør du: Hjernetrim

Juniorsudoku Regler:

1. 2. 3.

loddrett) eller boks.

Vinn premier! Svar på oppgaven eller send oss tegninger, vitser, dikt eller andre bidrag, så er du med i trekningen om blant annet Knerten-produkter fra Egmont Serieforlaget.

Lillebror og familien har flyttet på landet, og til tross for påtatt optimisme hos mor og far er det tøffe tak for den lille familien. I spillet skal du samle tomflasker så Lillebror kan hjelpe foreldrene sine med å bygge ny pipe på det gamle huset de har kjøpt... Anne-Cath Vestlys Knerten kommer på kino til høsten med Åsleik Engmark som Knertens stemme og Pernille Sørensen i rollen som Lillebrors mor.

I salg nå! Spill - Lillebror og Knerten på eventyr

Male-og aktivitetsbok Lottospill og kortspill

Send svar til OBOS, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Merk konvolutten «Juniorlaget»

knerten_intern210x297.indd 1

Produktene markedsføres av Egmont Serieforlaget AS. Produktene er tilgjengelig hos bokhandlere og leketøysforretninger.

25-09-09 13:37:21

Navn: ......................................................................................................................... Foto: iStock.com

Adresse: ..................................................................................................................... Postnummer/sted: .................................................................................................. Alder: .........................................................................................................................

86

OBOSBLADET

Klipp ut og send inn.

Tips: Det er ingen grenser for hva du kan fylle en omelett med: Sopp, løk, hvitløk, oliven, spinat, tomat, chili, vårløk, stekt bacon, stekte potetskiver, kyllingkjøtt, pesto, parmesan, spekeskinke, kokt pasta eller friske urter!

Hvert av kvadratene med 2x3 ruter må fylles med noen av tallene fra 1 til 6. Hver vannrett og hver loddrett linje må også inneholde alle tall fra 1 til 6. Et tall skal ikke forekomme mer enn én gang per rad (vannrett og

©Paradox Rettigheter AS ©Jo Vestly Produksjon DA

Visp sammen egg, melk og salt. Varm stekepannen til den blir så varm at en smørklatt freser når den slippes i. Hell i røren. Skyv røren inn mot midten. Omeletten er ferdig på under ett minutt. Fyllet (gulosten) legges på den ene halvdelen, og den andre halvdelen brettes over. Spis omeletten nystekt med godt brød, og gjerne en salat til!


T GALLERIE e inn

Du kan send andre tser, dikt eller nser til tegninger, vi konkurra på e ar sv er det, bidrag, ell en: OBOS-bla Oslo. denne adress s plass, 0129 av Ol . St 66 o. .n boks 66 os ob t@ lage Eller til junior uniorlaget». «J Merkes med å skrive på Viktig! Husk blir du med Da n. di en ss adre av noen fine n ge in kn tre i premier.

Finn seks feil På det nederste bildet er det gjort seks små endringer i forhold til det øverste. Klarer du å finne alle sammen?

Maja Angard Danielsen (5) fra Drøbak har sendt oss denne flotte tegningen som heter «Maur-vandring». Den likte vi godt, Maja. Du får en hilsen i posten.

Hey Micke!! Signe Winters fra Ski digger Mikke Mus og har tegnet en fin versjon til oss. Hilsen fra Juniorlaget kommer i posten.

1. Pennen er vendt 2. Boks er lagt til 3. Mindre lampe 4. Sagen er borte 5. Spiker er borte 6. Pallbein er lagt til

Gratulerer! Tuva Opsahl (7) fra Kolbotn vant Juniorsudoku i OBOS-bladet nr. 2 2011. Premie er sendt i posten. Vi gratulerer!

En prinsesse eller dronning med lang, fint hår har Helene Lyng Nordli (7) tegnet. Du får også en hilsen i posten. Gratulerer!

OBOSBLADET

87


Kontakt oss for et uforpliktende hjemmebesøk.

Telefon: 22 55 88 68

GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER

• Ingen fordyrende mellomledd • Oslo-distriktets største utvalg • Alle prisklasser • Ring og få tilsendt GRATIS katalog • 12% rabatt ved henvisning til annonsen AVDELING GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO

TLF: 22 80 30 70

AVDELING SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA

TLF: 67 52 10 30

 Rørleggere

Untitled-1

 1 

 

 



   

    

Malertjenester

på alle veiledende priser ved henvisning til annonsen. Dette gjelder rør, deler . og utstyr.

 

Avfalls-

Utvendig og innvendig malerarbeid i Vestfold. Gratis befaring og uforpliktende tilbud.

Ring 815 GLASS (815 45277)

Ring Singh på Tlf: 97 15 31 34

Trappevask

Annonsering

Garasjeporer

Snorre Sigurdsson Telefon: 92 40 29 17 e-post: snorre@addmedia.no Rune Wold Telefon: 93 03 59 10 e-post: rune@addmedia.no

GARASJEPORTER

Rydde hjemme?

Avfallspatruljen henter avfall hjemme hos deg raskt, enkelt og rimelig.

Vi er best i byen på

Trapperenhold.

Som din samarbeidspartner Avfalls-innen renhold leverer vi Ring oss på tlf: 476patruljen 44 999 kvalitet og god service. Vi har gode referanser på renhold i Avfallsborettslag. Avfallspatruljen

Rydde hjemme?

patruljen Avfallspatruljen henter avfall hjemme

Olav Kyrres vei 9, 1473 Lørenskog Ring oss på tlf: 476 44 999Tlf:67 90 55 07, mobil:909 33 270 e-post: post@thomas-renhold.no Ring oss påavfall tlf: 476 44 999 Avfallspatruljen henter hjemme www.thomas-renhold.no hos deg raskt, enkelt og rimelig.

Rydde hjemme?

23.09.2010 12:49:21

Vakt hele døgnet. Faste lave priser til leserne av OBOS-bladet!

COMFORT STORO Grefsenveien 56, 0487 Oslo 23 40 10 40 storo@comfort.no

Containere patruljen

Rydde hoshjemme? deg raskt, enkelt og rimelig.

Glassmester

GLASSMESTER

VI GIR 10% RABATT





WWW.SIGVARTSEN.NO

Avfallspatruljen henter avfall hjemme hos deg raskt, enkelt og rimelig.

Ring oss på tlf: 476 44 999

www.addmedia.no

Tlf. 63 94 04 30 www.raynor.no


Test din kunnskap

Hva vet du om Oslo? Kunstneren Ane Hjort Guttu på Bøler tok OBOSbladets Oslo-spørsmål på strak arm, og slo til med hele sju av ti rette!

Jeg er ganske fornøyd med sju rette, men spørsmålet om de tre vannene var litt vanskelig, sier Ane Hjort Guttu, som får to billetter til Det Norske Teatret som takk for innsatsen.

Tekst og foto | Tyra T. Tronstad

Ved lokalvalget i 1983 uttalte en Oslo-politiker under en valgkampsending at «sauer er ålreite dyr». Hvem var dette, og fra hvilket parti? – Hun heter Liv og kom fra RV! Liv Finstad var det.

2

Hvilket Oslo-band bruker betegnelsen «vestkantsvartinger» om seg selv? – Kan det være Karpe Diem?

3

Hvor, i det som nå er Oslo, anla abbed Philippus fra Kirkstead i Lincolnshire et cistercienserkloster i 1147? – Det er to muligheter, enten i Gamlebyen eller på Hovedøya. Tror det er Hovedøya.

4

I hvilken kjent roman er hovedpersonen en gutt på Frogner som mister håret? – Lars Saabye Christensens bok Herman.

5

Timevis satt vi der hånd i hånd/og han sa så mye pent/om at vi knyttet et elskovsbånd/slik var det i all fall ment. Hvor satt de? – På Hovedøen!

6

Hva slags sted er St. Lars? – Det vet jeg ikke.

7

Hva heter serveringsstedet der USAs president Bill Clinton stakk innom for en kaffe da han besøkte Norge i 1999? – Jeg har hørt at han drakk kaffe et sted, ja. Det må ha vært på Åpent Bakeri eller noe sånt.

8

Hvilke to kjente kvinnesakskvinner har fått hver sin vei på Lambertseter oppkalt etter seg? – Cecilie Thoresen og Gina Krogh.

9

Hvor var det han møtte opp med en lapp rundt halsen, med navnet og hvor lenge han skulle bli? – Møllergata!

10

Ranger disse Oslo-vannene etter størrelse, det minste først: Bogstadvannet, Maridalsvannet og Nøklevann. – Dette var vanskelig. Kanskje Bogstadvannet er større enn man tror. Tipper Bogstadvannet, Nøklevann, Maridalsvannet.

Kan du mer enn Ane?

TEST DEG SELV! 1.

Ved lokalvalget i 1983 uttalte en Oslo-politiker under en valgkampsending at «sauer er ålreite dyr». Hvem var dette, og fra hvilket parti? 2. Hvilket Oslo-band bruker betegnelsen «vestkantsvartinger» om seg selv? 3. Hvor, i det som nå er Oslo, anla abbed Philippus fra Kirkstead i Lincolnshire et cistercienserkloster i 1147? 4. I hvilken kjent roman er hovedpersonen en gutt på Frogner som mister håret? 5. Timevis satt vi der hånd i hånd/og han sa så mye pent/ om at vi knyttet et elskovsbånd/slik var det i all fall ment. Hvor satt de? 6. Hva slags sted er St. Lars? 7. Hva heter serveringsstedet der USAs president Bill Clinton stakk innom for en kaffe da han besøkte Norge i 1999? 8. Hvilke to kjente kvinnesakskvinner har fått hver sin vei på Lambertseter oppkalt etter seg? 9. Hvor var det han møtte opp med en lapp rundt halsen, med navnet og hvor lenge han skulle bli? 10. Ranger disse Oslo-vannene etter størrelse, det minste først: Bogstadvannet, Maridalsvannet og Nøklevann.

Svar: 1. Liv Finstad fra Rød Valgallianse. 2. Karpe Diem 3. På Hovedøya 4. Herman av Lars Saabye Christensen 5. På Hovedøen (fra sangen «ved samme navn») 6. Andreas Viestads nye restaurant på Bislett 7. Pascal 8. Cecilie Thoresen og Gina Krogh 9. Møllergata (skole) – fra sangen «Stilleste gutt på sovesal 1» 10. Nøklevann, Bogstadvannet, Maridalsvannet

1

OBOSBLADET

89


markiser

persienner

screen

interiør

20%

rabatt

Fasade Produkter er en av områdets ledende leverandører av solskjerming og interiør. Våre medarbeidere er meget dyktige fagfolk med lang bransjeerfaring. Vi er lokalisert i Oslo, har produksjon i Molde og erfarne montører. Vi er behjelpelig med måltaking og til å finne løsninger som passer dine ønsker og behov. Ta derfor kontakt med en av våre konsulenter på tlf. Eirik Pedersen

Dag Ronny Magnussen

22 90 11 11.

Gratis befaring

www.fasadeprodukter.no


unitedreklam.s

HAR DU RÅD TIL Å LA VÆRE INNGLASSEDE BALKONGER?

• Mindre korrosjon • Ingen risiko for frostsprengning • Redusert energiforbruk • Reduserte vedlikeholdskostnader • Lyddemping • Økt verdi på leiligheten • Mindre ”gjennomtrekk” • Økt sikkerhet • Bedre inneklima • Et ekstra rom

STØRST PÅ BALKONGER I EUROPA


Kryssord

Løsning kryssord nr. 2/11

LEGEMSDELER

FARGE KJØRETØY

DEL AV STORBRITANNIA

TRE G A L O B B U S

REGNE

FERSK

AKTOR

SENKE

LEKETØY

FUGL

SID

SPALTE

BUTIKK

STØTPUTE

GUD BEHANDLING

GLOSE RØYS IKKE

TING

BUE

DIKT

KVELD

FUGL

HELLIG

HANNFUGL

SJELELIG

TONE

SIDEN

FETT

ODEL GLIDNING

LÅT

STATENE VASKE

GRESS GUD

SMØRBRØD

LIKE

SIRENE

TOPP HEST UKORREKT

FRI

PREKEN

TITTEL

KOMISK

MANNEN

BY I SVERIGE

PRON.

P.NAVN

POST

VERDENSDEL UFØLSOM

FORBEREDE

GJØDSEL

YTER

LEGGE STEIN

LATTER

PIKENAVN

LIKE

SLIT

LAKKE

VEL

ELEVER TREG

Adresse Sudoku-løsning (tallkombinasjon)

92

OBOSBLADET

O R K E T E T E

2 3 5 6 1 4

1 6 3 4 2 5

3 2 6 5 4 1

4 5 2 1 3 6

Kryssordvinnere, nr. 2/11 Audun Moflag, 3055 Krokstadelva Ellen Linløkken, 1478 Lørenskog Tuti Andresen, 0378 Oslo

Sudoku TRENE

ORDNE

1

4

TALL VASKE

3

HELLIGDOM

FOTEN

De første riktige løsningene premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Merk konvolutten «Kryssord 04/11» eller «Sudoku 04/11» og send løsningen innen 29. juni til: OBOS-bladet, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Navn

6 4 1 2 5 3

FRUKT

VIKKE

FASE

DRIKK

5 1 4 3 6 2

UTMERKELSE

TEKKE

GNAGER

E R

Kryssord- og sudokuvinnere fra OBOS-bladet nr. 4, offentliggjøres i blad nr. 6/2011.

SELVSTYRE KLOKKE

U M F O E Ø R I E R D R E E R A O M K F R A K I L A N E R N E R E V I N R E I L A S B Y S T E N S E

R E F E R A T

Sudokuvinnere, nr. 12/11 Sigrun Kjelsås, 1400 Ski I.C. Spangen, 0472 Oslo Nils-Jostein Helland,0568 Oslo

SANG

FUGL

UTROP

PRIPNE

HUNNDYR

DAGS SLAMP DATO HESTEN

Ø R I N D R F E I T R T E H D E E N G R I S K T O D

E N S

Vinnere nr. 2/11 PLASS

BY I JORDAN

GRØNNSAK

FORTELLER

USTØ

VAKTSOMT

TØRT OMRÅDE

VEKST

TRONE

STYRE

OMTALE MELKESUKKER

STJERNEBILDE

VESKE

FALLE PÅ KNE

ETYDE

SIDE

TRÅD

ASIATER

J A N U A R M Ø E R M K U E

T H Å R T U P N E G R E S E B R A R E B I A N R

B E R E N E R R E K I K R R O W K E A N N D Y R U F T O E R V H O U R M P L E E N

ØY

NORSK KOMIKER

VESENET

O D E L S J E N T E

A N N U L Æ A R L E G E E I E R L G E T P E R E K L A I R A T R A A T T T

G A M P

Løsning sudoku nr. 2/11

ART.

LEDERSTILLING

N A D V P A R S F E L

O L L E

T L Ø M I M E U R M A E N N R E M N A E G G E A M T U S I K O L N E N T E E Æ

2

2 5 4 6

6 1

Fyll inn tall i de åpne rutene slik at hver linje, hver kolonne og hvert felt bestående av 2 x 3 ruter inneholder alle tallene fra 1 til 6. Rutene merket med stjerne danner en tallkombinasjon som du fyller inn i kupongen og sender inn.


MEDLEM Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS Sjekk www.obos.no/medlem for å se hvilke andre tilbud vi har for våre medlemmer akkurat nå.

Medlemsforestilling Fra 23. mai kan du sikre deg billetter til Puccinis populære La Bohème, som er sesongens medlemsforestilling. SIDE 95

MC- og Caravanlån Sjekk ut våre gode betingelser på lån til caravan, MC og ATV! Ha finansieringen klar når du skal oppfylle drømmen! SIDE 99

R T FO R LUSIV ME EKSK EDLEM S-M OBO

St. Hans på Folkemuseet Torsdag 23. juni kan du være med på tradisjonell St. Hansfeiring på Folkemuseet helt gratis!

Kampanje hos Juvelen

OBOS-medlemmer kan ta med inntil fire gjester hver til gratis midtsommerfest på Norsk Folkemuseum med barnebryllup og leker. Skrimmel Skrammel, Charlotte Frogner, Moving Day og Odd Nordstoga med band står for underholdningen.

OBOS-medlemmer får 20 % rabatt på alle Catwalk-smykker t.o.m. 11. juni. Gi en sommergave til deg selv!

SIDE 94

SIDE 101


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Opplev St. Hans på Folkemuseet! Torsdag 23. juni har alle OBOS-medlemmer gratis adgang til den storslåtte St. Hans-feiringen på Folkemuseet. Ta med deg familie og venner på en opplevelsesrik dag! Museet er åpent hele dagen, og i OBOS-gården kan du bli med på omvisning gjennom mer enn hundre års boskikk og interiørtrender. Fra kl. 16.00 er det folkedans og barnebryllup etter gammel vestnorsk tradisjon, kroneverksted, barneleker i Trøndelagstunet og sangleker på Festplassen. Fra kl. 18.30 blir det underholdning på Festplassen med Odd Nordstoga, gruppen Skrimmel Skrammel, Charlotte Frogner og Moving Day. Med andre ord, her er det noe for hele familien. Grillen er tent! Ta med grillmat, eller kjøp mat på museet. Fullt program finner du på www.norskfolkemuseum.no

Medlemsfordel Gratis adgang for OBOS-medlemmer, som kan ta med inntil fire gjester hver.

Salgsstart 23. mai! Vil du sikre deg billetter til høstens og vinterens oppsetninger, må du notere deg datoen 23. mai. Da legges billettene for sesongen 2011/12 hos Den Norske Opera & Ballett ut for salg. Hele 336 forestillinger og konserter står på programmet høsten 2011 og våren 2012. Blant høydepunktene er: Opera: Tryllefløyten/Barberen i Sevilla/Tristan og Isolde/Ulysses/La Bohème/Aida/Den fjerde nattevakt/ Macbeth/Lillebror og Knerten. Ballett: Septemberdans 2011/Woyzeck/Isslottet/Paul Lightfoot og Sol León/Svanesjøen/Nøtteknekkeren/Giselle/Askepott. Konserter: Truls Mørk og Oslo Camerata/Leif Ove Andsnes/ Operaorkestrets egne konserter. På www.operaen.no kan du lese mer om forestillingene og laste ned Operaens sesongbok. Billettbestilling: tlf. 21 42 21 21.

Medlemsfordel 20 % medlemsrabatt

94

OBOSBLADET


www.obos.no/medlem

Forlenget spilleperiode! Har du ikke rukket å se gigantsuksessen The Producers, har du fortsatt muligheten fram til 18. juni. Suksessforestillingen har fått anmelderne til å overgå hverandre med superlativer og som OBOS-medlem får du spesialpris på dette hysterisk morsomme stykket. En broadwayprodusent og en revisor får en idé om at det er mulig å tjene vel så mye penger på en fiasko som en suksess. Planen er å skaffe til veie en million kroner, sette opp en elendig musikal til hundre tusen, for så å stikke av med resten av pengene. Resultatet er musikalen Det våres for Hitler, som mot alle odds viser seg å få kultstatus og bli en stor suksess. Medvirkende er blant andre Anders Hatlo, Jan Martin Johnsen, Hilde Louise Asbjørnsen, Ivar Nørve, Geir S. Kvarme og Bartek Kaminski. Billetter: På teatret, tlf. 22 34 86 80, Billettservice tlf. 815 33 133 eller Posten. To billetter per medlem. Husk medlemskortet. Medlemsfordel 20 % rabatt

La Bohème som medlemsforestilling Puccinis mesterverk er sesongens medlemsforestilling i Operaen 29. februar 2012. Vi har reservert hele salen for våre medlemmer! Allerede i første akt får vi oppleve tre av de største numrene i operalitteraturen, deriblant «Si mi chiamano Mimi». Gå ikke glipp av tidenes kanskje mest gripende og populære musikkdrama, i regi av Stefan Herheim, en av verdens meste etterspurte operaregissører i dag, sammen med den internasjonale stjernedirigenten Eivind Gullberg Jensen. Puccinis udødelige mesterverk viser oss hvor sterkt vi mennesker setter vår egen frihet og hvor mye vi frykter døden. Da bohemene blir konfrontert med Mimis uhelbredelige sykdom, fortrenger de sin avmakt med stor kunstferdighet. Billetter fra 23. mai hos Den Norske Opera & Ballett, tlf. 21 42 21 21. To billetter per medlem. Gebyr på kr 25 per billett tilkommer. Husk medlemskortet.

Medlemsfordel Ca. 30 % medlemsrabatt Regissør Stefan Herheim. Foto: Erik Berg

OBOSBLADET

95


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Suzanne Vega til OBOS-pris!

Feriestemning i dansk feriehus

Torsdag 30. juni kan du høre den amerikanske låtskriveren og artisten Suzanne Vega på Rockefeller.

Ved bestilling i perioden 18. mai til 2. juni får du som OBOSmedlem kampanjerabatt på feriehus i Danmark.

Etter mange år i bransjen fortsetter Vega å overraske. Nå er hun aktuell med nytt album som blant annet inneholder nedstrippede versjoner av hennes mest kjente låter: «Luka» og «Tom’s Diners». Se www.suzannevega.com.

I Danmark er det alltid noe å finne på uansett alder og vær. Øst-Jylland og Ebeltoft er blant nordmenns favoritter med korte avstander til Legoland, Kattegatsenteret på Grenå og Badeland. Og på Sjælland finner du populære feriebyer som Gilleleje og Liseleje. De ligger fint til ved havet, bare 1,5 times kjøretur fra København.

Billetter: www.billettservice.no, tlf. 815 33 133, på Posten, Narvesen eller 7-Eleven. To billetter per OBOS-medlem. Legitimasjonsplikt – 18 års aldersgrense. Medlemsfordel OBOS-pris kr 270 + bill.avg. (Ordinær pris kr 350 + bill.avg.)

Bestill på obos.no/novasol, eller ring NOVASOL på tlf 815 44 270. Medlemsfordel 10 % kampanjerabatt fra 18. mai til 2. juni 5 % fast rabatt i hele Europa

OBOS-dag på TusenFryd Fredag 3. juni fra klokken 14 til 21 går årets medlemsdag på TusenFryd av stabelen. Billettsalget er i gang! Denne dagen har OBOS-medlemmene fornøyelsesparken helt for seg selv til hyggelig medlemspris. Her er aktiviteter for alle aldre og typer, fra musikkaruseller for de minste til monsterkarusellen SpinSpider, som kaster de mest vågale 40 meter opp i lufta i en fart på opptil 115 km/t! Prisen inkluderer inngangsbillett til TusenFryd og fri bruk av attraksjonene (unntatt SkyCoaster). Gratis parkering på TusenFryd på OBOS-dagen. Billetter selges på www.billettservice.no og tlf. 815 33 133. NB: Kun forhåndssalg! Begrenset antall billetter – vær tidlig ute! Mer informasjon om parken finner du på www.tusenfryd.no.

Medlemsfordel Medlemspris kr 140 + billettavgift kr 20 (barn under 95 cm gratis) (Ordinær pris kr 290 – 365)

96

OBOSBLADET


www.obos.no/medlem

,14ob9be5 ltrom 2 netter

Foto: Colourbox.no

D

OBOS Hotellferie – kun 1 495 kr! Med OBOS Hotellferie kan du bo på hotell over hele Norge til fast medlemspris: 2 netter for 2 personer til kun 1 495 kroner! På www.obos.no/hotellferie kan du raskt og enkelt finne og bestille rom på hotell over hele Norge. Oversikten over tilgjengelige rom blir kontinuerlig oppdatert, og du kan bestille og gjøre endringer helt frem til to dager før ankomst. Alle hotellene har en standard som tilsvarer 3- og 4-stjerners hotell, og du betaler 1 495 kroner uansett når og hvor du drar! Frokost begge dager er inkludert. Du kan også velge blant hotell i priskategorien OBOS Hotellferie Pluss. For 1 695 kroner får du hotell med generelt høyere standardpriser. Bortsett fra et lite bestillingsgebyr, betaler du hele oppholdet direkte til hotellet ved utsjekk. Bestill på www.obos.no/hotellferie eller tlf. 55 94 46 18 (man-fre 08-18). GOD TUR!

Medlemsfordel 2 netter for 1 495 Prisen gjelder for 2 personer i 2 netter, inkl. frokost.

OBOSBLADET

97


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Kampanjerente i juni! Rente fra

Med kampanjerente på OBOS Billån får du muligheten til å realisere bildrømmen til ekstra gode betingelser!

4,65 %

Du kan søke om lån både til ny og brukt bil. Kampanjerente fra 4,65 % i hele juni. Når lånesøknaden din er innvilget har du muligheten til å signere lånedokumentet med BankID. Dette er enkelt og praktisk for deg, og gjør at vi kan utbetale lånet raskere. Beregn lånet med lånekalkulatoren på www.obos.no/billaan. Her finner du også lånesøknaden. Har du spørsmål, kan du nå oss på telefon 06270, eller obosbillan@terra.no. Gå ikke glipp av kampanjerenten. Send søknaden i dag, og få et uforpliktende tilbud med det samme!

Foto: Colourbox.no

OBOS Billån er levert av Terra Finans AS.

Medlemsfordel Rente fra 4,65 % Lave gebyrer

Forsikring som medlemsfordel

Fra innbo og bil til reise med Liv Bil

Innbo

Sliter du med å finne frem i jungelen av forsikringstilbud? Eller orker du ikke tanken på å begynne letingen? OBOS Forsikring tilbyr alle typer forsikring, blant annet innboforsikring til fast, lav medlemspris. Uhell skjer, og da er det viktig å ha en god forsikring. Vi gir deg råd om hvordan du kan trygge hverdagen og sammen finner vi den beste forsikringsløsningen for deg. Samler du tre eller flere forsikringer hos oss får du 10 % samlerabatt. Har du kollektiv innboforsikring telles denne med.

Reise

Båt

Villa

Ring oss på tlf. 22 86 55 45 for en prat eller for å avtale et møte. www.obos.no/forsikring Verdigjenstand

Uansett hvordan livet ditt forandrer seg, har vi alltid en forsikring som passer!

98

OBOSBLADET

Det er enkelt å bytte! Visste du at du kan skifte forsikringsleverandør også utenom hovedforfall? Vi i OBOS Forsikring ordner alt det praktiske for deg.

OBOS Forsikring leveres i samarbeid med Terra Forsikring AS.

Medlemsfordel Lave premier og gode vilkår


www.obos.no/medlem

Ta med OBOS MasterCard på reisen OBOS MasterCard er et brukervennlig og gebyrfritt kredittkort som gir deg en ekstra trygghet på ferieturen. Ta alltid med deg et ekstra betalingskort når du er ute og reiser, så har du alltid en reserve om uhellet skulle være ute, eller du får et tilbud du ikke kan takke nei til. Betaler du mer enn 50 prosent av reisens transportkostnad med OBOS MasterCard, har du reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kortet. Kortet gir deg også: • Gebyrfrie varekjøp • ID-tyveriforsikring • Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse • Fri årsavgift

Foto: Colourbox.no, Nyebilder.no

Se alle fordelene og søk om kortet på www.obos.no/mastercard. Tlf. kundeservice 03850. OBOS MasterCard leveres av Terra Kortbank AS. Nominell rente: 1,81 % per mnd./effektiv rente per år ved benyttet kreditt kr 1000/10 000/20 000 er 24,02 %.

Medlemsfordel Kredittkort med 4 % bonus, reise- og avbestillingsforsikring, ID-tyveriforsikring.

Ny motorsykkel eller campingvogn? Rente fra

5,45 %

Med OBOS MC/ATV-lån og OBOS Caravanlån kan du finansiere kjøp av caravan og motorsykkel eller ATV til svært gode betingelser. • Du kan låne penger enten du kjøper nytt eller brukt, men det du kjøper kan maksimalt være ti år gammelt. • Når søknaden er innvilget, kan du signere lånedokumentet med BankID. Dette er enkelt og praktisk for deg, og gjør at vi kan utbetale lånet raskere. • Du kan få finansieringsbevis. Da er pengene klare når drømmeobjektet kommer på markedet. • Krav til egenkapital er minimum 15 % for caravan og 20 % for MC/ATV. Sjekk rente og beregn lånet med lånekalkulatoren på www.terra.no/laan/ obos. Her finner du også lånesøknaden. Har du spørsmål, ring telefon 06270, eller send en e-post til obosbillaan@terra.no. Send søknaden i dag, og få et uforpliktende tilbud med det samme!

Foto: Colourbox.no

OBOS MC/ATV-lån og OBOS Caravanlån er levert av Terra Finans.

Medlemsfordel Gunstig rente, lave gebyrer og fleksible vilkår

OBOSBLADET

99


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Kampanjedager hos Comfort Lambertseter Kampanjerabatt for OBOS-medlemmer på baderomsmøbler og baderomsutstyr i perioden 25.-28. mai • • •

25 % rabatt på Ifø baderomsmøbler, servanter, klosetter og dusjer 25 % rabatt på HansGrohe produkter Ifø 6870 klosett uten sete, ferdig skiftet (i Oslo) for kr 4990

Varene må være betalt til butikken i kampanjeperioden. Fritt tilkjørt i hele Norge. Husk å vise medlemskortet før du handler/bestiller. Comfort Lambertseter har sentral godkjenning, og er totalleverandør av bad og våtrom. Raschs vei 40, 1153 Oslo (ved Karlsrud T-banestasjon) Tlf. 23 16 89 50, post@holstad-westerheim.no www.holstad-westerheim.no Medlemsfordel Kampanjepriser 25.-28.05.2011 10 % fast rabatt (gjelder ikke arbeid, kampanjer o.l)

Start festen hos Smart Club Hos Smart Club finner du alt du trenger for alle sommerens anledninger. Egne medlemstilbud og kjøpsbonus på alt du handler. Mai og juni er festmånedene fremfor noen. Da er det duket for bryllup, konfirmasjon, barnedåp, jubileer, firmafester og 17. mai. Vi elsker disse lyse, glade månedene som formelig roper på venner og fest. På Smart Club bugner det av alt du trenger til både de høytidelige selskapene og de mer spontane og uformelle sammenkomstene. Vis frem OBOS-medlemskortet i et av varehusene, og få gratis medlemskap i Smart Club for hele 2011. For mer informasjon om medlemskapet, se smartclub.no/medlem Her finner du Smart Club: Alnabru, Smalvollvn. 65, 08-22 (08-20) Slependen, Pustutvn. 6-14, 08-22 (08-20) Råde/Østfold, Jonsten, 08-21 (08-18) Medlemsfordel Gratis Smart Club-medlemskap (Ordinær pris kr 100)

100

OBOSBLADET


www.obos.no/medlem

20 % medlemsrabatt hos Kitch’n! Ta med medlemskortet til en Kitch’n-butikk og få 20 % rabatt på alle varer. Rabatten gjelder også elektriske artikler! Kitch’n er Norges ledende butikkjede for produkter til kjøkkenet. I hyllene finner du gode og innovative varer fra kjente merkenavn som Kitchen Aid, Rosendahl, Menu, Victorinox, Alessi, Eva Solo, Bodum, Nespresso med flere. Medlemsfordelen betinger at du melder deg inn i Kitch’n Kundeklubb. Dette er gratis og helt uten forpliktelser, og som medlem i kundeklubben får du tilgang til en rekke gode kampanjetilbud! Meld deg inn neste gang du er innom en Kitch’n-butikk eller på www.kitchn.no. Husk å ta med medlemskortet!

Medlemsfordel 20 % rabatt på alle varer Rabatten gjelder på ordinære priser

1RSnNM¡NNHQHW

- 20 % på Catwalk-smykker Som OBOS-medlem får du et enestående tilbud på alle Catwalksmykker t.o.m. 11. juni.

FOR SIVT MER U L K M EKS DLE S-ME OBO

Tilbudet gjelder alle Juvelens forretninger. Du får også fast 10 % rabatt på: • Diamanter • Gull • Sølv • Motesmykker/bijouteri • Sølvbestikk • Klokker Som bruker av medlemsrabatten blir du med i Juvelen VIP Lounge hvor du blir tatt ekstra godt vare på! Få informasjon om produktnyheter, invitasjoner til eksklusive kundekvelder og spennende konkurranser. Husk medlemskortet! Tilbudet kan ikke benyttes i kombinasjon med andre tilbud. Se www.juvelen.no for oversikt over butikker.

Tilbudet gjelder alle Catwalk smykker og er eksklusivt for OBOS-medlemmer frem til 11. juni 2011. Rabatten kan ikke benyttes i kombinasjon med fast medlemsrabatt.

Medlemsfordel 20 % på Catwalk-smykker t.o.m. 11.06.2011

OBOSBLADET

101


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Superbredbånd med rabatt! Som OBOS-medlem har du tilgang til mange fordeler hos Telenor. Nå også Superbredbånd og fri bruk av fasttelefon! Telenor oppgraderer dagens bredbåndsnett og lanserer Superbredbånd! Med OBOS-rabatt kan du nå få oppleve virkelig høye hastigheter til fornuftige priser. Oppgraderingen vil skje gradvis rundt om i landet.

Er du medlem kan du bestille ny mobil, telefoni og bredbånd hos Telenor.

Som OBOS-medlem får du blant annet: • 10 % på bredbånd - nå med hastigheter opp til 40 Mbit/s! • 30 minutter ekstra mobilringetid per måned. • Opp til 25 % rabatt på fasttelefoni, gratis ringetid mellom fasttelefoner. Les mer og bestill på www.obos.no/telenor. Her kan du også sjekke om du allerede nå kan få Superbredbånd, samt oppgradere ditt eksisterende abonnement.

Medlemsfordel Rabatt på bredbånd 30 minutter ekstra ringetid Fri ringetid mellom fasttelefoner.

Avis Bilklubb for OBOS-medlemmer Avis Bilutleie tilbyr unike fordeler til alle OBOS-medlemmer. Meld deg inn i bilklubben i dag! Ved å melde deg inn i Avis Bilklubb, får du 30 prosent rabatt på leiepriser i Norge (ikke rabatt på forsikringer og mva.). Etter fem norske leieforhold spanderer Avis en gratis weekendbil i Norge, i bilgruppe C. Inntil 10 prosent rabatt på feriepriser i resten av Europa. Innmelding via www.obos.no/bilklubb. Det vil ta inntil fem virkedager fra du melder deg inn, til du mottar medlemskortet i posten. For mer informasjon, vennligst kontakt Avis på tlf. 66 77 11 00. Bestilling via obos.no/bilklubb eller Avis Reservasjon på tlf. 815 33 044.

Medlemsfordel 30 % rabatt på leiebil i Norge

102

OBOSBLADET


www.obos.no/medlem

Fonus Begravelsesbyrå Fonus er Nordens største sammenslutning av begravelsesbyråer og tilbyr fullservice innen begravelse og tilhørende tjenester. Med lang erfaring gjør vi i Fonus vårt beste for at gravferden blir som ønsket – en verdig avskjed og et godt minne. Vi kommer gjerne hjem til deg for en samtale, eller besøk oss i et av våre mange kontorer. Som OBOSmedlem får du bl.a. 20 prosent avslag på nye gravstener. Kontakt oss på tlf. 03 024.

Foto: Colourbox.no

Oslo: Lambertseter Linderud Røa Sinsen

Akershus: Asker Bærum Drøbak Fet Lillestrøm

Østfold: Askim Fredrikstad Moss Mysen Sarpsborg

Foto: Colourbox.no

Medlemsfordel 10 % rabatt på kister og urner m.m. 10 % rabatt på arbeid på eksisterende gravstener 20 % rabatt på nye gravstener

Hedmark: Elverum Hamar Løten Stange

www.fonus.no

En gave for livet! Gi dåpsbarnet en gave som sikrer fortrinnsrett til en trygg og god bolig i fremtiden. Et gavemedlemskap i OBOS gir du mottakeren en plass foran i boligkøen den dagen hun eller han er klar til å forlate barndomshjemmet. Fortrinnsrett til mer enn 68.000 boliger og flere hundre utleieboliger. Et medlemskap i OBOS er en nøkkel inn på boligmarkedet, og en gave som øker i verdi med årene. Mens ansienniteten bygger seg opp, kan barnet få god rente på sparepengene sine og mulighet til å ta del i en rekke rabatterte medlemstilbud, som blant annet Barnas Holmenkolldag, TusenFryd, Legoland, Putti Plutti Pott og mye mye mer! Bestill på obos.no/medlem, eller tlf. 22 86 59 90.

*LHQJDYHVRPYRNVHUPHG G¬SVEDUQHW(QSODVVIRUDQ LEROLJN½HQDu mottar en symbolsk nøkkel i gavekonvolutt, som du kan gi til dåpsbarnet, konfirmanten, brudeparet, eller en annen du vil gi en verdifull gave. Medlemsfordel En enklere vei inn på boligmarkedet

OBOSBLADET

103


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Haustens medlemsframsyning Få med deg dette humoristiske skrekkabinettet av ein musikal i eiga framsyning til spesialpris berre for OBOS-medlemmer torsdag 15. september kl. 19.00! Shockheaded Peter er ein musikal der horror møter humor. Ti små forteljinger skildrar kor gale det kan gå når ufyselege barn ikkje høyrer på dei vaksne. Denne oppsetninga er preventivt teater for verpesjuke: Det er rimeleg å tru at ingen vil produsere barn etter å ha sett denne framsyninga.

('>F;<>ILEE8IK@C@BBA<w=w98IE

Med m.a.: Espen Beranek Holm og Vidar Magnussen. Omsetjar: Are Kalvø. Velkommen til ein skrekkeleg underhaldande kveld i teatret. Billettar: tlf. 22 42 43 44 Inntil to billettar per medlem. Hugs medlemskortet! NB! Teatret er stengt mellom 18.6 og 1.8. Medlemsfordel OBOS-pris kr 325 Ordinær pris kr 460

Trygg, enkel og rimelig parkering Tar du bilen til Gardermoen neste gang du skal ut å reise, skal vi ta godt vare på den til du er tilbake. Spesialpris for OBOS-medlemmer. Hos Dalen Parkering får OBOS-medlemmer rabattert parkering på inngjerdet område med vakthold hele døgnet. Gratis og effektiv tilbringertjeneste. Pris for OBOS-medlemmer: 1 uke kr 340 2 uker kr 520 3 uker kr 580 På vinterstid kan du få ferdig oppvarmet og snøfri bil mot et tillegg i prisen. Medlemspris for andre perioder finner du på www.dalenparkering.no. Tlf. 63 97 82 45, faks 63 97 78 45 eller post@dalenparkering.no.

Medlemsfordel Trygg og rimelig parkering når du skal fly

104

OBOSBLADET


www.obos.no/medlem

Faste medlemstilbud Her følger en liste over faste medlemsfordeler. Se www.obos.no/medlem for en komplett oversikt. Meld deg også på vårt nyhetsbrev på www.obos.no/nyhetsbrev for å få tips om de siste aktuelle tilbudene. Rabatter gjelder på ordinære priser. Husk medlemskortet! MAXBO Stormarked Alna Inntil ÷ 12 % på flere varegrupper. Gjelder ikke bestillingsvarer. Alna senter, Strømsv. 245, Oslo Åpent 10-21 (9-18) Tlf. 815 68 240

OBOS Hotellferie 2 netter for 1 495! (2 netter/2pers./inkl. frokost) Hoteller i hele Norge. Bestill på tlf. 55 94 46 18 eller på www.obos.no/hotellferie

Boligalarm fra G4S Verdens største sikkerhetsselskap. Kr 300 i rabatt på installasjonskostnad. 10 % fast rabatt på månedsabonnement. Tlf. 02468 www.obos.no/alarm

R. Nygaard AS ÷ 15 % på nøkler, låser, beslag og gravering av navneskilt. Storgata 33 C, Oslo (inngang i Bernt Ankers gt.) Tlf. 22 20 12 31, mob. 916 15 100

Peer Gynt Tours 400 kr i rabatt per person på bussreiser i Europa. Kampanjekode OBOS Be om katalog. Tlf. 24 10 12 80 www.peergynt.com

Boligsikring AS Produkter for en sikrere hverdag. Fra ÷ 10 % på sikkerhetsprodukter. Drammensveien 880, Asker. Tlf. 66 90 00 24 www.obos.no/boligsikring

Strøm til innkjøpspris OBOS Strøm. Kun 19 kroner i månedlig påslag. Send sms OBOS til 02021. Ring tlf. 02021. www.obos.no/strom

Reiselyst AS ÷ 10 % på cruise med Norwegian Cruise Line. Tlf. 32 26 58 90, post@reiselyst.no www.reiselyst.no Klikk OBOS i meny

Black Box Teater Ca. 20 % rabatt på egne programforestillinger. Marstrandgt. 8, Oslo. Tlf. 23 40 77 70, man-fre 10-16 blackbox@blackbox.no www.blackbox.no

Toscana ÷ 15 % på hotellrom og leiligheter. Info om bestilling på obos.no/toscana. www.borgomaglianoresort.com

Byåsen Håndball Byåsen Håndball Elite ÷ 20 % på hjemmekampene i Trondheim Spektrum (Nidarøhallen) www.byaasen.no

Bygg og bolig

Comfort Lambertseter ÷ 10 % på vann, varme, sanitær. Gjelder ikke arbeid, kampanjer, faste lave priser og bestillingsvarer. Raschsv. 40, Oslo. Tlf. 23 16 89 50 www.holstad-westerheim.no

Ferie og reise

OBOS MasterCard Kredittkort med 4 % kjøpsbonus og reise- og avbestillingsforsikring. Søk på www.obos.no/mastercard. Kundeservice tlf. 03850

Fritid og kultur

Cinematekene To billetter til prisen av én i Oslo, Trondheim, Lillehammer, Kristiansand og Tromsø. www.cinematekene.no

Flügger farve ÷ 20 % på alle varer. 67 utsalgssteder i Norge. Nå også med nettbutikk! www.flugger.no

Avis Bilklubb ÷ 30 % i Norge for medlemmer av Avis Bilklubb. Rabattkode: O250801 Tlf. 815 33 044 www.obos.no/bilklubb

Rolf Berglund AS ÷ 25 % på alt i glass. Drammensveien 130, Skøyen. 24 timer servicetlf. 22 46 74 79. www.rolfberglund.no

Dalen Parkering Rabattert parkering på Gardermoen. Tlf. 63 97 82 45 post@dalenparkering.no www.dalenparkering.no

OBOS Billån Gunstige betingelser på rente og lave gebyr via Terra Finans. Tlf. 06270. www.obos.no/billan

Dansens Hus ÷ 20 % på ordinære forestillinger for OBOS-medl. og én ledsager. (Ikke baby/barne- og familieforest.) Møllervn. 2, Oslo Tlf. 23 70 94 00. www.dansenshus.com

Kitch’n No. 1 på kjøkkenet. ÷ 20 % på alle ordinære varer. 36 butikker over hele landet. Se www.kitchn.no for å finne din nærmeste butikk.

Geilolia Ferieleiligheter ÷ 10 % på opphold. Tlf. 32 09 00 00 Andre medlemsfordeler på www.geilolia.no/obos

OBOS Forsikring Forsikring til medlemspris, bl.a. innbo, bil og reise. Flere forsikringer gir samlerabatt. Tlf. 22 86 55 45 www.obos.no/forsikring

Den Norske Opera & Ballett ÷ 20 % på opera/ballettforestillinger. Gjelder ikke gjestespill. Tlf. 815 44 488 www.operaen.no

MAXBO Karihaugen Inntil ÷ 12 % på flere varegrupper. Gjelder ikke bestillingsvarer. Per Krohgs vei 2, Oslo Åpent 07-20 (9-15) Tlf. 23 18 25 00

Novasol ÷ 5 % på leie. 21 000 feriehus i 21 land. For senior: 1000 kr i rabatt ved min. 4 uker leie av feriehus over 9000 kroner. Tlf: 815 44 270 www.obos.no/novasol

OBOS Lån & Spar Blant markedets beste betingelser på sparing og lån. Tlf. 22 86 55 99 www.obos.no/lanogspar

Det Norske Teatret ÷ 20 % rabatt på ordinære forestillinger. Tlf. 22 42 43 44 www.detnorsketeatret.no

Forsikring og finans

OBOSBLADET

105


MEDLEM | Aktuelle tilbud

Eidsvoll 1814 ÷ 25 % på inngangsbilletten. Carsten Ankers veg, Eidsvoll Verk Tlf. 63 92 22 10 www.eidsvoll1814.no

Oslo Nye Teater ÷ 20 % på ordinære forestillinger. Tlf. 22 34 86 80. Fax. 22 34 86 88 salg@oslonye.no www.oslonye.no

Oslo Akutten Legevakt og spesialistsenter med rabatt for OBOS-medlemmer. Rosenkrantzgt. 9, Oslo. Tlf. 22 00 81 60 www.osloakutten.no

Nøtterøy kulturhus ÷ 20 % rabatt på et stort antall konserter og forestillinger. Tlf. 33 40 20 01. www.notteroy.kulturhus.no

Fotballmuseet ÷ 50 % på inngangsbilletten. Ullevaal Stadion, inngang gjennom FotballShop. Tlf. 23 00 83 07 www.fotballmuseet.no

Skeid Fotball Halv pris på Skeids hjemmekamper på Bislet stadion i 2011. Gjelder inngang 2 og 3. www.skeid.no

Oslo Sportslager AS ÷ 10 % på kjøp over 200 kroner/÷15 % fra kr 1500 (gjelder ikke skipakker og Everest sykler). Torggata 30, Oslo. www.oslosportslager.no

Total Scene & Bar Slottsfjellfestivalens eget utested. ÷20 % rabatt på billettene. Stoltenbergs gate 46, Tønsberg. www.billettservice.no, Tlf. 815 33 133 www.slottsfjell.no

Forsvarets Stabsmusikkorps ÷ 25 % på konserter i Ridehuset, Akershus festning. www.billettservice.no, tlf. 815 33 133 www.fsmk.no

Diverse tilbud

Smart Club Gratis medlemskap mot fremvisning av gyldig OBOS medlemskort i kundeservice på Smart Club. 1 % kjøpsbonus på alt du handler. www.smartclub.no

St

Stavanger Lokale tilleggsavtaler

Kringkastingsorkesteret ÷ 20 % på orkesterets egne konserter + lørdagskonserter i Operaen. www.billettservice.no, Tlf. 815 33 133 www.nrk.no/kork

Advokatfellesskapet Advonor Rabatt på juridisk bistand. Gjelder medlemmer over 55 år. Advokat Per Einar Johansen. Tlf. 22 91 00 35 Lille Grensen 7, Oslo

SATS Senior ÷ 33 % på trening (bronse), formiddag. Fri innmelding, kun adm.gebyr. NB! Gjelder fra 60 år. 38 treningssentre i Norge. Tlf. 67 91 50 00 www.sats.no

Arena Treningssenter Fri innmelding og rabatter på trening. Tlf. 51 800 900 (Stadionparken, Jåttå) Tlf. 51 426 686 (Jærhagen, Klepp) www.arena-treningssenter.no

Kulturkirken Jakob ÷ 25 % på konserter. Gjelder KKVs egne arrangementer www.billettservice.no Tlf. 815 33 133 www.kkv.no

Den Norske Husfliden ÷ 10 % på alle varer (unntatt bøker og bunader). Stortorvet 9, Oslo (GlasMagasinet) www.dennorskehusfliden.no

Solglimt Catering & Crew AS ÷ 10 % kontantrabatt. Maridalsveien 129, Oslo. Tlf. 22 37 90 09 www.solglimt.no

Byggmakker Sørbø Trelast ÷ 15 % på trelast og de fleste byggevarer. Breiflåtveien 21, Mariero. Tlf. 51 88 52 00

Kunst Abonnement på magasinet KUNST + medlemskap i KUNSTklubben for kr 300 (ord. pris 495). Tlf: 22 99 54 00 E-post: kunst@fineart.no www.fineart.no

Fonus begravelsesbyrå Nordens største sammenslutning av begravelsesbyråer. ÷ 10-20 % rabatt Tlf.03024 www.fonus.no

Telenor Gode medlemsrabatter på mobiltelefoni, fasttelefoni og bredbånd. Nå med Superbredbånd! www.obos.no/telenor

Norfloor Fliser ÷ 20 % på fliser og tilbehør Langflåtvn. 9, Mariero Tlf. 51 58 60 20

Lambertseter Bad Gratis adgang til badet hver helg (lørdager og søndager). Gjelder for én person. Glimmervn. 42, tlf. 22 74 94 00 www.lsvk.no

Hansson Synssenter ÷ 15 % på briller og solbriller. Gjelder ikke pakkeprisserier. Storgt. 23C, Oslo Tlf. 22 47 90 60

Nobels Fredssenter ÷ 25 % på inngangsbilletten. Rådhusplassen i Oslo. Tlf. 48 30 10 00 www.nobelpeacecenter.org

Juvelen ÷ 10 % på alle varer i over 45 utsalgssteder over hele landet. www.juvelen.no

Byggmakker Zeiner ÷ 15 % på ordinære varer. Gjelder ikke netto- og tilbudsvarer. Måkeveien 1, Tønsberg. Tlf. 33 35 81 00 www.byggmakker.no/zeiner

Norsk Folkemuseum ÷ 10 % på varer i museumsbutikken. ÷ 25 % på inngangsbilletten. Tlf. 22 12 37 00 www.norskfolkemuseum.no

Mesterrammer ÷ 15 % på innramming. Oslo: Drammensv. 131, Nedre Vollgt. 1, Trondheimsv. 176, Haslev. 15, Kirkevn. 49a, Kirkegt. 17. Jessheim: Gottaasalleen 3.

Centrum Glass ÷ 20 % på glass og speil. Smidsrødveien 109, Tønsberg. Tlf. 33 35 10 90 www.centrumglass.no

Oslo-Filharmonien Ordinære konserter i Oslo Konserthus kr 305/275. Gjelder OBOS-medlem og én ledsager. Senior+: kr 300/260. www.billettservice.no, tlf. 815 33 133 www.oslofilharmonien.no

Nordstrand Dyreklinikk ÷ 15 % på veterinærtjenester. Herregårdsveien 1, Ljan. Tlf. 22 62 91 00 www.nordstrand-dyreklinikk.no

MAXBO Ilebrekke Inntil ÷ 12 % på flere varegrupper innen byggvarer/trelast. Gjelder ikke netto-, tilbud- og bestillingsvarer. Barkveien 1, Tønsberg. Tlf. 33 30 74 00

106

OBOSBLADET

Tønsberg Lokale tilleggsavtaler

Solskjerming Espenes AS, Klepp ÷ 20 % på solskjerming, flaggstenger, stiger, stilas, m.m. Tlf. 51 78 88 00 www.espenes.no

Ekstra gode kampanjetilbud Meld deg på OBOS Nyhetsbrev på www.obos.no/nyhetsbrev.


Hadji. Elsker ”Greys anatomy”. (Eller egentlig McDreamy.)

Jan Espen. Lidenskapelig fluefisker. Tar opp alle programmer som har fisk i seg.

Laila. Elsker dart på Eurosport HD, men er ofte ute om kveldene.

Steinar. Skilt, men gift med Liverpool. Tar opp alle Premier League-kamper.

Nina. Ler av ”Torsdag kveld fra Nydalen”, men det kræsjer med baskettreningen.

Ove. Tar opp matprogrammer og lager maten samtidig som han ser dem.

Se favorittprogrammet ditt når det passer deg. HD PVR-dekoder for kun kr 1990,- (spar 1000,-) Alle har vi våre ulike interesser og fritidsaktiviteter. Med en HD PVR-dekoder kan du pause, spole og ta opp i tv-sendingene. Dermed kan du dra på trening og likevel se favorittprogrammet ditt når du kommer hjem. Eller legge barna og se Dagsrevyen i opptak. Vi har et spesielt godt tilbud på dekodere til borettslag og sameier med egen avtale om digital-TV hos Canal Digital (Komplett- eller Pluss-avtale). For bare kr 1990,- (ordinær pris kr 2990,-) kan de beboerne som ønsker det kjøpe sin egen HD PVR-dekoder. HD-dekoder uten PVR koster kun kr 990,- (ordinær pris kr 1990,-).

Les mer på canaldigital.no/borettslag


Bestselger

fra n ge n i l So

Klassisk, stilrent bestikk

Kampanjetilbud

995,-

i beste 18/10 høyglanspolert edelstål

Veil. pris. 3495,-

Modell Oda, art. nr. 530 72 delers komplett bestikk: 12 kniver 12 gafler 12 skjeer 12 teskjeer 12 kakegafler 2 d. salatbestikk 2 potetskjeer

2 kompottskjeer 2 koldgafler 1 sauseøse 1 kakespade 1 suppeøse 1 sukkerklype

• Garantrert i oppvaskmaskin • Bestikket behøver ikke pusses • 10 års garanti • 18/10 høyglanspolert edelstål • Ekstra skarpe knivblad

72 deler! Bestill i dag: Telefon

69 39 90 40

Fax

69 39 88 50

Ingen ekspedisjonsavgift - kun porto tilkommer

E-post

salg@postshop.no

Nettbutikk

www.postshop.no

Leverandør: HELGESEN ENGROS, FREDRIKSTAD

OBOS-bladet nr 4 2011  

Tema: Bytte bolig